240P4. DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 34

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "240P4. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 34"

Transkript

1 240P4 DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 34

2 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse Notationsbeskrivelser Bortskaffelse af produkt og emballage Opsætning af skærm Installation Brug af skærm Fjern foden for at montere VESAkortet Billedoptimering SmartImage SmartContrast Philips SmartControl Premium SmartDesktop vejledning PowerSensor Opløsning og forudindstillede funktioner Strømstyring Lovmæssige oplysninger Kundeservice og garanti Philips' regler ved pixeldefekter på Kundeservice og garanti

3 1. Vigtigt 1. Vigtigt Denne elektroniske brugervejledning er beregnet til alle, der bruger Philips-skærmen. Tag den tid du behøver for at læse vejledningen, inden du bruger skærmen. Den indeholder vigtige oplysninger om bemærkninger angående brugen af din skærm. Philips garanti dækker under forudsætning af, at produktet behandles korrekt og anvendes til det tilsigtede formål i overensstemmelse med dens brugervejledning, og ved forevisning af den originale faktura eller kvittering med angivelse af købsdatoen, forhandlerens navn samt model og produktionsnummer for produktet. 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse Anvendelse af betjeningselementer, justeringer eller fremgangsmåder, der ikke er beskrevet i denne dokumentation, kan resultere i elektrisk stød, elektriske ulykker og/eller mekaniske ulykker. Læs og følg disse vejledninger, når du tilslutter og anvender din computerskærm: Betjening Hold skærmen væk fra direkte sollys, meget kraftige lyskilder såvel som andre varmekilder Længerevarende udsættelse for denne slags forhold kan medføre misfarvning og beskadigelse af skærmen. Fjern alt, der kan risikere at falde i ventilationsåbningerne eller forhindre korrekt afkøling af skærmens elektronik. Bloker ikke ventilationsåbningerne på kabinettet. Under placering af skærmen skal du sikre dig, at det er let at komme til strømstikket og stikkontakten. Hvis der slukkes for skærmen ved at fjerne strømkablet eller jævnstrømsledningen, skal du vente 6 sekunder, før du sætter strømkablet eller jævnstrømsledningen til igen for at opnå normal betjening. Brug altid et godkendt strømkabel, der er leveret af Philips. Hvis du mangler dit strømkabel, skal du kontakte dit lokale servicecenter. (Se Informationscenter for kundepleje) Udsæt ikke skærmen for kraftige vibrationer eller stød under anvendelse. Slå ikke på skærmen, og undgå at tabe den under brug eller transport. Vedligeholdelse Som en beskyttelse af skærmen skal du undgå at trykke kraftigt på LCD skærmen. Når du flytter din skærm, så tag fat om rammen for at løfte den. Løft ikke skærmen ved at sætte din hånd eller fingre på LCD skærmen. Tag stikket ud fra skærmen, hvis du ikke skal bruge den i en længere periode. Tag stikket ud at kontakten til skærmen, hvis du skal rengøre den med en let fugtet klud. Skærmen kan tørres af med en tør klud, når der er slukket for strømmen. Under alle omstændigheder, må der ikke bruges organiske opløsningsmidler til rengøring af din skærm. For at undgå risiko for elektrisk stød eller permanent beskadigelse af anlægget, må du ikke udsætte skærmen for støv, regn, vand eller miljøer med høj fugtighed. Hvis din skæm bliver våd, skal den tørres af med en tør klud så hurtigt som muligt. Hvis der kommer fremmed substans eller vand ind i skærmen, så sluk straks for strømmen og tag stikker ud. Fjern derefter den fremmede substans eller vandet, og send skærmen til servicecenteret. Skærmen må ikke bruges eller opbevares på steder, hvor den udsættes for varme, direkte sollys eller ekstrem kulde. For at opretholde den bedste ydelse af din skærm og for langvarig brug, bedes du bruge skærmen et sted, der er indenfor følgende temperatur- og fugtighedsområde. 1

4 1. Vigtigt Fugtighed: % RH Vigtige oplysninger vedrørende fastbrændinger/spøgelsesbilleder på skærmen Sørg altid for at aktivere en pauseskærm, der bevæger sig, når skærmen efterlades uden at blive anvendt. Du skal altid bruge en pauseskærm eller et andet program, der opdaterer skærmen regelmæssigt, hvis skærmen viser statisk materiale i længere perioder. Uafbrudt visning af stille eller statiske billeder over en længere periode kan forårsage, at billedet "fastbrænding" på skærmen, dvs. de såkaldte "efterbilleder" eller "spøgelsesbilleder" på din skærm. "Fastbrænding", "efterbilleder" og "spøgelsesbilleder" er velkendte fænomener inden for LCD teknologien. I de fleste tilfælde vil "fastbrænding" eller "efterbilleder" og "spøgelsesbilleder" forsvinde gradvist, efter skærmen er blevet slukket. Hvis der ikke bruges en pauseskærm eller et program, der opdaterer skærmen periodisk, kan der opstå alvorlige tilfælde af "fastbrænding" eller "efterbilleder" eller "spøgelsesbilleder", som ikke forsvinder, og som heller ikke kan repareres. Ovennævnte skader er ikke dækket af garantien. 1.2 Notationsbeskrivelser Følgende underafsnit beskriver de notationsmæssige konventioner, der benyttes i dette dokument. Bemærkninger, forholdssregler og advarsler I hele denne vejledning kan tekstafsnit være ledsaget af et ikon, og stå med fed eller kursiv skrift. Disse afsnit indeholder bemærkninger og punkter, hvor der skal udvises forsigtighed, eller advarsler. De anvendes som følger: Bemærk Dette ikon angiver vigtige oplysninger og tips, hvormed du kan gøre bedre brug af computersystemet. Forsigtig Dette ikon angiver oplysninger om, hvordan du undgår risiko for skader på hardwaren eller tab af data. Dette ikon angiver risiko for personskader, og hvordan dette undgås. Visse advarsler kan optræde i andre formater og er eventuelt ikke ledsaget af et ikon. I sådanne tilfælde er den givne udformning af advarslen lovmæssigt obligatorisk. Service Kabinettet må kun åbnes af kvalificeret servicepersonale. Hvis der er behov for et dokument til reparation eller integration, så kontakt dit lokale servicecenter. (Se kapitlet om "Kundeinformationscenter") For oplysninger om transport, se "Tekniske specifikationer". Efterlad ikke din skærm i en bil/bagagerum under direkte sollys. Bemærk Kontakt en servicetekniker, hvis skærmen ikke fungerer korrekt, eller hvis du er usikker på, hvad du skal gøre, når betjeningsinstruktionerne, der er givet i denne manual, er fulgt. 2

5 1. Vigtigt 1.3 Bortskaffelse af produkt og emballage Elskrot WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European and electronic appliances, this product may not be disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact organization that serves your household or the store at which you purchased the product. Your new monitor contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of. Taking back/recycling Information for Customers Philips establishes technically and economically viable objectives to optimize the environmental performance of the organization's product, service and activities. From the planning, design and production stages, Philips emphasizes the important of making products that can easily be recycled. At Philips, end-of-life management primarily entails participation in national take-back initiatives and recycling programs whenever possible, preferably in cooperation with competitors, which recycle all materials (products and related packaging material) in accordance with all Environmental Laws and taking back program with the contractor company. Your display is manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused. To learn more about our recycling program please visit about/sustainability/ourenvironment/ productrecyclingservices.page All redundant packing material has been omitted. We have done our utmost to make the packaging easily separable into mono materials. how to dispose of your old monitor and packing from your sales representative. 3

6 240P4 2. Opsætning af skærm 2. Opsætning af skærm 2.1 Installation Fjernelse af foden 1. forsiden nedad. Undgå, at ridse eller beskadige skærmen. Emballagens indhold 2. Indsæt basen i VESA monteringsområdet. DVI (valgfri) 4

7 2. Opsætning af skærm Tilslutning til PC 7 USB Kensington anti-tyverisikring 2 3 DVI indgang 4 Skærmport (tilbehør) 5 AC strømindgang 6 Hovedafbryder 7 USB-downstream 8 USB-upstream Tilslutning til pc 1. Tilslut ledningen ordentligt pa bagsiden af skærmen. 2. Sluk for computeren og tag netledningen ud af stikket. 3. Slut skærmens signalkabel til videostikket bag på computeren. 4. Sæt computerens og skærmens netledninger til et stik i nærheden. 5. Tænd for computeren og skærmen. Hvis skærmen viser et billede, er installationen gennemført. 5

8 2. Opsætning af skærm 2.2 Brug af skærm Beskrivelse af betjeningsknapperne Beskrivelse af OSD-visningen Hvad er OSD (On-Screen Display)? Visning på skærmen [On-Screen Display (OSD)] er en funktion på alle Philips LCD skærme. Den sætter en slutbruger i stand til at justere skærmindstillingerne, eller vælge skærmens funktioner direkte via et instruktionsvindue på skærmen. Et brugervenligt skærmvisningsinterface vises som nedenfor: 3 Language Tænder og slukker for skærmen. Sådan får du adgang til OSDmenuen. Bekræft justering i skærmmenuen. Til justering i skærmmenuen. Indstil sensorniveauet på den automatiske justering af baggrundslyset. Justerer lysstyrkeniveau. niveau. SmartImage genvejstast. Der kan vælges mellem 6 funktioner: Economy (Økonomi) og Off (Fra). 1 Grundlæggende og enkle anvisninger til kontrolknapperne I skærmmenuen ovenfor, kan du bruge markøren med, og tryk på OK knappen, til at bekræfte dit valg eller ændring. 6

9 2. Opsætning af skærm OSD-menuen Nedenstående er en generel oversigt over strukturen i OSD-displayet. Du kan anvende den som opslag, når du senere skal orientere dig i de forskellige justeringer. Main menu Power Sensor Input Picture Color Sub menu On Off VGA DVI DisplayPort(Optional) Picture Format Brightness Contrast SmartContrast Gamma OverScan Color Temperature srgb 0, 1, 2, 3, 4 Wide Screen, 4:3 0~100 0~100 Off, On 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6 Off, On 5000K, 6500K, 7500K, 8200K, 9300K, 11500K Meddelelse om opløsning Denne skærm er fremstillet til optimal ydelse på dens native opløsning, som er bruger en anden opløsning, ses følgende advarsel på skærmen: 60 Hz for best results ( ved 60 Hz for at opnå det bedste resultat). Advarslen vedrørende den naturlige opløsning kan deaktiveres under Installation i OSD (skærmmenuen). Vip Fysisk funktion 20 User Define Red: 0~100 Language OSD Settings Green: 0~100 Blue: 0~100 English, Español, Français, Deutsch, Italiano, Português, Русский, Horizontal 0~100-5 Setup Vertical Transparency OSD Time Out Auto Power LED H.Position 0~100 Off, 1, 2, 3, 4 5s, 10s, 20s, 30s, 60s 0, 1, 2, 3, 4 0~100 V.Position Phase Clock Resolution Notification Reset Information 0~100 0~100 0~100 On, Off Yes, No Drej

10 2. Opsætning af skærm Højdejustering 2.3 kortet Inden du begynder at adskille skærmens fod, skal du følge vejledningerne nedenfor for at undgå mulig beskadigelse eller personskade. 130mm 1. forsiden nedad. Undgå, at ridse eller beskadige skærmen. Drejetap 0 2. Fjern skruerne fra bagsiden af skærmen. 90 8

11 2. Opsætning af skærm Bemærk Denne skærm accepterer en 100 x 100 mm 100mm 100mm 9

12 3. Billedoptimering 3. Billedoptimering 3.1 SmartImage Hvad er dette? SmartImage er forudindstillede indstillinger, der optimerer skærmen i henhold til indholdet, og som indstiller den dynamiske lysstyrke, kontrast, farve og skarphed i realtid. Uanset om du arbejder med tekstprogrammer, ser billeder eller ser video, så giver Philips SmartImage den optimale skærmydelse. Hvorfor behøver jeg det? Du ønsker en skærm, som giver det bedste billede for alle typer indhold. For at øge skærmoplevelsen, indstiller SmartImage-softwaret dynamisk lysstyrke, kontrast, farve og skarphed i realtid. (Strømbesparende) og Off (Fra). 3. SmartImage ses på skærmen i fem sekunder, men du kan også trykke på OK for at bekræfte det. 4. Når SmartImage er aktiveret, deaktiveres foran på skærmen. Udover at bruge til at rulle ned med, kan du også trykke på for at vælge og derefter trykke på OK for at bekræfte valget og derefter igen lukke SmartImage OSD. (Spil), Economy (Økonomi) og Off (Fra). Hvordan virker det? SmartImage er en eksklusiv, førende Philipsteknologi, som analyserer indholdet på skærmen. Ud fra det valgte scenarie forbedrer SmartImage dynamiske billeders og videoers kontrast, farvemæthed og skarphed for at forbedre det viste billede - alt i realtid og blot med et tryk på en knap. Hvordan aktiveres SmartImage? 1. Tryk på for at starte SmartImage på skærmen. 2. Fortsæt med at trykke på for at skifte Forbedrer teksten og dæmper lysstyrken for, at øge læsbarheden og nedsætte anstrengelsen af øjnene. Denne funktion øger læsbarheden og produktiviteten, når der arbejdes med regneark, PDF filer, skannede artikler og andre generelle kontorprogrammer. Denne funktion kombinerer farvemætheden, den dynamiske kontrast og skarphed for at vise billeder og lignende klart og i levende farver - alt uden synlige fejl på det skannet billede og blegnede farver. Viser hver detalje i videoernes mørkere områder med øget luminans, dyb farvemæthed, dynamisk kontrast og ekstra skarphed, og uden 10

13 3. Billedoptimering farveudvaskning i de lysere områder hvilket giver dynamiske, naturlige værdier med henblik på den ultimative videovisning Aktivér overdrive-kredsløbet for at få den bedste reaktionstid, reducere skæve kanter på genstande, der bevæger sig hurtigt på skærmen, forbedre kontrastforholdet mellem lyse og mørke områder. Denne funktion giver brugeren den bedste spilleoplevelse. Med denne funktion indstilles lysstyrken og kontrasten, ligesom baggrundslyset finjusteres for at opnå det rette billede til hverdagens kontorprogrammer. Med nedsat strømforbrug. Ingen optimering med SmartImage 3.2 SmartContrast Hvad er dette? Unik teknologi, der dynamisk analyserer det viste indhold, og automatisk optimerer skærmens kontrastforhold til maksimal visuel klarhed. Den øger baggrundsbelysningen og giver et klarere, friskere og lysere billede eller dæmper baggrundsbelysningen med henblik på en tydelig visning af billeder på en mørk baggrund. Hvorfor behøver jeg det? Du ønsker den allerbedste visuelle klarhed og visning på enhvert indhold. SmartContrast styrer den dynamiske kontrast og indstiller baggrundslyset, så det giver klare, friske og lyse spilog videobilleder, samt viser en tydelig, læsbar tekst ved kontorarbejde. Ved at nedsætte skærmens strømforbrug, sparer du energiomkostninger og forlænger skærmens levetid. Hvordan virker det? Når du aktiverer SmartContrast, analyseres det viste indhold i realtid, og farver og baggrundslysets intensitet indstilles. Denne funktion forbedrer den dynamiske kontrast og giver således en bedre underholdningsoplevelse, når du ser videoer eller spiller spil. 3.3 Philips SmartControl Premium Det nye SmartControl Premium-software fra Phillips giver dig mulighed for at kontrollere Komplicerede justeringer hører fortiden til. Dette brugervenlige software guider dig osv. Dette iøjefaldende, ikon-baseret software er udstyret med den seneste teknologi i algoritmer for hurtig behandling og reaktion, og er tilmed Windows 7 kompatibel, og klar til at forbedre din oplevelse med Philips-skærme! Installation Følg instruktionen og fuldfør installationen. Du kan starte, når installationen er fuldført. Hvis du vil begynde senere, kan du klikke på genvejen på skrivebordet eller på værktøjslinjen. Opstartsguide Efter installation af SmartControl Premium starter guiden automatisk, når du åbner programmet første gang. indstillingen af skærmen. Du kan også gå til Plug-in menuen, for at starte guiden på et senere tidspunkt. 11

14 3. Billedoptimering I Standard-vinduet kan du indstille flere funktioner uden brug af guiden. Start med Standard-vinduet Med Adjust (Indstillingsmenuen) kan du indstille Brightness (Lysstyrken), Contrast (Kontrast), og Resolution (Opløsning). Udfør indstillingen ved at følge instruktionerne. Installationen kan annulleres med Cancel (Annuller). Color menu (Farvemenu) Med Color (Farvemenuen) kan du (Skærmgamma), Calibration (Kalibrering), SmartImage og SmartKolor. Udfør indstillingen ved at følge instruktionerne. Se nedenstående oversigt med undermenupunkter baseret på din indtastning. Eksempel på Color Calibration (Farvekalibrering). 12

15 3. Billedoptimering 1. "Show Me" (Vis Mig) starter vejledningen til farvekalibrering. 2. "Start" starter en 6-trins farvekalibreringssekvens. 3. efter-billederne. 4. For at vende tilbage til Color (Farve) vinduet, skal du klikke på. 5. Enable color calibration (Aktiver farvekalibrering) - der som standard er aktiveret. Hvis markeringen er fjernet, kan du ikke udføre View (Hurtigvisning) knapperne er gråtonede. 6. Der skal være patentoplysninger på kalibreringsskærmen. 13

16 3. Billedoptimering Første Color Calibration (Farvekalibrering)- skærm Eco Power (Strømbesparingsmenuen) Previous (Foregående) knappen er deaktiveret, indtil du går videre til den anden farveskærm. Next (Næste) går til efterfølgende mål (seks mål). Til sidst gå til File > Presets (Fil > Forvalg) vinduet. Cancel (Annuller) lukker UI og vender tilbage til Plug-in siden. SmartImage indstillingerne, så der opnås en bedre skærmindstilling baseret på indholdet. Options menu (Indstillinger) - er kun aktiv, når Preferences (Indstillinger) er valgt i Funktioner-rullemenuen. På en ikke-understøttet skærm med DDC/Ci er kun Help (Hjælp) og Options (Funktioner) til rådighed. Når der indstilles på Entertainment (Underholdning), aktiveres SmartContrast og SmartResponse. Viser nuværende, foretrukne indstillinger. Funktionen aktiveres ved at afmærke feltet. Afmærkningsfeltet er en flip-flop. Enable Context (Aktiver Indhold) menuen er som standard afmærket (Til) på skrivebordet. Menu Enable Context (Menuen aktivér kontekst) viser valgmulighederne i SmartControl Premium på Select Preset (Vælg Forvalg) og Tune Display (Indstil 14

17 3. Billedoptimering Display) i genvejmenuen ved at højreklikke på skrivebordet. Disabled (Deaktiveret) fjerner SmartControl Premium fra genvejsmenuen. Enable Task Tray (Aktiver Jobbakke) menuen er som standard afmærket (Til) på skrivebordet. Menuen Aktiver Indhold gør, at systembakkens ikon til SmartControl Premium vises. Et højreklik på jobbakke-ikonen viser menufunktionerne for Help (Hjælp) og Technical Support (Teknisk Support). Tjek efter opdateringer, Om og Afslut. Når Enable Task Tray (Aktiver Jobbakke) menuen er deaktiveret, viser jobbakke-ikonen kun Exit (Afslut). Run at Startup (Kør ved opstart) er som standard afmærket (Til). Når den er deaktiveret, starter SmartControl Premium ikke ved opstart og ikonet vises ikke i systembakken. SmartControl Premium kan kun startes fra genvejen på skrivebordet eller fra programfilen. Intet forvalg, som er indstillet til at køre ved opstart, indlæses når denne boks ikke er afmærket (er deaktiveret). Aktivér gennemsigtighedstilstand (Windows 7, Vista, XP). Standard er 0% uigennemsigtighed. - er kun aktiv, når Audio (Lyd) er valgt i Options (Funktioner) rullemenuen. - er kun aktiv, når Input (Indgang) er valgt i Options (Funktioner) rullemenuen. På en ikkeunderstøttet skærm med DDC/Ci er kun Help (Hjælp) og Options (Funktioner) til rådighed. Alle andre faneblade i SmartControl Premium er ikke til rådighed. På en ikke-understøttet skærm med DDC/Ci er kun Help (Hjælp) og Options (Funktioner) til rådighed. Vis Source (Kilde) instruktionsvinduet og nuværende indgangskildeindstillinger. På enkeltindgangsskærme ses dette vindue ikke. 15

18 3. Billedoptimering - Anti-tyveri-vinduet er kun aktiv, når Theft Deterence (Anti-tyveri) funktionen er valgt i Plug-in-rullemenuen. Help menu (Hjælp) - er kun aktiv, når User Manual (Brugervejledning) er valgt i Help (Hjælp) rullemenuen. På en ikke-understøttet skærm med DDC/Ci er kun Help (Hjælp) og Options (Funktioner) til rådighed. For at aktivere Theft Deterence (Anti-tyveri), skal du klikke på -knappen, hvorefter følgende skærm vises: Der kan kun indtastes en PIN-kode på fire til ni cifre. Når PIN-koden er indtastet, leder Accept knappen brugeren til pop-op dialogboksen på følgende side. Minimum antal minutter er fem. Pilen står som standard på 5. Kræver ikke, at skærmen forbindes til en anden vært for at gå i Theft Deterrence (Anti-tyveri) funktionen. Når der er oprettet en PIN-kode, indikerer Theft Deterrence (Anti-tyveri) vinduet, at Theft Deterrence (Anti-tyveri) er aktiveret, hvorefter en PIN-Options (PIN-kode) funktionsknap kan ses: - er kun aktiv, når Version (Version) er valgt i Help (Hjælp) rullemenuen. På en ikke-understøttet skærm med DDC/Ci er kun Help (Hjælp) og Options (Funktioner) til rådighed. Theft Deterrence (Anti-tyver) aktiveret kan ses. Deaktiver Theft Deterrence (Anti-tyveri) funktionen åbner i et vindue på næste side. PIN-Options (PIN-kode) funktionsknappen virker kun, når brugeren har oprettet en PIN-kode. Knappen åbnes i et sikkert PINkode websted. 16

19 3. Billedoptimering Context Sensitive Menu (Indholdssensitiv menuen) Context Sensitive Menu (Indholdssensitiv menuen) er som standard aktiveret. Hvis Enable Context Menu (Aktiver Indholdssensitiv menuen) er afmærket i Options > Preferences (Funktioner > Indstillinger) vinduet, ses menuen. - når valgt, ses About (Om) skærmen. herefter vises en hierakisk menu med gemte forvalg, der straks kan bruges. En afkrydsning viser det nuværende valgte forvalg. Factory Preset (Fabriksindstillinger) kan også hentes i rullemenuen. - åbner kontrolpanelet til SmartControl Premium. - kontroller de aktuelle indstillinger: Off (Fra), Office (Kontor), Photo (Foto), Movie (Film), Text (Tekst), Jobbakke menu aktiveret Menuen i systembakken kan ses ved at højreklikke på SmartControl Premium-ikonet i systembakken. Et venstreklik starter programmet. Jobbakken har fem punkter: - adgang til brugervejledningsfilen: Åbner Brugervejledningen med standard browservinduet. - Viser siden med teknisk support. - leder brugeren til PDI Landing og tjekker brugerens version i forhold til den nyeste version. - Viser detaljerede referenceoplysninger: Produktversion, udgivelsesinformation og produktnavn. - Luk SmartControl Premium. Hvis du vil køre SmartControl Premium igen, skal du enten vælge SmartControl Premium i Program (Programmenuen,) dobbeltklikke på skrivebordet eller genstarte systemet. Jobbakke menu deaktiveret Når Jobbakke er deaktiveret i indstillingermappen, er kun Exit (Afslut) valgmuligheden til rådighed. Hvis du helt vil fjerne SmartControl Premium fra systembakken, skal du deaktivere Run at Startup (Kør ved opstart) i Options > Preferences (Muligheder > Indstillinger). Bemærk Alle billederne i dette afsnit er kun til referenece. SmartControl-softwareversionen kan ændres uden varsel. Kontroller venligst den com/dtune/phl/enu/index, for at downloade den seneste version af SmartControl softwaret. 17

20 3. Billedoptimering 3.4 SmartDesktop vejledning SmartDesktop SmartDesktop er en del af SmartControl Premium. Installér SmartControl Premium og vælg SmartDesktop under Options (Indstillinger). vinduet og musemarkøren er inden i området, fremhæves dette område. Bemærk Hvis områdets yderkant ikke er synlig når du trækker vinduet, er indstillingen "Show windows contents while dragging" (Vis indhold i vindue, mens der trækkes) deaktiveret. Sådan aktiveres indstillingen: Afkrydsning af Align to partition (Tilpas til afsnit) vil aktivere automatisk tilpasning af vinduet når det trækkes til det definerede afsnit. Vælg det ønskede afsnit ved at klikke på ikonet. Afsnittet anvendes på skrivebordet og ikonet fremhæves. Identify (Identificer) giver mulighed for hurtigt at vises gitret. 1. Klik på System i Control Panel (Kontrolpanelet). 2. Klik på Advanced system settings (Avancerede systemindstillinger) (i Vista sidelinje). 3. I afsnittet Performance (Ydelse), klik på Settings (Indstillinger). 4. Afkryds "Show windows contents while dragging" (Vis indhold i vindue, mens der trækkes), og klik på OK. Control Panel (Kontrolpanel) > Personalization (Personlige indstillinger) > Windows Color and Appearance (Vinduesfarve og -udseende) > klik på "Open Classic appearance properties for more color options" (Åbn klassisk visning for "Effects" (Effekter) > afkryds "Show window contents while dragging" (Vis indhold i vindue, mens der trækkes). Display Properties (Egenskaber for skærm) > Appearance (Udseende) > Effects... (Effekter...) > Afkryds "Show window contents while dragging" (Vis indhold i vindue, mens der trækkes). Træk og slip vinduer Tilpas til afsnit, kan du trække et vindue ind i området, hvorefter det tilpasses automatisk. Når Ingen anden alternativ sti er tilgængelig. 18

21 3. Billedoptimering Valgmuligheder i titellinjen Desktop partition (Deling af skrivebordet) kan åbnes fra titellinjen i et aktivt vindue. Det giver en hurtig og nem måde at styre skrivebordet på, såvel som en metode til at sende et vindue til et afsnit på, uden brug af træk og slip. Flyt markøren over på det aktive vindues titellinje, for at få adgang til rullemenuen. Højreklik-menuen Højreklik på ikonet til Desktop partition (Deling af skrivebordet) for at vise rullemenuen. Viser gitret for det aktuelle afsnit. Aktiverer/deaktiverer den automatiske tilpasningsfunktion ved brug af træk og slip. Lukker Desktop partition (Deling af skrivebordet) og Display Tune (Indstil Display). Du kan genstarte Display Tune (Indstil Display) fra Start (Startmenuen) eller via genvejen på skrivebordet. Venstreklik-menuen Venstreklik på ikonet til Desktop partition (Deling af skrivebordet) for hurtigt at sende det aktive vindue til et afsnit uden brug af træk og slip. Når du slipper med musen, sendes vinduet til det fremhævede afsnit. I visse tilfælde har du muligvis sent flere vinduer til det samme afsnit. Find Window (Find vinduer) viser alle åbne vinduer, og ligger det valgte vindue øverst. Desktop partition (Deling af skrivebordet) viser den aktuelle valgte deling, og giver brugeren mulighed for hurtigt at skifte til en af delingerne, som er vist i rullemenuen. Højreklik i systembakken funktioner, som er understøttet af titellinjen (med undtagelse af at sende et vindue til et afsnit). Bemærk Hvis der er tilsluttet mere end én skærm, kan du vælge målskærmen for at skifte afsnittet. Det fremhævede ikon repræsenterer det aktive afsnit. 19

22 3. Billedoptimering I visse tilfælde har du muligvis sent flere vinduer til det samme afsnit. Find Window (Find vinduer) viser alle åbne vinduer, og ligger det valgte vindue øverst. Desktop partition (Deling af skrivebordet) viser den aktuelle valgte deling, og giver brugeren mulighed for hurtigt at skifte til en af delingerne, som er vist i rullemenuen. Viser gitret for det aktuelle afsnit. Aktiverer/deaktiverer den automatiske tilpasningsfunktion ved brug af træk og slip. 20

23 3. Billedoptimering Navn Beskrivelse Billede Full Desktop Anvender alle indstillinger på hele skrivebordet. (Hele skrivebordet) Vertical (Lodret) Vurderer skærmopløsningen og opdeler skærmen i to lige store, lodrette områder. Horizontal (Horisontal) Vurderer skærmopløsningen og opdeler skærmen i to lige store, vandrette områder. Vertical Triple (Lodret tredobbelt) Vurderer skærmopløsningen og opdeler skærmen i tre lige store, lodrette områder. 3 vandrette bundafsnit. På 270 afsnit, 3 vandret topafsnit, 2 vandrette midterafsnit, 1 vandrette bundafsnit. Vertical Split Left (Lodret opdeling, venstre) Vertical Split Right (Lodret opdeling, højre) Vurderer skærmopløsningen og opdeler skærmen i to lodrette områder, venstre side er et enkelt område, højre side er opdelt i to lige store områder. afsnit, 1 på bundafsnittet og 2 og 3 øverst. Vurderer skærmopløsningen og opdeler skærmen i to lodrette områder, højre side er et enkelt område, venstre side er opdelt i to lige store områder. afsnit, 3 på topafsnittet og 1 og 2 nederst. 21

24 3. Billedoptimering Navn Beskrivelse Billede Horizontal Split Top (Vandret opdeling, top) Horizontal Split Bottom (Vandret opdeling, bund) Even Split (Lige opdeling) Vurderer skærmopløsningen og opdeler skærmen vandret i to lige store områder. Topregionen er enkelt, og bundregionen er opdelt i to lige store områder venstre side, lodret. På 270 partition 1 i venstre side, lodret partition 2 og 3 i højre side, lodret. Vurderer skærmopløsningen og opdeler skærmen vandret i to lige store områder. Bundregionen er enkelt, partition 1 og 2 i højre side, lodret partition 3 i venstre side, lodret. På 270 partition 1 og 2 i venstre side, lodret partition 3 i højre side, lodret. lige store områder. 22

25 4. PowerSensor 4. PowerSensor Hvordan virker det? PowerSensor udsender og modtager harmløse infrarøde signaler, så den kan finde brugerens tilstedeværelse. Når brugeren er foran skærmen, bruges de indstillinger, som brugeren selv har sat, f.eks. lysstyrken, kontrasten, farver osv. Antages det for eksempel, at skærmen var sat til 100% i lysstyrke, og brugeren forlader hans/hendes sæde og ikke længere sidder foran computeren, så reducere skærmen automatisk strømforbruget til 80%. bedes du skrue op for signalstyrken, hvis du har sort eller mørkt tøj på. Du kan altid vende tilbage til standardindstillingen (indstilling 3) Genvejstast Landskab/portræt funktion Sensor-afstand Bruger sidder foran skærmen Bruger ikke til stede Watt Watt Ovenstående illustrationer vises udelukkende som reference Strømforbruget, som er vist ovenfor, er udelukkende til reference. Indstilling Standard indstillinger På standardindstillingen (indstilling 3), er af en bruger, hvis han/hun er mellem 30cm og 100cm (12 og 40 tommer) fra skærmen, og indenfor 5 grader til venstre eller højre fra skærmen. Brugerdefinerede indstillinger Hvis du ønsker at være et sted udenfor det ovennævnte området, skal du vælge en højere signalstyrke, for at opnå en optimal detekteringseffekt: Jo højere indstillingen er sat til, jo stærkere er detekteringssignalet. For at opnå en maksimal effektivitet og ordentlig detektering med PowerSensor, bedes du sidde direkte foran skærmen. Hvis du vælger at sidde mere 100cm eller 40 tommer væk fra skærmen, skal du bruge det maksimale detekteringssignal, som har en afstand på op til 120 cm eller 47 tommer. (indstilling 4) Da mørkt tøj her en tendens til at absorbere infrarøde signaler, selv hvis brugeren sidder indenfor 100 cm eller 40 tommer af skærmen, Sådan justere du indstillingerne Hvis PowerSensor ikke virker ordentligt indenfor eller udenfor standardområdet, finindstiller du detekteringen på følgende måde: Tryk på PowerSensor-genvejstasten Herefter kan du se standardindstillingen '3' på justeringslinjen. Stil PowerSensor-detekteringen på 4 og tryk på OK. Test den nye opsætning, for at se om PowerSensor finder dig ordentligt i din nuværende placering. PowerSensor virker kun når skærmen er i vandret position. Hvis PowerSensor er tændt, og skærmen sættes i lodret position Og skærmen tænder automatisk igen, når skærmen sættes til vandret position. Bemærk En manuelt indstillet PowerSensor vil forblive i drift, medmindre eller indtil den genindstilles, eller hvis den justeres tilbage til standardindstillingerne. Hvis du synes at PowerSensor er alt for følsom overfor nærliggende bevægelser, skal du justere til en lavere signalstyrke. 23

26 5. Tekniske specifikationer Billede/Skærm Skærmpaneltype IPS LCD Baggrundslys LED Panelstørrelse 24'' W (61cm) Billedforhold 16:10 Pixel pitch 0,270 x 0,270 mm Lysstyrke 250 cd/m² SmartContrast :1 Kontrastforhold (typ.) 1000:1 Svartid 12 ms Optimal opløsning Synsvinkel 178 (H) / 178 (V) ved C/R > 10 Skærmfarver 16,7 M Vertikal opdateringshastighed 48 Hz - 85 Hz Horisontal frekvens 30 khz - 83 khz JA Tilslutningsmuligheder Inputsignal Inputsignal Separat synk., synk. på grøn Behagelighed Brugerfunktioner OSD sprog Engelsk, fransk, tysk, spansk, italiensk, russisk, Andre funktioner Kensington-lås "Plug and Play" kompatibilitet Fod Vip -5 / +20 Drej -65/+65 Højdejustering 130mm Drejetap Strøm Tændt-tilstand 23,7W (typ.) AC AC AC Energiforbrug tilslutningsspænding tilslutningsspænding tilslutningsspænding (energistjerne 5.0 testmetode) på 100VAC, 50Hz på 115VAC, 60Hz på 230VAC, 50Hz Normal funktion (typ.) 17W 17W 17W I dvale (Standby) 0,2W (typ.) 0,2W (typ.) 0,2W (typ.) Fra(AC knap) 0W (typ.) 0W (typ.) 0W (typ.) Varmetab* AC tilslutningsspænding på 100VAC, 50Hz 24 AC tilslutningsspænding på 115VAC, 60Hz AC tilslutningsspænding på 230VAC, 50Hz Normal drift 58,02 BTU/t 58,02 BTU/t 58,02 BTU/t

27 I dvale (Standby) 0,68 BTU/t 0,68 BTU/t 0,68 BTU/t Fra(AC knap) 0 BTU/t 0 BTU/t 0 BTU/t Strømdiode Til-tilstand: Hvid, standby-/sove-tilstand: Hvid (blinker) Strømforsyning Indbygget, VAC, Hz Mål Produkt uden fod (B x H x D) 555,0 X 550,3 X 244,0 mm Produkt uden fod (B x H x D) 555,0 X 388,0 X 64,8 mm Vægt Produkt med fod Produkt uden fod 4,64 kg Produkt med emballage Driftsforhold Temperaturområde (drift) 0 C til 40 C Temperaturområde (Ikke drift) -20 C til 60 C Relativ fugtighed 20% til 80% MTBF timer Miljømæssige forhold ROHS JA EPEAT Packaging 100% genbrugelig 100% PVC BFR-fri kabinet Energistjerne JA Overholdelse og standarder Myndighedernes godkendelser Kabinet Farve Sort/Sølv Finish Struktur Bemærk 1. net for registreringsstatus i dit land for at hente den seneste version af brochuren. 25

28 5.1 Opløsning og forudindstillede funktioner Maksimal opløsning V frekv. (khzx) Opløsning L frekv. (Hz) 31,47 720x400 31,47 640x480 35,00 640x480 66,67 37,86 640x480 72,81 37,50 640x480 75,00 37,88 800x600 60,32 46,88 800x600 75,00 48, x768 60,00 60, x768 75,03 44, x x , x ,03 70,64 64, x x ,04 67,50 60,00 75, x ,00 Bemærk Bemærk venligst, at din skærm virker bedst med For at opnå den bedste billedkvalitet, bedes du venligst følge den anbefalede opløsning. 26

29 6. Strømstyring 6. Strømstyring Hvis der er installeret et skærmkort eller software på pc en, der er i overensstemmelse med VESA DPM, kan skærmen automatisk nedsætte strømforbruget, når den ikke bruges. Når input fra tastatur, mus eller anden inputenhed registreres, "vågner" skærmen automatisk igen. Nedenstående tabel viser denne automatiske energisparefunktions strømforbrug og signalering: VESA tilstand Video V synk L synk Opbrugt strøm LED Farve Aktiv TIL Ja Ja 23,7W (typ.) Hvid I dvale (Standby) FRA Nej Nej 0,2W (typ.) Hvid (blinker) Kontakt Fra FRA W (AC knap) FRA Følgende opsætning bruges til at måle skærmens strømforbrug. Kontrast: 50% Lysstyrke: 250 nits Farvetemperatur: 6500k med fuldt, hvidt mønster Bemærk Disse data kan ændres uden varsel. 27

30 7. Lovmæssige oplysninger 7. Lovmæssige oplysninger Congratulations! that the manufacture, use and social and economic responsibility. Every accredited independent test laboratory. Corporate Social Responsibility Socially responsible production - working conditions and labor law in manufacturing country Energy efficiency of product and power supply. Energy Star compliant, where applicable Environmental Management System Manufacturer must be certified according to either ISO or EMAS Minimization of Hazardous Substances Limits on cadmium, mercury, lead & hexavalent chromium including requirements for mercuryfree products, halogenated substances and hazardous flame retardants headsets) Acoustic performance protection against sound spikes (headsets) and fan noise (projectors, computers) Ergonomically designed keyboard (notebooks) Electrical Safety, minimal electro-magnetic Emissions Third Party Testing All certified product models have been tested in an independent, accredited laboratory. A detailed criteria set is available for download at where you can TCO Development, the organization behind collaboration with scientists, experts, users and manufacturers. Organizations around the them reach their sustainable IT goals. We are is headquartered in Stockholm, Sweden, with regional presence in North America and Asia. For more information, please visit ww.tcodevelopment.com Technology for you and the planet (Only for selective models) Design for Recycling Coding of plastics for easy recycling. Limit on the number of different plastics used. Product Lifetime, Product Take Back Minimum one-year product warranty. Minimum three-year availability of spare parts. Product takeback Packaging Limits on hazardous substances in product packaging. Packaging prepared for recycling Ergonomic, User-centered design Visual ergonomics in products with a display. Adjustability for user comfort (displays, 28

31 7 Lovmæssige oplysninger Lead-free Product Lead free display promotes environmentally sound recovery and disposal of waste from electrical and electronic equipment. Toxic substances like Lead has been eliminated and compliance with European community s stringent RoHs directive mandating restrictions on hazardous substances in electrical and electronic equipment have been adhered to in order to make Philips monitors safe to use throughout its life cycle. ( The EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) program evaluates computer desktops, laptops, and monitors based on 51 environmental criteria developed through an extensive stakeholder consensus process supported by US EPA. EPEAT system helps purchasers in the public and private sectors evaluate, compare and select desktop computers, notebooks and monitors based on their environmental attributes. EPEAT also provides a clear and consistent set of performance criteria for the design of products, and provides an opportunity for manufacturers to secure market recognition for efforts to reduce the environmental impact of its products. Reduce use of primary materials Reduce use of toxic materials CE Declaration of Conformity This product is in conformity with the following standards 10+A12:2011 (Safety requirement of Information Technology Equipment). EN55022:2010 (Radio Disturbance requirement of Information Technology Equipment). EN55024:2010 (Immunity requirement of Information Technology Equipment). (Limits for Harmonic Current Emission). EN :2008 (Limitation of Voltage Fluctuation and Flicker) following provisions of directives applicable. 2004/108/EC (EMC Directive). 1275/2008 Implementing Directive for Standby and Off mode power consumption) and is produced by a level. The product also comply with the following standards requirement, Analysis and compliance test methods for electronic visual displays). and Magnetic fields for Visual Display). Frequency Electric and Magnetic fields). Avoid the disposal of hazardous waste EPEAT S requirement that all registered products meet means that these products will consume less energy throughout their life. 29

32 7. Lovmæssige oplysninger Energy Star Declaration ( Partner, we have determined that this product We recommend you switch off the monitor when it is not in use for a long time. Federal Communications Commission (FCC) Notice (U.S. Only) This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Use only RF shielded cable that was supplied with the monitor when connecting this monitor to a computer device. shock hazard, do not expose this appliance to rain or excessive moisture. FCC Declaration of Conformity Declaration of Conformity for Products Marked with FCC Logo, United States Only This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Commission Federale de la Communication (FCC Declaration) Cet équipement a été testé et déclaré conforme auxlimites des appareils numériques de class B,aux termes de l'article 15 Des règles de la FCC. Ces limites sont conçues de façon à fourir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. CET appareil produit, utilise et peut émettre des hyperfréquences qui, si l'appareil n'est pas installé et utilisé selon les consignes données, peuvent causer des interférences nuisibles aux communications radio. 30

33 7 Lovmæssige oplysninger Cependant, rien ne peut garantir l'absence d'interférences dans le cadre d'une installation particulière. Si cet appareil est la cause d'interférences nuisibles pour la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être décelé en fermant l'équipement, puis en le remettant en fonction, l'utilisateur pourrait essayer de corriger la situation en prenant les mesures suivantes: Réorienter ou déplacer l antenne de réception. Augmenter la distance entre l équipement et le récepteur. Brancher l équipement sur un autre circuit que celui utilisé par le récepteur. Demander l aide du marchand ou d un technicien chevronné en radio/télévision. l'approbation des services compétents en matière de conformité est susceptible d'interdire à l'utilisateur l'usage du présent équipement. N'utiliser que des câbles RF armés pour les connections avec des ordinateurs ou périphériques. DU CANADA. EN Compliance (Czech Republic Only) Notice The equipment should draw power from a socket with an attached protection circuit (a three-prong socket). All equipment that works together (computer, monitor, printer, and so on) should have the same power supply source. The phasing conductor of the room's electrical installation should have a reserve short-circuit protection device in the form of a fuse with a nominal value no larger than 16 amperes (A). To completely switch off the equipment, the power supply cable must be removed from the power supply socket, which should be located near the equipment and easily accessible. equipment is in compliance with the protection 31

34 7. Lovmæssige oplysninger North Europe (Nordic Countries) Information Placering/Ventilation FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS. Placering/Ventilation SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NET- LEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE. Paikka/Ilmankierto SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IR- ROTTAA PISTORASIASTA. Plassering/Ventilasjon NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTIL- FØRSEL ER LETTE Å NÅ. BSMI Notice (Taiwan Only) Ergonomie Hinweis (nur Deutschland) Der von uns gelieferte Farbmonitor entspricht den in der "Verordnung über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlen" festgelegten Vorschriften. ein Aufkleber, der auf die Unbedenklichkeit der Inbetriebnahme hinweist, da die Vorschriften über die Bauart von Störstrahlern nach Anlage Damit Ihr Monitor immer den in der Zulassung geforderten Werten entspricht, ist darauf zu achten, daß 1. Reparaturen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden. 2. nur original-ersatzteile verwendet werden. 3. bei Ersatz der Bildröhre nur eine bauartgleiche eingebaut wird. Aus ergonomischen Gründen wird empfohlen, die Grundfarben Blau und Rot nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Lesbarkeit und erhöhte Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast wären die Folge). Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel nach DIN beträgt 70dB (A) oder weniger. ACHTEN, DAß NETZSTECKER UND NETZKABELANSCHLUß LEICHT 32

35 7 Lovmæssige oplysninger China RoHS The People's Republic of China released a regulation called "Management Methods for Controlling Pollution by Electronic Information Products" or commonly referred to as China RoHS. All products produced and sold for China market have to meet China RoHS request. RoHS (Pb) (Hg) (Cd) (Cr6+) (PBB) (PBDE) O O O O O O X O O O O O X O O O O O X O O O O O X O O O O O *: O: X: X RoHS 33

36 8. Kundeservice og garanti 8. Kundeservice og garanti 8.1 Philips' regler ved pixeldefekter Philips tilstræber at levere produkter af den højeste kvalitet. Vi anvender nogle af branchens mest avancerede produktionsprocesser og udfører en streng kvalitetskontrol. En gang imellem er defekte pixler eller sub-pixler på TFT-skærme dog uundgåelige. Ingen producent kan garantere, at alle paneler vil være fri for pixeldefekter, men Philips garanterer, at enhver skærm med et uacceptabelt antal defekter repareres eller udskiftes under garantien. Dette notat forklarer de de acceptable defektniveauer for hver type. For at være berettiget til reparation eller udskiftning under garantien skal antallet af pixeldefekter på en TFT -skærm overskride disse acceptable niveauer. For eksempel må højst 0,0004% af sub-pixlerne på en skærm være defekte. Desuden sætter Philips endnu højere kvalitetsnormer på visse typer eller kombinationer af pixeldefekter, der er mere generende end andre. Denne pixelpolitik gælder i hele verden. Forskellige typer pixeldefekter Pixel- og sub-pixeldefekter optræder på skærmen på forskellige måder. Der er to pixeldefekter i hver kategori. Defekte lyse prikker Defekte lyse prikker fremkommer som pixels eller underpixels, der altid lyser eller er "tændt". Det vil sige, at en lys prik er en underpixel, der fremstår på skærmbilledet, når skærmen viser et mørkt mønster. Der er følgende typer defekte lyse prikker. En tændt rød, grøn eller blå sub-pixel. sub-pixel pixler Pixler og sub-pixler En pixel eller et billedelement er sammensat af tre sub-pixler med primærfarverne rød, grøn og blå. Når mange pixler sættes sammen, kan de danne et billede. Når alle sub-pixler i en pixel lyser, fremstår de farvede sub-pixler tilsammen som enkelt hvid pixel. Hvis de alle er mørke, fremstår de tre farvede sub-pixler tilsammen som en enkelt sort pixel. Andre kombinationer af oplyste og mørke sub-pixler fremstår som enkelte pixler i andre farver. To sammenliggende tændte sub-pixler: - Rød + Blå = Lilla - Rød + Grøn = Gul - Grøn + Blå = Cyan (Lyseblå) Tre sammenliggende tændte pixler (en hvid pixel). 34

37 8 Kundeservice og garanti Bemærk En rød eller blå lys prik skal være mere end 50 procent lysere end de omkringliggende prikker, mens en grøn lys prik er 30 procent lysere end de omkringliggende prikker. Defekte mørke prikker Defekte mørke prikker (Black Dot Defects) fremkommer som pixels eller underpixels, der altid er mørke eller er "slukkede". Det vil sige, at en lys prik er en underpixel, der fremstår på skærmbilledet, når skærmen viser et mørkt mønster. Der er følgende typer defekte mørke prikker. Tætsiddende pixeldefekter Da pixel- og sub-pixeldefekter af samme type, der ligger tæt på hinanden, kan være tolerancer for tætsiddende pixeldefekter. Pixeldefekttolerancer For at være berettiget til reparation eller udskiftning på grund af pixeldefekter i garantiperioden skal en TFT-skærm i en Philips der overskrider de tolerancer, der er gengivet i følgende tabeller. BRIGHT DOT-DEFEKTER 1 tændt sub-pixel 3 2 sammenliggende tændte sub-pixler 1 3 sammenliggende tændte sub-pixler (en hvid pixel) 0 Afstand mellem to bright dot-defekter* >15mm Samlede bright dot-defekter af alle typer 3 1 mørk sub-pixel 5 eller færre 2 sammenliggende mørke sub-pixler 2 eller færre 3 sammenliggende mørke sub-pixler 0 Afstand mellem to black dot-defekter* >15mm Samlede black dot-defekter af alle typer 5 eller færre Samlede bright- eller black dot-defekter af alle typer 5 eller færre Bemærk 1. 1 eller 2 sammenliggende sub-pixel-defekter = 1 dot-defekt 2. ergonimiske krav, analyse og overensstemmelse på elektroniske visuelle skærme) 3. internationale organisation for standardisering (ISO) pr.:

38 8. Kundeservice og garanti 8.2 Kundeservice og garanti For oplysninger om garantidækning og gældende støttekrav i dit område, bedes du besøge www. philips.com/support website for details. Du kan også kontakte dit lokale Philips kundeservicecenter via nummeret nedenfor. Land Kundeservice tlf Pris Siemens I&S United Kingdom Invec Scotland Local call tariff Ireland Invec Scotland Local call tariff Spain Eatsa Spain 0,10 Finland A-novo Local call tariff France A-novo Allman Hellas Free of charge Italy A-novo 0,08 Netherlands E Care 0,10 Denmark A-novo Local call tariff Norway A-novo Local call tariff Sweden A-novo Local call tariff Poland Zolter Local call tariff Austria Siemens I&S ,07 Belgium E Care ,06 Luxembourg E Care Local call tariff Portugal Eatsa Spain Local call tariff Switzerland A-novo Local call tariff 36

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Brugervejledning Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Introduktion...3 Oversigt... 3 De grundlæggende funktioner... 4 Sådan bærer du headsettet... 4 Tilslutning af dit

Læs mere

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning SmartDock for Xperia ion Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over SmartDock...3 Opladning med SmartDock...3 Kom godt i gang...5 LiveWare -administration...5 Opgradering af LiveWare

Læs mere

Brugervejledning. Xperia P TV Dock DK21

Brugervejledning. Xperia P TV Dock DK21 Brugervejledning Xperia P TV Dock DK21 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Bagside oversigt over TV Dock...3 Kom godt i gang...4 Håndtering af LiveWare...4 Opgradering af Håndtering af LiveWare...4 Brug

Læs mere

Brugervejledning. MHL to HDMI Adapter IM750

Brugervejledning. MHL to HDMI Adapter IM750 Brugervejledning MHL to HDMI Adapter IM750 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over MHL to HDMI Adapter...3 Kom godt i gang...4 Smart Connect...4 Opgradering af Smart Connect...4 Brug af MHL to

Læs mere

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Brugervejledning Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over TV Dock...3 Kom godt i gang...4 Smart Connect...4 Opgradering af Smart Connect...4 Brug af

Læs mere

Brugervejledning. Trådløst display fra Miracast IM10

Brugervejledning. Trådløst display fra Miracast IM10 Brugervejledning Trådløst display fra Miracast IM10 Indholdsfortegnelse Brugervejledning til trådløst display fra Miracast...3 Konfiguration af trådløst display fra Miracast...4 Oversigt over hardware...4

Læs mere

Brugervejledning. Bluetooth -musikmodtager BM10

Brugervejledning. Bluetooth -musikmodtager BM10 Brugervejledning Bluetooth -musikmodtager BM10 Indholdsfortegnelse Oversigt over tilbehør...3 Grundlæggende...4 Parring og tilslutning...5 Afbrydelse og genoprettelse af forbindelse...6 Smart Connect...7

Læs mere

Brugervejledning. Quick Charger UCH10

Brugervejledning. Quick Charger UCH10 Brugervejledning Quick Charger UCH10 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Enkel opladning...3 Anvendelse af Quick Charger...4 Opladning af enheden...4 Juridisk meddelelse...5 Declaration of Conformity for

Læs mere

231B4. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 35 Fejlfinding og FAQ 40

231B4. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 35 Fejlfinding og FAQ 40 231B4 www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 35 Fejlfinding og FAQ 40 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...2

Læs mere

19S4. www.philips.com/welcome. DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 33

19S4. www.philips.com/welcome. DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 33 19S4 www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 33 39 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...2 1.3

Læs mere

231P4. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 40 Fejlfinding og FAQ 45

231P4. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 40 Fejlfinding og FAQ 45 231P4 www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 40 Fejlfinding og FAQ 45 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...2

Læs mere

SkillGuide. Brugervejledning. Dansk

SkillGuide. Brugervejledning. Dansk SkillGuide Brugervejledning Dansk SkillGuide SkillGuide er en feedback-enhed, der er designet til at give "real time" og opsummerende feedback på udførelse af HLR. www.laerdal.com Medfølgende dele SkillGuide

Læs mere

Smart Imaging Stand IPT-DS10M

Smart Imaging Stand IPT-DS10M Brugervejledning Smart Imaging Stand IPT-DS10M Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Smart Imaging-holder...3 Indledning...4 Oversigt over funktioner...4 Oversigt over hardware...4 Grundlæggende...5

Læs mere

239C4Q. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 32 Fejlfinding og FAQ 37

239C4Q. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 32 Fejlfinding og FAQ 37 239C4Q www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 32 Fejlfinding og FAQ 37 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...2

Læs mere

241S4. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 32

241S4. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 32 241S4 www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 32 37 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...2

Læs mere

Magnetic Charging Dock

Magnetic Charging Dock Brugervejledning Magnetic Charging Dock Indholdsfortegnelse Indledning...3 Enkel opladning...3 Brug af den magnetiske opladningsdock...4 Brug af fikseringerne...4 Opladning af din telefon...4 Juridiske

Læs mere

iwavit Quick Start Guide*

iwavit Quick Start Guide* * Denne manual findes også i andre sprog på www.iwavit.com / Manuals.html TM iwavit Quick Start Guide* Made for iphone 3GS, iphone 3G, iphone, ipod touch (1st and 2nd generation), og ipad Contents iwavit

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Brugervejledning. Bluetooth Keyboard BKB50

Brugervejledning. Bluetooth Keyboard BKB50 Brugervejledning Bluetooth Keyboard BKB50 Indholdsfortegnelse Grundlæggende...3 Generelt overblik...3 Tastaturoversigt...3 Opladning af tastaturet...4 Sådan tænder og slukker du...5 Introduktion...6 Konfiguration

Læs mere

Brugervejledning FJERNBETJENING RC-N

Brugervejledning FJERNBETJENING RC-N Brugervejledning FJERNBETJENING RC-N 2 Tillykke med din nye RC-N fjernbetjening. Fjernbetjeningen giver dig mulighed for at justere lydstyrken og skifte program på dine høreapparater. Før RC-N fjernbetjeningen

Læs mere

RUBY Håndhold Video Forstørrelse Brugervejledning. December 2012 440530-001 Rev A

RUBY Håndhold Video Forstørrelse Brugervejledning. December 2012 440530-001 Rev A RUBY Håndhold Video Forstørrelse Brugervejledning December 2012 440530-001 Rev A Freedom Scientific, Inc., 11800 31 st Court North, St. Petersburg, Florida 33716-1805, USA, www.freedomscientific.com. Copyright

Læs mere

273V5. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 30 Fejlfinding og FAQ 36

273V5. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 30 Fejlfinding og FAQ 36 273V5 www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 30 Fejlfinding og FAQ 36 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...2

Læs mere

Brugervejledning SOUNDGATE MIKROFON. Til brug med SoundGate 3

Brugervejledning SOUNDGATE MIKROFON. Til brug med SoundGate 3 Brugervejledning SOUNDGATE MIKROFON Til brug med SoundGate 3 Indholdsfortegnelse Generelle retningslinjer og retningslinjer for sikkerhed 6 Indledning 8 SoundGate Mikrofon oversigt 9 Sådan virker SoundGate

Læs mere

247E4. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 30 Fejlfinding og FAQ 35

247E4. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 30 Fejlfinding og FAQ 35 247E4 www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 30 Fejlfinding og FAQ 35 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...2

Læs mere

Brugervejledning. Style Cover Window SCR24

Brugervejledning. Style Cover Window SCR24 Brugervejledning Style Cover Window SCR24 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Indledning...3 Oversigt...3 Opladning...3 One-touch-opsætning...4 De grundlæggende funktioner...5 Interaktion med vinduet...5

Læs mere

Brugervejledning. Stereo Bluetooth -headset SBH20

Brugervejledning. Stereo Bluetooth -headset SBH20 Brugervejledning Stereo Bluetooth -headset SBH20 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over tilbehør...3 Grundlæggende...4 Opkald...6 Sådan hører du musik...6 Multipunktteknologi...7 Fejlfinding...7

Læs mere

274E5. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 29 Fejlfinding og FAQ 34

274E5. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 29 Fejlfinding og FAQ 34 274E5 www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 29 Fejlfinding og FAQ 34 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...2

Læs mere

Brugervejledning. Opladningsdæksel CP12

Brugervejledning. Opladningsdæksel CP12 Brugervejledning Opladningsdæksel CP12 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Enkel opladning...3 Specifikationer...3 Brug af opladningsdækslet...4 Opladning af din telefon...4 Juridiske oplysninger...6 2

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

239C4. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 33 Fejlfinding og FAQ 39

239C4. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 33 Fejlfinding og FAQ 39 239C4 www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 33 Fejlfinding og FAQ 39 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2 Pakkens indhold... 3 Installation... 3 Samling af skærm... 3 Frigørelse af skærm... 3 Indstilling af synsvinkel...

Læs mere

221S3. DK Brugervejledning 1. Kundeservice og garanti 34

221S3.  DK Brugervejledning 1. Kundeservice og garanti 34 221S3 www.philips.com/welcome DK Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 34 1 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...2 1.3

Læs mere

272P4. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 38

272P4. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 38 272P4 www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 38 44 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...2

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 221P3LPES http://da.yourpdfguides.com/dref/4214023

Din brugermanual PHILIPS 221P3LPES http://da.yourpdfguides.com/dref/4214023 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 221P3LPEB http://da.yourpdfguides.com/dref/4223868

Din brugermanual PHILIPS 221P3LPEB http://da.yourpdfguides.com/dref/4223868 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

220V4L. www.philips.com/welcome DK Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 27 Fejlfinding og FAQ 32

220V4L. www.philips.com/welcome DK Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 27 Fejlfinding og FAQ 32 220V4L www.philips.com/welcome DK Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 27 Fejlfinding og FAQ 32 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...3

Læs mere

PhotoFrame 7FF2FPAS. DA Brugervejledninger 1. Register your product and get support at

PhotoFrame 7FF2FPAS. DA Brugervejledninger 1. Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome PhotoFrame 7FF2FPAS DA Brugervejledninger 1 Indhold 1. Hvad følger med 2. Tilslut 2.1 Montér holderen 2.2 Tilslut strømadapteren 3. Opsæt

Læs mere

BRUGSANVISNING RC-DEX. Fjernbetjening til Widex tinnitusapparater

BRUGSANVISNING RC-DEX. Fjernbetjening til Widex tinnitusapparater BRUGSANVISNING RC-DEX Fjernbetjening til Widex tinnitusapparater SYMBOLER I denne brugsanvisning anvendes følgende symboler: ADVARSEL Beskeder med denne overskrift angiver bivirkninger, potentiel sikkerhedsrisiko

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Dell P " 1440 x 900 VGA (HD-15) DisplayPort 60Hz Pivot Skærm VESA 100 x 100 mm

Dell P  1440 x 900 VGA (HD-15) DisplayPort 60Hz Pivot Skærm VESA 100 x 100 mm Dell P2016 20" 1440 x 900 VGA (HD-15) DisplayPort 60Hz Pivot Skærm VESA 100 x 100 mm Beskrivelse Dell P2016 - LED monitor - 20" (19.45" viewable) - 1440 x 900 HD 720p - IPS - 250 cd/m² - 1000:1-6 ms -

Læs mere

Brugervejledning. Stereo Bluetooth Headset SBH60

Brugervejledning. Stereo Bluetooth Headset SBH60 Brugervejledning Stereo Bluetooth Headset SBH60 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over funktioner...3 Oversigt over hardware...3 Grundlæggende...5 Opladning af batteriet...5 Sådan slår du headsettet

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

USB ADAPTER WIRELESS 150N

USB ADAPTER WIRELESS 150N USB ADAPTER WIRELESS 150N 150 MBPS BRUGERHÅNDBOG NI-707518 DANSK -PAKKENS INDHOLD 4 -TEKNISKE SPECIFIKATIONER 4 -ANVENDELSESOMRÅDE 4 -INSTALLATION AF HARDWARE 5 -INSTALLATION AF SOFTWAREN 6 -SOFTWARE-HJÆLPEPROGRAM

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

TV-ADAPTER 2 INSTALLATIONS VEJLEDNING BRUGERVEJLEDNING

TV-ADAPTER 2 INSTALLATIONS VEJLEDNING BRUGERVEJLEDNING TV-ADAPTER 2 INSTALLATIONS VEJLEDNING BRUGERVEJLEDNING 2 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for sikkerhed 6 Indledning 8 Oversigt over TV-adapter 2 9 Installation 11 Sådan aktiveres TV-adapter 2 første

Læs mere

193V5. www.philips.com/welcome DK Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 26 Fejlfinding og FAQ 31

193V5. www.philips.com/welcome DK Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 26 Fejlfinding og FAQ 31 193V5 www.philips.com/welcome DK Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 26 Fejlfinding og FAQ 31 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...3

Læs mere

241P4. DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 39

241P4.  DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 39 241P4 www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 39 45 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...2

Læs mere

196V4L. www.philips.com/welcome DK Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 26 Fejlfinding og FAQ 31

196V4L. www.philips.com/welcome DK Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 26 Fejlfinding og FAQ 31 196V4L www.philips.com/welcome DK Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 26 Fejlfinding og FAQ 31 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...3

Læs mere

n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s

n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s M A N U A L N I - 7 0 7 5 4 7 D A N S K n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s Først og fremmest tak, fordi

Læs mere

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion TP200 Brugervejledning HDsx High Definition Sound Expansion TP TUBE (( ( TILSLUTNINGER 230V Kassen indeholder: 1 x TP200 højttaler 1 x Netledning 230V (2m) 1 x Bordstand 1 x Brugervejledning AUX Alle lydkilder

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Synology Remote. Brugervejledning

Synology Remote. Brugervejledning Synology Remote Brugervejledning Remote08312010 Indholdsfortegnelse 3 Velkommen 4 Overblik over Synology Remote 5 Pakkens indhold 6 Kom i gang 8 Nyd din musik med Synology Remote 11 Specifikationer for

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista.

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. 3-876-169-11 (1) Printer Driver Installationsvejledning I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. Før softwaren tages i brug Læs "ReadMe"-filen, før du tager

Læs mere

240B4. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 23 Fejlfinding og FAQ 28

240B4. www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 23 Fejlfinding og FAQ 28 240B4 www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 23 Fejlfinding og FAQ 28 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...2

Læs mere

Brugermanual. USB Pladespiller

Brugermanual. USB Pladespiller Brugermanual USB Pladespiller INDHOLD BESKRIVELSE... 4 KOM I GANG... 6 Strøm... 6 Forstærker forbindelse... 6 Afspilning af plade... 6 USB/SD afspilning og optagelse... 7 VEDLIGEHOLDELSE... 9 Skift tonearm

Læs mere

SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse

SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse Brugervejledning Instrulog A/S 440411-001 Rev. E Freedom Scientific, Inc., 11800 31 st Court North, St. Petersburg, Florida 33716-1805, USA, www.freedomscientific.com.

Læs mere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere version 8 Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- og

Læs mere

Philips LCD Monitor - elektronisk brugervejledning

Philips LCD Monitor - elektronisk brugervejledning e-manual Philips LCD Monitor - elektronisk brugervejledning file:///e /190S1 CD/190S1 CD/lcd/manual/DANISH/190S1/INDEX.HTM2009-9-21 11:14:40 Sikkerhed og fejlfinding Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse

Læs mere

Manual til AVG Antivirus

Manual til AVG Antivirus Manual til AVG Antivirus Det anbefales, at alle brugere benytter sig af et antivirus-program. Formålet med programmet er at forhindre din computer i at blive smittet med virus. Virus-inficerede computere

Læs mere

231P4. DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 39 Fejlfinding og FAQ 44

231P4.  DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 39 Fejlfinding og FAQ 44 231P4 www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 39 Fejlfinding og FAQ 44 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...2

Læs mere

PhotoFrame 7FF2FPA. DA Brugervejledninger 1. Register your product and get support at

PhotoFrame 7FF2FPA. DA Brugervejledninger 1. Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome PhotoFrame 7FF2FPA DA Brugervejledninger 1 Indhold 1. Hvad følger med 2. Tilslut 2.1 Montér holderen 2.2 Tilslut strømadapteren 3. Opsæt

Læs mere

Brugervejledning. Stereo Bluetooth Headset SBH50

Brugervejledning. Stereo Bluetooth Headset SBH50 Brugervejledning Stereo Bluetooth Headset SBH50 Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Stereo Bluetooth Headset...3 Indledning...4 Oversigt over funktioner...4 Oversigt over hardware...4 Oversigt over

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Wireless LAN PCI Card 54 Mbps for meget høje temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER.

TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER. DANSK TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER. Velkommen til en verden af Clint Asgard højttalere. Designet og udviklet med elegance og enkelhed som nøglefaktorer af den danske designer Phillip

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse

Instruktioner ved første anvendelse Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Brugervejledning. Stereo Bluetooth -headset SBH80

Brugervejledning. Stereo Bluetooth -headset SBH80 Brugervejledning Stereo Bluetooth -headset SBH80 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over funktioner...3 Oversigt over hardware...3 Grundlæggende...5 Opladning af batteriet...5 Batteristatus...5

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 221S3UCS http://da.yourpdfguides.com/dref/4280807

Din brugermanual PHILIPS 221S3UCS http://da.yourpdfguides.com/dref/4280807 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Dell UltraSharp U2417HA 24" 1920 x 1080 HDMI DisplayPort Mini DisplayPort MHL 60Hz Pivot Skærm VESA 100 x 100 mm

Dell UltraSharp U2417HA 24 1920 x 1080 HDMI DisplayPort Mini DisplayPort MHL 60Hz Pivot Skærm VESA 100 x 100 mm Dell UltraSharp U2417HA 24" 1920 x 1080 HDMI DisplayPort Mini DisplayPort MHL 60Hz Pivot Skærm VESA 100 x 100 mm Beskrivelse Dell UltraSharp U2417HA - LED monitor - 24" (23.8" viewable) - 1920 x 1080 Full

Læs mere

Sæt altid USB stikket i computeren, før du installerer softwaren. (Gælder ikke i XP) Tilslut USB adapteren til en ledig USB port på din computer

Sæt altid USB stikket i computeren, før du installerer softwaren. (Gælder ikke i XP) Tilslut USB adapteren til en ledig USB port på din computer TeamBoard Hurtig Start #1 Velkommen til TeamBoard! USB TeamBoard Hardware Installation Seriel TeamBoard Denne hurtig start guide indeholder de vigtigeste ting ang. brugen af TeamBoard. Bemærk: Sæt altid

Læs mere

Brugermanual. USB Pladespiller

Brugermanual. USB Pladespiller Brugermanual USB Pladespiller 2 INDHOLD BESKRIVELSE... 5 KOM I GANG... 6 Strøm... 6 Minimum Systemkrav... 6 USB Forbindelse Installation af software på PC... 6 Forstærker forbindelse... 7 Afspilning af

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

248C3L. DA Brugervejledning 1. Kundeservice og garanti 35

248C3L.  DA Brugervejledning 1. Kundeservice og garanti 35 248C3L www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 35 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...2 1.3

Læs mere

19S4. DA Brugervejledning 1. Kundeservice og garanti 41

19S4.  DA Brugervejledning 1. Kundeservice og garanti 41 19S4 www.philips.com/welcome DA Brugervejledning 1 Kundeservice og garanti 41 Indholdsfortegnelse 1. Vigtigt...1 1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse...1 1.2 Notationsbeskrivelser...2 1.3

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80)

Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80) Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80) Indholdsfortegnelse Installation af appen SnapBridge...2 Forbindelse af kameraet og en smartenhed... 3 Billedoverførsel og fjernstyret fotografering... 7 Fejlfinding...

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse Kapitel

Instruktioner ved første anvendelse Kapitel Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Etablering af forbindelse (3.1) 2. Installation i Windows (3.2)! 3. Test (3.2) 1 Introduktion Denne instruktionsmanual er til brugere af TRUST AMI MOUSE 140T

Læs mere

OS Update. Program. Brugervejledning. (ClassPad OS version 2.20) Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS RJA510188-4

OS Update. Program. Brugervejledning. (ClassPad OS version 2.20) Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS RJA510188-4 Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS De OS Update (ClassPad OS version 2.20) Program Brugervejledning RJA510188-4 http://world.casio.com/edu/ http://classpad.net/ Programmet OS Update Programmet OS Update

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Dansk version. Hardware-installation. Windows Vista og XP-installation. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps

Dansk version. Hardware-installation. Windows Vista og XP-installation. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Dansk version LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Udsæt ikke det trådløse LAN PCI kort 300Mbps for meget høje temperaturer. Enheden må ikke placeres i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend

Læs mere

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle Fordel Allround aftørringspapir Ideel til rengøring af glas Velegnet til håndaftørring Godkendt til kontakt med fødevarer Tork Easy Handling, emballage som er let at løfte, åbne og folde sammen, når du

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601 INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY DK Code: 577601 PUBLIKATION, DER UDGIVES AF: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2012, Olivetti Alle rettigheder forbeholdes Vi

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC)

Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC) Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installation af Podium View... 3 4. Forbind til hardware... 8 5. Begynd at

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere