itnc 530 NC-software xx xx xx xx xx

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "itnc 530 NC-software 340 490-xx 340 491-xx 340 492-xx 340 493-xx 340 494-xx"

Transkript

1 Lods Klartext-dialog itnc 530 NC-software xx xx xx xx xx Dansk (da) 2/2005

2

3 Lodsen... er en programmerings-hjælp for HEIDENHAIN-styringen itnc 530 i kortfattet udgave. En komplet vejledning for programmering og betjening af TNC en finder De i brugerhåndbogen. Der finder De også informationer om Q-parameter-programmering om det centrale værktøjslager om 3D-værktøjs-korrektur om værktøjs-opmåling Symboler i lodsen Vigtige informationer bliver fremvist i lodsen med følgende symboler: Vigtig Anvisning! Styring itnc 530 itnc 530, Export-udgave itnc 530 med Windows 2000 itnc 530 med Windows 2000, eksport-udgave itnc 530 programmeringsplads NC-software-nummer xx xx xx xx xx Lodsen Advarsel: Ved ikke synlig fare for bruger eller maskine! Maskine og TNC skal være forberedt af maskinfabrikanten for denne funktion. Kapitel i bruger-håndbog. Her finder De udførlige informationer om det pågældende tema. 3

4 Indhold Indhold Lodsen... 3 Grundlaget... 5 Konturer tilkørsel og frakørsel Banefunktioner Fri kontur-programmering FK Underprogrammer og programdel-gentagelser Arbejde med cykler Cykler for fremstilling af boringer og gevind Lommer, tappe og noter Punktmønster SL-cykler Cykler for planfræsning Cykler for koordinat-omregning Special-cykler PLANE-funktionen (software option 1) Grafik og status-visning DIN/ISO-programmering Hjælpe-funktioner M

5 Grundlaget Programmer/filer Se "programmering, fil-styring". Programmer, tabeller og tekster gemmer TNC en i filer. Fil-betegnelsen består af to komponenter: PROG20.H Fil-navn Fil-type Maximale Længde Se tabellen til højre Filer i TNC'en Programmer i HEIDENHAIN-format i DIN/ISO-format smart.nc-programmer unit-program Kontur programmering Tabeller for Værktøjer Værktøjs-veksler Paletter Nulpunkter Punkter Presets (henf.punkter) Snitdata Skærmaterialer, materialer Type.H.I.HU.HC.T.TCH.P.D.PNT.PR.CDT.TAB Grundlaget Tekst som ASCII-filer.A 5

6 Grundlaget Åbning af et nyt bearbejdnings-program Vælg biblioteket, i hvilket programmet skal gemmes Indlæs det nye program-navn, bekræft med tasten ENT Vælg måleenhed: Tryk softkey MM eller TOMMER. TNC en skifter til program-vindue og åbner dialogen for definition af BLK-FORM (råemne) Indlæs spindelakse Indlæs efter hinanden -, Y- og Z-koordinaterne for MINpunkter Indlæs efter hinanden -, Y- og Z-koordinaterne for MApunkter 1 BLK FORM 0.1 Z +0 Y+0 Z-50 2 BLK FORM Y+100 Z+0 6

7 Fastlægge billedskærm- opdeling Se "introduktion, itnc 530". Vis softkeys for fastlæggelse af billedskærmopdeling Driftsart Manuel drift og El.håndhjul Positionering med manuel indlæsning Billedskærm-indhold Positioner Positioner til venstre, status til højre Program Grundlaget Positioner til venstre, status til højre 7

8 Driftsart Programafvikling blokfølge Programafvikling enkeltblok Program-test Billedskærm-indhold Program Program til venstre, programinddeling til højre Positioner til venstre, status til højre Grundlaget Program-indlagring/ editering Program til venstre, grafik til højre Grafik Program Program til venstre, programinddeling til højre Program til venstre programmeringsgrafik til højre 8

9 Retvinklede koordinater - absolut Målangivelser henfører sig til det aktuelle nulpunkt. Værktøjet kører til absolutte koordinater. Y Programmerbare akser i en NC-blok Retliniebevægelse Cirkelbevægelse 5 vilkårlige akser 2 lineær-akser et plan eller 3 Lineær-akser med cyklus 19 BEARBEJDNINGSPLAN Retvinklede koordinater - inkremental Målangivelser henfører sig til den sidst programmerede position for værktøjet. Værktøjet kører med inkrementale koordinater Grundlaget Y

10 Cirkelmidtpunkt og Pol: CC Cirkelmidtpunkt CC skal indlæses, for at programmere cirkelformede banebevægelser med banefunktionen C (se side 26). CC bliver på den anden side anvendt som Pol for målangivelser i polarkoordinater. Y CC bliver fastlagt i retvinklede koordinater. Grundlaget Et absolut fastlagt cirkelmidtpunkt eller Pol CC henfører sig altid til det i øjeblikket aktive nulpunkt. Et inkremental fastlagt cirkelmidtpunkt eller Pol CC henfører sig altid til den sidst programmerede position for værktøjet. Vinkelhenf.akse En vinkel som polarkoordinat-vinkel PA og drejevinkel ROT henfører sig til henføringsaksen. CCY CC CC ICCY ICC CC Arbejdsplan Henf.akse og 0 -retning /Y + Z Y Y/Z +Y Z/ +Z Z Y Z Y 10

11 Polarkoordinater Målangivelser i polarkoordinater henfører sig til polen CC. En position bliver i arbejdsplanet fastlagt med: Polarkoordinat-radius PR = afstanden af position fra polen CC Polarkoordinat-vinkel PA = vinklen fra vinkelhenf.akse til strækningen CC PR Y PR Inkremental målangivelse Inkrementale målangivelser i polarkoordinater henfører sig til den sidst programmerede position. Programmering af polarkoordinater Vælg banefunktion Tryk P-taste Svare på dialogspørgsmål 10 PA 3 PR PA 2 PA 1 CC 30 PR 0 Grundlaget 11

12 Definere værktøjer Værktøjs-data Alle værktøjer bliver kendetegnet med et værktøjs-nummer mellem 0 og 254. Når De arbejder med værktøjs-tabeller, kan De anvende højere numre og tildele yderligere værktøjs-navne. Grundlaget Indlæse værktøjs-data Værktøjs-data (længde L og radius R) kan indlæses: I form af en værktøjs-tabel (central, program TOOL.T) eller umiddelbart i programmet med TOOL DEF-blokke (lokal) Værktøjs-nummer Værktøjs-længde L Værktøjs-radius R Værktøjs-længden skal programmeres som længdeforskellen L0 til nulværktøj: L>L0: Værktøjet er længere end nul-værktøjet L<L0: Værktøjet er kortere end nul-værktøjet: Den virkelige værktøjs-længde fremskaffes med et forindstilleudstyr; Den fremskaffede længde bliver programmeret. L 0 Z 12

13 Kald af værktøjs-data Værktøjs-nummer eller -navn Spindelakse parallel /Y/Z: Værktøjs-akse Spindelomdrejningstal S Tilspænding F Sletspån værktøjs-længde DL (f.eks. slitage) Sletspån værktøjs-radius DR (f.eks. slitage) Sletspån værktøjs-radius DR2 (f.eks. slitage) R L DR<0 R 3 TOOL DEF 6 L+7.5 R+3 4 TOOL CALL 6 Z S2000 F650 DL+1 DR+0.5 DR L Z+100 R0 FMA 6 L -10 Y-10 RO FMA M6 DL<0 DL>0 DR>0 Grundlaget Værktøjs-skift Ved kørsel til værktøjsskift-position pas på kollisionsfare! Fastlægge drejeretning for spindel med M-funktion: M3: Højreløb M4: Venstreløb Sletspån for værktøjs-radius eller -længde maksimal ± mm! 13

14 Værktøjs-korrekturer Ved bearbejdningen tilgodeser TNC en længden L og radius R for det kaldte værktøj. Grundlaget Længdekorrektur Begynd aktiviteten: Kør værktøjet i spindelaksen Slut aktiviteten: Kald et nyt værktøj eller værktøj med længden L=0 Radiuskorrektur Begynd aktiviteten: Kør værktøjet i bearbejdningsplanet med RR eller RL Slut aktiviteten: Programmér positioneringsblok med R0 Arbejde uden radiuskorrektur (f.eks. boring): Programmér positioneringsblok med R0 R0 RL R R 14

15 Henf.punkt-fastlæggelse uden 3D-tastsystem Ved henføringspunkt-fastlæggelse bliver TNC'ens display sat på koordinaterne til en kendt emne-position. Y Nulværktøj med kendt radius isættes Vælg driftsart manuel drift eller el.håndhjul Berør henf.flade i værktøjsaksen og indlæs værktøjs-længden Berør henf.flade i bearbejdnings-plan og indlæs positionen for værktøjsmidtpunktet Y Z Indretning og måling med 3D-tastsystemer Særdeles hurtig, enkel og præcis sker indretningen af maskinen med et HEIDENHAIN 3D-tastsystem. Ved siden af tast-funktionen for klargøring af maskinen i driftsart manuel og el. håndhjul, står i programafviklings-driftsarten et stort antal målecykler til rådighed (se også bruger-håndbogen Tastsystem-cykler) Grundlaget Målecykler for registrering og kompensation af en emne-skråflade Målecykler for automatisk fastlæggelse af et henf.punkt Målecykler for automatisk emne-opmåling med tolerancesammenligning og automatisk værktøjs-korrektur Z Y 15

16 Konturer tilkørsel og frakørsel Konturer tilkørsel og frakørsel Startpunkt P S P S ligger udenfor konturen og skal tilkøres uden radiuskorrektur. Hjælpepunkt P H P H ligger udenfor konturen og bliver udregnet af TNC`en. TNC en kører værktøjet fra startpunktet P S til hjælpepunktet P H med den sidst programmerede tilspænding! Første konturpunkt P A og sidste konturpunkt P E Det første konturpunkt P A bliver programmeret i en APPR-blok (eng: approach = tilkørsel). Det sidste konturpunkt bliver programmeret som vanligt. P S R0 P A RL P H RL RL P E RL RL P N R0 Slutpunkt P N P N ligger udenfor konturen og fremkommer ud fra DEP-blokken (eng: depart = forlade). P N bliver automatisk tilkørt med R0. 16

17 B anefunktioner ved tilkørsel og frakørsel Tryk softkey en med den ønskede banefunktion: Retlinie med tangential tilslutning Retlinie vinkelret på konturpunktet Cirkelbane med tangential tilslutning Retliniestykke med tangential overgangscirkel på konturen Radiuskorrekturen programmeres i en APPR-blok! DEP-blokke fastlægger radiuskorrekturen fra R0! Konturer tilkørsel og frakørsel 17

18 Konturer tilkørsel og frakørsel Tilkørsel til en retlinie med tangential tilslutning: APPR LT Koordinater til første konturpunkt P A LEN: Afstand fra hjælpepunktet P H til første konturpunkt P A Radiuskorrektur RR/RL 7 L +40 Y+10 RO FMA M3 8 APPR LT +20 Y+20 Z-10 LEN15 RR F100 9 L Y+35 Y L... Tilkørsel på en retlinie vinkelret på første konturpunkt: APPR LN Koordinater til første konturpunkt P A LEN: Afstand fra hjælpepunktet P H til første konturpunkt P A Radiuskorrektur RR/RL Y 15 P H RR P A RR 20 RR 35 P SR L +40 Y+10 RO FMA M3 8 APPR LN +10 Y+20 Z-10 LEN15 RR F100 9 L +20 Y Y 10 L... RR 20 P A RR P H RR P SR

19 Tilkørsel på en cirkelbane med tangential tilslutning: APPR CT Koordinater til første konturpunkt P A Radius R Indlæs R > 0 Midtpunktsvinkel CCA Indlæs CCA > 0 Radiuskorrektur RR/RL 7 L +40 Y+10 RO FMA M3 8 APPR CT +10 Y+20 Z-10 CCA180 R+10 RR F100 9 L +20 Y L... Tilkørsel på en cirkelbane med tangential tilslutning til kontur og retliniestykke: APPR LCT Y P A RR 10 R10 RR CCA= P H RR P S R0 40 Konturer tilkørsel og frakørsel Koordinater til første konturpunkt P A Radius R Indlæs R > 0 Radiuskorrektur RR/RL 35 Y 7 L +40 Y+10 RO FMA M3 8 APPR LCT +10 Y+20 Z-10 R10 RR F100 9 L +20 Y L P A RR R10 RR P SR P H RR 40 19

20 Konturer tilkørsel og frakørsel Frakørsel på en retlinie med tangential tilslutning: DEP LT Afstand længde mellem P E og P N Indlæs LEN > 0 23 L Y+20 RR F DEP LT LEN12.5 F L Z+100 FMA M2 Frakørsel på en retlinie vinkelret på sidste konturpunkt: DEP LN Afstand længde mellem P E og P N Indlæs LEN > 0 23 L Y+20 RR F DEP LN LEN+20 F Y P A RR 10 R10 RR 12.5 RR P H RR P E RR P N R0 P SR L Z+100 FMA M2 Y RR 20 P N R0 20 P E RR 20

21 Frakørsel på en cirkelbane med tangential tilslutning: DEP CT Radius R Indlæs R > 0 Midtpunktsvinkel CCA 23 L Y+20 RR F DEP CT CCA 180 R+8 F L Z+100 FMA M2 Frakørsel på en cirkelbane med tangential tilslutning til kontur og retliniestykke: DEP LCT Koordinaterne til slutpunktet PN Radius R Indlæs R > 0 23 L Y+20 RR F Y P N R0 R8 180 RR P E RR Konturer tilkørsel og frakørsel 24 DEP LCT +10 Y+12 R+8 F L Z+100 FMA M2 Y RR P N R0 R8 P H R0 P E RR 10 21

22 Banefunktioner Banefunktioner for positioneringsblokke Se "programmering: Kontur programmering Banefunktioner Retlinie Side 23 Banefunktioner Aftale For programmeringen af værktøjs-bevægelse bliver det grundlæggende antaget, at det er værktøjet der bevæges og at emnet står stille. Indlæsning af mål-positionen Mål-positionen kan indlæses i retvinklede eller polarkoordinater - såvel absolut som også inkrementalt eller blandet absolut og inkrementalt. Angivelser i en positioneringsblok En komplet positioneringsblok indeholder følgende angivelser: Banefunktion Koordinater til konturelement-slutpunktet (mål-position) Radiuskorrektur RR/RL/R0 Tilspænding F Hjælpe-funktion M Værktøj forpositioneres således ved starten af et bearbejdningsprogram, at en beskadigelse af værktøj og emne er udelukket. Affasning mellem to retlinier Side 24 Hjørne-runding Side 25 Cirkelmidtpunkt ellerindlæs Pol-koordinater Cirkelbane om cirkelmidtpunkt CC Cirkelbane med radiusangivelse Cirkelbane med tangential tilslutning til forrige konturelement Fri konturprogrammering FK Side 26 Side 26 Side 27 Side 28 Side 31 22

23 Retlinie L Koordinater til retlinie-slutpunkt Radiuskorrektur RR/RL/R0 Tilspænding F Hjælpe-funktion M 40 Y 15 Med retvinklede koordinater 7 L +10 Y+40 RL F200 M3 8 L I+20 IY-15 9 L +60 IY-10 Med polarkoordinater 12 CC +45 Y LP PR+30 PA+0 RR F300 M Banefunktioner 14 LP PA LP IPA+60 Y 16 LP PA+180 Fastlæg polen CC, før De programmerer polarkoordinater. Programmér kun polen CC i retvinklede koordinater. Polen CC er virksom indtil, en ny pol CC bliver fastlagt! 25 CC

24 Indføj affasning CHF mellem to retlinier Længde af affase-afsnit Tilspænding F Y Banefunktioner 7 L +0 Y+30 RL F300 M3 8 L +40 IY+5 9 CHF 12 F L I+5 Y+0 En kontur kan ikke begyndes med en CHF-blok! Radiuskorrekturerne før og efter CHF-blokken skal være ens Affasningen skal kunne udføres med det kaldte værktøj! 24

25 Hjørne-runding RND Cirkelbuer start og -ende danner tangentiale overgange med det forudgående og efterfølgende konturelement. Radius R til cirkelbuen Tilspænding F for hjørne-rundingen 40 Y 5 L +10 Y+40 RL F300 M3 6 L +40 Y+25 7 RND R5 F R Banefunktioner 25

26 Cirkelbane om cirkelmidtpunkt CC Koordinater til cirkelcentrum CC Y Banefunktioner Koordinater til cirkelbue-endepunkt Drejeretning DR Med C og CP kan en helcirkel blive programmeret i en blok. Med retvinklede koordinater 5 CC +25 Y+25 6 L +45 Y+25 RR F200 M3 7 C +45 Y+25 DR+ Med polarkoordinater 25 CC DR+ DR 18 CC +25 Y LP PR+20 PA+0 RR F250 M3 20 CP PA+180 DR+ Y Fastlæg polen CC, før De programmerer polarkoordinater. Programmér kun polen CC i retvinklede koordinater. Polen CC er virksom indtil, en ny pol CC bliver fastlagt! Cirkel-slutpunkt bliver kun fastlagt med PA! E CC S 26

27 Cirkelbane CR med radius-angivelse Koordinater til cirkelbue-endepunkt Radius R Større cirkelbuer: ZW > 180, R negativ mindre cirkelbuer: ZW < 180, R positiv Drejeretning DR Y 1 10 L +40 Y+40 RL F200 M3 11 CR +70 Y+40 R+20 DR- (BOGEN 1) eller 11 CR +70 Y+40 R+20 DR+ (BOGEN 2) 40 DR+ ZW R R Banefunktioner eller 10 L +40 Y+40 RL F200 M3 Y 3 11 CR +70 Y+40 R-20 DR- (BOGEN 3) ZW eller 11 CR +70 Y+40 R-20 DR+ (BOGEN 4) 40 R R DR

28 Cirkelbane CT med tangential tilslutning Koordinater til cirkelbue-endepunkt Radiuskorrektur RR/RL/R0 Tilspænding F Hjælpe-funktion M Y Banefunktioner Med retvinklede koordinater 7 L +0 Y+25 RL F300 M3 8 L +25 Y+30 9 CT +45 Y L Y+0 Med polarkoordinater 12 CC +40 Y L +0 Y+35 RL F250 M3 14 LP PR+25 PA CTP PR+30 PA L Y+0 Fastlæg polen CC, før De programmerer polarkoordinater. Programmér kun polen CC i retvinklede koordinater. Polen CC er virksom indtil, en ny pol CC bliver fastlagt! 28

29 Skruelinie (kun i polarkoordinater) Beregninger (fræseretning nedefra og op) Z Antal gevind: n gevind + gevindoverløb ved gevind-start og -ende Y CC Totalhøjde: h Stigning P x antal gevind n Inkr. Polar.-vinkel: IPA Antal gevind n x 360 Startvinkel: PA vinkel for gevind-start + vinkel for gevindoverløb Startkoordinater: Z stigning P x (gevind + gevindoverløb ved gevind-start) Banefunktioner 29

30 Form af skruelinie Indv. gevind Drejeretning Arbejdsretning Radiuskorrektur Z Banefunktioner højregevind venstregevind højregevind venstregevind Udv.-gevind højregevind venstregevind højregevind venstregevind Z+ Z+ Z- Z- Z+ Z+ Z- Z- DR+ DR- DR- DR+ Drejeretning DR+ DR- DR- DR+ RL RR RR RL Arbejdsretning Radiuskorrektur RR RL RL RR 25 Y CC 270 R Gevind M6 x 1 mm med 5 gevind: 12 CC +40 Y L Z+0 F100 M3 14 LP PR+3 PA+270 RL F50 15 CP IPA-1800 IZ+5 DR- 30

31 Fri kontur-programmering FK Se "Banebevægelser - fri kontur-programmering FK" Fejl i emne-tegningen, målpunkt-koordinater eller indeholder denne tegning angivelser, der ikke kunne indlæses med de grå banefunktionstaster, går man over til den "Frie kontur-programmering FK". Mulige oplysninger om et konturelement: Kendte koordinater til slutpunktet Hjælpepunkter på konturelementet Hjælpepunkter i nærheden af konturelementet Relativ henf. til et andet konturelement Retningsangivelse (vinkel) / stedangivelse Angivelser om konturforløb Fri kontur-programmering FK Brug FK-programmering rigtigt: Alle konturelementer skal ligge i bearbejdningsplanet Alle disponible angivelser til et konturelement indlæses Ved blanding af konventionelle og FK-blokke skal hvert afsnit være entydigt bestemt, der blev programmeret med FK. Først da tillader TNC en indlæsningen af konventionelle banefunktioner. 31

32 Arbejde med programmeringsgrafikken Fri kontur-programmering FK Vælg billedskærm-opdeling PROGRAM+GRAFIK! Vise de forskellige løsninger Vælge den viste løsning og overtage den Programmere yderligere konturelementer Fremstille programmeringsgrafik for den næste programmerede blok Standardfarver for programmeringsgrafik blå Konturelementet er entydigt bestemt grøn De indlæste data giver flere løsninger; De udvælger den rigtige rød De indlæste dat fastlægger endnu ikke konturelementet tilstrækkeligt; De indlæser yderligere angivelser lyseblå Bevægelse i ilgang programmeret 32

33 Åbning af FK-dialog Åbne FK dialog, følgende funktioner står til rådighed: FK-Element Softkeys Retlinie med tangential tilslutning Retlinie uden tangential tilslutning Cirkelbue med tangential tilslutning Cirkelbue uden tangential tilslutning Fri kontur-programmering FK Pol for FK-programmering 33

34 Fri kontur-programmering FK Slutpunkt-koordinater, Y eller PA, PR Kendte angivelser Retvinklede koordinater og Y Polarkoordinater henført til FPOL Inkremental indlæsning 7 FPOL +20 Y+30 8 FL I+10 Y-20 RR F100 9 FCT PR+15 IPA+30 DR+ R15 Softkeys 30 Y 20 R

35 Cirkelmidtpunkt CC i FC/FCT-blok Kendte angivelser Midtpunkt i retvinklede koordinater Midtpunkt i polarkoordinater Inkremental indlæsning 10 FC CC+20 CCY+15 DR+ R15 11 FPOL +20 Y FL AN FC DR+ R15 CCPR+35 CCPA+40 Softkeys Fri kontur-programmering FK 35

36 Hjælpepunkter på eller ved siden af en kontur Fri kontur-programmering FK Kendte angivelser -koordinater til et hjælpepunkt P1 eller P2 en retlinie Y-koordinater til et hjælpepunkt P1 eller P2 en retlinie -koordinater til et hjælpepunkt P1, P2 eller P3 en cirkelbane Y-koordinater til et hjælpepunkt P1, P2 eller P3 en cirkelbane Kendte angivelser Softkeys Softkeys Y R og Y- koordinater til hjælpepunktet ved siden af retlinie Afstand til hjælpepunkt for retlinie - og Y-koordinater til et hjælpepunkt ved siden af en cirkelbane Afstand fra hjælpepunkt til cirkelbane 13 FC DR- R10 P P1Y FLT AH-70 PD+50 PDY+53 D10

37 Retning og længde af konturelementet Kendte angivelser Længde af retlinie Indstiksvinkel for retlinie Strenglængde LEN for cirkelbueafsnittet Indstiksvinkel AN for indgangstangent 27 FLT +25 LEN 12.5 AN+35 RL F FC DR+ R6 LEN 10 A FCT DR- R15 LEN 15 Kendetegn for en lukket kontur Konturstart: Konturende: CLSD+ CLSD Softkeys Y CLSD+ Fri kontur-programmering FK 12 L +5 Y+35 RL F500 M3 13 FC DR- R15 CLSD+ CC+20 CCY FCT DR- R+15 CLSD- CLSD 37

38 Relativ henføring til blok N Slutpunkt-koordinater Fri kontur-programmering FK Koordinater med relativ henføring indlæses inkrementalt. Indlæs yderligere blok-nummer for konturelementet, til hvilket det skal henføre sig. Kendte angivelser Retvinklede koordinater henført til blok N Polarkoordinater henført til blok N 12 FPOL +10 Y FL PR+20 PA+20 Softkeys 10 Y FPOL R FL AH FCT I+20 DR- R20 CCA+90 R FL IPR+35 FA+0 RPR 13 38

39 Relativ henføring til blok N Retning og afstand til konturelementet Koordinater med relativ henføring indlæses inkrementalt. Indlæs yderligere blok-nummer for konturelementet, til hvilket det skal henføre sig. Kendte angivelser Vinkel mellem retlinie og et andet konturelement hhv. mellem cirkelbue-indstikstangent og et andet konturelement Retlinie parallelt med andet konturelement Afstand af retlinie til parallelt konturelement Softkeys Y Fri kontur-programmering FK 17 FL LEN 20 AH FL AN+105 LEN FL PAR 17 DP FSELECT 2 21 FL LEN 20 IAH FL IAH+220 RAN 18 39

40 Fri kontur-programmering FK Relativ henføring til blok N Cirkelmidtpunkt CC Koordinater med relativ henføring indlæses inkrementalt. Indlæs yderligere blok-nummer for konturelementet, til hvilket det skal henføre sig. Kendte angivelser Retvinklede koordinater til cirkelcentrum henført til blok N Polarkoordinater for cirkelcentrum henført til blok N 12 FL +10 Y+10 RL 13 FL... Softkeys Y CC R FL +18 Y FL FL FC DR- R10 CCA+0 ICC+20 ICCY-15 RCC12 RCCY14 40

41 Underprogrammer og programdelgentagelser 0 BEGIN PGM... Èn gang programmerede bearbejdningsskridt lader sig med underprogrammer og programdel-gentagelser udføre gentagne gange. Arbejde med underprogrammer 1 Hovedprogrammet forløber indtil underprogram-kald CALL LBL 1 2 Herefter bliver underprogrammet kendetegnet med LBL 1 udført indtil underprogram-slut LBL 0 3 Hovedprogrammet bliver fortsat Stille underprogrammer efter hovedprogram-ende (M2)! Besvar dialogspørgsmålet REP med NO ENT! CALL LBL0 er ikke tilladt! CALL LBL1 L Z+100 M2 LBL1 LBL0 END PGM... Underprogrammer og programdel-gentagelser Arbejde med programdel-gentagelser 1 Hovedprogrammet forløber indtil kald af programdel-gentagelse CALL LBL 1 REP2 2 Programdelen mellem LBL 1 og CALL LBL 1 REP2 bliver gentaget så mange gange, som angivet under REP 3 Efter den sidste gentagelse bliver hovedprogrammet fortsat Programdelen der skal gentages bliver altså udført en gang oftere, end der er programmeret gentagelser! 0 BEGIN PGM... LBL1 CALL LBL1 REP 2/2 END PGM... 41

42 Indlejrede underprogrammer Underprogrammer og programdel-gentagelser Underprogram i underprogram 1 Hovedprogrammet forløber indtil første underprogram-kald CALL LBL 1 2 Underprogram 1 bliver udført indtil andet underprogram-kald CALL LBL 2 3 Underprogram 2 forløber indtil underprogram-slut 4 Underprogram 1 bliver fortsat og forløber indtil sin ende 5 Hovedprogrammet bliver fortsat Et underprogram må ikke kalde sig selv! Underprogrammer kan være indlejret i indtil maximalt 8 planer. 42

43 Vilkårligt program som underprogram 1 Det kaldte hovedprogram A forløber indtil kald CALL PGM B 2 Det kaldte program B bliver udført fuldstændigt 3 Det kaldte hovedprogram A bliver fortsat Det kaldte program må ikke blive afsluttet med M2 eller M30! 0 BEGIN PGM A CALL PGM B END PGM A 0 BEGIN PGM B END PGM B Underprogrammer og programdel-gentagelser 43

44 Arbejde med cykler Arbejde med cykler Ofte tilbagevendende bearbejdninger er gemt i TNC`en som cykler. Også koordinatomregninger og enkelte specialfunktioner står til rådighed som cykler. Definere cykler For at undgå fejlindlæsninger ved cyklus-definition, gennemføres før afviklingen en grafisk program-test! fortegnet for cyklusparameter dybde fastlægger bearbejdnings-retningen! TNC en forpositionerer i alle cykler med numre større end 200 værktøjet i værktøjs-aksen automatisk. Vælg cyklusoversigt: Vælg cyklusgruppe Cyklus-gruppe Cykler for dybdeboring, reifning, uddrejning, undersænkning, gevindboring, gevindskæring og gevindfræsning Cyklen for fræsning af Lommer, tappe og Noter Cykler for fremstilling af punktmønstre, f.eks. hulkreds el. hulflade SL-cykler (Subcontur-List), med hvilke kostbare konturer bliver bearbejdet konturparallelt, som sammensættes af flere overlejrede delkonturer, cylinderflade-interpolation Vælg cyklus Cykler for nedfræsning af planer eller i beskadigede flader Cykler for koordinat-omregning, med hvilke vilkårlige konturer bliver forskudt, drejet, spejlet, forstørret og formindsket Special-cykler Dvæletid, Programkald, Spindel-orientering, Tolerance 44

45 Grafisk understøttelse ved programmeringen af cykler TNC`en understøtter Dem ved cyklus-definitionen med grafisk fremstilling af indlæseparameteren. Kalde cykler De følgende cykler virker fra deres definition i bearbejdningsprogrammet: Cykler for koordinat-omregning Cyklus DVÆLETID SL-cyklerne KONTUR og KONTURDATA Punktmønster Cyklus TOLERANCE Alle andre cykler virker efter kaldet med: CYCL CALL: virker blokvis CYCL CALL PAT: virker blokvis i forbindelse med punkt-tabeller CYCL CALL POS: virker blokvis, efter den i CYCL CALL POS-blok definerede position blev tilkørt M99: virker blokvis M89: virker modalt (afhængig af maskin-parametrene) Arbejde med cykler 45

46 Cykler for fremstilling af boringer og gevind Cykler for fremstilling af boringer og gevind Oversigt Disponible cykler 240 CENTRERING Side BORING Side REIFNING Side UDDREJNING Side UNIVERSAL-BORING Side UNDERSÆNKNING-BAGFRA Side UNIVERSAL-DYBDEBORING Side BOREFRÆSNING Side GEVINDBORING NY Side GEV.-BORING GS NY Side GEV.-BORING SPÅNBR. Side GEVINDFRÆSNING Side UNDERSÆNK.GEVINDFRÆSNING Side BOREGEVINDFRÆSNING Side HELI-BOREGEVINDEFR. Side FRÆSE UDV.GEVIND Side 62 46

47 CENTRERING (cyklus 240) CYCL DEF: Vælg cyklus 400 CENTRERING Sikkerheds-afstand: Q200 Z Q206 Dybde: Afstand emne-overflade - bunden af boring: Q201 Tilspænding dybde: Q206 Fremryk-dybde: Q202 Dvæletid oppe: Q210 Koord. Emne-overflade: Q Sikkerheds-afstand: Q204 Dvæletid nede: Q CYCL DEF 240 CENTRERING Q200=2 ;SIKKERHEDS-AFST. Q343=1 ;VÆLG DYBDE/DIAMETER Q203 Q210 Q344 Q200 Q204 Q201 Cykler for fremstilling af boringer og gevind Q201=+0 ;DYBDE Q344=-10 ;DIAMETER Q206=250 ;TILSP. DYBDEFREMRK. Q211=0 ;DVÆLETID NEDE Q203=+20 ;KOOR. OVERFLADE Q204=100 ;2. SIKKERHEDS-AFST. 12 CYCL CALL POS +30 Y+20 M3 13 CYCL CALL POS +80 Y+50 47

48 BORING (cyklus 200) CYCL DEF: Vælg cyklus 200 BORING Sikkerheds-afstand: Q200 Z Q206 Cykler for fremstilling af boringer og gevind Dybde: Afstand emne-overflade - bunden af boring: Q201 Tilspænding dybde: Q206 Fremryk-dybde: Q202 Dvæletid oppe: Q210 Koord. Emne-overflade: Q Sikkerheds-afstand: Q204 Dvæletid nede: Q CYCL DEF 200 BORING Q200=2 ;SIKKERHEDS-AFST. Q201=-15 ;DYBDE Q203 Q210 Q200 Q202 Q204 Q201 Q206=250 ;TILSP. DYBDEFREMRK. Q202=5 ;FREMRYK-DYBDE Q210=0 ;DVÆLETID OPPE Q203=+20 ;KOOR. OVERFLADE Q204=100 ;2. SIKKERHEDS-AFST. Q211=0,1 ;DVÆLETID NEDE 12 CYCL CALL POS +30 Y+20 M3 13 CYCL CALL POS +80 Y+50 48

49 REIFNING (cyklus 201) CYCL DEF: Vælg cyklus 201 REIFNING Sikkerheds-afstand: Q200 Z Q206 Dybde: Afstand emne-overflade - bunden af boring: Q201 Tilspænding dybde: Q206 Dvæletid nede: Q211 Tilspænding udkørsel: Q208 Koord. Emne-overflade: Q Sikkerheds-afstand Q L Z+100 R0 FMA 11 CYCL DEF 201 REIFNING Q200=2 ;SIKKERHEDS-AFST. Q201=-15 ;DYBDE Q203 Q208 Q211 Q200 Q201 Q204 Cykler for fremstilling af boringer og gevind Q206=100 ;TILSP. DYBDEFREMRK. Q211=0,5 ;DVÆLETID NEDE Q208=250 ;TILSPÆNDING UDKØRSEL Q203=+20 ;KOOR. OVERFLADE Q204=100 ;2. SIKKERHEDS-AFST. 12 CYCL CALL POS +30 Y+20 M3 13 CYCL CALL POS +80 Y+50 49

50 UDDREJNING (cyklus 202) Cykler for fremstilling af boringer og gevind Maskine og TNC skal af fabrikanten være forberedt for cyklus UDDREJNING! Bearbejdningen bliver udført med styret spindel! Kollisionsfare! Vælg frikørsels-retning således, at værktøjet kører væk fra kanten af boringen! CYCL DEF: Vælg cyklus 202 UDDREJNING Sikkerheds-afstand: Q200 Dybde: Afstand emne-overflade - bunden af boring: Q201 Tilspænding dybde: Q206 Dvæletid nede: Q211 Q203 Z Q211 Q206 Q200 Q201 Q204 Q208 Tilspænding udkørsel: Q208 Koord. Emne-overflade: Q Sikkerheds-afstand: Q204 Frikørsels-retning (0/1/2/3/4) ved bunden af boring: Q214 Vinkel for spindelorientering: Q336 50

51 UNIVERSAL-BORING (cyklus 203) CYCL DEF: Vælg cyklus 203 UNIVERSAL-BORING Sikkerheds-afstand: Q200 Z Q206 Q208 Dybde: Afstand emne-overflade - bunden af boring: Q201 Tilspænding dybde: Q206 Fremryk-dybde: Q202 Dvæletid oppe: Q210 Koord. Emne-overflade: Q Sikkerheds-afstand: Q204 Reduktionsbidrag efter hver fremrykning: Q212 Ant. Spånbrud til udkørsel: Q213 Indlæs minimal fremryk-dybde hvis reduktionsbidrag er indlæst: Q205 Dvæletid nede: Q211 Q203 Q210 Q211 Q200 Q202 Q204 Q201 Cykler for fremstilling af boringer og gevind Tilspænding udkørsel: Q208 Udkørsel ved spånbrud: Q256 51

52 UNDERSÆNKNING-BAGFRA (cyklus 204) Z Cykler for fremstilling af boringer og gevind Maskine og TNC skal af fabrikanten være forberedt for cyklus UNDERSÆNKNING-BAGFRA! Bearbejdningen bliver udført med styret spindel! Kollisionsfare! Vælg frikørsels-retning således, at værktøjet kører væk fra kanten af boringen! Anvend kun cyklus med bagfra-borstang! CYCL DEF: Vælg cyklus 204 UNDERSÆNKNING BAGFRA Sikkerheds-afstand: Q200 Undersænkningsdybde: Q249 Materialetykkelse: Q250 Excentermål: Q251 Q250 Q200 Q249 Q200 Q204 Q203 Skærhøjde: Q252 Tilspænding forpositionering: Q253 Tilspænding undersænkning: Q254 Dvæletid ved bunden af undersænkning: Q255 Z Q251 Q253 Koord. Emne-overflade: Q Sikkerheds-afstand: Q204 Q252 Frikørsels-retning (0/1/2/3/4): Q214 Vinkel for spindelorientering: Q336 Q255 Q254 Q214 52

53 UNIVERSAL-DYBDEBORING (cyklus 205) CYCL DEF: Vælg cyklus 205 UNIVERSAL-DYBDEBORING Sikkerheds-afstand: Q200 Dybde: Afstand emne-overflade - bunden af boring: Q201 Tilspænding dybde: Q206 Fremryk-dybde: Q202 Koord. Emne-overflade: Q Sikkerheds-afstand: Q204 Reduktionsbidrag efter hver fremrykning: Q212 Indlæs minimal fremryk-dybde hvis reduktionsbidrag er indlæst: Q205 Forstopafstand oppe: Q258 Forstopafstand nede: Q259 Boredybde før spånbrud: Q257 Udkørsel ved spånbrud: Q256 Dvæletid nede: Q211 Fordybet startpunkt: Q379 Tilspænding forpositionering: Q253 Cykler for fremstilling af boringer og gevind 53

54 BOREFRÆSNING (cyklus 208) Cykler for fremstilling af boringer og gevind Forpositionering i midten af boring med R0 CYCL DEF: Vælg cyklus 208 BOREFRÆSNING Sikkerheds-afstand: Q200 Dybde: Afstand emne-overflade - bunden af boring: Q201 Tilspænding dybde: Q206 Fremrykning pr. skruelinie: Q334 Koord. Emne-overflade: Q Sikkerheds-afstand: Q204 Soll-diameter af boring: Q335 Forboret diameter: Q CYCL DEF 208 BOREFRÆSNING Q200=2 ;SIKKERHEDS-AFST. Q201=-80 ;DYBDE Q206=150 ;TILSP. DYBDEFREMRK. Q334=1.5 ;FREMRYK-DYBDE Q203=+100 ;KOOR. OVERFLADE Q204=50 ;2. SIKKERHEDS-AFST. Q335=25 ;SOLL-DIAMETER Q342=0 ;FORUDGIVET DIAMETER 54

Lods Klartext-dialog. itnc 530. NC-software Dansk (da) 12/2007

Lods Klartext-dialog. itnc 530. NC-software Dansk (da) 12/2007 Lods Klartext-dialog itnc 530 NC-software 340 490-04 340 491-04 340 492-04 340 493-04 340 494-04 Dansk (da) 12/2007 Lodsen... er en programmerings-hjælp for HEIDENHAIN-styringen itnc 530 i kortfattet

Læs mere

Lods itnc 530 NC-Software xx Danks (da) 1/2003

Lods itnc 530 NC-Software xx Danks (da) 1/2003 Lods itnc 530 NC-Software 340 420-xx Danks (da) 1/2003 Lodsen Indhold er en kortfattet programmerings-hjælp for HEIDENHAINstyring itnc 530 En komplet vejledning for programmering og betjening af TNC en

Læs mere

Lods TNC 426B TNC 430. NC Software xx xx 4/97

Lods TNC 426B TNC 430. NC Software xx xx 4/97 Lods TNC 426B TNC 430 NC Software 280 470 xx 280 471 xx 4/97 Lodsen... er en kortfattet programmerings-hjælp for HEIDENHAINstyringerne TNC 426 B og TNC 430. En komplet vejledning for programmering og

Læs mere

Lods TNC 410. NC-Software xx 9/99

Lods TNC 410. NC-Software xx 9/99 Lods TNC 410 NC-Software 286 060-xx 9/99 Lodsen... er en kortfattet programmerings-hjælp for HEIDENHAINstyring TNC 410. En komplet vejledning for programmering og betjening af TNC en finder De i bruger-håndbogen.

Læs mere

NC Software xx

NC Software xx Lods TNC 310 NC Software 286 040-xx 4/97 Lodsen... er en kortfattet programmerings-hjælp for HEIDENHAINstyring TNC 310. En komplet vejledning for programmering og betjening af TNC en finder De i bruger-håndbogen.

Læs mere

itnc 530 NC-software 340 490-xx 340 491-xx 340 492-xx 340 493-xx 340 494-xx Dansk (da) 12/2005

itnc 530 NC-software 340 490-xx 340 491-xx 340 492-xx 340 493-xx 340 494-xx Dansk (da) 12/2005 p= h" itnc 530 NC-software 340 490-xx 340 491-xx 340 492-xx 340 493-xx 340 494-xx Dansk (da) 12/2005 smart.nc-lods... er programmerings-hjælpen for den nye driftsart smart.nc i itnc 530 i kortfattet udgave.

Læs mere

Din brugermanual HEIDENHAIN ITNC 530 http://da.yourpdfguides.com/dref/3203786

Din brugermanual HEIDENHAIN ITNC 530 http://da.yourpdfguides.com/dref/3203786 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

itnc 530 NC-software 340 420-xx Bruger-håndbog DIN/ISO-programmering

itnc 530 NC-software 340 420-xx Bruger-håndbog DIN/ISO-programmering itnc 530 NC-software 340 420-xx Bruger-håndbog DIN/ISO-programmering Dansk (da) 7/2002 Betjeningselementer på billedskærm-enhed Valg af billedskærm-opdeling Vælg billedskærm mellem maskine- og programmerings-driftsart

Læs mere

TNC 320 Bruger-håndbog. DIN-ISO-programmering. NC-Software 340551-06 340554-06

TNC 320 Bruger-håndbog. DIN-ISO-programmering. NC-Software 340551-06 340554-06 TNC 320 Bruger-håndbog DIN-ISO-programmering NC-Software 340551-06 340554-06 Dansk (da) 8/2014 Betjeningselementer for TNC en Betjeningselementer for TNC en Betjeningselementer på billedskærm Taste Funktion

Læs mere

Din brugermanual HEIDENHAIN ITNC 530 http://da.yourpdfguides.com/dref/3203810

Din brugermanual HEIDENHAIN ITNC 530 http://da.yourpdfguides.com/dref/3203810 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Lods. Software-udgave 6.4/7.0. Dansk (dk) 8/2003

Lods. Software-udgave 6.4/7.0. Dansk (dk) 8/2003 Lods CNC PILOT 4290 Software-udgave 6.4/7.0 Dansk (dk) 8/2003 CNC PILOT 4290 V7.0 dataindlæsetastatur Driftsart manuel styring Driftsart automatik Programmerings-driftsarter (DIN PLUS, simulatering, TURN

Læs mere

Eksempel på CNC-fræseprogram

Eksempel på CNC-fræseprogram Industrieknologi ræsning Eksempel på CC-fræseprogram Eksempel på CC-fræseprogram I det følgende gennemgås et eksempel på fremstilling af et CC-fræseprogram til en VP2000-fræser med Siemensstyring. CC-programmet

Læs mere

TNC 426 TNC 430. Bruger-håndbog HEIDENHAIN- Klartext-dialog. NC-software 280 476-xx 280 477-xx 12/99

TNC 426 TNC 430. Bruger-håndbog HEIDENHAIN- Klartext-dialog. NC-software 280 476-xx 280 477-xx 12/99 TNC 426 TNC 430 NC-software 280 476-xx 280 477-xx Bruger-håndbog HEIDENHAIN- Klartext-dialog 12/99 Betjeningselementer på billedskærm-enhed Valg af billedskærm-opdeling Vælg billedskærm mellem maskine-

Læs mere

Din brugermanual HEIDENHAIN ITNC 530 http://da.yourpdfguides.com/dref/3203770

Din brugermanual HEIDENHAIN ITNC 530 http://da.yourpdfguides.com/dref/3203770 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HEIDENHAIN ITNC 530 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Hvad er C-akse egentlig? 2. Værktøjsholdere 3. Koblingssystemer 4. Værktøjsopmåling 5. C-akse programmering 6. Bolthulcirkel 6.

Hvad er C-akse egentlig? 2. Værktøjsholdere 3. Koblingssystemer 4. Værktøjsopmåling 5. C-akse programmering 6. Bolthulcirkel 6. INDHOLDSFORTEGNELSE Hvad er C-akse egentlig? 2 Værktøjsholdere 3 Koblingssystemer 4 Værktøjsopmåling 5 C-akse programmering 6 Bolthulcirkel 6 Not-fræsning 6 Spiral fræsning 7 Boring med udspåning aksialt

Læs mere

CNC drejning med C-akse AMU nr.: 47454

CNC drejning med C-akse AMU nr.: 47454 CNC drejning med C-akse AMU nr.: INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvad er C-akse egentligt? 4 Værktøjsholdere 5 Koblingssystemer 6 Værktøjsopmåling 7 C-akse programmering 8 Bolthulcirkel 8 Not-fræsning 8 Spiral

Læs mere

AMU, maskin og værktøj. CNC-Drejeteknik, Produktion/opstiller. Kursusnummer Udviklet af EUCSyd, Sønderborg 1

AMU, maskin og værktøj. CNC-Drejeteknik, Produktion/opstiller. Kursusnummer Udviklet af EUCSyd, Sønderborg 1 CNC-Drejeteknik, Produktion/opstiller Kursusnummer 45188 Udviklet af EUCSyd, Sønderborg 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kursusinformation... 3 Flangeholder... 4 Tegning 4518_10... 5 Tegning

Læs mere

TNC 426 TNC 430. Bruger-håndbog HEIDENHAIN- Klartext-dialog. NC-software xx xx 8/99

TNC 426 TNC 430. Bruger-håndbog HEIDENHAIN- Klartext-dialog. NC-software xx xx 8/99 TNC 426 TNC 430 NC-software 280 474 xx 280 475 xx Bruger-håndbog HEIDENHAIN- Klartext-dialog 8/99 Betjeningselementer for TNC en Betjeningselementer på billedskærm-enhed Valg af billedskærm-opdeling Vælg

Læs mere

Fremstilling af værktøjskomponenter Fræsning. AMU nr

Fremstilling af værktøjskomponenter Fræsning. AMU nr Fremstilling af værktøjskomponenter Fræsning AMU nr. 47611 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 2 Koordinatsystemet. 3 3D koordinatsystem 3 De fire kvadranter 4 Koordinat øvelse. 4 Emnenulpunkt. 5 Værktøjslængde

Læs mere

AMU, maskin og værktøj CNC-teknik Kursusnummer 45186

AMU, maskin og værktøj CNC-teknik Kursusnummer 45186 CC-teknik Kursusnummer 45186 Udviklet af EUCSyd, Sønderborg 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kursusinformation... 3 Historisk tilbageblik... 4 rincippet i en cnc-styring... 5 Tallinien...

Læs mere

VUE TÆLLER BRUGERHÅNDBOG

VUE TÆLLER BRUGERHÅNDBOG VUE TÆLLER BRUGERHÅNDBOG VUE Tastlayout Pil tasterop/ned bruges ogå til at justere skærm kontrasten. Display Område Aksetaster Numerisk Tastatur ENTER taste Softkey Lys-indikater for tæller tændt SLETTE

Læs mere

itnc 530 NC-software xx xx xx xx xx

itnc 530 NC-software xx xx xx xx xx Lods smart.nc itnc 530 NC-software 340 490-xx 340 491-xx 340 492-xx 340 493-xx 340 494-xx Dansk (da) 12/2004 smart.nc-lodsen... er en kortfattet programmerings-hjælp for den nye driftsart smart.nc for

Læs mere

AMU, maskin og værktøj. CNC-Drejeteknik, Operatør. Kursusnummer Udviklet af EUCSyd, Sønderborg 1

AMU, maskin og værktøj. CNC-Drejeteknik, Operatør. Kursusnummer Udviklet af EUCSyd, Sønderborg 1 CNC-Drejeteknik, Operatør Kursusnummer 45187 Udviklet af EUCSyd, Sønderborg 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kursusinformation... 3 CNC-værktøjsmaskinen... 4 Koordinatsystemet... 5 Øvelse

Læs mere

Vi skal således finde en metode til:

Vi skal således finde en metode til: Vi skal således finde en metode til: 1. At anvende maskinen som målemaskine til at finde det forudbestemte startpunkt. 2. At finde programmeringskoordinatsystemets afstand til startpunktet. 3. At indføre

Læs mere

Bruger-håndbog HEIDENHAINklartext-dialog TNC 320. NC-software

Bruger-håndbog HEIDENHAINklartext-dialog TNC 320. NC-software Bruger-håndbog HEIDENHAINklartext-dialog TNC 320 NC-software 340 551-02 Dansk (da) 4/2007 Betjeningselementer på billedskærm-enhed Vælg maskin-driftsarter Manuel drift El. håndhjul Vælg billedskærm-opdeling

Læs mere

Mastercam Øvelsesvejledning

Mastercam Øvelsesvejledning Mastercam Øvelsesvejledning Fræsning og Design version 9 MASTERCAM V9 ØVELSER 1 2 MASTERCAM V9 ØVELSER Indhold: 1. Indledning 5 1.1. Konfiguration 5 1.2. Brugerfladen 6 1.3. Menuerne 7 1.3.1. Analyser

Læs mere

W1000 TÆLLEREN BRUGERHÅNDBOG

W1000 TÆLLEREN BRUGERHÅNDBOG W1000 TÆLLEREN BRUGERHÅNDBOG W1000 Taste layout 1 Visningsområde 2 Softkey 3 Lys-indikater for tæller tændt 4 Piltaster: Brug tasterne OP/NED for at justere skærm kontrasten. 5 Akse-taster 6 Numerisk

Læs mere

Bruger-håndbog Tastsystem-cykler. itnc 530. NC-software xx xx xx xx

Bruger-håndbog Tastsystem-cykler. itnc 530. NC-software xx xx xx xx Bruger-håndbog Tastsystem-cykler itnc 530 NC-software 340 490-xx 340 491-xx 340 492-xx 340 493-xx Dansk (da) 10/2005 TNC-Type, software og funktioner Denne håndbog beskriver funktioner, som er til rådighed

Læs mere

QUICKGUIDE. til Skab overflade i icp41/42

QUICKGUIDE. til Skab overflade i icp41/42 til Skab overflade i icp41/42 1. I denne guide gennemgåes hvordan der skabes en overflade. Vi vil tage udgangspunkt i en afgravning til et rør mellem 2 brønde som vi kender punktnumrene på. Dette er blot

Læs mere

Opgavesæt til Volumemodeller CAD/CAM Nr

Opgavesæt til Volumemodeller CAD/CAM Nr Opgavesæt til Volumemodeller CD/CM Nr. 44828 1 Opgavesæt til Volumemodeller CD/CM Nr. 44828 Kursus indhold: Efter gennemført modul kan kursisten arbejde med et 3D volumenbaseret CD/CMsystem, hvor vægten

Læs mere

Athena DIMENSION Tværsnit 2

Athena DIMENSION Tværsnit 2 Athena DIMENSION Tværsnit 2 Januar 2002 Indhold 1 Introduktion.................................. 2 2 Programmets opbygning........................... 2 2.1 Menuer og værktøjslinier............................

Læs mere

Kompendium til CAD/CAM redigering og overførsel til bearbejdning Nr

Kompendium til CAD/CAM redigering og overførsel til bearbejdning Nr CD/CM redigering og overførsel til bearbejdning Udarbejdet af Københavns Tekniske Skole og EUC-Syd, Sønderborg, for Undervisningsministeriet 1 CD/CM redigering og overførsel til bearbejdning Kursusbeskrivelse:

Læs mere

AMU, maskin og værktøj CNC-Drejning opstiller/ Bearbejdningscykler Kursusnummer 45625

AMU, maskin og værktøj CNC-Drejning opstiller/ Bearbejdningscykler Kursusnummer 45625 CNC-Drejning opstiller/ Bearbejdningscykler Kursusnummer 45625 Ud af EUCSyd, Sønderborg 1 CNC-Drejning, Opstiller/Bearbejdningscykler Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer, som har beskæftigelse

Læs mere

Drejning Øvelsesvejledning

Drejning Øvelsesvejledning Drejning Øvelsesvejledning Lundtoftegårdsvej 97 2800 Kgs. Lyngby Tlf.: +45 4585 6050 2 Indhold: Drejeprogrammering...5 Indledning....5 Opsætning af system...5 Valg af maskintype...6 Tilpas konfigurationsfilen...6

Læs mere

Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram

Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram Billedprislisten Udarbejdet af EG Byg & Installation den 12. marts 2010 Opdateret den 18. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1 Gulve... 3 1.1 Opmåling af gulvflade...

Læs mere

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING [Skriv tekst] [Skriv tekst] Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING Brugsanvisning Introduktion Styringen og overvågningen af processer med henblik på kvalitetssikring er

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

3D-grafik Karsten Juul

3D-grafik Karsten Juul 3D-grafik 2005 Karsten Juul Når der i disse noter står at du skal få tegnet en figur, så er det meningen at du skal få tegnet den ved at taste tildelinger i Mathcad-dokumentet RumFig2 Det er selvfølgelig

Læs mere

Drejning Øvelsesvejledning

Drejning Øvelsesvejledning Drejning Øvelsesvejledning Mastercam X L1-6. udg. Vermundsgade 38 2100 København Tlf.: (+45) 4585 6050 2 Indhold: Drejeprogrammering... 5 Indledning.... 5 Opsætning af system... 5 Valg af maskintype...

Læs mere

CNC-Calc v7 Brugervejledning

CNC-Calc v7 Brugervejledning CNC-Calc v7 Brugervejledning 1 CNC-Calc v7 Brugervejledning Maj 2014 Copyright 1991-2014 CIMCO A/S www.cimco.com E-mail: info@cimco.com Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse CNC-Calc v7 Brugervejledning...

Læs mere

AMU, maskin og værktøj CNC-Drejning opstiller/ indkøring Kursusnummer 45627

AMU, maskin og værktøj CNC-Drejning opstiller/ indkøring Kursusnummer 45627 CNC-Drejning opstiller/ indkøring Kursusnummer 45627 Udviklet af EUCSyd, Sønderborg 1 CNC-Drejning, Opstiller/indkøring Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer, som har beskæftigelse inden for

Læs mere

Brugervejledning ND 522/523

Brugervejledning ND 522/523 Brugervejledning ND 522/523 Dansk (da) 7/2014 ND 522/523 billedskærm Symboler for status bjælke Henf.punkt Værktøj Tilspænd. Stopur Måleenhed Drifts funktioner Side visning Fastlæg/ nulling Aksebetegnelse

Læs mere

TNC 426. Käyttäjän käsikirja. NC-ohjelmisto: xx xx 2/96

TNC 426. Käyttäjän käsikirja. NC-ohjelmisto: xx xx 2/96 TNC 426 NC-ohjelmisto: 280 462 xx 280 463 xx Käyttäjän käsikirja 2/96 Betjeningstaster på TNC en Betjeningstaster på billedskærmen Billedskærm skift mellem maskinog programmerings-driftsarter GRAPHICS

Læs mere

Referencemærker er overkørt henføringspunkterne er sikret ved strømsvigt. Blinkende: Tælleren venter på bekræftelse af funktion.

Referencemærker er overkørt henføringspunkterne er sikret ved strømsvigt. Blinkende: Tælleren venter på bekræftelse af funktion. HEIDENHAIN Brug af tælleren ND 530 Akt.-værdi- og indlæse-display (7-segment-LED, 8 dekader med fortegn); foroven: X-akse, forneden: Z-akse Valg af koordinat-akser Valg af akserelaterede driftsparametre

Læs mere

CNC PILOT 4290 NC Software 368 650-xx V7. Bruger-håndbog

CNC PILOT 4290 NC Software 368 650-xx V7. Bruger-håndbog CNC PILOT 4290 NC Software 368 650-xx V7 Bruger-håndbog Dansk (da) 8/2004 Dataindlæsetastatur Driftsart manuel styring Driftsart automatik Programmerings-driftsarter (DIN PLUS, Simulering, TURN PLUS) Organisations-driftsarter

Læs mere

Projekt 1.3 Brydningsloven

Projekt 1.3 Brydningsloven Projekt 1.3 Brydningsloven Når en bølge, fx en lysbølge, rammer en grænseflade mellem to stoffer, vil bølgen normalt blive spaltet i to: Noget af bølgen kastes tilbage (spejling), hvor udfaldsvinklen u

Læs mere

EDGECAM ESSENTIAL MILLING

EDGECAM ESSENTIAL MILLING EDGECAM ESSENTIAL MILLING Vores Essential fræse kursus henvender sig til dig, som ønsker en god opstart i Edgecam. Vi starter fra bunden, lærer selve brugerfladen Workflow og opbygningen af programmet

Læs mere

Betjening/programmering Udgave 06/2003

Betjening/programmering Udgave 06/2003 Betjening/prograering Udgave 06/2003 ShopTurn SINUMERIK 840D/840Di/810D Introduktion 1 Justering af maskine 2 SINUMERIK 840D/840Di/810D ShopTurn Bearbejd arbejdsstykke Fremstil et ShopTurnprogram 3 4

Læs mere

Bacheloruddannelsen 1. år E15

Bacheloruddannelsen 1. år E15 Bacheloruddannelsen 1. år E15 2 v/jan Fugl 3 Projektionstegning Projek tion -en, -er (lat.pro jectio, til pro jicere-, kaste frem, af pro frem + jacere kaste; jf. Projekt, projektil, projektion) afbildning

Læs mere

Rybners Teknisk Skole. Tømrer afdeling. Frank Kleemann Aarestrup

Rybners Teknisk Skole. Tømrer afdeling. Frank Kleemann Aarestrup Rybners Teknisk Skole Tømrer afdeling Frank Kleemann Aarestrup Opstart Start programmet og vælg Template måleenhed Millimeters Start Sketchup Velkommen til Sketchup brugerflade! Sketchup Opstart 2 Introduktion

Læs mere

1. Manuel og automatisk registrering af punkter Her gennemgås hvordan punkter optages manuelt eller automatisk. Fra køreskærmen trykkes på Værktøj

1. Manuel og automatisk registrering af punkter Her gennemgås hvordan punkter optages manuelt eller automatisk. Fra køreskærmen trykkes på Værktøj Optagelse af punkter 1. Manuel og automatisk registrering af punkter Her gennemgås hvordan punkter optages manuelt eller automatisk. Fra køreskærmen trykkes på Værktøj 2. Valgmuligheder for lagring af

Læs mere

Opgavesæt til CAD/CAM 3D fræsning Nr

Opgavesæt til CAD/CAM 3D fræsning Nr Opgavesæt til CAD/CAM 3D fræsning Nr. 44845 Opgavesæt til CAD/CAM 3D fræsning Nr. 44845 Kursus indhold: : Fremstille enkle 3D nc-programmer ved hjælp af et cad/cam-system. Handle sikkerheds- og miljømæssigt

Læs mere

Fræsning. Opsætning af system, tegning af emne, definere kontur- og lommebearbejdning, redigere og anvende macro, gemme NC- og tegningsfiler.

Fræsning. Opsætning af system, tegning af emne, definere kontur- og lommebearbejdning, redigere og anvende macro, gemme NC- og tegningsfiler. 1. Case: Fræsning Omhandlende: Opsætning af system, tegning af emne, definere kontur- og lommebearbejdning, redigere og anvende macro, gemme NC- og tegningsfiler. NB! Denne øvelse er tænkt som en case,

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Design og Fræsning Øvelser

Design og Fræsning Øvelser Design og Fræsning Øvelser Mastercam X F1-6. udg. Vermundsgade 38 2100 København Tlf.: (+45) 4585 6050 Mastercam Grundkursus 1 2 CIMCO INTEGRATION Indholdsfortegnelse Tegn emner i 2D... 5 Øvelse 1 Tegn

Læs mere

Begyndermanual og introduktion til

Begyndermanual og introduktion til Begyndermanual og introduktion til Design 3D parametrisk CAD www.nettocad.dk mail@a-engineering.dk Tlf. 61337807 1 Part Workspace Zoom værktøjer De gule ikoner viser dine konstruktioner fra forskellige

Læs mere

En akset styring SERIE P9521

En akset styring SERIE P9521 SERIE P9521 En akset styring Kompakt konstruktion Program hukommelse Integreret Relæ udgang Integreret strømforsyning Manuel betjening ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen,

Læs mere

TNC 320 Brugerhåndbog Cyklus Programmering. NC-Software

TNC 320 Brugerhåndbog Cyklus Programmering. NC-Software TNC 320 Brugerhåndbog Cyklus Programmering NC-Software 771851-04 771855-04 Dansk (da) 9/2016 Grundlæggende Grundlæggende Om denne håndbog Om denne håndbog Efterfølgende finder De en liste over de anvisningssymboler

Læs mere

WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL

WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL I GIS 2002 Wellplot ver. 3 BRUGERMANUAL Udarbejdet for: I GIS ApS Titel: Wellplot ver. 3 Brugermanual Dokumenttype: Software manual Udgave: 1 Dato: 20-09-02 Udarbejdet af:

Læs mere

Datalagring "håndtering"

Datalagring håndtering Datalagring "håndtering" CNC-maskinens styring har mulighed for at gemme lagre, et antal CNC-programmer i et såkaldt RAM-lager ( Random Access Memory ), datalager med plads til lagring af data. Disse data

Læs mere

AMU, maskin og værktøj CNC Fræsning Opstiller/indkøring Kursusnummer 45631

AMU, maskin og værktøj CNC Fræsning Opstiller/indkøring Kursusnummer 45631 CNC Fræsning Opstiller/indkøring Kursusnummer 4631 CNC-Fræsning, Opstiller/indkøring Kursus indhold. Foretage planlægning, programmering, opstilling, indkøring og gennemførelse af egne NC-programmer på

Læs mere

Eksempel på styring af halvautomatisk anlæg

Eksempel på styring af halvautomatisk anlæg net-29.qxd 08-11-01 11:24 Page 1 Eksempel på styring af halvautomatisk anlæg Et halvautomatisk anlæg, som består af et elektrisk reversibelt transportbånd, en pneumatisk låsemekanisme og to pneumatiske

Læs mere

itnc 530 NC-software Dansk (da) 8/2006

itnc 530 NC-software Dansk (da) 8/2006 p= h" itnc 530 NC-software 340 490-03 340 491-03 340 492-03 340 493-03 340 494-03 Dansk (da) 8/2006 smart.nc-lods... er programmerings-hjælpen for den nye driftsart smart.nc i itnc 530 i kortfattet udgave.

Læs mere

skærende værktøj 2013 / 14

skærende værktøj 2013 / 14 skærende værktøj 2013 / 14 Hulsave i sæt Hulsave HSS M3 Bi-Metal Combitand 4/6. Til hulskæring i legeret og ulegeret stål, aluminium, støbejern, rustfri, kobber, bronze, træ og plast. 60 261 125 60 261

Læs mere

Du skal lave en tegning af bordet set lige på fra alle sider (fra langsiden, den korte side, fra oven og fra neden - 4 tegninger i alt).

Du skal lave en tegning af bordet set lige på fra alle sider (fra langsiden, den korte side, fra oven og fra neden - 4 tegninger i alt). Mit bord. Tegn det bord, du sidder ved. Du skal lave en tegning af bordet set lige på fra alle sider (fra langsiden, den korte side, fra oven og fra neden - 4 tegninger i alt). Tegningerne skal laves på

Læs mere

Dreje/Fræse-værktøjsbane

Dreje/Fræse-værktøjsbane Øvelse Mastercam X Dreje-Fræse-Værktøjsbane Dreje/Fræse-værktøjsbane C-akse og roterende værktøj Drejning 1 2 Drejning Øvelse Mastercam X Dreje-Fræse-Værktøjsbane Dreje/Fræse-værktøjsbane I denne øvelse

Læs mere

K-522. Betjeningsvejledning

K-522. Betjeningsvejledning K-522. Betjeningsvejledning 1 Beskrivelse Maskinen er specialudviklet til afbalancering af motorcykelhjul. I modsætning til en traditionel afbalanceringsmaskine, har K-22 en fast aksel, hvor det opspændte

Læs mere

Bøjninger og afgreninger i mejerirør

Bøjninger og afgreninger i mejerirør VVS-branchens efteruddannelse Bøjninger og afgreninger i mejerirør 100 Bøjninger og afgreninger i mejerirør Bøjninger og afgreninger i mejerirør Bøjninger Ved rørinstallationer i mejerirør forekommer det,

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Side 1 af 11 sider Skriftlig prøve, lørdag den 12. december, 2015 Kursus navn Fysik 1 Kursus nr. 10916 Varighed: 4 timer Tilladte hjælpemidler: Alle hjælpemidler tilladt "Vægtning":

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

Design og Fræsning Øvelser

Design og Fræsning Øvelser Design og Fræsning Øvelser Mastercam X F1-7.1 Udgave. Vermundsgade 38 2100 København Tlf.: (+45) 4585 6050 Mastercam Grundkursus 1 2 CIMCO INTEGRATION Indholdsfortegnelse Tegn emner i 2D... 5 Øvelse 1

Læs mere

Værktøjskasse til analytisk Geometri

Værktøjskasse til analytisk Geometri Værktøjskasse til analytisk Geometri Frank Villa. september 04 Dette dokument er en del af MatBog.dk 008-0. IT Teaching Tools. ISBN-3: 978-87-9775-00-9. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

CNC drejning med C-akse, avanceret (2-sidet) AMU nr.:47455

CNC drejning med C-akse, avanceret (2-sidet) AMU nr.:47455 CNC drejning med C-akse, avanceret (2-sidet) AMU nr.: INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Opretning af radiale C-akse værktøjer 4 Drejning med pinolstøtte 5 Drejning mellem pinoler 6 Valg af værktøj ved pinoldrejning

Læs mere

AMU, maskin og værktøj CNC-Drejning, Manuel programmering Kursusnummer 44816

AMU, maskin og værktøj CNC-Drejning, Manuel programmering Kursusnummer 44816 CNC-Drejning, Manuel programmering Kursusnummer 44816 Udviklet af EUCSyd, Sønderborg 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kursusinformation...3 Øvelse 1...4 Øvelse 2...5 Øvelse 3...6 Koordinatbestemmelse

Læs mere

Introduktion til cosinus, sinus og tangens

Introduktion til cosinus, sinus og tangens Introduktion til cosinus, sinus og tangens Jes Toft Kristensen 24. maj 2010 1 Forord Her er en lille introduktion til cosinus, sinus og tangens. Det var et af de emner jeg selv havde svært ved at forstå,

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Projekt 1.4 Tagrendeproblemet en instruktiv øvelse i modellering med IT.

Projekt 1.4 Tagrendeproblemet en instruktiv øvelse i modellering med IT. Projekt 1.4 Tagrendeproblemet en instruktiv øvelse i modellering med IT. Projektet kan bl.a. anvendes til et forløb, hvor en af målsætningerne er at lære om samspillet mellem værktøjsprogrammernes geometriske

Læs mere

GeoGebra 3.0.0.0 Quickstart. det grundlæggende

GeoGebra 3.0.0.0 Quickstart. det grundlæggende GeoGebra 3.0.0.0 Quickstart det grundlæggende Grete Ridder Ebbesen frit efter GeoGebra Quickstart af Markus Hohenwarter Virum, 28. februar 2009 Introduktion GeoGebra er et gratis og meget brugervenligt

Læs mere

CNC Flexværksted 2014

CNC Flexværksted 2014 CNC Flexværksted 2014 CNC Flexværksted Mangler du viden om CNC? Åbent i perioden 17. februar - 21. maj 2014 CNC kurserne på Uddannelsescenter Holstebro gennemføres i vores flexværksted, hvilket vil sige,

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

praktiskegrunde Regression og geometrisk data analyse (2. del) Ulf Brinkkjær

praktiskegrunde Regression og geometrisk data analyse (2. del) Ulf Brinkkjær praktiskegrunde Praktiske Grunde. Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab Nr. 3 / 2010. ISSN 1902-2271. www.hexis.dk Regression og geometrisk data analyse (2. del) Ulf Brinkkjær Introduktion

Læs mere

Programmerbar Een-akse- kompaktstyring

Programmerbar Een-akse- kompaktstyring SERIE P8721-000-R Programmerbar Een-akse- kompaktstyring integrerede relæ-udgange integreret netdel manuel tipdrift enkeltblokdrift 200 blok-programhukommelse P8721-000-R-DK_52-04 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION

Læs mere

Matlab script - placering af kran

Matlab script - placering af kran Matlab script - placering af kran 1 Til at beregne den ideelle placering af kranen hos MSK, er der gjort brug af et matlab script. Igennem dette kapitel vil opbygningen af dette script blive gennemgået.

Læs mere

Kommentarer til den ægyptiske beregning Kommentarer til den ægyptiske beregning... 5

Kommentarer til den ægyptiske beregning Kommentarer til den ægyptiske beregning... 5 Hvad er matematik? C, i-bog ISBN 978 87 7066 499 8 Projekter: Kapitel - Projektet er delt i to små projekter, der kan laves uafhængigt af hinanden. Der afsættes fx - timer til vejledning med efterfølgende

Læs mere

PATENTSKRIFT. (74) Fuldmægtig: UNGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark

PATENTSKRIFT. (74) Fuldmægtig: UNGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark (19) DANMARK m " Patent- og Varemærkestyrelsen (12) PATENTSKRIFT (1 O) (51) lnt.ci.: F 16 C 35100 (2006.01) (21) Ansøgningsnummer: PA 2011 00619 (22) lndleveringsdato: 2011-08-17 (24) Løbedag: 2011-08-17

Læs mere

CNC Fræsning CNC manuel programmering

CNC Fræsning CNC manuel programmering CNC Fræsning CNC manuel programmering 44817 Udarbejdet af EUCSYD. 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kursusinformation... 3 Tegning 44817_13... 4 Tegning 44817_13 Opgave 1... 5 Tegning 44817_13

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Athena DIMENSION Tværsnit 2, Eksempel

Athena DIMENSION Tværsnit 2, Eksempel Athena DIMENSION Tværsnit 2, Eksempel Januar 2002 Indhold 1 Introduktion.................................. 2 2 Tegneflade................................... 2 3 Navngivning af sag..............................

Læs mere

Måling af spor-afstand på cd med en lineal

Måling af spor-afstand på cd med en lineal Måling af spor-afstand på cd med en lineal Søren Hindsholm 003x Formål og Teori En cd er opbygget af tre lag. Basis er et tykkere lag af et gennemsigtigt materiale, oven på det er der et tyndt lag der

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Opgavesæt til Volumemodeller, dynamisk CAM, bearbejdning Nr

Opgavesæt til Volumemodeller, dynamisk CAM, bearbejdning Nr Volumemodeller, dynamisk CM, bearbejdning Udarbejdet af EUC-Syd, for Industriensuddannelser 1 Volumemodeller, dynamisk CM, bearbejdning Kursus indhold: Formål: Deltageren kan ud fra fastlagte 3D volumenmodeller,

Læs mere

CMT650. Fræseskabelon til bordsamling BRUGERMANUAL

CMT650. Fræseskabelon til bordsamling BRUGERMANUAL CMT650 Fræseskabelon til bordsamling BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse....side 2 Hvad indeholder sættet.....side 3 Hvad skal man ellers bruge......side 4 Generelle sikkerheds forskrifter

Læs mere

AMU, maskin og værktøj CNC Fræseteknik Produktion/opstiller Kursusnummer 45192

AMU, maskin og værktøj CNC Fræseteknik Produktion/opstiller Kursusnummer 45192 CNC Fræseteknik Produktion/opstiller Kursusnummer 45192 Udviklet af EUCSYD. Sønderborg 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 KURSUSINFORMATION... 3 REPETITIONSOPGAVE... 4 TEGNING 45192_01... 5

Læs mere

Matematik A. Højere teknisk eksamen

Matematik A. Højere teknisk eksamen Matematik A Højere teknisk eksamen Matematik A 215 Prøvens varighed er 5 timer. Alle hjælpemidler er tilladte. Opgavebesvarelsen skal afleveres renskrevet, det er tilladt at skrive med blyant. Notatpapir

Læs mere

Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd

Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd SERIE Z-20E.SN005 Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Straße 1 Telefon 07731

Læs mere

AAU Landinspektøruddannelsen

AAU Landinspektøruddannelsen AAU Landinspektøruddannelsen Universal Mercator Projektion Mads Hvolby, Nellemann & Bjørnkjær 2003 UTM Projektion Indhold Forord Generelt UTM-Projektiionen UTM-Nettet Specifikationer for UTM-Projektionen

Læs mere

Statistisk 3-D ber egning af sandsynligheden for at finde en jordforurening

Statistisk 3-D ber egning af sandsynligheden for at finde en jordforurening M iljøpr ojekt nr. 449 1999 Statistisk 3-D ber egning af sandsynligheden for at finde en jordforurening Lektor, cand.scient., lic.tech. Helle Holst IMM, Institut for Matematisk Modellering DTU, Danmarks

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Side 1 af 9 sider Skriftlig prøve, lørdag den 13. december, 2014 Kursus navn Fysik 1 Kursus nr. 10916 Varighed: 4 timer Tilladte hjælpemidler: Alle tilladte hjælpemidler på

Læs mere

DM i Autodesk Inventor Opgave #1

DM i Autodesk Inventor Opgave #1 DM i Autodesk Inventor 2004 - Opgave #1 Hermed opgave #1 til Danmarksmesterskaberne i Autodesk Inventor 2004. Løsningen e-mailes senest 26. marts til Opgave1.dm@nti.dk. (Husk deltagernummer!). Spørgsmål

Læs mere