smart planlægning Det 63. danske byplanmøde september 2013 på Frederiksberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "smart planlægning Det 63. danske byplanmøde 26.-27. september 2013 på Frederiksberg"

Transkript

1 17 smart planlægning september 2013 på Frederiksberg

2 2 Alle taler om smarte byer i Byplan laboratoriet taler vi om smart planlægning i øjenhøjde På årets byplanmøde vil vi gå tættere på, hvad smart planlægning egentlig er, og hvordan det kan bruges i Danmark. Ny informations- og kommunikationsteknologi (IKT) giver os nye redskaber til at fremme en bæredygtig udvikling ikke kun i de store byer, men også i mindre byer og landområder. Med begrænsede naturressourcer og en stram økonomi er det et must at få mere ud af mindre ved at tænke i løsninger på tværs. Smart planlægning skal bidrage til værditilvækst. For at skabe råderum for nye indsatser har vi brug for en planlægning med optimal nytteværdi. Vi skal have fokus på synergi og helhedsorienterede løsninger, hvor mange hensyn indgår: økonomi, miljø, klimatilpasning, trafik, social- og sundhedsforhold, uddannelser og kulturliv. Satsningen på grøn vækst og teknologi som drivere for erhvervsudvikling er kun et af mange eksempler. Smart planlægning er i høj grad et politisk projekt. En aktiv byledelse skal sikre, at de mange offentlige og private aktører inddrages i planlægningen og er med til at skabe løsninger, der matcher de lokale udfordringer og ressourcer. Men hvordan vægtes forpligtende og ikke forpligtende fællesskaber, og hvilke demokratiforståelser er på spil? Smart planlægning drager nytte af de nye digitale redskaber og data. Allerede nu bruges digitale redskaber i planlægningen både til at få mere viden om, hvordan byer og landskaber rent faktisk bruges, og til at overvåge og styre f.eks. vand- og energiforbrug, trafik og serviceydelser. Digital information og dialog om planspørgsmål er blevet hverdagskost, og også borger- og virksomhedsdrevne netværk bruger de nye redskaber. Der er uanede muligheder, men de skal optimeres i planlægningen. Bruger vi de digitale redskaber godt nok, og hvilke data er nødvendige? Regnvandet er af så betydelig værdi, at det er det rene vandspild at bruge paraply, medmindre man anvender hosstående patent, der, som man ser, både opsamler vandet og virker som sikker cigarslukker og behagelig foddouche. Apparatet er nemt at føre med sig, og så har det også den store fordel, at man alrig glemmer sin paraply. Storm P., 1933 Storm P. Museet Smart City Wheel, 2012 Boyd Cohen Vi har nogle gode udgangspunkter: et stærkt civilsamfund, en demokratisk kultur og en offentlig sektor med lang plantradition. Flere danske byer ligger i dag i toppen af internationale hitlister over smarte byer, og mange arbejder med elementer af smart planlægning. Begrebet smart by forbindes ofte med metropoler. Men selv de mindste byer er påvirket af den nye digitale virkelighed og kan måske også omstille sig hurtigere. De lokale vilkår og løsninger er forskellige, men alle steder er der potentialer, som bør indgå i en samlet strategi for smart planlægning. Brug byplanmødet til at debattere de nye muligheder og udfordringer, og få inspiration til nye måder at løse opgaverne på. Vel mødt til et par spændende dage på Det 63. danske Byplanmøde! Maj Green Formand for Dansk Byplanlaboratorium

3 3 Program Ret til ændringer forbeholdes Torsdag den 26. september Mødet åbnes i Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (det tidligere Radiohus) Velkomst ved Bestyrelsesformand Maj Green, Dansk Byplan laboratorium, og Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune Smart planlægning hvad er det for en størrelse? Hvordan opstod smart by begrebet, hvad har det udviklet sig til, og hvad bringer fremtiden? Nogle hovedtræk belyses med konkrete cases: Asiens topstyrede smarte byer, USA s markedsdrevne og EU s forsøg på at balancere mellem de to. Hvordan bruges begrebet i dansk planlægning, og hvad er perspektiverne? Lektor, ph.d. Martin Brynskov, Aarhus Universitet, AU Smart Cities Steps to a Smarter City Foredraget holdes på engelsk På den lange rejse mod smartere byer er planlægningen helt central, men skal gentænkes. Vi må øve os i at definere udfordringerne mere præcist, stille de relevante spørgsmål og vælge de bedst egnede redskaber. Hvilke initiativer skal vi sætte i værk, og hvilke faktorer er afgørende for deres levedygtighed og timing? Hvordan kan smart planlægning blive en selvforstærkende proces? Executive Architect Rick Robinson, IBM Pause Fagre, nye digitale verden Hvordan ser min egen digitale hverdag ud? Og hvad venter lige om hjørnet? Co-Founder Preben Mejer, Innovation Lab Paneldebat: Smart planlægning muligheder og udfordringer set fra min stol Borgmester Steen Christiansen, Albertslund Kommune Kommunaldirektør Mikael Jentsch, Frederikshavn Kommune Adm. direktør Peter Rathje, ProjectZero, Sønderborg Co-Founder Preben Mejer, Innovation Lab Pause transport til frokost- og delmødesteder Delmøder og Markedsplads (se side 4-7) Aftenarrangement i Radisson Blu Falconer Byplanprisen 2013, middag, underholdning, musik/dans Fredag den 27. september Byplanmødet genoptages på Frederiksberg Rådhus Stedsans i en digital verden Hvad gør steder ved mennesker, og hvad gør mennesker ved steder? Adm. direktør Thomas Martinsen og Projektchef Mette Mechlenborg, Dansk Bygningsarv Udflugter (se side 8-13) afgår fra Frederiksberg Rådhus Fælles afslutning på Frederiksberg Rådhus Bestyrelsesformand Maj Green, Dansk Byplanlaboratorium Byplanmødet slutter Koncertsalen i Det. Kgl. Danske Musikkonservatorium Her holdes byplanmødets hovedforedrag torsdag formiddag

4 4 Delmøder (A-H) og Markedsplads (M) Torsdag den 26. september kl Frokost og delmøder afholdes i centralt beliggende lokaler på Frederiksberg. Af hensyn til lokalestørrelser mv. er der loft over deltagerantallet på de enkelte delmøder. Det er kun muligt at deltage i et af de anførte delmøder A-H eller i Markedspladsen M på Frederiksberg Rådhus (se side 6-7). Angiv venligst ønsker om delmøde og/eller Markedsplads på tilmeldingen i prioriteret rækkefølge. Ønskerne efterkommes i den rækkefølge, tilmelding modtages (først til mølle). Der tages forbehold for ændringer i de anførte delmøder og Markedspladsen. A Byledelse, strategi og netværk Smarte byer er ikke kun baseret på teknologi, men også på smart byledelse. Byer skaber ikke sig selv. De udvikles gennem politiske valg. Siden 1990 erne er vilkårene for byledelse forandret. Hvad er det for en virkelighed, der møder det politiske liv i dag? Hvordan kan man bruge strategier og netværk til at nå sine mål? Hvilke politiske ledelsesroller er i spil, og hvordan kan den politiske ledelse styrkes? Og hvilke roller kan man tage som planlægger og leder? Delmødet er et refleksionsrum med både oplæg og diskussion i mindre grupper. Hør om byledelse, strategi og netværk i forskningsprojektet Politisk ledelse af bytransformation, og om Albertslund Kommunes mangeårige erfaring med strategisk samarbejde om byens udvikling i både lokal og regional sammenhæng. Oplæg ved: Erhvervsforsker Peter Andreas Norn, Realdania By / CBS Borgmester Steen Christiansen, Albertslund Kommune og formand for KKR Hovedstaden Mødeleder: Maj Green, formand for Dansk Byplanlaboratoriums bestyrelse og vicedirektør i Gladsaxe Kommune C Telemedicin og tryghed Hjemmesygeplejersker, der tager foto af sår med mobiltelefon og sender billeder til sårlægen på hospitalet. Udskrevne hjertepatienter, der måler blodtryk, puls og vægt derhjemme med telemedicinsk udstyr. Der er efterhånden flere gode eksempler på telemedicin og smarte velfærdsløsninger designet til folk, der bor i områder med langt til lægen, sundhedscentret og sygehuset, mens andre patienter helt kan undgå indlæggelse. På delmødet diskuterer vi fremtidsperspektiverne, der kunne tyde på, at meget kan foregå decentralt. Og befolkningens opfattelse af tryghed både på sundhedsområdet, men også andre velfærdsområder som fx nærhed til politistationen. Oplæg ved: Centerleder Britta Ravn, Center for Telemedicin, Region Midtjylland Forskningschef Anders Hede, Trygfonden Mødeleder: Lars Vildbrad, medlem af Dansk Byplanlaboratoriums bestyrelse og vicedirektør i Region Midtjylland B Fremtidens smarte omgivelser Hvordan kan byerne være fleksible og imødegå de skiftende behov omkring urbanisering og mobilitet fra borgere, politikere og brugere? Således at der kan skabes rum for at livet i byen kan udfolde sig på en ressource-, sundheds- og miljømæssig smart måde. Teknologien kan hjælpe os fx. siger intelligente affaldskurve selv til, når de skal tømmes, cyklister kommer hurtigere frem på fremtidens smarte supercykelstier og bilister får besked om ledige parkeringspladser på mobilen. På delmødet hører vi om mulige smarte løsninger og diskuterer udfordringerne. Oplæg ved: Salgs- og marketingdirektør, Ph.d. René Tristan Lydiksen, Veksø A/S Chefkonsulent Filip Zibrandtsen, Realdania By og medlem af Dansk Byplanlaboratoriums bestyrelse Mødeleder: NN fra Dansk Byplanlaboratorium. D What if? Alt det, der tidligere foregik i den fysiske verden med håndtag til at skrue op og ned på elværket, gasværket eller vandværket er nu online. Det er smart og sparer bl.a. en masse vedligeholdelse, men åbner samtidig for en masse risici. Men online-systemer kan kollapse ved hackerangreb og systemfejl. Delmødet præsenterer en række what if-scenarier, som rejser spørgsmål om kommuners og forsyningsselskabers ansvar og omkostninger forbundet med at sikre systemerne. Desuden diskuterer vi behovet for dialog og tillid på tværs af forsyningsvirksomheder og kommuner hvorfor det er vigtigt at dele viden og erfaringer om angreb på vejen hen imod et forbedret varslingssystem. Oplæg ved: Security Industry Leader Kim Aarenstrup, IBM Security Branchechef for Intelligent Energi, Morten Trolle, Dansk Energi Mødeleder: Peter Vergo, medlem af Dansk Byplanlaboratoriums bestyrelse og souschef i Vordingborg Kommune

5 5 E Vandet og det grønne Arrangeres i samarbejde med Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger Klimatilpasning er på dagsordenen. Alle kommuner skal forholde sig til det, og store investeringer står for døren, hvis vi skal tage hånd om de stadigt større nedbørsmængder. Der er brug for nytænkning, blandt andet når det drejer sig om samarbejde mellem kommuner, forsyningsselskaber og grundejere. Men også nye løsninger, hvor de store investeringer i tekniske anlæg forenes med mere kvalitet i bymiljøet. Delmødets tre oplæg stiller skarpt på de udfordringer vi står over for, de samarbejdsmodeller som er nødvendige, og viser inspirerende danske og internationale eksempler på smarte løsninger til lokal afledning af regnvand (LAR). Oplæg ved: Professor Marina Bergen Jensen, Skov & Landskab, Københavns Universitet Direktør Torben Gade, GBL Direktør Søren Ahle Hansen, Boligselskabet ØsterBO Mødeleder: Lene Krogh, medlem af Dansk Byplanlaboratoriums bestyrelse og projektleder i Horsens Kommune Harrestrup Å (animation) F Solenergi er smart..men ser det smart ud? Der er få eksempler på solceller og solvarmere, der er godt integrerede i de bygninger, de sidder på. Opgaven er særligt svær, når det handler om bevaringsværdige bygninger. Københavns Kommune modtager mange henvendelser om opsætning af solceller og har derfor udarbejdet både retningslinier og folder. I den bevaringsværdige ejendom Søpassagen bor landets første CO 2 -neutrale andelsboligforening. På taget af ejendommen er der installereret solceller, der dækker ejendommens fælles elforbrug. På delmødet diskuterer vi afvejning af hensyn om klimatilpasning og bæredygtighed overfor æstetik og arkitektur: risikerer vi med skrappe krav at tage modet fra husejere, der gerne vil gøre miljøet en tjeneste? Oplæg ved: Arkitekt Maria M. L. Nielsen, Center for Bydesign, Københavns Kommune Bestyrelsesformand Andreas Madsen, AB Søpassagen Mødeleder: Christian Lützen, medlem af Dansk Byplanlaboratoriums bestyrelse og afdelingschef i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter G Smart specialisering fra landbrug til videnstunge erhverv I 2050 kan det åbne land blive stedet, hvor videnstunge erhvervsvirksomheder med højtuddannet arbejdskraft producerer både fødevarer, energi og produkter til medicinalindustrien. Sådan lyder scenariet i rapporten 2050 Det bli r et yndigt land. Samtidig bliver det, der kaldes Intelligent Specialisering en forudsætning for, at kommuner og regioner kan søge EU s strukturfonde i den nye planperiode. Det indebærer, at man vil tage udgangspunkt i en grundig analyse af et områdes styrkepositioner. På delmødet diskuterer vi, hvad der skal til, for at de nye typer erhverv kan lokalisere sig i landområderne. Du får også indblik i den specialiseringsanalyse, som Region Midtjylland har fået foretaget på vegne af regionens netværk af aktører på fødevareområdet. Oplæg ved: Afdelingschef Erik Sejersen, Regional Udvikling, Region Midtjylland Professor Lene Lange, Aalborg Universitet Mødeleder: Mai-Britt Helle Jensen, næstformand for Dansk Byplanlaboratoriums bestyrelse og afdelingsleder i Faaborg-Midtfyn Kommune H Hvad sker der internationalt på Smart City fronten tre eksempler til inspiration Delmødet foregår på engelsk Almere ( indb.) er en new town med planer om at fordoble det nuværende indbyggertal. Derfor bruges data til at tilrettelægge byudviklingen, samt til at forbedre det politiske beslutningsgrundlag og udnyttelsen af kommunens ressourcer til service overfor borgerne. Bristol ( indb.) vil løfte en ambitiøs bæredygtighedsdagsorden, hvor CO 2 -udslippet skal være reduceret med 40% i Projektet Bristol Green Digital City kombinerer indsatser omkring smart energi, smart transport og udvidelse af byens open data-portal. Malmö ( indb.) har længe arbejdet med bæredygtighedsindsatser både på miljø-, transport- og boligområdet. I Malmö er Smart City med al respekt bare et lag mere ovenpå den eksisterende og vedholdende indsats. På delmødet får du indsigt i potentialer og problemer med det praktiske arbejde med Smart Citybegrebet. Oplæg ved: Head of Research and Statistics Gerhard Dekker, Gemeende Almere, Holland Future City Coordinator Lorraine Hudson, Bristol City Council, England Stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson, Malmö Stad, Sverige Mødeleder: Thorkild Ærø, næstformand for Dansk Byplanlaboratoriums bestyrelse og direktør i Statens Byggeforskningsinstitut SBI, Aalborg Universitet

6 6 M Markedsplads gå efter det, der interesserer dig blandt eksemplerne på smart planlægning og IKT i Danmark Markedspladsen finder sted kl på Frederiksberg Rådhus. Her kan du sammensætte dit eget program og frit veksle mellem at - overvære et eller flere oplæg i Festsalen - besøge en række bemandende stande i Rådhushallen - netværke i NetCaféen Der tages forbehold for ændringer i de anførte stande og oplæg. Markedsplads på Dansk Byplanlaboratoriums Planmesse 2012 Hvordan bruges byen? Et eksempel på digital kortlægning (Illustration: Aalborg Universitet) Oplæg i Festsalen Kl holdes der oplæg om de nedennævnte temaer. Hvert oplæg varer ca. en halv time, inklusive tid til uddybende spørgsmål. Imellem oplæggene er indlagt pauser med mulighed for at besøge standene i Rådhushallen og/eller NetCaféen. Københavns open dataportal København og andre byer står over for komplekse udfordringer for at sikre fortsat vækst og livskvalitet. Der er behov for nye innovative løsninger på tværs af alle byens services. Derfor inddrager byen sine borgere, brugere, erhvervsliv og vidensinstitutioner, som en aktiv del af de processer, som skaber nye smarte byløsninger. En forudsætning er brug af de data, som byen genererer til at skabe intelligente, ressourceoptimerede og energieffektive løsninger. Hvad er potentialerne for at bruge såkaldte big data i byudviklingen, og den dataportal, som Københavns Kommune er i færd med at skabe? Oplæg ved: Kontorchef Claus Bjørn Billehøj, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune Mødeleder: Anne Skovbro, medlem af Dansk Byplanlaboratoriums bestyrelse og direktør i Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune Flere ting på en gang, det er smart På Frederiksberg ønsker vi at skabe merværdi ved at koble forskellige behov og aktiviteter sammen og have blik for, hvordan forskellige investeringer kan understøtte hinanden. Hør om byudviklingsprojektet for Nordens Plads, der handler om en revitalisering af en hel bydel. Oplæg ved: By- og Miljødirektør Ulrik Winge, Frederiksberg Kommune Mødeleder: Sven Koefoed-Hansen, medlem af Dansk Byplanlaboratoriums bestyrelse og vicedirektør i Naturstyrelsen Borgerne bygger byen Hver sommer opbygges der hvert år et samfund, en by, svarende til en større dansk kommune. Det er Roskilde Festival. Efter bare 14 dage er der igen en bar mark. Festivalen bygges op, og tages ned, i et tæt samarbejde med deltagerne og en masse frivillige. De er medskabende i ordets mest positive forstand. Også når det gælder om at udvikle og udnytte nye digitale muligheder. Hvad kan de danske kommuner lære af dette midlertidige samfund, den tætte relation til deltagerne og brugen af ny smart teknologi? Oplæg ved: Innovationsdirektør Esben Danielsen, Roskilde Festival Orange Innovation Mødeleder: Marie Louise Madsen, medlem af Dansk Byplanlaboratoriums bestyrelse og konsulent i Kommunernes Landsforening

7 7 Stande i Rådhushallen Standende er bemandet kl På de enkelte stande holdes et kort oplæg, der gentages ca. hver halve time. Efter hvert oplæg er der afsat god tid til spørgsmål og dialog med dem, der besøger standen. Digital borgerinddragelse GPS-teknologien giver muligheder for stedsspecifik borgerinddragelse. Det er ikke længere nødvendigt at hive folk til borgermøde kl , med GPSer får de en stemme bare ved at gøre, som de plejer. Oplæg ved: Phd-studerende Anne-Marie Sanvig Knudsen, Aalborg Universitet Systematiseret bygningsdrift Der er et stort potentiale gemt i de kommunale bygninger. Ved at systematisere og kvalificere brugen af systemer til drift og service er det muligt at hæve servicenivauet. Men ofte bliver den tilgængelige information slet ikke brugt til noget. Oplæg ved: Chefrådgiver Bent Michael Nielsen, Orbicon City Sense En funktionel og hensigtsmæssig indretning af byen forudsætter viden om, hvordan folk færdes og bruger byen. Kortlægningen af besøgstal og adfærdsmønstre kan fx omfatte hvordan folk transporterer sig rundt i byen, hvor de parkerer, og hvordan de færdes i de centrale strøgområder. Oplæg ved: Projektchef Kristian Bransager, COWI A/S Digital kortlægning Med flere ekstreme nedbørshændelser i vente er befæstningsgraden i bymiljøer en central parameter. Med nye kortlægningsteknikker er det muligt at automatisere kortlægningen af befæstningsgrader ud fra flyfotos eller satellitbilleder og dermed udpege de områder, der har størst risiko for at blive oversvømmet. Oplæg ved: Senior Remote sensing & GIS specialist Christian Tøttrup, DHI GRAS A/S Hvor bor kulturnauterne og hvem interesserer sig for lokalpolitik? Vi kombinerer geodata med socio-økonomiske variable med det formål at blive klogere på danskerne og deres hverdag. Vi har udviklet en klassifikation med 30 typer fordelt i otte grupper, der fortæller hver deres historie om danskernes livsstil, adfærd og holdninger. Bliv klogere på dine borgeres holdning til miljø, deres motionsvaner og se, hvor din kommunes kirkegængere bor. Oplæg ved: Konsulent Jeanette Mayland Olsen, Geomatic A/S Den intelligente affaldskurv Med en solcelledrevet komprimeringsenhed kan denne affaldskurv rumme fem gange så meget affald, som en almindelig affaldskurv. Desuden siger den selv til, når den skal tømmes, og sparer derved kommunen for mange årsværk. Oplæg ved: Salgschef Nicolai Egebjerg, Veksø A/S Smart Aarhus Hvordan gør vi fremtidens by til et godt sted at leve? Vi får mere teknologi, men færre ressourcer. I Smart Aarhus arbejder borgere og myndigheder, erhvervsliv og vidensinstitutioner sammen i en bottom-up inspireret proces om at udnytte digitale muligheder. Oplæg ved: Konsulent Line Gerstrand Knive, Smart Aarhus Merværdi Frederiksberg vil være foregangskommune og lade klimatilpasningen sætte et tydeligt grønt aftryk på byen. Vi satser på løsninger, der både kan bidrage til klimatilpasning og til bedre byliv og bykvalitet; løsninger der gør byen mere attraktiv for borgerne eksempelvis grønne anlæg, der både har rekreativ værdi og bidrager til klimatilpasningen. Oplæg ved: Byplanchef Sara Paarup, Frederiksberg Kommune Københavns open dataportal Der er behov for ny innovative løsninger på tværs af alle byens services. Hvad er potentialerne for at bruge såkaldte big data i byudviklingen og den dataportal, som Københavns Kommune er i færd med at skabe? Oplæg ved: Kontorchef Claus Bjørn Billehøj, Københavns Kommune Cyklernes by Cykelruteplanlæggeren er integreret i Odense Kommunes nye app OdenseGuide. Det betyder at du kan finde vej til alle adresser i Odense, men også til byens mange legepladser, kultursteder, arrangementer m.v. Du kan vælge mellem korteste rute og anbefalet rute, der foretrækker cykelstier frem for veje uden cykelsti. Oplæg ved: Landskabsarkitekt Rune Bugge Jensen, Odense Kommune ProjectZero ProjectZero er visionen om at gøre hele Sønderborg-området CO 2 -neutral i 2029 baseret på vækst og grønne jobs. Med en bred vifte af banebrydende initiativer blandt områdets virksomheder, institutioner, uddannelsessteder og borgere skaber vi i samarbejde vejen mod nullet. Oplæg ved: Planchef Vivian Krøll, Sønderborg Kommune Adm. direktør Peter Rathje, ProjectZero

8 8 Udflugter Efter hovedforedraget Stedsans i en digital verden fredag morgen på Frederiksberg Rådhus starter alle udflugter herfra kl Udflugterne er tilbage senest kl til byplanmødets fælles afslutning på rådhuset. Fredag den 27. september kl Der er loft over antallet af deltagere på de enkelte udflugter, og ønskerne efterkommes i den rækkefølge, tilmelding modtages (først til mølle). Angiv venligst ønsker om udflugt på tilmeldingsblanketten i prioriteret rækkefølge. Der tages forbehold for ændringer i udflugtsprogrammerne. Søndermarksskolen, Frederiksberg Copenhagen Business School, Frederiksberg 1 Klimabyen for fremtiden Arrangeres i samarbejde med Frederiksberg Kommune. Udflugten er en cykeltur. Frederiksberg skal være et bæredygtigt storbyområde, der er rustet til fremtidens klimaudfordringer. Med metroen som rygrad for den kollektive trafik har kommunen sat ambitiøse mål for CO 2 -reduktion, der opnås gennem satsning på energieffektivisering og vedvarende energi. På cykelturen går vi også under jorden og oplever arbejdet med at anlægge metro-cityringen, der på Frederiksberg får tre nye stationer heraf én i Frederiksberg bymidte. Vi besøger desuden KU Science (den tidligere Landbohøjskole), hvor vi skal høre om spændende forslag til klimatilpasning, samt Søndermarksskolen, der bliver Frederiksberg Kommunes første ESCO-projekt. Hvordan sikrer vi storbyen mod fremtidens klimaforandringer? Det spørger Frederiksberg Kommune udflugtens deltagere om. 2 Vidensbyen Arrangeres i samarbejde med Frederiksberg Kommune. Udflugten er en cykeltur. Frederiksberg har en lang historie som uddannelses- og vidensby. De centralt beliggende campusområder er tydelige i bybilledet og udgør markante omdrejningspunkter for byens rum og dynamik. På cykelturen følger vi Frederiksbergs grønne forbindelse Den Grønne Sti. Den er anlagt som en kombineret cykel- og gangsti, der bl.a. skaber forbindelse mellem campusområderne. Vi skal besøge Diakonissestiftelsen, der er en traditionsrig institution under omdannelse. Vi besøger også KU Science (tidligere Landbohøjskole) og CBS (Copenhagen Business School), hvor vi hører om udviklingsplanerne og ser i praksis, hvordan man som kommune kan arbejde med et byintegreret campus. Hvordan arbejder vi bedst med at skabe et byintegreret campus? Det spørger Frederiksberg Kommune udflugtens deltagere om.

9 9 Frederiksberg Have og Slot 3 Destination i Hovedstaden Arrangeres i samarbejde med Frederiksberg Kommune. Udflugten er en byvandring. De grønne og karakterfulde bymiljøer på Frederiksberg bidrager til et mangfoldigt byliv. Den identitet skal fastholdes i arbejdet med at udvikle Frederiksberg som destination i hovedstaden. Byvandringen går gennem den historiske Frederiksberg Have en grøn oase, der fungerer som et rekreativt parkområde, med plads til både leg, motion og afslapning. Herfra går vi til Zoologisk Have, hvor vi skal se dyrenes smarte nye boliger. Udflugten afsluttes på Frederiksberg Allé, hvor arbejdet med den fremtidige metrostation er igang. Hvordan omdanner vi Frederiksberg Allé, så den bibeholder sin charme? Det spørger Frederiksberg Kommune udflugtens deltagere om. Nyt isbjørneanlæg i ZOO, Frederiksberg Nye boliger og erhverv i Flintholm-kvarteret, Frederiksberg 4 Livskvalitet i hverdagen Arrangeres i samarbejde med Frederiksberg Kommune. I udflugten indgår byvandring samt transport med metro og bus. Frederiksberg skal være et levende byområde, der understøtter borgernes livskvalitet. Attraktive boliger i levende kvarterer og nærhed til offentlig service udgør gode rammer for hverdagslivet i byen. På byvandringen besøger vi Flintholm-kvarteret, Frederiksbergs nye bydel, der rummer både erhverv, boliger og kulturtilbud. Bydelen er forsynet med både S-tog og metro og der arbejdes med nye byrum og forbindelser i området. Vi besøger også Porcelænshaven, den tidligere Kgl. Porcelænsfabrik, som nu rummer attraktive boliger. Til sidst skal vi se det gamle svømmehalskvarter, hvor vi vil opleve et byfornyet kvarter med både renoverede og oprindelige gårdanlæg. Hvordan sikrer vi, at vores byrum indrettes socialt bæredygtigt? Det spørger Frederiksberg Kommune udflugtens deltagere om.

10 10 5 Smart byomdannelse i forstaden Arrangeres i samarbejde med Albertslund Kommune Albertslundkonceptet kombinerer energi- og omkostningseffektiv teknologi, forbedret indeklima og rationelle byggemetoder. Det har været vigtigt at finde løsninger, som beboerne kan bakke op om, og som sikrer, at boligerne bliver tidssvarende. På udflugten skal vi opleve Alberslundkonceptet i praksis og besøge Albertslund Syd, hvor 1/3 af de 2200 boliger nu er renoverede. Vi møder nogle af beboerne og hører, hvordan det er at bo der. Vi skal også se den nye Albertslundlampe, der afløser den gamle alle kommunens lysarmaturer skal udskiftes, så de bliver mere smarte og kan styres fra rådhuset. Renoverede boliger i Albertslund Syd Bæredygtige boligbebyggelser i Egedal og Stenløse 6 Bæredygtigt byggeri Arrangeres i samarbejde med Egedal Kommune Egedal Kommune har længe planlagt for bæredygtigt byggeri. Vi besøger bydelen Stenløse Syd, der fuldt udbygget vil rumme 800 boliger med både klyngehuse, parcelhuse, rækkehuse og etageboliger. Hele bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse og er et af landets største, samlede lavenergiboligområder. Kommunen har netop færdiggjort en lokalplan for en biobaseret varmecentral. Vi besøger desuden Egedal byudviklingsområde ved Egedal Station. Her er der opført et supermarked i lavenergiklasse 2015 med solceller på taget, og kommunen er i gang med at opføre et byggeri, der kombinerer et rådhus og sundhedshus med plejeboliger og ældreegnede boliger i bygningsklasse 2020.

11 11 7 Bæredygtig forstad hele vejen rundt Arrangeres i samarbejde med Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune arbejder med at revitalisere forstaden og den kulturhistorie som området ligger inde med, som et produkt af velfærdstatens udvikling. Vi besøger Avedøre Holme, som i 60erne blev udlagt som et område til tung, forurenende industri. Kommunen vil gerne ændre områdets anvendelse, og grundejerforeningen arbejder på at få en grønnere profil. Senere besøger vi Avedøre Stationsby, hvor vi skal nyde udsigten fra taget af Store Hus, der er energirenoveret med solenergianlæg på gavlen og taget. Til sidst besøger vi Avedørelejren, hvor de tidligere kasernebygninger er omdannet til et moderne byområde med boliger, kreative erhverv og kulturinstitutioner. Byomdannelse i Avedørelejren Solenergianlæg på Store Hus 8 Blå og grønne løsninger Arrangeres i samarbejde med Københavns Kommune Udflugten er en introduktion til, hvordan man kan arbejde med at realisere grønne og blå løsninger i lyset af klimatilpasningsudfordringen. Vi hører om Københavns Kommunes klimatilpasningsplan og skybrudsplan og besøger tre forskellige projekter: Ågenopretningsprojekt Harrestrup Å, der skaber gode naturbetingelser og oplevelser for borgerne langs parkstrøget, som afgrænser kommunen mod vest. Dernæst besøger vi Skt. Annæ Plads i indre by, der skal omdannes til et smukt grønt byrum, hvor der også etableres lokal regnvandshåndtering. Udflugten afsluttes i klimakvarteret Skt. Kjelds på Østerbro, hvor vi hører om planerne for Tåsinge Plads, Skt. Kjelds Plads og Bryggervangen. Klimakvarteret Skt. Kjelds (animation) Genopretning af Harrestrup Å (animation)

12 12 9 Smart Hovedstad A r r a n g e r e s i s a m a r b e j d e m e d K ø b e n h a v n s K o m m u n e På udflugten skal vi opleve eksempler på smarte løsninger i hovedstadsområdet. Vi starter med at se IBMs udstilling Smarter City Challenge. Derefter besøger vi Københavns Universitets Green Lighthouse, Danmarks første offentlige CO 2 -neutrale bygning. Ved havnebadet på Islands Brygge Havnebadet på Islands Brygge hører vi fortællingen om havnebadets tilblivelse og brug af smart teknologi. Sidst besøger vi Dansk Design Center, der tilbyder programmører gratis undervisningsforløb i at bruge kommunens Big Data til at udvikle smarte løsninger. 10 Smart City = Cykelby A r r a n g e r e s i s a m a r b e j d e m e d K ø b e n h a v n s K o m m u n e U d f l u g t e n e r e n c y k e l t u r Vi kører ad Den grønne cykelrute og hører om samarbejdet mellem Frederiksberg og Københavns Kommune. De grønne ruter er et højklasset cykelprojekt, der skaber en lang sammenhængende cykelsti igennem grønne omgivelser. Vi kører ad Nørrebrogade og oplever Etape I, der er etableret med brede cykelstier og fortove og snakker om udfordringer og potentialer for at skabe bedre cykelforhold og handelsliv på trafikerede strækninger. Dernæst kører vi til Nyhavn og ser den nye bro, der vil gøre det nemmere at komme fra Østerbro til Christianshavn og Amager. Desuden kører vi ad Østerbrogade og hører om kommunens arbejde med at skabe intelligente grønne bølger, hvor både busser og cyklister prioriteres. Bredere cykelstier og fortove på Nørrebrogade

13 13 11 Vidensbyen netværksledelse i praksis A r r a n g e r e s i s a m a r b e j d e m e d L y n g b y - T a a r b æ k K o m m u n e Hvordan kan campus, by og erhvervsliv blive bundet bedre sammen? Netop dette arbejder man på i Lyngby-Taarbæk Vidensby, som er en forening, der tæller aktører fra kommune, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, almen boligsektor og erhvervsliv. På udflugten ser vi på potentialerne og undervejs møder vi flere af vidensbyens aktører, der fortæller om samarbejdet og byudviklingen. På en byvandring i Kgs. Lyngby skal vi se og høre om områdets fortætning gennem årene. Desuden besøger vi DTU og forskerparken Scion DTU, hvor Vidensbyens sekretariat bor. Turen afsluttes med besøg hos virksomheden Haldor Topsøe. 12 Regnvand som driver Byfortætning i Kgs. Lyngby (animation) A r r a n g e r e s i s a m a r b e j d e m e d R o s k i l d e K o m m u n e siddemøbler og hængekøjer. Senere besøger vi DTU Risø D u k a n v æ l g e m e l l e m a t d e l t a g e i u d f l u g t e n p å c y k ecampus, l ( 1 2. A hvor ) vi hører om planer for en ny cleantech-forskerpark med mange vidensarbejdspladser og sammenhængen e l l e r m e d b u s ( 1 2. B ) Vi besøger byudviklingsområdet MUSICON med den med Det gamle Risø. Endelig besøger vi den nyere Trekronerbydel, hvor der er arbejdet med storskala-afledning af regn- prisvindende Rabalderpark, hvor skaterne har mulighed for at boltre sig i regnvandskanaler og regnvandsbassiner, når ikke de vand. Her ser vi på terræntilpasning og render til vandafledning i bydelen med alternative boformer, universitet, skole og er fyldt med regnvand. Ved vandkanten er der anlagt en oplevelsessti med beplantning, fitnessredskaber, trampoliner, kulturinstitutioner. Rabalderparken i Musicon

14 14 Praktiske oplysninger Byplanmødets hovedforedrag torsdag formiddag finder sted i Koncertsalen i Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (det tidligere Radiohus), Julius Thomsens Gade 1, 1974 Frederiksberg C. Frokost og delmøder torsdag finder sted her og i andre centralt beliggende lokaler på Frederiksberg. Middag og aftenarrangement torsdag finder sted på Radisson Blu Falconer, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg. Hovedforedraget fredag morgen samt mødets fælles afslutning fredag eftermiddag finder sted på Frederiksberg Rådhus. Deltagerafgift Prisen pr. deltager fra kommuner, regioner og andre, der yder fuldt tilskud til Dansk Byplanlaboratorium i 2013 er kr ,-. Der ydes rabat til studerende og arbejdsløse. For alle andre er deltagerafgiften kr ,-. Afgiften inkluderer måltider med drikkevarer, udflugter og deltagermateriale herunder BYPLANNYTs septembernummer. Overnatning er ikke inkluderet i deltagerafgiften (se herunder). Overnatning Tilmelding og betaling Tilmelding til Det 63. danske Byplanmøde foretages online på vores hjemmeside Tilmelding skal være Dansk Byplanlaboratorium i hænde senest mandag den 5. august Bekræftelse og faktura fremsendes, når tilmelding er modtaget i Byplanlaboratoriet. Ved afbud efter tilmeldingsfristen den 5. august og til og med onsdag den 11. september 2013 betales et gebyr på kr Ved afbud efter den 11. september betales den fulde deltagerafgift. Der er loft over deltagerantallet, og det kan blive nødvendigt at prioritere tilmeldingerne efter modtagelsesdato. I givet fald oprettes en venteliste. HRG Nordic står for formidling af hotel værelser i forbindelse med byplanmødet. Reservation af overnatning foretages online via link til HRG Nordic på Her findes oplysninger om hotellernes beliggenhed, priser, betingelser for betaling m.v. Reservation skal være HRG Nordic i hænde senest mandag den 5. august Reservationer sker i den rækkefølge de modtages. Bekræftelse og faktura fremsendes fra og betales til HRG Nordic. Yderligere information om overnatning kan fås ved henvendelse direkte til HRG Nordic: Mie Eriksen, tlf , Fra DB-kurset Den programmerbare by (2012) (Illustration: Aalborg Universitet)

15 15 Klatretårn i Aksel Møllers Have, Frederiksberg Dansk Byplanlaboratorium er en selvejende, uafhængig institution, hvis formål er at fremme by- og landskabsplanlægning i Danmark. Programmet er udsendt af Dansk Byplanlaboratorium juni 2013 Tilrettelæggelse: Henrik Witthøft (ansv.) og Christian Broen Layout: Mark Gry Christiansen og Henrik Witthøft Tryk: Handy-Print A/S, Skive Fotos er venligst stillet til rådighed af: Frederiksberg Kommune: for- og bagside, side 8, 9 (øverst og nederst t.v.) og 15 Albertslund Kommune: side 10 (øverst) Egedal Kommune: side 10 (midt og nederst) Hvidovre Kommune: side 11 (øverst og midt) Københavns Kommune: side 5, 11 (nederst) og 12 Lyngby-Taarbæk Kommune: side 13 (øverst) Roskilde Kommune: side 13 (nederst) Aalborg Universitet: side 6 (nederst) Dansk Byplanlaboratorium: side 6 (øverst) og 14 Vilhelm Lauritzen Arkitekter/Jens Lindhe: side 3 ZOO/Henrik Sørensen: side 9 (øverst t.h.)

16 16 Dansk Byplanlaboratorium Nørregade København K Tlf Fax

smart planlægning Det 63. danske byplanmøde 26.-27. september 2013 på Frederiksberg

smart planlægning Det 63. danske byplanmøde 26.-27. september 2013 på Frederiksberg Det 63. danske byplanmøde 17 smart planlægning Det 63. danske byplanmøde 26.-27. september 2013 på Frederiksberg 2 Det 63. danske byplanmøde Det 63. danske byplanmøde 3 Alle taler om smarte byer i Byplan

Læs mere

STRATEGISK BYLEDELSE for politikere

STRATEGISK BYLEDELSE for politikere STRATEGISK BYLEDELSE for politikere 1 STRATEGISK BYLEDELSE FOR POLITIKERE strategisk byledelse for politikere er et nyt tværfagligt kompetenceudviklingsprogram, som sætter fokus på strategisk lederskab

Læs mere

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 2

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 2 P L D 2 L O A 0 A V G 1 N S E 2 INDBYDELSE TIL PLANLOVSDAGE 2012 I samarbejde med Naturstyrelsen, indbyder DABYFO, Danske Planchefer og Kommunalteknisk Chefforening herved ledere og medarbejdere fra kommunernes

Læs mere

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT FILIP ZIBRANDTSEN CHEFKONSULENT I REALDANIA BY 24. NOVEMBER 2014 Indhold Kort om RealdaniaBy Udfordring Parkering kan skabe værdi Aspekterne Case

Læs mere

Borgermøde 6.juni 2017

Borgermøde 6.juni 2017 Borgermøde 6.juni 2017 Program 6.juni kl. 19-21 19.00 - Velkommen - ved rådmand Hans Henrik Henriksen 19.10 - Afsløring af vinder Instachallenge - ved Hans Henrik Henriksen 19.15 - Oplæg fra Midtbyens

Læs mere

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 7

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 7 P L D 2 L O A 0 A V G 1 N S E 7 INDBYDELSE TIL PLANLOVSDAGE 2017 DABYFO indbyder i samarbejde med Erhvervsstyrelsen, Danske Planchefer og KTC, alle ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings-

Læs mere

A V G 1 P L D 2 L O A N S E

A V G 1 P L D 2 L O A N S E P L D 2 L O A 0 A V G 1 N S E INDBYDELSE TIL PLANLOVSDAGE 2014 DABYFO indbyder i samarbejde med Naturstyrelsen, Danske Planchefer og KTC hermed ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings- miljø-

Læs mere

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI Hvordan får vi mere ud af klimatilpasningen, og hvordan gør vi det på nye og innovative måder? Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania Hvad er VANDPLUS? VANDPLUS-partnerskabet

Læs mere

Hotel H10 ITACA Av. Roma, 22 E-08015-Eixample-Sants Station-Barcelona T (34) 93 226 55 94 h10.itaca@h10hotels.com

Hotel H10 ITACA Av. Roma, 22 E-08015-Eixample-Sants Station-Barcelona T (34) 93 226 55 94 h10.itaca@h10hotels.com KTC - Studietur Barcelona 25. 27. maj 2016 Hotel H10 ITACA Av. Roma, 22 E-08015-Eixample-Sants Station-Barcelona T (34) 93 226 55 94 h10.itaca@h10hotels.com Barcelona Barcelona opfattes i dag som en global

Læs mere

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 5

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 5 P D 2 O 0 V G 1 N S E 5 INDBYDESE TI PNOVSDGE 2015 DBYFO indbyder i samarbejde med Naturstyrelsen, Danske Planchefer og KTC hermed ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings- miljø- og byggesagsafdelinger

Læs mere

På vej mod et bedre bymiljø

På vej mod et bedre bymiljø NVF s danske udvalg for Miljø og Transport i byer arrangerer: På vej mod et bedre bymiljø Hvor: I Odense på Odense Slot Hvornår: 1.-3. oktober 2009 Program nederst Brug fagligheden og vær med til at skabe

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Photo: Stiig Hougesen Byudvikling i Roskilde Kommune Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Bygger på kommunens styrker og planstrategi Beliggenhed i smukt landskab Balanceret bystruktur Centralt

Læs mere

Velkommen til virkeligheden: Den regionale by! Begreberne

Velkommen til virkeligheden: Den regionale by! Begreberne Velkommen til virkeligheden: Den regionale by! Begreberne Per Riisom, Bymekaniker Direktør og stifter af Nordic City Network i 2003 Arkitekt, urbanist og erhvervsrådgiver gennem 50 år Arbejdet som konsulent

Læs mere

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Anne Skovbro //Direktør //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Den sammenhængende by 1. Temaer i Kommuneplan 2015 Boliger Sammenhæng Erhverv Greater

Læs mere

Velkommen til Klimakvarter En fortælling om samskabende processer

Velkommen til Klimakvarter En fortælling om samskabende processer Velkommen til Klimakvarter En fortælling om samskabende processer 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 En fortælling om samskabende processer med udgangspunkt i omdannelsen af et boligområde i København

Læs mere

Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret. - Opsummering -

Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret. - Opsummering - Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret - Opsummering - Om mødet Mødet blev afholdt tirsdag d. 15. september kl. 16.30-18.30 på Borups Højskole, Frederiksholms Kanal. Indre By Lokaludvalg

Læs mere

Oplæg til program, mandag Tid Indhold Temaer Oplægsholdere mv. Økonomi Ansvar 7.30-8.30 8.30 9.00 9.00-10.00 Ankomst 10.00-12.00

Oplæg til program, mandag Tid Indhold Temaer Oplægsholdere mv. Økonomi Ansvar 7.30-8.30 8.30 9.00 9.00-10.00 Ankomst 10.00-12.00 Oplæg til program, mandag Tid Indhold Temaer Oplægsholdere mv. Økonomi Ansvar 8.30 9.00 9.00-10.00 Ankomst - Fælles velkomst - Introoplæg (brede) 13 17 Inspirationsoplæg (30min varighed + debat/ gruppediskussion):

Læs mere

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 3

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 3 P L D 2 L O A 0 A V G 1 N S E 3 Indbydelse TIL PLANLOVSDAGE 2013 DABYFO indbyder i samarbejde med Naturstyrelsen, Danske Planchefer og KTC hermed ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings-, miljø-

Læs mere

Hvilken slags plan bliver det? - klimatilpasningsplanen

Hvilken slags plan bliver det? - klimatilpasningsplanen Hvilken slags plan bliver det? - klimatilpasningsplanen Birgitte Hoffmann 26. 2. 2013 Hvilke visioner skal planen styrke? Hvad skal Klimatilpasningsplanen lægge op til? Hvordan kan den bidrage til lokal

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

Vandet er Kokkedals fremtid

Vandet er Kokkedals fremtid Vandet er Kokkedals fremtid Pressemeddelelse 22. august 2012 Borgerne i Kokkedal kan se frem til en ny stor og bæredygtig bydel langs Usserød Å. Men skal bydelen have kanallandskaber og et centrum omkranset

Læs mere

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Fælles politikkoncept i Odense Kommune Vision: (Hvor skal vi hen? Meget langt sigte) - Fælles

Læs mere

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 INDHOLD 1. Introduktion og proces 2. Et holistisk perspektiv på grøn omstilling og vækst 3. Eksempler på grøn

Læs mere

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE 1 Odense Kommune Bystrategisk Stab Oktober 2014 Indledning De almene boliger

Læs mere

Forstadens omdannelse Samarbejde og investeringer er en forudsætning

Forstadens omdannelse Samarbejde og investeringer er en forudsætning Bo Rasmussen Kommunaldirektør i Albertslund Kommune Realdania Debat Debatmøde i Ejerboligforum d. 4. maj Profit og projekter i fremtidens forstad Forstadens omdannelse Samarbejde og investeringer er en

Læs mere

HOLD 2. STRATEGISK BYLEDELSE for fagchefer

HOLD 2. STRATEGISK BYLEDELSE for fagchefer HOLD 2 STRATEGISK BYLEDELSE for fagchefer 1 STRATEGISK BYLEDELSE FOR FAGCHEFER strategisk byledelse for fagchefer er et tværfagligt kompetenceudviklingsprogram, som sætter fokus på det strategiske bylederskab

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Fremtidens muligheder nutidens handlinger

Fremtidens muligheder nutidens handlinger Fremtidens muligheder nutidens handlinger Dansk Arkitektur Center inviterer til DK2050 konferencen Dato: 5. november kl. 8.30-16.15 Sted: Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S Fremtidens muligheder

Læs mere

Den moderne bæredygtige by. Holger Bisgaard

Den moderne bæredygtige by. Holger Bisgaard Den moderne bæredygtige by Holger Bisgaard Det bypolitiske initiativ - tidsplan Debatfase Politikfase Handlingsfase Fase 1 Fase 2 Fase 3 Oktober 2009 Oktober 2010 Debatoplæg International konference Bypolitisk

Læs mere

Odenses gode historie

Odenses gode historie Odenses gode historie Kursus Byens vand Odense 14-01-2010 v/susanne Gerdes Byplan, Odense Kommune Lidt forhistorie før 2 BG Nøden tvang os politisk workshop 2006 - Odense Kommune og Vandselskabet havde

Læs mere

Drop bilen, tag cyklen! Grønneste hovedstad i EU 2014 CITY MAGAZINE LÆS OM KØBENHAVNS GRØNNE FREMTID

Drop bilen, tag cyklen! Grønneste hovedstad i EU 2014 CITY MAGAZINE LÆS OM KØBENHAVNS GRØNNE FREMTID Drop bilen, tag cyklen! Grønneste hovedstad i EU 2014 CITY MAGAZINE LÆS OM KØBENHAVNS GRØNNE FREMTID 1 EUs grønneste hovedstad 2014 København har et grundareal på 74,4 km2, med et befolkningstal på 541.989

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

Køge vender ansigtet mod vandet

Køge vender ansigtet mod vandet Artikel i PORTUS online magazine juli 2013 Køge vender ansigtet mod vandet Realdania By og Køge Kommune er i partnerskab om at udvikle centralt beliggende havne- og industriarealer til en levende og bæredygtig

Læs mere

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING 16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING SKYBRUD OVERSVØMMELSER FÆLLES UDFORDRING MERE FOR PENGENE REKREATIV MERVÆRDI SUND FORNUFT Beslutningstagerkonference og udstillingsåbning

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København København 2015 - Verdens Miljømetropol I 2015 er København med rette kendt som den af verdens hovedstæder, der har det bedste storbymiljø.

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel Planlægning i europæisk perspektiv ESPON med en dansk vinkel Danmark i international sammenhæng Globaliseringen har stor betydning for Danmark, ikke mindst i form af en kraftig urbanisering. Når nogle

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

BRANCHETEMA UDVIKLING AF EJENDOMME OG KONTORER. er afgørende for det gode projekt

BRANCHETEMA UDVIKLING AF EJENDOMME OG KONTORER. er afgørende for det gode projekt BRANCHETEMA UDVIKLING AF EJENDOMME OG KONTORER PARKERING er afgørende for det gode projekt Parkeringsanlægget skal tænkes intelligent ind fra starten, når man udvikler ejendomme. Men det sker ikke altid.

Læs mere

Fremtidens Nordøst Amager

Fremtidens Nordøst Amager WORKSHOP LØRDAG DEN 27. SEPTEMBER KL. 14.00 16.00 STRANDLODSVEJ 69: Fremtidens Nordøst Amager INTRO Side 1-2 indeholder en opsamling på workshoppen og de forskellige input og diskussioner. På side 3-5

Læs mere

Blik på helheden giver nye muligheder

Blik på helheden giver nye muligheder Blik på helheden giver nye muligheder Vores samfund forandrer sig. Blot inden for de seneste årtier er store industriområder blevet forladt. Mange egne i Danmark er samtidig blevet tydeligt mærket af,

Læs mere

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef Klima og planlægning i Roskilde Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef 1 Vigtige pointer: Sammenhængende politikker Handlingsorienteret Kan finansieres Opbakning 2 Indhold

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Borgermøde om Tåsinge Plads

Borgermøde om Tåsinge Plads Borgermøde Ny Tåsinge Plads Den 27. september 2012 Borgermøde om Tåsinge Plads 27. september 2012 kl. 19-21 på Vennemindevej 39 Resumé Borgermødet blev afholdt den 27. september 2012 kl. 19-21 med omkring

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Byliv og Mobilitet i Aalborg Øst Oplæg ved Dansk Byplanlaboratoriums årsmøde Aalborg 7. oktober 2011

Byliv og Mobilitet i Aalborg Øst Oplæg ved Dansk Byplanlaboratoriums årsmøde Aalborg 7. oktober 2011 Byliv og Mobilitet i Aalborg Øst Oplæg ved Dansk Byplanlaboratoriums årsmøde Aalborg 7. oktober 2011 Professor Ole B. Jensen Institut for Arkitektur, Design og Medieteknologi Aalborg Universitet Disposition

Læs mere

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Byrådets vision 2018 November 2014 2 LEAD / November 2014 Indhold 1. Intro 2. Grundlaget: Fortællingen om Roskilde Kommune 3. Målene: Det vi kæmper for 4. Indsatser

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Klimatilpasningsplanen hvordan bliver den?

Klimatilpasningsplanen hvordan bliver den? Klimatilpasningsplanen hvordan bliver den? Kristian Bransager, projektchef 1 26. FEBRUAR 2013 De nye klimatilpasningsplaner Fastlagt i aftalen om kommunernes økonomi for 2013 side 7 Kommunerne udarbejder

Læs mere

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune Gladsaxe er en moderne og velfungerende bykommune. Vi vil udnytte Gladsaxes muligheder for vækst til at udvikle vores position som en moderne

Læs mere

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning!

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Jesper Nygård Administrerende direktør Landdistriktskonferencen 2014 Mit budskab til jer Byer og Landdistrikter er hinandens forudsætninger for at skabe

Læs mere

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den 26.09.2017-24.10.2017 1 Metroens banetracé Nordre Fasanvej Kommuneplan

Læs mere

Sjællandsprojektet. Møde 16. juni 2009

Sjællandsprojektet. Møde 16. juni 2009 Sjællandsprojektet Møde 16. juni 2009 60.000 30.000 0-2.000 2-5.000 5-30.000 Hovedpointer fra borgmester-interviewene Regional udvikling Del af en stærk Metropol med regionale forskelle Nye regionale konkurrenceparametre

Læs mere

BYOMDANNELSESNETVÆRKET - NETVÆRKSMØDE # 02

BYOMDANNELSESNETVÆRKET - NETVÆRKSMØDE # 02 BYOMDANNELSESNETVÆRKET - NETVÆRKSMØDE # 02 OPSAMLING Tema: Hvad er det værd? - modeller til beregning af værdistigninger Vært: Hillerød Kommune, Stationszonen Mødet blev afholdt torsdag den 12. juni 2008.

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Forstaden version 2.0. Direktør Hans Peter Svendler

Forstaden version 2.0. Direktør Hans Peter Svendler Forstaden version 2.0 Direktør Hans Peter Svendler Forstaden version 2.0 Særligt indsatsområde i Realdania Realdanias 3 fokusområder: Byen Byggeriet Bygningsarven Realdanias særlige indsatsområder 2011-2012

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense. Cortex Park

Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense. Cortex Park Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense Cortex Park Cortex Park salgsprospekt 2017 SALGSPROSPEKT Cortex Park 5230 Odense Skarpe hjerner, innovative samarbejder og succesfulde iværksættere. Odenses nye eventyr

Læs mere

HOLD 3 STRATEGISK BYLEDELSE

HOLD 3 STRATEGISK BYLEDELSE HOLD 3 STRATEGISK BYLEDELSE for fagchefer STRATEGISK BYLEDELSE FOR FAGCHEFER strategisk byledelse for fagchefer er et tværfagligt inspirations- og kompetenceudviklingsprogram, som sætter fokus på det strategiske

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

Fremtidens smarte fjervarme. Nordkraft, Aalborg den 14. juni 2017 Udviklingschef Sven Buch, Himmerland Boligforening

Fremtidens smarte fjervarme. Nordkraft, Aalborg den 14. juni 2017 Udviklingschef Sven Buch, Himmerland Boligforening Fremtidens smarte fjervarme. Nordkraft, Aalborg den 14. juni 2017 Udviklingschef Sven Buch, Himmerland Boligforening Nøgletal Himmerland Boligforening > > > > > > > > > > > Ca. 7.000 boliger i 64 afdelinger

Læs mere

Randers Kommune Teknik- og Miljøudvalget Studietur til Freiburg august Programforslag og tilbud fra byrejsen.dk strategisk byudvikling

Randers Kommune Teknik- og Miljøudvalget Studietur til Freiburg august Programforslag og tilbud fra byrejsen.dk strategisk byudvikling Programforslag og tilbud fra byrejsen.dk strategisk byudvikling Vauban, Freiburg Randers Kommune Teknik- og Miljøudvalget Studietur til Freiburg 24.-27. august 2011 Baggrund og formål med studieturen Randers

Læs mere

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter MANDAG MORGEN Energibesparelser i kommunerne 3. maj 2011 ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på klimaplan

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan

Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan Strategisk byudvikling i Roskilde? Finde sine potentialer potentialer og er begyndt at folde

Læs mere

Landskaberne jordbrug, natur og rekreation. onsdag den 16. marts 2011, Det Grønne Råd

Landskaberne jordbrug, natur og rekreation. onsdag den 16. marts 2011, Det Grønne Råd Landskaberne jordbrug, natur og rekreation Tankefuld-projektet onsdag den 16. marts 2011, Det Grønne Råd Tankefuld er ved at være på plads - Kommuneplan 2009-2021 - Lokalplan 540, febr. 2011 - De første

Læs mere

Velkommen! Strategi for Byernes Erhverv - nye rammebetingelser for virksomheder. v. Holger Bisgaard, Erhvervsstyrelsen

Velkommen! Strategi for Byernes Erhverv - nye rammebetingelser for virksomheder. v. Holger Bisgaard, Erhvervsstyrelsen Velkommen! Strategi for Byernes Erhverv - nye rammebetingelser for virksomheder v. Holger Bisgaard, Erhvervsstyrelsen Velkommen til Albertslund Ballerup Brøndby Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund

Læs mere

Byrummet Kreativt X-felt mellem teknologi, oplevelse og udvikling Seminar om planlægning, lys og lyd i det offentlige rum for erhverv og kommuner

Byrummet Kreativt X-felt mellem teknologi, oplevelse og udvikling Seminar om planlægning, lys og lyd i det offentlige rum for erhverv og kommuner Byrummet Kreativt X-felt mellem teknologi, oplevelse og udvikling Seminar om planlægning, lys og lyd i det offentlige rum for erhverv og kommuner Invitation til at deltage i: Internationalt seminar torsdag

Læs mere

Himmerland Boligforening ønsker med en bæredygtighedspolitik at levere et tydeligt bidrag til den grønne omstilling af det danske samfund.

Himmerland Boligforening ønsker med en bæredygtighedspolitik at levere et tydeligt bidrag til den grønne omstilling af det danske samfund. Himmerland Boligforening ønsker med en bæredygtighedspolitik at levere et tydeligt bidrag til den grønne omstilling af det danske samfund. Himmerland Boligforening anerkender sin del af det samfundsmæssige

Læs mere

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference Skab tryghed og merværdi Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder Den Trygge Kommune Konference Torsdag den 13. marts 2014 Den Trygge Kommune inviterer til

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

LABORATORIER & CAMPUS MILJØ fokus på de fysiske rammer for fremtidens universiteter

LABORATORIER & CAMPUS MILJØ fokus på de fysiske rammer for fremtidens universiteter LABORATORIER & CAMPUS MILJØ fokus på de fysiske rammer for fremtidens universiteter Den særlige oplevelse Freie Universitätm, Berlin Den særlige oplevelse Salk Institute, San Diego, US > læringsrum Den

Læs mere

Forstad på Forkant Strategi for Albertslund Forstad på Forkant. Strategi for Albertslund

Forstad på Forkant Strategi for Albertslund Forstad på Forkant. Strategi for Albertslund Forstad på Forkant Strategi for Albertslund 2012-15 Forstad på Forkant Strategi for Albertslund 2012-15 1 Fremtidens velfærdssamfund Vi lever i et velfærdssamfund, som er vokset frem gennem de seneste

Læs mere

Guide på turen var Torsten Bo Jørgensen fra COWI, som også har dokumenteret alle møder med lokale aktører i rapport af 7. april 2015.

Guide på turen var Torsten Bo Jørgensen fra COWI, som også har dokumenteret alle møder med lokale aktører i rapport af 7. april 2015. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 265444 Brevid. 2098757 Ref. ANNEBJ Dir. tlf. 46 31 31 04 annebj@roskilde.dk Kultur- og Idrætsudvalgets studietur marts 2015 Sammenfatning 28. april 2015 Kultur-

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Byer i 21 årh. - hvordan?

Byer i 21 årh. - hvordan? Byer i 21 årh. - hvordan? Camilla van Deurs, Arkitekt M.A.A., PhD Associate Partner Gehl Architects Program Del 1 10-10:15 Velkomst v. kommunen 10:15-11 Byrummets funktioner og udfordringer i det 21. Århundrede

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30 CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Konference for virksomheder, institutioner, organisationer og myndigheder med interesser på indeklimaområdet INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014 Onsdag 17.

Læs mere

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON - strategi og spilleregler Dette er en strategi for udvikling af Musicon on. Strategien kan ses som et spil med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne

Læs mere

Innovativ klimatilpasning med borgere Håndbog i bæredygtig omstilling

Innovativ klimatilpasning med borgere Håndbog i bæredygtig omstilling Innovativ klimatilpasning med borgere Håndbog i bæredygtig omstilling Birgitte Hoffmann Center for Design, Innovation and Sustainable Transitions [www.cdist.dk] Kompleksiteten og udfordringerne i bæredygtig

Læs mere

Danmarks grønne fremtid

Danmarks grønne fremtid Danmarks grønne fremtid Udfordringer og muligheder i byudviklingsprocesser v/mette Lis Andersen, direktør for Realdania By Danske Parkdage, Aalborg, 14. september 2012 På vej mod 2050 Partnerskaber Grøn

Læs mere

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Landskabsarkitektur Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber Landskabsarkitektur 1 2

Læs mere

Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil

Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil Grøn omstilling og specialisering kan godt være vejen frem for mellemstore byer som Sønderborg, der er nået et

Læs mere

Nye former for bymidtesamarbejde. Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16

Nye former for bymidtesamarbejde. Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16 Nye former for bymidtesamarbejde Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16 Julie Holck Cand.mag., Ph.D.: Butikkerne og de levende byer Indehaver

Læs mere

RETT BYG PÅ RETT STED!

RETT BYG PÅ RETT STED! RETT BYG PÅ RETT STED!, Greenovation BO ASMUS KJELDGAARD Direktør i Greenovation Direktør i Sustainable Platforms Medstifter/ejer af AquaGreen Bestyrelsesmedlem i Det Økologiske Råd Fhv. Borgmester i København

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Fremtidens muligheder nutidens handlinger

Fremtidens muligheder nutidens handlinger Fremtidens muligheder nutidens handlinger Dansk Arkitektur Center inviterer til DK2050 konferencen, 5. november kl. 9.30-16.30 Sted: Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S Fremtidens muligheder

Læs mere

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Projektleder Marc Jørgensen www.kk.dk Side 1 Side 2 / Side 3 / Side 4 / Udfordringen! > Hvilke processer er centrale for at indfri visionerne? > Hvordan

Læs mere

BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN

BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN VELKOMMEN BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN VANDPLUS-partnerskabet Et partnerskab mellem Realdania, Lokale og Anlægsfonden i samarbejde med Naturstyrelsen. Tilsammen uddeles

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere