skolekatalog pædagogiske prøver 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "skolekatalog pædagogiske prøver 2013"

Transkript

1 skolekatalog pædagogiske prøver 2013 skolekatalog pædagogiske prøver 2013

2 Grafisk design og tilrettelæggelse Vibeke Sørensen Fotografier Mikkel Mortensen/Yellows ApS samt Jon Norddahl/Norddahl & Co. ApS Tryk Clemenstrykkeriet A/S, 2013 Redaktionen afsluttet februar 2013 Alle priser er ekskl. moms Der tages forbehold for fejl og prisændringer KLASSIFIKATION Katalogets testmaterialer er forsynet med A, B, C eller D, som angiver, hvilke faglige forudsætninger der kræves for at anvende den enkelte test: A: Psykologer og cand.pæd.-er og certificerede brugere* B: Speciallærere, logopæder, ergoterapeuter m.fl. C: Lærere D: Pædagoger *Nogle A-test må kun anvendes af psykologer. Hvis du er i tvivl, kan du finde en oversigt over alle vores test på under Køb af test. Hogrefe Psykologisk Forlag A/S Kongevejen Virum Tlf Fax Forlagets åbningstid Mandag-torsdag Fredag

3 Indhold Læsning og stavning Skriftsproglig udvikling...3 Læsestrategen...6 ST 2-9 Pædagogisk analyse af stavning...8 MiniSL Mini sætningslæseprøver...9 LÆS5...9 OS64 og OS120 Ordstillelæsningsprøver SL60 og SL40 Sætningslæseprøver TL 1-5 Tekstlæseprøver IL-basis...12 IL læseundersøgelse...12 IL-ungdom IL-voksen Læsetekster for unge og voksne DL-prøven Diagnostisk læse- og staveprøve VPG Voksenpædagogiske grundprøver VAV Vurdering af voksenlæsning matematik og natur/teknik MG Matematik Grundlæggende FG Færdigheder Grundlæggende MI Matematik t MAT 1-9 Pædagogisk analyse af matematik Natur/teknik Barnets personlige og kognitive udvikling SPU Skoleparathedsundersøgelse Se hvad jeg kan På vej BRIEF Behavior Rating Inventory of Executive Function...22 BRIEF-F og BRIEF-SR Førskolebørn samt Selvrapportering MOS II Mig og Skolen II Sådan er jeg d2-testen CNT Contingency Naming Test CHIPS Children s Problem Solving RDLS-III Reynells sprogudviklingsskalaer SCQ Social Communication Questionnaire SRS Social Responsiveness Scale SPM Sensory Processing Measure SEE Social Emotional Evaluation Conners

4 Kære læser Hogrefe Psykologisk Forlag A/S udgiver standardiserede pædagogiske prøver og psykologiske test af høj kvalitet. Vi er en del af forlagsgruppen Hogrefe, der hører til blandt Europas største inden for psykologiske test og psykologisk-pædagogisk faglitteratur, og som bl.a. omfatter forlag i Tyskland, Frankrig, England, Sverige og flere andre europæiske lande. I dette katalog finder du et bredt udvalg af vores prøver og test. Hvis du leder efter et bestemt materiale og ikke kan finde det i kataloget, er du velkommen til at kontakte os på eller Du kan altid holde dig opdateret om vores udgivelser på Her kan du også tilmelde dig vores elektroniske nyhedsbrev. Siden sidst er læse- og staveprøvesystemet Skriftsproglig udvikling blevet færdigt, en række træningsmaterialer i vores nye serie Læsestrategen er allerede udkommet og flere er på vej. Prøvesystemet og træningsmaterialerne er koblet sammen, således at prøveresultatet kan danne udgangspunkt for valget af træningsopgaver. Læsestrategen kan selvfølgelig også anvendes uafhængigt af prøverne. Af andre spændende nyheder i 2013 vil vi gerne nævne muligheden for at administrere MG/ FG elektronisk direkte til eleverne via Skoleportalen, autogenererede træningsopgaver i MATelevplaner, samt vores nye test til måling af sociale kompetencer; SEE. Tak til alle forfattere og andre bidragsydere, der har været involveret i de omfangsrige og krævende udviklingsprojekter forud for udgivelserne. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til indholdet i dette katalog, er du som altid velkommen til at skrive eller ringe til os. God læselyst! Anne Andersen Adm. direktør 4

5 Læsning og stavning Skriftsproglig udvikling Lene Møller og Holger Juul Vurdering af skriftsproglig udvikling klasse /computer Klasse Varierende Klassifikation C Skriftsproglig udvikling er et omfattende prøvesystem, der dækker hele spektret fra bogstavkendskab til læsning og stavning i klasse. Prøverne er overvejende bygget op omkring det velkendte multiple-choice-format med enten en række tegninger, bogstaver eller sætninger at vælge imellem. Bogstavprøve 1 og 2 Bogstavprøverne undersøger bogstavkendskabet fra begyndelsen af 0. klasse, til eleverne har tilegnet sig sikre, funktionelle og automatiserede færdigheder. et med Bogstavprøve 1 er genkendelse og gengivelse af de store og små bogstavers navne og former. Bogstavprøve 2 viser elevernes kendskab til bogstavernes lyde og evne til at skelne mellem vokal og konsonant. Opgaveløsningen kræver både præcis bogstav- og lydidentifikation og færdighed i at gentage hvert enkelt bogstavs form og højdeforhold sikkert og tydeligt. Skriftsproglig udvikling er et normeret prøvesystem. Det vil sige, at alle prøveresultater kan sammenlignes med en landsdækkende norm for elever på de relevante klassetrin og bruges til differentieret og præcis planlægning af læse- og staveundervisning. Der er indsamlet normer både forår og efterår 2009 på 30 repræsentative skoler fra hele landet. Med prøvesystemet kan man bruge ordlæseprøverne, hvis man vil koncentrere sig om elevernes afkodning. Eller prøverne til sætnings- og tekstlæsning, hvis man vil inddrage elevernes læseforståelse. Prøveresultaterne opgøres i rigtighedsprocent og hastighed, så de kan vise den gradvise udvikling fra usikker til sikker og fra sikker til automatiseret ordlæsning. 5

6 Læsning og stavning Ordlæseprøve 1 og 2 Læsning af enkeltord af stigende sværhedsgrad. Sværheds gra den går systematisk fra korte, lydrette ord til længere og lydligt mere og mere komplekse ord. Tilsammen dækker de to prøver elevens og klassens udvikling i ordlæsning hvert år fra begyndelsen af 1. klasse til sidst i 5. klasse. Opgaverne består af en række tegninger til hvert trykt ord, således at læsningen kræver både afkodning og ordforståelse. Den anbefalede prøvetid per prøve er kun 4 minutter bakke 12 sabel svamp maler Sætningslæseprøve 1 og 2 Læsning af sætninger af stigende sværhedsgrad. Tilsammen 11 dækker de to prøver elevens og klassens udvikling agurk i sætningslæsning hvert år fra begyndelsen af 1. klasse til sidst i 5. klasse. Opgaverne består af en række sætninger til hvert billede, således at løsningen kræver både sammenhængende og sprogligt præcis sætningslæsning. Den anbefalede prøvetid per prøve er kun 8 minutter. Sværhedsgraden går systematisk fra korte sætninger med korte ord til længere og mere sammensatte sætninger med gradvist sværere ord. Dermed kan prøveresultaterne konkret anskueliggøre niveauer i sætningslæsningens udvikling. Tekstlæseprøve 1 til 8 Læsning af længere, sammenhængende tekster både fag- og skønlitterære. Tilsammen dækker de otte prøver elevens og klassens udvikling i tekstlæsning hvert år fra begyndelsen af 1. klasse til sidst i 6. klasse. tæppe banan Tekstlæseprøvernes opgavetyper er både den kendte cloze-type med en parentes med en række valgord og multiple-choice-opgaver med en række forståelsesspørgsmål. Prøverne kræver færdigheder i at finde informationer i en tekst såvel som at "læse mellem linjerne". taske kamel Teksterne i opgavehæfterne er både fag- og skønlitterære og fortæller letgenkendelige og hyggelige historier for børn. zebra 13 Skriftsproglig udvikling omfatter følgende prøver: skibe 1 gryde ORDLÆSEPRØVE 2 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. Bogstavprøve 1-2 Ordlæseprøve 1 DANSK PSYKOLOGISK FORLAG Sætningslæseprøve 1 Staveprøve 1 20 løber 21 kirke Ordlæseprøve 2 Sætningslæseprøve 2 Staveprøve 2 Staveprøve 3 Tekstlæseprøve 1-8 6

7 Læsning og stavning Staveprøve 1 til 3 Prøverne afdækker de vigtigste delfærdigheder gennem diktater af enkeltord. Tilsammen dækker de tre prøver elevernes stavefærdigheder fra slutningen af 0. klasse til begyndelsen af 6. klasse. Staveprøve 1 afdækker elevens begyndende succes med at skrive simple, lydrette ord og viser elevens evne til at bruge skriftens lydprincip i stavning. De første træningsmaterialer, der med fordel kan knyttes til prøverne er udkommet. Læs om Læsestrategen på de næste sider. Staveprøve 2 viser, hvordan eleven arbejder med de mere udfordrende stavelsesstrukturer og stavemønstre som f.eks. dobbeltkonsonant. Staveprøve 3 viser elevens evne til at beherske forholdsvis lange ord med mange betydningsdele og grammatisk bestemte stavemåder. prisliste Varenr Navn Antal Pris Skriftsproglig udvikling komplet orienteringssæt* Skriftsproglig udvikling vejledning til bogstavprøver Skriftsproglig udvikling vejledning til ordlæseprøver Skriftsproglig udvikling vejledning til sætningslæseprøver Skriftsproglig udvikling vejledning til tekstlæseprøver Skriftsproglig udvikling vejledning til staveprøver Skriftsproglig udvikling bogstavprøve Skriftsproglig udvikling bogstavprøve Skriftsproglig udvikling ordlæseprøve Skriftsproglig udvikling ordlæseprøve Skriftsproglig udvikling sætningslæseprøve Skriftsproglig udvikling sætningslæseprøve Skriftsproglig udvikling tekstlæseprøve 1, Lille mus Skriftsproglig udvikling tekstlæseprøve 2, Sne og ski Skriftsproglig udvikling tekstlæseprøve 3, Svaler i april Skriftsproglig udvikling tekstlæseprøve 4, Løven og myggen Skriftsproglig udvikling tekstlæseprøve 5, Isbjørneungen Knut Skriftsproglig udvikling tekstlæseprøve 6, Fiskeren og ånden i flasken Skriftsproglig udvikling tekstlæseprøve 7, Svanehammen Skriftsproglig udvikling tekstlæseprøve 8, Kan ålen reddes? Skriftsproglig udvikling staveprøve Skriftsproglig udvikling staveprøve Skriftsproglig udvikling staveprøve * Indeholder vejledningerne samt et eksemplar af øvrige varer 7

8 Læsning og stavning Læsestrategen Lene Møller Træning af ordlæsefærdigheder klasse Klasse/ individuel Klassifikation Alle Læsestrategen er en serie træningsmaterialer, der henvender sig til elever i klasse. Serien er udviklet til at supplere den basale undervisning i læsefærdigheder på en lettilgængelig og sjov måde. I hæfterne er der en kort instruktion til hvert afsnit, som lærer/forælder kan demonstrere for barnet. Alle hæfter er bygget op på en sådan måde, at opgavetyper og -udformning er tilbagevendende. Dermed kan børnene efterfølgende arbejde videre på egen hånd i klassen, i læsegrupper eller i fritiden. Opgaverne er inddelt i farvegrupper efter fokusområde. Således kan du som lærer f.eks. let inddele eleverne i læsegrupper efter niveau, eller du kan lade enkelte elever arbejde med bestemte, målrettede opgaver tilpasset deres specifikke udfordringer. Træningshæfterne i serien Læsestrategen er udviklet i henhold til Fælles Mål, og fokus er rettet mod de elementer i træningen af ordlæsefærdigheder, eleverne forventes at lære på de specifikke klassetrin. Således er Læsestrategen også særdeles velegnet til forældre, der ønsker at tilbyde deres børn et både sjovt og målrettet materiale som supplement til skolen. Elementær ordlæsning 1 Elementær ordlæsning 1 fokuserer på basale lydstrategier i ordlæsning og træner lydrette ord på op til tre bogstaver, bl.a. med opgaver i bogstavernes standardlyd, genkendelse af hyppige funktionsord og læsning af korte sætninger. Elementær ordlæsning 2 Elementær ordlæsning 2 har fokus på strategier til lydnære ord og træner ord på op til seks bogstaver, bl.a. med opgaver i alternative bogstavlyde, stavelsesdeling, to konsonanter før og efter vokal og endelserne -e, -en, -er. Udbygget ordlæsning 1 Udbygget ordlæsning 1 har fokus på læsning og stavning af lydnære og ikke-lydrette ord på op til syv bogstaver, bl.a. med opgaver i konsonantklynger, ikke-lydrette rimfamilier, morfologisk strategi med navneordsendelser og hyppige funktionsord. Udbygget ordlæsning 2 Udbygget ordlæsning 2 har fokus på træning af lydnære og ikke-lydrette ord på op til fire stavelser og ni bogstaver, bl.a. med opgaver i stumme og bløde bogstaver, alternative bogstavlyde, sammensatte ord og morfologisk strategi med udsagnsordsendelser. Udbygget ordlæsning 3 Udbygget ordlæsning 3 har fokus på læsning af ord på op til fire stavelser og 12 bogstaver, bl.a. med opgaver i alternative bogstavlyde, tre konsonanter før, efter eller midt i ordet, ikke-lydrette rimfamilier, forstavelser og endelser. Udbygget ordlæsning 4 Udbygget ordlæsning 4 har fokus på træning af mere komplekse ord på op til seks stavelser og 18 bogstaver, bl.a. med opgaver i alternative bogstavlydforbindelser, konsonant- og vokalforbindelser, inddeling og sammensætning af lange ord, bøjningsendelser og afledte ord. 8

9 Læsning og stavning Tilsammen træner hæfterne i serien Læsestrategen et bredt spektrum af færdighedsniveauer fra begyndende succes med læsning af helt korte, lydrette ord frem til ubesværet læsning af lange og delvis uregelmæssige ord. Alle hæfterne er i farver og flot og sjovt illustreret. Vejledende Oversigt Klassetrin EO1 EO2 UO1 PRISLISTE ISBN Varenavn Pris Elementær ordlæsning 1, 48 sider Elementær ordlæsning 2, 56 sider Udbygget ordlæsning 1, 56 sider Udbygget ordlæsning 2, 56 sider Udbygget ordlæsning 3, 56 sider Udbygget ordlæsning 4, 56 sider 32 Serien udvides med Fremmedord, Elementær tekstlæsning og Udbygget tekstlæsning i 2013 og UO2 UO3 UO4 9

10 Læsning og stavning ST 2-9 Pædagogisk analyse af stavning Poul Erik Jensen og Inger-Lise Jørgensen Pædagogisk analyse af stavefærdigheder klasse ADMINISTRATION Klasse/individuel 45 minutter Klassifikation C ST-prøverne er et effektivt diagnostisk materiale til beskrivelse af såvel klassens som den enkelte elevs stærke og svage sider, når det gælder stavning. Det giver læreren et overblik over, hvilke undervisningsområder der eventuelt kræver særlig indsats. ST-prøverne indeholder en diagnostisk staveprøve og opgaver med orddeling, store bogstaver, sammensatte ord m.m. Prøverne findes i en afpasset udgave til hvert klassetrin mellem 2. og 9. klasse. De er konstrueret med henblik på at analysere de typer fejl, eleverne begår. Der skelnes mellem forskellige fejltyper, som svarer til undervisningsområder, læreren er bekendt med. Prøven tager for hver fejltype stilling til, om klassens/elevens standpunkt ved denne fejltype er alderssvarende, eller i hvilken grad standpunktet er bedre eller dårligere i forhold til andre klasser. Vejledningen indeholder normer, der er udarbejdet efter en landsdækkende prøveindsamling, hvor mere end ST-prøver var til afprøvning i skolerne. ST-prøverne kan scores nemt i vores registreringsprogram i Excel. PRISLISTE ST vejledning ST orienteringssæt* ST2 elevhæfte + lærerark og reg ark ST3 elevhæfte + lærerark og reg ark ST4 elevhæfte + lærerark og reg ark ST5 elevhæfte + lærerark og reg ark ST6 elevhæfte + lærerark og reg ark ST7 elevhæfte + lærerark og reg ark ST8 elevhæfte + lærerark og reg ark ST9 elevhæfte + lærerark og reg ark ST2-9 elevh. (5 af hver) lærerark af hver ST Registreringsprogram * Indeholder vejledning samt et eksemplar af øvrige varer. 10

11 Læsning og stavning MiniSL Mini Sætningslæseprøver Jørgen Chr. Nielsen Vurdering af læsning og skrivning klasse Klasse 3x20 minutter Klassifikation C LÆS5 Jørgen Chr. Nielsen, Carsten Møller og Lis Pøhler Vurdering af læsefærdigheder 5. klasse Klasse minutter Klassifikation C MiniSL er udviklet med henblik på at imødegå behovet for og ønsket om at undersøge børns begyndende læsefærdigheder på et tidligt tidspunkt. Ud over den egentlige læseprøve rummer materialet et spørgeskema, hvor man får indblik i barnets interesse i og følelser omkring det at læse. Materialet giver således en helhedsvurdering af læsning på begynderniveau. Materialet består af to parallelle opgavehæfter, som hver indeholder 12 sætningslæseprøver, to skriveprøver og et spørgeskema. Ved kombineret anvendelse af MiniSL og OS undersøges, om eleverne både kan afkode og forstå sætninger. Det kan være særlig relevant for tosprogede elever, som på trods af gode læsefærdigheder måske mangler sproglige forudsætninger for at sammenholde informationer til en helhedsforståelse. MiniSL er afprøvet på 1688 elever på skoler i hele Danmark. Vejledende normer er baseret på 300 elever. PRISLISTE MiniSL vejledning MiniSL orienteringssæt* MiniSL1 elevhæfte MiniSL2 elevhæfte MiniSL hjælpeark D2, samtaleark MiniSL rettemasker 3 stk LÆS5 er udviklet med henblik på at bevidstgøre lærer og elev om elevens læsetekniske færdigheder med det formål at sætte og nå udviklingsmål for klassen samt den enkelte elev. Læreren vil herefter kunne vælge undervisningsaktiviteter, indhold og læremidler, der stemmer overens med den enkelte elev og hele klassens forudsætninger, potentialer og udviklingsmål. LÆS5 består af to læsetekster og et spørgeskema samt diverse hjælpe- og retteark. Vejledningen indeholder ud over en gennemgang af selve prøven også de statistiske resultater fra Landsafprøvningen 2000 og nyere viden om børns læsning af mere generel karakter. De danske normer er baseret på 1700 danske elever. Materialet er udviklet i tæt samarbejde med dansklærere, læseforskere og læsekonsulenter. Der er udarbejdet et registreringsprogram til LÆS5, som består af et omfattende Excelark, hvor man kan indtaste alle elevernes resultater pr. klasse og generere grafiske oversigter. PRISLISTE LÆS5 vejledning LÆS5 orienteringssæt* LÆS5 elevhæfte LÆS5 registreringsprogram *Indeholder vejledning samt et eksemplar af øvrige varer * Indeholder vejledning samt et eksemplar af øvrige varer. 11

12 Læsning og stavning OS64 og OS120 Ordstillelæsningsprøver Arne Søegård, Svend Hesselholdt, Svend Kreiner, Anders Poulsen og Jørgen Chr. Nielsen SL60 og SL40 Sætningslæseprøver Jørgen Chr. Nielsen, Svend Kreiner, Anders Poulsen og Arne Søegård Vurdering af begynderlæsefærdigheder klasse /computer Klasse minutter Klassifikation C OS-prøverne giver en vurdering af børns begyndende læseudvikling. Vurdering af ordlæsning er en god og relevant begyndelse, når det drejer sig om læsevurdering. Prøverne giver pædagogisk relevante oplysninger, som læreren kan drage nytte af. Eleverne læser en tekst for sig selv, og derefter demonstrerer de deres læseforståelse ved at overstrege en af fire mulige tegninger. Teksterne er af to sværhedsgrader OS64 for børn i 1. og 2. klasse og OS120 for børn i 2. og 3. klasse. Prøveresultaterne beskrives i et kategorisystem, der bygger på læsehastighed og rigtighedsprocent/forståelse. Prøverne er beregnet til at kunne gentages med et halvt til et helt års mellemrum, således at læseudviklingen kan følges. OS-prøverne er normeret på et stort antal danske skoleelever og scores nemt i vores registreringsprogram. PRISLISTE OS64 & OS120 vejledning OS64 & OS orienteringssæt* OS64 prøve OS120 prøve OS/ SL registreringsprogram * Indeholder vejledning samt et eksemplar af øvrige varer. Vurdering af sætningslæsning klasse /computer Klasse 15 minutter Klassifikation C SL-prøverne er udviklet til at vurdere børns sætningslæseevner og læseudvikling med henblik på planlægning af undervisningen, herunder også undervisningsdifferentiering og henvisning til specialundervisning. Prøverne er beregnet til børn fra 1. til 5. klasse, men kan også anvendes i specialundervisningssammenhænge med ældre elever. SL-prøverne består af en let prøve, SL60 med 60 spørgsmål, og en lidt sværere prøve, SL40 med 40 spørgsmål. Alle spørgsmålene består af en tekst på en eller to sætninger og fem svarmuligheder i form af billeder. Det billede, der mest præcist afspejler indholdet i teksten, skal afkrydses af eleverne. I prøverne vurderes både læsehastighed og rigtighedsprocent/læseforståelse. SL-prøverne er normeret på et stort antal danske skoleelever og scores nemt i vores registreringsprogram. PRISLISTE SL vejledning SL håndbog SL orienteringssæt* SL60 prøve SL40 prøve OS/ SL registreringsprogram * Indeholder vejledning samt et eksemplar af øvrige varer., dog ikke håndbog. 12

13 Læsning og stavning TL 1-5 Tekstlæseprøver Jørgen Chr. Nielsen, Lene Møller og Gert Gamby Beskrivelse og vurdering af læseforståelse, læsevaner og læserselvvurdering klasse /computer Klasse 2-4 lektioner Klassifikation C TL 1-5 er et prøvemateriale til beskrivelse og vurdering af større børn og unges læsning. Prøverne opgører elevens samlede læsekompetence på de forskellige klassetrin. På de større klassetrin kan prøvetagningen være et led i den pædagogiske evaluering, hvor dansklæreren udvikler en individtilpasset læseundervisning. Det pædagogiske evalueringsperspektiv er derfor fremadrettet. TL 1-5 består af et elevhæfte til hvert klassetrin. Hæfterne indeholder 4-6 opgaver med en række delopgaver i hver. Opgaverne går ud på at læse en fortællende eller informerende tekst eller en række ord og så demonstrere sin forståelse heraf ved at svare rigtigt på de efterfølgende spørgsmål i multiple-choice-format. Opgavernes præcise udformning og teksternes sværhedsgrad er tilpasset de enkelte klassetrin. De danske normer for TL-prøverne er baseret på 2029 danske elever. PRISLISTE TL vejledning TL håndbog TL orienteringssæt* TL 1 elevhæfte (rosa) TL 2 elevhæfte (melon) TL 3 elevhæfte (grøn) TL 4 elevhæfte (blå) TL 5 elevhæfte (lilla) TL registreringsprogram * Indeholder vejledning samt et eksemplar af øvrige varer., dog ikke håndbog. Der er udarbejdet et scoringsprogram i Excel til prøverne. I programmet kan du indtaste elevernes svar og blandt andet få en brugervenlig oversigt over den enkelte elevs resultater samt en klasseoversigt, som gør det nemt at overskue hele klassens resultater. 13

14 Læsning og stavning Il-baSIS Jørgen Frost og Jørgen Chr. Nielsen FoRMåL Vurdering af læseforståelse og -forudsætninger MåLGRuPPe klasse SCoRiNG ADMiNiSTRATioN Klasse/individuel PRøVeTiD Varierende, men oftest elementer à 15 minutter KLASSiFiKATioN C IL-basis består af tre individuelle prøver og én gruppeprøve til vurdering af læseforudsætninger og læseforståelse i indskolingen. Gruppeprøven har til formål at undersøge læseforståelsen og centrale, kritiske læseforudsætninger hos børn i den tidlige indskolingsfase. Prøven kan med fordel administreres flere gange hen over 1. klasse med henblik på at følge læseudviklingen hos eleverne nøje. Gruppeprøven består af 14 delprøver, som det typisk tager minutter at gennemføre. De individuelle prøver, der i sværhedsgrad ligger i forlængelse af hinanden, er særligt velegnede i situationer, hvor en diagnostisk læsevurdering kan tilvejebringe en målrettet og intensiv forebyggende indsats over for elever med læse- og skrivevanskeligheder. De individuelle prøver administreres således ofte i forlængelse af OS-prøverne og gruppeprøvedelen i IL-basis. priseksempler IL-basis vejledning IL-basis håndbog IL-basis orienteringssæt* * Indeholder vejledning samt et eksemplar af øvrige varer. Il IndIvIduel læseundersøgelse Jørgen Chr. Nielsen, Gert Gamby, Anders Poulsen og Arne Søegård FoRMåL Vurdering af afkodning og læseforståelse MåLGRuPPe klasse SCoRiNG ADMiNiSTRATioN PRøVeTiD minutter KLASSiFiKATioN C IL anvendes, når der skal træffes beslutning om iværksættelse af særlige undervisningsmæssige tiltag over for elever med læsevanskeligheder i klasse. Her tænkes f.eks. på visitation til specialundervisning og tilrettelæggelse heraf. IL anvendes oftest i forlængelse af OS- og SL-prøverne, når der er behov for en omfattende og bredspektret vurdering af elevens læsefærdigheder og læseforståelse. IL består af otte tekster skrevet af en børnebogsforfatter. Hver tekst rummer en lille beretning om børn på skolens mellemtrin og appellerer til elevernes nysgerrighed og engagement. IL har i udviklingsforløbet været afprøvet på mere end 2000 elever fordelt på mere end 110 skoler rundt om i landet. priseksempler IL vejledning IL håndbog IL orienteringssæt* * Indeholder vejledning samt et eksemplar af øvrige varer. Dette er eksempler. Se alle varerne på Dette er eksempler. Se alle varerne på 14

15 Læsning og stavning Il-ungdoM Jørgen Chr. Nielsen, Gert Gamby og Lene Møller Il-vokSen Jørgen Chr. Nielsen FoRMåL Undersøgelse af læsefærdigheder hos større børn og unge MåLGRuPPe Fra 7. klasse til voksenområdet SCoRiNG ADMiNiSTRATioN PRøVeTiD Ca. 45 minutter KLASSiFiKATioN C IL-ungdom er et prøvemateriale til undersøgelse af elever med mulige læsevanskeligheder fra 7. klasse over gymnasium og hf-niveau samt voksenområdet med henblik på rådgivning om forbedring af læsestandpunkt og vejledning i valg af erhverv/uddannelse. Da det er en individuel prøve, har prøvetageren mulighed for at iagttage læserens strategier og at stille uddybende spørgsmål undervejs. IL-ungdom er velegnet som en uddybende læseundersøgelse på baggrund af screening med TL-prøverne. Med IL-ungdom kan man evaluere læsevanskeligheder sammen med de unge selv, så de føler sig medansvarlige for den videre målsætning i undervisningen. Prøvematerialet består af otte læsehæfter med stigende sværhedsgrad i afkodning, tekstforståelse og fortolkning. De skønlitterære tekster er forfattet af Bent Haller og illustreret af Gurli Reichenbach, og de faglige tekster er udarbejdet af Jørgen Chr. Nielsen og Gert Gamby. priseksempler IL-ungdom vejledning IL-ungdom orienteringssæt* IL-ungdom, noteringsark, Brevet IL-ungdom, noteringsark, På den anden side IL-ungdom analyse, samtale, konklusion * Indeholder vejledning samt et eksemplar af øvrige varer. Dette er eksempler. Se alle varerne på FoRMåL Vurdering af læsefærdigheder MåLGRuPPe Unge og voksne SCoRiNG ADMiNiSTRATioN PRøVeTiD minutter KLASSiFiKATioN C IL-voksen kan anvendes, når der skal træffes beslutning om iværksættelse af særlige undervisningstiltag over for voksne med læsevanskeligheder. Her tænkes f.eks. på vurdering af særlige behov for supplerende læseundervisning og til støtte i forbindelse med udformning af individuelle handleplaner for læsning. IL-voksen anvendes oftest i forlængelse af gruppelæseprøven for voksne, VAV Vurdering Af Voksenlæsning, når der er behov for en omfattende og bredspektret individuel analyse af læsefærdighederne hos den voksne læser. IL-voksen kan tillige anvendes i udvælgelsesøjemed og i andre situationer, hvor en multifacetteret vurdering af læsefærdigheder er indikeret. IL-voksen er ikke en standardiseret læseprøve med normer, men en såkaldt kriteriebaseret prøve, hvor man vurderer resultatet i forhold til de læsekrav, som voksenlæsere normalt skal forholde sig til. priseksempler IL-voksen vejledning IL- voksen orienteringssæt* IL-voksen noteringsark V IL-voksen analyse/samtale/konklusion IL-voksen rapport om læseundersøgelse IL-voksen læsehæfte V * Indeholder vejledning samt et eksemplar af øvrige varer. Dette er eksempler. Se alle varerne på 15

16 Læsning og stavning DL-prøven Diagnostisk læse- og staveprøve Carsten Halleby, Karen Kjær og Lene Norrbom Diagnosticering af læsning og stavning Fra læsebegyndere til voksne Klassifikation C DL-prøven anvendes, når der er behov for en nærmere kortlægning af en elevs overordnede strategier, arbejdsmåder og specifikke problemer i forbindelse med læsning og stavning. På baggrund heraf kan en undervisningsindsats målrettes elevens individuelle styrker og svagheder, ligesom prøven kan fungere som et led i den løbende evaluering af et sådant forløb. DL-prøven består af 10 forskellige delprøver herunder højtlæsning, afskrivning, orddeling og diktat og 24 læsetekster, fra lix 5 til lix 31. Delprøverne relaterer alle til en udviklingsorienteret læseprocesteori med tre trin: global læsning, analyse-/synteselæsning og helhedslæsning. Den opgøres såvel kvantitativt som kvalitativt og tegner en individuel og præcis læseprofil. DL-prøven deler teoretisk baggrund med CHIPS og kan derfor indgå i en helhedsvurdering af børns kognitive færdigheder og udvikling. Prøven er afprøvet på 170 danske skolebørn. PRISLISTE DL komplet DL vejledning DL noteringshæfte DL pædagogisk analyseark DL elevmappe VAV Vurdering Af Voksenlæsning Jørgen Chr. Nielsen Vurdering af læseforståelse Voksne Gruppe/individuel minutter Klassifikation C VAV er udarbejdet med henblik på vurdering af voksnes læseforståelse. Materialet kan anvendes i virksomheder med det formål at skelne mellem sikre og usikre læsere. Det kan dreje sig om beherskelse af arbejdsfunktioner, hvor hurtig og sikker læsning er nødvendige kvalifikationer ved udførelsen af et arbejde. Det kan også dreje sig om, at virksomheder ønsker at tilbyde opkvalificering af medarbejdere, der læser usikkert. Desuden kan VAV anvendes i forbindelse med påbegyndelse af et uddannelsesforløb eller tilrettelæggelse af læseundervisning. Det danske datagrundlag i VAV udgøres af 197 personer inden for mange forskellige erhvervsområder. PRISLISTE VAV komplet VAV vejledning VAV læsehæfter VAV noteringsark VAV samtaleark VAV oplysningsark

17 Læsning og stavning VPG Voksenpædagogiske Grundprøver Finn Christensen og Gunnar Hovgesen Afdækning af læse-, stave- og skrivevanskeligheder Unge og voksne Gruppe/individuel Klassifikation C VPG anvendes til at afdække og analysere unge og voksnes læse-, stave- og skrivevanskeligheder med henblik på planlægning og tilrettelæggelse af relevant og effektiv undervisning. Herudover kan materialet anvendes til rådgivning og vejledning i forbindelse med undervisning af unge og voksne med utilstrækkelige forudsætninger i dansk. VPG retter sig direkte mod afhjælpning af deltagernes problemer og danner grundlag for en samtale med eleven om problemernes art, omfang og muligheder for hjælp gennem specifik og målrettet undervisning. VPG-materialet består af to læseprøver (højtlæsningsprøve og stillelæsningsprøve), tre staveprøver (retstavningsprøve, analyseprøve, lydprøve) og to skriveprøver (billedbeskrivelse og diktat). VPG er inden udgivelsen afprøvet på et stort antal unge og voksne. Prøverne er udformet således, at læse-, stave- og skriveprocesserne kan beskrives systematisk og forståeligt for både deltagere, undervisere, ledere og myndigheder og accepteres som grundlag for særligt tilrettelagt undervisning og specialundervisning. PRISLISTE VPG vejledning VPG orienteringssæt* VPG prøvehæfte VPG læsetekst VPG skriveprøve: Billedserie VPG skriveprøve: Situationsbestemt 1 60 * Indeholder vejledning samt et eksemplar af øvrige varer. Læsetekster for Unge og Voksne Elisabeth Arnbak og Carsten Elbro Undersøgelse af læsefærdigheder Unge og voksne Klasse/gruppe 45 minutter Klassifikation C Læsetekster for Unge og Voksne er et materiale udviklet til afdækning af funktionel læsefærdighed og kan benyttes af f.eks. institutioner, der tilbyder kurser og uddannelse til unge og voksne, til en indledende kompetenceafklaring. Afdækningen af deltagernes læsefærdigheder kan foretages med henblik på at sammensætte homogene hold samt differentiere undervisningsformer og -materialer, således at disse matcher kursisternes kompetencer. Herudover kan læselærere o.lign. benytte Læsetekster for Unge og Voksne til at tilrettelægge individuel læseundervisning. Læsetekster for Unge og Voksne er afprøvet på 773 personer fra fem forskellige uddannelsesgrupper og har vist sig at være et pålideligt og anvendeligt redskab. PRISLISTE Læsetekster for Unge og Voksne komplet Læsetekster for Unge og Voksne vejledning Læsetekster for Unge og Voksne prøvehæfte

18 MateMatik og natur/teknik Mg MateMatIk grundlæggende fg færdigheder grundlæggende Kim Foss Hansen FoRMåL Afdækning af grundlæggende færdigheder i matematik MåLGRuPPe klasse SCoRiNG /computer ADMiNiSTRATioN Klasse PRøVeTiD 4 timer (2 timer for klasse) KLASSiFiKATioN C De seneste udgaver af MG/FG bygger på 30 års erfaringer med at udvikle opgaver, der er egnede til at indgå i diagnosticerende prøver til matematikundervisningen i folkeskolen. Med et prøveresultat fra MG/FG får du: viden om klassens aktuelle standpunkt overblik over, hvor klassens/elevens præstation ligger på en skala fra ikke indlært til sikkert indlært en referenceramme, som viser niveauet i forhold til andre klasser på samme trin indblik i, hvilke typer fejl eleverne begår pædagogiske anvisninger til det fremtidige arbejde. MG-prøverne findes til alle folkeskolens 11 årgange, mens FG-prøverne, der dækker de grundlæggende færdigheder, foreligger til klassetrin. FG4-7 dækker overvejende de fire regningsarter, mens FG8-9 er lagt op ad folkeskolens afgangsprøve (færdighedsprøven). Der er udarbejdet en samlet vejledning, der dækker alle klassetrin. Her kan man blandt andet hente inspiration til klasseundervisning og individuelle tiltag. internetversion Som noget nyt kan eleverne tage prøverne direkte på nettet via Hogrefe Psykologisk Forlags Skoleportal. De tilgængelige prøver i internetversionen er MG klasse og FG klasse. Internetudgaven indeholder de velkendte opgaver fra papirudgaven med ændringer affødt af, at prøverne nu er digitaliseret. Systemet er meget brugervenligt, og eleven kan bladre frem og tilbage i testen, præcis som de ville i en papirudgave. Med internetversionen registreres elevernes besvarelser automatisk, og læreren får adgang til et omfattende rapportsystem, der gør det meget nemmere at følge op på prøven. Det vil sige, at man slipper for at rette prøverne resultatet genereres automatisk. Rapporterne giver læreren redskaber, som ikke tidligere er set i forbindelse med brugen af diagnosticerende prøver. MG/FG vil fortsat findes i papirudgave. Besvarelserne kan naturligvis også indtastes i Skoleportalen, og rapporterne udtrækkes. Uanset om man anvender internetudgaven eller papirudgaven, skaber Skoleportalen følgende rapporter: Prøven i forhold til Fælles Mål 2009 Prøvens forskellige dele Prøveresultaterne i oversigtsform Resultaterne af prøvens forskellige discipliner Elevrapport den enkelte elevs resultater i prøven Bilag til elevplan, f.eks. til skolehjem-samtaler Anbefalinger til indsats på baggrund af prøven. 18

19 Matematik og Natur/teknik MI Matematik t Kim Foss Hansen Vurdering af 31 discipliner klasse Varierende afhængigt af opgaver Klassifikation C Ud over rapporterne til læreren genererer Skoleportalen rapporter, som kan give ledelsen på den enkelte skole et overblik over, hvordan de forskellige klasser klarer sig i forhold til både normen og hinanden. Derudover vil det være muligt for kommunen at rekvirere resultaterne fra hver enkelt skole gennem Skoleportalen, så man kan få resultaterne fra alle de skoler i kommunen, der benytter MG/FG. MG/FG er redskaber til evaluering af læringsmål og dermed til evaluering af de slut- og trinmål, som er gældende for undervisningen i matematik. Prøverne er relateret til Fælles Mål I forbindelse med den internetbaserede udgave er der indsamlet nye normdata til prøverne. Derudover vil prøvesystemet senere blive udvidet med FG3 Færdigheder Grundlæggende til 3. klasse. PRISEKSEMPLER MG/FG Vejledning (alle prøver) MG8 Internetversion inkl. scoring og rapporter FG5 Internetversion inkl. scoring og rapporter MG3 elevhæfte (papir) + netscoring Se alle varerne på MI-prøverne er udviklet til brug ved planlægning og tilrettelæggelse af undervisningsforløb, der tilgodeser elever med særlige behov inden for én eller flere af de discipliner, som matematik i skolen sædvanligvis opdeles i. Prøverne giver mulighed for gennem samtale mellem elev og prøvetager at afdække, hvad eleven gør, når eleven løser en given opgave hvad eleven behersker, hvordan eleven tænker, og hvilke fremgangsmåder eleven anvender. Hver prøve er bygget op, så man kan bevæge sig fra "kan ikke" over "kan endnu ikke" til "kan". MI-prøverne er koblet til MG/FG, således at man kan gå fra MG/FG til MI og starte på det niveau, som eleven havde vanskeligheder med i MG/FG. De enkelte MI-prøver består af et varieret antal trin, således at prøverne kan anvendes over for elever fra klasse. MI-prøverne er således ikke opdelt i klassetrin, men i 31 opgavehæfter, som byder på opgaver inden for hver sin matematikfaglige disciplin. Ved førstegangskøb af MI er det nødvendigt at bestille det komplette sæt. PRISEKSEMPEl MI komplet MI købes komplet med 5 vejledninger, 5 elevhæfter samt 5 stk. af hvert af de 31 opgaveark. Herefter kan prøvens delelementer købes hver for sig. Se alle varerne på 19

20 Regn i hovedet Mor køber Mor skal i alt betale Far køber 6 kr./stk. Far skal i alt betale Storesøster køber 70 kr. 30 kr. Storesøster skal i alt betale Du køber Du skal i alt betale 3 kr./stk & & 25 kr./stk. 5 kr./stk. & 10 kr. 1 kr. & & & & 10 kr./stk. 10kr. 800 kr. MAT MateMatik og natur/teknik Mat 1-9 Poul Erik Jensen, Inger-Lise Jørgensen og Rasmus Ulsøe Kær FoRMåL Diagnostisk afdækning af matematikfærdigheder MåLGRuPPe klasse SCoRiNG ADMiNiSTRATioN Klasse/individuel PRøVeTiD 2-6 lektioner KLASSiFiKATioN C MAT-prøverne afdækker, om eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder inden for hovedområderne tal og algebra, geometri og matematik i anvendelse. I prøverne er der en progression i opgaverne, der leder hen mod kravene i trinmålene efter 3. og 6. klasse og slutmålene efter 9. klasse. Vejledningen indeholder normer for, hvor meget man kan forvente, at eleverne kan inden for hvert delområde, samt hvor klassens standpunkt er i forhold til andre klasser på landsplan. Normerne er baseret på 1800 besvarelser udtrukket blandt knap demografisk repræsentative elever fra hele landet og på alle klassetrin. Prøverne scores manuelt. Ved efterfølgende indtastning af resultaterne i webprogrammet MAT elevplaner kan der genereres individuelle elevplaner og analyser af klassens samlede standpunkt inden for de testede områder. prisliste MAT vejledning MAT orienteringssæt* til MAT 1-9 elevhæfte inkl. registreringsark til MAT 1-9 rettehæfte MAT elevplaner, WEB-baseret inklusive træningsopgaver * Indeholder vejledning samt et eksemplar af øvrige varer. MAT elevplaner er et værktøj, som kan bruges til planlægning af elevens individuelle læringsforløb og i forbindelse med skole-hjem-samtaler. Ydermere fungerer programmet som en database over såvel de enkelte elever som klassens udvikling over tid. nyhed - træningsopgaver Via MAT elevplaner kan man nu også trække træningsopgaver ud, der er udvalgt ud fra den enkelte elevs prøveresultat. Regn i hovedet Mor har 100 kr. med til købmanden, og køber det du ser. 5 kr./stk Hvor mange penge har mor med tilbage? Far har 50 kr. med til brugsen, og køber det du ser. 6 kr./stk Hvor mange penge har far med tilbage? Hvor meget skal storesøster låne for at have råd? Du vil gerne købe cyklen. Du kan spare 200 kr. op om måneden 1600 kr. Hvor mange måneder skal du spare op? & & & & & 10 kr. 5 kr./stk 10 kr./stk Eksempel Storesøster vil gerne købe det du ser. Hun har 100 kr. x = 2 70 kr. 30 kr. 1 kr. 10 kr. & Løs funktionsmaskinerne 2 x = 2 2 x + 5 x + 10 x = 20 x x = 2 MAT3 2* x 2 x = x = 5 5 x = * x 3* x 10* x x + 5 = 7 x + 10 = x + 5 = 2* x = 2* x = 3* x = 10* x = x - 3 x - 5 x - 3 x + 5 x + 5 x + 10 x x - 3 = 4 x - 5 = x - 3 = x + 5 = x + 5 = x + 10 = x = Hver gang den gule terning viser 5 eller 6 eller den røde viser 2, får Rikke et point. x = 4 Hver gang den gule terning viser 1, 2 eller den røde terning viser 5 eller 6, får Sofie et point. Hvem får flest point? x = x = 2* x + 5 = 2* x + 5 = 3* x - 10 = 10* x = Runa og Jesper har en kasse fyldt med bolde På alle boldene står der et nummer. Hvis man tager en tilfældig bold op: 3 1 Hvilket nummer er der så størst chance for, 2 at der står på bolden? Nr Hvilket nummer er der mindst chance for, 3 at der står på bolden? Nr. Hvor mange af de bolde, der står 5 på, skulle fjernes for, at chancen for at trække en bold med 5 på, var lige så lille, som for at trække en med 2 på? Hvor mange bolde med tallet 7 på skulle smides i kassen for, at man ville trække en bold med 7 på dobbelt så ofte som en med 2 på? Rikke og Sofie sidder og slår med to terninger, en gul og en rød. MAT Regn i hovedet Mor køber Mor skal i alt betale Far køber MAT4 Far skal i alt betale Storesøster køber Storesøster skal i alt betale Du køber Du skal i alt betale 3 kr. 6 kr. 10 kr. 3 kr. 5 kr. 8 kr. 4 kr. 8 kr. Der er tusindvis af opgaver til rådighed, og de ligger som pdf'er, der er lige til at skrive ud eller sende direkte til eleven. Der er naturligvis også facitlister tilknyttet. 3 kr. 10 kr. 1 kr. MAT1 20

Oversigt over test Sølystskolen maj 2011

Oversigt over test Sølystskolen maj 2011 Oversigt over test Sølystskolen maj 2011 Hogrefe Psykologisk Forlag A/S Hogrefe Psykologisk Forlag A/S udvikler og udgiver psykologiske og pædagogiske test i tæt samarbejde med og til psykologer og beslægtede

Læs mere

fra Hogrefe Psykologisk Forlag

fra Hogrefe Psykologisk Forlag skolekatalog fra Hogrefe Psykologisk Forlag Læsning Stavning Matematik Nat 205 Natur/Teknik Træningsmaterialer Sociale kompetencer Udvikling Læsning Stavning Matematik Natu INDHOLD Indhold Hogrefe Psykologisk

Læs mere

EVALUERINGS- OG TESTMATERIALER TIL MATEMATIK

EVALUERINGS- OG TESTMATERIALER TIL MATEMATIK En oversigt over EVALUERINGS- OG TESTMATERIALER TIL MATEMATIK Center for Undervisningsmidler Læreruddannelsen i Odense Denne lille folder giver en oversigt over de fleste test- og evalueringsmaterialer

Læs mere

Læsning er en sammensat færdighed og derfor bør

Læsning er en sammensat færdighed og derfor bør Skriftsproglig Udvikling et nyt læseprøvesystem Læseprøver kan give et hurtigt overblik over færdighederne i en klasse. Det er klart at man som lærer i forvejen har et indtryk af elevernes læsefærdigheder

Læs mere

Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan kan man opdage elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder

Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan kan man opdage elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder 14-01-2011 Forskellige former for læsevanskeligheder OS- og SL-prøverne - kort gennemgang - hvad kan de bruges til - efterfølgende undervisning, læsbarhedsark Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Læsehandleplan 2011 / 2012

Læsehandleplan 2011 / 2012 Læsehandleplan 2011 / 2012 Indhold: Målsætning for læsning Hvad vil det sige at læse Skema / Læseforståelse 0. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9.

Læs mere

Vemmedrupskolens handleplan for læsning

Vemmedrupskolens handleplan for læsning Vemmedrupskolens handleplan for læsning Indskoling Læseindlæringen bygger på elevens sproglige forudsætninger. Der arbejdes med elevernes ordforråd, viden om verden og sprog- og læseforståelse. Målet for

Læs mere

LÆSETOGET 0.-3.årgang

LÆSETOGET 0.-3.årgang Humlebæk Skole LÆSETOGET 0.-3.årgang Læsetoget er et projekt på tværs af årgange og teams i indskolingen, hvor vi kan udnytte hinandens ressourcer og hermed højne elevernes læsefaglige niveau. Vi har derfor

Læs mere

Treja Danske Skole. Læsehandleplan

Treja Danske Skole. Læsehandleplan Treja Danske Skole Læsehandleplan 2015 Indholdsfortegnelse 1. Hvilket mål skal vores handleplan hjælpe os med at opnå?... 2 2.Hvilke handlinger vil vi udføre for at nå vores mål?... 2 3. Skolebibliotekets

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Læsning på mellemtrinnet Der sigtes mod trinmålene for 4. og 6. klassetrin. På mellemtrinnet er afkodningen for de fleste elever

Læs mere

Om undervisningen. Undervisning for 0. - 5. klasse. Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz.

Om undervisningen. Undervisning for 0. - 5. klasse. Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz. Om undervisningen Undervisning for 0. - 5. klasse Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz Alkalær-metoden Praktiske detaljer Referencer Undervisningsmoduler 1-4

Læs mere

Læsevejlederens funktioner

Læsevejlederens funktioner Temahæfte Læsevejlederens funktioner Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Læsevejlederen er skolens ressourceperson for udvikling af læseområdet. Læsevejlederens funktionsområde

Læs mere

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering - Læseudvikling - progression - CKF

Læs mere

Læsepolitik og Handleplan for Kerteminde Kommune Læsepolitik i Kerteminde Kommune for elever fra 6 til 18 år

Læsepolitik og Handleplan for Kerteminde Kommune Læsepolitik i Kerteminde Kommune for elever fra 6 til 18 år Læsepolitik og for Kerteminde Kommune Læsepolitik i Kerteminde Kommune for elever fra 6 til 18 år Læsepolitikken skal med udgangspunkt i Børne- og Ungepolitikken udvikle og styrke en læsekultur og læseindsats,

Læs mere

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings Forord Læsning er et vigtigt element i de fleste fag i skolen. Læsning er vejen til oplevelser, til viden og uddannelse. Når vi skal højne den faglige viden, er det helt nødvendigt med en god læsefærdighed.

Læs mere

Læsepolitik på Damagerskolen Virksomhedsplan 2005-07 Journal nr. KB/H-drev 1.udg 17.01.11 Virksomhedsplan/Læsepolitik

Læsepolitik på Damagerskolen Virksomhedsplan 2005-07 Journal nr. KB/H-drev 1.udg 17.01.11 Virksomhedsplan/Læsepolitik Læsepolitik på Damagerskolen Virksomhedsplan 2005-07 Journal nr. KB/H-drev 1.udg 17.01.11 Virksomhedsplan/Læsepolitik 1. Pædagogisk status I PISA-undersøgelsen fra 2000 og efterfølgende pressemeddelelse

Læs mere

PRISLISTE Fra Hogrefe Psykologisk Forlag. Udvikling Diagnose Intelligens Personlighed Psykopatologi Udvikling Sociale kompetencer Teambuili

PRISLISTE Fra Hogrefe Psykologisk Forlag. Udvikling Diagnose Intelligens Personlighed Psykopatologi Udvikling Sociale kompetencer Teambuili PRISLISTE Fra Hogrefe Psykologisk Forlag Udvikling Diagnose Intelligens Personlighed Psykopatologi Udvikling Sociale kompetencer Teambuili KLINISK OG ERHVERV 2015 TEST OG TRÆNINGSMATERIALER ABAS-II 0480-00

Læs mere

6. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

6. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer 1 6. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Tekniske og forståelsesmæssige Læselyst, læsevaner og læsehastighed Der arbejdes med brug af notater, grafiske modeller, ord- og begrebskort, oversigtslæsning,

Læs mere

Hvordan støtter skolebiblioteket barnets læseudvikling?

Hvordan støtter skolebiblioteket barnets læseudvikling? Hvordan støtter skolebiblioteket barnets læseudvikling? Program for eftermiddagen Den rigtige bog til det rigtige barn - En kort teoretisk gennemgang af børns læseudvikling med eksempler på materialer,

Læs mere

PRISLISTE KLINISK OG ERHVERV 2014

PRISLISTE KLINISK OG ERHVERV 2014 PRISLISTE KLINISK OG ERHVERV 2014 ABAS-II 0480-00 ABAS-II komplet 1 1550,00 0480-01 ABAS-II manual, amerikansk 1 1150,00 0480-07 ABAS-II spørgeskema forældre (0-5 år) 10 195,00 0480-08 ABAS-II spørgeskema

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole

www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse og skrive på Ollerup Friskole Når dit barn begynder i skolen er det allerede

Læs mere

it-hjælpemidler? It-hjælpemidler i prøvesituationer? To undersøgelser af it-hjælpemidlers effekt

it-hjælpemidler? It-hjælpemidler i prøvesituationer? To undersøgelser af it-hjælpemidlers effekt Hvor meget hjælper it-hjælpemidler? Holger Juul, lektor, ph.d., Center for Læseforskning, Københavns Universitet Alle er enige om de store muligheder i it-hjælpemidler til læsning og skrivning og mange

Læs mere

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen Handleplan for læsning på Blåbjergskolen I et moderne velfærdssamfund med stigende mængder af skriftlige informationer er det af afgørende betydning for det enkelte menneske at tilegne sig tilstrækkelige

Læs mere

Disposition. Flydende læsning hvad er det?

Disposition. Flydende læsning hvad er det? Den samlede læseundervisning Flydende læsning - hvad er det? - hvornår skal vi arbejde med det? - hvordan kan vi arbejde med det? Læseforståelse Hjemmeopgaven Disposition 12-10-2010 Marianne Aaen Thorsen

Læs mere

Bækholmsk len Odense Kommune

Bækholmsk len Odense Kommune Bækholmsk len Odense Kommune 31. august 2006 Status på skolens evalueringskultur, august 2006 Baggrund: Bækholmskolen blev etableret august 2003 som Odense Kommunes heldagsskole for elever mellem 7-13

Læs mere

Efterårskurser på PPR 2013

Efterårskurser på PPR 2013 For at få folderen i elektronisk udgave: Se Nyt fra AKT/læsekonsulent på Fællesnettet via Skoleintra eller Kontakt din læsevejleder eller skolens akt-medarbejder Efterårskurser på PPR 2013 Hvordan løser

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling

Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling Indhold Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling..... 3 Gode læseforudsætninger..... 5 Læselyst..................................................................

Læs mere

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport AKT Støtteundervisning Forebyggelse Vejledere Trivsel Gelsted Skoles Kvalitetsrapport Gelsted Skoles samlede inklusionsindsats skoleåret 2011-2012 Klasselærerens generelle indsats Klasselærerens arbejde

Læs mere

Forord til skoleområdet Indskoling Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring

Forord til skoleområdet Indskoling Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Forord til skoleområdet Indskoling Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring For den elev, som begynder i en af Egedal Kommunes folkeskoler, skal oplevelsen være, at undervisningen

Læs mere

Bilag 3. Hverdagsstavning for voksne

Bilag 3. Hverdagsstavning for voksne Bilag 3 Udviklet til FVU af Elisabeth Arnbak og Ina Borstrøm Undervisningsministeriet, 2002 2 Et materiale til afdækning af voksnes stavefærdigheder Indhold 3 Udformning 3 Vejledende scorefordeling ved

Læs mere

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling Bakkeskolens læsefolder En forældre-guide til læseudvikling Indhold Hvorfor denne folder?...s 3 Hvad er læsning?... s 4 Daglig læsning er vigtig.. s 5 - Hvad kan jeg som forælder gøre?.... s 5 Begynderlæsning.

Læs mere

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 10 lektioner pr. uge. Tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Børnehaveklassen. Trinmål efter Børnehaveklassen Og i Fælles mål 2009 - Dansk, trinmål efter 2. klassetrin

Læs mere

Matematiske kompetencer - hvad og hvorfor? DLF-Kursus Frederikshavn 24.-25.9 2015 Eva Rønn UCC

Matematiske kompetencer - hvad og hvorfor? DLF-Kursus Frederikshavn 24.-25.9 2015 Eva Rønn UCC Matematiske kompetencer - hvad og hvorfor? DLF-Kursus Frederikshavn 24.-25.9 2015 Eva Rønn UCC Komrapporten Kompetencer og matematiklæring. Ideer og inspiration til udvikling af matematikundervisningen

Læs mere

Udarbejdet af Anna Steenberg Gellert og Carsten Elbro. Københavns Universitet

Udarbejdet af Anna Steenberg Gellert og Carsten Elbro. Københavns Universitet Udviklingen og afprøvningen af Vejledende Læsetest for Voksne Udarbejdet af Anna Steenberg Gellert og Carsten Elbro Center for Læseforskning Københavns Universitet Oplægsholder: Mette Nørgaard Sørensen

Læs mere

Trin - og slutmål for faget Tysk

Trin - og slutmål for faget Tysk Trin - og slutmål for faget Tysk Beskrivelse af undervisningen i 6.klasse Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger. Fra begyndelsen af forløbet skal undervisningen tilrettelægges,

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Oversigt over tests og iagttagelsesmaterialer på Egebakken. Nationale Tests. Psykologiske tests mv.

Oversigt over tests og iagttagelsesmaterialer på Egebakken. Nationale Tests. Psykologiske tests mv. Egebakken Marts 2012 Oversigt over tests og iagttagelsesmaterialer på Egebakken Nationale Tests I udgangspunktet er alle elever tilmeldt nationale tests, men der kan ansøges om fritagelse. Psykologiske

Læs mere

MiniPAS-konsulent. Bliv uddannet. 6 MiniPAS - ET UNIKT PÆDAGOGISK ANALYSEREDSKAB. Det får du ud af uddannelsen som MiniPAS-konsulent

MiniPAS-konsulent. Bliv uddannet. 6 MiniPAS - ET UNIKT PÆDAGOGISK ANALYSEREDSKAB. Det får du ud af uddannelsen som MiniPAS-konsulent Det får du ud af uddannelsen som MiniPAS-konsulent en indsigt i at skabe optimeret læring og befordre personlig social udvikling for barnet en udvikling af dine egne pædagogiske modeller, så du til dine

Læs mere

Sprogscreening. Procedure i skolerne i Hvidovre Kommune

Sprogscreening. Procedure i skolerne i Hvidovre Kommune Sprogscreening Procedure i skolerne i Hvidovre Kommune 1 Redaktion: Liselotte Larsen Logo: Jørgen Lund Grafisk Tilrettelæggelse: E. S. Bøtcher Skrift: Times New Roman Tryk: Pædagogisk Center 2009 2 Baggrund

Læs mere

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.: 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. 38, om sit syn på

Læs mere

Pædagogisk Central. Læsekursus 3. klasse. Brøndby

Pædagogisk Central. Læsekursus 3. klasse. Brøndby Læsekursus 3. klasse Læsekursus for 3. klasse Et kursus for hele klasser I mål og handleplaner for dansk i 3. klasse står der: Båndlærer og dansklærer aftaler et tre ugers læsekursus for hele klassen hjælpetester

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Læseindsats i Vesthimmerlands Kommune

Læseindsats i Vesthimmerlands Kommune Læseindsats i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Målsætning 2 Indsatsområder 2.1 Overordnede indsatsområder 2.2 Indskoling 2.3 Mellemtrin 2.4 Udskoling 3 Evaluering 3.1 Ansvarsfordeling 4 Anbefalinger

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Elever i læsevanskeligheder

Elever i læsevanskeligheder Elever i læsevanskeligheder forslag og anbefalinger til test og handlinger i grundskolen og ved overgangen til ungdomsuddannelserne, opdateret febr. 2014. Klassetrin Dagtilbud Bh.- klasse 1.- 2. klasse

Læs mere

Principper for den løbende evaluering

Principper for den løbende evaluering Principper for den løbende evaluering Evalueringen skal: 1. være en integreret del af undervisningen, og skal omfatte den personlige-, den sociale- og den faglige udvikling 2. Omfatte såvel lærerens som

Læs mere

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold Årsplan for undervisningen i matematik på 4. klassetrin 2006/2007 Retningslinjer for undervisningen i matematik: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget matematik, udgør folkeskolens formål

Læs mere

Læsepolitik. Børn elsker bøger og sange, ungdommen er vild med sociale medier i skolen lærer alle at læse

Læsepolitik. Børn elsker bøger og sange, ungdommen er vild med sociale medier i skolen lærer alle at læse Institutions- og Skolecentret Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup www.htk.dk Så fokus på sprog og skriftstimulering handler grundlæggende om at give børn de samme muligheder for at opnå et liv

Læs mere

1. fase (0. 3.kl) 2. fase (4. 6.kl) 3. fase ( 7. 9. kl)

1. fase (0. 3.kl) 2. fase (4. 6.kl) 3. fase ( 7. 9. kl) HANDLEPLAN FOR SPROG OG LÆSNING MÅLSÆTNING for sprog og læsning på Beder Skole Målet er, at eleverne på Beder Skole i hele skoleforløbet udvikler deres sproglige forståelse og kommunikative færdigheder,

Læs mere

ROAL handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder

ROAL handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder ROAL handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder VERSION 1 Handleplan for: navn: cpr: klasse: skole: udarbejdet dato og årstal: Handleplanen er udarbejdet af: (navn & underskrifter) elev: forældre

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

L Ærervejledning. Målgruppe. Om Runerod

L Ærervejledning. Målgruppe. Om Runerod Lærervejledning Runerod - et digitalt læringsspil til matematik L Ærervejledning Om Runerod Runerod er et digitalt læringsspil, som foregår i en parallelverden, som hedder Runerod. Spillet indeholder opgaver/missioner,

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Pædagogisk Analyse System - vurderer potentialet for effektiv læring...

www.munkholm.cc PAS Pædagogisk Analyse System - vurderer potentialet for effektiv læring... www.munkholm.cc PAS Pædagogisk Analyse System - vurderer potentialet for effektiv læring... Pædagogisk analyseredskab kortlægger elevens potentiale I hver skoleklasse sidder der gennemsnitligt fem elever,

Læs mere

Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse

Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse Hvorfor læse med børn? Den gode oplevelse æstetisk/litterær Hyggeligt og rart. Nærhed og fællesskab Litteratur og kultur Viden

Læs mere

EASI- dit udviklingsværktøj

EASI- dit udviklingsværktøj Få afdækket trænings- og udviklingsbehov EASI- dit udviklingsværktøj Hvorfor handler mennesker ikke altid, som vi forventer? Find ud af, hvad der motiverer mennesker Spar tid på at identificere potentiale

Læs mere

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 1 Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 Børnehaveklasseledere : Berit Albeck og Anette Sørensen. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Emne oversigt---------------------------------------------------------------------------s

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Hvad ER ordblindhed (dysleksi) ??? Generelle symptomer på ordblindhed Specifikke symptomer på ordblindhed (1)

Hvad ER ordblindhed (dysleksi) ??? Generelle symptomer på ordblindhed Specifikke symptomer på ordblindhed (1) Om ordblindetest En præsentation af nogle metoder, værktøjer og foreløbige analyser (Noter til foredrag i Psykologisk Selskab for Forskningsmetode 2004.11.18) Michael Jepsen www.infosafe.dk Hvad ER ordblindhed

Læs mere

Indsats og evaluering på læseområdet

Indsats og evaluering på læseområdet Indsats og evaluering på læseområdet Indholdsfortegnelse: Indledning s. 3 Kommissorium s. 5 Status s. 6 Øvrige tiltag s. 7 Målsætning s. 8 Indsatsområder s. 9 Overordnet s. 9 Indskoling s. 11 Mellemtrin

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Ødis Skole. Værdigrundlag

Ødis Skole. Værdigrundlag Ødis Skole Værdigrundlag Indhold Indledning... 4 Fremtidige mål... Værdiformulering... 5 6 Sådan arbejder vi med vores værdier... 8 - Trivsel... 8 - Læsning... 9 - Naturen... 10 - Fællesskab... 12 - Kreativitet...

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats

Handlingsplan for læseindsats Handlingsplan for læseindsats 2015 under før efter ude inde inde kan ikke kan næsten kan selv Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

Mål og evaluering i børnehøjde

Mål og evaluering i børnehøjde Mål og evaluering i børnehøjde Refleksion Mål Kriterier Portfoliopædagogik og praksis Et eksemplarisk forløb? Helle Frost CFU Aalborg d. 20.9.10 Synliggørelse Medindsigt Medinddragelse Bevidsthed Medansvar

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Status: 4.b er en klasse der består af ca. 20 elever. Der er en god fordeling mellem piger og drenge i klasser. Klassen har 5 matematiktimer om ugen. Vi fortsætter

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN

BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN 1 BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN - kort præsentation Inspirationsmaterialet/lærerkompendiet indeholder mere end 60-70 helt konkrete, sjove og lærerige aktivitetsforslag, som giver stof til

Læs mere

Skriv og læs med ørerne

Skriv og læs med ørerne Skriv og læs med ørerne En guide til undervisning med CD-ORD som læremiddel på begyndertrinnet pædagogisk mediecenter Guiden er udarbejdet af: Birthe Tipsmark (lærer på Højvangskolen) Christina Tagmose

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse

Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse Kære læsevejledere Så er alle børnebillederne væk, og I får som lovet de kedelige slides. I fik undervisningsforløbet udleveret, så her er næsten kun

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Regneark hvorfor nu det?

Regneark hvorfor nu det? Regneark hvorfor nu det? Af seminarielektor, cand. pæd. Arne Mogensen Et åbent program et værktøj... 2 Sådan ser det ud... 3 Type 1 Beregning... 3 Type 2 Præsentation... 4 Type 3 Gæt... 5 Type 4 Eksperiment...

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 Læsepolitikkens formål: Formål med Ellekildeskolens læsepolitik er at sikre: at læseindsatsen og læseudviklingen styrkes. at færre børn udvikler læsevanskeligheder

Læs mere

Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune

Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune Uddannelsesparathed er en helhedsvurdering af den enkelte elevs uddannelsespotentiale. Vurderingen af parathed til uddannelse

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Sprog- og Læsestrategi Strategien omfatter tale, sprog og skriftsproget (både læsning og skrivning). Forord For at kunne tage aktivt del i livet har vi brug for sproglige kompetencer. Det drejer

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere