Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold:"

Transkript

1 Folkeskolens afgangsprøve Maj 2011 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/23 B3

2 Indledning Bioteknologi Teknikker som for eksempel gensplejsning anvendes i vore dage til at ændre på organismers arvemasse. Ved andre bioteknologier udnyttes naturligt forekommende processer til for eksempel rensning af spildevand. Får. (Foto: Keld Nørgaard) 2/23 B3

3 Opgave 1 / 20 Billede af celler. (www.denstoredanske.dk) Levende celler indeholder DNA. Hvad kendetegner DNA i levende celler? Sæt 2 X DNA angriber og nedbryder indtrængende bakterier. DNA er et antigen, der virker i cellen. DNA indeholder koder for de arvelige egenskaber. DNA frigør energi ved nedbrydning af mitokondrier. DNA danner sammen med kulstof cellevæggen. DNA kan lave kopier af sig selv, når cellen skal dele sig. DNA transporterer affaldsstoffer til cellens overflade. 3/23 B3

4 Opgave 2 / 20 DNA består af to strenge, som er holdt sammen af nitrogenholdige baser (A, C, G eller T), der passer sammen to og to. Et stykke af den ene streng er opbygget sådan: C-C-A-A-T-G-G-C-T Model af DNA. Hvordan er et tilsvarende stykke af den anden streng opbygget? Sæt et X T-G-C-G-A-T-G-C-T T-T-G-C-G-A-A-T-A A-A-C-G-C-T-T-A-T G-G-T-T-A-C-C-G-A T-G-G-A-G-A-T-T-A 4/23 B3

5 Opgave 3 / 20 Insulin bruges til behandling af mennesker med sukkersyge. Insulin kan fremstilles ved hjælp af gensplejsede gærceller. ( Sæt et X i hver linje Kulhydrat Enzym Protein DNA Insulin er et Insulin fremmer optagelsen af Gærcellerne har fået indsat gen i Gærcellers arvemateriale består af 5/23 B3

6 Opgave 4 / 20 Når man brygger øl, skal encellede gærsvampe lave gæring i store tanke. Gæringstanke til ølbrygning. (www.risebryggeri.dk) Sæt et X i hver linje skal gærcellerne bruge i gæringsprocessen bliver dannet i gæringsprocessen skal undgås i gæringsprocessen Alkohol (CH 3 CH 2 OH) Oxygen (O 2 ) Glukose (C 6 H 12 O 6 ) 6/23 B3

7 Opgave 5 / 20 Mange steder arbejder forskere med at udvikle organismer med særlige arvelige egenskaber. Sæt et X i hver linje DNA-test gensplejsning respiration symfyse kloning Når der fremstilles organismer med fuldstændig ens arvemateriale, kaldes det Når man overfører DNA-stykker til en fremmed organisme, kaldes det 7/23 B3

8 Opgave 6 / 20 (Foto: Keld Nørgaard) Understreg det rigtige svar i hver parentes. Hvis forskere vil behandle sygdom hos mennesker ved at indsætte DNA-stykker i et menneskes kropsceller, kaldes det (kloning, genterapi, kopiering, vaccination, meiose), og det kan få helbredende virkning for ( det syge menneske, det syge menneskes afkom, det syge menneskes forældre, det syge menneskes søskende, det syge menneskes barnebarn). 8/23 B3

9 Opgave 7 / 20 Hvis fremmede gener indsættes i dyre- eller planteceller, kan der laves genetisk modificerede organismer (GMO er). Hvad er baggrunden for, at der kan laves GMO er? Sæt 2 X Gener hos alle organismer har samme bestanddele. Planteceller har en cellekerne. Celler i alle organismer indeholder DNA. DNA består af to modsatte strenge. RNA er enkeltstrenget. Dyreceller har ingen cellevæg. 9/23 B3

10 Opgave 8 / 20 Hvilke af nedenstående udsagn er udtryk for en holdning, og hvilke er udtryk for rigtige eller forkerte udsagn om biologisk faktaviden? Sæt et X i hver linje Holdning Rigtig faktaviden Forkert faktaviden Kloning frembringer genetisk ens individer. Gensplejsning er en fordel for mennesker. Kloning er en smart teknologi. Genterapi kan bruges ved behandling af sygdomme. Gensplejsning bruges til kirurgiske indgreb. 10/23 B3

11 Opgave 9 / 20 Gensplejsede mikroorganismer bruges til fremstilling af antibiotika mod infektioner. Det er ikke altid, at et antibiotikum virker, da der kan være udviklet resistens. (www.najnaj.si) Hvad vil det sige, at der er udviklet resistens? Sæt et X At antibiotikum ikke bliver optaget i menneskets tarm og derfor udskilles. At et menneske er blevet modstandsdygtigt over for en bestemt type af antibiotikum. At det anvendte antibiotikum er blevet for gammelt og derfor ikke længere virker. At en bakterie, som skal bekæmpes, kan tåle den anvendte type af antibiotikum. At det benyttede antibiotikum bliver ødelagt i menneskets tarmkanal. 11/23 B3

12 Opgave 10 / 20 Kloner forekommer almindeligt i naturen. Hvilke af disse eksempler er kloner? Sæt 2 X Knolde fra samme kartoffelplante. Pollen fra et grantræ. Haletudsehanner og -hunner med samme mor og far. Celler dannet ved meiose. Enæggede tvillinger. Frø fra et vindbestøvet træ. 12/23 B3

13 Opgave 11 / 20 Et befrugtet æg fra for eksempel en ko deler sig ved almindelig celledeling (mitose) til først 2, så 4, så 8 celler. Hver celle kan blive til et nyt individ, hvis den sættes ind i en rugeko. Princippet ved mitosedeling. Hvad gælder for kalve, der er dannet på denne måde? Sæt et X Kalvene har mistet arvemateriale, da cellerne blev adskilt. Alle kalvene får ens arvemasse i cellerne og har samme køn. Der kommer forskelligt DNA i alle kalvenes cellekerner. Kalvene får overført gener for pelsfarve fra rugekøerne. Kalvene vil udvikle sig til både hanner og hunner. 13/23 B3

14 Opgave 12 / 20 Figuren viser et billede af et menneskes kromosomer fra en kropscelle. På billedet er kromosomerne ordnet parvis. (Kilde: Lisbeth Bering) Hvor stammer cellen fra? Sæt 2 X Et barn, der mangler et sæt kromosomer. En kvinde med normalt antal kromosomer. En dreng med normale kromosomer. En person med 23 par kromosomer. En mand med 22 par kromosomer. En kvinde med et ekstra kromosom. 14/23 B3

15 Opgave 13 / 20 Stamceller er celler, som endnu ikke er blevet specialiseret til for eksempel hudceller, leverceller eller muskelceller. Forskere arbejder på at udvikle metoder til at påvirke stamceller, så de udvikler sig til bestemte organceller. I hvilken sammenhæng kan det være en fordel at bruge stamceller? Sæt et X Når man vil indsætte nye gener i syge celler hos en patient. Når man skal bekæmpe resistente bakterier hos en patient. Når man hos en patient skal fjerne en kræftknude ved operation. Når man vil erstatte syge celler med raske celler hos en patient. Når man vil nedsætte blodtrykket hos en hjertepatient. 15/23 B3

16 Opgave 14 / 20 Læs følgende tekst: Der kan være risiko ved at anvende genterapi. I 1999 døde en ung mand efter genterapi i USA. Den unge mand havde ikke en livstruende sygdom, men han døde på grund af immunforsvarets reaktioner over for den virus, der blev anvendt. En anden risiko er, at gener indsættes i forkerte celler, eller at generne sætter sig forkert med det resultat, at det ønskede stof produceres i en forkert sammenhæng. Der kan også ske en for stor produktion af det stof, som de indsatte gener koder for. Hvad fortæller teksten om genterapi? Sæt 3 X Efter genterapi kan der ske en for stor produktion af protein i cellerne. En virus kom ved et uheld ind i mandens krop. Gener sættes altid præcist ind i cellens DNA. Der blev anvendt virus til at overføre et gen til den unge mand. Genterapi kan få celler til at producere for store mængder af O 2 (oxygen) i cellerne. Genterapien blev udført på bakterier, som overførtes til manden. Man kan komme til at indsætte gener i forkerte celler. 16/23 B3

17 Opgave 15 / 20 Enzymer i vaskemidler er ofte fremstillet ved hjælp af gensplejsning. Figuren viser deklarationen af et vaskemiddel. Hvad er rigtigt om enzymer? Sæt et X Enzymer virker opløsende på alle stoffer. Enzymer kan få bestemte reaktioner til at foregå hurtigere. Enzymer består af fedtstoffer og kulhydrater. Enzymer bruges som skyllemiddel. Enzymer bruges udelukkende til opbygning af stoffer. 17/23 B3

18 Opgave 16 / 20 Bioethanol, der kan bruges som erstatning for fossilt brændstof, kan fremstilles ved gæringsprocesser. (Foto: Lisbeth Bering) Hvad kan bruges til fremstilling af bioethanol-brændstof? Sæt 4 X Halm Basalt Genbrugsglas Majs Dyregødning Ståluld Sandpartikler Madaffald Øldåser 18/23 B3

19 Opgave 17 / 20 Spildevand fra for eksempel toiletter indeholder nitrogenholdige stoffer. Når spildevandet behandles på rensningsanlæg, kan nitrogen (kvælstof, N) fjernes fra vandet af nogle særlige bakterier. (Foto: Keld Nørgaard) Hvor bliver nitrogenet af? Sæt 2 X Det omdannes til varmeenergi. Det ophobes i slammet, som bundfældes. Det omdannes til CO 2, som forsvinder. Det omdannes til citronsyre og fordamper. Det nedbrydes til metangas (CH 4 ). Det udledes til atmosfæren som N 2. 19/23 B3

20 1 / 20 Opgave 18 / 20 Især økologisk landbrug bruger bakterier og bælgplanter, som for eksempel kløver, til nitrogenfiksering. Frit nitrogen fra atmosfæren bygges ind i stoffer, planter kan bruge som gødning. Kløver. (Foto: Keld Nørgaard) Sæt et X i hver linje Rigtigt Forkert Nitrogenfiksering sker gennem bladenes spalteåbninger. Det er bakterierne, som fikserer nitrogen. Der findes bakterier i planternes frø. Der findes nitrogen i luften. Bakterierne findes i knolde på bælgplanternes rødder. 20/23 B3

21 Opgave 19 / 20 Planten majs kan gensplejses, så den kan tåle bestemte sprøjtegifte. Majsmark. (fotobasen.dk) Hvilke risikofaktorer kan der være ved at dyrke sådanne gensplejsede planter? Sæt 3 X Majsen kan få et større indhold af mitokondrier. Afgrødens celler kan blive mindre. Planterne kan sprede sig i den omgivende natur. Der skal tilføres mere kunstgødning til marken. De gensplejsede planter kan ikke optage næring. Pollen kan overføre egenskaber til vilde planter. Nytteinsekter kan blive påvirket negativt. 21/23 B3

22 Opgave 20 / 20 Hos en plante findes der både røde og hvide blomster. Blomstens farve styres af et genpar. Genet forekommer i to udgaver: R er dominant gen for røde blomster. r er vigende gen for hvide blomster. (www.ekvinde.dk) Hvilke kombinationer af planter kan bruges for udelukkende at få nye planter med røde blomster? Sæt 3 X Rr krydses med Rr RR krydses med RR rr krydses med rr rr krydses med RR Rr krydses med rr rr krydses med Rr RR krydses med rr 22/23 B3

23 Omsætningstabel 23/23 B3

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2012. Biologi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 B3

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2012. Biologi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 B3 Folkeskolens afgangsprøve Maj 2012 B3 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 B3 afgangsprøver maj 2012 Sæt 3 Levende organismers udvikling og livsytringer

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 Biologi - Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 Biologi - Facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 1/25 B1 Indledning Maden vi spiser De fleste af vores fødevarer kommer fra landbruget. Nogle landmænd har kun planteproduktion, mens andre også producerer grise, æg eller

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve August 2007 Biologi Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve August 2007 Biologi Facitliste Folkeskolens afgangsprøve August 2007 1/23 B5 Indledning Den danske skov Ca. 12 % af Danmarks areal er dækket af skov. Det mest almindelige skovtræ er rødgran. Det skyldes, at de danske skove er produktionsskove,

Læs mere

01 37 02 38 03 39 04 40 05 41 06 42 07 43 08 44 09 45 HIV

01 37 02 38 03 39 04 40 05 41 06 42 07 43 08 44 09 45 HIV 00 Moduler 01 Celler og liv 02 Eukaryoter 03 Prokaryoter 04 Virus 05 Celledelinger 06 Mikroorganismers vækst 07 Transport på celleniveau 08 Osmose 09 Opbygning og nedbrydning 10 Enzymer 11 Energi 12 Næringsstoffer

Læs mere

Revideret facitliste

Revideret facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2014 B1 Revideret facitliste Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 B1 Opgave 1 Fiskenes udvikling Fisk i sø, å og hav er

Læs mere

TEMA-rapport fra DMU. De gode, de onde og de grusomme bakterier. Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser

TEMA-rapport fra DMU. De gode, de onde og de grusomme bakterier. Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser TEMA-rapport fra DMU De gode, de onde og de grusomme bakterier Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser 33/2000 De gode, de onde og de grusomme bakterier Bjarne Munk Hansen Anne Winding

Læs mere

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen?

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? 1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? Dette kapitel fortæller om, cellen, kroppens byggesten hvad der sker i cellen, når kræft opstår? årsager til kræft Alle levende organismer består af celler.

Læs mere

Til denne udfordring kan du eksperimentere med forsøg 4.2 i kemilokalet. Forsøg 4.2 handler om kuliltens påvirkning af kroppens blod.

Til denne udfordring kan du eksperimentere med forsøg 4.2 i kemilokalet. Forsøg 4.2 handler om kuliltens påvirkning af kroppens blod. Gå op i røg Hvilke konsekvenser har rygning? Udfordringen Denne udfordring handler om nogle af de skader, der sker på kroppen, hvis man ryger. Du kan arbejde med, hvordan kulilten fra cigaretter påvirker

Læs mere

KULTUR & SAMFUND KROP & SUNDHED. kemi. matematik. fysik. biologi

KULTUR & SAMFUND KROP & SUNDHED. kemi. matematik. fysik. biologi KULTUR & SAMFUND KROP & kemi fysik matematik biologi 1 INDHOLD KAP 1 Hvad er alkohol? 04 KAP 2 Alkohol og kroppen 08 KAP 3 Alkohol, promille og procenter 11 KAP 4 Kræft og alkohol 15 OPGAVER KAP 1 Hvad

Læs mere

4. Udvikling af kræft

4. Udvikling af kræft 4. Udvikling af kræft otte barrierer cellerne skal over Dette kapitel fortæller hvordan en normal celle bliver til en kræftcelle hvorfor kræft sjældent opstår hvordan denne nye viden om kræft kan bruges

Læs mere

5. Celler, der deler sig

5. Celler, der deler sig 5. Celler, der deler sig Kræft er en cellecyklussygdom Dette kapitel fortæller, hvad restriktionspunktet er hvorfor kræft kaldes en cellecyklussygdom hvorfor genterapi måske bliver fremtidens behandling

Læs mere

Etik drejer sig om at sikre det gode liv

Etik drejer sig om at sikre det gode liv Etik drejer sig om at sikre det gode liv Interview i Frelsens Hærs blad "mennesker & tro" Af Bent Dahl Jensen Formanden for Det Etiske Råd, tidl. amtsborgmester Erling Tiedemann ser fremtiden på det etiske

Læs mere

Markørfrie GMO ved hjælp af rekombination

Markørfrie GMO ved hjælp af rekombination Markørfrie GMO ved hjælp af rekombination Under fremstilling af genetisk modificerede planter indsættes som regel gener, som gør planteceller modstandsdygtige overfor et antibiotikum eller et ukrudtsmiddel.

Læs mere

Gensplejsning af byg uden brug af selektionsgener

Gensplejsning af byg uden brug af selektionsgener Gensplejsning af byg uden brug af selektionsgener Genetisk modificerede planter indeholder som regel gener, som gør planten modstandsdygtig overfor enten et ukrudtsmiddel eller et antibiotikum. Disse gener,

Læs mere

Morten Tolberg Side 1 27-10-2003. BioB 3.HTX AS 2003-10-20

Morten Tolberg Side 1 27-10-2003. BioB 3.HTX AS 2003-10-20 Morten Tolberg Side 1 27-10-2003 BioB 3.HTX AS 2003-10-20 Morten Tolberg Side 2 27-10-2003 EUC Køge HTX afd. Titelblad Titel: Tema: Projektperiode: Sideantal: Fag: Hvorfor Opstår Kræft? Kræft. Til 31 oktober

Læs mere

BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER

BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER www.bloddonor.dk Hvorfor har vi blod i kroppen? Hvad laver blodet? Du tænker nok ikke ret meget over det i hverdagen, men blodet har en lang række vigtige opgaver i kroppen,

Læs mere

En naturlig udvikling? Bioteknologiske udfordringer i starten af det 21. århundrede. en særudgave af fra rådet til tinget

En naturlig udvikling? Bioteknologiske udfordringer i starten af det 21. århundrede. en særudgave af fra rådet til tinget En naturlig udvikling? > Bioteknologiske udfordringer i starten af det 21. århundrede en særudgave af fra rådet til tinget 2 Indhold Forord 4 Individuel medicin 5 Proteomics 10 Genterapi 12 Designer genes

Læs mere

Hvilken rolle spiller blodcellerne?

Hvilken rolle spiller blodcellerne? Leukæmi Indhold 2 Indledning 3 Hvad er leukæmi? 6 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 De fire overordnede former for leukæmi 10 Akut myeloid leukæmi (AML) 14 Akut lymfatisk leukæmi (ALL) 18 Kronisk myeloid

Læs mere

Proteiner, aminosyrer og kulhydrater

Proteiner, aminosyrer og kulhydrater Proteiner, aminosyrer og kulhydrater Tekst: Thomas R. Mikkelsen Figurer: Kirsten Bak Andersen 1. udgave, august 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Organiske stoffer... 4 Proteiner og aminosyrer...

Læs mere

KEMI Vigtig baggrundsviden for biologer

KEMI Vigtig baggrundsviden for biologer KEMI Vigtig baggrundsviden for biologer af Niels Roholt Århus Akademi 1994 For at forstå, hvordan en levende organisme fungerer, må man vide noget om sammensætningen af stofferne i protoplasma og de ændringer,

Læs mere

CASPER DAUGAARD DESFEUX RYSLINGE ALLÉ 34 2770 KASTRUP 1.W, NØRRE GYMNASIUM

CASPER DAUGAARD DESFEUX RYSLINGE ALLÉ 34 2770 KASTRUP 1.W, NØRRE GYMNASIUM CASPER DAUGAARD DESFEUX RYSLINGE ALLÉ 34 2770 KASTRUP 1.W, NØRRE GYMNASIUM INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...SIDE 2 - Her er du nu! INDLEDNING...SIDE 3 - Her finder du en præsentation af, hvad

Læs mere

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden "ligeglad" med, hvor

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden ligeglad med, hvor Næringsstofferne Kvælstof Kvælstof (N) er det næringsstof, der har størst betydning for udbyttet i de fleste afgrøder. Derfor er der ofret mange kræfter på at bestemme afgrødernes behov for kvælstof. Optagelse

Læs mere

Fællesfaglige øvelser

Fællesfaglige øvelser TIL APITEL 1-6 Fællesfaglige øvelser TIL APITEL 1 Fotosyntese og respiration hos vandplante Formålet er at belyse primærproducenters rolle i et økosystem ved at følge to reaktioner, der foregår i planter:

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

Det lyder enkelt, men for at forstå hvilket ærinde forskerne er ude i, er det nødvendigt med et indblik i, hvordan celler udvikles og specialiseres.

Det lyder enkelt, men for at forstå hvilket ærinde forskerne er ude i, er det nødvendigt med et indblik i, hvordan celler udvikles og specialiseres. Epigenetik Men hvad er så epigenetik? Ordet epi er af græsk oprindelse og betyder egentlig ved siden af. Genetik handler om arvelighed, og hvordan vores gener videreføres fra generation til generation.

Læs mere

HVAD SKER DER, NÅR MAN HOLDER OP MED AT RYGE?

HVAD SKER DER, NÅR MAN HOLDER OP MED AT RYGE? KAPITEL 6: HVAD SKER DER, NÅR MAN HOLDER OP MED AT RYGE? Flere og flere rygere vælger at stoppe med ryge - heldigvis for dem. Men det er ikke let, og det kan kræve stor selvdisciplin og udholdenhed at

Læs mere

Forstå dine blodprøver. Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg.

Forstå dine blodprøver. Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg. Forstå dine blodprøver Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg. Indhold 3 Velkommen 4 Forord af Susse Wold 5 Hvad er en blodprøve?

Læs mere

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning?

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning? GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk Hvilke konsekvenser har rygning? HVILKE KONSEKVENSER HAR RYGNING? I dette tema kommer du til at arbejde med

Læs mere

Om nedarvede gener, der øger kræftrisikoen

Om nedarvede gener, der øger kræftrisikoen 11. Arv og kræft Om nedarvede gener, der øger kræftrisikoen Dette kapitel fortæller, at man kan være arveligt disponeret for at udvikle kræft at nedarvede mutationer kan øge risikoen for brystkræft at

Læs mere

Alkohol. Hvad bruger man alkohol til?... 2. Hvad er alkohol... 2. Destilation... 5. Hvordan fremstilles ethanol... 6. Denaturering...

Alkohol. Hvad bruger man alkohol til?... 2. Hvad er alkohol... 2. Destilation... 5. Hvordan fremstilles ethanol... 6. Denaturering... Alkohol Indhold Hvad bruger man alkohol til?... 2 Hvad er alkohol... 2 Destilation... 5 Hvordan fremstilles ethanol... 6 Denaturering... 7 Forbrænding af ethanol... 7 Nedbrydning af ethanol og tømmermænd...

Læs mere