Kvalitetsstandard 2014 Kropsbårne hjælpemidler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard 2014 Kropsbårne hjælpemidler"

Transkript

1 Kvalitetsstandard 2014 Kropsbårne hjælpemidler

2 Indholdsfortegnelse Baggrund side 3 Frit valg af leverandør af hjælpemidler side 3 Læsevejledning side 4 Kropsbårne og personlige hjælpemidler Insulin- og kombinationskrævende diabetikere side 5 Tabletkrævende diabetikere side 6 Lændebælte og støttekorset side 7-8 Halskraver og nakkestøtte side 9 Ortoser, ben- og fodkinne side 10 Arm- og benprotese side 11 Ortopædisk fodtøj, fabriksfremstillet fodtøj og fodindlæg side Brokbind side 14 Brystproteser side 15 Parykker side 16 Inkontinens hjælpemidler, kateter side Inkontinens hjælpemidler, bleer side Inkontinens hjælpemidler, stomi side Beskyttelsesbukser til bad side 22 Kompressionsstrømper, -ærmer og vest side Kommunikationshjælpemidler Ure side 25 Telefon side 26 Høretekniske hjælpemidler side 27 Briller og kontaktlinser side Svagsynsoptik side 30 2

3 Indledning Baggrund Baggrunden for at indføre kvalitetsstandarder på hjælpemiddelområdet er et ønske om at kunne tilbyde borgere i Odsherred Kommune en ensartet og fleksibel service. En ensartet service afspejler sig i, at der træffes ensartede afgørelser om hjælpemedler til borgere med samme behov. En fleksibel service afspejler sig i, at der i hver enkelte sag bliver taget udgangspunkt i borgerens individuelle behov. Kvalitetsstandarderne er samlet set med til at sikre, at borgere, pårørende, interesseorganisationer og politikere på en nem og overskuelig måde kan tilegne sig viden om de ydelser, som Odsherred Kommune tilbyder på hjælpemiddelområdet. På det administrative niveau retter kvalitetsstandarderne sig primært mod ledere og medarbejdere, der træffer afgørelser om indstilling med henbik på tildeling af ydelser på området. Kvalitetsstandarderne vil give bedre grundlag for en synlig visitation og ensartet indstilling til bevilling og tjener dermed som et værentligt arbejdsredskab for forvaltningens medarbejdere. Kvalitetsstandarderne afspejler det serviceniveua, som kommunen har fastlagt på området og vil i henhold hertil fremover fungere som det primære styringsredskab på hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandarderne bliver løbende justeret, således at de er i fuld overensstemmelse med lovgivningen på området. Følgende servicemål gælder for hjælpemiddelområdet: Sagsbehandlingstiden for kropsbårne hjælpemidler bør ikke overstige 3 måneder undtaget er sager hvor indhentning af lægelig og anden dokumentation tager længere tid. Frit valg af leverandør af hjælpemidler Byrådet kan beslutte, at et personligt hjælpemiddel skal leveres af bestemte leverandør. Det vil altid fremgå af bevillingen, hvilken leverandør Byrådet har indgået aftale med. Hvis en visiteret borger ønsker at benytte en anden leverandør end den, Byrådet har valg, kan borgeren vælge selv at indkøbe hjælpemidlet og få udgifterne refunderet. Der kan dog højst refunderes et beløb svarende til den pris, som kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør. en afregnes direkte mellem borger og leverandør. 3

4 Det er en betingelse for refusion, at borgeren forud for indkøbet er blevet visiteret til hjælpemidlet. Har kommunalbestyrelsen ikke indgået leverandøraftale, kan den visiterede borger vælge leverandør, og støtten ydes efter afregning til det bevilgede hjælpemiddel. Læsevejledning Kvalitetsstandarderne er en samlet oversigt over de ydelser (hjælpemidler), som Odsherred Kommune tilbyder på hjælpemiddelområdet. Kataloget indeholder en uddybende beskrivelse af de enkelte hjælpemidler, hvor ydelsens indhold, formål og visitationskriterier bliver beskrevet. Alle ydelserne er beskrevet i et skema som er vist nedenfor. Venstre side af skemaet gentages for hver ydelse, højre side beskriver den enkelte ydelse. Nedenfor er forklaret, hvad der forstår ved de enkelte elementer i skemaet. Læsevejledning Lovgrundlag Hvad indgår i ydelsen? Hvad indgår ikke i ydelsen? Målgruppe Ydelseskriterier Leverandør Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? Hvordan følges op på ydelsen? (kvalitetssikring) Er der særlige forhold at tage hensyn til? Er der afledte forhold at tage hensyn til? Hvilken lov og paragraf ansøgningen behandles efter Beskriver, hvilket formål, Odsherred Kommune har med ydelsen Specificering af, hvad ydelsen indeholder Specificering af, hvad ydelsen ikke indeholder Her beskrives, hvem der kan modtage ydelsen Her beskrives de forhold, som er afgørende for, om borgeren kan få bevilget ydelsen Her beskrives, hvem der leverer ydelsen Her beskrives, om kommunen har leverandøraftale og/eller om borgeren kan vælge frit Her beskrives, om ydelsen er gratis for borgeren eller om borgeren kan forvente en egen udgift Her beskrives, hvordan der foretages opfølgning Her beskrives forhold, der i særlige tilfælde kan gøre sig gældende Her beskrives, om bevillingen af ydelsen almindeligvis medfører behov for andre ydelser Her beskrives, om ydelsen kan være et arbejdsredskab for plejen og i hvilke situationer 4

5 Insulin- og kombinationskrævende diabetikere Lovgrundlag At borger selv kan kontrollere sin diabetes, således at borger i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner Hvad indgår i ydelsen? 100 % tilskud til injektionsmateriale; sprøjter, kanyler, insulinpen 100 % tilskud til testmateriale; fingerprikker, teststrimler dog højst stk. årligt 50 % tilskud til blodsukkermåleapparat Hvad indgår ikke i ydelsen? Insulin og tabletter Insulinpumpe (behandlingsredskab) Aflæsningsenhed til blodsukkermåleapparat kanyleboks Målgruppen Insulinkrævende diabetikere Diabetikere i kombinationsbehandling med tabletter og insulin Ydelseskriterier Diagnosen, behandling og påkrævet blodsukkermåling skal lægeligt bekræftes/dokumenteres Leverandør ReaMed, telefon nr Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? Hvordan følges op på ydelsen? Er der særlige forhold at tage hensyn til? Er der afledte forhold at tage hensyn til? Ja Ydelsen er gratis for borger der vælger kommunens leverandør. Borgers egenudgift til blodsukkermåleapparat er 50 % af prisen. 5

6 Tabletkrævende diabetikere Lovgrundlag At borger selv kan kontrollere sin diabetes, således at borger i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner Hvad indgår i ydelsen? 150 stk. teststrimler, årligt 150 stk. fingerprikker, årligt Hvad indgår ikke i ydelsen? Tabletter Insulinpumpe (behandlingsredskab) Aflæsningsenhed til blodsukkermåleapparat kanyleboks Målgruppen Tabletbehandlet diabetiker Ydelseskriterier Diagnosen, behandling og påkrævet blodsukkermåling skal lægeligt bekræftes/dokumenteres Leverandør ReaMed, telefon nr Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? Ja Ydelsen er gratis for borger der vælger kommunens leverandør. Hvordan følges op på ydelsen? Er der særlige forhold at tage hensyn til? Er der afledte forhold at tage hensyn til? 6

7 Lændebælte og støttekorset Lovgrundlag At kompensere for en nedsat rygfunktion. At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at borgeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner. Hvad indgår i ydelsen? Lændebælte Støttekorset Reparation Ved første bevilling gives 2 stk. Dog bevilges der først 1 stk. og efter 3. måneder endnu 1 stk. til skiftebrug. Hvad indgår ikke i ydelsen? Målgruppen Hjælpemidlerne kan fornyes 1 gang årligt eller efter behov. Støttekorsetter, der ydes som led i behandling. Borger med svære, varige ryglidelser, såsom: Svære slidgigtforandringer i rygsøjlen Degeneration af båndskive i rygsøjlens lændedel Scoliosis Spondylitis ankylopoietica (Bechterews sygdom) Spondylolishesis Osteoporose (knogleskørhed) Muskeldystrofi (svind af rygmuskulatur) Varige eftervirkninger efter brud Ydelseskriterier Der skal foreligge lægelig dokumentation. Lidelsen skal være varig Borger skal være udredt og alle behandlingsmuligheder skal være udtømte Leverandør Bandagist Sørensen & Jensen, telefon nr.: Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? Ja Ydelsen er gratis for borger der vælger kommunens leverandør. Hvordan følges op på ydelsen? Er der særlige forhold at tage hensyn til? Er der afledte forhold at tage hensyn til? 7

8 8

9 Halskrave/nakkestøtte Lovgrundlag Hvad indgår i ydelsen? At kompensere for en nedsat nakke- /halsfunktion. At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at borgeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner. Ortopædiske hjælpemidler, som har en korrigerende, aflastende eller støttende funktion, fx: Halskrave Nakkestøtte Der bevilges 2 stk. årligt Hvad indgår ikke i ydelsen? Målgruppen Borgere, der har behov for støtte af nakke- /halsfunktionen Ydelseskriterier Der skal foreligge lægelig dokumentation Lidelsen skal være varig Borgeren skal være udredt og alle behandlingsmuligheder skal være udtømte Leverandør Bandagist Sørensen & Jensen, telefon nr.: Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? Ja Ydelsen er gratis for borger der vælger kommunens leverandør. Hvordan følges op på ydelsen? Er der særlige forhold at tage hensyn til? Er der afledte forhold at tage hensyn til? 9

10 Ortose, ben -og fodskinne Lovgrundlag At kompencere for borgerens nedsatte gang fuktion. At borgerens mobilitet bliver forbedredt, således at borgeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner. Hvad indgår i ydelsen? Helbensskinne/ortose (knæ, ankel og fodled) Knæskinne/ortose Underbensskinne/ortose Ankelskinne/ortose Fodkapsel Dropfodsskinne Funktionsskinne Bandage Reparation Ydelsernes omfang fastlægges efter en individuel vurdering Hvad indgår ikke i ydelsen? Skinner til brug for sport Målgruppen Borger med varigt og dagligt behov for skinner og ortose. Ydelseskriterier Der skal foreligge lægelig dokumentation. Lidelsen skal være varigt. Borger skal være udredt og alle behandlingsmuligheder skal være udtømte. Leverandør Bandagist Sørensen & Jensen, telefon nr.: Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? Ja Ydelsen er gratis for borger der vælger kommunens leverandør. Hvordan følges op på ydelsen? Er der særlige forhold at tage hensyn til? Er der afledte forhold at tage hensyn til? Afledte forhold Hvis skinnen anvendes i forbindelse med fabriksfremstillet fodtøj, må der vurderes, om der samtidig skal bevilges tilretning af sko til formålet 10

11 Arm- og benproteser Lovgrundlag At kompensere for borgerens funktionsnedsættelse i forbindelse med amputationer. At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at borgeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner. Hvad indgår i ydelsen? Armprotese Benprotese Hvad indgår ikke i ydelsen? Målgruppen Ydelseskriterier Ydelsernes omfang fastlægges efter en individuel vurdering Borger der har gennemgået en amputation og har behov for proteser for at kunne udføre funktioner i dagligdagen. Der skal forelægge en lægefaglig vurdering, hvoraf det fremgår, at brugeren efterfølgende kan indgå i den nødvendige protesetræning. Der skal forelægge en egnethedserklæring. Leverandør Sahva, telefon nr.: Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? Ja Ydelsen er gratis for borger der vælger kommunens leverandør. Hvordan følges op på ydelsen? Er der særlige forhold at tage hensyn til? Er der afledte forhold at tage hensyn til? Særlige forhold Pynteproteser til arme og ben kan i særlige tilfælde og ud fra et individuelt skøn tildeles for at kompensere for de kosmetiske følger af amputation 11

12 Ortopædisk fodtøj, Fabriksfremstille fodtøj og fodindlæg Lovgrundlag At kompensere for borgerens foddeformitet. At forbedre borgerens mobilitet, så denne i størst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner. Hvad indgår i ydelsen? Håndsyet fodtøj Fabriksfremstillet fodtøj Fodindlæg Forhøjelse over 2 cm. Tilretning Gængesåler Forsåling Reparation Ved 1. gangs bevillinger kan reservefodtøj først bevilges/anskaffes efter 3 måneders forløb af hensyn til eventuelle tilpasningsproblemer. Til personer over 18 år kan der normalt kunne ydes hjælpe til udskiftning hver 18. måned. Hvad indgår ikke i ydelsen? Særlige forhold kan dog bevirke hyppigere udskiftning. Der ydes ikke hjælp til fabriksfremstillet konfektionsfodtøj. Der ydes ikke hjælp til fodindlæg ved almindelig platfod eller blød platfod hos børn. Ved forhøjelse under 2 cm. er der fuld egenbetaling Målgruppen Borger med varige og svære foddeformiteter, hvor generne af foddeformitet kan afhjælpes. Skal følge indikationerne i bilag 1 til Bekendtgørelsen om Ydelseskriterier Der skal foreligge lægelig dokumentation. Lidelsen skal være varig. Borgeren skal være udredt og alle behandlingsmuligheder skal være udtømte. Leverandør Sahva, telefon nr.: Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? Ja Ydelsen er gratis for borger der vælger 12

13 kommunens leverandør, dog med en egenbetaling: Voksne; 820 kr. pr. par (2014 priser) Børn; 450 kr. pr. par (2014 priser) Priserne reguleres årligt. Hvordan følges op på ydelsen? Er der særlige forhold at tage hensyn til? Er der afledte forhold at tage hensyn til? Særlige forhold Der er egenbetaling på almindeligt fodtøj, og tilskud ydes, såfremt brugeren benytter sko med 2 numres forskel. Der kan blive tale om fodkapsel (kapselsko) og benskinne/-stativ 13

14 Brokbind Lovgrundlag At kompensere for de gener, som brok kan give. At borgerens mobilitet bliver forbedret, således at borgeren i størst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner. Hvad indgår i ydelsen? Almindeligt brokbind Hvad indgår ikke i ydelsen? Målgruppe Brokbind med hul til stomi Der kan bevilges 2 stk. årligt Borgere med varig nedsat funktion som følge af brok. Ydelseskriterier Der skal foreligge lægelig dokumentation. Lidelsen skal være varig. Borgeren skal være udredt og alle behandlingsmuligheder skal være udtømte. Leverandør Bandagist Sørensen og Jensen, telefon nr.: Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? Ja Ydelsen er gratis for borger der vælger kommunens leverandør. Hvordan følges op på ydelsen? Er der særlige forhold at tage hensyn til? Er der afledte forhold at tage hensyn til? 14

15 Brystproteser Lovgrundlag At erstatte et manglende bryst pga. fysiske og kosmetiske gener efter en operation Hvad indgår i ydelsen? Protese. Første gang bevilges 1 stk. og 1 stk. til skiftebrug. Herefter kan der søges om 1 stk. årligt Strips til fastholdelse af protese Brystvorter Hvad indgår ikke i ydelsen? Protesebrysteholder Badedragt Brystprotese, der indopereres Målgruppe Kvinder, der har fået bortopereret det ene eller begge bryster Kvinder, der af anden grund mangler det ene eller begge bryster ligeledes berettet til protese(r) Ydelseskriterier Der skal foreligge lægelig dokumentation. Lidelsen skal være varig. Borgeren skal være udredt og alle behandlingsmuligheder skal være udtømte. Leverandør Bandagist Forssling, telefon nr.: Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? Ja Ydelsen er gratis for borger der vælger kommunens leverandør. Hvordan følges op på ydelsen? Er der særlige forhold at tage hensyn til? Er der afledte forhold at tage stilling til? 15

16 Parykker Lovgrundlag At kompensere for hårtab og dermed medvirke til at give borgeren selvværd. Hvad indgår i ydelsen? Fabriksfremstillede parykker Individuelt fremstillede parykker Herretoupeer I særlige tilfælde Hår for livet Ved førstegangsbevilling af paryk, bevilges 2 stk. paryk. Derefter kan der bevilges 1 stk. én gang årligt. Ved førstegangsbevilling af toupé, bevilges 1 stk. derefter kan der bevilges 1 stk. én gang årligt. Hvad indgår ikke i ydelsen? Ydelsen bevilges ikke ved almindeligt hårtab, f.eks. familiær skaldethed Ydelsen omfatter ikke hår-extensions men udelukkende helparykker og toupéer Ydelsen bevilges ikke ved midlertidigt hårtab som følge af kemoterapi. Parykken leveres af sygehusvæsenet Målgruppe Borger med vansirende skaldethed, fx pletskaldethed Ydelseskriterier Der skal foreligge lægelig dokumentation Lidelsen skal være varig Borgeren skal være udredt og alle behandlingsmuligheder skal være udtømte Leverandør Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? Hvordan følges op på ydelsen? Er der særlige forhold at tage hensyn til? Er der afledte forhold at tage stilling til? Efter eget valg 16

17 Inkontinens, kateter Lovgrundlag for ydelsen hjælpemidler At kommunen yder støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne I væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne I væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller er nødvendig for, at den pågældende kan udøve et erhverv Hvad indgår i ydelsen? Blærekateter Urinposer dag og nat Ventiler Fikseringsmateriale som ben poser og sengestativ Engangskatetre Hvad indgår ikke i ydelsen? Skyllevæske, janetsprøjte Urotainer (til blæreskyl) Katerisationssæt Forbindingsstof til top kateter Handsker, håndsprit, engangsvaskeklude Målgruppe Ydelseskriterier Borger der har et væsentligt varigt problem med at få tømt blæren, eller et varigt svært inkontinens problem Det skal sikres at problemet er varigt, derfor skal alle relevante behandlings/trænings muligheder være udtømte, og livsstils ændringer prøvet, før en borger kan modtage ydelsen. Egen læge eller speciellæge skal have vurderet, at problemet ikke kan afhjælpes yderligere, og at det er et varigt problem. Leverandør OneMed, telefon nr Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? Ja Ydelsen er gratis for borger der vælger kommunebs leverandør 17

18 Hvordan følges op på ydelsen (kvalitetssikring) Er der særlige forhold at tage hensyn til? Er der afledte forhold at tage hensyn til? Hvis der har været et uhensigtsmæssigt og væsentligt overforbrug af hjælpemidler i forhold til bevillingen, kan der opkræves for de hjælpemidler, der er brugt udover bevillingen af en sygeplejerske Undtagelse for kriteriet om udredning Terminale borger Borger der ikke kan samarbejde omkring udredning som følge af demens eller demens lignende tilstand 18

19 Bleer Lovgrundlag Lov om Social Service 112 stk. 1 om hjælpemidler Kompensation for ét væsentligt varig inkontinens problem. (manglende evne til at holde på urin eller afføring) Hvad indgår i ydelsen? Bleer Fikseringstrusser: Kun Abri.Fix pants og Abri.Fix net fra Abena (fra firmaet der leverer bleer) Uridomer Poser til uridomer og fastgørelses anordninger Contrelle, inkontinens tampon Anal prop Hvad indgår ikke i ydelsen Inkontinenshjælpemidler når det er et midlertidigt problem Inkontinenshjælpemidler under et udredningsforløb, behandlings, og træningsforløb Ved dryp inkontinens, når problemet kan klares med hygiejne bind/trusseindlæg eller behovet kan dækkes med 2-3 små bind med sugeevne under 100ml. Bind der kun bruges pga. tryghed Fikseringstrusser der erstatter almindelige trusser Buksebleer hvis borgeren er i stand til at bruge de almindelige åbne bleer. Bodystocking Underlag/stiklagner Handsker/vaskeklude/affaldsposer Våd ligger sengetøj Kolbe Bækken Målgruppe Borgere der har et varigt inkontinens problem, der medfører et væsentligt dagligt behov for inkontinens Ydelseskriterier Borgeren skal have været igennem et udrednings forløb svarende til Klinisk vejledning for almen praksis. På inkontinens klinikken i samarbejde med egen læge, hos egen læge eller speciel læge. (se kvalitetsstandard på hjælp til borgere med inkontinens, afførings og bækkenbunds problemer). Det skal sikres at problemet er varigt, derfor skal alle relevante 19

20 behandlings/trænings muligheder være udtømte, og livsstils ændringer prøvet, før en borger kan modtage ydelsen. Egen læge eller speciel læge skal have vurderet, at problemet ikke kan afhjælpes ydereligere, og at det er et varigt problem. Leverandør Abena, tlf.nr Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? Ja Ydelsen er gratis for borger der vælger kommunens leverandør. Hvordan følges op på ydelsen (kvalitetssikring)? Er der særlige forhold at tage hensyn til? Er der afledte forhold at tage hensyn til? Hvis der har været et uhensigtsmæssigt og væsentligt overforbrug af inkontinens hjælpemidler i forhold til bevillingen, kan der opkræves for de hjælpemidler, der er brugt udover bevillingen Der foretages opfølgning 2 gange årligt, ud fra bevillingslister fra Abena Undtagelse for kriteriet om udredning Terminale borger Borger der ikke kan samarbejde omkring udredning som følge af demens eller demens lignende tilstand 20

21 Stomi Lovgrundlag Lov om Social Service 112 stk. 1 om hjælpemidler At kommunen yder støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne I væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne I væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller er nødvendig for, at den pågældende kan udøve et erhverv Hvad indgår i ydelsen? Stomiplader Stomiposer Stomi bælter Klæbefjerner kantsikring Tætningsmateriale Irrigation til stomi Prop til stomi Hvad indgår ikke i ydelsen Barrierecreme Lugt fjerner Handsker / vaskeklude / affaldsposer Vatpinde Sakse Målgruppe Borgere der har fået foretaget en af følgende operationer Colostomi (kunstig udføring af tyktarmen) Ileostomi (kunstig udføring af tyndtarmen) Urostomi (kunstig udføring af urinveje) Ydelseskriterier Der skal forelægge lægelig dokumentation Lidelsen skal være varig Borgeren skal være udredt og alle behandlingsmuligheder skal være udtømte Leverandør Kristine Hardam A/S, telefon nr Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? Ja Ydelsen er gratis for borger der vælger kommunens leverandør. Hvis der har været et uhensigtsmæssigt og 21

22 Hvordan følges op på ydelsen (kvalitetssikring)? Er der særlige forhold at tage hensyn til Er der afledte forhold at tage hensyn til væsentligt overforbrug af hjælpemidler i forhold til bevillingen, kan der opkræves for de hjælpemidler, der er brugt udover bevillingen af en sygeplejerske Beskyttelsesbukser til bad Lovgrundlag hjælpemidler At brugere med inkontinens kan deltage i aktiviteter i svømmehal. At brugeren ingen udslip har i svømmehal Hvad indgår i ydelsen? Beskyttelsesbukser/badedragt til bad Hvad indgår ikke i ydelsen? Alt andet end beskyttelsesbukser- og badedragt Målgruppe Inkontinente brugere Ydelseskriterier Svært inkontinente brugere med behov for træning i bassin Svære inkontinente børn i forbindelse med svømmeundervisning Leverandør Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? Hvordan følges op på ydelsen? Er der særlige forhold at tage hensyn til? Er der afledte forhold at tage stilling til? Efter eget valg Ja Ydelsen er gratis fra borger Der foretages individuel opfølgning efter behov. 22

23 Kompressionsstrømper, - handsker -og vest Lovgrundlag At kompensere for svære ødemer og at forbedre borgerens mobilitet bedst muligt, således at borgeren i videst muligt omfang kan varetage daglige gøremål. Hvad indgår i ydelsen? Kompressionsstrømper til ben Kompressionsærmer til arme Kompressionshandsker til hænder Kompressionsvest/BH Strømpepåtager Strømpeaftager Der kan søges om nye 1 gang årligt. Hvad indgår ikke i ydelsen? Reparation Støttestrømper og antiembolistrømper, som anvendes ved lette benproblemer, irritationer, uro i benene eller for at forebygge venelidelser. Gummihandsker Målgruppe Ydelseskriterier Borger med svære, varige kredsløbslidelser. Der skal være tale om Svære grader af åreknuder, som ikke svinder ved behandling Varige følger efter blodprop i arme/ben Varige hævelser som følge af strålebehandling Kroniske ødem (væskeansamling) på grund af dårlig funktion af vener Ved førstegangshenvendelse kræves lægelig dokumentation med beskrivelse af klasse og længde på kompressionsstrømpen. Leverandør Bandagist Forssling, telefon nr Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? Ja Ydelsen er gratis for borger der vælger kommunens leverandør. 23

24 Hvordan følges op på ydelsen+ (kvalitetssikring) Er der særlige forhold at tage hensyn til? Er der afledte forhold at tage hensyn til? Der foretages individuel opfølgning efter behov. Der vil normalt være behov for kompressionsstrømpe til skiftebrug 24

25 Ure Hovedområde At kompensere for syns- eller hørehandicap Hvad indgår i ydelsen? Talende lomme- eller armbåndsur Talende lomme- eller armbåndsur med vækkefunktion Vibratorur Punktur Lyd- og/eller vibratorur Punktur Reparation Der bevilges 1 ur Hvad indgår ikke i ydelsen? Udskiftning af batterier indgår ikke i ydelsen Målgruppe Borger med nedsat syn og/eller hørelse Ydelseskriterier Brugere med nedsat syn og/eller hørelse Brugere, der ikke kan aflæse tiden på et almindeligt ur At brugeren kan orientere sig i tiden Brugeren kan se eller høre hvad klokken er Leverandør Er der valgmulighed m.h.t. leverandør Hvordan følges op på ydelsen? (kvalitetssikring) Er der særlige forhold at tage hensyn til? Er der afledte forhold at tage hensyn til CSU-Slagelse finder en leverandør Ingen 25

26 Telefon Hovedområde At kompensere for hørenedsættelsen Hvad indgår i ydelsen? Forstærkertelefon Reparation Der bevilges 1 telefon Hvad indgår ikke i ydelsen? Der bevilges ikke batterier Målgruppe Hørehæmmede bruger Ydelseskriterier Leverandør Er der valgmulighed m.h.t. leverandør Hvordan følges op på ydelsen? (kvalitetssikring) Er der særlige forhold at tage hensyn til? Er der afledte forhold at tage hensyn til Der skal foreligge ansøgning fra CSU Slagelse med dokumentation for, at forstærkertelefonen er afprøvet CSU-Slagelse finder en leverandør Ingen 26

27 Høretekniske hjælpemidler Hovedområde At kompensere for hørenedsættelsen Hvad indgår i ydelsen? Teleslynge Alarmsystem m. blink/vibration FM-kommunikationssystem Reparation Udskiftning efter behov Hvad indgår ikke i ydelsen? Der bevilges ikke batterier Målgruppe At kompenserer for hørenedsættelsen Ydelseskriterier Der skal foreligge ansøgning fra CSU Slagelse med dokumentation for, at hjælpemidlet er afprøvet Leverandør Er der valgmulighed m.h.t. leverandør Hvordan følges op på ydelsen? (kvalitetssikring) Er der særlige forhold at tage hensyn til? Er der afledte forhold at tage hensyn til CSU-Slagelse finder en leverandør, ydelsen er gratis for brugeren 27

28 Briller og kontaktlinser Hovedområde At kompensere for en medicinsk-optisk defineret øjenlidelse Hvad indgår i ydelsen? Briller Kontaktlinser øjenproteser Hvad indgår ikke i ydelsen? Målgruppe Ydelseskriterier At brugeren bevarer synet således at brugeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner trods synsnedsættelsen. Uregelmæssig hornhinde (irregulær astigmatisme) ved fx keratokonus, hornhindear m.v. Defekter i regnbuehinden, fx aniridi, kolobom, albinisme, samt følger efter fx skader eller operation Læs øjenlinse (ektopi), følger efter operation i barnealderen for grå stær (afaki) Smertende øjenlidelser, fx blærer på hornhinden (karatitis bullosa) eller kronisk hornhindesår Stærkt skæmmende øjenlidelser Sygdomsbetinget dobbeltsyn uden mulighed for operativ korrektion Sygdomsbetinget lysoverfølsomhed (fotofobi) ved fx retinitis pigmentosa, akromatopsi, øjenkomplikationer ved diabetes, makula degeneration Ekstreme optiske synsfejl karakteriseret ved, at etableringen af forbedret synsfunktion kun kan onås med specialfremstillede brilleglas eller kontaktlinser Børn og unge registreret i synsregistret ved Kennedy Instituttet Statens Øjenklinik (KISØ) Afaki kombineret med synsfeltsdefekter 28

29 efter indstilling fra Kennedy Instituttet Statens Øjenklinik (KISØ) Myopi større end eller lig med 7 kombineret med kikkertsynsfelt på 10 grader eller derunder Ptosebriller (specialstel) Hypermetrop > +7 i højst brydende plan til børn indtil 10 år Andre medicinsk-optisk definerede, varige øjenlidelser af tilsvarende sværhedsgrad efter indstilling gta Kennedy Instituttet Statens Øjenklinik (KISØ) Leverandør Er der valgmulighed m.h.t. leverandør Hvordan følges op på ydelsen? (kvalitetssikring) Er der særlige forhold at tage hensyn til? Er der afledte forhold at tage hensyn til CSU-Slagelse finder en leverandør, ydelsen er gratis for brugeren 29

30 Svagsynsoptik Hovedområde At kompensere for et varigt synshandicap At brugeren bevarer synet således at brugeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner trods synsnedsættelsen Hvad indgår i ydelsen? Primært optik med forstørrende virkning Lupper Lupbriller Kikkerter Kikkertbriller Etc. Hvad indgår ikke i ydelsen? Målgruppe Brugere med synsrest på max. 30 % Ydelseskriterier Varigt synshandicap med restsyn på max. 30 % Leverandør CSU-Slagelse finder en leverandør Er der valgmulighed m.h.t. leverandør, ydelsen er gratis for borger Hvordan følges op på ydelsen? (kvalitetssikring) Er der særlige forhold at tage hensyn til? Er der afledte forhold at tage hensyn til 30

31 31

Kvalitetsstandard 2016

Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard 2016 Kropsbårne hjælpemidler Indholdsfortegnelse Indledning side Frit valg af leverandør af hjælpemidler side Læsevejledning side Kropsbårne og personlige hjælpemidler Insulin- og kombinationskrævende

Læs mere

Myndighed - Sundhed. Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler. Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2

Myndighed - Sundhed. Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler. Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2 Det med gult markeret er ændringer fra udgave 1 til udkast til udgave 2. Bemærk at under punkt

Læs mere

3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1. Kanyler. Insulin. Victoza

3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1. Kanyler. Insulin. Victoza 3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1 Hvad indgår i ydelsen? At dække borgerens behov for udstyr til måling af blodsukker og injektionsmateriale,

Læs mere

Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr af 23/12/2012

Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr af 23/12/2012 Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr. 1432 af 23/12/2012 Hjælpemidler m.v. Kapitel 21 Hjælpemidler, boligindretning og befordring Hjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3

KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 KVALITETSSTANDARDER PÅ ÆLDREOMRÅDET RANDERS KOMMUNE BIND 2 2009 KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 PERSONLIG MEDICINSK BEHANDLING... 4 INSULINKRÆVENDE DIABETIKERE...

Læs mere

Gribskov Kommune Kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler. 1. Rammer

Gribskov Kommune Kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler. 1. Rammer Gribskov Kommune Kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er besluttet af Social og Sundhedsudvalget d. 6. oktober 2010. Som en del af kvalitetsopfølgningen

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 DIABETES - INSULINKRÆVENDE DIABETIKERE... 4 DIABETES - TABLETBEHANDLEDE

KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 DIABETES - INSULINKRÆVENDE DIABETIKERE... 4 DIABETES - TABLETBEHANDLEDE KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER ÆLDREOMRÅDET RANDERS KOMMUNE 2013 KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 DIABETES - INSULINKRÆVENDE DIABETIKERE...

Læs mere

Det med gult markeret er direkte fra lov, bekendtgørelse eller vejledning

Det med gult markeret er direkte fra lov, bekendtgørelse eller vejledning Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler Udkast 2 af 6. november 2010 Det med gult markeret er direkte fra lov, bekendtgørelse eller vejledning 1. Lovgrundlag Lov om social service

Læs mere

Indhentning af øjenlægeoplysninger. Ansøgningsskema til briller og kontaktlinser. Ansøgning til kommunen

Indhentning af øjenlægeoplysninger. Ansøgningsskema til briller og kontaktlinser. Ansøgning til kommunen Ansøgning om svagsynsoptik - en pjece til optikere 1 2 Denne pjece er tænkt som en hjælp til dig som optiker, når en borger ansøger om briller og kontaktlinser efter lov om social service 112, eller efter

Læs mere

Ansøgning om svagsynsoptik

Ansøgning om svagsynsoptik Ansøgning om svagsynsoptik 1 Kommunikationscentret Denne pjece er tænkt som en hjælp til dig som optiker, når en borger ansøger om briller og kontaktlinser efter lov om social service 112, samt efter Hjælpemiddelbekendtgørelsen

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 28. december 2012. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 28. december 2012. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven Lovtidende A 2012 Udgivet den 28. december 2012 23. december 2012. Nr. 1432. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven I medfør af 112, stk. 5, og 113,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 3 personlige hjælpemidler

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 3 personlige hjælpemidler Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 3 personlige hjælpemidler Indhold Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 3 personlige hjælpemidler... 1 Diabetes - Insulinkrævende

Læs mere

Udkast til kvalitetsstandarder. Kropsbårne hjælpemidler. 112 i lov om social service

Udkast til kvalitetsstandarder. Kropsbårne hjælpemidler. 112 i lov om social service Udkast til kvalitetsstandarder Kropsbårne hjælpemidler 112 i lov om social service 1 Arm- og benproteser... 3 Bandager: brok, ryg, hånd, fingre, albue, skuldre, ankel og halskraver... 4 Bleer m.m.... 5

Læs mere

Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven

Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 352 Offentligt Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven I medfør af 112, stk. 6, og 113, stk.

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015. Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015. Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015 Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den xx.xx.2014 Gældende fra den

Læs mere

Kvalitetsstandard for inkontinens hjælpemidler

Kvalitetsstandard for inkontinens hjælpemidler Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for inkontinens hjælpemidler 2 Kvalitetsstandard for inkontinenshjælpemidler Formålet med inkontinenshjælpemidler Hvem

Læs mere

Side 1 af 5 BEK nr 743 af 27/06/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-06-2011 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Bilag 2 Den fulde tekst Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse

Læs mere

Jeg søgte om tilskud hos kommunen, men fik afslag fra Synscentralen.

Jeg søgte om tilskud hos kommunen, men fik afslag fra Synscentralen. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 8 Offentligt Ørnevej 2 4873 Væggerløse. Til Folketingets Socialudvalg Kære damer og herrer, jeg tillader mig at henvende mig til Dem i håb om at kunne få et svar

Læs mere

Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet?

Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet? af PETER LEBECH forstander SYNSCENTRaLEN, VORDINGBORG Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet? Det er en dyb personlig krise helt eller delvist at miste synet uanset alder. Denne artikel kan måske hjælpe

Læs mere

kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet Indholdsfortegnelse Generel information for personlige/kropsbårne hjælpemidler...

Læs mere

It- og kropsbårne hjælpemidler

It- og kropsbårne hjælpemidler It- og kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard 2015 Indhold Kvalitetsstandard kropsbårne hjælpemidler Hvad er formålet?... 3 Hvad er kropsbårne hjælpemidler?... 3 kropsbårne hjælpemidler?... 3 Hvad sker

Læs mere

Ydelser på hjælpemiddelområdet

Ydelser på hjælpemiddelområdet SOLRØD KOMMUNE VISITATION- OG KOORDINATIONSENHEDEN Ydelser på hjælpemiddelområdet Efter Lov om social service 112 Lovgrundlag og kriterier for Ydelser på hjælpemiddelområdet. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. KROPSBÅRNE/PERSONLIGE

Læs mere

Kropsbårne, personlige hjælpemidler

Kropsbårne, personlige hjælpemidler Kvalitetsstandard Kropsbårne, personlige hjælpemidler Servicelovens 112 Godkendt i byrådet: xx.xx.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Kropsbårne, personlig hjælpemidler 1. Befordringsgodtgørelse... 3 2. Ben-

Læs mere

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted.

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. Centret yder rådgivning, vejledning og undervisning til: Voksne med synsvanskeligheder

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for IT- og kropsbårne hjælpemidler

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for IT- og kropsbårne hjælpemidler Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 13 Kvalitetsstandard for IT- og kropsbårne hjælpemidler 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til kropsbårne hjælpemidler. Kvalitetsstandarden

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2018-2019 Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den xx december 2017 Gældende

Læs mere

Din nedsatte funktionsevne skal være sundhedsfagligt dokumenteret. Du skal søge om det konkrete hjælpemiddel gennem dit lokale jobcenter.

Din nedsatte funktionsevne skal være sundhedsfagligt dokumenteret. Du skal søge om det konkrete hjælpemiddel gennem dit lokale jobcenter. Hvem kan søge personlige, kropsbårne hjælpemidler? Du kan søge om støtte til personlige kropsbårne hjælpemidler, hvis du har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som følge af medfødt eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

VEJEN KOMUNE. Kvalitetsstandarder. Personlige hjælpemidler & forbrugsgoder servicelovens 112 og 113

VEJEN KOMUNE. Kvalitetsstandarder. Personlige hjælpemidler & forbrugsgoder servicelovens 112 og 113 VEJEN KOMUNE Kvalitetsstandarder Personlige hjælpemidler & forbrugsgoder servicelovens 112 og 113 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Vejen Kommunes værdier... 3 Lovgivning og målgruppe...

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Udkast juni 2010 Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og Behov hos brugeren: Formålet med hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015 Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den xx.xx.2014 Gældende fra den

Læs mere

Kropsbårne hjælpemidler

Kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard Kropsbårne hjælpemidler Lovgrundlag for ydelse Placering i budget Målgruppe Mål med ydelsen Kriterier for visitation Andre ydelser/ foranstaltninger Visitations- og bevillingskompetence

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Hjælpemiddelområdet. Køge Kommune

Kvalitetsstandarder for Hjælpemiddelområdet. Køge Kommune Kvalitetsstandarder for Hjælpemiddelområdet Køge Kommune Januar 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kvalitetsstandarder for bevilling af kropsbårne hjælpemidler... 5 Arm- og benproteser... 6 Brystproteser...

Læs mere

Høringsudkast Kvalitetsstandard Kropsbårne hjælpemidler Lov om social service 112

Høringsudkast Kvalitetsstandard Kropsbårne hjælpemidler Lov om social service 112 Høringsudkast Kvalitetsstandard Kropsbårne hjælpemidler Lov om social service 112 Pkt. 7 Pkt. 8. Ortopædiske fodindlæg og ortopædisk fodtøj forsåling/reparation/tilretning og skoforhøjelse 1 Hvem kan få

Læs mere

It- og kropsbårne hjælpemidler

It- og kropsbårne hjælpemidler It- og kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard 2016 Indhold Kvalitetsstandard kropsbårne hjælpemidler Hvad er formålet?... 3 Hvad er kropsbårne hjælpemidler?... 3 kropsbårne hjælpemidler?... 3 Hvad sker

Læs mere

Kvalitetsstandarder for hjælpemidler Køge Kommune 2015

Kvalitetsstandarder for hjælpemidler Køge Kommune 2015 Kvalitetsstandarder for hjælpemidler Køge Kommune 2015 Indledning Formål Kvalitetsstandarderne for hjælpemiddelområdet er blevet til på baggrund af et ønske om at synliggøre Køge Kommunes serviceniveau.

Læs mere

1.1 Genbrugshjælpemidler: Hjælpemidler til personlig pleje. funktionsevne. bad, toilet og påklædning og dermed opretholde en aktiv tilværelse.

1.1 Genbrugshjælpemidler: Hjælpemidler til personlig pleje. funktionsevne. bad, toilet og påklædning og dermed opretholde en aktiv tilværelse. 1.1 Genbrugshjælpemidler: Hjælpemidler til personlig pleje 112 i Lov om Social Service At kompensere for fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne. At borgeren kan forblive selvhjulpen i forhold til bad,

Læs mere

Kropsbårne hjælpemidler

Kropsbårne hjælpemidler Kropsbårne efter servicelovens 112 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste grad

Læs mere

Kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler. Guldborgsund Kommune 2015

Kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler. Guldborgsund Kommune 2015 Kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler Guldborgsund Kommune 2015 Indholdsfortegnelse Generel information for personlige/kropsbårne hjælpemidler... 3 Generel kvalitetsstandard for kropsbårne

Læs mere

IT- OG KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER SAMT INDIVIDUEL KØRSEL. ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Voksenrådgivningen Bjakesvej 2-4, 3450 Allerød.

IT- OG KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER SAMT INDIVIDUEL KØRSEL. ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Voksenrådgivningen Bjakesvej 2-4, 3450 Allerød. ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Bjakesvej 2-4, 3450 Allerød Tlf.: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk IT- OG KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER SAMT INDIVIDUEL KØRSEL KVALITETSSTANDARDER 2011 Forvaltningen/

Læs mere

IT- OG KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER SAMT INDIVIDUEL KØRSEL. ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Ældre og Sundhed Bjakesvej 2-4, 3450 Allerød.

IT- OG KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER SAMT INDIVIDUEL KØRSEL. ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Ældre og Sundhed Bjakesvej 2-4, 3450 Allerød. ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Bjakesvej 2-4, 3450 Allerød Tlf.: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk IT- OG KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER SAMT INDIVIDUEL KØRSEL KVALITETSSTANDARDER 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR HJÆLPEMIDLER

KVALITETSSTANDARDER FOR HJÆLPEMIDLER BRØNDBY KOMMUNE KVALITETSSTANDARDER FOR HJÆLPEMIDLER 2015 BRØNDBY KOMMUNE Januar 2015 Kvalitetsstandarder for hjælpemidler Udgivet af Brøndby Kommune i Januar 2015 1. udgave, 1. oplag Redaktion: Karen

Læs mere

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration 1 SERVICEINFORMATIONER FOR KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112 FORMÅL Lovens formål er at afhjælpe nedsatte funktioner via hjælpemidler. Der tages

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014 Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder Hvad er et hjælpemiddel og et forbrugsgode? Hjælpemidler er produkter som er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

SYNSHJ LPEMIDLER - BRILLER OG KONTAKTLINSER...29 SYNSHJ LPEMIDLER - SVAGSYNSOPTIK...30

SYNSHJ LPEMIDLER - BRILLER OG KONTAKTLINSER...29 SYNSHJ LPEMIDLER - SVAGSYNSOPTIK...30 KVALITETSSTANDARDER P LDREOMR DET RANDERS KOMMUNE BIND 2 2010 KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJ LPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112...3 DIABETES - INSULINKR VENDE DIABETIKERE...5 DIABETES - IKKE-INSULINKR

Læs mere

Oversigt over ændringsforslag til Kvalitetsstandarder for ældreområdet 2013, Randers Kommune

Oversigt over ændringsforslag til Kvalitetsstandarder for ældreområdet 2013, Randers Kommune Oversigt over ændringsforslag til Kvalitetsstandarder for ældreområdet 2013, Randers Kommune Forslag til nye kvalitetsstandarder: Støtte til bil. Kontant tilskud efter Servicelovens 95 Ændringsforslag

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og forbrugsgoder: 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler Kvalitetsstandard Serviceloven 112 Hjælpemidler Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder for

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Revideret: 12. september 2010 1 UDLÅNSHJÆLPEMIDLER 2 Kvalitetsstandard. Ikke

Læs mere

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12 Frikommune Viborg Kommune Titel på forsøg Fritagelse fra at foretage en konkret og individuel vurdering af, hvilken paryk der er bedst egnet og billigst, samt tilladelse til at fastsætte et tilskudsbeløb

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2012

Kvalitetsstandarder 2012 Kvalitetsstandarder 2012 Hjælpemiddelområdet - hjælpemidler - forbrugsgoder - støtte til køb af bil - boligindretning - støtte til individuel befordring - specialundervisning for voksne J. nr. 27.60.00P23

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Hjælpemidler Kvalitetsstandarder

PLEJEOMRÅDET. Hjælpemidler Kvalitetsstandarder PLEJEOMRÅDET Hjælpemidler Kvalitetsstandarder Nr. 10 den 16. juli 2009 1 Indledning. Dette hæfte indeholder Plejeområdets kvalitetsstandarder på dele af hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandarderne er en

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet 2 Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet Formålet med hjælpemidler

Læs mere

Kvalitetsstandard for synshjælpemidler

Kvalitetsstandard for synshjælpemidler Kvalitetsstandard for synshjælpemidler 8. marts 2013 Forord Uddrag fra Vejledning om Lov om social Service Hjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt

Læs mere

Ydelser på hjælpemiddelområdet

Ydelser på hjælpemiddelområdet Ydelser på hjælpemiddelområdet Efter Lov om Social Service 112, 113 og 116 Lovgrundlag og kriterier for ydelser på hjælpemiddelområdet Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 5 VÆRDIGRUNDLAG... 5 SERVICEMÅL...

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Kvalitetsstandarder Hjælpemidler i dagligdagen 2016 Skanderborg Kommune Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Indhold Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Ydelser på hjælpemiddelområdet

Ydelser på hjælpemiddelområdet Ydelser på hjælpemiddelområdet Efter Lov om Social Service 112, 113 og 116 Lovgrundlag og kriterier for ydelser på hjælpemiddelområdet Indhold INDLEDNING... 4 VÆRDIGRUNDLAG... 4 SERVICEMÅL... 5 LEVERANDØRAFTALER

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og områdeledere Basisinventar

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for forbrugsgoder

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for forbrugsgoder Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for forbrugsgoder 2 Kvalitetsstandard for forbrugsgoder Formålet med forbrugsgoder Hvis du har nedsat funktionsevne og problemer med at klare nødvendige daglige

Læs mere

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100.

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100. Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter Lov om Social Service 100. Lovgrundlag 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013. - Individuel befordring. Hjælpemiddelområdet. - Hjælpemidler. - Boligindretning

Kvalitetsstandarder 2013. - Individuel befordring. Hjælpemiddelområdet. - Hjælpemidler. - Boligindretning Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen Kvalitetsstandarder 2013 Hjælpemiddelområdet Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

RESURSEFORBRUG FOR. VED CSU s KOMMUNIKATIONSAFDELING

RESURSEFORBRUG FOR. VED CSU s KOMMUNIKATIONSAFDELING RESURSEFORBRUG FOR ROSKILDE KØGE GREVE LEJRE SOLRØD STEVNS VED CSU s KOMMUNIKATIONSAFDELING FØRSTE HALVÅR AF 2009 Indhold Baggrund...side 2 Resultatet for første halvår af 2009...side 4 Tidsforbrug Antallet

Læs mere

Specialrådgivning og arbejdsredskaber... 35 297 Voksne med synshandicap i erhverv, specialrådgivning og indretning af arbejdsplads...

Specialrådgivning og arbejdsredskaber... 35 297 Voksne med synshandicap i erhverv, specialrådgivning og indretning af arbejdsplads... B 3 Indhold Indledning... 4 Rammeaftalen for 2015 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler... 4 2BUændret timetakst... 4 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det faglige fokus

Læs mere

- Individuel befordring

- Individuel befordring Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen Sundheds- og Socialforvaltningen Albertslund Kommune Hjælpemiddelafdelingen Rådhuset Nordmarks Allé 2620 Albertslund Telefon: 4368 6868 Mail: socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Analyse af ikke-styrbare udgifter på hjælpemiddelområdet

Analyse af ikke-styrbare udgifter på hjælpemiddelområdet Bilag 6.5 Analyse af ikke-styrbare udgifter på hjælpemiddelområdet - med henblik på anbefalet fremtidig håndtering Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 24. august 2012 Indhold 1. Resumé... 3 2. Politisk

Læs mere

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE Synsafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION Center for Kommunikation drives af Herning Kommune, og er et tilbud til borgere i Lemvig Kommune, Struer

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER:

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: - UDLÅNSHJÆLPEMIDLER BOLIGINDRETNING FORBRUGSGODER KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Afsnit i kataloget Specifikke bemærkninger Kommentarer/ændring i kvalitetsstandarder Tidsfrister / generelt

Afsnit i kataloget Specifikke bemærkninger Kommentarer/ændring i kvalitetsstandarder Tidsfrister / generelt Notat Sagsnr.: 2012/0010579 Dato: 29. november 2012 Titel: Kommentarer til ældrerådets høringsvar på Kvalitetsstandarder 2013 Sagsbehandler: Olai Birch Planlægningskonsulent Afsnit i kataloget Specifikke

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler:

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler: Ældreområdet Kvalitetsstandard Hjælpemidler: Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 - formålet med kvalitetsstandarderne

Læs mere

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Esbjerg d. 22. oktober 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Samarbejdet med kommunen 2 10 gode råd 1. Få det på skrift søg skriftligt, og

Læs mere

Den 25. november Udvalget for Voksne og S8undhed, Økonomiudvalget og Byrådet, Halsnæs Kommune.

Den 25. november Udvalget for Voksne og S8undhed, Økonomiudvalget og Byrådet, Halsnæs Kommune. Den 25. november 2012 Udvalget for Voksne og S8undhed, Økonomiudvalget og Byrådet, Halsnæs Kommune. Ældrerådet har på sit møde den 16. december 2011 behandlet dagsordenen til mødet i Udvalget for Voksne

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Udbud af diabeteshjælpemidler. Vejledning til brugerrepræsentanter. Diabetesforeningen, oktober 2016

Udbud af diabeteshjælpemidler. Vejledning til brugerrepræsentanter. Diabetesforeningen, oktober 2016 Udbud af diabeteshjælpemidler Vejledning til brugerrepræsentanter 1 Diabetesforeningen, oktober 2016 Indledning Skal du hjælpe kommunen som brugerrepræsentant i forbindelse med kommunale udbud af diabeteshjælpemidler,

Læs mere

A-kursus i fod & ankelkirurgi

A-kursus i fod & ankelkirurgi A-kursus i fod & ankelkirurgi Ortopædisk fodtøj & Ortoser Brugbare ordinationer Hvidovre Hospital 26. 27. september 2011 Ortopædisk fodtøj & Ortoser Brugbare ordinationer Ortopædisk fodtøj Fodindlæg Konservative

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Bornholms Regionskommune Oktober 2014 Indhold Indhold Indledning... 5 Sagsbehandling...

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88 Ældreområdet Kvalitetsstandard Visitation i henhold til Lov om social service 88 01/September 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.. 3 2. Forudsætning for at kunne modtage hjælp... 3 3. Visitation..5

Læs mere

Kvalitetsstandard Kompenserende specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard Kompenserende specialundervisning for voksne Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Kompenserende specialundervisning for voksne Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013 Acadre

Læs mere

Ydelsens navn. Lovgrundlag for ydelse

Ydelsens navn. Lovgrundlag for ydelse 1 of 41 Indledning Baggrund Baggrunden for at indføre servicestandarder er et ønske om at kunne tilbyde borgere i Syddjurs Kommune en ensartet og fleksibel service. En ensartet service afspejler sig i,

Læs mere

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE Budget- og regnskabssystem 4.5.7 - side 1 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede,

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 1 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. Indledning... 3 2. Forudsætning

Læs mere

"Indgribende lidelse" betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse.

Indgribende lidelse betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse. Kvalitetsstandard for Merudgifter i Lov om Social Service 41 Redigeret d. 250811 1. Lovgrundlag 41 i Lov om Social Service. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente?

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente? Genbrugshjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige

Læs mere

om juridiske forhold ved FreeStyle Libre 1. Baggrund

om juridiske forhold ved FreeStyle Libre 1. Baggrund Advokatpartnerselskab Ulrik Bangsbo Hansen Advokat J.nr. 308731 NOTAT om juridiske forhold ved FreeStyle Libre 1. Baggrund Abbott Diabetes Care ( Abbott ) har bedt os udarbejde et notat om borgeres adgang

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: personlig pleje og 83 og 83a i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås ydelser

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Værd at vide om frit valg af hjælpemidler

Værd at vide om frit valg af hjælpemidler Værd at vide om frit valg af hjælpemidler Hvis du er bevilliget et hjælpemiddel, i henhold til Lov om Social Service 112 og 113 stk. 5, har du to muligheder. - Du kan låne dit hjælpemiddel fra Haderslev

Læs mere