NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad"

Transkript

1 NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad April 2012 Årgang 39. Nr. 3, Nyt fra Beboerrådet HUSK Beboermøde Onsdag d. 11. april 2012 Kl. 19 i GH-Kælderen Alle beboere er velkomne. Næste Beboerrådsmøde 11. april 2012 Kl. 20 i GH-Kælderen FORÅRET ER KOMMET TIL NYBROGÅRD KOLLEGIET - De stigende temperaturer har fået kollegiets beboere ud af værelserne, og pludselig summer kollegiet af liv rundt omkring på græsarealerne. Her ses William, S38, Henrik, S22, Hans, T50, og Teis, T46, i gang med en kamp på volleyballbanen ved ST. Så er der bare tilbage at håbe, at forårsvejret holder ved, så vi for alvor kan komme i gang med udendørsaktiviteterne. HAVEGRUPPEN KLAR TIL ENDNU EN SÆSON - Et af de klareste tegn på forårets komme er havegruppemedlemmernes flittige arbejde i køkkenhaverne ved LM og CD. Og efter nogle dage med godt vejr er havesæsonen så småt skudt i gang. SIDE 2 KAGEFESTIVAL VAR EN SUCCES Lørdag den 17. marts blev den første kagefestival i kollegiets historie afholdt. Og den blev en ubetinget succes. To lange kageborde med 56 kager af alverdens art dannede rammen. Læs om festivalen her. SIDE 6-7 NYT KANO OG KAJAKKLUB- Et andet forårstegn er nyt fra kano- og kajakklubben. Igen i år har formand Ask mange og spændende visioner for klubben, og der er blandt andet indkøbt nyt grej, så det tyder til at blive en god sæson. SIDE 8-9 BEN FRA

2 SIDE 2 NYBROTIDENDE ÅRGANG 39. NR. 3, Netgruppen informerer: er lukket Hej Alle Som I sikkert ved, har vi i Netgruppen lavet et forum, som nu fremover skal benyttes i stedet for at bruge mailen Derfor er fra og med den 7. marts blevet lukket. Der henvises til at benytte det nyoprettede forum i stedet. For at logge ind på forum skal du benytte dit internet brugernavn og password. Du finder det direkte link til forum her: På forum får du adgang til det gangforum, du hører til, og de klubber, som du er medlem af. Forummet er opdelt i forskellige kategorier, sådan at hver bruger har adgang til de underfora, der er relevante for dem. Dette er blevet til følgende generelle fora: Hyggesnak, Køb og Salg, Sport og spil, NybroFestival, KælderCaféen, Internet, TV og radio, Telefon, Beboerrådet, Beboerrådsreferater. Der findes derudover et internt forum til hver klub og et forum til hver gang. Adgangen styres via de forskellige gang-maillister og klubmaillister, så hvis du ikke har adgang til et klubforum, skyldes det, at formanden for klubben ikke har tilføjet dig til den tilsvarende mailliste. Hvis du mangler adgang til dit gangforum, så kontakt venligst Netgruppen. Så vil vi give dig adgang med det samme. Vi anbefaler, at I tjekker forummet regelmæssigt. Det er også muligt at se en oversigt over de seneste forumbeskeder på under nyheder. God fornøjelse! Netgruppen Fakta om NybroTidende Ansvarshavende redaktør Cecilie Kristiansen (D5) Udkommer en gang om måneden senest fire dage før næste beboerrådsmøde. Deadline for indlæg: den 20. i hver måned Oplagstal: ca. 150 NybroTidendes redaktion forbeholder sig ret til at rette i indlæg, samt fravælge indlæg, som ikke synes at have relevans for andre. Havegruppen klar til endnu en sæson Det varmere vejr har fået køkkenhave-entusiasterne på kollegiet til at komme ud i deres haver til årets første forberedelse. Havesæsonen er i sin spæde start, for forår betyder aktivitet i haverne. Efter en kold vinter kom så endelig varmere vinde med temperaturer op til 17 grader. Og der er nok at tage fat på for de aktive køkkenhaveejere med oprydning i alle bede og forberedelse til, hvad man skal dyrke i den kommende sæson. For at få et godt udbytte af køkkenhaven anbefaler køkkenhaveeksperterne, at jorden har et rigt liv af regnorme, mikroorganismer, bakterier og svampe, der nedbryder organiske plantedele fra efterladenskaber. Og så skal der ryddes op i alt det, der har ligget stille over vinteren. Her ses Pernille, E26, Lærke, M43, og en veninde i fuld gang med forårsklargøringen af køkkenhaven. Både haveejerne foran LM - køkkenerne og foran CD-køkkenerne er kommet i gang, og så er der også sket noget i selve havegruppen. Nanna, C25, er udnævnt som ny formand for gruppen efter den afgående formand, Amanda, A21. Nanna overtager en stor klub med en masse aktive medlemmer. Men selvom mange haver er optagede, er nye medlemmer altid velkomne. Du kan melde dig ind i gruppen ved at sende en mail til Nanna på Læs også mere på Cecilie, D5

3 ÅRGANG 39. NR. 3, NYBROTIDENDE SIDE 3 Referat af Beboerrådsmøde tirsdag d. 6. marts 2012 Kl. 19 i GH-kælderen Til stede: Lars Kaj, Mikkel J21, Thomas C22, Nina C23, Samuel D46, Jonas D59, Lærke N47, Hallur L10, Camilla L01, Espern M50, Majbritt S05, Gabriel C05, Nikolaj N16, Maria O64, Asger H61, Simon A26, Sarah G06, Anna M45, Thomas B64, Christian M61, Magnus M55, Hilbert P23, Maria J34, Thorbjørn O63. Afbud: Cecilie D05, Jakob C03 Ad 1) Mikkel J21 er valgt til ordstyrer, og engelsk er valgt til sprog for mødet. Ad 2) 12 stemmeberettigede er mødt. Ad 3) Rettelse i punkt 7 i referatet fra sidste beboerrådsmøde: afgørelsen i fællesklagen er afvist af beboerklagenævnet. Referatet er der udover godkendt Ad 4) Dagsordenen er godkendt. Ad 5) Økonomi: Der står kr. på NYK s konto og kr. på Netværkskontoen. Der er udbetalt kr i løn for januar og februar, og der er udbetalt kr til KælderCaféen til en ny lift. Ad 6) Øvrige meddelelser En opfriskning fra sidst: alle punkter samt bilag skal være hos sekretæren senest kl. 12, ti dage før mødet, for at disse kan komme på dagsordenen. Yderligere skal punkter fremover skrives mere detaljeret, så alle ved, præcis hvad det drejer sig om. For at lette sekretærens arbejde bedes I sende punkter til dagsordenen i følgende format: Overskrift, detaljeret tekst og evt. bilag. Indtil 8 dage før næste møde er det muligt at komme med eventuelle rettelser til punkter, der allerede er sat på dagsordenen, men det er ikke muligt at komme med nye punkter, der ikke er sendt ud med den originale dagsorden. Torsdag d. 1 marts 2012 var der åbent hus, med da der ikke var nogen frivillige, der ville stå i stand på DTU eller vise rundt på kollegiet, tog Jonas D59 begge tjanser. Der er åbent hus på DTU i marts og november, og fremover skal dette planlægges bedre, og der skal gerne være flere, der har lyst til at deltage. For at finde en dato for aktivfest er der udsendt en doodle, som alle bedes svare på, så der kan findes en dato hurtigst muligt. Der holdes møde i KAB, hvor lige nu 3 kollegier mødes og udveksler erfaringer om, hvordan man bedst køre et kollegium mv. Ad 7) Bestyrelsesmøde Der er endnu ikke kommet nogen ny dagsorden for næste bestyrelsesmøde, men der er blevet afholdt driftsmøde, hvor varmetabsberegningen og problemerne med døre og radiatorer (store værelser og lejligheder) blev taget op. Der er allerede lavet en varmetabsberegning, og problemerne med døre og radiatorer tages med i langtidsbudgettet. Det skal yderligere diskuteres nogle ting igennem, og der vil senere komme yderligere information om dette. Ad 8A) Logokonkurrence Gabriel C05 og Jakob C03 vil som tidligere skrevet gerne have en konkurrence, hvori et nyt logo til kollegiet skal findes. Dette logo skal fremover kunne bruges af alle kollegiets klubber. Der er blevet fremsat 3 forslag til beløb til præmien. Den generelle holdning er, at det er for mange penge, men der er også mange, der mener, at det vil få flere til at være med, hvis det er en betydelig præmie. Det fremstilles, at der kan være et 4 forslag, om at beløbet bliver mindre end det mindste forslag på 500/1000 kr. Der skal være ¾ for, hvis der skal laves et 4 forslag. Der stemmes om ovennævnte: For: 3 Imod: 9 Dermed bliver der ikke lavet et 4 forslag men kun stemt om de 3 originale forslag. Der stemmes om hvilke af de tre forslag der skal bruge: 8 stemmer for forslag 1 med et beløb på 500/1000kr 3 stemmer for forslag 2 med et beløb på 750/1500kr 1 stemmer for forslag 3 med et beløb på 1000/2000kr. Dermed er beløbet for præmien i logokonkurrencen sat til 500/1000kr. Ad 8B) FC Nybro herrehold søger om 4090kr. Der søges om 4090kr til nyt udstyr. Der er dog snakket sammen med pigefoldboldholdet, og der kan fås rabat, hvis de køber det sammen. Der stemmes om 4090kr, men det skal nævnes at alle pengene højst sandsynligt ikke vil blive brugt, da der kan fås rabat. For: 11 Imod: 0 Blankt: 1 FC Nybros herrehold for de 4090kr de har søgt om. Ad 8C) Fremlæggelse af Kælder- Caféens regnskab Der har været indtægter på ,9 0kr o g udgi fter på ,47kr, hvilket giver en balance på 7.778,43kr for perioden 16. november til 31. december Der er udbetalt 65,33kr til gamle regninger, og med det afsluttes alle gamle regninger og udgifter fra den gamle KælderCaféen. Regnskabet går ikke i 0, men disse penge vil blive brugt på renovering mv. og dermed vil det i sidste ende gå i 0. Regnskabet fra 1 kvartal i år vil blive fremlagt på næste møde. Ad 8D) Ny afstemning om TVkanaler på kollegiet. Der nedsættes et udvalg bestående af Thomas C22 og Sarah G06, som går videre med dette. Simon A26 kan evt. hjælpe, hvis det bliver en elektronisk afstemning. Ad 8E) Kageudvalget søger om at blive oprettet som klub Kageudvalget søger om at blive oprettet som klub under navnet Nybro kageudvalg med Maria J34 og Maria O64 som formænd. For: 12 Imod: 0 Klubben er hermed oprettet. Ad 8F) Der søges om 1000kr til afholdelse af kagefestival d. 17 marts Dette er budgetteret til ca. 150 mennesker, hvilket virker som ret mange, da der lige pt. er tilmeldt 63 på festivalens hjemmeside. Fortsættes på næste side

4 SIDE 4 NYBROTIDENDE ÅRGANG 39. NR. 3,...fortsat fra forrige side Dette tal er dog sat som et max, og alt hvad der ikke bliver brugt gemmes til næste festival. Det planlægges at der afholdes to festivaler årligt i marts og oktober. For: 12 Imod: 0 Nybro Kageudvalg for de 1000kr der er søgt om. Ad 8G) Valg af kontoindehaver for Netværksgruppen. Der stemmes om Mikkel J21 skal havde fuldmagt til kontoen. For: 11 Imod: 0 Blankt: 1 Mikkel J21 har hermed sammen med kassereren fuldmagt til Netværkskontoen. Ad 8H) Kasserer mangler hos K- net Der mangler en kasserer hos K-net, og yderligere melder Mikkel J21, som lige nu er repræsentant hos K- net, sig snart ud. Hvis ikke der findes en ny kasserer hos K-net til næste generalforsamling d. 20 marts, eller hvis der ikke kan findes en ny repræsentant i stedet for Mikkel J21, når han melder sig ud resultere dette at kollegiet ikke længere har internet. Jonas D59 tager til generalforsamlingen i K-net, og ser på hvad der skal ske og hvad der kan gøres. Ad 8I) K-Net planlægger at hæve kontingentet for internet til 16,50kr pr Der stemmes om, hvorvidt kollegiet er kan acceptere denne prisstigning. Hvis der ikke stemmes for, kan vi risikere at miste vores internet, hvis mange andre kollegier stemmer ja. For: 11 Imod: 0 Blank: 1 Denne prisstigning accepteres. Ad 8J) Nedsættelse af udvalg som skal komme med forslag til ændringer i vedtægter og forretningsordenen Dette punkt refererer til punkt 8I og 8J på sidste beboerrådsmøde, hvor kollegiets vedtægter og forretningsorden blev gennemgået og det blev konstateret, at der er nogle ting, som er blevet ændret i praksis. Denne gruppe skal nu stå for at opdatere vedtægter og forretningsordenen, så den passer med, hvordan tingene bliver gjord i dag. Udvalget består af: Majbritt S05, Maria J34 og Mikkel J21. Ad 9) Nye medlemmer og suppleanter Lasse C21 træder ud Lærke N47 melder sig ud, og Thorbjørn O63 melder sig som ny repræsentant på NO-ulige. Ad 10) Evt. Der skal nedsættes et udvalg bestående af 2 værelsesbeboere og 2 lejlighedsbeboere der skal se på kvadratmeterplanen, varmefordelingen og el-fordelingen. Dette tages på op næste møde. Ad 11) Næste Beboerrådsmøde er onsdag den 11. april 2012 kl i GH-kælderen. Der vil være beboermøde fra kl Punkter til dagsordnen skal være Nina C23, i hænde senest kl dage før. Tak for god ro og orden! FC Nybro Chicks klar til første sæson nogensinde Endnu et forårstegn kan findes på fodboldbanerne. Det drejer sig om de forårskåde fodboldspillere, der ivrigt indtager græsplænerne med bolde, kampråb og godt humør. I år har Nybrogård Kollegiet hele to hold med i kollegieturneringen, for vi har fået et helt nyt pigehold, FC Nybro Chicks. Selvom holdet er helt nystartet, er der allerede stor opbakning fra kollegianerne, og holdet omfatter selv inden turneringsstart omkring ti spilleklare piger. Men selvom der allerede er en del piger tilmeldt FC Nybro Chicks 7- mandshold, er alle nye piger stadig meget velkomne til at melde sig ind under fanerne enten via facebook eller per mail til trænerne Maria på eller Claes på På holdet får man mulighed for at møde andre piger fra kollegiet og få et godt sammenhold. Tidligere fodbolderfaring er slet ikke nødvendig. Niveauet spænder fra nybegyndere til rutinerede, så alle kan være med. Damerne vil træne fast hver onsdag efter påskeferien på boldbanerne ved siden af Engelsborghallen skråt over for den store Netto. Turneringsplanen kan ses herunder. Kampene vil oftest blive spillet enten lige før eller lige efter herreholdet, så pigeholdets træner Claes Her ses nogle af spillerne på vej til den ugentlige træning med Bagsværd. håber, at en del af kollegianerne vil udnytte muligheden til at afsætte 3-4 timer til fælles hygge med fodbold. Han foreslår også, at folk kan medbringe eksempelvis grill og øl/ vand og nydes under kampene, mens der heppes på holdene. Har du en fodboldspiller i maven, så meld dig ind eller skriv til en af trænerne. Og er du ikke god med en bold, så gør klar til at heppe på vores to kollegiehold, når turneringen starter i maj. Cecilie, D5

5 ÅRGANG 39. NR. 3, NYBROTIDENDE SIDE 5

6 SIDE 6 NYBROTIDENDE ÅRGANG 39. NR. 3, Kagefestival var en succes Duften af smør, kakao og kokos fylder mine næsebor, da jeg åbner døren ind til LM-lige. På gangen foran fælleskøkkenerne står et langt bord spækket med kager, og folk står i små grupper og snakker eller studerer og smager på kagerne. Der er ingen tvivl: Nybrogård Kagefestival 2012 er i fuld gang! LM-lige og NO-lige danner rammen om kollegiets første kagefestival, som blev afholdt lørdag den 17. marts. På hver af gangene er der opstillet et langt bord, hvor tæt på 60 kager er fordelt. Kager, som de deltagende kollegianere har medbragt som adgangsbillet til festivalen. Til gengæld får de lov at spise al den kage, de orker og det gør de. Symptomer på sukkerchok Skilte viser vejen til kagefestivalen, og på væggene omkring bordene er der hængt store plakater med symptomer på sukkerchok op. Det er arrangørerne, der har fundet på de mange symptomer, og blandt symptomerne findes hyperaktivitet, hallucinationer, manglende lyst til at holde sig oprejst, samtlige former for diabetes, forsøg på at kælke på trapper, lyst til at tale tysk, kagefobi, octofobi (angst for tallet otte) og midlertidig lyst til at holde sig fra fremtidige kagefestivaler. Alt sammen symptomer, som arrangørerne lover, vil gå væk igen efter kagefestivalen. Succeskriteriet for kagefestivalarrangørerne har været 50 gæster under planlægningen, og da jeg møder op omkring kl. 15 har 70 gæster allerede været forbi. De fleste ankom ved kagefestivalens start klokken 12, og efter tre timers kagespisning er de fleste mætte og trætte, og der har samlet sig en hel gruppe af forspiste kollegianere på det højre køkken på NO-lige. Også et par forældre er De forspiste kagefestivaldeltagere tager sig et velfortjent hvil efter flere timer med kagespiseri af de over 50 forskellige kager. kommet forbi, og så har enkelte af kollegianerne taget gæster med udefra. Alle ser de ud til at være meget Claes, O52, smager på ølkagen. imponerede over det flotte og ambitiøse arrangement. Kagerne bedømmes De fleste af de folk, der stadig er i gang ved kagebordene, er kagefestivaldommerne, som er sat til at bedømme kagerne ud fra forskellige kategorier: den flotteste, den mest kreative, den mest ambitiøse, overraskelsen, moderkagen (den er så god, så den må din mor have bagt) og kom-igen-kagen (til den kage, der ikke helt lever op til standarden). Blandt dommerne er Claes, O52, og han tager sit job alvorligt. Ikke så snart er endnu en kage bragt til bordet, før han er der for at skære sig et stykke. Også Lars Kaj er dommer i dagens anledning. Han har især været glad for hindbærsnitterne og andre af de kager, hvor der er frugt og nødder i. Som han Fortsættes på næste side...

7 ÅRGANG 39. NR. 3, NYBROTIDENDE SIDE 7...fortsat fra forrige side siger, så holder han sig til de sunde kager. Brunsvigeren må han dog også lige smage. Det er som at komme tilbage til barndommen igen, forklarer han smilende. Nybrokagen På bordene står der kager i alle afskygninger. Deltagerne har været kreative med bagværket, og der er både ølkage, kanelsnegletog, rosinboller, muffins med blå glasur og en kanelkage formet som Nybrogård Kollegiet set i fugleperspektiv. Maria, J34, er producenten af den helt specielle nybrokage, selvom det bliver påpeget, at Asger, H61, er den oprindelige opfinder af konceptet. Maria har brugt flere timer på bagningen, og kagen fremstår flot med chokoladevinduer, frosting på siderne og sågar vingummibamser, der skal symbolisere kollegianerne. Der er også en Cartman-kage med bacon inspireret af figuren med samme navn fra Southpark. 23 stykker kage Da alle deltagere har taget en kage med hver, betyder det, at hvis man er indstillet på at smage alle kager, skal man igennem næsten 60 stykker. Så mange er der, ifølge mine kilder ingen af deltagerne, der er nået op på. Men flere er langt oppe over det antal, de selv troede var muligt. Kagefestivalformanden Ann Louise, N36, lægger godt for med 23 stykker kage! Og hun havde planer om flere stykker, men om hun nåede det, inden kagefestivalen slukkede og lukkede klokken 17, er endnu uvist. Her er en liste over vindere: Flotteste kage: Lærke P39 med ferskentårnet Mest ambitiøse kage: Maria J34 med nybrokagen Mest kreative kage: Malea, Johannes, Alex og Jennie fra JK lige med burgerkagen Overraskelsen: Nichlas og Niklas fra LM lige med Cartmankagen Moderkagen: Charlotte, som var gæst af Lærke M52 Kom-igen kagen: Jonas D59 med ølkagen Se billeder af kagerne til højre. Festivalen sluttede af med præmieoverrækkelse til de vindende kager. En festlig dag er sluttet med et brag, og alle skal hjem for at pleje mavepiner og sukkerchok. Succesen fortsætter Måske er der nogen, som ærgrer sig over ikke at have været med til kagefestivalen. Heldigvis er der allerede planlagt endnu en festival allerede i oktober eller november. Faktisk er det planen, at kagefestivalen skal afholdes to gange årligt, en i foråret og en i efteråret. Kagefestivalarrangørerne er tilfredse med arrangementet og ser frem til det næste. Som altid er der forbedringspotentiale, men overordnet set har kagefestivalen været en succes. Tillykke til arrangørerne og tak for en god kageoplevelse. Cecilie, D5

8 SIDE 8 NYBROTIDENDE ÅRGANG 39. NR. 3, Nyt fra Kano og kajakklubben Der er sket en del i kano- og kajakklubben! Her kan du læse mere om, hvad der er sket af nye tiltag i den seneste tid, og også lidt om, hvad der vil ske fremover. Online booking-system En af de største ændringer er, at der nu er kommet et online bookingsystem, hvor det i fremtiden vil være muligt at reservere kanoer over nettet. Der vil også komme et lignende booking-system til kajakkerne, når Netgruppen har haft tid til at installere det. Indtil det er på plads, er det nødvendigt at skrive sig op på døren til kajakudstyret. Baggrunden for at få et online system er, at den tidligere kalenderløsning ikke har virket optimalt. Nu kan man i stedet sidde derhjemme i ro og mag, når der skal bookes en kano eller kajak, og man kan hurtigt afmelde sin reservering, hvis man finder ud af, at man ikke skal ud at padle alligevel. Her kommer en kort introduktion til online booking for kano- og kajakmedlemmer. For at reservere en kano eller kajak, skal man logge ind med sin netværkskonto. Ude til venstre på hjemmesiden er der en menu med navnet Kano. Under reserve canoe kan man reservere kanoer og kajakker. Step 1: Her indstiller man den tid, man ønsker at reservere kanoen i. Man kan dog max reservere syv dage i træk. Hvis man vil reservere kanoerne mere end syv dage, skal man kontakte undertegnede. Step 2: Her vælger man de kanoer, man ønsker at reservere. Step 3: Godkend reservationen. I bunden af reservationsvinduet ses et skema over, hvornår kanoerne er reserveret. Kanoerne er i skemaet markeret som optaget, og samtidig vises de kanoer, der er optaget i det pågældende tidsrum, ikke. Hvis det skulle ske, at man ikke har brug for en eller flere kanoer, kan man under Canoe Reservations slette reservationerne igen. Dette vil være godt at gøre, hvis der alligevel ikke er brug for kanoerne. På den måde kan andre få glæde af dem i stedet. Husk også, at en kano, der ikke er afhentet 20 minutter efter en reservation, kan bruges af andre. Kanokoden vil være at finde på forummet på mens kajakkoden vil blive sendt på den mailadresse, der er opgivet under Netværkskonto-login. Tre nye kanoer En anden god nyhed er, at klubben har fået tre nye kanoer. To af dem ligner de store kanoer, der allerede findes i klubben, men der er både mindre og vejer kun 43 kg, hvorimod de store kanoer vejer 55 kg. Derudover har klubben også anskaffet en kano til de folk, der godt vil padle langt og lære at padle kano. Kanoen vejer 25 kg, men er mere skrøbelig end de andre. På den måde er der lidt for alle medlemmer, og det er vigtigt at passe på den. Nye kajakker og redningsveste Det sidste nye er, at klubben har købt to nye kajakker og fået flere nye redningsveste. Senere får vi også en masse nyt udstyr, men det er endnu ikke blevet leveret. Redningsvestene er donerede af Trykfonden, og det er vigtigt, at der bliver passet på dem. Redningsvestene er fx ikke beregnet til at sidde på, så lad være med at bruge dem til det. De nye kajakker er mindre sødygtige end de gamle, men de er samtidig hurtigere at padle. Det kan derfor være en ide at starte ud med de gamle plastkajakker, indtil man føler sig sikker i dem, og så gå videre til de nye. Nyt kajak-introduktionskursus Indkøb af de to nye kajakker betyder imidlertid, at alle gamle og nye medlemmer skal frigives til kajakkerne igen. Dette sker for at sikre, at folk ved, hvordan man skal behandle og passe på udstyret. Derfor er alle nuværende medlemmer af kajakklubben blevet slettet og skal oprettes på ny, hvis man er interesseret i at bruge kajakkerne. En ny oprettelse kræver også, at man får et introduktionskursus til kajakkerne. For de ambitiøse er der også startet nyt introduktionskursus hver lørdag kl. 10 frem til 28. april på Frederiksdal Kano- og Kajakskole. Herefter vil der være et introduktionskursus hver måned resten af året. Læs mere om kurset på næste side. Til sidst er der bare tilbage at ønske alle en god sejlsæson! Og husk, jo bedre der passes på udstyret, jo bedre udstyr kan vi få. Husk derfor altid at låse kanoerne og kajakkerne fast efter brug. Ask, M47

9 Å R G A NG 3 9. N R. 3, NY B R O T I D E ND E SIDE 9 Basis kanokursus på Frederiksdal kano og kajakskole Alle beboere på Nybrogård Kollegiet er blevet tilbudt et kanokursus til reduceret pris på Frederiksdal kano- og kajakskole. Alle interesserede kan skrive sig op på forummet under Sport og Spil / Games /kanokursus. Der er plads til 12 personer eller 6 kanoer. Der kan også laves et kajakkursus, hvis der er nok interesserede. Datoen er ikke fastlagt endnu, men vil blive fastlangt ud fra, hvornår der er et stort nok antal tilmeldte. Der bliver nok et kursus i forsommeren og et i sensommeren. Herunder ses udspillet fra Frederiksdal kano- og kajakskole: Et basiskursus i kano kan gøre din og vennernes ferietur i Sverige eller søn- dagspicnic en på Mølleåen til en sjovere og mere sikker og afslappende tur! Med basiskurset bliver du indført i grundlæggende padleteknikker, så både for- og bagpadler får godt styr på, hvilken vej kanoen sejler, uanset om det er lige ud i modvind eller om skarpe hjørner på en strømmende å. På kurset bliver der tid til at afprøve padleteknikkerne under trygge forhold vejledt af erfarne og kompetente instruktører. Det skal være sjovt at padle kano, og vi sørger for god tid, til at I kan udfordre hinanden på balancen og kommunikationsevnerne. Med basis kanokurset får du viden om sikkerhed i kano og bliver trænet i grundlæggende redningsteknikker, så du kan bevare overblikket og overskuddet, hvis du eller makkerkanoen skulle kæntre. Kurset vil blandt andet indeholde følgende: Introduktion til kanoens form og funktion Grundlæggende padleteknikker Sjove kanoøvelser Udvidede padleteknikker Redninger og balanceøvelser Læs mere på skolens hjemmeside

10 SIDE 10 NYBROTIDENDE ÅRGANG 39. NR. 3, Indkaldelse til Beboer og beboerrådsmøde onsdag d. 11. april 2012 Kl. 19 i GH-Kælderen Dagsorden for Beboermøde (kl. 19): 1) Valg af ordstyrer 2) Aflæggelse af Beboerrådets beretning for det forløbende år 3) Fremlæggelse af institutionens regnskab for det forløbende driftsår til godkendelse. Se bilag. 4) Evt. Dagsorden for Beboerrådsmøde (kl. 20): 1) Valg af ordstyrer og sprog 2) Antal stemmeberettigede 3) Godkendelse af referat fra sidste beboerrådsmøde 4) Godkendelse af dagsorden 5) Økonomi. Se bilag. 6) Øvrige meddelelser 7) Evt. gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde eller dagsorden for det næste 8) Indkommende punkter a. Ansættelse af folk til NybroTidende Cecilie, D5, der er ansvarshavende redaktør på NybroTidende, har fået flere henvendelser fra folk, der ønsker at bidrage til bladet med enten grafisk opsætning eller billedmateriale. Derfor ønskes det diskuteret i beboerrådet, hvad rammerne for et NybroTidende-hold skal være. Hvem kan ansættes (med løn), og hvilke opgaver bør (om nogen) være ulønnede? Da redaktøren har mulighed for selv at vælge sine ansatte, er dette punkt til vejledende afstemning blandt beboerrådets repræsentanter, så redaktøren kan få en fornemmelse af, hvor mange ressourcer kollegianerne ønsker at bruge på bladet. Derudover ønskes det også diskuteret, om det er nødvendigt med en formel ansættelsesproces, når der skal ansættes nye medarbejdere, eller om redaktøren frit kan vælge, hvis der melder sig nogle af sig selv. En formel ansættelsesproces vil give mulighed for alle på kollegiet at søge. Omvendt vil en ansættelsesproces kræve ressourcer fra redaktøren. Fremsat af Cecilie D05. b. Anerkendelse for internetopgradering Der er foretaget et kæmpe stykke arbejde i forbindelse med opgradering af Internettet, men pågrund af arbejdet har flydt sammen imellem k-net og nybro's netdrift har Allan Boll ikke fået noget for en stor del af arbejdet, dette mener vi i netdriften at han burde. Derfor søger vi om at han får 5000kr fra netdriften's midler som anerkendelse og løn for hans store arbejde. Der skal stemmes om dette. Fremsat af Netdriften. Se bilag. c. Grønt Kollegium søger ny ansvarlig, da den nuværende ansvarlige Amanda A21 flytter. Fremsat af Amanda A21. d. Haveklubben søger om at få fjernet brombærbuskene ved CDhaverne (men ikke ved kanoerne). Dette skyldes at buskene spreder sig i haverne, og som det er lige nu har haveklubbens haveejere i CDhaverne mistet godt 25 % af deres haver, og 3 haver er total tilgroede. Ved at få fjernet buskene permanent vil dette problem blive løst. Fremsat af Amanda A21. e. Problemer med haverne 1, 2, 3, 4, 5 og 6 i LM-haverne. Der er problemer med disse haver da jorden enten er total ufrugtbar eller at de ligger så meget i skygge, at planter har svært ved at gro der. Haverne er ramt af Naturfredningen af Lyngby sø, så mulighederne for at forbedre forholdene i disse haver er minimale. Der er snakket i klubben om at der skal beskæres nogle træer, som oprindeligt var tiltænkt buske, således at der kommer lys ned i haverne 1, 2, 3 og 5. Lars Kaj har flere gange afvist dette, da træerne muligvis er ramt af fredningen. Der er yderligere snakket om at bygge nogle højbedskasser i haverne 4 og 6 for at kompensere for at jorden er ufrugtbar. Der afholdes en vejledende afstemning om økonomisk hjælp til sidstnævnte. Fremsat af Amanda A21. f. Krav om Ansættelseskontrakter og Tavshedserklæringer til Netgruppens medlemmer. For at sikre at medlemmer af Netgruppen ikke roder kollegiet ud i en hel del problemer pga. manglende dokumentation, taler over sig om personfølsomme sager eller lignede, så ønsker vi at komme på kontrakt og at skrive under på en tavshedserklæring. Fx kunne vi med vilje bytte om på udstyr således at ulovlige handlinger ikke kan spores med sikkerhed, eller vi kan på anden vis modvirke K-Nets (og kollegiets) ansvar om logning. Andre (ekstreme) tilfælde kunne være at vi tog at offentliggjorde alle navne på personer med hemmelige adresser eller solgte mailadresser til spammere og lign. Vi mener ikke at det vores ansvar at formulere disse dokumenter og ligger derfor op til at Beboerrådet tager hånd om sagen og evt. får hjælp fra KAB Jura. Vi ser frem til en dialog, når der er lavet et udkast til disse. Gerne hurtigst muligt. Fremsat af Netgruppen. g. Orientering omkring omstrukturering af maillisterne på nybro.dk (herunder præsentation af retningslinjer for og en ny, samlet mailliste kaldet Fremsat af Netgruppen. Se bilag. h. Festivalgruppen søger om at få lov til at holde Nybrofestival over 2 dage, altså den september. Fremsat af festivalgruppen. i. Festivalgruppen søger om en underskudsforsikring på kr. Fremsat af festivalgruppen. 9) Evt. indvalg af nye medlemmer og suppleanter, herunder orientering om beboerrådsmedlemmer der træder ud af beboerrådet. 10) Evt. 11) Ny mødedato Evt. afbud skal ske til Nina, C-23, senest den 10. april Vel mødt!

11 ÅRGANG 39. NR. 3, NYBROTIDENDE SIDE 11 Bilag - Årsregnskab Disponibel saldo Saldo Pr kr ,71 Saldo Pr kr ,51 Balance kr ,20 Indtægter Kontingent pr. måned kr ,00 I alt for perioden kr ,00 Uforudsete indtægter Aktieudbytte kr ,25 Indtægter i alt kr ,25 Udgifter Beboerådet, div. arrang. kr. -255,36 DataLøn kr ,89 Danske Bank, Gebyr o.lign. kr. -35,31 Kano Kajak Klub kr ,30 Havegruppen kr. 0,00 FC Nybro kr ,00 Kældercafeen kr ,00 Motionsklub kr ,00 Filmklubben kr. 0,00 Multibanen kr ,00 Tagterrasser kr ,08 Nybrofestival kr ,90 Grønt kollegium kr ,00 Udestående kr. 0,00 Kunstklub kr. 0,00 Cykelværksted kr ,61 FC Nybro-piger kr ,00 Udgifter i alt kr ,45 Balance kr ,20 Se kontobevægelser fra Netbank på mail. Bilag 8b - Anerkendelse for internetopgradering Bilag - Budget Indtægter Kontigent pr. måned kr ,00 I alt for perioden kr ,00 Uforudsete indtægter Aktieudbytte kr. 0,00 Indtægter i alt kr ,00 Udgifter Beboerådet, div. arrang. kr ,00 DataLøn kr ,00 Danske Bank, Gebyr o.lign. kr. 0,00 Kano Kajak Klub kr ,00 Havegruppen kr. 0,00 FC Nybro kr ,00 Kældercafeen kr. 0,00 Motionsklub kr. 0,00 Filmklubben kr. 0,00 Multibanen kr. 0,00 Tagterrasser kr. 0,00 Nybrofestival kr. 0,00 Grønt kollegium kr. 0,00 Udestående kr. 0,00 Kunstklub kr. 0,00 Cykelværksted kr. 0,00 FC Nybro-piger kr ,00 Kage-udvalg kr ,00 Bryggerklub kr ,00 Udgifter i alt kr ,00 Balance kr ,00 Vi står som de fleste af jer ved, meget tæt på at have fået den nye internet løsning installeret, denne løsning skyldes i høj grad et hårdt arbejdende team ved k-net, hvoraf en af hovedaktørerne er en af vores egne nemlig Allan Boll, der det seneste halve år har brugt en meget stor del af sin fritid på at udvikle denne meget avancerede, men meget elegante løsning. Internet forbindelsen har været et mærkbart problem og er blevet betragtet i netdriften som det største problem i den seneste tid. Vi er derfor i netdriften meget glade for at der endeligt er fundet og udviklet en løsning. I forbindelse med udviklingen af denne nye løsning har Allan arbejdet meget hårdt for at have gjort dette muligt, dette har involveret en stor del af Allans aftener og i nogle tilfælde nætter, et præcist timetal kendes ikke, men vi er i netdriften overbevist om at de 20 timer er rundet en stor del uger. I forbindelse med udviklingen af den nye internet løsning kræver det generelt, at der sker en række ændringer ved k-net også kræver det, at der bliver foretaget en række ændringer ved hvert kollegiets interne netværk. I den forbindelse har Allan brugt meget tid på at gøre den interne ændring så enkel og automatiseret som muligt for alle kollegier på k-net og dette har også betydet en markant forskel i tidsforbruget ved opgraderingen på nybro. Vi er meget enige om at k-net arbejde på ingen måde skal betales af de midler der går til det interne netværk, men vi synes i dette exceptionelle tilfælde at det kunne være dejligt at vise den anerkendelse vi mener at Allan fortjener, for det kæmpe arbejde han er lagt i opgraderingen. Vi er i netdriften lidt kede af, at det kæmpe stykke arbejde Allan har lagt i det allerstørste problem vi i netdriften har haft, men som vi ikke har kunne gøre noget ved internt ikke afspejler sig i hans registrerede timetal, så selvom det arbejde han frivilligt foretager sig ved k-net har en direkte indvirkning på, hvor meget tid der skal bruges her på nybro, er det ikke noget der har kunne registreres. Derfor er den resterende del af netdriften enige om at det kunne være dejligt, hvis Allan kunne få 5000kr. som anerkendelse for hans meget store indsats. Emil, Piotr, Rasmu, Mikke, Ask, Nikolaj, Andreas og Simon / Netdriften Bilag 8g - Orientering omkring omstrukturering af maillisterne på nybro.dk Til orientering: For at imødekomme omstruktureringen af maillisterne på nybro.dk, har Netgruppen besluttet at nedlægge alle andre maillister end alle_beboere. Efter ønske fra flere formænd oprettes en samlet mailliste med navnet social, som kan benyttes af klubformænd fra alle kollegiets klubber. Disse skal begge følge en række klare retningslinjer. Motivation: Vi har i Netgruppen klarlagt et signifikant problem i form af rigtig mange ugyldige mailadresser, der har vist, at mange opfatter al korrespondance fra som køb/salg spam. Mange har ikke differentieret imellem f.eks. meddelelse og kc_reklame ift. alle_beboere, men har blot konsekvent slettet alle mails. Det er et problem, idet de lovpligtige mails ingenlunde når ud til deres publikum. Vi vil gerne skærpe grænsen mellem den primære, sekundære og tertiære information til kollegiets beboere, således at alle beboere frit kan vælge i hvilken grad de ønsker mails. Retningslinjer: Kan sendes af varmemesteren, netgruppen, sekretarietet, beboerrådsformanden samt klagenævnet. Mail skal udsendes på dansk og engelsk. Maillisten bruges til at sende lovpligtigt og/ eller meget vigtigt information ud (fx budgetter og lukning af vand o.lign.) Maillisten bruges herudover udelukkende til at sende information om længerevarende nedbrud ( 1 dag) af netværk (overgravede kabler, større fejl på Nybrogård/K-Net/UNI- C), generel vejledning omkring opførsel (som indskærpelse af regler f.eks. i tilfælde af larm i eksamensperiode), fejl på VVSinstallationer o.lign. Ved enhver udsendelse af mail, skal man grundigt overveje relevansen af denne for alle beboere. Kan sendes til af klubformænd i alle kollegiets klubber samt varmemester. Erstatter især maillisterne kc_reklame, nybrofestival og indlæg fra varmemester af lignende karakter (juletræstænding). Mailene skal oplyse om arrangementer, som en større andel af beboerne må forventes at have interesse i at frekventere (KælderCaféen generelt, div. festivaler, juletræstænding, Grønt Kollegium) Sproget bør være både dansk og engelsk. Det er intentionen, at al info herudover vil foregå på nybro.dk/forum eller via relevante undersider på nybro.dk (nyheder eller klubsiderne). Dette inkluderer referater fra beboerrådsmøder, som kan præsenteres i en såkaldt sticky -tråd på forummet (står altid øverst). Der ændres ikke ved de interne mailinglister, da disse kun går ud til folk der allerede har foretaget et aktivt valg ved at melde sig ind i den givne klub/udvalg Netgruppen

12 SIDE 12 NYBROTIDENDE ÅRGANG 39. NR. 3, Så er det tid til planlægning af NybroFestival 2012! Så er det igen ved at være den tid på året, hvor vi skal til at planlægge NybroFestival 2012! Første møde er allerede holdt, men hvis du har lyst til at være med til at præge, hvordan det hele skal løbe af stabelen, er der stadig masser af plads til dig og dine bedste og mest festlige venner. Sidste år var vi en hård kerne på omkring syv personer, der stod for overblikket og planlægningen af festivalen. Men da der er nogle af de folk, som er flyttet ud i mellemtiden eller er på udveksling i det tidsrum, har vi brug for nye, klare hjerner til at hjælpe os. Derfor må I meget gerne skrive til hvis I er interesserede. I er også meget velkomne til at komme til vores næste møde den 10. april klokken 20 på det højre køkken hos AB-lige. Det er ikke noget, man binder sig virkelig meget op på, og jo flere vi er, jo bedre. Kun ved fælles hjælp kan vi få organiseret en super nice festival. Så tag din nabo under armen og kom til planlægningsmøde tirsdag efter påske. Vi glæder os til at se dig! Jennifer, A16, og Kresten, L24

13 ÅRGANG 39. NR. 3, NYBROTIDENDE SIDE 13 Den personlige side Bestyrelsen Camilla, L1 (formand) Andreas, D52 Thomas, C-22 (suppleant) Formand AB-ulige AB-lige CD-ulige CD-lige EF-ulige EF-lige GH-ulige GH-lige JK-ulige JK-lige LM-ulige LM-lige NO-ulige NO-lige PR-ulige PR-lige ST-ulige ST-lige Beboerrådet Jonas, D59 Jeppe, B59 Amanda, A21 (sup.) Thomas, B64 Simon, A26 (sup.) Jonas, D59 Marina D49 Thomas, C22 Samuel, D46 (sup.) Jakob, C3 Mikkel, J21 Maria, J34 Christian, M61 Qi, M41 (sup.) Thorbjørn,O63 Cecilie, O47 (sup.) Nikolaj, N16 Atle, O56 (sup.) Hilbert, P23 Gitte, P15 (sup.) Lejligheder C, D, G Cecilie, D5 Natasja, D4 (sup.) H, L Hallur, L10 M, O, S Majbritt, S5 Forslag til beboerrådsmøder m.v. skal være sekretær Nina, C23, i hænde senest 10 dage før mødet. Administration Kasserer Anna, M45 Beboerrådssekretær Nina, C23 Revisorer NybroTidende Cecilie, D5 Sekretariatsgruppen/ fremleje Kontortid mandag kl og torsdag kl i GH-kælderen. Tlf: 4400 Klagenævn Kontortid onsdag i GH-kælderen Mail: Tlf: 4400 Netværkskontor Kontortid mandag i GH-kælderen Mail: Tlf: 4400 Antennegruppen Lars Kaj Grønt Kollegium Amanda, A21 Inspektør Lars Kaj Tlf: 4000 Kontortid mandag tirsdag-fredag 07: hverdag i md: Kanolauget Ask, M47 Kunstklub Julie, H51 Rollespilsklub Mikkel, R61 Cykelværksted Jesper, C38 Andreas, D52 Filmklub Christian, M61 Qi Hu, M41 Nybro running Jakob, C3 Klubber Musikrum Allan, L3 Nybro Kagefestival Maria, J34, og Maria, O64 Nøgleordning Mikkel, J21 Tlf: (45 21) Mik, R49 Tlf: (48 49) Thomas C22 Tlf: For at blive låst ind koster det: Kl. 9-21: kr. 50,- Kl. 21-9: kr. 100,- Service Vaskeriet Åbent 8-7 Havegruppen Nanna, C25 Bryggerklub Kristian, C20 Motionsrum Rasmus, M49 David, M55 Fodboldklub Gabriel, C5 Jakob, C3 Nærkøb og Pizzaria Tlf: 4002 Hverdage: Lør-søn: FC Nybro Chicks Claes, O52 Bordtennis/hockey CD-Kælderen Cykelværksted LM-Kælderen Klapstole Stig, S5 Trailer Lars Kaj (insp.) Fadølsanlæg Mikkel, J21 KælderCaféen Åbningstider: fredage kl lørdag/mdr. kl (annonceres separat) Formand: Nikolaj, N16 Næstformand: Jacob, G2 Kasserer: Samuel, D46 Sekretær: Amanda, E22 Medlem fra Beboerrådet: Jonas, D59 Suppleant: Maria, J34 Suppleant: Amanda, A21 Daglig leder: Thomas, C22 De lokale Maj-aug: åbent til 22 alle dage

14 BEZZERWIZZER SÆT DIN VIDEN PÅ SPIL Hvad betyder volvo? Hvilken udviklingsfase gennemgår børn ifølge Sigmund Freud, når de er mellem et og tre år? Hvilken rockgruppe udgav i 1995 albummet (What s The Story) Morning Glory? Har du noget på hjerte? NybroTidende er Nybrogård Kollegiets informationsforum. Ud over de faste indlæg i bladet, såsom referat og indkaldelse/ dagsorden til beboerrådsmøde, har den enkelte kollegianer mulighed for, gratis, at sætte indlæg i bladet. Indlægget skal dog være forsynet med værelsesnummer og/eller instansbetegnelse (fremleje/sekretariat/ cykelklubben m.m.). Indlægget skal have en vis relevans for kollegiet. Indlæg kan sendes på mail til og evt. billede kan vedlægges. NybroTidende udkommer én gang om måneden i slutningen af hver måned. Indlæg, der skal med i NybroTidende, skal derfor være redaktøren i hænde senest den 20. i den forrige måned. Cecilie D5 (redaktør) Hvad kalder en fysiker bevægelsesenergi? Hvilke dyr trækker ifølge nordisk mytologi guden Thors vogn? Mad og drikke i påsken I påsken er der i Danmark tradition for at man fejrer denne med en masse god mad til en påskefrokost. Påskefrokosten er traditionsrig på samme måde som julefrokoster, dvs. der er en hel masse ting man "bør" servere til en påskefrokost. Til påskefrokosten serveres typisk øl, ikke mindst påskebryg, der oftest sælges lige op til påske. I påskedagene serveres der i Danmark også en del chokolade - både i form af påskeæg i ren chokolade, marcipanæg, chokoladekurve og mange andre variationer. Mad til påskefrokosten Til den traditionelle påskefrokost serveres typisk tre retter. Det er almindelig at starte med fisk, fx: Sild (karrysild, hvide sild, stegte sild, krydrede sild osv.) Æg (hårdkogte) Rejer Tun Diverse øvrige pålæg som leverpostej, skinke osv. Herefter kommer den lune ret, som kan bestå af hvad som helst. Dog byder traditionen, at den gerne skal indeholde lam, æg eller kylling. Den tredje ret er typisk et ostebord med fx vindruer, rød peber og kiks. Påskeæg I påsken er der tradition for, at der spises en masse chokolade, ikke mindst fordi mange påskeæg laves af chokolade. Desuden sælges en masse påskeharer og påskekaniner som er lavet i chokolade. Chokoladepåskeæg bruges ofte som den gave man giver, hvis den man sender et gækkebrev til gætter afsenderen. Påskeægget kan selvfølgelig være af andet end chokolade, hvilket det specielt var i gamle dage. Mange chokoladefabrikanter og butikker laver op til påske, meget flot udformede og pyntede chokoladepåskeæg. Der konkurreres også ofte i at lave de største påskeæg af chokolade. Verdens største påskeæg I den belgiske by St. Niklaas har de pt. rekorden for verdens største påskeæg, som står i Guiness Rekordbog. Påskeægget består af chokoladebarer og er lavet af det belgiske chokoladefirma Guylian. Ægget er 8,32 meter højt og er lavet af i alt 1950 kg chokolade. Fra

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad. FC NYBRO - Forår betyder ikke kun rengøring, det betyder også fodboldkampe,

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad. FC NYBRO - Forår betyder ikke kun rengøring, det betyder også fodboldkampe, NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Årgang 39. Nr. 4. Maj 2012 Nyt fra Beboerrådet Klagenævnet informerer: Eksamensperioden er så småt startet for mange. Derfor henstiller vi fra klagenævnets

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Årgang 39. Nr. 5. Juni 2012 Nyt fra Beboerrådet Nye åbningstider i Klagenævnet: Fremover holdes åbent tirsdage kl.19.30-20.00. Operation Grønt Kollegium Udskydes

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets Interne Blad Årgang 39. Nr. 9. Nyt fra Beboerrådet December 2012 Eksamens perioderne nærmer sig hastigt og det betyder at der skal tages hensyn til ens naboer Der er brug

Læs mere

Referat fra d. 8/10-2014 klokken 19.00

Referat fra d. 8/10-2014 klokken 19.00 Referat fra d. 8/10-2014 klokken 19.00 Til stede: Andreas Thingvad 3004 2081 8675 Nanna Hagstrøm 903 4088 1501 Simon Kofoed Andersen 3008 4245 7508 Kim Kofoed Nielsen 1606 4036 9624 Pil Sørensen 3001 6146

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Årgang 38. Nr. 1. Januar 2011 NYT FRA BEBOERRÅDET PAS PÅ INDBRUDSTYVE! I den seneste tid har der været en mængde indbrud på værelser i stuen, og derfor bør

Læs mere

Dagsorden til d. 04/03-2015 klokken 19.00

Dagsorden til d. 04/03-2015 klokken 19.00 Dagsorden til d. 04/03-2015 klokken 19.00 Til stede: Andreas Thingvad 3004 Kim Kofoed 1606 Pil Sørensen 3001 6146 1721 Christian Christiansen 1603 2276 6347 Simon Pham 1504 4259 8128 Kristian Jensen 1013

Læs mere

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde REFERAT 29-11-2012 20:00 TT:MM FÆLLESRUMMET MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT Tais Nissen Almindeligt bestyrelsesmøde Forening af kollegianer på Damager kollegiet Anne Johnson

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Oktober 2010 Årgang 37. Nr. 9. Nyt fra Beboerrådet Klagenævnets nye åbningstider er Tirsdage kl. 20-20:30 i GH-kælderen. ------------------Kære alle beboere

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets Interne Blad Årgang 40 Nr. 2 Nyt fra Beboerrådet Marts 2013 Kollegiets fodboldherrer får ikke nye trøjer alligevel. Der forsøges at finde et nyt depotrum til kollegiets

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

Referat til d. 10/02-2015 klokken 19.00

Referat til d. 10/02-2015 klokken 19.00 Referat til d. 10/02-2015 klokken 19.00 Til stede: Andreas Thingvad 3004 Kim Kofoed 1606 Pil Sørensen 3001 6146 1721 Christian Christiansen 1603 2276 6347 Kristian Jensen 1013 2424 8202 Simon Pham 1504

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Dagsorden til d. 14/04-2015 klokken 19.00

Dagsorden til d. 14/04-2015 klokken 19.00 Dagsorden til d. 14/04-2015 klokken 19.00 Til stede: Andreas Thingvad 3004 Kim Kofoed 1606 Pil Sørensen 3001 6146 1721 Christian Christiansen 1603 2276 6347 Simon Pham 1504 4259 8128 Mikkel Munch Jensen

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets Interne Blad Årgang 40 Nr. 7 Nyt fra Beboerrådet Oktober 2013 Alexander L-17 er udnævnt som ny kasser for NYK. Thomas C-05 er ny formand for beboerrådet. Kristoffer L-10

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

1. Valg af referent og dirigent Referent: MHH Dirigent: Dennis. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde Udskudt til næste møde

1. Valg af referent og dirigent Referent: MHH Dirigent: Dennis. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde Udskudt til næste møde Rådsmøde den 09/08 2010 kl. 19.00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede: Marie V. Oxfeldt 7D Mads H. Hansen 15C Cecilie Vej-Hansen 19C Dennis Schwartz Knap 20b Solvej Hansen 15F Jesper Bøgsted 16A

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

TIRSDAG DEN 6. JAN. 2014 KL. 20 I ERFOREN. 2 Godkendelse af referat for Repræsentantskabsmøde den 3.december 2014

TIRSDAG DEN 6. JAN. 2014 KL. 20 I ERFOREN. 2 Godkendelse af referat for Repræsentantskabsmøde den 3.december 2014 DET ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 6. JAN. 2014 KL. 20 I ERFOREN REP Gør en forskel! Dagsorden 1 Valg af mødedirigent 2 Godkendelse af referat for Repræsentantskabsmøde den 3.december 2014

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent.

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Natacha 16-18 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Robin 4-13, Katrine 19-44

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 Klubhuset. Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 kl 19 i klubhuset Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Rasmus Jørgensen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Referat d. 02/06-2013 klokken 16

Referat d. 02/06-2013 klokken 16 Referat d. 02/06-2013 klokken 16 Til stede: Johanne Jensen 1607 2857 2399 Morten Schnack 411 6177 7868 Mikkel Damgaard Christensen 2006 2856 9201 Henrik Fornitz 2507 2243 5821 Bjarke Heesche 1602 2060

Læs mere

Referat til d. 08/10-2013 klokken 19.30

Referat til d. 08/10-2013 klokken 19.30 Referat til d. 08/10-2013 klokken 19.30 Til stede: Johanne Jensen 1607 2857 2399 Simon Pham 1504 3118 2893 Bjarke Heesche 1602 2060 8393 Andreas Thingvad 3004 2081 8675 Nanna Hagstrøm 903 4088 1501 Christian

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets Interne Blad Årgang 40 Nr. 6 Nyt fra Beboerrådet September 2013 ST har oplevet støjproblemer på det seneste. Der opfordres til, at man ikke søger gennem STfløjen medmindre

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Marts/april 2010 Årgang 37. Nr. 3. Nyt fra Beboerrådet Ny formand for cykelværkstedet søges Det er forår, og det betyder klargøring af cykler for manges vedkommende.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Referat til d. 23/09-2013 klokken 19.30

Referat til d. 23/09-2013 klokken 19.30 Referat til d. 23/09-2013 klokken 19.30 Til stede: Johanne Jensen 1607 2857 2399 Mikkel Damgaard Christensen 2006 2856 9201 Kim Nielsen 1606 4036 9624 Simon Pham 1504 3118 2893 Andreas 3004 2081 8675 Nikolai

Læs mere

A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B.

A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B. A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B. 1. Valg af dirigent Tinne Hansen fra BAK enstemmigt valgt

Læs mere

Til d. 16. juni 2010 20. november 2013 Formalier:

Til d. 16. juni 2010 20. november 2013 Formalier: Formalier: 1. Valg af dirigent & referent Dirigent: Michael Referent: Dennis 2. Tilstede Michael, Richard, Halvor, Christian, Lasse V. (V for Vendetta), Sven, Bro, Camilla, Shum, Fisker, Thomas 68, Jens

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Beboerrådsmøde d. 01.12.11

Beboerrådsmøde d. 01.12.11 Beboerrådsmøde d. 01.12.11 Tilstede: Cecilie K (447), Cecilie (439), Morten (340), Jannie (126), Jens (425), Susanne (246), Signe (433) Fraværende: Jakob (348), Martin (847) 1. Valg af ordstyrer og referent

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 3 af 17/1-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen -

Læs mere

Referat af beboermøde d. 20. april 2006

Referat af beboermøde d. 20. april 2006 Referat af beboermøde d. 20. april 2006 Fremmødte: - Bjarke F11 - Christian F5 - Elsebeth F1 - Kim F1 - Kim C6 - Christian B4 - Per KK - Lisbeth KK - Jørgen KK Ikke mødt:... Referent: Christian F5 Dagsordenen

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra d. 12/01-2015 klokken 19.00

Referat fra d. 12/01-2015 klokken 19.00 Referat fra d. 12/01-2015 klokken 19.00 Til stede: Simon Koefoed Andersen 3008 4245 7508 Pil Sørensen 3001 6146 1721 Christian Christiansen 1603 2276 6347 Kristian Jensen 1013 2424 8202 Simon Pham 1504

Læs mere

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Referat for Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen og fortalte om aftenens program 1. Valg af dirigent & referent

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets Interne Blad Årgang 39. Nr. 7. Nyt fra Beboerrådet Oktober 2012 Vil du gerne være ny Beboerrådsrepræsentant for din gang? Så kom ned og besøg os i Beboerrådet mandag d.

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Februar 2012 Årgang 39. Nr. 1, Nyt fra Beboerrådet Klagenævnet informerer Kære hundeejere I bedes lufte jeres hunde uden for kollegiets område. Det er jeres

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling. Lørdag d. 2. november 2013

Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling. Lørdag d. 2. november 2013 Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling Lørdag d. 2. november 2013 Dagsorden Ad 1. 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Opgørelse af stemmeberettigede medlemmer 4.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

REFERAT FRA BEBOERMØDE ONSDAG DEN 17. APRIL 2013

REFERAT FRA BEBOERMØDE ONSDAG DEN 17. APRIL 2013 REFERAT FRA BEBOERMØDE ONSDAG DEN 17. APRIL 2013 1. Formalia I. Valg af dirigent: Ole er valgt til dirigent. Valg af referent: Nikolaj fra Bestyrelsen er valgt til referent. Godkendelse af mødets rettidighed:

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet:

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet: Emne for mødet: Formål med mødet: Forbered inden mødet: Medbring: Til stede: Beboerrepræsentanter: Anne-Dorthe Tuemose (næstformand) Inga Pedersen Kajus Nielsen Personalerepræsentanter: Grethe Hansen Tina

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 20.00-22.00 Mødested: Fællesrummet

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 20.00-22.00 Mødested: Fællesrummet Referat Bestyrelsesmøde Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 20.00-22.00 Mødested: Fællesrummet Møde indkaldt af Mødetype Mads Hauberg Ordinært bestyrelsesmøde Arrangør Referent Cæcilie Overby Sander Tidtager Deltagere

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 2006 kl. 19.00 hos Kristian 3. tv.

Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 2006 kl. 19.00 hos Kristian 3. tv. Ejerforeningen Forhåbningsholms Allé 41A og B (Matrikel 23o) Frederiksberg 19-5-26 Til stede var: Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 26 kl. 19. hos Kristian 3. tv. St. Tv. Ej

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. oktober 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. oktober 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. oktober 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Nadia, Holland, Baagøe, Kåre, Parbæk, Thorup Afbud: Bo, Kathrine Ikke fremmødt: - Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1.

Læs mere

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Nyhedsbrev Juli - August Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Side 2 Kære alle. Så kom sommeren endelig til landet efter lang tids venten. Klub

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde Referat fra Hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 06.10.2013 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 05 Fortæring: Tegnstyrer: Kvaje slik:

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 03-11-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 03-11-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 3. november 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: BL, KA, EJ, MJM, HP, DB, KDP, LM, MM Afbud: KFG, JCK, MB Fravær: NKC, EG Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat fra d. 10/11-2014 klokken 19.00

Referat fra d. 10/11-2014 klokken 19.00 Referat fra d. 10/11-2014 klokken 19.00 Til stede: Andreas Thingvad 3004 2081 8675 Simon Koefoed Andersen 3008 4245 7508 Kim Kofoed Nielsen 1606 4036 9624 Pil Sørensen 3001 6146 1721 Christian Christiansen

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Forening for kollegianer på Damager Kollegiet

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Forening for kollegianer på Damager Kollegiet Bestyrelsesmøde REFERAT 17-07-12 20:00 22:00 FÆLLESRUMMET MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT Casper Hansen Bestyrelsesmøde Forening for kollegianer på Damager Kollegiet Anne Johnson TIDTAGER -

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Nyhedsbrev. CISV Nordsjælland. Oktober 2012. Det kan du se:

Nyhedsbrev. CISV Nordsjælland. Oktober 2012. Det kan du se: Oktober 2012 CISV Nordsjælland Det kan du se: Info aften Her kan du se datoerne for vores kommende infomøder. Siden Sidst Nyt medlemssystem Vi har fået nyt medlemssystem, og her kan du læse hvad det for

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 27. marts 2015 Fredagsbrev nr. 816 Næste uge: 28.marts 02.april 05.april Konfirmation i Korskirken Påskeferie Skole igen Lærermøde Forældrerådsmøde Skov.bh.haven 5.kl.forældre

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde

Referat bestyrelsesmøde Referat bestyrelsesmøde Møde nummer: 4 Dato: 13. september 2009 Mødeleder: Kim Kolditz Sted: Vandværksvej 4 Referent: Bjørn Frederiksen 1. Valg af ordstyrer Karsten Laursen vælges som ordstyrer. 2. Fastsættelse

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14)

Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14) Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14) Dagsorden : 1. Valg af dirigent og referent. 2. Afstemning om nye vedtægtsændringer 3. Valg til bestyrelsen 4. Valg til udvalg 5. Afstemning

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00.

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. Tilstedeværende bestyrelse: Formand: Dirigent: Kasser: Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Gratis reservationssystem på Internettet

Gratis reservationssystem på Internettet Gratis reservationssystem på Internettet www.bookingportal.com Introduktion Valuenetics a/s introducerer nu version 2, af sit bookingsystem til sportsklubber, foreninger, virksomheder og private. Systemet

Læs mere