HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning"

Transkript

1 HiPath 3000 fra V3.0 Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Offie Betjeningsvejledning

2 Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Håndsæt Fare: Anvend ikke håndsættet i omgivelser, hvor der er fare for eksplosioner! Læg ikke håndsættet ved siden af elektroniske apparater, da de i så fald kan påvirke hinanden! Anvend ikke håndsættet i vådrum! Apparaterne er ikke stænktætte. Håndsættet afgiver en sendeeffekt. Følg de lokale sikkerhedsforskrifter! Bemærk: Ringetonen, henvisningstonerne og håndfri samtaler anvender højttaleren. Hold ikke telefonen op til øret, når den ringer, eller når du har aktiveret den håndfri funktion. I modsat fald kan det medføre alvorlige, permanente høreskader. Bemærk: Til personer med høreapparat: Høreapparater kan påvirkes af telefonsignaler. Giv kun telefonen videre til andre sammen med betjenings vejledningen. Batterier Fare: Anvend kun de godkendte batterier! Anvend ikke batterier, der ikke kan genoplades! Manglende overholdelse kan være farlig. Batterierne må ikke komme i vand og må ikke brændes! Brug kun den godkendte strømforsyning sammen med laderen! Bemærk: Batterier, telefon, lader og strømforsyning skal bortskaffes miljømæssigt korrekt!

3 Oversigt Oversigt Gigaset S1 professional Højttaler 9 Tasten Firkant 2 Display 10 Tasten Stjerne 3 Displaytaster 11 Kortvalgstast 4 Kontrol-tast 12 R-tast 5 Opkaldstast 13 Mikrofon 6 Afbryd- og tænd/sluk-tast 14 Bærelips 7 Håndfri-tast 15 Højttaler til ringetone 8 Beskedliste 16 Batterirummets låg Brug af tasterne: Side 10 I

4 Oversigt Gigaset SL 1 professional Ð U INT { Højttaler 8 Beskedtast 2 Display 9 Tasten Firkant 3 Displaytaster 10 Tasten Stjerne 4 Kontroltast 11 Kortvalgstast 5 Opkaldstast 12 R-tast 6 Afbryd- og tænd/sluk-tast 13 Mikrofon 7 Håndfri-tast 14 Tilslutning til headsæt og p-interfae ( Side 30) Brug af tasterne: Side 10 II

5 Indholdsfortegnelse Oversigt I Gigaset S1 professional I Gigaset SL 1 professional II Om denne betjeningsvejledning Anvendelse af telefonen - Grundlæggende funktioner Tænd/sluk håndsættet Løft først røret, og vælg derefter nummeret Vælg først nummeret, og løft derefter røret Manuelt genopkald Notering Forespørgsel Besvarelse af et opkald Overtagelse af et opkald i en opkaldsovertagelsesgruppe Afslutning af samtale Viderestilling Aktivering eller deaktivering af tastaturspærring Når du forlader telefonnettet Beskrivelse af tasterne Funktionstaster R-tast Kontrol-tast Displaytaster Ibrugtagning af håndsættet Aftagning af beskyttelsesfolien Ilægning af batterierne Opladning og anvendelse af batterierne Batteriernes brugstider og opladningstider Godkendte batterier Montering af bærelips Indstilling af håndsættets displaysprog Indstilling af systemets displaysprog Indstilling af håndsættet III

6 Indholdsfortegnelse Indstilling af talelydstyrke Indstilling af ringetoner Indstilling af servietoner Indstilling af klangbetoning Aktivering eller deaktivering af vibrator Sound Manager Optagelse af en melodi Afspilning af melodi Redigerering af opslag Aktivering/deaktivering af ringetone Aktivering/deaktivering af opmærksomhedstone Automatisk besvarelse af opkald til/fra Indstilling af dato og klokkeslæt Redigering af standbydisplay Gendannelse af standardindstillinger P-interfae (kun Gigaset SL 1 professional) Anvendelse af telefonen - serviefunktioner Håndfri funktion Stemmestyret opkald Genopkald Systemkortvalgsnumre Individuelle systemkortvalg Systemets telefonbog Håndsættets telefonbog/kortvalgsliste adressekartotek Målrettet aktivering af et MSN-nummer Gennemførelse af samtaler med identifikationskode Anvendelse af håndsættet som en anden linje Deaktivering af visning af telefonnummer Målrettet overtagelse af opkald Aktivering og deaktivering af funktionen Forstyr ikke Visning af samtaleomkostninger Fangning Håndfri dørtelefon Telefondatatjeneste TDS Aktivér kontakter Signal til nettet Viderestilling af et MSN-nummer Anvendelse af natstilling Brug af DTMF-opkald Parkering/aktivering af samtaler IV

7 Indholdsfortegnelse Anvendelse af telefonen - med flere personer Banke på Banke på-tone fra/til Deaktivering/aktivering af den automatiske banke på-funktion Indbrydning Omstilling (tildeling, viderestilling) Hold-funktion Skift mellem opkald Gennemførelse af en konferene Brug af opkald nr Teamfunktioner Aktivering/deaktivering af gruppeopkald Opkaldstildeling UCD-opkaldsfordeling (Universal Call Distribution) Mulap-gruppe (Multiple Line Appliation) Beskedfunktioner Lagring af besked/svartekst Afsendelse/åbning af tekstbesked Hentning af en infotekst eller en telefonsvarerbesked Opkaldsliste Ekstrafunktioner Håndsættets vækkeur Håndsættets kalenderemnefunktion Systemets kalenderemnefunktion Brug af tekstindtastningshjælp Valg af basestation Telefonspærring Håndsættets telefonspærring Telefonspærring Kodeprogrammering Aktivering/deaktivering af telefonspærring Central kodelås/aktivering og deaktivering af telefonspærring for andre håndsæt Systemfunktioner V

8 Indholdsfortegnelse Hentning via menuen Hentning via en kode Funktioner og koder Bilag Afhjælpning af fejl Pleje af håndsættet Tekniske data og tilbehør EU-direktiver Overensstemmelseserklæring Stikordsregister VI

9 Om denne betjeningsvejledning Om denne betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning beskriver håndsættet og dets funktioner i dit kommunikationssystem. Her beskrives alle de funktioner, som kan aktiveres ved hjælp af håndsættet. Hvis du opdager, at visse funktioner på håndsættet ikke er til rådighed som ønsket, kan det skyldes følgende: Funktionen ikke er indstillet til dig og håndsættet - kontakt den systemansvarlige. Kommunikationsplatformen har ikke denne funktion - kontakt din Siemens-partner for at få opgraderet udstyret. Anvendelse af telefonen - Grundlæggende funktioner Du kan føre interne og eksterne samtaler med håndsættet. Interne samtaler er samtaler, som du fører inden for et kommunikationssystem, f.eks. i et firma, som du fører mellem kommunikationssystemer, der er forbundet i et netværk, f.eks. med forskellige geografiske plaeringer. Eksterne samtaler er samtaler, som du fører med brugere af det offentlige telefonnet. 1

10 Anvendelse af telefonen - Grundlæggende funktioner a Tænd/sluk håndsættet Tryk på afbryd-tasten, indtil en stigende tonesekvens angiver, at telefonen tændes eller slukkes. Bemærk: Håndsættet kan kun slukkes helt, når det ikke er i laderen! Hvis du anbringer et slukket håndsæt i laderen, tændes den straks med PIN-kode "0000" og er klar til brug. Hvis PIN-koden ikke er "0000", skal du først indtaste PIN-koden. Først derefter er håndsættet klar til brug. Hvis et driftsklart håndsæt sættes i laderen, skifter det til standbytilstand og viser standbydisplayet. Hvis dit foretrukne sprog ikke er indstillet for displayteksterne, kan du selv indstille det ( Side 16). Hvis et slukket håndsæt sættes i laderen, tændes dette. Hvis PIN-koden er som ved levering (0000), er håndsættet klar til brug Hvis PIN-koden er ændret i forhold til koden ved levering, skal den ændrede PIN-kode indtastes for at gøre håndsættet klar til brug. Visning af forbindelsens kvalitet På standbydisplayet vises modtagesignalets styrke med symbolet "Modtagestyrke": Ingen modtagestyrke Ò Ñ Ð Lav modtagestyrke 50 % modtagestyrke 100 % modtagestyrke Telefonen har forskellig rækkevidde udendørs og indendørs ( Side 98). Hvis du har problemer med rækkevidden, skal du kontakte din systemadministrator. 2

11 Anvendelse af telefonen - Grundlæggende funktioner eller u o p o og evt. X evt. eller u p z Løft først røret, og vælg derefter nummeret Tryk på opkaldstasten eller tasten til håndfri funktion. Indtast det ønskede telefonnummer. Den ønskede person ringes op. Du har ingen mulighed for at ændre, hvis du trykker forkert. Hvis du trykker forkert, skal du trykke på afbrydtasten. Personen besvarer opkaldet. Du kan tale med den opkaldende person. Vælg først nummeret, og løft derefter røret Indtast det ønskede telefonnummer, og korriger eventuelt enkelte tegn med displaytasten "Slet". Mens du indtaster telefonnummeret, kan du bruge følgende funktioner: "Indsæt pause" (indsæt en opkaldspause, f.eks. mellem områdenummer og telefonnummer eller ved opkald til din postkasse). "Indsæt R" (ikke relevant) "Kopi t. tlf. bog" (lagring af telefonnummer i håndsættets telefonbog) Bemærk: Denne opkaldsforberedelse er også mulig ved genopkald og opkald ved hjælp af håndsættets telefonbog. Tryk på opkaldstasten eller tasten til håndfri funktion inden for 30 sekunder. Den ønskede person ringes op. Personen besvarer opkaldet. Du kan nu tale med personen. Manuelt genopkald På genopkaldslisten gemmes de fem sidst kaldte telefonnumre ved Gigaset S1 professional og 10 telefon numre ved Gigaset SL 1 professional automatisk. Åbn genopkaldslisten. 3

12 Anvendelse af telefonen - Grundlæggende funktioner D eller E Tryk nederst eller øverst på kontroltasten for at vælge det ønskede telefonnummer. Notering Du ringer til en person, som ikke svarer, eller hvis nummer er optaget. Med noteringsfunktionen får du fat i personen, så snart denne lægger på eller igen har anvendt sin telefon. Vær opmærksom på, at et nummer er optaget, hvis en anden person også har ringet nummeret op. Du kan bruge telefonen som ellers, når du har valgt noteringsfunktionen. Du kan også sende et ønske om notering som info ( Side 76). Du kan også åbne denne funktion direkte ved at indtaste koden ( Side 93). p Notering a Reservering af notering Telefonnummeret ringes op. Du hører optaget-tonen, eller abonnenten tager ikke telefonen. Gem ønske om notering. Tryk på afbryd-tasten for at afslutte proessen. Modtagelse af noteringen Du modtager noteringen, når den ønskede abonnent har lagt røret på, eller når han har brugt sin telefon for første gang. På telefonens display vises "Notering:...". Der oprettes forbindelse. Bemærk: Noteringer gentages, indtil der etableres en forbindelse, eller noteringen slettes. En telefon kan højst indlede 5 noteringer og være destination for højst 5 ønsker om notering. Når disse betingelser er opfyldt, afvises yderligere noteringer. Sletning af ønsket om notering 4

13 Anvendelse af telefonen - Grundlæggende funktioner > < Servie? > < Yderligere funktioner > < #58=Vis noteringer? Mnu Åbn ekstramenuen. > < Slet a Tryk på afbryd-tasten for at afslutte proessen. Forespørgsel R eller p Foresp. o p Enten: Eller: Du afbryder samtalen for at rette en forespørgsel til en anden person (som godt kan befinde sig uden for huset) og fortsætter derefter samtalen. Du er i gang med at føre en telefonsamtale. Aktivér forespørgsel. Den aktuelle samtale sættes på hold, og samtalepartneren venter. Indtast telefonnummeret på den person, du vil rette en forespørgsel til. Telefonnummeret ringes op. Personen besvarer opkaldet. Forespørgselssamtalen indledes. Afslut forespørgselssamtalen, og fortsæt den "holdte" samtale Den anden samtalepartner lægger på. Du har igen forbindelse til den første samtalepartner. 1. mulighed > < Tilbage og afslut 2. mulighed R Tryk på R-tasten. Du har igen forbindelse til den første samtalepartner. Samtalepartner nr. 2 hører optaget-tonen og lægger på. Et Gigaset-håndsæt lægger selv på. 5

14 Anvendelse af telefonen - Grundlæggende funktioner Du kan dog også tale med samtalepartnerne på skift ( Side 61), starte en konferene ( Side 62) eller stille den ventende samtalepartner om til den anden samtalepartner ( Side 59). Den anden samtalepartner er optaget eller svarer ikke Î Afbryd notering. Du har igen forbindelse til den første samtalepartner. Under forespørgslen kan du bestille en notering ( Side 4), banke på ( Side 56) eller bryde ind ( Side 58). Besvarelse af et opkald k eller u Dit håndsæt ringer ( Side 26). Oplysninger om den opkaldende person vises på displayet. Den opkaldende persons telefonnummer og/eller navn kan vises på displayet. Du har følgende muligheder for at besvare et opkald: Håndsættet befinder sig i laderen: Tag håndsættet op fra laderen (fungerer kun, når "Besvar automatisk" er aktiveret, Side 26). Håndsættet befinder sig ikke i laderen: Tryk på opkaldstasten eller håndfri-tasten. Når du har besvaret opkaldet, kan du omstille samtalen ( Side 59), sætte samtalen på hold og rette en forespørgsel til en anden person i rummet ( Side 61), sætte samtalen på hold og ringe en anden person op ( Side 5) for at viderestille den holdte samtale ( Side 59), skifte mellem samtalerne ( Side 61) eller starte en konferene ( Side 62). 6

15 Anvendelse af telefonen - Grundlæggende funktioner Afvis opkald Afvis opkald Du kan afvise et opkald, hvis du ikke vil forstyrres. Bekræft displaymeddelelsen med en af de to displaytaster. Opkaldet afvises, og den opkaldende person hører optaget-tonen. Overtagelse af et opkald i en opkaldsovertagelsesgruppe Du kan overtage opkald til telefoner i din opkaldsovertagelsesgruppe (defineres af servieteknikeren) med dit håndsæt. Dette er også muligt, når du fører en samtale. Forudsætning: Du hører, at en telefon i din opkaldsovertagelsesgruppe ringer. På displayet vises meddelelsen: "Opkald til:". > < IndtrÊ kning p Du kan tale med den opkaldende person. a eller k Afslutning af samtale Tryk på afbryd-tasten, eller anbring håndsættet i laderen. Samtaleomkostningerne vises, hvis kommunikationssystemet er indstillet til det. 7

16 Anvendelse af telefonen - Grundlæggende funktioner Viderestilling Du forlader midlertidigt arbejdspladsen og ønsker, at opkald til dig viderestilles til det sted, hvor du befinder dig. Viderestillingsdestinationen for interne opkald kan være både interne og eksterne telefonnumre. Destinationsnummeret er for det meste et eksternt telefonnummer, da du internt til enhver tid kan kontaktes på håndsættet. Aktiver viderestilling > < Viderestil. aktiv. Enten: > < 1=Alle opkald Eller: > < 2=Kun eksterne opkald Eller: > < 3=Kun interne opkald Næste: o Gem Indtast telefonnummeret på destinationen. Gem indstillingerne. a Tryk på afbryd-tasten for at afslutte proessen. Bemærk: Før et eksternt telefonnummer skal bylinje koden indtastes. Når servieteknikeren har aktiveret DTMFgennemvalg, kan du også viderestille opkald til dette eksterne telefonnummer. 8

17 Anvendelse af telefonen - Grundlæggende funktioner Deaktiver viderestilling Forudsætning: Viderestilling er aktiveret. > < Viderestil. deaktive- ret a Tryk på afbryd-tasten for at afslutte proessen. Aktivering eller deaktivering af tastaturspærring Tastaturspærringen fungerer som beskyttelse mod utilsigtet aktivering af tasterne, f.eks. når du har håndsættet i lommen. Ved indgående opkald deaktiveres tastaturspærringen automatisk, og når samtalen er slut, aktiveres den igen. # Tryk på tasten Firkant, indtil det bekræftes af en stigende tonesekvens, at funktionen aktiveres eller deaktiveres. Når tastaturspærringen er aktiveret, vises en nøgle i displayet. Når du forlader telefonnettet Når du har logget af telefonnettet Basestationens navn blinker i displayet. Håndsættet forsøger gentagne gange at foretage synkronisering med en basestation. Intervallerne mellem synkroniseringsforsøgene bliver længere og længere på grund af den indbyggede strømsparefunktion. For at spare på batteriet kan du slukke håndsættet. Dette medfører, at dato og klokkeslæt nulstilles ( Side 26). 9

18 Beskrivelse af tasterne Beskrivelse af tasterne Funktionstaster Håndsættet har følgende funktionstaster: Tast Navn Anvendelse a Afbryd- og tænd/sluk-tast Afslut samtalen. Afbryd funktioner Gå tilbage til næste højere menuniveau (kun efter ) Tænd/sluk håndsæt Opkaldstast Besvar et opkald Indtast telefonnummer Skift fra håndfri funktion til håndsætfunktion Få adgang til telefonsystemets funktioner u Håndfritast Beskedliste Besvar et opkald Indtast telefonnummer Skift fra håndsæt-funktion til håndfri funktion Få adgang til telefonsystemets funktioner Åbn beskedliste * Tasten Stjerne Aktivér/deaktiver ringetone # Tasten Firkant Aktivér/deaktiver tastaturspærring C Kortvalgsliste Åbn kortvalgsliste R R-tast R-tastfunktion ( Seite 11) 10

19 Beskrivelse af tasterne R-tast R-tasten gør det muligt på forskellige måder at få adgang til følgende funktioner: Betjening Tryk kort. Tryk længe (mindst 1 sekund). Funktion Funktionen Forespørgsel: Udfør forespørgsel (alternativ til displaytast "Foresp." ) R-tastfunktion: Indsæt opkaldspause (f.eks. mellem områdenummer og telefonnummer eller ved opkald til din postkasse). Afbryd forbindelsen til en postkasse (f.eks. ved en forespørgsel, ved start af en konferene eller ved viderestilling af en samtale). Kontroltast Kontroltasten har forskellige funktioner, afhængigt af situationen: Kontroltast E D G F I standbytilstand Brug stemmestyret opkald Åbn håndsættets telefonbog På lister og i menuer Et niveau op i menustrukturen Et niveau ned i menustrukturen Åbn menu Vælg opslag (OK) Næste højere menuniveau, Annuller I et indtastningsfelt Gå en linje op Gå en linje ned Flyt markøren til højre Flyt markøren til venstre 11

20 Beskrivelse af tasterne Displaytaster Håndsættet har to displaytaster med hver en eller to funktioner. Når en tast har to funktioner, vælges den ønskede funktion med venstre eller højre side af displaytasten. Displaytasternes funktioner afhænger af situationen. En funktion kan være angivet med tekst eller med et symbol: Symbol Navn Anvendelse Åbn håndsættets menu X Slet Slet indtastninger tegn for tegn fra højre mod venstre z Genopkald Åbn liste med de 5 sidst opkaldte numre J Beskedliste Åbn beskedliste Î Tilbage Gå et menuniveau tilbage, Annuller n Internt Afbryd indtastning af telefonnummeret efter første tal [ OK Bekræft det valgte menupunkt < > Op/ned Gå op eller ned for at vælge menupunkter Indspil Tlf.bog Foresp. Skift Besvar Notering ndre Gem VÊ lg Send Mnu Indspilning Telefonbog Forespørgsel Skift mellem opkald Besvar Notering Ændre Gem Opkald Send Systemmenu Ekstramenu Indspil taleprøve Åbn systemets telefonbog Udfør forespørgsel Skift mellem to deltagere Modtag Banke på Udfør notering med deltager nr. to Ændre konfiguration Gem indtastninger Vælg indtastede tal Send infotekst Åbn systemmenu Åbn ekstramenu 12

21 Ibrugtagning af håndsættet Ibrugtagning af håndsættet Aftagning af beskyttelsesfolien Træk beskyttelsesfolien af displayet, før du tager håndsættet i brug. Ilægning af batterierne Med Gigaset S1 professional følger to batterier, med Gigaset SL 1 professional en batteripakke. De medfølgende batterier er ikke opladet. De oplades først i håndsættet. Følg sikkerhedsanvisningerne ( titelbladets bagside)! Brug kun de godkendte batterier ( Side 15)! Udskift altid begge batterier samtidig, og læg kun batterier af samme type/fra samme produent i håndsættet! Åbn kun batterirummet i støvfrie omgivelser! Hvis du fjerner batterierne, bibeholdes alle telefonbogsopslag og indstillinger. Dato og klokkeslæt nulstilles. Fjern kun batterierne, hvis de er defekte. Hver unødvendig fjernelse reduerer batteriernes levetid. Åbn batterirummet, og ilæg batterierne. Tryk på den riflede del af låget, og skub det af batterirummet. Læg det eller de tilladte batterier korrekt i batterirummet (se markeringerne). Gigaset S1 professional Gigaset SL 1 professional 13

22 Ibrugtagning af håndsættet Lukning af batterirummet Sæt låget på, og skub det på batterirummet, til det går i indgreb. Opladning og anvendelse af batterierne Sæt håndsættet i laderen med tastaturet fremad for at oplade batterierne. Vigtigt! Brug ved Gigaset S1 professional kun godkendte strømforsyninger sammen med laderen (oplysninger om bestillingsnumre finder du på Side 98). Brug ved Gigaset SL 1 professional laderen Gigaset Charger SL med integreret strømforsyning (oplysninger om bestillingsnumre finder du på Side 98)! Opladningstilstanden vises ved hjælp af opladningsindikatoren. Den blinker under opladning: = Batterierne er tomme e V U Bemærk: Batterier 33 % opladet Batterier 66 % opladet Batterier 100 % opladet Ved første opladning: Oplad batterierne i mindst 5 timer uden afbrydelse, uanset hvad opladningsindikatoren viser. Brug derefter håndsættet, indtil du hører batteriadvarselstonen, uden at sætte det tilbage i laderen. Dette gør, at opladningsindikatoren tilpasses batteriernes brugstider. Sådan opnår du fuld brugs- og opladningstid ( Side 15): Brug håndsættet flere gange, indtil batteriadvarselstonen høres, uden at sætte det tilbage i laderen. Ved enhver senere opladning: Du kan sætte håndsættet tilbage i laderen, hver gang du har brugt det. Opladningen styres elektronisk, så batterierne oplades optimalt og skånsomt. 14

23 Batteriernes brugstider og opladningstider Ibrugtagning af håndsættet Standbytiderne opnås først efter flere opladninger og afladninger. Gigaset S1 professional Kapaitet (mah) Gigaset SL 1 professional Standbytid (timer) Taletid (timer) Opladningstid (timer) 700 ( Sanyo Twiell 650 : 650) 170 (7 dage) mere end 13 a. 5 Kapaitet (mah) Standbytid (timer) Taletid (timer) Opladningstid (timer) 700 a. 250 (10 dage) a. 15 a. 2,5 Godkendte batterier Til Gigaset S1 professional er følgende batterier godkendt: Nikkel-metal-hydrid (NiMH) Sanyo Twiell 700 Sanyo Twiell 650 Panasoni 700 mah GP 700 mah YDT AAA SUPER 700 VARTA PhonePower AAA 700 mah Til Gigaset SL 1 professional er følgende batteripakke godkendt: Lithium-ion (LiIon), 700 mah 15

24 Ibrugtagning af håndsættet Montering af bærelips Tryk bærelipsen fast på bagsiden af håndsættet, indtil tapperne på siden klikker på plads i hakkene. Gigaset S1 professional Gigaset SL1 professional Indstilling af håndsættets displaysprog Hvis dit foretrukne sprog for displayteksterne ikke er indstillet ved levering, kan du selv indstille det. Åbn hovedmenuen eller G Åbn håndsættets hovedmenu. Åbn undermenuen Enten: D E Indstillinger Eller: D E HÂndsÊ t-indstil. Åbn undermenuen Enten: D E Sprog Eller: D E Sprog 16

25 Ibrugtagning af håndsættet Valg af sprog D E Dansk [ Vælg det ønskede sprog, og bekræft.... a Tryk længe på afbryd-tasten for at afslutte proessen. Bemærk: Gendannelse af håndsættets standardindstillinger Side 28. Indstilling af systemets displaysprog Hvis du vil ændre displayteksternes sprog, skal du både ændre håndsættets og systemets sprog. I systemet kan sproget indstilles individuelt for hvert håndsæt. > < Servie? > < Yderligere funktioner > < *48= Sprog > < 11=deutsh... [ Vælg det ønskede sprog, og bekræft. a Tryk på afbryd-tasten for at afslutte proessen. 17

26 Indstilling af håndsættet Indstilling af håndsættet Hvis du ikke er tilfreds med håndsættets standard indstillinger, kan du ændre dem. Indstilling af talelydstyrke Når du vælger denne menu, høres lyden i håndfri funktion med den aktuelle indstilling. Du kan vælge mellem fem lydstyrker i håndfri funktion og tre lydstyrker i håndsæt-funktion. 1 2 Talelydst. f g B Î Indstil- 1 Lydstyrke ved håndfri funktion 2 Lydstyrke ved håndsæt-funktion eller G Åbn håndsættets hovedmenu. D E Audio D E Lydstyrke F G D... Indstillin- a Definer indstillingen. Gå en linje ned. Gem indstillingerne. Tryk længe på afbryd-tasten for at afslutte proessen. 18

27 Indstilling af håndsættet Indstilling af ringetoner Indstil ringetonernes lydstyrke og melodi Når du vælger denne menu, høres ringetonen med den aktuelle indstilling. Du kan vælge mellem fem ringetonelydstyrker, resendo-ringetone (lydstyrken øges trinvist) og ingen ringetone. De ti ringetonemelodier kan ikke gemmes i kommunikationssystemet. Med Gigaset SL 1 professional er det muligt at anvende op til 16 ekstra melodier. Melodierne 11 til 26 er polyfoniske melodier, som tidligere skulle indlæses via pinterfae eller optages via Sound Manager. 1 Ringetonelydstyrke For ekst. opk. f E 1 Name ansag.: Tidssty. Indstil- g 2 Ringetonemelodi 3 Funktion til åbning af tidsstyring for ringetonelydstyrken G Visning med deaktiveret ringetone Vælg følgende indstillinger, så du lettere kan skelne mellem håndsættets ringetoner: For ekst. opk. For int. opkald For terminer For vækkeur For alle Åbn håndsættets hovedmenu. D E Audio [ Vælg det ønskede menupunkt, og bekræft. D E Ringetoner D E For ekst. opk.... F G D F G Indstil lydstyrken. Gå en linje ned. Indstil ringetonemelodien. Toner: 1 til 3 (anbefales til interne opkald) 19

28 Indstilling af håndsættet Melodier: 4 til 10 (anbefales til eksterne opkald ved Gigaset S1 professional) Melodier: (anbefales til eksterne opkald ved Gigaset SL 1 professional) Kontrollér, at du har besvaret opkaldet, før du holder telefonen op til øret. På den måde undgår du høreskader som følge af en høj ringetone. Enten: Indstil- Eller: Gem indstillingerne. Indstil tidsstyring ved eksterne opkald I denne menu kan du indstille en anden lydstyrke for ringetonen i et bestemt tidsrum (f.eks. om natten). Bemærk: Vær opmærksom på de speielle forhold vedrørende håndsættets interne ur ( Side 26)! Aktivering: Fra: Til: Î f På g 00:00 00:00 Indstil- 1 Status for tidsstyring 2 Periodens start 3 Periodens slutning Tidssty. F På G D... Indstil- Indstil- a Åbn menuen til tidsstyring af ringetonerne. Definer indstillingen. Gå en linje ned. Gem indstillingerne af tidsstyringen. Gem indstillingerne for ringetonen. Tryk længe på afbryd-tasten for at afslutte proessen. 20

29 Indstilling af håndsættet Indstilling af servietoner Servietonerne har følgende betydning: Servietone Tasteklik Kvitteringstoner Batteritone Betydning Hvert tastetryk bekræftes. Bekræftelsestone (stigende tonesekvens) ved lagring af indtastninger/indstillinger og plaering af håndsættet i laderen. Fejltone (faldende tonesekvens) ved forkerte indtastninger sluttone ved slutningen af en menu Batteriet skal oplades Servietoner Tasteklikk: f På Bekræftelse På Batteritone På Î Indstil- g 1 Status for tasteklik 2 Status for bekræftelsestone 3 Status for batteritone eller G Åbn håndsættets hovedmenu. D E Audio D E Servietoner F G D... Indstil- a Definer indstillingen. Gå en linje ned. Gem indstillingerne. Tryk længe på afbryd-tasten for at afslutte proessen. 21

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset s Gigaset S685 IP / S675 IP Gigaset Kort oversigt over håndsættet Kort oversigt over håndsættet 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½ V INT 1 15.01.08 09:45? SMS Taster på håndsættet 1 Display i standbytilstand

Læs mere

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com.

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Gigaset C610 IP Din smarte følgesvend Gigaset C610 IP Din

Læs mere

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning 04 Calios_da 29.06.2007 8:32 Uhr Seite 2 INDHOLD 5-7 INFORMATIONER 5 Forord 5 Henvisninger vedrørende anvendelsen 5-6 Sikkerhedshenvisninger 7 Miljø 7 Emballagen 7 Batterier og genopladelige batterier

Læs mere

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning PPF 685 PPF 695 Betjeningsvejledning Kære kunde Med købet af denne enhed har du valgt et PHILIPS kvalitetsprodukt. Apparatet opfylder alle de krav, der stilles til privat brug eller brug i hverdagen på

Læs mere

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Gigaset DX800A all in one din smarte telefon Gigaset DX800A all in one din smarte telefon... med overbevisende indre og ydre værdier.

Læs mere

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 * En del af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af det installerede software eller din serviceudbyder. DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Spirit 500. Brugervejledning. Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion. og sikkerhedshenvisninger. 06/05wh V.1

Spirit 500. Brugervejledning. Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion. og sikkerhedshenvisninger. 06/05wh V.1 Spirit 500 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion 06/05wh V.1 1 Kort brugervejledning håndsæt Håndsæt slukkes Håndsæt tændes Eksternt opkald Intern opkald

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 TWIG DISCOVERY FRA BENEFON Brugerhåndbog Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 Telefonen er udviklet til brug i E-GSM900/ DCS 1800/ PCS 1900 MHZ Tri Band-netværk.

Læs mere

Brugervejledning til LDP-7000 SERIEN. ipecs Phase 5 - Udgave 1.0 - August 2010

Brugervejledning til LDP-7000 SERIEN. ipecs Phase 5 - Udgave 1.0 - August 2010 Brugervejledning til LDP-7000 SERIEN ipecs Phase 5 - Udgave 1.0 - August 2010 Indhold INDLEDNING 3 Vigtigt - Angående flexible koder! 3 LDP-7000 SERIEN 3 Forskellige telefonmodeller og tilbehør 3 LDP7024D

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS CT8598/00SBEURO http://da.yourpdfguides.com/dref/979486

Din brugermanual PHILIPS CT8598/00SBEURO http://da.yourpdfguides.com/dref/979486 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i PHILIPS CT8598/00SBEURO i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Læs mere

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Læs mere

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA Brugervejledning 9362080 4. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-10 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra

Læs mere

KX-PRW110 KX-PRW120. Guide til appen Smartphone Connect. Førsteklasses designtelefon med Smartphone Connect. Model nr.

KX-PRW110 KX-PRW120. Guide til appen Smartphone Connect. Førsteklasses designtelefon med Smartphone Connect. Model nr. Guide til appen Smartphone Connect Førsteklasses designtelefon med Smartphone Connect Model nr. KX-PRW110 KX-PRW120 Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Dette dokument forklarer, hvordan

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E6 00

Brugervejledning til Nokia E6 00 Brugervejledning til Nokia E6 00 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 10 Indsætning eller fjernelse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C7 00

Brugervejledning til Nokia C7 00 Brugervejledning til Nokia C7 00 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 6 Kom godt i gang 8 Taster og dele 8 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 10 Indsætning eller fjernelse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C5 00

Brugervejledning til Nokia C5 00 Brugervejledning til Nokia C5 00 3.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Om enheden 5 Kontorprogrammer 6 Netværkstjenester 6 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

ascom Ascotel Office 45 / Office 45pro System Assistent betjeningsvejledninger til slutbrugeren www.ascom.com/ec/documents 20321643en_ba_b0

ascom Ascotel Office 45 / Office 45pro System Assistent betjeningsvejledninger til slutbrugeren www.ascom.com/ec/documents 20321643en_ba_b0 ascom Ascotel Office 45 / Office 45pro System Assistent betjeningsvejledninger til slutbrugeren www.ascom.com/ec/documents 20321643en_ba_b0 Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C3-01

Brugervejledning til Nokia C3-01 Brugervejledning til Nokia C3-01 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 7 Indsættelse eller fjernelse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 700

Brugervejledning til Nokia 700 Brugervejledning til Nokia 700 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet 7 Indsætning af et hukommelseskort 9 Opladning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

Brugervejledning til Nokia N8 00

Brugervejledning til Nokia N8 00 Brugervejledning til Nokia N8 00 2.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Ændring af lydstyrken for et opkald, en sang eller en video 8 Låsning

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6820. 9310960 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6820. 9310960 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6820 9310960 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-9 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning Nokia 311

Brugervejledning Nokia 311 Brugervejledning Nokia 311 1. 3. udgave DA Indholdsfortegnelse Kom godt i gang...7 Taster og dele...7 Indsætning af SIM-kortet og batteriet...9 Indsætning af et hukommelseskort...10 Sådan tænder du...11

Læs mere