Mercodia Adiponectin ELISA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mercodia Adiponectin ELISA"

Transkript

1 Mercodia Adiponectin ELISA Brugsanvisning REAGENSER TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro diagnostisk brug Regulerende status i USA: Kun til forskningsbrug Ikke til brug til diagnostiske procedurer. Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE Uppsala, Sverige

2 FORKLARING AF SYMBOLER, DER ANVENDES PÅ ETIKETTER = 96 Reagenser til 96 analyser Udløbsdato Opbevar ved 2-8 C Lotnr. Til in vitro diagnostisk brug Mercodia 2009, 2011

3 TILSIGTET BRUG Mercodia Adiponectin ELISA er en metode til kvantitativ bestemmelse af humant adiponectin i serum eller plasma. RESUMÉ OG FORKLARING AF ANALYSEN Adiponectin kaldes også Acrp30 (30 kda adipocyte complement-related protein), GBP28 (Gelatin-binding protein), adipoq, apm1 (Adipose most abundant gene transcript 1) [1, 2]. Adiponectin er et adipocytsecerneret hormon, der består af 244 aminosyrer med en molekylvægt på ca. 30 kda (28-30 kda). Det er et af de mest talrige proteiner i humant blod med cirkulerende koncentrationer på μg/ml, hvilket udgør ca % af totalt plasmaprotein [2]. Proteinet består af fire domæner: én globulær C-terminal, én kollagenlignende N-terminal, ét signalpeptid og ét hypervariabelt domæne. Det globulære domæne har signifikante ligheder i sekvens og struktur med komplementfaktoren C1q [2,3]. Det globulære domæne har også strukturelle ligheder med TNF-α [3-5]. Adiponectin-koncentrationer er omvendt forbundet med type 2-diabetes, koronararteriesygdom og obesitas, som til sammen kaldes det metaboliske syndrom. Adiponectin nedsætter serumkoncentrationerne af blodglukose og frie fedtsyrer og forøger insulinfølsomheden [7]. Adiponectin har også vist sig at have antiinflammatoriske effekter [2]. Det er blevet antydet, at adiponectin findes i forskellige former i kredsløbet: monomerer, isolerede globulære former (de globulære domæner), trimerer, hexamerer og større oligomerer [8-11]. Monomerer menes at samles i kredsløbet til trimerer via de globulære domæner. Trimerer samles til større oligomerer via det kollagenlignende domæne [7]. Nyere undersøgelser indikerer imidlertid, at adiponectin muligvis ikke er til stede i kredsløbet som monomerer eller isolerede globulære former, men snarere i multimere strukturer. Undersøgelserne har vist, at de dominerende former af adiponectin, der cirkulerer i humant blod, er hexamerer (LMW) og større oligomerer (HMW) [6, 12-14]. Niveauerne af LMW-adiponectin synes ikke at være forskellig mellem insulinfølsomme og insulinresistente personer, ej heller er der forskel i LMW-adiponectin mellem mænd og kvinder. De forhøjede niveauer af total adiponectin hos insulinfølsomme personer og kvinder skyldtes forøgede mængder af HMW-adiponectin. Både total og HMW-adiponectin viste signifikante forskelle mellem de insulinfølsomme og insulinresistente personer ifølge Lara-Castro et al [6]. Adskillige isoformer af adiponectin cirkulerer i blodet. Det mangler stadigt at blive fastlagt, om alle isoformer secerneres af adipocytterne, om der finder en posttranskriptionel samling af HMW-adiponectin sted i blodet, eller om HMW-formen secerneres og degraderes i blodet. Den individuelle metaboliske betydning af hver isoform af adiponectin er endvidere fortsat uklar [6]. 3

4 PRINCIP FOR PROCEDUREN Mercodia Adiponectin ELISA er en fastfase-enzymimmunanalyse og er baseret på sandwichteknikken, hvor to monoklonale antistoffer er rettet mod separate antigene determinanter på adiponectin-molekylet. Under inkubation reagerer adiponectin i prøven med anti-adiponectinantistoffer, der er bundet til mikrotiterpladebrønde. Efter vask tilsættes peroxidasekonjugerede anti-adiponectin-antistoffer, og efter den anden inkubation og et simpelt vasketrin, der fjerner ubundet enzymmærket antistof, detekteres bundet konjugat ved hjælp af reaktion med 3,3,5,5 -tetramethylbenzidin (TMB). Reaktionen stoppes ved tilsætning af syre til opnåelse af et kolorimetrisk slutpunkt, der aflæses spektrofotometrisk. ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER Til in vitro diagnostisk brug. I USA: Kun til forskningsbrug. Ikke til brug til diagnostiske procedurer. Indholdet i dette kit og rester deraf må ikke komme i kontakt med drøvtyggende dyr eller svin. Stop Solution i dette kit indeholder 0.5 M H 2 SO 4. Overhold almindelige forholdsregle for håndtering af farlige kemikalier. Alle patientprøver skal håndteres som potentielt smittefarlige. NØDVENDIGE, MEN IKKE MEDFØLGENDE MATERIALER Pipetter til 20, 25, 50, 100, 200 og 1000 μl (repetitionspipetter foretrækkes til tilsning af enzyme conjugate 1X-opløsning, Substrate TMB og Stop Solution) Bægerglas og målebægre til klargøring af reagenser Redestilleret vand Mikropladeaflæser (450 nm filter) Rystebord (den anbefalede hastighed er rpm, orbital bevægelse) Vaskeanordning til mikroplade 4

5 REAGENSER Hvert Mercodia Adiponectin ELISA-kit ( ) indeholder reagenser til 96 brønde, hvilket er tilstrækkeligt til 42 prøver og én kalibratorkurve in duplo. Til større analyseserier bruges puljede reagenser fra pakker med samme lotnummer. Udløbsdatoen for hele kittet er angivet på den yderste etiket. Den anbefalede opbevaringstemperatur er 2-8 C. Coated Plate 1 plade 96 brønde Klar til brug Murint monoklonalt antihumant adiponectin Strimler med 8 brønde Ved ubrugte mikrotiterpladestrimler skal posen genforsegles med klæbebånd, opbevares ved 2-8 C og bruges inden for 8 uger. Calibrators 1, 2, 3, 4, 5 5 hætteglas 1000 µl Klar til brug Rekombinant humant adiponectin Farvekodet gul Koncentration angivet på hætteglassets etiket. Calibrator 0 1 hætteglas 5 ml Klar til brug Farvekodet gul Assay Buffer 1 hætteglas 12 ml Klar til brug Farvekodet rød Sample Buffer 2X 1 flaske 50 ml Fortynd med 50 ml Farvekodet gul redestilleret vand til Opbevaring efter fortynding: 2-8 C i 8 uger. fremstilling af sample buffer 1X-opløsning. Enzyme Conjugate 11X 1 hætteglas 1.3 ml Klargøring, Peroxidasekonjugeret murint monoklonalt antihumant adiponectin se nedenfor Enzyme Conjugate Buffer 1 hætteglas 13 ml Klar til brug Farvekodet blå Wash Buffer 21X 1 flaske 50 ml Fortynd med 1000 ml Opbevaring efter fortynding: redestilleret vand til 2-8 C i 8 uger. fremstilling af wash buffer 1X-opløsning. Substrate TMB 1 flaske 22 ml Klar til brug Farveløs opløsning Obs! Lysfølsom! Stop Solution 1 hætteglas 7 ml Klar til brug 0.5 M H 2 SO 4 5

6 Klargøring af enzyme conjugate 1X-opløsning Klargør den påkrævede mængde enzyme conjugate 1X-opløsning ved at fortynde Enzyme Conjugate 11X (1+10) i Enzyme Conjugate Buffer i henhold til nedenstående tabel. Bland forsigtigt. Ved klargøring af enzyme conjugate 1X-opløsning til hele pladen, eller hvis reagenserne skal anvendes inden for 8 uger, hældes alt Enzyme Conjugate Buffer i Enzyme Conjugate 11X-hætteglasset. Antal strimler 12 strimler 6 strimler 4 strimler Enzyme Conjugate 11X 1 hætteglas 600 μl 400 μl Enzyme Conjugate Buffer 1 hætteglas 6.0 ml 4.0 ml Opbevaring efter fortynding: 2-8 C i 8 uger. UDTAGNING OG HÅNDTERING AF PRØVER Serum Udtag blod ved hjælp af venepunktur, og lad det koagulere. Separér serummet ved hjælp af centrifugering ved g i 15 minutter ved 2-8 C. Prøverne kan opbevares ved 2-8 C i op til 14 dage. Længere opbevaring skal ske ved -20 C. Undgå gentagen nedfrysning og optøning. Plasma Udtag blod ved hjælp af venepunktur i rør, der indeholder heparin, citrat eller EDTA som antikoagulant, og separér plasmafraktionen. Prøverne kan opbevares ved 2-8 C i op til 14 dage. Længere opbevaring skal ske ved -20 C. Undgå gentagen nedfrysning og optøning. KLARGØRING AF PRØVER Prøver skal fortyndes 1/101 v/v med sample buffer 1X-opløsning (20 μl prøve ml sample buffer 1X-opløsning). Fortyndede prøver kan opbevares ved 2-8 C i op til 14 dage. Obs! Buffere, der indeholder natriumazid (NaN 3 ), kan ikke anvendes til prøvefortynding. 6

7 TESTPROCEDURE Alle reagenser og prøver skal bringes til stuetemperatur før brug. Lav en kalibratorkurve for hver analysekørsel. 1. Klargør enzyme conjugate 1X-opløsning (ifølge tabellen på foregående side), sample buffer 1X-opløsning, wash buffer 1X-opløsning og prøver. 2. Klargør tilstrækkeligt med mikropladebrønde til Calibrators og prøver in duplo. 3. Pipettér 25 µl af hver af Calibrators og prøver i de relevante brønde. 4. Tilsæt 100 µl Assay Buffer i hver brønd. 5. Inkubér på et rystebord ( rpm) i 1 time ved stuetemperatur (18-25 C). 6. Vask 6 gange med 700 μl wash buffer 1X-opløsning pr. brønd ved brug af en automatisk plade vasker med overflow-vaskefunktion. Efter den sidste vask vendes pladen om og bankes mod absorberende papir. Benyt ikke iblødlægning i vaskeproceduren. Eller manuelt, fjern reaktionsvolumenet ved at vende mikropladen på hovedet over en vask. Tilsæt 350 μl wash buffer 1X-opløsning til hver brønd. Hæld wash buffer 1X-opløsningen ud og bank adskillige gange mod absorberende papir for at fjerne overskydende væske. Gentag 5 gange. Undgå længerevarende iblødlægning under vaskeproceduren. 7. Tilsæt 100 µl enzyme conjugate 1X-opløsning i hver brønd. 8. Inkubér på et rystebord ( rpm) i 1 time ved stuetemperatur (18-25 C). 9. Vask som beskrevet under pkt Tilsæt 200 µl Substrate TMB i hver brønd. 11. Inkubér i 15 minutter ved stuetemperatur (18-25 C). 12. Tilsæt 50 µl Stop Solution i hver brønd. Placér pladen på rystebordet i ca. 5 sekunder for at sikre opblanding. 13. Aflæs optisk densitet ved 450 nm, og beregn resultaterne. Aflæs inden for 30 minutter. Obs! For at forhindre kontaminering mellem konjugatet og substratet anbefales det at anvende separate pipetter. INTERN KVALITETSKONTROL Kommercielle kontroller, som f.eks. Mercodia Obesity Control kit ( ), og/eller interne serumpuljer med lave, mellem og høje adiponectin-koncentrationer skal analyseres rutinemæssigt som prøver og resultaterne kortlægges fra dag til dag. Det er god laboratoriepraksis at registrere følgende data for hver analyse: kittets lotnummer, fortyndings- og/eller rekonstitutionsdatoer for kittets komponenter, OD-værdier for den blanke, Calibrators og kontroller. 7

8 0,01 BEREGNING AF RESULTATER Computerbaseret beregning Koncentrationen af adiponectin opnås ved hjælp af computerbaseret datareduktion af absorbansen for Calibrators 1-5 i forhold til koncentrationen ved brug af kubisk spline-regression. Manuel beregning 1. Indtegn absorbansværdierne, der er opnået for Calibrators 1-5, mod adiponectin koncentrationen på dobbeltlogaritmisk papir og konstruér en kalibratorkurve. 2. Aflæs koncentrationen for prøverne fra kalibratorkurven. 3. Gang koncentrationen med fortyndingsfaktoren. Eksempel på resultater Brønde Identitet A 450 Gennemsnitlig konc. ng/ml x101 μg/ml 1A B 1C D 1E F 1G H 2A B 2C D 2E F 2G H 3A B Calibrator 0 Calibrator 1* Calibrator 2* Calibrator 3* Calibrator 4* Calibrator 5* Prøve 1 Prøve 2 Prøve / / / / / / / / / *Nøjagtig koncentration angivet på hætteglassets etiket Eksempel på kalibratorkurve En typisk kalibratorkurve er vist her. Anvend ikke denne kurve til at bestemme faktiske analyseresultater OD (450 nm) OD (450 nm) 0, Koncentration Concentration (ng/ml) (ng/ml) 8

9 PROCEDURENS BEGRÆNSNINGER Som ved alle diagnostiske test må en definitiv diagnose ikke baseres på resultaterne af en enkelt test, men skal stilles af en læge efter en evaluering af alle kliniske fund. Stærkt lipemiske, ikteriske eller hæmolyserede prøver påvirker ikke analysen. FORVENTEDE VÆRDIER Det er god praksis, at hvert laboratorium fastlægger sine egne intervaller for forventede værdier. Mercodia Adiponectin ELISA detekterer LMW (hexamer 230 kda) og HMW (oligomer >420 kda) adiponectin, som bestemmes ved hjælp af størrelseseksklusions-gelkromatografi. De forskellige multimere former af endogent adiponectin blev undersøgt og separeret i serum fra en rask person ved hjælp af en tretrinsmetode: ammoniumsulfat-fældning, efterfulgt af ionbytnings- og gelfiltreringskromatografi. Ved ionbytningskromatografi binder proteiner til matrixen med elektrostatiske kræfter, hvilket medfører separering, da forskellige proteiner/isoformer har forskellige totale nettoladninger eller isoelektriske punkter. Den anvendte ionbytningssøjle var Mono Q 10/100GL (GE Healthcare). Triethanolaminbuffer blev anvendt til eluering af proteinerne. Isoformerne af adiponectin har vist sig at have forskellige isoelektriske punkter og posttranslationelle mønstre [15]. Prolinhydroxylering og lysinhydroxylering/glycosylering menes at have stor betydning for samlingen af oligomererne [12,15]. Der fremkom fem klart adskilte toppe ved separering af serum-adiponectin ved hjælp af ionbytningskromatografi, hvilket indikerer, at det analyserede serum-adiponectin repræsenterer mindst fem forskellige posttranslationelle mønstre, der giver forskellige isoelektriske punkter, se figur 1 nedenfor. Puljerne A-E blev yderligere analyseret ved hjælp af størrelseseksklusionsgelkromatografi til bestemmelse af den tilsyneladende størrelse af de multimere adiponectinformer. 500 Målt koncentration Measured concentration af adiponectin of Adiponectin (ng/ml) (ng/ml) A B C D E Pool - Fraction number Fraktionsnummer Figur 1. Elueringsprofil for serum-adiponectin fra ionbytningskromatografi og identificeret ved hjælp af Mercodia Adiponectin ELISA. Topfraktionerne blev puljet til A, B, C, D og E. 9

10 Størrelseseksklusions-gelfiltreringskromatografi separerer proteiner efter tilsyneladende globulær størrelse. Den gelfiltreringssøjle, der blev anvendt, var HiLoad 16/60 Superdex 200 prep grade (GE Healthcare). PBS blev anvendt til eluering af proteinerne. Der blev påvist tre dominerende multimere former, når serum-adiponectin blev separeret ved hjælp af størrelseseksklusions-gelkromatografi, med tilsyneladende størrelser på henholdsvis 230 kda, 420 kda og > 600 kda. De blev fastlagt som LMW (hexamer 230 kda) og HMW (420 kda og >600 kda), se figur 2 nedenfor kDa Målt koncentration Measured concentration af adiponectin of Adiponectin (ng/ml) (ng/ml) >600kDa E Pool D C B A 230kDa Fraktionsnummer Fraction number Figur 2. Elueringsprofil for serum-adiponectin fra størrelseseksklusions-gelfiltreringskromatografi og identificeret ved hjælp af Mercodia Adiponectin ELISA. Hver pulje (A,B, C, D og E) blev analyseret separat og samlet som én pulje (Pulje). Sammenfattende fremviste det analyserede serum-adiponectin tre dominerende multimere former på baggrund af størrelse, og fem forskellige former på baggrund af isoelektriske punkter eller totale nettoladninger. YDEEVNE Detektionsgrænse Detektionsgrænse defineres som detektionsevnen i henhold til ISO11843-Part 1. Detektionsevnen skal betragtes som en del af metodevalideringen snarere end den laveste målbare koncentration. Detektionsgrænsen er 1.25 (ng/ml) bestemt ved hjælp af metodikken, der er beskrevet i ISO Part 4. Koncentrationen af prøver med en absorbans, der ligger under Calibrator 1, skal ikke beregnes, men istedet udtrykkes som mindre end eller lig med ( ) koncentrationen, der er angivet på hætteglasset med Calibrator 1. 10

11 Genfinding Genfinding efter tilsætning er % (gennemsnit 101%) Genfinding efter fortynding er % (gennemsnit 98%) Hook-effekt Der er ingen hook-effekt. Præcision 1,2 Hver prøve blev analyseret 4 gange ved 39 forskellige lejligheder. Analyserne blev udført på ét laboratorium med ét kitlot og af 4 teknikere. Prøve Middelværdi ng/ml ISO , 2 EP-5A inden for analyse % Variationskoefficient mellem analyser % samlet analyse % Reproducérbarhed 1,2 Hver prøve blev analyseret 4 gange ved 90 forskellige lejligheder. Analyserne blev udført på to laboratorier med 5 kitlots og af 9 teknikere. Prøve Middelværdi ng/ml ISO , 2 EP-5A inden for analyse % Variationskoefficient mellem analyser % samlet analyse % Specificitet Følgende krydsreaktioner er blevet påvist: C1q 0.007% TNF-α n.s 11

12 KALIBRERING Adiponectin ELISA er kalibreret mod et stærkt oprenset, fuldt valideret, kommercielt adiponectin-præparat. GARANTI Ydeevnedataene, der præsenteres her, blev opnået ved brug af den angivne fremgangsmåde. Enhver ændring eller modificering af fremgangsmåden, der ikke er anbefalet af Mercodia AB, kan påvirke resultaterne. I tilfælde heraf ophæver Mercodia AB alle garantier, det være sig udtrykkelige, underforståede eller lovbefalede, herunder den underforståede garanti for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål. I et sådant tilfælde kan Mercodia AB og dennes autoriserede distributører ikke drages til ansvar for indirekte skader eller følgeskader. REFERENCER [1] PDB, Protein Data Bank: adiponectin: Q (21 oct.2005) [2] Meier U and Gressner AM (2004) Endocrine Regulation of Energy Metabolism: Review of Pathobiochemical and Clinical Aspects of Leptin, Ghrelin, Adiponectin, and Resistin. Clin Chem 50: [3] Tsao TS, Lodish HF and Fruebis J (2002) ACRP30, a new hormone controlling fat and glucose metabolism. Eur J Pharmacol 440: [4] Shapiro L and Scherer PE (1998) The crystal structure of a complement-1q family protein suggests an evolutionary link to tumor necrosis factor. Curr Biol 12: [5] Bobbert T, Rochlitz H, Wegewitz U, Akpulat S, Mai K, Weickert MO, Mohlig M, Pfeiffer AF and Spranger J (2005) Changes of adiponectin oligomer composition by moderate weight reduction. Diabetes 54: [6] Lara-Castro C, Luo N, Wallace P, Klein RL and Garvey T (2006) Adiponectin Multimeric Complexes and the Metabolic Syndrome Trait Cluster. Diabetes 55: [7] Duntas LH, Popovic V and Panotopoulos G (2004) Adiponectin: Novelties in Metabolism and Hormonal Regulation. Nutr Neurosci 7: [8] Tsao TS, Lodish HF and Fruebis J (2002) ACRP30, a new hormone controlling fat and glucose metabolism. J Biol Chem 50: [9] Nakashima R, Kamei N, Yamane K, Nakanishi S, Nakashima A and Kohno N (2006) Decreased Total and High Molecular Weight Adiponectin Are Independent Risk Factors for the Development of Type 2 Diabetes in Japanese-Americans. Clin Endocrinol Metab 91: [10] Hara K, Horikoshi M, Yamauchi T, Yago H, Miyazaki O, Ebinuma H, Imai Y, Nagai R, and Kadowaki T (2006) Measurement of the High-Molecular Weight Form of Adiponectin in Plasma Is Useful for the Prediction of Insulin Resistance and Metabolic Syndrome. Diabetes Care 29: [11] Nakano Y, Tobe T, Choi-Miura NH, Mazda T and Tomita M (1996) Isolation and Charactri- 12

13 zation of GBP28, a Novel Gelatin-Binding Protein Purified from Human Plasma. J Biol Chem 120: [12] Bodles AM, Banga A, Rasouli N, Ono F, Kern PA and Owens RJ (2006) Pioglitazone increases secretion of high-molecular-weight adiponectin from adipocytes. Am J Physiol Endocrinol Metab 291:E1100-E1105 [13] Halperin F, Beckman JA, Patti ME, Trujillo ME, Garvin M, Creager MA, Scherer PE and Goldfine AB (2005) The role of total and high-molecular-weight complex of adiponectin in vascular function in offspring whose partents both had type 2 diabetes. Diabetologia 48: [14] Fisher FF, Trujillo ME, Hanif W, Barnett AH, McTernan PG, Scherer PE, and Kumar S (2005) Serum high molecular weight complex of adiponectin correlates better with glucose tolerance than total serum adiponectin in Indo-Asian males. Diabetologia 48: [15] Wang Y, Lu G, Wong WP, Vliegenthart JF, Gerwig GJ, Lam KS, Cooper GJ and Xu A (2004) Proteomic and functional characterization of endogenous adiponectin purified from fetal bovine serum. Proteomics 4:

14

15

16 SAMMENFATNINGSPROTOKOL Mercodia Adipnectin ELISA X-O Graf Tryckeri AB Tilsæt Calibrators og prøver 25 μl Tilsæt Assay Buffer 100 μl Inkubér Vask plade med wash buffer 1Xopløsning Tilsæt enzyme conjugate 1X-opløsning 1 time ved C på et rystebord 6 gange 100 μl Inkubér Vask plade med wash buffer 1Xopløsning Tilsæt Substrate TMB 1 time ved C på et rystebord 6 gange 200 μl Inkubér 15 minutter ved C Tilsæt Stop Solution Avlæs A μl Ryst i 5 sekunder for at sikre opblanding Evaluér resultater Version 4.0

Mercodia Proinsulin ELISA

Mercodia Proinsulin ELISA Mercodia Proinsulin ELISA Brugsanvisning 10-1118-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

Mercodia Iso-Insulin ELISA

Mercodia Iso-Insulin ELISA Mercodia Iso-Insulin ELISA Brugsanvisning 10-1128-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

Mercodia Insulin ELISA

Mercodia Insulin ELISA Mercodia Insulin ELISA Brugsanvisning 10-1113-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER 10-1113-10 REAGENS TIL 10 x 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB Sylveniusgatan 8A SE-754

Læs mere

Mercodia Ultrasensitive Insulin ELISA

Mercodia Ultrasensitive Insulin ELISA Mercodia Ultrasensitive Insulin ELISA Brugsanvisning 10-1132-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER ANVENDT PÅ ETIKETTER

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose)

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter vi indtager med vores mad er hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Navn: Forsøgsvejledning Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA sekvens,

Læs mere

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk.

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk. Valideringsperiode: December2010- Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP

Læs mere

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Fag: KEMI Journal nr. Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT Navn: Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Formålet er at bestemme opløseligheden

Læs mere

PakAuto assay BRUGSANVISNING. REF PakAuto IVD INDHOLDSFORTEGNELSE

PakAuto assay BRUGSANVISNING. REF PakAuto IVD INDHOLDSFORTEGNELSE BRUGSANVISNING PakAuto assay REF PakAuto IVD INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSE... 2 SAMMENDRAG OG FORKLARING... 2 TESTPRINCIP... 2 REAGENSER... 2 FORHOLDSREGLER... 3 ADVARSEL... 3 PRØVETAGNING... 3 FREMGANGSMÅDE...

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

2 - ANVENDELSESOMRÅDE

2 - ANVENDELSESOMRÅDE PLATELIA Aspergillus IgG 62783 96 TEST PÅVISNING AF IgG ANTI-ASPERGILLUS-ANTISTOFFER I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED HJÆLP AF EN IMMUNENZYMATISK METODE 1 - FORMÅL Platelia Aspergillus IgG er en indirekte

Læs mere

Måling af ph i syrer og baser

Måling af ph i syrer og baser Kemiøvelse 1 1.1 Måling af ph i syrer og baser Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 1 ved bioanalytikeruddannelsen. Øvelsen skal betragtes som en

Læs mere

BIOZYMER ØVELSE 2 OPRENSNING AF PROTEINER

BIOZYMER ØVELSE 2 OPRENSNING AF PROTEINER BIOZYMER ØVELSE 2 OPRENSNING AF PROTEINER FAGLIG BAGGRUND Det forudsættes, at den grundlæggende teori bag rekombinant protein ekspression og proteinopresning er bekendt. For dette henvises til undervisningsmateriale

Læs mere

Klinisk Biokemisk Afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center P Insulin; stofk. Udgave 11. Analysevejledning. 014-602 P Insulin; stofk.

Klinisk Biokemisk Afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center P Insulin; stofk. Udgave 11. Analysevejledning. 014-602 P Insulin; stofk. Analysevejledning 014-602 P Insulin; stofk. NPU02497 Roche/Hitachi MODULAR Analytics E170 Initialer Navn Dato Udarbejdet af: KK, HIK, VT Karin Knudsen, Hanne Ilsøe Kristensen, Vivi Terslev 17. feb. 2004

Læs mere

PakPlus analyse BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE

PakPlus analyse BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE BRUGSANVISNING PakPlus analyse REF PAKPLUS IVD INDHOLDSFORTEGNELSE PÅTÆNKT FORBRUG... 2 SAMMENDRAG OG FORKLARING... 2 PRINCIPPET... 2 REAGENSERNE... 2 FORHOLDSREGLER... 3 ADVARSEL... 3 PRØVETAGNING...

Læs mere

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af revision af en DS/EN ISO standard Bestemmelser af total cyanid og fri cyanid i vand med flow analyse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni

Læs mere

100 (20 5) tests 71110. Passiv partikelagglutinationstest til konstatering af antistoffer mod HIV-1 og/eller HIV-2 i humant serum eller plasma

100 (20 5) tests 71110. Passiv partikelagglutinationstest til konstatering af antistoffer mod HIV-1 og/eller HIV-2 i humant serum eller plasma 100 (20 5) tests 71110 Passiv partikelagglutinationstest til konstatering af antistoffer mod HIV-1 og/eller HIV-2 i humant serum eller plasma IVD Producentens kvalitetskontrol Alle producerede og kommercialiserede

Læs mere

Maxwell 16 Blood DNA Purification System

Maxwell 16 Blood DNA Purification System Teknisk vejledning Maxwell 16 Blood DNA Purification System Forsigtig - håndter kassettene med omhu, kanterne på forsejlingen kan være skarpe. 2800 Woods Hollow Rd. Madison, WI USA In vitro diagnostisk

Læs mere

Androstenon-indol-skatol-protokol.

Androstenon-indol-skatol-protokol. Androstenon-indol-skatol-protokol. Indholdsfortegnelse: 1. Formål side 2 2. Teori side 2 2. Prøvebehandling side 2 3. Materialer side 2 3.1 Apparatur side 2 3.2 Kemikalier side 3 3.3 Reagenser side 3 4.

Læs mere

ScanGel COOMBS Anti-IgG,-C 3 d 86431 48 Kort 86432 1080 Kort

ScanGel COOMBS Anti-IgG,-C 3 d 86431 48 Kort 86432 1080 Kort ScanGel COOMBS Anti-IgG,-C 3 d 86431 48 Kort 86432 1080 Kort GEL, DER ER FREMSTILLET AF ET POLYSPECIFIKT ANTI-HUMANT GLOBULIN (POLYKLONALE OG MONOKLONALE MURINFRAKTIONER) Irregulær Ab-screening, forligelighed,

Læs mere

Graviditetstest. Indhold. Nødvendige, men ikke medfølgende materialer Prøveopsamlingsbeholder Clinitek Status-analyseinstrument

Graviditetstest. Indhold. Nødvendige, men ikke medfølgende materialer Prøveopsamlingsbeholder Clinitek Status-analyseinstrument 06878007re_Da.fm Page 1 Monday, August 18, 2008 11:30 AM Graviditetstest Indhold REF Indhold Antal test 1760 (06484105) 25 foliepakkede (enkeltvis) Clinitest hcg-testkassetter, hver indeholdende en engangspippette

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

Baggrund for teknikgruppens anbefalinger for håndtering og opbevaring af blodfraktioner og væv til Dansk CancerBiobank

Baggrund for teknikgruppens anbefalinger for håndtering og opbevaring af blodfraktioner og væv til Dansk CancerBiobank Baggrund for teknikgruppens anbefalinger for håndtering og opbevaring af blodfraktioner og væv til Dansk CancerBiobank Anbefalinger for henholdsvis blod- og vævsprøver til Dansk CancerBiobank er udarbejdet

Læs mere

Bestemmelse af celletal

Bestemmelse af celletal Bioteknologi 2, Tema 3 Forsøg 4 Bestemmelse af celletal Mange klassiske mikrobiologiske metoder har til formål at undersøge hvor mange mikroorganismer man har i sin prøve. Det undersøger man gennem forskellige

Læs mere

C V C. Vejledning i brug af Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02. Revision 2. Juli 2014

C V C. Vejledning i brug af Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02. Revision 2. Juli 2014 DOT131v1 Instructions for Use Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02 Side 1 af 7 Vejledning i brug af Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02 Revision 2 Juli 2014 DOT131v1

Læs mere

Kuvettetest LCK 555 BI 5 /BI [n]

Kuvettetest LCK 555 BI 5 /BI [n] VIGTIGT NYT! Det aktuelle udgavenummer er nu angivet ved analyseproceduren eller aflæsning. Se venligst punktet Bemærk (se nedenfor). Kuvettetest Princip Bestemmelse af biokemisk oxygenforbrug over 5/[n]

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Anvendt BioKemi: Blod som et kemisk system, Struktur af blod

Anvendt BioKemi: Blod som et kemisk system, Struktur af blod Anvendt BioKemi: Struktur 1) MM1 Intro: Terminologi, Enheder Math/ biokemi : Kemiske ligninger, syre, baser, buffer Små / Store molekyler: Aminosyre, proteiner 2) MM2 Anvendelse: blod som kemiske systemer

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

C4a PROCEDURE PRINCIPPER OVERSIGT OG BESKRIVELSE AF TESTEN

C4a PROCEDURE PRINCIPPER OVERSIGT OG BESKRIVELSE AF TESTEN C4a Et enzym-immunoassay til kvantificering af C4a-fragmentet af komplementproteinet C4 i humant plasma, sera og andre forskningsprøver iu ANVENDELSOMRÅDE Kittet med MicroVue C4a enzym-immunoassay måler

Læs mere

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644 Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel: 1-800-547-7429 +1 412 788 1133

Læs mere

Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres?

Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres? Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres? Initiativmøde-DSKE 27. september 2011 Ann Bech Roskjær Cand. scient i klinisk ernæring, Steno Diabetes Center Slide no 1 Dagsorden Definition på dysreguleret

Læs mere

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Formål: at undersøge udviklingen i mængden af tilsatte patogene bakterier til hønsegødning.

Læs mere

HCV Ab PLUS REF 34330

HCV Ab PLUS REF 34330 HCV Ab PLUS REF 34330 Tilsigtet brug -analysen er en immunenzymatisk metode til påvisning af antistoffer over for hepatitis C-virus i humant serum eller plasma ved hjælp af Access Immunoassay-systemerne

Læs mere

Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA 2 x 96 (katalognr. 0594-0201)

Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA 2 x 96 (katalognr. 0594-0201) Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA 2 x 96 (katalognr. 0594-0201) 20 x 96 (katalognr. 0594-0501) IFN-γ-fuldblodstest til måling af reaktioner på ESAT-6-, CFP-10- og TB7.7(p4)-peptidantigener

Læs mere

Fra spild til penge brug enzymer

Fra spild til penge brug enzymer Fra spild til penge brug enzymer Køreplan 01005 Matematik 1 - FORÅR 2010 Denne projektplan er udarbejdet af Per Karlsson og Kim Knudsen, DTU Matematik, i samarbejde med Jørgen Risum, DTU Food. 1 Introduktion

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Kemi Kulhydrater og protein

Kemi Kulhydrater og protein Kemi Kulhydrater og protein Formål: Formålet med forsøget er at vise hvordan man kan påvise protein, fedtstof, simple sukkerarter eller stivelse i forskellige fødevarer. Samtidig kan man få en fornemmelse

Læs mere

Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA

Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA 2 x 96 IFN-γ-fuldblodstest til måling af reaktioner på ESAT-6 og CFP-10-peptidantigener Til in vitro-diagnostisk brug 622120 QIAGEN GmbH QIAGEN

Læs mere

Bioteknologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares.

Bioteknologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares. Bioteknologi A Studentereksamen Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares. frs111-btk/a-31052011 Tirsdag den 31. maj 2011 kl. 9.00-14.00

Læs mere

Na + -selektiv elektrode

Na + -selektiv elektrode C.11.1 Na + -selektiv elektrode Formål: Øvelsens formål er at kalibrere en Na + -ISE (ionselektiv elektrode) finde elektrodens linearitetsområde anvende elektroden til koncentrationsbestemmelse belyse

Læs mere

UPDATE EFTERÅR 2015. Denovix ny leverandør Spektrofotometer og fluorometer i ét og samme instrument Se side 3

UPDATE EFTERÅR 2015. Denovix ny leverandør Spektrofotometer og fluorometer i ét og samme instrument Se side 3 EFTERÅR 2015 UPDATE Denovix ny leverandør Spektrofotometer og fluorometer i ét og samme instrument Se side 3 Azure Imaging System Chemiluminiscens detektion: Afløseren til dit mørkekammer Se side 4 - på

Læs mere

Hæld 25 ml NaOH(aq) op i et bægerglas. Observer væsken. Er den gennemsigtig? Hvilke ioner er der i ionsuppen?

Hæld 25 ml NaOH(aq) op i et bægerglas. Observer væsken. Er den gennemsigtig? Hvilke ioner er der i ionsuppen? Fældningsreaktion (som erstatning for titrering af saltvand) Opløs 5 g CuSO 4 i 50 ml vand Opløses saltet? Følger det teorien? Hvilke ioner er der i ionsuppen? Hæld 25 ml NaOH(aq) op i et bægerglas. Observer

Læs mere

Føling. Hvad, hvorfor og hvordan kan antallet reduceres? www.bayerdiabetes.dk tlf: 45 23 50 37. Blodsukker. mmol/l 8.0. tid. Personer uden diabetes

Føling. Hvad, hvorfor og hvordan kan antallet reduceres? www.bayerdiabetes.dk tlf: 45 23 50 37. Blodsukker. mmol/l 8.0. tid. Personer uden diabetes www.bayerdiabetes.dk tlf: 45 23 50 37 Føling Hvad, hvorfor og hvordan kan antallet reduceres? Blodsukker mmol/l 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 tid 3.0 08.00 08.30 09.00 09.30 Personer uden diabetes

Læs mere

Hyperglykæmi Højt blodsukker ved diabetes

Hyperglykæmi Højt blodsukker ved diabetes Personligt målområde Ved at indstille dit personlige målområde på blodsukkerapparatet, kan du få hjælp til at identificere, om du har for højt (eller for lavt) blodsukker. Aftal altid dit personlige målområde

Læs mere

6.6. Substratoversigt

6.6. Substratoversigt substrater geblomme, antibiotika m.v.. l) Ophældning på plader, 8-15 ml pr. plade. m) Eventuel tørring af plader. n) Plader, der ikke bruges med det samme, kan gemmes i køleskab, indpakket i plastposer.

Læs mere

2- INDIKATIONER VEDR. BRUG

2- INDIKATIONER VEDR. BRUG PLATELIA ASPERGILLUS Ag 1 plade 96 62794 Platelia Aspergillus Ag er en immunenzymatisk mikrotiterplade-baseret sandwich-assay til påvisning af Aspergillus galactomannan antigen i serum og bronchoalveolær

Læs mere

Brugsanvisning. ImmunoCAP ISAC Analysesæt IgG4 20-01-04-1-DK

Brugsanvisning. ImmunoCAP ISAC Analysesæt IgG4 20-01-04-1-DK Brugsanvisning ImmunoCAP ISAC Analysesæt IgG4 20-01-04-1-DK Trademarks/Marques/Varemerker/Warenzeichen/Varemærker/ Marchi despositati/marchas registradas/varumärken/marcas registradas Følgende betegnelser

Læs mere

Er der gift i vandet?

Er der gift i vandet? Er der gift i vandet? Hvordan måler man giftighed? Og hvordan fastsætter man grænseværdier? Introduktion I pressen ser man ofte overskrifter som Gift fundet i grundvandet eller Udslip af farlige miljøgifte

Læs mere

Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug

Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug 980205_Rev06 07-2014 Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug Anvendelse: VACUETTE urinrør, urinbæger og urinoverføringsdel anvendes sammen som et system til opsamling, forsendelse,

Læs mere

Bachelorprojekt Andelen af højtitret trombocytportioner ved anvendelsen af EU - Rådets anbefaling. Indledning... 3. Formål... 3. Mål...

Bachelorprojekt Andelen af højtitret trombocytportioner ved anvendelsen af EU - Rådets anbefaling. Indledning... 3. Formål... 3. Mål... Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Problemformulering:... 4 Begrebsdefinitioner... 4 Teori... 5 HTR... 5 Trombocytter... 6 AB0 antistoffer... 7 Saltvands teknik... 8 Glas- /Mikrotiterpladermetoden...

Læs mere

PCOS. PCO: Historie. U kursus Gynækologi 2 2008

PCOS. PCO: Historie. U kursus Gynækologi 2 2008 PCOS U kursus Gynækologi 2 2008 SOS U-kursus 2008 PCOS: Lidt historie Livstidsperspektiv Kliniske fokusområder Diagnose Patofysiologi Behandling Prognostiske perspektiver (CVD) Klinisk resume PCO: Historie

Læs mere

Brugerpjece Forhandlet af: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11

Brugerpjece Forhandlet af: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11 Brugerpjece Forhandlet af: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11 Abbott Oy Abbott Diabetes Care Pihatörmä 1 B 02240 Espoo Suomi 0 800 555 500 Abbott

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning - 1 - BESKRIVELSE (FIG. 1) 1. Bundplade 2. Vandret cirkel /gon-skala 3. Vandret cirkel referencemærke / gonskala-aflæsning 4. Kompensatorlås 5. Fokuseringsskruer

Læs mere

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering BioDetect System Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering NAC Europe Ellegårdvej 18 6400 Sønderborg Danmark Tlf: +45 7442 6292 Fax: +45 7442 4786 Mobil: +45 4021 4787 info@nac-europe.com

Læs mere

Isolering af DNA fra løg

Isolering af DNA fra løg Isolering af DNA fra løg Formål: At afprøve en metode til isolering af DNA fra et levende væv. At anvende enzymer.. Indledning: Isolering af DNA fra celler er første trin i mange molekylærbiologiske undersøgelser.

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 26. november 2014

Læs mere

Diagnostik af Equin Metabolisk Syndrom

Diagnostik af Equin Metabolisk Syndrom Diagnostik af Equin Metabolisk Syndrom Betydning af partiel versus komplet faste ved udtagelse af enkeltblodprøver samt insulinanalyse ved brug af ELISA og RIA. 3. Fagdyrlægeopgave Lisbeth Boel Brandborg

Læs mere

Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning

Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning Professionsbachelorprojekt 2012 Bioanalytikeruddannelsen VIA university college Produceret af Nanna Haahr Vorsaa (99906) I perioden

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Vi er skabt til bevægelse www.walk-up.dk

Vi er skabt til bevægelse www.walk-up.dk Vi er skabt til bevægelse www.walk-up.dk Bente Klarlund Pedersen, professor overlæge Danmarks Grundforskningsfonds Center for Inflammation og Metabolisme (CIM) www.inflammation-metabolism.dk Rigshospitalet,

Læs mere

Proteinelektroforese af GFP Suppleringskit til pglo

Proteinelektroforese af GFP Suppleringskit til pglo Proteinelektroforese af GFP Suppleringskit til pglo Katalognummer nr. 166 0013EDU www.bio rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, Nærum Hovedgade 30, 2850 Nærum Birgitjustesen@gmail.com

Læs mere

Exoterme og endoterme reaktioner (termometri)

Exoterme og endoterme reaktioner (termometri) AKTIVITET 10 (FAG: KEMI) NB! Det er i denne øvelse ikke nødvendigt at udføre alle forsøgene. Vælg selv hvilke du/i vil udføre er du i tvivl så spørg. Hvis du er interesseret i at måle varmen i et af de

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l PRODUKTRESUMÉ for Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l 1. LÆGEMIDLETS NAVN Human Albumin CSL Behring 5 % 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Human Albumin CSL Behring

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab En baglæns besked gemt i HD-genet?

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab En baglæns besked gemt i HD-genet? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab En baglæns besked gemt i HD-genet? Lyn dine gener op! En baglæns besked, gemt i 'backup-dna'et'

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba), august 2009.

Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba), august 2009. Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba), august 2009. Udvikling: Nina Rothe Zangenberg, Silkeborg Gymnasium og Lisbet Schønau, Kræftens Bekæmpelse Illustrationer: Maiken Nysom, Tripledesign

Læs mere

PIA Nassau Europe Produktbeskyttelseforsikring

PIA Nassau Europe Produktbeskyttelseforsikring PIA Nassau Europe Produktbeskyttelseforsikring Kontaminering/tilbagekaldelse Spørgeskema Virksomheden 1. (a) Navn på virksomheden og de datterselskaber der ønskes omfattet af dækningen (b) Adresse _ (c)

Læs mere

Kvalitetssikring af stamceller på Rigshospitalet

Kvalitetssikring af stamceller på Rigshospitalet Kvalitetssikring af stamceller på Rigshospitalet Annette Ekblond, cand.scient ph.d (humanbiolog) Laboratorieleder Kardiologisk Stamcellelaboratorium Kardiologisk Stamcellecenter Hjertecenteret Rigshospitalet

Læs mere

UASure. Brugermanual. System til måling af urinsyre i blodet. In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug

UASure. Brugermanual. System til måling af urinsyre i blodet. In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug 1 UASure System til måling af urinsyre i blodet Brugermanual In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug Læs brugervejledningen omhyggeligt før monitoren tages i brug 2 Indholdsfortegnelse: Kittet indeholder

Læs mere

PARTIELT MOLÆRT VOLUMEN

PARTIELT MOLÆRT VOLUMEN KemiF1 laboratorieøvelser 2008 ØvelseF1-2 PARTIELT MOLÆRT VOLUMEN Indledning I en binær blanding vil blandingens masse være summen af komponenternes masse; men blandingens volumen vil ikke være summen

Læs mere

Start af nyt schematic projekt i Quartus II

Start af nyt schematic projekt i Quartus II Start af nyt schematic projekt i Quartus II Det følgende er ikke fremstillet som en brugsanvisning der gennemgår alle de muligheder der er omkring oprettelse af et Schematic projekt i Quartus II men kun

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Syv transmembrane receptorer

Syv transmembrane receptorer Syv transmembrane receptorer Receptoren som kommunikationscentral Cellemembranen definerer grænsen mellem en celles indre og ydre miljø, der er meget forskelligt. Det er essentielt for cellens funktion

Læs mere

Monolisa Anti-HBs PLUS 192 tests 72566

Monolisa Anti-HBs PLUS 192 tests 72566 Monolisa Anti-HBs PLUS 192 tests 72566 ENZYMIMMUNANALYSE (EIA) TIL BESTEMMELSE OG NIVEAUBESTEMMELSE AF ANTISTOFFER MOD HEPATITIS B- OVERFLADEANTIGENET (ANTI-HBs) I HUMANT SERUM ELLER PLASMA IVD Producentens

Læs mere

Plasmidoprensning med kogemetode Oprensning af plasmid DNA med kogemetode for brug til transformation og restriktionsanalyse

Plasmidoprensning med kogemetode Oprensning af plasmid DNA med kogemetode for brug til transformation og restriktionsanalyse www.volvoxdk.dk C. Girnth-Diamba og B. Fahnøe, 2010 Claudia Girnth-Diamba og Bjørn Fahnøe Solrød Gymnasium, Solrød Center 2 DK 2680 Solrød Strand, Denmark E: sgcg@solgym.dk og sgbf@solgym.dk Plasmidoprensning

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1, 2014.

Nyhedsbrev nr. 1, 2014. Nyhedsbrev nr. 1, 2014. Kære kollega, Vi ved godt, at hverdagen er travl, og at du formentlig har masser af andre ting at give dig til lige nu, så tak fordi du giver dig tid til at læse vores nyhedsbrev.

Læs mere

LUK OP OG GØR EN GOD HANDEL TILBUDDENE GÆLDER INDTIL 30.06.15

LUK OP OG GØR EN GOD HANDEL TILBUDDENE GÆLDER INDTIL 30.06.15 LUK OP OG GØR EN GOD HANDEL TILBUDDENE GÆLDER INDTIL 30.06.15 LABORATORIEUDSTYR Mini centrifuge Sprout Lille simpel centrifuge til 6 x 1,5/2,0 ml rør. Inkl. adapter til strips. 2000 x g, 6000 rpm. Varenummer

Læs mere

UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION

UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION Formål 1. At bestemme omsætningen af organisk stof i jordbunden ved at måle respirationen med en kvantitative metode. 2. At undersøge respirationsstørrelsen på forskellige

Læs mere

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Anbefalingerne er udarbejdet i LIFE-projektet TOPPS, som har til formål at forebygge punktkildeforurening med pesticider. Transport 1. Transporter bekæmpelsesmidler

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere

Grundskole. Livets kemi. Viden

Grundskole. Livets kemi. Viden Livets kemi Lærervejledning Baggrund: Ost menes at stamme fra Europa og kan dateres helt tilbage til 8000 år F.Kr. Måske fik vi idéen til at fremstille ost fra slagtede kalves løbemaver, som indeholdt

Læs mere

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 ØVELSE 2.1 SMÅ FORSØG MED CO 2 At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). Indledning: CO 2 er en vigtig gas. CO 2 (carbondioxid) er det molekyle, der er grundlaget for opbygningen af alle organiske

Læs mere

Holdbarhed af prøvemateriale for HbA1c analysen & Præcisionsbestemmelse for HbF analysen på Variant TM II Turbo

Holdbarhed af prøvemateriale for HbA1c analysen & Præcisionsbestemmelse for HbF analysen på Variant TM II Turbo Holdbarhed af prøvemateriale for HbA1c analysen & Præcisionsbestemmelse for HbF analysen på Variant TM II Turbo Professionsbachelorprojekt af Valentina Knezic Kokanovic (205405 BIOLYT) Periode: 17.03.2014.

Læs mere

KEMI HØJT NIVEAU. Tirsdag den 18. maj 2004 kl. 9.00-13.00. (De stillede spørgsmål indgår med lige vægt i vurderingen)

KEMI HØJT NIVEAU. Tirsdag den 18. maj 2004 kl. 9.00-13.00. (De stillede spørgsmål indgår med lige vægt i vurderingen) STUDENTEREKSAMEN MAJ 2004 2004-10-1 MATEMATISK LINJE KEMI ØJT NIVEAU Tirsdag den 18. maj 2004 kl. 9.00-13.00 (De stillede spørgsmål indgår med lige vægt i vurderingen) pgavesættet består af 3 opgaver og

Læs mere

Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2

Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2 Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2 O); derfor navnet kulhydrat (hydro: vand (græsk)). fælles for sukkermolekylerne

Læs mere

Fødevarer er mere end mad

Fødevarer er mere end mad 10 A k t u e l N a t u r v i d e n s k a b 2 2 0 0 5 E R N Æ R I N G S B I O L O G I Fødevarer er mere end mad Fødevarer kan indeholde stoffer, der virker forebyggende på f.eks. kræft. Jagten på sådanne

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode 1 Måleteknisk er vi på flere måder i en ny og ændret situation. Det er forhold, som påvirker betydningen af valget af målemetoder. - Der er en stadig

Læs mere

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE 3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE ERFARING NR. 1404 Tre besætninger producerede hver 10 hold PRRS-fri smågrise, selvom soholdet var PRRS-positivt. Dette var muligt på trods

Læs mere

1. Fakta om drikkevand 2. Vand og geologi 3. Kalk og kridt 4. Grundvand 5. Drikkevand 6. Overvågning og forurening

1. Fakta om drikkevand 2. Vand og geologi 3. Kalk og kridt 4. Grundvand 5. Drikkevand 6. Overvågning og forurening 6 1. Drikkevand 1. Fakta om drikkevand 2. Vand og geologi 3. Kalk og kridt 4. Grundvand 5. Drikkevand 6. Overvågning og forurening 7. Case A: Syrer og baser Case B: Østerbyværket Case C: Rensning Case

Læs mere

Kortlægning af interaktion mellem IFN λ3 og IL- 10R2

Kortlægning af interaktion mellem IFN λ3 og IL- 10R2 Kortlægning af interaktion mellem IFN λ3 og IL- 10R2 Et eksperimentelt bachelor projekt i molekylærbiologi Af Sanne Ea Jørgensen 20084660 Ved associated professor Rune Hartmann Molekylærbiologisk institut

Læs mere

Verniers spektrofotometer SPRT-VIS USB 650

Verniers spektrofotometer SPRT-VIS USB 650 Verniers spektrofotometer SPRT-VIS USB 650 Bølgelængdeinterval: 350 nm 1000 nm, nøjagtighed: < 1 nm. Brug Logger Pro s nyeste udgaver (3.6.0 eller 3.6.1). Hent evt. opdateringer fra Verniers hjemmeside

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Denne står som udgangspunkt på 0,9000, men før programmet tages i brug på jeres afdeling skal jeres specifikke elueringseffektivitet indtastes.

Denne står som udgangspunkt på 0,9000, men før programmet tages i brug på jeres afdeling skal jeres specifikke elueringseffektivitet indtastes. Elueringseffektivitet Denne står som udgangspunkt på 0,9000, men før programmet tages i brug på jeres afdeling skal jeres specifikke elueringseffektivitet indtastes. Dette gøres nemmest ved tage nogle

Læs mere

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold.

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Juni 2011 Helle Frank Skall og Niels Jørgen Olesen Veterinærinstituttet, Danmarks

Læs mere