NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad"

Transkript

1 NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad April 2012 Årgang 39. Nr. 3, Nyt fra Beboerrådet HUSK Beboermøde Onsdag d. 11. april 2012 Kl. 19 i GH-Kælderen Alle beboere er velkomne. Næste Beboerrådsmøde 11. april 2012 Kl. 20 i GH-Kælderen FORÅRET ER KOMMET TIL NYBROGÅRD KOLLEGIET - De stigende temperaturer har fået kollegiets beboere ud af værelserne, og pludselig summer kollegiet af liv rundt omkring på græsarealerne. Her ses William, S38, Henrik, S22, Hans, T50, og Teis, T46, i gang med en kamp på volleyballbanen ved ST. Så er der bare tilbage at håbe, at forårsvejret holder ved, så vi for alvor kan komme i gang med udendørsaktiviteterne. HAVEGRUPPEN KLAR TIL ENDNU EN SÆSON - Et af de klareste tegn på forårets komme er havegruppemedlemmernes flittige arbejde i køkkenhaverne ved LM og CD. Og efter nogle dage med godt vejr er havesæsonen så småt skudt i gang. SIDE 2 KAGEFESTIVAL VAR EN SUCCES Lørdag den 17. marts blev den første kagefestival i kollegiets historie afholdt. Og den blev en ubetinget succes. To lange kageborde med 56 kager af alverdens art dannede rammen. Læs om festivalen her. SIDE 6-7 NYT KANO OG KAJAKKLUB- Et andet forårstegn er nyt fra kano- og kajakklubben. Igen i år har formand Ask mange og spændende visioner for klubben, og der er blandt andet indkøbt nyt grej, så det tyder til at blive en god sæson. SIDE 8-9 BEN FRA

2 SIDE 2 NYBROTIDENDE ÅRGANG 39. NR. 3, Netgruppen informerer: er lukket Hej Alle Som I sikkert ved, har vi i Netgruppen lavet et forum, som nu fremover skal benyttes i stedet for at bruge mailen Derfor er fra og med den 7. marts blevet lukket. Der henvises til at benytte det nyoprettede forum i stedet. For at logge ind på forum skal du benytte dit internet brugernavn og password. Du finder det direkte link til forum her: På forum får du adgang til det gangforum, du hører til, og de klubber, som du er medlem af. Forummet er opdelt i forskellige kategorier, sådan at hver bruger har adgang til de underfora, der er relevante for dem. Dette er blevet til følgende generelle fora: Hyggesnak, Køb og Salg, Sport og spil, NybroFestival, KælderCaféen, Internet, TV og radio, Telefon, Beboerrådet, Beboerrådsreferater. Der findes derudover et internt forum til hver klub og et forum til hver gang. Adgangen styres via de forskellige gang-maillister og klubmaillister, så hvis du ikke har adgang til et klubforum, skyldes det, at formanden for klubben ikke har tilføjet dig til den tilsvarende mailliste. Hvis du mangler adgang til dit gangforum, så kontakt venligst Netgruppen. Så vil vi give dig adgang med det samme. Vi anbefaler, at I tjekker forummet regelmæssigt. Det er også muligt at se en oversigt over de seneste forumbeskeder på under nyheder. God fornøjelse! Netgruppen Fakta om NybroTidende Ansvarshavende redaktør Cecilie Kristiansen (D5) Udkommer en gang om måneden senest fire dage før næste beboerrådsmøde. Deadline for indlæg: den 20. i hver måned Oplagstal: ca. 150 NybroTidendes redaktion forbeholder sig ret til at rette i indlæg, samt fravælge indlæg, som ikke synes at have relevans for andre. Havegruppen klar til endnu en sæson Det varmere vejr har fået køkkenhave-entusiasterne på kollegiet til at komme ud i deres haver til årets første forberedelse. Havesæsonen er i sin spæde start, for forår betyder aktivitet i haverne. Efter en kold vinter kom så endelig varmere vinde med temperaturer op til 17 grader. Og der er nok at tage fat på for de aktive køkkenhaveejere med oprydning i alle bede og forberedelse til, hvad man skal dyrke i den kommende sæson. For at få et godt udbytte af køkkenhaven anbefaler køkkenhaveeksperterne, at jorden har et rigt liv af regnorme, mikroorganismer, bakterier og svampe, der nedbryder organiske plantedele fra efterladenskaber. Og så skal der ryddes op i alt det, der har ligget stille over vinteren. Her ses Pernille, E26, Lærke, M43, og en veninde i fuld gang med forårsklargøringen af køkkenhaven. Både haveejerne foran LM - køkkenerne og foran CD-køkkenerne er kommet i gang, og så er der også sket noget i selve havegruppen. Nanna, C25, er udnævnt som ny formand for gruppen efter den afgående formand, Amanda, A21. Nanna overtager en stor klub med en masse aktive medlemmer. Men selvom mange haver er optagede, er nye medlemmer altid velkomne. Du kan melde dig ind i gruppen ved at sende en mail til Nanna på Læs også mere på Cecilie, D5

3 ÅRGANG 39. NR. 3, NYBROTIDENDE SIDE 3 Referat af Beboerrådsmøde tirsdag d. 6. marts 2012 Kl. 19 i GH-kælderen Til stede: Lars Kaj, Mikkel J21, Thomas C22, Nina C23, Samuel D46, Jonas D59, Lærke N47, Hallur L10, Camilla L01, Espern M50, Majbritt S05, Gabriel C05, Nikolaj N16, Maria O64, Asger H61, Simon A26, Sarah G06, Anna M45, Thomas B64, Christian M61, Magnus M55, Hilbert P23, Maria J34, Thorbjørn O63. Afbud: Cecilie D05, Jakob C03 Ad 1) Mikkel J21 er valgt til ordstyrer, og engelsk er valgt til sprog for mødet. Ad 2) 12 stemmeberettigede er mødt. Ad 3) Rettelse i punkt 7 i referatet fra sidste beboerrådsmøde: afgørelsen i fællesklagen er afvist af beboerklagenævnet. Referatet er der udover godkendt Ad 4) Dagsordenen er godkendt. Ad 5) Økonomi: Der står kr. på NYK s konto og kr. på Netværkskontoen. Der er udbetalt kr i løn for januar og februar, og der er udbetalt kr til KælderCaféen til en ny lift. Ad 6) Øvrige meddelelser En opfriskning fra sidst: alle punkter samt bilag skal være hos sekretæren senest kl. 12, ti dage før mødet, for at disse kan komme på dagsordenen. Yderligere skal punkter fremover skrives mere detaljeret, så alle ved, præcis hvad det drejer sig om. For at lette sekretærens arbejde bedes I sende punkter til dagsordenen i følgende format: Overskrift, detaljeret tekst og evt. bilag. Indtil 8 dage før næste møde er det muligt at komme med eventuelle rettelser til punkter, der allerede er sat på dagsordenen, men det er ikke muligt at komme med nye punkter, der ikke er sendt ud med den originale dagsorden. Torsdag d. 1 marts 2012 var der åbent hus, med da der ikke var nogen frivillige, der ville stå i stand på DTU eller vise rundt på kollegiet, tog Jonas D59 begge tjanser. Der er åbent hus på DTU i marts og november, og fremover skal dette planlægges bedre, og der skal gerne være flere, der har lyst til at deltage. For at finde en dato for aktivfest er der udsendt en doodle, som alle bedes svare på, så der kan findes en dato hurtigst muligt. Der holdes møde i KAB, hvor lige nu 3 kollegier mødes og udveksler erfaringer om, hvordan man bedst køre et kollegium mv. Ad 7) Bestyrelsesmøde Der er endnu ikke kommet nogen ny dagsorden for næste bestyrelsesmøde, men der er blevet afholdt driftsmøde, hvor varmetabsberegningen og problemerne med døre og radiatorer (store værelser og lejligheder) blev taget op. Der er allerede lavet en varmetabsberegning, og problemerne med døre og radiatorer tages med i langtidsbudgettet. Det skal yderligere diskuteres nogle ting igennem, og der vil senere komme yderligere information om dette. Ad 8A) Logokonkurrence Gabriel C05 og Jakob C03 vil som tidligere skrevet gerne have en konkurrence, hvori et nyt logo til kollegiet skal findes. Dette logo skal fremover kunne bruges af alle kollegiets klubber. Der er blevet fremsat 3 forslag til beløb til præmien. Den generelle holdning er, at det er for mange penge, men der er også mange, der mener, at det vil få flere til at være med, hvis det er en betydelig præmie. Det fremstilles, at der kan være et 4 forslag, om at beløbet bliver mindre end det mindste forslag på 500/1000 kr. Der skal være ¾ for, hvis der skal laves et 4 forslag. Der stemmes om ovennævnte: For: 3 Imod: 9 Dermed bliver der ikke lavet et 4 forslag men kun stemt om de 3 originale forslag. Der stemmes om hvilke af de tre forslag der skal bruge: 8 stemmer for forslag 1 med et beløb på 500/1000kr 3 stemmer for forslag 2 med et beløb på 750/1500kr 1 stemmer for forslag 3 med et beløb på 1000/2000kr. Dermed er beløbet for præmien i logokonkurrencen sat til 500/1000kr. Ad 8B) FC Nybro herrehold søger om 4090kr. Der søges om 4090kr til nyt udstyr. Der er dog snakket sammen med pigefoldboldholdet, og der kan fås rabat, hvis de køber det sammen. Der stemmes om 4090kr, men det skal nævnes at alle pengene højst sandsynligt ikke vil blive brugt, da der kan fås rabat. For: 11 Imod: 0 Blankt: 1 FC Nybros herrehold for de 4090kr de har søgt om. Ad 8C) Fremlæggelse af Kælder- Caféens regnskab Der har været indtægter på ,9 0kr o g udgi fter på ,47kr, hvilket giver en balance på 7.778,43kr for perioden 16. november til 31. december Der er udbetalt 65,33kr til gamle regninger, og med det afsluttes alle gamle regninger og udgifter fra den gamle KælderCaféen. Regnskabet går ikke i 0, men disse penge vil blive brugt på renovering mv. og dermed vil det i sidste ende gå i 0. Regnskabet fra 1 kvartal i år vil blive fremlagt på næste møde. Ad 8D) Ny afstemning om TVkanaler på kollegiet. Der nedsættes et udvalg bestående af Thomas C22 og Sarah G06, som går videre med dette. Simon A26 kan evt. hjælpe, hvis det bliver en elektronisk afstemning. Ad 8E) Kageudvalget søger om at blive oprettet som klub Kageudvalget søger om at blive oprettet som klub under navnet Nybro kageudvalg med Maria J34 og Maria O64 som formænd. For: 12 Imod: 0 Klubben er hermed oprettet. Ad 8F) Der søges om 1000kr til afholdelse af kagefestival d. 17 marts Dette er budgetteret til ca. 150 mennesker, hvilket virker som ret mange, da der lige pt. er tilmeldt 63 på festivalens hjemmeside. Fortsættes på næste side

4 SIDE 4 NYBROTIDENDE ÅRGANG 39. NR. 3,...fortsat fra forrige side Dette tal er dog sat som et max, og alt hvad der ikke bliver brugt gemmes til næste festival. Det planlægges at der afholdes to festivaler årligt i marts og oktober. For: 12 Imod: 0 Nybro Kageudvalg for de 1000kr der er søgt om. Ad 8G) Valg af kontoindehaver for Netværksgruppen. Der stemmes om Mikkel J21 skal havde fuldmagt til kontoen. For: 11 Imod: 0 Blankt: 1 Mikkel J21 har hermed sammen med kassereren fuldmagt til Netværkskontoen. Ad 8H) Kasserer mangler hos K- net Der mangler en kasserer hos K-net, og yderligere melder Mikkel J21, som lige nu er repræsentant hos K- net, sig snart ud. Hvis ikke der findes en ny kasserer hos K-net til næste generalforsamling d. 20 marts, eller hvis der ikke kan findes en ny repræsentant i stedet for Mikkel J21, når han melder sig ud resultere dette at kollegiet ikke længere har internet. Jonas D59 tager til generalforsamlingen i K-net, og ser på hvad der skal ske og hvad der kan gøres. Ad 8I) K-Net planlægger at hæve kontingentet for internet til 16,50kr pr Der stemmes om, hvorvidt kollegiet er kan acceptere denne prisstigning. Hvis der ikke stemmes for, kan vi risikere at miste vores internet, hvis mange andre kollegier stemmer ja. For: 11 Imod: 0 Blank: 1 Denne prisstigning accepteres. Ad 8J) Nedsættelse af udvalg som skal komme med forslag til ændringer i vedtægter og forretningsordenen Dette punkt refererer til punkt 8I og 8J på sidste beboerrådsmøde, hvor kollegiets vedtægter og forretningsorden blev gennemgået og det blev konstateret, at der er nogle ting, som er blevet ændret i praksis. Denne gruppe skal nu stå for at opdatere vedtægter og forretningsordenen, så den passer med, hvordan tingene bliver gjord i dag. Udvalget består af: Majbritt S05, Maria J34 og Mikkel J21. Ad 9) Nye medlemmer og suppleanter Lasse C21 træder ud Lærke N47 melder sig ud, og Thorbjørn O63 melder sig som ny repræsentant på NO-ulige. Ad 10) Evt. Der skal nedsættes et udvalg bestående af 2 værelsesbeboere og 2 lejlighedsbeboere der skal se på kvadratmeterplanen, varmefordelingen og el-fordelingen. Dette tages på op næste møde. Ad 11) Næste Beboerrådsmøde er onsdag den 11. april 2012 kl i GH-kælderen. Der vil være beboermøde fra kl Punkter til dagsordnen skal være Nina C23, i hænde senest kl dage før. Tak for god ro og orden! FC Nybro Chicks klar til første sæson nogensinde Endnu et forårstegn kan findes på fodboldbanerne. Det drejer sig om de forårskåde fodboldspillere, der ivrigt indtager græsplænerne med bolde, kampråb og godt humør. I år har Nybrogård Kollegiet hele to hold med i kollegieturneringen, for vi har fået et helt nyt pigehold, FC Nybro Chicks. Selvom holdet er helt nystartet, er der allerede stor opbakning fra kollegianerne, og holdet omfatter selv inden turneringsstart omkring ti spilleklare piger. Men selvom der allerede er en del piger tilmeldt FC Nybro Chicks 7- mandshold, er alle nye piger stadig meget velkomne til at melde sig ind under fanerne enten via facebook eller per mail til trænerne Maria på eller Claes på På holdet får man mulighed for at møde andre piger fra kollegiet og få et godt sammenhold. Tidligere fodbolderfaring er slet ikke nødvendig. Niveauet spænder fra nybegyndere til rutinerede, så alle kan være med. Damerne vil træne fast hver onsdag efter påskeferien på boldbanerne ved siden af Engelsborghallen skråt over for den store Netto. Turneringsplanen kan ses herunder. Kampene vil oftest blive spillet enten lige før eller lige efter herreholdet, så pigeholdets træner Claes Her ses nogle af spillerne på vej til den ugentlige træning med Bagsværd. håber, at en del af kollegianerne vil udnytte muligheden til at afsætte 3-4 timer til fælles hygge med fodbold. Han foreslår også, at folk kan medbringe eksempelvis grill og øl/ vand og nydes under kampene, mens der heppes på holdene. Har du en fodboldspiller i maven, så meld dig ind eller skriv til en af trænerne. Og er du ikke god med en bold, så gør klar til at heppe på vores to kollegiehold, når turneringen starter i maj. Cecilie, D5

5 ÅRGANG 39. NR. 3, NYBROTIDENDE SIDE 5

6 SIDE 6 NYBROTIDENDE ÅRGANG 39. NR. 3, Kagefestival var en succes Duften af smør, kakao og kokos fylder mine næsebor, da jeg åbner døren ind til LM-lige. På gangen foran fælleskøkkenerne står et langt bord spækket med kager, og folk står i små grupper og snakker eller studerer og smager på kagerne. Der er ingen tvivl: Nybrogård Kagefestival 2012 er i fuld gang! LM-lige og NO-lige danner rammen om kollegiets første kagefestival, som blev afholdt lørdag den 17. marts. På hver af gangene er der opstillet et langt bord, hvor tæt på 60 kager er fordelt. Kager, som de deltagende kollegianere har medbragt som adgangsbillet til festivalen. Til gengæld får de lov at spise al den kage, de orker og det gør de. Symptomer på sukkerchok Skilte viser vejen til kagefestivalen, og på væggene omkring bordene er der hængt store plakater med symptomer på sukkerchok op. Det er arrangørerne, der har fundet på de mange symptomer, og blandt symptomerne findes hyperaktivitet, hallucinationer, manglende lyst til at holde sig oprejst, samtlige former for diabetes, forsøg på at kælke på trapper, lyst til at tale tysk, kagefobi, octofobi (angst for tallet otte) og midlertidig lyst til at holde sig fra fremtidige kagefestivaler. Alt sammen symptomer, som arrangørerne lover, vil gå væk igen efter kagefestivalen. Succeskriteriet for kagefestivalarrangørerne har været 50 gæster under planlægningen, og da jeg møder op omkring kl. 15 har 70 gæster allerede været forbi. De fleste ankom ved kagefestivalens start klokken 12, og efter tre timers kagespisning er de fleste mætte og trætte, og der har samlet sig en hel gruppe af forspiste kollegianere på det højre køkken på NO-lige. Også et par forældre er De forspiste kagefestivaldeltagere tager sig et velfortjent hvil efter flere timer med kagespiseri af de over 50 forskellige kager. kommet forbi, og så har enkelte af kollegianerne taget gæster med udefra. Alle ser de ud til at være meget Claes, O52, smager på ølkagen. imponerede over det flotte og ambitiøse arrangement. Kagerne bedømmes De fleste af de folk, der stadig er i gang ved kagebordene, er kagefestivaldommerne, som er sat til at bedømme kagerne ud fra forskellige kategorier: den flotteste, den mest kreative, den mest ambitiøse, overraskelsen, moderkagen (den er så god, så den må din mor have bagt) og kom-igen-kagen (til den kage, der ikke helt lever op til standarden). Blandt dommerne er Claes, O52, og han tager sit job alvorligt. Ikke så snart er endnu en kage bragt til bordet, før han er der for at skære sig et stykke. Også Lars Kaj er dommer i dagens anledning. Han har især været glad for hindbærsnitterne og andre af de kager, hvor der er frugt og nødder i. Som han Fortsættes på næste side...

7 ÅRGANG 39. NR. 3, NYBROTIDENDE SIDE 7...fortsat fra forrige side siger, så holder han sig til de sunde kager. Brunsvigeren må han dog også lige smage. Det er som at komme tilbage til barndommen igen, forklarer han smilende. Nybrokagen På bordene står der kager i alle afskygninger. Deltagerne har været kreative med bagværket, og der er både ølkage, kanelsnegletog, rosinboller, muffins med blå glasur og en kanelkage formet som Nybrogård Kollegiet set i fugleperspektiv. Maria, J34, er producenten af den helt specielle nybrokage, selvom det bliver påpeget, at Asger, H61, er den oprindelige opfinder af konceptet. Maria har brugt flere timer på bagningen, og kagen fremstår flot med chokoladevinduer, frosting på siderne og sågar vingummibamser, der skal symbolisere kollegianerne. Der er også en Cartman-kage med bacon inspireret af figuren med samme navn fra Southpark. 23 stykker kage Da alle deltagere har taget en kage med hver, betyder det, at hvis man er indstillet på at smage alle kager, skal man igennem næsten 60 stykker. Så mange er der, ifølge mine kilder ingen af deltagerne, der er nået op på. Men flere er langt oppe over det antal, de selv troede var muligt. Kagefestivalformanden Ann Louise, N36, lægger godt for med 23 stykker kage! Og hun havde planer om flere stykker, men om hun nåede det, inden kagefestivalen slukkede og lukkede klokken 17, er endnu uvist. Her er en liste over vindere: Flotteste kage: Lærke P39 med ferskentårnet Mest ambitiøse kage: Maria J34 med nybrokagen Mest kreative kage: Malea, Johannes, Alex og Jennie fra JK lige med burgerkagen Overraskelsen: Nichlas og Niklas fra LM lige med Cartmankagen Moderkagen: Charlotte, som var gæst af Lærke M52 Kom-igen kagen: Jonas D59 med ølkagen Se billeder af kagerne til højre. Festivalen sluttede af med præmieoverrækkelse til de vindende kager. En festlig dag er sluttet med et brag, og alle skal hjem for at pleje mavepiner og sukkerchok. Succesen fortsætter Måske er der nogen, som ærgrer sig over ikke at have været med til kagefestivalen. Heldigvis er der allerede planlagt endnu en festival allerede i oktober eller november. Faktisk er det planen, at kagefestivalen skal afholdes to gange årligt, en i foråret og en i efteråret. Kagefestivalarrangørerne er tilfredse med arrangementet og ser frem til det næste. Som altid er der forbedringspotentiale, men overordnet set har kagefestivalen været en succes. Tillykke til arrangørerne og tak for en god kageoplevelse. Cecilie, D5

8 SIDE 8 NYBROTIDENDE ÅRGANG 39. NR. 3, Nyt fra Kano og kajakklubben Der er sket en del i kano- og kajakklubben! Her kan du læse mere om, hvad der er sket af nye tiltag i den seneste tid, og også lidt om, hvad der vil ske fremover. Online booking-system En af de største ændringer er, at der nu er kommet et online bookingsystem, hvor det i fremtiden vil være muligt at reservere kanoer over nettet. Der vil også komme et lignende booking-system til kajakkerne, når Netgruppen har haft tid til at installere det. Indtil det er på plads, er det nødvendigt at skrive sig op på døren til kajakudstyret. Baggrunden for at få et online system er, at den tidligere kalenderløsning ikke har virket optimalt. Nu kan man i stedet sidde derhjemme i ro og mag, når der skal bookes en kano eller kajak, og man kan hurtigt afmelde sin reservering, hvis man finder ud af, at man ikke skal ud at padle alligevel. Her kommer en kort introduktion til online booking for kano- og kajakmedlemmer. For at reservere en kano eller kajak, skal man logge ind med sin netværkskonto. Ude til venstre på hjemmesiden er der en menu med navnet Kano. Under reserve canoe kan man reservere kanoer og kajakker. Step 1: Her indstiller man den tid, man ønsker at reservere kanoen i. Man kan dog max reservere syv dage i træk. Hvis man vil reservere kanoerne mere end syv dage, skal man kontakte undertegnede. Step 2: Her vælger man de kanoer, man ønsker at reservere. Step 3: Godkend reservationen. I bunden af reservationsvinduet ses et skema over, hvornår kanoerne er reserveret. Kanoerne er i skemaet markeret som optaget, og samtidig vises de kanoer, der er optaget i det pågældende tidsrum, ikke. Hvis det skulle ske, at man ikke har brug for en eller flere kanoer, kan man under Canoe Reservations slette reservationerne igen. Dette vil være godt at gøre, hvis der alligevel ikke er brug for kanoerne. På den måde kan andre få glæde af dem i stedet. Husk også, at en kano, der ikke er afhentet 20 minutter efter en reservation, kan bruges af andre. Kanokoden vil være at finde på forummet på mens kajakkoden vil blive sendt på den mailadresse, der er opgivet under Netværkskonto-login. Tre nye kanoer En anden god nyhed er, at klubben har fået tre nye kanoer. To af dem ligner de store kanoer, der allerede findes i klubben, men der er både mindre og vejer kun 43 kg, hvorimod de store kanoer vejer 55 kg. Derudover har klubben også anskaffet en kano til de folk, der godt vil padle langt og lære at padle kano. Kanoen vejer 25 kg, men er mere skrøbelig end de andre. På den måde er der lidt for alle medlemmer, og det er vigtigt at passe på den. Nye kajakker og redningsveste Det sidste nye er, at klubben har købt to nye kajakker og fået flere nye redningsveste. Senere får vi også en masse nyt udstyr, men det er endnu ikke blevet leveret. Redningsvestene er donerede af Trykfonden, og det er vigtigt, at der bliver passet på dem. Redningsvestene er fx ikke beregnet til at sidde på, så lad være med at bruge dem til det. De nye kajakker er mindre sødygtige end de gamle, men de er samtidig hurtigere at padle. Det kan derfor være en ide at starte ud med de gamle plastkajakker, indtil man føler sig sikker i dem, og så gå videre til de nye. Nyt kajak-introduktionskursus Indkøb af de to nye kajakker betyder imidlertid, at alle gamle og nye medlemmer skal frigives til kajakkerne igen. Dette sker for at sikre, at folk ved, hvordan man skal behandle og passe på udstyret. Derfor er alle nuværende medlemmer af kajakklubben blevet slettet og skal oprettes på ny, hvis man er interesseret i at bruge kajakkerne. En ny oprettelse kræver også, at man får et introduktionskursus til kajakkerne. For de ambitiøse er der også startet nyt introduktionskursus hver lørdag kl. 10 frem til 28. april på Frederiksdal Kano- og Kajakskole. Herefter vil der være et introduktionskursus hver måned resten af året. Læs mere om kurset på næste side. Til sidst er der bare tilbage at ønske alle en god sejlsæson! Og husk, jo bedre der passes på udstyret, jo bedre udstyr kan vi få. Husk derfor altid at låse kanoerne og kajakkerne fast efter brug. Ask, M47

9 Å R G A NG 3 9. N R. 3, NY B R O T I D E ND E SIDE 9 Basis kanokursus på Frederiksdal kano og kajakskole Alle beboere på Nybrogård Kollegiet er blevet tilbudt et kanokursus til reduceret pris på Frederiksdal kano- og kajakskole. Alle interesserede kan skrive sig op på forummet under Sport og Spil / Games /kanokursus. Der er plads til 12 personer eller 6 kanoer. Der kan også laves et kajakkursus, hvis der er nok interesserede. Datoen er ikke fastlagt endnu, men vil blive fastlangt ud fra, hvornår der er et stort nok antal tilmeldte. Der bliver nok et kursus i forsommeren og et i sensommeren. Herunder ses udspillet fra Frederiksdal kano- og kajakskole: Et basiskursus i kano kan gøre din og vennernes ferietur i Sverige eller søn- dagspicnic en på Mølleåen til en sjovere og mere sikker og afslappende tur! Med basiskurset bliver du indført i grundlæggende padleteknikker, så både for- og bagpadler får godt styr på, hvilken vej kanoen sejler, uanset om det er lige ud i modvind eller om skarpe hjørner på en strømmende å. På kurset bliver der tid til at afprøve padleteknikkerne under trygge forhold vejledt af erfarne og kompetente instruktører. Det skal være sjovt at padle kano, og vi sørger for god tid, til at I kan udfordre hinanden på balancen og kommunikationsevnerne. Med basis kanokurset får du viden om sikkerhed i kano og bliver trænet i grundlæggende redningsteknikker, så du kan bevare overblikket og overskuddet, hvis du eller makkerkanoen skulle kæntre. Kurset vil blandt andet indeholde følgende: Introduktion til kanoens form og funktion Grundlæggende padleteknikker Sjove kanoøvelser Udvidede padleteknikker Redninger og balanceøvelser Læs mere på skolens hjemmeside

10 SIDE 10 NYBROTIDENDE ÅRGANG 39. NR. 3, Indkaldelse til Beboer og beboerrådsmøde onsdag d. 11. april 2012 Kl. 19 i GH-Kælderen Dagsorden for Beboermøde (kl. 19): 1) Valg af ordstyrer 2) Aflæggelse af Beboerrådets beretning for det forløbende år 3) Fremlæggelse af institutionens regnskab for det forløbende driftsår til godkendelse. Se bilag. 4) Evt. Dagsorden for Beboerrådsmøde (kl. 20): 1) Valg af ordstyrer og sprog 2) Antal stemmeberettigede 3) Godkendelse af referat fra sidste beboerrådsmøde 4) Godkendelse af dagsorden 5) Økonomi. Se bilag. 6) Øvrige meddelelser 7) Evt. gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde eller dagsorden for det næste 8) Indkommende punkter a. Ansættelse af folk til NybroTidende Cecilie, D5, der er ansvarshavende redaktør på NybroTidende, har fået flere henvendelser fra folk, der ønsker at bidrage til bladet med enten grafisk opsætning eller billedmateriale. Derfor ønskes det diskuteret i beboerrådet, hvad rammerne for et NybroTidende-hold skal være. Hvem kan ansættes (med løn), og hvilke opgaver bør (om nogen) være ulønnede? Da redaktøren har mulighed for selv at vælge sine ansatte, er dette punkt til vejledende afstemning blandt beboerrådets repræsentanter, så redaktøren kan få en fornemmelse af, hvor mange ressourcer kollegianerne ønsker at bruge på bladet. Derudover ønskes det også diskuteret, om det er nødvendigt med en formel ansættelsesproces, når der skal ansættes nye medarbejdere, eller om redaktøren frit kan vælge, hvis der melder sig nogle af sig selv. En formel ansættelsesproces vil give mulighed for alle på kollegiet at søge. Omvendt vil en ansættelsesproces kræve ressourcer fra redaktøren. Fremsat af Cecilie D05. b. Anerkendelse for internetopgradering Der er foretaget et kæmpe stykke arbejde i forbindelse med opgradering af Internettet, men pågrund af arbejdet har flydt sammen imellem k-net og nybro's netdrift har Allan Boll ikke fået noget for en stor del af arbejdet, dette mener vi i netdriften at han burde. Derfor søger vi om at han får 5000kr fra netdriften's midler som anerkendelse og løn for hans store arbejde. Der skal stemmes om dette. Fremsat af Netdriften. Se bilag. c. Grønt Kollegium søger ny ansvarlig, da den nuværende ansvarlige Amanda A21 flytter. Fremsat af Amanda A21. d. Haveklubben søger om at få fjernet brombærbuskene ved CDhaverne (men ikke ved kanoerne). Dette skyldes at buskene spreder sig i haverne, og som det er lige nu har haveklubbens haveejere i CDhaverne mistet godt 25 % af deres haver, og 3 haver er total tilgroede. Ved at få fjernet buskene permanent vil dette problem blive løst. Fremsat af Amanda A21. e. Problemer med haverne 1, 2, 3, 4, 5 og 6 i LM-haverne. Der er problemer med disse haver da jorden enten er total ufrugtbar eller at de ligger så meget i skygge, at planter har svært ved at gro der. Haverne er ramt af Naturfredningen af Lyngby sø, så mulighederne for at forbedre forholdene i disse haver er minimale. Der er snakket i klubben om at der skal beskæres nogle træer, som oprindeligt var tiltænkt buske, således at der kommer lys ned i haverne 1, 2, 3 og 5. Lars Kaj har flere gange afvist dette, da træerne muligvis er ramt af fredningen. Der er yderligere snakket om at bygge nogle højbedskasser i haverne 4 og 6 for at kompensere for at jorden er ufrugtbar. Der afholdes en vejledende afstemning om økonomisk hjælp til sidstnævnte. Fremsat af Amanda A21. f. Krav om Ansættelseskontrakter og Tavshedserklæringer til Netgruppens medlemmer. For at sikre at medlemmer af Netgruppen ikke roder kollegiet ud i en hel del problemer pga. manglende dokumentation, taler over sig om personfølsomme sager eller lignede, så ønsker vi at komme på kontrakt og at skrive under på en tavshedserklæring. Fx kunne vi med vilje bytte om på udstyr således at ulovlige handlinger ikke kan spores med sikkerhed, eller vi kan på anden vis modvirke K-Nets (og kollegiets) ansvar om logning. Andre (ekstreme) tilfælde kunne være at vi tog at offentliggjorde alle navne på personer med hemmelige adresser eller solgte mailadresser til spammere og lign. Vi mener ikke at det vores ansvar at formulere disse dokumenter og ligger derfor op til at Beboerrådet tager hånd om sagen og evt. får hjælp fra KAB Jura. Vi ser frem til en dialog, når der er lavet et udkast til disse. Gerne hurtigst muligt. Fremsat af Netgruppen. g. Orientering omkring omstrukturering af maillisterne på nybro.dk (herunder præsentation af retningslinjer for og en ny, samlet mailliste kaldet Fremsat af Netgruppen. Se bilag. h. Festivalgruppen søger om at få lov til at holde Nybrofestival over 2 dage, altså den september. Fremsat af festivalgruppen. i. Festivalgruppen søger om en underskudsforsikring på kr. Fremsat af festivalgruppen. 9) Evt. indvalg af nye medlemmer og suppleanter, herunder orientering om beboerrådsmedlemmer der træder ud af beboerrådet. 10) Evt. 11) Ny mødedato Evt. afbud skal ske til Nina, C-23, senest den 10. april Vel mødt!

11 ÅRGANG 39. NR. 3, NYBROTIDENDE SIDE 11 Bilag - Årsregnskab Disponibel saldo Saldo Pr kr ,71 Saldo Pr kr ,51 Balance kr ,20 Indtægter Kontingent pr. måned kr ,00 I alt for perioden kr ,00 Uforudsete indtægter Aktieudbytte kr ,25 Indtægter i alt kr ,25 Udgifter Beboerådet, div. arrang. kr. -255,36 DataLøn kr ,89 Danske Bank, Gebyr o.lign. kr. -35,31 Kano Kajak Klub kr ,30 Havegruppen kr. 0,00 FC Nybro kr ,00 Kældercafeen kr ,00 Motionsklub kr ,00 Filmklubben kr. 0,00 Multibanen kr ,00 Tagterrasser kr ,08 Nybrofestival kr ,90 Grønt kollegium kr ,00 Udestående kr. 0,00 Kunstklub kr. 0,00 Cykelværksted kr ,61 FC Nybro-piger kr ,00 Udgifter i alt kr ,45 Balance kr ,20 Se kontobevægelser fra Netbank på mail. Bilag 8b - Anerkendelse for internetopgradering Bilag - Budget Indtægter Kontigent pr. måned kr ,00 I alt for perioden kr ,00 Uforudsete indtægter Aktieudbytte kr. 0,00 Indtægter i alt kr ,00 Udgifter Beboerådet, div. arrang. kr ,00 DataLøn kr ,00 Danske Bank, Gebyr o.lign. kr. 0,00 Kano Kajak Klub kr ,00 Havegruppen kr. 0,00 FC Nybro kr ,00 Kældercafeen kr. 0,00 Motionsklub kr. 0,00 Filmklubben kr. 0,00 Multibanen kr. 0,00 Tagterrasser kr. 0,00 Nybrofestival kr. 0,00 Grønt kollegium kr. 0,00 Udestående kr. 0,00 Kunstklub kr. 0,00 Cykelværksted kr. 0,00 FC Nybro-piger kr ,00 Kage-udvalg kr ,00 Bryggerklub kr ,00 Udgifter i alt kr ,00 Balance kr ,00 Vi står som de fleste af jer ved, meget tæt på at have fået den nye internet løsning installeret, denne løsning skyldes i høj grad et hårdt arbejdende team ved k-net, hvoraf en af hovedaktørerne er en af vores egne nemlig Allan Boll, der det seneste halve år har brugt en meget stor del af sin fritid på at udvikle denne meget avancerede, men meget elegante løsning. Internet forbindelsen har været et mærkbart problem og er blevet betragtet i netdriften som det største problem i den seneste tid. Vi er derfor i netdriften meget glade for at der endeligt er fundet og udviklet en løsning. I forbindelse med udviklingen af denne nye løsning har Allan arbejdet meget hårdt for at have gjort dette muligt, dette har involveret en stor del af Allans aftener og i nogle tilfælde nætter, et præcist timetal kendes ikke, men vi er i netdriften overbevist om at de 20 timer er rundet en stor del uger. I forbindelse med udviklingen af den nye internet løsning kræver det generelt, at der sker en række ændringer ved k-net også kræver det, at der bliver foretaget en række ændringer ved hvert kollegiets interne netværk. I den forbindelse har Allan brugt meget tid på at gøre den interne ændring så enkel og automatiseret som muligt for alle kollegier på k-net og dette har også betydet en markant forskel i tidsforbruget ved opgraderingen på nybro. Vi er meget enige om at k-net arbejde på ingen måde skal betales af de midler der går til det interne netværk, men vi synes i dette exceptionelle tilfælde at det kunne være dejligt at vise den anerkendelse vi mener at Allan fortjener, for det kæmpe arbejde han er lagt i opgraderingen. Vi er i netdriften lidt kede af, at det kæmpe stykke arbejde Allan har lagt i det allerstørste problem vi i netdriften har haft, men som vi ikke har kunne gøre noget ved internt ikke afspejler sig i hans registrerede timetal, så selvom det arbejde han frivilligt foretager sig ved k-net har en direkte indvirkning på, hvor meget tid der skal bruges her på nybro, er det ikke noget der har kunne registreres. Derfor er den resterende del af netdriften enige om at det kunne være dejligt, hvis Allan kunne få 5000kr. som anerkendelse for hans meget store indsats. Emil, Piotr, Rasmu, Mikke, Ask, Nikolaj, Andreas og Simon / Netdriften Bilag 8g - Orientering omkring omstrukturering af maillisterne på nybro.dk Til orientering: For at imødekomme omstruktureringen af maillisterne på nybro.dk, har Netgruppen besluttet at nedlægge alle andre maillister end alle_beboere. Efter ønske fra flere formænd oprettes en samlet mailliste med navnet social, som kan benyttes af klubformænd fra alle kollegiets klubber. Disse skal begge følge en række klare retningslinjer. Motivation: Vi har i Netgruppen klarlagt et signifikant problem i form af rigtig mange ugyldige mailadresser, der har vist, at mange opfatter al korrespondance fra som køb/salg spam. Mange har ikke differentieret imellem f.eks. meddelelse og kc_reklame ift. alle_beboere, men har blot konsekvent slettet alle mails. Det er et problem, idet de lovpligtige mails ingenlunde når ud til deres publikum. Vi vil gerne skærpe grænsen mellem den primære, sekundære og tertiære information til kollegiets beboere, således at alle beboere frit kan vælge i hvilken grad de ønsker mails. Retningslinjer: Kan sendes af varmemesteren, netgruppen, sekretarietet, beboerrådsformanden samt klagenævnet. Mail skal udsendes på dansk og engelsk. Maillisten bruges til at sende lovpligtigt og/ eller meget vigtigt information ud (fx budgetter og lukning af vand o.lign.) Maillisten bruges herudover udelukkende til at sende information om længerevarende nedbrud ( 1 dag) af netværk (overgravede kabler, større fejl på Nybrogård/K-Net/UNI- C), generel vejledning omkring opførsel (som indskærpelse af regler f.eks. i tilfælde af larm i eksamensperiode), fejl på VVSinstallationer o.lign. Ved enhver udsendelse af mail, skal man grundigt overveje relevansen af denne for alle beboere. Kan sendes til af klubformænd i alle kollegiets klubber samt varmemester. Erstatter især maillisterne kc_reklame, nybrofestival og indlæg fra varmemester af lignende karakter (juletræstænding). Mailene skal oplyse om arrangementer, som en større andel af beboerne må forventes at have interesse i at frekventere (KælderCaféen generelt, div. festivaler, juletræstænding, Grønt Kollegium) Sproget bør være både dansk og engelsk. Det er intentionen, at al info herudover vil foregå på nybro.dk/forum eller via relevante undersider på nybro.dk (nyheder eller klubsiderne). Dette inkluderer referater fra beboerrådsmøder, som kan præsenteres i en såkaldt sticky -tråd på forummet (står altid øverst). Der ændres ikke ved de interne mailinglister, da disse kun går ud til folk der allerede har foretaget et aktivt valg ved at melde sig ind i den givne klub/udvalg Netgruppen

12 SIDE 12 NYBROTIDENDE ÅRGANG 39. NR. 3, Så er det tid til planlægning af NybroFestival 2012! Så er det igen ved at være den tid på året, hvor vi skal til at planlægge NybroFestival 2012! Første møde er allerede holdt, men hvis du har lyst til at være med til at præge, hvordan det hele skal løbe af stabelen, er der stadig masser af plads til dig og dine bedste og mest festlige venner. Sidste år var vi en hård kerne på omkring syv personer, der stod for overblikket og planlægningen af festivalen. Men da der er nogle af de folk, som er flyttet ud i mellemtiden eller er på udveksling i det tidsrum, har vi brug for nye, klare hjerner til at hjælpe os. Derfor må I meget gerne skrive til hvis I er interesserede. I er også meget velkomne til at komme til vores næste møde den 10. april klokken 20 på det højre køkken hos AB-lige. Det er ikke noget, man binder sig virkelig meget op på, og jo flere vi er, jo bedre. Kun ved fælles hjælp kan vi få organiseret en super nice festival. Så tag din nabo under armen og kom til planlægningsmøde tirsdag efter påske. Vi glæder os til at se dig! Jennifer, A16, og Kresten, L24

13 ÅRGANG 39. NR. 3, NYBROTIDENDE SIDE 13 Den personlige side Bestyrelsen Camilla, L1 (formand) Andreas, D52 Thomas, C-22 (suppleant) Formand AB-ulige AB-lige CD-ulige CD-lige EF-ulige EF-lige GH-ulige GH-lige JK-ulige JK-lige LM-ulige LM-lige NO-ulige NO-lige PR-ulige PR-lige ST-ulige ST-lige Beboerrådet Jonas, D59 Jeppe, B59 Amanda, A21 (sup.) Thomas, B64 Simon, A26 (sup.) Jonas, D59 Marina D49 Thomas, C22 Samuel, D46 (sup.) Jakob, C3 Mikkel, J21 Maria, J34 Christian, M61 Qi, M41 (sup.) Thorbjørn,O63 Cecilie, O47 (sup.) Nikolaj, N16 Atle, O56 (sup.) Hilbert, P23 Gitte, P15 (sup.) Lejligheder C, D, G Cecilie, D5 Natasja, D4 (sup.) H, L Hallur, L10 M, O, S Majbritt, S5 Forslag til beboerrådsmøder m.v. skal være sekretær Nina, C23, i hænde senest 10 dage før mødet. Administration Kasserer Anna, M45 Beboerrådssekretær Nina, C23 Revisorer NybroTidende Cecilie, D5 Sekretariatsgruppen/ fremleje Kontortid mandag kl og torsdag kl i GH-kælderen. Tlf: 4400 Klagenævn Kontortid onsdag i GH-kælderen Mail: Tlf: 4400 Netværkskontor Kontortid mandag i GH-kælderen Mail: Tlf: 4400 Antennegruppen Lars Kaj Grønt Kollegium Amanda, A21 Inspektør Lars Kaj Tlf: 4000 Kontortid mandag tirsdag-fredag 07: hverdag i md: Kanolauget Ask, M47 Kunstklub Julie, H51 Rollespilsklub Mikkel, R61 Cykelværksted Jesper, C38 Andreas, D52 Filmklub Christian, M61 Qi Hu, M41 Nybro running Jakob, C3 Klubber Musikrum Allan, L3 Nybro Kagefestival Maria, J34, og Maria, O64 Nøgleordning Mikkel, J21 Tlf: (45 21) Mik, R49 Tlf: (48 49) Thomas C22 Tlf: For at blive låst ind koster det: Kl. 9-21: kr. 50,- Kl. 21-9: kr. 100,- Service Vaskeriet Åbent 8-7 Havegruppen Nanna, C25 Bryggerklub Kristian, C20 Motionsrum Rasmus, M49 David, M55 Fodboldklub Gabriel, C5 Jakob, C3 Nærkøb og Pizzaria Tlf: 4002 Hverdage: Lør-søn: FC Nybro Chicks Claes, O52 Bordtennis/hockey CD-Kælderen Cykelværksted LM-Kælderen Klapstole Stig, S5 Trailer Lars Kaj (insp.) Fadølsanlæg Mikkel, J21 KælderCaféen Åbningstider: fredage kl lørdag/mdr. kl (annonceres separat) Formand: Nikolaj, N16 Næstformand: Jacob, G2 Kasserer: Samuel, D46 Sekretær: Amanda, E22 Medlem fra Beboerrådet: Jonas, D59 Suppleant: Maria, J34 Suppleant: Amanda, A21 Daglig leder: Thomas, C22 De lokale Maj-aug: åbent til 22 alle dage

14 BEZZERWIZZER SÆT DIN VIDEN PÅ SPIL Hvad betyder volvo? Hvilken udviklingsfase gennemgår børn ifølge Sigmund Freud, når de er mellem et og tre år? Hvilken rockgruppe udgav i 1995 albummet (What s The Story) Morning Glory? Har du noget på hjerte? NybroTidende er Nybrogård Kollegiets informationsforum. Ud over de faste indlæg i bladet, såsom referat og indkaldelse/ dagsorden til beboerrådsmøde, har den enkelte kollegianer mulighed for, gratis, at sætte indlæg i bladet. Indlægget skal dog være forsynet med værelsesnummer og/eller instansbetegnelse (fremleje/sekretariat/ cykelklubben m.m.). Indlægget skal have en vis relevans for kollegiet. Indlæg kan sendes på mail til og evt. billede kan vedlægges. NybroTidende udkommer én gang om måneden i slutningen af hver måned. Indlæg, der skal med i NybroTidende, skal derfor være redaktøren i hænde senest den 20. i den forrige måned. Cecilie D5 (redaktør) Hvad kalder en fysiker bevægelsesenergi? Hvilke dyr trækker ifølge nordisk mytologi guden Thors vogn? Mad og drikke i påsken I påsken er der i Danmark tradition for at man fejrer denne med en masse god mad til en påskefrokost. Påskefrokosten er traditionsrig på samme måde som julefrokoster, dvs. der er en hel masse ting man "bør" servere til en påskefrokost. Til påskefrokosten serveres typisk øl, ikke mindst påskebryg, der oftest sælges lige op til påske. I påskedagene serveres der i Danmark også en del chokolade - både i form af påskeæg i ren chokolade, marcipanæg, chokoladekurve og mange andre variationer. Mad til påskefrokosten Til den traditionelle påskefrokost serveres typisk tre retter. Det er almindelig at starte med fisk, fx: Sild (karrysild, hvide sild, stegte sild, krydrede sild osv.) Æg (hårdkogte) Rejer Tun Diverse øvrige pålæg som leverpostej, skinke osv. Herefter kommer den lune ret, som kan bestå af hvad som helst. Dog byder traditionen, at den gerne skal indeholde lam, æg eller kylling. Den tredje ret er typisk et ostebord med fx vindruer, rød peber og kiks. Påskeæg I påsken er der tradition for, at der spises en masse chokolade, ikke mindst fordi mange påskeæg laves af chokolade. Desuden sælges en masse påskeharer og påskekaniner som er lavet i chokolade. Chokoladepåskeæg bruges ofte som den gave man giver, hvis den man sender et gækkebrev til gætter afsenderen. Påskeægget kan selvfølgelig være af andet end chokolade, hvilket det specielt var i gamle dage. Mange chokoladefabrikanter og butikker laver op til påske, meget flot udformede og pyntede chokoladepåskeæg. Der konkurreres også ofte i at lave de største påskeæg af chokolade. Verdens største påskeæg I den belgiske by St. Niklaas har de pt. rekorden for verdens største påskeæg, som står i Guiness Rekordbog. Påskeægget består af chokoladebarer og er lavet af det belgiske chokoladefirma Guylian. Ægget er 8,32 meter højt og er lavet af i alt 1950 kg chokolade. Fra

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad. FC NYBRO - Forår betyder ikke kun rengøring, det betyder også fodboldkampe,

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad. FC NYBRO - Forår betyder ikke kun rengøring, det betyder også fodboldkampe, NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Årgang 39. Nr. 4. Maj 2012 Nyt fra Beboerrådet Klagenævnet informerer: Eksamensperioden er så småt startet for mange. Derfor henstiller vi fra klagenævnets

Læs mere

Referat fra d. 8/10-2014 klokken 19.00

Referat fra d. 8/10-2014 klokken 19.00 Referat fra d. 8/10-2014 klokken 19.00 Til stede: Andreas Thingvad 3004 2081 8675 Nanna Hagstrøm 903 4088 1501 Simon Kofoed Andersen 3008 4245 7508 Kim Kofoed Nielsen 1606 4036 9624 Pil Sørensen 3001 6146

Læs mere

Dagsorden til d. 04/03-2015 klokken 19.00

Dagsorden til d. 04/03-2015 klokken 19.00 Dagsorden til d. 04/03-2015 klokken 19.00 Til stede: Andreas Thingvad 3004 Kim Kofoed 1606 Pil Sørensen 3001 6146 1721 Christian Christiansen 1603 2276 6347 Simon Pham 1504 4259 8128 Kristian Jensen 1013

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Dagsorden til d. 09/01-2014 klokken 19.30

Dagsorden til d. 09/01-2014 klokken 19.30 Dagsorden til d. 09/01-2014 klokken 19.30 Til stede: Simon Pham 1504 4259 8128 Morten Schnack 411 6177 7868 Simon Kofoed Andersen 3008 4245 7508 Camilla Kjeldberg 1508 2773 7566 Kristian Jensen 1013 2424

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Referat til d. 08/10-2013 klokken 19.30

Referat til d. 08/10-2013 klokken 19.30 Referat til d. 08/10-2013 klokken 19.30 Til stede: Johanne Jensen 1607 2857 2399 Simon Pham 1504 3118 2893 Bjarke Heesche 1602 2060 8393 Andreas Thingvad 3004 2081 8675 Nanna Hagstrøm 903 4088 1501 Christian

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad KOMMUNIKATIONSFORUM NYBRO.DK

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad KOMMUNIKATIONSFORUM NYBRO.DK NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Marts 2012 Årgang 39. Nr. 2, Nyt fra Beboerrådet Lars Kaj informerer De nye stålborde og vaske i fælleskøkkenerne skal rettes. Dette kan larme en del... Håndværkerne

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Rådsmøde den 8. august 2011 kl. 19:00 i Centerbygningen

Rådsmøde den 8. august 2011 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmøde den 8. august 2011 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede Jacob 8C, Janni 6D, Jesper 4C, Mads 15C. Rådsmedlemmer afbud Kristian 7A, Thea 1D. Suppleanter til stede Claus 6B, Tobias

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Årgang 39. Nr. 5. Juni 2012 Nyt fra Beboerrådet Nye åbningstider i Klagenævnet: Fremover holdes åbent tirsdage kl.19.30-20.00. Operation Grønt Kollegium Udskydes

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde REFERAT 29-11-2012 20:00 TT:MM FÆLLESRUMMET MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT Tais Nissen Almindeligt bestyrelsesmøde Forening af kollegianer på Damager kollegiet Anne Johnson

Læs mere

Referat af d. 02/09-2013 klokken 20

Referat af d. 02/09-2013 klokken 20 Referat af d. 02/09-2013 klokken 20 Til stede: Johanne Jensen 1607 2857 2399 Mikkel Damgaard Christensen 2006 2856 9201 Kim Nielsen 1606 4036 9624 Simon Pham 1504 3118 2893 Andreas 3004 2081 8675 Nikolai

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 20-11-2014

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 20-11-2014 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 20. november 2014 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

Til d. 16. juni 2010 20. november 2013 Formalier:

Til d. 16. juni 2010 20. november 2013 Formalier: Formalier: 1. Valg af dirigent & referent Dirigent: Michael Referent: Dennis 2. Tilstede Michael, Richard, Halvor, Christian, Lasse V. (V for Vendetta), Sven, Bro, Camilla, Shum, Fisker, Thomas 68, Jens

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Referat til d. 23/09-2013 klokken 19.30

Referat til d. 23/09-2013 klokken 19.30 Referat til d. 23/09-2013 klokken 19.30 Til stede: Johanne Jensen 1607 2857 2399 Mikkel Damgaard Christensen 2006 2856 9201 Kim Nielsen 1606 4036 9624 Simon Pham 1504 3118 2893 Andreas 3004 2081 8675 Nikolai

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Referat d. 02/06-2013 klokken 16

Referat d. 02/06-2013 klokken 16 Referat d. 02/06-2013 klokken 16 Til stede: Johanne Jensen 1607 2857 2399 Morten Schnack 411 6177 7868 Mikkel Damgaard Christensen 2006 2856 9201 Henrik Fornitz 2507 2243 5821 Bjarke Heesche 1602 2060

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Referat af beboermøde. 20/10 2015 kl. 19.00

Referat af beboermøde. 20/10 2015 kl. 19.00 Referat af beboermøde 20/10 2015 kl. 19.00 1. Mødet åbnes 1.1. Valg af dirigent og referent Referent: Daniel Dirigent: Karoline 1.2. Årsberetning v/formand for beboerrådet Formandens beretning Hvor Vi

Læs mere

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken Generalforsamling i Ballerup Tennisklub søndag d. 18. februar 2001 kl 10 i klubhuset i Damgårdsparken Dagsorden: 1. Valg af dirigent Michael Thielsen blev valgt. Ifølge lovene skal generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Referat af stiftende afdelingsmøde i afdeling 21 Mårslet Tirsdag, den 21. maj 2013 Til stede: 50 husstande

Referat af stiftende afdelingsmøde i afdeling 21 Mårslet Tirsdag, den 21. maj 2013 Til stede: 50 husstande Referat af stiftende afdelingsmøde i afdeling 21 Mårslet Tirsdag, den 21. maj 2013 Til stede: 50 husstande Hovedbestyrelsen Lene Hansen (LH) Administrationen Allan Søstrøm (AS) Morten Kraft (MK) Kristian

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 04-12-2014

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 04-12-2014 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 4. december 2014 klokken 18:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 11-10-2014

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 11-10-2014 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: lør. 11. oktober 2014 klokken 11:15 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Forretningsorden for bestyrelsen i (AFDELINGENS NAVN) Indledning Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet i bestyrelsen som

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets Interne Blad Årgang 40 Nr. 3 Nyt fra Beboerrådet April 2013 Ølklubben lever stadig efter at de fik penge ved sidste møde. Kano og kajakklubben har modtaget 10.000 til

Læs mere

Beboermøde på Lauritz

Beboermøde på Lauritz Frederiksberg, den 2. oktober 2012 Beboermøde på Lauritz Der indkaldes til ordinært beboermøde tirsdag den 26. september 2012 kl. 19.30 i festlokalet på 6. sal i opgang 5 og 9. Alle beboere forventes at

Læs mere

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde 28.08.2013 Tilstedeværende: Deltagere: Djimie Davidsen Johnni Pedersen Kasper Brill Kirsten Petersen Sif Petersen Afbud: Natasja Lyse Lars Britz Dagsorden: Tilstedeværende:... 1 Dagsorden:...

Læs mere

BESTYRELSESMØDE. Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype)

BESTYRELSESMØDE. Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype) BESTYRELSESMØDE Sted: Værløse Dato: 12.03.2014 Deltagere: Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype) Ikke mødt: Afbud: Referent: Ulla Dagsorden Valg af referent... 2 Mikkel Gundersen har valgt at gå

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 05-03-2015

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 05-03-2015 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 5. marts 2015 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er

Læs mere

Anime Kita Foreningsrådsmøde 22 November 2007

Anime Kita Foreningsrådsmøde 22 November 2007 Referat Anime Kita Foreningsrådsmøde 22 November 2007 Referent: Louise Johansen 8th February 2008 1 1 Deltagere Louise Johansen Casper Jensen Mike Hallund Claes Borg Silas Agerskov 2 Fremtidige træf Hvad

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Referat fra d. 12/01-2015 klokken 19.00

Referat fra d. 12/01-2015 klokken 19.00 Referat fra d. 12/01-2015 klokken 19.00 Til stede: Simon Koefoed Andersen 3008 4245 7508 Pil Sørensen 3001 6146 1721 Christian Christiansen 1603 2276 6347 Kristian Jensen 1013 2424 8202 Simon Pham 1504

Læs mere

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde 19.11.2014 Tilstedeværende: Deltagere: Anders Pedersen Dennis Damsager Johnni Pedersen Kasper Brill Kirsten Petersen Sif Petersen Afbud: Lars Britz Dagsorden: Tilstedeværende: Dagsorden:

Læs mere

Dagsorden til d. 14/04-2015 klokken 19.00

Dagsorden til d. 14/04-2015 klokken 19.00 Dagsorden til d. 14/04-2015 klokken 19.00 Til stede: Andreas Thingvad 3004 Kim Kofoed 1606 Pil Sørensen 3001 6146 1721 Christian Christiansen 1603 2276 6347 Simon Pham 1504 4259 8128 Mikkel Munch Jensen

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv.

Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv. December 2016/ Januar 2017 Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv. Årsplan 2017 for værestedet Liv 1. Møde i værestedet om kommende arrangementer

Læs mere

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Theis 1.2. Valg af referent Ronja

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Theis 1.2. Valg af referent Ronja RUC ers by Choice Referat af koordinationsmøde 20. juni 2011 Tilstede: Ronja, Theis, Michelle, Ena, Bjørn, Dion og Sandra Ikke til stede: Sally, Mathias, Jeppe, Karina og julie 1. Formalia 1.1. Valg af

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Fællesmøde d. 28. april 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Fællesmøde d. 28. april 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Fællesmøde d. 28. april 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Referat 1) Valg af ordstyrer Karsten 4-53 2) Valg af referent Martin 10-7 3) Valg af to stemmetællere Bille 6-31 og David 16-90

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets Interne Blad Årgang 39. Nr. 9. Nyt fra Beboerrådet December 2012 Eksamens perioderne nærmer sig hastigt og det betyder at der skal tages hensyn til ens naboer Der er brug

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 9 NOV 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 9 NOV 2004 Side 1 Viborg den 16 NOV 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Nyhedsbrev Juli - August Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Side 2 Kære alle. Så kom sommeren endelig til landet efter lang tids venten. Klub

Læs mere

Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14)

Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14) Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14) Dagsorden : 1. Valg af dirigent og referent. 2. Afstemning om nye vedtægtsændringer 3. Valg til bestyrelsen 4. Valg til udvalg 5. Afstemning

Læs mere

Referat fra forældremøde i Life Tour d. 29/4 2013 på Café Klare

Referat fra forældremøde i Life Tour d. 29/4 2013 på Café Klare Referat fra forældremøde i Life Tour d. 29/4 2013 på Café Klare 1. Velkomst 2. Valg af referent & ordstyrer Anja er referent og Elin er ordstyrer 3. Præsentation af nye forældre/ pårørende Præsentationsrunde

Læs mere

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde 03.02.2011 Tilstedeværende: Deltagere: Anders Thomsen Kasper Brill Lars Britz Jacob Andersen Rene Andersen Daniel Jürgensen Johnni Pedersen Afbud: Lasse Løber Martin Andersen Dagsorden:

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Referat af RSK-mødet

Referat af RSK-mødet Formands- og sekretærposterne på t deles op. (pga. mangel på betroede tjenere i RSK) Ordstyrer : Mogens Christian tager sig af referatet under hele mødet. Referat af t 1 Dagsorden Dagsorden RSK møde den

Læs mere

REFERAT bestyrelsesmøde 12. August 2014

REFERAT bestyrelsesmøde 12. August 2014 REFERAT bestyrelsesmøde 12. August 2014 Deltagere: Malene Nielsen, Nadja Jensen, Anne Fritzner, Jakob Agergaard, Michael Lindberg, Nikolaj Clausen, Kasper Brix og Jakob Færch Afbud: Charlotte Olsen 1.

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen.

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. 1. Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsordenen. 2.

Læs mere

Dagsorden til d. 05/03-2014 klokken 19.30

Dagsorden til d. 05/03-2014 klokken 19.30 Dagsorden til d. 05/03-2014 klokken 19.30 Til stede: Morten Schnack 411 6177 7868 Andreas Thingvad 3004 2081 8675 Nanna Hagstrøm 903 4088 1501 Kim Kofoed Nielsen 1606 4036 9624 Simon Kofoed Andersen 3008

Læs mere

Referat af beboermøde den 9. december 2014 Åpark Kollegiet

Referat af beboermøde den 9. december 2014 Åpark Kollegiet Referat af beboermøde den 9. december 2014 Åpark Kollegiet 1. Valg af dirigent Tanja 2. Valg af referent Helene 7, 3, 13 3. Godkendelse af tidspunkt for mødeindkaldelse 4. Godkendelse af dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling. Lørdag d. 2. november 2013

Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling. Lørdag d. 2. november 2013 Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling Lørdag d. 2. november 2013 Dagsorden Ad 1. 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Opgørelse af stemmeberettigede medlemmer 4.

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar Børnerådet Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Standerstrygningstale 2015

Standerstrygningstale 2015 Standerstrygningstale 2015 Så står vi her igen velkommen til jer alle dejligt at se et godt fremmøde. I dag er jo dagen, hvor sommersæsonen for alvor er slut og vi gør op, hvor mange kilometer, vi har

Læs mere

Foreningen Tyrings Ager

Foreningen Tyrings Ager Foreningen Tyrings Ager Marts 2014 Det grønne boligområde ved Kongeåen Referat af generalforsamlingen 2014 Arbejdsdag/rengøringsdag torsdag den 24. april kl. 19.00 20.00 Generel info til medlemmerne www.tyringsager.dk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Dato: 22/09/2011 Deltagere: Karina Ildor Jacobsgaard, Natja Grønvaldt, Stine Corlin Christensen, Birita Christiansen, Paul Bang, Asger Bryderup, Casper Koll, Christoffer Larsen,

Læs mere

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder.

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Vi har som bekendt været lidt presset med de fysiske rammer gennem

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Forening for kollegianer på Damager Kollegiet

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Forening for kollegianer på Damager Kollegiet Bestyrelsesmøde REFERAT 17-07-12 20:00 22:00 FÆLLESRUMMET MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT Casper Hansen Bestyrelsesmøde Forening for kollegianer på Damager Kollegiet Anne Johnson TIDTAGER -

Læs mere