Model: SL-350TRS-CE-D. Installationsvejledning ADVARSEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Model: SL-350TRS-CE-D. Installationsvejledning ADVARSEL"

Transkript

1 Model: SL-350TRS-CE-D Installationsvejledning 0086 ADVARSEL: Hvis oplysningerne i denne vejledning ikke følges nøje, kan det resultere i brand eller eksplosion og tingskade, personskade eller død. Undgå at opbevare eller anvende benzin eller andre brændbare væsker eller dampe i nærheden af denne eller andre enheder. Sådan gør du, hvis du kan lugte gas - Undgå at tænde for udstyr. - Undgå at røre ved strømkontakt. Undgå at anvende telefon i bygningen. - Ring straks til gasleverandøren fra en nabos telefon. Følg gasleverandørens anvisninger. - Hvis du ikke kan få fat i gasleverandøren, skal du ringe til brandvæsenet. Installation og service skal udføres af en kvalificeret montør, servicetekniker eller gasleverandør. LÆS DENNE VEJLEDNING, FØR DU INSTALLERER ELLER BRUGER DENNE ENHED. DENNE INSTALLATI- ONSVEJLEDNING SKAL OPBEVARES SAMMEN MED ENHEDEN MED HENBLIK PÅ SENERE BRUG. ADVARSEL VARME OVERFLADER Glasoverflader og andre flader er varme under brug OG nedkøling. Varmt glas giver forbrændinger. UNDGÅ at berøre glasset, før det er helt afkølet TILLAD ALDRIG børn at berøre glasset Hold børn væk fra enheden OVERVÅG NØJE børn, der opholder sig i det rum, hvor varmeovnen er opstillet. Advar børn og voksne om farerne ved høje temperaturer. Høje temperaturer kan antænde tøj eller andre brændbare materialer. Hold tøj, møbler, gardiner og andre brændbare materialer væk fra enheden. Denne enhed leveres med en integreret afskærmning, der forhindrer direkte kontakt med det fastgjorte glaspanel. UNDGÅ at benytte enheden, mens afskærmningen er fjernet. Dette er en enhed, der anvendes i lukkede rum, og der kræves ingen anden ventilation end den, der forefindes. Kontakt din Heat & Glo-forhandler med eventuelle spørgsmål eller problemer. Placeringen af din nærmeste Heat & Glo-forhandler finder du på Disse instruktioner gælder kun, hvis følgende landesymbol findes på enheden. Hvis symbolet ikke findes på enheden, kan du få de nødvendige oplysninger om ændringer af enheden i de tekniske anvisninger, så den passer til brug i dit land. Disse anvisninger gælder for følgende lande: DK Dette produkt kan være omfattet af et eller flere af følgende patenter: (USA) , , , , , , , , , , , , , , , , , , samt andre patenter, anmeldt i USA og andre lande B 1

2 OPLYSNINGER OM SIKKERHED OG ADVARSLER LÆS og FORSTÅ alle anvisninger nøje, før du påbegynder installationen. Hvis disse installationsanvisninger IKKE OVERHOLDES, kan det resultere i brandfare, og garantien ophæves. Før du tænder varmeovnen første gang, skal du LÆSE afsnittet Brug af varmeovnen i Brugervejledning. UNDGÅ AT BRUGE denne enhed, hvis en del har været under vand. TILKALD straks en kvalificeret servicetekniker for at få kontrolleret enheden og udskiftet den eller de dele i styringssystemet og gasstyringen, som har været under vand. DENNE ENHED MÅ IKKE BRUGES SAMMEN MED FAST BRÆNDSTOF. Installation og reparation skal UDFØRES af en kvalificeret servicetekniker. Enheden og skorstenssystemet skal EFTERSES, før enheden tages i brug første gang og mindst en gang om året af en professionel servicetekniker. Hold ALTID enheden væk fra brændbart materiale, petroleum og andre brændbare dampe og væsker. BLOKER ALDRIG for luftstrømmen til forbrændingen og ventilationen. Hold forsiden af enheden FRI for enhver form for blokeringer og materialer, så service og korrekt brug er mulig. På grund af den høje temperatur skal enheden Placeres væk fra gangarealer, møbler og gardiner. Beklædning eller brændbart materiale MÅ ALDRIG PLACERES på eller i nærheden af enheden. Børn og voksne skal ADVARES om farerne ved varme overflader og skal HOLDE AFSTAND for at undgå forbrændinger eller antænding af beklædning. Små børn skal OVERVÅGES NØJE, når de opholder sig det rum, hvor enheden er placeret. Disse enheder SKAL bruge en af de skorstenssystemer, der er beskrevet i afsnittet Installation af varmeovnen i Installationsvejledning. DER MÅ IKKE ANVENDES ANDRE skorstenssystemer og komponenter. Denne gasvarmeovn og skorsten SKAL være tilsluttet ventilation direkte udefra og må ALDRIG tilsluttes en skorsten, der også benyttes af et andet fyr til fast brændstof. Hver gasenhed SKAL ANVENDE et særskilt skorstenssystem. Fælles skorstenssystemer er FORBUDTE. KONTROLLER den udvendige skorstenshætte med jævne mellemrum for at sikre, at luftgennemstrømningen ikke blokeres af snavs. Glasdøren SKAL være monteret og forseglet, og yderdørene SKAL være monteret på varmeovnen, før enheden kan fungere sikkert og korrekt. UNDGÅ AT BETJENE denne enhed, når glasdøren er fjernet, revnet eller knækket. Udskiftning af glasdøren skal udføres af en licenseret eller kvalificeret servicetekniker. UNDGÅ at støde eller smække med glasdøren. Glasdøren MÅ KUN udskiftes som en komplet enhed sådan som den leveres fra producenten af gasvarmeovnen. ANVEND ALDRIG UORIGINALT materiale. ANVEND ALDRIG slibende rensemidler på glasdøren. FORSØG ALDRIG at rengøre glasdøren, når den er varm. Sluk for gastilførslen, før der udføres service på denne enhed. Det anbefales, at en kvalificeret servicetekniker udfører et eftersyn i begyndelsen af hver fyringssæson. Enhver sikkerhedsskærm eller afskærmning, der fjernes ved service, skal monteres, før enheden tages i brug igen. Denne enhed er beregnet til brug på en gasinstallation med en styret måler. 2

3 Oplysninger om sikkerhed og advarsler... 2 Liste over servicedele... 4 Afsnit 1: Godkendelser og bestemmelser... 7 Enhedscertificering... 7 Bestemmelser for installation... 7 Afsnit 2: Kom i gang... 8 Præsentation af Heat & Glo-gasvarmeovne... 8 Forberedelse af forinstallation... 8 Indholdsfortegnelse Afsnit 3: Installation af varmeovnen Trin 1 Placering af varmeovnen Trin 2 Varmeovnens ramme Trin 3 Installation af skorstenssystem A. Godkendelse af skorstenssystem B. Afstand fra rør til brændbart materiale C. Afskærmning ved hul i væg D. Afskærmning ved lodret hul E. Montering af skorstensrørdele (kun DVP-rør) F. Montering af skorstensrørdele (kun SLP-rør) G. Montering af SLP- eller DVP-glidestykker H. Fastgøring af skorstensrørdele (DVP- og SLP-rør) I. Sådan monteres inddækningen på tage af metal...28 J. Monter lodret udløbsdæksel K. Samling og montering af stormkrave L. Krav til varmeafskærmning med vandret afslutning Trin 4 Placering, nivellering og fastgørelse af varmeovnen Trin 5 Gasstyringssystemet Trin 6 Gasforsyningsledningen Trin 7 Krav til gastryk Trin 8 Ledningsføring til varmeovnen Trin 9 Yderbeklædning Trin 10 Installation af yderbeklædning, brændestykker og glødemateriale.. 36 Installation af yderdør Anvisning i placering af brændestykker Placering af glødemateriale Trin 11 Før tænding af varmeovnen Trin 12 Tænding af varmeovnen Efter installationen Afsnit 4: Vedligeholdelse og service af varmeovnen Afsnit 5: Fejlfinding af permanent fortænding Begrænset levetidsgaranti = Indeholder opdaterede oplysninger 3

4 Liste over servicedele 28 Direkte Vent Pejs SL-350TRS-CE-D Dato for produktionsstart: Sept 2003 Dato for produktionsslut: Samling af brændestykker VIGTIGT: DETTE ER DATEREDE OPLYSNINGER. Ved anmodning om service eller udskiftning af dele til enheden skal du angive modelnummer og serienummer. Alle dele, der er anført i denne vejledning, kan bestilles fra en autoriseret forhandler. ELEMENT BESKRIVELSE SERIENR. VARENUMMER Brændestykker LOGS-350CE-D 1 Brændestykke 1 SRV Brændestykke 2 SRV Brændestykke 3 SRV Brændestykke 4 SRV Brændestykke 5 SRV Brændestykke 6 SRV Rist Bundplade Brænder N Pre Sept Post Sept Brænder P Pre Sept Post Sept Brænder B Pre Sept Post Sept Glasdør Pre GLA-350TRS Post GLA-3504TRS 11 Hætte SRV Dør Pre A Post Dør, nedre Post Forgreningsdåse A Supplerende reservedelsnumre på næste side. 3/13 4

5 Liste over servicedele SL-350TRS-CE-D Dato for produktionsstart: Sept 2003 Dato for produktionsslut: #15 Ventilenhed VIGTIGT: DETTE ER DATEREDE OPLYSNINGER. Ved anmodning om service eller udskiftning af dele til enheden skal du angive modelnummer og serienummer. Alle dele, der er anført i denne vejledning, kan bestilles fra en autoriseret forhandler. ELEMENT BESKRIVELSE SERIENR. VARENUMMER 15.1 Brænderenhed N Pre Mar A Post Mar Fortændingsenhed P Pre Mar A Post Mar Fortændingsbeslag Pre Sept Post Sept Munding N (# 44C) Munding B (# 56C) Munding P (# 55C) Bøjelig gastilslutning A 15.5 Piezo-tænding Ledning A 15.7 On/Off-afbryder A 15.8 Ventil N Ventil P Ventilenhed med bevægelig kugle A Ventilbeslag Supplerende reservedelsnumre på næste side. ikke længere tilgængelig Post Sept

6 Liste over servicedele SL-350TRS-CE-D Dato for produktionsstart: Sept 2003 Dato for produktionsslut: VIGTIGT: DETTE ER DATEREDE OPLYSNINGER. Ved anmodning om service eller udskiftning af dele til enheden skal du angive modelnummer og serienummer. Alle dele, der er anført i denne vejledning, kan bestilles fra en autoriseret forhandler. ELEMENT BESKRIVELSE SERIENR. VARENUMMER Ventil, øvre Pre A Ventil, nedre Pre A Glasklinker Pakke med /2 Udstødningsskærm Mineraluld Pakning Omfatter: Brænderskaft, skoddebeslag, aftræk, forseglingsdæksel, ventil Reparationsmaling Vægafbryder (off-white) Vægafbryder (hvid) TUP-GBK-12 WSK-21 WSK-21-W Konverteringssæt N NGK-350TRSCE-D Konverteringssæt P LPK-350TRSCE-D Konverteringssæt B BGK-350TRSCE-D Fortændingsmunding N Fortændingsenhed P/B Regulator N Regulator P/B

7 1 Godkendelser Bestemmelser og bestemmelser for installation Enhedscertificering Heat & Glo-varmeovnsmoduler, der beskrives i denne Installationsvejledning, er testet ifølge certificeringens standarder og registreret af de aktuelle laboratorier. MODEL LABORATORIUM TYPE CERTIFICERINGSSTANDARD SL-350TRS-CE-D BSI Gasvarmeovn BS EN 613:2001 (Amd 1) Før installationen skal du kontrollere de lokale forsyningsforhold og gassens egenskaber og tryk og sikre, at enhedens opsætning er kompatibel hermed. Denne enhed skal installeres i henhold til gældende regler og må kun anvendes et sted med tilstrækkelig ventilation. Se i anvisningerne, før enheden installeres og tages i brug. 7

8 Præsentation af Heat & Glo-gasvarmeovne Forberedelse af forinstallation Heat & Glos gasvarmeovne med direkte skorstenstilslutning er designet til at fungere med al forbrændingsluft hentet uden for bygningen og alle udstødningsgasser, der udledes udenfor. Oplysningerne i denne Installationsvejledning gælder for alle modeller og gasstyringssystemer, medmindre andet er angivet. Diagrammer over gasvarmeovne, herunder størrelse, vises i næste afsnit. Denne gasvarmeovn og dens komponenter er testet og sikre, når de installeres i henhold til denne Installationsvejledning. Underret din forhandler, hvis eventuelle dele er beskadiget under forsendelsen, især glassets tilstand. Undgå at installere en enhed med beskadigede, ukomplette eller uoriginale dele. Skorstenssystemets dele og yderdørene leveres i særskilte pakker. Brændestykkerne er emballeret særskilt og skal placeres på stedet. Læs alle anvisninger, før du på begynder installationen. Følg disse anvisninger nøje under installationen for at sikre optimal sikkerhed og bedst mulig opsætning. Hvis disse anvisninger ikke følges, ophæves brugerens garanti, og det kan medføre brandfare. Garantien fra Heat & Glo Fireplace Products, Inc. ophæves og Heat & Glo Fireplace Products, Inc. fralægger sig ethvert ansvar i tilfælde af følgende handlinger: Installation og brug af en beskadiget varmeovn eller del i skorstenssystemet. Modificering af varmeovnen eller det direkte skorstenssystem. Anden installation end den, der anvises af Heat & Glo Fireplace Products, Inc. Forkert placering af gasbrændestykker eller glasdør. Installation og/eller brug af enhver komponent eller del, der ikke er produceret og godkendt af Heat & Glo Fireplace Products, Inc., uanset om en sådan komponent, del eller sådant ekstraudstyr er godkendt af et uafhængigt testlaboratorium eller en anden part. ENHVER SÅDAN HANDLING KAN MEDFØRE BRAND- FARE. 2 Kom i gang 8

9 Ved planlægning af installation af varmeovne er det nødvendigt at bestemme følgende: Hvor enheden skal installeres. Hvordan skorstenssystemet skal opsættes. Rørføringen til gasforsyningen. Elektrisk ledningsføring. Oplysninger om ramme- og yderbeklædning. Om der er behov for valgfrit ekstraudstyr som f.eks. blæser, afbryder på væggen eller fjernstyring. Hvis varmeovnen skal installeres på gulv med tæppe eller fliser eller på andet brændbart materiale end trægulv, skal varmeovnen placeres på en metal- eller træplade, som dækker hele varmeovnens bredde og dybde. 58 cm 29 cm 41,4 cm 22,3 cm 40,2 cm 17 cm 61 cm 102,9 cm 83 cm 54,4 cm 74.1 cm 38.4 cm 20,3 cm ADGANG TIL GASLEDNING 58 cm 71.4 cm 9,3 cm 83.7 cm 15,3 cm ADGANG TIL ELEKTRISK SYSTEM 17,4 cm ESCUDO TÉRMICO SUPERIOR (PLACA PROTECTORA DEL COLLARÍN) ØVERSTE AFSTANDSSTYKKER HÆTTE ADGANG TIL GASLEDNING GASSTYRING KLASSIFIKATIONSPLADE /MÆRKATER DÆKSEL TIL BUNDRIST ADGANG TIL ELEKTRISK SYSTEM Figur 1. Diagram over SL-350TRS-CE-D 9

10 Trin 1 Placering af varmeovnen Diagrammet nedenfor viser kravene til plads og afstand ved placering af varmeovnen i et rum. 7.6 cm A B 3 Installation af varmeovnen * BEMÆRK: Størrelserne vises med enhedens sider, bagside og/eller hjørner godt 1,3 cm fra væggen. E C D 1.3 cm A B C D E 86,4 cm 41,3 cm 72,8 cm 100,1 cm 141,6 cm Figur 2. Krav til varmeovnens størrelse, placering og plads Krav til afstand Afstanden af toppen og bagsiden af varmeovnen er defineret af afstandsstykker. Varmeskærmen skal monteres som vist, hvis der placeres brændbare materialer direkte oven på afstandsstykkerne (figur 3). Minimumafstand til en lodret væg, der rækker ud over forsiden af varmeovnen, er 7,62 cm. Bagsiden af varmeovnene kan være forsænket i brændbar konstruktion som vist nedenfor. ØVERSTE AFSTANDSSTYKKER VARMESKÆRM VARMESKÆRM INSTALLERET Figur 3. Varmeskærm MODEL: SL-350TRS-CE-D FORSÆNKET DYBDE: : 41,3 cm Glasfront Minimumafstand fra varmeovnen til brændbare materialer Gulv Varmeovns bagside Varmeovns sider Varmeovns top 10 Loft 91,4 cm 0 1,3 cm 1,3 cm 3,8 cm 79 cm

11 Minimumafstand fra skorstensrør til brændbare materialer For vandrette dele For lodrette dele Ved vægbrandsikring Top Bund Sider 2,54 cm Top Bund Sider 7,6 cm 2,54 cm 2,54 cm 6,4 cm 1,3 cm 2,54 cm Trin 2 Varmeovnens ramme FORSIGTIG Varmeovnens ramme kan samles, før eller efter varmeovnen er sat på plads. Rammen skal være placeret, så den passer til vægbeklædningen og varmeovnens afskærmningsmateriale Diagrammet nedenfor viser den omtrentlige størrelse på rammen. MÅL VARMEOVNEN, OG SE OPLYSNINGER OM RAMMEOPSÆTNING OG VÆGBEKLÆDNING, FØR DU OPBYGGER RAMMEN. Midten af rammehullet er 2,54 cm over midten af det vandrette skorstensrør. HUL TIL VENTILATORRAMME E D B A Rammens overkanter kan hvile på varmeovnens afstandsstykker. C Rammen skal opbygges af 2 x 4 stykker træ eller kraftigere. A B C D E 86,4 cm 83,2 cm 41,3 cm 105,4 cm 56,9 cm Figur 4. Størrelse på ramme 11

12 Trin 3 Installation af skorstenssystem A. Godkendelse af skorstenssystem Disse modeller har skorstenskraver både i toppen og på bagsiden af enheden. Afhængigt af installationen skal du vælge, hvilket sæt kraver, der skal anvendes ved montering af skorstenssystemet. Kravens forseglingshætte skal blive siddende på den krave, der IKKE er i brug. Disse modeller anvender SLP-serien til direkte skorstenstilslutning, når den ØVERSTE skorstenskrave anvendes, og DVP-serien til direkte skorstenstilslutning, når den BAGESTE skorstenskrave anvendes. ADVARSEL: DU MÅ IKKE BLANDE DVP-serieNS OG SLP-serieNS KOMPONENTER I OPSÆTNINGEN AF SKORSTENSSYSTEMET. Godkendte komponenter til skorstenssystemet er afmærkede. DER MÅ IKKE ANVENDES ANDRE SKORSTENSSYSTE- MER ELLER KOMPONENTER. Der følger detaljerede installationsanvisninger med hvert skorstensudløbssæt, og de skal anvendes sammen med denne Installationsvejledning. Figur 4 viser dele og udløb til skorstenssystemet. Identificering af skorstenens dele Skorstenssystemer, der installeres på denne gasvarmeovn, kan omfatte et, to eller tre knækrør med en bøjning på 90. Forholdet mellem lodrette og vandrette rør i skorstensopsætninger, der anvender knækrør med en bøjning på 90, SKAL overholdes nøje. De korrekte forhold mellem rørenes bøjninger er vist i illustrationerne og tabellerne over skorstenssystemet på de næste sider. BEMÆRK To bøjninger på 45 º kan anvendes i stedet for en bøjning på 90 º. Du SKAL altid opretholde de MAKSIMALE og MINIMALE forhold mellem rørenes bøjninger i skorstenssystemet, når du anvender rør med en bøjning på 45. LODRET UDLØB VANDRET UDLØB STORMKRAVE TAGINDDÆKNING VANDRET SKORSTENSSTØTTE VÆGBRANDSIKRING RØRLÆNGDE KNÆKRØR MED EN BØJNING PÅ 90 GRADER LOFTSBRANDSIKRING VÆGBESLAG SKORSTENSSYSTEMS UDLØBSSÆT SERIE SLP SERIE DVP SLP-TVHW SLP-TRAP2 Figur 5. Skorstensdele og udløb DVP-TVHW DVP-TRAP 12

13 15,2 cm 10,2 cm 30,5 cm DVP6 DVP4 DVP12 31 cm Mark. 36,2 cm 5,5 cm Min. 61 cm DVP12A 91,4 cm 122 cm 251 cm 45º DVP cm DVP45 DVP36 18,4 cm 29 cm 32 cm 22 cm DVP90ST 1,3 cm TYP 3,2 cm TYP DVP48 BEMÆRK RØR OVERLAPPER 3,2 cm VED HVER SAMLING. Figur 6. Specifikationer for DVP-seriens afbalancerede skorstensdele (13 cm inderrør/20,3 cm yderrør) 13

14 16,5 cm 16,7 cm 24 cm 15,2 cm 16,7 cm 23,5 cm 16,8 cm SLP45 16,8 cm 24,8 cm SLP90 13,3 cm 18,4 cm 33,7 cm SLP4 SLP6 18,4 cm SLP6A SLP12A 125,1 cm 94,6 cm 64,1 cm 33,7 cm SLP12 SLP24 SLP36 SLP48 BEMÆRK RØR OVERLAPPER 3,4 cm VED HVER SAMLING. Figur 7. Specifikationer for SLP-seriens afbalancerede skorstensdele (10,2 cm inderrør/16,8 cm yderrør) 14

15 RESPIRADERO LIGE, LODRET SKORSTENSRØR L 11,8 m Maks. L 1 Anvend kun dele fra SLP-serien Figur 8. Lige, lodret skorstensrør LIGE VANDRET SKORSTENSRØR V Maks. rørlængde 61 cm V Anvend kun dele fra DVP-serien Figur 9. Lige vandret skorstensrør 15

16 Anvend kun dele fra DVP-serien L V SKORSTENSRØR MED EN BØJNING PÅ 90 L V Min. 457 mm Marks. 1,37 m Min. 914 mm Marks. 2,74 m Min. 1,37 m Marks. 4,11 m Min. 1,83 m Marks. 5,48 m L+V = Marks. 11,6 m V = Marks. 5,48 m Figur 10. Skorstensrør med en bøjning på 90 SKORSTENSRØR MED EN BØJNING PÅ 90 L V Min. 381 mm Marks. 1,43 m Min. 762 mm Marks. 2,29 m Min. 1,14 m Marks. 3,43 m Min. 1,52 m Marks. 4,57 m L+V = Marks. 11,6 m V = Marks. 4,57 m Anvend kun dele fra SLP-serien V L BEMÆRK Der skal monteres en lodret del på 23 cm på enheden, før knækrøret med en bøjning på 90º monteres. Figur 11. Skorstensrør med en bøjning på 90 16

17 SKORSTENSRØR MED TO BØJNINGER PÅ 90 L V V+V 1 Min. 305 mm Marks. 610 mm Marks. 1,22 m Min. 610 mm Marks. 1,22 m Marks. 2,4 m Min. 914 mm Marks. 1,86 m Marks. 3,6 m Min. 1,22 m Marks. 2,48 m Marks. 4,8 m V = Marks. 2,48 m V+V 1 = Marks. 4,8 m L+V+V 1 = Marks. 11,6 m V 1 L V Anvend kun dele fra DVP-serien SKORSTENSRØR MED TO BØJNINGER PÅ 90º L V+V 1 Min. 305 mm Marks. 610 mm Min. 610 mm Marks. 1,22 m Min. 914 mm Marks. 1,86 m Min. 1,22 m Marks. 2,48 m V+V 1 = Marks. 2,48 m L+V+V 1 = Marks. 11,6 m L V 1 V Figur 12. Skorstensrør med to bøjninger på 90º 17

18 SKORSTENSRØR MED TO BØJNINGER PÅ 90º L V+V 1 Min. 305 mm Marks. 610 mm Min. 610 mm Marks. 1,22 m Min. 914 mm Marks. 1,86 m Min. 1,22 m Marks. 2,48 m Min. 1,52 m Marks. 4,8 m V+V 1 = Marks. 4,8 m L+V+V 1 = Marks. 11,6 m V 1 L V Anvend kun dele fra SLP-serien V SKORSTENSRØR MED TO BØJNINGER PÅ 90º L V Min. 305 mm Marks. 610 mm Min. 610 mm Marks. 1,22 m Min. 914 mm Marks. 1,86 m Min. 1,22 m Marks. 2,48 m Min. 1,52 m Marks. 4,8 m V = Marks. 4,8 m L+V 1 +V = Marks. 11,6 m L 1 L Figur 13. Skorstensrør med to bøjninger på 90º 18

19 SKORSTENSRØR MED TRE BØJNINGER PÅ 90º L V V+V 1 Min. 305 mm Marks. 610 mm Marks. 1,22 m Min. 610 mm Marks. 1,22 m Marks. 2,4 m Min. 914 mm Marks. 1,86 m Marks. 3,72 m Min. 1,22 m Marks. 2,48 m Marks. 4,8 m V = Marks. 2,48 m V+V 1 = Marks. 4,8 m L+L 1 +V+V 1 = Marks. 11,6 m L 1 L V V 1 SKORSTENSRØR MED TRE BØJNINGER PÅ 90º L V V+V 1 +V 2 Min. 305 mm Marks. 610 mm Marks. 1,22 m Min. 610 mm Marks. 1,22 m Marks. 2,4 m Min. 914 mm Marks. 1,86 m Marks. 3,7 m Min. 1,22 m Marks. 2,48 m Marks. 4,8 m V = Marks. 2,48 m V+H 1 +H 2 = Marks. 4,8 m L+V+H 1 +H 2 = Marks. 11,6 m V 2 L V 1 Anvend kun dele fra DVP-serien V Figur 14. Skorstensrør med tre bøjninger på 90º 19

20 SKORSTENSRØR MED TRE BØJNINGER PÅ 90º L V V+V 1 Min. 305 mm Marks. 610 mm Marks. 1,22 m Min. 610 mm Marks. 1,22 m Marks. 2,4 m Min. 914 mm Marks. 1,86 m Marks. 3,7 m Min. 1,22 m Marks. 2,48 m Marks. 4,8 m V = Marks. 2,48 m V+V 1 = Marks. 4,8 m L+L 1 +V+V 1 = Marks. 11,6 m V V 1 L 1 L Anvend kun dele fra SLP-serien L 1 L V 1 V SKORSTENSRØR MED TRE BØJNINGER PÅ 90º L V V+V 1 Min. 305 mm Marks. 610 mm Marks. 1,22 m Min. 610 mm Marks. 1,22 m Marks. 2,4 m Min. 914 mm Marks. 1,86 m Marks. 3,7 m Min. 1,22 m Marks. 2,48 m Marks. 4,8 m V = Marks. 2,48 m V+V 1 = Marks. 4,8 m L+L 1 +V+V 1 = Marks. 11,6 m Figur 15. Skorstensrør med tre bøjninger på 90º 20

21 Forberedelse af enhed Når du har valgt det sæt startkraver, du vil anvende (top eller bag), skal du følge de relevante anvisninger for rørføringen. ADVARSEL: HVIS ISOLERINGEN I DET ANVENDTE KRAVESÆT IKKE FJER- NES, KAN DER OPSTÅ BRAND. ADVARSEL: LAD ISOLERINGEN OG RØRDÆKSLET SIDDE PÅ DET KRA- VESÆT, DU IKKE ANVENDER. ADVARSEL: BRANDFARE NÅR ENHEDEN ER OPSAT ENTEN MED SKORSTENEN OPAD ELLER BAGUD, KAN DET IKKE ÆNDRES. HVIS RØRDÆKSLET OG DELENE FJERNES OG GENMONTERES FOR- KERT, KAN DER OPSTÅ BRAND. Figur 17. Drej den øverste varmeskærm til lodret position som vist ovenfor. Varmeskærmen skal forblive i lodret position. FORSIGTIG Skarpe kanter - Benyt beskyttelseshandsker og -briller under installationen. 2 SKRUER Figur 18. Skru de to skruer i igen som vist. Aftræk på toppen 2 SKRUER Figur 19. Fjern dækslet på skorstensrøret. Figur 16. Ved lodret skorsten skal du fjerne de to skruer, der fastholder den øverste varmeskærm. Ved skorsten bagud skal du se næste side. Advarsel: Brandfare UNDGÅ AT FJERNE VARMESKÆR- MEN. HØJE TEMPERATURER FOR- OVEN KAN FORÅRSAGE BRAND. Figur 20. Fjern isoleringspakningen og det hvide isoleringsmateriale fra midten af skorstensrøret. 21

22 Figur 24. Skær metalbåndet over, og fold siderne udad. Figur 21. Fjern isoleringsmaterialet fra den ydre del af skorstensrøret. Figur 25. Fold den midterste del af båndet udad, så du kan fjerne skorstensrørets dæksel. 2 SKRUER Figur 22. Når du fastgør den første del af skorstensrøret, skal du sørge for at anvende glasfiberpakningen til at forsegle samlingen mellem den første ventilationsrørdel og den udvendige varmeovnsbeklædning. Brug to selvskærende skruer til at fastgøre pakningen til den udvendige beklædning. Bemærk: Så snart skorstensrørdækslet er fjernet, kan det ikke påmonteres igen. Bageste skorstensrør Figur 26. Kasser skorstensrørdækslet, fjern og kasser isoleringspakningen. Bemærk: Så snart skorstensrørdækslet er fjernet, kan det IKKE påmonteres igen. Figur 23. Fjern isoleringsmaterialet fra den ydre del af skorstensrøret. 22 Figur 27. Fastgør den første del af skorstensrøret (indtil den går i hak). Skub isoleringspakningen på skorstensrøret op mod enheden og ud over tapperne. Anvend to selvskærende skruer til at fastgøre pakningen til den udvendige beklædning.

23 B. Afstand fra rør til brændbart materiale C. Afskærmning ved hul i væg ADVARSEL Brandfare. Eksplosionsfare. Etabler en afstand mellem skorsten og brændbart materiale ifølge angivelserne. Undgå at tilstoppe udluftning med isolationsmateriale eller andet materiale. Hvis du ikke holder isolationsmaterialet eller andre materialer væk fra skorstensrøret, kan der opstå brand cm C D 2.54 cm Bemærk: Varmeskærmene SKAL overlappe hinanden med mindst 4 cm. DVP-varmeskærm designet til anvendelse på en væg, der er 10,2-18,4 cm tyk. Hvis vægtykkelsen er mindre end 10 cm, skal de eksisterende varmeskærme tilpasses stedet. Hvis vægtykkelsen er mere end 18,4 cm, kræves der en DVP-HSM-B. SLP-varmeskæm designet til anvendelse på en væg, der er 11,1-19,4 cm tyk. Hvis vægtykkelsen er mindre end 11,1 cm, skal de eksisterende varmeskærme tilpasses stedet. Hvis vægtykkelsen er mere end 19,4 cm, kræves der en DVP- HSM-B. A* B* Afstand omkring lodrette dele 2,5 cm Afstand til top 7,6 cm (DVP-SLP-skorsten vist) Varmeskærm Brandsikring for vægskærm Varmeskærm VÆG *Afstand til top 7,6 cm Varmeskærm Afstand til bund & sider 2,5 cm *Afstand til top 7,6 cm Varmeskærm A* B* C D 105,4 cm 56,9 cm 102,9 cm 54,3 cm * Viser midten af skorstensrørets afskærmningshul for øverste eller bageste ventilation. Midten af hullet er 2,54 cm over midten af det vandrette skorstensrør. Figur 29. Udvendigt murhul Hul i brændbar væg Når der laves et hul i en brændbar væg, skal det afskærmes for at brandsikre den indvendige væg (figur 6.2). Anvend afskærmningsmateriale i samme størrelse som det, der er anvendt til vægkonstruktionen. Væggens brandsikring sikrer minimal afstand og forebygger indtrængning af kold luft. Bemærk: Ved rørføring gennem brændbar væg, skal både den indvendige og udvendige vægafskærmning have brandsikring. Brandsikring for vægskærm VÆG Afstand til bund & sider 2,5 cm *Ved brug af SLP-rør er minimumafstandene fra skorstenen til brændbare materialer for indvendig brandsikring af væg: Top: 6,4 cm Bond: 2,5 cm Sider: 2,5 cm Figur 28. Vandret ventilationsafstand til brændbare materialer Hul i ikke-brændbar væg Hvis hullet laves i en væg, der ikke består af brændbare materialer som f.eks. cement, accepteres et hul med en diameter på 2,54 cm mere end rørets diameter. Når en ikke-brændbar væg gennembrydes, skal der kun monteres en vægbrandsikring på den ene side, og et varmeskjold er ikke nødvendigt. Hvis din lokale inspektør kræver brandsikring af vægafskærmningen på begge sider, skal begge brandsikringer af vægafskærmningen have en varmeskærm monteret. 23

24 D. Afskærmning ved lodret hul ADVARSEL Brandfare Kontroller, at løst materiale eller hulmursisolering ikke berører skorstensrøret. Hearth & Home Technologies kræver, at der anvendes loftsafskærmning. LOFT OVENFOR A Installation af loftsbrandsikring Afskærm en åbning på 23 x 23 cm, når systemet føres gennem et loft eller gulv (se figur 30). Et tag med kraftig hældning kræver en større åbning for at give tilstrækkelig afstand til skorstensrøret. A Afskærm området med træ i samme størrelse, som anvendes til lofts- eller gulvbrædderne. Loftbrandsikringen kan monteres over eller under loftsstrøerne, når den monteres med en loftsafskærmning. Den skal placeres under strøer mellem uisolerede gulve. Se figur 31. Fastgøres med 3 befæstelser på hver side. Se figur 31. RØR DVP SLP A 25,4 cm 23 cm Undgå at pakke skorstenen ind i isolering. Isoleringen må ikke berøre røret. Figur 30 Installation af loftsafskærmning Tag det ene skjold ud af kassen. BEMÆRK: Skær installerede isoleringsbats til for at gøre plads for loftsafskærmningen. Pak skjoldet omkring røret, hvis røret allerede er installeret i det område, der skal isoleres. Få de tre huller i hver side til at passe og gør dem fast med tre skruer, så der dannes et rør. Bøj tre tapper nederst på skjoldet udad, så det kan gøres fast på loftsbrandsikringen. Bøj de sidste bundtapper 90 indad for at bevare mellemrummet mellem røret og skjoldet. Sæt skjoldet på loftsbrandsikringen og gør det fast på brandsikringen. Bøj alle tapper 90 indad rundt om den øverste del af skjoldet. Disse tapper skal bruges for at forhindre indblæst isolering i at trænge ind mellem skjoldet og skorstensrøret og for at bevare mellemrummet. INSTALLER LOFTSAFSKÆRMNINGEN FØR ELLER EFTER INSTALLATION AF UDLØBSSYSTEM 3 BESLAG PR. SIDE LOFTSBRANDSIKRING INSTALLERET UNDER LOFT LOFTSBRANDSIKRING INSTALLERET OVER LOFT Figur 31. Installation af loftsafskærmning BØJ ALLE TAPPER 90 INDAD FOR AT BEVARE MELLEMRUMMET OG FORHIN- DRE ISOLERINGEN I AT FALDE INDAD SÆT 3 SKRUER I BØJ 3 TAPPER UDAD FOR AT FASTGØRE TIL LOFSBRAND- SIKRINGEN - BØJ DE RESTER- ENDE TAPPER 90 INDAD FOR AT BEVARE MELLEMRUMMET Figur 32. Loftsafskærmning 24

25 E. Montering af skorstensrørdele (kun DVPrør) Fastgør skorstensrør til fyrkasseenhed Bemærk Enden af rørsektionerne med tapperne vender ind mod enheden. Fastgør den første rørdel til startkraven: Rør med hak i enden af startkraven. Inderrør over inderkrave. Skub rørdelen, indtil alle tapper er gået i hak. Træk let i røret for at kontrollere, at den er låst fast. Kommercielle modeller, flerfamiliemodeller (strækker sig over mere end to etager) eller høje monteringer Alle ydre rørsamlinger skal forsegles med silikone til høje temperaturer (Tætnes med minimum 149 C kontinuerlig eksponeringsrate), herunder det glidestykke, der tilsluttes direkte til det vandrette udløbsdæksel. Påfør en strimmel silikoneforsegling inde i den ydre hun -rørsamling, før du samler delene. Se figur 33 Kun yderrørene skal forsegles. Kraver, rør, glidestykker, bøjninger og hætter på yderrør skal forsegles på denne måde, medmindre andet er angivet. ADVARSEL Risiko for brand eller eksplosion UND- GÅ at bryde silikoneforseglinger på glidestykker. Vær forsigtig, når du fjerner udløbsdækslet fra gliderøret. Hvis forseglingerne på glidestykket bliver brudt under fjernelse af udløbsdækslet, kan skorstensrøret blive utæt. Montering af skorstensrødele (kun DVP-rør) Ifølge Figur 34: Placer enden af inderrøret med hakkene på del A oven på den formede ende af del B. Placer yderrøret (del A) oven på yderrøret (del B). Når begge ventilationsdele er placeret, skal du presse dem sammen, indtil tapperne går i hak. Træk let i røret for at kontrollere, at tapperne er låst fast. Det er orden at bruge skruer på maksimalt 13 mm for at holde yderrørets dele sammen. Hvis du forborer hullerne, skal du UNDGÅ at gennembore inderrøret. Ved bøjninger på 90 og 45, der ændrer retningen på skorstensrøret fra vandret til lodret, skal der isættes mindst en skrue i yderrøret i det vandrette bøjningsrør for at forhindre, at bøjningen kan dreje. Brug aldrig skruer på mere end 13 mm. Hvis du forborer skruehullerne, skal du UNDGÅ at gennembore inderrøret. Figur 33. Forsegling med silikone til høje temperaturer Figur 34 A B Figur 35 Bemærk: Kontroller, at samlingerne ikke er justeret med henblik på at forebygge, at røret skilles ad ved et uheld. KORREKT Figur 36. Samlinger FORKERT 25

0063-06. Installationsvejledning ADVARSEL. Model: Soho-CE

0063-06. Installationsvejledning ADVARSEL. Model: Soho-CE Installationsvejledning Installation og anvendelse Model: Soho-CE 0063-06 : Hvis oplysningerne i denne vejledning ikke følges nøje, kan det resultere i brand eller eksplosion og tingskade, personskade

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Samle og betjeningsvejledning

Samle og betjeningsvejledning Samle og betjeningsvejledning Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark Ver. 11.2 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Tillykke med din nye terrassevarmer Vi anbefaler at

Læs mere

Samle og betjeningsvejledning

Samle og betjeningsvejledning Samle og betjeningsvejledning Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark Ver. 13.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Advarsel Vi anbefaler at du før brug, grundigt læser

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering skal vejledningen

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Indhold 1. Produktinformation Side 2 2. Klassificering Side 2 3. Lovkrav Side 2 4. Anmeldelse af skorsten Side 3 5. Hvor

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Hygiejne: Du kan evt. sætte dig på et håndklæde og tage et ekstra med ind til at tørre sig med.

Hygiejne: Du kan evt. sætte dig på et håndklæde og tage et ekstra med ind til at tørre sig med. Brug af sauna Brug: Brug saunaen så længe du finder det behageligt. Anbefalet maksimalt ophold på 60 minutter, efter en pause med f.eks. kropsnedkøling og noget kold at drikke kan saunaopholdet genoptages.

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur.

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur. BETjEnInGSVEjLEDnInG Læs venligst betjeningsvejledningen omhyggeligt inden varmeovnen tages i brug. Følges vejledningerne og sikkerhedsforeskrifterne ikke omhyggeligt, kan det resultere i tab af menneskeliv,

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Installations- og brugsvejledning. VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000

Installations- og brugsvejledning. VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000 Installations- og brugsvejledning VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000 Kosan Gas varenuer 27340 Godkendelse: 0051 Certifikat nr. 51AQ610 Indhold SEKTION 1 GENEREL INSTRUKTION...3 1.1 PRODUKT BESKRIVELSE...4

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne M-1700-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 1700 brusedør. Læs venligst

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Monterings vejledning. Amico K38-Gota Knækarms markise

Monterings vejledning. Amico K38-Gota Knækarms markise Amico K38-Gota Knækarms markise Tjekliste 1 Gennemgå din følgeseddel og tjek om alt er korrekt, samt alle dele er med. Hvis der er noget der ikke stemmer overens bedes du kontakte os. Værktøj 2 Værktøjet

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for store saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering

Læs mere

ADVARSEL Læs dette materiale, før du monterer og anvender trampolinen og sikkerhedsnettet.

ADVARSEL Læs dette materiale, før du monterer og anvender trampolinen og sikkerhedsnettet. Brugervejledning til rektangulært sikkerhedsnet til trampolin Vejledning til samling, installation, pleje, vedligeholdelse og anvendelse. ADVARSEL Læs dette materiale, før du monterer og anvender trampolinen

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere

Samle og betjeningsvejledning

Samle og betjeningsvejledning Samle og betjeningsvejledning Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark Ver. 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Advarsel Vi anbefaler at du før brug, grundigt læser

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning

Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning www.aduro.dk Monteringsanvisning - Aduro Stålskorsten Det er vigtigt, at du læser denne monteringsanvisning grundigt igennem, inden du påbegynder monteringen af din

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger Konica Minolta Industri Instrumenter Sikkerheds foranstaltninger Sikkerhedssymboler Følgende symboler anvendes i denne håndbog, der har til formål at forhindre uheld som resultat af en ukorrekt brug af

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen H610.1151.41.01 10 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt.

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 40. Knækarms markise. Side 1 ud af 6

Installations vejledning AMICO K 40. Knækarms markise. Side 1 ud af 6 AMICO K 40 Knækarms markise Side 1 ud af 6 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres af en autoriseret

Læs mere

Samle og betjeningsvejledning

Samle og betjeningsvejledning Samle og betjeningsvejledning Moreland A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark Ver. 11.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Advarsel Vi anbefaler at du før brug, grundigt læser

Læs mere

Samle- og installationsvejledning

Samle- og installationsvejledning Samle- og installationsvejledning Calgary Udendørs sauna 1 Indhold Indhold... 2 Værktøj... 3 Liste af dele... 3 Introduktion... 3 Saunabund... 5 For og bagside... 6 Tag... 7 Bånd... 8 Ovn og saunalampe...

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

GS solvarmeventilation 20. Brugervejledning til GS-luftsolfanger

GS solvarmeventilation 20. Brugervejledning til GS-luftsolfanger GS solvarmeventilation 20 Brugervejledning til GS-luftsolfanger Indhold: Solcellepanel med solceller og ventilator Varmeregulator Plastrør diameter 100 mm, længde 63 cm, inkl. trækring) Flangesamling beregnet

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

GASKOMFURER BRUG- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL (OM OVN)

GASKOMFURER BRUG- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL (OM OVN) BRUG- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL GASKOMFURER (OM OVN) 700 900 Alle specifikationer i denne håndbog er ikke-bindende, og fabrikanten kan ændre dem uden varsel; fabrikanten afviser ethvert ansvar for mulige

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM6300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609255

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM6300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609255 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM6300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler

Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler T5190LE Type N1190.. Original vejledning 438 9098-10/DK 2015.09.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symboler...5 2 Generelt...5 3 Vedligeholdelse...6 3.1 Rengør

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør M-2200-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 2200 brusedør. Læs venligst denne monteringsvejledning

Læs mere

Model 90770. Brugsanvisning Instruction manual

Model 90770. Brugsanvisning Instruction manual Model 90770 Brugsanvisning Instruction manual DK GASGRILL MED 6 BRÆNDERE, SIDEBRÆNDER OG INFRARØD BARÆNDER Introduktion Særlige sikkerhedsforskrifter For at du kan få mest mulig glæde af din nye gasgrill,

Læs mere

Terrassevarmer med kvartsglasrør

Terrassevarmer med kvartsglasrør Terrassevarmer med kvartsglasrør HN 8735 Brugervejledning OBS: Leveres uden regulator, gasslange og gasflaske. Gem vejledningen til senere reference. ADVARSLER OG SIKKERHEDSREGLER Læs de følgende instruktioner

Læs mere

KUN TIL INDENDØRS BRUG

KUN TIL INDENDØRS BRUG VEJLEDNING BIOPEJS Varenr. 91809 Model: WF073 KUN TIL INDENDØRS BRUG Produceret i Kina for: SAM PARTNER A/S DK-6000 Kolding info@sampartner.dk MONTERINGSVEJLEDNING: Inden ovnen tages i brug, skal denne

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter -2- Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Antal/højde Kilde: 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m Produktbeskrivelse A1 1

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

DB nr.:

DB nr.: 58.604 DB nr.: 1672095 DK - Brugervejledning Gasvarmeovn Sikkerhedsanvisninger DK - Brugervejledning Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

Morsø Systemskorsten (CE-mærket)

Morsø Systemskorsten (CE-mærket) Opstillingsvejledning Morsø Systemskorsten (CE-mærket) MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com Indhold 1.0 Montering af skorsten Side nr.1 Opstilling

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

BeoLab 7 1. Vejledning

BeoLab 7 1. Vejledning BeoLab 7 1 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du tilslutte hele systemet til lysnettet. Højttalerbeskyttelse Højttaleren er udstyret med et

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Installationsvejledning Kosan Gas fakkel Kosan Gas varenr. F-gas 28780, N-gas 28785, DG 3839.

Installationsvejledning Kosan Gas fakkel Kosan Gas varenr. F-gas 28780, N-gas 28785, DG 3839. Installationsvejledning Kosan Gas fakkel Kosan Gas varenr. F-gas 28780, N-gas 28785, DG 3839. Faklen monteres på vægbeslag (Kosan Gas varenr. F-gas 28783, N-gas 28791) eller på et standerrør (Kosan Gas

Læs mere