Udlændinge Styrelsen 6/2005. Notat om behandlingsmuligheder i Somalia. September 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udlændinge Styrelsen 6/2005. Notat om behandlingsmuligheder i Somalia. September 2005"

Transkript

1 Udlændinge Styrelsen 6/2005 DK Notat om behandlingsmuligheder i Somalia September 2005 København, december 2005 Udlændingestyrelsen Ryesgade København Ø Telefon: Hjemmeside:

2 Udlændinge Styrelsen Asyl- og Visumafdelingen Dato: 28. september 2005 Notat om behandlingsmuligheder i Somalia Indholdsfortegnelse: GENERELT OM ADGANG TIL MEDICIN OG BEHANDLINGSMULIGHEDER I SOMALIA BEHANDLINGSMULIGHEDER FOR PSYKOSER, HERUNDER SKIZOFRENI OG PARANOIA, I FORM AF MEDICINSK BEHANDLING MED FØLGENDE MEDIKAMENTER (MEDIKAMENTERNES AKTIVE STOFFER ER ANGIVET I PARENTES): TERAPEUTISK BEHANDLING I FORM AF PSYKIATER, PSYKOLOGBEHANDLING ELLER INDLÆGGELSE PÅ PSYKIATRISK HOSPITAL BEHANDLINGSMULIGHEDER (HERUNDER I KISMAYO) FOR LUNGESYGDOMME, HERUNDER LUNGETUBERKULOSE MED FØLGENDE MEDICIN: BEHANDLINGSMULIGHEDER MED INSULIN (HERUNDER DIAGNOSEN DIABETES MELLITUS TYPE 1) BEHANDLINGSMULIGHEDER FOR ANÆMI (BLODMANGEL) MED VITAMIN B12, JERN OG FOLSYRE (FOLINSYRE) PLEJE- OG HJÆLPEMULIGHEDER I MOGADISHU FOR ÆLDRE MENNESKER MED NEDSAT SYN OG SOM BRUGER KØRESTOL... 9 KONSULTEREDE KILDER ORGANISATIONER OG PERSONER SKRIFTLIGE BILAG A: NOTAT OM BEHANDLINGSMULIGHEDER I SOMALIA Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Kontoret for Visum, Udsendelser og Humanitære sager, har anmodet Udlændingestyrelsen om at opdatere oplysningerne i Udlændingestyrelsens notat af 23. januar 2004 vedrørende behandlingsmuligheder i Somalia. 1 Dette notat er vedlagt nærværende notat som bilag. Desuden har ministeriet anmodet om, at der tillige indhentes oplysninger om psykiatriske behandlingsmuligheder i Somalia. På denne baggrund blev der under Udlændingestyrelsens fact-finding mission til Nairobi, Kenya, i august-september 2005 indhentet oplysninger om en række medicinske forhold og behandlingsmuligheder i Somalia 2 hos organisationerne Medicins Sans Frontiéres (MSF), Somalia Aid Coordination Body - Health Sector Committee (SACB - Health Sector Committee) 3, International Committee of the 1 Udlændingestyrelsen, Asylafdelingen: Notat om behandlingsmuligheder i Somalia, 23. januar Det bemærkes at oplysningerne i nærværende notat alene vedrører forholdene i det centrale og sydlige Somalia, det vil sige det område af Somalia, der ligger syd for byen Galcayo i Mudug regionen. 3 SACB blev dannet i 1993 og koordinerer den internationale bistand i Somalia. SACB består af langt over 100 partnere, inklusive en række donorer (bilaterale og multilaterale), FNorganisationer og NGO er. Andre internationale organisationer såsom den Afrikanske Union

3 Side 2 af 13 Red Cross (ICRC) og United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Generelt om adgang til medicin og behandlingsmuligheder i Somalia. Samtlige konsulterede kilder kunne oplyse, at adgang til medicin og behandlingsmuligheder i Somalia ikke er blevet forbedret siden udarbejdelsen af Udlændingestyrelsens notat i januar SACB - Health Sector Committee henviste i øvrigt til workshop-rapporten, SACB, Strategic Framework in Support of the Health Sector in Somalia, (Volume I), Developed at the SACB Health Strategy Development Workshop, Nakuru, Kenya, 24 th 28 th May 1999 (Edition October 2000). SACB gjorde opmærksom på, at der ikke er sket nævneværdige ændringer af mulighederne for medicinsk behandling i det centrale og sydlige Somalia siden udgivelsen af rapporten. Der er dog udsigt til en kommende opdatering af rapporten. SACB s rapport oplyser, at Somalia har været fuldstændig afhængig af ekstern bistand i sundhedssektoren siden borgerkrigen i begyndelsen af 1990erne. 99 % af den offentlige sundhedssektor finansieres ved denne bistand. Det oplyses samme sted, at sundhedsindikatorerne for Somalia er blandt de dårligste i verden. 4 Endvidere oplyses det i SACB s rapport, at det totale kollaps af enhver form for regeringsstruktur og sundhedsservice i Somalia har medført en voldsom ødelæggelse af infrastrukturen, tab af menneskelige ressourcer og en opløsning af ledelsesstrukturer og sikre forsyningssystemer. Siden 1992 har det været et udbredt fænomen i Somalia, at internationale organisationer og NGO er er mål for udnyttelse, afpresning og trusler om vold. 5 Det oplyses videre, at stridigheder om ansættelser og afskedigelser af lokalt sundhedspersonale har været årsagen til de fleste af de ofte meget alvorlige sikkerhedsproblemer, som internationale organisationer og NGO er står over for i Somalia. Mange af disse har været tvunget til midlertidigt at flytte eller helt trække sig ud af visse lokaliteter. I de fleste områder i det centrale og sydlige Somalia har fraværet af en regering og fortsatte sikkerhedsproblemer begrænset de internationale organisationers arbejde og kapacitet. Muligheden for, at humanitær bistand udløser alvorlige konflikter er fortsat meget høj i de områder af Somalia, hvor klanpolitik og klanbaserede militser er den eneste styreform eller myndighed. 6 MSF oplyste, at der generelt set fortsat er meget dårlige muligheder for at modtage medicinsk behandling i Somalia. MSF vurderede, at Somalia, ud fra et medi- (AU), IGAD, Verdensbanken, Organisation of the Islamic Conference og den Arabiske Liga er ad hoc medlemmer af SACB, hovedsagelig som observatører. Dertil kommer et netværk af somaliske organisationer, som regelmæssigt deltager i SACB s møder. ICRC og Red Crescent Society har et tæt samarbejde med SACB. 4 SACB, Strategic Framework in Support of the Health Sector in Somalia, (Volume I), Developed at the SACB Health Strategy Development Workshop, Nakuru, Kenya, 24 th 28 th May 1999 (Edition October 2000), s Ibid, s Ibid, s. 16,

4 Side 3 af 13 cinsk og behandlingsmæssigt synspunkt såvel som ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt er blandt de tre dårligst stillede lande i verden som MSF arbejder i. Tilgængeligheden af selv den mest basale medicin og de mest basale behandlingsformer er næsten ikke-eksisterende. Mange steder i Somalia findes der imidlertid private apoteker, udsalgssteder og markeder, hvor der kan købes forskellige typer medicin. Det er dog umuligt at udtale sig om, hvorvidt en given medicin vil være tilgængelig hos disse private forhandlere samt ikke mindst, om den er brugbar. Dette skyldes, at medicin ofte kan være forældet, forkert opbevaret, fortyndet/opblandet eller direkte forfalsket. På denne baggrund var det MSF s vurdering, at det generelt set er umuligt og tillige uansvarligt at udtale sig om, hvorvidt en bestemt medicin eller behandlingsform vil være tilgængelig i Somalia. Dertil kommer, at de medicinske klinikker og hospitaler, der faktisk findes, er udsat for midlertidig eller længerevarende lukning. Det skyldes den dårlige og labile sikkerhedssituation samt forekomsten af lokale klankonflikter og banditvirksomhed. Endelig understregede MSF, at ingen person eller institution kan garantere sikkerheden for nogen udefra kommende person, idet hjemvendte somaliere som regel vurderes at være i besiddelse af penge eller andre værdier. Disse er derfor i risiko for at blive udsat for overfald og plyndring eller det, der er værre. UNHCR henledte opmærksomheden på, at adgangen til medicin i det centrale og sydlige Somalia ofte kan være stærkt begrænset alene på grund af sikkerhedssituationen. Stort set enhver persons bevægelsesfrihed i dette område er stærkt begrænset på grund af eksistensen af et ekstremt militariseret klansystem, fraværet af lov og orden samt det forhold, at de traditionelle konfliktløsningsmekanismer er brudt sammen til fordel for ren våbenmagt. MSF er til stede i det centrale og sydlige Somalia på følgende lokaliteter: Dinsor, Huddur, Galcayo, Marere (nær Kismayo), Jowhar og Adan Yabal (begge Middle Shabelle regionen). Desuden var MSF tidligere til stede i Mogadishu, men den forværrede sikkerhedssituation har medført, at organisationen ikke længere har aktiviteter i byen. MSF understregede, at organisationens tilstedeværelse på de nævnte lokaliteter ikke er stabil. De flydende og ofte uforudsigelige sikkerhedsforhold medfører ofte, at MSF pludselig må stoppe sine aktiviteter og trække sig ud af en given lokalitet i Somalia. SACB - Health Sector Committee bekræftede, at selv de mest basale medicinske behandlingsmuligheder og medikamenter ikke er tilgængelige i Somalia. Megen af den medicin, der er tilgængelig er ikke brugbar af samme grunde som anført af MSF (se ovenfor). De få behandlingsmuligheder, der eventuelt er tilgængelige, blev karakteriseret som forfærdende dårlige. Imidlertid er der en stor privat sektor i Somalia, men denne er totalt ukontrolleret og ikke udsat for nogen form for regulering fra nogen administration. SACB s rapport oplyser, at mere end 80 % af den samlede sundhedsservice i Somalia drives af den private sektor. 7 7 SACB, Strategic Framework in Support of the Health Sector in Somalia, (Volume I), Developed at the SACB Health Strategy Development Workshop, Nakuru, Kenya, 24 th 28 th May 1999 (Edition October 2000), s. 19.

5 Side 4 af 13 SACB - Health Sector Committee forklarede, at enhver person kan hævde at være for eksempel kirurg, læge, sygeplejer, laborant eller apoteker uden at have nogen form for uddannelse, og enhver kan frit sælge ukontrolleret medicin. SACB oplyste, at der kan konstateres en vis øgning i tilgængeligheden af medicinske behandlingsmuligheder i Mogadishu, men at denne stigning alene vedrører den private sektor. Det blev tilføjet, at der ingen kapacitet findes til at regulere denne sektor. SACB - Health Sector Committee vurderede, at den eneste garanti for, at en medicin i Somalia er forsvarlig at bruge, er, at den er udleveret af en international organisation eller NGO. Det blev tilføjet, at der kun findes et mindre antal hospitaler og klinikker i Somalia, hovedsagelig i Mogadishu. De yder alle kun de mest basale behandlinger. Nogle af disse drives af internationale NGO er og organisationer såsom ICRC, MSF, Action Contre la Faim (ACF) og SOS-Kindergarten International, der i øvrigt står for driften af det eneste børnehospital i Somalia. Stort set alle disse klinikkers og hospitalers drift finansieres af EU's humanitære kontor European Community Humanitarian Office (ECHO). Alle andre hospitaler og klinikker er private. ICRC bekræftede, at der stort set ikke findes hospitaler i Somalia med undtagelse af Mogadishu. Imidlertid driver ICRC i alt 19 klinikker forskellige steder i det centrale og sydlige Somalia. ICRC beskrev tilstedeværelsen af disse klinikker som helt utilstrækkelig i forhold til det reelle behov for behandlingsmuligheder i Somalia. ICRC s største bekymring vedrørende behandlingsmuligheder i Somalia er ikke i primærsektoren. Det er derimod fraværet af hospitaler og de eksisterende hospitalers meget dårlige tilstand og ringe udbud af behandlingsmuligheder. Det er for eksempel alene de mest grundlæggende kirurgiske indgreb, der finder sted på hospitalerne. De mest almindeligt forekommende behov for behandling på hospitalerne er således operationer efter bilulykker og skudsår. Det blev tilføjet, at manglen på uddannet personale på Somalias hospitaler har betydet, at hospitaler og klinikker er blevet lukket. Endelig karakteriserede ICRC de humanitære forhold i Somalia som forfærdende. I den forbindelse gjorde ICRC opmærksom på, at der årligt anvendes omkring US $ på humanitære indsatser i hele Somalia. Til sammenligning bliver der årligt overført mellem og US $ fra den somaliske diaspora til slægtninge og andre i Somalia. Ifølge SACB s rapport er fejlernæring et kronisk problem blandt de dårligst stillede i såvel byerne som på landet. Dertil kommer, at der alt for hyppigt opstår lommer, hvor fejlernæring er udbredt på grund af forekomsten af tørke, oversvømmelse eller væbnede klankonflikter. Undersøgelser af forskellige regioner i det sydlige og centrale Somalia har vist, at mellem 15 % og 30 % af alle børn er underernærede. Dårlig og mangelfuld ernæring samt infektionssygdomme er hovedårsagen til fejlernæring og for mange børn, der lever i konfliktområderne i det sydlige

6 Side 5 af 13 og centrale Somalia, er den utilstrækkelige og usikre adgang til føde en direkte årsag til underernæring Behandlingsmuligheder for psykoser, herunder skizofreni og paranoia, i form af medicinsk behandling med følgende medikamenter (medikamenternes aktive stoffer er angivet i parentes): Remeron (Mirtazapin) Cipralex (Escitalopram) Zyprexa (Olanzapin) Truxal (Chlorprothixen) Cisordinol (Zuclopenthixol) Oxapax (Oxazepam) Risperdal (Risperidon) Leponex (Closapin) Seroquel (Quetiapin) Zeldox (Ziprasidon) Zoloft (Sertralin) Efexor (Venlafaxin) SACB - Health Sector Committee kunne oplyse, at såfremt ovennævnte medicin måtte være tilgængelig i Somalia, vil det alene være på det 100 % ukontrollerede, private marked. Det vil sige, at kvaliteten er yderst tvivlsom, og medicinen vil ofte ikke være brugbar og i værste fald direkte skadelig. SACB - Health Sector Committee karakteriserede derfor den nævnte medicin som ikke-eksisterende i Somalia. MSF og ICRC bekræftede oplysningerne fra SACB - Health Sector Committe og frarådede på det bestemteste at henvise en psykiatrisk patient til behandling i Somalia. 2. Terapeutisk behandling i form af psykiater, psykologbehandling eller indlæggelse på psykiatrisk hospital. SACB - Health Sector Committee oplyste, at der ikke findes private psykologer eller psykiatere i Somalia. Kilden ville dog ikke helt udelukke, at der eventuelt findes en eller to private psykiatere tilbage i Somalia. Kilden havde dog ingen oplysninger om, hvor i landet disse eventuelt måtte befinde sig. 8 SACB, Strategic Framework in Support of the Health Sector in Somalia, (Volume I), Developed at the SACB Health Strategy Development Workshop, Nakuru, Kenya, 24 th 28 th May 1999 (Edition October 2000), s. 49.

7 Side 6 af 13 MSF bekræftede, at det ikke er muligt at modtage nogen form for psykiatrisk behandling i Somalia samt, at der ikke findes psykiatriske hospitaler eller læger, der kan tilbyde en behandling. Der blev i samme forbindelse gjort opmærksom på, at psykisk syge mennesker ofte bliver lænket eller bundet fast. Der findes ingen forståelse for psykisk syge menneskers behov for behandling i Somalia, og der er endog eksempler på, at disse er blevet dræbt. ICRC bekræftede samtlige oplysninger fra SACB - Health Sector Commitee og MSF. SACB - Health Sector Committee forklarede videre, at der findes et såkaldt Mental Health Intervention Project i byerne Berbera (Somaliland) og Bossaso (Puntland). Begge disse lokaliteter er i det nordlige Somalia. SACB - Health Sector Committee beskrev projektet, der støttes af den italienske NGO, Gruppo per le Relazioni Transculturali (GRT), som meget begrænset, og det tilbyder ingen psykiatrisk behandling. Projektets fokus er såkaldt anti-psykiatrisk, det vil sige, at der arbejdes på at integrere psykiatriske patienter i lokalsamfundet. Det vil sige, at der arbejdes på at få lokalbefolkningen og patientens familie til at acceptere, at der findes psykisk syge mennesker, som har behov for behandling og tolerance. Der er mange personer i Somalia, der er traumatiserede, psykisk syge og aggressive, på baggrund af oplevelser under borgerkrigen og konflikterne i landet. SACB - Health Sector Committee påpegede ligesom MSF, at det er et almindeligt forekommende fænomen i Somalia, at psykisk syge af deres familie bliver lænket til eksempelvis et træ eller på anden måde forhindres i at leve et menneskeligt liv. Generelt accepterer man ikke i Somalia, at der findes personer, der er psykisk syge og dermed har behov for professional behandling. SACB - Health Sector Committee forklarede på denne baggrund, at der ikke findes nogen form for vedvarende psykiatrisk behandlingsmulighed i Somalia, og den, der findes, er aldeles utilstrækkelig. GRT forsøger dog at udvide sine aktiviteter i form af mobile klinikker, men organisationen har kun midler til at fortsætte sine aktiviteter til begyndelsen af Ifølge den ovenfor omtalte SACB rapport er der, til trods for de mange ofre for krigstilstande, usikkerhed og andre vedvarende problemer såsom kvindelig omskæring og khat-misbrug 9 ikke mulighed for behandling af psykisk syge i Somalia, med undtagelse af de omtalte projekter i Berbera og Bossaso. Fraværet af behandlingsmuligheder er mere en afspejling af manglen på kapacitet til at behandle problemet end et udtryk for, at problemet ikke prioriteres højt nok Behandlingsmuligheder (herunder i Kismayo) for lungesygdomme, herunder lungetuberkulose med følgende medicin: Isoniazid (Isoniazid) 9 Khat er et narkotisk nydelsesmiddel, som i mange regioner i Somalia anvendes dagligt af mere end 90% af den voksne mandlige del af befolkningen. Khat-misbrug kan medføre alvorlige psykiske skader. 10 SACB, Strategic Framework in Support of the Health Sector in Somalia, (Volume I), Developed at the SACB Health Strategy Development Workshop, Nakuru, Kenya, 24 th 28 th May 1999 (Edition October 2000), s. 54.

8 Side 7 af 13 Rimactan (Rifampicin) Myambutol (Ethambutol) Nyplus B6-Vitamin (Pyridoxin) SACB - Health Sector Committee oplyste, at NGO en Global Fund finansierer tuberkulose-programmer i Somalia. Disse programmer findes spredt over næsten hele Somalia, og tuberkulose-programmerne i de større byer er med til at sikre en vis mulighed for at gennemføre behandlinger. I mange landområder kan der imidlertid være meget stor afstand til nærmeste behandlingsklinik. Det betyder, at personer fra landområder kan have meget vanskeligt ved at gennemføre behandlingen på en forsvarlig måde. Der er således mange eksempler på, at personer har måttet rejse i bil i over 12 timer for at komme under behandling. Da tuberkulose kræver seks måneders kontinuerlig behandling, må en sådan patient altså tage ophold langt fra sin hjemegn. Dette kan i realiteten være vanskeligt for en del personer, blandt andet på grund af klantilhørsforhold og af sikkerhedshensyn. SACB - Health Sector Committee forklarede, at den omtalte medicin i princippet er tilgængelig i de større byer i Somalia, hvor man normalt kan få medicin af god kvalitet. Tilgængeligheden begrænses dog af og til af det forhold, at klanmilitser og banditter plyndrer NGO er, medicinlagre og behandlingssteder. Dermed har den lokale sikkerhedssituation en afgørende indflydelse på behandlingsmuligheden og tilgængeligheden af medicinen. Medicinen er som regel gratis. Det blev tilføjet af SACB - Health Sector Committee, at der findes et tuberkuloseprogram i Kismayo. Programmet drives af NGO en Muslim Aid, der har sit hovedkontor i Storbritannien. Programmet er relativt velfungerende for tiden, men der har dog ofte været problemer med tilgængeligheden i Kismayo, idet sikkerhedssituationen har været meget svingende i området. Det blev understreget, at en tuberkulose-behandling kræver, at patienten følger programmet kontinuerligt over en periode på seks måneder. MSF oplyste, at det vil være meget vanskeligt for en tuberkulose-patient at modtage behandling i Somalia, især i Mogadishu, hvor sikkerhedssituationen samlet set er blevet forværret gennem den seneste tid. Det blev tilføjet, at MSF ikke længere er til stede i Mogadishu på grund af den meget dårlige sikkerhedssituation i byen. Ligesom SACB - Health Sector Committee pegede også MSF på det forhold, at det kan være vanskeligt for en tuberkulose-patient i Somalia at modtage behandling kontinuerligt igennem de seks måneder, behandlingen kræver. Behandlingsmulighederne vil blandt andet afhænge af patientens klantilhørsforhold, det vil sige vedkommendes klans position og styrke i et givet område. ICRC havde ingen oplysninger om muligheden for behandling af tuberkulose i Somalia. SACB s rapport oplyser, at tuberkulose uden tvivl er det største sundhedsproblem i Somalia. Risikoen for at blive smittet med tuberkulose og udbredelsen af denne i Somalia er blandt verdens højeste. Et hovedproblem i bekæmpelsen af sygdommen er, at tuberkulose-programmerne kun dækker omkring 30 % af behovet. Ofte er forsøgene på at udvide tuberkulose-programmerne blevet forhindret af lokale

9 Side 8 af 13 klankonflikter og den dårlige sikkerhedssituation. Rapporten tilføjer, at ukontrolleret salg af tuberkulose-medicin og fraværet af muligheden for en korrekt behandling i en del områder kan medføre, at der i Somalia kan opstå en såkaldt epidemiologisk bombe. Det vil sige en alvorlig øgning i forekomsten af multiresistent tuberkulose Behandlingsmuligheder med insulin (herunder diagnosen Diabetes Mellitus Type 1). UNHCR oplyste, at diabetes er en almindeligt forekommende sygdom i Somalia. Imidlertid er det offentlige sundhedssystem ikke-eksisterende, hvilket betyder, at det alene er på det sorte eller private importmarked, at en patient vil kunne skaffe sig den nødvendige insulin. Det er dog på den anden side klart, at såvel prisen på insulin samt dårlige sikkerhedsforhold gør, at adgangen til denne medicin ikke på nogen måde kan garanteres. Dertil kommer, at såfremt en patient må forlade sin klans hjemegn for at skaffe sig insulin, vil lokale klanforhold og en streng militskontrol ofte gøre det til en særdeles risikabel affære at forsøge dette. UNHCR understregede på denne baggrund, at fri adgang til insulin (og megen anden medicin) reelt er ikke-eksisterende, idet det som nævnt, kan vise sig at være en både kostbar og risikabel affære at forsøge at skaffe den. Dette betyder, at der let kan opstå en livstruende situation for en patient, da forsyningen under disse forhold er uregelmæssig. UNHCR forklarede videre, at selvom insulin i princippet er tilgængelig i et givet lokalområde, vil der ofte være så ustabile og dårlige sikkerhedsforhold, at en kontinuerlig og sikker forsyning ikke kan garanteres. UNHCR understregede, at priserne på insulin (og anden medicin) på det private eller sorte marked kan vise sig at være en reel hindring for, at en patient vil kunne få medicinen. Prisen på medicin er ofte høj på grund af den høje transportrisiko for importøren og vanskelighederne ved at opbevare denne forsvarligt, således at den også er brugbar for en patient. Endelig gjorde UNHCR opmærksom på, at på baggrund af den meget alvorlige sikkerhedssituation og de meget ustabile forhold i det centrale og sydlige Somalia, er en persons klantilhørsforhold af stor betydning for vedkommendes sikkerhed og dermed også for muligheden for at kunne skaffe sig medicin. SACB - Health Sector Committee forklarede, at behandlingsmulighederne med insulin er meget dårlige i Somalia. Det skyldes, at insulin skal opbevares nedkølet for at bevare sin virkning. Elektricitetsforsyningen i Somalia er meget vilkårlig og visse steder nærmest fraværende. Det betyder, at tilgængeligheden af virksomt insulin er skrøbelig og svingende. På denne baggrund advarede SACB kraftigt imod at sende diabetes-patienter tilbage til Somalia, da det kan blive ensbetydende med deres død. 11 SACB, Strategic Framework in Support of the Health Sector in Somalia, (Volume I), Developed at the SACB Health Strategy Development Workshop, Nakuru, Kenya, 24 th 28 th May 1999 (Edition October 2000), s. 47.

10 Side 9 af 13 Også MSF og ICRC fandt, at behandlingsmuligheden med insulin er meget vanskelig i Somalia, for ikke at sige umulig. Dette skyldes de samme forhold som allerede påpeget af SACB - Health Sector Committee. MSF og ICRC advarede ligeledes på det kraftigste mod at sende en diabetes-patient til Somalia. SACB s rapport oplyser, at kroniske sygdomme såsom diabetes, epilepsi, hjerte-, lever- og nyresygdomme, men også andre kroniske sygdomme, ikke behandles under noget program i Somalia. Kroniske sygdomme behandles alene, når de har udviklet sig til en livstruende tilstand hos patienten. Dette vil i så fald ske på et af de få hospitaler, der findes. Patienter, der lider af kroniske sygdomme kan alene forsøge at sikre sig en form for behandling hos private leverandører af den relevante medicin. Rapporten gør dog opmærksom på, at dette kan være meget vanskeligt, blandt andet på grund af forekomsten af uvirksom, falsk, forældet eller fejlagtigt opbevaret medicin. Desuden peger rapporten på, at udgiften til medicin til behandling af kroniske sygdomme kan begrænse adgangen for en del patienter Behandlingsmuligheder for anæmi (blodmangel) med vitamin B12, jern og folsyre (folinsyre). SACB - Health Sector Committee forklarede, at anæmi er en almindeligt forekommende sygdom i Somalia, og at den nødvendige medicin til behandlingen af sygdommen i princippet er tilgængelig de fleste steder. Kilden understregede dog, at anæmi er en mangelsygdom, og det er derfor vigtigt, at man er klar over, hvad der konkret forårsager sygdommen. SACBs rapport oplyser, at jernmangel er et udbredt fænomen i Somalia. Dette bidrager i høj grad til forekomsten af anæmi, især blandt kvinder og muligvis også blandt børn. 13 MSF oplyste, at det kan være muligt at blive behandlet for anæmi i Somalia, men behandlingen vil være meget usikker på grund af risikoen for dårlig eller helt ubrugbar medicin. ICRC vurderede, at adgangen til behandling for anæmi i Somalia generelt ikke er et større problem. 6. Pleje- og hjælpemuligheder i Mogadishu for ældre mennesker med nedsat syn og som bruger kørestol. SACB - Health Sector Committee oplyste, at det på grund af en meget ringe infrastruktur (blandt andet ødelagte eller ikke-eksisterende fortove og veje) i Mogadishu næppe er muligt at transportere sig selv omkring i en kørestol. Der findes hel- 12 SACB, Strategic Framework in Support of the Health Sector in Somalia, (Volume I), Developed at the SACB Health Strategy Development Workshop, Nakuru, Kenya, 24 th 28 th May 1999 (Edition October 2000), s SACB, Strategic Framework in Support of the Health Sector in Somalia, (Volume I), Developed at the SACB Health Strategy Development Workshop, Nakuru, Kenya, 24 th 28 th May 1999 (Edition October 2000), s. 49.

11 Side 10 af 13 ler ingen institutioner i Mogadishu, der kan tilbyde pleje eller på anden måde hjælpe ældre i kørestol. Det blev tilføjet, at en persons klantilhørsforhold kan have afgørende betydning for vedkommendes bevægelsesfrihed og sikkerhedssituation i det hele taget. SACB - Health Sector Committee understregede, at sikkerhedssituationen i Mogadishu er betydeligt forværret siden Udlændingestyrelsens seneste mission til byen. Denne mission fandt sted i foråret Der findes i dag omkring ubetalte militssoldater i Mogadishu. Mange af disse opretholder tilværelsen med banditvirksomhed og såkaldte freelance-operationer. SACB - Health Sector Committee tilføjede, at der i øvrigt er stor risiko for, at en kørestol medbragt fra Danmark ville blive stjålet. Også MSF vurderede, at det på ingen måde vil være muligt at hjælpe eller bistå en person i kørestol i Mogadishu. Der findes ingen pleje- eller hjælpemuligheder for en person i kørestol. Det blev påpeget, at sikkerhedssituationen i Mogadishu er meget dårlig og under alvorlig forværring samt, at MSF ikke længere er til stede i byen på grund af sikkerhedssituationen. Ligesom SACB - Health Sector Committee pegede også MSF på, at en persons klantilhørsforhold er afgørende for vedkommendes sikkerhed i Mogadishu. ICRC frarådede på det bestemteste at overlade en ældre person i kørestol til sin egen skæbne i Mogadishu.

12 Side 11 af 13 Konsulterede kilder 1. Organisationer og personer Avat, Rosa, Medical Co-ordinator, Medecins Sans Frontières Switzerland (MSF-Switzerland), Nairobi. Bettocchi, Guillermo, Senior Advisor/Officer in Charge, United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR Representation in Somalia, Nairobi. Haro, Carlos, General Co-ordinator, Medecins Sans Frontières Spain (MSF- Spain), Nairobi. Hundt, Pascal, Head of Somalia Delegation, International Committee of the Red Cross (ICRC), Nairobi. Lankow, Wolker, Head of Mission, Medecins Sans Frontières Switzerland (MSF-Switzerland), Nairobi. Romero, Marti, Protection Officer, United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR Representation in Somalia, Nairobi. Somalia Aid Coordination Body - Health Sector Committee (SACB - Health Sector Committee), Nairobi. 2. Skriftlige SACB, Strategic Framework in Support of the Health Sector in Somalia, (Volume I), Developed at the SACB Health Strategy Development Workshop, Nakuru, Kenya, 24 th 28 th May 1999 (Edition October 2000). Jens Weise Olesen Dokumentations- og Projektkontoret

13 Side 12 af 13 BILAG A: Notat om behandlingsmuligheder i Somalia januar 2004 Indenrigsministeriet har anmodet Udlændingestyrelsen om behandlingsmuligheder i Somalia vedrørende følgende fire forhold: 1. Insulinkrævende sukkersyge uden komplikationer (Diabetes Mellitus Type 1). Behandlingen er igangsat som 4 gangs insulinterapi dagligt. 2. Lungetuberkulose som skal behandles i seks måneder med følgende medicin, der samtidig angiver det virksomme stof i medicinen : Isoniazid, 300 mg dgl. (behandling af tuberkulose) Rifampicin 450 mg dgl. (mod bakterie infektioner) Ethambutol 800 mg dgl. (mod bakterie infektioner) Pyrazinamid 1500 mg dgl (behandling af tuberkulose) Pyridoxin 20 mg x 1. (til forebyggelse og behandling af mangel på B6 vitamin) 3. Blodmangel (anæmi) med behov for følgende medicin: Vitamin B12 Jern Folsyre (Folinsyre) 4. Pleje- og hjælpemuligheder for 68-årig kvinde, der bruger kørestol og har stærkt nedsat syn. Til brug for belysning af ovennævnte spørgsmål har Udlændingestyrelsen under sin fact-finding mission til Nairobi i januar 2004 indhentet oplysninger hos organisationen Medicins Sans Frontiéres-Swiss (MSF). MSF s Medical Coordinator Jurg Drayer kunne oplyse følgende: Ad 1: Forsyningen af insulin i Somalia kan aldrig garanteres, men normalt bør medicinen kunne erhverves i Mogadishu. Drayer gjorde dog opmærksom på, at insulin skal opbevares nedkølet for at være virksomt. Insulin der indkøbes på markedet i Somalia, herunder i Mogadishu vil som regel ikke være nedkølet og medicinen kan derfor være af en dårlig eller ubrugelig kvalitet. Drayer forklarede, at insulinen ofte vil ligge fremme i varmen i flere dage og dermed

14 Side 13 af 13 ikke være brugbar. En insulinbehandling fire gange dagligt vil koste omkring 1 US$ per dag. Ad 2: Der findes Tuberkulose (TB)-programmer flere steder i det centrale og sydlige Somalia, herunder også i Mogadishu. Drayer understregede, at der ikke er TB-programmer i samtlige regioner i det sydlige og centrale Somalia, men at det vil være muligt for en patient at rejse til en lokalitet, hvor der er et TB-program. Drayer gjorde opmærksom på, at en TB-patient nødvendigvis skal opholde sig i seks måneder på den lokalitet hvor behandlingen gennemføres. Dette kan være vanskeligt for nogle patienter, idet de således kan være tvunget til opholde sig uden for deres klanområde, hvilket kan udgøre et alvorligt sikkerhedsproblem for vedkommende. TB-programmerne drives af forskellige NGO er, herunder MSF. I princippet er behandlinger gratis, men der kan være lokale forhold der gør, at en patient alligevel kommer til at skulle betale et mindre beløb for behandlingen. Ad 3: Den nævnte bør kunne købes i på apoteker i Mogadishu samt i andre større byer, hvor der findes et apotek. Drayer kunne ikke oplyse den nøjagtige pris på medicinen, men vurderede at den er billig. Det blev understreget at ordineringen af Vitamin B12 i den konkrete sag kan tyde på, at patienten har en kronisk sygdom og derfor kan have behov for en kontinuerlig eller endog livsvarig behandling. Drayer kunne ikke udtale sig om sagen yderligere, idet han må have oplysninger om hvorfor patienten ordineres Vitamin B12. Ad 4: Drayer oplyste, at der ikke findes institutioner eller lignende i Mogadishu eller andre steder i Somalia, der tilbyder assistance til voksne handicappede, herunder gangbesværede eller personer med nedsat syn. Det blev endvidere oplyst, at det næppe er muligt at anvende kørestol i Mogadishu eller andre steder i Somalia, idet fortove og stier som regel er i en sådan tilstand, at det rent praktisk vil være meget vanskeligt at benytte en kørestol. MSF havde dog hørt rygter om et enkelt tilfælde, hvor en person havde benyttet kørestol. Dette var angiveligt i Hoddur i Bakool-regionen. Denne person måtte dog have konstant assistance af flere personer for at kunne benytte kørestolen. Jens Weise Olesen Dokumentationskontoret

Udlændinge Styrelsen 2/2006. Sygdomsbehandling i Sri Lanka. Rapport fra fact-finding mission til Colombo, Sri Lanka 26. november 5.

Udlændinge Styrelsen 2/2006. Sygdomsbehandling i Sri Lanka. Rapport fra fact-finding mission til Colombo, Sri Lanka 26. november 5. Udlændinge Styrelsen 2/2006 DK Sygdomsbehandling i Sri Lanka Rapport fra fact-finding mission til Colombo, Sri Lanka 26. november 5. december 2005 København, februar 2006 Udlændingestyrelsen Ryesgade 53

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 80 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 80 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 80 Offentligt NOTAT Dato: 25. januar 2006 Kontor: Visum, Udsendelser og Humanitære Sager J.nr.: 2002/4112-1 Sagsbeh.: CWU Fil-navn:

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 190 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 190 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 190 Offentligt NOTAT Dato: 18. august 2011 Kontor: Visum, Udsendelser og Humanitære Sager J.nr.: 09/05239 Sagsbeh.: CVK Fil-navn:

Læs mere

"Mulige sociale og kulturelle aspekter i et fremtidsscenarie med udbredt medicinresistens - globalt og i Danmark"

Mulige sociale og kulturelle aspekter i et fremtidsscenarie med udbredt medicinresistens - globalt og i Danmark "Mulige sociale og kulturelle aspekter i et fremtidsscenarie med udbredt medicinresistens - globalt og i Danmark" Jens Seeberg Antropolog Institut for Kultur og Samfund Aarhus Universitet Min baggrund

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (2. samling) UUI alm. del - Bilag 36 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (2. samling) UUI alm. del - Bilag 36 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (2. samling) UUI alm. del - Bilag 36 Offentligt NOTAT Dato: 24. januar 2008 Kontor: Visum, Udsendelser og Humanitære Sager J.nr.: 2002/4112-1 Sagsbeh.: CVK

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del Bilag 145 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del Bilag 145 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 145 Offentligt NOTAT Dato: 11. maj 2011 Kontor: Visum, Udsendelser og Humanitære Sager J.nr.: 09/05239 Sagsbeh.: CVK Fil-navn:

Læs mere

Udlændinge Styrelsen 8/2005. Udsendelsesforhold for afviste asylansøgere til det centrale og sydlige Somalia

Udlændinge Styrelsen 8/2005. Udsendelsesforhold for afviste asylansøgere til det centrale og sydlige Somalia Udlændinge Styrelsen 8/2005 DK Udsendelsesforhold for afviste asylansøgere til det centrale og sydlige Somalia Rapport fra fact-finding mission til Nairobi, Kenya 29. august 11. september 2005 København,

Læs mere

God behandling i sundhedssektoren. Erklæring om patienters rettigheder

God behandling i sundhedssektoren. Erklæring om patienters rettigheder God behandling i sundhedssektoren Erklæring om patienters rettigheder PatientLægeForum 2003 PatientLægeForum: Den Almindelige Danske Lægeforening De Samvirkende Invalideorganisationer Diabetesforeningen

Læs mere

Oversigt over Danmarks støtte til Somalia

Oversigt over Danmarks støtte til Somalia Udenrigsudvalget 2012-13 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 216 Offentligt Oversigt over Danmarks støtte til Somalia Regeringen har øget sin indsats i Somalia med en samlet ramme påomkring 650 mio.

Læs mere

Om meddelelse af humanitær opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens 9 b, stk. 1, i 4. kvartal 2011.

Om meddelelse af humanitær opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens 9 b, stk. 1, i 4. kvartal 2011. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del Bilag 80 Offentligt NOTAT Dato: 20. februar 2012 Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 09/05239 Filnavn: NOTAT Sagsbeh.: CKO Om meddelelse

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps Internationale Arbejde. - Fra nødhjælp til langsigtet rehabilitering og udvikling

Dansk Flygtningehjælps Internationale Arbejde. - Fra nødhjælp til langsigtet rehabilitering og udvikling Dansk Flygtningehjælps Internationale Arbejde - Fra nødhjælp til langsigtet rehabilitering og udvikling Internationalt mandat (vedtaget 2004) Beskyttelse og fremme af varige løsninger på flygtninge- og

Læs mere

Afgørelser vedrørende overførsel til Bulgarien eller Italien efter Dublinforordningen

Afgørelser vedrørende overførsel til Bulgarien eller Italien efter Dublinforordningen Afgørelser vedrørende overførsel til Bulgarien eller Italien efter Dublinforordningen Flygtningenævnet har den 24. og 27. juni 2014 truffet afgørelse i 11 prøvesager vedrørende overførsel af asylansøgere

Læs mere

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Attesten udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser, skal det danske udtryk tilføjes. Lægen skal

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Case En 64-årig kvinde indlægges akut

Læs mere

INFORMATIONSMØDE FOR SOMALIERE OM INDDRAGELSE AF ASYL LÆS MERE:

INFORMATIONSMØDE FOR SOMALIERE OM INDDRAGELSE AF ASYL LÆS MERE: INFORMATIONSMØDE FOR SOMALIERE OM INDDRAGELSE AF ASYL af Michala Bendixen, Refugees Welcome, Trampolinhuset 10.10.2016 LÆS MERE: AKTUELT 20.09.16: Ny praksis: Somaliere mister opholdstilladelse efter 4

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Pårørende. Livet tæt på psykisk sygdom

Pårørende. Livet tæt på psykisk sygdom Pårørende Livet tæt på psykisk sygdom Livet som pårørende Det er afgørende, hvordan du som pårørende støtter op om den syge og tager del i det svære forløb, det er, at komme ud af svær krise eller psykisk

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

JOINING HANDS FOR NEPAL

JOINING HANDS FOR NEPAL 2014 Kharikhola Health Camp af Sabina Rolsted Kære medlem. Dit bidrag var medvirkende til afholdelsen af en succesfuld 2014 Kharikhola Health Camp! Lejren blev afholdt fra den 14. april til den 20. april

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 260 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

Patienter med flere sygdomme: En udfordring for almen praksis S U S A N N E R E V E N T L O W

Patienter med flere sygdomme: En udfordring for almen praksis S U S A N N E R E V E N T L O W Patienter med flere sygdomme: En udfordring for almen praksis S U S A N N E R E V E N T L O W Patienter med flere sygdomme: En udfordring for almen praksis Fokuspunkter: Hvad er multimorbiditet? Forekomst

Læs mere

Nævnet stadfæstede i [foråret] 2004 Udlændingestyrelsens afgørelse vedrørende en mandlig statsborger fra Irak. Indrejst i 2002.

Nævnet stadfæstede i [foråret] 2004 Udlændingestyrelsens afgørelse vedrørende en mandlig statsborger fra Irak. Indrejst i 2002. Statsborger fra Irak Nævnet stadfæstede i [foråret] 2004 Udlændingestyrelsens afgørelse vedrørende en mandlig statsborger fra Irak. Indrejst i 2002. Ansøgeren er etnisk araber, sunni muslim og stammer

Læs mere

Kontrol af svært psykisk syge i almen praksis

Kontrol af svært psykisk syge i almen praksis Kontrol af svært psykisk syge i almen praksis Kan man tale livsstil og ændre livsstil med en kronisk psykiatrisk patient det tværsektorielle samarbejde? fysisk sygdom, metabolisk syndrom hos psykisk syge

Læs mere

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune.

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. marts 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion af bostederne Huset Lindevej og Huset Dronningensvej den 12. december 2005. I rapporten anmodede jeg om nærmere

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Ulighed i medicin. Tre konkrete forslag til større social lighed i medicinanvendelsen

Ulighed i medicin. Tre konkrete forslag til større social lighed i medicinanvendelsen Ulighed i medicin Tre konkrete forslag til større social lighed i medicinanvendelsen Apotekerne møder hver dag de udsatte borgere, som på grund af deres større medicinforbrug hører til dem, der bruger

Læs mere

Nedenstående undersøgelse, der er mere aktuel end nogensinde, blev lavet for nogle år siden af den engelske forening Action for M.E. Den er nu udgivet som pjece og forholdene, som er beskrevet i pjecen,

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Indledning til Rådets arbejde. Magt og afmagt i psykiatrien

Indledning til Rådets arbejde. Magt og afmagt i psykiatrien Indledning til Rådets arbejde Magt og afmagt i psykiatrien Magt og afmagt i psykiatrien MAGT OG AFMAGT opleves utvivlsomt af alle, som har svær psykisk sygdom inde på livet, både på det personlige, det

Læs mere

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Notat Danske Fysioterapeuter Behandling af knæartrose med borgeren i centrum Dette notat indeholder forslag til, hvordan behandlingen

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om tvang i psykiatrien

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om tvang i psykiatrien Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Primær Sundhed sbpe@sum.dk København den 5.9.2014 J.nr. 3.4.4/kmb Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om tvang i psykiatrien Børnerådet vil indledningsvist

Læs mere

Uden tag over hovedet

Uden tag over hovedet Nr. 62 nov. 2005 NYHEDSBREV FRA LÆGER UDEN GRÆNSER / MSF I DANMARK Foto: Bruno Stevens/Cosmos NYHEDSJOURNALEN Uden tag over hovedet 33 millioner mennesker mangler lige nu et sted at bo. De har ikke længere

Læs mere

1. Indledning. Hvad er folkesundhed?

1. Indledning. Hvad er folkesundhed? 1. Indledning Det er hensigten med denne bog om folkesundhed i Grønland at give en samlet fremstilling af en række større sundhedsproblemer. Den umiddelbare årsag til at bogen skrives netop nu er, at Hjemmestyret

Læs mere

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Palliation i Danmark - status og visioner National konference, Christiansborg, 3. februar 2010 Lone de Neergaard, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats, WHO

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011 194/2010 Anklagemyndigheden mod A (advokat Jens Bruhn-Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den 22. januar

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 Lov om udviklingssamarbejde 1971: støtte samarbejdslandenes regeringer i at opnå økonomisk vækst for derigennem at sikre social fremgang og politisk uafhængighed

Læs mere

Samarbejdet omkring den psykiatriske patient

Samarbejdet omkring den psykiatriske patient Samarbejdet omkring den psykiatriske patient Set fra almen praksis 1 Hvilke psykiatriske tilbud er der til mine patienter i en provinsby i Vestjylland? Psykiatrisk afdeling på byens Central sygehus (Holstebro)

Læs mere

ZA5948. Flash Eurobarometer 404 (European Citizens' Digital Health Literacy) Country Questionnaire Denmark

ZA5948. Flash Eurobarometer 404 (European Citizens' Digital Health Literacy) Country Questionnaire Denmark ZA98 Flash Eurobarometer 0 (European Citizens' Digital Health Literacy) Country Questionnaire Denmark FL 0 - e-health Literacy - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99')

Læs mere

Kapitel 7. Tuberkulose

Kapitel 7. Tuberkulose Kapitel 7. Tuberkulose Tuberkulose er en smitsom sygdom, som har været i stigning i Grønland siden midten af 1980 erne. Dette kan ses i figur 1 og tabel 1. Stigningen kulminerede i 2010 med 115 tilfælde

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene Maj 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks multilaterale bistand

Læs mere

Vejledning til ansættelsesmyndigheder om muligheder for at anvende social- og sundhedsassistentens kvalifikationer. (1997/Sundhedsstyrelsen)

Vejledning til ansættelsesmyndigheder om muligheder for at anvende social- og sundhedsassistentens kvalifikationer. (1997/Sundhedsstyrelsen) Vejledning til ansættelsesmyndigheder om muligheder for at anvende social- og sundhedsassistentens kvalifikationer. (1997/Sundhedsstyrelsen) Til samtlige amtsråd og kommunalbestyrelser m.fl. I december

Læs mere

Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner

Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner I udmøntningsplanen for handlingsplanen for den ældre medicinske patient afsættes 97,4 mio. til etablering af

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3071 - RIA Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3071 - RIA Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3071 - RIA Bilag 5 Offentligt NOTAT Dato: 23. februar 2011 Kontor: Internationalt Supplerende samlenotat til brug for rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 24. 25. februar

Læs mere

Galdestensoperation Komplikationer

Galdestensoperation Komplikationer Galdestensoperation Galdestenssygdom er almindelig i Danmark. Hvert år får cirka 5000 personer fjernet galdeblæren. Lidelsen er hyppigst hos kvinder. Omkring halvdelen de personer, som har galdesten, har

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 5. februar 2010

UDENRIGSMINISTERIET Den 5. februar 2010 Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 5. februar 2010 Center for Udviklingspolitik HUC, j.nr. 46.Haiti.5.b. Talepunkt til brug for udviklingsministeren

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt. Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt. Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt 1 Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther Anledning: Samråd i Folketingets Retsudvalg J.nr. 2007-4736

Læs mere

Overdødelighed af livsstilssygdomme blandt mennesker med sindslidelse

Overdødelighed af livsstilssygdomme blandt mennesker med sindslidelse Møde i arbejdsgruppe vedr. fælles strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme blandt mennesker med en sindslidelse. Fredericia d. 25.1.2012 Overdødelighed af livsstilssygdomme blandt mennesker

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Hvor langt bør et hospital strække sig ud i kommunerne?

Hvor langt bør et hospital strække sig ud i kommunerne? Amager og Hvidovre Hospital Hvor langt bør et hospital strække sig ud i kommunerne? Else Smith, lægefaglig vicedirektør Den 2. marts 2017 Hvor langt bør et hospital strække sig ud i kommunerne? Det kommunale

Læs mere

Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 1. Undersøgelser af børn (0-12 år) 1.1. Det blev undersøgt, om børn (0-12 år) med skelen eller brillekorrigeret

Læs mere

Udlændingenævnet har i sit høringssvar også efterlyst en mere detaljeret beskrivelse af undtagelserne.

Udlændingenævnet har i sit høringssvar også efterlyst en mere detaljeret beskrivelse af undtagelserne. TALEPAPIR 2. D E C E M BER 2 0 1 4 FORETRÆDE FOR UUI VEDR. L 72/2014 DEN 2.12.2014 J. NR. FORETRÆDE FOR UUI, MIDLERTIDIG BESKYTTELSESSTATUS Regeringen har på flere punkter ændret lovforslaget i lyset af

Læs mere

Øjenafdelingen. Jørgen E. Villumsen. Overlæge, dr.med. Øjenafdelingen Glostrup Hospital VOS 3-2007

Øjenafdelingen. Jørgen E. Villumsen. Overlæge, dr.med. Øjenafdelingen Glostrup Hospital VOS 3-2007 Af MORTEN DORNONVILLE DE LA COUR Overlæge, dr.med., FEBO Øjenafdelingen Glostrup Hospital Af Jørgen E. Villumsen Overlæge, dr.med. Øjenafdelingen Glostrup Hospital 10 Er behandling af øjensygdomme vigtig?

Læs mere

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen.

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Socialudvalget Orientering om ansvarsfordeling for psykiatri, alkohol- og misbrugsbehandling mellem kommuner og regioner På socialudvalgsmødet d. 18. maj 2016 blev Socialforvaltningen

Læs mere

Kultur og Sundhed Ulighed i sundhed - etniske minoriteter

Kultur og Sundhed Ulighed i sundhed - etniske minoriteter Kultur og Sundhed Ulighed i sundhed - etniske minoriteter Forord: Siden midt 60`erne har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen fra ikkevestlige lande og det har således gjort Danmark til

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

SOLISTEN - psykose på det store lærred

SOLISTEN - psykose på det store lærred SOLISTEN - psykose på det store lærred PsykInfo 5. marts 2013 Ledende overlæge, Psykiatrien Øst Region Sjælland Litteratur Skizofreni og andre psykoser Psykiatrifonden 2011 ISBN: 978-87-90420-79-6 Litteratur

Læs mere

Information om skizofreni Til patienter og pårørende

Information om skizofreni Til patienter og pårørende 1 2 Information om skizofreni Til patienter og pårørende Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom, der påvirker hjernens normale funktion. Sygdomsbilledet er meget varierende, men påvirker ofte

Læs mere

Ti skridt i en sund retning!

Ti skridt i en sund retning! Ti skridt i en sund retning! For Enhedslisten er sundhed meget mere end behandling af syge mennesker med medicin og operationer på sygehuse. Sundhed hænger sammen med, hvordan vi arbejder, bor og lever,

Læs mere

Ældrepuljen. 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats NOTAT

Ældrepuljen. 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats NOTAT Ældrepuljen I 2014 og 2015 fik kommunerne tilført ekstra midler til Ældreområdet, i form af ældrepuljen. Frederikssund Kommune har i 2015 modtaget 8,6 mio. kr. fra Ældrepuljen. Anvendelsen af midlerne

Læs mere

Nyhedsjournalen. En håndsrækning til de glemte. Julekort fra Læger uden Grænser se bagsiden

Nyhedsjournalen. En håndsrækning til de glemte. Julekort fra Læger uden Grænser se bagsiden Nr. 51 nov. 2003 NYHEDSBREV FRA LÆGER UDEN GRÆNSER / MSF I DANMARK Nyhedsjournalen Foto: Ian Berry/Magnum Photos En håndsrækning til de glemte En del af Læger uden Grænsers arbejde er at tage hånd om udstødte

Læs mere

Notat om mulighederne for at give irakiske asylansøgere opholdstilladelse

Notat om mulighederne for at give irakiske asylansøgere opholdstilladelse Notat om mulighederne for at give irakiske asylansøgere opholdstilladelse Udarbejdet oktober 2007, Asylafdelingen Baggrund I en årrække har det været umuligt at tilbagesende afviste asylansøgere fra Irak.

Læs mere

University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak

University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak university of copenhagen University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak Henriksen, Anders; Rytter, Jens Elo; Schack, Marc Publication date: 2014 Citation for published version

Læs mere

Patientinformation. Blodtransfusion. - råd og vejledning før og efter blodtransfusion

Patientinformation. Blodtransfusion. - råd og vejledning før og efter blodtransfusion Patientinformation Blodtransfusion - råd og vejledning før og efter blodtransfusion Kvalitet Døgnet Rundt Immunologisk Klinik, Blodbanken Til egne notater 2 Blodtransfusion Hvorfor gives der Blod består

Læs mere

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte -et tiltag mhp. at optimere tidlig diagnostik og behandling af tuberkulose i socialt udsatte grupper i Københavnsområdet. Styregruppe: Tuberkulose

Læs mere

Indledning I dette papir præsenteres et bud på en revision af det udvidede frie sygehusvalg.

Indledning I dette papir præsenteres et bud på en revision af det udvidede frie sygehusvalg. N O T A T 08-01-2009 Ny model for udvidet frit sygehusvalg Budskaber I en situation med stigende knaphed på uddannet personale er det yderst tvivlsomt, om alle patienter fremover kan behandles indenfor

Læs mere

Udfyld den manglende information, og udskriv en oversigt til at have med til konsultationen, før du konsulterer din læge.

Udfyld den manglende information, og udskriv en oversigt til at have med til konsultationen, før du konsulterer din læge. At forberede en konsultation hos en læge En start sammen At træffe en aftale om at konsultere en læge er et af de første positive skridt, du kan tage i retning af at nå dit mål om at få et barn. Det er

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Styrk den sundhedsfaglige indsats i plejeboligerne

Styrk den sundhedsfaglige indsats i plejeboligerne Styrk den sundhedsfaglige indsats i plejeboligerne Styrk den sundhedsfaglige indsats i plejeboligerne Dansk Sygeplejeråd Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Foto: Lizette Kabré Layout: Dansk Sygeplejeråd 2 forord

Læs mere

PenSam's førtidspensioner2009

PenSam's førtidspensioner2009 PenSam's førtidspensioner2009 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen

Læs mere

Hidrosadenitis suppurativa

Hidrosadenitis suppurativa Hidrosadenitis suppurativa Hidrosadenitis suppurativa Hvad er Hidrosadenitis suppurativa Hidrosadenitis suppurativa (HS) er en kronisk hudsygdom, der viser sig ved gentagne udbrud af ømme bylder. Hvor

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Posttraumatisk belastningsreaktion.

Posttraumatisk belastningsreaktion. Posttraumatisk belastningsreaktion. (Årsberetning 2005) Lov om patientforsikring (lovbkg. nr. 228 af 24. marts 1997 med senere ændringer), således som den var gældende frem til 1. januar 2004, definerede

Læs mere

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Sundhedsforsikring DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Få en skræddersyet sundhedsforsikring til alle dine medarbejdere. Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte. Ring

Læs mere

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Kommunal palliativ indsats status og perspektiver Nyborg Strand 28. september 2010 Ole Andersen, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

VETERANALLIANCEN. Information om PTSD Side 1 SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE

VETERANALLIANCEN. Information om PTSD Side 1 SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE Information om PTSD Posttraumatisk stressforstyrrelse er en relativt langvarig og af og til kronisk tilstand. Den kan opstå efter alvorlige katastrofeagtige psykiske belastninger. Dette kan være ulykker,

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

7. november 2014 AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING. Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K T: 3345 6565 F: 3345 6566

7. november 2014 AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING. Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K T: 3345 6565 F: 3345 6566 AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K T: 3345 6565 F: 3345 6566 www.amnesty.dk amnesty@amnesty.dk 7. november 2014 Amnesty Internationals bemærkninger til udkast til

Læs mere

12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark

12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark Tale DALYFO`s årsmøde lymfodem Tid Opgave 12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark Tale og besvarelse af spørgsmål. 07-04-2014 Sag nr. 14/1588 Dokumentnr. 19965/14 Josefina Hindenburg

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2014-2017

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2014-2017 Regeringen 27. november 2013 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2014-2017 Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet

Læs mere

At forberede sig på at se en fertilitetsspecialist. Spørgsmål til den kvindelige partner. Tag endnu et skridt fremad

At forberede sig på at se en fertilitetsspecialist. Spørgsmål til den kvindelige partner. Tag endnu et skridt fremad At forberede sig på at se en fertilitetsspecialist Tag endnu et skridt fremad Det kræver stor dygtighed at identificere kilden til fertilitetsproblemer og anbefale den rette behandling. En fertilitetsklinik

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

NOTAT. 20. december 2015 J.nr.: 1507740 Dok. nr.: 1858406 HKJ.DKETIK

NOTAT. 20. december 2015 J.nr.: 1507740 Dok. nr.: 1858406 HKJ.DKETIK NOTAT 20. december 2015 J.nr.: 1507740 Dok. nr.: 1858406 HKJ.DKETIK Høring om forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om autorisation

Læs mere

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital Patientrettigheder Februar 2010 Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Du kan vælge behandlingssted Du kan med få undtagelser selv vælge, hvilket hospital du vil henvises til i og uden

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske. bocentre på Amager. Sundhedsudvalget, tirsdag den 1.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske. bocentre på Amager. Sundhedsudvalget, tirsdag den 1. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 57 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Sundhedsudvalg Anledning: Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske bocentre på

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015 Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 5 Nærværende pårørendeundersøgelse er fra året 5. Der er lavet pårørendeundersøgelser på Skovhus Privathospital siden. I disse undersøgelser bliver

Læs mere

Høringssvar vedrørende lovforslag L87 om ændring af udlændingeloven

Høringssvar vedrørende lovforslag L87 om ændring af udlændingeloven Røde Kors Blegdamsvej 27 2100 København Ø Tlf. 3525 9200 info@rodekors.dk CVR-nr.: 20 70 02 11 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Familiesammenføring Slotsholmsgade 10 1216 København K. Høringssvaret

Læs mere

Carsten Hendriksen Seniorforsker, Pensioneret overlæge, dr. med. E mail:

Carsten Hendriksen Seniorforsker, Pensioneret overlæge, dr. med. E mail: Ældre medicinske patienter nye udfordringer for sundhedsvæsenet PrimærSektor konference 2017 Dansk Selskab for Patientsikkerhed Kolding 1. November 2017 Carsten Hendriksen Seniorforsker, Pensioneret overlæge,

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende Det kan være svært at overskue de mange regler i det danske sundhedssystem. Hvilke rettigheder har jeg når jeg er henvist til et offentligt sygehus

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sundhedsstrategisk Forum, Region Syddanmark 23. marts 2011 Opgaveudvikling på psykiatriområdet Marie Henriette Madsen Projektleder Cand.scient.san.publ mhm@dsi.dk 1 DSI publikation: Opgaveudvikling på

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Den politiske workshop

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Den politiske workshop Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Den politiske workshop Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Hvad er der behov

Læs mere