Klinisk Biokemisk Afdeling, KB Diagnostisk Center P Insulin; stofk. Udgave 11. Analysevejledning P Insulin; stofk.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klinisk Biokemisk Afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center P Insulin; stofk. Udgave 11. Analysevejledning. 014-602 P Insulin; stofk."

Transkript

1 Analysevejledning P Insulin; stofk. NPU02497 Roche/Hitachi MODULAR Analytics E170 Initialer Navn Dato Udarbejdet af: KK, HIK, VT Karin Knudsen, Hanne Ilsøe Kristensen, Vivi Terslev 17. feb Sidst revideret af: TP Torben Pedersen 26. apr Gennemlæst af: Gennemlæst af: Gennemlæst af: Godkendt af: Revisionsskema Udgave Ikrafttrædelsesdato: Kapitel og afsnit: maj 2005 Referenceinterval rettet feb Ombrudt vejledning og overført til E170 Distribution: (1) Vejledningsarkiv, (2) Analyseplads Side 1 af 13

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL OG BAGGRUND ANALYSE- OG MÅLEMETODE Analyseprincip (Sandwich princip): Måleprincip KEMIKALIER OG REAGENSER Elecsys insulin reagens kit Kalibratorer Kontroller UDSTYR PRØVEMATERIALE KALIBRERING OG KVALITETSKONTROL Kalibrering Kvalitetskontrol - (Produktionskontrol/procesovervågning) Analysespecifikationer Måleområde FREMGANGSMÅDE Praktisk udførelse Beregningsmetode RESULTATVURDERING SVARAFGIVELSE MANGELLISTER REFERENCEINTERVAL NØDPROCEDURE IKKE MEDTAGET DIVERSE LITTERATUR ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNINGER BILAG Bilag 1: Application parameters Side 2 af 13

3 Bilag 2: Metodeliste Bilag 3: Kit insert insulin (kun som pdf-fil) Bilag 4: CalSet insulin (kun som pdf-fil) Side 3 af 13

4 1 FORMÅL OG BAGGRUND Insulin er det vigtigste hormon til regulering af glucosemetabolismen. Insulin har en molekylemasse på Pro-insulin dannes i pancreas i de Langerhanske øers -celler. Proinsulin består af insulin og et C-peptid. Pro-insulin spaltes af et proteolytisk enzym til insulin og C-peptid. Både insulin og C-peptid secerneres til blodet. C-peptid har ingen insulinvirkning, mens insulin er det aktive hormon. Dannelsen af insulin er først og fremmest styret af plasma-glucose-koncentrationen, og dets hovedfunktion er at kontrollere optagelsen og udnyttelsen af glucose. Insulinkoncentrationen er kraftigt reduceret ved Insulinafhængig Diabetes Mellitus (IDDM) og ved andre tilstande såsom hypopituitarisme (nedsat funktion af hypofysen). Insulinkoncentrationen er forhøjet ved Non Insulinafhængig Diabetes Mellitus (NIDDM), insulinomer og andre endokrine lidelser som Cushing syndrom og akromegali. Insulinmålinger kan bruges til at adskille IDDM og NIDDM, til at diagnostisere tilstedeværelsen af insulinomer, til at undersøge pathofysiologien ved diabetes mellitus og til at måle den tilbageblevne funktion af -cellerne. 2 ANALYSE- OG MÅLEMETODE Analyseprincip: ElectroChemiLuminescens ImmunoAssay ECLIA 2.1 Analyseprincip (Sandwich princip): 1. inkubering: Prøven inkuberes med et monoklonalt insulin-specifik biotinyleret antistof og et monoklonalt insulin-specifikt antistof mærket med et ruthenium kompleks. Herved dannes et Sandwich immunkompleks. 2. inkubering: Streptavidin-coatede mikropartikler tilsættes og sandwich immunkomplexet bindes til den faste fase (mikropartiklerne) ved reaktion mellem biotin og streptavidin. Side 4 af 13

5 2.2 Måleprincip Reaktionsblandingen aspireres til målecellen, hvor de streptavidincoatede micropartikler bindes magnetisk til overfladen af elektroden. Ubundet materiale fjernes derefter med ProCell buffer. ProCell indeholder endvidere TPA(tripropylamin), der fungerer som elektrondonor for den elektrokemiske proces. Tilslutning af spænding til elektroden inducerer en chemiluminescens reaktion hvor ruthenium exciteres og udsender lyskvanter ved 620 nm, som måles af fotomultiplikatoren. De elektriske signaler fra fotomultiplikatoren omdannes til Relative Light Units (RLU). RLU omsættes til koncentrationsenhed ved hjælp af en kalibreringskurve. 3 KEMIKALIER OG REAGENSER Reagenser skal ved fremstilling og anbrud mærkes med dato og initialer. ACN 120, kit-insert Elecsys insulin reagens kit Cat. No test. RackPack fra Roche Diagnostics Laboratories. En RackPack består af 3 reagenser (M, R1 og R2): M: Streptavidincoatede mikropartikler (gennemsigtig hætte): 6,5 ml Streptavidincoatede mikropartikler: 0,72 mg/ml bindingskapacitet: 470 ng biotin/mg mikropartikler konserveringsmiddel. R1: Anti- insulin -Ab-biotin (grå hætte): 10 ml Biotinyleret monoklonalt anti- insulin antistof (mus) 1,0 mg/l MES buffer 50 mmol/l, ph 6,0 konserveringsmiddel. R2: Anti- insulin -Ab ~ Ru(bpy) 3 2+ (sort hætte): 10 ml Monoklonalt anti- insulin antistof (mus) mærket med ruthenium complex 1,75 mg/l MES buffer 50 mmol/l, ph 6,0 konserveringsmiddel. Reagenshåndtering Reagenserne er sammensat i en klar-til-brug enhed, som ikke kan adskilles. Reagensinformationer er indeholdt i barcoden. Reagenset skal have stuetemperatur før påsætning på apparatet. Opblandes ved forsigtig cirkelbevægelser og må ALDRIG rystes eller vendes. Opbevar kittet opretstående for at sikre fuld tilgængelighed af mikropartiklerne ved den automatiske blanding før brug. OPBEVARING: ved 4 ºC. HOLDBARHED: uåbnet ved 4 ºC: indtil udløbsdato. åbnet: 12 uger ved 4 ºC. i apparatet: 8 uger. Side 5 af 13

6 3.2 Kalibratorer Kalibratorerne anvendes til justering af Roche Master-kalibreringskurve Elecsys insulin CalSet, Cat. No Roche Diagnostics Cooperation Kalibratorerne på 2 niveauer Cal1 og Cal2 er frysetørret bovin serum matrix tilsat insulin. Koncentrationsangivelse medfølger i kalibrator bar-code. Kalibratorernes standardisering, se metodeliste. Kalibrator Cal1 Cal2 Insulin arb. Stofk. ca. 35 pmol/l ca pmol/l OPBEVARING: ved 4 ºC HOLDBARHED: Se udløbsdato. Kalibratorbrugsopløsning: Tilsæt 1000 µl destilleret vand til en kalibrator af hvert niveau. Henstand 15 min. Forsigtig blanding, idet skumdannelse undgås 3 hvide CalSet vials påsættes barcode til Cal1. Anfør fremstillingsdato samt initialer. 3 sorte CalSet vials påsættes barcode til Cal2. Anfør fremstillingsdato samt initialer. Der afpipetteres 300 µl i hver af de respektive vials. OPBEVARING: 20 C HOLDBARHED: 3 mdr. 3.3 Kontroller Liquicheck Immunoassay Plus Control BIORAD niveau I, II, III Cat No 360. Præcisionskontrolmateriale fra BIORAD Laboratories Indhold: Humant serum der er testet negativ for følgende komponenter Hepatitis B, (HBV), Hepatitis C (HCV), HIV-1, HIV-2, HTLV-I, HTLV-II. HOLDBARHED: ved 4 C i 14 dage ved 20 C, se udløbsdato. Procedure ved lotnr. skift, se SOP002 procedure for valg, indkøring og anvendelse af materiale til intern kontrol. Antal kontroller der anvendes, se metodeliste. 4 UDSTYR Modular Analytics SWA E170 modul. Betjeningsvejledning til Roche/Hitachi Modular analytics. Side 6 af 13

7 5 PRØVEMATERIALE Der anvendes Li-heparin-gel rør. Centrifugeres efter standardprocedure. Prøvematerialet skal være hemolysefrit. Alternativt prøvemateriale: Serum, EDTA eller Li-heparin plasma. Centrifugeres efter standardprocedure. Prøvemateriale der skal opbevares ved 20 C, afpipetteres i polystyren rør 70x11 mm. Prøvemateriale der har været opbevaret ved 20 C opblandes og centrifugeres efter standardprocedure. HOLDBARHED: ved 20 C i 4 timer. ved 4 C i 24 timer. ved 20 C i 6 måneder. 6 KALIBRERING OG KVALITETSKONTROL 6.1 Kalibrering Kalibreringsmateriale, se punkt 3.2, kalibratorer. Ved kalibrering medtages kontroller i 2 niveauer, se punkt 3.3 kontroller. Bar-Coden på Rack Pack indeholder Lot-specifikke kalibreringsinformationer til Masterkalibreringskurven. Der udføres en 2-punktskalibrering til justering af Masterkalibreringskurven. Kalibratorerne analyseres som dobbeltbestemmelser. Kalibrering udføres ved skift af reagens lotnr. og ved problemer med analysekvaliteten. Det er altid en Lot-kalibrering (L-Cal), der foretages. Det er apparatet, der godkender kalibreringen ud fra forskellige kriterier, f.eks.: - Reagenset skal være kalibreret inden for 24 timer. - Spredningen på dobbeltbestemmelserne skal være mindre end 10 %. - Forskellen mellem Cal 1 s og Cal 2 s signalværdier skal som minimum være 30 % - Kalibreringsfaktor skal være 1. Er disse krav ikke opfyldt, kan kalibreringen eventuelt godkendes som en Rack Packkalibrering (R-Cal). Kalibreringsfaktoren skal så ligge i intervallet 0,80-1,20. En R-Cal kan kun anvendes på den aktuelle Rack Pack. En L-Cal bliver automatisk anvendt til alle Rack Pack med samme Lotnr. L-Cal er holdbar i 28 dage. R-Cal er holdbar i 7 dage. Se også betjeningsvejledningen Roche/Hitachi Modular analytics punkt 2.1. Kalibreringsdata gemmes i mappen: Kalibreringer og Kontroller under dags-dato i 2 måneder. Samles derefter i kasser og gemmes på depot i 5 år. 6.2 Kvalitetskontrol - (Produktionskontrol/procesovervågning) Kontrolmateriale, se punkt 3.2. Kontrolanalysering, kontrolregler, kontrolovervågning se betjeningsvejledningen Roche/Hitachi Modular analytics punkt 2.2. Side 7 af 13

8 Kontrolresultater lagres i Modular s hukommelse dags-dato. Kalibreringsudskrifter arkiveres i mappen kalibrering M1/M2. Deltagelse i ekstern kvalitetskontrol: Ja. 6.3 Analysespecifikationer Præcision KB se metodeliste Detektiongrænse Analytisk detektionsgrænse beregnet af producenten: Master Standard 1 + 2SD = 1,39 pmol/l. Funktionel detektionsgrænse: Ikke beskrevet i kit-insert Specificitet ifølge Roche kit-inseret Følgende krydsreaktiviteter er blevet bestemt for de benyttede monoklonale antistoffer: Bovint Insulin pmol/l 25,0 % Svineinsulin 8334 pmol/l 19,2 % Humant proinsulin 1000 ng/ml 0,05 % C-peptid 100 ng/ml n.d. Glucagon 1000 pg/ml n.d. Somatostatin 100 pg/ml n.d. Insulinagtig vækst faktor I 6579 pmol/l 0,04 % n.d. = Ikke muligt at detektere Interferens Ved måling på serum og plasma fandtes analyseresultatet upåvirket af følgende: Icterus (Bilirubin) Hæmolyse (Hb i plasma) Lipæmi Biotin < 1500 µmol/l < 3 µmol/l < 20 mmol/l < 60 µg/l Se i øvrigt bilag: Insulin, Kit insert, afsnit Limitations-interference Korrekthed Se valideringsrapport. 6.4 Måleområde Total: Standard: Udvidet apparat: Manuel fortynding: 1, pmol/l 1, pmol/l Nej. Nej. Side 8 af 13

9 7 FREMGANGSMÅDE 7.1 Praktisk udførelse Se betjeningsvejledningen Roche/Hitachi Modular analytics. 7.2 Beregningsmetode Udføres af apparatet, se punkt RESULTATVURDERING Kontrollerne skal være godkendt. Analyseresultaterne overføres automatisk fra E170 til laboratoriets informationssystem. 9 SVARAFGIVELSE Analyseresultater afgives uden decimal. Analyseresultater <2 pmol/l afgives som sådan, og indtastes via terminal i laboratoriets informationssystem. Analyseresultater >6945 pmol/l afgives som sådan, og indtastes via terminal i laboratoriets informationssystem. Øvrige analyseresultater overføres automatisk fra E170 til laboratoriets informationssystem. 10 MANGELLISTER Tages i henhold til listen Mangellister til Modular. 11 REFERENCEINTERVAL pmol/l. 12 NØDPROCEDURE Ikke medtaget 13 DIVERSE Analysen udføres en gang om ugen 14 LITTERATUR Application sheet, Roche 15 ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNINGER Se Betjeningsvejledning til Roche/Hitachi Modular analytics. Side 9 af 13

10 16 BILAG Bilag 1: Application parameters Bilag 2: Metodeliste Bilag 3: Kit insert insulin Bilag 4: CalSet insulin Side 10 af 13

11 Bilag 1: Application parameters Side 11 af 13

12 Klinisk Biokemisk Afdeling, KB P Insulin; stofk. Udgave 11 Bilag 2: Metodeliste Side 12 af 13

13 Bilag 3: Kit insert insulin (kun som pdf-fil) Bilag 4: CalSet insulin (kun som pdf-fil) Side 13 af 13

14 Analyselogbog for P Insulin; stofk. Referenceinterval og enhed Dato Init. Referenceinterval Enhed Bemærkninger nov ,06-0,14 nmol/l fra 4052 (Diabetes-lab.) sept pmol/l Kitfolder sept (D.G sd) pmol/l Kitfolder April 2005 TP pmol/l Kitfolder Udgave/dato Init. sept sept / VT Feb /apr TP Revideret / gennemset Kort redegørelse for ændringer ønsket om automatisering referenceinterval ændret af kst. overlæge Aqqaluk Petersen Overført fra IMx til Modular-E. ECLIA analysemetode. Ny vejledning udarbejdet af Karin Knudsen Hanne I Kristensen og Vivi Terslev Referenceinterval rettet

Ny metode: Detektion af 3-epi-25-hydroxy-D3 i serum

Ny metode: Detektion af 3-epi-25-hydroxy-D3 i serum Ny metode: Detektion af 3-epi-25-hydroxy-D3 i serum Antal sider: Tegn uden mellemrum Modul 14 Bachelorprojekt 67 sider 68786 tegn Anders Blomsen Født: 10. september 1985 Klinisk vejleder: Martin Skygge

Læs mere

PROGRAMMER & MATERIALER TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN DEKS

PROGRAMMER & MATERIALER TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN DEKS PROGRAMMER & MATERIALER 2013-2014 TIL EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN D E K S DEKS DANSK INSTITUT FOR EKSTERN KVALITETSSIKRING FOR LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN Bio-Rad Laboratories

Læs mere

PRO-2003-7 Dokumentstyring.doc Bispebjerg Hospital 2010-04-07/ Forfatter: Ingelise Marcussen Dokumentansvarlig: Henrik Jørgensen

PRO-2003-7 Dokumentstyring.doc Bispebjerg Hospital 2010-04-07/ Forfatter: Ingelise Marcussen Dokumentansvarlig: Henrik Jørgensen DOKUMENTSTYRING Godkendt til ikrafttrædelse Dato: 2010-04-09 Godkendt udskrift nr. Underskrift: 1. INDLEDNING... 2 2. FORMÅL... 2 3. DEFINITIONER OG ANSVARSOMRÅDER... 2 4. ANVENDELSE OG FREMGANGSMÅDE...

Læs mere

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD / 1 2 3 4 5 6 7 System Serienummer SP 3500C SP 7000CD Installeret af Dato for installation Lykketronic 1 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra 1 INDLEDNING

Læs mere

Alkalisk fosfatase i undervisningen

Alkalisk fosfatase i undervisningen Alkalisk fosfatase i undervisningen Lars Bjarne Nielsen, Brøndby Gymnasium, Marianne Schou Nielsen og Marie Eiland, Køge Gymnasium Kendskab til metoder og teorier inden for bioteknologi fylder mere og

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

KBA Fælles Dokumenthåndbog - POL 1. 1.1 - Kvalitetshåndbog, ver. 1

KBA Fælles Dokumenthåndbog - POL 1. 1.1 - Kvalitetshåndbog, ver. 1 Page 1 of 38 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Kvalitetshåndbog Niveau: Politik Dokumentbrugere: KBA Redaktør: ILM Dokumentansvarlig: Ledelse Dokumentnummer: POL 1. 1.1 Version: 1 Godkendt af:

Læs mere

2. Immunhistokemisk teknik

2. Immunhistokemisk teknik 2. Immunhistokemisk teknik Af Ole Nielsen 2.1 INDLEDNING... 11 2.2 DEFINITIONER... 11 2.2.1 Antigener... 11 2.2.2 Antistoffer... 11 2.3 PRÆPARATION: PARAFFINSNIT... 13 2.3.1 Fiksering...143 2.3.2 Afkalkning...

Læs mere

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4 Regnskab... 3 Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3 Regnskabsparametre... 3 Regnskab standard... 4 Hent model (1.75/1.80 -> 1.85) (afsnit 4.1.3 er kun relevant for kunder med modeller

Læs mere

Fotometer-System MD200

Fotometer-System MD200 Lovibond Water ing Tintometer Group Fotometer-System MD200 Cl ph CyA DK Betjeningsvejledning side 4 25 www.lovibond.com EF-overensstemmelseserklæring Producent: Tintometer GmbH / Schleefstraße 8-12 /

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 VEJDIREKTORATET 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3

Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 VEJDIREKTORATET 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3 3. TEKNISK BESKRIVELSE INPUT AF DATA 4 3.1 Generelt 4 3.2 Hændelseskategorier 4 3.3 Input

Læs mere

Hvad gør du når optiske in-line målinger ikke kan klare opgaven?

Hvad gør du når optiske in-line målinger ikke kan klare opgaven? 8 Hvad gør du når optiske in-line målinger ikke kan klare opgaven? Lad os måle koncentration og ændringer i din proces. Hvordan måles koncentrationen Lyd bevæger sig med forskellig hastighed gennem luft,

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering er et værktøj til fakturering af kunder, som har faste aftaler eller abonnementer. Løsningen er inkluderet i Mamut Enterprise

Læs mere

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion INFORMATIONER TIL KLINISK PERSONALE Funktioner Hjemme-mode bør aktiveres, før Vivo 50 gives til brugeren, så patienten ikke kan ændre indstillingerne. Med Hjemme-mode aktiveret fastlåses behandlingsindstillinger,

Læs mere

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED 2009 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

Brugsanvisning. XXL-Rehab Plejeseng I HMI-nr.: 40937 XXL-Rehab Plejeseng II HMI-nr.: 42269. Side 1. Scan QR koden og læs mere om produktet

Brugsanvisning. XXL-Rehab Plejeseng I HMI-nr.: 40937 XXL-Rehab Plejeseng II HMI-nr.: 42269. Side 1. Scan QR koden og læs mere om produktet Brugsanvisning Scan QR koden og læs mere om produktet XXL-Rehab Plejeseng I HMI-nr.: 40937 XXL-Rehab Plejeseng II HMI-nr.: 42269 Side 1 Indhold Introduktion...... 3 2 Formål, Anvendelsesområde... 3 3 Generelle

Læs mere

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Ludinfiltration

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Ludinfiltration Bilag 11 Notat om Høfde 42, november 2008 Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Ludinfiltration Loren Ramsay ALECTIA Indhold 1 INDLEDNING 1 1.1 BAGGRUND 1 1.2 FORMÅLET MED DEMONSTRATIONSPROJEKTET

Læs mere

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning DDB DETAIL Version 5.xx Bruger vejledning 11 Indhold Hovedmenu...3 Salgskladde... 4 Kundeoplysninger... 4 Salg/Retur af varer... 4 Varer der sælges...5 Funktionsknapper... 6 Generelle knapper... 11 Totaler...

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse Tillæg ørelæger Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Udskriv regninger... 7 5A.3. Skabelon for regning... 9 5A.4. Sygesikringsafregning... 11 5A.5. Afregningsliste... 13 5A.6.

Læs mere

Studieordning for Laborantuddannelsen

Studieordning for Laborantuddannelsen Studieordning for Laborantuddannelsen revideret januar 2009 Studieordning for Laborant (AK) Studieordningen beskriver overordnet hvordan laborantuddannelsen er sammensat på Erhvervsakademiet på Selandia-ceu,

Læs mere

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10 LØNSERVICE Frihedsregnskabet Den 1. marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3 1.1. Ferieregnskabet... 4 1.1.1. Ny arbejdsgiver i LønService... 4 1.1.2. Sådan foretager du korrektioner...

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere