VHMnyt. Bunkermuseet og Hirtshals Fyr i tæt samarbejde. Affald med historisk værdi. Efterlysning af skraldemandstøj

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VHMnyt. Bunkermuseet og Hirtshals Fyr i tæt samarbejde. Affald med historisk værdi. Efterlysning af skraldemandstøj"

Transkript

1 VHMnyt MAJ vi har den gode historie NR. 15 Bunkermuseet og Hirtshals Fyr i tæt samarbejde Affald med historisk værdi Efterlysning af skraldemandstøj

2 Indhold Forord Redaktionen s. 3 Bunkermuseet og Hirtshals Fyr i tæt samarbejde Signe Langberg, VHM s. 4 Affald med historisk værdi Lene Høg, AVV... s. 6 Efterlysning af skraldemandstøj Signe Langberg, VHM s. 8 VHMKalender VHM s. 10 Rubjerg Knude udstillingen med nye kulturlag Jakob Kofoed, VHM s. 13 Kort & Godt Redaktionelt... s. 14 Museumsforeningens Årsberetning 2008 Freddy Rasmussen s. 16 Kvindedag på Vrå Højskole Lone Venderby, VHM s. 18 The Crescent nyt hæfte fra Historisk Arkiv Helle Thrane, VHM s. 18 vhmnyt redaktionen Ansvarshavende Morten S. Nielsen Signe Langberg Layout og grafik Karsten Winther Jensen Adresse VHMnyt Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3, 9800 Hjørring Tlf.: ISSN: vhmnyt 2 VHMnyt udgives af Vendsyssel Historiske Museum (VHM) og udkommer 4 gange årligt. Indlæg til næste nummer af VHMnyt skal være redaktionen i hænde senest måneden før udsendelse og sendes som elektronisk tekstdokument i wordformat til eller vhm.dk. Billeder der vedhæftes skal være højtopløselige i et af følgende formater: jpg, tif, eps eller pdf eller sendes som almindelig hardcopy. Billeder i hardcopy leveres tilbage efter brug. Ved indsendelse af materiale til VHMnyt overlader man alle rettigheder til bladet. VHMnyt forbeholder sig ret til vederlagsfrit at bruge fremsendt materiale i alle sammenhænge såvel trykt som elektronisk medie. Forside: Fra Bunkermuseet Hirtshals 10. batteri (foto: Karsten W. Jensen).

3 Forord (foto: Karsten W. Jensen) Sommeren begynder så småt at nærme sig. Vi håber med dette nummer af VHMnyt at inspirere til, at den blandt andet bruges til at lægge vejen om ad museet. I skrivende stund arbejdes der som så mange andre steder på højtryk, så vi er klar til at modtage jer. Der bliver flere gode anledninger til et besøg. Den 4. juni er der vanen tro Kulturnat i haven, men allerede inden da, den 23. maj, åbner en ny særudstilling i serien»årets Pressefoto«. Det er de præmierede fotos fra 2008/09, der vises her. Med sommerens komme er det måske også en idé med en udflugt til en eller flere af museets andre afdelinger. Fra slutningen af juni er husmandsstedet i Mosbjerg beboet, og søndag den 14. juni åbner en ny udstilling i stuehuset på Strandfogedgården i Rubjerg. Her vil der også sommeren igennem være forskellige guidede ture rundt i landskabet. I Hirtshals er der aktiviteter i museumshaven i juli måned med fiskeretter, hængekøjer mm., og tag også med på en omvisning på Bunkermuseet 10. batteri ved Hirtshals Fyr. Brug bladet til at finde nærmere oplysninger om de her nævnte og andre arrangementer, og hold også øje med dagspressen. Vi håber, bladet i sin nye udformning er faldet i smag. Her fra redaktionen ønsker vi god sommer og på gensyn. vhmnyt 3

4 Den 1. maj sidste år overtog en privat fond Hirtshals Fyr, der deler matrikel med Bunkermuseet 10. Batteri, som Vendsyssel Historiske Museum har drevet siden Bunkermuseet og Hirtshals Fyr i tæt samarbejde af Signe Langberg museumsinspektør, VHM Museets opsynsmand Stig Christensen og et hold af frivillige fra Hirtshals Fyr samlet en solskins lørdag i april for at drøfte forskellige tiltag i området. (foto: Signe Langberg) vhmnyt 4 Hirtshals Fyr Fond arbejder på at bevare Hirtshals Fyr som et levende og samlende kulturarvsmonument for egnen og dens indbyggere. Fyret åbnede dørene for publikum allerede i maj 2008, og siden da har flere tusinde både turister og lokale benyttet sig af muligheden for at besøge området og komme til tops og nyde synet ud over Skagerrak, Hirtshals og hele det nordvestlige hjørne af Vendsyssel. Salget af Hirtshals Fyr til en privat fond, der også arbejder på at formidle området til besøgende, giver mange muligheder for et tæt samarbejde med museet, og flere tiltag er allerede gjort. Der vil fremover være fællesbillet til Hirtshals Fyr og Bunkermuseet. Entrébetalingen vil ske hos Hirtshals Fyrs billetsælgere, og Bunkermuseet vil på den måde i sommerperioden følge Hirtshals Fyrs åbningstider. Der er også etableret et samarbejde i forbindelse med det daglige vedligehold af området. Mens Vendsyssel Historiske Museum står for udvikling, indretning m.m. af udstillinger i bunkerne samt har udarbejdet en mindre plancheudstilling om Hirtshals Fyr, så vil Hirtshals Fyr stå for det udvendige vedligehold af området. I den forbindelse var museets opsynsmand på

5 Hirtshals Fyr deler matrikel med Bunkermuseet 10. Batteri. (foto: Karsten W. Jensen) Bunkermuseet og et hold frivillige fra Hirtshals Fyr samlet en solskinslørdag i april for at drøfte forskellige tiltag i området. Her blev talt om flere ting, bl.a. græsslåning, sandfygning, gitterlåger og flere mindre reparationer. Med denne hjælp til det praktiske arbejde i området, har museet nu mulighed for at intensivere den faglige formidling. Det vil i første omgang betyde flere omvisninger på Bunkermuseet; i skolernes sommerferie vil der seks dage om ugen være en omvisning på dansk samt en enkelt omvisning på engelsk. Derudover har museet udarbejdet informationsskilte til samtlige bunkere og anlæg i området. Der arbejdes i skivende stund på finansieringen af opsætningen af disse. Med tiden vil udstillingen i bunkerne også blive udvidet, så hele området formidlingsmæssigt får et kvalitetsløft. Vendsyssel Historiske Museum ser frem til et godt samarbejde med Hirtshals Fyr Fond. Vi ser også frem til en sæson med mange gæster på Bunkermuseet og på Hirtshals Fyr, og vi håber at kunne give alle besøgende en rigtig god oplevelse. Åbningstider Udstillingsbunker Maj, juni og september: tirsdag-lørdag kl Juli, august og uge 42: dagligt kl VHMfakta Omvisningstider Maj, juni og september: onsdag kl. 14 Juli og august: mandag-fredag kl. 14. lørdag kl. 11 (engelsk) og kl. 14 (dansk) Uge 42: mandag, onsdag og fredag kl. 14 vhmnyt 5

6 affald med Idéen om etablering af et affalds museum indbragte i 2007 AVV en pris: Vandre pokalen»affaldskanonen«, som brancheorganisationen RenoSam uddeler hvert år. Vi forestiller os, at den måde, vi indsamler og behandler affaldet på i dag, måske vil være interessant, når eftertiden engang skal forstå og kortlægge vores tid. historisk værdi af Lene Høg affaldsselskabet AVV I/S vhmnyt 6 Affaldet afspejler menneskers levestandard og livsstil. Det er køkkenmøddingen som bekendt et godt eksempel på. Og det oplever vi dagligt hos AVV, når vi ser det affald, borgere og virksomheder afleverer til behandling hos os. Gennem de sidste par år er vi som affaldsselskab begyndt at interessere os for affaldets historiske værdi. Vi forestiller os, at den måde, vi indsamler og behandler affaldet på i dag, måske vil være interessant, når eftertiden engang skal forstå og kortlægge vores tid. I 2007 gik vi i gang med en systematisk indsamling af genstande med relation til affaldsbehandling: skraldesække, affaldsstativer, bobler, informationsmateriale om affaldsbehandling og lignende. Til arbejdet med systematiseringen fik vi hjælp af en projektansat historiker, som udformede procedurer for indsamling og arkivering af genstandene. Det indblik i historien, som indsamlingen gav os, ville vi imidlertid også gerne dele med de mange mennesker, som hvert år besøger AVV i forbindelse med en rundvisning. Det udmøntede sig i en udstilling om affaldets historie,»fra losseplads til forbrænding«. Udstillingen fortæller om den kolossale udvikling, der er sket, siden vendelboerne i 1960 erne smed affaldet på lossepladsen, til i dag, hvor det brændes under teknisk avancerede former på AVVs forbrændingsanlæg. Man kan bl.a. se gamle skraldespande af zink (tidligere tiders affaldsstativer) og maskindele fra den første forbrændingsovn, studere fotos af 1960 ernes skraldemænd og

7 På AVVs udstilling fortæller vi historien om, hvordan behandling af brændbart affald har udviklet sig fra et miljøproblem til moderne energiproduktion. lossepladser, læse beretningerne om brand på lossepladsen og etablering af Hjørrings første forbrændingsanlæg og lytte til interviews med en tidligere skraldemand og en fagmand inden for affaldsbehandling. I forbindelse med udstillingen vil vi også gerne vise, hvordan skraldemænd gennem tiderne har været klædt på. Derfor efterlyser Vendsyssel Historiske Museum og AVV i samarbejde arbejdstøj til skraldemænd. Hvis du selv har noget tøj liggende, eller har fundet en kasse på loftet hos familie/venner, som har været beskæftiget inden for skraldemandsfaget, så tøv ikke med at kontakte os. Vi hører også gerne fra dig, hvis du ellers har kendskab til effekter, som kunne være relevante for vo res dokumentation af arbejdet med affaldsbehandling gennem tiderne. Gratis rundvisning Skoleklasser, foreninger og andre grupper kan bestille en gratis rundvisning hos AVV, med mulighed for at se udstillingen»fra losseplads til forbrænding«. AVV Mandøvej Hjørring Tlf VHMfakta vhmnyt 7

8 Efterlysning af skraldemandstøj af Signe Langberg m useumsinspektør, VHM vhmnyt 8 v h m fakta Vil man aflevere en genstand til museet, er vi interesseret i at få så mange oplysninger om genstanden som muligt: Hvem har brugt genstanden? Hvor og hvornår er gestanden blevet brugt? Hvad har genstanden været brugt til? Hvem har fremstillet genstanden? Hvor og hvornår har den været fremstil let? Ved aflevering af skraldemandstøj, kontakt venligst museet eller AVV VHM Tlf.: (kontaktpersoner: Signe Langberg, dk og Peter Gravers Nielsen, AVV Tlf.: (kontaktperson: Ingelise Christensen) AVV og Vendsyssel Historiske Museum indgik i begyndelsen af 2009 et samarbejde, der i første omgang indebar udveksling af oplysninger om registrerings- og udstillingspraksis. AVVs artikel i dette blad og denne efterlysning er næste skridt på vejen i samarbejdet. I fællesskab vil vi gerne efterlyse skraldemandstøj for at kunne bevare og formidle det for eftertiden. For Vendsyssel Historiske Museum er det vigtigt at kende til tøjets baggrund, bl.a. hvem har brugt det, og hvornår er det brugt? Det er også vigtigt, at tøjet har en tilknytning til Hjørring kommune, da det er fra dette område, museet indsamler. Når tøjet indleveres til museet eller til AVV, bliver man bedt om at underskive en indkomstseddel som dokumentation for, at man har afleveret det til museet. Tøjet vil herefter blive registreret i museets samling og enten blive udstillet i udstillingen»fra losseplads til forbrænding«på AVV eller opbevaret i museets tekstilmagasin. På den måde vil tøjet blive godt bevaret til eftertiden.

9 Nye åbningstider på VHM Fra 1. januar i år er der kommet nye åbningstider på flere af Vendsyssel Historiske Museums afdelinger VHM, Hjørring 16. september 30. april: Tirsdag-fredag kl , søndag kl , lørdag lukket. Fra 1. maj 15.september: Alle dage kl Historisk Arkiv Tirsdag-torsdag kl September april: 1. lørdag i måneden kl Hirtshals Museum 16. juni 15. september: mandag-fredag kl , lørdag kl september 15. juni: tirsdag-torsdag kl , fredag kl Strandfogedgården, Rubjerg 15. juni 30. september: alle dage kl oktober 18. oktober: lørdage og søndage kl samt hverdagene i uge 42 (efterårsferien). Vognudstillingen på Børglum Kloster Omkring 1874 fandtes der både landauere, jagtvogne og charabancer i ret stort tal på de danske veje, ligesom fjedervogne til arbejdsbrug var udbredt. I Vendsyssel Historiske Museums vognudstilling på Børglum Kloster kan man se alle ovennævnte typer af vogne. Foruden vogne er der i udstillingen også kaner og slæder. Åbningstider i sommersæsonen 24. april 30. september hver dag kl Adresse Børglum Kloster Børglum Klostervej 255 B, Børglum 9760 Vrå

10 vhmkalender VHM Hjørring Lørdag den 23. maj Årets pressefoto 2008/09 Åbning af ny særudstilling Kl Sted: Museumsgade 3, 9800 Hjørring Pris: gratis Torsdag den 4. juni Kulturnat på VHM Kl Sted: Museumsgade 3, 9800 Hjørring Pris: gratis Lørdag den 13. juni Strik i det fri Kl Sted: Museumsgade 3, 9800 Hjørring Pris: gratis Historisk Arkiv Hjørring Torsdag den 4. juni Indvielse af ny læsesal Kl Sted: Museumsgade 2, 9800 Hjørring Pris: gratis Torsdag den 4. juni Kulturnat Kl Sted: Museumsgade 2, 9800 Hjørring Pris: gratis Landbrugs- og Landskabsmuseet Mosbjerg Søndag den 2. august Høstdag Kl Sted: Jerupvej 613, Mosbjerg, 9870 Sindal Pris. 40 kr. (børn gratis) Strandfogedgården Rubjerg Søndag den 17. maj og den 26. juli Månedsvandring i klitten Kl Sted: Strandfogedgården, Langelinie 2, Rubjerg (2 km syd for fyret) Pris: 30 kr. (børn gratis) Mandag den 1. juni Fra knuden til kirken tur Kl Sted: P-pladsen tættest ved Rubjerg Knude Fyr Pris: 30 kr. (børn gratis) Søndag den 14. juni Månedsvandring i klitten Kl Sted: Strandfogedgården, Langelinie 2, Rubjerg (2 km syd for fyret) Pris: 30 kr. (børn gratis) Søndag den 14. juni Åbning af ny udstilling i stuehuset på Strandfogedgården Kl Sted: Strandfogedgården, Langelinie 2, Rubjerg (2 km syd for fyret) Pris: gratis vhmnyt 10 Mandag den 29. juni mandag den 10. august Husmandsstedet er beboet Kl Sted: Jerupvej 613, Mosbjerg, 9870 Sindal Pris: 40 kr. (børn gratis) Søndag den 21. juni Sommersolhverv aftentur Kl Sted: Strandfogedgården, Langelinie 2, Rubjerg (2 km syd for fyret) Pris: 40 kr. (børn gratis).

11 vhmkalender Tirsdag den 30. juni, den 21., 28. juli samt torsdag den 2., 23., 30. juli Det tilsandede fyr familietur Kl Sted: P-pladsen tættest ved Rubjerg Knude Fyr Pris: 40 kr. (børn gratis). Tirsdag den 30. juni samt den 21. og 28. juli Insektsafari familietur Kl Sted: Strandfogedgården, Langelinie 2, Rubjerg (2 km syd for fyret) Pris: 40 kr. (børn gratis). Torsdag den 2., 23., 30. juli Tingfindertur til klinten og stranden - familietur Kl Sted: Strandfogedgården, Langelinie 2, Rubjerg (2 km syd for fyret) Pris: 40,- (børn gratis). Bunkermuseet Hirtshals Alle onsdage i maj og juni samt mandag til lørdag i juli 10. batteri, Hirtshals omvisning Kl Sted: Bunkermuseet, Kystvejen, 9850 Hirtshals (Ved Hirtshals Fyr) Pris: 40 kr. (børn gratis) Hirtshals Museum Onsdag den 20. maj Præsentation af Årets Bjesk Kl Sted: Sofus Thomsens Gade 6, 9850 Hirtshals Pris: gratis Alle hverdage i juli Sommeraktiviteter i museumshaven Kl Sted: Sofus Thomsens Gade 6, 9850 Hirtshals Pris: 30 kr. (børn gratis) Alle onsdage i juli Bjeskforedrag Kl Sted: Sofus Thomsens Gade 6, 9850 Hirtshals Pris: 30 kr. (børn gratis) Årets Bjesk Hirtshals 2009 Lyng Røllike Porse Malurt Gul Snerre Lavet på BRØNDUMS SNAPS vhmnyt 11

12 Hirtshals Museum Årets Bjesk 2009 Præsentation af Årets Bjesk 2009 finder sted på Hirtshals Museum onsdag den 20. maj fra kl Kom og se hvorledes der fremstilles essens på de fem relevante planter fra Årets Bjesk 2009, som er lyng, røllike, porse, malurt og gul snerre. Der vil være smagsprøver på Årets Bjesk 2009 og foldere om planter vil blive lagt frem. Der vil blive serveret lidt let til ganen. Der er gratis adgang for alle Årets Bjesk Hirtshals 2009 Lyng Røllike Porse Malurt Gul Snerre Lavet på BRØNDUMS SNAPS Fra 1. januar i år er der kommet nye åbningstider på flere af Vendsyssel Historiske Museums afdelinger Årskortet For kun 100 kroner er det nu muligt igennem et helt år at følge alle VHMs udstillinger i vores afdelinger rundt om i vores dejlige landsdel *. Med Årskortet i hånden kan du besøge os gratis, lige så tit du har lyst. Årskortet giver også adgang til åbningen af alle vore særudstillinger, der bliver arrangeret i løbet af året. * Årskortet giver ikke adgang til Vognudstillingen på Børglum Kloster Årskortet kan købes i museumsbutikken i Hjørring og Hirtshals samt bestilles via

13 Rubjerg Knude udstillingen med nye kulturlag af Jakob Kofoed Naturvejleder, VHM Selv om de gamle kulturlag ved Ru bjerg er dækket af tykke lag flyvesand, kan det stadig lykkes at grave nye historier frem. Bjarne Skov restaurerer det gamle komfur. (foto Jakob Kofoed) Historierne fortæller Vendsyssel Historiske Museum på Strandfogedgården, hvor vi gennem de sidste tre år har arbejdet med et stort formidlingsprojekt, der bl.a. har indeholdt en ny hjemmeside og udstillinger i Strandfogedens stald og lade. Sidste fase afsluttes i år med åbning af en udstilling i Strandfogedens stuehus samt adgang til naturhistorier via mobiltelefonen. Vi arbejder lige nu på højtryk med at gøre den nye udstilling klar til åbningen søndag den 14. juni. Udstillingen bliver placeret i stuehuset, som er fra Sidste år fik stuehuset ordnet de udvendige rammer bl.a. med nyt stråtag og vinduesmaling og til åbningen i år vil man kunne opleve en udstilling, der både er informativ og interaktiv. Hvert rum vil fortælle sin historie, men tilsammen omhandler de livet på Strandfoged gården gennem tiderne. Af emner kan nævnes: Gårdens historie (herunder bygningshistorie og landbrug), Strandfogedens arbejde (fiskeri, bjergning og auktioner samt kystvagt), Hjemmeslagtning og tøjvask i bryggerset, Køkkenhistorier, Familieliv i stuen, Fortællesofa for børn og voksne og Aftægtsbolig. Ligesom med udstillingerne i gårdens stald og lade har vi fået grafisk og teknisk hjælp af firmaet CAT Productions, mens museets håndværkere arbejder på gårdens og de enkelte rums iscenesættelse som udstillingssted. Status Vi håber, at de ca , der årligt besøger Rubjerg Knude Fyr, vil komme forbi Strandfogedgården, da man her vil kunne få svar på de mange spørgsmål, der rejser sig omkring den dynamiske natur og den spændende kulturhistorie, som området rummer. Det er vores håb, at stedet kan komme til at fungere som en velkomstport, der præsenterer hele lokalområdet og dermed kan supplere turistkontoret, som tager sig af det kommercielle. VHMfakta Til projektet er der modtaget midler fra flere fonde, bl.a. Knude Højgaards Fond, C. W. Obels Fond, samt midler fra KUAS formidlingspulje, Vækstforum og Friluftsrådet. vhmnyt 13

14 vhmnyt 14 Kulturnat på Historisk Arkiv Kulturnatten, den 4. juni, bliver helt speciel for Historisk Arkiv i år, idet vi har valgt at indvie vores nye mikrolæsesal og ekspedition på denne dag og samtidig markere arkivets 45 års jubilæum den 30. april. I den forbindelse vil vi gerne invitere alle interesserede til at komme og se vores flotte nye lokaler kl , hvor arkivet også byder på en lille forfriskning. Herudover vil der også være andre aktiviteter på arkivet den 4. juni fra kl Blandt andet vil der blive arrangeret rundvisninger på arkivet, Asger Bruun fra Slægtshistorisk Forening vil fortælle om, hvordan man kan komme i gang med slægtsforskning, Rikke Grove Heidemann, VHM, vil vise, hvordan man gennem»scrapbooking«kan»gemme«sin slægt på en anderledes måde, Jan Rasmussen, der i mange år har beskæftiget sig med fotografer og fotografier, står til rådighed mht. datering m.m. af gæsternes medbragte fotografier, og Kommunearkivet vil vise en spændende billeddokumentation fra Lønstrup. Det endelige program for kulturnatten vil senere kunne ses i kulturnatskalenderen og i dagspressen samt på kort & godt Ny IT-arkivar Som nævnt tidligere skulle der i 2009 oprettes en stilling som IT-arkivar ved Hjørring Kommunearkiv. Midlerne kommer fra én af de tre midlertidige stillinger, som blev tildelt arkivet i forbindelse med dets oprettelse i Der var en del spændende og velkvalificerede ansøgere til stillingen, og efter at have afholdt samtaler, valgte man Peter Damgaard. Peter har i fire år været ansat ved et forskningsprojekt i Tübingen, hvor han undersøgte kirken og de gejstliges syn på 30-årskrigen. Vi glæder os meget til samarbejdet med Peter og regner selvfølgelig med, at han falder godt til på VHM og i det nordjyske. Efterlysning Sidste år etablerede Vendsyssel Historiske Museum et nyt frivilligt lav; et madlaug, som bl.a. stod for brødet til dette års nytårskur. Nu nærmer sommeren sig, og vi forestiller os, at madlauget også kunne arbejde med fremstilling af marmelade, syltetøj osv. Derfor vil vi gerne efterlyse frugt, bær m.m. til brug for madlauget. Har du en stor have med mange bærbuske eller lignende, og kan du ikke spise det hele selv, så hører museet gerne fra dig, enten telefonisk på , eller via på adressen Har man fået interesse for selv at være med i madlauget, er man også velkommen til at kontakte museet for at høre nærmere om det. Strik i det fri (Knit in Public D ay) Strik i det fri, eller KIP Day, er en verdensomspændende begivenhed, der har fundet sted siden 2005, hvor strikke- og hækleglade mennesker mødes i det fri og strikker og hækler sammen. Dels for at nyde samværet om håndarbejdet, lade sig inspirere og se, hvad andre laver, og dels for at vise omverdenen, at man strikker eller hækler, og derved måske

15 give lysten til at strikke eller hækle videre til andre. Vendsyssel Historiske Museum slår dørene op til museumshaven lørdag den 13. juni kl for i samarbejde med Strikketerapeut Dorte Lyager, Mygdal at være vært ved den internationale»knit in Public Day«. Der vil i løbet af dagen være workshops med forskellige opslåningsteknikker. Hele programmet m.m. vil kunne ses på og samt i dagspressen. Medbring klapstol(e) eller tæppe, kaffe/te og dit strikketøj/hækletøj. Kaffe og kage kan købes i museumscafeen. Årets Pressefoto Prisen»Årets Pressefotograf« gik til Jan Grarup fra Politiken, mens Peter Hove Olesen fik prisen»årets Pressefoto«for at have skudt et sort/hvidt billede af en sort kvinde med foldede hænder et billede taget i forbindelse med præsidentvalget i USA. Det billede og de mange andre vindere i andre kategorier kan fra lørdag den 23. maj og tre uger frem ses på Vendsyssel Historiske Museum, Museumsgade 3, 9800 Hjørring. kort & godt Udstillingen åbner kl. 14, hvor alle er velkommen. Museet byder i anledningen af åbningen på en lille forfriskning. Det er tredje gang museet viser udstillingen»årets Pressefoto«, der hver gang har været pænt besøgt. Udstilling i Børglum I museets vognudstilling på Børglum kan man sommeren igennem foruden de mange gamle vogne, kaner og slæder også se en ny stor udstilling med 1700-talsdragter. Dragterne er venligst udlånt fra Den Jyske Opera og er blevet anvendt i forbindelse med opsætningen af Figaros Bryllup på den Jyske Opera i sæson 2006/07. Alle dragterne er designet af kostumier Lars Andersen, der er udlært hos Jørgen Bender med speciale i haute couture og kostumer. Udstillingen er opsat af Børglum Kloster i samarbejde med Vendsyssel Historiske Museum. NU & DA på gaden Vendsyssel Historiske Museums nu 26 årige årbog Vendsyssel NU og DA er på gaden for med artikler om fortidens tilskikkelser her på egnen. Kronologisk spænder årbogen over 1000 år fra en lansepids i vikingetidens Vrejlev, til kvinder i lokalpolitik i Hjørring og på en måde helt frem til vore dage med Nationalmuseets nedtagning af Mårup Kirke sidste år og i år. I alt 10 forfattere har bidraget til bogen, og de er hentet såvel blandt ansatte på museet som udefra. Endvidere er hverdagen på museet i 2007 og 2008 skildret i ord og billeder bagest i bogen. Museumsinspektør Per Lysdahl har som altid stået for redaktionen og tilrettelæggelsen af bidragene og medarbejdere ved museum og arkiv har læst korrektur. Bogen er vanen tro trykt hos Vestergaards Bogtrykkeri. vhmnyt 15

16 Museumsforeningen ved Vendsyssel Historiske Museum uddrag af Årsberetning 2008 af Freddy Rasmussen bestyrelsesformand, VHM vhmnyt 16 På sidste års generalforsamling i museumsforeningen ønskede Jens Laage Nielsen ikke at genopstille. Bestyrelsen foreslog Jørgen Ugilt til nyvalg og Kirsten Fuglsang til genvalg. Begge blev valgt. Bestyrelsen i museumsforeningen konstituerede sig med Freddy Rasmussen som formand, Ove Jacobsen som næstformand, Jørgen Ugilt som kasserer og Lilly Bjerregaard Andersen som sekretær. Til museumsforeningens repræsentanter i museets bestyrelse valgtes Ove Jacobsen og Freddy Rasmussen. Museumsforeningens medlemstal er steget i 2008 med 29 medlemmer fra 697 medlemmer til 726 medlemmer, fordelt med 332 enkeltmedlemmer og 197 parmedlemmer, i alt på 529 adresser. Det er dejligt, at konstatere en fremgang i medlemstallet, selv om den er beskeden. Vi har ikke i bestyrelsen kunnet se på medlemmernes aldersfordeling, men det er mit indtryk, at vi er en del, der er mere end 60 år. Så har vi ikke talt om ældre og gamle. Det er derfor vigtigt, at vi stadig får en årlig medlemstilgang. Vi har bedt medlemmerne oplyse deres adresse til museet, idet det vil kunne spare en del i porto at bruge denne form til at kommunikere med medlemmerne. Vi har dog kun fået en tilbagemelding på ca. 50. De medlemmer, der endnu ikke har oplyst den, bedes venligst gøre det. Til medlemmer, der ikke har en , sender vi selvfølgelig stadig med post. Vi regner heller ikke med, at VHMnyt skal udsendes elektronisk. Året i museumsforeningen startede den 12. januar med nytårskur, hvor præsentationen af»vendsyssel Nu og Da «fandt sted.

17 Den 22. april var der byvandring med arkitekt Ib Larsen, formand for foreningen By & Land. Søndag den 8. juni var der i samarbejde med Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur en udflugt til Mors, hvor vi besøgte Molermuseet, Skarregård, en firelænget gård, hvor tiden blev sat i stå omkring I Nykøbing besøgte vi Dueholm Kloster, som i dag er museum. Efter en tur langs fjorden gik turen tilbage til Hjørring. Jeg vil gerne, som jeg har gjort tidligere, opfordre foreningens medlemmer til at deltage, således at denne årlige udflugt kan bevares. Det er en enestående lejlighed til at besøge egne, som vi ellers ikke får set. Turen var arrangeret af Poul Andersen. Den 12. juni udgav Gert Jensen, Børglum, bogen»stygge Krumpen biskop og adelsmand«. Bestyrelsen valgte at udsende den til medlemmerne som en sommerhilsen. Prisen i museumsbutikken er 118 kr. Den 23. oktober besøgte museumsforeningen Bøgsted Hovedgaard. Med gode ord var det lykkedes Karin Maegaard at få ægteparret Fentz til at åbne deres hjem. Deltagerantallet var derfor begrænset til 30, og jeg ved, at mange ringede forgæves. Besøget gentages her i foråret og alle der oprindelig tilmeldte sig, får her mulighed for at deltage. Jeg kan i øvrigt oplyse, at den eneste fra bestyrelsen, der deltog, var Karin Maegaard. Af kommende aktiviteter er der allerede udsendt invitation til»en eftermiddag på Børglum Kloster«den 16. maj. Besøget giver desværre kun mulighed for 50 deltagere, og der er allerede tilmeldt 50. Poul Andersen og Mogens Thøgersen arbejder på en udflugt til Hanstholm og Thisted, sammen med By & Land, der vil blive udsendt invitation, når vi ved noget mere. Vi har i bestyrelsen drøftet, om foreningen kunne stå for indsamling af oplysninger om Hjørrings originaler, inden det er for sent. Skabelonen er ikke helt klar, men jeg er sikker på, vi kan få hjælp fra mange medlemmer. Vi arbejder også på at få lavet en dvd til medlemmerne med nogle af de gamle Hjørring-film. Interessen for at se de gamle film på museet har været helt enorm. Hvis der er medlemmer, der har gode idéer til arrangementer, hører vi meget gerne, så vi kan give foreningen så meget indhold som muligt. Jeg vil gerne sige tak til de øvrige medlemmer af bestyrelsen for samarbejdet, til museets ledelse og medarbejdere og vores samarbejdspartnere Slægtshistorisk Forening, By og Land og Folkeuniversitetet, der er med til at give større mulighed for mange varierede og interessante aktiviteter. Til sidst vil jeg gerne opfordre foreningens medlemmer til at bakke talstærkt op om både museets og foreningens aktiviteter. vhmnyt 17

18 Kvindedag på Vrå Højskole af Lone Venderby Kommunearkivet I anledning af, at det er præcis 100 år siden, at de nordjyske kvinder for første gang fik mulighed for at gå til stemmeurnerne ved kommunale valg, har jeg skrevet en artikel til Vendsyssel NU & DA, hvor jeg undersøgte, hvor mange kvinder der blev valgt ind i sognerådene i dele af den nuværende Hjørring Kommune, samt hvilke opgaver de kvindelige kommunalpolitikere blev tildelt. Gennem mit arbejde med kvinder i kommunalpolitik blev jeg kontaktet af Vrå Højskole, der har tradition for hvert år at markere kvindernes internationale kampdag den 8. marts. I den forbindelse skulle min opgave være at sætte kvindekampen i et historisk perspektiv. På dagen var kampklare kvinder og en enkelt mand mødt op til diskussion om ligeberettigelse og en række kortere oplæg. Programmet startede med, at jeg holdt et oplæg om kvinder i kommunalpolitik i Hjørring og omegn i perioden , som hovedsageligt tog udgangspunkt i arkivets eget kildemateriale i form af sognerådsprotokoller og avisartikler fra perioden. Ud over mit historiske indlæg bød dagen på oplæg fra blandt andre sognepræst Mette Villads Christensen om at være præst og kvinde og direktør Vibeke Haaning fra servicebureauet Blæksprutten om at være kvinde i en ledende stilling. vhmnyt 18 The Crescent nyt hæfte fra Historisk Arkiv af Helle Thrane Historisk Arkiv I december måned 2008 var det 200 år siden at den engelske fregat»the Crescent«forliste ud for Mårup. I den forbindelse, og da der til stadighed er interesse for det dramatiske forlis, har Historisk Arkiv udgivet et nyt hæfte,»the Crescent kilder til den forliste fregats historie«. Det er en fortegnelse over arkivets efterhånden store samling af avisartikler, tidsskriftartikler og artikler i bøger samt radioudsendelser og billeder omhandlende dette forlis. Bibliografien blev oprindeligt udarbejdet i 1992 af Merete Skovby Thomsen som praktikopgave ved Danmarks Biblio teksskole i forbindelse med et praktikophold på Historisk Arkiv, men er i forbindelse med udgivelsen blevet udvidet med det materiale om»the Crescent«, som er indgået i arkivets samlinger siden. Hæftet er nr. 14 i serien»hæfter fra Historisk Arkiv«. Siden udgivelsen af bibliografien har Ingrid Nielsen skrevet artiklen,»historien om Crescent s forlis ud for Mårup den 5. december 1808 fortalt af overlevende«, som netop er udgivet i Vendsyssel Nu og Da Artiklen beskæftiger sig med nogle af hovedkilderne til forliset, som også er med i bibliografien, og er således et rigtig godt supplement til kildefortegnelsen i forbindelse med en eventuel udvælgelse af materiale til belysning af historien om»the Crescents«forlis.

19

20 vhmudstillingssteder HIRTSHALS TORNBY RUBJERG MOSBJERG HJØRRING BØRGLUM Vendsyssel Historiske Museum (1) Museumsgade Hjørring Tlf: Fax: Strandfogedgården (2) Langelinie 2, Rubjerg 9480 Løkken Tlf: Tlf.: Landskabsog landbrugsmuseet i Mosbjerg (3) Jerupvej 613, Mosbjerg 9870 Sindal Tlf: Hirtshals Museum (4) Sophus Thomsensgade Hirtshals Tlf: Bunkermuseet (5) Kystvejen 9850 Hirtshals Tlf.: Tornby Strand v/det gamle Skudehandlerpakhus (6) Strandvejen, Tornby 9850 Hirtshals Tlf: Vognudstillingen på Børglum Kloster (7) Børglum Klostervej 255 B, Børglum 9760 Vrå Tlf.: (åbningstider m.v.) Tlf.: (vedr. vognudst.) Historisk Arkiv (8) Museumsgade Hjørring Tlf.: Fax: For åbningstider mv. klik ind på

VHMKalender2011. januar. januar februar marts april. Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Lørdag den 8. januar

VHMKalender2011. januar. januar februar marts april. Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Lørdag den 8. januar januar Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Lørdag den 8. januar Her vil være rig mulighed for at hente hjælp til slægtsforskning hos medlemmer af Slægtshistorisk Forening. Ud over generel hjælp og vejledning

Læs mere

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk 2015 VHM Kalender Januar Februar Marts April Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk JANUAR Lørdag den 3. januar Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Benyt dig af muligheden

Læs mere

VHMkalender. September - Oktober - November - December

VHMkalender. September - Oktober - November - December VHMkalender September - Oktober - November - December 2015 LIVE UDGRAVNING September Hvad finder de i mosen? I september og muligvis noget af oktober graver arkæologerne, ved Sidsel Wåhlin igen i Svennum

Læs mere

VHM Nyt. ...vi har den gode historie!

VHM Nyt. ...vi har den gode historie! VHM Nyt...vi har den gode historie! ISSN: 1902-1380 Nr. 11 maj 2008 15.000 år gammelt hvalribben fundet i Vendsyssel På billedet ses finderen, Jan Klitgaard fra Mygdal, med det store ribben. Læs mere på

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23015 Navn naturvejleder: Jakob Kofoed Navn nærmeste leder: Vendsyssel Historiske Museum Arbejdssted: Museets afdelinger i Mosbjerg, Rubjerg og

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

VHM Nyt. ...vi har den gode historie!

VHM Nyt. ...vi har den gode historie! VHM Nyt...vi har den gode historie! Nr. 7 november 2006 Stor samling tømrer-snedkerværktøj til VHM Forhenværende tømrer Henry Christensen Damhus fra Hjørring har til museet foræret sin store samling af

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Lolland-Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund Lolland-Falsters Historiske Samfund Program 2014 Årsmødet i Lolland Falsters Historiske Samfund afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Sukkertoppen, Saxkjøbing Sukkerfabrik Aftenen indledes med

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

VHM Nyt. ...vi har den gode historie! Nr. 10 marts 2008. Førsteudgaven af Vendsysseldragten er kommet på museum Birthe Jensen, projektansat, VHM

VHM Nyt. ...vi har den gode historie! Nr. 10 marts 2008. Førsteudgaven af Vendsysseldragten er kommet på museum Birthe Jensen, projektansat, VHM VHM Nyt...vi har den gode historie! ISSN: 1902-1380 Nr. 10 marts 2008 Førsteudgaven af Vendsysseldragten er kommet på museum Birthe Jensen, projektansat, VHM Museet har som gave modtaget den første kopi

Læs mere

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Odder Museum Møllevej 3-5 8300 Odder Tlf.: 8654 0175 E-mail: info@oddermuseum.dk NOVEMBER Sagen genåbnet Sagen om morderen og selvmoderen Christian

Læs mere

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter RadiseNyt September - Oktober 2015 For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter Jesperhus Blomsterpark Radisevej 2, st. th, 2300 København S tlf. 32 58 90 14 www.amagerseniorklub.dk amagerseniorklub@hotmail.com

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Solrød Computer & Fotoklubs it- og fotoundervisning i efteråret 2013.

Solrød Computer & Fotoklubs it- og fotoundervisning i efteråret 2013. Solrød Computer & Fotoklubs it- og fotoundervisning i efteråret 2013. Der undervises i følgende kurser: Modul 1a for dig som ikke tidligere har brugt en computer. Kurset henvender sig til dig som vil lære

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Foreningen Lydum Mølle. Nyt

Foreningen Lydum Mølle. Nyt Foreningen Lydum Mølle Stiftet 16. september 2003 Nyt August 2012-8. årgang nr.2 Foreningen Lydum Mølle har til formål at, erhverve, eje og sikre Lydum Mølle som omdrejningspunkt for historieformidling,

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Strandinger ud for Rubjerg Knude

Strandinger ud for Rubjerg Knude Strandinger ud for Rubjerg Knude Jammerbugten Der er gennem tiderne strandet mange skibe i Jammerbugten - deraf navnet. Ser man på kortet over de registrerede strandinger gennem århundreder langs den jyske

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Projekt Besættelsestidens Han Herred

Projekt Besættelsestidens Han Herred Læs i dette nyhedsbrev Projekt Besættelsestidens Han Herred stormøde på Sanden Bjerggaard tirsdag 9. april kl. 19.00 Hyggeeftermiddag på Bratskov i Brovst torsdag 21. marts kl. 14.00 Besættelsestidens

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum Naturvejledning på Morslands Historiske Museum ÅRSRAPPORT 2011 Naturvejleder Jørgen Frank Rasmussen. Jeg blev ansat 1. marts 2009. Friluftsrådet, Morsø Kommune og museet yder løntilskud til stillingen.

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

VHMnyt. Alle kender Mammutten. En ø ved verdens ende. Museumsforeningen: MAJ 2012... vi har den gode historie

VHMnyt. Alle kender Mammutten. En ø ved verdens ende. Museumsforeningen: MAJ 2012... vi har den gode historie VHMnyt MAJ 2012... vi har den gode historie NR. 25 Alle kender Mammutten En ø ved verdens ende Museumsforeningen: Bestyrelsens beretning for 2011 Indhold Forord... s. 3 Bevaring er ikke bare opbevaring

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere

Lysets land Strandvandring Rubjerg Knude - Hirtshals - Skagen

Lysets land Strandvandring Rubjerg Knude - Hirtshals - Skagen Lysets land Strandvandring Rubjerg Knude - Hirtshals - Skagen Mandag den 17. til fredag den 21. august 2015 Bliv blæst igennem fra de høje skrænter ved Hirtshals fyr Tag dig en dukkert i det friske Vesterhav

Læs mere

september oktober november december

september oktober november december september oktober november december 2014 www.fotoklubnegativ.dk Foto: Gunnar Pedersen Nyt program - ny plan - ny fotoklub Så er vi startet op med et nyt program i vores fotoklub. Meget er ændret, og vi

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015 Mødt: ca. 60 medlemmer inkl. bestyrelsen. Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling lørdag den 21. februar 2015, Sønderborg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Kulturkonference 2013

Kulturkonference 2013 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd Thisted inviterer til Kulturkonference 2013 Fredag den 20. søndag den 22.

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv, Vendsyssel Historiske Museum På Historisk Arkiv sørger vi for at gemme alt hvad der kan tænkes, at fortælle eftertiden om fortiden og nutiden.

Læs mere

Forældrebrev 15. marts 2013

Forældrebrev 15. marts 2013 Forældrebrev 15. marts 2013 1. Forårskoncert Tak for et godt fremmøde til vores forårskoncert i tirsdags Mit indtryk var at både børn og forældre hyggede sig og var glade for børnenes optræden både gennem

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Efterlysning af billeder o.a. vedr. gårde

Efterlysning af billeder o.a. vedr. gårde Arrangementer/aktiviteter 2012. 1. Lørdag den 21. januar kl. 14-17. Arkivet holder Åbent Hus og præsenterer gårdhistorier fra Karup Alle interesserede er velkomne til at komme og kigge i 34 mapper med

Læs mere

BRÆNDEVIN, BYBILLEDER & BEDSTEMØDRE

BRÆNDEVIN, BYBILLEDER & BEDSTEMØDRE BRÆNDEVIN, BYBILLEDER & BEDSTEMØDRE kend din by - find din slægt SEPTEMBER - OKTOBER 2015 SEPTEMBER Rundvisninger i Apotekersamlingen Tirsdage: 1. september, 6. oktober, begge dage kl. 19.00-20.00 Se den

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

VHM Nyt. Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten. ...vi har den gode historie!

VHM Nyt. Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten. ...vi har den gode historie! VHM Nyt...vi har den gode historie! Nr. 8 april 2007 Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten I efteråret beskrev vi planerne for etablering af en æblelund i Mosbjerg. Ønsket var at få et

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Forældrebrev 12. april 2013

Forældrebrev 12. april 2013 Forældrebrev 12. april 2013 1. Anden uge i lockouten Så sluttede den anden uge i lockouten. 0.-1. klasse har også i denne uge modtaget undervisning fra Bettina mandag, tirsdag og fredag. SFO en har været

Læs mere

Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn.

Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn. Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn. Medlemsorientering pr. 1. udg. 2002. Orientering. Lokal og slægtshistorisk forening har nu eksisteret i 20 år, det har i lang tid været vores hensigt

Læs mere

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget Alle tilmeldinger sendes til Bodil Kjestrup niels.kjestrup@gmail.com Tilmeldingen er bindende, og er kun gældende ved samtidig indbetaling

Læs mere

Ad. 1 Workshop - Hvordan lærer Inbound hurtigt dansk Hvordan kan værtsfamilie, sprogskole og gymnasium bidrage?

Ad. 1 Workshop - Hvordan lærer Inbound hurtigt dansk Hvordan kan værtsfamilie, sprogskole og gymnasium bidrage? Referat counsellormøde den 18. april 2014 i distrikt 1470 i Lyngby Thomas bød sammen med sit team - Lene, Jakob og Jette velkommen til glade morgenfriske counsellorer, PO er og andre som arbejder med ungdomsudveksling

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN Oplæg til diskussion af mulighederne for at styrke Strandby som et attraktivt sted for befolkning og turisme -med baggrund i områdets righoldige historie og fund

Læs mere

Hvordan ville det være at dumpe ned i Kvostedgården og blive en del af familien/husholdet for en kort stund?

Hvordan ville det være at dumpe ned i Kvostedgården og blive en del af familien/husholdet for en kort stund? Forløb 2 Story-line på Kvostedgården Dansk Historie Titel : Vær en del af familien/husholdet på Kvostedgården anno 1800 Fag : Dansk Historie Klassetrin : 4. 6. klasse, normalklasser/specialklasser Årstid

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 April 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen I forbindelse med at Plejecenterleder Gitte Jeppesen stopper sin ansættelse i Ballerup

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 23015 Navn naturvejleder: Navn arbejdsgiver: Arbejdssted: Jakob Kofoed Vendsyssel Historiske Museum Museets afdelinger i Mosbjerg, Rubjerg og Hirtshals

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne.

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. Skoleskydning 2013 - Vind 8.000,00 kr. Til din klasse. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. - Den eneste betingelse er, at eleverne danner hold på 4 skytter fra samme klasse. Skytteforeningen sørger for

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

BAGGRUND LUDVIG OG JULEMANDEN OMKRING 1,5 MILLIONER SEERE PR. DAG. TVILLINGERNE OG JULEMANDEN SAMME HØJE SEERTAL.

BAGGRUND LUDVIG OG JULEMANDEN OMKRING 1,5 MILLIONER SEERE PR. DAG. TVILLINGERNE OG JULEMANDEN SAMME HØJE SEERTAL. PRÆSENTERER BAGGRUND LUDVIG OG JULEMANDEN OMKRING 1,5 MILLIONER SEERE PR. DAG. TVILLINGERNE OG JULEMANDEN SAMME HØJE SEERTAL. REKORD FOR JULEKALENDERE: GENNEMSNITLIG KVALITETSVURDERING PÅ 4,3 AF 5 MULIGE.

Læs mere

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE Årsberetning 2009 Vel mødt til årsmødet i år 2010, som jo er et særligt år for os i Ribe. Både fordi vi nu er godt i gang med et nyt årti, men specielt fordi Ribe by har 1300 års jubilæum. Dette vil blive

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Arrangementer og åbningstider i perioden 23. januar 17. februar 2013

Arrangementer og åbningstider i perioden 23. januar 17. februar 2013 Arrangementer og åbningstider i perioden 23. januar 17. februar 2013 Onsdag 23. januar kl. 14.00: Lysbilledforedrag ved Bjarne Thorndal om Pensionister til fods over Hardangervidaen, i Sæby Kulturhus,

Læs mere

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Nyhedsbrevet indeholder: Tyverier fra garderoben, og hvad vi gør ved det 24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Sommerferieaktiviteter Fremtiden for børnene fra Mørk skole Koloni

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Formanden har ordet. Jagtposten 2012 Side 2. www.bogenselandogstrandjagtforening.dk

Formanden har ordet. Jagtposten 2012 Side 2. www.bogenselandogstrandjagtforening.dk Jagtposten 2013 Jagtposten 2012 Side 2 Formanden har ordet Allerførst ønsker jeg alle medlemmer velkommen i den nye forening Bogense land og strandjagtforening. Vi har gennem flere år snakket om sammenlægning

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Med håndværkerne på valsen ind i det 21. århundrede

Med håndværkerne på valsen ind i det 21. århundrede Navercamp Internationalt arbejdsstævne for farende håndværkssvende Hjerl Hede 13. -27. september 2015 Hvorfor Internationalt arbejdsstævne? Vi vil gerne tiltrække vandrende håndværkssvende fra hele Europa

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Lind Aktivitetscenter

Lind Aktivitetscenter Lind Aktivitetscenter - hvor efterlønnere og pensionister mødes! Årsprogram 2013-14 Faste ugentlige aktiviteter - Mandag: 15.00 Trædrejning mm. Man har naturligvis også mulighed for at lave andre former

Læs mere

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere