BOSK F2012, 1. del: Prædikatslogik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOSK F2012, 1. del: Prædikatslogik"

Transkript

1 ε > 0. δ > 0. x. x a < δ f (x) L < ε February 8, 2012

2 Prædikater Vi skal lære om prædikatslogik lad os starte med prædikater. Et prædikat er et orakel der svarer ja eller nej. Eller mere præcist: Prædikater Et prædikat er en funktion fra en mængde som vi kalder prædikatets domæne til mængden af sandhedsværdier: {S, F }. Vi bruger tit mængden af naturlige tal N som domæne. Et eksempel på et prædikat med domæne N er følgende: { S hvis man som n-årig kan modtage efterløn eller pension E(n) = F hvis man ikke kan. I skrivende stund har vi eksempelvis E(60) = S og E(32) = F. Bemærk at det ikke går at spørge om E( 10) er sandt eller falsk for vi er røget ud af domænet.

3 Hotdogprædikatet og Java Hotdogprædikatet H med domæne N er tankevækkende: { S hvis der er muligt at spise n hotdogs på 10 min. P(n) = F ellers I Java vil det se omtrent sådan ud: Hotdogprædikatet i Java public static boolean hotdog(int n) { return n <= 68; } Metoden tager et argument af typen int der nogenlunde modsvarer N og returnerer en værdi af typen boolean.

4 Hotdogs eller efterløn: Universel kvantifikation Lad n N være et vilkårligt naturligt tal. Hvis n 60 har vi at E(n) holder. Hvis n 68 har vi at H(n) holder. Og da n 60 n 68 har vi at prædikatet D med domæne N givet ved D(n) = E(n) H(n) giver sandt, uanset input. Dette skriver vi n N. D(n). Universel kvantifikation For et prædikat P med domæne D skriver vi d D. P(d) og mener at P giver sand på alle elementerne i domænet. Tænk gerne maskinelt : Løb alle værdierne i domænet igennem og hvis P faktisk svarer sand til dem alle så har vi d D. P(d). Men hvis en eller flere giver falsk går den ikke, så er d D. P(d) selv falsk og d D. P(d) sand.

5 Universel kvantifikation: for og imod d D. P(d) er sand hvis P altid returnerer sand. Derfor: Den svære at bevise universel kvantifikation For at bevise d D. P(d) skal vi godtgøre at P(d) = S uanset valg af d D. Da D kan være endda overordentlig stor fører vi tit et abstrakt argument: lad d D være vilkårligt,..., P(d) er sand. Den lette at modbevise universel kvantifikation For at modbevise d D. P(d) skal vi blot hitte et vidne, det vil sige et element i D som giver falsk. Eksempelvis har vi ikke n N. E(n) H(n). Hvorfor ikke? Tag n = 1 N, vi får E(1) H(1) = F S = F. Liden tue kan vælte stort læs. Hvis man kan finde den.

6 At bevise (!) universel kvantifikation i Java Undertiden kan vi eftervise universel kvantifikation i Java. Metoden er sjældent anvendelig men giver en vis intuition. Vi vil vise at n {1, 2, 3, 4, 5}. n! n n n. Gennemløb i Java boolean result = true; for(int n = 1; n <= 5; n++) { boolean ntruth = fact(n) <= n * n * n; result = result && ntruth; } System.out.println("Udsagnet er : " + result); Output Udsagnet er : true

7 At modbevise (!!) universel kvantifikation i Java At modbevise universel kvantifikation i Java er mere realistisk. Vi lader programmet finde modeksemplet for os. Vi vil modbevise følgende, som man kunne forledes til at tro efter forrige slide: n {1, 2, 3,...}. n! n n n. Gennemløb i Java for(int n = 1; true; n++) { if(fact(n) > n*n*n) { System.out.println("n = "+n+" er modeksempel."); break; } } Output n = 6 er modeksempel.

8 Hotdogs og efterløn: Eksistentiel kvantifikation Vi så at n N. E(n) H(n) ikke gik, fordi E(1) H(1) = F. Omvendt har vi 64 N og E(64) H(64) = S S = S. Der findes altså et element i domænet som gør prædikatet sandt. Dette skriver vi n N. E(n) H(n). Eksistentiel kvantifikation For et prædikat P med domæne D skriver vi d D. P(d) og mener at P giver sand på et eller flere elementer i domænet. Tænk igen maskinelt : Løb alle værdierne i domænet igennem, hvis P svarer sand en eller flere gange, så har vi d D. P(d). Men hvis alle elementer giver falsk går den ikke, så er d D. P(d) selv falsk og d. P(d) sand.

9 Eksistentiel kvantifikation: for og imod d D. P(d) holder hvis P er sand for mindst et element. Derfor: Den lette at bevise eksistentiel kvantifikation Vi viser d D. P(d) ved at fremvise et vidne, det vil sige et element d D så P(d) holder. I tilfældet n N. E(n) H(n) er 64 et sådant vidne. Den svære at modbevise eksistentiel kvantifikation For at modbevise d D. P(d) skal vi godtgøre P(d) = F uanset valg af d D. Vi fører hyppigt et abstrakt argument i stil med følgende: lad d D være vilkårligt,..., P(d) er falsk.

10 At bevise eksistentiel kvantifikation i Java Vi viser eksistentiel kvantifikation ved at rode rundt i domænet indtil vi (måske) finder et vidne. Til tider kan Java tage slæbet, lad os eksempelvis eftervise n N. n 2 + (n + 7) 2 = (n + 32) 2. Gennemløb i Java for(int n = 0; true; n++) { if(n*n + (n+7)*(n+7) == (n+32)*(n+32)) { System.out.println("n = " + n + " er vidne."); break; } } Output n = 65 er vidne.

11 Indlejrede kvantorer Vi kan gerne have prædikater over mere end en variabel og dermed bruge mere end en kvantor. Det ser flot ud, men man angriber bare fra venstre mod højre. Her er et eksempel: n N. m N. m 2n. Hvis du giver mig et tal, så kan jeg give dig et tal som er mindst dobbelt så stort. Eller mere formelt: Lad n N være vilkårligt. Vi skal vise m N. m 2n og prøver med m = 2n N. Vi har at m = 2n 2n så den er ok. Vi viser altså al- og eksistenskvantor som vi plejer.

12 Flere indlejrede kvantorer Mon rækkefølgen har betydning? Lad os prøve den anden version m N. n N. m 2n. Jeg kan give dig et tal som er mindst dobbelt så stort som ethvert tal du kan give mig. Så skal m være stort. Vi prøver modbevis: Lad m N være vilkårligt, vi prøver at modbevise n N. m 2n. Vi skal altså finde n N så m 2n ikke går. Vi prøver n = m + 1 og får m 2m < 2m + 2 = 2(m + 1) = 2n. Rækkefølgen har altså betydning. Før kunne vi vælge m efter n, her skal vi præstere m som det første. Og den går ikke.

13 Indlejrede kvantorer er indlejrede løkker Tænk gerne indlejrede løkker for indlejrede kvantorer. Her viser vi det første eksempel, dog med lidt mindre domæner: n {1, 2, 3,..., 10}. m {1, 2, 3,..., 20}. m 2n. Løkken er Java boolean forall, exists; forall = true; for(int n = 1; n <= 10; n++) { exists = false; for(int m = 1; m <= 20; m++) { exists = exists m >= 2*n; } forall = forall && exists; } System.out.println("Løkkelogikken siger: " + forall);

14 Nogle tal er mere lige end andre Et tal er lige hvis 2 går op i det. Eller mere præcist med kvantorer: Lig(e)heds prædikatet L : N {S, F} L(n) = m N. n = 2m. Er eksempelvis 10 lige? Ja, L(10) = S for 5 N og 10 = 2 5. Et tal er omvendt ulige hvis det er 2 gange noget plus en: Ulig(e)heds prædikatet U : N {S, F} U(n) = m N. n = 2m + 1. Er 117 ulige. Ja, U(117) = S for 58 N og 117 =

15 Efter ulighed kommer lighed Det synes rimeligt (måske ganske trivielt) at der følger et lige tal efter et ulige. Vi kan faktisk vise det præcist: Sætning: Lige tal følger ulige n N. U(n) L(n + 1). Bevis: Lad n N være vilkårligt. For at vise implikationen antager vi at U(n) er sand, altså at m N. n = 2m + 1. Vi kan altså vælge l N så n = 2l + 1. Vi vil gerne vise at L(n + 1) holder, altså at m N. n + 1 = 2m. Vi skal med andre ord finde et m N med egenskaben n + 1 = 2m. Vi prøver med l + 1 N: n + 1 = 2l = 2l + 2 = 2(l + 1).

16 L er dominant Vi skruer lidt op: Hvordan går det med produktet af et lige og et ulige tal? Vi fornemmer lighed ja vi kan vise det helt præcist: Sætning: U er recessiv n N. m N. L(n) U(m) L(nm). Bevis: Lad n N være vilkårligt. Lad m N være vilkårligt. Vi antager L(n) U(m) altså at L(n) = S og U(m) = S. Vi kan vælge l N så n = 2l og vi kan vælge k N så m = 2k + 1. Vi skal vise at L(nm) holder, altså at j N. nm = 2j. Vi regner: nm = 2l(2k + 1) = 4lk + 2l = 2(2lk + l). Så vi kan vælge j = 2lk + 1 N og så er L(nm) vist.

17 De Morgan og kvantorerne, del I Vi modbeviser en alkvantor ved at finde et element der gør prædikatet falsk. Vi beviser en eksistenskvantor ved at finde et element der gør prædikatet sand. De er snublende ens. De Morgan negerer alkvantorer ( d D. P(d) ) d D. P(d). Venstresiden er sand netop når der findes et d D så P(d) er falsk. Og højresiden går det ligeså. Det er lidt det samme som De Morgan fra udsagnslogikken: (p q) p q.

18 De Morgan og kvantorerne, del II Vi beviser en alkvantor ved at vise at prædikatet holder for alle elementer i domænet. Vi modbeviser en eksistenskvantor ved at vise at prædikatet fejler for alle elementer i domænet. Igen er sammenhængen nærliggende: De Morgan negerer eksistenskvantorer ( d D. P(d) ) d D. P(d). Venstresiden er sand netop når P(d) er falsk for alle d D. Og højresiden går det ligeså. Igen modsvarer det De Morgan fra udsagnslogikken: (p q) p q.

19 Et prim(a) eksempel, del I 17 er primtal, det har kun de trivielle divisorer 1 og 17. På græsk: n N. ( m N. 17 = nm ) n = 1 n = er næppe et primtal. Så vi forventer at have ( n N. ( m N. 42 = nm ) ) n = 1 n = 42. Magen til suppedas skal man lede længe efter. Vi må omskrive lidt.

20 Et prim(a)) eksempel, del II Vi regner derudad, først negerer vi en alkvantor og så er det udsagnslogik resten af vejen: ( n N. ( m N. 42 = nm ) ) n = 1 n = 42 ( ( m ) ) n N. N. 42 = nm n = 1 n = 42 ( n N. ( m N. 42 = nm ) ) n = 1 n = 42 n N. ( m N. 42 = nm ) n 1 n 42. Der skal med andre ord findes en ikke-triviel divisor netop hvad man ville forvente af et sammensat tal. 7 er et godt bud her.

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9?

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9? Tip til 1. runde af Talteori Talteori handler om de hele tal, og særligt om hvornår et helt tal er deleligt med et andet. Derfor spiller primtallene en helt central rolle i talteori, hvilket vi skal se

Læs mere

En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby

En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby 24 En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby Det er velkendt for de fleste, at differentiabilitet af en reel funktion f medfører kontinuitet af f, mens det modsatte ikke gælder

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere

Specielle tegn. Specielle tegn. Specielle tegn...1 Indhold:...1 Teori og praksis...1 Koder...2 Brug af symboler...5

Specielle tegn. Specielle tegn. Specielle tegn...1 Indhold:...1 Teori og praksis...1 Koder...2 Brug af symboler...5 Siede 1 af 6 Specielle tegn Indhold: Specielle tegn...1 Indhold:...1 Teori og praksis...1 Koder...2 Brug af symboler...5 Teori og praksis Man kan ind i mellem få brug for at kunne skrive specielle tegn.

Læs mere

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne.

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne. Post 1 Guld er meget værdifuldt. I Guds øjne er vi noget fantastisk værdifuldt. Vi er faktisk meget mere værd for ham end guld! I bibelen står der:.du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker

Læs mere

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Sikre Beregninger Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Introduktion I denne note skal vi kigge på hvordan man kan regne på data med maksimal sikkerhed, dvs. uden at kigge på de tal

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal?

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Det er ret let at svare på: arealet af en trekant, husker vi fra vor kære folkeskole, findes ved at gange

Læs mere

Beck Depressions Test - ( søg: BDI = Beck Depression Inventory). Hvilket af disse 4 x 21 udsagn beskriver bedst, det som du føler?

Beck Depressions Test - ( søg: BDI = Beck Depression Inventory). Hvilket af disse 4 x 21 udsagn beskriver bedst, det som du føler? Beck Depressions Test - ( søg: BDI = Beck Depression Inventory). Hvilket af disse 4 x 21 udsagn beskriver bedst, det som du føler? På den følgende liste skal du finde de emotionelle sætninger og udsagn,

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

OM BEVISER. Poul Printz

OM BEVISER. Poul Printz OM BEVISER Poul Printz Enhver, der har stiftet bekendtskab med matematik selv å et relativt beskedent niveau, er klar over, at matematiske beviser udgør et meget væsentligt element af matematikken. De

Læs mere

Gode råd til den motiverede ansøgning

Gode råd til den motiverede ansøgning Gode råd til den motiverede ansøgning Mange uddannelsessteder vil gerne have, at kvote 2 ansøgere vedlægger en motiveret ansøgning (nogle steder også kaldet en levnedsbeskrivelse). Den motiverede ansøgning

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Lidt om, hvad bogen (ikke) er for en bog

Lidt om, hvad bogen (ikke) er for en bog forord Lidt om, hvad bogen (ikke) er for en bog Hvis du har købt den her bog på grund af dens titel, så bliver jeg nødt til at indrømme helt fra starten, at du er blevet snydt. Det er nemlig ikke en troslære.

Læs mere

Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside.

Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside. Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside. Først skal du åbne Windows Internet Explorer da dette program kan køre gruppen hjemmeside 100 %, du skal kigge ind på www.spejdernet.dk/jerslev

Læs mere

Komplekse tal og rækker

Komplekse tal og rækker Komplekse tal og rækker John Olsen 1 Indledning Dette sæt noter er forelæsningsnoter til foredraget Komplekse tal og rækker. Noterne er beregnet til at blive brugt sammen med foredraget. I afsnit 2 bliver

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Hvordan laver man begynderbaner?

Hvordan laver man begynderbaner? Hvordan laver man begynderbaner? Ovenstående spørgsmål er vel ganske enkelt, men alligevel på samme tid helt kryptisk! For hvad menes der egentlig: Hvordan laver banelæggerne af i dag baner til vores begyndere

Læs mere

Problemformulering AT. SÅDAN! Mette Morell Kilder: Lars Ingesman/Rune Richtendorff

Problemformulering AT. SÅDAN! Mette Morell Kilder: Lars Ingesman/Rune Richtendorff Problemformulering AT SÅDAN! Mette Morell Kilder: Lars Ingesman/Rune Richtendorff Den gode problemformulering En god problemformulering kommer sjældent ud af den blå luft, og den er heller ikke bare resultatet

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Risikerer jeg at brænde ud TEST

Risikerer jeg at brænde ud TEST Risikerer jeg at brænde ud TEST Alfa- kvinder Lergravsvej 52, 4. tv. 2300 København S 2 Er du i risikogruppen for at brænde ud? Tag selvtesten og find ud af, om du bare har travlt eller om du faktisk l

Læs mere

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe!

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Her får du opskriften på, hvad du skal gøre for at købe det maleri, der er det helt rigtige for lige præcis dig. Rigtig god fornøjelse!

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Et godt liv. Et liv med fundament

Et godt liv. Et liv med fundament Et godt liv Er det overhovedet muligt at udtale sig om, hvad et godt liv er? Er det ikke noget individuelt? Til dels. Det kommer meget an på, hvilke fortolkninger vi lægger ned over de begivenheder eller

Læs mere

Kapitel 5. Noget om arbejde

Kapitel 5. Noget om arbejde Kapitel 5 Noget om arbejde 1 19 Gravid maler Anna Er der noget, der er farligt, altså i dit arbejde sådan i miljøet, du arbejder i? Det kan der godt være, men vi prøver så vidt muligt, ikke at bruge opløsningsmidler,

Læs mere