BLODSUKKERAPPARAT Roche USA V7/ (02) PMS 287 Proof Print Number 209 Avanceret brugsanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BLODSUKKERAPPARAT Roche USA 50874 V7/5 06410219001(02) PMS 287 Proof Print Number 209 Avanceret brugsanvisning"

Transkript

1 This file may not print or view at 100%. Die lines and color breaks do not print. Roche USA V7/ (02) Black Proof Print Number 209 Roche USA V7/ (02) Cyan Proof Print Number (02) 0312 Roche USA V7/ (02) Magenta Proof Print Number 209 Roche USA V7/ (02) Yellow Proof Print Number 209 BLODSUKKERAPPARAT Roche USA V7/ (02) PMS 287 Proof Print Number 209 Avanceret brugsanvisning Roche USA V7/ (02) PMS 5445 Proof Print Number Roche Diagnostics Roche Diagnostics GmbH Sandhofer Strasse Mannheim, Germany Roche USA V7/ (02) Globe Black Proof Print Number 209 ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA og ACCU-CHEK AVIVA EXPERT er varemærker tilhørende Roche _ _02.indb 1

2 Roche Diagnostics A/S Industriholmen Hvidovre, Danmark Tlf SENESTE OPDATERING: _ _02.indb 2

3 Indhold Introduktion 3 1 Bolusguide Oversigt Før du bruger bolusguiden Sådan beregnes en bolus vha. bolusguiden 12 Appendikser 17 Appendiks A: Bolusguide 17 Appendiks B: Beregninger af bolusråd 37 Appendiks C: Symbolforklaring 41 Roche USA V4/ (02) Black Roche USA V4/ (02) Cyan Roche USA V4/ (02) Magenta Roche USA V4/ (02) Yellow Indeks _ _02.indb 1

4 _ _02.indb 2

5 Introduktion Uanset om Accu-Chek Aviva Expert apparatet er dit første blodsukkerapparat, eller du tidligere har anvendt en anden type apparat, er det vigtigt at læse kom i gang-guiden, standardbrugsanvisningen og den avancerede brugsanvisning grundigt igennem, inden du tager dit nye apparat i brug. For at kunne bruge apparatet korrekt og sikkert skal du forstå dets betjening, displaymeddelelser og alle de forskellige funktioner. Sammen med dit nye apparat leveres tre brugsanvisninger: Kom i gang-guide: Brug denne guide til at indstille apparatet. Standardbrugsanvisning: I denne brugsanvisning får du beskrevet, hvordan apparatets standardfunktioner betjenes. Avanceret brugsanvisning: I denne brugsanvisning får du beskrevet, hvordan apparatets avancerede funktioner betjenes. Denne brugsanvisning omfatter oplysninger om: Brug af bolusguiden Beregninger af bolusråd Egnet til hjemmemåling Kontakt venligst vores kunde- og servicecenter, hvis du har spørgsmål. Der findes en oversigt over kontaktoplysninger bagest i standardbrugsanvisningen _ _02.indb 3

6 _ _02.indb 4

7 1 Bolusguide 1.1 Oversigt Før du bruger bolusguiden Sådan beregnes en bolus vha. bolusguiden _ _02.indb 5

8 1.1 Oversigt I dette kapitel får du vigtige oplysninger om brugen af bolusguiden. Læs hele kapitlet grundigt igennem, før du begynder at bruge bolusguiden. Du anbefales at drøfte dine bolusguideindstillinger med din diabetesbehandler, før du indstiller funktionen. Bolusguiden må kun bruges af erfarne personer, som forestår deres egen insulinbehandling. Bolusguiden er kun tilgængelig, hvis du har indstillet bolusguiden på dit apparat. En vejledning i, hvordan bolusguiden indstilles, findes i standardbrugsanvisningen. Bolusguiden beregner insulindoser for dig på baggrund af mange forskellige oplysninger, såsom: Værdierne, som du angav under indstillingen af bolusguiden Dit aktuelle blodsukkerresultat Den mængde kulhydrater, som du anslog for et måltid Din aktuelle helbredshændelsesstatus Blodsukkersænkningen som følge af forudgående korrektionsdoser Dit seneste måltids indvirkning på blodsukkeret _ _02.indb 6

9 i BEMÆRK 1 Denne brugsanvisning viser eksempler på displays. Displayene i denne brugsanvisning kan se lidt anderledes ud end displayene på dit Accu-Chek Aviva Expert apparat. Hvis du har spørgsmål til apparatets displays, skal du kontakte Roche. Blodsukker og BS bruges i flæng og betyder det samme. w ADVARSEL Risiko for kvælning. Små dele. Skal holdes uden for rækkevidde af børn under 3 år _ _02.indb 7

10 1.2 Før du bruger bolusguiden Tilsigtede brugere Som ved alle specialiserede funktioner skal du have forståelse for visse oplysninger for at kunne bruge bolusguiden. Du skal arbejde tæt sammen med din diabetesbehandler og være helt bekendt med din diabetesbehandling. Du skal også være i stand til at bedømme din aktuelle situation nøjagtigt. Bolusguiden beregner boluser for dig. Dette kan medvirke til, at du kan afgøre, hvilken insulinmængde du aktuelt har brug for. Du angiver oplysningerne, som beregningerne af bolusråd skal baseres på. Bolusguiden kan ikke bedømme din aktuelle situation uafhængigt af dit eget skøn. Funktionen kan ikke rette evt. fejlagtige angivelser. Dette gælder især for den angivne kulhydratmængde. Angivelser, der overstiger givne grænser, genkendes, og i sådanne tilfælde bliver du bedt om at kontrollere indtastningen og om nødvendigt at rette den. Men så længe angivelserne falder inden for et givent område, kan nøjagtigheden ikke bekræftes af dit apparat. Der vises ingen advarselsmeddelelse, hvis oplysningerne er plausible (ligger inden for det acceptable område), men er forkerte. Det er derfor vigtigt, at du kontrollerer alle dine angivelser nøje _ _02.indb 8

11 Sikkerhedsoplysninger knyttet til bolusguiden 1 w ADVARSEL Det er meget vigtigt, at du overholder sikkerhedsoplysningerne i dette kapitel. Sammenlign altid dit resultat med din faktiske tilstand, og justér om nødvendigt den anbefalede bolus. Udfør altid de handlinger rettidigt, som du angiver i bolusguiden. Spis den kulhydratmængde, som du har angivet, og tilfør insulindosen. Du må ikke bruge bolusguiden, hvis du anvender et intermediærtvirkende insulin, såsom Neutral Protamin Hagedorn insulin (NPH) eller lignende intermediærtvirkende insulin. Husk, at langtidsvirkende insulin ikke må bruges som en måltidsbolus eller en korrektionsbolus _ _02.indb 9

12 Der tages ikke højde for følgende oplysninger, når bolusguiden bruges: Det kan være, at værdierne, som du angav under indstillingen af bolusguiden, ikke stemmer overens med, hvordan din krop føles. I dette tilfælde kan du øge eller mindske bolusinsulindosen, så den passer til dit behov. Bolusinsulindoser og måltider, der tages, før bolusguiden bruges første gang, kan ikke afspejles i beregningen. Det samme gælder for bolusinsulindoser og måltider, der blev taget, men som ikke blev registreret på dit apparat. Hvis du har tilført en bolus uden at bruge bolusguiden, kan du registrere bolusen i din dagbog. Det er vigtigt, at du registrerer kulhydratoplysninger i din dagbog med denne bolus, for at du kan få nøjagtige bolusråd. Oplysninger om, hvordan du registrerer oplysninger i dagbogen, findes i standardbrugsanvisningen. De doser basalinsulin, som du registrerer, har ingen indflydelse på bolusguiden _ _02.indb 10

13 Advarselsmeddelelser knyttet til dit blodsukkerresultat Der vises muligvis advarselsmeddelelser ang. dit blodsukkerresultat, efter at du har udført en blodsukkermåling. Du skal være meget opmærksom på disse meddelelser. Hvis dit blodsukkerresultat er for lavt, bliver du bedt om at spise en vis mængde hurtigtvirkende kulhydrater for at forebygge mod risikoen for hypoglykæmi. I denne situation bliver en bolus ikke beregnet. Behandl dit lave blodsukker i overensstemmelse med din diabetesbehandlers anbefalinger. Sammenfatning Du anbefales at indstille bolusguiden i samråd med din diabetesbehandler. Kontrollér nøje alle dine angivelser. Sørg for, at alle de seneste måltider og insulindoser er registreret i Mine data for at sikre nøjagtige bolusråd. Vær opmærksom på alle advarselsmeddelelser, især meddelelser angående høje eller lave blod sukkerresultater. Du skal muligvis omgående tage de fornødne forholdsregler. Sammenlign altid dit resultat med din faktiske tilstand, og justér om nødvendigt bolusen. Udfør altid de handlinger rettidigt, som du angiver i bolusguiden _ _02.indb 11

14 1.3 Sådan beregnes en bolus vha. bolusguiden Blodsukkerresultat Aktivt insulin Kulhydratangivelse Angivelse af helbredshændelse Bolus Basal Anbefalet bolusmængde _ _02.indb 12

15 Sådan tilføres en bolus Hovedmenu > Bolusguide 1. j Vælg Bolusguide i hovedmenuen, og tryk på =. 2. j Hvis du ikke for nyligt har udført en blodsukkermåling (dette angives, når Blodsukkertest vises øverst på apparatets display i stedet for en faktisk blodsukkerværdi), anbefales du at udføre en blodsukkermåling. Vælg Blodsukkertest, og tryk på =. Oplysninger om, hvordan du udfører en blodsukkermåling, findes i standardbrugsanvisningen. Vælg Bolus, når det detaljerede display over blodsukkerresultater vises. Sådan angives en kulhydratmængde: j Vælg indtastningsfeltet Kulhydrater, og tryk på =. j Indstil mængden af kulhydrater, og tryk på =. Sådan angives en helbredshændelse: j Vælg indtastningsfeltet Helbred, og tryk på =. j Vælg en helbredshændelse, og tryk på = _ _02.indb 13

16 Sådan justeres bolusmængden: j Vælg indtastningsfeltet Bolus, og tryk på =. j Indstil bolusinsulinmængden, og tryk på =. Sådan justeres basalmængden: j Vælg indtastningsfeltet Basal, og tryk på =. j Indstil basalinsulinmængden, og tryk på =. Vælg Bekræft for at bekræfte angivelserne. 3. Bolusmængden vises på apparatets display. j Indsprøjt bolusen med en insulinpen eller sprøjte, eller, om nødvendigt, vælg Tilbage for at returnere til displayet Bolusguide, og justér bolusen. j Vælg OK for at gå til hovedmenuen _ _02.indb 14

17 w ADVARSEL 1 De bolusråd, du får fra apparatet, er kun vejledende. Kontakt din diabetesbehandler, før du ændrer din diabetesbehandling. Det er vigtigt, at du vælger rigtigt for kulhydratforholdet og insulinfølsomheden. Hvis du vælger det forkerte forhold (grundlaget for alle beregninger), vil alle de fremtidige bolusråd være forkerte. Kontrollér, at bolusoplysningerne i dagbogen er korrekte, før du iværksætter en ny beregning af bolusråd. Oplysninger om, hvordan du får vist og redigerer oplysninger i dagbogen, findes i standardbrugsanvisningen _ _02.indb 15

18 i BEMÆRK Du har også adgang til bolusguiden, efter at du har udført en blodsukkermåling (se standardbrugsanvisningen). Tryk på., når det detaljerede display over blodsukkerresultater vises. Dette er ikke tilfældet, hvis dit blodsukkerresultat er under din hypoadvarselsgrænse (rød bjælke vises). Du kan kun vælge én helbredshændelse pr. bolusråd _ _02.indb 16

19 Appendikser Appendiks A: Bolusguide Bolusguiden er kun tilgængelig, hvis du har indstillet bolusguiden på Accu-Chek Aviva Expert apparatet. En vejledning i, hvordan bolusguiden indstilles, findes i standardbrugsanvisningen. Ud over de grundlæggende blodsukker- og kulhydratværdier er flere af apparatets indstillinger nødvendige for at optimere bolusguide-funktionen, så anbefalingerne svarer til dit insulinbehov i videst muligt omfang. Du skal indstille bolusguiden korrekt. Du får ingen bolusråd uden disse indstillinger. Det er vigtigt, at du drøfter bolusguideindstillingerne med din diabetesbehandler. i BEMÆRK Blodsukker og BS bruges i flæng og betyder det samme. Bolusguide-faktorer er elementer, der indvirker på apparatets bolusberegninger _ _02.indb 17

20 Apparatindstillinger for bolusguide Dette afsnit indeholder en oversigt over oplysninger, der skal indtastes i apparatet, så bolusrådene bliver nøjagtige. Kulhydratenheder Bolusrådene er baseret på den valgte kulhydratenhed. Det er vigtigt at vælge den rigtige kulhydratenhed for at få nøjagtige bolusråd. Kulhydratenheden skal vælges, uanset om du har indstillet bolusguiden eller ej. Følgende kulhydratenheder findes på apparatet: Forkortelse Måleenhed Tilsvarende i gram g Gram 1 gram KE Kulhydratenhed 10 gram BE Tilsvarende i brød 12 gram CC Kulhydratvalg 15 gram _ _02.indb 18

21 Insulininterval Apparatet afrunder den insulinmængde, der skal tilføres og som beregnes af apparatet, hvis bolusguiden er indstillet, eller når du indtaster oplysninger om bolus- og basalinsulin manuelt i dagbogen. Insulinintervallet kan indstilles til enten 0,5 eller 1 U. Max bolus Den maksimale mængde bolusinsulin, der skal tilføres på en gang. En bolus, der er større end den maksimale bolusmængde, kræver yderligere en bekræftelse. Dette er en sikkerhedsforanstaltning for at undgå utilsigtede store boluser. Den maksimale bolus kan indstilles til maksimalt 50 U i intervaller på 0,5 U _ _02.indb 19

22 Advarselsgrænser Du kan vælge hyper- (høj) og hypo- (lav) blodsukkergrænser, alt efter hvad du har behov for. Når et blodsukkerresultat er over hyperadvarselsgrænsen eller under hypoadvarselsgrænsen, vises en advarsel på apparatet. Indstil en hyperadvarselsgrænse, der er højere end målområdet for samtlige tidsrum. Indstil en hypoadvarselsgrænse, der er lavere end målområdet for samtlige tidsrum. Bolusguiden er ikke tilgængelig, hvis dit blodsukkerresultat er under hypoadvarselsgrænsen. Tidsrum Med tidsrum kan du vælge indstillinger, der tager højde for dit skiftende insulinbehov i løbet af dagen. Hvis du brugte de samme værdier og faktorer i løbet af en dag, ville det ikke nødvendigvis svare til dit insulinbehov, og det kunne føre til forkerte bolusråd. Apparatet leveres med fem forudindstillede tidsrum. Du kan indstille op til otte tidsrum (tidsperioder) afhængigt af dit insulinbehov. Du skal indstille målområde, kulhydratforhold og insulinfølsomhed for hvert enkelt tidsrum. Du kan definere alle disse værdier uafhængigt for hvert enkelt tidsrum. Apparatet tager automatisk disse værdier i betragtning _ _02.indb 20

23 Målområde Den ønskede øvre og nedre grænse for dit blodsukkerniveau, som anses for at være acceptabelt efter indstilling fra din diabetesbehandler. Apparatet beregner automatisk målniveauet for dit blodsukker som gennemsnittet mellem den øvre og nedre målgrænse for dit blodsukker. Rådfør dig med din diabetesbehandler for at afgøre, hvilket målområde der passer til dig. Øvre målgrænse for blodsukker Den øvre grænse for blodsukkermålområdet for det aktuelle tidsrum. Blodsukkerresultater, der ligger inden for den nedre og øvre grænse, anses for at være inden for målområdet. Nedre målgrænse for blodsukker Den nedre grænse for blodsukkermålområdet for det aktuelle tidsrum. Blodsukkerresultater, der ligger inden for den nedre og øvre grænse, anses for at være inden for målområdet. Kulhydratforhold For det aktuelle tidsrum er kulhydratforholdet den mængde insulin, der kræves for at dække en vis mængde kulhydrater. Rådfør dig med din diabetesbehandler for at afgøre, hvilket kulhydratforhold der passer til dig _ _02.indb 21

24 Insulinfølsomhed For det aktuelle tidsrum er insulinfølsomheden (korrektionsfaktoren) den mængde insulin, der kræves for at sænke dit blodsukker med en vis mængde. Rådfør dig med din diabetesbehandler for at afgøre, hvilke indstillinger for insulinfølsomhed der passer til dig. Dit apparat leveres med følgende forudindstillede tidsrum: Tidsrum 24-timersformat _ _02.indb 22

25 Drøft indstillingerne af tidsrum med din diabetesbehandler, så de gavner din diabetesstyring mest muligt. Her er et eksempel på et mønster: Tidsrum Starttidspunkt Sluttidspunkt 1. Nat Midnat Når du normalt vågner 2. Morgenmad Når du normalt vågner 1½ time før du normalt spiser frokost 3. Frokost 1½ time før du normalt spiser frokost 1½ time før du normalt spiser aftensmad 4. Aftensmad 1½ time før du normalt spiser aftensmad 1½ time før du normalt går i seng 5. Sengetid 1½ time før du normalt går i seng Midnat _ _02.indb 23

26 Indstilling af tidsrum: Vigtige oplysninger Tidsrummene dækker en periode på 24 timer (fra midnat til midnat). Du kan ændre tidsperioden for samtlige forudindstillede tidsrum. Når du indstiller bolusguiden, skal du foretage og gemme indstillingerne for mindst ét tidsrum. Hvert tidsrum skal vare mindst 30 minutter og kan kun indstilles med 30 minutters intervaller. Når du har indstillet sluttidspunktet for et tidsrum, sættes dette sluttidspunkt som starttidspunktet for det næste tidsrum. For hvert enkelt tidsrum kan du indstille et andet målområde for blodsukker, kulhydratforhold og insulinfølsomhed. Målområdet for de enkelte tidsrum skal være inden for hypo- og hyperadvarselsgrænserne. Når et tidsrum redigeres første gang, angives indstillingerne (målområde, kulhydratforhold og insulinfølsomhed) for alle de andre tidsrum. Helbredshændelser Med helbredshændelser kan du vælge indstillinger, der tager højde for forskellige aktiviteter eller hændelser, der øger eller mindsker dit insulinbehov. Helbredshændelser kan vælges for at indikere, hvordan du har det, eller hvordan dine aktiviteter kan påvirke din diabetes. På apparatet kan du vælge at indstille en procentdel for hver helbredshændelse med undtagelse af Fastende. Faste kan ikke justeres og påvirker ikke beregningerne af bolusråd. Når en helbredshændelse er valgt, bruges procentangivelsen til at øge eller sænke bolusinsulinmængden. Drøft de korrekte procentdele for hver helbredshændelse med din diabetesbehandler _ _02.indb 24

27 Følgende helbredshændelser findes på apparatet: Motion 1 Motion 2 Stress Sygdom Præmenstruel Fastende Bolusguideindstillinger Bolusguideindstillingerne er stigning ved måltid, snackgrænse, tid til virkning og forsinkelsestid. Nedenfor beskrives hver indstilling nærmere. Stigning ved måltid Under eller efter måltider anses en blodsukkerstigning for normal inden for en vis grænse, selvom der er tilført en måltidsbolus. En stigning ved måltid er aktiv i en nærmere angivet tidsperiode. Angiv den maksimale stigning i dit blodsukkerniveau, som skal tolereres, uden at der tilføres yderligere en korrektionsbolus _ _02.indb 25

28 Snackgrænse Snackgrænsen er den mængde kulhydrater, der ikke skal regnes for et almindeligt måltid med den forventede stigning ved måltid. Tid til virkning Den tid, der går fra stigningen ved måltid begynder eller en korrektionsbolus bliver tilført, indtil dit blodsukkerniveau forventes at have nået målniveauet. Du kan justere varigheden for tiden til virkning, så den passer til dine personlige behov, inden for et nærmere angivet tidsinterval (1½ time til 8 timer). Forsinkelsestid Forsinkelsestiden tager højde for den forventede forsinkelse, hvormed blodsukkerniveauet falder under det aktive insulins virkningstid i kroppen. Den angiver den første tidsperiode inden for tiden til virkning. Aktivt insulin Bolusinsulin, der er blevet tilført for at sænke dit blodsukker, men endnu ikke er helt opbrugt. Apparatet beregner automatisk mængden af aktivt insulin og viser den på displayet Bolusguide _ _02.indb 26

29 Bolusberegning Bolusen, der anbefales af apparatets bolusguide-funktion, består af to komponenter: en anbefaling om en måltidsbolus, der dækker din fødeindtagelse, og en anbefaling om en korrektionsbolus til justering af dit blodsukkerniveau, hvis det ligger uden for målområdet. Korrektionsbolusen kan være positiv, hvis dit aktuelle blodsukkerniveau er over dit målområde, eller negativ, hvis det er under dit målområde. Måltidsbolus En måltidsbolus er den mængde insulin, der skal tilføres for at dække mængden af kulhydrater, som du har i sinde at spise. Beregningen ser således ud: Måltidsbolus = kulhydratindtagelse insulin kulhydrater fra kulhydratforhold _ _02.indb 27

30 Korrektionsbolus Hvis dit aktuelle blodsukkerniveau ikke ligger inden for dit målområde, anbefales en korrektionsbolus. Blodsukkergrænser Blodsukkerresultat Hyperadvarsel Øvre målgrænse Mål Nedre målgrænse Hypoadvarsel 28 Drøft dine blodsukkergrænser med din diabetesbehandler _ _02.indb 28

31 Beregningen af den anbefalede korrektionsbolus afhænger af dit aktuelle blodsukkerresultat, af din insulinfølsomhed for det aktuelle tidsrum og af, om du planlægger at spise. Eksempel på beregninger af bolusråd Blodsukkerniveau Uden fødeindtagelse (ingen Før et måltid kulhydrater) Over den øvre målgrænse (BS - mål-bs) insulinfølsomhed (BS - mål-bs) insulinfølsomhed + måltidsbolus Mellem øvre og nedre målgrænse Mellem den nedre målgrænse og hypoadvarsel Under hypoadvarsel Korrektionsbolus ikke nødvendig. Bolus anbefales ikke. Korrektionsbolusen er negativ. Hypoadvarsel vises. Du anbefales at spise hurtigtvirkende kulhydrater. Der er ingen bolusråd. (BS - mål-bs) insulinfølsomhed + måltidsbolus. En korrektionsbolus kan være negativ. (BS - mål-bs) insulinfølsomhed + måltidsbolus. Korrektionsbolusen er negativ. Hypoadvarsel vises. Du anbefales at spise hurtigtvirkende kulhydrater. Der er ingen bolusråd _ _02.indb 29

32 Andre boluser Efterfølgende måltidsboluser Hvis du planlægger at spise flere måltider eller mellemmåltider i løbet af kort tid, skal du tilføre en måltidsbolus for hvert måltid. Beregningen er altid den samme som en måltidsbolus. Korrektionsbolus efter et måltid Efter et måltid tillades normalt en blodsukkerstigning, selvom du har tilført den korrekte måltidsbolus. Den tilladte blodsukkerstigning kaldes for stigning ved måltid. Efter et vist stykke tid (forsinkelsestid) falder stigningen ved måltid fra sit maksimum, indtil dit blodsukkerniveau har nået målniveauet. Tidsperioden fra stigningen ved måltid, indtil dit blodsukkerniveau har nået målniveauet, defineres som tid til virkning. I løbet af denne tidsperiode anbefales en korrektionsbolus kun, hvis dit blodsukkerniveau overstiger den aktuelle stigning ved måltid _ _02.indb 30

33 Blodsukkerniveau hyper Forsinkelsestid Tid til virkning Målværdi Målområde Stigning ved måltid hypo Tid Aktuelle blodsukkerværdier Måltid Bolus Bolus ikke nødvendig Aktuelt tilladte blodsukkerværdi: Stigning ved måltid Den punkterede linje viser, hvordan dit blodsukkerniveau kan ændre sig efter en måltidsbolus. Bolusguiden accepterer en blodsukkerstigning, der ligger inden for grænsen for stigningen ved måltid (grøn), uden at beregne en yderligere korrektionsbolus. Når du angiver en kulhydratmængde, der er større end snackgrænsen, tilføjes stigningen ved måltid-angivelsen til blodsukkerets målværdi. Forløbet af stigning ved måltid (det grønne områdes bredde) bestemmes af forsinkelsestiden og tiden til virkning _ _02.indb 31

34 Efterfølgende korrektionsboluser Forskellen mellem dit aktuelle blodsukkerniveau og dit blodsukkermålniveau kaldes Delta BS. En korrektionsbolus, der tilføres iht. de tidligere betingelser, dækker denne forskel i en vis tidsperiode. Når din korrektionsbolus begynder at virke, bør dit aktuelle blodsukkerniveau falde, og det dækkede Delta BS mindskes efter forsinkelsestiden. Ved tiden til virknings afslutning bør dit blodsukkerniveau returnere til målgrænsen. Du modtager kun en anbefaling om endnu en korrektionsbolus, hvis dit aktuelle blodsukkerresultat overstiger det aktuelle Delta BS-niveau. Blodsukkerresultat Forsinkelsestid Delta BS (korrektionsinsulin) Korrektionsbolus Tid Tid til virkning Efterfølgende korrektionsboluser: Hvis dit blodsukkerresultat ligger inden for grafens sektion 1, anbefales en korrektionsbolus ikke. Hvis dit blodsukkerresultat ligger inden for grafens sektion 2, anbefales en korrektionsbolus _ _02.indb 32

35 Eksempler på bolusråd De følgende grafer viser forskellige eksempler på, hvordan bolusguiden tager højde for forskellige faktorer, når der udføres beregninger. Den aktuelt tilladte blodsukkerværdi tager højde for følgende faktorer: Målområdets middelværdi Stigning ved måltid Korrektionsbolus _ _02.indb 33

36 Efter en korrektionsbolus I det ovenstående diagram vises et eksempel på denne regels virkning. Den første korrektionsbolus kl forbliver aktiv i løbet af tiden til virkning (det blå områdes bredde). Hvis blodsukkerværdien kl falder under den aktuelt tilladte blodsukkerværdi (det blå områdes øverste del), beregnes ikke en ny korrektionsbolus. Blodsukkerniveau Tid til virkning Forsinkelsestid hyper Korrigeret blodsukker Målværdi Målområde hypo Tid Aktuelle blodsukkerværdier Bolus Bolus ikke nødvendig Aktuelt tilladte blodsukkerværdi: Korrigeret blodsukker _ _02.indb 34

37 Blodsukkerniveau Hyper Målværdi Målområde Hypo Tid Aktuelle blodsukkerværdier Bolus Når et blodsukkerresultat overstiger den aktuelt tilladte blodsukkerværdi, beregnes en bolus (lyseblå), der kun tager højde for forskellen mellem den aktuelle blodsukkerværdi (orange prikker), og den aktuelt tilladte blodsukkerværdi (det blå områdes øverste del) _ _02.indb 35

38 Blodsukkerniveau Hyper Målværdi Målområde Hypo Tid Aktuelle blodsukkerværdier Måltid Bolus Bolus ikke nødvendig Aktuelt tilladte blodsukkerværdi: Stigning ved måltid Efterfølgende måltider Hvis du spiser flere måltider efter hinanden, genstartes stigning ved måltid for hver ny måltidsbolus _ _02.indb 36

39 Appendiks B: Beregninger af bolusråd Bolusberegningernes matematiske grundlag Følgende er en liste over de vigtigste formler og beregningsprincipper, som danner baggrunden for bolusguiden. Det er svært helt nøjagtigt at beregne en bolus selv vha. disse formler, når der skal tages højde for de seneste måltiders tid til virkning, forsinkelsestid samt korrektionsboluser. Kulhydratforslag Denne beregning udføres, når blodsukkerresultatet falder ned under hypoadvarselsgrænsen. Den er baseret på de andre værdier, der er defineret for det aktuelle tidsrum, og resultatet beregnes som et forslag til kulhydratindtagelse. Kulhydrater = ( målområdets middelværdi - aktuelt BS) iht. tidsrums definition insulin BS fra insulinfølsomhed kulhydrater insulin fra kulhydratforhold i BEMÆRK Som minimum gives altid en mængde på 12 g (eller tilsvarende i enheden BE, KE eller CC). Hvis den beregnede værdi er under 12 g, bruges 12 g. Kulhydratforslaget vises i kulhydratenheden, som du har valgt (g, BE, KE eller CC) _ _02.indb 37

40 Måltidsbolus Den følgende formel bruges til at beregne bolusen for måltider: Måltidsbolus = kulhydratindtagelse insulin kulhydrater fra kulhydratforhold Aktuelt tilladte blodsukkerværdi Målområdets gennemsnitsværdi, der bruges til beregningen af korrektionsbolusen, som vist nedenfor, varierer i henhold til definitionen af tidsrummene. Således beregnes den aktuelt tilladte blodsukkerværdi: Aktuelt tilladte blodsukkerværdi stigning = målområdets middelværdi + ved måltid + aktuelt aktivt iht. tidsrums definition måltid blodsukkerområde, der dækkes af korrektionsbolus aktuelt aktive korrektionsboluser Når der aktuelt ikke er en aktiv stigning ved måltid eller tid til virkning for korrektionsbolusen, erstattes disse parametre i formlen med en værdi på _ _02.indb 38

41 Korrektionsbolus Almindeligvis beregnes en korrektionsbolus kun, hvis den aktuelle blodsukkerværdi er over hypo advarselsgrænsen og uden for målområdet. Hvis den aktuelle blodsukkerværdi er over målområdet, skal den aktuelt tilladte blodsukkerværdi også overskrides. Kun korrektionsboluser, der er større end 0, udløser en tilsvarende tid til virkning. Korrektionsbolus = (aktuelt BS - aktuelt tilladte BS) insulin BS fra insulinfølsomhed Blodsukkerkorrektionsandelen afhænger af følgende krav: Hvis det aktuelle BS > den aktuelt tilladte blodsukkerværdi, så er BS-korrektionsandelen = aktuelt BS - aktuelt tilladte blodsukkerværdi Hvis det aktuelle BS > hypoadvarselsgrænse og aktuelt BS < målområdets nedre grænse, så er BS-korrektionsandelen = aktuelt BS - målområdets gennemsnitsværdi _ _02.indb 39

42 Korrektionsbolus med kulhydratindtagelse Når kulhydrater er blevet angivet, modregnes den tilknyttede måltidsbolus altid i forhold til en eventuel korrektionsbolus (selv om den er negativ). Ved indtagelse af et måltid beregnes korrektionsbolusen også for blodsukkerresultater, der falder inden for målområdet, hvis: Det aktuelle blodsukkerresultat falder under målområdets gennemsnitsværdi, eller Det aktuelle blodsukkerresultat ligger over den aktuelt tilladte blodsukkerværdi Samlede boluser, der matematisk set er negative, vises som 0. Aktivt insulin Feltet aktivt insulin viser dig, om en forudgående blodsukkerkorrektionsbolus muligvis kan reducere din aktuelle bolusberegning _ _02.indb 40

43 Appendiks C: Symbolforklaring På emballagen, typeskiltet (på apparatets bagside) og i brugsanvisningen til apparatet vises muligvis følgende symboler, der vises her med deres betydning: Se brugsanvisningen w i Forsigtig, læs sikkerhedshenvisningerne i brugsanvisningen, der følger med dette produkt. En BEMÆRKNING bruges til at yde supplerende oplysninger. Temperaturbegrænsning (opbevares ved) Producent Katalognummer Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik Disse produkter overholder kravene i det europæiske direktiv 98/79/EF om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik. 1,5 V AAA _ _02.indb 41

44 _ _02.indb 42

45 Indeks A advarselsgrænser, 20 aktivt insulin, 26, 40 B basalinsulin, 10 basalmængde, justering, 14 beregninger af bolusråd, 37 aktuelt tilladte blodsukkerværdi, 38 korrektionsbolus, 39 korrektionsbolus med kulhydratindtagelse, 40 kulhydratforslag, 37 måltidsbolus, 38 bolusberegning, eksempler, 29 korrektionsbolus, 28 måltidsbolus, 27 bolusguide, apparatets displayfunktioner, 12 oversigt, 6 7, sikkerhed. Se sikkerhedsoplysninger tilsigtede brugere, 8 bolusguideindstillinger, bolusmængde, justering, 14 bolusråd, eksempler, bolus, tilførsel vha. bolusguiden, F forsinkelsestid, 26 H helbredshændelser, 13, I insulinfølsomhed, 22 insulininterval, _ _02.indb 43

46 K korrektionsbolus, kulhydrater, måleenheder, 18 kulhydratforhold, 21 kulhydratmængde, 13 M målområde, 21 max bolus, 19 N nedre målgrænse for blodsukker, 21 neutral protamin hagedorn (NPH), 9 S sikkerhedsoplysninger, bolusguide, 9 10 bolustilførsel, snackgrænse, 26 stigning ved måltid, 25 symboler, forklaring, 41 T tidsrum, 20, tid til virkning, 26 tilførsel af en bolus. Se bolus, tilførsel vha. bolusguiden O øvre målgrænse for blodsukker, _ _02.indb 44

Simon I bedre metabolisk kontrol med sin insulinpumpe siden 2004 JEG VILLE ØNSKE, DER VAR EN ANDEN MÅDE AT STYRE HYPOGLYKÆMI PÅ

Simon I bedre metabolisk kontrol med sin insulinpumpe siden 2004 JEG VILLE ØNSKE, DER VAR EN ANDEN MÅDE AT STYRE HYPOGLYKÆMI PÅ Simon I bedre metabolisk kontrol med sin insulinpumpe siden 2004 JEG VILLE ØNSKE, DER VAR EN ANDEN MÅDE AT STYRE HYPOGLYKÆMI PÅ Hypoglykæmi kan være en af de største bekymringer for folk med type 1-diabetes,

Læs mere

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning Forerunner 205 & 305 Manual - dansk brugervejledning og reference Forerunner dansk brugervejledning GARMIN Forerunner 205 & 305 Eftertryk forbudt. Denne manual må ikke videregives eller reproduceres i

Læs mere

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af ComPilot-batteriet

Læs mere

CA Clarity PPM. Vejledning til porteføljestyringsscenarier. Version 14.1.00

CA Clarity PPM. Vejledning til porteføljestyringsscenarier. Version 14.1.00 CA Clarity PPM Vejledning til porteføljestyringsscenarier Version 14.1.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen

Læs mere

Vejledning til den grafiske grænseflade AK-EM 100 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Brugervejledning

Vejledning til den grafiske grænseflade AK-EM 100 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Brugervejledning Vejledning til den grafiske grænseflade AK-EM 100 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 AK-EM 100 Introduktion... 3 Beskrivelse af systemet...

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430f Vejrkompenserende termostat med radiooverføring DK VRC 430f For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430f

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Forerunner. 910XT brugervejledning. Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT brugervejledning. Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan Forerunner 910XT brugervejledning Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan 2011-2014 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til loven om ophavsret må denne brugervejledning

Læs mere

AMI Quattro BRUGERMANUAL

AMI Quattro BRUGERMANUAL AMI Quattro BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 4 INTRODUKTION... 5 KORT BESKRIVELSE AF AMI QUATTRO GØDNINGSBLANDER... 6 QUICK-GUIDE... 7 EKSEMPEL PÅ INDSTILLING AF GØDNINGSBLANDEREN...

Læs mere

SUUNTO M5 Brugervejledning

SUUNTO M5 Brugervejledning SUUNTO M5 Brugervejledning da 1 SIKKERHED.................................................................... 5 Typer af sikkerhedsforanstaltninger:................................. 5 Sikkerhedsforanstaltninger:..........................................

Læs mere

Refleksionsark til intensivt forløb med Guidet Egen-Beslutning (GEB) for unge voksne med type 1 diabetes Steno Diabetes Center 2009

Refleksionsark til intensivt forløb med Guidet Egen-Beslutning (GEB) for unge voksne med type 1 diabetes Steno Diabetes Center 2009 Refleksionsark til intensivt forløb med Guidet Egen-Beslutning (GEB) for unge voksne med type 1 diabetes Steno Diabetes Center 2009 Side 1 af 1N:\web\dokumenter\GEB\Samlet Intensivt GEB-forløb for unge

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS De fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS Brugsvejledning CASIO Globals website om uddannelse http://edu.casio.com CASIOs UDDANNELSESFORUM http://edu.casio.com/forum/ Indhold Vigtig information... 2 Prøveudregninger...

Læs mere

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Instruktionsbog Sprederstyreenhed www.topconpa.com Instruktionsbog Reservedelsnummer: AGA4950-DA Rev. nummer: 1.0.1 Til brug med softwareversion 3.12.12 Copyright Topcon Precision

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

550, 560, 561, 570 & 570 PT. Brugermanual

550, 560, 561, 570 & 570 PT. Brugermanual 550, 560, 561, 570 & 570 PT Brugermanual Tak! Tak fordi du valgte Humminbird fra USA s ledende producent af ekkolod. Humminbird har gennem tiden opbygget sit image gennem godt design og produktion af kvalitets

Læs mere

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED 2009 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Titel: Synopsis: Projektgruppe: ST6, forårssemester 2008. Oplagstal: 8. Sidetal: 143. Appendiks/CD: 5/1

Titel: Synopsis: Projektgruppe: ST6, forårssemester 2008. Oplagstal: 8. Sidetal: 143. Appendiks/CD: 5/1 De Ingeniør-, Natur-, og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi Fredrik Bajers Vej 7C Phone +45 96 35 87 00 Fax +45 98 15 17 39 http://www.hst.aau.dk Titel: Tema:

Læs mere

Advisor Advanced brugervejledning

Advisor Advanced brugervejledning Advisor Advanced brugervejledning P/N 1068997 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

TomTom Online-vejledning

TomTom Online-vejledning TomTom Online-vejledning Indhold Æskens indhold 7 Æskens indhold... 7 Læs dette først 8 Placering af enheden... 8 Montering i bilen... 8 Tænd og sluk... 9 Opsætning... 9 GPS-modtagelse... 9 Stik til micro-sd-kort...

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Access 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

Bruger vejledning. SHJ Elektronik, Aalborg

Bruger vejledning. SHJ Elektronik, Aalborg Bruger vejledning SHJ Elektronik, Aalborg Ændringer Version Ændring Udført af V1.0 Første version på Dansk Svend Jørgensen V1.1 Nye funktioner og enheder Svend Jørgensen V1.2 Krav til dokumentation tilføjet

Læs mere

Brugermanual SuperSail System

Brugermanual SuperSail System Brugermanual SuperSail System Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse... 1 1 INDLEDNING... 3 2 LOGIN MENU... 4 3 HOVED MENU... 5 4 TRACKER INFO MENU... 6 5 OVERVÅGNING MENU... 7 6 ALARM MENU... 9 6.1 FUNKTIONER...

Læs mere