skolekatalog pædagogiske prøver 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "skolekatalog pædagogiske prøver 2013"

Transkript

1 skolekatalog pædagogiske prøver 2013 skolekatalog pædagogiske prøver 2013

2 Grafisk design og tilrettelæggelse Vibeke Sørensen Fotografier Mikkel Mortensen/Yellows ApS samt Jon Norddahl/Norddahl & Co. ApS Tryk Clemenstrykkeriet A/S, 2013 Redaktionen afsluttet februar 2013 Alle priser er ekskl. moms Der tages forbehold for fejl og prisændringer KLASSIFIKATION Katalogets testmaterialer er forsynet med A, B, C eller D, som angiver, hvilke faglige forudsætninger der kræves for at anvende den enkelte test: A: Psykologer og cand.pæd.-er og certificerede brugere* B: Speciallærere, logopæder, ergoterapeuter m.fl. C: Lærere D: Pædagoger *Nogle A-test må kun anvendes af psykologer. Hvis du er i tvivl, kan du finde en oversigt over alle vores test på under Køb af test. Hogrefe Psykologisk Forlag A/S Kongevejen Virum Tlf Fax Forlagets åbningstid Mandag-torsdag Fredag

3 Indhold Læsning og stavning Skriftsproglig udvikling...3 Læsestrategen...6 ST 2-9 Pædagogisk analyse af stavning...8 MiniSL Mini sætningslæseprøver...9 LÆS5...9 OS64 og OS120 Ordstillelæsningsprøver SL60 og SL40 Sætningslæseprøver TL 1-5 Tekstlæseprøver IL-basis...12 IL læseundersøgelse...12 IL-ungdom IL-voksen Læsetekster for unge og voksne DL-prøven Diagnostisk læse- og staveprøve VPG Voksenpædagogiske grundprøver VAV Vurdering af voksenlæsning matematik og natur/teknik MG Matematik Grundlæggende FG Færdigheder Grundlæggende MI Matematik t MAT 1-9 Pædagogisk analyse af matematik Natur/teknik Barnets personlige og kognitive udvikling SPU Skoleparathedsundersøgelse Se hvad jeg kan På vej BRIEF Behavior Rating Inventory of Executive Function...22 BRIEF-F og BRIEF-SR Førskolebørn samt Selvrapportering MOS II Mig og Skolen II Sådan er jeg d2-testen CNT Contingency Naming Test CHIPS Children s Problem Solving RDLS-III Reynells sprogudviklingsskalaer SCQ Social Communication Questionnaire SRS Social Responsiveness Scale SPM Sensory Processing Measure SEE Social Emotional Evaluation Conners

4 Kære læser Hogrefe Psykologisk Forlag A/S udgiver standardiserede pædagogiske prøver og psykologiske test af høj kvalitet. Vi er en del af forlagsgruppen Hogrefe, der hører til blandt Europas største inden for psykologiske test og psykologisk-pædagogisk faglitteratur, og som bl.a. omfatter forlag i Tyskland, Frankrig, England, Sverige og flere andre europæiske lande. I dette katalog finder du et bredt udvalg af vores prøver og test. Hvis du leder efter et bestemt materiale og ikke kan finde det i kataloget, er du velkommen til at kontakte os på eller Du kan altid holde dig opdateret om vores udgivelser på Her kan du også tilmelde dig vores elektroniske nyhedsbrev. Siden sidst er læse- og staveprøvesystemet Skriftsproglig udvikling blevet færdigt, en række træningsmaterialer i vores nye serie Læsestrategen er allerede udkommet og flere er på vej. Prøvesystemet og træningsmaterialerne er koblet sammen, således at prøveresultatet kan danne udgangspunkt for valget af træningsopgaver. Læsestrategen kan selvfølgelig også anvendes uafhængigt af prøverne. Af andre spændende nyheder i 2013 vil vi gerne nævne muligheden for at administrere MG/ FG elektronisk direkte til eleverne via Skoleportalen, autogenererede træningsopgaver i MATelevplaner, samt vores nye test til måling af sociale kompetencer; SEE. Tak til alle forfattere og andre bidragsydere, der har været involveret i de omfangsrige og krævende udviklingsprojekter forud for udgivelserne. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til indholdet i dette katalog, er du som altid velkommen til at skrive eller ringe til os. God læselyst! Anne Andersen Adm. direktør 4

5 Læsning og stavning Skriftsproglig udvikling Lene Møller og Holger Juul Vurdering af skriftsproglig udvikling klasse /computer Klasse Varierende Klassifikation C Skriftsproglig udvikling er et omfattende prøvesystem, der dækker hele spektret fra bogstavkendskab til læsning og stavning i klasse. Prøverne er overvejende bygget op omkring det velkendte multiple-choice-format med enten en række tegninger, bogstaver eller sætninger at vælge imellem. Bogstavprøve 1 og 2 Bogstavprøverne undersøger bogstavkendskabet fra begyndelsen af 0. klasse, til eleverne har tilegnet sig sikre, funktionelle og automatiserede færdigheder. et med Bogstavprøve 1 er genkendelse og gengivelse af de store og små bogstavers navne og former. Bogstavprøve 2 viser elevernes kendskab til bogstavernes lyde og evne til at skelne mellem vokal og konsonant. Opgaveløsningen kræver både præcis bogstav- og lydidentifikation og færdighed i at gentage hvert enkelt bogstavs form og højdeforhold sikkert og tydeligt. Skriftsproglig udvikling er et normeret prøvesystem. Det vil sige, at alle prøveresultater kan sammenlignes med en landsdækkende norm for elever på de relevante klassetrin og bruges til differentieret og præcis planlægning af læse- og staveundervisning. Der er indsamlet normer både forår og efterår 2009 på 30 repræsentative skoler fra hele landet. Med prøvesystemet kan man bruge ordlæseprøverne, hvis man vil koncentrere sig om elevernes afkodning. Eller prøverne til sætnings- og tekstlæsning, hvis man vil inddrage elevernes læseforståelse. Prøveresultaterne opgøres i rigtighedsprocent og hastighed, så de kan vise den gradvise udvikling fra usikker til sikker og fra sikker til automatiseret ordlæsning. 5

6 Læsning og stavning Ordlæseprøve 1 og 2 Læsning af enkeltord af stigende sværhedsgrad. Sværheds gra den går systematisk fra korte, lydrette ord til længere og lydligt mere og mere komplekse ord. Tilsammen dækker de to prøver elevens og klassens udvikling i ordlæsning hvert år fra begyndelsen af 1. klasse til sidst i 5. klasse. Opgaverne består af en række tegninger til hvert trykt ord, således at læsningen kræver både afkodning og ordforståelse. Den anbefalede prøvetid per prøve er kun 4 minutter bakke 12 sabel svamp maler Sætningslæseprøve 1 og 2 Læsning af sætninger af stigende sværhedsgrad. Tilsammen 11 dækker de to prøver elevens og klassens udvikling agurk i sætningslæsning hvert år fra begyndelsen af 1. klasse til sidst i 5. klasse. Opgaverne består af en række sætninger til hvert billede, således at løsningen kræver både sammenhængende og sprogligt præcis sætningslæsning. Den anbefalede prøvetid per prøve er kun 8 minutter. Sværhedsgraden går systematisk fra korte sætninger med korte ord til længere og mere sammensatte sætninger med gradvist sværere ord. Dermed kan prøveresultaterne konkret anskueliggøre niveauer i sætningslæsningens udvikling. Tekstlæseprøve 1 til 8 Læsning af længere, sammenhængende tekster både fag- og skønlitterære. Tilsammen dækker de otte prøver elevens og klassens udvikling i tekstlæsning hvert år fra begyndelsen af 1. klasse til sidst i 6. klasse. tæppe banan Tekstlæseprøvernes opgavetyper er både den kendte cloze-type med en parentes med en række valgord og multiple-choice-opgaver med en række forståelsesspørgsmål. Prøverne kræver færdigheder i at finde informationer i en tekst såvel som at "læse mellem linjerne". taske kamel Teksterne i opgavehæfterne er både fag- og skønlitterære og fortæller letgenkendelige og hyggelige historier for børn. zebra 13 Skriftsproglig udvikling omfatter følgende prøver: skibe 1 gryde ORDLÆSEPRØVE 2 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. Bogstavprøve 1-2 Ordlæseprøve 1 DANSK PSYKOLOGISK FORLAG Sætningslæseprøve 1 Staveprøve 1 20 løber 21 kirke Ordlæseprøve 2 Sætningslæseprøve 2 Staveprøve 2 Staveprøve 3 Tekstlæseprøve 1-8 6

7 Læsning og stavning Staveprøve 1 til 3 Prøverne afdækker de vigtigste delfærdigheder gennem diktater af enkeltord. Tilsammen dækker de tre prøver elevernes stavefærdigheder fra slutningen af 0. klasse til begyndelsen af 6. klasse. Staveprøve 1 afdækker elevens begyndende succes med at skrive simple, lydrette ord og viser elevens evne til at bruge skriftens lydprincip i stavning. De første træningsmaterialer, der med fordel kan knyttes til prøverne er udkommet. Læs om Læsestrategen på de næste sider. Staveprøve 2 viser, hvordan eleven arbejder med de mere udfordrende stavelsesstrukturer og stavemønstre som f.eks. dobbeltkonsonant. Staveprøve 3 viser elevens evne til at beherske forholdsvis lange ord med mange betydningsdele og grammatisk bestemte stavemåder. prisliste Varenr Navn Antal Pris Skriftsproglig udvikling komplet orienteringssæt* Skriftsproglig udvikling vejledning til bogstavprøver Skriftsproglig udvikling vejledning til ordlæseprøver Skriftsproglig udvikling vejledning til sætningslæseprøver Skriftsproglig udvikling vejledning til tekstlæseprøver Skriftsproglig udvikling vejledning til staveprøver Skriftsproglig udvikling bogstavprøve Skriftsproglig udvikling bogstavprøve Skriftsproglig udvikling ordlæseprøve Skriftsproglig udvikling ordlæseprøve Skriftsproglig udvikling sætningslæseprøve Skriftsproglig udvikling sætningslæseprøve Skriftsproglig udvikling tekstlæseprøve 1, Lille mus Skriftsproglig udvikling tekstlæseprøve 2, Sne og ski Skriftsproglig udvikling tekstlæseprøve 3, Svaler i april Skriftsproglig udvikling tekstlæseprøve 4, Løven og myggen Skriftsproglig udvikling tekstlæseprøve 5, Isbjørneungen Knut Skriftsproglig udvikling tekstlæseprøve 6, Fiskeren og ånden i flasken Skriftsproglig udvikling tekstlæseprøve 7, Svanehammen Skriftsproglig udvikling tekstlæseprøve 8, Kan ålen reddes? Skriftsproglig udvikling staveprøve Skriftsproglig udvikling staveprøve Skriftsproglig udvikling staveprøve * Indeholder vejledningerne samt et eksemplar af øvrige varer 7

8 Læsning og stavning Læsestrategen Lene Møller Træning af ordlæsefærdigheder klasse Klasse/ individuel Klassifikation Alle Læsestrategen er en serie træningsmaterialer, der henvender sig til elever i klasse. Serien er udviklet til at supplere den basale undervisning i læsefærdigheder på en lettilgængelig og sjov måde. I hæfterne er der en kort instruktion til hvert afsnit, som lærer/forælder kan demonstrere for barnet. Alle hæfter er bygget op på en sådan måde, at opgavetyper og -udformning er tilbagevendende. Dermed kan børnene efterfølgende arbejde videre på egen hånd i klassen, i læsegrupper eller i fritiden. Opgaverne er inddelt i farvegrupper efter fokusområde. Således kan du som lærer f.eks. let inddele eleverne i læsegrupper efter niveau, eller du kan lade enkelte elever arbejde med bestemte, målrettede opgaver tilpasset deres specifikke udfordringer. Træningshæfterne i serien Læsestrategen er udviklet i henhold til Fælles Mål, og fokus er rettet mod de elementer i træningen af ordlæsefærdigheder, eleverne forventes at lære på de specifikke klassetrin. Således er Læsestrategen også særdeles velegnet til forældre, der ønsker at tilbyde deres børn et både sjovt og målrettet materiale som supplement til skolen. Elementær ordlæsning 1 Elementær ordlæsning 1 fokuserer på basale lydstrategier i ordlæsning og træner lydrette ord på op til tre bogstaver, bl.a. med opgaver i bogstavernes standardlyd, genkendelse af hyppige funktionsord og læsning af korte sætninger. Elementær ordlæsning 2 Elementær ordlæsning 2 har fokus på strategier til lydnære ord og træner ord på op til seks bogstaver, bl.a. med opgaver i alternative bogstavlyde, stavelsesdeling, to konsonanter før og efter vokal og endelserne -e, -en, -er. Udbygget ordlæsning 1 Udbygget ordlæsning 1 har fokus på læsning og stavning af lydnære og ikke-lydrette ord på op til syv bogstaver, bl.a. med opgaver i konsonantklynger, ikke-lydrette rimfamilier, morfologisk strategi med navneordsendelser og hyppige funktionsord. Udbygget ordlæsning 2 Udbygget ordlæsning 2 har fokus på træning af lydnære og ikke-lydrette ord på op til fire stavelser og ni bogstaver, bl.a. med opgaver i stumme og bløde bogstaver, alternative bogstavlyde, sammensatte ord og morfologisk strategi med udsagnsordsendelser. Udbygget ordlæsning 3 Udbygget ordlæsning 3 har fokus på læsning af ord på op til fire stavelser og 12 bogstaver, bl.a. med opgaver i alternative bogstavlyde, tre konsonanter før, efter eller midt i ordet, ikke-lydrette rimfamilier, forstavelser og endelser. Udbygget ordlæsning 4 Udbygget ordlæsning 4 har fokus på træning af mere komplekse ord på op til seks stavelser og 18 bogstaver, bl.a. med opgaver i alternative bogstavlydforbindelser, konsonant- og vokalforbindelser, inddeling og sammensætning af lange ord, bøjningsendelser og afledte ord. 8

9 Læsning og stavning Tilsammen træner hæfterne i serien Læsestrategen et bredt spektrum af færdighedsniveauer fra begyndende succes med læsning af helt korte, lydrette ord frem til ubesværet læsning af lange og delvis uregelmæssige ord. Alle hæfterne er i farver og flot og sjovt illustreret. Vejledende Oversigt Klassetrin EO1 EO2 UO1 PRISLISTE ISBN Varenavn Pris Elementær ordlæsning 1, 48 sider Elementær ordlæsning 2, 56 sider Udbygget ordlæsning 1, 56 sider Udbygget ordlæsning 2, 56 sider Udbygget ordlæsning 3, 56 sider Udbygget ordlæsning 4, 56 sider 32 Serien udvides med Fremmedord, Elementær tekstlæsning og Udbygget tekstlæsning i 2013 og UO2 UO3 UO4 9

10 Læsning og stavning ST 2-9 Pædagogisk analyse af stavning Poul Erik Jensen og Inger-Lise Jørgensen Pædagogisk analyse af stavefærdigheder klasse ADMINISTRATION Klasse/individuel 45 minutter Klassifikation C ST-prøverne er et effektivt diagnostisk materiale til beskrivelse af såvel klassens som den enkelte elevs stærke og svage sider, når det gælder stavning. Det giver læreren et overblik over, hvilke undervisningsområder der eventuelt kræver særlig indsats. ST-prøverne indeholder en diagnostisk staveprøve og opgaver med orddeling, store bogstaver, sammensatte ord m.m. Prøverne findes i en afpasset udgave til hvert klassetrin mellem 2. og 9. klasse. De er konstrueret med henblik på at analysere de typer fejl, eleverne begår. Der skelnes mellem forskellige fejltyper, som svarer til undervisningsområder, læreren er bekendt med. Prøven tager for hver fejltype stilling til, om klassens/elevens standpunkt ved denne fejltype er alderssvarende, eller i hvilken grad standpunktet er bedre eller dårligere i forhold til andre klasser. Vejledningen indeholder normer, der er udarbejdet efter en landsdækkende prøveindsamling, hvor mere end ST-prøver var til afprøvning i skolerne. ST-prøverne kan scores nemt i vores registreringsprogram i Excel. PRISLISTE ST vejledning ST orienteringssæt* ST2 elevhæfte + lærerark og reg ark ST3 elevhæfte + lærerark og reg ark ST4 elevhæfte + lærerark og reg ark ST5 elevhæfte + lærerark og reg ark ST6 elevhæfte + lærerark og reg ark ST7 elevhæfte + lærerark og reg ark ST8 elevhæfte + lærerark og reg ark ST9 elevhæfte + lærerark og reg ark ST2-9 elevh. (5 af hver) lærerark af hver ST Registreringsprogram * Indeholder vejledning samt et eksemplar af øvrige varer. 10

11 Læsning og stavning MiniSL Mini Sætningslæseprøver Jørgen Chr. Nielsen Vurdering af læsning og skrivning klasse Klasse 3x20 minutter Klassifikation C LÆS5 Jørgen Chr. Nielsen, Carsten Møller og Lis Pøhler Vurdering af læsefærdigheder 5. klasse Klasse minutter Klassifikation C MiniSL er udviklet med henblik på at imødegå behovet for og ønsket om at undersøge børns begyndende læsefærdigheder på et tidligt tidspunkt. Ud over den egentlige læseprøve rummer materialet et spørgeskema, hvor man får indblik i barnets interesse i og følelser omkring det at læse. Materialet giver således en helhedsvurdering af læsning på begynderniveau. Materialet består af to parallelle opgavehæfter, som hver indeholder 12 sætningslæseprøver, to skriveprøver og et spørgeskema. Ved kombineret anvendelse af MiniSL og OS undersøges, om eleverne både kan afkode og forstå sætninger. Det kan være særlig relevant for tosprogede elever, som på trods af gode læsefærdigheder måske mangler sproglige forudsætninger for at sammenholde informationer til en helhedsforståelse. MiniSL er afprøvet på 1688 elever på skoler i hele Danmark. Vejledende normer er baseret på 300 elever. PRISLISTE MiniSL vejledning MiniSL orienteringssæt* MiniSL1 elevhæfte MiniSL2 elevhæfte MiniSL hjælpeark D2, samtaleark MiniSL rettemasker 3 stk LÆS5 er udviklet med henblik på at bevidstgøre lærer og elev om elevens læsetekniske færdigheder med det formål at sætte og nå udviklingsmål for klassen samt den enkelte elev. Læreren vil herefter kunne vælge undervisningsaktiviteter, indhold og læremidler, der stemmer overens med den enkelte elev og hele klassens forudsætninger, potentialer og udviklingsmål. LÆS5 består af to læsetekster og et spørgeskema samt diverse hjælpe- og retteark. Vejledningen indeholder ud over en gennemgang af selve prøven også de statistiske resultater fra Landsafprøvningen 2000 og nyere viden om børns læsning af mere generel karakter. De danske normer er baseret på 1700 danske elever. Materialet er udviklet i tæt samarbejde med dansklærere, læseforskere og læsekonsulenter. Der er udarbejdet et registreringsprogram til LÆS5, som består af et omfattende Excelark, hvor man kan indtaste alle elevernes resultater pr. klasse og generere grafiske oversigter. PRISLISTE LÆS5 vejledning LÆS5 orienteringssæt* LÆS5 elevhæfte LÆS5 registreringsprogram *Indeholder vejledning samt et eksemplar af øvrige varer * Indeholder vejledning samt et eksemplar af øvrige varer. 11

12 Læsning og stavning OS64 og OS120 Ordstillelæsningsprøver Arne Søegård, Svend Hesselholdt, Svend Kreiner, Anders Poulsen og Jørgen Chr. Nielsen SL60 og SL40 Sætningslæseprøver Jørgen Chr. Nielsen, Svend Kreiner, Anders Poulsen og Arne Søegård Vurdering af begynderlæsefærdigheder klasse /computer Klasse minutter Klassifikation C OS-prøverne giver en vurdering af børns begyndende læseudvikling. Vurdering af ordlæsning er en god og relevant begyndelse, når det drejer sig om læsevurdering. Prøverne giver pædagogisk relevante oplysninger, som læreren kan drage nytte af. Eleverne læser en tekst for sig selv, og derefter demonstrerer de deres læseforståelse ved at overstrege en af fire mulige tegninger. Teksterne er af to sværhedsgrader OS64 for børn i 1. og 2. klasse og OS120 for børn i 2. og 3. klasse. Prøveresultaterne beskrives i et kategorisystem, der bygger på læsehastighed og rigtighedsprocent/forståelse. Prøverne er beregnet til at kunne gentages med et halvt til et helt års mellemrum, således at læseudviklingen kan følges. OS-prøverne er normeret på et stort antal danske skoleelever og scores nemt i vores registreringsprogram. PRISLISTE OS64 & OS120 vejledning OS64 & OS orienteringssæt* OS64 prøve OS120 prøve OS/ SL registreringsprogram * Indeholder vejledning samt et eksemplar af øvrige varer. Vurdering af sætningslæsning klasse /computer Klasse 15 minutter Klassifikation C SL-prøverne er udviklet til at vurdere børns sætningslæseevner og læseudvikling med henblik på planlægning af undervisningen, herunder også undervisningsdifferentiering og henvisning til specialundervisning. Prøverne er beregnet til børn fra 1. til 5. klasse, men kan også anvendes i specialundervisningssammenhænge med ældre elever. SL-prøverne består af en let prøve, SL60 med 60 spørgsmål, og en lidt sværere prøve, SL40 med 40 spørgsmål. Alle spørgsmålene består af en tekst på en eller to sætninger og fem svarmuligheder i form af billeder. Det billede, der mest præcist afspejler indholdet i teksten, skal afkrydses af eleverne. I prøverne vurderes både læsehastighed og rigtighedsprocent/læseforståelse. SL-prøverne er normeret på et stort antal danske skoleelever og scores nemt i vores registreringsprogram. PRISLISTE SL vejledning SL håndbog SL orienteringssæt* SL60 prøve SL40 prøve OS/ SL registreringsprogram * Indeholder vejledning samt et eksemplar af øvrige varer., dog ikke håndbog. 12

13 Læsning og stavning TL 1-5 Tekstlæseprøver Jørgen Chr. Nielsen, Lene Møller og Gert Gamby Beskrivelse og vurdering af læseforståelse, læsevaner og læserselvvurdering klasse /computer Klasse 2-4 lektioner Klassifikation C TL 1-5 er et prøvemateriale til beskrivelse og vurdering af større børn og unges læsning. Prøverne opgører elevens samlede læsekompetence på de forskellige klassetrin. På de større klassetrin kan prøvetagningen være et led i den pædagogiske evaluering, hvor dansklæreren udvikler en individtilpasset læseundervisning. Det pædagogiske evalueringsperspektiv er derfor fremadrettet. TL 1-5 består af et elevhæfte til hvert klassetrin. Hæfterne indeholder 4-6 opgaver med en række delopgaver i hver. Opgaverne går ud på at læse en fortællende eller informerende tekst eller en række ord og så demonstrere sin forståelse heraf ved at svare rigtigt på de efterfølgende spørgsmål i multiple-choice-format. Opgavernes præcise udformning og teksternes sværhedsgrad er tilpasset de enkelte klassetrin. De danske normer for TL-prøverne er baseret på 2029 danske elever. PRISLISTE TL vejledning TL håndbog TL orienteringssæt* TL 1 elevhæfte (rosa) TL 2 elevhæfte (melon) TL 3 elevhæfte (grøn) TL 4 elevhæfte (blå) TL 5 elevhæfte (lilla) TL registreringsprogram * Indeholder vejledning samt et eksemplar af øvrige varer., dog ikke håndbog. Der er udarbejdet et scoringsprogram i Excel til prøverne. I programmet kan du indtaste elevernes svar og blandt andet få en brugervenlig oversigt over den enkelte elevs resultater samt en klasseoversigt, som gør det nemt at overskue hele klassens resultater. 13

14 Læsning og stavning Il-baSIS Jørgen Frost og Jørgen Chr. Nielsen FoRMåL Vurdering af læseforståelse og -forudsætninger MåLGRuPPe klasse SCoRiNG ADMiNiSTRATioN Klasse/individuel PRøVeTiD Varierende, men oftest elementer à 15 minutter KLASSiFiKATioN C IL-basis består af tre individuelle prøver og én gruppeprøve til vurdering af læseforudsætninger og læseforståelse i indskolingen. Gruppeprøven har til formål at undersøge læseforståelsen og centrale, kritiske læseforudsætninger hos børn i den tidlige indskolingsfase. Prøven kan med fordel administreres flere gange hen over 1. klasse med henblik på at følge læseudviklingen hos eleverne nøje. Gruppeprøven består af 14 delprøver, som det typisk tager minutter at gennemføre. De individuelle prøver, der i sværhedsgrad ligger i forlængelse af hinanden, er særligt velegnede i situationer, hvor en diagnostisk læsevurdering kan tilvejebringe en målrettet og intensiv forebyggende indsats over for elever med læse- og skrivevanskeligheder. De individuelle prøver administreres således ofte i forlængelse af OS-prøverne og gruppeprøvedelen i IL-basis. priseksempler IL-basis vejledning IL-basis håndbog IL-basis orienteringssæt* * Indeholder vejledning samt et eksemplar af øvrige varer. Il IndIvIduel læseundersøgelse Jørgen Chr. Nielsen, Gert Gamby, Anders Poulsen og Arne Søegård FoRMåL Vurdering af afkodning og læseforståelse MåLGRuPPe klasse SCoRiNG ADMiNiSTRATioN PRøVeTiD minutter KLASSiFiKATioN C IL anvendes, når der skal træffes beslutning om iværksættelse af særlige undervisningsmæssige tiltag over for elever med læsevanskeligheder i klasse. Her tænkes f.eks. på visitation til specialundervisning og tilrettelæggelse heraf. IL anvendes oftest i forlængelse af OS- og SL-prøverne, når der er behov for en omfattende og bredspektret vurdering af elevens læsefærdigheder og læseforståelse. IL består af otte tekster skrevet af en børnebogsforfatter. Hver tekst rummer en lille beretning om børn på skolens mellemtrin og appellerer til elevernes nysgerrighed og engagement. IL har i udviklingsforløbet været afprøvet på mere end 2000 elever fordelt på mere end 110 skoler rundt om i landet. priseksempler IL vejledning IL håndbog IL orienteringssæt* * Indeholder vejledning samt et eksemplar af øvrige varer. Dette er eksempler. Se alle varerne på Dette er eksempler. Se alle varerne på 14

15 Læsning og stavning Il-ungdoM Jørgen Chr. Nielsen, Gert Gamby og Lene Møller Il-vokSen Jørgen Chr. Nielsen FoRMåL Undersøgelse af læsefærdigheder hos større børn og unge MåLGRuPPe Fra 7. klasse til voksenområdet SCoRiNG ADMiNiSTRATioN PRøVeTiD Ca. 45 minutter KLASSiFiKATioN C IL-ungdom er et prøvemateriale til undersøgelse af elever med mulige læsevanskeligheder fra 7. klasse over gymnasium og hf-niveau samt voksenområdet med henblik på rådgivning om forbedring af læsestandpunkt og vejledning i valg af erhverv/uddannelse. Da det er en individuel prøve, har prøvetageren mulighed for at iagttage læserens strategier og at stille uddybende spørgsmål undervejs. IL-ungdom er velegnet som en uddybende læseundersøgelse på baggrund af screening med TL-prøverne. Med IL-ungdom kan man evaluere læsevanskeligheder sammen med de unge selv, så de føler sig medansvarlige for den videre målsætning i undervisningen. Prøvematerialet består af otte læsehæfter med stigende sværhedsgrad i afkodning, tekstforståelse og fortolkning. De skønlitterære tekster er forfattet af Bent Haller og illustreret af Gurli Reichenbach, og de faglige tekster er udarbejdet af Jørgen Chr. Nielsen og Gert Gamby. priseksempler IL-ungdom vejledning IL-ungdom orienteringssæt* IL-ungdom, noteringsark, Brevet IL-ungdom, noteringsark, På den anden side IL-ungdom analyse, samtale, konklusion * Indeholder vejledning samt et eksemplar af øvrige varer. Dette er eksempler. Se alle varerne på FoRMåL Vurdering af læsefærdigheder MåLGRuPPe Unge og voksne SCoRiNG ADMiNiSTRATioN PRøVeTiD minutter KLASSiFiKATioN C IL-voksen kan anvendes, når der skal træffes beslutning om iværksættelse af særlige undervisningstiltag over for voksne med læsevanskeligheder. Her tænkes f.eks. på vurdering af særlige behov for supplerende læseundervisning og til støtte i forbindelse med udformning af individuelle handleplaner for læsning. IL-voksen anvendes oftest i forlængelse af gruppelæseprøven for voksne, VAV Vurdering Af Voksenlæsning, når der er behov for en omfattende og bredspektret individuel analyse af læsefærdighederne hos den voksne læser. IL-voksen kan tillige anvendes i udvælgelsesøjemed og i andre situationer, hvor en multifacetteret vurdering af læsefærdigheder er indikeret. IL-voksen er ikke en standardiseret læseprøve med normer, men en såkaldt kriteriebaseret prøve, hvor man vurderer resultatet i forhold til de læsekrav, som voksenlæsere normalt skal forholde sig til. priseksempler IL-voksen vejledning IL- voksen orienteringssæt* IL-voksen noteringsark V IL-voksen analyse/samtale/konklusion IL-voksen rapport om læseundersøgelse IL-voksen læsehæfte V * Indeholder vejledning samt et eksemplar af øvrige varer. Dette er eksempler. Se alle varerne på 15

16 Læsning og stavning DL-prøven Diagnostisk læse- og staveprøve Carsten Halleby, Karen Kjær og Lene Norrbom Diagnosticering af læsning og stavning Fra læsebegyndere til voksne Klassifikation C DL-prøven anvendes, når der er behov for en nærmere kortlægning af en elevs overordnede strategier, arbejdsmåder og specifikke problemer i forbindelse med læsning og stavning. På baggrund heraf kan en undervisningsindsats målrettes elevens individuelle styrker og svagheder, ligesom prøven kan fungere som et led i den løbende evaluering af et sådant forløb. DL-prøven består af 10 forskellige delprøver herunder højtlæsning, afskrivning, orddeling og diktat og 24 læsetekster, fra lix 5 til lix 31. Delprøverne relaterer alle til en udviklingsorienteret læseprocesteori med tre trin: global læsning, analyse-/synteselæsning og helhedslæsning. Den opgøres såvel kvantitativt som kvalitativt og tegner en individuel og præcis læseprofil. DL-prøven deler teoretisk baggrund med CHIPS og kan derfor indgå i en helhedsvurdering af børns kognitive færdigheder og udvikling. Prøven er afprøvet på 170 danske skolebørn. PRISLISTE DL komplet DL vejledning DL noteringshæfte DL pædagogisk analyseark DL elevmappe VAV Vurdering Af Voksenlæsning Jørgen Chr. Nielsen Vurdering af læseforståelse Voksne Gruppe/individuel minutter Klassifikation C VAV er udarbejdet med henblik på vurdering af voksnes læseforståelse. Materialet kan anvendes i virksomheder med det formål at skelne mellem sikre og usikre læsere. Det kan dreje sig om beherskelse af arbejdsfunktioner, hvor hurtig og sikker læsning er nødvendige kvalifikationer ved udførelsen af et arbejde. Det kan også dreje sig om, at virksomheder ønsker at tilbyde opkvalificering af medarbejdere, der læser usikkert. Desuden kan VAV anvendes i forbindelse med påbegyndelse af et uddannelsesforløb eller tilrettelæggelse af læseundervisning. Det danske datagrundlag i VAV udgøres af 197 personer inden for mange forskellige erhvervsområder. PRISLISTE VAV komplet VAV vejledning VAV læsehæfter VAV noteringsark VAV samtaleark VAV oplysningsark

17 Læsning og stavning VPG Voksenpædagogiske Grundprøver Finn Christensen og Gunnar Hovgesen Afdækning af læse-, stave- og skrivevanskeligheder Unge og voksne Gruppe/individuel Klassifikation C VPG anvendes til at afdække og analysere unge og voksnes læse-, stave- og skrivevanskeligheder med henblik på planlægning og tilrettelæggelse af relevant og effektiv undervisning. Herudover kan materialet anvendes til rådgivning og vejledning i forbindelse med undervisning af unge og voksne med utilstrækkelige forudsætninger i dansk. VPG retter sig direkte mod afhjælpning af deltagernes problemer og danner grundlag for en samtale med eleven om problemernes art, omfang og muligheder for hjælp gennem specifik og målrettet undervisning. VPG-materialet består af to læseprøver (højtlæsningsprøve og stillelæsningsprøve), tre staveprøver (retstavningsprøve, analyseprøve, lydprøve) og to skriveprøver (billedbeskrivelse og diktat). VPG er inden udgivelsen afprøvet på et stort antal unge og voksne. Prøverne er udformet således, at læse-, stave- og skriveprocesserne kan beskrives systematisk og forståeligt for både deltagere, undervisere, ledere og myndigheder og accepteres som grundlag for særligt tilrettelagt undervisning og specialundervisning. PRISLISTE VPG vejledning VPG orienteringssæt* VPG prøvehæfte VPG læsetekst VPG skriveprøve: Billedserie VPG skriveprøve: Situationsbestemt 1 60 * Indeholder vejledning samt et eksemplar af øvrige varer. Læsetekster for Unge og Voksne Elisabeth Arnbak og Carsten Elbro Undersøgelse af læsefærdigheder Unge og voksne Klasse/gruppe 45 minutter Klassifikation C Læsetekster for Unge og Voksne er et materiale udviklet til afdækning af funktionel læsefærdighed og kan benyttes af f.eks. institutioner, der tilbyder kurser og uddannelse til unge og voksne, til en indledende kompetenceafklaring. Afdækningen af deltagernes læsefærdigheder kan foretages med henblik på at sammensætte homogene hold samt differentiere undervisningsformer og -materialer, således at disse matcher kursisternes kompetencer. Herudover kan læselærere o.lign. benytte Læsetekster for Unge og Voksne til at tilrettelægge individuel læseundervisning. Læsetekster for Unge og Voksne er afprøvet på 773 personer fra fem forskellige uddannelsesgrupper og har vist sig at være et pålideligt og anvendeligt redskab. PRISLISTE Læsetekster for Unge og Voksne komplet Læsetekster for Unge og Voksne vejledning Læsetekster for Unge og Voksne prøvehæfte

18 MateMatik og natur/teknik Mg MateMatIk grundlæggende fg færdigheder grundlæggende Kim Foss Hansen FoRMåL Afdækning af grundlæggende færdigheder i matematik MåLGRuPPe klasse SCoRiNG /computer ADMiNiSTRATioN Klasse PRøVeTiD 4 timer (2 timer for klasse) KLASSiFiKATioN C De seneste udgaver af MG/FG bygger på 30 års erfaringer med at udvikle opgaver, der er egnede til at indgå i diagnosticerende prøver til matematikundervisningen i folkeskolen. Med et prøveresultat fra MG/FG får du: viden om klassens aktuelle standpunkt overblik over, hvor klassens/elevens præstation ligger på en skala fra ikke indlært til sikkert indlært en referenceramme, som viser niveauet i forhold til andre klasser på samme trin indblik i, hvilke typer fejl eleverne begår pædagogiske anvisninger til det fremtidige arbejde. MG-prøverne findes til alle folkeskolens 11 årgange, mens FG-prøverne, der dækker de grundlæggende færdigheder, foreligger til klassetrin. FG4-7 dækker overvejende de fire regningsarter, mens FG8-9 er lagt op ad folkeskolens afgangsprøve (færdighedsprøven). Der er udarbejdet en samlet vejledning, der dækker alle klassetrin. Her kan man blandt andet hente inspiration til klasseundervisning og individuelle tiltag. internetversion Som noget nyt kan eleverne tage prøverne direkte på nettet via Hogrefe Psykologisk Forlags Skoleportal. De tilgængelige prøver i internetversionen er MG klasse og FG klasse. Internetudgaven indeholder de velkendte opgaver fra papirudgaven med ændringer affødt af, at prøverne nu er digitaliseret. Systemet er meget brugervenligt, og eleven kan bladre frem og tilbage i testen, præcis som de ville i en papirudgave. Med internetversionen registreres elevernes besvarelser automatisk, og læreren får adgang til et omfattende rapportsystem, der gør det meget nemmere at følge op på prøven. Det vil sige, at man slipper for at rette prøverne resultatet genereres automatisk. Rapporterne giver læreren redskaber, som ikke tidligere er set i forbindelse med brugen af diagnosticerende prøver. MG/FG vil fortsat findes i papirudgave. Besvarelserne kan naturligvis også indtastes i Skoleportalen, og rapporterne udtrækkes. Uanset om man anvender internetudgaven eller papirudgaven, skaber Skoleportalen følgende rapporter: Prøven i forhold til Fælles Mål 2009 Prøvens forskellige dele Prøveresultaterne i oversigtsform Resultaterne af prøvens forskellige discipliner Elevrapport den enkelte elevs resultater i prøven Bilag til elevplan, f.eks. til skolehjem-samtaler Anbefalinger til indsats på baggrund af prøven. 18

