2,5 mia. kr. i Novo Nordisk A/S er en del af Novo- Gruppen. 5,5 mia. Novo Nordisk A/S. Novo A/S. Novo Nordisk Fonden. kr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2,5 mia. kr. i 2013. Novo Nordisk A/S er en del af Novo- Gruppen. 5,5 mia. Novo Nordisk A/S. Novo A/S. Novo Nordisk Fonden. kr."

Transkript

1

2 Novo Nordisk A/S er en del af Novo- Gruppen. Novo Nordisk Fonden ejer gennem Novo A/S 25% af aktierne i Novo Nordisk. I 2013 betød det, at ca. 2,5 mia. kr. blev kanaliseret fra Novo Nordisk A/S til Novo A/S i form af udbytte og en del herfra videre til Novo Nordisk Fonden. Samme år investerede Novo A/S ca. 5,5 mia. kr. i danske og internationale life science virksomheder, og Novo Nordisk Fonden udbetalte ca. 0,8 mia. kr. til videnskabelige, humanitære og sociale formål primært i Danmark. Siden 2007 har Novo Nordisk Fonden uddelt mere end 5 mia. kr. til dansk forskning, og i de kommende år ventes Fonden at øge sine udbetalinger, således at fondens årlige udbetalinger øges op til ca. 1,6 mia. kr. til videnskabelige, humanitære og sociale formål i Novo Nordisk A/S 2,5 mia. kr. i 2013 Novo A/S Investeringer i life science virksomheder 5,5 mia. kr. i 2013 Novo Nordisk Fonden Uddelinger 0,8 mia. kr. udbetalt i 2013

3 En lang fælles rejse for Novo Nordisk og Danmark Historien om Novo Nordisk går tilbage til 1920 erne. Nordisk Insulinlaboratorium blev grundlagt i 1923 af nobelpristager i fysiologi og medicin August Krogh og lægen Hans Christian Hagedorn. Krogh havde fået rettighederne til at producere insulin i Skandinavien fra universitetet i Toronto, hvor det var blevet fundet i Novo Terapeutisk Laboratorium blev dannet i 1925 af brødrene Harald og Thorvald Pedersen, uddannet som henholdsvis maskinist og farmaceut. På den måde blev den danske styrke position indenfor insulin og diabetes grundlagt på såvel biologisk og medicinsk kompetence, repræsenteret af Krogh og Hagedorn, som på den teknologiske og farmaceutiske kunnen, brødrene havde. De to virksomheder konkurrerede side om side frem til 1989, hvor de fusionerede og blev til Novo Nordisk. På både Novo og Nordisk blev produkt udviklingen båret frem af en dyb forståelse af patienternes medicinske behov. Forståelsen var skabt gennem kontakter og samarbejde med det kliniske og akademiske forsknings miljø. Begge virksomheder etablerede endog egne diabetes hospitaler allerede i 1930 erne. Kemisk og teknologisk forskning gjorde det samtidig muligt at udvikle nye og bedre insulinpræparater og dermed gøre store fremskridt i behandlingen af diabetes. Med etableringen af Nordisk, Novo og senere Novo Nordisk begyndte en medicinsk og teknologisk rejse, som har skabt store værdier for det danske samfund. En rejse, der kun har været mulig i kraft af tætte relationer mellem virksomhederne og den danske universitetsverden. Stærke danske forskningsmiljøer indenfor medicin og bioteknologi har gjort det muligt for Novo Nordisk at rekruttere højt kvalificerede medarbejdere. Novo Nordisk har været i stand til at opbygge kompetencer af verdens klasse indenfor farmakologi, proteinkemi og bioteknologi og omsætte disse kompetencer i kontinuerlig produktudvikling og højteknologisk produktion. Det løbende samarbejde mellem Novo Nordisk og de danske forskningsmiljøer har således medvirket til at skabe banebrydende nye behandlinger til mennesker med diabetes verden over. Novo Nordisk har bidraget meget direkte til at styrke og udvikle den akademiske forskning i Danmark indenfor medicin og teknologi. Allerede i 1924 blev Nordisk Insulinfond oprettet for at forvalte overskuddet fra virksomheden, så det kunne gå til videnskabelige og humanitære formål. Med dannelsen af Novo Nordisk etableredes Novo Nordisk Fonden, der via sin aktieandel i virksomheden opsamler en betydelig del af det overskud, Novo Nordisk skaber. Siden 2007 har Novo Nordisk Fonden uddelt mere end 5 mia. kr. til dansk forskning, og i de kommende år ventes Fonden hvert år at uddele i nærheden af 1,5 mia. kr. til videnskabelige og humanitære formål. Gennem næsten 100 år har Novo Nordisk således haft tætte bånd til den danske akademiske forskning. Det nære samspil, de stærke kompetencer, talent udvekslingen og de gode resultater har været til fordel for Novo Nordisk, for resten af biofarma-klyngen, for de danske forskningsmiljøer og for Danmark som samfund i form af vækst og nye arbejdspladser. Denne Invitation til vækst i Danmark er en invitation fra Novo Nordisk til at fortsætte den fælles rejse. Mads Krogsgaard Thomsen Koncerndirektør for Forskning & Udvikling

4

5 Vækst skaber vi sammen I Novo Nordisk har vi mulighed for en betydelig vækst i vores aktiviteter i de kommende år. Nye produkter, flere fabrikker og mange ekstra medarbejdere heraf alene nye medarbejdere i vores forsknings- og udviklingsorganisation (R&D). Vi er en global virksomhed med dybe danske rødder. Vores hovedkvarter, R&D og en betydelig del af vores produktion ligger her blandt andet fordi vi trives i et godt og tæt samspil med universiteterne og resten af det danske samfund. Et samspil, vi selv bidrager til ved at skabe økonomisk dynamik og nye job på alle niveauer, betale skat, tage vores samfunds ansvar alvorligt og kanalisere en stor del af overskuddet tilbage til forskningen. Med de rigtige vækstvilkår kan Novo Nordisk fortsætte og styrke sit langvarige bidrag til både job skabelse og velstand i Danmark. To af de afgørende forudsætninger for at dette kan fortsætte er, at universiteterne uddanner tilstrækkeligt med talenter og opretholder en grundforskning på et meget højt niveau. På begge disse punkter er der imidlertid grund til bekymring. Det er baggrunden for denne publikation, hvor vi analyserer de fælles gevinster ved et stærkt samspil, beskriver de kritiske barrierer for ny vækst og inviterer politikere samt universiteternes ledere, medarbejdere, studerende og andre interessenter med til at finde løsninger, alle er tjent med.

6 0 Indhold 01 Kernen i en stærk klynge. Novo Nordisk er et naturligt centrum for den danske biofarmaklynge, der er blandt Europas stærkeste. s Som ringe i vandet. Biofarma er en højproduktiv klynge, der skaber vækst og arbejdspladser også i andre sektorer og til kortuddannede. s Gensidige fordele. Danske universiteter og biofarmavirksomheder nyder godt af et tæt samspil om talentudvikling, forskning og videnskabelige resultater. s Et fælles eventyr. Et tæt og langvarigt samspil mellem industri og grundforskning har været afgørende i udviklingen af Novo Nordisks nyeste block buster Victoza. Og eventyret er ikke slut endnu. s Den mulige vækst. Hvis det lykkes Novo Nordisk at ansætte nye medarbejdere frem mod 2022, vil det udløse over yderligere job i resten af samfundet. s Underskud på talentbalancen. Uddannes der ikke endnu flere dygtige kandidater og ph.d.er indenfor især sundheds- og naturvidenskab, kommer klyngen til at mangle de nødvendige talenter til forskning og udvikling. s Mere og bedre grundforskning. God grundforskning er forudsætning for at tiltrække og uddanne nye talentfulde forskere. Det er alvorligt, hvis investeringerne i og kvaliteten af den offentlige forskning ikke holder niveau. s STUD/VIP-ratio De klogeste løsninger. Politikere, universiteter og erhvervsliv har fælles interesse i langsigtede løsninger. Forslag til syv veje at følge s Indskrevne ph.d.er i forhold til VIP-årsværk SUND

7 01 Kernen i en stærk klynge Novo Nordisk er et naturligt centrum for den danske biofarma-klynge, der er blandt Europas stærkeste. Virksomheder er ikke øer. Selv de allerstørste i en branche er afhængige af at være omgivet af beslægtede virksomheder i en samlet erhvervsklynge. Jo større og stærkere klyngen er, jo kraftigere er dens tiltrækning på talenter og virksomheder udefra og dens evne til at få et vækstlag af nye virksomheder til at spire. Silicon Valley er det berømteste eksempel på, at virksomheder klumper sig sammen omkring de regionale styrkepositioner. Sådan en styrkeposition er biofarma i Danmark og især omkring hovedstadsregionen. Indenfor biofarma er København den mest specialiserede af EU s godt 60 såkaldte metropolregioner. 20% af al privat forskning i Danmark foregår indenfor bioteknologi det er den højeste andel i hele OECD. Også når det gælder bioteknologiske virksomheders andel af landets patenter, indtager Danmark ifølge OECD en global førsteplads. Ingen andre danske industrierhverv har en klynge med samme relative internationale styrkeposition. Lægemiddel industrien er med andre ord den industri i Danmark, hvor nettoeksporten udgør den største andel af produktionens værdi. Det er et godt mål for, hvor hård den internationale konkurrence i branchen er, og hvor godt branchen i et land klarer sig i den. Synergier og fælles vilkår Med en global omsætning på 83,6 mia. kr., hvoraf 49 mia. kr. er dansk baseret omsætning, er Novo Nordisk den klart største virksomhed i klyngen. Men klyngen tæller i dag 83 virksomheder. Samlet beskæftiger klyngen cirka personer og investerer årligt godt 10 mia. kr. i forskning og udvikling i Danmark. Virksomhederne i klyngen er sjældent i direkte indbyrdes konkurrence. For Novo Nordisk udgør de øvrige virksomheder tværtimod en værdifuld mulighed for at tiltrække og cirkulere viden og talent. Omkring hver fjerde af Novo Nordisks medarbejdere kommer fra et andet job i klyngen, og tilsvarende går næsten hver anden medarbejder videre i klyngen, når de forlader Novo Nordisk. Selvom virksomhederne er forskellige, er mange af deres udfordringer og rammebetingelser fælles. Derfor er det, der gavner klyngen, i langt de fleste tilfælde også godt for Novo Nordisk og vice versa. Eksportspecialisering Nettoeksportandelen er et mål for, hvor konkurrenceudsat en branche er, og hvor godt den er i stand til at klare sig i denne konkurrence. Nettoeksportandel af branchens output i pct. Sammen ligning med udvalgte brancher. Lægemiddelindustri Føde-, drikke- og tobaksvareindustri Plast-, glas- og betonindustri Elektronikindustri Tekstil- og læderindustri Kilde: Damvad og Danmarks Statistik Side 6

8 Biofarma-klyngen i Danmark Biofarma-klyngen udgøres af de virksomheder, der anvender teknologier indenfor proteiner, genetik, immunologi, molekylær- og cellebiologi og anden bioteknologi til at forske i og fremstille nye produkter. Klyngen omfatter således de traditionelle lægemiddelvirksomheder og hele underskoven af biotekfirmaer, men ikke virksomheder, der udvikler og fremstiller medicinsk udstyr. Novo Nordisk havde i 2013 en global omsætning på 83,6 mia. kr. Virksomhederne i figuren er blandt de største virksomheder i klyngen (baseret på dansk om sætning) samt udvalgte eksempler på klyngens mindre virksomheder. Trombologic ApS Biogen Idec (Denmark) Manufacturing ApS Zealand Pharma A/S MSD ALK Abello A/S LEO Pharma A/S Genmab A/S Santaris Pharma A/S Egalet Danmark Nycomed Danmark ApS Novo Nordisk A/S NeuroSearch A/S Syntese A/S Symphogen A/S Epitherapeutics ApS Lundbeck (H. Lundbeck A/S) Bavarian Nordic A/S Pronova BioPharma Danmark A/S Orphazyme Resterende klynge Kilde: Novo Nordisk og Experian Side 7

9 02 Som ringe i vandet Biofarma er en højproduktiv klynge, der skaber vækst og arbejdspladser også i andre sektorer og til kortuddannede. Når Novo Nordisk opfører to nye anlæg i Måløv og Bagsværd, skaber det job til næsten mennesker i de to år, byggerierne står på. Anlægsinvesteringerne udløser aktiviteter for 2,4 mia. kr. i de mange store og mindre virksomheder, der direkte og indirekte bidrager til de to projekter. Så selvom mange af de ansatte i Novo Nordisk er forskere, ingeniører, laboranter osv., er virksomhedens vækst langt fra en lukket fest for de højest uddannede. Af de mange job, klyngen skaber i samfundet, går ca. 30% til faglærte og andre 30% til ufaglærte. Danmarks mest produktive Jobbene i klyngen er nogle af Danmarks allermest produktive. Det vil sige, at det er her, der skabes den største værdi per arbejdstime. Hvor værdien af en arbejdstime i den øvrige industri er cirka 400 kr., producerer en medarbejder i lægemiddelindustrien den dobbelte værdi, og Novo Nordisk ligger med kr./time endda næsten dobbelt så højt som gennemsnittet i branchen. Det kan være svært at sammenligne direkte, hvor produktiv en branche som lægemiddel industrien er i forhold til fx fødevare industrien. I stedet for at se på niveauet, kan man sammen ligne udviklingen over tid altså hvor gode virksomhederne i en branche er til år for år at få mere ud af med arbejdernes indsats. Produktivitets stigninger øger samfundets velstand og gør virksomhederne konkurrence dygtige og dermed i stand til at skabe endnu flere vellønnede job. Det er velkendt, at Danmark siden midten af 90 erne har haft en lav produktivitets udvikling sammenlignet med andre OECD-lande. På over 20 år har erhvervslivet samlet set kun formået at øge værdien per arbejdstime med 40% Industrien generelt klarer sig lidt bedre med en vækst på 80%. I samme periode har Novo Nordisk præsteret en støt stigende produktivitet, som nu er fire gange højere end niveauet i 1990 med en markant vækst de sidste fem år. Det er en udvikling uden sidestykke i dansk erhvervslivs historie. Store samfundsgevinster Med stadig flere medarbejdere og en støt voksende produktivitet sætter Novo Nordisk synlige fodaftryk i samfundsøkonomien. Novo Nordisk eksporterede i 2013 for ca. 36 mia. kr. Novo Nordisk betaler med 4,2 mia. kr. cirka 10% af al selskabsskat i Danmark (2013). Hertil kommer indkomst skatter fra medarbejderne på 4,7 mia. kr. Novo Nordisks eksport (2013) Selskabsskat (2013) ,0 mio. kr. Indkomstskat (2013) mio. kr. Klyngens bidrag til Danmarks BNP (2013) Kilde: Novo Nordisk, Damvad og Danmarks Statistik mia. kr. 49,9 mia. kr. Side 8

10 Biofarma skaber job i Danmark Novo Nordisk ansatte den 1. maj 2014 medarbejder nummer Af de arbejder cirka i Danmark. Biofarma-klyngen er en dynamo for beskæftigelsen: Hver gang der ansættes 100 personer indenfor biofarma, følger der 240 andre med i resten af økonomien (beskæftigelseseffekt baseret på Novo Nordisks forsyningskæder). Ansatte i andre biofarma-virksomheder er baseret på data fra % Videregående uddannelser Ansatte i andre virksomheder i klyngen Ansatte i Novo Nordisk % Faglært 30% Ufaglært Job skabt i resten af økonomien Danske job i alt Hvor mange job er ? Cirka danske job er direkte eller indirekte knyttet til biofarma; det svarer til over halvdelen af den private beskæftigelse i Aarhus. I Københavns Kommune findes knap private job (2013). Den danske biofarma-klynge befinder sig hovedsageligt i hovedstadsregionen. Aalborg Antal beskæftigede i den private sektor, job *inkl. afledte job Kilde: Novo Nordisk, Damvad og Danmarks Statistik Aarhus Aalborg Biofarmaklyngen* Esbjerg Novo Nordisk* Randers Side 9

11 Novo Nordisk mangedobler produktiviteten At Novo Nordisk år for år har øget produktiviteten markant, er en helt afgørende årsag til, at lægemiddelindustrien nu ligger fire gange højere end for 20 år siden. Til sammenligning har resten af industrien forbedret produktiviteten med 80% siden 1990, og den private servicesektor trækker det samlede danske erhvervslivs udvikling helt ned på blot 40%. Produktiviteten er opgjort som værdiskabelse per arbejdstime. Værdiskabelsen er udtryk for salgsprisen fratrukket produktionsomkostningerne til råvarer, hjælpe stoffer og serviceydelser opgjort i faste priser. Lægemiddelindustrien Industri i alt Erhvervsliv i alt (markedsmæssig økonomi) Kilde: Damvad og Danmarks Statistik Indeks

12 Job med tårnhøj værdi Med en produktionsværdi på kr. per arbejdstime er Novo Nordisks produktivitet næsten dobbelt så høj som lægemiddelindustrien som helhed, der igen er dobbelt så produktiv som den øvrige industri. Øvrig industri 400 kr. / pr. arbejdstime Lægemiddelindustri 800 kr. / pr. arbejdstime Novo Nordisk 1500 kr. / pr. arbejdstime Kilde: Novo Nordisk, Damvad og Danmarks Statistik

13 03 Gensidige fordele Danske universiteter og biofarmavirksomheder nyder godt af et tæt samspil om talentudvikling, forskning og videnskabelige resultater. Når Novo Nordisk bidrager til, at Novo Nordisk Fonden hvert år kan give et milliardbeløb til dansk forskning, er det ikke bare filantropi. Et godt samspil med universiteternes forskningsmiljøer er helt afgørende for forskningsintensive virksomheders internationale konkurrenceevne. Grundforskning af højeste kvalitet udgør på mange måder industriens iltforsyning: Fordi kvaliteten i forskningsbaserede uddannelser er afhængig af et højt grundforskningsniveau. Fordi grundforskningsmiljøer i verdensklasse udgør en kraftig magnet, der tiltrækker internationale topforskere og forskningsinvesteringer. Fordi geografisk nærhed og let adgang til dygtige forskere øger både antallet og kvaliteten af samarbejdsrelationerne mellem universiteter og virksomheder. Fordi kvaliteten af forskningen er vigtig for, at virksomhederne kan genskabe og bygge videre på resultaterne i egne laboratorier. Alene i Novo Nordisks R&D-organisation beskæftiger ca medarbejdere sig hver dag med forskning og udvikling. Men da Novo Nordisk (og hovedparten af alle andre private virksomheder) ikke selv udfører grundforskning, er industrien afhængig af, at det offentlige løfter den del af forskningsopgaven. Et globalt knudepunkt Novo Nordisk bidrager ikke kun økonomisk til at styrke samspillet med den offentlige forskning. Virksomheden er også et knude punkt for den globale udveksling af videnskabelige resultater på især diabetesområdet. På den ene side har Novo Nordisk et vidt forgrenet netværk af samarbejdspartnere på universiteter i hele verden, hvorfra der trækkes ny viden til Danmark. På den anden side er Novo Nordisk en nationalt og regionalt forankret virksomhed, som har sine nærmeste videnskabelige allierede på universiteter i Danmark og Sverige. Over en tredjedel af alle Novo Nordiskforskere har således samarbejdet med danske forskningsinstitutioner i løbet af de sidste to år. Det skal sammenholdes med, at halvdelen af samtlige forskende virksomheder i Danmark slet ikke har nogen kontakt med universitetsforskningen (Styrelsen for Forskning og Innovation). De danske universiteter nyder også godt af de udenlandske forskere, der kommer til Danmark for at arbejde hos Novo Nordisk. Disse forskere samarbejder i næsten lige så stort omfang som de danske medarbejdere med danske universiteter. Det meget intensive samarbejde med danske universiteter resulterer blandt andet i fælles videnskabelige publikationer, og her er de gensidige fordele meget tydelige. De artikler, Novo Nordisk publicerer sammen med forskere fra danske universiteter, har en betydelig større videnskabelig gennemslagskraft end tilsvarende artikler, som parterne publicerer hver for sig. Et stærkt flow af talenter Novo Nordisk står midt i strømmen af talenter inden for biofarma-området. Hver femte Novo Nordisk-medarbejder kommer direkte fra uddannelse (kandidat eller ph.d.) og lige så mange fra en forsker stilling på universiteterne. Hver fjerde kommer fra andre af klyngens virksomheder, som også er hovedmodtagere af de medarbejdere, der forlader Novo Nordisk. Inflow er baseret på survey blandt Novo Nordisk medarbejdere i R&D i Danmark. Outflow er baseret på baggrund af data for 586 tidligere Novo Nordisk medarbejdere i R&D i Danmark og tal fra Danmarks Statistik. Nyuddannede 18% Akademisk verden 20% Medicinalvirksomheder 25% Øvrigt erhvervsliv 26% Offentlig sektor og sundhedsvæsen 11% Side 12

14 Novo Nordisk skruer op for forskning og udvikling Offentlig forskning Innovative spring Biofarma klyngen Siden 2008 har Novo Nordisk øget sine investeringer i forskning og udvikling med ca. 50%. I samme periode er både den øvrige biofarmaklynge og anden privat forskning i svag tilbagegang = Indeks Ny viden Novo Nordisk forskning og udvikling Privat forskning og udvikling (uden Novo Nordisk) Biofarmaklyngens forskning og udvikling (uden Novo Nordisk) Kilde: Novo Nordisk og Danmarks Statistik Talentudvikling Forskningsprojekter Publikationer Patenter Nye produkter Entreprenørskab Tæt samspil om forskning Den offentlige forskning og biofarma-virksomhederne har mange berøringspunkter, stærke fælles interesser og klare gensidige gevinster. Det gælder blandt andet på områder som talentudvikling, opbygning af stærke grundforskningsmiljøer og videnskabeligt samarbejde. Lægemiddelindustrien 43% (inklusive andre relevante forskningsog udviklingsbaserede virksomheder) 16% Kemisk og anden industri 9% Undervisning, inkl den akademiske verden 8% sundhedsvæsen 7% handel 17% andet Side 13

15 Global rækkevidde lokal forankring Novo Nordisk har aktive samarbejdsrelationer med universiteter fra Melbourne til Minnesota, men båndene til især de danske og svenske universiteter er meget tætte. Det skyldes blandt andet de stærke skandinaviske forskningstraditioner og -miljøer, men afspejler også, hvor meget geografisk nærhed til stærke grundforskningsmiljøer betyder for godt forskningssamarbejde. Stanford Harvard NC Chapel Hill Kilde: Novo Nordisk og Danmarks Statistik Side 14

16 Novo Nordisk R&Dmedarbejderes relationer til universiteter Andel af medarbejdere med samarbejdsrelationer i perioden , der samarbejder med de pågældende universiteter. Baseret på survey data. Sammenlagt 504 samarbejder med danske universiteter og 373 samarbejder med udenlandske universiteter. Københavns Universitet Danmarks Tekniske Universitet Lunds Universitet Aarhus Universitet Karolinska Instituett Syddansk Universitet Aalborg Universitet Stanford University Harvard University University of North Carolina at Chapel Hill 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Top-10 samarbejdspartnere Danske universiteter Udenlandske universiteter Andre universiteter (uden for top 10) Karolinska Lund Side 15

17 Et løft til dansk diabetesforskning Forskningsresultater kommunikeres og deles via publikationer. Publikationer og citationer af disse er derfor hård valuta i den akademiske verden. Novo Nordisk bidrager til 39% af den samlede danske diabetesforskning, der er publiceret de sidste 10 år. Gennemslagskraften af artiklerne fra Novo Nordisk er næsten dobbelt så høj som gennemsnittet i OECD, og det er med til at løfte kvalitetsniveauet af den samlede danske diabetesforskning. Novo Nordisk er en flittig producent af videnskabelige artikler indenfor diabetes. Faktisk publicerer Novo Nordisk tre gange så mange artikler med forskningsresultater inden for diabetes end konkurrenterne Eli Lilly og Sanofi, som er nummer 2 og 3 på listen. Antal diabetes publikationer i Danmark 4587 Antal diabetes publikationer fra Novo Nordisk 1772 Side 16

18 Holland 406 stk. En lille publice ringskæmpe Antal forskningspublikationer om diabetes per million indbyggere. Landets størrelse taget i betragtning er Danmark det land, der publicerer mest om diabetes. Mere end Sverige og Schweiz, over dobbelt så meget som Holland og fem gange så meget som Tyskland. Tyskland 171 stk. Danmark 826 stk. Schweiz 471 stk. Sverige 614 stk. Sammen står vi stærkere Når universitetsforskere publicerer resultater på diabetesområdet i samarbejde med forskere fra Novo Nordisk, bliver de citeret markant hyppigere, end når parterne publicerer hver for sig. Gennemslags kraften øges endnu en smule, når forskere fra et udenlandsk universitet også bidrager til publikationen. Gennemslagskraften opgøres ud fra, hvor ofte Novo Nordisk bliver citeret i videnskabelige publikationer i forhold til OECD-gennemsnittet indenfor samme forskningsfelt. Det giver et indeks, hvor gennem snittet for landene i OECD+ er 1. Danske universiteter 1,85 Novo Nordisk 1,87 Samarbejde mellem Novo Nordisk og danske universiteter 2,45 Kilde: Novo Nordisk, Damvad og Danmarks Statistik Side 17

19 fælles eventyr tæt og langvarigt samspil mellem industri og grundforskning har været afgørende i udviklingen af Novo Nordisks nyeste blockbuster 04Et Victoza. Og eventyret er ikke slut endnu. Verden over har cirka én million patienter med diabetes nu glæde af læge midlet Victoza, der både er udviklet og produceres i Danmark. Novo Nordisk fortsætter med at udforske potentialerne i andre lægemidler, der bygger på samme stof (GLP-1) og har sat alle kræfter ind på at udvikle en trans formeret GLP-1-baseret tablet behandling. Også når det gælder svær over vægt (medicinsk fedme), er der behandlings muligheder i GLP-1, som Novo Nordisk håber i løbet af 2014 at få godkendt til markeds føring i USA og Europa, så svært overvægtige mennesker kan få reduceret risikoen for diabetes, søvnapnø og andre komplikationer. Historien om, hvordan en videnskabelig opdagelse i løbet af et århundrede blev forvandlet til et effektivt lægemiddel, har mange af eventyrets kendetegn: En lang og farefuld færd. Svære prøvelser undervejs. Og en lykkelig slutning takket være mod, udholdenhed og samarbejde. Konkurrence over Atlanten Forhistorien går helt tilbage til begyndelsen af 1900-tallet, hvor forskere for første gang op dagede, at tarm hormoner (inkretiner) påvirker sukker stof skiftet. Især et af inkretinerne, GLP-1 (glucagonlignende peptid-1), tiltrak sig i 1980 erne forskernes interesse som en mulig behandling af diabetes, og et langvarigt kapløb mellem især danske og amerikanske forskere var skudt i gang: Hvem kunne først isolere GLP-1 og udvikle det til et brugbart lægemiddel? I begyndelsen foregik konkurrencen på hver sin side af Atlanten. I Danmark havde professor på Københavns Universitet Jens Juul Holst overtaget et lovende grundforskningsprojekt fra Novoforskeren Lise Heding. Hun var på sporet af et mystisk tarm-stof med virkning på stofskiftet, men havde ikke haft mulighed for at fortsætte sin forskning. Jens Juul Holsts laboratorium i Danmark isolerede GLP-1 og opbyggede en enestående fysiologisk viden og metodik på området. Blandt andet kunne han ved at teste stoffet i forsøgsgrise konstatere, hvordan det påvirkede sukkerstofskiftet. I 1986 kunne de danske forskere præsentere deres resultater på et møde i Rom i European Association for the Study of Diabetes, mens det blev professor Joel Habener fra Harvard University i Boston, der i første omgang fik patent på hormonet. Side 18

20 I 90 erne startede Novo Nordisk for alvor et projekt med det ambitiøse mål at få et skrøbeligt hormon med få minutters virknings varighed til at virke i et helt døgn. Lang vej fra biologi til lægemiddel Der blev hurtigt knyttet meget tætte bånd mellem forskerne på henholdsvis Novo Nordisk og Jens laboratorium på Københavns Universitet. Begge parters viden var nødvendig for at udvikle og teste kandidater til nye lægemidler mod diabetes baseret på GLP-1-hormonet. En af det fælles forskerteams hovedudfordringer var at udvikle et molekyle, der var tilstrækkelig både stabilt og virksomt til at kunne bruges til behandling én gang dagligt. Det tog flere år med masser af mislykkede forsøg, før et team med blandt andre Novo Nordisk-forsker Lotte Bjerre Knudsen i spidsen i 1997 kunne række armene i vejret. Det var lykkedes dem ved rationelt design at skabe verdens første humane GLP-1-analog, dvs. et stof med samme positive virkning som menneskekroppens egne tarm hormoner. Det fik siden navnet Victoza (liraglutid). og fra kandidat til marked At have den perfekte lægemiddelkandidat er bare ikke nok. Produktet skal udvikles til en form, så brugerne kan anvende det let og sikkert hver dag, og så det kan fremstilles og distribueres effektivt i store mængder. En opgave, der blev lagt i hænderne på og løst af et team, som i en årrække arbejdede på at finde den rigtige recept for det, der skulle blive blockbusteren Victoza. Næste udfordring var at afprøve præparatets sikkerhed og virkning på dels raske frivillige, dels diabetes patienter. Afprøvningerne gav det vigtige resultat, at medicinen skulle øges langsomt i dosis, da den ellers gav mange af forsøgspersonerne kvalme. Med den justering på plads kunne Novo Nordisk i 2006 gå videre til den sidste og afgørende prøve: den såkaldte fase 3, hvor produktet afprøves klinisk i stor skala. Fase 3-programmet Liraglutide Effect and Action in Diabetes (LEAD ) omfattede over personer og fem afprøvninger i mere end 40 lande, og i 2009 blev Victoza godkendt i Europa og året efter i USA som ny, innovativ behandling af type 2-diabetes. Produktet anvendes i dag af ca. 1 million patienter i over 80 lande. Med 11,6 mia. kr. udgør salget af Victoza allerede mere end 10% af Novo Nordisks omsætning, og potentialet er langt fra udtømt Side 19

21 Historien om GLP-1 er mere end et forsknings- og forretningsmæssigt eventyr. Det er først og fremmest rigtig gode nyheder for de mange mennesker med diabetes verden over Novo Nordisk og Pfizer foretag amerikansk studie, som viser, a forlængelse af effekten af GLP der være lægemiddelspotentiale. Professor Jens Juul Holst på Københavns Universitet arbejder på at isolere GLP-1. Kliniker Michael Nauck (Diabeteszentrum Bad Lauterberg) påviser, at GLP-1 kan normalisere blodsukkeret hos type-2-diabetikere. jde arbe sam erne Novo Nordisks historie går over 90 år tilbage og tager sin begyndelse i 1922, da ægteparret August og Marie Krogh rejste til Amerika, hvorfra de hjemtog licens til at producere insulin i Danmark. Lise Heding, der er chef i Novo Nordisk Diabetesforskning, inspirerer Jens Juul Holst til at gå i gang med den forskning, der senere fører til GLP Nature Publishing Group 1981 Alistair Moody fra Novo Nordisk publicerer sammen med Jens Juel Holst. Hvidøre Diabetiker Sanatorium Brdr. Petersen starter i 1925 egen insulinproduktion og danner virksomheden Novo. I 1922 lykkedes det for første gang de to forskere at udskille en lille mængde insulin fra en okses bugspytkirtel, og i marts 1923 kunne de første patienter nyde godt af behandlingen. I foråret 1923 grundlagde de Nordisk Insulinlaboratorium.

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Det danske innovations- og forskningssystem i spændingsfeltet mellem Ørsted og Grundtvig Bengt-Åke Lundvall, Aalborg Universitet

Det danske innovations- og forskningssystem i spændingsfeltet mellem Ørsted og Grundtvig Bengt-Åke Lundvall, Aalborg Universitet Det danske innovations- og forskningssystem i spændingsfeltet mellem Ørsted og Grundtvig Bengt-Åke Lundvall, Aalborg Universitet Indledning Jeg er blevet bedt om på nogle få sider at beskrive det danske

Læs mere

DANMARK SOM VIDENMAGNET

DANMARK SOM VIDENMAGNET DI ANALYSE DANMARK SOM VIDENMAGNET Sådan får Danmark tiltrukket flere forskningsinvesteringer > Forskning og udvikling (FoU) skaber vækst i virksomhederne og beskæftigelse i samfundet generelt og er en

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

Bag Axcelfuture står en forening stiftet af investeringsmedarbejderne

Bag Axcelfuture står en forening stiftet af investeringsmedarbejderne Axcelfuture har til formål at tilvejebringe mere viden om investeringsklimaet i Danmark og komme med forslag til, hvordan man kan skaffe flere investeringer og flere arbejdspladser til Danmark. Axcelfuture

Læs mere

produktionsmedarbejdere. Beskæftigelsen i medicinalindustrien er steget 11 pct. på fire år. I alt var 18.883 ansat i den danske medicinalindustri

produktionsmedarbejdere. Beskæftigelsen i medicinalindustrien er steget 11 pct. på fire år. I alt var 18.883 ansat i den danske medicinalindustri Medlemsblad for Pharmadanmark April 2014 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet 7,5 pct. flere akademikere var ansat i lægemiddelindustrien i 2013 end i 2012. 263 kr. er timelønnen i gennemsnit

Læs mere

lifechanging careers Find ønskejobbet hos Novo Nordisk Sådan er det at være ny medarbejder Nyansat i Princeton, USA

lifechanging careers Find ønskejobbet hos Novo Nordisk Sådan er det at være ny medarbejder Nyansat i Princeton, USA Nr. 2 2009/2010 lifechanging careers Sådan er det at være ny medarbejder Nyansat i Princeton, USA Med lægemiddelkonsulenten på jobbet Det handler om kunderelationer Medicin, der redder liv Forskning, der

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Fra udfordring til forandring

Fra udfordring til forandring 2012 IKT PÅ TOPPEN CARSTEN BJERG, CEO, GRUNDFOS: Vi har i en årrække draget nytte af et solidt forskningsarbejde på Aalborg Universitet«SIDE 4-5 IKT på toppen«- overskriften for de mange erhvervsrettede

Læs mere

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010 Udviklingshjælp til Danmark Vækstudredning 2010 Udgivet af DI Redaktion: Kent Damsgaard m.fl. Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 978-87-7353-870-8 2000.9.10 SIDE 1 UDVIKLINGSHJÆLP TiL DANMARK vækstudredning

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

Virksomheder i Vækst. 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne

Virksomheder i Vækst. 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne Virksomheder i Vækst 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne Marts 2014 Forord Danmark er et rigt land med overskud på betalingsbalancen og høj innovationsevne, men der er også advarselslamper,

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Udenlandske kandidater vil gerne blive i Danmark Side 6. Klinisk farmaci på Aarhus Universitetshospital, Danmarks bedste hospital side 16

Udenlandske kandidater vil gerne blive i Danmark Side 6. Klinisk farmaci på Aarhus Universitetshospital, Danmarks bedste hospital side 16 Medlemsblad for Pharmadanmark April 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Klinisk farmaci på Aarhus Universitetshospital, Danmarks bedste hospital side 16 Sådan bruger virksomheder personlighedstests

Læs mere

Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder.

Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Flere vækstvirksomheder 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Maj 2010 Forord Danmark har længe været blandt de rigeste lande

Læs mere

lægemiddelområdet Studiestartstema: Velkommen til Side 6 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20

lægemiddelområdet Studiestartstema: Velkommen til Side 6 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20 Medlemsblad for Pharmadanmark August 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20 Danske Dako er Big Pharmas foretrukne samarbejdspartner

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark Succesfulde servicevirksomheder i Danmark Publikationen succesfulde servicevirksomheder i Danmark er udgivet af REG LAB og sponsoreret af Erhvervsstyrelsen, Styrelsen for Forskning og Innovation, Region

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET. Patent på den gode idé. Læs mere på side 12

HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET. Patent på den gode idé. Læs mere på side 12 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE BIOTEKNOLOGI Februar 2008 Her går det godt. Send flere penge En kombination af gode projekter, kompetente bestyrelser og velanbragt venturekapital

Læs mere

Perspektiv. Tværs over Antarktis. Medicinmanden. Når A er lig B. Will Cross har skabt opmærksomhed om diabetes

Perspektiv. Tværs over Antarktis. Medicinmanden. Når A er lig B. Will Cross har skabt opmærksomhed om diabetes Perspektiv Det internationale magasin for Novo Nordisks interessenter Maj 2003 Tværs over Antarktis Will Cross har skabt opmærksomhed om diabetes Medicinmanden Interview med Novo Nordisks forskningsdirektør

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER

VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER MARTS 2014 VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER ANALYSE OG FORSLAGSKATALOG Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Helge Sigurd Næss-Schmidt, Partner Martin Bo Hansen,

Læs mere

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrekter Reg Lab Knabrostræde 30,

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Januar 2013 Sammenfatning Virksomhederne inden for sundheds- og velfærdsområdet har over de seneste 20 år fået stigende betydning for dansk økonomi.

Læs mere