HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning"

Transkript

1 HiPath 3000 fra V3.0 Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Offie Betjeningsvejledning

2 Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Håndsæt Fare: Anvend ikke håndsættet i omgivelser, hvor der er fare for eksplosioner! Læg ikke håndsættet ved siden af elektroniske apparater, da de i så fald kan påvirke hinanden! Anvend ikke håndsættet i vådrum! Apparaterne er ikke stænktætte. Håndsættet afgiver en sendeeffekt. Følg de lokale sikkerhedsforskrifter! Bemærk: Ringetonen, henvisningstonerne og håndfri samtaler anvender højttaleren. Hold ikke telefonen op til øret, når den ringer, eller når du har aktiveret den håndfri funktion. I modsat fald kan det medføre alvorlige, permanente høreskader. Bemærk: Til personer med høreapparat: Høreapparater kan påvirkes af telefonsignaler. Giv kun telefonen videre til andre sammen med betjenings vejledningen. Batterier Fare: Anvend kun de godkendte batterier! Anvend ikke batterier, der ikke kan genoplades! Manglende overholdelse kan være farlig. Batterierne må ikke komme i vand og må ikke brændes! Brug kun den godkendte strømforsyning sammen med laderen! Bemærk: Batterier, telefon, lader og strømforsyning skal bortskaffes miljømæssigt korrekt!

3 Oversigt Oversigt Gigaset S1 professional Højttaler 9 Tasten Firkant 2 Display 10 Tasten Stjerne 3 Displaytaster 11 Kortvalgstast 4 Kontrol-tast 12 R-tast 5 Opkaldstast 13 Mikrofon 6 Afbryd- og tænd/sluk-tast 14 Bærelips 7 Håndfri-tast 15 Højttaler til ringetone 8 Beskedliste 16 Batterirummets låg Brug af tasterne: Side 10 I

4 Oversigt Gigaset SL 1 professional Ð U INT { Højttaler 8 Beskedtast 2 Display 9 Tasten Firkant 3 Displaytaster 10 Tasten Stjerne 4 Kontroltast 11 Kortvalgstast 5 Opkaldstast 12 R-tast 6 Afbryd- og tænd/sluk-tast 13 Mikrofon 7 Håndfri-tast 14 Tilslutning til headsæt og p-interfae ( Side 30) Brug af tasterne: Side 10 II

5 Indholdsfortegnelse Oversigt I Gigaset S1 professional I Gigaset SL 1 professional II Om denne betjeningsvejledning Anvendelse af telefonen - Grundlæggende funktioner Tænd/sluk håndsættet Løft først røret, og vælg derefter nummeret Vælg først nummeret, og løft derefter røret Manuelt genopkald Notering Forespørgsel Besvarelse af et opkald Overtagelse af et opkald i en opkaldsovertagelsesgruppe Afslutning af samtale Viderestilling Aktivering eller deaktivering af tastaturspærring Når du forlader telefonnettet Beskrivelse af tasterne Funktionstaster R-tast Kontrol-tast Displaytaster Ibrugtagning af håndsættet Aftagning af beskyttelsesfolien Ilægning af batterierne Opladning og anvendelse af batterierne Batteriernes brugstider og opladningstider Godkendte batterier Montering af bærelips Indstilling af håndsættets displaysprog Indstilling af systemets displaysprog Indstilling af håndsættet III

6 Indholdsfortegnelse Indstilling af talelydstyrke Indstilling af ringetoner Indstilling af servietoner Indstilling af klangbetoning Aktivering eller deaktivering af vibrator Sound Manager Optagelse af en melodi Afspilning af melodi Redigerering af opslag Aktivering/deaktivering af ringetone Aktivering/deaktivering af opmærksomhedstone Automatisk besvarelse af opkald til/fra Indstilling af dato og klokkeslæt Redigering af standbydisplay Gendannelse af standardindstillinger P-interfae (kun Gigaset SL 1 professional) Anvendelse af telefonen - serviefunktioner Håndfri funktion Stemmestyret opkald Genopkald Systemkortvalgsnumre Individuelle systemkortvalg Systemets telefonbog Håndsættets telefonbog/kortvalgsliste adressekartotek Målrettet aktivering af et MSN-nummer Gennemførelse af samtaler med identifikationskode Anvendelse af håndsættet som en anden linje Deaktivering af visning af telefonnummer Målrettet overtagelse af opkald Aktivering og deaktivering af funktionen Forstyr ikke Visning af samtaleomkostninger Fangning Håndfri dørtelefon Telefondatatjeneste TDS Aktivér kontakter Signal til nettet Viderestilling af et MSN-nummer Anvendelse af natstilling Brug af DTMF-opkald Parkering/aktivering af samtaler IV

7 Indholdsfortegnelse Anvendelse af telefonen - med flere personer Banke på Banke på-tone fra/til Deaktivering/aktivering af den automatiske banke på-funktion Indbrydning Omstilling (tildeling, viderestilling) Hold-funktion Skift mellem opkald Gennemførelse af en konferene Brug af opkald nr Teamfunktioner Aktivering/deaktivering af gruppeopkald Opkaldstildeling UCD-opkaldsfordeling (Universal Call Distribution) Mulap-gruppe (Multiple Line Appliation) Beskedfunktioner Lagring af besked/svartekst Afsendelse/åbning af tekstbesked Hentning af en infotekst eller en telefonsvarerbesked Opkaldsliste Ekstrafunktioner Håndsættets vækkeur Håndsættets kalenderemnefunktion Systemets kalenderemnefunktion Brug af tekstindtastningshjælp Valg af basestation Telefonspærring Håndsættets telefonspærring Telefonspærring Kodeprogrammering Aktivering/deaktivering af telefonspærring Central kodelås/aktivering og deaktivering af telefonspærring for andre håndsæt Systemfunktioner V

8 Indholdsfortegnelse Hentning via menuen Hentning via en kode Funktioner og koder Bilag Afhjælpning af fejl Pleje af håndsættet Tekniske data og tilbehør EU-direktiver Overensstemmelseserklæring Stikordsregister VI

9 Om denne betjeningsvejledning Om denne betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning beskriver håndsættet og dets funktioner i dit kommunikationssystem. Her beskrives alle de funktioner, som kan aktiveres ved hjælp af håndsættet. Hvis du opdager, at visse funktioner på håndsættet ikke er til rådighed som ønsket, kan det skyldes følgende: Funktionen ikke er indstillet til dig og håndsættet - kontakt den systemansvarlige. Kommunikationsplatformen har ikke denne funktion - kontakt din Siemens-partner for at få opgraderet udstyret. Anvendelse af telefonen - Grundlæggende funktioner Du kan føre interne og eksterne samtaler med håndsættet. Interne samtaler er samtaler, som du fører inden for et kommunikationssystem, f.eks. i et firma, som du fører mellem kommunikationssystemer, der er forbundet i et netværk, f.eks. med forskellige geografiske plaeringer. Eksterne samtaler er samtaler, som du fører med brugere af det offentlige telefonnet. 1

10 Anvendelse af telefonen - Grundlæggende funktioner a Tænd/sluk håndsættet Tryk på afbryd-tasten, indtil en stigende tonesekvens angiver, at telefonen tændes eller slukkes. Bemærk: Håndsættet kan kun slukkes helt, når det ikke er i laderen! Hvis du anbringer et slukket håndsæt i laderen, tændes den straks med PIN-kode "0000" og er klar til brug. Hvis PIN-koden ikke er "0000", skal du først indtaste PIN-koden. Først derefter er håndsættet klar til brug. Hvis et driftsklart håndsæt sættes i laderen, skifter det til standbytilstand og viser standbydisplayet. Hvis dit foretrukne sprog ikke er indstillet for displayteksterne, kan du selv indstille det ( Side 16). Hvis et slukket håndsæt sættes i laderen, tændes dette. Hvis PIN-koden er som ved levering (0000), er håndsættet klar til brug Hvis PIN-koden er ændret i forhold til koden ved levering, skal den ændrede PIN-kode indtastes for at gøre håndsættet klar til brug. Visning af forbindelsens kvalitet På standbydisplayet vises modtagesignalets styrke med symbolet "Modtagestyrke": Ingen modtagestyrke Ò Ñ Ð Lav modtagestyrke 50 % modtagestyrke 100 % modtagestyrke Telefonen har forskellig rækkevidde udendørs og indendørs ( Side 98). Hvis du har problemer med rækkevidden, skal du kontakte din systemadministrator. 2

11 Anvendelse af telefonen - Grundlæggende funktioner eller u o p o og evt. X evt. eller u p z Løft først røret, og vælg derefter nummeret Tryk på opkaldstasten eller tasten til håndfri funktion. Indtast det ønskede telefonnummer. Den ønskede person ringes op. Du har ingen mulighed for at ændre, hvis du trykker forkert. Hvis du trykker forkert, skal du trykke på afbrydtasten. Personen besvarer opkaldet. Du kan tale med den opkaldende person. Vælg først nummeret, og løft derefter røret Indtast det ønskede telefonnummer, og korriger eventuelt enkelte tegn med displaytasten "Slet". Mens du indtaster telefonnummeret, kan du bruge følgende funktioner: "Indsæt pause" (indsæt en opkaldspause, f.eks. mellem områdenummer og telefonnummer eller ved opkald til din postkasse). "Indsæt R" (ikke relevant) "Kopi t. tlf. bog" (lagring af telefonnummer i håndsættets telefonbog) Bemærk: Denne opkaldsforberedelse er også mulig ved genopkald og opkald ved hjælp af håndsættets telefonbog. Tryk på opkaldstasten eller tasten til håndfri funktion inden for 30 sekunder. Den ønskede person ringes op. Personen besvarer opkaldet. Du kan nu tale med personen. Manuelt genopkald På genopkaldslisten gemmes de fem sidst kaldte telefonnumre ved Gigaset S1 professional og 10 telefon numre ved Gigaset SL 1 professional automatisk. Åbn genopkaldslisten. 3

12 Anvendelse af telefonen - Grundlæggende funktioner D eller E Tryk nederst eller øverst på kontroltasten for at vælge det ønskede telefonnummer. Notering Du ringer til en person, som ikke svarer, eller hvis nummer er optaget. Med noteringsfunktionen får du fat i personen, så snart denne lægger på eller igen har anvendt sin telefon. Vær opmærksom på, at et nummer er optaget, hvis en anden person også har ringet nummeret op. Du kan bruge telefonen som ellers, når du har valgt noteringsfunktionen. Du kan også sende et ønske om notering som info ( Side 76). Du kan også åbne denne funktion direkte ved at indtaste koden ( Side 93). p Notering a Reservering af notering Telefonnummeret ringes op. Du hører optaget-tonen, eller abonnenten tager ikke telefonen. Gem ønske om notering. Tryk på afbryd-tasten for at afslutte proessen. Modtagelse af noteringen Du modtager noteringen, når den ønskede abonnent har lagt røret på, eller når han har brugt sin telefon for første gang. På telefonens display vises "Notering:...". Der oprettes forbindelse. Bemærk: Noteringer gentages, indtil der etableres en forbindelse, eller noteringen slettes. En telefon kan højst indlede 5 noteringer og være destination for højst 5 ønsker om notering. Når disse betingelser er opfyldt, afvises yderligere noteringer. Sletning af ønsket om notering 4

13 Anvendelse af telefonen - Grundlæggende funktioner > < Servie? > < Yderligere funktioner > < #58=Vis noteringer? Mnu Åbn ekstramenuen. > < Slet a Tryk på afbryd-tasten for at afslutte proessen. Forespørgsel R eller p Foresp. o p Enten: Eller: Du afbryder samtalen for at rette en forespørgsel til en anden person (som godt kan befinde sig uden for huset) og fortsætter derefter samtalen. Du er i gang med at føre en telefonsamtale. Aktivér forespørgsel. Den aktuelle samtale sættes på hold, og samtalepartneren venter. Indtast telefonnummeret på den person, du vil rette en forespørgsel til. Telefonnummeret ringes op. Personen besvarer opkaldet. Forespørgselssamtalen indledes. Afslut forespørgselssamtalen, og fortsæt den "holdte" samtale Den anden samtalepartner lægger på. Du har igen forbindelse til den første samtalepartner. 1. mulighed > < Tilbage og afslut 2. mulighed R Tryk på R-tasten. Du har igen forbindelse til den første samtalepartner. Samtalepartner nr. 2 hører optaget-tonen og lægger på. Et Gigaset-håndsæt lægger selv på. 5

14 Anvendelse af telefonen - Grundlæggende funktioner Du kan dog også tale med samtalepartnerne på skift ( Side 61), starte en konferene ( Side 62) eller stille den ventende samtalepartner om til den anden samtalepartner ( Side 59). Den anden samtalepartner er optaget eller svarer ikke Î Afbryd notering. Du har igen forbindelse til den første samtalepartner. Under forespørgslen kan du bestille en notering ( Side 4), banke på ( Side 56) eller bryde ind ( Side 58). Besvarelse af et opkald k eller u Dit håndsæt ringer ( Side 26). Oplysninger om den opkaldende person vises på displayet. Den opkaldende persons telefonnummer og/eller navn kan vises på displayet. Du har følgende muligheder for at besvare et opkald: Håndsættet befinder sig i laderen: Tag håndsættet op fra laderen (fungerer kun, når "Besvar automatisk" er aktiveret, Side 26). Håndsættet befinder sig ikke i laderen: Tryk på opkaldstasten eller håndfri-tasten. Når du har besvaret opkaldet, kan du omstille samtalen ( Side 59), sætte samtalen på hold og rette en forespørgsel til en anden person i rummet ( Side 61), sætte samtalen på hold og ringe en anden person op ( Side 5) for at viderestille den holdte samtale ( Side 59), skifte mellem samtalerne ( Side 61) eller starte en konferene ( Side 62). 6

15 Anvendelse af telefonen - Grundlæggende funktioner Afvis opkald Afvis opkald Du kan afvise et opkald, hvis du ikke vil forstyrres. Bekræft displaymeddelelsen med en af de to displaytaster. Opkaldet afvises, og den opkaldende person hører optaget-tonen. Overtagelse af et opkald i en opkaldsovertagelsesgruppe Du kan overtage opkald til telefoner i din opkaldsovertagelsesgruppe (defineres af servieteknikeren) med dit håndsæt. Dette er også muligt, når du fører en samtale. Forudsætning: Du hører, at en telefon i din opkaldsovertagelsesgruppe ringer. På displayet vises meddelelsen: "Opkald til:". > < IndtrÊ kning p Du kan tale med den opkaldende person. a eller k Afslutning af samtale Tryk på afbryd-tasten, eller anbring håndsættet i laderen. Samtaleomkostningerne vises, hvis kommunikationssystemet er indstillet til det. 7

16 Anvendelse af telefonen - Grundlæggende funktioner Viderestilling Du forlader midlertidigt arbejdspladsen og ønsker, at opkald til dig viderestilles til det sted, hvor du befinder dig. Viderestillingsdestinationen for interne opkald kan være både interne og eksterne telefonnumre. Destinationsnummeret er for det meste et eksternt telefonnummer, da du internt til enhver tid kan kontaktes på håndsættet. Aktiver viderestilling > < Viderestil. aktiv. Enten: > < 1=Alle opkald Eller: > < 2=Kun eksterne opkald Eller: > < 3=Kun interne opkald Næste: o Gem Indtast telefonnummeret på destinationen. Gem indstillingerne. a Tryk på afbryd-tasten for at afslutte proessen. Bemærk: Før et eksternt telefonnummer skal bylinje koden indtastes. Når servieteknikeren har aktiveret DTMFgennemvalg, kan du også viderestille opkald til dette eksterne telefonnummer. 8

17 Anvendelse af telefonen - Grundlæggende funktioner Deaktiver viderestilling Forudsætning: Viderestilling er aktiveret. > < Viderestil. deaktive- ret a Tryk på afbryd-tasten for at afslutte proessen. Aktivering eller deaktivering af tastaturspærring Tastaturspærringen fungerer som beskyttelse mod utilsigtet aktivering af tasterne, f.eks. når du har håndsættet i lommen. Ved indgående opkald deaktiveres tastaturspærringen automatisk, og når samtalen er slut, aktiveres den igen. # Tryk på tasten Firkant, indtil det bekræftes af en stigende tonesekvens, at funktionen aktiveres eller deaktiveres. Når tastaturspærringen er aktiveret, vises en nøgle i displayet. Når du forlader telefonnettet Når du har logget af telefonnettet Basestationens navn blinker i displayet. Håndsættet forsøger gentagne gange at foretage synkronisering med en basestation. Intervallerne mellem synkroniseringsforsøgene bliver længere og længere på grund af den indbyggede strømsparefunktion. For at spare på batteriet kan du slukke håndsættet. Dette medfører, at dato og klokkeslæt nulstilles ( Side 26). 9

18 Beskrivelse af tasterne Beskrivelse af tasterne Funktionstaster Håndsættet har følgende funktionstaster: Tast Navn Anvendelse a Afbryd- og tænd/sluk-tast Afslut samtalen. Afbryd funktioner Gå tilbage til næste højere menuniveau (kun efter ) Tænd/sluk håndsæt Opkaldstast Besvar et opkald Indtast telefonnummer Skift fra håndfri funktion til håndsætfunktion Få adgang til telefonsystemets funktioner u Håndfritast Beskedliste Besvar et opkald Indtast telefonnummer Skift fra håndsæt-funktion til håndfri funktion Få adgang til telefonsystemets funktioner Åbn beskedliste * Tasten Stjerne Aktivér/deaktiver ringetone # Tasten Firkant Aktivér/deaktiver tastaturspærring C Kortvalgsliste Åbn kortvalgsliste R R-tast R-tastfunktion ( Seite 11) 10

19 Beskrivelse af tasterne R-tast R-tasten gør det muligt på forskellige måder at få adgang til følgende funktioner: Betjening Tryk kort. Tryk længe (mindst 1 sekund). Funktion Funktionen Forespørgsel: Udfør forespørgsel (alternativ til displaytast "Foresp." ) R-tastfunktion: Indsæt opkaldspause (f.eks. mellem områdenummer og telefonnummer eller ved opkald til din postkasse). Afbryd forbindelsen til en postkasse (f.eks. ved en forespørgsel, ved start af en konferene eller ved viderestilling af en samtale). Kontroltast Kontroltasten har forskellige funktioner, afhængigt af situationen: Kontroltast E D G F I standbytilstand Brug stemmestyret opkald Åbn håndsættets telefonbog På lister og i menuer Et niveau op i menustrukturen Et niveau ned i menustrukturen Åbn menu Vælg opslag (OK) Næste højere menuniveau, Annuller I et indtastningsfelt Gå en linje op Gå en linje ned Flyt markøren til højre Flyt markøren til venstre 11

20 Beskrivelse af tasterne Displaytaster Håndsættet har to displaytaster med hver en eller to funktioner. Når en tast har to funktioner, vælges den ønskede funktion med venstre eller højre side af displaytasten. Displaytasternes funktioner afhænger af situationen. En funktion kan være angivet med tekst eller med et symbol: Symbol Navn Anvendelse Åbn håndsættets menu X Slet Slet indtastninger tegn for tegn fra højre mod venstre z Genopkald Åbn liste med de 5 sidst opkaldte numre J Beskedliste Åbn beskedliste Î Tilbage Gå et menuniveau tilbage, Annuller n Internt Afbryd indtastning af telefonnummeret efter første tal [ OK Bekræft det valgte menupunkt < > Op/ned Gå op eller ned for at vælge menupunkter Indspil Tlf.bog Foresp. Skift Besvar Notering ndre Gem VÊ lg Send Mnu Indspilning Telefonbog Forespørgsel Skift mellem opkald Besvar Notering Ændre Gem Opkald Send Systemmenu Ekstramenu Indspil taleprøve Åbn systemets telefonbog Udfør forespørgsel Skift mellem to deltagere Modtag Banke på Udfør notering med deltager nr. to Ændre konfiguration Gem indtastninger Vælg indtastede tal Send infotekst Åbn systemmenu Åbn ekstramenu 12

21 Ibrugtagning af håndsættet Ibrugtagning af håndsættet Aftagning af beskyttelsesfolien Træk beskyttelsesfolien af displayet, før du tager håndsættet i brug. Ilægning af batterierne Med Gigaset S1 professional følger to batterier, med Gigaset SL 1 professional en batteripakke. De medfølgende batterier er ikke opladet. De oplades først i håndsættet. Følg sikkerhedsanvisningerne ( titelbladets bagside)! Brug kun de godkendte batterier ( Side 15)! Udskift altid begge batterier samtidig, og læg kun batterier af samme type/fra samme produent i håndsættet! Åbn kun batterirummet i støvfrie omgivelser! Hvis du fjerner batterierne, bibeholdes alle telefonbogsopslag og indstillinger. Dato og klokkeslæt nulstilles. Fjern kun batterierne, hvis de er defekte. Hver unødvendig fjernelse reduerer batteriernes levetid. Åbn batterirummet, og ilæg batterierne. Tryk på den riflede del af låget, og skub det af batterirummet. Læg det eller de tilladte batterier korrekt i batterirummet (se markeringerne). Gigaset S1 professional Gigaset SL 1 professional 13

22 Ibrugtagning af håndsættet Lukning af batterirummet Sæt låget på, og skub det på batterirummet, til det går i indgreb. Opladning og anvendelse af batterierne Sæt håndsættet i laderen med tastaturet fremad for at oplade batterierne. Vigtigt! Brug ved Gigaset S1 professional kun godkendte strømforsyninger sammen med laderen (oplysninger om bestillingsnumre finder du på Side 98). Brug ved Gigaset SL 1 professional laderen Gigaset Charger SL med integreret strømforsyning (oplysninger om bestillingsnumre finder du på Side 98)! Opladningstilstanden vises ved hjælp af opladningsindikatoren. Den blinker under opladning: = Batterierne er tomme e V U Bemærk: Batterier 33 % opladet Batterier 66 % opladet Batterier 100 % opladet Ved første opladning: Oplad batterierne i mindst 5 timer uden afbrydelse, uanset hvad opladningsindikatoren viser. Brug derefter håndsættet, indtil du hører batteriadvarselstonen, uden at sætte det tilbage i laderen. Dette gør, at opladningsindikatoren tilpasses batteriernes brugstider. Sådan opnår du fuld brugs- og opladningstid ( Side 15): Brug håndsættet flere gange, indtil batteriadvarselstonen høres, uden at sætte det tilbage i laderen. Ved enhver senere opladning: Du kan sætte håndsættet tilbage i laderen, hver gang du har brugt det. Opladningen styres elektronisk, så batterierne oplades optimalt og skånsomt. 14

23 Batteriernes brugstider og opladningstider Ibrugtagning af håndsættet Standbytiderne opnås først efter flere opladninger og afladninger. Gigaset S1 professional Kapaitet (mah) Gigaset SL 1 professional Standbytid (timer) Taletid (timer) Opladningstid (timer) 700 ( Sanyo Twiell 650 : 650) 170 (7 dage) mere end 13 a. 5 Kapaitet (mah) Standbytid (timer) Taletid (timer) Opladningstid (timer) 700 a. 250 (10 dage) a. 15 a. 2,5 Godkendte batterier Til Gigaset S1 professional er følgende batterier godkendt: Nikkel-metal-hydrid (NiMH) Sanyo Twiell 700 Sanyo Twiell 650 Panasoni 700 mah GP 700 mah YDT AAA SUPER 700 VARTA PhonePower AAA 700 mah Til Gigaset SL 1 professional er følgende batteripakke godkendt: Lithium-ion (LiIon), 700 mah 15

24 Ibrugtagning af håndsættet Montering af bærelips Tryk bærelipsen fast på bagsiden af håndsættet, indtil tapperne på siden klikker på plads i hakkene. Gigaset S1 professional Gigaset SL1 professional Indstilling af håndsættets displaysprog Hvis dit foretrukne sprog for displayteksterne ikke er indstillet ved levering, kan du selv indstille det. Åbn hovedmenuen eller G Åbn håndsættets hovedmenu. Åbn undermenuen Enten: D E Indstillinger Eller: D E HÂndsÊ t-indstil. Åbn undermenuen Enten: D E Sprog Eller: D E Sprog 16

25 Ibrugtagning af håndsættet Valg af sprog D E Dansk [ Vælg det ønskede sprog, og bekræft.... a Tryk længe på afbryd-tasten for at afslutte proessen. Bemærk: Gendannelse af håndsættets standardindstillinger Side 28. Indstilling af systemets displaysprog Hvis du vil ændre displayteksternes sprog, skal du både ændre håndsættets og systemets sprog. I systemet kan sproget indstilles individuelt for hvert håndsæt. > < Servie? > < Yderligere funktioner > < *48= Sprog > < 11=deutsh... [ Vælg det ønskede sprog, og bekræft. a Tryk på afbryd-tasten for at afslutte proessen. 17

26 Indstilling af håndsættet Indstilling af håndsættet Hvis du ikke er tilfreds med håndsættets standard indstillinger, kan du ændre dem. Indstilling af talelydstyrke Når du vælger denne menu, høres lyden i håndfri funktion med den aktuelle indstilling. Du kan vælge mellem fem lydstyrker i håndfri funktion og tre lydstyrker i håndsæt-funktion. 1 2 Talelydst. f g B Î Indstil- 1 Lydstyrke ved håndfri funktion 2 Lydstyrke ved håndsæt-funktion eller G Åbn håndsættets hovedmenu. D E Audio D E Lydstyrke F G D... Indstillin- a Definer indstillingen. Gå en linje ned. Gem indstillingerne. Tryk længe på afbryd-tasten for at afslutte proessen. 18

27 Indstilling af håndsættet Indstilling af ringetoner Indstil ringetonernes lydstyrke og melodi Når du vælger denne menu, høres ringetonen med den aktuelle indstilling. Du kan vælge mellem fem ringetonelydstyrker, resendo-ringetone (lydstyrken øges trinvist) og ingen ringetone. De ti ringetonemelodier kan ikke gemmes i kommunikationssystemet. Med Gigaset SL 1 professional er det muligt at anvende op til 16 ekstra melodier. Melodierne 11 til 26 er polyfoniske melodier, som tidligere skulle indlæses via pinterfae eller optages via Sound Manager. 1 Ringetonelydstyrke For ekst. opk. f E 1 Name ansag.: Tidssty. Indstil- g 2 Ringetonemelodi 3 Funktion til åbning af tidsstyring for ringetonelydstyrken G Visning med deaktiveret ringetone Vælg følgende indstillinger, så du lettere kan skelne mellem håndsættets ringetoner: For ekst. opk. For int. opkald For terminer For vækkeur For alle Åbn håndsættets hovedmenu. D E Audio [ Vælg det ønskede menupunkt, og bekræft. D E Ringetoner D E For ekst. opk.... F G D F G Indstil lydstyrken. Gå en linje ned. Indstil ringetonemelodien. Toner: 1 til 3 (anbefales til interne opkald) 19

28 Indstilling af håndsættet Melodier: 4 til 10 (anbefales til eksterne opkald ved Gigaset S1 professional) Melodier: (anbefales til eksterne opkald ved Gigaset SL 1 professional) Kontrollér, at du har besvaret opkaldet, før du holder telefonen op til øret. På den måde undgår du høreskader som følge af en høj ringetone. Enten: Indstil- Eller: Gem indstillingerne. Indstil tidsstyring ved eksterne opkald I denne menu kan du indstille en anden lydstyrke for ringetonen i et bestemt tidsrum (f.eks. om natten). Bemærk: Vær opmærksom på de speielle forhold vedrørende håndsættets interne ur ( Side 26)! Aktivering: Fra: Til: Î f På g 00:00 00:00 Indstil- 1 Status for tidsstyring 2 Periodens start 3 Periodens slutning Tidssty. F På G D... Indstil- Indstil- a Åbn menuen til tidsstyring af ringetonerne. Definer indstillingen. Gå en linje ned. Gem indstillingerne af tidsstyringen. Gem indstillingerne for ringetonen. Tryk længe på afbryd-tasten for at afslutte proessen. 20

29 Indstilling af håndsættet Indstilling af servietoner Servietonerne har følgende betydning: Servietone Tasteklik Kvitteringstoner Batteritone Betydning Hvert tastetryk bekræftes. Bekræftelsestone (stigende tonesekvens) ved lagring af indtastninger/indstillinger og plaering af håndsættet i laderen. Fejltone (faldende tonesekvens) ved forkerte indtastninger sluttone ved slutningen af en menu Batteriet skal oplades Servietoner Tasteklikk: f På Bekræftelse På Batteritone På Î Indstil- g 1 Status for tasteklik 2 Status for bekræftelsestone 3 Status for batteritone eller G Åbn håndsættets hovedmenu. D E Audio D E Servietoner F G D... Indstil- a Definer indstillingen. Gå en linje ned. Gem indstillingerne. Tryk længe på afbryd-tasten for at afslutte proessen. 21

HiPath 3000. Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning

HiPath 3000. Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning HiPath 3000 Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Håndsæt Fare: Anvend ikke håndsættet i omgivelser, hvor der er fare for eksplosioner!

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL37H

Gigaset. Gigaset SL37H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Gigaset. Gigaset S68H

Gigaset. Gigaset S68H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset. Gigaset C47H. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset C47H. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset C47H Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2 Mambo 300 / 300-2 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med nummervisning 12/05hj V.2 1 Kort vejledning - håndsæt Tastetoner til/fra Ekstern opkald Intern opkald Genopkald (sidste

Læs mere

HICOM 150 E OFFICE Version 2.2

HICOM 150 E OFFICE Version 2.2 HICOM 150 E OFFICE Version 2.2 OPTISET E STANDARD ADVANCE MEMORY Denne mappe tilhører: Siemens A/S OVO, 04.01.2001 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------------------------------------------------------------2

Læs mere

Håndsæt Gigaset AL14H

Håndsæt Gigaset AL14H Håndsæt Gigaset AL14H 1 Nye beskeder i opkaldslisten/ (net-)telefonsvarerlisten (s. 4) signaleres ved, at displayet blinker. 1 Batterienhedens 1 opladningsstatus 2 2 Håndsættets interne nummer 3 Displaytaster

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Kort oversigt over håndsættet

Kort oversigt over håndsættet Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning BeoCom 2 Getting started BeoCom 2 Guide Før du starter Sådan kommer du i gang Vejledning Sådan kommer du i gang indeholder instruktioner om, hvordan BeoCom 2 sættes op sammen med en

Læs mere

Gigaset. Gigaset C470

Gigaset. Gigaset C470 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset C470 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3 Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3 Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald... 5 Besvarelse af

Læs mere

Gigaset. Gigaset S680 - S685

Gigaset. Gigaset S680 - S685 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LDK-24 omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LDK-24 omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LDK-24 omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald... 5 Besvarelse af samtale... 5 Omstilling...

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset. Gigaset E450

Gigaset. Gigaset E450 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset E450 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Kort oversigt over håndsættet

Kort oversigt over håndsættet Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to

Læs mere

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen. 137 + værelsesnummer

Læs mere

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5 Brugervejledning IP apparatet LIP-24 Til LG ipecs anlæg version 5 Indholdsfortegnelse Foretage et opkald....7 Foretage et opkald til et eksternt telefonnummer................................... 7 Foretage

Læs mere

Gigaset A160/A260/A165/A265

Gigaset A160/A260/A165/A265 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 Håndsæt til A160/A265 Håndsæt til A160/A165 Basestation uden telefonsvarer 14 5 1 Batterienhedens opladningsstatus. 2 Håndsættets interne nummer 3 Displaytaster 4 Beskedtast

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG ipecs omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald........................................................

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S790 - S795 - S795 S790 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

SL780. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

SL780. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG SL780 Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER TELEFON 69 12 12 12 WWW.DANSKKABELTV.DK INDHOLD Tonesignaler s. 3 Opkald s. 3 Modtage kald s. 3 Samtale venter s. 3 Viderestilling s. 4 Viderestilling ved intet svar

Læs mere

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Quickguide

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Quickguide Dokumentation HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Quickguide Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications

Læs mere

Gigaset A420/A420A Ð Ã INT 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Lydindstillinger. â Åbn telefonbogen

Gigaset A420/A420A Ð Ã INT 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Lydindstillinger. â Åbn telefonbogen Gigaset A420/A420A Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriernes opladningstilstand 2 Telefonsvarersymbol (kun A420A) 3 Signalstyrke 4 Funktionstaster 5 Afbryd- og tænd-/sluk-tast 6 Opkalds-/håndfri funktion-tast

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

S79 HH S79. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S79 HH S79. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S79 HH S79 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

SL780 - SL785 - SL785

SL780 - SL785 - SL785 SL780 - SL785 - SL785 SL780 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com Kvikguide GFEO Telefone www.agfeo.com Om denne kvikguide Denne kvikguide giver en forklaring på GFEO TKanlæggets mest almindelige funktioner. For at få et overblik over alle GFEO TKanlæggets funktioner

Læs mere

Premio 500 / 500-2. Betjeningsvejledning. sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay. 12/05hj V.

Premio 500 / 500-2. Betjeningsvejledning. sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay. 12/05hj V. Premio 500 / 500-2 Betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisninger Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay 12/05hj V.3 Kort brugervejledning, håndsæt Aktivering/deaktivering af

Læs mere

Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail Dette bilag: Udgør bilag 1f til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Gensalg fastnet Erstatter tidligere bilag: Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail hørende til Standardaftale

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs DECT-telefon GDC-450H. Til LG-ERICSSON-omstillingsanlæg LDK-24/-50/-100

Brugervejledning. Trådløs DECT-telefon GDC-450H. Til LG-ERICSSON-omstillingsanlæg LDK-24/-50/-100 Brugervejledning Trådløs DECT-telefon GDC-450H Til LG-ERICSSON-omstillingsanlæg LDK-24/-50/-100 Indholdsfortegnelse Generel beskrivelse... 4 Håndsættets opbygning og funktioner... 5 Montering af batterier...

Læs mere

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET INDHOLDSFORTEGNELSE TONESIGNALER:...3 LOKAL OMSTILLING...4 LOKALKALD OG NOTERING...4 SAMTALE VENTER...4 VIDERESTILLING (VALGFRI)...4 VIDERESTILLING

Læs mere

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE TG8200NE_QG_(da-da).fm Page 1 Friday, September 7, 2007 10:57 AM Kort vejledning Regelmæssig vedligeholdelse L Brug en tør blød klud til at rengøre produktet. Produktets overflade kan blive ridset, hvis

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Telefonadministration

Telefonadministration Telefonadministration Styring af telefonfunktioner gennem Tast-selv system Brugervejledning Version 1.2 Dansk August 2014 Velkommen! Denne manual beskriver, hvorledes man kan ændre indstillingerne for

Læs mere

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang BeoCom 2 Kom hurtigt i gang Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks.

Læs mere

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Brugervejledning Standardtelefoner 1 2 Brugervejledning Standardtelefoner Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION...4 2. SYMBOLER I GUIDEN...5

Læs mere

Dialog 4186 High. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform

Dialog 4186 High. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform Dialog 4186 High BusinessPhone kommunikationsplatform Brugervejledning Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Læs mere

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér.

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér. Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer SE140 SE145 Velkommen Kort betjeningsvejledning 1 2 3 Forbind Installér Brug Hvad finder du i æsken? SE140/SE145 håndsæt SE140 eller

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D6050. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D6050. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D6050 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

Oniso apparatet. Hørerør. Display Viser alle nødvendige oplysninger til anvendelse af apparatet.

Oniso apparatet. Hørerør. Display Viser alle nødvendige oplysninger til anvendelse af apparatet. Stand-by R TELEFONBOG (NUMMERFORTEGNELSEN) Registrering af et nummer Strygning af et nummer 6 SETUP RINGETYPER (RINGERS) Apparat Base Automatisk pause Overføringsmåde for nummer Type netværk Type flash

Læs mere

Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform

Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform Dialog 4187 Plus BusinessPhone kommunikationsplatform Brugervejledning Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Læs mere

Brugervejledning for fastnettelefoner

Brugervejledning for fastnettelefoner Brugervejledning for fastnettelefoner Læs mere på: www.danskkabeltv.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling Durokald Trio A+ trio Viderestilling ved intet

Læs mere

Brugevejledning med tast selv koder, for Cirque telefoni på Brøndbynet

Brugevejledning med tast selv koder, for Cirque telefoni på Brøndbynet LOKAL OMSTILLING De kan når som helst stille en samtale om til et andet nummer. Tast R + nummeret, informer om samtalen og læg røret på. Hvis nummeret er optaget eller ikke svarer, kan De gå tilbage til

Læs mere

Kundesupport Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom a/s. Kundesupport 96 84 44 01. besøg vores hjemmeside på www.bang-olufsen.

Kundesupport Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom a/s. Kundesupport 96 84 44 01. besøg vores hjemmeside på www.bang-olufsen. Kære bruger! Vi håber, du får glæde af din nye BeoCom 2100 fra Bang & Olufsen og anbefaler at du læser vejledningen før du tager telefonen i brug. BeoCom 2100 er en fleksibel telefon med Direkte-taster

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Vejledningen indeholder instruktioner i, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine PSTN, BeoLine ISDN eller BeoCom 6000. Den

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8

Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8 Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8 Elektriske apparater er ikke legetøj....................... 8 Områder med eksplosionsfare..........................

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Quickguide

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Quickguide Dokumentation HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Quickguide Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications

Læs mere

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten.

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten. Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner på SNOM 300 telefonen. På den sidste side er der svar på de spørgsmål vi oftest er stødt på. De viderestillingsfunktionaliteter

Læs mere

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 SADAN! Brugervejledning Telefonen Porttelefonen Datanet Telefonsvarer System Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 ~ &9lesen ~ uensen as.~aras Side 1 SADAN,. Indholdsfortegnelse Generelle forhold......,...

Læs mere