FÆLLES ARBEJDSGRUNDLAG for FÆLLESSKABET BORNHOLM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÆLLES ARBEJDSGRUNDLAG for FÆLLESSKABET BORNHOLM"

Transkript

1 FÆLLES ARBEJDSGRUNDLAG for FÆLLESSKABET BORNHOLM

2 KOLOFON Det fælles arbejdsgrundlag er udarbejdet i efteråret 2015 i sammenhæng til etableringen af Fællesskabet Bornholm på initiativ af Bornholms Regionskommune og i sammenhæng til kampagnen Yderområder på forkant, som Erhvervsstyrelsen, KL og Realdania står bag. Fællesskabet Bornholm er etableret som en handletank, der består af ca. 25 bornholmske samfundsaktører. Denne bredt fundere gruppes opgave er, at skabe rammer for og sætte gang i en sammenhængende samfundsudvikling på Bornholm, hvilket det fælles arbejdsgrundlag skal bidrage med at understøtte. REDAKTION: Katinka Hauxner, Hauxner Aps., Søren Houen Schmidt, Rekommanderet & Kristian Pihl, Bornholms Regionskommune LAYOUT OG FOTOS: Thomas Hobbs og Johan Kure-Biegel, TREDJE NATUR KONTAKTPERSON: Udviklingskonsulent Kristian Pihl, Bornholms Regionskommune, Det fælles arbejdsgrundlag er udarbejdet i september-november 2015 og kan downloades fra FÆLLESSKABET BORNHOLM - fælles arbejdsgrundlag side 2

3 INDHOLD 1. BORNHOLM I EN BRYDNINGSTID FÆLLESSKABET BORNHOLM OVERORDNET MÅL PLAN FOR ARBEJDET I FÆLLESSKABET BORNHOLM KONKRETE MÅL KONKRETE INITIATIVER FÆLLESSKABET BORNHOLMS SEKRETARIAT MED HVILKE INITIATIVER KAN VI FINDE JOBS TIL ÆGTEFÆLLER I FÆLLESSKAB? HVORDAN KAN FLERE BIDRAGE TIL OUTDOOR-STRATEGIEN? HVORDAN.? HVEM.? FÆLLESSKABET BORNHOLM - fælles arbejdsgrundlag side 3

4 1. BORNHOLM I EN BRYDNINGSTID Bornholm er i en brydningstid. Ligesom den øvrige provins oplever vi på Bornholm en klar udvikling og bevægelse fra land til by. En udvikling, der også ses globalt, og som igennem en årrække har udfordret både indbyggertal, primære erhverv og antallet af arbejdspladser på Bornholm. Det har også medført en udvikling, hvor danmarkskortet har ændret sig: Fra et Danmark, der rent geografisk var indrettet og planlagt som et mønster, hvor velfærden og væksten var fordelt ligeligt over hele landet, til en indretning, hvor der tales om få men store centre og dertilhørende udkanter. På Bornholm har landkortet også ændret sig; tydeligst med kommunesammenlægningen og den løbende udvikling i de råstof-, industri-, havne-, landbrugs- og byområder, der tydeligst viser den omstillingsproces, som Bornholm har været igennem. Vi mener derfor, at det er nødvendigt at tænke i en fremtid, hvor det ikke alene handler om vækst indenfor de traditionelle, kvantitative parametre som BNP, indbyggertal og arbejdspladser. En fremtid, hvor vi også i stigende grad skal have fokus på den kvalitative vækst. For der er en modvægt et alternativ om man vil til vandringen mod storbyerne. Hvor globaliseringens komprimering af tid og rum bliver et potentiale for Bornholm. Dette ved at gøre Bornholm til et af de attraktive steder, hvor drømmen om et andet sted, hvor du ikke nødvendigvis bor i storbyerne, men stadig fornemmer, at du er tæt på, kan realiseres. Det er i denne brydningstid at vi tager det første skridt på vejen mod et forslag til en samlende samfundsudviklingsstrategi for og på Bornholm. En proces, hvor vi med afsæt i fortidens rødder og samtidens handlekraft vil udfordre, eksperimentere og dermed udvikle og skabe Bornholms fremtid. I fællesskab og hver for sig. FÆLLESSKABET BORNHOLM - fælles arbejdsgrundlag side 4

5 2. FÆLLESSKABET BORNHOLM Fællesskabet Bornholm er er en handlingstank ikke en tænketank. Og selvom der allerede er gang i de første initiativer, så ved vi, at forandringer på samfundsniveau tager tid. Derfor er der også tale om en maraton ikke om en sprint. I Fællesskabet Bornholm er vi ca. 25 samfundsaktører. Vi deltager, fordi vi repræsenterer organisationer på Bornholm, der arbejder med langsigtede strategier inden for vores eget (samfunds)område eller beskæftiger os med den generelle udvikling af Bornholm. Fællesskabet Bornholm er på den måde sammensat af repræsentanter fra foreningslivet, erhvervslivet, fondene, naturen, kulturen og det offentlige. Fællesskabet Bornholm arbejder ud fra en arbejdsform, der kaldes collective impact. Med denne arbejdsform handler det om at skabe en fælles opfattelse af, hvad Bornholms udfordringer er, inden der opstilles mål. Og inden vi udvikler de potentialer og initiativer, der skal sikre at vi udvikler Bornholm i fællesskab. Initiativer vi kan løse i fællesskab og hver for sig. Noget andet særligt er, at arbejdsformen har fokus på det faktum, at forandringer sker gennem handlinger, og at effekten af dem måske først viser sig efter flere år. Ideer og tanker gør det altså ikke i sig selv, men kræver at der sker noget, der ikke ellers ville have sket. Det er derfor, at processen kan siges at være en strategi i sig selv. Fællesskabet Bornholm forventes at fungere i mange år fremover, men gruppen er ikke lukket. Det betyder, at der kan komme nye medlemmer til over årene, afhængigt af hvilken udvikling, der rent faktisk finder sted og hvilke organisationer, der ønsker at tage del i denne udvikling. I Fællesskabet Bornholm har vi til de første to møder fokuseret netop på Bornholms problemer og udfordringer, for at kunne pege på hvilke potentialer og mål, gruppen ser som væsentlige for samfundsudviklingen på Bornholm og dermed også for gruppens virke. Dette arbejde er suppleret af en kvantitativ og kvalitativ undersøgelse, der skal anvendes aktivt som et fælles udgangspunkt i den videre proces. Undersøgelserne, der også indeholder anbefalinger for det videre arbejde, findes på den bornholmske databank bornholmerbanken.info. FÆLLESSKABET BORNHOLM - fælles arbejdsgrundlag side 5

6 3. OVERORDNET MÅL Det er vores overordnede mål, at Bornholm er et helt og attraktivt samfund. For at være et helt samfund, er det vigtigt, at vi på Bornholm har noget at være fælles om og at vi er bevidste om, hvad det er, vi er fælles om. Det er vigtigt, at vi arbejder med helheder og understøtter stærke sammenhænge på tværs af Bornholm, men også i og imellem de enkelte byer og lokalsamfund og med det øvrige land. Her er det også vigtigt, at vi har faste forbindelser med færge og fly, ligesom det er vigtigt, at vi har en bæredygtig vækst, understøttet af gode rammer for at fokusere på udviklingen af varige arbejdspladser og uddannelsesmuligheder. For at være et attraktivt samfund skal Bornholm opfattes som det bedste sted at lade sine børn vokse op, at udfolde sine drømme og sætte ting i værk. Det bedste sted at prøve ting af og lære. Det bedste sted at have besøg og det sted, hvor du selv og dine gæster oplever både nærhed, unik natur og oplevelser samt god service. Dette for at sikre god sammenhæng mellem hverdagsøen Bornholm og ferieøen Bornholm. For at opnå dette vil vi i Fællesskabet Bornholm fokusere vores arbejde på følgende tre mål: 1. VI VIL AGERE MERE ÅBENT, PROAKTIVT OG HELHEDSORIENTERET Vi vil som samfund være endnu mere løsningsorienterede - både overfor erhvervsliv, iværksættere og borgere - bosatte såvel som potentielle til- og tilbageflyttere. Vi vil arbejde for at få vores respektive strategier og initiativer til at spille bedre sammen, hvor vi tænker hinanden ind som medspillere i en fælles udvikling af Bornholm. Vi bør få endnu mere ud af vores image og de bornholmske værdier ved ikke at lade skepsis overtrumfe begejstring. Og vi vil sende flere positive og konstruktive signaler udadtil. Der er mange skjulte ressourcer både på og udenfor Bornholm, og vi vil være endnu bedre til at få dem til at arbejde for øen: Vi vil skabe netværk på tværs, for at sikre udvikling, samle kapital og argumentationskraft. 2. VI VIL TILTRÆKKE OG FASTHOLDE DEN RETTE ARBEJDSKRAFT Der er et mismatch mellem udbud og efterspørgsel på arbejdsmarkedet. Derfor vil vi blive bedre til at tiltrække, fastholde og/eller efteruddanne kvalificeret arbejdskraft for at kunne udfylde de stillinger, der kommer til at være ledige indenfor de kommende år, hvor en del af arbejdsstyrken går på efterløn eller pension. Det gør vi for at sikre både det hele og det attraktive Bornholm, og vi vil knytte vores indsatser an til det arbejde, der allerede foregår i fx Bornholms Vækstforum. Vi vil derfor arbejde for, at Bornholm bliver et let valg, når der i de enkelte familier træffes beslutning om bosætning det skal ikke opleves som skæbnesvangert at flytte til, fra eller blive boende på Bornholm. 3. VI VIL UDVIKLE BORNHOLMS RAMMEVILKÅR På Bornholm arbejdes der allerede aktivt på at udvikle øens rammevilkår: Det er fx energiforsyning, erhvervsvilkår, de trafikale forbindelser (priser), IT-infrastrukturen, grund laget for at udbyde uddannelser samt understøtte skabelsen af varige arbejdspladser. Nogle rammevilkår kan vi selv udvikle på Bornholm, mens andre skal udvikles i samarbejde med staten/ Folketinget. Dette arbejde vil vi understøtte. Vi vil også bidrage til at gentænke rammerne, fx når vi mister indtægter som følge af at befolkningssammensætningen ændres, så vi får flere ældre og færre i den erhvervsaktive alder og når vi bliver færre med folkeregisteradresse på Bornholm. Her vil vi konstruktivt udvikle løsningsforslag og argumentationskraft, der kan sikre bæredygtige rammevilkår for fremtiden. FÆLLESSKABET BORNHOLM - fælles arbejdsgrundlag side 6

7 4. PLAN FOR ARBEJDET I FÆLLESSKABET BORNHOLM Fællesskabets medlemmer er øverste repræsentanter for den organisation, de repræsenterer. Organisationerne arbejder alle med langsigtede strategier inden for deres eget (samfunds)område eller spiller en væsentlig rolle i forhold til den generelle udvikling af Bornholm. Som medlem i Fællesskabet Bornholm vil vi forpligtige os til, at arbejde for og aktivt bidrage til at skabe den ønskede, sammenhængende samfundsudvikling ved at støtte det overordnede mål og sikre retning for arbejdet med Det fælles arbejdsgrundlag, herunder: - Udvikling og løbende justering af Det fælles arbejdsgrundlag, herunder problemer, mål, konkrete mål, målemetoder, data etc. -- Bidrage til at kvalificere data, der kan anvendes som grundlag for at arbejde med strategisk udvikling --- At skabe forbindelse med øvrige medlemmer af Fællesskabet Bornholm, samt mellem eventuelle arbejdsgrupper eller konkrete initiativer for at sikre koordinering og dermed skabe værdi ---- At interagere med sekretariatet vedrørende strategi, mobilisering af samfundet/gruppen man repræsenterer og i forhold til de fælles mål Overveje, hvordan egen organisation eller dem i ens netværk, kan arbejde sammen om Det fælles arbejdsgrundlag Være bannerfører for Fællesskabet Bornholm på og udenfor øen Spille en aktiv rolle ved at prioritere møderne i Fællesskabet Bornholm Det er derudover forventningen, at vores organisationers engagement i Fællesskabet Bornholm strækker sig over en årrække. Deltagelsen i Fællesskabet Bornholm er ikke personligt. Det betyder, at hvis man fratræder sin stilling, vil det være organisationens nye repræsentant, der indgår som medlem af Fællesskabet. I Fællesskabet Bornholm mødes vi tre gange årligt i januar, maj og oktober. Hvert møde har faste elementer, der er skitseret nedenfor. Det gælder særligt for oktobermødet, at Fællesskabet gør status over året i forhold til realiserede initiativer samt arbejdet med at løse bornholmske problemer og realisere bornholmske potentialer gennem fælles indsatser. Værtskabet for møderne går på skift. Værten får lejlighed til at præsentere hans/hendes organisations strategi og forestående initiativer i forlængelse deraf. Der bliver ved samme lejlighed givet feedback fra resten af Fællesskabet i forhold til at videreudvikle strategi og initiativer. Derudover vil der være fokus på at opdatere hinanden på status og give feedback på aktuelle udfordringer og initiativer, ligesom der arbejdes med udvikling af nye initiativer på tværs af deltagerkredsen. Dagsorden for møderne og eventuelle bilag udsendes senest 14 dage før mødet, så vi alle kan være forberedt på dialog ved at kunne lytte og deltage aktivt. FÆLLESSKABET BORNHOLM - fælles arbejdsgrundlag side 7

8 5. KONKRETE MÅL Vi har i Fællesskabet Bornholm endnu ikke besluttet os for de helt konkrete mål, som vi vil lægge til grund for at kunne måle vores fælles indsats. Men vi ønsker i 2016 at foretage en række nulpunktsmålinger eller generere en status, der så kan danne overblik og grundlag for formuleringen af konkrete mål og målemetoder. De kan opdeles i følgende to kategorier: 1) Indikatorer på, hvad vi vil følge med i/holde øje med løbende 2) Initiativer, som vi ønsker at få en status på BRUTTOLISTE 2015 INDIKATORER PÅ, HVAD VI VIL FØLGE MED I/HOLDE ØJE MED LØBENDE Hvordan ser udviklingen ud, der hvor vi allerede gør det godt; fx turisme og fødevarer Antallet af gennemførte initiativer i Fællesskabet Bornholm, der har løst allerede kendte og konkrete problemer; fx tidligere identificere potentialer eller problemstillinger, der ikke er gjort til en opgave og blevet løst af den ene eller anden grund Antallet af positive erhvervshistorier fra Bornholm i landsdækkende medier Antal sager/tilladelser/planændringer i kystzonen herunder udlægning af udviklingsområder i byzonen der er foretaget for at udnytte kystens potentialer Antallet af private jobs, for at kunne se, om arbejdsudbuddet udvides Følge beskæftigelsesudviklingen for flygtninge på Bornholm, for at se, hvorledes de positivt kan påvirke arbejdskraftudbuddet og mindske efterspørgslen på specifik arbejdskraft. Få indikatorer på Bornholms image i forhold til bosætning; fx ved at anvende Færgens løbende tilfredshedsundersøgelser Udvikling i BNP og bruttoværditilvækst målt pr. indbygger Udvikling af passagertal, gennemsnitlig opholdstid for gæster og fragt ind og ud af øen INITIATIVER, SOM VI ØNSKER AT FÅ EN STATUS PÅ En status på arbejdet med at udvikle bornholmske livskvalitetsmål, som en del af forudsætningen for at udvikle det attraktive Bornholm. Fx hvordan afvejningen af forskellige livskvalitetsmål har indflydelse på bosætningen på Bornholm Udviklingen af den bornholmske folkeskole og privat og friskolerne med særlig fokus på tillid, trivsel, faglige mål samt evnen til at skabe mønsterbrydere ift. socioøkonomiske faktorer. En status på, om der er initiativer eller potentialer, der ikke har materialiseret sig, som følge af manglende kvalificeret arbejdskraft En status på, hvordan det går med at kvalificere tal, målinger og udsagn, der kategoriserer Bornholm som et sted, hvor udviklingen ikke finder sted. En status på arbejdet for at skabe mere fælles fodslag på hele øen. FÆLLESSKABET BORNHOLM - fælles arbejdsgrundlag side 8

9 6. KONKRETE INITIATIVER Fællesskabet Bornholm har mødtes to gange i efteråret Møderne har haft til formål at få sat fællesskabstanken på skinner og begynde arbejdet med koordinering af strategier og gensidig inspiration. Og det virker at mødes på tværs og tale om strategier. Der er i forlængelse af de formelle og uformelle drøftelser på FØRSTE IGANGSATTE INITIATIVER NATIONALPARK NORDBORNHOLM Nationalpark Nordbornholm er et eksempel på, hvordan en gruppe aktører indenfor Fællesskabet Bornholms rammer har kunnet drøfte et ideoplæg med alle de relevante aktører til stede på samme tid. Naturstyrelsen og Bornholms Regionskommune har kunnet fremlægge ideen og efterfølgende samle og planlægge inspirationstur til Lejre for Naturstyrelsen og regionskommunen selv, og derudover Bornholms Landbrug, Danmarks Naturfredningsforening og Bornholms Museum til møder om, hvordan arbejdet med en nationalpark konkret kan gribes an. BORNHOLM SOM NORDENS LA SANTA Outdoor er allerede en stor attraktion på Bornholm, og hvert år rejser klatrere, mountainbikere, kajakroere, ekstremløbere og mange andre til Bornholm for at dyrke deres idræt. På Fællesskabet Bornholms første møde fik Destination Bornholm og DGI Bornholm kontakt i forhold til at knytte foreningsidrætten tættere på outdoor-turismen til gavn for begge parter. møderne allerede fremkommet eksempler på, hvordan ideen med Fællesskabet Bornholm bliver tænkt ind i nye handlinger og konkrete initiativer, ligesom netop igangsatte initiativer nu tænkes ind i sammenhæng til Fællesskabet Bornholm. TILTRÆKNING- OG FASTHOLDELSE AF ARBEJDSKRAFT I forlængelse af de data, der er blevet præsenteret for Fællesskabet Bornholm, hersker der ikke tvivl om at tilgængelig arbejdskraft kan blive et problem indenfor alle brancher. Blandt andet på den baggrund har aktørerne i Fællesskabet takket ja til at deltage i Bornholms Brand taget initiativ til et projekt, der skal arbejde målrettet med at tage fat i de udfordringer potentielle tilflyttere står i; ægtefællejobs og (midlertidig) bolig for at nævne et par eksempler. Selvom initiativet er taget inden etableringen af Fællesskabet Bornholm, vil netop arbejdet med de problemstillinger være noget, der arbejdes med fra alle sider af Fællesskabet og dermed vil projektets resultater forhåbentlig kunne bringes ind i Fællesskabet. MÅLE FOR HINANDEN Hvor mange har været på besøg hos bisonerne i Almindingen og hvor mange har været en tur i Slotslyngen på deres ferie. Det er information, der er vigtig for Naturstyrelsen. I arbejdet med mål og målemetoder fik Færgen og Naturstyrelsen drøftet om Færgens kundeundersøgelser kunne bruges til andet end passagerernes oplevelse af selve rejsen: Måske kunne man her få en indikation på hvor mange, der besøger de attraktioner, hvor man ikke kan tælle antal gæster, nemlig vores natur. Dette er bare et udpluk af de konkrete initiativer og tiltag, der er sat i gang i relation til Fællesskabet Bornholm. Og det stopper ikke her. Selvom nogle af initiativerne måske ville være blevet bragt op på et senere tidspunkt, vil andre måske blot være tænkt, men ikke omsat til handling. Fællesskabet Bornholm har således også til formål at være et sted, hvor mulige samarbejder luftes blandt de, der måske kan være med til at realisere idéen. Det er denne proces og arbejdsform, der udgør ryg raden i den sammenhængende bornholmske samfundsudviklingsstrategi. FÆLLESSKABET BORNHOLM - fælles arbejdsgrundlag side 9

10 7. FÆLLESSKABET BORNHOLMS SEKRETARIAT Sekretariatsfunktionen varetages i 2016 af Bornholms Regionskommune. Frem til oktober 2016 vil vi arbejdes på at skabe afklaring af den fremtidige organisering. Det vil altid være muligt at henvende sig til sekretariatet med feedback, forslag eller kommentarer. SEKRETARIATETS ROLLE ER, AT koordinere møder og mødedeltagelse koordinere med værterne være ordstyrer på møderne i Fællesskabet leverer videninput til møderne i Fællesskabet (ny viden, nøgletal og aktiviteter) være tilgængelig for sparring om tværgående elementer og evt. samarbejdspartnere opdatererden bornholmske databank gennemføre en årlig intern evaluering opdatere centrale dokumenter, herunder Det fælles arbejdsgrundlag videreudvikle metoden varetage kommunikation og dialog med bornholmske og landsdækkende medier FÆLLESSKABET BORNHOLM - fælles arbejdsgrundlag side 10

Indhold. Grundfortællingen 3. Bornholm nærhed i centrum 4. Målgrupper 6. Budskaber 8

Indhold. Grundfortællingen 3. Bornholm nærhed i centrum 4. Målgrupper 6. Budskaber 8 1 2 Indhold Grundfortællingen 3 Bornholm nærhed i centrum 4 Målgrupper 6 Budskaber 8 3 Grundfortællingen Hvad er en grundfortælling? Grundfortællingen er det koncentrerede produkt af hovedbudskaberne om

Læs mere

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune » Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune Baggrund Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune godkendte den 19. december 2013 en revideret idrætspolitik. Idrætspolitikken præciserer hvilke fokusområder

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune SAMARBEJDSAFTALE Ringkøbing-Skjern Kommune 1 1. Indledning: Ringkøbing-Skjern kommune og Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern ønsker med denne samarbejdsaftale at sikre et godt og nært samarbejde, byggende

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2015

Langsigtede mål , samt delmål for 2015 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2015 Udvalg: - og Planudvalget ØPU-1 formulering Bright Green Island fra vision til handling (De 4 visioner) elforsyning, varmeforsyning, byggeri og transport

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING Helhedsorienteret erhvervsservice 1 Indhold Kære virksomhed 3 De fem servicemål: 1. Udvidet åbningstid og svar inden for 24 timer 4 2. Tovholder inden for fem hverdage 5

Læs mere

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune VISION OG MÅL Fremtidens handicapområde Rudersdal Kommune 2017-2027 Udkast Til høring 2 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING...4 FORORD...4 RAMME...5 VISION...6 MÅL...7 BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE...7 BOLIG...7

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum BORNHOLMS VÆKSTFORUM Landemærket 26 3700 Rønne Tlf.: 5692 0000 Fax: 5692 0001 E-mail: vaekstforum@brk.dk Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum Erhvervslivets vilje og evne til vækst er en grundforudsætning

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

Bosætning som nøgle til ny erhvervsudvikling i udkantsområder

Bosætning som nøgle til ny erhvervsudvikling i udkantsområder Bosætning som nøgle til ny erhvervsudvikling i udkantsområder Indlæg på Åben Land konferencen 2010 Ved Anne Mette Wandsøe Turist og erhvervsdirektør samt LAG koordinator for LAG Langeland Baggrund Tilflytter

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Forandringsteori for Frivilligcentre

Forandringsteori for Frivilligcentre Dokumentation af workshop d. 24. april om: Forandringsteori for Frivilligcentre Formålet med dagen Formålet med workshoppen var, med afsæt i de beslutninger der blev truffet på FriSe s generalforsamling

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om 1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK Krig, fred og kærlighed Vi er Skanderborg Kommune ligger i et geografisk og historisk smørhul. Her kan du bo 15 minutter fra Aarhus, midt i naturen og være en del af de

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016 Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark Oslo 29. januar 2016 Agenda Frivilligcentrene i Danmark Finansiering Frivilligheden i en brydningstid Evaluering af Frivilligcentrene

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Turisme Business Region North Denmark 2. september 2016 Baggrund for fælles indsats for turismen i Nordjylland Med vedtagelse af vækstplan for turisme i Danmark og ny national organisering af turismefremme

Læs mere

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Generelt Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Om Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune i Region Nordjylland blev etableret ved Kommunalreformen i 2007. Kommunen har ca. 37.500 indbyggere og

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Kommunaldirektørens område Udvikling Kommunikation Sagsbehandler: Bodil Ulff Larsen En vision for Hvidovre Kommune 28.02.2013/bll Kommunalbestyrelsen har gennem en længere periode

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats 20. april 2010 Bilag 9c Status på arbejdet med regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 2007-09. 1. Baggrund Regeringen og de regionale vækstfora indgik i juni 2007 regionale partnerskabsaftaler

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

Formålet understøttes af eksisterende data samt ny viden om de dynamikker, der øver indflydelse i et yderområde som Bornholm.

Formålet understøttes af eksisterende data samt ny viden om de dynamikker, der øver indflydelse i et yderområde som Bornholm. Projektplan for Bornholms fremtid Formål Formålet med projektet Bornholms fremtid er at udarbejde et fælles, anerkendt dialogværktøj, som politik- og strategiudviklingen kan tage udgangspunkt i, i Bornholms

Læs mere

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI UD KA ST ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI MANGFOLDIGHED BRINGER VÆKST TIL ODENSE Mangfoldighed handler om forskellighed. Mangfoldighed kan bidrage til virksomheder og organisationers udvikling, succes

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Landsbyklynger Lokaludvikling

Landsbyklynger Lokaludvikling Landsbyklynger Lokaludvikling Søren Møller Indhold Hvorfor interesserer DGI sig for lokaludvikling. Hvad er en Landsbyklynge. Resultater fra Landsbyklyngeprojektet. Den kommende kampagne og samarbejdet

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Danboat. 27. november 2015

Danboat. 27. november 2015 Danboat 27. november 2015 Hvorfor projekt Vild med Vand? Dansk Sejlunion Færre og ældre medlemmer 1/3-del af klubberne mister medlemmer 1/3-del har status quo Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID)

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Den sammenhængende børne- og ungepolitik. Horsens Kommune

Den sammenhængende børne- og ungepolitik. Horsens Kommune Den sammenhængende børne- og ungepolitik Horsens Kommune 2017-19 1 Forord Vi har en fælles vision I Horsens har vi en fælles vision om, at alle børn og unge skal have en uddannelse. Det gælder for alle

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune

Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune Eller: Ildsjæle sætter lys på lokale herligheder! Oplæg til Boligdag 2011 Torsdag den 5. maj 2011 på Esbjerg Højskole Lokalsamfundskonsulent

Læs mere

Vækst gennem kompetencer

Vækst gennem kompetencer Vækst gennem kompetencer Udkast til dynamisk handlingskatalog 2. halvår 2015 2. halvår 2017 Formål med et handlingskatalog Prioritering af initiativer og projekter frem mod ult. 2017 Styringsgrundlag for

Læs mere

Elisabeth Dreier Stridsgyden 17, Allested-Vejle 5672 Broby allestedvejle@yahoo.com Aktionsgruppen Allested-Vejle

Elisabeth Dreier Stridsgyden 17, Allested-Vejle 5672 Broby allestedvejle@yahoo.com Aktionsgruppen Allested-Vejle Navn Adresse By E-mail Repræsenterer du et udvalg, forening, råd eller bestyrelse? Hvilket fagområde vil du indgive hørinssvar til? Høringssvar - skriv eller kopier dit/jeres høringssvar ind her Vi vil

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER Folkeoplysning i forandring Vejen Idrætscenter 23/05/2016 Analytiker Malene Thøgersen NÅR FORENINGER SAMARBEJDER Foreningslivets potentialer i yderområderne BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN AF TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Hvis der ikke kan være vækst over det hele, hvordan kan man så fokusere udviklingen?

Hvis der ikke kan være vækst over det hele, hvordan kan man så fokusere udviklingen? Hvis der ikke kan være vækst over det hele, hvordan kan man så fokusere udviklingen? Ane Døssing Kok Byplanarkitekt Cand. Arch. Plan og Trafik adkk@cowi.dk 1 9. DECEMBER 2013 COWIs vurderinger af tendenser

Læs mere

Vandet fra Landet. Af Brian Graugaard, Orbicon

Vandet fra Landet. Af Brian Graugaard, Orbicon Vandet fra Landet Hvordan skal jorden fordeles i fremtiden mellem natur, landbrug, klimatilpasning mv.? Kan man forestille sig arealer, der kan benyttes til flere ting, f.eks. Collective Impact? Af Brian

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark vedrører en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Varde Kommune har med fornøjelse gennemlæst høringsudkastet, der sætter fokus på det gode liv i Syddanmark - med en vision og de tre mål

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november. Sund By Netværkets strategi for Side 1

Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november. Sund By Netværkets strategi for Side 1 Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november Sund By Netværkets strategi for 2017-2020 Side 1 Disponering Sådan er strategien blevet til Mission, vision og strategiske indsatsområder Eksempler på det

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Baggrund I forbindelse med det afsluttede projekt om udvikling af stærke oplevelseskoncepter via det lokale destinationsnetværk

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1. 1 of 5 Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 1 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Udviklingspolitik for Odder Kommune

Udviklingspolitik for Odder Kommune Udviklingspolitik for Odder Kommune Hovedmålet for Udviklingspolitikken for Odder Kommune er at styrke udviklingen i Kommunen i bred forstand. Men visse delområder skal have højere prioritet end andre.

Læs mere