Knoglevævets opbygning og funktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Knoglevævets opbygning og funktion"

Transkript

1 Knoglevævets opbygning og funktion v/ Niklas Rye Jørgensen 1,2 og Moustapha Kassem 3 1 Klinisk Biokemisk Afdeling, Glostrup Hospital, Glostrup, Danmark 2 Forskningscenter for Aldring og Osteoporose, Glostrup Hospital, Glostrup, Danmark 3 Endokrinologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital, Odense, Danmark Introduktion Knoglevæv er et højt specialiseret væv, med en struktur der er optimeret til de specifikke funktioner. Skelettet er ikke en statisk konstruktion, men et yderst dynamisk organ, som kontinuerligt bliver nedbrudt og opbygget. Skelettet er det overordnede organ for kalciumhomøostasen og desuden et betydeligt lager for andre mineraler, såsom fosfat, magnesium, kalium og bikarbonat [1;12]. Knogler yder mekanisk støtte for de bløde væv og fungerer som vægtstang for musklerne. Ydermere bliver de livsvigtige organer beskyttet af skelettet: ribbenene beskytter hjerte og lunger, kraniet beskytter centralnervesystemet og knoglecortex på de lange rørknogler beskytter knoglemarven, som hos voksne er det mest betydende hæmatopoietiske organ [1;12]. Reguleringen af knogleomsætningen er en kompleks og meget nøje reguleret proces. Den er et resultat af de knogledannende (formation) og knoglenedbrydende (resorption) processer. Knogleformation og resorption udføres af specialiserede knogleceller, henholdsvis osteoblaster og osteoklaster. Disse to processer er tæt koblet, og er under normale omstændigheder reguleret således, at knoglemassen vedligeholdes og holdes konstant for at modstå frakturer. En række 1

2 faktorer regulerer remodelleringen af skelettet. Systemiske hormonelle faktorer virker på knoglecellerne, både direkte og indirekte, hvor de modulerer receptorekspression, -aktivering, syntese eller receptorbinding af lokale faktorer. Dette resulterer i enten en øget eller nedsat knogleformation eller -resorption. Disse lokale faktorer, såsom cytokiner, vækstfaktorer og prostaglandiner, kan omvendt regulere følsomheden af knoglecellerne overfor hormonelle faktorer ligesom de kan regulere aktiviteten af knoglecellerne selv. Knoglernes opbygning Makroskopisk struktur Makroskopisk kan knoglevæv præsentere sig i to strukturelle typer: kortikalt (kompakt) knoglevæv og trabekulært knoglevæv. Kortikal knogle udgør den ydre kompakte del af de fleste knogler og har størst betydning som mekanisk støttefunktion. Den optræder i størst mængde i skafterne af de lange rørknogler og udgør 80 % af knoglemassen [1;12]. Grundet den relativt lille totale overflade af kortikal knogle, foregår kun 20 % af den totale metaboliske aktivitet i den kortikale knogle. Omvendt er den trabekulære knogle mere metabolisk aktiv på grund af den væsentligt større overflade. Trabekulær knogle bidrager således kun med 20 % af knoglemassen, men står for 80 % af den metaboliske aktivitet, og vil således være betydeligt mere følsom overfor knogletabet i forbindelse med øget knogleomsætning. Den totale knogleoverflade løber op i mellem 1000 og 5000 m 2 hos et voksent menneske grundet den svampe-lignende struktur af trabekulær knogle [1]. Denne type knoglevæv er meget udbredt i vertebrae, flade knogler og i de juxtaartikulære epifyser af rørknoglerne. Da vertebrae som nævnt primært består af trabekulær knogle, er det også disse knogler, som først viser tegn på knogletab i forbindelse med postmenopausal osteoporose, idet trabeklerne hurtigt bliver nedbrudt grundet den store omsætning [1;12]. 2

3 Mikroskopisk struktur Knogler består af såvel cellulære som ikke-cellulære komponenter. Den indre og ydre overflade af knogler er dækket af henholdsvis endost og periost. Disse er fibrøse membraner, som er fyldt med osteogene celler organiseret lagvis. I endost og periost er de knogledannende celler, osteoblasterne, og de knogleresorberende celler, osteoklasterne, beliggende. Disses struktur og funktion vil blive beskrevet nærmere i det følgende afsnit. Dybt i knoglen ligger osteocytterne indlejret i lakuner i en tæthed af 25,000/mm 3 knogle. De har lange processer rige på mikrofilamenter, og er forbundet med gap junctions til andre osteocytter samt til osteoblaster og osteoklaster på knogleoverfladen. Disse processer ligger i snævre kanalikuli, der penetrerer knoglevævet som et fintmasket net. Rundt om processerne er det periosteocytiske rum, som er fyldt med en ekstracellulærvæske med en [Ca 2+ ] på 1.0 mm, i modsætningen til plasmas [Ca 2+ ], som er 1.5 mm. De ikke-cellulære komponenter af knoglevævet er kollagen fibre. Disse er primært kollagen type 1 og udgør 90 % af den totale proteinmængde i knogler Kollagenfibrene er arrangeret i en lamelstruktur. Der er også non-kollagen proteiner, som omfatter komponenter af grundsubstansen (glykoproteiner og proteoglykaner), vækstfaktorer m.v. Endelig er mineralerne en vigtig del af knoglen, idet det er disse, som giver knoglerne deres hårde egenskaber. Kalcium er primært oplagret i knogler som hydroxyapatit krystaller, som er bundet til kollagenfibrene [1]. Knoglecellerne Skelettet er et dynamisk organ, som kontinuerligt bliver omsat. Der foregår således til stadighed både knogleresorption og formation i en proces, som kaldes knogleremodelering [1]. De celler, som er ansvarlige for knogleresorptionen og formation er henholdsvis osteoklaster og osteoblaster. 3

4 Osteoblaster Osteoblaster er de celler, der er ansvarlige for knogleformationen. De stammer fra mesenkymale, multipotente stamceller, som residerer i knoglemarven [3;12]. Disse multipotente celler er selvfornyende og højproliferative, og på særlige stimuli kan de differentiere til enten celler af osteoblastlinien eller til myocytter, adipocytter eller fibroblaster [3;12]. Osteoblastcellelinien omfatter osteoprogenitorceller, præosteoblaster, osteoblaster, lining cells og osteocytter. Modne osteoblaster har kubisk form og er beliggende lagvis. Deres aktivitet er velkoordineret, og de producerer den lamellære knoglestruktur ved at secernere knoglematrix og efterfølgende mineralisere denne ved hjælp af alkalisk fosfatase. Osteoblasterne er endvidere ansvarlige for produktionen af en lang række andre proteiner involveret i knoglenydannelsen såsom det i knoglematrix vigtigste protein kollagen type 1, samt mange ikke-kollagen proteiner såsom osteopontin, osteonectin, knogle sialoprotein, biglycaner, decorin, osteocalcin, samt receptor aktivator af nuklear faktor- B ligand (RANKL) og osteoprotegerin (OPG) [3;12], hvor RANKL og OPG er betydende for dannelsen og reguleringen af osteoklastdannelsen og aktiviteten, og osteocalcin formentlig, udover regulation af knogleomsætningen, også er involveret i regulation af organismens energiomsætning. Osteoblaster kan danne ca. 0.5 µm matrix pr. dag og den formative del af knogleremodeleringscyklus tager ca. 90 dage, dog med store variationer [7]. Under remodeleringsprocessen bliver en del af osteoblasterne indlejret i den mineraliserede matrix og omdannes til osteocytter, mens andre bliver udfladede celler, som dækker den hvilende knogleoverflade, også kaldet lining cells. Osteocytterne er de celler, der forekommer i størst antal i knoglerne, og danner et udstrakt netværk gennem såvel trabekulær som kompakt knogle som beskrevet ovenfor. 4

5 Osteoblaster responderer på mange knogleaktive substanser, hormoner og vækstfaktorer, hvoraf nogle er resorptive stimuli. D-vitamin, parathyreoideahormon (PTH), glukokortikoider, prostaglandin E2, interleukin-1 (IL-1), tumor nekrosis faktor (TNF- ), lipopolysakkarider, østrogen, vækstfaktorer, bone morphogenetic proteins (BMP) og en lang række andre faktorer virker via osteoblaster, hvilket bekræfter osteoblasternes rolle som hovedregulator af knogleomsætningen. For en mere detaljeret gennemgang af denne regulation henvises til en række glimrende oversigter [9;10;12;16;19]. Osteoklaster Osteoklaster er de celler, som er ansvarlige for knogleresorptionen. De oprinder fra forstadier, som er fælles med monocyt/makrofag familien og er således af den hæmatopoietiske linie i knoglemarven. Mononukleære forstadier cirkulerer også i det perifere blod [1], og osteoklaster kan differentieres in vitro fra disse mononukleære celler [2;11]. Osteoklaster er store multinukleære celler, og deres morfologi er højt specialiseret med henblik på knogleresorption. Den aktivt resorberende osteoklast er polariseret, således at den har et specialiseret område, den såkaldte ruffled border, som vender mod knogleoverfladen. Kernemorfologien varierer betydeligt inden for den samme celle, hvilket formentlig afspejler den asynkrone fusion af mononukleære forstadieceller. Cytoplasmaet indeholder talrige mitokondrier, flere store Golgikomplekser og en stor mængde vakuoler og transportvesikler fyldt med lysosomale enzymer [18]. Ved hjælp af histologiske og cytologiske metoder kan man påvise osteoklaster på baggrund af deres tartrat resistente aktivitet af sur fosfatase (TRAP). Udover de specifikke morfologiske og cytologiske karakteristika kan osteoklastfænotypen demonstreres ved tilstedeværelsen af calcitoninreceptorer og vitronektinreceptorer [12], samt ved demonstration af evnen til at resorbere knogle, når den dyrkes 5

6 på knogle- eller dentinskiver in vitro [12]. Makrofager kan under visse omstændigheder dog også resorbere knogle. Knogleresorption starter oftest efter aktivering af osteoklasterne med signaler fra osteoblaster/lining cells. Biologien af disse signaler er endnu ikke komplet belyst, men RANKL og makrofag kolonistimulerende faktor (M-CSF) er nøglefaktorer, som er ansvarlige for differentiering af mononukleære forstadier til modne osteoklaster [8;14;17;18]. Omvendt reguleres effekten af RANKL af OPG, som er en solubel cytokinreceptor, som virker som en decoyreceptor for RANKL, og dermed blokerer for effekten af denne. Disse medfører, at mononukleære forstadier fusionerer og adhærerer til knogleoverfladerne. Vitronektin, som er et integrin, binder osteoklaster tæt til knoglen via en celle-matrix interaktion, og der skabes en nærmest forseglet spalte mellem osteoklastens ruffled border og knogleoverfladen. Ved hjælp af protonpumper pumpes syre ind i denne spalte, hvilket fører til opløsning af kalciumkrystallerne i knogleoverfladen. Herefter er knoglematrix tilgængelig for nedbrydning via de store mængder lysosomale enzymer, som osteoklasten har oplagret i vesikler i cytoplasmaet [5;17;18]. Knoglenedbrydningen resulterer I dannelsen af den såkaldte resorptionspit. På et givent signal fra osteoblaster stopper osteoklastaktiviteten og osteoklasterne migrerer til andre steder, hvor knogleresorption skal foregå, eller de undergår apoptose/celledød. Knogleomsætningen Knogleremodeleringscyklus Som nævnt er knoglerne yderst metabolisk aktive. Der foregår til stadighed en nedbrygning og opbygning for at tilpasse knoglerne til de mekaniske behov, der stilles til skelettet for at bibeholde den optimale struktur med et minimum af materiale og vægt. Ligeledes er der en konstant 6

7 omsætning af knoglevævet for at regulere kalcium og andre mineraler med cirkulationen, idet knoglerne er kroppens største buffer og lager af mineraler. Knogleremodeleringen foregår konstant i det regenererende skelet på multiple steder. Det enkelte remodeleringssted kaldes en basal multicellulær enhed (BMU). Mononukleære osteoklastforstadier bliver induceret til at fusionere og danne osteoklaster som respons på signaler fra osteoblaster. De migrerer derefter til knogleoverflader, og begynder at resorbere knogle. Den aktive resorptionsperiode er oftest ca. 3 uger, og som respons på signaler, som endnu ikke er kendt i detaljer, stopper de knogleresorptionen og migrerer derefter til andre BMU eller undergår apoptose og dør. Osteoblaster invaderer derefter resorptionskaviteten og begynder at fylde denne op med umineraliseret matrix, også kaldet osteoid. Derefter mineraliserer de matrix for dermed at danne mineraliseret knogle. Hos raske voksne tager knogleformationsprocessen tre til fire måneder. Hos yngre raske vil den dannede mængde knogle modsvare den resorberede mængde, men hvis formationen er inkomplet, vil der opstå et netto knogletab i hver remodeleringscyklus, som med tiden vil føre til et klinisk betydende knogletab og dermed osteoporose. En række faktorer har indflydelse på balancen mellem knogleformation og resorption. Mange parakrine og autokrine faktorer influerer balancen mellem de to processer, herunder PTH, D-vitamin, calcitonin, insulin, væksthormon, kønshormoner, glukokortikoider, thyreoideahormoner, cytokiner ((IL-1, TNF-, interleukin-6), vækstfaktorer og RANKL-systemet, ligesom fysisk påvirkning af knoglerne og de deri involverede systemer. Der er endvidere i de seneste år fremkommet en række interessante forskningsresultater, som viser, at knoglerne ikke kun reguleres via de cirkulerende calciotrope hormoner, men ligeledes er under overordnet styring fra centralnervesystemet [15]. Især det sympatiske nervesystem bidrager til regulering af knogleomsætningen efter aktivering med leptin. Leptin er et adipokin, som produceres i adipocytter, og som er involveret i appetitregulationen, men kan således også regulere proliferation og 7

8 differentiering af osteoblaster via det sympatiske nervesystem. Også en række andre neuropeptider såsom neuropeptid Y, YY og neuromedin U er involveret i knogle homøostasen [4;13]. Omvendt synes der også at være en feed-back mekanisme, hvormed knoglevævet kan regulere glukosemetabolismen gennem hormonelle signalmekanismer, som involverer Protein Tyrosine Phosphatase (OST-PTP) og osteocalcin. Osteocalcin er det non-kollagene protein, som findes i størst mængde i den ekstracellulære knoglematrix. Det dannes udelukkende af osteoblasterne [6]. Under normale forhold hæmmer det knogleformationen uden at påvirke resorption og mineralisering, men nylige forsøg har vist, at mus, som ikke udtrykker osteocalcin (osteocalcin knock-out mus), er overvægtige og hyperglykæmiske, ligesom de har nedsat beta-celle proliferation, insulinproduktion og energiomsætning. Skelettet er således et metabolisk aktivt organ, som til stadighed tilpasser sig de mekaniske og fysiske krav, der stilles fra organismen, ligesom det er et aktivt lager for mineraler. Der foregår en konstant vedligeholdelse af knoglerne, som er en fin balance mellem knogleformation og knogleresorption. Såfremt denne balance bliver forskubbet, vil de ellers fint regulerede processer blive ændret, hvilket kan medføre tab af knoglevæv og dermed øget tendens til frakturer. Derudover er metaboliske sygdomme vist at påvirke knogleomsætningen, mens den nyeste forskning har vist, at knogler også kan virke som et endokrint organ og regulere glukose- og energiomsætningen via effekter på adipocytter og beta-celler. 8

9 Reference List 1. (1996) Primer on the metabolic bone diseases and disorders of mineral metabolism. Lippincott-Raven, New York 2. Aslanidi OV, Mornev OA, Skyggebjerg O, Arkhammar P, Thastrup O, Sorensen MP, Christiansen PL, Conradsen K, Scott AC (2001) Excitation wave propagation as a possible mechanism for signal transmission in pancreatic islets of langerhans. Biophys J 80: Aubin JE, Liu F, Malaval L, Gupta AK (1995) Osteoblast and chondroblast differentiation. Bone,. 17:77S-83S 4. Baldock PA, Sainsbury A, Couzens M, Enriquez RF, Thomas GP, Gardiner EM, Herzog H (2002) Hypothalamic Y2 receptors regulate bone formation. J Clin.Invest 109: Blair HC (1998) How the osteoclast degrades bone. Bioessays 20: Ducy P, Amling M, Takeda S, Priemel M, Schilling AF, Beil FT, Shen J, Vinson C, Rueger JM, Karsenty G (2000) Leptin inhibits bone formation through a hypothalamic relay: a central control of bone mass. cell 100: Eriksen EF, Hodgson SF, Eastell R, Cedel SL, O'Fallon WM, Riggs BL (1990) Cancellous bone remodeling in type I (postmenopausal) osteoporosis: quantitative assessment of rates of formation, resorption, and bone loss at tissue and cellular levels. J Bone Miner Res 5: Fuller K, Owens JM, Jagger CJ, Wilson A, Moss R, Chambers TJ (1993) Macrophage colony-stimulating factor stimulates survival and chemotactic behavior in isolated osteoclasts. J Exp.Med. 178: Mundy GR, Boyce B, Hughes D, Wright K, Bonewald L, Dallas S, Harris S, Ghosh Choudhury N, Chen D, Dunstan C, et al (1995) The effects of cytokines and growth factors on osteoblastic cells. Bone,. 17:71S-75S 10. Pacifici R (1996) Estrogen, cytokines, and pathogenesis of postmenopausal osteoporosis. J.Bone Miner.Res. 11: Quinn JM, Neale S, Fujikawa Y, McGee JO, Athanasou NA (1998) Human osteoclast formation from blood monocytes, peritoneal macrophages, and bone marrow cells. Calcif.Tissue Int. 62: Rodan GA (1992) Introduction to bone biology. Bone,. 13 Suppl 1:S3-S6 13. Sato S, Hanada R, Kimura A, Abe T, Matsumoto T, Iwasaki M, Inose H, Ida T, Mieda M, Takeuchi Y, Fukumoto S, Fujita T, Kato S, Kangawa K, Kojima M, Shinomiya K, Takeda S (2007) Central control of bone remodeling by neuromedin U. Nat.Med. 13: Suda T, Udagawa N, Nakamura I, Miyaura C, Takahashi N (1995) Modulation of osteoclast differentiation by local factors. Bone,. 17:87S-91S 9

10 15. Takeda S, Elefteriou F, Levasseur R, Liu X, Zhao L, Parker KL, Armstrong D, Ducy P, Karsenty G (2002) Leptin regulates bone formation via the sympathetic nervous system. cell 111: Tatakis DN (1993) Interleukin-1 and bone metabolism: a review. J Periodontol. 64: Teitelbaum SL (2000) Bone resorption by osteoclasts. Science 289: Vaananen HK, Zhao H, Mulari M, Halleen JM (2000) The cell biology of osteoclast function. J Cell Sci 113 ( Pt 3): Weryha G, Leclere J (1995) Paracrine regulation of bone remodeling. Horm.Res 43:

8. Metastasering. Kræftceller, der spreder sig

8. Metastasering. Kræftceller, der spreder sig 8. Metastasering Kræftceller, der spreder sig Dette kapitel fortæller, hvordan kræftceller spreder sig i kroppen hvilke egenskaber en celle skal have for at kunne sprede sig Celle bliv på din plads Et

Læs mere

Anaerob præstationsevne

Anaerob præstationsevne Anaerob præstationsevne Tolerance-, produktion- og hurtighedstræning Træning INDHOLD Anaerob energiomsætning... 3 Energiomsætning under arbejde... 5 Substratforbrug under arbejde... 6 Træthed under arbejde....

Læs mere

4. Udvikling af kræft

4. Udvikling af kræft 4. Udvikling af kræft otte barrierer cellerne skal over Dette kapitel fortæller hvordan en normal celle bliver til en kræftcelle hvorfor kræft sjældent opstår hvordan denne nye viden om kræft kan bruges

Læs mere

Aerob præstationsevne

Aerob præstationsevne Aerob præstationsevne Restitutions-, udholdenheds- og konditionstræning Træning Arbejdsfysiologi... 3 Respiration... 4 Kredsløb... 4 Muskelfibre... 6 Energiomsætning... 6 Enzymer... 7 Aerob energiomsætning...

Læs mere

Fluorid i tandpasta - en risikovurdering

Fluorid i tandpasta - en risikovurdering Fluorid i tandpasta - en risikovurdering Fluoride in toothpaste - A Health Risk Assessment Gruppe 12 Johannes Holm, Signe Ravn Andersen, Lise Brix, Thomas Hass Augustsen, Tina Jensen Vejleder: Jette Rank

Læs mere

Lektion 1 Introduktion til faget:

Lektion 1 Introduktion til faget: Lektion 1 Introduktion til faget: Begreber Opløsningsevne den mindste afstand, hvor man kan skelne to punkter fra hinanden (øje 0.2 mm, LM 0.2 µm, EM 0.2 nm). Forstørrelse forholdet mellem billedstørrelse

Læs mere

Bliver man stærkere af D-vitamin?

Bliver man stærkere af D-vitamin? 14 Bliver man stærkere af? Foto: Colourbox Forfattere Rikke E. Larsen, lektor cand. scient. i human Ernæring, rila@phmetropol.dk Lasse Kristian Suhr, lektor, cand. scient. i idræt lakr@phmetropol.dk Michael

Læs mere

5. Celler, der deler sig

5. Celler, der deler sig 5. Celler, der deler sig Kræft er en cellecyklussygdom Dette kapitel fortæller, hvad restriktionspunktet er hvorfor kræft kaldes en cellecyklussygdom hvorfor genterapi måske bliver fremtidens behandling

Læs mere

Den nyeste udvikling af medicin og behandlingsregimer

Den nyeste udvikling af medicin og behandlingsregimer Den nyeste udvikling af medicin og behandlingsregimer Kapitel 9 gennemgår udviklingen af de allernyeste behandlingstiltag inden for myelomatose. I starten af kapitlet beskrives udvikling af lægemidler

Læs mere

2. Immunhistokemisk teknik

2. Immunhistokemisk teknik 2. Immunhistokemisk teknik Af Ole Nielsen 2.1 INDLEDNING... 11 2.2 DEFINITIONER... 11 2.2.1 Antigener... 11 2.2.2 Antistoffer... 11 2.3 PRÆPARATION: PARAFFINSNIT... 13 2.3.1 Fiksering...143 2.3.2 Afkalkning...

Læs mere

Medicinsk kompendium i hjertets anatomi, fysiologi og embryologi

Medicinsk kompendium i hjertets anatomi, fysiologi og embryologi Medicinsk kompendium i hjertets anatomi, fysiologi og embryologi Skrevet af: Asma Pinky Bashir Medicinstuderende 4. Semester, Modul B8 Syddansk Universitet, Odense Læst og rettet af: Professor Peter Bie,

Læs mere

Hypertont saltvand til behandling af. traumatisk hjerneskade

Hypertont saltvand til behandling af. traumatisk hjerneskade Rune Sort Hypertont saltvand til behandling af forhøjet ICP efter TBI 1 Hypertont saltvand til behandling af forhøjet intrakranielt tryk efter traumatisk hjerneskade OSVAL II opgave Af stud.med. Rune Sort

Læs mere

Mad, vægt og fysisk aktivitet

Mad, vægt og fysisk aktivitet Mad, vægt og fysisk aktivitet Informationshæfte fra Nordic Sugar Mad, vægt og fysisk aktivitet 1 Informationshæftet Mad, vægt og fysisk aktivitet er udarbejdet af Nordic Sugar. Copyright tilhører Nordic

Læs mere

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar Informationshæfte fra Nordic Sugar 2 er udarbejdet af Nordic Sugar. Copyright tilhører Nordic Sugar. Kopiering er tilladt med kildeangivelse. Tekst og indhold: Mannov og Nordic Sugar. Foto: Christina Bull.

Læs mere

Teknologisk fremsyn om bio- og sundhedsteknologi

Teknologisk fremsyn om bio- og sundhedsteknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 245 Offentligt Teknologisk fremsyn om bio- og sundhedsteknologi 1. Sammenfatning og anbefalinger Inden for bio- og sundhedsteknologi ser vi i disse

Læs mere

ERIK KIRCHHEINER. Hvad gør jeg ved KNOGLESKØRHED. Om alternativ forebyggelse. og behandling af. osteoporose. Sund og Rask 2000

ERIK KIRCHHEINER. Hvad gør jeg ved KNOGLESKØRHED. Om alternativ forebyggelse. og behandling af. osteoporose. Sund og Rask 2000 ERIK KIRCHHEINER Hvad gør jeg ved KNOGLESKØRHED? Om alternativ forebyggelse og behandling af osteoporose Sund og Rask 2000 Erik Kirchheiner: Hvad gør jeg ved knogleskørhed? - - Om alternativ forebyggelse

Læs mere

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 81 Sund By Netværket 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk

Læs mere

Coccidiose hos kvæg: En oversigt over coccidiearter, patogenese, epidemiologi og forebyggelse specielt i økologiske besætninger

Coccidiose hos kvæg: En oversigt over coccidiearter, patogenese, epidemiologi og forebyggelse specielt i økologiske besætninger Coccidiose hos kvæg: En oversigt over coccidiearter, patogenese, epidemiologi og forebyggelse specielt i økologiske besætninger Af: Charlotte Maddox-Hyttel 1 & Ellen-Margrethe Vestergaard 2 1 Seniorforsker,

Læs mere

Syv transmembrane receptorer

Syv transmembrane receptorer Syv transmembrane receptorer Receptoren som kommunikationscentral Cellemembranen definerer grænsen mellem en celles indre og ydre miljø, der er meget forskelligt. Det er essentielt for cellens funktion

Læs mere

Alkohol og livsstilssygdomme

Alkohol og livsstilssygdomme Alkohol og livsstilssygdomme Alkohol og livsstilssygdomme En rapport fra Motions- og Ernæringsrådet Af Kjeld Hermansen Erik Berg Schmidt Anne Tjønneland Janne S. Tolstrup Morten Grønbæk Alkohol og livsstilssygdomme

Læs mere

SPORTSMEDICIN DET PATELLOFEMORALE LED PATELLOFEMORALE SMERTER PATELLASENE-TENDINOPATI DANSK DANSK. NR. 1, 13. årgang, JANUAR 2009 ISSN 1397-4211

SPORTSMEDICIN DET PATELLOFEMORALE LED PATELLOFEMORALE SMERTER PATELLASENE-TENDINOPATI DANSK DANSK. NR. 1, 13. årgang, JANUAR 2009 ISSN 1397-4211 DANSK DANSK SPORTSMEDICIN ISSN 1397-4211 NR. 1, 13. årgang, JANUAR 2009 DET PATELLOFEMORALE LED PATELLOFEMORALE SMERTER PATELLASENE-TENDINOPATI fagforum for idrætsfysioterapi 2 Redaktionelt En faglig svingom

Læs mere

Næringsstofanbefalinger

Næringsstofanbefalinger "This project arises from the project Periscope which has received funding from the E U, in the framework of the Public Health Programme" Næringsstofanbefalinger Vores mad indeholder en lang række stoffer,

Læs mere

FORORD. Regelmæssig kontrol og effektiv behandling

FORORD. Regelmæssig kontrol og effektiv behandling DIABETES OG NYRER 1 FORORD Regelmæssig kontrol og effektiv behandling er afgørende for at undgå udvikling og forværring af diabetisk nyresygdom. Denne pjece handler om, hvordan du bedst passer på dine

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Mentale arbejdsbelastninger

Mentale arbejdsbelastninger KAPITEL 2 Roald A. Bjørklund 32 Begrebet mentale arbejdsbelastninger I dette kapitel stilles følgende hovedspørgsmål: Hvad er mental arbejdsbelastning? Hvordan måles mentale arbejdsbelastninger? Hvad er

Læs mere

Ernæring og aldring Ernæring og aldring

Ernæring og aldring Ernæring og aldring Ernæring og aldring Ernæring og aldring En rapport fra Ernæringsrådet af Jette Ingerslev Anne Marie Beck Kirsten Schroll Bjørnsbo Ib Hessov Lars Hyldstrup Agnes N. Pedersen Ernæring og aldring Grafisk

Læs mere

01 37 02 38 03 39 04 40 05 41 06 42 07 43 08 44 09 45 HIV

01 37 02 38 03 39 04 40 05 41 06 42 07 43 08 44 09 45 HIV 00 Moduler 01 Celler og liv 02 Eukaryoter 03 Prokaryoter 04 Virus 05 Celledelinger 06 Mikroorganismers vækst 07 Transport på celleniveau 08 Osmose 09 Opbygning og nedbrydning 10 Enzymer 11 Energi 12 Næringsstoffer

Læs mere

Så tag dig dog sammen!

Så tag dig dog sammen! Så tag dig dog sammen! Citat 1 Jeg forstår ikke, hvorfor nogen har det næsten perfekt, og andre har det forfærdeligt! Jeg er blevet mobbet, kaldt luder, so og bitch. Jeg er blevet svigtet af én, jeg troede,

Læs mere