BLODSUKKERAPPARAT Roche USA V7/ (02) PMS 287 Proof Print Number 209 Avanceret brugsanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BLODSUKKERAPPARAT Roche USA 50874 V7/5 06410219001(02) PMS 287 Proof Print Number 209 Avanceret brugsanvisning"

Transkript

1 This file may not print or view at 100%. Die lines and color breaks do not print. Roche USA V7/ (02) Black Proof Print Number 209 Roche USA V7/ (02) Cyan Proof Print Number (02) 0312 Roche USA V7/ (02) Magenta Proof Print Number 209 Roche USA V7/ (02) Yellow Proof Print Number 209 BLODSUKKERAPPARAT Roche USA V7/ (02) PMS 287 Proof Print Number 209 Avanceret brugsanvisning Roche USA V7/ (02) PMS 5445 Proof Print Number Roche Diagnostics Roche Diagnostics GmbH Sandhofer Strasse Mannheim, Germany Roche USA V7/ (02) Globe Black Proof Print Number 209 ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA og ACCU-CHEK AVIVA EXPERT er varemærker tilhørende Roche _ _02.indb 1

2 Roche Diagnostics A/S Industriholmen Hvidovre, Danmark Tlf SENESTE OPDATERING: _ _02.indb 2

3 Indhold Introduktion 3 1 Bolusguide Oversigt Før du bruger bolusguiden Sådan beregnes en bolus vha. bolusguiden 12 Appendikser 17 Appendiks A: Bolusguide 17 Appendiks B: Beregninger af bolusråd 37 Appendiks C: Symbolforklaring 41 Roche USA V4/ (02) Black Roche USA V4/ (02) Cyan Roche USA V4/ (02) Magenta Roche USA V4/ (02) Yellow Indeks _ _02.indb 1

4 _ _02.indb 2

5 Introduktion Uanset om Accu-Chek Aviva Expert apparatet er dit første blodsukkerapparat, eller du tidligere har anvendt en anden type apparat, er det vigtigt at læse kom i gang-guiden, standardbrugsanvisningen og den avancerede brugsanvisning grundigt igennem, inden du tager dit nye apparat i brug. For at kunne bruge apparatet korrekt og sikkert skal du forstå dets betjening, displaymeddelelser og alle de forskellige funktioner. Sammen med dit nye apparat leveres tre brugsanvisninger: Kom i gang-guide: Brug denne guide til at indstille apparatet. Standardbrugsanvisning: I denne brugsanvisning får du beskrevet, hvordan apparatets standardfunktioner betjenes. Avanceret brugsanvisning: I denne brugsanvisning får du beskrevet, hvordan apparatets avancerede funktioner betjenes. Denne brugsanvisning omfatter oplysninger om: Brug af bolusguiden Beregninger af bolusråd Egnet til hjemmemåling Kontakt venligst vores kunde- og servicecenter, hvis du har spørgsmål. Der findes en oversigt over kontaktoplysninger bagest i standardbrugsanvisningen _ _02.indb 3

6 _ _02.indb 4

7 1 Bolusguide 1.1 Oversigt Før du bruger bolusguiden Sådan beregnes en bolus vha. bolusguiden _ _02.indb 5

8 1.1 Oversigt I dette kapitel får du vigtige oplysninger om brugen af bolusguiden. Læs hele kapitlet grundigt igennem, før du begynder at bruge bolusguiden. Du anbefales at drøfte dine bolusguideindstillinger med din diabetesbehandler, før du indstiller funktionen. Bolusguiden må kun bruges af erfarne personer, som forestår deres egen insulinbehandling. Bolusguiden er kun tilgængelig, hvis du har indstillet bolusguiden på dit apparat. En vejledning i, hvordan bolusguiden indstilles, findes i standardbrugsanvisningen. Bolusguiden beregner insulindoser for dig på baggrund af mange forskellige oplysninger, såsom: Værdierne, som du angav under indstillingen af bolusguiden Dit aktuelle blodsukkerresultat Den mængde kulhydrater, som du anslog for et måltid Din aktuelle helbredshændelsesstatus Blodsukkersænkningen som følge af forudgående korrektionsdoser Dit seneste måltids indvirkning på blodsukkeret _ _02.indb 6

9 i BEMÆRK 1 Denne brugsanvisning viser eksempler på displays. Displayene i denne brugsanvisning kan se lidt anderledes ud end displayene på dit Accu-Chek Aviva Expert apparat. Hvis du har spørgsmål til apparatets displays, skal du kontakte Roche. Blodsukker og BS bruges i flæng og betyder det samme. w ADVARSEL Risiko for kvælning. Små dele. Skal holdes uden for rækkevidde af børn under 3 år _ _02.indb 7

10 1.2 Før du bruger bolusguiden Tilsigtede brugere Som ved alle specialiserede funktioner skal du have forståelse for visse oplysninger for at kunne bruge bolusguiden. Du skal arbejde tæt sammen med din diabetesbehandler og være helt bekendt med din diabetesbehandling. Du skal også være i stand til at bedømme din aktuelle situation nøjagtigt. Bolusguiden beregner boluser for dig. Dette kan medvirke til, at du kan afgøre, hvilken insulinmængde du aktuelt har brug for. Du angiver oplysningerne, som beregningerne af bolusråd skal baseres på. Bolusguiden kan ikke bedømme din aktuelle situation uafhængigt af dit eget skøn. Funktionen kan ikke rette evt. fejlagtige angivelser. Dette gælder især for den angivne kulhydratmængde. Angivelser, der overstiger givne grænser, genkendes, og i sådanne tilfælde bliver du bedt om at kontrollere indtastningen og om nødvendigt at rette den. Men så længe angivelserne falder inden for et givent område, kan nøjagtigheden ikke bekræftes af dit apparat. Der vises ingen advarselsmeddelelse, hvis oplysningerne er plausible (ligger inden for det acceptable område), men er forkerte. Det er derfor vigtigt, at du kontrollerer alle dine angivelser nøje _ _02.indb 8

11 Sikkerhedsoplysninger knyttet til bolusguiden 1 w ADVARSEL Det er meget vigtigt, at du overholder sikkerhedsoplysningerne i dette kapitel. Sammenlign altid dit resultat med din faktiske tilstand, og justér om nødvendigt den anbefalede bolus. Udfør altid de handlinger rettidigt, som du angiver i bolusguiden. Spis den kulhydratmængde, som du har angivet, og tilfør insulindosen. Du må ikke bruge bolusguiden, hvis du anvender et intermediærtvirkende insulin, såsom Neutral Protamin Hagedorn insulin (NPH) eller lignende intermediærtvirkende insulin. Husk, at langtidsvirkende insulin ikke må bruges som en måltidsbolus eller en korrektionsbolus _ _02.indb 9

12 Der tages ikke højde for følgende oplysninger, når bolusguiden bruges: Det kan være, at værdierne, som du angav under indstillingen af bolusguiden, ikke stemmer overens med, hvordan din krop føles. I dette tilfælde kan du øge eller mindske bolusinsulindosen, så den passer til dit behov. Bolusinsulindoser og måltider, der tages, før bolusguiden bruges første gang, kan ikke afspejles i beregningen. Det samme gælder for bolusinsulindoser og måltider, der blev taget, men som ikke blev registreret på dit apparat. Hvis du har tilført en bolus uden at bruge bolusguiden, kan du registrere bolusen i din dagbog. Det er vigtigt, at du registrerer kulhydratoplysninger i din dagbog med denne bolus, for at du kan få nøjagtige bolusråd. Oplysninger om, hvordan du registrerer oplysninger i dagbogen, findes i standardbrugsanvisningen. De doser basalinsulin, som du registrerer, har ingen indflydelse på bolusguiden _ _02.indb 10

13 Advarselsmeddelelser knyttet til dit blodsukkerresultat Der vises muligvis advarselsmeddelelser ang. dit blodsukkerresultat, efter at du har udført en blodsukkermåling. Du skal være meget opmærksom på disse meddelelser. Hvis dit blodsukkerresultat er for lavt, bliver du bedt om at spise en vis mængde hurtigtvirkende kulhydrater for at forebygge mod risikoen for hypoglykæmi. I denne situation bliver en bolus ikke beregnet. Behandl dit lave blodsukker i overensstemmelse med din diabetesbehandlers anbefalinger. Sammenfatning Du anbefales at indstille bolusguiden i samråd med din diabetesbehandler. Kontrollér nøje alle dine angivelser. Sørg for, at alle de seneste måltider og insulindoser er registreret i Mine data for at sikre nøjagtige bolusråd. Vær opmærksom på alle advarselsmeddelelser, især meddelelser angående høje eller lave blod sukkerresultater. Du skal muligvis omgående tage de fornødne forholdsregler. Sammenlign altid dit resultat med din faktiske tilstand, og justér om nødvendigt bolusen. Udfør altid de handlinger rettidigt, som du angiver i bolusguiden _ _02.indb 11

14 1.3 Sådan beregnes en bolus vha. bolusguiden Blodsukkerresultat Aktivt insulin Kulhydratangivelse Angivelse af helbredshændelse Bolus Basal Anbefalet bolusmængde _ _02.indb 12

15 Sådan tilføres en bolus Hovedmenu > Bolusguide 1. j Vælg Bolusguide i hovedmenuen, og tryk på =. 2. j Hvis du ikke for nyligt har udført en blodsukkermåling (dette angives, når Blodsukkertest vises øverst på apparatets display i stedet for en faktisk blodsukkerværdi), anbefales du at udføre en blodsukkermåling. Vælg Blodsukkertest, og tryk på =. Oplysninger om, hvordan du udfører en blodsukkermåling, findes i standardbrugsanvisningen. Vælg Bolus, når det detaljerede display over blodsukkerresultater vises. Sådan angives en kulhydratmængde: j Vælg indtastningsfeltet Kulhydrater, og tryk på =. j Indstil mængden af kulhydrater, og tryk på =. Sådan angives en helbredshændelse: j Vælg indtastningsfeltet Helbred, og tryk på =. j Vælg en helbredshændelse, og tryk på = _ _02.indb 13

16 Sådan justeres bolusmængden: j Vælg indtastningsfeltet Bolus, og tryk på =. j Indstil bolusinsulinmængden, og tryk på =. Sådan justeres basalmængden: j Vælg indtastningsfeltet Basal, og tryk på =. j Indstil basalinsulinmængden, og tryk på =. Vælg Bekræft for at bekræfte angivelserne. 3. Bolusmængden vises på apparatets display. j Indsprøjt bolusen med en insulinpen eller sprøjte, eller, om nødvendigt, vælg Tilbage for at returnere til displayet Bolusguide, og justér bolusen. j Vælg OK for at gå til hovedmenuen _ _02.indb 14

17 w ADVARSEL 1 De bolusråd, du får fra apparatet, er kun vejledende. Kontakt din diabetesbehandler, før du ændrer din diabetesbehandling. Det er vigtigt, at du vælger rigtigt for kulhydratforholdet og insulinfølsomheden. Hvis du vælger det forkerte forhold (grundlaget for alle beregninger), vil alle de fremtidige bolusråd være forkerte. Kontrollér, at bolusoplysningerne i dagbogen er korrekte, før du iværksætter en ny beregning af bolusråd. Oplysninger om, hvordan du får vist og redigerer oplysninger i dagbogen, findes i standardbrugsanvisningen _ _02.indb 15

18 i BEMÆRK Du har også adgang til bolusguiden, efter at du har udført en blodsukkermåling (se standardbrugsanvisningen). Tryk på., når det detaljerede display over blodsukkerresultater vises. Dette er ikke tilfældet, hvis dit blodsukkerresultat er under din hypoadvarselsgrænse (rød bjælke vises). Du kan kun vælge én helbredshændelse pr. bolusråd _ _02.indb 16

19 Appendikser Appendiks A: Bolusguide Bolusguiden er kun tilgængelig, hvis du har indstillet bolusguiden på Accu-Chek Aviva Expert apparatet. En vejledning i, hvordan bolusguiden indstilles, findes i standardbrugsanvisningen. Ud over de grundlæggende blodsukker- og kulhydratværdier er flere af apparatets indstillinger nødvendige for at optimere bolusguide-funktionen, så anbefalingerne svarer til dit insulinbehov i videst muligt omfang. Du skal indstille bolusguiden korrekt. Du får ingen bolusråd uden disse indstillinger. Det er vigtigt, at du drøfter bolusguideindstillingerne med din diabetesbehandler. i BEMÆRK Blodsukker og BS bruges i flæng og betyder det samme. Bolusguide-faktorer er elementer, der indvirker på apparatets bolusberegninger _ _02.indb 17

20 Apparatindstillinger for bolusguide Dette afsnit indeholder en oversigt over oplysninger, der skal indtastes i apparatet, så bolusrådene bliver nøjagtige. Kulhydratenheder Bolusrådene er baseret på den valgte kulhydratenhed. Det er vigtigt at vælge den rigtige kulhydratenhed for at få nøjagtige bolusråd. Kulhydratenheden skal vælges, uanset om du har indstillet bolusguiden eller ej. Følgende kulhydratenheder findes på apparatet: Forkortelse Måleenhed Tilsvarende i gram g Gram 1 gram KE Kulhydratenhed 10 gram BE Tilsvarende i brød 12 gram CC Kulhydratvalg 15 gram _ _02.indb 18

21 Insulininterval Apparatet afrunder den insulinmængde, der skal tilføres og som beregnes af apparatet, hvis bolusguiden er indstillet, eller når du indtaster oplysninger om bolus- og basalinsulin manuelt i dagbogen. Insulinintervallet kan indstilles til enten 0,5 eller 1 U. Max bolus Den maksimale mængde bolusinsulin, der skal tilføres på en gang. En bolus, der er større end den maksimale bolusmængde, kræver yderligere en bekræftelse. Dette er en sikkerhedsforanstaltning for at undgå utilsigtede store boluser. Den maksimale bolus kan indstilles til maksimalt 50 U i intervaller på 0,5 U _ _02.indb 19

22 Advarselsgrænser Du kan vælge hyper- (høj) og hypo- (lav) blodsukkergrænser, alt efter hvad du har behov for. Når et blodsukkerresultat er over hyperadvarselsgrænsen eller under hypoadvarselsgrænsen, vises en advarsel på apparatet. Indstil en hyperadvarselsgrænse, der er højere end målområdet for samtlige tidsrum. Indstil en hypoadvarselsgrænse, der er lavere end målområdet for samtlige tidsrum. Bolusguiden er ikke tilgængelig, hvis dit blodsukkerresultat er under hypoadvarselsgrænsen. Tidsrum Med tidsrum kan du vælge indstillinger, der tager højde for dit skiftende insulinbehov i løbet af dagen. Hvis du brugte de samme værdier og faktorer i løbet af en dag, ville det ikke nødvendigvis svare til dit insulinbehov, og det kunne føre til forkerte bolusråd. Apparatet leveres med fem forudindstillede tidsrum. Du kan indstille op til otte tidsrum (tidsperioder) afhængigt af dit insulinbehov. Du skal indstille målområde, kulhydratforhold og insulinfølsomhed for hvert enkelt tidsrum. Du kan definere alle disse værdier uafhængigt for hvert enkelt tidsrum. Apparatet tager automatisk disse værdier i betragtning _ _02.indb 20

23 Målområde Den ønskede øvre og nedre grænse for dit blodsukkerniveau, som anses for at være acceptabelt efter indstilling fra din diabetesbehandler. Apparatet beregner automatisk målniveauet for dit blodsukker som gennemsnittet mellem den øvre og nedre målgrænse for dit blodsukker. Rådfør dig med din diabetesbehandler for at afgøre, hvilket målområde der passer til dig. Øvre målgrænse for blodsukker Den øvre grænse for blodsukkermålområdet for det aktuelle tidsrum. Blodsukkerresultater, der ligger inden for den nedre og øvre grænse, anses for at være inden for målområdet. Nedre målgrænse for blodsukker Den nedre grænse for blodsukkermålområdet for det aktuelle tidsrum. Blodsukkerresultater, der ligger inden for den nedre og øvre grænse, anses for at være inden for målområdet. Kulhydratforhold For det aktuelle tidsrum er kulhydratforholdet den mængde insulin, der kræves for at dække en vis mængde kulhydrater. Rådfør dig med din diabetesbehandler for at afgøre, hvilket kulhydratforhold der passer til dig _ _02.indb 21

24 Insulinfølsomhed For det aktuelle tidsrum er insulinfølsomheden (korrektionsfaktoren) den mængde insulin, der kræves for at sænke dit blodsukker med en vis mængde. Rådfør dig med din diabetesbehandler for at afgøre, hvilke indstillinger for insulinfølsomhed der passer til dig. Dit apparat leveres med følgende forudindstillede tidsrum: Tidsrum 24-timersformat _ _02.indb 22

25 Drøft indstillingerne af tidsrum med din diabetesbehandler, så de gavner din diabetesstyring mest muligt. Her er et eksempel på et mønster: Tidsrum Starttidspunkt Sluttidspunkt 1. Nat Midnat Når du normalt vågner 2. Morgenmad Når du normalt vågner 1½ time før du normalt spiser frokost 3. Frokost 1½ time før du normalt spiser frokost 1½ time før du normalt spiser aftensmad 4. Aftensmad 1½ time før du normalt spiser aftensmad 1½ time før du normalt går i seng 5. Sengetid 1½ time før du normalt går i seng Midnat _ _02.indb 23

26 Indstilling af tidsrum: Vigtige oplysninger Tidsrummene dækker en periode på 24 timer (fra midnat til midnat). Du kan ændre tidsperioden for samtlige forudindstillede tidsrum. Når du indstiller bolusguiden, skal du foretage og gemme indstillingerne for mindst ét tidsrum. Hvert tidsrum skal vare mindst 30 minutter og kan kun indstilles med 30 minutters intervaller. Når du har indstillet sluttidspunktet for et tidsrum, sættes dette sluttidspunkt som starttidspunktet for det næste tidsrum. For hvert enkelt tidsrum kan du indstille et andet målområde for blodsukker, kulhydratforhold og insulinfølsomhed. Målområdet for de enkelte tidsrum skal være inden for hypo- og hyperadvarselsgrænserne. Når et tidsrum redigeres første gang, angives indstillingerne (målområde, kulhydratforhold og insulinfølsomhed) for alle de andre tidsrum. Helbredshændelser Med helbredshændelser kan du vælge indstillinger, der tager højde for forskellige aktiviteter eller hændelser, der øger eller mindsker dit insulinbehov. Helbredshændelser kan vælges for at indikere, hvordan du har det, eller hvordan dine aktiviteter kan påvirke din diabetes. På apparatet kan du vælge at indstille en procentdel for hver helbredshændelse med undtagelse af Fastende. Faste kan ikke justeres og påvirker ikke beregningerne af bolusråd. Når en helbredshændelse er valgt, bruges procentangivelsen til at øge eller sænke bolusinsulinmængden. Drøft de korrekte procentdele for hver helbredshændelse med din diabetesbehandler _ _02.indb 24

27 Følgende helbredshændelser findes på apparatet: Motion 1 Motion 2 Stress Sygdom Præmenstruel Fastende Bolusguideindstillinger Bolusguideindstillingerne er stigning ved måltid, snackgrænse, tid til virkning og forsinkelsestid. Nedenfor beskrives hver indstilling nærmere. Stigning ved måltid Under eller efter måltider anses en blodsukkerstigning for normal inden for en vis grænse, selvom der er tilført en måltidsbolus. En stigning ved måltid er aktiv i en nærmere angivet tidsperiode. Angiv den maksimale stigning i dit blodsukkerniveau, som skal tolereres, uden at der tilføres yderligere en korrektionsbolus _ _02.indb 25

28 Snackgrænse Snackgrænsen er den mængde kulhydrater, der ikke skal regnes for et almindeligt måltid med den forventede stigning ved måltid. Tid til virkning Den tid, der går fra stigningen ved måltid begynder eller en korrektionsbolus bliver tilført, indtil dit blodsukkerniveau forventes at have nået målniveauet. Du kan justere varigheden for tiden til virkning, så den passer til dine personlige behov, inden for et nærmere angivet tidsinterval (1½ time til 8 timer). Forsinkelsestid Forsinkelsestiden tager højde for den forventede forsinkelse, hvormed blodsukkerniveauet falder under det aktive insulins virkningstid i kroppen. Den angiver den første tidsperiode inden for tiden til virkning. Aktivt insulin Bolusinsulin, der er blevet tilført for at sænke dit blodsukker, men endnu ikke er helt opbrugt. Apparatet beregner automatisk mængden af aktivt insulin og viser den på displayet Bolusguide _ _02.indb 26

29 Bolusberegning Bolusen, der anbefales af apparatets bolusguide-funktion, består af to komponenter: en anbefaling om en måltidsbolus, der dækker din fødeindtagelse, og en anbefaling om en korrektionsbolus til justering af dit blodsukkerniveau, hvis det ligger uden for målområdet. Korrektionsbolusen kan være positiv, hvis dit aktuelle blodsukkerniveau er over dit målområde, eller negativ, hvis det er under dit målområde. Måltidsbolus En måltidsbolus er den mængde insulin, der skal tilføres for at dække mængden af kulhydrater, som du har i sinde at spise. Beregningen ser således ud: Måltidsbolus = kulhydratindtagelse insulin kulhydrater fra kulhydratforhold _ _02.indb 27

30 Korrektionsbolus Hvis dit aktuelle blodsukkerniveau ikke ligger inden for dit målområde, anbefales en korrektionsbolus. Blodsukkergrænser Blodsukkerresultat Hyperadvarsel Øvre målgrænse Mål Nedre målgrænse Hypoadvarsel 28 Drøft dine blodsukkergrænser med din diabetesbehandler _ _02.indb 28

31 Beregningen af den anbefalede korrektionsbolus afhænger af dit aktuelle blodsukkerresultat, af din insulinfølsomhed for det aktuelle tidsrum og af, om du planlægger at spise. Eksempel på beregninger af bolusråd Blodsukkerniveau Uden fødeindtagelse (ingen Før et måltid kulhydrater) Over den øvre målgrænse (BS - mål-bs) insulinfølsomhed (BS - mål-bs) insulinfølsomhed + måltidsbolus Mellem øvre og nedre målgrænse Mellem den nedre målgrænse og hypoadvarsel Under hypoadvarsel Korrektionsbolus ikke nødvendig. Bolus anbefales ikke. Korrektionsbolusen er negativ. Hypoadvarsel vises. Du anbefales at spise hurtigtvirkende kulhydrater. Der er ingen bolusråd. (BS - mål-bs) insulinfølsomhed + måltidsbolus. En korrektionsbolus kan være negativ. (BS - mål-bs) insulinfølsomhed + måltidsbolus. Korrektionsbolusen er negativ. Hypoadvarsel vises. Du anbefales at spise hurtigtvirkende kulhydrater. Der er ingen bolusråd _ _02.indb 29

32 Andre boluser Efterfølgende måltidsboluser Hvis du planlægger at spise flere måltider eller mellemmåltider i løbet af kort tid, skal du tilføre en måltidsbolus for hvert måltid. Beregningen er altid den samme som en måltidsbolus. Korrektionsbolus efter et måltid Efter et måltid tillades normalt en blodsukkerstigning, selvom du har tilført den korrekte måltidsbolus. Den tilladte blodsukkerstigning kaldes for stigning ved måltid. Efter et vist stykke tid (forsinkelsestid) falder stigningen ved måltid fra sit maksimum, indtil dit blodsukkerniveau har nået målniveauet. Tidsperioden fra stigningen ved måltid, indtil dit blodsukkerniveau har nået målniveauet, defineres som tid til virkning. I løbet af denne tidsperiode anbefales en korrektionsbolus kun, hvis dit blodsukkerniveau overstiger den aktuelle stigning ved måltid _ _02.indb 30

33 Blodsukkerniveau hyper Forsinkelsestid Tid til virkning Målværdi Målområde Stigning ved måltid hypo Tid Aktuelle blodsukkerværdier Måltid Bolus Bolus ikke nødvendig Aktuelt tilladte blodsukkerværdi: Stigning ved måltid Den punkterede linje viser, hvordan dit blodsukkerniveau kan ændre sig efter en måltidsbolus. Bolusguiden accepterer en blodsukkerstigning, der ligger inden for grænsen for stigningen ved måltid (grøn), uden at beregne en yderligere korrektionsbolus. Når du angiver en kulhydratmængde, der er større end snackgrænsen, tilføjes stigningen ved måltid-angivelsen til blodsukkerets målværdi. Forløbet af stigning ved måltid (det grønne områdes bredde) bestemmes af forsinkelsestiden og tiden til virkning _ _02.indb 31

34 Efterfølgende korrektionsboluser Forskellen mellem dit aktuelle blodsukkerniveau og dit blodsukkermålniveau kaldes Delta BS. En korrektionsbolus, der tilføres iht. de tidligere betingelser, dækker denne forskel i en vis tidsperiode. Når din korrektionsbolus begynder at virke, bør dit aktuelle blodsukkerniveau falde, og det dækkede Delta BS mindskes efter forsinkelsestiden. Ved tiden til virknings afslutning bør dit blodsukkerniveau returnere til målgrænsen. Du modtager kun en anbefaling om endnu en korrektionsbolus, hvis dit aktuelle blodsukkerresultat overstiger det aktuelle Delta BS-niveau. Blodsukkerresultat Forsinkelsestid Delta BS (korrektionsinsulin) Korrektionsbolus Tid Tid til virkning Efterfølgende korrektionsboluser: Hvis dit blodsukkerresultat ligger inden for grafens sektion 1, anbefales en korrektionsbolus ikke. Hvis dit blodsukkerresultat ligger inden for grafens sektion 2, anbefales en korrektionsbolus _ _02.indb 32

35 Eksempler på bolusråd De følgende grafer viser forskellige eksempler på, hvordan bolusguiden tager højde for forskellige faktorer, når der udføres beregninger. Den aktuelt tilladte blodsukkerværdi tager højde for følgende faktorer: Målområdets middelværdi Stigning ved måltid Korrektionsbolus _ _02.indb 33

36 Efter en korrektionsbolus I det ovenstående diagram vises et eksempel på denne regels virkning. Den første korrektionsbolus kl forbliver aktiv i løbet af tiden til virkning (det blå områdes bredde). Hvis blodsukkerværdien kl falder under den aktuelt tilladte blodsukkerværdi (det blå områdes øverste del), beregnes ikke en ny korrektionsbolus. Blodsukkerniveau Tid til virkning Forsinkelsestid hyper Korrigeret blodsukker Målværdi Målområde hypo Tid Aktuelle blodsukkerværdier Bolus Bolus ikke nødvendig Aktuelt tilladte blodsukkerværdi: Korrigeret blodsukker _ _02.indb 34

37 Blodsukkerniveau Hyper Målværdi Målområde Hypo Tid Aktuelle blodsukkerværdier Bolus Når et blodsukkerresultat overstiger den aktuelt tilladte blodsukkerværdi, beregnes en bolus (lyseblå), der kun tager højde for forskellen mellem den aktuelle blodsukkerværdi (orange prikker), og den aktuelt tilladte blodsukkerværdi (det blå områdes øverste del) _ _02.indb 35

38 Blodsukkerniveau Hyper Målværdi Målområde Hypo Tid Aktuelle blodsukkerværdier Måltid Bolus Bolus ikke nødvendig Aktuelt tilladte blodsukkerværdi: Stigning ved måltid Efterfølgende måltider Hvis du spiser flere måltider efter hinanden, genstartes stigning ved måltid for hver ny måltidsbolus _ _02.indb 36

39 Appendiks B: Beregninger af bolusråd Bolusberegningernes matematiske grundlag Følgende er en liste over de vigtigste formler og beregningsprincipper, som danner baggrunden for bolusguiden. Det er svært helt nøjagtigt at beregne en bolus selv vha. disse formler, når der skal tages højde for de seneste måltiders tid til virkning, forsinkelsestid samt korrektionsboluser. Kulhydratforslag Denne beregning udføres, når blodsukkerresultatet falder ned under hypoadvarselsgrænsen. Den er baseret på de andre værdier, der er defineret for det aktuelle tidsrum, og resultatet beregnes som et forslag til kulhydratindtagelse. Kulhydrater = ( målområdets middelværdi - aktuelt BS) iht. tidsrums definition insulin BS fra insulinfølsomhed kulhydrater insulin fra kulhydratforhold i BEMÆRK Som minimum gives altid en mængde på 12 g (eller tilsvarende i enheden BE, KE eller CC). Hvis den beregnede værdi er under 12 g, bruges 12 g. Kulhydratforslaget vises i kulhydratenheden, som du har valgt (g, BE, KE eller CC) _ _02.indb 37

40 Måltidsbolus Den følgende formel bruges til at beregne bolusen for måltider: Måltidsbolus = kulhydratindtagelse insulin kulhydrater fra kulhydratforhold Aktuelt tilladte blodsukkerværdi Målområdets gennemsnitsværdi, der bruges til beregningen af korrektionsbolusen, som vist nedenfor, varierer i henhold til definitionen af tidsrummene. Således beregnes den aktuelt tilladte blodsukkerværdi: Aktuelt tilladte blodsukkerværdi stigning = målområdets middelværdi + ved måltid + aktuelt aktivt iht. tidsrums definition måltid blodsukkerområde, der dækkes af korrektionsbolus aktuelt aktive korrektionsboluser Når der aktuelt ikke er en aktiv stigning ved måltid eller tid til virkning for korrektionsbolusen, erstattes disse parametre i formlen med en værdi på _ _02.indb 38

41 Korrektionsbolus Almindeligvis beregnes en korrektionsbolus kun, hvis den aktuelle blodsukkerværdi er over hypo advarselsgrænsen og uden for målområdet. Hvis den aktuelle blodsukkerværdi er over målområdet, skal den aktuelt tilladte blodsukkerværdi også overskrides. Kun korrektionsboluser, der er større end 0, udløser en tilsvarende tid til virkning. Korrektionsbolus = (aktuelt BS - aktuelt tilladte BS) insulin BS fra insulinfølsomhed Blodsukkerkorrektionsandelen afhænger af følgende krav: Hvis det aktuelle BS > den aktuelt tilladte blodsukkerværdi, så er BS-korrektionsandelen = aktuelt BS - aktuelt tilladte blodsukkerværdi Hvis det aktuelle BS > hypoadvarselsgrænse og aktuelt BS < målområdets nedre grænse, så er BS-korrektionsandelen = aktuelt BS - målområdets gennemsnitsværdi _ _02.indb 39

42 Korrektionsbolus med kulhydratindtagelse Når kulhydrater er blevet angivet, modregnes den tilknyttede måltidsbolus altid i forhold til en eventuel korrektionsbolus (selv om den er negativ). Ved indtagelse af et måltid beregnes korrektionsbolusen også for blodsukkerresultater, der falder inden for målområdet, hvis: Det aktuelle blodsukkerresultat falder under målområdets gennemsnitsværdi, eller Det aktuelle blodsukkerresultat ligger over den aktuelt tilladte blodsukkerværdi Samlede boluser, der matematisk set er negative, vises som 0. Aktivt insulin Feltet aktivt insulin viser dig, om en forudgående blodsukkerkorrektionsbolus muligvis kan reducere din aktuelle bolusberegning _ _02.indb 40

43 Appendiks C: Symbolforklaring På emballagen, typeskiltet (på apparatets bagside) og i brugsanvisningen til apparatet vises muligvis følgende symboler, der vises her med deres betydning: Se brugsanvisningen w i Forsigtig, læs sikkerhedshenvisningerne i brugsanvisningen, der følger med dette produkt. En BEMÆRKNING bruges til at yde supplerende oplysninger. Temperaturbegrænsning (opbevares ved) Producent Katalognummer Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik Disse produkter overholder kravene i det europæiske direktiv 98/79/EF om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik. 1,5 V AAA _ _02.indb 41

44 _ _02.indb 42

45 Indeks A advarselsgrænser, 20 aktivt insulin, 26, 40 B basalinsulin, 10 basalmængde, justering, 14 beregninger af bolusråd, 37 aktuelt tilladte blodsukkerværdi, 38 korrektionsbolus, 39 korrektionsbolus med kulhydratindtagelse, 40 kulhydratforslag, 37 måltidsbolus, 38 bolusberegning, eksempler, 29 korrektionsbolus, 28 måltidsbolus, 27 bolusguide, apparatets displayfunktioner, 12 oversigt, 6 7, sikkerhed. Se sikkerhedsoplysninger tilsigtede brugere, 8 bolusguideindstillinger, bolusmængde, justering, 14 bolusråd, eksempler, bolus, tilførsel vha. bolusguiden, F forsinkelsestid, 26 H helbredshændelser, 13, I insulinfølsomhed, 22 insulininterval, _ _02.indb 43

46 K korrektionsbolus, kulhydrater, måleenheder, 18 kulhydratforhold, 21 kulhydratmængde, 13 M målområde, 21 max bolus, 19 N nedre målgrænse for blodsukker, 21 neutral protamin hagedorn (NPH), 9 S sikkerhedsoplysninger, bolusguide, 9 10 bolustilførsel, snackgrænse, 26 stigning ved måltid, 25 symboler, forklaring, 41 T tidsrum, 20, tid til virkning, 26 tilførsel af en bolus. Se bolus, tilførsel vha. bolusguiden O øvre målgrænse for blodsukker, _ _02.indb 44

HVAD KAN JEG GØRE FOR AT FÅ EN SUND GRAVIDITET MED TYPE 1-DIABETES?

HVAD KAN JEG GØRE FOR AT FÅ EN SUND GRAVIDITET MED TYPE 1-DIABETES? Lydia I bedre metabolisk kontrol med sin insulinpumpe siden 2011 HVAD KAN JEG GØRE FOR AT FÅ EN SUND GRAVIDITET MED TYPE 1-DIABETES? For kvinder med type 1-diabetes, der er ved at forberede sig på graviditet

Læs mere

Simon I bedre metabolisk kontrol med sin insulinpumpe siden 2004 JEG VILLE ØNSKE, DER VAR EN ANDEN MÅDE AT STYRE HYPOGLYKÆMI PÅ

Simon I bedre metabolisk kontrol med sin insulinpumpe siden 2004 JEG VILLE ØNSKE, DER VAR EN ANDEN MÅDE AT STYRE HYPOGLYKÆMI PÅ Simon I bedre metabolisk kontrol med sin insulinpumpe siden 2004 JEG VILLE ØNSKE, DER VAR EN ANDEN MÅDE AT STYRE HYPOGLYKÆMI PÅ Hypoglykæmi kan være en af de største bekymringer for folk med type 1-diabetes,

Læs mere

MIT BARN HAR TYPE 1-DIABETES. Anneli, Martinas datter

MIT BARN HAR TYPE 1-DIABETES. Anneli, Martinas datter MIT BARN HAR TYPE 1-DIABETES Anneli, Martinas datter I bedre metabolisk kontrol med sin insulinpumpe siden 2011 Mange forældre, hvis barn bliver diagnosticeret med type 1-diabetes, tænker: Hvorfor sker

Læs mere

Hyperglykæmi Højt blodsukker ved diabetes

Hyperglykæmi Højt blodsukker ved diabetes Personligt målområde Ved at indstille dit personlige målområde på blodsukkerapparatet, kan du få hjælp til at identificere, om du har for højt (eller for lavt) blodsukker. Aftal altid dit personlige målområde

Læs mere

Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet.

Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet. 334-22174 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 1 Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet. Uanset om Accu-Chek Aviva er dit første blodsukkerapparat, eller du tidligere har

Læs mere

Fysisk aktivitet ved diabetes

Fysisk aktivitet ved diabetes Fysisk aktivitet ved diabetes insulinbehandling med pumpe eller pen Speciallæge Torun Torbjörnsdotter, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset i Solna og Huddinge Det er vigtigt for

Læs mere

Refleksionsark til intensivt forløb med Guidet Egen-Beslutning (GEB) for unge voksne med type 1 diabetes Steno Diabetes Center 2009

Refleksionsark til intensivt forløb med Guidet Egen-Beslutning (GEB) for unge voksne med type 1 diabetes Steno Diabetes Center 2009 Refleksionsark til intensivt forløb med Guidet Egen-Beslutning (GEB) for unge voksne med type 1 diabetes Steno Diabetes Center 2009 Side 1 af 1N:\web\dokumenter\GEB\Samlet Intensivt GEB-forløb for unge

Læs mere

Arbejdsark type 1. Juni 2006. Original version

Arbejdsark type 1. Juni 2006. Original version Arbejdsark type 1 Juni 2006 Original version Diabetes type 1 juni 2006 Kilde: Vibeke Zoffmann Tilpasset C og M, AUH Label Arbejdsark, der er aftalt og drøftet 1. Samarbejdsaftale marker 1a. Invitation

Læs mere

Spørgeskema til OneTouch Verio Pro blodsukkerapparat

Spørgeskema til OneTouch Verio Pro blodsukkerapparat Spørgeskema til OneTouch Verio Pro blodsukkerapparat Vi skriver til dig efter aftale med Frank Gottlieb fra Diabetesnetværket. Tak fordi du vil prøve OneTouch Verio Pro apparatet og deltage i vores undersøgelse.

Læs mere

Refleksionsark type 1 og 2

Refleksionsark type 1 og 2 Refleksionsark type 1 og 2 2006 Diabetes type 1og 2, 2006 Label Arbejdsark, der er aftalt og drøftet 1. Samarbejdsaftale marker 1a. Invitation til samarbejde Dato aftalt drøftet 1b. Aftaleark* Problemlister

Læs mere

Smart Pix SOFTWARE. Brugsanvisning

Smart Pix SOFTWARE. Brugsanvisning Smart Pix SOFTWARE Brugsanvisning Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning Udgivelsesdato: Juni 2012 Roche Diagnostics GmbH 2012 Alle rettigheder forbeholdes ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA, ACCU-CHEK AVIVA

Læs mere

Føling. Hvad, hvorfor og hvordan kan antallet reduceres? www.bayerdiabetes.dk tlf: 45 23 50 37. Blodsukker. mmol/l 8.0. tid. Personer uden diabetes

Føling. Hvad, hvorfor og hvordan kan antallet reduceres? www.bayerdiabetes.dk tlf: 45 23 50 37. Blodsukker. mmol/l 8.0. tid. Personer uden diabetes www.bayerdiabetes.dk tlf: 45 23 50 37 Føling Hvad, hvorfor og hvordan kan antallet reduceres? Blodsukker mmol/l 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 tid 3.0 08.00 08.30 09.00 09.30 Personer uden diabetes

Læs mere

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier Hurtig Diabetesmad Hurtig Diabetesmad Velsmagende retter på højst 30 minutter Louise Blair & Norma McGough Atelier First published in Great Britain in 2002 by Hamlyn a division of Octopus Publishing Group

Læs mere

Patientvejledning. Diabetes og operation for overvægt

Patientvejledning. Diabetes og operation for overvægt Patientvejledning Diabetes og operation for overvægt Diabetes og operation for overvægt Da du har sukkersyge/diabetes, vil der i perioden op til og efter din operation for overvægt hyppigt komme nogle

Læs mere

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk afdeling 2 Definition Graviditetsbetinget sukkersyge er en form for sukkersyge, der opstår under

Læs mere

Motion og diabetes. en vejledning for insulinkrævende diabetikere

Motion og diabetes. en vejledning for insulinkrævende diabetikere Motion og diabetes en vejledning for insulinkrævende diabetikere Indhold Motion er godt også for diabetikere 3 Diabetikeren skal naturligvis som alle andre tage højde for de almindelige motionsråd 3 Insulintype

Læs mere

Type 1 DIABETESBEHANDLINGENS ABC

Type 1 DIABETESBEHANDLINGENS ABC Type 1 DIABETESBEHANDLINGENS ABC Hvad er diabetes? Type 1-diabetes er en stofskiftelidelse, som betyder, at bug - spytkirtlen ikke længere producerer insulin. Det får sukker - indholdet i blodet til at

Læs mere

Individuel samarbejdsaftale for skolebarnet med diabetes

Individuel samarbejdsaftale for skolebarnet med diabetes Individuel samarbejdsaftale for skolebarnet med diabetes Navn: Skole: 1. Kontaktoplysninger Elevens navn: Klasse: Fødselsdag: Fik diabetes konstateret: Forældre: Adresse: Telefon privat: Mobil telefon,

Læs mere

Accu-Chek Mobile SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. Brugsanvisning

Accu-Chek Mobile SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. Brugsanvisning Accu-Chek Mobile SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING Brugsanvisning Blodsukkermålesystemet inklusive alle bestanddele skal opbevares utilgængeligt for børn under 3 år. Der er fare for kvælning, hvis smådele (f.eks.

Læs mere

At leve med diabetes

At leve med diabetes November 2006 At leve med diabetes Undersøgelse af diabetikeres ønsker til insulinpræparater og -udstyr Sådan udfylder du spørgeskemaet Vi håber, at du vil tage dig tid til at besvare vores spørgeskema.

Læs mere

6. TEST betyder; ro 2000 meter så hurtigt som muligt, for at måle dine forbedringer.

6. TEST betyder; ro 2000 meter så hurtigt som muligt, for at måle dine forbedringer. Brug Pace Guiden for at få det bedste ud af træningsprogrammer i de forskellige træningsområder. Find din aktuelle 2000 meter tid i venstre kolonne, se på tværs for at finde din Pace i hvert område. Når

Læs mere

Type 1 diabetes hos børnb

Type 1 diabetes hos børnb Type 1 diabetes hos børnb Hvordan takler vi det i hverdagen? Børnediabetesambulatoriet, Herlev hospital. Hvad er diabetes? Diabetes er en lidelse/mangeltilstand som er karakteriseret ved et forhøjet blodsukker

Læs mere

Mad og Diabetes. Mad er mange ting. Noget er sundt, og andet er usundt. - Nævn sund og usund mad! Skolebesøg 6. 10. klasse Behandlermodellen

Mad og Diabetes. Mad er mange ting. Noget er sundt, og andet er usundt. - Nævn sund og usund mad! Skolebesøg 6. 10. klasse Behandlermodellen Mad og Diabetes Mad er mange ting. Noget er sundt, og andet er usundt. - Nævn sund og usund mad! Mad og Diabetes Er det mad? Hvad sker der indeni Gennemgang af organernes funktion. Spiserør, mavesæk, tarme,

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Facts og myter om sukkersyge Hvad er sukkersyge = Diabetes mellitus type 1 og 2 Hvilken betydning har diabetes for den enkelte Hvad kan man selv gøre for at behandle

Læs mere

Brug af Vegas Pro farve anvendelsesområder

Brug af Vegas Pro farve anvendelsesområder Brug af Vegas Pro farve anvendelsesområder Gary Rebholz Vegas Pro software med fire sofistikerede video anvendelsesområder, som du kan bruge til at analysere din video og få indblik i farvekorrektion filtrering,

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Brugernavn og password QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Log into ADAMS on the Internet Udleveres af din antidopingorganisation ved udtagelse til prioriteret testgruppe Brug evt Forgot password

Læs mere

TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET

TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET Type 2 diabetes og graviditet Type 2 diabetes er en permanent sygdom, der påvirker den måde, kroppen omdanner mad til energi. Når du spiser, omdanner kroppen maden til et

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

KOMPLET KOSTPLAN TIL KVINDER VÆGTTAB FOR KVINDER BMI OG DIT ENERGIBEHOV EKSEMPEL PÅ KOSTPLAN VÆGTTAB

KOMPLET KOSTPLAN TIL KVINDER VÆGTTAB FOR KVINDER BMI OG DIT ENERGIBEHOV EKSEMPEL PÅ KOSTPLAN VÆGTTAB Indholdsfortegnelse KOMPLET KOSTPLAN TIL KVINDER VÆGTTAB FOR KVINDER BMI OG DIT ENERGIBEHOV EKSEMPEL PÅ KOSTPLAN VÆGTTAB PERSONLIG PLAN TIL DIG DER VIL HAVE SUCCES MED VÆGTTAB 3 4 5 7 9 Komplet kostplan

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Guide til Mobilize Me v2.0. Original skrevet af:

Guide til Mobilize Me v2.0. Original skrevet af: Guide til Mobilize Me v2.0 Original skrevet af: Opdateret af Mobilize Me 18-09-2014 1 INDHOLD Login... 4 Planlægningsklienten... 4 Afviklingsklienten... 4 Guide til planlægningsklienten... 5 Opret ny aktivitet...

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Det glykæmiske indeks.

Det glykæmiske indeks. Af: Tom Gruschy Knudsen Det glykæmiske indeks. Et udtryk for kulhydraters optagelseshastighed og tilgængelighed i blodbanen. Kulhydrattyper Kulhydraters optagelseshastighed har traditionelt været antaget

Læs mere

VEJRCENTER Betjeningsvejledning

VEJRCENTER Betjeningsvejledning VEJRCENTER Betjeningsvejledning INDLEDNING MeteoTronic vejrcenteret giver dig en professionel vejrudsigt for den aktuelle og de næste tre dage. Vejrudsigterne fremstilles af meteorologer og udsendes af

Læs mere

INL NO. A3614. PROJECTmedtronic. DESCRIPTIONcarelink DA guide

INL NO. A3614. PROJECTmedtronic. DESCRIPTIONcarelink DA guide INL NO. A3614 PROJECTmedtronic DESCRIPTIONcarelink DA guide Sådan kommer du i gang CareLink Personal-software er skridtet videre fra softwaren i blodsukkerapparatet eller dagbøger til at give dig og din

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

Food4me.dk. Tips & Tricks

Food4me.dk. Tips & Tricks Food4me.dk Tips & Tricks Hvordan starter jeg? FÄrste gang du bruger programmet skal du starte med at oprette dig selv som bruger. Du skal starte med at indtaste dit navn og din helt private kode, når dette

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Brugerpjece Forhandlet af: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11

Brugerpjece Forhandlet af: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11 Brugerpjece Forhandlet af: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11 Abbott Oy Abbott Diabetes Care Pihatörmä 1 B 02240 Espoo Suomi 0 800 555 500 Abbott

Læs mere

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio.

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. APD1217WIFID Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. Bemærk!: APD1217WIFID er internetradio hvorfor du behøver at tilknytte enheden til internettet enten via et internetkabel eller en trådløs forbindelse

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

www.madogfro.dk Tips & Tricks

www.madogfro.dk Tips & Tricks www.madogfro.dk Tips & Tricks Velkommen. Vi vil gerne byde velkommen til Bornholms Regionskommunes nye webside om mad og motion for elever på kommunens skoler. Websiden kan benyttes til at bestille og

Læs mere

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning Connexx Accessories Click Dome Smart Remote Brugsanvisning Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse 10 Batterier 11 Isætte batterier 11 Tjekke

Læs mere

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarmsystemets fjernbetjening Indstillingsvejledning - Danish Kære kunde, I denne vejledning finder du oplysninger og handlinger, der er nødvendige for

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Overblik gør forskellen. Diabetesdagbog

Overblik gør forskellen. Diabetesdagbog Overblik gør forskellen Diabetesdagbog Personlige oplysninger Navn Adresse Telefon Mobil Diabetestype Type 1 Type 2 Behandlere Læge Telefon Sygeplejerske Telefon Diætist Telefon Andre Telefon Kontakt telefon

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

FW1201 BRUGSANVISNING

FW1201 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analyse Model: FW1201 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Matematik D. Almen voksenuddannelse. Skriftlig prøve. (4 timer)

Matematik D. Almen voksenuddannelse. Skriftlig prøve. (4 timer) Matematik D Almen voksenuddannelse Skriftlig prøve (4 timer) AVU132-MAT/D Mandag den 27. maj 2013 kl. 9.00-13.00 KRAM (Kost, Rygning, Alkohol og Motion) Matematik niveau D Skriftlig matematik Opgavesættet

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Opdatering af Windows XP

Opdatering af Windows XP Opdatering af Windows XP For at sikre computeren mest muligt er det en god idé at opdatere sit styresystem jævnligt. Det anbefales, at man mindst en gang om ugen kontrollerer for opdateringer til sit styresystem,

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING Tak, fordi du har valgt Contour -systemet til måling af blodsukker! Vi er stolte over, at du har valgt os til at hjælpe dig i behandlingen af din diabetes.

Læs mere

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 1 Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 Hvad er en database? En database er en samling data, som er organiseret på en systematisk måde og er tilgængelig i digital form. Med andre ord er det en slags elektronisk

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter Patientinformation Kostråd til hæmodialysepatienter Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Indledning Kosten er en vigtig del af behandlingen, når man er hæmodialysepatient Sammen med selve dialysen,

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Dig og din puls Lærervejleding

Dig og din puls Lærervejleding Dig og din puls Lærervejleding Indledning I det efterfølgende materiale beskrives et forløb til matematik C, hvori eleverne skal måle hvilepuls og arbejdspuls og beskrive observationerne matematisk. Materialet

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto.

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Hvis du vil slå automatiske svar til eller ændre svarene, skal du gå til øverste

Læs mere

Insulinbehandling. af patienter med type 2-diabetes. herunder vejledning om hjemmemonitorering af blodsukker og hypoglykæmi

Insulinbehandling. af patienter med type 2-diabetes. herunder vejledning om hjemmemonitorering af blodsukker og hypoglykæmi Insulinbehandling af patienter med type 2-diabetes herunder vejledning om hjemmemonitorering af blodsukker og hypoglykæmi Dansk Selskab for Almen Medicin 2012 Insulinbehandling af patienter med type 2-diabetes

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Sundhed med udgangspunkt i sukkersyge

Sundhed med udgangspunkt i sukkersyge Sundhed med udgangspunkt i sukkersyge Af: Camilla Boysen, Maham Ahmed, Sughra Ahmed og Veronika Koudelkova. Indledning I dette projekt vil vi beskrive de forskellige typer for sukkersyge, med fokus på

Læs mere

DM300c/DM400c Serier Digitale frankeringssystemer Quick guide Danish

DM300c/DM400c Serier Digitale frankeringssystemer Quick guide Danish DM300c DM400c SDC85A (0-08) Pitney Bowes Limited, 2008 Printet i England *SDC85A* DM300c/DM400c Serier Digitale frankeringssystemer Quick guide Danish DM300c DM400c Oversigt, vælge en værdi Lær din DM300c/DM400c

Læs mere

Energiindtag. Energiindtag generelt. Proteinindtag for triathleter. Energiindtag for triathleter 21-02-2013

Energiindtag. Energiindtag generelt. Proteinindtag for triathleter. Energiindtag for triathleter 21-02-2013 21-02-2013 Kost og triathlon Tom Gruschy Knudsen og Jesper Rygaard Hansen Jesper Rygaard 7 marathonløb 10 Ironman rundt om i verden Træningsvejledning Firmatræning Firmatøj til løbetræningen Løbestilsanalyse

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

På efterskole med diabetes

På efterskole med diabetes Skolen for Gastronomi, Musik & Design På efterskole med diabetes Skolen for Gastronomi, Musik & Design Højskolevej 9 7100 Vejle Tlf. 75 85 80 12 Mail: info@skolenfor.dk www.skolenfor.dk På efterskole med

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild Du kan bruge opgaveblokken i Outlook som en liste over opgaver, du skal have lavet, men Outlook kan også hjælpe dig til at styre dine opgaver. Du kan fx angive forfaldsdato og det forventede tidsforbrug,

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Miniguide: Sådan bruger du selvbetjeningsløsningen www.borger.dk/su-laan Denne guide kan du bruge, når du er i gang med at afvikle på dit SU-lån

Miniguide: Sådan bruger du selvbetjeningsløsningen www.borger.dk/su-laan Denne guide kan du bruge, når du er i gang med at afvikle på dit SU-lån Miniguide: Sådan bruger du selvbetjeningsløsningen www.borger.dk/su-laan Denne guide kan du bruge, når du er i gang med at afvikle på dit SU-lån Hvorfor denne guide?... 2 Log in på selvbetjeningsløsningen...

Læs mere

Gennemsnit og normalfordeling illustreret med terningkast, simulering og SLUMP()

Gennemsnit og normalfordeling illustreret med terningkast, simulering og SLUMP() Gennemsnit og normalfordeling illustreret med terningkast, simulering og SLUMP() John Andersen, Læreruddannelsen i Aarhus, VIA Et kast med 10 terninger gav følgende udfald Fig. 1 Result of rolling 10 dices

Læs mere