Parodontitis og diabetes

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Parodontitis og diabetes"

Transkript

1 Parodontitis og diabetes CARLA C. PONTES ANDERSEN Diabetes er en metabolisk sygdom med stigende prævalens på verdensplan. Situationen i Danmark er den samme, og det anslås, at ud af 100 voksne danskere har seks manifest diabetes og 15 prædiabetes. Det er derfor afgørende for tandlæger at opdatere deres viden omkring diabetes og denne sygdoms betydning for kroppen. Der er i høj grad evidens for, at diabetikere har større risiko for at udvikle parodontitis. Desuden tyder nyere undersøgelser på, at marginal parodontitis kan forstyrre glukosekontrollen, hvilket kan have stor betydning for forløbet af diabetes. Diabetes Siden 1990 har man inddelt diabetes efter den ætiologiske klassifikation og således ikke længere efter behovet for insulinbehandling (tidligere insulinkrævende eller ikke-insulinkrævende). Type 1 diabetes er kendetegnet ved absolut insulinmangel pga. destruktion af b-celler til et niveau, hvor patienten kan dø af ketoacidose, hvis der ikke gives insulin. Sygdommen er forårsaget af autoimmunitet hos % af patienterne, mens de resterende % udvikler en idiopatisk form. Symptomerne udvikler sig ofte ret dramatisk i løbet af få uger (polyuri, tørst, sult, træthed). Type 2 diabetes, der er den mest prævalente form, karakteriseres ved relativ insulinmangel pga. nedsat følsomhed i vævene for insulin (insulinresistens) og nedsat insulinsekretion. Cirka 70 % af patienterne med type 2 diabetes er overvæg- Odontologi 2008 Munksgaard Danmark, København

2 tige. I modsætning til type 1 har type 2 diabetes et snigende udbrud. Behandling af type 2 diabetes kan indebære livsstilsændring, forskellige blodglukosesænkende præparater eller insulin 1. Der findes også andre specifikke diabetestyper forårsaget af genetiske mutationer, som i dag udgør en mindre del af diabetespopulationen. Maturity-onset diabetes of the young (MODY) er den hyppigst forekommende form i denne gruppe. Graviditetsdiabetes er den sidste diabetestype og omfatter alle former for abnorm glukosebelastning, der opstår under graviditet, og som forsvinder efter graviditetens ophør. Over halvdelen af de kvinder, der har haft diabetes under graviditeten, udvikler diabetes inden for de næste ti år. Nogle individer kan have glukoseværdier, der er højere end de normale glukoseværdier, men som ikke regnes for diabetes. Disse individer har prædiabetes, der er en stærk risikofaktor for diabetes 1. Diabetes er ofte forbundet med udvikling af sendiabetiske komplikationer i form af skader af øjnene, nyrerne, nervesystemet og de store kar. Parodontitis betragtes også som en komplikation til diabetes. Udvikling af sådanne komplikationer begynder sandsynligvis tidligt i diabetesforløbet, allerede i prædiabetesstadiet 1. Diabetesrelaterede forandringer i parodontiet Marginal parodontitis er en af de mest almindelige infektionssygdomme i verden og den vigtigste årsag til tandtab. Sygdommen er endnu mere udbredt hos diabetikere. Det skønnes, at diabetikere har 2-3 gange større risiko for at udvikle parodontitis end ikke-diabetikere. Derudover er parodontitis hos diabetikere ofte alvorligere end hos jævnaldrende ikke-diabetiske individer. Undersøgelser har vist, at høje glukoseværdier og langvarig diabetes yderligere øger risikoen for udvikling af parodontitis 2, 3. 26

3 Blandt årsager, der har indflydelse på udvikling af parodontitis og andre ændringer i mundhulen, kan nævnes diabetes nedsættelse af immuncellernes funktion, apoptose af fibroblaster og osteoblaster, ændringer i kollagen- og knoglemetabolisme, forandringer i både blodkar og nervebaner samt forringet helingsevne. Som konsekvens har diabetikere ofte en nedsat værtsrespons og større modtagelighed for infektion. Der findes umiddelbart ikke stor forskel mellem mikrobiota hos diabetikere og hos ikke-diabetikere, hvilket tyder på, at det drejer sig om værtsinflammatorisk respons på bakterier, der er ændret hos diabetikere 2. Andre orale manifestationer af diabetes Ud over parodontitis er xerostomi, candidainfektion og orale smerter blandt de hyppigste orale manifestationer hos både type 1 og type 2 diabetikere. Derudover viser diabetikere større modtagelighed for infektioner og nedsat helingsevne 2. Xerostomi Mundtørhed er en generende tilstand, der kan forekomme hos op til halvdelen af type 1 og type 2 diabetikere efter ti års sygdomsvarighed pga. nedsat spytdannelse og/eller anvendelse af blodtryksnedsættende medicin. Det betyder, at kombinationen af xerostomi og højt glukoseindhold i saliva på trods af det begrænsede indtag af søde sager kan medføre, at diabetikere alligevel udvikler caries. Ud over caries kan brænden og svien i munden, tale- og synkebesvær, svampeinfektion samt vanskeligheder med at bære proteser også forekomme som følgetilstande til xerostomi. Anvendelse af vand eller sukkerfrie læskedrikke, tyggegummi, sugetabletter, spytstimulerende stoffer eller kunstigt spyt er nogle af de muligheder, der er for at mindske mundtørheden. 27

4 Candidainfektion Diabetikere er særligt udsat for at udvikle oral candidainfektion, der kan sprede sig til svælg og spiserør. Proteser forøger yderligere risikoen for denne type af infektion. Behandling med sugetabletter, creme eller i mere udbredte tilfælde tabletter er ofte nødvendig. Hvis der er tale om protesestomatitis, skal protesen endvidere rengøres, evt. rettes til eller fornyes. Smerter i munden Det anslås, at 10 til 37 % af diabetikere kan udvikle burning mouth syndrome, der karakteriseres ved vedvarende brændende smerter i mundslimhinden. Det sker sandsynligvis som følge af diabetesrelateret neuropati og vaskulære forandringer. Mundtørhed, svampeinfektioner, højt blodglukose og blodtrykssænkende medicin kan forværre situationen. Der findes ingen specifik behandling; dog bør lokale faktorer kontrolleres og udelukkes. Betydningen af marginal parodontitis og behandling heraf for diabetes En række undersøgelser tyder på, at ud over vævsdestruktion omkring tænderne kan marginal parodontitis påvirke andre dele af kroppen. De biologiske mekanismer for den systemiske effekt af parodontitis kan være spill-over af inflammatoriske markører produceret i parodontiet til blodbanen og/eller bakteriæmi, hvilket er hyppigt hos parodontitispatienter 4. Nye eksperimentelle undersøgelser i Danmark har vist, at parodontitis kan forstyrre den metaboliske kontrol af type 2 diabetes og prædiabetes og på den måde have indflydelse på udviklingen af andre diabetesrelaterede komplikationer 5. Longitudinelle undersøgelser har antydet, at diabetikere med parodontitis har 28

5 større risiko for forværring af deres glykæmiske kontrol over tid end diabetikere uden parodontitis. Et andet studie har konstateret, at dødelighed som følge af hjerte-kar-sygdom eller nyresvigt hos diabetikere med svær parodontitis var 3,5 gange højere end hos diabetikere med let parodontitis. Således kan parodontalbehandling af diabetikere ud over at forbedre den orale sundhed formentlig forbedre den glykæmiske kontrol i forbindelse med diabetes 6. De fleste undersøgelser har dokumenteret en forbedring af den glykæmiske kontrol som resultat af parodontal behandling af diabetikere. I mange af disse undersøgelser blev behandlingen suppleret med antibiotikum. Der er dog ikke evidens nok til at anbefale antibiotikumbehandling til alle diabetikere med parodontitis. De fleste velkontrollerede diabetespatienter viser en god respons på mekanisk behandling af marginal parodontitis. Dårlig respons kan være en indikation af, at den glykæmiske kontrol ikke er i orden. Hæmoglobin A 1c (HbA 1c ), også kaldet sukkerhæmoglobin, langtidsprøven eller sladreprøven, er den vigtigste parameter til bestemmelse af den gennemsnitlige glykæmiske kontrol i de seneste tre måneder hos diabetespatienter. Ideelt skal diabetikere have HbA 1c -værdier under 7 % 7. Hos diabetespatienter med alvorlig, mere udbredt parodontitis eller multiple parodontale abscesser kan supplerende antibiotikumbehandling være en fordel under hygiejnefasen. For diabetespatienter, der viser en dårlig respons efter hygiejnefasen, kan antibiotikumbehandling anvendes i forbindelse med operation. Valget af præparatet vurderes individuelt. Udvidet kirurgisk behandling skal desuden kun foretages, når blodglukosen er kontrolleret, og diabetes er velreguleret 8. Tandlægebesøg for diabetikere Regelmæssige tandlægebesøg (anbefales mindst to gange årligt) er afgørende for at forebygge, kontrollere og/eller behandle pa- 29

6 tologiske tilstande hos diabetikere, så snart de bliver opdaget. Umiddelbart kan diabetikere blive behandlet på samme måde som alle andre. Det bedste tidspunkt for et tandlægebesøg er om morgenen efter almindelig morgenmad, hvor glukoseniveauet plejer at være normalt. Kostplan og insulinregime bør ikke ændres i forbindelse med tandbehandling. I anamnesen skal det oplyses, hvornår diabetes blev diagnosticeret, hvilken type diabetes der er tale om, hvilken slags behandling patienten får, hvordan det går med den glykæmiske kontrol (ideelt skal HbA 1c som nævnt være under 7 %), eventuelle tilfælde af hypoglykæmi og diabeteskomplikationer. Diabetes med komplikationer (retinaforandringer, nyreforandringer og hjerte-kar-sygdomme) er afgørende indikationer for profylaktisk antibiotikum inden tandbehandlinger, der kan forårsage blødning, eftersom disse patienter har større risiko for komplikationer som følge af bakteriæmi. Patienter under insulinbehandling risikerer at udvikle hypoglykæmi under tandlægebesøg. For meget insulin i blodet kan pludselig medføre for lavt blodglukose, der kan udtrykke sig ved bleghed, rysten, sveden, hjertebanken, sult, uro, synsforstyrrelser, bevidstløshed og evt. kramper. I sådanne tilfælde skal patienten omgående have tilført glukose i form af væske som fx sukkervand, juice eller sodavand. Symptomerne forsvinder som regel inden for minutter. Det er individuelt, hvornår diabetespatienter oplever symptomer pga. hypoglykæmi, men for de fleste sker det, når blodglukosen kommer under 2-5 mmol/l. I modsætning hertil kan mangel på insulin resultere i hyperglykæmi (typisk ved værdier over 15 mmol/l). Symptomerne er i begyndelsen træthed, tørst, tørhed, store og hyppige vandladninger samt evt. synsforstyrrelser. Hyperglykæmi kan i nogle tilfælde udvikle sig til ketoacidose (syreforgiftning), hvor organismen ikke kan optage glukose og derfor bliver nødt til at benytte fedtstoffer for at producere energi. Symptomer på ketoacidose er mavesmerter, opkastninger, døsighed, lavt blodtryk, evt. lav temperatur, synsforstyrrelser samt i sidste instans bevidst- 30

7 løshed og coma. Udviklingen af hypoglykæmi er som regel meget mere akut end udviklingen af hyperglykæmi 8. Sammenfattende betragtninger Hos diabetikere ses forøget prævalens og sværhedsgrad af gingivitis og marginal parodontitis. Da parodontitis formentlig kan forværre den glykæmiske kontrol, kan parodontal behandling ud over at standse den lokale vævsdestruktion have stor betydning for forløbet af diabetes og prædiabetes. Ved en grundig undersøgelse kan tandlægen få mistanke om diabetes og således bidrage til identificering af de mange udiagnosticerede diabetikere, der skal henvises til lægeundersøgelse. Ud over eventuelle orale manifestationer skal tandlægen være opmærksom på følgende risikofaktorer for diabetes: alder over 40, dyslipidæmi, genetik, overvægt og svangerskabsdiabetes. I det hele taget skal regelmæssige tandeftersyn være en del af diabetesbehandlingen. L I T T E R AT U R 1 Hilsted J, Borch-Johnsen K, Christiansen JS. Diabetes. København: Munksgaard Danmark; Position Paper of the American Academy of Periodontology. Diabetes and periodontal diseases. J Periodontol 1996; 67: Loe H. Periodontal disease. The sixth complication of diabetes mellitus. Diabetes Care 1993; 16: Li X, Kolltveit KM, Tronstad L, Olsen I. Systemic diseases caused by oral infection. Clin Microbiol Rev 2000; 13: Andersen CP. The impact of periodontitis on type 2 diabetes and pre-diabetes in rat models. Ph.d.-afhandling. København: Odontologisk Institut;

8 6 Mealey BL, Oates TW. Diabetes mellitus and periodontal diseases. J Periodontol 2006; 77: Grossi SG. Treatment of periodontal disease and control of diabetes: an assessment of the evidence and need for future research. Ann Periodontol 2001; 6: Rees TJ. Management of the patient with diabetes mellitus. Periodontology 2000; 23:

Kliniske retningslinier for behandling af Børn med Type 1 diabetes

Kliniske retningslinier for behandling af Børn med Type 1 diabetes Kliniske retningslinier for behandling af Børn med Type 1 diabetes Sundhedsstyrelsens Diabetesstyregruppe har ønsket kortfattede behandlingsretningslinier rettet til diabetesbehandlere. Man har ikke ønsket

Læs mere

GENSTANDSGRÆNSER FOR VOKSNE

GENSTANDSGRÆNSER FOR VOKSNE GENSTANDSGRÆNSER FOR VOKSNE 2005 Genstandsgrænser for voksne Genstandsgrænser for voksne Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 Kbh. S URL: http://www.sst.dk/ Emneord: Alkohol, genstandsgrænser Elektronisk

Læs mere

FORORD. Regelmæssig kontrol og effektiv behandling

FORORD. Regelmæssig kontrol og effektiv behandling DIABETES OG NYRER 1 FORORD Regelmæssig kontrol og effektiv behandling er afgørende for at undgå udvikling og forværring af diabetisk nyresygdom. Denne pjece handler om, hvordan du bedst passer på dine

Læs mere

Diabeteshåndbog. Praktisk diabetespleje og behandling i Region Syddanmark. DiabetesUdvalg Region Syddanmark

Diabeteshåndbog. Praktisk diabetespleje og behandling i Region Syddanmark. DiabetesUdvalg Region Syddanmark Diabeteshåndbog i Region Syddanmark Forord Denne diabeteshåndbog er et fælles og praktisk arbejdsredskab for sundhedspersonale (f.eks. hjemmesygeplejersker, konsultationssygeplejersker m.fl.), der arbejder

Læs mere

Alkohol og livsstilssygdomme

Alkohol og livsstilssygdomme Alkohol og livsstilssygdomme Alkohol og livsstilssygdomme En rapport fra Motions- og Ernæringsrådet Af Kjeld Hermansen Erik Berg Schmidt Anne Tjønneland Janne S. Tolstrup Morten Grønbæk Alkohol og livsstilssygdomme

Læs mere

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF SUNDHEDSLOVENS KRAV TIL INDHOLDET AF OMSORGSTANDPLEJEN MARTS 2014

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF SUNDHEDSLOVENS KRAV TIL INDHOLDET AF OMSORGSTANDPLEJEN MARTS 2014 RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF SUNDHEDSLOVENS KRAV TIL INDHOLDET AF OMSORGSTANDPLEJEN MARTS 2014 3 Indhold 1. Indledning... 1 2. Resume... 2 3. Baggrund og rammer for om-sorgstandplejen... 3 4. Generel

Læs mere

Mundpleje, hvor der er specielt behov

Mundpleje, hvor der er specielt behov Mundpleje, hvor der er specielt behov professional dental care Forord Denne pjece er udarbejdet af Gunhild Langballe og Margrethe Skov. Begge er autoriserede tandplejere og har en lang og bred klinisk

Læs mere

Diabetes og potensproblemer

Diabetes og potensproblemer e-mergency 03069 Diabetes og potensproblemer DIABETESFORENINGEN w w w. d i a b e t e s. d k Materialet er sponseret af: Spørg om forsikring Tlf. 70-112020 DIABETESFORENINGEN Diabetes og potensproblemer

Læs mere

FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN

FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN Nationale kliniske retningslinjer for FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN 2013 National klinisk retningslinje for fastlæggelse af intervaller mellem diagnostiske

Læs mere

Patientvejledning vedrørende hjemmetandblegning

Patientvejledning vedrørende hjemmetandblegning ------------------------------------------------------------------------------------------- Blegeinstruktion Patientvejledning vedrørende hjemmetandblegning Børst altid tænder og brug tandtråd inden du

Læs mere

patientvejledning type 2-diabetes

patientvejledning type 2-diabetes patientvejledning type 2-diabetes En patientvejledning for dig! Med denne patientvejledning ønsker vi at give dig et godt indblik i type 2-diabetes Vejledningen er tænkt som et supplement til den information,

Læs mere

Hvilken rolle spiller blodcellerne?

Hvilken rolle spiller blodcellerne? Leukæmi Indhold 2 Indledning 3 Hvad er leukæmi? 6 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 De fire overordnede former for leukæmi 10 Akut myeloid leukæmi (AML) 14 Akut lymfatisk leukæmi (ALL) 18 Kronisk myeloid

Læs mere

Dette notat er et sammenkog af informationer fra sundhedsguiden.dk, og giver et overblik over:

Dette notat er et sammenkog af informationer fra sundhedsguiden.dk, og giver et overblik over: Notat: Misbrugsproblematikker Indledning Dette notat er et sammenkog af informationer fra sundhedsguiden.dk, og giver et overblik over: Hvordan defineres misbrug Hvilke forskellige former for misbrug er

Læs mere

Forstå dine blodprøver. Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg.

Forstå dine blodprøver. Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg. Forstå dine blodprøver Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg. Indhold 3 Velkommen 4 Forord af Susse Wold 5 Hvad er en blodprøve?

Læs mere

Dansk Cardiologisk Selskab

Dansk Cardiologisk Selskab Dansk Cardiologisk Selskab www.cardio.dk og Dansk Endokrinologisk Selskab Diabetes og Hjertesygdom DCS vejledning 2008. Nr. 2 Diabetes og hjertesygdom DCS vejledning 2008. Nr.2 Udgivet august 2008 af :

Læs mere

Dokumentationsdatabasenotat. Notat vedrørende diabetes. Version 1.1-2007

Dokumentationsdatabasenotat. Notat vedrørende diabetes. Version 1.1-2007 Dokumentationsdatabasenotat Notat vedrørende diabetes Version 1.1-2007 Pia Knudsen og Charlotte Rossing Juni 2007 Dokumentationsdatabasenotat vedrørende diabetes Version 1.1-2007 Pharmakon, juni 2007 ISBN

Læs mere

Patientinformation. Kunstigt knæ... Velkommen til Vejle Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling

Patientinformation. Kunstigt knæ... Velkommen til Vejle Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling Patientinformation Kunstigt knæ... Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 1 Notater Send oplysningsskema til afdeling A250 i den frankerede svarkuvert - senest d.... 2 Vigtige datoer Navn:...

Læs mere

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder At leve med hiv en bog til patienter og pårørende Malet af Henning Sællænder Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formålet med denne bog 3 Kursus for nykonstaterede 4 hiv-smittede Evaluering fra 25 hiv-smittede,

Læs mere

Angstforeningen MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende

Angstforeningen MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST Udarbejdet af: Marie Särs Andersen, cand.interpret., rådgiver og informationsmedarbejder i Sygekassernes Helsefond Information til patienter og pårørende Udvikling af angst

Læs mere

Simon I bedre metabolisk kontrol med sin insulinpumpe siden 2004 JEG VILLE ØNSKE, DER VAR EN ANDEN MÅDE AT STYRE HYPOGLYKÆMI PÅ

Simon I bedre metabolisk kontrol med sin insulinpumpe siden 2004 JEG VILLE ØNSKE, DER VAR EN ANDEN MÅDE AT STYRE HYPOGLYKÆMI PÅ Simon I bedre metabolisk kontrol med sin insulinpumpe siden 2004 JEG VILLE ØNSKE, DER VAR EN ANDEN MÅDE AT STYRE HYPOGLYKÆMI PÅ Hypoglykæmi kan være en af de største bekymringer for folk med type 1-diabetes,

Læs mere

bakterier Sund mund Samarbejd med dine og få dit liv i balance De fleste bakterier er venligsindede - og har stor betydning for vores helbred

bakterier Sund mund Samarbejd med dine og få dit liv i balance De fleste bakterier er venligsindede - og har stor betydning for vores helbred GRATIS Prøvenummer Sund mund i sund krop Tag gerne ét med hjem september 2013 NR. 1 Samarbejd med dine positive bakterier og få dit liv i balance De fleste bakterier er venligsindede - og har stor betydning

Læs mere

Temahæfte for patienter med migræne I. Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation

Temahæfte for patienter med migræne I. Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation Temahæfte for patienter med migræne I Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation Indledning Dette hæfte handler om migræne i forbindelse med menstruation, i fagsprog

Læs mere

Livet er en gave. din opgave! Livsstilshåndbog LIVET ER EN GAVE DIN OPGAVE! 1

Livet er en gave. din opgave! Livsstilshåndbog LIVET ER EN GAVE DIN OPGAVE! 1 Livet er en gave din opgave! Livsstilshåndbog 1 Livet er en gave din opgave! Livsstilshåndbog 1 Kolofon: Redaktion: LivsstilsGruppen, Jytte Lindskov Jacobsen & Anna Rask Lynge Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Læs mere

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft MAMMOGRAFI Screening for brystkræft Invitation til mammografi Du inviteres hermed til en mammografi (røntgenundersøgelse af dine bryster). Alle kvinder i alderen 50-69 år får tilbudt mammografi hvert andet

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Den gode mundhygiejne Sådan opnår du den bedste mundhygiejne DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Den sunde mund En smuk mund er ikke nødvendigvis sund Undgå dårlig ånde Der er fl ere årsager til

Læs mere

Epilepsi og tandsundhed. i Danmark

Epilepsi og tandsundhed. i Danmark Epilepsi og tandsundhed i Danmark Dansk Epilepsiforening Linny Lindegaard December 2008 Forfatteren er ansvarlig for alle oversættelser i denne rapport. 2 Indhold Side Forord 4 1. Tandskader på grund af

Læs mere

SAMLET TEMA OM LÆGEMIDLER NOVEMBER 2013. Lægemidler. DaNIsH DeNTaL JOUrNaL. TANdLægeForeNiNgeNS MedLeMSBLAd

SAMLET TEMA OM LÆGEMIDLER NOVEMBER 2013. Lægemidler. DaNIsH DeNTaL JOUrNaL. TANdLægeForeNiNgeNS MedLeMSBLAd SAMLET TEMA OM LÆGEMIDLER NOVEMBER 2013 Lægemidler TANdLægeForeNiNgeNS MedLeMSBLAd DaNIsH DeNTaL JOUrNaL Ordination antibiotika antimykotika antivirale stoffer antiseptiske midler Desinfektionsmidler analgetika

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere