Gruppesnak: en»åbner«

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gruppesnak: en»åbner«"

Transkript

1 Gruppesnak: en»åbner«inspiration til samtale med børn og juniorer Udgangspunkter for samtalen og bibelgruppen er nysgerrighed. Lederen stiller ikke spørgsmålene for at åbne en dialog eller samtale, men fordi lederen er nysgerrig efter at vide, hvad netop den pågældende person har at sige. Gode samtaler med børn skal formes i et samspil mellem børnenes/juniorernes fortælling og den voksnes fortælling både fortællinger om ens egen tro, mens også om livet sådan mere generelt. Lederen skal også turde åbne sig op for dem, så børnene og juniorerne kan spejle sig i dem. Det kan skabe en rum for identifikation og åbenhed, fordi de møder en voksen, der fortæller om, hvad han/ hun kæmper om i deres liv. Her er fire konkrete forslag til bibeltime 1, 2, 4 og 5, som kan bruges i begyndelsen af gruppesamlingen, som en åbner for den efterfølgende dybere samtaler omkring bibelteksten. Tjek-ind spørgsmålene er af en almen karakter, hvor børnene og juniorerne bruger deres egen erfaring fra deres hverdag, som svar. Her er ikke noget rigtigt eller forkert svar kun et individuelt svar. Samtalebillederne er en måde, hvorpå de mere generte børn og juniorer kan gemme sig bag og tale ud fra det, de ser på billedet og ikke nødvendigvis inddrager deres eget liv. Spørgsmål til time 1 - Elefantens og musens første dage: (BILAG: Spørgsmål til time 1 - Elefantens og musens første dage) Tjek-ind spørgsmål Klip spørgsmålene fra hinanden, og læg kortene på bordet med spørgsmålet nedad. Børnene/juniorerne skriftes til at trække en seddel og svare på spørgsmålet. Samtalebilleder til time 2 - Slangen og dens gift: (BILAG: Samtalebilleder til time 2 - Slangen og dens gift) Samtalebilleder (Billederne klippes fra hinanden. Det gør ikke noget, hvis man er flere om et billede. Vil juniorerne dele en oplevelse med de andre?) Udvælg et billede, som du ser andre mennesker bliver fristet af hvorfor tror du, de bliver fristet af netop det, og hvad kan de gøre for at undgå at blive fristet? Udvælg et billede som du kan identificere dig med. Hvad kan friste dig i din hverdag og hvad gør du? Spørgsmål til time 4 - Grisen i mudderpølen: (BILAG: Spørgsmål til time 4 - Grisen i mudderpølen) Tjek-ind spørgsmål Klip spørgsmålene fra hinanden, og læg kortene på bordet med spørgsmålet nedad. Børnene/juniorerne skriftes til at trække en seddel og svare på spørgsmålet. Samtalebilleder til time 5 - Løven med de skarpe tænder: (BILAG: Samtalebilleder til time 5 - Løven med de skarpe tænder) Samtalebilleder til misundelig (Billederne klippes fra hinanden. Det gør ikke noget, hvis man er flere om et billede. Vil juniorerne dele en oplevelse med de andre?) Udvælg et billede, hvor du kan genkende dig selv. Hvad kan gøre dig misundelig og hvorfor?

2 Kreative bedeformer til børn Bøn og stilhed i en larmende verden Vi lever i en tid, hvor medier, mobiltelefonen og mennesker larmer mere og mere. Derfor er det godt at kunne finde stilhed midt i alverdens larm. Stilheden kan lederne være med til at fremme i børnearbejdet ved fx at tænde et lys, lære børnene at folde hænderne, lukke øjnene, synge en stille sang, der omhandler det at bede osv. Stil krav om, at når vi beder, er det Gud, vi taler til derfor forsøger vi at forholde os i ro. Mind dem altid om, at vi kan bede til Gud alle de steder, hvor vi færdes, og i alle situationer. Bønnens løftevers Bibelen er fuld af vers, der fortæller, at det gør en forskel at bede. Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer. (Mark 7,7). Eller Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. (Fil 4,6-7). Derfor vil vi med stor frimodighed lære sommerlejrdeltagerne og andre klubbørn at bede til Gud i himlen. En god gave at give med til livet og hverdagen. At lege bønnen ind i børnene - hvordan? Her er 10 forslag find selv flere: 1. Lær efter gentagelser eller det læste ord Til de mindste kan det være en god ide at lære dem Fadervor ved, at du først siger: Vor Fader, hvorefter de gentager sætningen: Komme dit rige, og bønnen fortsætter. 2. Hvad skal vi bede om? Spørg børnene! Lad børnene nævne ting, de ønsker, der skal bedes for og om. Det bliver lige fra, at far og mor ikke skændes, til en bøn for den døde kat. Overvej, hvordan du vil tackle de forskellige bedeemner, der fremkommer. Du nævner børnenes bedeemner i din bøn. Skriv evt. emnerne ned, så du ikke glemmer noget. 3. Lad børnene selv formulere deres bønner Se pkt. 1. I stedet for at du nævner deres bedeemner, så lad dem selv, efter tur, nævne deres bedeemner for Gud. De emner, som de lige har fortalt dig. Vær opmærksom på, at det er vigtigt, at du begynder og afslutter bønnen. Ligeledes at du gennemgår, hvem og hvad der skal bedes for, før deltagerne begynder. Derved skabes der en tryg ramme omkring det at henvende sig til Gud i en form for fællesbøn. 4. Bønnering Tal om bedeemner. Deltagerne danner en ring med hinanden i hånden. Du begynder som leder, og når du har bedt din bøn, klemmer du den, der står til venstre for dig, i hånden. Denne beder højt eller inde i sig selv, og når vedkommende er færdig med sin bøn, klemmer han den næstes hånd. Klargør for børnene, at ønsker de ikke at bede, klemmer de bare videre. Derved opstår der ingen tvang eller presseri. 5. Bedekassen Del deltagerne op i 2 grupper (børn og juniorer). Lad børnene tegne en bøn, som lægges i en kasse. Juniorerne derimod skriver en bøn, som lægges i en lignende kasse. Når der skal bedes, sendes kassen rundt i grupperne, og hver tager en seddel. Lederne kan nu vælge, at hver deltager siger/læser, hvad der står/er tegnet på deres seddel, eller lederen kan selv sige i en kollektiv bøn: Nu beder vi dig for alt det, der står eller er tegnet på sedlerne. 6. Hæng bønner ( i ord og billeder) op på en tørresnor Som pkt. 5. Brug derimod en tøjsnor til at hænge bønnerne op på med tøjklemmer tværs igennem lokalet. Nu beder vi dig for alt det, der står eller er tegnet på sedlerne. 7. Bønnebog Børn og juniorer udarbejder hver deres bedebog. De skriver el. tegner bedeemner, og derefter bedes der. Bogen tages frem ved en senere lejlighed, og tal derefter om, hvordan det gik med bedeemnerne. 8. Bedekalender Lav en bedekalender med faste bedeemner til hver dag. Derigennem kan man hjælpe dem til at bede regelmæssigt hver dag. (Model: Se Blæksprutten 1, s. 9, Lohses Forlag). 9. Bedekrans af perler Lav en bedekrans eller et armbånd, hvor hver perle betyder noget bestemt. Lad børnene bestemme, hvad de forskellige perler hver især skal minde dem om. 10. Bibelvers og sange som bønner Find sange og salmer, der er formuleret som bønner, fx Kære gode Gud, jeg vil takke dig (Syng med nr. 6) eller bibelvers som fx Ransag mig, Gud, og kend mit hjerte (Sl 139,23).

3 Kreative bedeformer til juniorer Husk altid at fortælle juniorerne, hvad det er, der sker, når vi beder og hvordan vi gør det rent praktisk. Det giver tryghed. Ligeledes, at stilhed ikke er pinlig, men kan bruges til at tænke tanker/bønner til Gud. Bønnens mulighed er Guds gode gave til mennesker, der vil i dialog med Gud. Bed højt En beder højt, og formulerer alles bøn. Tal om bedeemner, og lad juniorerne nævne hver deres. Lad dem selv formulere bønnen til Gud.»Bedemøde«: De i flokken, der har lyst til at bede højt, gør det. Der aftales en, der begynder, og en, der afslutter bønnen.»summe-bedemøde«: Juniorerne deles i små grupper i det samme lokale. Hver gruppe nævner bedeemner for hinanden, og derefter bedes der i grupperne. En»summen«breder sig. Når den har lagt sig, afslutter lederen fx med Fadervor, som bedes fælles i alle bedegrupperne. Tegn en bøn Lad juniorerne tegne hver deres bøn på et stykke karton, og sæt den op, eller put tegningerne i en æske til Gud. Skriv en bøn Lad juniorerne i fællesskab formulere en klubbøn. Sæt den op på et stykke karton, eller lav en æske, der kan forsegles, hvor bønnerne kommes i. (Sørg for, at ingen inkl. dig selv ser, hvad der står på bønnerne). Til sidst kan man bede for bønnerne i kassen. (Ikke at de læses op, men bede Gud tage sig af bønnerne generelt). Flyver-bøn Lad juniorerne skrive deres bøn på et stykke papir. Lav derefter en papirsflyver. På 3 kaster alle deres flyvere af sted, mens de beder for det, der var skrevet eller tegnet. Når alle er landet, siges der»amen«kaste-bold-bøn Man har en bold eller fx en appelsin, der bliver kastet frem og tilbage mellem juniorerne. Når bolden gribes, takkes der for en ting eller bedes for noget og bolden kastes videre. Man kan også vælge bare at kaste bolden videre uden at sige noget. Afhængig af deltagerne kan man også vælge, at bolden skal tilbage til lederen hver gang, og han el. hun kaster den igen. Måske er det derved nemmere at styre. Bønnering Juniorerne holder hinanden i hånden. Bønnekæden begynder, ved at første»led«formulerer en bøn. Når denne bøn er færdig, klemmer vedkommende næste»led«i hånden osv. Ønsker man ikke at bede, klemmer man bare næste»led«i hånden. Når bønnen når om til første»led«igen, siges højt i kor:»hør vor bøn. Amen«. Stenen Juniorerne sidder i en kreds. En sten sendes rundt, og når man har stenen, må og kan man bede højt til Gud. Ønsker man ikke at sige noget, sendes stenen bare videre til den næste i kredsen. Der sluttes med et»hør vor bøn. Amen«, når stenen er ved den første person igen. Bedekassen Lad hver junior formulere en bøn, og læg dem i klubbens bedekasse. Send kassen rundt, og de, der vil bede, tager en seddel og beder for det, der står på sedlen. Når bedekassen har været rundt, og bønnerne er bedt, kommes takke- og bedeemner i kassen igen. Bønner på snor Hæng billeder (symboler)/ord eller formulerede bønner op på en tøjsnor med klemmer. Når bøn-

4 nerne er hængt op, har man udvalgt, hvad der skal bedes for. Derefter bedes der. Sange og salmer som bønner Find sange og salmer fra sangbøgerne (fx Glad sang, (Lohse); Fællessang (Lohse)) eller fra Den Danske Salmebog. Brug sangene som bønner, mens de synges. Kan evt. også læses op. Bøn fra Den Danske Salmebog Udvælg en bøn. Kopier den, skriv den op på en overhead, eller lad juniorerne gentage bønnen efter oplæseren, linje for linje. Derved kan deltagerne få ejerskab i den. Brug af cd-afspiller Find bønner, der er udgivet på cd eller udformet med melodier. Afspil dem, og lad juniorerne bede med på dem. Bibelvers som bønner Find bibelvers, der er formuleret som bønner. Fx: Ransag mig Gud, og kend mit hjerte, Sl 139,23. Tænd et lys Tænd et lys, og tak Gud for et menneske, du holder af. Pop-op-bøn En form for fællesbøn, hvor mange kan være med. Juniorerne sidder i en rundkreds og må kun bede en kort bøn, der kun er en sætning. (Bønnerne bliver som popcorn, der popper i en gryde, når majskornene skal blive til popcorn). Fx: 1: Tak for min kat. 2: Tak for solen. 3: Pas på min mor. Osv Bønnekalender (Blæksprutten s. 9) Lav en bedekalender, hvor forskellige emner er angivet på hver måned. Fx: Januar: Bede for juniorer i andre lande. Februar: Bede for de steder, hvor der er krig og sult. Juniorerne finder selv emnerne til årets bedekalender. Bedekrans med perler Lav en kæde med perler, hvor perlerne betyder noget forskelligt. (Gudsperlen, Stilhedsperlen, Jeg-perlen osv.). Derved er der både noget for øjet og noget for følesansen. Man kan huske de enkelte bønner på perlernes form og farve. (Se Kristuskransen med Børn, Unitas Forlag). Som ringe i vandet Sæt 5-7 forskellige lys op. Den, der leder bønnen, tænder et lys ad gangen, og der bedes i stilhed. Lysene er et symbol på bønneringe, der breder sig som ringe i vandet, når en sten kastes i søen. Den første ring er en selv, og derefter breder ringene sig. Sig fx: Hør vores bøn, kære Gud: (Tænd 1. lys):»når vi nu vil bede for os selv«(tænd 2. lys):»når vi beder for vores familie«(tænd 3. lys):» for vores venner og kammerater«(tænd 4. lys):» for mine kristne sammenhænge (klub, kirke, missionshus)«(tænd 5. lys):» for børn og juniorer i hele Danmark«(Tænd 6. lys):» for mit land«(tænd 7. lys):» for krig og fred i verden. Skriv på tavlen Brug tavlen eller overheaden. Skriv som overskrift: TAK, kære Gud. Juniorerne går nu op og skriver emner, de vil takke Gud for. Til sidst læses alle takkeemnerne op. Bønnebog Lav en bønnebog med takke- og bedeemner. (Evt. også en bog med erfaringer om, hvordan det gik). Bedehjul Lav et hjul med forskellige bedeemner (Se ill.). Lav det sådan, at forskellige emner kommer»til syne«på forskellige tidspunkter. Kære Gud Jeg vil gerne bede dig om at passe på min familie To paptallerkner samles i midten med en clips. Der laves en udskæring i den ene, og bedeemner skrives på den anden.

5 Bedekors/billede Hæng et billede, en plakat eller et bestemt kors op på væggen, og lad juniorerne stå i en kreds rundt om billedet/plakaten/korset, mens der bedes. Derved markerer man»bedestedet«i rummet, og det kan være med til at skærpe koncentrationen. Bedebanner Lav et banner med et bibelord (fx et løfte om bønhørelse) eller med skriften:»kære Gud...«. Hæng det op, når der bedes. Dette kan være med til at skærpe koncentrationen. Bede vha. illustrationer Lav forskellige illustrationer, der kan være med til at skærpe koncentrationen i bønnen: Klip fx et menneske ud (se ill.). Giv hver junior et udklip i hånden. (Vælg kun en af ideerne ad gangen). 1. Lad juniorerne overveje, hvordan de har det, og hvordan det er at være en kristen. Giv dem mulighed for, at de hver især snakker med Gud om det, de søger hjælp til. 2. Lad juniorerne reflektere over, hvordan de møder deres næste. Er der noget, de i det møde har brug for hjælp fra Gud til? Så sig det til ham. 3. Tænk på mennesker, der betyder noget. Tak Gud for de mennesker, der særligt betyder noget i dit liv. 4. Lad dem tænke på en situation, der ikke var fair i skolen, derhjemme eller andre steder, hvor personer kom i klemme eller blev kede af det. Bed Gud om at tilgive og hjælpe dig til at handle fair....alle disse tanker bare ud fra et enkelt papirklip. Brug kroppen som illustration Hvis man fx vil bede for fred og Guds kærlighed til jorden, så lad juniorerne stå i en cirkel med hinanden under armen, mens de beder. Derved er de selv med til at vise, hvad fred er. Hvis man vil vise juniorerne, at Gud er stor og vi mennesker er hans ydmyge skabninger, så lær dem at knæle, eller lad dem løfte hænderne i lovprisning. Hvis man vil lære juniorerne ikke at være bange for den verden, de møder, så lær dem at slå korsets tegn efter deres bøn. Osv. Undskyld, Gud! Bøn om tilgivelse: Lad juniorerne skrive en ting, en situation, en hændelse osv., som de vil bede Gud om tilgivelse for. Sedlerne foldes sammen (så ingen ser det skrevne), hamres på et kors - og brændes. (De kan også afbrændes i en gammel gryde eller på en ovnplade. Bedeven Juniorerne skriver deres navne på en seddel, der lægges i en skål. Derefter sendes skålen rundt, og de, der ønsker at være med, kan så trække en seddel med et navn på. Den, hvis seddel man trækker, skal man bede for i den næste uge el. måned. (Kan også bruges blandt klubbens ledere eller på lejre blandt de voksne medarbejdere: køkkentanter, ungledere, ledere osv.).

6 Hvor hører historien hjemme? Det Gamle Testamente Klippes over Det Nye Testamente

7 Bibelens mange dyr Vi har valgt at notere en række skriftsteder, hvor mange af de dyr, som børnene kender i dag, også bliver nævnt i Bibelen. Måske kunne lederne blive inspireret af Bibelens mange dyr til øvrige aktiviteter på bibelcampingen, fx løb, cirkus, morgen- og aftenandagt, kager, pynt til lokalet/teltet osv. Oversigt over ugens dyr Fra GT: 1. Duen, ravnen og de øvrige dyr i Guds redningsbåd: 1 Mos 8, Vædderen, der blev offeret:1 Mos 22, Slangen, der kunne frelse: 4 Mos 21, Æslet, der kunne tale: 4 Mos 22,22-35 Fra NT: 5. Duen, der var Guds ånd: Matt 13, Fisk med guld i mund: Matt 17, Himlens fugle i Jesu undervisning: Matt 6, Oversigt over nogle af de øvrige dyr i Bibelen ABE: 2 Krøn 9,21 BJØRN: l Sam 17,34; 2 Kong 2,24; Am 5,19 DUE: l Mos 8,8; Matt 3,16; Luk 2,24 FISK: Luk 5, drengen med 2 fisk og 5 brød FLAGERMUS: 3 Mos 11,19 FLUE: 2 Mos 8,16-18 FÅR/GED: l Mos 22,7-8, 3 Mos 3,12; Sl 23; Ordsp 27,27; Es 53,6-7; Matt 10,16; Luk 15,6 GAZELLE: 5 Mos 12,15; l Krøn 12,8; Højs 2,9-17 GRIB: 3 Mos 11,13 GRISE/SVIN: 3 Mos 11,6-8; Luk 15,15 GRÆSHOPPE: Joel 1,2-2,27; Matt 3,4 HARE: 3 Mos 11,6 HESTE: l Kong 20,25; 2 Krøn 1,14; Sl 33,17; Sl 147,10; Åb 9,9 HJORT: 5 Mos 12,15; Sl 18,34; Højs 2,7 HUND: Job 30,1; 2 Kong 8,13; Matt 15,26; Luk 16,21; Fil 3,2 HYÆNE: Es 34,13 HØNS: Matt 23,37; Matt 26,34 HVAL: Jonas 2, KANIN el. KLIP- PEGRÆVLING: 5 Mos 14,7 KAMEL: l Mos 24,14; l Krøn 5,21; Es 60,6; Matt 3,4; Matt 19,24 KVÆGET: Sl 147,9 LØVE: l Sam 17,34; Am 3,12; Dom 14,5-6 MULDYR: l Kong 1,33 MYRE: Ordsp 6,6 MYG: 2 Mos 8,12-15; Sl 105,31 MØL: Job 4,20; Luk 12,33; Sl 39,12 MÅGE: 3 Mos 11,16 OKSE/K0: 5 Mos 14,4; Job 1,14; Matt 22,4; Luk 13,15, Luk 15,23 ORM: Jonas 4,7 PÅFUGLE: 2 Krøn 9,21 PANTER: Højs 4,8; Jer 13,23; Hos 13,7 RAVN: l Mos 8,7; 3 Mos 11,15; 1 Kong 17,4-6; Job 39,3; Luk 12,24; Sl 147,9 RÆV: Dom 15,4; Neh 4,3; Luk 9,58; Luk 13,32 SLANGE: 1 Mos 3; 4 Mos 21,4-9 STENBUK: 5 Mos 14,5 SJAKAL: Es 13,22; Jer 9,11 SJAKAL: Es 34,14 SKORPION: Ez 2,6; Luk 10,19; Åb 9,5 SØK0: 2 Mos 25,5 STORK: 3 Mos 11,19 SPURV: Sl 84,4; Matt 10,29-31 SVALE: Sl 84,4 UGLE: 3 Mos 11,17 ULVE: Es 11,6; Joh 10,12 VAGTEL: 2 Mos 16,13 VILDGED: 5 Mos 14,5 VILDSVIN: Sl 80,14 VÆDDER: 1 Mos 22,1-19 ÆSEL: 2 Mos 20,17; Matt 21,5; Luk 10,34; Luk 14,5 ØRN: 3 Mos 11,13 osv.

8 Sammenhæng i timerne OM DAGENS DYR

9 Fingerdyr Tegn Dagens dyr efter samme princip

10 Dyr til kopiering

11 Dyr til kopiering id: M439

12 Hvem er dagens dyr? Kopier på karton. Tape en sikkerhedsnål bagpå. Overtræk med plast og uddel Dagens dyr hver aften.

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden;

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Gud er min far -2 Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Mål: Børnene oplever forventningsglæde: Guds rige vokser der, hvor Guds vilje sker. Gud ønsker at vi er med til at opbygge

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

GPS 37-43. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m.fl. www.opdagnyt.

GPS 37-43. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m.fl. www.opdagnyt. GPS 37-43 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m.fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 37: Salomon Nøglesætning: Gud kan hjælpe dig Bibelvers 1 Petersbrev

Læs mere

Hvad er det, du siger -4

Hvad er det, du siger -4 Hvad er det, du siger -4 Dine ord skaber Mål: Børn indser, at det, vi siger, gør noget i os selv, andre og den verden, vi lever i. Ord bliver ofte til handling. At sige gode og positive ord skaber noget

Læs mere

Introduktion til hæftet.

Introduktion til hæftet. Introduktion til hæftet. Kære leder. Værsgo her har du FDFs nye forkyndelsesmateriale 12. 12 er et materiale, der gerne skulle give den erfarne leder nye indspark til forkyndelsesarbejde ude i kredsen

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Følg mig. Jesus ønsker vi skal være hans venner.

Følg mig. Jesus ønsker vi skal være hans venner. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 13 Følg mig Ugens tekst og referencer: Luk 5,1-11. Joh 1,35-42. Den Store Mester, kap. 30. Huskevers: I er mine venner. (Joh 15,14) Hovedformålet er, at børnene Ved, at Jesus

Læs mere

Bibelcamping Time 1. Kom - vi spiller fodbold. Forkyndelsen og aktualisering 4-9-årige. Konkret tekstgennemgang. Vanskelige ord. Emne. Tekst.

Bibelcamping Time 1. Kom - vi spiller fodbold. Forkyndelsen og aktualisering 4-9-årige. Konkret tekstgennemgang. Vanskelige ord. Emne. Tekst. Bibelcamping Time 1 Kom - vi spiller fodbold en del af et hold er to ting, de skal gøre: De skal vende om til Gud og tage imod hans frelse (omvendelsen) og de skal blive døbt. Peters prædiken bevirker,

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Et hul i taget. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24)

Et hul i taget. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24) LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 3 Et hul i taget Ugens tekst og referencer: Luk 5,17-26. Den store Mester, kap. 27. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24) Hovedformålet er, at

Læs mere

Global mission i øjenhøjde

Global mission i øjenhøjde Global mission i øjenhøjde Foto: Martin Kristensen - børn mødes på tværs af grænser Ideerne er samlet af: Afrika-InTouch: www.afrika-intouch.dk & Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler: www.soendagsskoler.dk

Læs mere

Kære Bibeltimeholder. Opbygning. Bibeltimerne er alle opbygget efter følgende princip: - Overskrift/ tema for dagen

Kære Bibeltimeholder. Opbygning. Bibeltimerne er alle opbygget efter følgende princip: - Overskrift/ tema for dagen Kære Bibeltimeholder Du sidder nu med ledermaterialet Saint and sinners mennesker, der mødte Jesus. Du skal som leder i gang med en meget vigtig opgave. Du skal nemlig til at forberede en eller flere bibeltimer.

Læs mere

Hv ordan få ørenlyd i klubben?

Hv ordan få ørenlyd i klubben? Hv ordan få ørenlyd i klubben? Lissen Margård Bendix Jensen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 2 Ørenlyd i en larmende verden Vi lever i en tid, hvor vi omgives af larm. Larm fra mobilen,

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Hvordan fortælle sine børn om Gud?

Hvordan fortælle sine børn om Gud? Hvordan fortælle sine børn om Gud? Carsten Hjorth Pedersen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Det vigtigste er faktisk ikke, hvad vi fortæller vores børn om Gud, men hvad vi viser dem

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Lektion 1 DU ER SKABT I GUDS BILLEDE (Pottemageren)

Lektion 1 DU ER SKABT I GUDS BILLEDE (Pottemageren) Lektion 1 (Pottemageren) MÅL Børnene skal forstå, at alle mennesker er skabt af Gud og er vigtige og værdifulde for Ham. TIL LEDEREN Menneskene er helt specielle i forhold til alt det andet Gud har skabt.

Læs mere

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD INDHOLD INDHOLD Indledning s. 03 Et barn er aldrig for lille til at savne og sørge s. 04 Konkrete råd i forbindelse med dødsfald s. 07 Fra død til begravelse

Læs mere

IBELCAMPING Bibeltimer 2013

IBELCAMPING Bibeltimer 2013 BØRNEHÆFTE IBELCAMPING Bibeltimer 2013 tema lad Dyrene fortælle Dette hæfte tilhører: Tema: Gud ville menneskers og dyrs overlevelse Duen, ravnen og de øvrige dyr i Guds redningsbåd (Noas ark) Bibelord

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 Cellegruppelederen... 12 Cellegruppeaftenerne... 15 Facilitering...

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere