BeoVision 7. Vejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BeoVision 7. Vejledning"

Transkript

1 BeoVision 7 Vejledning

2 CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel eller bagbeklædning fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Dette skal overlades til uddannede serviceteknikere. ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Udstyret må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke placeres genstande fyldt med væske, f.eks. vaser, på udstyret. Tag stikket ud af stikkontakten for helt at afbryde strømmen til udstyret. Afbryderen skal altid være nem at komme til. Forholdsregler Anbring ikke fjernsynet i direkte sollys eller direkte under kunstig belysning (f.eks. en spot), da det kan reducere fjernbetjeningsmodtagerens følsomhed. Hvis skærmen bliver overophedet, kan der forekomme sorte pletter i billedet. Pletterne forsvinder, når fjernsynet atter får den normale temperatur. Sørg for, at produktet placeres, opsættes og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Brug kun Bang & Olufsen stande eller vægbeslag for at undgå personskade. Fjernsynet er udelukkende beregnet til indendørsanvendelse under tørre forhold og ved stuetemperatur. Beregnet til anvendelse inden for et temperaturområde på ºC. Anbring ikke genstande oven på fjernsynet. Anbring fjernsynet på en solid, stabil overflade. Forsøg aldrig at åbne fjernsynet. Fjernsynet må kun åbnes af uddannede serviceteknikere. Sørg for, at der er plads nok omkring fjernsynet til at sikre tilstrækkelig ventilation. Afbryderen skal altid være nem at komme til. Den medfølgende netledning og det medfølgende strømstik er specielt beregnet til fjernsynet. Hvis du ændrer netledningens stik eller beskadiger netledningen, kan det påvirke fjernsynets lydeller billedkvalitet. Symbolet med et lyn i en trekant advarer om uisoleret farlig spænding bag produktets afskærmning, som kan være stærk nok til at forårsage elektriske stød. Symbolet med et udråbstegn i en trekant gør brugeren opmærksom på vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner som kan findes i produktets vejledning.

3 Kære kunde Indhold Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at din forhandler leverer, installerer og sætter produktet op. Du kan finde yderligere oplysninger samt relevante spørgsmål og svar om dit produkt på Kontakt altid først din Bang & Olufsen forhandler, hvis du har et servicespørgsmål. Find den nærmeste forhandler, eller kontakt Bang & Olufsens kundeservice via vores website Se fjernsyn 6 Tekst-tv 8 Brug Blu-ray-afspilleren 11 BeoLink 21 Avanceret brug eller skriv til: Bang & Olufsen a/s BeoCare Peter Bangs Vej Struer 33 Installation Opsætning Tekniske specifikationer, funktioner og brug heraf kan ændres uden varsel

4 Brug fjernbetjeningen Du kan betjene dit fjernsyn med Beo5 eller Beo4. Instruktionerne i denne vejledning beskriver overvejende betjening med Beo5. Betjening med Beo5 Betjening med Beo4 TV Softknap, rør ved displayet for at vælge* 1 Tænd for en kilde, eller vælg en funktion TV I displayet på Beo4 kan du se den aktiverede kilde eller funktion Gå tilbage gennem Beo5 displaybilleder TV Tænd for fjernsynet* 3 Living Room TV V.MEM RADIO DTV N.MUSIC N.RADIO PC DVD CD + STOP PLAY Åbn SCENE knapper, såsom Zoner eller Højttaler Tryk igen for at gå tilbage Få vist tal for at vælge kanaler og angive oplysninger i skærmmenuer Tryk igen for at gå tilbage Gå tilbage gennem menuer, sæt afspilning på pause med ét tryk, eller stands afspilning med to tryk Start afspilning TV LIGHT RADIO DTV DVD CD V MEM RECORD A MEM TEXT 0 MENU DVD 0-9 MENU Tekst Tænd for Blu-ray-afspilleren (ekstraudstyr) Vælg kanaler, og angiv oplysninger i skærmmenuer Åbn hovedmenuen for den aktive kilde Åbn tekst-tv Søg frem eller tilbage, eller flyt i menuer BACK Luk alle menuer GO Accepter og gem indstillinger, og start afspilning STOP PLAY Vælg farvespecifikke funktioner* 2 lydstyrkehjulet ud for farven GO Gå trinvist gennem kanaler, eller flyt i menuer Hold knappen nede for at gå flere trin Drej for at justere lydstyrken Drej hurtigt mod uret for at slå lyden fra LIST STOP EXIT Vælg farvespecifikke funktioner BACK GO centerknappen for at acceptere og gemme indstillinger Juster lydstyrken Tryk i midten af knappen for at slå lyden fra Gå trinvist gennem skærmmenuer Søg frem eller tilbage Gå trinvist gennem kanaler Hold knappen nede for at gå flere trin Standby LIST STOP EXIT Få vist ekstraknapper på Beo4 Tryk gentagne gange for at se andre knapper Gå tilbage gennem menuer, sæt afspilning på pause med ét tryk, eller stands afspilning med to tryk Luk menuer Standby Gode råd 1 * Om knapper S o f t k n a p p e r 2 * Farvede knapper Aktuel zone Lysegrå knapper indikerer, at du skal trykke på en tekst i displayet. Mørkegrå knapper indikerer, at du skal trykke på en fysisk knap. Der vises forskellige softknapper i displayet afhængigt af den aktiverede kilde. Rør ved skærmen for at aktivere funktionen. hjulet ud for farven for at aktivere en farvet knap. Angiver den aktuelle zone med det navn, den fik under opsætningen. 3 * Markerede knapper kan omkonfigureres under opsætningen. Se s. 37. Min omkonfiguration: TV DTV BEMÆRK: Se generelle oplysninger om brug af fjernbetjeningen i den medfølgende vejledning.

5 Indledning 3 Display og menuer Oplysninger om den valgte kilde vises til højre i displayet. Du kan justere indstillingerne ved hjælp af skærmmenuerne. Naviger i menuer Menunavn Valgmuligheder Informationsfelt Når en menu vises på skærmen, kan du flytte mellem valgmulighederne, få vist indstillinger eller angive data. Brug fjernbetjeningen til at navigere i menuer og vælge indstillinger. På side 50 kan du se en oversigt over fjernsynets menuer. TV eller DVD Menu Vælg zone på fjernsynet TV SETUP TUNING PLAY TIMER OPTIONS STAND POSITIONS Tænd for fjernsynet Eksempel på en skærmmenu Vælg mulighed/ indstilling select Tænd for Blu-rayafspilleren (ekstraudstyr) Åbn undermenu/gem indstilling Vis menu 0-9 GO EXIT eller STOP Angiv data Luk menuer Vælg mulighed Gå tilbage gennem menuer Se fjernsyn Tekst-tv Brug Blu-ray-afspilleren Nem anvendelse Vigtigt se flere oplysninger på: Fjernbetjening Instruktionerne i denne vejledning beskriver overvejende betjening med Beo5 fjernbetjeningen, men du kan også betjene fjernsynet med Beo4. På den udfoldelige side i denne vejledning kan du se en oversigt over knapperne på Beo5 og Beo4. Se generelle oplysninger om brug af fjernbetjeningen i den medfølgende vejledning.

6 4 Se fjernsyn Vælg nummeret på en fjernsynskanal, eller skift til en anden kanal eller kilde. Juster lydstyrken, skift lydtype eller sprog, og drej fjernsynet. Betjening med Beo5 Aktiver fjernsynskilden for at bruge disse funktioner Tænd for fjernsynet Kanalnavn Kanalnummer Vælg en tv-kanal TV CHANNEL LIST CNN 1 2 DISCOVER 3 CWNBC 4 BBCWORLD SUPER CH 9 10 CRIME TV 11 CINEMA MOVIE NW Åbn en kanalliste Juster lydstyrken more select Drej fjernsynet Angiver, at der er flere tilgængelige kanaler Se to kilder Opdel skærmen, så du kan se to kilder på samme tid.* 1 Sluk for fjernsynet Gode råd 1 * To kilder Du kan åbne to videokilder. Brug Byt om til at få det venstre og højre billede til at skifte plads. Lyden fra det venstre billede afspilles, når du skifter kanaler i det højre billede. Brug BACK til at lukke funktionen og vælge kilden til venstre. Du kan også bare vælge den kilde, du ønsker at bruge. Se også oplysninger om HDMI-kilder på s. 40.

7 5 Betjening med Beo4 TV TV eller Forrige eller Vælg Aktiver tal Vælg kanal Vælg forrige kanal Vælg Vælg kanal Vælg forrige kanal Hold nede for at åbne kanalliste Vælg side eller Vælg kanal Aktiver tal Accepter Hold nede for at aktivere eller Vælg side eller kanal, og accepter Juster lydstyrken. Drej hurtigt mod uret for at slå lyden fra Få lyden tilbage ved at dreje hjulet til en af siderne. Juster lydstyrken Tryk i midten af knappen for at slå lyden fra Position Stand Drej eller Drej eller 1-9 LIST eller Drej fjernsyn Vælg position* 2 Vælg STAND Drej fjernsyn 1-9 Vælg position* 2 Dobbeltbillede DVD Byt om LIST DVD 0 Vælg kilde Byt om på billederne Vælg P-AND-P Vælg kilde Byt om på billederne 2 * Fjernsynets positioner Position 1 er yderste til venstre, og Position 9 er yderste til højre. BEMÆRK! Standen skal kalibreres, før standfunktionen kan anvendes. Se s. 45. Du kan forudindstille de positioner, som fjernsynet skal dreje til. Se s. 48.

8 6 Tekst-tv Naviger i tekst-tv ved hjælp af menulinjen øverst på tekst-tv-siden eller pileknapperne på Beo5. Betjening med Beo5 Aktiver tekst-tv for at bruge disse funktioner Start tekst-tv Få adgang til startsiden på tekst-tv. Aktuel side Skift kanal Flyt til sider Få adgang til tekst-tv-sider, du gerne vil se. PAGE CHANNEL LARGE HALT REC SETUP P100 BBC S100 Wed 13 Oct 12:39:34 Skift tekst-tv-tjeneste* 1 Få adgang til tekst-tv-sider på andre kanaler. Stop bladring i undersider Få vist skjulte meddelelser... m.m. Stop bladring i undersider Opret MEMO-sider Det er muligt at gemme ni MEMO-sider for hver kanals tekst-tv-tjeneste.* 2 Få vist en MEMO-side MEMO er kun tilgængelig, hvis du har gemt MEMO-sider. Pilen angiver, at der er flere tilgængelige valgmuligheder. Foretag indstillinger under SETUP, og få vist skjult tekst under REVEAL. Slet en MEMO-side Afslut tekst-tv Gode råd 1 * Tekst-tv-tjeneste MEMO-sider Forstørret tekst-tv Hver kanal har sin egen tekst-tv-tjeneste. Skift nemt mellem tekst-tv-sider på forskellige kanaler. Få hurtig adgang til en tekst-tv-side ved at gemme den som en MEMO-side. Gør tekst-tv-siden større ved at åbne tekst-tv, flyt til LARGE i menulinjen, og tryk gentagne gange på centerknappen for at skifte mellem øverste og nederste sidehalvdel og normal sidestørrelse.

9 7 Betjening med Beo4 Tekst Tryk gentagne gange for at ændre skærmvisning Tekst Tryk gentagne gange for at ændre skærmvisning 0-9 eller 0-9 eller Vælg side Flyt til PAGE Vælg side Gå til indekssider (100, 200, ) Vælg side Flyt til PAGE, og vælg 2 * Tekst-tvundertekster på en bestemt kanal, skal du gemme tekst-tv-siden med disse Hvis du ønsker automatisk visning af tekst-tv's undertekster undertekster som MEMO-side 9. Todelt skærm Tekst for at skifte mellem todelt skærm og fuld skærm, når tekst-tv er aktiveret. Indekssider Flyt til CHANNEL, eller flyt til MEMO og derefter til CHANNEL Åbn kanallisten Vælg kanal Accepter Flyt til CHANNEL, eller flyt til MEMO og derefter til CHANNEL Tryk, vælg kanal, og accepter STOP eller eller 0-9 STOP eller 0-9 Stop bladring Flyt til HALT Vælg underside Start bladring Stop bladring Vælg underside, og start bladring igen igen Flyt til REVEAL Accepter Flyt til REVEAL Accepter 0-9 Vælg side Flyt til SETUP Accepter Gem aktuel side Flyt til BACK Accepter 0-9 Vælg side Flyt til SETUP Accepter og gem Flyt til CHANNEL eller MEMO Vælg MEMO-side Flyt til CHANNEL eller MEMO Vælg MEMOside Flyt til SETUP Accepter Vælg Slet Flyt til SETUP Tryk MEMO-side på Vælg side Tryk to gange BACK EXIT BEMÆRK! Hvis dit fjernsyn er forbundet med et andet fjernsyn via et Master Link kabel, kan de gemte MEMO-sider ikke ses på begge fjernsyn. MEMO-sider skal gemmes manuelt på hvert enkelt fjernsyn.

10 8 Brug Blu-ray-afspilleren Hvis dit fjernsyn er udstyret med en Blu-ray-afspiller (ekstraudstyr), kan du både se Blu-ray-diske og dvd'er. Med Blu-ray-diske vises menuen i blå farver, og med dvd'er vises menuen i røde farver. Betjening med Beo5 Aktiver Blu-ray-afspilleren som kilde for at bruge disse funktioner Tænd for Blu-ray-afspilleren SHIFT INFO 1 DISC MENU 2 POPUP/TITLE 3 AUDIO 4 Vælg en funktion Åbn forskellige menuer, f.eks. menuen INFO, for at flytte til en specifik optagelse eller et specifikt kapitel/tidspunkt. Skift lydspor/ undertekstsprog eller vinkel. Afspil en disk SUBTITLES 5 REPEAT 6 BONUS VIEW 7 DVD SETUP 8 Sæt afspilning på pause, eller stands den Sæt afspilning af en disk på pause, eller stands den helt. Ikke alle Blu-ray-diske understøtter funktionen for genoptaget afspilning. Langsom afspilning Afspilning i langsom gengivelse.* 1 LOAD-felt LOAD-feltet under skærmen, og læg disken i skuffen med labelsiden op. Hold LOAD-feltet inde for at starte afspilningen. Vigtigt! Adaptere må ikke anvendes! Skift kapitler eller numre Gå trinvist gennem kapitler/numre på en disk. Sluk for Blu-ray-afspilleren Gode råd Menuerne VINKEL og BONUS VIEW Menuen OPSÆTNING 1 * Langsom afspilning Menuerne VINKEL og BONUS VIEW vises, såfremt AFSPILNINGSSTATUS er indstillet til UDVIDET i menuen OPSÆTNING, og oplysningerne er tilgængelige. Brug hovedmenuen til at lave dine egne indstillinger for afspilning. Det er ikke muligt at afspille baglæns i langsom gengivelse. BEMÆRK! På Beo4 skal du først trykke på den gule knap for at aktivere Blu-rayafspillerens funktioner, f.eks. for at genoptage afspilningen.

11 9 Betjening med Beo4 DVD DVD MENU eller 1-8 Vælg funktion Åbn menuoverlayen Vælg funktion PLAY Start afspilning Start afspilning STOP Tryk én gang for pause, og tryk igen for stop. Ved tredje tryk startes forfra på disken PLAY Genoptag afspilning STOP Tryk én gang for pause, og tryk igen for stop. Ved tredje tryk startes forfra på disken Genoptag afspilning STOP Sæt afspilning på pause Langsom afspilning Vis ét billede ad gangen PLAY Genoptag afspilning STOP Sæt afspilning på pause Langsom afspilning, eller vis ét billede ad gangen Genoptag afspilning eller Gå trinvist gennem kapitler/numre. Søg under afspilning PLAY Genoptag afspilning eller Gå trinvist eller søg Genoptag afspilning TV eller TV eller Fjernsynsmenu Håndtering af diske Når DVD er valgt som kilde, skal du trykke to gange på MENU på Beo4 for at åbne fjernsynets hovedmenu. Hvis formatet på en ilagt disk ikke genkendes, skubbes disken ud, og ILÆG vises i displayet. Undersøg disken for fejl såsom fingeraftryk eller ridser. Disken kan også have et inkompatibelt format. BEMÆRK! Hvis du har en Beo4, skal du trykke to gange, hvis du bliver bedt om at trykke på en farvet knap.

12 10

13 Indhold BeoLink BeoLink system 14 Tilslut og opsæt et musiksystem 16 Tilslut og opsæt et BeoLink system 17 Fjernsynet i et linkrum 18 To fjernsyn i samme rum BeoLink system Tilslut og opsæt et musiksystem Tilslut og opsæt et BeoLink system BeoLink

14 12 BeoLink system Hvis du har et BeoLink system, kan du betjene alle tilsluttede kilder fra både hovedrum og linkrum. Betjening med Beo5 Aktiver hoved- eller linkrumskilder Fjernsynslyd på musiksystemets højttalere Lyt til lyd fra en fjernsynskilde over musiksystemets højttalere. Linkrum Musik over fjernsynshøjttalerne Lyt til musik via de højttalere, der er sluttet til fjernsynet. Brug en kilde, der findes i ét rum Aktiver en hoved- eller linkrumskilde fra det samme linkrum. Kildetypen, f.eks. et audioprodukt, findes kun i ét af rummene. Hovedrum Brug en linkrumskilde Aktiver en linkrumskilde, f.eks. et fjernsyn, selvom der også findes et fjernsyn i hovedrummet. Brug en hovedrumskilde Aktiver en hovedrumskilde fra et linkrum, selvom den samme kilde, f.eks. et fjernsyn, findes i linkrummet. Gode råd Option Hovedrumskilde Linkrumskilde Musiksystem Produkterne skal have de rigtige Option-indstillinger for at fungere korrekt. Se s. 14. Dette er den centrale kilde, hvorfra du kan fordele lyd og billede til linkrumskilder. Denne kilde er placeret i linkrummet, og gennem kilden kan du modtage lyd og billede fra tilsluttede hovedrumskilder. Det er kun Bang & Olufsen musiksystemer med Master Link, der understøtter integration med fjernsynet.

15 13 Betjening med Beo4 TV TV Vælg zone for musiksystemets højttalere Vælg videokilde Vælg videokilde* 1 CD CD Vælg zone for fjernsynshøjttalere Vælg lydkilde Vælg lydkilde* 1 RADIO Vælg kilde Betjen kilden, som du plejer Vælg kilde Betjen kilden, som du plejer RADIO TV Vælg kilde Betjen kilden, som du plejer Vælg kilde Betjen kilden, som du plejer TV Link TV LIST TV Vælg kilde Betjen kilden, som du plejer Vælg LINK Vælg kilde Betjen kilden, som du plejer Ændringer i linkrumsopsætning Hvis du flytter dine linkrumsprodukter til andre rum, skal du huske at få din Beo5 fjernbetjening omkonfigureret hos din Bang & Olufsen forhandler. 1* BEMÆRK! Hvis du har en 1-1 Option, skal du først vælge AV. For at få vist AV i displayet på Beo4 skal du først føje den til listen over funktioner i Beo4. Se vejledningen til Beo4.

16 14 Tilslut og opsæt et musiksystem Hvis du slutter et kompatibelt musiksystem fra Bang & Olufsen til fjernsynet ved hjælp af et Master Link kabel, opnår du fordelene ved et integreret musik- og videosystem. 1. Tilslut musiksystemet Slut et Master Link kabel til MASTER LINK stikkene på fjernsynet og musiksystemet. MASTER LINK MASTER LINK 2. Indstil Option for fjernsyn Hvis dit fjernsyn er blevet sat op i et AVsystem, skal det indstilles til den korrekte Option. Sæt hele systemet på standby, og stil dig derefter foran fjernsynet. Hold nede og Option pgm Vælg den zone, hvor fjernsynet står Hold nede og LIST LIST LIST 0-9 Vælg OPTION? og accepter Vælg V.OPT Vælg Option 3. Indstil Option for musiksystem Indstil musiksystemet til den korrekte Option. Sæt hele systemet på standby, og stil dig derefter foran musiksystemet. Hold nede og Option pgm Vælg den zone, hvor musiksystemet står Hold nede og LIST LIST LIST 0-9 Vælg OPTION? og accepter Vælg A.OPT Vælg Option Gode råd Højttalere til fjernsyn og musiksystem Valg af Option Afspil en cd på dit musiksystem ved hjælp af de højttalere, der er tilsluttet fjernsynet, eller vælg en tv-kanal, og send lyden til højttalerne i dit musiksystem. Hvis du har en Beo4 fjernbetjening, kan Option for fjernsynet være 1, 2 eller 4 i et hovedrum og 5 eller 6 i et linkrum. Option for musiksystemet kan være 0, 1, 2, 4, 5 eller 6. Se også s. 17.

17 15 Musiksystemet og fjernsynet kan placeres i det samme rum eller i to rum, hvor fjernsynet placeres i det ene, og musiksystemet med et sæt højttalere placeres i det andet. Vælg Option Inden du kan indstille den korrekte Option med Beo5, skal du vælge den zone, hvor dit produkt står. Se s. 14. Denne side giver et overblik over de Option-muligheder, du kan vælge mellem med Beo4 fjernbetjeningen. Option 2 Option 0 Fjernsynet og musiksystemet opsættes i samme rum med alle højttalere tilsluttet fjernsynet. Indstil fjernsynet til Option 2 og musiksystemet til Option 0. Option 1 Option 1 Fjernsynet (med eller uden ekstra højttalere) og musiksystemet (med et tilsluttet sæt højttalere) sættes op i det samme rum. Indstil fjernsynet til Option 1 og musiksystemet til Option 1. Option 2 Option 2 Musiksystemet opsættes i et rum, og fjernsynet (med eller uden ekstra højttalere) opsættes i et andet. Indstil fjernsynet til Option 2 og musiksystemet til Option 2. Option Se oplysninger om Option 4, 5 og 6 på s BEMÆRK! Det er ikke alle Bang & Olufsen musiksystemer, der understøtter integration med fjernsynet. Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for yderligere oplysninger.

18 16 Tilslut og opsæt et BeoLink system Tilslut og opsæt et BeoLink system for at se billeder og høre lyd i linkrum. Du kan f.eks. slutte fjernsynet i stuen til et andet videosystem eller til et sæt højttalere i et andet rum. Foretag linktilslutninger Det er nødvendigt at slutte en RFlinkforstærker til hovedrumsfjernsynet og linkrumsfjernsynet for at fordele videosignaler til linkrum.* 1 TV LINK TV MASTER LINK Slut Master Link kablet til MASTER LINK stikket på fjernsynet. Slut et almindeligt antennekabel til LINK TV stikket i det primære tilslutningspanel for at fordele videosignaler til linkrum. Før derefter antennekablet til RF-linkforstærkeren og Master Link kablet til linkrummet. Følg den vejledning, som følger med udstyret til linkrummet. RF Link Amplifier Tænd for systemmodulatoren Hvis du har en musikopsætning, såsom BeoLink Active/Passive, og du vælger at sætte et ikke-linkbart fjernsyn op i samme rum, skal du sætte systemmodulatoren på TIL. Fabriksindstillingen er AUTO, og den skal anvendes, hvis du bruger et linkbart fjernsyn fra Bang & Olufsen. Vælg ØVRIGE MULIGHEDER i menuen TV- OPSÆTNING Vælg LINK i menuen TILSLUTNINGER Vælg MODULATOR Få vist TIL Accepter Skift linkfrekvens Hvis f.eks. en tv-kanal i dit område sendes på samme frekvens som fabriksindstillingen for BeoLink systemet (599 MHz), skal du indstille systemmodulatoren på en ledig frekvens.* 2 Vælg ØVRIGE MULIGHEDER i menuen TV- OPSÆTNING Vælg LINK i menuen TILSLUTNINGER Vælg FREKVENS Find ledig frekvens Accepter Gode råd 1 * Tilsluttet udstyr 2 * Linkfrekvens Hvis der allerede er sluttet et musiksystem til stikket MASTER LINK, og du ønsker at tilslutte flere produkter, skal du dele Master Link kablet i to og forbinde dem med kablet fra linkrummet ved hjælp af en særlig samledåse. Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for at få hjælp. Når du ændrer linkfrekvensen på hovedrumsfjernsynet, skal du sørge for, at linkfrekvensen i linkrummet er den samme. BEMÆRK! HDMI-, VGA-, Y-, Pb- og Pr-signaler kan ikke fordeles fra hovedrumsfjernsynet til linkrumssystemet.

19 Fjernsynet i et linkrum 17 Hvis du har et BeoLink system, kan du betjene alle tilsluttede systemer via fjernsynet i et linkrum. Tilslut et linkrumsfjernsyn Følg denne fremgangsmåde, når du tilslutter fjernsynet til brug i et linkrum. 1 Sæt linkrumsfjernsynets stik i stikkontakten. 2 Programmer linkrumsfjernsynet til den rigtige Option vha. fjernbetjeningen. 3 Tag linkrumsfjernsynets stik ud af kontakten. 4 Foretag de nødvendige tilslutninger. 5 Sæt linkrumsfjernsynets stik i stikkontakten igen. Indstil Option for et linkrumsfjernsyn For at hele systemet kan fungere korrekt, er det vigtigt at sørge for, at fjernsynet i linkrummet er indstillet til den korrekte Option, før du slutter det til systemet i hovedrummet. Stå foran linkrumsfjernsynet. og Hold nede og Hold nede LIST Option pgm Vælg OPTION? og accepter Vælg den zone, hvor fjernsynet står LIST LIST 6 Vælg V.OPT Vælg Option 6* 1 Timerprogrammering Programmer en timerindstilling på fjernsynet i hovedrummet. Se s * BEMÆRK! Hvis du har en Beo4, og du tilslutter fjernsynet til brug i et linkrum, hvor andre linksystemer allerede er tilsluttet (såsom højttalere), skal du indstille fjernsynet til Option 5 i stedet.

20 18 To fjernsyn i samme rum Hvis du har to fjernsyn i det samme rum og bruger samme fjernbetjening til begge fjernsyn, er det vigtigt, at fjernsynene er indstillet til hver sin Option, så de virker korrekt. Vælg den rigtige Option Hvis du anbringer et fjernsyn i et rum, hvor du i forvejen har et Bang & Olufsen fjernsyn, skal du ændre Option-indstillingen på det ene fjernsyn for at undgå at aktivere begge fjernsyn samtidig. Stå foran det ene fjernsyn. og Hold nede og LIST Option pgm Vælg den zone, hvor fjernsynet står* 1 LIST LIST 4 Hold nede Vælg OPTION? og accepter Vælg V.OPT Vælg Option 4 Beo5 betjen fjernsynene Hvis du har en Beo5, kan du som regel aktivere en kilde blot ved at trykke på den relevante kildeknap. Men hvis du har to fjernsyn i det samme rum, skal du først huske at vælge zonen for det fjernsyn, du ønsker at bruge. Zone A TV BeoVision 7 Zone A BeoVision 7 Zone B TV Vælg zone for det Vælg kilde fjernsyn, du ønsker at bruge Zone B TV Gode råd Tekst-tv med Option 4 For at bruge tekst-tv på et fjernsyn, der er indstillet til Option 4, skal du indstille Beo4 til VIDEO 3. Dette begrænser de Beo4 funktioner, der kan bruges sammen med fjernsyn, som er indstillet på en anden Option. Se flere oplysninger i vejledningen til Beo4. 1 * BEMÆRK! Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for oplysninger om valg af zone.

21 19 Beo4 betjen fjernsynet i Option 4 Som regel kan du aktivere en kilde blot ved at trykke på den relevante kildeknap, men hvis dit fjernsyn er indstillet til Option 4, skal du gøre følgende for at aktivere en kilde med Beo4. Hvis du ønsker separate fjernbetjeninger til de to fjernsyn, skal du kontakte din Bang & Olufsen forhandler. LIST LINK TV BeoVision 7 Option 4 LIST Vælg LINK TV Vælg kilde TV LINK på Beo4 For at få vist LINK i displayet på Beo4 skal du først føje den til listen over funktioner i Beo4. Se yderligere oplysninger i vejledningen til Beo4.

22 20

23 Indhold Avanceret brug Surround sound og hjemmebiograf 23 Lydtype 24 Wake-up Timer 25 Tænd/sluk via timer 26 Rediger og tilføj tv-kanaler 27 Juster billed- og lydindstillinger 28 Pinkodesystemet 29 Tuneropsætning 30 Betjen andet udstyr med Beo5 eller Beo4 Surround sound og hjemmebiograf Lydtype Wake-up Timer Tænd/sluk via timer Rediger og tilføj TV-kanaler Avanceret brug

24 22 Surround sound og hjemmebiograf Hvis du tilføjer Bang & Olufsen højttalere og en projektor, kan du forvandle dit fjernsyn til en hjemmebiograf med surround sound. Du kan også vælge et billedformat for at tilpasse fjernsynsoplevelsen. Vælg højttalere til filmlyd Fjernsynet vælger automatisk den optimale lyd, når du vælger en kilde, men du kan selv ændre denne indstilling ved at vælge en af de tilgængelig højttalerkombinationer. Åbn Scene i displayet på Beo5* 1 Vælg Højttaler i displayet Vælg højttalerkombination* 2 Tilstand 1 Tilstand 2 Tilstand 3 Tilstand 4 Tilstand 5 Vælg billedformat Fjernsynet tilpasser automatisk billedet, så det fylder så meget som muligt af skærmen, når du vælger en kilde, men du kan også selv vælge et format. Åbn Scene i displayet på Beo5* 1 Vælg Billede i displayet 1-3 Vælg format* 2 Juster billedet op eller ned med pileknapperne, hvis det er muligt Standard* 3 Panoramabillede eller 4:3 Zoom Billedet justeres lodret Wide Billede i ægte 16:9-bredformat Skift til hjemmebiograf Flyt billedet fra fjernsynsskærmen op på en tilsluttet projektorskærm. Åbn Scene i displayet på Beo5* 1 Vælg Biograf i displayet Vælg Biograf for at skifte mellem hjemmebiograf og fjernsynstilstand Gode råd 1 * Scene 2 * Optimer 3 * Variant Skift tilstand Åbn FORMAT på Beo4 for billedformater og hjemmebiograf og SPEAKER for højttalerkombinationer. Højttalerkombinationen eller billedformatet optimeres, hvis du trykker på Optimer på Beo5. GO på Beo4. Hver gang du trykker på Variant på Beo5, vælger du et andet format end Standard. eller på Beo4. LIST, indtil FORMAT vises, og tryk derefter på 0 for at skifte mellem hjemmebiograf og fjernsynstilstand på Beo4. BEMÆRK! Hvis du kun har sluttet to fronthøjttalere til fjernsynet, kan du vælge Tilstand 1-3. Du kan også slutte op til to BeoLab subwoofere til dit fjernsyn.

25 Lydtype 23 Skift mellem tilgængelige lydtyper og sprog, mens du ser fjernsyn. Skift lydtype eller sprog Skift mellem tilgængelige lydtyper og sprog. Åbn lydtype Tryk gentagne gange for at vælge Lyd Lyd Lydtype eller sprog Gem din foretrukne lydtype, når du indstiller tv-kanaler. Se s. 26.

26 24 Wake-up Timer Du kan få fjernsynet til at tænde automatisk med en Wake-up Timer. En Wake-up Timer aktiveres kun en gang, varer en time og slettes, når den er blevet udført. Indtast en Wake-up Timer Vælg kilde, kanalnummer og starttidspunkt. Åbn menuen TV-OPSÆTNING Vælg menuen TÆND/SLUK VIA TIMER Vælg menuen WAKE-UP TIMER Angiv og accepter indstillinger Kontroller eller slet en Wake-up Timer Kontroller eller slet indstillingerne for en Wake-up Timer. Åbn menuen TV-OPSÆTNING Vælg menuen TÆND/SLUK VIA TIMER Vælg menuen WAKE-UP TIMER Rediger og accepter indstillinger WAKE UP TIMER PLAY TIMER SOURCE TV TIMER ON / OFF OFF CHANNEL GROUP PLAY TIMER INDEX CHANNEL 21 BBC PLAY TIMER PROGRAMMING START TIME 07:00 WAKE UP TIMER 07:00 ON / OFF ON store store Gode råd Wake-up Timer En Wake-up Timer gælder kun for det fjernsyn, den er blevet programmeret på. Sørg for, at uret er indstillet til det rigtige klokkeslæt, så den pågældende Wake-up Timer udføres korrekt. BEMÆRK! Når en Wake-up Timer er blevet programmeret, kan fjernsynet ikke indstilles til en almindelig tidsindstillet afspilning eller tidsindstillet standby, før en Wake-up Timer er blevet udført eller deaktiveret.

27 Tænd/sluk via timer 25 Du kan indstille dit fjernsyn til at tænde og slukke automatisk ved at programmere tidsindstillet afspilning eller tidsindstillet standby i hovedrummet. Tidsindstillet afspilning og standby Indstil dit fjernsyn til at tænde og slukke automatisk på samme dag og tidspunkt hver uge.* 1 Åbn menuen TV-OPSÆTNING, og vælg menuen TÆND/SLUK VIA TIMER Vælg menuen MANUEL PROGRAMMERING Vælg kilde Angiv og accepter indstillinger Kildenavnene svarer til det, kilderne er registreret som i menuen TILSLUTNINGER. TV DTV DTV2 (V.AUX) V.AUX2 V.MEM DVD DVD2 CD N.MUSIC N.RADIO A.MEM RADIO DTV RADIO STANDBY Aktiver Tænd/sluk via timer Indstil timeren på TIL, hvis fjernsynet skal timerindstilles. Åbn menuen TV-OPSÆTNING Vælg menuen TÆND/SLUK VIA TIMER Vælg menuen TIMER TIL/FRA Vælg TIL, og accepter Få vist, rediger eller slet en timer Få vist, rediger eller slet en timer fra listen over indstillinger, du har angivet. Åbn menuen TV-OPSÆTNING Vælg OVERSIGT i menuen TÆND/SLUK VIA TIMER Vælg timer Rediger indstillinger, eller slet timer 1 * Tænd/sluk via timer Sikkerhed Angiv op til seks timerindstillinger. Sørg for, at uret er indstillet til det rigtige klokkeslæt, så timerne udføres korrekt. Se s. 48. Fjernsynet kan ikke indstilles til tidsindstillet afspilning eller tidsindstillet standby, før en Wake-up Timer er blevet udført eller deaktiveret. Af sikkerhedsmæssige årsager vil standen hverken dreje eller vippe, hvis fjernsynet tændes via en timerindstilling. BEMÆRK! Linkrumssystemer kan også programmeres til tidsindstillet afspilning eller tidsindstillet standby. Du skal dog programmere timere på dit hovedrumssystem og aktivere dem på dit linkrumssystem.

28 26 Rediger og tilføj tv-kanaler Du kan ændre den rækkefølge, som kanalerne vises i, og give dem et navn, du selv vælger. Du kan også slette en kanal og tilføje nye kanaler. Forudindstil op til 99 tv-kanaler på hvert sit kanalnummer. Flyt en kanal Du kan flytte tv-kanaler til de ønskede kanalnumre. Åbn menuen TV- OPSÆTNING Vælg REDIGER PROGRAMMER i menuen PROGRAM- INDSTILLING Vælg kanal Følg instruktionerne på skærmen Navngiv en kanal Navngiv tv-kanalerne, så de er nemme at finde. Åbn menuen TV- OPSÆTNING Vælg REDIGER PROGRAMMER i menuen PROGRAM- INDSTILLING Vælg kanal Angiv og accepter indstillinger Slet en kanal Slet kanaler, du ikke ønsker at beholde. Åbn menuen TV- OPSÆTNING Vælg REDIGER PROGRAMMER i menuen PROGRAM- INDSTILLING Vælg kanal Flyt Tryk to gange for at slette Juster indstillede kanaler Finjuster kanalmodtagelsen, angiv tilstedeværelsen af kodede kanaler, og vælg lydtyper etc. Åbn menuen TV- OPSÆTNING Vælg MANUEL SØGNING i menuen PROGRAM- INDSTILLING Vælg punkt Følg instruktionerne på skærmen Genindstil via automatisk indstilling Genindstil alle tv-kanaler automatisk. Bemærk, at alle dine kanalindstillinger forsvinder. Åbn menuen TV- OPSÆTNING Vælg menuen PROGRAM- INDSTILLING Vælg menuen AUTOMATISK SØGNING Start automatisk søgning Tilføj nye kanaler Tilføj kanaler, som f.eks. er blevet flyttet af udbyderen. Indstil kanaler via menuen TILFØJ KANALER, hvis du ikke ønsker at ændre de allerede indstillede kanaler, og du vil beholde kanalnavne, rækkefølge og indstillinger, der er gemt for disse kanaler. Åbn menuen TV- OPSÆTNING Vælg menuen PROGRAM- INDSTILLING Vælg menuen TILFØJ KANALER Start tilføjelse af kanaler Gode råd MANUEL SØGNING TV-SYSTEM Under MERE i menuen MANUEL SØGNING kan du få adgang til menupunkterne FINJUSTERING, (DEKODER), (TV-SYSTEM) og LYD. Hvis punktet TV-SYSTEM vises, skal du sørge for, at det korrekte sendesystem vises, inden du begynder søgningen: B/G (PAL/SECAM BG), I (PAL I), L (SECAM L), M (NTSC M) og D/K (PAL/SECAM D/K). Få yderligere oplysninger hos din forhandler. BEMÆRK! Hvis kanaler udsendes med to lydspor, og du ønsker begge sprog, kan du gemme kanalen to gange én gang for hvert sprog.

29 Juster billed- og lydindstillinger 27 Billed- og lydindstillinger er fabriksindstillet på værdier, der passer til de fleste situationer. Hvis du ønsker det, kan du dog justere indstillingerne, så de passer til dig. Juster billede Juster lys, farve og kontrast. Se oplysninger om billedformat på s. 22. Justering af indstillingen for TINT gælder kun den aktuelle kanal. Åbn menuen TV- OPSÆTNING Vælg menuen ØVRIGE MULIGHEDER Vælg menuen BILLEDJUSTERING Angiv og accepter indstillinger Fjern billedet Fjern billedet midlertidigt fra skærmen. Åbn Scene i displayet på Beo5 Vælg Billede Vælg Billede fra for at fjerne/gendanne billedet Juster lyd Forudindstil lydstyrke, bas, diskant eller loudness, op til to tilsluttede BeoLab subwoofere og to højttalerkombinationer som standard. Indholdet af menuen LYD varierer, alt efter hvilket udstyr der er tilsluttet fjernsynet. Se også s. 22 om højttalerkombinationer. Åbn menuen TV- OPSÆTNING Vælg LYD i menuen ØVRIGE MULIGHEDER Vælg menuen JUSTERING Angiv og accepter indstillinger SOUND ADJUSTMENT VOLUME... BASS... TREBLE... SUBWOOFER... LOUDNESS ON DEFAULT VIDEO SPEAKER3 DEFAULT AUDIO SPEAKER2 PICTURE BRIGHTNESS... CONTRAST... COLOUR... TINT... SIZE... HOR. SIZE... VERT. SIZE... HOR. POSITION... VERT. POSITION... Kun NTSC-signal Kun 1080p/i-signal Kun VGA-signal store select Midlertidige indstillinger STAND. VIDEO STAND. AUDIO Hold knappen BACK inde i stedet for centerknappen, når du accepterer indstillinger, hvis du kun vil gemme billed- og lydindstillinger, indtil du slukker fjernsynet. Den valgte højttalerkombination i undermenuen STAND. VIDEO aktiveres automatisk, når du tænder for en videokilde via fjernsynet. Den valgte højttalerkombination i undermenuen STAND. AUDIO aktiveres automatisk, når du tænder for en lydkilde via fjernsynet.

30 28 Pinkodesystemet Pinkodesystemet forhindrer folk, som ikke kender pinkoden, i at bruge fjernsynet. Når pinkodesystemet er aktiveret, og strømmen til fjernsynet har været frakoblet i minutter, træder systemet i kraft. Indtast pinkoden Hvis du ikke kan tænde for fjernsynet, efter strømmen har været frakoblet, skal du vente 30 sekunder og prøve igen. Indtast pinkode Accepter Skift pinkoden Skift den valgte pinkode.* 1 Åbn menuen TV-OPSÆTNING Tryk to gange STOP Indtast pinkode, accepter, og vælg NY PINKODE Indtast en ny kode, accepter, indtast koden igen, og accepter igen Slet pinkoden Slet den valgte pinkode. Åbn menuen TV-OPSÆTNING Tryk to gange STOP Indtast pinkode, og accepter Vælg SLET PINKODE, og accepter Aktiver pinkodesystemet Indtast en firecifret pinkode for at aktivere systemet. Åbn menuen TV-OPSÆTNING Tryk to gange STOP Indtast en firecifret kode, og accepter Indtast koden igen, og accepter Hvis du glemmer pinkoden Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for at modtage en femcifret masterkode. Hold knappen nede for at få vist de fem felter, når fjernsynet beder om en pinkode* 2 Indtast den femcifrede masterkode Accepter sletning af pinkoden, og aktiver derefter pinkodesystemet igen Gode råd 1 * Skift pinkode Forkert pinkode Hvis du ændrer pinkoden mere end fem gange inden for tre timer, bliver menuen PINKODE utilgængelig i tre timer, medmindre fjernsynets stik tages ud af stikkontakten. Hvis du indtaster koden forkert fem gange i træk, slukker fjernsynet i tre timer. I dette tidsrum er betjening ikke mulig. Lad fjernsynet stå på standby, og vent tre timer. BEMÆRK! Første gang fjernsynet tændes, bliver du bedt om en pinkode. Indtast den pinkode, du har modtaget fra din Bang & Olufsen forhandler. BACK for at annullere indtastning af pinkoden og rydde indlæsefelterne. STOP på Beo4. 2 * Hold nede på Beo4 for at få vist de fem felter.

31 Tuneropsætning 29 Deaktiver TV- eller DVB-tuneren, hvis din TV- eller DVB-kilde er en ekstern enhed som f.eks. en set-top box. Deaktiver den interne tuner Hvis du deaktiverer tv-tuneren, kan du aktivere en tilsluttet ekstern enhed med knappen TV. Hvis du deaktiverer DVB-tuneren, kan du aktivere en tilsluttet ekstern enhed med knappen DTV. Åbn menuen TV-OPSÆTNING Vælg TUNEROPSÆTNING i menuen ØVRIGE MULIGHEDER Aktiver/deaktiver TV-TUNER Aktiver/deaktiver DVB, og accepter Deaktiver TV- eller DVB-tuner Menuen PROGRAM- INDSTILLING Hvis du deaktiverer både tv-tuneren og DVB-tuneren, kan du aktivere en ekstern enhed, der fungerer som en tuner, enten med knappen TV eller med knappen DTV. Menuen PROGRAMINDSTILLING er kun tilgængelig, hvis tv-tuneren er aktiveret. Se s. 29. BEMÆRK! Hvis du har sluttet en Bang & Olufsen harddiskoptager til dit fjernsyn, frarådes det at deaktivere tv-tuneren.

32 30 Betjen andet udstyr med Beo5 eller Beo4 Den indbyggede Peripheral Unit Controller fungerer som en tolk mellem tilsluttet videoudstyr (f.eks. en set-top box, en optager eller en dvd-afspiller) og Bang & Olufsen fjernbetjeningen. Betjening med Beo5 Udstyrets hovedfunktioner kan betjenes med en fjernbetjening fra Bang & Olufsen. Det er muligvis ikke alle funktioner, der understøttes. Vælg kilde Vælg funktion Vis menuoverlay* 1 Med Beo4 kan du hurtigt få adgang til en valgt funktion via menuoverlayen. Vælg tilsluttet udstyr Menu Åbn menuoverlayen Vælg funktion Direkte betjening med Beo4 Aktiver en funktion uden menuoverlayen. Det tilsluttede udstyr skal være tændt. Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for at få en liste over funktionerne. en farvet knap for at aktivere en funktion eller 0-9 Vælg en menu eller Hold knappen nede for at se en programoversigt Gode råd 1 * Menuoverlay Du kan kun åbne menuoverlayen på skærmen med Beo4. Med Beo5 har du adgang til de relevante funktioner via displayet på Beo5. Du kan ikke åbne overlayen i linkrum. I stedet skal du trykke på en farvet knap eller GO efterfulgt af et tal. BEMÆRK! Tuneropsætningen og indstillingerne i menuen TILSLUTNINGER bestemmer, hvilken kildeknap du skal trykke på for at aktivere en ekstern enhed. Se s. 29 og 37.

33 31 Brug Bang & Olufsen fjernbetjeningen til at få adgang til funktioner i produkter, der ikke er fra Bang & Olufsen. Brug produktets menuer Betjen menuen i et tilsluttet produkt via fjernbetjeningen. På Beo4 skal du måske trykke på EXIT i stedet for STOP for at gå tilbage til den forrige menu. Åbn produktets menu Naviger i menuer eller Vælg funktion Gå trinvist gennem sider/ kanallister Angiv oplysninger PROGRAM GUIDE RADIO/TV MODE MENU INFORMATION PROGRAM GROUPS 1 SUBTITLE LANGUAGE 2 AUDIO LANGUAGE 3 SETUP 4 PROGRAM LIST 5 Tænd eller sluk Med nogle tilsluttede produkter skal du trykke på GO og derefter på 0 på Beo4 for at tænde og slukke for produktet. BEMÆRK! Se også den vejledning, der følger med det tilsluttede produkt. Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for at få mere at vide om, hvilke produkter Beo4 fjernbetjeningen understøtter.

34 32

35 Indhold Installation Opsæt fjernsynet 36 Udvid opsætningen 38 Opsæt ekstraudstyr 40 Tilslutningspaneler 42 Stik til midlertidige tilslutninger 44 Førstegangsopsætning af fjernsynet 46 Højttaleropstilling 48 Yderligere indstillinger 50 Skærmmenuer 50 Rengøring Opsæt fjernsynet Udvid opsætningen Opsæt ekstraudstyr Tilslutningspaneler Stik til midlertidige tilslutninger Installation Opsætning

36 34 Opsæt fjernsynet Følg retningslinjerne for placering og tilslutning, der er beskrevet på denne og de følgende sider. Placer fjernsynet Når du placerer fjernsynet, skal du huske, at den indbyggede motor vil dreje og vippe fjernsynet til en foruddefineret position, når du tænder for det. På grund af fjernsynets vægt bør det kun flyttes eller løftes af uddannede serviceteknikere, der bruger det rigtige udstyr. Ventilation Sørg for, at der er plads nok under skærmen til at sikre tilstrækkelig ventilation. Ventilationshullerne må ikke tildækkes! Hvis fjernsynet bliver overophedet, vises en advarselsmeddelelse på skærmen. Sæt fjernsynet på standby (det må ikke slukkes!), så det kan køle af. Du kan ikke bruge fjernsynet, mens det køler af. Motordrejestand eller vægbeslag Indstil det maksimale antal grader, som fjernsynet skal kunne dreje. Se s. 45. Hvis du har en motordrejestand eller et vægbeslag, skal der være plads nok rundt om fjernsynet til, at det kan drejes eller vippes frit. Vigtigt! Vip/drej Når du monterer fjernsynet på en gulvstand eller et vægbeslag, kan du vippe og dreje fjernsynet på en del af standene. Det er dog kun nogle af standene, der kan vippes og drejes med fjernbetjeningen. Andre stande kan kun vippes manuelt.

37 35 Placeringsmuligheder Fjernsynet kan placeres på flere måder. Nogle af dem er vist til højre. Oversigt Placering af tilslutningspaneler og andre vigtige ting Dæksel over stik til midlertidige tilslutninger, f.eks. kamera og hovedtelefoner. Tryk ind for at åbne, tryk igen for at lukke. 2 Dæksel over kortlæser (DVB-HD). Tryk ind for at åbne, tryk igen for at lukke. 3 Monteringsbeslag til stand eller vægbeslag. 4 Dæksel over tilslutningspanelet Her finder du også tilslutning af strøm. Træk ud forneden for at fjerne dækslet.

38 36 Udvid opsætningen Dit fjernsyn understøtter mange typer ekstraudstyr. Du kan f.eks. tilslutte en projektor eller et home automation-system, så du kan styre belysningen og gardinerne. Slut kun videooptagere til AV 1- eller AV 2-stikket. Frakobl fjernsynet Når du udvider din opsætning, skal fjernsynet være frakoblet strømmen. Sluk for fjernsynet Tag fjernsynets stik ud af stikkontakten. Tilslut ekstraudstyr Produkter fra andre producenter end Bang & Olufsen kan betjenes med Beo5 ved at slutte en IR-sender fra Bang & Olufsen til hvert produkt. Se også s. 38. Vælg det relevante PUC-stik Tilslut produktet Tænd for fjernsynet Sæt altid kabelskjulere på, inden fjernsynet sluttes til strømmen igen. Sæt alle kabelskjulere på Sæt fjernsynets stik i stikkontakten Tænd for fjernsynet Oplysninger AUTOMATISK VALG TIMER-OPTAGER HDMI Automatisk valg af tilsluttede kilder, når fjernsynet er tændt og registrerer et signal. Aktiver timeroptagelse for en tilsluttet optager. Kun tilgængelig i menuerne AV1 og AV2 og kan kun aktiveres i én af disse menuer ad gangen. Udstyr tilsluttet via et HDMI IN-stik. Hvis du har indstillet HDMI EXPANDER i menuen TILSLUTNINGER til JA, erstattes valgmuligheden HDMI-C i AV-menuerne med C1, C2, C3 og C4.

39 37 Registrer ekstraudstyr Hvis det ikke registreres automatisk af fjernsynet, skal du registrere det udstyr, du har tilsluttet fjernsynet. Gentag fremgangsmåden for hver stikgruppe. Åbn menuen TV- OPSÆTNING Vælg TILSLUTNINGER i menuen ØVRIGE MULIGHEDER, og register stikkene Vælg navnet på det tilsluttede udstyr* 1 Vælg menuen STANDBY- INDSTILLINGER Følg instruktionerne på skærmen Indholdet af menuen TILSLUTNINGER AV1-AV6 DISPLAY 2 HDMI EXPANDER LINK Registrer tilsluttet udstyr Registrer en tilsluttet projektor Aktiver eller deaktiver en HDMI Expander, der er tilsluttet HDMI C-stikket Indstil en linkfrekvens, og aktiver systemmodulatoren Kilder i menuerne AV1-AV6 NONE TV DTV DTV2 (V.AUX) V MEM DVD DVD2 PC V.AUX2 CENTRE Intet tilsluttet Udstyr, såsom en set-top box* 2 Udstyr, såsom en set-top box* 2 Udstyr, såsom en set-top box Tilsluttet videooptager Blu-ray-afspiller (ekstraudstyr) Tilsluttet dvd-afspiller eller -optager Tilsluttet computer Udstyr, såsom en spillekonsol Til tilslutning af et kildecenter, som kan indeholde op til seks indbyggede kilder (kun i menuen AV1-AV2) Ovenstående er kun eksempler på registreringer. Du kan registrere ekstraudstyr til en hvilken som helst kilde. Det kan også være nødvendigt at registrere ekstraudstyr i Master Link systemet. 1 * Navn på udstyret VGA Y, Pb, Pr STANDBYINDSTILLINGER Du kan flytte mellem listerne ved at bruge eller. Udstyr tilsluttet via VGA-stikket (AV 5 eller AV 6). Udstyr tilsluttet via Y-, Pb- eller Pr-stikket (AV 2 eller AV 3). Indstil set-top boxen til at slukke, når du skifter kilde, eller når du slukker fjernsynet. Du kan også vælge, at set-top boxen altid skal være tændt, eller at den skal kunne tændes og slukkes manuelt med fjernbetjeningen. 2 * Kun tilgængelig, hvis DVB-tuneren og TV-tuneren er blevet deaktiveret. Se s. 29.

40 38 Opsæt ekstraudstyr Sæt fjernsynet op med videokilder og højttalere. Videosignaler Slut dine videosignaler, f.eks. et kabel eller en antenne, til de stik, der er vist på illustrationen. POWER LINK 1 SUB Højttalere DVB-T/C Brug Bang & Olufsen Power Link højttalere. Brug de kabler, der følger med højttalerne. Du kan få længere kabler hos din Bang & Olufsen forhandler. ANALOGUE POWER LINK 2 6 Ekstra videoudstyr Tilslut mange forskellige typer videoudstyr på samme tid. Her kan du også se eksempler på kildenavne, du kan vælge til udstyret, i menuen TILSLUTNINGER. HDR [VMEM] Digital TV [DTV] BeoMaster [PC] AV 1 AV 2 AV 5 MASTER LINK VGA IR-sendere: Produkter fra andre producenter end Bang & Olufsen kan betjenes med en Bang & Olufsen fjernbetjening ved at slutte en IR-sender fra Bang & Olufsen til hvert produkt. Forbind hver sender med det relevante PUC-stik i det primære tilslutningspanel. Camera [CAMERA] AV 6 Gode råd Udstyr med HDMI-udgang Udstyr med HDMI-udgang, som f.eks. en set-top box, kan tilsluttes alle ledige HDMI-stik på fjernsynet, uanset hvilken AV-stikgruppe du har sluttet udstyret til. Hvis kilden skal videreføres til et andet rum, skal du også slutte udstyret til et 21-benet stik eller til AV 3-stikket til videoindgang i tilslutningspanelet. Se yderligere oplysninger om registrering af tilsluttet udstyr inden brug på s. 40.

41 39 Udvid din opsætning, f.eks. til en hjemmebiograf, med en projektor og et home automation-system. Hjemmebiografopsætning Slut en projektor eller et home automation-system til fjernsynet, så du kan styre belysningen og gardinerne. IR-modtager Hvis den indbyggede IR-modtager til fjernbetjeningssignalerne er skjult bag en nedtrukket projektorskærm, er det nødvendigt at sætte en ekstern IR-modtager op. PROJECTOR OUT PUC 1+2 IR-IN CINEMA CONTROL Home Automation system Musiksystem Slut et Bang & Olufsen musiksystem med et Master Link stik til dit fjernsyn. Slut det til Master Link stikket i det primære tilslutningspanel. Se også s ML Netledning og stik Den medfølgende netledning er specielt beregnet til fjernsynet. Hvis du ændrer netledningens stik eller beskadiger netledningen, kan det påvirke fjernsynets lyd- eller billedkvalitet. Forbind stikket ~ i det primære tilslutningspanel på dit fjernsyn med en stikkontakt. IR-modtageren lyser rødt, og fjernsynet står på standby og er klar til brug.

42 40 Tilslutningspaneler Alt udstyr, som du slutter til det primære tilslutningspanel, skal registreres i menuen TILSLUTNINGER. Se s. 37. PCMCIA SMARTCARD DVB-T/C VGA IN LINK TV OUT CINEMA CONTROL PROJECTOR OUT A B C D DVI-D OUT HDMI IN CENTRE 1 1 (SUB) VIDEO IN L IN R IN AV 5 SPDIF PUC TTL RS232 PUC 1+2 IR-IN CONTROL 2 AV 1 STAND AV 2 MASTER LINK POWER LINK 3 CA-modulet har en hævet kant på den ene side og to hævede kanter på den anden side. Siden med de to hævede kanter skal vende mod højre. Når kortet indsættes, skal den gyldne chip vende opad. SPDIF PUC Y Y Pb Pb Pr AV 3 Pr SPDIF SPDIF PUC PUC 4 5 PCMCIA/SMARTCARD Til et kort eller en enhed, der giver adgang til digitale kanaler. Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for yderligere oplysninger om kompatible kort og modulkombinationer. Analogue 6 (Ethernet)* 1 Til internetforbindelse. DVB T/C Antenneindgangsstik fra ekstern antenne/kabeltv-net. VGA IN Stik til tilslutning af en HD-videokilde eller en computer. LINK TV OUT Antenneudgang til fordeling af videosignaler til andre rum. CINEMA CONTROL Til et home automation-system. PROJECTOR OUT (DVI-D OUT) Tilslut en projektor. HDMI IN (A-D) Til en HDMI-videokilde (High Definition Multimedia Interface) eller en computer. Kilderne kan registreres til en hvilken som helst AV-stikgruppe. Slut en HDMI Expander til HDMI C-stikket. ~ Strømstik Tilslutning til lysnettet. Gode råd HDMI-kilde Du kan se to HDMI-kilder på samme tid, hvis den ene af kilderne er tilsluttet enten HDMI A- eller HDMI B-stikket, og den anden kilde er tilsluttet enten HDMI C- eller HDMI D-stikket. 1 * BEMÆRK! Opret kun forbindelse til et lokalt netværk (LAN), der ikke er forbundet med andre netværk uden for din lejlighed/dit hus/din bygning.

43 41 Gråtonede stik på illustrationen af det primære tilslutningspanel kan være brugt til interne tilslutninger. Kablerne må ikke frakobles disse stik! AV 1 Stikgruppe til AV-tilslutning af en primær optager eller set-top box. Du kan også tilslutte andre former for ekstra videoudstyr. AV 2 Stikgruppe til AV-tilslutning af ekstra videoudstyr. AV 3 Stikgruppe til AV-tilslutning af ekstra videoudstyr. Fjernsynet holder en signalvej åben mellem en optager, der tilsluttet et stik i AV 1-gruppen, og en skrivbar kilde, der er tilsluttet et stik i AV 3-gruppen. Dermed kan du indstille den kilde, der er tilsluttet et stik i AV 3-gruppen, til at tændes automatisk, og indstille en optager tilsluttet AV 1-stikgruppen til tidsindstillet optagelse af kilden i AV 3-gruppen, forudsat at det tilsluttede udstyr understøtter disse funktioner. AV 4 Bruges af Blu-ray-afspilleren (ekstraudstyr). AV 5 Stikgruppe til AV-tilslutning af ekstra videoudstyr. PUC (AV 1-AV 3, AV 5) Til IR-kontrolsignaler til eksternt udstyr, der er tilsluttet et AV-stik. L-IN, R-IN (AV 5) Højre og venstre linjesignal. VIDEO IN (AV 5) Til et videosignal. Y, Pb, Pr (AV 2-AV 3) Til videosignaler fra en ekstern kilde, såsom en HDTV-kilde. Du kan bruge stikket sammen med et AV-stik eller et digitalt lydstik. SPDIF (AV 1-AV 3, AV 5) Stik til digital lydindgang, f.eks. fra en dvd-afspiller. TTL/RS232 Kun til brug i hotelopsætninger. PUC 1+2 Til en ekstern IR-sender i forbindelse med hjemmebiografopsætninger eller en HDMI Expander. IR IN Til en ekstra IR-modtager, når fjernsynet er sat op med en projektor. STAND Til tilslutning af en motordrejestand. MASTER LINK Til et kompatibelt Bang & Olufsen musik- eller videosystem. Stikket bruges også til fordeling af lyd og billede i hele huset via BeoLink. Analogue Antenneindgangsstik fra ekstern antenne/kabeltv-net. CENTRE 1 Til tilslutning af en centerhøjttaler som f.eks. BeoLab 7. Se yderligere oplysninger i den vejledning, der følger med højttaleren. POWER LINK 1-6 Til tilslutning af eksterne højttalere i en surround sound-opstilling. 1 (SUB) Til tilslutning af op til to Bang & Olufsen subwoofere. En kabeldeler til sådanne tilslutninger kan fås hos din Bang & Olufsen forhandler. BEMÆRK! Videooptagere kan kun tilsluttes stikgrupperne AV 1 og AV 2, da disse stikgrupper er de eneste, der kan bruges til videoudgang. Slut den primære optager til AV 1 og den sekundære optager til AV 2.

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning Forholdsregler Anbring ikke fjernsynet i direkte sollys eller direkte under kunstig belysning (f.eks. en spot), da det kan reducere fjernbetjeningsmodtagerens følsomhed. Hvis skærmen

Læs mere

BeoSystem 3. Vejledning

BeoSystem 3. Vejledning BeoSystem 3 Vejledning Forholdsregler Sørg for, at produktet opsættes, placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Anbring produktet på en solid og stabil overflade.

Læs mere

BeoVision 9. Vejledning

BeoVision 9. Vejledning BeoVision 9 Vejledning Forholdsregler Sørg for, at produktet opsættes, placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Anbring produktet på en solid og stabil overflade.

Læs mere

BeoVision 10. Vejledning

BeoVision 10. Vejledning BeoVision 10 Vejledning Forholdsregler Sørg for, at fjernsynet placeres, opsættes og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Anbring fjernsynet på en solid og stabil overflade.

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

Skærmmenuer INDSTILLING REDIGER KANALER TILFØJ KANALER AUTOMATISK INDSTILLING

Skærmmenuer INDSTILLING REDIGER KANALER TILFØJ KANALER AUTOMATISK INDSTILLING BeoVision 7 Tillæg Skærmmenuer Dette tillæg indeholder rettelser til vejledningen og håndbogen. Størstedelen af rettelserne er til skærmmenuerne, menuen TILSLUTNINGER og stikpanelerne. KANALGRUPPER INDSTILLING

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken beklædning eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

Højttalertilslutninger surround sound, 22 Sådan integrerer du dit fjernsyn i et surround sound-system.

Højttalertilslutninger surround sound, 22 Sådan integrerer du dit fjernsyn i et surround sound-system. BeoVision 7 Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Blu-ray-menuoversigt, 4 Oversigt over Blu-ray-menuen. Naviger i menuer, 5 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening.

Læs mere

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på www.bang-olufsen.dk/brugervejledninger.

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på www.bang-olufsen.dk/brugervejledninger. BeoVision 7 Kære kunde Denne hurtigvejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at din forhandler leverer, installerer og opsætter

Læs mere

BeoVision 1. Vejledning

BeoVision 1. Vejledning BeoVision 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over håndbogens indhold med sidehenvisninger: Opsætning af BeoVision 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning af en BeoCord

Læs mere

BeoVision 10-32. Vejledning

BeoVision 10-32. Vejledning BeoVision 10-32 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

BeoVision 8. Ny software Tillæg

BeoVision 8. Ny software Tillæg BeoVision 8 Ny software Tillæg Skærmmenuer Dit fjernsyn har fået ny software og muligvis også ny hardware. Dette medfører nye funktioner, som er beskrevet i dette tillæg. Tillægget beskriver kun de væsentligste

Læs mere

BeoVision 6. Vejledning

BeoVision 6. Vejledning BeoVision 6 Vejledning Vejledningen og håndbogen Vejledningen indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om den mere avancerede betjening

Læs mere

Adaptive Sound Technology. Tillæg

Adaptive Sound Technology. Tillæg Adaptive Sound Technology Tillæg Førstegangsopsætning af fjernsynet Dit system er udstyret med Adaptive Kort beskrivelse af førstegangsopsætning Sound Technology, der giver dig den optimale lydoplevelse

Læs mere

BeoVision 6. Håndbog

BeoVision 6. Håndbog BeoVision 6 Håndbog 3 Indholdsfortegnelser i håndbogen Indholdet af denne håndbog er inddelt i kapitler. Hvert kapitel indledes med en detaljeret indholdsfortegnelse med sidehenvisninger. Tekst skrevet

Læs mere

BeoVision Avant. Vejledning

BeoVision Avant. Vejledning BeoVision Avant Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

BeoVision 10. Vejledning

BeoVision 10. Vejledning BeoVision 10 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

BeoVision 10. Vejledning

BeoVision 10. Vejledning BeoVision 10 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

BeoVision 8-40. Vejledning

BeoVision 8-40. Vejledning BeoVision 8-40 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

BeoVision 4. Vejledning

BeoVision 4. Vejledning BeoVision 4 Vejledning BeoVision 4 omfatter de produkter, der er vist til højre. Der henvises til de enkelte dele ved deres navne i vejledningen og håndbogen. Der henvises til hele opsætningen som BeoVision

Læs mere

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på BeoVision 10 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af Bang & Olufsen produktet samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at din forhandler leverer, installerer og konfigurerer

Læs mere

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på www.bang-olufsen.com/guides

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på www.bang-olufsen.com/guides BeoVision 10 Kære kunde Denne hurtigvejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at din forhandler leverer, installerer og

Læs mere

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på www.bang-olufsen.dk/brugervejledninger.

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på www.bang-olufsen.dk/brugervejledninger. BeoSystem 3 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af Bang & Olufsen produktet samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at din forhandler leverer, installerer og konfigurerer

Læs mere

BeoVision 6. Vejledning

BeoVision 6. Vejledning BeoVision 6 Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website; www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler, der

Læs mere

BeoVision MX 4200. Vejledning

BeoVision MX 4200. Vejledning BeoVision MX 4200 Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website; www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler,

Læs mere

BeoVision Avant DVD. Vejledning

BeoVision Avant DVD. Vejledning BeoVision Avant DVD Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website: www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler,

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

BeoSystem 1. Vejledning

BeoSystem 1. Vejledning BeoSystem 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningen og håndbogen Forklaring på de symboler, der anvendes i vejledningen og håndbogen Knapper på Beo4 TV fjernbetjeningen

Læs mere

BeoLink Wireless 1. Vejledning

BeoLink Wireless 1. Vejledning BeoLink Wireless 1 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

BeoVision 4. Håndbog

BeoVision 4. Håndbog BeoVision 4 Håndbog BeoVision 4 omfatter de produkter, der er vist til højre. Der henvises til de enkelte dele ved hjælp af deres navne i vejledningen og håndbogen. Der henvises til hele opsætningen som

Læs mere

BeoVision MX 8000. Vejledning

BeoVision MX 8000. Vejledning BeoVision MX 8000 Vejledning BeoVision Avant Guide Hvis du mister eller beskadiger CD-ROM en, der hører til BeoVision MX 8000, kan du også finde oplysningerne på Bang & Olufsens website: www.bang-olufsen.com

Læs mere

BeoCenter 1. Vejledning

BeoCenter 1. Vejledning BeoCenter 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over indholdet af den separate håndbog med sidehenvisninger: Opsætning af BeoCenter 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning

Læs mere

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet BeoRemote One Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet Daglig brug Introduktion til BeoRemote One og vejledningen, 3 Brug BeoRemote One, 4 BeoRemote One i detaljer, 5 Få adgang til dit indhold

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

Adaptive Sound Technology, 25 Sådan sættes højttalerne op, og sådan optimeres lyden med Adaptive Sound Technology.

Adaptive Sound Technology, 25 Sådan sættes højttalerne op, og sådan optimeres lyden med Adaptive Sound Technology. BeoSystem 3 Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises, når fjernsynet

Læs mere

Indhold. Skærmmenuer, 42 Oversigt over skærmmenuer.

Indhold. Skærmmenuer, 42 Oversigt over skærmmenuer. HDR 2 Vejledning Indhold 3 Præsentation af harddiskoptageren og Beo4, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

BeoVision Avant. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision Avant. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision Avant Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

Adaptive Sound Technology, 27 Sådan sættes højttalerne op, og sådan optimeres lyden med Adaptive Sound Technology.

Adaptive Sound Technology, 27 Sådan sættes højttalerne op, og sådan optimeres lyden med Adaptive Sound Technology. BeoVision 7 Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Blu-ray-menuoversigt, 4 Oversigt over Blu-ray-menuen. Naviger i menuer, 5 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening.

Læs mere

BeoVision 5. Vejledning

BeoVision 5. Vejledning BeoVision 5 Vejledning BeoVision Avant Guide Brugervejledninger Denne Vejledning indeholder oplysninger om daglig brug, mere avancerede betjeningsmuligheder, den grundlæggende opsætning og vedligeholdelse

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning Vejledning og Håndbog Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening, tilslutning

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

Brugervejledning type 34003102

Brugervejledning type 34003102 Brugervejledning type 34003102 EXT Brugervejledning, Dansk OneRemote EXT set top box controller. Alene til brug i forbindelse med et Bang & Olufsen eller kompatibelt TV. Betjen disse apparater med en B&O

Læs mere

BeoCenter Håndbog

BeoCenter Håndbog BeoCenter 6 23 Håndbog Indholdsfortegnelser i håndbogen Indholdet af denne håndbog er inddelt i afsnit. Hvert afsnit indledes med en detaljeret indholdsfortegnelse med sidehenvisninger. Tekst skrevet med

Læs mere

Din personlige fjernbetjening

Din personlige fjernbetjening Beo5 Vejledning Din personlige fjernbetjening Med Beo5 fjernbetjeningen får du let adgang til Bang & Olufsen produkter i dit hjem. Når du køber en Beo5, programmerer Bang & Olufsen forhandleren den, så

Læs mere

BEOPLAY V1. BeoPlay V1 32 BeoPlay V1 40

BEOPLAY V1. BeoPlay V1 32 BeoPlay V1 40 BEOPLAY V1 BeoPlay V1 32 BeoPlay V1 40 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af B&O PLAY produktet samt tilsluttet udstyr. Fjernsynet har flere funktioner end dem, der

Læs mere

BeoLab 4. Vejledning

BeoLab 4. Vejledning BeoLab 4 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du slutte hele systemet til lysnettet. Indikatorlamperne lyser rødt som tegn på, at højttalerne

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Beo4 1. Brugervejledning

Beo4 1. Brugervejledning Beo4 1 Brugervejledning I N D H O L D 3 Om Beo4 og denne vejledning Denne vejledning beskriver betjeningsprincipperne for Beo4 fjernbetjeningen, og den forklarer, hvordan du indretter Beo4, så den passer

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

BeoVision 3. Håndbog

BeoVision 3. Håndbog BeoVision 3 Håndbog Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid,

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning OneRemote Boxer SmartBox TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012738u1dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

BeoVision 6. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoVision 6. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoVision 6 Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website; www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler, der

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension.

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning til stikpanel

BeoCenter 2. Vejledning til stikpanel BeoCenter 2 Vejledning til stikpanel CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele,

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 9000 Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u2 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OK Q EPG E Previous WR

Læs mere

BeoLab 4 PC. Vejledning

BeoLab 4 PC. Vejledning BeoLab 4 PC Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN FORSIGTIG! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

Betjeningsvejledning. Deres BeoVision MX 4002 er det første fjernsyn, der er konstrueret specielt til brug i BeoLink systemet.

Betjeningsvejledning. Deres BeoVision MX 4002 er det første fjernsyn, der er konstrueret specielt til brug i BeoLink systemet. B E O V I S I O N M X 4 0 0 2 1 Deres BeoVision MX 4002 er det første fjernsyn, der er konstrueret specielt til brug i BeoLink systemet. Gennem BeoVision MX 4002 kan De lytte til enhver musikkilde i hovedmusiksystemet

Læs mere

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6.

Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6. Beo6 Vejledning Indhold Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6. Brug Beo6, 5 Sådan bruges knapperne i displayet på Beo6 og de fysiske knapper. Betjen produkter, som

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

Indhold. Menuer, 44 Oversigt over skærmmenuer. Indeks, 51

Indhold. Menuer, 44 Oversigt over skærmmenuer. Indeks, 51 HDR 1 Vejledning Indhold 3 Præsentation af HDR 1, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig brug, 9 Få alt at vide

Læs mere

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Indhold. Tilpasning af Beo4, 23 Find ud af, hvordan du tilføjer og fjerner Beo4 funktioner. Menuer, 25 Oversigt over skærmmenuer.

Indhold. Tilpasning af Beo4, 23 Find ud af, hvordan du tilføjer og fjerner Beo4 funktioner. Menuer, 25 Oversigt over skærmmenuer. Indhold 2 Tilslutning af ekstraudstyr, 3 Find ud af, hvordan du tilslutter en set-top boks, dekoder, BeoCord V 8000 videobåndoptager eller DVD 1 til fjernsynet, og hvordan du registrerer ekstraudstyr.

Læs mere

Betjeningsprincipper for Beo4 4 Sådan bruges Beo4 fjernbetjeningen

Betjeningsprincipper for Beo4 4 Sådan bruges Beo4 fjernbetjeningen Beo4 Vejledning I N D H O L D 3 Om Beo4 og denne vejledning Denne vejledning beskriver betjeningsprincipperne for Beo4 fjernbetjeningen, og den forklarer, hvordan du indretter Beo4, så den passer til

Læs mere

BeoRemote One. BeoRemote One BT

BeoRemote One. BeoRemote One BT BT Kære kunde Denne vejledning indeholder yderligere oplysninger om og beskriver dens funktioner i detaljer. Du kan bl.a. finde oplysninger om indstillinger. Vejledningen opdateres regelmæssigt, så den

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

HDR 1. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

HDR 1. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO HDR 1 Vejledning Indhold 3 Præsentation af HDR 1, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig brug, 9 Få alt at vide

Læs mere

BeoLab Betjeningsvejledning

BeoLab Betjeningsvejledning BeoLab 3500 Betjeningsvejledning 2 F Ø R D U G Å R I G A N G BeoLab 3500 giver dit centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. Du kan nu spille lige den kilde, du ønsker, på dit centrale system

Læs mere

Menusystem 4 RANDOM TIL/FRA 5 REPEAT TIL/FRA 6 VÆLG FRA CD TIL/FRA 7 TIMER TIL/FRA 8 REDIGER A.MEM ARRANGER INDHOLD OMDØB MAPPE

Menusystem 4 RANDOM TIL/FRA 5 REPEAT TIL/FRA 6 VÆLG FRA CD TIL/FRA 7 TIMER TIL/FRA 8 REDIGER A.MEM ARRANGER INDHOLD OMDØB MAPPE BeoSound 4 Tillæg Menusystem Dette tillæg indeholder rettelser til din BeoSound 4 vejledning. På grund af ny software har dit musiksystem fået nye funktioner. Menusystemet er blevet ændret i forhold til

Læs mere

BeoVision MX Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision MX Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision MX 8000 Vejledning BeoVision Avant Guide Hvis du mister eller beskadiger CD-ROM en, der hører til BeoVision MX 8000, kan du også finde oplysningerne på Bang & Olufsens website: www.bang-olufsen.com

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O V I S I O N M X 1 Deres BeoVision MX fjernsyn er konstrueret til at give Dem ukompliceret nydelse og fornøjelse i mange år. Alle betjeninger udføres let med fjernbetjeningen Beo4. Alt fra de daglige

Læs mere

BeoLab 7-6. Vejledning

BeoLab 7-6. Vejledning BeoLab 7-6 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

BeoLab 3500. Vejledning

BeoLab 3500. Vejledning BeoLab 3500 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk OneRemote EXT-RCA-J1 Converter Type 34003116 Brugervejledning Beokompatible funktioner Maximum TS-4000 XO-4100 34003119u2dk Daglig betjening med Beo4, Beo5 or Beo6 Afspilning og optagelse OO oq oe ow or

Læs mere

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 OneRemote EXT Converter Type 34003105 Brugervejledning Beokompatible funktioner Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 34003105u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5 eller

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere