PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS"

Transkript

1 A. Nr. 4. OVERSIGT OVER PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS INDT.zzEGTER OG IMG-IFTER I AARET8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG ITNDERVISNINGSTIESENET. CHRISTIANIA. TR YK T I H. TONSBERGS BOGTRYKKERI. 878.

2 Register. Pa g. ni.fund et. 9. G eral-exti akt. Indttegt: A. li,j,ibesummer for solgt Gods. 4. B.,0 af Overskuddet af Rentefondets Indtægt i 8 5. (_ gi f t t efanlet. General-Extrakt. 9. Imitc,3gt i.laret 8 0. ljdgi ft: I. Fogdernes lnkassationssalarier. 2. Administrationsudgifter 4 Peksioner ifølge Lov af 26. Sept. 845 `, 6 (Enkesvederenter) IV. Pensioner ifolge Lov af 29. Aug (-(adspensioner) V. Pensioner ifølge samme Lovs 3 (lovbestemt mindste Pension) VI. Prioriterede Udgifter forovrigt: a) de Sogrieprasterne tilkommende 3/ af Kjobesummer for solgte Enkesroder b) Foderaadsgodtgjorelse af Enkesæder og Enkesl-edegaarde og Renter af.erstatningssummer for rjstaaet ;i ord at VII. Den Kapitalfondet tilkommende /20 af Over- Pag. skuddet af Rentefondets Indtægt i VIII. Pensioner ifølge Loy af 26. Sept. 845 : a) reviderede b) midlertidige 34. IX. Gratialer X. Sammendrag af Rentefondets Udgiftskontoer 36. /H. Balance-Konto. General-Extrakt Udgift: A. Rest paa Kjobesummer... B. Rest paa udlaante Summer 42. C. Urefunderede Forskud. 43. D. Restancer ved Afsluttelsen af Fogdernes Regnskaber: ) for Kapitalfondet ) for Rentefondet. 46. E. Kontant Kassebeholdning: ) ved Bankafdelingerne samt i den ved Kontoret beroende Kasse 3. Decbr ) Remisser efter 3. Decbr. 8, krediterede paa dette og foregaaende Aars Indtægter Anhang. Fortegnelse over de Summer, som ere udlaante af Pensionsfondet for Geistliges Enker i Aaret

3 I. KAMAN DET.

4 A. Nr I. Kapitalfondet. General-Extrakt. 8.Indtægt. 8. Udgift. A. Kjöbesummer for solgt Gods 37, Udgift Pr. Ballance Beholdning 38, Kr. B. /20 af Overskuddet af Rentefondets Indtægt i 8, , ,527.65

5 : VIMMOMIIMIEMMUMIVIIMIMINOW 4 A. Hr Ja Kapitalfondet. Indtregt. A. Kjöbesummer for solgt Gods... 37, Transport 37, Anmwrkning. BelObet bestaar af fölgende specielle Summer litenums Gaaråens Navn.....,. i Hälands For hvilket Em!)ede Enkesmde. Sognekald Fogd,ri. gammel. I try. _... ; Dir. Ort Sk. Nedre 2 SliT5 GLITti ,00.00 Bomerigo ': 'lunge. i Den til IndRenten omsat i Byg tfee tagne efter Lov af 26. Septbr. EZ,ff:lbesum 845 'AL Tdr, 5 Skpr. Littni Orkedals Do, Ofkedal i /2 Spand 2 0,005, Grytenstien,, Evindvigs Sogn.ngn.._ i i,-- 6 i, I i Tdr. 2 Skpr, - Fjit

6 A. Nr. 4. I. Kapitalfondet. 8. Indtregt. Transport 37, B. /2o at Overskuddet af Rentefondets Indtægt i 8..,, Summa Indtægt 39, Anmærkning: Se Rentefondets Udgift Nr. 7. I.S Kapitaltolldet Summa Udgift Anmærkning Belöbet fordeler sig paa folgende Udgiftpester Udbetalt Oplysningsvæsnets Fond det Sammes Byggefond tilkommende, i Pcnsionsfondets Regnsk.ab for 875 indtagne Udbytte af Hugst Aremarket Sognekalds Enkesædes Skov den fratrædende Bygselmand paa den til Præstegaard for Eidskogs Sognekald indkjobte Halvdel af Enkeswdegaarden Matrand, Syver Hansen, den af ham i sin Tid erlagt,..; Bygelsum, der ifölge Bygselbrevet ved Fratrædeisen skal tilbagebetales ham Summa Kr,

7

8

9 RENTEFONDET.

10 A. Nr Rentefondet. General-Extrakt. 8. Indtægt.. Renten af Kjöbesummer 29, Renter af Laan og Udskiftningsomkostninger 58, Jorddrotlige Rettigheder og Forpagtnings-. afgifter Foliorenter ,8 3. Af den opsparede Beholdning tages til Indtægt 6, Udgift.. Fogdernes Indkassationssalarier. 3, Administrationsudgifter 4, Pensioner ifölge Lov af 26. Septbr (Enkesaaderenter) 83, Pensioner ifölge Lov af 29. Aug (Kaldspensioner) Pensioner ifölge Lov af 29. Aug (Lovbestemt mindste Pension).. 3, Prioriterede Udgifter forövrigt : a) de Sognepræsterne tilkommende 3/4 af Renterne af Kjöbesummer for solgte Enkesæder 6,53.37 b) Föderaadsgodtgjörelse af Enkesæder og Renter af Erstatningssummer for afstaaet Jord af 6,79. 3,2. 7. Den Kapitalfondet tilkommende V20 af Overskudet af Rentefondets Indtægt i 8 8. Pensioner ifölge Lov af 26. Sept. 845 a) reviderede , b) midertidige 4, Gratialer 0. Sammendrag af Rentefondets Udgiftscontoer, ,

11 0 A. Nr. 4. II. Rentefondet. 8. Indtægt. Rentefondets Indtægt udgjorde i Aaret ,3 8 Öre. Anmærkning. Indtcegtsbelöbet fremkommer saaledes: Fogderi. Renter af Kjobesummer. Renter af Laan Udskiftningsomkost- /linger. Forpagtningsafgifter g jorddrotlige Rettigheder. Tilsammen. Ide og Marker Moss Rakkestad Christiania By Aker og Follo Nedre Romerige Ovre Vinger og Odalen Hedemarken Nordre Österdalen Hadeland og Land Toten Valders Söndre Gudbrandsdalen Nordre Ringerige Buskerud Hallingdal Nummedal og Sandværn Jarlsberg Laurvig Bamble Nedre Thelemarken Övre Nedenaas Saatersdalen Mandal Lister... Jaederen og Dalerne Ryfylke Söndhordland Hardanger og Voss ,070,65,756 88,94 62, , , ,794, ,38 7,34 86,69 4,623 4,30 8,3 6,698,960 3, ,8 6 2,6 890,0 2 3, ,357 5,898 8,209 86,69 7,693 5,78 9,888 88,y 8,62 0 3,366 4, /I 5, ,362 2,872 y, ,296,y 3,90 yy 578, ,845, Lateris 25, ,4 29 6,008 3

12 A. Nr. 4. Fogderi. Renter af Kjobesummer. Renter af Laan og Forpagtningsafgifter Udskiftningsomkost- og jorddrotlige Rettigfinger.heder. Tiisammen. Nordhordland Sogn Sönd- og Nordfjord Söndmöre Romsdal Nordmöre Orkedal Guldal Strinde og Selbo.. Stör- og Værdal Inderöen Fosen. Namdal Söndre Helgeland Nordre Salten Lofoten og Vesteraalen Senjen og Tromsö Transport 25, Öre 27 r, ,4 5 2,020 2,4G 20; 3 9 Ore 37 n fl 35 fl 9 3 Ore 6 fl fl fl 25 74, , , ' Ore 3 fl , , , Foliorenter: ved Christiania Bankafdeling Christiansands Bergens Throndbjems Bank Summa 90,3 8 2*

13 2 A. Nr. 4. IL Relltefondet 8. Udgift.. F ogdernes In dk assationssalarier Kr 3, Transport 3, Anmærkning. Udgiftsbelöbet fremkommer saaledes Fogderier. Af Kapital. Af Renter. Tilsammen Ide og Marker Moss Rakkestad Christiania By... Aker og Folio Nedre Romerige Övre Vinger og Odalen Hedemarken Nordre Österdalen Hadeland og Land Toten Valders Söndre Gudbrandsdalen Nordre Ringerige Buskerud Hallingdal Numedal og Sandsvær Jarlsberg Laurvig Bamble Nedre Thelemarken Ovre Nederms Sætersdalen Mandal Lister Jaaderen og Dalerne Ryfylke Söndhordland Hardanger og Voss Nordhordland... Sogn Si , io 93 Lateris , , Si ,

14 A. Nr Fogderi. Af Kapital. Af Renter. Tilsammen. Stud- og Nordfjord Söndmöre Transport Romsdal 58 Nordmöre Orkedal fl Guldal Strinde og Selbo Stör- og Værdal Inderöen Fosen Namdal 76 Söndre Helgeland 6 6 Nordre TS ' Salten 26 Si2 Lofoten og Vesteraalen Sejen og Tromsli , , ,95 Öre ,

15 4 A. Nr. 4. Rentefondet. 8. Udgift. Transport 3, II. A dministrationsudgifter... 4,5.3 Transport 7, Anmærkning. Disse Udgifter fordele sig saaledes: Gage til en Bureauchef for Aaret 8 Kr 3,0.00 For Trykning af Pensionsfondets Regnskab for 876, 7 /2 Ark b, 76, i 0 Exemplarer med Omslag og Tillæg af Papir For Trykning af Blanketter til Qvitteringer for Remisser og til Anvisninger. For Indheftning af Pensionsfondets Regnskab for Gebyhr for Thinglæsning eg for Udsigelse 3.73 Summa 4,5.3

16 8. III. Pensioner ifölge Lov a II. Rentefondet. Udgift. Transport 7, de September (linkesiederenter) - 83,585,94 Transport 9,3.73 Anmærkning. Udgiftsbelöbet fordeler sig saaledes: Navn. Aarlig nikesmderento. Uhtevet for 876. Tilkommer for 8. Til saïnin (-2. Udbetalt i 8. Ulitevet. For Bortfaldt. For A. I Christiania Stift. (Kapitulstaxt 5 3 Ore pr. Tönde Byg). Julie Olsen A. C. Aschehoug Johanne Marie Klem. Arup Gunvor Marie Faye Bjerch N. J. Eekhoff.. Charlotte Bech Talette Otterbech Marie Louise Berg Kathrine Kiönig Dorthea d'seuö Marie Kjelstrup Thea Rasch Anne Bruun.. Tdr. 8(jr , Mette Mario Reiersen, fra / til 6/2 45 fl 3, Maren Kjelstrup 24 2' 465 3, ,346 4,876 Karen Direks ,073 76,339 6,070 Antonette Maschmann 3 r , Octavia Fayö ,53 32,887 49,9 Marie C. Sandberg , Ilermana Krag Gustava Holmboe ,60 52,447 45,57 Sigwardt 9 3' ,3 64,72 97,376.A.zora Bull ,090 68,360 35,087 Anna D. Nielsen fl Johanne Preus, fra /. til 7/ Si 4 49 Kristine Aschehoug, fra / 6/ ,274 86,443 46,02 6/2 3h/2, Johanne Sinding Lateris 7, , , ,202 Fjdk. 34- c) fl ,54 72, , , ,0, , , ,534 89, , rl , Kv. 8 fra /7 til 26/ Haar 8 4 Kv. 8 Do, Do, fra /7 til 7/7 4, Kv Haar fra 26/8 til ' /2 76.

17 Navn. A arlig Enkesæderente. Uhævet fra 876. Tilkommer for 8. Tilsammen. Udbetalt i 8. Ull TV et For Bortfaldt For Tdr. Slijr. Fjdk. Transport 7, , Mette Marie Jensen Henrikke Dons , Olava Aal! 70 3,;"-} ,06 4 Frederikke Blehr Johanne Marie Lund. Laura Stören , i,66 Anne Nicoline Olsen Inger Laurine Flood : Margrethe Stoltenberg Emilie Schancke Nicoline Sundt , S. Brochmann S Christiane Faye, fra /4 til "/is. 4' Wilhelmine Thönnessen, fra 30/8 til 3/ ! 82 OS Johanne M. Ström, fra 4/0 til 3/ B. I Hamar Stift. (Kapitulstaxt 6 33 Ore pr. Ttinde Byg). Sommerfeldt, Jörgine. Thomine Paludan.. Berthe Östvold... Sophie Aars Marie Heyerdahl. Christine Schnitler. enrikke Lyng Sophie Heltb erg Elise Saxlund Cathrine Seip Wilhelmine Berner. Beate Reinhardt Maren Mageissen, fra 9/7 76 til 3/2. Jacobine Sigholt Lovise Holm, fra /, til 3/.. Lateris `: f.5.6 3;+. 2; 5 ) : , 33 07, , ), , ,55, , ,, 654 ) 3,905 9, ,727 45,95 75,370 27, ,448 26, ,248 54, ,24 2, ,2,439,439, , , 66 28, ,095 6, ,57 97, , , ,008,,, , 572 8, IS Øre. 7, , Kv '6 2 ' , Haar Kv. 8 fra til 3/a 8. 4, Kv Kv fra 23/8 til 3/ ) 76.

18 C. I Christianssands Stift. (Kapitulstaxt 3 63 Ore Uhwvot 876. Tilsftinm(m. 64, 66, pr. Tönde Byg og Ore pr. Slert Tunge.) 576 Kaja Wolf 24 Tdr.:) Sidi). `;', Fjk Joeobine Sebjött 4 ' 2, Ingeborg Wullum.. G Slirt ' 7 Lri) ri ' Anne Jorgensen so 339 $o Susanne Kjelland Tdr.,3 Sk,., Desuden Renter 320 aarlig fra ;til /4, og 352 i , ,aarlig fra /4 til 3/i Thomine Finekelihagen. 25 Tdr. 3 Skjp, Fjk ; 4,628 Marie Gjör , Johanne Daae Elisabeth Nielsen, Lovise H öy....7 i L2 4, Abrahamine Brager , ,628 Mette Smith 83, ,788 Else Munch 38 Shrf 3 Lì ' , Anne Arnelic rg 3 Tdr. 4 Slar,;j Fik Magdalene Thaulow Skrt 3 _, Lina Kaurin z3,285 2,60 55 Karoline Holfoldt 8 Tdr. 6 Slc , Fj Elisabet Hausmann. 6 Sk ii 7 L'if it Birgitte Kjelland Emma Hammond Margrethe Brock 29 Tdr. 3 Sc75 4. Fjk Oline Gunn erus Sk7 9 LZ 9.' FE Christiane Bruun. fra 7,4 til 3/. 23., sfl 'ïilkoifl nei for 8., f.3,905 9, Si L(ii)etoit 8. o Bortfaldt. I For ,08 525,302, , , Haar 0 4. Kv. 8 Do 2. H.aar 4. Kv. 8 Do, Do, Do, 5 2 til Ore 368, 66 D. Bergens Stift. (Kapitulstaxt 3 ()re Tdr. pr. Tön(e Byg.) Dorthea Rennord 8 M. C. Lindemann. 37 Johanne Dietriehson 34 Kaja Unger Skip 'Oki% ti Karen Synnestvedt Samneline Meyer 2G Vally Olsen. 3 i _ tï;2 Laterk 9, , )4 SS G , H.aar Kv Haar , Kv Po, 70 66, , 46,

19 al0, Navn. Aarlig Uhævet fra Enkesæderente, 876, Tilkommer for 8. Tilsammen. Udbetalt 8. Uhævet, For Bortfaldt. For Transport Anne Koldstad Benedicte Thaulow Helene Vinsnes Christopha Dahl.. Wincke Böchmann Karoline Jæger Tdr.Skjr. IFidk. Ore 9, , H, I, , I fk , , , , ,533 Anna Krabbe ,026, Gundelle Smitt 25 2H Hanna Rolland, fra 20/ 3 / Kv. 8 2, Haar 8 4. Kv Haar 875 og Aaret 8 4. Kv. 8 fra 20 / io til 3/ E. Tbrondhje ms Stift. (Kapitulstaxt 5 53 Ore pr. Tönde Byg). Nicoline Olsen 2 GO 9 96 Barbara Buschmann GO 607 Mathea Brodtkorb Dorthea Krogh ,22 32 Lovise Sörensen Sophie Moss Olufa, Daae Elise Flood Karoline Balchen Stine Franzen Johanne E. Dahl Anna Hagen Thomasine Frost Olive Bugge Jörgine Stabell Gerhardine Schavland, fra 2 0/ til "h2 7? 43 6!I Charlotte Bödtker, 2,087 for 876 og Lateris 23,346 82, ,525 ; , ,260 ' , , , , Haar Ky , ,258 8 '22,

