Hygienik-Solar Produktion af varmt vand med varmtvandsstation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hygienik-Solar Produktion af varmt vand med varmtvandsstation"

Transkript

1 eknisk dokumentation svejledning Hygienik-Solar Produktion af varmt vand med varmtvandsstation og lagdelt indfødning af solvarme Rev. Oversættelse af original vejledning Varmepumpestationer med friskvandsteknologi the power family

2 . Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Generelt.. Generelt.. Sikkerhedsvejledning.. ransport.. Service og vedligeholdelse.. Rengøring.. af yderligere komponenter.. splads.. iljøoplysninger.. Standarder og direktiver. Beskrivelse.. Beskrivelse.. Separat varmtvandsstation.. Separat solvarmestation.. Leveranceomfang.. Dimensionering. ekniske data.. ekniske data for Hygienik-Solar... Parallelkobling med ekstra beholder.. åltegninger... Hygienik-Solar set fra forsiden... Hygienik-Solar set fra venstre... Hygienik-Solar set fra højre... shøjde... ilslutningsbetegnelser.. Arbejdstryk og -temperatur for Hygienik.. Varmtvandsstation, tekniske data.. Solvarmemodul, tekniske data.. Ekstraudstyr til ID Hygienik... Navigatorstyring i vægkabinet... Cirkulationsstav, varmeveksler... Elpatron... Rørmodul til varmekreds for radiator eller gulvvarmeanlæg... Varmekreds, højeffektiv pumpe... -vejs skifteventil... Rørtilslutningssæt... Opstillingsbetingelser for Hygienik-Solar.. Opstillingssted for Hygienik-Solar.. Hygienik-Solar kombineret transport-/monteringsunderlag.. ilslutningsmuffer for Hygienik-Solar.. ilslutninger, varmepumpe.. Hygienik-Solar, tilslutning i opvarmningsside.. Solvarmestationens opbygning.. ilslutning af varmtvandsmodul, Hygienik Solar 0 (C) ID ENERGIESYSEE GBH

3 Indholdsfortegnelse... Placering af Hygienik-føler 0... ilslutning af drikkevandsside på varmtvandsmodul... Varmtvandscirkulation.., beklædningskasse... Fastgør på nederste ramme... Fastgør monteringsdelen ovenover... Fastgør beklædningskassen... Fastgør beklædningskassen på gevindstangen ovenfor... Fastgør beklædningskassen på den nederste ramme. Eltilslutning.. Hygienik-Solar, strømforsyning og elkabelføring.. Komponenttilslutning til tavlen... ed Navigator-styring... Hygienik-Solar, stand-alone.. CAN-bus 0... CAN-buskabel, tekniske data 0... ilslutning af CAN-buskabel til tavlestik 0.. Kabelføringsdiagram. Diagrammer.. ekst til illustrationer og bemærkninger til systemdiagrammer.. Systemdiagrammer... Systemdiagram N_ : Hygienik-Solar med Navigator-styring i vægkabinet, olie-/gasfyret kedel og solfanger... Systemdiagram N_-----0: Hygienik-Solar med ekstra bufferbeholder, erra BA, solfanger og olie-/gasfyret kedel... Systemdiagram N_---0--: Hygienik-Solar, erra HGL, olie-/gasfyret kedel, solfanger, SSL-modul og solvarmeforsyning til brinekreds... Systemdiagram N_---0--: Hygienik-Solar, erra HGL, olie-/gasfyret kedel, solfanger, SSL-modul og swimmingpool-integration... Systemdiagram N_.---0-: Hygienik-Solar, erra SL, SSL-modul med fødning til erra SL-brinekreds... Systemdiagram N_-----0: Hygienik-Solar med varmepumpe og flowmeter til måling af varmemængde. Påfyldning, tømning og rengøring 0.. Opvarmningsvandets beskaffenhed 0.. Begrænsning af termisk kalkudvikling i opvarmningsvand 0.. Vandproduktion 0... Blødgøring og afsaltning 0... Fysiske processer 0... Brug af regnvand 0.. Reparation.. Eksisterende anlæg.. Påfyldning og tømning.. Jævnlig rengøring og afkalkning.. Rengøring og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse (C) ID ENERGIESYSEE GBH

4 . Generelt.. Generelt.. Service og vedligeholdelse Læs denne dokumentation grundigt igennem. Den indeholder vigtige oplysninger om korrekt installation samt sikker og økonomisk drift af anlægget... Sikkerhedsvejledning s- og vedligeholdelsesarbejde kan være forbundet med fare på grund af et højt anlægstryk, høje temperaturer og strømførende dele. Anlægget må kun betjenes af specielt uddannet personale. Varmtvandsbeholdere må kun installeres af specielt uddannet personale og skal idriftsættes af en kundeservicevirksomhed, som ID-Energiesystemet GmbH har uddannet til formålet. Ved arbejde på varmtvandsbeholderen og/eller varmtvandsstationen skal anlægget være deaktiveret og sikret mod utilsigtet aktivering. Desuden skal alle sikkerhedsinstruktioner i den relevante dokumentation følges, herunder mærkater påsat varmtvandsbeholderen og/eller varmtvandsstationen og alle andre gældende sikkerhedsforskrifter... ransport Løfteværktøjet skal bruges ved transport, opstilling og montering, da det passer til varmtvandsbeholderens mål og vægt. Beholderens store egenvægt øger risikoen for uheld. Brug derfor transportkrogene til at løfte enheden eller transporthåndtagene. Jævnlig vedligeholdelse samt kontrol og servicering af alle anlægskomponenter er din garanti for sikker og økonomisk drift i lang tid fremover. Sikkerhedsventilernes funktion skal kontrolleres jævnligt gennem ventilation. Der må kun bruges originale ID-reservedele, der opfylder ID-specifikationerne!.. Rengøring Varmtvandsbeholderen kan om nødvendigt rengøres med en fugtig klud. Det anbefales ikke at bruge rengøringsmidler... af yderligere komponenter af yderligere komponenter, der ikke er testet sammen med udstyret, kan forringe dets funktion. Vi påtager os ikke noget ansvar, og garantien bortfalder i tilfælde af beskadigelse som følge heraf... splads - - Ingen kraftig støvdannelse - - Ingen vedvarende luftfugtighed - - Frostsikret - - Sørg for, at statikken i de berørte opstillingsområder, og at bærende elementer i lofter eller vægge ikke udsættes for risici ved instrallationen og er egnede til formålet. Generelt (C) ID ENERGIESYSEE GBH

5 Generelt.. iljøoplysninger Varmtvandsenheder med varmtvandsog solvarmemoduler er fremstillet af kvalitetsmaterialer, der ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. aterialerne skal bortskaffes i henhold til lokale myndigheders bestemmelser. Forkert bortskaffelse kan medføre straf, skader på miljøet og udsætte dit helbred for fare... Standarder og direktiver Alle gældende nationale og internationale rør- og installationsregler, herunder regler for forebyggelse af uheld og sikkerhedsforskrifter, skal følges ved installation af rørsystemer samt elkomponenter og -udstyr. Desuden skal instruktionerne i denne installationsvejledning følges. Disse omfatter: almindeligt gældende regler for forebyggelse af uheld samt sikkerhedsforskrifter forskrifter for miljøbeskyttelse gældende forskrifter fra arbejdsgiverens ansvarsforsikingsselskab gældende love, standarder, retningslinjer og forskrifter, f.eks. DIN, EN, DVGW, VDI og VDE forskrifter fra lokale forsyningsselskaber Generel vejledning for drift af Hygienik- Solar-systemet. Generel vejledning for montering af Hygienik-Solar-systemet. Generelt Vigtige instruktioner vedrørende montering og drift af Hygienik-Solar-systemet. Disse instruktioner SKAL følges! Plads til hotline for kundeservice

6 . Beskrivelse Beskrivelse.. Beskrivelse ID Hygienik-Solar er en komplet vandvarmer, der producerer rent varmt vand. Den fungerer via en modstrømspladevarmeveksler og et solvarmemodul til lagdelt indfødning af solvarme. Beholderen, der indeholder opvarmningsvandet, varmes op via an ekstern varmekilde efter behov (f.eks. en varmepumpe, en olie- eller gasfyret kedel eller en træfyret kedel). Solvarmen indfødes i lag via det tilhørende forsyningsmodul. Lagdelt opvarmning af det øverste lagerområde sker op til den indstillede temperatur. Derefter opvarmes det nederste lagerområde til målvarmetemperaturen. Vand opvarmes via gennemstrømningsmetoden i en modstrømsvarmeveksler i rustfrit stål med en stor overflade. Det forhindrer dannelse af bakterier. slangetilslutninger og afspærringsventil er inkluderet for at sikre nem afkalkning. Pladevarmeveksleren forsynes med varme fra beholderen via en styret primær cirkulationspumpe. Denne pumpe styres via en flowswitch i koldtvandsledningen. Formålet med beholderen er, at den skal varme op med ERRA-HGL-varmepumperne. Det er også muligt at bruge et elektrisk varmelegeme med et gevind på til opvarmning af beholderen. Hygienik-Solar-systemet er som standard udstyret med en lagdelingsplade. Denne plade sørger for at bevare den lagdelte temperatur, især ved lagdelt indfødning af solvarme, og når Hygienik-Solar bruges sammen med en ERRA-varmepumpe. Anvendelsesområde Hygienik-Solar muliggør gennemstrømning af opvarmet vand på op til l/min. Endnu større mængder kan opnås ved at kombinere flere beholdere... Separat varmtvandsstation En separat varmtvandsstation kan også fås, f.eks. til eftermontering af en eksisterende beholder eller til separate beholdere. Den medfølgende monteringsvejledning kan også bruges til separate VV-stationer... Separat solvarmestation Solvarmestationen fås i to størrelser (op til m² og op til 0 m²). Den medfølgende monteringsvejledning kan også bruges til separate VV-stationer... Leveranceomfang Beholderhus Varmtvandsstation Solvarmestation Beklædningskasse med hjælpestyringsmodul Hygienik-Solar, beholderhus Hygienik-enheden til produktion af varmt vand består af en varmtvandsbeholder fremstillet af St., der omfatter alle nødvendige tilslutninger, mulighed for integration af / elpatron, samt et isoleringslag af blødt skum med udvendig laminering og en dækskærm. Varmtvandsstation til frontindbygning Pladevarmeveksler i rustfrit stål med stor overflade, der er kobberloddet og isoleret med Armaflex, (fås i to størrelser efter kapacitet). Cirkulationspumpe på primærsiden til forsyning af pladeveksleren med opvarmet vand, kontraventil, afspæringsventil, komplet rørføring, drikkevandsside med flowswitch og snavsfilter (maskestørrelse 0, mm) i koldtvandsledningen, (C) ID ENERGIESYSEE GBH

7 kontraklapventil på den varme side og rensetilslutninger på pladeveksleren. Elektrisk indstikskobling til styring af primær cirkulationspumpe via flowswitch. c_ontage Varmtvandsstationer fås med følgende kapacitet: l/min. l/min. Solvarmestation til lagdelt indfødning Pladevarmeveksler i rustfrit stål med stor overflade, der er kobberloddet og isoleret med Armaflex (fås i to størrelser efter solvarmeoverflade). Effektiv pumpe på beholderopvarmningssiden, skifteventil til skift mellem øverste og nederste lagerområder, flowmåler, flowregulering (taco-setter), ekspansionsbeholder, sikkerhedsventil, manometer og følere... Dimensionering Hygienik-Solar fås i forskellige kombinationer, afhængigt at lager- og varmevekslerstørrelser. Nedenstående kriterier er vigtige ved valg af korrekt type. 'Beholderindhold' Beholder vælges efter behov. Ved store behov kan flere beholdere kombineres. Pladevarmevekslerens 'kapacitet' Kapaciteten er den aktuelle maksimale mængde varmt vand, der kan opvarmes af pladevarmeveksleren ved en beholdertemperatur på C fra en koldtvandstemperatur på C til 0 C. 'Engangskapacitet' Dette er den samlede varmtvandskapacitet ved C, der kan trækkes fra Hygienik, hvis beholderen er opvarmet til 0 C og ikke genopvarmes af varmekilden. 'NL-tallet' 'NL-tallet' er den ydelsesindikator i henhold til DIN 0, der angiver det antal lejligheder (i henhold til DIN 0, del ), som Hygienik kan forsyne under standardforhold. 'Varmtvandskrav' Varmtvandskravene til en bygning skal fastlægges i henhold til DIN 0, del, eller efter vandnorm DS, hvorefter en egnet Hygienik-Solar kan vælges ud fra nedenstående tabel: Kapacitet Anvendelsesområde liter til en- og tofamilieshuse.000 liter til et solvarmeanlæg med delvis plads til solopvarmning eller til et træfyret kedelanlæg i et enfamilieshus.00 liter til flerfamilieshuse Valg af pladevarmeveksler afhænger af antal lejligheder og lejlighedernes sanitet. En dimensioneringsvejledning findes i DIN 0, del. (C) ID ENERGIESYSEE GBH

8 . ekniske data.. ekniske data for Hygienik-Solar ekn. data HYGIENIK / / 00/ 00/ 0/ 0/ Beholderindhold Liter ål (inkl. isolering) mm Ø00x Ø00x Ø00x Ø00x Ø0x 0 Ø0x 0 Ydelsesmål mm Ø0 Ø0 Ø0 Ø0 Ø0 Ø0 Kipmål mm Vægt kg Engangskapacitet ved C* Liter Forsyningsydelse l/ min. NL-værdi ved en beholdertemp. på C NL-værdi ved en beholdertemp. på 0 C NL-værdi ved en beholdertemp. på 0 C aks. antal lejligheder** aks. antal hotelværelser** aks. antal brusere i sportshaller * Hvis hele beholderindholdet er forvarmet til 0 C! ** il en beholderopvarmningstemperatur på 0 C Drikkevandsside, tryktab: Ca. 0, bar ekniske data De anførte tal for lejligheder, hotelværelser og sportshaller er kun vejledende værdier. Den faktiske opstilling kræver anvendelse af nedenstående standarder og principper. Følgende opstillingsdata er udarbejdet: For lejligheder: Alle lejligheder har badekar Kapacitet pr. hane: l/min. ved C Udnyttelsesfaktor baseret på Recknagel-Sprenger-håndbogen for varme, ventilation og aircondition For hotelværelser: Halvdelen af værelserne har badekar og den anden halvdel bruser Kapacitet pr. badtapning: l/min. ved C pr. bruser: l/min. ved C Udnyttelsesfaktor:, gange så stor som beskrevet i Recknagel-Sprenger-håndbogen for varme, ventilation og aircondition i boliger. For sportshaller: Kapacitetsbrusere: l/min. ved C Udnyttelsesfaktor: 0. (C) ID ENERGIESYSEE GBH

9 ekniske data... Parallelkobling med ekstra beholder For Hygienik-Solar på 00 og 0 liter er det muligt at øge beholdervoluminen via parallel kobling af den ekstra beholder. I dette tilfælde tilsluttes den ekstra VERSION DAU BESCHREIBUNG beholder PRS-D med nur eine Befestigung fire oben, / Winkel für Solarmodul tilslutningsslanger som vist PRS-E Winkel Warmwasserstation på PRS-E-0 figuren..0.0 abelle ausgebessert PRS-F Fußbefestigung: Ausführung Bruns 0 Hygienik- Solar Puffer 0.. åltegninger 0 V V Connection pipes on-site Hygienik-Solar set fra forsiden J K A L W 00 V F 0 0 ANSICH A : 0 0 ANSICH B : B E E 0 E E E E 0 V-V Alle uffen sind laut E Ansicht A auszuführen Alle Einlaufvorrichtungen sind laut Ansicht B auszuführen E E,, ekniske data POS.- NR. 00/ ENGE aßst : Freimaßto nach ISO mitt (C) ID ENERGIESYSEE GBH

10 E E R F U I ekniske data... Hygienik-Solar set fra venstre E... shøjde E Pos. Hygienik Solar 00 0 ål i [mm] E A B C E H E E E0 C D E 0 0 F D E G G H F I J K Hygienik-Solar set fra højre L E N 0 O 0 0 P Q 0 R S 0 ekniske data Q S E E O N P U V W E E (C) ID ENERGIESYSEE GBH

11 ekniske data... ilslutningsbetegnelser ilslutningsnr. Dimension Bemærkning Betegnelse Lukket fabriks indstilling, j/n E uffe / IG L=0 Fremløb, tilgang Varmefremløb, varmepumpe n E uffe / IG L=0 Fremløb, tilgang HGL-fremløb, varmepumpe n E uffe / IG L=0 Varmepumpe, returløb n E uffe / IG L=0 Varmereturløb n E uffe / IG L=0 Fremløb, tilgang Fremløb, oliefyret kedel j E uffe / IG L=0 Returløb, oliefyret kedel j E uffe IG L=0 Fremløb, solvarmemodul VV n E uffe IG L=0 Fremløb, tilgang Fremløb, solvarmemodul n E uffe IG L=0 Returløb, solvarmemodul n E uffe IG L= Fremløb, VV-station n E uffe IG L=0 Fremløb, tilgang ilbageløb, VV-station n E uffe IG L=0 Cirkulationsstav j E uffe IG L=0 Elpatron, VV j E uffe / IG L=0 Ekstra beholder j E uffe / IG L=0 Ekstra beholder j E uffe / IG L=0 Ekstra beholder j E uffe / IG L=0 Ekstra beholder j E uffe / IG L=0 Reserve j E uffe / IG L=0 Udlufter KFE-hane E0 uffe / IG L= Fylde- og tømmehane KFE-hane E Dykmuffe, rør d= L= Dykmuffe n ekniske data E Dykmuffe d= L= Dykmuffe n E Dykmuffe d= L= Dykmuffe n (C) ID ENERGIESYSEE GBH

12 ekniske data.. Arbejdstryk og -temperatur for Hygienik Alle størrelser af Hygienik-Solar er underlagt nedenstående grænseværdier for arbejdstryk og -temperatur. aks. arbejdstryk: bar aks. arbejdstemperatur 0 C.. Solvarmemodul, tekniske data ekn. data Solvarmemodul 0 maks. fangeroverflade (m²) 0 Solvarmeside, tryktab (bar) Opvarmningsside, maks. arbejdstryk (bar) Solvarmeside, maks. arbejdstryk (bar) ilslutningsmål R R.. Varmtvandsstation, tekniske data ekn. data Varmtvandsstation Kapacitet (l/min.) Drikkevandsside, tryktab (bar) Opvarmningsside, maks. arbejdstryk (bar) Sanitetsside, maks. arbejdstryk (bar) ilslutningsmål R ¾ R ¾ aks. arbejdstemperatur ( C) 0 0 Solvarmemodulets pladevarmeveksler er som standard isoleret ved levering. Varmtvandsvekslere til varmtvandsstationer på og l/min. er som standard isolerede. ekniske data (C) ID ENERGIESYSEE GBH

13 .. Ekstraudstyr til ID Hygienik... Navigatorstyring i vægkabinet Hvis Hygienik-Solar-systemet skal anvendes uden en varmepumpe, kan systemets styrefunktioner overtages af en Navigator-styring, der fås separat. Navigator-styringen leveres i et separat vægkabinet. Det kan monteres på et egnet sted væk fra Hygienik- Solar ved hjælp af de tilhørende monteringsdele.... Cirkulationsstav, varmeveksler ekniske data Varmtvandscirkulation kan etableres via Navigatorstyringen. I små varmtvandsanlæg indbygges en varmtvandscirkulationsstav i beholderen, og rørforbindelser tilsluttes i henhold til det medfølgende diagram. Varmtvandscirkulationsstav Cirkulationspumpe Navigator-styringen (med udvidelsesmoduler) kan styre op til syv blandevarmekredse.... Elpatron Yderligere opvarmning af det øverste beholderområde kan etableres ved hjælp af elpatroner, der skrues i " muffen. Elpatronerne fås med følgende varmeeffekt: Navigator-styringen (med hjælpemodul) giver mulighed for brug af følgende ekstrafunktioner: Styrefunktioner via GS-modul Integration med EIB/KNX-bus Internt udvidelsesmodul til to varmekredse Eksternt udvidelsesmodul til tre varmekredse En monteringsvejledning for hjælpemodulet findes i den tilhørende separate installationsvejledning.,0 kw (tilslutning x 0 V; 0 mm),0 kw (tilslutning x 00 V; 0 mm), kw (tilslutning x 00 V; 0 mm),0 kw (tilslutning x 00 V; 0 mm)... Rørmodul til varmekreds for radiator eller gulvvarmeanlæg ilslutningsmål med afspærringsventiler, -vejs blandeventil og motor til vægmontering ekniske data med cirkulationspumpe UPS -0 med cirkulationspumpe UPS -0 (C) ID ENERGIESYSEE GBH

14 ekniske data... Varmekreds, højeffektiv pumpe Højeffektiv pumpe til varmekreds (Wilo Startos /- ). Pumpens ydelse svarer til ydelsen for UPS -0 og op til UPS Rørtilslutningssæt Når rørtilslutningssættet anvendes, skal varmepumpen placeres på venstre side og Hygienik på højre side (set fra forsiden).... -vejs skifteventil -vejs skifteventil (/ og modeller) med fuldt fremløb og motor til prioriteret opvarmning af det øverste område ved varmepumpeanlæg uden HGLteknologi. Rørtilslutningssæt til tilslutning af en erra-hgl samt en Hygienik-Solar og 00 med skilleplade ilslutningssættet består af: returløbstilslutning til varmepumpe med afspærringsventil, KFE-hane og Spirovent-snavsudskiller. fremløbstilslutning med afspærringsventil, sikkerhedsventil, manometer og tilslutningsmulighed for rørmodul til varmekreds (ikke inkluderet som standard!) HGL-tilslutning med afspærringsventil, KFE-hane, Spirovent luftudskiller og returløbsledning fra varmekredsrørmodul til Hygienik. De fleksible tilslutningsslanger er inkluderet i leverancen af ERRA HGL-varmepumpen. ilslutning varmekreds VL RL Spirovent luftudlader Spirovent snavssamler Varme retur ekniske data Hygienik Set bagfra Afstand 0 cm ERRA-HGL (C) ID ENERGIESYSEE GBH

15 ekniske data ekniske data (C) ID ENERGIESYSEE GBH

16 ... Opstillingsbetingelser for Hygienik- Solar ID Hygienik-Solar skal opstilles så tæt ved tapstederne som muligt for at gøre vandledningen så kort som muligt og for at undgå en cirkulationsledning. Ved opbevaring, transport og montering af komponenter skal det sikres, at produktet ikke bliver skævt, ridset eller belastet. Følg instruktionerne vedrørende opvarmningsvandet for at undgå korrosion i beholderen!.. Opstillingssted for Hygienik-Solar ID Hygienik-Solar skal installeres i et frostsikret rum på en tilstrækkelig stabil overflade fra en godkendt virksomhed. Gældende politik, love og standarder skal overholdes for rørsystemer i boliger og drikkevandsinstallationer. For at sikre nem adgang til tilslutninger skal der være en friplads på mindst 0 cm (se tegning) ved forsiden den ene side af ID Hygienik-Solar. Se nedenstående for at få oplysninger om de forskellige beholderes mål: Opbevar isoleringsbeklædningen i et varmt rum før montering eller luk først lynlåsen på isoleringsbeklædningen, efter at beholderen er blevet varmet op! Isoleringsbeklædningen risikerer at blive revet i stykker, hvis den er kold! For at undgå varmetab er ikke alle muffer udskåret på isoleringsbeklædningen. Udskæring af muffer kan foretages efter behov. Beholderstørrelse i l Diameter A l og 00 l 00 mm 0 l 0 mm En eventuel ekstra bufferbeholder skal anbringes på højre side af Hygienik Solar!.. Hygienik-Solar kombineret transport-/ monteringsunderlag Når metalklampen til fastgørelse under transport fjernes, skal Hygienik-Solar kunne stå på sine egne fødder, uden at de skal drejes særligt meget. (C) ID ENERGIESYSEE GBH

17 .. ilslutningsmuffer for Hygienik-Solar Solvarmestationens opbygning Fra fabrikken findes der forskellige forseglede tilslutningsmuffer og forskellige åbne tilslutningsmuffer (se kapitlet 'åltegninger' for flere oplysninger).. ilslutninger, varmepumpe Når en varmepumpe anvendes, monteres de medfølgende forlængerenheder i tilslutningerne E (fremløb for varmepumpe), E (HGL-fremløb for varmepumpe) og E (returløb for varmepumpe). c b a.. Hygienik-Solar, tilslutning i opvarmningsside Hydraulisk tilslutning etableres i henhold til nedenstående diagrammer (se kapitlet 'Systemdiagrammer' for flere oplysninger). Følgende skal overholdes: Der skal anvendes en ekspansionsbeholder i en passende størrelse, og Hygienik-beholderens volumen skal også tages i betragtning! Integration af en sikkerhedsventil og en automatisk udlufter i kedlens eller i varmepumpens fremløb. ilslutningsmålene findes i kapitlet 'åltegninger'. sprocedure i henhold til billederne på de efterfølgende sider! Sikkerhedsventil og manometer er indeholdt i leverancen. (C) ID ENERGIESYSEE GBH

18 . Pos. : ilslut / mm rør med klemring til tilslutning E (WW-solvarmemodul, fremløb). Pos. : ilslut / mm rør til tilslutning E (solvarmemodul, fremløb). Pos. : ilslut /0 mm rør til tilslutning E (solvarmemodul, returløb). længde. Pos.: ontér pladevarmeveksler Pos.: ilslut solfangerpumpe Pos. : Installér solvarmepumpe og overhold fremløbsretningen (op vises). Pos. : ilslut rørsystemet med kontraventil og flowregulering til solvarmepumpe. Pos. : Forbind VV-solvarmemodul, fremløb, og solvarmemodul, fremløb, med korrugeret slange a, -vejs skifteventil b og kobberrør c, der er isoleret med naturgummi. ilpas kobberrørets c b a (C) ID ENERGIESYSEE GBH

19 Pos. : ontér solvarmefremløb Pos. : ontér flowmåler Pos. : Indsæt solvarmeladeføler i varmeveksleren Pos. : Indsæt solfangerføler i solvarmereturløbet Pos. : ontér motor, -vejsventil De påkrævede flade pakninger er indeholdt i leverancen. ilslutninger i beholderen forsegles på stedet. (C) ID ENERGIESYSEE GBH

20 ... ilslutning af varmtvandsstation, Hygienik Solar Fremløbsretning Når Navigator anvendes, skal begge DC-kontakter på flowswitchen bruges (hvide ledninger)! Flowswitchen skal installeres vertikalt. Bemærk, at fremløbsretningen er fra bund til top! Pos. : Forsegl den øvre bøjning med blandeventil og pumpeskruer, som derefter skrues i muffe (se kapitlet 'åltegninger'). Pos. : Forsegl den nedre bøjning med klemring, som derefter skrues i muffe (se kapitlet 'åltegninger'). Pos. : Indsæt øverste pumpepakning. Pos. : Fastgør pumpen med det øverste gevind. Pos. : Sæt den nederste pumpepakning i pumpegevindet på pladeveksleren. Pos. : Skær kobberrøret til i en passende længde. Pos. : Sæt pladeveksleren med det tilpassede kobberrør i klemringsgevindet underneden og skru det forsvarligt fast på pumpen. ontér den fleksible korrugerede rørslange Flowswitch-modulet skal klikkes på flowswitchen. Retningen er ikke vigtig i dette tilfælde. ilbageløbsventilen på pumpen skal lukkes efter påfyldning af beholder! Hygienik-temperaturføleren sættes i som vist på nedenstående figur.... Placering af Hygienik-føler 0 (C) ID ENERGIESYSEE GBH

21 ... ilslutning af koldtvandsside på varmtvandsstation Varmtvandsproduktionen er egnet til almindeligt drikkevand (ph-værdi >,) i overensstemmelse med drikkevandsdirektivet og DIN 00-. Rørsystemet kan etableres med kobber- eller plastrør. ilslutningerne skal være trykbestandige. Den medfølgende kobberloddede pladevarmeveksler i rustfrit stål er ikke egnet til galvaniserede rør. slutninger og afspærringsventil er inkluderet til dette formål. Varmtvandscirkulation med en pumpe er mulig via ID-cirkulationssystemet. Skoldningssikring etableres via varmtvandsstationer med blandeventiler for at begrænse varmevekslerens aktiveringstemperatur. De komponenttestede sikkerhedsanordninger, der er i overensstemmelse med DIN og DIN, skal integreres i koldtvandsledningen (se nedenstående figur). Det arbejdstryk ( bar), der er angivet på mærkepladen, må ikke overskrides. Der skal installeres en trykregulator efter behov.... trykregulator (kun til mere end bar)... tømmehane... kontraventil... manometer ½... afspærringsventil... Sikkerhedsventil Koldtvandsledningen skal være forsynet med en snavssamler (maskestørrelse 0, mm), der installeres før flowswitchen. I tilfælde af hårdt vand skal der også installeres en afkalkningsanordning. Pladevarmeveksleren rengøres og afkalkes ved at skylle med en afkalkningsopløsning via a lille pumpe (se kapitlet 'Rengøring og afkalkning'). slangetil-... Varmtvandstilslutning... Koldtvandstilslutning... Snavsfilter (C) ID ENERGIESYSEE GBH

22 . ryktabet (sanitetsside) er på ca. 0, bar. Koldtvandstilslutningen kan også etableres sideværts fra højre. For at muliggøre dette skal dækskærmen skæres ud i den relevante position. Der findes følgende valgmuligheder, afhængigt af systemstørrelse:... Cirkulationsstav... Varmtvandscirkulation Ved lange varmtvandledninger eller store systemer er det påkrævet med en varmtvandscirkulationsledning for kontinuerligt at holde varmtvandsledningen varm og for at sikre, at der straks kan tappes varmt vand. Varmtvandscirkulation forskrives også i henhold til DVGW-arbejdsblad nr. for at beskytte mod dannelse af legionella i rørsystemer med en volumen på mere end liter. Navigator-styringen ID indeholder cirkulationspumpestyringer for HGL-varmepumper: F.eks. til en- eller tofamilieshuse. En cirkulationsstav (R ) skrues ind i Hygienikbeholderen, og cirkulationsledningen tilsluttes denne. På den måde trækkes varme roligt fra beholderen til varmtvandscirkulationen uden at blande den. Overføringseffekt: Ca. kw ved en beholdertemperatur på 0 C. Varmt vand hvis varmtvandshanen åbnes kortvarigt (mellem og sek.), bliver det registreret af flowswitchen, og cirkulationspumpen aktiveres. Kort tid efter vil der være varmt vand i vandhanen. Derefter slukkes cirkulationspumpen igen. cirkulationspumpen kan også styres ved hjælp af Navigator-styringen i perioder med et fast højt forbrug, så der altid er varmt vand til rådighed på disse tidspunkter. Brugeren kan oprette et individuelt tidsindstillet cirkulationsprogram via styringerne til det formål. For at undgå, at vandtemperaturen nedblandes af cirkulationspumpen under tappeprocessen, skal pumpen midlertidigt slukkes. Styring af cirkulationspumpen finder kun sted med Navigator-styringen i forbindelse med HGL-varmepumpen. For Basic-varmepumper sker styring eksternt. Koldt vand (C) ID ENERGIESYSEE GBH

23 ... Varmtvandscirkulation til mellemstort vandinstallationer Hvis der er behov for at øge varmtvandscirkulationen hurtigt, integreres cirkulationsledningen foran pladeveksleren i koldtvandslinjen. For imidlertid at undgå, at beholderen ikke blandes unødigt som følge af den lave varme fra veksleren, må cirkulationspumen kun tændes efter behov og ikke køre permanent. Varmt vand Koldt vand... Varmtvandscirkulation med øgede cirkulationstemperaturer Varmt vand I henhold til DVGW-arbejdspapir nr. skal varmtvands- og cirkulationsledningens temperatur jævnligt øges til mindst 0 C (hvis ledningsvoluminen er større end l). Sådanne temperaturer kan ikke altid opnås med varmepumpen eller solvarmeanlægget. I det tilfælde er følgende muligt: forsyn varmtvandsledningerne med et elektrisk selvregulerende varmekabel (en separat cirkulationsledning og -pumpe er ikke påkrævet i dette tilfælde) cirkulationen kan genopvarmes med en elektrisk gennemstrømsvarmer (aktiveres via en timer og termostat) Koldt vand (C) ID ENERGIESYSEE GBH

24 .... af cirkulationsstav til varmtvandscirkulation Cirkulationsstaven installeres i den muffe, der er beregnet dertil. Der skal bygges en pumpe ind i cirkulationsledningen. Cirkulationsledningen tilkobles den aksiale tilslutning, og varmtvandsledningen tilkobles den radiale tilslutning. Cirkulationsledning Varmtvandsledning Cirkulationsstav (C) ID ENERGIESYSEE GBH

25 .., beklædningskasse... Fastgør på nederste ramme... Fastgør monteringsdelen ovenover Profilen udgør den nederste ramme for beklædningskassen og skal fastgøres til det monteringssted, der er påsvejst beholderen (U-profil). onteringstilbehør er indeholdt ( x x skruer, skiver, møtrikker). Der findes x huller for de forskellige beholderstørrelser. De huller for enden af profilen er beregnet til beholderen på.00 l. De andre huller er beregnet til beholderstørrelserne og.000. Skru gevindstangen x0 ind i beholderkroppen. (C) ID ENERGIESYSEE GBH

26 .... Fastgør beklædningskassen Sæt kassen på den nederste ramme og flyt den ind på beholderkroppen. onteringspladen øverst på beklædningskassen skal samles i henhold til størrelsen af Hygienik-Solar. onteringspladen er formonteret fra fabrikken til montering sammen med en Hygienik-Solar på eller 00 l. Ved en Hygienik-enhed på 0 l skal skruerne fjernes, og pladen tilpasses. Ekstra isoleringsbeklædning er inkluderet til dette. (C) ID ENERGIESYSEE GBH

27 ... Fastgør beklædningskassen på gevindstangen ovenfor Anvend skive og møtrik til dette.... Fastgør beklædningskassen på den nederste ramme Skru profilen underneden ind i hullerne på undersiden af beklædningskassen (under skumisoleringen), ( x x skruer, x skiver). (C) ID ENERGIESYSEE GBH

28 . Eltilslutning.. Hygienik-Solar, strømforsyning og elkabelføring Hygienik-Solar kræver separat strømforsyning. ilslutning sker direkte til hjælpestyretavle bag EPPdækskærmen. Den er placeret under EPP-skærmen på beklædningskassens låger. illedning skal ske med kabler på mindst mm². EPP-dækskærmen skal fjernes for tilslutning. Det kræver, at skruerne i toppen og bunden af EPPskærmen fjernes... Komponenttilslutning til tavlen ilslutningskablerne for komponenterne fra solvarmemodulet samles i et bundt og føres gennem begge åbninger. Del bundtet til tavlen i henhold til tilslutningerne. I den forbindelse skal du være opmærksom på de forbindelser, der allerede har labels for kompenenttilslutninger. Komponenter skal tilsluttes Hygienik-Solars hjælpestyretavle ved hjælp af flexkabler på min., mm² (se eldiagram). Endemuffer skal bruges til kabelføringen. Strømforsyning: x 0 V/0 Hz Anlægget må kun tilsluttes lysnettet og sættes i drift, hvis hele varmeanlægget er fyldt og udluftet, da cirkulationspumperne ellers kan løbe tør. Eltilslutning (C) ID ENERGIESYSEE GBH

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

Weishaupt kombinationsbeholder WKS. Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage. Et sikkert valg.

Weishaupt kombinationsbeholder WKS. Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage. Et sikkert valg. Weishaupt kombinationsbeholder WKS Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage Et sikkert valg. Weishaupt kombinationsbeholder: enkel, hurtig og effektiv luft/vandvarmepumpe for opstilling

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20 Side 1 TPK HS20 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. TRADITIONEL DIREKTE INSTALLATION... 4 3. DIREKTE INSTALLATION MED BLANDEKREDSE... 6 4. INSTALLATION AF INDIREKTE KREDS MED

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

BEHOLDERUNITS FJERNVARME

BEHOLDERUNITS FJERNVARME Creating hot water BEHOLDERUNITS FJERNVARME Beholderunits fjernvarme Brugsvandet opvarmes af en varmeveksler monteret direkte i brugsvandet. Varmtvandsbeholderen er beskyttet med METRO EMAPAN emalje der

Læs mere

MANUAL. El-unit Type 7000

MANUAL. El-unit Type 7000 MANUAL El-unit Type 7000 INDHOLD Transport 2 Placering 2 VVS montering 3 El montering 5 Brugervejledning 6 Vedligeholdelse 6 Overensstemmelses- 6 erklæring Fejlfinding 7 Garantibestemmelser 8 VVS MONTERING

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING INDHOLD 1. KOMPONENTBESTYKNING 2. MONTERING 3. FUNKTIONSBESKRIVELSE 4. TEKNISKE DATA 5. ANVENDELSESOMRÅDE 6. INDREGULERING 7. VEDLIGEHOLDELSE 8.

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Solvarme. Solvarme. Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig

Solvarme. Solvarme. Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig Solvarme Solvarme Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig 2 Solvarme Naturens egen varmekilde Et godt supplement til en bæredygtig energiløsning Hvis ikke der skal ske uoprettelige skader på verdens

Læs mere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere Solvarme Varmt anbefalet af energisparere Komplet ramme af aluminium presset med 200 ton, for nem håndtering og sikker fastgørelse af glasset. Glaslisten med vulkaniserede hjørner for 100 % tæthed. 3,2

Læs mere

beholdere Buffer 110-160-200-300 - 450 liter

beholdere Buffer 110-160-200-300 - 450 liter beholdere Buffer 110-160-200-300 - 450 liter Creating hot water Bufferbeholdere METRO s bufferbeholdere er beregnet til akkumulering af varmteller koldt vand. Bufferbeholdere kan bruges til brugsvandsforsyningen

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

luft/vand varmepumper

luft/vand varmepumper luft/vand varmepumper DVI LV 7/9/12 kompakt illede udlånt af KFS-boligbyg vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL Instruktion nr. 137246 rev. 4 Rev. dato: 24-02-2003 INSTRUKTION Side 1 FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI FJERNVARMEUNIT TYPE FVU-TD: Direkte tilslutning for 2-strengsanlæg.

Læs mere

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS Fjernvarmeunit Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS KRAV TIL FJERNVARMEUNITS AffaldVarme Aarhus vurdere fjernvarmeunits til enfamilie-installationer med målerstørrelse Qp 1,5 og Qp 2,5

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Gulvvarmefordeler. Alle typerne er med flowmeter, så man nem kan indregulerer gulvvarmesystemet. Gulvvarmesystemet bør indreguleres efter anvisningen.

Gulvvarmefordeler. Alle typerne er med flowmeter, så man nem kan indregulerer gulvvarmesystemet. Gulvvarmesystemet bør indreguleres efter anvisningen. Gulvvarmefordeler 1. Indledning Ifølge DS 469 (Normen for varmeanlæg med vand som varmebærende medium), skal der være en brugervejledning for styringen og regulering af det termiske indeklima. Brugervejledningen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Luft/vand varmepumper (6 kw til 36 kw) DHP-AQ (udedel)...6, 9, 11, 13, 16, 18 kw...69

Luft/vand varmepumper (6 kw til 36 kw) DHP-AQ (udedel)...6, 9, 11, 13, 16, 18 kw...69 Varmepumper 10 Afsnit 10 Beskrivelse Type Side Væske/vand varmepumper (4 kw til 17 kw) DHP-H OPTI...4, 6, 8, 10, 12 kw...68 DHP-L OPTI...4, 6, 8, 10, 12, 16 kw...68 DHP-H OPTI PRO +...................

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet Alle komponenter er fabriksmonteret

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

Teknisk dokumentation Installationsvejledning TERRA MAX-S/W (-BA) (-HGL) (-H)(-P) 50-90 til brine- og grundvandsanlæg med Navigator 1.

Teknisk dokumentation Installationsvejledning TERRA MAX-S/W (-BA) (-HGL) (-H)(-P) 50-90 til brine- og grundvandsanlæg med Navigator 1. eknisk dokumentation Installationsvejledning ERRA AX-S/W (-BA) (-HGL) (-H)(-P) 0-0 til brine- og grundvandsanlæg med Navigator.0-styring Ausgabe// 0 Rev.0 Oversættelse af original vejledning Varmepumper

Læs mere

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start!

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Begejstrer kunderne på ny. Wolf ComfortLine kondenserende oliekedel COB Fremtidens varmeteknologi. En fordel for alle! Den nye kondenserende

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Solvarme Højeffektive panel-solfangere Varmtvandsbeholdere. Teknisk information

Solvarme Højeffektive panel-solfangere Varmtvandsbeholdere. Teknisk information Solvarme Højeffektive panel-solfangere Varmtvandsbeholdere Teknisk information TopLine / ComfortLine Højeffektive panel-solfangere TopSon F3- / F3-Q Højeffektive panel-solfangere CFK- til solvarmeanlæg

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Forklaring til sprogbrug ifm. fjernvarmeanlægget

Forklaring til sprogbrug ifm. fjernvarmeanlægget Forklaring til sprogbrug ifm. fjernvarmeanlægget Indhold Fjernvarmeanlæggets opbygning Split, Todelt, Unit Direkte, Indirekte Et-strenget eller To-strenget Brugsvandets opvarmningskilde Brugsvandets opvarmningsform

Læs mere

Rørreparation og -vedligeholdelse

Rørreparation og -vedligeholdelse Rørreparation og -vedligeholdelse Bredt udvalg fra et enkelt sted. Unikke slidstærke konstruktioner. Hurtig og driftsikker ydeevne. Type Antal modeller Side Trykprøvepumper 2 9.2 Fryseapparater 2 9.3 Afkalkningspumper

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme VV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger eller Energibrønd

Læs mere

METRONETTE GENNEMSTRØMNINGSUNITS FJERNVARME

METRONETTE GENNEMSTRØMNINGSUNITS FJERNVARME METRONETTE GENNEMSTRØMNINGSUNITS FJERNVARME Creating hot water 1 Fjernvarmeunits med gennemstrømningsvandvarmer system 2, 4 og 6 SYSTEM 6 b c MÅL I MM a 900 a1 160 b 425 c 530 c1 75 c2 85 SIGNATURFORKLARING

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

Tekniske Forskrifter for Fjernvarmelevering ... 2 ... 3... 4 ... 5 ... 6... 7... 8... 9... 10... 11. Side 1

Tekniske Forskrifter for Fjernvarmelevering ... 2 ... 3... 4 ... 5 ... 6... 7... 8... 9... 10... 11. Side 1 .................................... 0... Side Side køleanlæg i bygninger ( Norm for varme- og Side Side Side Side BV BC BK VVB VV VF FF VR M FR 0 FORSYNINGENS LSLUTNINGSDIAGRAM SIGNATURFORKLARING: 0 Forsyningens

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.hstarm.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen 1.800 timer

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas Naturlig varme Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas En effektiv og miljøvenlig varmekilde Naturgas er en effektiv og meget miljøvenlig varmekilde. Men det er ikke ligegyldigt, hvordan naturgasfyret

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL KONDENSERENDE EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI VÆGHÆNGT MILJØVENLIG VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI WWW.BERETTA.DK

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Solvarmeanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt

Solvarmeanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt 1 Side 1/1 Solvarmeanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt For at sikre det bedst mulige resultat i forbindelse med, at en boligejer skal have installeret et solvarmeanlæg er det vigtigt, at kunden og

Læs mere

Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.)

Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.) 1 Side 1/1 Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.) Aftalegrundlag og servicekontrakt For at sikre det bedst mulige resultat i forbindelse med, at en boligejer skal have installeret et biovarmeanlæg er det vigtigt,

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

HUSETS VARME HJERTE. Beholdere og vandvarmere. kvalitet og holdbarhed fra METRO THERM

HUSETS VARME HJERTE. Beholdere og vandvarmere. kvalitet og holdbarhed fra METRO THERM HUSETS VARME HJERTE Beholdere og vandvarmere kvalitet og holdbarhed fra METRO THERM Varmt vand til Danmark i mere end 70 år METRO THERM er landets suverænt største producent af varmtvandsbeholdere, og

Læs mere

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK HAERO ENERGIETECHNIK GMBH LUG & C E R T I F I C A T E FOR MECHANISM & SOFTWARE DESIGN F I R E L U G A N D F I R E. E U INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK BALANCE / FLASH 5 kw / kw / 35 kw s version Stueversion

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse Afsnit Beskrivelse Side IDRA RSA, luftkølede chillere med aksiale ventilatorer 140-144 EGEA RMA, luftkølede chillere og varmepumper samt kondenseringsaggregater 145+147 IDRA RSC, luftkølede chillere og

Læs mere

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Aftenens program: Hvem er Megatherm? Opbygning af gulvvarmesystemet. Tilpasning af gulvvarmesystemet. Service på gulvvarmesystemet. Spørgsmål Megatherm-Magneta A/S

Læs mere

4. Installationsteknik

4. Installationsteknik 4. Installationsteknik 4. Installationsteknik Det er valgt at afgrænse dette projekt til kun at se på bygning B under fagområdet installationsteknik. Endvidere er det antaget at der er lejligheder i hele

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning

Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- og betjeningsvejledning Varmepumpestyringen WPM-1 NY Wolf Easy Connect System fra FW 1.40 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde Varmepumper Varmepumper fremtidens miljøvenlige varmekilde 2 Udnyt den gratis energi i naturen Moderne, højeffektive varmepumper er fremtidens miljøvenlige varmekilde i boligen. Med et minimalt forbrug

Læs mere

Danfoss Redan A/S. www.redan.danfoss.dk

Danfoss Redan A/S. www.redan.danfoss.dk Danfoss Redan A/S www.redan.danfoss.dk Key Account Manager Peter Hemmsen Indledning. Hvordan kan det lade sig gøre at overholde Vandnormen med primær fremløbstemperatur 50. Fokus på brugsvandsdelen Måden

Læs mere

ME20i - ME40i - ME80i

ME20i - ME40i - ME80i INSTALLATIONSVEJLEDNING ME20i - ME40i - ME80i Udgave 1.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes! Samling af fyr... side 2 Tilslutning til varmekreds... side 3 Tilslutning

Læs mere

ISOLERET RØR-PANEL. Monteringsvejledning DS 452 ISOLERET

ISOLERET RØR-PANEL. Monteringsvejledning DS 452 ISOLERET ISOLERET RØR-PANEL DS 452 ISOLERET TESTET AF DANSK TEKNOLOGISK INSTITUT April 2005 Monteringsvejledning SfB (51)x VIGTIGT! 1. Anvend kun originale Gabotherm-dele af hensyn til Kierulff a/s produktgaranti.

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug Luft/vand Varmepumpe LV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe INDEDEL VARMEPUMPE Solfanger UDEDEL 2 3 80 C 6 7 Varmt vand 1 4 8 45 C VARMT VAND Udedel Gulvvarme / radiator 5 Varmepumpe

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Wavin QuickStream PE. Tagafvanding med undertryk

Wavin QuickStream PE. Tagafvanding med undertryk Marts December 20102007 Wavin QuickStream PE Tagafvanding med undertryk TIGRIS Afløbssystem fjernvarmeløsninger Wavin QuickStream PE Med tryk på undertryk Wavin QuickStream er et effektivt system til afvanding

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel Stående gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit ecocompact VSC 126/2 C / VSC 196/2 C / VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

Monterings- og servicevejledning

Monterings- og servicevejledning Monterings- og servicevejledning Gaskedel med solvarmebeholder CSZ-11/300 CSZ-20/300 CSZ-24/300 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Dyssegårdsparkens Kraftvarmeværk 2015 DYSSEGÅRDSPARKENS FJERNVARMEFORSYNING

Dyssegårdsparkens Kraftvarmeværk 2015 DYSSEGÅRDSPARKENS FJERNVARMEFORSYNING Dyssegårdsparkens Kraftvarmeværk 2015 DYSSEGÅRDSPARKENS FJERNVARMEFORSYNING Hvordan ser fjernvarme ud nu? Hvad skal der laves? Hvor lang tid tager det? ETABLERING AF NY FJERNVARMEFORSYNING Sådan ser ledningsnette

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere