Hygienik-Solar Produktion af varmt vand med varmtvandsstation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hygienik-Solar Produktion af varmt vand med varmtvandsstation"

Transkript

1 eknisk dokumentation svejledning Hygienik-Solar Produktion af varmt vand med varmtvandsstation og lagdelt indfødning af solvarme Rev. Oversættelse af original vejledning Varmepumpestationer med friskvandsteknologi the power family

2 . Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Generelt.. Generelt.. Sikkerhedsvejledning.. ransport.. Service og vedligeholdelse.. Rengøring.. af yderligere komponenter.. splads.. iljøoplysninger.. Standarder og direktiver. Beskrivelse.. Beskrivelse.. Separat varmtvandsstation.. Separat solvarmestation.. Leveranceomfang.. Dimensionering. ekniske data.. ekniske data for Hygienik-Solar... Parallelkobling med ekstra beholder.. åltegninger... Hygienik-Solar set fra forsiden... Hygienik-Solar set fra venstre... Hygienik-Solar set fra højre... shøjde... ilslutningsbetegnelser.. Arbejdstryk og -temperatur for Hygienik.. Varmtvandsstation, tekniske data.. Solvarmemodul, tekniske data.. Ekstraudstyr til ID Hygienik... Navigatorstyring i vægkabinet... Cirkulationsstav, varmeveksler... Elpatron... Rørmodul til varmekreds for radiator eller gulvvarmeanlæg... Varmekreds, højeffektiv pumpe... -vejs skifteventil... Rørtilslutningssæt... Opstillingsbetingelser for Hygienik-Solar.. Opstillingssted for Hygienik-Solar.. Hygienik-Solar kombineret transport-/monteringsunderlag.. ilslutningsmuffer for Hygienik-Solar.. ilslutninger, varmepumpe.. Hygienik-Solar, tilslutning i opvarmningsside.. Solvarmestationens opbygning.. ilslutning af varmtvandsmodul, Hygienik Solar 0 (C) ID ENERGIESYSEE GBH

3 Indholdsfortegnelse... Placering af Hygienik-føler 0... ilslutning af drikkevandsside på varmtvandsmodul... Varmtvandscirkulation.., beklædningskasse... Fastgør på nederste ramme... Fastgør monteringsdelen ovenover... Fastgør beklædningskassen... Fastgør beklædningskassen på gevindstangen ovenfor... Fastgør beklædningskassen på den nederste ramme. Eltilslutning.. Hygienik-Solar, strømforsyning og elkabelføring.. Komponenttilslutning til tavlen... ed Navigator-styring... Hygienik-Solar, stand-alone.. CAN-bus 0... CAN-buskabel, tekniske data 0... ilslutning af CAN-buskabel til tavlestik 0.. Kabelføringsdiagram. Diagrammer.. ekst til illustrationer og bemærkninger til systemdiagrammer.. Systemdiagrammer... Systemdiagram N_ : Hygienik-Solar med Navigator-styring i vægkabinet, olie-/gasfyret kedel og solfanger... Systemdiagram N_-----0: Hygienik-Solar med ekstra bufferbeholder, erra BA, solfanger og olie-/gasfyret kedel... Systemdiagram N_---0--: Hygienik-Solar, erra HGL, olie-/gasfyret kedel, solfanger, SSL-modul og solvarmeforsyning til brinekreds... Systemdiagram N_---0--: Hygienik-Solar, erra HGL, olie-/gasfyret kedel, solfanger, SSL-modul og swimmingpool-integration... Systemdiagram N_.---0-: Hygienik-Solar, erra SL, SSL-modul med fødning til erra SL-brinekreds... Systemdiagram N_-----0: Hygienik-Solar med varmepumpe og flowmeter til måling af varmemængde. Påfyldning, tømning og rengøring 0.. Opvarmningsvandets beskaffenhed 0.. Begrænsning af termisk kalkudvikling i opvarmningsvand 0.. Vandproduktion 0... Blødgøring og afsaltning 0... Fysiske processer 0... Brug af regnvand 0.. Reparation.. Eksisterende anlæg.. Påfyldning og tømning.. Jævnlig rengøring og afkalkning.. Rengøring og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse (C) ID ENERGIESYSEE GBH

4 . Generelt.. Generelt.. Service og vedligeholdelse Læs denne dokumentation grundigt igennem. Den indeholder vigtige oplysninger om korrekt installation samt sikker og økonomisk drift af anlægget... Sikkerhedsvejledning s- og vedligeholdelsesarbejde kan være forbundet med fare på grund af et højt anlægstryk, høje temperaturer og strømførende dele. Anlægget må kun betjenes af specielt uddannet personale. Varmtvandsbeholdere må kun installeres af specielt uddannet personale og skal idriftsættes af en kundeservicevirksomhed, som ID-Energiesystemet GmbH har uddannet til formålet. Ved arbejde på varmtvandsbeholderen og/eller varmtvandsstationen skal anlægget være deaktiveret og sikret mod utilsigtet aktivering. Desuden skal alle sikkerhedsinstruktioner i den relevante dokumentation følges, herunder mærkater påsat varmtvandsbeholderen og/eller varmtvandsstationen og alle andre gældende sikkerhedsforskrifter... ransport Løfteværktøjet skal bruges ved transport, opstilling og montering, da det passer til varmtvandsbeholderens mål og vægt. Beholderens store egenvægt øger risikoen for uheld. Brug derfor transportkrogene til at løfte enheden eller transporthåndtagene. Jævnlig vedligeholdelse samt kontrol og servicering af alle anlægskomponenter er din garanti for sikker og økonomisk drift i lang tid fremover. Sikkerhedsventilernes funktion skal kontrolleres jævnligt gennem ventilation. Der må kun bruges originale ID-reservedele, der opfylder ID-specifikationerne!.. Rengøring Varmtvandsbeholderen kan om nødvendigt rengøres med en fugtig klud. Det anbefales ikke at bruge rengøringsmidler... af yderligere komponenter af yderligere komponenter, der ikke er testet sammen med udstyret, kan forringe dets funktion. Vi påtager os ikke noget ansvar, og garantien bortfalder i tilfælde af beskadigelse som følge heraf... splads - - Ingen kraftig støvdannelse - - Ingen vedvarende luftfugtighed - - Frostsikret - - Sørg for, at statikken i de berørte opstillingsområder, og at bærende elementer i lofter eller vægge ikke udsættes for risici ved instrallationen og er egnede til formålet. Generelt (C) ID ENERGIESYSEE GBH

5 Generelt.. iljøoplysninger Varmtvandsenheder med varmtvandsog solvarmemoduler er fremstillet af kvalitetsmaterialer, der ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. aterialerne skal bortskaffes i henhold til lokale myndigheders bestemmelser. Forkert bortskaffelse kan medføre straf, skader på miljøet og udsætte dit helbred for fare... Standarder og direktiver Alle gældende nationale og internationale rør- og installationsregler, herunder regler for forebyggelse af uheld og sikkerhedsforskrifter, skal følges ved installation af rørsystemer samt elkomponenter og -udstyr. Desuden skal instruktionerne i denne installationsvejledning følges. Disse omfatter: almindeligt gældende regler for forebyggelse af uheld samt sikkerhedsforskrifter forskrifter for miljøbeskyttelse gældende forskrifter fra arbejdsgiverens ansvarsforsikingsselskab gældende love, standarder, retningslinjer og forskrifter, f.eks. DIN, EN, DVGW, VDI og VDE forskrifter fra lokale forsyningsselskaber Generel vejledning for drift af Hygienik- Solar-systemet. Generel vejledning for montering af Hygienik-Solar-systemet. Generelt Vigtige instruktioner vedrørende montering og drift af Hygienik-Solar-systemet. Disse instruktioner SKAL følges! Plads til hotline for kundeservice

6 . Beskrivelse Beskrivelse.. Beskrivelse ID Hygienik-Solar er en komplet vandvarmer, der producerer rent varmt vand. Den fungerer via en modstrømspladevarmeveksler og et solvarmemodul til lagdelt indfødning af solvarme. Beholderen, der indeholder opvarmningsvandet, varmes op via an ekstern varmekilde efter behov (f.eks. en varmepumpe, en olie- eller gasfyret kedel eller en træfyret kedel). Solvarmen indfødes i lag via det tilhørende forsyningsmodul. Lagdelt opvarmning af det øverste lagerområde sker op til den indstillede temperatur. Derefter opvarmes det nederste lagerområde til målvarmetemperaturen. Vand opvarmes via gennemstrømningsmetoden i en modstrømsvarmeveksler i rustfrit stål med en stor overflade. Det forhindrer dannelse af bakterier. slangetilslutninger og afspærringsventil er inkluderet for at sikre nem afkalkning. Pladevarmeveksleren forsynes med varme fra beholderen via en styret primær cirkulationspumpe. Denne pumpe styres via en flowswitch i koldtvandsledningen. Formålet med beholderen er, at den skal varme op med ERRA-HGL-varmepumperne. Det er også muligt at bruge et elektrisk varmelegeme med et gevind på til opvarmning af beholderen. Hygienik-Solar-systemet er som standard udstyret med en lagdelingsplade. Denne plade sørger for at bevare den lagdelte temperatur, især ved lagdelt indfødning af solvarme, og når Hygienik-Solar bruges sammen med en ERRA-varmepumpe. Anvendelsesområde Hygienik-Solar muliggør gennemstrømning af opvarmet vand på op til l/min. Endnu større mængder kan opnås ved at kombinere flere beholdere... Separat varmtvandsstation En separat varmtvandsstation kan også fås, f.eks. til eftermontering af en eksisterende beholder eller til separate beholdere. Den medfølgende monteringsvejledning kan også bruges til separate VV-stationer... Separat solvarmestation Solvarmestationen fås i to størrelser (op til m² og op til 0 m²). Den medfølgende monteringsvejledning kan også bruges til separate VV-stationer... Leveranceomfang Beholderhus Varmtvandsstation Solvarmestation Beklædningskasse med hjælpestyringsmodul Hygienik-Solar, beholderhus Hygienik-enheden til produktion af varmt vand består af en varmtvandsbeholder fremstillet af St., der omfatter alle nødvendige tilslutninger, mulighed for integration af / elpatron, samt et isoleringslag af blødt skum med udvendig laminering og en dækskærm. Varmtvandsstation til frontindbygning Pladevarmeveksler i rustfrit stål med stor overflade, der er kobberloddet og isoleret med Armaflex, (fås i to størrelser efter kapacitet). Cirkulationspumpe på primærsiden til forsyning af pladeveksleren med opvarmet vand, kontraventil, afspæringsventil, komplet rørføring, drikkevandsside med flowswitch og snavsfilter (maskestørrelse 0, mm) i koldtvandsledningen, (C) ID ENERGIESYSEE GBH

7 kontraklapventil på den varme side og rensetilslutninger på pladeveksleren. Elektrisk indstikskobling til styring af primær cirkulationspumpe via flowswitch. c_ontage Varmtvandsstationer fås med følgende kapacitet: l/min. l/min. Solvarmestation til lagdelt indfødning Pladevarmeveksler i rustfrit stål med stor overflade, der er kobberloddet og isoleret med Armaflex (fås i to størrelser efter solvarmeoverflade). Effektiv pumpe på beholderopvarmningssiden, skifteventil til skift mellem øverste og nederste lagerområder, flowmåler, flowregulering (taco-setter), ekspansionsbeholder, sikkerhedsventil, manometer og følere... Dimensionering Hygienik-Solar fås i forskellige kombinationer, afhængigt at lager- og varmevekslerstørrelser. Nedenstående kriterier er vigtige ved valg af korrekt type. 'Beholderindhold' Beholder vælges efter behov. Ved store behov kan flere beholdere kombineres. Pladevarmevekslerens 'kapacitet' Kapaciteten er den aktuelle maksimale mængde varmt vand, der kan opvarmes af pladevarmeveksleren ved en beholdertemperatur på C fra en koldtvandstemperatur på C til 0 C. 'Engangskapacitet' Dette er den samlede varmtvandskapacitet ved C, der kan trækkes fra Hygienik, hvis beholderen er opvarmet til 0 C og ikke genopvarmes af varmekilden. 'NL-tallet' 'NL-tallet' er den ydelsesindikator i henhold til DIN 0, der angiver det antal lejligheder (i henhold til DIN 0, del ), som Hygienik kan forsyne under standardforhold. 'Varmtvandskrav' Varmtvandskravene til en bygning skal fastlægges i henhold til DIN 0, del, eller efter vandnorm DS, hvorefter en egnet Hygienik-Solar kan vælges ud fra nedenstående tabel: Kapacitet Anvendelsesområde liter til en- og tofamilieshuse.000 liter til et solvarmeanlæg med delvis plads til solopvarmning eller til et træfyret kedelanlæg i et enfamilieshus.00 liter til flerfamilieshuse Valg af pladevarmeveksler afhænger af antal lejligheder og lejlighedernes sanitet. En dimensioneringsvejledning findes i DIN 0, del. (C) ID ENERGIESYSEE GBH

8 . ekniske data.. ekniske data for Hygienik-Solar ekn. data HYGIENIK / / 00/ 00/ 0/ 0/ Beholderindhold Liter ål (inkl. isolering) mm Ø00x Ø00x Ø00x Ø00x Ø0x 0 Ø0x 0 Ydelsesmål mm Ø0 Ø0 Ø0 Ø0 Ø0 Ø0 Kipmål mm Vægt kg Engangskapacitet ved C* Liter Forsyningsydelse l/ min. NL-værdi ved en beholdertemp. på C NL-værdi ved en beholdertemp. på 0 C NL-værdi ved en beholdertemp. på 0 C aks. antal lejligheder** aks. antal hotelværelser** aks. antal brusere i sportshaller * Hvis hele beholderindholdet er forvarmet til 0 C! ** il en beholderopvarmningstemperatur på 0 C Drikkevandsside, tryktab: Ca. 0, bar ekniske data De anførte tal for lejligheder, hotelværelser og sportshaller er kun vejledende værdier. Den faktiske opstilling kræver anvendelse af nedenstående standarder og principper. Følgende opstillingsdata er udarbejdet: For lejligheder: Alle lejligheder har badekar Kapacitet pr. hane: l/min. ved C Udnyttelsesfaktor baseret på Recknagel-Sprenger-håndbogen for varme, ventilation og aircondition For hotelværelser: Halvdelen af værelserne har badekar og den anden halvdel bruser Kapacitet pr. badtapning: l/min. ved C pr. bruser: l/min. ved C Udnyttelsesfaktor:, gange så stor som beskrevet i Recknagel-Sprenger-håndbogen for varme, ventilation og aircondition i boliger. For sportshaller: Kapacitetsbrusere: l/min. ved C Udnyttelsesfaktor: 0. (C) ID ENERGIESYSEE GBH

9 ekniske data... Parallelkobling med ekstra beholder For Hygienik-Solar på 00 og 0 liter er det muligt at øge beholdervoluminen via parallel kobling af den ekstra beholder. I dette tilfælde tilsluttes den ekstra VERSION DAU BESCHREIBUNG beholder PRS-D med nur eine Befestigung fire oben, / Winkel für Solarmodul tilslutningsslanger som vist PRS-E Winkel Warmwasserstation på PRS-E-0 figuren..0.0 abelle ausgebessert PRS-F Fußbefestigung: Ausführung Bruns 0 Hygienik- Solar Puffer 0.. åltegninger 0 V V Connection pipes on-site Hygienik-Solar set fra forsiden J K A L W 00 V F 0 0 ANSICH A : 0 0 ANSICH B : B E E 0 E E E E 0 V-V Alle uffen sind laut E Ansicht A auszuführen Alle Einlaufvorrichtungen sind laut Ansicht B auszuführen E E,, ekniske data POS.- NR. 00/ ENGE aßst : Freimaßto nach ISO mitt (C) ID ENERGIESYSEE GBH

10 E E R F U I ekniske data... Hygienik-Solar set fra venstre E... shøjde E Pos. Hygienik Solar 00 0 ål i [mm] E A B C E H E E E0 C D E 0 0 F D E G G H F I J K Hygienik-Solar set fra højre L E N 0 O 0 0 P Q 0 R S 0 ekniske data Q S E E O N P U V W E E (C) ID ENERGIESYSEE GBH

11 ekniske data... ilslutningsbetegnelser ilslutningsnr. Dimension Bemærkning Betegnelse Lukket fabriks indstilling, j/n E uffe / IG L=0 Fremløb, tilgang Varmefremløb, varmepumpe n E uffe / IG L=0 Fremløb, tilgang HGL-fremløb, varmepumpe n E uffe / IG L=0 Varmepumpe, returløb n E uffe / IG L=0 Varmereturløb n E uffe / IG L=0 Fremløb, tilgang Fremløb, oliefyret kedel j E uffe / IG L=0 Returløb, oliefyret kedel j E uffe IG L=0 Fremløb, solvarmemodul VV n E uffe IG L=0 Fremløb, tilgang Fremløb, solvarmemodul n E uffe IG L=0 Returløb, solvarmemodul n E uffe IG L= Fremløb, VV-station n E uffe IG L=0 Fremløb, tilgang ilbageløb, VV-station n E uffe IG L=0 Cirkulationsstav j E uffe IG L=0 Elpatron, VV j E uffe / IG L=0 Ekstra beholder j E uffe / IG L=0 Ekstra beholder j E uffe / IG L=0 Ekstra beholder j E uffe / IG L=0 Ekstra beholder j E uffe / IG L=0 Reserve j E uffe / IG L=0 Udlufter KFE-hane E0 uffe / IG L= Fylde- og tømmehane KFE-hane E Dykmuffe, rør d= L= Dykmuffe n ekniske data E Dykmuffe d= L= Dykmuffe n E Dykmuffe d= L= Dykmuffe n (C) ID ENERGIESYSEE GBH

12 ekniske data.. Arbejdstryk og -temperatur for Hygienik Alle størrelser af Hygienik-Solar er underlagt nedenstående grænseværdier for arbejdstryk og -temperatur. aks. arbejdstryk: bar aks. arbejdstemperatur 0 C.. Solvarmemodul, tekniske data ekn. data Solvarmemodul 0 maks. fangeroverflade (m²) 0 Solvarmeside, tryktab (bar) Opvarmningsside, maks. arbejdstryk (bar) Solvarmeside, maks. arbejdstryk (bar) ilslutningsmål R R.. Varmtvandsstation, tekniske data ekn. data Varmtvandsstation Kapacitet (l/min.) Drikkevandsside, tryktab (bar) Opvarmningsside, maks. arbejdstryk (bar) Sanitetsside, maks. arbejdstryk (bar) ilslutningsmål R ¾ R ¾ aks. arbejdstemperatur ( C) 0 0 Solvarmemodulets pladevarmeveksler er som standard isoleret ved levering. Varmtvandsvekslere til varmtvandsstationer på og l/min. er som standard isolerede. ekniske data (C) ID ENERGIESYSEE GBH

13 .. Ekstraudstyr til ID Hygienik... Navigatorstyring i vægkabinet Hvis Hygienik-Solar-systemet skal anvendes uden en varmepumpe, kan systemets styrefunktioner overtages af en Navigator-styring, der fås separat. Navigator-styringen leveres i et separat vægkabinet. Det kan monteres på et egnet sted væk fra Hygienik- Solar ved hjælp af de tilhørende monteringsdele.... Cirkulationsstav, varmeveksler ekniske data Varmtvandscirkulation kan etableres via Navigatorstyringen. I små varmtvandsanlæg indbygges en varmtvandscirkulationsstav i beholderen, og rørforbindelser tilsluttes i henhold til det medfølgende diagram. Varmtvandscirkulationsstav Cirkulationspumpe Navigator-styringen (med udvidelsesmoduler) kan styre op til syv blandevarmekredse.... Elpatron Yderligere opvarmning af det øverste beholderområde kan etableres ved hjælp af elpatroner, der skrues i " muffen. Elpatronerne fås med følgende varmeeffekt: Navigator-styringen (med hjælpemodul) giver mulighed for brug af følgende ekstrafunktioner: Styrefunktioner via GS-modul Integration med EIB/KNX-bus Internt udvidelsesmodul til to varmekredse Eksternt udvidelsesmodul til tre varmekredse En monteringsvejledning for hjælpemodulet findes i den tilhørende separate installationsvejledning.,0 kw (tilslutning x 0 V; 0 mm),0 kw (tilslutning x 00 V; 0 mm), kw (tilslutning x 00 V; 0 mm),0 kw (tilslutning x 00 V; 0 mm)... Rørmodul til varmekreds for radiator eller gulvvarmeanlæg ilslutningsmål med afspærringsventiler, -vejs blandeventil og motor til vægmontering ekniske data med cirkulationspumpe UPS -0 med cirkulationspumpe UPS -0 (C) ID ENERGIESYSEE GBH

14 ekniske data... Varmekreds, højeffektiv pumpe Højeffektiv pumpe til varmekreds (Wilo Startos /- ). Pumpens ydelse svarer til ydelsen for UPS -0 og op til UPS Rørtilslutningssæt Når rørtilslutningssættet anvendes, skal varmepumpen placeres på venstre side og Hygienik på højre side (set fra forsiden).... -vejs skifteventil -vejs skifteventil (/ og modeller) med fuldt fremløb og motor til prioriteret opvarmning af det øverste område ved varmepumpeanlæg uden HGLteknologi. Rørtilslutningssæt til tilslutning af en erra-hgl samt en Hygienik-Solar og 00 med skilleplade ilslutningssættet består af: returløbstilslutning til varmepumpe med afspærringsventil, KFE-hane og Spirovent-snavsudskiller. fremløbstilslutning med afspærringsventil, sikkerhedsventil, manometer og tilslutningsmulighed for rørmodul til varmekreds (ikke inkluderet som standard!) HGL-tilslutning med afspærringsventil, KFE-hane, Spirovent luftudskiller og returløbsledning fra varmekredsrørmodul til Hygienik. De fleksible tilslutningsslanger er inkluderet i leverancen af ERRA HGL-varmepumpen. ilslutning varmekreds VL RL Spirovent luftudlader Spirovent snavssamler Varme retur ekniske data Hygienik Set bagfra Afstand 0 cm ERRA-HGL (C) ID ENERGIESYSEE GBH

15 ekniske data ekniske data (C) ID ENERGIESYSEE GBH

16 ... Opstillingsbetingelser for Hygienik- Solar ID Hygienik-Solar skal opstilles så tæt ved tapstederne som muligt for at gøre vandledningen så kort som muligt og for at undgå en cirkulationsledning. Ved opbevaring, transport og montering af komponenter skal det sikres, at produktet ikke bliver skævt, ridset eller belastet. Følg instruktionerne vedrørende opvarmningsvandet for at undgå korrosion i beholderen!.. Opstillingssted for Hygienik-Solar ID Hygienik-Solar skal installeres i et frostsikret rum på en tilstrækkelig stabil overflade fra en godkendt virksomhed. Gældende politik, love og standarder skal overholdes for rørsystemer i boliger og drikkevandsinstallationer. For at sikre nem adgang til tilslutninger skal der være en friplads på mindst 0 cm (se tegning) ved forsiden den ene side af ID Hygienik-Solar. Se nedenstående for at få oplysninger om de forskellige beholderes mål: Opbevar isoleringsbeklædningen i et varmt rum før montering eller luk først lynlåsen på isoleringsbeklædningen, efter at beholderen er blevet varmet op! Isoleringsbeklædningen risikerer at blive revet i stykker, hvis den er kold! For at undgå varmetab er ikke alle muffer udskåret på isoleringsbeklædningen. Udskæring af muffer kan foretages efter behov. Beholderstørrelse i l Diameter A l og 00 l 00 mm 0 l 0 mm En eventuel ekstra bufferbeholder skal anbringes på højre side af Hygienik Solar!.. Hygienik-Solar kombineret transport-/ monteringsunderlag Når metalklampen til fastgørelse under transport fjernes, skal Hygienik-Solar kunne stå på sine egne fødder, uden at de skal drejes særligt meget. (C) ID ENERGIESYSEE GBH

17 .. ilslutningsmuffer for Hygienik-Solar Solvarmestationens opbygning Fra fabrikken findes der forskellige forseglede tilslutningsmuffer og forskellige åbne tilslutningsmuffer (se kapitlet 'åltegninger' for flere oplysninger).. ilslutninger, varmepumpe Når en varmepumpe anvendes, monteres de medfølgende forlængerenheder i tilslutningerne E (fremløb for varmepumpe), E (HGL-fremløb for varmepumpe) og E (returløb for varmepumpe). c b a.. Hygienik-Solar, tilslutning i opvarmningsside Hydraulisk tilslutning etableres i henhold til nedenstående diagrammer (se kapitlet 'Systemdiagrammer' for flere oplysninger). Følgende skal overholdes: Der skal anvendes en ekspansionsbeholder i en passende størrelse, og Hygienik-beholderens volumen skal også tages i betragtning! Integration af en sikkerhedsventil og en automatisk udlufter i kedlens eller i varmepumpens fremløb. ilslutningsmålene findes i kapitlet 'åltegninger'. sprocedure i henhold til billederne på de efterfølgende sider! Sikkerhedsventil og manometer er indeholdt i leverancen. (C) ID ENERGIESYSEE GBH

18 . Pos. : ilslut / mm rør med klemring til tilslutning E (WW-solvarmemodul, fremløb). Pos. : ilslut / mm rør til tilslutning E (solvarmemodul, fremløb). Pos. : ilslut /0 mm rør til tilslutning E (solvarmemodul, returløb). længde. Pos.: ontér pladevarmeveksler Pos.: ilslut solfangerpumpe Pos. : Installér solvarmepumpe og overhold fremløbsretningen (op vises). Pos. : ilslut rørsystemet med kontraventil og flowregulering til solvarmepumpe. Pos. : Forbind VV-solvarmemodul, fremløb, og solvarmemodul, fremløb, med korrugeret slange a, -vejs skifteventil b og kobberrør c, der er isoleret med naturgummi. ilpas kobberrørets c b a (C) ID ENERGIESYSEE GBH

19 Pos. : ontér solvarmefremløb Pos. : ontér flowmåler Pos. : Indsæt solvarmeladeføler i varmeveksleren Pos. : Indsæt solfangerføler i solvarmereturløbet Pos. : ontér motor, -vejsventil De påkrævede flade pakninger er indeholdt i leverancen. ilslutninger i beholderen forsegles på stedet. (C) ID ENERGIESYSEE GBH

20 ... ilslutning af varmtvandsstation, Hygienik Solar Fremløbsretning Når Navigator anvendes, skal begge DC-kontakter på flowswitchen bruges (hvide ledninger)! Flowswitchen skal installeres vertikalt. Bemærk, at fremløbsretningen er fra bund til top! Pos. : Forsegl den øvre bøjning med blandeventil og pumpeskruer, som derefter skrues i muffe (se kapitlet 'åltegninger'). Pos. : Forsegl den nedre bøjning med klemring, som derefter skrues i muffe (se kapitlet 'åltegninger'). Pos. : Indsæt øverste pumpepakning. Pos. : Fastgør pumpen med det øverste gevind. Pos. : Sæt den nederste pumpepakning i pumpegevindet på pladeveksleren. Pos. : Skær kobberrøret til i en passende længde. Pos. : Sæt pladeveksleren med det tilpassede kobberrør i klemringsgevindet underneden og skru det forsvarligt fast på pumpen. ontér den fleksible korrugerede rørslange Flowswitch-modulet skal klikkes på flowswitchen. Retningen er ikke vigtig i dette tilfælde. ilbageløbsventilen på pumpen skal lukkes efter påfyldning af beholder! Hygienik-temperaturføleren sættes i som vist på nedenstående figur.... Placering af Hygienik-føler 0 (C) ID ENERGIESYSEE GBH

21 ... ilslutning af koldtvandsside på varmtvandsstation Varmtvandsproduktionen er egnet til almindeligt drikkevand (ph-værdi >,) i overensstemmelse med drikkevandsdirektivet og DIN 00-. Rørsystemet kan etableres med kobber- eller plastrør. ilslutningerne skal være trykbestandige. Den medfølgende kobberloddede pladevarmeveksler i rustfrit stål er ikke egnet til galvaniserede rør. slutninger og afspærringsventil er inkluderet til dette formål. Varmtvandscirkulation med en pumpe er mulig via ID-cirkulationssystemet. Skoldningssikring etableres via varmtvandsstationer med blandeventiler for at begrænse varmevekslerens aktiveringstemperatur. De komponenttestede sikkerhedsanordninger, der er i overensstemmelse med DIN og DIN, skal integreres i koldtvandsledningen (se nedenstående figur). Det arbejdstryk ( bar), der er angivet på mærkepladen, må ikke overskrides. Der skal installeres en trykregulator efter behov.... trykregulator (kun til mere end bar)... tømmehane... kontraventil... manometer ½... afspærringsventil... Sikkerhedsventil Koldtvandsledningen skal være forsynet med en snavssamler (maskestørrelse 0, mm), der installeres før flowswitchen. I tilfælde af hårdt vand skal der også installeres en afkalkningsanordning. Pladevarmeveksleren rengøres og afkalkes ved at skylle med en afkalkningsopløsning via a lille pumpe (se kapitlet 'Rengøring og afkalkning'). slangetil-... Varmtvandstilslutning... Koldtvandstilslutning... Snavsfilter (C) ID ENERGIESYSEE GBH

22 . ryktabet (sanitetsside) er på ca. 0, bar. Koldtvandstilslutningen kan også etableres sideværts fra højre. For at muliggøre dette skal dækskærmen skæres ud i den relevante position. Der findes følgende valgmuligheder, afhængigt af systemstørrelse:... Cirkulationsstav... Varmtvandscirkulation Ved lange varmtvandledninger eller store systemer er det påkrævet med en varmtvandscirkulationsledning for kontinuerligt at holde varmtvandsledningen varm og for at sikre, at der straks kan tappes varmt vand. Varmtvandscirkulation forskrives også i henhold til DVGW-arbejdsblad nr. for at beskytte mod dannelse af legionella i rørsystemer med en volumen på mere end liter. Navigator-styringen ID indeholder cirkulationspumpestyringer for HGL-varmepumper: F.eks. til en- eller tofamilieshuse. En cirkulationsstav (R ) skrues ind i Hygienikbeholderen, og cirkulationsledningen tilsluttes denne. På den måde trækkes varme roligt fra beholderen til varmtvandscirkulationen uden at blande den. Overføringseffekt: Ca. kw ved en beholdertemperatur på 0 C. Varmt vand hvis varmtvandshanen åbnes kortvarigt (mellem og sek.), bliver det registreret af flowswitchen, og cirkulationspumpen aktiveres. Kort tid efter vil der være varmt vand i vandhanen. Derefter slukkes cirkulationspumpen igen. cirkulationspumpen kan også styres ved hjælp af Navigator-styringen i perioder med et fast højt forbrug, så der altid er varmt vand til rådighed på disse tidspunkter. Brugeren kan oprette et individuelt tidsindstillet cirkulationsprogram via styringerne til det formål. For at undgå, at vandtemperaturen nedblandes af cirkulationspumpen under tappeprocessen, skal pumpen midlertidigt slukkes. Styring af cirkulationspumpen finder kun sted med Navigator-styringen i forbindelse med HGL-varmepumpen. For Basic-varmepumper sker styring eksternt. Koldt vand (C) ID ENERGIESYSEE GBH

23 ... Varmtvandscirkulation til mellemstort vandinstallationer Hvis der er behov for at øge varmtvandscirkulationen hurtigt, integreres cirkulationsledningen foran pladeveksleren i koldtvandslinjen. For imidlertid at undgå, at beholderen ikke blandes unødigt som følge af den lave varme fra veksleren, må cirkulationspumen kun tændes efter behov og ikke køre permanent. Varmt vand Koldt vand... Varmtvandscirkulation med øgede cirkulationstemperaturer Varmt vand I henhold til DVGW-arbejdspapir nr. skal varmtvands- og cirkulationsledningens temperatur jævnligt øges til mindst 0 C (hvis ledningsvoluminen er større end l). Sådanne temperaturer kan ikke altid opnås med varmepumpen eller solvarmeanlægget. I det tilfælde er følgende muligt: forsyn varmtvandsledningerne med et elektrisk selvregulerende varmekabel (en separat cirkulationsledning og -pumpe er ikke påkrævet i dette tilfælde) cirkulationen kan genopvarmes med en elektrisk gennemstrømsvarmer (aktiveres via en timer og termostat) Koldt vand (C) ID ENERGIESYSEE GBH

24 .... af cirkulationsstav til varmtvandscirkulation Cirkulationsstaven installeres i den muffe, der er beregnet dertil. Der skal bygges en pumpe ind i cirkulationsledningen. Cirkulationsledningen tilkobles den aksiale tilslutning, og varmtvandsledningen tilkobles den radiale tilslutning. Cirkulationsledning Varmtvandsledning Cirkulationsstav (C) ID ENERGIESYSEE GBH

25 .., beklædningskasse... Fastgør på nederste ramme... Fastgør monteringsdelen ovenover Profilen udgør den nederste ramme for beklædningskassen og skal fastgøres til det monteringssted, der er påsvejst beholderen (U-profil). onteringstilbehør er indeholdt ( x x skruer, skiver, møtrikker). Der findes x huller for de forskellige beholderstørrelser. De huller for enden af profilen er beregnet til beholderen på.00 l. De andre huller er beregnet til beholderstørrelserne og.000. Skru gevindstangen x0 ind i beholderkroppen. (C) ID ENERGIESYSEE GBH

26 .... Fastgør beklædningskassen Sæt kassen på den nederste ramme og flyt den ind på beholderkroppen. onteringspladen øverst på beklædningskassen skal samles i henhold til størrelsen af Hygienik-Solar. onteringspladen er formonteret fra fabrikken til montering sammen med en Hygienik-Solar på eller 00 l. Ved en Hygienik-enhed på 0 l skal skruerne fjernes, og pladen tilpasses. Ekstra isoleringsbeklædning er inkluderet til dette. (C) ID ENERGIESYSEE GBH

27 ... Fastgør beklædningskassen på gevindstangen ovenfor Anvend skive og møtrik til dette.... Fastgør beklædningskassen på den nederste ramme Skru profilen underneden ind i hullerne på undersiden af beklædningskassen (under skumisoleringen), ( x x skruer, x skiver). (C) ID ENERGIESYSEE GBH

28 . Eltilslutning.. Hygienik-Solar, strømforsyning og elkabelføring Hygienik-Solar kræver separat strømforsyning. ilslutning sker direkte til hjælpestyretavle bag EPPdækskærmen. Den er placeret under EPP-skærmen på beklædningskassens låger. illedning skal ske med kabler på mindst mm². EPP-dækskærmen skal fjernes for tilslutning. Det kræver, at skruerne i toppen og bunden af EPPskærmen fjernes... Komponenttilslutning til tavlen ilslutningskablerne for komponenterne fra solvarmemodulet samles i et bundt og føres gennem begge åbninger. Del bundtet til tavlen i henhold til tilslutningerne. I den forbindelse skal du være opmærksom på de forbindelser, der allerede har labels for kompenenttilslutninger. Komponenter skal tilsluttes Hygienik-Solars hjælpestyretavle ved hjælp af flexkabler på min., mm² (se eldiagram). Endemuffer skal bruges til kabelføringen. Strømforsyning: x 0 V/0 Hz Anlægget må kun tilsluttes lysnettet og sættes i drift, hvis hele varmeanlægget er fyldt og udluftet, da cirkulationspumperne ellers kan løbe tør. Eltilslutning (C) ID ENERGIESYSEE GBH

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro 161 503 48-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Installations- og vedligeholdelsesvejledning 161 503 48-1 2015-04-28 Generelle oplysninger

Læs mere

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1337-5(S) MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431157 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE LE K K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Væghængt, kondenserende naturgasfyr med integreret varmtvandsbeholder med indbygget varmeveksler og ekstra stor kapacitet CGW-11/100 CGW-20/120 CGW-24/140 Wolf

Læs mere

FIGHTER 1250 A B C D E F G

FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS DK 1223-1 231230 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031617 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430f Vejrkompenserende termostat med radiooverføring DK VRC 430f For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430f

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Det anvendte

Læs mere

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING EcomLine HR-kondenserende kedel INDHOLDSFORTEGNELSE. INSTALLATION -. Installation generelt -.. Forskrifter -..2 Placeringsmuligheder -..3 Montage -3.2 Lufttilførsel og

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Kompakt kondenserende oliekedel Logano plus S05(T) - 9 Logano plus S05(T) - 7 Til montøren Skal læses omhyggeligt før montering og vedligeholdelse. 6 70 648 077

Læs mere

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER PELLUX 100 TIL TRÆPILLER MONTAGEVEJLEDNING, BETJENINGSVEJLEDNING OG VEDLIGEHOLDELSE AF KEDLEN Brogårdsvej 7 6920 Videbæk www.volundvt.dk 1 Generelle informationer... 5 1. Sikkerhed... 6 1.1. Bemærkninger

Læs mere

Varmeanlæg i en- og tofamiliehuse

Varmeanlæg i en- og tofamiliehuse Varmeanlæg i en og tofamiliehuse 4. udgave (Version 2011) 2 Velkommen til din personlige guide til cirkulationspumper i en og tofamiliehuse. 2 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave 3 Vejledningen indeholder

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

LA 17TU LA 25TU LA 40TU

LA 17TU LA 25TU LA 40TU LA 17TU LA 25TU LA 40TU Monterings- og brugsanvisning Dansk Luft-til-vand varmepumpe til udendørs opstilling Best.-nr.: 452163.66.10 FD 9002 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme...dk-2 1.1 Vigtige

Læs mere

Kondenserende gaskedel C 230 ECO. Installations- og servicemanual 300015171-001-E

Kondenserende gaskedel C 230 ECO. Installations- og servicemanual 300015171-001-E DA Kondenserende gaskedel C 230 ECO Installations- og servicemanual 300015171-001-E EU overensstemmelseserklæring og mærkning Udstyret er i overensstemmelse med typemodellen, beskrevet i overensstemmelse

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Væghængt kondenserende gaskedel

Væghængt kondenserende gaskedel 6 70 63 303-00.O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 4-3 C ZSB -3 C ZWB 8-3 C da Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren OSW Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde Varmepumper Varmepumper fremtidens miljøvenlige varmekilde 2 Udnyt den gratis energi i naturen Moderne, højeffektive varmepumper er fremtidens miljøvenlige varmekilde i boligen. Med et minimalt forbrug

Læs mere

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen 6 720 614 050-00.1D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere