Her kan søges batch numre til søgning i family-search

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Her kan søges batch numre til søgning i family-search www.hammerum-herred.dk"

Transkript

1 Internetadresser for slægtsforskere Kirkebøger, folketællinger og andre kilder Arkivalieronline Indscannede kirkebøger og folketællinger. Fra 2011 også materiale fra brandforsikringer, Københavns Overpræsidium, borgerlige vielser i København og tingbøger. Ekstraordinære folketællinger - Oversigt over ekstraordinære folketællinger og mandtal afholdt uden for de normale terminer FamilySearch - Mormonernes hjemmeside, der indeholder store mængder slægtshistoriske data primært naturligvis fra andre lande, men også mange om danske familier. Familysearch indeholder også digitaliserede kilder bl.a. danske protokoller for borgerlige vielser https://familysearch.org/search/collection/list#page=1&countryid= Her kan søges batch numre til søgning i family-search Vejledning til family-search: Københavns politis registerblade Personregistrering af befolkningen i København fra Det er en forløber til Folkeregistret. Der findes i alt 1,2 millioner registerblade. Nygårds sedler - Sedler over jyske familier. Arkivar H. S. A. Nygård skabte seddelkartoteket, der består af 205 kasser med navnesedler, der henviser til kirkebøger, kancelli, rentekammer, folketællinger, matrikel, grundtaxter, i alt over ½ million sedler. Gravsteder, nekrologer, dødsfald, mærkedage Kirkegårde og gravsten i Danmark Kirkegårde og gravstene i Danmark. Projekter, hvor frivillige affotograferer gravstene. 1

2 Hedens opdyrkere - Kongenshus Mindepark. Mindesten over hedeopdyrkerne Nyere dødsannoncer - Siden er lavet i samarbejde mellem en del bedemænd og pressen. Søgbare annoncer fra 2006 og frem. Jødiske begravelser og gravsten indtil Vendelboarkivet - Vendelboarkivet blev skabt af postmester T.M. Sørensen i perioden fra 1967 til slutningen af 1980'erne. Han indsamlede materialet fra aviser og blade, fra personalhistoriske bøger. Bemærk, at VendelboArkivet kun rummer "indfødte" vendelboer, dvs. personer født i Vendsyssel til og med Mange nekrologer og mærkedage. Dødsfald fra Aalborgegnen - Fra Sundbysamlingernes Lokalhistoriske Arkiv. Udklip i egnens aviser af dødsannoncer, nekrologer og mindeord i relation til personer indenfor arkivets dækningsområde Kjær Herred. På siden findes også affotograferede gravsten fra Mou, Dokkedal, Ellidshøj, Gudum Sønder Tranders og Vive kirkegårde. Den almindelige enkekasse - Blev oprettet for at kunne yde enkepension til det landmilitære officerskorps, søofficerer samt kongeligt udnævnte civile betjente ved indgåelse af ægteskab. Kassen var endvidere åben for alle andre borgere. Oeders Efterretninger Oplysninger om ægtepar, enker og enkemænd i Sjællands Stift, dvs. København, Sjælland, Møn og Bornholm. Faldne i de slesvigske krige Tyske faldne i de to verdenskrige. - Søg efter tyske faldnes gravsten og gravsteder Udvalgte befolkningsgrupper Verdens kultur : Mange links. Blandt andet. 100 års dødsfald i Danmark Mange årgange af Kraks Blå Bog. Dansk Biografisk Leksikon, 27 bind. 2

3 Danske sagførere Dansk præstehistorie Danske jurister Danmarks ældste Forretninger 1100 til Frihedsmuseets modstandsdatabase - Personer, som har deltaget i modstandskampen under den tyske besættelse af Danmark. Danske søfolk Danske skippere. Privat hjemmeside. Søg i indtastede oplysninger om danske skippere, styrmænd og matroser i perioden 1707 til Skibslister og søulykker - Adgang til Søfartens Bibliotek med skibslister og søulykker langt tilbage i tiden. Rakkere og natmænd - Databasen omfatter rakkere og natmandsfolk eller deres slægtninge samt et mindre antal bødler. Dog er udeladt omtale af personer, som er født senere end 1860, idet natmandsfolkene på dette tidspunkt anses for integrerede i den almindelige almue. Hugenotter - Indeholder artikler om huguenotternes historie og deres vej fra Frankrig via Tyskland til Fredericia. Anetavler over familierne Deleuran og Dupont Kartoffeltyskere - indeholder artikler om kartoffeltyskerne i Jylland. Jødiske slægter - En international søgebase for jødiske slægter. Biografier af dannebrogsmænd biografier af dannebrogsmænd med portrætter Folk der blev riddere af dannebrog Slægtsforskningssider vedr. geografiske områder Gerda Jensens hjemmeside - Hjemmesiden har en mængde oplysninger fra Hvetbo Herred og mange gode links. Hun har lavet en database med mange tusinde personer fra Vestvendsyssel (klik på Hvetbo området) hvor man kan søge på navn. Erling Agesens database 3

4 - database over personer i hovedsagelig Vendsyssel og Thy. Familien Krogsgaard - Anetræ for famillien Krogsgård og mange flere. Database med personer. Aurelia Clement - Engelsksproget hjemmeside lavet af Aurelia Clemons. Aurelia er mormon og bor i Utah men har rødder i Vendsyssel. Her er en utrolig mængde data, kirkebøger, folketællinger, mormonernes udvandring , Ellis-Island indvandring til USA i tiden 1892 til 1924 og meget andet. Tillige en stor navnedatabase med danske norske og amerikanske navne. Jan Løve Østerbye - Her er der mange oplysninger om Hvetbo Herred samt mange navne og skifter hovedsagelig fra Hune og Rødhus området. Gå til Slægtsforskning Min far Slægten i Hvetbo Herred. Bjarne og Kirsten Nørgaard Pedersen - hjemmeside - Omhandler deres slægtsforskning (Nørgård i Alstrup). Slægter i Himmerland og Vendsyssel Afskrevne folketællinger og godsskifteprotokoller for området Himmerland og Vendsyssel. Jens Eigild Caspersen Min Jyske slægt - Privat hjemmeside med stikord til et stort antal kirkebøger hovedsageligt fra Jylland skrevet og samlet af Birgit Juul Kristensen. Kurt Kermits Nielsens hjemmeside - Specielt kongelige bevillinger til ægteskab i stifterne Ribe, Viborg, Aalborg og Aarhus. Wadschiers hjemmeside - Privat hjemmeside med mange affotograferede arkivalier og afskrifter. Bl.a. affotograferede fangeprotokoller fra Viborg Tugthus. Personregister til nordjyske godsskifter og fæstearkivalier - Med alle navnene som er nævnt i samtlige skifte og fæstesager. Udarbejdet af Rigmor Nørgård, Frederikshavn og Else Jørgensen, Arden. Vendsysselske godsskifter - Godsskifter fra Vendsyssel indtastet af Asger Bruun fra Slægtshistorisk Forening for Hjørring og Omegn. Her kan man i en database søge efter et navn eller alle navnene i et gods. Brejls hjemmeside 4

5 - Privat hjemmeside med oversigter over et stort antal jyske skifter og fæster. Endvidere udensogns vielser i det midtjyske før Hvetbo Herreds tingbog Hvetbo Herreds tingbog transkriberet af I C Højensgård. I tingbogen er der mange oplysninger og navne og ofte kan man her hente oplysninger som kan føre slægten en generation længere tilbage end i kirkebøgerne som jo først begynder i Hvetbo Herreds tingbog 1634 transkriberet af I C Højensgård. Med link til navneregister for tingbogen 1631 til Se ovenstående. Folket i Midten Aarhus Amt folketællinger 1787, 1801, 1834, 1845, 1860, vielsesdata , Aarhus borgerbog Også flere sogne fra Skanderborg og Viborg amter samt enkelte fra Randers Amt. Slægter på Djursland - Slægtsdatabase med personer og slægter på Djursland Bente Feldballes hjemmeside - Stikord til kirkebøger i enkelte sogne på Djursland og Aarhus og Skanderborg amter Slægter i Hammerum Herred Forum for slægtsforskning og lokalhistorie i Midt- og Vestjylland. Borgere i Esbjerg - - Bl. a. Esbjerg Borgerdatabase, beværterbevillinger og skattebøger Borgere i Odense - Odenses borgere i tidsrummet Navneregistre til københavnske kirkebøger - Privat hjemmeside med navneregistre til fødsler, vielser og dødsfald i København. Indtastet af Arne Julin. Bornholmske kirkebøger - Register over Bornholmske Kirkebøger før 1814 Bornholmske skifteprotokoller Bornholmske skifteprotokoller 1641 til

6 Amter, sogne, gader, gårde, kirker, kort og egnshistorie Sogn, herred, amt - I hvilket herred eller amt ligger sognet? Få hjælp på denne side. Stednavne - Indeholder ca stednavne, som kan lokaliseres til sogne, herreder, amter og kommuner. Vort Sogns Historie - Digital udgave af bogserien Vort sogns historie der udkom i årene Mindre landejendomme i Jylland. Ejernes navne oplyses og ofte deres forældre og bedsteforældre. Dansk Slægtsgårdsarkiv - Bevarer kendskabet til og historien om de danske slægtsgårde Nygaards sedler gårde/møller, kroer, degne - Nygaards registreringer af gårde/møller, kroer pg degne Gamle vind- og vandmøller - Database med beskrivelse og billeder af mange gamle vind- og vandmøller Matrikelkort - Gamle matrikelkort på Kort og Matrikelstyrelsens hjemmeside Søg under matrikelkort og vælg historiske matrikelkort. Flyfotoarkivet - Flyfotoarkivet. Nordjylland fotograferet fra luften med 4 års mellemrum af luftvåbnet i tiden 1944 til Danmarks Kirker - om kirkerne, deres kalkmalerier, inventar og gravminder. For tiden arbejdes der med kirker på Fyn og i Jylland - indtil videre er ca. to tredjedele af alle landets kirker undersøgt og beskrevet. Københavnske gader og sogne - Privat hjemmeside. Slå de københavnske gaders sognetilhørsforhold op i gaderegisteret. Historisk Atlas 6

7 - En hjemmeside, hvor arkiver, biblioteker og museer i Region Syddanmark og Kulturregion Storstrøm formidler spændende lokalhistoriske steder. Købstadskort - Arkivers hjemmeside har en webudstilling med gamle købstadskort. Se bl.a. kort over storbyen Aalborg omkring Lokalarkiver Vejviser til danske lokalarkiver Arkivalier og fotos/film - DANPA (Danmarks Nationale Privatarkivdatabase). Her kan du søge registreringer over privatarkiver, som opbevares i lokalarkiverne, Statens Arkiver, Det Kongelige Bibliotek samt forskellige specialsamlinger. Indeholder også Aalborg Stadsarkivs arkivalier og fotos. Daisy Er Statens Arkivers arkivdatabase. Her er oplysninger om Statens Arkivers samlinger og her bestilles arkivalier hjem til dit eget nærmeste stadsarkiv. Daisy indeholder oplysninger om: hvem, der har skabt arkivalierne, hvilke arkivalier, de har skabt og hvad arkivalierne indeholder. I Daisy kan du altså finde oplysninger om samlingerne, men ikke oplysninger om, hvad der står i arkivalierne. Danske Billeder - Over kulturhistoriske billeder af steder, personer, foreninger, skoler m.v. Danske film video og filmklip fra Aalborg Stadsarkivs samlinger. Tønnies billedarkiv Ålborg fotografen Tønnies billedarkiv. Har man gamle fotografier fra Tønnies med negativ nr. skrevet på bagsiden eller kender bestillers navn kan man se og bestille nye billeder. Bøger, lokalhistoriske årbøger og aviser Kulturperler 7

8 - Adgang til digitaliserede bøger, tidsskrifter, håndskrifter, arkivalier, billeder, kort, noder, film, lydmedier, museumsgenstande. Nordjyllandsbasen - særskilt biblioteksbase med registrering af samtlige artikler i lokalhistoriske årbøger og tidsskrifter i Nordjylland: Lokalhistorien i Thy - på denne side findes en digitaliseret udgave af Historisk Årbog for Thy og Vester Han Herred Fynske Årbøger : - register til Fynske Årbøger Register til Lolland-Falster årbøger - Historiske Samfunds årbøger Dansk Biografisk Lexikon - Dansk Biografisk Lexikon Statens Avissamling - Danmarks nationale samling af dagblade, distriktsblade og ugeaviser på Statsbiblioteket Nordjyske aviser - Aviser på HistorieAalborg og Aalborg Bibliotekernes hovedbibliotek Hjælpekilder Ordbog - Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, der behandler dansk sprog fra 1700 til Dansk evighedskalender - Var den 3. juli en mandag i 1699? Find svaret i denne evighedskalender. Bygget på R. W. Bauers kalender. Dansk Adels Årbog - Register til Dansk Adels Årbog Uden for Danmark Udvandring Udvandrere - via Vejle 8

9 4.109 udvandrere fra alle egne af Danmark i årene , med billet fra udvandreragenterne, brødrene Mouritsen, i Vejle. De var agenter for HAPAG (Hamburg- Amerika linien). Det danske Udvandrerarkiv udvandrerdatabasen udvandrere for årene 1869 til 1908 udarbejdet af Det danske Udvandrerarkiv i samarbejde med Aalborg Stadsarkiv på grundlag af Københavns Politis Udvandrerprotokoller. Det betyder at databasen indeholder det store flertal af udvandrede, der købte billet af en dansk rejseagent men ikke de, der købte billet i udlandet eller sømænd. USA - Ellis Island passagerlister Indvandringer til USA fra via karantænestationen på Ellis Island i New Yorks havn. Databasen er udarbejdet på basis af passagerlister. Det betyder, at navne ofte er stavet anderledes end på oprindelsessproget. Finder man en relevant person, kan man se alle oplysninger i passagerlisten, der er affotograferet under overskriften 'Ship manifest'. Databasen er gratis at benytte, men man skal registrere sig som bruger. Rootsweb Gratis amerikansk søgeside. Især WorldConnect er nyttig. Find en gravsten ude i verden - Brug feltet Search 72 million grave records i højre side. Siden er gratis. Hvis ikke man finder et hit i søgningen, bliver man automatisk ledt videre til søgemuligheder på amerikanske betalingssider. Ignorer dem, gå tilbage og prøv en ny søgning. Det er bedst, hvis man har både navne og præcis fødselsår. Ancestry Library Version Omfatter oplysninger fra amerikanske folketællinger, militære kilder, retslige dokumenter, kirkebøger, immigrationslister, passagerlister m.m. samt lignende kilder fra England og enkelte andre europæiske lande. Betalingsdatabase men Aalborg Bibliotekerne har abonnement. DVS den kan bruges på ALLE afdelinger hovedbiblioteket, bybiblioteker og HistorieAalborg Skandinaviske mormoner - Liste over udvandrede skandinaviske mormoner immigrantmuseum - Det danske immigrantmuseum i Iowa i USA. Mange oplysninger om imigrerede. Slesvig-Holsten - Søg i databaser over bl.a. folketællinger og udvandrerlister. Færøerne 9

10 Digitaliserede kirkebøger og folketællinger Sverige Kirkebøger hele sverige - Genline. Digitaliserede svenske kirkebøger. Det er en betalingsdatabase, men HistorieAalborg har abonnement. Den kan bruges på en pc i hele HistorieAalborgs åbningstid. Kirkebøger Skåne, Halland og Blekinge - Demografisk Databas Södra Sverige Kirkebøger fra Skåne, Halland og Blekinge. Gratis. Folketælling Folketællingen for Sverige fra 1890 Folketællinger - SVAR Svensk Arkivinformation. Riksarkivet. Indscannede folketællinger. Betalingsdatabase, Svenske rødder Udgivet af Svensk Slægtsforskningsforbund På tværs af Øresund - Tips til slægtsforskning på tværs af Øresund. Norge Digitalarkivet - Slægtsforskning i Norge. Kirkebøger, borgerlige vielser, tinglysninger, retssager m.m. Tyskland Om sægtsforskning i Tyskland DIS- Danmarks wiki-artikel med links til arkiver, databaser, oversigter, vejledninger m.m. Mere slægtsforskning i Tyskland Links til arkiver, databaser, vejledninger, diskussionsforum m.m. Slesvig-Holsten Søg i databaser over bl.a. folketællinger og udvandrerlister. 10

Hjælp til begyndere i slægtsforskningen

Hjælp til begyndere i slægtsforskningen Hjælp til begyndere i slægtsforskningen DIS-Danmark Forsidebilledet viser de seks ældste børn af slagtermester Mikael Gotfred Nitzske Terkilsen Jensen i Holsted, ca. 1912 (ikke dateret) Fotograf: Karl

Læs mere

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv, Vendsyssel Historiske Museum På Historisk Arkiv sørger vi for at gemme alt hvad der kan tænkes, at fortælle eftertiden om fortiden og nutiden.

Læs mere

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 23 nr. 3-2009

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 23 nr. 3-2009 Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 23 nr. 3-2009 DIS-Danmark Slægt & Data 3/2009 1 DIS-Danmark Slægt & Data 3/2009 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk

Læs mere

Indhold. Family Tree Maker. Generalforsamlingen 1998. Brothers Keeper. Læsekredsen. Nogle kirkebogserfaringer. GedComp i praksis

Indhold. Family Tree Maker. Generalforsamlingen 1998. Brothers Keeper. Læsekredsen. Nogle kirkebogserfaringer. GedComp i praksis Slægt & Data Indhold Udgives af DIS-Danmark (Databehandling i Slægtsforskning) E-mail: DIS@vip.cybercity.dk Web-side: users.cybercity.dk/~dko6959 Slægt & Data udkommer 4 gange årl. i månederne: Marts,

Læs mere

SLÆGT & DATA. Indholdsfortegnelse DIS-DANMARK 7. ÅRG. NR.2 JUNI 1993

SLÆGT & DATA. Indholdsfortegnelse DIS-DANMARK 7. ÅRG. NR.2 JUNI 1993 SLÆGT & DATA 7. ÅRG. NR.2 JUNI 1993 Indholdsfortegnelse Scanning af billeder...5 Papirløse aner - i lange baner...10 Logo til DIS-Danm ark... 12 Referat af generalforsamling... 13 Indbydelse til Slægtsforskertræf...

Læs mere

SLÆGT DATA. Indholdsfortegnelse DIS-DANMARK 5. ÅRG. NR.4 DECEMBER 1991

SLÆGT DATA. Indholdsfortegnelse DIS-DANMARK 5. ÅRG. NR.4 DECEMBER 1991 SLÆGT & DATA 5. ÅRG. NR.4 DECEMBER 1991 Indholdsfortegnelse Kontingent for 1992...3 Kalender for foråret 1992...3 Pakke programmer...4 Hvem Forsker Hvad...7 Læsekredsen... 8 Sammenligning af slægtsprogrammer...9

Læs mere

Den oversøiske udvandring fra Fredericia 1852-1914

Den oversøiske udvandring fra Fredericia 1852-1914 Den oversøiske udvandring fra Fredericia 1852-1914 Indledning Mens Fredericia er kendt for sine mange indvandrere, spillede byens indbyggere en mere tilbagetrukken rolle under den oversøiske masseudvandring,

Læs mere

ÅRGANG 27 Nr. 2 2012

ÅRGANG 27 Nr. 2 2012 LÆGT & DATA Medlemsblad for DIS-Danmark ÅRGANG 27 Nr. 2 2012 LÆGT & DATA Udgives af DIS-Danmark Databehandling i Slægtsforskning www.slaegtogdata.dk admin dis-danmark.dk Adresseændringer: opdateres af

Læs mere

Slægt & Data. årgang 21 nr. 1-2007. Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data. årgang 21 nr. 1-2007. Medlemsblad for DIS-Danmark Slægt & Data årgang 21 nr. 1-27 Medlemsblad for 1 Slægt & Data Udgives af Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk admin@dis-danmark.dk Adresseændringer meddeles til: Kasserer Werner Wittekind

Læs mere

SLÆGT & DATA. Indholdsfortegnelse DIS-DANMARK 6. ÅRG. NR.4 DECEMBER 1992

SLÆGT & DATA. Indholdsfortegnelse DIS-DANMARK 6. ÅRG. NR.4 DECEMBER 1992 SLÆGT & DATA 6. ÅRG. NR.4 DECEMBER 1992 Indholdsfortegnelse Brothers Keeper version 5.1... 5 Soundex... 7 Tingbøger...9 Brothers Keeper nyt...11 SAKI/KOKI...14 Noget om modem...,1 8 Virus... 23 Godt kursus

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn.

Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn. Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn. Medlemsorientering pr. 1. udg. 2002. Orientering. Lokal og slægtshistorisk forening har nu eksisteret i 20 år, det har i lang tid været vores hensigt

Læs mere

Lægdsruller - Kom godt i gang!

Lægdsruller - Kom godt i gang! Lægdsruller - Kom godt i gang! En lægdsrulle er en fortegnelser over de mænd der kunne udskrives til militærtjeneste i hæren. Rullerne kan bruges til at følge mænds flytninger eller til at få oplyst ved

Læs mere

Hvad vi arbejder med...

Hvad vi arbejder med... Hvad vi arbejder med... Bidrag fra medlemmerne Efterår 2008 Indhold Indledning... 3 Lidt om at skrive erindringer... 4 Fra slægtsforskning til lokalhistorisk projekt.... 7 Jens Madtzen Rosenberg - en fremtrædende

Læs mere

Et glimt af livets gåde?

Et glimt af livets gåde? Et glimt af livets gåde? Af Charlotte S. H. Jensen Artiklen citeres med titel, forfatternavn og angivelse af at den er offentliggjort i Danske Museer 2007/4. Interessen for slægtsforskning er måske den

Læs mere

Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og

Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og Borgerservice Århus Kommune Kultur og Borgerservice Resumé 4 Indledning

Læs mere

Indhold. DIS-Danmark. 2 DIS-Danmark - juni 1997

Indhold. DIS-Danmark. 2 DIS-Danmark - juni 1997 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark (Databehandling i Slægtsforskning) E-mail: DIS-Danmark@dk-online.dk Homepage på internettet: www2.dk-online.dk/users/dis-danmark Slægt & Data udkommer 4 gange årligt

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Slægtsbog for Aage Elkjær 1911-1965 Gennem kvindeled ætling af de Rinds Herreds Knaber

Slægtsbog for Aage Elkjær 1911-1965 Gennem kvindeled ætling af de Rinds Herreds Knaber Revideret marts 2015 OCR KOPI ver. 3: Jens P. Kragh Side 2 af 261 14. juli 2015 Forord, af Thomas Elkjær Slægtsforskning, af Anton Blaabjerg Proband: Ane 1: 1. generation: Forældre: Ane 2-3: 2. generation:

Læs mere

- om kendte personer begravet på Almen Kirkegård

- om kendte personer begravet på Almen Kirkegård - om kendte personer begravet på Almen Kirkegård Indholdsfortegnelse: Forord side 2 Kirkegårdens historie side 3 Frants Thestrup side 5 Ole Nielsen Føltved side 6 Louis le Normand de Bretteville side 7

Læs mere

Livet på landet frem til 1800 tallet.

Livet på landet frem til 1800 tallet. Indledning. I dette skrift tager jeg udgangspunkt i mig selv, så hvis jeg f.eks. omtaler min farmor, er det dermed mine børns oldemor, og mine børnebørns tipoldemor. Tilbage omkring 2002 kom opfordringen

Læs mere

Nr. 1-2013. Sydvestjyske Arkiver

Nr. 1-2013. Sydvestjyske Arkiver a r f t y N Nr. 1-2013 Sydvestjyske Arkiver Nyt fra Sydvestjyske Arkiver Udgives af Sydvestjyske Arkiver Sydvestjyske Arkiver Nr. 1-2013 er redigeret af Richard Bøllund Sats: Verdana Tryk: Esbjerg Byhistoriske

Læs mere

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis Aarhus Kommunes Biblioteker Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis - Drejebog til gymnasielærer vedrørende undervisning i mationssøgning i gymnasiet 1 Indhold 1. Baggrund for

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk Brugerundersøgelse af bibliotek.dk - med forslag til opfølgning Oktober 2009 Dansk BiblioteksCenter Brugerundersøgelse 2009 Indledning... 3 Resume af undersøgelsen 2009... 3 Metode antal besvarelser -

Læs mere

Elevvejledning til ElevIntra version 4.2.1. Elevvejledning til ElevIntra. Version 4.2.1

Elevvejledning til ElevIntra version 4.2.1. Elevvejledning til ElevIntra. Version 4.2.1 Elevvejledning til ElevIntra Version 4.2.1 Marts 2006 1 1 Fra elevrådet...3 2 Galleriet...4 3 Nyhedsarkivet...5 4 Webaviser...6 5 Klassens opslagstavle...7 6 Udstillinger...8 7 Klassearkivet...10 8 Min

Læs mere

VHM Nyt. Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten. ...vi har den gode historie!

VHM Nyt. Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten. ...vi har den gode historie! VHM Nyt...vi har den gode historie! Nr. 8 april 2007 Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten I efteråret beskrev vi planerne for etablering af en æblelund i Mosbjerg. Ønsket var at få et

Læs mere

skal mit barn lære Historie?

skal mit barn lære Historie? Velkommen til samarbejde Hvordan kan vores børn lære mere i skolen? Hvorfor skal mit barn lære Historie? Tekst af Birgit Knudsen aktive forældre hjemmearbejde Dansk Matematik Engelsk Naturfag Praktisk-musiske

Læs mere

Fra Lolland til Wisconsin i 1847. Den første danske selskabsrejse til USA.

Fra Lolland til Wisconsin i 1847. Den første danske selskabsrejse til USA. Fra Lolland til Wisconsin i 1847. Den første danske selskabsrejse til USA. I begyndelsen af november 1847 stod 19 danske udvandrere lidt fortabte ved bredden af Michigansøen i det amerikanske territorium

Læs mere