1. Forslag fra lærere og børnehaveklasseledere på Ves. Faxe Kommune Center for Undervisning Navnekonkurrence Frederiksgade Haslev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Forslag fra lærere og børnehaveklasseledere på Ves. Faxe Kommune Center for Undervisning Navnekonkurrence Frederiksgade 9 4690 Haslev"

Transkript

1 1. Forslag fra lærere og børnehaveklasseledere på Ves Faxe Kommune Center for Undervisning Navnekonkurrence Frederiksgade Haslev Haslev, den 12. september 2012 Forslag vedr. Vestskolen. På vegne af lærere og børnehaveklasseledere på Vestskolen indstiller vi hermed, at Vestskolen beholder sit nuværende navn fremover. Begrundelserne herfor er, at navnet relaterer sig til vores placering i Faxe Kommune, domænet er allerede købt og forældrene har lært at bruge portalen til at komme på ForældreIntra. Venlig hilsen Dennis Andersen John Olesen Stine Baad Clausen TR Terslev Skole TR Nordskovskolen TR Vibeengskolen 1

2 2. Forslag fra Birgit Vrangbæk Christiansen 7 forslag til nye skolenavne i Faxe Kommune To forslag til Øst-skolen : 1. Koralskolen (Domænet er ledigt) Begrundelse: Faxe koralkalk har gennem historien haft en stor betydning for området. Helt tilbage til bygningen af Absalons Borg (under det nuværende Christiansborg) anvendte man blokke af Faxe Koralkalk. Man kan tilsvarende se Faxe Koralkalk anvendt som byggemateriale i flere af lokalområdets kirker og øvrige bygninger. Vandet under korallaget har i flere år været anset for at være af en særlig fin kvalitet. Både Nicoline Nielsen, som startede Faxe Bryggeri, og senere det nuværende Unibrew har haft og har stor glæde af det gode vand! Faxes nye Geocenter og den forskning Museumsinspektør Jesper Milan bidrager med (senest ved Grønlandsekspeditionen sommeren 2012) giver en forventning om, at koralkalken også fremover vil have en central betydning for Faxe Kommune. 2. Egekildeskolen (Domænet er ledigt) Begrundelse: Over det danske land bliver der solgt Egekilde - vand på flaske, som tappes i Faxe (boringer i Dyrehaven samt på Bækvej ). Egekilde bliver fyldt på flasker på bryggeriet Unibrew, som ligger midt i Fakse By. Navnet Egekildeskolen signalerer en skole, hvor dejligt frisk drikkevand er rigeligt tilgængeligt i hanerne. Til gavn for eleverne og deres velbefindende og dermed deres indlæring! To forslag til Midt-skolen : 1. Faxe Rytterskole (Domæne ledigt) Heste er et centralt motiv for Faxe. Ikke alene betyder byens navn heste, der er også to heste i kommunens byvåben, nemlig de to mytologiske heste Skinfaxe og Rimfaxe, som trækker henholdsvis sol og måne henover himlen (tænk på Solvognen ). På den nuværende Midtskole-afdeling Sofiendal hænger der i forhallen en grundsten fra Haslev gamle Rytterskole anno 1721 (se to vedlagte fotos). Rytterskolerne blev oprettet af Frederik d.4. Derudover er der samme sted et stort Cobra-maleri med titlen Verdenshesten. Billedet er malet til Haslev Borger- og Realskole i 1969 af Vibeke Alfelt (datter af Carl-Henning Pedersen og Else Alfelt) (se vedlagte foto). 2 1

3 Ryttere og skoleelever anno 2012 har som bekendt udskiftet de firbenede venner med jernheste. Selv prominente gæster er ankommet til Midtskolen på denne måde. D. 28/ ankom daværende kulturminister Brian Mikkelsen sammen med den på det tidspunkt fungerende amerikanske ambassadør Mr. Cain på fint trimmede jernheste (se vedlagte foto). 2. Bregentvedskolen (Domæne ledigt) Bregentved Gods er både geografisk og historisk set en stor kulturfaktor i Midtskolens område. Bregentved er kendt af mange uden for Faxe Kommune og en del mennesker vil forholdsvis let kunne placere stedet på deres indre kort. Efter oprettelsen af Frederik d. 4.s Rytterskoler begyndte der at komme godsskoler. Godserne har derved også haft indflydelse på almuens uddannelse. Tre forslag til Vest-skolen : 1. Peder Oxe Skolen (Domæne ledigt) Vest-skolen har med sin beliggenhed historiske rødder, der stækker langt tilbage. Gisselfeld Gods og Peder Oxe vil de fleste nok komme til at tænke på, når man tænker på historiske navne i området. Derudover er Vestskolen med den nye bæredygtige Vibeengskole, umiddelbart den af Faxes skoler der har den tydeligste grønne profil. Disse to faktorer bliver begge tilgodeset i navnet Peder Oxe Skolen, som både henleder tankerne på den historiske Peder Oxe og på de grønne KFUM-spejdernes populære lokale gruppe Peder Oxe Gruppen! Peder Oxe Gruppen har klubhus på Maglemosevej, som ligger tæt på afd. Nordskov. KFUM har haft en stor betydning for, at Haslev By udviklede sig til en uddannelsesby med både gymnasium, højskole, efterskoler og sågar et lærerseminarium! Spejderne tilbringer en stor del af tiden i naturen, hvilket er håbet at eleverne også kommer til! 3 2

4 2. Faxe Naturskole (Domæne ledigt) Afdeling Nordskov med direkte adgang til Skoleskoven og afdeling Vibeeng med sin kommende bæredygtige profil giver gode incitamenter for at Vest-skolen i sit nye navn skal have en tydelig hilsen til naturen. Afdeling Terslev repræsenterer det åbne kulturlandskab. Vest-skolen er derfor en bæredygtig skole der har både eng, skov og åbent land i samme skoledistrikt. En alsidig natur! 3. Den Bæredygtige Skole (Domæne ledigt) Argumentationen for forslag to gælder også her. Farvekoder. Det vil være en hjælp, når man skal kigge på kort over skoledistrikter samt div. statistisk materiale, at de tre skoler har en fast vedtaget farvekode, som er let at huske. Øst-skolen s distrikt ligger ud til havet, derfor blå (gerne koralblå med tanke på vandet i kalkbruddet). Vest-skolen er en skole med en grøn profil, derfor er den oplagte farve for den skole grøn! Midt-skolens distrikt er i centrum af kommunen, og centrum i en dartskive er som bekendt et rødt felt! Afd. Bavne har sit navn efter en tidligere bavnehøj. Bavnehøjene blev i Danmark som bekendt brugt til at tænde bål på, når der var fare på færde. På den måde kunne man hurtigt kommunikere en besked videre. Den røde farvekode symboliserer derfor også bålets flammer! Med venlig hilsen Birgit Vrangbæk Christiansen Søndergade Haslev mail: 4 3

5 3. Forslag fra Finn Thorshøj Store Torøje, 13. sept Forslag til navnekonkurrencen i forbindelse med den nye skolestruktur / Østskolen Forslag til navn for den nuværende `Østskolen : Rolloskolen med følgende afdelingsnavne: Hylleholt Afdeling, Karise Afdeling & Faxe Afdeling. Begrundelse: Vikingehøvdingen Rollo, som indtog Normandiet 911, stammede angiveligt fra Faxeområdet. Navnet har som bekendt været knyttet til især Faxe i mange årtier. Fordele: 1: Kommunen ejer allerede domænenavnet. 2: Navnet er unikt, og der vil næppe komme andre skoler med dette navn. 3: Da adressen, telefonnummeret, EAN-nummeret m.m. allerede er registreret til den gamle Rolloskolen vil det ikke kræve ændringer hverken hos firmaer, hvor skolen er kunde, telefonbøger, i links og henvisninger på eksisterende websites m.m. samt alle de mange andre steder, skolens navn allerede er registreret. 4: Skolen kan desuden fortsat anvende eksisterende vejskilte, brevpapir, stempler, telefonnumre og lign. Ulemper: 1: I konkurrencereglerne anføres, at de enkelte afdelinger beholder de nuværende navne. Dette forslag indebærer, at Rollo Afdeling ændres til Faxe Afdeling, men uanset hvilken navn, man vælger, vil det i virkeligheden være uhensigtsmæssigt, at to af afdelingerne er opkaldt efter lokaliteter og den tredje efter en person. Om nogle år, når den gamle Rolloskolen er gået over i historien, vil begrundelsen for at bevare navnet Rollo Afdeling efterhånden blive mere og mere uforståeligt. Det kan man derfor lige så godt rette til med det samme. 5 1

6 2: Man må muligvis påregne nogen utilfredshed især i Karise området og i Faxe Ladepladsområdet over et eventuelt valg af navnet Rolloskolen, da nogle måske vil føle, at Karise Skole og Hylleholt Skole bliver underlagt Rolloskolen, men hertil kan i nogen grad anføres, at den gamle Rolloskolen jo også skifter navn til Faxe Afdeling. Uanset hvad man beslutter sig for, vil der nok opstå utilfredshed med valget, - men mon ikke det vil vise sig at være forbigående? Ovennævnte forslag indebærer efter min mening rigtig mange fordele og kun få og ret ubetydelige ulemper. Navnet er så oplagt, at det er med beskæmmelse, at jeg må erkende ikke selv at være kommet på ideen. Den - og dermed æren - stammer nemlig fra vores sekretær i Karise Afdeling, Bettina Hindsberg, hvor jeg også selv er lærer. Dette bidrag skal derfor alene ses som et forsøg på eventuelt at underbygge argumentationen for det allerede indkomne forslag om, at man vælger at lade Østskolen bære det glimrende navn Rolloskolen videre. Med venlig hilsen Finn Thorshøj Nordhøjvej 11 Store Torøje 4640 Faxe Tlf.:

7 4. Forslag fra Laina Pedersen Fra: Jesper Greve Til: Dato: :29 Vedrørende: Navnekonkurrence Hej Center for Undervisning Mit forslag til den udskrevne navnekonkurrence er ganske enkelt - lad skolerne beholde de navne de har i dag! Det kan godt give mening rent administrativt at omtale de tre distrikter med hver sin benævnelse, og her er vest, midt og øst vel meget sigende navne. Men i dagligdagen er jeg af den helt klare opfattelse at man vil bruge de enkelte skolers navne. Spørger man børnene/lærerne eller forældrene om deres tilhørsforhold mht. skole vil det alligevel være navnet på den skole hvor børnene går/hvor man arbejder som nævnes - måske efterfulgt af 'distrikt xxx' Hele denne navnekonkurrence er efter mening fuldstændig uden mening og spild af ressourcer og som forælder til et barn i indskolingen må jeg sige at det har givet anledning til stor undren, at skolen nu ikke længere hedder Nordskovskolen men derimod Vestskolen - for 'Mor skal jeg så skifte skole når det er et andet navn?' - 'Og hvorfor skal jeg gå i N2a når det bare hed 1.a sidste år? Skal man så til at forholde sig til flere nye navne, så bliver forvirringen da total... Med venlig hilsen Laina Pedersen Forælder til 2 børn på NORDSKOVSKOLEN Sendt fra min ipad Forslag fra Laina Pedersen 7

8 5. Forslag fra Lotte Maach Krogh Fra: Lotte Maach Krogh Til: Dato: :53 Vedrørende: Forslag til navngivning af skole Hej Jeg kan ikke fatte at man skal ud og bruge tid og ressourcer på at finde nye navne til skolerne. Hvad med at bibeholde de nuværende navne som børnene kan forholde sig til og derved spare. Alt koster. Det er jo ikke gratis at skifte navn.. Rolloskolen = Rolloskolen Med venlig hilsen Lotte Krogh (Mor til tre på ROLLOSKOLEN) Forslag fra Lotte Maach Krogh 8

9 6. Forslag fra familien Ohms Fra: Kirsten Kjær Ohms Til: Dato: :17 Vedrørende: Navnekonkurrence: Østskolen Vi har flg. forslag til nye navne til Østskolen : Østbaneskolen fordi Østbanen forbinder de 3 skoler, fra Karise, over Faxe Syd til Faxe Ladeplads. Domænenavnet er ikke optaget og det burde altså ikke være noget problem med æ, ø eller å længere. SeriØstskolen - fordi det er en SERIE af skoler, der ligger mod ØST Rolloskolen det kan selvfølgelig misforstås, men ærlig talt. En viking, der gjorde sig til herre over en stor del af det frugtbare Frankrig og hvis efterkommere bl.a. blev konger af Sicilien. Det er da historie, der er værd at huske. Mange hilsener Familien Ohms, Kirketorvet 7, 4640 Faxe Forslag fra familien Ohms 9

10 7. Forslag fra Mathias (Sofiendal) og Karen Rasmussen Fra: Kjeld I Rasmussen Til: Dato: :35 Vedrørende: Navn til skolen Til Faxe kommune Vi foreslår at midtskolen hvor vi går, skal hedde Dyrehaveskolen. Det er navnet på haven/området ved Bregentved. Det ligger midt imellem de tre områder skolen er i og vi synes det er et pænt navn, uden særligt at favorisere den ene eller anden tidligere skole. Vi håber I også synes det er en god ide. Hilsen Mathias 8. y. Midtskolen afd. Sofiendal og mor Karen Rasmussen Nygade Haslev Forslag fra Mathias (Sofiendal) og Karen Rasmussen 10

11 8. Forslag fra Erik Larsen Fra: Erik Larsen Til: Dato: :48 Vedrørende: navn til gl. Karise skole Skolen kan vel ikke hedde andet end: Karl af Rise-skolen. mvh Erik Larsen Drosselvej Karise Forslag fra Erik Larsen 11

12 9. Forslag fra Sif Christensen 12

13 10. Forslag fra ledelsesteamet på Vestskolen 13

14 11. Forslag fra Birgitte Sørensen 14

15 12. Forslag fra Karsten Lindhardt Fra: Karsten Lindhardt Til: Dato: :38 Vedrørende: Forslag til nyt navn for midtskolen i Faxe Hej Mit forslag til nyt skolenavn for midtskolen er: Midt-Svane-skolen Begrundelsen for dette valg er flere: 1) Gisselfeldt ligger nogenlunde imellem alle de 3 skoler og det siges at HC Andersen skrev eventyret om den grimme ælling på netop Gisselfeldt. Hvis der er noget der er startet som en grim ælling er det vel skolereformen, men visionen må være at den skal udvikle sig som en smuk svane med en lys fremtid med masser af liv og kraft og samhørighed med dem man ikke tidligere troede man kunne blive en del af. 2) Svanen er en fugl der værner nidkært om sine børn/unger og mens ungerne er små, skal selv ikke meget store dyr nærme sig. Det er desuden et fælles projekt for begge forældre. Jeg kunne f.eks. se et logo, hvor en stor svaner beskytter sine vinger omkring 3 børn, der står med hinanden i hånden som en symbol på de tre skoler og rummeligheden i skolerne. 3) Svanen er naturligvis hvid og uplettet og kan være symbol på en frisk start med stor vitalitet og er desuden også et kendt billede i naturen der omgiver de 3 afdelinger (for den sags skyld 3 skoler). Man kunne evt ændre konceptet så alle skolerne fik fuglenavne f.eks også med ugle, ørne, svale, vibe el. andet som man synes passede. Eller simpelthen bruge fornavnene så vi også får vest-svane og øst-svane. Svagheden er naturligvis at Svanen er et lidt gennetærsket symbol, men jeg mener begundelsen for valget er så godt at det opvejer denne ulempe, hvis det bliver håndteret med omtanke uden at lave koblingen for stærk til danskheden og netop satser på at bruger symbolet til at beskrive rummelighed og inklusion. Mange hilsner Karsten Lindhardt Slettehavevej Haslev Forslag fra Karsten Lindhardt 15

16 13. Forslag fra Christina Larsen Fra: Christina Larsen Til: Trine Heinisch Skovby Dato: :24 Vedrørende: Navne til de tre skoler Forslag til navne til de tre skoler Jeg foreslår at: Hylleholt Skole får navnet Strandskolen. Med venlig hilsen Christina Larsen Brombærvej Faxe Ladeplads Forslag fra Christina Larsen 16

17 14. Forslag fra Amalie Mortensen Fra: Til: Dato: :44 Vedrørende: Hej jeg har tænkt lidt på SHN skolen K Hej jeg har tænkt lidt på SHN skolen Kh amalie mortensen 7i Forslag fra Amalie Mortensen 17

18 15. Forslag fra Lisbeth Fachmann Fra: Lisbeth Fachmann Til: Dato: :13 Vedrørende: Navneforslag til de tre nye områdeskoler. Til navneudvalget! Mit udgangspunkt er faxe kommunes byvåben og den nordiske mytologi, så jeg foreslår følgende: Østskolen: Skinfaxeskolen Vestskolen: Rimfaxeskolen Midtskolen: Midgaardsskolen Venlig hilsen Lisbeth Fachmann Forslag fra Lisbeth Fachmann 18

19 16. Forslag fra Nina Sarauw Fra: nina sarauw Til: Dato: :42 Vedrørende: navnekonkurrence - midtskolen Her er mine forslag til nyt navn til Midtskolen: Sø Torup Skole - fordi Sø Torup ligger i midten af Møllevang, Bavne og Sofiendal Gisselfeld skole - hvis ikke navnet er beskyttet Sydmotorvejen skole Peder Oxe skole Lystrup Skole - slottet i ved Bregentved skole - men det bli'r nok svært at få lov til det navn :o) Trifolium skole Sydsjællands skole Piberhus skole Tryggevælde skole Med venlig hilsen Nina Sarauw Violvej Næstved Forslag fra Nina Sarauw 19

20 17. Forslag fra Dorthe Sander Fra: Dorthe Langøe Sander Til: Trine Heinisch Skovby Dato: :33 Vedrørende: Vedr Rolloskolen Hej Trine! Jeg har et forslag til Rolloskolen: Ny Faxe skole. (Domæne er ledigt som nyfaxe.dk) Venlig hilsen Dorthe Langøe Sander Jobkonsulent Direkte tlf.: Mobil tlf.: Center for Beskæftigelse & Omsorg Jobcenter Rådhusvej 2 Telefon: Faxe Postadresse: Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Betjen dig selv på STRAX-SVAR - Den nemmeste vej til Borgerservice Forslag fra Dorthe Sander 20

21 18. Forslag fra Marie Nobis Israelsen Fra: Marie Nobis Israelsen Til: Trine Heinisch Skovby Dato: :55 Vedrørende: Skoledistrikter Hej Trine Bare til orientering: Vi vil muligvis dele Teknisk Service afdelingen om i geografiske teams fremover og det bliver jo i så fald, efter jeres opdeling i skoledistrikter. For øvrigt synes jeg da det skal hedde Vemmetofte, Bregentved og Gisselfeld skoledistrikter. Jeg ville da gerne kunne sige at min datter går på Vemmetofte Skole! Venlig hilsen Marie Nobis Israelsen Produktionsingeniør Direkte tlf.: Mobil tlf.: Center for Ejendomme Park & Vej Tingvej 7 Telefon: Haslev Postadresse: Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Betjen dig selv på STRAX-SVAR - Den nemmeste vej til Borgerservice Forslag fra Marie Nobis Israelsen 21

22 19. Forslag fra Bettina Hindsberg Sierant Fra: Bettina Hindsberg Sierant Til: Trine Heinisch Skovby Dato: :58 Vedrørende: Navnekonkurrence - skoler... Kære Trine. Mit forslag til skolenavn for nuværende "Østskolen": ROLLOSKOLEN; Faxe afd., Hylleholt afd. og Karise afd. Rolloskolen er hovedskolen, domænet er unikt, historisk og passer til området. Venlig hilsen Bettina Hindsberg Sierant Skolesekretær Direkte tlf.: Børn Familie og Uddannelse Karise Skole Skolegade 39 Telefon: Karise Postadresse: Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Betjen dig selv på STRAX-SVAR - Den nemmeste vej til Borgerservice Forslag fra Bettina Hindsberg Sierant 22

Høringssvar 8.april 2015. Indledning

Høringssvar 8.april 2015. Indledning Høringssvar 8.april 2015 Indledning Det er generelt positivt, at man i kommunen går ind og kigger på, om der er overflødige eller nedrivningsegnede bygninger i kommunens eje. Det må både reducere omkostninger

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Følg ræven i naturen. -en lærervejledning

Følg ræven i naturen. -en lærervejledning Følg ræven i naturen -en lærervejledning Maj 2006 Forord Vi skal sikre et varieret og bæredygtigt naturgrundlag det skylder vi os selv og vores efterkommere. Vi skal beskytte den biologiske mangfoldighed

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

- Velkommen til den nye folkeskole

- Velkommen til den nye folkeskole - Velkommen til den nye folkeskole Velkommen - til den nye skole I august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Det betyder, at Faxe Kommunes elever vil møde en ny og forandret skole, når de møder

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

GRUPPE FOR SKILSMISSERAMTE BØRN

GRUPPE FOR SKILSMISSERAMTE BØRN GRUPPE FOR SKILSMISSERAMTE BØRN Evalueringsrapport Maj 2008 Udgiver: Institut for Diakoni og Sjælesorg Kolonivej 19 4293 Dianalund Tlf. 58 27 12 52 Email: info@diakoni.dk Website: www.diakoni.dk Evaluator:

Læs mere

Høringssvar fra borgere, foreninger, organisationer, firmaer og institutioner i Assens Kommune

Høringssvar fra borgere, foreninger, organisationer, firmaer og institutioner i Assens Kommune Høringssvar fra borgere, foreninger, organisationer, firmaer og institutioner i Assens Kommune Klik på nummer eller navn for at springe ned til høringssvaret 1 Assens På vegne af Bor i området 1.1 Finn

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Min første Formanden beretning

Min første Formanden beretning Min første Formanden beretning Den første gang: Jeg vil egentlig starte min beretning med at berette om dengang, jeg startede i Ventilen. I 2005 afholdte Aarhus Ung Uge 38, hvor alle ungdomsorganisationer

Læs mere

Sig Nej - Lær, hvordan du får sagt fra i tide. Anita Hummelshøj Mikkelsen Professionel person- og relationsudvikler

Sig Nej - Lær, hvordan du får sagt fra i tide. Anita Hummelshøj Mikkelsen Professionel person- og relationsudvikler Sig Nej - Lær, hvordan du får sagt fra i tide Anita Hummelshøj Mikkelsen Professionel person- og relationsudvikler Forside: Povl Anker Buhl Grafisk tegnestue Korrektur: Buttle Sprog & Formidling Illustration:

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Notat Dato. Byggesag/PLAN. 4. juni 2014 8297-14. Naboorientering/partshøring, fældning af avnbøg, Lokalplan 140

Notat Dato. Byggesag/PLAN. 4. juni 2014 8297-14. Naboorientering/partshøring, fældning af avnbøg, Lokalplan 140 Notat Dato 4. juni 204 Skrevet af Byggesag/PLAN Journal nr. 8297-4 Stevns Kommune Postboks 83 4660 Store Heddinge www.stevns.dk Naboorientering/partshøring, fældning af avnbøg, Lokalplan 40 Telefon: +45

Læs mere

Bilag 1: Interviewguides Dette bilag indeholder interviewguides til interview med henholdsvis leder, lærer og elever.

Bilag 1: Interviewguides Dette bilag indeholder interviewguides til interview med henholdsvis leder, lærer og elever. Bilag Indhold Bilag... 50 Bilag 1: Interviewguides... 51 Interviewguide leder... 51 Interviewguide lærer... 51 Interviewguide elever... 52 Bilag 2: Forældre accept... 53 Forældre accept Vestre Skole...

Læs mere

s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET VÆR MED VÆRDIDEBAT VELKOMMEN SE DETALJERNE I INDRETNINGEN I DET NYE BISIDDERKORPS EFTERLYSES

s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET VÆR MED VÆRDIDEBAT VELKOMMEN SE DETALJERNE I INDRETNINGEN I DET NYE BISIDDERKORPS EFTERLYSES NR.1 FEBRUAR 2013 ÅRGANG 63 s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET SE DETALJERNE I INDRETNINGEN VÆR MED I DET NYE BISIDDERKORPS VÆRDIDEBAT EFTERLYSES VELKOMMEN TIL ET NYT KURSUSÅR www.spastikerforeningen.dk

Læs mere

Mushemba Foundation. Trinity Skolen: Kære Venner af Mushemba Foundation og Trinity Skolen,

Mushemba Foundation. Trinity Skolen: Kære Venner af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Trinity Skolen: Kære Venner af og Trinity Skolen, Så står sommeren så småt for døren, og dermed er det også tid til årets 2. nyhedsbrev fra os. Juli 203 Der sker hele tiden nyt i takt med at tiden går.

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2015

Tale til sommerafslutning 2015 Tale til sommerafslutning 2015 Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende og til alle medarbejdere. Vi starter

Læs mere

Indholdsfortegnelse over bilag

Indholdsfortegnelse over bilag Indholdsfortegnelse over bilag Bilag 1: Interview med Helge Bjørneboe Fynsk, Tømrerfaglærer, EUC Syd... 1 Bilag 2: Interview af nyuddannet tømrersvend hos Tømrer-snedkermester Juul Valentin, Simon Borch

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Mennesker med udviklingshæmning

Mennesker med udviklingshæmning ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. april. 2013 62. årgang Mennesker med udviklingshæmning halter efter på it-området bladet Fire iværksættere laver søskendekurser Lønnen er glæden

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Nors - Tved Tidende. Jul. - aug. 2014 4. udg. - årg. 10. Lokalt vinderbillede -fra fotokonkurrencen i Nationalpark Thy

Nors - Tved Tidende. Jul. - aug. 2014 4. udg. - årg. 10. Lokalt vinderbillede -fra fotokonkurrencen i Nationalpark Thy Nors - Tved Tidende Jul. - aug. 2014 4. udg. - årg. 10 Lokalt vinderbillede -fra fotokonkurrencen i Nationalpark Thy Sankt Hans Fest i Parken Det er nu blevet en tradition, at vi afholder bålfest i Parken

Læs mere