Tak for dit valg af TEAC! Vi håber at du bruger denne manual til at blive fortrolig med vores produkt, så du får meget glæde af det.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tak for dit valg af TEAC! Vi håber at du bruger denne manual til at blive fortrolig med vores produkt, så du får meget glæde af det."

Transkript

1 Tak for dit valg af TEAC! Vi håber at du bruger denne manual til at blive fortrolig med vores produkt, så du får meget glæde af det. SL-D90

2 Til egne notater DANSK QUICK GUIDE

3 Før ibrugtagning Generelt Da enheden kan blive varm under brug, bør du sørge for at der kan tilgå tilstrækkeligt med luft til køling af app. Netspændingen der tilføres enheden SKAL passe til den netspænding anført bag på app. Undgå at placere app. på steder med direkte sollys, vibrationer, kulde, fugt eller lignende. Undgå at åbne app. Der er ingen ting indeni som du som forbruger kan bruge til noget. Skulle der ved et uheld komme et fremmedlegeme ind i app, overlad da service til et kvalificeret værksted. Når du trækker netstikket ud af stikkontakten, træk da i stikket, ikke i ledningen. For at holde laseren i CD en ren, bør du lukke skuffen når du ikke bruger CD en, og ellers få den renset og kontrolleret på et kvalificeret værksted ca. hver tredje år. Undgå at rengøre app. med kemiske opløsningsmidler eller lignende, da dette kan beskadige overfladen. Rengøring bør kun ske med en let fugtet blød klud. Gem denne manual et sikkert sted, så du altid kan finde den og slå op i den, hvis der skulle opstå tvivl om noget. Flyt ikke enheden under brug, CD er roterer med høje hastigheder, og kan blive beskadiget hvis app. flyttes under drift. Hvis enheden skal transporteres, bør dette gøres i den originale kasse, og med CD en udtaget af enheden. Hvis der sidder en CD i under transport, kan denne skade løbeværk og CD. Undgå kondensator-effekten!! Kolde ting, som bliver flyttet ind i et varmt rum efter transport kan danne kondensvand! For at undgå at dette skader dit app. bør du lade det stå et stykke tid og akklimatisere sig efter transport. Dette gælder også CD er!! Om Compact Disc s I dette app. kan afpilles almindelige købte CD er samt Audio CD-R. Hvis kvaliteten af CD-R / disc s ikke er optimal, kan der opstå problemer med afspilning af disse. CD en placeres under CD-lågen med den trykte side opad. For at fjerne CD en fra sit cover, kan der trykkes ned på centrum af fingrene. CD en bør kun holdes på kanterne. Hvis disc en bliver beskidt, kan den renses nænsomt med en tør, blød klud. Undgå at tørre den cirkulært, altid på tværs af skiven. Undgå at rense CD en med kemikalier af nogen art. Skulle denne blive meget beskidt, kan den renses med alm. opvaskevand. Undgå opvaskebørsten, brug en blød klud i stedet. Undgå at placere CD en i direkte sollys eller i nærheden af andre varmekilder. Læg altid CD en på plads i sit cover efter brug, da den ellers nemmere bliver ridset og snavset. Undgå at forsøge at afspille skæve eller misformede CD er, da dette kan beskadige løbeværket. Hvis du er i tvivl omkring brug / opbevaring af CD-R / CD-RW disc s bør du følge de anvisninger som fulgte med ved købet af disc en. Ellers kontakt salgsstedet eller producenten af den pågældende disc. Købsdato: Faktura Nr.: Forhandler: SerieNr.: DANSK QUICK GUIDE

4 Knapper og funktioner TOP A SIDE C D E F G H B FRONT I J J R Q P O N M L K FJERNBETJENING D BAGSIDE I S Q T U C N F K L M H P B V A B C DANSK QUICK GUIDE

5 Knapper og Funktioner A Disc låg Tryk på L mærket på disc låget for at åbne dette. B SNOOZE Knap Når du bruger app. som vækkeur, bruges denne knap til 5 minutters stilhed. C REPEAT/PRESET Knap Denne knap bruges til at skifte imellem de forskellige Repeat Modes, eller mellem forskellige stationer / programmer. D TIMER/SLEEP Knap Brug denne knap til at sætte Timer en til alarm, eller Sleep timeren. E Fjernbetjenings sensor F CD, AUX, TUNER (FUNKTION s Knapper) Tryk på CD for at skifte til CD Afspilning. Tryk på AUX Knappen for at lytte til den enhed der er koblet til de ekstra indgange. For at lytte til radio, trykkes på TUNER Knappen. På fjernbetjeningen trykkes flere gange på FUNCTION for at skifte. G Display H FM/AM Knap (BAND Knap) Denne knap skifter mellem FM og AM. I DISPLAY Knap Med denne knap skifter du mellem de forskellige Display Modes. J Højttalere (stereo) K MEMORY/CLOCK ADJUST Knap Her skal du trykke for at programmere enten spor, eller indstille uret. L TUNING knap Drej på denne for at tune til en station. M CD Knapper: Når enten TUNER eller AUX er valgt, har disse ingen funktion. STOP Knap Tryk her for at stoppe afspilning. PLAY/PAUSE Knap Use this button to start or pause playback. SKIP/SEARCH Knapper Tryk kort her for at skifte spor. Hold dem nede for at spole i nummeret ( med lyd på ). N POWER Knap Tryk her for at tænde eller slukke for radio en. O Subwoofer ( Bashøjttaler ) P VOLUME knap Drej her for at skrue op eller ned. Q SHUFFLE knap Her trykkes for at skifte til SHUFFLE afspilning ( tilfældig rækkefølge ). R PHONES Her tilkobles dine hovedtelefoner. Både Stereo og Mono hovedtelefoner kan anvendes udes yderligere omskiftninger i app. S Nummer knapper T INTRO Knap Med denne knap startes INTRO afsp. U MUTING Knap Med denne knap kan du dæmpe lyden med det samme, eller genkalde lyden, hvis den er Mute t. Ved påvirkning af volumen kontrollen kommer lyden ligeledes igen. V BASS CONTROL Knap Med denne knap kan du bestemme Subwoofer en niveau. A AUX IN Stik Her forbindes eksterne enheder til app. B FM Tromle antenne Når du har indstillet på den radiostation du gerne vil lytte til, kan du trække antennen ud, og fæstne den på væggen med tegnestifter e.l. hvor der er bedst muligt signal. C AC Strø mledning Denne strømledning forbindes til en stikkontakt med 220 Volt. Dette apparat har et minimalt strømforbrug når det er slukket (StandBy). RESET Switch I visse tilfælde kan der være problemer med at få app. til at virke korrekt: 1) Hvis systemet har lidt overlast af fx overspænding / lyn mm. 2) Hvis strømforsyningen er utilstrækkelig eller der er overlejret støj. Det kan i disse tilfæ lde muligvis hjæ lpe at trykke kortvarigt på RESET Switch en. DANSK ENGLISH QUICK GUIDE

6 Sådan gemmes stationer I hvert bå nd kan gemmes op til 10 stationer på hver sin plads. 1 Tryk på FM/AM knappen for at vælge FM eller AM. Hvis du bruger fjernbetjningen skal du trykke på BAND knappen Tune ind på den station som du gerne vil gemme Tryk på MEMORY/CLOCK ADJUST knappen. 4 Inden for 10 sekunder skal du herefter væ lge det programnummer du vil gemme på med REPEAT/PRESET knappen, og herefter trykke på MEMORY/CLOCK ADJUST knappen. < Hvis du bruger nummerknapperne på fjernbetjeningen (1 0), gemmer du direkte, og behøver ikke efterfølgende trykke på MEMORY/CLOCK knappen. For at gemme flere stationer gentag 4. 1 til Sådan vælges tidligere gemte stationer 1 Tryk på FM/AM knappen for at vælge FM eller AM Hvis du bruger fjernbetjeningen skal du trykke på BAND knappen. 2 Tryk på REPEAT/PRESET knappen gentagne gange for at vælge din kanal. Hvis du bruger fjernbetjeningen trykkes nummeret blot direkte ind. for at vælge 10 trykkes på (0). DANSK ENGLISH QUICK GUIDE

7 Sådan indstilles uret 1 I CD mode eller TUNER mode, trykker du på DISPLAY knappen for at væ lge ur i display et. " : " blinker i display et. ( A ) 2 Inden for 4 sekunder trykker du nu på MEMORY/CLOCK ADJUST knappen i 2 sekunder eller mere. A 3 Tryk << << eller >> >> for at væ lge mellem "12H" or "24H" ( 12 / 24 timer s ur.). < I TUNER mode, bruges i stedet TUNING knappen. 4 Tryk på MEMORY/CLOCK ADJUST knappen. 5 Tryk på << << eller >> >> for at væ lge det nuvæ rende timetal. < I TUNER mode, bruges i stedet TUNING knappen. 6 Tryk på MEMORY/CLOCK ADJUST knappen. 7 Tryk på << << eller >> >> for at væ lge det nuvæ rende minuttal. < I TUNER mode, bruges i stedet TUNING knappen. 8 Tryk på MEMORY/CLOCK ADJUST for at afslutte tidsindstillingen. Uret starter på 00 sekunder. < Hvis der bliver slukket for 220-volt forsyningen i over 3 minutter, taber app. uret, og det skal indstilles igen. < Hvis der bliver slukket for 220-volt forsyningen i mindre end 3 minutter, kan du ikke være sikker på at uret passer. DANSK QUICK GUIDE

8 Sådan indstilles Alarm Indstil uret før du indstiller timer en. Indstilling af timer en ( Alarm ) 1 I CD mode eller TUNER mode, trykker du på DISPLAY knappen for at væ lge timer i display et. "TIMER" indikatoren blinker i display et Inden for 4 sekunder trykker du nu på MEMORY/CLOCK ADJUST knappen i 2 sekunder eller mere. 3 Tryk << << eller >> >> for at væ lge timetallet til alarm en. < I TUNER mode, bruges i stedet TUNING knappen. 2 4 Tryk på MEMORY/CLOCK ADJUST knappen. 3 5 Tryk på << << eller >> >> for at væ lge det minuttallet til alarmen. < I TUNER mode, bruges i stedet TUNING knappen. 6 Tryk på MEMORY/CLOCK ADJUST knappen. 7 Alarmindstillingen er afsluttet, og TIMER indikatoren holder op med at blinke. 4 5 Når du nu trykker på TIMER / SLEEP knappen i mere end 2 sekunder, og herefter POWER knappen aktiverer du timeren, og den starter hver dag på det valgte tidspunkt. Enheden tænder på den kilde du sidst har lyttet til, og med den volumen du har brugt, fx CD eller RADIO efter eget valg. Du afbryder lyden ved alarm ved at trykke på POWER knappen. 6 Et tryk på SNOOZER knappen giver dig en pause på 5 minutter. For at slå timeren fra, trykker du på TIMER / SLEEP knappen. Lægh mærke til at TIMER indikatoren i display et slukker. DANSK QUICK GUIDE

9 Fejlfinding Specificationer Skulle der mod forventning være problemer med dit apparat, kan du med fordel gennemgå denne lille vejledning inden du tilkalder en reparatør. Generelt Helt død ekontroller at enheden er tilkoblet 220 V AC. Ingen lyd. ejuster på volumen. ehvis muting er slået til, tryk på MUTING knappen. Støj i lyden. eenheden står for tæt på et TV eller lignende. Flyt enheden til et andet sted, eller sluk for den ting, der forstyrrer. Tuner Svagt signal, eller umuligt at finde stationer. eprøv at tune stationen bedre ind. ehvis der er et TV i nærheden, prøv da at slukke dette. eflyt / omplacer antennen eller hele enheden til et andet sted. CD Afspiller Afspiller ikke CD en. ekontroller, at disc en er lagt i med trykket opad. ekontroller at skiven er ren, pæn og hel. edet er ikke alle CD-R disc s der kan spilles, da kvaliteten af disse kan være meget svingende. ecd-rw disc s kan ikke afspilles i denne enhed. ekopi-beskyttede disc s er ikke garanteret at kunne afspilles i denne enhed. Hakker i lyden. eplacer enheden på et jævnt og stabilt underlag. ekontroller at skiven er ren, pæn og hel. Remote Control Unit Remote control doesn t work. eprøv at udskifte batterierne. evær sikker på at du peger hen imod enheden, og at den maksimale rækkevide (5m/15ft) ikke er overskredet. eundgå at der står ting i vejen imellem fjernbetjeningen og enheden. eet neonrør eller lignede i nærheden kan forhindre betjening af app. Hvis dette er tilfældet, prøv da at slukke dette. TUNER Frekvensområ de (FM): MHz til MHz Frekvensområde (AM): 522 khz til 1620 khz CD AFSPILLER Frekvensområde: 20 Hz til 20 khz(±1db) Wow / Flutter: Ikke målbart HØ JTTALERE Type: 1-vejs stereo + Sub. Impedans: 8 ohms (H & V) 8 ohms (Subwoofer) GENERELT Total Udgangseffekt: 15 W Strø mforsyning: 230V, 50Hz Strø mforbrug: 40 W Dimensioner ( B x H x D ): 340 x 190 x mm Væ gt: 5.15kg Standardudstyr: Fjernebetjening (RC-858) x 1 Brugsvejledning (DK + Euro) Garantibevis < TEAC Forbeholder sig retten til at ændre i design og specifikationer uden at underrette brugere. < Billeder i denne manual kan afvige fra virkeligheden. DANSK ENGLISH QUICK GUIDE

10 Denne brugsvejledning er oversat af MRT Holding ApS for TEAC Danmark. For yderligere informationer kan du kontakte din forhandler, eller klikke ind forbi - ENJOY!! - - Lars Baden Nielsen - DEUTSCH ITALIANO NEDERLANDSESPAÑOL

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper... Brug af clockradioen for første gang...4 Betjening af din clockradio...5

Læs mere

AV-receiver Brugermanual 42 DANSK

AV-receiver Brugermanual 42 DANSK azur 340R AV-receiver Brugermanual 42 DANSK Indhold Introduktion...42 Før tilslutning...42 Begrænset garanti...43 Sikkerhedsforholdsregler...43 Vigtige sikkerhedsinstruktioner...44 Tilslutninger på bagpanel...45

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

OWNER S MANUAL. NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi

OWNER S MANUAL. NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi OWNER S MANUAL NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi Indhold: Introduktion, Opsætning, WiFi-modtagelse...3 Knapper på toppen, Fjernbetjeningens funktioner...5 Knapper

Læs mere

7460/50A 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER. www.argonaudio.com 1

7460/50A 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER. www.argonaudio.com 1 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER www.argonaudio.com 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en

Læs mere

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: 2 Emballage og indhold 3 Information omkring installationen 4 Instruktion

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Owner s Manual Dansk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman

Owner s Manual Dansk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman Owner s Manual Dansk Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman jbl on stage * III WM sikkerhedsanvisninger Læs følgende forholdsregler før brug:

Læs mere

IP Alarm INTRODUKTION. Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system.

IP Alarm INTRODUKTION. Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system. IP Alarm INTRODUKTION Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system. INDHOLD INDHOLD...1 GENERAL BESKRIVELSE...2 INSTALLATION...2 DØR/VINDUES SENSOR...3 GASDETEKTOR...4 BEVÆGELSESSENSOR

Læs mere

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk Elite Alarm Version 3.12 www.gsmteknik.dk VELKOMMEN Tillykke med din nye tyverialarm fra GSM teknik. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang. Følgende har vi på forhånd foretaget

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

User guide. Guia do usuário Korisnički priručnik Navodila za uporabo Ръководство за употреба Návod k obsluze Használati útmutató

User guide. Guia do usuário Korisnički priručnik Navodila za uporabo Ръководство за употреба Návod k obsluze Használati útmutató User guide Bedienungsanleitung Instrucciones de uso Guide de l utilisateur du téléviseur Guida utente Instrukcja obsługi Guia do usuário Korisnički priručnik Navodila za uporabo Ръководство за употреба

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14 Indhold TV ets funktioner... 2 Tilslutning til din mobiltelefon via WiFi... 19 Kære SHARP-kunde... 3 Brug af MIRACAST... 20 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 3 Brug af DLNA-netværkstjeneste... 20 Miljøinformation...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Model E-15 ewdd E-19 ewdd E-22 ewdd E-24 ewdd M-17eWD M-19eWDCR M-19eWD M-22eWD. www.alphatronics.de. Fremstillet i Tyskland

Betjeningsvejledning. Model E-15 ewdd E-19 ewdd E-22 ewdd E-24 ewdd M-17eWD M-19eWDCR M-19eWD M-22eWD. www.alphatronics.de. Fremstillet i Tyskland Betjeningsvejledning Model E-15 ewdd E-19 ewdd E-22 ewdd E-24 ewdd M-17eWD M-19eWDCR M-19eWD M-22eWD Fremstillet i Tyskland www.alphatronics.de Indhold 1. Indledning og sikkerhedsforskrifter...3 6 2. Knapper

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic

SSIHuset Svane Electronic -03- FC-300PLUS Hybrid tyverialarm 3 trådløse zoner + 8 trådførte zoner Ny model FC-300PLUS SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 7, Gråmose, DK-744 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk Tillykke

Læs mere

Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder. Brugsanvisning. Pakken indeholder:

Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder. Brugsanvisning. Pakken indeholder: Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder Brugsanvisning Pakken indeholder: 1 modtager 2 x sendere Stænktætte covers til halsbånd / nøglering 1 x holder til modtager ID-stickers til sendere 2

Læs mere

AirPlay højttalerdock til ipod/iphone/ipad BRUGERVEJLEDNING

AirPlay højttalerdock til ipod/iphone/ipad BRUGERVEJLEDNING JBL OnBeat Air AirPlay højttalerdock til ipod/iphone/ipad BRUGERVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSINFORMATIONER Læs følgende forholdsregler før brug: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Læs informationerne. Gem informationerne.

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2637.1 da 20-06-2007 14:22 Pagina 1 Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2 Dit tv 4 2.1 Oversigt over tv'et 4 2.2 Produktegenskaber 5 3 Kom

Læs mere

HK 3700/3770. Stereoreceiver. Betjeningsvejledning

HK 3700/3770. Stereoreceiver. Betjeningsvejledning Stereoreceiver Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 3 BESKRIVELSE OG EGENSKABER 3 VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER 4 PLACERING AF STEREORECEIVEREN 4 KONTROLLER PÅ FRONTPANELET AF RECEIVEREN

Læs mere