Gruppesnak: en»åbner«

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gruppesnak: en»åbner«"

Transkript

1 Gruppesnak: en»åbner«inspiration til samtale med børn og juniorer Udgangspunkter for samtalen og bibelgruppen er nysgerrighed. Lederen stiller ikke spørgsmålene for at åbne en dialog eller samtale, men fordi lederen er nysgerrig efter at vide, hvad netop den pågældende person har at sige. Gode samtaler med børn skal formes i et samspil mellem børnenes/juniorernes fortælling og den voksnes fortælling både fortællinger om ens egen tro, mens også om livet sådan mere generelt. Lederen skal også turde åbne sig op for dem, så børnene og juniorerne kan spejle sig i dem. Det kan skabe en rum for identifikation og åbenhed, fordi de møder en voksen, der fortæller om, hvad han/ hun kæmper om i deres liv. Her er fire konkrete forslag til bibeltime 1, 2, 4 og 5, som kan bruges i begyndelsen af gruppesamlingen, som en åbner for den efterfølgende dybere samtaler omkring bibelteksten. Tjek-ind spørgsmålene er af en almen karakter, hvor børnene og juniorerne bruger deres egen erfaring fra deres hverdag, som svar. Her er ikke noget rigtigt eller forkert svar kun et individuelt svar. Samtalebillederne er en måde, hvorpå de mere generte børn og juniorer kan gemme sig bag og tale ud fra det, de ser på billedet og ikke nødvendigvis inddrager deres eget liv. Spørgsmål til time 1 - Elefantens og musens første dage: (BILAG: Spørgsmål til time 1 - Elefantens og musens første dage) Tjek-ind spørgsmål Klip spørgsmålene fra hinanden, og læg kortene på bordet med spørgsmålet nedad. Børnene/juniorerne skriftes til at trække en seddel og svare på spørgsmålet. Samtalebilleder til time 2 - Slangen og dens gift: (BILAG: Samtalebilleder til time 2 - Slangen og dens gift) Samtalebilleder (Billederne klippes fra hinanden. Det gør ikke noget, hvis man er flere om et billede. Vil juniorerne dele en oplevelse med de andre?) Udvælg et billede, som du ser andre mennesker bliver fristet af hvorfor tror du, de bliver fristet af netop det, og hvad kan de gøre for at undgå at blive fristet? Udvælg et billede som du kan identificere dig med. Hvad kan friste dig i din hverdag og hvad gør du? Spørgsmål til time 4 - Grisen i mudderpølen: (BILAG: Spørgsmål til time 4 - Grisen i mudderpølen) Tjek-ind spørgsmål Klip spørgsmålene fra hinanden, og læg kortene på bordet med spørgsmålet nedad. Børnene/juniorerne skriftes til at trække en seddel og svare på spørgsmålet. Samtalebilleder til time 5 - Løven med de skarpe tænder: (BILAG: Samtalebilleder til time 5 - Løven med de skarpe tænder) Samtalebilleder til misundelig (Billederne klippes fra hinanden. Det gør ikke noget, hvis man er flere om et billede. Vil juniorerne dele en oplevelse med de andre?) Udvælg et billede, hvor du kan genkende dig selv. Hvad kan gøre dig misundelig og hvorfor?

2 Kreative bedeformer til børn Bøn og stilhed i en larmende verden Vi lever i en tid, hvor medier, mobiltelefonen og mennesker larmer mere og mere. Derfor er det godt at kunne finde stilhed midt i alverdens larm. Stilheden kan lederne være med til at fremme i børnearbejdet ved fx at tænde et lys, lære børnene at folde hænderne, lukke øjnene, synge en stille sang, der omhandler det at bede osv. Stil krav om, at når vi beder, er det Gud, vi taler til derfor forsøger vi at forholde os i ro. Mind dem altid om, at vi kan bede til Gud alle de steder, hvor vi færdes, og i alle situationer. Bønnens løftevers Bibelen er fuld af vers, der fortæller, at det gør en forskel at bede. Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer. (Mark 7,7). Eller Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. (Fil 4,6-7). Derfor vil vi med stor frimodighed lære sommerlejrdeltagerne og andre klubbørn at bede til Gud i himlen. En god gave at give med til livet og hverdagen. At lege bønnen ind i børnene - hvordan? Her er 10 forslag find selv flere: 1. Lær efter gentagelser eller det læste ord Til de mindste kan det være en god ide at lære dem Fadervor ved, at du først siger: Vor Fader, hvorefter de gentager sætningen: Komme dit rige, og bønnen fortsætter. 2. Hvad skal vi bede om? Spørg børnene! Lad børnene nævne ting, de ønsker, der skal bedes for og om. Det bliver lige fra, at far og mor ikke skændes, til en bøn for den døde kat. Overvej, hvordan du vil tackle de forskellige bedeemner, der fremkommer. Du nævner børnenes bedeemner i din bøn. Skriv evt. emnerne ned, så du ikke glemmer noget. 3. Lad børnene selv formulere deres bønner Se pkt. 1. I stedet for at du nævner deres bedeemner, så lad dem selv, efter tur, nævne deres bedeemner for Gud. De emner, som de lige har fortalt dig. Vær opmærksom på, at det er vigtigt, at du begynder og afslutter bønnen. Ligeledes at du gennemgår, hvem og hvad der skal bedes for, før deltagerne begynder. Derved skabes der en tryg ramme omkring det at henvende sig til Gud i en form for fællesbøn. 4. Bønnering Tal om bedeemner. Deltagerne danner en ring med hinanden i hånden. Du begynder som leder, og når du har bedt din bøn, klemmer du den, der står til venstre for dig, i hånden. Denne beder højt eller inde i sig selv, og når vedkommende er færdig med sin bøn, klemmer han den næstes hånd. Klargør for børnene, at ønsker de ikke at bede, klemmer de bare videre. Derved opstår der ingen tvang eller presseri. 5. Bedekassen Del deltagerne op i 2 grupper (børn og juniorer). Lad børnene tegne en bøn, som lægges i en kasse. Juniorerne derimod skriver en bøn, som lægges i en lignende kasse. Når der skal bedes, sendes kassen rundt i grupperne, og hver tager en seddel. Lederne kan nu vælge, at hver deltager siger/læser, hvad der står/er tegnet på deres seddel, eller lederen kan selv sige i en kollektiv bøn: Nu beder vi dig for alt det, der står eller er tegnet på sedlerne. 6. Hæng bønner ( i ord og billeder) op på en tørresnor Som pkt. 5. Brug derimod en tøjsnor til at hænge bønnerne op på med tøjklemmer tværs igennem lokalet. Nu beder vi dig for alt det, der står eller er tegnet på sedlerne. 7. Bønnebog Børn og juniorer udarbejder hver deres bedebog. De skriver el. tegner bedeemner, og derefter bedes der. Bogen tages frem ved en senere lejlighed, og tal derefter om, hvordan det gik med bedeemnerne. 8. Bedekalender Lav en bedekalender med faste bedeemner til hver dag. Derigennem kan man hjælpe dem til at bede regelmæssigt hver dag. (Model: Se Blæksprutten 1, s. 9, Lohses Forlag). 9. Bedekrans af perler Lav en bedekrans eller et armbånd, hvor hver perle betyder noget bestemt. Lad børnene bestemme, hvad de forskellige perler hver især skal minde dem om. 10. Bibelvers og sange som bønner Find sange og salmer, der er formuleret som bønner, fx Kære gode Gud, jeg vil takke dig (Syng med nr. 6) eller bibelvers som fx Ransag mig, Gud, og kend mit hjerte (Sl 139,23).

3 Kreative bedeformer til juniorer Husk altid at fortælle juniorerne, hvad det er, der sker, når vi beder og hvordan vi gør det rent praktisk. Det giver tryghed. Ligeledes, at stilhed ikke er pinlig, men kan bruges til at tænke tanker/bønner til Gud. Bønnens mulighed er Guds gode gave til mennesker, der vil i dialog med Gud. Bed højt En beder højt, og formulerer alles bøn. Tal om bedeemner, og lad juniorerne nævne hver deres. Lad dem selv formulere bønnen til Gud.»Bedemøde«: De i flokken, der har lyst til at bede højt, gør det. Der aftales en, der begynder, og en, der afslutter bønnen.»summe-bedemøde«: Juniorerne deles i små grupper i det samme lokale. Hver gruppe nævner bedeemner for hinanden, og derefter bedes der i grupperne. En»summen«breder sig. Når den har lagt sig, afslutter lederen fx med Fadervor, som bedes fælles i alle bedegrupperne. Tegn en bøn Lad juniorerne tegne hver deres bøn på et stykke karton, og sæt den op, eller put tegningerne i en æske til Gud. Skriv en bøn Lad juniorerne i fællesskab formulere en klubbøn. Sæt den op på et stykke karton, eller lav en æske, der kan forsegles, hvor bønnerne kommes i. (Sørg for, at ingen inkl. dig selv ser, hvad der står på bønnerne). Til sidst kan man bede for bønnerne i kassen. (Ikke at de læses op, men bede Gud tage sig af bønnerne generelt). Flyver-bøn Lad juniorerne skrive deres bøn på et stykke papir. Lav derefter en papirsflyver. På 3 kaster alle deres flyvere af sted, mens de beder for det, der var skrevet eller tegnet. Når alle er landet, siges der»amen«kaste-bold-bøn Man har en bold eller fx en appelsin, der bliver kastet frem og tilbage mellem juniorerne. Når bolden gribes, takkes der for en ting eller bedes for noget og bolden kastes videre. Man kan også vælge bare at kaste bolden videre uden at sige noget. Afhængig af deltagerne kan man også vælge, at bolden skal tilbage til lederen hver gang, og han el. hun kaster den igen. Måske er det derved nemmere at styre. Bønnering Juniorerne holder hinanden i hånden. Bønnekæden begynder, ved at første»led«formulerer en bøn. Når denne bøn er færdig, klemmer vedkommende næste»led«i hånden osv. Ønsker man ikke at bede, klemmer man bare næste»led«i hånden. Når bønnen når om til første»led«igen, siges højt i kor:»hør vor bøn. Amen«. Stenen Juniorerne sidder i en kreds. En sten sendes rundt, og når man har stenen, må og kan man bede højt til Gud. Ønsker man ikke at sige noget, sendes stenen bare videre til den næste i kredsen. Der sluttes med et»hør vor bøn. Amen«, når stenen er ved den første person igen. Bedekassen Lad hver junior formulere en bøn, og læg dem i klubbens bedekasse. Send kassen rundt, og de, der vil bede, tager en seddel og beder for det, der står på sedlen. Når bedekassen har været rundt, og bønnerne er bedt, kommes takke- og bedeemner i kassen igen. Bønner på snor Hæng billeder (symboler)/ord eller formulerede bønner op på en tøjsnor med klemmer. Når bøn-

4 nerne er hængt op, har man udvalgt, hvad der skal bedes for. Derefter bedes der. Sange og salmer som bønner Find sange og salmer fra sangbøgerne (fx Glad sang, (Lohse); Fællessang (Lohse)) eller fra Den Danske Salmebog. Brug sangene som bønner, mens de synges. Kan evt. også læses op. Bøn fra Den Danske Salmebog Udvælg en bøn. Kopier den, skriv den op på en overhead, eller lad juniorerne gentage bønnen efter oplæseren, linje for linje. Derved kan deltagerne få ejerskab i den. Brug af cd-afspiller Find bønner, der er udgivet på cd eller udformet med melodier. Afspil dem, og lad juniorerne bede med på dem. Bibelvers som bønner Find bibelvers, der er formuleret som bønner. Fx: Ransag mig Gud, og kend mit hjerte, Sl 139,23. Tænd et lys Tænd et lys, og tak Gud for et menneske, du holder af. Pop-op-bøn En form for fællesbøn, hvor mange kan være med. Juniorerne sidder i en rundkreds og må kun bede en kort bøn, der kun er en sætning. (Bønnerne bliver som popcorn, der popper i en gryde, når majskornene skal blive til popcorn). Fx: 1: Tak for min kat. 2: Tak for solen. 3: Pas på min mor. Osv Bønnekalender (Blæksprutten s. 9) Lav en bedekalender, hvor forskellige emner er angivet på hver måned. Fx: Januar: Bede for juniorer i andre lande. Februar: Bede for de steder, hvor der er krig og sult. Juniorerne finder selv emnerne til årets bedekalender. Bedekrans med perler Lav en kæde med perler, hvor perlerne betyder noget forskelligt. (Gudsperlen, Stilhedsperlen, Jeg-perlen osv.). Derved er der både noget for øjet og noget for følesansen. Man kan huske de enkelte bønner på perlernes form og farve. (Se Kristuskransen med Børn, Unitas Forlag). Som ringe i vandet Sæt 5-7 forskellige lys op. Den, der leder bønnen, tænder et lys ad gangen, og der bedes i stilhed. Lysene er et symbol på bønneringe, der breder sig som ringe i vandet, når en sten kastes i søen. Den første ring er en selv, og derefter breder ringene sig. Sig fx: Hør vores bøn, kære Gud: (Tænd 1. lys):»når vi nu vil bede for os selv«(tænd 2. lys):»når vi beder for vores familie«(tænd 3. lys):» for vores venner og kammerater«(tænd 4. lys):» for mine kristne sammenhænge (klub, kirke, missionshus)«(tænd 5. lys):» for børn og juniorer i hele Danmark«(Tænd 6. lys):» for mit land«(tænd 7. lys):» for krig og fred i verden. Skriv på tavlen Brug tavlen eller overheaden. Skriv som overskrift: TAK, kære Gud. Juniorerne går nu op og skriver emner, de vil takke Gud for. Til sidst læses alle takkeemnerne op. Bønnebog Lav en bønnebog med takke- og bedeemner. (Evt. også en bog med erfaringer om, hvordan det gik). Bedehjul Lav et hjul med forskellige bedeemner (Se ill.). Lav det sådan, at forskellige emner kommer»til syne«på forskellige tidspunkter. Kære Gud Jeg vil gerne bede dig om at passe på min familie To paptallerkner samles i midten med en clips. Der laves en udskæring i den ene, og bedeemner skrives på den anden.

5 Bedekors/billede Hæng et billede, en plakat eller et bestemt kors op på væggen, og lad juniorerne stå i en kreds rundt om billedet/plakaten/korset, mens der bedes. Derved markerer man»bedestedet«i rummet, og det kan være med til at skærpe koncentrationen. Bedebanner Lav et banner med et bibelord (fx et løfte om bønhørelse) eller med skriften:»kære Gud...«. Hæng det op, når der bedes. Dette kan være med til at skærpe koncentrationen. Bede vha. illustrationer Lav forskellige illustrationer, der kan være med til at skærpe koncentrationen i bønnen: Klip fx et menneske ud (se ill.). Giv hver junior et udklip i hånden. (Vælg kun en af ideerne ad gangen). 1. Lad juniorerne overveje, hvordan de har det, og hvordan det er at være en kristen. Giv dem mulighed for, at de hver især snakker med Gud om det, de søger hjælp til. 2. Lad juniorerne reflektere over, hvordan de møder deres næste. Er der noget, de i det møde har brug for hjælp fra Gud til? Så sig det til ham. 3. Tænk på mennesker, der betyder noget. Tak Gud for de mennesker, der særligt betyder noget i dit liv. 4. Lad dem tænke på en situation, der ikke var fair i skolen, derhjemme eller andre steder, hvor personer kom i klemme eller blev kede af det. Bed Gud om at tilgive og hjælpe dig til at handle fair....alle disse tanker bare ud fra et enkelt papirklip. Brug kroppen som illustration Hvis man fx vil bede for fred og Guds kærlighed til jorden, så lad juniorerne stå i en cirkel med hinanden under armen, mens de beder. Derved er de selv med til at vise, hvad fred er. Hvis man vil vise juniorerne, at Gud er stor og vi mennesker er hans ydmyge skabninger, så lær dem at knæle, eller lad dem løfte hænderne i lovprisning. Hvis man vil lære juniorerne ikke at være bange for den verden, de møder, så lær dem at slå korsets tegn efter deres bøn. Osv. Undskyld, Gud! Bøn om tilgivelse: Lad juniorerne skrive en ting, en situation, en hændelse osv., som de vil bede Gud om tilgivelse for. Sedlerne foldes sammen (så ingen ser det skrevne), hamres på et kors - og brændes. (De kan også afbrændes i en gammel gryde eller på en ovnplade. Bedeven Juniorerne skriver deres navne på en seddel, der lægges i en skål. Derefter sendes skålen rundt, og de, der ønsker at være med, kan så trække en seddel med et navn på. Den, hvis seddel man trækker, skal man bede for i den næste uge el. måned. (Kan også bruges blandt klubbens ledere eller på lejre blandt de voksne medarbejdere: køkkentanter, ungledere, ledere osv.).

6 Hvor hører historien hjemme? Det Gamle Testamente Klippes over Det Nye Testamente

7 Bibelens mange dyr Vi har valgt at notere en række skriftsteder, hvor mange af de dyr, som børnene kender i dag, også bliver nævnt i Bibelen. Måske kunne lederne blive inspireret af Bibelens mange dyr til øvrige aktiviteter på bibelcampingen, fx løb, cirkus, morgen- og aftenandagt, kager, pynt til lokalet/teltet osv. Oversigt over ugens dyr Fra GT: 1. Duen, ravnen og de øvrige dyr i Guds redningsbåd: 1 Mos 8, Vædderen, der blev offeret:1 Mos 22, Slangen, der kunne frelse: 4 Mos 21, Æslet, der kunne tale: 4 Mos 22,22-35 Fra NT: 5. Duen, der var Guds ånd: Matt 13, Fisk med guld i mund: Matt 17, Himlens fugle i Jesu undervisning: Matt 6, Oversigt over nogle af de øvrige dyr i Bibelen ABE: 2 Krøn 9,21 BJØRN: l Sam 17,34; 2 Kong 2,24; Am 5,19 DUE: l Mos 8,8; Matt 3,16; Luk 2,24 FISK: Luk 5, drengen med 2 fisk og 5 brød FLAGERMUS: 3 Mos 11,19 FLUE: 2 Mos 8,16-18 FÅR/GED: l Mos 22,7-8, 3 Mos 3,12; Sl 23; Ordsp 27,27; Es 53,6-7; Matt 10,16; Luk 15,6 GAZELLE: 5 Mos 12,15; l Krøn 12,8; Højs 2,9-17 GRIB: 3 Mos 11,13 GRISE/SVIN: 3 Mos 11,6-8; Luk 15,15 GRÆSHOPPE: Joel 1,2-2,27; Matt 3,4 HARE: 3 Mos 11,6 HESTE: l Kong 20,25; 2 Krøn 1,14; Sl 33,17; Sl 147,10; Åb 9,9 HJORT: 5 Mos 12,15; Sl 18,34; Højs 2,7 HUND: Job 30,1; 2 Kong 8,13; Matt 15,26; Luk 16,21; Fil 3,2 HYÆNE: Es 34,13 HØNS: Matt 23,37; Matt 26,34 HVAL: Jonas 2, KANIN el. KLIP- PEGRÆVLING: 5 Mos 14,7 KAMEL: l Mos 24,14; l Krøn 5,21; Es 60,6; Matt 3,4; Matt 19,24 KVÆGET: Sl 147,9 LØVE: l Sam 17,34; Am 3,12; Dom 14,5-6 MULDYR: l Kong 1,33 MYRE: Ordsp 6,6 MYG: 2 Mos 8,12-15; Sl 105,31 MØL: Job 4,20; Luk 12,33; Sl 39,12 MÅGE: 3 Mos 11,16 OKSE/K0: 5 Mos 14,4; Job 1,14; Matt 22,4; Luk 13,15, Luk 15,23 ORM: Jonas 4,7 PÅFUGLE: 2 Krøn 9,21 PANTER: Højs 4,8; Jer 13,23; Hos 13,7 RAVN: l Mos 8,7; 3 Mos 11,15; 1 Kong 17,4-6; Job 39,3; Luk 12,24; Sl 147,9 RÆV: Dom 15,4; Neh 4,3; Luk 9,58; Luk 13,32 SLANGE: 1 Mos 3; 4 Mos 21,4-9 STENBUK: 5 Mos 14,5 SJAKAL: Es 13,22; Jer 9,11 SJAKAL: Es 34,14 SKORPION: Ez 2,6; Luk 10,19; Åb 9,5 SØK0: 2 Mos 25,5 STORK: 3 Mos 11,19 SPURV: Sl 84,4; Matt 10,29-31 SVALE: Sl 84,4 UGLE: 3 Mos 11,17 ULVE: Es 11,6; Joh 10,12 VAGTEL: 2 Mos 16,13 VILDGED: 5 Mos 14,5 VILDSVIN: Sl 80,14 VÆDDER: 1 Mos 22,1-19 ÆSEL: 2 Mos 20,17; Matt 21,5; Luk 10,34; Luk 14,5 ØRN: 3 Mos 11,13 osv.

8 Sammenhæng i timerne OM DAGENS DYR

9 Fingerdyr Tegn Dagens dyr efter samme princip

10 Dyr til kopiering

11 Dyr til kopiering id: M439

12 Hvem er dagens dyr? Kopier på karton. Tape en sikkerhedsnål bagpå. Overtræk med plast og uddel Dagens dyr hver aften.

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden;

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Gud er min far -2 Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Mål: Børnene oplever forventningsglæde: Guds rige vokser der, hvor Guds vilje sker. Gud ønsker at vi er med til at opbygge

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

IBELCAMPING Bibeltimer 2013

IBELCAMPING Bibeltimer 2013 BØRNEHÆFTE IBELCAMPING Bibeltimer 2013 tema lad Dyrene fortælle Dette hæfte tilhører: Tema: Gud ville menneskers og dyrs overlevelse Duen, ravnen og de øvrige dyr i Guds redningsbåd (Noas ark) Bibelord

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

GPS 37-43. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m.fl. www.opdagnyt.

GPS 37-43. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m.fl. www.opdagnyt. GPS 37-43 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m.fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 37: Salomon Nøglesætning: Gud kan hjælpe dig Bibelvers 1 Petersbrev

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Hvad er det, du siger -4

Hvad er det, du siger -4 Hvad er det, du siger -4 Dine ord skaber Mål: Børn indser, at det, vi siger, gør noget i os selv, andre og den verden, vi lever i. Ord bliver ofte til handling. At sige gode og positive ord skaber noget

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Vi gør det sammen -2

Vi gør det sammen -2 Vi gør det sammen -2 Sammen med Gud har vi mere end nok. Mål: Tillid til Gud vokser i børnene. Gud er på barnets side. Han vil altid give dem det, som de har brug for, hvis de holder sig til ham. Bibeltekst:

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

BOG 5. Indholdsfortegnelse. Forord

BOG 5. Indholdsfortegnelse. Forord Indholdsfortegnelse 4 Forord Præsentation af hjælpemidler Brug af tekstvejledningerne Oversigt over vejledningerne Juniorlederens abc På sporet af livet (5): 1. Bekymringer at bekymre sig eller ikke 12

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

prise ham fordi han er stor, det er fantastisk at vide, at Gud er størst. Nogle Formålet med aftenen

prise ham fordi han er stor, det er fantastisk at vide, at Gud er størst. Nogle Formålet med aftenen 62 Slip kontrollen - lovsangsaften / TEEN EQUIP / Side 1 af 6 62 Slip kontrollen Introduktion til denne Temaaften Fokusset denne aften vil være på Guds storhed Gennem lovsang vil vi prise ham fordi han

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Symboler på gravsten. og deres betydning

Symboler på gravsten. og deres betydning på gravsten og deres betydning Gravsten fortæller om menneskers liv og den tid, de har levet i. Inskriptionerne i stenene, med navnetrækket på afdøde samt fødsels- og dødsåret indhugget, vidner om de konkrete

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

IBELCAMPING Bibeltimer 2011

IBELCAMPING Bibeltimer 2011 LEDERHÆFTE IBELCAMPING Bibeltimer 2011 tema kære gud - hør lige her Dette hæfte tilhører: TEMA: Jesus lærer os om bønhørelse KÆRE GUD - HØR LIGE HER OM BØNHØRELSE Jesus ved selv, at det er godt at bede.

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Jeg bygger kirken -4

Jeg bygger kirken -4 Jeg kirken - Sandhed og hellighed Mål: Denne gang lægger vi vægt på det alvorlige. Mit hus skal være et bedehus! råbte Jesus, da han så, hvordan folk misbrugte Guds hus til selv at bliver bedre af det.

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Lektion 1 VENSKAB (Den barmhjertige samaritaner)

Lektion 1 VENSKAB (Den barmhjertige samaritaner) Lektion 1 (Den barmhjertige samaritaner) MÅL Børnene skal vide, hvad et venskab er, hvordan det dobbelte kærlighedsbud lyder, og hvem der er deres næste. TIL LEDEREN Dette efterår starter vi med 4 lektioner

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste.

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 9 Fars hjælper Ugens tekst og referencer: Matt 13,55. Mark 6,3. Den Store Mester, kap. 7. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Hovedformålet er,

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere

Følg mig. Jesus ønsker vi skal være hans venner.

Følg mig. Jesus ønsker vi skal være hans venner. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 13 Følg mig Ugens tekst og referencer: Luk 5,1-11. Joh 1,35-42. Den Store Mester, kap. 30. Huskevers: I er mine venner. (Joh 15,14) Hovedformålet er, at børnene Ved, at Jesus

Læs mere

Engle synger for hyrderne

Engle synger for hyrderne LUK 2,1; 1 THESS 4,16-17; ÅB 1,7; 14,1-3; 21; 22; ; DEN STORE MESTER, S. 25-28; VIDNESBYRD FOR MENIGHEDEN, BIND 1, S. 60-61, 67-70 Engle synger for hyrderne Huskevers: Med evig kærlighed har jeg elsket

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Lær bogstaver med øjne, ører, hænder, krop

Lær bogstaver med øjne, ører, hænder, krop Lær bogstaver med øjne, ører, hænder, krop - utraditionelt og banebrydende undervisningsmateriale. giver det enkelte barn optimale betingelser tager afsæt i teorien om læringsstile er udviklet af pædagogisk

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Magnus og Myggen Leg og lær med Magnus & Myggen Walkthrough

Magnus og Myggen Leg og lær med Magnus & Myggen Walkthrough Denne Walktrough fører dig igennem højdepunkterne i Magnus og Myggen Leg og lær med Magnus & Myggen. Du vil dog gå glip af glæden ved at opdage tingene selv og du vil også gå glip af mange af dialogerne

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet. Inspirationshæfte

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet. Inspirationshæfte Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet Inspirationshæfte Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard www.mortenmusik.dk +45-28 40 66 95 morten@mortenmusik.dk Indhold Indledning...

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Den uartige søn. Gud er altid klar til at tilgive os.

Den uartige søn. Gud er altid klar til at tilgive os. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 8 Den uartige søn Ugens tekst og referencer: Luk 15,11-22. Christ s Object Lessons, side 198-211. Huskevers: Du, Herre, er god og tilgiver gerne (Sl 86,5) Hovedformålet er,

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne.

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne. Prædiken til d.1. maj 2015 St. bededag. Lemvig Bykirke kl. 10.30. Konfirmation v/brian Christensen Tekster: Sl 67; Matt 7,7-12 Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Indholdsfortegnelse. LÆS MERE PÅ www.forlaget.ingersen.dk

Indholdsfortegnelse. LÆS MERE PÅ www.forlaget.ingersen.dk Gratis prøveversion Sjov Med Paptallerkener Copyright: 2005 Agnes Ingersen 1. udgave, 1. oplag. Forfatter: Agnes Ingersen Udgiver: Forlaget Ingersen Assentorpvej 42 4295 Stenlille Epost: forlaget@ingersen.dk

Læs mere

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006 Den Talende Kamel MB 2006 2.a s storyline om Aladdin Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: Den Talende Kamel Den Talende Kamel Ørkenscene: Troldmand, 3 kameler: Ali og den bedrøvede og

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

1 PÆDAGOGISK INSPIRATION TIL EVENTYRET HVAD ER DET DOG, DER PIBER

1 PÆDAGOGISK INSPIRATION TIL EVENTYRET HVAD ER DET DOG, DER PIBER 1 PÆDAGOGISK INSPIRATION TIL EVENTYRET Fortællingens tekst kopieres over på ét ark, gerne hvidt karton. Fortællearket rummer således hele fortællingens tekst og kan anvendes ved forberedelsen af fortællesituationen,

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

7 spørgsmål til 8 tekster i Salmernes Bog

7 spørgsmål til 8 tekster i Salmernes Bog 7 spørgsmål til 8 tekster i Salmernes Bog En af styrkerne ved mange bibelstudiegrupper er, at vi er gode til at snakke og diskutere forskellige aspekter ved troen på Jesus. Det skal vi ikke i aften. I

Læs mere

LEKTIE. Jesu helbredelses fest. Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper dem, der er syge.

LEKTIE. Jesu helbredelses fest. Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper dem, der er syge. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 2 Jesu helbredelses fest Ugens tekst og referencer: Luk 4,38-44. Den store Mester, kap. 27. Huskevers: Jeg var syg, og I tog jer af mig. (Matt 25,36) Hovedformålet er, at

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Formaning for begyndere

Formaning for begyndere Formål Formaning for begyndere At teenagerne ser, at de i deres kristne fællesskab kan være med til at hjælpe hinanden til leve sammen med Gud. Fokus på det det kristne fællesskab med et specielt fokus

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere