Mercodia Adiponectin ELISA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mercodia Adiponectin ELISA"

Transkript

1 Mercodia Adiponectin ELISA Brugsanvisning REAGENSER TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro diagnostisk brug Regulerende status i USA: Kun til forskningsbrug Ikke til brug til diagnostiske procedurer. Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE Uppsala, Sverige

2 FORKLARING AF SYMBOLER, DER ANVENDES PÅ ETIKETTER = 96 Reagenser til 96 analyser Udløbsdato Opbevar ved 2-8 C Lotnr. Til in vitro diagnostisk brug Mercodia 2009, 2011

3 TILSIGTET BRUG Mercodia Adiponectin ELISA er en metode til kvantitativ bestemmelse af humant adiponectin i serum eller plasma. RESUMÉ OG FORKLARING AF ANALYSEN Adiponectin kaldes også Acrp30 (30 kda adipocyte complement-related protein), GBP28 (Gelatin-binding protein), adipoq, apm1 (Adipose most abundant gene transcript 1) [1, 2]. Adiponectin er et adipocytsecerneret hormon, der består af 244 aminosyrer med en molekylvægt på ca. 30 kda (28-30 kda). Det er et af de mest talrige proteiner i humant blod med cirkulerende koncentrationer på μg/ml, hvilket udgør ca % af totalt plasmaprotein [2]. Proteinet består af fire domæner: én globulær C-terminal, én kollagenlignende N-terminal, ét signalpeptid og ét hypervariabelt domæne. Det globulære domæne har signifikante ligheder i sekvens og struktur med komplementfaktoren C1q [2,3]. Det globulære domæne har også strukturelle ligheder med TNF-α [3-5]. Adiponectin-koncentrationer er omvendt forbundet med type 2-diabetes, koronararteriesygdom og obesitas, som til sammen kaldes det metaboliske syndrom. Adiponectin nedsætter serumkoncentrationerne af blodglukose og frie fedtsyrer og forøger insulinfølsomheden [7]. Adiponectin har også vist sig at have antiinflammatoriske effekter [2]. Det er blevet antydet, at adiponectin findes i forskellige former i kredsløbet: monomerer, isolerede globulære former (de globulære domæner), trimerer, hexamerer og større oligomerer [8-11]. Monomerer menes at samles i kredsløbet til trimerer via de globulære domæner. Trimerer samles til større oligomerer via det kollagenlignende domæne [7]. Nyere undersøgelser indikerer imidlertid, at adiponectin muligvis ikke er til stede i kredsløbet som monomerer eller isolerede globulære former, men snarere i multimere strukturer. Undersøgelserne har vist, at de dominerende former af adiponectin, der cirkulerer i humant blod, er hexamerer (LMW) og større oligomerer (HMW) [6, 12-14]. Niveauerne af LMW-adiponectin synes ikke at være forskellig mellem insulinfølsomme og insulinresistente personer, ej heller er der forskel i LMW-adiponectin mellem mænd og kvinder. De forhøjede niveauer af total adiponectin hos insulinfølsomme personer og kvinder skyldtes forøgede mængder af HMW-adiponectin. Både total og HMW-adiponectin viste signifikante forskelle mellem de insulinfølsomme og insulinresistente personer ifølge Lara-Castro et al [6]. Adskillige isoformer af adiponectin cirkulerer i blodet. Det mangler stadigt at blive fastlagt, om alle isoformer secerneres af adipocytterne, om der finder en posttranskriptionel samling af HMW-adiponectin sted i blodet, eller om HMW-formen secerneres og degraderes i blodet. Den individuelle metaboliske betydning af hver isoform af adiponectin er endvidere fortsat uklar [6]. 3

4 PRINCIP FOR PROCEDUREN Mercodia Adiponectin ELISA er en fastfase-enzymimmunanalyse og er baseret på sandwichteknikken, hvor to monoklonale antistoffer er rettet mod separate antigene determinanter på adiponectin-molekylet. Under inkubation reagerer adiponectin i prøven med anti-adiponectinantistoffer, der er bundet til mikrotiterpladebrønde. Efter vask tilsættes peroxidasekonjugerede anti-adiponectin-antistoffer, og efter den anden inkubation og et simpelt vasketrin, der fjerner ubundet enzymmærket antistof, detekteres bundet konjugat ved hjælp af reaktion med 3,3,5,5 -tetramethylbenzidin (TMB). Reaktionen stoppes ved tilsætning af syre til opnåelse af et kolorimetrisk slutpunkt, der aflæses spektrofotometrisk. ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER Til in vitro diagnostisk brug. I USA: Kun til forskningsbrug. Ikke til brug til diagnostiske procedurer. Indholdet i dette kit og rester deraf må ikke komme i kontakt med drøvtyggende dyr eller svin. Stop Solution i dette kit indeholder 0.5 M H 2 SO 4. Overhold almindelige forholdsregle for håndtering af farlige kemikalier. Alle patientprøver skal håndteres som potentielt smittefarlige. NØDVENDIGE, MEN IKKE MEDFØLGENDE MATERIALER Pipetter til 20, 25, 50, 100, 200 og 1000 μl (repetitionspipetter foretrækkes til tilsning af enzyme conjugate 1X-opløsning, Substrate TMB og Stop Solution) Bægerglas og målebægre til klargøring af reagenser Redestilleret vand Mikropladeaflæser (450 nm filter) Rystebord (den anbefalede hastighed er rpm, orbital bevægelse) Vaskeanordning til mikroplade 4

5 REAGENSER Hvert Mercodia Adiponectin ELISA-kit ( ) indeholder reagenser til 96 brønde, hvilket er tilstrækkeligt til 42 prøver og én kalibratorkurve in duplo. Til større analyseserier bruges puljede reagenser fra pakker med samme lotnummer. Udløbsdatoen for hele kittet er angivet på den yderste etiket. Den anbefalede opbevaringstemperatur er 2-8 C. Coated Plate 1 plade 96 brønde Klar til brug Murint monoklonalt antihumant adiponectin Strimler med 8 brønde Ved ubrugte mikrotiterpladestrimler skal posen genforsegles med klæbebånd, opbevares ved 2-8 C og bruges inden for 8 uger. Calibrators 1, 2, 3, 4, 5 5 hætteglas 1000 µl Klar til brug Rekombinant humant adiponectin Farvekodet gul Koncentration angivet på hætteglassets etiket. Calibrator 0 1 hætteglas 5 ml Klar til brug Farvekodet gul Assay Buffer 1 hætteglas 12 ml Klar til brug Farvekodet rød Sample Buffer 2X 1 flaske 50 ml Fortynd med 50 ml Farvekodet gul redestilleret vand til Opbevaring efter fortynding: 2-8 C i 8 uger. fremstilling af sample buffer 1X-opløsning. Enzyme Conjugate 11X 1 hætteglas 1.3 ml Klargøring, Peroxidasekonjugeret murint monoklonalt antihumant adiponectin se nedenfor Enzyme Conjugate Buffer 1 hætteglas 13 ml Klar til brug Farvekodet blå Wash Buffer 21X 1 flaske 50 ml Fortynd med 1000 ml Opbevaring efter fortynding: redestilleret vand til 2-8 C i 8 uger. fremstilling af wash buffer 1X-opløsning. Substrate TMB 1 flaske 22 ml Klar til brug Farveløs opløsning Obs! Lysfølsom! Stop Solution 1 hætteglas 7 ml Klar til brug 0.5 M H 2 SO 4 5

6 Klargøring af enzyme conjugate 1X-opløsning Klargør den påkrævede mængde enzyme conjugate 1X-opløsning ved at fortynde Enzyme Conjugate 11X (1+10) i Enzyme Conjugate Buffer i henhold til nedenstående tabel. Bland forsigtigt. Ved klargøring af enzyme conjugate 1X-opløsning til hele pladen, eller hvis reagenserne skal anvendes inden for 8 uger, hældes alt Enzyme Conjugate Buffer i Enzyme Conjugate 11X-hætteglasset. Antal strimler 12 strimler 6 strimler 4 strimler Enzyme Conjugate 11X 1 hætteglas 600 μl 400 μl Enzyme Conjugate Buffer 1 hætteglas 6.0 ml 4.0 ml Opbevaring efter fortynding: 2-8 C i 8 uger. UDTAGNING OG HÅNDTERING AF PRØVER Serum Udtag blod ved hjælp af venepunktur, og lad det koagulere. Separér serummet ved hjælp af centrifugering ved g i 15 minutter ved 2-8 C. Prøverne kan opbevares ved 2-8 C i op til 14 dage. Længere opbevaring skal ske ved -20 C. Undgå gentagen nedfrysning og optøning. Plasma Udtag blod ved hjælp af venepunktur i rør, der indeholder heparin, citrat eller EDTA som antikoagulant, og separér plasmafraktionen. Prøverne kan opbevares ved 2-8 C i op til 14 dage. Længere opbevaring skal ske ved -20 C. Undgå gentagen nedfrysning og optøning. KLARGØRING AF PRØVER Prøver skal fortyndes 1/101 v/v med sample buffer 1X-opløsning (20 μl prøve ml sample buffer 1X-opløsning). Fortyndede prøver kan opbevares ved 2-8 C i op til 14 dage. Obs! Buffere, der indeholder natriumazid (NaN 3 ), kan ikke anvendes til prøvefortynding. 6

7 TESTPROCEDURE Alle reagenser og prøver skal bringes til stuetemperatur før brug. Lav en kalibratorkurve for hver analysekørsel. 1. Klargør enzyme conjugate 1X-opløsning (ifølge tabellen på foregående side), sample buffer 1X-opløsning, wash buffer 1X-opløsning og prøver. 2. Klargør tilstrækkeligt med mikropladebrønde til Calibrators og prøver in duplo. 3. Pipettér 25 µl af hver af Calibrators og prøver i de relevante brønde. 4. Tilsæt 100 µl Assay Buffer i hver brønd. 5. Inkubér på et rystebord ( rpm) i 1 time ved stuetemperatur (18-25 C). 6. Vask 6 gange med 700 μl wash buffer 1X-opløsning pr. brønd ved brug af en automatisk plade vasker med overflow-vaskefunktion. Efter den sidste vask vendes pladen om og bankes mod absorberende papir. Benyt ikke iblødlægning i vaskeproceduren. Eller manuelt, fjern reaktionsvolumenet ved at vende mikropladen på hovedet over en vask. Tilsæt 350 μl wash buffer 1X-opløsning til hver brønd. Hæld wash buffer 1X-opløsningen ud og bank adskillige gange mod absorberende papir for at fjerne overskydende væske. Gentag 5 gange. Undgå længerevarende iblødlægning under vaskeproceduren. 7. Tilsæt 100 µl enzyme conjugate 1X-opløsning i hver brønd. 8. Inkubér på et rystebord ( rpm) i 1 time ved stuetemperatur (18-25 C). 9. Vask som beskrevet under pkt Tilsæt 200 µl Substrate TMB i hver brønd. 11. Inkubér i 15 minutter ved stuetemperatur (18-25 C). 12. Tilsæt 50 µl Stop Solution i hver brønd. Placér pladen på rystebordet i ca. 5 sekunder for at sikre opblanding. 13. Aflæs optisk densitet ved 450 nm, og beregn resultaterne. Aflæs inden for 30 minutter. Obs! For at forhindre kontaminering mellem konjugatet og substratet anbefales det at anvende separate pipetter. INTERN KVALITETSKONTROL Kommercielle kontroller, som f.eks. Mercodia Obesity Control kit ( ), og/eller interne serumpuljer med lave, mellem og høje adiponectin-koncentrationer skal analyseres rutinemæssigt som prøver og resultaterne kortlægges fra dag til dag. Det er god laboratoriepraksis at registrere følgende data for hver analyse: kittets lotnummer, fortyndings- og/eller rekonstitutionsdatoer for kittets komponenter, OD-værdier for den blanke, Calibrators og kontroller. 7

8 0,01 BEREGNING AF RESULTATER Computerbaseret beregning Koncentrationen af adiponectin opnås ved hjælp af computerbaseret datareduktion af absorbansen for Calibrators 1-5 i forhold til koncentrationen ved brug af kubisk spline-regression. Manuel beregning 1. Indtegn absorbansværdierne, der er opnået for Calibrators 1-5, mod adiponectin koncentrationen på dobbeltlogaritmisk papir og konstruér en kalibratorkurve. 2. Aflæs koncentrationen for prøverne fra kalibratorkurven. 3. Gang koncentrationen med fortyndingsfaktoren. Eksempel på resultater Brønde Identitet A 450 Gennemsnitlig konc. ng/ml x101 μg/ml 1A B 1C D 1E F 1G H 2A B 2C D 2E F 2G H 3A B Calibrator 0 Calibrator 1* Calibrator 2* Calibrator 3* Calibrator 4* Calibrator 5* Prøve 1 Prøve 2 Prøve / / / / / / / / / *Nøjagtig koncentration angivet på hætteglassets etiket Eksempel på kalibratorkurve En typisk kalibratorkurve er vist her. Anvend ikke denne kurve til at bestemme faktiske analyseresultater OD (450 nm) OD (450 nm) 0, Koncentration Concentration (ng/ml) (ng/ml) 8

9 PROCEDURENS BEGRÆNSNINGER Som ved alle diagnostiske test må en definitiv diagnose ikke baseres på resultaterne af en enkelt test, men skal stilles af en læge efter en evaluering af alle kliniske fund. Stærkt lipemiske, ikteriske eller hæmolyserede prøver påvirker ikke analysen. FORVENTEDE VÆRDIER Det er god praksis, at hvert laboratorium fastlægger sine egne intervaller for forventede værdier. Mercodia Adiponectin ELISA detekterer LMW (hexamer 230 kda) og HMW (oligomer >420 kda) adiponectin, som bestemmes ved hjælp af størrelseseksklusions-gelkromatografi. De forskellige multimere former af endogent adiponectin blev undersøgt og separeret i serum fra en rask person ved hjælp af en tretrinsmetode: ammoniumsulfat-fældning, efterfulgt af ionbytnings- og gelfiltreringskromatografi. Ved ionbytningskromatografi binder proteiner til matrixen med elektrostatiske kræfter, hvilket medfører separering, da forskellige proteiner/isoformer har forskellige totale nettoladninger eller isoelektriske punkter. Den anvendte ionbytningssøjle var Mono Q 10/100GL (GE Healthcare). Triethanolaminbuffer blev anvendt til eluering af proteinerne. Isoformerne af adiponectin har vist sig at have forskellige isoelektriske punkter og posttranslationelle mønstre [15]. Prolinhydroxylering og lysinhydroxylering/glycosylering menes at have stor betydning for samlingen af oligomererne [12,15]. Der fremkom fem klart adskilte toppe ved separering af serum-adiponectin ved hjælp af ionbytningskromatografi, hvilket indikerer, at det analyserede serum-adiponectin repræsenterer mindst fem forskellige posttranslationelle mønstre, der giver forskellige isoelektriske punkter, se figur 1 nedenfor. Puljerne A-E blev yderligere analyseret ved hjælp af størrelseseksklusionsgelkromatografi til bestemmelse af den tilsyneladende størrelse af de multimere adiponectinformer. 500 Målt koncentration Measured concentration af adiponectin of Adiponectin (ng/ml) (ng/ml) A B C D E Pool - Fraction number Fraktionsnummer Figur 1. Elueringsprofil for serum-adiponectin fra ionbytningskromatografi og identificeret ved hjælp af Mercodia Adiponectin ELISA. Topfraktionerne blev puljet til A, B, C, D og E. 9

10 Størrelseseksklusions-gelfiltreringskromatografi separerer proteiner efter tilsyneladende globulær størrelse. Den gelfiltreringssøjle, der blev anvendt, var HiLoad 16/60 Superdex 200 prep grade (GE Healthcare). PBS blev anvendt til eluering af proteinerne. Der blev påvist tre dominerende multimere former, når serum-adiponectin blev separeret ved hjælp af størrelseseksklusions-gelkromatografi, med tilsyneladende størrelser på henholdsvis 230 kda, 420 kda og > 600 kda. De blev fastlagt som LMW (hexamer 230 kda) og HMW (420 kda og >600 kda), se figur 2 nedenfor kDa Målt koncentration Measured concentration af adiponectin of Adiponectin (ng/ml) (ng/ml) >600kDa E Pool D C B A 230kDa Fraktionsnummer Fraction number Figur 2. Elueringsprofil for serum-adiponectin fra størrelseseksklusions-gelfiltreringskromatografi og identificeret ved hjælp af Mercodia Adiponectin ELISA. Hver pulje (A,B, C, D og E) blev analyseret separat og samlet som én pulje (Pulje). Sammenfattende fremviste det analyserede serum-adiponectin tre dominerende multimere former på baggrund af størrelse, og fem forskellige former på baggrund af isoelektriske punkter eller totale nettoladninger. YDEEVNE Detektionsgrænse Detektionsgrænse defineres som detektionsevnen i henhold til ISO11843-Part 1. Detektionsevnen skal betragtes som en del af metodevalideringen snarere end den laveste målbare koncentration. Detektionsgrænsen er 1.25 (ng/ml) bestemt ved hjælp af metodikken, der er beskrevet i ISO Part 4. Koncentrationen af prøver med en absorbans, der ligger under Calibrator 1, skal ikke beregnes, men istedet udtrykkes som mindre end eller lig med ( ) koncentrationen, der er angivet på hætteglasset med Calibrator 1. 10

11 Genfinding Genfinding efter tilsætning er % (gennemsnit 101%) Genfinding efter fortynding er % (gennemsnit 98%) Hook-effekt Der er ingen hook-effekt. Præcision 1,2 Hver prøve blev analyseret 4 gange ved 39 forskellige lejligheder. Analyserne blev udført på ét laboratorium med ét kitlot og af 4 teknikere. Prøve Middelværdi ng/ml ISO , 2 EP-5A inden for analyse % Variationskoefficient mellem analyser % samlet analyse % Reproducérbarhed 1,2 Hver prøve blev analyseret 4 gange ved 90 forskellige lejligheder. Analyserne blev udført på to laboratorier med 5 kitlots og af 9 teknikere. Prøve Middelværdi ng/ml ISO , 2 EP-5A inden for analyse % Variationskoefficient mellem analyser % samlet analyse % Specificitet Følgende krydsreaktioner er blevet påvist: C1q 0.007% TNF-α n.s 11

12 KALIBRERING Adiponectin ELISA er kalibreret mod et stærkt oprenset, fuldt valideret, kommercielt adiponectin-præparat. GARANTI Ydeevnedataene, der præsenteres her, blev opnået ved brug af den angivne fremgangsmåde. Enhver ændring eller modificering af fremgangsmåden, der ikke er anbefalet af Mercodia AB, kan påvirke resultaterne. I tilfælde heraf ophæver Mercodia AB alle garantier, det være sig udtrykkelige, underforståede eller lovbefalede, herunder den underforståede garanti for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål. I et sådant tilfælde kan Mercodia AB og dennes autoriserede distributører ikke drages til ansvar for indirekte skader eller følgeskader. REFERENCER [1] PDB, Protein Data Bank: adiponectin: Q (21 oct.2005) [2] Meier U and Gressner AM (2004) Endocrine Regulation of Energy Metabolism: Review of Pathobiochemical and Clinical Aspects of Leptin, Ghrelin, Adiponectin, and Resistin. Clin Chem 50: [3] Tsao TS, Lodish HF and Fruebis J (2002) ACRP30, a new hormone controlling fat and glucose metabolism. Eur J Pharmacol 440: [4] Shapiro L and Scherer PE (1998) The crystal structure of a complement-1q family protein suggests an evolutionary link to tumor necrosis factor. Curr Biol 12: [5] Bobbert T, Rochlitz H, Wegewitz U, Akpulat S, Mai K, Weickert MO, Mohlig M, Pfeiffer AF and Spranger J (2005) Changes of adiponectin oligomer composition by moderate weight reduction. Diabetes 54: [6] Lara-Castro C, Luo N, Wallace P, Klein RL and Garvey T (2006) Adiponectin Multimeric Complexes and the Metabolic Syndrome Trait Cluster. Diabetes 55: [7] Duntas LH, Popovic V and Panotopoulos G (2004) Adiponectin: Novelties in Metabolism and Hormonal Regulation. Nutr Neurosci 7: [8] Tsao TS, Lodish HF and Fruebis J (2002) ACRP30, a new hormone controlling fat and glucose metabolism. J Biol Chem 50: [9] Nakashima R, Kamei N, Yamane K, Nakanishi S, Nakashima A and Kohno N (2006) Decreased Total and High Molecular Weight Adiponectin Are Independent Risk Factors for the Development of Type 2 Diabetes in Japanese-Americans. Clin Endocrinol Metab 91: [10] Hara K, Horikoshi M, Yamauchi T, Yago H, Miyazaki O, Ebinuma H, Imai Y, Nagai R, and Kadowaki T (2006) Measurement of the High-Molecular Weight Form of Adiponectin in Plasma Is Useful for the Prediction of Insulin Resistance and Metabolic Syndrome. Diabetes Care 29: [11] Nakano Y, Tobe T, Choi-Miura NH, Mazda T and Tomita M (1996) Isolation and Charactri- 12

13 zation of GBP28, a Novel Gelatin-Binding Protein Purified from Human Plasma. J Biol Chem 120: [12] Bodles AM, Banga A, Rasouli N, Ono F, Kern PA and Owens RJ (2006) Pioglitazone increases secretion of high-molecular-weight adiponectin from adipocytes. Am J Physiol Endocrinol Metab 291:E1100-E1105 [13] Halperin F, Beckman JA, Patti ME, Trujillo ME, Garvin M, Creager MA, Scherer PE and Goldfine AB (2005) The role of total and high-molecular-weight complex of adiponectin in vascular function in offspring whose partents both had type 2 diabetes. Diabetologia 48: [14] Fisher FF, Trujillo ME, Hanif W, Barnett AH, McTernan PG, Scherer PE, and Kumar S (2005) Serum high molecular weight complex of adiponectin correlates better with glucose tolerance than total serum adiponectin in Indo-Asian males. Diabetologia 48: [15] Wang Y, Lu G, Wong WP, Vliegenthart JF, Gerwig GJ, Lam KS, Cooper GJ and Xu A (2004) Proteomic and functional characterization of endogenous adiponectin purified from fetal bovine serum. Proteomics 4:

14

15

16 SAMMENFATNINGSPROTOKOL Mercodia Adipnectin ELISA X-O Graf Tryckeri AB Tilsæt Calibrators og prøver 25 μl Tilsæt Assay Buffer 100 μl Inkubér Vask plade med wash buffer 1Xopløsning Tilsæt enzyme conjugate 1X-opløsning 1 time ved C på et rystebord 6 gange 100 μl Inkubér Vask plade med wash buffer 1Xopløsning Tilsæt Substrate TMB 1 time ved C på et rystebord 6 gange 200 μl Inkubér 15 minutter ved C Tilsæt Stop Solution Avlæs A μl Ryst i 5 sekunder for at sikre opblanding Evaluér resultater Version 4.0

Mercodia C-peptide ELISA

Mercodia C-peptide ELISA Mercodia C-peptide ELISA Brugsanvisning 10-1136-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremsstillet af Mercodia AB Sylveniusgatan 8A SE-754 50 Uppsala Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

Mercodia Proinsulin ELISA

Mercodia Proinsulin ELISA Mercodia Proinsulin ELISA Brugsanvisning 10-1118-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

Mercodia Iso-Insulin ELISA

Mercodia Iso-Insulin ELISA Mercodia Iso-Insulin ELISA Brugsanvisning 10-1128-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

Mercodia Insulin ELISA

Mercodia Insulin ELISA Mercodia Insulin ELISA Brugsanvisning 10-1113-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER 10-1113-10 REAGENS TIL 10 x 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB Sylveniusgatan 8A SE-754

Læs mere

Mercodia Insulin ELISA

Mercodia Insulin ELISA Mercodia Insulin ELISA Bemærk venligst De tildelte koncentrationer for Brugsanvisning kalibratorerne er lot-specifikke 10-1113-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER 10-1113-10 REAGENS TIL 10 x 96 BESTEMMELSER

Læs mere

Mercodia Ultrasensitive Insulin ELISA

Mercodia Ultrasensitive Insulin ELISA Mercodia Ultrasensitive Insulin ELISA Brugsanvisning 10-1132-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER ANVENDT PÅ ETIKETTER

Læs mere

Mercodia Oxidized LDL ELISA

Mercodia Oxidized LDL ELISA Mercodia Oxidized LDL ELISA Brugsanvisning 10-1143-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A SE-754 50 Uppsala Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

Mercodia Oxidized LDL ELISA

Mercodia Oxidized LDL ELISA Mercodia Oxidized LDL ELISA Brugsanvisning 10-1143-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering OBS! Opdateret protokol Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A SE-754 50 Uppsala Sverige

Læs mere

Mercodia Lp(a) ELISA. Brugsanvisning 10-1106-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER. Til in vitro-diagnosticering. Fremsstillet af

Mercodia Lp(a) ELISA. Brugsanvisning 10-1106-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER. Til in vitro-diagnosticering. Fremsstillet af Mercodia Lp(a) ELISA Brugsanvisning 10-1106-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremsstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

ELISA Kvantitativ bestemmelse af human IgA i brystmælk Elevvejledning.

ELISA Kvantitativ bestemmelse af human IgA i brystmælk Elevvejledning. ELISA Kvantitativ bestemmelse af human IgA i brystmælk Elevvejledning. Professionshøjskolen University College Nordjyland Laborantafdelingen 2012 Side 1 Indledning En kvinde føder og bliver mor til sit

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Til isolering af genomisk DNA fra indsamlingssætserierne Oragene - og ORAcollect. Du kan finde flere sprog og protokoller på vores webside

Læs mere

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT. Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.610-DK-V6 Instruktionsinformation Beregnet anvendelse T-Cell Xtend-reagenset

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

NF-light (Neurofilament light) ELISA

NF-light (Neurofilament light) ELISA Brugsanvisning NF-light (Neurofilament light) ELISA Kvantitativt immunassay til bestemmelse af humant neurofilament light (NF-L) protein i cerebrospinalvæske. Antistofferne krydsreagerer med neurofilament

Læs mere

ELISA Immuno Explorer TM Kit

ELISA Immuno Explorer TM Kit - 1 - ELISA Immuno Explorer TM Kit Katalog nummer 166-2400EDU Til læreren Dette kit er lavet for at lette og illustrere immunologiundervisningen og kan give en øget forståelse af antigen-antistof interaktionen,

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose)

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter vi indtager med vores mad er hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil

Læs mere

ELISA metoden, til bestemmelse af den genetiske profil i høns.

ELISA metoden, til bestemmelse af den genetiske profil i høns. ELISA metoden, til bestemmelse af den genetiske profil i høns. 1 Formål: Formålet med denne øvelse er at demonstrere brugen af antistoffer i diagnostisk eller forskningsøjemed. Dvs. til at undersøge om

Læs mere

PLATELIA HSV 1 IgG 96 TEST 72820. KVALITATIV PÅVISNING AF IgG-ANTISTOFFER MOD HSV 1 I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE

PLATELIA HSV 1 IgG 96 TEST 72820. KVALITATIV PÅVISNING AF IgG-ANTISTOFFER MOD HSV 1 I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE PLATELIA HSV 1 IgG 96 TEST 72820 KVALITATIV PÅVISNING AF IgG-ANTISTOFFER MOD HSV 1 I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE 1. TILSIGTET ANVENDELSE Platelia HSV IgG er en indirekte ELISA-immunanalyse

Læs mere

Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit. Instruktionsmanual

Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit. Instruktionsmanual Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit Instruktionsmanual Katalognummer 166-2400EDU explorer.bio-rad.com Delene i dette kit er sendt i separate æsker. Opbevar posen med reagenser i køleskab indefor

Læs mere

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse Bilag D Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse INTERN RAPPORT Afprøvning af Immunofixation af M-komponenter (Bestemmelse af immunoglobulin-klasse og -type) på

Læs mere

OPSUMMERING. Et enzymimmunoassay til måling af den totale aktivitet i den klassiske komplementaktiverignsvej i humant serum

OPSUMMERING. Et enzymimmunoassay til måling af den totale aktivitet i den klassiske komplementaktiverignsvej i humant serum 0B Et enzymimmunoassay til måling af den totale aktivitet i den klassiske komplementaktiverignsvej i humant serum Til In Vitro Diagnostisk Anvendelse OPSUMMERING Et MicroVue CH50 Eq EIA Side 1 af 10 TILSIGTET

Læs mere

PLATELIA HSV 1+2 IgM 96 TEST 72822

PLATELIA HSV 1+2 IgM 96 TEST 72822 PLATELIA HSV 1+2 IgM 96 TEST 72822 KVALITATIV PÅVISNING AF IgM-ANTISTOFFER MOD HSV 1+2 I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE 1. FORMÅL Platelia HSV 1+2 IgM er en immunanalyse, der anvender

Læs mere

RENISCHEM En test til kvantitativ bestemmelse af human L-FABP i urin REF KZ-001

RENISCHEM En test til kvantitativ bestemmelse af human L-FABP i urin REF KZ-001 PRODUKTVEJLEDNING Revideret August 2012 RENISCHEM En test til kvantitativ bestemmelse af human L-FABP i urin REF KZ-001 Til in vitro-diagnostisk brug ANVENDELSE Denne test anvendes til kvantitativ bestemmelse

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Navn: Forsøgsvejledning Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA sekvens,

Læs mere

Legionella Urine Antigen EIA 96 807600 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin

Legionella Urine Antigen EIA 96 807600 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin Legionella Urine Antigen EIA 96 807600 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin 1. PÅTÆNKT ANVENDELSE Legionær sygdommen er forårsaget af Legionella pneumophila og er en akut

Læs mere

RESUMÉ OG FORKLARING AF TESTEN

RESUMÉ OG FORKLARING AF TESTEN DxSelect (Dansk) REF EL1950-5 Rev. A Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) til kvalitativ detektion af humane antistoffer mod JC-virus Til in vitro diagnostisk brug TILSIGTET BRUG Focus Diagnostics

Læs mere

ELISA Human Mannose Binding Lectin ELISA kit REF M1990

ELISA Human Mannose Binding Lectin ELISA kit REF M1990 Sanquin Reagents Plesmanlaan 125 1066 CX Amsterdam The Netherlands Phone: +31.20.512.3599 Fax: +31.20.512.3570 E-mail: reagents@sanquin.nl Website: www.sanquinreagents.com M1990 / January 2011 ELISA Human

Læs mere

Metodeblad for P- Proinsulin

Metodeblad for P- Proinsulin Quality Sheet Metodeblad for P- Proinsulin C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Proinsulin;stofk Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale

Læs mere

Pak12 assay BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE

Pak12 assay BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE BRUGSANVISNING Pak12 assay REF PAK12 IVD INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSE... 2 SAMMENDRAG OG FORKLARING... 2 TESTPRINCIP... 2 REAGENSER... 2 FORHOLDSREGLER... 3 ADVARSEL:... 3 PRØVETAGNING OG OPBEVARING...

Læs mere

Metodeblad for P-GAD65- Ab

Metodeblad for P-GAD65- Ab Sheet Metodeblad for P-GAD65- Ab C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Glutamatdecarboxylase(GAD65)-antistof;arb.stofk. Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske

Læs mere

Regnskovens hemmeligheder

Regnskovens hemmeligheder Center for Undervisningsmidler, afdeling København Regnskovens hemmeligheder Øvelsesvejledning Formål Et gen for et kræfthelbredende protein er blevet fundet i nogle mystiske blade i regnskoven. Forskere

Læs mere

Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri

Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri Bioteknologi 4, Tema 8 Forsøg www.nucleus.dk Linkadresserne fungerer pr. 1.7.2011. Forlaget tager forbehold for evt. ændringer i adresserne. Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri Formål

Læs mere

SC5b-9 Plus OPSUMMERING OG FORKLARING. MicroVue SC5b-9 Plus EIA Sammendrag PROCEDURENS PRINCIP TILSIGTET ANVENDELSE

SC5b-9 Plus OPSUMMERING OG FORKLARING. MicroVue SC5b-9 Plus EIA Sammendrag PROCEDURENS PRINCIP TILSIGTET ANVENDELSE SC5b-9 Plus En enzymimmunanalyse til kvantificering af det SC5b-9 kompleks, der findes I humant plasma eller serum MicroVue SC5b-9 Plus EIA Sammendrag Klargøring af Reagens og Prøveeksemplar Fortynd vaskeopløsningskoncentrat

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH 86496 48 kort 86426 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH 86496 48 kort 86426 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH 86496 48 kort 86426 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO-blodtypebestemmelse. RH1 Ag bestemmelse IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk.

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk. Valideringsperiode: December2010- Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Forsøgsvejledning Navn: Side 1 af 7 Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA

Læs mere

TRAP5b SAMMENFATNING OG FORKLARING PROCEDURENS PRINCIP ANBEFALET ANVENDELSE

TRAP5b SAMMENFATNING OG FORKLARING PROCEDURENS PRINCIP ANBEFALET ANVENDELSE TRAP5b Et immunoassay til bestemmelse af tartrate-resistant acid phosphotase isoform 5b (TRAP5b) i human serum og plasma ANBEFALET ANVENDELSE MicroVue TRAP5b test er et immunassay til bestemmelse af tartrate-resistant

Læs mere

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. B71106A - [DK] - 2015/01

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. B71106A - [DK] - 2015/01 ACCESS Immunoassay System HIV combo QC4 & QC5 B22822 Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. - [DK] - 2015/01 Indholdsfortegnelse Access HIV combo QC4 & QC5 1 Tilsigtet brug...

Læs mere

Øvelse med tarmkræftceller i kultur.

Øvelse med tarmkræftceller i kultur. Øvelse med tarmkræftceller i kultur. Baggrund Hver 3. dansker bliver ramt af kræft, inden de er blevet 75 år. Tyktarmskræft er den 3. hyppigste kræftform hos både mænd og kvinder, hvor henholdsvis 7.3

Læs mere

Tidlig Graviditetstest Stav

Tidlig Graviditetstest Stav DK Tidlig Graviditetstest Stav Brugsanvisning Version 1.0 DK 17012017 Cat.No. W1-M14 10mIU Babyplan Tidlig Graviditetstest er en hurtig graviditetstest som du let kan udføre selv. Den tester for tilstedeværelsen

Læs mere

Kemiøvelse 2 1. Puffere

Kemiøvelse 2 1. Puffere Kemiøvelse 2 1 Puffere Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 3 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt andet

Læs mere

Analyse af proteiner Øvelsesvejledning

Analyse af proteiner Øvelsesvejledning Center for Undervisningsmidler, afdeling København Analyse af proteiner Øvelsesvejledning Formål At separere og analysere proteiner i almindelige fødevarer ved brug af gelelektroforese. Teori Alle dele

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af glukose

Kvantitativ bestemmelse af glukose Kvantitativ bestemmelse af glukose Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter, vi indtager med vores mad, er, hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil i en stærk basisk

Læs mere

Anti-EBV EBNA IgG ELISA 96 807017

Anti-EBV EBNA IgG ELISA 96 807017 Anti-EBV EBNA IgG ELISA 96 807017 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af IgG antistoffer mod Epstein-Barr virus (EBV) nuclear antigen 1 (EBNA-1) p72 i humant serum eller plasma 1. PÅTÆNKT ANVENDELSE

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

Tidlig Graviditetstest Strimmel

Tidlig Graviditetstest Strimmel DK Tidlig Graviditetstest Strimmel Brugsanvisning Beregnet til hjemmebrug. Version 1.0 DK 17012017 Cat.No. W1-S 10mIU Babyplan Tidlig Graviditetstest er en hurtig graviditetstest som du let kan udføre

Læs mere

Som substrat i forsøgene anvender vi para nitrophenylfosfat, der vha. enzymet omdannes til paranitrofenol

Som substrat i forsøgene anvender vi para nitrophenylfosfat, der vha. enzymet omdannes til paranitrofenol Enzymkinetik Introduktion I disse forsøg skal I arbejde med enzymet alkalisk fosfatase. Fosfataser er meget almindelige i levende organismer og er enzymer med relativt bred substrat specificitet. De katalyserer

Læs mere

Proteiner: en introduktion. Modul 1; F13 Rolf Andersen, 18/2-2013

Proteiner: en introduktion. Modul 1; F13 Rolf Andersen, 18/2-2013 Proteiner: en introduktion Modul 1; F13 Rolf Andersen, 18/2-2013 4 facts om proteiner Proteiner udgør én af de vigtigste stofgrupper i vores organisme; de varetager en lang række forskellige funktioner.

Læs mere

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Fag: KEMI Journal nr. Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT Navn: Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Formålet er at bestemme opløseligheden

Læs mere

Oprensning af fructofuranosidase fra gær. Matematik. Kemi. LMFK-bladet, nr. 3, maj

Oprensning af fructofuranosidase fra gær. Matematik. Kemi. LMFK-bladet, nr. 3, maj Oprensning af fructofuranosidase fra gær Formål Øvelsens formål er at demonstrere, hvordan et enzym kan ekstraheres fra gær og groft oprenses via gelfiltrering. Desuden bestemmes enzymets aktivitet og

Læs mere

0 Indhold. Titel: Klorofyl a koncentration. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1

0 Indhold. Titel: Klorofyl a koncentration. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1 Titel: Klorofyl a koncentration Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stiig Markager og Henrik Fossing TA henvisninger TA. nr.: M07 Version: 1 Oprettet: 20.12.2013 Gyldig fra: 20.12.2013 Sider: 10

Læs mere

Diagnostikken rundt på ½ time

Diagnostikken rundt på ½ time Diagnostikken rundt på ½ time af Charlotte Hoffmann-Timmol Nordic Manager, DVM Præanalytiske faktorer Hvor kan det gå galt? Patient forberedelse (faste, stress, motion) Blodprøvning (korrekt reagensglas,

Læs mere

ScanGel NEUTRAL Kort Kort

ScanGel NEUTRAL Kort Kort ScanGel NEUTRAL 86429 48 Kort 86430 1080 Kort NEUTRAL GEL Serumkontrol, irregulær antistofscreening, forligelighed IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 1 TILSIGTET ANVENDELSE Til in vitro-diagnostisk brug CELLSEARCH -kontrolkit til cirkulerende tumorceller er beregnet til brug som analysekontrol for

Læs mere

EnVision FLEX, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus)

EnVision FLEX, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) EnVision FLEX, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) Kode K8010 5. udgave Sættet indeholder reagenser til 400 600 analyser. Til Dako Autostainer/Autostainer Plus. Valgfri reagenser: Kode Produktnavn

Læs mere

i) Træk kuvetteholderen ud til ilægningsposition, og bortskaf den brugte kuvette.

i) Træk kuvetteholderen ud til ilægningsposition, og bortskaf den brugte kuvette. DK HemoCue Glucose 201 Microcuvettes og HemoCue Glucose 201 Analyzer HemoCue Glucose 201 Microcuvettes er designet til brug i HemoCue Glucose 201 Analyzer, HemoCue Glucose 201 + Analyzer og the HemoCue

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 2.3 Klorofyl a Britta Pedersen H Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 2.3-1 Indhold 2.3 Klorofyl-a 2.3-3 2.3.1 Formål 2.3-3

Læs mere

ABX Pentra Fructosamine

ABX Pentra Fructosamine 2015/09/18 A93A00192KDA A11A01679 6 x 14 ml 6 x 6 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af glykeret protein (fruktosamin) i serum eller plasma ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846

Læs mere

AdnaTest ProstateCancerSelect

AdnaTest ProstateCancerSelect AdnaTest ProstateCancerSelect Berigelse af tumorceller fra blod fra prostatacancerpatienter til genekspressionsanalyse Til in vitro-diagnostisk brug Vejledning T-1-520 Indhold Bestillingsinformation...

Læs mere

ELISA PeliClass human IgG subclass kit REF M1551

ELISA PeliClass human IgG subclass kit REF M1551 Sanquin Reagents Plesmanlaan 5 0 CX Amsterdam The Netherlands Phone: +.0.5.599 Fax: +.0.5.570 Email: reagents@sanquin.nl Website: www.sanquinreagents.com M55/ November 007 ELISA PeliClass human IgG subclass

Læs mere

Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr

Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr LKO temadag 2012 POC udstyr hvor der anvendes Kuvette/Kasette/Strips/Kapillærrør Fyldning af kuvetter/strips/kapillærrør Skal fyldes helt op, der må ikke

Læs mere

Måling af ph i syrer og baser

Måling af ph i syrer og baser Kemiøvelse 1 1.1 Måling af ph i syrer og baser Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 1 ved bioanalytikeruddannelsen. Øvelsen skal betragtes som en

Læs mere

2014 Professionshøjskolen Metropol

2014 Professionshøjskolen Metropol 2014 Professionshøjskolen Metropol Udarbejdet af: Diana Maarouf 020388-2920 Studienr: 60080560 Bachelorperioden : 17/03/14-20/06/14 Vejledere: Henriette Lorenzen Lektor Bioanaltikeruddannelsen København

Læs mere

Dialyse og carbamidanalyse

Dialyse og carbamidanalyse C.12.1 Dialyse og carbamidanalyse Formål: Ved dialyse af en vandig opløsning af proteinet albumin og det lavmolekylære stof carbamid trænes forskellige laboratorieprocedurer (afpipettering, tidtagning,

Læs mere

Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor (QFM ) ELISA 2 96

Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor (QFM ) ELISA 2 96 November 2014 Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor (QFM ) ELISA 2 96 IFN-γ-fuldblodstesten til måling af medfødte og adaptive immunstimulerende midler. Version 1 Til in vitro-diagnostisk brug 0650-0201

Læs mere

Fremgangsmåde Efterfyld aldrig kuvetten! Dette skal gøres senest 40 sekunder efter, at kuvetten er fyldt! Kuvetten må ikke genmåles!

Fremgangsmåde Efterfyld aldrig kuvetten! Dette skal gøres senest 40 sekunder efter, at kuvetten er fyldt! Kuvetten må ikke genmåles! DK HemoCue Glucose 201 Microcuvettes og HemoCue Glucose 201 Analyzer HemoCue Glucose 201 Microcuvettes er designet til brug i HemoCue Glucose 201 Analyzer, HemoCue Glucose 201 + Analyzer og HemoCue Glucose

Læs mere

IVD Bacterial Test Standard

IVD Bacterial Test Standard Brugsanvisning IVD Bacterial Test Standard Standard for massekalibrering, som viser en typisk Escherichia coli DH5- alfapeptid- og -proteinprofil plus yderligere proteiner. Til anvendelse ved matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering

Læs mere

[BESØGSSERVICE INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AU]

[BESØGSSERVICE INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AU] Enzymkinetik INTRODUKTION Enzymer er biologiske katalysatorer i alle levende organismer som er essentielle for liv. Selektivt og effektivt katalyserer enzymerne kemiske reaktioner som ellers ikke ville

Læs mere

QIAsymphony SP Protokolside

QIAsymphony SP Protokolside QIAsymphony SP Protokolside Cellfree500_V3_DSP protokol Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Kit Prøvemateriale Protokolnavn QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi-kit Plasma, serum og CSF Cellfree500_V3_DSP

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: Styringsgruppen for Miljøstyrelsen Referencelaboratorium cc: Fra: Kirsten Jebjerg Andersen Dato: 16. marts 2005 Emne: Bestemmelser

Læs mere

En enzymanalyse for kvantificering af intakt osteocalcin i plasma og serum A B C D E F. L Lave kontroller Dele 4174 1 stk.

En enzymanalyse for kvantificering af intakt osteocalcin i plasma og serum A B C D E F. L Lave kontroller Dele 4174 1 stk. Osteocalcin En enzymanalyse for kvantificering af intakt osteocalcin i plasma og serum MicroVue Osteocalcin EIA Sammendrag Klargøring af Reagens og Prøveeksemplar Forbered 1X Vaskebuffer (Fortynd 10X Vaskebuffer

Læs mere

Produktinformation. Brugervejledning. Blodprøvetagning / aflæsning Opbevaring Sikkerhedshensyn Rengøring af stativer. Vedr.: VT+ESRV og RA+ESRV

Produktinformation. Brugervejledning. Blodprøvetagning / aflæsning Opbevaring Sikkerhedshensyn Rengøring af stativer. Vedr.: VT+ESRV og RA+ESRV Blodprøvetagning / aflæsning Opbevaring Sikkerhedshensyn Rengøring af stativer 1 Blodprøvetagning: Følg trin for trin vejledning på side 3 Ved brug af sommerfugle tages evt. andre rør eller dummy først

Læs mere

CIC-C1q OPSUMMERING OG FORKLARING TILSIGTET ANVENDELSE

CIC-C1q OPSUMMERING OG FORKLARING TILSIGTET ANVENDELSE CIC-C1q Et enzymimmunoassay til kvanticering af cirkulerende immunkomplekser (CIC) i humant serum eller plasma. MicroVue CIC-C1q EIA Sammendrag Klargøring af Reagens og Prøveeksemplar Fortynd Vaskeopløsningskoncentrat

Læs mere

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit Multitest Swab Specimen Collection Kit Aptima Tilsigtet anvendelse Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (Aptima Multitest prøvetagningskit til podning) er til brug med Aptima assays. Aptima Multitest

Læs mere

PakAuto assay BRUGSANVISNING. REF PakAuto IVD INDHOLDSFORTEGNELSE

PakAuto assay BRUGSANVISNING. REF PakAuto IVD INDHOLDSFORTEGNELSE BRUGSANVISNING PakAuto assay REF PakAuto IVD INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSE... 2 SAMMENDRAG OG FORKLARING... 2 TESTPRINCIP... 2 REAGENSER... 2 FORHOLDSREGLER... 3 ADVARSEL... 3 PRØVETAGNING... 3 FREMGANGSMÅDE...

Læs mere

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af revision af en DS/EN ISO standard Bestemmelser af total cyanid og fri cyanid i vand med flow analyse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni

Læs mere

NMKL. Harmonisering af mikrobiologiske metoder. Model for udarbejdelse af mikrobiologiske metoder i NMKL

NMKL. Harmonisering af mikrobiologiske metoder. Model for udarbejdelse af mikrobiologiske metoder i NMKL NMKL NORDISK METODIKKOMITÉ FOR LEVNEDSMIDLER www.nmkl.org NMKL-PROTOKOLL NR. 2, 2006 (erstatter NMKL-RAPPORT NR. 19, 1998: Harmonisering af mikrobiologiske metoder) Harmonisering af mikrobiologiske metoder

Læs mere

Protokol for genetisk bestemmelse af ABO blodtyper

Protokol for genetisk bestemmelse af ABO blodtyper Page1 Udarbejdet i samarbejde mellem: Kåre Lehmann, Annabeth Høgh Petersen, Anne Rusborg Nygaard og Jørn M. Clausen Page2 VIGTIGT: SKIFT PIPETTE SPIDSER/TIPS EFTER HVER GANG!! Så undgår du at forurene

Læs mere

96 72951 Kvalitativ påvisning af igm-antistoffer mod borrelia burgdorferi sensu lato i humant serum eller plasma ved enzymimmunanalyse

96 72951 Kvalitativ påvisning af igm-antistoffer mod borrelia burgdorferi sensu lato i humant serum eller plasma ved enzymimmunanalyse PLATELIA LYME IgM 96 72951 Kvalitativ påvisning af igm-antistoffer mod borrelia burgdorferi sensu lato i humant serum eller plasma ved enzymimmunanalyse 1. FORMÅL Platelia Lyme IgM er en immunanalyse,

Læs mere

Elevguide Forsøg I: Tjekliste Materialer pr. gruppe.

Elevguide Forsøg I: Tjekliste Materialer pr. gruppe. Elevguide Forsøg I: Opsporing af sygdomsudbrud en sygdoms smitteveje. I dette forsøg skal I prøve at kortlægge smittevejene for koppe-virus. For at stoppe sygdommens fremmarch mest muligt, ønsker man at

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Navn: Forsøgsvejledning Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål med forsøget Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge

Læs mere

ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF

ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF PLATELIA CMV IgM 96 TESTS 72681 ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgM-ANTISTOFFER MOD CYTOMEGALOVIRUS I HUMANT SERUM Dansk 1/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL 2. OPSUMMERING OG FORKLARING

Læs mere

Synovasure PJI lateral flow-testkit

Synovasure PJI lateral flow-testkit Synovasure PJI lateral flow-testkit Alfa-defensintest til detektion af infektion omkring implanterede ledproteser Forhandler Gå ind på www.cddiagnostics.com for at få yderligere produktoplysninger Brugere

Læs mere

Nitrat sticks AquaChek 0-50 Bilag 3 Nitrat sticks

Nitrat sticks AquaChek 0-50 Bilag 3 Nitrat sticks Notat SEGES P/S SEGES Planter & Miljø Test af måleudstyr til måling af nitrat i drænvand Ansvarlig KRP Oprettet 12-10-2016 Projekt: [3687, TReNDS] Side 1 af 5 Test af måleudstyr til måling af nitrat i

Læs mere

Studienummer: MeDIS Exam 2015. Husk at opgive studienummer ikke navn og cpr.nr. på alle ark, der skal medtages i bedømmelsen

Studienummer: MeDIS Exam 2015. Husk at opgive studienummer ikke navn og cpr.nr. på alle ark, der skal medtages i bedømmelsen MeDIS Exam 2015 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Videregående biokemi og medicinudvikling Bachelor i Medis 5. semester Eksamensdato: 26-01-2015 Tid: kl. 09.00-11.00 Bedømmelsesform 7-trin Vigtige

Læs mere

Bleach Enhancer for Cleaning

Bleach Enhancer for Cleaning Bleach Enhancer for Cleaning Generel information........................................ 2 Tilsigtet anvendelse........................................ 2 Resumé.................................................

Læs mere

Klinisk Biokemisk Afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center P(fPt)-Glucose; stofk. (Diagn.)(mmol/l) Udgave 1. Analysevejledning

Klinisk Biokemisk Afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center P(fPt)-Glucose; stofk. (Diagn.)(mmol/l) Udgave 1. Analysevejledning Analysevejledning 083-216 P(fPt) Glucose; stofk. (Diagn.)(mmol/l) DNK35842 Roche/Hitachi Modular P Initialer Navn Dato Udarbejdet af: KK, MSa Karin Knudsen, Michele Saldo 4. feb. 2003 Sidst revideret af:

Læs mere

EULISA Cardiolipin IgG

EULISA Cardiolipin IgG Brugsanvisning EULISA Cardiolipin IgG Anvendelse Enzym-immunoassay til bestemmelse af IgG- autoantistoffer rettet mod Cardiolipin Micro titration 96 wells Store kit at +2-8 C For in vitro diagnostic use

Læs mere

2 - ANVENDELSESOMRÅDE

2 - ANVENDELSESOMRÅDE PLATELIA Aspergillus IgG 62783 96 TEST PÅVISNING AF IgG ANTI-ASPERGILLUS-ANTISTOFFER I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED HJÆLP AF EN IMMUNENZYMATISK METODE 1 - FORMÅL Platelia Aspergillus IgG er en indirekte

Læs mere

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia.

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia. Transformation af E.coli K 12 Version 3. marts 2009 (C) Claudia Girnth-Diamba og Bjørn Fahnøe Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages

Læs mere

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Dato: 23. april 2013. Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000.

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Dato: 23. april 2013. Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000. Dato: 23. april 2013 Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000. Siemens Healthcare Diagnostics er glade for at kunne introducere en ny anvendelse af Hæmoglobin A1c reagenset til DCA

Læs mere

Blodprøvetagning - Venepunktur

Blodprøvetagning - Venepunktur Blodprøvetagning - Venepunktur Klargøring til venepunktur Følgende genstande skal være tilgængelige inden prøvetagning: Prøvetagningsblanket (PTB) (Manuel rekvisitionsblanket benyttes kun ved nedbrud af

Læs mere

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP 2015/09/09 A93A01230CDA A11A01907 22 ml 8 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Applikationsudgivelse

Læs mere

Anvendelse af Enzymer i Fødevarer

Anvendelse af Enzymer i Fødevarer SRP-øvelse ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Anvendelse af Enzymer i Fødevarer Øvelsesvejledning 2013 Henriette Erichsen, Anni Bygvrå Hougaard, Karsten Olsen og Jeanette

Læs mere

Bilag til Kvantitativ bestemmelse af glucose

Bilag til Kvantitativ bestemmelse af glucose Bilag til Kvantitativ bestemmelse af glucose Det synlige formål med øvelsen er at lære, hvorledes man helt præcist kan bestemme små mængder af glucose i en vandig opløsning ved hjælp af målepipetter, spektrofotometer

Læs mere

ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF

ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF PLATELIA VZV IgG 48 TESTS 72684 ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgG-ANTISTOFFER MOD VARICELLA ZOSTER I HUMANT SERUM Dansk 1/9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL 2. OPSUMMERING OG FORKLARING AF

Læs mere

C5a. MicroVue C5a EIA Resume RESUMÉ OG FORKLARING PROCEDURE PRINCIP ANVENDELSESFORMÅL

C5a. MicroVue C5a EIA Resume RESUMÉ OG FORKLARING PROCEDURE PRINCIP ANVENDELSESFORMÅL C5a Et enzym immunoassay til kvantificering af C5a i humant serum og plasma MicroVue C5a EIA Resume Klargøring af Reagens og Prøveeksemplar Fortynd vaskeopløsningskoncentrat 1:20 med deioniseret vand.

Læs mere

ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF

ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF PLATELIA Mumps IgG 48 TESTS 72688 ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgG-ANTISTOFFER MOD FÅRESYGEVIRUS I HUMANT SERUM Dansk 1/9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL 2. OPSUMMERING OG FORKLARING AF

Læs mere