19 Matematik og Natur/teknik MI Matematik t Kim Foss Hansen Vurdering af 31 discipliner klasse Varierende afhængigt af opgaver Klassifikation C Ud over rapporterne til læreren genererer Skoleportalen rapporter, som kan give ledelsen på den enkelte skole et overblik over, hvordan de forskellige klasser klarer sig i forhold til både normen og hinanden. Derudover vil det være muligt for kommunen at rekvirere resultaterne fra hver enkelt skole gennem Skoleportalen, så man kan få resultaterne fra alle de skoler i kommunen, der benytter MG/FG. MG/FG er redskaber til evaluering af læringsmål og dermed til evaluering af de slut- og trinmål, som er gældende for undervisningen i matematik. Prøverne er relateret til Fælles Mål I forbindelse med den internetbaserede udgave er der indsamlet nye normdata til prøverne. Derudover vil prøvesystemet senere blive udvidet med FG3 Færdigheder Grundlæggende til 3. klasse. PRISEKSEMPLER MG/FG Vejledning (alle prøver) MG8 Internetversion inkl. scoring og rapporter FG5 Internetversion inkl. scoring og rapporter MG3 elevhæfte (papir) + netscoring Se alle varerne på MI-prøverne er udviklet til brug ved planlægning og tilrettelæggelse af undervisningsforløb, der tilgodeser elever med særlige behov inden for én eller flere af de discipliner, som matematik i skolen sædvanligvis opdeles i. Prøverne giver mulighed for gennem samtale mellem elev og prøvetager at afdække, hvad eleven gør, når eleven løser en given opgave hvad eleven behersker, hvordan eleven tænker, og hvilke fremgangsmåder eleven anvender. Hver prøve er bygget op, så man kan bevæge sig fra "kan ikke" over "kan endnu ikke" til "kan". MI-prøverne er koblet til MG/FG, således at man kan gå fra MG/FG til MI og starte på det niveau, som eleven havde vanskeligheder med i MG/FG. De enkelte MI-prøver består af et varieret antal trin, således at prøverne kan anvendes over for elever fra klasse. MI-prøverne er således ikke opdelt i klassetrin, men i 31 opgavehæfter, som byder på opgaver inden for hver sin matematikfaglige disciplin. Ved førstegangskøb af MI er det nødvendigt at bestille det komplette sæt. PRISEKSEMPEl MI komplet MI købes komplet med 5 vejledninger, 5 elevhæfter samt 5 stk. af hvert af de 31 opgaveark. Herefter kan prøvens delelementer købes hver for sig. Se alle varerne på 19

20 Regn i hovedet Mor køber Mor skal i alt betale Far køber 6 kr./stk. Far skal i alt betale Storesøster køber 70 kr. 30 kr. Storesøster skal i alt betale Du køber Du skal i alt betale 3 kr./stk & & 25 kr./stk. 5 kr./stk. & 10 kr. 1 kr. & & & & 10 kr./stk. 10kr. 800 kr. MAT MateMatik og natur/teknik Mat 1-9 Poul Erik Jensen, Inger-Lise Jørgensen og Rasmus Ulsøe Kær FoRMåL Diagnostisk afdækning af matematikfærdigheder MåLGRuPPe klasse SCoRiNG ADMiNiSTRATioN Klasse/individuel PRøVeTiD 2-6 lektioner KLASSiFiKATioN C MAT-prøverne afdækker, om eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder inden for hovedområderne tal og algebra, geometri og matematik i anvendelse. I prøverne er der en progression i opgaverne, der leder hen mod kravene i trinmålene efter 3. og 6. klasse og slutmålene efter 9. klasse. Vejledningen indeholder normer for, hvor meget man kan forvente, at eleverne kan inden for hvert delområde, samt hvor klassens standpunkt er i forhold til andre klasser på landsplan. Normerne er baseret på 1800 besvarelser udtrukket blandt knap demografisk repræsentative elever fra hele landet og på alle klassetrin. Prøverne scores manuelt. Ved efterfølgende indtastning af resultaterne i webprogrammet MAT elevplaner kan der genereres individuelle elevplaner og analyser af klassens samlede standpunkt inden for de testede områder. prisliste MAT vejledning MAT orienteringssæt* til MAT 1-9 elevhæfte inkl. registreringsark til MAT 1-9 rettehæfte MAT elevplaner, WEB-baseret inklusive træningsopgaver * Indeholder vejledning samt et eksemplar af øvrige varer. MAT elevplaner er et værktøj, som kan bruges til planlægning af elevens individuelle læringsforløb og i forbindelse med skole-hjem-samtaler. Ydermere fungerer programmet som en database over såvel de enkelte elever som klassens udvikling over tid. nyhed - træningsopgaver Via MAT elevplaner kan man nu også trække træningsopgaver ud, der er udvalgt ud fra den enkelte elevs prøveresultat. Regn i hovedet Mor har 100 kr. med til købmanden, og køber det du ser. 5 kr./stk Hvor mange penge har mor med tilbage? Far har 50 kr. med til brugsen, og køber det du ser. 6 kr./stk Hvor mange penge har far med tilbage? Hvor meget skal storesøster låne for at have råd? Du vil gerne købe cyklen. Du kan spare 200 kr. op om måneden 1600 kr. Hvor mange måneder skal du spare op? & & & & & 10 kr. 5 kr./stk 10 kr./stk Eksempel Storesøster vil gerne købe det du ser. Hun har 100 kr. x = 2 70 kr. 30 kr. 1 kr. 10 kr. & Løs funktionsmaskinerne 2 x = 2 2 x + 5 x + 10 x = 20 x x = 2 MAT3 2* x 2 x = x = 5 5 x = * x 3* x 10* x x + 5 = 7 x + 10 = x + 5 = 2* x = 2* x = 3* x = 10* x = x - 3 x - 5 x - 3 x + 5 x + 5 x + 10 x x - 3 = 4 x - 5 = x - 3 = x + 5 = x + 5 = x + 10 = x = Hver gang den gule terning viser 5 eller 6 eller den røde viser 2, får Rikke et point. x = 4 Hver gang den gule terning viser 1, 2 eller den røde terning viser 5 eller 6, får Sofie et point. Hvem får flest point? x = x = 2* x + 5 = 2* x + 5 = 3* x - 10 = 10* x = Runa og Jesper har en kasse fyldt med bolde På alle boldene står der et nummer. Hvis man tager en tilfældig bold op: 3 1 Hvilket nummer er der så størst chance for, 2 at der står på bolden? Nr Hvilket nummer er der mindst chance for, 3 at der står på bolden? Nr. Hvor mange af de bolde, der står 5 på, skulle fjernes for, at chancen for at trække en bold med 5 på, var lige så lille, som for at trække en med 2 på? Hvor mange bolde med tallet 7 på skulle smides i kassen for, at man ville trække en bold med 7 på dobbelt så ofte som en med 2 på? Rikke og Sofie sidder og slår med to terninger, en gul og en rød. MAT Regn i hovedet Mor køber Mor skal i alt betale Far køber MAT4 Far skal i alt betale Storesøster køber Storesøster skal i alt betale Du køber Du skal i alt betale 3 kr. 6 kr. 10 kr. 3 kr. 5 kr. 8 kr. 4 kr. 8 kr. Der er tusindvis af opgaver til rådighed, og de ligger som pdf'er, der er lige til at skrive ud eller sende direkte til eleven. Der er naturligvis også facitlister tilknyttet. 3 kr. 10 kr. 1 kr. MAT1 20

Oversigt over test Sølystskolen maj 2011

Oversigt over test Sølystskolen maj 2011 Oversigt over test Sølystskolen maj 2011 Hogrefe Psykologisk Forlag A/S Hogrefe Psykologisk Forlag A/S udvikler og udgiver psykologiske og pædagogiske test i tæt samarbejde med og til psykologer og beslægtede

Læs mere

TASK på Holstebro Friskole

TASK på Holstebro Friskole TASK på Holstebro Friskole TASK står for Trivsel - Adfærd - Sociale kompetencer - Kognitive færdigheder. TASK er et special- og støtte-tilbud på Holstebro Friskole. Her kan lærere få råd og vejledning

Læs mere

EVALUERINGS- OG TESTMATERIALER TIL MATEMATIK

EVALUERINGS- OG TESTMATERIALER TIL MATEMATIK En oversigt over EVALUERINGS- OG TESTMATERIALER TIL MATEMATIK Center for Undervisningsmidler Læreruddannelsen i Odense Denne lille folder giver en oversigt over de fleste test- og evalueringsmaterialer

Læs mere

fra Hogrefe Psykologisk Forlag

fra Hogrefe Psykologisk Forlag skolekatalog fra Hogrefe Psykologisk Forlag Læsning Stavning Matematik Nat 205 Natur/Teknik Træningsmaterialer Sociale kompetencer Udvikling Læsning Stavning Matematik Natu INDHOLD Indhold Hogrefe Psykologisk

Læs mere

Læsning er en sammensat færdighed og derfor bør

Læsning er en sammensat færdighed og derfor bør Skriftsproglig Udvikling et nyt læseprøvesystem Læseprøver kan give et hurtigt overblik over færdighederne i en klasse. Det er klart at man som lærer i forvejen har et indtryk af elevernes læsefærdigheder

Læs mere

TESTHANDLEPLAN 2014-2015

TESTHANDLEPLAN 2014-2015 TESTHANDLEPLAN 2014-2015 2 Testhandleplan Test og prøver på På tages der løbende læsetest, stavetest, matematiktest mv. af alle skolens elever. Brugen af test er en del af s evalueringskultur, der har

Læs mere

Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan kan man opdage elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder

Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan kan man opdage elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder 14-01-2011 Forskellige former for læsevanskeligheder OS- og SL-prøverne - kort gennemgang - hvad kan de bruges til - efterfølgende undervisning, læsbarhedsark Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan

Læs mere

Baggrundsoplysninger om prøverne i Læseevaluering på begyndertrinnet

Baggrundsoplysninger om prøverne i Læseevaluering på begyndertrinnet Baggrundsoplysninger om prøverne i Læseevaluering på begyndertrinnet Prøverne i Læseevaluering på begyndertrinnet er gennemprøvede og anvendt i forskellige undersøgelser om begynderlæsning. Mange har vist

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole

Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole Forord Læsepolitikken danner rammen for indsatsen på læseområdet på Vadgård skole. Læsepolitikken er Vadgård skoles bud på hvordan, der sikres kvalitet i læseindsatsen

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017

Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017 Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017 Klassetrin Hvilke(n) test? Obligatoriske gruppeprøver og andre test, der kan vise tegn på sprog-

Læs mere

Strandskolens læsepolitik 2008/2009. Mål

Strandskolens læsepolitik 2008/2009. Mål Strandskolens læsepolitik 2008/2009 Indhold Forside/side 1 : MÅL Side 2 + 3 : Status side 4-6 : Handleplan (stikord: Stjernestund, legeskrivning, Lus og læseløft, læseprøver, hvilke og hvornår, Læsehulen/skolens

Læs mere

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Temahæfte Inklusion Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring I Egedal Kommune inkluderes elever med læse- og skrivevanskeligheder i almenundervisningen. I Egedal Kommune

Læs mere

Læsepolitiske retningslinjer for Aalborg Kommunale Skolevæsen

Læsepolitiske retningslinjer for Aalborg Kommunale Skolevæsen Læsepolitiske retningslinjer for Aalborg Kommunale Skolevæsen Bilag 2: Evaluering i forbindelse med læsning Bilag 2.1 Gruppeprøver læsning Bh. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. BSO Skriftsproglig udvikling

Læs mere

Testplan Nordbyskolen 2014-2015. Testplan. 2015-2016 Matematik

Testplan Nordbyskolen 2014-2015. Testplan. 2015-2016 Matematik Testplan 2015-2016 Matematik 1 Testplan matematik: Handleplan Forord Matematik er lige så vigtigt som læsning 1 - På erhvervsskolerne fortæller elever, at de bliver hæmmet lige så meget af ikke at kunne

Læs mere

Afdeling 1. Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Hvad er skolens overordnede formål med læseindsatsen?

Afdeling 1. Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Hvad er skolens overordnede formål med læseindsatsen? Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Afdeling 1 Hvad er skolens overordnede formål med At gøre Rækker Mølle Skolen til en skole, der er kendt for at sende eleverne videre

Læs mere

Læseprofil. 1. - 4. Årgang

Læseprofil. 1. - 4. Årgang Læseprofil 1. - 4. Årgang 2008 Karen Marie Jensen og Solvejg Pedersen Læsekonsulenter PPR Vesthimmerland Børne & Skoleforvaltningen Vesthimmerlands 1 Baggrund: I april 2003 blev der i udarbejdet en læseprofil

Læs mere

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1 Forside Nationale test information til forældre Januar 2017 Titel 1 Nationale test information til forældre Tekst: Fokus Kommunikation og Undervisningsministeriet Produktion: Fokus Kommunikation Grafisk

Læs mere

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Indholdet i nedenstående plan skal sikre, at alle elever i skriftsprogsvanskeligheder i Skanderborg

Læs mere

Lolland Kommunes læsestrategi

Lolland Kommunes læsestrategi Lolland Kommunes læsestrategi Indledning Lolland Kommunes læsestrategi er en del af kommunens børne- og ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune. Det politiske fokus på læsning

Læs mere

DYSLEKSI - alles ansvar

DYSLEKSI - alles ansvar DYSLEKSI - alles ansvar Strategi og handleplan for ordblinde børn i Frederikshavn Kommune Forvaltning og forældre 1 Indhold Dysleksi alles ansvar... 3 Hvad er skriftsproglige vanskeligheder?... 3 Hvad

Læs mere

Notat for arbejdet med den obligatoriske sprogvurdering i børnehaveklassen I Faaborg- Midtfyn Kommune Revideret maj 2014

Notat for arbejdet med den obligatoriske sprogvurdering i børnehaveklassen I Faaborg- Midtfyn Kommune Revideret maj 2014 Notat for arbejdet med den obligatoriske sprogvurdering i børnehaveklassen I Faaborg- Midtfyn Kommune Revideret maj 2014 Lovgrundlag Den 31.marts 2009 blev der med bekendtgørelse nr. 260 om undervisning

Læs mere

Handleplan for læsning Sparkær Skole

Handleplan for læsning Sparkær Skole Skoleåret 2014/15 Indholdsfortegnelse: Handleplan for læsning Indholdsfortegnelse:... - 1 - Målet for læsning:... - 2 - Veje til målet:... - 2 - den aktuelle viden på området.... - 3 - Læsevejledning på

Læs mere

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde Marts 2015 Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Undervisning & Kultur Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde 1 Hedensted kommune har udarbejdet en procedure for at sikre,

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Handleplan for læsning; indskoling, 1.klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; indskoling, 1.klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring Handleplan for læsning; indskoling, 1.klasse - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E -

Læs mere

Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt.

Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt. Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt. I denne læsepolitik vil I kunne læse om mål for læsning, tiltag på skolen og forventninger til jer som forældre.

Læs mere

TØNDER DISTRIKTSSKOLE

TØNDER DISTRIKTSSKOLE Sprog- og læsehandleplan 2016-17 Indledning Gode sprog-og læsefærdigheder spiller en vigtig rolle i børn og unges personlige og faglige udvikling. Læsefærdigheder er nøglen til uddannelse, job og deltagelse

Læs mere

Indsatser for arbejdet med ordblinde elever klasse

Indsatser for arbejdet med ordblinde elever klasse Revideret udgave september 2017 Indsatser for arbejdet med ordblinde elever 0.-9. klasse Guide udarbejdet af Marianne Glarborg Ellingsen, Læsekonsulent i samarbejde med Nota Revideret udgave september

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Bogstavprøver ved skolestart

Bogstavprøver ved skolestart Bogstavprøver ved skolestart Af Holger Juul, lektor, ph.d. Center for Læseforskning, INSS, Københavns Universitet Amager juul@hum.ku.dk - lektor ved Center for Læseforskning, Institut for Nordiske Studier

Læs mere

8. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

8. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer 1 8. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Læseudvikling, læsehastighed, læsesikkerhed, læselyst og læsevaner Arbejdet med læseforståelse integreres i litteraturarbejdet og i bearbejdningen

Læs mere

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning.

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mål og indsats for læsning i almenundervisningen. Indskolingen: Vi prioriterer, at alle børn får en god start, hvor de oplever læsning og skrivning som meningsfulde

Læs mere

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Evalueringskulturen skal styrkes Folketinget vedtog i 2006 en række ændringer af folkeskoleloven. Ændringerne er blandt andet gennemført

Læs mere

Handleplan for. læsning. Skovboskolen

Handleplan for. læsning. Skovboskolen Handleplan for læsning på Skovboskolen - 1 Handleplan for læsning på Skovboskolen 09/10 1. Indledning 1.1. Mål Målet med denne læseplan for Skovboskolen er, at: Sætte fokus på læsning og læseniveauet på

Læs mere

Kortlægning og vurdering af eksisterende tests med henblik på afdækning af FVU-deltageres læse-, stave- og skrivefærdigheder

Kortlægning og vurdering af eksisterende tests med henblik på afdækning af FVU-deltageres læse-, stave- og skrivefærdigheder Kortlægning og vurdering af eksisterende tests med henblik på afdækning af FVU-deltageres læse-, stave- og skrivefærdigheder Gennemført for Undervisningsministeriet af audiologopæd Anna Gellert December

Læs mere

Læsevejlederen som ressourceperson

Læsevejlederen som ressourceperson Læsevejlederen som ressourceperson Indhold Om temahæftet.... 3 Læsevejlederens opgaver................................................... 3 Læsevejlederens netværk..... 6 Overgange og sammenhænge.... 8

Læs mere

Treja Danske Skole. Læsehandleplan

Treja Danske Skole. Læsehandleplan Treja Danske Skole Læsehandleplan 2015 Indholdsfortegnelse 1. Hvilket mål skal vores handleplan hjælpe os med at opnå?... 2 2.Hvilke handlinger vil vi udføre for at nå vores mål?... 2 3. Skolebibliotekets

Læs mere

1.-3.-5.-7. årgang. Karen Kjeldal Karen-Marie Jensen Læsekonsulenter ved PPR Vesthimmerland Børne & Skoleforvaltningen

1.-3.-5.-7. årgang. Karen Kjeldal Karen-Marie Jensen Læsekonsulenter ved PPR Vesthimmerland Børne & Skoleforvaltningen 1.-3.-5.-7. årgang Karen Kjeldal Karen-Marie Jensen Læsekonsulenter ved PPR Vesthimmerland Børne & Skoleforvaltningen 1 Forord. I forbindelse med handleplanen Indsats og evaluering på læseområdet er det

Læs mere

Handleplan for læsning; mellemtrin. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; mellemtrin. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering - Læseudvikling - progression - CKF

Læs mere

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. Dato 1. maj 2017 Sagsbehandler Ulla Visbech Notat Ramme for ordblindindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold

Læs mere

LÆSETOGET 0.-3.årgang

LÆSETOGET 0.-3.årgang Humlebæk Skole LÆSETOGET 0.-3.årgang Læsetoget er et projekt på tværs af årgange og teams i indskolingen, hvor vi kan udnytte hinandens ressourcer og hermed højne elevernes læsefaglige niveau. Vi har derfor

Læs mere

Læseundersøgelsen 2012

Læseundersøgelsen 2012 Læseundersøgelsen 2012 Resultater, analyse og vurderinger kommune Udarbejdet af Læsekonsulent Karen Kappel Pædagogisk Center Oktober 2012 1 Grundlaget for undersøgelsen: For sjette gang har vi lavet en

Læs mere

LÆSEUNDERSØGELSEN MAJ

LÆSEUNDERSØGELSEN MAJ ROSKILDE KOMMUNE Politisk mål på folkeskoleområdet "Færdigheder og kundskaber inden for fagene" LÆSEUNDERSØGELSEN MAJ 2006 3. klasse Indledning Med udgangspunkt i det politiske mål på folkeskoleområdet

Læs mere

Hvordan støtter skolebiblioteket barnets læseudvikling?

Hvordan støtter skolebiblioteket barnets læseudvikling? Hvordan støtter skolebiblioteket barnets læseudvikling? Program for eftermiddagen Den rigtige bog til det rigtige barn - En kort teoretisk gennemgang af børns læseudvikling med eksempler på materialer,

Læs mere

Projekt Danlæs. Dialog-ark til pædagogisk evaluering på klasseniveau - teamskema

Projekt Danlæs. Dialog-ark til pædagogisk evaluering på klasseniveau - teamskema Projekt Danlæs Dialog-ark til pædagogisk evaluering på klasseniveau - teamskema 2 Danlæs Dette spørgeskema er sammensat af spørgsmål (variable), som har været medtaget i de tidligere versioner af Danlæs-spørgeskemaet

Læs mere

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings Forord Læsning er et vigtigt element i de fleste fag i skolen. Læsning er vejen til oplevelser, til viden og uddannelse. Når vi skal højne den faglige viden, er det helt nødvendigt med en god læsefærdighed.

Læs mere

Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune

Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Marts 2015 Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Undervisning & Kultur Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde Hedensted kommune har udarbejdet en procedure for at sikre, at

Læs mere

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings Forord Læsning er et vigtigt element i de fleste fag i skolen. Læsning er vejen til oplevelser, til viden og uddannelse. Når vi skal højne den faglige viden, er det helt nødvendigt med en god læsefærdighed.

Læs mere

Danmark ville have bedre læsere - og fik det

Danmark ville have bedre læsere - og fik det folkeskolen.dk december 2010 1/5 Danmark ville have bedre læsere - og fik det Resultaterne med OS- og SL-læseprøverne i 2010 er et markant bevis for, at vi har en folkeskole i verdensklasse. I løbet af

Læs mere

Læsevejlederens funktioner

Læsevejlederens funktioner Temahæfte Læsevejlederens funktioner Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Læsevejlederen er skolens ressourceperson for udvikling af læseområdet. Læsevejlederens funktionsområde

Læs mere

8. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

8. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer 1 8. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Læseudvikling, læsehastighed, læsesikkerhed, læselyst og læsevaner Arbejdet med læseforståelse integreres i litteraturarbejdet og i bearbejdningen

Læs mere

Læsehandleplan 2011 / 2012

Læsehandleplan 2011 / 2012 Læsehandleplan 2011 / 2012 Indhold: Målsætning for læsning Hvad vil det sige at læse Skema / Læseforståelse 0. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9.

Læs mere

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016.

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Læse og skrivestrategi En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Indledning Denne reviderede udgave af Læse- og skrivestrategien afløser Læse- og skrivestrategien

Læs mere

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse Skoleåret

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse  Skoleåret Læring af test Rapport for Skoleåret 2016 2017 Aarhus Analyse www.aarhus-analyse.dk Introduktion Skoleledere har adgang til masser af data på deres elever. Udfordringen er derfor ikke at skaffe adgang

Læs mere

Evalueringsrapport klasselæseprøver. Majbrit Jensen og Lotte Koefoed Jensen 17-12-2010

Evalueringsrapport klasselæseprøver. Majbrit Jensen og Lotte Koefoed Jensen 17-12-2010 Evalueringsrapport klasselæseprøver 2010 Resultater, analyser og anbefalinger i forbindelse med klasselæseprøver i 1., 2., 3., 4. og 8. klasse, Kolding Kommune 2010 Majbrit Jensen og Lotte Koefoed Jensen

Læs mere

Bilag. Strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune

Bilag. Strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Bilag Strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Bilag 1 Oversigt over de test skolerne tager på de enkelte klassetrin. Nedenstående skema gælder pr. 1. august 2015. Klassetrin Testens navn

Læs mere

læsevanskeligheder i tide!

læsevanskeligheder i tide! SÅDAN opdager du læsevanskeligheder i tide! Af Lis Pøhler, pædagogisk konsulent, Nationalt Videncenter for Læsning, professionshøjskolerne Ja, tænk hvis det var så enkelt! Et lille tjekskema måske koblet

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning Handleplan for læsning på Hejnsvig Skole På Hejnsvig Skole anser vi læsning som den grundlæggende forudsætning for læring i alle fag. Vi vil gerne arbejde for at eleverne igennem

Læs mere

7. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

7. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer 1 7. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Læseudvikling, læsehastighed, læsesikkerhed, læselyst og læsevaner Arbejdet med læseforståelse integreres i litteraturarbejdet og i bearbejdningen

Læs mere

Test og prøver på Eggeslevmagle Skole

Test og prøver på Eggeslevmagle Skole Test og prøver på Eggeslevmagle Skole På Eggeslevmagle Skole tages der løbende læsetest, stavetest, matematiktest mv. af alle skolens elever. Brugen af test er en del af Eggeslevmagle Skoles evalueringskultur,

Læs mere

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder Baggrund Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder bygger lige som al anden

Læs mere

STAVESPIL er et differentieret undervisningsmateriale beregnet til brug fra slutningen af 2. klasse.

STAVESPIL er et differentieret undervisningsmateriale beregnet til brug fra slutningen af 2. klasse. STAVESPIL Lærervejledning STAVESPIL er et differentieret undervisningsmateriale beregnet til brug fra slutningen af 2. klasse. STAVESPIL er tænkt som et supplement til den almindelige staveundervisning.

Læs mere

Vemmedrupskolens handleplan for læsning

Vemmedrupskolens handleplan for læsning Vemmedrupskolens handleplan for læsning Indskoling Læseindlæringen bygger på elevens sproglige forudsætninger. Der arbejdes med elevernes ordforråd, viden om verden og sprog- og læseforståelse. Målet for

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

Forord til skoleområdet. Udskoling. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Forord til skoleområdet. Udskoling. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Forord til skoleområdet Udskoling Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Når eleverne forlader folkeskolen, skal de læse sikkert, varieret og hurtigt med forståelse, indlevelse

Læs mere

Læsepolitik og handleplan

Læsepolitik og handleplan Læsepolitik og handleplan for læseområdet Esajasskolen Forældre Indhold Indledning...3 Definition af læsning...3 Målsætning for læseundervisningen...3 Forventninger til forældrene...3 Esajasskolens læsepolitik

Læs mere

Læsepolitik for Christianshavns skole

Læsepolitik for Christianshavns skole Læsepolitik for Christianshavns skole Formål: Formålet med vores lokale læsepolitik er at kvalificere læseundervisningen gennem hele skoleforløbet. Denne kvalificering omhandler såvel afkodning som læseforståelse,

Læs mere

19.17 UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE

19.17 UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE 19.17 UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE Mål for læringsudbytte skal opnå faglige og pædagogisk/didaktiske forudsætninger for at kunne forestå planlægning, gennemførelse og evaluering

Læs mere

Ina Borstrøm Dorthe Klint Petersen. Læseevaluering. på begyndertrinnet

Ina Borstrøm Dorthe Klint Petersen. Læseevaluering. på begyndertrinnet Ina Borstrøm Dorthe Klint Petersen Læseevaluering på begyndertrinnet Indhold Indledning........................................................ 4 Hvordan skal læseevalueringsen gennemføres?.....................

Læs mere

Projekt Danlæs. Skema til pædagogisk evaluering på klasseniveau

Projekt Danlæs. Skema til pædagogisk evaluering på klasseniveau Projekt Danlæs Skema til pædagogisk evaluering på klasseniveau 2 Danlæs Dette spørgeskema er sammensat af spørgsmål (variable), som har været medtaget i de tidligere versioner af Danlæs-spørgeskemaet til

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Vadehavsskolen Handleplan for læsning 2010 Indhold Formålet med en læsehandleplan s.2 Hvad er læsning? s.2 Sammendrag af Ministeriets mål s.3 Læsning i indskolingen s.3 Læsning på mellemtrinnet s.5 Forældresamarbejde

Læs mere

Om undervisningen. Undervisning for 0. - 5. klasse. Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz.

Om undervisningen. Undervisning for 0. - 5. klasse. Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz. Om undervisningen Undervisning for 0. - 5. klasse Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz Alkalær-metoden Praktiske detaljer Referencer Undervisningsmoduler 1-4

Læs mere

IT og Ordblindhed, projektets formål

IT og Ordblindhed, projektets formål Ordblindes It støtte brug af til it støtte ordblinde elever En langtidsundersøgelse med ordblinde elever på mellemtrinnet En langtidsundersøgelse med ordblinde elever på mellemtrinnet Dorthe Klint Petersen

Læs mere

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Definition Hvad er ordblindhed Markante vanskeligheder med udnyttelse af skriftens lydprincip, dvs. langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger

Læs mere

Undervisningsdifferentiering - fælles mål, forskellige veje. Bodil Nielsen Lektor, ph.d.

Undervisningsdifferentiering - fælles mål, forskellige veje. Bodil Nielsen Lektor, ph.d. Undervisningsdifferentiering - fælles mål, forskellige veje Bodil Nielsen Lektor, ph.d. Fælles Mål som udgangspunkt for elevernes medbestemmelse for kollegialt samarbejde for vurdering af undervisningsmidler

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Læsning som indsatsområde. 2. delrapport

Læsning som indsatsområde. 2. delrapport Læsning som indsatsområde 2. delrapport Gladsaxe Kommune Børne- og kulturforvaltningen November 6 Indhold Baggrund s. 3 Handleplanen for læsning status efterår 6... s. 4 Resultaterne sammenfatning s. 7

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole

www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse og skrive på Ollerup Friskole Når dit barn begynder i skolen er det allerede

Læs mere

Læsepolitik for Snedsted Skole

Læsepolitik for Snedsted Skole September 2014 Læsepolitik for Snedsted Skole Snedsted Skole Hovedgaden 5 7752 Snedsted Tlf. 99173425 snedsted.skole@thisted.dk www.snedsted-skole.skoleintra.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Læsning

Læs mere

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen Handleplan for læsning på Blåbjergskolen I et moderne velfærdssamfund med stigende mængder af skriftlige informationer er det af afgørende betydning for det enkelte menneske at tilegne sig tilstrækkelige

Læs mere

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Læsning på mellemtrinnet Der sigtes mod trinmålene for 4. og 6. klassetrin. På mellemtrinnet er afkodningen for de fleste elever

Læs mere

Krumsø Fri- og Kostskoles. Læsepolitik

Krumsø Fri- og Kostskoles. Læsepolitik Krumsø Fri- og Kostskoles Læsepolitik Indhold: Formål med Krumsøs læsepolitik...2 Krumsø Fri- og Kostskoles mål med læsning...2 Forventet læseniveau på de enkelte klassetrin...3 Læsehastighed...4 Fremgangsmåde

Læs mere

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse procedure for obligatorisk sprogvurdering i børnehaveklassen... 3 Indledning... 3 Lovgrundlaget for den obligatoriske

Læs mere

Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune

Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune Formål Set i lyset af en national indsats for ordblinde i Danmark, så har Egedal Kommune over de seneste to år iværksat

Læs mere

Nationale test. v. Marie Teglhus Møller. Slides er desværre uden eksempelopgaver, da disse ikke må udleveres. marie@eystein.dk

Nationale test. v. Marie Teglhus Møller. Slides er desværre uden eksempelopgaver, da disse ikke må udleveres. marie@eystein.dk Nationale test v. Marie Teglhus Møller Slides er desværre uden eksempelopgaver, da disse ikke må udleveres. marie@eystein.dk Oplæg for dagen Hvad er en pædagogisk test? Hvilke krav stilles der til opgaverne

Læs mere

6. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

6. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer 1 6. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Tekniske og forståelsesmæssige Læselyst, læsevaner og læsehastighed Der arbejdes med brug af notater, grafiske modeller, ord- og begrebskort, oversigtslæsning,

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning

Evaluering af skolens samlede undervisning Evaluering af skolens samlede undervisning Fokuspunkter for evalueringen Elevernes faglige udbytte af undervisningen Elevernes trivsel Evalueringsformer der benyttes på skolen 1. Folkeskolens prøver 2.

Læs mere

Handleplan for læsning; udskoling. - Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; udskoling. - Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring Handleplan for læsning; udskoling - Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering -

Læs mere

Læsning og skrivning i 4. til 6. klasse. Skoleområdet

Læsning og skrivning i 4. til 6. klasse. Skoleområdet Læsning og skrivning i 4. til 6. klasse Skoleområdet 1 Fra 4. til 6.klasse er læsning et redskab i alle skolens fag, og eleverne skal nu for alvor forstå og bruge det læste. I løbet af de fire første skoleår

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Hvis elevens særlige behov ikke kan tilgodeses ved de almindelige former for undervisningsdifferentiering, kan skolen tilbyde specialundervisning.

Hvis elevens særlige behov ikke kan tilgodeses ved de almindelige former for undervisningsdifferentiering, kan skolen tilbyde specialundervisning. Specialundervisning Specialundervisning defineres som en undervisning, der gives til elever, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte, og hvor det ikke er muligt at tilgodese de særlige behov

Læs mere

Fag, fællesskab og frisk luft

Fag, fællesskab og frisk luft Fag, fællesskab og frisk luft En skole for alle med plads til forskellighed En fælles bestræbelse Indhold i skolen Mellemtrinnet på Ørkildskolen er 4.- 6. årgang. På hver årgang er der fire eller fem klasser

Læs mere

Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber

Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber Baggrund Der er ti obligatoriske test á 45 minutters varighed i løbet af elevernes skoletid. Disse er fordelt på seks forskellige fag og seks forskellige

Læs mere

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 7 Specialundervisning

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 7 Specialundervisning Evaluering af kapitel 7: Specialundervisning Formålet med kapitlet er at evaluere skolens indsats for at sikre undervisningen af elever med særlige behov. Pia Mosebo, afdelingsleder med ansvar for specialundervisning,

Læs mere

Temamøde 8. Progression i læring og trivsel hvordan måler vi det?

Temamøde 8. Progression i læring og trivsel hvordan måler vi det? Temamøde 8 Progression i læring og trivsel hvordan måler vi det? KL s BØRN & UNGE TOPMØDE 2017 Læringsmål Viden om, hvordan nogle kommuner anvender data om børn og unges progression Viden om, hvordan nogle

Læs mere

HANDLEPLAN FOR LÆSNING LØGSTRUP SKOLE 2012-2013. Indhold:

HANDLEPLAN FOR LÆSNING LØGSTRUP SKOLE 2012-2013. Indhold: HANDLEPLAN FOR LÆSNING LØGSTRUP SKOLE 2012-2013 Indhold: Mål Generel læseudvikling Overgange Læsevanskeligheder Evaluering IT og læsning PLC og læsning Må l: Alle elever skal udvikle alderssvarende læsefærdigheder,

Læs mere

Afprøvet med Internet Explorer og Google Crome, og burde også virke med Apple Safari.

Afprøvet med Internet Explorer og Google Crome, og burde også virke med Apple Safari. National test Elev. Kan anvendes til både norm- og kriteriebaserede resultater. Registreringsprogram for resultaterne af elevernes afholdelse af nationale test i dansk. Denne fulde udgave af programmet

Læs mere

Efterårskurser på PPR 2013

Efterårskurser på PPR 2013 For at få folderen i elektronisk udgave: Se Nyt fra AKT/læsekonsulent på Fællesnettet via Skoleintra eller Kontakt din læsevejleder eller skolens akt-medarbejder Efterårskurser på PPR 2013 Hvordan løser

Læs mere