Din brugermanual OLIVETTI ECR 7900

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual OLIVETTI ECR 7900 http://da.yourpdfguides.com/dref/1313847"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: Prestar mucha atencin a las siguientes acciones que pueden comprometer la conformidad arriba certificada y, obviamente, las caractersticas del producto: Alimentacin elctrica errnea; Installacin o uso errneos, improprios o no conformes con las advertencias detalladas en el manual de uso suministrado con el producto; Sustitucin de componentes o accesorios originales con otros no aprovados por el fabricante o bien efectuada por parte personal no autorizado. Vr opmrksom p, at flgende handlinger kan beskadige produktet: Forkert strmforsyning. Forkert installation, ukorrekt eller forkert brug eller, som under alle omstndigheder, ikke er i overensstemmelse med advarslerne i den medflgende Brugervejledning. Udskiftning af originale dele eller tilbehr med andre typer, som ikke er godkendt af fabrikanten, eller foretaget af uautoriseret personer. Vi nskar fsta din uppmrksamhet p verksamheterna som anges nedan, eftersom dessa kan kompromittera produktens egenskaper: oriktig strmfrsrjning; oriktig installation; oriktig eller olmplig anvndning, eller som i alla falli inte verensstmmer med de varningar som ges i anvndarhandboken som levereras tillsammans med produkten; byte av originalkomponenter eller tillbehr mot annan typ som ej godknts av tillverkaren, eller som utfrts av obehrig personal. FIGURES - IMAGES ABBILDUNGEN - FIGURAS AFBEELDINGEN - FIGURAS FIGURER - BILDER SAFETY INFORMATION INFORMATIONS DE SECURITE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN INFORMACIN DE SEGURIDAD VEILIGHEIDSINFORMATIE INFORMAO SOBRE SEGURANA SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER SKERHETSINFORMATION Connect the power cord to an electrical outlet that is near the product and easily accessible. Install your cash register on a flat and stable surface, at a location where no one can step on or trip over the power cord. Do not use your cash register near water, or with wet hands. Do not expose your cash register to rain or moisture. Unplug your cash register from the electrical outlet before cleaning. Brancher le cordon d'alimentation la prise lectrique qui se trouve prs du produit et facilement accessible. Initialiser la caisse enregistreuse sur une surface plaine et stable, dans une place o il n'y pas le risque de presser ou de heurter le cordon. Ne pas utiliser la caisse enregistreuse prs de l'eau, ou avec les mains mouilles. Ne pas exposer la caisse enregistreuse la pluie ou l'humidit. Dbrancher la caisse enregistreuse de la prise lectrique avant de la nettoyer. Das Netzkabel an eine Steckdose anschlieen, die in der Nhe der Maschine und leicht zugnglich ist. Die Registrierkasse auf einer ebenen stabilen Flche installieren. Darauf achten, dass keiner ber das Netzkabel stolpern oder auf es treten kann. Die Kasse nicht in der Nhe von Wasser oder mit nassen Hnden benutzen. Die Kasse nicht Regen oder Feuchtigkeit aussetzen. Vor Reinigungsarbeiten die Kasse vom Stromnetz trennen. Conecte el cable de alimentacin a una toma elctrica que se encuentre cerca del producto y que tenga un fcil acceso. Instale su caja registradora en una superficie plana y estable, en un emplazamiento en el que nadie pueda pisar el cable de alimentacin o tropezar con l. No utilice la caja registradora cerca del agua ni si tiene las manos hmedas. No exponga la caja registradora a la lluvia o la humedad. Desconecte la caja registradora de la toma elctrica antes de la limpieza. Sluit het netsnoer aan op een stopcontact dat zich in de buurt van het kasregister bevindt en vrij toegankelijk is. Installeer uw kasregister op een plat en stabiel oppervlak, op een plaats waar niemand op het netsnoer kan trappen of erover struikelen. Gebruik uw kasregister niet in de buurt van water, of met natte handen. Stel uw kasregister niet bloot aan regen of vocht. Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het kasregister gaat schoonmaken. Ligue o cabo de alimentao a uma tomada elctrica que esteja perto da mquina e seja de fcil acesso. Instale a caixa registadora sobre uma superfcie plana e estvel, num local onde ningum possa chocar com ela ou tropear no cabo de alimentao. No utilize a caixa registadora perto de gua, nem a manuseie se tiver as mos molhadas. No exponha a caixa registadora a chuva ou humidade. Desligue a caixa registadora da tomada de corrente antes de a limpar. Tilslut de elektriske kabel til elnettet, som er ved siden af produktet og nemt tilgngelig. Placr Deres kasseapparat p en flad, sikker og stabil overflade, et sted hvor ingen kan g eller trampe over det elektrisk kabel. Brug ikke Deres kasseapparat i nrheden af vand, eller med vde hnder. Deres kasseapparat m ikke udsttes for regn eller fugtighed. Slut Deres kasseapparat fra elnettet inden de gr i gang med rengring. Stoppa in ntsladdens stickkontakt i ett ltttkomligt vgguttag nra apparaten. Installera kassaregistret p en jmn och stabil yta dr ingen kan trampa p eller snubbla ver ntsladden. Anvnd inte kassaregistret nra vatten eller med vta hnder. Utstt inte kassaregistret fr regn eller fukt. Dra ut stickkontakten frn vgguttaget fre rengringen. HOW DO I PROCEED? COMMENT JE DOIT PROCEDER? VORGEHENSWEISE QU DEBO HACER A CONTINUACIN? HOE GA IK TE WERK? O QUE DEVO FAZER? FREMGANGSMDE? HUR GR JAG VIDARE? 1. Plug the cash register into a electrical outlet and insert the batteries. 2. Load the paper. 3. Proceed with Quick Start Programming. 4. Perform basic sales transactions. 5. Get to know your cash register in depth. 1. Brancher la caisse enregistreuse la prise lectrique et insrer les batteries. 2. Charger le papier. 3. Procder avec la fonction Vite Dmarre de Programmation. 4. Excuter les transactions de ventes basiques. 5. Prendre confiance avec la caisse enregistreuse. 1. Die Kasse an eine Netzsteckdose anschlieen und die Batterien einsetzen. 2. Papier laden. 3. Die Quick Start Programmierung durchfhren. 4. Einfache Verkaufsvorgnge ausfhren. 5. Sich mit allen Funktionen der Kasse vertraut machen. 1. Enchufe la caja registradora en una toma elctrica e inserte las bateras. 2. Cargue el papel. 3. Contine con la programacin de la puesta en servicio rpida. 4. Realice transacciones de venta bsicas. 5. Conozca ms en detalle la caja registradora. 1. Sluit het kasregister aan op een stopcontact en plaats de batterijen. 2. Plaats het papier. 3. Voer de snelstart-programmering uit. 4. Voer basis-verkooptransacties uit. 5. Leer uw kasregister grondig kennen. 1. Ligue a caixa registadora a uma tomada elctrica e insira as pilhas. 2. Coloque o papel. 3. Continue com a Programao de Iniciao Rpida. 4. Realize transaces bsicas de vendas. 5. Familiarize-se com a sua caixa registadora. 1. Tilslut kasseapparatet til elnettet og st batterierne i. 2. St papir i. 3. G frem med Hurtig Start Programmering. 4. Indret basis salgstransaktioner. 5. Lr Deres kasseapparat at kende. 1. Stt in kassaregistersladden i ett vgguttag och stt i batterierna. 2. Ladda pappret 3. G vidare med programmeringen fr snabbstart.

3 4. Utfr grundlggande frsljningstransaktioner. 5. Frdjupa knnedomen om kassaregistret. INSERTING MEMORY BACKUP BATTERIES INSRER LES BATTERIES TAMPONS DE LA MMOIRE BATTERIEN ZUR SPEICHERSICHERUNG EINSETZEN INSERCIN DE LAS BATERAS DE RESPALDO DE LA MEMORIA INSTALLEREN VAN DE BATTERIJEN VOOR NOODVOEDING INSERIR AS PILHAS DE BACKUP DA MEMRIA INDST HUKOMMELSE BACKUP BATTERIER STTA I BACK-UP BATTERIERNA LOADING THERMAL PAPER INSTALLATION DU PAPIER THERMIQUE EINLEGEN VON THERMOPAPIER CARGA DEL PAPEL TRMICO THERMISCH PAPIER PLAATSEN COLOCAR PAPEL TRMICO ISTNING AF TERMOPAPIR LADDA VRMEKNSLIGT PAPPER mm. 2 1/4 " 4 5 For printed journal records - Pour les enregistrements du journal imprim Fr ausgedrukte Journaleintrge - Para la impresin de datos del diario Voor afgedrukte journaaloverzichten - Para registos dirios impressos For udskrevne journalregistreringer - Fr utskrivna journalposter C DAILY JOB OPERATIONS OPRATIONS QUOTIDIENNES TGLICHE ARBEITEN OPERACIONES COTIDIANAS DURANTE EL TRABAJO DAGELIJKSE TAKEN OPERAES DIRIAS DAGLIGE ARBEJDSOPERATIONER DAGLIGA ARBETSMOMENT Morning startup Dmarre du matin Einschalten zu Geschftsbeginn Puesta en marcha al iniciode la jornada Morgens opstarten Arranque da manh Morgens opstart Sales transactions Transactions de ventes Verkaufsvorgnge Transacciones de venta Verkooptransacties Transaces de vendas Salgstransaktioner Igngsttning p morgonen End of day reports Compte-rendu de fin journe Berichte bei Geschftsende Informes de cierre de lajornada Einddaags-rapportages Relatrios de fim de dia Slut af dagens registreringer Frsljingstransaktioner Slut p dagen rapporter INDHOLD Vigtigste Funktioner Kasseapparatets dele Operatr- og kundedisplays Tnd for operatrmenu. 2 Sluk for operatrmenu... 2 Symboler og tekster... 2 programmeringsrapporter Oplringsmde. 27 Aktivering og disaktivering af oplringsmode...

4 Brug af hukommelseslagringsanordning (sd).. 28 System opstart.. 29 Chefrapporter X og z rapporter Printn ing af x rapporter Printn ing af z rapporter Rapporter almindelige i x og z modes X mode-specifikke rapporter Z mode-specifikke rapporter.

5 .. 31 Eksempel ekspedient salgsrapport Eksempel hele PLU rapport Udtagelig kasseskuffe og opbevaringsskuffe Indstning af Hukommelseskort Opbevaringsanordning Tastfunktioner......t Programmeringsmode menu Salgsprogrammering Opretning af varegruppenavne Programmering af varenumre..

6 Programmering af price look-ups (pluer) Programmering af procent rabat/tillg taster Programmering af rabat-/tillgstaster Opstning af fremmed valuta omregningssatser Programmering af prgede prisstregkoder inernt i forretningen.. 13 Opretning af toptekst og bundtekst p kassebon.. 14 Opretning af rulletekster til kundedisplay Konfigurering af dit kasseapparat ndring af kasseapparatets programmeing Opstart setup Operationsmode Kundebon printmode.

7 Rapport printmode.. 19 Ekspedient System Enkel ekspedient Elektronisk Journal Funktionstaster setup Avancerede opstninger Tlleropstning.

8 25 Korte tekster.. 26 Lange tekster Logge sig p systemet Ekspedient log p Oplringsekspedient log p Chef log p Logging off...

9 26 Fejlalarmer Sletteprocedurer i Udskrivning af DANSK EU-DIREKTIV 2002/96/EF (WEEE) OM OPSAMLING, GENBRUG OG BORTSKAFFELSE AF ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR 1. GLDENDE FOR EU-LANDE Det er forbudt at bortskaffe elektrisk eller elektronisk udstyr som almindeligt husholdningsaffald: Det skal opsamles separat. Hvis ikke elektrisk og elektronisk affald afleveres p srligt indrettede opsamlingssteder, kan det f alvorlige konsekvenser for milj og helbred. Overtrdere kan straffes og retforflges i henhold til gldende lovgivning. FOR KORREKT BORTSKAFFELSE AF VORES UDSTYR KAN DU: a Henvende dig til de lokale myndigheder, som vil kunne give dig anvisninger og praktiske oplysninger om en korrekt bortskaffelse af affaldet, f.eks.: Genbrugsstationers adresser og bningstider osv. b Aflevere brugt udstyr ved kb af tilsvarende nyt udstyr hos vores Forhandler. Det viste symbol, som findes p udstyret, betyder: At, brugt udstyr skal afleveres p srlige opsamlingssteder og bortskaffes separat; at, Olivetti garanterer at procedurerne for behandling, opsamling, genbrug og bortskaffelse af udstyret i henhold til EU-direktiv 2002/96/EF (og efterflgende tilfjelser) efterleves. 2. GLDENDE FOR IKKE EU-LANDE Behandling, opsamling, genanvendelse og bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr skal ske i henhold til landets gldende lovgivning. ii VIGTIGSTE FUNKTIONER 99 varer som kan grupperes i 10 varekategorier; Op til Price Look-Ups (PLU) med mulighed for tildeling af en varegruppe og moms-/skatte status til hver enkel; 15 ekspedientnumre for at styre salget med en enkelt ekspedient, og muligheden for at aktivere et ekspedient sikkerhedssystem; Maximum liniers intern Elektronisk Journal hukommelse, der nemt kan udvides via SD kort; Termoprinter med revisionsjournal eller bon udskrivning funktioner; Opretning af PLU'er til stregkode-varer og stregkodeprogrammering; Kasseapparat-programmering via computer; Indtastning af mngder ved brug af decimal kommer; Oplringsmde indretning med tilsvarende password; Udskiftelige htter p tasterne; Bon on/off funktioner; Mulighed for navngivning af varer, vare(handels)grupper, ekspedienter, PLU'er, fremmede valutaer og betalingsmiddeltekster; Personalisering over PC af kundebonens toptekst, definering af kundebonens bundtekst og design af logo; Schweizisk, Dansk og Svensk valuta afrunding, og Euro valuta; Mulighed for at programmere i detaljen den enkelte vare; Mulighed for at programmere 4 valutakurser med tilhrende beskrivelse; Kontant, check, kreditkort og 6 andre kreditkorts betalingsmiddel-taster, med byttepenge angivet p alle betalinger; Automatisk momsberegning med 4 forskellige momssatser; Funktion til at gemme og fremkalde salgstransaktioner; Backup batteri beskyttelse til registreringer og programmerede dataa; Mulighed for at programmere ekspedientens operationsgrnser til en ekstra sikkerhed; Betalingsoverfrsel fra et betalingsmiddel til et andet efter afsluttet transaktion. Enkel-liniet kundedisplay med programmerbare rulletekster; LCD operatr display med et Menusystem, der giver adgang til alle kasseapparatfunktioner; Valgfrie passwords til Chef-mode, X rapport mode og Programmering/Z rapport modes; PLU hurtig undersgelsestaste; PLU hurtig programmeringstaste; Programmrbar MOMS detaljer i print p kasseboner; Multi-sproglig interface til kundeboner, chefrapporter og displaytekster p dansk, hollandsk, engelsk, fransk, tysk, portugisisk, spansk og svensk; Bruger-definerede tekster p det nskede sprog til tekstprint p boner og rapporter; Tastatur der kan personaliseres med en omfordeling af taster omdbning; Programmerbare tastesekvenser ved tryk p enkelte kdefunktionstaster; Salgsfunktionsvalg via pop-up lister; Stregkode aflser konnektivitet.

10 KASSEAPPARATETS DELE Der henvises til figur 2: 1. Kundedisplay. 2. Ekspedient display. 3. Tastatur. 4. Kasseskuffe og opbevaringsskuffe. 5. Kontant skuffels og rum. 6. Opbevaringsskuffe. 7. Strmkabel. 8. Storage Device (SD) - under lget i printersektion. 9. Printer skuffelg med vindue til bon udskrivning. 10. USB interface for tilslutning af computeren til kasseapparatsprogrammering. Se bemrk nedenfor. 11. RS232 seriel interface til stregkode aflser. BEMRK: p firmaets webside kan du downloade software til programmering af dit kasseapparat - direkte fra din computer. 1 DANSK OPERATR- OG KUNDEDISPLAYS Operatr LCD displayet har et Menusystem der giver adgang til alle kasseapparatfunktioner. Man kan lfte og vippe displayet for at indstille det i den mest behagelige aflsningsvinkel. Det enkeltliniede pop-up kundedisplay kan lftes og drejes for en optimal aflsning for kunden. Nr salgstransaktionsdata ikke vises, kan rulletekster programmeres alt efter kasseapparatets tilstand (inaktiv, off osv). SYMBOLER OG TEKSTER Operatrdisplay (OD) og Kundedisplay (CD) Symboler og tekster forklares under (henviser til henholdsvis figur 6 og 7): REGISTRERINGSMODE O.D. Ref. C.D. Betydninger Oplringsmode Hold mode - En transaktion er midlertidigt sat i bero. Genkald mode - En transaktion on Hold er blevet genoptaget til frdiggrelse. Kasseboner off - Ingen kasseboner printes fr trykkes igen. (2) i/g (4) i/g (4) i/g TND FOR OPERATRMENU p Operatrskrmen tndes med et tryk p tastaturet. Hovedmenu vises og du kan vlge: Registrering mode - til indtastning af transaktioner som ekspedient (ogs i oplringsmode) Chef mode - til indtastning af salgstransaktioner som Chef (ogs i oplringsmode) X1 & X2 Rapport mode - til print af X finans rapporter Z1 & Z2 Rapport mode - til print af Z finans rapporter Programmeringsmode - til opstning af kasseapparatet Off mode - slukker menuer og operatrdisplay. Se "Brug af menuer" og ls hvordan du navigerer rundt i menuerne. BEMRK: frste gang der tndes for kasseapparatet, skal det formatteres (se "Hurtig Start Programmering"). (3) i/g (3) i/g (Ekspedie nt Id.) i/g EJ Nsten-fuld betingelse Hvis ekspedientsystemet er aktiveret, vises ekspedientnummeret/navnet efter log p verst til venstre. Angiver indtastet varenummer (CD) eller varenavn (OD). Angiver en salgstransaktion betalt med kontant. Angiver en salgstransaktion betalt med check. Angiver en salgstransaktion der er betalt med kreditkort. Angiver en salgstransaktion betalt med kreditkort. Viser et minustegn, hvis subtotalen eller det kontant betalte belb er et negativt tal pga. en refundering eller en tilbagebetaling. Indikerer byttepenge der skal betales til kunden. Indikerer at det viste belb er en subtotal af en transaktion, inkl. moms, hvis den foreligger. Angiver en total fra salgstransaktion (OD, verstvenstre) Angiver et belb der er registreret i en fremmed valuta (venstreside CD). (Vare navn) Kontant Check Kredit Dankort - (Vare nr.) CA Ch Cr Cr - SLUK FOR OPERATRMENU Nr der slukkes for operatrmenuen, skal man frst afslutte igangvrende salgstransaktioner, dernst: 1. Tryk 2. Brug 3. Tryk for at vise Hovedmenu. for at rulle frem til Off Mode.. Byttepenge Subtotal C ST Kasseapparatet er slet fra. En rullebesked viser sig p kundedsplay, hvis programmeret. Total (FC navn) i/g (no.) Angiver indtastede belb og salgstotaler, max. 8 cifre (hjreside CD). To angiver at en ud-af-huset moms lgges til transaktionen. (4) i/g i/g = ikke gldende. 2 Disse symboler nulstiller automatisk nr du starter den nste entry eller trykker p. tasten. PROGRAMMERINGSMODE - Operatrdisplay Ref. (1) Ref. (1) Ref. (1) Navigationsmode Dataindtastningsmode - Store bogstaver Dataindtastningsmode - Sm bogstaver Ref. (2) Ref. (5) Ref. (2) I navigationsmode, feltvalg I navigationsmode, angiver et menuvalg (vises i hjre side). Chefmode UDTAGELIG KASSESKUFFE OG OPBEVARINGSSKUFFE Som det kan ses af figur 3, har kasseskuffen rum til pengesedler og til mnter. Skuffen kan bnes med et tryk p, eller ved at skyde ndknappen, der er skjult under apparatet, til side. Hvis det nskes kan hele kasseskuffen eller opbevaringsskuffen fjernes. Opbevaringsskuffen fjernes med henvisning til figur, ved at trkke skuffen ud (8) og skrue p skruen nedenunder (9). Lft forsigtigt kassen og trk signalkablet ud (10) s skuffen kommer fri. For at samle skuffe og apparat igen, gentages proceduren i omvendt rkkeflge. P frontsiden af kassen er der et rum til hurtig opbevaring af checks, rabatkuponer og lign. INDSTNING AF HUKOMMELSESKORT OPBEVARINGSANORDNING For at indstte en hukommelseslagrings anordning, se figur 4, lftes slotdkslet og kortet isttes som vist i figuren. TASTFUNKTIONER De her beskrevne taster er konfigureret med default i kasseapparatets tastatur, vist i figur 5. Symbolet (*) angiver at tasten ogs bruges i tekstprogrammering. BEMRK: tasterne kan genkonfigureres med brug af Ledig Taste Layout optionen i "Avancerede opstninger", hvis det krves Fremfrer kundebon eller journalpapiret en enkelt linie frem; nr den holdes nede, fremfres papiret uafbrudt. Afbryder rapportudprintning, nr der trykkes ned Pop-up liste (2) med EC/VOID, FULL VOID eller REFUND komandoer der kan udfres. Som EC/VOID, sletter det sidst indtastede, og retter en bestemt indtastning efter at den har krt og er printet. Som FULL VOID sletter fulde indtastninger efter en subtotal. Som REFUND, fratrkker en vare der er returneret og skal tilbagebetales; salgs- og aktivitetstotaler rettes ogs. den foregende menu eller forlader tekstprogrammering Skifter kasseapparatet mellem at udprinte salgsboner i registrerings- og chefmodes eller ej. - Tillader prisindtastning for varegrupperne og For varegrupperne 20-38, tryk p denne tast inden indtastning af den tilsvarende varetast. For varegrupperne 39-99, tryk p denne tast, indtast manuelt varenummeret ved brug af det numeriske tastatur, og s tryk p denne tast igen. Bruges til undertekst programmering (*) Gemmer og s fremkalder en salgstransaktion, sledes at man kan slutte en anden transaktion i mellemtiden. Bruges til undertekst programmering. Nr den anvendes i tekstprogrammering, skifter den mellem kapitler on/off for at tekst kan indskrives i vre eller nedre bogstavskasser. 3 DANSK 3. - Som [CLERK], bekrfter den indtastede ekspedientkode. Som [ESC] taste i programmeringsmode viser (*) Overfrer betaling fra en betalingsform til en anden efter at salgstransaktionen er afsluttet. - (*) Pop-up liste (5) med FC eller TAKE-OUT slagsoperationer. As FC, automatically calculates and displays the value in foreign currency of the subtotal of a sale or of a particular amount registered. As the TAKE-OUT key modifies temporarily the tax status associated with a PLU code (*) Pop-up liste (1) med betalingstransaktioner der kan udfres med check, kontokort, eller et af seks kreditkort (*) Angiver subtotal af et salg. - (*) Som [TOTAL] taste angiver den njagtige kontanttransaktion, beregner byttepenge, og total angiver transaktioner der delt op mellem check, kreditkort og/eller kontanter.

11 Trykkes endnu engang, printes en eller flere kopier af den sidste bon, alt afhngigt af hvor mange boner, der er programmeret (se "Kundebon printmode"). Som [ENTER], i Programmeringsmode, gr et menuvalg nr den highlightes, eller bekrfter det indtastede data form felt (*) Registrerer enkelt- eller flervaresalg til varenummre mellem 1 og 38. Indtastning af et varenummer fra 1 til 19, tryk den tilsvarende taste. Indtastning af et varenummer fra 20 til 38, tryk frst tasten dernst den tilsvarende varetaste. Varenumre fra 39 til 99, se ovenfor. I tekst programmering kan disse taster bruges til at sl de tegn ind der str p den tilsvarende tast, som angivet i Tegnoversigten. Der kan defineres ekspedientnavne, kundebons top- og bundtekst, varenavne, varegruppe navne, PLU produktnavne, valuta identifikatorer og kreditkortstekster. Som [SP] taste, kan den anvendes til at stte mellemrum mellem tegn og bogstaver og til at bekrfte indtastning af gentagede tegn (*) Slr et decimalkomma ind til definition af varemngder med decimaler under en salgstransaktion. I tekstprogrammering, som [DEL] taste, udfrer den en typisk backspace-funktion, der sletter et bogstav bagud. 14. / - (*) Indst belb, angiver hvor mange gange en bestemt vareartikel gentager, tillgger og fratrkker belb og procenter, og indstter numeriske varekoder Nr tasten anvendes til andet end en salgstransaktion, vises der setup-informationer: lbende dato og klokkeslet, ekspedientnummer, Electronisk Journal status og antallet af ledige EJ linier. Med og, kan LCD kontasten finindstilles. Nr den bruges under en salgstransaktion, kan flerevaremngder specificeres til en salgsvare (*) Sletter en indtastning fra det alfanumeriske tastatur eller med tasten, fr afslutning af en transaktion med en varegruppe eller funktionstast. Bruges ogs til at slette en fejltilflde. Under tekstprogrammering, slettes ethvert teksttegn, der er skrevet ind fr der trykkes menuen til nulstilling af kasseapparatet Pris-tjek funktion. Registrerer den forudindtastede pris p en enkelt vare til dens egen varenummer. Nr der programmeres PLUer, nr en given PLU skal vises, indtastes nummeret og denne taste trykkes (*) Overskriver imidlertid en pris som var tildelt et PLU nummer. Under programmering af tekst, trykket ned fr et bogstav, indstilles bogstavet til dobbelt bredde.. I Off mode aktiveres Pop-up liste (4) til Udbetalt (PO) eller Modtaget Konto (RA) transaktioner. Som PO taste, registrerer ethvert belb der fjernes fra kasseskuffen og som ikke er en del af salg. Som RA taste, registreres ethvert modtaget a conto belb der ikke er en del af et salg; for eksempel, startpenge der lgges i skuffen ved hver ny arbejdsdags begyndelse, kan registreres som en RA Pop-up liste (3) med direkte/procent rabatter og tillgsoperationer: Som 1% +/- eller 2% +/- taste, nr den er programmeret hertil, anvender den en forudindsat procentreduktion eller tillg til en vares pris eller en salgstotal. Som 1 +/- eller 2 +/- taste, trkker et belb fra eller lgger det til en vare eller en salgstotal bner kasseskuffen uden at registrere noget belb eller nr der skiftes kontanter ved en ikke-salgs transaktion. Nr der skal programmeres enheder s som ekspedienter, PLUer, varenumre og lign., trykkes at vise den nste vare i numerisk sekvens (fx ekspedient01, ekspedient02.. osv.). for Nr operatrdisplayet er slet fra, tnder denne taste det. Nr displayet er tndt, vil et tryk p tasten vise Hovedmenu. Hovedmenu indeholder et Off mode valg som, kan bruges til sl operatrdisplayet fra med. Under en ekspedient transaktion kan du skifte til Chefmode for at udfre operationer som ekspedienter ikke har adgang til. Trykkes tasten igen bagefter, skiftes tilbage til ekspedient transaktion. 23., - I programmeringsmode, kan disse taster bruges til at komme igennem menuoptioner og formfelter i den retning der angives med piletasterne. Nr den sgte menudel highlightes, trykkes p tasten for bekrft. Nr der navigeres i en form, hvis der er linietal tilstede i venstre side, springes til den linie der nskes ved at indtaste liniens nummer efterfulgt af et tryk p en af piletasterne. 24., - I Programmeringsmode, nr der skal vlges data til forudopsatte vrdifelter, bruges disse taster til at rulle gennem valgmulighederne, den nskede vrdi highlightes, og bekrftes med. TASTEFUNKTONER UDEN OVERSIGT Funktonerne herunder er ikke forsynet med default p tastaturet, men kan let figureres med Ledigt Taste Layout valget i "Avancerede opstninger". [ADD PLU] - giver hurtig programmering af en ny PLU, se herunder: 1. Tryk [ADD PLU] tasten. ADD PLU viser sig p display. 2. Indtast en ledig PLU kode med det numeriske tastatur. 3. Tryk. PLU koden viser sig p display. 2. Tast PLU koden, og tryk. Data til PLU koden vises. [KDEFUNKTIONER1] til [KDEFUNKTIONER5] - en tastesekvens kan tilknyttes en kdefunktion for at ge hastigheden og gre gentagne operationer lettere under en salgstransaktion. Fx at registrere kontantbetaling i almindelige seddelbelb ( 10, 20 og s videre). Se Kdefunktioner i "Avancerede opstninger" for programmering af tastesekvenser. BRUG AF MENUER HOVEDMENU Den frste viste menu er Hovedmenu der giver dig adgang til alle de vigtigste kasseapparatfunktioner: 5 DANSK 4. Tast varens pris p det numeriske tastatur. 5. Tast varenummer med Varetasterne. PLU koden er registreret med din valgte pris og varenummer. Man kan programmere anden data til den PLU, som er beskrevet i "Programmering af price look-ups (PLUer)". [PLU INQUIRY] - du kan udfre en inquiry for en PLU kode, og vise den tilhrende data i, som beskrevet: 1. Tryk [PLU INQUIRY] tasten. PLU INQUIRY viser sig p display. Registrering mode - til indtastning af salgtransaktioner som ekspedient (ogs til oplringsmode) Chef mode - til indtastning alle salgstransaktioner som Chef (ogs til oplringsmode) X1 & X2 Rapport mode - til print af X finansrapporter Z1 & Z2 Rapport mode - til print af Z finansrapporter Programmeringsmode - til opstning af kasseapparatet og programmering af salgsfunktioner Off mode - til at sl menuer og operatrdisplay fra. Der er specielle taster til at navigere rundt i menuerne med (se "Menu navigeringsmode") og til indtastning af programmeringsdata (se "Dataindtastningsfelt"). Password-beskyttet adgang Selvom det fra start af ikke er ndvendigt med et password til kasseapparatet, kan man senere hen definere et passwords for at styre adgang til: Salgstransaktioner udfrt af ekspedienter - ved at gre indtastning af et password obligatorisk ofr hver enkel ekspedient Salgstransaktioner udfrt af overordnede - med et Chef password Kasseapparatsprogrammering og print af Z finansrapporter - ved at definere et PRG&Z mode password Print af X finansrapporter - ved at definere et X mode password Trningsmde - man skal definere et password til aktivering af trningen fra Registreringsmde. Nr passwordene er indstillet til disse mder og man vlger dem, skal man indtaste passwordene inden der gives adgang.

12 For yderligere detaljer, se "Opstning af Chef Passwords". MENU NAVIGERINGSMODE Navigationstaster Beskrivelse Tnder for operatrdisplayet, nr det er slukket. Giver Hovedmenu nr som helst. BEMRK: enhver salgsoperation skal frst afsluttes, fr der trykkes give fejl. Tryk for at nulstille fejlen. ellers vil det Brug disse piletaster til at g op eller ned i en menu: symbolet >> Viser sig i hjre sjle for at angive en menu. Highlight den option du nsker og bekrft med et tryk p Den nste menu vises eller et felt til data entry. Gr tilbage til foregende menu.. Nulstiller enhver fejlbetingelse der kan opst ved forkert input via tastaturet. DATAINDTASTNINGSFELT Felt/Tastetype Beskrivelse Brug disse piletaster til at bevge dig op eller ned gennem et dataindstastningsfelt. Tryk denne taste for at f adgang til Data indskrivningsmode s du kan taste din data i et Frit indtastningsfelt (beskrevet nedenfor). Symbolet A viser sig i bunden til venstre. Preset vrdifelt A st af vrdier som du kan vlge fra. Brug til du ser den du nsker, tryk s Du placeres automatisk i det nste felt. og for at vlge den. for at rulle gennem vrdierne 6 Felt/Tastetype Fri indtastningsfelt Beskrivelse Du kan indtaste data med bogstavtastaturet eller taltastaturet. De vrdityper du kan indtaste for hvert felt angives i det specielle afsnit der er afsat til hver menu i denne instruktionsbog. Hvordan man programmere tekster, beskrives i "Tekstprogrammering". Nr programmeringsenheder har flere formefelter (som PLUer, ekspedienter, varer osv.), trykkes for at vise den nste form i rkken. For varenumere og PLUer, kan du springe til en form med et specifikt nummer med henholdsvis varenummer og PLU-tasterne beskrevet herunder. Indtastning af varenumre Nr der indtastes et varenummer fra 1 til 38, kan du bruge varetaster fra For: Varenumre 1 til 19, tryk [Dept] taste med nummer 1 til 19. Varenumre 20 til 38, tryk For varer mellem 39 og 99, tryk og s [Dept] taste med numre fra 20 til 38. (nummer). til. hvor (number) er det indtastede varenummer med de numeriske taster. BEMRK: denne samme tastesekvens kan bruges til varenumre fra 1 til 38, hvis man foretrkker det. Indtastning af PLU Koder For at indtaste en PLUkode, indtastes nummeret p det numeriske tastatur, og der trykkes. Clearing af en fejl Hvis du trykker den forkerte taste, udsender kasseapparatet en tastetone og en fejltekst gives p operatrdisplayet. Tryk for at nulstille fejlen. Tonen stopper, displayet nulstilles og tastaturet slr til igen s du kan fortstte. For at slette det sidste fejlagtige tegn, tryk. TEKSTPROGRAMMERING I Data indtastningsmode, kan man indtaste tekster til PLU varer, Varenumre, Varegrupper, Ekspedienter, Kassebon Toptekster, Kassebon Bundtekster, Rulletekster, Fremmed valutaer, BEtalingsmidler og personaliserede korte og lange tekster der vises p skrmen. Brug tataturet til indtastning af bogstaver uden accenter og tegnoversigten til store og sm bogstaver, specielle tegn og symboler. DET TASTATUR DANSK 7 For at bruge tastaturet for at indtaste store bogstaver uden accent til underteksten, find det nskede bogstav p kasseapparatets tastatur og tryk p dets tilsvarende tast (bogstavet vil vises p hjre side af displayet). For at give et vis karakter en dobbelt lngde, tryk p For at indtaste et mellemrum mellem karaktererne, tryk p inden der trykkes p den tilsvarende karakter tast.. mellem de to bogstaver. Hvis den samme tast skal bruges for efterflgende bogstaver af en undertekst, tryk p Hver forkert karakter kan slettes ved at trykke p For at skifte mellem store bogstaver ON/OFF, tryk p som forsyner det typiske ryk tilbage funktion fra PC miljet.. Bekrft den sidste undertekst ved at trykke p. Eksempel: for at skrive ordet BGER. Tryk: (16 gange) tasten. BEMRK: for at slette en delvist indtastet programmerings-sekvens, kan man bruge KARAKTERKODE TABELLEN I Karakterkode Tabellen findes alle bogstaver og symboler, som kasseapparatet kan printe. Der henvises til figur 11, Karakter Tabellen er delt i to halvdele: den ene identificeret med "CAPS" p hjre verste hjrne, og bruges med CAPS (= store bogstaver) mde aktiveret, den anden identificeret med "Non CAPS" og bruges med CAPS mde ikke aktiveret. For at skifte kasseapparatet mellem CAPS og Non CAPS mde, tryk p (default), vises et A nederst til venstre p skrmen. For at bruge karakter tabellen: Frst find det nskede bogstav eller symbol og identificer dets tilsvarende tast i den frste kolonne til venstre. Tnd kasseapparatet i CAPS eller Non CAPS mde, afhngigt af i hvilke del af tabellen findes det nskede bogstav eller tegn. Der trykkes p bogstavstasten p tastaturet det antal gange, der er angivet ved et tilsvarende tal i rkken verst i oversigten, for at vlge et nsket tegn. Bekrft den endelige tekst ved at trykke p tasten.. Nr kasseapparatet star i CAPS mode Eksempel: vlg bogstavet og : 1. Placering i feltet hvor du vil indtaste en tekst 2. For, i CAPS mode, tryk 3. For, i Non CAPS mode, tryk: 4. Forlad Data indtastningsmode, med et tryk p.. og tryk enter Data indtastningsmode.. HURTIG START PROGRAMMERING Denne sektion gr det muligt at programmere de vigtigste funktioner p kasseapparatet, for at stte Dem i stand til at arbejde straks med det nye produkt. ADVARSEL: husk at indstte batterier Programmer og transaktionsinformation til chefrapporter er gemt i kasseapparatets hukommelse, som er beskyttet af backup batterier. OPSTNING AF SPROG OG EJ/PLU KRAV Frste gang kasseapparatet tilsluttes, vises System Opstart feltet helt automatiskt for at du kan indtaste dit sprog, PLU og journal lagringskrav. Stien er: hovedmenu -> Programmeringsmode -> SYSTEM OPSTART. Trin-for-trin proceduren angives her, s du kan navigere i dette felt (hvis det nu ikke vises p skrmen) og specificere dine krav: 1. Tryk for at aktivere menusystemet Vlg Programmeringsmode ved at trykke. 3. Vlg System Opstart med tryk p for at placere dig i Programmeringsmode, og tryk s for at placere dig p System opstart, og tryk s. 4. Det frste felt Sprog highlightes. Check om det angivne sprog er nskede til kasseapparatet. Hvis det er, fortsttes tilnste trin, ellers ndr sproget ved at trykke 5. Tryk indtil det snkede sprog vises, og tryk s. for at placere dig i det nste felt, PLU/EJ Hukom. Her kan du stte et max antal PLUer, der kan gemmes i kasseapparatet og den type hukommelse, der skal bruges til at gemme Elektroniske Journal data, enten i den interne hukommelse i kasseapparatet eller en lagringsanordning, der kan fjernes (SD). HVis du bruger et SD kort, afhnger det antal linier der kan gemmes af kortkapaciteten. Fx, et 1GB kort giver lagerplads til 40 million transaktionslinier. Vlg en af disse kombinationer: 1500 PLU numre & max linier lagret p intern hukommelse 2000 PLU numre & max linier lagret p intern hukommelse 3000 PLU numre & lagring, men kun p hukommelseskort Tryk indti den kombination du nsker vises, og tryk s.

