Hygienik-Solar Produktion af varmt vand med varmtvandsstation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hygienik-Solar Produktion af varmt vand med varmtvandsstation"

Transkript

1 eknisk dokumentation svejledning Hygienik-Solar Produktion af varmt vand med varmtvandsstation og lagdelt indfødning af solvarme Rev. Oversættelse af original vejledning Varmepumpestationer med friskvandsteknologi the power family

2 . Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Generelt.. Generelt.. Sikkerhedsvejledning.. ransport.. Service og vedligeholdelse.. Rengøring.. af yderligere komponenter.. splads.. iljøoplysninger.. Standarder og direktiver. Beskrivelse.. Beskrivelse.. Separat varmtvandsstation.. Separat solvarmestation.. Leveranceomfang.. Dimensionering. ekniske data.. ekniske data for Hygienik-Solar... Parallelkobling med ekstra beholder.. åltegninger... Hygienik-Solar set fra forsiden... Hygienik-Solar set fra venstre... Hygienik-Solar set fra højre... shøjde... ilslutningsbetegnelser.. Arbejdstryk og -temperatur for Hygienik.. Varmtvandsstation, tekniske data.. Solvarmemodul, tekniske data.. Ekstraudstyr til ID Hygienik... Navigatorstyring i vægkabinet... Cirkulationsstav, varmeveksler... Elpatron... Rørmodul til varmekreds for radiator eller gulvvarmeanlæg... Varmekreds, højeffektiv pumpe... -vejs skifteventil... Rørtilslutningssæt... Opstillingsbetingelser for Hygienik-Solar.. Opstillingssted for Hygienik-Solar.. Hygienik-Solar kombineret transport-/monteringsunderlag.. ilslutningsmuffer for Hygienik-Solar.. ilslutninger, varmepumpe.. Hygienik-Solar, tilslutning i opvarmningsside.. Solvarmestationens opbygning.. ilslutning af varmtvandsmodul, Hygienik Solar 0 (C) ID ENERGIESYSEE GBH

3 Indholdsfortegnelse... Placering af Hygienik-føler 0... ilslutning af drikkevandsside på varmtvandsmodul... Varmtvandscirkulation.., beklædningskasse... Fastgør på nederste ramme... Fastgør monteringsdelen ovenover... Fastgør beklædningskassen... Fastgør beklædningskassen på gevindstangen ovenfor... Fastgør beklædningskassen på den nederste ramme. Eltilslutning.. Hygienik-Solar, strømforsyning og elkabelføring.. Komponenttilslutning til tavlen... ed Navigator-styring... Hygienik-Solar, stand-alone.. CAN-bus 0... CAN-buskabel, tekniske data 0... ilslutning af CAN-buskabel til tavlestik 0.. Kabelføringsdiagram. Diagrammer.. ekst til illustrationer og bemærkninger til systemdiagrammer.. Systemdiagrammer... Systemdiagram N_ : Hygienik-Solar med Navigator-styring i vægkabinet, olie-/gasfyret kedel og solfanger... Systemdiagram N_-----0: Hygienik-Solar med ekstra bufferbeholder, erra BA, solfanger og olie-/gasfyret kedel... Systemdiagram N_---0--: Hygienik-Solar, erra HGL, olie-/gasfyret kedel, solfanger, SSL-modul og solvarmeforsyning til brinekreds... Systemdiagram N_---0--: Hygienik-Solar, erra HGL, olie-/gasfyret kedel, solfanger, SSL-modul og swimmingpool-integration... Systemdiagram N_.---0-: Hygienik-Solar, erra SL, SSL-modul med fødning til erra SL-brinekreds... Systemdiagram N_-----0: Hygienik-Solar med varmepumpe og flowmeter til måling af varmemængde. Påfyldning, tømning og rengøring 0.. Opvarmningsvandets beskaffenhed 0.. Begrænsning af termisk kalkudvikling i opvarmningsvand 0.. Vandproduktion 0... Blødgøring og afsaltning 0... Fysiske processer 0... Brug af regnvand 0.. Reparation.. Eksisterende anlæg.. Påfyldning og tømning.. Jævnlig rengøring og afkalkning.. Rengøring og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse (C) ID ENERGIESYSEE GBH

4 . Generelt.. Generelt.. Service og vedligeholdelse Læs denne dokumentation grundigt igennem. Den indeholder vigtige oplysninger om korrekt installation samt sikker og økonomisk drift af anlægget... Sikkerhedsvejledning s- og vedligeholdelsesarbejde kan være forbundet med fare på grund af et højt anlægstryk, høje temperaturer og strømførende dele. Anlægget må kun betjenes af specielt uddannet personale. Varmtvandsbeholdere må kun installeres af specielt uddannet personale og skal idriftsættes af en kundeservicevirksomhed, som ID-Energiesystemet GmbH har uddannet til formålet. Ved arbejde på varmtvandsbeholderen og/eller varmtvandsstationen skal anlægget være deaktiveret og sikret mod utilsigtet aktivering. Desuden skal alle sikkerhedsinstruktioner i den relevante dokumentation følges, herunder mærkater påsat varmtvandsbeholderen og/eller varmtvandsstationen og alle andre gældende sikkerhedsforskrifter... ransport Løfteværktøjet skal bruges ved transport, opstilling og montering, da det passer til varmtvandsbeholderens mål og vægt. Beholderens store egenvægt øger risikoen for uheld. Brug derfor transportkrogene til at løfte enheden eller transporthåndtagene. Jævnlig vedligeholdelse samt kontrol og servicering af alle anlægskomponenter er din garanti for sikker og økonomisk drift i lang tid fremover. Sikkerhedsventilernes funktion skal kontrolleres jævnligt gennem ventilation. Der må kun bruges originale ID-reservedele, der opfylder ID-specifikationerne!.. Rengøring Varmtvandsbeholderen kan om nødvendigt rengøres med en fugtig klud. Det anbefales ikke at bruge rengøringsmidler... af yderligere komponenter af yderligere komponenter, der ikke er testet sammen med udstyret, kan forringe dets funktion. Vi påtager os ikke noget ansvar, og garantien bortfalder i tilfælde af beskadigelse som følge heraf... splads - - Ingen kraftig støvdannelse - - Ingen vedvarende luftfugtighed - - Frostsikret - - Sørg for, at statikken i de berørte opstillingsområder, og at bærende elementer i lofter eller vægge ikke udsættes for risici ved instrallationen og er egnede til formålet. Generelt (C) ID ENERGIESYSEE GBH

5 Generelt.. iljøoplysninger Varmtvandsenheder med varmtvandsog solvarmemoduler er fremstillet af kvalitetsmaterialer, der ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. aterialerne skal bortskaffes i henhold til lokale myndigheders bestemmelser. Forkert bortskaffelse kan medføre straf, skader på miljøet og udsætte dit helbred for fare... Standarder og direktiver Alle gældende nationale og internationale rør- og installationsregler, herunder regler for forebyggelse af uheld og sikkerhedsforskrifter, skal følges ved installation af rørsystemer samt elkomponenter og -udstyr. Desuden skal instruktionerne i denne installationsvejledning følges. Disse omfatter: almindeligt gældende regler for forebyggelse af uheld samt sikkerhedsforskrifter forskrifter for miljøbeskyttelse gældende forskrifter fra arbejdsgiverens ansvarsforsikingsselskab gældende love, standarder, retningslinjer og forskrifter, f.eks. DIN, EN, DVGW, VDI og VDE forskrifter fra lokale forsyningsselskaber Generel vejledning for drift af Hygienik- Solar-systemet. Generel vejledning for montering af Hygienik-Solar-systemet. Generelt Vigtige instruktioner vedrørende montering og drift af Hygienik-Solar-systemet. Disse instruktioner SKAL følges! Plads til hotline for kundeservice

6 . Beskrivelse Beskrivelse.. Beskrivelse ID Hygienik-Solar er en komplet vandvarmer, der producerer rent varmt vand. Den fungerer via en modstrømspladevarmeveksler og et solvarmemodul til lagdelt indfødning af solvarme. Beholderen, der indeholder opvarmningsvandet, varmes op via an ekstern varmekilde efter behov (f.eks. en varmepumpe, en olie- eller gasfyret kedel eller en træfyret kedel). Solvarmen indfødes i lag via det tilhørende forsyningsmodul. Lagdelt opvarmning af det øverste lagerområde sker op til den indstillede temperatur. Derefter opvarmes det nederste lagerområde til målvarmetemperaturen. Vand opvarmes via gennemstrømningsmetoden i en modstrømsvarmeveksler i rustfrit stål med en stor overflade. Det forhindrer dannelse af bakterier. slangetilslutninger og afspærringsventil er inkluderet for at sikre nem afkalkning. Pladevarmeveksleren forsynes med varme fra beholderen via en styret primær cirkulationspumpe. Denne pumpe styres via en flowswitch i koldtvandsledningen. Formålet med beholderen er, at den skal varme op med ERRA-HGL-varmepumperne. Det er også muligt at bruge et elektrisk varmelegeme med et gevind på til opvarmning af beholderen. Hygienik-Solar-systemet er som standard udstyret med en lagdelingsplade. Denne plade sørger for at bevare den lagdelte temperatur, især ved lagdelt indfødning af solvarme, og når Hygienik-Solar bruges sammen med en ERRA-varmepumpe. Anvendelsesområde Hygienik-Solar muliggør gennemstrømning af opvarmet vand på op til l/min. Endnu større mængder kan opnås ved at kombinere flere beholdere... Separat varmtvandsstation En separat varmtvandsstation kan også fås, f.eks. til eftermontering af en eksisterende beholder eller til separate beholdere. Den medfølgende monteringsvejledning kan også bruges til separate VV-stationer... Separat solvarmestation Solvarmestationen fås i to størrelser (op til m² og op til 0 m²). Den medfølgende monteringsvejledning kan også bruges til separate VV-stationer... Leveranceomfang Beholderhus Varmtvandsstation Solvarmestation Beklædningskasse med hjælpestyringsmodul Hygienik-Solar, beholderhus Hygienik-enheden til produktion af varmt vand består af en varmtvandsbeholder fremstillet af St., der omfatter alle nødvendige tilslutninger, mulighed for integration af / elpatron, samt et isoleringslag af blødt skum med udvendig laminering og en dækskærm. Varmtvandsstation til frontindbygning Pladevarmeveksler i rustfrit stål med stor overflade, der er kobberloddet og isoleret med Armaflex, (fås i to størrelser efter kapacitet). Cirkulationspumpe på primærsiden til forsyning af pladeveksleren med opvarmet vand, kontraventil, afspæringsventil, komplet rørføring, drikkevandsside med flowswitch og snavsfilter (maskestørrelse 0, mm) i koldtvandsledningen, (C) ID ENERGIESYSEE GBH

7 kontraklapventil på den varme side og rensetilslutninger på pladeveksleren. Elektrisk indstikskobling til styring af primær cirkulationspumpe via flowswitch. c_ontage Varmtvandsstationer fås med følgende kapacitet: l/min. l/min. Solvarmestation til lagdelt indfødning Pladevarmeveksler i rustfrit stål med stor overflade, der er kobberloddet og isoleret med Armaflex (fås i to størrelser efter solvarmeoverflade). Effektiv pumpe på beholderopvarmningssiden, skifteventil til skift mellem øverste og nederste lagerområder, flowmåler, flowregulering (taco-setter), ekspansionsbeholder, sikkerhedsventil, manometer og følere... Dimensionering Hygienik-Solar fås i forskellige kombinationer, afhængigt at lager- og varmevekslerstørrelser. Nedenstående kriterier er vigtige ved valg af korrekt type. 'Beholderindhold' Beholder vælges efter behov. Ved store behov kan flere beholdere kombineres. Pladevarmevekslerens 'kapacitet' Kapaciteten er den aktuelle maksimale mængde varmt vand, der kan opvarmes af pladevarmeveksleren ved en beholdertemperatur på C fra en koldtvandstemperatur på C til 0 C. 'Engangskapacitet' Dette er den samlede varmtvandskapacitet ved C, der kan trækkes fra Hygienik, hvis beholderen er opvarmet til 0 C og ikke genopvarmes af varmekilden. 'NL-tallet' 'NL-tallet' er den ydelsesindikator i henhold til DIN 0, der angiver det antal lejligheder (i henhold til DIN 0, del ), som Hygienik kan forsyne under standardforhold. 'Varmtvandskrav' Varmtvandskravene til en bygning skal fastlægges i henhold til DIN 0, del, eller efter vandnorm DS, hvorefter en egnet Hygienik-Solar kan vælges ud fra nedenstående tabel: Kapacitet Anvendelsesområde liter til en- og tofamilieshuse.000 liter til et solvarmeanlæg med delvis plads til solopvarmning eller til et træfyret kedelanlæg i et enfamilieshus.00 liter til flerfamilieshuse Valg af pladevarmeveksler afhænger af antal lejligheder og lejlighedernes sanitet. En dimensioneringsvejledning findes i DIN 0, del. (C) ID ENERGIESYSEE GBH

8 . ekniske data.. ekniske data for Hygienik-Solar ekn. data HYGIENIK / / 00/ 00/ 0/ 0/ Beholderindhold Liter ål (inkl. isolering) mm Ø00x Ø00x Ø00x Ø00x Ø0x 0 Ø0x 0 Ydelsesmål mm Ø0 Ø0 Ø0 Ø0 Ø0 Ø0 Kipmål mm Vægt kg Engangskapacitet ved C* Liter Forsyningsydelse l/ min. NL-værdi ved en beholdertemp. på C NL-værdi ved en beholdertemp. på 0 C NL-værdi ved en beholdertemp. på 0 C aks. antal lejligheder** aks. antal hotelværelser** aks. antal brusere i sportshaller * Hvis hele beholderindholdet er forvarmet til 0 C! ** il en beholderopvarmningstemperatur på 0 C Drikkevandsside, tryktab: Ca. 0, bar ekniske data De anførte tal for lejligheder, hotelværelser og sportshaller er kun vejledende værdier. Den faktiske opstilling kræver anvendelse af nedenstående standarder og principper. Følgende opstillingsdata er udarbejdet: For lejligheder: Alle lejligheder har badekar Kapacitet pr. hane: l/min. ved C Udnyttelsesfaktor baseret på Recknagel-Sprenger-håndbogen for varme, ventilation og aircondition For hotelværelser: Halvdelen af værelserne har badekar og den anden halvdel bruser Kapacitet pr. badtapning: l/min. ved C pr. bruser: l/min. ved C Udnyttelsesfaktor:, gange så stor som beskrevet i Recknagel-Sprenger-håndbogen for varme, ventilation og aircondition i boliger. For sportshaller: Kapacitetsbrusere: l/min. ved C Udnyttelsesfaktor: 0. (C) ID ENERGIESYSEE GBH

9 ekniske data... Parallelkobling med ekstra beholder For Hygienik-Solar på 00 og 0 liter er det muligt at øge beholdervoluminen via parallel kobling af den ekstra beholder. I dette tilfælde tilsluttes den ekstra VERSION DAU BESCHREIBUNG beholder PRS-D med nur eine Befestigung fire oben, / Winkel für Solarmodul tilslutningsslanger som vist PRS-E Winkel Warmwasserstation på PRS-E-0 figuren..0.0 abelle ausgebessert PRS-F Fußbefestigung: Ausführung Bruns 0 Hygienik- Solar Puffer 0.. åltegninger 0 V V Connection pipes on-site Hygienik-Solar set fra forsiden J K A L W 00 V F 0 0 ANSICH A : 0 0 ANSICH B : B E E 0 E E E E 0 V-V Alle uffen sind laut E Ansicht A auszuführen Alle Einlaufvorrichtungen sind laut Ansicht B auszuführen E E,, ekniske data POS.- NR. 00/ ENGE aßst : Freimaßto nach ISO mitt (C) ID ENERGIESYSEE GBH

10 E E R F U I ekniske data... Hygienik-Solar set fra venstre E... shøjde E Pos. Hygienik Solar 00 0 ål i [mm] E A B C E H E E E0 C D E 0 0 F D E G G H F I J K Hygienik-Solar set fra højre L E N 0 O 0 0 P Q 0 R S 0 ekniske data Q S E E O N P U V W E E (C) ID ENERGIESYSEE GBH

11 ekniske data... ilslutningsbetegnelser ilslutningsnr. Dimension Bemærkning Betegnelse Lukket fabriks indstilling, j/n E uffe / IG L=0 Fremløb, tilgang Varmefremløb, varmepumpe n E uffe / IG L=0 Fremløb, tilgang HGL-fremløb, varmepumpe n E uffe / IG L=0 Varmepumpe, returløb n E uffe / IG L=0 Varmereturløb n E uffe / IG L=0 Fremløb, tilgang Fremløb, oliefyret kedel j E uffe / IG L=0 Returløb, oliefyret kedel j E uffe IG L=0 Fremløb, solvarmemodul VV n E uffe IG L=0 Fremløb, tilgang Fremløb, solvarmemodul n E uffe IG L=0 Returløb, solvarmemodul n E uffe IG L= Fremløb, VV-station n E uffe IG L=0 Fremløb, tilgang ilbageløb, VV-station n E uffe IG L=0 Cirkulationsstav j E uffe IG L=0 Elpatron, VV j E uffe / IG L=0 Ekstra beholder j E uffe / IG L=0 Ekstra beholder j E uffe / IG L=0 Ekstra beholder j E uffe / IG L=0 Ekstra beholder j E uffe / IG L=0 Reserve j E uffe / IG L=0 Udlufter KFE-hane E0 uffe / IG L= Fylde- og tømmehane KFE-hane E Dykmuffe, rør d= L= Dykmuffe n ekniske data E Dykmuffe d= L= Dykmuffe n E Dykmuffe d= L= Dykmuffe n (C) ID ENERGIESYSEE GBH

12 ekniske data.. Arbejdstryk og -temperatur for Hygienik Alle størrelser af Hygienik-Solar er underlagt nedenstående grænseværdier for arbejdstryk og -temperatur. aks. arbejdstryk: bar aks. arbejdstemperatur 0 C.. Solvarmemodul, tekniske data ekn. data Solvarmemodul 0 maks. fangeroverflade (m²) 0 Solvarmeside, tryktab (bar) Opvarmningsside, maks. arbejdstryk (bar) Solvarmeside, maks. arbejdstryk (bar) ilslutningsmål R R.. Varmtvandsstation, tekniske data ekn. data Varmtvandsstation Kapacitet (l/min.) Drikkevandsside, tryktab (bar) Opvarmningsside, maks. arbejdstryk (bar) Sanitetsside, maks. arbejdstryk (bar) ilslutningsmål R ¾ R ¾ aks. arbejdstemperatur ( C) 0 0 Solvarmemodulets pladevarmeveksler er som standard isoleret ved levering. Varmtvandsvekslere til varmtvandsstationer på og l/min. er som standard isolerede. ekniske data (C) ID ENERGIESYSEE GBH

13 .. Ekstraudstyr til ID Hygienik... Navigatorstyring i vægkabinet Hvis Hygienik-Solar-systemet skal anvendes uden en varmepumpe, kan systemets styrefunktioner overtages af en Navigator-styring, der fås separat. Navigator-styringen leveres i et separat vægkabinet. Det kan monteres på et egnet sted væk fra Hygienik- Solar ved hjælp af de tilhørende monteringsdele.... Cirkulationsstav, varmeveksler ekniske data Varmtvandscirkulation kan etableres via Navigatorstyringen. I små varmtvandsanlæg indbygges en varmtvandscirkulationsstav i beholderen, og rørforbindelser tilsluttes i henhold til det medfølgende diagram. Varmtvandscirkulationsstav Cirkulationspumpe Navigator-styringen (med udvidelsesmoduler) kan styre op til syv blandevarmekredse.... Elpatron Yderligere opvarmning af det øverste beholderområde kan etableres ved hjælp af elpatroner, der skrues i " muffen. Elpatronerne fås med følgende varmeeffekt: Navigator-styringen (med hjælpemodul) giver mulighed for brug af følgende ekstrafunktioner: Styrefunktioner via GS-modul Integration med EIB/KNX-bus Internt udvidelsesmodul til to varmekredse Eksternt udvidelsesmodul til tre varmekredse En monteringsvejledning for hjælpemodulet findes i den tilhørende separate installationsvejledning.,0 kw (tilslutning x 0 V; 0 mm),0 kw (tilslutning x 00 V; 0 mm), kw (tilslutning x 00 V; 0 mm),0 kw (tilslutning x 00 V; 0 mm)... Rørmodul til varmekreds for radiator eller gulvvarmeanlæg ilslutningsmål med afspærringsventiler, -vejs blandeventil og motor til vægmontering ekniske data med cirkulationspumpe UPS -0 med cirkulationspumpe UPS -0 (C) ID ENERGIESYSEE GBH

14 ekniske data... Varmekreds, højeffektiv pumpe Højeffektiv pumpe til varmekreds (Wilo Startos /- ). Pumpens ydelse svarer til ydelsen for UPS -0 og op til UPS Rørtilslutningssæt Når rørtilslutningssættet anvendes, skal varmepumpen placeres på venstre side og Hygienik på højre side (set fra forsiden).... -vejs skifteventil -vejs skifteventil (/ og modeller) med fuldt fremløb og motor til prioriteret opvarmning af det øverste område ved varmepumpeanlæg uden HGLteknologi. Rørtilslutningssæt til tilslutning af en erra-hgl samt en Hygienik-Solar og 00 med skilleplade ilslutningssættet består af: returløbstilslutning til varmepumpe med afspærringsventil, KFE-hane og Spirovent-snavsudskiller. fremløbstilslutning med afspærringsventil, sikkerhedsventil, manometer og tilslutningsmulighed for rørmodul til varmekreds (ikke inkluderet som standard!) HGL-tilslutning med afspærringsventil, KFE-hane, Spirovent luftudskiller og returløbsledning fra varmekredsrørmodul til Hygienik. De fleksible tilslutningsslanger er inkluderet i leverancen af ERRA HGL-varmepumpen. ilslutning varmekreds VL RL Spirovent luftudlader Spirovent snavssamler Varme retur ekniske data Hygienik Set bagfra Afstand 0 cm ERRA-HGL (C) ID ENERGIESYSEE GBH

15 ekniske data ekniske data (C) ID ENERGIESYSEE GBH

16 ... Opstillingsbetingelser for Hygienik- Solar ID Hygienik-Solar skal opstilles så tæt ved tapstederne som muligt for at gøre vandledningen så kort som muligt og for at undgå en cirkulationsledning. Ved opbevaring, transport og montering af komponenter skal det sikres, at produktet ikke bliver skævt, ridset eller belastet. Følg instruktionerne vedrørende opvarmningsvandet for at undgå korrosion i beholderen!.. Opstillingssted for Hygienik-Solar ID Hygienik-Solar skal installeres i et frostsikret rum på en tilstrækkelig stabil overflade fra en godkendt virksomhed. Gældende politik, love og standarder skal overholdes for rørsystemer i boliger og drikkevandsinstallationer. For at sikre nem adgang til tilslutninger skal der være en friplads på mindst 0 cm (se tegning) ved forsiden den ene side af ID Hygienik-Solar. Se nedenstående for at få oplysninger om de forskellige beholderes mål: Opbevar isoleringsbeklædningen i et varmt rum før montering eller luk først lynlåsen på isoleringsbeklædningen, efter at beholderen er blevet varmet op! Isoleringsbeklædningen risikerer at blive revet i stykker, hvis den er kold! For at undgå varmetab er ikke alle muffer udskåret på isoleringsbeklædningen. Udskæring af muffer kan foretages efter behov. Beholderstørrelse i l Diameter A l og 00 l 00 mm 0 l 0 mm En eventuel ekstra bufferbeholder skal anbringes på højre side af Hygienik Solar!.. Hygienik-Solar kombineret transport-/ monteringsunderlag Når metalklampen til fastgørelse under transport fjernes, skal Hygienik-Solar kunne stå på sine egne fødder, uden at de skal drejes særligt meget. (C) ID ENERGIESYSEE GBH

17 .. ilslutningsmuffer for Hygienik-Solar Solvarmestationens opbygning Fra fabrikken findes der forskellige forseglede tilslutningsmuffer og forskellige åbne tilslutningsmuffer (se kapitlet 'åltegninger' for flere oplysninger).. ilslutninger, varmepumpe Når en varmepumpe anvendes, monteres de medfølgende forlængerenheder i tilslutningerne E (fremløb for varmepumpe), E (HGL-fremløb for varmepumpe) og E (returløb for varmepumpe). c b a.. Hygienik-Solar, tilslutning i opvarmningsside Hydraulisk tilslutning etableres i henhold til nedenstående diagrammer (se kapitlet 'Systemdiagrammer' for flere oplysninger). Følgende skal overholdes: Der skal anvendes en ekspansionsbeholder i en passende størrelse, og Hygienik-beholderens volumen skal også tages i betragtning! Integration af en sikkerhedsventil og en automatisk udlufter i kedlens eller i varmepumpens fremløb. ilslutningsmålene findes i kapitlet 'åltegninger'. sprocedure i henhold til billederne på de efterfølgende sider! Sikkerhedsventil og manometer er indeholdt i leverancen. (C) ID ENERGIESYSEE GBH

18 . Pos. : ilslut / mm rør med klemring til tilslutning E (WW-solvarmemodul, fremløb). Pos. : ilslut / mm rør til tilslutning E (solvarmemodul, fremløb). Pos. : ilslut /0 mm rør til tilslutning E (solvarmemodul, returløb). længde. Pos.: ontér pladevarmeveksler Pos.: ilslut solfangerpumpe Pos. : Installér solvarmepumpe og overhold fremløbsretningen (op vises). Pos. : ilslut rørsystemet med kontraventil og flowregulering til solvarmepumpe. Pos. : Forbind VV-solvarmemodul, fremløb, og solvarmemodul, fremløb, med korrugeret slange a, -vejs skifteventil b og kobberrør c, der er isoleret med naturgummi. ilpas kobberrørets c b a (C) ID ENERGIESYSEE GBH

19 Pos. : ontér solvarmefremløb Pos. : ontér flowmåler Pos. : Indsæt solvarmeladeføler i varmeveksleren Pos. : Indsæt solfangerføler i solvarmereturløbet Pos. : ontér motor, -vejsventil De påkrævede flade pakninger er indeholdt i leverancen. ilslutninger i beholderen forsegles på stedet. (C) ID ENERGIESYSEE GBH

20 ... ilslutning af varmtvandsstation, Hygienik Solar Fremløbsretning Når Navigator anvendes, skal begge DC-kontakter på flowswitchen bruges (hvide ledninger)! Flowswitchen skal installeres vertikalt. Bemærk, at fremløbsretningen er fra bund til top! Pos. : Forsegl den øvre bøjning med blandeventil og pumpeskruer, som derefter skrues i muffe (se kapitlet 'åltegninger'). Pos. : Forsegl den nedre bøjning med klemring, som derefter skrues i muffe (se kapitlet 'åltegninger'). Pos. : Indsæt øverste pumpepakning. Pos. : Fastgør pumpen med det øverste gevind. Pos. : Sæt den nederste pumpepakning i pumpegevindet på pladeveksleren. Pos. : Skær kobberrøret til i en passende længde. Pos. : Sæt pladeveksleren med det tilpassede kobberrør i klemringsgevindet underneden og skru det forsvarligt fast på pumpen. ontér den fleksible korrugerede rørslange Flowswitch-modulet skal klikkes på flowswitchen. Retningen er ikke vigtig i dette tilfælde. ilbageløbsventilen på pumpen skal lukkes efter påfyldning af beholder! Hygienik-temperaturføleren sættes i som vist på nedenstående figur.... Placering af Hygienik-føler 0 (C) ID ENERGIESYSEE GBH

21 ... ilslutning af koldtvandsside på varmtvandsstation Varmtvandsproduktionen er egnet til almindeligt drikkevand (ph-værdi >,) i overensstemmelse med drikkevandsdirektivet og DIN 00-. Rørsystemet kan etableres med kobber- eller plastrør. ilslutningerne skal være trykbestandige. Den medfølgende kobberloddede pladevarmeveksler i rustfrit stål er ikke egnet til galvaniserede rør. slutninger og afspærringsventil er inkluderet til dette formål. Varmtvandscirkulation med en pumpe er mulig via ID-cirkulationssystemet. Skoldningssikring etableres via varmtvandsstationer med blandeventiler for at begrænse varmevekslerens aktiveringstemperatur. De komponenttestede sikkerhedsanordninger, der er i overensstemmelse med DIN og DIN, skal integreres i koldtvandsledningen (se nedenstående figur). Det arbejdstryk ( bar), der er angivet på mærkepladen, må ikke overskrides. Der skal installeres en trykregulator efter behov.... trykregulator (kun til mere end bar)... tømmehane... kontraventil... manometer ½... afspærringsventil... Sikkerhedsventil Koldtvandsledningen skal være forsynet med en snavssamler (maskestørrelse 0, mm), der installeres før flowswitchen. I tilfælde af hårdt vand skal der også installeres en afkalkningsanordning. Pladevarmeveksleren rengøres og afkalkes ved at skylle med en afkalkningsopløsning via a lille pumpe (se kapitlet 'Rengøring og afkalkning'). slangetil-... Varmtvandstilslutning... Koldtvandstilslutning... Snavsfilter (C) ID ENERGIESYSEE GBH

22 . ryktabet (sanitetsside) er på ca. 0, bar. Koldtvandstilslutningen kan også etableres sideværts fra højre. For at muliggøre dette skal dækskærmen skæres ud i den relevante position. Der findes følgende valgmuligheder, afhængigt af systemstørrelse:... Cirkulationsstav... Varmtvandscirkulation Ved lange varmtvandledninger eller store systemer er det påkrævet med en varmtvandscirkulationsledning for kontinuerligt at holde varmtvandsledningen varm og for at sikre, at der straks kan tappes varmt vand. Varmtvandscirkulation forskrives også i henhold til DVGW-arbejdsblad nr. for at beskytte mod dannelse af legionella i rørsystemer med en volumen på mere end liter. Navigator-styringen ID indeholder cirkulationspumpestyringer for HGL-varmepumper: F.eks. til en- eller tofamilieshuse. En cirkulationsstav (R ) skrues ind i Hygienikbeholderen, og cirkulationsledningen tilsluttes denne. På den måde trækkes varme roligt fra beholderen til varmtvandscirkulationen uden at blande den. Overføringseffekt: Ca. kw ved en beholdertemperatur på 0 C. Varmt vand hvis varmtvandshanen åbnes kortvarigt (mellem og sek.), bliver det registreret af flowswitchen, og cirkulationspumpen aktiveres. Kort tid efter vil der være varmt vand i vandhanen. Derefter slukkes cirkulationspumpen igen. cirkulationspumpen kan også styres ved hjælp af Navigator-styringen i perioder med et fast højt forbrug, så der altid er varmt vand til rådighed på disse tidspunkter. Brugeren kan oprette et individuelt tidsindstillet cirkulationsprogram via styringerne til det formål. For at undgå, at vandtemperaturen nedblandes af cirkulationspumpen under tappeprocessen, skal pumpen midlertidigt slukkes. Styring af cirkulationspumpen finder kun sted med Navigator-styringen i forbindelse med HGL-varmepumpen. For Basic-varmepumper sker styring eksternt. Koldt vand (C) ID ENERGIESYSEE GBH

23 ... Varmtvandscirkulation til mellemstort vandinstallationer Hvis der er behov for at øge varmtvandscirkulationen hurtigt, integreres cirkulationsledningen foran pladeveksleren i koldtvandslinjen. For imidlertid at undgå, at beholderen ikke blandes unødigt som følge af den lave varme fra veksleren, må cirkulationspumen kun tændes efter behov og ikke køre permanent. Varmt vand Koldt vand... Varmtvandscirkulation med øgede cirkulationstemperaturer Varmt vand I henhold til DVGW-arbejdspapir nr. skal varmtvands- og cirkulationsledningens temperatur jævnligt øges til mindst 0 C (hvis ledningsvoluminen er større end l). Sådanne temperaturer kan ikke altid opnås med varmepumpen eller solvarmeanlægget. I det tilfælde er følgende muligt: forsyn varmtvandsledningerne med et elektrisk selvregulerende varmekabel (en separat cirkulationsledning og -pumpe er ikke påkrævet i dette tilfælde) cirkulationen kan genopvarmes med en elektrisk gennemstrømsvarmer (aktiveres via en timer og termostat) Koldt vand (C) ID ENERGIESYSEE GBH

24 .... af cirkulationsstav til varmtvandscirkulation Cirkulationsstaven installeres i den muffe, der er beregnet dertil. Der skal bygges en pumpe ind i cirkulationsledningen. Cirkulationsledningen tilkobles den aksiale tilslutning, og varmtvandsledningen tilkobles den radiale tilslutning. Cirkulationsledning Varmtvandsledning Cirkulationsstav (C) ID ENERGIESYSEE GBH

25 .., beklædningskasse... Fastgør på nederste ramme... Fastgør monteringsdelen ovenover Profilen udgør den nederste ramme for beklædningskassen og skal fastgøres til det monteringssted, der er påsvejst beholderen (U-profil). onteringstilbehør er indeholdt ( x x skruer, skiver, møtrikker). Der findes x huller for de forskellige beholderstørrelser. De huller for enden af profilen er beregnet til beholderen på.00 l. De andre huller er beregnet til beholderstørrelserne og.000. Skru gevindstangen x0 ind i beholderkroppen. (C) ID ENERGIESYSEE GBH

26 .... Fastgør beklædningskassen Sæt kassen på den nederste ramme og flyt den ind på beholderkroppen. onteringspladen øverst på beklædningskassen skal samles i henhold til størrelsen af Hygienik-Solar. onteringspladen er formonteret fra fabrikken til montering sammen med en Hygienik-Solar på eller 00 l. Ved en Hygienik-enhed på 0 l skal skruerne fjernes, og pladen tilpasses. Ekstra isoleringsbeklædning er inkluderet til dette. (C) ID ENERGIESYSEE GBH

27 ... Fastgør beklædningskassen på gevindstangen ovenfor Anvend skive og møtrik til dette.... Fastgør beklædningskassen på den nederste ramme Skru profilen underneden ind i hullerne på undersiden af beklædningskassen (under skumisoleringen), ( x x skruer, x skiver). (C) ID ENERGIESYSEE GBH

28 . Eltilslutning.. Hygienik-Solar, strømforsyning og elkabelføring Hygienik-Solar kræver separat strømforsyning. ilslutning sker direkte til hjælpestyretavle bag EPPdækskærmen. Den er placeret under EPP-skærmen på beklædningskassens låger. illedning skal ske med kabler på mindst mm². EPP-dækskærmen skal fjernes for tilslutning. Det kræver, at skruerne i toppen og bunden af EPPskærmen fjernes... Komponenttilslutning til tavlen ilslutningskablerne for komponenterne fra solvarmemodulet samles i et bundt og føres gennem begge åbninger. Del bundtet til tavlen i henhold til tilslutningerne. I den forbindelse skal du være opmærksom på de forbindelser, der allerede har labels for kompenenttilslutninger. Komponenter skal tilsluttes Hygienik-Solars hjælpestyretavle ved hjælp af flexkabler på min., mm² (se eldiagram). Endemuffer skal bruges til kabelføringen. Strømforsyning: x 0 V/0 Hz Anlægget må kun tilsluttes lysnettet og sættes i drift, hvis hele varmeanlægget er fyldt og udluftet, da cirkulationspumperne ellers kan løbe tør. Eltilslutning (C) ID ENERGIESYSEE GBH

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

SOLVARME UNITS Creating hot water YK STORMTR

SOLVARME UNITS Creating hot water YK STORMTR Creating hot water SOLVARME UNITS Solvarme beholdere Units GODKENDELSER Godkendelse type 2685 med 2 spiraler uden el-patron Prøvestationen for Solvarme: D 3077, VA nr. 3.21/DK 13836 Godkendelse type 2242

Læs mere

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55 DK Montagevejledning Solvarmebeholder Side 49-55 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. 0049 8751/74-0 Fax 0049 8751/741 600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Vare-nr. 754 Der tages forbehold for

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da 0-0.I Kombivandvarmer 00 LW-00 LW Vejledning 009 0/09 da Indhold Information... Tilhørende dele... Tjekliste ved installation... Installation/indstilling af cirkulationspumpe... Pumpekapacitet Kombivandvarmeren

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da 0-0.I Combi Cylinder 00-00 LW/LW Cu Vejledning 0 00/0 da Tilhørende dele Service og vedligeholdelse b 9 a 8 0 Afmontering af fronten Ved service og vedligeholdelsesarbejde skal frontpladen afmonteres som

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse af beholderen 1.1 Typeoversigt............................... 4 1.2 Korrekt anvendelse.........................

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BUFFERBEHOLDER» SBP 200 E» SBP 400 E» SBP 700 E» SBP 700 E SOL» SBP 200 E cool» SBP 400 E cool BETJENING GENEREL VEJLEDNING BETJENING 2 1. Generel vejledning 2 1.1 Henvisning

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen er isoleret med mindre

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand Condens 6000 W Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand 2 Condens 6000 W Effektiv teknologi Condens 6000 W Fleksibilitet ligger til familien Vil du have en høj standard

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

AkvaHeat AH26P-MCI26H

AkvaHeat AH26P-MCI26H AkvaHeat AH26P-MCI26H AKVAHEAT AH26P-MCI26H/INSTALLATIONSVEJLEDNING/NEOTHERM / 04 206 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET... 4 3. SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar.

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar. Tilbehør Sikkerhedsaggregat Pladesæt Cirkulationssæt (top) H-stativ Elektronisk styring Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømmeventil. 6 eller 10 bar. Sokkel Med plader der

Læs mere

Weishaupt kombinationsbeholder WKS. Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage. Et sikkert valg.

Weishaupt kombinationsbeholder WKS. Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage. Et sikkert valg. Weishaupt kombinationsbeholder WKS Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage Et sikkert valg. Weishaupt kombinationsbeholder: enkel, hurtig og effektiv luft/vandvarmepumpe for opstilling

Læs mere

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse Part no 580325007/2 Dk. Jan -06 Fra serie nr. 7065-0211-41 CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 07 06-01 161 503 03 06-01 01. Generelt...5 02. Teknisk beskrivelse

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302 VARMEPUMPE 08:932-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA METROAIR 8/10/14/20 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen består af Varmepumpe Fleksible

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Solvarme units Creating hot water YK 05:060 08.03 STORMTR

Solvarme units Creating hot water YK 05:060 08.03 STORMTR Creating hot water Solvarme units Solvarme beholdere Units Styringsenhed & s Styringsenhed til system 1a, 6a og 7a METRO s solvarmeunits er udstyret med en avanceret styring som på en overskuelig og enkel

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08: VARMEPUMPE 08:929-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:929 Quickguide til VVS installatøren METROAIR 8/10/14 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de A brand name within the Frico Group Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de Monterings- og betjeningsvejledning for

Læs mere

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120 DK.TBXZ. Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ, GOLD SD/GOLD CX /. Generelt Shuntarrangementet tjener til at føre vand/glykolblandingen rundt mellem to sammenkoblede varmegenvindingsflader i et

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Jordvarme Væske/Vand DVI VV45/60/85 kw - endnu lavere energiforbrug DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Intelligent & fleksibelt system Kaskadekobling Produktserien VV45-85 er udviklet med henblik på kaskadekoblig

Læs mere

Termix Novi Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix Novi Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Termix Novi Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering og opstart...

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Stop press-info t. Varmt vand fra solens buffer-anlæg. September 2009 Buffer Husk ved montering af isoleringskappe:

Stop press-info t. Varmt vand fra solens buffer-anlæg. September 2009 Buffer Husk ved montering af isoleringskappe: Stop press-info t. Varmt vand fra solens buffer-anlæg. September 2009 Informationer vedr. mini-midi-maxi-anlæg, som (endnu) ikke er nået med i standard-vejledningsmaterialet, eller som jeg godt vil minde

Læs mere

Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ====

Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ==== Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ==== Med spiral til centralvarme 80 l 100 l 140 l --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Neotherm Solenergi Systemhåndbog. Håndbog i anlægs- og principbeskrivelse af solvarmeanlæg THE FLOW OF ENERGY

Neotherm Solenergi Systemhåndbog. Håndbog i anlægs- og principbeskrivelse af solvarmeanlæg THE FLOW OF ENERGY Neotherm Solenergi Systemhåndbog Håndbog i anlægs- og principbeskrivelse af solvarmeanlæg THE FLOW OF ENERGY Kære Solvarmekunde! Vi præsenterer dig her for et bredt udvalg af Neotherm Solenergi systemløsninger,

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC

Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC Montagevejledning Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC - den naturlige varme fra jorden September 2010 Tilslutning af ekstern varmekilde Varmepumpen kan som ekstra tilbehør leveres som forberedt for

Læs mere

Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Instruktion Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelseserklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMT OG KOLDT VAND 0 1. Varmt vand 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMT OG KOLDT VAND 0 1. Varmt vand 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMT OG KOLDT VAND 0 1 Varmt vand 0 1 VARMT OG KOLDT VAND VARMT VAND Registrering Registrering af anlæg til varmt brugsvand skal give grundlag for: at energiforbrug til varmt vand

Læs mere

FJERNVARMEVEKSLER. Manual. Veksler type 2720 og type R7 08:001-1305

FJERNVARMEVEKSLER. Manual. Veksler type 2720 og type R7 08:001-1305 FJERNVARMEVEKSLER 08:001-1305 Manual Veksler type 2720 og type R7 Type 2720 230-16 METRO nummer: 127201630 VVS nummer: 376554230 Type 2720 221-26 METRO nummer: 127201621 VVS nummer: 376556110 Type 2720

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Elios 2 Solvarmestyring

Elios 2 Solvarmestyring Elios 2 Solvarmestyring Kontrolenhed til solvarmestyring 230 V strømforsyning Valgbar drifts- og varmeintegration Vælger for manuel drift af solvarme cirkulation Indikatorer for drift af solvarme cirkulation

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning type 303: Anlæget skal monteres vandret og fastgøres med 4 skruer. Rørene til cirkulation skal vær min. ½ og max. ¾ og skal monteres

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

GENNEMSTRØMNINGS- VANDVARMER

GENNEMSTRØMNINGS- VANDVARMER GENNEMSTRØMNINGS- VANDVARMER 08:031-1605 Manual METRO ECO brugsvandsveksler til fjernvarme METRO ECO METRO ECO lakeret Kabinet METRO nummer: 127904601 VVS nummer: 376741010 METRO ECO galvaniseret Kabinet

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Laddomat 21. Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme.

Laddomat 21. Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme. Art. nr 11 23 78 Laddomat 21 Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme. Lagdeling* i akkumuleringstanken er en forudsætning for et nemt og velfungerende fyringsanlæg. Det

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Træpillefyr M. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. www.biovarme.dk Træpillefyr M www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr udviklet

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Beholdere 200-450 l central- og FJernVarMe

Beholdere 200-450 l central- og FJernVarMe Creating hot water Beholdere 200-450 L central- og FJERNVARME 200 til 450 liter til central- og fjernvarme VA nr. 3.21/DK 16468 Farve: hvid Prøvetryk Drifttryk Varmtvandsbeholder 13 bar 10 bar Varmespiral

Læs mere

Installationsveiledning WT-T 300 WT-T 500

Installationsveiledning WT-T 300 WT-T 500 Installationsveiledning WT-T 300 WT-T 500 Danfoss A/S (Dept./Init.), 2014-05 VIILC101 1 Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

Hybrid opvarmning. Hybrid opvarmning. Den superøkonomiske løsning

Hybrid opvarmning. Hybrid opvarmning. Den superøkonomiske løsning Hybrid opvarmning Den superøkonomiske løsning Hvad er hybrid opvarmning? Hybrid opvarmning er en kombination af et naturgasfyr og en luft-til-vand varmepumpe. Her anvender man kun naturgasfyret som suppleringsvarme

Læs mere

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning PRO3-VAQ B Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker systemet består af en vacuumisoleret vandbeholder og en Nordic hane til kogende vand eller

Læs mere

SBP 100 Komfort SBP-HF, WPKI-H, WPKI-P, WPKI-W, WPKI-V

SBP 100 Komfort SBP-HF, WPKI-H, WPKI-P, WPKI-W, WPKI-V C 8 5 C bar C 8 C 8 SBP Komfort SBP-HF, WPKI-H, WPKI-P, WPKI-W, WPKI-V Technik zum Wohlfühlen Dansk Bufferbeholder med varmeflange og varmepumpe-kompaktinstallation Brugs- og monteringsvejledning SBP Komfort

Læs mere

Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering og opstart...

Læs mere

Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD

Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD DK.TBLF.150929 1. Generelt Varmeflade TBLF/TCLF benyttes til forvarmning af tilluften med varmt vand som medium. TBLF placeres i friskluftkanalen.

Læs mere

KICKSPACE 800 Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 800 Ventilatorkonvektor 1371144-01 KICKSPACE 800 Ventilatorkonvektor O Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse. Efter

Læs mere

Tekniske data. VA nr. 3.21/DK 11916, (180 liter) VA nr. 3.21 DK 11916, (200, 300 og 450 liter) Farve: hvid

Tekniske data. VA nr. 3.21/DK 11916, (180 liter) VA nr. 3.21 DK 11916, (200, 300 og 450 liter) Farve: hvid Opvarmning af brugsvand med fjernvarme, centralvarme eller gasfyr Disse vandvarmere er specielt beregnet til instalationer, hvor der er et større forbrug. F.eks. -3 familie huse, flere lejligheder, industri,

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1312 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Udskiftning af varmtvandsbeholder

Udskiftning af varmtvandsbeholder Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 214 - REVIDERET DECEMBER 215 Udskiftning af varmtvandsbeholder En varmtvandsbeholder, der er utæt på grund af tæringer, bør udskiftes med en ny og velisoleret

Læs mere

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød 1 Indhold Microbooster unitten... 3 Brugsvandscirkulation... 4 Opstart af unit... 5 Udluftning... 6 Justering af brugsvandstemperatur... 7 Åbne/lukke varmekreds

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE PHP. Ekspansionsudstyr med trykudligning

GRUNDFOS DATAHÆFTE PHP. Ekspansionsudstyr med trykudligning GRUNDFOS DATAHÆFTE PHP Ekspansionsudstyr med trykudligning Indholdsfortegnelse Generel beskrivelse...................................................... side Generel beskrivelse Funktioner...............................................................

Læs mere

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da 6 720 643 475-01.1I 6 720 643 648 475-01.1I 599-00.1I Kaskadekobling Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD TERMIX Compact 20 VMTD er en komplet unit til styring af husets fjernvarmeinstallation. Brugsvandsopvarmningen foregår gennem en gennemstrømningsvandvarmer og radiatorkredsen

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

ESTELLO P R O D U K T B L A D. Central-/fjernvarme

ESTELLO P R O D U K T B L A D. Central-/fjernvarme TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central-/fjernvarme Mål (H&B) (mm) C/C (mm) rør-rør Ydelse Watt Krom EKC1220 331245024 1200x200 150 122 Krom Sort EKC1230 EBC1230 331245124 331245021 1200x275 225 164

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

750/150 L INSTRUKTION INSTRUKTION FOR MONTERING OG BETJENING AF BAXI SOLLAGERTANK MED VARMTVANDSBEHOLDER

750/150 L INSTRUKTION INSTRUKTION FOR MONTERING OG BETJENING AF BAXI SOLLAGERTANK MED VARMTVANDSBEHOLDER DK/137617/01/17-11-2009 Side 1 af 9 INSTRUKTION FOR MONTERING OG BETJENING AF BAXI SOLLAGERTANK MED VARMTVANDSBEHOLDER 750/150 L Funktion: Den indvendige tank, der er emaljeret i henhold til DIN 4753,

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Varmtvandsbeholdere Prisme og Prisme Kombi

Varmtvandsbeholdere Prisme og Prisme Kombi 1 Varmtvandsbeholdere Prisme og Prisme Kombi Elektrisk opvarmet og Elektrisk opvarmet med tilskudsvarme 2 Indhold 1. Generelle oplysninger... 3 2. Montage af varmtvandsbeholderen på væg... 4 3. Vandforsyning...

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Tegningsbilag til tekniske bestemmelser for fjernvarme. Roskilde Varme A/S

Tegningsbilag til tekniske bestemmelser for fjernvarme. Roskilde Varme A/S Tegningsbilag til tekniske bestemmelser for fjernvarme Roskilde Varme A/S Januar 2015 Vejledende forindstillinger sd swbilag 5.5 side 1 af 1 Vejledende forindstillinger til radiatorer i enfamiliehuse Areal,

Læs mere

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK Brugsanvisning Bidette R Art. nr. DK Efter installation skal brugsanvisningen og monteringsvejledningen efterlades hos brugeren. SC 08 B Bidette R med armlæn (ekstraudstyr) Produktbeskrivelse Bidette R

Læs mere

Schwankstrålepaneler. Innovative varmeløsninger

Schwankstrålepaneler. Innovative varmeløsninger Schwankstrålepaneler Innovative varmeløsninger Schwank strålepaneler Innovative, energieffektive, hurtige,installationsvenlige og støjsvage Schwanks innovative idéer har sat kursen for industrien i mere

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

BEHOLDERUNITS FJERNVARME

BEHOLDERUNITS FJERNVARME Creating hot water BEHOLDERUNITS FJERNVARME Beholderunits fjernvarme Brugsvandet opvarmes af en varmeveksler monteret direkte i brugsvandet. Varmtvandsbeholderen er beskyttet med METRO EMAPAN emalje der

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT DK.TBPA5.111 INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Generelt Når der benyttes varmebatterier uden frostsprængningsbeskyttelse, skal man have en cirkulationspumpe i batterikredsen

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere