P E R I S K O P E T. Redaktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "P E R I S K O P E T. Redaktion"

Transkript

1 Første kvartal, 2015 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Vækst uden inflation Amerikansk økonomi ventes at fortsætte en robust fremgang de kommende kvartaler, båret af privatforbrug og erhvervsinvesteringer. BNP-væksten for 2015 som helhed ventes på omkring 3%. Inflationen skønnes at forblive lav indtil videre, men vil være afhængig af prisudviklingen på råolie gennem Økonomien i eurozonen ventes at blive præget af skrøbelig fremgang i lavt tempo. Fremgangen ventes især at blive trukket af privatforbruget og eksporten. Privatforbruget F I stimuleres N A massivt N på en S række U fronter: G Historisk E N lav rente, lave energi-priser og lav inflation, mens eksporten får støtte fra den lavere eurokurs. Hertil kommer, at de dybeste finanspolitiske tilpasninger er taget i de fleste lande, så finanspolitikken vil fremover trække mindre ned i væksten end hidtil. BNP ventes at vokse med 1 % i 2015 mod ¾ % i Inflationen vil i starten af året ligge under 0 som følge af de faldende oliepriser. Den økonomiske udvikling i Danmark blev i 2014 mere beskeden end ventet. Det er i høj grad den geopolitiske uro og skuffende vækst i Europa, som har trukket ned. Derudover udviser danskerne stadig en vis forsigtighed, når det gælder privatforbruget. Vi forventer dog, at væksten tager til i løbet af dette år. Det bygger vi på, at konkurrenceevnen gennem flere år er forbedret, renterne fortsat er lave og endda lavere end sidste år, olieprisen er styrtdykket, beskæftigelsen er gået frem, og boligmarkedet er i bedring. Pengepolitikken vil bevæge sig i hver sin retning i eurozonen og USA. ECB ventes at introducere et stort opkøbsprogram (et QE -program) i starten af året, også omfattende statsobligationer. De kan dog vælge af lægge ud med en light - udgave kun omfattende opkøb af kreditobligationer. Den pengepolitiske rente kan ikke sænkes yderligere, da ECB i praksis fører 0-rente politik. I USA, derimod, ventes centralbanken at hæve sin pengepolitiske rente med start til sommer, og det bliver i så fald den første renteforhøjelse siden Renten på 10-årige statsobligationer i USA og Tyskland/Danmark vil afspejle forskellene i økonomisk vækst og i pengepolitik mellem de to regioner. Den 10- årige amerikanske statsrente ventes at ligge i intervallet 2,25-2,75% og den 10- årige tyske i 0,60-1,00%, begge på tre måneders horisont. de 1 af 12

2 International økonomi: Vækst uden inflation Forventningsoversigt USA Pr. 8/1 Euroland Pr. 8/1 BNP-vækst ¼ ¾ Centralbankens ledende rente om 3 mdr. 0,00-0,25 0,00-0,25 0,05 0,05 om 12 mdr. 0,5 0,05 Rente på 10-årig statsobligation * om 3 mdr. 2,25-2,75 2,00 0,60-1,00 0,49 om 12 mdr. 3,00-3,50 1,00-1,50 *) = tysk statsobligation USA: Solidt opsving og udsigt til strammere pengepolitik Aktiviteten var særdeles stærk i amerikansk økonomi hen over sommeren med en BNP-vækstrate på omkring 4% p.a. Grundlæggende ventes den robuste udvikling at fortsætte de kommende kvartaler, dog ikke i så højt et tempo. Vi venter en BNPvækst for 2015 som helhed på omkring 3% efter 2¼ % i 2014 (årsvækstraten trækkes ned af en dårlig start på 2014 grundet usædvanlig hårdt vintervejr) bliver formentlig året, hvor den amerikanske centralbank begynder at forhøje den pengepolitiske rente, der i praksis har været på 0% siden 2008, hvor finanskrisen slog bunden ud af økonomien. Spørgsmålet er, hvornår på året den første renteforhøjelse kommer, og i hvilket tempo, renten derefter vil blive hævet. Opsvinget trækkes af den indenlandske økonomi USA s økonomi er relativt lukket, idet eksporten kun udgør 13% af BNP mod 28% for eurozonens vedkommende. Det er derfor den indenlandske efterspørgsel, der vil trække det forventeligt robuste opsving i økonomien. Forbrugerne er meget vigtige for amerikansk økonomi, idet det private forbrug udgør 68% af BNP. Vi venter en fortsat solid fremgang i privatforbruget, der støttes på en række punkter: Beskæftigelsen er stigende, hvilket giver stigende indkomster. I 2014 blev der i gennemsnit skabt nye arbejdspladser pr. måned mod pr. måned i Den stærke jobvækst ventes at fortsætte i Den lave inflation øger forbrugernes købekraft. Indtil videre har lønstigningstakten været overraskende moderat, set i lyset af fremgangen på arbejdsmarkedet, men det kompenseres af, at inflationen er steget endnu langsommere. Desuden er borgernes gæld nu nedbragt til et normalt niveau, målt i forhold til BNP, hvor gælden var steget unormalt meget forud for finanskrisen. Borgerne skal ikke længere bruge så stor en andel af deres indkomst på at nedbringe gammel gæld, og derfor bliver der mere til overs til forbrug, ligesom der er plads til ny låneoptagelse. Også erhvervsinvesteringerne ventes fortsat stigende. Det ventes at fortsætte. Investeringerne faldt kraftigt efter finanskrisen. Det efterlod et investeringsbehov, da teknologi løbende bliver nedslidt eller forældet. De gode afsætningsmuligheder gør, de 2 af 12

3 at virksomhederne nu igen er i gang med at udbygge kapitalapparatet. Også det vil bidrage til høj BNP-vækst i Kun på et enkelt område er investeringsomfanget fortsat meget moderat, og det er boliginvesteringerne. De er kun på det halve af niveauet fra før krisen, men også nybyggeri og ejendomsomsætning ventes gradvist at tiltage gennem Lav inflation grundet lave oliepriser Inflationen er lav aktuelt omkring 1,5 % -, hvilket er lavere end centralbankens målsætning om en inflation på 2%. Den lave inflation skyldes især to forhold: For det første at lønstigningstakten er forblevet moderat til trods for stærkt jobvækst, og for det andet at energipriserne er faldet kraftigt. De lavere energipriser har USA selv en andel i via deres stigende produktion af skifferolie og gas. Faktisk er produktionen af råolie steget så meget, at USA er på vej til at overhale Saudi Arabien som verdens største producent af råolie. Nogle eksperter anser 2014 s olieprisfald for ikke blot at være en konsekvens af stigende udbud af råolie på verdensplan, men også en konsekvens af en regulær priskrig fra Saudi Arabiens side med den hensigt at gøre de amerikanske skifferoliebrønde urentable, så de må lukkes ned. I de nærmeste måneder er der udsigt til, at inflationen vil forblive lav, og at den endda kan falde i forhold til nu. Hvad der sker længere ind i 2015 afhænger af oliepriserne og lønudviklingen. Det vil være forventeligt, at lønstigningstakten på et tidspunkt tager til. Desuden vil den negative effekt af de lave oliepriser på inflationen gradvist aftage, selv hvis oliepriserne bliver liggende på de nuværende niveauer. de 3 af 12

4 Pengepolitik og obligationsrente Centralbanken (Fed) ventes at hæve den pengepolitiske rente i 2015, hvilket i så fald bliver den første renteforhøjelse siden Den pengepolitiske rente hæves, fordi det går godt med amerikansk økonomi. Vi venter, at første renteforhøjelse kommer på det pengepolitiske møde i juni måned, hvor renten sættes op til 0,25% (mod et interval på 0,00-0,25% nu). Næste renteforhøjelse, til 0,50%, venter vi vil komme i løbet af efteråret. Vores renteforventning ligger hermed lavere end den gængse forventning på finansmarkedet, som er, at renten vil blive hævet aggressivt med 0,25 procentpoint pr. rentemøde fra juni og frem til 1,25% ultimo Efter vores opfattelse vil Fed gå forsigtigt til værks for at undgå en afsporing af det opsving, der endelig er kommet efter den værste økonomiske krise siden 1930 erne. Renten på en 10-årig statsobligation ventes på tre måneders sigt at ligge i intervallet 2,25-2,75%, altså moderat højere end nu. Rentepilen peger yderligere opad på 12 måneders sigt. Risici Ovenfor er vort hovedscenario beskrevet, men meget kan udvikle sig anderledes end forventet. Blandt de tre største usikkerhedsfaktorer er: Energipriserne. Hvornår rammer de bunden, og hvor stærkt stiger priserne derefter? Lønningerne. Hvornår begynder lønstigningstakten at tage til? Pengepolitikken. Hvordan vil finansmarkedet reagere, når Fed begynder at hæve renten? de 4 af 12

5 Eurozonen: Skrøbelig fremgang Eurozonens økonomi havde et usikkert forløb gennem 2014, men dog med moderat fremgang i aktiviteten, og det mener vi også kommer til at præge BNP ventes at vokse med omkring 1% for året som helhed mod omkring ¾ % i Første kvartal i det nye år vil formentlig blive præget af, at ECB iværksætter yderligere obligationsopkøb (et QE -program), og at inflationen i en periode vil falde ned under 0 uden at det fører til deflation. Privatforbruget som vækstmotor Den moderate fremgang i eurozonens økonomi ventes især at blive trukket af privatforbruget og eksporten. Privatforbruget stimuleres massivt på en række fronter: Historisk lav rente, lave energipriser og lav inflation, mens eksporten får støtte fra den lavere eurokurs. Hertil kommer, at de dybeste finanspolitiske tilpasninger er taget i de fleste lande, så finanspolitikken vil fremover trække mindre ned i væksten end hidtil. Når væksten i eurozonen alligevel kun ventes at blive skrøbelig og med lavt tempo, skyldes det modvind på en række andre områder. Vigtigst er, at husholdningssektoren slet ikke har nedbragt gæld i samme grad, som det er sket i USA. Tal fra IMF (den internationale valutafond) viser, at europæerne i gennemsnit nu er mere forgældede end amerikanerne. Oven i det kommer, at den europæiske banksektor endnu ikke har overvundet finanskrisen. Det betyder, at bankerne fører en tilbageholden udlånspolitik, hvortil kommer lav låneefterspørgsel fra borgere og virksomheder. Udlånsundersøgelser fra ECB fortæller dog, at der er ved at ske en opblødning af bankernes kreditpolitik, så måske 2015 bliver året, hvor kreditgivningen omsider begynder at vokse igen. Erhvervsinvesteringerne er endnu ikke kommet på fode igen efter finanskrisen, og umiddelbart venter vi ikke, at det kommer til at ske foreløbigt. Usikkerheden om fremtiden er for stor til, at virksomhederne for alvor tør investere i nye anlæg. I 2014 fik usikkerheden ekstra næring af spændingerne i Østukraine og sanktionerne mod Rusland. Selv om konflikten aktuelt synes at være dæmpet ned, er risikoen stor for en ny forværring af situationen. Ruslands økonomi er hårdt ramt af olieprisfald og Vestens sanktioner, hvilket giver risiko for uventede politiske begivenheder. de 5 af 12

6 EU s store investeringsplan, Junckers-planen, kommer tidligst til at støtte eurozonens økonomi i årets anden halvdel. Hensigten med investeringsplanen er god og rigtig, nemlig at lade private investorer stå for de nødvendige investeringer i offentlig infrastruktur, når nu EU s budgetregler ikke giver plads i landenes offentlige budgetter til dem. De første investeringer skal gå i gang i sensommeren, men umiddelbart kan man være skeptisk med hensyn til, om der vil komme tilstrækkeligt med private investorer til, at EU s kapitalindskud på 21 mia. euro kan geares hele 15 gange, så der kommer investeringer for 315 mia. euro ud af det. Risiko for politisk uro i er et stort valgår i Europa, hvilket giver risiko for politisk usikkerhed i en periode. Det kan spille negativt ind på et i forvejen skrøbeligt opsving i økonomien. Der afholdes parlamentsvalg i disse lande: Grækenland 25. januar Estland (1. marts) Finland (19. april) Storbritannien (7. maj) Portugal (september-oktober) Polen (oktober) Spanien (senest december). I Grækenland står det EU-skeptiske Syriza-parti til at blive valgets store sejrherre, og partiet ønsker eftergivelse af den græske statsgæld samt genforhandling af reformprogrammerne med EU. Da der senere på året skal være parlamentsvalg i lande som Portugal og Spanien, er risikoen, at finansmarkedet begynder at miste tilliden til genopretningspolitikken efter gældskrisen, hvilket kan føre til stigende renter på landenes statsobligationer. Det bliver i så fald dyrere for dem at finansiere statsgælden, som er fortsat med at vokse i langt de fleste tilfælde siden statsgældskrisen. Det kan i yderste konsekvens slå benene væk under det spirende opsving, der er ved at indfinde sig i flere af de sydeuropæiske lande. de 6 af 12

7 Hertil kommer, at der i øjeblikket foregår en magtkamp mellem strammerlande som Tyskland og Spanien på den ene side og slapperlande som Frankrig og Italien på den anden side. Det kan i sidste ende på ny gøre finansmarkedet usikker på de lange perspektiver i eurosamarbejdet. Olieprisfaldet vil give minusvækst i inflationen i starten af året I starten af 2015 vil inflationen få negativt fortegn på grund af de fortsat faldende energipriser. Det kan forstærke nogles frygt for, at eurozonen kan være på vej ud i en Japan-lignende deflation, men det er ikke en frygt, som vi deler. Deflation er defineret som længere tids minusvækst i inflationen tillige med, at lønningerne falder, og det er der ikke udsigt til for eurozonen som helhed. Hvad inflationen gør længere ind i 2015 afhænger især af udviklingen i oliepriserne. På et tidspunkt vil oliepriserne ramme bunden, og det vil få inflationen til at stige igen. Mere overordnet venter vi lav inflation i eurozonen meget lang tid fremover. Arbejdsløsheden er høj, og væksten er for svag til for alvor at reducere ledigheden. Det er ensbetydende med lav lønstigningstakt lang tid endnu. Hertil kommer, at kapacitetsudnyttelsen indenfor industrien er lav, så ej heller fra den kant vil der komme noget pres på priserne foreløbigt. Pengepolitik og obligationsrente Den europæiske centralbank, ECB, ventes at introducere et storstilet opkøbsprogram (kaldet QE ), også omfattende statsobligationer, i starten af Hensigten er at pumpe endnu mere likviditet ind i pengekredsløbet i eurozonen, fordi ECB ønsker at presse inflationen op. Renten kan ikke sænkes meningsfuldt yderligere, da udlånsrenten er 0,05%, mens indlånsrenten er -0,20%. Der er med andre ord kun likviditetspolitikken tilbage i værktøjskassen. Et opkøbsprogram i statsobligationer vurderes at være inddiskonteret i de nuværende rentesatser, så programmet vil mest virke ved at lægge låg over statsrenterne. Opkøbene ventes at ske i alle eurozonelande vægtet efter deres kapitalindskud i ECB. Meddelelsen kan komme på ECB s rentemøde 22. januar eller på næstfølgende møde 5. marts med mindre de økonomiske udsigter ændrer sig markant i forhold til nu. Forudsætningen for vores renteprognose er, at ECB indfører et opkøbsprogram af statsobligationer. På den baggrund venter vi en 10-årig tysk statsrente i intervallet 0,60-1,00% om 3 måneder. Det er en rente som i dag eller lidt højere, hvilket måske kan lyde overraskende, men argumentet er, at opkøbsprogrammet er inddiskonteret i statsrenterne, ligesom erfaringerne fra tilsvarende programmer i USA er, at statsrenten faktisk begyndte at stige, efter at opkøbsprogrammet blev annonceret. Ligeledes er det efter vores vurdering begrænset, hvor meget rentespændene kan blive snævret yderligere ind mellem de sydeuropæiske lande og kernelandet Tyskland. Risici: Blandt de forhold, som kan få udviklingen til at gå en andet vej end beskrevet i hovedscenariet er: de 7 af 12

8 ECB skuffer markedet med sit opkøbsprogram. De kan vælge en light version kun omfattende kreditobligationer, men ikke stater. Det kan få statsrenterne til at stige. Forværring af spændingerne mellem Rusland og Vesten. Politisk usikkerhed i kølvandet på 2015 s mange parlamentsvalg i Europa. Særligt det græske parlamentsvalg indeholder betydelige markedsrisici, efter at Tyskland øjensynlig har tabt tålmodigheden med grækerne. Et græsk exit fra euro en kan ikke udelukkes, hvis syriza kommer i regering og gør alvor af sine ønsker om gældsnedskrivning og genforhandling af reformpolitikken. Det vil skabe en helt ny situation i EU, hvor finansmarkedet bliver usikkert på eventuel spredning til andre lande. Dansk økonomi klar til vækst men den kan lade vente på sig Dansk økonomi har gennem 2014 været præget af den geopolitiske uro og skuffende vækst i Europa. Ad flere omgange sidste år blev udsigten til tiltagende og mere vedvarende vækst på tværs af alle sektorer sparket til hjørne. Derudover udviser danskerne stadig en vis forsigtighed, når det gælder privatforbruget. Alt dette har lagt en dæmper på væksten i Det går dog den rette vej, hvor økonomien i 3. kvartal sidste år voksede for femte kvartal i træk. Dansk økonomi voksede 0,4 pct. i 3. kvartal af Det var især de private servicebrancher, som bidrog positivt til fremgangen. På den anden side trak industrien ned. Set over flere kvartaler er der tale om et ganske svagt vækstbillede, hvor væksten i grove træk har været flad siden Det er især det private forbrug, som er med til at holde igen på væksten. Det private forbrug er en af hovednøglerne til mere vækst i dansk økonomi. Et øget privat forbrug vil yderligere sætte gang i væksten gennem flere private investeringer. Det private forbrug har ikke fulgt med den underliggende fremgang i husholdningernes disponible indkomster. Det skyldes formentlig, at danskerne fortsat trækker en de 8 af 12

9 stor gæld efter sig og derfor i større omfang end tidligere tyr til opsparing fremfor forbrug. Mange boligejere skylder forsat mere i deres bolig, end den er værd. Derudover er en del af forklaringen formentlig, at vores forbrugs- og opsparingsmønstre stadig er påvirket af en stor grad af krisebevidsthed. I takt med fortsat fremgang i beskæftigelsen og på boligmarkedet og sammen med stigende realløn forventer vi, at det private forbrug tager til og baner vejen for et mere selvbærende opsving. En hjælpende hånd hertil er det kraftige dyk i olieprisen. Olieprisen er siden sommeren mere end halveret og forventes at blive på et lavt niveau end en rum tid. Den lavere pris på olie fører i første omgang til lavere priser på energi. Vi forventer, at det i et vist omfang vil løfte privatforbruget, idet det bliver billigere at opvarme sin bolig og køre i sin bil. Det frigiver penge til øvrigt forbrug. Selvom væksten forventes at blive moderat for 2014, er det værd at notere sig en større fremgang i beskæftigelsen. Det er især de private byerhverv, som trækker denne fremgang. Værditilvæksten (BVT) i de private byerhverv har haft en større fremgang end den overordnede vækst (BNP). Det vidner om, at den underliggende udvikling i dansk økonomi er bedre end de overordnede væksttal har vist. De private investeringer er øget i De trækkes bl.a. op af store investeringer i skibe. Vi forventer, at investeringerne vil tage til i takt med, at der kommer mere gang i privatforbruget. Det skal også ses i lyset af, at de danske virksomheder igennem de seneste år har konsolideret sig betydeligt gennem et større opsparingsoverskud. Grundlaget for et større privatforbrug er til stede bl.a. med fremgang i beskæftigelsen og faldende ledighed. I visse sektorer er ledigheden endda så lav, at der kan opstå begyndende flaskehalse. de 9 af 12

10 Forbrugertilliden ligger pænt Forbrugernes tillid til økonomien er ganske pæn. Forbrugertilliden er på et niveau, som normalt er foreneligt med et større privat forbrug. Den forholdsvise høje tillid kan derfor tolkes i retning af, at danskerne oplever, at deres egen og landets økonomi underliggende er bedre end før. Det er formentlig den stigende beskæftigelse og en pæn økonomisk fremgang i byerhvervene, som smitter positivt af på danskernes syn på økonomien. Derudover er bedringen på boligmarkedet formentlig også med til at holde forbrugertilliden et stykke over nulgrænsen. Vi forventer, at tilliden vil understøtte det private forbrug med tiltagende kraft til gavn for det meget spæde opsving. Bedring på boligmarkedet også udenfor de store byer Bedringen på boligmarkedet fortsætter, hvor både antallet af handler og boligpriserne er steget på landsplan. Bedringen har bredt sig til boligmarkedet udenfor de store byer. Den bredere fremgang skyldes både, at renterne er presset helt i bund, og at danskerne har fået større tiltro til boligmarkedet og økonomien i det hele taget. Desuden er fremgangen på arbejdsmarkedet med til at understøtte boligmarkedet. Dog er der stadig større områder af Danmark, hvor boligmarkedet står i stampe. Det gæl- de 10 af 12

11 der især yderkommunerne, hvor der stadig er et markant overudbud af huse til salg i forhold til den lave handelsaktivitet. Det er helt naturligt, at boligpriserne starter med at stige i byerne og herefter spreder sig til de øvrige dele af landet. I de yderste kommuner, hvor befolkningstilvæksten er aftagende, er der dog et underliggende negativt pres på boligmarkedet. Lav inflation Inflationen er forblevet lav i Danmark som i resten af Europa. En stor del af forklaringen er udviklingen i de internationale råvarepriser. Olieprisen er faldet markant siden sommeren og ligger nu på et meget lavt niveau. Fødevarepriserne har desuden været faldende på en lang række fødevarer. Derudover betyder den manglende efterspørgsel, at prisen ikke sættes op. Det virker dog p.t. understøttende på dansk økonomi, da danskerne dermed oplever reallønsfremgang til trods for lave lønstigninger. Inflationen ventes at forblive lav de kommende år, men at stige gradvis i takt med at opsvinget får mere fodfæste både i udlandet og herhjemme. Finanspolitikken præget af midlertidig fremrykning af indtægter Finanspolitikken er underlagt EU s stabilitets- og vækstpagt, finanspagten og budgetloven, herunder budgetlovens 4-årige løbende udgiftslofter. Disse rammer betyder, at der er et mindre manøvrerum for finanspolitikken. For at sikre et tilstrækkeligt finanspolitisk manøvrerum har det dog i de senere år været nødvendig at fremrykke midlertidige indtægter. Det er først og fremmest sket af hensyn til, at underskuddet på den offentlige saldo ikke må være under EU s tilladte grænse på 3 pct. Det gælder også 2015, hvor regeringen har valgt at fremrykke beskatning af opsparede midler i Lønmodtagerens Dyrtidsfond med en skatterabat. Derudover forlænger regeringen tidsfristen for at omlægge fra kapitalpension til aldersopsparing. Disse initiativer skønnes samlet at give staten merindtægter på 15 mia. kr. i Dermed minimeres risikoen for, at underskuddet på den offentlige saldo kommer under EU s tilladte grænse i Det er ganske klogt af regeringen at mindske sandsynligheden for en ny henstilling fra EU. Fremover må man dog sikre, at der er mere plads til negative overraskelser i tilrettelæggelsen af finanspolitikken. de 11 af 12

12 På grund af tiltagende vækst er forventningen, at den offentlige saldo vil holde sig inden for rammerne af stabilitets- og vækstpagten i Vi forventer derfor ikke, at Danmark de kommende år vil modtage en ny EU-henstilling. Tiltagende vækst i år Danmark har efterhånden fået et godt afsæt for yderligere økonomisk vækst. Konkurrenceevnen er forbedret gennem flere år med lave lønstigninger, boligmarkedet har fundet et mere stabilt leje og nyder godt at det meget lave renteniveau, og den lave oliepris er en medicinindsprøjtning til økonomien både herhjemme og i udlandet. Hertil kommer, at beskæftigelsen og husholdningernes indkomster er steget. Så trods beskeden vækst i 2014 forventer vi, at potentialet er til stede for mere fremgang i år. Vi forventer en vækst på 0,8 pct. i 2014 stigende til 1,5 pct. i De væsentlige risici for endnu et år med skuffende vækst for dansk økonomi er den politiske uro omkring eurosamarbejdet. Det er især usikkerheden om Grækenlands exit fra eurosamarbejdet, som truer. Derudover er fortsat stagnation og lav inflation i Europa væsentlige risici. Den lave inflation rummer risikoen for deflation, hvilket vil være til stor ugunst for et europæisk opsving og dermed dansk økonomi gennem en svækket eksport. (Redaktionen er afsluttet 8. januar 2015) Kontakt Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Dette materiale er udarbejdet af Arbejdernes Landsbank, som generel information til personlig brug. Anbefalinger skal ikke opfattes som hverken tilbud om eller opfordring til køb eller salg af de pågældende papirer, tjenesteydelser mv. Materialet er alene udarbejdet på basis af offentligt tilgængeligt materiale. Banken har omhyggeligt søgt at sikre sig, at materialet er korrekt og retvisende. Banken påtager sig intet ansvar for materialets nøjagtighed eller fuldkommenhed. De oplysninger, der er anført, kan have ændret sig i forhold til produktionstidspunktet, ligesom informationen ikke tager udgangspunkt i eller er tilpasset nogen kunders personlige forhold. Derfor opfordrer vi dig til at indhente yderligere og/eller opdateret information i banken. Arbejdernes Landsbank samt medarbejdere i banken kan have positioner i eller foretage køb eller salg mv. af i de værdipapirer, som er omtalt. de 12 af 12

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Tredje kvartal, 2014 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Har inflationen bundet? Signalerne fra amerikansk økonomi har rettet

Læs mere

P E R I S K O P E T. Redaktion

P E R I S K O P E T. Redaktion Fjerde kvartal, 2014 P E R I S K O P E T Fremgang i to tempi Efter en svag start på året (grundet hård vinter) er amerikansk økonomi kommet tilbage på vækstsporet. Det resulterer i en BNP-vækst på omkring

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Første kvartal, 2014 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Opsvinget vokser sig stærkere Udsigterne er gode for amerikansk

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Fjerde kvartal, 2015 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Privatøkonom Brian Rasmussen Opsvinget fortsætter trods udfordringer

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Andet kvartal, 2015 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Forårsstemning i eurozonen Økonomien i eurozonen har haft en god

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Første kvartal, 2016 P E R I S K O P E T Redaktion Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Privatøkonom Brian Rasmussen Opsving og nye bekymringer USA s økonomi har efterhånden været

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Tredje kvartal, 2015 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Privatøkonom Brian Rasmussen Inflationen har passeret bunden Den

Læs mere

P E R I S K O P E T. Redaktion

P E R I S K O P E T. Redaktion Andet kvartal, 2016 P E R I S K O P E T Redaktion Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Privatøkonom Brian Rasmussen Kan Brexit kvæle opsvinget? USA s økonomi har grundlæggende været

Læs mere

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Fremgangen i dansk økonomi har taget en pause i tredje kvartal. De seneste indikatorer for privatforbruget peger på en opbremsning i forbruget i tredje

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015

Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015 Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015 9. april 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk Sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Signalerne har været

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld Konjunktur / Politik 21-09-2017 1 USA Amerikansk økonomi påvirkes kun midlertidigt af orkanerne Amerikansk økonomi vil formentlig opleve en midlertidig afmatning i tredje kvartal som følge af orkanerne,

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Tema: Hvornår stiger obligationsrenterne?

Tema: Hvornår stiger obligationsrenterne? Tema: Hvornår stiger obligationsrenterne? 17. juni 2014 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Ved årets begyndelse ventede

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Analyse: Rebalancering af Tyskland

Analyse: Rebalancering af Tyskland Analyse: Rebalancering af Tyskland 24. februar 2014 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Analysen konkluderer, at talen om

Læs mere

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Økonomisk kommentar: Foreløbigt Nationalregnskab 3. kvt. 2014 Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi De foreløbige Nationalregnskabstal for 3. kvartal

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA?

Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA? Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA? 9. marts 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk Sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Frem mod udbruddet af finanskrisen

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Tema: Markedstemaer og jokere i 2015

Tema: Markedstemaer og jokere i 2015 Tema: Markedstemaer og jokere i 2015 27. januar 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Her i starten af 2015 tegner der

Læs mere

P E R I S K O P E T. Brexit koster BNP-vækst

P E R I S K O P E T. Brexit koster BNP-vækst Tredje kvartal, 2016 P E R I S K O P E T Brexit koster BNP-vækst Redaktion Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Privatøkonom Brian Rasmussen Det blev til et Brexit, og især europæisk

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

Økonomisk Redegørelse Maj 2012

Økonomisk Redegørelse Maj 2012 Økonomisk Redegørelse Maj 1 Hovedbudskaber: Udsigt til svag genopretning i Danmark som i seneste ØR Lille bedring af internationale konjunkturer siden årsskiftet Store usikkerheder om udviklingen risiko

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte:

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte: F I N A N S U G E N 7. februar 2014, uge 6 Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-1,9% 1.794

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 299 6323 JULI 217 Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Der hersker stor usikkerhed om den politiske kurs i USA. Kursen har stor betydning for amerikansk

Læs mere

ville få. I mellemtiden er den generelle vurdering dog, at følgerne bliver begrænsede og kortfristede.

ville få. I mellemtiden er den generelle vurdering dog, at følgerne bliver begrænsede og kortfristede. LEDER s styrelsesråd besluttede på mødet den 6. oktober 2005 at fastholde minimumsbudrenten på eurosystemets primære markedsoperationer på 2,0 pct. Renten på den marginale udlånsfacilitet og indlånsfaciliteten

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 13. august 2014 Tina Winther Frandsen Seniorøkonom Jyske Markets twf@jyskebank.dk +45 8989 7170 Side 1/12 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Vækstnøgletallene

Læs mere

Opsvinget i Europa tynges af høj langtidsledighed

Opsvinget i Europa tynges af høj langtidsledighed Opsvinget i Europa tynges af høj langtidsledighed I foråret 1 boblede økonomerne af optimisme og EU-kommissionens økonomikommissær dristede sig endda til at tale om det lyseste forår i mange år. Opsvinget

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Tema: Mange forhindringer for øgede investeringer i eurozonen

Tema: Mange forhindringer for øgede investeringer i eurozonen Tema: Mange forhindringer for øgede investeringer i eurozonen 11. august 2014 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Bruttoinvesteringerne

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52

F I N A N S U G E N. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 30. oktober 2015, uge 44 F I N A N S U G E N Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 1,8% 2.089 Nikkei

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Finansudvalget og Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note E Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. februar 2015 EU-note Den Europæiske

Læs mere

ECB Månedsoversigt Marts 2009

ECB Månedsoversigt Marts 2009 LEDER På baggrund af den regelmæssige økonomiske og monetære analyse besluttede Styrelsesrådet på mødet den 5. marts 2009 at nedsætte s officielle renter med yderligere 50 basispoint. Renten ved eurosystemets

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 21.03.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

ECB Månedsoversigt November 2013

ECB Månedsoversigt November 2013 LEDER På mødet den 7. november traf Styrelsesrådet en række beslutninger om 's officielle renter, orienteringen om den fremtidige renteudvikling og likviditetstilførslen. For det første besluttede Styrelsesrådet

Læs mere

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013 Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen Kemi & Life Science Generalforsamling Korsør 12. marts 2013 Stilstand fordi vi er ramt af Tillidskrise Finanspolitisk stramning Høje oliepriser Ny regulering

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 1 Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 2 Dansk vækst har været i den tunge ende i EU BNP-niveau, 1995 = 100 BNP-niveau 2008 = 100 08-11-2012 3 Svag produktivitetsudvikling er en hovedforklaring

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser

Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser Gennem de sidste måneder er vækstskøn for flere lande blevet nedjusteret. De nyeste forventninger til den økonomiske vækst tegner et mere pessimistisk

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen Pejlemærker for dansk økonomi, december 2016 - Positive takter, og på vej ud af krisen Det ventes, at verdensøkonomien og dansk økonomi vil fortsætte de positive takter i de kommende år og, at vi nu er

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 28. maj 2009 Konjunktursituationen og aktuel økonomisk politik Udsigt til produktionsfald både i Danmark og internationalt

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

Grønt lys til det aktuelle opsving

Grønt lys til det aktuelle opsving November 2017 Grønt lys til det aktuelle opsving Opsvinget i dansk økonomi er taget til i styrke, og der ventes en vækst på og lidt over 2 pct. de næste år. Der er også udsigt til, at beskæftigelse fortsætter

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

FIN A N S U G E N F I N A N S U G E N

FIN A N S U G E N F I N A N S U G E N 11. april 2014, uge 15 FIN A N S U G E N Næste udgave af Finansugen udkommer fredag d. 25. april. God påske. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte:

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Divergens driver dagsordenen

Divergens driver dagsordenen Divergens driver dagsordenen Renterne har rejst sig lidt fra de rekordlave niveauer i sensommeren. Mest i USA og til dels i England, hvor bedre nøgletal har bekræftet, at der vil finde en normalisering

Læs mere

2014 Outlook: Renterne kravler opad

2014 Outlook: Renterne kravler opad 2014 Outlook: Renterne kravler opad I 2014 vil de bedre vækstudsigter give en tendens til højere renter, men der vil være store geografiske forskelle, og de korte renter vil flytte sig mindst USA og UK

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Tema: Kina ventes at undgå en hård landing

Tema: Kina ventes at undgå en hård landing Tema: Kina ventes at undgå en hård landing 26. oktober 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Handelsområdet bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Kina har henover sommeren skabt

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: EU-note F Udvalgenes medlemmer 16. april 2015 Det Europæiske

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

Danmark. Dansk økonomi i slæbesporet. Økonomisk oversigt 13. maj Den danske økonomi har udviklet sig svagt i 2012

Danmark. Dansk økonomi i slæbesporet. Økonomisk oversigt 13. maj Den danske økonomi har udviklet sig svagt i 2012 Økonomisk oversigt 13. maj 2013 Danmark Relaterede publikationer Investering Dansk økonomi i slæbesporet 2012 blev et skuffende år for dansk økonomi med negativ økonomisk vækst, et svagt arbejdsmarked

Læs mere

Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU

Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU Efter flere år, hvor fokus udelukkende har været på besparelser i Europa, har dagsordenen i flere europæiske lande ændret sig, og det ser nu ud til,

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 16. januar 2015, uge 3

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 16. januar 2015, uge 3 16. januar 2015, uge 3 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-3,4% 1.993

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

RENTEPROGNOSE Jyske Markets

RENTEPROGNOSE Jyske Markets Dette er en investeringsanalyse Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8 16 DK 8600 Silkeborg Analytiker: Seniorstrateg Ib Fredslund Madsen +45 8989 71 73 Ibmadsen @jyskebank.dk Eurouro sender renterne i bund

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur 9-- Forberedelse af lønforhandlingen Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur Overblik Fra august til september var bruttoledigheden næsten uændret, dog med en lille stigning på. Dermed lå bruttoledigheden

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte:

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte: F I N A N S U G E N 6. juni 2014, uge 23 Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 1,1% 1.940

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Blød Fed overrasker: Timeout i rentestigningerne

Blød Fed overrasker: Timeout i rentestigningerne Blød Fed overrasker: Timeout i rentestigningerne Dette er en investeringsanalyse Pengepolitisk stramning blev overraskende udskudt, men ikke aflyst i USA. Vi forventer højere renter på 12 måneders sigt.

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster i disse år tusinder af danske arbejdspladser. De finanspolitiske stramninger, der ligger i støbeskeen de kommende år

Læs mere