Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 32. ÅRGANG NR. 1 Marts

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 32. ÅRGANG NR. 1 Marts 2008. www.dmk-online."

Transkript

1 Münsterländeren Klubblad for Dansk Münsterländer Klub Klubblad for Dansk Münsterländer Klub 32. ÅRGANG NR. 1 Marts 2008

2 ANNONCE NYHED DESIGNSPOT udført i glas og alu. Krystalserien er velegnet til gange, bad- og toiletbelysning. Spot leveres excl. transformer. PC belysning ApS støtter Dansk Münsterländer Klub, så hvis du, eller en bekendt, står og har brug for belys ning, kan du støtte DMK ved at handle med PC belysning. Professionel belysning PC belysning ApS Ulvevej 12 DK-7800 Skive Tlf Fax Skive og København

3 INDHOLD / REDAKTION INDHOLD Leder Bestyrelse udvalg Aktivister Schweissprøver Forårsprøve Resultater fra DMKs Landsudstilling Referat fra medlemsmøde Information fra DKK HZP Aktivisten Fra redaktøren Hvalpenyt Hanhunderegister Münsterländeren udkommer fire gange om året: Marts, juni, september og december. Alt stof til Münsterländeren sendes direkte til redaktøren, meget gerne på diskette skrevet i Word eller direkte til redaktørens e-postadresse. Medsend meget gerne billeder seperat i højest mulige opløsning. Sidste frist for indsendelse af stof til juni-nummeret er den 18. maj Forsidefoto: Landsudstillingen EX, 1.V, BIR/BIS Basso, 14454/06, F , Ejer, E. Mikael Svendsen DMK's hjemmeside redigeres og opdateres af Johannes Mørch Pindstrupvej 19, Hedeskov, 8410 Rønde Stof til hjemmesiden sendes til redaktøren på diskette eller direkte med e-post til: Ansvarshavende i henhold til presseloven: Henrik Raae Andersen Lunderødevej 82, Marup 4340 Tølløse Redaktør: Morten Vestergaard Flådevej Jyllinge Tlf.: Redaktionen modtager meget gerne indlæg og artikler til optagelse. Grafisk produktion Werks Offset A/S, Højbjerg Jagthunden udkommer hver måned undtagen januar og juli. Sidste frist for indsendelse af stof er fire hverdage før den 1. i måneden forinden. Stof til Jagthunden sendes til: Rune Riishøj Engedalsvej 7, Daugbjerg 8800 Viborg Tlf Mobil Meget gerne på diskette skrevet i Word eller med e-post til Oplag: stk. Meningsbevarende citater og gengivelser af artikler fra Münsterländeren er tilladt, men kun med kildeangivelse. Postgironr.: Bladnr.:

4 LEDER: MARTS Hvad skal der ske med Münsterländeren? Af Morten Vestergaard Jeg har på nuværende tidspunkt haft redaktør ansvaret for to udgaver af Münsterländeren og været medlem af klubben i ca. 3 år. På baggrund af dette har jeg gjort mig nogle tanker om vores klubblad, som jeg hermed skal forsøge at dele med den interesserede læser. Det er min tanke, at dette kan benyttes som et debatoplæg generelt og til de forestående medlemsmøder. Vi har i dag et blad, som i det store hele blot er en trykt udgave af vores hjemmeside. De informationer der findes i bladet kan oven i købet stort set genfindes i Jagthunden også. På den baggrund er det forståeligt at der har været stillet spørgsmålstegn ved bladets eksistensberettigelse. Eneste gavn af bladet i dag er således, at informationer derved når de formodentlige ganske få, der ikke har adgang til informationer på hjemmesiden. Derudover skal man sikkert ikke negligere den effekt, det har på medlemmer, der ikke jævnligt besøger hjemmesiden, sådan at få et fysisk bevis på deres medlemskab. Mit formål med dette indlæg er ikke, at få Münsterländeren nedlagt. Men derimod at får startet en dialog om hvilket indhold, der skal til for, at give bladet en profil, der gør det til et aktiv for klubben og dens medlemmer. Vi skal have defineret hvad formålet med bladet er samt udtænkt hvordan disse formål realiseres. Som inspiration til at finde frem til hvad bladets formål er, gengives her relevante dele af klubbens love. Klubbens formål: DMKs formål er, i samarbejde med Dansk Kennel Klub (DKK), og i overensstemmelse med dennes formål og internationale forpligtelser, at fremme den brugs- og sportsmæssige anvendelse af racerne Kleiner og Grosser Münsterländer, samt udbrede kendskabet hertil blandt medlemmerne og offentligheden til gavn for avlsarbejdet. Kendskabet til den brugs- og sportsmæssige anvendelse af racerne søges ligeledes fremmet gennem samarbejde med Danmarks Jægerforbund (DJ) samt specialklubber anerkendt af DKK. Stk. 2. Dette mål søges nået med bl.a.: 1. Afholdelse af markprøver, apporteringsprøver, schweissprøver og andre jagtrelevante prøver, der understøtter münsterländeren som jagt-/brugshund, og udstillinger. 2. At klubben, i landets forskellige regioner, gennem medlemmer kaldet aktivister, arrangerer dressurkurser, evt. med henblik på apporteringsprøver, markprøver, slæb- og apporteringsprøver, schweiss prøver, lydighedsprøver samt udstillinger. Aktivisterne arrangerer eller anviser disse prøver og udstillinger samt foretager andre faglige arrangementer. 3. Deltagelse i udstillinger arrangeret af eller i samarbejde med DKK og/eller andre specialklubber. 4. At tilskynde medlemmerne til at deltage i ovennævnte prøver og udstillinger. 5. At klubben vejleder ved køb, valg af münsterländere, samt vejleder ved sammensætning af avlsdyr, og derigennem medvirker til hvalpekuld, der falder inden for klubbens regler vedrørende avl. 6. At klubben arbejder på, at de til enhver tid gældende prøve- og udstillingsregler er i overensstemmelse med de krav, klubben måtte stille til münsterländeren. 7. At klubben varetager medlemmernes interesser over for Dansk Kennel Klub, fællesrepræsentationen, Dansk Jagthunde Udvalg og evt. andre organisationer.. 8. At udsætte vandrepræmier, ærespræmier og andre præmier for klubbens medlemmer. 9. At udarbejde informationsmateriale til brug blandt medlemmer og over for offentligheden. 4. Blade/meddelelser Fællesrepræsentationens tidsskrift Jagthunden tilsendes klubbens medlemmer. Ligeledes tilsendes klubbens eget blad Münsterländeren. I Jagthunden findes en særlig rubrik under klubbens mærke. Enhver meddelelse fra bestyrelsen til medlemmerne bragt i et af disse to blade, anses for på lovlig måde at være bragt til medlemmernes kundskab. Rubrikken i Jagthunden og Münsterländeren redigeres af et af bestyrelsen udpeget medlem, til hvem alt materiale indsendes både af bestyrelse og medlemmer m.v. Ifølge klubbens love, er bladets eneste krævede formål altså, at tjene som informationskanal mellem bestyrelsen og medlemmer. Det er selvfølgelig oplagt også, at benytte bladet til at understøtte klubbens erklærede formål. Således har vi måske alligevel svaret på hvad der bør være bladets formål. 4

5 LEDER: MARTS På den baggrund følger her mit bud på en formulering af Münsterländerens formål: Officiel informationskanal mellem medlemmer og bestyrelse og omvendt. Information der fremmer og udbreder kendskabet til den brugs- og sportsmæssige anvendelse af racerne Kleiner og Grosser Münsterländer. Hvordan kommer vi så dertil, at vi får opfyldt dette formål? Skal vi have professionelle journalister og lignende til at udarbejde materialet? Nej vel, det er vist ikke rigtigt i tråd med klubbens ånd (og sikkert heller ikke økonomi). Som hidtil, må materiale til bladet altså komme fra medlemmerne selv. Informationer mellem bestyrelse og medlemmer fungerer udmærket i dag. Så det er den anden del af formålet, der skal kigges på. I dag består det af en omfattende resultatbørs samt nu og da en artikel om deltagelse i en eller anden prøve. De enkelte resultater findes ofte 2-3 gange i samme blad, som en samlet rapportering fra en prøve og under et til to aktivistområder. Det er i bund og grund spild af spalteplads. Jeg foreslår derfor, at resultater fremover rapporteres en gang, samlet under den aktuelle prøve. Udfor hver enkelt hund/fører, kan der evt. angives hvilket aktivist-område føreren tilhører. Lokalprøver arrangeret af det enkelte aktivistområde, rapporteres fortsat under dette. Opsummeringen af resultater understøtter dog kun udbredelse af kendskabet til den sportsmæssige anvendelse af hundene. Vi mangler i høj grad indhold, der kan udbrede kendskabet til den brugsmæssige anvendelse, f.eks. artikler/ historier der omtaler brugen af hundene under praktisk jagt. Hvordan kan vi bruge bladet til, at fremme den brugsog sportsmæssige anvendelse af vores hunde? Det er vel på dette område bladet i dag, har sin største mangel. Noget der i den grad er ærgerligt, da det jo netop er den slags information, ikke mindst nye medlemmer/ nye hundeførere har størst behov for. Min egen fortolkning af, hvad det er for indhold, der mangler her er: Artikler, der beskriver hvordan man får gjort sin hund klar til jagt og prøver. Både med henblik på den egentlige træning/ dressur men også den daglige pleje og pasning. Som forholdsvis ny hundefører og medlem af klubben, kan jeg med glæde konstatere at der er masser af medlemmer der har denne viden til overflod. De er heller ikke bange for at dele ud af denne viden. Så vi mangler bare, at informationen kommer ned på skrift. Der er sikkert nogle der vil indvende, at man ikke kan give træningstips på skrift, da den bedste løsning findes ved at se hund og fører sammen. Ligeledes, er der sikkert nogle, der på baggrund af specifikke træningstips, vil kommentere at det er helt i skoven eller jo det kan man da godt, men det er meget bedre at Begge dele er sikkert rigtige, men brugt i forbindelse med den vigtigste læresætning jeg endnu har lært: Hør endelig andres forslag til hvad du kan gøre, men sorter selv i det og brug kun det, du synes passer til dig og din hund, så giver det stadig fremragende mening at få det på skrift. Måske vi endda kan være så heldige at det inspirerer andre til at komme med deres beskrivelse af, hvordan man også kan gribe tingene an! Alles bidrag er således lige velkomne. Er du med så langt, tænker måske det er meget godt, men hvordan får nye medlemmer gavn af informationer, der er bragt i tidligere udgaver? Svaret herpå er heldigvis ganske simpelt, find det på nettet. For fremtiden, vil det nemlig blive muligt, at downloade gamle versioner af Münsterländeren i pdf-format fra hjemmesiden. Det kunne i øvrigt være praktisk om klubmedlemmer, der deltager på samme prøve, aftaler hvem, der rapporterer resultater til klubbens medier, for alle tilmeldte Kleiner og Grosser Münsterländere. Ligeledes ville det være formidabelt om der altid var nogen, der sørgede for at etablere lidt foto-dokumentation. Ikke kun fra præmieoverrækkelser, men mindst lige så vigtigt fra selve prøven. Ovenstående skulle gerne medvirke til at realisere denne; Vision: Münsterländeren er et blad man glæder sig til, at kunne hente i sin postkasse. På side 30 kan man finde en liste over artikler, som det ville være ønskeligt om nogen ville påtage sig ansvaret for at skrive. Redaktøren 5

6 BESTYRELSE / UDVALG Dansk Münsterländer Klub Bestyrelse: Formand: Henrik Raae Andersen Lunderødvej 82, Marup, 4340 Tølløse Næstformand: Peter Ringgaard Solbakken 12, Ræhr, 7730 Hanstholm Kasserer: Ind- og udmeldelser Erik Lillesøe Bøgegaardsvej 19, 5471 Søndersø Tlf.: og Sekretær: Niels-Henrik Christiansen Fensmarkvej 21, 4160 Herlufmagle Øvrige: Suppleanter: Jylland: Thomas Moltesen Hansen Klintingvej 240, 6854 Henne Tlf: og Carsten Trøjborg Gl. Egebjergvej 31 Egebjerg, 8700 Horsens Tage Lassen Alssundvej 17, 6400 Sønderborg Tlf.: og Sjælland: Lars Vandborg Rørvigvej 35, 4500 Nykøbing Sj Fyn: Annette H Hansen (orlov) Espestokken 66, 5210 Odense N Revisorer: Christian Nøhr Hansen Hyldebjergvej 23, 4339 Hvalsø Tlf.: og Mail: Edmund Andersen Vognstrupvej 7, 7550 Sørvad Tlf.: Revisorsuppleant: Birger Weinholdt Lupinvej 85, 5210 Odense NV Avlsvejledning: Kleiner Ml.: Gunnar Bertelsen H. C. Andersensvej 10, 7000 Fredericia Gert Gandrup Enshøjvej 7, 9610 Nørager Palle Jørgensen Illebøllevej 38, 5900 Rudkøbing Tlf.: og DMK s repræsentation m.v.: FJD s bestyrelse:... Henrik Raae Andersen FJD s udstillingskomité:... Annette H. Hansen Kontakt til udenlandske klubber:... Henrik Raae Andersen Præmiekassen (pokaler/propositioner m.v.):...peter Ringgaard Salg af klubeffekter...erik Lillesøe (se ovenfor) DMK s arkiv Edmund Andersen DMK s udvalg Aktivistudvalget: Grosserudvalget: Christian Nøhr Hansen, Hyldebjergvej 23, 4339 Hvalsø Tlf.: og Mail: John Hansen. Fanøvej 7, 4060 Kr. Såby Tlf Mail: Lars Mejser. Bramstrup 2, 5792 Årslev Tlf: Mail: Jan Nielsen, Peter Ringgaard. Informationsudvalget: Johannes Mørch, Peter Ringgaard, Rune Riishøj, Morten Vestergaard Udstillingsudvalget: Lovudvalget: Eva Nørdrup Bruhn Henrik Raae Andersen, Jacob Lundgård (Tlf.: ) Uddannelsesudvalget: Niels-Henrik Christiansen, Henrik Raae Andersen, Thomas Moltesen Markprøveudvalget: Efterskudsudvalget: Thomas Moltesen, Henrik Raae Andersen Peter Ringgaard, Thomas Moltesen 6

7 DMKs Aktivitetsområder Københavns og Frederiksborg områder: Københavns-området Formand: Richard A. Møller Vibemosen 44, 2670 Greve Strand Kasserer: Finn B. Thomsen Bregnevænget 61, 3050 Humlebæk Øvrige: Jens Hejndorf Hjørnager 18R, 2650 Hvidovre Erik Jørgensen Byporten 4, 2700 Brønshøj Søren Olsen Irlandsvej Kbh. S Jens Madsen Skovkildevej 11, Vridsløsemagle 2630 Taastrup Roskilde Område: Roskilde/Hvalsø-området Formand: Christian Nøhr Hansen Hyldebjerg 23, 4330 Hvalsø Kasserer: Brian T. Vestergård Magrethehåbsvej 41, 4000 Roskilde Øvrige: John Hansen Fanøvej 7, 4060 Kirke Såby Vestsjællands område: Odsherreds-området Formand Lars Sigurd Vandborg Rørvigvej 35, 4500 Nykøbing sj Kasserer Gitte V. Larsen Brændtvej 3, 4573 Nr. Asmindrup Øvrige Svend Erik Fritzen Kausgårdsvej 5, 4560 Vig Storstrøms område: Kasserer Niels-Henrik Christiansen Fensmarkvej 21, 4160 Herlufmagle Øvrige René Jensen Egholmvej 27, 4780 Stege Herluf Hansen Nr.Tvedevej 9, 4684 Holme Olstrup Peter Green Lyngbakken Næstved Fyns område: Birger Weinholdt Lupinvej 85, 5210 Odense NV Tom Kjeldsen J.L. Heibergsvej 85, 5230 Odense M Annette Hell Hansen Espestok 66, 5210 Odense NV Lars Mejser Nielsen Bramstrup 2, 5792 Årslev Nordjyllands område: Aalborg Nord-området Kontakt- Thorkild Helgesen Person Ellehammervej 71, 9430 Vadum Himmerlands-området: Kasserer Gert Gandrup Enshøjvej 7, Mejlby, 9610 Nørager Øvrige Tommy Jørgensen Ringkøbing område: Holstebro-området Kasserer: Flemming Helgesen Nordsvinget 4B Nørre Felding, 7500 Holstebro Øvrige Svend Aage Poulsen Østerhovedgade 23, 7560 Hjerm Lars Elkjær Larsen Torstedvej 19, 6973 Ørnhøj Thomas Hingebjerg Elisborgvej 16, Feldborg, 7540 Haderup Anders P. Christensen Grønningen 2, 6969 Ulfborg Herning-området Verner Vestergaard Nørholmvej Hoven, 6880 Tarm Ronald Jensen Egeris Møllevej 6, 6920 Videbæk Jan Christensen Kragerisvej 11, 6870 Ølgod Viborg område: Thisted-området Kasserer: Johnny Nørgaard Thormodsvej 16, 7760 Hurup Øvrige: Finn R. Pedersen J. P. Jacobsengade 6, 7700 Thisted Peter Ringgaard Solbakken 12, Ræhr, 7730 Hanstholm Morten K. Bro Holmegårdsvej 3, Elsø, 7900 Nykøbing Mors Leif Jensen Grønlandsvej 28, 7700 Thisted Morten Mortensen Koralvej 2, Østerild, 7700 Thisted Jimmi Pedersen Helshagevej Hanstholm 7

8 AKTIVISTER Viborg-området Kasserer: Peter Madsen Hesselbjergvej 12 Finderup, 8800 Viborg Øvrige: Kristian Jensen Tranebærvej 7, 8800 Viborg H. G. Pørksen Lupinstien 8B, Birgittelyst 8800 Viborg Jan Germansen Stenmosevej 6, Sdr. Rind, 8800 Viborg Århus område: Århus-området Formand: Ole Hildebrandt Nygårdsvej 48, 8570 Trustrup Kasserer: Finn Andersen Ceciliesminde 18, 8900 Randers Øvrige: Mogens Nielsen Glentevej 5, 8500 Grenå Pia Nielsen Slettenvej 12, 8586 Ørum Djurs Henrik Nielsen Thrige Møllevej 40, 8380 Thrige Vejle område: Horsens-området Kasserer: Bjarne Hopkirk Sten Blikersvej 5, 8700 Horsens Øvrige: Jens Kongaa Tåningvej 14, Ris, 8660 Skanderborg Tommy Kjær Hovmarksvej 196, Stensballe 8700 Horsens Knud Olsen Søndervangen 17, Korning 8700 Horsens Jesper Boldsen Frydsvej 42, 8700 Horsens Rolf Knudsen Refstrupvej 20, 7321 Gadbjerg Ribe område: Per Madsen Lykkegårdsvej Esbjerg Ove C. Gregersen Lærkevej 8, 6760 Ribe Sønderjyllands område: Sønderjyllands-området: Kontakt- Tage Lassen person: Alssundvej Sønderborg Øvrige: Charlie Lemtorp Sydvej 2, 6470 Sydals Helmut Jensen Grønlandsvej Haderslev Henrik Paulsen Vester Gasse Vester Gasse, 6780 Skærbæk Kasser: Ninette M. Christensen Vestergade 36, 6230 Rødekro Bornholms område: Kontakt- Paul Baunkjær Person: Skørrebrovejen 21, 3720 Åkirkeby Mogens Elleby Fabriksvej 18, 3782 Klemensker Kurt Kofoed Udmarksvejen 9, 3720 Aakirkeby Aktivgruppe for Grosser Münsterländer Hvalpeformidling/ Avlsvejleder Jan Nielsen Kobjergvej 1B, 7190 Billund Grosser-Kartotek, Kasserer, Aktiviteter Heinrich Andersen Holstebrovej 117, 6980 Tim Grosser-Nyt Jesper Høgsted Kirkebakken 6, Svindinge, 8900 Randers Kontaktperson For Grosser Münsterländer Hanne og Lars Hesseldahl Hansen Aborgvej 58, 5610 Assens 8

9 SCHWEISSPRØVE Schweissprøve i Dansk Münsterländer Klub regi 400m/3 timer med mulighed for rapportering. Lørdag kl Oxbøl Statsskovdistrikt, Blåbjerg Anmeldesesfrist: Senest Mødested: Deltager: Dommer: Parkeringspladsen ved Blaabjergstenen. (Kørevejledning tilsendes ved tilmelding) Max. 12 hunde. Prøven kan evt. rumme andre racer. Leo Feldfoss og Peter Knudsen Prøveleder: Thomas Moltesen Hansen Klintingvej 240, Stausø 6854 Henne Tlf.: / Tilmelding: Regelsæt: Skal ske på DKK s anmeldesesblanket, som fås ved henvendelse til DKK s kontor, eller downloades på DKK s hjemmeside (Aktiviteter/Schweissprøver). Adgangskrav og bedømmelse efter DKK s regelsæt, der kan rekvireres i lighed med anmeldesesblanketten. Prøvegebyr: 400m/3 timer 400,00 Dkr. + evt. rapportering 100,00 Dkr. Gebyret skal være vedlagt anmeldesesblanketten for at være gyldig. 9

10 SCHWEISSPRØVE Schweissprøve Sjælland 12. april 2008 Dansk Münsterländer Klub afholder schweissprøve lørdag d.12. april 2008 i Kongelunden på Amager. Det er muligt at tilmelde 3 t. og 20 t./400 m. Find regler og tilmeldingsblanket på Brug bjælken aktiviteter dernæst schweissprøver eller kontakt prøvelederen. Dommere: Niels Christoffersen, Kristian Graversen Prøveleder: Kristian Graversen, Fælledvej 240, 2791 Dragør, Tlf.: Optagelse på prøven: Max. antal deltagere: Bekræftes af prøveleder 12, medlemmer af DMK har fortrinsret Anmeldelsesfrist: 22. marts 2008 Gebyr: Mødetid og sted: 3 t.: 400 kr., 20 t.: 450 kr. tillæg rapportering 100 kr. Oplyses af prøvelederen ved optagelse på prøven 10

11 FORÅRSPRØVE Dansk Münsterländer Klubs Forårsprøve 29. og 30. marts års jubilæumsprøve Sjælland Lørdag d. 29.3: Ungdoms- og åben klasse Som dommere er inviteret: Anders Wanstrup, Leif A. Jensen, Harris Jensen, Sven Schou og Jens Jørgen Nielsen Mødested: Herlufmagle Hallen, Ravnstrupvej 1, 4160 Herlufmagle Mødetid: Kl. 7.30, afgang til terrænerne kl Morgenbuffet til kr. 48,00 og madpakker til kr. 40,00 for pakke med 4 stykker (ved forudbestilling ellers kr. 12,00 pr. stk. på dagen) kan bestilles. Bestilling direkte til hallens cafeteria på mail eller mellem Mad og drikke må ikke medtages i cafeteriet. Festmiddag lørdag kl Tilmelding senest 17.3 til Henrik R. Andersen på mail eller tlf med angivelse af navn og antal personer. Pris for tre retters menu ca. kr. 175,00. Overnatning: Booking af værelser: eller mellem Priser: Enkeltværelse kr. 200,00 pr. nat. Dobbeltværelse kr. 350,00 pr. nat. OBS! MAILADRESSEN ER IKKE AKTIV, MEN BLIVER DET INDEN FOR FÅ DAGE. Søndag 30.3: Vinderklasse Som dommere er inviteret: Harris Jensen (ordførende), Anders Wanstrup og Leif A. Jensen Mødested: Lille Gilsager, Gilsagervej 26, 4100 Ringsted Mødetid: Kl. 7.30, afgang til terrænerne kl Morgenmad og frokost arrangeres på dagen. Pris kr. 30,00 og kr. 60,00. Bestilling: Tilmelding alle klasser: Henrik R. Andersen, Lunderødvej 82, 4340 Tølløse. Tlf.nr. på dagen Kun den nyeste tilmeldingsblanket accepteres. Se vejledning i Jagthunden nr , side 5. Hent blanketten på Anmeldelsesfrist: 17. marts 2008 Gebyr alle klasser: Kr. 300,00 betales på check eller kontonummer: Regnr.:6863 Konto: (Nordfyns Bank A/S). Husk ved indbetaling på konto at angive navn på hund og ejer. 11

12 LANDSUDSTILLING Resultater fra DMK s Landsudstilling lørdag den 12. januar 2008 i Grenå KLM, Basso, 14454/06 KLM Britta, 14462/06 Grosser, Albert, 03996/06 Ejer: Mikael Svendsen Ejer: Svend Aage Poulsen Ib Skovbach Nielsen EX 1.V, BIR/BIS EX 1. V BIM EX BIR, BIS 2. V Ring Nr: 1 Dommer: Kaj T. Hansen Ringsekretær: Hanne Thorstensen KLEINER MÜNSTERLÄNDER Hvalpeklasse Han 1 Kleiner Münsterländer, Hopkirk s Badger, 10598/07, F , Brun/Hvid, Han, O. Bjarne Hopkirk, E. Søren Johansen, Korsholmvej 153, DK Gedsted, Tlf L (Hedemarken s Dino - Horsia s I-Debbie) 2 Kleiner Münsterländer, Zeus, 10359/07, F , Brunskimmel, Han, O. Erik Tøttrup Vestergaard, E. Vagner Jensen, Fjordparken 63, DK Hobro, Tlf L (Trøjborg s Joker - Tøt) 3 Kleiner Münsterländer, Gonzo, 10355/07, F , Brunskimmel, Han, O. Erik Tøttrup Vestergaard, E. Laurits & Dorte Nissen, Vikærparken 57, DK Haderslev, Tlf ML (Trøjborg s Joker - Tøt) 4 Kleiner Münsterländer, Ballegaards Trold, 10592/07, F , Brun/Hvid, Han, O. Bjarne Hopkirk, E. Bent Ballegaard, Bottrupvej 3, Ølsted, DK Løsning, Tlf SL 1.V (Hedemarken s Dino - Horsia s I-Debbie) 6 Kleiner Münsterländer, Thyboen s Daks, 09648/07, F , Brun/Hvid, Han, O. ejer, E. Finn R. Pedersen, I. P. Jacobsensgade 6, DK Thisted, Tlf SL (Fuglevang s Echo - Thyboen s Solo) 7 Kleiner Münsterländer, Thyboen s Patrik, 09644/07, F , Brun/Hvid, Han, O. Ejer, E. Finn R. Pedersen, I. P. Jacobsensgade 6, DK Thisted, Tlf SL 2.V (Fuglevang s Echo - Thyboen s Solo) 8 Kleiner Münsterländer, Hopkirk s Balder, 10599/07, F , Brun/Hvid, Han, O. Bjarne Hopkirk, E. Michael Hauge Frænde, bøgevænget 14, DK Hørning, Tlf SL 4.V (Hedemarken s Dino - Horsia s I-Debbie) 12

13 LANDSUDSTILLING 9 Kleiner Münsterländer, Arki, 11559/07, F , Brun/Hvid, Han, O. Kjeld Juul Madsen, E. Vilmer Mattsson, Sdr. Lyngvej 47, DK Rønne, Tlf SL (Hedeskov s Amigo - Fuglevang s Ejca) 10 Kleiner Münsterländer, Nick, 11570/07, F , Brun/Hvid, Han, O. Kjeld Juul Madsen, E. Arne Nielsen, Staslundvej 10, Tuse Næs, DK Holbæk, Tlf L (Hedeskov s Amigo - Fuglevang s Ejca) 11 Kleiner Münsterländer, Hopkirk s Hjalmar, 10596/07, F , Brun/Hvid, Han, O. Bjarne Hopkirk, E. Simon Lægsgaard, Brandbjergvej 12 H, Brandbjerg, DK Jelling, Tlf SL (Hedemarken s Dino - Horsia s I-Debbie) 12 Kleiner Münsterländer, Malte, 11569/07, F , Brunskimmel, Han, O. Kjeld Juul Madsen, E. Bo Ursin, Poppelvej 133 A, DK Dragør, Tlf SL 3.V (Hedeskov s Amigo - Fuglevang s Ejca) 13 Kleiner Münsterländer, Olfert, 13088/07, F , Brun/Hvid, Han, O. Peder Nissen, E. Ole Stanley Mortensen, Nyvangsvej 23, DK-3540 Lynge, Tlf L (Horsia s Joker - Michelin) Hopkirk s Trold Dommer Kaj Hansen og Ejer: Bent Ballegaard SL 1.V, Bedste han hvalp Birka, 11562/07 Ejer: Bo Kratholm Petersen SL, 1.V, Bedste hvalp 13

14 LANDSUDSTILLING Hvalpeklasse Tæve 14 Kleiner Münsterländer, Caty von der Buchenhecke, , F , Brunskimmel, Tæve, O. Alban Märkl, E. Lasse Krantz Simonsen, Risgaardsparken 13, Farstrup, DK Nibe, Tlf ML 15 Kleiner Münsterländer, Gaia, 10353/07, F , Brunskimmel, Tæve, O. Ejer, E. Erik Tøttrup Vestergaard, Løjenkærvej 11, DK-8300 Odder, Tlf SL, 2.V (Trøjborg s Joker - Tøt) 16 Kleiner Münsterländer, Emma, 11560/07, F , Brun/Hvid, Tæve, O. Ejer, E. Kjeld Juul Madsen, Bagerstræde 6, DK Åkirkeby, Tlf SL (Hedeskov s Amigo - Fuglevang s Ejca) 17 Kleiner Münsterländer, Hopkirk s Mai, 10594/07, F , Brun/Hvid, Tæve, O. Bjarne Hopkirk, E. Charlotte Hermansen, Åkjærvej 25, DK Aså, Tlf SL, 3.V (Hedemarken s Dino - Horsia s I-Debbie) 18 Kleiner Münsterländer, Elverdams Dine, 12195/07, F , Brun/Hvid, Tæve, O. Henrik Raae Andersen og Anita Vallentin, E. Erik Lillesøe, Bøgegaardsvej 19, DK Søndersø, Tlf SL, 4.V (Birko Von Der Alten Ziegelei - Elverdams Anni) 19 Kleiner Münsterländer, Leica, 11567/07, F , Brun/Hvid, Tæve, O. Kjeld Juul Madsen, E. Grith Lindgreen Petersen, Søndre Kinkelgade 64 A, DK Dragør, Tlf ML (Hedeskov s Amigo - Fuglevang s Ejca) 20 Kleiner Münsterländer, Ejca s Birka, 11562/07, F , Brun/Hvid, Tæve, O. Kjeld Juul Madsen, E. Bo Kratholm Petersen, Nyvangsvej 19, DK Dragør, Tlf SL, 1.V, Bedste hvalp (Hedeskov s Amigo - Fuglevang s Ejca) 21 Kleiner Münsterländer, Karla, 11566/07, F , Brunskimmel, Tæve, O. Kjeld Juul Madsen, E. Thomas Holst, Lille Tværvej 4, DK Dragør, Tlf SL (Hedeskov s Amigo - Fuglevang s Ejca) 22 Kleiner Münsterländer, Thyboen s Maxine, 09640/07, F , Brun/Hvid, Tæve, O. Fin R. Pedersen, E. Roland Jensen, Eris Møllevej 6, DK Videbæk, Tlf L (Fuglevang s Echo - Thyboen s Solo) 23 Kleiner Münsterländer, Flinthøjs C-Aisa, 08946/07, F ,, Tæve, O. Niels-Henrik Christiansen, E. Poul Jessen, Bølling Tværvej 19, DK Egtved, Tlf L (Bonjami s Arcas - Flinthøjs Ally) 24 Kleiner Münsterländer, Hopkirk s Maica, 10591/07, F , Brun/Hvid, Tæve, O. Ejer, E. Bjarne Hopkirk, Steen Blichersvej 5, DK Horsens, Tlf L (Hedemarken s Dino - Horsia s I-Debbie) Juniorklasse Han 5 Kleiner Münsterländer, Bonjami s Fargo, 05857/07, F , Brun/Hvid, Han, O. Mogens Nielsen, E. Aksel Sørensen, Hvedebjergvej 13, DK Brabrand, Tlf EX, 1.V, Bedste junior (Fuglevang s Echo- Bonjami s D Kajsa) 25 Kleiner Münsterländer, Gerrit, 18669/06, F , Brunskimmel, Han, O. Per Madsen, E. Flemming Brandt, Skovfennen 28, Rørkær, DK Tønder, Tlf EX, 2.V (Teis - Lady) Ræhrbakkens Eddie Ejer: Palle Christensen VG, 1.V 14

15 LANDSUDSTILLING Mellemklasse Han 30 Kleiner Münsterländer, Ræhrbakkens Eddie, 14730/06, F , Brun/Hvid, Han, O. Peter Ringgaard, E. Palle Christensen, Brårupvej 27, DK Skive, Tlf VG, 1.V (Fürst Vom Eulenfelsen - Ræhrbakken s Bounty) Bonjami s Fargo, 05857/07 Ejer: Aksel Sørensen EX, 1.V, Bedste junior 26 Kleiner Münsterländer, Looses Kalle, 19620/06, F , Brun/Hvid, Han, O. Ejer, E. Hans Loose, Tranvevej 39, Reersø, DK Gørlev Sjælland, Tlf EX, 4.V (Trøjborg s Joker - Maika) 27 Kleiner Münsterländer, Højæger s Luis, 21417/06, F , Brun/Hvid, Han, O. Verner Vestergaard, E. Jan Hansen, Toftlundvej 98, Fjersted, DK Ribe, Tlf VG (Spangkildes Junker - Horsia s Joy) 28 Kleiner Münsterländer, Uldjydens Heino, 05155/07, F , Brunskimmel, Han, O. Anne Grethe Larsen, E. Tine Broen Nielsen, Nihøjevej 25, DK Støvring, Tlf EX, 3.V (Uldjydens Rass - Amsel Von Der Schalkenburg) 29 Kleiner Münsterländer, Chivas, 18672/06, F , Brun/Hvid, Han, O. Per Madsen, E. Mona Madsen, Skolevej 13, DK Tjæreborg, Tlf VG (Teis - Lady) Juniorklasse Tæve 32 Kleiner Münsterländer, Mille, 20372/06, F , Brun/Hvid, Tæve, O. Morten Ginnerrup Andersen, E. Lars Erik Pedersen, Skarpæsvej 27, DK Skagen, Tlf EX, 1.V (Spangkildes Junker - Damholt s Thea) 33 Kleiner Münsterländer, Zille, 03793/07, F , Brun/Hvid, Tæve, O. Lars Nielsen, E. Marianne Dahl Jensen, Gribskovvænget 40 E, DK Hillerød, Tlf VG (Uldjydens Rass - Skovkær s Ronja Ii) 34 Kleiner Münsterländer, Dina, 18666/06, F , Brunskimmel, Tæve, O. Per Madsen, E. Leif Enggaard, Damgaardsvej 25, Gram, DK Skanderborg, Tlf EX, 3.V (Teis - Lady) 35 Kleiner Münsterländer, Kailey, 02668/07, F , Brun/Hvid, Tæve, O. Henry Slots, E. Kim Hansen, Bjerrevej 3, DK Hanstholm, Tlf EX, 4.V (Hedemarken s Dino - Bella) 36 Kleiner Münsterländer, Daisy, 18668/06, F , Brunskimmel, Tæve, O. Per Madsen, E. Lars Brødsgaard, Billundvej 38, DK Kolding, Tlf EX (Teis - Lady) 37 Kleiner Münsterländer, Hedeskov s Dina, 22329/06, F , Brun/Hvid, Tæve, O. Johannes Mørch, E. Kurt Olesen, Studebrovej 110, DK Hadsund, Tlf EX, 2.V (Fuglevang s Echo - Bonjami s Donna) GROSSER MÜNSTERLÄNDER Hvalpeklasse Han 39 Grosser Münsterländer, Mylo, 10766/07, F , Sort/skimlet, Han, O. Kristian Nyby Boll, E. Preben Torp Hjørringgård, Voldkærvej 1, DK Saltum, Tlf ML Mellemklasse Han 40 Grosser Münsterländer, Albert, 03996/06, F , Sort/hvid, Han, O. Jan Nielsen, E. Ib Skovbach Nielsen, Jyllerupvej 6, DK Arre, Tlf EX, BIR, BIS 2. V (Thor - Assi Von Varensell) 15

16 LANDSUDSTILLING Ring Nr: 2 Dommer: Th. Hassing Christensen Ringsekretær: Birgit Brandt KLEINER MÜNSTERLÄNDER Åbenklasse Han 41 Kleiner Münsterländer, Kongelundens Otto, 12545/05, F , Brun/Hvid, Han, O. Svend Norup, E. Poul-Erik Feddersen, Risagervej 15, DK Vanløse, Tlf VG 3.V (Elverdams Astor - Hirsch Fänger s Gustina) 42 Kleiner Münsterländer, Fyrkildes Chivas, 12090/05, F , Brun/Hvid, Han, O. Ejer, E. Gert Jul Gandrup, Enshøjvej 7, Fyrkilde, DK Nørager, Tlf VG (Bill - Fyrkildes Donna) 43 Kleiner Münsterländer, Mickey, 21303/05, F , Brun/Hvid, Han, O. Verner Jensen, E. Bente Marie Larsen, Rejnstrupvej 1, DK Fuglebjerg, Tlf VG (Spangkildes Junker - Sille) 44 Kleiner Münsterländer, Vesthimmerland s Kaiser, 12561/06, F , Brunskimmel, Han, O. Bjarne Sørensen, E. Charlie Lemtorp, Sydvej 2, DK Syd Als, Tlf VG, 2.V (Fuglevang s Farro - Hulbæk Ghita) 45 Kleiner Münsterländer, Vesthimmerland s Zar, 12560/06, F , Brunskimmel, Han, O. Bjarne Sørensen, E. Tom Leegaard, Havrevænget 4, DK Møldrup, Tlf G (Fuglevang s Farro - Hulbæk Ghita) 46 Kleiner Münsterländer, Vesthimmerlands Kastro, 12558/06, F , Brunskimmel, Han, O. Bjarne Sørensen, E. Henrik Villadsen, Dalvangen 18, DK Ålestrup, Tlf G (Fuglevang s Farro - Hulbæk Ghita) 48 Kleiner Münsterländer, Ræhrbakken s Eran, 14728/06, F , Brun/Hvid, Han, O. Ejer, E. Peter Ringgaard, Solbakken 12, Ræhr, DK Hanstholm, Tlf VG (Fürst Vom Eulenfelsen - Ræhrbakken s Bounty) 49 Kleiner Münsterländer, Basse, 08845/05, F , Brun/Hvid, Han, O. Mikael Svendsen, E. Per Dencker, Nygaardsvej 11, DK Gistrup, Tlf VG, 4.V (Hedemarken s Dino - Ræhrbakken s Ajka) 50 Kleiner Münsterländer, Uldjydens Gismo, 12948/05, F , Brun/Hvid, Han, O. Anne Grethe Larsen, E. Finn Hartmann Nielsen, Valmuevej 10, DK Holstebro, Tlf VG (Uldjydens Rass - Amsel Von Der Schalkenburg) 47 Kleiner Münsterländer, Basso, 14454/06, F , Brun/Hvid, Han, O. Ejer, E. Mikael Svendsen, Oddesundvej 344, DK Hurup Thy, Tlf (Fürst Vom Eulenfelsen - Ræhrbakken s Ajka) EX, 1.V, BIR/BIS 16

17 LANDSUDSTILLING Brugshundeklasse Han 51 Kleiner Münsterländer, Looses Jaks, 21955/04, F , Brun/Hvid, Han, O. Ejer, E. Han Loose, Tranvevej 39, Reersø, DK Gørlev Sjælland, Tlf G (Trøjborg s Joker - Maika) 52 Kleiner Münsterländer, Vandborg s Basco, 06169/06, F , Brunskimmel, Han, O. Tina Vandborg, E. Jonas Bresemann Jensen, Nygade 3, DK Asnæs, Tlf EX, 1. CERT (Fuglevang s Farro - Ronja) 53 Kleiner Münsterländer, Thyboen s Gizmo, 06299/06, F , Brun/Hvid, Han, O. Fin R. Pedersen, E. Daniel Madsen, Granitvej 5, DK Thisted, Tlf G (Horsia s Gonzo - Bianca) 54 Kleiner Münsterländer, Lyngbylund s Gerry, 00472/02, F , Brunskimmel, Han, O. Ole Hildebrandt, E. Svend Aage Poulsen, Østrehovedgade 23, DK Hjerm, Tlf EX, 3.V (Enzo Von Der Gröben - Lyngbylund s Birka) 55 Kleiner Münsterländer, Spike, 09284/03, F , Brunskimmel, Han, O. Uffe Friis Sørensen, E. Kim Vidkjær Andersen, Toftkjærvej 24, Stjær, DK Galten, Tlf VG, 4.V (Trøjborg s Joker - Bonjami s Alexus) 56 Kleiner Münsterländer, Ejsbøl s A. Chang, 09463/06, F , Brunskimmel, Han, O. Helmut Jensen, E. Egon Møller Jensen, Rootsvej 11, DK Hejls, Tlf VG (Astor Vom Kiefernwalde - Lyngbylund s G. Zindy) 57 Kleiner Münsterländer, Uldjydens Bello, 00532/02, F , Brunskimmel, Han, O. A. G. Larsen, E. Jens Kjeldgaard Bach, Krarupvej 42, Hem, DK Skive, Tlf EX, 2.V (Højæger s Don - Luna Vom Hesseltal) 58 Kleiner Münsterländer, Fredensvejens Cipo, 11787/05, F , Brunskimmel, Han, O. Arne Nielsen, E. Palle Larsen, Saltoftevej 1, DK Stenlille, Tlf VG (Fuglevang s Echo - Saltofte Eicka) 59 Kleiner Münsterländer, Ganto, 11941/05, F , Brunskimmel, Han, O. Thomas Moltesen Hansen, E. Rolf Knudsen, Refstrupvej 20, DK Gadbjerg, Tlf VG (Uldjydens Rass - Spangkildes Grille) Åbenklasse Tæve 38 Kleiner Münsterländer, Lille Rev s B.Molly, 10322/06, F , Brunskimmel, Tæve, O. Tonny B. Nielsen, E. Alex Nygaard, Bakgårdsvej 5, Tvis, DK Holstebro, Tlf SUFF (Horsia s Gonzo - Bonjami s Bianca) 60 Kleiner Münsterländer, Bila, 14460/06, F , Brun/Hvid, Tæve, O. Mikael Svendsen, E. Palle Jørgensen, Illebøllevej 38, DK Rudkøbing, Tlf VG (Fürst Vom Eulenfelsen - Ræhrbakken s Ajka), 61 Kleiner Münsterländer, Ejsbøl s A. Chili, 09472/06, F , Brunskimmel, Tæve, O. Helmut Jensen, E. Peter og Kirsten Wichmann, Tjørnevej 18, DK Karlslunde, Tlf VG (Astor Vom Kiefernwalde - Lyngbylund s G. Zindy), 62 Kleiner Münsterländer, Kullegården s Anja, 07745/05, F , Brunskimmel, Tæve, O. Karl Petersen, E. Hans Christian Olsen, Kullegård Vestervej 1, DK Kalvehave, Tlf G (Teis - Hedeskov s Aino), 63 Kleiner Münsterländer, Løvmosen s Laika, 16641/04, F , Brun/Hvid, Tæve, O. Søren Schmidt, E. Carsten Henriksen, Møllegyden 22, Skydebjerg, DK Årup, Tlf DIS (Dingo Von Der Vogtei - Løvmosen s Niki), 64 Kleiner Münsterländer, Bessie, 21299/05, F , Brun/Hvid, Tæve, O. Ejer, E. Elsie og Verner Jensen, Busholmvej 30, DK Kolding, Tlf G (Spangkildes Junker - Sille), 65 Kleiner Münsterländer, Vesthimmerland s Cille, 12562/06, F , Brunskimmel, Tæve, O. Bjarne Sørensen, E. Jens Ole Salling, Krabbesgade 34, DK Kjellerup, Tlf G (Fuglevang s Farro - Hulbæk Ghita), 66 Kleiner Münsterländer, Vesthimmerland s Kira, 12565/06, F , Brunskimmel, Tæve, O. Bjarne Sørensen, E. Kjeld Larsen, Granvej 28, DK Karup J, Tlf VG (Fuglevang s Farro - Hulbæk Ghita), 67 Kleiner Münsterländer, Bayka von der Harlerhöhe, 16902/04, F , Brunskimmel, Tæve, O. Bernard Benthaus, E. Ole Andersson, Mågevej 22, DK Skanderborg, Tlf VG, 4. V (Moritz Vom Brunnenweg - Jonka Vom Birkenbusch), 68 Kleiner Münsterländer, Lokkeberget s Heisa, 18619/06, F , Brunskimmel, Tæve, O. Pål Thoresen, E. Rolf Knudsen, Refstrupvej 20, DK Gadbjerg, Tlf VG, 2. V (Tristan Vom Fuchseck - Lokkeberget s F ixi t Frida), 69 Kleiner Münsterländer, Vesthimmerland s Chablis, 12566/06, F , Brunskimmel, Tæve, O. Bjarne Sørensen, E. Tom Thygesen, Herredsvejen 126, DK Møldrup, Tlf G (Fuglevang s Farro - Hulbæk Ghita), 17

18 LANDSUDSTILLING 70 Kleiner Münsterländer, Frida, 21401/04, F , Tæve, O. Mikael Lisbjerg, E. Aksel Tornøe, Middelfartvej 99, DK Asperup, Tlf SUFF (Uldjydens Jack - Jackie), 71 Kleiner Münsterländer, Fuglevangs Gila, 07551/06, F , Brunskimmel, Tæve, O. John Hansen, E. Lars Mejser Nielsen, Bramstrup 2, DK Årslev, Tlf G (Hedeskov s Amigo - Fuglevang s Freya), 72 Kleiner Münsterländer, Britta, 14462/06, F , Brun/Hvid, Tæve, O. Mikael Svendsen, E. Svend Aage Poulsen, Østrehovedgade 23, DK Hjerm, Tlf EX, 1. V BIM (Fürst Vom Eulenfelsen - Ræhrbakken s Ajka), 73 Kleiner Münsterländer, Diva, 21301/05, F , Brunskimmel, Tæve, O. Verner Jensen, E. Kent Weber Knudsen, Vævertoften 4, DK Kolding, Tlf VG 3. V (Spangkildes Junker - Sille), 74 Kleiner Münsterländer, Assi von der Struxdorfen Harde, 17764/05, F , Brun/Hvid, Tæve, O. Peter Albertsen, E. Jens Peter Andersen, Ebeltoftvej 54, Feldballe, 8410 Rønde, Tlf VG (Hanno Vom Drebenholt - Elfi Vom Elsetal), Brugshundeklasse Tæve 75 Kleiner Münsterländer, Borremosens Siff, 07494/04, F , Brunskimmel, Tæve, O. Ejer, E. Bent Lise, Listrupvej 1, DK Eskilstrup, Tlf EX, 1. VCERT (York Vom Münsterland - Freja) 76 Kleiner Münsterländer, Ejca, 07579/01, F , Brun/Hvid, Tæve, O. John E. Hansen, E. Kjeld Juul Madsen, Bagerstræde 6, DK Åkirkeby, Tlf EX, 3. V (Farum Dusty - Birka Vom Heeker Eichengrund) 77 Kleiner Münsterländer, Elverdam s Cordi, 21065/04, F , Brun/Hvid, Tæve, O. Ejer, E. Henrik Raae Andersen, Lunderødvej 82, Marrup, DK Tølløse, Tlf EX, 2. V (Zaro Vom Münsterland - Elverdams Anni) 78 Kleiner Münsterländer, Githa, 11942/05, F , Brunskimmel, Tæve, O. Ejer, E. Thomas Moltesen Hansen, Klintingvej 240, Stausø, DK Henne, Tlf VG (Uldjydens Rass - Spangkildes Grille) 79 Kleiner Münsterländer, Fredensvejens Centa, 11786/05, F , Brunskimmel, Tæve, O. Ejer, E. Arne Nielsen, Fredensvej 17, DK Stenlille, Tlf VG (Fuglevang s Echo - Saltofte Eicka) 80 Kleiner Münsterländer, Borremosens Eris, 12408/05, F , Brunskimmel, Tæve, O. Ejer, E. Bent Lise, Listrupvej 1, DK Eskilstrup, Tlf VG, 4. V (Fuglevang s Echo - Freja) 81 Kleiner Münsterländer, Horsia s Joy, 09324/04, F , Brunskimmel, Tæve, O. Jan V. Petersen, E. Verner Vestergaard, Nørholmvej 11, Hoven, DK Tarm, Tlf VG (Højæger s Don - Horsia s Nikita) 82 Kleiner Münsterländer, Amy, 14319/02, F , Brunskimmel, Tæve, O. Johannes Mørch E. Preben Jørgensen, Gl. Århusvej 240, DK Viborg, Tlf G (Bonjami s Arcas - Hulbæk Ena) 83 Kleiner Münsterländer, Vandborg s Akita, 17901/04, F , Brunskimmel, Tæve, O. ejer, E. Tina Vandborg, Rørvigvej 35, DK Nykøbing Sjælland, Tlf VG (Fuglevang s Echo - Ronja) 84 Kleiner Münsterländer, Vesthimmerland s Fluffy, 12563/06, F , Brunskimmel, Tæve, O. Ejer, E. Bjarne Sørensen, Smedevænget 8, DK Ålestrup, Tlf G (Fuglevang s Farro - Hulbæk Ghita) 85 Kleiner Münsterländer, Sussi, 07240/05, F , Brunskimmel, Tæve, O. Hans W. Jensen, E. Lars H. Jensen, Ringstedvej 63, Frydendal, DK Mørkøv, Tlf G (Horsia s Remus - Spangkildes Fanny) 18

19 LANDSUDSTILLING Fra venstre Ringsekretær Birgit Brandt, udstillingsleder Pia Nielsen, Dommer Th. Hassing Christensen Formanden takker Pia, ringsekretærer, dommere og hjælpere for et godt arbejde og en flot udstilling. 19

20 MEDLEMSMØDE Medlemsmødet den 12. februar 2008 i Hedensted ved Horsens Carsten Trøjborg bød velkommen Henrik Råe Andersen forelagde situationen omkring vor klub og div.jagthunde udvalg.: Ændring i Fjd - DJU og DUV Kun 200 hvalpe var lagt til i Der er dog mange på vej nu. Erik Lillesøe fortalte i store træk, hvordan det står til omkring kassen og det var ik så ring endda. Han fortalte endvidere, at vi nærmede os de 900 medlemmer, hvilket er målet for 2008 Thomas Moltesen Hansen berettede om hvor langt han og Carsten var med planen for 40 års Jubilæumsprøven, Den vil blive afholdt som en holdapp. med 4 hunde på hvert. Og foregå på Bygholm Landbrugsskoles arealer og bygning. Prøven vil indholde en DJU app. (for de der ønsker det kan den stambogsføres) + en diciplin fra Dju`s udviede omhandlendende app af kanin og ræv. Der skal apporteres ræv. Der blev foreslået at vi også lavede plads til Old DOGs hold. Hvilket vil blive taget til efterretning. Thomas har arr. sweis prøve i Blåbjerg Plantage den med sidste tilmelding den Der blev fra mødedeltagere, opfordret til at vi lagde pres i div. udvalg, således at `jagt uden hund`bliver rettet til ; `Ingen jagt uden hund,med min bestået DJU`s apporterings prøve. Flere lokale DMK prøver!! Prøver ønskes mere jagtrelaterede. Det blev også foreslået at aktivisterne arbejdede mere sammen ala Sjælland. Dette blev også foreslået sidste år i nordjylland.!!!! Aktivist seminar foreslåes modul-opdelt. Kommunikation. alm viden-hvalpe- ect Der blev udtrykt ønske om, der ville komme en liste i bladet over hvad forkortelser, som dju-duv og fjd osv. betyder. Evt. i det første nr hvert år. Der blev spurgt om man i lokal områderne kunne søge offentligt tilskud!! Til spørgsmålet omkring dagsorden: Punkt 1 Hvordan modtager vi nye hundeførere, når de møder op til træning i aktivistområderne? Forslag A Man kan indkalde til møde uden hund (gerne 3 uger før trænings start, så evt manglende vac. kan nåes). Her kan foregå indskrivning med evt en dyrlæge til at holde foredrag. Forslag B Der blev lagt stor vægt på at det var kompetente trænere Forslag C Hvis man havde for store hold,var der for lang ventetid. Så altså mindre hold Forslag D Sæt mål med træningen. Evt vise slutmål med egen hund Punkt 2 Hvad gør vi for at nye hundeførere skal blive en del af sjakket på træningspladsen? Forslag 2A Stå ikke ved bilen med ryggen til de nye. Tal med dem om alt: Hunden i hjemmet. Der sker mange ting derhjemme med en ny hund. Hylen. tissen. Dørkarme mm med tandaftryk osv. Pausen og slutsnakken er god til at få åbnet op. Spørg ind til om de har noget på hjerte Punkt 3 blev sådan set filtreret ind i de 2 øvrige svar. 20

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 39. ÅRGANG NR. 2 - MAJ 2014 www.dmk-online.dk

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 39. ÅRGANG NR. 2 - MAJ 2014 www.dmk-online.dk Münsterländeren Klubblad for Dansk Münsterländer Klub 39. ÅRGANG NR. 2 - MAJ 2014 www.dmk-online.dk FORSIDEBILLEDET Dette nummer af Münsterländeren indeholder traditionen tro en masse resultater. Det er

Læs mere

Münsterländeren Holdapportering 2013 i Blokhus

Münsterländeren Holdapportering 2013 i Blokhus Münsterländeren Klubblad for Dansk Münsterländer Klub Holdapportering 2013 i Blokhus 38. ÅRGANG NR. 3 - AUGUST 2013 www.dmk-online.dk FORSIDEBILLEDET Det var en skøn weekend i Blokhus, der i Juni!! 74

Læs mere

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 37. ÅRGANG NR. 3 - AUGUST 2012 www.dmk-online.dk

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 37. ÅRGANG NR. 3 - AUGUST 2012 www.dmk-online.dk Münsterländeren Klubblad for Dansk Münsterländer Klub 37. ÅRGANG NR. 3 - AUGUST 2012 www.dmk-online.dk FORSIDEBILLEDET Det må være en hver avlers mareridt at stå tilbage med flere hvalpe, som man ikke

Læs mere

Nummer 6 december 2010 Jagthunden

Nummer 6 december 2010 Jagthunden Nummer 6 december 2010 Jagthunden Fællesrepræsentationen for Specialklubber for Stående Jagthunde i Danmark 2 INDHOLD 5 Redaktørens spalte 5 Nytårsfestival 5 FJD,s vintermøde 6 Oktoberfest ved Vordingborg

Læs mere

FALCKEN. PERSONALEFORENINGENS BLAD Nr. 3 Juni 2011. Den gennemsnitlige anciennitet blandt brandfolkene er 19 år. Side 4-5. Jeg er lidt gammeldags...

FALCKEN. PERSONALEFORENINGENS BLAD Nr. 3 Juni 2011. Den gennemsnitlige anciennitet blandt brandfolkene er 19 år. Side 4-5. Jeg er lidt gammeldags... FALCKEN PERSONALEFORENINGENS BLAD Nr. 3 Juni 2011 I Agerbæk løber de ikke af pladsen Den gennemsnitlige anciennitet blandt brandfolkene er 19 år. Side 4-5 Jeg er lidt gammeldags... 2 Løb i regn og rusk...

Læs mere

Schæferhunden. Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Stiftet år 1918 35. årgang

Schæferhunden. Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Stiftet år 1918 35. årgang Schæferhunden Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Stiftet år 1918 35. årgang Nr. 5. maj 2007 Schæferhund Stærk, modig og trofast og gerne fuld af vitalitet livet igennem. En følsom hud, der skal

Læs mere

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta Fiskergade 26, DK-4220 Korsør Telefon: (+45) 5838 3514 * E-mail: mogensbc@mail.dk OI-Magasinet Indhold Officielt medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis

Læs mere

Indholdsfortegnelse. DJ-Køge-Herfølge Jagtforening Fynsvej 28, 4600 Køge

Indholdsfortegnelse. DJ-Køge-Herfølge Jagtforening Fynsvej 28, 4600 Køge DJ-Køge-Herfølge Jagtforening Fynsvej 28, 4600 Køge Medlemsblad for DJ-Køge-Herfølge Jagtforening Hjemmeside: www.khjagt.dk Kontingent pr. år Ordinært medlem 509,- Juniormedlem 300,- Seniormedlem 300,-

Læs mere

JernbanefritidJuni 2011 65. Årgang

JernbanefritidJuni 2011 65. Årgang 5 JernbanefritidJuni 2011 65. Årgang DJF Nyt Redaktionsudvalget: John Ravn (ansv.), Finn Christensen og Jørgen Skov Stof til Jernbanefritid: John Ravn, Stenhøjgårdsvej 74, 3460 Birkerød eller DSBFIRST

Læs mere

Jagthunden. Hvor ofte kan man træne Hvor stor er forstyrrelsen, når vi træner på marken? Hvad kan vi gøre for ikke at stresse fuglene?

Jagthunden. Hvor ofte kan man træne Hvor stor er forstyrrelsen, når vi træner på marken? Hvad kan vi gøre for ikke at stresse fuglene? Nummer 1 februar 2015 Jagthunden Hvor ofte kan man træne Hvor stor er forstyrrelsen, når vi træner på marken? Hvad kan vi gøre for ikke at stresse fuglene? Den nye hundeejer Hvordan griber man det an,

Læs mere

Er din hund for tyk? Og hvad kan du gøre ved det. DcH s landsmøde Tema om tænder Uskyldige hunde dør. Læs også i dette nr:

Er din hund for tyk? Og hvad kan du gøre ved det. DcH s landsmøde Tema om tænder Uskyldige hunde dør. Læs også i dette nr: NR. 02 APRIL 2013 75. ÅRGANG Læs også i dette nr: DcH s landsmøde Tema om tænder Uskyldige hunde dør Er din hund for tyk? Og hvad kan du gøre ved det Hunde træning sammenhold ungdom medlemmernes input

Læs mere

44. ÅR NR. 2 April 2007 45. ÅRGANG

44. ÅR NR. 2 April 2007 45. ÅRGANG 44. ÅR NR. 2 April 2007 45. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 2 2007 45. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede - DLFL, i samarbejde

Læs mere

Til samtlige husstande. - for Tvisboerne

Til samtlige husstande. - for Tvisboerne Til samtlige husstande - for Tvisboerne Nr. 9 32. årgang September 2007 STØT VORE ANNONCØRER DE STØTTER OS! 96 11 11 00 Midt- og Vestjyllands største gardinudvalg v/ KUMO MØBLER GARTNERIVEJ 48-50 TLF.

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 2 - maj 2014 - årgang 26 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 7 Andre organisationer...10

Læs mere

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009 MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009 Breinholtgård Golf Klub Kokspangvej 17-19 6710 Esbjerg Tlf. 75 11 57 00 www.bggc.dk bgc@tiscali.dk Sekretariatet/ Golf Manager: Michael Klose

Læs mere

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 70 år den 11. april 2 PROPEL Nr. 2/2010 Aktivitetskalender Mød op når

Læs mere

IT og Telekommunikation

IT og Telekommunikation FORMANDSBLADET 6 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 6 december 2014 DFF som en del af AJOUR Ny teknologi brug også hovedet Teknik og sunde værdier giver overskud TEMA: IT og Telekommunikation

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Nr. 3 - Juni 2010-45. årgang. Danmarks Veteran Motorcykleklub

Nr. 3 - Juni 2010-45. årgang. Danmarks Veteran Motorcykleklub VETER ANEN Nr. 3 - Juni 2010-45. årgang Danmarks Veteran Motorcykleklub 3-2010 1 Officielt organ for Danmarks Veteran Motorcykleklub (medlem af Danmarks Motor Union) 45. årgang - 3. nummer - ISSN 0105-9025

Læs mere

Tema: Arbejdstøj og værnemidler

Tema: Arbejdstøj og værnemidler formandsbladet 2 Fagblad for Dansk Formandsforening 106. årgang nr. 2 april 2013 Tema: Arbejdstøj og værnemidler Procurator: tager hånd om kunderne Årsmøder i DFF kolofon: Udgiver: Dansk Formands Forening

Læs mere

Nr. 3. marts 2008. 36. årgang. Schæferhunden

Nr. 3. marts 2008. 36. årgang. Schæferhunden Nr. 3. marts 2008. 36. årgang Schæferhunden Schæferhund Stærk, modig og trofast og gerne fuld af vitalitet livet igennem. En følsom hud, der skal beskyttes Led og knoglestruktur, som sættes på prøve Et

Læs mere

Nr. 122 15. maj 2013 21. årgang

Nr. 122 15. maj 2013 21. årgang Nr. 122 15. maj 2013 21. årgang Årets konfirmander - den 26. april Bagest fra venstre: Andreas Føhns, Spjald - Emilie Qvist - Pernille Svendsen, Ørnhøj - Lasse Iversen, Ørnhøj 2. række fra venstre: Johannes

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011 www.koldingbaadelaug.dk INDHOLD Ny layouter og nye tiltag....................................... 6 Det er ikke alt, der kan annonceres i Gasten.....................

Læs mere

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 2 2010 1. NR. 2 Marts 2010

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 2 2010 1. NR. 2 Marts 2010 LungePatient.dk NR. 2 Marts 2010 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk nr. 2 2010 1 Oplev Bornholm! Oplev Bornholm Gode pensionistrabatter: 1 pensionist

Læs mere

december 2013 kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie

december 2013 kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie 2013 december 2013 sportsog kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie INDLÆG til næste blad skal være redaktionen i hænde senest den 31.

Læs mere

RUNE STENEN. Nr. 97 18. januar 2009 17. årgang. 7 på plinten

RUNE STENEN. Nr. 97 18. januar 2009 17. årgang. 7 på plinten Nr. 97 18. januar 2009 17. årgang 7 på plinten Der var masser af gode indslag ved årets gymnastikopvisning i Grønbjerg. Og så var der også masser af talent og noget at bygge videre på. RUNE STENEN Redaktionen

Læs mere

BORDER POSTEN. Nr. 13 Marts 2000. Kr. 25,00 ISSN 1396-5808

BORDER POSTEN. Nr. 13 Marts 2000. Kr. 25,00 ISSN 1396-5808 BORDER POSTEN ISSN 1396-5808 Nr. 13 Marts 2000 Kr. 25,00 DE OFFICIELLE SIDER BORDER POSTEN udsendes gratis til medlemmer af border terrier gruppen i Dansk Terrier Klub. Øvrige kan tegne abonnement, der

Læs mere

FALCKEN. NR. 5 november 2010 67. ÅRGANG PERSONALEFORENINGENS BLAD. Jernviljen fra Als...4. Ariel-nørden med 15 motorcykler...6

FALCKEN. NR. 5 november 2010 67. ÅRGANG PERSONALEFORENINGENS BLAD. Jernviljen fra Als...4. Ariel-nørden med 15 motorcykler...6 FALCKEN PERSONALEFORENINGENS BLAD Med 2CV og diarré til Mongoliet s. 2 NR. 5 november 2010 67. ÅRGANG Jernviljen fra Als...4 Ariel-nørden med 15 motorcykler...6 Redder danskere hjem fra ferie...12 Med

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Odinsgade har gennemgået en totalrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk Vivabolig

Læs mere