P E R I S K O P E T. Redaktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "P E R I S K O P E T. Redaktion"

Transkript

1 Første kvartal, 2015 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Vækst uden inflation Amerikansk økonomi ventes at fortsætte en robust fremgang de kommende kvartaler, båret af privatforbrug og erhvervsinvesteringer. BNP-væksten for 2015 som helhed ventes på omkring 3%. Inflationen skønnes at forblive lav indtil videre, men vil være afhængig af prisudviklingen på råolie gennem Økonomien i eurozonen ventes at blive præget af skrøbelig fremgang i lavt tempo. Fremgangen ventes især at blive trukket af privatforbruget og eksporten. Privatforbruget F I stimuleres N A massivt N på en S række U fronter: G Historisk E N lav rente, lave energi-priser og lav inflation, mens eksporten får støtte fra den lavere eurokurs. Hertil kommer, at de dybeste finanspolitiske tilpasninger er taget i de fleste lande, så finanspolitikken vil fremover trække mindre ned i væksten end hidtil. BNP ventes at vokse med 1 % i 2015 mod ¾ % i Inflationen vil i starten af året ligge under 0 som følge af de faldende oliepriser. Den økonomiske udvikling i Danmark blev i 2014 mere beskeden end ventet. Det er i høj grad den geopolitiske uro og skuffende vækst i Europa, som har trukket ned. Derudover udviser danskerne stadig en vis forsigtighed, når det gælder privatforbruget. Vi forventer dog, at væksten tager til i løbet af dette år. Det bygger vi på, at konkurrenceevnen gennem flere år er forbedret, renterne fortsat er lave og endda lavere end sidste år, olieprisen er styrtdykket, beskæftigelsen er gået frem, og boligmarkedet er i bedring. Pengepolitikken vil bevæge sig i hver sin retning i eurozonen og USA. ECB ventes at introducere et stort opkøbsprogram (et QE -program) i starten af året, også omfattende statsobligationer. De kan dog vælge af lægge ud med en light - udgave kun omfattende opkøb af kreditobligationer. Den pengepolitiske rente kan ikke sænkes yderligere, da ECB i praksis fører 0-rente politik. I USA, derimod, ventes centralbanken at hæve sin pengepolitiske rente med start til sommer, og det bliver i så fald den første renteforhøjelse siden Renten på 10-årige statsobligationer i USA og Tyskland/Danmark vil afspejle forskellene i økonomisk vækst og i pengepolitik mellem de to regioner. Den 10- årige amerikanske statsrente ventes at ligge i intervallet 2,25-2,75% og den 10- årige tyske i 0,60-1,00%, begge på tre måneders horisont. de 1 af 12

2 International økonomi: Vækst uden inflation Forventningsoversigt USA Pr. 8/1 Euroland Pr. 8/1 BNP-vækst ¼ ¾ Centralbankens ledende rente om 3 mdr. 0,00-0,25 0,00-0,25 0,05 0,05 om 12 mdr. 0,5 0,05 Rente på 10-årig statsobligation * om 3 mdr. 2,25-2,75 2,00 0,60-1,00 0,49 om 12 mdr. 3,00-3,50 1,00-1,50 *) = tysk statsobligation USA: Solidt opsving og udsigt til strammere pengepolitik Aktiviteten var særdeles stærk i amerikansk økonomi hen over sommeren med en BNP-vækstrate på omkring 4% p.a. Grundlæggende ventes den robuste udvikling at fortsætte de kommende kvartaler, dog ikke i så højt et tempo. Vi venter en BNPvækst for 2015 som helhed på omkring 3% efter 2¼ % i 2014 (årsvækstraten trækkes ned af en dårlig start på 2014 grundet usædvanlig hårdt vintervejr) bliver formentlig året, hvor den amerikanske centralbank begynder at forhøje den pengepolitiske rente, der i praksis har været på 0% siden 2008, hvor finanskrisen slog bunden ud af økonomien. Spørgsmålet er, hvornår på året den første renteforhøjelse kommer, og i hvilket tempo, renten derefter vil blive hævet. Opsvinget trækkes af den indenlandske økonomi USA s økonomi er relativt lukket, idet eksporten kun udgør 13% af BNP mod 28% for eurozonens vedkommende. Det er derfor den indenlandske efterspørgsel, der vil trække det forventeligt robuste opsving i økonomien. Forbrugerne er meget vigtige for amerikansk økonomi, idet det private forbrug udgør 68% af BNP. Vi venter en fortsat solid fremgang i privatforbruget, der støttes på en række punkter: Beskæftigelsen er stigende, hvilket giver stigende indkomster. I 2014 blev der i gennemsnit skabt nye arbejdspladser pr. måned mod pr. måned i Den stærke jobvækst ventes at fortsætte i Den lave inflation øger forbrugernes købekraft. Indtil videre har lønstigningstakten været overraskende moderat, set i lyset af fremgangen på arbejdsmarkedet, men det kompenseres af, at inflationen er steget endnu langsommere. Desuden er borgernes gæld nu nedbragt til et normalt niveau, målt i forhold til BNP, hvor gælden var steget unormalt meget forud for finanskrisen. Borgerne skal ikke længere bruge så stor en andel af deres indkomst på at nedbringe gammel gæld, og derfor bliver der mere til overs til forbrug, ligesom der er plads til ny låneoptagelse. Også erhvervsinvesteringerne ventes fortsat stigende. Det ventes at fortsætte. Investeringerne faldt kraftigt efter finanskrisen. Det efterlod et investeringsbehov, da teknologi løbende bliver nedslidt eller forældet. De gode afsætningsmuligheder gør, de 2 af 12

3 at virksomhederne nu igen er i gang med at udbygge kapitalapparatet. Også det vil bidrage til høj BNP-vækst i Kun på et enkelt område er investeringsomfanget fortsat meget moderat, og det er boliginvesteringerne. De er kun på det halve af niveauet fra før krisen, men også nybyggeri og ejendomsomsætning ventes gradvist at tiltage gennem Lav inflation grundet lave oliepriser Inflationen er lav aktuelt omkring 1,5 % -, hvilket er lavere end centralbankens målsætning om en inflation på 2%. Den lave inflation skyldes især to forhold: For det første at lønstigningstakten er forblevet moderat til trods for stærkt jobvækst, og for det andet at energipriserne er faldet kraftigt. De lavere energipriser har USA selv en andel i via deres stigende produktion af skifferolie og gas. Faktisk er produktionen af råolie steget så meget, at USA er på vej til at overhale Saudi Arabien som verdens største producent af råolie. Nogle eksperter anser 2014 s olieprisfald for ikke blot at være en konsekvens af stigende udbud af råolie på verdensplan, men også en konsekvens af en regulær priskrig fra Saudi Arabiens side med den hensigt at gøre de amerikanske skifferoliebrønde urentable, så de må lukkes ned. I de nærmeste måneder er der udsigt til, at inflationen vil forblive lav, og at den endda kan falde i forhold til nu. Hvad der sker længere ind i 2015 afhænger af oliepriserne og lønudviklingen. Det vil være forventeligt, at lønstigningstakten på et tidspunkt tager til. Desuden vil den negative effekt af de lave oliepriser på inflationen gradvist aftage, selv hvis oliepriserne bliver liggende på de nuværende niveauer. de 3 af 12

4 Pengepolitik og obligationsrente Centralbanken (Fed) ventes at hæve den pengepolitiske rente i 2015, hvilket i så fald bliver den første renteforhøjelse siden Den pengepolitiske rente hæves, fordi det går godt med amerikansk økonomi. Vi venter, at første renteforhøjelse kommer på det pengepolitiske møde i juni måned, hvor renten sættes op til 0,25% (mod et interval på 0,00-0,25% nu). Næste renteforhøjelse, til 0,50%, venter vi vil komme i løbet af efteråret. Vores renteforventning ligger hermed lavere end den gængse forventning på finansmarkedet, som er, at renten vil blive hævet aggressivt med 0,25 procentpoint pr. rentemøde fra juni og frem til 1,25% ultimo Efter vores opfattelse vil Fed gå forsigtigt til værks for at undgå en afsporing af det opsving, der endelig er kommet efter den værste økonomiske krise siden 1930 erne. Renten på en 10-årig statsobligation ventes på tre måneders sigt at ligge i intervallet 2,25-2,75%, altså moderat højere end nu. Rentepilen peger yderligere opad på 12 måneders sigt. Risici Ovenfor er vort hovedscenario beskrevet, men meget kan udvikle sig anderledes end forventet. Blandt de tre største usikkerhedsfaktorer er: Energipriserne. Hvornår rammer de bunden, og hvor stærkt stiger priserne derefter? Lønningerne. Hvornår begynder lønstigningstakten at tage til? Pengepolitikken. Hvordan vil finansmarkedet reagere, når Fed begynder at hæve renten? de 4 af 12

5 Eurozonen: Skrøbelig fremgang Eurozonens økonomi havde et usikkert forløb gennem 2014, men dog med moderat fremgang i aktiviteten, og det mener vi også kommer til at præge BNP ventes at vokse med omkring 1% for året som helhed mod omkring ¾ % i Første kvartal i det nye år vil formentlig blive præget af, at ECB iværksætter yderligere obligationsopkøb (et QE -program), og at inflationen i en periode vil falde ned under 0 uden at det fører til deflation. Privatforbruget som vækstmotor Den moderate fremgang i eurozonens økonomi ventes især at blive trukket af privatforbruget og eksporten. Privatforbruget stimuleres massivt på en række fronter: Historisk lav rente, lave energipriser og lav inflation, mens eksporten får støtte fra den lavere eurokurs. Hertil kommer, at de dybeste finanspolitiske tilpasninger er taget i de fleste lande, så finanspolitikken vil fremover trække mindre ned i væksten end hidtil. Når væksten i eurozonen alligevel kun ventes at blive skrøbelig og med lavt tempo, skyldes det modvind på en række andre områder. Vigtigst er, at husholdningssektoren slet ikke har nedbragt gæld i samme grad, som det er sket i USA. Tal fra IMF (den internationale valutafond) viser, at europæerne i gennemsnit nu er mere forgældede end amerikanerne. Oven i det kommer, at den europæiske banksektor endnu ikke har overvundet finanskrisen. Det betyder, at bankerne fører en tilbageholden udlånspolitik, hvortil kommer lav låneefterspørgsel fra borgere og virksomheder. Udlånsundersøgelser fra ECB fortæller dog, at der er ved at ske en opblødning af bankernes kreditpolitik, så måske 2015 bliver året, hvor kreditgivningen omsider begynder at vokse igen. Erhvervsinvesteringerne er endnu ikke kommet på fode igen efter finanskrisen, og umiddelbart venter vi ikke, at det kommer til at ske foreløbigt. Usikkerheden om fremtiden er for stor til, at virksomhederne for alvor tør investere i nye anlæg. I 2014 fik usikkerheden ekstra næring af spændingerne i Østukraine og sanktionerne mod Rusland. Selv om konflikten aktuelt synes at være dæmpet ned, er risikoen stor for en ny forværring af situationen. Ruslands økonomi er hårdt ramt af olieprisfald og Vestens sanktioner, hvilket giver risiko for uventede politiske begivenheder. de 5 af 12

6 EU s store investeringsplan, Junckers-planen, kommer tidligst til at støtte eurozonens økonomi i årets anden halvdel. Hensigten med investeringsplanen er god og rigtig, nemlig at lade private investorer stå for de nødvendige investeringer i offentlig infrastruktur, når nu EU s budgetregler ikke giver plads i landenes offentlige budgetter til dem. De første investeringer skal gå i gang i sensommeren, men umiddelbart kan man være skeptisk med hensyn til, om der vil komme tilstrækkeligt med private investorer til, at EU s kapitalindskud på 21 mia. euro kan geares hele 15 gange, så der kommer investeringer for 315 mia. euro ud af det. Risiko for politisk uro i er et stort valgår i Europa, hvilket giver risiko for politisk usikkerhed i en periode. Det kan spille negativt ind på et i forvejen skrøbeligt opsving i økonomien. Der afholdes parlamentsvalg i disse lande: Grækenland 25. januar Estland (1. marts) Finland (19. april) Storbritannien (7. maj) Portugal (september-oktober) Polen (oktober) Spanien (senest december). I Grækenland står det EU-skeptiske Syriza-parti til at blive valgets store sejrherre, og partiet ønsker eftergivelse af den græske statsgæld samt genforhandling af reformprogrammerne med EU. Da der senere på året skal være parlamentsvalg i lande som Portugal og Spanien, er risikoen, at finansmarkedet begynder at miste tilliden til genopretningspolitikken efter gældskrisen, hvilket kan føre til stigende renter på landenes statsobligationer. Det bliver i så fald dyrere for dem at finansiere statsgælden, som er fortsat med at vokse i langt de fleste tilfælde siden statsgældskrisen. Det kan i yderste konsekvens slå benene væk under det spirende opsving, der er ved at indfinde sig i flere af de sydeuropæiske lande. de 6 af 12

7 Hertil kommer, at der i øjeblikket foregår en magtkamp mellem strammerlande som Tyskland og Spanien på den ene side og slapperlande som Frankrig og Italien på den anden side. Det kan i sidste ende på ny gøre finansmarkedet usikker på de lange perspektiver i eurosamarbejdet. Olieprisfaldet vil give minusvækst i inflationen i starten af året I starten af 2015 vil inflationen få negativt fortegn på grund af de fortsat faldende energipriser. Det kan forstærke nogles frygt for, at eurozonen kan være på vej ud i en Japan-lignende deflation, men det er ikke en frygt, som vi deler. Deflation er defineret som længere tids minusvækst i inflationen tillige med, at lønningerne falder, og det er der ikke udsigt til for eurozonen som helhed. Hvad inflationen gør længere ind i 2015 afhænger især af udviklingen i oliepriserne. På et tidspunkt vil oliepriserne ramme bunden, og det vil få inflationen til at stige igen. Mere overordnet venter vi lav inflation i eurozonen meget lang tid fremover. Arbejdsløsheden er høj, og væksten er for svag til for alvor at reducere ledigheden. Det er ensbetydende med lav lønstigningstakt lang tid endnu. Hertil kommer, at kapacitetsudnyttelsen indenfor industrien er lav, så ej heller fra den kant vil der komme noget pres på priserne foreløbigt. Pengepolitik og obligationsrente Den europæiske centralbank, ECB, ventes at introducere et storstilet opkøbsprogram (kaldet QE ), også omfattende statsobligationer, i starten af Hensigten er at pumpe endnu mere likviditet ind i pengekredsløbet i eurozonen, fordi ECB ønsker at presse inflationen op. Renten kan ikke sænkes meningsfuldt yderligere, da udlånsrenten er 0,05%, mens indlånsrenten er -0,20%. Der er med andre ord kun likviditetspolitikken tilbage i værktøjskassen. Et opkøbsprogram i statsobligationer vurderes at være inddiskonteret i de nuværende rentesatser, så programmet vil mest virke ved at lægge låg over statsrenterne. Opkøbene ventes at ske i alle eurozonelande vægtet efter deres kapitalindskud i ECB. Meddelelsen kan komme på ECB s rentemøde 22. januar eller på næstfølgende møde 5. marts med mindre de økonomiske udsigter ændrer sig markant i forhold til nu. Forudsætningen for vores renteprognose er, at ECB indfører et opkøbsprogram af statsobligationer. På den baggrund venter vi en 10-årig tysk statsrente i intervallet 0,60-1,00% om 3 måneder. Det er en rente som i dag eller lidt højere, hvilket måske kan lyde overraskende, men argumentet er, at opkøbsprogrammet er inddiskonteret i statsrenterne, ligesom erfaringerne fra tilsvarende programmer i USA er, at statsrenten faktisk begyndte at stige, efter at opkøbsprogrammet blev annonceret. Ligeledes er det efter vores vurdering begrænset, hvor meget rentespændene kan blive snævret yderligere ind mellem de sydeuropæiske lande og kernelandet Tyskland. Risici: Blandt de forhold, som kan få udviklingen til at gå en andet vej end beskrevet i hovedscenariet er: de 7 af 12

8 ECB skuffer markedet med sit opkøbsprogram. De kan vælge en light version kun omfattende kreditobligationer, men ikke stater. Det kan få statsrenterne til at stige. Forværring af spændingerne mellem Rusland og Vesten. Politisk usikkerhed i kølvandet på 2015 s mange parlamentsvalg i Europa. Særligt det græske parlamentsvalg indeholder betydelige markedsrisici, efter at Tyskland øjensynlig har tabt tålmodigheden med grækerne. Et græsk exit fra euro en kan ikke udelukkes, hvis syriza kommer i regering og gør alvor af sine ønsker om gældsnedskrivning og genforhandling af reformpolitikken. Det vil skabe en helt ny situation i EU, hvor finansmarkedet bliver usikkert på eventuel spredning til andre lande. Dansk økonomi klar til vækst men den kan lade vente på sig Dansk økonomi har gennem 2014 været præget af den geopolitiske uro og skuffende vækst i Europa. Ad flere omgange sidste år blev udsigten til tiltagende og mere vedvarende vækst på tværs af alle sektorer sparket til hjørne. Derudover udviser danskerne stadig en vis forsigtighed, når det gælder privatforbruget. Alt dette har lagt en dæmper på væksten i Det går dog den rette vej, hvor økonomien i 3. kvartal sidste år voksede for femte kvartal i træk. Dansk økonomi voksede 0,4 pct. i 3. kvartal af Det var især de private servicebrancher, som bidrog positivt til fremgangen. På den anden side trak industrien ned. Set over flere kvartaler er der tale om et ganske svagt vækstbillede, hvor væksten i grove træk har været flad siden Det er især det private forbrug, som er med til at holde igen på væksten. Det private forbrug er en af hovednøglerne til mere vækst i dansk økonomi. Et øget privat forbrug vil yderligere sætte gang i væksten gennem flere private investeringer. Det private forbrug har ikke fulgt med den underliggende fremgang i husholdningernes disponible indkomster. Det skyldes formentlig, at danskerne fortsat trækker en de 8 af 12

9 stor gæld efter sig og derfor i større omfang end tidligere tyr til opsparing fremfor forbrug. Mange boligejere skylder forsat mere i deres bolig, end den er værd. Derudover er en del af forklaringen formentlig, at vores forbrugs- og opsparingsmønstre stadig er påvirket af en stor grad af krisebevidsthed. I takt med fortsat fremgang i beskæftigelsen og på boligmarkedet og sammen med stigende realløn forventer vi, at det private forbrug tager til og baner vejen for et mere selvbærende opsving. En hjælpende hånd hertil er det kraftige dyk i olieprisen. Olieprisen er siden sommeren mere end halveret og forventes at blive på et lavt niveau end en rum tid. Den lavere pris på olie fører i første omgang til lavere priser på energi. Vi forventer, at det i et vist omfang vil løfte privatforbruget, idet det bliver billigere at opvarme sin bolig og køre i sin bil. Det frigiver penge til øvrigt forbrug. Selvom væksten forventes at blive moderat for 2014, er det værd at notere sig en større fremgang i beskæftigelsen. Det er især de private byerhverv, som trækker denne fremgang. Værditilvæksten (BVT) i de private byerhverv har haft en større fremgang end den overordnede vækst (BNP). Det vidner om, at den underliggende udvikling i dansk økonomi er bedre end de overordnede væksttal har vist. De private investeringer er øget i De trækkes bl.a. op af store investeringer i skibe. Vi forventer, at investeringerne vil tage til i takt med, at der kommer mere gang i privatforbruget. Det skal også ses i lyset af, at de danske virksomheder igennem de seneste år har konsolideret sig betydeligt gennem et større opsparingsoverskud. Grundlaget for et større privatforbrug er til stede bl.a. med fremgang i beskæftigelsen og faldende ledighed. I visse sektorer er ledigheden endda så lav, at der kan opstå begyndende flaskehalse. de 9 af 12

10 Forbrugertilliden ligger pænt Forbrugernes tillid til økonomien er ganske pæn. Forbrugertilliden er på et niveau, som normalt er foreneligt med et større privat forbrug. Den forholdsvise høje tillid kan derfor tolkes i retning af, at danskerne oplever, at deres egen og landets økonomi underliggende er bedre end før. Det er formentlig den stigende beskæftigelse og en pæn økonomisk fremgang i byerhvervene, som smitter positivt af på danskernes syn på økonomien. Derudover er bedringen på boligmarkedet formentlig også med til at holde forbrugertilliden et stykke over nulgrænsen. Vi forventer, at tilliden vil understøtte det private forbrug med tiltagende kraft til gavn for det meget spæde opsving. Bedring på boligmarkedet også udenfor de store byer Bedringen på boligmarkedet fortsætter, hvor både antallet af handler og boligpriserne er steget på landsplan. Bedringen har bredt sig til boligmarkedet udenfor de store byer. Den bredere fremgang skyldes både, at renterne er presset helt i bund, og at danskerne har fået større tiltro til boligmarkedet og økonomien i det hele taget. Desuden er fremgangen på arbejdsmarkedet med til at understøtte boligmarkedet. Dog er der stadig større områder af Danmark, hvor boligmarkedet står i stampe. Det gæl- de 10 af 12

11 der især yderkommunerne, hvor der stadig er et markant overudbud af huse til salg i forhold til den lave handelsaktivitet. Det er helt naturligt, at boligpriserne starter med at stige i byerne og herefter spreder sig til de øvrige dele af landet. I de yderste kommuner, hvor befolkningstilvæksten er aftagende, er der dog et underliggende negativt pres på boligmarkedet. Lav inflation Inflationen er forblevet lav i Danmark som i resten af Europa. En stor del af forklaringen er udviklingen i de internationale råvarepriser. Olieprisen er faldet markant siden sommeren og ligger nu på et meget lavt niveau. Fødevarepriserne har desuden været faldende på en lang række fødevarer. Derudover betyder den manglende efterspørgsel, at prisen ikke sættes op. Det virker dog p.t. understøttende på dansk økonomi, da danskerne dermed oplever reallønsfremgang til trods for lave lønstigninger. Inflationen ventes at forblive lav de kommende år, men at stige gradvis i takt med at opsvinget får mere fodfæste både i udlandet og herhjemme. Finanspolitikken præget af midlertidig fremrykning af indtægter Finanspolitikken er underlagt EU s stabilitets- og vækstpagt, finanspagten og budgetloven, herunder budgetlovens 4-årige løbende udgiftslofter. Disse rammer betyder, at der er et mindre manøvrerum for finanspolitikken. For at sikre et tilstrækkeligt finanspolitisk manøvrerum har det dog i de senere år været nødvendig at fremrykke midlertidige indtægter. Det er først og fremmest sket af hensyn til, at underskuddet på den offentlige saldo ikke må være under EU s tilladte grænse på 3 pct. Det gælder også 2015, hvor regeringen har valgt at fremrykke beskatning af opsparede midler i Lønmodtagerens Dyrtidsfond med en skatterabat. Derudover forlænger regeringen tidsfristen for at omlægge fra kapitalpension til aldersopsparing. Disse initiativer skønnes samlet at give staten merindtægter på 15 mia. kr. i Dermed minimeres risikoen for, at underskuddet på den offentlige saldo kommer under EU s tilladte grænse i Det er ganske klogt af regeringen at mindske sandsynligheden for en ny henstilling fra EU. Fremover må man dog sikre, at der er mere plads til negative overraskelser i tilrettelæggelsen af finanspolitikken. de 11 af 12

12 På grund af tiltagende vækst er forventningen, at den offentlige saldo vil holde sig inden for rammerne af stabilitets- og vækstpagten i Vi forventer derfor ikke, at Danmark de kommende år vil modtage en ny EU-henstilling. Tiltagende vækst i år Danmark har efterhånden fået et godt afsæt for yderligere økonomisk vækst. Konkurrenceevnen er forbedret gennem flere år med lave lønstigninger, boligmarkedet har fundet et mere stabilt leje og nyder godt at det meget lave renteniveau, og den lave oliepris er en medicinindsprøjtning til økonomien både herhjemme og i udlandet. Hertil kommer, at beskæftigelsen og husholdningernes indkomster er steget. Så trods beskeden vækst i 2014 forventer vi, at potentialet er til stede for mere fremgang i år. Vi forventer en vækst på 0,8 pct. i 2014 stigende til 1,5 pct. i De væsentlige risici for endnu et år med skuffende vækst for dansk økonomi er den politiske uro omkring eurosamarbejdet. Det er især usikkerheden om Grækenlands exit fra eurosamarbejdet, som truer. Derudover er fortsat stagnation og lav inflation i Europa væsentlige risici. Den lave inflation rummer risikoen for deflation, hvilket vil være til stor ugunst for et europæisk opsving og dermed dansk økonomi gennem en svækket eksport. (Redaktionen er afsluttet 8. januar 2015) Kontakt Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Dette materiale er udarbejdet af Arbejdernes Landsbank, som generel information til personlig brug. Anbefalinger skal ikke opfattes som hverken tilbud om eller opfordring til køb eller salg af de pågældende papirer, tjenesteydelser mv. Materialet er alene udarbejdet på basis af offentligt tilgængeligt materiale. Banken har omhyggeligt søgt at sikre sig, at materialet er korrekt og retvisende. Banken påtager sig intet ansvar for materialets nøjagtighed eller fuldkommenhed. De oplysninger, der er anført, kan have ændret sig i forhold til produktionstidspunktet, ligesom informationen ikke tager udgangspunkt i eller er tilpasset nogen kunders personlige forhold. Derfor opfordrer vi dig til at indhente yderligere og/eller opdateret information i banken. Arbejdernes Landsbank samt medarbejdere i banken kan have positioner i eller foretage køb eller salg mv. af i de værdipapirer, som er omtalt. de 12 af 12

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015

Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015 Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015 9. april 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk Sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Signalerne har været

Læs mere

Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA?

Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA? Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA? 9. marts 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk Sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Frem mod udbruddet af finanskrisen

Læs mere

Tema: Markedstemaer og jokere i 2015

Tema: Markedstemaer og jokere i 2015 Tema: Markedstemaer og jokere i 2015 27. januar 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Her i starten af 2015 tegner der

Læs mere

Tema: Mange forhindringer for øgede investeringer i eurozonen

Tema: Mange forhindringer for øgede investeringer i eurozonen Tema: Mange forhindringer for øgede investeringer i eurozonen 11. august 2014 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Bruttoinvesteringerne

Læs mere

Analyse: Rebalancering af Tyskland

Analyse: Rebalancering af Tyskland Analyse: Rebalancering af Tyskland 24. februar 2014 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Analysen konkluderer, at talen om

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 16. januar 2015, uge 3

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 16. januar 2015, uge 3 16. januar 2015, uge 3 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-3,4% 1.993

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

Tema: Periferilandene præsterer bedre

Tema: Periferilandene præsterer bedre Tema: Periferilandene præsterer bedre 1. maj 2014 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume De såkaldte PIIGS-lande (Portugal,

Læs mere

FIN A N S U G E N F I N A N S U G E N

FIN A N S U G E N F I N A N S U G E N 11. april 2014, uge 15 FIN A N S U G E N Næste udgave af Finansugen udkommer fredag d. 25. april. God påske. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte:

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Finansudvalget og Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note E Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. februar 2015 EU-note Den Europæiske

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012 BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet 100 USA 95 90 85 80 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Disposition 1. Den europæiske statsgældskrise

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Svær balancegang forude USA klik her Euroland klik her Danmark klik her Grafer klik her Udarbejdet af: Cheføkonom Jan Størup Nielsen, tlf. 65 20 44 66, jsn@fioniabank.dk

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 13.

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 13. 13. juni 2014, uge 24 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-0,5% 1.930

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann Thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann Thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 20. marts 2015, uge 12 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann Thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 +

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

TRE SCENARIER FOR ECB S OPKØBSPROGRAM

TRE SCENARIER FOR ECB S OPKØBSPROGRAM BRIEF TRE SCENARIER FOR ECB S OPKØBSPROGRAM Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Torsdag i denne uge holder Den Europæiske Centralbank (ECB) rentebeslutningsmøde.

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Der er meget store usikkerheder forbundet med international økonomi i øjeblikket og meget taler for, at væksten i udlandet bliver lavere end først

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 6. februar 2015, uge 6

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 6. februar 2015, uge 6 6. februar 2015, uge 6 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 2,0%

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger Rentefaldet vendte tilbage i marts, da den amerikanske centralbank (Fed) signalerede, at de ikke har travlt med at hæve renten, og de vil være

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU

Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU Efter flere år, hvor fokus udelukkende har været på besparelser i Europa, har dagsordenen i flere europæiske lande ændret sig, og det ser nu ud til,

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Overordnet er der positive forventninger til den internationale økonomi. Mens væksten er tilbage i Europa og USA, er der dog begyndende svaghedstegn i nogle

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Er renterne steget for hurtigt?

Er renterne steget for hurtigt? Er renterne steget for hurtigt? Vi forventer højere renter på 12 måneders sigt, men vi ser også et tilbagefald på den korte bane efter de meget hurtige rentestigninger vi har set den sidste måned. Grunden,

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Euro-krisen hvorfor? Jesper Jespersen jesperj@ruc.dk Tirsdag, den 18. september 2012

Euro-krisen hvorfor? Jesper Jespersen jesperj@ruc.dk Tirsdag, den 18. september 2012 Euro-krisen hvorfor? Jesper Jespersen jesperj@ruc.dk Tirsdag, den 18. september 2012 Fordi ØMUen har en række indbyggede svagheder 1. Konvergens-kriterierne sikrer ikke konvergens 2. Stabilitetspagten

Læs mere

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 1 Global økonomisk krise men nu lysner det Langvarig krise med rod i boligmarkedet Krisen har spredt sig fra Wall

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

F I N A N S U G E N FINAN S U G E N

F I N A N S U G E N FINAN S U G E N 17. oktober 2014, uge 42 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-3,4%

Læs mere

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen BRIEF Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Mens USA for nylig kunne fejre, at have indhentet de job, der

Læs mere

Lyspunkter i en usikker tid

Lyspunkter i en usikker tid NORDEA PRIVATE BANKING PRIVATE BANKINGNYT MAJ 2012 Lyspunkter i en usikker tid Efter en solid start på året er usikkerheden for en stund vendt tilbage. Vi vurderer, at den globale økonomi er på vej i den

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken 2 Historiske highlights 1813 1818 1936 Statsbankerotten: Gennemgribende pengereform som følge af voldsom krigsinflation efter Napoleons-krigene. Nationalbanken

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

DI s efterårsprognose:

DI s efterårsprognose: Den 22. september 2009 DI s efterårsprognose: Først i 2013 vil det tabte være vundet tilbage Af cheføkonom Klaus Rasmussen, økonomisk konsulent Tina Kongsø og økonomisk konsulent Jens Erik Zebis Dansk

Læs mere

Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011

Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011 Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011 v/ Driftsøkonom Jørgen Thorø KHL Temaer: Er Europa på vej i Japans vækstfælde? Overlever euroen? Renteniveauer pt. Stigende marginer og bidragssatser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 19.

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 19. 19. juni 2015, uge 25 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 0,6%

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 26. september 2014, uge 39 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-2,3%

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Kommissionens vurdering

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent F Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. maj 2015 Medfører

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 17. april 2015, uge 16

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 17. april 2015, uge 16 17. april 2015, uge 16 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 0,7%

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2012

Markedskommentar Orientering Q3 2012 Markedskommentar Kære Læser Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 MARKEDSKOMMENTAR MAJ 2015 Pusterum I USA bekræftede BNP-tal for årets første kvartal, at væksten bremsede midlertidigt op efter et stærkt 2014. Sammen med svage nøgletal

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 27. februar 2015, uge 9

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 27. februar 2015, uge 9 27. februar 2015, uge 9 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 0,6%

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken. Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken. Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014 DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014 2 Nationalbankloven Formålsparagraf, 1: "Danmarks Nationalbank, der ved denne Lovs Ikrafttræden overtager

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK: ET FÅR I ULVEKLÆDER

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK: ET FÅR I ULVEKLÆDER 8. december 2006 af Anita Vium direkte tlf. 33557724 Resumé: DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK: ET FÅR I ULVEKLÆDER Historien viser, at renten fra ECB har ligget lavere, end man kunne forvente. Dog har renteniveauet

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Efterårets vismandsrapport har to kapitler: Kapitel I indeholder en konjunkturvurdering, en vurdering af overholdelsen af

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere