H.F. Petersens død... 1 pk. Indhold: Mindeord, avisudklip Breve i anledning af H.F. Petersens død.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. 1966. H.F. Petersens død... 1 pk. Indhold: 1966. Mindeord, avisudklip. 1966. Breve i anledning af H.F. Petersens død."

Transkript

1 Private personarkiver Arkiv P 25, førstepræst, Flensborg-Satrup, afl. jr. 1996/P 546. Se også Johanne Petersens arkiv P 187 samt Mærkedage pk Breve i forbindelse med udnævnelsen til præst i Flensborg Udnævnelsen til førstepræst -breve, hilsener, avisudklip års dagen, hilsener og breve Udnævnelse til Ridder af Dannebrogsordenen Afskedigelsen som førstepræst, forflyttelse til Satrup, breve m.v Kollats som præst i Satrup Indsættelse som præst i Lille Solt, avisudklip m.v års præstejubilæum i Sydslesvig, breve og avisudklip Mærkedage pk års dagen, hilsener og breve års dagen, hilsener og breve års jubilæum, avisudklip og breve Chr. Paulsen-medaljen H.F. Petersens død... 1 pk Mindeord, avisudklip Breve i anledning af H.F. Petersens død Artikler, notater, taler m.v pk. Anm.: Især artikler og tekster af H.F. Petersen, med bilag. Heri et omfattende materiale om Dansk kirke i Sydslesvigs historie Notater, taler, artikler, breve Notater, taler, artikler, prædikener, dagbogsoptegnelser Artikler med manuskripter Artikler, notater, taler, m.v pk Artikler m.v. 1943, Notater, taler, erindringer, artikler Fra Angel dagbog (privat og embedsmæssig) Forskelligt fra Satrup-tiden. Manus: Barndomsindtryk fra Aabenraa Erindringer fra Verdenskrigen Soldaterbreve og mindegudstjenester... 1 pk. Anm.: Indeholder feltpostbreve, mindeartikler over faldne, taler ved mindegudstjenester, breve vedr. savnede, krigsfanger m.v. Detaljeret indholdsfortegnelse vedlagt, dog ukomplet Soldaterbreve og mindeartikler

2 7. Særtryk af publikationer... 1 pk Optegnelser og publikationer... 1 pk Grundtvig-optegnelser Kirkehistorie - optegnelser Udklip. 4. Sønderjylland - tekster Privat regnskabsbog. 6. Harald Kidde - optegnelser Dagbog. 8. Bibliografi over H.F.Petersens publikationer Korrespondance vedr. publikationer Sager vedr. dansk-tysk salmehefte. 11. Diverse artikler, særtryk og forskelligt Testamente:bestemmelser vedr. overdragelse af samlinger til Dansk Centralbibliotek Ansøgninger om støtte til forskning, udgivelser, embeder. 14. U.år. Noter vedr. Erik Pontoppidans Collegium Pastorale Practicum 9. ca Fotos og rejsedagbøger... 1 pk. 10. Samlinger vedr. Claus Harms og forskelligt... 1 pk. Anm.: Gl. arkiv nr Hvad jeg skrev (avisudklip). 2. Bibliografi. 3. Personlige sager. 4. Egne artikler. 5. Samlinger til bog om Claus Harms. Efterladte papirer i Det danske Centralbibliotek for Sydslesvig, Flensborg. Registrant registreret af Poul Kürstein. Hvis man eftersøger papirer om et bestemt emne, er det nødvendigt at gå hele registranten igennem, da det ikke har været muligt at samle papirerne efter emner. Ej heller har det været muligt at skelne mellem H.F. Petersens manuskripter til trykte arbejder, udkast til manuskripter og andre forarbejder samt materialesamlinger. I visse tilfælde er der gjort opmærksom på originalmanuskripter af andre forfattere, som er kommet i H.F. Petersens besiddelse. Der findes ikke breve til H.F. Petersen i hans efterladte papirer. Papirerne findes i 13 papkasser. Registranten henviser til kassernes indhold. Flensborg, den 14. november 1968 Kasse 1 1 sort hefte oversigt over Sønderjyllands Kirkehistorie 1 brunt hefte materialer til Sønderjyllands kirkehistorie 1 brunt hefte kirkehistoriske tabeller Danmark Slesvig Holsten Tyskland efter reformationen 1 brunt hefte kirkehistoriske Excerpter 1 1 Leitz Ordner Schleswigsches Kirchenleben 1 Leitz Ordner oversigt over Sønderjyllands (Sydslesvigs) kirkehistorie 2

3 indeholder både råudkast samt renskrifter i 2 eksemplarer samt flere stykker, der hører til den foregående tyske fremstilling 1 bundt forskellige læg Sydslesvigske kirkehistorie 1 blåt læg l taller (fortsættelse af det forrige?) 1 gult læg Sønderjysk kristenliv fra reformationen til vor tid 1 gult læg skitse til Sønderjyllands kirkehistorie 1 knaldgult hefte Sønderjysk kirkeliv siden reformationen (heri selvbiografisk skitse) 1 sort hefte (kronologiske notater til sdj.kirkehistorie 1 gult læg sønderjysk Kirkeliv gennem tiderne m.m. 1 sort hefte træk af sønderjysk Kirkeliv gennem 400 år 1 sort hefte Findebog 1 1 sort hefte Kirkehistorikeren H.N.A. Jensens samlinger i Un.Bibl.Kiel 1 sort hefte fortegnelse over breve og andre håndskrifter 1 sort/rødt hefte Kirkehistoriske excerpter 1 sort hefte notater til Sønderjyllands Kirkehistorie 1 blåt hefte Flensborg kirkebogsuddrag, Klotz, G.S. Clausen 1 sort hefte Schl.-Holsteinisches Landesarchiv paa Gottorp slot 1 lille blå Durchschreibbuch Skolen 1,2 1 1 brun/gråt hefte Annales parvi om Slesvig Stifts sogne efter reformationen (kun nordslesvigske sogne) 1 lille brunt hefte Sønderjylland sort hefte af: Johannes Reinhusen: Annales Flensburgenses I (kun lidt) 1 grønt hefte Ermoldus Nigellus digt om Kong Haralds Dåb 826 (Olriks overs. med noter af H..F.) 1 Leitz ordner Sydslesvigs kirkehistorie før reformationen 1 sort hefte Kgl. kirkelove for Slesvig og Holsten 1 lille brunt hefte Christian IV 1 lille sort hefte 1929/30 med spredte kirkehistoriske notater 1 lille sort hefte Disposition Sl-Hl. (notater om Stephan Klotz) 1 lille sort hefte Clotz' visitatser (om Stephan Klotz) 1 brunt hefte Das gute Leben eines rechtschaffenen Diener Gottes von Johann Valentin Andrea ( ) Anno 1619 Kasse 2 Kartotek kronologisk oversigt over Sønderjysk kirkehistorie 1 sort kasse Vor egen slægt 1 brun pakke Sønderjysk kirkehistorie alfabetisk ordnede stikord med henvisninger 1 brun pakke Sønderjyllands kirkehistorie, sagligt ordnede emneord med henvisning 1 Leitz ordner Kronologisk oversigt Leitz ordner (fortsættelse i en anden kasse 1 gul konvolut Emner (kirkehist) 1 gråt læg Kirken i Sydslesvig 1 blå ordner Træk af Sønderjyllands kirkeliv fra reformationen til vor tid 1 rød mappe Træk af Sydslesvigs kirkehistorie 1 sort hefte Stamtavler Kasse 3 1 stor gul konvolut Sønderjysk kirkeliv efter reformationen (fremstilling. (fragmenter: Før reformationen. Reformationstiden Under den første verdenskrig) 1 grå mappe Liber censualis episcopi Slesvicensis Heinrich Rantzaus Landt Register Meineke af Flensborgs testamente rød mappe Reformationen i Sønderjylland 3

4 1 sort hefte Slesvigs bisper efter reformationen og deres tid 1 rød mappe 1600-tallet løse blade Religionssamtalen i Flensborg april brunt hefte Fra Kristian IVs tid Landsarkivet Odense 1 rødt hefte Åndelige brydninger i Sydslesvig i Christian Vs tid ( ) 1 brunt hefte Klotz - Rostock 1 løst blad Stephan Klotz als Mensch 1 sort hefte Steph. Klotz Visitatsberetninger 1651 og sort hefte Klotz' regimente i kirke og skole bl.a. visitatsberetning gråt læg Tidstavle til Stephan Clotz levned 1 grågrønt læg Klotz embedsskrivelser i afskrift kronologisk ordnet 1 grågrøn mappe Stepahn Klotz, kgl. generalsuperintendent grønt læg Stephan Klotz som kongens gen.sup. i hertugdømmerne blåt læg Synchronistiske tabeller til orth.tidsalder med særligt henblik på Klotz og Sønderjylland 1 sort hefte Stephan Klotz Breve 1 gult omslag Klotz Relation gult læg Stephan Klotz indenfor Flensborgs porte. ms. 1 gul konvolut Stephan Klotz (forskellige papirer) om NB! Vigtige samlinger til Klotz historie findes i en anden kasse! 1 gult læg Jac. Fabricius d.y.s visitatser hvidt læg Helligåndskirkens historie før reformationen. Kirkens grundlæggelse i hvidt læg Flensborg kirkeliv sort hefte Tysk og engelsk andagslitteratur i Sydslesvig før pietismen 1 sort hefte Hertugdømmet Lyksborg kirkelige forhold 1 sort hefte blå Durchshreibbuch Jac.Fabricius d.yngres collectanea 1 grå mappe Jacob Fabricius levnedsbog løse blade Enkens søn fra Tønder. Jacob Fabricius den ældre ms. 1 lille blåt hefte Pietismen i Slesvig 2 små Durchschreibbücher Pietismen Pietismen i Sønderjylland, blå durchschréibbuch 1 blå durchschreibbuch Pietismen Pietismen i sydslesvigske sogne I-II Synoder Schwartz Conradis visitatser Visitatsberetninger rødt hefte optegnelser bl.a. 18. årh. 1 gul konvolut Ledetråd i pietisme i Sydslesvigs 1 blåt hefte Christian Korthold, Pastor fidelis sort hefte Severin Lintrup 1 sort hefte Det sydslesvigske universalgeni Andreas Hojer 1 sort hefte Andreas Hojer: König Friederich des Vierten glorwürdigstes Leben 1 sort hefte Hans Adolf Brorson som pietismens ordfører 1 sort hefte Hans Adolph Brorson, biskop i Ribe brunt hefte Collectanea 1964 (særligt 18. årh.) 1 grønt hefte Joh. Melchior Krafft: Lebens-Beschreibung M. Jacobi Fabricii sen. 1 sort hefte. Gen. Sup. Christian von Stöcken og prof.chr. Kortholts Bedenken angående edsaflæggelse (ang. 1685) 1 sort hefte Samuel Rachels Bedenken I Occupirung 1684 II Abgenötigte Eidesleistung sort hefte Ligprædikener Sammelbind i landsbibl.i Kiel 1 grønt hefte. Spener und Luther von Martin Schmidt sort hefte Christian Kortholt 1 gult læg med 3 hefter og mange løse papirer. Joh. Melchior Krafft i Husum 4

5 1 gult læg gennemsigtigt læg pietisme 1 gul konvolut Georg Johann Conradi 1 gul konvolut Key Johannes Schwenck gråbrun konvolut Hinricus Braker 1707 til J.Chr. Wolff 1 gråbrunt læg Probst Lundius: Proponenda zu einer angeordneten Synode 1737 Kirkens tilstand under pietismen 1736 og aflangt sort hefte Flensborg provsti arkiv. Provst C.E. Lundius embedsbog gult læg Andreas Hojer Kasse 4 1 rødbrun mappe Pietismen i Sydslesvig 1 gult læg Pietismen, Flensborg og det øvrige Sydslesvig 1 brunt læg Pietismens tid 1 gul mappe Pietismen i Sønderjylland Kladde 1 gul mappe Sydslesvigs kirkeliv på pietismens tid 1 grønt hefte Pietismen tabeller 1 gult læg Navne og røster fra pietismen i Sydslesvig 1 sort hefte Asschenfeldts notesbøger 1 konvulut - - dagbøger originaler 1 sort bog Flensborg kronologisk 1 broget hefte Nicolai Clausen in Husbyriis tilhørende med kirkelige digte fra Grumtoft 18. århundrede 1 blåt læg Under Gen. Sup. C.F. Callisen lille brunt hefte Flensborg Tilstande o grønt studiehefte Fra Tønder Provsti sort hefte Slesvigske kirkeforhold i første halvdel af 19. årh.(også 18.!) 1 blåt læg Brødremenighedens arkiv i Christiansfeld (1830erne og 40erne Asschenfeldt, Callisen) 1 sort-brunt hefte små brune hefter U.S. Boesens generalvisitationer i Slesvig og sort hefte Biskop U.S. Boesens generalvisitationsberetninger gult læg Nordslesvigs kirkeliv sort hefte Nationalliberalismens styre 1 gråt hefte Rigsarkivet København. Kirkeministeriet. Indberetninger om kirke visitatser brun konvolut manuskripter (ikke af H.F.P.) om H.M. Tofte og hans slægt 1 gul konvolut H.F.P.s ms. om Tofte 1 gul konvolut H.P.P.s trykte: Degn Toftes breve med flere tilføjelse 1 sort hefte Samlede literaturhenvisninger vedr. Biskop H.S. Boesen ( ) Kasse 5 Landsbyskolens udvikling i Sydslesvig (med fotografier af gamle skoler. Flere findes i centralbibliotekets billedsamling) 1 gult læg Pietismen, herrnhuter, løse papirer 1 gult læg Ulrich Petersen 1 gult læg kirkehistorikeren Melchior Krafft ( ) 1 sort læg Ulrich Petersen 1 sort hefte Flensborgs lokalpatriot den lærde Johannes Moller (heri et tysk manuskript, anonym, om Mollero. Også noter om Ulrich Petersen) 1 sort hefte Pietismen i Sydslesvig 1 sort hefte Pietister, kongerne, gen.sup. præsterne 5

6 1 enkelt blad Niels Randulf Witths optegnelser Broager 1 sort hefte Vajsenhuset i Flensborg. E.Nöbbes husnumre Collectbuch til vajsenhuset 1 gult læg H.F.Petersen: De sønderjyske vajsenhuse ms. ufuldstændigt 1 sort hefte Hinrich Brummer: Nützliches u.erbärmliches Gesangbuch blåt læg Thomas Clausen 1 rød mappe 1700-tallet 1 gul mappe E.Pontoppidan: Collegium pastorale 1 rød mappe 1800-tallet (også om tiden efter I864) 1 gult læg Matthias Claudius 1 gennemsigtigt læg Forklaring på vidners ed Åbenrå amt Leitz ordner Kronologisk oversigt Leitz ordner enkelt ark Stadtarchiv Flensburg magistrat, notater om 1 hvidt læg Stadtrechnungen (Flensborg årh.) 1 rød+sort bog (kirkehist.opt.) 1 grøn-brun bog Synoder brun konvolut Amalie Nielsens erindringer ms. 1 blåt læg Sønderjysk Kirkeliv gennem 100 år sort hefte Træk fra det danske kirkelivs historie i Flensborg 1.udgave sort hefte altergangsstatistik fra Sønderjylland 1 sort hefte Heinrich Kruse Kasse 6 1 gult læg Kirkehistorie , tiden efter rødbrun mappe Kirken i Sydslesvig , utrykte breve e.lignende i fortsættelse af "Fra Sydslesvigske Præstegårde" 1 gul konvolut Pastor G.Fr.A. Graae: Breve til Regenburg Afskrifter 1 hvidt læg Pastor Mule, Fjolde, breve til Regenburg afskrifter 1 pakke af 2 mapper A. Regenburg 1 grøn mappe H.F. Petersen: Fra sydslesvigske Præstegaarde 1 grøn mappe " Fra nordslesvigske Præstegårde gult læg Kirkelige forhold i Angel 1 gult læg Breve til og fra Regenburg 1 sort hefte Regenburgs kirkestyre skelet med litteratur 1 rødbrun mappe Sprogreskripterne 1 sort hefte A. Regenburg. Bidrag til en livsskildring 1 sortmeleret ordner Utrykt materiale 19. årh. 1 sort hefte Landboforeningen for Flensborg og omegn gul konvolut Breve fra R. Prip til fru Morgenstjerne 1850f originaler og afskrift 1 brun konvolut Rasmus Prip: prædikener, viser og sange, et brev originaler Kasse 7 1 gult læg II Utrykte breve (sogne i Angel. Haddeby (vistnok trykt) 1 rød mappe Til Sønderjyllands Kirkehistorie mellem krigen (breve) 1 rødbrun mappe Biskop Jørgen Hansen gult læg Boesen: Breve gult læg H.F. Petersen: Biskop U.S. Boesen 1 gul konvolut U.S. Boesen 1 grå arkivmappe Biskop Boesen 1 brun konvolut Pastor Hempel, Rødding, Dagbog (kun delvis trykt i Rødding Højskoles Aarsskrift

7 2 brevblokke Hoyer Jensen. Bovlund frimenighed 1 brun konvolut Aagaard (landbrugsskole i Oversø sogn) 1 brun konvolut Viinsted, J. A. Aagaard højskole fotokopiblade (det ene dobbelt) Felt- og skibspræster. Feltpræster, (kirkebøger i Landsarkivet for Sjælland, heriblandt garnisonsmeningheder i Slesvig og Rendsborg) 1 gennemsigtigt læg Fotokopi af Holger Rørdams Levnedsløb ved ordination i Flensborg d. 3. oktober gult læg Lærer Peter Jensen Geleffs optegnelser indtil H.F.P. s ms 1 blad (dobbelt) Laurids Skaus Brev til 0rla Lehmann med nedsættende bemærkninger om Krüger og Boesen og deres virke i stænderforsamlingen 1 gult læg 19. årh. Slesvigske kirkeforhold 1 gult læg Dagbog 1864 Møgeltønder (andre kopier findes andetsteds i andre kasser, måske mere fuldstændigt) 1 blad I manufakturlære i Flensborg (Om Hermann Petersen fra Kappel, mere findes vistnok andetsteds i andre kasser) 1 blad notater om Nicolai Christian Nielsen 1 blåt læg heri notater om Volquard Jensen (Jonæ) og om biskop Koopmann i Holsten 1 hvidt læg Slesvigske kirkeforhold (heri om pastor Georg Ferdinand Boesen, Agerskov, provst L. Blædel, Nustrup 1 gråt læg 1864 i hundredåret 1 enkelt blad Als og Ærø 1 enkelt blad Aabenraa efter reformationen præsterække 1 gult læg Historiske efterretninger om præsterne til Maugstrup og Jægerup fra reformationen til vore tider 1 rød mappe 1900-tallet (udelukkende udklip fra aviser og ts.) 1 gult læg Familien Andreas Christiansen i Flensborg 1 sort bog Kopibog for Hermann Cristiansen, Rask Hovedgård 1 blågråt læg Dansk biografisk Leksikon 1 blåsort hefte Udkomne bøger af betydning for kirkehistorien gul konvolut H.F.Petersens hjemstavnskreds 1 hvidt læg Ligtale over Hans Meng 1 hvidt læg Ved pastor Warnckes indsættelse 1 gult læg Slægten Lassen i Strukstrup 1 brunt hefte Helligaandskirkens præster 1 sort hefte Præstegården i Vrangelgade 14 eller Carsten Nissens Vej Kasse 8 1 grå arkivmappe Danske i Sydslesvig 1 gult læg Hans Meng (ved hans død, notater og udklip) 1 rødbrun mappe Kirkeligt Samfund for Flensborg og Omegn grå arkivmappe indeholdende: Dansk kirkeliv i Flensborg Materiale Den danske menighed i Flensborg mellem krigene materiale Dansk kirkeliv i Flensborg Sydslesvigs kirkeliv (til dels identisk med "Fra sydslesvigske præstegårde) 1 gult læg Afstemningerne om præstevalg i Nordslesvig 1 blå mappe Hans Brodersen (notater og udklip) 1 blå mappe Sydslesvig og 1943 diverse 1 rødbrun mappe Albert Schweitzer og hans mission. (heri originalbreve) 1 blåt læg Erindringsbilleder. (Heri H.F.Ps stile 1914) 1 grøn mappe H.F.Petersens egne erindringer 1 gennemsigtigt læg Vejen gik til Sydslesvig (H.F.s erindringer) 1 gult læg Claus Jaspersen, justitiarius, Gerichtshalter (korte notater) 7

8 Kasse 9 1 gult læg mærket Angel 1 grøn ordner Flensborg Stadtarchiv 1 gult læg Bidrag til Holstens Kirkehistorie Holstens Historie gult læg Peter Grau 1 gult læg Uddrag af pastor Nic.C. Nielsens dagbøger 1 hvidt læg Sydslesvig sognevis 1 gul mappe Skoleforhold i Angel i gamle Dage. Skoleforhold i Sydslesvig op gennem Tiden 1 rødt læg Sønderbrarup 1 gult læg Hollingsted 1 rødt læg Ølsby Fahrensted 1 gult læg Tumby-Strukstrup 1 gult læg Husby 1 rødt læg Havetofte 1 rødt læg Solt 1 rødt læg Sørup 1 blåt hefte Sønderjyske hjemstavnstoner 1 grønt hefte Flensborgske kirkeforhold 1 brun Durchschreibebuch Flensborgske kirkebogsuddrag 1 brun Durchschreibebuch Du 29 heri Excerpter og kirkebogsuddrag, sørgevers 1 sort hefte. Findebog 2. Sager og steder 1 brun konvolut Spredte kirkehist. notater 1 brun konvolut Notater om personer og emner 1 gult læg Ryde Kloster 1 sort hefte Klostrene 7 brune og sorte opskriftsbøger Læg mærket Polkerådet (meget lidt) 1 gråt læg Erich Johann Jessen - Schardebüll: Stammtafel. Stammväter und Stamm-müttet 1 gul konvolut Sønderjyske præster og afstemningsrøret sort hefte Bremen-Verden 1 sort hefte Slesvig By før og efter I864 1 sort hefte Sild 1 blåt hefte Angel før og nu. (Heri brev fra pastor Jens Krog i Grumtofte til Regenburg med omtale af pastor Hjorth i Slesvig og senator Peschke 1 kollegiebog Tænkt og levet (udkast til sønderjysk kirkehistorie, pietisme og Regenburg) 1 grønt læg Visitatser. Trykte skrifter om visitats 1 blåt læg Fra landsbyskolens historie i Sydslesvig. Fremstilling Kladde 1 rødt læg Husum 1 rødt læg Satrup 1 blå Durchschreibebuch Satrup Angel 1 gultlæg Landskirken i Slesvig og Holsten gult læg Borne-Boren 1 rødt læg Eggebæk 1 rødt læg,adelby 1 rødt læg Grumtofte (heri W. Hjorts bog om Jens Krog, sognepræst i G. under sprogreskripterne 1 rødt læg,højer sogn 1 rødt læg Siversted 1 rødt læg Ulsnæs 1rødt læg Tolk-Nübel 3 rødt læg Nykirke (heri brev fra Victor Krohn til H.F.P. med afskrift af papirer fra Johan Theodor Sophus Krohn fra dennes tid som sognepræst i Nykirke, bl.a. om salmebogsstriden 8

9 1 rødt læg Medelby Kær herred 1 rødt læg Hjoldelund 1 rødt læg Kappel (med oplysning om dansk folkebibliotek og undervisning i dansk længe før sort bog Personer, perioder og episoder fra Sønderjyllands Kirkehistorie 1 gult læg Jacob Fabricius den ældres erindringer 1 gult læg Blandede sønderjyske notater 1 hvidt læg Festen for Bernhard Hansen 17. maj hvidt læg Daniel Petersens begravelse 1 gul konvolut Medlemmer af Borgerforeningen i 1850'erne - 70'erne 1 sort hefte Wilhelm Löhe. Der evangelische Geistliche rødbrunt hefte Studiejournal 1 1 grønsort hefte Studiejournal 2 1 grønsort hefte Findebog Repertorium FL 1 gult læg 40 år i Sydslesvig - oplevelser og overvejelser (løse udkast) 1 gult læg Brev fra L. Jacobsen, Brøns Mølle, til H.M.Tofte, Flensborg 1 gult læg Notater om Emil Wacker 1 gult læg Dagbog fra Møgeltønder gult læg De sønderjyske vajsenhuse 1 gult læg Et billede fra sønderjysk altergang o gult læg Min Vej til præstegerningen 1 gult læg Kirkelig i Flensborg (s.l med titel mangler) 1 gult læg Helligåndskirken i Flensborg 1 gult læg Fra Angels kirkeliv (2 manuskripter) 1 gult læg I Ansgars spor i Sydslesvig 1 gult læg Præst og Menighed i Flensborg gennem tiderne 1 grågult læg Paul Wehlitz Faulück (Folvløk) i Ravnkjær sogn 1 gult læg A. Boesens breve til H.F. Petersen om bedstefaderen U. S. Boesen 1 gult læg Fragment af manuskript, vistnok Amalie Nielsens erindringer 1 gult læg Stephan Klotz, samlinger til hans levnedsbeskrivelse 1 gult læg Mathias Davids, fhv.amtmand over Gottorp og Hytten amter, skrivelse til Freiherr von Zedlitz gult læg Lærer N. Johannsen-Bovlunds dagbog 1900 f. Tvangforflyttet pgr.af danskhed til Kleiseerkoog ved Neu Galmsböl 1 gult lag Lærer Peter Jensen Geleffs optegnelser, med notater om udeladelser 1 gult læg Mette Marie Johannsen, Klus, Erindringer 1 gult læg privat angående forfattervirksomheden (heri anmeldelser af "Fra Sydslesvigske Præstegaarde" 1 gult læg Klotz Katekismus 1 sort hefte Kirkeliv og kamp for politisk og national frihed sort hefte Gesamtsynode i Rendsborg Dezember sort hefte Rendsborg-Synoderne.Generalsuperintendenturerne (i 17. og flg. årh.) 1 grønt hefte E xcerpter af Knud Heiberg: Fra den religiøse Brydningstid i årene omkring o sort hefte K.F.U.M. i Flensborg 1 sort hefte Menighedskredsen i Lyksborg sort hefte Sydslesvigsk Kirkeliv efter Afstemningen 14.3.l920. I sort hefte Slesvigsk kirkeliv efter Afstemningen II sort heffe Den danske skole i Kappel. Skoleleder Martin Morten fortæller om den første tid (ikke ret meget) 1 rødt hefte Min Hjemstavn Satrup 1 sortblåt hefte Johann Arnd: Sechs Bücher vom wahren Christentum udg af Adam Struensee + Paradiesgärtlein, Halle sort hefte Østerløgum 9

10 1 rødt hefte Satrup Sogn. Optegnelser Kasse 10 Excerptbøger om alt muligt. Lignende findes også rundt i de andre kasser. 1 uden titel Stadtbibliotbek Lübeck Tübingen Sønderjyllands Kirkehistorie exc.1937 Un. bibl. København 1960f Lübeck-Hamborg-Kiels Un.-Holsten (?...) mod Herrnhuterne Rigsarkivet. Regenburgs samlinger Gottorp L.A Landsarkivet Åbenrå 1960 m Åbenrå landsarkiv 1960 e S.-H.. es Landesarchiv Gottorp 1960 j Un. bibl.kiel Mss. Un. bibl. Kiel 1961 B Stadtarchiv Flensbg S.-H.Landesarchiv Gottorp 1960 g Gott A. Gymnasialbibl.Fl. Rigsarkivet København Kgl. Bibl. Kbh. I 1960 d Kgl. Bibl. Kbh. II 1960 e Knud Heiberg s Samlinger til Pietismens Historie. Rigsark. Håndskrifter. Kirkehistoriske Samlinger Sl. Kirkehistorie 1960 h Artikler Continuation auf allerhöchsten Befehl abgegeben. Berichte und Bedenken (l750erne) Husum provsti 1960 p ( ) Georg Clæden Monumentea Flensburgensia 1960 For 300 år siden I 1960 f For 300 år siden I 1960 b Gnallinger Gnallinger 1960 o Tidsbilleder fra gamle Dage Gnallinger L Gnallinger 2 Gnallinger B (Blandinger) 1963 (Blandinger) Norge Norge Norge Alskens Holsten Gott.196l b Univ. bibl.kiel. Noter 1962a (Blandinger) Kirkebogsudtog 1962 b (Esgrus og andre) Kirkebogsuddrag (flere sydslesvigske sogne) Kilder 1960 Kilder 1961 a 12 Privat (til dels misvisende titel) Sønderjylland 10

11 1959, 1 Sydslesvig 1,1 Sydslesvig 1,2 Sydslesvig 1,3 Emner Bøger og Tidsskrifter Sønderjyllands Kirkehistorie Kirkehistoriske Notater Manuskriptexcerpter Kasse 11 1 sort bog Huskeregister 1 sort bog G. S. Jacob Fabricius d. æ. 1 brunt skolehefte Pietismen i Württemberg 1 blå ordner Pietismen 1 sort hefte St. Johannis Flensborg Obligationer til belysning af borger og kirke i 18. århundrede 1 sort bog Slesvigske Kirkeforhold mellem Krigene M. 1 1 sort bog (Alfabetisk ordnet register over sønderj. kirkehistorikere) 1 sort hefte Wilhelm Alardus sort hefte St. Marien Archiv i Flensborg 1 sort hefte Visitatsprotokoller og visitatsberetninger fra og til biskoppen, Flensborg Provsti og sort hefte (udskrifter fra rigsarkivet) 1 sort hefte Kirchenrechnungen St. Nic.Fl. l Udskrifter af Mollers genealogiske samlinger 1 sort bog med geneal.opt. (?) 1 sort hefte Flensborgsk Personalhistorie grønsort hefte Kirkebogsuddrag 1 sort bog (heri om Johann Rist og Stephan Klotz 1 sort hefte Gnallinger 1 rødt hefte Sønderjyske Gnallinger (Historier" og Anekdoter) ved H.F. Petersen 1 læg gult med fragmenter af afskrift af brev til Regenburg (?) om Gustav Johannsen 1 gult læg Et flensborgsk Skole-Trekløver. Provst Fenger, Vilhelm Gregersen, Nic.A. Nielsen 1 gult læg Haandbog i det slesvigske Spørgsmaals Historie, H.F.Petersens manuskript 1 gul konvolut Klingpung og Fattigpleje 1 gult lag Fra en grundtvigsk Præstegaard i Tønning Originalmanuskript 1 gult læg Ligprædiken generalkonsul Lauritz Larsen 1 gult læg Blandt jævne Sønderjyder (sønderjyske danske) 1 gult læg Folket er græs. Tale ved indvielsen af Ladelund Skole gult læg De sønderjyske Pigers far fortæller (H.M. Tofte) 1 gult læg A. Regenburg og Sønderjylland III 1 gult læg Grænsepræsten Thomas Hoyer Jensen 1 gult læg En seksårig bispevakance (heri også: Slesvigs Bispestol gult læg Fra sønderjysk kirkeliv gult læg Det kirkelige Liv i Sydslesvig gennem 1100 aar 1 hefte Rigsarkivet København 1 brunt hefte med udskrifter af akter især om Flensborg slot (Duborg) 1 gul mappe Schleswigsches Kirchenleben gul mappe Sønderjysk kirkelig fra reformationen og til vor tid 1 gul mappe Schleswigsche Kirchengeschichte 1 gul mappe Personalhistorie undersøgelser 1 gult læg En sydslesvigsk lærers erindringer fra Harrislev og Store Vi (Peter Lasthain) 1 gråt læg Sdj. kirkehistorie ca , heri: C. F. Callisens generalkirchen- 11

12 visitationsberichte 1 gult læg Historikeren C.F.Alien rødt læg U.S. Boesen: Bispevisitatser (Sydslesvig) samt noater om Boesen 1 sort bog Stephan Klotz excerptbog K 1 1 sort bog Stephan Klotz, Liv og Tid. Mecklenburg. Excerptbog K 2 1 sort bog Stephan Klotz, Liv og Tid. Westfalen. Excerptbog. K 3 1 grå bog Stephan Klotz' Værker. Excerptbog K 4 1 rødt kursushefte K 11 Klotz 1 grønt Kursushefte K 12 Klotz 1 sort hefte Ligtalerne over Steph. Klotz og Hustru 1 gråt læg Stephan Klotz 1 blåt læg Stephan Klotz Bogexcerpter etc. Kladde 1 sort hefte Stephan Klotz som prädikant 1 brun bog H.F. Petersen: Annotationes fra Stephan Clotz Prædikener 1 gråsort bog Stephan Klotz en Skitse 1 blå ordner Stephan Klotz und seine Tätigkeit für den Wiederaufbau seiner Diözese 1 sort bog Klotz V 3 Kasse 12 1 rødbrunt læg mærket Reformationstiden 1 brunt hefte Steder, Begivenheder, Tilstand og skikkelser fra Sønderjyllands Historie gråt hefte blåt hefte rødt hefte Billeder fra Slesvigs Kirkehistorie 1 rødt læg Sydslesvigske Hjemstavnstoner. Øjebliksbilleder. Referater. Gnallinger (Heri: Bal på Aagard Landbrugsskole 1867) 1 blå Durchschreibbuch 1960 a Schleswigsche Geschichten 1 blå Durchschreibbuch Sønderjyske Træk I 1 Blå Durchschreibbuch Sønderjyske Træk II sort hefte Anton Heimreich Walther ( ) Schleswigsche Kirchen Historie sort hefte Konsistorialsager Landsarkivet i Aabenraa 1 sort hefte Rigsarkivet i København. Regenburgs Privatarkiv. Breve til Regenburg. Register og indhold af breve fra brevskriverne efter alfabet og hvor jeg har copieret eller afskrevet dem 1 sort hefte Femern. Præsternes Beretning til Bispevisitatsen mørkegrønt hefte Kirkelivet i "Sønderjyllands Historie" 1 sort hefte M. Anton Heimreich Ernewerte Nordfresische Chronick sort hefte Adlers Bispevisitatser 1 sort hefte Chrixtian Scriver sort hefte Ekstrakter af E. Pontoppidan: Annales Ecclesiæ Danicæ II sort hefte Fra Reformationstiden i Sønderjylland. 1 gråt hefte Sønderjyllands Kirke I Nord- og Sydslesvigs - - En flensborgsk pedelfrues minder fra læg 1 læg Bedstefaders læjtnant postmester Wørmers breve fra læg Herman Petersen fra Kappel: I manufakturlære i Flensborg læg Kammerfru Regenburg og opstandelsen ved hoffet læg udkast til en afhandling om kirkesproget i Sønderjylland gennem tiderne 1 læg med notater om kirke og præster mellem skiftende ydre magt, om konformitet i troen og om Stephan Klotz 1 læg om ortodoksien i Sønderjylland, H.F.P.s trykte udgave af Jacob Fabricius den ældres selvbiografi arbejdshefte, notater om Stephan Klotz 12

13 1 læg om Generalsuperintendent Thomas Clausen 1 læg med udklip om Chr. Paulsen Prisen 1 læg med tysk ms om Ansgar, medd. fra H.Jøns, Stenbjerg, om dansk sprog i Stenbjerg efter 1864, af fru Marie Fischer i Havetoft om det samme, ms Die kirchlichen Verhältnisse der Probstei Flensburg 1770 med danske uddrag fra omkring skriveblok med indledning til "Denne bog om sønderjysk kirkeliv efter reformationen, med optegnelser om pastor Carl Ludvig Mohr i Ølsby og Farensted (Bøglund) 1 læg mærket breve til Regenburg i forbindelse med "Fra Sydslesvigske Prægtegårde" Heri bl.a uddrag af biskop Tage Müllers visitatser i Nordslesvig (Ribe stift) 1838, 1839, 1844, 1845, 1846 og Uddrag af kirkeministeriets journal Notater om Biskop Jørgen Hansen. Uddrag af Regenburgs privatarkiv. Korrekturark fra "Fra Sydslesvigske Præstegårde" med tilskrifter. 1 læg Slesvigsk kirkelig i 19.årh. mest heri afskrifter af breve fra præsterne i Olderup Ehrenreich, Momme og Hansen til Regenburg, og fra Hartnack i Jørl og fra talrige andre præster i Sydslesvig. 1 læg Regenburg. Sønderjysk Jul 1936 med H.F. Petersens artikel Aabenraaeren August Regenburg 1 rød mappe med bl.a. uddrag af Landboforeningens Protokol Uddrag af Landboforeningen for Flensborg og Omegns gamle protokol. Udklip om allehånde 1 grøn mappe Luthersk ortodoksi og pietisme 1 grønt læg Tidsbilleder fra Sønderjylland. Heri afskrifter af Theodora Holms dagbog Breve fra Møgeltønder Noter om faldne sydslesvigere Afskrift af karlens klage på angelbodansk efter Jahrbücher der Landeskunde. Bd Bogen om Sønderjylland. Øjebliksbilleder fra før og nu gennem 300 år 1 gult læg. Vater Bodelschwingh 1 blåt læg, Flensborg i 19. Aarhundrede. Personalhistorie.(særlig præster ved Helligåndskirken) 1 rødt læg. Til Sønderjyllands Kirkehistorie 1544-l660. B.Gottorpsk del. Jacob Fabricius den ældre, Jacob Fabricius den yngre, Mauritius, provst i Tønder. 1 hefte Spenerianismen 1 blåt læg. Chr.Paulsens Prisen, Den dansksindede sønderjyske befolknings holdning til den danske politik i det slesvigske spørgsmål i tiden fra december 1854 til december Nationalliberalismen, (Heri uddrag af breve til og fra Regenburg) 1 blåt læg. Ideer ang. Arbejder vedr. Sønderjyllands Kirkehistorie (særlig om Flensborg, men det er kun ideer) 1 rødt læg. Sydslesvig Kirkekalender koorespendance regnskabsbilag 1 rødt læg. Flensborg Bys Historie korrespondance om H.F.Ps bidrag, heri et læg om Den danske Menighed i Flensborg mellem krigene. Kasse 13 1 læg om pietisme i Sønderjylland 1 læg Pietismen i Sydslesvig i Frederik IVs tid læg Pietismen i Sydslesvig i Christian VIs tid læg Navne fra pietismens dage 1 læg Pietismens i Sydslesvig 1 bog Pietismen 1 Durchschreibsbuch Pietismen 1960 i 1 læg Pietismen i de forskellige provstier 1 bog excerpter af Propsteiarchiv Flensburg. Continuation der Visitatioen und Kirchenrechungen ca bog Bogkatalog over skrifter udkomne på vajsenhuset i Halle fra oprettelsen til bog De sønderjyske Vajsenhuss Bogforlag. Flensborg Stadtarchiv A bog August Hermann Francke: Idea studiosi Theologiæ , udskrifter af 1 læg Generalsuperintendent Thomas Clausen

14 1 læg Josua Schwartz 1 læg Generalsuperintendent Georg Johann Conradi, studier i pietismens historie i Sydslesvig læg Jeremias Friedr. Reuss, S. H. generalsuperintendent bog Adam Struenss S.H. Generalsuperintendent bog Generalsuperintendent Adam Struensee og hans tid 1 læg Generalsuperintendent Georg Johann Conradi, et bidrag til den pietistiske bevægelses historie i Sydslesvig 1 læg Generalsuperintendent ( ) Conradis Visitatsberetninger 1 læg Kap. IIa Pietismens indgang i Sydslesvig 1 læg rationalismen 1 læg G. S. Adler 1 læg Flensborgsk KirkeliT (Aschenfeldt) 1 læg Asschenfeldts Dagbøger 1 læg H. Lo Martensen (heri også breve fra Jørgen Hansen til H.Hiort-Lorenzen) 1 læg Detlef Hinrich Theodor Ionas (Jonas?): Aufzeichnungen aus meinem Leben Niedergeschrieben im Jahre 1914 (fra Harreslev) 1 læg Træk af Livet paa Trøjborg Hvad Huslærerens Dagbog fortæller.ved H. F. Petersen. (Sprogforeningens Almanak 1931) 1 bog Hoyer Jensen: Denkwürdigkeiten bog Thomas Hoyer Jensen: Dagbog 1796 m.m. efter Originalen (heri 2 ms. om Hoyer Jensen af H.F.P.) 1 konvolut Carsten Petersens Erindringer som præst ved Helligaandskirken blade Flensborg slot 1 bog Bidrag til Flensborgs Kirkehistorie 1 bog Dagligt Liv i Flensborg gennem 100 Aar bog Lidt om Flensborgs Historie. Kort oversigt og Henvisninger. 14

Eduard von Westen apoteker, Løveapoteket, Flensborg, f. Trondhjem 1686, død Flensborg 1774

Eduard von Westen apoteker, Løveapoteket, Flensborg, f. Trondhjem 1686, død Flensborg 1774 Private personarkiver Arkiv P 180 v. Bentzen - Carstens - Mechlenburg - Rübner- Westenapotekerfamilie, Løveapoteket, Flensborg afl. jr. 1992/P 389 og 397, 1994/P 455, 2001/P 700 og 703. Se også akter i

Læs mere

Litt: Dansk Spejderkorps Sydslesvig. 1919-10. august - 1969. Flensborg 1969.

Litt: Dansk Spejderkorps Sydslesvig. 1919-10. august - 1969. Flensborg 1969. Private foreningsarkiver Arkiv F 108 Dansk Spejderkorps Sydslesvig Spejderkorpset blev grundlagt i 1919, først kun i Flensborg som Flensborg Spejdertrop og under KFUM s styrelse. Fire år efter ændredes

Læs mere

13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299

13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299 Diversearkiver 13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299 Aviser D 8200 Altonaer Mercurius, 1802, 25/3, 1821, 19/3 D 8201 Avis-Salonens Nyhedsblad, 1849 nr. 79, 90-91, 93-94, 103, 110, 115, 130,

Læs mere

Private personarkiver. Arkiv P 225. Uldall, Bruno grosserer, Flensborg, f. 1908-

Private personarkiver. Arkiv P 225. Uldall, Bruno grosserer, Flensborg, f. 1908- Private personarkiver Arkiv P 225 grosserer, Flensborg, f. 1908- afl. jr. 1998/P 608 og 617 Litt: Bruno Uldall: Geschichte der Firma Uldall & Co. 1902-1980 (1989) Bruno Uldall: Sådan var det. Erindringer

Læs mere

Jørgensen, Hans Ronald, generalsekretær, Flensborg, 1915-2002. 1. 1945-48. H.R.J. s fortrolige beretninger... 1 pk.

Jørgensen, Hans Ronald, generalsekretær, Flensborg, 1915-2002. 1. 1945-48. H.R.J. s fortrolige beretninger... 1 pk. Private personarkiver Arkiv P 131, generalsekretær, Flensborg, 1915-2002. Afl. jr. 1993/P 414 og 2002/P 771. Beretninger og rapporter 1945-64. Beretninger og rapporter... 4 pk. Nemlig: 1. 1945-48. H.R.J.

Læs mere

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933. Carina Christensen Forord aus: Archive zwischen Konflikt und Kooperation Arkiver mellem konflikt og samarbejde 75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

Læs mere

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Krigen 1864 Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Udarbejdet af Claus Fischer, Center for Undervisningsmidler i Sydslesvig 06. februar 2014 18 april 1864 Indhold: Baggrunden for krigen

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

DAISY eksempler på søgning

DAISY eksempler på søgning side 1 af DAISY eksempler på søgning Ulrich Alster Klug 2011 dannebrog@dk-yeoman.dk www.dannebrog.biz Mange synes, det er svært at søge i DAISY, og derfor vil jeg i denne note give nogle eksempler på,

Læs mere

Statens Arkiver. Gotisk skrift: Kirkebøger mm. hvilke er bevaret?

Statens Arkiver. Gotisk skrift: Kirkebøger mm. hvilke er bevaret? Statens Arkiver www.sa.dk www.sa.dk/ao Statens arkiver indgang til kilder og arkivalier. Vejledning til de mest brugte arkivalier m.m. findes øverst på siden. Statens Arkiver ArkivalierOnline. Her kan

Læs mere

Private foreningsarkiver. Arkiv F 95. Foreningen Norden, Sydslesvig afdeling. Oprettet 1964, 20/1

Private foreningsarkiver. Arkiv F 95. Foreningen Norden, Sydslesvig afdeling. Oprettet 1964, 20/1 Private foreningsarkiver Arkiv F 95, Sydslesvig afdeling Oprettet 1964, 20/1 Formand for, Sydslesvig afd. var 1964-1987 provst Karstoft, Flensborg, 1988 - Sv. Kohrt, Husby. afl. af provst Karstoft, Flensborg,

Læs mere

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET ÅRHUS AMT VED KIELD DE FINE LICHT VIBEKE MICHELSEN NIELS JØRGEN POULSEN WITH SUMMARIES IN ENGLISH 4. BIND NATIONALMUSEETS

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 GRÆNSER Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 Jaruplund Højskole I samarbejde med Litteratour og Dansk Forfatterforening Tør du krydse grænsen og udfordre

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før DET NYE ARKIVALIERONLINE - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før FIND DIN SLÆGT De bedste kilder til slægtsforskning - udover kirkebøger og folketællinger - finder du samlet her. NYT

Læs mere

Vedr. Gudme Møbelfabrik: Luftfotos, kataloger, logo og skilt, 1948-2008

Vedr. Gudme Møbelfabrik: Luftfotos, kataloger, logo og skilt, 1948-2008 Vedr. Gudme Møbelfabrik: Luftfotos, kataloger, logo og skilt, 1948-2008 Vedr. Østifternes Haveselskab/Det Danske Haveselskab, Gudme og Vejstrup kredse: Årsrapporter, regnskaber, medlemslister, dagsordener,

Læs mere

gl. arkiv nr. 159 d: I.1941. Afskrift af Vereinsregister, med korrespondance. II.1927-40. Broderlister (10 stk.).

gl. arkiv nr. 159 d: I.1941. Afskrift af Vereinsregister, med korrespondance. II.1927-40. Broderlister (10 stk.). Private foreningsarkiver Arkiv F 58 gl. arkiv nr. 159. Modtaget via bibliotekar Fr. Mommsen efter advokat Chr. Ravns død. Desuden afl. jr. 1994/F 201, 1996/F 224 og 1998/F 266. Se også: Christians-Garde

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Forfædrene i hus og hjem

Forfædrene i hus og hjem Disposition: Indledning Ejendomsarkivalier Eksempel fra Fyn Afslutning Jytte Skaaning og Bente Klercke Rasmussen: Find din slægt - og gør den levende. Håndbog i slægtshistorie. 2003 og 2006. side 195-211

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

03-04-2011 Arkivskabers arkivserier

03-04-2011 Arkivskabers arkivserier Ny Søgning Arkivskaber: Baroniet Lehn Fra Til Officielle navne 1920 Lehn Godsarkiv 1781 1930 Baroniet Lehn Arkivnummer: QB046 Arkivinstitution: Landsarkivet for Fyn, Odense Fra Til Arkivserier 1738 1795

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse Grøn drenge. Børne Zoo ved Nordstranden - Fodring af dyr på Grønnegårds Alle Dag Torsdag Mars lev Karoline Kerteminde møder vi ved Rennæsancehavnen kl. 8 og gør vores bod klar. Vi står på stand efter vagtskemaets

Læs mere

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde:

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Kasse 1: Materiale År Arkiv Vedrører Ekstra skattemandtal 1627 kasse 1? Duebrødre

Læs mere

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Pkt. 2: Aflæggelse af beretning Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Bestyrelsen Generalforsamling 26.2.2014 Valg til bestyrelsen Navn På valg Bestyrelsen

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk Folkeviser i middelalderen Middelalder her danses og synges folkeviserne - nedskrives først i 1500-1700 tallet i poesibøger af adelsdamer Folkeviser Trylleviser Ridderviser Kæmpeviser Historiske viser

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende: Kjeld Pedersen, H.C. Dalgaard Hansen og Morten Thaysen Erik Juhl deltog ikke i

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Løb 2, 4x200 holdmedley Mix, Finaler 0 år og ældre Plac.Navn Født Klub 100m 200m Opnået Status

Løb 2, 4x200 holdmedley Mix, Finaler 0 år og ældre Plac.Navn Født Klub 100m 200m Opnået Status Side: 1 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med mellemtider Stævne navn: Langdistancestævne Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Jens W. Perdersen Stævneleder: René Lorenzen Løb 2,

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

De danske mormoners historie. Jesper Stenholm Paulsen

De danske mormoners historie. Jesper Stenholm Paulsen De danske mormoners historie Jesper Stenholm Paulsen Indholdsfortegnelse 1. Før indførelsen af grundloven og mormonernes ankomst til Danmark: 13 Vejen til religionsfrihed i Danmark 13 Den generelle udvikling

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Gravsten over Giertrud Kathrine Fibiger i Blovstrød kirke

Gravsten over Giertrud Kathrine Fibiger i Blovstrød kirke Gravsten over Giertrud Kathrine Fibiger i Blovstrød kirke v/ kirkeværge Jørgen Jessen. Tirsdag den 27. januar 1767 var der barnedåb i Blovstrød kirke. Præsteparret Niels Hansen Møller og Karen Nielsdatter

Læs mere

Smid det ikke ud! Hjælp dit lokalarkiv! Vi passer på historien

Smid det ikke ud! Hjælp dit lokalarkiv! Vi passer på historien Smid det ikke ud! Hjælp dit lokalarkiv! Vi passer på historien Tysk vagtpost på Storstrømsbroen under besættelsen.vordingborg Lokalhistoriske Arkiv. Skolepatrulje i Vrå. 1962-63. Lokalhistorisk Arkiv Vrå.

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Fortegnelse over de Mandspersoner, der i Aaret 18 67 til Indførelse i Lægdsrullen ere. Lægdsforstanderen for Amt med flere Lægder

Fortegnelse over de Mandspersoner, der i Aaret 18 67 til Indførelse i Lægdsrullen ere. Lægdsforstanderen for Amt med flere Lægder Når du har fundet en person i lægdsrullerne, så kan det være en fordel at se hvad der er muligt at finde i Retsbetjentens arkiv under Afd. M. Udskrivningsvæsen Her er det muligt at finde flere oplysninger,

Læs mere

MEDDELELSER FRA GRÆNSEFORENINGEN FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Studieturen 2013

MEDDELELSER FRA GRÆNSEFORENINGEN FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Studieturen 2013 MEDDELELSER FRA GRÆNSEFORENINGEN FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG Studieturen 2013 Som tidligere oplyst finder studieturen i år sted i dagene 30. august - 1. september og med bus fra Helsingør Turistfart.

Læs mere

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2 Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst Skole. 1. En Lærer 2-3 2 Klasser fælles for Drenge og Piger. Eet Lokale 4 Ferieplan

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Danmarks kirker og skoler historiske sognekort

Danmarks kirker og skoler historiske sognekort Danmarks kirker og skoler historiske sognekort Af Christian Glenstrup Blandt arkivalierne i Den Skolehistoriske Samling på Danmarks Pædagogiske Bibliotek findes et eksemplar af en trykt rundskrivelse,

Læs mere

1.1 Eksempler på gotiske skrifter

1.1 Eksempler på gotiske skrifter 1 Den Gotiske Skrift Lidt senere følger en række forskrifter og eksempler på de gotiske skrifter og de enkelte bogstavers udseende fra 1500-tallet til ca. 1870, hvor den gotiske skrift blev afløst af den

Læs mere

Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn.

Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn. Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn. Medlemsorientering pr. 1. udg. 2002. Orientering. Lokal og slægtshistorisk forening har nu eksisteret i 20 år, det har i lang tid været vores hensigt

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. april 2008. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. april 2008. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. april 2008. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Mødepunkter Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Birte Tange Lauridsen, Jakob Jepsen og Jens

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder:

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Side: 1 Licens til Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Løb 1, 4X50m Frisvømning Damer, Finaler

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. oktober 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. oktober 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. oktober 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag: Referat PU møde

Læs mere

Grundloven 1849 Lærervejledning og aktiviteter

Grundloven 1849 Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 25. februar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 25. februar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 25. februar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Mikkel Holmegaard Larsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann

Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann Indledning: Dagens foredrag handler ikke om mere principielle spørgsmål som eksempelvis: Hvad vil det sige

Læs mere

Sofie Pauline Victoria Frederiksen

Sofie Pauline Victoria Frederiksen Sofie Pauline Victoria Frederiksen Her begynder min fortælling: Hele min barndom har jeg hørt om Victoria, desværre har jeg ikke kendt hende, da hun dør i 1945 i en alder af 62 år og jeg kommer til verden

Læs mere

Magtens hierarki. Den retslige kommandovej. Retsbetjentarkiver - en guldgrube for slægtsforskere. På opdagelse i retskilder før 1919

Magtens hierarki. Den retslige kommandovej. Retsbetjentarkiver - en guldgrube for slægtsforskere. På opdagelse i retskilder før 1919 På opdagelse i retskilder før 1919 Disposition: 1. Indledning 2. Retssager hvad skal du vide, før du starter? herunder den administrative opbygning og administrationens sagsbehandling og søgemidler 3.

Læs mere

Slægtsoptegnelser vedr. Edel Marie Kjær (1789-1839), gift med Anders Sehested, Broholm, og mor til N.F.B. Sehested.

Slægtsoptegnelser vedr. Edel Marie Kjær (1789-1839), gift med Anders Sehested, Broholm, og mor til N.F.B. Sehested. Brevkort (Luftfoto af Langholmsvej 4 o.a.) Landmandens juridiske håndbog, 1943-1945 Anden Verdenskrig i billeder og tekst, 1945 DVD: Dilettant i Gudbjerg 2009-02-25 CD-R: Holdbilleder GOG 2007/2008 Jubilæumsbog

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

August (Nicolai) Petersen

August (Nicolai) Petersen Personoplysninger Litteratur (bøger og betydende artikelsamlinger) Eksponater (min. nationalt Guld) P P P Jørgen Peetz Signatur: 1937- - Programmør Har skrevet en del artikler til Dansk Posthistorisk Leksikon.

Læs mere

4. 1923-82. Mærkedage I... 1 pk. Indhold: 1923-82. Avisudklip, tryksager m.v. vedr. L.P.Christensens fødselsdage,

4. 1923-82. Mærkedage I... 1 pk. Indhold: 1923-82. Avisudklip, tryksager m.v. vedr. L.P.Christensens fødselsdage, Private personarkiver Arkiv P 166, redaktør, Flensborg Avis, Flensborg, 1882-1960. Afl. jr. 1992/P 391 og gl. arkiv 1130-1131. Se også Flensborg Avis' arkiv E1. 1. 1898-1957. Breve og personalia... 1 pk.

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Tirsdag den 17. februar 2015 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Margrethe

Læs mere

Sygelejevielse. Der skelnes mellem. a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest

Sygelejevielse. Der skelnes mellem. a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest Amtssygehuset i Herlev Sygelejevielse Der skelnes mellem a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest b. nødvielse, d.v.s. vielse ved sygelejet, hvor der ikke er tid til at indhente prøvelsesattest.

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

Cykle mellem tvende have

Cykle mellem tvende have Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Cykle mellem tvende have Naturskønne cykelture mellem Nord- og Sydslesvig 21. juni 27. juni 2015 Efter 150-året for 1864 vil vi cykle rundt i grænselandet:

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Per Schleiter deltager og orienterer om status på kalkning 2014, samt punkt 12

Per Schleiter deltager og orienterer om status på kalkning 2014, samt punkt 12 Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00 Mødested: provstikontoret Afbud: Ebbe Jørgensen, Keld Köcher Punkt 4: Formand for Lyderslev MR, Torben Nielsen deltager Per Schleiter

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. april 2013. Kl. 15.00 Mødested: provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. april 2013. Kl. 15.00 Mødested: provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. april 2013. Kl. 15.00 Mødested: provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Godkendelse og underskrift af referat Godkendt

Læs mere

29 Kongelige bevillinger

29 Kongelige bevillinger 29 Kongelige bevillinger 29.1 Øvrighedernes Bevillinger Blanketregnskaberne I - Kancelli. 29.1.1 Definitioner Approbation er godkendelsen af f.eks. et testamentes gyldighed, eller en tilladelse. Legatar

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45 PIGER 0- R - 0 METER TORS KL. 0. w: +0.0m/s 0. LANGE Sarah 0. MOLDT Nikoline.0 PEDERSEN Amalie. NIELSEN Pernille PETERSEN Ditte DAMM Mathilde PIGER 0- R - 00 METER TORS KL..00..0 LANGE Sarah.. PEDERSEN

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE

DET NYE ARKIVALIERONLINE Hurtige tips & tricks til DET NYE ARKIVALIERONLINE - Især om kirkebøger Hvorfor nyt AO? Vi har været nødt til at sætte den nye arkivalieronline i drift nu. Grunden er, at systemerne bagved skal opdateres

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. LBK nr 8 af 03/01/2007 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350.

Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350. Tårnvej 350, 2610 Rødovre Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350. NB! Der er spisning fra kl. 18 til kl. 18.30 Tilstede: Peter

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 30. oktober 2012 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Ingen Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen Ingen bemærkninger 2. Meddelelser fra Formanden.

Læs mere

Arbejderbevægelsens Bibliotek

Arbejderbevægelsens Bibliotek Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv.Vi The Labour Movement Library and Archive, Denmark " Bibliothek und Archiv derarbeiterbewegungpänemark. Nørrebrogade 66 D * DK2200 København N. Tel.:(+45)35.36.15.22

Læs mere

SØNDERJYLLANDS POLITISKE OG ADMINISTRATIVE FORHOLD

SØNDERJYLLANDS POLITISKE OG ADMINISTRATIVE FORHOLD SØNDERJYLLANDS POLITISKE OG ADMINISTRATIVE FORHOLD ved M. MACKEPRANG P å grund af de spegede og indviklede forhold i Nordslesvig, der på så mange måder afviger fra de kongerigske, har redaktionen anset

Læs mere

Velkommen til. El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup. I Ballerup Super Arena torsdag 27.

Velkommen til. El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup. I Ballerup Super Arena torsdag 27. Velkommen til El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup I Ballerup Super Arena torsdag kl: 19.00-22.00 Løbsdag: torsdag kl: 19.00-22.00 Kl: 19.00 1. Start Damer Pointløb

Læs mere

August 2015 - November 2015

August 2015 - November 2015 August 2015 - November 2015 Årets konfirmander i Adelby Kirke Synge sammen - med hver sit næb s. 3 Siden sidst s. 4 Salmesangaften, Efterårsmøde s. 5 Menighedsudflugt, Sogneaften om salmebogen, Aftensmad

Læs mere

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken Bøvling Valgmenighed Bøvling Valgmenighed Hvad er en Valgmeninghed? Hvad med økonomien? Oprettet i 1875 da et flertal er familierne i Bøvling og Flynder sogne ønskede en grundtvigsk præst. Et ønske som

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 76404/11 MJOH Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti),

Læs mere

A. D. JØRGENSEN OG 1864

A. D. JØRGENSEN OG 1864 TROELS G. JØRGENSEN A. D. JØRGENSEN OG 1864 Mit livs tilskikkelse er blevet den, hver dag i det mindste én gang at føle bredden af mine særlige landsmænds tunge lod. A. D. Jørgensen i 1883 til M. Birkeland

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere