Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 32. ÅRGANG NR. 1 Marts

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 32. ÅRGANG NR. 1 Marts 2008. www.dmk-online."

Transkript

1 Münsterländeren Klubblad for Dansk Münsterländer Klub Klubblad for Dansk Münsterländer Klub 32. ÅRGANG NR. 1 Marts 2008

2 ANNONCE NYHED DESIGNSPOT udført i glas og alu. Krystalserien er velegnet til gange, bad- og toiletbelysning. Spot leveres excl. transformer. PC belysning ApS støtter Dansk Münsterländer Klub, så hvis du, eller en bekendt, står og har brug for belys ning, kan du støtte DMK ved at handle med PC belysning. Professionel belysning PC belysning ApS Ulvevej 12 DK-7800 Skive Tlf Fax Skive og København

3 INDHOLD / REDAKTION INDHOLD Leder Bestyrelse udvalg Aktivister Schweissprøver Forårsprøve Resultater fra DMKs Landsudstilling Referat fra medlemsmøde Information fra DKK HZP Aktivisten Fra redaktøren Hvalpenyt Hanhunderegister Münsterländeren udkommer fire gange om året: Marts, juni, september og december. Alt stof til Münsterländeren sendes direkte til redaktøren, meget gerne på diskette skrevet i Word eller direkte til redaktørens e-postadresse. Medsend meget gerne billeder seperat i højest mulige opløsning. Sidste frist for indsendelse af stof til juni-nummeret er den 18. maj Forsidefoto: Landsudstillingen EX, 1.V, BIR/BIS Basso, 14454/06, F , Ejer, E. Mikael Svendsen DMK's hjemmeside redigeres og opdateres af Johannes Mørch Pindstrupvej 19, Hedeskov, 8410 Rønde Stof til hjemmesiden sendes til redaktøren på diskette eller direkte med e-post til: Ansvarshavende i henhold til presseloven: Henrik Raae Andersen Lunderødevej 82, Marup 4340 Tølløse Redaktør: Morten Vestergaard Flådevej Jyllinge Tlf.: Redaktionen modtager meget gerne indlæg og artikler til optagelse. Grafisk produktion Werks Offset A/S, Højbjerg Jagthunden udkommer hver måned undtagen januar og juli. Sidste frist for indsendelse af stof er fire hverdage før den 1. i måneden forinden. Stof til Jagthunden sendes til: Rune Riishøj Engedalsvej 7, Daugbjerg 8800 Viborg Tlf Mobil Meget gerne på diskette skrevet i Word eller med e-post til Oplag: stk. Meningsbevarende citater og gengivelser af artikler fra Münsterländeren er tilladt, men kun med kildeangivelse. Postgironr.: Bladnr.:

4 LEDER: MARTS Hvad skal der ske med Münsterländeren? Af Morten Vestergaard Jeg har på nuværende tidspunkt haft redaktør ansvaret for to udgaver af Münsterländeren og været medlem af klubben i ca. 3 år. På baggrund af dette har jeg gjort mig nogle tanker om vores klubblad, som jeg hermed skal forsøge at dele med den interesserede læser. Det er min tanke, at dette kan benyttes som et debatoplæg generelt og til de forestående medlemsmøder. Vi har i dag et blad, som i det store hele blot er en trykt udgave af vores hjemmeside. De informationer der findes i bladet kan oven i købet stort set genfindes i Jagthunden også. På den baggrund er det forståeligt at der har været stillet spørgsmålstegn ved bladets eksistensberettigelse. Eneste gavn af bladet i dag er således, at informationer derved når de formodentlige ganske få, der ikke har adgang til informationer på hjemmesiden. Derudover skal man sikkert ikke negligere den effekt, det har på medlemmer, der ikke jævnligt besøger hjemmesiden, sådan at få et fysisk bevis på deres medlemskab. Mit formål med dette indlæg er ikke, at få Münsterländeren nedlagt. Men derimod at får startet en dialog om hvilket indhold, der skal til for, at give bladet en profil, der gør det til et aktiv for klubben og dens medlemmer. Vi skal have defineret hvad formålet med bladet er samt udtænkt hvordan disse formål realiseres. Som inspiration til at finde frem til hvad bladets formål er, gengives her relevante dele af klubbens love. Klubbens formål: DMKs formål er, i samarbejde med Dansk Kennel Klub (DKK), og i overensstemmelse med dennes formål og internationale forpligtelser, at fremme den brugs- og sportsmæssige anvendelse af racerne Kleiner og Grosser Münsterländer, samt udbrede kendskabet hertil blandt medlemmerne og offentligheden til gavn for avlsarbejdet. Kendskabet til den brugs- og sportsmæssige anvendelse af racerne søges ligeledes fremmet gennem samarbejde med Danmarks Jægerforbund (DJ) samt specialklubber anerkendt af DKK. Stk. 2. Dette mål søges nået med bl.a.: 1. Afholdelse af markprøver, apporteringsprøver, schweissprøver og andre jagtrelevante prøver, der understøtter münsterländeren som jagt-/brugshund, og udstillinger. 2. At klubben, i landets forskellige regioner, gennem medlemmer kaldet aktivister, arrangerer dressurkurser, evt. med henblik på apporteringsprøver, markprøver, slæb- og apporteringsprøver, schweiss prøver, lydighedsprøver samt udstillinger. Aktivisterne arrangerer eller anviser disse prøver og udstillinger samt foretager andre faglige arrangementer. 3. Deltagelse i udstillinger arrangeret af eller i samarbejde med DKK og/eller andre specialklubber. 4. At tilskynde medlemmerne til at deltage i ovennævnte prøver og udstillinger. 5. At klubben vejleder ved køb, valg af münsterländere, samt vejleder ved sammensætning af avlsdyr, og derigennem medvirker til hvalpekuld, der falder inden for klubbens regler vedrørende avl. 6. At klubben arbejder på, at de til enhver tid gældende prøve- og udstillingsregler er i overensstemmelse med de krav, klubben måtte stille til münsterländeren. 7. At klubben varetager medlemmernes interesser over for Dansk Kennel Klub, fællesrepræsentationen, Dansk Jagthunde Udvalg og evt. andre organisationer.. 8. At udsætte vandrepræmier, ærespræmier og andre præmier for klubbens medlemmer. 9. At udarbejde informationsmateriale til brug blandt medlemmer og over for offentligheden. 4. Blade/meddelelser Fællesrepræsentationens tidsskrift Jagthunden tilsendes klubbens medlemmer. Ligeledes tilsendes klubbens eget blad Münsterländeren. I Jagthunden findes en særlig rubrik under klubbens mærke. Enhver meddelelse fra bestyrelsen til medlemmerne bragt i et af disse to blade, anses for på lovlig måde at være bragt til medlemmernes kundskab. Rubrikken i Jagthunden og Münsterländeren redigeres af et af bestyrelsen udpeget medlem, til hvem alt materiale indsendes både af bestyrelse og medlemmer m.v. Ifølge klubbens love, er bladets eneste krævede formål altså, at tjene som informationskanal mellem bestyrelsen og medlemmer. Det er selvfølgelig oplagt også, at benytte bladet til at understøtte klubbens erklærede formål. Således har vi måske alligevel svaret på hvad der bør være bladets formål. 4

5 LEDER: MARTS På den baggrund følger her mit bud på en formulering af Münsterländerens formål: Officiel informationskanal mellem medlemmer og bestyrelse og omvendt. Information der fremmer og udbreder kendskabet til den brugs- og sportsmæssige anvendelse af racerne Kleiner og Grosser Münsterländer. Hvordan kommer vi så dertil, at vi får opfyldt dette formål? Skal vi have professionelle journalister og lignende til at udarbejde materialet? Nej vel, det er vist ikke rigtigt i tråd med klubbens ånd (og sikkert heller ikke økonomi). Som hidtil, må materiale til bladet altså komme fra medlemmerne selv. Informationer mellem bestyrelse og medlemmer fungerer udmærket i dag. Så det er den anden del af formålet, der skal kigges på. I dag består det af en omfattende resultatbørs samt nu og da en artikel om deltagelse i en eller anden prøve. De enkelte resultater findes ofte 2-3 gange i samme blad, som en samlet rapportering fra en prøve og under et til to aktivistområder. Det er i bund og grund spild af spalteplads. Jeg foreslår derfor, at resultater fremover rapporteres en gang, samlet under den aktuelle prøve. Udfor hver enkelt hund/fører, kan der evt. angives hvilket aktivist-område føreren tilhører. Lokalprøver arrangeret af det enkelte aktivistområde, rapporteres fortsat under dette. Opsummeringen af resultater understøtter dog kun udbredelse af kendskabet til den sportsmæssige anvendelse af hundene. Vi mangler i høj grad indhold, der kan udbrede kendskabet til den brugsmæssige anvendelse, f.eks. artikler/ historier der omtaler brugen af hundene under praktisk jagt. Hvordan kan vi bruge bladet til, at fremme den brugsog sportsmæssige anvendelse af vores hunde? Det er vel på dette område bladet i dag, har sin største mangel. Noget der i den grad er ærgerligt, da det jo netop er den slags information, ikke mindst nye medlemmer/ nye hundeførere har størst behov for. Min egen fortolkning af, hvad det er for indhold, der mangler her er: Artikler, der beskriver hvordan man får gjort sin hund klar til jagt og prøver. Både med henblik på den egentlige træning/ dressur men også den daglige pleje og pasning. Som forholdsvis ny hundefører og medlem af klubben, kan jeg med glæde konstatere at der er masser af medlemmer der har denne viden til overflod. De er heller ikke bange for at dele ud af denne viden. Så vi mangler bare, at informationen kommer ned på skrift. Der er sikkert nogle der vil indvende, at man ikke kan give træningstips på skrift, da den bedste løsning findes ved at se hund og fører sammen. Ligeledes, er der sikkert nogle, der på baggrund af specifikke træningstips, vil kommentere at det er helt i skoven eller jo det kan man da godt, men det er meget bedre at Begge dele er sikkert rigtige, men brugt i forbindelse med den vigtigste læresætning jeg endnu har lært: Hør endelig andres forslag til hvad du kan gøre, men sorter selv i det og brug kun det, du synes passer til dig og din hund, så giver det stadig fremragende mening at få det på skrift. Måske vi endda kan være så heldige at det inspirerer andre til at komme med deres beskrivelse af, hvordan man også kan gribe tingene an! Alles bidrag er således lige velkomne. Er du med så langt, tænker måske det er meget godt, men hvordan får nye medlemmer gavn af informationer, der er bragt i tidligere udgaver? Svaret herpå er heldigvis ganske simpelt, find det på nettet. For fremtiden, vil det nemlig blive muligt, at downloade gamle versioner af Münsterländeren i pdf-format fra hjemmesiden. Det kunne i øvrigt være praktisk om klubmedlemmer, der deltager på samme prøve, aftaler hvem, der rapporterer resultater til klubbens medier, for alle tilmeldte Kleiner og Grosser Münsterländere. Ligeledes ville det være formidabelt om der altid var nogen, der sørgede for at etablere lidt foto-dokumentation. Ikke kun fra præmieoverrækkelser, men mindst lige så vigtigt fra selve prøven. Ovenstående skulle gerne medvirke til at realisere denne; Vision: Münsterländeren er et blad man glæder sig til, at kunne hente i sin postkasse. På side 30 kan man finde en liste over artikler, som det ville være ønskeligt om nogen ville påtage sig ansvaret for at skrive. Redaktøren 5

6 BESTYRELSE / UDVALG Dansk Münsterländer Klub Bestyrelse: Formand: Henrik Raae Andersen Lunderødvej 82, Marup, 4340 Tølløse Næstformand: Peter Ringgaard Solbakken 12, Ræhr, 7730 Hanstholm Kasserer: Ind- og udmeldelser Erik Lillesøe Bøgegaardsvej 19, 5471 Søndersø Tlf.: og Sekretær: Niels-Henrik Christiansen Fensmarkvej 21, 4160 Herlufmagle Øvrige: Suppleanter: Jylland: Thomas Moltesen Hansen Klintingvej 240, 6854 Henne Tlf: og Carsten Trøjborg Gl. Egebjergvej 31 Egebjerg, 8700 Horsens Tage Lassen Alssundvej 17, 6400 Sønderborg Tlf.: og Sjælland: Lars Vandborg Rørvigvej 35, 4500 Nykøbing Sj Fyn: Annette H Hansen (orlov) Espestokken 66, 5210 Odense N Revisorer: Christian Nøhr Hansen Hyldebjergvej 23, 4339 Hvalsø Tlf.: og Mail: Edmund Andersen Vognstrupvej 7, 7550 Sørvad Tlf.: Revisorsuppleant: Birger Weinholdt Lupinvej 85, 5210 Odense NV Avlsvejledning: Kleiner Ml.: Gunnar Bertelsen H. C. Andersensvej 10, 7000 Fredericia Gert Gandrup Enshøjvej 7, 9610 Nørager Palle Jørgensen Illebøllevej 38, 5900 Rudkøbing Tlf.: og DMK s repræsentation m.v.: FJD s bestyrelse:... Henrik Raae Andersen FJD s udstillingskomité:... Annette H. Hansen Kontakt til udenlandske klubber:... Henrik Raae Andersen Præmiekassen (pokaler/propositioner m.v.):...peter Ringgaard Salg af klubeffekter...erik Lillesøe (se ovenfor) DMK s arkiv Edmund Andersen DMK s udvalg Aktivistudvalget: Grosserudvalget: Christian Nøhr Hansen, Hyldebjergvej 23, 4339 Hvalsø Tlf.: og Mail: John Hansen. Fanøvej 7, 4060 Kr. Såby Tlf Mail: Lars Mejser. Bramstrup 2, 5792 Årslev Tlf: Mail: Jan Nielsen, Peter Ringgaard. Informationsudvalget: Johannes Mørch, Peter Ringgaard, Rune Riishøj, Morten Vestergaard Udstillingsudvalget: Lovudvalget: Eva Nørdrup Bruhn Henrik Raae Andersen, Jacob Lundgård (Tlf.: ) Uddannelsesudvalget: Niels-Henrik Christiansen, Henrik Raae Andersen, Thomas Moltesen Markprøveudvalget: Efterskudsudvalget: Thomas Moltesen, Henrik Raae Andersen Peter Ringgaard, Thomas Moltesen 6

7 DMKs Aktivitetsområder Københavns og Frederiksborg områder: Københavns-området Formand: Richard A. Møller Vibemosen 44, 2670 Greve Strand Kasserer: Finn B. Thomsen Bregnevænget 61, 3050 Humlebæk Øvrige: Jens Hejndorf Hjørnager 18R, 2650 Hvidovre Erik Jørgensen Byporten 4, 2700 Brønshøj Søren Olsen Irlandsvej Kbh. S Jens Madsen Skovkildevej 11, Vridsløsemagle 2630 Taastrup Roskilde Område: Roskilde/Hvalsø-området Formand: Christian Nøhr Hansen Hyldebjerg 23, 4330 Hvalsø Kasserer: Brian T. Vestergård Magrethehåbsvej 41, 4000 Roskilde Øvrige: John Hansen Fanøvej 7, 4060 Kirke Såby Vestsjællands område: Odsherreds-området Formand Lars Sigurd Vandborg Rørvigvej 35, 4500 Nykøbing sj Kasserer Gitte V. Larsen Brændtvej 3, 4573 Nr. Asmindrup Øvrige Svend Erik Fritzen Kausgårdsvej 5, 4560 Vig Storstrøms område: Kasserer Niels-Henrik Christiansen Fensmarkvej 21, 4160 Herlufmagle Øvrige René Jensen Egholmvej 27, 4780 Stege Herluf Hansen Nr.Tvedevej 9, 4684 Holme Olstrup Peter Green Lyngbakken Næstved Fyns område: Birger Weinholdt Lupinvej 85, 5210 Odense NV Tom Kjeldsen J.L. Heibergsvej 85, 5230 Odense M Annette Hell Hansen Espestok 66, 5210 Odense NV Lars Mejser Nielsen Bramstrup 2, 5792 Årslev Nordjyllands område: Aalborg Nord-området Kontakt- Thorkild Helgesen Person Ellehammervej 71, 9430 Vadum Himmerlands-området: Kasserer Gert Gandrup Enshøjvej 7, Mejlby, 9610 Nørager Øvrige Tommy Jørgensen Ringkøbing område: Holstebro-området Kasserer: Flemming Helgesen Nordsvinget 4B Nørre Felding, 7500 Holstebro Øvrige Svend Aage Poulsen Østerhovedgade 23, 7560 Hjerm Lars Elkjær Larsen Torstedvej 19, 6973 Ørnhøj Thomas Hingebjerg Elisborgvej 16, Feldborg, 7540 Haderup Anders P. Christensen Grønningen 2, 6969 Ulfborg Herning-området Verner Vestergaard Nørholmvej Hoven, 6880 Tarm Ronald Jensen Egeris Møllevej 6, 6920 Videbæk Jan Christensen Kragerisvej 11, 6870 Ølgod Viborg område: Thisted-området Kasserer: Johnny Nørgaard Thormodsvej 16, 7760 Hurup Øvrige: Finn R. Pedersen J. P. Jacobsengade 6, 7700 Thisted Peter Ringgaard Solbakken 12, Ræhr, 7730 Hanstholm Morten K. Bro Holmegårdsvej 3, Elsø, 7900 Nykøbing Mors Leif Jensen Grønlandsvej 28, 7700 Thisted Morten Mortensen Koralvej 2, Østerild, 7700 Thisted Jimmi Pedersen Helshagevej Hanstholm 7

8 AKTIVISTER Viborg-området Kasserer: Peter Madsen Hesselbjergvej 12 Finderup, 8800 Viborg Øvrige: Kristian Jensen Tranebærvej 7, 8800 Viborg H. G. Pørksen Lupinstien 8B, Birgittelyst 8800 Viborg Jan Germansen Stenmosevej 6, Sdr. Rind, 8800 Viborg Århus område: Århus-området Formand: Ole Hildebrandt Nygårdsvej 48, 8570 Trustrup Kasserer: Finn Andersen Ceciliesminde 18, 8900 Randers Øvrige: Mogens Nielsen Glentevej 5, 8500 Grenå Pia Nielsen Slettenvej 12, 8586 Ørum Djurs Henrik Nielsen Thrige Møllevej 40, 8380 Thrige Vejle område: Horsens-området Kasserer: Bjarne Hopkirk Sten Blikersvej 5, 8700 Horsens Øvrige: Jens Kongaa Tåningvej 14, Ris, 8660 Skanderborg Tommy Kjær Hovmarksvej 196, Stensballe 8700 Horsens Knud Olsen Søndervangen 17, Korning 8700 Horsens Jesper Boldsen Frydsvej 42, 8700 Horsens Rolf Knudsen Refstrupvej 20, 7321 Gadbjerg Ribe område: Per Madsen Lykkegårdsvej Esbjerg Ove C. Gregersen Lærkevej 8, 6760 Ribe Sønderjyllands område: Sønderjyllands-området: Kontakt- Tage Lassen person: Alssundvej Sønderborg Øvrige: Charlie Lemtorp Sydvej 2, 6470 Sydals Helmut Jensen Grønlandsvej Haderslev Henrik Paulsen Vester Gasse Vester Gasse, 6780 Skærbæk Kasser: Ninette M. Christensen Vestergade 36, 6230 Rødekro Bornholms område: Kontakt- Paul Baunkjær Person: Skørrebrovejen 21, 3720 Åkirkeby Mogens Elleby Fabriksvej 18, 3782 Klemensker Kurt Kofoed Udmarksvejen 9, 3720 Aakirkeby Aktivgruppe for Grosser Münsterländer Hvalpeformidling/ Avlsvejleder Jan Nielsen Kobjergvej 1B, 7190 Billund Grosser-Kartotek, Kasserer, Aktiviteter Heinrich Andersen Holstebrovej 117, 6980 Tim Grosser-Nyt Jesper Høgsted Kirkebakken 6, Svindinge, 8900 Randers Kontaktperson For Grosser Münsterländer Hanne og Lars Hesseldahl Hansen Aborgvej 58, 5610 Assens 8

9 SCHWEISSPRØVE Schweissprøve i Dansk Münsterländer Klub regi 400m/3 timer med mulighed for rapportering. Lørdag kl Oxbøl Statsskovdistrikt, Blåbjerg Anmeldesesfrist: Senest Mødested: Deltager: Dommer: Parkeringspladsen ved Blaabjergstenen. (Kørevejledning tilsendes ved tilmelding) Max. 12 hunde. Prøven kan evt. rumme andre racer. Leo Feldfoss og Peter Knudsen Prøveleder: Thomas Moltesen Hansen Klintingvej 240, Stausø 6854 Henne Tlf.: / Tilmelding: Regelsæt: Skal ske på DKK s anmeldesesblanket, som fås ved henvendelse til DKK s kontor, eller downloades på DKK s hjemmeside (Aktiviteter/Schweissprøver). Adgangskrav og bedømmelse efter DKK s regelsæt, der kan rekvireres i lighed med anmeldesesblanketten. Prøvegebyr: 400m/3 timer 400,00 Dkr. + evt. rapportering 100,00 Dkr. Gebyret skal være vedlagt anmeldesesblanketten for at være gyldig. 9

10 SCHWEISSPRØVE Schweissprøve Sjælland 12. april 2008 Dansk Münsterländer Klub afholder schweissprøve lørdag d.12. april 2008 i Kongelunden på Amager. Det er muligt at tilmelde 3 t. og 20 t./400 m. Find regler og tilmeldingsblanket på Brug bjælken aktiviteter dernæst schweissprøver eller kontakt prøvelederen. Dommere: Niels Christoffersen, Kristian Graversen Prøveleder: Kristian Graversen, Fælledvej 240, 2791 Dragør, Tlf.: Optagelse på prøven: Max. antal deltagere: Bekræftes af prøveleder 12, medlemmer af DMK har fortrinsret Anmeldelsesfrist: 22. marts 2008 Gebyr: Mødetid og sted: 3 t.: 400 kr., 20 t.: 450 kr. tillæg rapportering 100 kr. Oplyses af prøvelederen ved optagelse på prøven 10

11 FORÅRSPRØVE Dansk Münsterländer Klubs Forårsprøve 29. og 30. marts års jubilæumsprøve Sjælland Lørdag d. 29.3: Ungdoms- og åben klasse Som dommere er inviteret: Anders Wanstrup, Leif A. Jensen, Harris Jensen, Sven Schou og Jens Jørgen Nielsen Mødested: Herlufmagle Hallen, Ravnstrupvej 1, 4160 Herlufmagle Mødetid: Kl. 7.30, afgang til terrænerne kl Morgenbuffet til kr. 48,00 og madpakker til kr. 40,00 for pakke med 4 stykker (ved forudbestilling ellers kr. 12,00 pr. stk. på dagen) kan bestilles. Bestilling direkte til hallens cafeteria på mail eller mellem Mad og drikke må ikke medtages i cafeteriet. Festmiddag lørdag kl Tilmelding senest 17.3 til Henrik R. Andersen på mail eller tlf med angivelse af navn og antal personer. Pris for tre retters menu ca. kr. 175,00. Overnatning: Booking af værelser: eller mellem Priser: Enkeltværelse kr. 200,00 pr. nat. Dobbeltværelse kr. 350,00 pr. nat. OBS! MAILADRESSEN ER IKKE AKTIV, MEN BLIVER DET INDEN FOR FÅ DAGE. Søndag 30.3: Vinderklasse Som dommere er inviteret: Harris Jensen (ordførende), Anders Wanstrup og Leif A. Jensen Mødested: Lille Gilsager, Gilsagervej 26, 4100 Ringsted Mødetid: Kl. 7.30, afgang til terrænerne kl Morgenmad og frokost arrangeres på dagen. Pris kr. 30,00 og kr. 60,00. Bestilling: Tilmelding alle klasser: Henrik R. Andersen, Lunderødvej 82, 4340 Tølløse. Tlf.nr. på dagen Kun den nyeste tilmeldingsblanket accepteres. Se vejledning i Jagthunden nr , side 5. Hent blanketten på Anmeldelsesfrist: 17. marts 2008 Gebyr alle klasser: Kr. 300,00 betales på check eller kontonummer: Regnr.:6863 Konto: (Nordfyns Bank A/S). Husk ved indbetaling på konto at angive navn på hund og ejer. 11

12 LANDSUDSTILLING Resultater fra DMK s Landsudstilling lørdag den 12. januar 2008 i Grenå KLM, Basso, 14454/06 KLM Britta, 14462/06 Grosser, Albert, 03996/06 Ejer: Mikael Svendsen Ejer: Svend Aage Poulsen Ib Skovbach Nielsen EX 1.V, BIR/BIS EX 1. V BIM EX BIR, BIS 2. V Ring Nr: 1 Dommer: Kaj T. Hansen Ringsekretær: Hanne Thorstensen KLEINER MÜNSTERLÄNDER Hvalpeklasse Han 1 Kleiner Münsterländer, Hopkirk s Badger, 10598/07, F , Brun/Hvid, Han, O. Bjarne Hopkirk, E. Søren Johansen, Korsholmvej 153, DK Gedsted, Tlf L (Hedemarken s Dino - Horsia s I-Debbie) 2 Kleiner Münsterländer, Zeus, 10359/07, F , Brunskimmel, Han, O. Erik Tøttrup Vestergaard, E. Vagner Jensen, Fjordparken 63, DK Hobro, Tlf L (Trøjborg s Joker - Tøt) 3 Kleiner Münsterländer, Gonzo, 10355/07, F , Brunskimmel, Han, O. Erik Tøttrup Vestergaard, E. Laurits & Dorte Nissen, Vikærparken 57, DK Haderslev, Tlf ML (Trøjborg s Joker - Tøt) 4 Kleiner Münsterländer, Ballegaards Trold, 10592/07, F , Brun/Hvid, Han, O. Bjarne Hopkirk, E. Bent Ballegaard, Bottrupvej 3, Ølsted, DK Løsning, Tlf SL 1.V (Hedemarken s Dino - Horsia s I-Debbie) 6 Kleiner Münsterländer, Thyboen s Daks, 09648/07, F , Brun/Hvid, Han, O. ejer, E. Finn R. Pedersen, I. P. Jacobsensgade 6, DK Thisted, Tlf SL (Fuglevang s Echo - Thyboen s Solo) 7 Kleiner Münsterländer, Thyboen s Patrik, 09644/07, F , Brun/Hvid, Han, O. Ejer, E. Finn R. Pedersen, I. P. Jacobsensgade 6, DK Thisted, Tlf SL 2.V (Fuglevang s Echo - Thyboen s Solo) 8 Kleiner Münsterländer, Hopkirk s Balder, 10599/07, F , Brun/Hvid, Han, O. Bjarne Hopkirk, E. Michael Hauge Frænde, bøgevænget 14, DK Hørning, Tlf SL 4.V (Hedemarken s Dino - Horsia s I-Debbie) 12

13 LANDSUDSTILLING 9 Kleiner Münsterländer, Arki, 11559/07, F , Brun/Hvid, Han, O. Kjeld Juul Madsen, E. Vilmer Mattsson, Sdr. Lyngvej 47, DK Rønne, Tlf SL (Hedeskov s Amigo - Fuglevang s Ejca) 10 Kleiner Münsterländer, Nick, 11570/07, F , Brun/Hvid, Han, O. Kjeld Juul Madsen, E. Arne Nielsen, Staslundvej 10, Tuse Næs, DK Holbæk, Tlf L (Hedeskov s Amigo - Fuglevang s Ejca) 11 Kleiner Münsterländer, Hopkirk s Hjalmar, 10596/07, F , Brun/Hvid, Han, O. Bjarne Hopkirk, E. Simon Lægsgaard, Brandbjergvej 12 H, Brandbjerg, DK Jelling, Tlf SL (Hedemarken s Dino - Horsia s I-Debbie) 12 Kleiner Münsterländer, Malte, 11569/07, F , Brunskimmel, Han, O. Kjeld Juul Madsen, E. Bo Ursin, Poppelvej 133 A, DK Dragør, Tlf SL 3.V (Hedeskov s Amigo - Fuglevang s Ejca) 13 Kleiner Münsterländer, Olfert, 13088/07, F , Brun/Hvid, Han, O. Peder Nissen, E. Ole Stanley Mortensen, Nyvangsvej 23, DK-3540 Lynge, Tlf L (Horsia s Joker - Michelin) Hopkirk s Trold Dommer Kaj Hansen og Ejer: Bent Ballegaard SL 1.V, Bedste han hvalp Birka, 11562/07 Ejer: Bo Kratholm Petersen SL, 1.V, Bedste hvalp 13

14 LANDSUDSTILLING Hvalpeklasse Tæve 14 Kleiner Münsterländer, Caty von der Buchenhecke, , F , Brunskimmel, Tæve, O. Alban Märkl, E. Lasse Krantz Simonsen, Risgaardsparken 13, Farstrup, DK Nibe, Tlf ML 15 Kleiner Münsterländer, Gaia, 10353/07, F , Brunskimmel, Tæve, O. Ejer, E. Erik Tøttrup Vestergaard, Løjenkærvej 11, DK-8300 Odder, Tlf SL, 2.V (Trøjborg s Joker - Tøt) 16 Kleiner Münsterländer, Emma, 11560/07, F , Brun/Hvid, Tæve, O. Ejer, E. Kjeld Juul Madsen, Bagerstræde 6, DK Åkirkeby, Tlf SL (Hedeskov s Amigo - Fuglevang s Ejca) 17 Kleiner Münsterländer, Hopkirk s Mai, 10594/07, F , Brun/Hvid, Tæve, O. Bjarne Hopkirk, E. Charlotte Hermansen, Åkjærvej 25, DK Aså, Tlf SL, 3.V (Hedemarken s Dino - Horsia s I-Debbie) 18 Kleiner Münsterländer, Elverdams Dine, 12195/07, F , Brun/Hvid, Tæve, O. Henrik Raae Andersen og Anita Vallentin, E. Erik Lillesøe, Bøgegaardsvej 19, DK Søndersø, Tlf SL, 4.V (Birko Von Der Alten Ziegelei - Elverdams Anni) 19 Kleiner Münsterländer, Leica, 11567/07, F , Brun/Hvid, Tæve, O. Kjeld Juul Madsen, E. Grith Lindgreen Petersen, Søndre Kinkelgade 64 A, DK Dragør, Tlf ML (Hedeskov s Amigo - Fuglevang s Ejca) 20 Kleiner Münsterländer, Ejca s Birka, 11562/07, F , Brun/Hvid, Tæve, O. Kjeld Juul Madsen, E. Bo Kratholm Petersen, Nyvangsvej 19, DK Dragør, Tlf SL, 1.V, Bedste hvalp (Hedeskov s Amigo - Fuglevang s Ejca) 21 Kleiner Münsterländer, Karla, 11566/07, F , Brunskimmel, Tæve, O. Kjeld Juul Madsen, E. Thomas Holst, Lille Tværvej 4, DK Dragør, Tlf SL (Hedeskov s Amigo - Fuglevang s Ejca) 22 Kleiner Münsterländer, Thyboen s Maxine, 09640/07, F , Brun/Hvid, Tæve, O. Fin R. Pedersen, E. Roland Jensen, Eris Møllevej 6, DK Videbæk, Tlf L (Fuglevang s Echo - Thyboen s Solo) 23 Kleiner Münsterländer, Flinthøjs C-Aisa, 08946/07, F ,, Tæve, O. Niels-Henrik Christiansen, E. Poul Jessen, Bølling Tværvej 19, DK Egtved, Tlf L (Bonjami s Arcas - Flinthøjs Ally) 24 Kleiner Münsterländer, Hopkirk s Maica, 10591/07, F , Brun/Hvid, Tæve, O. Ejer, E. Bjarne Hopkirk, Steen Blichersvej 5, DK Horsens, Tlf L (Hedemarken s Dino - Horsia s I-Debbie) Juniorklasse Han 5 Kleiner Münsterländer, Bonjami s Fargo, 05857/07, F , Brun/Hvid, Han, O. Mogens Nielsen, E. Aksel Sørensen, Hvedebjergvej 13, DK Brabrand, Tlf EX, 1.V, Bedste junior (Fuglevang s Echo- Bonjami s D Kajsa) 25 Kleiner Münsterländer, Gerrit, 18669/06, F , Brunskimmel, Han, O. Per Madsen, E. Flemming Brandt, Skovfennen 28, Rørkær, DK Tønder, Tlf EX, 2.V (Teis - Lady) Ræhrbakkens Eddie Ejer: Palle Christensen VG, 1.V 14

15 LANDSUDSTILLING Mellemklasse Han 30 Kleiner Münsterländer, Ræhrbakkens Eddie, 14730/06, F , Brun/Hvid, Han, O. Peter Ringgaard, E. Palle Christensen, Brårupvej 27, DK Skive, Tlf VG, 1.V (Fürst Vom Eulenfelsen - Ræhrbakken s Bounty) Bonjami s Fargo, 05857/07 Ejer: Aksel Sørensen EX, 1.V, Bedste junior 26 Kleiner Münsterländer, Looses Kalle, 19620/06, F , Brun/Hvid, Han, O. Ejer, E. Hans Loose, Tranvevej 39, Reersø, DK Gørlev Sjælland, Tlf EX, 4.V (Trøjborg s Joker - Maika) 27 Kleiner Münsterländer, Højæger s Luis, 21417/06, F , Brun/Hvid, Han, O. Verner Vestergaard, E. Jan Hansen, Toftlundvej 98, Fjersted, DK Ribe, Tlf VG (Spangkildes Junker - Horsia s Joy) 28 Kleiner Münsterländer, Uldjydens Heino, 05155/07, F , Brunskimmel, Han, O. Anne Grethe Larsen, E. Tine Broen Nielsen, Nihøjevej 25, DK Støvring, Tlf EX, 3.V (Uldjydens Rass - Amsel Von Der Schalkenburg) 29 Kleiner Münsterländer, Chivas, 18672/06, F , Brun/Hvid, Han, O. Per Madsen, E. Mona Madsen, Skolevej 13, DK Tjæreborg, Tlf VG (Teis - Lady) Juniorklasse Tæve 32 Kleiner Münsterländer, Mille, 20372/06, F , Brun/Hvid, Tæve, O. Morten Ginnerrup Andersen, E. Lars Erik Pedersen, Skarpæsvej 27, DK Skagen, Tlf EX, 1.V (Spangkildes Junker - Damholt s Thea) 33 Kleiner Münsterländer, Zille, 03793/07, F , Brun/Hvid, Tæve, O. Lars Nielsen, E. Marianne Dahl Jensen, Gribskovvænget 40 E, DK Hillerød, Tlf VG (Uldjydens Rass - Skovkær s Ronja Ii) 34 Kleiner Münsterländer, Dina, 18666/06, F , Brunskimmel, Tæve, O. Per Madsen, E. Leif Enggaard, Damgaardsvej 25, Gram, DK Skanderborg, Tlf EX, 3.V (Teis - Lady) 35 Kleiner Münsterländer, Kailey, 02668/07, F , Brun/Hvid, Tæve, O. Henry Slots, E. Kim Hansen, Bjerrevej 3, DK Hanstholm, Tlf EX, 4.V (Hedemarken s Dino - Bella) 36 Kleiner Münsterländer, Daisy, 18668/06, F , Brunskimmel, Tæve, O. Per Madsen, E. Lars Brødsgaard, Billundvej 38, DK Kolding, Tlf EX (Teis - Lady) 37 Kleiner Münsterländer, Hedeskov s Dina, 22329/06, F , Brun/Hvid, Tæve, O. Johannes Mørch, E. Kurt Olesen, Studebrovej 110, DK Hadsund, Tlf EX, 2.V (Fuglevang s Echo - Bonjami s Donna) GROSSER MÜNSTERLÄNDER Hvalpeklasse Han 39 Grosser Münsterländer, Mylo, 10766/07, F , Sort/skimlet, Han, O. Kristian Nyby Boll, E. Preben Torp Hjørringgård, Voldkærvej 1, DK Saltum, Tlf ML Mellemklasse Han 40 Grosser Münsterländer, Albert, 03996/06, F , Sort/hvid, Han, O. Jan Nielsen, E. Ib Skovbach Nielsen, Jyllerupvej 6, DK Arre, Tlf EX, BIR, BIS 2. V (Thor - Assi Von Varensell) 15

16 LANDSUDSTILLING Ring Nr: 2 Dommer: Th. Hassing Christensen Ringsekretær: Birgit Brandt KLEINER MÜNSTERLÄNDER Åbenklasse Han 41 Kleiner Münsterländer, Kongelundens Otto, 12545/05, F , Brun/Hvid, Han, O. Svend Norup, E. Poul-Erik Feddersen, Risagervej 15, DK Vanløse, Tlf VG 3.V (Elverdams Astor - Hirsch Fänger s Gustina) 42 Kleiner Münsterländer, Fyrkildes Chivas, 12090/05, F , Brun/Hvid, Han, O. Ejer, E. Gert Jul Gandrup, Enshøjvej 7, Fyrkilde, DK Nørager, Tlf VG (Bill - Fyrkildes Donna) 43 Kleiner Münsterländer, Mickey, 21303/05, F , Brun/Hvid, Han, O. Verner Jensen, E. Bente Marie Larsen, Rejnstrupvej 1, DK Fuglebjerg, Tlf VG (Spangkildes Junker - Sille) 44 Kleiner Münsterländer, Vesthimmerland s Kaiser, 12561/06, F , Brunskimmel, Han, O. Bjarne Sørensen, E. Charlie Lemtorp, Sydvej 2, DK Syd Als, Tlf VG, 2.V (Fuglevang s Farro - Hulbæk Ghita) 45 Kleiner Münsterländer, Vesthimmerland s Zar, 12560/06, F , Brunskimmel, Han, O. Bjarne Sørensen, E. Tom Leegaard, Havrevænget 4, DK Møldrup, Tlf G (Fuglevang s Farro - Hulbæk Ghita) 46 Kleiner Münsterländer, Vesthimmerlands Kastro, 12558/06, F , Brunskimmel, Han, O. Bjarne Sørensen, E. Henrik Villadsen, Dalvangen 18, DK Ålestrup, Tlf G (Fuglevang s Farro - Hulbæk Ghita) 48 Kleiner Münsterländer, Ræhrbakken s Eran, 14728/06, F , Brun/Hvid, Han, O. Ejer, E. Peter Ringgaard, Solbakken 12, Ræhr, DK Hanstholm, Tlf VG (Fürst Vom Eulenfelsen - Ræhrbakken s Bounty) 49 Kleiner Münsterländer, Basse, 08845/05, F , Brun/Hvid, Han, O. Mikael Svendsen, E. Per Dencker, Nygaardsvej 11, DK Gistrup, Tlf VG, 4.V (Hedemarken s Dino - Ræhrbakken s Ajka) 50 Kleiner Münsterländer, Uldjydens Gismo, 12948/05, F , Brun/Hvid, Han, O. Anne Grethe Larsen, E. Finn Hartmann Nielsen, Valmuevej 10, DK Holstebro, Tlf VG (Uldjydens Rass - Amsel Von Der Schalkenburg) 47 Kleiner Münsterländer, Basso, 14454/06, F , Brun/Hvid, Han, O. Ejer, E. Mikael Svendsen, Oddesundvej 344, DK Hurup Thy, Tlf (Fürst Vom Eulenfelsen - Ræhrbakken s Ajka) EX, 1.V, BIR/BIS 16

17 LANDSUDSTILLING Brugshundeklasse Han 51 Kleiner Münsterländer, Looses Jaks, 21955/04, F , Brun/Hvid, Han, O. Ejer, E. Han Loose, Tranvevej 39, Reersø, DK Gørlev Sjælland, Tlf G (Trøjborg s Joker - Maika) 52 Kleiner Münsterländer, Vandborg s Basco, 06169/06, F , Brunskimmel, Han, O. Tina Vandborg, E. Jonas Bresemann Jensen, Nygade 3, DK Asnæs, Tlf EX, 1. CERT (Fuglevang s Farro - Ronja) 53 Kleiner Münsterländer, Thyboen s Gizmo, 06299/06, F , Brun/Hvid, Han, O. Fin R. Pedersen, E. Daniel Madsen, Granitvej 5, DK Thisted, Tlf G (Horsia s Gonzo - Bianca) 54 Kleiner Münsterländer, Lyngbylund s Gerry, 00472/02, F , Brunskimmel, Han, O. Ole Hildebrandt, E. Svend Aage Poulsen, Østrehovedgade 23, DK Hjerm, Tlf EX, 3.V (Enzo Von Der Gröben - Lyngbylund s Birka) 55 Kleiner Münsterländer, Spike, 09284/03, F , Brunskimmel, Han, O. Uffe Friis Sørensen, E. Kim Vidkjær Andersen, Toftkjærvej 24, Stjær, DK Galten, Tlf VG, 4.V (Trøjborg s Joker - Bonjami s Alexus) 56 Kleiner Münsterländer, Ejsbøl s A. Chang, 09463/06, F , Brunskimmel, Han, O. Helmut Jensen, E. Egon Møller Jensen, Rootsvej 11, DK Hejls, Tlf VG (Astor Vom Kiefernwalde - Lyngbylund s G. Zindy) 57 Kleiner Münsterländer, Uldjydens Bello, 00532/02, F , Brunskimmel, Han, O. A. G. Larsen, E. Jens Kjeldgaard Bach, Krarupvej 42, Hem, DK Skive, Tlf EX, 2.V (Højæger s Don - Luna Vom Hesseltal) 58 Kleiner Münsterländer, Fredensvejens Cipo, 11787/05, F , Brunskimmel, Han, O. Arne Nielsen, E. Palle Larsen, Saltoftevej 1, DK Stenlille, Tlf VG (Fuglevang s Echo - Saltofte Eicka) 59 Kleiner Münsterländer, Ganto, 11941/05, F , Brunskimmel, Han, O. Thomas Moltesen Hansen, E. Rolf Knudsen, Refstrupvej 20, DK Gadbjerg, Tlf VG (Uldjydens Rass - Spangkildes Grille) Åbenklasse Tæve 38 Kleiner Münsterländer, Lille Rev s B.Molly, 10322/06, F , Brunskimmel, Tæve, O. Tonny B. Nielsen, E. Alex Nygaard, Bakgårdsvej 5, Tvis, DK Holstebro, Tlf SUFF (Horsia s Gonzo - Bonjami s Bianca) 60 Kleiner Münsterländer, Bila, 14460/06, F , Brun/Hvid, Tæve, O. Mikael Svendsen, E. Palle Jørgensen, Illebøllevej 38, DK Rudkøbing, Tlf VG (Fürst Vom Eulenfelsen - Ræhrbakken s Ajka), 61 Kleiner Münsterländer, Ejsbøl s A. Chili, 09472/06, F , Brunskimmel, Tæve, O. Helmut Jensen, E. Peter og Kirsten Wichmann, Tjørnevej 18, DK Karlslunde, Tlf VG (Astor Vom Kiefernwalde - Lyngbylund s G. Zindy), 62 Kleiner Münsterländer, Kullegården s Anja, 07745/05, F , Brunskimmel, Tæve, O. Karl Petersen, E. Hans Christian Olsen, Kullegård Vestervej 1, DK Kalvehave, Tlf G (Teis - Hedeskov s Aino), 63 Kleiner Münsterländer, Løvmosen s Laika, 16641/04, F , Brun/Hvid, Tæve, O. Søren Schmidt, E. Carsten Henriksen, Møllegyden 22, Skydebjerg, DK Årup, Tlf DIS (Dingo Von Der Vogtei - Løvmosen s Niki), 64 Kleiner Münsterländer, Bessie, 21299/05, F , Brun/Hvid, Tæve, O. Ejer, E. Elsie og Verner Jensen, Busholmvej 30, DK Kolding, Tlf G (Spangkildes Junker - Sille), 65 Kleiner Münsterländer, Vesthimmerland s Cille, 12562/06, F , Brunskimmel, Tæve, O. Bjarne Sørensen, E. Jens Ole Salling, Krabbesgade 34, DK Kjellerup, Tlf G (Fuglevang s Farro - Hulbæk Ghita), 66 Kleiner Münsterländer, Vesthimmerland s Kira, 12565/06, F , Brunskimmel, Tæve, O. Bjarne Sørensen, E. Kjeld Larsen, Granvej 28, DK Karup J, Tlf VG (Fuglevang s Farro - Hulbæk Ghita), 67 Kleiner Münsterländer, Bayka von der Harlerhöhe, 16902/04, F , Brunskimmel, Tæve, O. Bernard Benthaus, E. Ole Andersson, Mågevej 22, DK Skanderborg, Tlf VG, 4. V (Moritz Vom Brunnenweg - Jonka Vom Birkenbusch), 68 Kleiner Münsterländer, Lokkeberget s Heisa, 18619/06, F , Brunskimmel, Tæve, O. Pål Thoresen, E. Rolf Knudsen, Refstrupvej 20, DK Gadbjerg, Tlf VG, 2. V (Tristan Vom Fuchseck - Lokkeberget s F ixi t Frida), 69 Kleiner Münsterländer, Vesthimmerland s Chablis, 12566/06, F , Brunskimmel, Tæve, O. Bjarne Sørensen, E. Tom Thygesen, Herredsvejen 126, DK Møldrup, Tlf G (Fuglevang s Farro - Hulbæk Ghita), 17

18 LANDSUDSTILLING 70 Kleiner Münsterländer, Frida, 21401/04, F , Tæve, O. Mikael Lisbjerg, E. Aksel Tornøe, Middelfartvej 99, DK Asperup, Tlf SUFF (Uldjydens Jack - Jackie), 71 Kleiner Münsterländer, Fuglevangs Gila, 07551/06, F , Brunskimmel, Tæve, O. John Hansen, E. Lars Mejser Nielsen, Bramstrup 2, DK Årslev, Tlf G (Hedeskov s Amigo - Fuglevang s Freya), 72 Kleiner Münsterländer, Britta, 14462/06, F , Brun/Hvid, Tæve, O. Mikael Svendsen, E. Svend Aage Poulsen, Østrehovedgade 23, DK Hjerm, Tlf EX, 1. V BIM (Fürst Vom Eulenfelsen - Ræhrbakken s Ajka), 73 Kleiner Münsterländer, Diva, 21301/05, F , Brunskimmel, Tæve, O. Verner Jensen, E. Kent Weber Knudsen, Vævertoften 4, DK Kolding, Tlf VG 3. V (Spangkildes Junker - Sille), 74 Kleiner Münsterländer, Assi von der Struxdorfen Harde, 17764/05, F , Brun/Hvid, Tæve, O. Peter Albertsen, E. Jens Peter Andersen, Ebeltoftvej 54, Feldballe, 8410 Rønde, Tlf VG (Hanno Vom Drebenholt - Elfi Vom Elsetal), Brugshundeklasse Tæve 75 Kleiner Münsterländer, Borremosens Siff, 07494/04, F , Brunskimmel, Tæve, O. Ejer, E. Bent Lise, Listrupvej 1, DK Eskilstrup, Tlf EX, 1. VCERT (York Vom Münsterland - Freja) 76 Kleiner Münsterländer, Ejca, 07579/01, F , Brun/Hvid, Tæve, O. John E. Hansen, E. Kjeld Juul Madsen, Bagerstræde 6, DK Åkirkeby, Tlf EX, 3. V (Farum Dusty - Birka Vom Heeker Eichengrund) 77 Kleiner Münsterländer, Elverdam s Cordi, 21065/04, F , Brun/Hvid, Tæve, O. Ejer, E. Henrik Raae Andersen, Lunderødvej 82, Marrup, DK Tølløse, Tlf EX, 2. V (Zaro Vom Münsterland - Elverdams Anni) 78 Kleiner Münsterländer, Githa, 11942/05, F , Brunskimmel, Tæve, O. Ejer, E. Thomas Moltesen Hansen, Klintingvej 240, Stausø, DK Henne, Tlf VG (Uldjydens Rass - Spangkildes Grille) 79 Kleiner Münsterländer, Fredensvejens Centa, 11786/05, F , Brunskimmel, Tæve, O. Ejer, E. Arne Nielsen, Fredensvej 17, DK Stenlille, Tlf VG (Fuglevang s Echo - Saltofte Eicka) 80 Kleiner Münsterländer, Borremosens Eris, 12408/05, F , Brunskimmel, Tæve, O. Ejer, E. Bent Lise, Listrupvej 1, DK Eskilstrup, Tlf VG, 4. V (Fuglevang s Echo - Freja) 81 Kleiner Münsterländer, Horsia s Joy, 09324/04, F , Brunskimmel, Tæve, O. Jan V. Petersen, E. Verner Vestergaard, Nørholmvej 11, Hoven, DK Tarm, Tlf VG (Højæger s Don - Horsia s Nikita) 82 Kleiner Münsterländer, Amy, 14319/02, F , Brunskimmel, Tæve, O. Johannes Mørch E. Preben Jørgensen, Gl. Århusvej 240, DK Viborg, Tlf G (Bonjami s Arcas - Hulbæk Ena) 83 Kleiner Münsterländer, Vandborg s Akita, 17901/04, F , Brunskimmel, Tæve, O. ejer, E. Tina Vandborg, Rørvigvej 35, DK Nykøbing Sjælland, Tlf VG (Fuglevang s Echo - Ronja) 84 Kleiner Münsterländer, Vesthimmerland s Fluffy, 12563/06, F , Brunskimmel, Tæve, O. Ejer, E. Bjarne Sørensen, Smedevænget 8, DK Ålestrup, Tlf G (Fuglevang s Farro - Hulbæk Ghita) 85 Kleiner Münsterländer, Sussi, 07240/05, F , Brunskimmel, Tæve, O. Hans W. Jensen, E. Lars H. Jensen, Ringstedvej 63, Frydendal, DK Mørkøv, Tlf G (Horsia s Remus - Spangkildes Fanny) 18

19 LANDSUDSTILLING Fra venstre Ringsekretær Birgit Brandt, udstillingsleder Pia Nielsen, Dommer Th. Hassing Christensen Formanden takker Pia, ringsekretærer, dommere og hjælpere for et godt arbejde og en flot udstilling. 19

20 MEDLEMSMØDE Medlemsmødet den 12. februar 2008 i Hedensted ved Horsens Carsten Trøjborg bød velkommen Henrik Råe Andersen forelagde situationen omkring vor klub og div.jagthunde udvalg.: Ændring i Fjd - DJU og DUV Kun 200 hvalpe var lagt til i Der er dog mange på vej nu. Erik Lillesøe fortalte i store træk, hvordan det står til omkring kassen og det var ik så ring endda. Han fortalte endvidere, at vi nærmede os de 900 medlemmer, hvilket er målet for 2008 Thomas Moltesen Hansen berettede om hvor langt han og Carsten var med planen for 40 års Jubilæumsprøven, Den vil blive afholdt som en holdapp. med 4 hunde på hvert. Og foregå på Bygholm Landbrugsskoles arealer og bygning. Prøven vil indholde en DJU app. (for de der ønsker det kan den stambogsføres) + en diciplin fra Dju`s udviede omhandlendende app af kanin og ræv. Der skal apporteres ræv. Der blev foreslået at vi også lavede plads til Old DOGs hold. Hvilket vil blive taget til efterretning. Thomas har arr. sweis prøve i Blåbjerg Plantage den med sidste tilmelding den Der blev fra mødedeltagere, opfordret til at vi lagde pres i div. udvalg, således at `jagt uden hund`bliver rettet til ; `Ingen jagt uden hund,med min bestået DJU`s apporterings prøve. Flere lokale DMK prøver!! Prøver ønskes mere jagtrelaterede. Det blev også foreslået at aktivisterne arbejdede mere sammen ala Sjælland. Dette blev også foreslået sidste år i nordjylland.!!!! Aktivist seminar foreslåes modul-opdelt. Kommunikation. alm viden-hvalpe- ect Der blev udtrykt ønske om, der ville komme en liste i bladet over hvad forkortelser, som dju-duv og fjd osv. betyder. Evt. i det første nr hvert år. Der blev spurgt om man i lokal områderne kunne søge offentligt tilskud!! Til spørgsmålet omkring dagsorden: Punkt 1 Hvordan modtager vi nye hundeførere, når de møder op til træning i aktivistområderne? Forslag A Man kan indkalde til møde uden hund (gerne 3 uger før trænings start, så evt manglende vac. kan nåes). Her kan foregå indskrivning med evt en dyrlæge til at holde foredrag. Forslag B Der blev lagt stor vægt på at det var kompetente trænere Forslag C Hvis man havde for store hold,var der for lang ventetid. Så altså mindre hold Forslag D Sæt mål med træningen. Evt vise slutmål med egen hund Punkt 2 Hvad gør vi for at nye hundeførere skal blive en del af sjakket på træningspladsen? Forslag 2A Stå ikke ved bilen med ryggen til de nye. Tal med dem om alt: Hunden i hjemmet. Der sker mange ting derhjemme med en ny hund. Hylen. tissen. Dørkarme mm med tandaftryk osv. Pausen og slutsnakken er god til at få åbnet op. Spørg ind til om de har noget på hjerte Punkt 3 blev sådan set filtreret ind i de 2 øvrige svar. 20

Sted: Erik Lillesøe, Ørbækvej 22, 5400 Bogense 18.30

Sted: Erik Lillesøe, Ørbækvej 22, 5400 Bogense 18.30 Se bestyrelsens bud på et referat af generalforsamlingen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Referat bestyrelsesmøde, 1. juli.

Læs mere

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 33. ÅRGANG NR. 1 Marts 2009. www.dmk-online.

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 33. ÅRGANG NR. 1 Marts 2009. www.dmk-online. Münsterländeren Klubblad for Dansk Münsterländer Klub Klubblad for Dansk Münsterländer Klub 33. ÅRGNG NR. 1 Marts 2009 www.dmk-online.dk INDHOLD / REDKTION INDHOLD Leder...........................................

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 33. ÅRGANG NR. 2 Juni 2009 www.dmk-online.dk

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 33. ÅRGANG NR. 2 Juni 2009 www.dmk-online.dk Münsterländeren Klubblad for Dansk Münsterländer Klub 33. ÅRGANG NR. 2 Juni 2009 www.dmk-online.dk 1 INDHOLD Indhold - redaktion... 2 Bestyrelse udvalg... 3 Aktivister... 5 Indbydelser... 8 Resultater

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 37. ÅRGANG NR. 1 - FEBRUAR 2012 www.dmk-online.dk

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 37. ÅRGANG NR. 1 - FEBRUAR 2012 www.dmk-online.dk Münsterländeren Klubblad for Dansk Münsterländer Klub 37. ÅRGANG NR. 1 - FEBRUAR 2012 www.dmk-online.dk FORSIDEBILLEDET Den 28. januar holdt DMK landsudstilling i Grenå. Som sædvanlig var det en udstilling

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 36. ÅRGANG NR. 1 - MARTS 2011 www.dmk-online.dk

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 36. ÅRGANG NR. 1 - MARTS 2011 www.dmk-online.dk Münsterländeren Klubblad for Dansk Münsterländer Klub Afsender: Münsterländeren v./ Sussie Mattsson, Langholmvej 26, 5592 Ejby 36. ÅRGANG NR. 1 - MARTS 2011 www.dmk-online.dk FORSIDEN VISER Landsudstillingen

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Referat bestyrelsesmøde, 1. april 2011.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Referat bestyrelsesmøde, 1. april 2011. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Referat bestyrelsesmøde, 1. april 2011. Sted: Erik Lillesøe, Ørbækvej 22, 5400 Bogense 18.30

Læs mere

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 34. ÅRGANG NR. 4 - DECEMBER 2009 www.dmk-online.dk

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 34. ÅRGANG NR. 4 - DECEMBER 2009 www.dmk-online.dk Afsender: Münsterländeren v./ Sussie Mattsson, Langholmvej 26, 5592 Ejby Münsterländeren Klubblad for Dansk Münsterländer Klub 34. ÅRGANG NR. 4 - DECEMBER 2009 www.dmk-online.dk Leder... side 3 Bestyrelsen...

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 37. ÅRGANG NR. 2 - MAJ 2012 www.dmk-online.dk

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 37. ÅRGANG NR. 2 - MAJ 2012 www.dmk-online.dk Münsterländeren Klubblad for Dansk Münsterländer Klub 37. ÅRGANG NR. 2 - MAJ 2012 www.dmk-online.dk FORSIDEBILLEDET DMK afholdt forårsmarkprøve ved Ringsted den 24/25 marts. Forsidebilledet i dette nummer

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

Carsten Lawets, Niels Grønbæk, NG, Jens Jensen, JJ og Bent Hansen, BH

Carsten Lawets, Niels Grønbæk, NG, Jens Jensen, JJ og Bent Hansen, BH REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 6-2014 i Langhårsklubben Fredag den 21. november 2014 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Fraværende: Referent: Just Mikkelsen, JM Ida Thyssen, IT Gitte Becher,

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 36. ÅRGANG NR. 4 - DECEMBER 2011 www.dmk-online.dk

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 36. ÅRGANG NR. 4 - DECEMBER 2011 www.dmk-online.dk Münsterländeren Klubblad for Dansk Münsterländer Klub.... G O EN G I OG N E IG 36. ÅRGANG NR. 4 - DECEMBER 2011 www.dmk-online.dk 2 FORSIDEBILLEDET Det var utroligt svært at vælge et enkelt billede til

Læs mere

Beslutning: Dagsorden godkendes som fremsendt + tilføjelse af nyt pkt. 3a: opfølgning på de 2 foregående referater i 2011

Beslutning: Dagsorden godkendes som fremsendt + tilføjelse af nyt pkt. 3a: opfølgning på de 2 foregående referater i 2011 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2011 i Langhårsklubben Fredag den 17. juni 2011 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Kim Lybker, KL Leif Hansen, LH Jørgen

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg. April 2014

Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg. April 2014 Kære modtager af dette Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg April 2014 Du modtager dette Nyhedsbrev fordi du på et tidspunkt har været til træning/aktivitet ved træningsgraven i Bjæverskov

Læs mere

1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård.

1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård. 1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård. Til mødet var: Henrik Hansen, Camilla Juelsgaard, Connie Svane, Thorleif Rigenstrup, Peter Bloch og Helle Golstrup, ref.. Afbud fra:

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 37. ÅRGANG NR. 4 - DECEMBER 2012 www.dmk-online.dk

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 37. ÅRGANG NR. 4 - DECEMBER 2012 www.dmk-online.dk Münsterländeren Klubblad for Dansk Münsterländer Klub 37. ÅRGANG NR. 4 - DECEMBER 2012 www.dmk-online.dk FORSIDEBILLEDET Forsidebilledet i dette nummer er et billede af Vesthimmerland s Cille 12562/2006.

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Aktivitets Program 2014

Aktivitets Program 2014 Nordøstfyns Jagthundeklubs Aktivitets Program 2014 Rigtige jagthunde trænes i Nordøstfyns Jagthundeklub Hvis din nabo eller gode ven skal have dresseret hund, så tag dem med til træning i NORDØSTFYNS JAGTHUNDEKLUB

Læs mere

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 38. ÅRGANG NR. 2 - MAJ 2013 www.dmk-online.dk

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 38. ÅRGANG NR. 2 - MAJ 2013 www.dmk-online.dk Münsterländeren Klubblad for Dansk Münsterländer Klub 38. ÅRGANG NR. 2 - MAJ 2013 www.dmk-online.dk FORSIDEBILLEDET Dette nummers forside billede er DKCH MARKPR DKV11 Fuglevang s Jack Dk09707/2009. Jack

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune Vindmølleprojekt Binderup i Randers Kommune Lokalplan nr. 574 Fortegnelse over matrikler beliggende helt eller delvist inden for en afstand af Geopartner Landinspektørgården A/S, Transportvej 17, 7620

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

Formanden har ordet. Jagtposten 2012 Side 2. www.bogenselandogstrandjagtforening.dk

Formanden har ordet. Jagtposten 2012 Side 2. www.bogenselandogstrandjagtforening.dk Jagtposten 2013 Jagtposten 2012 Side 2 Formanden har ordet Allerførst ønsker jeg alle medlemmer velkommen i den nye forening Bogense land og strandjagtforening. Vi har gennem flere år snakket om sammenlægning

Læs mere

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 39. ÅRGANG NR. 2 - MAJ 2014 www.dmk-online.dk

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 39. ÅRGANG NR. 2 - MAJ 2014 www.dmk-online.dk Münsterländeren Klubblad for Dansk Münsterländer Klub 39. ÅRGANG NR. 2 - MAJ 2014 www.dmk-online.dk FORSIDEBILLEDET Dette nummer af Münsterländeren indeholder traditionen tro en masse resultater. Det er

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

FJDs bestyrelsesmøde onsdag den 12. november kl. 17:00 på Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby

FJDs bestyrelsesmøde onsdag den 12. november kl. 17:00 på Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark. FJDs bestyrelsesmøde onsdag den 12. november kl. 17:00 på Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby Referat Følgende deltog i mødet Henrik

Læs mere

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 DM i Firmaidræt Golf, stableford PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 1 Velkommen til DM-stævne i Golf, stableford Det er med stor glæde at Holstebro Firmaidræt kan byde velkommen til firmaidrætten,

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ.

Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ. Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ. A. Valg af dirigent: På raceledelsens vegne, foreslog Lisbeth Bech, - K.K. Jensen,

Læs mere

28. Euro-OES-Show 22.-25. maj 2015 - Nyborg Tilmeldingsliste samt regler og retningslinjer.

28. Euro-OES-Show 22.-25. maj 2015 - Nyborg Tilmeldingsliste samt regler og retningslinjer. 1 Tidsfrister: Tidsfrist for rabatteret tilmelding (Closing 1): 1. april. Sidste frist for tilmelding (Closing 2): 1. maj. (Dette gælder ikke lydighed (lørdag). Deadline for indlevering af katalog annoncer:

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj.

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Der gøres opmærksom på, at der på JBU s repræsentantskabsmøde den 20. marts 2004, blev der vedtaget, at seniorhold der udebliver

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen Referat fra bestyrelsesmøde 12. februar 2014. Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen 1. Aktuelt og nyt fra formanden og opsummering fra sidste møde: Preben

Læs mere

Referat Raceledelsen for Flatcoated Retriever

Referat Raceledelsen for Flatcoated Retriever LEDELSESMØDE Face to Face Dato: 29. oktober 2013 Kl.: 17.00-22.00 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Ejby Til stede: Christian Brix Søndergaard, Kresten Henriksen, Susanne Tillge, Dot Preil, Afbud: Referat Bjarke

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 3 Juli December 2013. 31. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 3 Juli December 2013. 31. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund Jægerråbet Vallensbæk Jagtforening Nr. 3 Juli December 2013 31. årgang Medlem af Danmarks Jægerforbund Bestyrelse og udvalg Formand Jan Møller, Lundager 41, 2670 Greve, 40 68 09 29 Næstformand Henning

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Tilstede 30 personer Stemmeberettiget 29 personer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen til træning i Kreds 65... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen i kreds 65 Kreds 65 er en forening under Schæferhundeklubben for Danmark. Schæferhundeklubben for Danmark er Danmarks største

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Münsterländeren Holdapportering 2013 i Blokhus

Münsterländeren Holdapportering 2013 i Blokhus Münsterländeren Klubblad for Dansk Münsterländer Klub Holdapportering 2013 i Blokhus 38. ÅRGANG NR. 3 - AUGUST 2013 www.dmk-online.dk FORSIDEBILLEDET Det var en skøn weekend i Blokhus, der i Juni!! 74

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB

DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB Indkalder hermed til Ordinær Generalforsamling Lørdag d. 11. april 2015, kl. 11.00 på Danhostel Fredericia (Fredericia Vandrerhjem), Vester Ringvej 98, 7000 Fredericia Dagsorden

Læs mere