BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJEET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJEET"

Transkript

1 Fläkt, Kjøkkenventilator, Emhætte, Liesituuletin BRUKSAVISIG BRUKSAVISIG BRUGSAVISIG KÄYTTÖOHJEET EFT 541,641,741 S

2 SERVICE S Fläkten är tillverkad i moduler så att endast små detaljer behöver bytas vid eventuell service. Ventilatoren er bygget opp av moduler slik at det kun er nødvendig å bytte små detaljer ved eventuelt behov for service. Emhætten er fremstillet i moduler, så de enkelte dele kan udskiftes ved hætter evt. service. Liesituuletin on moduulirakenteinen siten, että huollon yhteydessä pitää vaihtaa vain pieniä osia. S Fläkten kan förses med ett TVÄTTBART högeffektivt kolfilter. Ventilatoren kan utstyres med et meget effektivt, VASKBART kullfilter. Emhætten kan monteres med VASKBART højeffektivt kulfilter. Liesituulettimessa voidaan käyttää PESTÄVÄÄ korkeatehoista hiilisuodatinta. S Ytbehandlingen har skett med lösningsmedelsfri pulverlackering. Ventilatoren er overflatebehandlet med pulverlakk uten løsningsmidler. Lakeringen er foretaget med pulverlak som er fri for opløsningsmiddel. Pintakäsitelty liuotinvapaalla jauhemaalilla (polttomaalaus). 50 dba S Fläkten är 2 till 3 gånger tystare än alla andra köksfläktar. Ventilatoren er 2 til 3 ganger mer stillegående enn andre ventilatorer. Emhætten lyder 2-3 gange svagere end alle andre emhætter. Liesituuletin on 2-3 kertaa hiljaisempi kuin muut liesituulettimet. 75 W 11 W S Fläkten har lågenergilysrör på 11 W. Detta motsvarar en normal glödlampa på 75 W. Ventilatoren har lavenergi lysrør på 11 W. Lysmessig tilsvarer dette en vanlig glødelampe på 75 W. Emhætten har lavenergilysstofrør på 11 W. Dette svarer til en alm. glødetrådspære på 75 W. Liesituulettimessa on 11 W energiansäästölamppu, joka vastaa 75 W normaalia hehkulamppua. S Fabriken källsorterar: Plåt, wellpapp, trä, papper och cellplast. Fabrikken kildesorterer sitt avfall. Stål, tre, papir, papp og plast. Fabrikken sorterer affald: Metal, pap, træ, papir og plast. Tehdas kierrättää: Pellit, pakkausmateriaalin, puun, paperin ja muovin. 2

3 S Innehållsförteckning Säkerhetsinformation...4 Beskrivning av köksfläkten...5 Så här använder du din fläkt...6 Skötsel och rengöring...6 Om fläkten inte fungerar...8 Tekniska data...9 Installation Innholdsfortegnelse Sikkerhetsforskrifter Beskrivelse av ventilatoren Bruk av ventilatoren Vedlikehold og Rengjøring Dersom ventilatoren ikke fungerer Tekniske data Installasjon Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinformation Beskrivelse af emhætten Sådan benyttes emhætten Vedligeholdelse og rengøring Hvis emhætten ikke fungerer Tekniske data Installation Sisällysluettelo Turvallisuustietoa Liesituulettimen kuvaus Liesituulettimen käyttö Hoito ja puhdistus Jos liesituuletin ei toimi Tekniset tiedot Asennus

4 Sikkerhedsinformation Emhætten er beregnet til husholdningsbrug i en normal husholdning i Danmark. Den opfylder internationale sikkerhedsforskrifter og kvalitetsnormer. Samtlige sikkerhedsforskrifter kan dog ikke fuldstændig eliminere samtlige risici for ulykker. Læs derfor anvisninger, råd og advarselstekster grundigt igennem inden De installerer og anvender emhætten. Vær specielt opmærksom på tekster, som er mærket med advarselstrekant. Dette er advarselstekster for at undgå skader på personer og ting. Gem brugsanvisningen, den skal følge emhætten ved overdragelse til ny ejer. Ved anvendelse Lad aldrig komfuret være uden opsyn ved friturekogning, smeltning af fedtstof, paraffin eller andet letantændeligt. Ved eventuel brand: Sluk straks for emhætten og komfuret. OBS! Kvæl ilden med et låg. Anvend aldrig vand. Flambering må ikke foregå under emhætten. Det kan forårsage brand. Vær også opmærksom på at stegefedt kan bryde i brand. Forlad ikke en stegepande på en tændt kogezone. Emhættens fedtfilter skal rengøres regelmæssigt, for at undgå at fedt ophobes og drypper ned på en tændt kogezone og bryder i brand. Se desuden under afsnittet Vedligeholdelse og rengøring. Ved skrotning Undgå ulykker, når emhætten skal skrottes. Træk stikket ud af stikkontakten og klip ledningen af helt inde ved emhætten. Kontakt Deres kommune for oplysning om, hvor De kan komme af med emhætten. Sådan læser De brugsanvisningen De finder følgende symboler i teksten. Symbolerne er lavet for at De nemmere kan finde vej igennem instruktionerne: Sikkerhedsinformation Miljø information Ved installering og service El-installation må kun udføres af en autoriseret el-installatør eller en af producenten autoriseret person. Arbejde udført af ukyndig kan forringe produktet eller forårsage ulykke på person og/ eller ejendom. Afstanden fra emhættens underside og ned til en elektrisk kogezone skal mindst være 50 cm og til gasblus 65 cm. Pas på at ledningen ikke kommer i klemme under installationen. Emhætten er kun elektrisk frakoblet, når stikket er taget ud af stikkontakten, eller hvis sikringen er taget ud af sikringskassen. Love og bestemmelser, der foreskriver, hvordan udsugningsluften skal ledes bort, skal overholdes.udsugningsluften må for eksempel ikke ledes ind i en skorsten, der anvendes til udledning af røggasser fra forbrugsgenstande, som får energi fra andre kilder end elektricitet, f.eks. oliefyr eller brændekomfurer. 19

5 Beskrivelse af emhætten Emhætten Udblæsning 2. Motorhus 3. Fedtfilter 4. Belysning 5. Betjeningspanel Tilbehør Følgende leveres med emhætten: Monteringsmål: Mål for montering under overskab (er trykt på emballagen). Monteringssæt: 4 stk 5x30 mm skruer, 4 stk M5x30 mm skruer, 4 stk 5,3x15 mm spændskiver, 4 stk 5,3x10 mm spændskiver, 4 stk M5 mm møtrikker, 4 stk afstandstykker, 4 stk dækpropper, 2 stk ophængningskonsoller og 2 stk luftspjæld. Luftspjæld. Brugsanvisning. Følgende skal betilles ved forhandleren: Tilslutningssæt: For tilslutning til aftrækskanal er det nødvendigt med et tilslutningssæt, bestående af tilslutningsslange, 2 spændbånd og en plade for tilslutning til aftrækskanal. PC LOG LIFE kulfilter: Kulfilter skal bruges, når emhætten tilsluttes til recirkulation. For nyinstallation: PC (50 cm), (60/70 cm). For udskiftning efter ca. 3 år: PC (50 cm), (60/70 cm). Ventilationsrist: Ventilationsrist til brug ved recirkulation. PC Funktioner Der er mulighed for at anvende to systemer: Udsugning via aftræksslange (ekstra tilbehør) til aftrækskanal ud til det fri. Recirkulation gennem kulfilter (ekstra tilbehør). Tilslutningsslangen må ikke tilsluttes, til en skorsten, som anvendes til udledning af røggasser fra oliefyr, brændefyr eller lign. Anvend kulfilter. år De anvender kulfilter opsamles lugten i filteret, og den opvarmede luft blæses tilbage i køkkenet. Tips: De kan anvende kulfilter om vinteren og aftræk til det fri om sommeren. 20

6 Sådan benyttes emhætten Ventilér korrekt Emhætten fungerer bedst, når der skabes et undertryk i køkkenet. Køkkenets vinduer skal derfor være lukkede, når emhætten kører. Derimod er det en fordel at åbne et vindue i et tilstødende lokale. Vigtigt at vide Anvendes emhætten samtidig med et åbent ildsted som pejs, brændeovn eller lign., som også tager luften fra rummet, kan dette forårsage tilbagesug og røg i køkkenet. Hvis begge dele skal anvendes samtidig, er det nødvendigt at åbne et vindue i et tilstødende rum, for at sikre tilstrækkeligt med luft. Dette har ingen betydning, når emhætten er monteret med kulfilter. Betjeningspanel Anvend ikke for høj hastighed. De lave hastigheder er effektive ved normal kogning og viderestegning. De høje hastigheder anvendes ved bruning og fraftig dampudvikling. Foran på emhætten sidder hastighedsreguleringen. (se billedet). For at opnå det bedste resultat anbefaler vi anvendelse af lav hastighed under normale forhold og høj hastighed ved kraftig udvikling af os og damp. Knap for start og stop. Betjeningsknap til hastighedsregulering. Betjeningsknap til intensivsug. Intensivsuget kører i ca. 5 min. Tiden kan variere og kan ikke ændres. Hvis De ønsker at afbryde intensivsuget, inden tide er gået, trykker De blot på betjeningsknappen til intensivsug. år De anvender intensivsug, vil emhætten altid gå tilbage på den forrige indstilling, når tiden er gået. Hvis emhætten er slukket, inden De aktiverer intensiv sug, så vil emhætten slukke automatisk, når tiden er gået. De kan med fordel anvende intensivsug som efterventilering. Knap for belysning. Start emhætten nogle minutter inden de begynder at lave mad, så der dannes et undertryk i køkkenet. Afslut altid madlavningen med efterventilering i 15 min. Vedligeholdelse og rengøring Ved enhver form for vedligeholdelse eller rengøring skal emhætten gøres strømløs, enten ved at trække stikket ud af stikkontakten, eller ved at fjerne sikringen i eltavlen. Rengøring af emhættens yderside Rengør emhættens yderside med en fugtig klud og lidt håndopvaskemiddel. Benyt ikke ætsende, slibende, ridsende eller brandfarlige rengøringsmidler / redskaber. Vær opmærksom på rester fra rengøringsklude og rengøringsmidler ikke bliver siddene i emhætten efter rengøring. Rengør filteret ofte. Fedtbelægningen i filteret og i aftrækskanalen udgør en brandrisiko, hvis De glemmer at slukke for en kogezone og/eller hvis noget mad overophedes og derved bryder i brand. Rengør filteret ofte. Dette mindsker belastningen af motoren, således at emhætten suger mere effektivt. Rengøring/udskiftning af kulfilter LOG LIFE kulfilteret kan til forskel fra andre kulfiltre rengøres og reaktiveres. Ved normal brug skal filtret rengøres hver anden måned. Filteret rengøres bedst i opvaskemaskinen ved højeste varme med normalt maskinopvaskemiddel. Filtret bør vaskes separat for at undgå, at madrester sætter sig fast på filteret og senere resulterer i dårlig lugt. Kulfilteret skal tørres i ovnen, for at kullene igen bliver aktive. Tør kulfilteret ved over- undervarme, max 100 C, i 10 min. Se også instruktionen, som medfølger kulfilteret. 21

7 Rengøring af fedtfilteret Rengøring bør foretages hver eller hveranden måned. Jo renere filteret er, des bedre kan det optage fedtet. Aftag filteret på følgende måde (se billedet): 1. Tag fat om håndtaget og tryk filteret bagud. 2. Træk filteret ned i bagkant og træk det fremad. Fedtfilteret består af aluminumstråde, hvor fedtet opfanges. Filteret rengøres i varmt sæbevand eller i opvaskemaskine. Lad filteret tørre inden det sættes på plads igen. OBS! I opvaskemaskine kan filteret få en vis misfarvning. Udskiftning af lysstofrør Ved udskiftning af lysstofrøret skal der være slukket for strømtilførselen. 1. Fjern lampeglasset ved at trykke de to snaplåse fremad (se billedet). 2. Udskift lysstofrøret med et tilsvarende. For at undgå skader på lysrøret ved demontering, anbefales det at sætte en finger for enden samtidig med at der trækkes forsigtig. A

8 Hvis emhætten ikke fungerer Inden der tilkaldes service Kontroller nedenstående punkter inden der tilkaldes service. Er stikket sat i stikkontakten? Er der tændt for kontakten? Er sikringen sprunget? Er aftræksslangen korrekt monteret? Er fedtfilteret rent? Kan problemet ikke afhjælpes ved hjælp af ovenstående, kontaktes Electrolux Service A/S. Forsøg ikke selv at reparere emhætten da ukorrekt reparation kan være til fare for person og/eller ejendom. Fejl og mangler / Afhjæplningsret I det i lovgivningen pålagte omfang udbedres vederlagsfrit fejl og mangler ved dette produkt. Service indenfor reklamationsperioden udføres af vort serviceselskab Electrolux Service A/S. Se telefonnummer i afsnittet Service Omfang og bestemmelser år produktet er købt som fabriksnyt i Danmark afhjælpes fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved apparatets normale brug i privat husholdning her i landet. For Grønland og Færøerne gælder særlige bestemmelser. Såfremt Electrolux Service A/S skønner det nødvendigt, at produktet indsendes til værksted, sker indsendelse og returnering for vor regning og risiko. Afhjælpningsretten omfatter ikke Afhjælpning af fejl eller skader, der direkte eller indirekte kan tilskrives uhensigtsmæssig behandling, misbrug, fejlbetjening, forkert tilslutning eller opstilling, ændringer i produktets elektriske/mekaniske dele, fejl i forsyningsnettes elektriske installationer eller defekte sikringer. Afhjælpningsretten dækker ikke uberettiget tilkald af service. ærværende bestemmelser fratager Dem ikke adgang til at gøre et eventuelt ansvar efter købeloven gældende overfor den forhandler, hvor produktet er købt. Deres reklamation til os virker samtidig som reklamation overfor den forhandler, hvor produktet er købt. Produktansvar Dette produkt er omfattet af Lov om produktansvar. Denne lov gælder for skader på andre ting og for personskader, som skyldes fejl ved selve det installerede produkt. Forbehold Produktansvaret gælder ikke, hvis den pågældende skade skyldes et eller flere af følgende forbehold: At produktets installation ikke er udført i overensstemmelse med vor installationsanvisning. At produktet er anvendt til andet formål end beskrevet. At de i denne brugs- og installationsanvisning nævnte sikkerhedsregler ikke er blevet fulgt. At en reparation er foretaget af andre end vor autoriserede serviceorganisation. At der er brugt uoriginale reservedele. At skaden er en transportskade, som måtte være opstået ved en senere transport f.eks ved flytning eller videresalg. At skaden skyldes en form for anvendelse, som strider mod almindelig sund fornuft. Service bestilles hos Electrolux Service A/S på Telefon eller Fax Reservedele bestilles af Private hos nærmeste forhandler eller på telefon og Forhandlere bestiller på telefon år dette nummer benyttes, stilles der automatisk om til nærmeste center. 23

9 Tekniske data Modell EFT 541 EFT 641 EFT 741 Ydermål Højde 429 mm 429 mm 429 mm Bredde 499 mm 599 mm 699 mm Dybde 464 mm 464 mm 464 mm Belysning Max 11 W PL Max 11 W PL Max 11 W PL Fedtfilter 1 stk. 1 stk. 1 stk. Spænding 230 V 230 V 230 V Sikkerhedsklasse Klasse 1 Klasse 1 Klasse 1 Total indkoblet effekt 106 W 106 W 106 W Lydniveau max indst. 50 dba 50 dba 50 dba x) Er gældende når emhætten er monteret med kulfilter. 180 mm 430 mm 145 mm 20 mm Ø120 mm 6 mm 41 mm 420 mm 45 mm 464 mm 499 / 599 / 699 mm 24

10 Installation Udpakning Obs! Kontrollér at emhætten er ubeskadiget. Eventuelle transportskader fra en transport, som De ikke selv har foretaget, skal inden 1 uge anmeldes til forhandleren. Kassér emballagen på forsvarlig vis, da den kan være til fare for børn. Placering Emhætten kan placeres frithængende på væg, mellem eller i et overskab. Vær opmærksom på, at dele, der stikker ud, ikke må presse mod emhættens bagside. Det vil påvirke ventilatormotorens position, hvilket kan medføre støj. Afstanden fra emhættens underside og ned til en elektrisk kogezone skal mindst være 50 cm og til gasblus 65 cm (se billedet). Min 50 cm Min 65 cm El-tilslutning Eltilslutningen skal placeres over emhætten i et overskab. Emhætten er udstyret med ledning og et jordet stik, for tilslutning til 230 V. Montering af emhætten i overskab 1. Skær et hul i skabets bund. Anvend målene, som er trykt på emballagen. 2. Hold emhætten på plads og montér skruerne (A) med afstandsstykkerne (B) påmonteret (se billedet). 3. Montér dækpropperne (C). B A C Montering af emhætten mellem overskabe 1. Montér ophængningskonsollerne (A) (se billedet). 2. Mål ud, hvor hullerne i skabens sider skal være og bor fire huller. 3. Skru emhætten fast med fire bolte (B), spændskiver (C) og møtrikker (D). D A C B 25

11 Montering af luftspjæld Gælder ikke ved recirkulation. Emhætten kan monteres med luftspjæld. Luftspjældet består af to klapper, som monters på emhættens aftræksstuds. I køkkener, hvor emhætten er den eneste form for ventilatione, bør den yderste del af klapperne klippes af. Montér udluftningsspjældet, ved at bøje klapperne, så styretapperne passer i hullerne på emhættens aftræksstuds. Vær opmærksom på at mønsteret på klapperne skal vende opad. Tryk med en kuglepen eller lignende på skærven imellem klapperne, disse skal let kunne rejse sig. Hvis ikke, så kontrollér om klapperne er sat omvendt på, eller faldet ud af det hak, som de skal fæstes i. Montering af kulfilter Gælder kun for recirkulation. Kultilteret (ekstra tilbehør) til denne emhætte er af typen LOG LIFE, og skal monteres i stedet for fedtfilteret. LOG LIFE kulfilteret fungerer som både fedtfilter og kulfilter for nedsættelse af røgudvikling. Åbningen skal være anbragt foroven og foran på skabet (mindst 100 cm²), hvor emhætten er monteret, så den rensede luft kan returnere uhindret til køkkenet. Anvend returluftspjæld PC (ekstra tilbehør) Montering af tilslutningssæt (se billedet) Træk aftræksslangen. En lang aftræksslange med mange bøjninger kan halvere emhættens effektivitet. Skær af slangen, hvis den er for lang, og undgå unødvendige bøjninger. Komplet tilslutningssæt kan købes som ekstratilbehør. Placér aftræksslangen (A) over aftræksstudsen (B), og spænd den fast med et spændebånd. Vær opmærksom på at slangen skal være så lige som muligt, og ikke forhindrer klappernes bevægelse. Slangen skal tilsluttes emhætten v.h.a. aftræksstudsen (C), som indgår i tilslutningssætet. 26

12

13

14 ABS-PCH B tecknare ab Tryckt på miljövänligt papper/trykt på miljøvennlig papir/painettu ympäristöystävälliselle peperille Electrolux HemProdukter AB LI149B Ed. 06/04 The Electrolux Group. The world s o.1 choise. The Electrolux Group is the world s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vaccum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk på knappen "Programmer" (flere gange), til kontrollampen

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 10 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND 1 INDLEDNING TILLYKKE og TAK for dit køb af dette Tempo Fitness Løbebånd! Uanset om dit mål er at vinde et løb eller blot at nyde en sundere livsstil,

Læs mere

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Quick start guide Snabbstartsguide Veiledning til hurtig oppstart Pika-aloitusopas Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Hurtig start

Læs mere

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

Hækkeklipper GT5627 HN1617

Hækkeklipper GT5627 HN1617 Hækkeklipper GT5627 HN1617 Advarsel: Læs denne brugervejledning grundigt og forstå den, før hækkeklipperen tages i brug. Hav altid denne brugervejledning ved hånden. 1 2 INDHOLD Symbolforklaring... 4 Generelle

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

EN PASNINGSVEJLEDNING www.pleoworld.com

EN PASNINGSVEJLEDNING www.pleoworld.com EN PASNINGSVEJLEDNING www.pleoworld.com VIGTIGT Brug kun Pleo i tørre indendørs omgivelser. For at undgå elektrisk stød, må hverken Pleo eller batteriladeren nedsænkes eller placeres i vand eller andre

Læs mere

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning DA IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Indholdsfortegnelse Før du bruger enheden Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...6

Læs mere

Gør-det-selv el. Tag folderen med hjem til værktøjskassen

Gør-det-selv el. Tag folderen med hjem til værktøjskassen Gør-det-selv el Tag folderen med hjem til værktøjskassen Indhold Om gør-det-selv el 3 Før du går i gang Ledningstyper, fastgørelse af ledninger 4 Stikpropper og forlængerled 7 Gør-det-selv el for begyndere

Læs mere

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet.

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet Start af apparatet Sæt stikket i stikkontakten. Lyset under betjeningspanelet eller i skabet (afhængigt af modellen) tænder ved åbning af døren. Den grønne kontrollampe

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 2014-05 DK LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211

Læs mere

Gør det elsikkert. Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre?

Gør det elsikkert. Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre? Gør det elsikkert Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre? Værktøjskassen Ophængning af lamper Udskiftning af stikkontakter Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop Tag folderen med hjem til værktøjskassen

Læs mere

hp psc1310 series all-in-one

hp psc1310 series all-in-one hp psc1310 series all-in-one brugervejledning hp psc1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Gengivelse, tilretning eller

Læs mere

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series arbejde med motorsav del 2 arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Skov & Have. Tlf. 70 26 47 70. Fax 45 87 72 25. www.husqvarna.dk Copyright

Læs mere

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper Gør det elsikkert Råd om elarbejde i hjemmet Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen Ophængning af lamper Udskiftning af stikkontakter Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop Tag folderen med hjem til

Læs mere

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger Brugsanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering for at understøtte

Læs mere

Tillykke med dit nye instrument fra Roland! Registrer dig online på www.roland.dk / www.roland.no og blive medlem af My Roland Rolands VIP klub.

Tillykke med dit nye instrument fra Roland! Registrer dig online på www.roland.dk / www.roland.no og blive medlem af My Roland Rolands VIP klub. TD-15/TD-11 (DK/NO) TD-15/TD-11 DANSK BRUGSANVISNING RSC-0971 Tillykke med dit nye instrument fra Roland! Registrer dig online på www.roland.dk / www.roland.no og blive medlem af My Roland Rolands VIP

Læs mere

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 5 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 6 Generelle henvisninger... 7 Opstil apparatet

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

Undgå brand - ansvaret er også dit

Undgå brand - ansvaret er også dit Undgå brand - ansvaret er også dit Forebyggelse er sund fornuft Når man bor i en lejlighed, er det ikke sikkert, man tænker over, at man selv har et ansvar for at undgå brand. På de følgende sider finder

Læs mere

Arbejdsmiljøet kan smages i sovsen

Arbejdsmiljøet kan smages i sovsen TEMA Storkøkken Arbejdsmiljøet kan smages i sovsen En vejledning om arbejdsmiljø i de store køkkener Ord og forkortelser Følgende definitioner og begreber bruges ofte i vejledningen: Faste arbejdspladser:

Læs mere