itnc 530 NC-software xx xx xx xx xx

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "itnc 530 NC-software 340 490-xx 340 491-xx 340 492-xx 340 493-xx 340 494-xx"

Transkript

1 Lods Klartext-dialog itnc 530 NC-software xx xx xx xx xx Dansk (da) 2/2005

2

3 Lodsen... er en programmerings-hjælp for HEIDENHAIN-styringen itnc 530 i kortfattet udgave. En komplet vejledning for programmering og betjening af TNC en finder De i brugerhåndbogen. Der finder De også informationer om Q-parameter-programmering om det centrale værktøjslager om 3D-værktøjs-korrektur om værktøjs-opmåling Symboler i lodsen Vigtige informationer bliver fremvist i lodsen med følgende symboler: Vigtig Anvisning! Styring itnc 530 itnc 530, Export-udgave itnc 530 med Windows 2000 itnc 530 med Windows 2000, eksport-udgave itnc 530 programmeringsplads NC-software-nummer xx xx xx xx xx Lodsen Advarsel: Ved ikke synlig fare for bruger eller maskine! Maskine og TNC skal være forberedt af maskinfabrikanten for denne funktion. Kapitel i bruger-håndbog. Her finder De udførlige informationer om det pågældende tema. 3

4 Indhold Indhold Lodsen... 3 Grundlaget... 5 Konturer tilkørsel og frakørsel Banefunktioner Fri kontur-programmering FK Underprogrammer og programdel-gentagelser Arbejde med cykler Cykler for fremstilling af boringer og gevind Lommer, tappe og noter Punktmønster SL-cykler Cykler for planfræsning Cykler for koordinat-omregning Special-cykler PLANE-funktionen (software option 1) Grafik og status-visning DIN/ISO-programmering Hjælpe-funktioner M

5 Grundlaget Programmer/filer Se "programmering, fil-styring". Programmer, tabeller og tekster gemmer TNC en i filer. Fil-betegnelsen består af to komponenter: PROG20.H Fil-navn Fil-type Maximale Længde Se tabellen til højre Filer i TNC'en Programmer i HEIDENHAIN-format i DIN/ISO-format smart.nc-programmer unit-program Kontur programmering Tabeller for Værktøjer Værktøjs-veksler Paletter Nulpunkter Punkter Presets (henf.punkter) Snitdata Skærmaterialer, materialer Type.H.I.HU.HC.T.TCH.P.D.PNT.PR.CDT.TAB Grundlaget Tekst som ASCII-filer.A 5

6 Grundlaget Åbning af et nyt bearbejdnings-program Vælg biblioteket, i hvilket programmet skal gemmes Indlæs det nye program-navn, bekræft med tasten ENT Vælg måleenhed: Tryk softkey MM eller TOMMER. TNC en skifter til program-vindue og åbner dialogen for definition af BLK-FORM (råemne) Indlæs spindelakse Indlæs efter hinanden -, Y- og Z-koordinaterne for MINpunkter Indlæs efter hinanden -, Y- og Z-koordinaterne for MApunkter 1 BLK FORM 0.1 Z +0 Y+0 Z-50 2 BLK FORM Y+100 Z+0 6

7 Fastlægge billedskærm- opdeling Se "introduktion, itnc 530". Vis softkeys for fastlæggelse af billedskærmopdeling Driftsart Manuel drift og El.håndhjul Positionering med manuel indlæsning Billedskærm-indhold Positioner Positioner til venstre, status til højre Program Grundlaget Positioner til venstre, status til højre 7

8 Driftsart Programafvikling blokfølge Programafvikling enkeltblok Program-test Billedskærm-indhold Program Program til venstre, programinddeling til højre Positioner til venstre, status til højre Grundlaget Program-indlagring/ editering Program til venstre, grafik til højre Grafik Program Program til venstre, programinddeling til højre Program til venstre programmeringsgrafik til højre 8

9 Retvinklede koordinater - absolut Målangivelser henfører sig til det aktuelle nulpunkt. Værktøjet kører til absolutte koordinater. Y Programmerbare akser i en NC-blok Retliniebevægelse Cirkelbevægelse 5 vilkårlige akser 2 lineær-akser et plan eller 3 Lineær-akser med cyklus 19 BEARBEJDNINGSPLAN Retvinklede koordinater - inkremental Målangivelser henfører sig til den sidst programmerede position for værktøjet. Værktøjet kører med inkrementale koordinater Grundlaget Y

10 Cirkelmidtpunkt og Pol: CC Cirkelmidtpunkt CC skal indlæses, for at programmere cirkelformede banebevægelser med banefunktionen C (se side 26). CC bliver på den anden side anvendt som Pol for målangivelser i polarkoordinater. Y CC bliver fastlagt i retvinklede koordinater. Grundlaget Et absolut fastlagt cirkelmidtpunkt eller Pol CC henfører sig altid til det i øjeblikket aktive nulpunkt. Et inkremental fastlagt cirkelmidtpunkt eller Pol CC henfører sig altid til den sidst programmerede position for værktøjet. Vinkelhenf.akse En vinkel som polarkoordinat-vinkel PA og drejevinkel ROT henfører sig til henføringsaksen. CCY CC CC ICCY ICC CC Arbejdsplan Henf.akse og 0 -retning /Y + Z Y Y/Z +Y Z/ +Z Z Y Z Y 10

11 Polarkoordinater Målangivelser i polarkoordinater henfører sig til polen CC. En position bliver i arbejdsplanet fastlagt med: Polarkoordinat-radius PR = afstanden af position fra polen CC Polarkoordinat-vinkel PA = vinklen fra vinkelhenf.akse til strækningen CC PR Y PR Inkremental målangivelse Inkrementale målangivelser i polarkoordinater henfører sig til den sidst programmerede position. Programmering af polarkoordinater Vælg banefunktion Tryk P-taste Svare på dialogspørgsmål 10 PA 3 PR PA 2 PA 1 CC 30 PR 0 Grundlaget 11

12 Definere værktøjer Værktøjs-data Alle værktøjer bliver kendetegnet med et værktøjs-nummer mellem 0 og 254. Når De arbejder med værktøjs-tabeller, kan De anvende højere numre og tildele yderligere værktøjs-navne. Grundlaget Indlæse værktøjs-data Værktøjs-data (længde L og radius R) kan indlæses: I form af en værktøjs-tabel (central, program TOOL.T) eller umiddelbart i programmet med TOOL DEF-blokke (lokal) Værktøjs-nummer Værktøjs-længde L Værktøjs-radius R Værktøjs-længden skal programmeres som længdeforskellen L0 til nulværktøj: L>L0: Værktøjet er længere end nul-værktøjet L<L0: Værktøjet er kortere end nul-værktøjet: Den virkelige værktøjs-længde fremskaffes med et forindstilleudstyr; Den fremskaffede længde bliver programmeret. L 0 Z 12

13 Kald af værktøjs-data Værktøjs-nummer eller -navn Spindelakse parallel /Y/Z: Værktøjs-akse Spindelomdrejningstal S Tilspænding F Sletspån værktøjs-længde DL (f.eks. slitage) Sletspån værktøjs-radius DR (f.eks. slitage) Sletspån værktøjs-radius DR2 (f.eks. slitage) R L DR<0 R 3 TOOL DEF 6 L+7.5 R+3 4 TOOL CALL 6 Z S2000 F650 DL+1 DR+0.5 DR L Z+100 R0 FMA 6 L -10 Y-10 RO FMA M6 DL<0 DL>0 DR>0 Grundlaget Værktøjs-skift Ved kørsel til værktøjsskift-position pas på kollisionsfare! Fastlægge drejeretning for spindel med M-funktion: M3: Højreløb M4: Venstreløb Sletspån for værktøjs-radius eller -længde maksimal ± mm! 13

14 Værktøjs-korrekturer Ved bearbejdningen tilgodeser TNC en længden L og radius R for det kaldte værktøj. Grundlaget Længdekorrektur Begynd aktiviteten: Kør værktøjet i spindelaksen Slut aktiviteten: Kald et nyt værktøj eller værktøj med længden L=0 Radiuskorrektur Begynd aktiviteten: Kør værktøjet i bearbejdningsplanet med RR eller RL Slut aktiviteten: Programmér positioneringsblok med R0 Arbejde uden radiuskorrektur (f.eks. boring): Programmér positioneringsblok med R0 R0 RL R R 14

15 Henf.punkt-fastlæggelse uden 3D-tastsystem Ved henføringspunkt-fastlæggelse bliver TNC'ens display sat på koordinaterne til en kendt emne-position. Y Nulværktøj med kendt radius isættes Vælg driftsart manuel drift eller el.håndhjul Berør henf.flade i værktøjsaksen og indlæs værktøjs-længden Berør henf.flade i bearbejdnings-plan og indlæs positionen for værktøjsmidtpunktet Y Z Indretning og måling med 3D-tastsystemer Særdeles hurtig, enkel og præcis sker indretningen af maskinen med et HEIDENHAIN 3D-tastsystem. Ved siden af tast-funktionen for klargøring af maskinen i driftsart manuel og el. håndhjul, står i programafviklings-driftsarten et stort antal målecykler til rådighed (se også bruger-håndbogen Tastsystem-cykler) Grundlaget Målecykler for registrering og kompensation af en emne-skråflade Målecykler for automatisk fastlæggelse af et henf.punkt Målecykler for automatisk emne-opmåling med tolerancesammenligning og automatisk værktøjs-korrektur Z Y 15

16 Konturer tilkørsel og frakørsel Konturer tilkørsel og frakørsel Startpunkt P S P S ligger udenfor konturen og skal tilkøres uden radiuskorrektur. Hjælpepunkt P H P H ligger udenfor konturen og bliver udregnet af TNC`en. TNC en kører værktøjet fra startpunktet P S til hjælpepunktet P H med den sidst programmerede tilspænding! Første konturpunkt P A og sidste konturpunkt P E Det første konturpunkt P A bliver programmeret i en APPR-blok (eng: approach = tilkørsel). Det sidste konturpunkt bliver programmeret som vanligt. P S R0 P A RL P H RL RL P E RL RL P N R0 Slutpunkt P N P N ligger udenfor konturen og fremkommer ud fra DEP-blokken (eng: depart = forlade). P N bliver automatisk tilkørt med R0. 16

17 B anefunktioner ved tilkørsel og frakørsel Tryk softkey en med den ønskede banefunktion: Retlinie med tangential tilslutning Retlinie vinkelret på konturpunktet Cirkelbane med tangential tilslutning Retliniestykke med tangential overgangscirkel på konturen Radiuskorrekturen programmeres i en APPR-blok! DEP-blokke fastlægger radiuskorrekturen fra R0! Konturer tilkørsel og frakørsel 17

18 Konturer tilkørsel og frakørsel Tilkørsel til en retlinie med tangential tilslutning: APPR LT Koordinater til første konturpunkt P A LEN: Afstand fra hjælpepunktet P H til første konturpunkt P A Radiuskorrektur RR/RL 7 L +40 Y+10 RO FMA M3 8 APPR LT +20 Y+20 Z-10 LEN15 RR F100 9 L Y+35 Y L... Tilkørsel på en retlinie vinkelret på første konturpunkt: APPR LN Koordinater til første konturpunkt P A LEN: Afstand fra hjælpepunktet P H til første konturpunkt P A Radiuskorrektur RR/RL Y 15 P H RR P A RR 20 RR 35 P SR L +40 Y+10 RO FMA M3 8 APPR LN +10 Y+20 Z-10 LEN15 RR F100 9 L +20 Y Y 10 L... RR 20 P A RR P H RR P SR

19 Tilkørsel på en cirkelbane med tangential tilslutning: APPR CT Koordinater til første konturpunkt P A Radius R Indlæs R > 0 Midtpunktsvinkel CCA Indlæs CCA > 0 Radiuskorrektur RR/RL 7 L +40 Y+10 RO FMA M3 8 APPR CT +10 Y+20 Z-10 CCA180 R+10 RR F100 9 L +20 Y L... Tilkørsel på en cirkelbane med tangential tilslutning til kontur og retliniestykke: APPR LCT Y P A RR 10 R10 RR CCA= P H RR P S R0 40 Konturer tilkørsel og frakørsel Koordinater til første konturpunkt P A Radius R Indlæs R > 0 Radiuskorrektur RR/RL 35 Y 7 L +40 Y+10 RO FMA M3 8 APPR LCT +10 Y+20 Z-10 R10 RR F100 9 L +20 Y L P A RR R10 RR P SR P H RR 40 19

20 Konturer tilkørsel og frakørsel Frakørsel på en retlinie med tangential tilslutning: DEP LT Afstand længde mellem P E og P N Indlæs LEN > 0 23 L Y+20 RR F DEP LT LEN12.5 F L Z+100 FMA M2 Frakørsel på en retlinie vinkelret på sidste konturpunkt: DEP LN Afstand længde mellem P E og P N Indlæs LEN > 0 23 L Y+20 RR F DEP LN LEN+20 F Y P A RR 10 R10 RR 12.5 RR P H RR P E RR P N R0 P SR L Z+100 FMA M2 Y RR 20 P N R0 20 P E RR 20

21 Frakørsel på en cirkelbane med tangential tilslutning: DEP CT Radius R Indlæs R > 0 Midtpunktsvinkel CCA 23 L Y+20 RR F DEP CT CCA 180 R+8 F L Z+100 FMA M2 Frakørsel på en cirkelbane med tangential tilslutning til kontur og retliniestykke: DEP LCT Koordinaterne til slutpunktet PN Radius R Indlæs R > 0 23 L Y+20 RR F Y P N R0 R8 180 RR P E RR Konturer tilkørsel og frakørsel 24 DEP LCT +10 Y+12 R+8 F L Z+100 FMA M2 Y RR P N R0 R8 P H R0 P E RR 10 21

22 Banefunktioner Banefunktioner for positioneringsblokke Se "programmering: Kontur programmering Banefunktioner Retlinie Side 23 Banefunktioner Aftale For programmeringen af værktøjs-bevægelse bliver det grundlæggende antaget, at det er værktøjet der bevæges og at emnet står stille. Indlæsning af mål-positionen Mål-positionen kan indlæses i retvinklede eller polarkoordinater - såvel absolut som også inkrementalt eller blandet absolut og inkrementalt. Angivelser i en positioneringsblok En komplet positioneringsblok indeholder følgende angivelser: Banefunktion Koordinater til konturelement-slutpunktet (mål-position) Radiuskorrektur RR/RL/R0 Tilspænding F Hjælpe-funktion M Værktøj forpositioneres således ved starten af et bearbejdningsprogram, at en beskadigelse af værktøj og emne er udelukket. Affasning mellem to retlinier Side 24 Hjørne-runding Side 25 Cirkelmidtpunkt ellerindlæs Pol-koordinater Cirkelbane om cirkelmidtpunkt CC Cirkelbane med radiusangivelse Cirkelbane med tangential tilslutning til forrige konturelement Fri konturprogrammering FK Side 26 Side 26 Side 27 Side 28 Side 31 22

23 Retlinie L Koordinater til retlinie-slutpunkt Radiuskorrektur RR/RL/R0 Tilspænding F Hjælpe-funktion M 40 Y 15 Med retvinklede koordinater 7 L +10 Y+40 RL F200 M3 8 L I+20 IY-15 9 L +60 IY-10 Med polarkoordinater 12 CC +45 Y LP PR+30 PA+0 RR F300 M Banefunktioner 14 LP PA LP IPA+60 Y 16 LP PA+180 Fastlæg polen CC, før De programmerer polarkoordinater. Programmér kun polen CC i retvinklede koordinater. Polen CC er virksom indtil, en ny pol CC bliver fastlagt! 25 CC

24 Indføj affasning CHF mellem to retlinier Længde af affase-afsnit Tilspænding F Y Banefunktioner 7 L +0 Y+30 RL F300 M3 8 L +40 IY+5 9 CHF 12 F L I+5 Y+0 En kontur kan ikke begyndes med en CHF-blok! Radiuskorrekturerne før og efter CHF-blokken skal være ens Affasningen skal kunne udføres med det kaldte værktøj! 24

25 Hjørne-runding RND Cirkelbuer start og -ende danner tangentiale overgange med det forudgående og efterfølgende konturelement. Radius R til cirkelbuen Tilspænding F for hjørne-rundingen 40 Y 5 L +10 Y+40 RL F300 M3 6 L +40 Y+25 7 RND R5 F R Banefunktioner 25

26 Cirkelbane om cirkelmidtpunkt CC Koordinater til cirkelcentrum CC Y Banefunktioner Koordinater til cirkelbue-endepunkt Drejeretning DR Med C og CP kan en helcirkel blive programmeret i en blok. Med retvinklede koordinater 5 CC +25 Y+25 6 L +45 Y+25 RR F200 M3 7 C +45 Y+25 DR+ Med polarkoordinater 25 CC DR+ DR 18 CC +25 Y LP PR+20 PA+0 RR F250 M3 20 CP PA+180 DR+ Y Fastlæg polen CC, før De programmerer polarkoordinater. Programmér kun polen CC i retvinklede koordinater. Polen CC er virksom indtil, en ny pol CC bliver fastlagt! Cirkel-slutpunkt bliver kun fastlagt med PA! E CC S 26

27 Cirkelbane CR med radius-angivelse Koordinater til cirkelbue-endepunkt Radius R Større cirkelbuer: ZW > 180, R negativ mindre cirkelbuer: ZW < 180, R positiv Drejeretning DR Y 1 10 L +40 Y+40 RL F200 M3 11 CR +70 Y+40 R+20 DR- (BOGEN 1) eller 11 CR +70 Y+40 R+20 DR+ (BOGEN 2) 40 DR+ ZW R R Banefunktioner eller 10 L +40 Y+40 RL F200 M3 Y 3 11 CR +70 Y+40 R-20 DR- (BOGEN 3) ZW eller 11 CR +70 Y+40 R-20 DR+ (BOGEN 4) 40 R R DR

28 Cirkelbane CT med tangential tilslutning Koordinater til cirkelbue-endepunkt Radiuskorrektur RR/RL/R0 Tilspænding F Hjælpe-funktion M Y Banefunktioner Med retvinklede koordinater 7 L +0 Y+25 RL F300 M3 8 L +25 Y+30 9 CT +45 Y L Y+0 Med polarkoordinater 12 CC +40 Y L +0 Y+35 RL F250 M3 14 LP PR+25 PA CTP PR+30 PA L Y+0 Fastlæg polen CC, før De programmerer polarkoordinater. Programmér kun polen CC i retvinklede koordinater. Polen CC er virksom indtil, en ny pol CC bliver fastlagt! 28

29 Skruelinie (kun i polarkoordinater) Beregninger (fræseretning nedefra og op) Z Antal gevind: n gevind + gevindoverløb ved gevind-start og -ende Y CC Totalhøjde: h Stigning P x antal gevind n Inkr. Polar.-vinkel: IPA Antal gevind n x 360 Startvinkel: PA vinkel for gevind-start + vinkel for gevindoverløb Startkoordinater: Z stigning P x (gevind + gevindoverløb ved gevind-start) Banefunktioner 29

30 Form af skruelinie Indv. gevind Drejeretning Arbejdsretning Radiuskorrektur Z Banefunktioner højregevind venstregevind højregevind venstregevind Udv.-gevind højregevind venstregevind højregevind venstregevind Z+ Z+ Z- Z- Z+ Z+ Z- Z- DR+ DR- DR- DR+ Drejeretning DR+ DR- DR- DR+ RL RR RR RL Arbejdsretning Radiuskorrektur RR RL RL RR 25 Y CC 270 R Gevind M6 x 1 mm med 5 gevind: 12 CC +40 Y L Z+0 F100 M3 14 LP PR+3 PA+270 RL F50 15 CP IPA-1800 IZ+5 DR- 30

31 Fri kontur-programmering FK Se "Banebevægelser - fri kontur-programmering FK" Fejl i emne-tegningen, målpunkt-koordinater eller indeholder denne tegning angivelser, der ikke kunne indlæses med de grå banefunktionstaster, går man over til den "Frie kontur-programmering FK". Mulige oplysninger om et konturelement: Kendte koordinater til slutpunktet Hjælpepunkter på konturelementet Hjælpepunkter i nærheden af konturelementet Relativ henf. til et andet konturelement Retningsangivelse (vinkel) / stedangivelse Angivelser om konturforløb Fri kontur-programmering FK Brug FK-programmering rigtigt: Alle konturelementer skal ligge i bearbejdningsplanet Alle disponible angivelser til et konturelement indlæses Ved blanding af konventionelle og FK-blokke skal hvert afsnit være entydigt bestemt, der blev programmeret med FK. Først da tillader TNC en indlæsningen af konventionelle banefunktioner. 31

32 Arbejde med programmeringsgrafikken Fri kontur-programmering FK Vælg billedskærm-opdeling PROGRAM+GRAFIK! Vise de forskellige løsninger Vælge den viste løsning og overtage den Programmere yderligere konturelementer Fremstille programmeringsgrafik for den næste programmerede blok Standardfarver for programmeringsgrafik blå Konturelementet er entydigt bestemt grøn De indlæste data giver flere løsninger; De udvælger den rigtige rød De indlæste dat fastlægger endnu ikke konturelementet tilstrækkeligt; De indlæser yderligere angivelser lyseblå Bevægelse i ilgang programmeret 32

33 Åbning af FK-dialog Åbne FK dialog, følgende funktioner står til rådighed: FK-Element Softkeys Retlinie med tangential tilslutning Retlinie uden tangential tilslutning Cirkelbue med tangential tilslutning Cirkelbue uden tangential tilslutning Fri kontur-programmering FK Pol for FK-programmering 33

34 Fri kontur-programmering FK Slutpunkt-koordinater, Y eller PA, PR Kendte angivelser Retvinklede koordinater og Y Polarkoordinater henført til FPOL Inkremental indlæsning 7 FPOL +20 Y+30 8 FL I+10 Y-20 RR F100 9 FCT PR+15 IPA+30 DR+ R15 Softkeys 30 Y 20 R

35 Cirkelmidtpunkt CC i FC/FCT-blok Kendte angivelser Midtpunkt i retvinklede koordinater Midtpunkt i polarkoordinater Inkremental indlæsning 10 FC CC+20 CCY+15 DR+ R15 11 FPOL +20 Y FL AN FC DR+ R15 CCPR+35 CCPA+40 Softkeys Fri kontur-programmering FK 35

36 Hjælpepunkter på eller ved siden af en kontur Fri kontur-programmering FK Kendte angivelser -koordinater til et hjælpepunkt P1 eller P2 en retlinie Y-koordinater til et hjælpepunkt P1 eller P2 en retlinie -koordinater til et hjælpepunkt P1, P2 eller P3 en cirkelbane Y-koordinater til et hjælpepunkt P1, P2 eller P3 en cirkelbane Kendte angivelser Softkeys Softkeys Y R og Y- koordinater til hjælpepunktet ved siden af retlinie Afstand til hjælpepunkt for retlinie - og Y-koordinater til et hjælpepunkt ved siden af en cirkelbane Afstand fra hjælpepunkt til cirkelbane 13 FC DR- R10 P P1Y FLT AH-70 PD+50 PDY+53 D10

37 Retning og længde af konturelementet Kendte angivelser Længde af retlinie Indstiksvinkel for retlinie Strenglængde LEN for cirkelbueafsnittet Indstiksvinkel AN for indgangstangent 27 FLT +25 LEN 12.5 AN+35 RL F FC DR+ R6 LEN 10 A FCT DR- R15 LEN 15 Kendetegn for en lukket kontur Konturstart: Konturende: CLSD+ CLSD Softkeys Y CLSD+ Fri kontur-programmering FK 12 L +5 Y+35 RL F500 M3 13 FC DR- R15 CLSD+ CC+20 CCY FCT DR- R+15 CLSD- CLSD 37

38 Relativ henføring til blok N Slutpunkt-koordinater Fri kontur-programmering FK Koordinater med relativ henføring indlæses inkrementalt. Indlæs yderligere blok-nummer for konturelementet, til hvilket det skal henføre sig. Kendte angivelser Retvinklede koordinater henført til blok N Polarkoordinater henført til blok N 12 FPOL +10 Y FL PR+20 PA+20 Softkeys 10 Y FPOL R FL AH FCT I+20 DR- R20 CCA+90 R FL IPR+35 FA+0 RPR 13 38

39 Relativ henføring til blok N Retning og afstand til konturelementet Koordinater med relativ henføring indlæses inkrementalt. Indlæs yderligere blok-nummer for konturelementet, til hvilket det skal henføre sig. Kendte angivelser Vinkel mellem retlinie og et andet konturelement hhv. mellem cirkelbue-indstikstangent og et andet konturelement Retlinie parallelt med andet konturelement Afstand af retlinie til parallelt konturelement Softkeys Y Fri kontur-programmering FK 17 FL LEN 20 AH FL AN+105 LEN FL PAR 17 DP FSELECT 2 21 FL LEN 20 IAH FL IAH+220 RAN 18 39

40 Fri kontur-programmering FK Relativ henføring til blok N Cirkelmidtpunkt CC Koordinater med relativ henføring indlæses inkrementalt. Indlæs yderligere blok-nummer for konturelementet, til hvilket det skal henføre sig. Kendte angivelser Retvinklede koordinater til cirkelcentrum henført til blok N Polarkoordinater for cirkelcentrum henført til blok N 12 FL +10 Y+10 RL 13 FL... Softkeys Y CC R FL +18 Y FL FL FC DR- R10 CCA+0 ICC+20 ICCY-15 RCC12 RCCY14 40

41 Underprogrammer og programdelgentagelser 0 BEGIN PGM... Èn gang programmerede bearbejdningsskridt lader sig med underprogrammer og programdel-gentagelser udføre gentagne gange. Arbejde med underprogrammer 1 Hovedprogrammet forløber indtil underprogram-kald CALL LBL 1 2 Herefter bliver underprogrammet kendetegnet med LBL 1 udført indtil underprogram-slut LBL 0 3 Hovedprogrammet bliver fortsat Stille underprogrammer efter hovedprogram-ende (M2)! Besvar dialogspørgsmålet REP med NO ENT! CALL LBL0 er ikke tilladt! CALL LBL1 L Z+100 M2 LBL1 LBL0 END PGM... Underprogrammer og programdel-gentagelser Arbejde med programdel-gentagelser 1 Hovedprogrammet forløber indtil kald af programdel-gentagelse CALL LBL 1 REP2 2 Programdelen mellem LBL 1 og CALL LBL 1 REP2 bliver gentaget så mange gange, som angivet under REP 3 Efter den sidste gentagelse bliver hovedprogrammet fortsat Programdelen der skal gentages bliver altså udført en gang oftere, end der er programmeret gentagelser! 0 BEGIN PGM... LBL1 CALL LBL1 REP 2/2 END PGM... 41

42 Indlejrede underprogrammer Underprogrammer og programdel-gentagelser Underprogram i underprogram 1 Hovedprogrammet forløber indtil første underprogram-kald CALL LBL 1 2 Underprogram 1 bliver udført indtil andet underprogram-kald CALL LBL 2 3 Underprogram 2 forløber indtil underprogram-slut 4 Underprogram 1 bliver fortsat og forløber indtil sin ende 5 Hovedprogrammet bliver fortsat Et underprogram må ikke kalde sig selv! Underprogrammer kan være indlejret i indtil maximalt 8 planer. 42

43 Vilkårligt program som underprogram 1 Det kaldte hovedprogram A forløber indtil kald CALL PGM B 2 Det kaldte program B bliver udført fuldstændigt 3 Det kaldte hovedprogram A bliver fortsat Det kaldte program må ikke blive afsluttet med M2 eller M30! 0 BEGIN PGM A CALL PGM B END PGM A 0 BEGIN PGM B END PGM B Underprogrammer og programdel-gentagelser 43

44 Arbejde med cykler Arbejde med cykler Ofte tilbagevendende bearbejdninger er gemt i TNC`en som cykler. Også koordinatomregninger og enkelte specialfunktioner står til rådighed som cykler. Definere cykler For at undgå fejlindlæsninger ved cyklus-definition, gennemføres før afviklingen en grafisk program-test! fortegnet for cyklusparameter dybde fastlægger bearbejdnings-retningen! TNC en forpositionerer i alle cykler med numre større end 200 værktøjet i værktøjs-aksen automatisk. Vælg cyklusoversigt: Vælg cyklusgruppe Cyklus-gruppe Cykler for dybdeboring, reifning, uddrejning, undersænkning, gevindboring, gevindskæring og gevindfræsning Cyklen for fræsning af Lommer, tappe og Noter Cykler for fremstilling af punktmønstre, f.eks. hulkreds el. hulflade SL-cykler (Subcontur-List), med hvilke kostbare konturer bliver bearbejdet konturparallelt, som sammensættes af flere overlejrede delkonturer, cylinderflade-interpolation Vælg cyklus Cykler for nedfræsning af planer eller i beskadigede flader Cykler for koordinat-omregning, med hvilke vilkårlige konturer bliver forskudt, drejet, spejlet, forstørret og formindsket Special-cykler Dvæletid, Programkald, Spindel-orientering, Tolerance 44

45 Grafisk understøttelse ved programmeringen af cykler TNC`en understøtter Dem ved cyklus-definitionen med grafisk fremstilling af indlæseparameteren. Kalde cykler De følgende cykler virker fra deres definition i bearbejdningsprogrammet: Cykler for koordinat-omregning Cyklus DVÆLETID SL-cyklerne KONTUR og KONTURDATA Punktmønster Cyklus TOLERANCE Alle andre cykler virker efter kaldet med: CYCL CALL: virker blokvis CYCL CALL PAT: virker blokvis i forbindelse med punkt-tabeller CYCL CALL POS: virker blokvis, efter den i CYCL CALL POS-blok definerede position blev tilkørt M99: virker blokvis M89: virker modalt (afhængig af maskin-parametrene) Arbejde med cykler 45

46 Cykler for fremstilling af boringer og gevind Cykler for fremstilling af boringer og gevind Oversigt Disponible cykler 240 CENTRERING Side BORING Side REIFNING Side UDDREJNING Side UNIVERSAL-BORING Side UNDERSÆNKNING-BAGFRA Side UNIVERSAL-DYBDEBORING Side BOREFRÆSNING Side GEVINDBORING NY Side GEV.-BORING GS NY Side GEV.-BORING SPÅNBR. Side GEVINDFRÆSNING Side UNDERSÆNK.GEVINDFRÆSNING Side BOREGEVINDFRÆSNING Side HELI-BOREGEVINDEFR. Side FRÆSE UDV.GEVIND Side 62 46

47 CENTRERING (cyklus 240) CYCL DEF: Vælg cyklus 400 CENTRERING Sikkerheds-afstand: Q200 Z Q206 Dybde: Afstand emne-overflade - bunden af boring: Q201 Tilspænding dybde: Q206 Fremryk-dybde: Q202 Dvæletid oppe: Q210 Koord. Emne-overflade: Q Sikkerheds-afstand: Q204 Dvæletid nede: Q CYCL DEF 240 CENTRERING Q200=2 ;SIKKERHEDS-AFST. Q343=1 ;VÆLG DYBDE/DIAMETER Q203 Q210 Q344 Q200 Q204 Q201 Cykler for fremstilling af boringer og gevind Q201=+0 ;DYBDE Q344=-10 ;DIAMETER Q206=250 ;TILSP. DYBDEFREMRK. Q211=0 ;DVÆLETID NEDE Q203=+20 ;KOOR. OVERFLADE Q204=100 ;2. SIKKERHEDS-AFST. 12 CYCL CALL POS +30 Y+20 M3 13 CYCL CALL POS +80 Y+50 47

48 BORING (cyklus 200) CYCL DEF: Vælg cyklus 200 BORING Sikkerheds-afstand: Q200 Z Q206 Cykler for fremstilling af boringer og gevind Dybde: Afstand emne-overflade - bunden af boring: Q201 Tilspænding dybde: Q206 Fremryk-dybde: Q202 Dvæletid oppe: Q210 Koord. Emne-overflade: Q Sikkerheds-afstand: Q204 Dvæletid nede: Q CYCL DEF 200 BORING Q200=2 ;SIKKERHEDS-AFST. Q201=-15 ;DYBDE Q203 Q210 Q200 Q202 Q204 Q201 Q206=250 ;TILSP. DYBDEFREMRK. Q202=5 ;FREMRYK-DYBDE Q210=0 ;DVÆLETID OPPE Q203=+20 ;KOOR. OVERFLADE Q204=100 ;2. SIKKERHEDS-AFST. Q211=0,1 ;DVÆLETID NEDE 12 CYCL CALL POS +30 Y+20 M3 13 CYCL CALL POS +80 Y+50 48

49 REIFNING (cyklus 201) CYCL DEF: Vælg cyklus 201 REIFNING Sikkerheds-afstand: Q200 Z Q206 Dybde: Afstand emne-overflade - bunden af boring: Q201 Tilspænding dybde: Q206 Dvæletid nede: Q211 Tilspænding udkørsel: Q208 Koord. Emne-overflade: Q Sikkerheds-afstand Q L Z+100 R0 FMA 11 CYCL DEF 201 REIFNING Q200=2 ;SIKKERHEDS-AFST. Q201=-15 ;DYBDE Q203 Q208 Q211 Q200 Q201 Q204 Cykler for fremstilling af boringer og gevind Q206=100 ;TILSP. DYBDEFREMRK. Q211=0,5 ;DVÆLETID NEDE Q208=250 ;TILSPÆNDING UDKØRSEL Q203=+20 ;KOOR. OVERFLADE Q204=100 ;2. SIKKERHEDS-AFST. 12 CYCL CALL POS +30 Y+20 M3 13 CYCL CALL POS +80 Y+50 49

50 UDDREJNING (cyklus 202) Cykler for fremstilling af boringer og gevind Maskine og TNC skal af fabrikanten være forberedt for cyklus UDDREJNING! Bearbejdningen bliver udført med styret spindel! Kollisionsfare! Vælg frikørsels-retning således, at værktøjet kører væk fra kanten af boringen! CYCL DEF: Vælg cyklus 202 UDDREJNING Sikkerheds-afstand: Q200 Dybde: Afstand emne-overflade - bunden af boring: Q201 Tilspænding dybde: Q206 Dvæletid nede: Q211 Q203 Z Q211 Q206 Q200 Q201 Q204 Q208 Tilspænding udkørsel: Q208 Koord. Emne-overflade: Q Sikkerheds-afstand: Q204 Frikørsels-retning (0/1/2/3/4) ved bunden af boring: Q214 Vinkel for spindelorientering: Q336 50

51 UNIVERSAL-BORING (cyklus 203) CYCL DEF: Vælg cyklus 203 UNIVERSAL-BORING Sikkerheds-afstand: Q200 Z Q206 Q208 Dybde: Afstand emne-overflade - bunden af boring: Q201 Tilspænding dybde: Q206 Fremryk-dybde: Q202 Dvæletid oppe: Q210 Koord. Emne-overflade: Q Sikkerheds-afstand: Q204 Reduktionsbidrag efter hver fremrykning: Q212 Ant. Spånbrud til udkørsel: Q213 Indlæs minimal fremryk-dybde hvis reduktionsbidrag er indlæst: Q205 Dvæletid nede: Q211 Q203 Q210 Q211 Q200 Q202 Q204 Q201 Cykler for fremstilling af boringer og gevind Tilspænding udkørsel: Q208 Udkørsel ved spånbrud: Q256 51

52 UNDERSÆNKNING-BAGFRA (cyklus 204) Z Cykler for fremstilling af boringer og gevind Maskine og TNC skal af fabrikanten være forberedt for cyklus UNDERSÆNKNING-BAGFRA! Bearbejdningen bliver udført med styret spindel! Kollisionsfare! Vælg frikørsels-retning således, at værktøjet kører væk fra kanten af boringen! Anvend kun cyklus med bagfra-borstang! CYCL DEF: Vælg cyklus 204 UNDERSÆNKNING BAGFRA Sikkerheds-afstand: Q200 Undersænkningsdybde: Q249 Materialetykkelse: Q250 Excentermål: Q251 Q250 Q200 Q249 Q200 Q204 Q203 Skærhøjde: Q252 Tilspænding forpositionering: Q253 Tilspænding undersænkning: Q254 Dvæletid ved bunden af undersænkning: Q255 Z Q251 Q253 Koord. Emne-overflade: Q Sikkerheds-afstand: Q204 Q252 Frikørsels-retning (0/1/2/3/4): Q214 Vinkel for spindelorientering: Q336 Q255 Q254 Q214 52

53 UNIVERSAL-DYBDEBORING (cyklus 205) CYCL DEF: Vælg cyklus 205 UNIVERSAL-DYBDEBORING Sikkerheds-afstand: Q200 Dybde: Afstand emne-overflade - bunden af boring: Q201 Tilspænding dybde: Q206 Fremryk-dybde: Q202 Koord. Emne-overflade: Q Sikkerheds-afstand: Q204 Reduktionsbidrag efter hver fremrykning: Q212 Indlæs minimal fremryk-dybde hvis reduktionsbidrag er indlæst: Q205 Forstopafstand oppe: Q258 Forstopafstand nede: Q259 Boredybde før spånbrud: Q257 Udkørsel ved spånbrud: Q256 Dvæletid nede: Q211 Fordybet startpunkt: Q379 Tilspænding forpositionering: Q253 Cykler for fremstilling af boringer og gevind 53

54 BOREFRÆSNING (cyklus 208) Cykler for fremstilling af boringer og gevind Forpositionering i midten af boring med R0 CYCL DEF: Vælg cyklus 208 BOREFRÆSNING Sikkerheds-afstand: Q200 Dybde: Afstand emne-overflade - bunden af boring: Q201 Tilspænding dybde: Q206 Fremrykning pr. skruelinie: Q334 Koord. Emne-overflade: Q Sikkerheds-afstand: Q204 Soll-diameter af boring: Q335 Forboret diameter: Q CYCL DEF 208 BOREFRÆSNING Q200=2 ;SIKKERHEDS-AFST. Q201=-80 ;DYBDE Q206=150 ;TILSP. DYBDEFREMRK. Q334=1.5 ;FREMRYK-DYBDE Q203=+100 ;KOOR. OVERFLADE Q204=50 ;2. SIKKERHEDS-AFST. Q335=25 ;SOLL-DIAMETER Q342=0 ;FORUDGIVET DIAMETER 54

itnc 530 NC-software 340 420-xx Bruger-håndbog DIN/ISO-programmering

itnc 530 NC-software 340 420-xx Bruger-håndbog DIN/ISO-programmering itnc 530 NC-software 340 420-xx Bruger-håndbog DIN/ISO-programmering Dansk (da) 7/2002 Betjeningselementer på billedskærm-enhed Valg af billedskærm-opdeling Vælg billedskærm mellem maskine- og programmerings-driftsart

Læs mere

TNC 320 Bruger-håndbog. DIN-ISO-programmering. NC-Software 340551-06 340554-06

TNC 320 Bruger-håndbog. DIN-ISO-programmering. NC-Software 340551-06 340554-06 TNC 320 Bruger-håndbog DIN-ISO-programmering NC-Software 340551-06 340554-06 Dansk (da) 8/2014 Betjeningselementer for TNC en Betjeningselementer for TNC en Betjeningselementer på billedskærm Taste Funktion

Læs mere

Hvad er C-akse egentlig? 2. Værktøjsholdere 3. Koblingssystemer 4. Værktøjsopmåling 5. C-akse programmering 6. Bolthulcirkel 6.

Hvad er C-akse egentlig? 2. Værktøjsholdere 3. Koblingssystemer 4. Værktøjsopmåling 5. C-akse programmering 6. Bolthulcirkel 6. INDHOLDSFORTEGNELSE Hvad er C-akse egentlig? 2 Værktøjsholdere 3 Koblingssystemer 4 Værktøjsopmåling 5 C-akse programmering 6 Bolthulcirkel 6 Not-fræsning 6 Spiral fræsning 7 Boring med udspåning aksialt

Læs mere

Vi skal således finde en metode til:

Vi skal således finde en metode til: Vi skal således finde en metode til: 1. At anvende maskinen som målemaskine til at finde det forudbestemte startpunkt. 2. At finde programmeringskoordinatsystemets afstand til startpunktet. 3. At indføre

Læs mere

QUICKGUIDE. til Skab overflade i icp41/42

QUICKGUIDE. til Skab overflade i icp41/42 til Skab overflade i icp41/42 1. I denne guide gennemgåes hvordan der skabes en overflade. Vi vil tage udgangspunkt i en afgravning til et rør mellem 2 brønde som vi kender punktnumrene på. Dette er blot

Læs mere

CNC PILOT 4290 NC Software 368 650-xx V7. Bruger-håndbog

CNC PILOT 4290 NC Software 368 650-xx V7. Bruger-håndbog CNC PILOT 4290 NC Software 368 650-xx V7 Bruger-håndbog Dansk (da) 8/2004 Dataindlæsetastatur Driftsart manuel styring Driftsart automatik Programmerings-driftsarter (DIN PLUS, Simulering, TURN PLUS) Organisations-driftsarter

Læs mere

Referencemærker er overkørt henføringspunkterne er sikret ved strømsvigt. Blinkende: Tælleren venter på bekræftelse af funktion.

Referencemærker er overkørt henføringspunkterne er sikret ved strømsvigt. Blinkende: Tælleren venter på bekræftelse af funktion. HEIDENHAIN Brug af tælleren ND 530 Akt.-værdi- og indlæse-display (7-segment-LED, 8 dekader med fortegn); foroven: X-akse, forneden: Z-akse Valg af koordinat-akser Valg af akserelaterede driftsparametre

Læs mere

Drejning Øvelsesvejledning

Drejning Øvelsesvejledning Drejning Øvelsesvejledning Mastercam X L1-6. udg. Vermundsgade 38 2100 København Tlf.: (+45) 4585 6050 2 Indhold: Drejeprogrammering... 5 Indledning.... 5 Opsætning af system... 5 Valg af maskintype...

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL

WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL I GIS 2002 Wellplot ver. 3 BRUGERMANUAL Udarbejdet for: I GIS ApS Titel: Wellplot ver. 3 Brugermanual Dokumenttype: Software manual Udgave: 1 Dato: 20-09-02 Udarbejdet af:

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Rybners Teknisk Skole. Tømrer afdeling. Frank Kleemann Aarestrup

Rybners Teknisk Skole. Tømrer afdeling. Frank Kleemann Aarestrup Rybners Teknisk Skole Tømrer afdeling Frank Kleemann Aarestrup Opstart Start programmet og vælg Template måleenhed Millimeters Start Sketchup Velkommen til Sketchup brugerflade! Sketchup Opstart 2 Introduktion

Læs mere

GeoGebra 3.0.0.0 Quickstart. det grundlæggende

GeoGebra 3.0.0.0 Quickstart. det grundlæggende GeoGebra 3.0.0.0 Quickstart det grundlæggende Grete Ridder Ebbesen frit efter GeoGebra Quickstart af Markus Hohenwarter Virum, 28. februar 2009 Introduktion GeoGebra er et gratis og meget brugervenligt

Læs mere

Eksempel på styring af halvautomatisk anlæg

Eksempel på styring af halvautomatisk anlæg net-29.qxd 08-11-01 11:24 Page 1 Eksempel på styring af halvautomatisk anlæg Et halvautomatisk anlæg, som består af et elektrisk reversibelt transportbånd, en pneumatisk låsemekanisme og to pneumatiske

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

CM 940-F / 941-F / 942-F. Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version

CM 940-F / 941-F / 942-F. Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version CM 940-F / 941-F / 942-F O L Y MPIA Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version www.olympia-vertrieb.de SINCE 1903 Programmering af kassen via PC'en Du har mulighed for

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Sådan gør du i GeoGebra.

Sådan gør du i GeoGebra. Sådan gør du i GeoGebra. Det første vi skal prøve er at tegne matematiske figurer. Tegne: Lad os tegne en trekant. Klik på trekant knappen Klik på punktet ved (1,1), (4,1) (4,5) og til sidst igen på (1,1)

Læs mere

Frihåndsfræsning med overfræseren

Frihåndsfræsning med overfræseren Nr. 111 Frihåndsfræsning med overfræseren A Beskrivelse Overfræseren kan anvendes til kreativ/kunstnerisk bearbejdning af træoverflader. Maskinen føres så med fri hånd uden anslag. Det ønskede motiv tegnes

Læs mere

1. Manuel og automatisk registrering af punkter Her gennemgås hvordan punkter optages manuelt eller automatisk. Fra køreskærmen trykkes på Værktøj

1. Manuel og automatisk registrering af punkter Her gennemgås hvordan punkter optages manuelt eller automatisk. Fra køreskærmen trykkes på Værktøj Optagelse af punkter 1. Manuel og automatisk registrering af punkter Her gennemgås hvordan punkter optages manuelt eller automatisk. Fra køreskærmen trykkes på Værktøj 2. Valgmuligheder for lagring af

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

Frit efter Henning P, Ishøj

Frit efter Henning P, Ishøj Frit efter Henning P, Ishøj INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 Start af Inventor.... 3 Opsætning:... 4 Oprette en tegning i Inventor:... 5 Gemme funktionen... 9 Åbne og starte på samme tegning:...

Læs mere

MODELSÆT 2; MATEMATIK TIL LÆREREKSAMEN

MODELSÆT 2; MATEMATIK TIL LÆREREKSAMEN MODELSÆT ; MATEMATIK TIL LÆREREKSAMEN Forberedende materiale Den individuelle skriftlige røve i matematik vil tage udgangsunkt i følgende materiale:. En diskette med to regnearks-filer og en MathCad-fil..

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Toyota Material Handling i Europa

Toyota Material Handling i Europa Toyota Material Handling i Europa Total dækning Toyota Material Handlings netværk strækker sig over 30 lande i Europa med mere end 4500 mobile teknikere. Altid lokalt med global support Uanset hvor du

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm,

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm, Byg din fladskærm ind i væggen Lad dit fladskærms-tv sidde helt i plan med væggen, og skjul samtidig alle ledninger fra tv et til spillemaskiner, optagere og stikkontakt. lot ser den ud, den nye fladskærm,

Læs mere

Animationer med TI-Nspire CAS

Animationer med TI-Nspire CAS Animationer med TI-Nspire CAS Geometrinoter til TI-Nspire CAS version 2.0 Brian Olesen & Bjørn Felsager Midtsjællands Gymnasieskoler Marts 2010 Indholdsfortegnelse: Indledning side 1 Eksempel 1: Pythagoras

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

SIDE MOBILSTATION Mobilstation 3 Tilslutning 3 Menu (Tastefunktioner) 4 Sprogudvalg 4

SIDE MOBILSTATION Mobilstation 3 Tilslutning 3 Menu (Tastefunktioner) 4 Sprogudvalg 4 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE MOBILSTATION Mobilstation 3 Tilslutning 3 Menu (Tastefunktioner) 4 Sprogudvalg 4 Oprette / Konfigurerer Lokomotiver Kørsel (Tastefunktioner) 5 Anlæg Lokomotiv med Lokomotiv-kort

Læs mere

Uhlenbrock Lissy. Banegårdsforvaltning. Leif Bach www.digitaltog.dk

Uhlenbrock Lissy. Banegårdsforvaltning. Leif Bach www.digitaltog.dk Uhlenbrock Lissy Banegårdsforvaltning Leif Bach www.digitaltog.dk Uhlenbrock - LISSY - Banegårdsforvaltning - DK Indledning Denne vejledning refererer til illustrationer og skemaer i den tyske vejledning,

Læs mere

Ib Michelsen Vejledende løsning stxb 101 1

Ib Michelsen Vejledende løsning stxb 101 1 Ib Michelsen Vejledende løsning stxb 101 1 Opgave 1 Løs ligningen: 3(2 x+1)=4 x+9 Løsning 3(2 x+1)=4 x+9 6 x+3=4 x+9 6 x+3 3=4 x+9 3 6 x=4 x+6 6x 4 x=4 x+6 4 x 2 x=6 2 x 2 = 6 2 x=3 Opgave 2 P(3,1) er

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

ectrl Skabelonkonvertering

ectrl Skabelonkonvertering ectrl Skabelonkonvertering Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Import ved hjælp af standardskabeloner 4 Kolonneopsætning og feltdefinition 6 3. Opsætning af konverteringsdefinitioner 8 4. Udvidede muligheder

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Benyt evt. programmeringsguiden Kør frem vælg sekunder i stedet for rotationer.

Benyt evt. programmeringsguiden Kør frem vælg sekunder i stedet for rotationer. Lego Mindstorms Education NXT nat1 nat april 2014 Dette dokument ligger på adressen: http://www.frborg-gymhf.dk/eh/oev/legonxtnat1nat2014.pdf Følgende er en introduction til Lego Mindstorms NXT. Her er

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Afløbsrende uden sump til beton- eller flisebelægning

Afløbsrende uden sump til beton- eller flisebelægning Type 670. arenummerdefinition 670 X X XXX-XX X X Afløbsrende uden sump til beton- eller flisebelægning Afløbsrenden fremstilles i følgende standardbredder: 147 mm, 197 mm, 297 mm og 397 mm indvendig rammemål

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

MATEMATIK ( 5 h ) DATO: 8. juni 2009

MATEMATIK ( 5 h ) DATO: 8. juni 2009 EUROPÆISK STUDENTEREKSAMEN 2009 MATEMATIK ( 5 h ) DATO: 8. juni 2009 PRØVENS VARIGHED: 4 timer (240 minutter) TILLADTE HJÆLPEMIDLER Europaskolernes formelsamling Ikke-grafisk, ikke-programmerbar lommeregner

Læs mere

Trimble CFX-750 Displayet

Trimble CFX-750 Displayet Hurtig start til Trimble CFX-750 Displayet KØRESKÆRMEN Trimble CFX-750 -displayet er en trykfølsom skærm, som er konfigureret til at reagere, når man rører ved ikonerne på skærmen. Ikonerne på skærmen

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

brikkerne til regning & matematik geometri F+E+D preben bernitt

brikkerne til regning & matematik geometri F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik geometri F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik geometri, F+E+D ISBN: 978-87-92488-16-9 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk Kopiering er kun

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2787 Titel: Spåntagende metalindustri Kort titel: Spåntagning Status: GOD Godkendelsesperiode: 02-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Programmering CS320-strømforsyning

Programmering CS320-strømforsyning Comfort CSx75 Programmering CS320-strømforsyning Introduktion Dette eksempel forklarer hvordan CS320-strømforsyningen kan anvendes sammen med centrale. Op til otte CS320-strømforsyninger kan tilsluttes

Læs mere

Geogebra. Dynamisk matematik. Version: August 2012

Geogebra. Dynamisk matematik. Version: August 2012 Geogebra Dynamisk matematik Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Geogebra?...4 Denne manual...4 Hent og installer programmet...4 Geogebra gennemgang og praktiske eksempler...4 Menuerne...5

Læs mere

KOMPENDIUM i Google SketchUp

KOMPENDIUM i Google SketchUp KOMPENDIUM i Google SketchUp UDVIKLINGSKURSUS Design og IT d. 21. maj 2008 ved arkitekter maa Cecilia Nilsson og Susanne Andersen fra SCAN arkitekter (www.scan-ark@mail.dk) Formålet med kurset er at give

Læs mere

A2.05/A2.06 Stabiliserende vægge

A2.05/A2.06 Stabiliserende vægge A2.05/A2.06 Stabiliserende vægge Anvendelsesområde Denne håndbog gælder både for A2.05win og A2.06win. Med A2.05win beregner man kun system af enkelte separate vægge. Man får som resultat horisontalkraftsfordelingen

Læs mere

ISCC. IMM Statistical Consulting Center. Brugervejledning til beregningsmodul til robust estimation af nugget effect. Technical University of Denmark

ISCC. IMM Statistical Consulting Center. Brugervejledning til beregningsmodul til robust estimation af nugget effect. Technical University of Denmark IMM Statistical Consulting Center Technical University of Denmark ISCC Brugervejledning til beregningsmodul til robust estimation af nugget effect Endelig udgave til Eurofins af Christian Dehlendorff 15.

Læs mere

WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1

WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1 WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1 W e l l P l o t A r c G I S BRUGERMANUAL 9.3.1 Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GIS ApS WellPlot ArcGIS Brugermanual 9.3.1 Software manual

Læs mere

Bevægelse i to dimensioner

Bevægelse i to dimensioner Side af 7 Bevægelse i to dimensioner Når man beskriver bevægelse i to dimensioner, som funktion af tiden, ser man bevægelsen som var den i et almindeligt koordinatsystem (med x- og y-akse). Ud fra dette

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere

Programmeringseksempel til CX/IPC

Programmeringseksempel til CX/IPC APP-NOTE 610004 Beckhoff Application Note Date: 7/17/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel til

Læs mere

Introduktion til SDL Landmåling 2000 til Windows. SDL startes normalt ved at klikke på SDL-ikonet i SDL-mappen.

Introduktion til SDL Landmåling 2000 til Windows. SDL startes normalt ved at klikke på SDL-ikonet i SDL-mappen. Introduktion til SDL Landmåling 2000 til Windows I det følgende gives en indføring i SDL-versionen tilwindows. Introduktionen er et supplement til SDL Brugervejledning. Program start SDL startes normalt

Læs mere

Produktionsteknolog søger udfordringer

Produktionsteknolog søger udfordringer F I N N M A N D A U G Y V E L V E J 7 6 5 00 V O J E N S T E L E F O N N U M M E R : 2 1 6 9 3 0 9 1 E - M A I L : F I N N @ M A N D A U. D K Produktionsteknolog søger udfordringer Da min nu tidligere

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Quick Guide for TopSURV RTK

Quick Guide for TopSURV RTK Quick Guide for TopSURV RTK GRS-1 GNSS og TopSURV v7.x Version 1.00 August 2010 1 Topcon hurtig guide til GNSS GRS-1 GPS+Glonass Modtager. GRS-1 Skrivebord, Windows mobile 6.1 Start for navigering til

Læs mere

Projekt 2.1: Parabolantenner og parabelsyning

Projekt 2.1: Parabolantenner og parabelsyning Projekter: Kapitel Projekt.1: Parabolantenner og parabelsyning En af de vigtigste egenskaber ved en parabel er dens brændpunkt og en af parablens vigtigste anvendelser er som profilen for en parabolantenne,

Læs mere

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til i arbejdet med geometri at:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til i arbejdet med geometri at: Noter til læreren side 1 I Trinmål for faget matematik står der bl.a. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til i arbejdet med

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012 Introduktion Med sit store farvedisplay, menuer og navigationstaster minder Snom M3 langt hen af vejen om en mobiltelefon i den måde den benyttes.

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

01-04-2014 SketchUp 2014

01-04-2014 SketchUp 2014 01-04-2014 SketchUp 2014 Hans Lyche Dahl Heiselberg SKIVETS.DK Hans Heiselberg - Skive Tekniske Skole Side : 1/16 SketchUp i undervisningen SketchUp er et let tilgængeligt tegneprogram, hvor brugeren kommer

Læs mere

Designmanual / Forskningens Døgn

Designmanual / Forskningens Døgn 1/17 Designmanual / Forskningens Døgn Elementer 2 Logotype 2 Logotype på fotografi 3 Geometri 5 Forsk Geometri oversigt 6 Objekter 7 Forsk Objekt oversigt 8 Forhold mellem alle elementer 9 Farver 10 Font

Læs mere

Kvikguide Starter System 3.2

Kvikguide Starter System 3.2 3.2 Indholdsfortegnelse ii / 12 Indholdsfortegnelse 1 Leverancen omfatter... 3 2 Forudsætninger... 4 3 De første trin... 5 4 Information og hjælp... 12 1 Leverancen omfatter 3 / 12 1 Leverancen omfatter

Læs mere

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage VEJLEDNING DANDAS-TV Viewer er lavet til håndtering af TV-inspektion. (Skærm billeder og funktionalitet kan afvige fra den seneste version af programmet. DB adgang er ikke inkluderet) Programmet kan Indlæse

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre.

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. OPSÆTNING AF TAPET Arbejdsgang TAPET Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. Tapetserede vægge: -fjern søm og skruer. Fjern løstsiddende tapet. Slib overgange og samlinger. Klister

Læs mere

ER TRIKEN DER ER BAGERST HVIS DEN ER MED!

ER TRIKEN DER ER BAGERST HVIS DEN ER MED! KOLONNEKØRSEL M.V. Her har du en lille guide til kolonnekørsel m.v. Ca. 2 min før afgang gives der et signal (råb eller fløjten), her gives der en kort beskrivelse af turen, hvorefter man begynder at klargøre

Læs mere

Spillebeskrivelse Produceret af For Spillehallen.dk

Spillebeskrivelse Produceret af For Spillehallen.dk Spillebeskrivelse Produceret af For Spillehallen.dk INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. GENERELT OM HOT STUFF 3 2. GEVINSTTAVLEN 4 3. VALGFRIT SPIL 5 4. INFERNO 5 5. HOT SHOT 6 6. FIREBALL 7 7. GAMEFLASH 8 7.1. Nudge

Læs mere

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere

Kom godt i gang. Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen

Kom godt i gang. Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen Kom godt i gang Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen Revision september 2009 side 2 Indhold Indstillinger side 4 Værktøjer side 7 Åbne nyt projekt

Læs mere

Programmeringsvejledning. Indgangs-controller EC 602-02

Programmeringsvejledning. Indgangs-controller EC 602-02 Programmeringsvejledning Indgangs-controller EC 602-02 Indhold Generelle oplysninger 3 Indtastningsmoduler 4 Programmerings-/betjeningspanel 5 Ledningsdiagram for programmeringseksemplerne 6 Programmeringseksempel

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Robotcelle. Flytbar Motoman MH24 Flextek Standard

Robotcelle. Flytbar Motoman MH24 Flextek Standard Robotcelle Flytbar Motoman MH24 Flextek Standard 1 Systembeskrivelse: Robotcellen er opbygget som en kompakt, flytbar celle, der i løbet ca. 20-30 min kan flyttes fra en maskine til en anden. Cellen kan

Læs mere

Løsninger til udvalgte opgaver i opgavehæftet

Løsninger til udvalgte opgaver i opgavehæftet V3. Marstal solvarmeanlæg a) Den samlede effekt, som solfangeren tilføres er Solskinstiden omregnet til sekunder er Den tilførte energi er så: Kun af denne er nyttiggjort, så den nyttiggjorte energi udgør

Læs mere

HAAS makroprogrammering

HAAS makroprogrammering Introduktion... 2 Undersøgelser... 3 Aliasing... 4 M kode aliasing... 5 Alfabetisk adressering...5 Alternativ alfabetisk adressering... 5 Macro konstanter... 6 Macro variabler... 6 Variabel brug... 6 Lokale

Læs mere

Polyfa Robot. Indholdsfortegnelse:

Polyfa Robot. Indholdsfortegnelse: Version 4.46 6 Akser (2 * 3 akser) Indholdsfortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 INTRODUKTION...4 VIRKEMÅDE...4 Program afvikling... 5 Vedligeholdelse... 5 Restriktioner... 5 SYNKRONISERING...5 HOVEDMENU...6

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV

Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV Send data fra et CAD-system, modellér de ønskede produktionsdata, og opret herefter stamdata automatisk i Dynamics NAV. Formål: Hovedformålet med PM&L

Læs mere

CAD- og CAD kurser Flexværksted. 2011-2012 Beskrivelse af kurser

CAD- og CAD kurser Flexværksted. 2011-2012 Beskrivelse af kurser CAD- og CAD kurser Flexværksted 2011-2012 Beskrivelse af kurser Flexværksted er både for dig der er i job og ledig Uddannelsescenter Holstebro tilbyder: Flexværksted Alle kurserne gennemføres i flexværksted,

Læs mere

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode 1 Måleteknisk er vi på flere måder i en ny og ændret situation. Det er forhold, som påvirker betydningen af valget af målemetoder. - Der er en stadig

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Geometri

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Geometri Tip til. runde af - Geometri, Kirsten Rosenkilde. Tip til. runde af Geometri Her er nogle centrale principper om og strategier for hvordan man løser geometriopgaver. et er ikke en særlig teoretisk indføring,

Læs mere

Elektronisk søkortsystem

Elektronisk søkortsystem Kapitel 3 side 18 Elektronisk søkortsystem Et elektronisk søkortsystem samler oplysninger fra mange forskellige navigationsinstrumenter. Oplysningerne bliver vist på et elektronisk søkort, som navigatøren

Læs mere

Introduktion til GeoGebra

Introduktion til GeoGebra Introduktion til GeoGebra Om navne Ib Michelsen Herover ses GeoGebra's brugerflade. 1 I øverste linje finder du navnet GeoGebra og ikoner til at minimere vinduet, ændre til fuldskærm og lukke I næste linje

Læs mere

Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient

Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient N 0,35N 0, 76t 2010 Karsten Juul Til eleven Dette hæfte giver dig mulighed for at arbejde sådan med nogle begreber at der er god mulighed for at der

Læs mere