itnc 530 NC-software xx xx xx xx xx

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "itnc 530 NC-software 340 490-xx 340 491-xx 340 492-xx 340 493-xx 340 494-xx"

Transkript

1 Lods Klartext-dialog itnc 530 NC-software xx xx xx xx xx Dansk (da) 2/2005

2

3 Lodsen... er en programmerings-hjælp for HEIDENHAIN-styringen itnc 530 i kortfattet udgave. En komplet vejledning for programmering og betjening af TNC en finder De i brugerhåndbogen. Der finder De også informationer om Q-parameter-programmering om det centrale værktøjslager om 3D-værktøjs-korrektur om værktøjs-opmåling Symboler i lodsen Vigtige informationer bliver fremvist i lodsen med følgende symboler: Vigtig Anvisning! Styring itnc 530 itnc 530, Export-udgave itnc 530 med Windows 2000 itnc 530 med Windows 2000, eksport-udgave itnc 530 programmeringsplads NC-software-nummer xx xx xx xx xx Lodsen Advarsel: Ved ikke synlig fare for bruger eller maskine! Maskine og TNC skal være forberedt af maskinfabrikanten for denne funktion. Kapitel i bruger-håndbog. Her finder De udførlige informationer om det pågældende tema. 3

4 Indhold Indhold Lodsen... 3 Grundlaget... 5 Konturer tilkørsel og frakørsel Banefunktioner Fri kontur-programmering FK Underprogrammer og programdel-gentagelser Arbejde med cykler Cykler for fremstilling af boringer og gevind Lommer, tappe og noter Punktmønster SL-cykler Cykler for planfræsning Cykler for koordinat-omregning Special-cykler PLANE-funktionen (software option 1) Grafik og status-visning DIN/ISO-programmering Hjælpe-funktioner M

5 Grundlaget Programmer/filer Se "programmering, fil-styring". Programmer, tabeller og tekster gemmer TNC en i filer. Fil-betegnelsen består af to komponenter: PROG20.H Fil-navn Fil-type Maximale Længde Se tabellen til højre Filer i TNC'en Programmer i HEIDENHAIN-format i DIN/ISO-format smart.nc-programmer unit-program Kontur programmering Tabeller for Værktøjer Værktøjs-veksler Paletter Nulpunkter Punkter Presets (henf.punkter) Snitdata Skærmaterialer, materialer Type.H.I.HU.HC.T.TCH.P.D.PNT.PR.CDT.TAB Grundlaget Tekst som ASCII-filer.A 5

6 Grundlaget Åbning af et nyt bearbejdnings-program Vælg biblioteket, i hvilket programmet skal gemmes Indlæs det nye program-navn, bekræft med tasten ENT Vælg måleenhed: Tryk softkey MM eller TOMMER. TNC en skifter til program-vindue og åbner dialogen for definition af BLK-FORM (råemne) Indlæs spindelakse Indlæs efter hinanden -, Y- og Z-koordinaterne for MINpunkter Indlæs efter hinanden -, Y- og Z-koordinaterne for MApunkter 1 BLK FORM 0.1 Z +0 Y+0 Z-50 2 BLK FORM Y+100 Z+0 6

7 Fastlægge billedskærm- opdeling Se "introduktion, itnc 530". Vis softkeys for fastlæggelse af billedskærmopdeling Driftsart Manuel drift og El.håndhjul Positionering med manuel indlæsning Billedskærm-indhold Positioner Positioner til venstre, status til højre Program Grundlaget Positioner til venstre, status til højre 7

8 Driftsart Programafvikling blokfølge Programafvikling enkeltblok Program-test Billedskærm-indhold Program Program til venstre, programinddeling til højre Positioner til venstre, status til højre Grundlaget Program-indlagring/ editering Program til venstre, grafik til højre Grafik Program Program til venstre, programinddeling til højre Program til venstre programmeringsgrafik til højre 8

9 Retvinklede koordinater - absolut Målangivelser henfører sig til det aktuelle nulpunkt. Værktøjet kører til absolutte koordinater. Y Programmerbare akser i en NC-blok Retliniebevægelse Cirkelbevægelse 5 vilkårlige akser 2 lineær-akser et plan eller 3 Lineær-akser med cyklus 19 BEARBEJDNINGSPLAN Retvinklede koordinater - inkremental Målangivelser henfører sig til den sidst programmerede position for værktøjet. Værktøjet kører med inkrementale koordinater Grundlaget Y

10 Cirkelmidtpunkt og Pol: CC Cirkelmidtpunkt CC skal indlæses, for at programmere cirkelformede banebevægelser med banefunktionen C (se side 26). CC bliver på den anden side anvendt som Pol for målangivelser i polarkoordinater. Y CC bliver fastlagt i retvinklede koordinater. Grundlaget Et absolut fastlagt cirkelmidtpunkt eller Pol CC henfører sig altid til det i øjeblikket aktive nulpunkt. Et inkremental fastlagt cirkelmidtpunkt eller Pol CC henfører sig altid til den sidst programmerede position for værktøjet. Vinkelhenf.akse En vinkel som polarkoordinat-vinkel PA og drejevinkel ROT henfører sig til henføringsaksen. CCY CC CC ICCY ICC CC Arbejdsplan Henf.akse og 0 -retning /Y + Z Y Y/Z +Y Z/ +Z Z Y Z Y 10

11 Polarkoordinater Målangivelser i polarkoordinater henfører sig til polen CC. En position bliver i arbejdsplanet fastlagt med: Polarkoordinat-radius PR = afstanden af position fra polen CC Polarkoordinat-vinkel PA = vinklen fra vinkelhenf.akse til strækningen CC PR Y PR Inkremental målangivelse Inkrementale målangivelser i polarkoordinater henfører sig til den sidst programmerede position. Programmering af polarkoordinater Vælg banefunktion Tryk P-taste Svare på dialogspørgsmål 10 PA 3 PR PA 2 PA 1 CC 30 PR 0 Grundlaget 11

12 Definere værktøjer Værktøjs-data Alle værktøjer bliver kendetegnet med et værktøjs-nummer mellem 0 og 254. Når De arbejder med værktøjs-tabeller, kan De anvende højere numre og tildele yderligere værktøjs-navne. Grundlaget Indlæse værktøjs-data Værktøjs-data (længde L og radius R) kan indlæses: I form af en værktøjs-tabel (central, program TOOL.T) eller umiddelbart i programmet med TOOL DEF-blokke (lokal) Værktøjs-nummer Værktøjs-længde L Værktøjs-radius R Værktøjs-længden skal programmeres som længdeforskellen L0 til nulværktøj: L>L0: Værktøjet er længere end nul-værktøjet L<L0: Værktøjet er kortere end nul-værktøjet: Den virkelige værktøjs-længde fremskaffes med et forindstilleudstyr; Den fremskaffede længde bliver programmeret. L 0 Z 12

13 Kald af værktøjs-data Værktøjs-nummer eller -navn Spindelakse parallel /Y/Z: Værktøjs-akse Spindelomdrejningstal S Tilspænding F Sletspån værktøjs-længde DL (f.eks. slitage) Sletspån værktøjs-radius DR (f.eks. slitage) Sletspån værktøjs-radius DR2 (f.eks. slitage) R L DR<0 R 3 TOOL DEF 6 L+7.5 R+3 4 TOOL CALL 6 Z S2000 F650 DL+1 DR+0.5 DR L Z+100 R0 FMA 6 L -10 Y-10 RO FMA M6 DL<0 DL>0 DR>0 Grundlaget Værktøjs-skift Ved kørsel til værktøjsskift-position pas på kollisionsfare! Fastlægge drejeretning for spindel med M-funktion: M3: Højreløb M4: Venstreløb Sletspån for værktøjs-radius eller -længde maksimal ± mm! 13

14 Værktøjs-korrekturer Ved bearbejdningen tilgodeser TNC en længden L og radius R for det kaldte værktøj. Grundlaget Længdekorrektur Begynd aktiviteten: Kør værktøjet i spindelaksen Slut aktiviteten: Kald et nyt værktøj eller værktøj med længden L=0 Radiuskorrektur Begynd aktiviteten: Kør værktøjet i bearbejdningsplanet med RR eller RL Slut aktiviteten: Programmér positioneringsblok med R0 Arbejde uden radiuskorrektur (f.eks. boring): Programmér positioneringsblok med R0 R0 RL R R 14

15 Henf.punkt-fastlæggelse uden 3D-tastsystem Ved henføringspunkt-fastlæggelse bliver TNC'ens display sat på koordinaterne til en kendt emne-position. Y Nulværktøj med kendt radius isættes Vælg driftsart manuel drift eller el.håndhjul Berør henf.flade i værktøjsaksen og indlæs værktøjs-længden Berør henf.flade i bearbejdnings-plan og indlæs positionen for værktøjsmidtpunktet Y Z Indretning og måling med 3D-tastsystemer Særdeles hurtig, enkel og præcis sker indretningen af maskinen med et HEIDENHAIN 3D-tastsystem. Ved siden af tast-funktionen for klargøring af maskinen i driftsart manuel og el. håndhjul, står i programafviklings-driftsarten et stort antal målecykler til rådighed (se også bruger-håndbogen Tastsystem-cykler) Grundlaget Målecykler for registrering og kompensation af en emne-skråflade Målecykler for automatisk fastlæggelse af et henf.punkt Målecykler for automatisk emne-opmåling med tolerancesammenligning og automatisk værktøjs-korrektur Z Y 15

16 Konturer tilkørsel og frakørsel Konturer tilkørsel og frakørsel Startpunkt P S P S ligger udenfor konturen og skal tilkøres uden radiuskorrektur. Hjælpepunkt P H P H ligger udenfor konturen og bliver udregnet af TNC`en. TNC en kører værktøjet fra startpunktet P S til hjælpepunktet P H med den sidst programmerede tilspænding! Første konturpunkt P A og sidste konturpunkt P E Det første konturpunkt P A bliver programmeret i en APPR-blok (eng: approach = tilkørsel). Det sidste konturpunkt bliver programmeret som vanligt. P S R0 P A RL P H RL RL P E RL RL P N R0 Slutpunkt P N P N ligger udenfor konturen og fremkommer ud fra DEP-blokken (eng: depart = forlade). P N bliver automatisk tilkørt med R0. 16

17 B anefunktioner ved tilkørsel og frakørsel Tryk softkey en med den ønskede banefunktion: Retlinie med tangential tilslutning Retlinie vinkelret på konturpunktet Cirkelbane med tangential tilslutning Retliniestykke med tangential overgangscirkel på konturen Radiuskorrekturen programmeres i en APPR-blok! DEP-blokke fastlægger radiuskorrekturen fra R0! Konturer tilkørsel og frakørsel 17

18 Konturer tilkørsel og frakørsel Tilkørsel til en retlinie med tangential tilslutning: APPR LT Koordinater til første konturpunkt P A LEN: Afstand fra hjælpepunktet P H til første konturpunkt P A Radiuskorrektur RR/RL 7 L +40 Y+10 RO FMA M3 8 APPR LT +20 Y+20 Z-10 LEN15 RR F100 9 L Y+35 Y L... Tilkørsel på en retlinie vinkelret på første konturpunkt: APPR LN Koordinater til første konturpunkt P A LEN: Afstand fra hjælpepunktet P H til første konturpunkt P A Radiuskorrektur RR/RL Y 15 P H RR P A RR 20 RR 35 P SR L +40 Y+10 RO FMA M3 8 APPR LN +10 Y+20 Z-10 LEN15 RR F100 9 L +20 Y Y 10 L... RR 20 P A RR P H RR P SR

19 Tilkørsel på en cirkelbane med tangential tilslutning: APPR CT Koordinater til første konturpunkt P A Radius R Indlæs R > 0 Midtpunktsvinkel CCA Indlæs CCA > 0 Radiuskorrektur RR/RL 7 L +40 Y+10 RO FMA M3 8 APPR CT +10 Y+20 Z-10 CCA180 R+10 RR F100 9 L +20 Y L... Tilkørsel på en cirkelbane med tangential tilslutning til kontur og retliniestykke: APPR LCT Y P A RR 10 R10 RR CCA= P H RR P S R0 40 Konturer tilkørsel og frakørsel Koordinater til første konturpunkt P A Radius R Indlæs R > 0 Radiuskorrektur RR/RL 35 Y 7 L +40 Y+10 RO FMA M3 8 APPR LCT +10 Y+20 Z-10 R10 RR F100 9 L +20 Y L P A RR R10 RR P SR P H RR 40 19

20 Konturer tilkørsel og frakørsel Frakørsel på en retlinie med tangential tilslutning: DEP LT Afstand længde mellem P E og P N Indlæs LEN > 0 23 L Y+20 RR F DEP LT LEN12.5 F L Z+100 FMA M2 Frakørsel på en retlinie vinkelret på sidste konturpunkt: DEP LN Afstand længde mellem P E og P N Indlæs LEN > 0 23 L Y+20 RR F DEP LN LEN+20 F Y P A RR 10 R10 RR 12.5 RR P H RR P E RR P N R0 P SR L Z+100 FMA M2 Y RR 20 P N R0 20 P E RR 20

21 Frakørsel på en cirkelbane med tangential tilslutning: DEP CT Radius R Indlæs R > 0 Midtpunktsvinkel CCA 23 L Y+20 RR F DEP CT CCA 180 R+8 F L Z+100 FMA M2 Frakørsel på en cirkelbane med tangential tilslutning til kontur og retliniestykke: DEP LCT Koordinaterne til slutpunktet PN Radius R Indlæs R > 0 23 L Y+20 RR F Y P N R0 R8 180 RR P E RR Konturer tilkørsel og frakørsel 24 DEP LCT +10 Y+12 R+8 F L Z+100 FMA M2 Y RR P N R0 R8 P H R0 P E RR 10 21

22 Banefunktioner Banefunktioner for positioneringsblokke Se "programmering: Kontur programmering Banefunktioner Retlinie Side 23 Banefunktioner Aftale For programmeringen af værktøjs-bevægelse bliver det grundlæggende antaget, at det er værktøjet der bevæges og at emnet står stille. Indlæsning af mål-positionen Mål-positionen kan indlæses i retvinklede eller polarkoordinater - såvel absolut som også inkrementalt eller blandet absolut og inkrementalt. Angivelser i en positioneringsblok En komplet positioneringsblok indeholder følgende angivelser: Banefunktion Koordinater til konturelement-slutpunktet (mål-position) Radiuskorrektur RR/RL/R0 Tilspænding F Hjælpe-funktion M Værktøj forpositioneres således ved starten af et bearbejdningsprogram, at en beskadigelse af værktøj og emne er udelukket. Affasning mellem to retlinier Side 24 Hjørne-runding Side 25 Cirkelmidtpunkt ellerindlæs Pol-koordinater Cirkelbane om cirkelmidtpunkt CC Cirkelbane med radiusangivelse Cirkelbane med tangential tilslutning til forrige konturelement Fri konturprogrammering FK Side 26 Side 26 Side 27 Side 28 Side 31 22

23 Retlinie L Koordinater til retlinie-slutpunkt Radiuskorrektur RR/RL/R0 Tilspænding F Hjælpe-funktion M 40 Y 15 Med retvinklede koordinater 7 L +10 Y+40 RL F200 M3 8 L I+20 IY-15 9 L +60 IY-10 Med polarkoordinater 12 CC +45 Y LP PR+30 PA+0 RR F300 M Banefunktioner 14 LP PA LP IPA+60 Y 16 LP PA+180 Fastlæg polen CC, før De programmerer polarkoordinater. Programmér kun polen CC i retvinklede koordinater. Polen CC er virksom indtil, en ny pol CC bliver fastlagt! 25 CC

24 Indføj affasning CHF mellem to retlinier Længde af affase-afsnit Tilspænding F Y Banefunktioner 7 L +0 Y+30 RL F300 M3 8 L +40 IY+5 9 CHF 12 F L I+5 Y+0 En kontur kan ikke begyndes med en CHF-blok! Radiuskorrekturerne før og efter CHF-blokken skal være ens Affasningen skal kunne udføres med det kaldte værktøj! 24

25 Hjørne-runding RND Cirkelbuer start og -ende danner tangentiale overgange med det forudgående og efterfølgende konturelement. Radius R til cirkelbuen Tilspænding F for hjørne-rundingen 40 Y 5 L +10 Y+40 RL F300 M3 6 L +40 Y+25 7 RND R5 F R Banefunktioner 25

26 Cirkelbane om cirkelmidtpunkt CC Koordinater til cirkelcentrum CC Y Banefunktioner Koordinater til cirkelbue-endepunkt Drejeretning DR Med C og CP kan en helcirkel blive programmeret i en blok. Med retvinklede koordinater 5 CC +25 Y+25 6 L +45 Y+25 RR F200 M3 7 C +45 Y+25 DR+ Med polarkoordinater 25 CC DR+ DR 18 CC +25 Y LP PR+20 PA+0 RR F250 M3 20 CP PA+180 DR+ Y Fastlæg polen CC, før De programmerer polarkoordinater. Programmér kun polen CC i retvinklede koordinater. Polen CC er virksom indtil, en ny pol CC bliver fastlagt! Cirkel-slutpunkt bliver kun fastlagt med PA! E CC S 26

27 Cirkelbane CR med radius-angivelse Koordinater til cirkelbue-endepunkt Radius R Større cirkelbuer: ZW > 180, R negativ mindre cirkelbuer: ZW < 180, R positiv Drejeretning DR Y 1 10 L +40 Y+40 RL F200 M3 11 CR +70 Y+40 R+20 DR- (BOGEN 1) eller 11 CR +70 Y+40 R+20 DR+ (BOGEN 2) 40 DR+ ZW R R Banefunktioner eller 10 L +40 Y+40 RL F200 M3 Y 3 11 CR +70 Y+40 R-20 DR- (BOGEN 3) ZW eller 11 CR +70 Y+40 R-20 DR+ (BOGEN 4) 40 R R DR

28 Cirkelbane CT med tangential tilslutning Koordinater til cirkelbue-endepunkt Radiuskorrektur RR/RL/R0 Tilspænding F Hjælpe-funktion M Y Banefunktioner Med retvinklede koordinater 7 L +0 Y+25 RL F300 M3 8 L +25 Y+30 9 CT +45 Y L Y+0 Med polarkoordinater 12 CC +40 Y L +0 Y+35 RL F250 M3 14 LP PR+25 PA CTP PR+30 PA L Y+0 Fastlæg polen CC, før De programmerer polarkoordinater. Programmér kun polen CC i retvinklede koordinater. Polen CC er virksom indtil, en ny pol CC bliver fastlagt! 28

29 Skruelinie (kun i polarkoordinater) Beregninger (fræseretning nedefra og op) Z Antal gevind: n gevind + gevindoverløb ved gevind-start og -ende Y CC Totalhøjde: h Stigning P x antal gevind n Inkr. Polar.-vinkel: IPA Antal gevind n x 360 Startvinkel: PA vinkel for gevind-start + vinkel for gevindoverløb Startkoordinater: Z stigning P x (gevind + gevindoverløb ved gevind-start) Banefunktioner 29

30 Form af skruelinie Indv. gevind Drejeretning Arbejdsretning Radiuskorrektur Z Banefunktioner højregevind venstregevind højregevind venstregevind Udv.-gevind højregevind venstregevind højregevind venstregevind Z+ Z+ Z- Z- Z+ Z+ Z- Z- DR+ DR- DR- DR+ Drejeretning DR+ DR- DR- DR+ RL RR RR RL Arbejdsretning Radiuskorrektur RR RL RL RR 25 Y CC 270 R Gevind M6 x 1 mm med 5 gevind: 12 CC +40 Y L Z+0 F100 M3 14 LP PR+3 PA+270 RL F50 15 CP IPA-1800 IZ+5 DR- 30

31 Fri kontur-programmering FK Se "Banebevægelser - fri kontur-programmering FK" Fejl i emne-tegningen, målpunkt-koordinater eller indeholder denne tegning angivelser, der ikke kunne indlæses med de grå banefunktionstaster, går man over til den "Frie kontur-programmering FK". Mulige oplysninger om et konturelement: Kendte koordinater til slutpunktet Hjælpepunkter på konturelementet Hjælpepunkter i nærheden af konturelementet Relativ henf. til et andet konturelement Retningsangivelse (vinkel) / stedangivelse Angivelser om konturforløb Fri kontur-programmering FK Brug FK-programmering rigtigt: Alle konturelementer skal ligge i bearbejdningsplanet Alle disponible angivelser til et konturelement indlæses Ved blanding af konventionelle og FK-blokke skal hvert afsnit være entydigt bestemt, der blev programmeret med FK. Først da tillader TNC en indlæsningen af konventionelle banefunktioner. 31

32 Arbejde med programmeringsgrafikken Fri kontur-programmering FK Vælg billedskærm-opdeling PROGRAM+GRAFIK! Vise de forskellige løsninger Vælge den viste løsning og overtage den Programmere yderligere konturelementer Fremstille programmeringsgrafik for den næste programmerede blok Standardfarver for programmeringsgrafik blå Konturelementet er entydigt bestemt grøn De indlæste data giver flere løsninger; De udvælger den rigtige rød De indlæste dat fastlægger endnu ikke konturelementet tilstrækkeligt; De indlæser yderligere angivelser lyseblå Bevægelse i ilgang programmeret 32

33 Åbning af FK-dialog Åbne FK dialog, følgende funktioner står til rådighed: FK-Element Softkeys Retlinie med tangential tilslutning Retlinie uden tangential tilslutning Cirkelbue med tangential tilslutning Cirkelbue uden tangential tilslutning Fri kontur-programmering FK Pol for FK-programmering 33

34 Fri kontur-programmering FK Slutpunkt-koordinater, Y eller PA, PR Kendte angivelser Retvinklede koordinater og Y Polarkoordinater henført til FPOL Inkremental indlæsning 7 FPOL +20 Y+30 8 FL I+10 Y-20 RR F100 9 FCT PR+15 IPA+30 DR+ R15 Softkeys 30 Y 20 R

35 Cirkelmidtpunkt CC i FC/FCT-blok Kendte angivelser Midtpunkt i retvinklede koordinater Midtpunkt i polarkoordinater Inkremental indlæsning 10 FC CC+20 CCY+15 DR+ R15 11 FPOL +20 Y FL AN FC DR+ R15 CCPR+35 CCPA+40 Softkeys Fri kontur-programmering FK 35

36 Hjælpepunkter på eller ved siden af en kontur Fri kontur-programmering FK Kendte angivelser -koordinater til et hjælpepunkt P1 eller P2 en retlinie Y-koordinater til et hjælpepunkt P1 eller P2 en retlinie -koordinater til et hjælpepunkt P1, P2 eller P3 en cirkelbane Y-koordinater til et hjælpepunkt P1, P2 eller P3 en cirkelbane Kendte angivelser Softkeys Softkeys Y R og Y- koordinater til hjælpepunktet ved siden af retlinie Afstand til hjælpepunkt for retlinie - og Y-koordinater til et hjælpepunkt ved siden af en cirkelbane Afstand fra hjælpepunkt til cirkelbane 13 FC DR- R10 P P1Y FLT AH-70 PD+50 PDY+53 D10

37 Retning og længde af konturelementet Kendte angivelser Længde af retlinie Indstiksvinkel for retlinie Strenglængde LEN for cirkelbueafsnittet Indstiksvinkel AN for indgangstangent 27 FLT +25 LEN 12.5 AN+35 RL F FC DR+ R6 LEN 10 A FCT DR- R15 LEN 15 Kendetegn for en lukket kontur Konturstart: Konturende: CLSD+ CLSD Softkeys Y CLSD+ Fri kontur-programmering FK 12 L +5 Y+35 RL F500 M3 13 FC DR- R15 CLSD+ CC+20 CCY FCT DR- R+15 CLSD- CLSD 37

38 Relativ henføring til blok N Slutpunkt-koordinater Fri kontur-programmering FK Koordinater med relativ henføring indlæses inkrementalt. Indlæs yderligere blok-nummer for konturelementet, til hvilket det skal henføre sig. Kendte angivelser Retvinklede koordinater henført til blok N Polarkoordinater henført til blok N 12 FPOL +10 Y FL PR+20 PA+20 Softkeys 10 Y FPOL R FL AH FCT I+20 DR- R20 CCA+90 R FL IPR+35 FA+0 RPR 13 38

39 Relativ henføring til blok N Retning og afstand til konturelementet Koordinater med relativ henføring indlæses inkrementalt. Indlæs yderligere blok-nummer for konturelementet, til hvilket det skal henføre sig. Kendte angivelser Vinkel mellem retlinie og et andet konturelement hhv. mellem cirkelbue-indstikstangent og et andet konturelement Retlinie parallelt med andet konturelement Afstand af retlinie til parallelt konturelement Softkeys Y Fri kontur-programmering FK 17 FL LEN 20 AH FL AN+105 LEN FL PAR 17 DP FSELECT 2 21 FL LEN 20 IAH FL IAH+220 RAN 18 39

40 Fri kontur-programmering FK Relativ henføring til blok N Cirkelmidtpunkt CC Koordinater med relativ henføring indlæses inkrementalt. Indlæs yderligere blok-nummer for konturelementet, til hvilket det skal henføre sig. Kendte angivelser Retvinklede koordinater til cirkelcentrum henført til blok N Polarkoordinater for cirkelcentrum henført til blok N 12 FL +10 Y+10 RL 13 FL... Softkeys Y CC R FL +18 Y FL FL FC DR- R10 CCA+0 ICC+20 ICCY-15 RCC12 RCCY14 40

41 Underprogrammer og programdelgentagelser 0 BEGIN PGM... Èn gang programmerede bearbejdningsskridt lader sig med underprogrammer og programdel-gentagelser udføre gentagne gange. Arbejde med underprogrammer 1 Hovedprogrammet forløber indtil underprogram-kald CALL LBL 1 2 Herefter bliver underprogrammet kendetegnet med LBL 1 udført indtil underprogram-slut LBL 0 3 Hovedprogrammet bliver fortsat Stille underprogrammer efter hovedprogram-ende (M2)! Besvar dialogspørgsmålet REP med NO ENT! CALL LBL0 er ikke tilladt! CALL LBL1 L Z+100 M2 LBL1 LBL0 END PGM... Underprogrammer og programdel-gentagelser Arbejde med programdel-gentagelser 1 Hovedprogrammet forløber indtil kald af programdel-gentagelse CALL LBL 1 REP2 2 Programdelen mellem LBL 1 og CALL LBL 1 REP2 bliver gentaget så mange gange, som angivet under REP 3 Efter den sidste gentagelse bliver hovedprogrammet fortsat Programdelen der skal gentages bliver altså udført en gang oftere, end der er programmeret gentagelser! 0 BEGIN PGM... LBL1 CALL LBL1 REP 2/2 END PGM... 41

42 Indlejrede underprogrammer Underprogrammer og programdel-gentagelser Underprogram i underprogram 1 Hovedprogrammet forløber indtil første underprogram-kald CALL LBL 1 2 Underprogram 1 bliver udført indtil andet underprogram-kald CALL LBL 2 3 Underprogram 2 forløber indtil underprogram-slut 4 Underprogram 1 bliver fortsat og forløber indtil sin ende 5 Hovedprogrammet bliver fortsat Et underprogram må ikke kalde sig selv! Underprogrammer kan være indlejret i indtil maximalt 8 planer. 42

43 Vilkårligt program som underprogram 1 Det kaldte hovedprogram A forløber indtil kald CALL PGM B 2 Det kaldte program B bliver udført fuldstændigt 3 Det kaldte hovedprogram A bliver fortsat Det kaldte program må ikke blive afsluttet med M2 eller M30! 0 BEGIN PGM A CALL PGM B END PGM A 0 BEGIN PGM B END PGM B Underprogrammer og programdel-gentagelser 43

44 Arbejde med cykler Arbejde med cykler Ofte tilbagevendende bearbejdninger er gemt i TNC`en som cykler. Også koordinatomregninger og enkelte specialfunktioner står til rådighed som cykler. Definere cykler For at undgå fejlindlæsninger ved cyklus-definition, gennemføres før afviklingen en grafisk program-test! fortegnet for cyklusparameter dybde fastlægger bearbejdnings-retningen! TNC en forpositionerer i alle cykler med numre større end 200 værktøjet i værktøjs-aksen automatisk. Vælg cyklusoversigt: Vælg cyklusgruppe Cyklus-gruppe Cykler for dybdeboring, reifning, uddrejning, undersænkning, gevindboring, gevindskæring og gevindfræsning Cyklen for fræsning af Lommer, tappe og Noter Cykler for fremstilling af punktmønstre, f.eks. hulkreds el. hulflade SL-cykler (Subcontur-List), med hvilke kostbare konturer bliver bearbejdet konturparallelt, som sammensættes af flere overlejrede delkonturer, cylinderflade-interpolation Vælg cyklus Cykler for nedfræsning af planer eller i beskadigede flader Cykler for koordinat-omregning, med hvilke vilkårlige konturer bliver forskudt, drejet, spejlet, forstørret og formindsket Special-cykler Dvæletid, Programkald, Spindel-orientering, Tolerance 44

45 Grafisk understøttelse ved programmeringen af cykler TNC`en understøtter Dem ved cyklus-definitionen med grafisk fremstilling af indlæseparameteren. Kalde cykler De følgende cykler virker fra deres definition i bearbejdningsprogrammet: Cykler for koordinat-omregning Cyklus DVÆLETID SL-cyklerne KONTUR og KONTURDATA Punktmønster Cyklus TOLERANCE Alle andre cykler virker efter kaldet med: CYCL CALL: virker blokvis CYCL CALL PAT: virker blokvis i forbindelse med punkt-tabeller CYCL CALL POS: virker blokvis, efter den i CYCL CALL POS-blok definerede position blev tilkørt M99: virker blokvis M89: virker modalt (afhængig af maskin-parametrene) Arbejde med cykler 45

46 Cykler for fremstilling af boringer og gevind Cykler for fremstilling af boringer og gevind Oversigt Disponible cykler 240 CENTRERING Side BORING Side REIFNING Side UDDREJNING Side UNIVERSAL-BORING Side UNDERSÆNKNING-BAGFRA Side UNIVERSAL-DYBDEBORING Side BOREFRÆSNING Side GEVINDBORING NY Side GEV.-BORING GS NY Side GEV.-BORING SPÅNBR. Side GEVINDFRÆSNING Side UNDERSÆNK.GEVINDFRÆSNING Side BOREGEVINDFRÆSNING Side HELI-BOREGEVINDEFR. Side FRÆSE UDV.GEVIND Side 62 46

47 CENTRERING (cyklus 240) CYCL DEF: Vælg cyklus 400 CENTRERING Sikkerheds-afstand: Q200 Z Q206 Dybde: Afstand emne-overflade - bunden af boring: Q201 Tilspænding dybde: Q206 Fremryk-dybde: Q202 Dvæletid oppe: Q210 Koord. Emne-overflade: Q Sikkerheds-afstand: Q204 Dvæletid nede: Q CYCL DEF 240 CENTRERING Q200=2 ;SIKKERHEDS-AFST. Q343=1 ;VÆLG DYBDE/DIAMETER Q203 Q210 Q344 Q200 Q204 Q201 Cykler for fremstilling af boringer og gevind Q201=+0 ;DYBDE Q344=-10 ;DIAMETER Q206=250 ;TILSP. DYBDEFREMRK. Q211=0 ;DVÆLETID NEDE Q203=+20 ;KOOR. OVERFLADE Q204=100 ;2. SIKKERHEDS-AFST. 12 CYCL CALL POS +30 Y+20 M3 13 CYCL CALL POS +80 Y+50 47

48 BORING (cyklus 200) CYCL DEF: Vælg cyklus 200 BORING Sikkerheds-afstand: Q200 Z Q206 Cykler for fremstilling af boringer og gevind Dybde: Afstand emne-overflade - bunden af boring: Q201 Tilspænding dybde: Q206 Fremryk-dybde: Q202 Dvæletid oppe: Q210 Koord. Emne-overflade: Q Sikkerheds-afstand: Q204 Dvæletid nede: Q CYCL DEF 200 BORING Q200=2 ;SIKKERHEDS-AFST. Q201=-15 ;DYBDE Q203 Q210 Q200 Q202 Q204 Q201 Q206=250 ;TILSP. DYBDEFREMRK. Q202=5 ;FREMRYK-DYBDE Q210=0 ;DVÆLETID OPPE Q203=+20 ;KOOR. OVERFLADE Q204=100 ;2. SIKKERHEDS-AFST. Q211=0,1 ;DVÆLETID NEDE 12 CYCL CALL POS +30 Y+20 M3 13 CYCL CALL POS +80 Y+50 48

49 REIFNING (cyklus 201) CYCL DEF: Vælg cyklus 201 REIFNING Sikkerheds-afstand: Q200 Z Q206 Dybde: Afstand emne-overflade - bunden af boring: Q201 Tilspænding dybde: Q206 Dvæletid nede: Q211 Tilspænding udkørsel: Q208 Koord. Emne-overflade: Q Sikkerheds-afstand Q L Z+100 R0 FMA 11 CYCL DEF 201 REIFNING Q200=2 ;SIKKERHEDS-AFST. Q201=-15 ;DYBDE Q203 Q208 Q211 Q200 Q201 Q204 Cykler for fremstilling af boringer og gevind Q206=100 ;TILSP. DYBDEFREMRK. Q211=0,5 ;DVÆLETID NEDE Q208=250 ;TILSPÆNDING UDKØRSEL Q203=+20 ;KOOR. OVERFLADE Q204=100 ;2. SIKKERHEDS-AFST. 12 CYCL CALL POS +30 Y+20 M3 13 CYCL CALL POS +80 Y+50 49

50 UDDREJNING (cyklus 202) Cykler for fremstilling af boringer og gevind Maskine og TNC skal af fabrikanten være forberedt for cyklus UDDREJNING! Bearbejdningen bliver udført med styret spindel! Kollisionsfare! Vælg frikørsels-retning således, at værktøjet kører væk fra kanten af boringen! CYCL DEF: Vælg cyklus 202 UDDREJNING Sikkerheds-afstand: Q200 Dybde: Afstand emne-overflade - bunden af boring: Q201 Tilspænding dybde: Q206 Dvæletid nede: Q211 Q203 Z Q211 Q206 Q200 Q201 Q204 Q208 Tilspænding udkørsel: Q208 Koord. Emne-overflade: Q Sikkerheds-afstand: Q204 Frikørsels-retning (0/1/2/3/4) ved bunden af boring: Q214 Vinkel for spindelorientering: Q336 50

51 UNIVERSAL-BORING (cyklus 203) CYCL DEF: Vælg cyklus 203 UNIVERSAL-BORING Sikkerheds-afstand: Q200 Z Q206 Q208 Dybde: Afstand emne-overflade - bunden af boring: Q201 Tilspænding dybde: Q206 Fremryk-dybde: Q202 Dvæletid oppe: Q210 Koord. Emne-overflade: Q Sikkerheds-afstand: Q204 Reduktionsbidrag efter hver fremrykning: Q212 Ant. Spånbrud til udkørsel: Q213 Indlæs minimal fremryk-dybde hvis reduktionsbidrag er indlæst: Q205 Dvæletid nede: Q211 Q203 Q210 Q211 Q200 Q202 Q204 Q201 Cykler for fremstilling af boringer og gevind Tilspænding udkørsel: Q208 Udkørsel ved spånbrud: Q256 51

52 UNDERSÆNKNING-BAGFRA (cyklus 204) Z Cykler for fremstilling af boringer og gevind Maskine og TNC skal af fabrikanten være forberedt for cyklus UNDERSÆNKNING-BAGFRA! Bearbejdningen bliver udført med styret spindel! Kollisionsfare! Vælg frikørsels-retning således, at værktøjet kører væk fra kanten af boringen! Anvend kun cyklus med bagfra-borstang! CYCL DEF: Vælg cyklus 204 UNDERSÆNKNING BAGFRA Sikkerheds-afstand: Q200 Undersænkningsdybde: Q249 Materialetykkelse: Q250 Excentermål: Q251 Q250 Q200 Q249 Q200 Q204 Q203 Skærhøjde: Q252 Tilspænding forpositionering: Q253 Tilspænding undersænkning: Q254 Dvæletid ved bunden af undersænkning: Q255 Z Q251 Q253 Koord. Emne-overflade: Q Sikkerheds-afstand: Q204 Q252 Frikørsels-retning (0/1/2/3/4): Q214 Vinkel for spindelorientering: Q336 Q255 Q254 Q214 52

53 UNIVERSAL-DYBDEBORING (cyklus 205) CYCL DEF: Vælg cyklus 205 UNIVERSAL-DYBDEBORING Sikkerheds-afstand: Q200 Dybde: Afstand emne-overflade - bunden af boring: Q201 Tilspænding dybde: Q206 Fremryk-dybde: Q202 Koord. Emne-overflade: Q Sikkerheds-afstand: Q204 Reduktionsbidrag efter hver fremrykning: Q212 Indlæs minimal fremryk-dybde hvis reduktionsbidrag er indlæst: Q205 Forstopafstand oppe: Q258 Forstopafstand nede: Q259 Boredybde før spånbrud: Q257 Udkørsel ved spånbrud: Q256 Dvæletid nede: Q211 Fordybet startpunkt: Q379 Tilspænding forpositionering: Q253 Cykler for fremstilling af boringer og gevind 53

54 BOREFRÆSNING (cyklus 208) Cykler for fremstilling af boringer og gevind Forpositionering i midten af boring med R0 CYCL DEF: Vælg cyklus 208 BOREFRÆSNING Sikkerheds-afstand: Q200 Dybde: Afstand emne-overflade - bunden af boring: Q201 Tilspænding dybde: Q206 Fremrykning pr. skruelinie: Q334 Koord. Emne-overflade: Q Sikkerheds-afstand: Q204 Soll-diameter af boring: Q335 Forboret diameter: Q CYCL DEF 208 BOREFRÆSNING Q200=2 ;SIKKERHEDS-AFST. Q201=-80 ;DYBDE Q206=150 ;TILSP. DYBDEFREMRK. Q334=1.5 ;FREMRYK-DYBDE Q203=+100 ;KOOR. OVERFLADE Q204=50 ;2. SIKKERHEDS-AFST. Q335=25 ;SOLL-DIAMETER Q342=0 ;FORUDGIVET DIAMETER 54

MikrO-LOQO lndledning Brugervejledning Introduktion

MikrO-LOQO lndledning Brugervejledning Introduktion MikrO-LOQO lndledning Brugervejledning Introduktion Skærmen til Logo Sætning Kommandoer Overvågning af udførelse af sætninger Forskelle til Mikro-Logo pà Piccolo o Distributionsdisketten Læsevejledning

Læs mere

16. Introduktion til AutoLISP

16. Introduktion til AutoLISP 18 16. Introduktion til AutoLISP I dette kapitel skal du lære om AutoCADs indbyggede programmeringssprog AutoLISP. Denne facilitet har du ikke til rådighed, hvis du er AutoCAD LT-bruger. Med AutoLISP kan

Læs mere

TI-Nspire TM CAS. Håndholdt version 2.1. introduktion og eksempler

TI-Nspire TM CAS. Håndholdt version 2.1. introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS Håndholdt version 2.1 introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS introduktion og eksempler Copyright 2010 by Texas Instruments Denne PDF-fil er gratis og må frit bruges til undervisningsformål.

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS Software version 2.1 introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS introduktion og eksempler Copyright 2010 by Texas Instruments Denne PDF-fil er gratis og må frit bruges til undervisningsformål.

Læs mere

UR-6-85-5-A Brugermanual

UR-6-85-5-A Brugermanual UR-6-85-5-A Brugermanual Version 1.3, November 2010 2 UR-6-85-5-A Indhold 1 Kom godt i gang 7 1.1 Introduktion.................................. 7 1.1.1 Robotten................................ 8 1.1.2

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4 Regnskab... 3 Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3 Regnskabsparametre... 3 Regnskab standard... 4 Hent model (1.75/1.80 -> 1.85) (afsnit 4.1.3 er kun relevant for kunder med modeller

Læs mere

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Software version 3.6 Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Eksempelsamlingen 1. del Introduktion til værkstederne Copyright december 2013 by Texas Instruments Eksempelsamlingen vedligeholdes

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Adobe Premiere Pro 2.0 s åbningsbillede. Det kommer af sig selv og forsvinder af sig selv.

Adobe Premiere Pro 2.0 s åbningsbillede. Det kommer af sig selv og forsvinder af sig selv. Adobe Premiere Pro 2.0 s åbningsbillede Det kommer af sig selv og forsvinder af sig selv. Det næste vindue ser således ud. Hvis det er første gang du åbner Adobe Premiere Pro 2.0, vil der ikke stå noget

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Brugermanual Dansk Juni 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

QUICKGUIDE. til Skab overflade i icp41/42

QUICKGUIDE. til Skab overflade i icp41/42 til Skab overflade i icp41/42 1. I denne guide gennemgåes hvordan der skabes en overflade. Vi vil tage udgangspunkt i en afgravning til et rør mellem 2 brønde som vi kender punktnumrene på. Dette er blot

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Manual. Transponder. v.187 v.155. Del 1 - Indstillinger. 981000800 ver. 5 03-11-2011. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby

Manual. Transponder. v.187 v.155. Del 1 - Indstillinger. 981000800 ver. 5 03-11-2011. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby Manual Transponder v.187 v.155 Del 1 - Indstillinger 981000800 ver. 5 03-11-2011 SKIOLD A/S DK 9300 Sæby 2 981000800 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 6 2. Betjening af computer... 8 2.1 Standard

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse 1 Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse Bemærk, at vi benytter betegnelsen øvelser som en meget bred betegnelse. Derfor er der også nogle af vores øvelser, der nærmer sig kategorien undersøgelser,

Læs mere

Lineær programmering. med Derive. Børge Jørgensen

Lineær programmering. med Derive. Børge Jørgensen Lineær programmering med Derive Børge Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse. Forord ---------------------------------------------------------------------------------- 2 Introduktion til lineær programmering

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

xleasy Projektplan v208-20-08-2012

xleasy Projektplan v208-20-08-2012 v208-20-08-2012 1 Introduktion 2 2 Opret en ny Projektplan 3 2.1 Ny Excel-fil...3 2.2 Tilføj nye delprojekter og opgaver...3 2.3 Rediger projektplan...4 2.4 Tidsplanlægning...7 2.5 Farve på Gantt-linjer...

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

Installation og brug af Q-DAS databasen

Installation og brug af Q-DAS databasen Installation og brug af Q-DAS databasen Dokument: M-QS-04DK Metrologic ApS Tinvej 20 B 3060 Espergærde Tel: 0045 4913 6500 Fax. 0045 4913 6540 E-mail: Mail@metrologic.dk WWW. Metrologic.dk Version: 1 2005

Læs mere

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85 Calc Et kompendium om anvendt regneark af: Michel Mandix OpenOffice Calc Side 1 af 85 1) FORORD Det er altid en stor fornøjelse at undervise i regneark! Dette program åbner så mange muligheder, at det

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

BRUGER MANUAL : Version 2.4

BRUGER MANUAL : Version 2.4 BRUGER MANUAL : Version 2.4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Installation af MyTobii 5 2.1 Montering og installation af MyTobii P10 5 2.2 Installation

Læs mere