Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rente-, risiko- og omkostningsgrupper"

Transkript

1 Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel betyder det, at din pensionsordning er placeret i en rentegruppe, en risikogruppe og en omkostningsgruppe. Her er du i gruppe med andre kunder, der har samme profil som dig. Herunder kan du læse mere om grupperne i hovedtræk, og du kan læse mere tekniske detaljer om dem. For dig med en pensionsordning i Danica Balance, Danica Link eller Danica Select betyder det, at din pensionsordning er placeret i en risikogruppe, hvor du er i gruppe med andre kunder, der har samme profil som dig. Nedenfor kan du læse mere om risikogrupper. Grupperne er objektivt fastlagt, og du kan derfor ikke selv vælge at skifte gruppe. Du kan i Netpension se, hvilken gruppe din pensionsordning ligger i. Rentegrupper Der er fire forskellige rentegrupper, og du er placeret i den gruppe, der svarer til dine garantier. Det betyder samtidig, at du ikke nødvendigvis får den samme kontorente som de øvrige kunder med Danica Traditionel. Har du for eksempel en høj garanti, skal der være mere forsigtighed i investeringerne, for at vi kan leve op til garantien. Har du en høj garanti, vil du derfor kunne forvente en lavere, men stabil kontorente. Har du derimod en lav garanti, har vi mulighed for at investere med lidt større risiko for eksempel i aktier og kreditobligationer, som vi på længere sigt forventer giver et højere afkast. Derfor vil du med en lav garanti kunne forvente en noget højere men også mere svingende kontorente. Vi kontrollerer årligt, at din pensionsordning ligger i den rigtige rentegruppe. Hvis din pensionsordning ændrer sig, f.eks. fordi du indbetaler ekstra penge eller en del af din pensionsordning bliver udbetalt, og den ikke længere lever op til kriterierne i den rentegruppe, som den er placeret i, så flytter vi den til den korrekte rentegruppe. Uanset hvilken kontorente du får, og uanset om du har høj eller lavere garanti, så lever vi fortsat op til den garanti, vi har lovet dig. Risikogrupper Der er tre forskellige risikogrupper, og du er placeret i den gruppe, der passer til prisen og risikoen ved dine forsikringsdækninger. Når pensionsordningen bliver oprettet, er der for eksempel forskel på, hvor detaljeret vi kigger på dit helbred alt efter om din ordning bliver oprettet privat eller via en arbejdsgiver. Gruppeinddelingen betyder, at du er i gruppe med andre kunder, der har samme risikoprofil.

2 Omkostningsgrupper Der er fire forskellige omkostningsgrupper, og du er placeret i den gruppe, der passer til din profil og de omkostninger, du betaler til os. Vores kunder betaler ikke alle sammen det samme i omkostninger, fordi deres aftaler ikke er ens, og de heller ikke har samme behov for service og rådgivning. Der er for eksempel flere omkostninger forbundet med at administrere pensionsordningen for 50 forskellige privatkunder end for et firma med 50 medarbejdere.

3 Rentegrupper Rentegruppe 1 (nye kunder) Er du i Rentegruppe 1 har du den laveste garanti. Det betyder til gengæld, at vi har mulighed for at foretage mere risikobetonede investeringer i aktier og kreditobligationer for dermed at forsøge at opnå et højere afkast til dig. Kontorenten fastsættes ud fra en investeringssammensætning, der pr. 30. juni 2015 så ud som nedenfor. Sammensætningen bliver tilpasset løbende. Investeringer Ejendomme Obligationer Kreditobligationer Aktier og alternative investeringer 7 procent 49 procent 21 procent 23 procent Tekniske oplysninger om gruppen - pr. 30. juni 2015 Kontorente pr. 1. januar 2015 Kollektivt bonuspotentiale Bonusgrad Egenkapitalens risikoforrentning pr. 1. januar ,80 procent før pensionsafkastskat mio. kr. 4,9 procent 0,60 procent Kunder, som har en vægtet grundlagsrente mellem 0,5 procent og 1,5 procent, ligger i Rentegruppe 1. Alle Danica Traditionel pensionsordninger, der er oprettet efter 1. juli 1999, ligger i Rentegruppe 1.

4 Rentegruppe 2 (lav garanti) Er du i Rentegruppe 2, er din garanti i den lave ende. Det betyder til gengæld, at vi i nogen grad har mulighed for at foretage risikobetonede investeringer i aktier og kreditobligationer for dermed at forsøge at opnå et højere afkast til dig. Kontorenten fastsættes ud fra en investeringssammensætning, der pr. 30. juni 2015 så ud som nedenfor. Sammensætningen bliver tilpasset løbende. Investeringer Ejendomme Obligationer Kreditobligationer Aktier og alternative investeringer 10 procent 66 procent 11 procent 13 procent Tekniske oplysninger om gruppen - pr. 30. juni 2015 Kontorente pr. 1. januar 2015 Kollektivt bonuspotentiale Bonusgrad Egenkapitalens risikoforrentning pr. 1. januar ,80 procent før pensionsafkastskat 266 mio. kr. 1,5 procent 0,70 procent Kunder, som har en vægtet grundlagsrente mellem 1,5 procent og 2,5 procent, ligger i Rentegruppe 2.

5 Rentegruppe 3 (middel garanti) Er du i Rentegruppe 3, er din garanti middel. Det betyder, at vi har forholdsvis begrænsede muligheder for at foretage risikobetonede investeringer i aktier og kreditobligationer, da vi skal søge et mere stabilt afkast, frem for et højere afkast. Kontorenten fastsættes ud fra en investeringssammensætning, der pr. 30. juni 2015 så ud som nedenfor. Sammensætningen bliver tilpasset løbende. Investeringer Ejendomme Obligationer Kreditobligationer Aktier og alternative investeringer 9 procent 60 procent 14 procent 17 procent Tekniske oplysninger om gruppen - pr. 30. juni 2015 Kontorente pr. 1. januar 2015 Kollektivt bonuspotentiale Bonusgrad Egenkapitalens risikoforrentning pr. 1. januar ,80 procent før pensionsafkastskat 691 mio. kr. 6,1 procent 0,80 procent Kunder, som har en vægtet grundlagsrente mellem 2,5 procent og 3,5 procent, ligger i Rentegruppe 3.

6 Rentegruppe 4 (høj garanti) Er du i Rentegruppe 4, har du den højeste garanti. Det betyder, at risikobetonede investeringer i aktier og kreditobligationer skal være meget begrænsede, da vi skal søge et stabilt afkast, frem for et højere afkast. Kontorenten fastsættes ud fra en investeringssammensætning, der pr. 30. juni 2015 så ud som nedenfor. Sammensætningen bliver tilpasset løbende. Investeringer Ejendomme Obligationer Kreditobligationer Aktier og alternative investeringer 16 procent 65 procent 8 procent 11 procent Tekniske oplysninger om gruppen - pr. 30. juni 2015 Kontorente pr. 1. januar 2015 Kollektivt bonuspotentiale Bonusgrad Egenkapitalens risikoforrentning pr. 1. januar ,80 procent før pensionsafkastskat 874 mio. kr. 2,0 procent 0,90 procent Kunder, som har en vægtet grundlagsrente mellem 3,5 procent og 4,5 procent ligger i Rentegruppe 4.

7 Risikogrupper Du kan være placeret i én af tre forskellige risikogrupper - alt efter de pris- og risikomæssige forhold i din pensionsordning. Har du en pensionsordning, som er oprettet privat, er din ordning placeret i Risikogruppe Privat. Er din pensionsordning oprettet som en del af et ansættelsesforhold, er din ordning placeret i Risikogruppe Firma. Og når du får udbetalt din pension, vil du være placeret i Risikogruppe Pensionist. Du vil automatisk skifte til Risikogruppe Pensionist, når du begynder at få udbetaling fra din pension. For Risikogruppe Privat og Risikogruppe Pensionist ser vi en gang årligt samlet på hver gruppe og gør op, om gruppen har haft færre udbetalinger af forsikringsdækninger end forventet. Hvis det er tilfældet, er der overskud i gruppen. 60 procent af overskuddet går tilbage til kunderne i gruppen via gruppens kollektive bonuspotentiale. Resten af overskuddet på 40 procent går til Danica Pensions egenkapital. Hvis der har været flere udbetalinger end forventet, er der underskud i gruppen. Underskuddet bliver dækket af gruppens kollektive bonuspotentiale. Danica Pensions egenkapital betaler, hvis gruppens kollektive bonuspotentiale ikke er tilstrækkeligt til at dække underskuddet. Overskud i Risikogruppe Firma går til Danica Pensions egenkapital, som også dækker underskud for gruppen. Kollektive bonuspotentialer pr. 30. juni 2015 Risikogruppe Privat Risikogruppe Firma Risikogruppe Pensionist 242 mio. kr. 0 mio. kr. 34 mio. kr.

8 Omkostningsgrupper Du kan være placeret i én af fire forskellige omkostningsgrupper alt efter hvordan din pensionsordning er oprettet. Har du en pensionsordning, som er oprettet privat, er ordningen placeret i Omkostningsgruppe Privat. Har du en pensionsordning, som bliver betjent af en pensionsmægler, er den placeret i Omkostningsgruppe Mægler. Har du din pensionsordning gennem en ansættelse i et såkaldt storkundefirma, er din ordning placeret i Omkostningsgruppe Storkunde. Øvrige pensionsordninger er placeret i Omkostningsgruppe Firma. Hvis du er fratrådt din ansættelse i et firma og har valgt at videreføre din pensionsordning privat, så er du placeret i Omkostningsgruppe Firma. En gang årligt ser vi samlet på hver gruppe og gør op, om gruppen har haft færre udgifter til administration end forventet. Hvis det er tilfældet, er der et overskud, som går tilbage til kunderne i gruppen for eksempel i form af lavere priser. Hvis der har været flere udgifter til omkostninger end forventet, er der underskud i gruppen. Underskuddet bliver dækket af Danica Pensions egenkapital.

9 Ordforklaringer Kontorente: Kollektivt bonuspotentiale: Bonusgrad: Egenkapitalens risikoforrentning: Vægtet grundlagsrente: Kontorenten er den rente, du får tilskrevet pensionsordningen. Kontorenten fastlægger vi løbende ud fra en vurdering af udviklingen i markedsrenten på længere sigt. Det kollektive bonuspotentiale er penge som er lagt til side i gode år, hvor der har været overskud. Pengene bliver så brugt i år, hvor der er mindre gode resultater. Formålet er at sikre, at kunderne ikke udsættes for større årlige ændringer i forrentning og priser. Bonusgraden beregnes ud fra, hvor stort gruppens kollektive bonuspotentiale er i forhold til den samlede formue i gruppen. Bonusgraden udtrykker, hvor stor gruppens økonomiske polstring er. Jo større polstring, desto større mulighed er der for, at gruppens samlede formue kan investeres i risikofyldte aktiver med henblik på at få et højere afkast fremadrettet. Risikoforrentning er den forrentning som Danica Pensions ejere får for at stille egenkapital til rådighed. Forretningen afspejler den risiko, som egenkapitalen har, fordi den skal dække pensionsordningerne i tilfælde af tab. Grundlagsrenten er den rente, som vi bruger til at beregne sammenhængen mellem de indbetalinger og de pensioner, som vi lover. Grundlagsrenten skal være på den sikre side, og har tidligere været højere, end den er i dag. De fleste pensionsordninger har flere grundlagsrenter. Den vægtede grundlagsrente svarer til et gennemsnit af ordningens grundlagsrenter, hvor der er taget hensyn til, hvor stor opsparing der er på de enkelte grundlagsrenter. Finanstilsynet har krævet, at inddelingen i rentegrupper sker således, at spændet imellem de vægtede grundlagsrenter højst udgør et procentpoint.

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET 2 DANICABALANCE DANICA BALANCE 3 DANICA BALANCE Mange finder det svært at tage stilling til deres tilværelse som pensionist,

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Version 4.1 med investering - december 2013 Brug din smartphone Scan koden og se filmen om Letsikring af indtægt ved pension Du får

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

FORSTÅ DIN PENSION November 2014

FORSTÅ DIN PENSION November 2014 FORSTÅ DIN PENSION November 2014 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Medlemsweb... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension... 3

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension november 2012 læs denne folder, før du beslutter dig Genfremsættelse af Tilbud om omtegning af din pension J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. - en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. - en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER - en enkel og fleksibel løsning 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsløsning.

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Juni 2005 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens kommissorium...3 1.2 Arbejdsgruppens sammensætning...3 1.3 Arbejdsgruppens opgave...4 1.4 Baggrund...4

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsløsning. Løsningen

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER

PENSION FOR FUNKTIONÆRER PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning Funktionærer som er omfattet af en overenskomst med HK eller TL 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsordning.

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

Beregning af forventet pensionsopsparing

Beregning af forventet pensionsopsparing Beregning af forventet pensionsopsparing BEDSTpensions koncept: sammenligning af forventet afkast, omkostninger og risiko for forskellige pensionsprodukter BEDSTpensions koncept er, at anbefale det mest

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

LOS PENSION. en enkel og fleksibel løsning

LOS PENSION. en enkel og fleksibel løsning LOS PENSION en enkel og fleksibel løsning 1 EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING LOS Pension er udviklet for at kunne imødekomme medlemmernes behov for at skabe ansvarlige og attraktive arbejdspladser. Den nye

Læs mere

Årsmødet 16. november 2006 Per Bremer Rasmussens indlæg

Årsmødet 16. november 2006 Per Bremer Rasmussens indlæg Forsikring & Pension Årsmødet 16. november 2006 Per Bremer Rasmussens indlæg Generelt: Forsikrings- og pensionsbranchen har en stor egen-interesse i at skabe større åbenhed og gennemsigtighed. Det viser

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

ÅOP og ÅOK. metodebeskrivelse 2013. Kontakt: Cheføkonom Jens Christian Nielsen 45 13 14 14

ÅOP og ÅOK. metodebeskrivelse 2013. Kontakt: Cheføkonom Jens Christian Nielsen 45 13 14 14 ÅOP og ÅOK metodebeskrivelse 2013 Kontakt: Cheføkonom Jens Christian Nielsen 45 13 14 14 20. marts 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Overblik... 3 3 ÅOK - opsparing... 4 3.1 Direkte omkostninger...

Læs mere

Din pensionsordning skal passe til dit liv. MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning

Din pensionsordning skal passe til dit liv. MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning Din pensionsordning skal passe til dit liv MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning En fleksibel pensionsordning Med MaskinmesterPension får du mu - lighed for at sikre nutiden og spare op til

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT I PENSAM ER DU ALTID I GODE HÆNDER Din pensionsordning i PenSam giver dig en god basisdækning med muligheder for individuel tilpasning. Den indeholder opsparing til din

Læs mere