Vejledning af 2. april 2012 fødevarehygiejne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning af 2. april 2012 fødevarehygiejne"

Transkript

1 Vejledning af 2. april 2012 om fødevarehygiejne Fødevarestyrelsen, j.nr

2 Hygiejnevejledningen 2. april Indledning Regler om fødevarehygiejne Regler om mikroorganismer i fødevarer Hvem er vejledningen rettet til Opbygning af vejledningen Private køkkener Fødevarevirksomheders ansvar Ansvarsfordeling Egenkontrol Branchekoder Udendørsarealer ved fødevarevirksomheder Krav til udendørsarealer og udendørsservering Lokaler og indretning af fødevarevirksomheder Hygiejnisk indretning Vigtige overvejelser ved indretning Opbevaring af fødevarer Nødvendige lokaler Omklædningsrum Valg af materialer i fødevarevirksomheder Gulve Vægge Lofter Døre Toiletforhold i fødevarevirksomheder Antal toiletter Indretning af toiletrum og toiletforrum Vaske i fødevarevirksomheder Fødevarevaske Vask til opvask Håndvask Vand fra vandtank Udstyr og inventar i fødevarevirksomheder Anbringelse af udstyr og inventar Opbevaring af udstyr og redskaber Materialer til udstyr og inventar Udstyr til temperaturkontrol Ventilation Belysning Krydskontamination i fødevarevirksomheder Hensigtsmæssig adskillelse Vand i fødevarevirksomheder Vand af drikkevandskvalitet

3 10.2 Vandforsyning - ikke drikkevandskvalitet Genanvendelse eller recirkulering af vand Virksomhedens kontrol af vand Mikrobiologisk kontaminering af vand Rent vand (hav- eller ferskvand) Behandling af vand Is i fødevarevirksomheder og isværker Is Isværker Førerhunde, servicehunde og kæledyr i fødevarevirksomheder Førerhunde og servicehunde Særligt om førerhunde Særligt om servicehunde Kæledyr Vagthunde Rottehunde Dyrefoder i fødevarevirksomheder Opbevaring i kølerum, frostrum og kundeområder Traditionelle metoder i fødevarevirksomheder Eksempler på traditionelle metoder Procedure for traditionelle metoder Mobile fødevarevirksomheder og midlertidige lokaler Toiletter i mobile virksomheder og midlertidige lokaler Håndvaske i mobile virksomheder og midlertidige lokaler Indretning af mobile virksomheder og midlertidige lokaler Automater til fødevarer Hygiejnisk indretning og udlevering Affald i fødevarevirksomheder Affald - fjernelse Affaldsbeholdere Affaldsskakte Affaldsområde og renovationsrum Skadedyr i fødevarevirksomheder Sikring af bygninger og lokaler mod skadedyr Fund af skadedyr Anmeldelse af fund af rotter Kemiske bekæmpelsesmidler Rengøring og desinfektion i fødevarevirksomheder Desinfektion Ikke-spiselige stoffer i fødevarevirksomheder Adskillelse fra fødevarer Personlig hygiejne i fødevarevirksomheder Vask af hænder - hvornår Vask af hænder - hvordan

4 21.3 Brug af handsker Beklædning Rygning Forholdsregler ved sygdom i fødevarevirksomheder Sygdoms betydning for arbejde med fødevarer Tilbage på arbejde igen Besked om sygdom Eksempler på sygdomme og symptomer Uddannelse af personer i fødevarevirksomheder Uddannelse i egenkontrol Uddannelse af personer i detailvirksomheder Modtagekontrol i fødevarevirksomheder Krav til leverandører Returvarer i fødevarevirksomheder Modtagelse af returvarer Kølekrav for fødevarer Kølekrav ved opbevaring og transport Produkt- eller omgivelsestemperatur Brud på kølekæden Sushi og lignende produkter med rå fisk Mærkning med opbevaringstemperatur Nedkøling Optøning Varmebehandling og varmholdning af fødevarer Varmebehandling Varmholdning Selvbetjening af uindpakkede fødevarer Hygiejne ved selvbetjening Indpakning og emballering af fødevarer Genbrugsmateriale Transport af fødevarer Køretøj til transport af fødevarer Temperatur under transport Transport af fødevarer sammen med andre varer Adskillelse af fødevarer under transport Rengøring af køretøj eller container Bulktransport af fødevarer Søtransport af flydende olier og fedtstoffer Søtransport af råsukker ATP - international transport af letfordærvelige fødevarer Materiel godkendelse til ATP-transport Fødevarer omfattet af ATP Lande omfattet af ATP Virksomhedens ansvar ved ATP-transport

5 32.5 Fødevarestyrelsens kontrol af ATP Detailhandel og engrosvirksomhed Detailhandel Engrosvirksomhed Hvilke hygiejneregler gælder hvor Generelle regler og supplerende regler for animalske fødevarer Levering af animalske fødevarer til anden virksomhed Udelukkende oplagring eller transport af animalske fødevarer Afsætning fra detail til detail - 1/3 reglen Autorisationsnummer for fødevarevirksomheder Virksomheder der skal have autorisationsnummer Lister over virksomheder med autorisationsnummer Ingen genbrug af autorisationsnummer Identifikations- og sundhedsmærker for animalske fødevarer Sundhedsmærker Identifikationsmærker - hvem, hvor og hvordan Identifikationsmærker ved ompakning eller videreforarbejdning Identifikationsmærker - forsegling af emballeret fersk kød og spiselige slagtebiprodukter Identifikationsmærkning ved bulk Identifikationsmærkning ved transport til andre virksomheder KØD Identifikations- og sundhedsmærker og nationalt mærke for kød Sundhedsmærke for kød Nationalt mærke for kød Rene slagtedyr fra besætningsejeren Krav om rene slagtedyr Fødevarekædeoplysninger for dyr til slagtning Krav om fødevarekædeoplysninger Indsamling og transport af dyr til slagtning Indsamling og transport af dyr Slagteriet Stald på slagterier Indretning af slagteri og vildthåndteringsvirksomhed Krav til lokaler og faciliteter på slagteri og vildthåndteringsvirksomhed Oplagring og transport af kød Oplagring af kød Transport af kød Slagtehygiejne Rene slagtedyr inden slagtning Fjernelse af synlig kontaminering Undersøgelse for trikiner Krav til trikinundersøgelser

6 45. Kødkontrol Krav til kødkontrol Slagtning uden for slagteri Nødslagtning af dyr uden for slagteri Nødslagtning af vilde husdyr på bedriften Slagtning på bedriften af opdrættede strudsefugle, parrettåede hovdyr og bison Slagtning af visse fjerkræ på bedriften Hjemmeslagtning Hjemmeslagtning med erhvervsmæssig assistance Krav til mobile slagteanlæg Egenkontrol ved hjemmeslagtning TSE-, BSE- og SRM - undersøgelse og håndtering Undersøgelse for BSE Håndtering af slagteaffald med SRM Affald i detailslagterbutikker - SRM Vildt og jægere Jægeres levering til vildthåndteringsvirksomhed Jægeres levering til forbrugeren og lokale detailbutikker Vildtdepoter Selvstændige jægere, jagtkonsortier og lodsejere Uddannelse af jægere Vurdering af vildt Temperatur ved håndtering og transport af kød Produkttemperatur af kød ved håndtering Varm opskæring Transport af ikke fuldt kølet kød Hakket, tilberedt eller maskinsepareret kød Indretning og drift af virksomheder - hakket, tilberedt eller maskinsepareret kød Råvarer til hakket, tilberedt eller maskinsepareret kød Maskinsepareret kød Mærkning af hakket, tilberedt eller maskinsepareret kød Kødprodukter Krav til kødproduktvirksomheder Holdbarhed og kriterier for hakket kød, kødfars og rå medisterpølse Holdbarhed af hakket kød, kødfars og rå medisterpølse Indfrysning af kød Krav til indfrysning af kød MÆLK Primærproduktion af mælk og colostrum Traditionel undersøgelse af mælk og colostrum Automatiske malkesystemer Colostrum Kriterier for mælk ved indsamling Mælkekontrollen

7 55.6 Markedsføring af rå mælk Mejeriprodukter og colostrumprodukter Indretning og drift - mælk og mejeriprodukter Traditionelle mejeriprodukter Temperaturkrav - opbevaring og transport af rå mælk og colostrum Temperaturkrav - opbevaring og transport af mejeriprodukter Transport af valle til foder Varmebehandling af mælk og mejeriprodukter Dispensation fra krav om pasteurisering Blåskimmelmodnet ost - varmebehandling Hårde og faste oste med lang modning og lagring - varmebehandling Kriterier for komælk inden forarbejdning Identifikationsmærkning af mejeriprodukter ÆG OG ÆGPRODUKTER Æg og ægprodukter Virksomheder der håndterer æg Æg til Sverige og Finland Virksomheder der forarbejder æg, ægproduktvirksomheder Virksomheder der fremstiller ægholdige fødevarer FISK Indretning og drift om bord på fiskefartøjer Generelt for fiskefartøjer Fiskefartøjer der kun fisker Frysefartøjer - temperatur ved indfrysning af fisk Fabriksfartøjer Vand og is på fiskeområdet Drikkevand og rent vand Brug af rent vand Tankkølefartøjer Tankkølefartøjer generelt Træfartøjer som tankkølefartøjer Tankkølefartøjer der er bygget og udstyret til at opbevare fisk i over 24 timer Tankkølefartøjer der ikke er bygget og udstyret til at opbevare fisk i over 24 timer Landing og losning af fisk Kontrol ved landing og losning Krav til auktionslokaler og engrosmarkeder Indretning og drift af fiskevirksomheder i land Hovedafskæring, rensning m.m. af fisk Filetering og opskæring af fisk Røgning og saltning af fisk Gravning og koldrøgning af fisk Paller i fiskevirksomheder Strygning af rogn fra akvakulturbrug Strygning af rogn under hygiejniske forhold

8 63.2 Temperaturkrav for strygning af rogn Midlertidige lokaler til strygning af rogn Køretøjer i lokaler med fisk og fiskevarer Krav til køretøjer i lokaler med udstilling eller opbevaring af fiskevarer Holdbarhed af fisk og fiskevarer Råvarekvalitet af maskinsepareret fiskekød, hakket fiskekød og fiskefars Holdbarhed af hakket fiskekød og fiskefars Detailhandel med fiskevarer Krav til fiskevarer i detailleddet Temperaturkrav for fiskevarer Nedkøling af ferske fiskevarer hurtigst muligt Temperatur ved transport og opbevaring af levende fisk Opbevaring af uemballerede ferske fiskevarer i is Temperatur ved opbevaring og udstilling af uemballerede ferske fiskevarer ved maks. 2 C Temperatur under produktion af fiskevarer Temperatur ved opbevaring og transport af uemballerede ferske fiskevarer i koldt vand Temperatur for emballerede ferske fiskevarer Temperatur for rogn Temperatur for frosne fiskevarer Temperatur ved nedkøling og opbevaring af kogte krebsdyr og bløddyr Temperaturkrav for røgede fiskevarer Sundhedsnormer for fiskevarer Fiskevarers organoleptiske egenskaber Histamin i fiskevarer Total flygtig nitrogen i fiskevarer Parasitter i fiskevarer Undersøgelse for parasitter i fisk Frysebehandling af fisk for at dræbe parasitter Undtagelse fra frysekravet af fisk Varmebehandling for drab af parasitter i fisk Saltning og marinering og anden behandling mod parasitter i fisk Konserveret som frosne fiskevarer Undtagelse fra frysekravet for opdrættet fisk Godkendelse af verifikationsprocedurer ved fiskeopdræt Giftige fisk og fiskevarer Eksempler på giftige fisk Biotoksiner i fx konksnegle Tilberedning og salg af fisk som escolar, oliefisk/smørmakrel og smørfisk Forskellen på smørfisk og escolar og oliefisk/smørmakrel Markedsføring og mærkning af escolar og oliefisk/smørmakrel Indpakning/emballering af escolar og oliefisk/smørmakrel Tilberedning af escolar og oliefisk/smørmakrel Koldrøget escolar og oliefisk/smørmakrel - forbud mod markedsføring Varmrøget escolar og oliefisk/smørmakrel markedsføres indpakket og mærket Varebetegnelser for escolar og oliefisk/smørmakrel og smørfisk

9 MUSLINGER M.M Muslinger m.m Geografisk afgrænsning af produktions- og algeovervågningsområder Åbnings- og vedligeholdelsesprøver for produktions- og algeovervågningsområder og opdrætsanlæg Mikrobiologisk klassificering Midlertidig mikrobiologisk klassificering for produktionsområder og opdrætsanlæg Permanent mikrobiologisk klassificering for produktionsområder og opdrætsanlæg Overvågning og vurdering af alger og algegifte for muslinger m.m Overvågning af algegifte og giftige alger Vurdering af fund af alger Vurdering af fund af algegifte Skærpet overvågning for giftige alger eller algegifte Lukning og genåbning ved fund af giftige alger eller algegifte Fælles prøvetagning for mikrobiologi, giftige alger og algegifte i muslinger m.m Muligheder for fælles prøvetagning i algeovervågningsområder Muligheder for fælles prøvetagning i produktionsområder Overvågning af kemisk kontaminering af muslinger m.m Prøver for kemisk kontaminering Høst af vildtlevende Pectinidae, kammuslinger, og ikke-filtrerende havsnegle Krav til ikke-klassificerede produktionsområder og markedsføring Særligt om levende pighuder, sækdyr og havsnegle Levende pighuder, sækdyr og havsnegle Sporbarhed ved markedsføring af levende muslinger m.m Registreringsdokument for levende muslinger m.m Høst og håndtering af muslinger m.m Krav til høst og håndtering af muslinger m.m Genudlægning af muslinger m.m Renseanlæg for muslinger m.m Udsanding inden forarbejdning af muslinger m.m Ekspeditionscentre for muslinger m.m Markedsføring og detailhandel af levende muslinger m.m Særlige krav til markedsføring og detailhandel af levende muslinger m.m Sundhedsnormer for levende muslinger m.m. til direkte konsum Mikrobiologiske kriterier for muslinger m.m Grænseværdier for algegifte i muslinger m.m FRØLÅR OG SNEGLE Frølår og snegle Krav til virksomheder og håndtering ANIMALSK FEDT OG GREVER Animalsk fedt og grever Krav til råvarer og nedkøling

10 MAVER, BLÆRER OG TARME Maver, blærer og tarme Krav til indretning og håndtering GELATINE OG KOLLAGEN Gelatine og kollagen Råvarer til gelatine og kollagen Forarbejdning af råvarer til gelatine og kollagen PRIMÆRPRODUKTION Primærproduktion Primærproduktion til eget forbrug Andre aktiviteter hos primærproducenter Hygiejneregler for primærproduktion Egenkontrol for primærproducenter STALDDØRSSALG Stalddørssalg Hvad er stalddørssalg Fødevarer, der må sælges fra stalddør Regler for stalddørssalg BILAG Bilag 1 Oversigt over regler på hygiejneområdet EU-lovgivning Forordninger Vejledninger til forordninger Nationale forskrifter Love Bekendtgørelser Vejledninger og cirkulærer Bilag 2 Definitioner Animalske fødevarer Behandling håndtering, som medfører ændring af fødevaren Bulktransport Detailhandel Dokumentation Drikkevand Egenkontrol - gode arbejdsgange, egenkontrolprogrammer (HACCP) og branchekoder Emballering/emballage Engrosvirksomhed Erhvervsmæssig assistance til hjemmeslagtning - fx slagtebusser Fersk kød Fiskevarer Fleksible begreber Forarbejdede produkter Forarbejdning Fødevarer

11 Havvand rent Hermetisk lukket beholder Hjemmeslagtning og assistance til hjemmeslagtning Håndtering Indpakning Konsummælk Markedsføring, salg eller levering Mejeriprodukter Mobile virksomheder Muslinger m.m Om nogle af definitionerne på muslingeområdet Giftige alger Høst af muslinger m.m Konditionering af muslinger m.m Opdrætsanlæg for muslinger m.m Udsanding af muslinger m.m Nødslagtning Opbevaring og oplagring Opdrættet vildt Primærproduktion Primærprodukter Eksempler på primærproduktioner Vegetabilsk primærproduktion Animalsk primærproduktion Mælk og colostrum Æg Fisk og levende muslinger m.m Honning Jagt Andre primærprodukter Eksempler på produkter, som ikke er primærprodukter: Slagtekrop Slagteri SRM Stalddørssalg Tankkølefartøjer Tilberedning, tilvirkning, fremstilling og produktion Transport af indpakkede fødevarer internt i bygninger TSE, BSE og SRM Uforarbejdede produkter Vand - rent (rent havvand, brakvand eller ferskvand) Vildtdepoter Vildthåndteringsvirksomhed Ægprodukter Bilag 3 Temperaturer ved opbevaring og transport af fødevarer Bilag 4 Fiskevarer - parasitter, bakterier, giftige fisk m.v Bilag 5 Histamin i fisk og fiskevarer Bilag 6 Smagsbedømmelse af fiskevarer for histamin

12 Bilag 7 Liste over fiskehandelsnavne Bilag 8 Oversigt over muslinger m.m Bilag 9 Muslinger m.m. - algegifte Bilag 10 Aktionsværdier for giftige alger

13 1. Indledning Denne vejledning handler om fødevarehygiejne ved håndtering og markedsføring af fødevarer. Vejledningen beskriver reglerne på området og giver eksempler på, hvordan fødevarevirksomheder i praksis kan overholde reglerne. Se mere om: 1.1 Regler om fødevarehygiejne 1.2 Regler om mikroorganismer i fødevarer 1.3 Hvem er vejledningen rettet til 1.4 Opbygning af vejledningen 1.5 Private køkkener 1.1 Regler om fødevarehygiejne Reglerne om fødevarehygiejne står primært i EU-forordningerne om fødevarehygiejne. Det vil sige hygiejneforordningen 1 og hygiejneforordningen for animalske fødevarer 2. Herudover er der hygiejnebekendtgørelsen 3. Se bilag 1. Oversigt over regler på hygiejneområdet og afsnit 34. Hvilke hygiejneregler gælder hvor. Hygiejneforordningerne fastlægger mål og rammer for indretning og drift af fødevarevirksomheder. Det overordnede mål er, at virksomhederne skal producere sikre fødevarer ved at indrette virksomhederne på en fornuftig måde og drive dem hygiejnisk forsvarligt. Det er op til virksomhedslederne at sikre, at virksomheden indrettes og drives inden for rammerne af forordningerne. Se afsnit 2. Fødevarevirksomheders ansvar. 1.2 Regler om mikroorganismer i fødevarer I sammenhæng med reglerne om fødevarehygiejne skal virksomheden være opmærksom på, at der er særskilte regler for indhold af mikroorganismer i forskellige fødevarer. Reglerne står i EU-forordningen om mikrobiologiske kriterier 4. Denne forordning fastsætter mikrobiologiske kriterier for både animalske og ikke-animalske fødevarer. 1.3 Hvem er vejledningen rettet til Vejledningen retter sig til fødevarevirksomheder i alle led i produktion, forarbejdning og distribution af fødevarer. Det vil sige lige fra landmanden, der dyrker korn på marken, eller fiskeren, der 1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne med senere ændringer. 2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer med senere ændringer. 3 Bekendtgørelse nr. 788 af 24. juli 2008 om fødevarehygiejne med senere ændringer. 4 Kommissionens forordning (EF) nr. 2073/2005 af 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer med senere ændringer. 13

14 fanger fisk på havet, over slagteriet eller mejeriet til supermarkedet eller kiosken på benzinstationen. Vejledningen retter sig ikke til private husholdninger. Se også afsnit 1.5 Private køkkener. Vejledningen er også en hjælp til Fødevarestyrelsens tilsynsførende, som fører tilsyn med, at virksomhederne overholder hygiejnereglerne. 1.4 Opbygning af vejledningen Vejledningen er opbygget i afsnit: Fødevarevirksomheders ansvar, afsnit 2. Generelle regler for alle fødevarevirksomheder undtagen primærproduktion, fx detailvirksomheder, engrosvirksomheder, og transportvirksomheder, afsnit Supplerende regler for virksomheder, der håndterer animalske fødevarer som kød, mælk, æg, muslinger m.m., fisk osv., afsnit Regler for primærproduktion og stalddørssalg, afsnit 86 og 87. Bilag. Undervejs i teksten er der henvisninger til relevant lovgivning. 1.5 Private køkkener Vejledningen dækker ikke brug af køkkener i private beboelser. Se Vejledning om privatsfære og fødevarevirksomhed under bagatelgrænsen. 2. Fødevarevirksomheders ansvar Fødevarevirksomheden har ansvaret for, at fødevaresikkerheden er i orden, og at fødevarereglerne bliver anvendt korrekt og bliver overholdt. Fødevarer må ikke sælges, hvis de er farlige, det vil sige sundhedsskadelige eller uegnede til menneskeføde. Fødevareforordningen, artikel 14, stk.1 Se mere om fødevarevirksomhedens ansvar: 2.1 Ansvarsfordeling 2.2 Egenkontrol 2.3 Branchekoder 2.1 Ansvarsfordeling Det er lederen af fødevarevirksomheden, som har ansvaret for indretning og drift. Lederen skal kunne godtgøre, at den valgte indretning og materialerne lever op til kravene, og at håndteringen og tilberedningen af fødevarerne lever op til kravene. Virksomhederne har ansvar for alle de aktiviteter, som er underlagt virksomhedens kontrol. 14

15 Fødevarestyrelsen fører kontrol med virksomhederne. Formålet med denne kontrol er at verificere, at virksomhederne følger reglerne. Fødevareforordningen, artikel Egenkontrol Virksomhederne skal udføre egenkontrol. Egenkontrollen skal hjælpe virksomhedslederen med at sikre, at virksomheden overholder både hygiejnereglerne og al anden fødevarelovgivning. Hygiejneforordningen, artikel 4 og 5 Fødevareforordningen, artikel 17 Egenkontrolvejledningen Fødevarevirksomheder i leddene efter primærproduktionen skal basere egenkontrollen på HACCP-principperne. HACCP er en forkortelse for Hazard Analysis Critical Control Point og står for risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter. HACCP-principperne bygger på et system, hvor virksomheden gennemfører en analyse af virksomhedens aktiviteter for at finde de risici, som er forbundet med virksomhedens aktiviteter. Ud fra risikoanalysen fastlægges de styrende foranstaltninger, enten i form af gode arbejdsgange eller som kritiske kontrolpunkter (CCP). Der kræves ikke skriftlig dokumentation for gode arbejdsgange, men det er vigtigt, at virksomheden kan redegøre for dem. Virksomheden skal have gode arbejdsgange for fx rengøring, vedligeholdelse, skadedyrssikring, hygiejnisk håndtering af affald, personlig hygiejne og kontrol af mærkning. Virksomheden skal altid dokumentere de kritiske kontrolpunkter. Typiske kritiske kontrolpunkter er opvarmning og nedkøling. Se mere i Fødevarestyrelsens Egenkontrolvejledning og afsnit 86.4 Egenkontrol for primærproducenter. 2.3 Branchekoder Når en virksomhed skal udarbejde et egenkontrolprogram og udføre egenkontrol, kan den hente hjælp i de såkaldte branchekoder. En række brancheorganisationer har udarbejdet branchekoder, eller det som i hygiejneforordningen kaldes nationale retningslinjer. Branchekoderne indeholder en risikoanalyse for de aktiviteter, der er typiske for den pågældende branche, og beskriver de tilhørende gode arbejdsgange og kritiske kontrolpunkter. I de fleste tilfælde beskriver branchekoden også egenkontrol af andre regler end hygiejnereglerne, fx mærkningsregler. Se mere om branchekoder: Hygiejneforordningen, artikel 7-9 Egenkontrolvejledningen Liste over de branchekoder vurderet af Fødevarestyrelsen 15

16 3. Udendørsarealer ved fødevarevirksomheder Opbevaring og håndtering af fødevarer skal som udgangspunkt foregå i lokaler, der er indrettet til det. Det kan dog være nødvendigt at håndtere fødevarer udendørs, fx når man omlader fødevarer ved transport. Det kan være på virksomhedens egne udendørsarealer eller på offentlige steder, fx en havnekaj eller en læsseplads på banegårde. Udendørs håndtering af fødevarer skal altid foregå hygiejnisk forsvarligt. Udendørsområder bør have en holdbar belægning, være fri for støvproblemer, og regnvand bør kunne drænes væk. Se også afsnit 18. Skadedyr i fødevarevirksomheder. 3.1 Krav til udendørsarealer og udendørsservering Forarbejdning af fødevarer skal foregå indendørs, men det kan godt accepteres, at fx restauranter har udendørsservering og grillstegning udendørs. Selve grillstegningen kan godt foregå under åben himmel på et fast underlag. Alt hvad der går forud for grillstegningen, fx udskæring og marinering, og alt hvad der foregår efter stegningen, fx udskæring og anretning, skal dog ske i overdækkede områder. Opbevaring af fødevarer udendørs vil sjældent være hygiejnisk forsvarligt. Hvis en virksomhed vil oplagre eksempelvis roer eller rodfrugter udendørs, skal den overveje, hvordan udendørsområdet holdes rent og beskyttes mod skadedyr. 4. Lokaler og indretning af fødevarevirksomheder Når man indretter en fødevarevirksomhed, skal man være opmærksom på en række forhold. Reglerne tager sigte på fødevaresikkerheden og på, at produktionen foregår hygiejnisk forsvarligt. Opbevaring og håndtering af fødevarer skal foregå i lokaler, der er indrettet til formålet. Lokalerne skal passe til virksomhedens aktiviteter, så det ikke giver hygiejniske problemer. Se mere om lokaler og indretning af en fødevarevirksomhed: 4.1 Hygiejnisk indretning 4.2 Vigtige overvejelser ved indretning 4.3 Opbevaring af fødevarer 4.4 Nødvendige lokaler 4.5 Omklædningsrum Se også: 5. Valg af materialer i fødevarevirksomheder 6. Toiletforhold i fødevarevirksomheder 7. Vaske i fødevarevirksomheder 8. Udstyr og inventar i fødevarevirksomheder 9. Krydskontamination i fødevarevirksomheder 10. Vand i fødevarevirksomheder 17. Affald i fødevarevirksomheder 16

17 18. Skadedyr i fødevarevirksomheder 4.1 Hygiejnisk indretning Fødevarevirksomhedens lokaler skal holdes rene og i god stand. Fødevarelokalernes grundplan, udformning, udførelse, beliggenhed og dimensioner skal give mulighed for god hygiejnemæssig praksis, der beskytter fødevarer mod bl.a. kontaminering. Det gælder for alle lokaler i virksomheden, også fx gangarealer, emballagelagre og pauserum. Det gælder dog ikke for kontorlokaler, hvis der er en klar hygiejnebarriere til lokaler, hvor der håndteres fødevarer, fx i form af fysiske barrierer som vægge eller etageadskillelser. Hygiejneforordningen, bilag II, kapitel I og II Hygiejneforordningens regler i bilag II, kapitel II, gælder ikke for spiselokaler, herunder serveringsområder i fx restauranter, kantiner og institutioner og lagerlokaler, herunder kølerum. Disse lokaler er alene omfattet af reglerne om indretning i forordningens bilag II, kapitel I. Indretningsreglerne går både på lokalernes indbyrdes placering, det enkelte lokales indretning og størrelse i forhold til aktiviteter og valget af materialer. 4.2 Vigtige overvejelser ved indretning Ved indretning af en fødevarevirksomhed bør man specifikt overveje, fx: Hvordan virksomheden undgår krydskontamination. Se afsnit 9. Krydskontamination i fødevarevirksomheder. Hvordan virksomheden sikrer mod skadedyr. Se afsnit 18. Skadedyr i fødevarevirksomheder. Hvordan virksomheden mest hensigtsmæssigt kan opbevare fødevarer, fx i fryse- eller kølerum, på reoler eller på gulv uden, at det giver hygiejniske problemer. Hygiejneforordningen, bilag II, kapitel IX, punkt 2 og 3 Om det valgte materiale er holdbart og kan vedligeholdes og rengøres. Se afsnit 5. Valg af materialer i fødevarevirksomheder. Om opstilling af inventar og udstyr gør det nemt at komme til at rengøre fx overflader. Hygiejneforordningen, bilag II, kapitel V, punkt d Om der er tilstrækkelig plads til at håndtere fødevarer. Hygiejneforordningen, bilag II, kapitel I, punkt c 17

Vejledning af 2. april 2012. fødevarehygiejne

Vejledning af 2. april 2012. fødevarehygiejne Vejledning af 2. april 2012 om fødevarehygiejne (kapitel 28 revideret 17. juli 2012) Fødevarestyrelsen, j.nr. 2012-20-2301-00898 02.04.2012 Hygiejnevejledningen 2. april 2012 (kapitel 28 revideret 17.

Læs mere

Vejledning nr. 9236 af 29. april 2014. fødevarehygiejne. (Hygiejnevejledningen)

Vejledning nr. 9236 af 29. april 2014. fødevarehygiejne. (Hygiejnevejledningen) Vejledning nr. 9236 af 29. april 2014 om fødevarehygiejne (Hygiejnevejledningen) Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-28-33-00013 1. Indledning... 14 1.1 Regler om fødevarehygiejne... 14 1.2 Regler om mikroorganismer

Læs mere

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen)

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) KAPITEL VIII Personlig hygiejne 1. Alle, der arbejder på steder, hvor der håndteres

Læs mere

Hygiejnelovgivningen for fødevarer

Hygiejnelovgivningen for fødevarer Hygiejnelovgivningen for fødevarer Hygiejnelovgivningen for Toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle, (herefter: Muslinger m.m.) Thyra Bjergskov og Salima Benali Fødevarestyrelsen 28. august 2006

Læs mere

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen)

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) Uddrag af lovstof EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) Kapitel II Artikel 5 Egenkontrol Risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter

Læs mere

Om fødevarer ved midlertidlige og lejlighedsvise arrangementer

Om fødevarer ved midlertidlige og lejlighedsvise arrangementer Publikationsliste Forside. Komplet printvenlig version Om fødevarer ved midlertidige og lejlighedsvise arrangementer Denne folder handler om tilberedning og salg af mad i forbindelse med midlertidige og

Læs mere

Vejledning nr. 9440 af 25. juli 2008 om fødevarehygiejne (som ændret ved vejledning nr. 9882 af 19. december 2008)

Vejledning nr. 9440 af 25. juli 2008 om fødevarehygiejne (som ændret ved vejledning nr. 9882 af 19. december 2008) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen KONTOR FOR MIKROBIOLOGISK FØDEVARESIKKERHED, HYGIEJNE OG ZOONOSEBEKÆMPELSE Vejledning nr. 9440 af 25. juli 2008 om fødevarehygiejne (som

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed. - kom godt i gang! For detailvirksomheder

Ny fødevarevirksomhed. - kom godt i gang! For detailvirksomheder Ny fødevarevirksomhed - kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed Når Fødevarestyrelsen kommer på besøg i din restaurant, supermarked, kiosk eller lignende, kontrollerer

Læs mere

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Eva Høy Engelund, ph. d. (food science) Miljø og Toksikologi, DHI ehe@dhigroup.com 4516 9096 18. Marts 2015, Odense Indhold Hvor findes reglerne,

Læs mere

Vejledning nr. 9440 af 25. juli 2008 om fødevarehygiejne

Vejledning nr. 9440 af 25. juli 2008 om fødevarehygiejne Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen KONTOR FOR MIKROBIOLOGISK FØDEVARESIKKERHED, HYGIEJNE OG ZOONOSEBEKÆMPELSE Vejledning nr. 9440 af 25. juli 2008 om fødevarehygiejne (som

Læs mere

Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger

Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger NOTAT 20.07.2007 Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger fødevarer Baggrund Fødevarevirksomheders ansvar for at overholde fødevarelovgivningen er bestemt

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Nye regler for spirevirksomheder 1 Indledning Europa Kommissionen har i marts 2013 vedtaget fire nye forordninger, som skal

Læs mere

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrollen Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrolområdet Lovgivning (ændringer) Nuværende krav Eksempler på hvad ændringerne betyder i praksis

Læs mere

Om salg af fødevarer på markeder, dyrskuer, sportsstævner med mere

Om salg af fødevarer på markeder, dyrskuer, sportsstævner med mere Fødevarestyrelsen - Om salg af fødevarer på markeder, dyrskuer, sportsstævner med m... Side 1 af 11 Om salg af fødevarer på markeder, dyrskuer, sportsstævner med mere publikationsliste forside forside

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

Levende toskallede bløddyr

Levende toskallede bløddyr Bilag 9 Levende toskallede bløddyr 1. Dette bilag finder anvendelse på levende toskallede bløddyr. Bortset fra bestemmelserne om rensning finder det også anvendelse på levende pighuder, sækdyr og havsnegle.

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol på fiskefartøjer Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol på fiskefartøjer Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol på fiskefartøjer Branchekoden Indholdsfortegnelse Gældende program - del 1 1. Egenkontrol for rejekoger 2. Egenkontrol for frysefartøjer Vejledende program - del 2 1. Egenkontrol

Læs mere

http://www.foedevarestyrelsen.dk/_layouts/15/netcompany.fvs0001/pages/formvie...

http://www.foedevarestyrelsen.dk/_layouts/15/netcompany.fvs0001/pages/formvie... Side 1 af 12 Version: 15. januar 2014 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 2 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede Skriv hvad du laver her:

Læs mere

Hvilke krav er der til vandkvalitet i fødevarelovgivningen? Helle Buchardt Boyd, Seniortoksikolog, cand.brom.

Hvilke krav er der til vandkvalitet i fødevarelovgivningen? Helle Buchardt Boyd, Seniortoksikolog, cand.brom. Hvilke krav er der til vandkvalitet i fødevarelovgivningen? Helle Buchardt Boyd, Seniortoksikolog, cand.brom. hbb@dhigroup.com 4516 9097 Juni 2014 Indhold Hvad siger hygiejneforordningen om kravene til

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. 1 I bekendtgørelse nr. 1356 af 27. november 2015 om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder

Læs mere

National lovgivning i form af love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger findes på Retsinformation:

National lovgivning i form af love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger findes på Retsinformation: BILAG Bilag 1 Oversigt over regler på hygiejneområdet National lovgivning i form af love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger findes på Retsinformation: www.retsinfo.dk EU-lovgivning i form af

Læs mere

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Europa-Kommissionen ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere

Læs mere

Bilag 3 Temperaturer ved opbevaring og transport af fødevarer

Bilag 3 Temperaturer ved opbevaring og transport af fødevarer Bilag 3 Temperaturer ved opbevaring og transport af fødevarer Dette bilag giver overblik over temperaturkravene i hygiejneforordningen for animalske fødevarer, i hygiejnebekendtgørelsen og i dybfrostbekendtgørelsen,

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om fødevarevirksomheder

Bekendtgørelse for Grønland om fødevarevirksomheder Bekendtgørelse nr. 655 af 19. juni 2006 Bekendtgørelse for Grønland om fødevarevirksomheder I medfør af 9, stk. 2, 10, stk. 1, 22, 27, stk. 2, 35, stk. 2, 36, 39, 44, stk. 1, 45, 46, stk. 2 og 3, 47, 48,

Læs mere

1 Område Hvad skal kontrolleres vedr. hygiejne Registrerede virksomheder... 2

1 Område Hvad skal kontrolleres vedr. hygiejne Registrerede virksomheder... 2 Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-28-33-00024 7. juli 2014 Notat om kontrol med boder m.v. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Område... 2 2 Hvad skal kontrolleres vedr. hygiejne... 2 2.1 Registrerede virksomheder... 2

Læs mere

Markedsføring af sundhedsskadelige fødevarer er ikke tilladt, jf. art. 14 i fødevareforordningen (178/2002).

Markedsføring af sundhedsskadelige fødevarer er ikke tilladt, jf. art. 14 i fødevareforordningen (178/2002). Oversigt over de enkelte kategorier af strafbare forhold i lovforslag L 28/2006 fødevareloven Bødestørrelserne omtalt i denne oversigt finder anvendelse på overtrædelser begået efter den 21. februar 2007.

Læs mere

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL 1 Dette eksempel kan bruges i forbindelse med indførsel af egenkontrol i mindre fødevarevirksomheder. Virksomheder, hvis aktiviteter er dækket af eksemplet, kan bruge dette som

Læs mere

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >>

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >> Når en landmand, biavler, jæger, fisker eller dambruger sælger sine egne uforarbejdede produkter i mindre mængder direkte til den private forbrugers egen husholdning side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik?

Læs mere

Bilag 2 Definitioner. Hygiejneforordningen, artikel 2, stk. 1, litra n) og o)

Bilag 2 Definitioner. Hygiejneforordningen, artikel 2, stk. 1, litra n) og o) Bilag 2 Definitioner Der er en række definitioner forskellige steder i fødevarelovgivningen. På hygiejneområdet står de væsentligste definitioner i fødevareforordningen og i de to hygiejneforordninger.

Læs mere

http://www.foedevarestyrelsen.dk/_layouts/15/netcompany.fvs0001/pages/formvie...

http://www.foedevarestyrelsen.dk/_layouts/15/netcompany.fvs0001/pages/formvie... Side 1 af 9 Version: 15. januar 2014 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede Skriv hvad du laver her:

Læs mere

Hygiejne 4. Program. Opsamling Mandag d. 3/11. Kan i huske hvad i havde om sidste gang? Opsamling. KP og KKP

Hygiejne 4. Program. Opsamling Mandag d. 3/11. Kan i huske hvad i havde om sidste gang? Opsamling. KP og KKP Hygiejne 4 Mandag d. 3/11 Program Opsamling KP og KKP Opgave Kritiske punkter og kritiske kontrolpunkter Oplæg om egenkontrol Opgave Temperaturer og levnedsmidler Opsamling Kan i huske hvad i havde om

Læs mere

Hvad skal der til for at blive godkendt til levering af grøntsager til offentlige køkkener, restauranter og lokale butikker?

Hvad skal der til for at blive godkendt til levering af grøntsager til offentlige køkkener, restauranter og lokale butikker? Hvad skal der til for at blive godkendt til levering af grøntsager til offentlige køkkener, restauranter og lokale butikker? Program Lovgivning Myndigheder - overordnet. Forskellige former for salg. Registrering.

Læs mere

Sikre fisk - om fødevarehygiejne og egenkontrol

Sikre fisk - om fødevarehygiejne og egenkontrol Kapitel 4 side 37 Sikre fisk - om fødevarehygiejne og egenkontrol Fødevaresikkerhed handler om, at maden ikke må være sundhedsskadelig eller sygdomsfremkaldende. Fisk og skaldyr bør ligesom andre fødevarer

Læs mere

Kød af får og opdrættede rensdyr

Kød af får og opdrættede rensdyr Bilag 6 Kød af får og opdrættede rensdyr Kapitel I: Transport af levende dyr til slagteriet Fødevarevirksomheden, der transporterer levende dyr til slagteriet, skal sikre, at følgende krav er opfyldt:

Læs mere

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL 1 Dette eksempel kan bruges i forbindelse med indførsel af egenkontrol i mindre fødevarevirksomheder med begrænset behandling af fødevarer. Eksemplet er vejledende og skal tilrettes

Læs mere

g) et vandindtag, der er placeret således, at forurening af vandforsyningen undgås,

g) et vandindtag, der er placeret således, at forurening af vandforsyningen undgås, Bilag 10 Fiskevarer 1. Dette bilag gælder ikke for toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle, der afsættes levende. Med undtagelse af kapitel I og II gælder det for disse dyr, når de ikke afsættes

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling Page 1 of 5 Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede fødevarer, som kan opbevares

Læs mere

U D K A S T. Vejledning om hygiejneregler for ferske fiskevarer til og med første omsætningsled (forordning 852/2004, 853/2004 og 854/2004)

U D K A S T. Vejledning om hygiejneregler for ferske fiskevarer til og med første omsætningsled (forordning 852/2004, 853/2004 og 854/2004) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevarestyrelsen og NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Foder og Fødevaresikkerhed/CSF/Center for Kontrol Sagsnr.: 2014-28-200-00024 Dato:

Læs mere

B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne. (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1)

B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne. (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1) 2004R0852 DA 20.04.2009 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004

Læs mere

Mærkning af kød. 15. september 2006 J.nr.: 2006-20-23-01575

Mærkning af kød. 15. september 2006 J.nr.: 2006-20-23-01575 NOTAT 15. september 2006 J.nr.: 2006-20-23-01575 Mærkning af kød Dette notat omhandler kun kød, dvs. fersk kød, hakket kød, tilberedt kød og kødprodukter. Når der enkelte steder i notatet anvendes udtrykket

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ alm. del Bilag 158 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ alm. del Bilag 158 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 ULØ alm. del Bilag 158 Offentligt Bilag til notat om fortolkning af marginal, lokal og begrænset aktivitet Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-261-01803 Belgien

Læs mere

Her under et uddrag af vejledningen på området og en link til de øvrige vejledninger m.m.

Her under et uddrag af vejledningen på området og en link til de øvrige vejledninger m.m. HÅNDTERING AF VILDT VILDTDEPOT Alle jagtvæsner, skovdistrikter eller jagtkonsortier skal være autoriseret som et vildtdepot, for at kunne sælge eller overdrage vildt til en vildtbehandlingsvirksomhed.

Læs mere

Automater 47.99.00.A Automater og automatvirksomheder, ikke-letfordærvelige fødevarer

Automater 47.99.00.A Automater og automatvirksomheder, ikke-letfordærvelige fødevarer Brancher og smiley-branchegrupper Detailvirksomheder På findsmiley.dk kan du søge på enten detail (salg til private) eller engros (salg til virksomheder). For hver gruppe kan du vælge mellem de smiley-branchegrupper,

Læs mere

B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer

B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer 2004R0853 DA 28.10.2008 004.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 853/2004 af 29. april 2004

Læs mere

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet Hygiejne i kabyssen - gode råd til skibets egenkontrol En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet God hygiejne er hele tiden at tænke sig om, når man laver mad til andre. For at begrænse

Læs mere

EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FORBRUGERE. Vejledning i gennemførelsen af visse bestemmelser i. forordning (EF) nr.

EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FORBRUGERE. Vejledning i gennemførelsen af visse bestemmelser i. forordning (EF) nr. EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FORBRUGERE Bruxelles, den 16. februar 2009 Vejledning i gennemførelsen af visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 852/2004 om fødevarehygiejne Dette

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede fødevarer, som kan opbevares ved rumtemperatur.

Læs mere

EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FORBRUGERE. Vejledning i gennemførelsen af visse bestemmelser i. forordning (EF) nr.

EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FORBRUGERE. Vejledning i gennemførelsen af visse bestemmelser i. forordning (EF) nr. EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FORBRUGERE Bruxelles, den 16. februar 2009 Vejledning i gennemførelsen af visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 853/2004 om fødevarehygiejne for

Læs mere

HYGIEJNE REGLER I samarbejde med Coop Kvalitet, september 2016

HYGIEJNE REGLER I samarbejde med Coop Kvalitet, september 2016 Høj fødevaresikkerhed er meget vigtigt for Coop. I dette dokument beskrives derfor, hvilke forventninger og krav, der stilles til aktørerne, som håndterer eller tilvirker/fremstiller fødevarer under aktiviteten.

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2012-29-221-01530/Dep. sagsnr. 18351 5. december 2012 FVM 104 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

EKSEMPEL PÅ PRØVEPLAN FOR KONTROL AF LISTERIA

EKSEMPEL PÅ PRØVEPLAN FOR KONTROL AF LISTERIA EKSEMPEL PÅ PRØVEPLAN FOR KONTROL AF LISTERIA FISKEVIRKSOMHED DER PRODUCERER KOLDRØGET OG GRAVAD FISK Når en fiskevirksomhed laver en prøveplan, skal planen blandt andet beskrive hvor, hvor mange og hvor

Læs mere

Branchekode for konditorer, bagere og chokolademagere

Branchekode for konditorer, bagere og chokolademagere Risikoanalyse, side 1 af 6 Område / Proces Risici Styring / Indkøb af varer Alle varer skal komme fra autoriserede eller registrerede virksomheder. Det kontrolleres, at leverandører er registreret eller

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Rådets fælles holdning (5420/2/2003 C5-0009/2004 2000/0179(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Rådets fælles holdning (5420/2/2003 C5-0009/2004 2000/0179(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 13. februar 2004 PE 337.066/12-17 ÆNDRINGSFORSLAG 12-17 Udkast til indstilling ved andenbehandling (PE 337.066)

Læs mere

Dokumentationskrav som ikke er en del af et egenkontrolprogram

Dokumentationskrav som ikke er en del af et egenkontrolprogram Fødevarestyrelsen 5. februar 2010 J. nr. 2010-20-2301-00369 Dokumentationskrav som ikke er en del af et egenkontrolprogram På listen st de krav om skriftlig dokumentation i fødevarelovgivningen, som ligger

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder- og Fødevaresikkerhed J.nr. 2012-20-2301-00909 Den 8. juni 2012 FVM 039 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til: Kommissionens

Læs mere

Side 1 af 15 Version: 15. januar 2014 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 5 Virksomheder der modtager færdigtilberedt varm mad kort tid før Skriv hvad du laver her: Modtager

Læs mere

EGENKONTROL - Rengøringsplan Anvisninger til rengøring og desinficering Skib: MM / YYYY :

EGENKONTROL - Rengøringsplan Anvisninger til rengøring og desinficering Skib: MM / YYYY : EGENKONTROL - Rengøringsplan Anvisninger til rengøring og Skib: MM / YYYY : Opbevaringen Hyppighed Rengøringsmiddel Dørk fejes og Sæbevand (også hvor Grundig vask når nødvendigt der opbevares friske råvarer

Læs mere

Slutrapport for kampagnen PAH i røget kød og fisk samt grillet kød

Slutrapport for kampagnen PAH i røget kød og fisk samt grillet kød J. nr.: 2014-25-60-00039 27-11-2015 Slutrapport for kampagnen PAH i røget kød og fisk samt grillet kød INDLEDNING Hvorfor er PAH i fødevarer interessant? Fødevarer kan blive forurenet med PAH under røgning,

Læs mere

Om skadedyr i fødevarevirksomheder

Om skadedyr i fødevarevirksomheder Om skadedyr i fødevarevirksomheder Skadedyrssikring Fødevarevirksomheder skal forhindre skadedyr i at komme ind i virksomheden. Skadedyr kan nedbryde eller forringe fødevarer, de kan sprede smitte og udløse

Læs mere

Registrering af insektopdræt og fremstilling af insektprodukter

Registrering af insektopdræt og fremstilling af insektprodukter Registrering af insektopdræt og fremstilling af insektprodukter Dansk Insektnetværk 13. december 2017 Carl-Aage Morgen Foder- og Fødevaresikkerhed Foder- og fødevarevirksomheders ansvar (primærproducenter

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april om fødevarehygiejne

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april om fødevarehygiejne 30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 139/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne

Læs mere

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Holdbarhedsmærkning generelt Færdigpakkede fødevarer skal som udgangspunkt mærkes med en holdbarhedsdato. Der eksisterer to former for holdbarhedsmærkning

Læs mere

Fødevarekontrollen hvem er vi? Samarbejde og hvad bringer fremtiden? Fødevarestyrelsen

Fødevarekontrollen hvem er vi? Samarbejde og hvad bringer fremtiden? Fødevarestyrelsen Fødevarekontrollen hvem er vi? Samarbejde og hvad bringer fremtiden? Fødevarestyrelsen Fødevarestyrelsen Fuldmægtig Per Rathmann Hansen Mejeriingeniør Kontoret for kontrolstyring 2. Kontor Ny kontrolstrategi

Læs mere

Vejledning om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder 1

Vejledning om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder 1 Vejledning om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder 1 (Autorisationsvejledningen) 1 Vejledning nr. 9459 af 12. juli 2006 om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder Indledning

Læs mere

d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.:

d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: ANSØGNING OM AUTORISATION SOM ØKOLOGISK FODERSTOFVIRKSOMHED Til virksomheder, der vil producere, behandle, opbevare, importere, sælge og/eller eksportere foderstoffer med henvisning til den økologiske

Læs mere

Bilag med skematisk oversigt til svar på FLF spørgsmål 284

Bilag med skematisk oversigt til svar på FLF spørgsmål 284 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 FLF alm. del, endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Fødevarestyrelsen 24.05.2012 J.nr.: 2012-34-261-02008/IDTH/KENL/TIFA Dep: Dok.nr.: 391552/JLMA

Læs mere

Fødevarestyrelsen. HKScan Denmark A/S. 0side 1 af 5. Elmegårdsvej 4 9460 Brovst 25177509 763

Fødevarestyrelsen. HKScan Denmark A/S. 0side 1 af 5. Elmegårdsvej 4 9460 Brovst 25177509 763 763 0side af 5 Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Animalske biprodukter: procedure og dokumentation. Kontrolleret virksomhedens procedure for affald/biprodukter. Virksomheden har kun kat. 3 affald idet

Læs mere

bagning, sous-vide, bake-off) Forarbejdning bortset fra varmebehandling (saltning, modning, tørring, marinering, gravning, ekstraktion,

bagning, sous-vide, bake-off) Forarbejdning bortset fra varmebehandling (saltning, modning, tørring, marinering, gravning, ekstraktion, Tjekliste ved kontrol med indretning, drift og egenkontrol ved autorisationsbesøg, inkl. tillæg om særlige forhold for slagterier og tillæg om særlige forhold ved tilladelse til levering af blod og andre

Læs mere

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet Hygiejne i kabyssen - gode råd til skibets egenkontrol En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet God hygiejne er hele tiden at tænke sig om, når man laver mad til andre. For at begrænse

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om fødevarevirksomheder

Bekendtgørelse for Grønland om fødevarevirksomheder BEK nr 396 af 24/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-28-31-00009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Egenkontrolprogram for mælkekøkkenet i Mor / barn center

Egenkontrolprogram for mælkekøkkenet i Mor / barn center Egenkontrolprogram for mælkekøkkenet i Mor / barn center Sydvestjysk Sygehus INFEKTIONSHYGIEJNISK ENHED Indholdsfortegnelse Egenkontrol... 3 Ansvarsplacering... 3 Eksternt tilsyn... 3 Fødevarestyrelsens

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Februar 2012 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v.

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Afsnit I Indledning Regler om egenkontrol Regler om egenkontrol findes i forordning om fødevarehygiejne 1 i daglig tale kaldet hygiejneforordningen,

Læs mere

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger Vejledning om fødevarekædeoplysninger 1 Indledning Denne vejledning beskriver reglerne om fødevarekædeoplysninger, som gælder for alle dyrearter, undtagen vildtlevende vildt. Vejledningen retter sig især

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

Bilag 1.b Kvægbedrift og drøvtyggere, fokusliste foder- og hygiejnekontrol

Bilag 1.b Kvægbedrift og drøvtyggere, fokusliste foder- og hygiejnekontrol Bilag 1.b Kvægbedrift og drøvtyggere, fokusliste foder- og hygiejnekontrol Eksempler på fokusområder på en kvægbedrift eller bedrifter med andre drøvtyggere. Vær opmærksom på, at planteproduktion ofte

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling 12 6 Virksomheder der tilbereder fødevarer uden opvarmning og opbevarer dem på køl/frost indtil servering/salg. F.eks.

Læs mere

Insekter Regler for opdræt og brug som foder og fødevarer i Danmark og EU. Temadag Dansk Insektnetværk 8. februar 2017 Hanne Boskov Hansen

Insekter Regler for opdræt og brug som foder og fødevarer i Danmark og EU. Temadag Dansk Insektnetværk 8. februar 2017 Hanne Boskov Hansen Insekter Regler for opdræt og brug som foder og fødevarer i Danmark og EU Temadag Dansk Insektnetværk 8. februar 2017 Hanne Boskov Hansen Henvendelser til Fødevarestyrelsen om insekter Opdræt/primærproduktion

Læs mere

Elite-statistik. Fordeling af elite-smiley på branche. Pr.: 28-08-2015 * Kan ikke opnå elite-status, da kontrolfrekvensen er efter behov. Antal virks.

Elite-statistik. Fordeling af elite-smiley på branche. Pr.: 28-08-2015 * Kan ikke opnå elite-status, da kontrolfrekvensen er efter behov. Antal virks. Fordeling af elite-smiley på branche Elite-statistik Pr.: 28-08-2015 * Kan ikke opnå elite-status, da kontrolfrekvensen er efter behov Detail virks. Elite % Elite * Apoteker, materialister, helsekostforretninger

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 25. april Bekendtgørelse for Grønland om fødevarevirksomheder. 24. april Nr. 396.

Lovtidende A Udgivet den 25. april Bekendtgørelse for Grønland om fødevarevirksomheder. 24. april Nr. 396. Lovtidende A 2014 Udgivet den 25. april 2014 24. april 2014. Nr. 396. Bekendtgørelse for Grønland om fødevarevirksomheder I medfør af 9, stk. 2, 10, stk. 1, 22, 27, stk. 2, 35, stk. 2, 36, 39, 44, stk.

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse UDKAST Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Juni 2009 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner 4 Undtaget

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse 26. april 2017 Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 1007 af 19/09/2014 Gældende (Autorisationsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 20-09-2014 Fødevareministeriet Lovgivning forskriften vedrører LBK nr 467 af 15/05/2014 Ændrer i/ophæver BEK nr

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder 27. april 2009J. nr. 2009-20-29-02647 ZADI Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 2 Indledning 2 Ikrafttræden 3 Definitioner 3 Afsnit II 4 Branchekoder 4 Udarbejdelse

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Svar på Spørgsmål 487 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Svar på Spørgsmål 487 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 487 Offentligt Fødevarestyrelsen FØDEVAREREGION ØST FØDEVAREAFDELING RINGSTED 29.9.2009 J.nr.: 2009-Ø1-712-14536/JESO/HKNU

Læs mere

Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. 1)

Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. 1) Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. 1) I medfør af 28-30, 31, stk. 1, 34, stk. 2, 35, 36, stk. 2, 37, stk. 3, 48-49, 59 a - 59 b og 60, stk. 3, i lov om fødevarer,

Læs mere

Bekendtgørelse om eksport af fødevarer 1)

Bekendtgørelse om eksport af fødevarer 1) BEK nr 914 af 10/09/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j. nr. 2012-20-2301-00943 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om indretning m.v. af køkkener i leve- og bomiljøer

Vejledning om indretning m.v. af køkkener i leve- og bomiljøer Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 337 Offentligt Vejledning om indretning m.v. af køkkener i leve- og bomiljøer Fødevarestyrelsen d. 1. august 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Om sygdom og personlig hygiejne i fødevarevirksomheder Til medarbejdere og ledere i fødevarevirksomheder som håndterer fødevarer

Om sygdom og personlig hygiejne i fødevarevirksomheder Til medarbejdere og ledere i fødevarevirksomheder som håndterer fødevarer Om sygdom og personlig hygiejne i fødevarevirksomheder Til medarbejdere og ledere i fødevarevirksomheder som håndterer fødevarer God personlig hygiejne er altid vigtig, og det er særlig vigtigt for medarbejdere

Læs mere

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge HACCP trin for trin Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge Hvad er HACCP Hazard Analysis of Critical Control Points Eller på dansk: Risikoanalyse af Kritiske Styringspunkter HACCP er en metode

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0009/2004 2000/0179(COD) DA 14/01/2004 Fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om særlige hygiejnebestemmelser

Læs mere

Kontrollens udførelse

Kontrollens udførelse Ikke ækvivalente bestemmelser, jf. bilag 2 Bilag 3 Bestemmelser i Foderhygiejneforordningen, som ikke er ækvivalente med bestemmelser i Fødevarehygiejneforordningerne og som altid skal kontrolleres, når

Læs mere

HYGIEJNE OG MADLAVNING

HYGIEJNE OG MADLAVNING HYGIEJNE OG MADLAVNING 2 Hygiejne og madlavning 02 // Hygiejne og madlavning 02 // Varm op 03 // Køl af 05 // Spred ikke bakterier 06 // Spred ikke virus 06 // Opbevaring af fødevarer 06 // Holdbarhed

Læs mere

Bilag 1.a Svinebedrift, fokusliste foder- og hygiejnekontrol

Bilag 1.a Svinebedrift, fokusliste foder- og hygiejnekontrol Bilag 1.a Svinebedrift, fokusliste foder- og hygiejnekontrol Eksempler på fokusområder på en svinebedrift. Vær opmærksom på, at planteproduktion ofte også er en del af et svinebrug, brug derfor også fokusliste

Læs mere