Gruppesnak: en»åbner«

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gruppesnak: en»åbner«"

Transkript

1 Gruppesnak: en»åbner«inspiration til samtale med børn og juniorer Udgangspunkter for samtalen og bibelgruppen er nysgerrighed. Lederen stiller ikke spørgsmålene for at åbne en dialog eller samtale, men fordi lederen er nysgerrig efter at vide, hvad netop den pågældende person har at sige. Gode samtaler med børn skal formes i et samspil mellem børnenes/juniorernes fortælling og den voksnes fortælling både fortællinger om ens egen tro, mens også om livet sådan mere generelt. Lederen skal også turde åbne sig op for dem, så børnene og juniorerne kan spejle sig i dem. Det kan skabe en rum for identifikation og åbenhed, fordi de møder en voksen, der fortæller om, hvad han/ hun kæmper om i deres liv. Her er fire konkrete forslag til bibeltime 1, 2, 4 og 5, som kan bruges i begyndelsen af gruppesamlingen, som en åbner for den efterfølgende dybere samtaler omkring bibelteksten. Tjek-ind spørgsmålene er af en almen karakter, hvor børnene og juniorerne bruger deres egen erfaring fra deres hverdag, som svar. Her er ikke noget rigtigt eller forkert svar kun et individuelt svar. Samtalebillederne er en måde, hvorpå de mere generte børn og juniorer kan gemme sig bag og tale ud fra det, de ser på billedet og ikke nødvendigvis inddrager deres eget liv. Spørgsmål til time 1 - Elefantens og musens første dage: (BILAG: Spørgsmål til time 1 - Elefantens og musens første dage) Tjek-ind spørgsmål Klip spørgsmålene fra hinanden, og læg kortene på bordet med spørgsmålet nedad. Børnene/juniorerne skriftes til at trække en seddel og svare på spørgsmålet. Samtalebilleder til time 2 - Slangen og dens gift: (BILAG: Samtalebilleder til time 2 - Slangen og dens gift) Samtalebilleder (Billederne klippes fra hinanden. Det gør ikke noget, hvis man er flere om et billede. Vil juniorerne dele en oplevelse med de andre?) Udvælg et billede, som du ser andre mennesker bliver fristet af hvorfor tror du, de bliver fristet af netop det, og hvad kan de gøre for at undgå at blive fristet? Udvælg et billede som du kan identificere dig med. Hvad kan friste dig i din hverdag og hvad gør du? Spørgsmål til time 4 - Grisen i mudderpølen: (BILAG: Spørgsmål til time 4 - Grisen i mudderpølen) Tjek-ind spørgsmål Klip spørgsmålene fra hinanden, og læg kortene på bordet med spørgsmålet nedad. Børnene/juniorerne skriftes til at trække en seddel og svare på spørgsmålet. Samtalebilleder til time 5 - Løven med de skarpe tænder: (BILAG: Samtalebilleder til time 5 - Løven med de skarpe tænder) Samtalebilleder til misundelig (Billederne klippes fra hinanden. Det gør ikke noget, hvis man er flere om et billede. Vil juniorerne dele en oplevelse med de andre?) Udvælg et billede, hvor du kan genkende dig selv. Hvad kan gøre dig misundelig og hvorfor?

2 Kreative bedeformer til børn Bøn og stilhed i en larmende verden Vi lever i en tid, hvor medier, mobiltelefonen og mennesker larmer mere og mere. Derfor er det godt at kunne finde stilhed midt i alverdens larm. Stilheden kan lederne være med til at fremme i børnearbejdet ved fx at tænde et lys, lære børnene at folde hænderne, lukke øjnene, synge en stille sang, der omhandler det at bede osv. Stil krav om, at når vi beder, er det Gud, vi taler til derfor forsøger vi at forholde os i ro. Mind dem altid om, at vi kan bede til Gud alle de steder, hvor vi færdes, og i alle situationer. Bønnens løftevers Bibelen er fuld af vers, der fortæller, at det gør en forskel at bede. Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer. (Mark 7,7). Eller Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. (Fil 4,6-7). Derfor vil vi med stor frimodighed lære sommerlejrdeltagerne og andre klubbørn at bede til Gud i himlen. En god gave at give med til livet og hverdagen. At lege bønnen ind i børnene - hvordan? Her er 10 forslag find selv flere: 1. Lær efter gentagelser eller det læste ord Til de mindste kan det være en god ide at lære dem Fadervor ved, at du først siger: Vor Fader, hvorefter de gentager sætningen: Komme dit rige, og bønnen fortsætter. 2. Hvad skal vi bede om? Spørg børnene! Lad børnene nævne ting, de ønsker, der skal bedes for og om. Det bliver lige fra, at far og mor ikke skændes, til en bøn for den døde kat. Overvej, hvordan du vil tackle de forskellige bedeemner, der fremkommer. Du nævner børnenes bedeemner i din bøn. Skriv evt. emnerne ned, så du ikke glemmer noget. 3. Lad børnene selv formulere deres bønner Se pkt. 1. I stedet for at du nævner deres bedeemner, så lad dem selv, efter tur, nævne deres bedeemner for Gud. De emner, som de lige har fortalt dig. Vær opmærksom på, at det er vigtigt, at du begynder og afslutter bønnen. Ligeledes at du gennemgår, hvem og hvad der skal bedes for, før deltagerne begynder. Derved skabes der en tryg ramme omkring det at henvende sig til Gud i en form for fællesbøn. 4. Bønnering Tal om bedeemner. Deltagerne danner en ring med hinanden i hånden. Du begynder som leder, og når du har bedt din bøn, klemmer du den, der står til venstre for dig, i hånden. Denne beder højt eller inde i sig selv, og når vedkommende er færdig med sin bøn, klemmer han den næstes hånd. Klargør for børnene, at ønsker de ikke at bede, klemmer de bare videre. Derved opstår der ingen tvang eller presseri. 5. Bedekassen Del deltagerne op i 2 grupper (børn og juniorer). Lad børnene tegne en bøn, som lægges i en kasse. Juniorerne derimod skriver en bøn, som lægges i en lignende kasse. Når der skal bedes, sendes kassen rundt i grupperne, og hver tager en seddel. Lederne kan nu vælge, at hver deltager siger/læser, hvad der står/er tegnet på deres seddel, eller lederen kan selv sige i en kollektiv bøn: Nu beder vi dig for alt det, der står eller er tegnet på sedlerne. 6. Hæng bønner ( i ord og billeder) op på en tørresnor Som pkt. 5. Brug derimod en tøjsnor til at hænge bønnerne op på med tøjklemmer tværs igennem lokalet. Nu beder vi dig for alt det, der står eller er tegnet på sedlerne. 7. Bønnebog Børn og juniorer udarbejder hver deres bedebog. De skriver el. tegner bedeemner, og derefter bedes der. Bogen tages frem ved en senere lejlighed, og tal derefter om, hvordan det gik med bedeemnerne. 8. Bedekalender Lav en bedekalender med faste bedeemner til hver dag. Derigennem kan man hjælpe dem til at bede regelmæssigt hver dag. (Model: Se Blæksprutten 1, s. 9, Lohses Forlag). 9. Bedekrans af perler Lav en bedekrans eller et armbånd, hvor hver perle betyder noget bestemt. Lad børnene bestemme, hvad de forskellige perler hver især skal minde dem om. 10. Bibelvers og sange som bønner Find sange og salmer, der er formuleret som bønner, fx Kære gode Gud, jeg vil takke dig (Syng med nr. 6) eller bibelvers som fx Ransag mig, Gud, og kend mit hjerte (Sl 139,23).

3 Kreative bedeformer til juniorer Husk altid at fortælle juniorerne, hvad det er, der sker, når vi beder og hvordan vi gør det rent praktisk. Det giver tryghed. Ligeledes, at stilhed ikke er pinlig, men kan bruges til at tænke tanker/bønner til Gud. Bønnens mulighed er Guds gode gave til mennesker, der vil i dialog med Gud. Bed højt En beder højt, og formulerer alles bøn. Tal om bedeemner, og lad juniorerne nævne hver deres. Lad dem selv formulere bønnen til Gud.»Bedemøde«: De i flokken, der har lyst til at bede højt, gør det. Der aftales en, der begynder, og en, der afslutter bønnen.»summe-bedemøde«: Juniorerne deles i små grupper i det samme lokale. Hver gruppe nævner bedeemner for hinanden, og derefter bedes der i grupperne. En»summen«breder sig. Når den har lagt sig, afslutter lederen fx med Fadervor, som bedes fælles i alle bedegrupperne. Tegn en bøn Lad juniorerne tegne hver deres bøn på et stykke karton, og sæt den op, eller put tegningerne i en æske til Gud. Skriv en bøn Lad juniorerne i fællesskab formulere en klubbøn. Sæt den op på et stykke karton, eller lav en æske, der kan forsegles, hvor bønnerne kommes i. (Sørg for, at ingen inkl. dig selv ser, hvad der står på bønnerne). Til sidst kan man bede for bønnerne i kassen. (Ikke at de læses op, men bede Gud tage sig af bønnerne generelt). Flyver-bøn Lad juniorerne skrive deres bøn på et stykke papir. Lav derefter en papirsflyver. På 3 kaster alle deres flyvere af sted, mens de beder for det, der var skrevet eller tegnet. Når alle er landet, siges der»amen«kaste-bold-bøn Man har en bold eller fx en appelsin, der bliver kastet frem og tilbage mellem juniorerne. Når bolden gribes, takkes der for en ting eller bedes for noget og bolden kastes videre. Man kan også vælge bare at kaste bolden videre uden at sige noget. Afhængig af deltagerne kan man også vælge, at bolden skal tilbage til lederen hver gang, og han el. hun kaster den igen. Måske er det derved nemmere at styre. Bønnering Juniorerne holder hinanden i hånden. Bønnekæden begynder, ved at første»led«formulerer en bøn. Når denne bøn er færdig, klemmer vedkommende næste»led«i hånden osv. Ønsker man ikke at bede, klemmer man bare næste»led«i hånden. Når bønnen når om til første»led«igen, siges højt i kor:»hør vor bøn. Amen«. Stenen Juniorerne sidder i en kreds. En sten sendes rundt, og når man har stenen, må og kan man bede højt til Gud. Ønsker man ikke at sige noget, sendes stenen bare videre til den næste i kredsen. Der sluttes med et»hør vor bøn. Amen«, når stenen er ved den første person igen. Bedekassen Lad hver junior formulere en bøn, og læg dem i klubbens bedekasse. Send kassen rundt, og de, der vil bede, tager en seddel og beder for det, der står på sedlen. Når bedekassen har været rundt, og bønnerne er bedt, kommes takke- og bedeemner i kassen igen. Bønner på snor Hæng billeder (symboler)/ord eller formulerede bønner op på en tøjsnor med klemmer. Når bøn-

4 nerne er hængt op, har man udvalgt, hvad der skal bedes for. Derefter bedes der. Sange og salmer som bønner Find sange og salmer fra sangbøgerne (fx Glad sang, (Lohse); Fællessang (Lohse)) eller fra Den Danske Salmebog. Brug sangene som bønner, mens de synges. Kan evt. også læses op. Bøn fra Den Danske Salmebog Udvælg en bøn. Kopier den, skriv den op på en overhead, eller lad juniorerne gentage bønnen efter oplæseren, linje for linje. Derved kan deltagerne få ejerskab i den. Brug af cd-afspiller Find bønner, der er udgivet på cd eller udformet med melodier. Afspil dem, og lad juniorerne bede med på dem. Bibelvers som bønner Find bibelvers, der er formuleret som bønner. Fx: Ransag mig Gud, og kend mit hjerte, Sl 139,23. Tænd et lys Tænd et lys, og tak Gud for et menneske, du holder af. Pop-op-bøn En form for fællesbøn, hvor mange kan være med. Juniorerne sidder i en rundkreds og må kun bede en kort bøn, der kun er en sætning. (Bønnerne bliver som popcorn, der popper i en gryde, når majskornene skal blive til popcorn). Fx: 1: Tak for min kat. 2: Tak for solen. 3: Pas på min mor. Osv Bønnekalender (Blæksprutten s. 9) Lav en bedekalender, hvor forskellige emner er angivet på hver måned. Fx: Januar: Bede for juniorer i andre lande. Februar: Bede for de steder, hvor der er krig og sult. Juniorerne finder selv emnerne til årets bedekalender. Bedekrans med perler Lav en kæde med perler, hvor perlerne betyder noget forskelligt. (Gudsperlen, Stilhedsperlen, Jeg-perlen osv.). Derved er der både noget for øjet og noget for følesansen. Man kan huske de enkelte bønner på perlernes form og farve. (Se Kristuskransen med Børn, Unitas Forlag). Som ringe i vandet Sæt 5-7 forskellige lys op. Den, der leder bønnen, tænder et lys ad gangen, og der bedes i stilhed. Lysene er et symbol på bønneringe, der breder sig som ringe i vandet, når en sten kastes i søen. Den første ring er en selv, og derefter breder ringene sig. Sig fx: Hør vores bøn, kære Gud: (Tænd 1. lys):»når vi nu vil bede for os selv«(tænd 2. lys):»når vi beder for vores familie«(tænd 3. lys):» for vores venner og kammerater«(tænd 4. lys):» for mine kristne sammenhænge (klub, kirke, missionshus)«(tænd 5. lys):» for børn og juniorer i hele Danmark«(Tænd 6. lys):» for mit land«(tænd 7. lys):» for krig og fred i verden. Skriv på tavlen Brug tavlen eller overheaden. Skriv som overskrift: TAK, kære Gud. Juniorerne går nu op og skriver emner, de vil takke Gud for. Til sidst læses alle takkeemnerne op. Bønnebog Lav en bønnebog med takke- og bedeemner. (Evt. også en bog med erfaringer om, hvordan det gik). Bedehjul Lav et hjul med forskellige bedeemner (Se ill.). Lav det sådan, at forskellige emner kommer»til syne«på forskellige tidspunkter. Kære Gud Jeg vil gerne bede dig om at passe på min familie To paptallerkner samles i midten med en clips. Der laves en udskæring i den ene, og bedeemner skrives på den anden.

5 Bedekors/billede Hæng et billede, en plakat eller et bestemt kors op på væggen, og lad juniorerne stå i en kreds rundt om billedet/plakaten/korset, mens der bedes. Derved markerer man»bedestedet«i rummet, og det kan være med til at skærpe koncentrationen. Bedebanner Lav et banner med et bibelord (fx et løfte om bønhørelse) eller med skriften:»kære Gud...«. Hæng det op, når der bedes. Dette kan være med til at skærpe koncentrationen. Bede vha. illustrationer Lav forskellige illustrationer, der kan være med til at skærpe koncentrationen i bønnen: Klip fx et menneske ud (se ill.). Giv hver junior et udklip i hånden. (Vælg kun en af ideerne ad gangen). 1. Lad juniorerne overveje, hvordan de har det, og hvordan det er at være en kristen. Giv dem mulighed for, at de hver især snakker med Gud om det, de søger hjælp til. 2. Lad juniorerne reflektere over, hvordan de møder deres næste. Er der noget, de i det møde har brug for hjælp fra Gud til? Så sig det til ham. 3. Tænk på mennesker, der betyder noget. Tak Gud for de mennesker, der særligt betyder noget i dit liv. 4. Lad dem tænke på en situation, der ikke var fair i skolen, derhjemme eller andre steder, hvor personer kom i klemme eller blev kede af det. Bed Gud om at tilgive og hjælpe dig til at handle fair....alle disse tanker bare ud fra et enkelt papirklip. Brug kroppen som illustration Hvis man fx vil bede for fred og Guds kærlighed til jorden, så lad juniorerne stå i en cirkel med hinanden under armen, mens de beder. Derved er de selv med til at vise, hvad fred er. Hvis man vil vise juniorerne, at Gud er stor og vi mennesker er hans ydmyge skabninger, så lær dem at knæle, eller lad dem løfte hænderne i lovprisning. Hvis man vil lære juniorerne ikke at være bange for den verden, de møder, så lær dem at slå korsets tegn efter deres bøn. Osv. Undskyld, Gud! Bøn om tilgivelse: Lad juniorerne skrive en ting, en situation, en hændelse osv., som de vil bede Gud om tilgivelse for. Sedlerne foldes sammen (så ingen ser det skrevne), hamres på et kors - og brændes. (De kan også afbrændes i en gammel gryde eller på en ovnplade. Bedeven Juniorerne skriver deres navne på en seddel, der lægges i en skål. Derefter sendes skålen rundt, og de, der ønsker at være med, kan så trække en seddel med et navn på. Den, hvis seddel man trækker, skal man bede for i den næste uge el. måned. (Kan også bruges blandt klubbens ledere eller på lejre blandt de voksne medarbejdere: køkkentanter, ungledere, ledere osv.).

6 Hvor hører historien hjemme? Det Gamle Testamente Klippes over Det Nye Testamente

7 Bibelens mange dyr Vi har valgt at notere en række skriftsteder, hvor mange af de dyr, som børnene kender i dag, også bliver nævnt i Bibelen. Måske kunne lederne blive inspireret af Bibelens mange dyr til øvrige aktiviteter på bibelcampingen, fx løb, cirkus, morgen- og aftenandagt, kager, pynt til lokalet/teltet osv. Oversigt over ugens dyr Fra GT: 1. Duen, ravnen og de øvrige dyr i Guds redningsbåd: 1 Mos 8, Vædderen, der blev offeret:1 Mos 22, Slangen, der kunne frelse: 4 Mos 21, Æslet, der kunne tale: 4 Mos 22,22-35 Fra NT: 5. Duen, der var Guds ånd: Matt 13, Fisk med guld i mund: Matt 17, Himlens fugle i Jesu undervisning: Matt 6, Oversigt over nogle af de øvrige dyr i Bibelen ABE: 2 Krøn 9,21 BJØRN: l Sam 17,34; 2 Kong 2,24; Am 5,19 DUE: l Mos 8,8; Matt 3,16; Luk 2,24 FISK: Luk 5, drengen med 2 fisk og 5 brød FLAGERMUS: 3 Mos 11,19 FLUE: 2 Mos 8,16-18 FÅR/GED: l Mos 22,7-8, 3 Mos 3,12; Sl 23; Ordsp 27,27; Es 53,6-7; Matt 10,16; Luk 15,6 GAZELLE: 5 Mos 12,15; l Krøn 12,8; Højs 2,9-17 GRIB: 3 Mos 11,13 GRISE/SVIN: 3 Mos 11,6-8; Luk 15,15 GRÆSHOPPE: Joel 1,2-2,27; Matt 3,4 HARE: 3 Mos 11,6 HESTE: l Kong 20,25; 2 Krøn 1,14; Sl 33,17; Sl 147,10; Åb 9,9 HJORT: 5 Mos 12,15; Sl 18,34; Højs 2,7 HUND: Job 30,1; 2 Kong 8,13; Matt 15,26; Luk 16,21; Fil 3,2 HYÆNE: Es 34,13 HØNS: Matt 23,37; Matt 26,34 HVAL: Jonas 2, KANIN el. KLIP- PEGRÆVLING: 5 Mos 14,7 KAMEL: l Mos 24,14; l Krøn 5,21; Es 60,6; Matt 3,4; Matt 19,24 KVÆGET: Sl 147,9 LØVE: l Sam 17,34; Am 3,12; Dom 14,5-6 MULDYR: l Kong 1,33 MYRE: Ordsp 6,6 MYG: 2 Mos 8,12-15; Sl 105,31 MØL: Job 4,20; Luk 12,33; Sl 39,12 MÅGE: 3 Mos 11,16 OKSE/K0: 5 Mos 14,4; Job 1,14; Matt 22,4; Luk 13,15, Luk 15,23 ORM: Jonas 4,7 PÅFUGLE: 2 Krøn 9,21 PANTER: Højs 4,8; Jer 13,23; Hos 13,7 RAVN: l Mos 8,7; 3 Mos 11,15; 1 Kong 17,4-6; Job 39,3; Luk 12,24; Sl 147,9 RÆV: Dom 15,4; Neh 4,3; Luk 9,58; Luk 13,32 SLANGE: 1 Mos 3; 4 Mos 21,4-9 STENBUK: 5 Mos 14,5 SJAKAL: Es 13,22; Jer 9,11 SJAKAL: Es 34,14 SKORPION: Ez 2,6; Luk 10,19; Åb 9,5 SØK0: 2 Mos 25,5 STORK: 3 Mos 11,19 SPURV: Sl 84,4; Matt 10,29-31 SVALE: Sl 84,4 UGLE: 3 Mos 11,17 ULVE: Es 11,6; Joh 10,12 VAGTEL: 2 Mos 16,13 VILDGED: 5 Mos 14,5 VILDSVIN: Sl 80,14 VÆDDER: 1 Mos 22,1-19 ÆSEL: 2 Mos 20,17; Matt 21,5; Luk 10,34; Luk 14,5 ØRN: 3 Mos 11,13 osv.

8 Sammenhæng i timerne OM DAGENS DYR

9 Fingerdyr Tegn Dagens dyr efter samme princip

10 Dyr til kopiering

11 Dyr til kopiering id: M439

12 Hvem er dagens dyr? Kopier på karton. Tape en sikkerhedsnål bagpå. Overtræk med plast og uddel Dagens dyr hver aften.

id: M378 besøg Sommerlejr 2013 soendagsskoler.dk

id: M378 besøg Sommerlejr 2013 soendagsskoler.dk 1 id: M78 Æskebilleder Bogmærke Tegningerne klippes ud og limes på hver dag 1 1 1 Den ordløse bog Forklaring: GULD SORT Gud skabte jorden og mennesker. mellem Gud og mennesker gik i stykker. 1 Mennesker

Læs mere

livliner inspiration til bøn Kerneværdier Vi vil leve i bøn

livliner inspiration til bøn Kerneværdier Vi vil leve i bøn 15 livliner inspiration til bøn Kerneværdier Vi vil leve i bøn 1 »Vi vil leve i bøn«sådan lyder en af kerneværdierne i IMU, og derfor ønsker vi at sætte fokus på bøn. 15 livliner er en opfordring til at

Læs mere

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden;

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Gud er min far -2 Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Mål: Børnene oplever forventningsglæde: Guds rige vokser der, hvor Guds vilje sker. Gud ønsker at vi er med til at opbygge

Læs mere

Jeg bygger kirken -3

Jeg bygger kirken -3 kirken - Bøn og fællesskab Mål: Kirken forbindes ofte med en bygning, men kirken er meget mere end det. Kirken består af mennesker. Kirken er til for, at vi kan have fællesskab med Gud og med hinanden.

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Respekt! Jeg frygter Gud! -2

Respekt! Jeg frygter Gud! -2 Respekt! Jeg frygter Gud! -2 Jeg siger undskyld. Mål: Børnene ser værdien og vigtigheden i at sige undskyld til Gud. De lærer, at der altid er en vej tilbage, når de har fejlet. Bibeltekst: Jonas Bog 2,

Læs mere

Jeg vil ligne Jesus -1

Jeg vil ligne Jesus -1 Jeg vil ligne Jesus 1 Jeg vil bede som Jesus. Mål: Børn forstår, at vi, i vores hverdag, kan ligne Jesus ved den måde, vi lever på. Børn hører, at Jesus brugte meget tid på at bede og tale med sin Far

Læs mere

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden.

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden. Gud er min far -2 Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden. Mål: At fylde børnene med forventningsglæde: Guds rige vokser der, hvor Guds vilje sker. Gud ønsker, at vi er med til

Læs mere

IBELCAMPING Bibeltimer 2013

IBELCAMPING Bibeltimer 2013 BØRNEHÆFTE IBELCAMPING Bibeltimer 2013 tema lad Dyrene fortælle Dette hæfte tilhører: Tema: Gud ville menneskers og dyrs overlevelse Duen, ravnen og de øvrige dyr i Guds redningsbåd (Noas ark) Bibelord

Læs mere

I Jesus fodspor -2. Jesus betaler en pris

I Jesus fodspor -2. Jesus betaler en pris I Jesus fodspor -2 Jesus betaler en pris Mål: At børnene ønsker at følge Jesus, også når det betyder, at det koster noget. Tekst: Mat. 8, 18-22. (Jesus underviser dem, der vil følge ham). Visualisering:

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Gud er min far -1. Vor Fader, du som er i himlene. Helliget blive dit navn

Gud er min far -1. Vor Fader, du som er i himlene. Helliget blive dit navn Gud er min far -1 Vor Fader, du som er i himlene. Helliget blive dit navn Mål: Børnene ser Guds egenskaber som far: kærlig, tilgivende, givende og omsorgsfuld og børnene lærer nye måder at prise Gud på

Læs mere

Gud er min far -6. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

Gud er min far -6. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen. Gud er min far -6 For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen. Mål: Vi forklarer børn, at vi beder til Gud, fordi han er den største, der findes i hele verden. Ham tilhører alt for altid! Vi fortæller

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

Hvem ka? Gud ka! -1. Betty Baxters liv og omvendelse.

Hvem ka? Gud ka! -1. Betty Baxters liv og omvendelse. Hvem ka? Gud ka! -1 Betty Baxters liv og omvendelse. Mål: I denne undervisning kommer vi ind på frelsens budskab. Vi vil skabe plads til, at børn kan åbne deres hjerte op for Jesus, som Betty Baxter gjorde.

Læs mere

Gud har en plan -2. Plan nr. 2: Jeg giver dig en fantastisk fremtid!

Gud har en plan -2. Plan nr. 2: Jeg giver dig en fantastisk fremtid! Gud har en plan -2 Plan nr. 2: Jeg giver dig en fantastisk fremtid! Mål: Fortæl børn om Guds plan nr. 2: At give mennesker en fantastisk fremtid. Alt det, som Gud har beredt for os, går ud over vores fatteevne

Læs mere

Jeg er en vinder -4. Guds fulde rustning troens skjold

Jeg er en vinder -4. Guds fulde rustning troens skjold Jeg er en vinder -4 Guds fulde rustning troens skjold Mål: Målet med undervisningen er, at børnene ser hvordan djævelen prøver at modarbejde Herrens planer. Gud ønsker, at alle kommer til at tro på ham,

Læs mere

Det lover jeg dig -3

Det lover jeg dig -3 Det lover jeg dig -3 Søg det, som Gud lover. Mål: Børnene forstår, at Gud belønner dem, der søger ham. Gud har lovet, at de, der søger og bliver ved med at søge, også vil finde. Opmuntr børnene til at

Læs mere

Bønnens verden. besøg. id: M443. soendagsskoler.dk. dukketeater. Time 4. Side 63. Af: Hanne og Flemming Hebsgaard, Vallensbæk

Bønnens verden. besøg. id: M443. soendagsskoler.dk. dukketeater. Time 4. Side 63. Af: Hanne og Flemming Hebsgaard, Vallensbæk dukketeater Bønnens verden Af: Hanne og Flemming Hebsgaard, Vallensbæk Kategorier: Børn, Junior, 1-5 deltagere, Fremstød, Davs, Emma, hvor har du været henne i ver- den? Jeg er lige kommet hjem fra Egypten

Læs mere

Gud er min far -1. Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn

Gud er min far -1. Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn Gud er min far -1 Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn Mål: Børnene ser Guds egenskaber som far: Kærlig, tilgivende, givende og omsorgsfuld. Børnene lærer at prise Gud som deres far.

Læs mere

BIBELCAMPING Bibeltimer 2011

BIBELCAMPING Bibeltimer 2011 Børn BIBELCAMPING Bibeltimer 2011 TEMA KÆRE GUD - HØR LIGE HER TEMA I DANIELS FODSPOR TEMA: Kære Gud - hør lige her Om bønhørelse Bibeltime 1 Tekst: Luk 11,5-13 Navn: Alder: SIDE 2 TEMA: Kære Gud - hør

Læs mere

Min Gud er en stor, stor Gud -2

Min Gud er en stor, stor Gud -2 Min Gud er en stor, stor Gud -2 Min Gud er min Konge! Mål: At lære børnene, at Gud er vores konge og forsørger. Han ønsker at regere i os. Tekst: 1. Kongebog 17, 6-16 (Elias og enken i Sarepta). Visualisering:

Læs mere

Hvad er det du siger -1

Hvad er det du siger -1 Hvad er det du siger -1 Guds ord skaber Mål: Børn indser, hvor meget godt Gud har skabt ved sit ord. Når Gud taler, så sker det. Det bliver ligesom, han har sagt sikken en magt Gud har, og hvor er det

Læs mere

I Guds hånd -2. I Guds hånd er jeg elsket

I Guds hånd -2. I Guds hånd er jeg elsket I Guds hånd -2 I Guds hånd er jeg elsket Mål: At lære børnene, at Gud altid elsker os. Når vi lægger vores liv i Guds hånd, kan vi være trygge og behøver ikke være bange. Intet kan skille os fra Guds kærlighed.

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Luk op for Jesus -3. Jesus ønsker, at du kommer med til fest.

Luk op for Jesus -3. Jesus ønsker, at du kommer med til fest. Luk op for Jesus -3 Jesus ønsker, at du kommer med til fest. Mål: Lær børnene, at Jesus har gjort alt klar til, at vi kan leve et evigt liv med ham. Det bliver en fest, og Jesus ønsker, at hvert eneste

Læs mere

IBELCAMPING Bibeltimer 2011

IBELCAMPING Bibeltimer 2011 JUNIORHÆFTE IBELCAMPING Bibeltimer 0 tema kære gud - hør lige her Dette hæfte tilhører: Om bønhørelse Skriv ting, som du ved om bøn. Bibeltime Gud hører vores bøn, svarer os og giver os kun det, der er

Læs mere

bøn Fælles bilag id: M447 besøg Side 97 soendagsskoler.dk

bøn Fælles bilag id: M447 besøg Side 97 soendagsskoler.dk Side 97 Side 98 Side 99 Side 100 løb Løb med de 5 B er Ide: Løbet består af 6 poster. Hvilket hold får først samlet illustrationerne på de 5 B er+ en illustration på troen? Holdet gør sig fortjent til

Læs mere

Luk op for Jesus -1. Jesus ønsker ikke, at du kommer væk fra ham.

Luk op for Jesus -1. Jesus ønsker ikke, at du kommer væk fra ham. Luk op for Jesus -1 Jesus ønsker ikke, at du kommer væk fra ham. Mål: Lær børnene, at Jesus ønsker, at vi lever tæt på ham, så han kan velsigne og bevare os. Tekst: Mat. 18, 10-14 (Lignelsen om det vildfarne

Læs mere

Luk op for Jesus -2. Jesus ønsker, at du elsker ham mere.

Luk op for Jesus -2. Jesus ønsker, at du elsker ham mere. Luk op for Jesus -2 Jesus ønsker, at du elsker ham mere. Mål: Lær børnene, at Jesus ønsker, at vi elsker ham mere end alt andet, fordi han elsker os mere end alt andet. Tekst: Mat. 19, 16-22 (Den rige

Læs mere

Med Jesus i båden -1

Med Jesus i båden -1 Med Jesus i båden -1 Jesus kalder Mål: At give børn en forståelse for, at Jesus kalder på dem og ønsker, at de skal følge ham i deres liv. Tekst: Mark. 1, 14-20 + Luk. 5, 1-11 (Jesus kalder sine disciple).

Læs mere

Luk op for Jesus -4. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Luk op for Jesus -4. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Luk op for Jesus -4 Jesus ønsker dit hjerte. Mål: Lær børnene, at det er Jesus største ønske, at vi giver vort hjerte til ham. Så vil hele vort liv, alt det vi er, og alt det vi har, tilhøre ham. På den

Læs mere

Jesus Guds gave til os -4

Jesus Guds gave til os -4 Jesus Guds gave til os -4 Freds Fyrste Mål: Fortæl børnene, at Jesus er Guds gave til os. Han er ikke kun en lille baby, han er også en Fyrste/Konge. Jesus Rige er et Rige af fred. I hans fredsrige skal

Læs mere

Hvordan underviser man børn i Salme 23

Hvordan underviser man børn i Salme 23 Hvordan underviser man børn i Salme 23 De fleste børn er rigtig gode til at lære udenad, og de kan sagtens lære hele Salme 23. Man kan f.eks. lære børnene Salme 23, mens man underviser om Davids liv. Det

Læs mere

Gud taler til mennesker -4

Gud taler til mennesker -4 Gud taler til mennesker -4 Gud taler til dig Mål: Børn opdager, at Gud taler til dem på mange forskellige måder. Vi forklarer børnene, at vi skal være villige til at gøre, som Gud siger. Lydighed er vejen

Læs mere

Peter kaldes til discipel

Peter kaldes til discipel id: M174 Drama Peter kaldes til discipel (Time 1) Kan evt. bruges som aftenandagt den første aften, efter at time 1 er afholdt. 1 Lukas fortæller om Peter Tekst: Luk 5,1-11; 10,1-20 (Lukas fortæller om

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Gud er min far -3. Giv os i dag vort daglige brød

Gud er min far -3. Giv os i dag vort daglige brød Gud er min far -3 Giv os i dag vort daglige brød Mål: Børnene lærer at Gud vil give os alt det vi har brug for. Som en far passer på sine børn, passer Gud på os. Hvis vi mangler noget, må vi bede Gud om

Læs mere

IBELCAMPING Bibeltimer 2012

IBELCAMPING Bibeltimer 2012 JUNIORHÆFTE IBELCAMPING Bibeltimer 2012 TEma jesus er ved Genesaret sø Dette hæfte tilhører: Jesus fra Kapernaum...hvem er du? 1 Spørgekasse: - Hvor bosatte Jesus sig? - Hvordan kan vi se, at Jesus var

Læs mere

GPS 32-36. Sådan kan det bruges. I hjemmet. Evangelisk Børnemission. I klubben I kirken På ferien. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 32-36. Sådan kan det bruges. I hjemmet. Evangelisk Børnemission. I klubben I kirken På ferien. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 32-36 Sådan kan det bruges I hjemmet Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 32: David salves til konge Nøglesætning: Gud ser dig og kender dit

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Luk op for Jesus -5. Jesus ønsker, at du er parat.

Luk op for Jesus -5. Jesus ønsker, at du er parat. Luk op for Jesus -5 Jesus ønsker, at du er parat. Mål: Lær børnene, at Jesus har gjort alt klar til, at vi kan leve et evigt liv med ham Han ønsker, at vi er med til denne store fest. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Nu kan jeg se! Huskevers: Én ting ved jeg: Jeg var blind, og nu kan jeg se. (Joh 9,25)

Nu kan jeg se! Huskevers: Én ting ved jeg: Jeg var blind, og nu kan jeg se. (Joh 9,25) LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 4 Nu kan jeg se! Ugens tekst og referencer: Joh 9,1-38. Den store Mester, kap. 51. Huskevers: Én ting ved jeg: Jeg var blind, og nu kan jeg se. (Joh 9,25) Hovedformålet er,

Læs mere

Et godt valg -2. Daniel hører fra Gud

Et godt valg -2. Daniel hører fra Gud Et godt valg -2 Daniel hører fra Gud Mål: Børnene må indse, at de kan ændre situationer, når de tager sig tid til at søge Gud, lytte til ham og hører fra ham. Fremtiden ligger i Guds hænder, og han hjælper

Læs mere

Gud taler til mennesker -1

Gud taler til mennesker -1 Gud taler til mennesker -1 Gud taler til børn Mål: Børnene opdager, at Gud taler til mennesker og deler sine hemmeligheder med dem, der søger ham, ærer ham og holder sig tæt til ham. Børnene får forståelse

Læs mere

Halleluja, mere af dig -3

Halleluja, mere af dig -3 Halleluja, mere af dig -3 Mere kærlighed Mål: At give børn en større længsel efter at blive fyldt med kærlighed fra Gud. Tekst: 2. Kongebog 4, 8 17 (Elisa giver en særlig gave). Visualisering: F.eks. slikposer

Læs mere

ingen er så tryg i fare

ingen er så tryg i fare Syng med Nr 63 - tekstvejledning ingen er så tryg i fare Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Ingen er så tryg i fare ( Syng med, Lohse nr. 42 el. DDS nr. 49). Tekst Se Udvalgt salme Matt 10,29-31

Læs mere

Du må være med! -1. Den, der altid kommer for sent

Du må være med! -1. Den, der altid kommer for sent Du må være med! -1 Den, der altid kommer for sent Mål: Det er ubehageligt at blive holdt udenfor. Men Jesus holder ingen udenfor. Han inkluderer hvert eneste menneske. Børnene må komme til den overbevisning,

Læs mere

prise ham fordi han er stor, det er fantastisk at vide, at Gud er størst. Nogle Formålet med aftenen

prise ham fordi han er stor, det er fantastisk at vide, at Gud er størst. Nogle Formålet med aftenen 62 Slip kontrollen - lovsangsaften / TEEN EQUIP / Side 1 af 6 62 Slip kontrollen Introduktion til denne Temaaften Fokusset denne aften vil være på Guds storhed Gennem lovsang vil vi prise ham fordi han

Læs mere

I Jesus fodspor - 3. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

I Jesus fodspor - 3. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter I Jesus fodspor - 3 Jesus tilgiver Mål: Børnene forstår, at vi må leve på denne jord, som Jesus levede sit liv på denne jord. Jesus kom for at tilgive mennesker. Han kalder os til at tilgive andre. Tekst:

Læs mere

Hvad er det, du siger -4

Hvad er det, du siger -4 Hvad er det, du siger -4 Dine ord skaber Mål: Børn indser, at det, vi siger, gør noget i os selv, andre og den verden, vi lever i. Ord bliver ofte til handling. At sige gode og positive ord skaber noget

Læs mere

Det lover jeg dig -1

Det lover jeg dig -1 Det lover jeg dig -1 Hør, hvad Gud lover Mål: Børnene forstår, at det er vigtigt at være opmærksom, når Gud taler. Del Guds løfter. Guds løfter skaber håb, glæde og begejstring! Tekst: 1. Mos. 15, 1-6

Læs mere

Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn, komme dit rige,

Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn, komme dit rige, Kreative idéer Lav en krea-ting efter hver bibeltime eller hold de kreative værksteder åbne flere gange i løbet af lejren. Brug disse ideer og find flere rundt om i hæftet. Lav Fadervor som bog Lad hver

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Vi fejrer Jesus -2. Fællessamling. Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Vi fejrer Jesus -2. Fællessamling. Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Vi fejrer Jesus -2 Jesus er kommet! Mål: Sammen med børnene fejrer vi, hvad julen handler om: Jesus. Vi fejrer, at Gud gav os sin søn, Jesus, som blev vores Frelser. Vi fejrer, at Jesus ønsker at komme

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Kerneværdi 2 - Vi vil leve af Bibelen

Kerneværdi 2 - Vi vil leve af Bibelen Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Du må være med! -2. Den, der ikke rigtig hører til

Du må være med! -2. Den, der ikke rigtig hører til Du må være med! -2 Den, der ikke rigtig hører til Mål: Det er ubehageligt at blive holdt udenfor. Men Jesus holder ingen udenfor. Han inkluderer hvert eneste menneske. Børnene må komme til den overbevisning,

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Ledervejledning. God fornøjelse med materialet. IMU - Indre Missions Ungdom

Ledervejledning. God fornøjelse med materialet. IMU - Indre Missions Ungdom Ledervejledning TeenTools Katekismus er et ledermateriale som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder eller dig som har andet arbejde med teenagere kan bruge og finde inspiration i. Vi siger forkyndelse

Læs mere

Gud er min far -4. Forlad os vor skyld, som også vi forlader vores skyldnere

Gud er min far -4. Forlad os vor skyld, som også vi forlader vores skyldnere Gud er min far -4 Forlad os vor skyld, som også vi forlader vores skyldnere Mål: Børnene hører om Guds nåde og tilgivelse. De får tillid til at tage imod Guds nåde og tilgivelse. Børnene indser, hvor vigtigt

Læs mere

BIBELCAMPING Bibeltimer 2014

BIBELCAMPING Bibeltimer 2014 LEDERHÆFTE BIBELCAMPING Bibeltimer 2014 TEMA MAN SKULLE TRO, DET VAR LØGN Utroligt, hvad du kan Elisa eller er det ikke dig, der gør det? - et link til NT Dette hæfte tilhører: Bibelcampingmateriale for

Læs mere

Guds engle -2. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Guds engle -2. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Guds engle -2 Mål: Vi vil give børnene bibelske sandheder omkring engle. Læs derfor også vedlagte fil Guds Engle info igennem, så du er rustet på til at svare på børnenes spørgsmål. Tekst: Luk. 1, 26-38

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

Vi gør det sammen -1

Vi gør det sammen -1 Vi gør det sammen -1 Sammen med Gud er der en vej frem. Mål: Enhed blandt mennesker og enhed med Gud er målet for undervisningsserien. I denne lektion vil vi vise børnene at Gud kan gøre det umulige. Han

Læs mere

Gud har en plan -4. Plan nr. 4: Jeg vil bruge dig!

Gud har en plan -4. Plan nr. 4: Jeg vil bruge dig! Gud har en plan -4 Plan nr. 4: Jeg vil bruge dig! Mål: Fortæl børn om Guds plan nr. 4: At Gud vil bruge dem. Gud har skabt mennesker, fordi han ønsker et samarbejde med dem. Han har givet jorden til mennesker,

Læs mere

Gud er min far -4. Forlad os vor skyld, som også vi forlader vores skyldnere

Gud er min far -4. Forlad os vor skyld, som også vi forlader vores skyldnere Gud er min far -4 Forlad os vor skyld, som også vi forlader vores skyldnere Mål: Børnene lærer om Guds nåde og Guds måde at tilgive på. Børn får tillid til at tage imod Guds nåde og tilgivelse og indser

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

GPS 37-43. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m.fl. www.opdagnyt.

GPS 37-43. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m.fl. www.opdagnyt. GPS 37-43 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m.fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 37: Salomon Nøglesætning: Gud kan hjælpe dig Bibelvers 1 Petersbrev

Læs mere

Du må være med! -4. Børn må være med

Du må være med! -4. Børn må være med Du må være med! -4 Børn må være med Mål: Det er ubehageligt at blive holdt udenfor, men Jesus holder ingen udenfor. Han inkluderer hvert eneste menneske. Børnene må komme til den overbevisning, at de er

Læs mere

Lad det vokse - 5. Lad det vokse!!

Lad det vokse - 5. Lad det vokse!! Lad det vokse - 5 Lad det vokse!! Mål: Børn lærer om forudsætninger for vækst; børn opmuntres til at suge Guds ord til sig og derved lade troen vokse og bære frugt. Tekst: Mark. 4, 20-32 (i god jord).

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Hvad er det, du siger -2

Hvad er det, du siger -2 Hvad er det, du siger -2 Alt, hvad Gud siger, er sandt og godt. Mål: Børn indser, hvor meget godt Gud har skabt ved sit ord. Når Gud taler, så sker det. Det bliver, ligesom han har sagt sikken en magt

Læs mere

Jer er en vinder -2. Guds fulde rustning retfærdighedens brynje

Jer er en vinder -2. Guds fulde rustning retfærdighedens brynje Jer er en vinder -2 Guds fulde rustning retfærdighedens brynje Mål: Målet med undervisningen er, at børnene må se værdien i retfærdighedens brynje. Retfærdighedens brynje beskytter hjertet fra forkerte

Læs mere

Guds engle -2. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Guds engle -2. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Guds engle -2 Mål: At give børnene et bibelsk syn på engle. Læs bilaget Info igennem, så du kan besvare børnenes spørgsmål. Tekst: Luk. 1, 26-38 (Maria ser en engel). Visualisering: Pynt rummet med engle.

Læs mere

Hvad er det, du siger - 6

Hvad er det, du siger - 6 Hvad er det, du siger - 6 Hvad er det, DU siger? Mål: Børn indser, at det ikke er lige meget, hvad vi siger. Vil vi ære Gud med vores ord, eller vil vi bare sige det samme, som alle andre siger? Gør børnene

Læs mere

Jeg vil se Jesus -1. Johannes Døberen ser Jesus.

Jeg vil se Jesus -1. Johannes Døberen ser Jesus. Jeg vil se Jesus -1 Johannes Døberen ser Jesus. Mål: Vi vil skabe forventning i børnene. Forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Gennem undervisningen vil

Læs mere

7.1 Flugten. Check-in. Introduktion til denne Temaaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Formål

7.1 Flugten. Check-in. Introduktion til denne Temaaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Formål 71 Flugten - Temaaften / TEEN EQUIP / Side 1 af 6 71 Flugten Introduktion til denne Temaaften I aften skal det handle om Jonas flugt fra Gud, og det Gud kaldte ham til Nogle gange kan vi opleve os selv

Læs mere

Gud er min far -6. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

Gud er min far -6. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen. Gud er min far -6 For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen. Mål: Børnene lærer, at vi beder til Gud, fordi han er den største, der findes i hele verden. Vi fortæller børnene, at deres Far i himlen

Læs mere

Gud har en plan -3. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Gud har en plan -3. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Gud har en plan -3 Plan nr. 3: Jeg giver dig evigt liv! Mål: Fortæl børn om Guds plan nr. 3: At give mennesker evigt liv. Gud giver sig selv, for at intet nogensinde vil kunne stå i vejen for et evigt

Læs mere

Med Jesus i båden - påske

Med Jesus i båden - påske Med Jesus i båden - påske Jesus tilgiver Mål: Forklar børnene, at Jesus altid elsker os og ønsker at tilgive os alle vore fejl. Tekst: Joh. 21, 1-19 (Peter bliver tilgivet). Visualisering: Pynt rummet

Læs mere

LEKTIE. Det store, store træ. Parat til at undervise. Guds kærlighed hjælper os med at komme til at ligne Jesus mere, når vi vokser i ham.

LEKTIE. Det store, store træ. Parat til at undervise. Guds kærlighed hjælper os med at komme til at ligne Jesus mere, når vi vokser i ham. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 9 Det store, store træ Ugens tekst og referencer: Matt 13,31-32. Christ s Object Lessons, side 76-79. Huskevers: Voks i Jesu nåde (2 Pet 3,18) Hovedformålet er, at børnene

Læs mere

Vi gør det sammen -5

Vi gør det sammen -5 Vi gør det sammen -5 Sammen med Gud er der tilgivelse. Mål: Vi forklarer at en negativ indstilling ødelægger stemningen. Utaknemlighed ødelægger fællesskabet med Gud og andre. Når vi bliver os bevidste

Læs mere

Gud er min far -5. Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde

Gud er min far -5. Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde Gud er min far -5 Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde Mål: Børnene lærer, at vi må bede Gud om beskyttelse. Gud ønsker at beskytte os fra alle farer, der lurer omkring os. Han ønsker,

Læs mere

Halleluja, mere af dig -4

Halleluja, mere af dig -4 Halleluja, mere af dig -4 Mere af Guds kraft Mål: At give børn en længsel efter at blive fyldt med (mere af) Guds kraft. Tekst: 2. Kongebog 4, 18 37 (Elisa vækker en dreng op fra de døde). Visualisering:

Læs mere

Vi er en familie -1. Bed Jesus om at hjælpe din familie.

Vi er en familie -1. Bed Jesus om at hjælpe din familie. Vi er en familie -1 Bed Jesus om at hjælpe din familie. Mål: Børn lærer om familiens værdi. De lærer, at familiemedlemmer står sammen, er der for hinanden, elsker hinanden og hjælper hinanden. Børn opmuntres

Læs mere

Du må være med! -5. Den, der er lidt mærkelig

Du må være med! -5. Den, der er lidt mærkelig Du må være med! -5 Den, der er lidt mærkelig Mål: Det er ubehageligt at blive holdt udenfor, men Jesus holder ingen udenfor. Han inkluderer hvert eneste menneske. Børnene må komme til den overbevisning,

Læs mere

Vi gør det sammen -2

Vi gør det sammen -2 Vi gør det sammen -2 Sammen med Gud har vi mere end nok. Mål: Tillid til Gud vokser i børnene. Gud er på barnets side. Han vil altid give dem det, som de har brug for, hvis de holder sig til ham. Bibeltekst:

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Gud hjælper mig -2. Fællessamling. Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Gud hjælper mig -2. Fællessamling. Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Gud hjælper mig -2 Gud hjælper mig, når jeg beder om et under. Mål: Der fortælles, at Gud har omsorg for os og kender vores problemer. Der er ingen grænser for, hvad Gud kan gøre. Vi må kaste vores bekymringer

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 3,1-10. 1. tekstrække

Prædiken til bededag, Matt 3,1-10. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke Bededag fredag d. 1. maj 2015 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 3,1-10. 1. tekstrække Salmer DDS 497: Jeg råber fast, o Herre (mel: Jeg ved, på hvem jeg bygger) DDS

Læs mere

Jeg er en vinder -5. Guds fulde rustning frelsens hjelm

Jeg er en vinder -5. Guds fulde rustning frelsens hjelm Jeg er en vinder -5 Guds fulde rustning frelsens hjelm Mål: Vi viser børnene, at vi altid skal holde fast ved, at Jesus kommer for at frelse os: 1. gang fra synden, derefter fra fjendens angreb og til

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 21. Emne: Dyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1. Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11.

Kursusmappe. HippHopp. Uge 21. Emne: Dyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1. Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11. Uge 21 Emne: Dyr Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1 HIPPY HippHopp Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11.39 Uge 21 l Dyr Det er tidligt om morgenen og stadig mørkt. Hipp

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

2.2 Du har potentiale

2.2 Du har potentiale 22 DU HAR POTENTIALE - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 22 Du har potentiale Introduktion til denne lovsangsaften Denne aften handler om reflektion, over vores betydning for Gud Når Gud elsker

Læs mere