REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl på Brøndbyvestervej 58

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58"

Transkript

1 REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl på Brøndbyvestervej 58 Den 10. februar 2015 Afbud: Referent: Thomas Mødeleder: Annemette Kontaktpersoner: Marianne O = Orientering D = Drøftelse B = Beslutning Punkter med bilag er markeret med * DAGSORDEN: Punkt 1: Godkendelse af referat fra KS-mødet (Thomas udsender) Udsættes til næste møde. Punkt 2: Nyt fra Glostrup Skole VE: 1 langtidssygemelding. SØ: 1 langtidssygemeldt er delvist raskmeldt og plan for fuld tilbagekomst er lagt. Skoleleder stopper 30. april 2014.

2 SK: indledende snak om fagfordeling påbegyndt. 3-4 tidsbegrænsede lærere bliver ikke forlænget. Vedr. 6. ferieuge på skoledage havde 22 lærere ønsket det. NO: 2 langtidssygemeldinger. LOV 409 gennemgået af FKR. PPR: BUC: Punkt 3: Konstituering af kredsstyrelsen (B) Konstituering 2 i forretningsordenen for kredsstyrelsen 1. Valg af ansvarlig for Arbejdsmiljøområdet- Fu foreslår Lene 2. Valg af mødeleder- FU foreslår Annemette 3. Valg af referent FU foreslår Thomas 4. Valg af FTR = formanden (MED-repræsentant i HU) 5. Valg af stor-tr (MED-repræsentant i CDS og Skole-MED)- FU foreslår Thomas Desuden skal udpeges: 1. Ansvarlig for kursus i HV FU foreslår Thomas 2. Ansvarlig for PUF i HV FU foreslår Annemette 3. Ansvarlig for AMR i HV FU foreslår Lene 4. Repræsentant i dialogforum FU foreslår Lene 5. Repræsentant i GIP FU foreslår Thomas 6. Repræsentant i forældrefølgegruppen vedr. Inklusion FU foreslår Dorte Zigernagel 7. AMR-repræsentant i Skole-MED FU foreslår Rikke Kredsstyrelsen tilslutter sig forslagene. Punkt 4: Opsamling på Generalforsamling og medlemskurset (B) Blå information med resolution og udtalelses til ledelse, samt reminder om 1. maj udsendes 10. april. Opmærksomhed på arbejdsmiljøet. Fælles faglig klub 7. maj kl og i uge 25 Samtaleguide som dialogredskab - drøftes på KS-mødet (Bilag) Grønspættebog/tjekliste for arbejdspladser AMR-mødet 10.6 Møde med børnehaveklasseledere kl

3 Mødeplan for faglig klub 2014/2015 hver uge i starten af skoleåret, solidaritetsmøder i teamet Arbejds-PC APP Lejrskoler drøftes med SL Planlægning af næste skoleår. Planlagte møder hvor årsplan m.v. drøftes er i indeværende akkorder, mens individuel og konkret planlægning (fx booking af lejrskoler, bogmaterialer, ture m.m.) er en opsagt kutymer og ikke indeholdt i nuværende akkorder. Drøftes med SL Selvstyrende team/pædagogisk team drøftes på KS-mødet IT-udfordringerne. Temaet drøftes på Task-Force-mødet Orientering fra formanden om den løbende dialog med ledelsen siden sidste møde. Herunder dialog omkring bekymringsbrevet fra Søndervangskolen. - Undersøgelse omkring trivsel og arbejdsmiljø bekymrer og forelægges MED på de kommende møder. - Ansættelsen af Ny skoleleder til Glostrup skole er udsat, så der er bedre tid for ansøgere. - Handleguide til medarbejdere og ledere med borgerkontakt er udsendt og lokalt skal der udarbejdes egne handleplaner i forlængelse af dette. - Medlemmernes ønske om at vi planlægger og afholder fælles faglig klub møder er planlagt til onsdag d. 7. maj kl på NO og d. 18. juni kl Datoer udsendes af TR til skolerne og herefter udsendes de igen i Blå information. - Samtaleguide der er udsendt fra DLF justeres og tilpasses til Glostrup forhold. Revideret udgave udarbejdes af FU og udsendes hurtigst muligt. - Grønspættebog omkring arbejdsmiljø og tjekliste færdiggøres og præsenteres for AMR på næste AMR møde d. 10. maj Formanden har møde med Bh.kl.lederne og her skal de kommende opgaver for Bh.kl.lederne drøftes. - Vi skal have lavet lokale mødeplan for faglig klub både lokalt og fælles. FU tager opgaven med videre og punktet tages op på kommende KS møde. Vigtigt at vi allerede i uge 32 har et møde omkring opstarten. - Medarbejder PC KS minder om reglerne i lov 409 og de bekymringer der er for lærernes arbejdsmiljø. Men også de goder der ligger i den nye lov om lærernes arbejdstid. - Lærermøder med planlægning af næste skoleår, der er planlagt i indeværende år kan gennemføres som planlagt, men den individuelle forberedelse af næste års materialer er ikke indregnet i dette års opgaveoversigter og kan derfor ikke gennemføres før næste skoleår. - Aftale omkring selvstyrende team er for længst opsagt og derfor ikke eksisterende, hvilket strategisk ledelse er enig i.der kan derfor ikke laves intern vikardækning teams osv.. KS tydeliggør dette i kommende udmelding.

4 Punkt 5: Evaluering af medlemskursus (D) Stor tilfredshed med både rammer og indhold. Punkt 6: Nyt fra: a. formanden (O) OK-konference Ansættelse af skoleinspektør samt afdelingsledere KS-mødedag/-tidspunkt næste skoleår? Orientering fra formanden om det kommende forhandlingsfællesskab og de forventede krav fra modpart. Drøftelse om kommende mødedag og tid. Formanden tager forslag med til ledelsen b. Nyt fra kassereren (O) Kvartalsregnskab Gennemgås på et senere møde inden sommerferien. c. MED (O) Temadag for formænd og næstformænd i MED 2. juni. d. Forpligtende kredssamarbejde Hovedstaden vest a. Arbejdsmiljøforum. b. Pædagogisk Udviklingsforum c. Kursusforum. d. A-kassen e. Andet. e. Nyt fra arbejdsmiljøudvalget (O) Mødet flyttes til 10. juni.

5 f.sb (O): Intet g. Andre (O) Intet Punkt 7: Punkter til næste møde 13. maj 2014 Punkt 8: Eventuelt KS-sommerafslutning er flyttet til den 4. juni. Mødet slut kl.:

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30

Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30 Bilag 13.2. Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30 Til stede: Nanna Højlund, formand, FOA Ursula Dybmose, KL John Skonberg, DR Heidi Leen, FOA Karen Therkildsen, sekretariatet Kirsten

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole Afbud til Lisa: Deltagere: Jeanette, Lotte, Bo, elevråd, Henriette, Jonas, Torben, Louise, Carsten, Lauge, Lisa, 1) Godkendelse og underskrive referat fra sidste møde 2) Meddelelser: a) Formand Skolerådsmøde

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Bestyrelsesmøde torsdag d. 10. maj 2012 kl. 19:00 - ca. 22:00

Bestyrelsesmøde torsdag d. 10. maj 2012 kl. 19:00 - ca. 22:00 Bestyrelsesmøde torsdag d. 10. maj 2012 kl. 19:00 - ca. 22:00 Deltager fra bestyrelsen: Formand Anja Valhøj (ANV), Kasserer Andreas Boye (AB), Best.medlem Sussi S. Hansen (SSH), Best.medlem Anne Brix (ABX),

Læs mere

TR nyt. Nyt i TRnyt. Fremtiden starter i skolen 2. runde

TR nyt. Nyt i TRnyt. Fremtiden starter i skolen 2. runde Nr. 6 AUGUST 2014 TR nyt Nyt i TRnyt Det er nu anden gang, at TRnyt udsendes i det nye udsendelsessystem. Sidst i nyhedsbrevet finder du afsnittet Idéer til kollegerne. Det er en nyskabelse, der vil være

Læs mere

Fornyelse af samarbejdsgrundlaget

Fornyelse af samarbejdsgrundlaget DLF kreds 45 Solrød Lærerforening Egeparken 31 B, 3.tv 2680 Solrød Strand Tlf. 56 14 43 30 E-mail: 045@dlf.org www.srlf.dk www.solrødlærerforening.dk Kredskontorets åbningstider: Mandag kl. 09 16 Tirsdag

Læs mere

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere

Referat fra mødet i HovedUdvalget

Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødedato: 13. april 2015 kl. 9.30-12.15 Mødested: Møderum 2 Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.15 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING TIRSDAG D. 22. MARTS 2011 KL. 16.00 Uglegårdsskolen Personalerum Netversion den 12.3.2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Indholdsfortegnelse 3 Forslag til forretningsorden

Læs mere

Referat af møde den 7/11 2012

Referat af møde den 7/11 2012 Nøvling Skole den 14/1 2013 Møde Tid Sted Deltagere Mødeleder Referent Skolebestyrelsesmøde Den 07.11.2012, kl. 17.00 19.00 Nøvling Skole Christina Thorsted Jensen, Sanne Hvid, Marina Sørensen, Michael

Læs mere

Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 tilrettelæggelse af lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid.

Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 tilrettelæggelse af lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid. 1 Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 tilrettelæggelse af lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid. 1. Baggrund Folkeskolereformen og lov 409 om arbejdstidsregler for lærere i folkeskolen m.v.

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Mandag den 24. juni på lærerværelset Tidspunkt: 19.00 22.00

Skolebestyrelsesmøde Mandag den 24. juni på lærerværelset Tidspunkt: 19.00 22.00 Skolebestyrelsesmøde Mandag den 24. juni på lærerværelset Tidspunkt: 19.00 22.00 Glumsø den 24. juni 2013 REFERAT Mødeleder: Henrik Deltagere: Dorthe, Henrik, Helle, Rikke, Alex, Lasse, Anne, Lene, Pia,

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 14.-15. august 2013 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden), Monica Lendal Jørgensen (næstformanden), Hanne Lindbjerg Kristensen

Læs mere

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk Indholdsfortegnelse: Side Forventninger til TR... 3 MED-udvalget... 3 Faglig klub... 4 Forhandlings-

Læs mere

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole Dato: 30. maj 2013 Sted: Parloir Dirigent: Thomas Krantz Referent: Johan Hartmann Stæger Referat fra Forældrerepræsentantskabsmøde for Det Danske Forældreråd, den 30. maj 2013 1. Dagsorden Dagsordenen

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg Anmeldt tilsyn Lindegården, Fredensborg Susanne Ramstedt 22-10-2009 1. Indledning... 3 1.1. Metode... 3 1.2 Baggrund for tilsyn, specifikt det anmeldte tilsyn... 3 2. Opfølgning på det uanmeldte besøg...

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16. 1 Generalforsamling afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.30 2 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Dersom formandens beretning indeholder punkter,

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Integrationsrådet REFERAT

Integrationsrådet REFERAT REFERAT Integrationsrådet Mødedato: Tirsdag den 20-02-2007 Mødested: Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Maryam Hosseinzadeh, Anita Sadegh, Ahmed Dualleh og Said El Naiiar.

Læs mere