Vejledning af 2. april 2012 fødevarehygiejne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning af 2. april 2012 fødevarehygiejne"

Transkript

1 Vejledning af 2. april 2012 om fødevarehygiejne Fødevarestyrelsen, j.nr

2 Hygiejnevejledningen 2. april Indledning Regler om fødevarehygiejne Regler om mikroorganismer i fødevarer Hvem er vejledningen rettet til Opbygning af vejledningen Private køkkener Fødevarevirksomheders ansvar Ansvarsfordeling Egenkontrol Branchekoder Udendørsarealer ved fødevarevirksomheder Krav til udendørsarealer og udendørsservering Lokaler og indretning af fødevarevirksomheder Hygiejnisk indretning Vigtige overvejelser ved indretning Opbevaring af fødevarer Nødvendige lokaler Omklædningsrum Valg af materialer i fødevarevirksomheder Gulve Vægge Lofter Døre Toiletforhold i fødevarevirksomheder Antal toiletter Indretning af toiletrum og toiletforrum Vaske i fødevarevirksomheder Fødevarevaske Vask til opvask Håndvask Vand fra vandtank Udstyr og inventar i fødevarevirksomheder Anbringelse af udstyr og inventar Opbevaring af udstyr og redskaber Materialer til udstyr og inventar Udstyr til temperaturkontrol Ventilation Belysning Krydskontamination i fødevarevirksomheder Hensigtsmæssig adskillelse Vand i fødevarevirksomheder Vand af drikkevandskvalitet

3 10.2 Vandforsyning - ikke drikkevandskvalitet Genanvendelse eller recirkulering af vand Virksomhedens kontrol af vand Mikrobiologisk kontaminering af vand Rent vand (hav- eller ferskvand) Behandling af vand Is i fødevarevirksomheder og isværker Is Isværker Førerhunde, servicehunde og kæledyr i fødevarevirksomheder Førerhunde og servicehunde Særligt om førerhunde Særligt om servicehunde Kæledyr Vagthunde Rottehunde Dyrefoder i fødevarevirksomheder Opbevaring i kølerum, frostrum og kundeområder Traditionelle metoder i fødevarevirksomheder Eksempler på traditionelle metoder Procedure for traditionelle metoder Mobile fødevarevirksomheder og midlertidige lokaler Toiletter i mobile virksomheder og midlertidige lokaler Håndvaske i mobile virksomheder og midlertidige lokaler Indretning af mobile virksomheder og midlertidige lokaler Automater til fødevarer Hygiejnisk indretning og udlevering Affald i fødevarevirksomheder Affald - fjernelse Affaldsbeholdere Affaldsskakte Affaldsområde og renovationsrum Skadedyr i fødevarevirksomheder Sikring af bygninger og lokaler mod skadedyr Fund af skadedyr Anmeldelse af fund af rotter Kemiske bekæmpelsesmidler Rengøring og desinfektion i fødevarevirksomheder Desinfektion Ikke-spiselige stoffer i fødevarevirksomheder Adskillelse fra fødevarer Personlig hygiejne i fødevarevirksomheder Vask af hænder - hvornår Vask af hænder - hvordan

4 21.3 Brug af handsker Beklædning Rygning Forholdsregler ved sygdom i fødevarevirksomheder Sygdoms betydning for arbejde med fødevarer Tilbage på arbejde igen Besked om sygdom Eksempler på sygdomme og symptomer Uddannelse af personer i fødevarevirksomheder Uddannelse i egenkontrol Uddannelse af personer i detailvirksomheder Modtagekontrol i fødevarevirksomheder Krav til leverandører Returvarer i fødevarevirksomheder Modtagelse af returvarer Kølekrav for fødevarer Kølekrav ved opbevaring og transport Produkt- eller omgivelsestemperatur Brud på kølekæden Sushi og lignende produkter med rå fisk Mærkning med opbevaringstemperatur Nedkøling Optøning Varmebehandling og varmholdning af fødevarer Varmebehandling Varmholdning Selvbetjening af uindpakkede fødevarer Hygiejne ved selvbetjening Indpakning og emballering af fødevarer Genbrugsmateriale Transport af fødevarer Køretøj til transport af fødevarer Temperatur under transport Transport af fødevarer sammen med andre varer Adskillelse af fødevarer under transport Rengøring af køretøj eller container Bulktransport af fødevarer Søtransport af flydende olier og fedtstoffer Søtransport af råsukker ATP - international transport af letfordærvelige fødevarer Materiel godkendelse til ATP-transport Fødevarer omfattet af ATP Lande omfattet af ATP Virksomhedens ansvar ved ATP-transport

5 32.5 Fødevarestyrelsens kontrol af ATP Detailhandel og engrosvirksomhed Detailhandel Engrosvirksomhed Hvilke hygiejneregler gælder hvor Generelle regler og supplerende regler for animalske fødevarer Levering af animalske fødevarer til anden virksomhed Udelukkende oplagring eller transport af animalske fødevarer Afsætning fra detail til detail - 1/3 reglen Autorisationsnummer for fødevarevirksomheder Virksomheder der skal have autorisationsnummer Lister over virksomheder med autorisationsnummer Ingen genbrug af autorisationsnummer Identifikations- og sundhedsmærker for animalske fødevarer Sundhedsmærker Identifikationsmærker - hvem, hvor og hvordan Identifikationsmærker ved ompakning eller videreforarbejdning Identifikationsmærker - forsegling af emballeret fersk kød og spiselige slagtebiprodukter Identifikationsmærkning ved bulk Identifikationsmærkning ved transport til andre virksomheder KØD Identifikations- og sundhedsmærker og nationalt mærke for kød Sundhedsmærke for kød Nationalt mærke for kød Rene slagtedyr fra besætningsejeren Krav om rene slagtedyr Fødevarekædeoplysninger for dyr til slagtning Krav om fødevarekædeoplysninger Indsamling og transport af dyr til slagtning Indsamling og transport af dyr Slagteriet Stald på slagterier Indretning af slagteri og vildthåndteringsvirksomhed Krav til lokaler og faciliteter på slagteri og vildthåndteringsvirksomhed Oplagring og transport af kød Oplagring af kød Transport af kød Slagtehygiejne Rene slagtedyr inden slagtning Fjernelse af synlig kontaminering Undersøgelse for trikiner Krav til trikinundersøgelser

6 45. Kødkontrol Krav til kødkontrol Slagtning uden for slagteri Nødslagtning af dyr uden for slagteri Nødslagtning af vilde husdyr på bedriften Slagtning på bedriften af opdrættede strudsefugle, parrettåede hovdyr og bison Slagtning af visse fjerkræ på bedriften Hjemmeslagtning Hjemmeslagtning med erhvervsmæssig assistance Krav til mobile slagteanlæg Egenkontrol ved hjemmeslagtning TSE-, BSE- og SRM - undersøgelse og håndtering Undersøgelse for BSE Håndtering af slagteaffald med SRM Affald i detailslagterbutikker - SRM Vildt og jægere Jægeres levering til vildthåndteringsvirksomhed Jægeres levering til forbrugeren og lokale detailbutikker Vildtdepoter Selvstændige jægere, jagtkonsortier og lodsejere Uddannelse af jægere Vurdering af vildt Temperatur ved håndtering og transport af kød Produkttemperatur af kød ved håndtering Varm opskæring Transport af ikke fuldt kølet kød Hakket, tilberedt eller maskinsepareret kød Indretning og drift af virksomheder - hakket, tilberedt eller maskinsepareret kød Råvarer til hakket, tilberedt eller maskinsepareret kød Maskinsepareret kød Mærkning af hakket, tilberedt eller maskinsepareret kød Kødprodukter Krav til kødproduktvirksomheder Holdbarhed og kriterier for hakket kød, kødfars og rå medisterpølse Holdbarhed af hakket kød, kødfars og rå medisterpølse Indfrysning af kød Krav til indfrysning af kød MÆLK Primærproduktion af mælk og colostrum Traditionel undersøgelse af mælk og colostrum Automatiske malkesystemer Colostrum Kriterier for mælk ved indsamling Mælkekontrollen

7 55.6 Markedsføring af rå mælk Mejeriprodukter og colostrumprodukter Indretning og drift - mælk og mejeriprodukter Traditionelle mejeriprodukter Temperaturkrav - opbevaring og transport af rå mælk og colostrum Temperaturkrav - opbevaring og transport af mejeriprodukter Transport af valle til foder Varmebehandling af mælk og mejeriprodukter Dispensation fra krav om pasteurisering Blåskimmelmodnet ost - varmebehandling Hårde og faste oste med lang modning og lagring - varmebehandling Kriterier for komælk inden forarbejdning Identifikationsmærkning af mejeriprodukter ÆG OG ÆGPRODUKTER Æg og ægprodukter Virksomheder der håndterer æg Æg til Sverige og Finland Virksomheder der forarbejder æg, ægproduktvirksomheder Virksomheder der fremstiller ægholdige fødevarer FISK Indretning og drift om bord på fiskefartøjer Generelt for fiskefartøjer Fiskefartøjer der kun fisker Frysefartøjer - temperatur ved indfrysning af fisk Fabriksfartøjer Vand og is på fiskeområdet Drikkevand og rent vand Brug af rent vand Tankkølefartøjer Tankkølefartøjer generelt Træfartøjer som tankkølefartøjer Tankkølefartøjer der er bygget og udstyret til at opbevare fisk i over 24 timer Tankkølefartøjer der ikke er bygget og udstyret til at opbevare fisk i over 24 timer Landing og losning af fisk Kontrol ved landing og losning Krav til auktionslokaler og engrosmarkeder Indretning og drift af fiskevirksomheder i land Hovedafskæring, rensning m.m. af fisk Filetering og opskæring af fisk Røgning og saltning af fisk Gravning og koldrøgning af fisk Paller i fiskevirksomheder Strygning af rogn fra akvakulturbrug Strygning af rogn under hygiejniske forhold

8 63.2 Temperaturkrav for strygning af rogn Midlertidige lokaler til strygning af rogn Køretøjer i lokaler med fisk og fiskevarer Krav til køretøjer i lokaler med udstilling eller opbevaring af fiskevarer Holdbarhed af fisk og fiskevarer Råvarekvalitet af maskinsepareret fiskekød, hakket fiskekød og fiskefars Holdbarhed af hakket fiskekød og fiskefars Detailhandel med fiskevarer Krav til fiskevarer i detailleddet Temperaturkrav for fiskevarer Nedkøling af ferske fiskevarer hurtigst muligt Temperatur ved transport og opbevaring af levende fisk Opbevaring af uemballerede ferske fiskevarer i is Temperatur ved opbevaring og udstilling af uemballerede ferske fiskevarer ved maks. 2 C Temperatur under produktion af fiskevarer Temperatur ved opbevaring og transport af uemballerede ferske fiskevarer i koldt vand Temperatur for emballerede ferske fiskevarer Temperatur for rogn Temperatur for frosne fiskevarer Temperatur ved nedkøling og opbevaring af kogte krebsdyr og bløddyr Temperaturkrav for røgede fiskevarer Sundhedsnormer for fiskevarer Fiskevarers organoleptiske egenskaber Histamin i fiskevarer Total flygtig nitrogen i fiskevarer Parasitter i fiskevarer Undersøgelse for parasitter i fisk Frysebehandling af fisk for at dræbe parasitter Undtagelse fra frysekravet af fisk Varmebehandling for drab af parasitter i fisk Saltning og marinering og anden behandling mod parasitter i fisk Konserveret som frosne fiskevarer Undtagelse fra frysekravet for opdrættet fisk Godkendelse af verifikationsprocedurer ved fiskeopdræt Giftige fisk og fiskevarer Eksempler på giftige fisk Biotoksiner i fx konksnegle Tilberedning og salg af fisk som escolar, oliefisk/smørmakrel og smørfisk Forskellen på smørfisk og escolar og oliefisk/smørmakrel Markedsføring og mærkning af escolar og oliefisk/smørmakrel Indpakning/emballering af escolar og oliefisk/smørmakrel Tilberedning af escolar og oliefisk/smørmakrel Koldrøget escolar og oliefisk/smørmakrel - forbud mod markedsføring Varmrøget escolar og oliefisk/smørmakrel markedsføres indpakket og mærket Varebetegnelser for escolar og oliefisk/smørmakrel og smørfisk

9 MUSLINGER M.M Muslinger m.m Geografisk afgrænsning af produktions- og algeovervågningsområder Åbnings- og vedligeholdelsesprøver for produktions- og algeovervågningsområder og opdrætsanlæg Mikrobiologisk klassificering Midlertidig mikrobiologisk klassificering for produktionsområder og opdrætsanlæg Permanent mikrobiologisk klassificering for produktionsområder og opdrætsanlæg Overvågning og vurdering af alger og algegifte for muslinger m.m Overvågning af algegifte og giftige alger Vurdering af fund af alger Vurdering af fund af algegifte Skærpet overvågning for giftige alger eller algegifte Lukning og genåbning ved fund af giftige alger eller algegifte Fælles prøvetagning for mikrobiologi, giftige alger og algegifte i muslinger m.m Muligheder for fælles prøvetagning i algeovervågningsområder Muligheder for fælles prøvetagning i produktionsområder Overvågning af kemisk kontaminering af muslinger m.m Prøver for kemisk kontaminering Høst af vildtlevende Pectinidae, kammuslinger, og ikke-filtrerende havsnegle Krav til ikke-klassificerede produktionsområder og markedsføring Særligt om levende pighuder, sækdyr og havsnegle Levende pighuder, sækdyr og havsnegle Sporbarhed ved markedsføring af levende muslinger m.m Registreringsdokument for levende muslinger m.m Høst og håndtering af muslinger m.m Krav til høst og håndtering af muslinger m.m Genudlægning af muslinger m.m Renseanlæg for muslinger m.m Udsanding inden forarbejdning af muslinger m.m Ekspeditionscentre for muslinger m.m Markedsføring og detailhandel af levende muslinger m.m Særlige krav til markedsføring og detailhandel af levende muslinger m.m Sundhedsnormer for levende muslinger m.m. til direkte konsum Mikrobiologiske kriterier for muslinger m.m Grænseværdier for algegifte i muslinger m.m FRØLÅR OG SNEGLE Frølår og snegle Krav til virksomheder og håndtering ANIMALSK FEDT OG GREVER Animalsk fedt og grever Krav til råvarer og nedkøling

10 MAVER, BLÆRER OG TARME Maver, blærer og tarme Krav til indretning og håndtering GELATINE OG KOLLAGEN Gelatine og kollagen Råvarer til gelatine og kollagen Forarbejdning af råvarer til gelatine og kollagen PRIMÆRPRODUKTION Primærproduktion Primærproduktion til eget forbrug Andre aktiviteter hos primærproducenter Hygiejneregler for primærproduktion Egenkontrol for primærproducenter STALDDØRSSALG Stalddørssalg Hvad er stalddørssalg Fødevarer, der må sælges fra stalddør Regler for stalddørssalg BILAG Bilag 1 Oversigt over regler på hygiejneområdet EU-lovgivning Forordninger Vejledninger til forordninger Nationale forskrifter Love Bekendtgørelser Vejledninger og cirkulærer Bilag 2 Definitioner Animalske fødevarer Behandling håndtering, som medfører ændring af fødevaren Bulktransport Detailhandel Dokumentation Drikkevand Egenkontrol - gode arbejdsgange, egenkontrolprogrammer (HACCP) og branchekoder Emballering/emballage Engrosvirksomhed Erhvervsmæssig assistance til hjemmeslagtning - fx slagtebusser Fersk kød Fiskevarer Fleksible begreber Forarbejdede produkter Forarbejdning Fødevarer

11 Havvand rent Hermetisk lukket beholder Hjemmeslagtning og assistance til hjemmeslagtning Håndtering Indpakning Konsummælk Markedsføring, salg eller levering Mejeriprodukter Mobile virksomheder Muslinger m.m Om nogle af definitionerne på muslingeområdet Giftige alger Høst af muslinger m.m Konditionering af muslinger m.m Opdrætsanlæg for muslinger m.m Udsanding af muslinger m.m Nødslagtning Opbevaring og oplagring Opdrættet vildt Primærproduktion Primærprodukter Eksempler på primærproduktioner Vegetabilsk primærproduktion Animalsk primærproduktion Mælk og colostrum Æg Fisk og levende muslinger m.m Honning Jagt Andre primærprodukter Eksempler på produkter, som ikke er primærprodukter: Slagtekrop Slagteri SRM Stalddørssalg Tankkølefartøjer Tilberedning, tilvirkning, fremstilling og produktion Transport af indpakkede fødevarer internt i bygninger TSE, BSE og SRM Uforarbejdede produkter Vand - rent (rent havvand, brakvand eller ferskvand) Vildtdepoter Vildthåndteringsvirksomhed Ægprodukter Bilag 3 Temperaturer ved opbevaring og transport af fødevarer Bilag 4 Fiskevarer - parasitter, bakterier, giftige fisk m.v Bilag 5 Histamin i fisk og fiskevarer Bilag 6 Smagsbedømmelse af fiskevarer for histamin

12 Bilag 7 Liste over fiskehandelsnavne Bilag 8 Oversigt over muslinger m.m Bilag 9 Muslinger m.m. - algegifte Bilag 10 Aktionsværdier for giftige alger

13 1. Indledning Denne vejledning handler om fødevarehygiejne ved håndtering og markedsføring af fødevarer. Vejledningen beskriver reglerne på området og giver eksempler på, hvordan fødevarevirksomheder i praksis kan overholde reglerne. Se mere om: 1.1 Regler om fødevarehygiejne 1.2 Regler om mikroorganismer i fødevarer 1.3 Hvem er vejledningen rettet til 1.4 Opbygning af vejledningen 1.5 Private køkkener 1.1 Regler om fødevarehygiejne Reglerne om fødevarehygiejne står primært i EU-forordningerne om fødevarehygiejne. Det vil sige hygiejneforordningen 1 og hygiejneforordningen for animalske fødevarer 2. Herudover er der hygiejnebekendtgørelsen 3. Se bilag 1. Oversigt over regler på hygiejneområdet og afsnit 34. Hvilke hygiejneregler gælder hvor. Hygiejneforordningerne fastlægger mål og rammer for indretning og drift af fødevarevirksomheder. Det overordnede mål er, at virksomhederne skal producere sikre fødevarer ved at indrette virksomhederne på en fornuftig måde og drive dem hygiejnisk forsvarligt. Det er op til virksomhedslederne at sikre, at virksomheden indrettes og drives inden for rammerne af forordningerne. Se afsnit 2. Fødevarevirksomheders ansvar. 1.2 Regler om mikroorganismer i fødevarer I sammenhæng med reglerne om fødevarehygiejne skal virksomheden være opmærksom på, at der er særskilte regler for indhold af mikroorganismer i forskellige fødevarer. Reglerne står i EU-forordningen om mikrobiologiske kriterier 4. Denne forordning fastsætter mikrobiologiske kriterier for både animalske og ikke-animalske fødevarer. 1.3 Hvem er vejledningen rettet til Vejledningen retter sig til fødevarevirksomheder i alle led i produktion, forarbejdning og distribution af fødevarer. Det vil sige lige fra landmanden, der dyrker korn på marken, eller fiskeren, der 1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne med senere ændringer. 2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer med senere ændringer. 3 Bekendtgørelse nr. 788 af 24. juli 2008 om fødevarehygiejne med senere ændringer. 4 Kommissionens forordning (EF) nr. 2073/2005 af 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer med senere ændringer. 13

14 fanger fisk på havet, over slagteriet eller mejeriet til supermarkedet eller kiosken på benzinstationen. Vejledningen retter sig ikke til private husholdninger. Se også afsnit 1.5 Private køkkener. Vejledningen er også en hjælp til Fødevarestyrelsens tilsynsførende, som fører tilsyn med, at virksomhederne overholder hygiejnereglerne. 1.4 Opbygning af vejledningen Vejledningen er opbygget i afsnit: Fødevarevirksomheders ansvar, afsnit 2. Generelle regler for alle fødevarevirksomheder undtagen primærproduktion, fx detailvirksomheder, engrosvirksomheder, og transportvirksomheder, afsnit Supplerende regler for virksomheder, der håndterer animalske fødevarer som kød, mælk, æg, muslinger m.m., fisk osv., afsnit Regler for primærproduktion og stalddørssalg, afsnit 86 og 87. Bilag. Undervejs i teksten er der henvisninger til relevant lovgivning. 1.5 Private køkkener Vejledningen dækker ikke brug af køkkener i private beboelser. Se Vejledning om privatsfære og fødevarevirksomhed under bagatelgrænsen. 2. Fødevarevirksomheders ansvar Fødevarevirksomheden har ansvaret for, at fødevaresikkerheden er i orden, og at fødevarereglerne bliver anvendt korrekt og bliver overholdt. Fødevarer må ikke sælges, hvis de er farlige, det vil sige sundhedsskadelige eller uegnede til menneskeføde. Fødevareforordningen, artikel 14, stk.1 Se mere om fødevarevirksomhedens ansvar: 2.1 Ansvarsfordeling 2.2 Egenkontrol 2.3 Branchekoder 2.1 Ansvarsfordeling Det er lederen af fødevarevirksomheden, som har ansvaret for indretning og drift. Lederen skal kunne godtgøre, at den valgte indretning og materialerne lever op til kravene, og at håndteringen og tilberedningen af fødevarerne lever op til kravene. Virksomhederne har ansvar for alle de aktiviteter, som er underlagt virksomhedens kontrol. 14

15 Fødevarestyrelsen fører kontrol med virksomhederne. Formålet med denne kontrol er at verificere, at virksomhederne følger reglerne. Fødevareforordningen, artikel Egenkontrol Virksomhederne skal udføre egenkontrol. Egenkontrollen skal hjælpe virksomhedslederen med at sikre, at virksomheden overholder både hygiejnereglerne og al anden fødevarelovgivning. Hygiejneforordningen, artikel 4 og 5 Fødevareforordningen, artikel 17 Egenkontrolvejledningen Fødevarevirksomheder i leddene efter primærproduktionen skal basere egenkontrollen på HACCP-principperne. HACCP er en forkortelse for Hazard Analysis Critical Control Point og står for risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter. HACCP-principperne bygger på et system, hvor virksomheden gennemfører en analyse af virksomhedens aktiviteter for at finde de risici, som er forbundet med virksomhedens aktiviteter. Ud fra risikoanalysen fastlægges de styrende foranstaltninger, enten i form af gode arbejdsgange eller som kritiske kontrolpunkter (CCP). Der kræves ikke skriftlig dokumentation for gode arbejdsgange, men det er vigtigt, at virksomheden kan redegøre for dem. Virksomheden skal have gode arbejdsgange for fx rengøring, vedligeholdelse, skadedyrssikring, hygiejnisk håndtering af affald, personlig hygiejne og kontrol af mærkning. Virksomheden skal altid dokumentere de kritiske kontrolpunkter. Typiske kritiske kontrolpunkter er opvarmning og nedkøling. Se mere i Fødevarestyrelsens Egenkontrolvejledning og afsnit 86.4 Egenkontrol for primærproducenter. 2.3 Branchekoder Når en virksomhed skal udarbejde et egenkontrolprogram og udføre egenkontrol, kan den hente hjælp i de såkaldte branchekoder. En række brancheorganisationer har udarbejdet branchekoder, eller det som i hygiejneforordningen kaldes nationale retningslinjer. Branchekoderne indeholder en risikoanalyse for de aktiviteter, der er typiske for den pågældende branche, og beskriver de tilhørende gode arbejdsgange og kritiske kontrolpunkter. I de fleste tilfælde beskriver branchekoden også egenkontrol af andre regler end hygiejnereglerne, fx mærkningsregler. Se mere om branchekoder: Hygiejneforordningen, artikel 7-9 Egenkontrolvejledningen Liste over de branchekoder vurderet af Fødevarestyrelsen 15

16 3. Udendørsarealer ved fødevarevirksomheder Opbevaring og håndtering af fødevarer skal som udgangspunkt foregå i lokaler, der er indrettet til det. Det kan dog være nødvendigt at håndtere fødevarer udendørs, fx når man omlader fødevarer ved transport. Det kan være på virksomhedens egne udendørsarealer eller på offentlige steder, fx en havnekaj eller en læsseplads på banegårde. Udendørs håndtering af fødevarer skal altid foregå hygiejnisk forsvarligt. Udendørsområder bør have en holdbar belægning, være fri for støvproblemer, og regnvand bør kunne drænes væk. Se også afsnit 18. Skadedyr i fødevarevirksomheder. 3.1 Krav til udendørsarealer og udendørsservering Forarbejdning af fødevarer skal foregå indendørs, men det kan godt accepteres, at fx restauranter har udendørsservering og grillstegning udendørs. Selve grillstegningen kan godt foregå under åben himmel på et fast underlag. Alt hvad der går forud for grillstegningen, fx udskæring og marinering, og alt hvad der foregår efter stegningen, fx udskæring og anretning, skal dog ske i overdækkede områder. Opbevaring af fødevarer udendørs vil sjældent være hygiejnisk forsvarligt. Hvis en virksomhed vil oplagre eksempelvis roer eller rodfrugter udendørs, skal den overveje, hvordan udendørsområdet holdes rent og beskyttes mod skadedyr. 4. Lokaler og indretning af fødevarevirksomheder Når man indretter en fødevarevirksomhed, skal man være opmærksom på en række forhold. Reglerne tager sigte på fødevaresikkerheden og på, at produktionen foregår hygiejnisk forsvarligt. Opbevaring og håndtering af fødevarer skal foregå i lokaler, der er indrettet til formålet. Lokalerne skal passe til virksomhedens aktiviteter, så det ikke giver hygiejniske problemer. Se mere om lokaler og indretning af en fødevarevirksomhed: 4.1 Hygiejnisk indretning 4.2 Vigtige overvejelser ved indretning 4.3 Opbevaring af fødevarer 4.4 Nødvendige lokaler 4.5 Omklædningsrum Se også: 5. Valg af materialer i fødevarevirksomheder 6. Toiletforhold i fødevarevirksomheder 7. Vaske i fødevarevirksomheder 8. Udstyr og inventar i fødevarevirksomheder 9. Krydskontamination i fødevarevirksomheder 10. Vand i fødevarevirksomheder 17. Affald i fødevarevirksomheder 16

17 18. Skadedyr i fødevarevirksomheder 4.1 Hygiejnisk indretning Fødevarevirksomhedens lokaler skal holdes rene og i god stand. Fødevarelokalernes grundplan, udformning, udførelse, beliggenhed og dimensioner skal give mulighed for god hygiejnemæssig praksis, der beskytter fødevarer mod bl.a. kontaminering. Det gælder for alle lokaler i virksomheden, også fx gangarealer, emballagelagre og pauserum. Det gælder dog ikke for kontorlokaler, hvis der er en klar hygiejnebarriere til lokaler, hvor der håndteres fødevarer, fx i form af fysiske barrierer som vægge eller etageadskillelser. Hygiejneforordningen, bilag II, kapitel I og II Hygiejneforordningens regler i bilag II, kapitel II, gælder ikke for spiselokaler, herunder serveringsområder i fx restauranter, kantiner og institutioner og lagerlokaler, herunder kølerum. Disse lokaler er alene omfattet af reglerne om indretning i forordningens bilag II, kapitel I. Indretningsreglerne går både på lokalernes indbyrdes placering, det enkelte lokales indretning og størrelse i forhold til aktiviteter og valget af materialer. 4.2 Vigtige overvejelser ved indretning Ved indretning af en fødevarevirksomhed bør man specifikt overveje, fx: Hvordan virksomheden undgår krydskontamination. Se afsnit 9. Krydskontamination i fødevarevirksomheder. Hvordan virksomheden sikrer mod skadedyr. Se afsnit 18. Skadedyr i fødevarevirksomheder. Hvordan virksomheden mest hensigtsmæssigt kan opbevare fødevarer, fx i fryse- eller kølerum, på reoler eller på gulv uden, at det giver hygiejniske problemer. Hygiejneforordningen, bilag II, kapitel IX, punkt 2 og 3 Om det valgte materiale er holdbart og kan vedligeholdes og rengøres. Se afsnit 5. Valg af materialer i fødevarevirksomheder. Om opstilling af inventar og udstyr gør det nemt at komme til at rengøre fx overflader. Hygiejneforordningen, bilag II, kapitel V, punkt d Om der er tilstrækkelig plads til at håndtere fødevarer. Hygiejneforordningen, bilag II, kapitel I, punkt c 17

Hygiejnelovgivningen for fødevarer

Hygiejnelovgivningen for fødevarer Hygiejnelovgivningen for fødevarer Hygiejnelovgivningen for Toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle, (herefter: Muslinger m.m.) Thyra Bjergskov og Salima Benali Fødevarestyrelsen 28. august 2006

Læs mere

Vejledning nr. 9440 af 25. juli 2008 om fødevarehygiejne (som ændret ved vejledning nr. 9882 af 19. december 2008)

Vejledning nr. 9440 af 25. juli 2008 om fødevarehygiejne (som ændret ved vejledning nr. 9882 af 19. december 2008) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen KONTOR FOR MIKROBIOLOGISK FØDEVARESIKKERHED, HYGIEJNE OG ZOONOSEBEKÆMPELSE Vejledning nr. 9440 af 25. juli 2008 om fødevarehygiejne (som

Læs mere

Vejledning nr. 9440 af 25. juli 2008 om fødevarehygiejne

Vejledning nr. 9440 af 25. juli 2008 om fødevarehygiejne Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen KONTOR FOR MIKROBIOLOGISK FØDEVARESIKKERHED, HYGIEJNE OG ZOONOSEBEKÆMPELSE Vejledning nr. 9440 af 25. juli 2008 om fødevarehygiejne (som

Læs mere

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrollen Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrolområdet Lovgivning (ændringer) Nuværende krav Eksempler på hvad ændringerne betyder i praksis

Læs mere

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Eva Høy Engelund, ph. d. (food science) Miljø og Toksikologi, DHI ehe@dhigroup.com 4516 9096 18. Marts 2015, Odense Indhold Hvor findes reglerne,

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Europa-Kommissionen ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere

Læs mere

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL 1 Dette eksempel kan bruges i forbindelse med indførsel af egenkontrol i mindre fødevarevirksomheder. Virksomheder, hvis aktiviteter er dækket af eksemplet, kan bruge dette som

Læs mere

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >>

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >> Når en landmand, biavler, jæger, fisker eller dambruger sælger sine egne uforarbejdede produkter i mindre mængder direkte til den private forbrugers egen husholdning side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik?

Læs mere

Automater 47.99.00.A Automater og automatvirksomheder, ikke-letfordærvelige fødevarer

Automater 47.99.00.A Automater og automatvirksomheder, ikke-letfordærvelige fødevarer Brancher og smiley-branchegrupper Detailvirksomheder På findsmiley.dk kan du søge på enten detail (salg til private) eller engros (salg til virksomheder). For hver gruppe kan du vælge mellem de smiley-branchegrupper,

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede fødevarer, som kan opbevares ved rumtemperatur.

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling Page 1 of 5 Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede fødevarer, som kan opbevares

Læs mere

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet Hygiejne i kabyssen - gode råd til skibets egenkontrol En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet God hygiejne er hele tiden at tænke sig om, når man laver mad til andre. For at begrænse

Læs mere

Her under et uddrag af vejledningen på området og en link til de øvrige vejledninger m.m.

Her under et uddrag af vejledningen på området og en link til de øvrige vejledninger m.m. HÅNDTERING AF VILDT VILDTDEPOT Alle jagtvæsner, skovdistrikter eller jagtkonsortier skal være autoriseret som et vildtdepot, for at kunne sælge eller overdrage vildt til en vildtbehandlingsvirksomhed.

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Juni 2009 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner 4 Undtaget

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Februar 2012 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner

Læs mere

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Holdbarhedsmærkning generelt Færdigpakkede fødevarer skal som udgangspunkt mærkes med en holdbarhedsdato. Der eksisterer to former for holdbarhedsmærkning

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v.

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Afsnit I Indledning Regler om egenkontrol Regler om egenkontrol findes i forordning om fødevarehygiejne 1 i daglig tale kaldet hygiejneforordningen,

Læs mere

Om skadedyr i fødevarevirksomheder

Om skadedyr i fødevarevirksomheder Om skadedyr i fødevarevirksomheder Skadedyrssikring Fødevarevirksomheder skal forhindre skadedyr i at komme ind i virksomheden. Skadedyr kan nedbryde eller forringe fødevarer, de kan sprede smitte og udløse

Læs mere

Elite-statistik. Fordeling af elite-smiley på branche. Pr.: 28-08-2015 * Kan ikke opnå elite-status, da kontrolfrekvensen er efter behov. Antal virks.

Elite-statistik. Fordeling af elite-smiley på branche. Pr.: 28-08-2015 * Kan ikke opnå elite-status, da kontrolfrekvensen er efter behov. Antal virks. Fordeling af elite-smiley på branche Elite-statistik Pr.: 28-08-2015 * Kan ikke opnå elite-status, da kontrolfrekvensen er efter behov Detail virks. Elite % Elite * Apoteker, materialister, helsekostforretninger

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

Vejledning om indretning m.v. af køkkener i leve- og bomiljøer

Vejledning om indretning m.v. af køkkener i leve- og bomiljøer Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 337 Offentligt Vejledning om indretning m.v. af køkkener i leve- og bomiljøer Fødevarestyrelsen d. 1. august 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forberedende kursus til næringsprøven

Forberedende kursus til næringsprøven Forberedende kursus til næringsprøven Modul Fødevarelovgivning Tekst til kursister Opdateret juli 2009 Udarbejdet af MOCH A/S for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indhold Indhold... 2 Forord... 4 Hvorfor

Læs mere

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Januar 2009 ...2 1. Hvad handler vejledningen om?...3 2. Hvem retter vejledningen sig til?... 4 3. Baggrund og historik...4 4. Hvem har ansvaret?...4

Læs mere

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge HACCP trin for trin Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge Hvad er HACCP Hazard Analysis of Critical Control Points Eller på dansk: Risikoanalyse af Kritiske Styringspunkter HACCP er en metode

Læs mere

Den udfyldte og underskrevne blanket sendes til (blanketten underskrives i skema 14):

Den udfyldte og underskrevne blanket sendes til (blanketten underskrives i skema 14): Ansøgning om autorisation eller anmeldelse til registrering af fødevarevirksomhed eller virksomhed, der håndterer fødevarekontaktmaterialer (autorisationsbekendtgørelsen) Den udfyldte og underskrevne blanket

Læs mere

EGENKONTROL BØRNE-OG UNGDOMSPSYKIATRI ODENSE SDR. BOULEVARD 29 PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK

EGENKONTROL BØRNE-OG UNGDOMSPSYKIATRI ODENSE SDR. BOULEVARD 29 PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK Bilag 1, Støttedokumentet til 1.2.3.03 Egenkontrol i køkkenfunktionen, Egenkontrolprogram, revision 2018 EGENKONTROL BØRNE-OG UNGDOMSPSYKIATRI ODENSE SDR. BOULEVARD 29 PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK 1

Læs mere

Egenkontrolprogram. For Dagtilbud i Svendborg Kommune

Egenkontrolprogram. For Dagtilbud i Svendborg Kommune Egenkontrolprogram For Dagtilbud i Svendborg Kommune 1 2 Udarbejdet efter fødevarestyrelsens materiale af arbejdsgruppen: Susanne Altenburg Jørgensen Inge Margrethe Møller Annette Vejbæk Anette Skov Christensen

Læs mere

Udviklet for Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen af:

Udviklet for Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen af: 0BUndervisningsmateriale til 1Barbejdsmarkedsuddannelsen 40506 2BHygiejneledelse inden for industrislagtning Udviklet for Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

Kontrollens udførelse

Kontrollens udførelse Ikke ækvivalente bestemmelser, jf. bilag 2 Bilag 3 Bestemmelser i Foderhygiejneforordningen, som ikke er ækvivalente med bestemmelser i Fødevarehygiejneforordningerne og som altid skal kontrolleres, når

Læs mere

HYGIEJNE OG MADLAVNING

HYGIEJNE OG MADLAVNING HYGIEJNE OG MADLAVNING 2 Hygiejne og madlavning 02 // Hygiejne og madlavning 02 // Varm op 03 // Køl af 05 // Spred ikke bakterier 06 // Spred ikke virus 06 // Opbevaring af fødevarer 06 // Holdbarhed

Læs mere

Hvilke rengørings- og desinfektionsteknikker er mest velegnede? Kræver viden om risikofaktorer. Risikofaktorer

Hvilke rengørings- og desinfektionsteknikker er mest velegnede? Kræver viden om risikofaktorer. Risikofaktorer Hvilke rengørings- og desinfektionsteknikker er mest velegnede? Kræver viden om risikofaktorer Risikofaktorer Udfordringerne 40 virksomheder står til listeria-bøde 21. august 2014 Fødevarestyrelsens tilbagetrækningskontrol

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer

Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer 08.07.14 Side 1 af 57 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Regler om mikrobiologiske kriterier i mikrobiologiforordningen... 5 1.2 Øvrige krav

Læs mere

Vejledning. Til TSE-reglerne

Vejledning. Til TSE-reglerne Vejledning Til TSE-reglerne September 2003 3 Vejledning til TSE-bestemmelser i følgende forordninger: - EU-Kommissionens Forordning (EF) nr. 1234/2003 af 10. juli 2003 om ændring af bilag I, IV og XI

Læs mere

Varemodtagelse. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2. Eleven kan modtage råvarer og kontrollere at varen svarer til ordren.

Varemodtagelse. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2. Eleven kan modtage råvarer og kontrollere at varen svarer til ordren. Forslag til praktikmål for ernæringsassistentuddannelsen revision 2012. Praktikmål og arbejdsfunktioner alle hovedområder. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2 Varemodtagelse Eleven kan modtage

Læs mere

Indledning side 2, 3. Virksomhedsbeskrivelse side 4. Varemodtagelse side 5. Køle- og frostskabe/rum side 6. Opvarmning, varmholdt side 9

Indledning side 2, 3. Virksomhedsbeskrivelse side 4. Varemodtagelse side 5. Køle- og frostskabe/rum side 6. Opvarmning, varmholdt side 9 Indhold Indledning side 2, 3 Virksomhedsbeskrivelse side 4 Varemodtagelse side 5 Køle- og frostskabe/rum side 6 Adskillelsesplan, opbevaring side 7 Adskillelsesplan, produktion side 8 Opvarmning, varmholdt

Læs mere

Næs café, Næshøjskolen EGENKONTROL

Næs café, Næshøjskolen EGENKONTROL EGENKONTROL For kantinen på Næshøjskolen 2008 Side 1 2. september 2013 FORORD... 4 REVISION & UNDERSKRIFTER... 5 DAGLIG ARBEJDSGANG I KANTINEN.... 6 PRODUKTION... 7 VARM PRODUKTION... 7 KOLD PRODUKTION...

Læs mere

Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Høringsudkast til vejledning

Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Høringsudkast til vejledning Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Høringsudkast til vejledning 29. august 2013 Indhold 1. Indledning... 7 1.1 Definitioner... 8 2. Vandkvalitet... 10 2.1 Generelt... 10 2.2 Fastsættelse af

Læs mere

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning.

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning. ødevarestyrelsen KONTOR OR HUSDYRSUNDHED 18.08.2011 J.nr.: 201120230100717/HEHE Opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr Døde produktionsdyr skal bortskaffes efter biproduktforordningens

Læs mere

7 Hygiejne, temperaturer og holdbarhed

7 Hygiejne, temperaturer og holdbarhed 7 Hygiejne, temperaturer og holdbarhed Her kan du læse om Bakterier Fordærvelsesfloraen Sygdomsfremkaldende bakterier Skimmelvækst Parasitter og virus Holdbarhed Ansvar for den den mikrobiologiske holdbarhed

Læs mere

DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser

DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser > Hygiejne Amu-kurser Uddannelsestilbud til med arbejdere, der beskæftiger sig med fødevareproduktion, forarbejdning af råvarer, rengøring og kantinedrift. Hygiejne AMU-kurser Uddannelsestilbud til med

Læs mere

Hygiejnepjece. Hygiejnepjece

Hygiejnepjece. Hygiejnepjece Hygiejnepjece Hygiejnepjece Hvem skal kende retningslinjerne for hygiejne? Hvad skal du vide noget om? Som medarbejder hos Nordvand kan du have direkte eller indirekte indflydelse på kvaliteten af drikkevandet,

Læs mere

SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc)

SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc) DA SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc) DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den K(2005) endelig UDKAST Vejledning i iværksættelse af procedurer baseret på HACCP-principperne

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Konserveringsteknikker for kødprodukter

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Konserveringsteknikker for kødprodukter Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Nr. 43 058 Konserveringsteknikker for kødprodukter Udviklet af: Johnny Larsen og Ulla Uebel Uddannelsescentret i Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Standard- og elitefrekvenser for ordinær kontrol, fødevareområdet 2015

Standard- og elitefrekvenser for ordinær kontrol, fødevareområdet 2015 2 - og elitefrekvenser for ordinær kontrol, fødevareområdet 2015 Bilag 1 I oversigterne nedenfor er angivet standard- og eventuelt elitefrekvenser for ordinær kontrol for brancher for kontrolobjekter på

Læs mere

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet Foderfremstilling og fodring - på landbrug En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Oktober 2010 ISBN Tryk: 978-87-7083-938-9 ISBN Web:

Læs mere

Systemer og forståelse. Kæden er ikke stærkere end det svageste led

Systemer og forståelse. Kæden er ikke stærkere end det svageste led Systemer og forståelse Kæden er ikke stærkere end det svageste led Kæden er ikke stærkere end det svageste led Denne påstand gælder i mange forbindelser og kan let anvendes i tre meget forskellige forhold

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Værktøjer til risikoanalyse i madproduktionen Nr. 47 256 Udviklet af: Heidi Friis Hansen, Erhvervsakademi Sjælland, VIFFOS Maj-Britt Duus, Uddannelsescentret

Læs mere

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1)

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) Bekendtgørelse nr. 909 af 29. august 2006 Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) I medfør af 47, stk. 1, 48, 50, 51,

Læs mere

Hygiejnepolitik Formål: Smitte:

Hygiejnepolitik Formål: Smitte: Hygiejnepolitik Formål: Formålet med at have en hygiejneplan er, at forebygge og begrænse smitsomme sygdomme blandt børn og personale. Vi ønsker ikke at skabe et sterilt hospitalsmiljø, derfor handler

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Indpakning af maden emballage og mærkning

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Indpakning af maden emballage og mærkning Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Indpakning af maden emballage og mærkning Nr. 45943 Udviklet af: Katrine Olesen Hinge Peter Schyum Jensen Lotte Eder Haubjerg Mercantec H. C. Andersens

Læs mere

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Take your cleaning and Hygiene standards to an entirely new level with the revolutionizing, three- step effect of Guardian Technology. G-Line Tattoo - Rengøringsskema

Læs mere

Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer

Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer Fødevarestyrelsen 22. december 2005 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Område...4 3 Hvad er et mikrobiologisk kriterium...4 3.1 Mikrobiologiske

Læs mere

Om keramik, glas og lignende til fødevarer

Om keramik, glas og lignende til fødevarer Om keramik, glas og lignende til fødevarer Om keramik, glas, porcelæn og fajance beregnet til fødevarekontakt og om de regler, der skal overholdes ved fremstilling eller salg af fx fade, skåle, kander,

Læs mere

Hvem skal jeg lytte til? (Ansvar og pligter)

Hvem skal jeg lytte til? (Ansvar og pligter) roskilde festival Hvem skal jeg lytte til? (Ansvar og pligter) Som medarbejder er du forpligtet til at lytte og rette dig efter alle henstillinger og påbud, der kommer fra enten: Den vagtansvarlige i boden

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Transport af foder. En vejledning fra Plantedirektoratet

Transport af foder. En vejledning fra Plantedirektoratet Transport af foder En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet September 2010 ISBN 978-87-7083-921-1 Fotos: Transporterer du foder? Denne

Læs mere

de samvirkende købmænd

de samvirkende købmænd Til Fødevarestyrelsen Att.: Lise Bak Mortensen Nanna Marklund CC: Annelise Fenger Hellerup, den 14. januar 2014 KJ e-mail: kj@dsk.dk Høring vedr. Vækstplan fødevarer Bilag II vedr. danske regler Med henvisning

Læs mere

I det følgende beskrives kort de arbejdsmiljøkrav, der kan have betydning for fiskeindustriens valg af køleanlæg.

I det følgende beskrives kort de arbejdsmiljøkrav, der kan have betydning for fiskeindustriens valg af køleanlæg. 4. Andre myndighedskrav Køleanlæg er også omfattet af krav i forhold til arbejdsmiljø og fødevarehygiejne. Her redegøres for de gældende regler og de konsekvenser reglerne har, herunder krav om CE-mærkning.

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Lynvejledning Vandforsyning

Lynvejledning Vandforsyning Lynvejledning Vandforsyning Gælder for vandværkerne i nykøbing falster, Nysted, sakskøbing og stubbekøbing Guldborgsund Forsyning Denne brochure giver et hurtigt overblik over en række af de regler og

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

HANEGALS SLAGTECONTAINER

HANEGALS SLAGTECONTAINER HANEGALS SLAGTECONTAINER Etableret i 1994 ved Hanegal Landbrug i Voel, Silkeborg. Har fungeret som slagtehus fra 1994 til 2007. Der har i denne periode også været tilsluttet opskæring, pølsemageri, koge-

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Anbefalingerne er udarbejdet i LIFE-projektet TOPPS, som har til formål at forebygge punktkildeforurening med pesticider. Transport 1. Transporter bekæmpelsesmidler

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Mad til børn organisering og samarbejde

Mad til børn organisering og samarbejde Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Mad til børn organisering og samarbejde Nr. 42 887 Udviklet af: Majbritt Kielsgaard Kristensen Allan Kirk Heegaard Allan Borup Hejndorf HC Andersensvej

Læs mere

Rengøringsservice. Vejledende krav til lokaler: AMU - rengøring EUD - serviceassistent

Rengøringsservice. Vejledende krav til lokaler: AMU - rengøring EUD - serviceassistent Side1 SUS Uddannelsesudvalget for rengøring og service September 2011 Rengøringsservice Vejledende krav til lokaler: AMU - rengøring EUD - serviceassistent Side2 Lokalernes formål Teori- og praktiklokalernes

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevarestyrelsen Enhed: Ledelsessekretariatet Sagsnr.: 2014-60-169-00263 Dato: 17. august 2014 Redegørelse Fødevarestyrelsens håndtering af

Læs mere

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion.

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion. August 2013 Brugt procesudstyr og overensstemmelseserklæringer/dokumentation for overholdelse af gældende regler for fødevarekontaktmaterialer (materialer og genstande). Brugt procesudstyr omfatter produktionsmaskiner,

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

Think. Fødevaresikkerhed som topprioritet

Think. Fødevaresikkerhed som topprioritet Think Think Yellow Think Orange Think Red Think Green Think Blue Think Purple Fødevaresikkerhed som topprioritet Flere produkter i f lere farver end nogen andre Vægophæng Børster Koste Skrabere Spande

Læs mere

Mad, hygiejne og mikroorganismer 1

Mad, hygiejne og mikroorganismer 1 L Æ R E R V E J L E D N I N G Mad, hygiejne og mikroorganismer 1 0-7 Indhold Lærervejledningen indeholder: Introduktion Side 3 Hygiejne: bh. kl. - 3. klasse Side 5 Oversigt over materialer til Hygiejne...

Læs mere

De små & mindre vandværker. Ledelses kvalitetssikring. BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra. Miljøministeriet. Skal være indført senest 31.

De små & mindre vandværker. Ledelses kvalitetssikring. BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra. Miljøministeriet. Skal være indført senest 31. NYHEDSBREV Kvalitetssikring på vandværker De små & mindre vandværker Ledelses kvalitetssikring BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra Miljøministeriet Skal være indført senest 31. december 2014 [Indsæt billedtekst

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION SKOLE. Programkoder

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION SKOLE. Programkoder Rengøringsservice på skoler og SFO mv. i skal udføres i henhold til nedenstående kvalitetsbeskrivelser i form af rengøringssystemet programmeret rengøring. Hvert enkelt lokale er tildelt et program i form

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

20. december 2005. Uddannelsesvejledning

20. december 2005. Uddannelsesvejledning 20. december 2005 Uddannelsesvejledning Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Generelt uddannelseskrav...4 3 Uddannelse...5 3.1 Certifikatuddannelsen...5 3.2 Basisuddannelsen...5 4 Undtagelser fra uddannelsen

Læs mere

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg Miljøafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 29. E-mail: miljo@gladsaxe.dk HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S 20. november 2014 Tilladelse til forlænget drift

Læs mere

SANCO/4198/2001 Rev. 21 (PLSPV/2001/4198/4198R21-DA.doc)

SANCO/4198/2001 Rev. 21 (PLSPV/2001/4198/4198R21-DA.doc) DA SANCO/4198/2001 Rev. 21 (PLSPV/2001/4198/4198R21-DA.doc) DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den K(2005) endelig udg. Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING af om mikrobiologiske

Læs mere

Det lille dyrehold - og miljøet

Det lille dyrehold - og miljøet Det lille dyrehold - og miljøet Miljøregler for indretning og drift af mindre dyrehold Udgivet december 2012 Hvilke dyr må jeg have? Bor du på landet, må du have et lille dyrehold uden at anmelde det til

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol med animalske produkter til konsum

Bekendtgørelse for Grønland om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol med animalske produkter til konsum Bekendtgørelse nr. 656 af 19. juni 2006 Bekendtgørelse for Grønland om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol med animalske produkter til konsum I medfør af 44, stk. 1, 49,

Læs mere

Præsentation af Fokus værktøjerne Fokus Fødevarer v/ Margit Dörffer og Erik Frydendal Fokus værktøjerne Hvad og hvem er Fokus? Fokus kravspecifikationer Fakta om grønt, pålæg, fjerkræ og kød Fokus hjemmesiderne

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Vurdering af sundhedsforholdene Den Kommunale Sundhedstjeneste i Faaborg-Midtfyn Kommune Institution

Vurdering af sundhedsforholdene Den Kommunale Sundhedstjeneste i Faaborg-Midtfyn Kommune Institution Vurdering af sundhedsforholdene Den Kommunale Sundhedstjeneste i Faaborg-Midtfyn Kommune Institution Kontaktperson Dato Vurdering udført af Barnets væresteder: Garderobe Delt i tørt og fugtigt område Skab/garderobe

Læs mere

Vejledning om audit God praksis ved forberedelse og gennemførelse af audit i fødevarevirksomheder

Vejledning om audit God praksis ved forberedelse og gennemførelse af audit i fødevarevirksomheder Vejledning om audit God praksis ved forberedelse og gennemførelse af audit i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Indledning...2 1. Forberedelse af audit...3 1.2 Virksomhedens historik... 4 1.3 Spørgsmål

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13 Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.11 af november 1995 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Nyt værktøj til risikoanalyse for fødevareproduktion.

Nyt værktøj til risikoanalyse for fødevareproduktion. Nyt værktøj til risikoanalyse for fødevareproduktion. Baggrund: I projektet Kulinarisk madkvalitet på sygehusene i Region Sjælland har VIFFOS i samarbejde med forskere på Fødevareinstituttet på DTU udviklet

Læs mere

8. Procedure for behandling af genstande før magasinering

8. Procedure for behandling af genstande før magasinering Uddrag fra Brugerhåndbogen 6. udgave, 2015 8. Procedure for behandling af genstande før magasinering 8.1 Rengøring af genstande Genstanden rengøres før magasinering eller præventiv behandling mod skadedyr

Læs mere