VHMnyt. Bunkermuseet og Hirtshals Fyr i tæt samarbejde. Affald med historisk værdi. Efterlysning af skraldemandstøj

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VHMnyt. Bunkermuseet og Hirtshals Fyr i tæt samarbejde. Affald med historisk værdi. Efterlysning af skraldemandstøj"

Transkript

1 VHMnyt MAJ vi har den gode historie NR. 15 Bunkermuseet og Hirtshals Fyr i tæt samarbejde Affald med historisk værdi Efterlysning af skraldemandstøj

2 Indhold Forord Redaktionen s. 3 Bunkermuseet og Hirtshals Fyr i tæt samarbejde Signe Langberg, VHM s. 4 Affald med historisk værdi Lene Høg, AVV... s. 6 Efterlysning af skraldemandstøj Signe Langberg, VHM s. 8 VHMKalender VHM s. 10 Rubjerg Knude udstillingen med nye kulturlag Jakob Kofoed, VHM s. 13 Kort & Godt Redaktionelt... s. 14 Museumsforeningens Årsberetning 2008 Freddy Rasmussen s. 16 Kvindedag på Vrå Højskole Lone Venderby, VHM s. 18 The Crescent nyt hæfte fra Historisk Arkiv Helle Thrane, VHM s. 18 vhmnyt redaktionen Ansvarshavende Morten S. Nielsen Signe Langberg Layout og grafik Karsten Winther Jensen Adresse VHMnyt Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3, 9800 Hjørring Tlf.: ISSN: vhmnyt 2 VHMnyt udgives af Vendsyssel Historiske Museum (VHM) og udkommer 4 gange årligt. Indlæg til næste nummer af VHMnyt skal være redaktionen i hænde senest måneden før udsendelse og sendes som elektronisk tekstdokument i wordformat til eller vhm.dk. Billeder der vedhæftes skal være højtopløselige i et af følgende formater: jpg, tif, eps eller pdf eller sendes som almindelig hardcopy. Billeder i hardcopy leveres tilbage efter brug. Ved indsendelse af materiale til VHMnyt overlader man alle rettigheder til bladet. VHMnyt forbeholder sig ret til vederlagsfrit at bruge fremsendt materiale i alle sammenhænge såvel trykt som elektronisk medie. Forside: Fra Bunkermuseet Hirtshals 10. batteri (foto: Karsten W. Jensen).

3 Forord (foto: Karsten W. Jensen) Sommeren begynder så småt at nærme sig. Vi håber med dette nummer af VHMnyt at inspirere til, at den blandt andet bruges til at lægge vejen om ad museet. I skrivende stund arbejdes der som så mange andre steder på højtryk, så vi er klar til at modtage jer. Der bliver flere gode anledninger til et besøg. Den 4. juni er der vanen tro Kulturnat i haven, men allerede inden da, den 23. maj, åbner en ny særudstilling i serien»årets Pressefoto«. Det er de præmierede fotos fra 2008/09, der vises her. Med sommerens komme er det måske også en idé med en udflugt til en eller flere af museets andre afdelinger. Fra slutningen af juni er husmandsstedet i Mosbjerg beboet, og søndag den 14. juni åbner en ny udstilling i stuehuset på Strandfogedgården i Rubjerg. Her vil der også sommeren igennem være forskellige guidede ture rundt i landskabet. I Hirtshals er der aktiviteter i museumshaven i juli måned med fiskeretter, hængekøjer mm., og tag også med på en omvisning på Bunkermuseet 10. batteri ved Hirtshals Fyr. Brug bladet til at finde nærmere oplysninger om de her nævnte og andre arrangementer, og hold også øje med dagspressen. Vi håber, bladet i sin nye udformning er faldet i smag. Her fra redaktionen ønsker vi god sommer og på gensyn. vhmnyt 3

4 Den 1. maj sidste år overtog en privat fond Hirtshals Fyr, der deler matrikel med Bunkermuseet 10. Batteri, som Vendsyssel Historiske Museum har drevet siden Bunkermuseet og Hirtshals Fyr i tæt samarbejde af Signe Langberg museumsinspektør, VHM Museets opsynsmand Stig Christensen og et hold af frivillige fra Hirtshals Fyr samlet en solskins lørdag i april for at drøfte forskellige tiltag i området. (foto: Signe Langberg) vhmnyt 4 Hirtshals Fyr Fond arbejder på at bevare Hirtshals Fyr som et levende og samlende kulturarvsmonument for egnen og dens indbyggere. Fyret åbnede dørene for publikum allerede i maj 2008, og siden da har flere tusinde både turister og lokale benyttet sig af muligheden for at besøge området og komme til tops og nyde synet ud over Skagerrak, Hirtshals og hele det nordvestlige hjørne af Vendsyssel. Salget af Hirtshals Fyr til en privat fond, der også arbejder på at formidle området til besøgende, giver mange muligheder for et tæt samarbejde med museet, og flere tiltag er allerede gjort. Der vil fremover være fællesbillet til Hirtshals Fyr og Bunkermuseet. Entrébetalingen vil ske hos Hirtshals Fyrs billetsælgere, og Bunkermuseet vil på den måde i sommerperioden følge Hirtshals Fyrs åbningstider. Der er også etableret et samarbejde i forbindelse med det daglige vedligehold af området. Mens Vendsyssel Historiske Museum står for udvikling, indretning m.m. af udstillinger i bunkerne samt har udarbejdet en mindre plancheudstilling om Hirtshals Fyr, så vil Hirtshals Fyr stå for det udvendige vedligehold af området. I den forbindelse var museets opsynsmand på

5 Hirtshals Fyr deler matrikel med Bunkermuseet 10. Batteri. (foto: Karsten W. Jensen) Bunkermuseet og et hold frivillige fra Hirtshals Fyr samlet en solskinslørdag i april for at drøfte forskellige tiltag i området. Her blev talt om flere ting, bl.a. græsslåning, sandfygning, gitterlåger og flere mindre reparationer. Med denne hjælp til det praktiske arbejde i området, har museet nu mulighed for at intensivere den faglige formidling. Det vil i første omgang betyde flere omvisninger på Bunkermuseet; i skolernes sommerferie vil der seks dage om ugen være en omvisning på dansk samt en enkelt omvisning på engelsk. Derudover har museet udarbejdet informationsskilte til samtlige bunkere og anlæg i området. Der arbejdes i skivende stund på finansieringen af opsætningen af disse. Med tiden vil udstillingen i bunkerne også blive udvidet, så hele området formidlingsmæssigt får et kvalitetsløft. Vendsyssel Historiske Museum ser frem til et godt samarbejde med Hirtshals Fyr Fond. Vi ser også frem til en sæson med mange gæster på Bunkermuseet og på Hirtshals Fyr, og vi håber at kunne give alle besøgende en rigtig god oplevelse. Åbningstider Udstillingsbunker Maj, juni og september: tirsdag-lørdag kl Juli, august og uge 42: dagligt kl VHMfakta Omvisningstider Maj, juni og september: onsdag kl. 14 Juli og august: mandag-fredag kl. 14. lørdag kl. 11 (engelsk) og kl. 14 (dansk) Uge 42: mandag, onsdag og fredag kl. 14 vhmnyt 5

6 affald med Idéen om etablering af et affalds museum indbragte i 2007 AVV en pris: Vandre pokalen»affaldskanonen«, som brancheorganisationen RenoSam uddeler hvert år. Vi forestiller os, at den måde, vi indsamler og behandler affaldet på i dag, måske vil være interessant, når eftertiden engang skal forstå og kortlægge vores tid. historisk værdi af Lene Høg affaldsselskabet AVV I/S vhmnyt 6 Affaldet afspejler menneskers levestandard og livsstil. Det er køkkenmøddingen som bekendt et godt eksempel på. Og det oplever vi dagligt hos AVV, når vi ser det affald, borgere og virksomheder afleverer til behandling hos os. Gennem de sidste par år er vi som affaldsselskab begyndt at interessere os for affaldets historiske værdi. Vi forestiller os, at den måde, vi indsamler og behandler affaldet på i dag, måske vil være interessant, når eftertiden engang skal forstå og kortlægge vores tid. I 2007 gik vi i gang med en systematisk indsamling af genstande med relation til affaldsbehandling: skraldesække, affaldsstativer, bobler, informationsmateriale om affaldsbehandling og lignende. Til arbejdet med systematiseringen fik vi hjælp af en projektansat historiker, som udformede procedurer for indsamling og arkivering af genstandene. Det indblik i historien, som indsamlingen gav os, ville vi imidlertid også gerne dele med de mange mennesker, som hvert år besøger AVV i forbindelse med en rundvisning. Det udmøntede sig i en udstilling om affaldets historie,»fra losseplads til forbrænding«. Udstillingen fortæller om den kolossale udvikling, der er sket, siden vendelboerne i 1960 erne smed affaldet på lossepladsen, til i dag, hvor det brændes under teknisk avancerede former på AVVs forbrændingsanlæg. Man kan bl.a. se gamle skraldespande af zink (tidligere tiders affaldsstativer) og maskindele fra den første forbrændingsovn, studere fotos af 1960 ernes skraldemænd og

7 På AVVs udstilling fortæller vi historien om, hvordan behandling af brændbart affald har udviklet sig fra et miljøproblem til moderne energiproduktion. lossepladser, læse beretningerne om brand på lossepladsen og etablering af Hjørrings første forbrændingsanlæg og lytte til interviews med en tidligere skraldemand og en fagmand inden for affaldsbehandling. I forbindelse med udstillingen vil vi også gerne vise, hvordan skraldemænd gennem tiderne har været klædt på. Derfor efterlyser Vendsyssel Historiske Museum og AVV i samarbejde arbejdstøj til skraldemænd. Hvis du selv har noget tøj liggende, eller har fundet en kasse på loftet hos familie/venner, som har været beskæftiget inden for skraldemandsfaget, så tøv ikke med at kontakte os. Vi hører også gerne fra dig, hvis du ellers har kendskab til effekter, som kunne være relevante for vo res dokumentation af arbejdet med affaldsbehandling gennem tiderne. Gratis rundvisning Skoleklasser, foreninger og andre grupper kan bestille en gratis rundvisning hos AVV, med mulighed for at se udstillingen»fra losseplads til forbrænding«. AVV Mandøvej Hjørring Tlf VHMfakta vhmnyt 7

8 Efterlysning af skraldemandstøj af Signe Langberg m useumsinspektør, VHM vhmnyt 8 v h m fakta Vil man aflevere en genstand til museet, er vi interesseret i at få så mange oplysninger om genstanden som muligt: Hvem har brugt genstanden? Hvor og hvornår er gestanden blevet brugt? Hvad har genstanden været brugt til? Hvem har fremstillet genstanden? Hvor og hvornår har den været fremstil let? Ved aflevering af skraldemandstøj, kontakt venligst museet eller AVV VHM Tlf.: (kontaktpersoner: Signe Langberg, dk og Peter Gravers Nielsen, AVV Tlf.: (kontaktperson: Ingelise Christensen) AVV og Vendsyssel Historiske Museum indgik i begyndelsen af 2009 et samarbejde, der i første omgang indebar udveksling af oplysninger om registrerings- og udstillingspraksis. AVVs artikel i dette blad og denne efterlysning er næste skridt på vejen i samarbejdet. I fællesskab vil vi gerne efterlyse skraldemandstøj for at kunne bevare og formidle det for eftertiden. For Vendsyssel Historiske Museum er det vigtigt at kende til tøjets baggrund, bl.a. hvem har brugt det, og hvornår er det brugt? Det er også vigtigt, at tøjet har en tilknytning til Hjørring kommune, da det er fra dette område, museet indsamler. Når tøjet indleveres til museet eller til AVV, bliver man bedt om at underskive en indkomstseddel som dokumentation for, at man har afleveret det til museet. Tøjet vil herefter blive registreret i museets samling og enten blive udstillet i udstillingen»fra losseplads til forbrænding«på AVV eller opbevaret i museets tekstilmagasin. På den måde vil tøjet blive godt bevaret til eftertiden.

9 Nye åbningstider på VHM Fra 1. januar i år er der kommet nye åbningstider på flere af Vendsyssel Historiske Museums afdelinger VHM, Hjørring 16. september 30. april: Tirsdag-fredag kl , søndag kl , lørdag lukket. Fra 1. maj 15.september: Alle dage kl Historisk Arkiv Tirsdag-torsdag kl September april: 1. lørdag i måneden kl Hirtshals Museum 16. juni 15. september: mandag-fredag kl , lørdag kl september 15. juni: tirsdag-torsdag kl , fredag kl Strandfogedgården, Rubjerg 15. juni 30. september: alle dage kl oktober 18. oktober: lørdage og søndage kl samt hverdagene i uge 42 (efterårsferien). Vognudstillingen på Børglum Kloster Omkring 1874 fandtes der både landauere, jagtvogne og charabancer i ret stort tal på de danske veje, ligesom fjedervogne til arbejdsbrug var udbredt. I Vendsyssel Historiske Museums vognudstilling på Børglum Kloster kan man se alle ovennævnte typer af vogne. Foruden vogne er der i udstillingen også kaner og slæder. Åbningstider i sommersæsonen 24. april 30. september hver dag kl Adresse Børglum Kloster Børglum Klostervej 255 B, Børglum 9760 Vrå

10 vhmkalender VHM Hjørring Lørdag den 23. maj Årets pressefoto 2008/09 Åbning af ny særudstilling Kl Sted: Museumsgade 3, 9800 Hjørring Pris: gratis Torsdag den 4. juni Kulturnat på VHM Kl Sted: Museumsgade 3, 9800 Hjørring Pris: gratis Lørdag den 13. juni Strik i det fri Kl Sted: Museumsgade 3, 9800 Hjørring Pris: gratis Historisk Arkiv Hjørring Torsdag den 4. juni Indvielse af ny læsesal Kl Sted: Museumsgade 2, 9800 Hjørring Pris: gratis Torsdag den 4. juni Kulturnat Kl Sted: Museumsgade 2, 9800 Hjørring Pris: gratis Landbrugs- og Landskabsmuseet Mosbjerg Søndag den 2. august Høstdag Kl Sted: Jerupvej 613, Mosbjerg, 9870 Sindal Pris. 40 kr. (børn gratis) Strandfogedgården Rubjerg Søndag den 17. maj og den 26. juli Månedsvandring i klitten Kl Sted: Strandfogedgården, Langelinie 2, Rubjerg (2 km syd for fyret) Pris: 30 kr. (børn gratis) Mandag den 1. juni Fra knuden til kirken tur Kl Sted: P-pladsen tættest ved Rubjerg Knude Fyr Pris: 30 kr. (børn gratis) Søndag den 14. juni Månedsvandring i klitten Kl Sted: Strandfogedgården, Langelinie 2, Rubjerg (2 km syd for fyret) Pris: 30 kr. (børn gratis) Søndag den 14. juni Åbning af ny udstilling i stuehuset på Strandfogedgården Kl Sted: Strandfogedgården, Langelinie 2, Rubjerg (2 km syd for fyret) Pris: gratis vhmnyt 10 Mandag den 29. juni mandag den 10. august Husmandsstedet er beboet Kl Sted: Jerupvej 613, Mosbjerg, 9870 Sindal Pris: 40 kr. (børn gratis) Søndag den 21. juni Sommersolhverv aftentur Kl Sted: Strandfogedgården, Langelinie 2, Rubjerg (2 km syd for fyret) Pris: 40 kr. (børn gratis).

11 vhmkalender Tirsdag den 30. juni, den 21., 28. juli samt torsdag den 2., 23., 30. juli Det tilsandede fyr familietur Kl Sted: P-pladsen tættest ved Rubjerg Knude Fyr Pris: 40 kr. (børn gratis). Tirsdag den 30. juni samt den 21. og 28. juli Insektsafari familietur Kl Sted: Strandfogedgården, Langelinie 2, Rubjerg (2 km syd for fyret) Pris: 40 kr. (børn gratis). Torsdag den 2., 23., 30. juli Tingfindertur til klinten og stranden - familietur Kl Sted: Strandfogedgården, Langelinie 2, Rubjerg (2 km syd for fyret) Pris: 40,- (børn gratis). Bunkermuseet Hirtshals Alle onsdage i maj og juni samt mandag til lørdag i juli 10. batteri, Hirtshals omvisning Kl Sted: Bunkermuseet, Kystvejen, 9850 Hirtshals (Ved Hirtshals Fyr) Pris: 40 kr. (børn gratis) Hirtshals Museum Onsdag den 20. maj Præsentation af Årets Bjesk Kl Sted: Sofus Thomsens Gade 6, 9850 Hirtshals Pris: gratis Alle hverdage i juli Sommeraktiviteter i museumshaven Kl Sted: Sofus Thomsens Gade 6, 9850 Hirtshals Pris: 30 kr. (børn gratis) Alle onsdage i juli Bjeskforedrag Kl Sted: Sofus Thomsens Gade 6, 9850 Hirtshals Pris: 30 kr. (børn gratis) Årets Bjesk Hirtshals 2009 Lyng Røllike Porse Malurt Gul Snerre Lavet på BRØNDUMS SNAPS vhmnyt 11

12 Hirtshals Museum Årets Bjesk 2009 Præsentation af Årets Bjesk 2009 finder sted på Hirtshals Museum onsdag den 20. maj fra kl Kom og se hvorledes der fremstilles essens på de fem relevante planter fra Årets Bjesk 2009, som er lyng, røllike, porse, malurt og gul snerre. Der vil være smagsprøver på Årets Bjesk 2009 og foldere om planter vil blive lagt frem. Der vil blive serveret lidt let til ganen. Der er gratis adgang for alle Årets Bjesk Hirtshals 2009 Lyng Røllike Porse Malurt Gul Snerre Lavet på BRØNDUMS SNAPS Fra 1. januar i år er der kommet nye åbningstider på flere af Vendsyssel Historiske Museums afdelinger Årskortet For kun 100 kroner er det nu muligt igennem et helt år at følge alle VHMs udstillinger i vores afdelinger rundt om i vores dejlige landsdel *. Med Årskortet i hånden kan du besøge os gratis, lige så tit du har lyst. Årskortet giver også adgang til åbningen af alle vore særudstillinger, der bliver arrangeret i løbet af året. * Årskortet giver ikke adgang til Vognudstillingen på Børglum Kloster Årskortet kan købes i museumsbutikken i Hjørring og Hirtshals samt bestilles via

13 Rubjerg Knude udstillingen med nye kulturlag af Jakob Kofoed Naturvejleder, VHM Selv om de gamle kulturlag ved Ru bjerg er dækket af tykke lag flyvesand, kan det stadig lykkes at grave nye historier frem. Bjarne Skov restaurerer det gamle komfur. (foto Jakob Kofoed) Historierne fortæller Vendsyssel Historiske Museum på Strandfogedgården, hvor vi gennem de sidste tre år har arbejdet med et stort formidlingsprojekt, der bl.a. har indeholdt en ny hjemmeside og udstillinger i Strandfogedens stald og lade. Sidste fase afsluttes i år med åbning af en udstilling i Strandfogedens stuehus samt adgang til naturhistorier via mobiltelefonen. Vi arbejder lige nu på højtryk med at gøre den nye udstilling klar til åbningen søndag den 14. juni. Udstillingen bliver placeret i stuehuset, som er fra Sidste år fik stuehuset ordnet de udvendige rammer bl.a. med nyt stråtag og vinduesmaling og til åbningen i år vil man kunne opleve en udstilling, der både er informativ og interaktiv. Hvert rum vil fortælle sin historie, men tilsammen omhandler de livet på Strandfoged gården gennem tiderne. Af emner kan nævnes: Gårdens historie (herunder bygningshistorie og landbrug), Strandfogedens arbejde (fiskeri, bjergning og auktioner samt kystvagt), Hjemmeslagtning og tøjvask i bryggerset, Køkkenhistorier, Familieliv i stuen, Fortællesofa for børn og voksne og Aftægtsbolig. Ligesom med udstillingerne i gårdens stald og lade har vi fået grafisk og teknisk hjælp af firmaet CAT Productions, mens museets håndværkere arbejder på gårdens og de enkelte rums iscenesættelse som udstillingssted. Status Vi håber, at de ca , der årligt besøger Rubjerg Knude Fyr, vil komme forbi Strandfogedgården, da man her vil kunne få svar på de mange spørgsmål, der rejser sig omkring den dynamiske natur og den spændende kulturhistorie, som området rummer. Det er vores håb, at stedet kan komme til at fungere som en velkomstport, der præsenterer hele lokalområdet og dermed kan supplere turistkontoret, som tager sig af det kommercielle. VHMfakta Til projektet er der modtaget midler fra flere fonde, bl.a. Knude Højgaards Fond, C. W. Obels Fond, samt midler fra KUAS formidlingspulje, Vækstforum og Friluftsrådet. vhmnyt 13

14 vhmnyt 14 Kulturnat på Historisk Arkiv Kulturnatten, den 4. juni, bliver helt speciel for Historisk Arkiv i år, idet vi har valgt at indvie vores nye mikrolæsesal og ekspedition på denne dag og samtidig markere arkivets 45 års jubilæum den 30. april. I den forbindelse vil vi gerne invitere alle interesserede til at komme og se vores flotte nye lokaler kl , hvor arkivet også byder på en lille forfriskning. Herudover vil der også være andre aktiviteter på arkivet den 4. juni fra kl Blandt andet vil der blive arrangeret rundvisninger på arkivet, Asger Bruun fra Slægtshistorisk Forening vil fortælle om, hvordan man kan komme i gang med slægtsforskning, Rikke Grove Heidemann, VHM, vil vise, hvordan man gennem»scrapbooking«kan»gemme«sin slægt på en anderledes måde, Jan Rasmussen, der i mange år har beskæftiget sig med fotografer og fotografier, står til rådighed mht. datering m.m. af gæsternes medbragte fotografier, og Kommunearkivet vil vise en spændende billeddokumentation fra Lønstrup. Det endelige program for kulturnatten vil senere kunne ses i kulturnatskalenderen og i dagspressen samt på kort & godt Ny IT-arkivar Som nævnt tidligere skulle der i 2009 oprettes en stilling som IT-arkivar ved Hjørring Kommunearkiv. Midlerne kommer fra én af de tre midlertidige stillinger, som blev tildelt arkivet i forbindelse med dets oprettelse i Der var en del spændende og velkvalificerede ansøgere til stillingen, og efter at have afholdt samtaler, valgte man Peter Damgaard. Peter har i fire år været ansat ved et forskningsprojekt i Tübingen, hvor han undersøgte kirken og de gejstliges syn på 30-årskrigen. Vi glæder os meget til samarbejdet med Peter og regner selvfølgelig med, at han falder godt til på VHM og i det nordjyske. Efterlysning Sidste år etablerede Vendsyssel Historiske Museum et nyt frivilligt lav; et madlaug, som bl.a. stod for brødet til dette års nytårskur. Nu nærmer sommeren sig, og vi forestiller os, at madlauget også kunne arbejde med fremstilling af marmelade, syltetøj osv. Derfor vil vi gerne efterlyse frugt, bær m.m. til brug for madlauget. Har du en stor have med mange bærbuske eller lignende, og kan du ikke spise det hele selv, så hører museet gerne fra dig, enten telefonisk på , eller via på adressen Har man fået interesse for selv at være med i madlauget, er man også velkommen til at kontakte museet for at høre nærmere om det. Strik i det fri (Knit in Public D ay) Strik i det fri, eller KIP Day, er en verdensomspændende begivenhed, der har fundet sted siden 2005, hvor strikke- og hækleglade mennesker mødes i det fri og strikker og hækler sammen. Dels for at nyde samværet om håndarbejdet, lade sig inspirere og se, hvad andre laver, og dels for at vise omverdenen, at man strikker eller hækler, og derved måske

15 give lysten til at strikke eller hækle videre til andre. Vendsyssel Historiske Museum slår dørene op til museumshaven lørdag den 13. juni kl for i samarbejde med Strikketerapeut Dorte Lyager, Mygdal at være vært ved den internationale»knit in Public Day«. Der vil i løbet af dagen være workshops med forskellige opslåningsteknikker. Hele programmet m.m. vil kunne ses på og samt i dagspressen. Medbring klapstol(e) eller tæppe, kaffe/te og dit strikketøj/hækletøj. Kaffe og kage kan købes i museumscafeen. Årets Pressefoto Prisen»Årets Pressefotograf« gik til Jan Grarup fra Politiken, mens Peter Hove Olesen fik prisen»årets Pressefoto«for at have skudt et sort/hvidt billede af en sort kvinde med foldede hænder et billede taget i forbindelse med præsidentvalget i USA. Det billede og de mange andre vindere i andre kategorier kan fra lørdag den 23. maj og tre uger frem ses på Vendsyssel Historiske Museum, Museumsgade 3, 9800 Hjørring. kort & godt Udstillingen åbner kl. 14, hvor alle er velkommen. Museet byder i anledningen af åbningen på en lille forfriskning. Det er tredje gang museet viser udstillingen»årets Pressefoto«, der hver gang har været pænt besøgt. Udstilling i Børglum I museets vognudstilling på Børglum kan man sommeren igennem foruden de mange gamle vogne, kaner og slæder også se en ny stor udstilling med 1700-talsdragter. Dragterne er venligst udlånt fra Den Jyske Opera og er blevet anvendt i forbindelse med opsætningen af Figaros Bryllup på den Jyske Opera i sæson 2006/07. Alle dragterne er designet af kostumier Lars Andersen, der er udlært hos Jørgen Bender med speciale i haute couture og kostumer. Udstillingen er opsat af Børglum Kloster i samarbejde med Vendsyssel Historiske Museum. NU & DA på gaden Vendsyssel Historiske Museums nu 26 årige årbog Vendsyssel NU og DA er på gaden for med artikler om fortidens tilskikkelser her på egnen. Kronologisk spænder årbogen over 1000 år fra en lansepids i vikingetidens Vrejlev, til kvinder i lokalpolitik i Hjørring og på en måde helt frem til vore dage med Nationalmuseets nedtagning af Mårup Kirke sidste år og i år. I alt 10 forfattere har bidraget til bogen, og de er hentet såvel blandt ansatte på museet som udefra. Endvidere er hverdagen på museet i 2007 og 2008 skildret i ord og billeder bagest i bogen. Museumsinspektør Per Lysdahl har som altid stået for redaktionen og tilrettelæggelsen af bidragene og medarbejdere ved museum og arkiv har læst korrektur. Bogen er vanen tro trykt hos Vestergaards Bogtrykkeri. vhmnyt 15

16 Museumsforeningen ved Vendsyssel Historiske Museum uddrag af Årsberetning 2008 af Freddy Rasmussen bestyrelsesformand, VHM vhmnyt 16 På sidste års generalforsamling i museumsforeningen ønskede Jens Laage Nielsen ikke at genopstille. Bestyrelsen foreslog Jørgen Ugilt til nyvalg og Kirsten Fuglsang til genvalg. Begge blev valgt. Bestyrelsen i museumsforeningen konstituerede sig med Freddy Rasmussen som formand, Ove Jacobsen som næstformand, Jørgen Ugilt som kasserer og Lilly Bjerregaard Andersen som sekretær. Til museumsforeningens repræsentanter i museets bestyrelse valgtes Ove Jacobsen og Freddy Rasmussen. Museumsforeningens medlemstal er steget i 2008 med 29 medlemmer fra 697 medlemmer til 726 medlemmer, fordelt med 332 enkeltmedlemmer og 197 parmedlemmer, i alt på 529 adresser. Det er dejligt, at konstatere en fremgang i medlemstallet, selv om den er beskeden. Vi har ikke i bestyrelsen kunnet se på medlemmernes aldersfordeling, men det er mit indtryk, at vi er en del, der er mere end 60 år. Så har vi ikke talt om ældre og gamle. Det er derfor vigtigt, at vi stadig får en årlig medlemstilgang. Vi har bedt medlemmerne oplyse deres adresse til museet, idet det vil kunne spare en del i porto at bruge denne form til at kommunikere med medlemmerne. Vi har dog kun fået en tilbagemelding på ca. 50. De medlemmer, der endnu ikke har oplyst den, bedes venligst gøre det. Til medlemmer, der ikke har en , sender vi selvfølgelig stadig med post. Vi regner heller ikke med, at VHMnyt skal udsendes elektronisk. Året i museumsforeningen startede den 12. januar med nytårskur, hvor præsentationen af»vendsyssel Nu og Da «fandt sted.

17 Den 22. april var der byvandring med arkitekt Ib Larsen, formand for foreningen By & Land. Søndag den 8. juni var der i samarbejde med Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur en udflugt til Mors, hvor vi besøgte Molermuseet, Skarregård, en firelænget gård, hvor tiden blev sat i stå omkring I Nykøbing besøgte vi Dueholm Kloster, som i dag er museum. Efter en tur langs fjorden gik turen tilbage til Hjørring. Jeg vil gerne, som jeg har gjort tidligere, opfordre foreningens medlemmer til at deltage, således at denne årlige udflugt kan bevares. Det er en enestående lejlighed til at besøge egne, som vi ellers ikke får set. Turen var arrangeret af Poul Andersen. Den 12. juni udgav Gert Jensen, Børglum, bogen»stygge Krumpen biskop og adelsmand«. Bestyrelsen valgte at udsende den til medlemmerne som en sommerhilsen. Prisen i museumsbutikken er 118 kr. Den 23. oktober besøgte museumsforeningen Bøgsted Hovedgaard. Med gode ord var det lykkedes Karin Maegaard at få ægteparret Fentz til at åbne deres hjem. Deltagerantallet var derfor begrænset til 30, og jeg ved, at mange ringede forgæves. Besøget gentages her i foråret og alle der oprindelig tilmeldte sig, får her mulighed for at deltage. Jeg kan i øvrigt oplyse, at den eneste fra bestyrelsen, der deltog, var Karin Maegaard. Af kommende aktiviteter er der allerede udsendt invitation til»en eftermiddag på Børglum Kloster«den 16. maj. Besøget giver desværre kun mulighed for 50 deltagere, og der er allerede tilmeldt 50. Poul Andersen og Mogens Thøgersen arbejder på en udflugt til Hanstholm og Thisted, sammen med By & Land, der vil blive udsendt invitation, når vi ved noget mere. Vi har i bestyrelsen drøftet, om foreningen kunne stå for indsamling af oplysninger om Hjørrings originaler, inden det er for sent. Skabelonen er ikke helt klar, men jeg er sikker på, vi kan få hjælp fra mange medlemmer. Vi arbejder også på at få lavet en dvd til medlemmerne med nogle af de gamle Hjørring-film. Interessen for at se de gamle film på museet har været helt enorm. Hvis der er medlemmer, der har gode idéer til arrangementer, hører vi meget gerne, så vi kan give foreningen så meget indhold som muligt. Jeg vil gerne sige tak til de øvrige medlemmer af bestyrelsen for samarbejdet, til museets ledelse og medarbejdere og vores samarbejdspartnere Slægtshistorisk Forening, By og Land og Folkeuniversitetet, der er med til at give større mulighed for mange varierede og interessante aktiviteter. Til sidst vil jeg gerne opfordre foreningens medlemmer til at bakke talstærkt op om både museets og foreningens aktiviteter. vhmnyt 17

18 Kvindedag på Vrå Højskole af Lone Venderby Kommunearkivet I anledning af, at det er præcis 100 år siden, at de nordjyske kvinder for første gang fik mulighed for at gå til stemmeurnerne ved kommunale valg, har jeg skrevet en artikel til Vendsyssel NU & DA, hvor jeg undersøgte, hvor mange kvinder der blev valgt ind i sognerådene i dele af den nuværende Hjørring Kommune, samt hvilke opgaver de kvindelige kommunalpolitikere blev tildelt. Gennem mit arbejde med kvinder i kommunalpolitik blev jeg kontaktet af Vrå Højskole, der har tradition for hvert år at markere kvindernes internationale kampdag den 8. marts. I den forbindelse skulle min opgave være at sætte kvindekampen i et historisk perspektiv. På dagen var kampklare kvinder og en enkelt mand mødt op til diskussion om ligeberettigelse og en række kortere oplæg. Programmet startede med, at jeg holdt et oplæg om kvinder i kommunalpolitik i Hjørring og omegn i perioden , som hovedsageligt tog udgangspunkt i arkivets eget kildemateriale i form af sognerådsprotokoller og avisartikler fra perioden. Ud over mit historiske indlæg bød dagen på oplæg fra blandt andre sognepræst Mette Villads Christensen om at være præst og kvinde og direktør Vibeke Haaning fra servicebureauet Blæksprutten om at være kvinde i en ledende stilling. vhmnyt 18 The Crescent nyt hæfte fra Historisk Arkiv af Helle Thrane Historisk Arkiv I december måned 2008 var det 200 år siden at den engelske fregat»the Crescent«forliste ud for Mårup. I den forbindelse, og da der til stadighed er interesse for det dramatiske forlis, har Historisk Arkiv udgivet et nyt hæfte,»the Crescent kilder til den forliste fregats historie«. Det er en fortegnelse over arkivets efterhånden store samling af avisartikler, tidsskriftartikler og artikler i bøger samt radioudsendelser og billeder omhandlende dette forlis. Bibliografien blev oprindeligt udarbejdet i 1992 af Merete Skovby Thomsen som praktikopgave ved Danmarks Biblio teksskole i forbindelse med et praktikophold på Historisk Arkiv, men er i forbindelse med udgivelsen blevet udvidet med det materiale om»the Crescent«, som er indgået i arkivets samlinger siden. Hæftet er nr. 14 i serien»hæfter fra Historisk Arkiv«. Siden udgivelsen af bibliografien har Ingrid Nielsen skrevet artiklen,»historien om Crescent s forlis ud for Mårup den 5. december 1808 fortalt af overlevende«, som netop er udgivet i Vendsyssel Nu og Da Artiklen beskæftiger sig med nogle af hovedkilderne til forliset, som også er med i bibliografien, og er således et rigtig godt supplement til kildefortegnelsen i forbindelse med en eventuel udvælgelse af materiale til belysning af historien om»the Crescents«forlis.

19

20 vhmudstillingssteder HIRTSHALS TORNBY RUBJERG MOSBJERG HJØRRING BØRGLUM Vendsyssel Historiske Museum (1) Museumsgade Hjørring Tlf: Fax: Strandfogedgården (2) Langelinie 2, Rubjerg 9480 Løkken Tlf: Tlf.: Landskabsog landbrugsmuseet i Mosbjerg (3) Jerupvej 613, Mosbjerg 9870 Sindal Tlf: Hirtshals Museum (4) Sophus Thomsensgade Hirtshals Tlf: Bunkermuseet (5) Kystvejen 9850 Hirtshals Tlf.: Tornby Strand v/det gamle Skudehandlerpakhus (6) Strandvejen, Tornby 9850 Hirtshals Tlf: Vognudstillingen på Børglum Kloster (7) Børglum Klostervej 255 B, Børglum 9760 Vrå Tlf.: (åbningstider m.v.) Tlf.: (vedr. vognudst.) Historisk Arkiv (8) Museumsgade Hjørring Tlf.: Fax: For åbningstider mv. klik ind på

VHM Nyt. Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten. ...vi har den gode historie!

VHM Nyt. Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten. ...vi har den gode historie! VHM Nyt...vi har den gode historie! Nr. 8 april 2007 Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten I efteråret beskrev vi planerne for etablering af en æblelund i Mosbjerg. Ønsket var at få et

Læs mere

VHMKalender2011. januar. januar februar marts april. Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Lørdag den 8. januar

VHMKalender2011. januar. januar februar marts april. Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Lørdag den 8. januar januar Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Lørdag den 8. januar Her vil være rig mulighed for at hente hjælp til slægtsforskning hos medlemmer af Slægtshistorisk Forening. Ud over generel hjælp og vejledning

Læs mere

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net for Vrejlev-Hæstrup sogne 2 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net Vrejlev Kirke Hæstrup Kirke KALENDER FOR VREJLEV OG HÆSTRUP SOGNE Gudstjenester Juni Søndag den 3. Vrejlev kl. 10

Læs mere

Nr. 1-2013. Sydvestjyske Arkiver

Nr. 1-2013. Sydvestjyske Arkiver a r f t y N Nr. 1-2013 Sydvestjyske Arkiver Nyt fra Sydvestjyske Arkiver Udgives af Sydvestjyske Arkiver Sydvestjyske Arkiver Nr. 1-2013 er redigeret af Richard Bøllund Sats: Verdana Tryk: Esbjerg Byhistoriske

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Femtende årgang Nr. 2 April - Maj 2010 2 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Redaktionen................... 3 Havbakken.................... 4

Læs mere

Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nr. 5 Juni-august 2013 84. årgang Udgiver Landsforeningen

Læs mere

Nummer 61. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestival. Byfest Sommerfest. Nabohjælp. Konfirmander Kirke-Nyt.

Nummer 61. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestival. Byfest Sommerfest. Nabohjælp. Konfirmander Kirke-Nyt. LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøjfestival Byfest Sommerfest Nabohjælp Konfirmander Kirke-Nyt Idéklubben Motion Efterlysninger Nabohjælp Nummer 61 maj - september 2011 Guld, penge

Læs mere

32. årgang nr. 124 Dec. 2009

32. årgang nr. 124 Dec. 2009 32. årgang nr. 124 Dec. 2009 Hjemmesider: www.herskindsigt.dk og www.herskind-skivholme.dk, hvor der bl.a. findes en ajourført kalender, og hvor de seneste numre kan findes. Valgmøde den 11.nov.2009 1

Læs mere

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 64 - marts 2008 SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december,

Læs mere

Barrit Vrigsted. Nyt. Nr. 1 Juni 2014 26. årgang

Barrit Vrigsted. Nyt. Nr. 1 Juni 2014 26. årgang Barrit Vrigsted Nyt Nr. 1 Juni 2014 26. årgang Indholdsfortegnelse Barrit og Omegns Byfest side 7 Fodbolddamer på tur side 8 Gymnastik i Barrit side 9 Repræsentantskabsmøde i BV Nyt side 10-11 Den positive

Læs mere

De årstider. Temadag: Ufrivillig ensomhed blandt ældre. Ferieophold på Bøtø. januar 2015 nr. 86

De årstider. Temadag: Ufrivillig ensomhed blandt ældre. Ferieophold på Bøtø. januar 2015 nr. 86 4 De årstider januar 2015 nr. 86 Ferieophold på Bøtø Side 7 Temadag: Ufrivillig ensomhed blandt ældre Side 12 De 4 Årstider udgives af Pensionistsamrådet & Ballerup Kommune. Redaktionen: Birte Passer,

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

Kan man bygge et feriecenter i rummet?

Kan man bygge et feriecenter i rummet? STENO USEN 66 STENOMUSEN MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER JUNI 2015 Kan man bygge et feriecenter i rummet? I forbindelse med, at Danmarks første astronaut, Andreas Mogensen, sendes ud til rumstationen

Læs mere

Aabenraa Byhistoriske Forening. Ordinær generalforsamling, torsdag, dl. 16. april 2015. Formandens beretning. Medlemsudvikling.

Aabenraa Byhistoriske Forening. Ordinær generalforsamling, torsdag, dl. 16. april 2015. Formandens beretning. Medlemsudvikling. Aabenraa Byhistoriske Forening Ordinær generalforsamling, torsdag, dl. 16. april 2015 Formandens beretning. Medlemsudvikling. Som forening er vi afhængige af medlemmernes opbakning. Vi er glade for der

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

forfatteren # 01 2009 medlemsblad for Dansk Forfatterforening

forfatteren # 01 2009 medlemsblad for Dansk Forfatterforening forfatteren # 01 2009 medlemsblad for Dansk Forfatterforening leder nye medlemmer indhold En anden virkelighed Ide Hejlskov Larsen F Jan Flemming Scheel L Faldende bogindkøb siden bloktilskuddenes indførsel

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

16. årgang Nr. 2 juni 2012

16. årgang Nr. 2 juni 2012 16. årgang Nr. 2 juni 2012 Konfirmanderne 2012 2 Stokkemarke Friskole Nyt fra Stokkemarke Friskole Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Østofte Rersnæs Nørreballe

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

Holbækfærgen får bedre sejlplan

Holbækfærgen får bedre sejlplan ORØ NYT Nr151 februar 2013 Ny kloak koster Orø mange millioner Foto: Holbæk Forsyning A/S Vi har alle brug for hinandens nåde Efter 25 år som præst på Orø, kan Kirsten Schmidt se tilbage. Og hun ser et

Læs mere

Askehavegård Børnehave fyldte 10 år

Askehavegård Børnehave fyldte 10 år Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 3 35. årgang Juni 2012 Askehavegård Børnehave fyldte 10 år Se side 19 BYFEST SCT. HANS 2 2 sogne Lokalrådets medlemmer: Carsten Berg 26 80 91 49 Børge Carlsen 23

Læs mere

Esplanaden. Beboerbladet

Esplanaden. Beboerbladet Esplanaden Beboerbladet Maj 2010 Årgang 14 nr. 4 BSI 75 ÅRS JUBILÆUM SIDE 6 VÆLG ÅRETS BRØNDBY STRAND BORGER SIDE 9 side 12 Motion & Trivsel i T13 Træning, motion, hygge og fællesskab. Siden 2003 har der

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 1 marts 10 ]

TRAPPENYT [ nr. 1 marts 10 ] TRAPPENYT [ nr. 1 marts 10 ] Nye regler for udlejning side 3 Afdelingsmødet et vigtigt møde side 4, 6 og 7 En lang vinter med sne og frost side 12 Styringsreform og bæredygtigt byggeri Mange ting til fremlæggelse

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 www.laasbynettet.dk Hvis du er en vore omhyggelige læsere, så har du - efter at have været

Læs mere

Indhold. DIS-Danmark. 2 DIS-Danmark - juni 1997

Indhold. DIS-Danmark. 2 DIS-Danmark - juni 1997 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark (Databehandling i Slægtsforskning) E-mail: DIS-Danmark@dk-online.dk Homepage på internettet: www2.dk-online.dk/users/dis-danmark Slægt & Data udkommer 4 gange årligt

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

SLÆGT & DATA. Indholdsfortegnelse DIS-DANMARK 7. ÅRG. NR.2 JUNI 1993

SLÆGT & DATA. Indholdsfortegnelse DIS-DANMARK 7. ÅRG. NR.2 JUNI 1993 SLÆGT & DATA 7. ÅRG. NR.2 JUNI 1993 Indholdsfortegnelse Scanning af billeder...5 Papirløse aner - i lange baner...10 Logo til DIS-Danm ark... 12 Referat af generalforsamling... 13 Indbydelse til Slægtsforskertræf...

Læs mere

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 1 februar 2010 Spar masser af penge på indkøb TV fra Skive om Skive Gratis billetter til musical medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Politiker

Læs mere