KABELKANALER KATALOG 2015/2016. Bygge og Anlæg Bilindustri Industri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KABELKANALER KATALOG 2015/2016. Bygge og Anlæg Bilindustri Industri"

Transkript

1 KABELKANALER KATALOG 2015/2016 Bygge og Anlæg Bilindustri Industri

2 2

3 INDHOLD Salgs- og leveringsbetingelser 4 Kabelkanal LE 7 Kabelkanal LEH halogenfri 17 Kabelkanal BES mini/bes i stål 21 Minikanal MKS 31 Kabelkanal DECORA 33 Minikanal MKE 39 Minikanal MS 41 Hjørnekanal RAUTRIGO 43 Fodpanel SL 45 Installationskanal SIGNA BASE i kunststof 49 Installationskanal Signo BK i kunststof 55 Installationskanal Signo BS i stål 59 Installationskanal Signo BA i aluminium 63 Tilbehør til installationskanal Signo 65 Konsolsystem SIGNA BASE/Signo 67 Installationskanal CLIDI 71 Ledningskanal BE-DIN 77 Ledningskanal NU-DIN 81 Ledningskanal HF halogenfri 85 Ledningskanal VF 89 Tilbehør til ledningskanaler 91 Befæstigelse 93 Teknisk information 99 3

4 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. Følgende salgs- og leveringsbetingelser gælder som accepteret af køber. Ændringer i forhold til nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal for at være gyldige bekræftes skriftligt af sælger. Andre end nærværende salgs- og leveringsbetingelser er ugyldige. 2. Alle leverancer sker for købers regning og risiko ab dansk grænse. Leverancer forsikres kun efter købers skriftlige ønske og kun for købers regning. Normal emballage er uden beregning, men sælger forbeholder sig ret til at debitere køber andre emballeringsformer. 3. Ved forsendelser på under kr ,00 forbeholder sælger sig ret til at beregne et gebyr på kr. 300, Sælger forbeholder sig ret til en over- eller underleverance på 10% - ved specialfabrikation på 20%. 5. Enhver delleverance er at betragte som en afsluttet og selvstændig forretning. 6. De leverede varer forbliver sælgers ejendom, så længe sælgers udestående debetnota ikke er betalt af køber. 7. Sælger hæfter ikke for overskridelse af leveringstiden, såfremt det godtgøres, at forsinkelsen skyldes force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, rege ringsindgreb, blokade, indgreb fra lokale myndigheder, beslaglæggelse, ildsvåde, naturkatastrofe, strejke, lockout, eksport- eller importforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, manglende, mangelfuld eller forsinkede leverancer fra underleverandører eller i øvrigt årsager, som ligger uden for sælgers kontrol, og som er egnet til at forsinke eller hindre fremstilling og levering af varen, idet købelovens 24 ikke skal være gældende mellem parterne. 8. Sælger yder ikke køber garanti på det leverede. Såfremt køber ønsker at reklamere over den leverede vare, skal reklamationen afgives skriftligt af køber senest 8 dage efter den leverede vares modtagelse. Ved reklamationen forbeholder sælger sig ret til at foretage omlevering eller udbedring af varen alt efter sælgers valg, uden at køber af denne grund er berettiget til erstatning. Efter udløbet af førnævnte reklamationsperiode er sælger uden ansvar for enhver påberåbt mangel, ligesom sælger er uden ansvar, såfremt køber lader varen reparere af andre end sælger. Sælger er uden ansvar for fejl og mangler, der kan henføres til slid og brug, herunder fejlagtig behandling, befordring, opbevaring, montage eller i øvrigt forsømmelser hos andre end sælger. 9. Eventuel forsinkelse som nævnt i punkt 7 eller eventuelle mangler som nævnt i punkt 8 berettiger aldrig køber til erstatning ud over det i henholdsvis punkt 7 og punkt 8 anførte, idet køber aldrig vil være berettiget til at få erstattet eventuelt produktionstab, salgsavancer, indirekte skader eller følgeskader eller lignende skader, som forsinkelsen eller manglen har forvoldt på andre genstande eller personer tilhørende/ansat hos køber. 10. Alle mundtlige og skriftlige tekniske vejledninger i brochurer, kataloger og prislister m.v. om vægt, dimension, kapacitet, ydeevne og andre tekniske data er omtrentlige og uden ansvar for sælger, og såvel direkte som indirekte tab støttet herpå erstattes ikke jf. punkt Tolerancer: For slanger og profiler gælder følgende tolerancer (med undtagelse af silikone- og andre elastomer-artikler samt artikler af opskummede materialer, for så vidt der ikke er angivet andet i DIN-normer og fabriksnormer eller på anden vis. Ved profiler så vidt de kan måles: Bredde, højde og diameter DIN 7168 meget groft Ved vægtykkelser, måleområde ind til 1 mm: +/-10% Ved isolerslanger: Særlige udmålinger: indv. diameter: +/- 5% vægtykkelse : +/- 10% ved andre slanger: indv. diameter til 5 mm + 0,1/- 0,2 mm over 5 til 8 mm + 0,2/- 0,3 mm over 8 mm + 2,5%/- 3% vægtykkelse: til 0,7 mm + 0,1/- 0,1 mm over 0,7 til 1,5 mm + 0,15/- 0,15 mm over 1,5 mm +/- 10% ved rør af hård RAU-PVC (særlige udmålinger): udvendig diameter: +/-2,5% vægtykkelse s: +0,1 s +0,2 mm/-0,1 s For fabrikationslængder (undtagen rør) gælder følgende længdetolerancer, målt ved rumtemperatur umiddelbart efter fremstilling. Ved profiler: Iflg. DIN A Ved bundter : +/- 2% Shore-A-hårdhedsangivelser forstås for et toleranceområde på +/- 3 ved termoplaster og +/- 5 ved elastomerer. Handelsmæssige afvigelser i udfald, vægt og farve berettiger ikke til reklamationer på leveringen. En garanti for farvebestandighed kan ikke overtages ved kunststoffer. Skitser, dimensioner og vægtangivelser i vore lister, TL, fabriksnormer, tilbud og ordrebekræftelser er kun tilnærmelsesvis korrekte, afvigelser af dimensioner, vægt, styktal og kvalitet er kun tilladt iflg. de i handelen værende tolerancer eller iflg. de tilsvarende normer. 12. Alle af sælger udførte udviklingsarbejder, udkast, tegninger og profiler må ikke af køber overdrages til tredjemand. Sælger forbeholder sig ret til enefabrikation af produkter i.h.t. ovennævnte udviklingsarbejder. 13. Det af sælger fremstillede værktøj forbliver sælgers ejendom, også i tilfælde af eventuel specialfremstilling, og købers andel af udgifter hertil refunderes ikke. 14. Såfremt sælger fremstiller varer efter købers ønske, har køber eneansvar for at den fremstillede vare ikke strider mod tredjemands beskyttede rettigheder af enhver art. 15. Såfremt sælger i tiden mellem ordrebekræftelsen og leve ringen forhøjer priserne, er de pr. leveringsdagen af sælger fastsatte priser gældende. 16. Alle priser er udregnet af sælger i forhold til de pr. prisudregningsdagen gældende valutakurser og/eller råvare priser, fragtrater, toldsatser m.v. Såfremt disse para metre måtte ændre sig, forbeholder sælger sig ret til prisændringer med øjeblikkelig virkning. 17. Hvis nærværende leveringsbetingelser ikke fraviger bestemmelserne i Incoterms sidste udgave, gælder disse. 18. Betalingsbetingelser: Som anført på forsiden. Evtl. kasse rabat fratrækkes kun, såfremt samtlige forpligtelser, herunder betaling ifølge tidligere leverancer, er overholdt. 19. Ved overskridelse af den fastsatte betalingsfrist beregner sælger sig morarenter fra forfaldsdagen til betaling sker med en årlig rentesats svarende til den til enhver tid gældende kassekreditrente med et tillæg af 3%. 20. Fakturabeløbet forfalder til betaling, når levering har fun det sted. Dette gælder uanset eventuelle reklamationer. 21. Alle sælgers tilbud er uforbindende, indtil de er skriftligt bekræftet af sælger (ordrebekræftelse). 22. Varer, som er fremstillet efter købers specielle anmodning, kan frit og uden accept fra købers side sælges til tredjemand. Ejendomsret, ophavsret, mønsterret m.v. til det fremstillede tilhører sælger. 23. Sælger forbeholder sig ret til at bestemme, på hvilken fabrik varen skal fremstilles. Dette gælder fortsat, selvom andet måtte være påført ordrebekræftelsen. 24. Hvis REHAU er omfattet af informationsforpligtelser i henhold til bestemmelserne i forordningen (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkendelse og begrænsninger for kemikalier, indestår REHAU ikke for rigtigheden og fuldstændigheden af de informationer, som REHAU har modtaget af sine underleverandører. 25. Såfremt der i.h.t. nærværende salgs- og leveringsbetingelser skulle opstå tvistigheder parterne imellem, skal disse søges løst i mindelighed og ved aftale. Såfremt dette ikke kan lade sig gøre, afgøres tvisten af Sø- og Handelsretten i København. Udgave:

5 KABELKANALER 5

6 6

7 KABELKANAL LE Den perfekte løsning på en sikker, hurtig og stilren kabelføring på lofter og vægge: LE den symmetriske udstansning til kabelholderne giver mulighed for fiksering i begge retninger, således at kablerne kan trækkes, uden at kabelholderne løsner sig (fra dimension 30/60) maksimal åbningsbredde giver en hurtig ilægning af kabler omfangsrigt formdelsprogram fra dimensionen 30/60 Kanaler, der er mærket med SK, har en fast skillevæg, som anvendes i tilfælde af forskellige strømarter. Godkendelse: I henhold til VDE 0604, del 1 Levering: Kanalerne leveres med kabelholder og låg Længde: 2 m Farver: perlehvid RAL 7030 grå RAL 7035 perlegrå Andre farver på bestilling Materiale: Blyfrit kunststof 7

8 LE LE LE Kanal H/B 15/15 1) 20/20 1) 20/35 1) Tværsnit mm Kanal inkl. låg perlehvid Elnr EAN nr RAL 7030 grå Elnr EAN nr RAL 7035 perlegrå Elnr EAN nr Pakkeenhed m ) uden kabelholdere LE LE LE Kanal H/B 20/35 SK 1) 30/30 1) 40/40 1) Tværsnit mm Kanal inkl. låg perlehvid Elnr EAN nr RAL 7030 grå Elnr EAN nr RAL 7035 perlegrå Elnr EAN nr Pakkeenhed m ) uden kabelholdere 8

9 LE LE LE Kanal H/B 30/60 2) 40/60 2) 40/60 SK 2) Tværsnit mm LE Kanal inkl. låg og kabelholdere perlehvid Elnr EAN nr RAL 7030 grå Elnr EAN nr RAL 7035 perlegrå Elnr EAN nr Pakkeenhed m Formdele Pakkeenhed stk Endestykke perlehvid Elnr EAN nr RAL 7030 grå Elnr EAN nr RAL 7035 perlegrå Elnr EAN nr Indvendigt hjørne perlehvid Elnr EAN nr RAL 7030 grå Elnr EAN nr RAL 7035 perlegrå Elnr EAN nr Udvendigt hjørne perlehvid Elnr EAN nr RAL 7030 grå Elnr EAN nr RAL 7035 perlegrå Elnr EAN nr ) Med 2 kabelholdere pr. lb m 9

10 LE LE LE Kanal H/B 30/60 2) 40/60 2) 40/60 SK 2) Tværsnit mm Fladvinkel perlehvid Elnr EAN nr RAL 7030 grå Elnr EAN nr RAL 7035 perlegrå Elnr EAN nr ) Med 2 kabelholdere pr. lb m 10

11 LE LE LE Kanal H/B 40/90 2) 40/110 2) 40/110 SK 2) Tværsnit mm LE Kanal inkl. låg og kabelholdere perlehvid Elnr EAN nr RAL 7030 grå Elnr EAN nr RAL 7035 perlegrå Elnr EAN nr Pakkeenhed m Formdele Pakkeenhed stk Endestykke perlehvid Elnr EAN nr RAL 7030 grå Elnr EAN nr RAL 7035 perlegrå Elnr EAN nr Indvendigt hjørne perlehvid Elnr EAN nr Udvendigt hjørne perlehvid Elnr EAN nr Fladvinkel RAL11503 perlehvid Elnr EAN nr ) med 2 kabelholdere pr. lb m 11

12 LE Kanal H/B 40/190 SK 3) Tværsnit mm Kanal inkl. låg og kabelholdere RAL 7030 grå Elnr EAN nr Pakkeenhed m 14 Formdele Pakkeenhed stk. 5 Endestykke RAL 7030 grå Elnr EAN nr Indvendigt hjørne RAL 7030 grå Elnr EAN nr Udvendigt hjørne RAL 7030 grå Elnr EAN nr Fladvinkel RAL 7030 grå Elnr EAN nr ) med 3 kabelholdere pr. lb m 12

13 LE LE LE Kanal H/B 60/60 2) 60/90 2) 60/90 SK 2) Tværsnit mm LE Kanal inkl. låg og kabelholdere perlehvid Elnr EAN nr RAL 7030 grå Elnr EAN nr RAL 7035 perlegrå Elnr EAN nr Pakkeenhed m Formdele Pakkeenhed stk Endestykke perlehvid Elnr EAN nr RAL 7030 grå Elnr EAN nr RAL 7035 perlegrå Elnr EAN nr Indvendigt hjørne perlehvid Elnr EAN nr RAL 7030 grå Elnr EAN nr RAL 7035 perlegrå Elnr EAN nr Udvendigt hjørne perlehvid Elnr EAN nr RAL 7030 grå Elnr EAN nr RAL 7035 perlegrå Elnr EAN nr ) med 2 kabelholdere pr. lb m 13

14 LE LE LE Kanal H/B 60/60 2) 60/90 2) 60/90 SK 2) Tværsnit mm Fladvinkel perlehvid Elnr EAN nr RAL 7030 grå Elnr EAN nr RAL 7035 perlegrå Elnr EAN nr ) med 2 kabelholdere pr. lb m LE LE LE Kanal H/B 60/110 3) 60/110 SK 3) 60/150 SK 3) Tværsnit mm Kanal inkl. låg og kabelholdere perlehvid Elnr EAN nr RAL 7030 grå Elnr EAN nr RAL 7035 perlegrå Elnr EAN nr Pakkeenhed m Formdele Pakkeenhed stk Endestykke perlehvid Elnr EAN nr RAL 7030 grå Elnr EAN nr RAL 7035 perlegrå Elnr EAN nr ) med 3 kabelholdere pr. lb m 14

15 LE LE LE Kanal H/B 60/110 3) 60/110 SK 3) 60/150 SK 3) Tværsnit mm LE Indvendigt hjørne perlehvid Elnr EAN nr RAL 7030 grå Elnr EAN nr RAL 7035 perlegrå Elnr EAN nr Udvendigt hjørne perlehvid Elnr EAN nr RAL 7030 grå Elnr EAN nr RAL 7035 perlegrå Elnr EAN nr Fladvinkel perlehvid Elnr EAN nr RAL 7030 grå Elnr EAN nr RAL 7035 perlegrå Elnr EAN nr ) med 3 kabelholdere pr. lb m 15

16 LE Kanal H/B 60/190 SK 3) 60/230 SK 3) Tværsnit mm LE Formdele Pakkeenhed stk. 5 5 Endestykke RAL 7030 grå Elnr EAN.nr RAL 7035 perlegrå Elnr EAN.nr ) med 3 kabelholdere pr. lb m 16

17 KABELKANAL LEH HALOGENFRI Overalt, hvor der er forhøjet risiko for brand, anbefales halogenfrie kabelkanaler som vores LEH til ledningsføringen. LEH halogenfri i henhold til VDE 0472, del 815 svært antændeligt, selvslukkende anvendelsestemperatur fra -30º C til +90º C i tilfælde af brand ingen aggressive/korrosive gasser ringe frigivelse af toksiske gasser ringe røggasudvikling farvebestandig bundlokning kabelholdere og formdele kan leveres fra kanalstørrelse 40/60 Godkendelse: I henhold til UL-94 VO VDE 0604, del 1 Levering: Låg og bund leveres samlet, kabelholdere medfølger fra dimension 40/60 Farver: RAL 9010 hvid som standard Materiale: Kanaler og formdele af RAU-PCABS Længde: 2 m 17

18 LEH LEH H/B 20/20 30/45 Tværsnit mm Kanal inkl. låg RAL 9010 hvid Elnr EAN-nr Pakkeenhed m LEH LEH LEH H/B 40/60 1) 40/60SK 1) 60/90 1) Tværsnit mm Kanal inkl. låg og kabelholdere RAL 9010 hvid Elnr EAN-nr Pakkeenhed m Formdele Pakkeenhed stk Endestykke RAL 9010 hvid Elnr EAN-nr Indvendigt hjørne RAL 9010 hvid Elnr EAN-nr Udvendigt hjørne RAL 9010 hvid Elnr EAN-nr Fladvinkel RAL 9010 hvid Elnr EAN-nr ) med 2 kabelholdere pr. lb m 18

19 LEH LEH* LEH* H/B 65/110 2) 65/150 3) Tværsnit mm Kanal inkl. låg og kabelholdere RAL 9010 hvid Elnr EAN-nr Pakkeenhed m Formdele Pakkeenhed stk. 5 5 Endestykke RAL 9010 hvid Elnr EAN-nr Indvendigt hjørne RAL 9010 hvid Elnr EAN-nr Udvendigt hjørne RAL 9010 hvid Elnr EAN-nr Fladvinkel RAL 9010 hvid Elnr EAN-nr LEH-skillevæg RAL 9001 cremehvid Elnr EAN-nr Pakkeenhed m ) med 2 kabelholdere pr. lb m 3) med 3 kabelholdere pr. lb m 19

20 20

21 KABELKANAL BES MINI I STÅL halogenfri høj mekanisk stabilitet særdeles temperaturbestandig montagevenlig, billig jordforbindelse - jordkobling (potentialudligning) og kabelholdere sammenfattes i en byggedel kanalbund med bundlokning BES MINI Godkendelse: I henhold til VDE 0604, del 1 Levering: Låg og bund leveret samlet Længde: 2 m Farver: Galvaniseret RAL 9010 hvid Små afvigelser fra RAL-farverne kan forekomme. Materiale: Stål, galvaniseret i henhold til EN Jordingsforanstaltninger på side 98 21

22 BES mini BES mini H/B 20/20 20/40 Tværsnit mm Kanal inkl. låg RAL Elnr EAN-nr Pakkeenhed m Tilbehør til potentialudligning Jordingskobling/kabelholder til Galvaniseret byggebredde 20* Elnr EAN-nr Pakkeenhed stk. 20 Jordingskobling/kabelholder til Galvaniseret byggebredde 40* Elnr EAN-nr Pakkeenhed stk. 50 Jordingsslidse med fladstik og Varenr stikfordeler Elnr EAN-nr Pakkeenhed stk. 10 *) emnekobling sikrer samtidig potentialudligning 22

23 KABELKANAL BES I STÅL Når det kommer an på høj stabilitet: halogenfri høj mekanisk stabilitet særdeles temperaturbestandig montagevenlig, billig jordforbindelse kanalbund med bundlokning kappeformdele, der let kan monteres skillevægge, som kan monteres uden montagetilbehør og hjælpemidler BES Godkendelse: I henhold til VDE 0604, del 1 Levering: Låg og bund leveret samlet Længde: 2 m Farver: Galvaniseret RAL 9010 hvid Små afvigelser fra RAL-farverne kan forekomme. Materiale: Stål, galvaniseret i henhold til EN Jordingsforanstaltninger side 98 23

24 BES BES H/B 40/60 60/60 Tværsnit mm Kanal inkl. låg Galvaniseret Elnr EAN-nr RAL Elnr EAN-nr Pakkeenhed m Formdele/tilbehør Endestykke Galvaniseret Elnr EAN-nr RAL Elnr EAN-nr Pakkeenhed stk. 5 5 Indvendigt hjørne Galvaniseret Elnr EAN-nr RAL Elnr EAN-nr Mål a mm Pakkeenhed stk. 1 1 Udvendigt hjørne Galvaniseret Elnr EAN-nr RAL Elnr EAN-nr Mål a mm Pakkeenhed stk. 1 1 Fladvinkel Galvaniseret Elnr EAN-nr RAL Elnr EAN-nr Mål a mm Pakkeenhed stk

25 BES BES H/B 40/60 60/60 Tværsnit mm BES Kabelholder/jordingsklemme Galvaniseret Elnr EAN-nr Pakkeenhed stk Kobling (2-delt) Galvaniseret Elnr EAN-nr Pakkeenhed stk Skillevæg 60 Galvaniseret Elnr EAN-nr Pakkeenhed m

26 150 BES H/B 60/150 Tværsnit mm Kanal inkl. låg Galvaniseret Elnr EAN-nr RAL Elnr EAN-nr Pakkeenhed m 8 Formdele/tilbehør Endestykke Galvaniseret Elnr EAN-nr Hvid Elnr EAN-nr Pakkeenhed stk. 5 Indvendigt hjørne Galvaniseret Elnr EAN-nr Hvid Elnr EAN-nr Mål a mm 40 Pakkeenhed stk. 1 Udvendigt hjørne Galvaniseret Elnr EAN-nr Hvid Elnr EAN-nr Mål a mm 40 Pakkeenhed stk. 1 Fladvinkel Galvaniseret Elnr EAN-nr Hvid Elnr EAN-nr Mål a mm 40 Pakkeenhed stk. 1 26

27 BES H/B 60/150 Tværsnit mm BES Kabelholder/jordingsklemme Galvaniseret Elnr EAN-nr Pakkeenhed stk. 50 Kobling (2-delt) Galvaniseret Elnr EAN-nr Pakkeenhed stk. 50 Skillevæg 60 Galvaniseret Elnr EAN-nr Pakkeenhed m 80 27

28 28

29 INSTALLATIONSIDÉER TIL BOLIGER 29

30 30

31 MINIKANAL MKS Den universelle minikanal kan anvendes overalt (bolig, kontor, industri og erhverv): MKS solid konstruktion let montage på grund af montagehuller i bunden af kanalen omfangsrigt program af formdele Godkendelse: I henhold til VDE 0604, del 1 Levering: Låg og bund leveres samlet Formdele i karton Farver: perlehvid RAL 9010 polarhvid Materiale: Blyfrit kunststof Længde: 2 m 31

32 MKS MKS Kanal H/B 16/16 16/25 Tværsnit mm Kanal inkl. låg perlehvid Elnr EAN nr Pakkeenhed m Formdele Pakkeenhed stk Endestykke perlehvid Elnr EAN nr Indvendigt hjørne perlehvid Elnr EAN nr Udvendigt hjørne perlehvid Elnr EAN nr Fladvinkel perlehvid Elnr EAN nr

33 KABELKANAL DECORA Kanalen til privatboligen Navnet taler for sig selv. Det buede design gør kanalen dekorativ overalt i hjemmet, både langs paneler og på væggen. DECORA Levering: Kanalerne leveres med låg Længde: 2 m Farver: RAL 9010 polarhvid Materiale: Blyfrit kunststof 33

34 M M 12 M N M 12 N M M 12 N N N N DECORA DECORA DECORA Kanal H/B 12/22 12/32 12/32 SK Tværsnit mm² Kanal inkl. låg RAL 9010 polarhvid Elnr EAN nr Pakkeenhed m Formdele Pakkeenhed stk Endestykke RAL 9010 polarhvid Elnr EAN nr Kobling RAL 9010 polarhvid Elnr EAN nr Indvendigt hjørne RAL 9010 polarhvid Elnr EAN nr Udvendigt hjørne RAL 9010 polarhvid Elnr EAN nr Fladvinkel RAL 9010 polarhvid Elnr EAN nr

35 M 16 N M M 16 N M M 16 N M N N N DECORA DECORA DECORA Kanal H/B 16/34 16/34 SK 16/44 Tværsnit mm² DECORA Kanal inkl. låg RAL 9010 polarhvid Elnr EAN nr Pakkeenhed m Formdele Pakkeenhed stk Endestykke RAL 9010 polarhvid Elnr EAN nr Kobling RAL 9010 polarhvid Elnr EAN nr Indvendigt hjørne RAL 9010 polarhvid Elnr EAN nr Udvendigt hjørne RAL 9010 polarhvid Elnr EAN nr Fladvinkel RAL 9010 polarhvid Elnr EAN nr

36 M M 16 M N M 20 N M M N N N N DECORA DECORA DECORA Kanal H/B 16/44 SK 20/54 20/54 SK Tværsnit mm² Kanal inkl. låg RAL 9010 polarhvid Elnr EAN nr Pakkeenhed m Formdele Pakkeenhed stk Endestykke RAL 9010 polarhvid Elnr EAN nr Kobling RAL 9010 polarhvid Elnr EAN nr Indvendigt hjørne RAL 9010 polarhvid Elnr EAN nr Udvendigt hjørne RAL 9010 polarhvid Elnr EAN nr Fladvinkel RAL 9010 polarhvid Elnr EAN nr

KABELKANALER KATALOG 2011/2012. Bygge og Anlæg Bilindustri Industri

KABELKANALER KATALOG 2011/2012. Bygge og Anlæg Bilindustri Industri KABELKANALER KATALOG 2011/2012 www.rehau.dk Bygge og Anlæg Bilindustri Industri SALGS- og leveringsbetingelser 1. Følgende salgs- og leveringsbetingelser gælder som accepteret af køber. Ændringer i forhold

Læs mere

OptiLine 50 Installationssystem. Version 3

OptiLine 50 Installationssystem. Version 3 OptiLine 50 Installationssystem Version 3 P117182 OptiLine 50 installationssystem 2 Nyt Selv om du genkender de installationsvenlige løsninger og den høje kvalitet, så er OptiLine 50 et helt nyt installationssystem.

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef Udgave 12 - juli 2013 Forord Tips og tricks er IKKE en norm for montagen, men anviser mulige løsninger på de udfordringer, man kan komme ud for under montagen. Denne publication er en anvisning og viser

Læs mere

køkkenmontering Tips og tricks Specielle løsninger Tips & Tricks Bordplademontage Vordingborg Plus

køkkenmontering Tips og tricks Specielle løsninger Tips & Tricks Bordplademontage Vordingborg Plus køkkenmontering Tips og tricks Specielle løsninger Tips & Tricks Bordplademontage Vordingborg Plus Udgave 10 - august 2010 Mekanisk fotografisk eller anden gengivelse af dette værk eller dele af det, er

Læs mere

Trend - flytbare skabe

Trend - flytbare skabe Trend - flytbare skabe AUGUST 2013 Priser inkl. moms en skydedørsløsning der åbner for dine drømme og samtidig skaber orden og harmoni 2 Trend Trend skabe fra Mogensen er synonym med fritstående og flytbare

Læs mere

INDUSTRI. Tavler & kapslinger

INDUSTRI. Tavler & kapslinger INDUSTRI Magasinet April. 2007 Tavler & kapslinger Effektiv fjernelse af statisk elektricitet SIRIUS halvlederkontaktorer og relæer Kabler og beskyttelsesledere til installationer Multifunktions indkapsling

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013. Prisliste Compact. Priser inkl. moms

MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013. Prisliste Compact. Priser inkl. moms MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013 1 Prisliste Compact AUGUST 2013 Priser inkl. moms 2 MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013 Indholdsfortegnelse Compact skydedøre 3 Compact korpus, 16 mm 3 Specialtillæg

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Grøn Sol ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Grøn Sol ApS Salgs- og leveringsbetingelser for Grøn Sol ApS Grøn Sol ApS indestår ikke for bæreevnen eller statikken på dit tag. Er du i tvivl om dit tag kan bære solcellesystemet, tilråder Grøn Sol ApS til enhver

Læs mere

Katalog 2015. Innovative produkter med fokus på design og funktionalitet Produceret og designet i Danmark

Katalog 2015. Innovative produkter med fokus på design og funktionalitet Produceret og designet i Danmark Katalog 2015 Innovative produkter med fokus på design og funktionalitet Produceret og designet i Danmark INDHOLD 3 Minirack 7 Multirack NEXT MOVE 10 Macrorack SOHO 14 Multirack NEXT STEP Nyttige tips Tryk

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Professionelle skabe

Professionelle skabe Professionelle skabe 2professionelle skabe Professionelle skabe garderobeskab til specialbehov LOS Forkortelsen LOS blev oprindeligt brugt i forbindelse med militærskabe, men det er ikke nødvendigvis kun

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Langkjær Staalbyg as

Salgs- og leveringsbetingelser for Langkjær Staalbyg as Salgs- og leveringsbetingelser for Langkjær Staalbyg as 1. Aftalegrundlag 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende for ethvert salg, enhver levering, montage eller en hvilken som helst

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S Gældende fra januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra ST Skoleinventar A/S som led i et udbud

Læs mere

Indhold. Fibersystemer. Actassi systemoversigt. Actassi Cat.5e, Cat.6, Cat.6A kobberstystemer. Rack & tilbehør. Farvemærkning og opmærkning

Indhold. Fibersystemer. Actassi systemoversigt. Actassi Cat.5e, Cat.6, Cat.6A kobberstystemer. Rack & tilbehør. Farvemærkning og opmærkning Actassi Håndbog Schneider-Electrics fabrik i Ringsted lagde lokaler til, da el-teknikere fra Norge, Sverige, Finland og Danmark kæmpede om titlen som den hurtigste montør af datakonnektoren Actassi S1.

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S Gældende fra 1. januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra Labflex A/S som led i et udbud eller en licitation,

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

Installationsmateriale. Til professionelle. Version 1

Installationsmateriale. Til professionelle. Version 1 Installationsmateriale Til professionelle Version 1 P103031 2 P103032 Er dit udstyr i orden? Kunden ønsker et perfekt udført arbejde. Han har valgt dig til at gøre det, fordi han ved at du er dygtig. Og

Læs mere

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8303 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 868 700 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... 28 Montagevejledning Til 28mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Kære kunde

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde:

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde: Poolmanden.dk Timeløns arbejde: Når Poolmanden.dk arbejder på timeløn a 437,50 kr. på normal timer altså de timer som er fra kl. 8:00 17:00 timer og timer efter kl 17:00 bliver afregnet til 575,00kr /

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering

Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering Lette skillevægge 2.0 08/2012 FORDELE VED GIPS NY SPÆNDENDE INDRETNING Generelt Gips er et byggemateriale med gode tekniske og miljømæssige egenskaber.

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere