Klar, parat, valgkamp! TEMA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klar, parat, valgkamp! TEMA"

Transkript

1 november 2013 nr 51 Medlemsblad for Enhedslisten TEMA Klar, parat, valgkamp! Enhedslisten er klar til et brag af en kommunal og regional valgkamp. Rød+Grøn er taget en sidste tur ud i landet for at tage pulsen på tropperne og giver gode råd til, hvordan du kan engagere dig i valgkampens slutspurt. Side

2 indhold Dette nummer Plejer er død på Frederiksberg s3 Virksomheder for mennesker s7 Afrika Kontakt s8 Kan du klare dig med 100 tons CO2? s9 Kampen om silden s10 Kurdere i krig s11 70-året for jødernes flugt s24 Boganmeldelse: Celeste s25 Nyt fra Hovedbestyrelsen s25 Debat s26-29 Kalender s30-31 Bagside: Over stregen s Tema: Klar, parat, valgkamp s12-21 Enhedslisten er klar til et brag af en kommunal og regional valgkamp. Rød+Grøn tager pulsen på tropperne og giver gode råd til, hvordan du kan engagere dig i valgkampens slutspurt. Finanslovsforhandlinger s4-6 Blandt Enhedslistens krav til finansloven er en styrket velfærd, bekæmpelse af fattigdom og grøn jobskabelse. Nyt principprogram på vej s22-23 Hovedbestyrelsens skrivegruppe har fremlagt sit bud på et kortere og klarere principprogram, som frem til næste årsmøde skal diskuteres og finpudses. Redaktør: Simon Halskov Redaktion: Linda Hansen, Lole Møller, Mikael Hertoft, Karl Vogt-Nielsen, Jeppe Rohde, Lars Hostrup, Anne Burlund, Tobias Clausen, Sarah Glerup, Iðunn Haraldsdóttir Art Director: Maria Prudholm Kontakt: ISSN: Abonnementspris: Uden medlemskab af Enhedslisten: 150 kr/år Institutioner: 250 kr/år Medlemmer modtager automatisk bladet. Administration/ abonnement: Næste deadline: 15. november kl Debatindlæg: må højst fylde tegn (inkl. mellemrum). Sendes til: eller i brev til: Enhedslisten, att: Rød+Grøn Christiansborg, 1240 Kbh K Udgives af: Enhedslisten Forsidefoto: Maibritt Kerner/R+G Oplag: Tryk: KLS Grafisk Hus RETNING Kommunalt gennembrud kræver hårdt arbejde Alle taler om det kommunalpolitiske gennembrud, der venter Enhedslisten den 19. november. Den store fremgang, Enhedslisten har opnået de seneste fire år, giver gode muligheder. Men det er farligt at tro, at et godt resultat ved kommunalvalget kommer af sig selv. Det er nødvendigt, at vi alle yder en indsats for at sprede Enhedslistens politiske budskaber. Hvis vi gør det, har vi imidlertid ikke bare mulighed for at få gode resultater, men også en enestående mulighed for at sprede de konkrete forslag, vi har. Forslag til, hvordan vi får skabt flere arbejdspladser, udbygger velfærden, bekæmper uligheden, fremmer den grønne omstilling og styrker demokratiet. Selvom regeringen sammen med de højreorienterede partier har bundet kommunerne på hænder og fødder, er der stadig mulighed for at gennemføre konkrete forslag til fordel for miljøet, demokratiet og de mennesker, som er blevet ramt af regeringens forringelser. I valgkampen og i det kommunalpolitiske arbejde får vi nye muligheder for at skabe alliancer og 2 Rød+Grøn november 2013 samarbejde med fagforeninger, ældreforeninger, elevorganisationer, bolig- og lejereorganisationer og de grønne organisationer. Et sådant samarbejde kan være med til at styrke de sociale bevægelser, som både lokalt og nationalt er en forudsætning for, at vi kan opnå reelle forbedringer. At opnå et godt valgresultat kræver en stor kollektiv indsats. Det kan ikke overlades til enkelte kandidater. Arbejdet skal organiseres, så alle får en mulighed for at være aktive. På den måde bruger vi alle ressourcer, og alle får medejerskab til valgkampen. En god valgkamp, der involverer mange, skaber også et godt udgangspunkt for arbejdet i byrådet efter valget. Mange steder vil vi kun få valgt en eller måske to medlemmer til kommunalbestyrelsen. For at sikre, at arbejdsbyrden for dem ikke bliver uoverkommelige, og for at forhindre, at de kommer til at sidde alene med de udfordringer, arbejdet i byrådet giver, er det vigtigt, at der alle steder etableres baggrundsgrupper, der kan støtte de nye byrådsmedlemmer i deres arbejde. God valgkamp!»den store fremgang, Enhedslisten har opnået de seneste fire år, giver gode muligheder. Men det er farligt at tro, at et godt resultat ved kommunalvalget kommer af sig selv. Det er nødvendigt, at vi alle yder en indsats for at sprede Enhedslistens politiske budskaber.«per Clausen Medlem af Folketinget og Enhedslistens hovedbestyrelse

3 Christian Gorm Hansen (tv.) og Daniel Panduro (th.) er blandt de unge kræfter, der har sat gang i en masse nye aktiviteter hos Enhedslisten på Frederiksberg. Foto: R+G Plejer er død på Frederiksberg Overalt i landet knokler Enhedslistens afdelinger med at tage imod de mange nye medlemmer og sammentømre afdelingerne. På Frederiksberg har Enhedslisten iværksat en masse initiativer og nye arbejdsgange for at få flere til at blive aktive. Simon Halskov, Rød+Grøn Frederiksberg-afdelingen har, ligesom resten af partiet, oplevet en voldsom tilstrømning af nye medlemmer. Samtidig har Frederiksberg en sammentømret flok af rutinerede, ældre medlemmer. For at samle nye og gamle tropper har afdelingen måttet ændre en masse traditioner og arbejdsgange, fortæller kontaktperson Christian Gorm Hansen. Tidligere var arbejdsudvalget en gruppe på fem-otte mennesker, der har kendt hinanden i tyve år. Nu har vi fået fire yngre folk ind i arbejdsudvalget, og samtidig har vi lavet en række ansvarsområder: kampagneansvarlige, lokaleansvarlige, kulturansvarlige, fortæller Christian. Han suppleres af Daniel Panduro, der også er blandt arbejdsudvalgets unge medlemmer. Vi holder introduktionsmøder, hvor man hører om, hvad afdelingen går og laver. Og så er vi begyndt at ringe til dem, der melder sig ind, for at invitere dem til næste afdelingsmøde. Vi foreslår dem at komme et kvarter før mødet, så vi lige kan snakke om, hvordan det er at være til afdelingsmøde i Enhedslisten. Mødes på neutral grund Tidligere blev møderne holdt hjemme hos medlemmer af arbejdsudvalget. Men efter Enhedslistens medlemsboom har der både været råd til og brug for at leje lokaler. Jeg tror ikke, at det skyldes medlemsfremgangen, at vi er gået fra at sidde stykker til medlemsmøder, til nu at sidde stykker hver gang. Det, at afdelingen har egne lokaler, giver helt klart en følelse af at mødes på neutral grund, frem for når vi tidligere er mødtes hjemme hos nogen, forklarer Christian. Lokalerne har også givet afdelingen mulighed for at holde mange flere arrangementer. Vi har lavet filmaftener, vi har haft tre ambassadører hernede. Og så har vi holdt debatrækker om principprogrammet og studiekredse i marxistiske klassikere og imperialisme, fortæller Christian. Holdningen er, at hvis du har en god idé, som ligger nogenlunde i tråd med, hvad Enhedslisten mener, så kan du bare låne lokalerne, siger Daniel. Plejer er død De nye initiativer har været helt nødvendige for at tage imod nye medlemmer, mener Christian. Ikke et ondt ord om de gamle, for de har sgu trukket læsset, når der ikke har været andre. Men når folk er kommet herned i afdelingen, har de ofte oplevet det som en fasttømret forsamling, der kun taler med hinanden. Vi plejer jo at gøre sådan her, det har vi unge prøvet at bryde med, siger han og uddyber: I første omgang skal medlemmerne lære hinanden at kende. Ikke føle, at de skal sige noget rigtigt til debatterne. De skal mærke, at det ikke er en eksklusiv klub, hvor man skal have læst Kapitalen fra ende til anden. Men det er vigtigt, at når man kommer herned, så lugter her af Enhedslisten, og her ser ud som Enhedslisten. Så kan man diskutere, hvordan Enhedslisten lugter, men selvfølgelig skal ham den skæggede mand hænge på væggen, for han er en del af arven, påpeger Daniel. Jeg synes bestemt også, vi skal vise, at vi har en fælles politisk historie med udgangspunkt i Marx. Men jeg tror samtidigt, vi skal passe på med at signalere, at hvis du skal være med her, så skal du gøre tingene på vores måde. Den balance arbejder vi stadig på at finde, slutter Christian. Rød+Grøn november

4 Finanslov 2014 Flere hænder til ældreplejen er et af de hovedkrav, som Enhedslisten tager med til finanslovsforhandlingerne. Foto: Henrik Chulu Kurven skal knækkes En genopretning af den borgernære velfærd er et af Enhedslistens centrale krav i finanslovsforhandlingerne stillinger skal give et markant løft af bl.a. ældreplejen og børneområdet.»på trods af, at der er kommet flere ældre, har kommunerne skåret markant på hjemmeplejen.«johanne Schmidt-Nielsen. Finanslov og velfærd munerne skåret markant på hjem- Camilla Tved, Social meplejen, forklarer Johanne Sch- og sundhedspolitisk rådgiver midt-nielsen. Siden 2011 er antallet af ansatte i den offentlige sektor faldet med Udviklingen skal vendes Også på børneområdet er der ned stillinger. Særligt hårdt er lagt tusindvis af stillinger. det gået ud over den borgernære Pædagoger og medhjælpere har velfærd. simpelthen for dårlige forudsæt- Enhedslisten opfatter det som ninger for at give børnene den om- så skal der investeres i bedre hjem- antal nyansættelser, som de har et minimumskrav, at den social- sorg, som vi ved er helt central. Det mehjælp og minimumsrettigheder fået penge til. demokratiske regering efterlader er helt urimeligt, og den udvikling til ældre. Desuden vil Enhedslisten af- en velfærd, som er bedre end den, som den overtog i Dette års finanslov skal således markere et skal vendes, fastslår Johanne Schmidt Nielsen. For at genoprette velfærden vil Øremærket til velfærd I Enhedslistens forslag er også en skaffe eller lempe sanktionsregimet overfor kommunerne, som de seneste år har presset kommuner- kursskifte, hvor den nedadgåen- Enhedslisten afsætte 2,5 milliarder jobpulje, som kommunerne frit ne til at underforbruge, hvilket har de kurve i antallet af offentlige an- kr. i finansloven til bl.a nye kan anvende til at ansætte vel- kostet flere tusinde job i velfærden. satte på velfærdsområdet knæk- stillinger i den borgernære velfærd. færdsmedarbejdere på de områder, Enhedslisten foreslår at finansie- kes. Stillingerne skal bl.a. bruges til at hvor de finder det mest presseren- re velfærdsløftet ved at annullere De seneste års nedskæringer i sikre ordentlige forhold i daginsti- de. Pengene vil dog være øremær- de planlagte lettelser af selskabs- kommunerne har ramt vores ældre tutioner og dagpleje, vikardækning ket til ansættelser i den borgernæ- skatten, eller ved at beskatte ka- medborgere hårdt. På trods af, at i folkeskolen og en fremskudt so- re velfærd og vil blive modregnet, pitalindkomster på samme niveau der er kommet flere ældre, har kom- cial indsats i daginstitutionerne. Og hvis kommunerne ikke leverer det som arbejdsindkomster. 4 Rød+Grøn november 2013

5 »Kombinationen af lave ydelser, dyre boliger og ingen jobs gør, at de unge risikerer fattigdom og hjemløshed.«pernille Skipper, ordfører for det specialiserede socialområde Hold hånden under samfundets mest udsatte Regeringen har i regeringsgrundlaget forpligtet sig på at mindske ulighed og fattigdom, men hverken fattigdomsgrænsen eller de sociale 2020-mål har den handlet på. Tværtimod har regeringen og højrefløjen gennemført en kontanthjælpsreform, som vil forværre problemerne. Den udvikling skal vendes. Sådan kan finanslovsforhandlingerne ende Regeringen og Enhedslisten forhandler i skrivende stund om en finanslov men alting stadig åbent, og finanslovsforhandlingerne kan ende på mange forskellige måder. Her en præsentation af de forskellige udgange på forhandlingerne. Finanslovsaftale mellem Enhedslisten og regeringen Dette scenarium forudsætter, at det lykkes Enhedslisten at få fjernet de forringelser, som ligger i regeringens finanslovsudspil. Aftalen skal samtidig indeholde markante forbedringer som f.eks. forbedringer af velfærden for børn og gamle, hjælp til udsatte grupper, grønne jobinvesteringer eller lettere genoptjening af dagpenge. Aftalen skal markere et brud med regeringens økonomiske politik. Pernille Skipper, socialordfører I forbindelse med finanslovsforhandlingerne præsenterer Enhedslisten et udspil, som skal sikre bedre forhold for nogle af de mest udsatte grupper i vores samfund. Hovedelementerne i udspillet er en ekstra hånd til fattige børnefamilier, en særlig indsats for unge kontanthjælpsmodtagere, samt oprettelsen af en ny social pulje til samfundets mest udsatte grupper. Fattige børn lider afsavn For det første vil vi give et løft til fattige børnefamilier. Tusindvis af børn lever i fattigdom i Danmark, og det er ikke et velfærdssamfund værdigt. Børn, der vokser op i fattigdom, udelukkes fra sociale fællesskaber. De lider daglige afsavn, og det påvirker deres fremtid. Derfor foreslår Enhedslisten, at der indføres et nyt særligt forsørgertillæg til enlige forsørgere på kontanthjælp, og et kulturklippekort til børn i lavindkomstfamilier, så de også har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter, komme på museum eller i zoologisk have. Samtidig skal kontanthjælpsreformens sociale konsekvenser afbødes. Kombinationen af lave ydelser, dyre boliger og ingen jobs gør, at de unge risikerer fattigdom og hjemløshed. Vi er nødt til at insistere på en velfærd, der holder hånden under de unge en finanslov, der holder dem fast i stedet for at skubbe dem ud. Derfor foreslår Enhedslisten, at kommunerne gives bedre mulighed for at bygge billige boliger, og at de unge arbejdsløse fremover får et særligt bidrag til huslejen. Ny social indsats Sidst men ikke mindst foreslår vi, at der oprettes en ny fast social pulje på finansloven, som kan erstatte den del af satspuljen, som finansierer udsatteområdet. En stor del af den sociale indsats er nemlig i dag finansieret af satspuljen, som reelt betyder, at dem, der har mindst, betaler til dem, der har det sværest. Samtidig betyder satspuljen, at der i tider med lavkonjunktur er langt færre penge at gøre godt med, og det har konsekvenser for et utal af vigtige projekter. Den nye pulje skal bruges på faste sociale tilbud og nye projekter, og den skal løbende reguleres med løn- og prisudviklingen. Aftale med Venstre (og evt. Konservative og/eller Liberal Alliance) Dette scenarie kan opstå, hvis regeringen ikke vil imødekomme Enhedslistens krav, eller hvis den af politiske grunde finder det belejligt at lave en blå finanslov. Venstres vilje til at indgå en aftale med regeringen vil formentlig afhænge af partiets vurdering af, hvorvidt de kan udløse et folketingsvalg i stedet. Med andre ord: Hvis Venstre lugter muligheden for at få et folketingsvalg, f.eks. fordi forhandlingerne med Enhedslisten er brudt sammen, vil deres vilje til at lave en finanslovsaftale være mindre, end hvis de tror, at en aftale med Enhedslisten er lige på trapperne. Finanslov med Dansk Folkeparti Regeringen kan også etablere et flertal sammen med Dansk Folkeparti. Partiet kunne formentlig se klare fordele i en finanslovsaftale, som kan illustrere, at partiet er manøvredygtigt og kan forhandle til begge sider. Det vil stille partiet stærkere ift. Venstre også efter et valg. Omvendt har Dansk Folkeparti samme interesse som Venstre i at få et folketingsvalg, hvis den mulighed åbner sig, da partiet står til et historisk valgresultat. Ingen finanslovsaftale og folketingsvalg Der skal vedtages en finanslov for det kommende år, så hvis forhandlingerne mellem Enhedslisten og regeringen bryder sammen, og regeringen ikke kan samle flertal med højrefløjen, vil der blive udskrevet folketingsvalg. Et sådant valg vil formentlig falde i december. Forud for dette vil der være en lang og dramatisk proces, hvor regeringen efter et sammenbrud i forhandlingerne vil komme med nye tilbud til enten Enhedslisten eller højrefløjen. Og/eller forsøge at presse Enhedslisten til at stemme for finansloven med truslen om et folketingsvalg. Rød+Grøn november

6 Finanslov 2014 Illustartion: istock Slutspillet om grønne job er begyndt I årevis har Enhedslisten kæmpet for at forene grøn omstilling med skabelsen af arbejdspladser. Finansloven for 2014 kan blive et afgørende skridt i den retning. Enhedslisten foreslår etableringen af en fond til investeringer i energiforbedringer. Simon Nyborg, økonomisk rådgiver Enhedslistens forhandlere arbejder for at gøre den kommende finanslov til et gennembrud for at skabe arbejdspladser ved at investere i klimaforbedringer. Derfor er et af Enhedslistens hovedkrav, at der skal laves en grøn fond, som skal stille kredit til rådighed for energiforbedringer og -renoveringer i virksomheder og offentlige bygninger. Omvendt er det svært at se Enhedslisten indgå en finanslovsaftale, der ikke gør noget for beskæftigelsen og den grønne omstilling, mener finansordfører Frank Aaen. 6 Rød+Grøn november 2013 Vi har brug for at skabe arbejdspladser, så alle kan få et arbejde. Men vi har ikke som samfund brug for flere biler, flere fladskærme og flere samtalekøkkener, påpeger han og uddyber: Derimod har vi en kæmpe udfordring med at mindske belastningen af klimaet og miljøet. Det er den enkle forklaring på, at vi gør det til et centralt krav til finansloven at få skruet op for investeringerne i den grønne omstilling. Både rødt og grønt Konkret foreslår Enhedslisten, at pensionskasserne skyder mindst seks milliarder kr. ind i en offentligt styret og offentligt garanteret fond. Fonden skal give kredit til, at energiselskaberne kan investere i energispareprojekter, der tjener sig selv hjem gennem den mindre energiregning. Det vil direkte skabe mindst arbejdspladser og flere afledte. Samtidig har det potentiale til markant at sænke energiforbruget i virksomhederne, der står for en tredjedel af landets samlede energiforbrug. Det alene løser naturligvis ikke klimakrisen eller sikrer retten til arbejde. Men det vil være et stort skridt i en rød-grøn retning. Og så er det altså inde for rækkevidde realpolitisk, vurderer Frank Aaen. Ny retning Idéen med at bruge pensionsmidler til at sikre jobskabende og grønne investeringer er en gammel idé i Enhedslisten. Det første store udspil kom tilbage i 2009, de grønne job fyldte også meget i seneste valgkamp og i forhandlingerne om sidste års finanslov var den grønne fond på bordet helt til det sidste. Enhedslisten har i årenes løb udviklet flere forskellige modeller til at nå dette mål og har samtidig arbejdet for at skabe alliancer om kravet. I dag har Enhedslisten støtte til kravet fra både pensionskasser og store fagforbund. Det stiller os meget bedre i forhandlingerne og i den offentlige debat. Det er derfor, vi i dag kan ane en situation, hvor kravet kan blive til virkelighed, forklarer Frank Aaen. Bliver forslaget til virkelighed vil det være en ny kurs, fordi investeringerne vil skabe efterspørgsel efter arbejdskraft og ikke som regeringens andre reformer blot øge udbuddet af arbejdskraft. Og i modsætning til de forkromede OPPprojekter får pensionskasserne kun en lav rente, hvilket gør det muligt at stille kredit til rådighed for energiinvesteringer, der ellers ikke ville blive gennemført.

7 Virksomheder for mennesker ikke for profit»på trods af, at der er kommet flere ældre, har kommunerne skåret markant på hjemmeplejen.«finn Sørensen Enhedslisten og regeringen nedsatte sidste år et udvalg til at se på området for socialøkonomiske virksomheder. Udvalget har nu afgivet rapport, og emnet skal på dagsordenen i både finanslovsforhandlinger og kommunalvalgkamp. Men hvad er egentlig en socialøkonomisk virksomhed, og hvorfor skal vi have flere af dem? Camilla Tved, social- og sundhedspolitisk rådgiver Socialøkonomiske virksomheder har ikke profit som formål. I stedet arbejder de med et almennyttigt formål, hvor overskuddet enten skal anvendes i virksomheden eller gå til formålet. Virksomhederne tænker desuden socialøkonomisk i både produktion og ansættelsespolitik. I flere europæiske lande udgør socialøkonomiske virksomheder en stor del af samfundsøkonomien. Enhedslistens socialordfører Finn Sørensen ønsker samme udvikling herhjemme. arbejdsevne, bæredygtighed, økologi og grøn omstilling, siger han. Set fra Enhedslistens synspunkt, har det offentlig en vigtig opgave i at understøtte udviklingen af socialøkonomiske virksomheder. Det offentlige kan hjælpe disse virksomheder på vej ved at aftage deres produkter. De gør jo samfundet en tjeneste, så det er yderst rimeligt. Men der skal også nedsættes et permanent råd og oprettes et vækstcenter for den type virksomheder. Det vil vi tage med i forhandlingerne, fortæller Finn Sørensen. Oplagt valgtema De socialøkonomiske virksomheder kan også blive en håndsrækning til udsatte og affolkede områder. Rapportens anbefalinger er en oplagt chance for landdistrikter og udsatte boligområder for at starte lokale butikker, sundhedshuse, lokal fødevareforsyning og kulturcentre i områder, hvor det private erhvervsliv ikke ønsker at investere, påpeger Finn Sørensen. Han mener derfor, at de socialøkonomiske virksomheder er et oplagt emne at bringe på banen i kommune- og regionsvalget. Hvis der er socialøkonomiske virksomheder i området, så er det et godt sted at holde valgmøde og udfordre de andre kandidaters holdning til emnet, foreslår Finn Sørensen. Socialøkonomi er rød-grønt Socialøkonomiske virksomheder giver både økonomisk og social mening. Derfor er vi også glade for at se, at anbefalingerne fra udvalget lægger op til bedre vilkår for de her virksomheder, der har fokus på inklusion af mennesker med nedsat Socialøkonomiske virksomheder Hus Forbi-avisen, som sælges af hjemløse, der også er med i bestyrelsen. TV-Glad, der ansætter udviklingshæmmede. De producerer bl.a. tv til DR-Ramasjang og har Glad-Design, der designer og sælger produkter til bl.a. Tiger-butikkerne. Place de Bleu på Nørrebro, der har indvandrerkvinder i udviklingsforløb, hvor de producerer bl.a. puder til f.eks. Illum og Louisiana. Tekstilerne er gratis rester fra tekstilvirksomheden Kvadrat. Grennessminde Tåstrup tager sig af sent udviklede unge, der bl.a. driver landbrug, hvor der f.eks. produceres økologiske krydderurter til Københavns Kommunes skolemad. Huset Venture DK, der er en IT- og kommunikationsvirksomhed, med mange ansatte flexjobbere. Der knokles i den socialøkonomiske cateringvirksomhed "Send flere krydderier", der ligger på Nørrebro i København. Foto: R+G Rød+Grøn november

8 Internationalt "I Afrika Kontakt kalder vi en spade for en spade", siger Mads Barbesgaard, politisk formand for solidaritetsbevægelsen. Foto: R+G Vi kalder en spade for en spade Solidaritetsbevægelsen Afrika Kontakt kæmpede i over 30 år mod apartheid i Sydafrika. I dag er apartheid væk, og bevægelsen har nu kastet sig over kampen mod global ulighed. Afrika Kontakt Afrika Kontakt arbejder i solidaritet med folkelige bevægelser i Afrika og støtter deres mobilisering og kamp for at sikre sig økonomiske, demokratiske og sociale rettigheder. Organisationen er primært drevet af ca. 100 frivillige aktivister fordelt på forskellige arbejdsgrupper. Solidaritet Tobias Clausen, Rød+Grøn I en virkelighed, hvor under én procent af verdens befolkning ejer 81 procent af al rigdom i verden, er der behov for radikale forandringer på globalt plan. Det kræver et opgør med nogle af de strukturer, vi har i dag, som er med til at fastholde mange i fattigdom, siger Mads Barbesgaard, der er politisk formand i Afrika Kontakt. 8 Rød+Grøn november 2013 Afrikanske græsrødder I samarbejde med afrikanske græsrødder fra hele kontinentet arbejder Afrika Kontakt på at sætte undertrykkelsen af folkelige bevægelser og kampen mod global ulighed på den politiske dagsorden. Fra helt konkret solidaritetsarbejde og økonomisk støtte til fængslede demokrati- og menneskerettighedsforkæmpere, til lobbyisme i EU-parlamentet imod privatisering af verdens naturressourcer. Der er jo konstant nye forsøg på at gennemføre neoliberale politikker, der tilgodeser interesserne hos en snæver elite, særligt i udviklingslandene. Det er derfor afgørende, at vi støtter op om de konkrete kampe rundt omkring i verden, der står op imod denne dagsorden, påpeger Mads. Flytter kommaer På folkemødet på Bornholm efterlyste udviklingsministeren Christian Friis Bach (R) og Enhedslistens udviklingsordfører Christian Juhl et meget stærkere modspil til politikerne fra det danske udviklingsmiljø. Det billede kan Mads godt genkende. Mange udviklingsorganisationer prioriterer at være på god fod med regeringen og muligheden for Enhedslisten er sammen med en række andre organisationer og fagforeninger kollektivt medlem af Afrika Kontakt. Du kan læse mere på Afrika Kontakt er afhængig af bidrag fra helt almindelige mennesker. Du kan støtte kampen for en mere retfærdig verden ved at blive medlem. Se: at flytte kommaer på et politik-papir, som ingen alligevel læser. For Afrika Kontakt er det afgørende, at vi er tro overfor for vores samarbejdspartnere i udviklingslandene, forklarer Mads og uddyber: Til tider må vi gå lidt mere konfrontativt til værks, hvilket ikke altid gør os lige populære. Men sådan er det, vi kalder en spade for en spade, siger han. Nye projekter på vej I de sidste 15 år er der ifølge Mads sket en afpolitisering af udviklingsmiljøet i Danmark, og det klassiske solidaritetsarbejde er blevet skiftet ud med en stærkt akademiseret og bureaukratisk udviklingshjælp. I Afrika Kontakt forsøger vi at gøre op med denne udvikling, bl.a. ved at arbejde med græsrodsbevægelserne så direkte som muligt, forklarer han. Afrika Kontakt har i dag projekter i Swaziland, Zimbabwe, Uganda og Sydafrika og arbejder på at starte projekter op i Vestsahara, Somalia og Mozambique.

9 »Jo hurtigere samfundet omlægges til ren vedvarende energi, desto færre CO2-klip skal vi bruge på el, varme, produktion og transport og flere klip frigøres til, at vi hver især fortsat kan leve et normalt liv.«kan du klare dig med Der er ingen store overraskelser i FN s nye rapport om klimaets tilstand. Temperaturerne og vandet stiger med små justeringer i forhold til den foregående rapport. Men indførelsen af et CO2-budget gør udfordringen konkret. CO2? Illustrationer: R+G Klima ledningerne falder. De nationale varer, og det koster også 1,5 tons i Karl Vogt-Nielsen, og økonomiske interesser står højt årlige klip. Dermed er klippekortet klima- og energirådgiver hævet over hensynet til fælles løs- allerede brugt inden 2050 og så ninger på klimafronten. har du slet ikke kørt på andet end Der er sammenhæng mellem mæng- Hvor håbløs situationen er, af- cykel. Og hvis du tager en ferietur den af CO2 i atmosfæren og jordens spejler sig i det faktum, at de kend- til Rom med fly, så koster det knap temperaturstigning. Til mange mil- te reserver af fossil energi vil tilfø- 1 ton pr. gang. Så nul ferie. De fær- jøorganisationers tilfredshed har re atmosfæren seks gange så me- reste kan eller vil omlægge deres liv FN s klimapanel nu benyttet dette get CO2, som restbudgettet tilla- så radikalt. til at fastlægge et såkaldt CO2-bud- der. Men ingen har tænkt sig at lade Med et såkaldt almindeligt liv er get. Dette budget fortæller, hvor disse ressourcer ligge uudnyttede det en umulig opgave for den enkel- meget CO2, der samlet kan udledes, hen. Også her i Danmark kastes sto- te at holde sig under 100 tons CO2- før vi rammer loftet på den to gra- re ressourcer ind i at finde nye fos- forbrug resten af livet. Men jo hur- ders stigning, som de fleste af ver- sile kilder, der kan tilføres verdens- tigere samfundet omlægges til ren dens lande er enige om skal holdes, markedet. Således afviste samtlige vedvarende energi, desto færre klip hvis ikke klimaet skal gå helt amok. partier Enhedslistens forslag om at skal vi bruge på el, varme, produk- 30 år tilbage Jordens atmosfære kan rumme mia. tons CO2 mere end i den førindustrielle tid, dvs. i 1850 erne. Der har taget os 150 år at bruge stoppe eftersøgning og udvinding af skifergas. Klippekort med 100 tons Tænketanken Concito har beregnet det danske CO2-budget til 2 mia. tion og transport og flere klip frigøres til, at vi hver især fortsat kan leve et normalt liv. Klima i kommunevalget Dansk Folkeparti har for længst halvdelen af budgettet. Så vi kan tons. Heraf har vi brugt halvdelen. meldt sig under klimaskeptikernes stadig udlede 500 mia. tons. Men Hvis vi fordeler resten på den en- fane. Nu har også Liberal Alliance desværre er udledningen nu på et kelte borger, har du en tilbagevæ- meldt klart ud. Giv dem tørt på i den niveau, så det kun tager 30 år at op- rende livspulje på 200 tons, hvis du lokale valgkamp, hvor det er vig- bruge budgettet. Yderligere CO2- planlægger at leve frem til 2050 el- tigt at inddrage klima. Mange kom- udledning banker temperaturen ler længere. Men heraf kan du kun muner sætter fokus på klimatilpas- over de to graders stigning, hvor in- selv råde over 100 tons, da resten ning. Det kan være nødvendigt for gen rigtig tør spå om konsekven- bruges på produktion og arbejds- at forebygge de umiddelbare kon- serne af frygt for at blive kaldt sort- pladser. sekvenser. Men det er skruen uden I resten af dit liv må du kun bruge synede klimafanatikere. Forestil dig, du har et klippekort ende, hvis ikke der fortsat arbejdes 100 tons CO2, hvis klimaet skal und- Trods det ene klimatopmøde ef- på de 100 tons. Du klipper i dag 1,5 for at reducere klimagasserne med gå at gå amok. ter det andet peger intet på, at ud- tons årligt til el og varme. Du køber de virkemidler, kommunerne har. Rød+Grøn november

10 Internationalt Kampen om silden David i kamp mod Goliath Færøerne i kamp mod EU. Det har været virkelighed siden august, hvor EU indførte sanktioner mod fiskerbåde fra Færøerne. Det er en strid, hvor Danmark skal vælge side mellem rigsfællesskabet og EU, fortæller Finn Sørensen, Enhedslistens Færø-ordfører. Men EU har bare lagt armene over kors, der har ikke været realitetsforhandlinger. Og så har Færøerne i sin desperation sat sin kvote af fangsterne op fra seks til 17 procent, forklarer Finn Sørensen og understreger samtidig, at overfiskningen i området er nødt til at ophøre. Færøerne har også et ansvar for at bevare den pågældende sildebestand, som er under pres. Derfor er det nødvendigt, at kyststaterne når til en aftale, der sikrer bæredygtigheden, siger han. Der er dog mange økonomiske interesser på spil i konflikten mel- Færøerne Mikael Hertoft Rød+Grøn EU har egentlig ikke noget at gøre med sildefiskeri i Nordatlanten. Men i tiltvang de sig status som kyststat ved at tildele sig selv en kvote på 25 procent af sildebestanden. Hjulpet af Danmark blev de optaget i kyststaternes forhandlinger, hvor EU blev tildelt en kvote på otte procent, mens Færøerne måtte nøjes med fem procent. Færøerne har igennem fem-seks år krævet, at de fik en større del af kvoten. De har krævet det med stigende vægt, bl.a. fordi sildebestanden er emigreret ind i færøske farvande. Jeg synes, det er rimeligt, at en lille nation som Færøerne kan fan- 10 Rød+Grøn november 2013 ge en rimelig del af fangsten i sine egne farvande. Færøerne er et lille samfund, som er næsten 100 procent afhængigt af fisken som eksportvare. De må have ret til at beskytte deres økonomi, mener Finn Sørensen. Armene over kors Den internationale havretskonvention giver kyststater ret til at fiske i egne farvande. Desuden understreger konventionen, at når der fiskes, skal det gøres bæredygtigt, så fiskebestanden bliver bevaret. Kystnationer skal også tage hensyn til andre landes interesser, og Færøerne har da også altid anerkendt Skotlands og Irlands historiske rettigheder for fiskeri i Nordatlanten. Finn Sørensen på besøg hos en færøsk fiskefabrik.

11 Færøerne har i flere år krævet en større sildekvote, bl.a. med den begrundelse, at sildebestanden er emigreret ind i færøsk farvand. Foto: WildVanilla/Flickr Kurderne i krigen Borgerkrigen i Syrien raser nu også i de hidtil ret fredelige kurdisk beboede områder, hvor der har været en slags stilstand med øget lokalt selvstyre. Rød+Grøn har spurgt Ibrahim Benli fra Fey-Kurd om forholdene for kurdere i Syrien under borgerkrigen. Sådan er sildekvoterne fordelt Aftalen fra 2007 indebærer følgende fordeling imellem kyststaterne: Norge: 61 procent Rusland: 12,82 procent Island: 14,51 procent EU: 6,51 procent Færøerne: 5,16 procent Yderligere indebærer aftalen en langsigtet plan for bæredygtig forvaltning af bestanden. Syrien Mikael Hertoft, Rød+Grøn Kurderne udgør cirka 15 procent af befolkningen i Syrien og bor mest i det nordlige område. Under borgerkrigen har kurderne været forsigtige med at blande sig, fordi forholdet til de arabiske oprørsstyrker har været præget af mistro. Der har derfor været relativt fredeligt i de kurdiske områder, forklarer Ibrahim. Da oprørerne begyndte at angribe Assad omkring hovedstaden og i den sydlige del af landet, trak Assad de fleste af sine styrker tilbage fra de kurdiske områder. Her er der blevet dannet lokale selvstyrer, der har overtaget kontrollen. Disse lokale råd er ifølge Ibrahim et demokratisk element, hvor der deltager repræsentanter for alle folkegrupper: arabere, allawitter, armeniere og kurdere. Der er imidlertid også arabiske oprørsgrupper, der har etableret sig i udkanten af kurdiske områder. Her har de foretaget grove overgreb på kurdere, heriblandt kurdiske kvinder og børn, fortæller Ibrahim. De kurdiske forsvarsenheder, YPG, har været i kamp med de såkaldte Al-Nusra-grupper, der er tæt på Al-Qaeda, og det er lykkedes at få dem ud af et stort område. Men Al-Nusra-grupperne får støtte fra den tyrkiske stat, som frygter for kurdisk selvstyre i regionen, siger Ibrahim. Kurderne har generelt haft elendige forhold under Assads styre og har ikke haft adgang til basale rettigheder eller ret til at bruge det kurdiske sprog. lem EU og Færøerne, herunder de færøske og danske fiskeriforeninger. De repræsenterer ejerne og kapitalen. Og vi ved jo, at kapitalister har en stærk tendens til at tænke kortsigtet selvom de ved, at deres langsigtede overlevelse som erhverv afhænger af, om der er fisk at fange. Men den kritik kan også rettes imod de færøske skippere og rederier, mener Finn Sørensen. Regeringen holder med EU Nu gennemfører regeringen EU s sanktioner overfor Færøerne. Regeringen var imod sanktionerne, men bag kulissen er det Finn Sørensens indtryk, at regeringen lægger et stort pres på Færøerne. Man skal huske, at Danmark får 35 procent af EU s kvote på 6,5 procent for sildefangst i Nordatlanten. Så det er ikke så underligt, at Danmarks Fiskeriforening er tilhængere af EU s sanktioner, siger han. Finn Sørensen ser det som udtryk for, at den danske regering gerne vil være gode venner med alle EU, Færøerne og Danmarks Fiskeriforening. Men man kan ikke altid være venner med alle. Regeringen må vælge mellem EU og Rigsfællesskabet, og de har helt klart valgt EU, vurderer han. Færøerne er dog ikke så hårdt presset, at de risikerer at gå fallit, vurderer Finn Sørensen. De kan lande fangsten i Rusland, og der er også et stort marked i Afrika. Så det ser ikke ud til, at EU kan få sin vilje, hvis de vil have en aftale med Færøerne. Kurdere i Syrien demonstrerer for deres rettigheder. Foto: FreedomHouse/Flickr Rød+Grøn november

12 Tema Tema: Klar, parat, valgkamp! I hele landet er Enhedslisten klar til et brag af en kommunal og regional valgkamp. Rød+Grøn er taget en sidste tur ud i landet for at tage pulsen på tropperne. Vi giver desuden nogle gode råd til, hvordan du kan engagere dig i valgkampens slutspurt. Vi er klar i hele landet Enhedslisten stiller op i 85 kommuner og i alle fem regioner. Og med 688 kandidater, hvor 653 stiller op i deres kommune og 108 stiller op til regionsvalget, kan vi for første gang komme ud i alle landets afkroge og sætte Enhedslistens mærkesager på dagsordenen. Fakta om valgkampen 6,8 procent af alle Enhedslistens medlemmer stiller op til kommunalvalget. I 85 kommuner bliver der uddelt tæt på 1 million valgmaterialer ud for Enhedslisten. Det betyder at hvert medlem af Enhedslisten i gennemsnit skal putte 100 foldere ind af brevsprækken og under armen hos de handlende foran supermarkedet. Det tager i gennemsnit én time at husstandsomdele 100 foldere. Det betyder, at giver alle Enhedslistens medlemmer en time i valgkampen, får vi uddelt en million foldere. Enhedslisten sidder i 13 byråd i dag. Ved valget stiller vi op til 85. Skulle vi opnå valg alle steder (hvilket dog er usandsynligt), vil det være en forøgelse på 653 procent. 12 Rød+Grøn november 2013 Anne Marie Larsen, kommunikationsmedarbejder, og Jesper Kiel, kommunal- og regionvalgsmedarbejder Afdelingerne har de sidste mange måneder forberedt valgkampen. Der er blevet sat plakater på masonitplader, taget billeder, skrevet tekster til de lokale foldere, bagt kager til uddeling og planlagt vælgermøder, happenings og telefonbanker. Klar til debatterne Er du aktivist i din afdeling eller en af de mange lokale kandidater, og mangler du inspiration og gode råd? Så er der masser af hjælp at hente til slutspurten: Tjek kandidathåndbogen på netforum.enhedslisten.dk den fortæller om alle Enhedslistens holdninger og er et godt redskab i debatten på gymnasiet eller i medborgerhuset. Brug kataloget med forslag til kommunalvalgkampen. Den ligger på netforum.enhedslisten.dk/kv2013 og indeholder konkrete politiske forslag, eksempelvis om offentlighedslov, etisk indkøbspolitik og boligpolitik. Her er der også gode råd at hente, til hvordan I får forslagene både i pressen og på gaden. Er du ikke medlem af gruppen, så skriv til Skriv læserbreve til landets aviser. På side 17 kan du læse om, hvad du kan gøre for at få aviserne til at bringe dine indlæg. En sidste skalle Intet er afgjort, før det sidste valgsted er lukket. Og der er masser af arbejde, du kan være med i op til valget. Du kan give den en sidste skalle sådan her: Duk op til afdelingsmødet og deltag i de sidste intense valgkampsdage. Meld dig i afdelingen til at tage en rute med valgfoldere. Klik synes godt om på den lokale side på Facebook. Giv et støttebeløb direkte til den lokale valgkamp på enhedslisten.dk/ givbidrag. Angiv kommune i feltet Særlig støtte til.

13 Rød+Grøn november

14 Tema Tre små skarpe: Står vi udenfor eller indenfor? Efter kommunevalget vil Enhedslisten formentlig være repræsenteret i størstedelen af kommunerne. Rigtig mange af partiets byrådsmedlemmer kommer til at stå i dilemmaet mellem at gå på kompromis og indgå aftaler, eller stå udenfor og kritisere. Rød+Grøn har spurgt to erfarne byrådsmedlemmer om deres holdning til dette dilemma. Trine Henriksen Byrådsmedlem i Gladsaxe Kommune 14 Rød+Grøn november 2013 Hvilke muligheder og faldgruber kommer Enhedslistens byrådsmedlemmer til at stå overfor, i forhold til at lave politiske aftaler såsom budgetaftaler? I de 20 år, vi har siddet i byrådet i Gladsaxe, har vi kun været med i budgetforlig et par gange. Det skyldes, at budgetaftalerne er en samlet pakke, hvor der næsten altid følger nogle forringelser med i købet. Men selv om nogen tror det, så er det ikke et princip for os at stå udenfor. Hvis vi gennem en budgetaftale kan få nogle resultater igennem, som trækker udviklingen den rigtige vej, så er det jo en måde at vise i praksis, hvad vi står for. Og hvis vi kan være med til at sikre et resultat, der opfylder nogle krav, som aktive grupper har kæmpet for, så kan det bidrage til at styrke troen på, at det nytter at engagere sig. Det er jo det, vi gerne vil. Men det kan være rigtig svært, hvis man på den ene side har mulighed for at opnå noget, som vi selv og andre har kæmpet for, men samtidig ikke er stærke nok til at forhindre en forringelse på et andet område. Det er et dilemma, hvor man lokalt må vurdere, hvad der er bedst at gøre. Det må også være en konkret og lokal vurdering, om noget er en forringelse eller bare en fornuftig omprioritering til at finansiere en forbedring på et andet område. Året før jeg selv kom i byrådet, havde Enhedslisten været engageret i en bevægelse imod en skolelukning. I budgetforhandlingerne lykkedes det at få beslutningen udskudt, og derfor gik vi med. Samtidig var der imidlertid en reduktion på ældreområdet, som blev forklaret med et faldende behov. Men efterfølgende oplevede mange ældre at få ændret visitationen, så de fik mindre hjælp. Det måtte vi høre meget for, skønt vi selv var dem, der bragte sagerne frem og kæmpede for at få det rettet op. Hvilke styrker og svagheder vil der være ved at stå udenfor aftalerne? Hvis der er et flertal for at gennemføre forringelser, synes jeg det er vigtigt at vi siger fra og markerer, at der er et alternativ til den førte politik. For de grupper, det går ud over, er det vigtigt at de ikke står helt alene, men at der faktisk er nogen, som bakker dem op. Jeg synes f.eks. det er vigtigt, at vi siger fra overfor den herskende dagsorden om effektivisering, som i de fleste tilfælde kun betyder, at færre ansatte skal løbe stærkere for at klare de samme opgaver. Men i et forlig med både forringelser og forbedringer, kan det nogle gange være svært for os at få andre til at forstå, hvorfor vi siger nej. Hvad bliver Enhedslistens primære rolle efter kommunevalget? Vi vil nok oftere have rollen som vagthund end som en del af et budgetflertal. Men det betyder langt fra, at man så er helt udenfor indflydelse. Der er mange andre politiske beslutninger, som ikke er direkte knyttet sammen med budgettet. Det gælder områder som demokrati og medbestemmelse, byudvikling, lokalplaner, energistrategi og meget andet. Det takstfinansierede område som affald og spildevand rummer også gode muligheder for at komme igennem med nogle af vores grønne mærkesager. I Gladsaxe er vi f.eks. langt fremme med lokal afledning af regnvand, hvor foreløbig omkring 700 husstande har fået tilskud (tilbagebetaling af tilslutningsbidrag) til at håndtere deres regnvand på egen grund, i stedet for at lede det i kloakken. Og mange boligforeninger er på vej. Det er i høj grad pga. vores indsats.»vi vil nok oftere have rollen som vagthund end som en del af et budgetflertal. Men det betyder langt fra, at man så er helt udenfor indflydelse.«

15 Thyge Enevoldsen Byrådsmedlem i Frederiksberg Kommune Hvilke muligheder og faldgruber kommer Enhedslistens byrådsmedlemmer til at stå overfor, i forhold til at lave politiske aftaler såsom budgetaftaler? På Frederiksberg er der et klart borgerligt flertal. Vi bliver kun inviteret med til forhandlingerne, fordi de konservative vil fremstå som hele byens parti. Og vi får kun tilbudt småting. Derfor har vi politisk vurderet, at det var vigtigere, og gav mere indflydelse, at stå udenfor de fleste politiske aftaler. Vi har dog været med i to budgetforlig, samt indgået i flere delforlig, f.eks. om moderniseringen af plejehjem og udbygning af skolerne. I budgetforligene var det vigtigste for os at kræve alle nye nedskæringer fjernet. Det er nok også vigtigt for afdelinger med nye byrådsmedlemmer at få afklaret, hvad man vil gå med til af nedskæringer. Nogen steder har Enhedslisten gjort det med den begrundelse, at det ellers ville blive værre, men det vil jeg synes er problematisk. Man skal også være opmærksom på, om der er tidligere vedtagne nedskæringer som fortsætter, f.eks. en årlig effektiviseringspulje på to procent. Endelig skal man også være opmærksom på skjulte nedskæringer. Vi får f.eks. hvert år flere børn. Derfor bliver institutioner og skolers budgettet automatisk demografireguleret. Men det bliver budgettet til børn og unge med særlige behov ikke. Da de selvfølgelig stiger i antal, ligesom alle andre unge, er der i virkeligheden tale om en nedskæring. Hvilke styrker og svagheder vil der være ved at stå udenfor aftalerne? Vi vurderer selv på Frederiksberg, at vores kritik af forringelser (såsom nedlæggelse af en busrute, indførelsen af robotstøvsugere eller besparelser på serviceområdet) bliver bemærket. Vi bidrager til at starte en bred borgerkritik alene ved at kritisere tiltag i lokalpressen. Man kommer meget i fokus, når man som Enhedslisten på Frederiksberg har stået alene udenfor i årevis. Men det kan være en svaghed, hvis det fremstår som om, vi ikke reelt har indflydelse. Det er derfor vigtigt, at vi også har indflydelse via saglig kritik eller på andre måder. For eksempel foreslog jeg et år, at pensionister, der var visiteret til rengøringshjælp, en gang om året fik gjort hovedrent. Det blev nedstemt. Året efter foreslog jeg, de fik gjort hovedrent hvert tredje år. Det blev nedstemt. Jeg sagde så, at jeg året efter ville stille forslag hovedrengøring hvert 10. år. Det blev nu ikke nødvendigt, for næste år startede borgmesteren budgetdrøftelserne med, at han ville foreslå hovedrengøring en gang om året. Sådan. De år, vi har indgået budgetforlig, er vi ikke blevet straffet af borgerne, så vi udelukker det ikke. Man kan også via et forlig blokere for nedskæringer i løbet af året, for et forlig er også et forlig om et bestemt serviceniveau. Hvad bliver Enhedslistens primære rolle efter kommunevalget? Jeg opfatter vores rolle på Frederiksberg som vagthund og saglig kritikere af kommunens politik og service. Et medlem af vores ældreråd sagde engang, at han altid så frem til Enhedslistens budgetforslag, fordi det afslørede flertallets nedskæringer, der er gemt i ord som effektiviseringer, produktivitetsstigninger eller stabilitetsskabende tiltag. I de kommuner, hvor vi bliver en mulig tunge på vægtskålen, bør afdelingerne grundigt diskutere, hvad det indebærer. Vi håber også på at blive en del af et nyt flertal, men jeg forventer ikke, at vi går ind i en fast flertalsgruppe. Men vi vil godt f.eks. pege på en radikal borgmester.»i de kommuner, hvor vi bliver en mulig tunge på vægtskålen, bør afdelingerne grundigt diskutere, hvad det indebærer. «Rød+Grøn november

16 ??? Txt Tema Valgflæsk, valgcafé og røde løbere Overalt i Danmark er Enhedslistens lokalafdelinger i fuld gang med kommunalvalgkampen. Her kan du læse om nogle af de mange aktiviteter. Aarhus En rød by i en grøn kommune I Enhedslisten Aarhus kommunalvalgkamp sker der masser af spændende ting. Vi har planlagt uddelinger på stort set alle gymnasier og uddannelsessteder, på arbejdspladser og ved forskellige indkøbscentre. Vi laver desuden masser af sjove events og gadeuddelinger, ligesom vi husstandsomdeler valgfoldere. Der er mange forskellige muligheder for at deltage, uanset om du har fem minutter eller to timer. Hvis du kunne tænke dig at blive en del af valgkampen, så kontakt Rasmus Vestergaard på tlf Holbæk De røde løbere Enhedslisten i Holbæk arbejder på at gøre sig synlig i så mange sammenhænge som muligt. Derfor tager vi rundt til alle de små landsbyer i kommunen, hvor der endnu er en brugs eller en købmand, for at dele materiale ud. Vi har stjålet naboafdelingens (Kalundborg) slogan: Ø er for de små i samfundet og for de små samfund. Vi var også på gaden i forbindelse med Holbæks traditionsrige natløb den 31. august hvor vi lyste op med Ø-bluser påskrevet De røde løbere. Rebild Valgcafé i Skørping Aarhus. I Rebild har vi længe diskuteret, hvordan vi kunne blive synlige i bybilledet. Og da vi pludselig stod med muligheden for at leje et lillebitte butikslokale midt på hovedgaden i Skørping, slog vi straks til. I september åbnede vi vores valgcafé Ø-Caféen på Jyllandsgade 12. Åbningen blev markeret med en uformel reception, hvor byrådskandidat Britta Glargard, Bælum, og Per Clausen, der er kandidat i Aalborg, i fællesskab klippede det røde bånd over. Indvielsen gik over al forventning. Der var stuvende fuldt, SF kiggede forbi med de bedste ønsker for valget, og allerede dagen efter lagde de første nysgerrige borgere vejen forbi for at snakke om, hvordan vi i fællesskab kan arbejde for et rødere og grønnere Rebild. Frem til kommunalvalget vil caféen være åben hver onsdag eftermiddag og lørdag formiddag. Her vil man kunne møde Enhedslistens byrådskandidater, der på skift vil være til stede og parate til at snakke om stort og småt og gi en kop kaffe. Amager Øst Byvandring på Amager Næsten 100 lokale borgere dukkede i september op til byvandring på Amager med byhistoriker og Ø-kandidat Allan Mylius. Allan er kendt i hovedstaden for stor viden om byens historiske udvikling og ikke mindst for en meget underholdende formidling herom. Vi fik uddelt en masse lokale valgpjecer. Viborg Øregas og valgflæsk I september samledes lokale kandidater fra S, V, DF og Enhedslisten ved Tjele Langsø til et første møde om kommunalvalget i Viborg Kommune. De rutinerede byrådsmedlemmer fra S og V havde åbenlyst lettere ved at levere budskaber end de nye og uprøvede kandidater. Men vores egen Jan Hagerup fra Hammershøj leverede en fin tale fra de træpaller, der var opstillet til lejligheden. Derefter debat med spørgsmål fra de fremmødte ca. 35 personer. Et af emnerne var kommunens udlicitering af bl.a. rengøring, som viser sig at medføre mange problemer på skoler og andre institutioner. Derefter serveredes valgflæsk en grillstegt hel gris med kartoffelsalat. Stemningen var god, og der blev snakket på kryds og tværs på årets sidste sommerdag, trods frisk blæst fra nord. Amager Øst. 16 Rød+Grøn november 2013

17 Sådan kommer dit læserbrev i avisen Kommunalvalget er en oplagt anledning til at fatte pennen og skrive læserbreve til landets aviser. Rød+Grøn giver her tolv tips til, hvordan du får aviserne til at trykke dine indlæg. Simon Halskov, Rød+Grøn Den personlige diskussion er vigtig og kan flytte holdninger. Men du kan præge den politiske debat mere bredt gennem medierne. Den letteste adgang hertil er debatsiderne i aviserne, der som regel er de meste læste sider i en avis. Får du først dine debatindlæg bragt, vil de også blive læst, og dermed Dem kan du skrive til kan du påvirke den politiske dagsorden. Det, at skrive et godt læserbrev, er ligeså let som det er effektfuldt. Følger du disse tolv fif, kan du nemt og hurtigt skrive et læserbrev og komme ud med de pointer, du har på hjertet. Dit lokale dagblad som Aarhus Stiftstidende, Horsens Folkeblad og Jydske Vestskysten. Det udkommer hver dag, tager mange læserbreve og er velegnet til lokale sager og dagsordener. Den gratis ugeavis, der dumper ind ad brevsprækken, som Aarhus Onsdag og Amager Bladet. Læses af rigtig mange mennesker. De landsdækkende aviser som Ekstra Bladet, Politiken og Information. Gode til landsdækkende dagsordener, emner og personer, som de fleste kender eller bliver berørt af. 1. Skriv om én ting ad gangen. Hvis du har en mening om flere sager, er det derfor bedst at skrive to læserbreve eller alternativt vælge det emne, der optager dig mest. 2. Skriv lige ud af posen. Et læserbrev giver udtryk for din holdning, så du skal bare skrive din mening, som du ville udtrykke den overfor en kollega eller din svoger. 3. Oppe i tiden. Du har lettest ved at få dit læserbrev i, hvis du vælger at skrive om en sag, der er aktuel. Kommentér gerne på noget, nogen har sagt i den samme avis for nylig. 4. Skriv det vigtigste først dit hovedsynspunkt og derefter anledningen til at skrive læserbrevet. Derefter kan du udbygge dit hovedsynspunkt med flere detaljer og begrundelser. 5. Skriv i nutid. Det ville være dumt at skrive på en anden måde, når nu det er stærkest at skrive i nutid. 6. Brug direkte tiltale som jeg, du, vi, I osv. Eksempel: Jeg mener, at du svigter dit ansvar, Helle Thorning Schmidt Undgå lange, sammensatte ord. Ikke et forsvarsmæssigt kiks, men et kiks i forsvaret. 8. Brug korte sætninger og sæt ofte punktum. Det gør det lettere at læse. 9. Lav en sigende overskrift. Den skal være kort og dække det, du skriver om. 10. Korte læserbreve har normalt størst mulighed for at blive trykt i avisen. Tjek reglerne for længde i avisen, du skriver til. Så gør du det let for redaktøren at sætte dit læserbrev i avisen. 11. Tjek, at kommaer er korrekt sat, og at der ikke er stavefejl. Hvis du ikke er vant til at skrive, kan du få en ven eller en i familien til at rette stavefejl og kommaer. 12. Klip læserbrevet ind i en mail og send det til avisens debatredaktion. Lad være med at sende det som vedhæftet fil. Det skaber bare unødigt bøvl for avisen. Skriv dit navn og adresse i mailen, og skriv læserbrevets overskrift i emnefeltet. Rød+Grøn november

18 Tema Foto: istock Nedlæggelse af regionerne vil lette vejen til privatisering og markedsorientering af sundhedssektoren, mener Bruno Jerup. Er der en fremtid for regionerne? Regionsrådenes struktur og handlemuligheder var fra starten så stærkt begrænsede, at det lå i kortene, at det næste skridt var nedlæggelse af disse. Men hvad mener Enhedslisten om regionernes fremtid? Bruno Jerup, kandidat i Region Sjælland En nedlæggelse af regionerne ville betyde, at sygehusene skulle gøres til selvejende institutioner, ledet af en udpeget bestyrelse, med en driftsaftale med sundhedsministeriet og sundhedsstyrelsen. Det ville lette vejen til en egentlig privatisering og markedsorientering af sundhedssektoren, så kapitalisterne, ligesom i USA, kunne åbne et stort og lukrativt område for nye profitter. Enhedslisten skal ikke indskrænke sig til at forsvare det bestående, selvom en sådan taktik kan være nødvendig under et frontalangreb. Vi skal kæmpe for mere demokrati. Kommunalfuldmagten skal også gælde for regionerne. Og den skal udvides. Regionerne skal både have mulighed for og være forpligtiget til at gøre noget aktivt for beskæftigelsen i regionen. Udvid regioners virke Den nuværende sundhedsskat skal ændres til en regionsskat. Regionsskatten skal dække hovedparten af de regionale udgifter. Kun en mindre del skal omfordeles via bloktilskud og regional udligning. Efter amternes nedlæggelse er store dele af de specialiserede socialområder blevet smadret. De specialiserede socialopgaver skal så vidt muligt samles og koordineres i regionalt regi. Regionerne skal også have den egentlige drift af de specialiserede socialområder tilbage. Regionerne skal i dag lave udviklingsplaner, ofte kaldet visionsplaner. Men regionerne har ingen mulighed for at implementere disse. Det skal laves om. De regionale visionsplaner skal være reelle regionsplaner, som regionerne har ansvaret for at omsætte til virkelighed. Ovenstående er blot en indledning til en sang om, at vores kamp for regionsrådene også rummer en kamp for en ændring og udvidelse af indholdet i regionernes virke. Deltag i regionsarbejdet»efter amternes nedlæggelse er store dele af det specialiserede socialområde blevet smadret. De specialiserede socialopgaver skal så vidt muligt samles og koordineres i regionalt regi.«bruno Jerup, kandidat i Region Sjælland Både før og efter valget har Enhedslisten brug for hjælp til det regionspolitiske arbejde. Hvis du har lyst at bidrage, skal du kontakte Enhedslistens regionsledelser. Du finder kontaktinfo på web-adresserne nedenfor, hvor du også kan læse meget mere om Enhedslistens regionspolitik og valgkamp. Nordjylland.enhedslisten.dk Midtjylland.enhedslisten.dk Syddanmark.enhedslisten.dk Sjaelland.enhedslisten.dk Hovedstad.enhedslisten.dk 18 Rød+Grøn november 2013

19 Sundhed må der til, skal livet gro Med valget til regionerne lige på trapperne har Rød+Grøn talt med Else Kayser, der som mangeårig formand for sygeplejerskerne i Midtjylland har haft sundhedspolikken tæt inde på livet.»sundhed drejer sig om langt mere end sundhedsvæsenet. Der er en nøje sammenhæng mellem sygdom og social utryghed.«lole Møller, Rød+Grøn Jeg ser frem til, at Enhedslisten sygdom, vokser risikoen for at miste arbejde med de alvorlige konsekvenser, det kan få for den syg- Else Kayser, formand for sygeplejerskerne i Midtjylland får valgt politikere ind i de fem re- domsramte og familien. Politik for- gioner, så vi får mulighed for at øve deler livsvilkår, påpeger Else. indflydelse på den sundhedspoliti- Verdenssundhedsorganisatio- ske dagsorden. Men det vil også stil- nen WHO beskriver begrebet sund- le krav til os, når vi skal forholde os til hed som en tilstand af fysisk, psy- alle de udfordringer, der gør sig gæl- kisk og socialt velvære og ikke kun dende på området, forudser Else. som fravær af sygdom. Sundhed fordring med at få praktiseren- nemlig en afgørende betingelse Ulighed i sundhed Social ulighed slår stærkt igennem på sundhedsområdet, fortæller Else. Det viser sig f.eks. ved, at den drejer sig altså om langt mere end sygehusvæsenet, forklarer hun. Sundhed i lokalområdet Med kommunalreformen har regi- de læger med i dette samarbejde. Fremover skal der satses på etablering og udbygning af offentlige sundhedscentre i lokalområderne, mener hun. for at kunne mestre sit eget liv, slår Else fast og uddyber: Vi ved, at ethvert liv rummer en række kritiske omstillinger, der hver især kan påvirke helbredet. ufaglærte borger lever 6-8 år kortere end den veluddannede, som samtidig får langt flere gode år fri for onerne fået ansvaret for sygehusvæsenet. Men samtidig har kommunerne fået et større medansvar Kritiske omstillinger I Aarhus Kommune foreslår En- Derfor skal vores børn også sikres en god start, understøttet af sundhedsplejen og gode pasningsvilkår. sygdom. Mennesker med alvorlige for eksempelvis sundhedsfremme, hedslisten, at sundhed medtænkes I arbejdslivet betyder stressede psykiske problemer dør år før forebyggelse, genoptræning og re- overalt. arbejdsvilkår og job-usikkerhed, at andre og døjer ofte med en dårlige- habilitering. Som Else ser det, ligger Det indebærer, at vi skal arbejde de ansatte påføres både menneske- re livskvalitet. fremtidens udfordring i at få de to for at retten til arbejde, uddannelse lige, helbredsmæssige og økonomi- Der er en nøje sammenhæng forvaltninger til at spille sammen. og social lighed, ligesom vi skal ska- ske omkostninger. mellem sygdom og social utryghed. Jeg er desuden overbevist om, be muligheder for, at alle kan være Derfor skal vi igen have indført Når vi rammes af fysisk og psykisk at der venter en endnu større ud- med i sociale fællesskaber. Det er bedriftsundhedstjenesten. Vi ved, der er penge i godt arbejdsmiljø og social kapital, forklarer Else. Demokrati på dagsordenen Og så er det vel overflødigt at få sagt, at vi vil arbejde for, at sundhed aldrig gøres til genstand for spekulation og markedsgørelse, siger Else. Hun slår fast, at Enhedslisten tværtimod vil arbejde for at inddrage borgerne aktiv i eget liv og give støtte til at mestre eget liv, når sygdom eller social ubalance opstår. For vi sætter troen på demokratisk engagement i stedet for den dominerede liberalistiske markedsideologi. Undersøgelser viser, at ufaglærte mennesker i gennemsnit lever 6-8 år kortere end de veluddannede. Foto: hvidzone/flickr Rød+Grøn november

20 Tema Rundt i regionerne Enhedslisten satser på at komme ind i alle fem regionsråd. Rød+Grøn har bedt nogle af vores kandidater fortælle om valgkampen i regionerne. Hovedstaden Annie Hagel Nytter det, at Enhedslisten er med i regionsrådene, spørger mange. I Region Hovedstaden mener vi, det gør. I 2012 gik vi med i et budgetforlig, fordi det indeholdt forbedringer for personale og borgere, og også i 2013 har vi indgået forlig. Forhandlingerne var hårde, men det lykkedes os blandt andet at få problematiseret den årlige to procents nedskæring, som staten påtvinger regionerne. Vi fik afsat 2 mio. ekstra til uddannelse af kortuddannede, 2,2 mio. til opstart af oprensning af tungmetaller og 0,5 mio. til udvikling af bæredygtige og økologiske fødevarer på hospitalerne. Og så fik vi indskrevet en hensigt om et køkken på det kommende supersygehus i Hillerød. Ud af et budget på 34 mia. er det ikke meget. Men uden os var disse ting ikke kommet med. Vi har også været med til at støtte gode beslutninger om at bruge flere penge på cyklisme, at få mere fokus på inddragelse og mindre på medicin i psykiatrien og styrke indsatsen for arbejdsmiljø og uddannelse. 5,1 procent af stemmerne gav i 2009 to mandater i Region Hovedstaden. Denne gang skal vi være flere. Mange ved ikke, at der er valg til regionsrådene den 19. november. Derfor: sig til venner og familie, at de skal huske at stemme. Del vores valgfolder ud og tag en regionsrådskandidat med. Skriv til 20 Rød+Grøn november 2013

Fattigdommens kasser vokser

Fattigdommens kasser vokser februar 2014 nr 54 Medlemsblad for Enhedslisten Tema: Fattigdommens kasser vokser Flere danskere oplever fattigdom i disse år, og med regeringens reformer vil tendensen blot blive værre, frygter en række

Læs mere

Flugten fra land til by

Flugten fra land til by Oktober 2014 nr 61 Medlemsblad for Enhedslisten Tema: Flugten fra land til by Mens de store byer har vokseværk, lukker skoler og busruter i provinsen. Er det en udvikling, vi kan og skal modarbejde og

Læs mere

Enhedslisten og kampen mod volden

Enhedslisten og kampen mod volden Stil op til hovedbestyrelsen Enhedslisten skal bruge 25 brave mænd og kvinder til hovedbestyrelsen og søger derfor nu kandidater til opstilling. Deadline er 4. april, hvor landskontoret skal have et digitalt

Læs mere

Der er brug for sygeplejersker men hver fjerde nyuddannede er arbejdsløs Side 10-11

Der er brug for sygeplejersker men hver fjerde nyuddannede er arbejdsløs Side 10-11 Maj 2010 medlemsblad for enhedslisten Der er brug for sygeplejersker men hver fjerde nyuddannede er arbejdsløs Side 10-11 Nedslidt eller doven? Myterne om efterlønnen og efterlønnerne er mange, men Rød+Grøn

Læs mere

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Årsmødehæfte foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Papirer til Enhedslistens årsmøde 1.-1. maj Dette indstik indeholder de første papirer til Enhedslistens

Læs mere

Øko-fællesskaber skyder i vejret

Øko-fællesskaber skyder i vejret Øko-fællesskaber skyder i vejret Det økologiske fællesskab er bestemt ikke gået af mode. Rød+Grøn har mødt nogle af pionererne og de mange nye initiativtagere. Side 8-11 Medlemsblad for Enhedslisten September

Læs mere

Enhedslisten nu med SMS

Enhedslisten nu med SMS Enhedslisten nu med SMS Fremover vil du kunne modtage information fra Enhedslisten på SMS. Lokalafdelinger og udvalg får mulighed for at bruge SMS servicen lokalt. SMS bliver også en del af næste valgkampagne.

Læs mere

Europæiske Sociale Forum. ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer.

Europæiske Sociale Forum. ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer. Europæiske Sociale Forum ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer. Nr. 13 1. oktober 2008 Nye roller Hvad er Enhedslistens

Læs mere

Frank Aaen kræver aftalen om Nordsø-olien genforhandlet. Aftalen har foreløbigt kostet samfundet 76 mia. kr.

Frank Aaen kræver aftalen om Nordsø-olien genforhandlet. Aftalen har foreløbigt kostet samfundet 76 mia. kr. Juni 2011 Medlemsblad for Enhedslisten Olien skal genforhandles Frank Aaen kræver aftalen om Nordsø-olien genforhandlet. Aftalen har foreløbigt kostet samfundet 76 mia. kr. Side 8 Årsmøde i topform 300

Læs mere

Programdiskussionen skydes i gang

Programdiskussionen skydes i gang november 2012 nr 40 Medlemsblad for Enhedslisten Programdiskussionen skydes i gang Det bliver et stort og spændende puslespil at lave et principprogram, som favner alle Enhedslistens snart 10.000 medlemmer.

Læs mere

Som medlem har du været med til at give Enhedslisten det bedste folketingsvalg nogensinde Side 3

Som medlem har du været med til at give Enhedslisten det bedste folketingsvalg nogensinde Side 3 OKTOBER 2011 Medlemsblad for Enhedslisten Tak! Som medlem har du været med til at give Enhedslisten det bedste folketingsvalg nogensinde Side 3 Det nye hold på Borgen Få overblik over Enhedslistens tolv

Læs mere

DU BETALER FOR KRISEN

DU BETALER FOR KRISEN [Nummer 314 11. november, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK N E U N D N E E S L E F F U SK Finansiel krise eller? Den vigtigste årsag til den økonomiske krise er ikke banker eller

Læs mere

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB NR. 3 SEPTEMBER 23 Tema FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB LAVERE SKAT OG ØGET KONKURRENCE- EVNE Der er to retninger men kun én rigtig vej Aktuelt FOKUS PÅ KVALITET FREM FOR SKEMAER Ny rapport: Vi kan få mere

Læs mere

VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET

VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET 1 MAJ 2015 10 ÅR 10 ÅR MED THORNING-SCHMIDT VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET TAK FOR KAFFE OPVARMNING TIL VALG MED PEPTALK, KAFFE OG GADEKAMPAGNE LIGESTILLING STORT TEMA OM 100-ÅRET FOR KVINDERNES

Læs mere

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET?

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? 1 Indhold Nanna Westerby (Cevea) Hvordan vinder vi valget? 3 Jesper Petersen (Socialdemokraterne: Sammenhold, snusfornuft og socialdemokratiske værdier 4 Peter

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

lige muligheder for alle altid Stort puslespil om reform Fleksjob bidrager til vækst Løgn om indvandrere

lige muligheder for alle altid Stort puslespil om reform Fleksjob bidrager til vækst Løgn om indvandrere Magasin om det rummelige arbejdsmarked Nr. 19 april 2012 6. årgang lige muligheder for alle altid Stort puslespil om reform Fleksjob bidrager til vækst Løgn om indvandrere Indhold Fleksicurity nr. 19,

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

Nr. 20 15. årg. 2011 14. september - 28. oktober Støttepris 20 kr. Lad eventyret leve! Tema: Enhed mod blårød politik

Nr. 20 15. årg. 2011 14. september - 28. oktober Støttepris 20 kr. Lad eventyret leve! Tema: Enhed mod blårød politik Op mod 3000 fulgte Jens Galschiøts i genbegravelsen af H.C. Andersen i Odense havn. Foto www.aidoh.dk Lad eventyret leve! Nr. 20 15. årg. 2011 14. september - 28. oktober Støttepris 20 kr. Tema: Enhed

Læs mere

Nr. 12 16. årg. 2012 8. juni - 22. juni Støttepris 20 kr. Folkets parlament: For et solidarisk Danmark

Nr. 12 16. årg. 2012 8. juni - 22. juni Støttepris 20 kr. Folkets parlament: For et solidarisk Danmark Demonstration mod regeringens nedskæringer og besparelser Rådhuspladsen København 4. juni 2012 Folkets parlament: For et solidarisk Danmark Nr. 12 16. årg. 2012 8. juni - 22. juni Støttepris 20 kr. TEMA:

Læs mere

NR. 248 Januar 2014 SKIFERGAS - NEJ TAK LÆS OGSÅ OM: SAP og Enhedslisten. Kontanthjælpsreformen. Erfaringer fra Norge

NR. 248 Januar 2014 SKIFERGAS - NEJ TAK LÆS OGSÅ OM: SAP og Enhedslisten. Kontanthjælpsreformen. Erfaringer fra Norge SI NR. 248 Januar 2014 SKIFERGAS - NEJ TAK LÆS OGSÅ OM: Kontanthjælpsreformen SAP og Enhedslisten Erfaringer fra Norge FRA REDAKTIONEN Skifergas, kontanthjælpsreform og norsk venstrefløj Beboere i hovedstadsområdet

Læs mere

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 105. møde Tirsdag den 9. september 2014 kl. 9.20 Dagsorden 1) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 200: Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven.

Læs mere

RADIKAL POLITIK 617. Ambitiøs plan for bæredygtig energi. Energiforbruget skal halveres, og 80 pct. af de fossile brændstoffer skal skæres væk

RADIKAL POLITIK 617. Ambitiøs plan for bæredygtig energi. Energiforbruget skal halveres, og 80 pct. af de fossile brændstoffer skal skæres væk RADIKAL POLITIK 617. maj 2006 Ambitiøs plan for bæredygtig energi Energiforbruget skal halveres, og 80 pct. af de fossile brændstoffer skal skæres væk FO R MAN D E N S K R I V E R Teatertorden, seismografer

Læs mere

RADIKAL 7. 30. sept. 2004 POLITIK. Niels Helveg Petersen om Irak SIDE 3. Stort landsmødetema SIDE 4 10

RADIKAL 7. 30. sept. 2004 POLITIK. Niels Helveg Petersen om Irak SIDE 3. Stort landsmødetema SIDE 4 10 RADIKAL 7 POLITIK 30. sept. 2004 Niels Helveg Petersen om Irak SIDE 3 Stort landsmødetema SIDE 4 10 FORMANDEN SKRIVER En stærk dagsorden Af Søren Bald, landsformand I EFTERÅRET 2001 passerede Det Radikale

Læs mere

Bemmers jul. Sat på gaden og hjemløs Socialreformen, der blev væk KOPI

Bemmers jul. Sat på gaden og hjemløs Socialreformen, der blev væk KOPI h u sfo r bi nr. 12 december 2012 16. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Bemmers jul Sat på gaden og hjemløs Socialreformen, der blev væk + Jule X-ord og DUSADUKU

Læs mere

RADIKAL POLITIK 11. 8. nov. 2006. Radikal skattereform skal fremtidssikre velfærdssamfundet

RADIKAL POLITIK 11. 8. nov. 2006. Radikal skattereform skal fremtidssikre velfærdssamfundet RADIKAL POLITIK 11 8. nov. 2006 Radikal skattereform skal fremtidssikre velfærdssamfundet FO R MAN D E N S K R I V E R Den royale OL-drøm DER ER IKKE ET SKRIGENDE krav om afskaffelse af kongedømmet. Som

Læs mere

De frivillige organisationer får kniven. Demokrati forbudt for de skæve. betaler for forbrugsfesten Fattige må gå forgæves efter julehjælp

De frivillige organisationer får kniven. Demokrati forbudt for de skæve. betaler for forbrugsfesten Fattige må gå forgæves efter julehjælp h u sfo r bi nr. 10 oktober 2010 14. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort betaler for forbrugsfesten Fattige må gå forgæves efter julehjælp politikernes gave til

Læs mere

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 12 23. august 2012 KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 DE HOLDER ÉN I ØRERNE JOBCENTER RYKKER IND PÅ ERHVERVSSKOLE

Læs mere

TEMA: FRIVILLIGT ARBEJDE MERE END BARE GRATIS ARBEJDSKRAFT MERKUR I 2013 UDDRAG FRA ÅRSRAPPORTEN PENGEVIRKE - 1/2014 TEMA: FRIVILLIGHED 01

TEMA: FRIVILLIGT ARBEJDE MERE END BARE GRATIS ARBEJDSKRAFT MERKUR I 2013 UDDRAG FRA ÅRSRAPPORTEN PENGEVIRKE - 1/2014 TEMA: FRIVILLIGHED 01 PENGEVIRKE - 1/2014 TEMA: FRIVILLIGHED 01 T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 1 2 0 1 4 FODBOLD FOR FRED 04 Play31 er baseret på frivillig arbejdskraft og har tiltrukket sig international

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere