Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v."

Transkript

1 Arbejdsmarkedsudvalget L 222 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 222 Folketinget Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. juni udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden) [af beskæftigelsesministeren] 1. Udvalgsarbejdet Lovforslaget blev fremsat den 27. maj 2010 og var til 1. behandling den 31. maj Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Arbejdsmarkedsudvalget. Møder Udvalget har behandlet lovforslaget i 4 møder. Høring Et udkast til lovforslaget har samtidig med fremsættelsen været sendt i høring. Den 2. juni 2010 sendte beskæftigelsesministeren de indkomne høringssvar til udvalget. Den 4. juni 2010 sendte beskæftigelsesministeren supplerende høringssvar, et notat herom og et ligestillingsnotat til udvalget.til udvalget. Skriftlige henvendelser Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra: Danske Handicaporganisationer, Landsorganisationen af Arbejdsledige Rejsearbejdere.dk, SL-A-kasse og BUPL-A-Kasse, Uddannelsesforbundet og 3 F Thy Mors. Deputationer Endvidere har følgende mundtligt over for udvalget redegjort for deres holdning til lovforslaget: Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg, Byggefagenes Samvirke i København, Dansk Metal Horsens, Dansk Metal Odense, FOA Fag og Arbejde,

2 2 Fødevareforbundet NNF, Lager, Post & Servicearbejdernes Forbund, Landsorganisationen af Arbejdsledige, LO Storkøbenhavn, LO Århus, Metal Hovedstaden, Rejsearbejdere.dk, SL-A og BUPL-A, 3 F, 3 F Frederikshavn, 3 F Horsens, 3 F Roskildeegnen og 3 F Thy Mors. Samråd Udvalget har stillet to spørgsmål til beskæftigelsesministeren til mundtlig besvarelse. Ministeren har besvaret spørgsmålene i et åbent samråd med udvalget den 7. juni Spørgsmål Udvalget har stillet 85 spørgsmål til beskæftigelsesministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret. 2. Indstillinger og politiske bemærkninger [] Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen. En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen. Jens Vibjerg (V) Peter Juel Jensen (V) Peter Madsen (V) Ulla Tørnæs (V) Bent Bøgsted (DF) Colette L. Brix (DF) Helle Sjelle (KF) fmd. Rasmus Jarlov (KF) Anders Samuelsen (LA) Torben Hansen (S) Anne-Marie Meldgaard (S) Lone Møller (S) Leif Lahn Jensen (S) nfmd. Eigil Andersen (SF) Karsten Hønge (SF) Morten Østergaard (RV) Line Barfod (EL) Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget. Folketingets sammensætning Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47 Liberal Alliance (LA) 3 Socialdemokratiet (S) 45 Inuit Ataqatigiit (IA) 1 Dansk Folkeparti (DF) 24 Siumut (SIU) 1 Socialistisk Folkeparti (SF) 23 Tjóðveldisflokkurin (TF) 1 Det Konservative Folkeparti (KF) 17 Sambandsflokkurin (SP) 1 Det Radikale Venstre (RV) 9 Uden for folketingsgrupperne 3

3 Enhedslisten (EL) 4 (UFG) 3

4 4 Bilag 1 Oversigt over bilag vedrørende L 222 Bilagsnr. Titel 1 Orientering om høring, fra beskæftigelsesministeren 2 Henvendelse af 2/6-10 fra Rejsearbejdere.dk 3 Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 4 Høringssvar, fra beskæftigelsesministeren 5 Henvendelse af 3/6-10 fra BUPL-A og SL-A 6 Henvendelse af 3/6-10 fra Landsorganisationen af Arbejdsledige 7 Høringsnotat, ligestillingsnotat, supplerende høringssvar, fra beskæftigelsesministeren 8 Henvendelse af 7/6-10 fra Uddannelsesforbundet 9 Henvendelse af 7/6-10 fra Danske Handicaporganisationer Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 222 Spm.nr. Titel 1 Spm. om, hvad regeringens nye plan for langtidsledige får af betydning for konsekvenserne af L 222, til beskæftigelsesministeren, og ministerens 2 Spm. om, hvor mange personer man forventer vil miste dagpengeretten som følge af henholdsvis den kortere dagpengeperiode, og at det bliver sværere at optjene og genoptjene dagpengeret, til beskæftigelsesministeren, 3 Spm. om, hvor mange af de mennesker, man forventer vil miste dagpengeretten, får kontanthjælp, og hvor mange vil stå helt uden indkomst, til beskæftigelsesministeren, 4 Spm. om de beregninger, der ligger til grund for lovforslagets bemærkninger om økonomiske konsekvenser, herunder hvor mange personer man regner med bliver ramt, til beskæftigelsesministeren, og ministerens 5 Spm. om eksempler på, at regeringen i andre lovforslag har redegjort for økonomiske konsekvenser som regeringen selv mente var klart misvisende, jf. ministerens svar under førstebehandlingen, til beskæftigelsesministeren, 6 Spm. om, hvor mange der vil miste retten til efterløn pga. forringelserne af dagpengereglerne, til beskæftigelsesministeren, og ministerens 7 Spm. om kommentar til henvendelse af 2/6-10 fra Rejsearbejdere.dk, til beskæftigelsesministeren, 8 Spm. om, hvilke muligheder der, med lovforslagets vedtagelse, er for at blive i dagpengesystemet, efter man er fyldt 50 år, til beskæftigelsesministeren, 9 Spm. om, hvilke konsekvenser lovforslaget har i forhold til mulighe-

5 den for at opretholde retten til efterløn - f.eks. via seniorjob, til beskæftigelsesministeren, 10 Spm. om, hvilke økonomiske konsekvenser lovforslaget har i forhold til seniorjob-ordningen, herunder konsekvenser for den enkelte borger, til beskæftigelsesministeren, 11 Spm. om, hvorvidt de personer, der rammes af halveringen af dagpengeperioden mærker konsekvenserne i sommeren 2012, altså to år efter lovens ikrafttræden, eller først i sommeren 2013, som statsministeren sagde under afslutningsdebatten, til beskæftigelsesministeren, 12 Spm. om kommentar til henvendelse af 3/6-10 fra BUPL-A og SL-A, til beskæftigelsesministeren, 13 Spm. om, hvor mange forsikrede arbejdsløse der vil være arbejdsløse henholdsvis (A) Mellem 2 år og 2 år og 6 måneder inden for en periode på 6 år (B) Mellem 2 år og 6 måneder og 3 år inden for en periode på 6 år (C) Mellem 3 år og 3 år og 6 måneder inden for en periode på 6 år og (D) Mellem 3 år og 6 måneder og 4 år, til beskæftigelsesministeren, 14 Spm. om, hvor mange forsikrede arbejdsløse vil være arbejdsløse henholdsvis (A) Mellem 2 år og 2 år og 6 måneder inden for en periode på 6 år (B) Mellem 2 år og 6 måneder og 3 år inden for en periode på 6 år (C) Mellem 3 år og 3 år og 6 måneder inden for en periode på 6 år og (D) Mellem 3 år og 6 måneder og 4 år ved en arbejdsløshed på fuldtidsledige, til beskæftigelsesministeren, og ministerens 15 Spm. om, hvor mange forsikrede arbejdsløse der vil være arbejdsløse henholdsvis (A) Mellem 2 og 2 år og 6 måneder inden for en periode på 6 år (B) Mellem 2 år og 6 måneder og 3 år inden for en periode på 6 år (C) Mellem 3 år og 3 år og 6 måneder inden for en periode på 6 år og (D) Mellem 3 år og 6 måneder og 4 år ved en arbejdsløshed på fuldtidsledige, til beskæftigelsesministeren, og ministerens 16 Spm. om, hvor mange forsikrede arbejdsløse (i antal og procent) der vil ændre arbejdsmarkedsadfærd, hvis dagpengeperioden ændres til 2 år inden for en periode på 3 år, til beskæftigelsesministeren, og ministerens 17 Spm. om, hvor mange forsikrede arbejdsløse (i antal og procent) forventer ministeren vil ændre arbejdsmarkedsadfærd og komme hurtigere i ordinær beskæftigelse svarende til mindst 1 års fuldtidsbeskæftigelse, hvis dagpengeperioden ændres til 2 år inden for en periode på 3 år, til beskæftigelsesministeren, 18 Spm. om, hvor mange forsikrede arbejdsløse (i antal og procent) der vil ændre arbejdsmarkedsadfærd og komme hurtigere i ordinær beskæftigelse, hvis dagpengeperioden ændres til 2 år inden for en periode på 3 år. Der ønskes en besvarelse under forudsætning af en arbejdsløshed på , til beskæftigelsesministeren, og ministerens 5

6 19 Spm. om, hvor meget hurtigere de forsikrede arbejdsløse, som ministeren forventer vil ændre arbejdsmarkedsadfærd, forventes at komme i ordinær beskæftigelse, til beskæftigelsesministeren, og ministerens 20 Spm. om, hvor mange forsikrede arbejdsløse (i antal og procent) der vil ændre arbejdsmarkedsadfærd og komme langsommere eller slet ikke i ordinær fuldtidsbeskæftigelse, hvis dagpengeperioden ændres til 2 år inden for en periode på 3 år, til beskæftigelsesministeren, og ministerens 21 Spm. om, hvor mange forsikrede arbejdsløse der årligt vil miste retten til dagpenge ved en arbejdsløshed på henholdsvis , , , og fuldtidsledige, til beskæftigelsesministeren, 22 Spm. om, hvor meget ministeren forventer, at den gennemsnitlige løn ved ny ordinær beskæftigelse vil være lavere end det gennemsnitlige for alle arbejdsløse, der finder arbejde, til beskæftigelsesministeren, 23 Spm. om, hvordan og hvor meget ministeren forventer, at en ændring af dagpengeperioden til 2 år inden for en periode på 3 år vil dæmpe den generelle lønudvikling på det private arbejdsmarked, og i hvilket omfang forventer ministeren, at denne løndæmpning vil resultere i en udvidelse af beskæftigelsen, til beskæftigelsesministeren, og ministerens 24 Spm. om, hvor mange seniorjob ministeren forventer der skal skaffes og finansieres på baggrund af lovforslaget, til beskæftigelsesministeren, 25 Spm. om at garantere, at lov om seniorjob ikke ændres på baggrund af de fremsatte og kommende lovforslag i regeringens»genopretningsplan«, til beskæftigelsesministeren, 26 Spm. om at oversendelse af beregninger, der i detaljer viser beskæftigelseseffekten af lovforslaget, til beskæftigelsesministeren, og ministerens 27 Spm. om ministeren kan oplyse, hvor mange der ifølge ministeriets forventninger, falder ud af dagpengesystemet, til beskæftigelsesministeren, 28 Spm. om ministeren kan oplyse, hvilken betydning ministeren tror en halvering af dagpengeperioden vil få for fleksibiliteten på arbejdsmarkedet, til beskæftigelsesministeren, 29 Spm. om ministeren anser det som en fordel for det danske arbejdsmarked, at næsten 80 pct. af danskerne i den arbejdsdygtige alder har et positivt syn på det at skifte job en gang i mellem og generelt er paratvillige til at bevæge sig på arbejdsmarkedet, til beskæftigelsesministeren, 30 Spm. om ministeren kan oplyse, hvilke konsekvenser ministeren tror afkortningen af dagpengeperioden vil have på denne paratvillighed til at udvise mobilitet geografisk såvel som jobmæssigt, til beskæftigelsesministeren, 6

7 31 Spm. om ministeren vil redegøre for, om ikke regeringen og ministeren med lovforslaget om at halvere dagpengeperioden kører Danmark ind på netop det spor, som EU-kommissionen anbefaler de central- og sydeuropæiske lande at bevæge sig væk fra, til beskæftigelsesministeren, 32 Spm. om ministeren kan oplyse, om ministeren er bekendt med det svenske system, hvor arbejdsløse efter dagpengenes udløb sluses ind i nyt system, hvor understøttelse hænger sammen med deltagelse i et offentligt tilbud m.m., til beskæftigelsesministeren, og ministerens 33 Spm. om redegørelse for dagpengeperiodens længde og arbejdskravet/genoptjeningskravet i de nordiske lande, til beskæftigelsesministeren, 34 Spm. om, hvilket forskningsmæssigt belæg ministeren mener der findes for, at en afkortning af dagpengeperioden i en periode med lavkonjunktur vil medføre kortere ledighedsforløb og udvidelse af den samlede beskæftigelse, til beskæftigelsesministeren, og ministerens 35 Spm. om, hvor mange langtidsledige regeringen skønner der vil være ved udgangen af 2010, til beskæftigelsesministeren, og ministerens 36 Spm. om, hvilke konsekvenser i forhold til restlængden af dagpengeperioden, lovforslaget har for nuværende ledige, der har været ledige i hhv. 6 mdr., 12 mdr., 18 mdr., og 24 mdr., til beskæftigelsesministeren, 37 Spm. om, hvilke konsekvenser lovforslaget vil have for medlemmer af en A-kasse, der inden de fylder 50 år, opbruger dagpengeretten, og dermed også mister muligheden for at gå på efterløn uden opfyldelse af arbejdskravet, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå 38 Spm. om oversendelse af de forudsætningerne og beregningerne, der ligger til grund for de økonomiske konsekvenser i lovforslaget, til beskæftigelsesministeren, 39 Spm. om redegørelse for beregningerne vedrørende merudgifter til kontanthjælp samt andre afledte overførselsindkomster, til beskæftigelsesministeren, 40 Spm. om kommentar til artiklen»sparer 4,2 mia. på langtidsledige«, Ekstra Bladet 3. juli 2010, til beskæftigelsesministeren, og ministerens 41 Spm. om oversendelse af beregningsforudsætningerne for provenuet angivet i bemærkningernes punkt 3, til beskæftigelsesministeren, og ministerens 42 Spm. om udarbejdelse af en beskrivelse af ydelsessystemerne i EU15, til beskæftigelsesministeren, 43 Spm. om udarbejdelse af en opgørelse over gruppen af forsikrede ledige, der har været ledige mere end to år ud af de sidste tre år, til be- 7

8 skæftigelsesministeren, 44 Spm. om redegørelse for, hvorvidt der er foretaget beregninger af, hvordan lovforslaget generelt vil indvirke på mobiliteten på arbejdsmarkedet, til beskæftigelsesministeren, 45 Spm. om redegørelse for, hvorvidt det er ministerens vurdering, at beskæftigelseseffekten af at halvere dagpengeperioden fra 4 til 2 år afhænger af, hvor mange ledige herunder langtidsledige - der er på det tidspunkt, hvor dagpengeperioden forkortes, til beskæftigelsesministeren, 46 Spm. om bekræftelse på, at Arbejdsmarkedskommissionens beregninger fra 2009 har vist, at det vil øge beskæftigelsen med fuldtidspersoner, hvis dagpengeperioden halveres fra 4 til 2 år, til beskæftigelsesministeren, 47 Spm. om oversendelse af en beregning af, hvor mange fuldtidspersoner, der ville komme i arbejde, såfremt forslaget om at halvere dagpengeperioden havde øjeblikkelig virkning, til beskæftigelsesministeren, 48 Spm. om redegørelse for, hvor stor en indkomstnedgang de borgere, der vil miste dagpengeretten som følge af forslaget om at halvere dagpengeperioden, gennemsnitligt ville opleve, såfremt forslaget om at halvere dagpengeperioden havde øjeblikkelig virkning, til beskæftigelsesministeren, 49 Spm. om at kommentere artiklen»stramninger af dagpenge rammer ældre og indvandrere«fra 3f's hjemmeside den 4/6-10, jf. til beskæftigelsesministeren, 50 Spm. om hvad har ændret sig, siden ministeren så sent som den 6/-10 sagde i Folketinget, at tiden ikke er inde til en halvering af dagpengeperioden, til beskæftigelsesministeren, 51 Spm. om opsigelsesvarslernes længde i overenskomsterne vil udvikle sig fremover, når regeringen nu vil halvere dagpengeperioden fra 4 til 2 år, til beskæftigelsesministeren, 52 Spm. om, hvordan ministeren tror, det vil påvirke mobiliteten på arbejdsmarkedet, når sikkerhedsnettet, hvis man ikke passer ind i det nye job, forringes fra en dagpengeperiode på 4 år til nu kun 2 år, til beskæftigelsesministeren, 53 Spm. om ministeren er enig i, at regeringen har begået et klart løftebrud, når daværende beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) den 31/5-07 udtalte til Ritzaus Bureau:»Vi rører ikke ved dagpengeperioden«- og hvad begrunder ministeren sin holdning med, til beskæftigelsesministeren, 54 Spm. om at oplyse, hvor mange ledige job er der på jobnet.dk, som de arbejdsløse i den officielle arbejdsløshedsstatistik kan søge, til beskæftigelsesministeren, 55 Spm. om at kommentere AE-rådets analyse af 2. juni 2010 med overskriften:»syv ud af ti kan ikke få kontanthjælp, når dagpengene for- 8

9 svinder«, til beskæftigelsesministeren, 56 Spm. om at bekræfte, at der skal afholdes folketingsvalg i Danmark inden de første arbejdsløse mister dagpengeretten på grund af den halverede dagpengeperiode, til beskæftigelsesministeren, og ministerens 57 Spm. om redegørelse for, hvor meget reduktionen af dagpengeperioden vil bidrage til at øge beskæftigelsen og arbejdsudbuddet i henholdsvis 2011, 2012, 2013, 2015 og 2015, til beskæftigelsesministeren, 58 Spm. om redegørelse for, hvor meget reduktionen af dagpengeperioden vil bidrage til at øge beskæftigelsen og arbejdsudbuddet i henholdsvis 2011, 2012, 2013, 2015 og 2015 i de 16 udkantskommuner i Danmark, til beskæftigelsesministeren, 59 Spm. om redegørelse for de økonomiske konsekvenser af afkortningen af dagpengeperioden for årene 2012, 2013 og 2014 for de 16 udkantskommuner, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå 60 Spm. om redegørelse for de økonomiske konsekvenser for kommune og stat som følge af afkortning af dagpengeperiode m.v. i 2015, til beskæftigelsesministeren, 61 Spm. om, hvilket videnskabeligt belæg der er for, at nedsættelserne af dagpengeperioden under 1990-ernes kraftigt faldende arbejdsløshed har reduceret den strukturelle ledighed, uden at det er sket gennem en ændret arbejdsmarkedsadfærd hos de ledige, til beskæftigelsesministeren, 62 Spm. om, hvor mange der opnåede ret til fornyet dagpengeperiode på grundlag af genoptjeningskravet i årene 1995, 1996 og 1997, 1998, 1999 og 2000, til beskæftigelsesministeren, 63 Spm. om, hvor mange der i dag har en ledighedsperiode på mere end 2 år inden for en periode på 3 år, til beskæftigelsesministeren, og ministerens 64 Spm. om, hvor meget der er regnet med som gennemsnitlig sparet dagpengeydelse pr. fuldtidsledig i henholdsvis 2012, 2013 og 2014 som følge af lovforslaget, til beskæftigelsesministeren, og ministerens 65 Spm. om kommentar til henvendelsen fra Uddannelsesforbundet, jf. L 22 - bilag 8, til beskæftigelsesministeren, 66 Spm. om kommentar til henvendelse af 7/6-10 fra Danske Handicaporganisationer, til beskæftigelsesministeren, 67 Spm. om at redegøre for henholdsvis dagpengesystem og socialhjælp i Norge og Sverige sammenlignet med Danmark, til beskæftigelsesministeren, 68 Spm. om, hvor meget man regner med at andre sociale ydelser vil stige, til beskæftigelsesministeren, 69 Spm. om, hvor stor en del af udgiften til dagpenge, der i dag dækkes af indkomsten fra a-kassekontingent, og hvor stor en del der vil blive 9

10 dækket efter regeringens planlagte forringelser, til beskæftigelsesministeren, 70 Spm. om, hvilke initiativer regeringen vil tage for at undgå, at mennesker, der ikke har andre problemer end arbejdsløshed, bliver klientgjort som følge af, at de fremover skal være på kontanthjælp i stedet for dagpenge, til beskæftigelsesministeren, 71 Spm. om en redegørelse for konsekvenserne af dagpengeforringelserne for de mennesker, der har været på arbejdsfordelingsordninger, til beskæftigelsesministeren, 72 Spm. om, hvilke fakta regeringens vurderinger bygger på, når regeringen ikke tror forringelserne af dagpengene vil føre til mindre fleksibilitet og mobilitet på arbejdsmarkedet med meget længere opsigelsesvarsler og færre jobskift, til beskæftigelsesministeren, og ministerens 73 Spm. om regeringen har nogen erfaringer fra andre lande for, at forringelser af dagpengene ikke føre til mindre fleksibilitet og mobilitet på arbejdsmarkedet, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå 74 Spm. om, hvor mange unge regeringen regner med vil blive helt tabt for arbejdsmarkedet, som vi så i 80'erne, og efter en periode uden indkomst vil være så dårlige/syge, at de skal på førtidspension resten af den tid, de skulle have været på arbejdsmarkedet, til beskæftigelsesministeren, 75 Spm. om oversendelse af talepapiret fra samrådetn den 7. juni om samrådsspørgsmål A og B, til beskæftigelsesministeren, og ministerens 76 Spm. om at redegøre for mulighederne for at få kontanthjælp eller tilsvarende ydelse i hhv. Danmark, Sverige, Norge, Finland og Tyskland, til beskæftigelsesministeren, 77 Spm. om at sende udvalget en redegørelse for reglerne om opsigelsesvarsler i de nordiske lande og Tyskland, til beskæftigelsesministeren, 78 Spm. om den pakke på 5 mia. til uddannelse, som undervisningsministeren har fremlagt, herunder om pakken indeholder midler til en (midlertidig) bevilling til VEU-uddannelserne m.v., til beskæftigelsesministeren, 79 Spm. om en redegørelse for (inkl. statistik materiale), hvordan lovforslaget specifikt rammer følgende grupper: kvinder, ufaglærte og sæsonarbejdere, til beskæftigelsesministeren, 80 Spm. om at der er ca personer på kontanthjælp, ca på ledighedsydelse og ca uden forsørgelse, til beskæftigelsesministeren, 81 Spm. om at fremlægge konkrete beregninger for, hvor mange flere arbejdspladser der skabes som en direkte konsekvens af nedsættelsen af dagpengeperioden, til beskæftigelsesministeren, og ministerens 10

11 11 82 Spm. om baggrunden for, at regeringen har valgt ikke at fremsætte og behandle alle lovforslag vedrørende alle de elementer i genopretningspakken, der vedrører dagpengeområdet, samtidigt, til beskæftigelsesministeren, 83 Spm. om konsekvenserne for kommunerne ved en 2-årig dagpengeperiode i forhold til den 4-årige periode, som var forudsætningen for kommunaliseringen af beskæftigelsesområdet, til beskæftigelsesministeren, 84 Spm. om at redegøre for relationen mellem de ca personer, som ifølge lovforslaget vil stå uden forsørgelse, og antagelsen om, at lovforslaget vil indebærer besparelser for 4 mia. kr., til beskæftigelsesministeren, 85 Spm. om kommentar til henvedelse af 7/6-10 fra 3 F Thy Mors, til beskæftigelsesministeren, Samrådsspm.nr. A B Titel Oversigt over samrådsspørgsmål vedrørende L 222 Samrådsspm. om redegørelse for de ændringer, der ligger i lovforslaget og genopretningspakken som helhed, set i forhold til beskæftigelsen, arbejdsmarkedsindsatsen og indsatsen for at løfte uddannelsesniveauet i Danmark, til beskæftigelsesministeren Samrådsspm. om redegørelse for konsekvenserne af de stramninger af dagpengereglerne, som indgår i lovforslaget og genopretningspakken som helhed, set i forhold til det forventede antal dagpengemodtagere, der vil overgå til kontanthjælp, selvforsørgelse m.v., til beskæftigelsesministeren

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl. Til lovforslag nr. L 211 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning

Læs mere

Udkast. Betænkning. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 108 Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 22. februar 2011.

Udkast. Betænkning. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 108 Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 22. februar 2011. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 108 Bilag 4 Offentligt Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 22. februar 2011 Udkast til Betænkning over Forslag til lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Æ n d r i n g s f o r s l a g

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Æ n d r i n g s f o r s l a g Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 7. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Forkortelse

Læs mere

Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006. Betænkning. over Arbejdsmarkedsudvalget L 153 - Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven Til lovforslag nr. L 29 Folketinget 2003-04 Skatteudvalget (L 29 - bilag 41) (Offentligt) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. november 2003 Betænkning over Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 3. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 3. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 3. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og. andre love

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og. andre love Side 1 af 20 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 BTL 199 Den fulde tekst Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget

Læs mere

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 24 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 3. udkast (Nyt ændringsforslag nr. 11 fra skatteministeren, der erstatter tidligere oversendte

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald Til lovforslag nr. L 138 Folketinget 2013-14 Tillægsbetænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 9. april 2014 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og

Læs mere

Arbejde, vækst og velfærd

Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionen er nedsat af regeringen og skal foreslå reformer, der styrker de offentlige finanser gennem en øget arbejdsindsats. Ifølge regeringens 2015 plan mangler der med de kendte finanspolitiske

Læs mere

Dagpengesystemet og flexicurity-modellen

Dagpengesystemet og flexicurity-modellen 114 Dagpengesystemet og flexicurity-modellen Mikkel Mailand Oktober 2010 ISBN 978-87-91833-55-7 Employment Relations Research Centre Department of Sociology University of Copenhagen Forskningscenter for

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats. 20. januar 2014

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats. 20. januar 2014 Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats 20. januar 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1 EKSPERTGRUPPEN OG KOMMISSORIUM... 4 KAPITEL 2. RAMMER OG UDFORDRINGER... 9 2.1 BESKÆFTIGELSESPOLITIKKENS

Læs mere

Dagpenge. Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke

Dagpenge. Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke Dagpenge Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke Den bedste tryghed skabes ved at der er arbejde og uddannelse til alle. Dette opnås bedst gennem en grøn omstilling af økonomien, hvor vækst

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 3 1.1 Arbejdsmarkedskommissionens opgave... 3 1.2 Beskæftigelsesudsigterne

Læs mere

Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 28 Indholdsfortegnelse Bilag 1 Forslagskatalog... 4 A. Et tidssvarende dagpengesystem A.1 Dagpengeperioden afkortes

Læs mere

84. møde. Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.01.2014. 1. behandling 14.03.2014. Betænkning 10.04.2014).

84. møde. Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.01.2014. 1. behandling 14.03.2014. Betænkning 10.04.2014). Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1 84. møde Tirsdag den 6. maj 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgetime med statsministeren. 2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 35: Forespørgsel til statsministeren om

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

supplerende dagpenge og fejludbetalinger

supplerende dagpenge og fejludbetalinger BETÆNKNING fra udvalget vedrørende supplerende dagpenge og fejludbetalinger BETÆNKNING NR. 1072 April 1986 .» trykt på genbrugspapir ISBN 87-503-6146-5 ISBN 87-503-6148-1 (Bilagshæfte) ISBN 87-503-6144-9

Læs mere

36. møde. Torsdag den 16. december 2010 (D) 1

36. møde. Torsdag den 16. december 2010 (D) 1 Torsdag den 16. december 2010 (D) 1 36. møde Torsdag den 16. december 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlemmer af Folketinget Ida

Læs mere

ÅBENT SAMRÅD I SKATTEUDVALGET Vedr. samrådsspørgsmål P Den 29. november 2006, kl. 9.00-10.00

ÅBENT SAMRÅD I SKATTEUDVALGET Vedr. samrådsspørgsmål P Den 29. november 2006, kl. 9.00-10.00 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 49 Offentligt ÅBENT SAMRÅD I SKATTEUDVALGET DEN 29. NOVEMBER 2006 ÅBENT SAMRÅD I SKATTEUDVALGET Vedr. samrådsspørgsmål P Den 29. november 2006, kl. 9.00-10.00 René Skau

Læs mere

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 105. møde Tirsdag den 9. september 2014 kl. 9.20 Dagsorden 1) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 200: Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven.

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

92. møde. Onsdag den 13. maj 2009 (D) 1

92. møde. Onsdag den 13. maj 2009 (D) 1 Onsdag den 13. maj 2009 (D) 1 92. møde Onsdag den 13. maj 2009 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). Økonomi- og erhvervsministeren og videnskabsministeren

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark.

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark. Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28 Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Hvorfor Aktivering? Et

Læs mere

Dagpengereformer og flexicurity i forandring

Dagpengereformer og flexicurity i forandring 146 Dagpengereformer og flexicurity i forandring Mikkel Mailand April 2015 ISBN 978-87-93320-03-1 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Sociologisk Institut Københavns Universitet

Læs mere

68. møde. Tirsdag den 6. april 2010 (D) 1. (Fremsættelse 18.11.2009).

68. møde. Tirsdag den 6. april 2010 (D) 1. (Fremsættelse 18.11.2009). Tirsdag den 6. april 2010 (D) 1 (Fremsættelse 18.11.2009). 68. møde Tirsdag den 6. april 2010 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget

Læs mere

Baggrundsnotat om konsekvenser af et lempeligere genoptjeningskrav

Baggrundsnotat om konsekvenser af et lempeligere genoptjeningskrav Baggrundsnotat om konsekvenser af et lempeligere genoptjeningskrav Jesper Kühl, De Økonomiske Råds Sekretariat 3.oktober 2014 Notatet redegør for beregningerne af konsekvenserne af at lempe genoptjeningskravet

Læs mere

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE AUGUST 29 VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONENS FORSLAG TIL, HVORDAN DE OFFENTLIGE FINANSER KAN STYRKES GENNEM EN ØGET ARBEJDSINDSATS HVIS VI VIL HAVE, AT ALT SKAL

Læs mere

SOCIAL ÅRSRAPPORT SOCIALE YDELSER OG ULIGHED CASA & SOCIALPOLITISK FORENING

SOCIAL ÅRSRAPPORT SOCIALE YDELSER OG ULIGHED CASA & SOCIALPOLITISK FORENING SOCIAL ÅRSRAPPORT SOCIALE YDELSER OG ULIGHED 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2016 2016 CASA & SOCIALPOLITISK FORENING SOCIAL ÅRSRAPPORT 2014 SOCIALPOLITISK FORENING OG CENTER FOR ALTERNATIV SAMFUNDSANALYSE

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere