Model: SL-350TRS-CE-D. Installationsvejledning ADVARSEL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Model: SL-350TRS-CE-D. Installationsvejledning ADVARSEL"

Transkript

1 Model: SL-350TRS-CE-D Installationsvejledning 0086 ADVARSEL: Hvis oplysningerne i denne vejledning ikke følges nøje, kan det resultere i brand eller eksplosion og tingskade, personskade eller død. Undgå at opbevare eller anvende benzin eller andre brændbare væsker eller dampe i nærheden af denne eller andre enheder. Sådan gør du, hvis du kan lugte gas - Undgå at tænde for udstyr. - Undgå at røre ved strømkontakt. Undgå at anvende telefon i bygningen. - Ring straks til gasleverandøren fra en nabos telefon. Følg gasleverandørens anvisninger. - Hvis du ikke kan få fat i gasleverandøren, skal du ringe til brandvæsenet. Installation og service skal udføres af en kvalificeret montør, servicetekniker eller gasleverandør. LÆS DENNE VEJLEDNING, FØR DU INSTALLERER ELLER BRUGER DENNE ENHED. DENNE INSTALLATI- ONSVEJLEDNING SKAL OPBEVARES SAMMEN MED ENHEDEN MED HENBLIK PÅ SENERE BRUG. ADVARSEL VARME OVERFLADER Glasoverflader og andre flader er varme under brug OG nedkøling. Varmt glas giver forbrændinger. UNDGÅ at berøre glasset, før det er helt afkølet TILLAD ALDRIG børn at berøre glasset Hold børn væk fra enheden OVERVÅG NØJE børn, der opholder sig i det rum, hvor varmeovnen er opstillet. Advar børn og voksne om farerne ved høje temperaturer. Høje temperaturer kan antænde tøj eller andre brændbare materialer. Hold tøj, møbler, gardiner og andre brændbare materialer væk fra enheden. Denne enhed leveres med en integreret afskærmning, der forhindrer direkte kontakt med det fastgjorte glaspanel. UNDGÅ at benytte enheden, mens afskærmningen er fjernet. Dette er en enhed, der anvendes i lukkede rum, og der kræves ingen anden ventilation end den, der forefindes. Kontakt din Heat & Glo-forhandler med eventuelle spørgsmål eller problemer. Placeringen af din nærmeste Heat & Glo-forhandler finder du på Disse instruktioner gælder kun, hvis følgende landesymbol findes på enheden. Hvis symbolet ikke findes på enheden, kan du få de nødvendige oplysninger om ændringer af enheden i de tekniske anvisninger, så den passer til brug i dit land. Disse anvisninger gælder for følgende lande: DK Dette produkt kan være omfattet af et eller flere af følgende patenter: (USA) , , , , , , , , , , , , , , , , , , samt andre patenter, anmeldt i USA og andre lande B 1

2 OPLYSNINGER OM SIKKERHED OG ADVARSLER LÆS og FORSTÅ alle anvisninger nøje, før du påbegynder installationen. Hvis disse installationsanvisninger IKKE OVERHOLDES, kan det resultere i brandfare, og garantien ophæves. Før du tænder varmeovnen første gang, skal du LÆSE afsnittet Brug af varmeovnen i Brugervejledning. UNDGÅ AT BRUGE denne enhed, hvis en del har været under vand. TILKALD straks en kvalificeret servicetekniker for at få kontrolleret enheden og udskiftet den eller de dele i styringssystemet og gasstyringen, som har været under vand. DENNE ENHED MÅ IKKE BRUGES SAMMEN MED FAST BRÆNDSTOF. Installation og reparation skal UDFØRES af en kvalificeret servicetekniker. Enheden og skorstenssystemet skal EFTERSES, før enheden tages i brug første gang og mindst en gang om året af en professionel servicetekniker. Hold ALTID enheden væk fra brændbart materiale, petroleum og andre brændbare dampe og væsker. BLOKER ALDRIG for luftstrømmen til forbrændingen og ventilationen. Hold forsiden af enheden FRI for enhver form for blokeringer og materialer, så service og korrekt brug er mulig. På grund af den høje temperatur skal enheden Placeres væk fra gangarealer, møbler og gardiner. Beklædning eller brændbart materiale MÅ ALDRIG PLACERES på eller i nærheden af enheden. Børn og voksne skal ADVARES om farerne ved varme overflader og skal HOLDE AFSTAND for at undgå forbrændinger eller antænding af beklædning. Små børn skal OVERVÅGES NØJE, når de opholder sig det rum, hvor enheden er placeret. Disse enheder SKAL bruge en af de skorstenssystemer, der er beskrevet i afsnittet Installation af varmeovnen i Installationsvejledning. DER MÅ IKKE ANVENDES ANDRE skorstenssystemer og komponenter. Denne gasvarmeovn og skorsten SKAL være tilsluttet ventilation direkte udefra og må ALDRIG tilsluttes en skorsten, der også benyttes af et andet fyr til fast brændstof. Hver gasenhed SKAL ANVENDE et særskilt skorstenssystem. Fælles skorstenssystemer er FORBUDTE. KONTROLLER den udvendige skorstenshætte med jævne mellemrum for at sikre, at luftgennemstrømningen ikke blokeres af snavs. Glasdøren SKAL være monteret og forseglet, og yderdørene SKAL være monteret på varmeovnen, før enheden kan fungere sikkert og korrekt. UNDGÅ AT BETJENE denne enhed, når glasdøren er fjernet, revnet eller knækket. Udskiftning af glasdøren skal udføres af en licenseret eller kvalificeret servicetekniker. UNDGÅ at støde eller smække med glasdøren. Glasdøren MÅ KUN udskiftes som en komplet enhed sådan som den leveres fra producenten af gasvarmeovnen. ANVEND ALDRIG UORIGINALT materiale. ANVEND ALDRIG slibende rensemidler på glasdøren. FORSØG ALDRIG at rengøre glasdøren, når den er varm. Sluk for gastilførslen, før der udføres service på denne enhed. Det anbefales, at en kvalificeret servicetekniker udfører et eftersyn i begyndelsen af hver fyringssæson. Enhver sikkerhedsskærm eller afskærmning, der fjernes ved service, skal monteres, før enheden tages i brug igen. Denne enhed er beregnet til brug på en gasinstallation med en styret måler. 2

3 Oplysninger om sikkerhed og advarsler... 2 Liste over servicedele... 4 Afsnit 1: Godkendelser og bestemmelser... 7 Enhedscertificering... 7 Bestemmelser for installation... 7 Afsnit 2: Kom i gang... 8 Præsentation af Heat & Glo-gasvarmeovne... 8 Forberedelse af forinstallation... 8 Indholdsfortegnelse Afsnit 3: Installation af varmeovnen Trin 1 Placering af varmeovnen Trin 2 Varmeovnens ramme Trin 3 Installation af skorstenssystem A. Godkendelse af skorstenssystem B. Afstand fra rør til brændbart materiale C. Afskærmning ved hul i væg D. Afskærmning ved lodret hul E. Montering af skorstensrørdele (kun DVP-rør) F. Montering af skorstensrørdele (kun SLP-rør) G. Montering af SLP- eller DVP-glidestykker H. Fastgøring af skorstensrørdele (DVP- og SLP-rør) I. Sådan monteres inddækningen på tage af metal...28 J. Monter lodret udløbsdæksel K. Samling og montering af stormkrave L. Krav til varmeafskærmning med vandret afslutning Trin 4 Placering, nivellering og fastgørelse af varmeovnen Trin 5 Gasstyringssystemet Trin 6 Gasforsyningsledningen Trin 7 Krav til gastryk Trin 8 Ledningsføring til varmeovnen Trin 9 Yderbeklædning Trin 10 Installation af yderbeklædning, brændestykker og glødemateriale.. 36 Installation af yderdør Anvisning i placering af brændestykker Placering af glødemateriale Trin 11 Før tænding af varmeovnen Trin 12 Tænding af varmeovnen Efter installationen Afsnit 4: Vedligeholdelse og service af varmeovnen Afsnit 5: Fejlfinding af permanent fortænding Begrænset levetidsgaranti = Indeholder opdaterede oplysninger 3

4 Liste over servicedele 28 Direkte Vent Pejs SL-350TRS-CE-D Dato for produktionsstart: Sept 2003 Dato for produktionsslut: Samling af brændestykker VIGTIGT: DETTE ER DATEREDE OPLYSNINGER. Ved anmodning om service eller udskiftning af dele til enheden skal du angive modelnummer og serienummer. Alle dele, der er anført i denne vejledning, kan bestilles fra en autoriseret forhandler. ELEMENT BESKRIVELSE SERIENR. VARENUMMER Brændestykker LOGS-350CE-D 1 Brændestykke 1 SRV Brændestykke 2 SRV Brændestykke 3 SRV Brændestykke 4 SRV Brændestykke 5 SRV Brændestykke 6 SRV Rist Bundplade Brænder N Pre Sept Post Sept Brænder P Pre Sept Post Sept Brænder B Pre Sept Post Sept Glasdør Pre GLA-350TRS Post GLA-3504TRS 11 Hætte SRV Dør Pre A Post Dør, nedre Post Forgreningsdåse A Supplerende reservedelsnumre på næste side. 3/13 4

5 Liste over servicedele SL-350TRS-CE-D Dato for produktionsstart: Sept 2003 Dato for produktionsslut: #15 Ventilenhed VIGTIGT: DETTE ER DATEREDE OPLYSNINGER. Ved anmodning om service eller udskiftning af dele til enheden skal du angive modelnummer og serienummer. Alle dele, der er anført i denne vejledning, kan bestilles fra en autoriseret forhandler. ELEMENT BESKRIVELSE SERIENR. VARENUMMER 15.1 Brænderenhed N Pre Mar A Post Mar Fortændingsenhed P Pre Mar A Post Mar Fortændingsbeslag Pre Sept Post Sept Munding N (# 44C) Munding B (# 56C) Munding P (# 55C) Bøjelig gastilslutning A 15.5 Piezo-tænding Ledning A 15.7 On/Off-afbryder A 15.8 Ventil N Ventil P Ventilenhed med bevægelig kugle A Ventilbeslag Supplerende reservedelsnumre på næste side. ikke længere tilgængelig Post Sept

6 Liste over servicedele SL-350TRS-CE-D Dato for produktionsstart: Sept 2003 Dato for produktionsslut: VIGTIGT: DETTE ER DATEREDE OPLYSNINGER. Ved anmodning om service eller udskiftning af dele til enheden skal du angive modelnummer og serienummer. Alle dele, der er anført i denne vejledning, kan bestilles fra en autoriseret forhandler. ELEMENT BESKRIVELSE SERIENR. VARENUMMER Ventil, øvre Pre A Ventil, nedre Pre A Glasklinker Pakke med /2 Udstødningsskærm Mineraluld Pakning Omfatter: Brænderskaft, skoddebeslag, aftræk, forseglingsdæksel, ventil Reparationsmaling Vægafbryder (off-white) Vægafbryder (hvid) TUP-GBK-12 WSK-21 WSK-21-W Konverteringssæt N NGK-350TRSCE-D Konverteringssæt P LPK-350TRSCE-D Konverteringssæt B BGK-350TRSCE-D Fortændingsmunding N Fortændingsenhed P/B Regulator N Regulator P/B

7 1 Godkendelser Bestemmelser og bestemmelser for installation Enhedscertificering Heat & Glo-varmeovnsmoduler, der beskrives i denne Installationsvejledning, er testet ifølge certificeringens standarder og registreret af de aktuelle laboratorier. MODEL LABORATORIUM TYPE CERTIFICERINGSSTANDARD SL-350TRS-CE-D BSI Gasvarmeovn BS EN 613:2001 (Amd 1) Før installationen skal du kontrollere de lokale forsyningsforhold og gassens egenskaber og tryk og sikre, at enhedens opsætning er kompatibel hermed. Denne enhed skal installeres i henhold til gældende regler og må kun anvendes et sted med tilstrækkelig ventilation. Se i anvisningerne, før enheden installeres og tages i brug. 7

8 Præsentation af Heat & Glo-gasvarmeovne Forberedelse af forinstallation Heat & Glos gasvarmeovne med direkte skorstenstilslutning er designet til at fungere med al forbrændingsluft hentet uden for bygningen og alle udstødningsgasser, der udledes udenfor. Oplysningerne i denne Installationsvejledning gælder for alle modeller og gasstyringssystemer, medmindre andet er angivet. Diagrammer over gasvarmeovne, herunder størrelse, vises i næste afsnit. Denne gasvarmeovn og dens komponenter er testet og sikre, når de installeres i henhold til denne Installationsvejledning. Underret din forhandler, hvis eventuelle dele er beskadiget under forsendelsen, især glassets tilstand. Undgå at installere en enhed med beskadigede, ukomplette eller uoriginale dele. Skorstenssystemets dele og yderdørene leveres i særskilte pakker. Brændestykkerne er emballeret særskilt og skal placeres på stedet. Læs alle anvisninger, før du på begynder installationen. Følg disse anvisninger nøje under installationen for at sikre optimal sikkerhed og bedst mulig opsætning. Hvis disse anvisninger ikke følges, ophæves brugerens garanti, og det kan medføre brandfare. Garantien fra Heat & Glo Fireplace Products, Inc. ophæves og Heat & Glo Fireplace Products, Inc. fralægger sig ethvert ansvar i tilfælde af følgende handlinger: Installation og brug af en beskadiget varmeovn eller del i skorstenssystemet. Modificering af varmeovnen eller det direkte skorstenssystem. Anden installation end den, der anvises af Heat & Glo Fireplace Products, Inc. Forkert placering af gasbrændestykker eller glasdør. Installation og/eller brug af enhver komponent eller del, der ikke er produceret og godkendt af Heat & Glo Fireplace Products, Inc., uanset om en sådan komponent, del eller sådant ekstraudstyr er godkendt af et uafhængigt testlaboratorium eller en anden part. ENHVER SÅDAN HANDLING KAN MEDFØRE BRAND- FARE. 2 Kom i gang 8

9 Ved planlægning af installation af varmeovne er det nødvendigt at bestemme følgende: Hvor enheden skal installeres. Hvordan skorstenssystemet skal opsættes. Rørføringen til gasforsyningen. Elektrisk ledningsføring. Oplysninger om ramme- og yderbeklædning. Om der er behov for valgfrit ekstraudstyr som f.eks. blæser, afbryder på væggen eller fjernstyring. Hvis varmeovnen skal installeres på gulv med tæppe eller fliser eller på andet brændbart materiale end trægulv, skal varmeovnen placeres på en metal- eller træplade, som dækker hele varmeovnens bredde og dybde. 58 cm 29 cm 41,4 cm 22,3 cm 40,2 cm 17 cm 61 cm 102,9 cm 83 cm 54,4 cm 74.1 cm 38.4 cm 20,3 cm ADGANG TIL GASLEDNING 58 cm 71.4 cm 9,3 cm 83.7 cm 15,3 cm ADGANG TIL ELEKTRISK SYSTEM 17,4 cm ESCUDO TÉRMICO SUPERIOR (PLACA PROTECTORA DEL COLLARÍN) ØVERSTE AFSTANDSSTYKKER HÆTTE ADGANG TIL GASLEDNING GASSTYRING KLASSIFIKATIONSPLADE /MÆRKATER DÆKSEL TIL BUNDRIST ADGANG TIL ELEKTRISK SYSTEM Figur 1. Diagram over SL-350TRS-CE-D 9

10 Trin 1 Placering af varmeovnen Diagrammet nedenfor viser kravene til plads og afstand ved placering af varmeovnen i et rum. 7.6 cm A B 3 Installation af varmeovnen * BEMÆRK: Størrelserne vises med enhedens sider, bagside og/eller hjørner godt 1,3 cm fra væggen. E C D 1.3 cm A B C D E 86,4 cm 41,3 cm 72,8 cm 100,1 cm 141,6 cm Figur 2. Krav til varmeovnens størrelse, placering og plads Krav til afstand Afstanden af toppen og bagsiden af varmeovnen er defineret af afstandsstykker. Varmeskærmen skal monteres som vist, hvis der placeres brændbare materialer direkte oven på afstandsstykkerne (figur 3). Minimumafstand til en lodret væg, der rækker ud over forsiden af varmeovnen, er 7,62 cm. Bagsiden af varmeovnene kan være forsænket i brændbar konstruktion som vist nedenfor. ØVERSTE AFSTANDSSTYKKER VARMESKÆRM VARMESKÆRM INSTALLERET Figur 3. Varmeskærm MODEL: SL-350TRS-CE-D FORSÆNKET DYBDE: : 41,3 cm Glasfront Minimumafstand fra varmeovnen til brændbare materialer Gulv Varmeovns bagside Varmeovns sider Varmeovns top 10 Loft 91,4 cm 0 1,3 cm 1,3 cm 3,8 cm 79 cm

11 Minimumafstand fra skorstensrør til brændbare materialer For vandrette dele For lodrette dele Ved vægbrandsikring Top Bund Sider 2,54 cm Top Bund Sider 7,6 cm 2,54 cm 2,54 cm 6,4 cm 1,3 cm 2,54 cm Trin 2 Varmeovnens ramme FORSIGTIG Varmeovnens ramme kan samles, før eller efter varmeovnen er sat på plads. Rammen skal være placeret, så den passer til vægbeklædningen og varmeovnens afskærmningsmateriale Diagrammet nedenfor viser den omtrentlige størrelse på rammen. MÅL VARMEOVNEN, OG SE OPLYSNINGER OM RAMMEOPSÆTNING OG VÆGBEKLÆDNING, FØR DU OPBYGGER RAMMEN. Midten af rammehullet er 2,54 cm over midten af det vandrette skorstensrør. HUL TIL VENTILATORRAMME E D B A Rammens overkanter kan hvile på varmeovnens afstandsstykker. C Rammen skal opbygges af 2 x 4 stykker træ eller kraftigere. A B C D E 86,4 cm 83,2 cm 41,3 cm 105,4 cm 56,9 cm Figur 4. Størrelse på ramme 11

12 Trin 3 Installation af skorstenssystem A. Godkendelse af skorstenssystem Disse modeller har skorstenskraver både i toppen og på bagsiden af enheden. Afhængigt af installationen skal du vælge, hvilket sæt kraver, der skal anvendes ved montering af skorstenssystemet. Kravens forseglingshætte skal blive siddende på den krave, der IKKE er i brug. Disse modeller anvender SLP-serien til direkte skorstenstilslutning, når den ØVERSTE skorstenskrave anvendes, og DVP-serien til direkte skorstenstilslutning, når den BAGESTE skorstenskrave anvendes. ADVARSEL: DU MÅ IKKE BLANDE DVP-serieNS OG SLP-serieNS KOMPONENTER I OPSÆTNINGEN AF SKORSTENSSYSTEMET. Godkendte komponenter til skorstenssystemet er afmærkede. DER MÅ IKKE ANVENDES ANDRE SKORSTENSSYSTE- MER ELLER KOMPONENTER. Der følger detaljerede installationsanvisninger med hvert skorstensudløbssæt, og de skal anvendes sammen med denne Installationsvejledning. Figur 4 viser dele og udløb til skorstenssystemet. Identificering af skorstenens dele Skorstenssystemer, der installeres på denne gasvarmeovn, kan omfatte et, to eller tre knækrør med en bøjning på 90. Forholdet mellem lodrette og vandrette rør i skorstensopsætninger, der anvender knækrør med en bøjning på 90, SKAL overholdes nøje. De korrekte forhold mellem rørenes bøjninger er vist i illustrationerne og tabellerne over skorstenssystemet på de næste sider. BEMÆRK To bøjninger på 45 º kan anvendes i stedet for en bøjning på 90 º. Du SKAL altid opretholde de MAKSIMALE og MINIMALE forhold mellem rørenes bøjninger i skorstenssystemet, når du anvender rør med en bøjning på 45. LODRET UDLØB VANDRET UDLØB STORMKRAVE TAGINDDÆKNING VANDRET SKORSTENSSTØTTE VÆGBRANDSIKRING RØRLÆNGDE KNÆKRØR MED EN BØJNING PÅ 90 GRADER LOFTSBRANDSIKRING VÆGBESLAG SKORSTENSSYSTEMS UDLØBSSÆT SERIE SLP SERIE DVP SLP-TVHW SLP-TRAP2 Figur 5. Skorstensdele og udløb DVP-TVHW DVP-TRAP 12

13 15,2 cm 10,2 cm 30,5 cm DVP6 DVP4 DVP12 31 cm Mark. 36,2 cm 5,5 cm Min. 61 cm DVP12A 91,4 cm 122 cm 251 cm 45º DVP cm DVP45 DVP36 18,4 cm 29 cm 32 cm 22 cm DVP90ST 1,3 cm TYP 3,2 cm TYP DVP48 BEMÆRK RØR OVERLAPPER 3,2 cm VED HVER SAMLING. Figur 6. Specifikationer for DVP-seriens afbalancerede skorstensdele (13 cm inderrør/20,3 cm yderrør) 13

14 16,5 cm 16,7 cm 24 cm 15,2 cm 16,7 cm 23,5 cm 16,8 cm SLP45 16,8 cm 24,8 cm SLP90 13,3 cm 18,4 cm 33,7 cm SLP4 SLP6 18,4 cm SLP6A SLP12A 125,1 cm 94,6 cm 64,1 cm 33,7 cm SLP12 SLP24 SLP36 SLP48 BEMÆRK RØR OVERLAPPER 3,4 cm VED HVER SAMLING. Figur 7. Specifikationer for SLP-seriens afbalancerede skorstensdele (10,2 cm inderrør/16,8 cm yderrør) 14

15 RESPIRADERO LIGE, LODRET SKORSTENSRØR L 11,8 m Maks. L 1 Anvend kun dele fra SLP-serien Figur 8. Lige, lodret skorstensrør LIGE VANDRET SKORSTENSRØR V Maks. rørlængde 61 cm V Anvend kun dele fra DVP-serien Figur 9. Lige vandret skorstensrør 15

16 Anvend kun dele fra DVP-serien L V SKORSTENSRØR MED EN BØJNING PÅ 90 L V Min. 457 mm Marks. 1,37 m Min. 914 mm Marks. 2,74 m Min. 1,37 m Marks. 4,11 m Min. 1,83 m Marks. 5,48 m L+V = Marks. 11,6 m V = Marks. 5,48 m Figur 10. Skorstensrør med en bøjning på 90 SKORSTENSRØR MED EN BØJNING PÅ 90 L V Min. 381 mm Marks. 1,43 m Min. 762 mm Marks. 2,29 m Min. 1,14 m Marks. 3,43 m Min. 1,52 m Marks. 4,57 m L+V = Marks. 11,6 m V = Marks. 4,57 m Anvend kun dele fra SLP-serien V L BEMÆRK Der skal monteres en lodret del på 23 cm på enheden, før knækrøret med en bøjning på 90º monteres. Figur 11. Skorstensrør med en bøjning på 90 16

17 SKORSTENSRØR MED TO BØJNINGER PÅ 90 L V V+V 1 Min. 305 mm Marks. 610 mm Marks. 1,22 m Min. 610 mm Marks. 1,22 m Marks. 2,4 m Min. 914 mm Marks. 1,86 m Marks. 3,6 m Min. 1,22 m Marks. 2,48 m Marks. 4,8 m V = Marks. 2,48 m V+V 1 = Marks. 4,8 m L+V+V 1 = Marks. 11,6 m V 1 L V Anvend kun dele fra DVP-serien SKORSTENSRØR MED TO BØJNINGER PÅ 90º L V+V 1 Min. 305 mm Marks. 610 mm Min. 610 mm Marks. 1,22 m Min. 914 mm Marks. 1,86 m Min. 1,22 m Marks. 2,48 m V+V 1 = Marks. 2,48 m L+V+V 1 = Marks. 11,6 m L V 1 V Figur 12. Skorstensrør med to bøjninger på 90º 17

18 SKORSTENSRØR MED TO BØJNINGER PÅ 90º L V+V 1 Min. 305 mm Marks. 610 mm Min. 610 mm Marks. 1,22 m Min. 914 mm Marks. 1,86 m Min. 1,22 m Marks. 2,48 m Min. 1,52 m Marks. 4,8 m V+V 1 = Marks. 4,8 m L+V+V 1 = Marks. 11,6 m V 1 L V Anvend kun dele fra SLP-serien V SKORSTENSRØR MED TO BØJNINGER PÅ 90º L V Min. 305 mm Marks. 610 mm Min. 610 mm Marks. 1,22 m Min. 914 mm Marks. 1,86 m Min. 1,22 m Marks. 2,48 m Min. 1,52 m Marks. 4,8 m V = Marks. 4,8 m L+V 1 +V = Marks. 11,6 m L 1 L Figur 13. Skorstensrør med to bøjninger på 90º 18

19 SKORSTENSRØR MED TRE BØJNINGER PÅ 90º L V V+V 1 Min. 305 mm Marks. 610 mm Marks. 1,22 m Min. 610 mm Marks. 1,22 m Marks. 2,4 m Min. 914 mm Marks. 1,86 m Marks. 3,72 m Min. 1,22 m Marks. 2,48 m Marks. 4,8 m V = Marks. 2,48 m V+V 1 = Marks. 4,8 m L+L 1 +V+V 1 = Marks. 11,6 m L 1 L V V 1 SKORSTENSRØR MED TRE BØJNINGER PÅ 90º L V V+V 1 +V 2 Min. 305 mm Marks. 610 mm Marks. 1,22 m Min. 610 mm Marks. 1,22 m Marks. 2,4 m Min. 914 mm Marks. 1,86 m Marks. 3,7 m Min. 1,22 m Marks. 2,48 m Marks. 4,8 m V = Marks. 2,48 m V+H 1 +H 2 = Marks. 4,8 m L+V+H 1 +H 2 = Marks. 11,6 m V 2 L V 1 Anvend kun dele fra DVP-serien V Figur 14. Skorstensrør med tre bøjninger på 90º 19

20 SKORSTENSRØR MED TRE BØJNINGER PÅ 90º L V V+V 1 Min. 305 mm Marks. 610 mm Marks. 1,22 m Min. 610 mm Marks. 1,22 m Marks. 2,4 m Min. 914 mm Marks. 1,86 m Marks. 3,7 m Min. 1,22 m Marks. 2,48 m Marks. 4,8 m V = Marks. 2,48 m V+V 1 = Marks. 4,8 m L+L 1 +V+V 1 = Marks. 11,6 m V V 1 L 1 L Anvend kun dele fra SLP-serien L 1 L V 1 V SKORSTENSRØR MED TRE BØJNINGER PÅ 90º L V V+V 1 Min. 305 mm Marks. 610 mm Marks. 1,22 m Min. 610 mm Marks. 1,22 m Marks. 2,4 m Min. 914 mm Marks. 1,86 m Marks. 3,7 m Min. 1,22 m Marks. 2,48 m Marks. 4,8 m V = Marks. 2,48 m V+V 1 = Marks. 4,8 m L+L 1 +V+V 1 = Marks. 11,6 m Figur 15. Skorstensrør med tre bøjninger på 90º 20

21 Forberedelse af enhed Når du har valgt det sæt startkraver, du vil anvende (top eller bag), skal du følge de relevante anvisninger for rørføringen. ADVARSEL: HVIS ISOLERINGEN I DET ANVENDTE KRAVESÆT IKKE FJER- NES, KAN DER OPSTÅ BRAND. ADVARSEL: LAD ISOLERINGEN OG RØRDÆKSLET SIDDE PÅ DET KRA- VESÆT, DU IKKE ANVENDER. ADVARSEL: BRANDFARE NÅR ENHEDEN ER OPSAT ENTEN MED SKORSTENEN OPAD ELLER BAGUD, KAN DET IKKE ÆNDRES. HVIS RØRDÆKSLET OG DELENE FJERNES OG GENMONTERES FOR- KERT, KAN DER OPSTÅ BRAND. Figur 17. Drej den øverste varmeskærm til lodret position som vist ovenfor. Varmeskærmen skal forblive i lodret position. FORSIGTIG Skarpe kanter - Benyt beskyttelseshandsker og -briller under installationen. 2 SKRUER Figur 18. Skru de to skruer i igen som vist. Aftræk på toppen 2 SKRUER Figur 19. Fjern dækslet på skorstensrøret. Figur 16. Ved lodret skorsten skal du fjerne de to skruer, der fastholder den øverste varmeskærm. Ved skorsten bagud skal du se næste side. Advarsel: Brandfare UNDGÅ AT FJERNE VARMESKÆR- MEN. HØJE TEMPERATURER FOR- OVEN KAN FORÅRSAGE BRAND. Figur 20. Fjern isoleringspakningen og det hvide isoleringsmateriale fra midten af skorstensrøret. 21

22 Figur 24. Skær metalbåndet over, og fold siderne udad. Figur 21. Fjern isoleringsmaterialet fra den ydre del af skorstensrøret. Figur 25. Fold den midterste del af båndet udad, så du kan fjerne skorstensrørets dæksel. 2 SKRUER Figur 22. Når du fastgør den første del af skorstensrøret, skal du sørge for at anvende glasfiberpakningen til at forsegle samlingen mellem den første ventilationsrørdel og den udvendige varmeovnsbeklædning. Brug to selvskærende skruer til at fastgøre pakningen til den udvendige beklædning. Bemærk: Så snart skorstensrørdækslet er fjernet, kan det ikke påmonteres igen. Bageste skorstensrør Figur 26. Kasser skorstensrørdækslet, fjern og kasser isoleringspakningen. Bemærk: Så snart skorstensrørdækslet er fjernet, kan det IKKE påmonteres igen. Figur 23. Fjern isoleringsmaterialet fra den ydre del af skorstensrøret. 22 Figur 27. Fastgør den første del af skorstensrøret (indtil den går i hak). Skub isoleringspakningen på skorstensrøret op mod enheden og ud over tapperne. Anvend to selvskærende skruer til at fastgøre pakningen til den udvendige beklædning.

23 B. Afstand fra rør til brændbart materiale C. Afskærmning ved hul i væg ADVARSEL Brandfare. Eksplosionsfare. Etabler en afstand mellem skorsten og brændbart materiale ifølge angivelserne. Undgå at tilstoppe udluftning med isolationsmateriale eller andet materiale. Hvis du ikke holder isolationsmaterialet eller andre materialer væk fra skorstensrøret, kan der opstå brand cm C D 2.54 cm Bemærk: Varmeskærmene SKAL overlappe hinanden med mindst 4 cm. DVP-varmeskærm designet til anvendelse på en væg, der er 10,2-18,4 cm tyk. Hvis vægtykkelsen er mindre end 10 cm, skal de eksisterende varmeskærme tilpasses stedet. Hvis vægtykkelsen er mere end 18,4 cm, kræves der en DVP-HSM-B. SLP-varmeskæm designet til anvendelse på en væg, der er 11,1-19,4 cm tyk. Hvis vægtykkelsen er mindre end 11,1 cm, skal de eksisterende varmeskærme tilpasses stedet. Hvis vægtykkelsen er mere end 19,4 cm, kræves der en DVP- HSM-B. A* B* Afstand omkring lodrette dele 2,5 cm Afstand til top 7,6 cm (DVP-SLP-skorsten vist) Varmeskærm Brandsikring for vægskærm Varmeskærm VÆG *Afstand til top 7,6 cm Varmeskærm Afstand til bund & sider 2,5 cm *Afstand til top 7,6 cm Varmeskærm A* B* C D 105,4 cm 56,9 cm 102,9 cm 54,3 cm * Viser midten af skorstensrørets afskærmningshul for øverste eller bageste ventilation. Midten af hullet er 2,54 cm over midten af det vandrette skorstensrør. Figur 29. Udvendigt murhul Hul i brændbar væg Når der laves et hul i en brændbar væg, skal det afskærmes for at brandsikre den indvendige væg (figur 6.2). Anvend afskærmningsmateriale i samme størrelse som det, der er anvendt til vægkonstruktionen. Væggens brandsikring sikrer minimal afstand og forebygger indtrængning af kold luft. Bemærk: Ved rørføring gennem brændbar væg, skal både den indvendige og udvendige vægafskærmning have brandsikring. Brandsikring for vægskærm VÆG Afstand til bund & sider 2,5 cm *Ved brug af SLP-rør er minimumafstandene fra skorstenen til brændbare materialer for indvendig brandsikring af væg: Top: 6,4 cm Bond: 2,5 cm Sider: 2,5 cm Figur 28. Vandret ventilationsafstand til brændbare materialer Hul i ikke-brændbar væg Hvis hullet laves i en væg, der ikke består af brændbare materialer som f.eks. cement, accepteres et hul med en diameter på 2,54 cm mere end rørets diameter. Når en ikke-brændbar væg gennembrydes, skal der kun monteres en vægbrandsikring på den ene side, og et varmeskjold er ikke nødvendigt. Hvis din lokale inspektør kræver brandsikring af vægafskærmningen på begge sider, skal begge brandsikringer af vægafskærmningen have en varmeskærm monteret. 23

24 D. Afskærmning ved lodret hul ADVARSEL Brandfare Kontroller, at løst materiale eller hulmursisolering ikke berører skorstensrøret. Hearth & Home Technologies kræver, at der anvendes loftsafskærmning. LOFT OVENFOR A Installation af loftsbrandsikring Afskærm en åbning på 23 x 23 cm, når systemet føres gennem et loft eller gulv (se figur 30). Et tag med kraftig hældning kræver en større åbning for at give tilstrækkelig afstand til skorstensrøret. A Afskærm området med træ i samme størrelse, som anvendes til lofts- eller gulvbrædderne. Loftbrandsikringen kan monteres over eller under loftsstrøerne, når den monteres med en loftsafskærmning. Den skal placeres under strøer mellem uisolerede gulve. Se figur 31. Fastgøres med 3 befæstelser på hver side. Se figur 31. RØR DVP SLP A 25,4 cm 23 cm Undgå at pakke skorstenen ind i isolering. Isoleringen må ikke berøre røret. Figur 30 Installation af loftsafskærmning Tag det ene skjold ud af kassen. BEMÆRK: Skær installerede isoleringsbats til for at gøre plads for loftsafskærmningen. Pak skjoldet omkring røret, hvis røret allerede er installeret i det område, der skal isoleres. Få de tre huller i hver side til at passe og gør dem fast med tre skruer, så der dannes et rør. Bøj tre tapper nederst på skjoldet udad, så det kan gøres fast på loftsbrandsikringen. Bøj de sidste bundtapper 90 indad for at bevare mellemrummet mellem røret og skjoldet. Sæt skjoldet på loftsbrandsikringen og gør det fast på brandsikringen. Bøj alle tapper 90 indad rundt om den øverste del af skjoldet. Disse tapper skal bruges for at forhindre indblæst isolering i at trænge ind mellem skjoldet og skorstensrøret og for at bevare mellemrummet. INSTALLER LOFTSAFSKÆRMNINGEN FØR ELLER EFTER INSTALLATION AF UDLØBSSYSTEM 3 BESLAG PR. SIDE LOFTSBRANDSIKRING INSTALLERET UNDER LOFT LOFTSBRANDSIKRING INSTALLERET OVER LOFT Figur 31. Installation af loftsafskærmning BØJ ALLE TAPPER 90 INDAD FOR AT BEVARE MELLEMRUMMET OG FORHIN- DRE ISOLERINGEN I AT FALDE INDAD SÆT 3 SKRUER I BØJ 3 TAPPER UDAD FOR AT FASTGØRE TIL LOFSBRAND- SIKRINGEN - BØJ DE RESTER- ENDE TAPPER 90 INDAD FOR AT BEVARE MELLEMRUMMET Figur 32. Loftsafskærmning 24

25 E. Montering af skorstensrørdele (kun DVPrør) Fastgør skorstensrør til fyrkasseenhed Bemærk Enden af rørsektionerne med tapperne vender ind mod enheden. Fastgør den første rørdel til startkraven: Rør med hak i enden af startkraven. Inderrør over inderkrave. Skub rørdelen, indtil alle tapper er gået i hak. Træk let i røret for at kontrollere, at den er låst fast. Kommercielle modeller, flerfamiliemodeller (strækker sig over mere end to etager) eller høje monteringer Alle ydre rørsamlinger skal forsegles med silikone til høje temperaturer (Tætnes med minimum 149 C kontinuerlig eksponeringsrate), herunder det glidestykke, der tilsluttes direkte til det vandrette udløbsdæksel. Påfør en strimmel silikoneforsegling inde i den ydre hun -rørsamling, før du samler delene. Se figur 33 Kun yderrørene skal forsegles. Kraver, rør, glidestykker, bøjninger og hætter på yderrør skal forsegles på denne måde, medmindre andet er angivet. ADVARSEL Risiko for brand eller eksplosion UND- GÅ at bryde silikoneforseglinger på glidestykker. Vær forsigtig, når du fjerner udløbsdækslet fra gliderøret. Hvis forseglingerne på glidestykket bliver brudt under fjernelse af udløbsdækslet, kan skorstensrøret blive utæt. Montering af skorstensrødele (kun DVP-rør) Ifølge Figur 34: Placer enden af inderrøret med hakkene på del A oven på den formede ende af del B. Placer yderrøret (del A) oven på yderrøret (del B). Når begge ventilationsdele er placeret, skal du presse dem sammen, indtil tapperne går i hak. Træk let i røret for at kontrollere, at tapperne er låst fast. Det er orden at bruge skruer på maksimalt 13 mm for at holde yderrørets dele sammen. Hvis du forborer hullerne, skal du UNDGÅ at gennembore inderrøret. Ved bøjninger på 90 og 45, der ændrer retningen på skorstensrøret fra vandret til lodret, skal der isættes mindst en skrue i yderrøret i det vandrette bøjningsrør for at forhindre, at bøjningen kan dreje. Brug aldrig skruer på mere end 13 mm. Hvis du forborer skruehullerne, skal du UNDGÅ at gennembore inderrøret. Figur 33. Forsegling med silikone til høje temperaturer Figur 34 A B Figur 35 Bemærk: Kontroller, at samlingerne ikke er justeret med henblik på at forebygge, at røret skilles ad ved et uheld. KORREKT Figur 36. Samlinger FORKERT 25

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

C E N T R A L S T Ø V S U G E R E

C E N T R A L S T Ø V S U G E R E Centralvac A5 DK Sep 2007 11/09/07 9:52 Side 1 Lette at installere lette at bruge Diskret og upåfaldende installation Centralstøvsugere fra NILFISK er lige så lette at installere i eksisterende huse som

Læs mere

Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Hudson I, 3 brændere og 1 sidebrænder

Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Hudson I, 3 brændere og 1 sidebrænder Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Hudson I, 3 brændere og 1 sidebrænder 0359 ADVARSEL! FORKERT BRUG OG IGNORERING AF SIKKERHEDSVELJEDNINGEN KAN MEDFØRE UKONTROLLERBAR BRAND ELLER EKSPLOSION

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

StålSkorSten til pilleovne

StålSkorSten til pilleovne Stålskorsten til pilleovne Model varde Pl400 skorstenspakken består af: i H A B C Startfod 1 x 2,0 m pejserør 1 x 0,9 m isoleret startelement D G 444 cm D 1 x 1,0 m isoleret element E 1 x 0-10 graders

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Sikker med flaskegas. Sikkerhedskrav og gode råd. Gas er en energikilde brug den med omtanke

Sikker med flaskegas. Sikkerhedskrav og gode råd. Gas er en energikilde brug den med omtanke Sikker med flaskegas Sikkerhedskrav og gode råd Gas er en energikilde brug den med omtanke Fakta om flaskegas (F-gas) Flaskegas består af de to gasarter propan og butan. I gasflasken er de under tryk og

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning MODEL: CV300CN Indhold 1. Installation... s. 3 2. Rørsystem.......................................................................................

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles DANISH DESIGN Denne model er i farven SØLV www.superroof.dk DK: Opmål 251 cm fra jorden og til overkanten af Befæstigelses

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

ELEMENTPEISER. Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds:

ELEMENTPEISER. Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds: Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds: Linear S / 600 5 kw 4,2-6,5 kw 80 kg Linear M / 700 7 kw 4,9-9,1 kw 95 kg Linear L / 800 10 kw 7-13 kw 110 kg Linear

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld EN 1366-2

Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld EN 1366-2 Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld www.air2trust.com Primære egenskaber Nye testede brandsikringsprodukter WH25 seriens runde brandspjæld giver maksimal beskyttelse ved at forhindre brand i at sprede

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen.

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen. 0 Færdig på en weekend Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal måle grundigt op. Og du må hellere købe et anlæg, der er lidt for stort, end et, der er for lille.

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 81, med Synlig

Læs mere

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1 1144 FUSE 10 FUSE LA MP INTRODUKTION AF APPARATET Produkt med touch-kontrol produkt For at få det bedste ud af din emhætte bør du; *Være opmærksom på tidspunktet for rengøring af aluminiumfiltrene og udskiftning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening indhold Markisens dele 2 Generel info 3 Produktfakta 3 Før du går i gang 4 Pakkens indhold 4 Nødvendigt værktøj

Læs mere

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998 Pejse og brændeovne Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 8 en række byggetekniske

Læs mere

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Montageanvisning for enkelt modul skorstene CE-mærket Certifikat Producent Er godkendt til følgende temperaturklasser: T400 = Godkendt til 400 C T450 = Godkendt

Læs mere

PATRULL. Sikkerhedsprodukter

PATRULL. Sikkerhedsprodukter 38_014 PATRULL Sikkerhedsprodukter Gør hjemmet mere sikkert At skabe en bedre hverdag vil også sige at gøre den mere sikker. Derfor har IKEA udviklet PATRULL serien. Den er med til at minimere risikoen

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning for gasgrill Green Bay

Monterings- og brugsanvisning for gasgrill Green Bay Monterings- og brugsanvisning for gasgrill Green Bay Gennemlæs og følg vejledningen i denne manual før gasgrillen monteres og tages i brug. Advarsler: Gennemlæs brugsanvisningen før produktet tages i brug.

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S M O D E L 8695 1 86951 KUGLEGRILL 56 CM Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2005 HP Værktøj A/S Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives,

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker.

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker. Havepejs Manual (OBS! Gem den til senere brug.) Model M120 Nødvendigt værktøj (ej inkl.) ADVARSEL FARE! Havepejsen er KUN til udendørs brug. Fyr aldrig op i havepejsen, og lad den aldrig nedkøle, indendørs

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

Installation kun fase og mellemledning

Installation kun fase og mellemledning BRUGERVEJLEDNING ACelTIMER IP20 MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR Installation kun fase og mellemledning Installation af en ACelTIMER Venligst sluk strømmen inden installationen KUN af

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere