BLODSUKKERAPPARAT Roche USA V7/ (02) PMS 287 Proof Print Number 209 Avanceret brugsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BLODSUKKERAPPARAT Roche USA 50874 V7/5 06410219001(02) PMS 287 Proof Print Number 209 Avanceret brugsanvisning"

Transkript

1 This file may not print or view at 100%. Die lines and color breaks do not print. Roche USA V7/ (02) Black Proof Print Number 209 Roche USA V7/ (02) Cyan Proof Print Number (02) 0312 Roche USA V7/ (02) Magenta Proof Print Number 209 Roche USA V7/ (02) Yellow Proof Print Number 209 BLODSUKKERAPPARAT Roche USA V7/ (02) PMS 287 Proof Print Number 209 Avanceret brugsanvisning Roche USA V7/ (02) PMS 5445 Proof Print Number Roche Diagnostics Roche Diagnostics GmbH Sandhofer Strasse Mannheim, Germany Roche USA V7/ (02) Globe Black Proof Print Number 209 ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA og ACCU-CHEK AVIVA EXPERT er varemærker tilhørende Roche _ _02.indb 1

2 Roche Diagnostics A/S Industriholmen Hvidovre, Danmark Tlf SENESTE OPDATERING: _ _02.indb 2

3 Indhold Introduktion 3 1 Bolusguide Oversigt Før du bruger bolusguiden Sådan beregnes en bolus vha. bolusguiden 12 Appendikser 17 Appendiks A: Bolusguide 17 Appendiks B: Beregninger af bolusråd 37 Appendiks C: Symbolforklaring 41 Roche USA V4/ (02) Black Roche USA V4/ (02) Cyan Roche USA V4/ (02) Magenta Roche USA V4/ (02) Yellow Indeks _ _02.indb 1

4 _ _02.indb 2

5 Introduktion Uanset om Accu-Chek Aviva Expert apparatet er dit første blodsukkerapparat, eller du tidligere har anvendt en anden type apparat, er det vigtigt at læse kom i gang-guiden, standardbrugsanvisningen og den avancerede brugsanvisning grundigt igennem, inden du tager dit nye apparat i brug. For at kunne bruge apparatet korrekt og sikkert skal du forstå dets betjening, displaymeddelelser og alle de forskellige funktioner. Sammen med dit nye apparat leveres tre brugsanvisninger: Kom i gang-guide: Brug denne guide til at indstille apparatet. Standardbrugsanvisning: I denne brugsanvisning får du beskrevet, hvordan apparatets standardfunktioner betjenes. Avanceret brugsanvisning: I denne brugsanvisning får du beskrevet, hvordan apparatets avancerede funktioner betjenes. Denne brugsanvisning omfatter oplysninger om: Brug af bolusguiden Beregninger af bolusråd Egnet til hjemmemåling Kontakt venligst vores kunde- og servicecenter, hvis du har spørgsmål. Der findes en oversigt over kontaktoplysninger bagest i standardbrugsanvisningen _ _02.indb 3

6 _ _02.indb 4

7 1 Bolusguide 1.1 Oversigt Før du bruger bolusguiden Sådan beregnes en bolus vha. bolusguiden _ _02.indb 5

8 1.1 Oversigt I dette kapitel får du vigtige oplysninger om brugen af bolusguiden. Læs hele kapitlet grundigt igennem, før du begynder at bruge bolusguiden. Du anbefales at drøfte dine bolusguideindstillinger med din diabetesbehandler, før du indstiller funktionen. Bolusguiden må kun bruges af erfarne personer, som forestår deres egen insulinbehandling. Bolusguiden er kun tilgængelig, hvis du har indstillet bolusguiden på dit apparat. En vejledning i, hvordan bolusguiden indstilles, findes i standardbrugsanvisningen. Bolusguiden beregner insulindoser for dig på baggrund af mange forskellige oplysninger, såsom: Værdierne, som du angav under indstillingen af bolusguiden Dit aktuelle blodsukkerresultat Den mængde kulhydrater, som du anslog for et måltid Din aktuelle helbredshændelsesstatus Blodsukkersænkningen som følge af forudgående korrektionsdoser Dit seneste måltids indvirkning på blodsukkeret _ _02.indb 6

9 i BEMÆRK 1 Denne brugsanvisning viser eksempler på displays. Displayene i denne brugsanvisning kan se lidt anderledes ud end displayene på dit Accu-Chek Aviva Expert apparat. Hvis du har spørgsmål til apparatets displays, skal du kontakte Roche. Blodsukker og BS bruges i flæng og betyder det samme. w ADVARSEL Risiko for kvælning. Små dele. Skal holdes uden for rækkevidde af børn under 3 år _ _02.indb 7

10 1.2 Før du bruger bolusguiden Tilsigtede brugere Som ved alle specialiserede funktioner skal du have forståelse for visse oplysninger for at kunne bruge bolusguiden. Du skal arbejde tæt sammen med din diabetesbehandler og være helt bekendt med din diabetesbehandling. Du skal også være i stand til at bedømme din aktuelle situation nøjagtigt. Bolusguiden beregner boluser for dig. Dette kan medvirke til, at du kan afgøre, hvilken insulinmængde du aktuelt har brug for. Du angiver oplysningerne, som beregningerne af bolusråd skal baseres på. Bolusguiden kan ikke bedømme din aktuelle situation uafhængigt af dit eget skøn. Funktionen kan ikke rette evt. fejlagtige angivelser. Dette gælder især for den angivne kulhydratmængde. Angivelser, der overstiger givne grænser, genkendes, og i sådanne tilfælde bliver du bedt om at kontrollere indtastningen og om nødvendigt at rette den. Men så længe angivelserne falder inden for et givent område, kan nøjagtigheden ikke bekræftes af dit apparat. Der vises ingen advarselsmeddelelse, hvis oplysningerne er plausible (ligger inden for det acceptable område), men er forkerte. Det er derfor vigtigt, at du kontrollerer alle dine angivelser nøje _ _02.indb 8

11 Sikkerhedsoplysninger knyttet til bolusguiden 1 w ADVARSEL Det er meget vigtigt, at du overholder sikkerhedsoplysningerne i dette kapitel. Sammenlign altid dit resultat med din faktiske tilstand, og justér om nødvendigt den anbefalede bolus. Udfør altid de handlinger rettidigt, som du angiver i bolusguiden. Spis den kulhydratmængde, som du har angivet, og tilfør insulindosen. Du må ikke bruge bolusguiden, hvis du anvender et intermediærtvirkende insulin, såsom Neutral Protamin Hagedorn insulin (NPH) eller lignende intermediærtvirkende insulin. Husk, at langtidsvirkende insulin ikke må bruges som en måltidsbolus eller en korrektionsbolus _ _02.indb 9

12 Der tages ikke højde for følgende oplysninger, når bolusguiden bruges: Det kan være, at værdierne, som du angav under indstillingen af bolusguiden, ikke stemmer overens med, hvordan din krop føles. I dette tilfælde kan du øge eller mindske bolusinsulindosen, så den passer til dit behov. Bolusinsulindoser og måltider, der tages, før bolusguiden bruges første gang, kan ikke afspejles i beregningen. Det samme gælder for bolusinsulindoser og måltider, der blev taget, men som ikke blev registreret på dit apparat. Hvis du har tilført en bolus uden at bruge bolusguiden, kan du registrere bolusen i din dagbog. Det er vigtigt, at du registrerer kulhydratoplysninger i din dagbog med denne bolus, for at du kan få nøjagtige bolusråd. Oplysninger om, hvordan du registrerer oplysninger i dagbogen, findes i standardbrugsanvisningen. De doser basalinsulin, som du registrerer, har ingen indflydelse på bolusguiden _ _02.indb 10

13 Advarselsmeddelelser knyttet til dit blodsukkerresultat Der vises muligvis advarselsmeddelelser ang. dit blodsukkerresultat, efter at du har udført en blodsukkermåling. Du skal være meget opmærksom på disse meddelelser. Hvis dit blodsukkerresultat er for lavt, bliver du bedt om at spise en vis mængde hurtigtvirkende kulhydrater for at forebygge mod risikoen for hypoglykæmi. I denne situation bliver en bolus ikke beregnet. Behandl dit lave blodsukker i overensstemmelse med din diabetesbehandlers anbefalinger. Sammenfatning Du anbefales at indstille bolusguiden i samråd med din diabetesbehandler. Kontrollér nøje alle dine angivelser. Sørg for, at alle de seneste måltider og insulindoser er registreret i Mine data for at sikre nøjagtige bolusråd. Vær opmærksom på alle advarselsmeddelelser, især meddelelser angående høje eller lave blod sukkerresultater. Du skal muligvis omgående tage de fornødne forholdsregler. Sammenlign altid dit resultat med din faktiske tilstand, og justér om nødvendigt bolusen. Udfør altid de handlinger rettidigt, som du angiver i bolusguiden _ _02.indb 11

14 1.3 Sådan beregnes en bolus vha. bolusguiden Blodsukkerresultat Aktivt insulin Kulhydratangivelse Angivelse af helbredshændelse Bolus Basal Anbefalet bolusmængde _ _02.indb 12

15 Sådan tilføres en bolus Hovedmenu > Bolusguide 1. j Vælg Bolusguide i hovedmenuen, og tryk på =. 2. j Hvis du ikke for nyligt har udført en blodsukkermåling (dette angives, når Blodsukkertest vises øverst på apparatets display i stedet for en faktisk blodsukkerværdi), anbefales du at udføre en blodsukkermåling. Vælg Blodsukkertest, og tryk på =. Oplysninger om, hvordan du udfører en blodsukkermåling, findes i standardbrugsanvisningen. Vælg Bolus, når det detaljerede display over blodsukkerresultater vises. Sådan angives en kulhydratmængde: j Vælg indtastningsfeltet Kulhydrater, og tryk på =. j Indstil mængden af kulhydrater, og tryk på =. Sådan angives en helbredshændelse: j Vælg indtastningsfeltet Helbred, og tryk på =. j Vælg en helbredshændelse, og tryk på = _ _02.indb 13

16 Sådan justeres bolusmængden: j Vælg indtastningsfeltet Bolus, og tryk på =. j Indstil bolusinsulinmængden, og tryk på =. Sådan justeres basalmængden: j Vælg indtastningsfeltet Basal, og tryk på =. j Indstil basalinsulinmængden, og tryk på =. Vælg Bekræft for at bekræfte angivelserne. 3. Bolusmængden vises på apparatets display. j Indsprøjt bolusen med en insulinpen eller sprøjte, eller, om nødvendigt, vælg Tilbage for at returnere til displayet Bolusguide, og justér bolusen. j Vælg OK for at gå til hovedmenuen _ _02.indb 14

17 w ADVARSEL 1 De bolusråd, du får fra apparatet, er kun vejledende. Kontakt din diabetesbehandler, før du ændrer din diabetesbehandling. Det er vigtigt, at du vælger rigtigt for kulhydratforholdet og insulinfølsomheden. Hvis du vælger det forkerte forhold (grundlaget for alle beregninger), vil alle de fremtidige bolusråd være forkerte. Kontrollér, at bolusoplysningerne i dagbogen er korrekte, før du iværksætter en ny beregning af bolusråd. Oplysninger om, hvordan du får vist og redigerer oplysninger i dagbogen, findes i standardbrugsanvisningen _ _02.indb 15

18 i BEMÆRK Du har også adgang til bolusguiden, efter at du har udført en blodsukkermåling (se standardbrugsanvisningen). Tryk på., når det detaljerede display over blodsukkerresultater vises. Dette er ikke tilfældet, hvis dit blodsukkerresultat er under din hypoadvarselsgrænse (rød bjælke vises). Du kan kun vælge én helbredshændelse pr. bolusråd _ _02.indb 16

19 Appendikser Appendiks A: Bolusguide Bolusguiden er kun tilgængelig, hvis du har indstillet bolusguiden på Accu-Chek Aviva Expert apparatet. En vejledning i, hvordan bolusguiden indstilles, findes i standardbrugsanvisningen. Ud over de grundlæggende blodsukker- og kulhydratværdier er flere af apparatets indstillinger nødvendige for at optimere bolusguide-funktionen, så anbefalingerne svarer til dit insulinbehov i videst muligt omfang. Du skal indstille bolusguiden korrekt. Du får ingen bolusråd uden disse indstillinger. Det er vigtigt, at du drøfter bolusguideindstillingerne med din diabetesbehandler. i BEMÆRK Blodsukker og BS bruges i flæng og betyder det samme. Bolusguide-faktorer er elementer, der indvirker på apparatets bolusberegninger _ _02.indb 17

20 Apparatindstillinger for bolusguide Dette afsnit indeholder en oversigt over oplysninger, der skal indtastes i apparatet, så bolusrådene bliver nøjagtige. Kulhydratenheder Bolusrådene er baseret på den valgte kulhydratenhed. Det er vigtigt at vælge den rigtige kulhydratenhed for at få nøjagtige bolusråd. Kulhydratenheden skal vælges, uanset om du har indstillet bolusguiden eller ej. Følgende kulhydratenheder findes på apparatet: Forkortelse Måleenhed Tilsvarende i gram g Gram 1 gram KE Kulhydratenhed 10 gram BE Tilsvarende i brød 12 gram CC Kulhydratvalg 15 gram _ _02.indb 18

21 Insulininterval Apparatet afrunder den insulinmængde, der skal tilføres og som beregnes af apparatet, hvis bolusguiden er indstillet, eller når du indtaster oplysninger om bolus- og basalinsulin manuelt i dagbogen. Insulinintervallet kan indstilles til enten 0,5 eller 1 U. Max bolus Den maksimale mængde bolusinsulin, der skal tilføres på en gang. En bolus, der er større end den maksimale bolusmængde, kræver yderligere en bekræftelse. Dette er en sikkerhedsforanstaltning for at undgå utilsigtede store boluser. Den maksimale bolus kan indstilles til maksimalt 50 U i intervaller på 0,5 U _ _02.indb 19

22 Advarselsgrænser Du kan vælge hyper- (høj) og hypo- (lav) blodsukkergrænser, alt efter hvad du har behov for. Når et blodsukkerresultat er over hyperadvarselsgrænsen eller under hypoadvarselsgrænsen, vises en advarsel på apparatet. Indstil en hyperadvarselsgrænse, der er højere end målområdet for samtlige tidsrum. Indstil en hypoadvarselsgrænse, der er lavere end målområdet for samtlige tidsrum. Bolusguiden er ikke tilgængelig, hvis dit blodsukkerresultat er under hypoadvarselsgrænsen. Tidsrum Med tidsrum kan du vælge indstillinger, der tager højde for dit skiftende insulinbehov i løbet af dagen. Hvis du brugte de samme værdier og faktorer i løbet af en dag, ville det ikke nødvendigvis svare til dit insulinbehov, og det kunne føre til forkerte bolusråd. Apparatet leveres med fem forudindstillede tidsrum. Du kan indstille op til otte tidsrum (tidsperioder) afhængigt af dit insulinbehov. Du skal indstille målområde, kulhydratforhold og insulinfølsomhed for hvert enkelt tidsrum. Du kan definere alle disse værdier uafhængigt for hvert enkelt tidsrum. Apparatet tager automatisk disse værdier i betragtning _ _02.indb 20

23 Målområde Den ønskede øvre og nedre grænse for dit blodsukkerniveau, som anses for at være acceptabelt efter indstilling fra din diabetesbehandler. Apparatet beregner automatisk målniveauet for dit blodsukker som gennemsnittet mellem den øvre og nedre målgrænse for dit blodsukker. Rådfør dig med din diabetesbehandler for at afgøre, hvilket målområde der passer til dig. Øvre målgrænse for blodsukker Den øvre grænse for blodsukkermålområdet for det aktuelle tidsrum. Blodsukkerresultater, der ligger inden for den nedre og øvre grænse, anses for at være inden for målområdet. Nedre målgrænse for blodsukker Den nedre grænse for blodsukkermålområdet for det aktuelle tidsrum. Blodsukkerresultater, der ligger inden for den nedre og øvre grænse, anses for at være inden for målområdet. Kulhydratforhold For det aktuelle tidsrum er kulhydratforholdet den mængde insulin, der kræves for at dække en vis mængde kulhydrater. Rådfør dig med din diabetesbehandler for at afgøre, hvilket kulhydratforhold der passer til dig _ _02.indb 21

24 Insulinfølsomhed For det aktuelle tidsrum er insulinfølsomheden (korrektionsfaktoren) den mængde insulin, der kræves for at sænke dit blodsukker med en vis mængde. Rådfør dig med din diabetesbehandler for at afgøre, hvilke indstillinger for insulinfølsomhed der passer til dig. Dit apparat leveres med følgende forudindstillede tidsrum: Tidsrum 24-timersformat _ _02.indb 22

25 Drøft indstillingerne af tidsrum med din diabetesbehandler, så de gavner din diabetesstyring mest muligt. Her er et eksempel på et mønster: Tidsrum Starttidspunkt Sluttidspunkt 1. Nat Midnat Når du normalt vågner 2. Morgenmad Når du normalt vågner 1½ time før du normalt spiser frokost 3. Frokost 1½ time før du normalt spiser frokost 1½ time før du normalt spiser aftensmad 4. Aftensmad 1½ time før du normalt spiser aftensmad 1½ time før du normalt går i seng 5. Sengetid 1½ time før du normalt går i seng Midnat _ _02.indb 23

26 Indstilling af tidsrum: Vigtige oplysninger Tidsrummene dækker en periode på 24 timer (fra midnat til midnat). Du kan ændre tidsperioden for samtlige forudindstillede tidsrum. Når du indstiller bolusguiden, skal du foretage og gemme indstillingerne for mindst ét tidsrum. Hvert tidsrum skal vare mindst 30 minutter og kan kun indstilles med 30 minutters intervaller. Når du har indstillet sluttidspunktet for et tidsrum, sættes dette sluttidspunkt som starttidspunktet for det næste tidsrum. For hvert enkelt tidsrum kan du indstille et andet målområde for blodsukker, kulhydratforhold og insulinfølsomhed. Målområdet for de enkelte tidsrum skal være inden for hypo- og hyperadvarselsgrænserne. Når et tidsrum redigeres første gang, angives indstillingerne (målområde, kulhydratforhold og insulinfølsomhed) for alle de andre tidsrum. Helbredshændelser Med helbredshændelser kan du vælge indstillinger, der tager højde for forskellige aktiviteter eller hændelser, der øger eller mindsker dit insulinbehov. Helbredshændelser kan vælges for at indikere, hvordan du har det, eller hvordan dine aktiviteter kan påvirke din diabetes. På apparatet kan du vælge at indstille en procentdel for hver helbredshændelse med undtagelse af Fastende. Faste kan ikke justeres og påvirker ikke beregningerne af bolusråd. Når en helbredshændelse er valgt, bruges procentangivelsen til at øge eller sænke bolusinsulinmængden. Drøft de korrekte procentdele for hver helbredshændelse med din diabetesbehandler _ _02.indb 24

27 Følgende helbredshændelser findes på apparatet: Motion 1 Motion 2 Stress Sygdom Præmenstruel Fastende Bolusguideindstillinger Bolusguideindstillingerne er stigning ved måltid, snackgrænse, tid til virkning og forsinkelsestid. Nedenfor beskrives hver indstilling nærmere. Stigning ved måltid Under eller efter måltider anses en blodsukkerstigning for normal inden for en vis grænse, selvom der er tilført en måltidsbolus. En stigning ved måltid er aktiv i en nærmere angivet tidsperiode. Angiv den maksimale stigning i dit blodsukkerniveau, som skal tolereres, uden at der tilføres yderligere en korrektionsbolus _ _02.indb 25

28 Snackgrænse Snackgrænsen er den mængde kulhydrater, der ikke skal regnes for et almindeligt måltid med den forventede stigning ved måltid. Tid til virkning Den tid, der går fra stigningen ved måltid begynder eller en korrektionsbolus bliver tilført, indtil dit blodsukkerniveau forventes at have nået målniveauet. Du kan justere varigheden for tiden til virkning, så den passer til dine personlige behov, inden for et nærmere angivet tidsinterval (1½ time til 8 timer). Forsinkelsestid Forsinkelsestiden tager højde for den forventede forsinkelse, hvormed blodsukkerniveauet falder under det aktive insulins virkningstid i kroppen. Den angiver den første tidsperiode inden for tiden til virkning. Aktivt insulin Bolusinsulin, der er blevet tilført for at sænke dit blodsukker, men endnu ikke er helt opbrugt. Apparatet beregner automatisk mængden af aktivt insulin og viser den på displayet Bolusguide _ _02.indb 26

29 Bolusberegning Bolusen, der anbefales af apparatets bolusguide-funktion, består af to komponenter: en anbefaling om en måltidsbolus, der dækker din fødeindtagelse, og en anbefaling om en korrektionsbolus til justering af dit blodsukkerniveau, hvis det ligger uden for målområdet. Korrektionsbolusen kan være positiv, hvis dit aktuelle blodsukkerniveau er over dit målområde, eller negativ, hvis det er under dit målområde. Måltidsbolus En måltidsbolus er den mængde insulin, der skal tilføres for at dække mængden af kulhydrater, som du har i sinde at spise. Beregningen ser således ud: Måltidsbolus = kulhydratindtagelse insulin kulhydrater fra kulhydratforhold _ _02.indb 27

30 Korrektionsbolus Hvis dit aktuelle blodsukkerniveau ikke ligger inden for dit målområde, anbefales en korrektionsbolus. Blodsukkergrænser Blodsukkerresultat Hyperadvarsel Øvre målgrænse Mål Nedre målgrænse Hypoadvarsel 28 Drøft dine blodsukkergrænser med din diabetesbehandler _ _02.indb 28

31 Beregningen af den anbefalede korrektionsbolus afhænger af dit aktuelle blodsukkerresultat, af din insulinfølsomhed for det aktuelle tidsrum og af, om du planlægger at spise. Eksempel på beregninger af bolusråd Blodsukkerniveau Uden fødeindtagelse (ingen Før et måltid kulhydrater) Over den øvre målgrænse (BS - mål-bs) insulinfølsomhed (BS - mål-bs) insulinfølsomhed + måltidsbolus Mellem øvre og nedre målgrænse Mellem den nedre målgrænse og hypoadvarsel Under hypoadvarsel Korrektionsbolus ikke nødvendig. Bolus anbefales ikke. Korrektionsbolusen er negativ. Hypoadvarsel vises. Du anbefales at spise hurtigtvirkende kulhydrater. Der er ingen bolusråd. (BS - mål-bs) insulinfølsomhed + måltidsbolus. En korrektionsbolus kan være negativ. (BS - mål-bs) insulinfølsomhed + måltidsbolus. Korrektionsbolusen er negativ. Hypoadvarsel vises. Du anbefales at spise hurtigtvirkende kulhydrater. Der er ingen bolusråd _ _02.indb 29

32 Andre boluser Efterfølgende måltidsboluser Hvis du planlægger at spise flere måltider eller mellemmåltider i løbet af kort tid, skal du tilføre en måltidsbolus for hvert måltid. Beregningen er altid den samme som en måltidsbolus. Korrektionsbolus efter et måltid Efter et måltid tillades normalt en blodsukkerstigning, selvom du har tilført den korrekte måltidsbolus. Den tilladte blodsukkerstigning kaldes for stigning ved måltid. Efter et vist stykke tid (forsinkelsestid) falder stigningen ved måltid fra sit maksimum, indtil dit blodsukkerniveau har nået målniveauet. Tidsperioden fra stigningen ved måltid, indtil dit blodsukkerniveau har nået målniveauet, defineres som tid til virkning. I løbet af denne tidsperiode anbefales en korrektionsbolus kun, hvis dit blodsukkerniveau overstiger den aktuelle stigning ved måltid _ _02.indb 30

33 Blodsukkerniveau hyper Forsinkelsestid Tid til virkning Målværdi Målområde Stigning ved måltid hypo Tid Aktuelle blodsukkerværdier Måltid Bolus Bolus ikke nødvendig Aktuelt tilladte blodsukkerværdi: Stigning ved måltid Den punkterede linje viser, hvordan dit blodsukkerniveau kan ændre sig efter en måltidsbolus. Bolusguiden accepterer en blodsukkerstigning, der ligger inden for grænsen for stigningen ved måltid (grøn), uden at beregne en yderligere korrektionsbolus. Når du angiver en kulhydratmængde, der er større end snackgrænsen, tilføjes stigningen ved måltid-angivelsen til blodsukkerets målværdi. Forløbet af stigning ved måltid (det grønne områdes bredde) bestemmes af forsinkelsestiden og tiden til virkning _ _02.indb 31

34 Efterfølgende korrektionsboluser Forskellen mellem dit aktuelle blodsukkerniveau og dit blodsukkermålniveau kaldes Delta BS. En korrektionsbolus, der tilføres iht. de tidligere betingelser, dækker denne forskel i en vis tidsperiode. Når din korrektionsbolus begynder at virke, bør dit aktuelle blodsukkerniveau falde, og det dækkede Delta BS mindskes efter forsinkelsestiden. Ved tiden til virknings afslutning bør dit blodsukkerniveau returnere til målgrænsen. Du modtager kun en anbefaling om endnu en korrektionsbolus, hvis dit aktuelle blodsukkerresultat overstiger det aktuelle Delta BS-niveau. Blodsukkerresultat Forsinkelsestid Delta BS (korrektionsinsulin) Korrektionsbolus Tid Tid til virkning Efterfølgende korrektionsboluser: Hvis dit blodsukkerresultat ligger inden for grafens sektion 1, anbefales en korrektionsbolus ikke. Hvis dit blodsukkerresultat ligger inden for grafens sektion 2, anbefales en korrektionsbolus _ _02.indb 32

35 Eksempler på bolusråd De følgende grafer viser forskellige eksempler på, hvordan bolusguiden tager højde for forskellige faktorer, når der udføres beregninger. Den aktuelt tilladte blodsukkerværdi tager højde for følgende faktorer: Målområdets middelværdi Stigning ved måltid Korrektionsbolus _ _02.indb 33

36 Efter en korrektionsbolus I det ovenstående diagram vises et eksempel på denne regels virkning. Den første korrektionsbolus kl forbliver aktiv i løbet af tiden til virkning (det blå områdes bredde). Hvis blodsukkerværdien kl falder under den aktuelt tilladte blodsukkerværdi (det blå områdes øverste del), beregnes ikke en ny korrektionsbolus. Blodsukkerniveau Tid til virkning Forsinkelsestid hyper Korrigeret blodsukker Målværdi Målområde hypo Tid Aktuelle blodsukkerværdier Bolus Bolus ikke nødvendig Aktuelt tilladte blodsukkerværdi: Korrigeret blodsukker _ _02.indb 34

37 Blodsukkerniveau Hyper Målværdi Målområde Hypo Tid Aktuelle blodsukkerværdier Bolus Når et blodsukkerresultat overstiger den aktuelt tilladte blodsukkerværdi, beregnes en bolus (lyseblå), der kun tager højde for forskellen mellem den aktuelle blodsukkerværdi (orange prikker), og den aktuelt tilladte blodsukkerværdi (det blå områdes øverste del) _ _02.indb 35

38 Blodsukkerniveau Hyper Målværdi Målområde Hypo Tid Aktuelle blodsukkerværdier Måltid Bolus Bolus ikke nødvendig Aktuelt tilladte blodsukkerværdi: Stigning ved måltid Efterfølgende måltider Hvis du spiser flere måltider efter hinanden, genstartes stigning ved måltid for hver ny måltidsbolus _ _02.indb 36

39 Appendiks B: Beregninger af bolusråd Bolusberegningernes matematiske grundlag Følgende er en liste over de vigtigste formler og beregningsprincipper, som danner baggrunden for bolusguiden. Det er svært helt nøjagtigt at beregne en bolus selv vha. disse formler, når der skal tages højde for de seneste måltiders tid til virkning, forsinkelsestid samt korrektionsboluser. Kulhydratforslag Denne beregning udføres, når blodsukkerresultatet falder ned under hypoadvarselsgrænsen. Den er baseret på de andre værdier, der er defineret for det aktuelle tidsrum, og resultatet beregnes som et forslag til kulhydratindtagelse. Kulhydrater = ( målområdets middelværdi - aktuelt BS) iht. tidsrums definition insulin BS fra insulinfølsomhed kulhydrater insulin fra kulhydratforhold i BEMÆRK Som minimum gives altid en mængde på 12 g (eller tilsvarende i enheden BE, KE eller CC). Hvis den beregnede værdi er under 12 g, bruges 12 g. Kulhydratforslaget vises i kulhydratenheden, som du har valgt (g, BE, KE eller CC) _ _02.indb 37

40 Måltidsbolus Den følgende formel bruges til at beregne bolusen for måltider: Måltidsbolus = kulhydratindtagelse insulin kulhydrater fra kulhydratforhold Aktuelt tilladte blodsukkerværdi Målområdets gennemsnitsværdi, der bruges til beregningen af korrektionsbolusen, som vist nedenfor, varierer i henhold til definitionen af tidsrummene. Således beregnes den aktuelt tilladte blodsukkerværdi: Aktuelt tilladte blodsukkerværdi stigning = målområdets middelværdi + ved måltid + aktuelt aktivt iht. tidsrums definition måltid blodsukkerområde, der dækkes af korrektionsbolus aktuelt aktive korrektionsboluser Når der aktuelt ikke er en aktiv stigning ved måltid eller tid til virkning for korrektionsbolusen, erstattes disse parametre i formlen med en værdi på _ _02.indb 38

41 Korrektionsbolus Almindeligvis beregnes en korrektionsbolus kun, hvis den aktuelle blodsukkerværdi er over hypo advarselsgrænsen og uden for målområdet. Hvis den aktuelle blodsukkerværdi er over målområdet, skal den aktuelt tilladte blodsukkerværdi også overskrides. Kun korrektionsboluser, der er større end 0, udløser en tilsvarende tid til virkning. Korrektionsbolus = (aktuelt BS - aktuelt tilladte BS) insulin BS fra insulinfølsomhed Blodsukkerkorrektionsandelen afhænger af følgende krav: Hvis det aktuelle BS > den aktuelt tilladte blodsukkerværdi, så er BS-korrektionsandelen = aktuelt BS - aktuelt tilladte blodsukkerværdi Hvis det aktuelle BS > hypoadvarselsgrænse og aktuelt BS < målområdets nedre grænse, så er BS-korrektionsandelen = aktuelt BS - målområdets gennemsnitsværdi _ _02.indb 39

42 Korrektionsbolus med kulhydratindtagelse Når kulhydrater er blevet angivet, modregnes den tilknyttede måltidsbolus altid i forhold til en eventuel korrektionsbolus (selv om den er negativ). Ved indtagelse af et måltid beregnes korrektionsbolusen også for blodsukkerresultater, der falder inden for målområdet, hvis: Det aktuelle blodsukkerresultat falder under målområdets gennemsnitsværdi, eller Det aktuelle blodsukkerresultat ligger over den aktuelt tilladte blodsukkerværdi Samlede boluser, der matematisk set er negative, vises som 0. Aktivt insulin Feltet aktivt insulin viser dig, om en forudgående blodsukkerkorrektionsbolus muligvis kan reducere din aktuelle bolusberegning _ _02.indb 40

43 Appendiks C: Symbolforklaring På emballagen, typeskiltet (på apparatets bagside) og i brugsanvisningen til apparatet vises muligvis følgende symboler, der vises her med deres betydning: Se brugsanvisningen w i Forsigtig, læs sikkerhedshenvisningerne i brugsanvisningen, der følger med dette produkt. En BEMÆRKNING bruges til at yde supplerende oplysninger. Temperaturbegrænsning (opbevares ved) Producent Katalognummer Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik Disse produkter overholder kravene i det europæiske direktiv 98/79/EF om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik. 1,5 V AAA _ _02.indb 41

44 _ _02.indb 42

45 Indeks A advarselsgrænser, 20 aktivt insulin, 26, 40 B basalinsulin, 10 basalmængde, justering, 14 beregninger af bolusråd, 37 aktuelt tilladte blodsukkerværdi, 38 korrektionsbolus, 39 korrektionsbolus med kulhydratindtagelse, 40 kulhydratforslag, 37 måltidsbolus, 38 bolusberegning, eksempler, 29 korrektionsbolus, 28 måltidsbolus, 27 bolusguide, apparatets displayfunktioner, 12 oversigt, 6 7, sikkerhed. Se sikkerhedsoplysninger tilsigtede brugere, 8 bolusguideindstillinger, bolusmængde, justering, 14 bolusråd, eksempler, bolus, tilførsel vha. bolusguiden, F forsinkelsestid, 26 H helbredshændelser, 13, I insulinfølsomhed, 22 insulininterval, _ _02.indb 43

46 K korrektionsbolus, kulhydrater, måleenheder, 18 kulhydratforhold, 21 kulhydratmængde, 13 M målområde, 21 max bolus, 19 N nedre målgrænse for blodsukker, 21 neutral protamin hagedorn (NPH), 9 S sikkerhedsoplysninger, bolusguide, 9 10 bolustilførsel, snackgrænse, 26 stigning ved måltid, 25 symboler, forklaring, 41 T tidsrum, 20, tid til virkning, 26 tilførsel af en bolus. Se bolus, tilførsel vha. bolusguiden O øvre målgrænse for blodsukker, _ _02.indb 44

BRUGSANVISNING. Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N

BRUGSANVISNING.  Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N DK BRUGSANVISNING www.hedia.dk Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N hello@hedia.dk www.hedia.dk Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N hello@hedia.dk side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1.0 INTRODUKTION.... 3

Læs mere

Brugsanvisning. Hedia diabetes applikation Ole Maaløes vej København N Denmark

Brugsanvisning. Hedia diabetes applikation Ole Maaløes vej København N Denmark Brugsanvisning Hedia diabetes applikation Ole Maaløes vej 3 2200 København N Indholdsfortegnelse INDHOLD... 3 1. FORMÅLET MED HEDIA... 3 1.0 INSULINGUIDE... 3 1.1... 3 1.2 ADVARSEL... 3 1.1 KLINISKE BEREGNINGER

Læs mere

Aviva Combo BLODSUKKERAPPARAT. Avanceret brugervejledning

Aviva Combo BLODSUKKERAPPARAT. Avanceret brugervejledning Aviva Combo BLODSUKKERAPPARAT Avanceret brugervejledning Indhold Indledning 5 1 Bolusguide 7 1.1 Oversigt 8 1.2 Før du bruger bolusguiden 10 1.3 Beregning og tilførsel af bolus vha. bolusguiden 13 2 Tilførsel

Læs mere

Diabetes management app. Brugsanvisning

Diabetes management app. Brugsanvisning Diabetes management app Brugsanvisning Accu-Chek Connect diabetes management app Oversigt Accu-Chek Connect diabetes management app en (herefter kaldet app en) er udviklet for at hjælpe dig med: Overførsel

Læs mere

JEG ER LIGE BLEVET DIAGNOSTICERET MED TYPE 1-DIABETES

JEG ER LIGE BLEVET DIAGNOSTICERET MED TYPE 1-DIABETES Dominika I bedre metabolisk kontrol med sin insulinpumpe siden 2012 JEG ER LIGE BLEVET DIAGNOSTICERET MED TYPE 1-DIABETES Diagnosen type 1-diabetes kan komme som et chok og kan føre til mange spørgsmål,

Læs mere

Standardbrugervejledning

Standardbrugervejledning Roche USA 52186 Aviva V6/1 00048009706/C Black Roche USA 52186 Aviva V6/2 00048009706/C Cyan Roche USA 52186 Aviva V6/3 00048009706/C Magenta 2013 Roche Diagnostics Roche Diagnostics GmbH Sandhofer Strasse

Læs mere

HVAD KAN JEG GØRE FOR AT FÅ EN SUND GRAVIDITET MED TYPE 1-DIABETES?

HVAD KAN JEG GØRE FOR AT FÅ EN SUND GRAVIDITET MED TYPE 1-DIABETES? Lydia I bedre metabolisk kontrol med sin insulinpumpe siden 2011 HVAD KAN JEG GØRE FOR AT FÅ EN SUND GRAVIDITET MED TYPE 1-DIABETES? For kvinder med type 1-diabetes, der er ved at forberede sig på graviditet

Læs mere

Simon I bedre metabolisk kontrol med sin insulinpumpe siden 2004 JEG VILLE ØNSKE, DER VAR EN ANDEN MÅDE AT STYRE HYPOGLYKÆMI PÅ

Simon I bedre metabolisk kontrol med sin insulinpumpe siden 2004 JEG VILLE ØNSKE, DER VAR EN ANDEN MÅDE AT STYRE HYPOGLYKÆMI PÅ Simon I bedre metabolisk kontrol med sin insulinpumpe siden 2004 JEG VILLE ØNSKE, DER VAR EN ANDEN MÅDE AT STYRE HYPOGLYKÆMI PÅ Hypoglykæmi kan være en af de største bekymringer for folk med type 1-diabetes,

Læs mere

B. Braun Space GlucoseControl (SGC)

B. Braun Space GlucoseControl (SGC) B. Braun Space GlucoseControl (SGC) Quickguide Gyldig for software I9305_C Automated Infusion Systems Opstart af ny behandling 1. TÆND insulinpumpen, vælg insulin fra lægemiddellisten og vent på forbindelse

Læs mere

Diabetes Målebog. sukker egenomsorg. sukker egenomsorg. sukker egenomsorg. måling blodsukker døgnprofiler urin. måling blodsukker døgnprofiler urin

Diabetes Målebog. sukker egenomsorg. sukker egenomsorg. sukker egenomsorg. måling blodsukker døgnprofiler urin. måling blodsukker døgnprofiler urin Hjemmemåling lægebesøg insulin doser medicin måling blodsukker døgnprofiler urin sukker egenomsorg mmol/l HbA1C hjemmemåling lægebesøg insulin doser medicin måling blodsukker døgnprofiler urin sukker egenomsorg

Læs mere

Hyperglykæmi Højt blodsukker ved diabetes

Hyperglykæmi Højt blodsukker ved diabetes Personligt målområde Ved at indstille dit personlige målområde på blodsukkerapparatet, kan du få hjælp til at identificere, om du har for højt (eller for lavt) blodsukker. Aftal altid dit personlige målområde

Læs mere

Brugsanvisning. Accu-Chek Aviva Insight diabetes manager

Brugsanvisning. Accu-Chek Aviva Insight diabetes manager Brugsanvisning Accu-Chek Aviva Insight diabetes manager Indhold 1 Din diabetes manager 1 1.1 Indledning 1 1.2 Om denne brugsanvisning 3 1.3 Oversigt over Accu Chek Aviva Insight diabetes manager 4 1.4

Læs mere

Brugervejledning. Diabetesbehandlingssoftware Til brug med FreeStyle Optium Neo og FreeStyle Precision Neo

Brugervejledning. Diabetesbehandlingssoftware Til brug med FreeStyle Optium Neo og FreeStyle Precision Neo Brugervejledning Diabetesbehandlingssoftware Til brug med FreeStyle Optium Neo og FreeStyle Precision Neo ART30252-024_rev-B.indd 1 Indholdsfortegnelse Vigtige oplysninger om FreeStyle Auto-Assist Neo-softwaren...1

Læs mere

Diabetes Målebog. sukker egenomsorg. sukker egenomsorg. sukker egenomsorg. måling blodsukker døgnprofiler urin. måling blodsukker døgnprofiler urin

Diabetes Målebog. sukker egenomsorg. sukker egenomsorg. sukker egenomsorg. måling blodsukker døgnprofiler urin. måling blodsukker døgnprofiler urin Hjemmemåling lægebesøg insulin doser medicin måling blodsukker døgnprofiler urin sukker egenomsorg mmol/l HbA1C hjemmemåling lægebesøg insulin doser medicin måling blodsukker døgnprofiler urin sukker egenomsorg

Læs mere

MIT BARN HAR TYPE 1-DIABETES. Anneli, Martinas datter

MIT BARN HAR TYPE 1-DIABETES. Anneli, Martinas datter MIT BARN HAR TYPE 1-DIABETES Anneli, Martinas datter I bedre metabolisk kontrol med sin insulinpumpe siden 2011 Mange forældre, hvis barn bliver diagnosticeret med type 1-diabetes, tænker: Hvorfor sker

Læs mere

HVAD KAN JEG GØRE FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR AT UDVIKLE KOMPLIKATIONER I FORBINDELSE MED TYPE 1-DIABETES?

HVAD KAN JEG GØRE FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR AT UDVIKLE KOMPLIKATIONER I FORBINDELSE MED TYPE 1-DIABETES? Guido I bedre metabolisk kontrol med sin insulinpumpe siden 2005 HVAD KAN JEG GØRE FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR AT UDVIKLE KOMPLIKATIONER I FORBINDELSE MED TYPE 1-DIABETES? Mange mennesker med type 1-diabetes

Læs mere

Brugsanvisning Blodsukkerapparat

Brugsanvisning Blodsukkerapparat Brugsanvisning Blodsukkerapparat Indhold Indledning...3 Kapitel 1: Dit nye system...5 Kapitel 2: Blodsukkermålinger...13 Kapitel 3: Kontrolmålinger...25 Kapitel 4: Apparatindstillinger...31 Kapitel 5:

Læs mere

Fysisk aktivitet ved diabetes

Fysisk aktivitet ved diabetes Fysisk aktivitet ved diabetes insulinbehandling med pumpe eller pen Speciallæge Torun Torbjörnsdotter, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset i Solna og Huddinge Det er vigtigt for

Læs mere

Behandling med insulinpumpe

Behandling med insulinpumpe Patientinformation Behandling med insulinpumpe Vælg billede Kvalitet Døgnet Rundt Vælg farve Diabetes ambulatorium Nyremedicinsk Klinik 2 Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor behandling med insulinpumpe? 2.

Læs mere

Accu Chek Mobile. Brugsanvisning

Accu Chek Mobile. Brugsanvisning ONR 2261 Hagedorn 21223 V5/1 man_06456260001_02_darow_154x127mm Black (2012) Frau Horrix V5/2 man_06456260001_02_darow_154x127mm Cyan V5/3 man_06456260001_02_darow_154x127mm Magenta V5/4 man_06456260001_02_darow_154x127mm

Læs mere

Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet.

Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet. 334-22174 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 1 Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet. Uanset om Accu-Chek Aviva er dit første blodsukkerapparat, eller du tidligere har

Læs mere

Refleksionsark til intensivt forløb med Guidet Egen-Beslutning (GEB) for unge voksne med type 1 diabetes Steno Diabetes Center 2009

Refleksionsark til intensivt forløb med Guidet Egen-Beslutning (GEB) for unge voksne med type 1 diabetes Steno Diabetes Center 2009 Refleksionsark til intensivt forløb med Guidet Egen-Beslutning (GEB) for unge voksne med type 1 diabetes Steno Diabetes Center 2009 Side 1 af 1N:\web\dokumenter\GEB\Samlet Intensivt GEB-forløb for unge

Læs mere

Aviva BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI BLODSUKKERAPPARAT / BLODSUKKERAPPARAT. Bruksanvisning Käyttöohje Brugermanual Bruksanvisning

Aviva BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI BLODSUKKERAPPARAT / BLODSUKKERAPPARAT. Bruksanvisning Käyttöohje Brugermanual Bruksanvisning ACCU-CHEK Aviva BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI BLODSUKKERAPPARAT / BLODSUKKERAPPARAT Bruksanvisning Käyttöohje Brugermanual Bruksanvisning Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater

Læs mere

Vejledning i måling af blodsukkerprofiler og udfyldelse af skema.

Vejledning i måling af blodsukkerprofiler og udfyldelse af skema. Vejledning i udfyldelse af blodsukkerprofil-skema Version: 29-12-2016 Vejledning i måling af blodsukkerprofiler og udfyldelse af skema. En blodsukkerprofil-måling er en dagbog over hvordan dit blodsukker-niveau

Læs mere

Type 1 diabetes. Undervisning af bedsteforældre. Børnediabetesambulatoriet, Herlev Hospital. Type 1 diabetes viser sig ved høje blodsukre

Type 1 diabetes. Undervisning af bedsteforældre. Børnediabetesambulatoriet, Herlev Hospital. Type 1 diabetes viser sig ved høje blodsukre Type 1 diabetes hos børn Undervisning af bedsteforældre Børnediabetesambulatoriet, Herlev Hospital. Type 1 diabetes Type 1 diabetes viser sig ved høje blodsukre De celler i bugspytkirtlen som producerer

Læs mere

Type 1 diabetes hos børn

Type 1 diabetes hos børn Type 1 diabetes hos børn Undervisning af bedsteforældre Børnediabetesambulatoriet, Herlev Hospital. Type 1 diabetes Type 1 diabetes viser sig ved høje blodsukre De celler i bugspytkirtlen som producerer

Læs mere

øjeblikkelige bolusmængde. Tryk

øjeblikkelige bolusmængde. Tryk Slå flytilstanden til eller fra 1 Tryk på o på statusskærmen for at flytte til hovedmenu. 2 Hovedmenuskærmen vises. Tryk på z for at flytte til Tilstande. Tryk på o for at vælge. 3 Menuskærmen Tilstande

Læs mere

Lektion 1 - Måltidsmønster

Lektion 1 - Måltidsmønster Lektion 1 - Måltidsmønster I denne uge ser vi på Måltidsmønster Uge 1 Måltidsmønster Uge 3 Frokost & aftensmad Uge 5 Væske Uge 7 Energi (kcal/kj) Uge 9 Energiindtag: Kulhydrater Uge 11 Opsummering: Hvad

Læs mere

Kort fortalt. Type 1-diabetes. www.diabetes.dk

Kort fortalt. Type 1-diabetes. www.diabetes.dk Kort fortalt Type 1-diabetes www.diabetes.dk Som nyt medlem får du kogebogen: Fuldkorn der frister Det er vigtigt, at du sammen med din behandler fører kontrol med dit blodsukker, blodtryk og kolesteroltal,

Læs mere

Elinor Holm. Sidse. Victor. Behandling af type 1 Diabetes. Om Elinor. Det ideelle blodsukker (BS)

Elinor Holm. Sidse. Victor. Behandling af type 1 Diabetes. Om Elinor. Det ideelle blodsukker (BS) Om Elinor Behandling af type 1 Diabetes Elinor Holm Det ideelle blodsukker (BS) Er et BS på 5.6-7 Elinors BS skal måles hyppigt, hun har sensor på, som viser udviklingen i hendes BS - hvis hun ikke har

Læs mere

Refleksionsark til fuldt GEB forløb for voksne med type 1 diabetes

Refleksionsark til fuldt GEB forløb for voksne med type 1 diabetes Refleksionsark til fuldt GEB forløb for voksne med type 1 diabetes Label Refleksionsark til fuldt forløb for voksne med type 1 diabetes Samarbejdsforløb om livet med diabetes samtale 1 Udleveret drøftet

Læs mere

Refleksionsark type 1 og 2

Refleksionsark type 1 og 2 Refleksionsark type 1 og 2 2006 Diabetes type 1og 2, 2006 Label Arbejdsark, der er aftalt og drøftet 1. Samarbejdsaftale marker 1a. Invitation til samarbejde Dato aftalt drøftet 1b. Aftaleark* Problemlister

Læs mere

Politik til beskyttelse af personlige oplysninger. 1 Formålet med dette dokument

Politik til beskyttelse af personlige oplysninger. 1 Formålet med dette dokument Politik til beskyttelse af personlige oplysninger 1 Formålet med dette dokument Dette dokument indeholder en forklaring af indsamlingen og anvendelsen af personlige oplysninger i forbindelse med Accu-Chek

Læs mere

Føling. Hvad, hvorfor og hvordan kan antallet reduceres? www.bayerdiabetes.dk tlf: 45 23 50 37. Blodsukker. mmol/l 8.0. tid. Personer uden diabetes

Føling. Hvad, hvorfor og hvordan kan antallet reduceres? www.bayerdiabetes.dk tlf: 45 23 50 37. Blodsukker. mmol/l 8.0. tid. Personer uden diabetes www.bayerdiabetes.dk tlf: 45 23 50 37 Føling Hvad, hvorfor og hvordan kan antallet reduceres? Blodsukker mmol/l 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 tid 3.0 08.00 08.30 09.00 09.30 Personer uden diabetes

Læs mere

Smart Pix SOFTWARE. Brugsanvisning

Smart Pix SOFTWARE. Brugsanvisning Smart Pix SOFTWARE Brugsanvisning Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning Udgivelsesdato: Juni 2012 Roche Diagnostics GmbH 2012 Alle rettigheder forbeholdes ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA, ACCU-CHEK AVIVA

Læs mere

Arbejdsark type 1. Juni 2006. Original version

Arbejdsark type 1. Juni 2006. Original version Arbejdsark type 1 Juni 2006 Original version Diabetes type 1 juni 2006 Kilde: Vibeke Zoffmann Tilpasset C og M, AUH Label Arbejdsark, der er aftalt og drøftet 1. Samarbejdsaftale marker 1a. Invitation

Læs mere

System til måling af blodsukker. Påmind Valg. 5.2 mmol Før måltid. 12:24 l 13.10 BRUGERVEJLEDNING. Bruger Bayers Contour Next teststrimler.

System til måling af blodsukker. Påmind Valg. 5.2 mmol Før måltid. 12:24 l 13.10 BRUGERVEJLEDNING. Bruger Bayers Contour Next teststrimler. System til måling af blodsukker 12:24 l 13.10 5.2 mmol Før måltid L Påmind Valg BRUGERVEJLEDNING Bruger Bayers Contour Next teststrimler. TILSIGTET BRUG Bayers Contour Next USB-system til måling af blodsukker

Læs mere

Type 1-diabetes hos børn og unge

Type 1-diabetes hos børn og unge Herlev Hospital Børne- og Ungeafdelingen Type 1-diabetes hos børn og unge Undervisning for skoler, institutioner og bedsteforældre Diabetesambulatoriet for Børn og Unge Hvad er diabetes? Diabetes inddeles

Læs mere

Guide til Mobilize Me v2.0. Original skrevet af:

Guide til Mobilize Me v2.0. Original skrevet af: Guide til Mobilize Me v2.0 Original skrevet af: Opdateret af Mobilize Me 18-09-2014 1 INDHOLD Login... 4 Planlægningsklienten... 4 Afviklingsklienten... 4 Guide til planlægningsklienten... 5 Opret ny aktivitet...

Læs mere

Spørgeskema til OneTouch Verio Pro blodsukkerapparat

Spørgeskema til OneTouch Verio Pro blodsukkerapparat Spørgeskema til OneTouch Verio Pro blodsukkerapparat Vi skriver til dig efter aftale med Frank Gottlieb fra Diabetesnetværket. Tak fordi du vil prøve OneTouch Verio Pro apparatet og deltage i vores undersøgelse.

Læs mere

Indledning. I. NØJAGTIGHED Metode

Indledning. I. NØJAGTIGHED Metode Accu-Chek Aviva systemets nøjagtighed og præcision Indledning Systemets nøjagtighed blev vurderet vha. ISO 15197:2003-standarden. Kapillærblod fra forsøgspersoner diagnosticeret med diabetes blev udtaget

Læs mere

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING [Skriv tekst] [Skriv tekst] Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING Brugsanvisning Introduktion Styringen og overvågningen af processer med henblik på kvalitetssikring er

Læs mere

Type 1-diabetes hos børn og unge

Type 1-diabetes hos børn og unge Herlev Hospital Børne- og Ungeafdelingen Type 1-diabetes hos børn og unge Undervisning for skoler, institutioner og bedsteforældre Diabetesambulatoriet for Børn og Unge 2018 Hvad er diabetes? Diabetes

Læs mere

Vejledning til farvekvalitet

Vejledning til farvekvalitet Side 1 af 6 Vejledning til farvekvalitet Vejledningen til farvekvalitet beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput. Menuen Kvalitet Menupunkt Udskriftstilstand Farve

Læs mere

Brugervejledning. Insulin Management System

Brugervejledning. Insulin Management System Brugervejledning Insulin Management System Brug pladsen nedenfor til at registrere vigtige helbreds- og produktoplysninger. Læge o Sygesikring Kontakter og Vigtig Information Navn Adresse Telefon og fax

Læs mere

Salt 2. ovenfor. x = Tid (minutter) y = gram salt i vandet

Salt 2. ovenfor. x = Tid (minutter) y = gram salt i vandet Projekt om medicindosering Fra http://www.ruc.dk/imfufa/matematik/deltidsudd_mat/sidefagssupplering_mat/rap_medicinering.pdf/ Lav mindst side 1-4 t.o.m. Med 7 Ar b ejd ssed d el 0 Salt 1 Forestil Jer at

Læs mere

VægtAgenten Betjeningsvejledning Version 3.0

VægtAgenten Betjeningsvejledning Version 3.0 Download og installation Dagligt brug Side 1 af 6 Trin 1: Denne vejledning beskriver, hvordan du Downloader og installerer VægtAgenten Vigtigt! Bruger du Windows 95 eller 98 så se her: Før du installerer

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Fysisk aktivitet ved diabetes

Fysisk aktivitet ved diabetes Fysisk aktivitet ved diabetes insulinbehandling med pumpe eller pen Speciallæge Torun Torbjörnsdotter, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset i Solna og Huddinge Det er vigtigt for

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

På varekortet skal der være angivet en priskalkulationskode og et priskalkulationsgrundlag (på oversigtspanelet Fakturering).

På varekortet skal der være angivet en priskalkulationskode og et priskalkulationsgrundlag (på oversigtspanelet Fakturering). Priskalkulation Formålet med priskalkulation er at beregne salgspriser og/eller købspriser på reservedele ud fra priskalkulationsgrundlag dette kan gøres pr. vare eller periodisk for et interval af varer

Læs mere

Software Version 2.0. Brugervejledning

Software Version 2.0. Brugervejledning Software Version 2.0 Brugervejledning ART26638-013_Rev-A.indd 1 Indholdsfortegnelse Indhold Contents Vigtige oplysninger om din FreeStyle Auto-Assist Software...1 Tilsigtet anvendelse...1 Systemkrav...1

Læs mere

SAP-Nummer 524208 Sprachvariante 017 Erstellversion 2 Packmittel erstellt am 30.01.2014 / Perleth Packmittel geändert am 05.02.

SAP-Nummer 524208 Sprachvariante 017 Erstellversion 2 Packmittel erstellt am 30.01.2014 / Perleth Packmittel geändert am 05.02. SAP-Nummer 524208 Sprachvariante 017 Erstellversion 2 Packmittel erstellt am 30.01.2014 / Perleth Packmittel geändert am 05.02.2014 / Perleth Abmessungen Format (B x H) 101,6 x 139,7 mm Farben Cyan Magenta

Læs mere

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier Hurtig Diabetesmad Hurtig Diabetesmad Velsmagende retter på højst 30 minutter Louise Blair & Norma McGough Atelier First published in Great Britain in 2002 by Hamlyn a division of Octopus Publishing Group

Læs mere

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc På forbedringsvejlederuddannelsen anvender vi seriediagrammer til at skelne mellem tilfældig og ikketilfældig variation. Med et seriediagram

Læs mere

Type 2 diabetes. Behandling af hyperglycæmi

Type 2 diabetes. Behandling af hyperglycæmi Type 2 diabetes Behandling af hyperglycæmi Kostens betydning i behandling af type 2 diabetes Det er specielt fedtet på maven der skal væk Mindre fedtindtag vil medvirke til et vægttab Et lille vægttab

Læs mere

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Brugernavn og password QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Log into ADAMS on the Internet Udleveres af din antidopingorganisation ved udtagelse til prioriteret testgruppe Brug evt Forgot password

Læs mere

System til måling af blodsukker 5.2. mmol/l. Før Måltid. Se Muligheder. Bruger kun Bayers Contour Next blodsukker teststrimler BRUGERVEJLEDNING

System til måling af blodsukker 5.2. mmol/l. Før Måltid. Se Muligheder. Bruger kun Bayers Contour Next blodsukker teststrimler BRUGERVEJLEDNING System til måling af blodsukker 13.10.12 12:24 mmol/l 5.2 Se Muligheder Før Måltid Bruger kun Bayers Contour Next blodsukker teststrimler BRUGERVEJLEDNING TILSIGTET BRUG Bayers Contour Next system til

Læs mere

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark Manual VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006 SKIOLD A/S Danmark Vejledning i brug af VentCom sammen med Apollo Multi. VentCom er et program, som kan præsentere aktuelle

Læs mere

Vejledning for daginstitutioner og skoler med børn med diabetes

Vejledning for daginstitutioner og skoler med børn med diabetes Vejledning for daginstitutioner og skoler med børn med diabetes Hvordan skal du som leder eller medarbejder forholde dig, når der er et barn med type 1-diabetes i din daginstitution eller skole? Undersøgelser

Læs mere

Brugervejledning. Xperia SmartTags NT1/NT2

Brugervejledning. Xperia SmartTags NT1/NT2 Brugervejledning Xperia SmartTags NT1/NT2 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Kom godt i gang...4 Aktivering af funktionen NFC...4 NFC-detektionsområde...4 Brug af Smart Connect til at håndtere dine tags...4

Læs mere

System til blodsukkermåling. Br u g e r - vejledning. Anvisninger.

System til blodsukkermåling. Br u g e r - vejledning. Anvisninger. System til blodsukkermåling Br u g e r - vejledning. Anvisninger. System til blodsukkermåling Brugervejledning 1 Brugervejledning Tak fordi du har valgt OneTouch! OneTouch Verio Pro systemet til blodsukkermåling

Læs mere

Type 1-diabetes hos børn og unge

Type 1-diabetes hos børn og unge EN VEJLEDNING TIL PERSONALE I SKOLE OG DAGINSTITUTIONER I denne pjece kan I læse om type 1-diabetes hos børn og unge og få vejledning til, hvordan I håndterer barnets diabetes i hverdagen. TYPE 1-DIABETES

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Lektion 6 Opsummering af Måltider

Lektion 6 Opsummering af Måltider Lektion 6 Opsummering af Måltider I denne uge opsummerer vi på Måltider Uge 1 Måltidsmønster Uge 3 Frokost & aftensmad Uge 5 Væske Uge 7 Energi (kcal/kj) Uge 9 Energiindtag: Kulhydrater Uge 11 Opsummering:

Læs mere

mysugr app brugervejledning

mysugr app brugervejledning mysugr app brugervejledning Version: 3.35_iOS - 01/06/2017 1 Kom igang 1.1 Vigtige funktioner Let og hurtig indtastning af data. Smart søgning. Flotte og tydelige grafer. Smart fotofunktion (mange billeder

Læs mere

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Tillykke med dit nye Speed Sonic RAW UR. Speed Sonic uret er designet til at motivere og guide dig til bedre resultater. Vi håber du vil

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

En brugerrejse med fokus på ernæring og appetit. Introduktion og oplæring til konceptet

En brugerrejse med fokus på ernæring og appetit. Introduktion og oplæring til konceptet En brugerrejse med fokus på ernæring og appetit Da jeg blev konstateret nyresyg, blev jeg meget hurtig tvunget til at spise helt anderledes end jeg havde gjort tidligere. Før havde jeg ikke i særlig høj

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Anbefalinger om merudgifter til druesukker, juice og kost. Fra Diabetesforeningen og Steno Diabetes Center

Anbefalinger om merudgifter til druesukker, juice og kost. Fra Diabetesforeningen og Steno Diabetes Center Anbefalinger om merudgifter til druesukker, juice og kost Fra Diabetesforeningen og Steno Diabetes Center Muligheder for støtte Mennesker med diabetes kan søge dækning af merudgifter til bl.a. medicin,

Læs mere

Patientvejledning. Diabetes og operation for overvægt

Patientvejledning. Diabetes og operation for overvægt Patientvejledning Diabetes og operation for overvægt Diabetes og operation for overvægt Da du har sukkersyge/diabetes, vil der i perioden op til og efter din operation for overvægt hyppigt komme nogle

Læs mere

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk afdeling 2 Definition Graviditetsbetinget sukkersyge er en form for sukkersyge, der opstår under

Læs mere

6. TEST betyder; ro 2000 meter så hurtigt som muligt, for at måle dine forbedringer.

6. TEST betyder; ro 2000 meter så hurtigt som muligt, for at måle dine forbedringer. Brug Pace Guiden for at få det bedste ud af træningsprogrammer i de forskellige træningsområder. Find din aktuelle 2000 meter tid i venstre kolonne, se på tværs for at finde din Pace i hvert område. Når

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

Accu-Chek Compact og Accu-Chek Compact Plus systemets nøjagtighed og præcision I. NØJAGTIGHED. Indledning. Metode

Accu-Chek Compact og Accu-Chek Compact Plus systemets nøjagtighed og præcision I. NØJAGTIGHED. Indledning. Metode Accu-Chek Compact og Accu-Chek Compact Plus systemets nøjagtighed og præcision I. NØJAGTIGHED Systemets nøjagtighed er vurderet i henhold til ISO 15197. Indledning Formålet med denne undersøgelse var at

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på en eller

Læs mere

Compact Plus. Brugermanual SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. ACCU-CHEK and SOFTCLIX are trademarks of Roche.

Compact Plus. Brugermanual SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. ACCU-CHEK and SOFTCLIX are trademarks of Roche. ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING Brugermanual 0088 ACCU-CHEK and SOFTCLIX are trademarks of Roche. Roche Diagnostics GmbH D-68298 Mannheim, Germany www.accu-chek.com 0 4573153001(01)

Læs mere

TITANIUM KONSOLLENS BRUGERVEJLEDNING TC1.0/TX1.0

TITANIUM KONSOLLENS BRUGERVEJLEDNING TC1.0/TX1.0 TITANIUM KONSOLLENS BRUGERVEJLEDNING Titanium Computer Knap-funktion Drive-knap Drej i-drive-knappen for at justere indstillingsværdierne eller modstandsniveauerne, og drej med uret for at forøge og mod

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer Silk primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Indstillinger 7 Batterier 8 Batteristørrelse og tips

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Retningslinjer for GDA mærkning i Danmark

Retningslinjer for GDA mærkning i Danmark Juni, 2008 Retningslinjer for GDA mærkning i Danmark GDA er en mærkning på emballagen af mad og drikkevarer og viser indholdet af energi (kalorier), sukker,, mættet og salt (natrium). GDA står for Guideline

Læs mere

Type 1 DIABETESBEHANDLINGENS ABC

Type 1 DIABETESBEHANDLINGENS ABC Type 1 DIABETESBEHANDLINGENS ABC Hvad er diabetes? Type 1-diabetes er en stofskiftelidelse, som betyder, at bug - spytkirtlen ikke længere producerer insulin. Det får sukker - indholdet i blodet til at

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Computer i-serie. COMPUTERVEJLEDNING Reebok i-serie-20090220

Computer i-serie. COMPUTERVEJLEDNING Reebok i-serie-20090220 Computer i-serie COMPUTERVEJLEDNING Reebok i-serie-20090220 ! Inden du samler eller bruger dit fitnessudstyr, bedes du læse sikkerhedsforanstaltningerne i monteringsvejledningen omhyggeligt. DISPLAY 1

Læs mere

Individuel samarbejdsaftale for skolebarnet med diabetes

Individuel samarbejdsaftale for skolebarnet med diabetes Individuel samarbejdsaftale for skolebarnet med diabetes Navn: Skole: 1. Kontaktoplysninger Elevens navn: Klasse: Fødselsdag: Fik diabetes konstateret: Forældre: Adresse: Telefon privat: Mobil telefon,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BIND I BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BIND I BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 09.04.2001 KOM(2001)197 endelig BIND I BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om anvendelse af forskellige ventilationssystemer

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

Mad og Diabetes. Hvad er sund mad? Skolebesøg klasse Behandlermodellen

Mad og Diabetes. Hvad er sund mad? Skolebesøg klasse Behandlermodellen Mad og Diabetes Hvad er sund mad? Mad og Diabetes Er det mad? Hvad sker der i kroppen Gennemgang af organernes funktion: Spiserør, mavesæk, tarme, nyre, blære, bugspytkirtel, lever og hjerte. Hvad sker

Læs mere

Figur 1. Vægtmæssig fordeling af dagens sukker fordelt på måltiderne (i %).

Figur 1. Vægtmæssig fordeling af dagens sukker fordelt på måltiderne (i %). Sukker i børn og unges kost Af cand.brom. Sisse Fagt og cand.scient. Anja Biltoft-Jensen, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet Børn og unge får for meget tilsat sukker gennem kosten. De primære

Læs mere

1. Manuel og automatisk registrering af punkter Her gennemgås hvordan punkter optages manuelt eller automatisk. Fra køreskærmen trykkes på Værktøj

1. Manuel og automatisk registrering af punkter Her gennemgås hvordan punkter optages manuelt eller automatisk. Fra køreskærmen trykkes på Værktøj Optagelse af punkter 1. Manuel og automatisk registrering af punkter Her gennemgås hvordan punkter optages manuelt eller automatisk. Fra køreskærmen trykkes på Værktøj 2. Valgmuligheder for lagring af

Læs mere