PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS"

Transkript

1 A. Nr. 4. OVERSIGT OVER PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS INDT.zzEGTER OG IMG-IFTER I AARET8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG ITNDERVISNINGSTIESENET. CHRISTIANIA. TR YK T I H. TONSBERGS BOGTRYKKERI. 878.

2 Register. Pa g. ni.fund et. 9. G eral-exti akt. Indttegt: A. li,j,ibesummer for solgt Gods. 4. B.,0 af Overskuddet af Rentefondets Indtægt i 8 5. (_ gi f t t efanlet. General-Extrakt. 9. Imitc,3gt i.laret 8 0. ljdgi ft: I. Fogdernes lnkassationssalarier. 2. Administrationsudgifter 4 Peksioner ifølge Lov af 26. Sept. 845 `, 6 (Enkesvederenter) IV. Pensioner ifolge Lov af 29. Aug (-(adspensioner) V. Pensioner ifølge samme Lovs 3 (lovbestemt mindste Pension) VI. Prioriterede Udgifter forovrigt: a) de Sogrieprasterne tilkommende 3/ af Kjobesummer for solgte Enkesroder b) Foderaadsgodtgjorelse af Enkesæder og Enkesl-edegaarde og Renter af.erstatningssummer for rjstaaet ;i ord at VII. Den Kapitalfondet tilkommende /20 af Over- Pag. skuddet af Rentefondets Indtægt i VIII. Pensioner ifølge Loy af 26. Sept. 845 : a) reviderede b) midlertidige 34. IX. Gratialer X. Sammendrag af Rentefondets Udgiftskontoer 36. /H. Balance-Konto. General-Extrakt Udgift: A. Rest paa Kjobesummer... B. Rest paa udlaante Summer 42. C. Urefunderede Forskud. 43. D. Restancer ved Afsluttelsen af Fogdernes Regnskaber: ) for Kapitalfondet ) for Rentefondet. 46. E. Kontant Kassebeholdning: ) ved Bankafdelingerne samt i den ved Kontoret beroende Kasse 3. Decbr ) Remisser efter 3. Decbr. 8, krediterede paa dette og foregaaende Aars Indtægter Anhang. Fortegnelse over de Summer, som ere udlaante af Pensionsfondet for Geistliges Enker i Aaret

3 I. KAMAN DET.

4 A. Nr I. Kapitalfondet. General-Extrakt. 8.Indtægt. 8. Udgift. A. Kjöbesummer for solgt Gods 37, Udgift Pr. Ballance Beholdning 38, Kr. B. /20 af Overskuddet af Rentefondets Indtægt i 8, , ,527.65

5 : VIMMOMIIMIEMMUMIVIIMIMINOW 4 A. Hr Ja Kapitalfondet. Indtregt. A. Kjöbesummer for solgt Gods... 37, Transport 37, Anmwrkning. BelObet bestaar af fölgende specielle Summer litenums Gaaråens Navn.....,. i Hälands For hvilket Em!)ede Enkesmde. Sognekald Fogd,ri. gammel. I try. _... ; Dir. Ort Sk. Nedre 2 SliT5 GLITti ,00.00 Bomerigo ': 'lunge. i Den til IndRenten omsat i Byg tfee tagne efter Lov af 26. Septbr. EZ,ff:lbesum 845 'AL Tdr, 5 Skpr. Littni Orkedals Do, Ofkedal i /2 Spand 2 0,005, Grytenstien,, Evindvigs Sogn.ngn.._ i i,-- 6 i, I i Tdr. 2 Skpr, - Fjit

6 A. Nr. 4. I. Kapitalfondet. 8. Indtregt. Transport 37, B. /2o at Overskuddet af Rentefondets Indtægt i 8..,, Summa Indtægt 39, Anmærkning: Se Rentefondets Udgift Nr. 7. I.S Kapitaltolldet Summa Udgift Anmærkning Belöbet fordeler sig paa folgende Udgiftpester Udbetalt Oplysningsvæsnets Fond det Sammes Byggefond tilkommende, i Pcnsionsfondets Regnsk.ab for 875 indtagne Udbytte af Hugst Aremarket Sognekalds Enkesædes Skov den fratrædende Bygselmand paa den til Præstegaard for Eidskogs Sognekald indkjobte Halvdel af Enkeswdegaarden Matrand, Syver Hansen, den af ham i sin Tid erlagt,..; Bygelsum, der ifölge Bygselbrevet ved Fratrædeisen skal tilbagebetales ham Summa Kr,

7

8

9 RENTEFONDET.

10 A. Nr Rentefondet. General-Extrakt. 8. Indtægt.. Renten af Kjöbesummer 29, Renter af Laan og Udskiftningsomkostninger 58, Jorddrotlige Rettigheder og Forpagtnings-. afgifter Foliorenter ,8 3. Af den opsparede Beholdning tages til Indtægt 6, Udgift.. Fogdernes Indkassationssalarier. 3, Administrationsudgifter 4, Pensioner ifölge Lov af 26. Septbr (Enkesaaderenter) 83, Pensioner ifölge Lov af 29. Aug (Kaldspensioner) Pensioner ifölge Lov af 29. Aug (Lovbestemt mindste Pension).. 3, Prioriterede Udgifter forövrigt : a) de Sognepræsterne tilkommende 3/4 af Renterne af Kjöbesummer for solgte Enkesæder 6,53.37 b) Föderaadsgodtgjörelse af Enkesæder og Renter af Erstatningssummer for afstaaet Jord af 6,79. 3,2. 7. Den Kapitalfondet tilkommende V20 af Overskudet af Rentefondets Indtægt i 8 8. Pensioner ifölge Lov af 26. Sept. 845 a) reviderede , b) midertidige 4, Gratialer 0. Sammendrag af Rentefondets Udgiftscontoer, ,

11 0 A. Nr. 4. II. Rentefondet. 8. Indtægt. Rentefondets Indtægt udgjorde i Aaret ,3 8 Öre. Anmærkning. Indtcegtsbelöbet fremkommer saaledes: Fogderi. Renter af Kjobesummer. Renter af Laan Udskiftningsomkost- /linger. Forpagtningsafgifter g jorddrotlige Rettigheder. Tilsammen. Ide og Marker Moss Rakkestad Christiania By Aker og Follo Nedre Romerige Ovre Vinger og Odalen Hedemarken Nordre Österdalen Hadeland og Land Toten Valders Söndre Gudbrandsdalen Nordre Ringerige Buskerud Hallingdal Nummedal og Sandværn Jarlsberg Laurvig Bamble Nedre Thelemarken Övre Nedenaas Saatersdalen Mandal Lister... Jaederen og Dalerne Ryfylke Söndhordland Hardanger og Voss ,070,65,756 88,94 62, , , ,794, ,38 7,34 86,69 4,623 4,30 8,3 6,698,960 3, ,8 6 2,6 890,0 2 3, ,357 5,898 8,209 86,69 7,693 5,78 9,888 88,y 8,62 0 3,366 4, /I 5, ,362 2,872 y, ,296,y 3,90 yy 578, ,845, Lateris 25, ,4 29 6,008 3

12 A. Nr. 4. Fogderi. Renter af Kjobesummer. Renter af Laan og Forpagtningsafgifter Udskiftningsomkost- og jorddrotlige Rettigfinger.heder. Tiisammen. Nordhordland Sogn Sönd- og Nordfjord Söndmöre Romsdal Nordmöre Orkedal Guldal Strinde og Selbo.. Stör- og Værdal Inderöen Fosen. Namdal Söndre Helgeland Nordre Salten Lofoten og Vesteraalen Senjen og Tromsö Transport 25, Öre 27 r, ,4 5 2,020 2,4G 20; 3 9 Ore 37 n fl 35 fl 9 3 Ore 6 fl fl fl 25 74, , , ' Ore 3 fl , , , Foliorenter: ved Christiania Bankafdeling Christiansands Bergens Throndbjems Bank Summa 90,3 8 2*

13 2 A. Nr. 4. IL Relltefondet 8. Udgift.. F ogdernes In dk assationssalarier Kr 3, Transport 3, Anmærkning. Udgiftsbelöbet fremkommer saaledes Fogderier. Af Kapital. Af Renter. Tilsammen Ide og Marker Moss Rakkestad Christiania By... Aker og Folio Nedre Romerige Övre Vinger og Odalen Hedemarken Nordre Österdalen Hadeland og Land Toten Valders Söndre Gudbrandsdalen Nordre Ringerige Buskerud Hallingdal Numedal og Sandsvær Jarlsberg Laurvig Bamble Nedre Thelemarken Ovre Nederms Sætersdalen Mandal Lister Jaaderen og Dalerne Ryfylke Söndhordland Hardanger og Voss Nordhordland... Sogn Si , io 93 Lateris , , Si ,

14 A. Nr Fogderi. Af Kapital. Af Renter. Tilsammen. Stud- og Nordfjord Söndmöre Transport Romsdal 58 Nordmöre Orkedal fl Guldal Strinde og Selbo Stör- og Værdal Inderöen Fosen Namdal 76 Söndre Helgeland 6 6 Nordre TS ' Salten 26 Si2 Lofoten og Vesteraalen Sejen og Tromsli , , ,95 Öre ,

15 4 A. Nr. 4. Rentefondet. 8. Udgift. Transport 3, II. A dministrationsudgifter... 4,5.3 Transport 7, Anmærkning. Disse Udgifter fordele sig saaledes: Gage til en Bureauchef for Aaret 8 Kr 3,0.00 For Trykning af Pensionsfondets Regnskab for 876, 7 /2 Ark b, 76, i 0 Exemplarer med Omslag og Tillæg af Papir For Trykning af Blanketter til Qvitteringer for Remisser og til Anvisninger. For Indheftning af Pensionsfondets Regnskab for Gebyhr for Thinglæsning eg for Udsigelse 3.73 Summa 4,5.3

16 8. III. Pensioner ifölge Lov a II. Rentefondet. Udgift. Transport 7, de September (linkesiederenter) - 83,585,94 Transport 9,3.73 Anmærkning. Udgiftsbelöbet fordeler sig saaledes: Navn. Aarlig nikesmderento. Uhtevet for 876. Tilkommer for 8. Til saïnin (-2. Udbetalt i 8. Ulitevet. For Bortfaldt. For A. I Christiania Stift. (Kapitulstaxt 5 3 Ore pr. Tönde Byg). Julie Olsen A. C. Aschehoug Johanne Marie Klem. Arup Gunvor Marie Faye Bjerch N. J. Eekhoff.. Charlotte Bech Talette Otterbech Marie Louise Berg Kathrine Kiönig Dorthea d'seuö Marie Kjelstrup Thea Rasch Anne Bruun.. Tdr. 8(jr , Mette Mario Reiersen, fra / til 6/2 45 fl 3, Maren Kjelstrup 24 2' 465 3, ,346 4,876 Karen Direks ,073 76,339 6,070 Antonette Maschmann 3 r , Octavia Fayö ,53 32,887 49,9 Marie C. Sandberg , Ilermana Krag Gustava Holmboe ,60 52,447 45,57 Sigwardt 9 3' ,3 64,72 97,376.A.zora Bull ,090 68,360 35,087 Anna D. Nielsen fl Johanne Preus, fra /. til 7/ Si 4 49 Kristine Aschehoug, fra / 6/ ,274 86,443 46,02 6/2 3h/2, Johanne Sinding Lateris 7, , , ,202 Fjdk. 34- c) fl ,54 72, , , ,0, , , ,534 89, , rl , Kv. 8 fra /7 til 26/ Haar 8 4 Kv. 8 Do, Do, fra /7 til 7/7 4, Kv Haar fra 26/8 til ' /2 76.

17 Navn. A arlig Enkesæderente. Uhævet fra 876. Tilkommer for 8. Tilsammen. Udbetalt i 8. Ull TV et For Bortfaldt For Tdr. Slijr. Fjdk. Transport 7, , Mette Marie Jensen Henrikke Dons , Olava Aal! 70 3,;"-} ,06 4 Frederikke Blehr Johanne Marie Lund. Laura Stören , i,66 Anne Nicoline Olsen Inger Laurine Flood : Margrethe Stoltenberg Emilie Schancke Nicoline Sundt , S. Brochmann S Christiane Faye, fra /4 til "/is. 4' Wilhelmine Thönnessen, fra 30/8 til 3/ ! 82 OS Johanne M. Ström, fra 4/0 til 3/ B. I Hamar Stift. (Kapitulstaxt 6 33 Ore pr. Ttinde Byg). Sommerfeldt, Jörgine. Thomine Paludan.. Berthe Östvold... Sophie Aars Marie Heyerdahl. Christine Schnitler. enrikke Lyng Sophie Heltb erg Elise Saxlund Cathrine Seip Wilhelmine Berner. Beate Reinhardt Maren Mageissen, fra 9/7 76 til 3/2. Jacobine Sigholt Lovise Holm, fra /, til 3/.. Lateris `: f.5.6 3;+. 2; 5 ) : , 33 07, , ), , ,55, , ,, 654 ) 3,905 9, ,727 45,95 75,370 27, ,448 26, ,248 54, ,24 2, ,2,439,439, , , 66 28, ,095 6, ,57 97, , , ,008,,, , 572 8, IS Øre. 7, , Kv '6 2 ' , Haar Kv. 8 fra til 3/a 8. 4, Kv Kv fra 23/8 til 3/ ) 76.

18 C. I Christianssands Stift. (Kapitulstaxt 3 63 Ore Uhwvot 876. Tilsftinm(m. 64, 66, pr. Tönde Byg og Ore pr. Slert Tunge.) 576 Kaja Wolf 24 Tdr.:) Sidi). `;', Fjk Joeobine Sebjött 4 ' 2, Ingeborg Wullum.. G Slirt ' 7 Lri) ri ' Anne Jorgensen so 339 $o Susanne Kjelland Tdr.,3 Sk,., Desuden Renter 320 aarlig fra ;til /4, og 352 i , ,aarlig fra /4 til 3/i Thomine Finekelihagen. 25 Tdr. 3 Skjp, Fjk ; 4,628 Marie Gjör , Johanne Daae Elisabeth Nielsen, Lovise H öy....7 i L2 4, Abrahamine Brager , ,628 Mette Smith 83, ,788 Else Munch 38 Shrf 3 Lì ' , Anne Arnelic rg 3 Tdr. 4 Slar,;j Fik Magdalene Thaulow Skrt 3 _, Lina Kaurin z3,285 2,60 55 Karoline Holfoldt 8 Tdr. 6 Slc , Fj Elisabet Hausmann. 6 Sk ii 7 L'if it Birgitte Kjelland Emma Hammond Margrethe Brock 29 Tdr. 3 Sc75 4. Fjk Oline Gunn erus Sk7 9 LZ 9.' FE Christiane Bruun. fra 7,4 til 3/. 23., sfl 'ïilkoifl nei for 8., f.3,905 9, Si L(ii)etoit 8. o Bortfaldt. I For ,08 525,302, , , Haar 0 4. Kv. 8 Do 2. H.aar 4. Kv. 8 Do, Do, Do, 5 2 til Ore 368, 66 D. Bergens Stift. (Kapitulstaxt 3 ()re Tdr. pr. Tön(e Byg.) Dorthea Rennord 8 M. C. Lindemann. 37 Johanne Dietriehson 34 Kaja Unger Skip 'Oki% ti Karen Synnestvedt Samneline Meyer 2G Vally Olsen. 3 i _ tï;2 Laterk 9, , )4 SS G , H.aar Kv Haar , Kv Po, 70 66, , 46,

19 al0, Navn. Aarlig Uhævet fra Enkesæderente, 876, Tilkommer for 8. Tilsammen. Udbetalt 8. Uhævet, For Bortfaldt. For Transport Anne Koldstad Benedicte Thaulow Helene Vinsnes Christopha Dahl.. Wincke Böchmann Karoline Jæger Tdr.Skjr. IFidk. Ore 9, , H, I, , I fk , , , , ,533 Anna Krabbe ,026, Gundelle Smitt 25 2H Hanna Rolland, fra 20/ 3 / Kv. 8 2, Haar 8 4. Kv Haar 875 og Aaret 8 4. Kv. 8 fra 20 / io til 3/ E. Tbrondhje ms Stift. (Kapitulstaxt 5 53 Ore pr. Tönde Byg). Nicoline Olsen 2 GO 9 96 Barbara Buschmann GO 607 Mathea Brodtkorb Dorthea Krogh ,22 32 Lovise Sörensen Sophie Moss Olufa, Daae Elise Flood Karoline Balchen Stine Franzen Johanne E. Dahl Anna Hagen Thomasine Frost Olive Bugge Jörgine Stabell Gerhardine Schavland, fra 2 0/ til "h2 7? 43 6!I Charlotte Bödtker, 2,087 for 876 og Lateris 23,346 82, ,525 ; , ,260 ' , , , , Haar Ky , ,258 8 '22,

20 Navn. Aarlig Enkesæderente. UhEevet fra 876. Tilkommer for 8. Tilsammen. lrdbetalt i 8. Uhævet. For Bortfaldt. For Transport Tdr.,Skjr. Fjdk. 23,346 82, , , , ;e F. I Tromso Stift. (Kapitulstaxt 58 Öre pr. Tönde Byg). Inger Lange Hanna Bruun Christence Heltzen Bernhardine Qvale Christiane Sandberg. Elisabeth Marstrancler Tkii Kv. 8. Aaret Kv , , , , , Saaledes er : Uhævet fra ,894.3 Tilkommer i 8-83,3.58 Udbetalt i... 83, Uhævet i -- 23,53.29 Bortfaldt i , ,667.89

21 , 20 r. 4. II. Renteforidet. 8. Udgift. Transport 9,3 73 Öre. iv. Pensioner ifölge Loy af 29 de August (Kaldspensi on er) 8,4-39 Transport 09,585 2 Anmærkning. Udgiftsbelöbet fordeler sig saaledes : 0.MP. Navn. hævet fra Tilkommer 876. for 875. Tilsamm en. Udi)etalt lifiævet. For Bortfaldt. For 8.! I, I 're. ; Johanne Marie Klem ,28,.,! l' /7 til 26/8 76 Gunvor Marie Faye ,.2. Haar Kv. Nicoline J. Eckhoff ,, Charlotte Bech ' GO Talette Otterbech Marie Louise Bergh , 65., Kathrine Kiönig , 25,, Dorthea d'seue, fra / til 3'/2 32 Marie Kjelstrup Thea Rasch, fra /0 76 til 3/2 Anne Brun Mette Marie Reiersen 22 y, 90 2, 3 Maren Kjelstrup g 60 Karen Dircks Antonette Maschmann G0,Hermana Krag Si gwardt, fra I l it til 3 / A zora Bull 56 Johanne Marie Preus Christine Aschehoug Kv. - Henrikke Dons , Olava Aal Frederikke Blehr Johanne Marie Lund 64 64y. 5, 2. H.aar G/876 Thrine Stenersen.. Margrethe Stoltenberg. 87 Emilie Schancke.. 49 S. Brochmann.. 00 Christiane Faye. 88 Thomine Paludan.64 Berthe Östvold.. 60 Marie M. Heyerdahl. Henrikke Lyng Wilhelmine Berner Lateris, , , , , /2 - /2 4. Kv. 54.H 90, 0 67 /.n - 3/2,,4. Kv. 2 i, 73 /,7 til 7/ / 3/ 7 2 ' 49, 4. Kv. - 00" ,3,4 Kv , Kv /_

22 ,, A. Nr [hævet fra Tilkommer 876. for 876. Tilsammen. Udbetalt 8. UhEevet. For Bortfaldt. For i Er. 47, 6,892 Transport, , Beate Reinhardt..,.7, Maren Magelssen , Ka ja Wolff...,, 2,. 360 Ingeborg Wullum Anne E. Jorgensen , 98 Susanne Kjelland. 48., 92 2 Thomine Finckenhagen Marie B. Gjör , 25 Anne Johanne Da ae Elisabeth Nielsen. 26., 04 7, 30 Lovise flöy 78 32,, 390 Abrahamine Bra , Mette Smith. 48, Anne Arneberg. 6,, i ' Magdalene Thaulow ' 392, 490 Lina Kaurin Karoline Holfeldt, fra / 7 til 32 "i,, 0, 0 Elisabet Hausmann., 44, 55, Birgitte Kjelland.. 20.,,, 00.7 Emma Hammond :7, 2 i Margrethe Brocit.. 56., Oline Gunnerus Susanne Rummelhoff i Gi Marie Scheen.. i 60 i -7 i 200, Dorthea Rennord. GO.. M. C. Lindemann. 30, i i Johanne Dietrichson 92S4-7, 276 Karen B. Synnestvedt. 08., i 44 i.,, 252 Samueline Meyer.. 60,, 60 Vally Olsen i 5,i, Anne Kolstad. 35, 5 Helene Vinsnæs , Caroline Jæger 7 ' 83 ' ' 5 Anna Krab be. 9 i Grind elle Smith i 0, i 00 Nicoline Olsen , 7 Barbara Buschmann i Mathea Brodtkorb. 33 ' 32 i 65 ' -7 Dorthea Krogh. 70., 2 ' 3 ' Lovise Sörensen i,, Olufa Daae i 330 Elise Flood Caroline Balchen ; i 7- Lateris 4,597 b, :), , , , / fl , * GO ,426 9 fl fl fl 7 4. Kv. 2. H.aar 4. Kv. 2. H.aar 4. Kv. 2. Haar 4. Kv. 2. haar 4. Kv. 2. Haar 4. Kv. 2. haar 4. Kv H. aar 6 ' Kv. 2. H.aar 4. Kv

23 - 22 A. Nr. 4. Navn. Ulmvet fra 876. Tilkommer for 8., Tilsammen. 8. i Uhævet. For Bortfaldt. l Øre. Kr Transport 4, , , , , Johanne Edvardine Dahl ,, 37,, 4. Kv. li Anna Hagen 48 98, Jörgine Stabell Charlotte Bödtker, fra 4/2 75 ti 3 / IT / Inger Lange 70,) 2 ), 3 y, 2,/ 70 7 Hanna Bruun ,, 28,, 32 /7 Christenee Heltzen.. 320, 320 6,, / n Aaret Bernhardine Qvale. 30 7/» 30,, 4. Kv..^. Christiane Tandberg Caroline Juell , 7, Elisabeth Marstrander , , , ,439 5, Saaledes er Uhævet fra 876 Kr 5, Tilkommer i 8-8, Udbetalt i 8 Kr 8,4.39 Uhævet fra 8 5, Bortfaldt i , ,

24 , lientefondet. 8. Udgift. Transport 09,585,2 v. Pensioner ifölge Lov af 2 Ude August (lovbestemt mindste Pension) - 3, Transport 4,20.05 Anmærkning. Udgiftsbelöbet fordeler sig saaledes Navn. Ubævet fra 876. Tilkommer i 8. Tilsammen. Udbetalt i 8. Ubævet. For Bortfaldt. Ore, re. Ore 28 Nielsen, Anne D Erikke Heltberg Hedvig Andersen Laura Borehgreyineh Frederikke Stenersen Ambor Römeke ,,; Johanne Berg Laura Stören Bolette Wexels Frederikke Sehröter Trine Christie, 33 fra - V 76 til 3 / Christine Berg Henriette Bull Ulrikke Malchin, fra 30/7 til 3/9 44 4,,, il Marie D. Hansen Barbara Stabell ,) ii Dorthea Müller !,i, Mathea Kraft ,) ii Sara Blom , 7, Lateris 2, 33 8,695 6, , , Kv Haar 8. Kv Haar 8 4. Kv. 8 ifra 3/8 til 3/9 4. Kv. 8

25 Antonette Omb erg, fra 26/, til " Eveline Heiberg. Marie Teisner.. Bolette Falkenberg Dorthea Thrane. Elise Björnson Hansine Gedde Pauline Wetlesen. Anne Aas Anna Aal Anne M. Krog Hanna Gjör Tomine Staalsen Mariano Minster. Frederikke Selmer, fra /7 til 3 /L2 Wilhelmine Abel Julie Buch Anne Holtermann Elise Niml, Johanne Haslund Severine Reimers Johanne Grieg Magdalene Thoresen Maren Hjersing Susanne -longe Karen Steph ansen Elise Greve.. Anna Uckerm a nn, fra 29/0 til 3/r2 Elen Hemsen Henriette Willgohs Anna Carlsen Mette Kaurin... Karoline Gabrielsen Wilhelmine Norman Christine Ottesen Marie Thoresen Gun hild a Berg Transport Lai eriq Uhmvet for ITilkommer 87G. 8. 2, 20 ' `?, )ie. 33 8,695 _ re. Kr 6, , ,4 445 } GOO GOO 4 GOO 4 GOO, GOO 20 I 4 I I I,!) I I. I I I GOO GOO 4 4 GOO GOO I GOO 600 GOO Udbetalt i ,,4. Kv. 8 4!,. ', 4., 4,,.,, 4, Haar Kv. fllsi7 4 4, 4 I A, I ISO 600 4, 4i4 4, ' (300,. i ' i ( ; 27 3 Go =, For Do, Do Bortfaldt. l Øre. For

26 Navn. tilte-c et for 876. Tilkomme r for 87. '7 Tilsammen. Uetalt db i 8. Tiliawet For Bortfaldt. For, --- Ore, Kv. Ore I Transport 6, ,3 GO ,724 Karen Frost. 2,. 4,, 720, 600 ),, 4. Kv. 8 Christiane Holtermann.....,.) 4,.., GOO 7' 4,, Katrine Grunnerus r r 4,, 4 r 360,, /Una Bernli oft, fra 6b.til /4,, 00 r 00 r 00 r,, Hanna Frost, fra "ii.o til 3/2.f,,, ,,,, [Ienriette Gaarder, 430,, 600,, 4,4 '20,, Ingeborg Glatved,, 4,, 600 4, Bodil Angell,, ,, 5, Do Alma Ottee, ech..,, 4 GOO 5, 4,,,, Ursula Jensen r r, 4 r 4, 4 Hanna Lampe...,.....,.; 4,, 600 r 4,,, laren Wöllner r 4 GOO r 4,, - Juliane Krohn.,, 4,, r r Julie KAN)... 7, r 4,, 4,, 360,, r,t, , 227 GO 39, , ,044 Saaledes er: Uhævet fra ,44,33 Tilkommer i 8 32, , Udbetalt i 8.. Uhævet i , , ,668.93

27 26 A. Nr. 4. IL Rentefondet. 8. Udgift.. Prioriterede Udgifter forövrigt: Transport 4,20.05 a) De Sognepræsterne tilkommende 3/4 af Renterne af Kjöbesummer for solgte Enkesæder 6,53.37 Transport 47,74.42 Anmærkning. Udgiften fordeler sig saaledes: Navn. Uhævet fra 876. Tilkommer for 8. Tilsammen. Udbetalt i 8. Uhævet. For Sognepræst til Stören, Bödtker..... til Gausdal, Fleischer ,,, ), ,, Rente for 4. Kv. 8 og Jordafgift for Aaret 8. til Christianssand, Lassen..,0,0,0 til Sigdal, Stub.,3 73 2, ,52 2 2,347 47, H.aar 8 til Sönclre Undal, Kjerulff..,,,, --- til Bakke, Dale,,7 ', fra /, til 4/0,., til Yaage, Selmer 789,, 789.,, ,, 789,, Aaret 8 til Askevold, Christie.... -, f, til Sund, Greve,, n til Urskoug, Schönheyder...,,,.,., ,624 6, , , ,8 9 Saaledes er: Uhævet fra 876 Tilkommer i 8. 2, , , Udbetalt i 8 'Kr 6,53.37 Uhævet i 8.. 2,8.9 8,649.56

28 A. Nr Rentefondet. 8. Udgift. VI. Prioritere de Udg ifter for övrigt: b. Föderaadsgodtgjörelse af Enkesæder og Enkescedegaarde og Reuter af Erstatningssummer for afstaaet Jord af Do Transport ,79. Transport 54, Anmærkning. Udgiftsbelöbet fordeler sig saaledes : Navn. Uhævet fra 876. Tilkommer for 8. Til s am men. Udbetalt 8. Uhævet For I I Jens Jacobsen Djubvik , 3., 4. Kv. Anne Olsdatter Böen Halvaar 76 Jomfru Weisser, (Renter at Kjöbesummen for Bergs Sognekalds Enkesæde) Lars 0. Polden , , , Kvartal 2. Halvaar - Nicolai 4. )lir. Böstad 33 Christen Pedersen Lille Indset /4 76 til 3 y2 Aaret 8 InLy,eorg PL Stokke Ole FL Lervig 35 i Marthe Ft. Katteland in,ç4%,,org 0, Bukneberg Jan F Haile E. Ranum Jens M. Glasöen " *), Tordine P. Kolstad Samme Danitl M. Hals , Kvartal Elling Thorsen Friestad Halvaar Knud Knudsen Jaasund Kvartal Siri J. Muri , 3., 4. Kv. - Arnt 0. Myklebostad Kvartal Hans 0. Stokke Andreas P. Puntsvig ' /4 75 til 3/2 Eli Erstati Halvaar Christiane Roland , 3., 4. Kv. Morten G. Fuglesvaag Halvaar Berit 0. Vedvig Aaret Elisabeth T. Alsvig Halvaar Karen Hjelrnstati , 3., 4. Kv. Karen L, Kleiven /4 75 til 32 - Anne S. Heide , 3., 4. Kv. - 5 Jacob A. Nitteberg Kvartal Inger 0. Nitteberg Lateris ' 2,7 79 4,8 8 7, ,9 6 2,344 2 [let Halvaar ' Aaret 4. Kvartal - 0 Vedkommer Aarene 875, 876 og Halvaar Aaret *

29 28 A. Hr. 4. Navn. Uhtevet fra Tilkomm er 876. for 8. Tilsammen. Udbetalt i 8. Uheevet. For Transport 2,7 Hans Svendsen Mangbakken, fra 6/6 62 til 9/5 7 efter 5 57 Öre aarlig Seriane Valslagövnet Sara Hovland 89 Nicoline Hanemo ,8 8 7, fl )!I fl ,43 9 9, ,9 6 2, fl64 Ragnhild Sætre fl , fl 48 Berit Kolstad Niels N. Sætre Brugeren af Oiestads Sognekalds Enkesæder Aase Imsland Karen Kvalö Stine Grannæs John 0. Gjerdsvold fra til /4 Brite And ersdatter Siljefloh, fra /4 til 8/5 76 Kornelius Klausen Aakre, fra /4 76 til 3i/2. Levor Nielsen Sand, fra 66 til , # ") 2H ,953 fl fl Halvaar Aaret 8 Aarene 76 og 4. Kvartal Aaret 4. Kvartal - Aaret 8 Saaledes er: Uhalvet fra Tilkommer i 8. Udbetalt i 8 Uhævet i. 3, , , Kr 6, , ,673,27

30 A. Nr II. Rentefondet 8. Udgift. Transport 54, VII. Den Kapitalfondet tilkommende /2 0 af Overskuddet af Rentefondets Indtægt i 8, Transport 56, Anmærkning. Udgiften fremkommer saaledes : Fra Rentefondets Indtægt i 8. 90,3.8 gaar de prioriterede Udgifter i samme Aar, nemlig : Inkassationssalar 3, Administrationsudgifter 4,5.3 Enkesæderenter 83, Kaldspensioner 8,4.39 Lovbestemt mindste Pension 3, Prioriterede Udgifter forövrigt: De Sognepræsterne tilkommende 3/4 Renter Kr 6,53.37 Föderaadsgodtgjörelser m. m 6,79. 3,2. 54, Hvoraf ' / 20, Igjen 35,652.99

31 ,,,, i, i,, 8. Udgift. IL Rentefondet. (:) VIII. Pensioner ifölge Lov af 2 Gde September 845 : a. Reviderede.. Transport 56, ,264. Transport 20,8.33 Anmerkning, Udgiftsbelöbet fordelor sig saaledes UhLevet fra iikoìn 'i :()etalt, i Navn Tikammen ITigovet. For Bortfaldt. For, 87*i'. 8., I, I, ---, El% l )rt, Oro, ; Ore, Ki,-.. () es Øre. j, Julie Margrethe Olsen 75 30)0 4A 375,,, 300 i Kv. 8 Arup 76...A ' 75 2, 'Liar 8 Gunvor Marie Ea,,.j' 4300, i.,,,.. Dorthea d'seue ,. 4. Kv 8 Marie Sandberg. '''.,- 45, 4,, 4:5 ' : 2 i ; Hermana Krag , 84, 05 62,, 3/ Johanne Marie Prens i 05 0 ) fra /7 til 7/7 3 fra 7/ 7 til /9 Mette Marie Jensen 2.,000,. 2'), 000 2, Karolino Jespersen..,, '(7) -) - :''.5 0%) " 2.,,,, i 4. Kv H.aar 8 i Brynhildnr Stang 30.;...,,,.., 30,, i 4. Kv. 8 Erikka Heltb erg ) I., 84, i. fra 93 til 3/2 Hanna H. Dahl!)0, 360 4, ' 54, ;, ',56 Hedvig Andersen :33 -,25.,., 25-! 32 " (- :' Antonette Klem.., SS - `' 5 439, ,, Laura Borehgrevinoh....,,(,)) t. i)) 7,,,;, 600 i.,, i Do Augusta Hartmann 4 H,aar Inger Radieh.. I (,);:., G00 -, GOO ; _, Do Frederikke Stenersen. : 3,2).. ;'.:)-'(, 5')(-)), Ingor Laurine Flood -)0, S26 00)) 0 i,, Emilie Sehaneke ,, 25 " ir (7-2)..(' ':., Trine Christie, for 2. Halvaar 8, 375., Christine Berg, for 2. Halvaar Christine Sehnitler 30 5 Henriette Lyng 25! - 0, G25 Sophie Heltborg ,, 600 Elise Saxlund 03,_-,, :!. Lateris,3 5 i,3,2g9 6, (''),0 ) f() L '2,27 3, Ore for 3. Kv. og Ore for 4. Kv Kv. 8,39

SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S

SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S 1872 A. Nr. 4. OVERSIGT OUR. SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S INDTÆGTER OG UDGIFTER ADRET UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR BIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TR YICT 1 H. TØ N ØBERGS BOGTRYgKERI.

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER I 1 STE HALVAAR 1880. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT I IL TØNSBERGS BOGTRYKKERI,

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal. 158 GAARDEN DYBVIG 1867 Aar 1867 den l9de August blev en Om-Brandtaxationsforretning ifølge Departementets Forlangende afholdt paa Gaarden Dybvig Mat No 1 Løbe No 198 i Lyngens Thinglag over der derværende

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955 Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Skole fra 1865 til 1955 Kilde: Indskrivnings- og Vaccinationsprotokol for Vester-Egede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) Indtil indskrivningen 1901-1902 indeholder

Læs mere

Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp

Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp 219 Svend Olav Aagedal Turmarsj en person kr 250 249 Anita Aamodt Turmarsj en person kr 250 206 Marianne Aars Turmarsj en person kr 250 268 Mons Aasheim Turmarsj

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Hans Pedersen, boelsmand Tandsletgaard, (søn af Peder Andersen og Eleonora Persen). Han blev gift med Christine. 2. i. Peder Hansen Bonefeld. Har taget navnet Bonefeld, anno1777 f.

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Holbæk, Ods, Nykøbing Sjælland Købstad, Nykiøbing kiøbstad, Ahlgaden, 21, FT-1834 Peter Jensen 42 Gift Pensionist Petrea Marie Libe 45 Gift Hans kone

Holbæk, Ods, Nykøbing Sjælland Købstad, Nykiøbing kiøbstad, Ahlgaden, 21, FT-1834 Peter Jensen 42 Gift Pensionist Petrea Marie Libe 45 Gift Hans kone Holbæk, Ods, Nykøbing Sjælland Købstad, Nykiøbing kiøbstad, Ahlgade, 1, FT-1834 Peder Thomsen 32 Gift Avlsbruger Karen Jørgensen 32 Gift Hans kone Ida Thomsen 5 Ugift Deres børn Niels Thomsen 1 Ugift Deres

Læs mere

Fødte i Herrested 1870-1891 Kvindekøn Efter Herrested kirkebog 1870

Fødte i Herrested 1870-1891 Kvindekøn Efter Herrested kirkebog 1870 Fødte i Herrested 1870-1891 Kvindekøn Efter Herrested kirkebog 1870 Maren Kirstine Andersen 19.01.1870 20.03.1870 Gårdmand Christian Andersen, Villumstrup Kirken Ane Marie Sørensdatter Hansine Frederikke

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878.

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878. A. Nr. 6. OVERSIGT OVER TIENDEFONDE TS INDTÆGT HIR OG UDGIFTER AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA, I'llYKT I H. TONSBEIGS BOGTRYKKERi. 8. Register. General-Balance

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Hersleb. En slægtstavle ca. 1500-1850

Hersleb. En slægtstavle ca. 1500-1850 Hersleb En slægtstavle ca. 1500-1850 Indholdsfortegnelse Forord...3 Slægtstavle...5 Første generation...5 Anden Generation...5 Tredie Generation...5 Fjerde Generation...5 Femte Generation...6 Sjette Generation...8

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Velkomst. vise jer det færdige resultat og ønsker jer en rigtig god fornøjelse. Nyborg Ungdomsskole byder jer alle rigtig hjertelig velkommen

Velkomst. vise jer det færdige resultat og ønsker jer en rigtig god fornøjelse. Nyborg Ungdomsskole byder jer alle rigtig hjertelig velkommen Velkomst Nyborg Ungdomsskole byder jer alle rigtig hjertelig velkommen til dette års rockmusical Ulvetime. Dette år er noget ganske særligt, da det er rockmusicalens 20. forestilling og dermed vores 20-års

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Et lynkursus i dobbelt bogholderi

Et lynkursus i dobbelt bogholderi Den lille bogholder Et lynkursus i dobbelt bogholderi Omkring år 1500 o pfandt man i Italien et regnskabssystem, der kaldes dobbelt bogholderi. Alle beløb noteres to gange, det er derfor, det kaldes dobbelt

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Aarhus Badmintonklub AB

Aarhus Badmintonklub AB Deltagere Frederikshavn Skovshoved Emilie Juul Møller (DD+MD) Martin Kragh (HD) Nikolaj Overgaard (HD) Zvonimir Durkinjak (Udl.) (HD) Mathias Kany (HS+HD) Mathias Mundbjerg (HS) David Daugaard (HD) Frederik

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

S ktterfrage (Fys'lenner Sfetterfrøgevej 59 8420 Kne6e[ REGNSKAB FOR III - 3III2 2OII. 3. Regnskabsår. Regnskabet er fremlagt

S ktterfrage (Fys'lenner Sfetterfrøgevej 59 8420 Kne6e[ REGNSKAB FOR III - 3III2 2OII. 3. Regnskabsår. Regnskabet er fremlagt S ktterfrage (Fys'lenner Sfetterfrøgevej 59 8420 Kne6e[ REGNSKAB FOR III - 3III2 2OII 3. Regnskabsår Regnskabet er fremlagt Bestyrelsens regnskabspåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt regnskab for

Læs mere

U17 UNGDOMS DM 2012 OVER JERSTAL BADMINTON KLUB

U17 UNGDOMS DM 2012 OVER JERSTAL BADMINTON KLUB U17 UNGDOMS DM 2012 OVER JERSTAL BADMINTON KLUB *=seeded - Afb=Afbud - Rsv=Reserve - WO=Walk Over - Ska=Skadet 21-02-2012 10:30 Deltagere abc Aalborg Anton Nexø (HS+HD+MD) Blans Sundeved Peter Philipsen

Læs mere

Folketælling Sdr. Bøel 1834

Folketælling Sdr. Bøel 1834 Folketælling Sdr. Bøel 1 Folketælling Sdr. Bøel 1787 Matr. 1a en gård (Ilstedvej 7) Bastian Johansen 45 bonde, gårdbeboer fra Kirkeby, Raar s. Ane Margrethe Pedersdt. 40 husmoder Johan Bastiansen 17 barn

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Lillerød Badmintonklub

Lillerød Badmintonklub Herresingle U17 A 1. (P.1) 950831-07 Andreas Carlsen (Roskilde HBK) 2. (P.1) 950324-10 Axel Moesby (Lyngby) 3. (P.1) 950723-07 Steffen Schöndorf (Roskilde HBK) 3. (P.1) 950729-02 August Tabrizi-Christensen

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Løb 2, 4x200 holdmedley Mix, Finaler 0 år og ældre Plac.Navn Født Klub 100m 200m Opnået Status

Løb 2, 4x200 holdmedley Mix, Finaler 0 år og ældre Plac.Navn Født Klub 100m 200m Opnået Status Side: 1 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med mellemtider Stævne navn: Langdistancestævne Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Jens W. Perdersen Stævneleder: René Lorenzen Løb 2,

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 22 marts 2015 Tid: 14:36:17 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: 4. Turneringsstævne 14-15 Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Per

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv boelsted 1 Peter Matzen G 04.07 1815 30 Helved husfader boelsmand nr 1a 2 Catharina Marie Køx G 07.08 1815 30 Katry husmoder hans kone 3 Peter Matzen U 21.07 1839 6 Helved søn 4 Jørgen Matzen U 01.11 1841

Læs mere

Lørdag den 8. marts 2014

Lørdag den 8. marts 2014 Lørdag den 8. marts 2014 Tid Forening Antal Alder Holdnavn Instruktører 10.00 Åbning ved DGI Midtjylland Hammerum Ynglinge v/ Sofia Omann og AK Madsen 10.10 Gjellerup Sdr. 96 1. - 2. kl Spring/Rytme 2

Læs mere

arøo- mm tealw %tetrøø^ tøiiiti»i te. t$nfrfcgr g@8åe par^i fe# s&* 1809 m%* %%tøf #$^ig^ $f»#ai If $&$& 63, 0 H -9 é «& sr i # ^ H?

arøo- mm tealw %tetrøø^ tøiiiti»i te. t$nfrfcgr g@8åe par^i fe# s&* 1809 m%* %%tøf #$^ig^ $f»#ai If $&$& 63, 0 H -9 é «& sr i # ^ H? Mtr. nr., ejerhv, sogn: (i København kvarter) \ eller (i de sønderjydske lands- ' dele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: $»m*.jm«mb..m/m Stempel: T&^kr. øre Akt: Skab Købers

Læs mere

S fetterfrage g)rs'lenner Sfetterfiagwej 59 84201(ne6e[ REGNSKAB FOR TII _ 3III2 2OI2. 4. Regnskabsår

S fetterfrage g)rs'lenner Sfetterfiagwej 59 84201(ne6e[ REGNSKAB FOR TII _ 3III2 2OI2. 4. Regnskabsår S fetterfrage g)rs'lenner Sfetterfiagwej 59 84201(ne6e[ REGNSKAB FOR TII _ 3III2 2OI2 4. Regnskabsår Bestyrelsens regnskabspåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt regnskab for 2012 for foreningen Sletterhage

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,)

Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) A. No. I. A. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique. volumes.). Fattigstatistik

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Frivillige - Opgaver Navn Fastnet Mobil e-mail Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Bestyrelsen Formand Sven Wichmann 48 70 91 33 40 60 49 33 swpd@zybermail.dk

Læs mere

file:///c:/users/jimmy/appdata/local/microsoft/windows/temporary%0internet%... Side af 0 Resultat Total - Officiel Stævne navn Talentstævne nr i 0 Udskriftsdato 9 januar 0 Stævne by Udskriftstidspunkt

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Niels Christian Jensen, * 01.07.1811 i Ingstrup, døbt 01.09.1811. Forældre Jens NIelsen Jægerum og Johanne Christensdatter,Ved vielsen står en stiftsøn af Niels Christensen, Jaegerum

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

13a c31 a 20 44b 14b 44a Allerød Kommune 13c 98a 13l Delområde A 29 Farum Lillevang Signaturforklaring Lokalplanområdets afgrænsning Kommunegrænse 89c Delområde afgrænsning Farum Kaserne Farum Kommune

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 Sag 44/2013 A og B (advokat Jakob Dalsgaard-Hansen for begge, beskikket) mod Realkredit Danmark A/S (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 !" #$ %&'"( ) Herredouble Forælder/Barn Pulje 1 1 Wictor Gadsted Steen Gadsted 2 Oliver Rohde Nielsen Annette Rohde Larsen 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 Herresingle U9 + U11 Pulje 1 1 Wictor Gadsted 2 Hans Jacob

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Debs M Drenge Lucas Strzelec Christiansbjerg Idrætsforenings Skøjteafd. 02-05-2002

Debs M Drenge Lucas Strzelec Christiansbjerg Idrætsforenings Skøjteafd. 02-05-2002 Række Kategori Navn Klub Fødselsdato Chicks M Piger Emilie Juel Jensen Odense Skøjteklub 11-10-2005 Chicks M Piger Selma Lykke Larsen Herning Skøjteløberforening 04-08-2005 Chicks M Piger Babeth M.Bay

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 Vedtægt for byplan 17 for et område mellem Jægersborg Allé, Kystbanen, Fredensvej, Lille Fredensvej og Lindegårdsvej i Gentofte Kommune HELLERUP AUG.

Læs mere

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814 1777 d. 24 aug. havde Hans Thomsen og Maren Christensdatter af Hissel en søn til dåben navnlig Hans. Båren af mandens ældste datter Kirsten Hansdatter. Faddere vare Las Christensen, Jesper Nielsen, Peder

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Nr. Navn 1 2 3 4 5 6 Sum Placering 1. Phillip Nyborg 2. David Foy, Greve Skoleskak 3. August Rahn, Duevejens Skole 4. Lykke, Avedøre Børne og Ungdomsskole

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Grundejerforeningens navn. 2. Grundejerforeningens formål

Indholdsfortegnelse. 1. Grundejerforeningens navn. 2. Grundejerforeningens formål Indholdsfortegnelse 1. Grundejerforeningens navn 2. Grundejerforeningens formål 3. Medlemmerne 4. Grundejerforeningens virksomhed, ansvar og risiko 5. Regnskabet 6 Grundejerforeningens udgifter 7. Grundejerforeningens

Læs mere

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar JACOB JENSEN, født 18. nov. 1792 i Nørre Urup ved Grindsted, Ribe amt, død 14. nov. 1864 i Odderup, Aadum, begravet 22. nov. 1864. Jacob er ejer

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar 1890. Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar 1890. Hejnsvig sogn. Fiskerhuse, Søgård, Tejlgård, Refshøj, Fiskerhuse. 6. Frederik Lauridsen, M, 73, G, Ansager, Aftægtsmand Marie Lauridsen, K, 67, G, Hemmet, Aftægtskone Mette Elisabeth Nielsen, K, 29, U, Hejnsvig G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SLAVS\Hejnsvig\Folketælling

Læs mere

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R.

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. Version 1.01 17 Feb 2015 For at indtaste kirkebøger hos Danish Family Search skal du have en bruger ID og et kodeord. Hvis du allerede har dette, så gå til kapitel

Læs mere

Jordemødre på Bornholm

Jordemødre på Bornholm Jordemødre på Bornholm Oversigt samlet af Magne Juhl i 2015 ud fra afskrift af jordemodereksamensprotokollen fra 1739 til 1920. I parentes er indsat kommentarer. Det, der er nævnt fra bogen Danmarks Jordemødre

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere