STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft"

Transkript

1 Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme i Bergen. ha mottat efterretning om at fiskeri Her virke de han indtil 90, hvor efter inspektør Johan Christian Vibe Fleischer han først blevansat som opsynschef er avgaat ved døden den 6 ds. i Finmarken og senere som opsynschef Hr. Fleischer, der kun blev 52 aar ved Lofotfiskerierne indtil han ved gamme], har nedlagt et betydelig ar gjenoprettelsen av fiskeriinspektørstilbeide paa sit omraade og var en inden lin gen i Finmarken i 90 igjen blev alle kredse av fiskeribedriften høit ansat i denne stilling og hvor han anset mand, Hans tidlige bortgang virkede indtil sin dør!. i sin bedste alder og midt oppe i fiske Hr. Flejscher hal' foruten sit arbeide l'iernes store utvikling vil føles som som opsynschef og fiskeriinspektør oget stort savn. saa været meget benyttet i forskjellige Fiskeriinspektør Fleischer var født kommissioner. Han var saaledes medden 25 februar 863 paa Næs i Hal lem av den kgl. kommission for utlingdal. Han gjennemgik sjøkrigssko arbeidese av lov om fiskerierne i Finlen og for derefter som sjø marken, medlem av den departemen. mand og fisker paa Amerika, England, tale komite for Lofotoven og medlem Holland og Norge. l 899 traadte av den kgl. kommission om sjøgrænhan ind i fiskeriadministrationens tje sen i Finmarken. Endvidere var han neste idet han blevansat som fiskeri statens repræsentant i bestyrelsen for inspektør i Finmarken, hvilken stilling forsikringsselskapet N ordkyn. han indehadde til 894 da han blev anat som sekretær i Selskapet for de størrelse stk. sild pr. maal, Norske fiskerier. pris 4552 kr. maalet. Ukefangsten Uken 28 november4 desember. for Kristiansund blev 8200 maa], hvorav 8000 maal saltet og 200 maal iset. alt er iaar opfisket 849 maal stor STORSLDFSKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 94. Der er. med den største interesse, var hele, l iaar saltet 829 maal mot 403 maal. første' halvdel av uken helt hindret ifjor og iset er iaar 200 maal mot av storm) saa driverne først kunde reise 3370 ifjor. V ærdien av storsildfisket ut paa fangstfeitet fredåg, og man til 4 desember anslaaes til vel hadde nat til lørdag tildels meget store kroner. fangster. Ved middagstider vai ind Fetsildfisket hadde en ukefangst kommet 56 fiskedampere til Kristian av maal, hvorav der blev saltet sund fra Sulenhavet med fra 0200 til handelsvare tønder. maal, igjennemsnit 2 maal, pris 5258 kroner maalet, størrelsen var fra sild pr. maal. Om eftermiddagen indkom til Kristiansund fra samme fangstfelt yderligere 20 dampere med fra 5300, i gjennemsnit 9 maal, pris 4750 kr. og endvidere indkom lørdag aften til samme sted fra Sulenhavet 2 dampere med maal, igjennemsnit 33 maal, optat. Uke partiet var 7500 maa, hvorav saltet til handelsvare 0 500, pris 2040 kr., igjennemsnit 30 kr. maalet. Kvæfjord hadde man paa garn optil 5 maa], pris 30 kr. Tranøy og Hillesøy foregik litt fiske væsentlig til fabrikvare. Storfjorden i Lyngen el' sat endel mindre stæng og stængning paagaar. Der blev optat 000 maal fabrikvare og 250 maal hermetikvare, pris 25 kr. maalet. alt er i Tromsø amt opfisket maal, hvorav saltet til handelsvare tønder. Laksefjordbunden i Finmarken Nordlands amt er der fremdeles ujevnt garnfiske fra 230 maal, med smaat fiske og opsynet i Myken er posenøter optil 50 maal. Talvik hævet. Lurøy er den senere tid med ikke nævneværdig fiske, priser 545 drivgarn opfisket 00 maal, hvorav kroner maalet. alt er i Finmarkens saltet til handelsvare 00 tønder. amt opfisket maal, hvorav saltet Meløy er paa garn for Støtt fredag til handelsvare , almindelig 030 maal, pris Trondenes i Tromsø amt er kun 5052 kr., opfisket i uken 2500 maa, sat et stæng paa 000 maal i Top hvorav saltet til handelsvare 372 sundet. Ellers intet fiske og alt er Steigen blev ukefangsten 550 maal,

2 358 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT lra FSKERDREKTØREN 8 desember 95 solgt til hermetikfabrik, pris gjennemsnitlig 20 kr. Fredag sattes et mindre stæng i Hamarøy, Nordlands am\ er ialt opfisket maal, hvorav saltet til handelsvare nden Bjugn lensmandsdistrikt i Søndre Trondhjems amt sattes i uken 8 mindre stæng, men garnfisket var ubetydelig. uken blev opfisket 30 maal 0tsild og 50 mnal garm;ild. Silden var smaafaldende fra 47 streks vare, pris 3045 kr. maalet. For hele landet er til 4 desember i 90 og i 909. set iaar maal mot i 94, i 93, i 92, 480 i 9], i 90 og maal i 909. Til sildoljefabrikker er solgt maal mot 8050 i 94, i 93, 7477 i 92, i 9, i UJliJ og maal i 909. Brislingfisket er fremdeles smaat og tilførselen til Stavanger var liten. Vinterfisket i Finmarken er saa smaat begyndt, men fangsterne har hittil været gjennemgaaende smaa. Saltsildmarkedet. Stettin var prisen for J slandssild 9294 Jb. med ikke ubetydelig omsætning. Fetsild indskrænket omsætning, omtrentlige noteringer 8/9 stk Jf{r;., 0/2 Stk. 2224, 2/4 stk. 922, 4/6 stk. 58, 6/8 stk. ] 4 stk., 820 stk. 006, 20/22 stk. 9597, 25/30 stk. pr. 85. pr. tønde. Hollandsk sild 28 J. tønden. J Kønigsberg var priserne uforandret, likesaa Kjøbenhavn. Hamhurg islandssild 95 og hollandsk Veiret. M ete O r O log i s k e Obs e r vat ori um beretter: Sydkysten hadde søndag og manuag sterk kuling av SV, de næste tre dage laber bris av NO, fredag og lørdag svak NNV. Paa Vestkysten hadde man frisk bris av SV de første par dage, derpaa østlige vinde, som øket i styrke; nat til onsdag lindde man meget sterk kuling. Torsdag aften meldte Florø meget sterk kuling av NNV. Senere laber bris mellem NO og SO. Nordlandskystenhar hele uken hat opfisket maal fetsild mot i94, 49634i 93, svak eller laber bris av øst. Lofoten Fetsildfisket. i 92, i 9, i 90 blæste der storm søndag den 28. og maal i 909. rril handelsvare er ialt saltet iaar halvpart av uken let bris av syd, senere Finmarkskysten hadde den første mot 2549 i 94, 0546 i 93, av øst. Lørdag meldte Vardø sterk , 3450 i 9, kuling av NO. Fetsildfisket. Beretninger. Fra Fiskeriinspektør Johnsen, dat. Tromsø desember: Omkring Harstad intet nævneværdig sildefiske, av og til nogen posning oglandkast. Garnfisket u væsentlig, i Ulfsfj ord for tiden stille med fif'ket, dog paastaaes at større sildetyngde tilstede, men staar dypt. Storfjord, Lyng, Rotsund, Skjærvøy ogsaa noget sild stængt, for tiden intet garnfiske, streng kulde. Den fangede sild overalt smaafaldende, mest fabrikhermetik. Fra Fiskeriinspektør Johnsen, dat. Bodø 2 desember: Telegram av forleden dag fra Træni:l 2 skøiter opkommet 05 maal halv delen storsild. Undertegnet Skjærran. Fra Lovunden meldes: 9/ brev 2 baater 04 maal sydvest av Lovunden og fanget i Bussen, av 2425 maal fetsildgarn en stamp egte storsild. Fra Fiskeriinspektør Johnsen, dat. Bodø 6 desember: Fisket paagaar fremdeles for Støtt,!yken, Træna med golle tildels ukefangster for Træna og Myken blandet med veritabel storsild, der tildels er noget smaafaldende, da kun 24/25 maskers garn brukes. Det maa antages, at der er adskillig storsild tilstede og vilde formentlig' et rationelt drevet fiske med pasrende redskaper ha git gode resul tater. Prisen er faldende, var i Støtt idag nedi 40 kroner, fremdeles kulde. Telegrammer. ] 28 J. tønden. Ferskfiskmarkecet i Hamburg Storsildfisket. d' h Al k 40 Opslag 5. /2: Storsildfisket: Lørdag tonn, ør ag pnser yse mør indkom til Halten driver med 5 maal, pris 45, lys 5467, torsk 39 49, hode 60. gaar til Kristiansund fra Haltenhavet løs 4956, sei 40 46, hodeløs 46 2 darnpskibe med 85 og maal, pris 57. Opslag 0. 3/2: Storsildfisket: gaar 49, rødfisk 3235, lange 3648, aftes til Titran fra Rnlenhavet damper 7 brosme 33 37, flyndre og maal, pris 55. Kristiansund igaar intet silde. 4' f (;': ny.t for. stor, idag bra veir men utrygt, k velte 50 2 p. pr. Tl). dnverne utrelst. Fe r 8 k s i l d m ark e cl et i Hamburg Opslag 5. 4/2: Storsildfisket: dag til. Kristiansund fra Sulenhavet 56 dampere 0 Altona.. uken tlførtes dette mar 2002 maal, størreisa , pris 52 ked 3300 kasser svensk sild, pris l,roner. Ukekvantun: 560 maal, alt saltet. aften meget utrygt veu. 72 Jf{r;. kassen. Opslag!fi. 5/2: Storsildfisket: Siden ga arstelegrammet yderligere indkommet til igaar, mange drivere utgaat men drivning ikke sandsynlig sidste nato Opslag 5. 6/2: Storsildfisket: dag til Kristiansund fra Sulenhavet 48 dampere med maal, størrelse fi40fi90, pris kroner. Veiret godt, mange drivere Kristansund 20 dampere fra Sulenhavet med maa. Pris 4750 kroner. Op slag 5. 6/2: Storsildfisket: Siden gaarstelegrammet til Kristiansund yderligere med lørdagsnatfangst fra Sulenhavet, 2 dampere med maal, størrelse , pris Fra søndagsnatdrivning endnu ingen melding. Snetykke med byger ute. Medregnet hele lørdagsfisket er forrige ukes kvantum for Kristiansund 8200 maal, hvorav 8000 saltet og 200 maal iset. Totalfangst iaar 849 maal, hvorav 829 saltet og' 200 iset mot ifjor Opslag 44. Trondhjem 4/2: Sildfiskeberetning' i uken 27 november4 desember 95: Bjugns lensmandsdistrikt sat 8 mindre stæng'. Ubetydelig garnfiske. uken opfisket 80 maal, hvorav garn sild 50 maal, notsild 30 maa. Hvoravantages iset 400 maal, saltet handelsvare 50 ) solgt hermetikfabrik 590 maal, resten hjemmeforbruk. Kvalitet 47 streks, pris 3045 kr. pr. maal. Tilstede ved ukens slutning 29 notbruk med 500 mand, 40 garnbaater med 90 mand, kjøpefartøi. amtet er nu ialt opfisket 895 maal, hvorav iset 2250 maal, solgt sildolj e fabrik 793 maal, saltet handelsvare 4835 Stiftamtmanden. OPS};:lg 48.. Bodø 4/2: Lurøy: Senere tid opfisket drivgarn 00 maal, hvorav saltet handelsvare 00 tønder, pris Myken: O}Jfisket i uken 8 maal, saltet handelsvare 2 tønder. Opsynet Myken bævet. 30/: eløy: Drivgarnfisket Støtt igaar 460, almindelig 030 maa], pris Opfisket i uken 2500 maal, hvorav saltet handelsvare 372 tønder. Steigen: uken optat 550 maal, solgt hermetikfabrik, pris gjennemsnitlig 20. Hamarøy: gaar et mindre stæng ved Dalsvær 400 maal smaasild. ntet optat. alt opfisket inden amtet maal, hvorav saltet bandelsvare tønder, saltet skjæresild 4320 tønder, til sildolj efabrikker maal, til hermetikfabrikker 4565 maal, iset til eksport 3880 maal, til agn 20 maal Amtmanden. Opslag 49. Tromsø 4/9: Trondenes: Naar undtages et stæng 000 maal Topsundet ingen ny fangst denne uke hverken med garn eller not. Al sild nu optat. Partiet denne uke 7500 maal, hvorav saltet handelsvare 0 fioo, hermetikvare 750 tdr.. pris 20 40, gjennemsnitlig 30 maalet. Kvæfjord: Garnfisket Gullesfjord optil 5 maal, pris 30 kroner. Tilvirket handelsvare 200 Bjarkøy: ntet nyt stæng, litt garnfiske, stormhindring. Tranøy: Sørfj ord, Laksfj ord og Kastneshavn 3 stæng 600 maal smaasild, 5 6 streks, alt solgt sildolj efabrik for 0 kroner pr. maal, 2 notbruk, 2 kjøpefartøier. ntet garnfiske og ingen utsigter foreløbig for saadant fiske. Hillesøy: 2 mindre stæng i Kasfjord, litt garnfiske Stønnesbotn. Optat solgt agn 50 maal tilvirket handelsvare 00 tønder, pris agnsild 5, garnsild 40 kr. maalet, 3 bruk, 3 kjøpere, 30 garnbaater. Lyngen: Storfj orden denne uke mindre stæng', fvrtsat stængning paagaar. Optat 000 maal fabrikvare 250 maal, hermetikvare. Tilstede 2 notbruk, 3 kjøpere. Pris 25. alt optat inden amtet maa. Saltet handelvare 26587, solgt sildoljefabrikker 7900 maal, solgt hermetikfabrik 9000 maal, solgt hermetikvare 3370, iset 337, agn 800 hl. Stiftamtmanden. Opslag 50. Vadsø 4/2: Laksefjordbunden forløpne uke ujevnt garnfiske fra 2 30 maal, posenøter optil 50 maa. Talvik ikke nævneværdig. Optat amtet maal, derav

3 8 desember 95 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 359 saltet handelsvare 4700 tønder, til sildolje serne holdtes i 60/80 pr. eran efter Fersksildmarkedet. fabrikker 2600 maal, hermetikfabrikker 90 kvalitet. Del' er ingen utsigt til lavere O l g 2 6/2: Fiskeriagent Asserson maal, iset 2700 maal, til agn 705 maal. t l ps a f. H b Alt 3300 kasser resten hjemmeforbrukt, kvalitet som tidligere, priser nu. Røkerne har sagt op sine e egrka.erer : r\ e ona: prisen 545 kroner maalet. svens Sl ld 64 ';P(j). a s n. Amtmanden. folk til næstkommende lørdag, hvor Opslag 6/2: Til 4 desember meldt efter ingen røktsild vil. være at faa optat 4236 maal fetsild, derav iset 9096 paa markedet fra Yarmouth og Lowes Fersldiskmarkedet. maal, solgt sildoljefabrikker maal, sal. A tet handelsvare tønder mot toft. Fra Cornwall lyder beretmngerne Opslag 3. 2/2: Fiskeriagent ssersoll telegraferer: HamburgAltona: Priser: Mørk ] i 94 og gode. Den største fangst gjordes ved hyse 4653, lys 546, torsk 3645, hode i 93.. St.!ves sidstleden fredag, da mll løs 5059, sei 404, hodeløs 557, lange 3449, brosme 2746, flyndre 4567, pigvar lion sild torvførtes, den største fangst 0332, kveite 553. ndført slandssild. paa ca. 20 aar. Ved Pladston, N ewquay Opslag 3. 6/2: Fiskeriagent Assersoll Opslag 9. 6/2: ngen slandssild an f telegraferer: HambnrgAltona: Priser: Mørk meldt i uken. & Newlyn var fangsterne ra hyse 4045, lys 5467, torsk 3949, hodesild og nedover; priser fra 7/7 til 5/4 løs 4956, sei 4046, hodeløs 4649, røder stort hundrede (20 sild). fisk 3235, lange 3648, brosme 3337, P flyndre 4765, kveite Skreifisket. Litt fiske foregaar ogsaa i bugterne Opslag 32. Vadsø 3/2: Gjæsvær smaa omkring Mallaig og Kyle og ved baater , Maasø , Hjelmsø , skøiter optil 00, Havøsund, Rolfsø Poolewe forekom store stimer hele Klipfiskmarkedet. smaabaater for det meste hyse, alle uken igjennem, Mangel paa salt gjorde Opslag 5. /2: Generalkonsulen Bilbao disse vær Honningflvaagene, Kjelvik, Kamøvær telegraferer: Salg norsk 850, beholdning almindelig torsk, hyse, fiskepris 2834, samfængt lever Smør Det er sjelden at silden viser sig i at silden solgtes fra 6/20/ pr. eran. saa fjord i Porsanger optil 50 Tømmervik, Govik, Sværholt noget fiske, pris sei 520, hyse 58, torsk 822, kveite Finkongkjeilen, Tyfjord , Kvitnes 300, Berlevaag meget hyse, Kongsfjord , Vardø litet fangst, Vadsø liner 30 torsk og likemeget hyse, garn sei. Pris torsk 25, sei 5 lb. Talvik 050 torsk, 50f)O hyse, pris torsk 2027, hyse 823, lever 50. Hasvik, Vaagan torsk, hyse, 'l'aborshavn, Meltefjord 60240, Breivikfjorden 20550, torsk 50300, hyse Sørvær t rsk, Loppen distrikt smaat, pris torsk 57, hyse 5, lever Arntmanden. Utenlandske fiskerier. Uken 28 novbr.4 desbr. Det svenske sildefiske for Bohuslen hadde en ukefangst av 5637 hl storsild, pris kr. pr. hl. ngen saltning sidste uke. Totalfangst iaar hl. mot i 94, , i 92 og hl i 9. Fra Norges fiskeriagent i England, dat. Hull, 27 november 95: Det engelske sildefiske i uken end t 27 nov em ber. Sæsongen for Yarmouth & Lowestoftfisket._ er slut for iaar. Den lille fangst herefter er av ingen praktisk betydning for landets indre behov. Der var adskillige gode avleveringer fra enkelte farkoster og det vistes at silden var tilstede, som fremgaar av at fangsten var fra erans) men intet kan stoppe skotterne naar deres tid er inde til at indstille og av hvem sildefiskeriet og tilførslerne helt og holdent beror. Pri store mængder i en bugt, kaldet Loeh Ewe, som iaar. En mængde motorbaater deltar i fisket. Hersteds er man spændt paa det norske storsildfiske. Det vilde være ønskelig baade for vore fiskere, som for eksporten, om fisket nu tok fart. Man kan paaregne høie griser paa herværende marked for prima varer, naar tilførslerne holdes begrænset for røktsildmarkedernes behov. Til gatesalg i det indre av landet og i London passer den norske ferske storsild ikke. Telegrammer Salg færøisk 530, beholdning 520. Santander : Salg norsk 70, beholdning 250. Alle priser uforandret. Paris London Konsulatberetninger. Fra generalkonsulatet i Bilbao, dat. 8 november 95: mport og omsætning av klipfisk fra 3 oktober:6 november 95, alt pr. kvintal a 50 kilo, androg til: ' Bilbao. mport pr. dampsk. StrambQli 3570 norsk. Salg 820 norsk. Beholdning pr. 6 november norsk. Prisen for lste sort opgaves notert til pesetas 75 a 77 for norsk. Santander. Salg 250 norsk. Beholdning pr. 6 november Det svenske sildefiske. Opslag 4. 6/2: Sildefisket Bohuslen hadde norsk. en ukefangst av 5637 hl. storsild, pris kr. pr. hl. Totalfangst hl. mot i 94, 603i)2 i 93 og hl. i 92. ngen saltning sidste uke. Markedsberetninger ms v. Uken 28 novbr4 desbr. Telegrammer. Saltsildmarkedet. Opslag. 6/2: Fiskeriagent Asserson telegraferer: Saltsildmarkedet : Stettin: Pris islandsk 9294 Jfb., ikke ubetydelig omsætning, fet sild indskrænket omsætning, omtrentlige noteringer 8}9 stk J{;., 0/2 2224, 2/4 922, 4/6 58, 6/8 4, 8/20 006, 20/ , , hollandsk 28. Kønigsberg uforandret. Kjøbenhavn uforandret. Hamburg: slandsk 95, hollandsk 28. Prisen for lste sort opgaves notert til pesetas 75 for norsk. Paa Madrids børs notertes 8/ : Pesetas pr. 00 fres. a/v / Paris. Pesetas pr..,g a/v / London. følge indberetninger fra vieekonsu laterne har sardinfisket under forløpne uke været meget slet. Santander har man dog de sidste to dager av uken opfisket noget, men ikke av nogen større betydning. Rognmarkedet i Vigo forholder sig fremdeles desanimert. Fra generalkonsulatet i Bilbao, dat. 5 november 95: mport og omsætning av klipfisk fra 73 november, alt pr. kvintal a 50 kilo, androg til: Bilbao. mport pr. dampsk. Ripa (( 80 norsk, 3750 færøisk. Salg 2230 norsk, 800 færøisk. Behold

4 360 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 8 desember 95 ning pr. 3 november ptas og ptas pr. kv. norsk, 950 færøisk. a 40 Prisen for lste sort opgaves notert Paa Barcelonas børs notertes igaar til pesetas 76 a 78 for norsk og pese for a/v veksel paa Paris ptas tas 83 a 87 for færøisk. pr. 00 fres i., og paa London ptas. Santander. mport pr. dampsk pr. Æ. Stramboli 800 norsk og 00 islandsk. Salg 440 norsk og l 00 islandsk. Be Markedspriser. holdning pr. 3 november norsk. Prisen for ste sort opgaves notert til pesetas 78 for norsk. Paa Madrids børs notertes 5/ : Pesetas 90.0 pr. 00 fres. a/v / Paris. Pesetas pr. cf; a/v / Londen følge indberetninger fra vieekonsulaterne har sardinfisket under forløpne uke været ujevnt, idet man i Vigo har fisket godt, nemlig 847 kurver, mens fisket i Santander har været hindret av uveir. Om rognmarkedet i Vigo berettes, at del' ingen omsætning har fundet sted av denne vare i løpet av sidste uke. Fra konsulatet i Barcelona, dat. 7 november 95. Herved indberettes følgende om fiskemarkedet inden dette konsulatdistrikt siden sidste rapport av 6 f. m.: Barcelona. Markedet er meget rolig, Bergen, 6 d>esember 95. forløpne uke kjendes bare omsætning i industriel tran, blank til kr. 230, brunblank kr. 220 og bruntran kr. 95. Rundiiskmarkedet rømmes til uforandrede priser. fetsild kjendes ingen forretning. Man har slaat paa en pris av omkring kr. 45 pr. fiskepakket tønde samfængt, uten at dog handel er kommen istand. Ogsaa for storsild maa stemningen betegnes som reservert. Tilførslerne i forløpne uke indskrænket Slg til smaapartier, for hvilke betaltes kr. 53 pr. 80 indtil lørdag, da der blev avgit til kr. 50, og til denne pris synes der idag at være flere sælgere end kjøpere. Salg fra skibsbord kr. 5 pr. maal a 40 liter. og ubetydelige salg foregaar. Hertil Aldersundersøkelse av storsild. importe, tes: norsk klip Av Einar lea. fisk med Otto Thorf'sens linje, 850 engebk og fra N t'w tilknytning til (T artikkel om vaar YOi k. Priserle!Jr. kv. a 4 op... ildens og storsildens alderssammengives at være: sætning i forrige sæsong (nr. 39 for slandsk, førstesort..... Ptas septbr.) kan nu meddeles foreløbige første/andensort 67 resultater av aldersanalyse av to stor Norsk, førstesort /64 sildprøver, som skriver sig fra fang Lavere kvaliteter /60 ster gjort paa Sulenhavet i slutningen Cartagena (6 oktober). Siden 6 av november. Der fandtes i de to f. m. er indført et parti engelsk fisk prøver: paa Følgende priser no Av dyr født i Aar teres pr. kv. a 50 : 92 ' 4.7 og 2.3 % Engelsk, stor... ptas middels ' smaa Malaga (30 oktober). Siden sidste 907 'rapport av 22 septpmber er importert hertil 5075 klipfisk fra Liverpool l 8. og fra 'rerranova , Tarragola (30 oktober). oktober 03., , mauueu er ankommet kg 902 norsk klipfisk og l{g. islandsk De nuværende beholdninger kalkuleres til norsk og kg De to aargange 90 og 904, som islandsk, som noteres til henholdsvis er uthævet ved fete typer optraadte paa en særlig karakteristisk maate i de prøver, som blev undersøkt i forrige sæsong, idet aargangen 904 da (og i en række tidligere aar) udmerket sig ved sin store talrighet, mens dyr av aargangen 90, som indtil forrige sæsong ikke hadde utgjort nogen nævneværdig del av prøverne fra tidligere sæsonger, i løpet av vaaren 95 forekom i stadig større mængde og endog gjorde aargang 904 rangen stridig i prøver av sentfanget vaarsild. Av ovenstaaende tabel fremgaar, at aargang 904, det vil Sl cl e 2 aar gamle dyr, endnu indtar den dominerende stilling mens aargang 90 ikke gjør 8ig særlig merkbar. Aargangsfordelingen i de to prøver er i det hele ganske tilsvarende til forh0 dene som de var paa samme tid ifjol i prøver fra samme lokalitet, og den stemmer ogsaa med fordelingen i en prøve storfaldende sild fra Helgeland l JUll, hvor hellerikke aargang 90 gjorde sig bemerket. Brisling eic. Tilførsel til Stavanger i tidsrummet 22/ _27/ 95. Bris Pris smaa Pris Hvorfra Hng pr. sild pr. skj. skj. skj. l skj. Su aalenenes amt O Stavanger amt S. B.hus amt. 40 B 00 N. B.hus amt uu N. Tr.hjems amt O Nordlands amt O Tromsø amt O Tils i755 Røkt Tomat o Til') Desuten 455 skj. mossa it kr fra Smaalenenes amt. Røkt. Desuten 750 skj. blanding a kr fra Stavanger amt. Røkt. Desuten 380 skj. mossa a kr fra Stavanger amt. Røkt. Desuten 45 skj. blanding a kr fra Søndre Bergenhus amt. Røkt. Desuten 620 skj. mossa a kr fra Søndre Bergenhus amt. Røkt. Desuten 300 skj. blanding fl kr fra Nordre Bergenhus amt. Røkt. Desuten 430 skj. mossa it kr fra Nordre Bergenhus amt.

5 , L 'ka :& tran M oldøen og omf'gn. i Tils ' o A )rilseptbr. tis l d t;hj tj Ef tj t:h:j t:!t:? t.:l:j????c;???????;;; M ii' wg;o;;g;;2'o!;l? p..... tj o :i p.. tj... o Ul :i p..... ::n. crq Ul ::n0tl 00 CD O o en a W CD8r<WCD S n. et ::;.. CD. CD p... :::: S Ul,, CD ro <:.O CD p.. s 00 ro f o o :i o p.. ' Otl CD <:.O [?J' fo!::..l?????????:? we;./:>.e;,,co\jt.:)t.:)wooooo l Co\jOOOooo ro d. l;' aj CD 'S cc CD CJ == Q 3 3 ::b rn c:d Sl) C!:t <= :::s <j00tl frn::::?,,g:cdl\:) t::o zzm t4 æ :::: m '. O ro o <Sl!;l? p,? 0 >s M... [3 '.: Ul '' l... O ;:>T' tj CD t' t::j ;:>T' o!;l?!;l? P.,. p.. a gto ;to...i::i WCD M [3[38b:;;e.CD[3...:::; W Ul CD l ::;. CD Ul [3 W [fj,, '.:., W >s,,... t:'l er [fj ;...> o ii' >s '!;l?..., W ;:>T' :::: <Sl o t:lcrq et> P... a g '. f! Otl... ro. tj :::: ro o tj o... p,?, v tjo... [fj... SCfCl ro Ul o [fj!;l? s: ' ::' S t;j W WCD!;l?' p CD tj a g,,,,::' S P' H!' ct 8 ' :. ''. p,?a M e:::.. tj g; ::: ::: aq p:crq g; CD w ro 0 ':;:;. SctM' tj ' <Sl o Ul ''. <l '{ o tj e; ' :,'. ro 8' e+... O tj tj pj [fj [fj c... Ul,' ii' '.,p... ' 00 ' '00000<:.O Ol Ol t.:) e; fo!::.. Ol to:lcdo Ol?'??? O C O O O O O O O O '!;l?... CfCl,:l <Sl!;l? W,gb g!;l?'s5.;;; ;;;j 6; e; 5 c ii'. o.,... ex; CN w ex; o ;Jl: lj;' o :i tja '.:. 2.: 000 o o ' Otl 00 o. ;:t> f! W et> Ol :::;. v o ;:>T' l;=> '<j M [fj 'S< o... o <:...l. '... g; o f ;:>T' a a g 5' o o.. rn ' < o t; ' H M o.; ro :::l 2 Ī tlb.. ;::; [fj <l 83 8: g: S o t:s tt tj [fj [fj p.. [fj P' :::: S' crq, Jg p... er ::: ::: ::: q.. z:::: H> '.: Q o CD Otl <:.O ' CD;5 ';:>T' [fj tj tj,.j.j.j er.; o fo!::.. >' [!l. El O:l ' <:.O to tj o?' ::' O:l o g; g; co Ol ex; fo!::.. <;'. ;:i: 00 <:.O 00 O:l CD f'2et> o >s O WCD '.: o o o ' o 'e;,,0 to o o ' B Ol Ol Ol O:l. rrn'<j:j O{ g; gl 00 CD g; er a 5. CP 6 o o 6 c o. o o 6 6 (::,,o,tj,.f.,:::;0 co 0:= Oplysninger om bankfisket fra enkelte steder i tidsrummet! juli3d september 95. l Ander Svart Anden Til Hjell Kveite Rødspætte Lange Blaalange Brosme Torsk Hyse Sei set Saltet ledes Lever Værdi kveite fisk sammen hængt anvendt kg, hl. kr. adenes og Bleik i rsnes ;erøy ;}st )fisket i apl'ijlmi f.i samme tid sr / ,, ,, p, et> g O' CP ' ' Ol L 4 t: t: t;j t 00 t;j Pd l'!:j O Z O 00 p:j p:j to t: 4 l'!:j 3 l'!:j 4 l7j Cl l;d t;j ex; (.);J

6 . 362 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 8 desemlier 95 Fiskemarkedet i Bergen. Omsætningspriser for fiskeriprodukter i Bergen ved noteringsutvalget. Varesort Tran: Blank industriel... '.... Brunblank industriel.... Bruntran pr. tønde... } Bruntran pr. 06 / 2 i fater Storsild: Rund.,... [ Distrikt (Opslag paa Bergens børs). Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag \ Lørdag 29/ 30/ /2 2/2 3/2 4/2 kr. kr. kr, kr. kr. kr Fetsildfisket 95 til 4 desember. alt optat maal Derav set Solgt SildOljefa Saltet maal brikker maal i Finmarkens amt UO Tromsø amt Nordlands amt Namdalen ndherred Søndre Trondhjems amt Nordre Bergenbus amt alt Mot i i 93: i i i i Tidspunkt Det hollandske sildefiske. 95 ]94 93 Priser 95. Gylden pr. td. matties, fuldsild, tomsild. 7 juli , , , , august , , , septbr , , ] , , , , oktobr , , novbr , , , Sildefisket paa slands vestkyst. en gjennem den norske konsul i Reykjavik indsendt artikkel fra det i Reykjavik utkommende blad safold henledes opmerksomheten paa havnene safjord og 'lhøfn ved 'lhornvik, som efter hvad artikkelens forfatter mener, antages at by gode betingelser som stationer for sildefiske paa Vestlandet. Som supplerende bemerkning til artikkelen tilføier konsulen: Som supplerende bemerkning skal jeg ikke undlate at tilføie, at den i artikkelen omhandlede havn Høfn ved en paa sidste alting vedtat lov, der venter paa sanktion, blbv autorisert som bandelsplads, likesom el en er bli opmaalt av det danske fiskeinspektionsskib slands Falk. Befaring av terrænet av hensyn til eventuelt anlæg av telegraflinje er vistnok ogsaa paatænkt, Med hensyn til den betydning, sildefisket i vesthavnene kan tænkes at faa for nordmænd, der driver sildefiskeri paa sland, skal, j eg tillate mig at meddele, at alle interesserte er bekjendt med sildeforekomster i disse farvand, men naar hittil ingen er gaat til de store utgifter, anlæg av stationer medfører, saa er grunden, efter hvad nordmænd; der driver sildefiskeri hertillands, bar uttalt, bl. a. at man ikke kan regne saa aarvisst paa sild paa vestlandet som paa nordland et, hvor sildefiskeriet nu drives. For Høfns vedkommende er den hvad ogsaa findes anført i slandske Lods meget utsat for at fyldes med drivis. Foranstaltninger til undgaaelse av den skade, denne maatte foraarsake, vilde sikkert medføre store omkostninger. Utdrag av aarsberetning for 94: fra vicekonsnlatet ialtona, (Forts.) Fetsild. Som bekjendt var fetsildfisket hjemme i 94 ikke bedre end i det foregaaende aar, hvilket ogsaa den her stedfundne import av fersk fetsild viser, idet kun en direkte ladning ankom i 94 til dette marked, nemlig den Hl november dampsk. Naddodd' med 73 kasser fetsild fra Vesteraalen.

7 Sdesember 95 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 363 Rigtignok var silden litt smaafalden, som forøvrig fetsildfisket i Nordland i de senere aar vanlig opviser; men var den godt sortert uten stort og smaat om hinanden i kassen, og ladningen ankom efter den lange reise ogsaa i god iset stand, hvorved silden opviste en første klasses kvalitet, hvorfor den med stor begjærlighet blev kjøpt av de fiskeri interesserte firmaer i fiskeindustrien til den gode pris av Jlb. 32 til 34 Jlb. for kassen. Som ogsaa tidligere berørt, er den norske ferske fetsild en meget eftertragtet vare her inden fiskeindustrien, og kan man altid gjøre regning paa, at priserne hel' bringer fortjeneste, selvom silden er smaafalden, hvis den derimot ankommer til markedet i frisk tilstand og godt sortert i kassen. Dette tilfælde viser tydelig, at hvad sorteringen av silden koster avsenderne i ekstrautgifter hj emme, og at den ankommer i god iset stand efter den lange reise, har man ved de opnaadde priser her atter rikelig godtgjort. For saadanne langveisfarende og ømfindtlige sildeladninger bør man være fo' sigtig; ti man maa ikke glemme, at vinteren her ofte optrær meget mild. og kulden indtrær i regelen først efter juletider, hvis vinteren i det hele tat melder sig med nævneværdig kuldegrader. Denne fetsildladning ankom i 94 betydelig senere end i de tidligere aar; saaledes ankom den direkte ladning i 93 allerede den 27 august. opviste kasser. Blandt partierne med jernbanen var 456 kasser storsild, som var avsendt med 5 fragtede dampskibe til Fredrikshavn, hvorfra partierne blev videreekspedert med jernbane til Altona. Det første parti fersk storsild med jernbanen den 3 desember 94 paa 302 kasser betaltes fra 26 til 37 Jlh. for kassen. Det næste parti med banen ankom den 5 desember paa 586 kasser, hvorfor betaltes fra J&. 2, til 30. kassen: dog herav blev det meste solgt for Jlb. 25 for kassen. Derefter var det ti dages ophold med jernbanesendelserne, idet det næste parti ankom den 6 desember paa 400 kasser, som omsattes for 32 til 36. kassen, 7 desember paa 200 kasser, som omsattes for 28 til 32. kassen og 8 desember paa 400 kasser, som omsattes for 28 til 32 Ah. kassen. Senere var de ankomne sendeser med banen i større eller mindre partier næsten daglig, og for de næste sendeser i desember maaned med jernbanen var den lavest opnaadde pris. 6 og den høie ste pris. 30 for kassen. januar maaned ] 95 var den lavest opnaadde pris paa sendelserne med jernbanen Jh. 7 og den høieste pris. 25 for kassen. For størsteparten i januar blev der betalt fra. 8 til 22. for kassen. februar maaned med jernbanen var den laveste pris for fersk storsild Jb. 7, og den størst opnaadde pris var Jb. 2 for og naar man undtar en ladning, som desværre ankom i fordærvet stand, hvorved størsteparten som kondemnert blev solgt til guanofabrikkerne her, var de opnaadde priser fra 7 til 22 Jb. kassen. Den sidste direkte storsildladning i sæsongen 94/5 bragte dampsk. Forsteck den 29 januar med 376 kasser, hvorfor priserne var 7 til 8 Jfb. kassen. En stor del av de ankomne direkte fersksildladninger var solgt paa forhaand av de herværende kommissionærer. Det første parti fersk storsild med de rutegaaende skibe over Hamburg til Altona var dampsk. Hereules den 6 desember med 00 kasser, som alle solgtes for 30 Jlb. kassen. Naar man uncltar nogen ankomne partier av for gammel sild, var de opnaadde priser i desember maaned for storsilden med de l'utegaaende skibe over Hamburg fra 6 til 30 Jb. kassen. januar maaned var de opnaadde priser for storsild med ruteskibene fra 6 til 25 Jb. kassen. februar maaned til den 22 var den opnaadde pris fra til 25 Jb. kassen. Bra den 24 februar til den 27 ankom 5 partier, som betaltes med 6 til 0 Jf,;. kassen, idet importen hit av fersk vaarsild fra Haugesund var da i fuld gang, og naar vaarsilden ankommer, falder storsilden altid i pris, idet vaarsilden, hvis størrelse er betydelig mindre end storsildens, er mere efter tyskernes smak, hvorfor storsilden altid maa bukke under for kassen. Det sid ste parti fersk stor sin nabos mægtige konkurranse her. Storsild. sild med iernbanen ankom hit den 0 Det er saaledes at anbefale, at naar Den totale ferske storsildimport til le b ruar paa 400 k asser, h vorlor d e den store vaarsildimport hit er i fuld. opnaadde priser var ill. 92 H. gang, og den ene direkte vaarsildlad Al tona sæsongen 94/5 fra Kri Jfl'J Jfl'J for kassen. ning uten stans avløser den anden, at stianssund N. og Aalesund var ialt l 6 8 B 5 kasser, og det første parti Den første ankomne direkte Dersk den muligens resterende ferske stor ankom den 3 desember 94 og det storsildladning til Altona var dampsk. sild nedsaltes og lagres for senere salg sidste parti den 27 februar 95. Argo den 9 desember med 303 uten at sendes hit som fersk sild. Fersksildimporten var saaledes fordelt: kasser, hvorfor de opnaadde priser var Storsilden var i sæsongen 94/5 8 tl'l 22 i' k d av god kvalitet, og pakningen var 3 d kt d k'b t'l Alt b t Jfl'J. re e amps lor assen, samme ag e lona rag e kl l'. d l kasser ankom ogsaa dampsk. Avance med ogsaa upaa age 9, og sje en e er 2044 kasser, og de opnaadde priser aldrig har man ved dette marked gjenvar 8 til 27 Jb. kassen. Den 24 de nemgaaende opnaadd saa gode priser Med rutegaaende skibe over Hamburg ankom sendeser pr.jernbane direkte og over Fredrikshavn = samlet kasser fersk storsild, hvilket viser, at uagtet krigen var dog storsildimporten til dette marked i sæsongen 94/5 sogar større end i sæsongen 93/4, som sember ankom dampsk. Egil(' med for storsilden, hvorfor man maa regne, 552 kasser, og var prisen 5 til 7 at storsilden bragte fortjeneste for. for kassen, idet silden var delvis eksportørerne, naar silden ankom i av mindre god kvalitet. Den 3 de frisk tilstand og god pakning. For sember ankom dampsk. Activ(' med fiskerne selv var ogsaa fangsten for 2396 kasser, som solgtes for 7 til tjenstbringende. 23. kassen. Vaarsildimporten. l januar maaned d. a. ankom di 94 ankom av fersk vaarsild til rekte til Altona 9 storsildladninger, Altona 57 direkte ladninger ed

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rjb~arjft fra fisk~ridir~ktør~n Nr. 48 indkom 2 drivere til Kristiansund Uken 925 november. med 65 maa som middelfangst, pris 3840. Til Valdersund indkom torsdag 3 dampskibe

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 27 oktober 95 Nr. 43 63 kroner maalet. Fauske (Skjer- skj. fra Nordrs Trondhjems amt; pri- Norske fiskerier. stad)

Læs mere

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare,

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 30 oktober 1912 Nr. 44 Norske fiskerier. Uken 20-26 oktober. eler endnu sterk østenvind. Først 1ør- fisket i distriktet

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

fra flskeridirektoren

fra flskeridirektoren U kent l j ge med'delelser for norsk fis keri bed r'i ft fra flskeridirektoren 6 aargang Onsdag desember 1915 Nr. 48 Norske fiskerier. til hermetikfabrikker 200 maal, pris 60 kroner maalet. Hvis veiret

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2 aargang Nrske fiskerier. Uken 7-23 desember. Trsdag 28 desember 9 Nr. 52 l maalet, nget garnsild i Nrdsjnen Telegrammer. paa elgeland

Læs mere

fra fiskeri cl i rek10ren

fra fiskeri cl i rek10ren U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeri cl i rek10ren 5 aargang nsdag 9 september 1914 Nr. 36 den senere tid været sterkt optat med et slag maaue flyttes over fra det Fiskeriraadet.

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n -30 n Uk~ntlig~ m~c1c1~~ls~r for norsk Jjsk~rib~arift fra tisk~riair~kt0r~n 8 aargang nsdag 15 august 1917 Nr. 33 storsild. Der er saltet 700 tønder stæng. Sildens kvalitet var hovedhandelsvare, solgt

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

STORSILDFISKET gav i uken et Halten-Sulen indbragtes i tiden 27 Tilvirket 350 tdr. til handelsvare og

STORSILDFISKET gav i uken et Halten-Sulen indbragtes i tiden 27 Tilvirket 350 tdr. til handelsvare og Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed t~i ft 6 aargang fra fiskeridirekor-en nsdag 22 desember 95 Nr. 5 32-37 og lørdag 3 drivere 5-60 handelsvare. Bjarkøy fiskedes optil Norske fiskerier. maal,

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 20 desember 9 Nr. 5 F et sil dfi sk et har i sid ste uke git 86 76 fisk, hvorav 40 606 Norske fiskerier. et optat

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift 5 aargang fra fiskeridirektren Onsdag 14 januar 1914 gaaende aar, hvilket maa tilskrives det dag 1300 skjepper brisling med snurpent, pris kr. 4 pr. skjeppe.

Læs mere

STORSILDFISKET gav i sidste

STORSILDFISKET gav i sidste Uk~ntlig~ m~dd~~ls~rfqr norsk Jisk~rib~drift fra fjsk~ricljr~ktør~n 7 aargang nsdag 20 desember 96 Nr. 5 norsk~ fjsk~ri~r. Uken 0-6 desember. STRSLDFSKET gav i sidste uke et meget godt utbytte og veiret

Læs mere

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridlrktørn 3 aargang Onsdag 5 november 922 Nr. 46 norsk fiskrir. Uken 5' november. Fet sild fis k et i Troms fylke blev mindre end ventet efter de gode utsigter

Læs mere

for norsk tisk~rlb~drift

for norsk tisk~rlb~drift , Ukntlig,mddlsr fra fiskrjirktørn for norsk tiskrlbdrift 3 aargang Onsdag 8 oktober 922 Nr. 42 øvrige distrikter inden fylket var fra 3006000 kveite og 000 Uken 84 oktobet. fisket smaat. Det samlede parti

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskerihedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 0 januar 92 fr Arendal, Grimstad g Fredriksværn. Sidste pris i Kristiansand var Nrske fiskerier. 5 kr., silden var av gd

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk 7 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 9 jli 96 Nr. 9 pere sm hadde været paa Færøbankerne hadde henhldsvis 6 0 g 0 0 fisk. Mtrbaaterne hadde gsaa gjennemgaaende bra FETSLDFSKET

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

fra fiskeritlirektoren

fra fiskeritlirektoren I Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeritlirektoren 3 aargang nsdag 24 pril 92 Nr. 7 l, 33 til 47 liter d'amptran av l hl I deles, men fangsterne er der ringere. Norske fiskerier.

Læs mere

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg.

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg. 5 aargang Onsdag 4 februar 1914 Nr. 5 Norske fiskerier. dag 11 Dg fredag 811 sh. kassen Skreifisket var i uken meget og i Hamburg onsdag og torsdag 14.&. hindret av uveir, saa fangsterne blev Uken 2531

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n nsdag ~ feblll"luu" 1916 Nr.. 5 nor$k~ fisk~ri~r., til Aalesund 1100, Søndre Kvæfjord hadde man litt not og Søndmør 650 og til Romsdalsværene

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n 10 aarrgal'ilg n UkntUg mddlsr for norsk tiskribdrift fra tiskridirktørn nsdag 1 oktober 1919 Nr 39 og 40»Fiskets Gang«kom ikke ut forrige uke paa grund av bokbinderstreik. nqrslt fjsl(rir. Uken 2127 september.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 24 desember 1913 Nr. 52 egentlige fetsildfiske er slut for denne meget høi barometerstand svak nordensæson. vind indtil

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere