\ a'f - PDF">

mo:vre Lokalhistorie ff:f rti.;i'rq!';'.. ,;";( : }:;. ;_,.\. '9",,,;", . :1.. t fr\y.gl [ \ ; 18.ÅHGANG NR.4 DECEMBER 2000 T :>\ a'f

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "mo:vre Lokalhistorie ff:f rti.;i'rq!';'.. ,;";( : }:;. ;_,.\. '9",,,;", . :1.. t fr\y.gl [ \ ; 18.ÅHGANG NR.4 DECEMBER 2000 T :>\ a'f"
\ a'f.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transkript

1 Reserveret Post Danmark. Historiens Hus Hvidovre lar l_jt _ en 3 mo:vre Lokalhistorie 18.ÅHGANG NR.4 DECEMBER 2000 Udgivelse. Holger Petersen.: "Gårdene i Avedøre"" "om ejerforholdene til gårdene i Avedøre fra midten af 1600-tallet til midten af 1900-tallet. Citat fra Poul Sverrilds forord til bogen.: { : ;. h-f ; ;,.i" ',. i.;:n Holger Petersens store arbejde er udsprunget af py.j -å,tj n' 1 8 ans arbejde med slægtshistorie og omfatter >} {-/\, _. _'.::""'-.. < r ikke blot resultatet af undersøgelserne, men. :1.. t fr\y.gl [ \ ; også e omhygg llg gennemgang af et on:fat- tf{'.'.' '.j' \'fl_r:;:.;,i,,,.,.'. '.. i11!'': tende l<rldematenale, som er anvendt 1 arbejdet. T :>\ a'f \_,... På den måde er hæftet ikl<e blot en opslagsbog \ ' " - Vi retter en tak til Holger Petersen for at vi har f\t''i l)t1tl w,j..y, :;,,1 ---.t iy 1 I..J "\.,. Holg er \.' j /'_ -0 til basisoplysninger, men også en guide til kilde- materialet til videre undersøgelser. f - ;- te r en >.,,"., - ff:f rti.;i'rq!';'.. - \,;";( : }:;. ;_,.\. '9",,,;", i ' " \i/,.".:jjs7," fået lov til at mangfoldiggøre hans værl<, som vil :..::, inspirere til det videre arbejde med Avedøres, :, historie. i "-._; ilvldo'llo l<ommunes lokillhl5toris o A1kiv :J.OOO Holmcgi\rdcn 1998 tegnet af Kirsten Andersen Bogen kan købes på Hvidovre Lokalhistoriske Arkiv. Pris.: Kr Kommende Al<tiviteter """ sd. 2. Om at cykle """""""""" sd. 4. Hvidovre (proj)"""".sd.14. En Moder """"""""""."" sd.17. Beklagelse... sd.19. Siden sidst"""""""""""". sd. 3. Nytår 2001"""" ".""""""".sd.13. Hvidovre f<irkebog """""".sd.15. Avedøreselskabet (ref.).. sd.18. Avedøre (ny bog)"""""""""sd.20"

2 Redaktion.: Per E.Hansen (ansv), Dan Olsen, l<irsten Andersen. Medlemsblad trykt i 650 ekspl. Deadline no.1. cl. 15 januar Eftertryk tilladt mod tydelig kildeangivelse. Post sendes til vor adresse på Rytterskolen. ISSN 0902"3046. Hvidovre l<ommunes Lokalhistoriske Arkiv. Medborgerhuset. Hvidovrevej Hvidovre. Tlf.: Tirsclg I Onsdg. Id Torsdg kl Hvidovre Lokalhistoriske Selskab. Rytterskolen. Hvidovre l<irkeplads Hvidovre. Tlf.: Kommende Aktiviteter januar. l<l Foredrag i Bibliotekscafeen. Allan Steinmetz fra Vordingborg lol<alhistoriske Forening, fortæller om svenskekrigen og især frihedshelten Svend Gønge. 19.januar. Teatret Vestvolden har premiere på et musikalsk spil.:"ej Blot Til Lysthus". En fri fortælling fra Hvidovre til Hvidovre om Hvidovre. Spillet foregår i tiden hvor Hvidovre overgik fra konservativ landkommune til socialdemol<ratisk bykommune. f Siden Sidst. v/p.e.hansen Der opstod forskellige tekniske problemer for arrangementet "Folkefest på Avedøre Flyveplads", Hvorfor man valgte at udsætte festen til foråret Selskabets udflugt til Odsherred blev også aflyst, da "Safaribussen" i sidste øjeblik blev hyret af kommunalbestyrelsen, som må siges at have første ret til køretøjet. d.18 september samledes 65 medlemmer i Bibliotekscafeen, for at høre vores formand, Dan Olsen, fortælle om bondegårde i 1920'ernes Hvidovre og Avedøre. Det er et lokalhistorisk emne, som altid vil interessere mange. d.12 oktober. En sikker succes er et foredrag med Poul Sverrild som taler. Hvidovre Kulturråd havde arrangeret en aften i Bibliotekscafeen med Poul på stolen og emnet, "Pantefogeden og den vrede dame". Historier og billeder fra Hvidovre i 30'erne. 12.februar. 1< Foredrag i Bibliotekscafeen. Vi håber at kunne afholde det, p.gr. af sygdom, aflyste foredrag d.13.nov. Poul Sverrild viser billeder fra "Historien i Gaden", nyt om projektet og om udflytning til Avedørelejren. 12.marts. 1< Selskabets Generalforsamling afholdes i Bibliotekscafeen. Bagefter vises en lokalhistorisk film. Historiens Hus Hvidovre 29 april. Folkefest på Avedøre Flyveplads. Alarmpladsen 3 Avedørelejren 50 Hvidovre "Kommune Atlas" er tidligere omtalt her i bladet og ventes først på året. "Gårdene i Avedøre" er udkommet og kan købes i arkivet. Pris.: kr. 40. "Hv.Kirl<ebog ", som blev præsenteret ved en reception d. 28 nov kan l<øbes på arkivet Pris.: kr. 50. d.15 oktober kunne Hvidovre Idrætsforening fejre sine 75 år. Her, ved denne lejlighed indviedes på Stadion et lysfænomen. Det var fordums glansårstal bøjet i neon. Der er plads til flere årstal, selvom det måske bliver ad åre. Det er et "Historien i Gaden" projel<t og vil blive fulgt op af et lystårn, som vil kunne "ses viden om", siges det. d.16 oktober inviterede selskabet til foredrag i Bibliotekscafeen. Dennegang var emnet "Ægypten", en sag der il<l<e har meget med Hvidovres fortid at gøre. Nå, men mag.art.torben Holm-Rasmussen er ægyptolog og ved hvad han taler om. Det blev en fornøjelig affære, om dengang der var faraoer til. d.13 november, var det atter Poul Sverrilds tur, men sygdom forhindrede Poul i at komme. I stedet måtte 85 medlemmer tage til tal<l<e med det udmærkede afsnit 8 fra serien "Plads til os alle". En video, som i store træl< er Poul Sverrilds værk. Aftenen blev reddet. Her senest d. 28.november afholdtes en reception i Rytterskolen. Arkivet præsenterede Hvidovre Kirkebog 1778 til Det er en forsættelse af l<irkebogen, som udl<om for 7år siden. Et nyttigt redskab i efterforskningen af Hvidovres fortidige slægter. 2 3

3 Vel vidende. at Cvl(len el<sisterer i bedste velgående. har leg dog valgt at lwmme med følgende Svada. Cyklen. Om at Cykle. af P.E.Hansen /nov Farfars Ben. Der var engang, for il<ke så foriærdeligt længe siden, at menneskene bevægede sig fortrinsvis på deres ben. Skulle de til byen, eller bare op i den anden ende af sognet, foregik det på "Apostlenes Heste". Der var sjældent andre muligheder. Helt op i vor tid, lwnne man træffe folk, som foretrak at gå, hvis de sl<ulle nogen steder. Min gamle farfar hørte til den slags mennesker. Han var kusk ved Københavns Kommune og selv om jobbet bestod i l<ørsel med hest og vogn, gil< han frem og tilbage til sit arbejde. Om søndagen brugte han formiddagen til at pleje sine dyr. De skulle jo også have foder og vand, selvom det var fridag. I sommermånederne gil< han den lange vej fra lmlonihaven ved Flaskekroen og til Vester Fælledvej og retur på sine træsko og det selvom hans voksne sønner tilbød at betale rutebilen. ""."Næh, det l<lmne ikke betale sig, at vente på den''. Det fortælles, at da han engang skulle besøge nogle slægtninge i Glostrup, lmm han gående med sine drenge fra f<øbenhavn. Den mindste af knægtene slmlle bæres noget af vejen, men pyt, så blev han båren. Da de sent på aftenen, efter en lang god dag, skulle hjem igen, ville farfar Frederik gå. Da blev det for meget, selv for familien, som henviste til drengene og især den mindste. Man foreslog toget (som dog var opfundet) og det endte med at de to yngste blev sendt hjem med toget, men Farfar og den ældste gik. Det var ikke fordi han var nogen "næringssorg", der blev bare passet på pengene. Skulle der spenderes, var det lige meget med kroner og ører. Han brugte bare ikke unødvendige transportomkostninger, når "man havde et par gode ben at gå på". Han levede ellers i en tid hvor et nyt transportmiddel udviklede sig og snart skulle blive almindelige menneskers ejendom. Jeg tænker på Cyklen. Fra at være en kuriositet blev den et seriøst transportmiddel, først for landboerne og siden, i høj grad, for befolkningen i byerne. Den udvidede folkets al<tionsradius. Nu kunne man bo længere væl< og alligevel passe sit arbejde. Når man havde cyklen til at transportere sig, gik det hurtigt, let og elegant. Tiden i trediverne og indtil lige efter den anden verdenskrig, var vel højdepunktet for cyl<lens seriøse brug. Jeg vil i det følgende fortælle om mine egne erfaringer med cyl<len ": Mit første indtryk af cyklen, kan jeg ikke huske, men har det som dokumentation på foto. Den unge familie på tur med barnet i en sidevogn til fars cykel. Sidevognen havde form som en motorbåd, sori og med pårnalet dannebrogsflag. Der var kaleche, så jeg kunne sidde i tørvejr Min far havde en smart cykel med "stangbremser" og gear. Den "klikkede" under kørslen og "spandt" når.man lloldt frihjul. Her sad jeg foran på stangen, på min egen saddel, og holdt fast i styret. Jeg lavede "motorlyde" med munden og opfordrede min far til at køre stærkere. "Jeg vil styre" sagde jeg, "Tag!lænderne væk, Far". Han lod som om han fjernede hænderne, men styrede med fingerspidserne, indtil jeg med et 1 ordentlig snuptag, styrede en anden t, l retning. Hele ekvipagen tumlede til jorden. Med den ene arm snuppede manden sin søn, medens han tog mødet med vejbanen, med den anden arm. Hånden kurede hen af gruset og blev blodig

4 Far og søn forsatte rejsen, han lettere kvæstet, men nu under fuld lwntrol. Han havde også en trehjulet ladcykel, den var meget anvendelig. Jeg husker engang vi kørte ind på Halmtorvet. Her var fragtmandsce. ntralen og dermed også mange heste. Det var disse dyrs efterladens aber v1 var ude efter " Man siger, at hestepærer er god gødning for roser og v1 havde mange ro er 1 0 haven. Nu l<ørie vi rundt på Halmtorvet med undertegnede som udl<1g pa ladet. Far morede sig tit over at fortælle om mine udbrud medens jeg begejstret pegede.: "Far, far, se, een til pruttebæ" Jeg var vel ca. 6år, da jeg blev præsenteret for min første lill cykel. Min far havde l<øbt et brugt eksemplar og med stor omhu lakeret den 1 en knaldrød farve. Den var blevet stafferet og stod nu der, med sølvbronzerede hjul og styr. Jeg fil< de første kørelektioner hjemme på vejen.: "Hold nu balancen med styret""". rolig, rolig"". "Ja, og l<ør så tilbage". Far løb ved siden af og støttede efterhånden mindre og mindre. Jeg slap for kosteskaftet, som stukket ned i sadelrøret, var "kørelærerens styrepind" og kendetegnet for en nybegynder på tur. Min far greb mig i nakken, når det blev nødvendigt. Klodserne på pedalerne slap jeg også for, da jeg sagtens kunne nå, med mine egne \ ben. Og så gik turen en søndag ud i København.....,. Jeg kørte selvbevidst og med større og større selvtillid. Det gil< godt, indtil vi mødte en anden familie på cykeltur. Her havde l<nægten "l<osteskaft og klodser". Jeg skulle rigtig vise mig og slog et slag med styret, med det resultat at jeg pludselig lå der".. ". Fiasko 11. Hvad der blev af den lille røde cykel, ved jeg il<l<e. Jeg vol<sede jo fra den og fik andre hjemmeflikkede gamle cyl<ler. Det var 111der!<rige og en ny cykel kunne man bare drømme om, evt. som gave til konfirmationen Min mor havde sl<iftet ægteskab og var nu gift med en politimand. Politiet var udstyret med tjenestecykler. Det var særlige store robuste eksem. plar r med fri service fra politiets egne mekanil<ere. Helge fortalte mange historier om sine kollegaer på stationen. Bl.a. denne.: En overbetjent så anledning til udrykning på Strøget. Han fandt et lommetørklæde i lommen og med det hævet i den ene arm, udrykkede han på cyklen, medens han klemtede med klokken og råbte på passage. Jeg blev sendt til købmanden, mejeriet eller op på Hvidovrevej, men ofte på gåben. Enkelte gange, hvis det hastede, kunne jeg låne min mors cykel. Det var med formaninger om at køre ordentligt, trækl<e over fortovet, ikke køre mod kantstenen (Det ødelægger hjulet) o.s.v" Alligevel skete der tit et eller andet med køretøjet, enten en punktering eller kædeskærmen begyndte at larme. Det værste der l<unne sl<e, var et el<set hjul. Vi havde en bekendt, som var god til at udbedre disse skader Så blev jeg konfirmeret. En af gaverne var så en cykel, d.v.s. jeg havde en cykel som jeg fik lov til, ud af mine konfirmationspenge, at regenerere hos en fagmand. I Folehaven lå cykelsmeden, som fil< opgaven. Stellet blev ovnlakeret fil< nye hjul og et gedebukkestyr, nye skærme og pedaler, oven i l<øbet en dynamolygte og en smart saddel. En Basta-lås fuldendte værket. Nu var jeg godt kørende i den nærmeste fremtid. Mange ture blev det til. Man var jo nået til den alder, hvor man skulle møde andre unge mennesl<er, især dem af det modsatte køn. Man havde tjel< på, når der var "gøgl" i byen, Damhus-tivoli, ud til stranden, "Neptun", "Mandalay" o. s. v. Ofte gil< turen en smut op til Hvidovre l<ino, blot for at se, "om der var nogen" Det var sådan et smut min l<ammerat foreslog en sommeraften. Problemet var bare, at hans cykel var "ude af drift". Vi kunne jo gå, eller l1an kunne gå og jeg køre evt. med ham på stangen. Men sådan noget gør politimandens dreng ikke. Jørgen havde en bedre ide, han var alene hjemme og faderens cykel stod jo der. Det var en firmacykel med rel<lame på tværstangen og der var i øvrigt strenge forbud fra faderen om i det hele taget at nærme sig dyret. Men han var jo ikke hjemme og det var jo bare en sviptur. Jørgen snuppede cyklen og vi hjulede begge op til l<ino. Vigerslev Alle og Hvidovregade mødtes dengang i et stort kryds foran biografen. Her, i l<rydset, racede Jør gen rundt på fars cykel, snart i store cirkler, snart i ottetaller og med fuld fart. Han havde ikl<e lagt mærke til en Lillebil, som pludseligt holdt der. Og med et vældigt brag l<ørte han ind i bagsmækken på bilen, forhjulet forsatte op mod 6 7

5 bilens bagrude og kastede sin rytter af. Jørgen grinede flovt og samlede cyklen op. Forgaflen havde fået et skub og hjulet befandt sig nu en anelse længere inde under styret end oprindeligt planlagt. Man kunne ikke umiddelbart se sl<aden, men den kunne mærkes når man kørte. Når han dukkede op på sin cykle for enden af vejen, råbte børnene.: "Nu kommer G kgak", så fulgte vi interesseret hans usikre færd, fra den ene ende af ve1ens bredde til den anden og vi jublede når han pløjede ind i en hæl< og gik i stå der"". Så var det at han skældte ud"" Hel humørforladt var manden ikke. Det fortælles, at han fra een af disse ture nu stod i køkkenet og prustede. Konen var lettere ophidset og hvæsede.: "Nå, der er du. Nu har sildene stået her og snerret, den sidste halve time". Gakgak gik hen til komfuret og kiggede olmt på stegepandens indhold. "Sl<al I snerre af mor?", var hans kommentar Når man om morgenen kørte ind ad Vigerslev Alle fra Hvidovre kunne man se man e forskellige udg ver af det cyklende folk. Alle skulle d sl<ynde sig P arbejde. Nogle adstadigt og andre med tidsnød, som gav anledning til kl1mten med!<lokken og hasarderede overhalinger. Vi kørte hjem, Jørgen lidt slukøret. Pladsen foran Hvidovre Kino Han stillede cyklen på plads, efter vi havde lakeret et par småskrammer og pudset lidt på den. Jørgen far lmm sent hjem den aften, det var noget med en fest og humøret var højt. Om morgenen havde han det som man har det efter en sådan aften og mente derfor, at cyklens nye køreegenskaber, sl<yldes festen i går. Da han skulle hjem fra arbejdet var helbredet il<l<e blevet bedre. Først da den underlige svimmelhed holdt sig på cyklen i flere dage undersøgte han fænomenet og opdagede skaden. Han. var heldigvis en mand med humor og kom til at grine af sin egen tåbelighed,."".så var den hjemme Der var flere måder at komme hjem fra arbejdet på. Vi børn glædede os til at se "Gakgak" manden komme hjem fredag aften" Han kunne til gengæld il<ke lide os unger, var galsindet og skældte ofte ud. Det var vel også grunden til hans øgenavn "Gal<gak". Det var nemlig de lyde der kom fra han forlorne tænder, når han skældte ud. På Herrecyklen var kontormanden eller f.eks. sl<olelæreren, udstyret med blød hat og fral<ke. Mappen var spændt omkring tværstangen og hang i sikkerhed der, mellem sin ejermands roligt pendulerende ben. Cyklen (Turistcykel) var blank sort og med forkromede fælge og styr. Et værdigt køretøj og en værdig mand. Om vinteren var styret forsynet med lammeskindsmuffer, så man kunne styre uden at fryse om fingrene. Sadelen var forsynet med ekstra betræk, der var rullet elegant op på bagkanten. Det var beskyttelse mod skidt og regn, når cyklen skulle stå et sted og vente på sin ejermand. Frakkeskåner var elvfølgelig standart på kontormandens cykel. Hans vigtigste bel<lædning var JO netop frakken. Et andet vigtigt værktøj var cykelklemmer, til at snøre bul<- sebenene ind, så de ikke blev tilsmudset af den grimme kæde. En lukk t kædekasse (En oliebadskasse) kunne også klare dette problem, men alligevel, cyl<elklemmer. En fin mand cyklede ikke, han "siklede". Cigaretrygning på cykel var vanskeligt, de røg sig selv op og forsvandt som dug for solen. Piberygning var at foretrække. Det var naturligvis l<un herrerne, der kom rygende som et lokomotiv. Damecyklen (Bedstemorcyl<len) er et andet kendt medlem af familien. Den er sortlakeret og forsynet med cykelkurv på styret og uden tværstang.. Nogen smul< åbenbaring er der ikke tale om. Styret sidder højt, sadlen lavt hvad der giver konstruktionen et skævt udseende. En!<vinde sl<ulle jo vær sømmelig og sidde værdigt, med ranl< ryg og frakkens skøder skubbet ind under rumpen. (Mændenes frakkeskøder hang gerne løst ned). Bag på var 8 9

6 ofte monteret en barnestol, der kunne klappes sammen og fungere som bagagebærer. Ofte så man en mor med barn i cyl<elstolen bagpå og en til foran i en kurvebarnestol, monteret i stedet for cykelkurven, måske gravid og så en taske på styret oven i l<øbet. Så var der læs på damecyklen. Jeg husl<er endnu en ældre dame, som ofte passerede forbi derhjemme på vejen. Hun kørte så langsomt at hun var ved at vælte. Lidt sjusket påklædt, gråt tjavset hår og med en frakke, som næsten slæbte hen ad vejen. Kæden knagede og pedalarmen gav et klik på kædeskærmen ved hver omdrejning. Cyklens saddel var ude af syne, forsvundet dybt op i hendes enorme bagdel. En morlille og en cyl<el, der havde kendt bedre dage. Så var der Cyl<elpigen" Når det var forår, sprang Cykelpigen ud, hende var der spræl i. Hun kørte på en sportscyl<el med gedebukkestyr og af en lettere konstrul<tion end de sædvanlige modeller. Det var vel mere den let påklædte pige end cyklen, der lier var blil<fanget. Turistreklamen for København, brugte Ilende som en af byens seværdigheder. Hun kunne tillade sig trafikale brølere uden at påkalde sig andet end godmodige smil og venlige tilråb. Cyldebudet. Var en historie for sig. Der var bude af mange slags lige fra l<øbmandens bydreng på long-john til Stormagasinernes uniformerede bude i lettere officersantræk. Sidstnævnte kørte på store trehjulede kassecykler, polerede og med påmalet firmanavn på siderne. Den almindelige "svajer" var kendt for sin slagfærdige københavner-sjagon. Undertiden lige fræk nok, men mange gange med et adfærd, der kaldte på smilet. Hans redsl<ab var den l<endte budcykel med vinkelladet over det lille forlljul og støttebøjlen. Især under krigen gik der mange anekdoter om disse bude. Jeg har selv haft æren, at være bud for l<rystal-lsværket på Finsensvej. Vi blev antaget hos portneren, der anviste hvilken vogn vi skulle følge. Det var hestevogne, som læsset om natten ventede på at /<omme ud i byen og forsyne de hungrene værtshuse o.a. med l<rystalis. Jeg fik udleveret en kasket, et forklæde, en issyl og en /ong-john, som jeg på daværende tidspunkt aldrig havde behersket. "Du kan øve dig på vej ind til byen", var kuskens kommentar og vel ankommet til Trommesalen, var øvelsen forbi og alvoren begyndt. Vi forsynede Vesterport og omkringliggende værtshuse, kaffebarer og mejerier med dagens is og senere kom Tivoli, Hovedbanegården og dele af /stedgades hoteller og forretninger. Dagen sluttede på Islands Brygge, men så var vognen også fyldt op tre gange undervejs af en isbil fra Finsensvej. Cyklen blev læsset op på vognens tag og så op at sidde /Jos l<usl<en. Hyp, hyp". Hestene /<endte selv vejen hjem til stalden. Jeg husker især den første dag, at få læsset cyklen med 6 stænger is, at skulle transportere en glat, våd isblok ind de mærkeligste steder og at skulle beherske den ædle kunst at hakke en blok over i to lige store stykker, det var noget der gav problemer. Men efterhånden gik det helt godt. Man tjente godt som isbud, men det var jo kun i den korte sommersæson. Min karriere forsatte hos Kunstnernes sammenslutning "Den Permanente", som lå i Vesterport. /-ler blev jeg udstyret med den klassisl<e svajercykel, med en stor kasse på vinkelladet. Jeg havde spidsbukser med lange sorte støvler og uniformsjakke. Sikkert et ømt syn!. Min opgave var dagligt at bringe varer ud til de fine fruer i l<øbenhavn og Omegn. De havde været inde at handle og fik nu bragt deres mere eller mindre værdifulde kunstgenstande hjem pr. bud. Det værste de kunne købe var lampeskærme. De var for store til at kunne rummes i kassen og måtte derfor anbringes ovenpå. Hvis det blæste en smule, kunne man flere gange jagte den forfløjne skærm, inden man nåede bestemmelsesstedet. Så var det om at rette bulerne, få afleveret, og komme af sted igen før reklamationerne. Jeg har en enkelt gang haft den ære at aflevere en pakke på Carlsbergs æresbolig. Det var selveste Niels Bohr der åbnede døren, men jeg var nok ikke den han ventede, for han overlod resten af ekspeditionen til sin hustru. Hun var så venlig at give en hel daler i drikkepenge. Der ville jeg gerne /<omme igen. Sent på eftermiddagen var der posttur. Så mødtes diverse cykelbude på postkontoret i Tietgensgade. Der blev slæbt pakker ind konfereret og kvitteret i den sorte postbog. Der var et leben om hvem, der kom først og hvem, der havde mest ret til at være der, man skulle have særlige evner, hvis man skulle komme derfra uden skrammer i lakken. At bestige en cyltel, havde også sine l'itualet'.: En rigtig mand stod på venstre side, med et fast greb i styret. Han l<iggede ned og satte venstre fod på pedalen. Med højre fod skubbede han maskine riet i gang og når balancen var opnået svang han elegant t1øjre ben over sadlen og fil< l<ontal<t mecl højre pedal. Nu l<unne han sætte sig til rette og øge hastigheden

7 En rigtig dame svingede ikke med benet. Hun stod ligeledes på venstre side, men førte højre ben til pedalen, inden om sadlen. Damecyklen var nemlig født uden tværstang, netop for at give plads til denne manøvre. Det var ikke kvindeligt at køre for stærkt. Hun kom altid bagefter, når herskabet kørte tur. En rigtig dreng tog fat i styret og løb cyklen i gang. Med et ordentligt spring havnede han overskrævs på sadlen. Det hændte at springet blev forfejlet og han læderede de ædlere dele på tværstangen... Det gjorde avs. Det var også drengen der kunne få cyklen til at stalle på baghjulet, spille fodbold på cykel, køre uden hænder, stå stille på cyklen o.m.m. En rigtig pige"". hun kørte bare. Ingen narrestreger!! Jah, det var dengang. Det præcise nulpunkt for det tyvende århundrede i Danmark, oprandt Mandag d. 31. December 1901 kl Det var også første gang københavnerne blev præsenteret for klokkerne i deres nye rådhus. Allerede i 1899, hvor året sl<iftede til 1900, opstod der blandt folket en diskussion om det rigtige tidspunkt for at fejre det nye århundrede. Private havde dengang anmodet om tilladelse til en prøveringning med klokkerne. Sagkundsl<aben bøjede sig og gav dermed tilladelse til at feste to gange. r' - --:.... ' ' Men det korrekte tidspunkt var. : Mandag d.31 December 1900 kl eller som man også kan udtryl<ke det.: Tirsdag d.01 Januar 1901 ld ". -..:-- ::{ -, At Cyklen stadigvæk eksisterer har vi mange daglige eksempler på. Den er blevet moderniseret. Blevet udstyret med diverse gear, elektronik, der måler hastighed og afstand. Nogle er konstrueret så de kan forcere umuligt terræn i den grad, at fredelige sl<ovgæster ikl<e l<an være sikre på om de møder en kronhjort eller det er en prustende, svedig ung mand på Mountain. bil<e, der forsøger at slå en eller anden rekord. Cykelsporten har også leveret den ultra-lette cyl<el med pladehjul og en rytter, der ligner noget fra en fremmed planet med et oktan i blodet, der tvinger dyret til at præstere endnu mere. Cyklen er også blevet et status symbol. En nyere undersøgelse har vist at folk af lavere status kommer på deres arbejde i bil, medens yngre veluddannede mennesker, foretrækker cyklen, dels som motionsredskab, dels for at skåne miljøet. Denne sidste bemærkning, kræver en gran salt. PEH. Klokkernes præmiere var ellers lidt af en fiasko. En infam spektakel kunne høres helt ud til vore forfædre i Hvidovre og fortalte, at her var der noget som trængte til at blive justeret. Det lykkedes, som vi ved med held, i tiden der fulgte. Klokkernes klang er blevet et kært nationalt symbol. Rådhusklokkerne i København kan altså fejre 100 års jubilæum ved det kommende.. "... Nytår og endnu engang melde ud over., ', landet at et århundrede forsvandt og en."". ny tid kan ventes..... :!llim-:: ;;;;:;;e -. "w.i Hvidovre Lokalhistoriske Selskab ønsl<er sine medlemmer et GODT NYTÅR

8 Hvidovre Kirkebøger. 1778u1799. Vid VI 2 0 HISTORIEN I GADEN Et studiekredsprojel(t med overskriften "Hvidovre år 2030", inviterer deltage-re fra Hvidovre til møde i Rytterskolen tre aftener i Januar. Projektet har tilknytning til "Historien i Gaden" og administreres af "Frit Oplysningsforbund" i Hvidovre. Baggrunden er Hvidovres første "selvstændige" 1 OOår, som fejres i Det var de første 100 år, hvad med fremtiden?. Konsulent Erik J.M. Pedersen vil præsentere og diskutere fremtidsvisioner, der viser, hvordan Hvidovre kan tænl(es at være i år Studiekredsens arbejde vil blive redigeret og det færdige resultat udstilles forskellige steder i Hvidovre, så borgerne kan lwmmentere og give deres mening til kende. Det kan tænkes at en konference i 2030, kan bruge stoffet retrospektivt. Til den tid vil ungdommen af i dag være midaldrene ligesom de midaldrene vil være pensionister. Studiekredsens færdige arbejde vil til den tid være et godt dokument på.: "Hvad tænl<te man om Hvidovres fremtid, dengang i 2001"?. Møderne afholdes i Rytterskolen tre onsdage i januar d. 1 o, 24 og 31.".ld Tilmelding skal ske snarest til FO i Hvidovre på tlf Projektet udføres i samarbejde med Hvidovre Lolrnlhistoriske Arl(iV. Det er nu 7 år siden at Hvidovre Lol<alhistoriske Arkiv fil< transkriberet og udgivet Hvidovre Sogns ældst bevarede Kirkebog. At "oversætte" de gamle l<røllede gotiske bogstaver til forståeligt nudansk, var et kæmpe arbejde, som blev gennemført, med stor dygtighed, af Lilly og Ernst Cortsen. Ægteparret boede dengang i Glostrup, men havde deres aner i Vigerslev og Hvidovre. Bogen blev trykt i 500 eksemplarer og blev modtaget med stor glæde af den l(reds af mennesker, som interesserer sig for vor lokale historie. Bogen dækkede de kirkelige handlinger, dåb, konfirmationer, vielser og begravelser i perioden Den kostede dengang kr. 125,-. Oplaget viste sig at være stort, måske for stort. Arkivet har, nu 7 år efter, stadigt et parti af bogen, som gerne sl<ulle ud at virke. Derfor sænkes prisen for restoplaget til kr Ved en nylig afholdt reception præsenterede arkivet så forsættelsen af Hvidovre Kirl<ebog, i et mindre oplag og i et billigere udstyr. Dennegang perioden Her er det også Lilly og Ernst Cortsen, der har været på spil. Bogen indeholder interessante oplysninger om Hvidovres bondebefoll<ning i tiden omkring den store landboreform, "Udsl<iftningen". Arkivet har, med det mindre oplag og billigere udstyr, sat prisen til kr.50. og forventer dennegang, at få hurtigt udsolgt. PEH

9 H.P.Dan og hans værker Endnu engang "EN MODER" af P.E.Hansen. Det kniber med indsamlingen af midler til støbningen af Hans Peder Pedersen-Dan's skulptur "En Moder". I en tid hvor alting drejer sig om summer i millionklassen, burde det være en smal sag at klare en sum, der andrager ca. kr Hvidovre Kommune har lovet kr af beløbet, men med den betingelse, at resten skaffes privat. Det havde ellers været i alles interesse, at kommunen klarede det hele, ud fra betragtningen, at det færdige resultat under alle omstændigheder bliver kommunens ejendom. Holger Danske Det er ikke hver dag man får tilbudt et næsten 100-årigt værk fra en kendt kunstner. "Holger Danske" på Kronborg og Carlsbergs elefanter er kendt af alle dansl<e, "Hornblæseren" populær i København, Aarhus er stolt af sin "lsmael", Nyborg af sin kongefigur og Silkeborg af statuen "Michael Drewsen". Hvidovre kommune burde være stolt over at være indehaver af skulpturen "En Moder". Her er ikke tale om nogen Henry Heerup eller Robert Jacobsen (al respekt for dem), men derimod om et værl fra dengang "det lignede". Når der tales om Hvidovrevejs og Hvidovre Torvs forskønnelse, kunne Rytterskolens Have yde sit til dette med et anlæg, der blev prydet af figuren. Lad os håbe at problemet med finansering af bronzestøberiet finder sin ordning eller bedre"""."giv et bidrag ". En Moder Den lille Hornblæser NB! Det skal bemærkes at der ved udstilling af statuen i februar 1999 blev indsamlet ca. kr PEH

10 ved øre Lokalafdeling af Hvidovre Lokalhistoriske Selskab Referat af møde i Historie.forum den 24 august 2000 i Avedøre l<irke. Til mødet var alle fra mødet på Avedøre gamle skole indbl1dt. Til stede: Kaj Nilsson, Østergårds, Ottos, Paaskes, Bendt Dencker og Paul l<ohle. Der blev truffet følgende beslutninger: Historie-forum foregår fremover 4. torsdag i måneden.: torsdag den 28.september kl Avedøre Kirke. torsdag den 26.oktober kl på Hvidovre lokalhistoriske arkiv med Poul Sverrild. torsdag den 23.november kl Avedøre Kirke. Vi vil foreslå, at vi betaler for kaffe og brød (kr.10), så starttilskuddet kan bruges bedre. Vi vil lægge materialer, billeder og interviews ind på vores plads på hjemmesiden i Avedøre kirke indtil vi får vores egen. adr. er.: 1. l<aj Nllssons hæfte om "Damgården" er nu færdigt og udgives i anledning af 5-års jubilæum på Damgården. De historiske dele kunne komme på hjemmesiden. Indeholder bl.a. et sandt morddrama fra landsbyen. Vedr. "Sibirien", vil Kaj Nilsson samarbejde med Bent Dencker, hvis far var en af de første, der byggede hus der. 2. Lis og Peter Holmelund går i gang med Interviews her efter ferien. Bistand : Erling Grol\1. 3. Benny Sabroe vil gerne i gang med at beskrive Stationsbyens første tid, de begivenheder og beslutninger, der ligger bag. 4. Der var interesse for at få samlet Jubilæumsskrifter og udgivelser fra grundejerforeningerne i Avedøre. 5. Paul KOhle. 6. Bent Østergård havde kopier af billeder taget af Avedørestuen inden den blev nedtaget og nu ligger på lager i Brede.Man drøftede muligheden for engang at få den stillet op i Avedøre. Men den skulle være i dårlig stand så det er Ikke realistisk med mindre man har en million eller mere. Hvis man lånte de originale fotos kunne man måske lave en computer udgave af disse billeder. Bent Østergård undersøger mulighedenaf at låne disse fotos. 7. VI snakkede om del fremtidige projekt med Flyvepladsen om hvornår c\er sker noget der og hvad. 8. Historien om Avedøre-bussen vil være Interessant. 9. Vedlagt, Avedøre Sogns og l<irkes historie fra ca , skrevet af Th. Bødker l<nudsen, der var formand for det første menighedsråd i Avedøre. Med venlig hilsen Paul l<ohle. e Jeg har modtaget en reaktion på inseratet i sidste nummer af dette blad. : "En Faderskabssag for 200 år siden". Et medlem af bestyrelsen for "Slægtshistorisk forening for Storkøbenhavn" bebrejder mig, at jeg il<l<e har nævnt kilden til min artikel, selvom jeg ellers tydeligt bemærker.: Redigeret af PEH efter oplæg af Minna Sørensen. Sagen er den, at jeg fik en fotokopi med historien af en mig ukendt mand, på et af selskabets møder. Han mente at det var "noget" for bladet og det måtte jeg bekræfte. Jeg kendte historien i forvejen, fra vort lokalhistoriske arl<iv, hvor hele sagen beror, men faldt for fristelsen til at bringe kopien i vort blad i let redigeret form. Bebrejdelsen går på, at jeg ikke har nævnt de københavnske slægtsforskeres blad : "Slægt & Stavn". Det var nemlig her at artiklen var "født". Jeg beklager, jeg vidste det Hd<e, jeg kendte ild<e bladet. Undskyld I Lokalhistorie er som bekendt hændelser fra fortiden og vedgår os alle. Med den store interesse, der vises, kan det ikke undgås, at flere får fat i den samme historie og bruger l<ræfter, som kunne koordineres bedre. De primære er dog, at det drives som en hobby. Vi forsker af lyst og ikke bitter nød. Jeg har for øvrigt selv været "offer" indtil flere gange for sådanne tilfælde. Det er ærgerligt, at bruge ressourcer på et oplæg og så blive citeret uden kildeangivelse."... Hvidovre Lokalhistoriske Selskab bliver ofte udsat for ekstreme henvendelser. Således modtog vi fornylig et venligt brev fra Amagerland Sportsrideklub, som sl<ulle holde et stævne. De spurgte om vi kunne hjælpe med at opstalde et par heste under dette stævne?. Når vi boede i en "Ryttersl<ole", havde vi måske et par el<stra pladser til de prægtige dyr. ""... Forståeligt nol< I PEH

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Han sneg sig over til det lille bord ved vinduet. Her plejede hans mor at sidde med sin krydsogtværs. Der satte han sig på kanten af stolen og skrev:

Han sneg sig over til det lille bord ved vinduet. Her plejede hans mor at sidde med sin krydsogtværs. Der satte han sig på kanten af stolen og skrev: Mopsy og Daddy Cool Biffer stod tidligt op. De andre lå stadig og sov i Svend-fra-Skovens hule. Han gik op til lande - vejen og begyndte at gå tilbage mod sommer - huset. En landmand gav ham et lift på

Læs mere

Men hvad, det gør deres lærer også! Bare de ikke drukner. Ha, ha. Hvem narrer hvem? De drak hurtigt på toilettet.

Men hvad, det gør deres lærer også! Bare de ikke drukner. Ha, ha. Hvem narrer hvem? De drak hurtigt på toilettet. Politi Fastelavnsfesten var en fest på skolen. Altså nul alkohol til elever og andre under 18. Forældre som var med de mindre elever kunne købe øl! De kunne også købe kaffe og alt det andet. Jens kunne

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5 Under jorden Jørgen Hartung Nielsen Under jorden Sabotør-slottet, 5 Under Jorden Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2011 Illustrationer: Preben Winther Tryk:

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab Indvandreren Ivan Historien om et godt fællesskab Ih, hvor jeg føler mig underlig i denne her by!, tænkte jeg den første gang, jeg gik mig en tur i byen, da vi lige var ankommet. Mit hjemland, Argentina,

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Morten Dürr SKADERNE Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Hvidt, sort og grønt Efter mor døde, ville far jage skaderne væk. Men sådan gik det ikke. Skaderne blev. Det var godt.

Læs mere

Studie. Kirken & dens mission

Studie. Kirken & dens mission Studie 21 Kirken & dens mission 116 Åbningshistorie Seks personer stod tavse og kiggede på, da han i fuld fart kørte fra gerningsstedet. To kvinder var på vej ud af et stormagasin med tunge indkøbsposer

Læs mere

1. Jeg kører sådan rimelig ofte

1. Jeg kører sådan rimelig ofte 1. Jeg kører sådan rimelig ofte 1. Hvor gammel er Birgitte? 2. Hvad er det for tre ting, der gør Birgitte lidt bange og nervøs? 3. Hvordan har Katrine det med at køre? 4. Hvad skal Birgitte på Fyn? Tidsudtryk

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget.

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Benni Bødker Gespenst Tekst 2011 Benni Bødker og Forlaget Carlsen Illustrationer 2011 Peter Snejbjerg og Forlaget Carlsen Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

ER DENNE HISTORIE SAND?

ER DENNE HISTORIE SAND? ER DENNE HISTORIE SAND? Dette er en bog om h å b. Men set i lyset af det postyr, der tidligere er opstået i forbindelse med udgivelsen af erindringer, der har indeholdt tvivlsomme fakta, er det rimeligt

Læs mere

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight.

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. . Rovfisken Jack Jönsson Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. 1 Er du nu sikker på at du kan klare det, sagde hans mor med bekymret

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom 2016-2 1 Siden sidst. Tirsdag den 19. januar: Foredrag på friskolen i samarbejde med Nutidens Husmødre, Foreningen Norden, Friskolen og Lokalhistorisk Forening.

Læs mere

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Siden sidst. Onsdag d. 13. januar. Foredrag ved forfatter Vibeke Nørgård Nielsen om Johannes Larsen o g Island. Foredraget blev ledsaget af dejlige lysbilleder fra

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 3. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 3. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 3 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge3_minkrop.indd 1 06/07/10 11.21 Uge 3 l Min krop Det er begyndt at regne, og Hipp og

Læs mere

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland StilladsInformation nr. 74 - februar 2005 side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland Navn: Jan Hugreffe Strand Bopæl: Aalborg Alder: 36 Start i branchen: 1994

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Du er død! Du er død!

Du er død! Du er død! Du er død! Mandag morgen blev jeg vækket af en underlig lyd. Hvad var det? Sten mod glas! Lyden rev i mig. Rev mig ud af søvnen. Pludselig forstod jeg. Sten mod glas Der var nogen, som kastede sten på

Læs mere

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Klaveret Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Skrevet af Louis Jensen For lang tid siden faldt et klaver i havnen. Dengang var min bedstemor en lille pige med en stor, rød sløjfe

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne. Kapitel 3 - Biler, cykler og

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne. Kapitel 3 - Biler, cykler og 1. Jeg kører sådan rimelig ofte Katrine: Skal du lave noget i weekenden? Birgitte: Ja, jeg skal faktisk til Fyn altså her den 14. Katrine: Ja. Hvordan kommer du derhen? Birgitte: Jeg skal køre i bil. Katrine:

Læs mere

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre.

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre. Det var midt på formiddagen. vinden havde heldigvis lagt sig jeg Mikkel og min ven og hjælper Bjarke stod i stævnen og så ind mod Byen Mombasa hvor vi skulle ligge til vi skulle ligge til. vi skulle Møde

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang 108 - Lovet være du Jesus Krist 448 - Fyldt af glæde 71 Nu kom der bud fra englekor 115 - lad det klinge sødt i sky Nadververs 101 v. 3 af

Læs mere

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse I LÆRE PÅ VÆRFTET Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse Helsingør Kommunes Museer 2013 Introduktion Velkommen til Helsingør Værftsmuseum. Museet handler

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

Det skulle have været en helt almindelig dag

Det skulle have været en helt almindelig dag Det skulle have været en helt almindelig dag En højresvingsulykke gjorde Anne Marie Lodahl 75 procent hjerneskadet. I dag er hun formand for Hjerneskadeforeningen Thisted/Mors og kæmper for så meget åbenhed

Læs mere

Solstrålens sangbog. sangbog. - Sange for de helt små

Solstrålens sangbog. sangbog. - Sange for de helt små Solstrålens sangbog sangbog - Sange for de helt små Lille Peter Edderkop Lille Peter edderkop kravlede op ad muren, så kom regnen og skyllede Peter ned. Så kom solen og tørrede Peters krop, lille Peter

Læs mere

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt 6. december Den store 8-værelses lejlighed lå lige ved Strøget. Meget centralt og meget støjende i weekender, hvor fulde mennesker bar deres brandert hjem. De 230 kvadratmeter lå øverst i bygningen på

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY

SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY Medierne flyder med negative historier om den tilfældige service vi udsætter vores turister for. Det ernoget skidt - men nu synes jeg du skal have denne inspiration direkte

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Juleudstilling i Fåborg

Juleudstilling i Fåborg Juleudstilling i Fåborg I dag skal vi til Fåborg. Mor, Ulrik og jeg. Vi skal til byen for at handle og se på juleudstilling. Det er vi hvert år, så det er noget, jeg har glædet mig til længe. Det er ikke

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere PrikkeBjørn stopper mobbere. Af Charlotte Kamman Det var en solrig dag, dag klokken igen ringede ud til frikvarter i skolen. PrikkeBjørn glædede sig til

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

Det begyndte med Oldemor i Vestervig

Det begyndte med Oldemor i Vestervig Det begyndte med Oldemor i Vestervig Bodil Hilligsøe er den fjerde kvinde i familien, der er engageret i Røde Kors, og siden 2003 har hun været formand for afdelingen i Hurup, som hvert år skaffer organisationen

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 754 Se, nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 412 - som vintergrene 158 - Kvindelil din tro er stor 192 v. 7 du som har dig selv mig givet 375 Alt står

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Manden med stenhjertet

Manden med stenhjertet LEKTIE Manden med stenhjertet Sabbat Lav denne uges aktivitet på side 0. Disciplene spurgte Jesus om tilgivelse. Han reagerede ved at fortælle dem følgende lignelse. Mens du læser, så tænk over, hvilken

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 12 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge12_herborjeg.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 12 l Her bor jeg Hopp er på vej hen

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Samuel. - en underlig fisk

Samuel. - en underlig fisk Samuel - en underlig fisk Fantasistafetten i Højen og Troldhøjen - oktober/november 2014 Der var engang en underlig blå fisk, der hed Samuel. Den kunne svømme ganske hurtigt - især hvis der var nogen efter

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

Skrevet af Kiki Thorpe Illustreret af Jana Christy Oversat af Lis Andersen

Skrevet af Kiki Thorpe Illustreret af Jana Christy Oversat af Lis Andersen Skrevet af Kiki Thorpe Illustreret af Jana Christy Oversat af Lis Andersen Ø n s k e ø e n Langt, langt væk fra den verden, vi kender, i et fjernt drømmehav ligger der en ø. Den hedder Ønske øen, og det

Læs mere