13 Hvis du vlger at gemme journalen p SD kortet, skal du ogs konfigurere EJ System optionen (se "Elektronisk Journal"). 6. Tryk for placering i prompt: Er du sikker? Tryk til JA vises, tryk s. Kasseapparatet nulstilles med den vrdi du har programmeret. OPSTNING AF DATOFORMAT 1. Tryk for at aktivere menusystemet. 2. Vlg Programmeringsmode -> KONFIGURATION SETUP -> SETUP VED START -> datoformat. 3. Tryk 4. Tryk indtil det nskede datoformat vises.. OPSTNING AF DATO 1. Tryk for at aktivere menusystemet. 2. Vlg Programmeringsmode -> KONFIGURATION SETUP -> SETUP VED START -> SETUP DATO. 3. Tast den gldende date i det valgte format. 4. Tryk. BEMRK: datoformatet kan til enhver tid ndres. Jvnfr afsnittet "Opstning af datoformat". OPSTNING AF KLOKKESLETSFORMAT 1. Tryk for at aktivere menusystemet. 2. Vlg Programmeringsmode -> KONFIGURATION SETUP -> SETUP VED START -> SETUP KLOKKESLET. 3. Tryk 4. Tryk indtil det nskede tidsformat vises.. 9 DANSK OPSTNING AF KLOKKESLET 1. Tryk for at aktivere menusystemet. 2. Vlg Programmeringsmode -> KONFIGURATION SETUP -> SETUP VED START -> SETUP KLOKKESLET. 3. Tast det gldende klokkeslet i det valgte format. 4. Tryk. BEMRK: klokkesletsformatet kan til enhver tid ndres. Se "Opstning af klokkesletsformat" ovenfor. PROGRAMMERINGSMODE MENU For brug af Programmerringsmode undermenuer, henvises til flgende afsnit: Salgsprogrammering - "Salgsprogrammering" Konfiguration Setup - "Konfigurering af dit kasseapparat" Programmerings - "Udskrivning af programmeringsrapporter" Oplringsmode On/Off -"Oplringsmde" SD Vedligehold -"Brug af hukommelseslagringsanordning (sd)" System Opstart - "Opstning af sprog og EJ/PLU krav". SALGSPROGRAMMERING Al salgsprogrammering er valgfrit. Hvis du vil foretage ndringer I programmeringen af salgsfunktioner (s som PLU Koder eller fremmed valuta satser), flg stien: Hovedmenu -> Programmeringsmode -> SalgsProgrammering. Hver slagsprogrammeringsenhed beskrives i sit eget afsnit: "Opretning af varegruppenavne" - opstning af navne til varegrupper "Programmering af varenumre"- opstning af varenumre "Programmering af price lookups (PLUer)" - opstning af Fixed Price Look-Ups (PLUer) "Programmering af procent rabat/tillg taster"- programmerer procentrabat-/procenttillgstaster "Programmering af rabat-/tillgstaster" - programmerer rabat-/tillgstaster "Opstning af fremmed valuta omregningssatser"- opstning af Fremmed Valuta omregningssatser "Programmering af prgede prisstregkoder inernt i forretningen" - programmerer stregkoder "Opretning af toptekst og bundtekst p kassebon"- stter tekst til kassebon toptekst "Opretning af rulletekster til kundedisplay"- stter tekst til kassebon bundtekst "Opretning af rulletekster til kundedisplay" - Stter tekster der ruller hen over kundedisplayet. OPRETNING AF VAREGRUPPENAVNE Man kan tildele et navn p op til 12 tegn til hver af de 10 mulige varekategorier (varegrupper). Varekategorinavne som du definerer, printes p kundebonerne, journalrapporter og p alle chefrapporter. Vlg Programmeringsmode -> SalgsProgrammering -> VAREGRUPPE NAVN. afslutning, kan man trykke for at g tilbage til Hovedmenu, for at g til foregende menu. PROGRAMMERING AF VARENUMRE En vare kan programmeres ved at vlge flgende muligheder. I alt 99 varenumre kan programmeres. Vlg Programmeringsmode -> SalgsProgrammering -> VAREGRUPPE. 10 Menu Varer VAREGRUPPE NUMMER Mulige vrdier 1 til 99 Beskrivelse Vlg nummeret til den vare du vil programmere. Tryk for at rulle gennem varenumre i rkkeflge, eller brug varetasten til at springe til et specifikt varenummer. NAVN HVGRP FORBINDELSE PRIS (Tekst) 1 til 10 Enter en max 12-tegns tekst til varenavn. Indtast den numeriske vrdi til den varegruppe (varekategori), du vil knytte varen. Med default, forbindes Vare 1 til Varegruppe 1, Vare 2 til Varegruppe 2 og s videre. Enter prisen, max 7 cifre for at knytte enhedsprisen til varen. Default: BEMRK: nr du indtaster en pris, placers du automatisk p nste linie. For at springe til PRIS feltet i den nste Varegruppe i rkken, trykkes PRIS STATUS BEN, OPSTN., NORMAL POSITIV, NEGATIV STD, ENKEL EJ GRN, 0.99, 9.99, 99.99, NO MOMS, MOMS1, MOMS2, MOMS3, MOMS4 NO MOMS, MOMS1, MOMS2, MOMS3, MOMS til Vlg en pristype: OPST - tillader kun den opsatte pris at blive knyttet til varenummeret, BEN - en pris kan kun indtastes ved transaktionstid, NORMAL - en pris kan sttes, men kan overskrives ved transaktionstid. Angiver om prisen har: PLUS - positivt tegn, MINUS - negativt tegn. Angiver om transaktionen kan vre for: STD - flervaresalg, SINGLE kun enkelvare salg. High Amount Lock Out (HALO), hvorved man kan forhindre varebelb over et vist antal cifre. Fx, hvis 0.99 indtastes, Er det kun vrdier fra 0.01 til 0.99 der kan indtastes og s videre. Indtast MOMS sats der tilknyttes normalsalg: NO MOMS - Moms undtaget, MOMS1 - Momsberegnelig med Moms sats 1, MOMS2 Momsberegnelig med MOMS sats 2 osv. Indtast MOMS sats der tilknyttes ud-af-husetsalg: NO MOMS - Moms undtaget, MOMS1 - Momsberegnelig med Moms sats 1, MOMS2 Momsberegnelig med MOMS sats 2 osv. TEGN TYPE HALO MOMS STATUS U_AF_HUS MOMS Efter at varenumrene er programmerede, kan du printe en rapport, der viser de programmerede vrdier, se "X og Z Rapporter" for detaljer. PROGRAMMERING AF PRICE LOOK- UPS (PLUER) Der kan programmeres op til 3000 PLUer. Du kan knytte en specifik salgsvare til hver PLU kode, idet du specificerer navn, pris (der kan vre fast eller overskrivelig), MOMS sats og varenummer. Nr du programmerer en PLU kan du enten indtaste den numeriske kode eller, hvis du har en stregkode aflser, kan du scanne stregkoden p varen s den inkodes automatiskt. En PLU status kan programmers med valgmulighederne herunder. For at programmere en PLU vlges Programmeringsmode -> SalgsProgrammering -> PLU. Tast PLU koden. afslutning, kan man trykke for at g tilbage til Hovedmenu, rkken. Menu Varer PLU KODE Mulige vrdier 1 til Beskrivelse Vlg det PLU tal du vil programmere: for at vise den nste PLU i rkken, tryk ; for at springe til en specifik PLU, indtast nummeret p det. Du kan ogs scanne en vares stregkode. for at g til foregende menu eller for at springe til nste form i numeriske tastatur, og tryk NAVN (Tekst) Indtast en max. 16-bogstavers tekst til PLU. Du kan knytte et navn med PLU koden for tydeligt at identificere, hvilken slags vare den henviser til. PLU navnene som De indretter bliver printet p kundebonen, journal rapporterne og p PLU chefrapporter. 11 DANSK Menu Varer VGRP FORBINDELSE PRIS Mulige vrdier 1 til til Beskrivelse Indtast Vare. Hvis 00 er specificeret, er PLU ikke programmeret. Tast det varenummer, du vil knytte PLUen til. Indtast prisen, max.

14 7 cifre inkulusive to decimal pladser. BEMRK: nr du indtaster en pris, placers du automatisk p nste linie. For at springe til PRIS feltet i den nste PLU i rkken, trykkes. PRIS STATUS BEN, OPSTN., NORMAL NO MOMS, MOMS1, MOMS2, MOMS3, MOMS4 NO MOMS, MOMS1, MOMS2, MOMS3, MOMS4 Indtast PLU prisstatus: BEN - pris kan kun indtastes manuelt, PRESET pris kan kun forudopsttes, NORMAL - pris kan forudopsttes og indtastes manuelt. Indtast MOMS sats der tilknyttes normalsalg: NO MOMS - Moms undtaget, MOMS1 - Momsberegnelig med Moms sats 1, MOMS2 Momsberegnelig med MOMS sats 2 osv. Indtast MOMS sats der tilknyttes ud-af-husetsalg: NO MOMS - Moms undtaget, MOMS1 - Momsberegnelig med Moms sats 1, MOMS2 Momsberegnelig med MOMS sats 2 osv. MOMS STATUS U_AF_HUS MOMS Efter at have programmeret PLUer, kan du printe en rapport, hvori du viser de programmerede vrdier, se "X og Z Rapporter" for detaljer. PROGRAMMERING AF PROCENT RABAT/TILLG TASTER To funktoner %1 og %2 er tilstede i og kan hver isr programmeres til at tildele en procentrabat eller et procenttillg til et salg. En default sats kan ogs programmeres: enten en fastsat sats eller en der kan overskrives under transaktionen; og tilknyttes enten til en individuel vare eller til salgs transaktion total. Hvis der ikke er programmeret en sats, skal den idtastes under salgstransaktionen. Proceduren er den samme for begge taster. Vlg Programmeringsmode -> SalgsProgrammering -> % +/- OPSTNING. slut, kan du trykke eller for at g tilbage til den foregende menu. Mulige vrdier NEGATIV, POSITIV til til Beskrivelse Specificer for %1 tasten enten: MINUS - en procentrabat, PLUS - procent tillg. Indtast et 4-cifret nummer der angiver procentsatsen for %1. To cifre skal placeres fr decimalkommaet, og to efter. Option: kan specificeres under salgstransaktion. Indtast et 4-cifret nummer der angiver %1 procent satsgrnse. To cifre skal placeres fr decimalkommaet og to efter. Default: BEMRK: nr SATSGRNSEN sttes til 00.00, er det ikke muligt at overskrive den foruddefinerede sats der er tilknyttet tasten. %2 FRMPRGPLU %2 SATS %1 SATS GRNSE NEGATIV, POSITIV til til Specificer for %2 tasten enten: MINUS - en procentrabat, PLUS - procent tillg. Indtast et 4-cifret nummer der angiver procentsatsen for %2. To cifre skal placeres fr decimalkommaet, og to efter. Option: kan specificeres under salgstransaktion. Indtast et 4-cifret nummer der angiver %2 procent satsgrnse. To cifre skal placeres fr decimalkommaet og to efter. Default: BEMRK: nr SATSGRNSEN sttes til 00.00, er det ikke muligt at overskrive den foruddefinerede sats der er tilknyttet tasten. for at g tilbage til Hovedmenu Menu Varer %1 FRMPRGPLU %1 SATS %1 SATS GRNSE 12 PROGRAMMERING AF RABAT-/TILLGSTASTER og de kan begge programmers til enten en rabat eller tillg til et Med -/+1 og -/+2 gives der to funktioner med salg. Rabatten eller tillgget kan tilknyttes til en individual vare eller til en salgstotal. Du kan begrnse antallet af cifre, d.v.s. maximumsvrdien af en rabat eller tillgsoperation, for at sikre at det belb ikke overskrider en vis vrdi. Proceduren er den samme for begge taster. Vlg Programmeringsmode -> SalGsProgrammERing -> +/- OPSTNING. slut, kan du trykke eller for at g tilbage til den foregende menu. Mulige vrdier NEGATIV, POSITIV EJ GRN, 0.99, 9. 99, 99.99, NEGATIV, POSITIV EJ GRN, 0.99, 9.99, , Beskrivelse Specificer tastefunktion: MINUS - en rabat, PLUS - en tillgsvrdi. Vlg maximum antal af cifre til rabatten eller tillgget der kan specificeres til -/ +1 funktionen. Default: NO GR - no grnse. Specificer tastefunktion: MINUS - en rabat, PLUS - en tillgsvrdi. Vlg maximum antal af cifre til rabatten eller tillgget der kan specificeres til -/ +2 funktionen. Default: NO GR - no grnse. for at g tilbage til Hovedmenu Menu Varer +/-1 TEGN +/-1 HALO +/- 2 TEGN +/-2 HALO OPSTNING AF FREMMED VALUTA OMREGNINGSSATSER De kan programmere op til fire forskellige udenlandske valutakurser. Valutakurser vises p displayet, hver gang der trykkes p -> FC tasten under en salgstransaktion. Vlg ProgrammERingSMode -> SalGsProgrammERing -> FREMMED VALUTA. afslutning, kan man trykke for at g tilbage til Hovedmenu, for at g til foregende menu eller for at springe til nste form i rkken. Menu Varer FREMMED VALUTAER NAVN PLACERING SATS PLACERING BELB OMREGNINGSSATS Mulige vrdier 1 til 4 Beskrivelse Vlg nummeret p den fremmede valuta du vil programmere. Tryk (Tekst) 0 til 8 0 til 3 (Numerisk) for at rulle gennem numrene i rkkeflge. Skriv en tekst (max. 10-tegn) for at identificere den fremmede valuta. Skriv et enkelt tal for at angive placering af decimalkommaet i omregningssatsen der er valgt til OMRG. SATS (nedenfor). Default: 0. Skriv et enketl ciffer for at angive placering af decimalplaceringen i det omregnede belb. Default: 2. Skriv en 6-cifret valutakurssats, der skal anvendes, nr den fremmede valuta omregnes til den lokalte valuta (numerisk vrdi, uden decimalplacering). Fx, for at programmere satsen 1 = EUR, tast 3 for PLACERING SATS; type 2 for PLACERING BELB og tast for OMREGNINGSSATS. PROGRAMMERING AF PRGEDE PRISSTREGKODER INERNT I FORRETNINGEN Stregkodeaflseren skal vre i stand til at aflse 8- eller 13-cifrede EAN/UPC stregkoder. EAN/UPC koder aflst fra et produkts stregkodeetikette reprsenterer en standard nummereringsstruktur der angiver at produktet er i frd med at blive solgt. Stregkoden med en prget varepris har en specifik struktur der afhnger af det pgldende land den skal bruges i og af den EAN/UPC kode man nsker at anvende. Du kan programmere op til 10 forskellige stregkode-konfigurationer. 13 DANSK Vlg ProgrammERingSMode -> SalGsProgrammERing -> INTERNE STREGKODER. afslutning, kan man trykke Hovedmenu, Menu Varer INTERNE STREGKODER for at g til foregende menu eller Mulige vrdier 01 til 10 Beskrivelse Vlg et nummer p stregkode konfigurering der skal programmers. Tryk VERSION MRKEKODE CIFRE I MRKE CIFFER I PRIS PRISTJEK CIF. FC NUMMER LANG, KORT 000 til til 8 1 til 8 NEJ, JA NEJ FV, FV1, FV2, FV3, FV4 NEJ, JA for at rulle gennem stregkoderne I rkkeflge. for at g tilbage til for at springe til nste form i rkken. Lngde p stregkode: LANG - 13-cifret stregkode, KORT - 8-cifret stregkode. Specificr sdtandarden, landespecifik, kode (max. 3-cifret). Tast et enkelt ciffer for at angive antallet af cifre i mrket. Tast et enkelt ciffer for at angive antallet af cifre i prisen. Tilstedevrelsen af pristjek cifre i stregkoder: JA - Pristjek ciffer tilstede, NEJ - Pristjek ciffer ikke tilstede. Vlg fremmed valuta omregningssats til konvertering af stregkodeprisen (hvis den er i fremmed valuta) til lokal valuta. Default: NEJ FV (ingen fremmed valuta anvendt). Definerer om mrkekoden henviser til en standard til aviser og blade. JA - mrkekode henviser til standard, NEJ - mrkekode henviser ikke til standard. AVISKODE OPRETNING AF TOPTEKST OG BUNDTEKST P KASSEBON Ved default printer dit kasseapparat en toptekst p alle kundeboner.

15 Default kan personificeres s du kan f en toptekst med op til 10 linier p 24 tegn hver. Kasseapparatet kan ogs printe en personlig bundtekst, der ligeledes bestr af op til 10 linier p 24 tegn hver. Hvis bestemte operationer ikke er tilgngelige for en ekspedient, kan den samme ekspedient dog stadig udfre disse operationer, hvis de autoriseres til at bruge Chef mde. Flg denne procedure for at skabe en toptekst: 1. For at skabe en toptekst, vlg ProgrammERingSMode -> SalGsProgrammERing -> toptekst. 2. Brug og/eller for at navigere til tekstlinien du vil personalisere. Tryk for at indstte Data Indskrivningsmode/Entry mode. Skriv bogstaver eller tegn p den streng du vil definere for hver linie. 3. Tryk 4. Til slut, tryk for at bekrfte hver linie og flyt til nste. for at g tilbage til Hovedmenu. For at skabe en kundebons bundtekst, er proceduren den samme, blot skal der ved trin 1 vlges Bundtekst i stedet for Toptekst. OPRETNING AF RULLETEKSTER TIL KUNDEDISPLAY Du kan programmere 5 beskeder p 42 tegn hver til kunde display nr kasseapparatet er i forskellige tilstande: Off mode, PRG,X,Z modes, Salgsmode osv., Hvile mode (AM), Hvile mode (PM). Vlg ProgrammERingSMode -> SalGsProgrammERing -> rulletekst. Tryk for at stte i Dataindskrivningsmode. Skriv bogstaver eller tegn p den tekststreng du vil definere for hver meddelelse. Ved afslutning, tryk for at g tilbage til Hovedmenu, eller tryk for at g tilbage til den foregende menu. 14 KONFIGURERING AF DIT KASSEAPPARAT NDRING AF KASSEAPPARATETS PROGRAMMEING Al konfigurering er valgfrit. Hvis man vil forestage nogle ndringer I kasseapparatets opstning (som fx dato og klokkeslet), program salgsfunktioner som Momssatser, opstning af ekspedientsystemet eller chef passwords, kan det gres via apparatets Konfiguration Setup menu, sti: Hovedmenu -> ProgrammERingSMode -> konfiguration Setup. Menuoptioner du kan vlge er: "Opstart setup"- dato og klokkesletsformat, ECR nummer, tastetone, kundebonmode, drejende motor, Euro afrunding, energi besparelse. "Operationsmode"- MOMS beregning, MOMS satser, FV omregningstype, % & +/- vare, nul-pris registrering, efter betaling transaktion, decimalplacering, afrundingsvalg. "Kundebon printmode"- detaljer til print p kundeboner. "Rapport printmode"- detaljer til print p rapporter. "Ekspedient System" - ekspedientsystem aktivering, password status, bibehold ekspedient login, ekspedientnavn display. "Enkel ekspedient" - ekspedientnavn, password, operationsmode (normal/oplring), autorisationer - annulleringer, tilbagebetalinger, negative transaktioner, negative varer, Udbetalt. "Elektronisk Journal"- gemt i standard mode (fuld status signaleret), gemt i cyklisk mode (hukommelse fuld ikke signaleret), gemt p Lagringsanordning. "Funktionstaster setup" - betalingsmiddeltaste, PO og #/NS. "Avancerede opstninger" - taste layout, pop-up lister, kdefunktion, kderapport, chef og oplrings passwords. "Tlleropstning" - st kundebonnummer, Z1&Z2 tllere, SamledeTotaler; igangst tller opstning. "Korte tekster" - alle korte tekster der vises p skrmen. "Ekspedient log p"- alle lange tekster der optrder p bonen. Hver af disse menuer beskrives enkeltvist p de flgende sider. OPSTART SETUP Vlg ProgrammERingsMode -> Konfiguration Setup -> SETUP VED START. Naviger til det felt du vil personalisere og indtast data (se "Data indtastningsmode" for brugbare taster). Til slut, kan du trykke eller for at g tilbage til den foregende menu. Mulige vrdier NEJ, Euro, Schweiz., Svensk, Dansk Beskrivelse Valuta afrundingsvalg. Man kan programmere apparatet til at afrunde subtotaler eller betalingsvrdier p de tilknyttede valutaer, se herunder: Nej - Ingen afrunding (Default) Srlig afrunding - Schweizisk 0,01 0,02 = belb afrundet til 0,00 0,03 0,07 = belb afrundet til 0,05 0,08 0,09 = belb afrundet til 0,10 Srlig afrunding - Svensk 0,00 0,24 = belb afrundet til 0,00 0,25 0,74 = belb afrundet til 0,50 0,75 0,99 = belb afrundet til 1,00 Srlig afrunding - Dansk 0,00 0,12 = belb afrundet til 0,00 0,13 0,37 = belb afrundet til 0,25 0,38 0,62 = belb afrundet til 0,50 0,63 0,87 = belb afrundet til 0,75 0,88 0,99 = belb afrundet til 1,00 Srlig afrunding - Euro 0,01 0,03 = belb afrundet til 0,00 0,04 0,07 = belb afrundet til 0,05 0,08 0,09 = belb afrundet til 0,10 Den afrundede resultat vises p ekspedient og kundedisplayet, det bliver udskrevet p kundens bon og p journal rapporten. Alle indstillinger angives p finansrapporterne. for at g tilbage til Hovedmenu Menu Varer EURO AFRUNDING 15 DANSK Menu Varer STRMBESPARELSE DATOFORMAT SETUP DATO KLOKKESLETSFOR MAT SETUP KLOKKESLET ECR NUMMER Mulige vrdier NEJ, 3 Min, 5 Min, 10 Min DDMM, MMDD (Lbende dato) 12T, 24T (Lbende tid) (Numerisk) Beskrivelse Energibesparende funktion. Kasseapparatet slr fra efter en inaktiv periode der er tidsbestemt af bruger. NEJ - Strmbesparelse slet fra. Vlg datoformat fra de to givne muligheder. Indtast dato med det gldende DATOFORMAT ovenfor. Vlg klokkesletsformat fra de to gldende muligheder. Indtast med det same format som det for KLOKKESLETSFORMAT ovenfor. Tast et 4-cifret Kasseapparats indentifceringsnummer. Nummer bliver udskrevet p salgsboner, revisionsjournal og chefrapporter udskrevne af kasseapparatet. Det er nyttig at identificere aktiviteterne af det kasseapparat nr der er mere end et kasseapparat i brug. Taste-tone hrbart signal: JA - Sl til, NEJ - Sl fra. KASSEBON = Print kasseboner, JOURNAL - Gem kun data i journal, intet kassebon print. Papirdrejermotor aktivering: EJ RAP - Motor kun aktiveret nr EJ rapport printes, PG/X/Z - Motor aktiveres under Programmering, X og Z modes. TASTE TONE KASSEBON MODE DREJENDE MOTOR JA, NEJ BON, JOURNAL EJ RAP, PG/X/Z OPERATIONSMODE I dette felt kan man specificere valg der vedrrer finanseielle transaktioner, som MOMS satser, og andre systemvalg. Vlg ProgrammERingSMode -> KONFIGURATION SETUP -> ARBEJDSMODE. afslutning, tryk eller tryk for at g tilbage til den foregende menu. for at g tilbage til Hovedmenu, BEMRK: inde man ndrer en MOMS sat ser det klogt at man frst printer en Z finansrapport (se "X og Z Rapporter"). For andre MOMS-relaterede funktioner, se "Udskrivning af MOMS informationer p Kundens Bon". Menu Varer Moms beregning Moms 1 sats Moms 2 Sats Moms 3 Sats Moms 4 Sats Fv omregning %& +/VAR.BEREGN. 0 PRIS REGISTR. Betaling efter Decimal Mulige vrdier MOMS, TILLG (Numerisk) (Numerisk) (Numerisk) (Numerisk) DIVID., MULTI NETTO, BRUTTO JA, NEJ JA, NEJ 0, 1, 2, 3 Beskrivelse Momssats der skal tillgges beregninger: TILLG - Tillgssats, MOMS Mervrdi skat. Tast et 5-cifret nummer til den MOMS sats der skal knyttes til Momssats1 TRE cifre som efter decimalkommaet. Det same kriterie glder for indtastning af Moms1 sats. Det same kriterie glder for indtastning af Moms1 sats. Det same kriterie glder for indtastning af Moms1 sats.

16 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) DIVID. = Brug division til fremmed valuta omregningsberegning, MULTI = Brug multiplikation til fremmed valuta omregning. Tildel +/- og %+/- resultater til varenumre. Tillader nul priser at blive registrerede. JA - Sl til, NEJ - Sl fra. Tillader andre transaktioner at blive indtastet efter at en betaling er registreret. JA - Sl til (default), NEJ - Sl fra. Stter antallet af cifre efter decimalkommaet. Tast 1 ciffer for decimal placering. Fx, hvis 2 specificeres, er formatet til decimaltallet til to decimalpladser: x.xx 16 Menu Varer Afrunding Mulige vrdier NED, OP, OFF Beskrivelse Aktiver brkafrunding I beregninger. Fraktion afrunding bruges for at afrunde produkter med decimaler op eller ned til det nrmeste hele numre og bruges til procentmoms og procentrabat udregning. NED - en brkdel af en krone afrundes nedad til en krone, OFF - en brkdel under halv krone afrundes nedad til en krone, en brkdel over halv krone afrundes opad til en krone (standardindstilling), OP - en brkdel af en krone afrundes opad til en krone. KUNDEBON PRINTMODE Du kan programmere den type information du nsker kasseapparatet skal printe p kundebonen i overensstemmelses med nationale bestemmelser. Vlg ProgrammERingsMode -> Konfiguration Setup -> PRINT MODE P KASSEBON. slut, kan du trykke for at g tilbage til Hovedmenu eller Menu Varer Momssats Totale momsbelb Momsbelb/sats Tot. momsberegn. Blb berg pr. sats Momsblb m/u moms T momsber.m/u mms Moms symbol Moms detalje pos Linieafstand Mulige vrdier JA, NEJ JA, NEJ JA, NEJ JA, NEJ JA, NEJ JA, NEJ JA, NEJ JA, NEJ EFTER, FR 0.50mm, 1.00mm, 1.50mm, 2. 00mm NORMAL, KOMPR, DOBBEL JA, NEJ JA, NEJ JA, NEJ JA, NEJ JA, NEJ JA, NEJ JA, NEJ JA, NEJ JA, NEJ JA, NEJ JA, NEJ for at g tilbage til den foregende menu. Beskrivelse Print momssats p bon. JA - Sl til, NEJ - Sl fra. Print total momsbelb p bon. JA - Sl til, NEJ - Sl fra. Print momsbelb p bon, opdelt pr. momssats. JA - Sl til, NEJ - Sl fra. Print total salgsbelb med moms p bon. JA - Slet til, NEJ - Slet fra. Print salgsbelb med moms, fordelt p sats, p bon. JA-Slr til, NEJ-Slr fra. Print salgsbelb uden moms, fordelt p sats, p bon. JA - Sl til, NEJ - Sl fra. Print total salgbelb uden moms p bon. JA - Sl til, NEJ - Sl fra. Print Moms symbol til hjre for belbet. JA - Sl til, NEJ - Sl fra. Position til print af skattedetaljer: EFTER - efter betalingsbelb, FR - fr betalingsbelb. Linieafstand mellem rkker p bon. Print Font Font der skal bruges til printning: KOMPR = komprimeret font, DOBBEL = dobbelt hjt font, NORMAL = normal. Print et grafisk logo som toptekst p bon. JA - Sl til, NEJ - Sl fra. Print bundtekst p bon. JA - Sl til, NEJ - Sl fra. Print toptekst p bon. JA - Sl til, NEJ - Sl fra. Print klokkeslet p bon. JA - Sl til, NEJ - Sl fra. Print ekspedientnavn p bon. JA - Sl til, NEJ - Sl fra. Print kasseapparat nummer p bon. JA - Sl til, NEJ - Sl fra. Print bonnummer p bon. JA - Sl til, NEJ - Sl fra. Print PLU nummer p bon. JA - Sl til, NEJ - Sl fra. Print subtotal p bon. JA - Sl til, NEJ - Sl fra. Tillad printning/udstedelse af flervarebon. JA - Sl til, NEJ - Sl fra. Grafisk toptekst Bundtekst Toptekst Dato Klokkeslet Ekspedientnavn ECR nummer Kassebon nummer PLU nummer Subtotal Flervare kassebon 17 DANSK Print dato p bon. JA - Sl til, NEJ - Sl fra. Prveboner Den nedenstende demo bon en typisk bon, udskrevet af kasseapparatet. Kunde bonoverskrift med maks. 24 karakterer per linje Udskrivning af MOMS informationer p Kundens Bon Bon med salgstotal med MOMS - Total Skatteberegnelig option slet til. Klokkeslt Dato Maskine nummer Fortlbende bon nummerering Varepris med varegruppens momssats Varepris i varegruppe der ikke har momssats Samlet salgstotal med moms Ekspedientnummer eller tildelt navn Bon med Salgstotaler uden MOMS - T sbrgnl m/u Skatteoption slet til. Varegrupper Total konto til betaling Byttepenge der skyldes Salgstotal uden moms Kontantbetaling Bon med beskattes salgstotal fordelt p sats - Skatte blb/satsvalg slet til. Kundebonens bundtekst med maksimum 24-karakter per linje Momstotaler per programmeret sats Flgende demo bon indeholder mindst informationer mulige. For at f denne bon, skal valgmulighederne der er beskrevet i det foregende skema vre programmerede korrekt: Varepris Varegrupper Bon med sum af alle MOMS belb beregnede - Total skatte blb option slet til. Total konto til betaling Kontantbetaling Sum af de individuelle momstotaler Byttepenge der skyldes 18 RAPPORT PRINTMODE Du kan programmere hvad du vil se i rapporter og fonts der skal bruges. Vlg ProgrammeringsMode -> konfiguration Setup -> PRINT MODE P RAPPORT. slut, kan du trykke foregende menu. Menu Varer X/Z Font EJ Font PRG Font Z1 Z2 tller GT Tilbagebetaling Annullering %in vare&plu Duplikr Z Nul overspr RPT Toptekst on X/Z Mulige vrdier NORMAL, KOMPR NORMAL, KOMPR NORMAL, KOMPR JA, NEJ JA, NEJ JA, NEJ JA, NEJ JA, NEJ JA, NEJ JA, NEJ JA, NEJ Beskrivelse Font der skal bruges til printning af X og Z rapporter: NORMAL - normal, KOMPR komprimeret font. Font der skal bruges til printning af EJ rapporter: NORMAL - normal, KOMPR komprimeret font. Font der skal bruges til printning i Programmeringsmode: KOMPR - Komprimeret font, NORMAL - normal. Print Z1 og Z2 tllere. JA - Sl til, NEJ - Sl fra. Print Samlet Total. JA - Sl til, NEJ - Sl fra. Print Tilbagebetaling total. JA - Sl til, NEJ - Sl fra. Print annulleringsoperationer. JA - Sl til, NEJ - Sl fra. Print % sats vare/plu. JA - Sl til, NEJ - Sl fra. Tillad duplikering af Z rapporter i print. JA - Sl til, NEJ - Sl fra. Aktiver nul overspring for rapporter. JA - Sl til, NEJ - Sl fra. Print en toptekst on X/Z rapporter. JA - Sl til, NEJ - Sl fra. for at g tilbage til Hovedmenu eller for at g tilbage til den EKSPEDIENT SYSTEM Ekspedient Systemet er en sikkerhedsfunktion som gr det muligt at kontrollere adgangen til kasseapparatet og overvger antal transaktioner og salg til op til 15 Ekspedienter. Med ekspedientsystemet slet til kan man the danne et password og en operationel status for hver ekspedient, idet man slr en transaktion de kan udfre til eller fra (se "Enkel ekspedient"). Som default, er alle ekspedienter programmerde som Normal, og sat til at udfre specielle transaktioner som Annulleringer, Tilbagebetalinger, Negative indtastninger, Negative % indtastninger, Udbetalte og Negative varer. Hvis bestemte operationer ikke er tilgngelige for en ekspedient, kan den samme ekspedient dog stadig udfre disse operationer, hvis de autoriseres til at bruge Chef mde. I dette tilflde, kan de skifte til Chefmode s alle aktiviteter der er angivet herover kan udfres, selv i Oplringsmode operation. Dit kasseapparat er forudkonfigureret med ekspedientsystemet slet fra. Nr Ekspedientsystemet er slet fra, kan kasseapparatet frit bruges til at foretage salgstransaktioner. I oversigten herunder findes valgmulighederne for aktivering af ekspedientsystemet. Vlg ProgrammeringsMode -> Konfiguration Setup -> EKSPEDIENTSYSTEM. Eksped. indtastn. for at g tilbage til den foregende menu.

Din brugermanual OLIVETTI ECR 5900 http://da.yourpdfguides.com/dref/1313784

Din brugermanual OLIVETTI ECR 5900 http://da.yourpdfguides.com/dref/1313784 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual OLIVETTI ECR 5700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1313771

Din brugermanual OLIVETTI ECR 5700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1313771 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual OLIVETTI ECR 6900 http://da.yourpdfguides.com/dref/1313824

Din brugermanual OLIVETTI ECR 6900 http://da.yourpdfguides.com/dref/1313824 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual OLIVETTI ECR 5920F http://da.yourpdfguides.com/dref/1313792

Din brugermanual OLIVETTI ECR 5920F http://da.yourpdfguides.com/dref/1313792 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGER MANUAL SE-S10

BRUGER MANUAL SE-S10 BRUGER MANUAL SE-S10 INDEX INDEX... 2 Lær SE-S10s at kende... 5 Mode... 5 Display... 6 Keyboard... 7 Quick Start Programmering... 10 Quick Start Basis Programmering... 10 Isætning af batterier... 11 Isætning

Læs mere

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601 INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY DK Code: 577601 PUBLIKATION, DER UDGIVES AF: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2012, Olivetti Alle rettigheder forbeholdes Vi

Læs mere

Cash Register ECR 5900 BRUGERVEJLEDNING

Cash Register ECR 5900 BRUGERVEJLEDNING Cash Register ECR 5900 BRUGERVEJLEDNING PUBLICATION ISSUED BY: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2005, Olivetti All rights reserved Your attention is drawn to the following actions that could

Læs mere

Din brugermanual OLIVETTI ECR 6700

Din brugermanual OLIVETTI ECR 6700 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual OLIVETTI ECR 6800

Din brugermanual OLIVETTI ECR 6800 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Cash Register ECR 6800 BRUGERVEJLEDNING

Cash Register ECR 6800 BRUGERVEJLEDNING Cash Register ECR 6800 BRUGERVEJLEDNING PUBLICATION ISSUED BY: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2007, Olivetti All rights reserved Your attention is drawn to the following actions that could

Læs mere

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200S/8220SPROGRAMMING UTILITY. Code: 578413

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200S/8220SPROGRAMMING UTILITY. Code: 578413 INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200S/8220SPROGRAMMING UTILITY DK Code: 578413 PUBLIKATION, DER UDGIVES AF: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2013, Olivetti Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

Cash Register ECR 7700 BRUGERVEJLEDNING DANSK

Cash Register ECR 7700 BRUGERVEJLEDNING DANSK Cash Register ECR 7700 BRUGERVEJLEDNING DANSK PUBLICATION ISSUED BY: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2009, Olivetti All rights reserved Your attention is drawn to the following actions that

Læs mere

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING 1 di 14 10/04/13 12.12 INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING! "&" ) &##! PROGRAMMING UTILITY DK (,*+ #%&%"$ PUBLIKATION, DER UDGIVES AF: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2013, Olivetti Alle rettigheder

Læs mere

Din brugermanual OLIVETTI ECR 7100 http://da.yourpdfguides.com/dref/2432191

Din brugermanual OLIVETTI ECR 7100 http://da.yourpdfguides.com/dref/2432191 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Cash Register ECR 7100 BRUGERVEJLEDNING DANSK

Cash Register ECR 7100 BRUGERVEJLEDNING DANSK Cash Register ECR 7100 BRUGERVEJLEDNING DANSK PUBLICATION ISSUED BY: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2009, Olivetti All rights reserved Your attention is drawn to the following actions that

Læs mere

CM 811/812 Dansk guide

CM 811/812 Dansk guide CM 811/812 Dansk guide Overensstemmelseserklæring Anvendelse af kasseapparatet CM 811/812 er alene tiltænkt anvendt til kasseapparat transaktioner indendørs. Al anden anvendelse betragtes som ikke korrekt.

Læs mere

CM 940-F / 941-F / 942-F. Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version

CM 940-F / 941-F / 942-F. Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version CM 940-F / 941-F / 942-F O L Y MPIA Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version www.olympia-vertrieb.de SINCE 1903 Programmering af kassen via PC'en Du har mulighed for

Læs mere

Cash Register ECR 5300 BRUGERVEJLEDNING

Cash Register ECR 5300 BRUGERVEJLEDNING Cash Register ECR 5300 BRUGERVEJLEDNING PUBLICATION ISSUED BY: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2005, Olivetti All rights reserved Your attention is drawn to the following actions that could

Læs mere

BRUGER MANUAL SE-S400

BRUGER MANUAL SE-S400 BRUGER MANUAL SE-S400 Side 2 Indholdsfortegnelse: BESKRIVELSE AF CASIO SE-S400: Nøgleomskifter... Side 4 Keyboard...... Side 4 Forklaringer til keyboardet.... Side 4 GENERELT: Isætning af nye ruller..

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

CITIZEN TM CX-85. Strimmelregner. Instruktionsmanual

CITIZEN TM CX-85. Strimmelregner. Instruktionsmanual ITIZEN TM X-85 Strimmelregner Instruktionsmanual BESKRIVELSE AF TASTATUR OG KNAPPER... Slettetast (clear entry / clear) Anvendes til at slette et forkert indtastet beløb. Øvrige indhold af hukommelsen

Læs mere

INDHOLD 1 Introduktion 2 Tilslutning af SmarTach D-Box 3 Menuer 4 Konfiguration af SmarTach D-Box 5 Download af fartskriver data

INDHOLD 1 Introduktion 2 Tilslutning af SmarTach D-Box 3 Menuer 4 Konfiguration af SmarTach D-Box 5 Download af fartskriver data INDHOLD 1 Introduktion... s.04 1.1 Funktioner... s.04 1.2 Indhold af kassen og tekniske specifikationer... s.04 1.3 Indsættelse af batterier... s.05 2 Tilslutning af SmarTach D-Box... s.07 2.1 Tilslutning

Læs mere

Brugervejledning PBS Flexi Mobil

Brugervejledning PBS Flexi Mobil Brugervejledning PBS lexi Mobil 1 GOD ORNØJELSE MED DIN NYE LEXI MOBIL! PBS lexi Mobil terminalen gennemfører transaktioner lynhurtigt stort set hvor som helst. Terminalen er baseret på den nyeste teknologi,

Læs mere

Cash Register ECR 8200 S BRUGERVEJLEDNING DANSK

Cash Register ECR 8200 S BRUGERVEJLEDNING DANSK Cash Register ECR 8200 S BRUGERVEJLEDNING DANSK PUBLICATION ISSUED BY: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2012, Olivetti All rights reserved Printed in Italy Your attention is drawn to the following

Læs mere

1. Montering af papirrullen 2. Udskiftning af blækrullen Bemærk: 2. Udskiftning af batterier

1. Montering af papirrullen 2. Udskiftning af blækrullen Bemærk: 2. Udskiftning af batterier Strimmelregner 1. ontering af papirrullen Sæt [] knappen til "NP" (non print) stilling 1) Åben printer-låget 2) Sæt papirrullen på 3) Klip papirkanten lige med en saks og indsæt papirets forkant i printerens

Læs mere

1121 PD L. Brugervejledning

1121 PD L. Brugervejledning 1121 PD L Brugervejledning Oversigt Generelle instruktioner... 2 Udskiftning af farvebånd........ 3 Isætning af papirrullen... 3 Display symboler... 4 Tastatur fortegnelse.... 5 Skydeknap funktioner......

Læs mere

ER-180T Bruger- og programmerings manual

ER-180T Bruger- og programmerings manual ER-180T Bruger- og programmerings manual Drosselvej 4, DK-8870 Langå Meterbuen 15, DK - 2740 Skovlunde Telefon: +45 8646 7572 - Fax: +45 8646 7574 www.cashcomdata.dk - info@cashcomdata.dk ii Indhold ER-380M

Læs mere

SPS-300 Programmerings- & Betjeningsvejledning

SPS-300 Programmerings- & Betjeningsvejledning SPS-300 Programmerings- & Betjeningsvejledning Drosselvej 4, DK-8870 Langå Meterbuen 15, DK - 2740 Skovlunde Telefon: +45 8646 7572 - Fax: +45 8646 7574 www.cashcomdata.dk - info@cashcomdata.dk ii Indhold

Læs mere

V-R Brugermanual til Casio PREMIUM app

V-R Brugermanual til Casio PREMIUM app V-R Brugermanual til Casio PREMIUM app INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Start af programmet... 3 2. Log på... 4 3. Visning med eller uden numerisk tastatur... 5 4. Registrering af varer... 7 At ændre antallet på

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

SPS-300 Programmerings- & Betjeningsvejledning

SPS-300 Programmerings- & Betjeningsvejledning SPS-300 Programmerings- & Betjeningsvejledning Drosselvej 4, DK-8870 Langå Meterbuen 15, DK - 2740 Skovlunde Telefon: +45 8646 7572 - Fax: +45 8646 7574 www.cashcomdata.dk - info@cashcomdata.dk ii Indhold

Læs mere

Brugervejledning NewPOS Config version 4.0.12

Brugervejledning NewPOS Config version 4.0.12 Brugervejledning NewPOS Config version 4.0.12 NewPOS Config Brugervejledning Version 4.0.12.96 Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen AS, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon 7015 3003. Der

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 GECKO Booking kassesystem For oprettelse af flere kasseapparater, ret da henvendelse til GECKO Booking. Pris pr. ekstra er 49 kr. ex moms pr. måned. Vi tilbyder desuden ekstra udstyr til kasse-tilkøbsmodulet,

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Cash Register. ECR 7700LD eco. eco BRUGERVEJLEDNING DANSK

Cash Register. ECR 7700LD eco. eco BRUGERVEJLEDNING DANSK Cash Register eco ECR 7700LD eco BRUGERVEJLEDNING DANSK PUBLICATION ISSUED BY: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2011, Olivetti All rights reserved Your attention is drawn to the following actions

Læs mere

CM 910 / 911 / 912. Brugervejledning Programmeringsvejledning

CM 910 / 911 / 912. Brugervejledning Programmeringsvejledning CM 910 / 911 / 912 O L Y MPIA Brugervejledning Programmeringsvejledning www.olympia-vertrieb.de SINCE 1903 CE-erklæring CM 910 / 911 / 912 GB DE DK ES FI FR NL PT SV The manufacturer hereby declares that

Læs mere

CM 910 / 911 / 912. Brugervejledning Programmeringsvejledning

CM 910 / 911 / 912. Brugervejledning Programmeringsvejledning CM 910 / 911 / 912 O L Y MPIA Brugervejledning Programmeringsvejledning www.enetto.eu SINCE 1903 CE-erklæring CM 910 / 911 / 912 GB DE DK ES FI FR NL PT SV The manufacturer hereby declares that the equipment

Læs mere

ER-680/680R Bruger- og programmerings manual

ER-680/680R Bruger- og programmerings manual ER-680/680R Bruger- og programmerings manual Drosselvej 4, DK-8870 Langå Meterbuen 15, DK - 2740 Skovlunde Telefon: +45 8646 7572 - Fax: +45 8646 7574 www.cashcomdata.dk - info@cashcomdata.dk Indhold Isætning

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEG2140-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949504

Din brugermanual VOSS DEG2140-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949504 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS DEG2140-AL i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

,-2006 Dansk. Texas Instruments Holland B.V. Rutherfordweg CG Utrecht The Netherlands

,-2006 Dansk. Texas Instruments Holland B.V. Rutherfordweg CG Utrecht The Netherlands ,-2006 Dansk Texas Instruments Holland B.V. Rutherfordweg 102 3542 CG Utrecht The Netherlands 2000 Texas Instruments Incorporated http://www.ti.com/calc ti-cares@ti.com E2006/OM/12L1/A Installation af

Læs mere

Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen

Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen Find svar på Hvordan laver jeg? Hvad gør jeg hvis? Kort og godt en førstehjælpskasse til frivillige i Café Rejseladen Café Rejseladen håndbog håndering

Læs mere

Bruger manual ver. 2.81. Liquor Control (7)777

Bruger manual ver. 2.81. Liquor Control (7)777 Bruger manual Liquor Control (7)777 1. Vis individuel produkt link salg Tryk Pil ned indtil skæmbilledet viser SHOW GROUP som I fig.2 Når SHOW GROUP vises slippes PIL ned og skærmen viser fig. 3 SHOW GROUP

Læs mere

Installationsvejledning til Integration ipp350

Installationsvejledning til Integration ipp350 Installationsvejledning til Integration ipp350 Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2014-03-12). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0145 1. Indledning

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning DAN TWINCA EASY Brugervejledning EASY BrugerVejledning DK.doc Version 1.00 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Start og manuel fodring... 4 Opstart...4 Indtastning af talværdier i menuen...4 Automatisk

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

LISA 2 System til faringsovervågning

LISA 2 System til faringsovervågning Indledning Du har netop anskaffet dig et unikt stykke værktøj til brug ved faringsovervågning. LISA 2 systemet er et interaktivt værktøj, som sikrer at medarbejdere i farestalden holder fokus på faringer

Læs mere

EasyPos Offline salgsbetjening vejledning

EasyPos Offline salgsbetjening vejledning EasyPos Offline salgsbetjening vejledning Side 1 EasyPos offline kasse... 3 Offline kasse betjening... 3 Opret, rediger eller slet ekspedient... 6 Ændre stamdata... 6 Dagsafslutning... 6 Eksport af Offline

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Broderimaskine Tilføjelse til brugsanvisning

Broderimaskine Tilføjelse til brugsanvisning Broderimaskine Tilføjelse til brugsanvisning Produktkode (Product Code): 884-T07 0 Yderligere funktioner i PR650e Følgende nye produktegenskaber er blevet tilføjet med version og. Før maskinen tages i

Læs mere

Forside. 2. Opstart/afslutning af kasseterminal.

Forside. 2. Opstart/afslutning af kasseterminal. Forside. Indhold.. Opstart/afslutning af kasseterminal.. Gennemfør salg a. Ekspedient nr. b. Kontant salg. c. Dankort salg 4. Fejltastning, samt retursalg a. Returner salg (Kun muligt med administrator

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220e

Installationsvejledning til Countertop ict220e Installationsvejledning til Countertop ict220e Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0124 1. Indledning

Læs mere

Kronback tracers P4+

Kronback tracers P4+ Brugervejledning Kronback tracers P4+ Fax:(+45) 46 907 910 Side 1 of 19 CONTENT 1. UDFORMNING OG FORBINDELSER 4 1.1. Serie nummer 5 1.2. Grafisk display 5 1.3. Navigationsknapper 6 1.4. 6-30V strømforsyning

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Quick Guide til Den lille kasseterminal

Quick Guide til Den lille kasseterminal Brug PIL OP (INDB) og PIL NED (UDB) for at vælge felt Ny Varegruppe: 3. Vælg 1 (Gruppe) Tryk NS 4. Vælg gruppe nr. ved at trykke på SUBTOTAL 5. Indtast navn (på samme måde som mobil tlf.) tryk KONTANT

Læs mere

SimaxCash. Brugervejledning

SimaxCash. Brugervejledning SimaxCash Brugervejledning 1 Indhold 1 Opsætning af varer... 3 1.1 Hovedgrupper... 3 1.2 Varegrupper... 5 1.3 Varer... 9 2 Opsætning af tilbud... 18 2.1 Kombinationstilbud... 18 3 Opsætning af kasseterminal...

Læs mere

Focus on security since 1963. brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse. Basic 01.2015. www.howenieurosafe.dk

Focus on security since 1963. brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse. Basic 01.2015. www.howenieurosafe.dk brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse Basic 01.2015 Brugermanual Howeni Eurosafe Elektroniske A/S Rødager kodelåse Allé 125-127, DK-2610 Rødovre Telefon +45 7010 5588 www.howenieurosafe.dk Introduktion

Læs mere

Cash Register ECR 5100 BRUGERVEJLEDNING

Cash Register ECR 5100 BRUGERVEJLEDNING Cash Register ECR 5100 BRUGERVEJLEDNING PUBLICATION ISSUED BY: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2005, Olivetti All rights reserved Your attention is drawn to the following actions that could

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220eg

Installationsvejledning Countertop ict220eg Installationsvejledning Countertop ict220eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0119 1. Indledning Før

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

BW & BWS vejeindikator.

BW & BWS vejeindikator. Fejl beskeder: Fejl besked Beskrivelse Løsning ----- Overbelastning Reducere vægt. Err 1 Forkert dato Ændre datoen ved at bruge format : yy;mm:dd Err 2 Forkert tid Ændre tiden ved at bruge format: hh:mm:ss

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Cash Register ECR 6900 BRUGERVEJLEDNING

Cash Register ECR 6900 BRUGERVEJLEDNING Cash Register ECR 6900 BRUGERVEJLEDNING PUBLICATION ISSUED BY: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2007, Olivetti All rights reserved Your attention is drawn to the following actions that could

Læs mere

Cash Register ECR 5920 F BRUGERVEJLEDNING

Cash Register ECR 5920 F BRUGERVEJLEDNING Cash Register ECR 5920 F BRUGERVEJLEDNING PUBLICATION ISSUED BY: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2006, Olivetti All rights reserved Your attention is drawn to the following actions that could

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014 Introduktion Unifaun Online 29-04-2014 2 Indhold 1 Introduktion til Unifaun Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI PNN PENSION 190503/AMB Indholdsfortegnelse 1. INDBERETNINGER... 3 2. SØG INDBERETNING... 4 3. NY INDBERETNING... 5 4. INDLÆS FIL... 7 5. INDTAST

Læs mere

DDB Detail Kom i gang med programmet

DDB Detail Kom i gang med programmet Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://da.yourpdfguides.com/dref/869450

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://da.yourpdfguides.com/dref/869450 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TPM II Sensor Controller Installationsvejledning

TPM II Sensor Controller Installationsvejledning TPM II Sensor Controller Installationsvejledning Introduktion: Tak fordi du besluttede at købe TPM II Sensor Controllert. De følgende sider vil gøre dig fortrolig med programmeringsværktøjet og programmerings-app

Læs mere

Kravspecifikation For. Gruppen

Kravspecifikation For. Gruppen Kravspecifikation For Gruppen Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 REFERENCER...3 1.3 LÆSEVEJLEDNING...3 2. GENEREL BESKRIVELSE...4 2.1 SYSTEM BESKRIVELSE...4 2.2 SYSTEMETS FUNKTION...4

Læs mere

Multilog - 5HS ver.2. 5 Kanals universal datalogger. ninasoft

Multilog - 5HS ver.2. 5 Kanals universal datalogger. ninasoft Multilog - 5HS ver.2 5 Kanals universal datalogger ninasoft MULTILOG-5HS / Ver.2 DATALOGGER. SIDE 1 Multilog-5HS er en dataopsamlings enhed, der både kan benyttes som en almindelig datalogger, og som et

Læs mere

Manual til IJ-70. Ved skift af farvepatron er det vigtigt at man bruger følgende fremgangsmåde.

Manual til IJ-70. Ved skift af farvepatron er det vigtigt at man bruger følgende fremgangsmåde. Manual til IJ-70. 1. Skift af farvepatron Ved skift af farvepatron er det vigtigt at man bruger følgende fremgangsmåde. HUSK! Fjern beskyttelsestapen fra printhovederne! 1.1. Login som 1.2. Åbn maskinens

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Forside. 2. Opstart/afslutning af kasseterminal.

Forside. 2. Opstart/afslutning af kasseterminal. Forside. Indhold.. Opstart/afslutning af kasseterminal.. Gennemfør salg a. Ekspedient nr. b. Kontant salg. c. Dankort salg 4. Gennemfør salg NFC. 5. Fejltastning, samt retursalg a. Returner salg (Kun muligt

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-400

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-400 Betjeningsvejledning Alarm System AS-400 Indholdsfortegnelse Egenskaber Funktioner... 03 Installation... 04 Initialisering... 06 System... 06 Indstillinger... 06 føj Fjernbetjening... 07 Fjern Fjernbetjening...

Læs mere

ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL

ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL 1 INDHOLDSFORTEGNELSE KOM I GANG MED SHOPBOX OPRET EN PROFIL 4 OPRET EN BUTIK 4 STARTSIDE 5 HVORDAN DU OPRETTER, REDIGERER OG SLETTER PRODUKTER OG KATEGORIER 6 OPRET

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 OneRemote EXT Converter Type 34003105 Brugervejledning Beokompatible funktioner Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 34003105u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5 eller

Læs mere

MYLOQ 1101 Kodecylinder

MYLOQ 1101 Kodecylinder MYLOQ 1101 Kodecylinder Brugsanvisning DK Vigtig information før anvending Kodecylinderen skal aktiveres før brug (se side 3). En administrationskode skal tilføjes. Vær sikker på at få skrevet den nye

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

BRUGER MANUAL KASSEAPPARAT MIKRO-TEC. DK Online Aps

BRUGER MANUAL KASSEAPPARAT MIKRO-TEC. DK Online Aps BRUGER MANUAL KASSEAPPARAT MIKRO-TEC Bruger Manual Mikro-Tec Revision Historik Edition Date Notes Author 1.0 19.04.2010 Document prepared LM 20.05.2010 Error messages updated LM 1.1 18.06.2010 Mode Select

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Generel brugsvejledning Ud over de specielle funktioner, er der en række generelle ting du skal vide.

Generel brugsvejledning Ud over de specielle funktioner, er der en række generelle ting du skal vide. Indledning M90 terminalen er det nyeste inden for håndholdte scannere. M90 terminalen kan benyttes til statusoptælling i Hands Satellite Statussystem og til vareflytning i Hands Satellite Lagersystem.

Læs mere

Autoriseret forhandler Quick Guide DLC Covert Special OPS

Autoriseret forhandler Quick Guide DLC Covert Special OPS Autoriseret forhandler Quick Guide DLC Covert Special OPS Når du modtager dit nye DLC Covert Special Ops mms kamera Anbefaler vi du følger vejledning i opstarten af kameraet. Du sikre dig kameraet er SLUKKET

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S2s Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual MOTOROLA C200/1/5 http://da.yourpdfguides.com/dref/839100

Din brugermanual MOTOROLA C200/1/5 http://da.yourpdfguides.com/dref/839100 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere