\ a'f">

mo:vre Lokalhistorie ff:f rti.;i'rq!';'.. ,;";( : }:;. ;_,.\. '9",,,;", . :1.. t fr\y.gl [ \ ; 18.ÅHGANG NR.4 DECEMBER 2000 T :>\ a'f

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "mo:vre Lokalhistorie ff:f rti.;i'rq!';'.. ,;";( : }:;. ;_,.\. '9",,,;", . :1.. t fr\y.gl [ \ ; 18.ÅHGANG NR.4 DECEMBER 2000 T :>\ a'f"
\ a'f.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transkript

1 Reserveret Post Danmark. Historiens Hus Hvidovre lar l_jt _ en 3 mo:vre Lokalhistorie 18.ÅHGANG NR.4 DECEMBER 2000 Udgivelse. Holger Petersen.: "Gårdene i Avedøre"" "om ejerforholdene til gårdene i Avedøre fra midten af 1600-tallet til midten af 1900-tallet. Citat fra Poul Sverrilds forord til bogen.: { : ;. h-f ; ;,.i" ',. i.;:n Holger Petersens store arbejde er udsprunget af py.j -å,tj n' 1 8 ans arbejde med slægtshistorie og omfatter >} {-/\, _. _'.::""'-.. < r ikke blot resultatet af undersøgelserne, men. :1.. t fr\y.gl [ \ ; også e omhygg llg gennemgang af et on:fat- tf{'.'.' '.j' \'fl_r:;:.;,i,,,.,.'. '.. i11!'': tende l<rldematenale, som er anvendt 1 arbejdet. T :>\ a'f \_,... På den måde er hæftet ikl<e blot en opslagsbog \ ' " - Vi retter en tak til Holger Petersen for at vi har f\t''i l)t1tl w,j..y, :;,,1 ---.t iy 1 I..J "\.,. Holg er \.' j /'_ -0 til basisoplysninger, men også en guide til kilde- materialet til videre undersøgelser. f - ;- te r en >.,,"., - ff:f rti.;i'rq!';'.. - \,;";( : }:;. ;_,.\. '9",,,;", i ' " \i/,.".:jjs7," fået lov til at mangfoldiggøre hans værl<, som vil :..::, inspirere til det videre arbejde med Avedøres, :, historie. i "-._; ilvldo'llo l<ommunes lokillhl5toris o A1kiv :J.OOO Holmcgi\rdcn 1998 tegnet af Kirsten Andersen Bogen kan købes på Hvidovre Lokalhistoriske Arkiv. Pris.: Kr Kommende Al<tiviteter """ sd. 2. Om at cykle """""""""" sd. 4. Hvidovre (proj)"""".sd.14. En Moder """"""""""."" sd.17. Beklagelse... sd.19. Siden sidst"""""""""""". sd. 3. Nytår 2001"""" ".""""""".sd.13. Hvidovre f<irkebog """""".sd.15. Avedøreselskabet (ref.).. sd.18. Avedøre (ny bog)"""""""""sd.20"

2 Redaktion.: Per E.Hansen (ansv), Dan Olsen, l<irsten Andersen. Medlemsblad trykt i 650 ekspl. Deadline no.1. cl. 15 januar Eftertryk tilladt mod tydelig kildeangivelse. Post sendes til vor adresse på Rytterskolen. ISSN 0902"3046. Hvidovre l<ommunes Lokalhistoriske Arkiv. Medborgerhuset. Hvidovrevej Hvidovre. Tlf.: Tirsclg I Onsdg. Id Torsdg kl Hvidovre Lokalhistoriske Selskab. Rytterskolen. Hvidovre l<irkeplads Hvidovre. Tlf.: Kommende Aktiviteter januar. l<l Foredrag i Bibliotekscafeen. Allan Steinmetz fra Vordingborg lol<alhistoriske Forening, fortæller om svenskekrigen og især frihedshelten Svend Gønge. 19.januar. Teatret Vestvolden har premiere på et musikalsk spil.:"ej Blot Til Lysthus". En fri fortælling fra Hvidovre til Hvidovre om Hvidovre. Spillet foregår i tiden hvor Hvidovre overgik fra konservativ landkommune til socialdemol<ratisk bykommune. f Siden Sidst. v/p.e.hansen Der opstod forskellige tekniske problemer for arrangementet "Folkefest på Avedøre Flyveplads", Hvorfor man valgte at udsætte festen til foråret Selskabets udflugt til Odsherred blev også aflyst, da "Safaribussen" i sidste øjeblik blev hyret af kommunalbestyrelsen, som må siges at have første ret til køretøjet. d.18 september samledes 65 medlemmer i Bibliotekscafeen, for at høre vores formand, Dan Olsen, fortælle om bondegårde i 1920'ernes Hvidovre og Avedøre. Det er et lokalhistorisk emne, som altid vil interessere mange. d.12 oktober. En sikker succes er et foredrag med Poul Sverrild som taler. Hvidovre Kulturråd havde arrangeret en aften i Bibliotekscafeen med Poul på stolen og emnet, "Pantefogeden og den vrede dame". Historier og billeder fra Hvidovre i 30'erne. 12.februar. 1< Foredrag i Bibliotekscafeen. Vi håber at kunne afholde det, p.gr. af sygdom, aflyste foredrag d.13.nov. Poul Sverrild viser billeder fra "Historien i Gaden", nyt om projektet og om udflytning til Avedørelejren. 12.marts. 1< Selskabets Generalforsamling afholdes i Bibliotekscafeen. Bagefter vises en lokalhistorisk film. Historiens Hus Hvidovre 29 april. Folkefest på Avedøre Flyveplads. Alarmpladsen 3 Avedørelejren 50 Hvidovre "Kommune Atlas" er tidligere omtalt her i bladet og ventes først på året. "Gårdene i Avedøre" er udkommet og kan købes i arkivet. Pris.: kr. 40. "Hv.Kirl<ebog ", som blev præsenteret ved en reception d. 28 nov kan l<øbes på arkivet Pris.: kr. 50. d.15 oktober kunne Hvidovre Idrætsforening fejre sine 75 år. Her, ved denne lejlighed indviedes på Stadion et lysfænomen. Det var fordums glansårstal bøjet i neon. Der er plads til flere årstal, selvom det måske bliver ad åre. Det er et "Historien i Gaden" projel<t og vil blive fulgt op af et lystårn, som vil kunne "ses viden om", siges det. d.16 oktober inviterede selskabet til foredrag i Bibliotekscafeen. Dennegang var emnet "Ægypten", en sag der il<l<e har meget med Hvidovres fortid at gøre. Nå, men mag.art.torben Holm-Rasmussen er ægyptolog og ved hvad han taler om. Det blev en fornøjelig affære, om dengang der var faraoer til. d.13 november, var det atter Poul Sverrilds tur, men sygdom forhindrede Poul i at komme. I stedet måtte 85 medlemmer tage til tal<l<e med det udmærkede afsnit 8 fra serien "Plads til os alle". En video, som i store træl< er Poul Sverrilds værk. Aftenen blev reddet. Her senest d. 28.november afholdtes en reception i Rytterskolen. Arkivet præsenterede Hvidovre Kirkebog 1778 til Det er en forsættelse af l<irkebogen, som udl<om for 7år siden. Et nyttigt redskab i efterforskningen af Hvidovres fortidige slægter. 2 3

3 Vel vidende. at Cvl(len el<sisterer i bedste velgående. har leg dog valgt at lwmme med følgende Svada. Cyklen. Om at Cykle. af P.E.Hansen /nov Farfars Ben. Der var engang, for il<ke så foriærdeligt længe siden, at menneskene bevægede sig fortrinsvis på deres ben. Skulle de til byen, eller bare op i den anden ende af sognet, foregik det på "Apostlenes Heste". Der var sjældent andre muligheder. Helt op i vor tid, lwnne man træffe folk, som foretrak at gå, hvis de sl<ulle nogen steder. Min gamle farfar hørte til den slags mennesker. Han var kusk ved Københavns Kommune og selv om jobbet bestod i l<ørsel med hest og vogn, gil< han frem og tilbage til sit arbejde. Om søndagen brugte han formiddagen til at pleje sine dyr. De skulle jo også have foder og vand, selvom det var fridag. I sommermånederne gil< han den lange vej fra lmlonihaven ved Flaskekroen og til Vester Fælledvej og retur på sine træsko og det selvom hans voksne sønner tilbød at betale rutebilen. ""."Næh, det l<lmne ikke betale sig, at vente på den''. Det fortælles, at da han engang skulle besøge nogle slægtninge i Glostrup, lmm han gående med sine drenge fra f<øbenhavn. Den mindste af knægtene slmlle bæres noget af vejen, men pyt, så blev han båren. Da de sent på aftenen, efter en lang god dag, skulle hjem igen, ville farfar Frederik gå. Da blev det for meget, selv for familien, som henviste til drengene og især den mindste. Man foreslog toget (som dog var opfundet) og det endte med at de to yngste blev sendt hjem med toget, men Farfar og den ældste gik. Det var ikke fordi han var nogen "næringssorg", der blev bare passet på pengene. Skulle der spenderes, var det lige meget med kroner og ører. Han brugte bare ikke unødvendige transportomkostninger, når "man havde et par gode ben at gå på". Han levede ellers i en tid hvor et nyt transportmiddel udviklede sig og snart skulle blive almindelige menneskers ejendom. Jeg tænker på Cyklen. Fra at være en kuriositet blev den et seriøst transportmiddel, først for landboerne og siden, i høj grad, for befolkningen i byerne. Den udvidede folkets al<tionsradius. Nu kunne man bo længere væl< og alligevel passe sit arbejde. Når man havde cyklen til at transportere sig, gik det hurtigt, let og elegant. Tiden i trediverne og indtil lige efter den anden verdenskrig, var vel højdepunktet for cyl<lens seriøse brug. Jeg vil i det følgende fortælle om mine egne erfaringer med cyl<len ": Mit første indtryk af cyklen, kan jeg ikke huske, men har det som dokumentation på foto. Den unge familie på tur med barnet i en sidevogn til fars cykel. Sidevognen havde form som en motorbåd, sori og med pårnalet dannebrogsflag. Der var kaleche, så jeg kunne sidde i tørvejr Min far havde en smart cykel med "stangbremser" og gear. Den "klikkede" under kørslen og "spandt" når.man lloldt frihjul. Her sad jeg foran på stangen, på min egen saddel, og holdt fast i styret. Jeg lavede "motorlyde" med munden og opfordrede min far til at køre stærkere. "Jeg vil styre" sagde jeg, "Tag!lænderne væk, Far". Han lod som om han fjernede hænderne, men styrede med fingerspidserne, indtil jeg med et 1 ordentlig snuptag, styrede en anden t, l retning. Hele ekvipagen tumlede til jorden. Med den ene arm snuppede manden sin søn, medens han tog mødet med vejbanen, med den anden arm. Hånden kurede hen af gruset og blev blodig

4 Far og søn forsatte rejsen, han lettere kvæstet, men nu under fuld lwntrol. Han havde også en trehjulet ladcykel, den var meget anvendelig. Jeg husker engang vi kørte ind på Halmtorvet. Her var fragtmandsce. ntralen og dermed også mange heste. Det var disse dyrs efterladens aber v1 var ude efter " Man siger, at hestepærer er god gødning for roser og v1 havde mange ro er 1 0 haven. Nu l<ørie vi rundt på Halmtorvet med undertegnede som udl<1g pa ladet. Far morede sig tit over at fortælle om mine udbrud medens jeg begejstret pegede.: "Far, far, se, een til pruttebæ" Jeg var vel ca. 6år, da jeg blev præsenteret for min første lill cykel. Min far havde l<øbt et brugt eksemplar og med stor omhu lakeret den 1 en knaldrød farve. Den var blevet stafferet og stod nu der, med sølvbronzerede hjul og styr. Jeg fil< de første kørelektioner hjemme på vejen.: "Hold nu balancen med styret""". rolig, rolig"". "Ja, og l<ør så tilbage". Far løb ved siden af og støttede efterhånden mindre og mindre. Jeg slap for kosteskaftet, som stukket ned i sadelrøret, var "kørelærerens styrepind" og kendetegnet for en nybegynder på tur. Min far greb mig i nakken, når det blev nødvendigt. Klodserne på pedalerne slap jeg også for, da jeg sagtens kunne nå, med mine egne \ ben. Og så gik turen en søndag ud i København.....,. Jeg kørte selvbevidst og med større og større selvtillid. Det gil< godt, indtil vi mødte en anden familie på cykeltur. Her havde l<nægten "l<osteskaft og klodser". Jeg skulle rigtig vise mig og slog et slag med styret, med det resultat at jeg pludselig lå der".. ". Fiasko 11. Hvad der blev af den lille røde cykel, ved jeg il<l<e. Jeg vol<sede jo fra den og fik andre hjemmeflikkede gamle cyl<ler. Det var 111der!<rige og en ny cykel kunne man bare drømme om, evt. som gave til konfirmationen Min mor havde sl<iftet ægteskab og var nu gift med en politimand. Politiet var udstyret med tjenestecykler. Det var særlige store robuste eksem. plar r med fri service fra politiets egne mekanil<ere. Helge fortalte mange historier om sine kollegaer på stationen. Bl.a. denne.: En overbetjent så anledning til udrykning på Strøget. Han fandt et lommetørklæde i lommen og med det hævet i den ene arm, udrykkede han på cyklen, medens han klemtede med klokken og råbte på passage. Jeg blev sendt til købmanden, mejeriet eller op på Hvidovrevej, men ofte på gåben. Enkelte gange, hvis det hastede, kunne jeg låne min mors cykel. Det var med formaninger om at køre ordentligt, trækl<e over fortovet, ikke køre mod kantstenen (Det ødelægger hjulet) o.s.v" Alligevel skete der tit et eller andet med køretøjet, enten en punktering eller kædeskærmen begyndte at larme. Det værste der l<unne sl<e, var et el<set hjul. Vi havde en bekendt, som var god til at udbedre disse skader Så blev jeg konfirmeret. En af gaverne var så en cykel, d.v.s. jeg havde en cykel som jeg fik lov til, ud af mine konfirmationspenge, at regenerere hos en fagmand. I Folehaven lå cykelsmeden, som fil< opgaven. Stellet blev ovnlakeret fil< nye hjul og et gedebukkestyr, nye skærme og pedaler, oven i l<øbet en dynamolygte og en smart saddel. En Basta-lås fuldendte værket. Nu var jeg godt kørende i den nærmeste fremtid. Mange ture blev det til. Man var jo nået til den alder, hvor man skulle møde andre unge mennesl<er, især dem af det modsatte køn. Man havde tjel< på, når der var "gøgl" i byen, Damhus-tivoli, ud til stranden, "Neptun", "Mandalay" o. s. v. Ofte gil< turen en smut op til Hvidovre l<ino, blot for at se, "om der var nogen" Det var sådan et smut min l<ammerat foreslog en sommeraften. Problemet var bare, at hans cykel var "ude af drift". Vi kunne jo gå, eller l1an kunne gå og jeg køre evt. med ham på stangen. Men sådan noget gør politimandens dreng ikke. Jørgen havde en bedre ide, han var alene hjemme og faderens cykel stod jo der. Det var en firmacykel med rel<lame på tværstangen og der var i øvrigt strenge forbud fra faderen om i det hele taget at nærme sig dyret. Men han var jo ikke hjemme og det var jo bare en sviptur. Jørgen snuppede cyklen og vi hjulede begge op til l<ino. Vigerslev Alle og Hvidovregade mødtes dengang i et stort kryds foran biografen. Her, i l<rydset, racede Jør gen rundt på fars cykel, snart i store cirkler, snart i ottetaller og med fuld fart. Han havde ikl<e lagt mærke til en Lillebil, som pludseligt holdt der. Og med et vældigt brag l<ørte han ind i bagsmækken på bilen, forhjulet forsatte op mod 6 7

5 bilens bagrude og kastede sin rytter af. Jørgen grinede flovt og samlede cyklen op. Forgaflen havde fået et skub og hjulet befandt sig nu en anelse længere inde under styret end oprindeligt planlagt. Man kunne ikke umiddelbart se sl<aden, men den kunne mærkes når man kørte. Når han dukkede op på sin cykle for enden af vejen, råbte børnene.: "Nu kommer G kgak", så fulgte vi interesseret hans usikre færd, fra den ene ende af ve1ens bredde til den anden og vi jublede når han pløjede ind i en hæl< og gik i stå der"". Så var det at han skældte ud"" Hel humørforladt var manden ikke. Det fortælles, at han fra een af disse ture nu stod i køkkenet og prustede. Konen var lettere ophidset og hvæsede.: "Nå, der er du. Nu har sildene stået her og snerret, den sidste halve time". Gakgak gik hen til komfuret og kiggede olmt på stegepandens indhold. "Sl<al I snerre af mor?", var hans kommentar Når man om morgenen kørte ind ad Vigerslev Alle fra Hvidovre kunne man se man e forskellige udg ver af det cyklende folk. Alle skulle d sl<ynde sig P arbejde. Nogle adstadigt og andre med tidsnød, som gav anledning til kl1mten med!<lokken og hasarderede overhalinger. Vi kørte hjem, Jørgen lidt slukøret. Pladsen foran Hvidovre Kino Han stillede cyklen på plads, efter vi havde lakeret et par småskrammer og pudset lidt på den. Jørgen far lmm sent hjem den aften, det var noget med en fest og humøret var højt. Om morgenen havde han det som man har det efter en sådan aften og mente derfor, at cyklens nye køreegenskaber, sl<yldes festen i går. Da han skulle hjem fra arbejdet var helbredet il<l<e blevet bedre. Først da den underlige svimmelhed holdt sig på cyklen i flere dage undersøgte han fænomenet og opdagede skaden. Han. var heldigvis en mand med humor og kom til at grine af sin egen tåbelighed,."".så var den hjemme Der var flere måder at komme hjem fra arbejdet på. Vi børn glædede os til at se "Gakgak" manden komme hjem fredag aften" Han kunne til gengæld il<ke lide os unger, var galsindet og skældte ofte ud. Det var vel også grunden til hans øgenavn "Gal<gak". Det var nemlig de lyde der kom fra han forlorne tænder, når han skældte ud. På Herrecyklen var kontormanden eller f.eks. sl<olelæreren, udstyret med blød hat og fral<ke. Mappen var spændt omkring tværstangen og hang i sikkerhed der, mellem sin ejermands roligt pendulerende ben. Cyklen (Turistcykel) var blank sort og med forkromede fælge og styr. Et værdigt køretøj og en værdig mand. Om vinteren var styret forsynet med lammeskindsmuffer, så man kunne styre uden at fryse om fingrene. Sadelen var forsynet med ekstra betræk, der var rullet elegant op på bagkanten. Det var beskyttelse mod skidt og regn, når cyklen skulle stå et sted og vente på sin ejermand. Frakkeskåner var elvfølgelig standart på kontormandens cykel. Hans vigtigste bel<lædning var JO netop frakken. Et andet vigtigt værktøj var cykelklemmer, til at snøre bul<- sebenene ind, så de ikke blev tilsmudset af den grimme kæde. En lukk t kædekasse (En oliebadskasse) kunne også klare dette problem, men alligevel, cyl<elklemmer. En fin mand cyklede ikke, han "siklede". Cigaretrygning på cykel var vanskeligt, de røg sig selv op og forsvandt som dug for solen. Piberygning var at foretrække. Det var naturligvis l<un herrerne, der kom rygende som et lokomotiv. Damecyklen (Bedstemorcyl<len) er et andet kendt medlem af familien. Den er sortlakeret og forsynet med cykelkurv på styret og uden tværstang.. Nogen smul< åbenbaring er der ikke tale om. Styret sidder højt, sadlen lavt hvad der giver konstruktionen et skævt udseende. En!<vinde sl<ulle jo vær sømmelig og sidde værdigt, med ranl< ryg og frakkens skøder skubbet ind under rumpen. (Mændenes frakkeskøder hang gerne løst ned). Bag på var 8 9

6 ofte monteret en barnestol, der kunne klappes sammen og fungere som bagagebærer. Ofte så man en mor med barn i cyl<elstolen bagpå og en til foran i en kurvebarnestol, monteret i stedet for cykelkurven, måske gravid og så en taske på styret oven i l<øbet. Så var der læs på damecyklen. Jeg husl<er endnu en ældre dame, som ofte passerede forbi derhjemme på vejen. Hun kørte så langsomt at hun var ved at vælte. Lidt sjusket påklædt, gråt tjavset hår og med en frakke, som næsten slæbte hen ad vejen. Kæden knagede og pedalarmen gav et klik på kædeskærmen ved hver omdrejning. Cyklens saddel var ude af syne, forsvundet dybt op i hendes enorme bagdel. En morlille og en cyl<el, der havde kendt bedre dage. Så var der Cyl<elpigen" Når det var forår, sprang Cykelpigen ud, hende var der spræl i. Hun kørte på en sportscyl<el med gedebukkestyr og af en lettere konstrul<tion end de sædvanlige modeller. Det var vel mere den let påklædte pige end cyklen, der lier var blil<fanget. Turistreklamen for København, brugte Ilende som en af byens seværdigheder. Hun kunne tillade sig trafikale brølere uden at påkalde sig andet end godmodige smil og venlige tilråb. Cyldebudet. Var en historie for sig. Der var bude af mange slags lige fra l<øbmandens bydreng på long-john til Stormagasinernes uniformerede bude i lettere officersantræk. Sidstnævnte kørte på store trehjulede kassecykler, polerede og med påmalet firmanavn på siderne. Den almindelige "svajer" var kendt for sin slagfærdige københavner-sjagon. Undertiden lige fræk nok, men mange gange med et adfærd, der kaldte på smilet. Hans redsl<ab var den l<endte budcykel med vinkelladet over det lille forlljul og støttebøjlen. Især under krigen gik der mange anekdoter om disse bude. Jeg har selv haft æren, at være bud for l<rystal-lsværket på Finsensvej. Vi blev antaget hos portneren, der anviste hvilken vogn vi skulle følge. Det var hestevogne, som læsset om natten ventede på at /<omme ud i byen og forsyne de hungrene værtshuse o.a. med l<rystalis. Jeg fik udleveret en kasket, et forklæde, en issyl og en /ong-john, som jeg på daværende tidspunkt aldrig havde behersket. "Du kan øve dig på vej ind til byen", var kuskens kommentar og vel ankommet til Trommesalen, var øvelsen forbi og alvoren begyndt. Vi forsynede Vesterport og omkringliggende værtshuse, kaffebarer og mejerier med dagens is og senere kom Tivoli, Hovedbanegården og dele af /stedgades hoteller og forretninger. Dagen sluttede på Islands Brygge, men så var vognen også fyldt op tre gange undervejs af en isbil fra Finsensvej. Cyklen blev læsset op på vognens tag og så op at sidde /Jos l<usl<en. Hyp, hyp". Hestene /<endte selv vejen hjem til stalden. Jeg husker især den første dag, at få læsset cyklen med 6 stænger is, at skulle transportere en glat, våd isblok ind de mærkeligste steder og at skulle beherske den ædle kunst at hakke en blok over i to lige store stykker, det var noget der gav problemer. Men efterhånden gik det helt godt. Man tjente godt som isbud, men det var jo kun i den korte sommersæson. Min karriere forsatte hos Kunstnernes sammenslutning "Den Permanente", som lå i Vesterport. /-ler blev jeg udstyret med den klassisl<e svajercykel, med en stor kasse på vinkelladet. Jeg havde spidsbukser med lange sorte støvler og uniformsjakke. Sikkert et ømt syn!. Min opgave var dagligt at bringe varer ud til de fine fruer i l<øbenhavn og Omegn. De havde været inde at handle og fik nu bragt deres mere eller mindre værdifulde kunstgenstande hjem pr. bud. Det værste de kunne købe var lampeskærme. De var for store til at kunne rummes i kassen og måtte derfor anbringes ovenpå. Hvis det blæste en smule, kunne man flere gange jagte den forfløjne skærm, inden man nåede bestemmelsesstedet. Så var det om at rette bulerne, få afleveret, og komme af sted igen før reklamationerne. Jeg har en enkelt gang haft den ære at aflevere en pakke på Carlsbergs æresbolig. Det var selveste Niels Bohr der åbnede døren, men jeg var nok ikke den han ventede, for han overlod resten af ekspeditionen til sin hustru. Hun var så venlig at give en hel daler i drikkepenge. Der ville jeg gerne /<omme igen. Sent på eftermiddagen var der posttur. Så mødtes diverse cykelbude på postkontoret i Tietgensgade. Der blev slæbt pakker ind konfereret og kvitteret i den sorte postbog. Der var et leben om hvem, der kom først og hvem, der havde mest ret til at være der, man skulle have særlige evner, hvis man skulle komme derfra uden skrammer i lakken. At bestige en cyltel, havde også sine l'itualet'.: En rigtig mand stod på venstre side, med et fast greb i styret. Han l<iggede ned og satte venstre fod på pedalen. Med højre fod skubbede han maskine riet i gang og når balancen var opnået svang han elegant t1øjre ben over sadlen og fil< l<ontal<t mecl højre pedal. Nu l<unne han sætte sig til rette og øge hastigheden

7 En rigtig dame svingede ikke med benet. Hun stod ligeledes på venstre side, men førte højre ben til pedalen, inden om sadlen. Damecyklen var nemlig født uden tværstang, netop for at give plads til denne manøvre. Det var ikke kvindeligt at køre for stærkt. Hun kom altid bagefter, når herskabet kørte tur. En rigtig dreng tog fat i styret og løb cyklen i gang. Med et ordentligt spring havnede han overskrævs på sadlen. Det hændte at springet blev forfejlet og han læderede de ædlere dele på tværstangen... Det gjorde avs. Det var også drengen der kunne få cyklen til at stalle på baghjulet, spille fodbold på cykel, køre uden hænder, stå stille på cyklen o.m.m. En rigtig pige"". hun kørte bare. Ingen narrestreger!! Jah, det var dengang. Det præcise nulpunkt for det tyvende århundrede i Danmark, oprandt Mandag d. 31. December 1901 kl Det var også første gang københavnerne blev præsenteret for klokkerne i deres nye rådhus. Allerede i 1899, hvor året sl<iftede til 1900, opstod der blandt folket en diskussion om det rigtige tidspunkt for at fejre det nye århundrede. Private havde dengang anmodet om tilladelse til en prøveringning med klokkerne. Sagkundsl<aben bøjede sig og gav dermed tilladelse til at feste to gange. r' - --:.... ' ' Men det korrekte tidspunkt var. : Mandag d.31 December 1900 kl eller som man også kan udtryl<ke det.: Tirsdag d.01 Januar 1901 ld ". -..:-- ::{ -, At Cyklen stadigvæk eksisterer har vi mange daglige eksempler på. Den er blevet moderniseret. Blevet udstyret med diverse gear, elektronik, der måler hastighed og afstand. Nogle er konstrueret så de kan forcere umuligt terræn i den grad, at fredelige sl<ovgæster ikl<e l<an være sikre på om de møder en kronhjort eller det er en prustende, svedig ung mand på Mountain. bil<e, der forsøger at slå en eller anden rekord. Cykelsporten har også leveret den ultra-lette cyl<el med pladehjul og en rytter, der ligner noget fra en fremmed planet med et oktan i blodet, der tvinger dyret til at præstere endnu mere. Cyklen er også blevet et status symbol. En nyere undersøgelse har vist at folk af lavere status kommer på deres arbejde i bil, medens yngre veluddannede mennesker, foretrækker cyklen, dels som motionsredskab, dels for at skåne miljøet. Denne sidste bemærkning, kræver en gran salt. PEH. Klokkernes præmiere var ellers lidt af en fiasko. En infam spektakel kunne høres helt ud til vore forfædre i Hvidovre og fortalte, at her var der noget som trængte til at blive justeret. Det lykkedes, som vi ved med held, i tiden der fulgte. Klokkernes klang er blevet et kært nationalt symbol. Rådhusklokkerne i København kan altså fejre 100 års jubilæum ved det kommende.. "... Nytår og endnu engang melde ud over., ', landet at et århundrede forsvandt og en."". ny tid kan ventes..... :!llim-:: ;;;;:;;e -. "w.i Hvidovre Lokalhistoriske Selskab ønsl<er sine medlemmer et GODT NYTÅR

8 Hvidovre Kirkebøger. 1778u1799. Vid VI 2 0 HISTORIEN I GADEN Et studiekredsprojel(t med overskriften "Hvidovre år 2030", inviterer deltage-re fra Hvidovre til møde i Rytterskolen tre aftener i Januar. Projektet har tilknytning til "Historien i Gaden" og administreres af "Frit Oplysningsforbund" i Hvidovre. Baggrunden er Hvidovres første "selvstændige" 1 OOår, som fejres i Det var de første 100 år, hvad med fremtiden?. Konsulent Erik J.M. Pedersen vil præsentere og diskutere fremtidsvisioner, der viser, hvordan Hvidovre kan tænl(es at være i år Studiekredsens arbejde vil blive redigeret og det færdige resultat udstilles forskellige steder i Hvidovre, så borgerne kan lwmmentere og give deres mening til kende. Det kan tænkes at en konference i 2030, kan bruge stoffet retrospektivt. Til den tid vil ungdommen af i dag være midaldrene ligesom de midaldrene vil være pensionister. Studiekredsens færdige arbejde vil til den tid være et godt dokument på.: "Hvad tænl<te man om Hvidovres fremtid, dengang i 2001"?. Møderne afholdes i Rytterskolen tre onsdage i januar d. 1 o, 24 og 31.".ld Tilmelding skal ske snarest til FO i Hvidovre på tlf Projektet udføres i samarbejde med Hvidovre Lolrnlhistoriske Arl(iV. Det er nu 7 år siden at Hvidovre Lol<alhistoriske Arkiv fil< transkriberet og udgivet Hvidovre Sogns ældst bevarede Kirkebog. At "oversætte" de gamle l<røllede gotiske bogstaver til forståeligt nudansk, var et kæmpe arbejde, som blev gennemført, med stor dygtighed, af Lilly og Ernst Cortsen. Ægteparret boede dengang i Glostrup, men havde deres aner i Vigerslev og Hvidovre. Bogen blev trykt i 500 eksemplarer og blev modtaget med stor glæde af den l(reds af mennesker, som interesserer sig for vor lokale historie. Bogen dækkede de kirkelige handlinger, dåb, konfirmationer, vielser og begravelser i perioden Den kostede dengang kr. 125,-. Oplaget viste sig at være stort, måske for stort. Arkivet har, nu 7 år efter, stadigt et parti af bogen, som gerne sl<ulle ud at virke. Derfor sænkes prisen for restoplaget til kr Ved en nylig afholdt reception præsenterede arkivet så forsættelsen af Hvidovre Kirl<ebog, i et mindre oplag og i et billigere udstyr. Dennegang perioden Her er det også Lilly og Ernst Cortsen, der har været på spil. Bogen indeholder interessante oplysninger om Hvidovres bondebefoll<ning i tiden omkring den store landboreform, "Udsl<iftningen". Arkivet har, med det mindre oplag og billigere udstyr, sat prisen til kr.50. og forventer dennegang, at få hurtigt udsolgt. PEH

9 H.P.Dan og hans værker Endnu engang "EN MODER" af P.E.Hansen. Det kniber med indsamlingen af midler til støbningen af Hans Peder Pedersen-Dan's skulptur "En Moder". I en tid hvor alting drejer sig om summer i millionklassen, burde det være en smal sag at klare en sum, der andrager ca. kr Hvidovre Kommune har lovet kr af beløbet, men med den betingelse, at resten skaffes privat. Det havde ellers været i alles interesse, at kommunen klarede det hele, ud fra betragtningen, at det færdige resultat under alle omstændigheder bliver kommunens ejendom. Holger Danske Det er ikke hver dag man får tilbudt et næsten 100-årigt værk fra en kendt kunstner. "Holger Danske" på Kronborg og Carlsbergs elefanter er kendt af alle dansl<e, "Hornblæseren" populær i København, Aarhus er stolt af sin "lsmael", Nyborg af sin kongefigur og Silkeborg af statuen "Michael Drewsen". Hvidovre kommune burde være stolt over at være indehaver af skulpturen "En Moder". Her er ikke tale om nogen Henry Heerup eller Robert Jacobsen (al respekt for dem), men derimod om et værl fra dengang "det lignede". Når der tales om Hvidovrevejs og Hvidovre Torvs forskønnelse, kunne Rytterskolens Have yde sit til dette med et anlæg, der blev prydet af figuren. Lad os håbe at problemet med finansering af bronzestøberiet finder sin ordning eller bedre"""."giv et bidrag ". En Moder Den lille Hornblæser NB! Det skal bemærkes at der ved udstilling af statuen i februar 1999 blev indsamlet ca. kr PEH

10 ved øre Lokalafdeling af Hvidovre Lokalhistoriske Selskab Referat af møde i Historie.forum den 24 august 2000 i Avedøre l<irke. Til mødet var alle fra mødet på Avedøre gamle skole indbl1dt. Til stede: Kaj Nilsson, Østergårds, Ottos, Paaskes, Bendt Dencker og Paul l<ohle. Der blev truffet følgende beslutninger: Historie-forum foregår fremover 4. torsdag i måneden.: torsdag den 28.september kl Avedøre Kirke. torsdag den 26.oktober kl på Hvidovre lokalhistoriske arkiv med Poul Sverrild. torsdag den 23.november kl Avedøre Kirke. Vi vil foreslå, at vi betaler for kaffe og brød (kr.10), så starttilskuddet kan bruges bedre. Vi vil lægge materialer, billeder og interviews ind på vores plads på hjemmesiden i Avedøre kirke indtil vi får vores egen. adr. er.: 1. l<aj Nllssons hæfte om "Damgården" er nu færdigt og udgives i anledning af 5-års jubilæum på Damgården. De historiske dele kunne komme på hjemmesiden. Indeholder bl.a. et sandt morddrama fra landsbyen. Vedr. "Sibirien", vil Kaj Nilsson samarbejde med Bent Dencker, hvis far var en af de første, der byggede hus der. 2. Lis og Peter Holmelund går i gang med Interviews her efter ferien. Bistand : Erling Grol\1. 3. Benny Sabroe vil gerne i gang med at beskrive Stationsbyens første tid, de begivenheder og beslutninger, der ligger bag. 4. Der var interesse for at få samlet Jubilæumsskrifter og udgivelser fra grundejerforeningerne i Avedøre. 5. Paul KOhle. 6. Bent Østergård havde kopier af billeder taget af Avedørestuen inden den blev nedtaget og nu ligger på lager i Brede.Man drøftede muligheden for engang at få den stillet op i Avedøre. Men den skulle være i dårlig stand så det er Ikke realistisk med mindre man har en million eller mere. Hvis man lånte de originale fotos kunne man måske lave en computer udgave af disse billeder. Bent Østergård undersøger mulighedenaf at låne disse fotos. 7. VI snakkede om del fremtidige projekt med Flyvepladsen om hvornår c\er sker noget der og hvad. 8. Historien om Avedøre-bussen vil være Interessant. 9. Vedlagt, Avedøre Sogns og l<irkes historie fra ca , skrevet af Th. Bødker l<nudsen, der var formand for det første menighedsråd i Avedøre. Med venlig hilsen Paul l<ohle. e Jeg har modtaget en reaktion på inseratet i sidste nummer af dette blad. : "En Faderskabssag for 200 år siden". Et medlem af bestyrelsen for "Slægtshistorisk forening for Storkøbenhavn" bebrejder mig, at jeg il<l<e har nævnt kilden til min artikel, selvom jeg ellers tydeligt bemærker.: Redigeret af PEH efter oplæg af Minna Sørensen. Sagen er den, at jeg fik en fotokopi med historien af en mig ukendt mand, på et af selskabets møder. Han mente at det var "noget" for bladet og det måtte jeg bekræfte. Jeg kendte historien i forvejen, fra vort lokalhistoriske arl<iv, hvor hele sagen beror, men faldt for fristelsen til at bringe kopien i vort blad i let redigeret form. Bebrejdelsen går på, at jeg ikke har nævnt de københavnske slægtsforskeres blad : "Slægt & Stavn". Det var nemlig her at artiklen var "født". Jeg beklager, jeg vidste det Hd<e, jeg kendte ild<e bladet. Undskyld I Lokalhistorie er som bekendt hændelser fra fortiden og vedgår os alle. Med den store interesse, der vises, kan det ikke undgås, at flere får fat i den samme historie og bruger l<ræfter, som kunne koordineres bedre. De primære er dog, at det drives som en hobby. Vi forsker af lyst og ikke bitter nød. Jeg har for øvrigt selv været "offer" indtil flere gange for sådanne tilfælde. Det er ærgerligt, at bruge ressourcer på et oplæg og så blive citeret uden kildeangivelse."... Hvidovre Lokalhistoriske Selskab bliver ofte udsat for ekstreme henvendelser. Således modtog vi fornylig et venligt brev fra Amagerland Sportsrideklub, som sl<ulle holde et stævne. De spurgte om vi kunne hjælpe med at opstalde et par heste under dette stævne?. Når vi boede i en "Ryttersl<ole", havde vi måske et par el<stra pladser til de prægtige dyr. ""... Forståeligt nol< I PEH

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune Bamse Polle i 3. klasse Personer Polle Noller Sigurd Søren Lasse Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på ideer til den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og er støttet af

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Nr. 3 - Juni 2010-45. årgang. Danmarks Veteran Motorcykleklub

Nr. 3 - Juni 2010-45. årgang. Danmarks Veteran Motorcykleklub VETER ANEN Nr. 3 - Juni 2010-45. årgang Danmarks Veteran Motorcykleklub 3-2010 1 Officielt organ for Danmarks Veteran Motorcykleklub (medlem af Danmarks Motor Union) 45. årgang - 3. nummer - ISSN 0105-9025

Læs mere

FORZA DUCATI! Danmarks-premiere EKSPRESSEN TT ISLE OF BORNHOLM 2006 SIDE 20 DYNOJET HOS ITALIEN BIKE STORE SIDE 8

FORZA DUCATI! Danmarks-premiere EKSPRESSEN TT ISLE OF BORNHOLM 2006 SIDE 20 DYNOJET HOS ITALIEN BIKE STORE SIDE 8 Afsender: Webersvej 119 7500 Holstebro EKSPRESSEN MEDLEMSBLAD NR. 75 DECEMBER 2006 Danmarks-premiere Se den nye Superbike søndag den 17. december fra kl. 10-16. Vi hygger med julestue og byder på glögg

Læs mere

LS INTERTANK LEO SØRENSEN Trueholmvej 2 DK-8381 Tilst Tel. + 45 8745 1599 www.intertank.dk. 50 år i transportens tjeneste Leo Sørensen

LS INTERTANK LEO SØRENSEN Trueholmvej 2 DK-8381 Tilst Tel. + 45 8745 1599 www.intertank.dk. 50 år i transportens tjeneste Leo Sørensen LS INTERTANK LEO SØRENSEN Trueholmvej 2 DK-8381 Tilst Tel. + 45 8745 1599 www.intertank.dk 50 ÅR I TRANSPORTENS TJENESTE SÅDAN KAN DET GÅ 50 år i transportens tjeneste Leo Sørensen INDHOLD Tanke/Tidsfordriv...3

Læs mere

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A.

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. En dag i slutningen af maj 1998 modtog Gørdings sognepræst Rikke Ågård et brev fra Martha Christine Hengesteg (født Larsen)fra Portland i Staten Oregon U.S.A.

Læs mere

MATADOR. DANMARKS RADIO TV-Underholdningsafdelingen TV-Byen 2860 Søborg Tlf. 01 67 12 33. efter idé af Lise Nørgaard

MATADOR. DANMARKS RADIO TV-Underholdningsafdelingen TV-Byen 2860 Søborg Tlf. 01 67 12 33. efter idé af Lise Nørgaard DANMARKS RADIO TV-Underholdningsafdelingen TV-Byen 2860 Søborg Tlf. 01 67 12 33 MATADOR efter idé af Lise Nørgaard 7. episode FØDSELSDAGEN Manuskript: Lise Nørgaard Prod.nr. 53.215 0 2 1934 Instruktør:

Læs mere

Center for Træning og Udvikling (CTU)

Center for Træning og Udvikling (CTU) Januar Februar Marts Center for Træning og Udvikling (CTU) Noget på Hjertet CTU Ådalen Lederen Skrevet af Henrik Skov Vinteren er over os, med korte dage, lange aftener og nætter. Det kan være temmelig

Læs mere

TÆT PÅ ØRESUND. Taarbæk havn 150 år Taarbæk Sejlklub 75 år Et jubilæumsskrift

TÆT PÅ ØRESUND. Taarbæk havn 150 år Taarbæk Sejlklub 75 år Et jubilæumsskrift TÆT PÅ ØRESUND Taarbæk havn 150 år Taarbæk Sejlklub 75 år Et jubilæumsskrift TÆT PÅ ØRESUND Taarbæk havn 150 år Taarbæk Sejlklub 75 år Et jubilæumsskrift Tæt på Øresund Jubilæumsskrift om Taarbæk havn

Læs mere

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN Tema Det nytter Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner i samarbejde med Behandlingscenter STIEN 2 STIENs Venner byder velkommen Velkommen til Stifinderen nr. 9, der denne gang behandler temaet det nytter.

Læs mere

En fynbos barndom og ungdom

En fynbos barndom og ungdom Eksempel på livshistorie, model 3: En fynbos barndom og ungdom Hans har fået: Tre interviews a cirka halvanden time i eget hjem. Mulighed for at komme med rettelser til teksten. En times korrektur per

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV INDHOLD: Side 6: Indvielse af Mågepark og -sø Side 11: Turen går til Kværndrup Øst og Nordthorpe Side 13: Bellissima - en skønhed, der klæder folk Side 17: Skovsport Brian Side 19: Foreninger og institutioner

Læs mere

Nummer 3 December 2012 www.aalestrupclassic.dk

Nummer 3 December 2012 www.aalestrupclassic.dk Tændrøret Nummer 3 December 2012 www.aalestrupclassic.dk Aalestrup Classic Bil & MC Klub Klubbens idé og formål er at samle de klassiske- og veterankøretøjer, der er i området. Kravet for at man kan optages

Læs mere

Min mor, Kristine Laura Christensen, var født i Greve den 11. oktober 1894. Hun døde i Roskilde den 6. september 1958.

Min mor, Kristine Laura Christensen, var født i Greve den 11. oktober 1894. Hun døde i Roskilde den 6. september 1958. Arnes fortælling Jeg er født den 25. september 1941 på en mindre landejendom, et statshusmandsbrug, i Vester Syv pr. Viby Sj. som en "efternøler" ca. 9 år yngre end den næstyngste af børnene. Min mor Min

Læs mere

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM :

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Tid, havebrug, Tennis, Cykelløb, Lejrskole, Dansk - Amerikansk, Tilbageblik, Ældreråd, Plantedag, Tidens Landevej, Pilelabyrinter, Løvspringstur, Nye ældreboliger, Besøg hos

Læs mere

Nyhedsbrev. Nr. 29. 10. årgang november 2012. Efterår og foreningens 10.år. af Helle Christiansen

Nyhedsbrev. Nr. 29. 10. årgang november 2012. Efterår og foreningens 10.år. af Helle Christiansen Nyhedsbrev Nr. 29. 10. årgang november 2012 Foto: Helle Christiansen Efterår og foreningens 10.år. af Helle Christiansen Her i november er det 10 år siden, vi holdt den stiftende generalforsamling i vores

Læs mere

Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede!

Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede! Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede! Om busserne, ruterne, chaufførerne, og de steder de kom på deres vej bag rattet i en Rutebil, og hvor især Vognmand Lauritz Jacobsen og Odsherreds

Læs mere

H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907

H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907 H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907 Forord Som 3. generation i et familiefirma med 100 års jubilæum syntes jeg, at det var en milepæl, der skulle og måtte fejres. Men hvordan

Læs mere

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 2 Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Forord Silkeborg Kommune er her i 2007 blevet større. Den består nu af de tidligere kommuner: Gjern, Kjellerup, Silkeborg og Them. Derfor

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Pottemagerens Hus. Glædelig Jul og Godt Nytår. Nyt fra. Glædelig Jul og Godt Dejlige vinterdage på PH.

Pottemagerens Hus. Glædelig Jul og Godt Nytår. Nyt fra. Glædelig Jul og Godt Dejlige vinterdage på PH. Nr. 1 feb. 2012 Nyt fra Pottemagerens Hus Glædelig Jul og Godt Nytår Glædelig Jul og Godt Dejlige vinterdage på PH. Lad dit liv forandre verden. Lad ikke verden forandre dit liv. Der er ikke noget forkert

Læs mere

Historier fra vores Grundejerforening og fra menneskene, der har levet her!

Historier fra vores Grundejerforening og fra menneskene, der har levet her! H www.tranegildestrand.dk Historier fra vores Grundejerforening og fra menneskene, der har levet her! I anledning af Grundejerforeningens 70 års jubilæum 2014 www.tranegildestrand.dk Indhold: Hvorfor holder

Læs mere

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år Ambitionen om at gøre en forskel Ventilen 10 år Oktober 2009 Udgivet af: Ventilen Danmark Ny Kongensgade 9,3. 1472 København K 70 208 308 info@ventilen.dk

Læs mere

Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 2 Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Forord Rundt om i de gamle sogne, sidder mange med en viden om før og lyst til at formidle den. Derfor udgiver Lokalhistorisk Arkiv og Silkeborg Biblioteks

Læs mere

32. årgang. September 2011. Nr. 120. 32. årgang. September 2011. Nr. 120

32. årgang. September 2011. Nr. 120. 32. årgang. September 2011. Nr. 120 32. årgang. September 2011. Nr. 120 32. årgang. September 2011. Nr. 120 1 Ny Opel Corsa. Den har fået et facelift. Men du kan kende den på prisen. Kom ind og få en prøvetur. Sidste år var det undervogn,

Læs mere

Esplanaden SOMMERKOLONI MED BØRNENES REJSEBUREAU ÅBENT HUS I BRØNDBY STRAND SIDE 13. se midtersiderne. Beboerbladet

Esplanaden SOMMERKOLONI MED BØRNENES REJSEBUREAU ÅBENT HUS I BRØNDBY STRAND SIDE 13. se midtersiderne. Beboerbladet Esplanaden Beboerbladet September 2010 Årgang 14 nr.7 SOMMERKOLONI MED BØRNENES REJSEBUREAU SIDE 13 ÅBENT HUS I BRØNDBY STRAND se midtersiderne side 3 side 8 side 9 Esplanadens Redaktion - en frivillig

Læs mere

KLANG OG KVALITET Nr. 4. December 2009 =============================================================

KLANG OG KVALITET Nr. 4. December 2009 ============================================================= KLANG OG KVALITET Nr. 4. December 2009 ============================================================= Albions bestyrelse: Formand: Elmegårdsvej 57, Bellinge, 5250 Odense SV Tlf. 65 96 16 11 E-mail: formanden@mc-albion.dk

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2013. Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening

ÅRSSKRIFT 2013. Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening ÅRSSKRIFT 2013 INDHOLD side Bestyrelsen 2 Arkiverne 3 Regnskab 2012 5 Beretning 6 Generalforsamling 2012 6 Mindeord 7 Slægtsforskning 9 Udstilling i Sognegården 10 Kommende arrangementer 10 Maleren og

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere