Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk."

Transkript

1 Valideringsperiode: December2010- Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer: IRF Prøver blev taget i 3,5 ml Li-Heparin glas fravacuette Ibrugtagningsdato September 2011 Godkendelse af validitet: (Underskrift, stempel og dato) Resumé Metodesammenligning Korrekthed Måleinterval Konklusion Der er foretaget metodesammenligning mellem Gentoftes metode (Centaur XP) og Stenos metode (Delfia). Denne viste et tilfredsstillende resultat. (Jf. bilag 2-4) Det er ikke lykkedes for os, at fremskaffe et certificeret materiale. Krav 3, pmol/l (fortynding) Resultat Ifølge leverandør: 3, pmol/l (se bilag 1) Impræcision Ekspanderet relativ kombineret standard måleusikkerhed < 10,6 % (kilde Ricos) < 21,1 % (kilde Westgard) 2,1 % [33,2 pmol/l] 3,3 % [1229 pmol/l] 13,5 % [33,2 pmol/l] 14,6 % [1229 pmol/l] V-114 Insulin Side 1 af 24

2 Indholdsfortegnelse Plan for validering... 2 Resultater... 3 Metodesammenligning... 3 Metrologisk sporbarhed... 3 Korrekthed... 3 Detektionsgrænse og måleinterval... 4 Analytisk specificitet... 4 Impræcision... 4 Præcisionsprofil... 4 Præanalytiske forhold... 4 Referenceinterval og oprindelse... 5 Registreringsoversigt... 6 Videreformidling af fundne data... 7 Dokumenthistorik... 7 Bilag 1 Advia Centaur-analysemanual Insulin, ver. K... 8 Bilag 2 Metodesammenligning Centaur XP vs. Steno Delfia Bilag 3 Metodesammenligning Centaur XP vs. Steno Delfia Bilag 4 Metodesammenligning Centaur vs Steno Delfia Bilag 5 Total impræcision lav prøve Bilag 6 Total impræcision høj prøve Bilag 7 Præcisionsprofil Bilag 8 Ekspanderet måleusikkerhed lav prøve Bilag 9 Ekspanderet måleusikkerhed høj prøve Plan for validering Centaur blev installeret på Klinisk-Biokemisk Afdeling (KBA), Gentofte Hospital den december Den december var der træning af arbejdsgruppen. Træningen bestod i: Gennemgang af apparaturets software og hardware. Udførelse af de forskellige vedligeholdelsesprocedurer. Udførelse af kalibrering. Fra den 10. december foretog arbejdsgruppen valideringsundersøgelser, disse blev udført i henhold til vejledning 0009/15 Validering ( ). V-114 Insulin Side 2 af 24

3 Resultater Metodesammenligning Plasma Insulin måling blev tidligere udført af Steno Diabetes Centerpå Delfia, hvorfor der er foretaget metodesammenligning mellem Centaur XP og Delfia. Serum fra patientprøver til bestemmelse af insulin blev fordelt i to glas. Det ene glas blev analyseret på Steno og det andet blev frosset ned til analysering på Centaur XP. 30 patientprøver blev analyseret begge steder og det var tydeligt (jf. bilag 2), at Centaur XP målte højere koncentrationer end Delfia. Sammenhængen mellem Delfia på Steno og Centaur XP på Gentofte: Centaur XP (Gentofte) = 1,4871*Delfia (Steno) - 8,3856 Ifølge leverandøren anbefales en faktor på 6,945 for at omregne insulin fra miu/l til pmol/l. Steno benytter en omregningsfaktor på 6,0. Vi har derfor omregnet vores resultater med den samme faktor og sat det ind i skemaet (jf. bilag 3). Sammenhængen mellem DElfia på Steno og Centaur XP på Gentofte bliver da: Centaur XP (Gentofte) = 1,2847 * Delfia(Steno) + 7,2445 Vores værdier ligger også her højere end Steno. Vi har derefter sat værdier <200 pmol/l, da disse er klinisk interessante, ind i skemaet med omregningsfaktor 6,945. Dette gav følgende resultat (jf bilag 4): 0,9946 * Delfia(Steno) + 16,454. Ved koncentrationer <200 pmol/l, dvs inden for referenceintervallet, måler vi næsten ens med Steno. Vores overlæge Pal Szecsi har valgt at benytte den omregningsfaktor som Siemens anbefaler på 6,945, for at omregne fra miu/l til pmol/l. Vi må blot kontrollere, at vi kan opretholde vores referenceinterval. Metrologisk sporbarhed Advia Centaur Insulin-analyse er standardiseret i forhold til Verdenssundhedsorganisationen WHOs 1st IRP 66/304 (JF Bilag 1). Korrekthed Det certificerede materiale, vi har kunnet få fat i er svært at rekonstruere og bidrager derfor med stor usikkerhed. Vores overlæge Pal Szecsi, mener ikke dette er relevant, da det er en immunologisk analyse som er meget metodespecifik. V-114 Insulin Side 3 af 24

4 Detektionsgrænse og måleinterval Ifølge leverandøren (jf. bilag 1) er måleintervallet for ufortyndet materiale 3, pmol/l. Det er muligt at fortynde materialet i forholdet 1 til 5. Hvorefter det faktiske måleinterval bliver 3, pmol/l dette lever op til det stillede krav. Analytisk specificitet Specificiteten er vurderet af Siemens (jf. bilag 1). Impræcision To patientprøver i forskellige niveauer blev analyseret 20 gange på samme reagens lot med hver 10 analyseresultater på 2 på hinanden følgende dage (jf. bilag 5+6): Patientprøve (n = 20) Patientprøve (n = 20) Middel 33,22 pmol/l 1229 pmol/l sd 0,69 pmol/l 42,78 pmol/l CV 2,1 % 3,5 % Præstationsdata ifølge Siemens: Kontrol-1 (n = 72) Kontrol-2 (n = 72) Kontrol-3 (n = 72) Middel 102 pmol/l 317 pmol/l 865 pmol/l CV 7,5 % 6,5 % 6,3 % De målte impræcisioner lever op til de stillede krav. Præcisionsprofil 7 patientprøver med koncentrationer mellem 46 pmol/l og 936 pmol/l blev analyseret 10 gange hver som dobbeltbestemmelse fra d januar Herefter blev variationskoefficienterne (CV%) beregnet den højeste CV% var 6,3 (jf. bilag 7). Præanalytiske forhold Prøvemateriale opbevares ved -20 C hvis de ikke analyseres samme dag (jf. bilag 1) Potentielt interfererende agens Lipid Bilirubin Hæmoglobin *) Proteinkoncentration Grænsekoncentration 11,4 mmol/l 342 µmol/l 99,2 µmol/l 120 g/l V-114 Insulin Side 4 af 24

5 Ekstern kvalitetssikring Klinisk-Biokemisk Afdeling deltager i eksternt kvalitetssikringsprogram Hormon B udbudt af Labquality. Der er 4 udsendelser årligt hver med prøver i 2 niveauer. Referenceinterval og oprindelse Vi har undersøgt referenceområdet ved at indsamle prøver fra 20 fastende tilsyneladende raske personer. 95 procent af værdierne fra disse personer lå i intervallet 17,7 123,9 pmol/l. Siemens har fastlagt reference interval udfra 145 fastende, tilsyneladende raske personer alle med normal hæmoglobin A1c og glukoseniveau efter 12 timers faste. 95 % af værdierne lå i intervallet 20,8-173,6 pmol/l. Vi vælger at bruge producentens referenceinterval idet refereceintervallet er metodespecifik. V-114 Insulin Side 5 af 24

6 Registreringsoversigt Resultaterne fremkommet ved Egenskab Egne forsøg Ikke relevant, derfor ikke vurderet Eksterne oplysninger (husk kilde angivelse) Oplysninger fra leverandør Dokumentation opbevares Bilagsnummer Metodesammenligning X 2-4 Metrologisk sporbarhed X 1 Måleinterval X 1 Korrekthed Ikke udført Detektionsgrænse X 1 Analytisk specificitet X 1 Linearitet X 1 Intermediær impræcision X 5-6 Præcisionsprofil X 7 Robusthed X 1 Afsmitning X Præanalytiske forhold X 1 Ekspanderet relativ kombineret standard måleusikkerhed X 8-9 Ekstern kvalitetssikring X Står i rum XD129 Referenceinterval X 1 V-114 Insulin Side 6 af 24

7 Videreformidling af fundne data Opgave Info givet til dato Ændringer i Labka (f.eks. referenceinterval, måleinterval) Ændringer i metodeblad (F.eks. referenceinterval, holdbarhed, måleusikkerhed) Dokumenthistorik Side / punkt Ændring / tilføjelse V-114 Insulin Side 7 af 24

8 Bilag 1 Advia Centaur-analysemanual Insulin, ver. K V-114 Insulin Side 8 af 24

9 V-114 Insulin Side 9 af 24

10 V-114 Insulin Side 10 af 24

11 V-114 Insulin Side 11 af 24

12 V-114 Insulin Side 12 af 24

13 V-114 Insulin Side 13 af 24

14 V-114 Insulin Side 14 af 24

15 V-114 Insulin Side 15 af 24

16 V-114 Insulin Side 16 af 24

17 Bilag 2 Metodesammenligning Centaur XP vs. Steno Delfia V-114 Insulin Side 17 af 24

18 Bilag 3 Metodesammenligning Centaur XP vs. Steno Delfia V-114 Insulin Side 18 af 24

19 Bilag 4 Metodesammenligning Centaur vs Steno Delfia V-114 Insulin Side 19 af 24

20 Bilag 5 Total impræcision lav prøve V-114 Insulin Side 20 af 24

21 Bilag 6 Total impræcision høj prøve V-114 Insulin Side 21 af 24

22 Bilag 7 Præcisionsprofil V-114 Insulin Side 22 af 24

23 Bilag 8 Ekspanderet måleusikkerhed lav prøve V-114 Insulin Side 23 af 24

24 Bilag 9 Ekspanderet måleusikkerhed høj prøve V-114 Insulin Side 24 af 24

Ny metode: Detektion af 3-epi-25-hydroxy-D3 i serum

Ny metode: Detektion af 3-epi-25-hydroxy-D3 i serum Ny metode: Detektion af 3-epi-25-hydroxy-D3 i serum Antal sider: Tegn uden mellemrum Modul 14 Bachelorprojekt 67 sider 68786 tegn Anders Blomsen Født: 10. september 1985 Klinisk vejleder: Martin Skygge

Læs mere

Validitetserklæring for Maskinel differentialtælling 17/01-5/032008. Lotte Heckmann

Validitetserklæring for Maskinel differentialtælling 17/01-5/032008. Lotte Heckmann Gentofte Hospital Klinisk-biokemisk afdeling Validitetserklæring for Maskinel differentialtælling Rapport V-066/01 2 eksemplarer Valideringsperiode: Arbejdsgruppe: Udstyr: NPU koder Ibrugtagningsdato Godkendelse

Læs mere

PROGRAMMER & MATERIALER TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN DEKS

PROGRAMMER & MATERIALER TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN DEKS PROGRAMMER & MATERIALER 2013-2014 TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN D E K S DEKS DANSK INSTITUT FOR EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN Bio-Rad Laboratories

Læs mere

1. Et teknisk problem - der også kan have juridiske konsekvenser

1. Et teknisk problem - der også kan have juridiske konsekvenser 1 1. Et teknisk problem - der også kan have juridiske konsekvenser Udgangspunktet for måling af et emnes overfladeegenskaber er den specifikation - det krav - der er angivet på tegningen, hvis der da findes

Læs mere

INDLEDNING...2 DATAMATERIALET... 2 KARAKTERISTIK AF POPULATIONEN... 4

INDLEDNING...2 DATAMATERIALET... 2 KARAKTERISTIK AF POPULATIONEN... 4 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 DATAMATERIALET... 2 KARAKTERISTIK AF OULATIONEN... 4 DELOGAVE 1...5 BEGREBSVALIDITET... 6 Differentiel item funktionsanalyser...7 Differentiel item effekt...10 Lokal

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler

MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler Forfatter:

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

KBA Fælles Dokumenthåndbog - POL 1. 1.1 - Kvalitetshåndbog, ver. 1

KBA Fælles Dokumenthåndbog - POL 1. 1.1 - Kvalitetshåndbog, ver. 1 Page 1 of 38 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Kvalitetshåndbog Niveau: Politik Dokumentbrugere: KBA Redaktør: ILM Dokumentansvarlig: Ledelse Dokumentnummer: POL 1. 1.1 Version: 1 Godkendt af:

Læs mere

Ice control Technology with 20% salt/water solution on highways, (Brug af 20 % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af

Ice control Technology with 20% salt/water solution on highways, (Brug af 20 % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af Ice control Technology with % salt/water solution on highways, (Brug af % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af civilingeniør J Kr Fonnesbech, Fyns Amt, Danmark. INDHOLDSFORTEGNELSE.

Læs mere

Excel-6: HVIS-funktionen

Excel-6: HVIS-funktionen Excel-6: HVIS-funktionen Regnearket Excel indeholder et væld af "funktioner" som kan bruges til forskellige ting indenfor f.eks. finans, statistik, logiske beregninger, beregninger med datoer og meget

Læs mere

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Sikre Beregninger Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Introduktion I denne note skal vi kigge på hvordan man kan regne på data med maksimal sikkerhed, dvs. uden at kigge på de tal

Læs mere

Kalkulation. Avance 39,34 % 136,48 Tages ligeledes fra evt. tilknyttet varekalkulation

Kalkulation. Avance 39,34 % 136,48 Tages ligeledes fra evt. tilknyttet varekalkulation Generelt Kalkulationer bygger på, at der modtages nye kostpriser fra f.eks. TUN, hvorefter der foretages en beregning af de nye salgspriser. Beregning af salgspris foregår på følgende måde: Kostpris fra

Læs mere

Social Return on Investment. Gallo Kriserådgivning

Social Return on Investment. Gallo Kriserådgivning Social Return on Investment Indhold Indledning... 3 Hvad er Social Return on Investment?... 3 Metode... 3... 4 SROI Beregning... 4 Forudsætninger... 9 Estimater... 9 Følsomhedsanalyse... 11 Øvrig værdiskabelse...

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne Februar 2015 BERETNING OM FORSKNINGSMIDLER PÅ HOSPITALERNE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion...

Læs mere

PRO-2003-7 Dokumentstyring.doc Bispebjerg Hospital 2010-04-07/ Forfatter: Ingelise Marcussen Dokumentansvarlig: Henrik Jørgensen

PRO-2003-7 Dokumentstyring.doc Bispebjerg Hospital 2010-04-07/ Forfatter: Ingelise Marcussen Dokumentansvarlig: Henrik Jørgensen DOKUMENTSTYRING Godkendt til ikrafttrædelse Dato: 2010-04-09 Godkendt udskrift nr. Underskrift: 1. INDLEDNING... 2 2. FORMÅL... 2 3. DEFINITIONER OG ANSVARSOMRÅDER... 2 4. ANVENDELSE OG FREMGANGSMÅDE...

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

10. Målsøgning. Målsøgning

10. Målsøgning. Målsøgning Målsøgning I kapitel 4 og efterfølgende kapitler er vist hvordan man ved hjælp af formler og funktioner kan finde en løsning på mange ofte særdeles komplekse beregninger. Her er det brugeren, som gennem

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

V1-processen i Region Midtjylland

V1-processen i Region Midtjylland V1-processen i Region Midtjylland 2007-2011 Regional Udvikling Miljø Udgiver Afdeling Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 7841 0000 Jord og Råstoffer Udgivelsesår 2012 Titel Redaktion Fotos

Læs mere

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen Forord Denne rapport er skrevet af projektgruppe N4-211 ved Aalborg Universitet, afdeling for datalogi. Rapporten er baseret på gruppens arbejde foretaget ved VR-Center Nord og med brug af dette centers

Læs mere

Styring via kvalitetsstandarder

Styring via kvalitetsstandarder Den 19. oktober 2004 JRA/SJO/FH Styring via kvalitetsstandarder I påtegningen til indstilling om kvalitetsstandarder foreslår Borgmesterens afdeling, at Magistratens 3. Afdeling udarbejder et oplæg til,

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT

KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del Bilag 28 Offentligt KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT SAMLET RAPPORT 10. DECEMBER 2013 Konsortiet Grontmij/Cowi ADRESSE Grontmij A/S Granskoven 8 2600

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vurdering af Motorisk-Perceptuel Udvikling (MPU-testen)

Vurdering af Motorisk-Perceptuel Udvikling (MPU-testen) Danske fysioterapeuter, Projekt Måleredskaber Vurdering af Motorisk-Perceptuel Udvikling (MPU-testen) Vurdering af Motorisk-Perceptuel Udvikling hos børn 0-7 år Vurderet af Vibeke Grandt Fysioterapeut,

Læs mere