H.F. Petersens død... 1 pk. Indhold: Mindeord, avisudklip Breve i anledning af H.F. Petersens død.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. 1966. H.F. Petersens død... 1 pk. Indhold: 1966. Mindeord, avisudklip. 1966. Breve i anledning af H.F. Petersens død."

Transkript

1 Private personarkiver Arkiv P 25, førstepræst, Flensborg-Satrup, afl. jr. 1996/P 546. Se også Johanne Petersens arkiv P 187 samt Mærkedage pk Breve i forbindelse med udnævnelsen til præst i Flensborg Udnævnelsen til førstepræst -breve, hilsener, avisudklip års dagen, hilsener og breve Udnævnelse til Ridder af Dannebrogsordenen Afskedigelsen som førstepræst, forflyttelse til Satrup, breve m.v Kollats som præst i Satrup Indsættelse som præst i Lille Solt, avisudklip m.v års præstejubilæum i Sydslesvig, breve og avisudklip Mærkedage pk års dagen, hilsener og breve års dagen, hilsener og breve års jubilæum, avisudklip og breve Chr. Paulsen-medaljen H.F. Petersens død... 1 pk Mindeord, avisudklip Breve i anledning af H.F. Petersens død Artikler, notater, taler m.v pk. Anm.: Især artikler og tekster af H.F. Petersen, med bilag. Heri et omfattende materiale om Dansk kirke i Sydslesvigs historie Notater, taler, artikler, breve Notater, taler, artikler, prædikener, dagbogsoptegnelser Artikler med manuskripter Artikler, notater, taler, m.v pk Artikler m.v. 1943, Notater, taler, erindringer, artikler Fra Angel dagbog (privat og embedsmæssig) Forskelligt fra Satrup-tiden. Manus: Barndomsindtryk fra Aabenraa Erindringer fra Verdenskrigen Soldaterbreve og mindegudstjenester... 1 pk. Anm.: Indeholder feltpostbreve, mindeartikler over faldne, taler ved mindegudstjenester, breve vedr. savnede, krigsfanger m.v. Detaljeret indholdsfortegnelse vedlagt, dog ukomplet Soldaterbreve og mindeartikler

2 7. Særtryk af publikationer... 1 pk Optegnelser og publikationer... 1 pk Grundtvig-optegnelser Kirkehistorie - optegnelser Udklip. 4. Sønderjylland - tekster Privat regnskabsbog. 6. Harald Kidde - optegnelser Dagbog. 8. Bibliografi over H.F.Petersens publikationer Korrespondance vedr. publikationer Sager vedr. dansk-tysk salmehefte. 11. Diverse artikler, særtryk og forskelligt Testamente:bestemmelser vedr. overdragelse af samlinger til Dansk Centralbibliotek Ansøgninger om støtte til forskning, udgivelser, embeder. 14. U.år. Noter vedr. Erik Pontoppidans Collegium Pastorale Practicum 9. ca Fotos og rejsedagbøger... 1 pk. 10. Samlinger vedr. Claus Harms og forskelligt... 1 pk. Anm.: Gl. arkiv nr Hvad jeg skrev (avisudklip). 2. Bibliografi. 3. Personlige sager. 4. Egne artikler. 5. Samlinger til bog om Claus Harms. Efterladte papirer i Det danske Centralbibliotek for Sydslesvig, Flensborg. Registrant registreret af Poul Kürstein. Hvis man eftersøger papirer om et bestemt emne, er det nødvendigt at gå hele registranten igennem, da det ikke har været muligt at samle papirerne efter emner. Ej heller har det været muligt at skelne mellem H.F. Petersens manuskripter til trykte arbejder, udkast til manuskripter og andre forarbejder samt materialesamlinger. I visse tilfælde er der gjort opmærksom på originalmanuskripter af andre forfattere, som er kommet i H.F. Petersens besiddelse. Der findes ikke breve til H.F. Petersen i hans efterladte papirer. Papirerne findes i 13 papkasser. Registranten henviser til kassernes indhold. Flensborg, den 14. november 1968 Kasse 1 1 sort hefte oversigt over Sønderjyllands Kirkehistorie 1 brunt hefte materialer til Sønderjyllands kirkehistorie 1 brunt hefte kirkehistoriske tabeller Danmark Slesvig Holsten Tyskland efter reformationen 1 brunt hefte kirkehistoriske Excerpter 1 1 Leitz Ordner Schleswigsches Kirchenleben 1 Leitz Ordner oversigt over Sønderjyllands (Sydslesvigs) kirkehistorie 2

3 indeholder både råudkast samt renskrifter i 2 eksemplarer samt flere stykker, der hører til den foregående tyske fremstilling 1 bundt forskellige læg Sydslesvigske kirkehistorie 1 blåt læg l taller (fortsættelse af det forrige?) 1 gult læg Sønderjysk kristenliv fra reformationen til vor tid 1 gult læg skitse til Sønderjyllands kirkehistorie 1 knaldgult hefte Sønderjysk kirkeliv siden reformationen (heri selvbiografisk skitse) 1 sort hefte (kronologiske notater til sdj.kirkehistorie 1 gult læg sønderjysk Kirkeliv gennem tiderne m.m. 1 sort hefte træk af sønderjysk Kirkeliv gennem 400 år 1 sort hefte Findebog 1 1 sort hefte Kirkehistorikeren H.N.A. Jensens samlinger i Un.Bibl.Kiel 1 sort hefte fortegnelse over breve og andre håndskrifter 1 sort/rødt hefte Kirkehistoriske excerpter 1 sort hefte notater til Sønderjyllands Kirkehistorie 1 blåt hefte Flensborg kirkebogsuddrag, Klotz, G.S. Clausen 1 sort hefte Schl.-Holsteinisches Landesarchiv paa Gottorp slot 1 lille blå Durchschreibbuch Skolen 1,2 1 1 brun/gråt hefte Annales parvi om Slesvig Stifts sogne efter reformationen (kun nordslesvigske sogne) 1 lille brunt hefte Sønderjylland sort hefte af: Johannes Reinhusen: Annales Flensburgenses I (kun lidt) 1 grønt hefte Ermoldus Nigellus digt om Kong Haralds Dåb 826 (Olriks overs. med noter af H..F.) 1 Leitz ordner Sydslesvigs kirkehistorie før reformationen 1 sort hefte Kgl. kirkelove for Slesvig og Holsten 1 lille brunt hefte Christian IV 1 lille sort hefte 1929/30 med spredte kirkehistoriske notater 1 lille sort hefte Disposition Sl-Hl. (notater om Stephan Klotz) 1 lille sort hefte Clotz' visitatser (om Stephan Klotz) 1 brunt hefte Das gute Leben eines rechtschaffenen Diener Gottes von Johann Valentin Andrea ( ) Anno 1619 Kasse 2 Kartotek kronologisk oversigt over Sønderjysk kirkehistorie 1 sort kasse Vor egen slægt 1 brun pakke Sønderjysk kirkehistorie alfabetisk ordnede stikord med henvisninger 1 brun pakke Sønderjyllands kirkehistorie, sagligt ordnede emneord med henvisning 1 Leitz ordner Kronologisk oversigt Leitz ordner (fortsættelse i en anden kasse 1 gul konvolut Emner (kirkehist) 1 gråt læg Kirken i Sydslesvig 1 blå ordner Træk af Sønderjyllands kirkeliv fra reformationen til vor tid 1 rød mappe Træk af Sydslesvigs kirkehistorie 1 sort hefte Stamtavler Kasse 3 1 stor gul konvolut Sønderjysk kirkeliv efter reformationen (fremstilling. (fragmenter: Før reformationen. Reformationstiden Under den første verdenskrig) 1 grå mappe Liber censualis episcopi Slesvicensis Heinrich Rantzaus Landt Register Meineke af Flensborgs testamente rød mappe Reformationen i Sønderjylland 3

4 1 sort hefte Slesvigs bisper efter reformationen og deres tid 1 rød mappe 1600-tallet løse blade Religionssamtalen i Flensborg april brunt hefte Fra Kristian IVs tid Landsarkivet Odense 1 rødt hefte Åndelige brydninger i Sydslesvig i Christian Vs tid ( ) 1 brunt hefte Klotz - Rostock 1 løst blad Stephan Klotz als Mensch 1 sort hefte Steph. Klotz Visitatsberetninger 1651 og sort hefte Klotz' regimente i kirke og skole bl.a. visitatsberetning gråt læg Tidstavle til Stephan Clotz levned 1 grågrønt læg Klotz embedsskrivelser i afskrift kronologisk ordnet 1 grågrøn mappe Stepahn Klotz, kgl. generalsuperintendent grønt læg Stephan Klotz som kongens gen.sup. i hertugdømmerne blåt læg Synchronistiske tabeller til orth.tidsalder med særligt henblik på Klotz og Sønderjylland 1 sort hefte Stephan Klotz Breve 1 gult omslag Klotz Relation gult læg Stephan Klotz indenfor Flensborgs porte. ms. 1 gul konvolut Stephan Klotz (forskellige papirer) om NB! Vigtige samlinger til Klotz historie findes i en anden kasse! 1 gult læg Jac. Fabricius d.y.s visitatser hvidt læg Helligåndskirkens historie før reformationen. Kirkens grundlæggelse i hvidt læg Flensborg kirkeliv sort hefte Tysk og engelsk andagslitteratur i Sydslesvig før pietismen 1 sort hefte Hertugdømmet Lyksborg kirkelige forhold 1 sort hefte blå Durchshreibbuch Jac.Fabricius d.yngres collectanea 1 grå mappe Jacob Fabricius levnedsbog løse blade Enkens søn fra Tønder. Jacob Fabricius den ældre ms. 1 lille blåt hefte Pietismen i Slesvig 2 små Durchschreibbücher Pietismen Pietismen i Sønderjylland, blå durchschréibbuch 1 blå durchschreibbuch Pietismen Pietismen i sydslesvigske sogne I-II Synoder Schwartz Conradis visitatser Visitatsberetninger rødt hefte optegnelser bl.a. 18. årh. 1 gul konvolut Ledetråd i pietisme i Sydslesvigs 1 blåt hefte Christian Korthold, Pastor fidelis sort hefte Severin Lintrup 1 sort hefte Det sydslesvigske universalgeni Andreas Hojer 1 sort hefte Andreas Hojer: König Friederich des Vierten glorwürdigstes Leben 1 sort hefte Hans Adolf Brorson som pietismens ordfører 1 sort hefte Hans Adolph Brorson, biskop i Ribe brunt hefte Collectanea 1964 (særligt 18. årh.) 1 grønt hefte Joh. Melchior Krafft: Lebens-Beschreibung M. Jacobi Fabricii sen. 1 sort hefte. Gen. Sup. Christian von Stöcken og prof.chr. Kortholts Bedenken angående edsaflæggelse (ang. 1685) 1 sort hefte Samuel Rachels Bedenken I Occupirung 1684 II Abgenötigte Eidesleistung sort hefte Ligprædikener Sammelbind i landsbibl.i Kiel 1 grønt hefte. Spener und Luther von Martin Schmidt sort hefte Christian Kortholt 1 gult læg med 3 hefter og mange løse papirer. Joh. Melchior Krafft i Husum 4

5 1 gult læg gennemsigtigt læg pietisme 1 gul konvolut Georg Johann Conradi 1 gul konvolut Key Johannes Schwenck gråbrun konvolut Hinricus Braker 1707 til J.Chr. Wolff 1 gråbrunt læg Probst Lundius: Proponenda zu einer angeordneten Synode 1737 Kirkens tilstand under pietismen 1736 og aflangt sort hefte Flensborg provsti arkiv. Provst C.E. Lundius embedsbog gult læg Andreas Hojer Kasse 4 1 rødbrun mappe Pietismen i Sydslesvig 1 gult læg Pietismen, Flensborg og det øvrige Sydslesvig 1 brunt læg Pietismens tid 1 gul mappe Pietismen i Sønderjylland Kladde 1 gul mappe Sydslesvigs kirkeliv på pietismens tid 1 grønt hefte Pietismen tabeller 1 gult læg Navne og røster fra pietismen i Sydslesvig 1 sort hefte Asschenfeldts notesbøger 1 konvulut - - dagbøger originaler 1 sort bog Flensborg kronologisk 1 broget hefte Nicolai Clausen in Husbyriis tilhørende med kirkelige digte fra Grumtoft 18. århundrede 1 blåt læg Under Gen. Sup. C.F. Callisen lille brunt hefte Flensborg Tilstande o grønt studiehefte Fra Tønder Provsti sort hefte Slesvigske kirkeforhold i første halvdel af 19. årh.(også 18.!) 1 blåt læg Brødremenighedens arkiv i Christiansfeld (1830erne og 40erne Asschenfeldt, Callisen) 1 sort-brunt hefte små brune hefter U.S. Boesens generalvisitationer i Slesvig og sort hefte Biskop U.S. Boesens generalvisitationsberetninger gult læg Nordslesvigs kirkeliv sort hefte Nationalliberalismens styre 1 gråt hefte Rigsarkivet København. Kirkeministeriet. Indberetninger om kirke visitatser brun konvolut manuskripter (ikke af H.F.P.) om H.M. Tofte og hans slægt 1 gul konvolut H.F.P.s ms. om Tofte 1 gul konvolut H.P.P.s trykte: Degn Toftes breve med flere tilføjelse 1 sort hefte Samlede literaturhenvisninger vedr. Biskop H.S. Boesen ( ) Kasse 5 Landsbyskolens udvikling i Sydslesvig (med fotografier af gamle skoler. Flere findes i centralbibliotekets billedsamling) 1 gult læg Pietismen, herrnhuter, løse papirer 1 gult læg Ulrich Petersen 1 gult læg kirkehistorikeren Melchior Krafft ( ) 1 sort læg Ulrich Petersen 1 sort hefte Flensborgs lokalpatriot den lærde Johannes Moller (heri et tysk manuskript, anonym, om Mollero. Også noter om Ulrich Petersen) 1 sort hefte Pietismen i Sydslesvig 1 sort hefte Pietister, kongerne, gen.sup. præsterne 5

6 1 enkelt blad Niels Randulf Witths optegnelser Broager 1 sort hefte Vajsenhuset i Flensborg. E.Nöbbes husnumre Collectbuch til vajsenhuset 1 gult læg H.F.Petersen: De sønderjyske vajsenhuse ms. ufuldstændigt 1 sort hefte Hinrich Brummer: Nützliches u.erbärmliches Gesangbuch blåt læg Thomas Clausen 1 rød mappe 1700-tallet 1 gul mappe E.Pontoppidan: Collegium pastorale 1 rød mappe 1800-tallet (også om tiden efter I864) 1 gult læg Matthias Claudius 1 gennemsigtigt læg Forklaring på vidners ed Åbenrå amt Leitz ordner Kronologisk oversigt Leitz ordner enkelt ark Stadtarchiv Flensburg magistrat, notater om 1 hvidt læg Stadtrechnungen (Flensborg årh.) 1 rød+sort bog (kirkehist.opt.) 1 grøn-brun bog Synoder brun konvolut Amalie Nielsens erindringer ms. 1 blåt læg Sønderjysk Kirkeliv gennem 100 år sort hefte Træk fra det danske kirkelivs historie i Flensborg 1.udgave sort hefte altergangsstatistik fra Sønderjylland 1 sort hefte Heinrich Kruse Kasse 6 1 gult læg Kirkehistorie , tiden efter rødbrun mappe Kirken i Sydslesvig , utrykte breve e.lignende i fortsættelse af "Fra Sydslesvigske Præstegårde" 1 gul konvolut Pastor G.Fr.A. Graae: Breve til Regenburg Afskrifter 1 hvidt læg Pastor Mule, Fjolde, breve til Regenburg afskrifter 1 pakke af 2 mapper A. Regenburg 1 grøn mappe H.F. Petersen: Fra sydslesvigske Præstegaarde 1 grøn mappe " Fra nordslesvigske Præstegårde gult læg Kirkelige forhold i Angel 1 gult læg Breve til og fra Regenburg 1 sort hefte Regenburgs kirkestyre skelet med litteratur 1 rødbrun mappe Sprogreskripterne 1 sort hefte A. Regenburg. Bidrag til en livsskildring 1 sortmeleret ordner Utrykt materiale 19. årh. 1 sort hefte Landboforeningen for Flensborg og omegn gul konvolut Breve fra R. Prip til fru Morgenstjerne 1850f originaler og afskrift 1 brun konvolut Rasmus Prip: prædikener, viser og sange, et brev originaler Kasse 7 1 gult læg II Utrykte breve (sogne i Angel. Haddeby (vistnok trykt) 1 rød mappe Til Sønderjyllands Kirkehistorie mellem krigen (breve) 1 rødbrun mappe Biskop Jørgen Hansen gult læg Boesen: Breve gult læg H.F. Petersen: Biskop U.S. Boesen 1 gul konvolut U.S. Boesen 1 grå arkivmappe Biskop Boesen 1 brun konvolut Pastor Hempel, Rødding, Dagbog (kun delvis trykt i Rødding Højskoles Aarsskrift

7 2 brevblokke Hoyer Jensen. Bovlund frimenighed 1 brun konvolut Aagaard (landbrugsskole i Oversø sogn) 1 brun konvolut Viinsted, J. A. Aagaard højskole fotokopiblade (det ene dobbelt) Felt- og skibspræster. Feltpræster, (kirkebøger i Landsarkivet for Sjælland, heriblandt garnisonsmeningheder i Slesvig og Rendsborg) 1 gennemsigtigt læg Fotokopi af Holger Rørdams Levnedsløb ved ordination i Flensborg d. 3. oktober gult læg Lærer Peter Jensen Geleffs optegnelser indtil H.F.P. s ms 1 blad (dobbelt) Laurids Skaus Brev til 0rla Lehmann med nedsættende bemærkninger om Krüger og Boesen og deres virke i stænderforsamlingen 1 gult læg 19. årh. Slesvigske kirkeforhold 1 gult læg Dagbog 1864 Møgeltønder (andre kopier findes andetsteds i andre kasser, måske mere fuldstændigt) 1 blad I manufakturlære i Flensborg (Om Hermann Petersen fra Kappel, mere findes vistnok andetsteds i andre kasser) 1 blad notater om Nicolai Christian Nielsen 1 blåt læg heri notater om Volquard Jensen (Jonæ) og om biskop Koopmann i Holsten 1 hvidt læg Slesvigske kirkeforhold (heri om pastor Georg Ferdinand Boesen, Agerskov, provst L. Blædel, Nustrup 1 gråt læg 1864 i hundredåret 1 enkelt blad Als og Ærø 1 enkelt blad Aabenraa efter reformationen præsterække 1 gult læg Historiske efterretninger om præsterne til Maugstrup og Jægerup fra reformationen til vore tider 1 rød mappe 1900-tallet (udelukkende udklip fra aviser og ts.) 1 gult læg Familien Andreas Christiansen i Flensborg 1 sort bog Kopibog for Hermann Cristiansen, Rask Hovedgård 1 blågråt læg Dansk biografisk Leksikon 1 blåsort hefte Udkomne bøger af betydning for kirkehistorien gul konvolut H.F.Petersens hjemstavnskreds 1 hvidt læg Ligtale over Hans Meng 1 hvidt læg Ved pastor Warnckes indsættelse 1 gult læg Slægten Lassen i Strukstrup 1 brunt hefte Helligaandskirkens præster 1 sort hefte Præstegården i Vrangelgade 14 eller Carsten Nissens Vej Kasse 8 1 grå arkivmappe Danske i Sydslesvig 1 gult læg Hans Meng (ved hans død, notater og udklip) 1 rødbrun mappe Kirkeligt Samfund for Flensborg og Omegn grå arkivmappe indeholdende: Dansk kirkeliv i Flensborg Materiale Den danske menighed i Flensborg mellem krigene materiale Dansk kirkeliv i Flensborg Sydslesvigs kirkeliv (til dels identisk med "Fra sydslesvigske præstegårde) 1 gult læg Afstemningerne om præstevalg i Nordslesvig 1 blå mappe Hans Brodersen (notater og udklip) 1 blå mappe Sydslesvig og 1943 diverse 1 rødbrun mappe Albert Schweitzer og hans mission. (heri originalbreve) 1 blåt læg Erindringsbilleder. (Heri H.F.Ps stile 1914) 1 grøn mappe H.F.Petersens egne erindringer 1 gennemsigtigt læg Vejen gik til Sydslesvig (H.F.s erindringer) 1 gult læg Claus Jaspersen, justitiarius, Gerichtshalter (korte notater) 7

8 Kasse 9 1 gult læg mærket Angel 1 grøn ordner Flensborg Stadtarchiv 1 gult læg Bidrag til Holstens Kirkehistorie Holstens Historie gult læg Peter Grau 1 gult læg Uddrag af pastor Nic.C. Nielsens dagbøger 1 hvidt læg Sydslesvig sognevis 1 gul mappe Skoleforhold i Angel i gamle Dage. Skoleforhold i Sydslesvig op gennem Tiden 1 rødt læg Sønderbrarup 1 gult læg Hollingsted 1 rødt læg Ølsby Fahrensted 1 gult læg Tumby-Strukstrup 1 gult læg Husby 1 rødt læg Havetofte 1 rødt læg Solt 1 rødt læg Sørup 1 blåt hefte Sønderjyske hjemstavnstoner 1 grønt hefte Flensborgske kirkeforhold 1 brun Durchschreibebuch Flensborgske kirkebogsuddrag 1 brun Durchschreibebuch Du 29 heri Excerpter og kirkebogsuddrag, sørgevers 1 sort hefte. Findebog 2. Sager og steder 1 brun konvolut Spredte kirkehist. notater 1 brun konvolut Notater om personer og emner 1 gult læg Ryde Kloster 1 sort hefte Klostrene 7 brune og sorte opskriftsbøger Læg mærket Polkerådet (meget lidt) 1 gråt læg Erich Johann Jessen - Schardebüll: Stammtafel. Stammväter und Stamm-müttet 1 gul konvolut Sønderjyske præster og afstemningsrøret sort hefte Bremen-Verden 1 sort hefte Slesvig By før og efter I864 1 sort hefte Sild 1 blåt hefte Angel før og nu. (Heri brev fra pastor Jens Krog i Grumtofte til Regenburg med omtale af pastor Hjorth i Slesvig og senator Peschke 1 kollegiebog Tænkt og levet (udkast til sønderjysk kirkehistorie, pietisme og Regenburg) 1 grønt læg Visitatser. Trykte skrifter om visitats 1 blåt læg Fra landsbyskolens historie i Sydslesvig. Fremstilling Kladde 1 rødt læg Husum 1 rødt læg Satrup 1 blå Durchschreibebuch Satrup Angel 1 gultlæg Landskirken i Slesvig og Holsten gult læg Borne-Boren 1 rødt læg Eggebæk 1 rødt læg,adelby 1 rødt læg Grumtofte (heri W. Hjorts bog om Jens Krog, sognepræst i G. under sprogreskripterne 1 rødt læg,højer sogn 1 rødt læg Siversted 1 rødt læg Ulsnæs 1rødt læg Tolk-Nübel 3 rødt læg Nykirke (heri brev fra Victor Krohn til H.F.P. med afskrift af papirer fra Johan Theodor Sophus Krohn fra dennes tid som sognepræst i Nykirke, bl.a. om salmebogsstriden 8

9 1 rødt læg Medelby Kær herred 1 rødt læg Hjoldelund 1 rødt læg Kappel (med oplysning om dansk folkebibliotek og undervisning i dansk længe før sort bog Personer, perioder og episoder fra Sønderjyllands Kirkehistorie 1 gult læg Jacob Fabricius den ældres erindringer 1 gult læg Blandede sønderjyske notater 1 hvidt læg Festen for Bernhard Hansen 17. maj hvidt læg Daniel Petersens begravelse 1 gul konvolut Medlemmer af Borgerforeningen i 1850'erne - 70'erne 1 sort hefte Wilhelm Löhe. Der evangelische Geistliche rødbrunt hefte Studiejournal 1 1 grønsort hefte Studiejournal 2 1 grønsort hefte Findebog Repertorium FL 1 gult læg 40 år i Sydslesvig - oplevelser og overvejelser (løse udkast) 1 gult læg Brev fra L. Jacobsen, Brøns Mølle, til H.M.Tofte, Flensborg 1 gult læg Notater om Emil Wacker 1 gult læg Dagbog fra Møgeltønder gult læg De sønderjyske vajsenhuse 1 gult læg Et billede fra sønderjysk altergang o gult læg Min Vej til præstegerningen 1 gult læg Kirkelig i Flensborg (s.l med titel mangler) 1 gult læg Helligåndskirken i Flensborg 1 gult læg Fra Angels kirkeliv (2 manuskripter) 1 gult læg I Ansgars spor i Sydslesvig 1 gult læg Præst og Menighed i Flensborg gennem tiderne 1 grågult læg Paul Wehlitz Faulück (Folvløk) i Ravnkjær sogn 1 gult læg A. Boesens breve til H.F. Petersen om bedstefaderen U. S. Boesen 1 gult læg Fragment af manuskript, vistnok Amalie Nielsens erindringer 1 gult læg Stephan Klotz, samlinger til hans levnedsbeskrivelse 1 gult læg Mathias Davids, fhv.amtmand over Gottorp og Hytten amter, skrivelse til Freiherr von Zedlitz gult læg Lærer N. Johannsen-Bovlunds dagbog 1900 f. Tvangforflyttet pgr.af danskhed til Kleiseerkoog ved Neu Galmsböl 1 gult lag Lærer Peter Jensen Geleffs optegnelser, med notater om udeladelser 1 gult læg Mette Marie Johannsen, Klus, Erindringer 1 gult læg privat angående forfattervirksomheden (heri anmeldelser af "Fra Sydslesvigske Præstegaarde" 1 gult læg Klotz Katekismus 1 sort hefte Kirkeliv og kamp for politisk og national frihed sort hefte Gesamtsynode i Rendsborg Dezember sort hefte Rendsborg-Synoderne.Generalsuperintendenturerne (i 17. og flg. årh.) 1 grønt hefte E xcerpter af Knud Heiberg: Fra den religiøse Brydningstid i årene omkring o sort hefte K.F.U.M. i Flensborg 1 sort hefte Menighedskredsen i Lyksborg sort hefte Sydslesvigsk Kirkeliv efter Afstemningen 14.3.l920. I sort hefte Slesvigsk kirkeliv efter Afstemningen II sort heffe Den danske skole i Kappel. Skoleleder Martin Morten fortæller om den første tid (ikke ret meget) 1 rødt hefte Min Hjemstavn Satrup 1 sortblåt hefte Johann Arnd: Sechs Bücher vom wahren Christentum udg af Adam Struensee + Paradiesgärtlein, Halle sort hefte Østerløgum 9

10 1 rødt hefte Satrup Sogn. Optegnelser Kasse 10 Excerptbøger om alt muligt. Lignende findes også rundt i de andre kasser. 1 uden titel Stadtbibliotbek Lübeck Tübingen Sønderjyllands Kirkehistorie exc.1937 Un. bibl. København 1960f Lübeck-Hamborg-Kiels Un.-Holsten (?...) mod Herrnhuterne Rigsarkivet. Regenburgs samlinger Gottorp L.A Landsarkivet Åbenrå 1960 m Åbenrå landsarkiv 1960 e S.-H.. es Landesarchiv Gottorp 1960 j Un. bibl.kiel Mss. Un. bibl. Kiel 1961 B Stadtarchiv Flensbg S.-H.Landesarchiv Gottorp 1960 g Gott A. Gymnasialbibl.Fl. Rigsarkivet København Kgl. Bibl. Kbh. I 1960 d Kgl. Bibl. Kbh. II 1960 e Knud Heiberg s Samlinger til Pietismens Historie. Rigsark. Håndskrifter. Kirkehistoriske Samlinger Sl. Kirkehistorie 1960 h Artikler Continuation auf allerhöchsten Befehl abgegeben. Berichte und Bedenken (l750erne) Husum provsti 1960 p ( ) Georg Clæden Monumentea Flensburgensia 1960 For 300 år siden I 1960 f For 300 år siden I 1960 b Gnallinger Gnallinger 1960 o Tidsbilleder fra gamle Dage Gnallinger L Gnallinger 2 Gnallinger B (Blandinger) 1963 (Blandinger) Norge Norge Norge Alskens Holsten Gott.196l b Univ. bibl.kiel. Noter 1962a (Blandinger) Kirkebogsudtog 1962 b (Esgrus og andre) Kirkebogsuddrag (flere sydslesvigske sogne) Kilder 1960 Kilder 1961 a 12 Privat (til dels misvisende titel) Sønderjylland 10

11 1959, 1 Sydslesvig 1,1 Sydslesvig 1,2 Sydslesvig 1,3 Emner Bøger og Tidsskrifter Sønderjyllands Kirkehistorie Kirkehistoriske Notater Manuskriptexcerpter Kasse 11 1 sort bog Huskeregister 1 sort bog G. S. Jacob Fabricius d. æ. 1 brunt skolehefte Pietismen i Württemberg 1 blå ordner Pietismen 1 sort hefte St. Johannis Flensborg Obligationer til belysning af borger og kirke i 18. århundrede 1 sort bog Slesvigske Kirkeforhold mellem Krigene M. 1 1 sort bog (Alfabetisk ordnet register over sønderj. kirkehistorikere) 1 sort hefte Wilhelm Alardus sort hefte St. Marien Archiv i Flensborg 1 sort hefte Visitatsprotokoller og visitatsberetninger fra og til biskoppen, Flensborg Provsti og sort hefte (udskrifter fra rigsarkivet) 1 sort hefte Kirchenrechnungen St. Nic.Fl. l Udskrifter af Mollers genealogiske samlinger 1 sort bog med geneal.opt. (?) 1 sort hefte Flensborgsk Personalhistorie grønsort hefte Kirkebogsuddrag 1 sort bog (heri om Johann Rist og Stephan Klotz 1 sort hefte Gnallinger 1 rødt hefte Sønderjyske Gnallinger (Historier" og Anekdoter) ved H.F. Petersen 1 læg gult med fragmenter af afskrift af brev til Regenburg (?) om Gustav Johannsen 1 gult læg Et flensborgsk Skole-Trekløver. Provst Fenger, Vilhelm Gregersen, Nic.A. Nielsen 1 gult læg Haandbog i det slesvigske Spørgsmaals Historie, H.F.Petersens manuskript 1 gul konvolut Klingpung og Fattigpleje 1 gult lag Fra en grundtvigsk Præstegaard i Tønning Originalmanuskript 1 gult læg Ligprædiken generalkonsul Lauritz Larsen 1 gult læg Blandt jævne Sønderjyder (sønderjyske danske) 1 gult læg Folket er græs. Tale ved indvielsen af Ladelund Skole gult læg De sønderjyske Pigers far fortæller (H.M. Tofte) 1 gult læg A. Regenburg og Sønderjylland III 1 gult læg Grænsepræsten Thomas Hoyer Jensen 1 gult læg En seksårig bispevakance (heri også: Slesvigs Bispestol gult læg Fra sønderjysk kirkeliv gult læg Det kirkelige Liv i Sydslesvig gennem 1100 aar 1 hefte Rigsarkivet København 1 brunt hefte med udskrifter af akter især om Flensborg slot (Duborg) 1 gul mappe Schleswigsches Kirchenleben gul mappe Sønderjysk kirkelig fra reformationen og til vor tid 1 gul mappe Schleswigsche Kirchengeschichte 1 gul mappe Personalhistorie undersøgelser 1 gult læg En sydslesvigsk lærers erindringer fra Harrislev og Store Vi (Peter Lasthain) 1 gråt læg Sdj. kirkehistorie ca , heri: C. F. Callisens generalkirchen- 11

12 visitationsberichte 1 gult læg Historikeren C.F.Alien rødt læg U.S. Boesen: Bispevisitatser (Sydslesvig) samt noater om Boesen 1 sort bog Stephan Klotz excerptbog K 1 1 sort bog Stephan Klotz, Liv og Tid. Mecklenburg. Excerptbog K 2 1 sort bog Stephan Klotz, Liv og Tid. Westfalen. Excerptbog. K 3 1 grå bog Stephan Klotz' Værker. Excerptbog K 4 1 rødt kursushefte K 11 Klotz 1 grønt Kursushefte K 12 Klotz 1 sort hefte Ligtalerne over Steph. Klotz og Hustru 1 gråt læg Stephan Klotz 1 blåt læg Stephan Klotz Bogexcerpter etc. Kladde 1 sort hefte Stephan Klotz som prädikant 1 brun bog H.F. Petersen: Annotationes fra Stephan Clotz Prædikener 1 gråsort bog Stephan Klotz en Skitse 1 blå ordner Stephan Klotz und seine Tätigkeit für den Wiederaufbau seiner Diözese 1 sort bog Klotz V 3 Kasse 12 1 rødbrunt læg mærket Reformationstiden 1 brunt hefte Steder, Begivenheder, Tilstand og skikkelser fra Sønderjyllands Historie gråt hefte blåt hefte rødt hefte Billeder fra Slesvigs Kirkehistorie 1 rødt læg Sydslesvigske Hjemstavnstoner. Øjebliksbilleder. Referater. Gnallinger (Heri: Bal på Aagard Landbrugsskole 1867) 1 blå Durchschreibbuch 1960 a Schleswigsche Geschichten 1 blå Durchschreibbuch Sønderjyske Træk I 1 Blå Durchschreibbuch Sønderjyske Træk II sort hefte Anton Heimreich Walther ( ) Schleswigsche Kirchen Historie sort hefte Konsistorialsager Landsarkivet i Aabenraa 1 sort hefte Rigsarkivet i København. Regenburgs Privatarkiv. Breve til Regenburg. Register og indhold af breve fra brevskriverne efter alfabet og hvor jeg har copieret eller afskrevet dem 1 sort hefte Femern. Præsternes Beretning til Bispevisitatsen mørkegrønt hefte Kirkelivet i "Sønderjyllands Historie" 1 sort hefte M. Anton Heimreich Ernewerte Nordfresische Chronick sort hefte Adlers Bispevisitatser 1 sort hefte Chrixtian Scriver sort hefte Ekstrakter af E. Pontoppidan: Annales Ecclesiæ Danicæ II sort hefte Fra Reformationstiden i Sønderjylland. 1 gråt hefte Sønderjyllands Kirke I Nord- og Sydslesvigs - - En flensborgsk pedelfrues minder fra læg 1 læg Bedstefaders læjtnant postmester Wørmers breve fra læg Herman Petersen fra Kappel: I manufakturlære i Flensborg læg Kammerfru Regenburg og opstandelsen ved hoffet læg udkast til en afhandling om kirkesproget i Sønderjylland gennem tiderne 1 læg med notater om kirke og præster mellem skiftende ydre magt, om konformitet i troen og om Stephan Klotz 1 læg om ortodoksien i Sønderjylland, H.F.P.s trykte udgave af Jacob Fabricius den ældres selvbiografi arbejdshefte, notater om Stephan Klotz 12

13 1 læg om Generalsuperintendent Thomas Clausen 1 læg med udklip om Chr. Paulsen Prisen 1 læg med tysk ms om Ansgar, medd. fra H.Jøns, Stenbjerg, om dansk sprog i Stenbjerg efter 1864, af fru Marie Fischer i Havetoft om det samme, ms Die kirchlichen Verhältnisse der Probstei Flensburg 1770 med danske uddrag fra omkring skriveblok med indledning til "Denne bog om sønderjysk kirkeliv efter reformationen, med optegnelser om pastor Carl Ludvig Mohr i Ølsby og Farensted (Bøglund) 1 læg mærket breve til Regenburg i forbindelse med "Fra Sydslesvigske Prægtegårde" Heri bl.a uddrag af biskop Tage Müllers visitatser i Nordslesvig (Ribe stift) 1838, 1839, 1844, 1845, 1846 og Uddrag af kirkeministeriets journal Notater om Biskop Jørgen Hansen. Uddrag af Regenburgs privatarkiv. Korrekturark fra "Fra Sydslesvigske Præstegårde" med tilskrifter. 1 læg Slesvigsk kirkelig i 19.årh. mest heri afskrifter af breve fra præsterne i Olderup Ehrenreich, Momme og Hansen til Regenburg, og fra Hartnack i Jørl og fra talrige andre præster i Sydslesvig. 1 læg Regenburg. Sønderjysk Jul 1936 med H.F. Petersens artikel Aabenraaeren August Regenburg 1 rød mappe med bl.a. uddrag af Landboforeningens Protokol Uddrag af Landboforeningen for Flensborg og Omegns gamle protokol. Udklip om allehånde 1 grøn mappe Luthersk ortodoksi og pietisme 1 grønt læg Tidsbilleder fra Sønderjylland. Heri afskrifter af Theodora Holms dagbog Breve fra Møgeltønder Noter om faldne sydslesvigere Afskrift af karlens klage på angelbodansk efter Jahrbücher der Landeskunde. Bd Bogen om Sønderjylland. Øjebliksbilleder fra før og nu gennem 300 år 1 gult læg. Vater Bodelschwingh 1 blåt læg, Flensborg i 19. Aarhundrede. Personalhistorie.(særlig præster ved Helligåndskirken) 1 rødt læg. Til Sønderjyllands Kirkehistorie 1544-l660. B.Gottorpsk del. Jacob Fabricius den ældre, Jacob Fabricius den yngre, Mauritius, provst i Tønder. 1 hefte Spenerianismen 1 blåt læg. Chr.Paulsens Prisen, Den dansksindede sønderjyske befolknings holdning til den danske politik i det slesvigske spørgsmål i tiden fra december 1854 til december Nationalliberalismen, (Heri uddrag af breve til og fra Regenburg) 1 blåt læg. Ideer ang. Arbejder vedr. Sønderjyllands Kirkehistorie (særlig om Flensborg, men det er kun ideer) 1 rødt læg. Sydslesvig Kirkekalender koorespendance regnskabsbilag 1 rødt læg. Flensborg Bys Historie korrespondance om H.F.Ps bidrag, heri et læg om Den danske Menighed i Flensborg mellem krigene. Kasse 13 1 læg om pietisme i Sønderjylland 1 læg Pietismen i Sydslesvig i Frederik IVs tid læg Pietismen i Sydslesvig i Christian VIs tid læg Navne fra pietismens dage 1 læg Pietismens i Sydslesvig 1 bog Pietismen 1 Durchschreibsbuch Pietismen 1960 i 1 læg Pietismen i de forskellige provstier 1 bog excerpter af Propsteiarchiv Flensburg. Continuation der Visitatioen und Kirchenrechungen ca bog Bogkatalog over skrifter udkomne på vajsenhuset i Halle fra oprettelsen til bog De sønderjyske Vajsenhuss Bogforlag. Flensborg Stadtarchiv A bog August Hermann Francke: Idea studiosi Theologiæ , udskrifter af 1 læg Generalsuperintendent Thomas Clausen

14 1 læg Josua Schwartz 1 læg Generalsuperintendent Georg Johann Conradi, studier i pietismens historie i Sydslesvig læg Jeremias Friedr. Reuss, S. H. generalsuperintendent bog Adam Struenss S.H. Generalsuperintendent bog Generalsuperintendent Adam Struensee og hans tid 1 læg Generalsuperintendent Georg Johann Conradi, et bidrag til den pietistiske bevægelses historie i Sydslesvig 1 læg Generalsuperintendent ( ) Conradis Visitatsberetninger 1 læg Kap. IIa Pietismens indgang i Sydslesvig 1 læg rationalismen 1 læg G. S. Adler 1 læg Flensborgsk KirkeliT (Aschenfeldt) 1 læg Asschenfeldts Dagbøger 1 læg H. Lo Martensen (heri også breve fra Jørgen Hansen til H.Hiort-Lorenzen) 1 læg Detlef Hinrich Theodor Ionas (Jonas?): Aufzeichnungen aus meinem Leben Niedergeschrieben im Jahre 1914 (fra Harreslev) 1 læg Træk af Livet paa Trøjborg Hvad Huslærerens Dagbog fortæller.ved H. F. Petersen. (Sprogforeningens Almanak 1931) 1 bog Hoyer Jensen: Denkwürdigkeiten bog Thomas Hoyer Jensen: Dagbog 1796 m.m. efter Originalen (heri 2 ms. om Hoyer Jensen af H.F.P.) 1 konvolut Carsten Petersens Erindringer som præst ved Helligaandskirken blade Flensborg slot 1 bog Bidrag til Flensborgs Kirkehistorie 1 bog Dagligt Liv i Flensborg gennem 100 Aar bog Lidt om Flensborgs Historie. Kort oversigt og Henvisninger. 14

Fra Ansgar til Kaftan

Fra Ansgar til Kaftan Giinter Weitling Fra Ansgar til Kaftan Sydslesvig i dansk kirkehistorie 800-1920 Udgivet af Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Nr. 51 Flensborg 2005 Indhold Sydslesvig et særområde

Læs mere

Schubert, Lars H., Typograf, vandrelærer, amtssekretær i Husum (1947-1957), kontorchef på Dansk Generalsekretariat, 1907-84 og hustru Lotte 1908-87.

Schubert, Lars H., Typograf, vandrelærer, amtssekretær i Husum (1947-1957), kontorchef på Dansk Generalsekretariat, 1907-84 og hustru Lotte 1908-87. Private personarkiver Arkiv P 218 Afl. jr. 218, 224 og 227 Schubert, Lars H., Typograf, vandrelærer, amtssekretær i Husum (1947-1957), kontorchef på Dansk Generalsekretariat, 1907-84 og hustru Lotte 1908-87.

Læs mere

8. Kreis Schleswig/Slesvig by og amt 8700-8799

8. Kreis Schleswig/Slesvig by og amt 8700-8799 Topografica 8. Kreis Schleswig/ og amt 8700-8799 T 8700 og amt Fr. Rudbecks samlinger... 1 pk. Indehold: avisudklip, turistmateriale vedr., Arnæs, Brodersby- Mysunde, Bøl-Mårkær, Dannevirke, Hedeby, Kappel,

Læs mere

P. Private foreninger. 2. 1924-37. Dansk Sygepleneforening og Gamles Værn. 4. 1921-23. Søndagsskolen. 5. 1931-36. Den Sønderjydske Fond.

P. Private foreninger. 2. 1924-37. Dansk Sygepleneforening og Gamles Værn. 4. 1921-23. Søndagsskolen. 5. 1931-36. Den Sønderjydske Fond. Kirkearkiver Arkiv K 30 Den danske Menighed i Flensborg og Omegn/ Dansk Kirke i Sydslesvig. Førstepræsten. afl. jr. 1990/I 33, 1994/I 83 og 1996/I 100. Pastor C.W. Noack 1921-37 1. 1921-37. Pastor C.W.Noacks

Læs mere

Rudbeck, Frederik, rejseinspektør, landssekretær, Grænseforeningen, 1916-2004.

Rudbeck, Frederik, rejseinspektør, landssekretær, Grænseforeningen, 1916-2004. Private personarkiver Arkiv P 357 Rudbeck, Frederik, rejseinspektør, landssekretær, Grænseforeningen, 1916-2004. afl. jr. 1994/P 469. 1920-93. Breve... 8 pk. Anm.: Brevene 1947-93 er kronologisk ordnet

Læs mere

Johannsen, Svend, distriktsskoleinspektør og rektor, Slesvig, 1903-1978

Johannsen, Svend, distriktsskoleinspektør og rektor, Slesvig, 1903-1978 Private personarkiver Arkiv P 201 Johannsen, Svend, distriktsskoleinspektør og rektor, Slesvig, 1903-1978 afl.jr. 1989/P 201 Arkivet er afleveret 1988-89 af datteren, Kirsten Keuchel, Trögelsbyer Weg 66,

Læs mere

Litt: Dansk Spejderkorps Sydslesvig. 1919-10. august - 1969. Flensborg 1969.

Litt: Dansk Spejderkorps Sydslesvig. 1919-10. august - 1969. Flensborg 1969. Private foreningsarkiver Arkiv F 108 Dansk Spejderkorps Sydslesvig Spejderkorpset blev grundlagt i 1919, først kun i Flensborg som Flensborg Spejdertrop og under KFUM s styrelse. Fire år efter ændredes

Læs mere

Karstoft, Christian B., dansk præst Tarp/Ugle herred 1950-79, førstepræst/provst Flensborg/Sydslesvig 1979-93, født 1923.

Karstoft, Christian B., dansk præst Tarp/Ugle herred 1950-79, førstepræst/provst Flensborg/Sydslesvig 1979-93, født 1923. Private personarkiver Arkiv P 23 Karstoft, Christian B., dansk præst Tarp/Ugle herred 1950-79, førstepræst/provst Flensborg/Sydslesvig 1979-93, født 1923. afl. jr. 1993/P 423. 1. 1946. Protokol for Københavnske

Læs mere

Lund, Karl, skoleleder, Mårkær, senere Simmersted, 1913-96 og hustru Inger f. Bruun, 1923-2004..

Lund, Karl, skoleleder, Mårkær, senere Simmersted, 1913-96 og hustru Inger f. Bruun, 1923-2004.. Private personarkiver Arkiv P 6 Lund, Karl, skoleleder, Mårkær, senere Simmersted, 1913-96 og hustru Inger f. Bruun, 1923-2004.. afl. jr. 1993/P 432, 1996/P 534, 2000/P 683 og 2005/P 828. Se også - Mårkær

Læs mere

Eduard von Westen apoteker, Løveapoteket, Flensborg, f. Trondhjem 1686, død Flensborg 1774

Eduard von Westen apoteker, Løveapoteket, Flensborg, f. Trondhjem 1686, død Flensborg 1774 Private personarkiver Arkiv P 180 v. Bentzen - Carstens - Mechlenburg - Rübner- Westenapotekerfamilie, Løveapoteket, Flensborg afl. jr. 1992/P 389 og 397, 1994/P 455, 2001/P 700 og 703. Se også akter i

Læs mere

13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299

13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299 Diversearkiver 13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299 Aviser D 8200 Altonaer Mercurius, 1802, 25/3, 1821, 19/3 D 8201 Avis-Salonens Nyhedsblad, 1849 nr. 79, 90-91, 93-94, 103, 110, 115, 130,

Læs mere

HISTORISK SAMFUND FOR SØNDERJYLLAND. Hverdag og Fest, Vestslesvigske Minder. Udsolgt. Jørgen Paulsen og Poul Kurstein: Omkring nytår udkommer:

HISTORISK SAMFUND FOR SØNDERJYLLAND. Hverdag og Fest, Vestslesvigske Minder. Udsolgt. Jørgen Paulsen og Poul Kurstein: Omkring nytår udkommer: HISTORISK SAMFUND FOR SØNDERJYLLAND henleder opmærksomheden på sine nye publikationer, hvoraf følgende er udsendt i 1964: Peder H. Smidt: Hverdag og Fest, Vestslesvigske Minder. Udsolgt. Jørgen Paulsen

Læs mere

Afl. jr. 1992/P 369, 1993/P 408, 415, 444 og 461, 1997/P 561. Samlinger vedr. Den sidste slesviger og Ulsnæsmordene, se Jacob Kronika P 29-46.

Afl. jr. 1992/P 369, 1993/P 408, 415, 444 og 461, 1997/P 561. Samlinger vedr. Den sidste slesviger og Ulsnæsmordene, se Jacob Kronika P 29-46. Private personarkiver Arkiv P 183 Keil, Hans, vandrelærer, Løjt og Slesvig, f. 1931. Afl. jr. 1992/P 369, 1993/P 408, 415, 444 og 461, 1997/P 561. Samlinger vedr. Den sidste slesviger og Ulsnæsmordene,

Læs mere

Private foreningsarkiver. Arkiv nr. F 99. Den slesvigske Kvindeforening

Private foreningsarkiver. Arkiv nr. F 99. Den slesvigske Kvindeforening Private foreningsarkiver Arkiv nr. F 99 Den slesvigske Kvindeforening Anm.: Arkivet er afleveret 1985, 1990, 1996, 2002 og 2006 af foreningens formand Edith Sigaard-Madsen, Hardes-Eiche 8, D 24891 Struxdorf.

Læs mere

2. 1971-72. Manuskripter, breve og avisudklip vedr. udgivelsen af Barn i Flensborg 1890-1920 (1973)... 1 pk.

2. 1971-72. Manuskripter, breve og avisudklip vedr. udgivelsen af Barn i Flensborg 1890-1920 (1973)... 1 pk. Private institutionsarkiver Arkiv I 27 Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig 1. 1962-76. Protokoller og sager fra de første år... 1 pk. 1. 1962-63. Forhistorie, vedtægt og arbejdsplan.

Læs mere

FORENINGSARKIVER. Skoleforeningen

FORENINGSARKIVER. Skoleforeningen FORENINGSARKIVER Skoleforeningen Foren i rigsarkiver Skoleforeningen Foreløbige arkivfortegnelser udgivet af Landsarkivet for de sønderjyske Landsdele Åbenrå 1976. Forord: Skoleforeningen oprettedes den

Læs mere

Dansk Menighedspleje blev opløst per 31/12 1981 og videreført som underafdeling af Dansk Sundhedstjenseste

Dansk Menighedspleje blev opløst per 31/12 1981 og videreført som underafdeling af Dansk Sundhedstjenseste Kirkearkiver Arkiv K 4 Dansk Menighedspleje "Ansgar", Flensborg Afleveret o. 1983 fra kontoret i Toosbüygade 7 arkivfortegnelsen udarbejdet 1989 Dansk Menighedspleje blev opløst per 31/12 1981 og videreført

Læs mere

Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen. Liv og værk

Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen. Liv og værk Børge Riis Larsen Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen Liv og værk UNIVERSITÅT3BI3LIOTHEK KIEL - ZENTRALB1ELI0THEK - Syddansk Universitetsforlag 2013 Indhold Forord 11 Indledning 13 Afgrænsning af emnet

Læs mere

Private personarkiver. Arkiv P 225. Uldall, Bruno grosserer, Flensborg, f. 1908-

Private personarkiver. Arkiv P 225. Uldall, Bruno grosserer, Flensborg, f. 1908- Private personarkiver Arkiv P 225 grosserer, Flensborg, f. 1908- afl. jr. 1998/P 608 og 617 Litt: Bruno Uldall: Geschichte der Firma Uldall & Co. 1902-1980 (1989) Bruno Uldall: Sådan var det. Erindringer

Læs mere

SØNDERJYSKE ÅRBØGER HISTORISK SAMFUND FOR SØNDERJYLLAND UDGIVET AF

SØNDERJYSKE ÅRBØGER HISTORISK SAMFUND FOR SØNDERJYLLAND UDGIVET AF SØNDERJYSKE ÅRBØGER UDGIVET AF HISTORISK SAMFUND FOR SØNDERJYLLAND I 1971 bliver SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT større, men abonnementsprisen bliver ikke større. Der bliver plads til flere artikler, flere billeder

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Danmarks kirkehistorie

Danmarks kirkehistorie Martin Schwarz Lausten Danmarks kirkehistorie GYLDENDAL Indhold Forord 9 Middelalderen Missionstiden 12 Vikingernes hedenskab 121 Den første missionær 151 Ansgar 181 Den hedenske Gorm den Gamle og den

Læs mere

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Georg Metz Danske billeder fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Illustrationsliste 6 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk Arkiv for 9 Roskilde Lokalhistoriske Arkiv 11 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk

Læs mere

Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang

Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang Forfatter Tekst Ideer til anvendelsesmuligheder, parallelle tekster m.m. H. C. Andersen (1805 1875) Herman Bang (1857 1912) Historien om en moder Det døende

Læs mere

Oldefar Andreas Nicolai Høeg

Oldefar Andreas Nicolai Høeg 1 Oldefar Andreas Nicolai Høeg. Fra oldemor Erikke Brøns s fotosamlng: Andreas Nicolaj Høeg som 29. årig soldat i 1864 1 2 Andreas Nicolaj Høeg blev født i Thorsager den 14. maj 1835 som søn af lærer og

Læs mere

SELSKABET FOR DANMARKS KIRKEHISTORIE

SELSKABET FOR DANMARKS KIRKEHISTORIE SELSKABET FOR DANMARKS KIRKEHISTORIE JOA J. Oskar Andersen 150 år Kirkehistorisk eftermiddag mandag den 14. november 2016 kl. 13-16. Det Teologiske Fakultet i København. Kældercafeen, Købmagergade 44,

Læs mere

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Krigen 1864 Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Udarbejdet af Claus Fischer, Center for Undervisningsmidler i Sydslesvig 06. februar 2014 18 april 1864 Indhold: Baggrunden for krigen

Læs mere

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering Lysegrå gruppe rødbrun gruppe violet gruppe blågrøn gruppe mørkegrå gruppe Lyserød gruppe Lysegrøn gruppe orange gruppe gul gruppe Fremtidig

Læs mere

Jørgensen, Hans Ronald, generalsekretær, Flensborg, 1915-2002. 1. 1945-48. H.R.J. s fortrolige beretninger... 1 pk.

Jørgensen, Hans Ronald, generalsekretær, Flensborg, 1915-2002. 1. 1945-48. H.R.J. s fortrolige beretninger... 1 pk. Private personarkiver Arkiv P 131, generalsekretær, Flensborg, 1915-2002. Afl. jr. 1993/P 414 og 2002/P 771. Beretninger og rapporter 1945-64. Beretninger og rapporter... 4 pk. Nemlig: 1. 1945-48. H.R.J.

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

KØBENHAVN. skildret af danske forfattere. En antologi redigeret af OLE LARSEN CARIT ANDERSENS FORLAG

KØBENHAVN. skildret af danske forfattere. En antologi redigeret af OLE LARSEN CARIT ANDERSENS FORLAG KØBENHAVN skildret af danske forfattere En antologi redigeret af OLE LARSEN CARIT ANDERSENS FORLAG Indhold Rastnus Ny er up: Danmark i Compendium*) 9 Fra»Kjøbenhavns Beskrivelse«, 1800 Jacob Paludan: Midnatsjunglen

Læs mere

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Først vil jeg takke

Læs mere

HAANDBOG I DET NORDSLESVIGSKE SPØRGSMAALS HISTORIE

HAANDBOG I DET NORDSLESVIGSKE SPØRGSMAALS HISTORIE HAANDBOG I DET NORDSLESVIGSKE SPØRGSMAALS HISTORIE DOKUMENTER AKTSTYKKER KORT OG STATISTISKE OPLYSNINGER VEDRØRENDE SØNDERJYLLAND UDGIVET AF DE SAMVIRKENDE SØNDERJYDSKE FORENINGER REDIGERET AF FRANZ v.

Læs mere

3. Pas- og legitimationsbeviser, Ausweis, Kennkarte, Passierschein, naturalisation, anbefalinger, koncessioner, hædersgavebreve, Führerschein.

3. Pas- og legitimationsbeviser, Ausweis, Kennkarte, Passierschein, naturalisation, anbefalinger, koncessioner, hædersgavebreve, Führerschein. Diversearkiver 3. Pas- og legitimationsbeviser, Ausweis, Kennkarte, Passierschein,. Pas, legitimitationsbevis, Ausweis, Kennkarte, Passierschein 7200-7250 D 7200 1951. Personalausweis, Flensborg, for Erika

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Adelborg, Ib 1999 118 Foto Adelborg, Jonna 1999 116 Foto Adelborg, Jonna 1999 118 Foto Adelborg, Nadja 1999 110 Foto Adelborg, Nadja 1999

Læs mere

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne Nordborg kirkebogsregister 1621-2000 O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne fødte viede døde alder Oberførster's søn 16.05 1706 Qckens

Læs mere

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT En SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE STIFTET 1879 PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT 73. AARGANG (13. RÆKKE 1. BIND 3.4. HEFTE) ' 1952 UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Glimt af en landsbypræsts dagbog

Glimt af en landsbypræsts dagbog Glimt af en landsbypræsts dagbog TORBEN RECHENDORFF 1. september 2011 01:01 Præstehistorie Min farfar var en ganske almindelig præst i dette begrebs allerbedste forstand. Han blev hverken provst eller

Læs mere

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933. Carina Christensen Forord aus: Archive zwischen Konflikt und Kooperation Arkiver mellem konflikt og samarbejde 75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

Læs mere

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933. Programm des Festaktes Program for jubileumsfestligheden aus: Archive zwischen Konflikt und Kooperation Arkiver mellem konflikt og samarbejde 75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk

Læs mere

DAISY eksempler på søgning

DAISY eksempler på søgning side 1 af DAISY eksempler på søgning Ulrich Alster Klug 2011 dannebrog@dk-yeoman.dk www.dannebrog.biz Mange synes, det er svært at søge i DAISY, og derfor vil jeg i denne note give nogle eksempler på,

Læs mere

Autoren- und Herausgeberverzeichnis Fortegnelse over forfattere og udgivere

Autoren- und Herausgeberverzeichnis Fortegnelse over forfattere og udgivere Autoren- und Herausgeberverzeichnis Fortegnelse over forfattere og udgivere aus: 1864 Menschen zwischen den Mächten 1864 Mennesker mellem magterne Herausgegeben von / udgivet af Rainer Hering und / og

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Signaturer & klassifikation Den Slesvigske Samling

Signaturer & klassifikation Den Slesvigske Samling Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Norderstrasse 59, D-24939 Flensburg Signaturer & klassifikation Den Slesvigske Samling 08.001 08.1 08.001 Bøger og boghåndværk 08.01 Bibliografier 08.02 Biblioteker

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

FT 1910 (1 dec 1910) Augustenborg oversat og renskrevet af Ditlev Duus, Guderup. nr navn bopæl og nr mandlige kvindlige

FT 1910 (1 dec 1910) Augustenborg oversat og renskrevet af Ditlev Duus, Guderup. nr navn bopæl og nr mandlige kvindlige 1 Hansen banestation 1 4 2 2 Hess Havnegade 2 3 1 3 Bladft Havnegade 2 1 2 4 Storke Slotsalle 14 10 5 5 Holm Slotsalle 15 9 1 6 Thamsen Slotsalle 15 1 3 7 Ww Storke Slotsalle 17 2 8 Holler Slotsalle 17

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive Sprog i Norden Titel: Forfatter: Kilde: URL: Det danske sprogs stilling i grænselandet Knud Fanø Sprog i Norden, 1986, s. 69-73 http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive Nordisk språksekretariat

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

En europæisk model? Nationale mindretal i det dansk-tyske grænseland 1945-2000. redigeret af Jørgen Kiihl INSTITUT FOR GRÆNSEREG 10NSFORSKNING

En europæisk model? Nationale mindretal i det dansk-tyske grænseland 1945-2000. redigeret af Jørgen Kiihl INSTITUT FOR GRÆNSEREG 10NSFORSKNING En europæisk model? Nationale mindretal i det dansk-tyske grænseland 1945-2000 redigeret af INSTITUT FOR GRÆNSEREG 10NSFORSKNING INSTITUT FUR SCH LESWI G - H 0 LSTE I N ISCH E ZEIT- UND REGIONALG ESCHICHTE

Læs mere

Grimstrup sogneråd, Oversigt over

Grimstrup sogneråd, Oversigt over Grimstrup sogneråd, Oversigt over sognerådsmedlemmer 1861-1966 Medlemmerne af Sogneforstanderskaberne (fra 1867 Sogneråd) var valgt for 6 år ad gangen. En del af medlemmerne blev valgt blandt de mest bemidlede

Læs mere

Slægtsforskning i Sønderjylland

Slægtsforskning i Sønderjylland Slægtsforskning i Sønderjylland v. Arkivar Mai-Brit Lauritsen, Landsarkivet for Sønderjylland www.sa.dk Formålet med i dag Formålet med foredraget i dag er at give inspiration til, hvordan man kan komme

Læs mere

Valdemarsmøder i Saras have i Vordingborg 1916-1920 (af John Gravesen) Side 1 (af 20)

Valdemarsmøder i Saras have i Vordingborg 1916-1920 (af John Gravesen) Side 1 (af 20) Valdemarsmøder i Saras have i Vordingborg 1916-1920 (af John Gravesen) Side 1 (af 20) 15.6. 1916 15.6. 1917 15.6. 1918 15.6. 1919 15.6. 1920 RESUMÉ: Forstander Thomas Bredsdorff, Roskilde højskole, talte

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Literaturverzeichnis Seem, Benediktiner-Doppelkloster, St. Maria. Seem. Benediktiner-Doppelkloster. St. Maria

Literaturverzeichnis Seem, Benediktiner-Doppelkloster, St. Maria. Seem. Benediktiner-Doppelkloster. St. Maria Seem Benediktiner-Doppelkloster St. Maria Literaturverzeichnis Inhalt chronologisches Literaturverzeichnis edierte Quellen Titel- und Autorenverzeichnis Inventarbände zu den Bau- und Kunstdenkmälern chronologisches

Læs mere

TROELS WINTHER. på Astrupgård og hans slægt

TROELS WINTHER. på Astrupgård og hans slægt TROELS WINTHER på Astrupgård og hans slægt Foredragets indhold: Troels Winther og hans søn Peder Troelsen; hvem var de? hvilken tid levede de i? Efterslægtens udbredelse med hovedvægt på Sønderjylland

Læs mere

Rainer Hering, Johan Peter Noack, Steen Ousager, Hans Schultz Hansen Udgivernes forord

Rainer Hering, Johan Peter Noack, Steen Ousager, Hans Schultz Hansen Udgivernes forord Rainer Hering, Johan Peter Noack, Steen Ousager, Hans Schultz Hansen Udgivernes forord aus: Archive zwischen Konflikt und Kooperation Arkiver mellem konflikt og samarbejde 75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen

Læs mere

Vedr. Gudme Møbelfabrik: Luftfotos, kataloger, logo og skilt, 1948-2008

Vedr. Gudme Møbelfabrik: Luftfotos, kataloger, logo og skilt, 1948-2008 Vedr. Gudme Møbelfabrik: Luftfotos, kataloger, logo og skilt, 1948-2008 Vedr. Østifternes Haveselskab/Det Danske Haveselskab, Gudme og Vejstrup kredse: Årsrapporter, regnskaber, medlemslister, dagsordener,

Læs mere

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933. Peter Harry Carstensen Forord aus: Archive zwischen Konflikt und Kooperation Arkiver mellem konflikt og samarbejde 75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Ungdom

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Ungdom 1. omgang total 1. division 1 Viborg 1 906,7 8 906,7 8 2 Boddum Ydby 1 905,1 6 905,1 6 3 Bredstrup-Pjedsted 1 897,9 4 897,9 4 4 Nykøbing F. 1 889,5 2 889,5 2 5 Helle 1 882,4 0 882,4 0 2. division 1 Ørre

Læs mere

Generation X Ane nr. 1262/1263

Generation X Ane nr. 1262/1263 Ane nr. Gregers Enevoldsen & Kirsten Hansdatter Lauge Jensen Oderup & - -datter 2524/2525 2526/2527 Enevold Gregersen Hemmeth & - Laugesdatter Dejbjerg 1262/1263 Kirsten Enevoldsdatter Dejbjerg 631 Ida

Læs mere

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012 1 1837 Fødes 25.11.1837 uægte barn af [Ane 50] Ane Johanne Olsdatter og [Ane 49] Ukendt dog påstår familien at det er den danske arveprins Ferdinand, Den kongelige Fødselsstiftelse i 1837 Døbes 05.12.1837

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d j u n i - au g u s t 2 0 1 4

ASKOV SOGN k i r k e b l a d j u n i - au g u s t 2 0 1 4 ASKOV SOGN kirkeblad juni - august 2014 Skulptur Søndag den 4. maj blev der afholdt et større arrangement i forbindelse med afsløring af en skulptur af den meget anerkendte kirkekunstner, Erik Heide, på

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn dec feb. 2016

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn dec feb. 2016 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn dec. 2015 - feb. 2016 Tanker ved årsskiftet Mens disse linjer skrives, har vi netop taget hul på det nye kirkeår, og dermed også på et helt år fuldt af

Læs mere

1953-1969. Ejderskolen Rendsborg... 8 pk.

1953-1969. Ejderskolen Rendsborg... 8 pk. Private personarkiver Arkiv P 725 Afl. Jr. 2012/P968 (1931-2008), skoleleder, formand for SSF amt 1971-1981, næstformand i SSF 1975-1986, fra 1983 byformand SSF i Flensborg og hustru Kunigunde f. Schnack

Læs mere

HVAD BETYDER ORDET ARKIV?

HVAD BETYDER ORDET ARKIV? ARKIV I DAG Arkivfoto, arkivklip Lydarkiv DRs digitale arkiv Politikens avisarkiv O.s.v. Et broget landskab, hvor vi i vores verden nok bedst kender Statens Arkiver, lokalarkiver og 7-arkiver HVAD BETYDER

Læs mere

Anden Generation. Tredje Generation

Anden Generation. Tredje Generation Christen Christensen Grau, * 1698 i Rambøgevej 3 Pøl (søn af Christen Hansen Grau og Dorthe Christens), 17 mar 1776 i Ellehave 12. Han blev gift med Tøre Hansdatter, 1 nov 1733 i Nordborg, * Døbt 30. aug.

Læs mere

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET ÅRHUS AMT VED KIELD DE FINE LICHT VIBEKE MICHELSEN NIELS JØRGEN POULSEN WITH SUMMARIES IN ENGLISH 4. BIND NATIONALMUSEETS

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

Dansk skolehistorie 1 Hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år. Redigeret af Charlotte Appel og Ning de Coninck-Smith

Dansk skolehistorie 1 Hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år. Redigeret af Charlotte Appel og Ning de Coninck-Smith Dansk skolehistorie 1 Hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år Redigeret af Charlotte Appel og Ning de Coninck-Smith Da læreren holdt skole Tiden før 1780 Charlotte Appel og Morten Fink-Jensen UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT. HÄKfiNS ARjyv. SYVENDE RÆKKE. PAUL HENNINGS. 1. BIND. (37 AAHGAN(i). SAMFUNDET FOR DAXSK-XORSK GENEALOGI

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT. HÄKfiNS ARjyv. SYVENDE RÆKKE. PAUL HENNINGS. 1. BIND. (37 AAHGAN(i). SAMFUNDET FOR DAXSK-XORSK GENEALOGI HÄKfiNS ARjyv. PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT. SYVENDE RÆKKE. 1. BIND. (37 AAHGAN(i). UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DAXSK-XORSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE VED PAUL HENNINGS. I KOMMISSION HOS H. HAGERUP, or,

Læs mere

Private foreningsarkiver. Arkiv F 95. Foreningen Norden, Sydslesvig afdeling. Oprettet 1964, 20/1

Private foreningsarkiver. Arkiv F 95. Foreningen Norden, Sydslesvig afdeling. Oprettet 1964, 20/1 Private foreningsarkiver Arkiv F 95, Sydslesvig afdeling Oprettet 1964, 20/1 Formand for, Sydslesvig afd. var 1964-1987 provst Karstoft, Flensborg, 1988 - Sv. Kohrt, Husby. afl. af provst Karstoft, Flensborg,

Læs mere

Årets bedste udendørs resultater 2009

Årets bedste udendørs resultater 2009 Årets bedste udendørs resultater 2009 DRENGE opdateret den 31.12.2009 40m Ulrik Nielsen, 2000 D9-0,4 7,33s 10.06 Greve Noak Helgesen, 2000 D9-0,4 7,61s 22.08 Østerbro Lukas Budek, 2000 D9-1,9 7,65s 20.06

Læs mere

DANMARKS POSTSTEMPLER

DANMARKS POSTSTEMPLER POSTMESTRENE 1711 Hans Adolph Thomassen Carl 1717 17.1.1718 Jens Hansen 1718 24.10.1718 Johan Beverlin 8.1750 11.9.1750 Poul Frausing 4.1759 18.5.1759 Hans Andersen Langhoff 10.5.1776 5.6.1776 Peter Andreas

Læs mere

Snøde og Stoense sognes begravelseslister 1718-1720

Snøde og Stoense sognes begravelseslister 1718-1720 Snøde og Stoense sognes begravelseslister 1718-1720 Introduktion De ældste kirkebøger for de 2 sogne er desværre brændte sammen med præstegården i Snøde 15. juli 1883 Ikke desto mindre findes der begravelseslister

Læs mere

Vi bor i Sydslesvig. Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning

Vi bor i Sydslesvig. Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning Vi bor i Sydslesvig Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning Karen Margrethe Pedersen Institut for Grænseregionsforskning, Syddansk Universitet i samarbejde med Dansk Skoleforening for

Læs mere

Statens Arkiver. Gotisk skrift: Kirkebøger mm. hvilke er bevaret?

Statens Arkiver. Gotisk skrift: Kirkebøger mm. hvilke er bevaret? Statens Arkiver www.sa.dk www.sa.dk/ao Statens arkiver indgang til kilder og arkivalier. Vejledning til de mest brugte arkivalier m.m. findes øverst på siden. Statens Arkiver ArkivalierOnline. Her kan

Læs mere

FORTEGNELSE over nogle SØNDERJYSKE KRIGSFANGER hjembragte paa danske Skibe i 1919-1920. samt NAVNEFORTEGNELSE fra forskellige allierede FANGELEJRE

FORTEGNELSE over nogle SØNDERJYSKE KRIGSFANGER hjembragte paa danske Skibe i 1919-1920. samt NAVNEFORTEGNELSE fra forskellige allierede FANGELEJRE FORTEGNELSE over nogle SØNDERJYSKE KRIGSFANGER hjembragte paa danske Skibe i 1919-1920 samt NAVNEFORTEGNELSE fra forskellige allierede FANGELEJRE FORORD Efter Udarbejdelsen af de spredte Glimt omkring

Læs mere

Synet på Hans Tausen

Synet på Hans Tausen Synet på Hans Tausen Igennem mange år har Hans Tausen haft æren af, at have indført den evangelisk-lutherske tro i Danmark. Var han den store reformator som, han er blevet gjort til? Eller var det den

Læs mere

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Pkt. 2: Aflæggelse af beretning Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Bestyrelsen Generalforsamling 26.2.2014 Valg til bestyrelsen Navn På valg Bestyrelsen

Læs mere

25. Kopier fra andre arkiver

25. Kopier fra andre arkiver Diversearkiver 25. Kopier fra andre arkiver 9400-9499 D 9400 Ulrich Petersen: Stadt Schleswig 1-3 (Chronik)... 3 pk. Kopier af original i Rigsarkivet. Se også indbundet eks. i Den slesvigske Samling. D

Læs mere

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst.

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst. Kirsten Rasmussen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Johann Peder Olsen Farmors Far 1854 04. maj 1854 16. juli Født Skaldbjerg Vissenbjerg kb døbt Vissenbjerg Kirke kb Nr 22 1855 Odense, Odense, Vissenbjerg,

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

Forord. Et spændende stykke kirkehistorie nu i opdateret form

Forord. Et spændende stykke kirkehistorie nu i opdateret form Forord Et spændende stykke kirkehistorie nu i opdateret form Vækkelserne i 1800-tallet er et af de mest fascinerende kapitler i den danske kirkes historie. Kirkerne var blevet alt for tomme, og oplysningstidens

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse.

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse. Aastrup 1400 Hovedgården kan følges tilbage til 1400-tallet, hvor familien Bille ejede den Aastrup hovedgård eksisterer samtidig med resterne af landsby Aastrup til 1562. Erik Krabbe opførte nordfløjen

Læs mere

Sønderjyder i tysk krigstjeneste under 1. verdenskrig

Sønderjyder i tysk krigstjeneste under 1. verdenskrig Sønderjyder i tysk krigstjeneste under 1. verdenskrig Skriv dagbog fra fronten, som om du var en dansksindet soldat i tysk tjeneste under 1. verdenskrig. Baggrund Da Danmark tabte den 2. Slesvigske Krig

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Kathrine Lemmeke Madsen: Tinglev - Erindringssteder for Første Verdenskrig

Kathrine Lemmeke Madsen: Tinglev - Erindringssteder for Første Verdenskrig Kathrine Lemmeke Madsen: Tinglev - Erindringssteder for Første Verdenskrig Introduktion Artiklen er en bearbejdet udgave af en 2.g-historieopgave, som Kathrine Lemmeke Madsen, 2.k på Fredericia Gymnasium,

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere