Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 32. ÅRGANG NR. 1 Marts

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 32. ÅRGANG NR. 1 Marts 2008. www.dmk-online."

Transkript

1 Münsterländeren Klubblad for Dansk Münsterländer Klub Klubblad for Dansk Münsterländer Klub 32. ÅRGANG NR. 1 Marts 2008

2 ANNONCE NYHED DESIGNSPOT udført i glas og alu. Krystalserien er velegnet til gange, bad- og toiletbelysning. Spot leveres excl. transformer. PC belysning ApS støtter Dansk Münsterländer Klub, så hvis du, eller en bekendt, står og har brug for belys ning, kan du støtte DMK ved at handle med PC belysning. Professionel belysning PC belysning ApS Ulvevej 12 DK-7800 Skive Tlf Fax Skive og København

3 INDHOLD / REDAKTION INDHOLD Leder Bestyrelse udvalg Aktivister Schweissprøver Forårsprøve Resultater fra DMKs Landsudstilling Referat fra medlemsmøde Information fra DKK HZP Aktivisten Fra redaktøren Hvalpenyt Hanhunderegister Münsterländeren udkommer fire gange om året: Marts, juni, september og december. Alt stof til Münsterländeren sendes direkte til redaktøren, meget gerne på diskette skrevet i Word eller direkte til redaktørens e-postadresse. Medsend meget gerne billeder seperat i højest mulige opløsning. Sidste frist for indsendelse af stof til juni-nummeret er den 18. maj Forsidefoto: Landsudstillingen EX, 1.V, BIR/BIS Basso, 14454/06, F , Ejer, E. Mikael Svendsen DMK's hjemmeside redigeres og opdateres af Johannes Mørch Pindstrupvej 19, Hedeskov, 8410 Rønde Stof til hjemmesiden sendes til redaktøren på diskette eller direkte med e-post til: Ansvarshavende i henhold til presseloven: Henrik Raae Andersen Lunderødevej 82, Marup 4340 Tølløse Redaktør: Morten Vestergaard Flådevej Jyllinge Tlf.: Redaktionen modtager meget gerne indlæg og artikler til optagelse. Grafisk produktion Werks Offset A/S, Højbjerg Jagthunden udkommer hver måned undtagen januar og juli. Sidste frist for indsendelse af stof er fire hverdage før den 1. i måneden forinden. Stof til Jagthunden sendes til: Rune Riishøj Engedalsvej 7, Daugbjerg 8800 Viborg Tlf Mobil Meget gerne på diskette skrevet i Word eller med e-post til Oplag: stk. Meningsbevarende citater og gengivelser af artikler fra Münsterländeren er tilladt, men kun med kildeangivelse. Postgironr.: Bladnr.:

4 LEDER: MARTS Hvad skal der ske med Münsterländeren? Af Morten Vestergaard Jeg har på nuværende tidspunkt haft redaktør ansvaret for to udgaver af Münsterländeren og været medlem af klubben i ca. 3 år. På baggrund af dette har jeg gjort mig nogle tanker om vores klubblad, som jeg hermed skal forsøge at dele med den interesserede læser. Det er min tanke, at dette kan benyttes som et debatoplæg generelt og til de forestående medlemsmøder. Vi har i dag et blad, som i det store hele blot er en trykt udgave af vores hjemmeside. De informationer der findes i bladet kan oven i købet stort set genfindes i Jagthunden også. På den baggrund er det forståeligt at der har været stillet spørgsmålstegn ved bladets eksistensberettigelse. Eneste gavn af bladet i dag er således, at informationer derved når de formodentlige ganske få, der ikke har adgang til informationer på hjemmesiden. Derudover skal man sikkert ikke negligere den effekt, det har på medlemmer, der ikke jævnligt besøger hjemmesiden, sådan at få et fysisk bevis på deres medlemskab. Mit formål med dette indlæg er ikke, at få Münsterländeren nedlagt. Men derimod at får startet en dialog om hvilket indhold, der skal til for, at give bladet en profil, der gør det til et aktiv for klubben og dens medlemmer. Vi skal have defineret hvad formålet med bladet er samt udtænkt hvordan disse formål realiseres. Som inspiration til at finde frem til hvad bladets formål er, gengives her relevante dele af klubbens love. Klubbens formål: DMKs formål er, i samarbejde med Dansk Kennel Klub (DKK), og i overensstemmelse med dennes formål og internationale forpligtelser, at fremme den brugs- og sportsmæssige anvendelse af racerne Kleiner og Grosser Münsterländer, samt udbrede kendskabet hertil blandt medlemmerne og offentligheden til gavn for avlsarbejdet. Kendskabet til den brugs- og sportsmæssige anvendelse af racerne søges ligeledes fremmet gennem samarbejde med Danmarks Jægerforbund (DJ) samt specialklubber anerkendt af DKK. Stk. 2. Dette mål søges nået med bl.a.: 1. Afholdelse af markprøver, apporteringsprøver, schweissprøver og andre jagtrelevante prøver, der understøtter münsterländeren som jagt-/brugshund, og udstillinger. 2. At klubben, i landets forskellige regioner, gennem medlemmer kaldet aktivister, arrangerer dressurkurser, evt. med henblik på apporteringsprøver, markprøver, slæb- og apporteringsprøver, schweiss prøver, lydighedsprøver samt udstillinger. Aktivisterne arrangerer eller anviser disse prøver og udstillinger samt foretager andre faglige arrangementer. 3. Deltagelse i udstillinger arrangeret af eller i samarbejde med DKK og/eller andre specialklubber. 4. At tilskynde medlemmerne til at deltage i ovennævnte prøver og udstillinger. 5. At klubben vejleder ved køb, valg af münsterländere, samt vejleder ved sammensætning af avlsdyr, og derigennem medvirker til hvalpekuld, der falder inden for klubbens regler vedrørende avl. 6. At klubben arbejder på, at de til enhver tid gældende prøve- og udstillingsregler er i overensstemmelse med de krav, klubben måtte stille til münsterländeren. 7. At klubben varetager medlemmernes interesser over for Dansk Kennel Klub, fællesrepræsentationen, Dansk Jagthunde Udvalg og evt. andre organisationer.. 8. At udsætte vandrepræmier, ærespræmier og andre præmier for klubbens medlemmer. 9. At udarbejde informationsmateriale til brug blandt medlemmer og over for offentligheden. 4. Blade/meddelelser Fællesrepræsentationens tidsskrift Jagthunden tilsendes klubbens medlemmer. Ligeledes tilsendes klubbens eget blad Münsterländeren. I Jagthunden findes en særlig rubrik under klubbens mærke. Enhver meddelelse fra bestyrelsen til medlemmerne bragt i et af disse to blade, anses for på lovlig måde at være bragt til medlemmernes kundskab. Rubrikken i Jagthunden og Münsterländeren redigeres af et af bestyrelsen udpeget medlem, til hvem alt materiale indsendes både af bestyrelse og medlemmer m.v. Ifølge klubbens love, er bladets eneste krævede formål altså, at tjene som informationskanal mellem bestyrelsen og medlemmer. Det er selvfølgelig oplagt også, at benytte bladet til at understøtte klubbens erklærede formål. Således har vi måske alligevel svaret på hvad der bør være bladets formål. 4

5 LEDER: MARTS På den baggrund følger her mit bud på en formulering af Münsterländerens formål: Officiel informationskanal mellem medlemmer og bestyrelse og omvendt. Information der fremmer og udbreder kendskabet til den brugs- og sportsmæssige anvendelse af racerne Kleiner og Grosser Münsterländer. Hvordan kommer vi så dertil, at vi får opfyldt dette formål? Skal vi have professionelle journalister og lignende til at udarbejde materialet? Nej vel, det er vist ikke rigtigt i tråd med klubbens ånd (og sikkert heller ikke økonomi). Som hidtil, må materiale til bladet altså komme fra medlemmerne selv. Informationer mellem bestyrelse og medlemmer fungerer udmærket i dag. Så det er den anden del af formålet, der skal kigges på. I dag består det af en omfattende resultatbørs samt nu og da en artikel om deltagelse i en eller anden prøve. De enkelte resultater findes ofte 2-3 gange i samme blad, som en samlet rapportering fra en prøve og under et til to aktivistområder. Det er i bund og grund spild af spalteplads. Jeg foreslår derfor, at resultater fremover rapporteres en gang, samlet under den aktuelle prøve. Udfor hver enkelt hund/fører, kan der evt. angives hvilket aktivist-område føreren tilhører. Lokalprøver arrangeret af det enkelte aktivistområde, rapporteres fortsat under dette. Opsummeringen af resultater understøtter dog kun udbredelse af kendskabet til den sportsmæssige anvendelse af hundene. Vi mangler i høj grad indhold, der kan udbrede kendskabet til den brugsmæssige anvendelse, f.eks. artikler/ historier der omtaler brugen af hundene under praktisk jagt. Hvordan kan vi bruge bladet til, at fremme den brugsog sportsmæssige anvendelse af vores hunde? Det er vel på dette område bladet i dag, har sin største mangel. Noget der i den grad er ærgerligt, da det jo netop er den slags information, ikke mindst nye medlemmer/ nye hundeførere har størst behov for. Min egen fortolkning af, hvad det er for indhold, der mangler her er: Artikler, der beskriver hvordan man får gjort sin hund klar til jagt og prøver. Både med henblik på den egentlige træning/ dressur men også den daglige pleje og pasning. Som forholdsvis ny hundefører og medlem af klubben, kan jeg med glæde konstatere at der er masser af medlemmer der har denne viden til overflod. De er heller ikke bange for at dele ud af denne viden. Så vi mangler bare, at informationen kommer ned på skrift. Der er sikkert nogle der vil indvende, at man ikke kan give træningstips på skrift, da den bedste løsning findes ved at se hund og fører sammen. Ligeledes, er der sikkert nogle, der på baggrund af specifikke træningstips, vil kommentere at det er helt i skoven eller jo det kan man da godt, men det er meget bedre at Begge dele er sikkert rigtige, men brugt i forbindelse med den vigtigste læresætning jeg endnu har lært: Hør endelig andres forslag til hvad du kan gøre, men sorter selv i det og brug kun det, du synes passer til dig og din hund, så giver det stadig fremragende mening at få det på skrift. Måske vi endda kan være så heldige at det inspirerer andre til at komme med deres beskrivelse af, hvordan man også kan gribe tingene an! Alles bidrag er således lige velkomne. Er du med så langt, tænker måske det er meget godt, men hvordan får nye medlemmer gavn af informationer, der er bragt i tidligere udgaver? Svaret herpå er heldigvis ganske simpelt, find det på nettet. For fremtiden, vil det nemlig blive muligt, at downloade gamle versioner af Münsterländeren i pdf-format fra hjemmesiden. Det kunne i øvrigt være praktisk om klubmedlemmer, der deltager på samme prøve, aftaler hvem, der rapporterer resultater til klubbens medier, for alle tilmeldte Kleiner og Grosser Münsterländere. Ligeledes ville det være formidabelt om der altid var nogen, der sørgede for at etablere lidt foto-dokumentation. Ikke kun fra præmieoverrækkelser, men mindst lige så vigtigt fra selve prøven. Ovenstående skulle gerne medvirke til at realisere denne; Vision: Münsterländeren er et blad man glæder sig til, at kunne hente i sin postkasse. På side 30 kan man finde en liste over artikler, som det ville være ønskeligt om nogen ville påtage sig ansvaret for at skrive. Redaktøren 5

6 BESTYRELSE / UDVALG Dansk Münsterländer Klub Bestyrelse: Formand: Henrik Raae Andersen Lunderødvej 82, Marup, 4340 Tølløse Næstformand: Peter Ringgaard Solbakken 12, Ræhr, 7730 Hanstholm Kasserer: Ind- og udmeldelser Erik Lillesøe Bøgegaardsvej 19, 5471 Søndersø Tlf.: og Sekretær: Niels-Henrik Christiansen Fensmarkvej 21, 4160 Herlufmagle Øvrige: Suppleanter: Jylland: Thomas Moltesen Hansen Klintingvej 240, 6854 Henne Tlf: og Carsten Trøjborg Gl. Egebjergvej 31 Egebjerg, 8700 Horsens Tage Lassen Alssundvej 17, 6400 Sønderborg Tlf.: og Sjælland: Lars Vandborg Rørvigvej 35, 4500 Nykøbing Sj Fyn: Annette H Hansen (orlov) Espestokken 66, 5210 Odense N Revisorer: Christian Nøhr Hansen Hyldebjergvej 23, 4339 Hvalsø Tlf.: og Mail: Edmund Andersen Vognstrupvej 7, 7550 Sørvad Tlf.: Revisorsuppleant: Birger Weinholdt Lupinvej 85, 5210 Odense NV Avlsvejledning: Kleiner Ml.: Gunnar Bertelsen H. C. Andersensvej 10, 7000 Fredericia Gert Gandrup Enshøjvej 7, 9610 Nørager Palle Jørgensen Illebøllevej 38, 5900 Rudkøbing Tlf.: og DMK s repræsentation m.v.: FJD s bestyrelse:... Henrik Raae Andersen FJD s udstillingskomité:... Annette H. Hansen Kontakt til udenlandske klubber:... Henrik Raae Andersen Præmiekassen (pokaler/propositioner m.v.):...peter Ringgaard Salg af klubeffekter...erik Lillesøe (se ovenfor) DMK s arkiv Edmund Andersen DMK s udvalg Aktivistudvalget: Grosserudvalget: Christian Nøhr Hansen, Hyldebjergvej 23, 4339 Hvalsø Tlf.: og Mail: John Hansen. Fanøvej 7, 4060 Kr. Såby Tlf Mail: Lars Mejser. Bramstrup 2, 5792 Årslev Tlf: Mail: Jan Nielsen, Peter Ringgaard. Informationsudvalget: Johannes Mørch, Peter Ringgaard, Rune Riishøj, Morten Vestergaard Udstillingsudvalget: Lovudvalget: Eva Nørdrup Bruhn Henrik Raae Andersen, Jacob Lundgård (Tlf.: ) Uddannelsesudvalget: Niels-Henrik Christiansen, Henrik Raae Andersen, Thomas Moltesen Markprøveudvalget: Efterskudsudvalget: Thomas Moltesen, Henrik Raae Andersen Peter Ringgaard, Thomas Moltesen 6

7 DMKs Aktivitetsområder Københavns og Frederiksborg områder: Københavns-området Formand: Richard A. Møller Vibemosen 44, 2670 Greve Strand Kasserer: Finn B. Thomsen Bregnevænget 61, 3050 Humlebæk Øvrige: Jens Hejndorf Hjørnager 18R, 2650 Hvidovre Erik Jørgensen Byporten 4, 2700 Brønshøj Søren Olsen Irlandsvej Kbh. S Jens Madsen Skovkildevej 11, Vridsløsemagle 2630 Taastrup Roskilde Område: Roskilde/Hvalsø-området Formand: Christian Nøhr Hansen Hyldebjerg 23, 4330 Hvalsø Kasserer: Brian T. Vestergård Magrethehåbsvej 41, 4000 Roskilde Øvrige: John Hansen Fanøvej 7, 4060 Kirke Såby Vestsjællands område: Odsherreds-området Formand Lars Sigurd Vandborg Rørvigvej 35, 4500 Nykøbing sj Kasserer Gitte V. Larsen Brændtvej 3, 4573 Nr. Asmindrup Øvrige Svend Erik Fritzen Kausgårdsvej 5, 4560 Vig Storstrøms område: Kasserer Niels-Henrik Christiansen Fensmarkvej 21, 4160 Herlufmagle Øvrige René Jensen Egholmvej 27, 4780 Stege Herluf Hansen Nr.Tvedevej 9, 4684 Holme Olstrup Peter Green Lyngbakken Næstved Fyns område: Birger Weinholdt Lupinvej 85, 5210 Odense NV Tom Kjeldsen J.L. Heibergsvej 85, 5230 Odense M Annette Hell Hansen Espestok 66, 5210 Odense NV Lars Mejser Nielsen Bramstrup 2, 5792 Årslev Nordjyllands område: Aalborg Nord-området Kontakt- Thorkild Helgesen Person Ellehammervej 71, 9430 Vadum Himmerlands-området: Kasserer Gert Gandrup Enshøjvej 7, Mejlby, 9610 Nørager Øvrige Tommy Jørgensen Ringkøbing område: Holstebro-området Kasserer: Flemming Helgesen Nordsvinget 4B Nørre Felding, 7500 Holstebro Øvrige Svend Aage Poulsen Østerhovedgade 23, 7560 Hjerm Lars Elkjær Larsen Torstedvej 19, 6973 Ørnhøj Thomas Hingebjerg Elisborgvej 16, Feldborg, 7540 Haderup Anders P. Christensen Grønningen 2, 6969 Ulfborg Herning-området Verner Vestergaard Nørholmvej Hoven, 6880 Tarm Ronald Jensen Egeris Møllevej 6, 6920 Videbæk Jan Christensen Kragerisvej 11, 6870 Ølgod Viborg område: Thisted-området Kasserer: Johnny Nørgaard Thormodsvej 16, 7760 Hurup Øvrige: Finn R. Pedersen J. P. Jacobsengade 6, 7700 Thisted Peter Ringgaard Solbakken 12, Ræhr, 7730 Hanstholm Morten K. Bro Holmegårdsvej 3, Elsø, 7900 Nykøbing Mors Leif Jensen Grønlandsvej 28, 7700 Thisted Morten Mortensen Koralvej 2, Østerild, 7700 Thisted Jimmi Pedersen Helshagevej Hanstholm 7

8 AKTIVISTER Viborg-området Kasserer: Peter Madsen Hesselbjergvej 12 Finderup, 8800 Viborg Øvrige: Kristian Jensen Tranebærvej 7, 8800 Viborg H. G. Pørksen Lupinstien 8B, Birgittelyst 8800 Viborg Jan Germansen Stenmosevej 6, Sdr. Rind, 8800 Viborg Århus område: Århus-området Formand: Ole Hildebrandt Nygårdsvej 48, 8570 Trustrup Kasserer: Finn Andersen Ceciliesminde 18, 8900 Randers Øvrige: Mogens Nielsen Glentevej 5, 8500 Grenå Pia Nielsen Slettenvej 12, 8586 Ørum Djurs Henrik Nielsen Thrige Møllevej 40, 8380 Thrige Vejle område: Horsens-området Kasserer: Bjarne Hopkirk Sten Blikersvej 5, 8700 Horsens Øvrige: Jens Kongaa Tåningvej 14, Ris, 8660 Skanderborg Tommy Kjær Hovmarksvej 196, Stensballe 8700 Horsens Knud Olsen Søndervangen 17, Korning 8700 Horsens Jesper Boldsen Frydsvej 42, 8700 Horsens Rolf Knudsen Refstrupvej 20, 7321 Gadbjerg Ribe område: Per Madsen Lykkegårdsvej Esbjerg Ove C. Gregersen Lærkevej 8, 6760 Ribe Sønderjyllands område: Sønderjyllands-området: Kontakt- Tage Lassen person: Alssundvej Sønderborg Øvrige: Charlie Lemtorp Sydvej 2, 6470 Sydals Helmut Jensen Grønlandsvej Haderslev Henrik Paulsen Vester Gasse Vester Gasse, 6780 Skærbæk Kasser: Ninette M. Christensen Vestergade 36, 6230 Rødekro Bornholms område: Kontakt- Paul Baunkjær Person: Skørrebrovejen 21, 3720 Åkirkeby Mogens Elleby Fabriksvej 18, 3782 Klemensker Kurt Kofoed Udmarksvejen 9, 3720 Aakirkeby Aktivgruppe for Grosser Münsterländer Hvalpeformidling/ Avlsvejleder Jan Nielsen Kobjergvej 1B, 7190 Billund Grosser-Kartotek, Kasserer, Aktiviteter Heinrich Andersen Holstebrovej 117, 6980 Tim Grosser-Nyt Jesper Høgsted Kirkebakken 6, Svindinge, 8900 Randers Kontaktperson For Grosser Münsterländer Hanne og Lars Hesseldahl Hansen Aborgvej 58, 5610 Assens 8

9 SCHWEISSPRØVE Schweissprøve i Dansk Münsterländer Klub regi 400m/3 timer med mulighed for rapportering. Lørdag kl Oxbøl Statsskovdistrikt, Blåbjerg Anmeldesesfrist: Senest Mødested: Deltager: Dommer: Parkeringspladsen ved Blaabjergstenen. (Kørevejledning tilsendes ved tilmelding) Max. 12 hunde. Prøven kan evt. rumme andre racer. Leo Feldfoss og Peter Knudsen Prøveleder: Thomas Moltesen Hansen Klintingvej 240, Stausø 6854 Henne Tlf.: / Tilmelding: Regelsæt: Skal ske på DKK s anmeldesesblanket, som fås ved henvendelse til DKK s kontor, eller downloades på DKK s hjemmeside (Aktiviteter/Schweissprøver). Adgangskrav og bedømmelse efter DKK s regelsæt, der kan rekvireres i lighed med anmeldesesblanketten. Prøvegebyr: 400m/3 timer 400,00 Dkr. + evt. rapportering 100,00 Dkr. Gebyret skal være vedlagt anmeldesesblanketten for at være gyldig. 9

10 SCHWEISSPRØVE Schweissprøve Sjælland 12. april 2008 Dansk Münsterländer Klub afholder schweissprøve lørdag d.12. april 2008 i Kongelunden på Amager. Det er muligt at tilmelde 3 t. og 20 t./400 m. Find regler og tilmeldingsblanket på Brug bjælken aktiviteter dernæst schweissprøver eller kontakt prøvelederen. Dommere: Niels Christoffersen, Kristian Graversen Prøveleder: Kristian Graversen, Fælledvej 240, 2791 Dragør, Tlf.: Optagelse på prøven: Max. antal deltagere: Bekræftes af prøveleder 12, medlemmer af DMK har fortrinsret Anmeldelsesfrist: 22. marts 2008 Gebyr: Mødetid og sted: 3 t.: 400 kr., 20 t.: 450 kr. tillæg rapportering 100 kr. Oplyses af prøvelederen ved optagelse på prøven 10

11 FORÅRSPRØVE Dansk Münsterländer Klubs Forårsprøve 29. og 30. marts års jubilæumsprøve Sjælland Lørdag d. 29.3: Ungdoms- og åben klasse Som dommere er inviteret: Anders Wanstrup, Leif A. Jensen, Harris Jensen, Sven Schou og Jens Jørgen Nielsen Mødested: Herlufmagle Hallen, Ravnstrupvej 1, 4160 Herlufmagle Mødetid: Kl. 7.30, afgang til terrænerne kl Morgenbuffet til kr. 48,00 og madpakker til kr. 40,00 for pakke med 4 stykker (ved forudbestilling ellers kr. 12,00 pr. stk. på dagen) kan bestilles. Bestilling direkte til hallens cafeteria på mail eller mellem Mad og drikke må ikke medtages i cafeteriet. Festmiddag lørdag kl Tilmelding senest 17.3 til Henrik R. Andersen på mail eller tlf med angivelse af navn og antal personer. Pris for tre retters menu ca. kr. 175,00. Overnatning: Booking af værelser: eller mellem Priser: Enkeltværelse kr. 200,00 pr. nat. Dobbeltværelse kr. 350,00 pr. nat. OBS! MAILADRESSEN ER IKKE AKTIV, MEN BLIVER DET INDEN FOR FÅ DAGE. Søndag 30.3: Vinderklasse Som dommere er inviteret: Harris Jensen (ordførende), Anders Wanstrup og Leif A. Jensen Mødested: Lille Gilsager, Gilsagervej 26, 4100 Ringsted Mødetid: Kl. 7.30, afgang til terrænerne kl Morgenmad og frokost arrangeres på dagen. Pris kr. 30,00 og kr. 60,00. Bestilling: Tilmelding alle klasser: Henrik R. Andersen, Lunderødvej 82, 4340 Tølløse. Tlf.nr. på dagen Kun den nyeste tilmeldingsblanket accepteres. Se vejledning i Jagthunden nr , side 5. Hent blanketten på Anmeldelsesfrist: 17. marts 2008 Gebyr alle klasser: Kr. 300,00 betales på check eller kontonummer: Regnr.:6863 Konto: (Nordfyns Bank A/S). Husk ved indbetaling på konto at angive navn på hund og ejer. 11

12 LANDSUDSTILLING Resultater fra DMK s Landsudstilling lørdag den 12. januar 2008 i Grenå KLM, Basso, 14454/06 KLM Britta, 14462/06 Grosser, Albert, 03996/06 Ejer: Mikael Svendsen Ejer: Svend Aage Poulsen Ib Skovbach Nielsen EX 1.V, BIR/BIS EX 1. V BIM EX BIR, BIS 2. V Ring Nr: 1 Dommer: Kaj T. Hansen Ringsekretær: Hanne Thorstensen KLEINER MÜNSTERLÄNDER Hvalpeklasse Han 1 Kleiner Münsterländer, Hopkirk s Badger, 10598/07, F , Brun/Hvid, Han, O. Bjarne Hopkirk, E. Søren Johansen, Korsholmvej 153, DK Gedsted, Tlf L (Hedemarken s Dino - Horsia s I-Debbie) 2 Kleiner Münsterländer, Zeus, 10359/07, F , Brunskimmel, Han, O. Erik Tøttrup Vestergaard, E. Vagner Jensen, Fjordparken 63, DK Hobro, Tlf L (Trøjborg s Joker - Tøt) 3 Kleiner Münsterländer, Gonzo, 10355/07, F , Brunskimmel, Han, O. Erik Tøttrup Vestergaard, E. Laurits & Dorte Nissen, Vikærparken 57, DK Haderslev, Tlf ML (Trøjborg s Joker - Tøt) 4 Kleiner Münsterländer, Ballegaards Trold, 10592/07, F , Brun/Hvid, Han, O. Bjarne Hopkirk, E. Bent Ballegaard, Bottrupvej 3, Ølsted, DK Løsning, Tlf SL 1.V (Hedemarken s Dino - Horsia s I-Debbie) 6 Kleiner Münsterländer, Thyboen s Daks, 09648/07, F , Brun/Hvid, Han, O. ejer, E. Finn R. Pedersen, I. P. Jacobsensgade 6, DK Thisted, Tlf SL (Fuglevang s Echo - Thyboen s Solo) 7 Kleiner Münsterländer, Thyboen s Patrik, 09644/07, F , Brun/Hvid, Han, O. Ejer, E. Finn R. Pedersen, I. P. Jacobsensgade 6, DK Thisted, Tlf SL 2.V (Fuglevang s Echo - Thyboen s Solo) 8 Kleiner Münsterländer, Hopkirk s Balder, 10599/07, F , Brun/Hvid, Han, O. Bjarne Hopkirk, E. Michael Hauge Frænde, bøgevænget 14, DK Hørning, Tlf SL 4.V (Hedemarken s Dino - Horsia s I-Debbie) 12

13 LANDSUDSTILLING 9 Kleiner Münsterländer, Arki, 11559/07, F , Brun/Hvid, Han, O. Kjeld Juul Madsen, E. Vilmer Mattsson, Sdr. Lyngvej 47, DK Rønne, Tlf SL (Hedeskov s Amigo - Fuglevang s Ejca) 10 Kleiner Münsterländer, Nick, 11570/07, F , Brun/Hvid, Han, O. Kjeld Juul Madsen, E. Arne Nielsen, Staslundvej 10, Tuse Næs, DK Holbæk, Tlf L (Hedeskov s Amigo - Fuglevang s Ejca) 11 Kleiner Münsterländer, Hopkirk s Hjalmar, 10596/07, F , Brun/Hvid, Han, O. Bjarne Hopkirk, E. Simon Lægsgaard, Brandbjergvej 12 H, Brandbjerg, DK Jelling, Tlf SL (Hedemarken s Dino - Horsia s I-Debbie) 12 Kleiner Münsterländer, Malte, 11569/07, F , Brunskimmel, Han, O. Kjeld Juul Madsen, E. Bo Ursin, Poppelvej 133 A, DK Dragør, Tlf SL 3.V (Hedeskov s Amigo - Fuglevang s Ejca) 13 Kleiner Münsterländer, Olfert, 13088/07, F , Brun/Hvid, Han, O. Peder Nissen, E. Ole Stanley Mortensen, Nyvangsvej 23, DK-3540 Lynge, Tlf L (Horsia s Joker - Michelin) Hopkirk s Trold Dommer Kaj Hansen og Ejer: Bent Ballegaard SL 1.V, Bedste han hvalp Birka, 11562/07 Ejer: Bo Kratholm Petersen SL, 1.V, Bedste hvalp 13

14 LANDSUDSTILLING Hvalpeklasse Tæve 14 Kleiner Münsterländer, Caty von der Buchenhecke, , F , Brunskimmel, Tæve, O. Alban Märkl, E. Lasse Krantz Simonsen, Risgaardsparken 13, Farstrup, DK Nibe, Tlf ML 15 Kleiner Münsterländer, Gaia, 10353/07, F , Brunskimmel, Tæve, O. Ejer, E. Erik Tøttrup Vestergaard, Løjenkærvej 11, DK-8300 Odder, Tlf SL, 2.V (Trøjborg s Joker - Tøt) 16 Kleiner Münsterländer, Emma, 11560/07, F , Brun/Hvid, Tæve, O. Ejer, E. Kjeld Juul Madsen, Bagerstræde 6, DK Åkirkeby, Tlf SL (Hedeskov s Amigo - Fuglevang s Ejca) 17 Kleiner Münsterländer, Hopkirk s Mai, 10594/07, F , Brun/Hvid, Tæve, O. Bjarne Hopkirk, E. Charlotte Hermansen, Åkjærvej 25, DK Aså, Tlf SL, 3.V (Hedemarken s Dino - Horsia s I-Debbie) 18 Kleiner Münsterländer, Elverdams Dine, 12195/07, F , Brun/Hvid, Tæve, O. Henrik Raae Andersen og Anita Vallentin, E. Erik Lillesøe, Bøgegaardsvej 19, DK Søndersø, Tlf SL, 4.V (Birko Von Der Alten Ziegelei - Elverdams Anni) 19 Kleiner Münsterländer, Leica, 11567/07, F , Brun/Hvid, Tæve, O. Kjeld Juul Madsen, E. Grith Lindgreen Petersen, Søndre Kinkelgade 64 A, DK Dragør, Tlf ML (Hedeskov s Amigo - Fuglevang s Ejca) 20 Kleiner Münsterländer, Ejca s Birka, 11562/07, F , Brun/Hvid, Tæve, O. Kjeld Juul Madsen, E. Bo Kratholm Petersen, Nyvangsvej 19, DK Dragør, Tlf SL, 1.V, Bedste hvalp (Hedeskov s Amigo - Fuglevang s Ejca) 21 Kleiner Münsterländer, Karla, 11566/07, F , Brunskimmel, Tæve, O. Kjeld Juul Madsen, E. Thomas Holst, Lille Tværvej 4, DK Dragør, Tlf SL (Hedeskov s Amigo - Fuglevang s Ejca) 22 Kleiner Münsterländer, Thyboen s Maxine, 09640/07, F , Brun/Hvid, Tæve, O. Fin R. Pedersen, E. Roland Jensen, Eris Møllevej 6, DK Videbæk, Tlf L (Fuglevang s Echo - Thyboen s Solo) 23 Kleiner Münsterländer, Flinthøjs C-Aisa, 08946/07, F ,, Tæve, O. Niels-Henrik Christiansen, E. Poul Jessen, Bølling Tværvej 19, DK Egtved, Tlf L (Bonjami s Arcas - Flinthøjs Ally) 24 Kleiner Münsterländer, Hopkirk s Maica, 10591/07, F , Brun/Hvid, Tæve, O. Ejer, E. Bjarne Hopkirk, Steen Blichersvej 5, DK Horsens, Tlf L (Hedemarken s Dino - Horsia s I-Debbie) Juniorklasse Han 5 Kleiner Münsterländer, Bonjami s Fargo, 05857/07, F , Brun/Hvid, Han, O. Mogens Nielsen, E. Aksel Sørensen, Hvedebjergvej 13, DK Brabrand, Tlf EX, 1.V, Bedste junior (Fuglevang s Echo- Bonjami s D Kajsa) 25 Kleiner Münsterländer, Gerrit, 18669/06, F , Brunskimmel, Han, O. Per Madsen, E. Flemming Brandt, Skovfennen 28, Rørkær, DK Tønder, Tlf EX, 2.V (Teis - Lady) Ræhrbakkens Eddie Ejer: Palle Christensen VG, 1.V 14

15 LANDSUDSTILLING Mellemklasse Han 30 Kleiner Münsterländer, Ræhrbakkens Eddie, 14730/06, F , Brun/Hvid, Han, O. Peter Ringgaard, E. Palle Christensen, Brårupvej 27, DK Skive, Tlf VG, 1.V (Fürst Vom Eulenfelsen - Ræhrbakken s Bounty) Bonjami s Fargo, 05857/07 Ejer: Aksel Sørensen EX, 1.V, Bedste junior 26 Kleiner Münsterländer, Looses Kalle, 19620/06, F , Brun/Hvid, Han, O. Ejer, E. Hans Loose, Tranvevej 39, Reersø, DK Gørlev Sjælland, Tlf EX, 4.V (Trøjborg s Joker - Maika) 27 Kleiner Münsterländer, Højæger s Luis, 21417/06, F , Brun/Hvid, Han, O. Verner Vestergaard, E. Jan Hansen, Toftlundvej 98, Fjersted, DK Ribe, Tlf VG (Spangkildes Junker - Horsia s Joy) 28 Kleiner Münsterländer, Uldjydens Heino, 05155/07, F , Brunskimmel, Han, O. Anne Grethe Larsen, E. Tine Broen Nielsen, Nihøjevej 25, DK Støvring, Tlf EX, 3.V (Uldjydens Rass - Amsel Von Der Schalkenburg) 29 Kleiner Münsterländer, Chivas, 18672/06, F , Brun/Hvid, Han, O. Per Madsen, E. Mona Madsen, Skolevej 13, DK Tjæreborg, Tlf VG (Teis - Lady) Juniorklasse Tæve 32 Kleiner Münsterländer, Mille, 20372/06, F , Brun/Hvid, Tæve, O. Morten Ginnerrup Andersen, E. Lars Erik Pedersen, Skarpæsvej 27, DK Skagen, Tlf EX, 1.V (Spangkildes Junker - Damholt s Thea) 33 Kleiner Münsterländer, Zille, 03793/07, F , Brun/Hvid, Tæve, O. Lars Nielsen, E. Marianne Dahl Jensen, Gribskovvænget 40 E, DK Hillerød, Tlf VG (Uldjydens Rass - Skovkær s Ronja Ii) 34 Kleiner Münsterländer, Dina, 18666/06, F , Brunskimmel, Tæve, O. Per Madsen, E. Leif Enggaard, Damgaardsvej 25, Gram, DK Skanderborg, Tlf EX, 3.V (Teis - Lady) 35 Kleiner Münsterländer, Kailey, 02668/07, F , Brun/Hvid, Tæve, O. Henry Slots, E. Kim Hansen, Bjerrevej 3, DK Hanstholm, Tlf EX, 4.V (Hedemarken s Dino - Bella) 36 Kleiner Münsterländer, Daisy, 18668/06, F , Brunskimmel, Tæve, O. Per Madsen, E. Lars Brødsgaard, Billundvej 38, DK Kolding, Tlf EX (Teis - Lady) 37 Kleiner Münsterländer, Hedeskov s Dina, 22329/06, F , Brun/Hvid, Tæve, O. Johannes Mørch, E. Kurt Olesen, Studebrovej 110, DK Hadsund, Tlf EX, 2.V (Fuglevang s Echo - Bonjami s Donna) GROSSER MÜNSTERLÄNDER Hvalpeklasse Han 39 Grosser Münsterländer, Mylo, 10766/07, F , Sort/skimlet, Han, O. Kristian Nyby Boll, E. Preben Torp Hjørringgård, Voldkærvej 1, DK Saltum, Tlf ML Mellemklasse Han 40 Grosser Münsterländer, Albert, 03996/06, F , Sort/hvid, Han, O. Jan Nielsen, E. Ib Skovbach Nielsen, Jyllerupvej 6, DK Arre, Tlf EX, BIR, BIS 2. V (Thor - Assi Von Varensell) 15

16 LANDSUDSTILLING Ring Nr: 2 Dommer: Th. Hassing Christensen Ringsekretær: Birgit Brandt KLEINER MÜNSTERLÄNDER Åbenklasse Han 41 Kleiner Münsterländer, Kongelundens Otto, 12545/05, F , Brun/Hvid, Han, O. Svend Norup, E. Poul-Erik Feddersen, Risagervej 15, DK Vanløse, Tlf VG 3.V (Elverdams Astor - Hirsch Fänger s Gustina) 42 Kleiner Münsterländer, Fyrkildes Chivas, 12090/05, F , Brun/Hvid, Han, O. Ejer, E. Gert Jul Gandrup, Enshøjvej 7, Fyrkilde, DK Nørager, Tlf VG (Bill - Fyrkildes Donna) 43 Kleiner Münsterländer, Mickey, 21303/05, F , Brun/Hvid, Han, O. Verner Jensen, E. Bente Marie Larsen, Rejnstrupvej 1, DK Fuglebjerg, Tlf VG (Spangkildes Junker - Sille) 44 Kleiner Münsterländer, Vesthimmerland s Kaiser, 12561/06, F , Brunskimmel, Han, O. Bjarne Sørensen, E. Charlie Lemtorp, Sydvej 2, DK Syd Als, Tlf VG, 2.V (Fuglevang s Farro - Hulbæk Ghita) 45 Kleiner Münsterländer, Vesthimmerland s Zar, 12560/06, F , Brunskimmel, Han, O. Bjarne Sørensen, E. Tom Leegaard, Havrevænget 4, DK Møldrup, Tlf G (Fuglevang s Farro - Hulbæk Ghita) 46 Kleiner Münsterländer, Vesthimmerlands Kastro, 12558/06, F , Brunskimmel, Han, O. Bjarne Sørensen, E. Henrik Villadsen, Dalvangen 18, DK Ålestrup, Tlf G (Fuglevang s Farro - Hulbæk Ghita) 48 Kleiner Münsterländer, Ræhrbakken s Eran, 14728/06, F , Brun/Hvid, Han, O. Ejer, E. Peter Ringgaard, Solbakken 12, Ræhr, DK Hanstholm, Tlf VG (Fürst Vom Eulenfelsen - Ræhrbakken s Bounty) 49 Kleiner Münsterländer, Basse, 08845/05, F , Brun/Hvid, Han, O. Mikael Svendsen, E. Per Dencker, Nygaardsvej 11, DK Gistrup, Tlf VG, 4.V (Hedemarken s Dino - Ræhrbakken s Ajka) 50 Kleiner Münsterländer, Uldjydens Gismo, 12948/05, F , Brun/Hvid, Han, O. Anne Grethe Larsen, E. Finn Hartmann Nielsen, Valmuevej 10, DK Holstebro, Tlf VG (Uldjydens Rass - Amsel Von Der Schalkenburg) 47 Kleiner Münsterländer, Basso, 14454/06, F , Brun/Hvid, Han, O. Ejer, E. Mikael Svendsen, Oddesundvej 344, DK Hurup Thy, Tlf (Fürst Vom Eulenfelsen - Ræhrbakken s Ajka) EX, 1.V, BIR/BIS 16

17 LANDSUDSTILLING Brugshundeklasse Han 51 Kleiner Münsterländer, Looses Jaks, 21955/04, F , Brun/Hvid, Han, O. Ejer, E. Han Loose, Tranvevej 39, Reersø, DK Gørlev Sjælland, Tlf G (Trøjborg s Joker - Maika) 52 Kleiner Münsterländer, Vandborg s Basco, 06169/06, F , Brunskimmel, Han, O. Tina Vandborg, E. Jonas Bresemann Jensen, Nygade 3, DK Asnæs, Tlf EX, 1. CERT (Fuglevang s Farro - Ronja) 53 Kleiner Münsterländer, Thyboen s Gizmo, 06299/06, F , Brun/Hvid, Han, O. Fin R. Pedersen, E. Daniel Madsen, Granitvej 5, DK Thisted, Tlf G (Horsia s Gonzo - Bianca) 54 Kleiner Münsterländer, Lyngbylund s Gerry, 00472/02, F , Brunskimmel, Han, O. Ole Hildebrandt, E. Svend Aage Poulsen, Østrehovedgade 23, DK Hjerm, Tlf EX, 3.V (Enzo Von Der Gröben - Lyngbylund s Birka) 55 Kleiner Münsterländer, Spike, 09284/03, F , Brunskimmel, Han, O. Uffe Friis Sørensen, E. Kim Vidkjær Andersen, Toftkjærvej 24, Stjær, DK Galten, Tlf VG, 4.V (Trøjborg s Joker - Bonjami s Alexus) 56 Kleiner Münsterländer, Ejsbøl s A. Chang, 09463/06, F , Brunskimmel, Han, O. Helmut Jensen, E. Egon Møller Jensen, Rootsvej 11, DK Hejls, Tlf VG (Astor Vom Kiefernwalde - Lyngbylund s G. Zindy) 57 Kleiner Münsterländer, Uldjydens Bello, 00532/02, F , Brunskimmel, Han, O. A. G. Larsen, E. Jens Kjeldgaard Bach, Krarupvej 42, Hem, DK Skive, Tlf EX, 2.V (Højæger s Don - Luna Vom Hesseltal) 58 Kleiner Münsterländer, Fredensvejens Cipo, 11787/05, F , Brunskimmel, Han, O. Arne Nielsen, E. Palle Larsen, Saltoftevej 1, DK Stenlille, Tlf VG (Fuglevang s Echo - Saltofte Eicka) 59 Kleiner Münsterländer, Ganto, 11941/05, F , Brunskimmel, Han, O. Thomas Moltesen Hansen, E. Rolf Knudsen, Refstrupvej 20, DK Gadbjerg, Tlf VG (Uldjydens Rass - Spangkildes Grille) Åbenklasse Tæve 38 Kleiner Münsterländer, Lille Rev s B.Molly, 10322/06, F , Brunskimmel, Tæve, O. Tonny B. Nielsen, E. Alex Nygaard, Bakgårdsvej 5, Tvis, DK Holstebro, Tlf SUFF (Horsia s Gonzo - Bonjami s Bianca) 60 Kleiner Münsterländer, Bila, 14460/06, F , Brun/Hvid, Tæve, O. Mikael Svendsen, E. Palle Jørgensen, Illebøllevej 38, DK Rudkøbing, Tlf VG (Fürst Vom Eulenfelsen - Ræhrbakken s Ajka), 61 Kleiner Münsterländer, Ejsbøl s A. Chili, 09472/06, F , Brunskimmel, Tæve, O. Helmut Jensen, E. Peter og Kirsten Wichmann, Tjørnevej 18, DK Karlslunde, Tlf VG (Astor Vom Kiefernwalde - Lyngbylund s G. Zindy), 62 Kleiner Münsterländer, Kullegården s Anja, 07745/05, F , Brunskimmel, Tæve, O. Karl Petersen, E. Hans Christian Olsen, Kullegård Vestervej 1, DK Kalvehave, Tlf G (Teis - Hedeskov s Aino), 63 Kleiner Münsterländer, Løvmosen s Laika, 16641/04, F , Brun/Hvid, Tæve, O. Søren Schmidt, E. Carsten Henriksen, Møllegyden 22, Skydebjerg, DK Årup, Tlf DIS (Dingo Von Der Vogtei - Løvmosen s Niki), 64 Kleiner Münsterländer, Bessie, 21299/05, F , Brun/Hvid, Tæve, O. Ejer, E. Elsie og Verner Jensen, Busholmvej 30, DK Kolding, Tlf G (Spangkildes Junker - Sille), 65 Kleiner Münsterländer, Vesthimmerland s Cille, 12562/06, F , Brunskimmel, Tæve, O. Bjarne Sørensen, E. Jens Ole Salling, Krabbesgade 34, DK Kjellerup, Tlf G (Fuglevang s Farro - Hulbæk Ghita), 66 Kleiner Münsterländer, Vesthimmerland s Kira, 12565/06, F , Brunskimmel, Tæve, O. Bjarne Sørensen, E. Kjeld Larsen, Granvej 28, DK Karup J, Tlf VG (Fuglevang s Farro - Hulbæk Ghita), 67 Kleiner Münsterländer, Bayka von der Harlerhöhe, 16902/04, F , Brunskimmel, Tæve, O. Bernard Benthaus, E. Ole Andersson, Mågevej 22, DK Skanderborg, Tlf VG, 4. V (Moritz Vom Brunnenweg - Jonka Vom Birkenbusch), 68 Kleiner Münsterländer, Lokkeberget s Heisa, 18619/06, F , Brunskimmel, Tæve, O. Pål Thoresen, E. Rolf Knudsen, Refstrupvej 20, DK Gadbjerg, Tlf VG, 2. V (Tristan Vom Fuchseck - Lokkeberget s F ixi t Frida), 69 Kleiner Münsterländer, Vesthimmerland s Chablis, 12566/06, F , Brunskimmel, Tæve, O. Bjarne Sørensen, E. Tom Thygesen, Herredsvejen 126, DK Møldrup, Tlf G (Fuglevang s Farro - Hulbæk Ghita), 17

18 LANDSUDSTILLING 70 Kleiner Münsterländer, Frida, 21401/04, F , Tæve, O. Mikael Lisbjerg, E. Aksel Tornøe, Middelfartvej 99, DK Asperup, Tlf SUFF (Uldjydens Jack - Jackie), 71 Kleiner Münsterländer, Fuglevangs Gila, 07551/06, F , Brunskimmel, Tæve, O. John Hansen, E. Lars Mejser Nielsen, Bramstrup 2, DK Årslev, Tlf G (Hedeskov s Amigo - Fuglevang s Freya), 72 Kleiner Münsterländer, Britta, 14462/06, F , Brun/Hvid, Tæve, O. Mikael Svendsen, E. Svend Aage Poulsen, Østrehovedgade 23, DK Hjerm, Tlf EX, 1. V BIM (Fürst Vom Eulenfelsen - Ræhrbakken s Ajka), 73 Kleiner Münsterländer, Diva, 21301/05, F , Brunskimmel, Tæve, O. Verner Jensen, E. Kent Weber Knudsen, Vævertoften 4, DK Kolding, Tlf VG 3. V (Spangkildes Junker - Sille), 74 Kleiner Münsterländer, Assi von der Struxdorfen Harde, 17764/05, F , Brun/Hvid, Tæve, O. Peter Albertsen, E. Jens Peter Andersen, Ebeltoftvej 54, Feldballe, 8410 Rønde, Tlf VG (Hanno Vom Drebenholt - Elfi Vom Elsetal), Brugshundeklasse Tæve 75 Kleiner Münsterländer, Borremosens Siff, 07494/04, F , Brunskimmel, Tæve, O. Ejer, E. Bent Lise, Listrupvej 1, DK Eskilstrup, Tlf EX, 1. VCERT (York Vom Münsterland - Freja) 76 Kleiner Münsterländer, Ejca, 07579/01, F , Brun/Hvid, Tæve, O. John E. Hansen, E. Kjeld Juul Madsen, Bagerstræde 6, DK Åkirkeby, Tlf EX, 3. V (Farum Dusty - Birka Vom Heeker Eichengrund) 77 Kleiner Münsterländer, Elverdam s Cordi, 21065/04, F , Brun/Hvid, Tæve, O. Ejer, E. Henrik Raae Andersen, Lunderødvej 82, Marrup, DK Tølløse, Tlf EX, 2. V (Zaro Vom Münsterland - Elverdams Anni) 78 Kleiner Münsterländer, Githa, 11942/05, F , Brunskimmel, Tæve, O. Ejer, E. Thomas Moltesen Hansen, Klintingvej 240, Stausø, DK Henne, Tlf VG (Uldjydens Rass - Spangkildes Grille) 79 Kleiner Münsterländer, Fredensvejens Centa, 11786/05, F , Brunskimmel, Tæve, O. Ejer, E. Arne Nielsen, Fredensvej 17, DK Stenlille, Tlf VG (Fuglevang s Echo - Saltofte Eicka) 80 Kleiner Münsterländer, Borremosens Eris, 12408/05, F , Brunskimmel, Tæve, O. Ejer, E. Bent Lise, Listrupvej 1, DK Eskilstrup, Tlf VG, 4. V (Fuglevang s Echo - Freja) 81 Kleiner Münsterländer, Horsia s Joy, 09324/04, F , Brunskimmel, Tæve, O. Jan V. Petersen, E. Verner Vestergaard, Nørholmvej 11, Hoven, DK Tarm, Tlf VG (Højæger s Don - Horsia s Nikita) 82 Kleiner Münsterländer, Amy, 14319/02, F , Brunskimmel, Tæve, O. Johannes Mørch E. Preben Jørgensen, Gl. Århusvej 240, DK Viborg, Tlf G (Bonjami s Arcas - Hulbæk Ena) 83 Kleiner Münsterländer, Vandborg s Akita, 17901/04, F , Brunskimmel, Tæve, O. ejer, E. Tina Vandborg, Rørvigvej 35, DK Nykøbing Sjælland, Tlf VG (Fuglevang s Echo - Ronja) 84 Kleiner Münsterländer, Vesthimmerland s Fluffy, 12563/06, F , Brunskimmel, Tæve, O. Ejer, E. Bjarne Sørensen, Smedevænget 8, DK Ålestrup, Tlf G (Fuglevang s Farro - Hulbæk Ghita) 85 Kleiner Münsterländer, Sussi, 07240/05, F , Brunskimmel, Tæve, O. Hans W. Jensen, E. Lars H. Jensen, Ringstedvej 63, Frydendal, DK Mørkøv, Tlf G (Horsia s Remus - Spangkildes Fanny) 18

19 LANDSUDSTILLING Fra venstre Ringsekretær Birgit Brandt, udstillingsleder Pia Nielsen, Dommer Th. Hassing Christensen Formanden takker Pia, ringsekretærer, dommere og hjælpere for et godt arbejde og en flot udstilling. 19

20 MEDLEMSMØDE Medlemsmødet den 12. februar 2008 i Hedensted ved Horsens Carsten Trøjborg bød velkommen Henrik Råe Andersen forelagde situationen omkring vor klub og div.jagthunde udvalg.: Ændring i Fjd - DJU og DUV Kun 200 hvalpe var lagt til i Der er dog mange på vej nu. Erik Lillesøe fortalte i store træk, hvordan det står til omkring kassen og det var ik så ring endda. Han fortalte endvidere, at vi nærmede os de 900 medlemmer, hvilket er målet for 2008 Thomas Moltesen Hansen berettede om hvor langt han og Carsten var med planen for 40 års Jubilæumsprøven, Den vil blive afholdt som en holdapp. med 4 hunde på hvert. Og foregå på Bygholm Landbrugsskoles arealer og bygning. Prøven vil indholde en DJU app. (for de der ønsker det kan den stambogsføres) + en diciplin fra Dju`s udviede omhandlendende app af kanin og ræv. Der skal apporteres ræv. Der blev foreslået at vi også lavede plads til Old DOGs hold. Hvilket vil blive taget til efterretning. Thomas har arr. sweis prøve i Blåbjerg Plantage den med sidste tilmelding den Der blev fra mødedeltagere, opfordret til at vi lagde pres i div. udvalg, således at `jagt uden hund`bliver rettet til ; `Ingen jagt uden hund,med min bestået DJU`s apporterings prøve. Flere lokale DMK prøver!! Prøver ønskes mere jagtrelaterede. Det blev også foreslået at aktivisterne arbejdede mere sammen ala Sjælland. Dette blev også foreslået sidste år i nordjylland.!!!! Aktivist seminar foreslåes modul-opdelt. Kommunikation. alm viden-hvalpe- ect Der blev udtrykt ønske om, der ville komme en liste i bladet over hvad forkortelser, som dju-duv og fjd osv. betyder. Evt. i det første nr hvert år. Der blev spurgt om man i lokal områderne kunne søge offentligt tilskud!! Til spørgsmålet omkring dagsorden: Punkt 1 Hvordan modtager vi nye hundeførere, når de møder op til træning i aktivistområderne? Forslag A Man kan indkalde til møde uden hund (gerne 3 uger før trænings start, så evt manglende vac. kan nåes). Her kan foregå indskrivning med evt en dyrlæge til at holde foredrag. Forslag B Der blev lagt stor vægt på at det var kompetente trænere Forslag C Hvis man havde for store hold,var der for lang ventetid. Så altså mindre hold Forslag D Sæt mål med træningen. Evt vise slutmål med egen hund Punkt 2 Hvad gør vi for at nye hundeførere skal blive en del af sjakket på træningspladsen? Forslag 2A Stå ikke ved bilen med ryggen til de nye. Tal med dem om alt: Hunden i hjemmet. Der sker mange ting derhjemme med en ny hund. Hylen. tissen. Dørkarme mm med tandaftryk osv. Pausen og slutsnakken er god til at få åbnet op. Spørg ind til om de har noget på hjerte Punkt 3 blev sådan set filtreret ind i de 2 øvrige svar. 20

Sted: Erik Lillesøe, Ørbækvej 22, 5400 Bogense 18.30

Sted: Erik Lillesøe, Ørbækvej 22, 5400 Bogense 18.30 Se bestyrelsens bud på et referat af generalforsamlingen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Referat bestyrelsesmøde, 1. juli.

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 33. ÅRGANG NR. 3 September www.dmk-online.dk

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 33. ÅRGANG NR. 3 September www.dmk-online.dk Münsterländeren Klubblad for Dansk Münsterländer Klub 33. ÅRGANG NR. 3 September www.dmk-online.dk 1 INDHOLD Indhold - redaktion... 2 Bestyrelse udvalg... 3 Aktivister... 5 Indbydelser... 8 Resultater

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 32. ÅRGANG NR. 2 Juni 2008. www.dmk-online.

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 32. ÅRGANG NR. 2 Juni 2008. www.dmk-online. Münsterländeren Klubblad for Dansk Münsterländer Klub Klubblad for Dansk Münsterländer Klub 32. ÅRGANG NR. 2 Juni 2008 www.dmk-online.dk ANNONCE NYHED DESIGNSPOT udført i glas og alu. Krystalserien er

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

DKKs internationale efterårsvinderklasse: for ejer/fører med stående jagthunde der er medlem af DKK og med DKK anerkendt stambog.

DKKs internationale efterårsvinderklasse: for ejer/fører med stående jagthunde der er medlem af DKK og med DKK anerkendt stambog. Invitation til alle DKKs efterårsmarkprøver 2011 DKKs brugsklasser: for ejer/fører med stående jagthunde der er medlem af DKK og/eller en af specialklubberne for stående jagthunde og med DKK anerkendt

Læs mere

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 33. ÅRGANG NR. 1 Marts 2009. www.dmk-online.

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 33. ÅRGANG NR. 1 Marts 2009. www.dmk-online. Münsterländeren Klubblad for Dansk Münsterländer Klub Klubblad for Dansk Münsterländer Klub 33. ÅRGNG NR. 1 Marts 2009 www.dmk-online.dk INDHOLD / REDKTION INDHOLD Leder...........................................

Læs mere

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2004

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2004 Kvinder M/K Placering Start nr Fornavn Efternavn By Sluttid Km. tid Kvinde 1 120 Pernille Bach Brabrand 01:31:38 00:04:21 Kvinde 2 54 Ingelise Jensen Herning 01:35:35 00:04:32 Kvinde 3 143 Birgitte Sommer

Læs mere

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 33. ÅRGANG NR. 2 Juni 2009 www.dmk-online.dk

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 33. ÅRGANG NR. 2 Juni 2009 www.dmk-online.dk Münsterländeren Klubblad for Dansk Münsterländer Klub 33. ÅRGANG NR. 2 Juni 2009 www.dmk-online.dk 1 INDHOLD Indhold - redaktion... 2 Bestyrelse udvalg... 3 Aktivister... 5 Indbydelser... 8 Resultater

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle A-Række 1 60 Lars Pedersen Vejle 3804262627 38 41 2 108 Jens Andreasen Tørring 3912246532 38 42 3 57 Jan Madsen Vejle 3804262630 38 44 4 62 Torben Bek Kjellerup 3503272553 36 42 5 45 Peder Løhde Nielsen

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Horsens Duathlon 2005 Forløbige resultater

Horsens Duathlon 2005 Forløbige resultater Horsens Duathlon 2005 Forløbige resultater GENERAL Plac Nr. 1. løb Plac. 1 løb Cykel 1.løb + cykel Plac 2. løb Sluttid Klasse Navn Klub Køn 1 305 00:23:10 1 00:44:49 01:07:59 1 00:12:21 01:20:20 Seniorer

Læs mere

Sted: Erik Lillesøe, Ørbækvej 22, 5400 Bogense 18.30

Sted: Erik Lillesøe, Ørbækvej 22, 5400 Bogense 18.30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Referat bestyrelsesmøde, 7. oktober 2011. Sted: Erik Lillesøe, Ørbækvej 22, 5400 Bogense 18.30

Læs mere

FORBUNDSMESTERSKAB UDVIDET APPORTERING 2017

FORBUNDSMESTERSKAB UDVIDET APPORTERING 2017 FORBUNDSMESTERSKAB UDVIDET APPORTERING 2017 - Stenlille Lørdag den 26. august 2017 Information i forbindelse med Danmarks Jægerforbunds Forbundsmesterskab i udvidet apportering ved Stenlille Lørdag den

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

EFTERÅRSMARKPRØVER 2015

EFTERÅRSMARKPRØVER 2015 Regler for deltagelse i prøverne: Til prøverne kan tilmeldes hunde i åben klasse og i unghundeklasse, og hundene afprøves efter Dansk Jagthunde Udvalgs Fælles Markprøve Regler. Disse kan rekvireres på

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016)

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Årsmøde 2016 blev afholdt lørdag d. 12Marts 2016 kl. 10.00 i Gildesalen Tjørnevej 50, Mejdal 7500 Holstebro Som traditionen byder startede mødet 9.00 med

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

R E S U L T A T L I S T E

R E S U L T A T L I S T E F.A.S. Geværterrænskydning Søndag den 24. marts 2002 (revideret maj 2002) RIF & Hillerød s skytteforeninger siger tak for det pæne fremmøde Patronpræmie 500 stk. Norma Diamond Line Fält Den heldige vinder

Læs mere

EFTERÅRSMARKPRØVER 2011

EFTERÅRSMARKPRØVER 2011 Regler for deltagelse i prøverne: Til prøverne kan tilmeldes hunde i åben klasse og i unghundeklasse, og hundene afprøves efter Dansk Jagthunde Udvalgs Fælles Markprøve Regler. Disse kan rekvireres på

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

19.04.2016 Danmarks Jægerforbunds udvidede apporteringsprøver 2016

19.04.2016 Danmarks Jægerforbunds udvidede apporteringsprøver 2016 19.04.2016 Danmarks Jægerforbunds udvidede apporteringsprøver 2016 Alle typer jagthunde kan deltage i prøven, såfremt ejeren er medlem af Danmarks Jægerforbund. Hundene afprøves efter Jægerforbundets regler

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 Side 1 af 8 StævneProgram 24-08-2009 16:54 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.7 Juni 2008 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-79949 Mathias Nielsen 930-VBFs

Læs mere

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 35. ÅRGANG NR. 2 - MAJ 2010 www.dmk-online.dk

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 35. ÅRGANG NR. 2 - MAJ 2010 www.dmk-online.dk Münsterländeren Klubblad for Dansk Münsterländer Klub Afsender: Münsterländeren v./ Sussie Mattsson, Langholmvej 26, 5592 Ejby 35. ÅRGANG NR. 2 - MAJ 2010 www.dmk-online.dk FORSIDEBILLEDET DMK forårsmarkprøve

Læs mere

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2015 (1/3-2015)

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2015 (1/3-2015) Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2015 (1/3-2015) Årsmøde 2015 blev afholdt søndag den 1Marts 2015 kl. 10.00 i Myremalm Plantage, Karupvej 4 Ilskov 7450 Sunds. Som traditionen byder startede mødet 9.30 med

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRI RESSOURCER Bestyrelse Post Formand Næstformand Kasser Sekretær Menig Navn Flemming Fuglede Villy Lovèn Anne Marie Flemming Kruse Meier Jørgensen Pedersen Sørensen Lokalområde

Læs mere

Skydning Total Veteran Hold

Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 24 Feldballe V 114 125 433 Bent Ingemann Hansen 3213 Feldballe Jagtforening 40 41 434 Henning Nielsen 3213

Læs mere

Referat af vintermødet d. 10. januar 2015 i Vissenbjerg.

Referat af vintermødet d. 10. januar 2015 i Vissenbjerg. Referat af vintermødet d. 10. januar 2015 i Vissenbjerg. Flemming F. bød velkommen og orienterede kort om, hvorfor programmet var blevet ændret. Den 15. januar skal der vælges nyt bestyrelsesmedlem til

Læs mere

(efter 2004: pladsgivende placeringer)

(efter 2004: pladsgivende placeringer) Distrikt Forbund 0-0- 0- Albert Mylius Nielsen Tonny Hessel / Birthe Jespersgaard Ole Beltoft / BK af 97, Hjørring Anna Lise Hyldig Per Frederiksen Lene Høybye Karl Anton Olesen BK af 97, Hjørring Svend

Læs mere

Nr: Ejer: Ring nr: 1 Allan Jensen DK 126 16 153M 2 Allan Jensen DK 126 16 159M 3 Anny Frantzen DK 075 16 8601M 4 Arne Poulsen DK 084 16 501M 5 Arne Poulsen DK 084 16 502M 6 Bent Jørgensen DK 093 16 382M

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen Ldm Senior 15m riffel 2015

Resultatliste - DGI Storstrømmen Ldm Senior 15m riffel 2015 Side 1 af 8 01-03-2015 21:46:51 - DDS SP v.3.14.3.1 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen Ldm Senior 15m riffel 2015 Holdkonkurrence: Senior Ung Hold 1 Stege Ndr. Skytteforening 53091 Line N. With Klasse: 1 191/04

Læs mere

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Jyllandsserien Senior pulje 1: Aalborg TK, Hadsten, Hobro, Holstebro. Skive, Skovbakken III, Støvring. Kl.12.00 Kl.12.00 Kl.12.00 Støvring Aalborg TK Hadsten

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 108643 Rasmus Bellahn 10-456 Vejle Skytteforening 199/11 200/09 399/20 G 2 109630 Adrian Olsen 06-012 Arnborg Idrætsforening 199/09 196/09

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring

Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring Søndag den 18 Maj 2008 Der deltog 86 skytter og 5 Jæger her ved geværterrænskydningen i Hevring, Vejret var fint med sol og tørvejr hele dagen

Læs mere

Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager

Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager NR. Ryg. Navn Klasse By Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud 1 4 Søren Astrup Senior Sevel 40 40 39 40 79 80 40 40

Læs mere

STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015

STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015 STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015 Følgende klubber bydes velkommen: Coop Idræt - Tryg & NLP. - Alfa Laval - D S B - C/T * I - Disa - Danske Bank Laybourn

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION

DEN DANSKE BILLARD UNION OLD BOYS CUP Nr. 1. I SÆSONEN 2016 2017 LØRDAG DEN 24. SEPTEMBER 2016. KL. 09:30 Fælles morgenmad kl. 08:30 Hvalsø Holbæk Vejby Hvalsø Skole Sandbergs Allé 4330 Hvalsø Tlf. 46 40 92 52 Holbæk Ungdomscenter

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Byggegruppen. Navn. Navn

Byggegruppen. Navn. Navn Gruppeformand Peter Hougård Nielsen Der skal vælges Forhandlingssekretærer Jacob Scavenius Ivan Bak Ole Christensen 4 Tonny Holm 5 Gynther Honnens 6 Kim Lind Larsen Der skal vælges 6 Forhandlingssekretærer

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Nr: Ejer: Ring Nr: 1 Lars Karlsson DK 12 16 224M 2 Jenny Damgaard DK 075 16 8598M 3 Helmut Lorentzen DK 140 16 364M 4 Erling Lyn Pedersen DK 170 16 2633M 5 Pauli & Gert DK 224 16 131M 6 Evald Nielsen DK

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

GÆLDENDE - RESULTATLISTE Skf. Kimbrernes Vinterstævne 2017

GÆLDENDE - RESULTATLISTE Skf. Kimbrernes Vinterstævne 2017 29-01-2017 16:28:00 - DDS SP v.3.16.4.1 GÆLDENDE - RESULTATLISTE Skf. Kimbrernes Vinterstævne 2017 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 115469 Magnus Sørensen 01-550 Løgstør Sportsskytteklub 200/15 200/12

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

RESULTATLISTE Hevring terræn vest. Vest

RESULTATLISTE Hevring terræn vest. Vest 14-05-2012 11:14:47 - DDS SP v.3.12.5.4 RESULTATLISTE Hevring terræn vest Vest Station 1 Skive Farve Afstand Stilling Mål 1 1/6 211 Station 2 Mål 1 1/7 245 Station 3 Mål 1 1/6 Venstre 225 Mål 2 S20 Vertikal

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Referat bestyrelsesmøde, d. 10. januar 2014 og 31. januar 2014. Sted: Erik Lillesøe, Ørbækvej

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

OMRÅDELEDERENS ÅRSBERETNING FOR SEKTION II i OMRÅDE 5 ÅR 2012

OMRÅDELEDERENS ÅRSBERETNING FOR SEKTION II i OMRÅDE 5 ÅR 2012 OMRÅDELEDERENS ÅRSBERETNING FOR SEKTION II i OMRÅDE 5 ÅR 2012 INDLEDNING År 2012 kom og år 2012 gik. Vi har fået flere hf i området og der er kommet rigtig mange nye hvalpe og der trænes på livet løs ude

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 Pr. 31.07.2010 2010 Gns

Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 Pr. 31.07.2010 2010 Gns Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 2010 Gns Senior Klub 1 Ole Kristensen Viborg 582 116,4 116 117 120 115 114 2 Jacob Jensen Viborg 565 113,0 112 113 114 119 107 3 Peter Hertz Viborg 564

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

Danmarks Jægerforbunds efterårsmarkprøver 2010

Danmarks Jægerforbunds efterårsmarkprøver 2010 Danmarks Jægerforbunds efterårsmarkprøver 2010 Regler for deltagelse i prøverne: Til prøverne kan tilmeldes hunde i åben klasse og i unghundeklasse, og hundene afprøves efter Dansk Jagthunde Udvalgs Fælles

Læs mere

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 07-06-2015 08:58:19 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Referat bestyrelsesmøde, d. 16. Januar 2015. Sted: Erik Lillesøe, Ørbækvej 22, 5400 Bogense

Læs mere

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 36. ÅRGANG NR. 1 - MARTS 2011 www.dmk-online.dk

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 36. ÅRGANG NR. 1 - MARTS 2011 www.dmk-online.dk Münsterländeren Klubblad for Dansk Münsterländer Klub Afsender: Münsterländeren v./ Sussie Mattsson, Langholmvej 26, 5592 Ejby 36. ÅRGANG NR. 1 - MARTS 2011 www.dmk-online.dk FORSIDEN VISER Landsudstillingen

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

Hundetræning Program 2016

Hundetræning Program 2016 Billeder fra hunde holdene Hundetræning Program 2016 TRIN 1 - UNGHUNDE TRIN 1 - FT SPANIELS SPECIEL TRIN 2 - ÅBENKLASSE TRIN 3 - APPORTERING Strandager Jagtforening www.strandagerjagtforening.dk 12 1 Velkommen

Læs mere

FORBUNDSMESTERSKAB UDVIDET APPORTERING 2016

FORBUNDSMESTERSKAB UDVIDET APPORTERING 2016 FORBUNDSMESTERSKAB UDVIDET APPORTERING 2016 Terkelsbøl Lørdag den 27. august 2016 Information i forbindelse med Danmarks Jægerforbunds Forbundsmesterskab i udvidet apportering ved Terkelsbøl Lørdag den

Læs mere

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg 14233 MFM Allan Bak, Allan SMT Silkeborg 9233 MFM Alma Heinesen, Alma SMT Silkeborg

Læs mere

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton Hold A - Michael Jensen 1 Carina Brenøe 0 61225785 cbrenoe29@gmail.com 2 Dorte Jacobsen 43907959 24247127 dorte.jak@gmail.com 3 Lisbeth Seierø 43900809 26830809 lisbeth.seiero@gmail.com 4 Helle Wiil 0

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 30. marts 2007

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 30. marts 2007 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2007 i Langhårsklubben Fredag den 11. maj 2007 kl.: 18:00 på Hotel Hedegården i Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Svend Due, SD Frede Petersen,

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub Turnering : Hold 2hk 2008/9 d.20.03.2009 Hovedkreds: 2 Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT Resultat.: 2HK_HOLD.TXT ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO Klub: Skovbo Skakklub Hans E. Andersen 1447 1 Julius Mølvig 1 1190

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 30-08-2014 Total 1. Div. Damer Christina Farum D S B 1.058 2. Div. Damer Dorthe Bernhardt D S B 1.154 3. Div. Damer Pernille R. Jørgensen H I 978

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere