Bækholmsk len Odense Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bækholmsk len Odense Kommune"

Transkript

1 Bækholmsk len Odense Kommune 31. august 2006 Status på skolens evalueringskultur, august 2006 Baggrund: Bækholmskolen blev etableret august 2003 som Odense Kommunes heldagsskole for elever mellem 7-13 år med adfærds-, kontakt- og trivselsproblemer kombineret med specifikke indlæringsvanskeligheder. Bækholmskolen har haft udvidelse årligt, siden starten i 2003, og den har nu to spor en OBS-klasserække 0.-9.klasse og et Heldagsskolespor 0.-9.klasse. _ I skoleåret 2006/07 fusionerer Bækholmskolen med Fjordager Fritidscenter og skolen får hermed med en SFO og klubdel. Skolen er bydækkende og optagelse sker efter visitation. Den pædagogiske medarbejderstab: Bækholmskolen har 9 lærere og 15 pædagoger. Skole og SFO har også praktikanter fra Soc.pæd.seminarium. Funktioner og opgaver er meget forskellige i de tre organisationsafsnit, heldagsskolen, OBS-klasserne og SFO/klub. Værdier og pædagogisk holdning: Skolens relative korte levetid har betydet, at vi ikke endnu kan tale om en konsolideret skolekultur. Udvidelser og fusion har bundet energi og opmærksomhed, som har betydet at fokus netop har været at sikre et fælles læringssyn og etablering af en arbejdspladskultur. Fokus har absolut været på den primære opgave, at sikre de elever der visiteres til skolen, de mest optimale betingelser for at gå i faglig, personlig og social udvikling. Ledelsens arbejde med at implementere Odense Kommunes overordnede strategier på Børnog Ungeområdet skal ses i dette lys. På sigt er det absolut skolens holdning, at elverne gives alle de tilbud børn og unge på byens andre folkeskoler gives, men en tid vil nogle af begrænsningerne være lokalesituationen og en ikke velkonsolideret skole- og arbejdspladskultur. I det daglige prioriteres arbejde samarbejdet med elevernes forældre og eksterne samarbejdspartnere højt. Staus på evalueringskultur august 2006_ /SAST Side 1 af 5

2 På sigt: Skolen uddanner dette skoleår en evalueringsvejleder og vejlederen blive et omdrejningspunkt for udviklingen af en velformuleret og veldokumenteret evaluering af undervisningen og elvernes udbytte heraf. Elevniveauet, dvs. evaluering af elevernes progression og resultater: Dokumentation af resultater Diagnostiske prøver: ST 2-9 OS 64 og OS 120 SL 60 og SL 40 CHIPS DL-Diagnostisk læseog staveprøve RM-prøver 1-9 MG/FG Prøveresultater i form af: Retteark Pædagogisk analyseark Scoringsark Alle prøver tages individuelt og følges altid op med en samtale mellem prøvetager, elev og lærer. Der aftales en strategi for det fremtidige arbejde både for eleven og læreren. Prøveresultatet indgår i elevens Undervisningsplan og via af denne orienteres forældrene om resultatet og de tiltag der affødes heraf Vurdering af skriftlige opgaver, produktioner og fremlæggelser Lærerens respons, mundtligt og/eller skriftligt Kammeraternes kritik Der er tale om vurderinger som sættes i forhold til elevens forudsætninger for at løse opgaven. Præsentationsportefolio Alle elever har en kasse de gemmer udvalgte arbejder, fotos, produkter og ting af affektion. De materialer, hæfter og bøger eleven afslutter, kan gemmes i kassen og sammen med tegninger, produkter og ting som understøtter elevens mulighed for at bære viden og erfaring med sig. Når eleven forlader skolen får han eller hun en farvel-mappe med Side 2 af 5

3 Mundtlig respons i klassen Skolehjemsamtalen / Handleplansmøde 2 gange årligt Elev - elevrespons Ingen Et møde, hvor der udover forældre og lærere også deltager sagsførende psykolog og sagsbehandler i en dialog om elevens udbytte af undervisningen.. Denne respons kan ikke dokumenteres. fotos og tekst fra den tid de har gået på skolen. I mappen indgår ofte elementer fra kassen. Denne evalueringsform er meget central i skolens dagligdag. Qua skolens målgruppe er der brug for umiddelbar tilbagemelding både på adfærd og fagfagligt arbejde. Forud for handleplansmøderne gennemgås undervisningsplanerne med eleverne. Forud for mødet fremsendes elevens undervisningsplan, som indeholder en status og en målfastsættelse for det kommende halvårs arbejde. Der udarbejdes referat af samtalen og dette udgør herefter handleplanen. Et meget centralt værktøj i arbejdet med skolens AKT-børn. Eleven gives mulighed for at erfare og erkende de muligheder og forhindringer han eller hun har for at indgå i samvær med andre børn. Teammøder Observationer af eleven som er tilgængelige i dagbogsform på Personaleintra. På mødet deltager som regel lærere, psykolog pædagoger og leder/afd.leder. Beslutninger og evalueringer tager dels afsæt i subjektive oplevelser og Side 3 af 5

4 Logbogen Evalueringsspørgsmål til eleven Skriftlig registrering Daglige optegnelser i logbogen Dokumentation i form af Smileys eller en kort skriftlig evaluering af dagens arbejde. Elevernes svar Elevfravær Testresultater observationer, analyser og fortolkninger af tilgængelige notater. Alle skolens elever har en logbog som føres dagligt og som indeholder optegnelser og aftaler lærer og elev imellem. Et meget væsentligt element i det pædagogiske arbejde med eleverne, som har særligt brug for at få at vide når de gør fremskridt faglig som socialt. Kan du huske, hvordan du gjorde, sagde sidste år/da du startede/da du sidst stod i denne situation? Både elevfravær og testeresultater skrives ind i undervisningsplanen og evalueres i en helhed i relation til handleplanen Medarbejderniveauet, dvs. evaluering af lærernes undervisning og pædagogernes indsats Dokumentation MUS og GRUS Lederen laver referat fra samtalen Der er MUS/GRUS hvert andet år. Der er ikke særligt fokus på undervisningen, men på forudsætningerne for god undervisning Observationer Drøftelser på teammøder Individuelle samtaler Skolen er lille, med få elever og få lærere og pædagoger, så det er Side 4 af 5

5 Mødedeltagelse Selvevaluering Registrering af fravær Referater Egne notater SMITTE Lister og oversigter der udarbejdet centralt relativt let at registrere stemninger, konflikter, frustrationer og omgangstonen. Samtaler kan forekomme både på leder og læreres/pædagogs initiativ. Sparring, ledelsesrepræsentant. Et enkelt team er startet et evalueringsarbejde efter denne model. Dokumentationen bliver drøftet på teammøder Der afholdes fraværssamtaler efter skøn og efter 25, 50 og 75 dage. Skoleniveauet, dvs. evaluering af arbejdet med at implementere politiske målsætninger og indsatser. Dokumentation Virksomhedsplan Følgegruppemøder Virksomhedsplanen ligger på skolens hjemmeside og der er opfølgning fra forvaltningen 1-2 årlige møder med referat Susan Stage Skoleleder August 2006 Side 5 af 5

EVALUERING evaluering af evalueringskulturen Fælles drøftelse i storteamene Fællesgørelse af aftenens drøftelser på møder og referater

EVALUERING evaluering af evalueringskulturen Fælles drøftelse i storteamene Fællesgørelse af aftenens drøftelser på møder og referater 2005 25. oktober kl. 17-20 EVALUERING evaluering af evalueringskulturen Fælles drøftelse i storteamene Fællesgørelse af aftenens drøftelser på møder og referater H. C. ANDERSEN SKOLEN Evalueringskultur

Læs mere

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Fraværsstrategi - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Forebyggelse af fravær i folkeskolen og frafald fra ungdomsuddannelserne Lolland Kommunale skolevæsen - fraværsstrategi.

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet Inklusion i praksis Forventningsafklaring af samarbejdet om inklusion Debatten omkring inklusion omhandlede i begyndelsen

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Kildebakkeskolen Soldalen 8 7480 Vildbjerg Tlf: 96287690 E-mail: kildebakkeskolen@herning.dk www.kildebakkeskolen.dk Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole)

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole) 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby

Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby 1 FORORD TIL UUs MÅLSÆTNING 2013 2014 UU Tårnbys indsats i det kommende år tager udgangspunkt i det mål, at vi sammen med grundskolerne yderligere øger

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Inspirationshæfte Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Indhold Indledning - om undervisningsintern og undervisningsekstern inklusion... 1 Læsevejledning...

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Sprog- og Læsestrategi Strategien omfatter tale, sprog og skriftsproget (både læsning og skrivning). Forord For at kunne tage aktivt del i livet har vi brug for sproglige kompetencer. Det drejer

Læs mere

Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014

Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014 Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014 Retsgrundlaget Retsgrundlaget for kommunernes pligt til at føre tilsyn med dagtilbud og privat pasning findes i retssikkerhedsloven 16 som fastsætter:

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Skriftlighed. Hvad er god evalueringskultur? 6. virkemidler og gode eksempler

Skriftlighed. Hvad er god evalueringskultur? 6. virkemidler og gode eksempler Evalueringspraksis Vester Mariendal skole v. skoleleder Grethe Andersen Vi gennemfører årligt trivselsundersøgelser (termometeret) og følger op med klassekonferencer. Nationale test anvendes som pædagogisk

Læs mere

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Indhold 2 Forord 3 Hvem er vi 5 Evaluering af indsatsområder for 2010/11 12 Indsatsområder SFO 17 Indsatsområder for 2011/12 18 Fastholdelse og videreudvikling af

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4 Kommunale indsatsområder...

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Handleguide Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Indhold Forord 3 Model Arbejdsgang/opgaveforløb 4 Den forebyggende indsats 5 Trivselsskema og

Læs mere

STYR EFTER KVALITETEN. Inddragelse af medarbejderne til gavn for velfærd og vækst - anbefalinger fra FTF

STYR EFTER KVALITETEN. Inddragelse af medarbejderne til gavn for velfærd og vækst - anbefalinger fra FTF STYR EFTER KVALITETEN Inddragelse af medarbejderne til gavn for velfærd og vækst - anbefalinger fra FTF Hvis du vil vide mere: Peter Dahler Larsen: Hvordan skal man som fagperson forholde sig til evalueringsbølgen

Læs mere

Viden der forandrer. Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Viden der forandrer. Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Viden der forandrer Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn 2008 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Viden der forandrer 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2010/11

Kvalitetsrapport for skoleåret 2010/11 Kvalitetsrapport for Langsøskolen, skoleåret 00/ Kvalitetsrapport for skoleåret 00/ Skolens kvalitetsrapport for skoleåret 00/ omfatter undervisnings- og fritidsdel og udtrykker skolens vurdering af, hvordan

Læs mere

Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015

Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015 Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015 Skolecenter Jetsmark Indhold Indledning... 3 Fokus på udvalgte kommunale indsatsområder... 4 Inklusion og læring... 4 Teamsamarbejde... 8 Reformens temaer i fokus

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg Anmeldt tilsyn Lindegården, Fredensborg Susanne Ramstedt 22-10-2009 1. Indledning... 3 1.1. Metode... 3 1.2 Baggrund for tilsyn, specifikt det anmeldte tilsyn... 3 2. Opfølgning på det uanmeldte besøg...

Læs mere