smart planlægning Det 63. danske byplanmøde september 2013 på Frederiksberg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "smart planlægning Det 63. danske byplanmøde 26.-27. september 2013 på Frederiksberg"

Transkript

1 17 smart planlægning september 2013 på Frederiksberg

2 2 Alle taler om smarte byer i Byplan laboratoriet taler vi om smart planlægning i øjenhøjde På årets byplanmøde vil vi gå tættere på, hvad smart planlægning egentlig er, og hvordan det kan bruges i Danmark. Ny informations- og kommunikationsteknologi (IKT) giver os nye redskaber til at fremme en bæredygtig udvikling ikke kun i de store byer, men også i mindre byer og landområder. Med begrænsede naturressourcer og en stram økonomi er det et must at få mere ud af mindre ved at tænke i løsninger på tværs. Smart planlægning skal bidrage til værditilvækst. For at skabe råderum for nye indsatser har vi brug for en planlægning med optimal nytteværdi. Vi skal have fokus på synergi og helhedsorienterede løsninger, hvor mange hensyn indgår: økonomi, miljø, klimatilpasning, trafik, social- og sundhedsforhold, uddannelser og kulturliv. Satsningen på grøn vækst og teknologi som drivere for erhvervsudvikling er kun et af mange eksempler. Smart planlægning er i høj grad et politisk projekt. En aktiv byledelse skal sikre, at de mange offentlige og private aktører inddrages i planlægningen og er med til at skabe løsninger, der matcher de lokale udfordringer og ressourcer. Men hvordan vægtes forpligtende og ikke forpligtende fællesskaber, og hvilke demokratiforståelser er på spil? Smart planlægning drager nytte af de nye digitale redskaber og data. Allerede nu bruges digitale redskaber i planlægningen både til at få mere viden om, hvordan byer og landskaber rent faktisk bruges, og til at overvåge og styre f.eks. vand- og energiforbrug, trafik og serviceydelser. Digital information og dialog om planspørgsmål er blevet hverdagskost, og også borger- og virksomhedsdrevne netværk bruger de nye redskaber. Der er uanede muligheder, men de skal optimeres i planlægningen. Bruger vi de digitale redskaber godt nok, og hvilke data er nødvendige? Regnvandet er af så betydelig værdi, at det er det rene vandspild at bruge paraply, medmindre man anvender hosstående patent, der, som man ser, både opsamler vandet og virker som sikker cigarslukker og behagelig foddouche. Apparatet er nemt at føre med sig, og så har det også den store fordel, at man alrig glemmer sin paraply. Storm P., 1933 Storm P. Museet Smart City Wheel, 2012 Boyd Cohen Vi har nogle gode udgangspunkter: et stærkt civilsamfund, en demokratisk kultur og en offentlig sektor med lang plantradition. Flere danske byer ligger i dag i toppen af internationale hitlister over smarte byer, og mange arbejder med elementer af smart planlægning. Begrebet smart by forbindes ofte med metropoler. Men selv de mindste byer er påvirket af den nye digitale virkelighed og kan måske også omstille sig hurtigere. De lokale vilkår og løsninger er forskellige, men alle steder er der potentialer, som bør indgå i en samlet strategi for smart planlægning. Brug byplanmødet til at debattere de nye muligheder og udfordringer, og få inspiration til nye måder at løse opgaverne på. Vel mødt til et par spændende dage på Det 63. danske Byplanmøde! Maj Green Formand for Dansk Byplanlaboratorium

3 3 Program Ret til ændringer forbeholdes Torsdag den 26. september Mødet åbnes i Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (det tidligere Radiohus) Velkomst ved Bestyrelsesformand Maj Green, Dansk Byplan laboratorium, og Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune Smart planlægning hvad er det for en størrelse? Hvordan opstod smart by begrebet, hvad har det udviklet sig til, og hvad bringer fremtiden? Nogle hovedtræk belyses med konkrete cases: Asiens topstyrede smarte byer, USA s markedsdrevne og EU s forsøg på at balancere mellem de to. Hvordan bruges begrebet i dansk planlægning, og hvad er perspektiverne? Lektor, ph.d. Martin Brynskov, Aarhus Universitet, AU Smart Cities Steps to a Smarter City Foredraget holdes på engelsk På den lange rejse mod smartere byer er planlægningen helt central, men skal gentænkes. Vi må øve os i at definere udfordringerne mere præcist, stille de relevante spørgsmål og vælge de bedst egnede redskaber. Hvilke initiativer skal vi sætte i værk, og hvilke faktorer er afgørende for deres levedygtighed og timing? Hvordan kan smart planlægning blive en selvforstærkende proces? Executive Architect Rick Robinson, IBM Pause Fagre, nye digitale verden Hvordan ser min egen digitale hverdag ud? Og hvad venter lige om hjørnet? Co-Founder Preben Mejer, Innovation Lab Paneldebat: Smart planlægning muligheder og udfordringer set fra min stol Borgmester Steen Christiansen, Albertslund Kommune Kommunaldirektør Mikael Jentsch, Frederikshavn Kommune Adm. direktør Peter Rathje, ProjectZero, Sønderborg Co-Founder Preben Mejer, Innovation Lab Pause transport til frokost- og delmødesteder Delmøder og Markedsplads (se side 4-7) Aftenarrangement i Radisson Blu Falconer Byplanprisen 2013, middag, underholdning, musik/dans Fredag den 27. september Byplanmødet genoptages på Frederiksberg Rådhus Stedsans i en digital verden Hvad gør steder ved mennesker, og hvad gør mennesker ved steder? Adm. direktør Thomas Martinsen og Projektchef Mette Mechlenborg, Dansk Bygningsarv Udflugter (se side 8-13) afgår fra Frederiksberg Rådhus Fælles afslutning på Frederiksberg Rådhus Bestyrelsesformand Maj Green, Dansk Byplanlaboratorium Byplanmødet slutter Koncertsalen i Det. Kgl. Danske Musikkonservatorium Her holdes byplanmødets hovedforedrag torsdag formiddag

4 4 Delmøder (A-H) og Markedsplads (M) Torsdag den 26. september kl Frokost og delmøder afholdes i centralt beliggende lokaler på Frederiksberg. Af hensyn til lokalestørrelser mv. er der loft over deltagerantallet på de enkelte delmøder. Det er kun muligt at deltage i et af de anførte delmøder A-H eller i Markedspladsen M på Frederiksberg Rådhus (se side 6-7). Angiv venligst ønsker om delmøde og/eller Markedsplads på tilmeldingen i prioriteret rækkefølge. Ønskerne efterkommes i den rækkefølge, tilmelding modtages (først til mølle). Der tages forbehold for ændringer i de anførte delmøder og Markedspladsen. A Byledelse, strategi og netværk Smarte byer er ikke kun baseret på teknologi, men også på smart byledelse. Byer skaber ikke sig selv. De udvikles gennem politiske valg. Siden 1990 erne er vilkårene for byledelse forandret. Hvad er det for en virkelighed, der møder det politiske liv i dag? Hvordan kan man bruge strategier og netværk til at nå sine mål? Hvilke politiske ledelsesroller er i spil, og hvordan kan den politiske ledelse styrkes? Og hvilke roller kan man tage som planlægger og leder? Delmødet er et refleksionsrum med både oplæg og diskussion i mindre grupper. Hør om byledelse, strategi og netværk i forskningsprojektet Politisk ledelse af bytransformation, og om Albertslund Kommunes mangeårige erfaring med strategisk samarbejde om byens udvikling i både lokal og regional sammenhæng. Oplæg ved: Erhvervsforsker Peter Andreas Norn, Realdania By / CBS Borgmester Steen Christiansen, Albertslund Kommune og formand for KKR Hovedstaden Mødeleder: Maj Green, formand for Dansk Byplanlaboratoriums bestyrelse og vicedirektør i Gladsaxe Kommune C Telemedicin og tryghed Hjemmesygeplejersker, der tager foto af sår med mobiltelefon og sender billeder til sårlægen på hospitalet. Udskrevne hjertepatienter, der måler blodtryk, puls og vægt derhjemme med telemedicinsk udstyr. Der er efterhånden flere gode eksempler på telemedicin og smarte velfærdsløsninger designet til folk, der bor i områder med langt til lægen, sundhedscentret og sygehuset, mens andre patienter helt kan undgå indlæggelse. På delmødet diskuterer vi fremtidsperspektiverne, der kunne tyde på, at meget kan foregå decentralt. Og befolkningens opfattelse af tryghed både på sundhedsområdet, men også andre velfærdsområder som fx nærhed til politistationen. Oplæg ved: Centerleder Britta Ravn, Center for Telemedicin, Region Midtjylland Forskningschef Anders Hede, Trygfonden Mødeleder: Lars Vildbrad, medlem af Dansk Byplanlaboratoriums bestyrelse og vicedirektør i Region Midtjylland B Fremtidens smarte omgivelser Hvordan kan byerne være fleksible og imødegå de skiftende behov omkring urbanisering og mobilitet fra borgere, politikere og brugere? Således at der kan skabes rum for at livet i byen kan udfolde sig på en ressource-, sundheds- og miljømæssig smart måde. Teknologien kan hjælpe os fx. siger intelligente affaldskurve selv til, når de skal tømmes, cyklister kommer hurtigere frem på fremtidens smarte supercykelstier og bilister får besked om ledige parkeringspladser på mobilen. På delmødet hører vi om mulige smarte løsninger og diskuterer udfordringerne. Oplæg ved: Salgs- og marketingdirektør, Ph.d. René Tristan Lydiksen, Veksø A/S Chefkonsulent Filip Zibrandtsen, Realdania By og medlem af Dansk Byplanlaboratoriums bestyrelse Mødeleder: NN fra Dansk Byplanlaboratorium. D What if? Alt det, der tidligere foregik i den fysiske verden med håndtag til at skrue op og ned på elværket, gasværket eller vandværket er nu online. Det er smart og sparer bl.a. en masse vedligeholdelse, men åbner samtidig for en masse risici. Men online-systemer kan kollapse ved hackerangreb og systemfejl. Delmødet præsenterer en række what if-scenarier, som rejser spørgsmål om kommuners og forsyningsselskabers ansvar og omkostninger forbundet med at sikre systemerne. Desuden diskuterer vi behovet for dialog og tillid på tværs af forsyningsvirksomheder og kommuner hvorfor det er vigtigt at dele viden og erfaringer om angreb på vejen hen imod et forbedret varslingssystem. Oplæg ved: Security Industry Leader Kim Aarenstrup, IBM Security Branchechef for Intelligent Energi, Morten Trolle, Dansk Energi Mødeleder: Peter Vergo, medlem af Dansk Byplanlaboratoriums bestyrelse og souschef i Vordingborg Kommune

5 5 E Vandet og det grønne Arrangeres i samarbejde med Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger Klimatilpasning er på dagsordenen. Alle kommuner skal forholde sig til det, og store investeringer står for døren, hvis vi skal tage hånd om de stadigt større nedbørsmængder. Der er brug for nytænkning, blandt andet når det drejer sig om samarbejde mellem kommuner, forsyningsselskaber og grundejere. Men også nye løsninger, hvor de store investeringer i tekniske anlæg forenes med mere kvalitet i bymiljøet. Delmødets tre oplæg stiller skarpt på de udfordringer vi står over for, de samarbejdsmodeller som er nødvendige, og viser inspirerende danske og internationale eksempler på smarte løsninger til lokal afledning af regnvand (LAR). Oplæg ved: Professor Marina Bergen Jensen, Skov & Landskab, Københavns Universitet Direktør Torben Gade, GBL Direktør Søren Ahle Hansen, Boligselskabet ØsterBO Mødeleder: Lene Krogh, medlem af Dansk Byplanlaboratoriums bestyrelse og projektleder i Horsens Kommune Harrestrup Å (animation) F Solenergi er smart..men ser det smart ud? Der er få eksempler på solceller og solvarmere, der er godt integrerede i de bygninger, de sidder på. Opgaven er særligt svær, når det handler om bevaringsværdige bygninger. Københavns Kommune modtager mange henvendelser om opsætning af solceller og har derfor udarbejdet både retningslinier og folder. I den bevaringsværdige ejendom Søpassagen bor landets første CO 2 -neutrale andelsboligforening. På taget af ejendommen er der installereret solceller, der dækker ejendommens fælles elforbrug. På delmødet diskuterer vi afvejning af hensyn om klimatilpasning og bæredygtighed overfor æstetik og arkitektur: risikerer vi med skrappe krav at tage modet fra husejere, der gerne vil gøre miljøet en tjeneste? Oplæg ved: Arkitekt Maria M. L. Nielsen, Center for Bydesign, Københavns Kommune Bestyrelsesformand Andreas Madsen, AB Søpassagen Mødeleder: Christian Lützen, medlem af Dansk Byplanlaboratoriums bestyrelse og afdelingschef i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter G Smart specialisering fra landbrug til videnstunge erhverv I 2050 kan det åbne land blive stedet, hvor videnstunge erhvervsvirksomheder med højtuddannet arbejdskraft producerer både fødevarer, energi og produkter til medicinalindustrien. Sådan lyder scenariet i rapporten 2050 Det bli r et yndigt land. Samtidig bliver det, der kaldes Intelligent Specialisering en forudsætning for, at kommuner og regioner kan søge EU s strukturfonde i den nye planperiode. Det indebærer, at man vil tage udgangspunkt i en grundig analyse af et områdes styrkepositioner. På delmødet diskuterer vi, hvad der skal til, for at de nye typer erhverv kan lokalisere sig i landområderne. Du får også indblik i den specialiseringsanalyse, som Region Midtjylland har fået foretaget på vegne af regionens netværk af aktører på fødevareområdet. Oplæg ved: Afdelingschef Erik Sejersen, Regional Udvikling, Region Midtjylland Professor Lene Lange, Aalborg Universitet Mødeleder: Mai-Britt Helle Jensen, næstformand for Dansk Byplanlaboratoriums bestyrelse og afdelingsleder i Faaborg-Midtfyn Kommune H Hvad sker der internationalt på Smart City fronten tre eksempler til inspiration Delmødet foregår på engelsk Almere ( indb.) er en new town med planer om at fordoble det nuværende indbyggertal. Derfor bruges data til at tilrettelægge byudviklingen, samt til at forbedre det politiske beslutningsgrundlag og udnyttelsen af kommunens ressourcer til service overfor borgerne. Bristol ( indb.) vil løfte en ambitiøs bæredygtighedsdagsorden, hvor CO 2 -udslippet skal være reduceret med 40% i Projektet Bristol Green Digital City kombinerer indsatser omkring smart energi, smart transport og udvidelse af byens open data-portal. Malmö ( indb.) har længe arbejdet med bæredygtighedsindsatser både på miljø-, transport- og boligområdet. I Malmö er Smart City med al respekt bare et lag mere ovenpå den eksisterende og vedholdende indsats. På delmødet får du indsigt i potentialer og problemer med det praktiske arbejde med Smart Citybegrebet. Oplæg ved: Head of Research and Statistics Gerhard Dekker, Gemeende Almere, Holland Future City Coordinator Lorraine Hudson, Bristol City Council, England Stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson, Malmö Stad, Sverige Mødeleder: Thorkild Ærø, næstformand for Dansk Byplanlaboratoriums bestyrelse og direktør i Statens Byggeforskningsinstitut SBI, Aalborg Universitet

6 6 M Markedsplads gå efter det, der interesserer dig blandt eksemplerne på smart planlægning og IKT i Danmark Markedspladsen finder sted kl på Frederiksberg Rådhus. Her kan du sammensætte dit eget program og frit veksle mellem at - overvære et eller flere oplæg i Festsalen - besøge en række bemandende stande i Rådhushallen - netværke i NetCaféen Der tages forbehold for ændringer i de anførte stande og oplæg. Markedsplads på Dansk Byplanlaboratoriums Planmesse 2012 Hvordan bruges byen? Et eksempel på digital kortlægning (Illustration: Aalborg Universitet) Oplæg i Festsalen Kl holdes der oplæg om de nedennævnte temaer. Hvert oplæg varer ca. en halv time, inklusive tid til uddybende spørgsmål. Imellem oplæggene er indlagt pauser med mulighed for at besøge standene i Rådhushallen og/eller NetCaféen. Københavns open dataportal København og andre byer står over for komplekse udfordringer for at sikre fortsat vækst og livskvalitet. Der er behov for nye innovative løsninger på tværs af alle byens services. Derfor inddrager byen sine borgere, brugere, erhvervsliv og vidensinstitutioner, som en aktiv del af de processer, som skaber nye smarte byløsninger. En forudsætning er brug af de data, som byen genererer til at skabe intelligente, ressourceoptimerede og energieffektive løsninger. Hvad er potentialerne for at bruge såkaldte big data i byudviklingen, og den dataportal, som Københavns Kommune er i færd med at skabe? Oplæg ved: Kontorchef Claus Bjørn Billehøj, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune Mødeleder: Anne Skovbro, medlem af Dansk Byplanlaboratoriums bestyrelse og direktør i Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune Flere ting på en gang, det er smart På Frederiksberg ønsker vi at skabe merværdi ved at koble forskellige behov og aktiviteter sammen og have blik for, hvordan forskellige investeringer kan understøtte hinanden. Hør om byudviklingsprojektet for Nordens Plads, der handler om en revitalisering af en hel bydel. Oplæg ved: By- og Miljødirektør Ulrik Winge, Frederiksberg Kommune Mødeleder: Sven Koefoed-Hansen, medlem af Dansk Byplanlaboratoriums bestyrelse og vicedirektør i Naturstyrelsen Borgerne bygger byen Hver sommer opbygges der hvert år et samfund, en by, svarende til en større dansk kommune. Det er Roskilde Festival. Efter bare 14 dage er der igen en bar mark. Festivalen bygges op, og tages ned, i et tæt samarbejde med deltagerne og en masse frivillige. De er medskabende i ordets mest positive forstand. Også når det gælder om at udvikle og udnytte nye digitale muligheder. Hvad kan de danske kommuner lære af dette midlertidige samfund, den tætte relation til deltagerne og brugen af ny smart teknologi? Oplæg ved: Innovationsdirektør Esben Danielsen, Roskilde Festival Orange Innovation Mødeleder: Marie Louise Madsen, medlem af Dansk Byplanlaboratoriums bestyrelse og konsulent i Kommunernes Landsforening

7 7 Stande i Rådhushallen Standende er bemandet kl På de enkelte stande holdes et kort oplæg, der gentages ca. hver halve time. Efter hvert oplæg er der afsat god tid til spørgsmål og dialog med dem, der besøger standen. Digital borgerinddragelse GPS-teknologien giver muligheder for stedsspecifik borgerinddragelse. Det er ikke længere nødvendigt at hive folk til borgermøde kl , med GPSer får de en stemme bare ved at gøre, som de plejer. Oplæg ved: Phd-studerende Anne-Marie Sanvig Knudsen, Aalborg Universitet Systematiseret bygningsdrift Der er et stort potentiale gemt i de kommunale bygninger. Ved at systematisere og kvalificere brugen af systemer til drift og service er det muligt at hæve servicenivauet. Men ofte bliver den tilgængelige information slet ikke brugt til noget. Oplæg ved: Chefrådgiver Bent Michael Nielsen, Orbicon City Sense En funktionel og hensigtsmæssig indretning af byen forudsætter viden om, hvordan folk færdes og bruger byen. Kortlægningen af besøgstal og adfærdsmønstre kan fx omfatte hvordan folk transporterer sig rundt i byen, hvor de parkerer, og hvordan de færdes i de centrale strøgområder. Oplæg ved: Projektchef Kristian Bransager, COWI A/S Digital kortlægning Med flere ekstreme nedbørshændelser i vente er befæstningsgraden i bymiljøer en central parameter. Med nye kortlægningsteknikker er det muligt at automatisere kortlægningen af befæstningsgrader ud fra flyfotos eller satellitbilleder og dermed udpege de områder, der har størst risiko for at blive oversvømmet. Oplæg ved: Senior Remote sensing & GIS specialist Christian Tøttrup, DHI GRAS A/S Hvor bor kulturnauterne og hvem interesserer sig for lokalpolitik? Vi kombinerer geodata med socio-økonomiske variable med det formål at blive klogere på danskerne og deres hverdag. Vi har udviklet en klassifikation med 30 typer fordelt i otte grupper, der fortæller hver deres historie om danskernes livsstil, adfærd og holdninger. Bliv klogere på dine borgeres holdning til miljø, deres motionsvaner og se, hvor din kommunes kirkegængere bor. Oplæg ved: Konsulent Jeanette Mayland Olsen, Geomatic A/S Den intelligente affaldskurv Med en solcelledrevet komprimeringsenhed kan denne affaldskurv rumme fem gange så meget affald, som en almindelig affaldskurv. Desuden siger den selv til, når den skal tømmes, og sparer derved kommunen for mange årsværk. Oplæg ved: Salgschef Nicolai Egebjerg, Veksø A/S Smart Aarhus Hvordan gør vi fremtidens by til et godt sted at leve? Vi får mere teknologi, men færre ressourcer. I Smart Aarhus arbejder borgere og myndigheder, erhvervsliv og vidensinstitutioner sammen i en bottom-up inspireret proces om at udnytte digitale muligheder. Oplæg ved: Konsulent Line Gerstrand Knive, Smart Aarhus Merværdi Frederiksberg vil være foregangskommune og lade klimatilpasningen sætte et tydeligt grønt aftryk på byen. Vi satser på løsninger, der både kan bidrage til klimatilpasning og til bedre byliv og bykvalitet; løsninger der gør byen mere attraktiv for borgerne eksempelvis grønne anlæg, der både har rekreativ værdi og bidrager til klimatilpasningen. Oplæg ved: Byplanchef Sara Paarup, Frederiksberg Kommune Københavns open dataportal Der er behov for ny innovative løsninger på tværs af alle byens services. Hvad er potentialerne for at bruge såkaldte big data i byudviklingen og den dataportal, som Københavns Kommune er i færd med at skabe? Oplæg ved: Kontorchef Claus Bjørn Billehøj, Københavns Kommune Cyklernes by Cykelruteplanlæggeren er integreret i Odense Kommunes nye app OdenseGuide. Det betyder at du kan finde vej til alle adresser i Odense, men også til byens mange legepladser, kultursteder, arrangementer m.v. Du kan vælge mellem korteste rute og anbefalet rute, der foretrækker cykelstier frem for veje uden cykelsti. Oplæg ved: Landskabsarkitekt Rune Bugge Jensen, Odense Kommune ProjectZero ProjectZero er visionen om at gøre hele Sønderborg-området CO 2 -neutral i 2029 baseret på vækst og grønne jobs. Med en bred vifte af banebrydende initiativer blandt områdets virksomheder, institutioner, uddannelsessteder og borgere skaber vi i samarbejde vejen mod nullet. Oplæg ved: Planchef Vivian Krøll, Sønderborg Kommune Adm. direktør Peter Rathje, ProjectZero

8 8 Udflugter Efter hovedforedraget Stedsans i en digital verden fredag morgen på Frederiksberg Rådhus starter alle udflugter herfra kl Udflugterne er tilbage senest kl til byplanmødets fælles afslutning på rådhuset. Fredag den 27. september kl Der er loft over antallet af deltagere på de enkelte udflugter, og ønskerne efterkommes i den rækkefølge, tilmelding modtages (først til mølle). Angiv venligst ønsker om udflugt på tilmeldingsblanketten i prioriteret rækkefølge. Der tages forbehold for ændringer i udflugtsprogrammerne. Søndermarksskolen, Frederiksberg Copenhagen Business School, Frederiksberg 1 Klimabyen for fremtiden Arrangeres i samarbejde med Frederiksberg Kommune. Udflugten er en cykeltur. Frederiksberg skal være et bæredygtigt storbyområde, der er rustet til fremtidens klimaudfordringer. Med metroen som rygrad for den kollektive trafik har kommunen sat ambitiøse mål for CO 2 -reduktion, der opnås gennem satsning på energieffektivisering og vedvarende energi. På cykelturen går vi også under jorden og oplever arbejdet med at anlægge metro-cityringen, der på Frederiksberg får tre nye stationer heraf én i Frederiksberg bymidte. Vi besøger desuden KU Science (den tidligere Landbohøjskole), hvor vi skal høre om spændende forslag til klimatilpasning, samt Søndermarksskolen, der bliver Frederiksberg Kommunes første ESCO-projekt. Hvordan sikrer vi storbyen mod fremtidens klimaforandringer? Det spørger Frederiksberg Kommune udflugtens deltagere om. 2 Vidensbyen Arrangeres i samarbejde med Frederiksberg Kommune. Udflugten er en cykeltur. Frederiksberg har en lang historie som uddannelses- og vidensby. De centralt beliggende campusområder er tydelige i bybilledet og udgør markante omdrejningspunkter for byens rum og dynamik. På cykelturen følger vi Frederiksbergs grønne forbindelse Den Grønne Sti. Den er anlagt som en kombineret cykel- og gangsti, der bl.a. skaber forbindelse mellem campusområderne. Vi skal besøge Diakonissestiftelsen, der er en traditionsrig institution under omdannelse. Vi besøger også KU Science (tidligere Landbohøjskole) og CBS (Copenhagen Business School), hvor vi hører om udviklingsplanerne og ser i praksis, hvordan man som kommune kan arbejde med et byintegreret campus. Hvordan arbejder vi bedst med at skabe et byintegreret campus? Det spørger Frederiksberg Kommune udflugtens deltagere om.

9 9 Frederiksberg Have og Slot 3 Destination i Hovedstaden Arrangeres i samarbejde med Frederiksberg Kommune. Udflugten er en byvandring. De grønne og karakterfulde bymiljøer på Frederiksberg bidrager til et mangfoldigt byliv. Den identitet skal fastholdes i arbejdet med at udvikle Frederiksberg som destination i hovedstaden. Byvandringen går gennem den historiske Frederiksberg Have en grøn oase, der fungerer som et rekreativt parkområde, med plads til både leg, motion og afslapning. Herfra går vi til Zoologisk Have, hvor vi skal se dyrenes smarte nye boliger. Udflugten afsluttes på Frederiksberg Allé, hvor arbejdet med den fremtidige metrostation er igang. Hvordan omdanner vi Frederiksberg Allé, så den bibeholder sin charme? Det spørger Frederiksberg Kommune udflugtens deltagere om. Nyt isbjørneanlæg i ZOO, Frederiksberg Nye boliger og erhverv i Flintholm-kvarteret, Frederiksberg 4 Livskvalitet i hverdagen Arrangeres i samarbejde med Frederiksberg Kommune. I udflugten indgår byvandring samt transport med metro og bus. Frederiksberg skal være et levende byområde, der understøtter borgernes livskvalitet. Attraktive boliger i levende kvarterer og nærhed til offentlig service udgør gode rammer for hverdagslivet i byen. På byvandringen besøger vi Flintholm-kvarteret, Frederiksbergs nye bydel, der rummer både erhverv, boliger og kulturtilbud. Bydelen er forsynet med både S-tog og metro og der arbejdes med nye byrum og forbindelser i området. Vi besøger også Porcelænshaven, den tidligere Kgl. Porcelænsfabrik, som nu rummer attraktive boliger. Til sidst skal vi se det gamle svømmehalskvarter, hvor vi vil opleve et byfornyet kvarter med både renoverede og oprindelige gårdanlæg. Hvordan sikrer vi, at vores byrum indrettes socialt bæredygtigt? Det spørger Frederiksberg Kommune udflugtens deltagere om.

10 10 5 Smart byomdannelse i forstaden Arrangeres i samarbejde med Albertslund Kommune Albertslundkonceptet kombinerer energi- og omkostningseffektiv teknologi, forbedret indeklima og rationelle byggemetoder. Det har været vigtigt at finde løsninger, som beboerne kan bakke op om, og som sikrer, at boligerne bliver tidssvarende. På udflugten skal vi opleve Alberslundkonceptet i praksis og besøge Albertslund Syd, hvor 1/3 af de 2200 boliger nu er renoverede. Vi møder nogle af beboerne og hører, hvordan det er at bo der. Vi skal også se den nye Albertslundlampe, der afløser den gamle alle kommunens lysarmaturer skal udskiftes, så de bliver mere smarte og kan styres fra rådhuset. Renoverede boliger i Albertslund Syd Bæredygtige boligbebyggelser i Egedal og Stenløse 6 Bæredygtigt byggeri Arrangeres i samarbejde med Egedal Kommune Egedal Kommune har længe planlagt for bæredygtigt byggeri. Vi besøger bydelen Stenløse Syd, der fuldt udbygget vil rumme 800 boliger med både klyngehuse, parcelhuse, rækkehuse og etageboliger. Hele bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse og er et af landets største, samlede lavenergiboligområder. Kommunen har netop færdiggjort en lokalplan for en biobaseret varmecentral. Vi besøger desuden Egedal byudviklingsområde ved Egedal Station. Her er der opført et supermarked i lavenergiklasse 2015 med solceller på taget, og kommunen er i gang med at opføre et byggeri, der kombinerer et rådhus og sundhedshus med plejeboliger og ældreegnede boliger i bygningsklasse 2020.

11 11 7 Bæredygtig forstad hele vejen rundt Arrangeres i samarbejde med Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune arbejder med at revitalisere forstaden og den kulturhistorie som området ligger inde med, som et produkt af velfærdstatens udvikling. Vi besøger Avedøre Holme, som i 60erne blev udlagt som et område til tung, forurenende industri. Kommunen vil gerne ændre områdets anvendelse, og grundejerforeningen arbejder på at få en grønnere profil. Senere besøger vi Avedøre Stationsby, hvor vi skal nyde udsigten fra taget af Store Hus, der er energirenoveret med solenergianlæg på gavlen og taget. Til sidst besøger vi Avedørelejren, hvor de tidligere kasernebygninger er omdannet til et moderne byområde med boliger, kreative erhverv og kulturinstitutioner. Byomdannelse i Avedørelejren Solenergianlæg på Store Hus 8 Blå og grønne løsninger Arrangeres i samarbejde med Københavns Kommune Udflugten er en introduktion til, hvordan man kan arbejde med at realisere grønne og blå løsninger i lyset af klimatilpasningsudfordringen. Vi hører om Københavns Kommunes klimatilpasningsplan og skybrudsplan og besøger tre forskellige projekter: Ågenopretningsprojekt Harrestrup Å, der skaber gode naturbetingelser og oplevelser for borgerne langs parkstrøget, som afgrænser kommunen mod vest. Dernæst besøger vi Skt. Annæ Plads i indre by, der skal omdannes til et smukt grønt byrum, hvor der også etableres lokal regnvandshåndtering. Udflugten afsluttes i klimakvarteret Skt. Kjelds på Østerbro, hvor vi hører om planerne for Tåsinge Plads, Skt. Kjelds Plads og Bryggervangen. Klimakvarteret Skt. Kjelds (animation) Genopretning af Harrestrup Å (animation)

12 12 9 Smart Hovedstad A r r a n g e r e s i s a m a r b e j d e m e d K ø b e n h a v n s K o m m u n e På udflugten skal vi opleve eksempler på smarte løsninger i hovedstadsområdet. Vi starter med at se IBMs udstilling Smarter City Challenge. Derefter besøger vi Københavns Universitets Green Lighthouse, Danmarks første offentlige CO 2 -neutrale bygning. Ved havnebadet på Islands Brygge Havnebadet på Islands Brygge hører vi fortællingen om havnebadets tilblivelse og brug af smart teknologi. Sidst besøger vi Dansk Design Center, der tilbyder programmører gratis undervisningsforløb i at bruge kommunens Big Data til at udvikle smarte løsninger. 10 Smart City = Cykelby A r r a n g e r e s i s a m a r b e j d e m e d K ø b e n h a v n s K o m m u n e U d f l u g t e n e r e n c y k e l t u r Vi kører ad Den grønne cykelrute og hører om samarbejdet mellem Frederiksberg og Københavns Kommune. De grønne ruter er et højklasset cykelprojekt, der skaber en lang sammenhængende cykelsti igennem grønne omgivelser. Vi kører ad Nørrebrogade og oplever Etape I, der er etableret med brede cykelstier og fortove og snakker om udfordringer og potentialer for at skabe bedre cykelforhold og handelsliv på trafikerede strækninger. Dernæst kører vi til Nyhavn og ser den nye bro, der vil gøre det nemmere at komme fra Østerbro til Christianshavn og Amager. Desuden kører vi ad Østerbrogade og hører om kommunens arbejde med at skabe intelligente grønne bølger, hvor både busser og cyklister prioriteres. Bredere cykelstier og fortove på Nørrebrogade

13 13 11 Vidensbyen netværksledelse i praksis A r r a n g e r e s i s a m a r b e j d e m e d L y n g b y - T a a r b æ k K o m m u n e Hvordan kan campus, by og erhvervsliv blive bundet bedre sammen? Netop dette arbejder man på i Lyngby-Taarbæk Vidensby, som er en forening, der tæller aktører fra kommune, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, almen boligsektor og erhvervsliv. På udflugten ser vi på potentialerne og undervejs møder vi flere af vidensbyens aktører, der fortæller om samarbejdet og byudviklingen. På en byvandring i Kgs. Lyngby skal vi se og høre om områdets fortætning gennem årene. Desuden besøger vi DTU og forskerparken Scion DTU, hvor Vidensbyens sekretariat bor. Turen afsluttes med besøg hos virksomheden Haldor Topsøe. 12 Regnvand som driver Byfortætning i Kgs. Lyngby (animation) A r r a n g e r e s i s a m a r b e j d e m e d R o s k i l d e K o m m u n e siddemøbler og hængekøjer. Senere besøger vi DTU Risø D u k a n v æ l g e m e l l e m a t d e l t a g e i u d f l u g t e n p å c y k ecampus, l ( 1 2. A hvor ) vi hører om planer for en ny cleantech-forskerpark med mange vidensarbejdspladser og sammenhængen e l l e r m e d b u s ( 1 2. B ) Vi besøger byudviklingsområdet MUSICON med den med Det gamle Risø. Endelig besøger vi den nyere Trekronerbydel, hvor der er arbejdet med storskala-afledning af regn- prisvindende Rabalderpark, hvor skaterne har mulighed for at boltre sig i regnvandskanaler og regnvandsbassiner, når ikke de vand. Her ser vi på terræntilpasning og render til vandafledning i bydelen med alternative boformer, universitet, skole og er fyldt med regnvand. Ved vandkanten er der anlagt en oplevelsessti med beplantning, fitnessredskaber, trampoliner, kulturinstitutioner. Rabalderparken i Musicon

14 14 Praktiske oplysninger Byplanmødets hovedforedrag torsdag formiddag finder sted i Koncertsalen i Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (det tidligere Radiohus), Julius Thomsens Gade 1, 1974 Frederiksberg C. Frokost og delmøder torsdag finder sted her og i andre centralt beliggende lokaler på Frederiksberg. Middag og aftenarrangement torsdag finder sted på Radisson Blu Falconer, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg. Hovedforedraget fredag morgen samt mødets fælles afslutning fredag eftermiddag finder sted på Frederiksberg Rådhus. Deltagerafgift Prisen pr. deltager fra kommuner, regioner og andre, der yder fuldt tilskud til Dansk Byplanlaboratorium i 2013 er kr ,-. Der ydes rabat til studerende og arbejdsløse. For alle andre er deltagerafgiften kr ,-. Afgiften inkluderer måltider med drikkevarer, udflugter og deltagermateriale herunder BYPLANNYTs septembernummer. Overnatning er ikke inkluderet i deltagerafgiften (se herunder). Overnatning Tilmelding og betaling Tilmelding til Det 63. danske Byplanmøde foretages online på vores hjemmeside Tilmelding skal være Dansk Byplanlaboratorium i hænde senest mandag den 5. august Bekræftelse og faktura fremsendes, når tilmelding er modtaget i Byplanlaboratoriet. Ved afbud efter tilmeldingsfristen den 5. august og til og med onsdag den 11. september 2013 betales et gebyr på kr Ved afbud efter den 11. september betales den fulde deltagerafgift. Der er loft over deltagerantallet, og det kan blive nødvendigt at prioritere tilmeldingerne efter modtagelsesdato. I givet fald oprettes en venteliste. HRG Nordic står for formidling af hotel værelser i forbindelse med byplanmødet. Reservation af overnatning foretages online via link til HRG Nordic på Her findes oplysninger om hotellernes beliggenhed, priser, betingelser for betaling m.v. Reservation skal være HRG Nordic i hænde senest mandag den 5. august Reservationer sker i den rækkefølge de modtages. Bekræftelse og faktura fremsendes fra og betales til HRG Nordic. Yderligere information om overnatning kan fås ved henvendelse direkte til HRG Nordic: Mie Eriksen, tlf , Fra DB-kurset Den programmerbare by (2012) (Illustration: Aalborg Universitet)

15 15 Klatretårn i Aksel Møllers Have, Frederiksberg Dansk Byplanlaboratorium er en selvejende, uafhængig institution, hvis formål er at fremme by- og landskabsplanlægning i Danmark. Programmet er udsendt af Dansk Byplanlaboratorium juni 2013 Tilrettelæggelse: Henrik Witthøft (ansv.) og Christian Broen Layout: Mark Gry Christiansen og Henrik Witthøft Tryk: Handy-Print A/S, Skive Fotos er venligst stillet til rådighed af: Frederiksberg Kommune: for- og bagside, side 8, 9 (øverst og nederst t.v.) og 15 Albertslund Kommune: side 10 (øverst) Egedal Kommune: side 10 (midt og nederst) Hvidovre Kommune: side 11 (øverst og midt) Københavns Kommune: side 5, 11 (nederst) og 12 Lyngby-Taarbæk Kommune: side 13 (øverst) Roskilde Kommune: side 13 (nederst) Aalborg Universitet: side 6 (nederst) Dansk Byplanlaboratorium: side 6 (øverst) og 14 Vilhelm Lauritzen Arkitekter/Jens Lindhe: side 3 ZOO/Henrik Sørensen: side 9 (øverst t.h.)

16 16 Dansk Byplanlaboratorium Nørregade København K Tlf Fax

smart planlægning Det 63. danske byplanmøde 26.-27. september 2013 på Frederiksberg

smart planlægning Det 63. danske byplanmøde 26.-27. september 2013 på Frederiksberg Det 63. danske byplanmøde 17 smart planlægning Det 63. danske byplanmøde 26.-27. september 2013 på Frederiksberg 2 Det 63. danske byplanmøde Det 63. danske byplanmøde 3 Alle taler om smarte byer i Byplan

Læs mere

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT FILIP ZIBRANDTSEN CHEFKONSULENT I REALDANIA BY 24. NOVEMBER 2014 Indhold Kort om RealdaniaBy Udfordring Parkering kan skabe værdi Aspekterne Case

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI Hvordan får vi mere ud af klimatilpasningen, og hvordan gør vi det på nye og innovative måder? Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania Hvad er VANDPLUS? VANDPLUS-partnerskabet

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 5

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 5 P D 2 O 0 V G 1 N S E 5 INDBYDESE TI PNOVSDGE 2015 DBYFO indbyder i samarbejde med Naturstyrelsen, Danske Planchefer og KTC hermed ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings- miljø- og byggesagsafdelinger

Læs mere

Oplæg til program, mandag Tid Indhold Temaer Oplægsholdere mv. Økonomi Ansvar 7.30-8.30 8.30 9.00 9.00-10.00 Ankomst 10.00-12.00

Oplæg til program, mandag Tid Indhold Temaer Oplægsholdere mv. Økonomi Ansvar 7.30-8.30 8.30 9.00 9.00-10.00 Ankomst 10.00-12.00 Oplæg til program, mandag Tid Indhold Temaer Oplægsholdere mv. Økonomi Ansvar 8.30 9.00 9.00-10.00 Ankomst - Fælles velkomst - Introoplæg (brede) 13 17 Inspirationsoplæg (30min varighed + debat/ gruppediskussion):

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 3

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 3 P L D 2 L O A 0 A V G 1 N S E 3 Indbydelse TIL PLANLOVSDAGE 2013 DABYFO indbyder i samarbejde med Naturstyrelsen, Danske Planchefer og KTC hermed ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings-, miljø-

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Fremtidens muligheder nutidens handlinger

Fremtidens muligheder nutidens handlinger Fremtidens muligheder nutidens handlinger Dansk Arkitektur Center inviterer til DK2050 konferencen Dato: 5. november kl. 8.30-16.15 Sted: Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S Fremtidens muligheder

Læs mere

Den moderne bæredygtige by. Holger Bisgaard

Den moderne bæredygtige by. Holger Bisgaard Den moderne bæredygtige by Holger Bisgaard Det bypolitiske initiativ - tidsplan Debatfase Politikfase Handlingsfase Fase 1 Fase 2 Fase 3 Oktober 2009 Oktober 2010 Debatoplæg International konference Bypolitisk

Læs mere

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef Klima og planlægning i Roskilde Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef 1 Vigtige pointer: Sammenhængende politikker Handlingsorienteret Kan finansieres Opbakning 2 Indhold

Læs mere

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference Skab tryghed og merværdi Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder Den Trygge Kommune Konference Torsdag den 13. marts 2014 Den Trygge Kommune inviterer til

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Invitation til SYMPOSIUM

Invitation til SYMPOSIUM Invitation til SYMPOSIUM Bykvalitet og livskvalitet i mellemstore danske kommuner Den 5. og 6. marts 2009 på Naturama i Svendborg For forskere, planlæggere og andre kommunale udviklingsaktører Skynd dig

Læs mere

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER 1 2 Vurdér den samlede økonomi og værdiskabelse for hele projektet og skab optimale rammer for opførelse, ejerskab og drift Tænk

Læs mere

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning!

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Jesper Nygård Administrerende direktør Landdistriktskonferencen 2014 Mit budskab til jer Byer og Landdistrikter er hinandens forudsætninger for at skabe

Læs mere

KONFERENCE VIBORG KONFERENCE GLADSAXE INVITATION & INDHOLD VANDPLUS. Glæd dig til en inspirerende dag om klimatilpasning i øjenhøjde med aktørerne!

KONFERENCE VIBORG KONFERENCE GLADSAXE INVITATION & INDHOLD VANDPLUS. Glæd dig til en inspirerende dag om klimatilpasning i øjenhøjde med aktørerne! I l l us t r a t i on: Ka ppe rfi l mpr oduc t i ons INVITATION & INDHOLD VANDPLUS Når vi går sammen om vandet, kan vi skabe mere værdi for færre penge. Det viser erfaringerne fra de fire VANDPLUSprojekter.

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Odense fra stor dansk by til dansk storby

Odense fra stor dansk by til dansk storby Odense fra stor dansk by til dansk storby Odense Letbane 10. oktober 2011 Odense fra stor dansk by til dansk storby - Vækst, tiltrækning og transformation - Sammenhængende kollektiv trafik - Byliv og bæredygtighed

Læs mere

Byer i 21 årh. - hvordan?

Byer i 21 årh. - hvordan? Byer i 21 årh. - hvordan? Camilla van Deurs, Arkitekt M.A.A., PhD Associate Partner Gehl Architects Program Del 1 10-10:15 Velkomst v. kommunen 10:15-11 Byrummets funktioner og udfordringer i det 21. Århundrede

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter MANDAG MORGEN Energibesparelser i kommunerne 3. maj 2011 ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på klimaplan

Læs mere

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn DIVERSITY LAB INVITERER TIL ÅBENT LAB - Få inspiration til

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN

BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN VELKOMMEN BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN VANDPLUS-partnerskabet Et partnerskab mellem Realdania, Lokale og Anlægsfonden i samarbejde med Naturstyrelsen. Tilsammen uddeles

Læs mere

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30 CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Konference for virksomheder, institutioner, organisationer og myndigheder med interesser på indeklimaområdet INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014 Onsdag 17.

Læs mere

Danmarks grønne fremtid

Danmarks grønne fremtid Danmarks grønne fremtid Udfordringer og muligheder i byudviklingsprocesser v/mette Lis Andersen, direktør for Realdania By Danske Parkdage, Aalborg, 14. september 2012 På vej mod 2050 Partnerskaber Grøn

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune

SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune FÆLLES LØSNINGER PÅ FÆLLES UDFORDRINGER I 2014 er København ( og Regionen) stedet, hvor hele Europa deler løsninger, løfter vidensniveauet

Læs mere

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig service 310.000 etagemeter

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Projektleder Marc Jørgensen www.kk.dk Side 1 Side 2 / Side 3 / Side 4 / Udfordringen! > Hvilke processer er centrale for at indfri visionerne? > Hvordan

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Kan vi tænke større - sammen?

Kan vi tænke større - sammen? Kan vi tænke større - sammen? Creo Arkitekter A/S Hans Toksvig Larsen Adm. Direktør, Arkitekt MAA 23. september 2014 Creo Arkitekter A/S Medlem af Danske Ark www.creoarkitekter.dk Afhængighed Hvem trækker

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Svensk Dansk Børneortopædisk Fællesmøde i København. 24. til 26. september 2014

Svensk Dansk Børneortopædisk Fællesmøde i København. 24. til 26. september 2014 Svensk Dansk Børneortopædisk Fællesmøde i København 24. til 26. september 2014 Kulturhuset Islands Brygge Islands Brygge 18 Efter nogle års venten lykkes det nu at indbyde til et fællesmøde mellem svenske

Læs mere

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING 16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING SKYBRUD OVERSVØMMELSER FÆLLES UDFORDRING MERE FOR PENGENE REKREATIV MERVÆRDI SUND FORNUFT Beslutningstagerkonference og udstillingsåbning

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG BYG Nordhavnen Havnehuset på kanten af vand & by Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN Havnehuset 03 Velkommen til Havnehuset i Nordhavnen Havnehuset bliver

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014

Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014 29-05-2014 Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014 Til stede Anna Driscoll, Ballerup Kommune Linda Madsen, Herlev Kommune Nawsad Marouf, Frederikssund Kommune Line Groot, Sekretariatet Peter Jantzen,

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

Nye veje til grønne løsninger. Green Cities efterårskonference, d. 30. oktober 2012 København

Nye veje til grønne løsninger. Green Cities efterårskonference, d. 30. oktober 2012 København Nye veje til grønne løsninger Green Cities efterårskonference, d. 30. oktober 2012 København Velkommen til Green Cities efterårskonference 2012 I år handler efterårskonferencen om at finde nye og bedre

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Problemer med vandet -Kan grønne tiltag være løsninger? Klimatilpasning - hvilke tilpasninger er der behov for, og hvordan kan de realiseres?

Problemer med vandet -Kan grønne tiltag være løsninger? Klimatilpasning - hvilke tilpasninger er der behov for, og hvordan kan de realiseres? Problemer med vandet -Kan grønne tiltag være løsninger? Klimatilpasning - hvilke tilpasninger er der behov for, og hvordan kan de realiseres? Risikostyringskonference: Det skæve Danmark Danske Risikorådgivere

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

PÅ CHRISTIANSBORG ENERGIPOLITISK KONFERENCE 26. MARTS 2015

PÅ CHRISTIANSBORG ENERGIPOLITISK KONFERENCE 26. MARTS 2015 ENERGIPOLITISK KONFERENCE PÅ CHRISTIANSBORG 26. MARTS 2015 Fjernvarmeindustrien (DBDH & FIF Marketing) inviterer til energipolitisk fjernvarmedag i Fællessalen på Christiansborg den 26. marts kl. 13.30-17.30

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010 KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK Kolding Kommune 2010 INDHOLD Indledning... 3 Boligudbuddet... 4 Politik... 4 Målsætninger og virkemidler... 4 Boligområder... 7 Politik... 7 Målsætninger og virkemidler...

Læs mere

Guide på turen var Torsten Bo Jørgensen fra COWI, som også har dokumenteret alle møder med lokale aktører i rapport af 7. april 2015.

Guide på turen var Torsten Bo Jørgensen fra COWI, som også har dokumenteret alle møder med lokale aktører i rapport af 7. april 2015. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 265444 Brevid. 2098757 Ref. ANNEBJ Dir. tlf. 46 31 31 04 annebj@roskilde.dk Kultur- og Idrætsudvalgets studietur marts 2015 Sammenfatning 28. april 2015 Kultur-

Læs mere

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst OPSAMLING FRA VÆKSTMØDE OM REVUS 27. MAJ 2015 1. Baggrund Region Hovedstaden afholdt onsdag den 27. maj vækstmøde og workshop om regionens vækst- og udviklingsstrategi Copenhagen hele Danmarks hovedstad

Læs mere

LIQUID LANDSCAPES. v/ Kamilla Aggerlund & Helle Rye Westphall - Landskabsarkitekter MDL

LIQUID LANDSCAPES. v/ Kamilla Aggerlund & Helle Rye Westphall - Landskabsarkitekter MDL v/ Kamilla Aggerlund & Helle Rye Westphall - Landskabsarkitekter MDL v/ Kamilla Aggerlund & Helle Rye Westphall - Landskabsarkitekter MDL Blå og grønne visionære klimabyer Innovativ klimatilpasning Blå

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

Green Ci(es - Klima og adfærd

Green Ci(es - Klima og adfærd Workshoprapport Green Ci(es - Klima og adfærd Idéudvikling om nye ini7a7ver, 31. oktober 2012 Idéudviklings workshop D. 31. oktober 2012 a/oldt Green Ci6es i Osramhuset i København en heldagsworkshop om

Læs mere

Velkommen til bymøde!

Velkommen til bymøde! Velkommen til bymøde! 19:00 Velkomst v. Thomas Lykke Pedersen, Borgmester 19:02 Dagens program v. ordstyrer Lars Simonsen, formand for Plan- og Klimaudvalget 19:05 Projektets baggrund v. Lise Kongsgaard,

Læs mere

KONFERENCE 24-25/1-2013

KONFERENCE 24-25/1-2013 KONFERENCE 24-25/1-2013 IN BETWEEN? CITY Fra konkurrence til investering Aalborg Kommune, Aalborg Universitet, Det Obelske Familiefond og Himmerland Boligforening inviterer til konference om realisering

Læs mere

i det offentlige Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen, Velfærdskommissionen

i det offentlige Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen, Velfærdskommissionen PRIMO-konference Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Tilmelding: www.primodanmark.dk/konference RISIKOLEDELSE i det offentlige DAnmark Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen,

Læs mere

Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil

Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil Grøn omstilling og specialisering kan godt være vejen frem for mellemstore byer som Sønderborg, der er nået et

Læs mere

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Landskabsarkitektur Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber Landskabsarkitektur 1 2

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om:

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Glemte I københavnernes mest anvendte transportform, som er næsten 50%

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

FJERNVARMEINDUSTRIENS ÅRSMØDE 2013

FJERNVARMEINDUSTRIENS ÅRSMØDE 2013 n o ti a it v n I FJERNVARMEINDUSTRIENS ÅRSMØDE 2013 1. DEL: SITE VISIT OG TEMA OM GRØN ENERGI SAMT UDVIKLING AF NYE TEKNOLOGIER 2. DEL: OPLÆG OG DEBAT: GREEN CITY DEVELOPMENT. ER DER PLADS TIL FJERNVARME

Læs mere

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune Visionen CO2030 - Århus uafhængig af fossile brændsler Århus CO2 neutral 2030 Aftenmøde 1. december 2010 Jan Nielsen, Klimachef Århus Kommune Indhold 1. Visionen for Århus CO2030 2. Hvad er status for

Læs mere

Studietur til Holland 10.-13. juni 2010

Studietur til Holland 10.-13. juni 2010 Roskilde Kommune, Teknik- & Miljøudvalget Studietur til Holland 10.-13. juni 2010 Temaer ff Light Rail-systemer/sporvogne (letbaner), BRT-løsninger (højklassede busløs- ninger). Cykel- og fodgængertrafik.

Læs mere

Den Skandinaviske Konference 2011

Den Skandinaviske Konference 2011 Samfundets krav til kommuner og regioner 2020 SKANDINAVISK KONFERENCE DEN 25. 26. maj 2011 1 2 Den Skandinaviske Konference 2011 Kommunerne er på mange måder under pres. Et kæmpe samfundsansvar skal løftes

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Næstved 26. maj 2010 KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på kommunens klimaplan Lidt om byen og klimaplanen Byens fornyelse Boligområder

Læs mere

Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv

Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv Skandinavisk konference den 4. 5. november 2009 1 Risikostyringsprisen 2009 KommuneForsikring lancerer i år en pris til den kommune og de medarbejdere, der

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

MIPIM 2015. Byens Netværk - 18. februar 2015

MIPIM 2015. Byens Netværk - 18. februar 2015 MIPIM 2015 Byens Netværk - 18. februar 2015 Agenda 1. Velkomst 2. MIPIM og Danmark 3. Copenhagen Capacity på MIPIM 4. Stand og events i 2015 5. Partnerskab og sponsorat nu og fremover 6. Greater Copenhagen

Læs mere

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Særlige indsatsområder jf. Klimapolitikken Indsats Mål Status el. Mål 3: Reduktion af borgeres og virksomheders CO 2 -udledning Mål 5:

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Teknik og omkostninger ved bygningsindpassede solceller i ejendomme.

Teknik og omkostninger ved bygningsindpassede solceller i ejendomme. Peder Vejsig Pedersen Direktør, Civ. Ing. Cenergia Energy Consultants Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev, Danmark Tlf.: +45 44 66 00 99, fax: +45 44 66 01 36, e-mail: pvp@cenergia.dk, www.cenergia.dk. I

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Opsamling på konferencen den 4. maj 2015 om Business Improvement Districts FREMTIDENS OFFENTLIG-PRIVATE SAMARBEJDE I BYERNE?

Opsamling på konferencen den 4. maj 2015 om Business Improvement Districts FREMTIDENS OFFENTLIG-PRIVATE SAMARBEJDE I BYERNE? FREMTIDENS OFFENTLIG-PRIVATE SAMARBEJDE I BYERNE? 2 Realdania satte med konferencen om Business Improvement Districts fokus på de internationale erfaringer og lagde op til debat om perspektiverne ved at

Læs mere

Kunden i Fokus INVITATION

Kunden i Fokus INVITATION KLIMADEBAT Kunden i Fokus INVITATION DBDH Årsmøde 1. afdeling: Cool it or Too Cool? 2. afdeling: Kunden i Fokus - Design Thinking og CSR som løftestang København, 25. august 2011 DBDH inviterer til åbent

Læs mere

Evalueringskonference DET GODE LIV I LANDOMRÅDERNE - UDVIKLING AF MOBILE BIBLIOTEKER

Evalueringskonference DET GODE LIV I LANDOMRÅDERNE - UDVIKLING AF MOBILE BIBLIOTEKER Evalueringskonference DET GODE LIV I LANDOMRÅDERNE - UDVIKLING AF MOBILE BIBLIOTEKER Program PROGRAM: Kl. 09.00 Ankomst og morgenkaffe med brød Kl. 09.30 Velkomst v/ Bibliotekschef Bente Kristoffersen,

Læs mere

Bæredygtig Biomasseproduktion

Bæredygtig Biomasseproduktion 1. annoncering NordGen Skog inviterer i samarbejde med Danske Planteskoler og Naturstyrelsen til konference / inspirationsdage. Bæredygtig Biomasseproduktion Radisson Blu H.C. Andersen, Odense 13-14. september

Læs mere

Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation.

Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation. Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation. Vi mødes den 3. december kl. 15.00 i Frederikshavn. Hovedtemaet: Maritim forskning og innovation - WHATS IN IT FOR YOU hvordan

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Den 20. - 21. marts Program

Den 20. - 21. marts Program Kommunalpolitisk Topmøde 2014 Den 20. - 21. marts Program 2 Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2014 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde den 20.

Læs mere

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. og 4. Juni 2014 Hotel Faaborg Fjord Tema Brugerinddragelse,

Læs mere

At vælge den rigtige metode

At vælge den rigtige metode At vælge den rigtige metode Susanne Balslev Nielsen Civilingeniør, Ph.D. Danmarks Tekniske Universitet Oplæg på kurset CO2-neutrale bydele, Dansk Byplanlaboratorium 4. marts 2009 Lidt om mig Civilingeniør

Læs mere

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter.

Læs mere

Smarte byer og nye samarbejdsformer

Smarte byer og nye samarbejdsformer Smarte byer og nye samarbejdsformer Else Kloppenborg, Specialkonsulent Københavns Kommune, Teknik- & Miljøforvaltningen Green Cities konference, 23. oktober 2014, Allerød - Hvad er en smart by? - Skal

Læs mere

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj april 2013 Byrum e Inddragelsesproces, programmering og konkurrenceforløb Inddragelsesproces og programmering Indledning På de følgende sider kan du læse om de

Læs mere

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere

Ny Operativ Dynamik i Lyngby Taarbæk Kommune

Ny Operativ Dynamik i Lyngby Taarbæk Kommune Ny Operativ Dynamik i Lyngby Taarbæk Kommune COWI December 2013 1 Eller. VIDENSBY I BILLEDER Hvordan L.T. kommune, uddannelsesinstitutionerne og virksomheder i Lyngby-Taarbæk blev enige om en fælles vej

Læs mere