Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning."

Transkript

1 Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt Pakkens indhold Printeropsætning/ oversigt Brugervejledning Registreringskort Dansk Netledning Farvebåndskassette 1

2 Printeropsætning 1 b a c 2 a b c d 2

3 3 a b c KLIK PÅ PLADS 3

4 4 a b 5 a b 4

5 6 5

6 Printeren set forfra Håndtag til justering efter formularens tykkelse Dæksel over farvebåndskassette Afbryder Betjeningspanel Frontdæksel Papirstyr Låge til manuel arkføder Håndtag til papirvalg Printeren set bagfra Pal Klap til dæmpning af lyden Afrivningsbjælke Pal Dæksel til serielt interface (option) Stik til netledning Stik til Traktor 2 (bag aftageligt plasticdæksel) USB-stik Parallelt stik 6

7 Indstilling af håndtag til justering efter formularens tykkelse Formulartykkelse for 2480/2481 Papirtype Papirtykkelse Papirvægt Enkeltformularer Tynd 56 g/m² (6,80 kg) formularer i endeløse baner 65 g/m² (7,26 kg) enkeltark Enkeltformularer Normal 68 g/m² (8,18 kg) 75 g/m² (9,07 kg) Tyk 90 g/m² (10,89 kg) 2 Indstilling af håndtag til justering efter formularernes tykkelse 1 1 eller 2 Formularer i flere lag Formular i 2 lag 2 eller 3 Formular i 3 lag 3 eller 4 Formular i 4 lag 4 eller 5 Formular i 5 lag 5 eller 6 Formular i 6 lag 5, 6 eller 7 7

8 Formulartykkelse for 2480/2481 Papirtype Papirtykkelse Papirvægt Indstilling af håndtag til justering efter formularernes tykkelse Kuverter 4, 5 eller 6 Bemærk: Udskriftskvaliteten afhænger af kvaliteten af flerlagspapiret samt driftsmiljøet. Udskrivning ved lave temperaturer kan forringe udskriftskvaliteten, afhængig af hvilket papir der bruges. Hvis indstillingen er 4 eller højere falder udskriftshastigheden. Formulartykkelse for 2490/2491 Papirtype Papirtykkelse Papirvægt Enkeltformularer Tynd 56 g/m² (6,80 kg) formularer i endeløse baner 65 g/m² (7,26 kg) enkeltark Enkeltformularer Normal 68 g/m² (8,18 kg) 75 g/m² (9,07 kg) Tyk 90 g/m² (10,89 kg) 2 Indstilling af håndtag til justering efter formularernes tykkelse 1 1 eller 2 Formularer i flere lag Formular i 2 lag 2 eller 3 Formular i 3 lag 3 eller 4 Formular i 4 lag 4, 5, 6 eller 7 Kuverter 4, 5 eller 6 Bemærk: Udskriftskvaliteten afhænger af kvaliteten af flerlagspapiret samt driftsmiljøet. Udskrivning ved lave temperaturer kan forringe udskriftskvaliteten, afhængig af hvilket papir der bruges. 8

9 Ilægning af papir Ilægning af formularer i endeløse baner ved hjælp af skubbetraktoren 1 Tryk på FormFeed (Sideskift) for at rydde papirstien. 2 Indstil håndtaget til justering efter formularens tykkelse Læs "Indstilling af håndtag til justering efter formularens tykkelse" på side 7 for at få hjælp. 3 Indstil håndtaget til valg af papir til formularer i endeløse baner. 4 Åbn frontdækslet for at udløse håndtaget, og sving dækslet op. Frontdæksel Håndtag til valg af papir Frontdæksel Skubbetraktor 9

10 5 Træk op i det venstre og det højre håndtag til låsning af traktoren for at låse traktorerne op. Låge til venstre traktor Låsehåndtag Låge til højre traktor Låsehåndtag 6 Åbn den venstre og den højre traktorlåge. 7 Placér hullerne i papiret over den anden eller tredje tap i traktorenheden. Juster eventuelt den venstre eller den højre traktor, så den passer til papirbredden. 8 Luk den venstre og den højre traktorlåge. 9 Indstil venstre margen. Flyt traktoren, så papirets venstre margen flugter med symbolet [A, der er trykt på bagpladen. Hvis du placerer den venstre traktor til venstre for gummitraktorstoppet, holdes papiret inden for papirfølerområdet, mens den er i skubbetraktorposition. 10 Skub det venstre håndtag til låsning af traktoren ned. 11 Juster den højre traktor for at fjerne slæk i papiret, og lås det højre håndtag. 12 Luk frontdækslet. 13 Tryk på Load/Unload (Før ind/før ud) for at føre papiret ind til den aktuelle indstilling af formularens top. 14 Tryk på Start/Stop (Start/Stop) for at sætte printeren i klar-tilstand. 10

11 Manuel indføring af et enkeltark eller en kuvert 1 Ryd papirstien. 2 Hvis der er ilagt formularer i endeløse baner, skal du rive eventuelle brugte formularer af og trykke på Load/Unload (Før ind/før ud) for at parkere formularerne i endeløse baner. Lampen Paper Out (Papir mangler) blinker. 3 Indstil håndtaget til justering efter formularens tykkelse Læs "Indstilling af håndtag til justering efter formularens tykkelse" på side 7 for at få hjælp. 4 Indstil håndtaget til valg af papir til enkeltark. 5 Åbn lågen til manuel indføring af papir. 6 Indstil venstre margen. Flyt det venstre papirstyr, så den ønskede startposition for udskriften flugter med symbolet [A, der er trykt på margenstyret. 7 Placer et enkeltark eller en kuvert ind mod det venstre papirstyr. 8 Flyt det højre papirstyr, så det berører papirets højre kant. 9 Før papiret ind i printeren, indtil lampen Paper Out (Papir mangler) holder op med at blinke. a Hvis indstillingen Auto Cut Sheet Load (Automatisk indføring af enkeltark) er aktiveret, føres papiret automatisk ind til det sted, hvor toppen af formularen er indstillet. b Hvis Auto Cut Sheet Load (Automatisk indføring af enkeltark) er deaktiveret, skal du trykke på FormFeed (Sideskift). 10 Printeren er online (Lampen Ready (Klar) lyser konstant). Hvis den ikke lyser, skal du trykke på Start/Stop (Start/Stop), indtil lampen Ready (Klar) lyser konstant. 11

12 Brug af betjeningspanelet Lag 1 Tryk på denne knap: Hvis du vil... Start/Stop LineFeed (Linjeskift) FormFeed (Sideskift) Tear Off (Riv af) Load/Unload (Før ind/ Før ud) Skiftevis sætte printeren i klar-tilstand (lampen Ready (Klar) lyser) og sætte printeren ud af klar-tilstand printeren (lampen Ready (Klar) er slukket). Føre papiret én linje frem. Hvis du trykker på og holder knappen LineFeed (Linjeskift) nede, føres papiret 5 små trin frem, hvorefter der skiftes til kontinuerlig fremføring. Føre papiret frem til toppen af den næste formular. Skifte mellem Tear Off (Riv af) og Top-Of-Form (Formularens top). Indføre papiret til den aktuelle indstilling for Top-Of-Form (Formularens top), eller føre papiret ud til den parkerede position. Tractor (Traktor) Skifte mellem Tractor 1 (Traktor 1) og Tractor 2 (Traktor 2), hvis den valgfri Tractor 2 (Traktor 2) er installeret. Skrifttype Bemærk: Hvis du trykker på knappen Font (Skrifttype) og holder knappen nede, skiftes mellem de forskellige indstillinger for printerskrifttype. Hvis du fortsætter med at trykke på knappen Font (Skrifttype) for at starte forfra, låses skrifttypevalgene. Vælg én af de indbyggede skrifttyper: 2480/2481 FastDft Draft Gothic Courier 2490/2491 Courier Prestige Gothic Presentor Orator Script Draft FastDft 12

13 Tryk på denne knap: Hvis du vil... Denne indstilling gemmes ikke, når printeren slukkes og tændes igen. Bemærk: Nogle funktioner fungerer måske ikke, når data behandles og printeren er tændt (lampen Ready (Klar) lyser). Lag Power Macro Power Macro Set TOF LineFeed Macro Set TOF LineFeed Macro Micro Micro Setup Micro Micro Setup Pitch PS Pitch PS Lock 17 Lock 17 Tryk på denne knap: Set TOF (Indstil formularens top) LineFeed (Linjeskift) Macro (Makro) Hvis du vil... Indstille formularens top. Top-Of-Form (Formularens top) angiver placeringen af den første linje, der udskrives på siden. Føre papiret én linje frem. Hvis du trykker på og holder knappen LineFeed (Linjeskift) nede, føres papiret 5 små trin frem, hvorefter der skiftes til kontinuerlig fremføring. Vælge mellem fire dokumentformater. Yderligere oplysninger finder du i "Indstilling af printeren" i Brugervejledning. 13

14 Tryk på denne knap: Micro (Mikro) Micro (Mikro) Setup (Opsætning) Pitch Bemærk: Hvis du trykker gentagne gange på Pitch, skiftes mellem de forskellige indstillinger for pitch. Hvis du fortsætter med at trykke på knappen Pitch for at starte forfra, låses skrifttypevalgene. Denne indstilling gemmes ikke, når printeren slukkes og tændes igen. Hvis du vil... Indføre papiret opad: Intervaller af 1/72" (modellerne 2480/2481) Intervaller af 1/90" tommer (modellerne 2490/2491) Hvis du trykker på og holder knappen Micro (Mikro) nede, føres papiret frem i små trin, hvorefter der skiftes til kontinuerlig fremføring. Brug knappen Micro (Mikro) til at justere indstillingen Top-Of-Form (Formularens top). Indføre papiret nedad: Intervaller af 1/72" (modellerne 2480/2481) Intervaller af 1/90" tommer (modellerne 2490/2491) Hvis du trykker på og holder knappen Micro (Mikro) nede, føres papiret frem i små trin, hvorefter der skiftes til kontinuerlig fremføring. Brug knappen Micro (Mikro) til at justere indstillingen Top-Of-Form (Formularens top). Skifte til tilstanden Setup (Opsætning) Du kan ændre standardværdierne og -tilstanden for betjeningen af printeren. Indstille tegnpitch til: 10 cpi, 12 cpi, 15 cpi, 17 cpi, 20 cpi eller Proportional Spacing (Proportionel afstand). Bemærk: På modellerne 2490/2491 kan man også vælge 24 cpi. Fast Draft understøtter kun 10, 12 og 15 pitch. Bemærk: Nogle funktioner fungerer måske ikke, når data behandles, og printeren er tændt (lampen Ready (Klar) lyser). 14

15 Top-Of-Form (Formularens top) Indstilling af Top-Of-Form (Formularens top) ved formularer i endeløse baner i skubbe-tilstand Top-Of-Form (Formularens top) kan have en værdi fra minus 2,54 cm til plus 35,56 cm fra toppen af formularpapir i endeløse baner. Bemærk: Denne metode kan også bruges til at angive Top-Of-Form (Formularens top) for formularer i endeløse baner, der er ilagt den valgfri Tractor 2 Feeder (Traktor 2-føder) 1 Ryd papirstien. Hvis lampen Paper out (Papir mangler) er slukket, skal du rive overskydende formularer af og trykke på Load/Unload (Før ind/før ud). Tryk på FormFeed (Sideskift) for at fjerne et enkeltark. 2 Indstil håndtaget til valg af papir til formularer i endeløse baner. 3 Placer formularer i endeløse baner på tapperne på skubbetraktoren (eller tapperne på Traktor 2-føderen, hvis du bruger den valgfri Traktor 2-føder). 4 Fjern dækslet over båndkassetten. 5 Tryk på Load/Unload (Før ind/før ud). Lampen Paper Out (Papir mangler) slukkes. 15

16 6 Åbn betjeningspaneldækslet til lag 2. 7 Tryk på en af de knapper, der fremfører papiret (LineFeed (Linjeskift), Micro (Mikro), Micro (Mikro) ) for at justere den ønskede indstilling for Top-Of-Form (Formularens top) ind efter de vandrette linjer (placeret på pladen). Billedet viser placeringen af de vandrette linjer på begge sider af metalbjælken. Brug disse linjer som referencepunkt, når du angiver indstillingen Top-Of-Form (Formularens top). Bunden af de trykte tegn flugter med de vandrette linjer. Printeren set fra oven Vandret linje Juster papiret ind efter de vandrette linjer på metalpladen Papir Metalplade Betjeningspanel Farvebåndskassette Frontdæksel 8 Tryk på Set TOF (Angiv formularens top) for at indstille og gemme Top-Of-Form (Formularens top). 9 Luk betjeningspaneldækslet. 10 Den nye indstilling for Top-Of-Form bekræftes ved at trykke på Load/Unload (Før ind/før ud) igen for at føre formularerne i endeløse baner ud, og trykke på Load/Unload (Før ind/før ud) igen for at føre formularerne ind igen. Formularerne i endeløse baner indføres til den aktuelle indstilling for formularens top. 11 Sæt dækslet over farvebåndskassetten på igen. 12 Tryk på Start/Stop (Start/Stop) for at tænde for printeren. 16

17 Indstilling af Top-Of-Form (Formularens top) for et enkeltark eller en kuvert Top-Of-Form (Formularens top) kan have en værdi fra minus 2,54 cm til plus 55,88 cm fra toppen af de enkeltarkene. 1 Tryk på FormFeed (Sideskift) for at rydde papirstien. Hvis lampen Paper out (Papir mangler) er slukket, skal du rive overskydende formularer af og trykke på Load/Unload (Før ind/før ud). 2 Indstil håndtaget til valg af papir til enkeltark. 3 Før et enkeltark eller en kuvert ind gennem lågen til den manuelle arkføder. 4 Printeren fører papiret eller kuverten ind til den aktuelle indstilling af formularens top, hvis indstillingen Auto Cut Sheet (Automatisk indføring af enkeltark) er aktiveret. Hvis ikke, skal du trykke på FormFeed (Sideskift), når lampen Paper Out (Papir mangler) slukkes. 5 Åbn betjeningspanelet til lag 2. 6 Tryk på en af de knapper, der fremfører papiret (LineFeed (Linjeskift), Micro (Mikro), Micro (Mikro) ) for at justere den ønskede indstilling for Top-Of-Form (Formularens top) ind efter de vandrette linjer (placeret på metalpladen). 7 Tryk på Set TOF (Angiv formularens top) for at indstille og gemme Top-Of-Form (Formularens top). 8 Luk betjeningspaneldækslet. 9 Tryk på Start/Stop (Start/Stop) for at tænde for printeren. Skift fra formularer i endeløse baner til et enkeltark eller en kuvert Med Load/Unload (Før ind/før ud) parkeres (udføres) formularer i endeløse baner, så du kan føre et enkeltark eller en kuvert ind gennem lågen til den manuelle arkføder for at udskrive eller føre papir ind til det sted, hvor formularens top er indstillet. 1 Kontroller, at traktoren er i tryktilstand. 2 Riv den endeløse formular af ved den perforerede linje. 17

18 3 Indstil håndtaget til valg af papir til formularer i endeløse baner. 4 Tryk på Load/Unload (Før ind/før ud). Formularerne i endeløse baner føres ud af papirstien. Lampen Paper Out (Papir mangler) blinker, og alarmen, der angiver, at der mangler papir, lyder. 5 Indstil håndtaget til valg af papir til enkeltark. Udskrivning af en testside 1 Tænd printeren. 2 Før papir ind i printeren. 3 Juster det venstre og højre papirstyr ind efter papiret. 4 Sluk printeren. 5 Tryk på og hold knappen Font (Skrifttype) nede, mens du tænder printeren, indtil lamperne på betjeningspanelet blinker. 6 Slip knappen Font (Skrifttype). Testsiden udskrives. Copyright 1993, 2000 Lexmark International, Inc. Lexmark er et varemærke tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i U.S.A og/eller andre lande. 6/00 18

Lexmark Forms Printer 2400 Series Brugervejledning

Lexmark Forms Printer 2400 Series Brugervejledning Lexmark Forms Printer 2400 Series Brugervejledning Udgave: Juni 2000 Følgende afsnit gælder ikke i lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med gældende lov: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., LEVERER

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK FORMS PRINTER 2500 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260613

Din brugermanual LEXMARK FORMS PRINTER 2500 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260613 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK FORMS PRINTER 2500 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Forms Printer 2500-serien

Forms Printer 2500-serien Forms Printer 2500-serien Brugervejledning Juli 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA og/eller

Læs mere

Forms Printer 2500-serien

Forms Printer 2500-serien Forms Printer 2500-serien Oversigtsvejledning Januar 2014 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA

Læs mere

Forms Printer 2500-serien

Forms Printer 2500-serien Forms Printer 2500-serien Oversigtsvejledning Juli 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA og/eller

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK FORMS PRINTER 2400 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260611

Din brugermanual LEXMARK FORMS PRINTER 2400 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260611 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK FORMS PRINTER 2500

Din brugermanual LEXMARK FORMS PRINTER 2500 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Forms Printer Series. Brugervejledning

Forms Printer Series. Brugervejledning Forms Printer 2500+ Series Brugervejledning Juni 2015 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Lær om printeren...7 Oversigt over printeren... 7 Anvendelse af overlays til betjeningspanelet...

Læs mere

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 7 6 5 4 1 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Skuffe til 250 ark (til påsætning) 3 Skuffeoption til 250 ark eller skuffeoption til 550 ark (ekstraudstyr) 4 Manuel arkføder

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt

Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens

Læs mere

Ilægning af papir. Udskrivning I skuffe 1. 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. Papirhåndtering. Vedligeholdelse.

Ilægning af papir. Udskrivning I skuffe 1. 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. I skuffe 1 1 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. 2 Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem. 3 Hvis du ilægger brevpapir, skal du indføre brevpapiret, så toppen

Læs mere

Xi4Kort funktionsoversigt

Xi4Kort funktionsoversigt Xi4Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens etiketrum.

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

Identificerer områder med papirstop

Identificerer områder med papirstop Ved omhyggeligt at udvælge udskriftsmateriale og ilægge det korrekt burde du kunne undgå de fleste papirstop. (Se forslag i Tip til undgåelse af papirstop.) Følg trinene i dette afsnit, hvis der opstår

Læs mere

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Udvendig oversigt Figur Printeren udvendigt Front

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 7 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Z Series /RZ serien Kort funktionsoversigt

Z Series /RZ serien Kort funktionsoversigt Z Series /RZ serien Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Indhold Udvendig oversigt.......................................................

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

LBP-1210 Laserprinter

LBP-1210 Laserprinter LBP-1210 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 2002 Canon Inc. Alle oplysninger i denne vejledning er beskyttet af copyright.

Læs mere

Kontrolpanelets indikatorer

Kontrolpanelets indikatorer betyder forskellige ting, afhængigt af rækkefølgen. Indikatorer, som er slukket, tændt og/eller blinker, angiver printertilstande, f.eks. printerstatus, indgriben (f.eks. Mangler papir) eller service.

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

ZE500 Kort funktionsoversigt

ZE500 Kort funktionsoversigt Denne vejledning viser den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerorientering ZE500 printerne leveres i en konfiguration til højre hånd (printermekanismen

Læs mere

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister 1 Brug til at definere det papir, der er lagt i hver papirskuffe og standardpapirkilden. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Konfigurer MP Papirstruktur Specialtyper Papirtype Kuvertforbedring

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Dansk Installationsvejledning Sikkerhedsinstruktioner...................... 1 Samling af printeren........................ 2 Opstilling af printeren....................... 3 Isætning af papirrullen......................

Læs mere

Løsning af udskrivningsproblemer

Løsning af udskrivningsproblemer Kontakt serviceudbyderen, hvis den foreslåede løsning ikke løser problemet. 1 Et job er ikke udskrevet, eller der udskrives forkerte tegn. Kontroller, at der står Klar i kontrolpanelet, inden jobbet sendes

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt

ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt Brug denne vejledning til den daglige betjening af din printer. For mere detaljerede oplysninger, se Brugervejledningen. Printerkomponenter Figur 1 viser komponenterne

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Kopiering Alle opgavetyper Opgavestatus Berøringsskærm Start Slet alt Stop. Læg dine dokumenter med tekstsiden opad i dokumentfremføren. Justér papirstyrene, så de netop rører

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Produktets dele Set forfra... 3 Set bagfra... 3 Inde i produktet... 4 Scannerens dele... 4 Betjeningspanel...

Indholdsfortegnelse. Produktets dele Set forfra... 3 Set bagfra... 3 Inde i produktet... 4 Scannerens dele... 4 Betjeningspanel... Indholdsfortegnelse Produktets dele Set forfra................................................................... 3 Set bagfra.................................................................. 3 Inde i

Læs mere

Vejledning til opsætning af hardware

Vejledning til opsætning af hardware Udpakning Fjern alt beskyttelsesmateriale. Illustrationerne i denne manual er af en lignende model. De afviger muligvis fra den egentlige model, men funktionsmåden er den samme. Fjern alt beskyttelsesmateriale.

Læs mere

Installation af hukommelses- og udvidelseskort

Installation af hukommelses- og udvidelseskort Denne vejledning hjælper dig med at fjerne hukommelses- eller udvidelseskort. Brug følgende illustration til at finde stikket til det kort, du vil fjerne. Stik til harddisk 1 Stik til udvidelseskort Stik

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét).

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét). . Generelt Ved udskrivning af kort kan du vælge at udskrive det der er vist på skærmen. Du kan også vælge at udskrive et eller flere kortudsnit. Før du udskriver, vil programmet altid åbne en dialog, som

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

BeoLab 2. Vejledning

BeoLab 2. Vejledning Beoab 2 Vejledning DOBY, DOBY DIGITA, PO OGIC er registrerede varemærker for Dolby aboratories icensing Corporation. FOSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes.

Læs mere

Vejledning til udpakning og installation

Vejledning til udpakning og installation Dansk Vejledning til udpakning og installation Sikkerhedsinstruktioner...................... 3 Kontrol af indholdet......................... 5 Udpakning og samling af EPSON Stylus Pro 9800/9400............

Læs mere

PCL-emul-menu. A4-bredde. Orientering. Tegnbredde. Auto CR efter LF. Punktstørrelse. Auto LF efter CR. Skrifttypenavn. Symbolsæt.

PCL-emul-menu. A4-bredde. Orientering. Tegnbredde. Auto CR efter LF. Punktstørrelse. Auto LF efter CR. Skrifttypenavn. Symbolsæt. Brug til at ændre de printerindstillinger, der kun har indflydelse på job, som bruger printersproget PCL-emulering. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: 1 A4-bredde Auto CR efter LF Auto

Læs mere

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference Hurtig reference Beskrivelse af kontrolpanelet Printerens kontrolpanel har to knapper og seks indikatorer. Der er både en knap og en indikator for funktionen Fortsæt. Lys angiver printerens status. Knapperne

Læs mere

S4M Kort funktionsoversigt

S4M Kort funktionsoversigt S4M Kort funktionsoversigt I denne vejledning betjenes den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i S4M brugervejledningen. Udvendig oversigt Figur 1 Printeren udvendigt Front 1 2 Bagside

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær at bruge printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Det betyder farverne på indikatoren og lysene på knappen Standby... 4 Indstilling af papirformat og type...

Læs mere

105SLPlus Kort funktionsoversigt

105SLPlus Kort funktionsoversigt 05SLPlus Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Vejledning til opsætning af hardware

Vejledning til opsætning af hardware Udpakning Fjern alt beskyttelsesmateriale. Illustrationerne i denne manual er af en lignende model. De afviger muligvis fra den egentlige model, men funktionsmåden er den samme. Tilslutning af enheden

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Sikkerhedsinstruktioner...................... 3 Samling af printeren........................ 4 Opstilling af printeren....................... 5 Isætning af papirrullen......................

Læs mere

Lexmark Z53. Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z53. Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z53 Color Jetprinter Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98 Første udgave (februar 2001) Det følgende afsnit gælder ikke i lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lov: LEXMARK

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 16 Vejledning til udskriftskvalitet Tomme eller hvide sider a Fjern og geninstaller derefter billedenheden eller billedsættet. Advarsel! Potentiel skade: Billedenheden og billedsættet må ikke

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

Cardiofax 1150. Brugervejledning. Varenr. 15829 12/09

Cardiofax 1150. Brugervejledning. Varenr. 15829 12/09 Cardiofax 50 Varenr. 5829 2/09 Frontpanel 2 3. Betjeningspanel (se næste side) 2. Papirmagasin 3. LCD-skærm Venstre side af apparatet 2. Tryk på denne knap for at åbne papirmagasinet 2. Stik til patientkabel

Læs mere

Nero Cover designer. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion.

Nero Cover designer. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion. Nero Cover designer. Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Start Nero og vælg i sidepanelet til venstre(åbnes ved

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Meddelelse om udgaven

Meddelelse om udgaven Meddelelse om udgaven Første udgave (Januar 2001) Det følgende afsnit gælder ikke i lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lov: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKATION SOM

Læs mere

Lexmark 840 Series. Brugervejledning

Lexmark 840 Series. Brugervejledning Lexmark 840 Series Brugervejledning Maj 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA og/eller andre

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Avanceret fejlfinding

Avanceret fejlfinding Hvis du kontakter Lexmarks kundesupport for at få hjælp til løsning af udskrivningsproblemer, leder de dig muligvis gennem en avanceret fejlfindingstilstand for at ændre en standardindstilling (f.eks.

Læs mere

Udskiftning af mylarbånd

Udskiftning af mylarbånd Udskiftning af mylarbånd 90 90 A = Båndets omløbsretning H = Højre V = Venstre 1 = Trækvalse (valse 1) 2 = Medløbsvalse (valse 2) 3 = Indstillingsbolt for trækvalse 4 = Fast modhold 5 = Indstillingsbolt

Læs mere

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir Printerens og dens optioners udskriftskvalitet og indføringsstabilitet afhænger af den type og størrelse udskriftsmateriale, du bruger. Dette afsnit indeholder en vejledning i valg af udskriftsmateriale.

Læs mere

BW & BWS vejeindikator.

BW & BWS vejeindikator. Fejl beskeder: Fejl besked Beskrivelse Løsning ----- Overbelastning Reducere vægt. Err 1 Forkert dato Ændre datoen ved at bruge format : yy;mm:dd Err 2 Forkert tid Ændre tiden ved at bruge format: hh:mm:ss

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Denne pakke er designet til at hjælpe leveringspersonalet med at forklare de tilgængelige funktioner på WorkCentre Pro/CopyCentre med en efterbehandler (ekstraudstyr).

Læs mere

Valg af fortrykte formularer og brevpapir

Valg af fortrykte formularer og brevpapir Printerens og dens optioners udskriftskvalitet og indføringsstabilitet afhænger af den type og størrelse udskriftsmedie, du anvender. Dette afsnit indeholder en vejledning i valg af udskriftsmedie. Oplysninger

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Spillebeskrivelse Produceret af For Spillehallen.dk

Spillebeskrivelse Produceret af For Spillehallen.dk Spillebeskrivelse Produceret af For Spillehallen.dk INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. GENERELT OM HOT STUFF 3 2. GEVINSTTAVLEN 4 3. VALGFRIT SPIL 5 4. INFERNO 5 5. HOT SHOT 6 6. FIREBALL 7 7. GAMEFLASH 8 7.1. Nudge

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

MikroLaser ML 4 Brugermanual

MikroLaser ML 4 Brugermanual PRÆCISIONSLASERE MikroLaser ML 4 Brugermanual Version: 6.2 Dansk MIKROFYN A/S BONDOVEJ 16 5250 ODENSE SV TLF.: 6617 0784 WWW.MIKROFYN.DK Introduktion Tillykke med erhvervelsen af en kvalitetslaser fra

Læs mere

Brugervejledning til videokamera uden sensor

Brugervejledning til videokamera uden sensor Brugervejledning til videokamera uden sensor Tilslutning af videokamera Videokameraet er et IP-videokamera. Det tilsluttes som udgangspunkt trådløst til routeren, men kan også tilsluttes med et netværkskabel.

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Lexmark Z42, Z43. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98. Color Jetprinter TM

Lexmark Z42, Z43. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98. Color Jetprinter TM Lexmark Z42, Z43 Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98 Color Jetprinter TM Udgave: Februar 2001 Det følgende afsnit gælder ikke i lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lov: LEXMARK

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.Timer TEMPERATURAFHÆNGIG TIMER BRUGERVEJLEDNING VER. 1.12 DT.man Klima Design A/S 14. maj 2007 1 Bemærk: Taster med flere funktioner er angivet med vandrette streger. Gentagne tryk på tasten skifter

Læs mere

Vejledning i brug af Kommunen på kort

Vejledning i brug af Kommunen på kort Vejledning i brug af Kommunen på kort Indhold Adgang til Kommunen på kort... 2 Kortvindue og infolinje... 2 Målforhold... 2 Zoom... 3 Signaturforklaring... 3 Værktøjslinjen den øverste sorte del... 3 Navn...

Læs mere

Jabra Link 850. Brugervejledning. www.jabra.com. 82-06061_RevC_Jabra Link 850_Manual_DA.indd 1 24/08/2012 14:07

Jabra Link 850. Brugervejledning. www.jabra.com. 82-06061_RevC_Jabra Link 850_Manual_DA.indd 1 24/08/2012 14:07 Jabra Link 850 Brugervejledning www.jabra.com 82-06061_RevC_Jabra Link 850_Manual_DA.indd 1 24/08/2012 14:07 Indholdsfortegnelse 1. Produktoversigt...3 1.1 Jabra LINK 850...3 1.2 Valgfrit tilbehør...4

Læs mere

FAQ IJ80/110. Display IJ80/110

FAQ IJ80/110. Display IJ80/110 FAQ IJ80/110 Display IJ80/110 1. Skift af farvepatron og tank (tank kun i IJ110) samt isætning af labels. Ved skift af farvepatron er det vigtigt at man bruger følgende fremgangsmåde. HUSK! Fjern beskyttelsestapen

Læs mere

Installations- og vejlednings guide Plotter CG-60SL

Installations- og vejlednings guide Plotter CG-60SL Side 1 Installations- og vejlednings guide Plotter CG-60SL Side 2 Udpakning Pak indholdet ud af kassen og kontroller at følgende dele er leveret: Figur 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Plotter CG-60SL Brugsanvisning

Læs mere

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Januar 2007 www.lexmark.com Indhold Udskrivning...5 Introduktion...5 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...8 Håndtering af udskriftsjob...15

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

vejledning til lynstart FORERUNNER 50 med ANT+Sport trådløs teknologi

vejledning til lynstart FORERUNNER 50 med ANT+Sport trådløs teknologi vejledning til lynstart FORERUNNER 50 med ANT+Sport trådløs teknologi Advarsel: Dette produkt indeholder et udskifteligt knapcellebatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken

Læs mere

Brugervejledning. Anvendelse af IsoReader ver SKIOLD Echberg A/S La Cours Vej 1 DK 7430 Ikast

Brugervejledning. Anvendelse af IsoReader ver SKIOLD Echberg A/S La Cours Vej 1 DK 7430 Ikast Brugervejledning Anvendelse af IsoReader 981002700 ver. 01 01-10-2004 SKIOLD Echberg A/S DK 7430 Ikast 2 981002700.doc Indholdsfortegnelse 1 BRUG AF ISOREADER... 4 1.1 FORBINDELSE TIL POCKET... 4 1.2 HVAD

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 11. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den ledning, der

Læs mere

Vejledning til udpakning og installation

Vejledning til udpakning og installation Dansk Vejledning til udpakning og installation Sikkerhedsinstruktioner...................... 1 Kontrol af indholdet......................... 3 Udpakning og samling af EPSON Stylus Pro 9880/9880C/9450....................

Læs mere

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere.

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Let at klappe sammen uden at skulle bøje sig Lav transporthøjde Nem adskillelse, uden brug af værktøj

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 1 2 3 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Papirstøtte 3 Kontrolpanel og menuknapper 4 Frontpanel 5 MP-arkføder 6 Skuffe til 250 (til påsætning) 7 Skuffeoption

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Brug af kontrolpanelet

Brug af kontrolpanelet Dette afsnit indeholder oplysninger om kontrolpanelet, ændring af printerindstillinger og forklaring på kontrolpanelets menuer. De fleste printerindstillinger kan ændres fra programmet eller printerdriveren.

Læs mere