TIL TJENESTEBRUG FORSVARETS PERSONELTJENESTE. Til Se fordelingsliste. Eft.: Forsvarsministeriet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIL TJENESTEBRUG FORSVARETS PERSONELTJENESTE. Til Se fordelingsliste. Eft.: Forsvarsministeriet"

Transkript

1 FORSVARETS PERSONELTJENESTE FPT HRRS U / (Bedes anført ved henvendelser) Til Se fordelingsliste Eft.: Forsvarsministeriet Emne: Midler fra Kompetencefonden gældende for 2014 (rettet version) Bilag: Oplysninger om Kompetencefonden (se side 4) RETTELSE Denne skrivelse erstatter hermed tidligere udsendt skrivelse af med samme emne. Ansøgningsproceduren er rettet til på følgende punkter: Lønramme 37 og derover (dog ikke DJØF ansatte) kan søge Kompetencefonden under særlige vilkår. Udviklingskontrakter skal ikke nødvendigvis medsendes chefen attesterer med sin underskrift at den søgte uddannelse er en del af medarbejderes kompetenceudviklingsplan. NIV II kan prioritere ansøgninger fra NIV III, men det er ikke et krav fra FPT side. KOMPETENCEFONDEN Kompetencefonden har til formål at støtte statens medarbejderes kompetenceudvikling og er et supplement til de økonomiske midler, der i forvejen afsættes ved de enkelte myndigheder i forsvaret. Postadresse Lautruphøj Ballerup Besøgsadresse Lautruphøj Ballerup EAN: CVR: Telefon Gennemvalg: TIL TJENESTEBRUG Telefax og Internet

2 Forsvarets Personeltjeneste (FPT) er pålagt at administrere ordningen for Forsvarskommandoen og Hjemmeværnskommandoens områder. (kun til FKO, H ANSØGNINGSPROCEDURE Myndigheden 1 skal indsamle, behandle og prioritere ansøgningerne fra myndigheden. Ansøgninger tilsendes NIVII via kommandovejen med henblik på eventuel prioritering inden fremsendelse til FPT. Den enkelte ansøgning skal være i PDF fil, som skal navngives ansøgers navn og MA nummer. Selve prioriteringslisten skal fremgå af excelarket, som er tilgængeligt på HR-Portalen. Det er NIVII ansvar at indsende de prioriterede ansøgninger samlet for hele den pågældende myndighed til FPT s myndighedspostkasse FPT-MYN-FPT, mrk. Kompetencefonden. Forudsætninger for at ansøge om støtte til kompetenceudvikling Hver individuel ansøgning skal indeholde: Korrekt udfyldt og underskrevet ansøgningsskema for Beskrivelse af de(t) kompetenceudviklingsforløb, der søges midler til, eksempelvis en kursusbeskrivelse. Skriv også i ansøgningen hvordan kurset forholder sig til årets indsatsområder. Medarbejderens udviklingskontrakt fra FOKUS kan medsendes hvori det ansøgte individuelle udviklingsforløb skal fremgå. Medsendes udviklingskontrakt ikke, attesterer chefen med sin underskrift at den ansøgte uddannelse er en del af medarbejderes kompetenceudviklingsplan. Hver myndighed skal: Fastsætte egen deadline for indsendelse af ansøgninger til myndigheden, da nedenstående ansøgningsfrist er for modtagelse i FPT. FPT foreslår en myndighedsdeadline den 4. april 2014, således myndigheden kan behandle ansøgningerne med henblik på prioritering inden fremsendelse til FPT. Udvælge en kontaktperson (POC) for Kompetencefonden, som varetager den interne kontakt i myndigheden og den eksterne til FPT. Ved fremsendelse af ansøgninger vedlægges ét eksemplar af myndighedens lokale kompetencestrategi påført dato for seneste evaluering i SU. Alternativt respektive NIV II kompetencestrategi såfremt en lokal endnu ikke er udarbejdet. For Hjemmeværnet skal NIV I strategi i givet fald bilægges. Prioritere ansøgningerne i excelarket. Max en prioritering pr. ansøgning og ingen ansøger kan have samme prioritet. Såfremt kursusafgiften er momspligtig, skal der indregnes moms i det søgte beløb. Uddannelsesstedet kan oplyse, hvorvidt det er tilfældet. 1 Nærmeste myndighed betragtes i denne sammenhæng, som nærmeste myndighed med et samarbejdsudvalg (SU) TIL TJENESTEBRUG 2

3 Vi understreger, at myndigheden er ansvarlig for, at formalia er i orden, herunder at såvel chef som medarbejder har underskrevet rette dokumenter, og at der kun søges til uddannelsesforløb på ét år m.m.. Såfremt formalia ikke er overholdt, vil FPT tage kontakt til myndigheden med henblik på rettelse og genfremsendelse til FPT. Ansøgningsfrist for indsendelse til FPT Ansøgningsfrist for midler i 2014 er: 2. maj Det er ikke muligt at få dispensation for denne dato, og der gives ikke tilbageløb efter ansøgningsfristen. Tildeling af midler Tildeling af midler forventes udmeldt: 27. juni Evt. ændringer af udmeldelsen vil fremgå på HR-Portalen. Både ansøgere og deres myndighed får tilsendt en svarskrivelse. Ansøgere modtager svar i e-boks. Midler fra denne uddeling fra Kompetencefonden skal være disponeret senest 1. september 2016 og brugt senest 1. september Ubrugte midler vil bortfalde uden varsel. EVALUERING AF MIDLER FRA KOMPETENCEFONDEN Medarbejderen vil løbende modtage elektroniske evalueringsskemaer på mail med tilsvarende link. Det er et krav, at medarbejderen evaluerer forløbet via linket. SUPPLERENDE INFORMATION OG KONTAKTPERSONER Flere oplysninger om Kompetencefonden kan findes i bilag Oplysninger om Kompetencefonden. Yderligere oplysninger kan findes på HR-Portalen eller ved at kontakte HR Rådgivningen tlf.: Med venlig hilsen HENRIK ADELGAARD major Chef for HR-Serviceadelingen TIL TJENESTEBRUG 3

4 Bilag Oplysninger om Kompetencefonden Hvem kan tildeles midler? Alle fastansatte, der er dækket af overenskomsten mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), har mulighed for at søge støtte fra Kompetencefonden til et uddannelsesforløb. Ansatte på LR 35 og LR 36 med personaleansvar, samt ansatte i LR 37 2 og derover under særlige vilkår 3 kan søge midler fra Kompetencefonden. Her gælder særlige regler, idet en ansøger fra denne gruppe ikke kan deltage i arbejdet med at prioritere myndighedens ansøgere. Ligesom denne gruppe som hovedregel ikke kan få bevilliget mere end 10 procent af myndighedens tildelte beløb fra Kompetencefonden. Du kan læse mere om kompetenceudvikling på Kompetencesekretariatets hjemmeside (www.kompetenceudvikling.dk). Bemærk at også udsendte medarbejdere har mulighed for at søge midler fra Kompetencefonden og skal orienteres om dette. Hvad kan midlerne bruges til? Midlerne kan anvendes til dækning af udgifter i forbindelse med medarbejdernes individuelle kompetenceudvikling. Midlerne kan anvendes til kursusafgifter, udgifter i forbindelse med ophold-, transport- og vikarudgifter samt undervisningsmaterialer. Ved behandling af ansøgningerne vurderes det, hvor stor en del af det ansøgte beløb der anvendes til udviklingsaktiviteten i forhold til omkostninger ved eksempelvis transport og ophold. Således kan eksempelvis transportomkostninger vurderes at være høje i forhold til selve kursusafgiften. Som udgangspunkt prioriteres uddannelse indenfor Danmarks grænser. Der kan dog være tilfælde, hvor kurset ikke findes i Danmark, og udlandsrejser derfor er nødvendigt. Dette skal i så fald fremgå af ansøgningen. Hvad kan midlerne ikke bruges til? Midlerne kan ikke bruges til finansiering af løntillæg i forbindelse med deltagelse i uddannelse eller til dækning af løn for den medarbejder, der deltager i kompetenceudvikling. Ligeledes kan midlerne ikke anvendes til computere og lignende. Midlerne kan kun bruges til det ansøgte formål. Uforbrugte midler tilbageføres FPT. Prioritering og fordeling Det tilstræbes, at flest mulige medarbejdere får del i puljen Det er muligt at søge midler op til ét års kompetenceudvikling af gangen. Såfremt et forløb er længere end det, kan Kompetencefonden søges igen det efterfølgende år Tidligere tildeling er ikke garanti for yderligere tildeling 2 Gælder ikke for DJØF ansatte i LR 37 og derover. 3 Såfremt SU har fastlagt en strategi med principper og retningslinjer for den samlede kompetenceudviklingsindsats på arbejdspladsen, og hvis kompetenceudviklingsforløbet indgår som en del af en individuel udviklingsplan, kilde: Kompetencesekretariatet, Kompetenceudvikling.dk TIL TJENESTEBRUG 4

5 Der benyttes følgende fordelingsnøgle: Relevans i forhold til indsatsområder, jf. nedenstående Relevans af de individuelle kompetenceudviklingsforløb, synliggjort i et match mellem kursusbeskrivelse og udviklingskontrakt Myndighedens prioritering af ansøgerne Der bliver lagt vægt på følgende formelle kriterier: Et korrekt udfyldt ansøgningsskema Myndighedens kompetencestrategi 4 Et korrekt udfyldt excelark med prioriteringsliste Der er identificeret følgende overordnede indsatsområder for Kompetencefonden 2014: Nytænkning/Innovation Håndtering af forandringsprocesser Indsatsområderne er valgt med henblik på at understøtte den igangværende omstilling. Der kan være tale om kompetenceudvikling på såvel det personlige som det faglige plan. Indsatsområderne skal således forstås bredt. Eksempelvis kan Lean kurser ligge indenfor rammen af nytænkning/innovation og kommunikationskurser under håndtering af forandringsprocesser. Det skal desuden bemærkes, at kompetenceudvikling via fjernundervisning er en mulighed. Særskilt skal det fremhæves, at der kan være andre overenskomstmæssigt afsatte midler at søge for den enkelte medarbejder. Vi opfordrer myndighederne til at være opmærksomme på denne mulighed. Er der brug for rådgivning på området, kan der søges information på HR Portalen. 4 Alle myndigheder med et samarbejdsudvalg (SU) skal jf. Statens Center for Kompetenceudviklings vejledning om Kompetencefonden have en kompetencestrategi, for at medarbejdere kan tildeles midler fra Statens Kompetencefond. TIL TJENESTEBRUG 5

6 Intern fordeling: CHFPT, STCH, CHFORDIV, CHOK, CHFAEK, CHLP, CHJURA, CHBEMDIV, CHBEMAFD, CHRDIV, CHHRSER, CHLESEK, CH-HR-PARTNERE-DL, HR-PARTNERENHEDER-DL Fordelingsliste: FKO Standardfordeling - A - DL FKO Standardfordeling F- DL Forsvarskommandoen Forsvarets Efterretningstjeneste Hjemmeværnskommandoen Forsvarsministeriet Holmens Kanal København K Att: Martin Bastrup Kontaktudvalget til Forsvarskommandoens Hovedsamarbejdsudvalg Kronprinsensgade København K Att: Poul Sørensen Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Forsvarets Civiletat Dag Hammerskjölds Allé 1 A st København Ø TIL TJENESTEBRUG 6

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.25 Ansøgningsfrist

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Emner, som medlemmerne af ISORBO selv forpligter sig til at opstille retningslinier for.

Emner, som medlemmerne af ISORBO selv forpligter sig til at opstille retningslinier for. Indsamlingsetiske Retningslinier del (B) Side 1 af 3 Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Emner, som medlemmerne af ISORBO selv forpligter sig til at opstille retningslinier for. Det vil være

Læs mere

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

Barriere- og løsningskatalog. for frivilligområdet. Social- og Integrationsministeriet

Barriere- og løsningskatalog. for frivilligområdet. Social- og Integrationsministeriet Juni 2012 Barriere- og løsningskatalog Barriere- og løsningskatalog for frivilligområdet Social- og Integrationsministeriet Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 Fremgangsmåde og metoder 4 Læsevejledning

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Forhåndsaftale om løn for VIP-ansatte ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Forhåndsaftale om løn for VIP-ansatte ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet Forhåndsaftale om løn for VIP-ansatte ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet Aftale indgået mellem repræsentanter fra følgende organisationer

Læs mere

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj 2007 Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

ABC. Til dig som søger projektstøtte

ABC. Til dig som søger projektstøtte ABC Til dig som søger projektstøtte KOLOFON Nordisk Kulturfond 2010 Teksten må anvendes frit, så længe kilden angives tydeligt, og formålet er til ikke-kommerciel brug. Design og produktion: Mar Mar Co.

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FINDES PÅ WWW.ACEDENMARK.DK

Læs mere