Udlændinge Styrelsen 6/2005. Notat om behandlingsmuligheder i Somalia. September 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udlændinge Styrelsen 6/2005. Notat om behandlingsmuligheder i Somalia. September 2005"

Transkript

1 Udlændinge Styrelsen 6/2005 DK Notat om behandlingsmuligheder i Somalia September 2005 København, december 2005 Udlændingestyrelsen Ryesgade København Ø Telefon: Hjemmeside:

2 Udlændinge Styrelsen Asyl- og Visumafdelingen Dato: 28. september 2005 Notat om behandlingsmuligheder i Somalia Indholdsfortegnelse: GENERELT OM ADGANG TIL MEDICIN OG BEHANDLINGSMULIGHEDER I SOMALIA BEHANDLINGSMULIGHEDER FOR PSYKOSER, HERUNDER SKIZOFRENI OG PARANOIA, I FORM AF MEDICINSK BEHANDLING MED FØLGENDE MEDIKAMENTER (MEDIKAMENTERNES AKTIVE STOFFER ER ANGIVET I PARENTES): TERAPEUTISK BEHANDLING I FORM AF PSYKIATER, PSYKOLOGBEHANDLING ELLER INDLÆGGELSE PÅ PSYKIATRISK HOSPITAL BEHANDLINGSMULIGHEDER (HERUNDER I KISMAYO) FOR LUNGESYGDOMME, HERUNDER LUNGETUBERKULOSE MED FØLGENDE MEDICIN: BEHANDLINGSMULIGHEDER MED INSULIN (HERUNDER DIAGNOSEN DIABETES MELLITUS TYPE 1) BEHANDLINGSMULIGHEDER FOR ANÆMI (BLODMANGEL) MED VITAMIN B12, JERN OG FOLSYRE (FOLINSYRE) PLEJE- OG HJÆLPEMULIGHEDER I MOGADISHU FOR ÆLDRE MENNESKER MED NEDSAT SYN OG SOM BRUGER KØRESTOL... 9 KONSULTEREDE KILDER ORGANISATIONER OG PERSONER SKRIFTLIGE BILAG A: NOTAT OM BEHANDLINGSMULIGHEDER I SOMALIA Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Kontoret for Visum, Udsendelser og Humanitære sager, har anmodet Udlændingestyrelsen om at opdatere oplysningerne i Udlændingestyrelsens notat af 23. januar 2004 vedrørende behandlingsmuligheder i Somalia. 1 Dette notat er vedlagt nærværende notat som bilag. Desuden har ministeriet anmodet om, at der tillige indhentes oplysninger om psykiatriske behandlingsmuligheder i Somalia. På denne baggrund blev der under Udlændingestyrelsens fact-finding mission til Nairobi, Kenya, i august-september 2005 indhentet oplysninger om en række medicinske forhold og behandlingsmuligheder i Somalia 2 hos organisationerne Medicins Sans Frontiéres (MSF), Somalia Aid Coordination Body - Health Sector Committee (SACB - Health Sector Committee) 3, International Committee of the 1 Udlændingestyrelsen, Asylafdelingen: Notat om behandlingsmuligheder i Somalia, 23. januar Det bemærkes at oplysningerne i nærværende notat alene vedrører forholdene i det centrale og sydlige Somalia, det vil sige det område af Somalia, der ligger syd for byen Galcayo i Mudug regionen. 3 SACB blev dannet i 1993 og koordinerer den internationale bistand i Somalia. SACB består af langt over 100 partnere, inklusive en række donorer (bilaterale og multilaterale), FNorganisationer og NGO er. Andre internationale organisationer såsom den Afrikanske Union

3 Side 2 af 13 Red Cross (ICRC) og United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Generelt om adgang til medicin og behandlingsmuligheder i Somalia. Samtlige konsulterede kilder kunne oplyse, at adgang til medicin og behandlingsmuligheder i Somalia ikke er blevet forbedret siden udarbejdelsen af Udlændingestyrelsens notat i januar SACB - Health Sector Committee henviste i øvrigt til workshop-rapporten, SACB, Strategic Framework in Support of the Health Sector in Somalia, (Volume I), Developed at the SACB Health Strategy Development Workshop, Nakuru, Kenya, 24 th 28 th May 1999 (Edition October 2000). SACB gjorde opmærksom på, at der ikke er sket nævneværdige ændringer af mulighederne for medicinsk behandling i det centrale og sydlige Somalia siden udgivelsen af rapporten. Der er dog udsigt til en kommende opdatering af rapporten. SACB s rapport oplyser, at Somalia har været fuldstændig afhængig af ekstern bistand i sundhedssektoren siden borgerkrigen i begyndelsen af 1990erne. 99 % af den offentlige sundhedssektor finansieres ved denne bistand. Det oplyses samme sted, at sundhedsindikatorerne for Somalia er blandt de dårligste i verden. 4 Endvidere oplyses det i SACB s rapport, at det totale kollaps af enhver form for regeringsstruktur og sundhedsservice i Somalia har medført en voldsom ødelæggelse af infrastrukturen, tab af menneskelige ressourcer og en opløsning af ledelsesstrukturer og sikre forsyningssystemer. Siden 1992 har det været et udbredt fænomen i Somalia, at internationale organisationer og NGO er er mål for udnyttelse, afpresning og trusler om vold. 5 Det oplyses videre, at stridigheder om ansættelser og afskedigelser af lokalt sundhedspersonale har været årsagen til de fleste af de ofte meget alvorlige sikkerhedsproblemer, som internationale organisationer og NGO er står over for i Somalia. Mange af disse har været tvunget til midlertidigt at flytte eller helt trække sig ud af visse lokaliteter. I de fleste områder i det centrale og sydlige Somalia har fraværet af en regering og fortsatte sikkerhedsproblemer begrænset de internationale organisationers arbejde og kapacitet. Muligheden for, at humanitær bistand udløser alvorlige konflikter er fortsat meget høj i de områder af Somalia, hvor klanpolitik og klanbaserede militser er den eneste styreform eller myndighed. 6 MSF oplyste, at der generelt set fortsat er meget dårlige muligheder for at modtage medicinsk behandling i Somalia. MSF vurderede, at Somalia, ud fra et medi- (AU), IGAD, Verdensbanken, Organisation of the Islamic Conference og den Arabiske Liga er ad hoc medlemmer af SACB, hovedsagelig som observatører. Dertil kommer et netværk af somaliske organisationer, som regelmæssigt deltager i SACB s møder. ICRC og Red Crescent Society har et tæt samarbejde med SACB. 4 SACB, Strategic Framework in Support of the Health Sector in Somalia, (Volume I), Developed at the SACB Health Strategy Development Workshop, Nakuru, Kenya, 24 th 28 th May 1999 (Edition October 2000), s Ibid, s Ibid, s. 16,

4 Side 3 af 13 cinsk og behandlingsmæssigt synspunkt såvel som ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt er blandt de tre dårligst stillede lande i verden som MSF arbejder i. Tilgængeligheden af selv den mest basale medicin og de mest basale behandlingsformer er næsten ikke-eksisterende. Mange steder i Somalia findes der imidlertid private apoteker, udsalgssteder og markeder, hvor der kan købes forskellige typer medicin. Det er dog umuligt at udtale sig om, hvorvidt en given medicin vil være tilgængelig hos disse private forhandlere samt ikke mindst, om den er brugbar. Dette skyldes, at medicin ofte kan være forældet, forkert opbevaret, fortyndet/opblandet eller direkte forfalsket. På denne baggrund var det MSF s vurdering, at det generelt set er umuligt og tillige uansvarligt at udtale sig om, hvorvidt en bestemt medicin eller behandlingsform vil være tilgængelig i Somalia. Dertil kommer, at de medicinske klinikker og hospitaler, der faktisk findes, er udsat for midlertidig eller længerevarende lukning. Det skyldes den dårlige og labile sikkerhedssituation samt forekomsten af lokale klankonflikter og banditvirksomhed. Endelig understregede MSF, at ingen person eller institution kan garantere sikkerheden for nogen udefra kommende person, idet hjemvendte somaliere som regel vurderes at være i besiddelse af penge eller andre værdier. Disse er derfor i risiko for at blive udsat for overfald og plyndring eller det, der er værre. UNHCR henledte opmærksomheden på, at adgangen til medicin i det centrale og sydlige Somalia ofte kan være stærkt begrænset alene på grund af sikkerhedssituationen. Stort set enhver persons bevægelsesfrihed i dette område er stærkt begrænset på grund af eksistensen af et ekstremt militariseret klansystem, fraværet af lov og orden samt det forhold, at de traditionelle konfliktløsningsmekanismer er brudt sammen til fordel for ren våbenmagt. MSF er til stede i det centrale og sydlige Somalia på følgende lokaliteter: Dinsor, Huddur, Galcayo, Marere (nær Kismayo), Jowhar og Adan Yabal (begge Middle Shabelle regionen). Desuden var MSF tidligere til stede i Mogadishu, men den forværrede sikkerhedssituation har medført, at organisationen ikke længere har aktiviteter i byen. MSF understregede, at organisationens tilstedeværelse på de nævnte lokaliteter ikke er stabil. De flydende og ofte uforudsigelige sikkerhedsforhold medfører ofte, at MSF pludselig må stoppe sine aktiviteter og trække sig ud af en given lokalitet i Somalia. SACB - Health Sector Committee bekræftede, at selv de mest basale medicinske behandlingsmuligheder og medikamenter ikke er tilgængelige i Somalia. Megen af den medicin, der er tilgængelig er ikke brugbar af samme grunde som anført af MSF (se ovenfor). De få behandlingsmuligheder, der eventuelt er tilgængelige, blev karakteriseret som forfærdende dårlige. Imidlertid er der en stor privat sektor i Somalia, men denne er totalt ukontrolleret og ikke udsat for nogen form for regulering fra nogen administration. SACB s rapport oplyser, at mere end 80 % af den samlede sundhedsservice i Somalia drives af den private sektor. 7 7 SACB, Strategic Framework in Support of the Health Sector in Somalia, (Volume I), Developed at the SACB Health Strategy Development Workshop, Nakuru, Kenya, 24 th 28 th May 1999 (Edition October 2000), s. 19.

5 Side 4 af 13 SACB - Health Sector Committee forklarede, at enhver person kan hævde at være for eksempel kirurg, læge, sygeplejer, laborant eller apoteker uden at have nogen form for uddannelse, og enhver kan frit sælge ukontrolleret medicin. SACB oplyste, at der kan konstateres en vis øgning i tilgængeligheden af medicinske behandlingsmuligheder i Mogadishu, men at denne stigning alene vedrører den private sektor. Det blev tilføjet, at der ingen kapacitet findes til at regulere denne sektor. SACB - Health Sector Committee vurderede, at den eneste garanti for, at en medicin i Somalia er forsvarlig at bruge, er, at den er udleveret af en international organisation eller NGO. Det blev tilføjet, at der kun findes et mindre antal hospitaler og klinikker i Somalia, hovedsagelig i Mogadishu. De yder alle kun de mest basale behandlinger. Nogle af disse drives af internationale NGO er og organisationer såsom ICRC, MSF, Action Contre la Faim (ACF) og SOS-Kindergarten International, der i øvrigt står for driften af det eneste børnehospital i Somalia. Stort set alle disse klinikkers og hospitalers drift finansieres af EU's humanitære kontor European Community Humanitarian Office (ECHO). Alle andre hospitaler og klinikker er private. ICRC bekræftede, at der stort set ikke findes hospitaler i Somalia med undtagelse af Mogadishu. Imidlertid driver ICRC i alt 19 klinikker forskellige steder i det centrale og sydlige Somalia. ICRC beskrev tilstedeværelsen af disse klinikker som helt utilstrækkelig i forhold til det reelle behov for behandlingsmuligheder i Somalia. ICRC s største bekymring vedrørende behandlingsmuligheder i Somalia er ikke i primærsektoren. Det er derimod fraværet af hospitaler og de eksisterende hospitalers meget dårlige tilstand og ringe udbud af behandlingsmuligheder. Det er for eksempel alene de mest grundlæggende kirurgiske indgreb, der finder sted på hospitalerne. De mest almindeligt forekommende behov for behandling på hospitalerne er således operationer efter bilulykker og skudsår. Det blev tilføjet, at manglen på uddannet personale på Somalias hospitaler har betydet, at hospitaler og klinikker er blevet lukket. Endelig karakteriserede ICRC de humanitære forhold i Somalia som forfærdende. I den forbindelse gjorde ICRC opmærksom på, at der årligt anvendes omkring US $ på humanitære indsatser i hele Somalia. Til sammenligning bliver der årligt overført mellem og US $ fra den somaliske diaspora til slægtninge og andre i Somalia. Ifølge SACB s rapport er fejlernæring et kronisk problem blandt de dårligst stillede i såvel byerne som på landet. Dertil kommer, at der alt for hyppigt opstår lommer, hvor fejlernæring er udbredt på grund af forekomsten af tørke, oversvømmelse eller væbnede klankonflikter. Undersøgelser af forskellige regioner i det sydlige og centrale Somalia har vist, at mellem 15 % og 30 % af alle børn er underernærede. Dårlig og mangelfuld ernæring samt infektionssygdomme er hovedårsagen til fejlernæring og for mange børn, der lever i konfliktområderne i det sydlige

6 Side 5 af 13 og centrale Somalia, er den utilstrækkelige og usikre adgang til føde en direkte årsag til underernæring Behandlingsmuligheder for psykoser, herunder skizofreni og paranoia, i form af medicinsk behandling med følgende medikamenter (medikamenternes aktive stoffer er angivet i parentes): Remeron (Mirtazapin) Cipralex (Escitalopram) Zyprexa (Olanzapin) Truxal (Chlorprothixen) Cisordinol (Zuclopenthixol) Oxapax (Oxazepam) Risperdal (Risperidon) Leponex (Closapin) Seroquel (Quetiapin) Zeldox (Ziprasidon) Zoloft (Sertralin) Efexor (Venlafaxin) SACB - Health Sector Committee kunne oplyse, at såfremt ovennævnte medicin måtte være tilgængelig i Somalia, vil det alene være på det 100 % ukontrollerede, private marked. Det vil sige, at kvaliteten er yderst tvivlsom, og medicinen vil ofte ikke være brugbar og i værste fald direkte skadelig. SACB - Health Sector Committee karakteriserede derfor den nævnte medicin som ikke-eksisterende i Somalia. MSF og ICRC bekræftede oplysningerne fra SACB - Health Sector Committe og frarådede på det bestemteste at henvise en psykiatrisk patient til behandling i Somalia. 2. Terapeutisk behandling i form af psykiater, psykologbehandling eller indlæggelse på psykiatrisk hospital. SACB - Health Sector Committee oplyste, at der ikke findes private psykologer eller psykiatere i Somalia. Kilden ville dog ikke helt udelukke, at der eventuelt findes en eller to private psykiatere tilbage i Somalia. Kilden havde dog ingen oplysninger om, hvor i landet disse eventuelt måtte befinde sig. 8 SACB, Strategic Framework in Support of the Health Sector in Somalia, (Volume I), Developed at the SACB Health Strategy Development Workshop, Nakuru, Kenya, 24 th 28 th May 1999 (Edition October 2000), s. 49.

7 Side 6 af 13 MSF bekræftede, at det ikke er muligt at modtage nogen form for psykiatrisk behandling i Somalia samt, at der ikke findes psykiatriske hospitaler eller læger, der kan tilbyde en behandling. Der blev i samme forbindelse gjort opmærksom på, at psykisk syge mennesker ofte bliver lænket eller bundet fast. Der findes ingen forståelse for psykisk syge menneskers behov for behandling i Somalia, og der er endog eksempler på, at disse er blevet dræbt. ICRC bekræftede samtlige oplysninger fra SACB - Health Sector Commitee og MSF. SACB - Health Sector Committee forklarede videre, at der findes et såkaldt Mental Health Intervention Project i byerne Berbera (Somaliland) og Bossaso (Puntland). Begge disse lokaliteter er i det nordlige Somalia. SACB - Health Sector Committee beskrev projektet, der støttes af den italienske NGO, Gruppo per le Relazioni Transculturali (GRT), som meget begrænset, og det tilbyder ingen psykiatrisk behandling. Projektets fokus er såkaldt anti-psykiatrisk, det vil sige, at der arbejdes på at integrere psykiatriske patienter i lokalsamfundet. Det vil sige, at der arbejdes på at få lokalbefolkningen og patientens familie til at acceptere, at der findes psykisk syge mennesker, som har behov for behandling og tolerance. Der er mange personer i Somalia, der er traumatiserede, psykisk syge og aggressive, på baggrund af oplevelser under borgerkrigen og konflikterne i landet. SACB - Health Sector Committee påpegede ligesom MSF, at det er et almindeligt forekommende fænomen i Somalia, at psykisk syge af deres familie bliver lænket til eksempelvis et træ eller på anden måde forhindres i at leve et menneskeligt liv. Generelt accepterer man ikke i Somalia, at der findes personer, der er psykisk syge og dermed har behov for professional behandling. SACB - Health Sector Committee forklarede på denne baggrund, at der ikke findes nogen form for vedvarende psykiatrisk behandlingsmulighed i Somalia, og den, der findes, er aldeles utilstrækkelig. GRT forsøger dog at udvide sine aktiviteter i form af mobile klinikker, men organisationen har kun midler til at fortsætte sine aktiviteter til begyndelsen af Ifølge den ovenfor omtalte SACB rapport er der, til trods for de mange ofre for krigstilstande, usikkerhed og andre vedvarende problemer såsom kvindelig omskæring og khat-misbrug 9 ikke mulighed for behandling af psykisk syge i Somalia, med undtagelse af de omtalte projekter i Berbera og Bossaso. Fraværet af behandlingsmuligheder er mere en afspejling af manglen på kapacitet til at behandle problemet end et udtryk for, at problemet ikke prioriteres højt nok Behandlingsmuligheder (herunder i Kismayo) for lungesygdomme, herunder lungetuberkulose med følgende medicin: Isoniazid (Isoniazid) 9 Khat er et narkotisk nydelsesmiddel, som i mange regioner i Somalia anvendes dagligt af mere end 90% af den voksne mandlige del af befolkningen. Khat-misbrug kan medføre alvorlige psykiske skader. 10 SACB, Strategic Framework in Support of the Health Sector in Somalia, (Volume I), Developed at the SACB Health Strategy Development Workshop, Nakuru, Kenya, 24 th 28 th May 1999 (Edition October 2000), s. 54.

8 Side 7 af 13 Rimactan (Rifampicin) Myambutol (Ethambutol) Nyplus B6-Vitamin (Pyridoxin) SACB - Health Sector Committee oplyste, at NGO en Global Fund finansierer tuberkulose-programmer i Somalia. Disse programmer findes spredt over næsten hele Somalia, og tuberkulose-programmerne i de større byer er med til at sikre en vis mulighed for at gennemføre behandlinger. I mange landområder kan der imidlertid være meget stor afstand til nærmeste behandlingsklinik. Det betyder, at personer fra landområder kan have meget vanskeligt ved at gennemføre behandlingen på en forsvarlig måde. Der er således mange eksempler på, at personer har måttet rejse i bil i over 12 timer for at komme under behandling. Da tuberkulose kræver seks måneders kontinuerlig behandling, må en sådan patient altså tage ophold langt fra sin hjemegn. Dette kan i realiteten være vanskeligt for en del personer, blandt andet på grund af klantilhørsforhold og af sikkerhedshensyn. SACB - Health Sector Committee forklarede, at den omtalte medicin i princippet er tilgængelig i de større byer i Somalia, hvor man normalt kan få medicin af god kvalitet. Tilgængeligheden begrænses dog af og til af det forhold, at klanmilitser og banditter plyndrer NGO er, medicinlagre og behandlingssteder. Dermed har den lokale sikkerhedssituation en afgørende indflydelse på behandlingsmuligheden og tilgængeligheden af medicinen. Medicinen er som regel gratis. Det blev tilføjet af SACB - Health Sector Committee, at der findes et tuberkuloseprogram i Kismayo. Programmet drives af NGO en Muslim Aid, der har sit hovedkontor i Storbritannien. Programmet er relativt velfungerende for tiden, men der har dog ofte været problemer med tilgængeligheden i Kismayo, idet sikkerhedssituationen har været meget svingende i området. Det blev understreget, at en tuberkulose-behandling kræver, at patienten følger programmet kontinuerligt over en periode på seks måneder. MSF oplyste, at det vil være meget vanskeligt for en tuberkulose-patient at modtage behandling i Somalia, især i Mogadishu, hvor sikkerhedssituationen samlet set er blevet forværret gennem den seneste tid. Det blev tilføjet, at MSF ikke længere er til stede i Mogadishu på grund af den meget dårlige sikkerhedssituation i byen. Ligesom SACB - Health Sector Committee pegede også MSF på det forhold, at det kan være vanskeligt for en tuberkulose-patient i Somalia at modtage behandling kontinuerligt igennem de seks måneder, behandlingen kræver. Behandlingsmulighederne vil blandt andet afhænge af patientens klantilhørsforhold, det vil sige vedkommendes klans position og styrke i et givet område. ICRC havde ingen oplysninger om muligheden for behandling af tuberkulose i Somalia. SACB s rapport oplyser, at tuberkulose uden tvivl er det største sundhedsproblem i Somalia. Risikoen for at blive smittet med tuberkulose og udbredelsen af denne i Somalia er blandt verdens højeste. Et hovedproblem i bekæmpelsen af sygdommen er, at tuberkulose-programmerne kun dækker omkring 30 % af behovet. Ofte er forsøgene på at udvide tuberkulose-programmerne blevet forhindret af lokale

9 Side 8 af 13 klankonflikter og den dårlige sikkerhedssituation. Rapporten tilføjer, at ukontrolleret salg af tuberkulose-medicin og fraværet af muligheden for en korrekt behandling i en del områder kan medføre, at der i Somalia kan opstå en såkaldt epidemiologisk bombe. Det vil sige en alvorlig øgning i forekomsten af multiresistent tuberkulose Behandlingsmuligheder med insulin (herunder diagnosen Diabetes Mellitus Type 1). UNHCR oplyste, at diabetes er en almindeligt forekommende sygdom i Somalia. Imidlertid er det offentlige sundhedssystem ikke-eksisterende, hvilket betyder, at det alene er på det sorte eller private importmarked, at en patient vil kunne skaffe sig den nødvendige insulin. Det er dog på den anden side klart, at såvel prisen på insulin samt dårlige sikkerhedsforhold gør, at adgangen til denne medicin ikke på nogen måde kan garanteres. Dertil kommer, at såfremt en patient må forlade sin klans hjemegn for at skaffe sig insulin, vil lokale klanforhold og en streng militskontrol ofte gøre det til en særdeles risikabel affære at forsøge dette. UNHCR understregede på denne baggrund, at fri adgang til insulin (og megen anden medicin) reelt er ikke-eksisterende, idet det som nævnt, kan vise sig at være en både kostbar og risikabel affære at forsøge at skaffe den. Dette betyder, at der let kan opstå en livstruende situation for en patient, da forsyningen under disse forhold er uregelmæssig. UNHCR forklarede videre, at selvom insulin i princippet er tilgængelig i et givet lokalområde, vil der ofte være så ustabile og dårlige sikkerhedsforhold, at en kontinuerlig og sikker forsyning ikke kan garanteres. UNHCR understregede, at priserne på insulin (og anden medicin) på det private eller sorte marked kan vise sig at være en reel hindring for, at en patient vil kunne få medicinen. Prisen på medicin er ofte høj på grund af den høje transportrisiko for importøren og vanskelighederne ved at opbevare denne forsvarligt, således at den også er brugbar for en patient. Endelig gjorde UNHCR opmærksom på, at på baggrund af den meget alvorlige sikkerhedssituation og de meget ustabile forhold i det centrale og sydlige Somalia, er en persons klantilhørsforhold af stor betydning for vedkommendes sikkerhed og dermed også for muligheden for at kunne skaffe sig medicin. SACB - Health Sector Committee forklarede, at behandlingsmulighederne med insulin er meget dårlige i Somalia. Det skyldes, at insulin skal opbevares nedkølet for at bevare sin virkning. Elektricitetsforsyningen i Somalia er meget vilkårlig og visse steder nærmest fraværende. Det betyder, at tilgængeligheden af virksomt insulin er skrøbelig og svingende. På denne baggrund advarede SACB kraftigt imod at sende diabetes-patienter tilbage til Somalia, da det kan blive ensbetydende med deres død. 11 SACB, Strategic Framework in Support of the Health Sector in Somalia, (Volume I), Developed at the SACB Health Strategy Development Workshop, Nakuru, Kenya, 24 th 28 th May 1999 (Edition October 2000), s. 47.

10 Side 9 af 13 Også MSF og ICRC fandt, at behandlingsmuligheden med insulin er meget vanskelig i Somalia, for ikke at sige umulig. Dette skyldes de samme forhold som allerede påpeget af SACB - Health Sector Committee. MSF og ICRC advarede ligeledes på det kraftigste mod at sende en diabetes-patient til Somalia. SACB s rapport oplyser, at kroniske sygdomme såsom diabetes, epilepsi, hjerte-, lever- og nyresygdomme, men også andre kroniske sygdomme, ikke behandles under noget program i Somalia. Kroniske sygdomme behandles alene, når de har udviklet sig til en livstruende tilstand hos patienten. Dette vil i så fald ske på et af de få hospitaler, der findes. Patienter, der lider af kroniske sygdomme kan alene forsøge at sikre sig en form for behandling hos private leverandører af den relevante medicin. Rapporten gør dog opmærksom på, at dette kan være meget vanskeligt, blandt andet på grund af forekomsten af uvirksom, falsk, forældet eller fejlagtigt opbevaret medicin. Desuden peger rapporten på, at udgiften til medicin til behandling af kroniske sygdomme kan begrænse adgangen for en del patienter Behandlingsmuligheder for anæmi (blodmangel) med vitamin B12, jern og folsyre (folinsyre). SACB - Health Sector Committee forklarede, at anæmi er en almindeligt forekommende sygdom i Somalia, og at den nødvendige medicin til behandlingen af sygdommen i princippet er tilgængelig de fleste steder. Kilden understregede dog, at anæmi er en mangelsygdom, og det er derfor vigtigt, at man er klar over, hvad der konkret forårsager sygdommen. SACBs rapport oplyser, at jernmangel er et udbredt fænomen i Somalia. Dette bidrager i høj grad til forekomsten af anæmi, især blandt kvinder og muligvis også blandt børn. 13 MSF oplyste, at det kan være muligt at blive behandlet for anæmi i Somalia, men behandlingen vil være meget usikker på grund af risikoen for dårlig eller helt ubrugbar medicin. ICRC vurderede, at adgangen til behandling for anæmi i Somalia generelt ikke er et større problem. 6. Pleje- og hjælpemuligheder i Mogadishu for ældre mennesker med nedsat syn og som bruger kørestol. SACB - Health Sector Committee oplyste, at det på grund af en meget ringe infrastruktur (blandt andet ødelagte eller ikke-eksisterende fortove og veje) i Mogadishu næppe er muligt at transportere sig selv omkring i en kørestol. Der findes hel- 12 SACB, Strategic Framework in Support of the Health Sector in Somalia, (Volume I), Developed at the SACB Health Strategy Development Workshop, Nakuru, Kenya, 24 th 28 th May 1999 (Edition October 2000), s SACB, Strategic Framework in Support of the Health Sector in Somalia, (Volume I), Developed at the SACB Health Strategy Development Workshop, Nakuru, Kenya, 24 th 28 th May 1999 (Edition October 2000), s. 49.

11 Side 10 af 13 ler ingen institutioner i Mogadishu, der kan tilbyde pleje eller på anden måde hjælpe ældre i kørestol. Det blev tilføjet, at en persons klantilhørsforhold kan have afgørende betydning for vedkommendes bevægelsesfrihed og sikkerhedssituation i det hele taget. SACB - Health Sector Committee understregede, at sikkerhedssituationen i Mogadishu er betydeligt forværret siden Udlændingestyrelsens seneste mission til byen. Denne mission fandt sted i foråret Der findes i dag omkring ubetalte militssoldater i Mogadishu. Mange af disse opretholder tilværelsen med banditvirksomhed og såkaldte freelance-operationer. SACB - Health Sector Committee tilføjede, at der i øvrigt er stor risiko for, at en kørestol medbragt fra Danmark ville blive stjålet. Også MSF vurderede, at det på ingen måde vil være muligt at hjælpe eller bistå en person i kørestol i Mogadishu. Der findes ingen pleje- eller hjælpemuligheder for en person i kørestol. Det blev påpeget, at sikkerhedssituationen i Mogadishu er meget dårlig og under alvorlig forværring samt, at MSF ikke længere er til stede i byen på grund af sikkerhedssituationen. Ligesom SACB - Health Sector Committee pegede også MSF på, at en persons klantilhørsforhold er afgørende for vedkommendes sikkerhed i Mogadishu. ICRC frarådede på det bestemteste at overlade en ældre person i kørestol til sin egen skæbne i Mogadishu.

12 Side 11 af 13 Konsulterede kilder 1. Organisationer og personer Avat, Rosa, Medical Co-ordinator, Medecins Sans Frontières Switzerland (MSF-Switzerland), Nairobi. Bettocchi, Guillermo, Senior Advisor/Officer in Charge, United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR Representation in Somalia, Nairobi. Haro, Carlos, General Co-ordinator, Medecins Sans Frontières Spain (MSF- Spain), Nairobi. Hundt, Pascal, Head of Somalia Delegation, International Committee of the Red Cross (ICRC), Nairobi. Lankow, Wolker, Head of Mission, Medecins Sans Frontières Switzerland (MSF-Switzerland), Nairobi. Romero, Marti, Protection Officer, United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR Representation in Somalia, Nairobi. Somalia Aid Coordination Body - Health Sector Committee (SACB - Health Sector Committee), Nairobi. 2. Skriftlige SACB, Strategic Framework in Support of the Health Sector in Somalia, (Volume I), Developed at the SACB Health Strategy Development Workshop, Nakuru, Kenya, 24 th 28 th May 1999 (Edition October 2000). Jens Weise Olesen Dokumentations- og Projektkontoret

13 Side 12 af 13 BILAG A: Notat om behandlingsmuligheder i Somalia januar 2004 Indenrigsministeriet har anmodet Udlændingestyrelsen om behandlingsmuligheder i Somalia vedrørende følgende fire forhold: 1. Insulinkrævende sukkersyge uden komplikationer (Diabetes Mellitus Type 1). Behandlingen er igangsat som 4 gangs insulinterapi dagligt. 2. Lungetuberkulose som skal behandles i seks måneder med følgende medicin, der samtidig angiver det virksomme stof i medicinen : Isoniazid, 300 mg dgl. (behandling af tuberkulose) Rifampicin 450 mg dgl. (mod bakterie infektioner) Ethambutol 800 mg dgl. (mod bakterie infektioner) Pyrazinamid 1500 mg dgl (behandling af tuberkulose) Pyridoxin 20 mg x 1. (til forebyggelse og behandling af mangel på B6 vitamin) 3. Blodmangel (anæmi) med behov for følgende medicin: Vitamin B12 Jern Folsyre (Folinsyre) 4. Pleje- og hjælpemuligheder for 68-årig kvinde, der bruger kørestol og har stærkt nedsat syn. Til brug for belysning af ovennævnte spørgsmål har Udlændingestyrelsen under sin fact-finding mission til Nairobi i januar 2004 indhentet oplysninger hos organisationen Medicins Sans Frontiéres-Swiss (MSF). MSF s Medical Coordinator Jurg Drayer kunne oplyse følgende: Ad 1: Forsyningen af insulin i Somalia kan aldrig garanteres, men normalt bør medicinen kunne erhverves i Mogadishu. Drayer gjorde dog opmærksom på, at insulin skal opbevares nedkølet for at være virksomt. Insulin der indkøbes på markedet i Somalia, herunder i Mogadishu vil som regel ikke være nedkølet og medicinen kan derfor være af en dårlig eller ubrugelig kvalitet. Drayer forklarede, at insulinen ofte vil ligge fremme i varmen i flere dage og dermed

14 Side 13 af 13 ikke være brugbar. En insulinbehandling fire gange dagligt vil koste omkring 1 US$ per dag. Ad 2: Der findes Tuberkulose (TB)-programmer flere steder i det centrale og sydlige Somalia, herunder også i Mogadishu. Drayer understregede, at der ikke er TB-programmer i samtlige regioner i det sydlige og centrale Somalia, men at det vil være muligt for en patient at rejse til en lokalitet, hvor der er et TB-program. Drayer gjorde opmærksom på, at en TB-patient nødvendigvis skal opholde sig i seks måneder på den lokalitet hvor behandlingen gennemføres. Dette kan være vanskeligt for nogle patienter, idet de således kan være tvunget til opholde sig uden for deres klanområde, hvilket kan udgøre et alvorligt sikkerhedsproblem for vedkommende. TB-programmerne drives af forskellige NGO er, herunder MSF. I princippet er behandlinger gratis, men der kan være lokale forhold der gør, at en patient alligevel kommer til at skulle betale et mindre beløb for behandlingen. Ad 3: Den nævnte bør kunne købes i på apoteker i Mogadishu samt i andre større byer, hvor der findes et apotek. Drayer kunne ikke oplyse den nøjagtige pris på medicinen, men vurderede at den er billig. Det blev understreget at ordineringen af Vitamin B12 i den konkrete sag kan tyde på, at patienten har en kronisk sygdom og derfor kan have behov for en kontinuerlig eller endog livsvarig behandling. Drayer kunne ikke udtale sig om sagen yderligere, idet han må have oplysninger om hvorfor patienten ordineres Vitamin B12. Ad 4: Drayer oplyste, at der ikke findes institutioner eller lignende i Mogadishu eller andre steder i Somalia, der tilbyder assistance til voksne handicappede, herunder gangbesværede eller personer med nedsat syn. Det blev endvidere oplyst, at det næppe er muligt at anvende kørestol i Mogadishu eller andre steder i Somalia, idet fortove og stier som regel er i en sådan tilstand, at det rent praktisk vil være meget vanskeligt at benytte en kørestol. MSF havde dog hørt rygter om et enkelt tilfælde, hvor en person havde benyttet kørestol. Dette var angiveligt i Hoddur i Bakool-regionen. Denne person måtte dog have konstant assistance af flere personer for at kunne benytte kørestolen. Jens Weise Olesen Dokumentationskontoret

Udlændinge Styrelsen 8/2005. Udsendelsesforhold for afviste asylansøgere til det centrale og sydlige Somalia

Udlændinge Styrelsen 8/2005. Udsendelsesforhold for afviste asylansøgere til det centrale og sydlige Somalia Udlændinge Styrelsen 8/2005 DK Udsendelsesforhold for afviste asylansøgere til det centrale og sydlige Somalia Rapport fra fact-finding mission til Nairobi, Kenya 29. august 11. september 2005 København,

Læs mere

Nedenstående undersøgelse, der er mere aktuel end nogensinde, blev lavet for nogle år siden af den engelske forening Action for M.E. Den er nu udgivet som pjece og forholdene, som er beskrevet i pjecen,

Læs mere

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Attesten udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser, skal det danske udtryk tilføjes. Lægen skal

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Information om skizofreni Til patienter og pårørende

Information om skizofreni Til patienter og pårørende 1 2 Information om skizofreni Til patienter og pårørende Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom, der påvirker hjernens normale funktion. Sygdomsbilledet er meget varierende, men påvirker ofte

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte -et tiltag mhp. at optimere tidlig diagnostik og behandling af tuberkulose i socialt udsatte grupper i Københavnsområdet. Styregruppe: Tuberkulose

Læs mere

Patienter med flere sygdomme: En udfordring for almen praksis S U S A N N E R E V E N T L O W

Patienter med flere sygdomme: En udfordring for almen praksis S U S A N N E R E V E N T L O W Patienter med flere sygdomme: En udfordring for almen praksis S U S A N N E R E V E N T L O W Patienter med flere sygdomme: En udfordring for almen praksis Fokuspunkter: Hvad er multimorbiditet? Forekomst

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Udfyld den manglende information, og udskriv en oversigt til at have med til konsultationen, før du konsulterer din læge.

Udfyld den manglende information, og udskriv en oversigt til at have med til konsultationen, før du konsulterer din læge. At forberede en konsultation hos en læge En start sammen At træffe en aftale om at konsultere en læge er et af de første positive skridt, du kan tage i retning af at nå dit mål om at få et barn. Det er

Læs mere

JOINING HANDS FOR NEPAL

JOINING HANDS FOR NEPAL 2014 Kharikhola Health Camp af Sabina Rolsted Kære medlem. Dit bidrag var medvirkende til afholdelsen af en succesfuld 2014 Kharikhola Health Camp! Lejren blev afholdt fra den 14. april til den 20. april

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien 24. marts 2013 Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien Sammenfatning CTA vurderer, at mindst 45 personer er rejst fra Danmark til Syrien for at tilslutte sig oprøret mod al-assad-regimet siden

Læs mere

Børn og unge i flygtningefamilier

Børn og unge i flygtningefamilier Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Børn og unge i flygtningefamilier Børn og unge i flygtningefamilier, Allerød Kommune, 29. august 2013 Mette Blauenfeldt, Leder af Center for

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Funktionsattest ASK 210 Psykiske følger

Funktionsattest ASK 210 Psykiske følger Funktionsattest ASK 210 Psykiske følger afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling

Læs mere

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1?

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Af Ulla Thorup Nielsen Livet med diabetes august 2012 Ukendskab til årsagen bag udvikling af diabetes 1 har indtil videre fremstået som hindringen

Læs mere

Her er pillerne, der gør dig tyk

Her er pillerne, der gør dig tyk Her er pillerne, der gør dig tyk Vægtstigning som følge af bestemte slags medicin er ifølge professor et sørgeligt overset problem - både blandt patienter og læger December 2012 03 200 piller gør dig syg

Læs mere

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Sundhedsforsikring DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Få en skræddersyet sundhedsforsikring til alle dine medarbejdere. Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte. Ring

Læs mere

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014 Side 1 Flygtninge i Danmark og Verden 20 marts 2014 Foreningen for tosprogede børns vilkår 27.03.2014 AK/Flygtningedebat Side 2 Side Dansk Flygtningehjælp Den største danske NGO Hvor: Vi arbejder i 36

Læs mere

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område.

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. Grundholdninger I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. I denne folder kan du læse mere om de grundholdninger, vi arbejder

Læs mere

Sikkerheds- og beskyttelsesforhold for minoritetsbefolkninger, kvinder og børn i Somalia

Sikkerheds- og beskyttelsesforhold for minoritetsbefolkninger, kvinder og børn i Somalia Udlændinge Styrelsen 1/2003 DK Sikkerheds- og beskyttelsesforhold for minoritetsbefolkninger, kvinder og børn i Somalia Rapport fra fact-finding mission til Nairobi og Eldoret, Kenya 11. 25. januar 2003

Læs mere

Tuberkulose. En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening. www.lunge.dk. Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1

Tuberkulose. En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening. www.lunge.dk. Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1 Tuberkulose En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1 Tuberkulose - en patientvejledning Indhold: Overlæge Niels Seersholm Redaktør: Birgitte

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING Codan care BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk RAPPORT 25. MARTS 2015 Antikorruptionsberetning 2014 rødekors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Aktuelle Korruptionssager... 4 2.1 Zimbabwe (C1029)... 4 2.2 Uganda (C1290)... 4 2.3 Guinea (C1298)... 4 2.4

Læs mere

T002.01 Procedureblad.doc KBL, ÅUH Risskov PROCEDUREBLAD

T002.01 Procedureblad.doc KBL, ÅUH Risskov PROCEDUREBLAD PROCEDUREBLAD Dokumentnr.: T002.01 Version: 011 Antal kopier: 1 Dato for ikrafttrædelse: 22-04-2010 Bilag 0 Placering: Dokumentansvarlig : Aase Sejr Gothelf Arkivskab, læsekopi, hjemmesiden Dato Signatur

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Patienter med type 2-diabetes er oftest karakteriserede ved diabetesdebut efter 30 års alderen. Årsagen til type 2-diabetes er i princippet for lidt insulindannelse

Læs mere

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital Gennem de seneste årtier er: opfattelser af kronisk sygdom forandret vores forventninger til behandling og til

Læs mere

Neglesvamp. I n fo r m at i o n o m e t a l m i n d e l i g t p ro b l e m

Neglesvamp. I n fo r m at i o n o m e t a l m i n d e l i g t p ro b l e m Neglesvamp I n fo r m at i o n o m e t a l m i n d e l i g t p ro b l e m Neglesvamp er et almindeligt problem. Fodsvamp forekommer endnu hyppigere og er ofte årsagen til, at man får neglesvampinfektion

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Besvimelsestjekliste. Lider du af uforklarlige: www.stars-dk.eu

Besvimelsestjekliste. Lider du af uforklarlige: www.stars-dk.eu Vi samarbejder med enkeltpersoner, familier og læger for at tilbyde støtte og information om besvimelser Lider du af uforklarlige: Besvimelsestjekliste www.stars-dk.eu Foreningsnr. 1084898 2010 Udgivet

Læs mere

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Opgaver...3 1.2 Lovgivning...3 1.2 Opgaver...3 1.3 Den kørende lægevagt...4 2. Ledelse...4 3. Organisation...4

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Lotte Helmark Sygeplejerske, SD Kardiologisk Ambulatorium Roskilde Sygehus

Lotte Helmark Sygeplejerske, SD Kardiologisk Ambulatorium Roskilde Sygehus Lotte Helmark Sygeplejerske, SD Kardiologisk Ambulatorium Roskilde Sygehus Hjertepatienter med depression har signifikant højere morbiditet og mortalitet end hjertepatienter uden depression Depression

Læs mere

Udvekslingsophold til Kenya. Modul 6. 2.november 2009 31- januar 2010

Udvekslingsophold til Kenya. Modul 6. 2.november 2009 31- januar 2010 Sygeplejerskeuddannelsen København Udvekslingsophold til Kenya Modul 6 2.november 2009 31- januar 2010 Udarbejdet af Joan Varming Hold F2008B Sygeplejerskeskolen København joan_varming@hotmail.com Tlf.

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Et sundhedsvæsen i verdensklasse

Et sundhedsvæsen i verdensklasse 09-1020 - liba - 25.03.10 Kontakt: lisbeth baastrup - liba@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Et sundhedsvæsen i verdensklasse Det danske sundhedsvæsen står overfor store udfordringer. Behov og muligheder for behandling

Læs mere

De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis?

De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis? De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis? Workshop nr. 120 AM 2010 Mandag den 8. november kl. 11.00 12.30 Dagens temaer Lovgivning Krav om sygesamtalen indenfor 4 uger Fastholdelsesplan

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

CAP CEN CERF DANDEC DCA DDA DDG DDR EC ECHO EUR ERW FAO GICHD HUM ICBL ICRC IDP IFRC IMAS IMSMA ITF MAG Consolidated Appeal Process European Committee for Standardisation Central Emergency Revolving Fund

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Konferencens officielle hashtag: #patient15. Følg os på Twitter: @patientsikker. Læs mere: konference.patientsikkerhed.dk

Konferencens officielle hashtag: #patient15. Følg os på Twitter: @patientsikker. Læs mere: konference.patientsikkerhed.dk Konferencens officielle hashtag: #patient15 Følg os på Twitter: @patientsikker Læs mere: konference.patientsikkerhed.dk Ret og Vrang dilemmaer i pa1entsikkerhedsarbejdet Session A Patientsikkerhedskonferencen

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

SOS mod Racisme Nørre Allé 7 2200 København N sos@sosmodracisme.dk www.sosmodracisme.dk www.sosmenneskerettigheder.dk København, d. 16.

SOS mod Racisme Nørre Allé 7 2200 København N sos@sosmodracisme.dk www.sosmodracisme.dk www.sosmenneskerettigheder.dk København, d. 16. SOS mod Racisme Nørre Allé 7 2200 København N sos@sosmodracisme.dk www.sosmodracisme.dk www.sosmenneskerettigheder.dk København, d. 16. april 2015 Høringssvar fra SOS mod Racisme på: Forslag til Lov om

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Et ud af 400 danske børn fødes med cerebral parese, og omkring 10.000 danskere har cerebral parese i varierende grad. 10-15 procent

Læs mere

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006)

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Stamoplysninger: - køn - alder - seksuel identitet - hvor længe smittet - hvordan mest sandsynligt smittet, en du kendte? - civil status, kærester el. lign.

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Sundhedspersonale, som modtager patienter til behandling under indlæggelse eller ambulant.

Sundhedspersonale, som modtager patienter til behandling under indlæggelse eller ambulant. Ernæringsscreening - vurdering og dokumentation hos voksne Udgiver Region Hovedstaden Dokumenttype Vejledning Version 6 Forfattere Den regionale Ernæringskomité Gældende fra 29-10-2014 Fagligt ansvarlig

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Link til artiklen: http://www.medicaljane.com/2014/06/13/chronic-pain-and-the-theraputic-benefitsof-medical-cannabis/ Hvad er kroniske smerter?..

Læs mere

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation 2 Målgruppe Denne information er primært rettet til dig som patient

Læs mere

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING Helbredsforsikring DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING Få en skræddersyet helbredsforsikring til alle dine medarbejdere. Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte. Ring

Læs mere

Funktionsattest ASK 290 Hørelse

Funktionsattest ASK 290 Hørelse Funktionsattest ASK 290 Hørelse afgivet i henhold til lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr-nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller beskæftigelse:..

Læs mere

HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT.

HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT. HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT. Baggrund Stigende antal ældre 1980 100-109 90-99 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 20-29 10-19 0-9 2014 100-109 90-99 80-89 70-79

Læs mere

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED Vi vil gerne opfordre dig til at deltage i dette originale forskningsprojekt. Du skal kun deltage, hvis du selv har lyst, og

Læs mere

Patienters måltider. Anbefalinger

Patienters måltider. Anbefalinger Patienters måltider Anbefalinger Gør patienters måltider til sundhed Mad og måltider er en undervurderet del af patienters helbred og trivsel. I dag er op mod 40 % af patienterne på danske hospitaler i

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Dette notat skal afdække de problemstillinger, som findes vedrørende universitetets erstatningsansvar og forsikringsforhold. Der er tre overordnede problemstillinger.

Læs mere

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne Infraktioner - revner i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne er et hyppigt forekommende problem og som behandlere ser vi dem næsten hver dag her på klinikken. Vi har

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

DMI projektet Krisecenter ved lossepladsen, Nakuru, Kenya

DMI projektet Krisecenter ved lossepladsen, Nakuru, Kenya DMI projektet Krisecenter ved lossepladsen, Nakuru, Kenya Rapport for 010706 til 311206. Området Hilton&London, hvor centeret ligger er et meget vanskeligt område at arbejde i. Befolkningen her er meget

Læs mere

Lotte Ørneborg Rodkjær, Forskningssygepl., MPH, PhD,lektor Infektionsmedicinsk afd. Q, Aarhus Universitetshospital, Skejby. E-mail:lottrodk@rm.

Lotte Ørneborg Rodkjær, Forskningssygepl., MPH, PhD,lektor Infektionsmedicinsk afd. Q, Aarhus Universitetshospital, Skejby. E-mail:lottrodk@rm. Lotte Ørneborg Rodkjær, Forskningssygepl., MPH, PhD,lektor Infektionsmedicinsk afd. Q, Aarhus Universitetshospital, Skejby E-mail:lottrodk@rm.dk En ideologi og en praksis der indebærer engagement i patienternes

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov klima landbrug skov vand køn mad Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller 1 sådan arbejder care Danmark Rettidig omsorg Op mod en milliard af verdens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Lotte Ekstrøm Petersen Fysioterapeut Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme

Lotte Ekstrøm Petersen Fysioterapeut Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme Lotte Ekstrøm Petersen Fysioterapeut Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme Workshop ved Årskursus for myndighedspersoner i Svendborg 17. november 2014 Formålet med workshoppen En præcisering af

Læs mere

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi?

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? 13-12-2012 Sag nr. 12/641 Dokumentnr. 51443/12 Den 20. november 2012 holdt Danske Regioner seminaret, Er fremtidens kirurgi dagkirurgi? Det var

Læs mere

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til regionsrådet Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 38 66 60 39 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

Status på ældrepuljen

Status på ældrepuljen på ældrepuljen NOTAT 30. juni 2015 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Journal nr. Sagsbehandler SLNIE 1.1 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Der er ansat 3 ergoterapeuter til at styrke

Læs mere

Husk på dine rettigheder:

Husk på dine rettigheder: Følgende rettigheder og berettigelser bliver dig garanteret under loven i England og Wales og efterkommer Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Husk på dine rettigheder: 1. Oplys politiet, hvis

Læs mere

Operation med pandeløft. - information til patienter

Operation med pandeløft. - information til patienter Operation med pandeløft - information til patienter Pandeløft Ved et pandeløft løftes panden ved et kirurgisk indgreb. Afhængig af ønsket resultat kan operationen udføres på forskellige måder. Ønskes

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

At leve med traumer. Lærdansk Herning, 24. april 2012 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp

At leve med traumer. Lærdansk Herning, 24. april 2012 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Side 1 At leve med traumer Lærdansk Herning, 24. april 2012 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Side 2 Hvem kan få ophold i Danmark? Reguleres i udlændingeloven: Asyl

Læs mere

Lægeforeningen redegør i dette notat for emner, som regeringen bør inddrage i den nationale forebyggelsesplan.

Lægeforeningen redegør i dette notat for emner, som regeringen bør inddrage i den nationale forebyggelsesplan. Lægeforeningen Notat 26. juni 2009 Jr. 2009-3782/265277 PK Emne: Til: Fra: En national forebyggelsesplan for hele befolkningen Ministeren for Sundhed og Forebyggelse Lægeforeningen Lægeforeningen redegør

Læs mere

Udkast til Sygedagpengeanalyse.

Udkast til Sygedagpengeanalyse. Dato: 8. oktober Sagsnr.: -8-3 Udkast til Sygedagpengeanalyse. Indledning Analysen er blevet til på baggrund af et ønske om at opnå en bedre forståelse af den gruppe af borgere, der er sygemeldte i Middelfart

Læs mere