Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SCHWEPPES ZERO Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Graduation Ring (730) Indehaver: Anup Alex Sareen, Ringkøbingvej 22 st.th, 8000 Århus C, (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Schweppes International Limited, 7 Albemarle Street, London W1S 4HQ, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Partnere, Øster Allé 42, 6., 2100 København Ø, (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ABSALON (730) Indehaver: ABSALON ADVOKATFIRMA ADVOKATANPARTSSELSKAB, Mosevej 10, 2840 Holte, (511) Klasse 41: Undervisning; undervisningsvirksomhed; Udgivelse af bøger (511) Klasse 45: Advokatbistand; Domænenavne (Registrering af -) [juridisk bistand]; Immaterielle rettigheder (Licensering af -); Immaterielle rettigheder (Overvågning af -); Immaterielle rettigheder (Rådgivning vedrørende -); Juridisk bistand; Licensering af computer software [juridisk bistand]; Licensering af immaterielle rettigheder; Mediation [mægling]; Mæglervirksomhed [voldgift]; Overvågning af immaterielle rettigheder; Registrering af domænenavne [juridisk bistand]; Rettigheder (Licensering af immaterielle-); Rettigheder (Overvågning af immaterielle rettigheder -); Rådgivning vedrørende immaterielle rettigheder (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Akut sprut (730) Indehaver: Susanne Schmidt, Veksebovej 5, 3480 Fredensborg, (740/750) Fuldmægtig: ADVOKATAKTIESELSKABET DAHL, HERNING, Kaj Munks Vej 4, 7400 Herning, (511) Klasse 20: Skammel, arbejdsstol. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Effimat (730) Indehaver: EFFIMAT STORAGE TECHNOLOGY ApS, Lysholt Allé 10, 7100 Vejle, (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner; motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land); koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land); landbrugsredskaber (ikke hånddrevne); rugemaskiner (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse; bistand ved forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver (511) Klasse 37: Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirksomhed (730) Indehaver: Akut-sprut.dk I/S, Topshøjvej 92, 4180 Sorø, (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (511) Klasse 35: Salgsfremmende foranstaltninger i form af en samling af et udvalg af fest og party artikler, så andre på en nem måde kan overskue og vælge en af disse. (511) Klasse 39: Transport af drikkevarer for andre. (511) Klasse 41: Arrangering af party og fest for andre. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering, herunder distribution af drikkevarer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Qeynote (730) Indehaver: COME ON ApS, Abildgårdsparken 6, 3460 Birkerød, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; bogbinderiartikler; fotografier; papirhandlervarer; klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); tryktyper; klichéer (511) Klasse 28: Spil og legetøj; gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser); julepynt (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software. 237

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: STORMFLOD (730) Indehaver: FANØ BRYGHUS AF 2009 ApS, Strandvejen 5, 6720 Fanø, (511) Klasse 32: Øl; mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl) (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse; bistand ved forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Brdr. Alex Petersen Holding ApS, Jægersborg Alle 33, 2920 Charlottenlund, (740/750) Fuldmægtig: STOKHOLM & LINDEGAARD ADVOKAT- AKTIESELSKAB, Frederiksgade 14, 2., 1265 København K, (511) Klasse 39: Transportvirksomhed; pakning og opbevaring af varer; arrangering af rejser. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke; midlertidig indkvartering. (591) Farvetekst: grå, sort og hvid (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BNB (730) Indehaver: Berlingske Media A/S, Pilestræde 34, 1112 København K, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 09: Apparater og instrumenter til undervisning; optiske og magnetiske databærere, CD-rom (hukommelseskredsløb); lydplader; databehandlingsudstyr; computer hardware og software; elektroniske opslagsværker; elektroniske publikationer distribueret on-line, via mobiltelefoner eller via multi-media-netværk. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer; trykte opslagsværker, aviser, tidsskrifter og magasiner. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, herunder salgsfremmende foranstaltninger for andre, PR-virksomhed og marketing; professionel rådgivning vedrørende annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver, herunder tilvejebringelse af forretningsoplysninger; tjenesteydelser i forbindelse med kundeloyalitet i kommercielt, salgsfremmende og/eller reklamemæssigt øjemed, herunder organisering, drift og kontrol af loyalitetsordninger og salgsfremmende ordninger; nyhedsudklipsbureau; alle de nævnte tjenesteydelser også formidlet via Internettet. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder også i forbindelse med Internettet; elektronisk post; information om telekommunikation; telefonservice (oplysning om vejret, klokken, telefonnumre osv.) udlejning af telekommunikationsudstyr; udsendelse af meddelelser og billeder formidlet via computer og mobiltelefoner, samt andre håndholdte elektronisk modtager og sende apparater; udbud af flerbrugeradgang til elektroniske netværk, herunder Internettet og mobiltelefonnettet; udlejning af adgangstid til computerdatabaser; professionel rådgivning vedrørende ovenstående tjenesteydelser; nyhedsbureauer; streamingvirksomhed i relation til nyhedsformidling. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, forlagsvirksomhed og udgivelse af bøger og tekster, undtagen reklametekster, alle de nævnte tjenesteydelser også formidlet via Internettet; tilvejebringelse af ikkedownloadable elektroniske opslagsværker; tilvejebringelse af ikke-downloadable elektroniske publikationer, distribueret on-line eller via multi-media-netværk; oversættelse; redigering af skrevne tekster; professionel rådgivning vedrørende ovenstående tjenesteydelser; nyhedsformidling; tilrådighedsstillelse for abonnenter af computerdatabaser, herunder onlinecomputerdatabaser med generelle nyheder og arkiveret nyhedsmateriale; produktion af radio- og fjernsynsprogrammer. (511) Klasse 42: Industriel analyse, design og udvikling af computer hardware og computer software, videnskabelig og industriel forskning; programmering af computere; udvikling og vedligeholdelse af databaser til brug for andre; design og ajourføring af computerprogrammer; opdatering af computer software; udlejning af computere og computerprogrammer; design af internet-sider, overvågning, administration, udvikling og vedligeholdelse af hjemmesider for andre; professionel rådgivning vedrørende ovenstående tjenesteydelser, såsom rådgivning vedrørende computer hardware og software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Laniel A/S, Bjørnevej 5, 7700 Thisted, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Åboulevarden 17, 8000 Århus C, (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), herunder tasker og punge; kufferter og rejsetasker; paraplyer.. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.. (511) Klasse 35: Detail- og engroshandel, herunder via elektroniske medier, og import- og eksportagentur med læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), herunder tasker og punge, kufferter og rejsetasker, paraplyer, beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.. 238

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MultiTaske (730) Indehaver: KlarKurs I/S, c/o Susanne Risvig Kjær og Erik Schrøder, Sortedam Dossering 45 A, st.tv., 2200 København N, (511) Klasse 18: Paraplyer, parasoller og spadserestokke og piske. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Knud Hansen A/S (730) Indehaver: KNUD HANSEN A/S, Hermesvej 13, Frøslev, 6330 Padborg, (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed i form af holdingselskab. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HEAR-IT (730) Indehaver: Hear-it AISBL, Avenue Tervuren 35, BE Bruxelles, Belgien (740/750) Fuldmægtig: GN Resound A/S, Lautrupbjerg 7, 2750 Ballerup, (511) Klasse 35: Internetbaseret informationsvirksomhed vedrørende hørelse, høretab, høreapparater og hørerelaterede problemer samt internetbaseret handel med høreapparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Laniel A/S, Bjørnevej 5, 7700 Thisted, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Åboulevarden 17, 8000 Århus C, (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), herunder tasker og punge; kufferter og rejsetasker; paraplyer.. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.. (511) Klasse 35: Detail- og engroshandel, herunder via elektroniske medier, og import- og eksportagentur med læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), herunder tasker og punge, kufferter og rejsetasker, paraplyer, beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Sandel, Løje & Partnere, Øster Allé 42, 2100 København Ø, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Partnere, Øster Allé 42, 6., 2100 København Ø, (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed; kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand; gødning, gødningsmidler, gødningspræparater, kompost, ikke-jordholdige substrater til dyrkning; ildslukningsmidler; præparater til hærdning og lodning; kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål; kemikalier til havebrug undtagen fungicider, herbicider, insekticider og parasiticider; tapetklister, tapetfjernepræparater; klæbemidler til industrielle formål, klæbemidler til vægfliser; køle- og kølervæske; loddepræparater; fugtighedsisolerende præparater til murværk, undtagen maling; præparater til påklæbning og limning, midler til opløsning af lim, opløsningsmidler til fernis; præparater til regulering af plantevækst; salte (kemiske præparater); støbesand; tørv til gødning, tørvepotter til havebrug; vandblødgørende og vandrensende præparater; vulkaniseringspræparater; servostyringsvæske, transmissionsvæske. (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak; rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsog konserveringsmidler; farvestoffer; bejdsemidler; naturlig harpiks i rå tilstand; grundingsmidler; hvidtekalk og hvidtemidler; metalbeskyttende præparater; naturlig harpiks; bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. (511) Klasse 05: Desinfektionsmidler; præparater til udryddelse af skadedyr; svampe- og ukrudtsdræbende midler; fluepapir og fluelim, præparater til fluebekæmpelse; præparater mod møl; førstehjælpskasser med indhold; dyrehalsbånd mod parasitter; hundefordrivende og insektfordrivende midler; luftopfriskende præparater. (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf; byggematerialer af metal; bygninger, herunder transportable bygninger, af metal; materialer af metal til jernbanespor; kabler og tråd af metal (dog ikke til elektriske formål); klejnsmedearbejder, isenkramvarer af metal; metalrør; pengeskabe; andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser); malm; metalbeslag til møbler, døre og vinduer; greb og håndtag af metal til møbler, døre og vinduer; fliser og gulvfliser af metal; stolper, skorstene, skotrender og tagrender af metal; skraberiste til fodtøj; vindues- og dørrammer af metal, døre, dørkarme og dørfyldninger af metal; vinduer af metal; postkasser af metal; stiger af metal; hegn og hegnspæle af metal; låse af metal, undtagen elektriske. (511) Klasse 07: Maskiner, værktøjsmaskiner; maskinværktøj; elektrisk drevet værktøj; håndværktøj, undtagen hånddrevne; have- og græsslåmaskiner (elektrisk eller maskindrevne); dele og tilbehør til de førnævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser); motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land); koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land); have- og landbrugsredskaber (ikke hånddrevne); rugemaskiner. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne); landbrugs- og haveredskaber (ikke-elektriske og ikke-maskindrevne); plæneklippere (hånddrevne); knivsmedevarer, gafler og skeer; hug- og stikvåben; barbermaskiner, sakse. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, elektriske ledninger, elektriske armaturer, stik og stikkontakter; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader; salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater, låse, elektriske. (511) Klasse 11: Apparater og installationer til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, frysning, tørring, ventilation og vandledning samt gas-, sanitets- og badeinstallationer; armaturer til bade- og køkkeninstallationer; komfurer, ovne, pejse og brændeovne; dele og tilbehør til alle de førnævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 13: Fyrværkeri og fyrværkerigenstande. (511) Klasse 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser; plastic i halvforarbejdet tilstand; tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer; slanger og rør, bøjelige og ikke af metal; dele og tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal); stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug; asfalt, beg, tjære og bitumen, cement og beton; grus, sten og sand (undtagen støbesand); bygninger, herunder transportable bygninger (ikke af metal); monumenter (ikke af metal); døre, dørkarme og dørfyldninger (ikke af metal; vinduer og vinduesrammer (ikke af metal), vinduesglas til bygninger; fliser og belægningssten (ikke af metal); gulve (ikke af metal), gulvbrædder, parketgulve, gulvfliser eller -plader (ikke af metal); skorstene, skorstensrør og skorstenshætter (ikke af metal); tagspær, tagbeklædning, tagdækningsmateriale, tagrender skotrender (ikke af metal); træ, halvforarbejdet; trapper og trappetrin (ikke af metal); hegn og hegnspæle (ikke af metal). (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer; varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic; arbejdsbænke og -borde; bordplader; beslag, greb og håndtag (ikke af metal) til møbler, døre og vinduer samt til redskaber og værktøj; spejlfliser; gardinstænger, gardinholdere, gardinkroge og gardinringe; rør- og kabelklemmer, ikke af metal; postkasser, ikke af murværk og ikke af metal; savbukke; stiger af træ eller plastic; dyvler, ikke af metal; fastgørelsesindretninger af plastic eller hovedsagelig af plastic, herunder ekspansionsbolte, pløkke og andre forankringsindretninger, skrueforankringsanordninger af plastic eller hovedsagelig af plastic, murpløkke af plastic; låse, ikke af metal og ikke elektriske. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning; dele og tilbehør til de nævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 27: Tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til fortsættes 239

6 Dansk Varemærketidende eksisterende gulve; vægbeklædningsmaterialer, som ikke er tekstilvarer. (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser); frø, frøplanter, blomsterløg og såsæd, naturlige planter, træer og blomster; næringsmidler til dyr; malt. (511) Klasse 35:: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse; bistand ved forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; engros- og detailhandel med kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødning, gødningsmidler, gødningspræparater, kompost, ikkejordholdige substrater til dyrkning, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål, kemikalier til havebrug undtagen fungicider, herbicider, insekticider og parasiticider, tapetklister, tapetfjernepræparater, klæbemidler til industrielle formål, klæbemidler til vægfliser, køle- og kølervæske, loddepræparater, fugtighedsisolerende præparater til murværk, undtagen maling, præparater til påklæbning og limning, midler til opløsning af lim, opløsningsmidler til fernis, præparater til regulering af plantevækst, salte (kemiske præparater), støbesand, tørv til gødning, tørvepotter til havebrug, vandblødgørende og vandrensende præparater, vulkaniseringspræparater, servostyringsvæske, transmissionsvæske, maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægnerings- og konserveringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, grundingsmidler, hvidtekalk og hvidtemidler, metalbeskyttende præparater, naturlig harpiks, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler, fluepapir og fluelim, præparater til fluebekæmpelse, præparater mod møl, førstehjælpskasser med indhold, dyrehalsbånd mod parasitter, hundefordrivende og insektfordrivende midler, luftopfriskende præparater, uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, bygninger, herunder transportable bygninger, af metal, materialer af metal til jernbanespor, kabler og tråd af metal (dog ikke til elektriske formål), klejnsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, andre varer af metal, malm, metalbeslag til møbler, døre og vinduer, greb og håndtag af metal til møbler, døre og vinduer, fliser og gulvfliser af metal, stolper, skorstene, skotrender og tagrender af metal, skraberiste til fodtøj, vindues- og dørrammer af metal, døre, dørkarme og dørfyldninger af metal, vinduer af metal, postkasser af metal, stiger af metal, hegn og hegnspæle af metal, låse af metal, undtagen elektriske, maskiner, værktøjsmaskiner, maskinværktøj, elektrisk drevet værktøj, håndværktøj, undtagen hånddrevne, have- og græsslåmaskiner (elektrisk eller maskindrevne), dele og tilbehør til de førnævnte varer, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), have- og landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner, håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), landbrugs- og haveredskaber (ikke-elektriske og ikke-maskindrevne), plæneklippere (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner, sakse, videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, elektriske ledninger, elektriske armaturer, stik og stikkontakter, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater, låse, elektriske, apparater og installationer til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, frysning, tørring, ventilation og vandledning samt gas-, sanitets- og badeinstallationer, armaturer til bade- og køkkeninstallationer, komfurer, ovne, pejse og brændeovne, dele og tilbehør til alle de førnævnte varer, fyrværkeri og fyrværkerigenstande, kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer, plastic i halvforarbejdet tilstand, tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer, slanger og rør, bøjelige og ikke af metal, dele og tilbehør dertil, byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, cement og beton, grus, sten og sand (undtagen støbesand), bygninger, herunder transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal), døre, dørkarme og dørfyldninger (ikke af metal), vinduer og vinduesrammer (af metal), vinduesglas til bygninger, fliser og belægningssten (ikke af metal), gulve (ikke af metal), gulvbrædder, parketgulve, gulvfliser eller -plader (ikke af metal), skorstene, skorstensrør og skorstenshætter (ikke af metal), tagspær, tagbeklædning, tagdækningsmateriale, tagrender skotrender (ikke af metal), træ, halvforarbejdet, trapper og trappetrin (ikke af metal), hegn og hegnspæle (ikke af metal), møbler, spejle, billedrammer, varer af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic, arbejdsbænke og -borde, bordplader, beslag, greb og håndtag (ikke af metal) til møbler, døre og vinduer samt til redskaber og værktøj, spejlfliser, gardinstænger, gardinholdere, gardinkroge og gardinringe, rør- og kabelklemmer, ikke af metal, postkasser, ikke af murværk og ikke af metal, savbukke, stiger af træ eller plastic, dyvler, ikke af metal, fastgørelsesindretninger af plastic eller hovedsagelig af plastic, herunder ekspansionsbolte, pløkke og andre forankringsindretninger, skrueforankringsanordninger af plastic eller hovedsagelig af plastic, murpløkke af plastic, låse, ikke af metal og ikke elektriske, beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, dele og tilbehør til de nævnte varer, tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve, vægbeklædningsmaterialer, som ikke er tekstilvarer, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn, frø, frøplanter, blomsterløg og såsæd, naturlige planter, træer og blomster, næringsmidler til dyr, malt; engros- og detailhandel med de førnævnte varer også via internettet. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed, herunder långivning og kreditvirksomhed, udstedelse af kreditkort, finansiering; valutarisk virksomhed; ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirksomhed samt information og rådgivning i forbindelse hermed; udlejning af byggemateriel. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed og fragtkørsel; pakning og opbevaring af varer; udbringning af varer; udlejning af køretøjer og af trailere. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande; rådgivning og information i forbindelse hermed. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed, herunder seminarer og kurser især inden for gør-det-selv. (511) Klasse 44: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed; udlejning af landbrugs og havebrugsredskaber; planteskoler; udryddelse af skadedyr for landbruget, havebruget og skovbruget; udryddelse af ukrudt samt udryddelse af skadedyr for landbruget, havebruget og skovbruget; rådgivning og information i forbindelse med de førnævnte ydelser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Ergomouse (730) Indehaver: DESCOM A/S, Brydehusvej 30, 2750 Ballerup, (740/750) Fuldmægtig: Annæ Advokatfirma, Frederiksgade 14, 2., 1265 København K, (511) Klasse 09: Joysticks og tastaturer. (511) Klasse 42: Computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Viercon (730) Indehaver: Viercon Management Consulting v/peter Johansen Viereck, Mindevej 26, 2870 Dyssegård, (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og bistand ved forretningsadministration, herunder virksomhedsrådgivning inden for strategi, forretningsudvikling og internationalisering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Bo Jørgensen, Rødhus Skolevej 56, Rødhus, 9490 Pandrup, (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning. (591) Farvetekst: sort grøn rød 240

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ISOLERINGSGARDINER (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Stila A/S, Hassellunden 3, 2765 Smørum, (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitu-men, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 24: Senge- og bordtæpper. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Drumpants (730) Indehaver: Søren Holme, Håbets Allé 1, 1 th., 2700 Brønshøj, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af billede, magnetiske databærere, lyd-plader, salgsautomater og mekanismer til møntopererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og ildslukningsapparater. (511) Klasse 25: Fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BonBon-Land (730) Indehaver: BONBON LAND A/S, Gartnervej 2, 4684 Holmegaard, (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (730) Indehaver: Inger Pucill, Snarestræde 1, 2750 Ballerup, (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, paraply- eller parasolstel, paraplyhylstre, paraplyhåndtag, paraplyringe, paraplystokke, parasoller, spadserestokke, piske og sadelmagervarer, alpestokke, beklædning til kæledyr, bjergstokke, bæreseler til spædbørn, bæreslynger til spædbørn, dragtposer til rejsebrug, dækkener til dyr, hestedækkener, hylstre (paraply), håndtag til spadserestokke, indkøbsnet, indkøbstasker, jagttasker, fisketasker, outdoortasker, muleposer, net (indkøbs -), nodemapper, poser (dragt -) til rejsebrug, rygsække, skuldertasker, spadserestokke, stivere til paraplyer og parasoller, stokke (vandre -), stokkehåndtag, strandtasker, tasker til sportsbrug, toilettasker, regnslag til barnevogne og klapvogne, barnevognsregnslag, taskeregnslag, regnslag. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper, håndklæder, badelinned, bruseforhæng, badeforhæng, sengetøj, betræk til dyner og puder, bordduge af tekstil, bordlinned af tekstil, bordservietter af tekstil, sækkeservietter af tekstil, forhæng, gardiner, hattefor, lagener, madrasbetræk, rejsetæpper, plaider, sendelinned, sengetæpper, silke, PET polyester, soveposer, (lagenposer), stoffer til fodtøj, stoffer til tekstilbrug, stoffer til undertøj, vattæpper, viskestykker, betræk til cykelsadel, tekstiler til brug i forbindelse med outdoor aktiviteter, tekstiler til brug i forbindelse med bad. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, advokatkapper, babytøj, badebukser, badedragter, badehætter, badekåber, badesandaler, badesko, benklæder, beklædning til cyklister, outdoorbeklædning, forklæder, frakker, regnfrakker, regnbukser, regnhatte, beklædning til beskyttelse mod regnvejr, gummistøvler, hatte, handsker (beklædning), hovedbeklædning, huer, hætter (beklædning), jakker, kasketter, kasketskygger, konfektion (beklædning) beklædning til motorcyklister, muffedisser (beklædning), nederdele, overalls, overfrakker, pandebånd, perleriner (skulderslag), pengebælter, sandaler, sjaler, skjorter, sko, solskærme, regnskærme, sportssko, sportsstøvler, sportstrøjer, støvler, støvletter, svedabsorberende undertøj, tørklæder, halstørklæder, yderbeklædning. (591) Farvetekst: Mærket er udført i mørk grå, lys grå, hvid og rød. 241

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SkoleSkyen (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: C2IT A/S, Birkemosevej 7, 6000 Kolding, (740/750) Fuldmægtig: OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Engdahlsvej 12 A, 1., 7400 Herning, (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer (511) Klasse 42: Videnskabelige tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ENERGISOL ApS, Herredstoften 2, 4400 Kalundborg, (740/750) Fuldmægtig: Bang-Olsen Advokatfirma v/ulrik Bang Olsen, Dronningens Tværgade 30, 1302 København K, (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, varer af metal ikke indeholdt i andre klasser, malm. (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land). (511) Klasse 09: Apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater og instrumenter til styring af solcelleanlæg. (591) Farvetekst: Mærket er udført i sort, blåt og gult. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Solar Tracker (730) Indehaver: ENERGISOL ApS, Herredstoften 2, 4400 Kalundborg, (740/750) Fuldmægtig: Bang-Olsen Advokatfirma v/ulrik Bang Olsen, Dronningens Tværgade 30, 1302 København K, (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, varer af metal ikke indeholdt i andre klasser, malm. (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land). (511) Klasse 09: Apparater og instrumenter til ledning, omkobling, regulering eller kontrol af elektricitet. (730) Indehaver: Cornstrand og Co. Aps, C.F. Richs Vej 23,1, 2000 Frederiksberg, (740/750) Fuldmægtig: SIRIUS advokater I/S, Holmens Kanal 7, 3., 1060 København K, (511) Klasse 35: Organisering af forretningsmæssige netværk for ledere. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed i form af lederuddannelse, ledercoaching og lederudvikling; arrangering og ledelse af lederkonferencer. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, herunder organisering af sociale netværk for ledere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: InstantDesktop (730) Indehaver: SAC-IT A/S, Hovedgaden 55 C, 1., 2970 Hørsholm, (511) Klasse 09: Software til styring af hosted virtuelle klienter og tilhørende licenser (server og klient), herunder et administrationsmodul til teknisk softwareimplementering og -opdateringen af virtuelle klienter. (511) Klasse 37: Vedligeholdelse af hardware platformen til afvikling af de virtuelle klienter. (511) Klasse 42: Design og udvikling af computer software; vedligeholdelse af software; teknisk brugersupport inden for computer hardware og software; installation og opdatering af software og applikationer, herunder via udrulning fra server til virtuelle klienter; serverhosting; udvikling af hardware platformen til afvikling af de virtuelle klienter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Interactive Tourist Information (730) Indehaver: Ringkøbing Fjord Handels- og Turistråd, Nørregade 2B, 6960 Hvide Sande, (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Miljøskærm (730) Indehaver: JAKOB WÜRTZEN, Argentinavej 2, 2800 Kongens Lyngby, (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, ikke elektriske kabler og tråd af metal, kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, varer af metal ikke indeholdt i andre klasser, malm. (511) Klasse 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i halvforarbejdet tilstand til brug i fabrikation, pakningsmaterialer, bøjelige slanger, ikke af metal. (511) Klasse 19: Stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). 242

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Stygge Krumpen (730) Indehaver: Landbrug/ kiosk & udlejning v/ Hans Henning Rottbøll, Børglum Klostervej 255A, 9760 Vrå, (511) Klasse 28: Spil og legetøj; gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser); juletræspynt. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter; konserverede, frosne, tørrede og tilberedte frugter og grøntsager; geléer, syltetøj, kompotter; æg; mælk og mælkeprodukter; spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago; mel og kornpræparater; brød, konditori- og konfekturevarer; spiseis; sukker, honning, sirup; gær, bagepulver; salt; sennep; eddike, kryddersaucer; krydderier; råis. (511) Klasse 31: Korn og landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter (ikke indeholdt i andre klasser); levende dyr; friske frugter og grøntsager; frø og såsæd; naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt. (511) Klasse 32: Øl; mineralvande og kulsyreholdige vande samt andre ikkealkoholholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HAPPINESS STATION (730) Indehaver: Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam, Holland (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 30: Spiseis, vandis og frosne konfekturevarer, præparater til fremstilling af spiseis og vandis (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, restaurantvirksomhed, nemlig fremstilling og servering af spiseis og andre mejeriprodukter, iskager, konditorivarer, kaffe, te og kulsyreholdige drikke til at indtage på stedet eller tage med, iskagebutikker (tilvejebringelse af mad og drikke). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DR MAMA (730) Indehaver: DR Jura Politik Strategi, DR Byen, Emil Holms Kanal 20, opg. 3-4, 0900 København C, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, fotografier, papirhandlervarer, kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- & undervisningsmateriale (dog ikke apparater), bøger, tidsskrifter, plakater, postkort. (511) Klasse 24: Vævede stoffer & tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- & bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Legetøj, spil, gymnastik- & sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt, spillekort. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved udøvelse af forretningsvirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder radio- & TV-udsendelser samt kabel TV-udsendelser og udsendelser via internet. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring, arrangering af rejser. (511) Klasse 41: Uddannelses- & undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer & kulturelle arrangementer, produktion & udlejning af radio- & fjernsynsudsendelser, film og af videobånd; ovennævnte tjensteydelser også udbudt via internet, bredbånd, digitalt-tv, mobilt internet og andre digitale medier; bladudgivervirksomhed. (511) Klasse 42: Teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (730) Indehaver: Ice Kuvert v/ib Enemark, Hedelykken 2, 2640 Hedehusene, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; bogbinderiartikler; fotografier; papirhandlervarer; klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); tryktyper; klichéer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i gråtoner og lidt farve (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: CONTRAST ApS, Balticagade 7, 8000 Århus C, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: eco molecule (730) Indehaver: TROMBORG ApS, Amaliegade 6, 1. tv, 1256 København K, (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. 243

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DREAM (730) Indehaver: WIDEX A/S, Nymøllevej 6, 3540 Lynge, (740/750) Fuldmægtig: Høiberg A/S, Store Kongensgade 59 A, 1264 København K, (511) Klasse 10: Høreapparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KRONBORG LAKS (730) Indehaver: Jan Pulawski, Ålholmparken 114, 3400 Hillerød, (511) Klasse 29: Roget laks, gravad laks, fersk og frossen laks (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: CPH FASHION POOL ApS, Århusgade 117, 2100 København Ø, (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Box House (730) Indehaver: Box House v/lone Wolf Larsen, Absalonsgade 22, 4 tv., 1658 København V, (511) Klasse 40: Produktion af emballage for andre. (511) Klasse 42: Grafisk designervirksomhed, industriel design herunder produktdesign, design af emballage. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: KOSAN GAS A/S, Hasselager Centervej 15, 8260 Viby J, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Partnere, Øster Allé 42, 6., 2100 København Ø, (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål; smøremidler; midler til absorbering, fugtning og binding af støv; brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer; lys og væger til belysning; gas som brændstof, gas til belysning og opvarmning, gasblandinger til forbrændingsmotorer, gasolie og generatorgas. (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf; byggematerialer af metal; transportable bygninger af metal; materialer af metal til jernbanespor; ikkeelektriske kabler og tråd af metal; klejnsmedearbejder, isenkramvarer af metal; metalrør; pengeskabe; varer af metal ikke indeholdt i andre klasser; malm; tanke, flasker og andre beholdere af metal til opbevaring og transport af gas. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer; gasforbrugende apparater til belysning, opvarmning, kogning, stegning, bagning, køling, tørring og ventilation samt gasforbrugende sanitetsinstallationer, dele og tilbehør til forannævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser); gasbrændere, gasfiltreringsapparater, gasgeneratorer, gaskedler, gaskondensatorer (undtagen maskindele), gaslamper, gastændere, gasfiltre, gasfordampere, armaturer til gas samt dele og tilbehør til forannævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer; varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic; tanke, flasker og andre beholdere (ikke af metal) til opbevaring og transport af gas. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse; bistand ved forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; reklamevirksomhed og PR-virksomhed nemlig for gas og gasforbrugende apparater og installationer; engros- og detailhandel, herunder via globale netværk, med tanke, flasker og andre beholdere til gas, vogne til transport af gasflasker, gasbrændere, gasfiltreringsapparater, gasgeneratorer, gaskedler, gaskondensatorer, gastændere, gaslightere, gasfiltre, gasfordampere, armaturer til gas samt med gasforbrugende apparater og installationer til brug i forbindelse med belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation, vandledning samt sanitetsinstallationer til brug i private hjem, campingvogne og i erhvervslivet samt ukrudtsbrændere, skære-, varme- og loddeapparater, håndværktøj samt med dele og tilbehør til de forannævnte varer. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirksomhed; installation, vedligeholdelse, eftersyn og reparation af gas-, gasovervågnings- og sikkerhedsapparater, -installationer og -anlæg samt tilbehør dertil. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software; måling af gasforbrug; teknisk rådgivning vedrørende transport og lagring af gas; eftersyn, sikkerhedsafprøvning og certificering af gasinstallationer, -anlæg samt tilbehør dertil; rådgivning til private og erhvervslivet vedrørende gasforbrugende apparater, installationer, og -anlæg samt tilbehør dertil; konsulent- og rådgivningsvirksomhed til private og erhvervslivet vedrørende anvendelse af gas og vedrørende gassikkerhed; forskning og udvikling inden for energi. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HighLight (730) Indehaver: I-NO ApS, Hørskætten 3, 2630 Taastrup, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer 244

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DEIF (730) Indehaver: Deif A/S, Frisenborgvej 33, 7800 Skive, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Åboulevarden 17, 8000 Århus C, (511) Klasse 09: Nautiske apparater og instrumenter, geodætiske apparater og instrumenter, elektriske kontrolapparater, lysende eller mekaniske signaler, elektriske installationer til fjernkontrol af industrielle processer og af databehandlingsudstyr, computer software, computere, apparater til kontrol af elektrisk kraftproduktion, apparater til beskyttelse af elektrisk udstyr, nemlig kontrolenheder og beskyttelsesrelæer til beskyttelse af generatorer, eltavler og komponenter i eltavler; apparater til beskyttelse af motorer og turbiner, nemlig kontrolenheder og beskyttelsesrelæer til motorer og turbiner, herunder dieselmotorer, gasmotorer, dual fuel motorer, biobrændsofmotorer, gasturbiner, dampturbiner og hydroturbiner. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, undervisning. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software; teknisk rådgivning i forbindelse med nautiske apparater og instrumenter, geodætiske apparater og instrumenter, elektriske kontrolapparater, lysende eller mekaniske signaler, elektriske installationer til fjernkontrol af industrielle processer og af databehandlingsudstyr, computer software, computere, apparater til kontrol af elektrisk kraftproduktion, apparater til beskyttelse af elektrisk udstyr, nemlig kontrolenheder og beskyttelsesrelæer til beskyttelse af generatorer, eltavler og komponenter i eltavler; apparater til beskyttelse af motorer og turbiner, nemlig kontrolenheder og beskyttelsesrelæer til motorer og turbiner, herunder dieselmotorer, gasmotorer, dual fuel motorer, biobrændsofmotorer, gasturbiner, dampturbiner og hydroturbiner (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Mariendalmosteri (730) Indehaver: Mariendalmosteri v/anette Bjørnholt, Bakken 8, 8500 Grenaa, (511) Klasse 31: friske frugter og grøntsager. (511) Klasse 32: frugtdrikke og frugtsaft. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: RBM Group I/S v/bobby Hulstrøm, Rasmus Larsen & Henrik Bloch-Hansen, John Tranums Alle 5, 1., 2770 Kastrup, (740/750) Fuldmægtig: RBM Group I/S, Erantisvej 38, kld., 4700 Næstved, (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: OLE MATHIESEN A/S, Østergade 8, 1100 København K, (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf; byggematerialer af metal; transportable bygninger af metal; materialer af metal til jernbanespor; ikke elektriske kabler og tråd af metal; kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal; metalrør; pengeskabe; varer af metal ikke indeholdt i andre klasser; malm. (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser); juvelerarbejder, smykker, ædelstene; ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; bogbinderiartikler; fotografier; papirhandlervarer; klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); tryktyper; klichéer. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser); skind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer, parasoller og spadserestokke; piske og sadelmagervarer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HYASIS LINK (730) Indehaver: NOVOZYMES BIOPHARMA DK A/S, Krogshøjvej 36, 2880 Bagsværd, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske serviceydelser relateret til industriel anvendelse af sodium hyaluronate inden for farmaceutisk virksomhed, personal care produkter og kosmetik.. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Desert shield (730) Indehaver: Anup Alex Sareen, Ringkøbingvej 22 st.th, 8000 Århus C, (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. 245

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MARCIA (730) Indehaver: Toms Gruppen A/S, Toms Allé 1, 2750 Ballerup, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, naturlige sødemidler; kakaoprodukter, herunder kakaodrikke; konfekturedrikke indeholdende lakrids, vingummi, chokolade eller bolsjer; konfekturevarer, herunder konfekturevarer baseret på mandler; marcipan og marcipanvarer; konfekt; chokolade; chokoladeprodukter, herunder chokoladeæg; drageer; pålægschokolade og smørbar chokoladepålæg; sukkervarer; karameller; lakrids (sukkervarer), vingummi (sukkervarer); bagerivarer, brød, gær, konditorivarer; biskuitter (kiks), kager, vafler, desserter (chokolade-, sukker-, konfekture- og isdesserter), buddinger; råis; spiseis, sodavandsis, sorbetis, frosne konfekturevarer, iskager, præparater til fremstilling af spiseis og/eller sodavandsis og/eller sorbetis og/ eller frosne konfekturevarer og/eller iskager; honning og honningerstatninger; morgenmadsprodukter af korn og/eller ris; snackstænger, hovedsageligt bestående af korn og/eller ris. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TrueStuff (730) Indehaver: Tinta ApS, Langhøjvej 1, True, 8381 Tilst, (511) Klasse 24: Tekstilstoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser; senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CHARLOTTE SPARRE (730) Indehaver: CHARLOTTE SPARRE A/S, Østerskov Krat 3, 2950 Vedbæk, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, Marselisborg Havnevej 36, 8000 Århus C, (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser); skind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer, parasoller og spadserestokke; piske og sadelmagervarer; tasker, dametasker; punge; toilettasker. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning; tørklæder; bælter (beklædningsgenstande); badetøj; strømpebukser. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse; bistand ved forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; detail- og engroshandel, herunder på internettet og internethandel med beklædningsgenstande, hovedbeklædning, fodtøj, tasker, smykker, tørklæder, bælter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Generation I, Adelgade 15, 1304 København K, (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (511) Klasse 41: Oplysnings-, uddannelses, og undervisningsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RoofRock (730) Indehaver: Rockwool International A/S, Hovedgaden 584, 2640 Hedehusene, (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V, (511) Klasse 17: Isoleringsmaterialer (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal) (730) Indehaver: RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING A/S, Olof Palmes Alle 20, 8200 Århus N, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol (overvågning), livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, discs til optagelse; CD?ere, DVD?ere og andre digitale optagelsesmedier; mekanismer til møntopererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner, databehandlingsudstyr, computere; computer software; ildslukningsapparater. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; forretningsledelse; forretningsadministration; varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software. (591) Farvetekst: Mærket er udført i hvid, sort, blå 246

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Gartneriet Lille Smørum v/maria Lillian Madsen, Skebjergvej 24, 2765 Smørum, (511) Klasse 05: Lægeurter. (511) Klasse 30: Konservede krydderurter (krydderier); konserverede plantedele i form af tørrede, nedfrosne og frysetørrede plantedele (næringsmidler). (511) Klasse 31: Friske krydderurter, duftplanter, frø, urodede og rodede stiklinger, småplanter, ikke færdigudviklede planter til videredyrkning, salgsfærdige planter. (730) Indehaver: BY MUUSKIRKEBY ApS, Hollænderdybet 6, 3. th, 2300 København S, (511) Klasse 24: Sengelinned; vattæpper, lagner af tekstilmateriale; husholdningslinned (ikke beklædning); badelinned (ikke beklædning); gardiner af tekstilmateriale eller af plastic; håndklæder af tekstilmateriale; nusseklude af tekstilmateriale. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning; hagesmække, ikke af papir; pandebånd (beklædning); halstørklæder; overtøj; tørklæder; strikkede beklædningsgenstande; strandbeklædning; pelsværk (beklædning); lædertøj; ponchoer; kørerdragter; køreposer. (511) Klasse 28: Plyslegetøj; rangler; barnevognskæder (legetøj). (591) Farvetekst: Mærket er udført i limegrøn, sort og hvid (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DEVIL'S JAM (730) Indehaver: OSCAR A/S, Industrivej 36, 4683 Rønnede, (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter; konserverede, frosne, tørrede og kogte frugter og grøntsa-ger; syltetøj; æg, mælk og mejeriprodukter; spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis; sirup; gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede); krydderier; råis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: zeroline (730) Indehaver: GORM LARSEN & ZORNIG A/S, Hillerødgade 30 A, 2200 København N, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Bärenkeks (730) Indehaver: HIPP & Co., Bruenigstrasse 141, CH-6072 Sachseln, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, (511) Klasse 05: Proteinpræparater udvundet af vegetabilske og animalske produkter til medicinske formål, til human ernæring, farmaceutiske produkter, diætetiske præparater til børn og syge, tilpasset til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, diætetiske næringsmidler til medicinske formål; lotion, cremer og badepræparater til medicinske formål, især til babyer og spædbørn, ammeindlæg, fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer til diætetiske formål og til diæt formål, hver til medicinske formål (herunder frosne fødevarer).. (511) Klasse 29: Proteinpræparater udvundet af vegetabilske og animalske produkter til human ernæring; kød, fisk, fjerkræ, vildt og kødprodukter; kødekstrakter; kød-, fisk-, frugt- og grøntsagsgeleer; syltetøj; kompotter; æg, mælk, mejeriprodukter, herunder smør, ost, fløde, yoghurt, hytteost, mælkpulver og lactopro-tein til fødevarer; frugtstænger, hovedsageligt bestående af frugt og korn, müsli, nødder og/eller suk-ker; desserter til børn, nemlig søde sager hovedsageligt bestående af mælk og/eller frugt; desserter og søde sager, hovedsageligt bestående af mælk, herunder anvendelse af bindemidler af enhver art; des-serter og søde sager, hovedsageligt bestående af frugt; færdigretter og delvis tilberedte retter, hovedsageligt fremstillet af kød, fjerkræ, vildt, fisk, frugt, grøntsager, æg, mælkeprodukter, bælgfrugter og/eller kartofler; supper; kød, fisk, fjerkræ, vildt, grøntsager, frugt- og mælkekonserves; spiselige olier og fedtstoffer; samt alle de ovennævnte varer i frossen tilstand; samt alle ovennævnte varer til ikke-medicinske, diætetiske formål og til ikkemedicinske, diæt formål; diætetiske fødevarer og/eller kosttilskud til ikkemedicinske formål på basis af proteiner og/eller fedtstoffer, samt tilsætning af vitaminer, fedtsyrer, mineraler, sporstoffer, enten enkeltvis eller i kombination. (511) Klasse 30: Te, tedrikke, kakao, sukker, glukose, ris, tapioka, sago, mel, semulje, cornflakes og kornpræparater (undtagen dyrefoder), brød, kiks, kager, bagværk, langtidsholdbart bagværk; snackprodukter, konfekture, pasta, chokolade, sukkerprodukter; glukosepræparater (næringsmidler), præparater fra bier (næringsmidler); desserter til børn, nemlig søde sager, hovedsageligt bestående af sukker, kakao, chokolade og/eller stivelse; desserter og søde sager, hovedsageligt bestående af sukker og chokolade, herunder anvendelse af bindemidler af enhver art; færdigretter og delvist tilberedte retter, hovedsageligt fremstillet af kornpræparater, ris og/eller pasta, krydderier, müsli, bestående hovedsagelig af korn, frugt, nødder og/eller sukker; kornstænger, hovedsageligt bestående af korn, müesli, nødder, frugt og/eller sukker; serveringsklare kornbaserede retter, færdigretter og delvist tilberedte klidretter, indbefattende bagværk, samt alle de ovennævnte varer i frossen tilstand; samt alle ovennævnte varer til ikke-medicinske, diætetiske formål og til ikke-medicinske, diæt formål; diætetiske fødevarer og/eller kosttilskud til ikke-medicinske formål på basis af kulhydrater og/eller fiberkost, samt tilsætning af vitaminer, mineraler, sporstoffer, enten enkeltvis eller i kombination. (511) Klasse 32: Ikke-alkoholholdige drikkevarer, især frugtsaft, frugtsaftdrikke; frugtsirup og andre ikke-alkoholholdige frugtpræparater til fremstilling af ikke-alkoholiske drikkevarer; samt alle ovennævnte varer til ikke-medicinske, diætetiske formål og til ikke-medicinske, diæt formål. (300) Prioritetsoplysninger: DE Tyskland 247

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PERFECTS (730) Indehaver: Peter Vincens Nielsen, Åskrænten 38, 6710 Esbjerg V, (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf; byggematerialer af metal; transportable bygninger af metal; materialer af metal til jernbanespor; ikke elektriske kabler og tråd af metal; kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal; metalrør; pengeskabe; varer af metal ikke indeholdt i andre klasser; malm. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer; varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EURO-flame (730) Indehaver: JYDEPEJSEN A/S, Ahornsvinget 3-7, Nørre Felding, 7500 Holstebro, (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. 248

15 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA

16 Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler af registreringer (111) Reg.nr.: VR Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VG (730) Indehaver: Skånemejerier AB, S Malmö, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Awapatent AB, Box 5117, SE Malmø, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Skånemejerier AB, S Malmö, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Awapatent AB, Box 5117, SE Malmø, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Skånemejerier AB, S Malmö, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Skånemejerier AB, S Malmö, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Skånemejerier AB, S Malmö, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Stadium Aktiebolag, Box 773, S Norrköping, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Awapatent AB, Box 5117, SE Malmø, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: ASTRA TECH AKTIEBOLAG, Aminogatan 1, S Mölndal, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Awapatent AB, Box 5117, SE Malmø, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Bioglan AB, P.O. Box 50310, S Malmö, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Awapatent AB, Box 5117, SE Malmø, Sverige (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR

17 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR

18 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR

19 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Colgate-Palmolive Europe Sàrl, Cours de Rive, CH-1204 Geneva, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Spirig HealthCare AG, Froschackerstrasse 6, CH-4622 Egerkingen, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Gebr. Märklin & Cie. GmbH, Stuttgarter Strasse 55-57, D Göppingen, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Boboli Europe B.V., Energieweg 10, 3751 LT Bunschoten Spakenburg, Holland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Boboli Europe B.V., Energieweg 10, 3751 LT Bunschoten Spakenburg, Holland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Signum International S.à.r.l. Luxembourg Luzern Branch, Haldenstrasse 4, CH-6006 Luzern, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (111) Reg.nr.: FR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SCOR ApS, Torvet 15, forhuset, 4600 Køge, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SCOR ApS, Torvet 15, forhuset, 4600 Køge, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: CHAMPADOR, société par actions simplifiée, Avenue Jean Ducourtieux, F Champagnac-de-Belair, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Illinois Tool Works Inc., a Delaware corporation, 3600 West Lake Avenue, Glenview, Illinois 60026, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: August Storck KG, Waldstrasse 27, Berlin, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, 253

20 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: August Storck KG, Waldstrasse 27, Berlin, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: August Storck KG, Waldstrasse 27, Berlin, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: August Storck KG, Waldstrasse 27, Berlin, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: August Storck KG, Waldstrasse 27, Berlin, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: August Storck KG, Waldstrasse 27, Berlin, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: August Storck KG, Waldstrasse 27, Berlin, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Groupe Canal+, 1, Place du Spectacle, F Issy Les Moulineaux, Frankrig ; Canal+ France, 1 Place du Spectacle, F Issy les Moulineaux, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Groupe Canal+, 1, Place du Spectacle, F Issy Les Moulineaux, Frankrig ; Canal+ France, 1 Place du Spectacle, F Issy les Moulineaux, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Groupe Canal+, 1, Place du Spectacle, F Issy Les Moulineaux, Frankrig ; Canal+ France, 1 Place du Spectacle, F Issy les Moulineaux, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Groupe Canal+, 1, Place du Spectacle, F Issy Les Moulineaux, Frankrig ; Canal+ France, 1 Place du Spectacle, F Issy les Moulineaux, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Groupe Canal+, 1, Place du Spectacle, F Issy Les Moulineaux, Frankrig ; Canal+ France, 1 Place du Spectacle, F Issy les Moulineaux, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Groupe Canal+, 1, Place du Spectacle, F Issy Les Moulineaux, Frankrig ; Canal+ France, 1 Place du Spectacle, F Issy les Moulineaux, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: PARFUMS CHRISTIAN DIOR, société anonyme, 33, avenue Hoche, F Paris, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Corn Products Development, Inc., a Delaware corporation, 5 Westbrook Corporate Center, Westchester, Illinois 60154, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Corn Products Development, Inc., a Delaware corporation, 5 Westbrook Corporate Center, Westchester, Illinois 60154, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Corn Products Development, Inc., a Delaware corporation, 5 Westbrook Corporate Center, Westchester, Illinois 60154, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Corn Products Development, Inc., a Delaware corporation, 5 Westbrook Corporate Center, Westchester, Illinois 60154, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Corn Products Development, Inc., a Delaware corporation, 5 Westbrook Corporate Center, Westchester, Illinois 60154, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Corn Products Development, Inc., a Delaware corporation, 5 Westbrook Corporate Center, Westchester, Illinois 60154, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Lantmännen Schulstad A/S, Hammerholmen 21, 2650 Hvidovre, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Wyeth Holdings Corporation, a corporation of the State of Maine, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Wyeth Holdings Corporation, a corporation of the State of Maine, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Wyeth LLC, a Delaware limited liability company, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey , USA (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Burton's Foods Limited, Quality House, Vicarage Lane, Blackpool, Lancashire FY4 4NQ, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Murgitroyd & Company, Mannerheimintie 12 B, 5th floor, SF Helsinki, Finland 254

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 611 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1441 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 132. årgang. 2011-05-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 132. årgang. 2011-05-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 132. årgang. 2011-05-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 779 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1933 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 667 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 128. årgang. 2007-09-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 128. årgang. 2007-09-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 38. 128. årgang. 2007-09-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1693 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1429 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 825 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 131. årgang. 2010-03-31 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 131. årgang. 2010-03-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 131. årgang. 2010-03-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 391 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1233 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 619 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2609 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 132. årgang. 2011-07-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 132. årgang. 2011-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 132. årgang. 2011-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1055 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 126. årgang. 2005-12-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 126. årgang. 2005-12-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 50. 126. årgang. 2005-12-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2929 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 713 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 128. årgang. 2007-12-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 128. årgang. 2007-12-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 50. 128. årgang. 2007-12-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2319 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 585 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1283 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1017 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1013 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2049 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1771 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2641 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2053 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2397 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 131. årgang. 2010-06-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 131. årgang. 2010-06-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 131. årgang. 2010-06-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 969 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1539 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 909 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1603 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2229 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2010-03-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2010-03-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 131. årgang. 2010-03-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 231 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3593 Afslåede eller tilbagetagne

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 755 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 809 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 130. årgang. 2009-02-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 130. årgang. 2009-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 130. årgang. 2009-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 475 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 129. årgang. 2008-03-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 129. årgang. 2008-03-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 129. årgang. 2008-03-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 623 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2851 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1719 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1241 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 133. årgang. 2012-03-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 133. årgang. 2012-03-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 133. årgang. 2012-03-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 465 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 130. årgang. 2009-02-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 130. årgang. 2009-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 130. årgang. 2009-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 475 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1103 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 557 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2727 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1885 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 397 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1817 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 130. årgang. 2009-04-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 130. årgang. 2009-04-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 130. årgang. 2009-04-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1119 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1547 Afslåede eller

Læs mere