HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning"

Transkript

1 HiPath 3000 fra V3.0 Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Offie Betjeningsvejledning

2 Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Håndsæt Fare: Anvend ikke håndsættet i omgivelser, hvor der er fare for eksplosioner! Læg ikke håndsættet ved siden af elektroniske apparater, da de i så fald kan påvirke hinanden! Anvend ikke håndsættet i vådrum! Apparaterne er ikke stænktætte. Håndsættet afgiver en sendeeffekt. Følg de lokale sikkerhedsforskrifter! Bemærk: Ringetonen, henvisningstonerne og håndfri samtaler anvender højttaleren. Hold ikke telefonen op til øret, når den ringer, eller når du har aktiveret den håndfri funktion. I modsat fald kan det medføre alvorlige, permanente høreskader. Bemærk: Til personer med høreapparat: Høreapparater kan påvirkes af telefonsignaler. Giv kun telefonen videre til andre sammen med betjenings vejledningen. Batterier Fare: Anvend kun de godkendte batterier! Anvend ikke batterier, der ikke kan genoplades! Manglende overholdelse kan være farlig. Batterierne må ikke komme i vand og må ikke brændes! Brug kun den godkendte strømforsyning sammen med laderen! Bemærk: Batterier, telefon, lader og strømforsyning skal bortskaffes miljømæssigt korrekt!

3 Oversigt Oversigt Gigaset S1 professional Højttaler 9 Tasten Firkant 2 Display 10 Tasten Stjerne 3 Displaytaster 11 Kortvalgstast 4 Kontrol-tast 12 R-tast 5 Opkaldstast 13 Mikrofon 6 Afbryd- og tænd/sluk-tast 14 Bærelips 7 Håndfri-tast 15 Højttaler til ringetone 8 Beskedliste 16 Batterirummets låg Brug af tasterne: Side 10 I

4 Oversigt Gigaset SL 1 professional Ð U INT { Højttaler 8 Beskedtast 2 Display 9 Tasten Firkant 3 Displaytaster 10 Tasten Stjerne 4 Kontroltast 11 Kortvalgstast 5 Opkaldstast 12 R-tast 6 Afbryd- og tænd/sluk-tast 13 Mikrofon 7 Håndfri-tast 14 Tilslutning til headsæt og p-interfae ( Side 30) Brug af tasterne: Side 10 II

5 Indholdsfortegnelse Oversigt I Gigaset S1 professional I Gigaset SL 1 professional II Om denne betjeningsvejledning Anvendelse af telefonen - Grundlæggende funktioner Tænd/sluk håndsættet Løft først røret, og vælg derefter nummeret Vælg først nummeret, og løft derefter røret Manuelt genopkald Notering Forespørgsel Besvarelse af et opkald Overtagelse af et opkald i en opkaldsovertagelsesgruppe Afslutning af samtale Viderestilling Aktivering eller deaktivering af tastaturspærring Når du forlader telefonnettet Beskrivelse af tasterne Funktionstaster R-tast Kontrol-tast Displaytaster Ibrugtagning af håndsættet Aftagning af beskyttelsesfolien Ilægning af batterierne Opladning og anvendelse af batterierne Batteriernes brugstider og opladningstider Godkendte batterier Montering af bærelips Indstilling af håndsættets displaysprog Indstilling af systemets displaysprog Indstilling af håndsættet III

6 Indholdsfortegnelse Indstilling af talelydstyrke Indstilling af ringetoner Indstilling af servietoner Indstilling af klangbetoning Aktivering eller deaktivering af vibrator Sound Manager Optagelse af en melodi Afspilning af melodi Redigerering af opslag Aktivering/deaktivering af ringetone Aktivering/deaktivering af opmærksomhedstone Automatisk besvarelse af opkald til/fra Indstilling af dato og klokkeslæt Redigering af standbydisplay Gendannelse af standardindstillinger P-interfae (kun Gigaset SL 1 professional) Anvendelse af telefonen - serviefunktioner Håndfri funktion Stemmestyret opkald Genopkald Systemkortvalgsnumre Individuelle systemkortvalg Systemets telefonbog Håndsættets telefonbog/kortvalgsliste adressekartotek Målrettet aktivering af et MSN-nummer Gennemførelse af samtaler med identifikationskode Anvendelse af håndsættet som en anden linje Deaktivering af visning af telefonnummer Målrettet overtagelse af opkald Aktivering og deaktivering af funktionen Forstyr ikke Visning af samtaleomkostninger Fangning Håndfri dørtelefon Telefondatatjeneste TDS Aktivér kontakter Signal til nettet Viderestilling af et MSN-nummer Anvendelse af natstilling Brug af DTMF-opkald Parkering/aktivering af samtaler IV

7 Indholdsfortegnelse Anvendelse af telefonen - med flere personer Banke på Banke på-tone fra/til Deaktivering/aktivering af den automatiske banke på-funktion Indbrydning Omstilling (tildeling, viderestilling) Hold-funktion Skift mellem opkald Gennemførelse af en konferene Brug af opkald nr Teamfunktioner Aktivering/deaktivering af gruppeopkald Opkaldstildeling UCD-opkaldsfordeling (Universal Call Distribution) Mulap-gruppe (Multiple Line Appliation) Beskedfunktioner Lagring af besked/svartekst Afsendelse/åbning af tekstbesked Hentning af en infotekst eller en telefonsvarerbesked Opkaldsliste Ekstrafunktioner Håndsættets vækkeur Håndsættets kalenderemnefunktion Systemets kalenderemnefunktion Brug af tekstindtastningshjælp Valg af basestation Telefonspærring Håndsættets telefonspærring Telefonspærring Kodeprogrammering Aktivering/deaktivering af telefonspærring Central kodelås/aktivering og deaktivering af telefonspærring for andre håndsæt Systemfunktioner V

8 Indholdsfortegnelse Hentning via menuen Hentning via en kode Funktioner og koder Bilag Afhjælpning af fejl Pleje af håndsættet Tekniske data og tilbehør EU-direktiver Overensstemmelseserklæring Stikordsregister VI

9 Om denne betjeningsvejledning Om denne betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning beskriver håndsættet og dets funktioner i dit kommunikationssystem. Her beskrives alle de funktioner, som kan aktiveres ved hjælp af håndsættet. Hvis du opdager, at visse funktioner på håndsættet ikke er til rådighed som ønsket, kan det skyldes følgende: Funktionen ikke er indstillet til dig og håndsættet - kontakt den systemansvarlige. Kommunikationsplatformen har ikke denne funktion - kontakt din Siemens-partner for at få opgraderet udstyret. Anvendelse af telefonen - Grundlæggende funktioner Du kan føre interne og eksterne samtaler med håndsættet. Interne samtaler er samtaler, som du fører inden for et kommunikationssystem, f.eks. i et firma, som du fører mellem kommunikationssystemer, der er forbundet i et netværk, f.eks. med forskellige geografiske plaeringer. Eksterne samtaler er samtaler, som du fører med brugere af det offentlige telefonnet. 1

10 Anvendelse af telefonen - Grundlæggende funktioner a Tænd/sluk håndsættet Tryk på afbryd-tasten, indtil en stigende tonesekvens angiver, at telefonen tændes eller slukkes. Bemærk: Håndsættet kan kun slukkes helt, når det ikke er i laderen! Hvis du anbringer et slukket håndsæt i laderen, tændes den straks med PIN-kode "0000" og er klar til brug. Hvis PIN-koden ikke er "0000", skal du først indtaste PIN-koden. Først derefter er håndsættet klar til brug. Hvis et driftsklart håndsæt sættes i laderen, skifter det til standbytilstand og viser standbydisplayet. Hvis dit foretrukne sprog ikke er indstillet for displayteksterne, kan du selv indstille det ( Side 16). Hvis et slukket håndsæt sættes i laderen, tændes dette. Hvis PIN-koden er som ved levering (0000), er håndsættet klar til brug Hvis PIN-koden er ændret i forhold til koden ved levering, skal den ændrede PIN-kode indtastes for at gøre håndsættet klar til brug. Visning af forbindelsens kvalitet På standbydisplayet vises modtagesignalets styrke med symbolet "Modtagestyrke": Ingen modtagestyrke Ò Ñ Ð Lav modtagestyrke 50 % modtagestyrke 100 % modtagestyrke Telefonen har forskellig rækkevidde udendørs og indendørs ( Side 98). Hvis du har problemer med rækkevidden, skal du kontakte din systemadministrator. 2

11 Anvendelse af telefonen - Grundlæggende funktioner eller u o p o og evt. X evt. eller u p z Løft først røret, og vælg derefter nummeret Tryk på opkaldstasten eller tasten til håndfri funktion. Indtast det ønskede telefonnummer. Den ønskede person ringes op. Du har ingen mulighed for at ændre, hvis du trykker forkert. Hvis du trykker forkert, skal du trykke på afbrydtasten. Personen besvarer opkaldet. Du kan tale med den opkaldende person. Vælg først nummeret, og løft derefter røret Indtast det ønskede telefonnummer, og korriger eventuelt enkelte tegn med displaytasten "Slet". Mens du indtaster telefonnummeret, kan du bruge følgende funktioner: "Indsæt pause" (indsæt en opkaldspause, f.eks. mellem områdenummer og telefonnummer eller ved opkald til din postkasse). "Indsæt R" (ikke relevant) "Kopi t. tlf. bog" (lagring af telefonnummer i håndsættets telefonbog) Bemærk: Denne opkaldsforberedelse er også mulig ved genopkald og opkald ved hjælp af håndsættets telefonbog. Tryk på opkaldstasten eller tasten til håndfri funktion inden for 30 sekunder. Den ønskede person ringes op. Personen besvarer opkaldet. Du kan nu tale med personen. Manuelt genopkald På genopkaldslisten gemmes de fem sidst kaldte telefonnumre ved Gigaset S1 professional og 10 telefon numre ved Gigaset SL 1 professional automatisk. Åbn genopkaldslisten. 3

12 Anvendelse af telefonen - Grundlæggende funktioner D eller E Tryk nederst eller øverst på kontroltasten for at vælge det ønskede telefonnummer. Notering Du ringer til en person, som ikke svarer, eller hvis nummer er optaget. Med noteringsfunktionen får du fat i personen, så snart denne lægger på eller igen har anvendt sin telefon. Vær opmærksom på, at et nummer er optaget, hvis en anden person også har ringet nummeret op. Du kan bruge telefonen som ellers, når du har valgt noteringsfunktionen. Du kan også sende et ønske om notering som info ( Side 76). Du kan også åbne denne funktion direkte ved at indtaste koden ( Side 93). p Notering a Reservering af notering Telefonnummeret ringes op. Du hører optaget-tonen, eller abonnenten tager ikke telefonen. Gem ønske om notering. Tryk på afbryd-tasten for at afslutte proessen. Modtagelse af noteringen Du modtager noteringen, når den ønskede abonnent har lagt røret på, eller når han har brugt sin telefon for første gang. På telefonens display vises "Notering:...". Der oprettes forbindelse. Bemærk: Noteringer gentages, indtil der etableres en forbindelse, eller noteringen slettes. En telefon kan højst indlede 5 noteringer og være destination for højst 5 ønsker om notering. Når disse betingelser er opfyldt, afvises yderligere noteringer. Sletning af ønsket om notering 4

13 Anvendelse af telefonen - Grundlæggende funktioner > < Servie? > < Yderligere funktioner > < #58=Vis noteringer? Mnu Åbn ekstramenuen. > < Slet a Tryk på afbryd-tasten for at afslutte proessen. Forespørgsel R eller p Foresp. o p Enten: Eller: Du afbryder samtalen for at rette en forespørgsel til en anden person (som godt kan befinde sig uden for huset) og fortsætter derefter samtalen. Du er i gang med at føre en telefonsamtale. Aktivér forespørgsel. Den aktuelle samtale sættes på hold, og samtalepartneren venter. Indtast telefonnummeret på den person, du vil rette en forespørgsel til. Telefonnummeret ringes op. Personen besvarer opkaldet. Forespørgselssamtalen indledes. Afslut forespørgselssamtalen, og fortsæt den "holdte" samtale Den anden samtalepartner lægger på. Du har igen forbindelse til den første samtalepartner. 1. mulighed > < Tilbage og afslut 2. mulighed R Tryk på R-tasten. Du har igen forbindelse til den første samtalepartner. Samtalepartner nr. 2 hører optaget-tonen og lægger på. Et Gigaset-håndsæt lægger selv på. 5

14 Anvendelse af telefonen - Grundlæggende funktioner Du kan dog også tale med samtalepartnerne på skift ( Side 61), starte en konferene ( Side 62) eller stille den ventende samtalepartner om til den anden samtalepartner ( Side 59). Den anden samtalepartner er optaget eller svarer ikke Î Afbryd notering. Du har igen forbindelse til den første samtalepartner. Under forespørgslen kan du bestille en notering ( Side 4), banke på ( Side 56) eller bryde ind ( Side 58). Besvarelse af et opkald k eller u Dit håndsæt ringer ( Side 26). Oplysninger om den opkaldende person vises på displayet. Den opkaldende persons telefonnummer og/eller navn kan vises på displayet. Du har følgende muligheder for at besvare et opkald: Håndsættet befinder sig i laderen: Tag håndsættet op fra laderen (fungerer kun, når "Besvar automatisk" er aktiveret, Side 26). Håndsættet befinder sig ikke i laderen: Tryk på opkaldstasten eller håndfri-tasten. Når du har besvaret opkaldet, kan du omstille samtalen ( Side 59), sætte samtalen på hold og rette en forespørgsel til en anden person i rummet ( Side 61), sætte samtalen på hold og ringe en anden person op ( Side 5) for at viderestille den holdte samtale ( Side 59), skifte mellem samtalerne ( Side 61) eller starte en konferene ( Side 62). 6

15 Anvendelse af telefonen - Grundlæggende funktioner Afvis opkald Afvis opkald Du kan afvise et opkald, hvis du ikke vil forstyrres. Bekræft displaymeddelelsen med en af de to displaytaster. Opkaldet afvises, og den opkaldende person hører optaget-tonen. Overtagelse af et opkald i en opkaldsovertagelsesgruppe Du kan overtage opkald til telefoner i din opkaldsovertagelsesgruppe (defineres af servieteknikeren) med dit håndsæt. Dette er også muligt, når du fører en samtale. Forudsætning: Du hører, at en telefon i din opkaldsovertagelsesgruppe ringer. På displayet vises meddelelsen: "Opkald til:". > < IndtrÊ kning p Du kan tale med den opkaldende person. a eller k Afslutning af samtale Tryk på afbryd-tasten, eller anbring håndsættet i laderen. Samtaleomkostningerne vises, hvis kommunikationssystemet er indstillet til det. 7

16 Anvendelse af telefonen - Grundlæggende funktioner Viderestilling Du forlader midlertidigt arbejdspladsen og ønsker, at opkald til dig viderestilles til det sted, hvor du befinder dig. Viderestillingsdestinationen for interne opkald kan være både interne og eksterne telefonnumre. Destinationsnummeret er for det meste et eksternt telefonnummer, da du internt til enhver tid kan kontaktes på håndsættet. Aktiver viderestilling > < Viderestil. aktiv. Enten: > < 1=Alle opkald Eller: > < 2=Kun eksterne opkald Eller: > < 3=Kun interne opkald Næste: o Gem Indtast telefonnummeret på destinationen. Gem indstillingerne. a Tryk på afbryd-tasten for at afslutte proessen. Bemærk: Før et eksternt telefonnummer skal bylinje koden indtastes. Når servieteknikeren har aktiveret DTMFgennemvalg, kan du også viderestille opkald til dette eksterne telefonnummer. 8

17 Anvendelse af telefonen - Grundlæggende funktioner Deaktiver viderestilling Forudsætning: Viderestilling er aktiveret. > < Viderestil. deaktive- ret a Tryk på afbryd-tasten for at afslutte proessen. Aktivering eller deaktivering af tastaturspærring Tastaturspærringen fungerer som beskyttelse mod utilsigtet aktivering af tasterne, f.eks. når du har håndsættet i lommen. Ved indgående opkald deaktiveres tastaturspærringen automatisk, og når samtalen er slut, aktiveres den igen. # Tryk på tasten Firkant, indtil det bekræftes af en stigende tonesekvens, at funktionen aktiveres eller deaktiveres. Når tastaturspærringen er aktiveret, vises en nøgle i displayet. Når du forlader telefonnettet Når du har logget af telefonnettet Basestationens navn blinker i displayet. Håndsættet forsøger gentagne gange at foretage synkronisering med en basestation. Intervallerne mellem synkroniseringsforsøgene bliver længere og længere på grund af den indbyggede strømsparefunktion. For at spare på batteriet kan du slukke håndsættet. Dette medfører, at dato og klokkeslæt nulstilles ( Side 26). 9

18 Beskrivelse af tasterne Beskrivelse af tasterne Funktionstaster Håndsættet har følgende funktionstaster: Tast Navn Anvendelse a Afbryd- og tænd/sluk-tast Afslut samtalen. Afbryd funktioner Gå tilbage til næste højere menuniveau (kun efter ) Tænd/sluk håndsæt Opkaldstast Besvar et opkald Indtast telefonnummer Skift fra håndfri funktion til håndsætfunktion Få adgang til telefonsystemets funktioner u Håndfritast Beskedliste Besvar et opkald Indtast telefonnummer Skift fra håndsæt-funktion til håndfri funktion Få adgang til telefonsystemets funktioner Åbn beskedliste * Tasten Stjerne Aktivér/deaktiver ringetone # Tasten Firkant Aktivér/deaktiver tastaturspærring C Kortvalgsliste Åbn kortvalgsliste R R-tast R-tastfunktion ( Seite 11) 10

19 Beskrivelse af tasterne R-tast R-tasten gør det muligt på forskellige måder at få adgang til følgende funktioner: Betjening Tryk kort. Tryk længe (mindst 1 sekund). Funktion Funktionen Forespørgsel: Udfør forespørgsel (alternativ til displaytast "Foresp." ) R-tastfunktion: Indsæt opkaldspause (f.eks. mellem områdenummer og telefonnummer eller ved opkald til din postkasse). Afbryd forbindelsen til en postkasse (f.eks. ved en forespørgsel, ved start af en konferene eller ved viderestilling af en samtale). Kontroltast Kontroltasten har forskellige funktioner, afhængigt af situationen: Kontroltast E D G F I standbytilstand Brug stemmestyret opkald Åbn håndsættets telefonbog På lister og i menuer Et niveau op i menustrukturen Et niveau ned i menustrukturen Åbn menu Vælg opslag (OK) Næste højere menuniveau, Annuller I et indtastningsfelt Gå en linje op Gå en linje ned Flyt markøren til højre Flyt markøren til venstre 11

20 Beskrivelse af tasterne Displaytaster Håndsættet har to displaytaster med hver en eller to funktioner. Når en tast har to funktioner, vælges den ønskede funktion med venstre eller højre side af displaytasten. Displaytasternes funktioner afhænger af situationen. En funktion kan være angivet med tekst eller med et symbol: Symbol Navn Anvendelse Åbn håndsættets menu X Slet Slet indtastninger tegn for tegn fra højre mod venstre z Genopkald Åbn liste med de 5 sidst opkaldte numre J Beskedliste Åbn beskedliste Î Tilbage Gå et menuniveau tilbage, Annuller n Internt Afbryd indtastning af telefonnummeret efter første tal [ OK Bekræft det valgte menupunkt < > Op/ned Gå op eller ned for at vælge menupunkter Indspil Tlf.bog Foresp. Skift Besvar Notering ndre Gem VÊ lg Send Mnu Indspilning Telefonbog Forespørgsel Skift mellem opkald Besvar Notering Ændre Gem Opkald Send Systemmenu Ekstramenu Indspil taleprøve Åbn systemets telefonbog Udfør forespørgsel Skift mellem to deltagere Modtag Banke på Udfør notering med deltager nr. to Ændre konfiguration Gem indtastninger Vælg indtastede tal Send infotekst Åbn systemmenu Åbn ekstramenu 12

21 Ibrugtagning af håndsættet Ibrugtagning af håndsættet Aftagning af beskyttelsesfolien Træk beskyttelsesfolien af displayet, før du tager håndsættet i brug. Ilægning af batterierne Med Gigaset S1 professional følger to batterier, med Gigaset SL 1 professional en batteripakke. De medfølgende batterier er ikke opladet. De oplades først i håndsættet. Følg sikkerhedsanvisningerne ( titelbladets bagside)! Brug kun de godkendte batterier ( Side 15)! Udskift altid begge batterier samtidig, og læg kun batterier af samme type/fra samme produent i håndsættet! Åbn kun batterirummet i støvfrie omgivelser! Hvis du fjerner batterierne, bibeholdes alle telefonbogsopslag og indstillinger. Dato og klokkeslæt nulstilles. Fjern kun batterierne, hvis de er defekte. Hver unødvendig fjernelse reduerer batteriernes levetid. Åbn batterirummet, og ilæg batterierne. Tryk på den riflede del af låget, og skub det af batterirummet. Læg det eller de tilladte batterier korrekt i batterirummet (se markeringerne). Gigaset S1 professional Gigaset SL 1 professional 13

22 Ibrugtagning af håndsættet Lukning af batterirummet Sæt låget på, og skub det på batterirummet, til det går i indgreb. Opladning og anvendelse af batterierne Sæt håndsættet i laderen med tastaturet fremad for at oplade batterierne. Vigtigt! Brug ved Gigaset S1 professional kun godkendte strømforsyninger sammen med laderen (oplysninger om bestillingsnumre finder du på Side 98). Brug ved Gigaset SL 1 professional laderen Gigaset Charger SL med integreret strømforsyning (oplysninger om bestillingsnumre finder du på Side 98)! Opladningstilstanden vises ved hjælp af opladningsindikatoren. Den blinker under opladning: = Batterierne er tomme e V U Bemærk: Batterier 33 % opladet Batterier 66 % opladet Batterier 100 % opladet Ved første opladning: Oplad batterierne i mindst 5 timer uden afbrydelse, uanset hvad opladningsindikatoren viser. Brug derefter håndsættet, indtil du hører batteriadvarselstonen, uden at sætte det tilbage i laderen. Dette gør, at opladningsindikatoren tilpasses batteriernes brugstider. Sådan opnår du fuld brugs- og opladningstid ( Side 15): Brug håndsættet flere gange, indtil batteriadvarselstonen høres, uden at sætte det tilbage i laderen. Ved enhver senere opladning: Du kan sætte håndsættet tilbage i laderen, hver gang du har brugt det. Opladningen styres elektronisk, så batterierne oplades optimalt og skånsomt. 14

23 Batteriernes brugstider og opladningstider Ibrugtagning af håndsættet Standbytiderne opnås først efter flere opladninger og afladninger. Gigaset S1 professional Kapaitet (mah) Gigaset SL 1 professional Standbytid (timer) Taletid (timer) Opladningstid (timer) 700 ( Sanyo Twiell 650 : 650) 170 (7 dage) mere end 13 a. 5 Kapaitet (mah) Standbytid (timer) Taletid (timer) Opladningstid (timer) 700 a. 250 (10 dage) a. 15 a. 2,5 Godkendte batterier Til Gigaset S1 professional er følgende batterier godkendt: Nikkel-metal-hydrid (NiMH) Sanyo Twiell 700 Sanyo Twiell 650 Panasoni 700 mah GP 700 mah YDT AAA SUPER 700 VARTA PhonePower AAA 700 mah Til Gigaset SL 1 professional er følgende batteripakke godkendt: Lithium-ion (LiIon), 700 mah 15

24 Ibrugtagning af håndsættet Montering af bærelips Tryk bærelipsen fast på bagsiden af håndsættet, indtil tapperne på siden klikker på plads i hakkene. Gigaset S1 professional Gigaset SL1 professional Indstilling af håndsættets displaysprog Hvis dit foretrukne sprog for displayteksterne ikke er indstillet ved levering, kan du selv indstille det. Åbn hovedmenuen eller G Åbn håndsættets hovedmenu. Åbn undermenuen Enten: D E Indstillinger Eller: D E HÂndsÊ t-indstil. Åbn undermenuen Enten: D E Sprog Eller: D E Sprog 16

25 Ibrugtagning af håndsættet Valg af sprog D E Dansk [ Vælg det ønskede sprog, og bekræft.... a Tryk længe på afbryd-tasten for at afslutte proessen. Bemærk: Gendannelse af håndsættets standardindstillinger Side 28. Indstilling af systemets displaysprog Hvis du vil ændre displayteksternes sprog, skal du både ændre håndsættets og systemets sprog. I systemet kan sproget indstilles individuelt for hvert håndsæt. > < Servie? > < Yderligere funktioner > < *48= Sprog > < 11=deutsh... [ Vælg det ønskede sprog, og bekræft. a Tryk på afbryd-tasten for at afslutte proessen. 17

26 Indstilling af håndsættet Indstilling af håndsættet Hvis du ikke er tilfreds med håndsættets standard indstillinger, kan du ændre dem. Indstilling af talelydstyrke Når du vælger denne menu, høres lyden i håndfri funktion med den aktuelle indstilling. Du kan vælge mellem fem lydstyrker i håndfri funktion og tre lydstyrker i håndsæt-funktion. 1 2 Talelydst. f g B Î Indstil- 1 Lydstyrke ved håndfri funktion 2 Lydstyrke ved håndsæt-funktion eller G Åbn håndsættets hovedmenu. D E Audio D E Lydstyrke F G D... Indstillin- a Definer indstillingen. Gå en linje ned. Gem indstillingerne. Tryk længe på afbryd-tasten for at afslutte proessen. 18

27 Indstilling af håndsættet Indstilling af ringetoner Indstil ringetonernes lydstyrke og melodi Når du vælger denne menu, høres ringetonen med den aktuelle indstilling. Du kan vælge mellem fem ringetonelydstyrker, resendo-ringetone (lydstyrken øges trinvist) og ingen ringetone. De ti ringetonemelodier kan ikke gemmes i kommunikationssystemet. Med Gigaset SL 1 professional er det muligt at anvende op til 16 ekstra melodier. Melodierne 11 til 26 er polyfoniske melodier, som tidligere skulle indlæses via pinterfae eller optages via Sound Manager. 1 Ringetonelydstyrke For ekst. opk. f E 1 Name ansag.: Tidssty. Indstil- g 2 Ringetonemelodi 3 Funktion til åbning af tidsstyring for ringetonelydstyrken G Visning med deaktiveret ringetone Vælg følgende indstillinger, så du lettere kan skelne mellem håndsættets ringetoner: For ekst. opk. For int. opkald For terminer For vækkeur For alle Åbn håndsættets hovedmenu. D E Audio [ Vælg det ønskede menupunkt, og bekræft. D E Ringetoner D E For ekst. opk.... F G D F G Indstil lydstyrken. Gå en linje ned. Indstil ringetonemelodien. Toner: 1 til 3 (anbefales til interne opkald) 19

28 Indstilling af håndsættet Melodier: 4 til 10 (anbefales til eksterne opkald ved Gigaset S1 professional) Melodier: (anbefales til eksterne opkald ved Gigaset SL 1 professional) Kontrollér, at du har besvaret opkaldet, før du holder telefonen op til øret. På den måde undgår du høreskader som følge af en høj ringetone. Enten: Indstil- Eller: Gem indstillingerne. Indstil tidsstyring ved eksterne opkald I denne menu kan du indstille en anden lydstyrke for ringetonen i et bestemt tidsrum (f.eks. om natten). Bemærk: Vær opmærksom på de speielle forhold vedrørende håndsættets interne ur ( Side 26)! Aktivering: Fra: Til: Î f På g 00:00 00:00 Indstil- 1 Status for tidsstyring 2 Periodens start 3 Periodens slutning Tidssty. F På G D... Indstil- Indstil- a Åbn menuen til tidsstyring af ringetonerne. Definer indstillingen. Gå en linje ned. Gem indstillingerne af tidsstyringen. Gem indstillingerne for ringetonen. Tryk længe på afbryd-tasten for at afslutte proessen. 20

29 Indstilling af håndsættet Indstilling af servietoner Servietonerne har følgende betydning: Servietone Tasteklik Kvitteringstoner Batteritone Betydning Hvert tastetryk bekræftes. Bekræftelsestone (stigende tonesekvens) ved lagring af indtastninger/indstillinger og plaering af håndsættet i laderen. Fejltone (faldende tonesekvens) ved forkerte indtastninger sluttone ved slutningen af en menu Batteriet skal oplades Servietoner Tasteklikk: f På Bekræftelse På Batteritone På Î Indstil- g 1 Status for tasteklik 2 Status for bekræftelsestone 3 Status for batteritone eller G Åbn håndsættets hovedmenu. D E Audio D E Servietoner F G D... Indstil- a Definer indstillingen. Gå en linje ned. Gem indstillingerne. Tryk længe på afbryd-tasten for at afslutte proessen. 21

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL37H

Gigaset. Gigaset SL37H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

HICOM 150 E OFFICE Version 2.2

HICOM 150 E OFFICE Version 2.2 HICOM 150 E OFFICE Version 2.2 OPTISET E STANDARD ADVANCE MEMORY Denne mappe tilhører: Siemens A/S OVO, 04.01.2001 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------------------------------------------------------------2

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Gigaset. Gigaset S680 - S685

Gigaset. Gigaset S680 - S685 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Gigaset. Gigaset E450

Gigaset. Gigaset E450 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset E450 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S790 - S795 - S795 S790 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com Kvikguide GFEO Telefone www.agfeo.com Om denne kvikguide Denne kvikguide giver en forklaring på GFEO TKanlæggets mest almindelige funktioner. For at få et overblik over alle GFEO TKanlæggets funktioner

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Vejledningen indeholder instruktioner i, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine PSTN, BeoLine ISDN eller BeoCom 6000. Den

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform

Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform Dialog 4187 Plus BusinessPhone kommunikationsplatform Brugervejledning Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide TDC Scale Kom godt i gang - betjening af IP-telefon Kvikguide Ip-telefoner i TDC Scale Ved overgangen til TDC Scale har du udskiftet din bordtelefon med en ip-telefon. Vær opmærksom på, at du kan programmere

Læs mere

Brugervejledning. Systemapparat LDP-7024D. Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3

Brugervejledning. Systemapparat LDP-7024D. Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3 Brugervejledning Systemapparat LDP-7024D Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3 Indhold Beskrivelse af taster... 4 Etablere et opkald... 5 Etablere et eksternt opkald... 5 Etablere et internt

Læs mere

Business Communications Manager Telefonens funktioner

Business Communications Manager Telefonens funktioner Business Communications Manager Telefonens funktioner 2002 Nortel Networks P0341611 Version 02 Taster Funktionstasten i Business Series Terminal (T-series) er et lille globusikon. På funktionstasten i

Læs mere

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31)

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31) 1 2 3 4 9 8 7 5 6 Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på 6 # och knapplås 7 Programmering 8 Återuppringning 9 Nummerpresentation

Læs mere

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 First Håndbog How Indledning Sådan bruger du denne vejledning Vi takker for den tillid, du har vist Alcatel ved at vælge en 4018/4019-telefon. Din telefon med forbedret

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET INDHOLDSFORTEGNELSE TONESIGNALER:...3 LOKAL OMSTILLING...4 LOKALKALD OG NOTERING...4 SAMTALE VENTER...4 VIDERESTILLING (VALGFRI)...4 VIDERESTILLING

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk Indledning PBX Online er dit personlige omstillingsanlæg som ikke kræver noget fysisk udstyr installeret i dit firma. Du styrer det hele via din web browser.

Læs mere

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang Version 1.0a Sådan bruger du dit mobile lokalnummer Som følge af systemets indbyggede fleksibilitet kan facilitetskoder og tilbudte faciliteter adskille sig fra det,

Læs mere

Mobiltelefon. Brugervejledning

Mobiltelefon. Brugervejledning Mobiltelefon Brugervejledning Version 1.0 Dansk Januar 2014 Velkommen! Denne manual beskriver de grundlæggende funktionaliteter, der kan anvendes på din mobiltelefon Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål,

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Brugevejledning med tast selv koder, for Cirque telefoni på Brøndbynet

Brugevejledning med tast selv koder, for Cirque telefoni på Brøndbynet LOKAL OMSTILLING De kan når som helst stille en samtale om til et andet nummer. Tast R + nummeret, informer om samtalen og læg røret på. Hvis nummeret er optaget eller ikke svarer, kan De gå tilbage til

Læs mere

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 SADAN! Brugervejledning Telefonen Porttelefonen Datanet Telefonsvarer System Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 ~ &9lesen ~ uensen as.~aras Side 1 SADAN,. Indholdsfortegnelse Generelle forhold......,...

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Brugevejledning. Trådløs IP-telefon WIT-300H til LG ipecs-omstillingsanlæg

Brugevejledning. Trådløs IP-telefon WIT-300H til LG ipecs-omstillingsanlæg Brugevejledning Trådløs IP-telefon WIT-300H til LG ipecs-omstillingsanlæg December 2006 Indholdsfortegnelse Telefonens opbygning...2 Headset...2 Batterilader...2 Batterier...2 Håndsæt...2 Display...3 Taster...5

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

A52. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

A52. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens A 2003 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 4 3. LOG IND... 4 4. HURTIGT OVERBLIK... 4 5. BESVAR OPKALD...

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09

DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger........................ 4 Introduktion.................................. 8 Ibrugtagning.................................

Læs mere

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning 04 Calios_da 29.06.2007 8:32 Uhr Seite 2 INDHOLD 5-7 INFORMATIONER 5 Forord 5 Henvisninger vedrørende anvendelsen 5-6 Sikkerhedshenvisninger 7 Miljø 7 Emballagen 7 Batterier og genopladelige batterier

Læs mere

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning PPF 685 PPF 695 Betjeningsvejledning Kære kunde Med købet af denne enhed har du valgt et PHILIPS kvalitetsprodukt. Apparatet opfylder alle de krav, der stilles til privat brug eller brug i hverdagen på

Læs mere

INDLEDNING. Korrekt brug

INDLEDNING. Korrekt brug INDLEDNING Korrekt brug Digitale systemtelefoner tilsluttes et systemlokalnummer på telesystemerne Samsung DCS-408, DCS 408i, DCS 816, idcs 100 eller OfficeServ 100 og OfficeServ 500. Telefonerne må ikke

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Programmeringsvejledning. DoorCom Analog DCA 650-02

Programmeringsvejledning. DoorCom Analog DCA 650-02 Programmeringsvejledning DoorCom Analog DCA 650-02 Indhold Programmeringsstruktur Generelt 3 Kvikguide til idriftsættelse og programmering 4-5 Betjeningspanel Symbolforklaring Tastefunktioner 6 Funktionstabel

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012 Introduktion Med sit store farvedisplay, menuer og navigationstaster minder Snom M3 langt hen af vejen om en mobiltelefon i den måde den benyttes.

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården.

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Forord På Rytterkasernen og Åløkkegården er der i sommeren 2000 installeret en fælles telefoncentral og et computernetværk med adgang til

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Håndsættet skal oplades i 24 timer før brugen.

Håndsættet skal oplades i 24 timer før brugen. DK Betjeningsvejledning Håndsættet skal oplades i 24 timer før brugen. Indholdsfortegnelse DK 3 Indholdsfortegnelse 4 Vigtige informationer 6 Hvad finder du i boksen 7 Din VOIP 321 9 Symboler på håndsættets

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

Brugervejledning. Altid klar til at hjælpe CD290 CD295. Spørgsmål? Kontakt Philips. Spørgsmål? Kontakt Philips. Spørgsmål?

Brugervejledning. Altid klar til at hjælpe CD290 CD295. Spørgsmål? Kontakt Philips. Spørgsmål? Kontakt Philips. Spørgsmål? Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips Spørgsmål? Kontakt Philips Spørgsmål? Kontakt Philips CD290 CD295 Turqoise Gray Duotone

Læs mere

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone.

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Myfone iphone Guide En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Indhold Introduktion 3 Download Flexfones app 3 Myfone 3 1.0 Login 3 2.0 Opkald 3 Omstilling 4 3.0 Direkte omstilling 5 4.0 Overvåget omstilling

Læs mere

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Indholdsfortegnelse Når telefonen ringer... 3 Når du skal foretage et opkald... 5 Eksternt nummer... 5 Internt nummer... 7 Tastatur... 8 Tilmelding til

Læs mere

Vejledning til Telefoni

Vejledning til Telefoni Vejledning til Telefoni SELVBETJENING TELEFON (1234) På KAL TALK s selvbetjeningstelefon har du adgang til følgende - Tast 1234 på telefonen: o Tast 1 for Saldoforespørgsel: Systemet læser din øjeblikkelige

Læs mere

Kære mobilejer! Hjertelig tillykke med købet af din emporiaessence mobiltelefon!

Kære mobilejer! Hjertelig tillykke med købet af din emporiaessence mobiltelefon! Kære mobilejer! Hjertelig tillykke med købet af din emporiaessence mobiltelefon! For at du hurtigt kan blive fortrolig med din nye mobiltelefon, har vi sammenfattet de væsentligste oplysninger på nogle

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient iphone

Kvik guide Mitel MC Klient iphone 1 Kvik guide Mitel MC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

FirstIVR Brugervejledning version 1.2

FirstIVR Brugervejledning version 1.2 FirstIVR Brugervejledning version 1.2 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion til FirstIVR... 2 3. Kom godt i gang... 2 4. Menuen Objekter: Oprette lyde, køer, telefonsvarere m.v.... 3 4.1. Lyde...

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

Brugervejledning 9352757 5. udgave

Brugervejledning 9352757 5. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352757 5.

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

DECT-telefon med videodørtelefon MEDION LIFE P63025 (MD 84184)

DECT-telefon med videodørtelefon MEDION LIFE P63025 (MD 84184) DECT-telefon med videodørtelefon MEDION LIFE P63025 (MD 84184) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 8 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning...

Læs mere

D9+ VOICE trådløs DECT telefon med DIGITAL telefonsvarer

D9+ VOICE trådløs DECT telefon med DIGITAL telefonsvarer D9+ voice DK-brugervejledning CREATXT/01_ 2005 1 D9+ VOICE trådløs DECT telefon med DIGITAL telefonsvarer Der tages forbehold for trykfejl. Billeder er kun vejledende. Ret til ændringer forbeholdes CE-DEKLARATION

Læs mere

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk Hitron modem NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk KRAV TIL UDSTYR FOR AT KUNNE ANVENDE TRÅDLØST NETVÆRK: Din PC skal have et trådløst netværkskort

Læs mere

LU Illiom DA.book Page 1 Vendredi, 14. septembre 2007 12:05 12 DECT TELEPHONE ILLION A1 ILLION 1

LU Illiom DA.book Page 1 Vendredi, 14. septembre 2007 12:05 12 DECT TELEPHONE ILLION A1 ILLION 1 LU Illiom DA.book Page 1 Vendredi, 14. septembre 2007 12:05 12 DECT TELEPHONE ILLION A1 ILLION 1 dk LU Illiom DA.book Page 2 Vendredi, 14. septembre 2007 12:05 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 4 INFORMATIONER 4

Læs mere

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3Omstilling App til iphone og Android er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres fra App Store

Læs mere

Lync møde videokonference

Lync møde videokonference 2014 Lync introduktion Lync møde videokonference 1 Kontrollerer at dit udstyr er klargjort og parat 1 Hvordan det virker 1 Udstyr 1 Lyd 1 Video 3 Eksterne partnere og Lync 3 Ad hoc møde med interne og

Læs mere

Telefoni. Vejledning. Guide til Mobilflex Connect Plus - Hvordan man aktivere forskellige viderestillinger ved hjælp af korte koder.

Telefoni. Vejledning. Guide til Mobilflex Connect Plus - Hvordan man aktivere forskellige viderestillinger ved hjælp af korte koder. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 16. maj 2015 IT-AFDELINGEN Vejledning Telefoni Guide til Mobilflex Connect Plus - Hvordan man aktivere forskellige viderestillinger ved hjælp

Læs mere

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 * En del af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af det installerede software eller din serviceudbyder. DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Dansk. Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok)

Dansk. Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok) AmpliPOWER 40/50 Dansk Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok) Brugermanual - læs omhyggeligt før brugen! VÆR FORSIGTIG: Denne telefon er specielt

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET C470 http://da.yourpdfguides.com/dref/3953230

Din brugermanual SIEMENS GIGASET C470 http://da.yourpdfguides.com/dref/3953230 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Bluetooth-tilslutninger Bluetooth-profiler Dette system arbejder med Bluetooth trådløs kommunikationsteknologi. Enheder med Bluetooth-funktioner kan uden

Læs mere

Business Communications Manager Servicefunktioner Oversigtskort

Business Communications Manager Servicefunktioner Oversigtskort Business Communications Manager Servicefunktioner Oversigtskort 2001 Nortel Networks P0941627 Version 03 Hospitality features På dette kort vises Business Series Terminals-tasterne. I tabellen nedenfor

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Quick guide ver. 1.0 BBE24062015

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Quick guide ver. 1.0 BBE24062015 Connection Quick guide ver. 1.0 BBE24062015 Indhold Bordtelefoner 3 IP8830E og IP8802 3 Generelle indstillinger 3 Nummerplan 3 Opkald 4 Internt nummer 4 Eksternt nummer 4 Omstille kald 4 Uden præsentation

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere