H.F. Petersens død... 1 pk. Indhold: Mindeord, avisudklip Breve i anledning af H.F. Petersens død.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. 1966. H.F. Petersens død... 1 pk. Indhold: 1966. Mindeord, avisudklip. 1966. Breve i anledning af H.F. Petersens død."

Transkript

1 Private personarkiver Arkiv P 25, førstepræst, Flensborg-Satrup, afl. jr. 1996/P 546. Se også Johanne Petersens arkiv P 187 samt Mærkedage pk Breve i forbindelse med udnævnelsen til præst i Flensborg Udnævnelsen til førstepræst -breve, hilsener, avisudklip års dagen, hilsener og breve Udnævnelse til Ridder af Dannebrogsordenen Afskedigelsen som førstepræst, forflyttelse til Satrup, breve m.v Kollats som præst i Satrup Indsættelse som præst i Lille Solt, avisudklip m.v års præstejubilæum i Sydslesvig, breve og avisudklip Mærkedage pk års dagen, hilsener og breve års dagen, hilsener og breve års jubilæum, avisudklip og breve Chr. Paulsen-medaljen H.F. Petersens død... 1 pk Mindeord, avisudklip Breve i anledning af H.F. Petersens død Artikler, notater, taler m.v pk. Anm.: Især artikler og tekster af H.F. Petersen, med bilag. Heri et omfattende materiale om Dansk kirke i Sydslesvigs historie Notater, taler, artikler, breve Notater, taler, artikler, prædikener, dagbogsoptegnelser Artikler med manuskripter Artikler, notater, taler, m.v pk Artikler m.v. 1943, Notater, taler, erindringer, artikler Fra Angel dagbog (privat og embedsmæssig) Forskelligt fra Satrup-tiden. Manus: Barndomsindtryk fra Aabenraa Erindringer fra Verdenskrigen Soldaterbreve og mindegudstjenester... 1 pk. Anm.: Indeholder feltpostbreve, mindeartikler over faldne, taler ved mindegudstjenester, breve vedr. savnede, krigsfanger m.v. Detaljeret indholdsfortegnelse vedlagt, dog ukomplet Soldaterbreve og mindeartikler

2 7. Særtryk af publikationer... 1 pk Optegnelser og publikationer... 1 pk Grundtvig-optegnelser Kirkehistorie - optegnelser Udklip. 4. Sønderjylland - tekster Privat regnskabsbog. 6. Harald Kidde - optegnelser Dagbog. 8. Bibliografi over H.F.Petersens publikationer Korrespondance vedr. publikationer Sager vedr. dansk-tysk salmehefte. 11. Diverse artikler, særtryk og forskelligt Testamente:bestemmelser vedr. overdragelse af samlinger til Dansk Centralbibliotek Ansøgninger om støtte til forskning, udgivelser, embeder. 14. U.år. Noter vedr. Erik Pontoppidans Collegium Pastorale Practicum 9. ca Fotos og rejsedagbøger... 1 pk. 10. Samlinger vedr. Claus Harms og forskelligt... 1 pk. Anm.: Gl. arkiv nr Hvad jeg skrev (avisudklip). 2. Bibliografi. 3. Personlige sager. 4. Egne artikler. 5. Samlinger til bog om Claus Harms. Efterladte papirer i Det danske Centralbibliotek for Sydslesvig, Flensborg. Registrant registreret af Poul Kürstein. Hvis man eftersøger papirer om et bestemt emne, er det nødvendigt at gå hele registranten igennem, da det ikke har været muligt at samle papirerne efter emner. Ej heller har det været muligt at skelne mellem H.F. Petersens manuskripter til trykte arbejder, udkast til manuskripter og andre forarbejder samt materialesamlinger. I visse tilfælde er der gjort opmærksom på originalmanuskripter af andre forfattere, som er kommet i H.F. Petersens besiddelse. Der findes ikke breve til H.F. Petersen i hans efterladte papirer. Papirerne findes i 13 papkasser. Registranten henviser til kassernes indhold. Flensborg, den 14. november 1968 Kasse 1 1 sort hefte oversigt over Sønderjyllands Kirkehistorie 1 brunt hefte materialer til Sønderjyllands kirkehistorie 1 brunt hefte kirkehistoriske tabeller Danmark Slesvig Holsten Tyskland efter reformationen 1 brunt hefte kirkehistoriske Excerpter 1 1 Leitz Ordner Schleswigsches Kirchenleben 1 Leitz Ordner oversigt over Sønderjyllands (Sydslesvigs) kirkehistorie 2

3 indeholder både råudkast samt renskrifter i 2 eksemplarer samt flere stykker, der hører til den foregående tyske fremstilling 1 bundt forskellige læg Sydslesvigske kirkehistorie 1 blåt læg l taller (fortsættelse af det forrige?) 1 gult læg Sønderjysk kristenliv fra reformationen til vor tid 1 gult læg skitse til Sønderjyllands kirkehistorie 1 knaldgult hefte Sønderjysk kirkeliv siden reformationen (heri selvbiografisk skitse) 1 sort hefte (kronologiske notater til sdj.kirkehistorie 1 gult læg sønderjysk Kirkeliv gennem tiderne m.m. 1 sort hefte træk af sønderjysk Kirkeliv gennem 400 år 1 sort hefte Findebog 1 1 sort hefte Kirkehistorikeren H.N.A. Jensens samlinger i Un.Bibl.Kiel 1 sort hefte fortegnelse over breve og andre håndskrifter 1 sort/rødt hefte Kirkehistoriske excerpter 1 sort hefte notater til Sønderjyllands Kirkehistorie 1 blåt hefte Flensborg kirkebogsuddrag, Klotz, G.S. Clausen 1 sort hefte Schl.-Holsteinisches Landesarchiv paa Gottorp slot 1 lille blå Durchschreibbuch Skolen 1,2 1 1 brun/gråt hefte Annales parvi om Slesvig Stifts sogne efter reformationen (kun nordslesvigske sogne) 1 lille brunt hefte Sønderjylland sort hefte af: Johannes Reinhusen: Annales Flensburgenses I (kun lidt) 1 grønt hefte Ermoldus Nigellus digt om Kong Haralds Dåb 826 (Olriks overs. med noter af H..F.) 1 Leitz ordner Sydslesvigs kirkehistorie før reformationen 1 sort hefte Kgl. kirkelove for Slesvig og Holsten 1 lille brunt hefte Christian IV 1 lille sort hefte 1929/30 med spredte kirkehistoriske notater 1 lille sort hefte Disposition Sl-Hl. (notater om Stephan Klotz) 1 lille sort hefte Clotz' visitatser (om Stephan Klotz) 1 brunt hefte Das gute Leben eines rechtschaffenen Diener Gottes von Johann Valentin Andrea ( ) Anno 1619 Kasse 2 Kartotek kronologisk oversigt over Sønderjysk kirkehistorie 1 sort kasse Vor egen slægt 1 brun pakke Sønderjysk kirkehistorie alfabetisk ordnede stikord med henvisninger 1 brun pakke Sønderjyllands kirkehistorie, sagligt ordnede emneord med henvisning 1 Leitz ordner Kronologisk oversigt Leitz ordner (fortsættelse i en anden kasse 1 gul konvolut Emner (kirkehist) 1 gråt læg Kirken i Sydslesvig 1 blå ordner Træk af Sønderjyllands kirkeliv fra reformationen til vor tid 1 rød mappe Træk af Sydslesvigs kirkehistorie 1 sort hefte Stamtavler Kasse 3 1 stor gul konvolut Sønderjysk kirkeliv efter reformationen (fremstilling. (fragmenter: Før reformationen. Reformationstiden Under den første verdenskrig) 1 grå mappe Liber censualis episcopi Slesvicensis Heinrich Rantzaus Landt Register Meineke af Flensborgs testamente rød mappe Reformationen i Sønderjylland 3

4 1 sort hefte Slesvigs bisper efter reformationen og deres tid 1 rød mappe 1600-tallet løse blade Religionssamtalen i Flensborg april brunt hefte Fra Kristian IVs tid Landsarkivet Odense 1 rødt hefte Åndelige brydninger i Sydslesvig i Christian Vs tid ( ) 1 brunt hefte Klotz - Rostock 1 løst blad Stephan Klotz als Mensch 1 sort hefte Steph. Klotz Visitatsberetninger 1651 og sort hefte Klotz' regimente i kirke og skole bl.a. visitatsberetning gråt læg Tidstavle til Stephan Clotz levned 1 grågrønt læg Klotz embedsskrivelser i afskrift kronologisk ordnet 1 grågrøn mappe Stepahn Klotz, kgl. generalsuperintendent grønt læg Stephan Klotz som kongens gen.sup. i hertugdømmerne blåt læg Synchronistiske tabeller til orth.tidsalder med særligt henblik på Klotz og Sønderjylland 1 sort hefte Stephan Klotz Breve 1 gult omslag Klotz Relation gult læg Stephan Klotz indenfor Flensborgs porte. ms. 1 gul konvolut Stephan Klotz (forskellige papirer) om NB! Vigtige samlinger til Klotz historie findes i en anden kasse! 1 gult læg Jac. Fabricius d.y.s visitatser hvidt læg Helligåndskirkens historie før reformationen. Kirkens grundlæggelse i hvidt læg Flensborg kirkeliv sort hefte Tysk og engelsk andagslitteratur i Sydslesvig før pietismen 1 sort hefte Hertugdømmet Lyksborg kirkelige forhold 1 sort hefte blå Durchshreibbuch Jac.Fabricius d.yngres collectanea 1 grå mappe Jacob Fabricius levnedsbog løse blade Enkens søn fra Tønder. Jacob Fabricius den ældre ms. 1 lille blåt hefte Pietismen i Slesvig 2 små Durchschreibbücher Pietismen Pietismen i Sønderjylland, blå durchschréibbuch 1 blå durchschreibbuch Pietismen Pietismen i sydslesvigske sogne I-II Synoder Schwartz Conradis visitatser Visitatsberetninger rødt hefte optegnelser bl.a. 18. årh. 1 gul konvolut Ledetråd i pietisme i Sydslesvigs 1 blåt hefte Christian Korthold, Pastor fidelis sort hefte Severin Lintrup 1 sort hefte Det sydslesvigske universalgeni Andreas Hojer 1 sort hefte Andreas Hojer: König Friederich des Vierten glorwürdigstes Leben 1 sort hefte Hans Adolf Brorson som pietismens ordfører 1 sort hefte Hans Adolph Brorson, biskop i Ribe brunt hefte Collectanea 1964 (særligt 18. årh.) 1 grønt hefte Joh. Melchior Krafft: Lebens-Beschreibung M. Jacobi Fabricii sen. 1 sort hefte. Gen. Sup. Christian von Stöcken og prof.chr. Kortholts Bedenken angående edsaflæggelse (ang. 1685) 1 sort hefte Samuel Rachels Bedenken I Occupirung 1684 II Abgenötigte Eidesleistung sort hefte Ligprædikener Sammelbind i landsbibl.i Kiel 1 grønt hefte. Spener und Luther von Martin Schmidt sort hefte Christian Kortholt 1 gult læg med 3 hefter og mange løse papirer. Joh. Melchior Krafft i Husum 4

5 1 gult læg gennemsigtigt læg pietisme 1 gul konvolut Georg Johann Conradi 1 gul konvolut Key Johannes Schwenck gråbrun konvolut Hinricus Braker 1707 til J.Chr. Wolff 1 gråbrunt læg Probst Lundius: Proponenda zu einer angeordneten Synode 1737 Kirkens tilstand under pietismen 1736 og aflangt sort hefte Flensborg provsti arkiv. Provst C.E. Lundius embedsbog gult læg Andreas Hojer Kasse 4 1 rødbrun mappe Pietismen i Sydslesvig 1 gult læg Pietismen, Flensborg og det øvrige Sydslesvig 1 brunt læg Pietismens tid 1 gul mappe Pietismen i Sønderjylland Kladde 1 gul mappe Sydslesvigs kirkeliv på pietismens tid 1 grønt hefte Pietismen tabeller 1 gult læg Navne og røster fra pietismen i Sydslesvig 1 sort hefte Asschenfeldts notesbøger 1 konvulut - - dagbøger originaler 1 sort bog Flensborg kronologisk 1 broget hefte Nicolai Clausen in Husbyriis tilhørende med kirkelige digte fra Grumtoft 18. århundrede 1 blåt læg Under Gen. Sup. C.F. Callisen lille brunt hefte Flensborg Tilstande o grønt studiehefte Fra Tønder Provsti sort hefte Slesvigske kirkeforhold i første halvdel af 19. årh.(også 18.!) 1 blåt læg Brødremenighedens arkiv i Christiansfeld (1830erne og 40erne Asschenfeldt, Callisen) 1 sort-brunt hefte små brune hefter U.S. Boesens generalvisitationer i Slesvig og sort hefte Biskop U.S. Boesens generalvisitationsberetninger gult læg Nordslesvigs kirkeliv sort hefte Nationalliberalismens styre 1 gråt hefte Rigsarkivet København. Kirkeministeriet. Indberetninger om kirke visitatser brun konvolut manuskripter (ikke af H.F.P.) om H.M. Tofte og hans slægt 1 gul konvolut H.F.P.s ms. om Tofte 1 gul konvolut H.P.P.s trykte: Degn Toftes breve med flere tilføjelse 1 sort hefte Samlede literaturhenvisninger vedr. Biskop H.S. Boesen ( ) Kasse 5 Landsbyskolens udvikling i Sydslesvig (med fotografier af gamle skoler. Flere findes i centralbibliotekets billedsamling) 1 gult læg Pietismen, herrnhuter, løse papirer 1 gult læg Ulrich Petersen 1 gult læg kirkehistorikeren Melchior Krafft ( ) 1 sort læg Ulrich Petersen 1 sort hefte Flensborgs lokalpatriot den lærde Johannes Moller (heri et tysk manuskript, anonym, om Mollero. Også noter om Ulrich Petersen) 1 sort hefte Pietismen i Sydslesvig 1 sort hefte Pietister, kongerne, gen.sup. præsterne 5

6 1 enkelt blad Niels Randulf Witths optegnelser Broager 1 sort hefte Vajsenhuset i Flensborg. E.Nöbbes husnumre Collectbuch til vajsenhuset 1 gult læg H.F.Petersen: De sønderjyske vajsenhuse ms. ufuldstændigt 1 sort hefte Hinrich Brummer: Nützliches u.erbärmliches Gesangbuch blåt læg Thomas Clausen 1 rød mappe 1700-tallet 1 gul mappe E.Pontoppidan: Collegium pastorale 1 rød mappe 1800-tallet (også om tiden efter I864) 1 gult læg Matthias Claudius 1 gennemsigtigt læg Forklaring på vidners ed Åbenrå amt Leitz ordner Kronologisk oversigt Leitz ordner enkelt ark Stadtarchiv Flensburg magistrat, notater om 1 hvidt læg Stadtrechnungen (Flensborg årh.) 1 rød+sort bog (kirkehist.opt.) 1 grøn-brun bog Synoder brun konvolut Amalie Nielsens erindringer ms. 1 blåt læg Sønderjysk Kirkeliv gennem 100 år sort hefte Træk fra det danske kirkelivs historie i Flensborg 1.udgave sort hefte altergangsstatistik fra Sønderjylland 1 sort hefte Heinrich Kruse Kasse 6 1 gult læg Kirkehistorie , tiden efter rødbrun mappe Kirken i Sydslesvig , utrykte breve e.lignende i fortsættelse af "Fra Sydslesvigske Præstegårde" 1 gul konvolut Pastor G.Fr.A. Graae: Breve til Regenburg Afskrifter 1 hvidt læg Pastor Mule, Fjolde, breve til Regenburg afskrifter 1 pakke af 2 mapper A. Regenburg 1 grøn mappe H.F. Petersen: Fra sydslesvigske Præstegaarde 1 grøn mappe " Fra nordslesvigske Præstegårde gult læg Kirkelige forhold i Angel 1 gult læg Breve til og fra Regenburg 1 sort hefte Regenburgs kirkestyre skelet med litteratur 1 rødbrun mappe Sprogreskripterne 1 sort hefte A. Regenburg. Bidrag til en livsskildring 1 sortmeleret ordner Utrykt materiale 19. årh. 1 sort hefte Landboforeningen for Flensborg og omegn gul konvolut Breve fra R. Prip til fru Morgenstjerne 1850f originaler og afskrift 1 brun konvolut Rasmus Prip: prædikener, viser og sange, et brev originaler Kasse 7 1 gult læg II Utrykte breve (sogne i Angel. Haddeby (vistnok trykt) 1 rød mappe Til Sønderjyllands Kirkehistorie mellem krigen (breve) 1 rødbrun mappe Biskop Jørgen Hansen gult læg Boesen: Breve gult læg H.F. Petersen: Biskop U.S. Boesen 1 gul konvolut U.S. Boesen 1 grå arkivmappe Biskop Boesen 1 brun konvolut Pastor Hempel, Rødding, Dagbog (kun delvis trykt i Rødding Højskoles Aarsskrift

7 2 brevblokke Hoyer Jensen. Bovlund frimenighed 1 brun konvolut Aagaard (landbrugsskole i Oversø sogn) 1 brun konvolut Viinsted, J. A. Aagaard højskole fotokopiblade (det ene dobbelt) Felt- og skibspræster. Feltpræster, (kirkebøger i Landsarkivet for Sjælland, heriblandt garnisonsmeningheder i Slesvig og Rendsborg) 1 gennemsigtigt læg Fotokopi af Holger Rørdams Levnedsløb ved ordination i Flensborg d. 3. oktober gult læg Lærer Peter Jensen Geleffs optegnelser indtil H.F.P. s ms 1 blad (dobbelt) Laurids Skaus Brev til 0rla Lehmann med nedsættende bemærkninger om Krüger og Boesen og deres virke i stænderforsamlingen 1 gult læg 19. årh. Slesvigske kirkeforhold 1 gult læg Dagbog 1864 Møgeltønder (andre kopier findes andetsteds i andre kasser, måske mere fuldstændigt) 1 blad I manufakturlære i Flensborg (Om Hermann Petersen fra Kappel, mere findes vistnok andetsteds i andre kasser) 1 blad notater om Nicolai Christian Nielsen 1 blåt læg heri notater om Volquard Jensen (Jonæ) og om biskop Koopmann i Holsten 1 hvidt læg Slesvigske kirkeforhold (heri om pastor Georg Ferdinand Boesen, Agerskov, provst L. Blædel, Nustrup 1 gråt læg 1864 i hundredåret 1 enkelt blad Als og Ærø 1 enkelt blad Aabenraa efter reformationen præsterække 1 gult læg Historiske efterretninger om præsterne til Maugstrup og Jægerup fra reformationen til vore tider 1 rød mappe 1900-tallet (udelukkende udklip fra aviser og ts.) 1 gult læg Familien Andreas Christiansen i Flensborg 1 sort bog Kopibog for Hermann Cristiansen, Rask Hovedgård 1 blågråt læg Dansk biografisk Leksikon 1 blåsort hefte Udkomne bøger af betydning for kirkehistorien gul konvolut H.F.Petersens hjemstavnskreds 1 hvidt læg Ligtale over Hans Meng 1 hvidt læg Ved pastor Warnckes indsættelse 1 gult læg Slægten Lassen i Strukstrup 1 brunt hefte Helligaandskirkens præster 1 sort hefte Præstegården i Vrangelgade 14 eller Carsten Nissens Vej Kasse 8 1 grå arkivmappe Danske i Sydslesvig 1 gult læg Hans Meng (ved hans død, notater og udklip) 1 rødbrun mappe Kirkeligt Samfund for Flensborg og Omegn grå arkivmappe indeholdende: Dansk kirkeliv i Flensborg Materiale Den danske menighed i Flensborg mellem krigene materiale Dansk kirkeliv i Flensborg Sydslesvigs kirkeliv (til dels identisk med "Fra sydslesvigske præstegårde) 1 gult læg Afstemningerne om præstevalg i Nordslesvig 1 blå mappe Hans Brodersen (notater og udklip) 1 blå mappe Sydslesvig og 1943 diverse 1 rødbrun mappe Albert Schweitzer og hans mission. (heri originalbreve) 1 blåt læg Erindringsbilleder. (Heri H.F.Ps stile 1914) 1 grøn mappe H.F.Petersens egne erindringer 1 gennemsigtigt læg Vejen gik til Sydslesvig (H.F.s erindringer) 1 gult læg Claus Jaspersen, justitiarius, Gerichtshalter (korte notater) 7

8 Kasse 9 1 gult læg mærket Angel 1 grøn ordner Flensborg Stadtarchiv 1 gult læg Bidrag til Holstens Kirkehistorie Holstens Historie gult læg Peter Grau 1 gult læg Uddrag af pastor Nic.C. Nielsens dagbøger 1 hvidt læg Sydslesvig sognevis 1 gul mappe Skoleforhold i Angel i gamle Dage. Skoleforhold i Sydslesvig op gennem Tiden 1 rødt læg Sønderbrarup 1 gult læg Hollingsted 1 rødt læg Ølsby Fahrensted 1 gult læg Tumby-Strukstrup 1 gult læg Husby 1 rødt læg Havetofte 1 rødt læg Solt 1 rødt læg Sørup 1 blåt hefte Sønderjyske hjemstavnstoner 1 grønt hefte Flensborgske kirkeforhold 1 brun Durchschreibebuch Flensborgske kirkebogsuddrag 1 brun Durchschreibebuch Du 29 heri Excerpter og kirkebogsuddrag, sørgevers 1 sort hefte. Findebog 2. Sager og steder 1 brun konvolut Spredte kirkehist. notater 1 brun konvolut Notater om personer og emner 1 gult læg Ryde Kloster 1 sort hefte Klostrene 7 brune og sorte opskriftsbøger Læg mærket Polkerådet (meget lidt) 1 gråt læg Erich Johann Jessen - Schardebüll: Stammtafel. Stammväter und Stamm-müttet 1 gul konvolut Sønderjyske præster og afstemningsrøret sort hefte Bremen-Verden 1 sort hefte Slesvig By før og efter I864 1 sort hefte Sild 1 blåt hefte Angel før og nu. (Heri brev fra pastor Jens Krog i Grumtofte til Regenburg med omtale af pastor Hjorth i Slesvig og senator Peschke 1 kollegiebog Tænkt og levet (udkast til sønderjysk kirkehistorie, pietisme og Regenburg) 1 grønt læg Visitatser. Trykte skrifter om visitats 1 blåt læg Fra landsbyskolens historie i Sydslesvig. Fremstilling Kladde 1 rødt læg Husum 1 rødt læg Satrup 1 blå Durchschreibebuch Satrup Angel 1 gultlæg Landskirken i Slesvig og Holsten gult læg Borne-Boren 1 rødt læg Eggebæk 1 rødt læg,adelby 1 rødt læg Grumtofte (heri W. Hjorts bog om Jens Krog, sognepræst i G. under sprogreskripterne 1 rødt læg,højer sogn 1 rødt læg Siversted 1 rødt læg Ulsnæs 1rødt læg Tolk-Nübel 3 rødt læg Nykirke (heri brev fra Victor Krohn til H.F.P. med afskrift af papirer fra Johan Theodor Sophus Krohn fra dennes tid som sognepræst i Nykirke, bl.a. om salmebogsstriden 8

9 1 rødt læg Medelby Kær herred 1 rødt læg Hjoldelund 1 rødt læg Kappel (med oplysning om dansk folkebibliotek og undervisning i dansk længe før sort bog Personer, perioder og episoder fra Sønderjyllands Kirkehistorie 1 gult læg Jacob Fabricius den ældres erindringer 1 gult læg Blandede sønderjyske notater 1 hvidt læg Festen for Bernhard Hansen 17. maj hvidt læg Daniel Petersens begravelse 1 gul konvolut Medlemmer af Borgerforeningen i 1850'erne - 70'erne 1 sort hefte Wilhelm Löhe. Der evangelische Geistliche rødbrunt hefte Studiejournal 1 1 grønsort hefte Studiejournal 2 1 grønsort hefte Findebog Repertorium FL 1 gult læg 40 år i Sydslesvig - oplevelser og overvejelser (løse udkast) 1 gult læg Brev fra L. Jacobsen, Brøns Mølle, til H.M.Tofte, Flensborg 1 gult læg Notater om Emil Wacker 1 gult læg Dagbog fra Møgeltønder gult læg De sønderjyske vajsenhuse 1 gult læg Et billede fra sønderjysk altergang o gult læg Min Vej til præstegerningen 1 gult læg Kirkelig i Flensborg (s.l med titel mangler) 1 gult læg Helligåndskirken i Flensborg 1 gult læg Fra Angels kirkeliv (2 manuskripter) 1 gult læg I Ansgars spor i Sydslesvig 1 gult læg Præst og Menighed i Flensborg gennem tiderne 1 grågult læg Paul Wehlitz Faulück (Folvløk) i Ravnkjær sogn 1 gult læg A. Boesens breve til H.F. Petersen om bedstefaderen U. S. Boesen 1 gult læg Fragment af manuskript, vistnok Amalie Nielsens erindringer 1 gult læg Stephan Klotz, samlinger til hans levnedsbeskrivelse 1 gult læg Mathias Davids, fhv.amtmand over Gottorp og Hytten amter, skrivelse til Freiherr von Zedlitz gult læg Lærer N. Johannsen-Bovlunds dagbog 1900 f. Tvangforflyttet pgr.af danskhed til Kleiseerkoog ved Neu Galmsböl 1 gult lag Lærer Peter Jensen Geleffs optegnelser, med notater om udeladelser 1 gult læg Mette Marie Johannsen, Klus, Erindringer 1 gult læg privat angående forfattervirksomheden (heri anmeldelser af "Fra Sydslesvigske Præstegaarde" 1 gult læg Klotz Katekismus 1 sort hefte Kirkeliv og kamp for politisk og national frihed sort hefte Gesamtsynode i Rendsborg Dezember sort hefte Rendsborg-Synoderne.Generalsuperintendenturerne (i 17. og flg. årh.) 1 grønt hefte E xcerpter af Knud Heiberg: Fra den religiøse Brydningstid i årene omkring o sort hefte K.F.U.M. i Flensborg 1 sort hefte Menighedskredsen i Lyksborg sort hefte Sydslesvigsk Kirkeliv efter Afstemningen 14.3.l920. I sort hefte Slesvigsk kirkeliv efter Afstemningen II sort heffe Den danske skole i Kappel. Skoleleder Martin Morten fortæller om den første tid (ikke ret meget) 1 rødt hefte Min Hjemstavn Satrup 1 sortblåt hefte Johann Arnd: Sechs Bücher vom wahren Christentum udg af Adam Struensee + Paradiesgärtlein, Halle sort hefte Østerløgum 9

10 1 rødt hefte Satrup Sogn. Optegnelser Kasse 10 Excerptbøger om alt muligt. Lignende findes også rundt i de andre kasser. 1 uden titel Stadtbibliotbek Lübeck Tübingen Sønderjyllands Kirkehistorie exc.1937 Un. bibl. København 1960f Lübeck-Hamborg-Kiels Un.-Holsten (?...) mod Herrnhuterne Rigsarkivet. Regenburgs samlinger Gottorp L.A Landsarkivet Åbenrå 1960 m Åbenrå landsarkiv 1960 e S.-H.. es Landesarchiv Gottorp 1960 j Un. bibl.kiel Mss. Un. bibl. Kiel 1961 B Stadtarchiv Flensbg S.-H.Landesarchiv Gottorp 1960 g Gott A. Gymnasialbibl.Fl. Rigsarkivet København Kgl. Bibl. Kbh. I 1960 d Kgl. Bibl. Kbh. II 1960 e Knud Heiberg s Samlinger til Pietismens Historie. Rigsark. Håndskrifter. Kirkehistoriske Samlinger Sl. Kirkehistorie 1960 h Artikler Continuation auf allerhöchsten Befehl abgegeben. Berichte und Bedenken (l750erne) Husum provsti 1960 p ( ) Georg Clæden Monumentea Flensburgensia 1960 For 300 år siden I 1960 f For 300 år siden I 1960 b Gnallinger Gnallinger 1960 o Tidsbilleder fra gamle Dage Gnallinger L Gnallinger 2 Gnallinger B (Blandinger) 1963 (Blandinger) Norge Norge Norge Alskens Holsten Gott.196l b Univ. bibl.kiel. Noter 1962a (Blandinger) Kirkebogsudtog 1962 b (Esgrus og andre) Kirkebogsuddrag (flere sydslesvigske sogne) Kilder 1960 Kilder 1961 a 12 Privat (til dels misvisende titel) Sønderjylland 10

11 1959, 1 Sydslesvig 1,1 Sydslesvig 1,2 Sydslesvig 1,3 Emner Bøger og Tidsskrifter Sønderjyllands Kirkehistorie Kirkehistoriske Notater Manuskriptexcerpter Kasse 11 1 sort bog Huskeregister 1 sort bog G. S. Jacob Fabricius d. æ. 1 brunt skolehefte Pietismen i Württemberg 1 blå ordner Pietismen 1 sort hefte St. Johannis Flensborg Obligationer til belysning af borger og kirke i 18. århundrede 1 sort bog Slesvigske Kirkeforhold mellem Krigene M. 1 1 sort bog (Alfabetisk ordnet register over sønderj. kirkehistorikere) 1 sort hefte Wilhelm Alardus sort hefte St. Marien Archiv i Flensborg 1 sort hefte Visitatsprotokoller og visitatsberetninger fra og til biskoppen, Flensborg Provsti og sort hefte (udskrifter fra rigsarkivet) 1 sort hefte Kirchenrechnungen St. Nic.Fl. l Udskrifter af Mollers genealogiske samlinger 1 sort bog med geneal.opt. (?) 1 sort hefte Flensborgsk Personalhistorie grønsort hefte Kirkebogsuddrag 1 sort bog (heri om Johann Rist og Stephan Klotz 1 sort hefte Gnallinger 1 rødt hefte Sønderjyske Gnallinger (Historier" og Anekdoter) ved H.F. Petersen 1 læg gult med fragmenter af afskrift af brev til Regenburg (?) om Gustav Johannsen 1 gult læg Et flensborgsk Skole-Trekløver. Provst Fenger, Vilhelm Gregersen, Nic.A. Nielsen 1 gult læg Haandbog i det slesvigske Spørgsmaals Historie, H.F.Petersens manuskript 1 gul konvolut Klingpung og Fattigpleje 1 gult lag Fra en grundtvigsk Præstegaard i Tønning Originalmanuskript 1 gult læg Ligprædiken generalkonsul Lauritz Larsen 1 gult læg Blandt jævne Sønderjyder (sønderjyske danske) 1 gult læg Folket er græs. Tale ved indvielsen af Ladelund Skole gult læg De sønderjyske Pigers far fortæller (H.M. Tofte) 1 gult læg A. Regenburg og Sønderjylland III 1 gult læg Grænsepræsten Thomas Hoyer Jensen 1 gult læg En seksårig bispevakance (heri også: Slesvigs Bispestol gult læg Fra sønderjysk kirkeliv gult læg Det kirkelige Liv i Sydslesvig gennem 1100 aar 1 hefte Rigsarkivet København 1 brunt hefte med udskrifter af akter især om Flensborg slot (Duborg) 1 gul mappe Schleswigsches Kirchenleben gul mappe Sønderjysk kirkelig fra reformationen og til vor tid 1 gul mappe Schleswigsche Kirchengeschichte 1 gul mappe Personalhistorie undersøgelser 1 gult læg En sydslesvigsk lærers erindringer fra Harrislev og Store Vi (Peter Lasthain) 1 gråt læg Sdj. kirkehistorie ca , heri: C. F. Callisens generalkirchen- 11

12 visitationsberichte 1 gult læg Historikeren C.F.Alien rødt læg U.S. Boesen: Bispevisitatser (Sydslesvig) samt noater om Boesen 1 sort bog Stephan Klotz excerptbog K 1 1 sort bog Stephan Klotz, Liv og Tid. Mecklenburg. Excerptbog K 2 1 sort bog Stephan Klotz, Liv og Tid. Westfalen. Excerptbog. K 3 1 grå bog Stephan Klotz' Værker. Excerptbog K 4 1 rødt kursushefte K 11 Klotz 1 grønt Kursushefte K 12 Klotz 1 sort hefte Ligtalerne over Steph. Klotz og Hustru 1 gråt læg Stephan Klotz 1 blåt læg Stephan Klotz Bogexcerpter etc. Kladde 1 sort hefte Stephan Klotz som prädikant 1 brun bog H.F. Petersen: Annotationes fra Stephan Clotz Prædikener 1 gråsort bog Stephan Klotz en Skitse 1 blå ordner Stephan Klotz und seine Tätigkeit für den Wiederaufbau seiner Diözese 1 sort bog Klotz V 3 Kasse 12 1 rødbrunt læg mærket Reformationstiden 1 brunt hefte Steder, Begivenheder, Tilstand og skikkelser fra Sønderjyllands Historie gråt hefte blåt hefte rødt hefte Billeder fra Slesvigs Kirkehistorie 1 rødt læg Sydslesvigske Hjemstavnstoner. Øjebliksbilleder. Referater. Gnallinger (Heri: Bal på Aagard Landbrugsskole 1867) 1 blå Durchschreibbuch 1960 a Schleswigsche Geschichten 1 blå Durchschreibbuch Sønderjyske Træk I 1 Blå Durchschreibbuch Sønderjyske Træk II sort hefte Anton Heimreich Walther ( ) Schleswigsche Kirchen Historie sort hefte Konsistorialsager Landsarkivet i Aabenraa 1 sort hefte Rigsarkivet i København. Regenburgs Privatarkiv. Breve til Regenburg. Register og indhold af breve fra brevskriverne efter alfabet og hvor jeg har copieret eller afskrevet dem 1 sort hefte Femern. Præsternes Beretning til Bispevisitatsen mørkegrønt hefte Kirkelivet i "Sønderjyllands Historie" 1 sort hefte M. Anton Heimreich Ernewerte Nordfresische Chronick sort hefte Adlers Bispevisitatser 1 sort hefte Chrixtian Scriver sort hefte Ekstrakter af E. Pontoppidan: Annales Ecclesiæ Danicæ II sort hefte Fra Reformationstiden i Sønderjylland. 1 gråt hefte Sønderjyllands Kirke I Nord- og Sydslesvigs - - En flensborgsk pedelfrues minder fra læg 1 læg Bedstefaders læjtnant postmester Wørmers breve fra læg Herman Petersen fra Kappel: I manufakturlære i Flensborg læg Kammerfru Regenburg og opstandelsen ved hoffet læg udkast til en afhandling om kirkesproget i Sønderjylland gennem tiderne 1 læg med notater om kirke og præster mellem skiftende ydre magt, om konformitet i troen og om Stephan Klotz 1 læg om ortodoksien i Sønderjylland, H.F.P.s trykte udgave af Jacob Fabricius den ældres selvbiografi arbejdshefte, notater om Stephan Klotz 12

13 1 læg om Generalsuperintendent Thomas Clausen 1 læg med udklip om Chr. Paulsen Prisen 1 læg med tysk ms om Ansgar, medd. fra H.Jøns, Stenbjerg, om dansk sprog i Stenbjerg efter 1864, af fru Marie Fischer i Havetoft om det samme, ms Die kirchlichen Verhältnisse der Probstei Flensburg 1770 med danske uddrag fra omkring skriveblok med indledning til "Denne bog om sønderjysk kirkeliv efter reformationen, med optegnelser om pastor Carl Ludvig Mohr i Ølsby og Farensted (Bøglund) 1 læg mærket breve til Regenburg i forbindelse med "Fra Sydslesvigske Prægtegårde" Heri bl.a uddrag af biskop Tage Müllers visitatser i Nordslesvig (Ribe stift) 1838, 1839, 1844, 1845, 1846 og Uddrag af kirkeministeriets journal Notater om Biskop Jørgen Hansen. Uddrag af Regenburgs privatarkiv. Korrekturark fra "Fra Sydslesvigske Præstegårde" med tilskrifter. 1 læg Slesvigsk kirkelig i 19.årh. mest heri afskrifter af breve fra præsterne i Olderup Ehrenreich, Momme og Hansen til Regenburg, og fra Hartnack i Jørl og fra talrige andre præster i Sydslesvig. 1 læg Regenburg. Sønderjysk Jul 1936 med H.F. Petersens artikel Aabenraaeren August Regenburg 1 rød mappe med bl.a. uddrag af Landboforeningens Protokol Uddrag af Landboforeningen for Flensborg og Omegns gamle protokol. Udklip om allehånde 1 grøn mappe Luthersk ortodoksi og pietisme 1 grønt læg Tidsbilleder fra Sønderjylland. Heri afskrifter af Theodora Holms dagbog Breve fra Møgeltønder Noter om faldne sydslesvigere Afskrift af karlens klage på angelbodansk efter Jahrbücher der Landeskunde. Bd Bogen om Sønderjylland. Øjebliksbilleder fra før og nu gennem 300 år 1 gult læg. Vater Bodelschwingh 1 blåt læg, Flensborg i 19. Aarhundrede. Personalhistorie.(særlig præster ved Helligåndskirken) 1 rødt læg. Til Sønderjyllands Kirkehistorie 1544-l660. B.Gottorpsk del. Jacob Fabricius den ældre, Jacob Fabricius den yngre, Mauritius, provst i Tønder. 1 hefte Spenerianismen 1 blåt læg. Chr.Paulsens Prisen, Den dansksindede sønderjyske befolknings holdning til den danske politik i det slesvigske spørgsmål i tiden fra december 1854 til december Nationalliberalismen, (Heri uddrag af breve til og fra Regenburg) 1 blåt læg. Ideer ang. Arbejder vedr. Sønderjyllands Kirkehistorie (særlig om Flensborg, men det er kun ideer) 1 rødt læg. Sydslesvig Kirkekalender koorespendance regnskabsbilag 1 rødt læg. Flensborg Bys Historie korrespondance om H.F.Ps bidrag, heri et læg om Den danske Menighed i Flensborg mellem krigene. Kasse 13 1 læg om pietisme i Sønderjylland 1 læg Pietismen i Sydslesvig i Frederik IVs tid læg Pietismen i Sydslesvig i Christian VIs tid læg Navne fra pietismens dage 1 læg Pietismens i Sydslesvig 1 bog Pietismen 1 Durchschreibsbuch Pietismen 1960 i 1 læg Pietismen i de forskellige provstier 1 bog excerpter af Propsteiarchiv Flensburg. Continuation der Visitatioen und Kirchenrechungen ca bog Bogkatalog over skrifter udkomne på vajsenhuset i Halle fra oprettelsen til bog De sønderjyske Vajsenhuss Bogforlag. Flensborg Stadtarchiv A bog August Hermann Francke: Idea studiosi Theologiæ , udskrifter af 1 læg Generalsuperintendent Thomas Clausen

14 1 læg Josua Schwartz 1 læg Generalsuperintendent Georg Johann Conradi, studier i pietismens historie i Sydslesvig læg Jeremias Friedr. Reuss, S. H. generalsuperintendent bog Adam Struenss S.H. Generalsuperintendent bog Generalsuperintendent Adam Struensee og hans tid 1 læg Generalsuperintendent Georg Johann Conradi, et bidrag til den pietistiske bevægelses historie i Sydslesvig 1 læg Generalsuperintendent ( ) Conradis Visitatsberetninger 1 læg Kap. IIa Pietismens indgang i Sydslesvig 1 læg rationalismen 1 læg G. S. Adler 1 læg Flensborgsk KirkeliT (Aschenfeldt) 1 læg Asschenfeldts Dagbøger 1 læg H. Lo Martensen (heri også breve fra Jørgen Hansen til H.Hiort-Lorenzen) 1 læg Detlef Hinrich Theodor Ionas (Jonas?): Aufzeichnungen aus meinem Leben Niedergeschrieben im Jahre 1914 (fra Harreslev) 1 læg Træk af Livet paa Trøjborg Hvad Huslærerens Dagbog fortæller.ved H. F. Petersen. (Sprogforeningens Almanak 1931) 1 bog Hoyer Jensen: Denkwürdigkeiten bog Thomas Hoyer Jensen: Dagbog 1796 m.m. efter Originalen (heri 2 ms. om Hoyer Jensen af H.F.P.) 1 konvolut Carsten Petersens Erindringer som præst ved Helligaandskirken blade Flensborg slot 1 bog Bidrag til Flensborgs Kirkehistorie 1 bog Dagligt Liv i Flensborg gennem 100 Aar bog Lidt om Flensborgs Historie. Kort oversigt og Henvisninger. 14

UDGIVELSE AF DANSKE LITTERÆRE TEKSTER EFTER 1800. En redegørelse for behov, problemer og perspektiver

UDGIVELSE AF DANSKE LITTERÆRE TEKSTER EFTER 1800. En redegørelse for behov, problemer og perspektiver Henrik Andersson, Flemming Conrad, Per Dahl og Jørgen Hunosøe: UDGIVELSE AF DANSKE LITTERÆRE TEKSTER EFTER 1800 En redegørelse for behov, problemer og perspektiver Marts 1996 Udgivelse af danske litterære

Læs mere

INDHOLD. Yderdatering: 1840-1901 Indholdsresumé: Omfang: 4 Klausuler: Tilgængeligt

INDHOLD. Yderdatering: 1840-1901 Indholdsresumé: Omfang: 4 Klausuler: Tilgængeligt Reg. nr: 05047A (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Appel, Cornelius, 1821-1901, højskoleforstander frimenighedspræst, og hustru Anne Kjerstine Appel, født Lorentzen, 1829-1869" Yderdatering: 1840-1901

Læs mere

Lydfortegnelse. L 4 J.N. Jensen taler om Sydslesvig, 1960 Klausul: Almindelige regler Indhold: Varighed 9 min.

Lydfortegnelse. L 4 J.N. Jensen taler om Sydslesvig, 1960 Klausul: Almindelige regler Indhold: Varighed 9 min. Lydfortegnelse L 1 Sendemandsmøde 1962 Optagelser af forskellige taler og indlæg på Grænseforeningens sendemandsmøde i Odense 15-16/09-1962 Varighed: ca. 180 min 0:00:00 Samuel Münchow 0:17:02 Dommer P.

Læs mere

KILDESKRIFTSELSKABETS KATALOG OVER MIKROFICHE (MIKROFILMKORT)

KILDESKRIFTSELSKABETS KATALOG OVER MIKROFICHE (MIKROFILMKORT) KILDESKRIFTSELSKABETS KATALOG OVER MIKROFICHE (MIKROFILMKORT) Kildeskriftselskabet tilbyder en lang række udsolgte eller vanskeligt tilgængelige bibliografier, arkivregistraturer og kildepublikationer

Læs mere

SØNDERJYLLANDS POLITISKE OG ADMINISTRATIVE FORHOLD

SØNDERJYLLANDS POLITISKE OG ADMINISTRATIVE FORHOLD SØNDERJYLLANDS POLITISKE OG ADMINISTRATIVE FORHOLD ved M. MACKEPRANG P å grund af de spegede og indviklede forhold i Nordslesvig, der på så mange måder afviger fra de kongerigske, har redaktionen anset

Læs mere

23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger. m.v. Indre Missions Tidende. Årg. 98 (1951), s. 51 [lærer]

23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger. m.v. Indre Missions Tidende. Årg. 98 (1951), s. 51 [lærer] 23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger og skolefolk m.v. Abelsen, Marius (1929-72) 8474 Høegh, Erling: Marius Abelsen. 1929-1972. I: Grønland. 1972, nr. 12, s. 374-75 [skoleinspektør] Abildtrup,

Læs mere

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 1. Carl Nielsen Brevudgaven

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 1. Carl Nielsen Brevudgaven Carl Nielsen Brevudgaven Carl Nielsen, 1890 Carl Nielsen Brevudgaven Bind 1 1886-1897 Redaktion, indledninger og noter: John Fellow Carl Nielsen Brevudgaven bind 1: 1886-1897 Redaktion, indledninger og

Læs mere

DEN HALLENSISKE MISSION BLANDT JØDER I 1700-TALLET, MED SÆRLIGT HENBLIK PÅ DANMARK

DEN HALLENSISKE MISSION BLANDT JØDER I 1700-TALLET, MED SÆRLIGT HENBLIK PÅ DANMARK Prisopgavebesvarelse 2007 DEN HALLENSISKE MISSION BLANDT JØDER I 1700-TALLET, MED SÆRLIGT HENBLIK PÅ DANMARK Anne Katrine Blinkenberg Pedersen En stor tak til min vejleder Professor Dr. theol. Martin Schwarz

Læs mere

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT ISSN 0300-3655 PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT 97. ÅRGANG. 16. RÆKKE. 5. BINDS ANDET HALVBIND UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE 1977 INDHOLD Forligsmand Geert Drachmann: Om at ordne

Læs mere

Sydslesvig-ungdom på danske efterskoler før og nu

Sydslesvig-ungdom på danske efterskoler før og nu Sydslesvig-ungdom på danske efterskoler før og nu Forsidebillede Efterskoleelever fra Danmark i snak med jævnaldrende på den danske Jes Kruse-Skole i Egernførde i december 2006. Foto: Thomas J. Wiltrup,

Læs mere

DANSKE STUDIER UDGIVNE AF GUNNAR KNUDSEN OG MARIUS KRISTENSEN FOR UNIVERSITETSJUBILÆETS DANSKE SAMFUND

DANSKE STUDIER UDGIVNE AF GUNNAR KNUDSEN OG MARIUS KRISTENSEN FOR UNIVERSITETSJUBILÆETS DANSKE SAMFUND DANSKE STUDIER UDGIVNE AF GUNNAR KNUDSEN OG MARIUS KRISTENSEN 1917 FOR UNIVERSITETSJUBILÆETS DANSKE SAMFUND KØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG H.H.THIELES BOGTRYKKERI INDHOLD MARIUS KRISTENSEN,

Læs mere

RENDSBORG, 24. MARTS 1848

RENDSBORG, 24. MARTS 1848 RENDSBORG, 24. MARTS 1848 PRINS FREDERIK AF NØRS KUP MOD HELSTATENS FÆSTNING I HERTUGDØMMERNE HANS SCHULTZ HANSEN EN DATO MED HISTORISK RÆKKEVIDDE ET DRAMA MED FORSKELLIGE INDFALDSVINKLER Da rigsarkivar

Læs mere

Bibliografi over Herning

Bibliografi over Herning Bibliografi over Herning Historisk Forening for Herning Kommune Dansk Center for Byhistorie og Brian Wiborg Den digitale udgivelsesrække 2 2005 Indledning Der er skrevet meget om Herning og om Hernings

Læs mere

Toldruller og tågesignaler, regnskaber og revyviser - Udtaget småtryk er inddateret i REX

Toldruller og tågesignaler, regnskaber og revyviser - Udtaget småtryk er inddateret i REX Toldruller og tågesignaler, regnskaber og revyviser - Udtaget småtryk er inddateret i REX Af bibliotekar Therese Høeg Jacobsen Indledning U dtaget småtryk, som er en del af Småtrykssamlingen, er nu blevet

Læs mere

Kontaktudvalget for dansk maritim historie- og samfundsforskning. GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE. København

Kontaktudvalget for dansk maritim historie- og samfundsforskning. GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE. København Kontaktudvalget for dansk maritim historie- og samfundsforskning. GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE V København 1982 Indholdsfortegnelse Forord...3 Arkiver og biblioteker A49 - A73...4 Landsarkivet for

Læs mere

Egernførde bys historie

Egernførde bys historie Egernførde bys historie Egernførde bys historie Redigeret af Harald Jørgensen, o. M. Olesen og Frants Thygesen Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Egernførde bys historie. Redigeret

Læs mere

ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33

ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33 ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33 København Antikvariat & Forlag Fiolstræde 34-36 1171 København K Tlf.:

Læs mere

Hellighed og magtspil

Hellighed og magtspil Hellighed og magtspil HELGENKÅRINGENS VANSKELIGHEDER I DANMARK EFTER 1234 AF SVEND CLAUSEN En pavelig kanonisering kan tidligst påvises med sagen om biskop Ulrik af Augsburg i 993. 1 Først senere vandt

Læs mere

6. Folkeskolen og andre børneskoler

6. Folkeskolen og andre børneskoler 6. Folkeskolen og andre børneskoler 6.1 I almindelighed 6.1.1 Flere perioder 2701 Af Landsbyskolens saga. Red. Albert Johansen. Århus 1964. 245 s. 2702 Andersen, Erik Vitus: Skolen i et demokrati. I: Uddannelse.

Læs mere

Studenterforhold. 18.1 Universitetsuddannelse. 18.1.1 Flere perioder

Studenterforhold. 18.1 Universitetsuddannelse. 18.1.1 Flere perioder 18. Universitetsuddannelse. Studenterforhold 18.1 Universitetsuddannelse 18.1.1 Flere perioder 7383 Bach, Annelise: Lægeuddannelsen i historisk belysning. I: Ugeskrift for Læger. Årg. 135 (1973), s. 1859-60

Læs mere

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard NR. 30. DECEMBER 2004 1238 Indhold - Bedsted eller Bedsted Lø 1239 - Skous gård i Øster Terp 1240 - Eskild Eskildsen om Øster

Læs mere

Hvad vi arbejder med...

Hvad vi arbejder med... Hvad vi arbejder med... Bidrag fra medlemmerne Efterår 2008 Indhold Indledning... 3 Lidt om at skrive erindringer... 4 Fra slægtsforskning til lokalhistorisk projekt.... 7 Jens Madtzen Rosenberg - en fremtrædende

Læs mere

Fra forsvarsven til scavenianer

Fra forsvarsven til scavenianer CARL ROOS (1884-1962), PROFESSOR I TYSK AF PER ØHRGAARD»Endnu ét: De misforstaar min Stilling, naar De kalder mig»en Forkæmper for tysk Kultur i Danmark«. Jeg er Forkæmper for dansk Kultur i Danmark. Dansk

Læs mere

Anefortegnelse. Værket omfatter:

Anefortegnelse. Værket omfatter: Anefortegnelse Denne anefortegnelse er kommet til af flere omgange. Den første del er en undersøgelse lavet af førstelærer Møllegaard i Bredsted omkring 1960. Resten er undersøgelser, jeg selv med udgangspunkt

Læs mere

Kieler Umschlag EN ANALYSE AF PENGEMARKEDET I KIEL I DET 16. OG 17. ÅRHUNDREDE JOHN CHRISTIANSEN

Kieler Umschlag EN ANALYSE AF PENGEMARKEDET I KIEL I DET 16. OG 17. ÅRHUNDREDE JOHN CHRISTIANSEN Kieler Umschlag EN ANALYSE AF PENGEMARKEDET I KIEL I DET 16. OG 17. ÅRHUNDREDE AF JOHN CHRISTIANSEN Kieler Umschlag var det vigtigste regionale, men også det vigtigste internationale penge- og kreditmarked

Læs mere

Kirkelig Information Jubilæumsnummer

Kirkelig Information Jubilæumsnummer K S BB NR. 3 2004 39. ÅRGANG ISSN 0902-9735 www.ksbb.dk INDHOLD: KIRKENS JA OG NEJ 1 ET STYKKE HISTORIE 2 TEOLOGIEN BAG PJECEN 6 ØRE FOR KLANG - 10 PERSONLIGE HILSNER JENS KR. HOLMGAARD 14 SVEND ERIK LARSEN

Læs mere

19. Folkeoplysende virksomhed.

19. Folkeoplysende virksomhed. 19. Folkeoplysende virksomhed. Voksenundervisning 19.1 I almindelighed 7755 Bach, Ingeborg, Inger Marie Dyrberg og Mette Ringsted: Arbejderkvinders oplysningsforbund. I: Kvindfolk. En danmarkshistorie

Læs mere

Krigergrave og mindesmærker fra De Slesvigske krige i Sønderjylland

Krigergrave og mindesmærker fra De Slesvigske krige i Sønderjylland Krigergrave og mindesmærker fra De Slesvigske krige i Sønderjylland Registrering udført af Museum Sønderjylland Sønderborg Slot 2009-2013 Fotos af Holger Jørgensen og Verner Meier s. 2 Indledning s. 6

Læs mere

1. januar 2012 Grundtvig Side 1 af 14. Grundtvigs far var Johan Ottesen Grundtvig, g.m. Cathrine Marie Bang, præst i Udby og Ørslev 1776-1813.

1. januar 2012 Grundtvig Side 1 af 14. Grundtvigs far var Johan Ottesen Grundtvig, g.m. Cathrine Marie Bang, præst i Udby og Ørslev 1776-1813. 1. januar 2012 Grundtvig Side 1 af 14 Grundtvigs far var Johan Ottesen Grundtvig, g.m. Cathrine Marie Bang, præst i Udby og Ørslev 1776-1813. Nicolai Frederik Severin Grundtvig, født 8. sept. 1783, var

Læs mere

1. årgang. Studenterkredsens tidsskrift. Fuld registrant 1933-1997. v/ Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt Foråret 2013 --

1. årgang. Studenterkredsens tidsskrift. Fuld registrant 1933-1997. v/ Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt Foråret 2013 -- Studenterkredsens tidsskrift. Fuld registrant 1933-1997. v/ Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt Foråret 2013 -- 1. årgang Nr. 1, September 1933 J. J. Til Indledning Henrik Dons Christensen, SK s formand

Læs mere