Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster"

Transkript

1

2 Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster

3 Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster Beretning 1. juli juni 2007

4 Indhold Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster Beretning 1. juli juni 2007 Omslag: Christina Malbek Grafisk tilrettelægning: Åse Eg Jørgensen Tryk: Narayana Press Papir: 130g Arctic Ivory ISSN Akademiraadets kontor Charlottenborg (porten tv., 2. sal) Kongens Nytorv 1 Postboks København K Telefon: Telefax: Kontortid kl Direkte numre og mail , Lena Keller , Nina Tjørnemark , Anne Marie Nehammer Akademiet 7 Forord til beretningen 8 Akademiets opgaver og opbygning 10 Stiftelsesfesterne 14 Akademiets medaljer 26 Akademimøder 38 Akademiets medlemmer 39 Akademiraadet 42 Sigtelinier 45 Konferencer 47 Metropolzonen 51 Charlottenborg Udstillingsbygning 54 Kunstmoms og beskatning af hæderspriser 57 Memorandum, landskabssyn og planreform 60 Bygningsfredning og bygningsbevaring 63 Visioner og mål 66 Kunstakademiets samling 67 Kontaktudvalget 69 Akademiraadets medlemmer 70 Juryen og Kunstnersamfundet 73 Juryen 74 Sektionsopdelingen 77 Optagne medlemmer i Kunstnersamfundet 79 Juryens sammensætning 88

5 Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst 90 Udvalget for Kirkekunst 91 Mikael Thejls udsmykning i Lundehus Kirke 93 Oda Knudsens udsmykning i Hvornum Kirke 94 Kurt Tegtmeiers alterudsmykning i Taarbæk Kirke 95 Akademiets repræsentation og legater 97 Repræsentation i bestyrelser, udvalg og repræsentantskaber uden for Akademiet 98 Repræsentation i legatbestyrelser uden for Akademiet 103 Censorer 105 Akademiets legater 107 Akademiraadets sekretariat 119 Kunstnersamfundets medlemsliste 122 Akademiet

6 Forord til beretningen Denne beretning adskiller sig væsentligt fra de foregående 30 års beretninger. Fornyelsen af beretningen er iværksat både af nødvendighed og ud fra ønsket om ændringer. Med denne beretning ønsker Akademiet at vise, at der længe har været en fornyelsesproces i gang, og at denne fornyelse gerne måtte få afgørende indflydelse på indhold og form. Perspektivet er lagt på beretningsperiodens væsentligste sager og strategiske linjer. Vi har ønsket at anskueliggøre institutionens opbygning og vise de forskellige arbejdsfora. På billedsiden har vi valgt at sætte fokus på dét, det handler om, og der hvor vi er: Arkitekturen og billedkunsten, Akademiets og Raadets vidunderlige arbejdsrum og de mennesker, der arbejder her og yder en kæmpe indsats for institutionen. Beretningens format og størrelse har vi derimod ikke sat til diskussion, fordi vi på den måde, i reolen, stiller os på række med forgængerne. Beretningen er redigeret af billedhuggeren Elisabeth Toubro, præsident i den pågældende periode, arkitekten Kjeld Vindum og akademisekretær Anne Marie Nehammer. Derudover har retoriker Nana Olivia Brings Jacobsen revideret og gennemarbejdet en stor del af indlæggene i bogen. Redaktionsudvalget har valgt at denne trykte beretning er suppleret med yderligere informationer og beskrivelser på hjemmesiden. Af hensyn til bogens omfang, og ud fra et ønske om fornyelse, er der kun medtaget en række af Akademiraadets og Udvalget for Kirkekunsts sager, udtalelser og rådgivning, idet en mere detaljeret beskrivelse kan læses på hjemmesiden: Kopi af udtalelser fra Akademiraadet, årsrapporter samt Akademiets formelle forudsætninger og regelsæt kan desuden rekvireres fra Raadets kontor eller læses på hjemmesiden. Beretning om Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunsters virksomhed omhandler i store træk perioden 1. juli juni Beretningen udsendes til: Kunstnersamfundets medlemmer ministerier og styrelser, herunder Kulturministeriet, Kunststyrelsen, Kirkeministeriet og Miljøministeriet kommuner og regioner museer og udstillingssteder andre relevante institutioner, myndigheder og personer samt til pressen Charlottenborg, december 2007 Kristine Jensen formand for Akademiraadet præsident for Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster 8 akademiets beretning akademiet 9

7 Akademiets opgaver og opbygning Det Kongelige Danske Kunstakademi Konservatorskolen Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster Billedkunstskolerne Det Kongelige Akademi for De Skønne Kunster virker til kunstens fremme og som statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål. Akademiets virksomhed udøves gennem Akademiraadet. Akademiet behandler henvendelser fra statslige myndigheder og kan på eget initiativ indhente oplysninger fra og fremsætte erklæringer over for statslige myndigheder og institutioner samt over for offentligheden. En del af Akademiets virke og rådgivning sker gennem Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst samt gennem de mange personer, Akademiraadet udpeger til repræsentantskaber, bestyrelser mv. Akademiet er en af institutionerne i Det Kongelige Danske Kunstakademi, der fik sin første fundats i De øvrige er Kunstakademiets Skoler: Arkitektskolen, Billedkunstskolerne og Konservatorskolen samt Danmarks Kunstbibliotek. Akademiet består af 60 ordinære medlemmer, tre sektioner på henholdsvis 20 arkitekter, 20 billedhuggere og 20 malere, som vælges af Kunstnersamfundet for 6 år ad gangen med overlappende valgperiode. Der er ingen genvalgsbegrænsning. Herudover består Akademiet i 2007 af 13 æresmedlemmer og 10 raadsvalgte medlemmer. Akademiets præsident (Raadets formand) indkalder Akademiet til mindst 1 årligt møde, og medlemmerne modtager referater af Akademiraadets møder. Akademiet vælger blandt sine medlemmer de 12 medlemmer (4 arkitekter, 4 billedhuggere og 4 malere) til Akademiraadet. Arkitektskolen Rådgiver for Kirkeministeriet og andre kirkelige instanser Statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål AK ADEMIR A ADETS UDVALG FOR KIRKEKUNST AK ADEMIET 20 arkitekter, 20 malere og 20 billedhuggere AKADEMIRAADET 4 arkitekter, 4 billedhuggere og 4 malere Kunstakademiets Bibliotek AK ADEMIR ADETS FORRETNINGSUDVALG Formand, 1 arkitekt, 1 billedhugger og 1 maler AK ADEMIR A ADETS OG KUNSTNERSAMFUNDETS JURY 5 arkitekter, 5 billedhuggere og 5 malere Akademiraadet udøver Akademiets virksomhed som statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål, uddeler legater og medaljer, nedsætter udvalg og arbejdsgrupper, udskriver guldmedaljekonkurrencer og udpeger censorer og medlemmer til repræsentantskaber, bestyrelser mv. De 12 medlemmer vælges af Akademiet for 2 år ad gangen med overlappende valgperiode. Der er ingen genvalgsbegrænsning bortset fra formanden der vælges for 1 år ad gangen og i højst 3 år i alt. Formanden tilrettelægger og leder KUNSTNERSAMFUNDET Ca arkitekter, billedhuggere og malere Diagram der viser Akademiets, Akademiraadets, Juryens og Kunstnersamfundets opbygning. 10 akademiets beretning akademiet 11

8 Raadets virksomhed og er som præsident for Akademiet overordnet ansvarlig for Akademiets bevillinger. Akademiraadets Forretningsudvalg forbereder sager, der skal forelægges for Raadet. Forretningsudvalgets medlemmer er også bestyrelse for en række legater og valgbestyrelse i forbindelse med valg i Kunstnersamfundet hvert 3. år. Forretningsudvalget nedsættes af Akademiraadet for 1 år ad gangen og består ud over formanden for Raadet af de tre sektioners formænd. Juryen optager medlemmer i Kunstnersamfundet; i beretningsperioden er der optaget 100 nye medlemmer i Kunstnersamfundet. Ud af de 15 medlemmer i Juryen, vælges 6 medlemmer af Kunstnersamfundet og 9 medlemmer af Akademiraadet for 3 år ad gangen, men maksimalt for 6 år. Kunstnersamfundet er valgforsamling for Akademiet og for Juryen. Udvalget for Kirkekunst er rådgiver for Kirkeministeriet, stiftsøvrighederne og andre kirkelige myndigheder i spørgsmål om kunstneriske udsmykninger i og omkring kirker og i spørgsmål om anlæg og udvidelse af kirkegårde. Medlemmerne udpeges af Akademiraadet, og der er ingen tidsbegrænsning på medlemsperioden. Akademiets formelle forudsætninger og regelsæt Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 306 af 18. maj 1999 om Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster Akademiets Vedtægter Medaljereglement Guldmedaljereglement Valgreglement (regler for KS-valg samt andre valghandlinger) Regler for optagelse i Kunstnersamfundet Akademiraadets Forretningsorden. Festsalen, klar til at tage imod Stiftelsesfestens gæster. Foto: Simon Høgsberg 12 akademiets beretning akademiet 13

9 Stiftelsesfesterne Stiftelsesfesterne holdes hvert år i marts, og det er her medaljerne overrækkes og præsidenten holder sin tale præsidentberetningen. I præsidentens beretning fortælles der om, hvordan det forgangne år er gået, og der siges tak til de mange mennesker, der har arbejdet gratis. Vi har valgt at bringe den seneste tale. Talerne fra 2005 og 2006 kan læses på hjemmesiden. Festerne foregår på Charlottenborg slot, dels i Festsalen, hvor der er festforelæsning og levende musik, og dels i Kuppelsalen, hvor der er dækket op på runde borde, og hvor der bydes på festlig mad. Festerne er den årlige begivenhed, hvor man gør status, ser fremad og tilbage og manifesterer sammenhængskraften i Akademiet. Stiftelsesfesten 2005 Ved Stiftelsesfesten i 2005 var professor Martin Zerlang festforelæser, han holdt en tale med titlen:»midten i dansk æstetik«. Musikken blev leveret af Messer Kvartetten, der uropførte et bestilt værk komponeret af Thomas Blachmann»2005 og Rundetårn er stadig Københavns mest moderne byggeri«. Præsidentens tale blev bragt som kronik i Politiken den 5. april Dronningen og præsidenten. Foto: Anders Sune Berg Stiftelsesfesten 2006 I 2006 var rektor Mikkel Bogh festforelæser, hans tale havde titlen:»risikable billeder«. Trio Ismena spillede værker af komponisten Nicolai Worsaae Rasmussen:»Ancient Neonrain«,»Cadenza Scherzando«og»Tranquillo«. Stiftelsesfesten 2007 Festforelæseren i 2007 var Elisabeth Møller-Jensen, direktør i KVINFO, der talte om:»kunst og køn«. Mezzosopran Liv Odd veig Midt mageli og pianist Ingo Schauser spillede numre af W.H. Auden:»Tell me the truth about love«,»funeral Blues«og»Johnny Calypso«. Foto: Anders Sune Berg 14 akademiets beretning akademiet 15

10 Præsidenten, billedhuggeren Elisabeth Toubros tale ved Stiftelsesfesten fredag den 30. marts 2007 Carsten Hoff byder velkommen. Foto: Anders Sune Berg Deres Kongelige Højhed, mine damer og herrer. Akademiet er endnu engang nået til et vendepunkt i sin 250 år lange historie. Samtidens ændrede krav slår ind i vores institution, og pålægger os at justere vores mål, vores værdier og vores selvopfattelse. Det er på ingen måde noget nyt for Akademiet. Hanne Marcussen, der i en periode var rektor for arkitektskolen gennemgår i en artikel fra 1979 Kunstakademiets udvikling fra dets stiftelse under enevælden over den borgerlige stat, til det hun kalder den interventionistiske stat og frem til perioden efter studenteropgøret i Med udgangspunkt i den samfundsmæssige udvikling beskriver hun, hvordan den gang på gang påvirker institutionen og stiller krav om ændringer af de funktioner, der indtil da har været nødvendige, men som nu må tage anden form. Helt fra begyndelsen varetog Akademiet to funktioner: På den ene side var man rådgiver for staten i kunstneriske spørgsmål, på den anden side fungerede man som uddannelsesinstitution for dem, der senere skulle indtræde som udøvende kunstnere i statens tjeneste. Disse to funktioner blev administrativt adskilt i 1959 efter en langvarig omstillingsproces. En proces, der tog sit afsæt i den industrielle udvikling af byggesektorens stærkt stigende krav krav til tegnestuernes evner for at klare teknisk og administrativ styring af komplicerede byggeopgaver. Gennem de senere år har udviklingen lokalt, såvel som globalt, sat radikale nye dagsordener. For eksempel har oprettelsen af Kunstrådet og de billedkunstneriske udvalg, forvaltet af Kunststyrelsen, haft stor indflydelse på kunstnernes situation, og det har indirekte ændret Akademiets rolle i kunstnersamfundet. Og især globaliseringen har uoverskuelig indflydelse på kunstneres og arkitekters arbejde og påkalder derfor også behovet for at diskutere og justere Akademiets målsætning. Akademiet er med jævne mellemrum blevet mødt med kritik af sin historiske opdeling i de tre sektioner: Arkitekt-, billedhugger- og malersektionen. I det forløbne år har Raadet diskuteret sektionsopdelingen internt og med Juryen. En arbejdsgruppe re- 16 akademiets beretning akademiet 17

11 degjorde for overvejelserne, der endte i et notat om emnet. På vores hjemmeside kan notatet læses i sin helhed. Kort fortalt valgte Raadet af mange grunde at fastholde den hidtidige struktur, og jeg citerer her fra notatet: Akademiraadet har nøje overvejet konsekvenserne af såvel en sammenlægning som en opdeling i flere sektioner, men finder ikke at Raadet derved styrkes i sin primære funktion som Statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål. Det er Rådets opfattelse at kritikken er rettet mod identifikations- og tidligheds problematikken. Mens kritikken ikke er rettet mod institutionens tredeling som sådan. Akademiets og dermed Akademirådets opdeling i tre sektioner er et uvurderligt redskab, både i forhold til at håndtere Raadets komplekse faglige spørgsmål og i forhold til at afbalancere faggruppernes eksterne og interne uenighed, idet alle tre sektioner skal høres og den simple polarisering mellem to parter nuanceres og reduceres. Det er exceptionelt i et internationalt perspektiv, at vi i Danmark har holdt fast ved samhørigheden mellem arkitekter, malere og billedhuggere, som fra gammel tid var knyttet sammen i Akademierne. Fra periode til periode har der også været forskel på, hvor tæt fagene har været forbundne i fælles udfordringer. Ikke desto mindre er det en kolossal styrke for Raadets arbejde, at hele det æstetiske felt er repræsenteret. Fra landskabsarkitektens store skala, over bygningens krop til produktdesignet og videre til den fri kunsts skaben indenfor maleriets ramme og helt ud i de nyeste eksperimenter med videokunst og kunst på internettet. Men på dette tidspunkt i historien kræver det igen, at der nytænkes, så vi kan forme de nødvendige rammer. Disse rammer skal kunne forene vores fælles ressourcer, så de bringes i spil på en nyttig og konstruktiv måde for samfundet. Både i Akademiet og Raadet har der været stor interesse for og enighed om at se på strukturen, legitimiteten og nye fælles mål for institutionen. Dels er dette vigtigt for at fastholde, at arkitekter og billedkunstnere, der besidder en fagspecifik viden på det højeste niveau i æstetikkens verden, også i fremtiden vil lægge tid og kræfter i Akademiraadets arbejde. Dels har Raadet behov for at synliggøre de kompetencer, Raadet har, og som man ikke finder andre steder i samfundet. Det kongelige Akademi for de Skønne Kunster er den højeste instans, man kan Elisabeth Toubro, Kristine Jensen og Niels Reumert. Foto: Anders Sune Berg Elisabeth Toubro, Kristine Jensen, Eva Koch og Malene Landgren. Foto: Simon Høgsberg 18 akademiets beretning akademiet 19

12 Opdækning i Nordre Forsal. Foto: Simon Høgsberg henvende sig til i æstetiske spørgsmål. Samtidig er det vigtigt at få omformet institutionen, så den bliver i stand til at gå i direkte dialog med omverdenen. Det at få synliggjort Akademiets kompetencer og signalere åbenhed og lyst til at gå i dialog er et af de vigtigste redskaber i omstillingsprocessen. Akademiet er som skabt til at være institution eller base for dialog med staten, regionerne og kommunerne, som samtalepartner omkring æstetiske forhold. Og dem er der mange af. De strækker sig lige fra placering af svinefarme og motorveje i landskabet over byplanjusteringer af de små lokalsamfund og spørgsmål fra borgerne i forbindelse med nybyggerier og bygningsændringer. Det handler alt sammen om, hvordan det danske land skal se ud, altså æstetik. Raadet har derfor indskrevet i Årsrapporten for 2006, at man forventer at nedsætte et udvalg, der vil se på Akademiets mål og struktur fremover. I den allernærmeste fremtid udgiver Akademiraadet et flot illustreret memorandum om landskabssyn og planreform. Det arbejdsudvalg som Raadet nedsatte og som i foråret 2006 afleverede et memorandum om de nye perspektiver for det åbne land oven på kommunesammenlægningerne og ændringer i planlovsystemet kom i den forbindelse med en lang række anbefalinger. Nogle af disse anbefalinger ville det være oplagt, at Akademiet lagde lokaler og ekspertise til at folde ud og diskutere. På et område er dette allerede praksis. Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst har gennem de senere år udviklet en åben og konstruktiv dialog med menighedsrådene landet over. Udvalget udtaler sig til Stiftsøvrighederne om konkrete forslag til udsmykninger i kirker og om ændringer af visuel betydning for kirkerummene. Gennem en bevilling fra Kirkeministeriet har kirkeudvalget kunnet skabe en slags konsulentordning, og man er for tiden ved at udarbejde en præcis vejledning, som menighedsrådene kan benytte. På den måde har kirkeudvalget forbilledligt vist Akademiet og Raadet, hvordan en sådan samfundsmæssig platform kan udvikles og gøres synlig. Synlighed er et kodeord i dag ikke bare for vores institution, overalt tales der om synlighed. Det var også behovet for at blive synlige, der for tre år siden fik Raadet til at beslutte sig for at gen- 20 akademiets beretning akademiet 21

13 nemføre tre konferencer med aktuelle emner for billedkunstnere og arkitekter emner, der skulle komme med indspark i den debat, der allerede foregår i miljøerne. I 2005 afholdt vi derfor konferencen :»Hvordan står det til med den kunstneriske frihed«og i 2006 konferencen :»Hvordan fremmer vi arkitekturen som kunstart«. Vi har stadig den tredje konference om Globaliseringen til gode. For at udvide feltet besluttede Raadet sig for at spørge arkitektskolen og billedkunstskolerne, om det var muligt i fællesskab at lave en konference om globaliseringens påvirkning af vilkårene og indholdet i arkitekturen og billedkunsten. Det var med stor tilfredshed, at vi kunne konstatere, at vi havde fælles interesser, og at begge skoler var interesserede og stillede op. Overordnet set kommer konferencen til at handle om æstetikken og om uddannelserne. Hvordan påvirkes og ændres æstetikken og uddannelserne under de nye forhold, som globaliseringen byder os. I vil høre nærmere derom, når konferencens program er fastlagt, og vi sender indbydelser ud. Hvis nogen skulle være interesserede i det daglige virke i det forløbne år, er man meget velkommen til at orientere sig på vores hjemmeside. I løbet af de tre år jeg har været præsident for Akademiet, har Raadet vænnet sig til at lave årsrapporter og at gå til virksomhedsmøder i Kulturministeriet. Vi har lært at formulere, hvad vores forventninger er til det kommende år og at vurdere årets faglige resultater, når det er omme. Årsrapporten er et godt redskab for en institution, der gerne vil forandre sig i takt med at samfundet ændrer sig og får nye behov for rådgivning. Med den i hånden er man hele tiden ajour med, hvor man står og tvunget til at se, hvor man vil gå hen. Jeg vil gerne slutte af med at sige tak for, at jeg fik den store fornøjelse at være formand for Akademiraadet og præsident for Akademiet i tre år. Da jeg ikke længere er medlem af Raadet, vil jeg ikke fremover have taletid i den sammenhæng, men her på falderebet vil jeg ønske Akademiet og Raadet held og lykke med den videre omstilling til det 21. århundrede. Ingvar Cronhammar og Kirsten Justesen. Foto: Simon Høgsberg Festmiddag i Kuppelsalen. Foto: Simon Høgsberg 22 akademiets beretning akademiet 23

14 Kuppelsalen, Stiftelsesfesten Foto: Simon Høgsberg 24 akademiets beretning akademiet 25

15 Akademiets medaljer Medaljemodtagerne 31. marts Foto: Suste Bonnén. Bagest fra venstre: Lene Burkard, Bjarke Ingels, Julien de Smedt, Henning Christiansen, Mads Bjørn Hansen, Steen Høyer, Jørgen Michaelsen. Siddende: Jytte Rex, Ellen Hyllemose, Tal R, Vibeke Mencke Nielsen, Per Bak Jensen. Forrest: Kirsten Justesen og Jette Valeur Gemzøe. Akademiets medaljer tilkendes billedkunstnere, arkitekter m.fl., som en hæder eller udmærkelse. Her bringer vi en oversigt over de kunstnere og arkitekter, der har modtaget medaljer i beretningens periode. Tildeling sker efter drøftelse på tre møder i Akademiraadet, og på det sidste møde afgives indstilling ledsaget af en skriftlig motivering. På det grundlag træffer Akademiraadet beslutning efter en skriftlig afstemning. Tildeling er besluttet, når otte ud af de tolv medlemmer stemmer for. For C.F. Hansen, Thorvaldsen og Eckersberg medaljernes vedkommende skal mindst én stemme være fra den faggruppe, som kandidaten tilhører, og for Høyen og Bindesbøll medaljernes vedkommende skal der være mindst én stemme fra hver af de 3 faggrupper. Når en medalje er tildelt, meddeles dette medaljemodtageren skriftligt med en motivering. Medaljen forsynes med modtagerens navn og året for tildelingen. Overrækkelse af medaljer sker ved Akademiets Stiftelsesfest. Akademiets medaljer er: C.F. Hansen Medaillen, Thorvaldsen Medaillen, Eckersberg Medaillen, Thorvald Bindesbøll Medaljen og N.L. Høyen Medaljen. Af pladshensyn er her kun bragt motiveringer og fotos af værker af de arkitekter og billedkunstnere, der har modtaget C.F. Hansen og Thorvaldsen medaljerne, da disse medaljer er de højeste udmærkelser, Akademiet kan tildele arkitekter og billedkunstnere. Med hensyn til modtagere af Eckersberg, Thorvald Bindesbøll og N.L. Høyen medaljerne henvises til Raadets hjemmeside under fanen: Medaljer, hvor man også kan læse motiveringerne. C.F. Hansen Medaillen Med C.F. Hansen Medaillen kan Akademiet hædre et menneske for fremragende arbejde inden for den bundne kunst. Det kongelige Akademi for de skjønne Kunster lod medaljen præge i sølv i anledning af C.F. Hansens halvtredsårs embedsjubilæum i C.F. Hansen Medaillen er den højeste udmærkelse, Akademiet kan tildele en arkitekt. arkitekten tyge arnfred er i 2006 tilkendt C.F. Hansen Medaillen med følgende motivering: Albertslund, Farum Midtpunkt, Flexibo, Solbjerghave, Sibelius parken lyder som en fanfare i enhver boliginteresseret dansk arkitekts øre. Tyge Arnfred har overordentlig stor del i alle faser af disse boligbyggeriers virkeliggørelse. Tanker og tegninger produceredes i 26 akademiets beretning akademiet 27

16 arkitektværkstedet Fællestegnestuen. Det blev ikke kun en kvalitativ men også en kvantitativ præstation som omfatter utallige familiers hjem også grønlandske. Indsatsen repræsenterer flere lange skridt frem i udviklingen af dansk boligkultur. Nye ideer om forholdet mellem det private og fælles i såvel inde- som uderum gav nye rammer og inspiration ja både imødekom og ændrede livsformer og udfoldelsesmuligheder. Det skete i partnerskab med bl.a. Jørn Ole Sørensen og ikke mindst med den 10 år ældre Viggo Møller-Jensen, sammen med hvem en række højskoler landet over blev formet ligeledes i stor forståelse for de særlige krav, der stilles i denne kategori: Bygninger til fælles, fri og frivillig læring. Også mange kirker, skoler og markante kursusejendomme bærer tegnestuens særlige kendetegn: En uortodoks anvendelse af de traditionelle materialer blandt andre tegl, træ og beton, men også dristige investeringer i eksperimenter med ny og uprøvede materialer fx facader af bølgeeternit og cortenstål. Resultat: En fremtræden i rigt modulerede rumligheder og steder, hvor farver, lys og former understøttet af undertiden ekspressive konstruktioner blev særlige, altid brugbare, sanselige, op levelses rige og uforglemmelige. Perioden, hvor dette finder sted, vender man ofte tilbage til, i den eksempelsamling, man er stolt af og Tyge Arnfred med sit stilfærdige væsen, også elsket lærer og professor som efterfølger af Viggo Møller-Jensen, har med sin kloge og filosofiske tilgang til verden en stor del af æren for, at perioden blev så bemærkelsesværdig. For sit talentfulde og livslange virke som arkitekt og lærer i kunsten hædres Tyge Arnfred med C.F. Hansen Medaillen. arkitekten lene tranberg er i 2006 tilkendt C.F. Hansen Medaillen med følgende motivering: Arkitekten Lene Tranberg står i spidsen for en tegnestue, der har været med til at sætte arkitekturens dagsorden gennem de sidste 20 år. Talrige og forskelligartede er de værker hun har beriget os med, værker der indtil 2004 blev skabt i samarbejde med den da afdøde kompagnon Boje Lundgaard. Produktionen spænder fra boliger til kraftværker, fra solitære huse til byplan, fra renovering til kulturelle institutioner. Tietgenkollegiet Lene Tranberg Med evnen til at udforske en opgaves særlige muligheder udvikles klare koncepter som afsæt for originale arkitektoniske udsagn. Udgangspunktet kan være en bestemt placering i byen, en bygnings sociale organisation eller afprøvning af teknologiske nyskabelser. Bygningens møde med jorden, overgangen mellem individuelle og fælles rum, udvælgelse og sammenstilling af materialer er typiske fokuspunkter i den kreative proces. Med modernismen som værdigrundlag og med sikker sans for detaljen fremdyrkes markante huse, poetiske huse, huse der har noget på hjerte, huse der fortæller om deres hensigter, huse der er fulde af karakter. I disse år deltager tegnestuen som begavet medspiller i den dynamiske udbygning af København som metropol med lovende projekter, der prøver kræfter med nye bygningsformer og indvæver landskaber i urbane bebyggelser. For sit enestående og værdifulde bidrag til dansk arkitektur hædres Lene Tranberg med C.F. Hansen Medaillen. 28 akademiets beretning akademiet 29

17 Thorvaldsen Medaillen Med Thorvaldsen Medaillen kan Akademiet hædre et menneske for fremragende arbejde inden for den frie kunst. Det kongelige Akademi for de skjønne Kunster lod i 1838 Thorvaldsen Medaillen præge i sølv i anledning af hidsendelsen af mesterens arbejder fra Rom. Thorvaldsen Medaillen er den højeste udmærkelse, Akademiet kan tildele en billedkunstner. billedkunstneren jytte rex er i 2005 tilkendt Thorvaldsen Medaillen med følgende motivering: Jytte Rex har siden 70erne manifesteret sig som en dybt original kunstner i maleri og grafik, som forfatter og i film med en malers tableauer. Hun har arbejdet med dias, stentavler, fotografi og video. De mange medier hun har benyttet sig af understreger den fragmentariske karakter, hvor intet synes konstant ofte flyder medierne sammen, blandes og overskrider gængse udtryksformer. Enkelte billedelementer kan være svære at tidsfæste, er det fortid eller nutid, drøm eller virkelighed, ånd eller substans. Ord smelter sammen, bliver til billeder, billeder bliver til ord. Et uhyre sammensat, tidløst univers opstår. Billeder hvor drømmens negligering af vedtagne dimensioner indgår i en halvt anet tilstand. Alt eksisterer som en evig vekselvirkning i Jytte Rex s værker. Ofte er en person i centrum, drømt, virkelig eller som en erindring der fastholdes. Allegorier bliver skabt, myten, virkeligheden og drømmens verden er både konkret og symbolsk til stede, vore følelser bliver påvirket i sindets dybeste lag. Arketyper bliver berørt. For denne store og helt personlige kunstneriske indsats hædres Jytte Rex med Thorvaldsen Medaillen. Jytte Rex 30 akademiets beretning akademiet 31

18 til at understrege en figurs vægt og bevægelse, indhylning som afsløring, hvor det der ikke kan ses, paradoksalt kommer til syne netop ved at blive tildækket. Sidste år så og genså vi Justesens membran 1-11 på clinch på Statens Museum for Kunst, hvor billedhuggerens krop var dækket af latexdug. Body-art; Justesen forener det formelle og det poetiske greb med håndfast humor. For denne indsats hædres Kirsten Justesen med Thorvaldsen Medaillen. Kirsten Justesen billedhuggeren kirsten justesen er i 2005 tilkendt Thorvaldsen Medaillen med følgende motivering: skulptur ii (papkassen fra tresserne), lunch (indkøbsvognen fra halvfjerdserne), og rygskriver (fra firserne) brænder gennem tiden og står endnu frisk på nethinden. Det er uforglemmelige udsagn, humoristiske, fotografisk træfsikre ikoner. Kirsten Justesens udgangspunkt er klassisk, en billedhuggers arbejde med kroppen og soklen. Kroppen er Justesens egen krop, et skulpturelt objekt; hun er den, der ser, og den der bliver set. Soklen foranderlig; en papkasse, en rullende indkøbsvogn, en isflage. Billedhugger, installationskunstner, scenograf og meget mere. I 1987 draperede Justesen citrongul silke over Willumsens store relief, troløst draperi, draperi ja, troløst nej, for handlingen lå i tråd med Willumsens eget brug af draperi, et redskab maleren jørgen rømer er i 2006 tilkendt Thorvaldsen Medaillen med følgende motivering: Jørgen Rømer startede som grafiker altid eksperimenterende med en næsten alkymistisk måde at arbejde med syren på. Der blev ætset, skrabet og afdækket, lange processer kunne spores i trykket, en rig kolorit med utallige gradueringer i det sort/hvide blev resultatet. Senere gik han over til at arbejde med tegning og akvarel. Original, stilfærdig og lavmælt arbejder han med stor følsomhed, aldrig overfladisk eller påvirket af tidens mode. Det er dramatiske arbejder, der blander psykiske improvisationer med mere eller mindre tydelige motivtilskyndelser, billeder hvis kunstneriske virkningskraft står i grel modsætning til deres ydre uanselighed, men med stor stoflighed og forfinet behandling af de billedkunstneriske udtryksmidler. Han trænger ind, hvor man fornemmer kunstens inderste væsen, hvert billede har sin historie, de er koncentrerede og indtrængende, en måde at overleve på. Jørgen Rømers kunst kan være sort og opmuntrende på samme tid, en mørk stemning af forgængelighed kan slå over i humor og ironi. Udgangspunktet er som regel noget set, marsklandskabet, en konkylie, et kranie, små detaljer af større helheder, det er ikke en afbildning af virkeligheden, men en søgen bag om tingenes overflade, et forsøg på at fange det flygtige, sindslige dybdeboringer ud fra fragmenterede virkelighedsbilleder. For denne helt unikke kunstneriske indsats hædres Jørgen Rømer med Thorvaldsen Medaillen 32 akademiets beretning akademiet 33

19 Eckersberg Medaillen Arkitekter 2005: Steen Høyer, Bjarke Ingels og Julien de Smedt 2006: Signe Cold og Christian Cold 2007: Troels Troelsen. Billedhuggere 2005: Ellen Hyllemose og Jørgen Michaelsen 2006: Jytte Høy, Jørgen Carlo Larsen og Erland Knudssøn Madsen 2007: Kerstin Bergendal og Jens Haaning. Malere 2005: Henning Christiansen, Per Bak Jensen, Vibeke Mencke Nielsen og Tal R 2006: Peter Holst Henckel og Malene Landgreen 2007: Per Marquard Otzen, Poul Pedersen og Cai-Ulrich v. Platen. Thorvald Bindesbøll Medaljen 2005: Jette Gemzøe 2007: Louise Campbell. N.L. Høyen Medaljen 2005: Lene Burkard 2006: Gregers Algreen-Ussing, Mogens Nykjær og Knud Pedersen 2007: Jesper Fabricius, Jan Gehl, Leila Krogh og Jens Kvorning. Jørgen Rømer 34 akademiets beretning akademiet 35

20 Akademiraadet Guldmedaljekonkurrence 2004»Det Fremmede«Den 1. marts 2004 udskrev Akademiraadet Guldmedaljekonkurrencen»det Fremmede«, og i konkurrencens første etape indkom i alt 39 ansøgninger om tildeling af et af de i alt 6 rejselegater på kr. til en rejse til enten Istanbul, Tokyo eller Grønland. De 6 kunstnere, som Konkurrenceudvalget udvalgte til at modtage rejselegater, arkitekten Mads Bjørn Hansen, arkitekten Gustav Fabricius, billedhuggeren Henrik Capetillo, billedhuggeren Henrik Menné, billedhuggeren Jacob Tellufsen, maleren Marika Seidler havde hver beskrevet deres opfattelse og oplevelse af det fremmede i et konkret værk. I Beretning blev 1. etape af Akademiets Guldmedaljekonkurrence omtalt på side 175. Konkurrencens anden etape De 6 udvalgte kunstneres rejse til et af de valgte områder skulle være af mindst 3 ugers varighed og være afholdt inden 31. december En rejselegatmodtager skulle beskrive sin opfattelse og oplevelse af det fremmede i et konkret værk, der kunne vises på en eventuel senere udstilling. Konkurrenceudvalget, der bestod af arkitekten Kristine Jensen, billedhuggeren Jesper Rasmussen og maleren Malene Landgreen bedømte forslagene, og Raadet tiltrådte udvalgets indstilling om, at vinderen af guldmedaljen og den medfølgende pris på kr. blev arkitekten Mads Bjørn Hansen. Små håndskitser i to store rammer modstilles af et langt møbel med et utal af fotos. Arkitektens formelle udsagn mellem det der står, og det der ligger, sættes her i en uformel, men rammende dialog, imellem skitser, der udstanser tid, og fotos der løber med tiden. Det fremmede og det velkendte modstilles og konfronteres i samlingens to arkiver af skitser og snapshots. Mens skitsernes fragmenter veksler i sorteringen mellem det fremmede og det hjemlige, flyder snapshot arkivets billeder sammen til en uadskillelig hybrid to tilstande, der smelter sammen. Værket opstiller tilsyneladende en række modstillinger: Et arkiv der er sorteret, og et andet der er vilkårligt sammenblandet, tid der udstanses, og tiden der løber. I to omgange opstilles modstillingen af det hjemlige og det fremmede. I begge tilfælde giver værket en diskret erkendelse tilbage: At det hjemlige og det fremmede ligner hinanden til forveksling og først med en nøjere inspektion afgøres, hvad der hver især hører til det nære og det fjerne. I Mads Bjørn Hansens fotografier smelter det hjemlige og det fremmed helt sammen, og fra da af er det ikke længere altid muligt at skelne klart. Det fremmede er i det nære og omvendt. Indstilling. Med værket»det Fremmede (Rejse mod Tokyo)«indstilles Mads Bjørn Hansen til Akademiets Guldmedalje og pris på kr. Program og resultat samt billeder kan ses på Akademiraadets hjemmeside under fanen Konkurrencer. Konkurrenceudvalgets Beskrivelse og Indstilling af Vinderprojektet Beskrivelse. Mads Bjørn Hansen: Det fremmede (Rejse mod Tokyo). Den rejsendes blik på den fjerne og nære verden, foregår både i Japan og Danmark. I første øjekast fremstiller værket tilsyneladende turistens klassiske modstillinger : Mellem fjernt og nært, eller den fremmedes tilstedeværelse i dét, der både er ikke nærværende og fremmedgørende i sig selv. 36 akademiets beretning akademiet 37

Akademiets Stiftelsesfest 2007 Præsidentens beretning 1

Akademiets Stiftelsesfest 2007 Præsidentens beretning 1 Akademiets Stiftelsesfest 2007 Præsidentens beretning 1 Præsidentens tale 2007 Deres Kongelige Højhed, mine damer og herrer. Akademiet er endnu engang nået til et vendepunkt i sin 250 år lange historie.

Læs mere

Vedtægter for DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER

Vedtægter for DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER Vedtægter for DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER I henhold til Bekendtgørelse nr. 306 af 18. maj 1999 om Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster fastsættes følgende vedtægter. Kapitel 1 Kunstnersamfundet

Læs mere

Notater fra møde i Akademiraadet onsdag den 12. januar 2005

Notater fra møde i Akademiraadet onsdag den 12. januar 2005 Notater fra møde i Akademiraadet den 15 december 2004-1 - 16. net-notat 05.08. NET. Ref. 2005-12. januar 2005 Udkast til referat af mødet den 12. januar 2005 er godkendt på Raadets møde den 9. februar

Læs mere

Deres Majestæt, Deres Kongelige Højhed, mine damer og herrer.

Deres Majestæt, Deres Kongelige Højhed, mine damer og herrer. Akademiets Stiftelsesfest 2006. Præsidentens beretning - 1 - Præsidentens tale 2006 Deres Majestæt, Deres Kongelige Højhed, mine damer og herrer. Siden vi sidst var samlede ved denne årligt tilbagevendende

Læs mere

Præsidentens festtale ved Akademiets stiftelsesfest 2013. Deres Majestæt - Akademiets gæster og kunstnere.

Præsidentens festtale ved Akademiets stiftelsesfest 2013. Deres Majestæt - Akademiets gæster og kunstnere. Præsidentens festtale ved Akademiets stiftelsesfest 2013 Deres Majestæt - Akademiets gæster og kunstnere. Akademiraadets muligheder for handling og taletid er ofte direkte proportionalt med det fokus,

Læs mere

Udkast til referat af mødet den 28. maj 2008 er godkendt på rådets møde den 10. september 2008. Sager af mere intern karakter er ikke omtalt her.

Udkast til referat af mødet den 28. maj 2008 er godkendt på rådets møde den 10. september 2008. Sager af mere intern karakter er ikke omtalt her. Notater fra møde i Akademiraadet den 28. maj 2008-1 - 47. netref. Evalueringsrapport om Kunstrådet Lokalplan nr. 039 for hotelbyggeri i Gudhjem Arbejdsgruppe: Visioner, mål og mening Stipendie og Legatudvalgets

Læs mere

DET KORTE AF DET LANGE

DET KORTE AF DET LANGE DET KORTE AF DET LANGE Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, før 1991 Akademiet for de Skønne Kunster, er en del af Det Kongelige Danske Kunstakademi og virker til kunstens fremme og som statens

Læs mere

Referat af Akademiets møde 6. november 2013 (05.10)

Referat af Akademiets møde 6. november 2013 (05.10) DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER AKADEMIRAADET Akademiraadets opgave er at fremme kunsten og rådgive staten i kunstneriske spørgsmål Referat af Akademiets møde 6. november 2013 (05.10) Medlemmerne

Læs mere

Referat fra Akademiets møde onsdag den 4. marts 2009 Kl (05.10)

Referat fra Akademiets møde onsdag den 4. marts 2009 Kl (05.10) DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER AKADEMIRAADET Akademiraadets opgave er at fremme kunsten og rådgive staten i kunstneriske spørgsmål Kongens Nytorv 1, 2. sal tv. i porten 1050 København K Tlf

Læs mere

DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER

DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER AKADEMIRAADET BERETNING 1. JULI 2007-30. JUNI 2010 OMSLAG ARKITEKT KRISTINE JENSENS TEGNESTUE / EN DOMKIRKEPLADS

Læs mere

Referat af Akademiets møde 28. oktober 2015

Referat af Akademiets møde 28. oktober 2015 DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER AKADEMIRAADET Akademiraadets opgave er at fremme kunsten og rådgive staten i kunstneriske spørgsmål Referat af Akademiets møde 28. oktober 2015 Medlemmerne af

Læs mere

5. juli 2013. Bekendtgørelsen findes sidst i dokumentet. Panelet og de tre udvalgs opgaver fremgår af bekendtgørelsen. Det strategiske panel

5. juli 2013. Bekendtgørelsen findes sidst i dokumentet. Panelet og de tre udvalgs opgaver fremgår af bekendtgørelsen. Det strategiske panel Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 5. juli 2013 Sammensætning af personer i Kulturstyrelsens

Læs mere

Præsidentens tale til Akademiets Stiftelsesfest torsdag den 31. marts 2011. Kære gæster:

Præsidentens tale til Akademiets Stiftelsesfest torsdag den 31. marts 2011. Kære gæster: Præsidentens tale til Akademiets Stiftelsesfest torsdag den 31. marts 2011 Kære gæster: En central opgave for et akademi er at gøre opmærksom på kunstens og arkitekturens betingelser, placering, betydning

Læs mere

Individ og fælleskab. Strategi for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg

Individ og fælleskab. Strategi for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg Individ og fælleskab Strategi for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg 2015 2018 1. MISSION OG VISION MISSION Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Læs mere

Præsidentens tale til Akademiets Stiftelsesfest Deres Majestæt - Akademiets gæster og kunstnere.

Præsidentens tale til Akademiets Stiftelsesfest Deres Majestæt - Akademiets gæster og kunstnere. 1 Præsidentens tale til Akademiets Stiftelsesfest 2014 Deres Majestæt - Akademiets gæster og kunstnere. I 1895 skriver Meldahl i Kunstakademiets historie at:. flere Kirker efterhaanden er bleven Gjenstand

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning Tlf Fax Godthåbsgade Nørresundby. KUNSTFONDEN Postboks 218

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning Tlf Fax Godthåbsgade Nørresundby. KUNSTFONDEN Postboks 218 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning 2011 KUNSTFONDEN Postboks 218 Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf. 9931 4000 Fax 9931 4153 www.aalborgkommune.dk kultur-fritid@aalborg.dk Indhold: Side Bestyrelse og

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten!

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten! Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum Brug billedkunsten! Foto: Anne Styrbech. På Syddansk Universitet finder man moderne dansk billedkunst overalt - både inde og ude. Denne fire meter høje

Læs mere

Kongens Nytorv 1 Postboks København K Tlf Fax E-post:

Kongens Nytorv 1 Postboks København K Tlf Fax E-post: Kongens Nytorv 1 Postboks 9042 1022 København K Tlf 33 74 49 10 Fax 33 15 68 41 E-post: info@akademiraadet.dk Årsrapport 2004 for Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, AKADEMIRAADET * * * * Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke

Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl. 19.00 i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke Til stede: Bjørli Denbak, Aksel Hein Pedersen, Anne Larsen, Birgit Pedersen,

Læs mere

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense.

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense. Dannebrogsgade 31, 1. mf. 1660 København V www.kulturbestyrelser.dk 20. marts 2016 Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl. 17.45 til 19.45. Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21,

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål. Udpegning af nye medlemmer til. Kunstrådet, Musikudvalget og Billedkunstudvalget. for perioden

Ofte stillede spørgsmål. Udpegning af nye medlemmer til. Kunstrådet, Musikudvalget og Billedkunstudvalget. for perioden Ofte stillede spørgsmål Udpegning af nye medlemmer til Kunstrådet, Musikudvalget og Billedkunstudvalget for perioden 2014-2017 Efterår 2013 1 Ofte stillede spørgsmål Hvorfor har Aarhus Kommune tre kunstfaglige

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Kapitel 1 Kunstnersamfundets valg af medlemmer til Akademiet og Juryen

Kapitel 1 Kunstnersamfundets valg af medlemmer til Akademiet og Juryen Kapitel 1 Kunstnersamfundets valg af medlemmer til Akademiet og Juryen Valg og valgperioder 1 Kunstnersamfundets to sektioner, arkitekt - og billedkunstsektionen, vælger, hvert 3. år blandt sektionens

Læs mere

Udkast til referat af mødet den 10. november 2010 er godkendt på rådets møde den 8. december. Sager af mere internkarakter er ikke omtalt her.

Udkast til referat af mødet den 10. november 2010 er godkendt på rådets møde den 8. december. Sager af mere internkarakter er ikke omtalt her. 1. 69. net-ref. Udkast til valgreglement 2010 Trapholt Fredning og bevarelse af udsmykninger af Poul Gernes Bestyrelsen for Fonden Kulturfabrikken Ophavsretsfonden i BKF Overgaden Institut for Samtidskunst

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser Lørdag d. 4. juli kl. 09.30 Officialsmøde kl. 08.30 Stævneledelse Elisabeth Grandt Speaker Per Stilling Pedersen Sekretariat: Jette Jørgensen EL - tidtagning Karsten Elm Heinz Torben Larsen 2,4 Esbjerg

Læs mere

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar.

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. Anmeldelse Marianne Grønnow Magasinet Kunst Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. WONDERWORLD 28. oktober 2014 Reportage

Læs mere

REGION NORDJYLLAND. Museer

REGION NORDJYLLAND. Museer REGION NORDJYLLAND Museer FREDERIKSHAVN: Frederikshavns Kunstmuseum Parallelvej 14 9900 Frederikshavn T: 9845 9080 kunstmuseum@frederikshavn.dk http://www.frederikshavnkunstmuseum.dk/index.php/ HJØRRING:

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 13 Mødedato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09.00 17.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete

Læs mere

Netreferat af møde i Akademiraadet onsdag den 18. marts 2015

Netreferat af møde i Akademiraadet onsdag den 18. marts 2015 1 110. net-ref. Kort orientering og godkendelse af forretningsorden Valg af formand 1.4.2015 31.3.2017 Valg af næstformand 1.4.2015 31.3.2017 Valg af formænd for rådets faggrupper 1.4.2015 31.3.2016 Valg

Læs mere

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL 2007-2008 MANDAG 9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30 1100 11.00 1130 11.30 1200 14.30-15.00 15.30-16.00 16.30-17.00 Frederikssund Frederikssund 17.30-18.00 18.30-19.00 19.00-19.30

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 21. oktober 2013, kl i Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke. Jan Hansen, Jytte Baggesen, Leif Fynbo, Rolf Rogren,

Repræsentantskabsmøde mandag den 21. oktober 2013, kl i Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke. Jan Hansen, Jytte Baggesen, Leif Fynbo, Rolf Rogren, #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 21. oktober 2013, kl. 19.00 i Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke Til stede: Bjørli Denbak,Aase Brøndsted, Anna Christina Sørensen, Anne

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17. Børnekultur i hele landet Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.00 Filmby Århus Børnekulturens Netværk og Børne- og Kulturchefforeningen arrangerer

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum 9. januar 2013 Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum Som et led i udmøntningen af den aftale,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 10. oktober 2011, kl. 19.00 Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke

Repræsentantskabsmøde mandag den 10. oktober 2011, kl. 19.00 Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 10. oktober 2011, kl. 19.00 Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke Til stede: Bjørli Denbak, Leif Gade Heller, Steffen Bargholz, Mogens Olsen,

Læs mere

Kultur og erhvervsseminar

Kultur og erhvervsseminar KULTURRÅDET INVITERER 16.APRIL 2013 Kultur og erhvervsseminar Udarbejdet af Sarah Kloster 2013 Med kulturen i centrum KAPITEL 1 Forord Ved Marianne Folkersen, Odder bibliotek Kulturrådet er et af de fire

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Tirsdag den 17. februar 2015 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Margrethe

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Deltagere: Kurt Pedersen Eva Borg Allan Nielsen Karen Schur Dorte Tind Lise Rask

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning 2012

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning 2012 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning 2012 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning og regnskab 2009 Indhold: KUNSTFONDEN Postboks 218 Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf. 9931 4000 www.aalborgkommune.dk kultur-fritid@aalborg.dk

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste Udforsk billedkunsten og den visuelle kultur med dine elever gennem det digitale univers Klatværket. Oplev mange anerkendte kunstværker gennem fem fællesmenneskelige temaer. Lad eleverne gå på opdagelse

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

DELTAGERE / PARTICIPANTS

DELTAGERE / PARTICIPANTS Anders Johansen Anders Lund Andrea Luth Anette Pedersen Annemarie H. Kristensen Axel Grønkjær Bente Skovgaard Kristensen Berit Puggaard Birgitte Nielsen Bo Vestergaard Bodil Halkjær Kristensen Brian Askvig

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 19. oktober 2015, kl i Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke

Repræsentantskabsmøde mandag den 19. oktober 2015, kl i Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke Repræsentantskabsmøde mandag den 19. oktober 2015, kl. 19.00 i Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke Til stede: Bjørli Denbak, Aase Brøndsted, Aksel Hein Pedersen, Anja Denbak, Anna Christina Sørensen, Anne Larsen,

Læs mere

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup PRESSEMEDDELELSE: Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup Stor og bæredygtig arkitektur. Med den begrundelse får arkitekt Kim Flensborg og Arkitektfirmaet

Læs mere

REFERAT. Gitte Ørskou (formand), Bodil Nielsen, Jakob Tækker, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Claus Andersen.

REFERAT. Gitte Ørskou (formand), Bodil Nielsen, Jakob Tækker, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Claus Andersen. 12.03.2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst Møde nr. 3 Mødedato: 19. 21.03.2014 Tidspunkt: 19.03.2014: Kl. 09.00-16.00 20.03.2014: Kl. 08.00 17.00 21.03.2014: Kl. 08.00 19.00 Sted

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Akademiets Stiftelsesfest 2008 Præsidentens beretning. Præsidentens tale 2008. Deres Majestæt, mine damer og herrer

Akademiets Stiftelsesfest 2008 Præsidentens beretning. Præsidentens tale 2008. Deres Majestæt, mine damer og herrer Præsidentens tale 2008 Deres Majestæt, mine damer og herrer Sidste år i september blev den store Kølner Dom beriget med et værk af den tyske kunstner Gerhard Richter. Kirkens vindue i det sydlige tværskib

Læs mere

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber B I R G I T T E T H O R L A C I U S F R E D E I N G E T R O E L S E N L I N D H O L M 21.09.13-18.10.13 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013 En lærerguide 5xSOLO 2. marts-31. marts 2013 Introduktion I perioden 2. til 31. marts 2013 kan du og dine elever opleve udstillingen 5 X SOLO, der består af fem soloudstillinger med værker af fem forskellige

Læs mere

De Danske Mesterskaber M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2008 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 4. - 6. APRIL 2008 Korsør Grovpistol Herre 48 deltagere 10 Hold Fripistol Junior 037

Læs mere

Jægerskydning. Samlet

Jægerskydning. Samlet Jægerskydning Øse Navn Point X 10 Placering Kenneth Jensen 141 2 3 Carsten Cristensen 137 1 18 Jørgen Borg 137 0 19 Henning Sørensen 137 0 19 Allan Pedersen 135 0 28 Benny Ølgod 133 1 31 Erling Christensen

Læs mere

Statens Kunstfond på 5 minutter

Statens Kunstfond på 5 minutter Statens Kunstfond på 5 minutter Indhold 1. Hvorfor har vi Statens Kunstfond? 2. Hvad er Statens Kunstfonds opgave? 3. Hvordan er Statens Kunstfonds organiseret? 4. Statens Kunstfonds andel af Kulturministeriets

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Menighedsrådet. valgbarhed jf. valgloven 3 og menighedsrådslovens 6 stk. 2. Aabenraa den 23. november 2016

Menighedsrådet. valgbarhed jf. valgloven 3 og menighedsrådslovens 6 stk. 2. Aabenraa den 23. november 2016 Menighedsrådet Aabenraa den 23. november 2016 Referat af offentligt konstituerende menighedsrådsmøde Onsdag den 23. november 2016 kl. 19.00 på Folkehjemmet Sarah Arnkjær valgte salmen Blomstre som en rosengård

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. december 2013 Sag 78/2012 (2. afdeling) A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) og Sag 79/2012 B (advokat

Læs mere

Resultatliste - Jelling fs 15 meter 2016

Resultatliste - Jelling fs 15 meter 2016 Side 1 af 7 08:37:26 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Jelling fs 15 meter 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 101490 Christoffer Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/13 200/11 400/24

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

DM/FM Rulleski 2014, lang distance, fri stil

DM/FM Rulleski 2014, lang distance, fri stil DM/FM Rulleski 2014, lang distance, fri stil Dame Fri 15-16, 3 omgange, 19600 m 1 84 Sigrid Thomsen KS 00:01:16 00:17:32 00:17:41 00:17:51 00:54:21 2 46 Ditte-Marie Berg-Sørensen KS 00:01:17 00:17:31 00:17:41

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

EN LÆRERGUIDE Den Frie Udstilling

EN LÆRERGUIDE Den Frie Udstilling EN LÆRERGUIDE Den Frie Udstilling 30. november 2013-5. januar 2014 Introduktion Kære underviser Dette undervisningsmateriale er specifikt udviklet til at aktivere elevernes kritiske sans og sanseapparat

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab - 88 UNGDOM - Allround 100m 0m 800m 00m 3000m 5km 10km Piger 10-11 år GL0305 Louise Dam-Sørensen 77 1 2.41.5 12.30 22.35 Piger 12-13 år GL0499 Trine Sadolin 75 1.14 31.46 GL0297 Lene Norden

Læs mere

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014 REFERAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 20. juni 2014 muse@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

Medlemmerne af Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster var den 12. februar 2013 indkaldt til møde i Akademiet den 27. marts 2013.

Medlemmerne af Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster var den 12. februar 2013 indkaldt til møde i Akademiet den 27. marts 2013. DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER AKADEMIRAADET Akademiraadets opgave er at fremme kunsten og rådgive staten i kunstneriske spørgsmål (05.10) Medlemmerne af Det Kongelige Akademi for de Skønne

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol Folkekirkens mellemkirkelige Råd Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Middelfart, d. 5. februar 2010 J.nr. 013 JSS/jn MKR 1/10 Protokol fra møde i Folkekirkens

Læs mere

Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Fuglsøcentret Dragsmurvej 6, Knebel Dato: Fredag den 8. maj 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Aleksander Aagaard Benny Hammer

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 22. maj 2013 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Der forelå afbud fra: Torben Larsen Anders Gadegaard For mødet

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

i<**1*?*x MINISTERIET

i<**1*?*x MINISTERIET Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 139 Offentligt i

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013 En lærerguide ENTROPIA - en soloudstilling med Marianne Jørgensen 13. april 19. maj 2013 Introduktion I perioden 13. april til 19. maj 2013 kan du og din klasse opleve udstillingen ENTROPIA en soloudstilling

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning Sponsoreret af STARK Comwell Kellers Park John Engelbrecht Indkaldelse til generalforsamling og fest i

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Hvorfor? Ideen om at arbejde med landsforbundets identitet blev til på styrelsesseminar i november 2013.

Hvorfor? Ideen om at arbejde med landsforbundets identitet blev til på styrelsesseminar i november 2013. Fora - læring og kreativitet i fællesskab, 2014 Hvorfor? Ideen om at arbejde med landsforbundets identitet blev til på styrelsesseminar i november 2013. På landsmødet i maj 2014 stemte de delegerede ja

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere