Danish Pharmaceutical Academy Eksamen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danish Pharmaceutical Academy Eksamen"

Transkript

1 Danish Pharmaceutical Academy Eksamen 9. juni 2015 Modul 2: Sygdomslære MED svar Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må ikke benyttes boglige hjælpemidler, noter eller computer. Opgavesættet består af 4 essayopgaver (nr. 1-4) og 20 alternativopgaver (nr. 1-20). Besvarelserne af essayopgaverne gives på selve opgavearkene, og alternativopgaverne besvares ved at afkrydse felterne ud for rigtigt eller forkert. Essayopgaverne besvares så kort og koncist som muligt. Der er afsat tilstrækkelig plads til besvarelse efter hvert spørgsmål. Om fornødent kan arkets bagside anvendes, hvilket tydeliggøres med en pil. Ønsker man at benytte kladdepapiret til at svare på, skal man under spørgsmålet skrive: Se svar på kladde. Svar kun på det, der spørges om. Pointfordeling: Essayopgaver 20 points, alternativopgaver 20 points. Prøvens varighed: 1½ time. Efter endt besvarelse lægges opgavesættet i kuverten, som af hensyn til anonymiteten ved bedømmelsen, ligeledes kun er mærket med eksamensnummer. HUSK, når du forlader lokalet, at medbringe det lille kontrolkort med dit eksamensnummer, som du har fået udleveret ved eksamens start. Lif Uddannelse 9. juni 2015 Side 1 af 10

2 Essayopgaver 1. Immunsystemet og immunrelaterede sygdomme a) Angiv 2 af de celletyper og 1 af de proteiner, der indgår i det uspecifikke forsvar. Celler: Neutrofile granulocytter Makrofager Mastceller Eosinofile granulocytter Dræberceller Proteiner: Interferoner Cytokiner Fasereaktanter Komplementsystemet Side 43 1 point b) Det specifikke immunforsvar. Redegør for de antigenpræsenterende cellers funktion og det respons, som de kan udløse. Beskriv begrebet immunitet. Når antigenpræsenterende celler møder et protein, som de ikke kender, nedbryder de det til korte proteinkæder (antigener), som de udstiller på overfladen af deres cellemembran. Herefter vandrer de til en lymfeknude, hvor de præsenterer T-hjælper-lymfocytterne for det nye antigen. Denne præsentation aktiverer T-lymfocytten, der udskiller signalstoffer, som aktiverer T-hjælperceller og B-lymfocytter. De B- lymfocytter, der kan danne netop det antistof, som kan bekæmpe antigenet, begynder nu at dele sig og herefter at producere antistoffer. Når immunsystemet én gang er blevet stimuleret eller aktiveret af et bestemt antigen, vil der efterfølgende være mange flere lymfocytter, der husker dette antigen. Møder man senere dette antigen, vil immunsystemet derfor reagere så hurtigt på antigenet, at man ikke når at blive syg, hvilket kaldes immunitet. s point Lif Uddannelse 9. juni 2015 Side 2 af 10

3 c) Anfør de typiske tegn på akut inflammation. Varme, rødme, hævelse, smerte, nedsat funktion s point d) Type 1-reaktion/allergi. Angiv et eksempel på en sygdom med denne mekanisme, og anfør hvilken type immunglobulin, der er involveret. Astma, anafylaksi, høfeber, nældefeber. Immunglobulin type E. S 55 1 point Lif Uddannelse 9. juni 2015 Side 3 af 10

4 2. Fordøjelsessystemet a) Inflammatoriske tarmsygdomme, Morbus Crohn og colitis ulcerosa. Beskriv årsag, sygdomsmekanisme, hvilke dele af fordøjelseskanalen, som rammes, symptomer, komplikationer, behandling (præparatnavne skal ikke angives) samt forløb og prognose. Årsagen er ukendt, men der er en familiær disposition. Med hensyn til sygdomsmekanisme er der tale om autoimmune inflammatoriske sygdomme, hvor kroppens immunsystem reagerer mod kroppens eget væv, i dette tilfælde mod antigener i tarmen. Ved Morbus Crohn kan der opstå læsioner lige fra mundhulen til anus, hyppigst i ileum (tyndtarmen). Colitis ulcerosa er karakteriseret ved kun at ramme colon og rectum. Symptomerne er hyppige, tynde afføringer, der kan indeholde blod og slim, mavesmerter, vægttab, træthed og hos børn/teenagere eventuelt væksthæmning. De to sygdomme kan være vanskelige at adskille fra hinanden. Ved Morbus Crohn kan ses fistler, det vil sige rørforbindelser mellem tarmsegmenter eller til andre organer. Der kan opstå perforation af tarmen, hvor tarmindhold kommer ud i bughulen. Der findes ingen kurativ/helbredende behandling, men sygdommene kan lindres ved inflammationshæmmende medicin og eventuelt kirurgiske indgreb, hvor fistler samt dele af tarmen fjernes. Sygdommene er kroniske med intermitterende forløb, hvilket vil sige, at der er kortere eller længere perioder med lav sygdomsaktivitet afløst af forværringer. Overlevelsen er nogenlunde som svarende til baggrundsbefolkningen. Side point Lif Uddannelse 9. juni 2015 Side 4 af 10

5 b) Cøliaki. Redegør for patofysiologi og behandling. Hos personer med cøliaki medfører indtag af gluten, som findes i visse kornsorter, inflammation i tyndtarmsslimhinden. Når gluten optages i tarmen, vil det genkendes af T-celler, som aktiveres og starter et inflammatorisk respons i tarmen. Dette immunrespons medfører atrofi af villi i tyndtarmens slimhinde, hvilket reducerer det areal, hvorover næringsstoffer kan absorberes. Derfor kan næringsstoffer ikke absorberes i tilstrækkelig omfang, og patienten udvikler diarré, træthed og vægttab. Behandlingen er livslang glutenfri diæt. Side point Lif Uddannelse 9. juni 2015 Side 5 af 10

6 3. Kredsløbet a) Dyb venetrombose. Hvilke vener rammes primært? Angiv disponerende faktorer og symptomer. Beskriv hvorledes diagnosen stilles og anfør komplikationer samt behandling (præparatnavne skal ikke angives). Dybe venetromboser (DVT) dannes primært i benets og bækkenets vener. Disponerende faktorer: Immobilisering/fysisk inaktivitet, operative indgreb, fedme, graviditet, koagulationsforstyrrelser som Leiden faktormutation, p-piller og kræft. Symptomer: Lægsmerter, ødem, rødme, varme, ømhed, nedsat funktion i benet samt feber. Diagnose: Stilles på baggrund af symptomer, en blodprøve, forhøjet D-dimer samt ultralydsskanning af den ramte vene. Komplikationer: Lungeemboli eventuelt død samt på sigt posttrombotisk syndrom. Behandlingen: Blodfortyndende medicin. s point Lif Uddannelse 9. juni 2015 Side 6 af 10

7 b) Beskriv de typiske symptomer ved akut myokardieinfarkt. Snørende, klemmende smerter bag brystbenet eventuelt med udstråling til skulder, kæbe, ryg, indersiden af armene. Det kan også føles som et bælte, der strammes omkring brystkassen. Smerterne er stærke, svinder ikke i hvile eller ved indtag af nitroglycerin. Patienten kan virke forpint, ængstelig og medtaget af smerterne og være kold og klamtsvedende. Der kan også være kvalme og opkastninger. Der kan være åndenød. s svar: 1,5 point c) Hos en patient, hvor ovenstående symptomer på akut myokardieinfarkt pludselig opstår, viser EKG massive ST-elevationer i mange afledninger. Anfør den foreløbige diagnose og beskriv kort behandlingen (præparatnavne skal ikke angives). Diagnose: STEMI (ST-Elevations-Myokardie-Infarkt) Behandling: Ilttilskud, smertestillende, blodfortyndende (trombocythæmmende medicin) og akut transport til hjertecenter, der kan foretage akut åbning og ballonudvidelse af tillukket og forsnævret hjerte-kransåre (primær PCI). Hvis dette ikke er muligt, skal der iværksættes trombolysebehandling, hvor der indgives medicin, der opløser blodproppen, der akut tillukker hjerte-kransåren. s ,5 point Lif Uddannelse 9. juni 2015 Side 7 af 10

8 4. Hormonsystemet a) Anfør 2 symptomer ved hypertyroidisme, og beskriv behandlingen (præparatnavne skal ikke anføres). Varmefølelse Svedtendens Vægttab Rysten på hænderne (tremor) Hjertebanken Høj puls Desuden indre uro, nervøsitet og rastløshed, hævelse af øjenomgivelserne og fremadskubbede øjenæbler (exophthalmus). Den medicinsk behandling virker ved at hæmme dannelse af thyroideahormonerne i skjoldbruskkirtlen. Hvis den medicinske behandling ikke virker tilstrækkeligt, eller der er stor struma, kan man fjerne noget af kirtlen kirurgisk eller give radioaktivt jod. Det radioaktive jod koncentreres i skjoldbruskkirtlen, og den radioaktive stråling dræber derved kirtelcellerne S ,5 point b) Anfør 2 symptomer og behandling ved hypotyroidisme. Patienterne fryser og er kuldskære Vægtstigning Træthed Initiativløshed Træthed Obstipation Huden er tør, bleg og kølig Langsom puls Behandlingen er indtagelse af syntetisk fremstillet thyroideahormon. s point Lif Uddannelse 9. juni 2015 Side 8 af 10

9 c) Beskriv patogenesen ved udvikling af type II diabetes mellitus. Der opstår dels insulinresistens og dels mangelfuld udskillelse af insulin.ved insulinresistens har insulin ikke samme virkning som normalt. Der er insulin i blodet, men cellerne reagerer ikke på insulinet, og derfor sænkes blodglukose ikke. Hos de fleste med insulinresistens vil betacellerne i bugspytkirtel/pancreas kompensere ved at øge udskillelsen af insulin. I takt med at insulinproduktionen falder, vil der indtræde hyperglykæmi/forhøjet blodsukker. 1,5 point d) Beskriv symptomerne ved type II diabetes mellitus. Symptomerne kan ofte være svage eller manglende. I nogle tilfælde er det sendiabetiske symptomer, som bringer patienten til læge. Symptomerne er primært relateret til forhøjet blodsukker/hyperglykæmi i form af store diureser, tørst, træthed og vægttab. 1 point Lif Uddannelse 9. juni 2015 Side 9 af 10

10 Alternativopgaver Modul 2 Sæt kryds i kolonnen "Rigtigt" eller "Forkert". Er du i tvivl, bør afkrydsning undlades. Der gives: 1 point for rigtigt svar 0 point for manglende svar Minus 1 point for forkert svar Rigtigt Forkert 1. Nerveceller er mindre følsomme for iskæmi end bindevævsceller X 2. Efter den første depression vil 95 % af en patientgruppe blive helt raske og aldrig mere få depressionssymptomer 3. Misbrug af alkohol og rusmidler er risikofaktorer for selvmord X X 4. Hallucinationer optræder hyppigt hos patienter med skizofreni X 5. Ophostning af blod (hæmoptyse) kan være symptom på lungekræft X 6. Kræft/cancer breder sig kun til andre organer ved direkte indvækst X 7. Årsagen til cerebral apopleksi er forstyrrelser i blodforsyningen i hjernen X 8. Hodgkins lymfom kan ikke helbredes X 9. Mangel på vitamin B12 (kobolamin) kan medføre megaloblastær anæmi X 10. Svær trombocytopeni kan medføre spontane blødninger X 11. Hypertension beskytter mod apoplexia cerebri X 12. ABO er det eneste kendte blodtypesystem hos mennesket X 13. Osteoartrose/slidgigt rammer især vægtbærende led som knæ og hofter X 14. Ved nyresvigt ophobes affaldsstoffer såsom kreatinin og karbamid i blodet X 15. Stafylokok-bakterier er af afgørende patofysiologisk betydning for udvikling af mavesår, ulcus ventriculi og duodeni 16. Alle tilfælde af lever-cirrose skyldes alkoholmisbrug X 17. Ved svær kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) er FEV1 (forceret ekspiratorisk volumen i det første sekund) typisk øget 18. Typiske symptomer ved venstresidig hjerteinsufficiens er træthed og åndenød X 19. Ovariecyster er altid maligne (ondartede) X X X 20. Væksten af prostatacancer kan bremses ved at blokere testosteronproduktionen X Lif Uddannelse 9. juni 2015 Side 10 af 10

Modul 1: Anatomi og fysiologi

Modul 1: Anatomi og fysiologi Lægemiddelkonsulentuddannelsen Tidligere eksamensopgaver MED svar til og med efterår 2012 Modul 1: Anatomi og fysiologi Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 1: Anatomi og fysiologi

Læs mere

Hvilken rolle spiller blodcellerne?

Hvilken rolle spiller blodcellerne? Leukæmi Indhold 2 Indledning 3 Hvad er leukæmi? 6 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 De fire overordnede former for leukæmi 10 Akut myeloid leukæmi (AML) 14 Akut lymfatisk leukæmi (ALL) 18 Kronisk myeloid

Læs mere

Alfa-1-bogen. Informationsbog til patienter med Alfa-1-antitrypsinmangel og deres pårørende

Alfa-1-bogen. Informationsbog til patienter med Alfa-1-antitrypsinmangel og deres pårørende Alfa-1-bogen Informationsbog til patienter med Alfa-1-antitrypsinmangel og deres pårørende Alfa-1-bogen Informationsbog til patienter med Alfa-1-antitrypsinmangel og deres pårørende Udgivet af Danmarks

Læs mere

Forstå dine blodprøver. Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg.

Forstå dine blodprøver. Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg. Forstå dine blodprøver Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg. Indhold 3 Velkommen 4 Forord af Susse Wold 5 Hvad er en blodprøve?

Læs mere

Kort og godt om Biopati og Naturopati

Kort og godt om Biopati og Naturopati Kort og godt om Biopati og Naturopati Praktiserende Zn Biopater og Naturopather ibm Fe Biotin Jod Mg Ca Ω3 Se A B1 C Foreningen af Praktiserende Biopater og Naturopather ibm optager studerende og uddannede

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Overfølsomhed over for mad symptomer og diagnose

Overfølsomhed over for mad symptomer og diagnose Overfølsomhed over for mad symptomer og diagnose 2 SYMPTOMER OG DIAGNOSE Hvad er overfølsomhed over for mad? 4 Hvor mange er overfølsomme? 6 Kan fødevareallergi forebygges? 7 Symptomer 8 Hvilke fødevarer

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

bakterier Sund mund Samarbejd med dine og få dit liv i balance De fleste bakterier er venligsindede - og har stor betydning for vores helbred

bakterier Sund mund Samarbejd med dine og få dit liv i balance De fleste bakterier er venligsindede - og har stor betydning for vores helbred GRATIS Prøvenummer Sund mund i sund krop Tag gerne ét med hjem september 2013 NR. 1 Samarbejd med dine positive bakterier og få dit liv i balance De fleste bakterier er venligsindede - og har stor betydning

Læs mere

Cellesalte af naturlige krystaller

Cellesalte af naturlige krystaller Cellesalte af naturlige krystaller Forening til oplysning om homøopatiske lægemidler og antroposofisk lægekunst Lidt om cellesalte Kære læser Det var den tyske læge Wilhelm Schüssler, der for over 125

Læs mere

Storhjernen Lillehjernen Hjernestammen Hypofysen hjernehinderne

Storhjernen Lillehjernen Hjernestammen Hypofysen hjernehinderne Hjernesvulster Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på en hjernesvulst? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 6 Hvor syg er jeg? 9 Hvilken behandling findes der? 16 Er der andre behandlingsformer?

Læs mere

Hvad er symptomerne på kræft i struben?

Hvad er symptomerne på kræft i struben? Kræft i struben Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på strubekræft? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 6 Hvor syg er jeg? 8 Hvilken behandling findes der? 12 Hvordan lever jeg som strubeløs (total

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ipren 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ipren 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ipren 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Ipren uden recept. For at opnå

Læs mere

SUNDHED OG SYGDOM. Dansk/Dansk Ordbog

SUNDHED OG SYGDOM. Dansk/Dansk Ordbog SUNDHED OG SYGDOM Dansk/Dansk Ordbog A Aktindsigt I Danmark har du ret til at få aktindsigt i din patientjournal. Dvs. at du kan få indblik i og kendskab til de dokumenter indenfor sundhedsvæsenet, der

Læs mere

fixeteknik for stofbrugere

fixeteknik for stofbrugere fixeteknik for stofbrugere Dette er en oversættelse af The Safer Injecting Handbook, skrevet af Jon Derricott og Andrew Preston, først publiceret i UK af Exchange Supplies www.exchangesupplies.org. Den

Læs mere

Patientinformation. Kunstigt knæ... Velkommen til Vejle Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling

Patientinformation. Kunstigt knæ... Velkommen til Vejle Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling Patientinformation Kunstigt knæ... Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 1 Notater Send oplysningsskema til afdeling A250 i den frankerede svarkuvert - senest d.... 2 Vigtige datoer Navn:...

Læs mere

fv1: Rygestopprocessen

fv1: Rygestopprocessen fv1: Rygestopprocessen Et endeligt rygestop er for de fleste rygere en stor udfordring. Det er de færreste, som klarer et rygestop uden problemer. For de fleste afhængige rygere er et rygestop en proces,

Læs mere

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning?

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning? GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk Hvilke konsekvenser har rygning? HVILKE KONSEKVENSER HAR RYGNING? I dette tema kommer du til at arbejde med

Læs mere

HJERTESVIGT. (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER

HJERTESVIGT. (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER HJERTESVIGT (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER Pjecen Hjertesvigt er tilegnet patienter med nedsat pumpefunktion af hjertet. Vi håber, den kan være med til at afdramatisere sygdommen

Læs mere

BØRNESYGDOMME. - en håndbog

BØRNESYGDOMME. - en håndbog BØRNESYGDOMME - en håndbog Tekst: Hill & Knowlton A/S Redaktion: Ansvarshavende redaktør Henrik Schrøder, dr.med., speciallæge i pædiatri, overlæge ved Børneafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby.

Læs mere

Naturlig hjælp til børn

Naturlig hjælp til børn Naturlig hjælp til børn Forening til oplysning om homøopatiske lægemidler og antroposofisk lægekunst 1 Kære læser Dette hæfte henvender sig først og fremmest til forældre, der ønsker at behandle deres

Læs mere

Sundhedsråd i International Tjeneste

Sundhedsråd i International Tjeneste Sundhedsråd i International Tjeneste FSU Forsvarets Sundhedstjeneste Indhold Indhold Autorisation Nærværende publikation FSU 902-57 Sundhedsråd i international tjeneste er en revision og viderebearbejdning

Læs mere

Kåre Jansbøl. Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser?

Kåre Jansbøl. Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? Kåre Jansbøl Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? kan hentes fra

Læs mere

50+ og homøopati. Forening til oplysning om homøopatiske lægemidler og antroposofisk lægekunst

50+ og homøopati. Forening til oplysning om homøopatiske lægemidler og antroposofisk lægekunst 50+ og homøopati Forening til oplysning om homøopatiske lægemidler og antroposofisk lægekunst 1 Kære læser Med stigende alder optræder der oftere forskellige ubalancer som søvnbesvær, ledproblemer, fordøjelsesvanskeligheder,

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøget udgår fra:

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøget udgår fra: Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøget udgår fra: FRED HUTCHINSON CANCER RESEARCH CENTER UNIVERSITY OF WASHINGTON SCHOOL OF MEDICINE SEATTLE CHILDREN S Forsøgets navn: Nonmyeloablativ

Læs mere

Panikangst. Panikangst. En vejledning for patienter og pårørende. Udarbejdet af Stig Rasmussen

Panikangst. Panikangst. En vejledning for patienter og pårørende. Udarbejdet af Stig Rasmussen Panikangst Panikangst En vejledning for patienter og pårørende Udarbejdet af Stig Rasmussen Hvad er et panikanfald? Man går rundt i supermarkedet eller sidder foran TV-avisen og pludselig sker der noget!

Læs mere

FORORD. Regelmæssig kontrol og effektiv behandling

FORORD. Regelmæssig kontrol og effektiv behandling DIABETES OG NYRER 1 FORORD Regelmæssig kontrol og effektiv behandling er afgørende for at undgå udvikling og forværring af diabetisk nyresygdom. Denne pjece handler om, hvordan du bedst passer på dine

Læs mere