Geoff Plant-testen. testen. Testmateriale til voksne CI-brugere. En oversættelse og tilpasning af testmaterialet AR-sampler af Geoff Plant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Geoff Plant-testen. testen. Testmateriale til voksne CI-brugere. En oversættelse og tilpasning af testmaterialet AR-sampler af Geoff Plant"

Transkript

1 Geoff Plant-testen testen Testmateriale til voksne CI-brugere En oversættelse og tilpasning af testmaterialet AR-sampler af Geoff Plant

2 GP-projektet Projektet omkring oversættelse af en del af Geoff Plants test- og træningsmateriale startede i Vi (Minna Nørgaard Bruun, Dorte Lundgaard og Ann-Christin Sommer) deltog sammen med en stor del af det øvrige netværk af CI-undervisere i Danmark i to Geoff Plant-kurser med emnet Speech Communication Training for Adults with Cochlear Implants. En del af kursusmaterialet bestod af en cd-rom AR-sampler Communication Testing and Training Materials (Geoff Plant, A joint Publication of MED-EL and The Hearing Rehabilitation Foundation HRF ). Vi anså dette materiale for at være meget anvendeligt i forhold til de CI-brugere, vi møder i vores arbejde på Kommunikationscentret, Region H. Vi blev derfor enige om at forsøge at oversætte og tilpasse materialet til danske forhold. Vi udvalgte delene Most frequent CVC word lists og Most frequent sentence lists. I 2007 kontaktede vi Geoff Plant og bad om tilladelse til at oversætte og tilpasse materialet til dansk samt til at gøre materialet tilgængeligt for CI-undervisere i Danmark via Internettet. Geoff Plant var med det samme positiv over for ideen, når blot vi ville henvise til HRF og MED-EL i materialet, så der ikke er nogen tvivl om, hvor materialet stammer fra. Vi enedes desuden om, at materialet skal være gratis samt at vi hvis vi valgte at udgive det som et fysisk materiale kun tager betaling for udgivelsesudgifterne. Geoff Plants testmateriale bygger på de 500 mest brugte ord i talt amerikansk-engelsk. Vi skulle derfor finde en pendant på dansk. Af kringlede omveje endte vi hos Peter Juel Henrichsen fra CBS. Han har indsamlet en stor mængde optagelser af uformelt dansk talesprog, typisk optaget i danske hjem. Materialet hedder Korpus BySoc og er Danmarks største offentligt tilgængelige talesprogskorpus. Ordlister Næste opgave var at gennemgå de 500 hyppigst brugte ord og udvælge 100 enstavelsesord med CVC-struktur. Ordene blev efterfølgende delt i 4 grupper á 25 ord. Verber, substantiver, adjektiver osv. er forsøgt fordelt ligeligt på listerne. Ordene er transkriberet og opdelt i initial konsonant (IC), Vokal (V) og final konsonant (FC). På resultatskemaet er det derfor muligt at notere præcis, hvor i ordet CI-brugeren evt. laver fejl, samt hvad fejlen består i, i stedet for at man scorer hele ordet som enten rigtigt eller forkert. Denne fonologiske analyse kan give pejlemærker til planlægning af en målrettet undervisning. Det vil være mest hensigtsmæssigt at præsentere ordene i en fast bæresætning, fx Ord nr. 1. er: xxx, eller Nu siger jeg: yyy. I testøjemed bør ordet kun siges én gang, mens man ved brug af listerne til træning kan tilpasse præsentationen individuelt.

3 Sætningslister De ti sætningslister, igen baseret på de 500 hyppigst brugte ord i dansk talesprog, er bygget op af almindelige hverdagsytringer, der skulle være nemme og naturlige at sige. Hver liste består af 25 sætninger med i alt 200 ord. Sætningernes længde varierer fra 3 15 ord. Idet længden varierer, kan testtageren observere, om CI-brugeren skulle have problemer med en bestemt sætningslængde om det ofte fx er de meget korte eller de meget lange sætninger, der er fejl i. Antal ord for hver sætning er opgjort til højre på hver side, og antal forskellige ord brugt på hver sætningsliste er noteret nederst på siden. Ved testning siges sætningen én gang. Bruges listerne som træningsmateriale, kan antal gentagelser tilpasses den enkelte CI-bruger. Det noteres, hvilke ord CIbrugeren fejlhører eller overhører. Til sidst tælles antal korrekt skelnede ord sammen, tallet deles med 2, og så har man scoren opgjort i procent. Dette kan, hvis man ønsker det, sættes ind i et søjlediagram, så underviseren og CI-brugeren får et tydeligt overblik over den udvikling, der sker, efterhånden som undervisningen skrider frem. På scorearket er det desuden muligt at notere, under hvilke forhold testen er udført: Auditivt (A), visuelt (V), audiovisuelt (AV), samt om testen foregik i ro eller støj. Det er vigtigt at bemærke, at ikke alle de danske sproglyde er repræsenteret i testen. Testen går ikke ud på at finde ud af, om CI-brugeren kan høre/skelne alle de eksisterende sproglyde, men om vedkommende kan høre/skelne de 500 hyppigst anvendte ord i dansk talesprog. Vi henviser i øvrigt til Geoff Plants materiale (AR-Sampler) for en mere uddybende beskrivelse og alternative måder at anvende ord- og sætningslisterne på. København d Minna Nørgaard Bruun (CSU Holbæk), Dorte Lundgaard og Ann-Christin Sommer (Kommunikationscentret, Region Hovedstaden) Tak til June Gudnitz, Kommunikationscentret, Region Hovedstaden, for korrekturlæsning. Litteraturliste: Geoff Plant (AR Sampler, Communication testing and training materials A joint publication of MED-EL and The Hearing Rehabilitation Foundation) Korpus BySoc (1987)

4 Ordlister

5 Hyppigste CVC ord, liste 1 Navn: Dato: Præsentation: A V AV ro støj Taler: Nr. Stimulus IC V FC Respons 1 jeg j α j 2 men m ε n 3 han h a n 4 man m a n 5 nej n α j 6 med m ε ð 7 til t s e l 8 den d ε n 9 kan k h a n 10 hvad v æ ð 11 som s m 12 hun h u n 13 ved v e ð 14 godt g d 15 dem d ε m 16 hvis v e s 17 vil v e l 18 nok n g 19 min m i n 20 mig m α j 21 lidt l e d 22 kom k h m 23 ham h α m 24 gik g i g 25 sig s α j Total

6 Hyppigste CVC ord, liste 2 Navn: Dato: Præsentation: A V AV ro støj Taler: Nr. Stimulus IC V FC Respons 1 fik f e g 2 selv s ɛ l 3 vel v ɛ l 4 dig d α j 5 din d i n 6 fald f a l 7 kun k h ɔ n 8 ned n e ð 9 gang g α ŋ 10 hjem j ɛ m 11 tid t s i ð 12 ting t s e ŋ 13 hen h ɛ n 14 set s e d 15 hed h e ð 16 ret ʁ α d 17 sad s æ ð 18 fem f ɛ m 19 mand m a n 20 hos h ɔ s 21 tog t s ɔ / o w / - 22 født f ø d 23 væk v ɛ g 24 hvem v ɛ m 25 sin s i n Total

7 Hyppigste CVC ord, liste 3 Navn: Dato: Præsentation: A V AV ro støj Taler: Nr. Stimulus IC V FC Respons 1 mit m i d 2 tak t s α g 3 lov l ɒ w 4 syv s y w 5 del d e l 6 lang l α ŋ 7 hus h u s 8 dit d i d 9 hel h e l 10 tit t s i d 11 sat s a d 12 mod m o ð 13 vej v α j 14 dog d ɒ w 15 tolv t s ʌ l 16 gud g u ð 17 sit s i d 18 hold h ʌ l 19 liv l i w 20 røg ʁ ʌ j 21 bil b i l 22 tæt t s ɛ d 23 hej h α j 24 løn l œ n 25 nødt n ø ð Total

8 Hyppigste CVC ord, liste 4 Navn: Dato: Præsentation: A V AV ro støj Taler: Nr. Stimulus IC V FC Respons 1 sal s a l 2 fat f a d 3 lad l æ ð 4 tøj t s ʌ j 5 nyt n y d 6 mad m æ ð 7 gad g æ ð 8 synd* s œ / ø n 9 gav g a w / - 10 chef ɕ ɛ f 11 vidt v i d 12 død d ø ð 13 høj h ʌ j 14 nul n ɔ l 15 vis v i s 16 mænd m ɛ n 17 råd ʁ ɔ ð 18 fuld f u l 19 midt m e d 20 vand v a n 21 bad b æ ð 22 søn s œ n 23 sjov ɕ ɒ w 24 hjul j u l 25 gal g a l Total

9 Resultat- opgørelse

10 Resultatopgørelse for hyppigste CVC-ord, liste 1-4 Initiale konsonanter (IC) Navn: Dato: Præsentation: A V AV ro støj Testtager: t s k h b d g f v h s ɕ ʁ j l m n t s k h b d g f v h s ɕ ʁ j l m n

11 Resultatopgørelse for hyppigste CVC-ord, liste 1-4 Vokaler (V) Navn: Dato: Præsentation: A V AV ro støj Testtager: a æ α e i o u y ɛ ø œ ɔ ɒ ʌ a æ α e i o u y ɛ ø œ ɔ ɒ ʌ

12 Resultatopgørelse for hyppigste CVC-ord, liste 1-4 Finale konsonanter (FC) Navn: Dato: Præsentation: A V AV ro støj Testtager: b d b d g ð w j s l m n ŋ f g ð w j s l m n ŋ f

13 Sætningslister

14 Liste 1 1. Kender du hans forældre? 4 2. Hun har altid været god til at holde job og familie hver for sig Jeg fik det pludselig meget bedre Min bror har snakket om at flytte Det kan jeg simpelthen ikke klare 6 6. Ved du, hvor han går i gymnasiet? 7 7. Hendes børn troede det var noget helt andet hun ville vide Da jeg var barn, begyndte min mor at køre bil Hvorfor siger du det ikke bare til hende? Det var spændende at snakke om Bagefter lavede man mange ting om De skal egentlig først derop i næste måned Du må prøve at forstå mig Det er vel heller ikke helt rigtigt at fortælle det videre De fleste unge bor inde i byen Hvornår tænkte du på at tage på arbejde? Tak fordi I havde lyst til at bruge jeres dag på det Jeg kan ikke huske, hvornår de ringede Hun kunne mærke, at han ikke vidste hvad han skulle sige Deres søster er blevet gift og har fået tre børn Jeg tog en lang uddannelse Det er stadigvæk de samme mennesker som gør en masse af arbejdet Hvad tænker du på? Hvor er det sted bare blevet flot Vi har prøvet at betale til tiden. 7 Antal forskellige ord: 134 Ord i alt: 200

15 Liste 2 1. Hjemme hos mig er der nemlig altid noget at lave Jeg ved overhovedet ikke hvad jeg skal gøre ved det Går du hjem nu? 4 4. Hun får næsten altid ret før eller siden, siger han Det er det eneste tidspunkt, det kan lade sig gøre Er han ny her på skolen? 6 7. Hvis din mor kommer med, gider du så godt stadigvæk? Det lille værelse var rigtig pænt Dine forældre gjorde virkelig meget ud af at fortælle os om skolen Han spurgte os hvad klokken var Mine piger legede længere oppe ad vejen Derude ligger Holmen Tyve kroner skulle de betale for at komme ind Jeg tror nu alligevel ikke jeg gider, når det bliver så svært Så er det nok Selvfølgelig må du ringe til mig engang imellem Din kone er faktisk blevet rigtig god til at forstå dansk Det var så skægt at se hinanden igen Jeg kunne forestille mig, at de aldrig snakkede om det Jeg hørte det fra mange forskellige mennesker Nu går den altså ikke længere Hvordan kan vi få børnene til at høre efter? København er alligevel et lille sted Jeg ved det virkelig ikke Mine venner synes, jeg har haft et sjovt og anderledes liv. 11 Antal forskellige ord: 138 Ord i alt: 200

16 Liste 3 1. Da min far blev ældre, fik han efterhånden svært ved at huske De har selvfølgelig talt om det en masse gange Det begynder at passe meget godt sammen Hvad skal det sige? 4 5. Vores børn går i samme klasse Langt hen ad vejen holder jeg jo stadigvæk af ham Vi skal med et tog omkring klokken femten Min bror var lige ude hos min mor og sige hej Fandt du ud af hvordan du skulle gøre det inden hun kom tilbage? Tror du på gud? Det er ligesom om jeg har hørt det før, men jeg kan ikke huske hvor Hun tog sig til hovedet Hvad skulle det være? Det stod hurtigt klart, at han ikke var kommet til tiden Hold lige den her Der var stort set ingen som talte sammen Små to timer senere kom vi frem Indtil videre vil jeg bare gerne sidde og læse Fjorten dage efter fik vi vores penge Ellers går det godt? Det nye par flyttede ind i huset i sidste måned Vi boede alene begge to Hold godt fast i hende, så hun ikke går ud på gaden Hvem fortalte dig om stedet? Hun ville helst have sin egen lejlighed at bo i. 10 Antal forskellige ord: 144 Ord i alt: 200

17 Liste 4 1. Arbejder du aldrig hjemme? 4 2. Jeg mener ikke, han spiller om aftenen længere Der blev slet ikke gjort nok rent i den lejlighed I gamle dage havde vi aldrig penge til den slags Det har jeg simpelthen ikke tid til at tænke på Dengang jeg blev født, var min mor og far lige flyttet til København Hvad laver du? 3 8. Sådan skal det være Deres forhold var gået i stykker for mange år siden De snakker meget om at tage derop sammen igen Uden min familie havde jeg aldrig kunne klare det her Der var vist nogen der sagde, at de var døde Skal du kun have ét stykke? Han havde blandt andet sagt, at hans kone kom om en time Børnene sad helt stille og legede inde i det store værelse Jeg bliver jo ikke yngre Måske kan vi nå at snakke om det i aften Jeg føler mig tit meget alene Det så virkelig specielt ud Hun havde svært ved at lære at læse Lidt efter gik min søster ud ad døren Jeg må fortælle jer noget utroligt Sagde hun noget om hvornår hun kom tilbage? Kan du spille på noget? Den gamle mand holdt sig meget for sig selv. 9 Antal forskellige ord: 137 Ord i alt: 200

18 Liste 5 1. Det kørte alt sammen rundt i hovedet på ham Man kan slet ikke tale med dem Det er jo bare så noget, der sker engang imellem Den lille pige fortalte, hvad hendes mor hed Mit arbejde gør mig meget glad På en måde kan jeg godt forstå, hvad hendes bror snakker om Hvor gik hun hen? 4 8. Hun syntes, at han røg alt for meget Min far var nummer to i sin klasse i gymnasiet Gå din vej Hvad går dit job egentlig ud på? Med mindre du helst vil hjem, må du gerne blive her til i morgen Det er så længe siden, at jeg næsten ikke kan huske det Nu er jeg snart færdig med det her Mens du var på arbejde, har jeg gjort rent Det er ikke noget jeg har bestemt Din mand kommer om en halv time Jeg har faktisk set frem til at blive fyrre Så se dig dog for Der har jeg boet engang Kan du ikke lide ham? Alt i alt har vi haft et spændende liv Jeg skal snart til at købe en ny bil, tror jeg Mine forældre kendte godt deres børn Der er endnu ingen, der ved noget om det. 9 Antal forskellige ord: 138 Ord i alt: 200

19 Liste 6 1. Der var kommet mange flere mennesker nu Det hele startede med, at hans venner fortalte om det Lov mig nu, at du vil tænke over det Din mand vil ikke sige hvad der skete Det er helt okay, vi gør det bare en anden dag Hvorfor er I egentlig ikke gift? 6 7. De holdt sig tæt til hinanden for ikke at blive væk Det er et fint eksempel på hvordan man ikke skal gøre Vi startede en ny skole op Du skal ikke tage dig af det Jeg føler ikke, at vi taler samme sprog Min far lærer aldrig at give folk tid til at snakke De havde netop sat sig da det ringede på døren Så stå dog ikke bare der Hvad hedder du? Min kone har altså sagt nej Alle havde helt sikkert haft det godt, det sagde de i hvert fald Både min bror og søster er over halvtreds De vil bruge flere års arbejde på det Hun var stor nok til at forstå det Han ville ikke give mig nogen grund Har du alligevel sagt ja? Det nye hus var meget større Dine børn har altid været gode til at bruge hovedet Det var en særlig aften. 5 Antal forskellige ord: 140 Ord i alt: 200

20 Liste 7 1. Jeg er blevet for gammel til den slags Derfor har vi ikke tid til det Han gik helt ned på det Min mor ville sige det ovre på skolen Sidder der nogen her? 4 6. Du ser ud til at have det godt Der står her, at hvis man har en tid skal man bare sætte sig ned Tager du med i morgen? 5 9. Den ene pige kunne ikke finde ud af hvor hun skulle sidde Det hører ingen steder hjemme Dagen før havde hun set den nye lejlighed Har du mod på at snakke om det I hendes alder er det svært at lære nye ting Det tog flere måneder før vi fik gjort noget ved det Da jeg var ni år begyndte jeg på en anden skole Første gang jeg så ham syntes jeg, at han var meget stille Mine forældre snakker mest med mig De sagde for øvrigt at det gik fint Hvorfor tror du det? Det var ikke muligt at se hvad der skete Han lyder som om han er rigtig glad Et halvt år efter kunne ingen huske noget om det Min mor siger mig altid imod Det var sjovt at køre igennem byen Er du under atten? 4 Antal forskellige ord: 134 Ord i alt: 200

21 Liste 8 1. De kan ikke finde ud af det sammen Jeg måtte ikke køre hans nye bil Hun havde lavet det hele dagen før Det kører bare for mig i dag De små piger lå og snakkede sammen hele aftenen Hvem har taget mine penge? 5 7. Jeg ved snart ikke hvad jeg skal tro om det her Bruger du den her til noget? 6 9. Jeg har tænkt på om jeg skulle finde et bedre arbejde Giver du mig lige et par timer? Hans søster flytter derover i næste måned Min kone er langt yngre end du tror Sidst vi var sammen fortalte de at de skulle til at lære et svært sprog Det er meget simpelt De to piger så virkelig ens ud Du kan læse om det på et andet tidspunkt Han har overhovedet ikke tid Man skal passe godt på sine venner Han bliver tolv i morgen Mange års arbejde begyndte langt om længe at betale sig Hver tredje dag tager jeg til København Der var kommet omkring femogtyve mennesker Den første del af min uddannelse var meget spændende På den anden side gør det ikke noget hvis det først bliver til næste år Han fortalte en hel masse om sin familie. 8 Antal forskellige ord: 136 Ord i alt: 200

22 Liste 9 1. Hans forældre syntes ikke, han fik nok ud af sit liv Der lå hundrede kroner på gaden Hun havde ikke tid til at snakke mere De andre ville tage videre i byen Det er det samme hver gang De var fire piger om at gøre huset rent Én gang skal jo være den første Jeg blev tredive for snart to år siden Han kunne ikke se forskel på min søster og jeg Der kom en masse røg fra min lejlighed Jeg skal faktisk først på arbejde om otte timer Min bror siger, at han lige har været dernede Hvor er børnene henne? Det her skal virkelig blive mellem os to Der er altid rigtig stille herude Det er også bare fordi min mor altid vil vide alt Jeg har tit sagt noget til hende, men det bliver aldrig bedre Hun var lige nede og købe en masse ting til sin familie Den står derinde på mit værelse Hvad vil du helst have på i dag? Det er omkring syv år siden de blev gift Han kunne ikke lide hendes forældre Jeg har aldrig været god til at være alene Nu må du altså holde op Hvem er det der står derovre? 6 Antal forskellige ord: 141 Ord i alt: 200

23 Liste Næste gang vil jeg altså gerne have min mand med Hvad skal du egentlig lave i morgen? 7 3. Du må forstå, at jeg føler mig meget alene med det her Huset var det sidste på vejen Min far ringede på døren seks gange, men der var ingen hjemme Dengang talte vi meget om at gøre en forskel Har du tænkt på hvornår du vil hjem? 8 8. Folk har snakket meget om hans familie De kørte hele vejen rundt om byen Jeg var kun fem da jeg begyndte i skole Min søster har altid været meget glad for børn Vi har faktisk ikke set noget til dem det sidste års tid Jeg har min egen bil Min bror troede han kunne nå det Inden længe skal vi til at flytte Det tog næsten tre timer Ved du hvor din mor er? Vi er bare så forskellige i min familie Hvor længe tror du der går før du er færdig? Jeg tænker på at tage derop i dag Du har sikkert hørt om hende Det er ligesom om han er kommet videre med sit liv nu Huset var blevet så flot Hvordan går det med jeres lille pige? Her arbejder vi næsten aldrig over. 6 Antal forskellige ord: 129 Ord i alt: 200

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Transskribering af interview med Nanna

Transskribering af interview med Nanna Transskribering af interview med Nanna [00:00:09.15] Interviewer 1: Der er lige noget formalia som jeg er nødt til at sige. Samtalen bliver optaget sådan så vi kan bruge det i vores speciale og du bliver

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Red Barnets Venskabsfamilier - Dokumentation og evaluering 2008 Bilag 2.3: Interview med xxx Foretaget 26. november 2008 af Mille Buch-Andersen

Red Barnets Venskabsfamilier - Dokumentation og evaluering 2008 Bilag 2.3: Interview med xxx Foretaget 26. november 2008 af Mille Buch-Andersen xxx er 22 år og bor i Ringsted. Han er bror til yyy, som blev interviewet umiddelbart før xxx. De bor 5 minutters gang fra hinanden. xxx bor alene, hans kæreste er flyttet en måneds tid før. Jeg kontaktede

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Bilag nr. 9: Interview med Zara

Bilag nr. 9: Interview med Zara Bilag nr. 9: Interview med Zara Man kan høre raslen af papir. Randi og Katja fortæller Zara lidt om hvordan interviewet kommer til at foregå. I: Kan du huske, at vi lavede nogle tegninger i går? 5 Papirerne

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab Indvandreren Ivan Historien om et godt fællesskab Ih, hvor jeg føler mig underlig i denne her by!, tænkte jeg den første gang, jeg gik mig en tur i byen, da vi lige var ankommet. Mit hjemland, Argentina,

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Transskription af interview med Hassan den 12. november 2013

Transskription af interview med Hassan den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Bilag J Transskription af interview med Hassan den 12. november 2013 Kursiv:

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 Tilstede: Faglærer og Kristine Lodberg Madsen Kristine: Hvad er din baggrund, uddannelse og hvad

Læs mere

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bog et af serien: Wow Hvad sker der her Side 1/6 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 : Godhed kommer efter...3 Kapitel 2 : Rigtig kærlighed er svær at finde...4 Kapitel

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris:

Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Kan du fortælle lidt om dig selv og din baggrund? Chris: Jeg kan prøve. Kom på et sidespor med stofmisbrug og gik de forkerte veje og mødte nogle forkerte mennesker. Så røg jeg hurtigt med

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland Er det en veninde, som ikke er her mere? Jeg er meget ked af det, det er Nurzan, og hun skal tage af sted Vi har været sammen siden begyndelsen, også på det første

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til.

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til. Samtalevandring d. 9. maj 2012. Sanne, 23 år. Studerende på KEA. Bor på Jagtvej. Interviewer: Så lad os gå den her vej. Sanne: Ja. Interviewer: Fedt, you re mine nej. Sanne: Ej fuck, Maria har jo ikke

Læs mere

Test din viden om Pronominer

Test din viden om Pronominer Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Pronominer 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Bilag 1: Interview med Søren

Bilag 1: Interview med Søren 1 0 1 0 1 Bilag 1: Interview med Søren Søren, år. Søren er en dreng på år, som har boet på Birkedalen i to og et halv år. Søren oplevede, ligesom sin lillebror, at være i klemme mellem forældrene efter

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Hvad er det gode seniorliv? Simon Meggers Matthiesen, Center for Sund Aldring

Hvad er det gode seniorliv? Simon Meggers Matthiesen, Center for Sund Aldring Hvad er det gode seniorliv? Simon Meggers Matthiesen, Center for Sund Aldring 01-09-2017 2 Feltarbejde i Thisted, Faaborg- Midtfyn og Horsens kommune Hvor? Hvem? Private hjem Sognets Dagligstue Vandregruppen

Læs mere

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt 6. december Den store 8-værelses lejlighed lå lige ved Strøget. Meget centralt og meget støjende i weekender, hvor fulde mennesker bar deres brandert hjem. De 230 kvadratmeter lå øverst i bygningen på

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

OLDEMORS, BEDSTEMORS OG MORS BARNDOMSHJEM

OLDEMORS, BEDSTEMORS OG MORS BARNDOMSHJEM OLDEMORS, BEDSTEMORS OG MORS BARNDOMSHJEM Opgaver til Elmuseets Frilandshuse 5. 6. 7. klasse ELMUSEET 2003 DE TRE HUSE Elmuseet har tre huse med udstillinger i. Du kan finde dem på kortet herunder. Nr.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

historien om Jonas og hvalen.

historien om Jonas og hvalen. Side 3 HVALEN historien om Jonas og hvalen Jonas, vågn op! 4 Gud talte 6 Skibet 8 Stormen 10 Min skyld 12 I havet 14 Hvalen 16 Byen vil brænde 18 Kongen 20 Gud og byen 22 Jonas var vred 24 Planten 26 Side

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne. Kapitel 3 - Biler, cykler og

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne. Kapitel 3 - Biler, cykler og 1. Jeg kører sådan rimelig ofte Katrine: Skal du lave noget i weekenden? Birgitte: Ja, jeg skal faktisk til Fyn altså her den 14. Katrine: Ja. Hvordan kommer du derhen? Birgitte: Jeg skal køre i bil. Katrine:

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges.

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. Datid rejser www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. John læser på DTU, da han var yngre.

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

A different kind of love (FINAL DRAFT2) Christianshavns Døttreskole 8. klasse

A different kind of love (FINAL DRAFT2) Christianshavns Døttreskole 8. klasse A different kind of love (FINAL DRAFT2) af Christianshavns Døttreskole 8. klasse A different kind of love SCENE 1: S VÆRELSE Alberte og Lea sidder på Albertes værelse. De hygger sig meget og snakker. (14)

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob.

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob. Side 3 skindet historien om Esau og Jakob 1 Spark i maven 4 2 Esau og Jakob 6 3 Den ældste søn 8 4 Arven 10 5 Maden 12 6 Esau gav arven væk 14 7 Esaus hånd 16 8 Jakobs mor 20 9 Skindet 22 10 Jakob løj

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Bilag nr. 4 Transskribering af interview 3. Van

Bilag nr. 4 Transskribering af interview 3. Van Bilag nr. 4 Transskribering af interview 3. Van Van virker fra starten ret nervøs. Hun sidder fremadlænet med foldede hænder, mens hun nervøst kigger på skiftevis interviewer og informant. Før optageren

Læs mere

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år.

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år. Line, 28 år At være ængstelig - og om at mangle mor, og at være mor Da jeg talte med Line i telefonen for ca. 2½ uge siden og aftalte at besøge hende, hørte jeg barnegråd i baggrunden. Jeg fik oplevelsen

Læs mere

BILAG 4. Transskription af interview med Lars produktionsmedarbejder, d. 02.04.2014. L: Lars.. = mindre pause

BILAG 4. Transskription af interview med Lars produktionsmedarbejder, d. 02.04.2014. L: Lars.. = mindre pause BILAG 4 Transskription af interview med Lars produktionsmedarbejder, d. 02.04.2014 L: Lars.. = mindre pause I = Ida (Interviewer 1)... = lang pause J = Jakob (Interviewer 2) [] = markerer lyde og andet

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

GUIDE. for børn og deres voksne

GUIDE. for børn og deres voksne åh velkommen mens kultur føle halvtreds os øv tale menneske vi wow kær en selvfølgelig fordi land fjorten og fjerde den mærke hos du kærlighed hvem hviske tvivl snart stor da fascinerende forunderlig af

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Bilag 4: Elevinterview 3

Bilag 4: Elevinterview 3 Bilag 4: Elevinterview 3 Informant: Elev 3 (E3) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 09:01 LO: Hvordan er en typisk hverdag for dig her på gymnasiet? E3: Bare her på gymnasiet? LO: Mmm.

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed Kapitel 6 Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed 1 5 Hvordan har du det med tøj? Voxpop Jamilla Altså, jeg bliver selvfølgelig glad, når jeg arver tøj, og når jeg får noget. Det er rigtig dejligt Og

Læs mere

Et rigtigt familieliv

Et rigtigt familieliv For et år siden fik jeg en mail fra en gammel kæreste, hvor der stod, at jeg var far til en pige på ti. Nå ja, Nando, men du er jo også latino, siger jeg drillende. Ja, lidt cucaracha kakerlak er jeg.

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Interview med pigerne

Interview med pigerne Interview med pigerne Interviewer: M = Michelle og J = Julie Informanter: K = Karla og S = Sofie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 M: For en god ordens skyld

Læs mere

Bilag A: Interview med Annette

Bilag A: Interview med Annette Bilag A: Interview med Annette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 I: Da du valgte at du skulle igennem det her forløb valgte du så at benytte dig af en anonym eller en

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Kakerlakker om efteråret

Kakerlakker om efteråret lydia davis Kakerlakker om efteråret oversat af karen margrethe adserballe forlaget vandkunsten FVA_Davis_Sats_(06)_09.indd 2-3 18/05/10 12.50 indhold Fortælling 7 Fru Orlandos bekymringer 12 Liminal:

Læs mere

Ph.d. Afhandling finansieret af RUC, Metropol og Børn & Familier

Ph.d. Afhandling finansieret af RUC, Metropol og Børn & Familier Slægtskabelser - relationer mellem børn i pleje, forældre, og plejeforældre Ph.d. Afhandling finansieret af RUC, Metropol og Børn & Familier idahammen@hotmail.com Program for formiddagen Lidt om undersøgelsen

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Interview med LCK s videpræsident

Interview med LCK s videpræsident Interview med LCK s videpræsident 0.09-0.12 Interviewer 1: Kan du starte med at fortælle om hvad din rolle i LEO er? 0.15-0.44 Brødreskift: Altså jeg har jo været med at starte det op med Zenia. Og jeg

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere