Brugsanvisning Mikrobølgeovn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning Mikrobølgeovn"

Transkript

1 Brugsanvisning Mikrobølgeovn Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr

2 Indholdsfortegnelse Beskrivelse af mikrobølgeovnen...4 Ovnrum, tilbehør... 4 Betjeningsområde...5 Medfølgende tilbehør....6 Ekstra tilbehør...6 Miljøbeskyttelse...7 Råd om sikkerhed og advarsler...8 Funktionsbeskrivelse...24 Hvordan fungerer mikrobølgerne? Effektbeskrivelse...25 Hvordan udnyttes mikrobølgerne?...25 Mikrobølgeovnens opvarmningsformer...25 Mikrobølger Solo Grillstegning...25 Kombinationen Mikrobølger med Grill...25 Automatikprogrammer...25 Valg af service til mikrobølgeovn Materiale og form Servicetest...29 Låg til afdækning af maden Inden mikrobølgeovnen tages i brug...31 Visning af klokkeslæt...32 Klokkeslæt indstilles...32 Klokkeslæt korrigeres...32 Klokkeslæt frakobles...32 Natsænkning...32 Betjening Døren åbnes...33 Service stilles ind i ovnrummet...33 Drejetallerken...33 Døren lukkes...33 Tilberedningen startes...33 "door"-melding...34 Tilberedningen afbrydes / Tilberedningen fortsættes Indkodninger ændres...35 En tilberedningsproces slettes...35 Når tilberedningen er slut

3 Indholdsfortegnelse Varmholdningsautomatik...35 Quick-start (programmerbar) Lås...36 Minutur...37 Minuturet korrigeres...37 Minutur plus tilberedning...37 Betjening - Grillstegning...38 Gourmetplade Råd om anvendelse Eksempler på anvendelse...41 Opskrifter...41 Betjening - Automatikprogrammer Optøningsautomatik Tilberedningsautomatik...46 Opskrifter - Automatikprogrammer...48 Eget program gemmes (Memory) Ovnens indstillinger ændres...56 Opvarmning...58 Tilberedning...59 Optøning / Optøning og opvarmning eller tilberedning...60 Henkogning...61 Eksempler på anvendelse...62 Oplysninger til testinstitutter...63 Rengøring og vedligeholdelse...64 Kabinet, ovnrum, dørens indvendige side Mikrobølgeovnens front...65 Medfølgende tilbehør Ekstra tilbehør...66 Småfejl udbedres...67 Service / garanti...69 Eltilslutning...72 Opstilling...73 Adresser

4 Beskrivelse af mikrobølgeovnen Ovnrum, tilbehør a Dør b Lås c Kvartsgrill d Betjeningsområde e Drejetallerken f Grillrist g Gourmet-plade h Låg i Kogepind 4

5 Beskrivelse af mikrobølgeovnen Betjeningsområde j Digitalt ur k Funktionsvælger til valg af mikrobølgeeffekt, grill og kombinationsprogrammer l Drejeknap til indkodning af tid og vægt m Taster til automatikprogrammer n Tast til indstilling af klokkeslæt m o Tast til minutur l p Memory til programmer med 1-3 programtrin q Stop / Slet r Start / Plus et minut / Quick-start (programmerbar) c s Døråbner a 5

6 Beskrivelse af mikrobølgeovnen Medfølgende tilbehør Grillrist Grillristen er velegnet til alle opvarmningsformer med og uden mikrobølger, men ikke til Mikrobølger Solo. For at undgå at grillristen bliver i mikrobølgeovnen under funktionen Mikrobølger Solo, bør den ikke opbevares i ovnrummet. Gourmetplade Gourmetpladen er en rund grillplade med slip let-belægning, som kan anvendes til hurtig tilberedning af snacks samt forskellige småretter, der ønskes sprøde. Låg til afdækning af maden Låget er kun egnet til tilberedning med funktionen Mikrobølger Solo. Låget fremskynder opvarmningsprocessen og forhindrer bl.a. udtørring af maden og tilsmudsning af ovnrummet. Kogepind Kogepinden skal altid stilles i beholderen, når der skal opvarmes en væske. Den sørger for, at væsken koger ensartet. Ekstra tilbehør Glasfad På grund af glasfadets materiale er det velegnet til alle opvarmningsformer. Det er temperaturbestandigt og velegnet til mikrobølger. Hvis man griller direkte på risten, bør man stille glasfadet ind under risten til opsamling af fedt. Disse produkter samt yderligere tilbehør kan også købes via vores hjemmeside, hos Miele-forhandlere eller ved telefonisk henvendelse til vores reservedelsekspedition på tlf

7 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse af emballagen Emballagen beskytter produktet mod transportskader. Emballagematerialerne er valgt ud fra miljø- og affaldsmæssige hensyn og kan således genbruges. Genbrug af emballagematerialerne sparer råstoffer og mindsker affaldsproblemerne. Emballagen bør derfor afleveres på nærmeste genbrugsstation/ opsamlingssted. Bortskaffelse af et gammelt produkt Gamle elektriske og elektroniske produkter indeholder stadig værdifulde materialer. De indeholder imidlertid også skadelige stoffer, som er nødvendige for deres funktion og sikkerhed. Hvis disse bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet eller behandles forkert, kan det skade den menneskelige sundhed og miljøet. Bortskaf derfor ikke det gamle produkt med husholdningsaffaldet. Aflever i stedet for det gamle produkt på nærmeste opsamlingssted eller den lokale genbrugsstation, så delene kan blive genanvendt. Sørg for, at det gamle produkt opbevares utilgængeligt for børn, indtil det fjernes. 7

8 Råd om sikkerhed og advarsler Denne mikrobølgeovn overholder de foreskrevne sikkerhedsbestemmelser. Uhensigtsmæssig brug kan dog medføre skader på både bruger og ting. Læs venligst brugsanvisningen grundigt, inden mikrobølgeovnen tages i brug. Den indeholder vigtige anvisninger om opstilling, sikkerhed, brug og vedligeholdelse. Derved beskyttes personer, og skader på mikrobølgeovnen undgås. Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået, fordi rådene om sikkerhed og advarslerne ikke er blevet fulgt. Gem venligst brugsanvisningen, og giv den videre til en eventuel senere ejer. Retningslinjer vedrørende brugen ~ Mikrobølgeovnen er beregnet til brug i private husholdninger og på husholdningslignende opstillingssteder. Mikrobølgeovnen er ikke beregnet til udendørs brug. ~ Anvend udelukkende mikrobølgeovnen til optøning, opvarmning, tilberedning, grillstegning og henkogning af madvarer. Det er ikke tilladt at anvende den til andre formål. 8

9 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Hvis antændelige materialer tørres i mikrobølgeovnen, fordamper fugtigheden i materialerne, hvilket kan forårsage udtørring og selvantænding af disse. Anvend aldrig mikrobølgeovnen til opbevaring og tørring af antændelige materialer. ~ Personer, som på grund af begrænsninger i fysisk eller psykisk formåen eller på grund af manglende erfaring eller uvidenhed ikke er i stand til at betjene mikrobølgeovnen sikkert, må ikke anvende den uden opsyn. Disse personer må kun bruge mikrobølgeovnen uden opsyn, hvis de er informeret om dens funktioner, så de kan betjene den sikkert, og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert betjening. Børn i huset ~ Børn under 8 år må ikke komme i nærheden af mikrobølgeovnen, medmindre de holdes under konstant opsyn. ~ Børn på 8 år eller derover må kun bruge mikrobølgeovnen uden opsyn, hvis de er informeret om dens funktioner, så de kan betjene den korrekt, og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert betjening. ~ Børn må ikke rengøre eller vedligeholde mikrobølgeovnen uden opsyn. 9

10 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Hold altid øje med børn, der opholder sig i nærheden af mikrobølgeovnen. Lad dem aldrig lege med mikrobølgeovnen. ~ Risiko for kvælning! Børn kan under leg vikle sig ind i emballagemateriale (f.eks. folier) eller trække det over hovedet og blive kvalt. Opbevar derfor emballagedele uden for børns rækkevidde. ~ Fare for forbrænding! Børns hud er mere modtagelig for høje temperaturer end voksnes. Ved grillstegning med og uden mikrobølger bliver ovnrummet, grillvarmelegemet og døren meget varm! Sørg for, at børn ikke rører ved mikrobølgeovnen, mens den er i brug. Teknisk sikkerhed ~ En beskadiget mikrobølgeovn kan betyde fare for sikkerheden. Kontroller derfor mikrobølgeovnen for synlige skader, inden den monteres. Tag aldrig en beskadiget mikrobølgeovn i brug! ~ Hvis tilslutningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af en Miele-tekniker for at undgå fare for brugeren. 10

11 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Hvis mikrobølgeovnen er defekt, kan der trænge mikrobølger ud, hvilket kan medføre fare for brugeren. Brug ikke mikrobølgeovnen, hvis ovndøren er buet. dørhængslerne er løse. der er synlige huller eller ridser på kabinettet, døren eller ovnrummets vægge. ~ Berøring af spændingsførende tilslutninger samt ændring af den elektriske og mekaniske opbygning kan være farlig for brugeren og medføre funktionsforstyrrelser på mikrobølgeovnen. Åbn aldrig mikrobølgeovnens kabinet. ~ De tilslutningsdata (frekvens og spænding), der er angivet på mikrobølgeovnens typeskilt, skal ubetinget stemme overens med de eksisterende forhold på opstillingsstedet, så der ikke opstår skader på mikrobølgeovnen. Kontroller dette før tilslutning. I tvivlstilfælde bør man kontakte en elinstallatør. ~ Multistikdåser og forlængerledninger giver ikke den nødvendige sikkerhed (risiko for brand) og bør derfor ikke anvendes ved tilslutning af mikrobølgeovnen. 11

12 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Den elektriske sikkerhed kan kun garanteres, når der er etableret reglementeret jordforbindelse. Det er meget vigtigt, at denne grundlæggende sikkerhedsforanstaltning er til stede for at udelukke skader, der kan opstå på grund af manglende eller afbrudt jordforbindelse (f.eks. elektrisk stød). Lad i tvivlstilfælde installationen kontrollere af en fagmand. ~ Mikrobølgeovnen må ikke opstilles for tæt på skabe. For at sikre uhindret ventilation skal der være en afstand på 5 cm hele vejen rundt om ovnen; foroven skal afstanden dog være 19,5 cm. ~ Reparation foretaget af ukyndige kan medføre betydelig fare for brugeren! Reparationer bør kun udføres af Miele Teknisk Service. ~ Reparation af mikrobølgeovnen inden garantiens udløb bør kun foretages af Miele Teknisk Service, da eventuelle efterfølgende skader ellers ikke er omfattet af Mieles garanti. 12

13 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Ved reparation eller rengøring og vedligeholdelse skal mikrobølgeovnen være afbrudt fra elnettet. Mikrobølgeovnen er kun afbrudt fra elnettet, når en af følgende betingelser er opfyldt: Stikket er trukket ud. Træk ikke i ledningen, men tag fat i stikket. Sikringen er slået fra/skruet ud. ~ Defekte dele må kun udskiftes med originale Miele-reservedele. Kun hvis dette overholdes, kan Miele garantere, at sikkerhedskravene er opfyldt. ~ Hvis mikrobølgeovnen er indbygget bag en køkkenlåge, skal denne være åben, når mikrobølgeovnen anvendes. Luk ikke køkkenlågen, mens mikrobølgeovnen er i brug. Bag den lukkede køkkenlåge kan der opstå en ophobning af varme og fugtighed, som kan beskadige mikrobølgeovnen og indbygningsskabet. Luk først køkkenlågen, når mikrobølgeovnen er helt afkølet. ~ Kun mikrobølgeovne, der er indbygget i forbindelse med en liftlåge: Klap aldrig liftlågen ned, når mikrobølgeovnen er i brug. 13

14 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Mikrobølgeovnen må ikke anvendes på ikke-stationære opstillingssteder (f.eks. skibe). Den daglige brug,fare for forbrænding! Mikrobølgeovnen bliver varm ved grillstegning med og uden mikrobølger. Man kan brænde sig på ovnrummet, grillvarmelegemet, maden, tilbehøret og døren. Anvend grillhandsker, når varm mad stilles ind eller tages ud samt ved arbejde i det varme ovnrum. ~ Sørg altid for, at maden opvarmes tilstrækkeligt. Den nødvendige opvarmningstid afhænger af mange faktorer, som f.eks. udgangstemperatur, mængde, madens art og konsistens og ændringer i opskrifter. Eventuelle kim i maden dræbes kun ved tilstrækkeligt høje temperaturer (ü 70 C) og tilstrækkelig lang tilberedningstid (ü 10 min.). Hvis man ikke er sikker på, at maden er opvarmet tilstrækkeligt, bør der vælges en længere opvarmningstid. 14

15 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Det er vigtigt, at temperaturen i maden fordeles ensartet, og at den er tilstrækkelig høj. Vend eller rør i maden, så den opvarmes ensartet, og overhold de angivne hvileperioder ved opvarmning, optøning og tilberedning. I hvileperioden fordeles temperaturen ensartet i maden. ~ Vær opmærksom på, at tiderne til tilberedning, opvarmning og optøning i mikrobølgeovn ofte er betydeligt kortere end på kogeplader eller i almindelig ovn. For lange tilberedningstider fører til udtørring og eventuelt til selvantændelse af maden. Brandfare! Der kan desuden være brandfare ved tørring af brød, blomster og urter. Tør ikke disse ting i mikrobølgeovnen! ~ Puder med fyld af korn, kirsebærsten eller gel og lignende ting må ikke opvarmes i mikrobølgeovnen, da de kan antændes, også efter at de er taget ud af mikrobølgeovnen. Brandfare! ~ Mikrobølgeovnen er ikke egnet til rengøring og desinfektion af brugsgenstande. Der kan opstå høje temperaturer, og der er fare for forbrænding, når genstandene tages ud. Brandfare! 15

16 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Mikrobølgeovnen kan beskadiges, hvis den startes uden mad eller med for meget mad i ovnen. Anvend ikke mikrobølgeovnen til forvarmning af service eller tørring af urter og lignende ting. ~ Start kun mikrobølgeovnen, når der er mad eller bruningsfad i. Drejetallerkenen skal altid være i ovnen. ~ I lukkede beholdere eller flasker opbygges et tryk ved opvarmning, der kan medføre eksplosion. Opvarm aldrig mad eller væsker i lukkede beholdere eller flasker. På sutteflasker fjernes låget og sutten. ~ Når maden opvarmes, dannes varmen direkte i madvarerne, og servicet forbliver koldere. Servicet opvarmes kun af varmen fra maden. Kontroller, om maden har den rigtige temperatur, når den tages ud af ovnen. Regn ikke med temperaturen på fadet/skålen! Vær især opmærksom på dette, når det drejer sig om babymad!. Babymad skal efter opvarmning omrøres eller rystes godt. Kontroller, at den ikke er for varm! 16

17 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Kogepinden gør, at væsken i beholderen koger ensartet, hvorved der i tide dannes bobler. Ved kogning og især efteropvarmning af væsker med mikrobølgefunktion kan det forekomme, at kogepunktet er nået, uden at de typiske bobler ses, hvis der ikke anvendes kogepind. Væsken koger ikke ensartet. Dette kan medføre, at der pludselig dannes bobler og dermed en eksplosionsagtig overkogning, når beholderen tages ud af mikrobølgeovnen eller ved en evt. rystelse. Risiko for forbrænding! Dannelsen af bobler kan være så kraftig, at døren kan springe op. Risiko for kvæstelser og beskadigelser! 17

18 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Hvis maden udvikler røg under tilberedning, skal døren holdes lukket for at kvæle eventuelle flammer. Stop processen ved at slukke mikrobølgeovnen, og træk stikket ud. Døren må først åbnes, når røgen er forsvundet. ~ Olie og fedt kan antændes ved overopvarmning. Hold altid øje med mikrobølgeovnen ved arbejde med olie og fedt. Anvend den ikke til friturestegning. Sluk aldrig olie- og fedtbrande med vand. Sluk mikrobølgeovnen, og kvæl flammerne ved at holde døren lukket. ~ På grund af de høje temperaturer kan der gå ild i let-antændelige genstande i nærheden af den tændte mikrobølgeovn. Brug aldrig mikrobølgeovnen til opvarmning af rum. ~ Hvis der anvendes alkoholiske drikke til tilberedning af madvarer, skal man være opmærksom på, at alkoholen fordamper ved høje temperaturer og kan antændes på varme flader. Anvend ikke alkohol i ufortyndet tilstand. Brandfare! 18

19 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Anvend aldrig mikrobølgeovnen til henkogning og opvarmning af mad i lukkede dåser. Der dannes overtryk i dåserne, hvorved de kan eksplodere. ~ Madvarer, der holdes varme eller opbevares i ovnrummet, kan udtørre, og den udtrængende fugtighed kan føre til korrosion i mikrobølgeovnen. Desuden kan betjeningspanelet, bordpladen og de tilstødende skabe blive beskadiget. Tildæk derfor maden. ~ Hvis der kommer mad og drikke indeholdende kogesalt på ovnrummets stålvægge, skal det straks fjernes grundigt for at undgå korrosion. ~ Ovnrummet er varmt efter brug. Fare for forbrænding! Rengør ovnrummet og tilbehøret, så snart det er afkølet. Det besværliggør rengøringen og gør den i ekstreme tilfælde umulig, hvis man venter for længe. Kraftige tilsmudsninger kan beskadige mikrobølgeovnen og endda forårsage farlige situationer. Brandfare! Se anvisningerne i afsnittet Rengøring og vedligeholdelse. 19

20 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Brandfare! Ikke-mikrobølgeegnet plastservice kan blive beskadiget og beskadige mikrobølgeovnen. Anvend ikke metalbeholdere, alufolie, bestik, service med metalbelægning, blyholdige krystalglas, skåle med rillet kant, ikke-temperaturbestandigt plastservice, træservice, metalclips, plast- og papirclips med indlagt metaltråd eller plastbægre med delvist aftrukket aluminiumslåg (se afsnittet Valg af service til mikrobølgeovn). Hvis disse genstande anvendes, kan de blive beskadiget, eller der kan være risiko for brand. ~ Engangsservice af plast skal have de egenskaber, der er nævnt under Valg af service til mikrobølgeovn / Plastservice. Mikrobølgeovnen bør altid holdes under opsyn ved tilberedning af mad i engangsservice af plast, papir eller andet brændbart materiale. 20

21 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Opvarm aldrig mad i termoposer, f.eks.poser til grillede kyllinger. En sådan emballage består bl.a. af en tynd alufolie, som reflekterer mikrobølgerne. Mikrobølgerne kan opvarme papiret så meget, at det brænder. ~ Hvis udslået æg opvarmes i mikrobølgeovnen, kan æggeblommen eksplodere efter tilberedningen. Stik derfor hul i æggeblommen flere steder inden tilberedningen. ~ Hvis æg med skal opvarmes i mikrobølgeovnen, eksploderer de, også efter de er taget ud af ovnrummet. Tilbered kun æg med skal i specialservice. Opvarm ikke hårdkogte æg i mikrobølgeovnen. ~ Hvis mad med fast skind eller skal, f.eks. tomater, pølser, pillekartofler, auberginer opvarmes i mikrobølgeovnen, kan de eksplodere. Prik dem derfor forinden flere steder, så dampen kan trænge ud. 21

22 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Service med hule greb og lågknapper med fordybninger, hvori der kan samles fugt, er uegnet til anvendelse i mikrobølgeovn. Der kan opstå et tryk, der kan føre til et eksplosionsagtigt brud. Undtagelse: Hvis hulrummene ventileres tilstrækkeligt. Anvend ikke denne form for service til tilberedningen. ~ Kviksølvs- eller væskestandstermometre er uegnet til høje temperaturer og går nemt i stykker. Sluk mikrobølgeovnen, når madens temperatur skal måles. Anvend et egnet specialtermometer til måling af madens temperatur. ~ Brug aldrig et damprengøringsapparat til rengøring af mikrobølgeovnen. Dampen kan trænge ind til de spændingsførende dele og medføre kortslutning. Flader i rustfrit stål: ~ Overfladen er modtagelig for ridser. Selv magneter kan forårsage ridser. Tilbehør ~ Anvend kun originalt Miele-tilbehør. Hvis der monteres andre dele, bortfalder kravet om garanti og/eller produktansvar. 22

23 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Den medfølgende rist og gourmetpladen er specielt afstemt efter mikrobølgernes bølgelængde og kan dermed anvendes ved grillstegning med og uden mikrobølgefunktion. De må imidlertid ikke anvendes samtidigt, da gourmetpladen ellers vil blive beskadiget. Stil altid gourmetpladen direkte på drejetallerkenen. ~ Gourmetpladen bliver meget varm. Tag derfor kun fat i pladen med grillhandsker. Anvend en temperaturbestandig bordskåner til frastilling. Risten bliver meget varm ved grillstegning (med og uden mikrobølgefunktion). Risiko for forbrænding! ~ Låget og gourmetpladen må ikke anvendes samtidigt, da låget ellers vil blive for varmt. Ekstra tilbehør ~ Det varme glasfad kan revne, hvis det stilles på en kold flade, f.eks. en bordplade af granit og fliser. Brug derfor en bordskåner. 23

24 Funktionsbeskrivelse Hvordan fungerer mikrobølgerne? I mikrobølgeovnen findes en magnetron. Den omdanner den elektriske strøm til mikrobølger. Disse bølger fordeles ensartet i ovnrummet og reflekteres af ovnens metalvægge. På den måde når mikrobølgerne ind i maden fra alle sider. Når drejetallerkenen tilkobles, opnås en optimal fordeling af mikrobølgerne. For at mikrobølgerne skal kunne nå maden, skal de kunne trænge igennem servicet. Velegnet er porcelæn, glas, pap, plast, men ikke fade af metal eller fade med metalholdige dekorationer. Metallet reflekterer mikrobølgerne, og der kan opstå gnister. Mikrobølgerne kan ikke absorberes. Mikrobølgerne trænger direkte gennem det egnede service og ind i maden. Da næringsmidler består af mange små molekyler, sættes disse molekyler - især alle vandmolekyler - i kraftige svingninger - ca. 2,5 milliarder gange pr. sekund. Herved opstår varme. Den udvikles først på ydersiden af maden og vandrer derefter ind mod midten. Jo mere vandholdig maden er, desto hurtigere bliver den opvarmet eller tilberedt. Varmen opstår altså direkte i maden. Derfor kan maden almindeligvis tilberedes uden eller med kun lidt væske eller fedtstof. sker optøning, opvarmning og tilberedning hurtigere end i en almindelig ovn. bevares næringsstoffer som vitaminer og mineraler i større udstrækning. ændres madens naturlige farve næsten ikke, ligesom maden bibeholder smagen. Dannelsen af mikrobølger standser, så snart processen afbrydes, eller døren åbnes. Når mikrobølgeovnen er i funktion, vil døren forhindre, at der trænger mikrobølger ud, hvis den er lukket og ubeskadiget. 24

25 Effektbeskrivelse Hvordan udnyttes mikrobølgerne? Med mikrobølgeovnen kan maden optøs, opvarmes eller tilberedes på kort tid. Mikrobølgeovnen kan benyttes til følgende: Optøning, opvarmning eller tilberedning af mad ved at indkode en mikrobølgeeffekt og tid. Optøning og efterfølgende opvarmning eller tilberedning af dybfrosne færdigretter. Derudover kan mikrobølgeovnen anvendes til f.eks. hævning af dej, til at smelte chokolade og smør, til at opløse husblas og til at henkoge små mængder frugt, grøntsager og kød. Mikrobølgeovnens opvarmningsformer Mikrobølger Solo Denne opvarmningsform egner sig til optøning, opvarmning og tilberedning. Grillstegning Grillstegning er ideel til flade kødstykker, f.eks. steaks eller pølser. Kombinationen Mikrobølger med Grill Ideel til opvarmning af madvarer, der skal have en let brunet overflade, samt til tilberedning af kød, der skal brunes. Mikrobølgerne steger, grillen bruner. Automatikprogrammer Der kan vælges mellem følgende automatikprogrammer: fem optøningsprogrammer (N: Ad 1 til Ad 5), fire programmer til tilberedning af frosne madvarer (N : AC 1 til AC 4), og otte programmer til tilberedning af friske madvarer ( : AC 1 til AC 8). Programmerne er vægtafhængige, dvs. madvarernes vægt skal indkodes. Madvarernes vægt kan enten vises i gram (g) eller i pund (lb) (se Mikrobølgeovnens indstillinger ændres). 25

26 Valg af service til mikrobølgeovn Mikrobølger reflekteres af metal. Materiale og form Det anvendte services materiale og form påvirker opvarmnings- og tilberedningstiderne. Runde og ovale, flade fade er velegnede. Maden får i disse en mere ensartet opvarmning end i f.eks. kantede skåle. Service med hule håndtag og lågknapper med fordybninger, hvori der kan samles fugt, er uegnet, da der på grund af trykket kan opstå et eksplosionsagtigt brud. Risiko for kvæstelser! Undtagelse: Hvis hulrummene ventileres tilstrækkeligt. Metal trænger igennem glas, porcelæn, plast, pap. Metalbeholdere, alufolie og bestik samt service med metaldekoration (guldkant, koboltblå) er uegnet til anvendelse i mikrobølgeovn. Metallet reflekterer mikrobølgerne og forhindrer dermed tilberedningsprocessen. Anvend ikke plastbægre med delvist aftrukket aluminiumslåg. absorberes af maden.,brandfare! Ikke-mikrobølgeegnet service kan blive beskadiget og beskadiger mikrobølgeovnen. 26

27 Valg af service til mikrobølgeovn Undtagelser: Færdigretter i alubakker kan optøs og opvarmes i mikrobølgeovnen. Vigtigt: Låget skal tages af forinden, og bakken skal stå mindst 2 cm fra ovnvæggene. Opvarmning af maden sker kun oppefra. Hvis maden tages ud af bakken og lægges i en skål, der er beregnet til mikrobølgeovn, vil opvarmningen generelt ske mere ensartet. Ved brug af alubakker kan der opstå knitren og gnister, og de bør derfor ikke stilles på risten. Alufolie i stykker Til uregelmæssige kødstykker, f.eks. fjerkræ, opnås en ensartet optøning, opvarmning og tilberedning, hvis de fladere dele tildækkes med små stykker alufolie de sidste minutter. Folien skal være mindst 2 cm fra ovnvæggene. Den må ikke berøre væggene! Metalspid og -klemmer kan anvendes, hvis kødstykkerne er meget større end metaldelen. Glas Ildfast glas og glaskeramik er særligt velegnet. Krystalglas, der for det meste indeholder bly, kan sprænges i mikrobølgeovnen. Det er derfor uegnet. Porcelæn Porcelænsservice er velegnet. Porcelænet må dog ikke være dekoreret med metalholdig glasur, f.eks. guldkant, og håndtag må ikke have hulrum. Stentøj På dekoreret stentøj skal dekoreringen ligge under glasuren. Stentøj kan blive meget varmt. Glasurer, farver Nogle glasurer og farver indeholder metalliske stoffer. Derfor egner sådant service sig ikke til mikrobølger. Træ Træfade er ikke egnede. Vandet i træet fordamper under tilberedningsprocessen. Derved tørrer træet ud, og der opstår revner. 27

28 Valg af service til mikrobølgeovn Plastservice Plastservice må kun anvendes til processer med opvarmningsformen Mikrobølger Solo. Plastservice skal være varmebestandigt og kunne tåle temperaturer på mindst 110 C. Ellers slår det sig, og plasten kan gå i forbindelse med maden. Der findes specielt plastservice beregnet til mikrobølgeovn. Plastservice af melamin er uegnet; det optager energi og bliver derved varmt. Man bør derfor ved køb undersøge, hvilket materiale plastservicet består af. Service af styropor kan anvendes til kortvarig opvarmning af mad. Engangsservice Engangsservice af plast skal have de egenskaber, der er nævnt i afsnittet Plastservice. Der bør altid holdes opsyn med ovnen, hvis der tilberedes mad i engangsservice af plast, papir eller andet brandfarligt materiale. Af miljøhensyn bør man undlade at anvende engangsservice. Koge- og stegeposer kan anvendes til opvarmning og tilberedning, hvis der forinden prikkes huller i posen. Dampen kan da trænge ud, så posen ikke sprænges på grund af forøget tryk. Derudover findes der specielle damptilberedningsposer, som der ikke skal stikkes hul i. Se venligst vejledningen på emballagen. Brug ikke metalclips eller plast- og papirclips med indlagt metaltråd. Risiko for brand! 28

29 Servicetest Hvis man ikke er sikker på, at en servicedel kan tåle mikrobølger, kan det kontrolleres på følgende måde: ^ Anbring den tomme servicedel midt i ovnrummet. ^ Luk døren. ^ Stil drejeknappen til mikrobølgeeffekt på 900 W. ^ Indkod 30 sekunder med tidsvælgeren. ^ Tryk på Start. Hvis der under testen høres knitrende lyde efterfulgt af gnister, skal der straks slukkes for ovnen (tryk på Stop/C to gange)! Service, der giver denne reaktion, er uegnet til mikrobølger. Spørg i tvivlstilfælde producenten eller sælgeren, om servicet er egnet til brug i mikrobølgeovn. Valg af service til mikrobølgeovn Med denne test kan man ikke kontrollere, om hulrum i håndtag o.l. udluftes tilstrækkeligt. 29

30 Valg af service til mikrobølgeovn Låg til afdækning af maden forhindrer kraftig damp, især ved langvarig opvarmning. fremskynder opvarmningsprocessen. forhindrer udtørring af maden. forhindrer, at ovnrummet bliver snavset.,i lukkede beholdere eller flasker opbygges et tryk ved opvarmning, der kan medføre eksplosion. Opvarm aldrig mad eller væsker i lukkede beholdere, som f.eks. glas med babymad. Åbn beholderen forinden. På sutteflasker fjernes låget og sutten. Brug ikke låget, hvis maden er paneret. maden skal have en sprød overflade, f.eks. toast. gourmetpladen anvendes.,låget må kun anvendes ved funktionen Mikrobølger Solo. Maden bør derfor altid tildækkes med det medfølgende mikrobølgeegnede låg. I stedet for låget kan der også anvendes gennemsigtig folie beregnet til mikrobølgeovn. Almindelig husholdningsfolie kan misdannes og gå i forbindelse med maden på grund af varmen. Det kan tåle temperaturer op til 110 C. Låget må derfor kun anvendes i mikrobølgeovnen og kun til funktionen Mikrobølger Solo uden gourmetplade. Ved højere temperaturer kan materialet blive misdannet og gå i forbindelse med maden. Låget må ikke slutte helt tæt. Hvis servicet har en lille diameter, er der risiko for, at vanddampen ikke kan trænge ud gennem åbningerne i siden af låget. Låget kan blive for varmt og smelte. 30

31 Inden mikrobølgeovnen tages i brug Lad mikrobølgeovnen stå i stuetemperatur i to timer efter transport, inden den tilsluttes. I løbet af denne tid sker der en temperaturudligning mellem mikrobølgeovnen og stuetemperaturen. Dette er vigtigt for elektronikkens funktion.,risiko for kvælning! Børn kan under leg vikle sig ind i emballagemateriale (f.eks. folier) eller trække det over hovedet og blive kvalt. Opbevar derfor emballagedele uden for børns rækkevidde. Brug ikke mikrobølgeovnen, hvis ovndøren er buet, dørhængslerne er løse, der er synlige huller eller ridser på kabinet, dør eller væggene i ovnrummet. I sådanne tilfælde kan der trænge mikrobølger ud af ovnen, hvilket kan bringe brugeren i fare. ^ Rengør ovnrummet og tilbehøret med en blød svamp og varmt vand. ^ Fjern al emballagen ved udpakningen, også kabinettets beskyttelsesfolie. ^ Klæb den medfølgende kortfattede brugsanvisning ind her, så den ikke dækker for nogen ventilationsåbninger. Afdækningen foran mikrobølgeventilationsåbningen og folien på indersiden af døren må ikke fjernes. ^ Kontroller, om mikrobølgeovnen er beskadiget. 31

32 Visning af klokkeslæt Klokkeslæt indstilles ^ Tilslut mikrobølgeovnen til nettet. I displayet blinker 12:00 og symbolet m, indtil det aktuelle klokkeslæt indstilles. Indtil da fortsætter tiden fra 12:00, da uret starter, når mikrobølgeovnen tilsluttes. ^ Tryk på tasten m for at bekræfte indkodningen, eller vent i nogle sekunder. Symbolet m blinker, og de aktuelle minutter lyser i nogle sekunder. ^ Korriger i denne tid minutterne med tidsvælgeren. ^ Tryk på tasten m for at bekræfte, eller vent i nogle sekunder. Klokkeslæt frakobles ^ Hold tasten m inde, indtil displayet slukker. Klokkeslættet vises igen i displayet, hvis tasten m holdes inde. ^ Drej tidsvælgeren for at indstille timen. ^ Tryk på tasten m. ^ Drej herefter tidsvælgeren for at indstille minutterne. ^ Tryk på tasten m for at bekræfte indkodningen, eller vent i nogle sekunder. Den indstillede tid overtages. Kolonet mellem timer og minutter blinker. Klokkeslæt korrigeres ^ Tryk på m. I displayet blinker symbolet m, og den aktuelle time lyser i nogle sekunder. ^ Korriger i denne tid timerne med tidsvælgeren. Natsænkning Mikrobølgeovnen kan indstilles, så uret automatisk slukkes hver nat fra kl. 23 til kl. 4. Aktivering af natsænkning: ^ Hold tast Stop/C inde, og tryk samtidigt på tasten m. I displayet vises ON. Mikrobølgeovnen kan stadig anvendes. Deaktivering af natsænkning: ^ Hold tast Stop/C inde, og tryk samtidigt på tasten m. I displayet vises OFF. 32

Brugsanvisning Mikrobølgeovn

Brugsanvisning Mikrobølgeovn Brugsanvisning Mikrobølgeovn Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 919 170 Indholdsfortegnelse Beskrivelse

Læs mere

Brugsanvisning. Mikrobølgeovn M 8150-2 M 8160-2. dk-dk

Brugsanvisning. Mikrobølgeovn M 8150-2 M 8160-2. dk-dk Brugsanvisning Mikrobølgeovn M 8150-2 M 8160-2 dk-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 542 180 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugsanvisning Mikrobølgeovn

Brugsanvisning Mikrobølgeovn Brugsanvisning Mikrobølgeovn Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 10 229 550 Indholdsfortegnelse Beskrivelse

Læs mere

Bruschetta med tun. Bruschetta med friskost og grillet peberfrugt. Bruschetta med parmesan og purløg. 1 flutes (45 cm) Lidt olie til pensling

Bruschetta med tun. Bruschetta med friskost og grillet peberfrugt. Bruschetta med parmesan og purløg. 1 flutes (45 cm) Lidt olie til pensling Bruschetta med tun 1 flutes (45 cm) Lidt olie til pensling Tunsalat: 300 gr. tun i vand 1,5 dl. mayonnaise 2 dl. Finthakket bladselleri ½finthakket løg 4 spsk. Citronsaft Salt og frisk kværnet sort peber

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Kompaktovn med mikrobølger

Brugs- og monteringsanvisning Kompaktovn med mikrobølger Brugs- og monteringsanvisning Kompaktovn med mikrobølger Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr.

Læs mere

Ælt alle ingredienser sammen til en homogen dej. Lad dejen hvile under et viskestykke i 3 timer. Dejen kan derefter rulles ud og videreforarbejdes.

Ælt alle ingredienser sammen til en homogen dej. Lad dejen hvile under et viskestykke i 3 timer. Dejen kan derefter rulles ud og videreforarbejdes. DEJ-GRUNDOPSKRIFTER Pie-dej 1,5 kg mel 15 g salt 250 g smør eller fedtstof 3/8 l vand Ælt alle ingredienser sammen til en homogen dej. Lad dejen hvile under et viskestykke i 3 timer. Dejen kan derefter

Læs mere

Jule menu Stegte sild i eddikelage. Karrysalat / æggesalat (Til sildemaden) Ingredienser: Forklaring: 5 Sildefilet Rugmel, groft Smør

Jule menu Stegte sild i eddikelage. Karrysalat / æggesalat (Til sildemaden) Ingredienser: Forklaring: 5 Sildefilet Rugmel, groft Smør Jule menu 2013 Stegte sild i eddikelage 5 Sildefilet Rugmel, groft Smør Lage: 4 dl. Eddike 1 dl. Vand 150 gram Sukker 4 laurbærblade 12 Peberkorn, sorte * 1 Løg Vask sildefileterne godt og lad dem dryppe

Læs mere

Mad fra Thailand. Mad fra Thailand. Torsdag d. 27 Januar 2011

Mad fra Thailand. Mad fra Thailand. Torsdag d. 27 Januar 2011 Mad fra Thailand Rød Grøntsags karry 1 spsk olie 1 løg, hakket 1-2 spsk rød karrypasta 3,75 dl kokosmælk 2,5 dl vand 350g kartofler, i tern 200g blomkål, i buketter 6 kaffir lime blade 150g grønne bønner,

Læs mere

Indkøbsliste. Ugepakken. inderholder i denne uge. Uge 38-39

Indkøbsliste. Ugepakken. inderholder i denne uge. Uge 38-39 Uge 38-39 Indkøbsliste Ugepakken inderholder i denne uge 600 gram friskhakket oksekød 650 gram oksekødsgyros 8 stk. fadkoteletter 800 gram kyllingestrimler 2 glas champignon (evt. 500 g friske) 7 fed hvidløg

Læs mere

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet.

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Yoghurt naturel (evt. blandet med fromage fraiche) med fiberdrys og

Læs mere

Madtilheleugen.dk Opskrifter 22/03/15 16.48

Madtilheleugen.dk Opskrifter 22/03/15 16.48 Madtilheleugen.dk Opskrifter 22/03/15 16.48 Uge 13 Mandag: Glaseret skinke med flødekartofler og karamelliserede løg 5 stk. kartofler 2 stk. løg 1 fed. hvidløg 1 stk. hønsebouillon terning 0,25 l fløde

Læs mere

KRYDRET KØDSAUCE MED BÅNDPASTA

KRYDRET KØDSAUCE MED BÅNDPASTA 2 stilke bladselleri 2 fed hvidløg 2 gulerødder 1 renset rød chili 1 spsk. olivenolie 50 g bacon i små tern 600 g hakket oksekød, 1 ds. flåede hakkede tomater 2 dl bouillon 2 tsk. tørret oregano salt,

Læs mere

Opskrifter Oktober 2014

Opskrifter Oktober 2014 Boller i selleri 600 g hakket kalv og flæsk 1 æg 1 dl mel 1 spsk. revet løg 2 dl bouillon el. mælk ½ kg selleri (1 stor selleri) 35 g smør 35 g mel 4 dl suppe Evt. muskat Rør hakket kød med æg, mel, løg

Læs mere

--------------------------- 1 flæskesteg 500 g rødbeder 500 g gulerødder 500 g selleri 500 g kartofler 2 bdt. forårsløg

--------------------------- 1 flæskesteg 500 g rødbeder 500 g gulerødder 500 g selleri 500 g kartofler 2 bdt. forårsløg Boller i selleri 600 g hakket kalv og flæsk 1 æg 1 dl mel 1 spsk. revet løg 2 dl bouillon el. mælk ½ kg selleri (1 stor selleri) 35 g smør 35 g mel 4 dl suppe Evt. muskat Rør hakket kød med æg, mel, løg

Læs mere

Kostplan En uge fra Diva Light

Kostplan En uge fra Diva Light Kostplan En uge fra Diva Light Mandag 1 æg ½ avokado Peberfrugt 2 tsk pesto eller nøddeolie 20 gram mandler 1 tomat Kog ægget til det er blødkogt eller hårdkogt, vend peberfrugt og avokado i pesto eller

Læs mere

Bananer med chokolade

Bananer med chokolade Bananer med chokolade Bananer med chokolade (20 stk.) INGREDIENSER 10 bananer (½ banan pr. barn) 1 pakke mørk pålægschokolade FREMGANGSMÅDE Bananerne halveres og flækkes forsigtigt på langs. De skal kunne

Læs mere

Løgkompot til fisk. Opskriften er udviklet for Gyldensteen Gods af KOLD College

Løgkompot til fisk. Opskriften er udviklet for Gyldensteen Gods af KOLD College Løgkompot til fisk 3 stk. Kepaløg. 2 stk. Stjerne anis. ½ spsk. Karry. 25 gram. Cashewnødder. ½ dl. Hvid balsamico. 1 stor spsk. Honning. Salt og peber. Rapsolie. Pil og rens løgene. Skær fra top til bund

Læs mere

Græsk buffet. Græsk buffet. Aarhus 7. oktober

Græsk buffet. Græsk buffet. Aarhus 7. oktober 3 auberginer Salt Moussaka Lidt olie til stegning 1 hakket løg 2 fed fin hakket hvidløg 1 kg hakket lamme eller oksekød 1 dl rødvin 2 spsk tomatpure 1 nip sukker ¼ tsk stødt kanel 1 spsk frisk hakket oregano

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW71E http://da.yourpdfguides.com/dref/785631

Din brugermanual SAMSUNG MW71E http://da.yourpdfguides.com/dref/785631 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG MW71E i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Forloren hare med vildt sauce. 1 stk. forloren hare. 200 g ribsgele 1 l. sødmælk 100 g margarine 4 spsk. hvedemel 200 g Dana Blue Salt og peber Kulør

Forloren hare med vildt sauce. 1 stk. forloren hare. 200 g ribsgele 1 l. sødmælk 100 g margarine 4 spsk. hvedemel 200 g Dana Blue Salt og peber Kulør Forloren hare med vildt sauce. 1 stk. forloren hare 200 g ribsgele 1 l. sødmælk 100 g margarine 4 spsk. hvedemel 200 g Dana Blue Kulør Sæt haren i ovnen, ved 225 C i ca. ½ time. Sovs: Hæld sødmælk i en

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

26.11. 2011. Gulerodssuppe. Agurkesuppe. TEMA: Nem mad

26.11. 2011. Gulerodssuppe. Agurkesuppe. TEMA: Nem mad Eriks Mad og Musik.. 0 Gulerodssuppe Agurkesuppe Tema: agurk ½ grøn peber ½ eller / lille chili lille løg ½ dl yoghurt fed hvidløg salt & peber evt. dl (eller ) hønsebouillon Skyl agurken, flæk den, skrab

Læs mere

GRÆSKE OVNSTEGTE FRIKADELLER I TOMATSOVS

GRÆSKE OVNSTEGTE FRIKADELLER I TOMATSOVS 600 g hakket oksekød 1 hakket løg 2 fed hvidløg, finthakket 1 bdt. persille 1 æg GRÆSKE OVNSTEGTE FRIKADELLER I TOMATSOVS Tomatsovs: 2 ds. flåede hakkede tomater 1 løg 1 fed knust hvidløg 1 dl tomatpuré

Læs mere

Vi har gjort det grove Mens i laver det sjove. Middelhavets mange muligheder

Vi har gjort det grove Mens i laver det sjove. Middelhavets mange muligheder Vi har gjort det grove Mens i laver det sjove Tema Middelhavets mange muligheder Menu Fyldte tomater med svampe og spinat Aubergine Tzatziki med olivenfrikassé og hvidløg Porretærte og Serrano med feta

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW82Y-S

Din brugermanual SAMSUNG MW82Y-S Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

FRISKE RÅVARER. Sensommerens. med kød på

FRISKE RÅVARER. Sensommerens. med kød på FRISKE RÅVARER Sensommerens med kød på 2 3 Koteletter i fad med friske urter 4 Koteletter og grønt: 4 svinekoteletter (ca. 5 600 g) 200 g champignon eller shiitake svampe 1 squash Sovs: 1 løg 1 fed hvidløg

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Kompaktovn med mikrobølger

Brugs- og monteringsanvisning Kompaktovn med mikrobølger Brugs- og monteringsanvisning Kompaktovn med mikrobølger Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr.

Læs mere

Milnersvej 42 3400 Hillerød tel 4820 6000 www.pharmakon.dk

Milnersvej 42 3400 Hillerød tel 4820 6000 www.pharmakon.dk Månedens menu Helleflynder med variation af kartoffel og jordbær Maj 2009 Grillet svinemørbrad og braiseret svinekæbe med pure af gulerødder tilsmagt med estragon, hertil forårsgrønt og kraftig sauce samt

Læs mere

Uge 27. Indkøb: Basis: Denne uge består madplanen af:

Uge 27. Indkøb: Basis: Denne uge består madplanen af: Denne uge består madplanen af: Uge 27 Kylling med basilikum Blomkålskarrysuppe Pasta m. Cherrytomater, mozarella og roculasalat Krebinetter med marinerede grønne bønner Hønsekødssuppe Risotto med kylling

Læs mere

Forret: Grillet lam med rosmarin, citron og hvidløg. ca. 1kg lamme culotte. 8 kviste rosmarin. 2 citroner. 6 spsk. oliven olie. 1 bakke ruccola.

Forret: Grillet lam med rosmarin, citron og hvidløg. ca. 1kg lamme culotte. 8 kviste rosmarin. 2 citroner. 6 spsk. oliven olie. 1 bakke ruccola. Forret: Grillet lam med rosmarin, citron og hvidløg ca. 1kg lamme culotte 8 kviste rosmarin 2 citroner 6 spsk. oliven olie 1 bakke ruccola salt sort peber 1 citron og ½ dl olie til salat samt groft salt

Læs mere

Vask svampene og del dem i kvarte. Rist svampene og fennikel af på en pande med lidt olie.

Vask svampene og del dem i kvarte. Rist svampene og fennikel af på en pande med lidt olie. Mandag Omelet med friske svampe, ost og fennikel 8 stk. æg 0,5 dl mælk 10 gram smør 100 gram reven parmesan eller cheddar ost 1 stk. fennikel, delt i halve og skåret super tyndt 200 gram svampe, som Karl

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Indkøbsliste. Ugepakken. UGe 42-43. inderholder i denne uge

Indkøbsliste. Ugepakken. UGe 42-43. inderholder i denne uge UGe 42-43 Indkøbsliste QR-koden for Ugepakken inderholder i denne uge 600 gram friskhakket oksefars 1 kilo tykkamsteg 800 gram kalkungyros 4 stk. store jægerfugle 1 stk citron 1 stk rødløg 9 stk alm løg

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Mine yndlingsopskrifter i Eventyrhuset. Kære mor og far I Eventyrhuset får vi serveret meget forskellig mad, og jeg har nogle madretter, som jeg elsker, og spiser rigtig meget af. Jeg har løbende fået

Læs mere

Knald på løgene. Prøv Bähnckes enkle retter og sæt mere smag på hverdagen

Knald på løgene. Prøv Bähnckes enkle retter og sæt mere smag på hverdagen Knald på løgene Prøv Bähnckes enkle retter og sæt mere smag på hverdagen Løgtærte 4 1 rulle færdig tærtedej 2 spsk olivenolie 6 store løg i fine skiver 2 fed hakkede hvidløg 10 friske salvieblade i tynde

Læs mere

Pastagryde med feta. Pasta med kalkun og tomat. 1. Smelt smørret i en gryde ved kraftig varme, men uden at det bruner. Svits løg og hvidløg i 1 min.

Pastagryde med feta. Pasta med kalkun og tomat. 1. Smelt smørret i en gryde ved kraftig varme, men uden at det bruner. Svits løg og hvidløg i 1 min. Pastagryde med feta 1. Fetaosten skæres i tern. 2. Løgene skæres i tern og svitses i en gryde i olien. Pasta med kalkun og tomat 1. Smelt smørret i en gryde ved kraftig varme, men uden at det bruner. Svits

Læs mere

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Skræl græskarret. Hvis skallen er tynd, behøver du ikke

Læs mere

Cajun buffet 28. oktober. - mad fra hjertet af det sydlige USA, Louisiana

Cajun buffet 28. oktober. - mad fra hjertet af det sydlige USA, Louisiana Cajun buffet - mad fra hjertet af det sydlige USA, Louisiana 2 spsk olie 2 spsk hvedemel ½ spsk cajun krydderi ½ stort løg, hakket 3 fed hvidløg 1 grøn peberfrugt, hakkede 1 ds hakkede tomater 1 sønderjysk

Læs mere

Familieudvalgets. Kartoffelopskrifter

Familieudvalgets. Kartoffelopskrifter Familieudvalgets Kartoffelopskrifter Forretter Kartoffelsuppe med karry og rejer 750 g kartofler 3 løg 5 g margarine -2 spsk karry /2 l grønsagsbouillon 2 gulerødder 300 g rejer bdt. purløg Skræl kartoflerne

Læs mere

BURGER MED FRITTER. 1 Portion

BURGER MED FRITTER. 1 Portion DRENGERØVSMAD BURGER MED FRITTER 1 Portion Ingredienser 1 bagekartoffel (125 g) 1 tsk. olie (5g) 100 g hakket oksekød Salt, peber 1 skive ost 30+ 1 stor fuldkornsburgerbolle Sennep Ketchup 2 sprøde salat

Læs mere

Appelsinmarineret andebryst

Appelsinmarineret andebryst Appelsinmarineret andebryst Ingredienser, 4 port. ca. 150 g gulerødder ca. 300 g rødbeder ca. 200 g løg ca. 600 g andebrystfileter (ca. 2 stk.) 10 stk. Hele nelliker salt og peber Marinade: ca. 150 g appelsinsaft

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW82N-B

Din brugermanual SAMSUNG MW82N-B Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG MW82N-B i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Eriks Mad og Musik 23. august 2008

Eriks Mad og Musik 23. august 2008 Eriks Mad og Musik. august 008 Skaldyr Pil selv rejer - ½ kg hele rejer tskf groft salt dild citron mayonnaise surbrød (eller ristet brød) Bring rigeligt vand i kog og tilsæt salt og dild. Kogte krebs

Læs mere

Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya

Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya KYLLING PIE MED GRØN SALAT 1 hel kylling 3 løg 1½ dl hvedemel

Læs mere

Eriks Mad og Musik Tema: Italiensk mad 2

Eriks Mad og Musik Tema: Italiensk mad 2 Eriks Mad og Musik Tema:.0. 0 Parmesan snacks 0 g revet parmesan spsk. olivenolie 0g hvedemel æggehvider Blend alle ingredienser. Smør dejen ud på bagepapir og form som kiks. Bag kiksene i ovnen ved 0

Læs mere

Indkøbsliste. Ugepakken inderholder kødet. UGe 44-45

Indkøbsliste. Ugepakken inderholder kødet. UGe 44-45 UGe 44-45 Indkøbsliste for at se mere. Ugepakken inderholder kødet 600 g hakket oksekød 700 g kalvemedister 600 g oksekød i tern 4 stk kalveschnitzler 8 kyllingespyd Øvrige indkøb: 1 pk bacon i tern 9

Læs mere

Tamilsk, somalisk og arabisk mad

Tamilsk, somalisk og arabisk mad Tamilsk, somalisk og arabisk mad Kyllingecurry fra Sri Lanka Ingredienser: 500 g. kylling, ½ tsk. cayennepeber ½ tsk. kardemomme ½ tsk. stødt nellike ½ tsk. Kanel 1 tsk. paprika 1 spsk.. Garam masala 1

Læs mere

Pip i madkassen. Rose Poultry A/S Tværmosevej 10 7830 Vinderup Telefon 99 95 95 95 Fax 99 95 95 40. www.rosepoultry.dk, rose@rosepoultry.

Pip i madkassen. Rose Poultry A/S Tværmosevej 10 7830 Vinderup Telefon 99 95 95 95 Fax 99 95 95 40. www.rosepoultry.dk, rose@rosepoultry. Pip i madkassen Rose Poultry A/S Tværmosevej 10 7830 Vinderup Telefon 99 95 95 95 Fax 99 95 95 40 www.rosepoultry.dk, rose@rosepoultry.dk Mere end bare madpakker! Vi har udviklet en håndfuld lækre og sunde

Læs mere

Oksekødsgryde. Det skal du bruge (4 pers.) Sådan gør du. Nøglehulsopskrift - 26 juni 2013

Oksekødsgryde. Det skal du bruge (4 pers.) Sådan gør du. Nøglehulsopskrift - 26 juni 2013 nøglehuls retter 1 Oksekødsgryde Nøglehulsopskrift - 26 juni 2013 Oksekødsgryde Det skal du bruge (4 pers.) 400 g SMAGFULD hakket oksekød 3-7% 1 spsk. olie 1 stort skrællet groft hakket løg (ca. 90 g)

Læs mere

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce Fisk med stærk sauce -4 5-600 g. friskfanget eller tørret fisk (anykind) Olivenolie til stegning 2 tsk. carry 2 tsk. cayenne- chillipeber 4 fed hvidløg 1 ds. koncentreret tomatpure Evt. soyasauce 5 dl.

Læs mere

FORKÆL DIN MAD ASIATISK KYLLINGESUPPE MED PEBERFRUGT, FORÅRSLØG & KARRY MED PHILADELPHIA

FORKÆL DIN MAD ASIATISK KYLLINGESUPPE MED PEBERFRUGT, FORÅRSLØG & KARRY MED PHILADELPHIA ELSKER SUPPER FORKÆL DIN MAD MED PHILADELPHIA TILBEREDNINGSTID ı 20 minutter SERVERINGSPORTION ı 325 g kj 1008, kcal 241, protein 20,9 g, fedt 15,49 g, kulhydrater 5,15 g De fleste forbinder Philadelphia

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. med. Rugbrød med kylling og agurkesalat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. med. Rugbrød med kylling og agurkesalat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Spaghetti Kylling med Lakseruller Ribbensteg med med urtekødboller nye

Læs mere

Eriks Mad og Musik. August 2012 Tema: Honning. Asparges med hvidskimmelost. Svampesalat fra Italien

Eriks Mad og Musik. August 2012 Tema: Honning. Asparges med hvidskimmelost. Svampesalat fra Italien Eriks Mad og Musik August 0 Tema: Honning Asparges med hvidskimmelost bundt grønne asparges hvidskimmelost æg Salatblade spsk citronsaft spsk rapsolie tsk honning spsk kapers lille løg Masser af friskhakkede

Læs mere

BØRNENES LIVRETTER. AMA-tips.dk. Læs om. på bagsiden. - så er der mere ros til kokken

BØRNENES LIVRETTER. AMA-tips.dk. Læs om. på bagsiden. - så er der mere ros til kokken BØRNENES LIVRETTER Læs om AMA-tips.dk på bagsiden - så er der mere ros til kokken KYLLING I KARRY MED KOKOS OG "SKJULTE" VITAMINER 4 Personer BØRNENES LIVRETTER giver ny inspiration til hverdagsmaden I

Læs mere

Menu. Karrymarinerede Scampirejer med avocado og mango. Oksemørbrad, Provencalske tomater, Duchess og brun fond. Pistacie mazarin med hindbærskum.

Menu. Karrymarinerede Scampirejer med avocado og mango. Oksemørbrad, Provencalske tomater, Duchess og brun fond. Pistacie mazarin med hindbærskum. Menu Karrymarinerede Scampirejer med avocado og mango. Oksemørbrad, Provencalske tomater, Duchess og brun fond. Pistacie mazarin med hindbærskum. Karrymarinerede Scampirejer med avocado og mango. Opskrift

Læs mere

Eriks Mad og Musik 25.6. 2011 Kogte nye kartofler med dild Ingredienser TEMA: Kar tofler Kogte nye kartofler Ingredienser

Eriks Mad og Musik 25.6. 2011 Kogte nye kartofler med dild Ingredienser TEMA: Kar tofler Kogte nye kartofler Ingredienser Eriks Mad og Musik.. 0 Kogte nye kartofler Kartofler Groft salt Smør Evt. persille eller dild TEMA: Kartofler Vask kartoflerne og kog dem men endelig ikke for længe. 0- minutter kan være nok, hvis de er

Læs mere

Fagrådets Julefrokost Kogebog 2014 ca 100 ps

Fagrådets Julefrokost Kogebog 2014 ca 100 ps Fagrådets Julefrokost Kogebog 2014 ca 100 ps 26. april 2015 Indhold 1 Flødekartofler 3 2 Spinattærte 4 3 Fennikeltærte 5 4 Frikadeller 6 5 Pastasalat 7 6 Rødkålssalat 8 7 Klassisk Rødkålssalat 9 8 Hummus

Læs mere

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer Lad dig bare friste Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer 400-500 g hakket oksekød 1 spsk. Knorr krydderblanding til Kød og Grill Becel flydende til stegning af bøfferne Rodfrugtmos: 3-4

Læs mere

Gourmet. Spændende retter og salater med Bonduelle Gourmet Majs

Gourmet. Spændende retter og salater med Bonduelle Gourmet Majs Gourmet Spændende retter og salater med Bonduelle Gourmet Majs Grillet tun med majssalsa 4 stk. tunsteaks, ca. 1 cm tykke Majssalsa: 1 mango i små tern 1/2 agurk i små tern 2 små rødløg, finthakket Saften

Læs mere

kartoffel 500 gram søde kartofler 1 dl mel 1 tsk bagepulver 1 tsk salt 1 spsk flormelis

kartoffel 500 gram søde kartofler 1 dl mel 1 tsk bagepulver 1 tsk salt 1 spsk flormelis Søde pandekager kartoffel 500 gram søde kartofler 1 dl mel 1 tsk bagepulver 1 tsk salt 1 spsk flormelis af rød 3 tsk kanelsukker 1 dl letmælk 2 æg 1 tsk frisk vanilje Rapsolie til stegning Brombær, ahornsirup

Læs mere

----------------------- Ribbensteg. 1 stk. ribbensteg Groft salt Laurbærblad Hele peberkorn 1 løg ¾ l vand Fløde

----------------------- Ribbensteg. 1 stk. ribbensteg Groft salt Laurbærblad Hele peberkorn 1 løg ¾ l vand Fløde Gyroskoteletter med varm coleslaw 4 stk. gyroskoteletter 1 4 hvidkål (i fine strimler) 1 forårsløg (skåret i skiver) ½ dl sukker ½ dl eddike 1 ds. tørrede sellerifrø (efter smag) 1 tsk. salt ½ dl vindruekerneolie

Læs mere

Hillerødmesterskaber i madkundskab

Hillerødmesterskaber i madkundskab Hillerødmesterskaber i madkundskab Opskriftshæfte Kreativitet og konkurrence i samarbejde med Kokkeskolen Nordsjælland 1 Kyllingefrikadeller 300g hakket kylling/kalkun 1 tsk. salt ½ tsk. peber ½ løg. revet

Læs mere

Kogebog Sommerlejr 2015

Kogebog Sommerlejr 2015 Kogebog Sommerlejr 2015 Lørdag Der er fællesspisning: medbring spisegrej og viskestykke Kyllingelår, Bønnesalat og Pandebrød Pandebrød: Lav evt. dejen til frokost. Bland tørgær, salt, rugmel og hvedemel.

Læs mere

Kokkelærerens madplan

Kokkelærerens madplan Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Kylling i karry Sur sød suppe med med ris og svinekødsstrimler salat og

Læs mere

Eriks Mad og Musik. 11. 02. 2012 Tema: DDR-mad Østtysk mad. Gurkenjoghurt-Cocktail. Spreewald-agurke snack

Eriks Mad og Musik. 11. 02. 2012 Tema: DDR-mad Østtysk mad. Gurkenjoghurt-Cocktail. Spreewald-agurke snack Spreewald-agurke snack Eriks Mad og Musik. 0. 0 Tema: DDR-mad Østtysk mad Gurkenjoghurt-Cocktail Syltede agurker lille bæger creme fraiche. spsk flydende honning. Rør honningen godt ud i creme fraichen.

Læs mere

Opskrifter. Marineret kyllingebryst med pasta. Fremgangsmåde. Ingredienser. Uge 02. mesterslagterens

Opskrifter. Marineret kyllingebryst med pasta. Fremgangsmåde. Ingredienser. Uge 02. mesterslagterens Marineret kyllingebryst med pasta og gorgonzola sovs 4 marinerede kyllingebryster 2 pakker frisk pasta ½ l madlavningsfløde 1 stykke Gorgonzola ost Fedtstof Lidt jævning Ruccula salat Flutes Steg kyllingebrysterne

Læs mere

Vindermenuen fra Kartoffelprisen 2013 Af: Erik Kroun

Vindermenuen fra Kartoffelprisen 2013 Af: Erik Kroun Vindermenuen fra Kartoffelprisen 2013 Af: Erik Kroun Forret Boullionkogt Gul Vandel med kartoffel dildcreme på Royal, stuvede Rød Vandel og muslinge sauce med dild akvavit Boullionkogt Gul Vandel Kom den

Læs mere

M a d t i l k r æ s n e g a n e r

M a d t i l k r æ s n e g a n e r Mad til kræsne ganer Balsamicomarineret oksefilet med balsamicocreme Oksefileten lægges i fryseren i ca. 3 timer. Når den er skalfrossen skæres den i tynde skiver med en laksekniv eller på pålægsmaskine.

Læs mere

Madværksted uge 51. Tema: Hjertesund julemad. Rødkålssalat. Sildesalat med karry, bønner og kartoffel. Æbler med jordskokker

Madværksted uge 51. Tema: Hjertesund julemad. Rødkålssalat. Sildesalat med karry, bønner og kartoffel. Æbler med jordskokker Madværksted uge 51 Tema: Hjertesund julemad Rødkålssalat Sildesalat med karry, bønner og kartoffel Æbler med jordskokker Rødkålssalat med rugkerner Rejesalat med grapefrugt Andebryst med grøn rødkålssalat

Læs mere

Rose. Forside. Lækre opskrifter med danske kyllingelår

Rose. Forside. Lækre opskrifter med danske kyllingelår Rose Forside Lækre opskrifter med danske kyllingelår Kylling med muligheder Rose Poultry er en af Nordeuropas førende leverandører af dansk fjerkræ. En position vi har gjort os fortjent til gennem mange

Læs mere

Opskrift og fremgangsmåde til 4 personer

Opskrift og fremgangsmåde til 4 personer Opskrift og fremgangsmåde til 4 personer Syltet gul vandel med mos af polaris, dild, brunet smør og citron, samt lbe-2. Saltet pighvar og østers Opskrift syltet gul vandel og mos af polaris, dild, brunet

Læs mere

Vinter i det Nordiske Køkken. Let, lødigt og lækkert

Vinter i det Nordiske Køkken. Let, lødigt og lækkert Vinter i det Nordiske Køkken Let, lødigt og lækkert 1 Vinter i det Nordiske Køkken Let, lødigt og lækkert Vegetar retter Grønkåls salat med korn, syltede rødløg, æble og ristet rugbrød Salat af mynte,

Læs mere

Den smukke roulade er rullet med friske blommer. Arbejdstid: 40 min. Koge/bagetid: 15 min. Ikke fryse-egnet

Den smukke roulade er rullet med friske blommer. Arbejdstid: 40 min. Koge/bagetid: 15 min. Ikke fryse-egnet Den smukke roulade er rullet med friske blommer. Arbejdstid: 40 min. Koge/bagetid: 15 min. Ikke fryse-egnet 1 roulade =16 stk. Kage: 3 æg str. L 150 g sukker 60 g mel 60 g kartoffelmel 1 tsk bagepulver

Læs mere

Kokkelærerens madplan

Kokkelærerens madplan Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag skærtorsdag Langfredag Fyldt Kylling med Fyldte Grøntsagslasagne skrubbefilet tomatsauce

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

Fritatta med kartofler og bønner samt tomatsalat (4 personer)

Fritatta med kartofler og bønner samt tomatsalat (4 personer) Fritatta med kartofler og bønner samt tomatsalat (4 personer) 50 minutter Gryde Sigte Kartoffelskræller spatel Grydelåg Husk at vaske 200 g grønne bønner 1 tsk salt 250 kartofler 2 løg, ca. 150 g 4 tsk

Læs mere

Brugsanvisning Mikrobølgeovn

Brugsanvisning Mikrobølgeovn Brugsanvisning Mikrobølgeovn Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 10 229 550 Indhold Beskrivelse af produktet...

Læs mere

Sildesalat med karry. Fyldte æg. Ingredienser til 4 personer:

Sildesalat med karry. Fyldte æg. Ingredienser til 4 personer: Sildesalat med karry Ingredienser til 4 personer: 200 g marinerede sildefileter 3 spsk. cremefraiche 18 % 1 dl yoghurt naturel max. 3,5 % 2 tsk. karry friskkværnet peber 1 stort æble, fx Cox Orange 1 rødløg

Læs mere

ABRIKOSGLASEREDE OKSEKØDBOLLER

ABRIKOSGLASEREDE OKSEKØDBOLLER 600 g hakket oksekød 2 æg 1 dl. cornflakes 1 løg 2 tsk. dijonsennep ½ dl barbecuesovs 1 dl abrikosmarmelade Forvarm ovnen til 175 grader C alm. ovn. ABRIKOSGLASEREDE OKSEKØDBOLLER Bland kød, æg, cornflakes,

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Den 19. februar 2015. Danmarks bedste. v/rikke Kring

Den 19. februar 2015. Danmarks bedste. v/rikke Kring Den 19. februar 2015 Danmarks bedste v/rikke Kring www.mgi.dk Menu Gammeldaws Flæskesteg m/kartofler, brun sovs og hjemmelaver rødkål Lækkerier fra Kring chokoladekage af chokolade fra Ecuador med blødende

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pasta med asparges og parmaskinke Rester fra weekenden Fiskefrikadeller

Læs mere

Uge 7. Indkøb. Basis. Rema1000. Rodfrugtlasagne Nakkekam med citron og bagte kartofler Alt i en gryde

Uge 7. Indkøb. Basis. Rema1000. Rodfrugtlasagne Nakkekam med citron og bagte kartofler Alt i en gryde Denne uge består madplanen af: Uge 7 Rodfrugtlasagne Nakkekam med citron og bagte kartofler Alt i en gryde Rødspættefilet Helstegt kylling i ovn Risotto med kylling og ærter Kinesiske kyllingewraps Indkøb

Læs mere

7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson. Opskrifter - indkøbsplan - hygge til weekenden. 7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson.

7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson. Opskrifter - indkøbsplan - hygge til weekenden. 7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson. KOSTPLAN - UgE 26 Foto: L&R Indkøb Dette skal du købe i denne uge (ingredienser til weekendhygge ikke medtaget): Fokus grønt: Gulerødder Forårsløg Hvidløg Frugt og grønt: Squash Champignon Hvidkålshoved

Læs mere

Skinketortilla med sennepscreme

Skinketortilla med sennepscreme Skinketortilla med sennepscreme Ingredienser 100 g friskost med højst 4 % fedt 1 spsk. sød fransk sennep 1 tsk. dijonsennep Salt og peber Fyld 2 blade icebergsalat 1 stor gulerod (ca. 100 g) ½ grøn peberfrugt

Læs mere

Uge 28. Indkøb. Rema1000. Sidste uge. Basis. Denne uge består madplanen af: Spagetti med kødboller, linser og spinat.

Uge 28. Indkøb. Rema1000. Sidste uge. Basis. Denne uge består madplanen af: Spagetti med kødboller, linser og spinat. Denne uge består madplanen af: Uge 28 Spicy Blomkålssuppe med kylling og ærter Spagetti med kødboller, linser og spinat. Omelet m. Tomater og revet blomkål Sommerchili m. Hakket kylling Frikadelleruller

Læs mere

Sundhedsugen uge 17-2011.

Sundhedsugen uge 17-2011. Sundhedsugen uge 17-2011. I årets sundhedsuge er maden planlagt ud fra de 8 kostråd. Det vil sige, at maden har et lavt indhold af fedt og et højt indhold af kulhydrater. I menuen indgår årstidens råvarer,

Læs mere

Kokkelærens madplan Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Strimler af nakkekotelet. med. kartoffelskiver

Kokkelærens madplan Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Strimler af nakkekotelet. med. kartoffelskiver Aftensmad Madpakkeforslag Kokkelærens madplan Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Nakkekoteletter Klassisk med asparges æggekage med og kartofler bacon Laks fra i fredags med agurkedressing Strimler af

Læs mere

Praktisk madlavning. Vægtstopsgruppen

Praktisk madlavning. Vægtstopsgruppen Praktisk madlavning Vægtstopsgruppen Syddjurs kommune 2010 Af Jette Jensen Program for 1. gang praktisk madlavning Kostændringer og ernæringsforbedringer Gennemgang af menu Opdeling af grupper Praktisk

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Guide. opskrifter. Lene Hansson. Alle i sund og slank version. sider. 16 opskrifter i alt. Marts 2014- Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. opskrifter. Lene Hansson. Alle i sund og slank version. sider. 16 opskrifter i alt. Marts 2014- Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Claus Bech Guide Marts 2014- Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Lene Hansson opskrifter 8 36 sider Alle i sund og slank version 16 opskrifter i alt INDHOLD I DETTE HÆFTE: Sund: Skøn varm

Læs mere

Praktisk madlavning 2. Vægtstopsgruppen

Praktisk madlavning 2. Vægtstopsgruppen Praktisk madlavning 2 Vægtstopsgruppen Syddjurs kommune 2010/2011 Af Jette Jensen Program for 2. gang praktisk madlavning Hvordan går det med vægtstopprojektet? Fortæl om Jeres succeser Hvad gør I, når

Læs mere

150 OPSKRIFTER FRA NESTLÉ

150 OPSKRIFTER FRA NESTLÉ Opskrift 80-87 150 OPSKRIFTER FRA NESTLÉ 1 LAURAS BANAN PANDEKAGER MED GLUTENFRI CORN FLAKES OG BLÅBÆR 6 portioner Ingredienser: 3 bananer 6 æg 40 g knuste Glutenfri Corn Flakes 200 g blåbær 1 tsk vanillepulver

Læs mere

Tjek at du selv har: JuleMåltidsKassen indeholder:

Tjek at du selv har: JuleMåltidsKassen indeholder: Sanne Venlov, Søren Ejlersen og Thomas Hess er kokkene bag JuleMåltidsKassen. Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul! Skriv til info@aarstiderne.com, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til kassen.

Læs mere

NEMME ÆG NU NEMME ÆG NU NEMME. Nix pille! Vi har klaret det for dig

NEMME ÆG NU NEMME ÆG NU NEMME. Nix pille! Vi har klaret det for dig NEMME NEMME ÆG ÆG NU NU NEMME ÆG NU Nix pille! 15/01/14 08.56 Vi Vi har har klaret klaret det det for for dig dig Vi har klaret det for dig Salade Nicoise med grillstegt tun 4 personer Ingredienser Grillstegt

Læs mere

Gulerodssuppe med linser

Gulerodssuppe med linser nøglehuls retter 2 Gulerodssuppe med linser Nøglehulsopskrift - 26 juni 2013 Gulerodssuppe med linser Det skal du bruge (4 pers.) 750 g skrællede kartofler 3 store skrællede gulerødder (ca. 255 g) 2 store

Læs mere

Tortellini med krebs. 250 g friske tortellini m/ricotta og spinat. 170 g krebsehaler i lage. 2 friske figner. 100 g grønne friske bønner

Tortellini med krebs. 250 g friske tortellini m/ricotta og spinat. 170 g krebsehaler i lage. 2 friske figner. 100 g grønne friske bønner Tortellini med krebs 250 g friske tortellini m/ricotta og spinat 170 g krebsehaler i lage 2 friske figner 100 g grønne friske bønner 1 stor tsk røget paprika Lidt tørret salvie Peber Salt Oliven olie Sørg

Læs mere

Julefrokost Næsten som vi plejer

Julefrokost Næsten som vi plejer Julefrokost Næsten som vi plejer Jule sild: 8 løg, i skiver Pynt 3 tomater og 1 bd. persille Jule sild med karry salat Sildene skæres i passende størrelse og anrettes i små glasskåle, oven på ligges løgringe

Læs mere

Opskrifter 1900-1950

Opskrifter 1900-1950 Opskrifter 1900-1950 Når man skal forstå en gammel opskrift, må man vide, hvor meget de gamle mål er. Nedenstående tabel kan hjælpe dig med at omregne til moderne mål. En kvint Et lod Et pund En pægl En

Læs mere