20 Navn. Aarlig Enkesæderente. UhEevet fra 876. Tilkommer for 8. Tilsammen. lrdbetalt i 8. Uhævet. For Bortfaldt. For Transport Tdr.,Skjr. Fjdk. 23,346 82, , , , ;e F. I Tromso Stift. (Kapitulstaxt 58 Öre pr. Tönde Byg). Inger Lange Hanna Bruun Christence Heltzen Bernhardine Qvale Christiane Sandberg. Elisabeth Marstrancler Tkii Kv. 8. Aaret Kv , , , , , Saaledes er : Uhævet fra ,894.3 Tilkommer i 8-83,3.58 Udbetalt i... 83, Uhævet i -- 23,53.29 Bortfaldt i , ,667.89

21 , 20 r. 4. II. Renteforidet. 8. Udgift. Transport 9,3 73 Öre. iv. Pensioner ifölge Loy af 29 de August (Kaldspensi on er) 8,4-39 Transport 09,585 2 Anmærkning. Udgiftsbelöbet fordeler sig saaledes : 0.MP. Navn. hævet fra Tilkommer 876. for 875. Tilsamm en. Udi)etalt lifiævet. For Bortfaldt. For 8.! I, I 're. ; Johanne Marie Klem ,28,.,! l' /7 til 26/8 76 Gunvor Marie Faye ,.2. Haar Kv. Nicoline J. Eckhoff ,, Charlotte Bech ' GO Talette Otterbech Marie Louise Bergh , 65., Kathrine Kiönig , 25,, Dorthea d'seue, fra / til 3'/2 32 Marie Kjelstrup Thea Rasch, fra /0 76 til 3/2 Anne Brun Mette Marie Reiersen 22 y, 90 2, 3 Maren Kjelstrup g 60 Karen Dircks Antonette Maschmann G0,Hermana Krag Si gwardt, fra I l it til 3 / A zora Bull 56 Johanne Marie Preus Christine Aschehoug Kv. - Henrikke Dons , Olava Aal Frederikke Blehr Johanne Marie Lund 64 64y. 5, 2. H.aar G/876 Thrine Stenersen.. Margrethe Stoltenberg. 87 Emilie Schancke.. 49 S. Brochmann.. 00 Christiane Faye. 88 Thomine Paludan.64 Berthe Östvold.. 60 Marie M. Heyerdahl. Henrikke Lyng Wilhelmine Berner Lateris, , , , , /2 - /2 4. Kv. 54.H 90, 0 67 /.n - 3/2,,4. Kv. 2 i, 73 /,7 til 7/ / 3/ 7 2 ' 49, 4. Kv. - 00" ,3,4 Kv , Kv /_

22 ,, A. Nr [hævet fra Tilkommer 876. for 876. Tilsammen. Udbetalt 8. UhEevet. For Bortfaldt. For i Er. 47, 6,892 Transport, , Beate Reinhardt..,.7, Maren Magelssen , Ka ja Wolff...,, 2,. 360 Ingeborg Wullum Anne E. Jorgensen , 98 Susanne Kjelland. 48., 92 2 Thomine Finckenhagen Marie B. Gjör , 25 Anne Johanne Da ae Elisabeth Nielsen. 26., 04 7, 30 Lovise flöy 78 32,, 390 Abrahamine Bra , Mette Smith. 48, Anne Arneberg. 6,, i ' Magdalene Thaulow ' 392, 490 Lina Kaurin Karoline Holfeldt, fra / 7 til 32 "i,, 0, 0 Elisabet Hausmann., 44, 55, Birgitte Kjelland.. 20.,,, 00.7 Emma Hammond :7, 2 i Margrethe Brocit.. 56., Oline Gunnerus Susanne Rummelhoff i Gi Marie Scheen.. i 60 i -7 i 200, Dorthea Rennord. GO.. M. C. Lindemann. 30, i i Johanne Dietrichson 92S4-7, 276 Karen B. Synnestvedt. 08., i 44 i.,, 252 Samueline Meyer.. 60,, 60 Vally Olsen i 5,i, Anne Kolstad. 35, 5 Helene Vinsnæs , Caroline Jæger 7 ' 83 ' ' 5 Anna Krab be. 9 i Grind elle Smith i 0, i 00 Nicoline Olsen , 7 Barbara Buschmann i Mathea Brodtkorb. 33 ' 32 i 65 ' -7 Dorthea Krogh. 70., 2 ' 3 ' Lovise Sörensen i,, Olufa Daae i 330 Elise Flood Caroline Balchen ; i 7- Lateris 4,597 b, :), , , , / fl , * GO ,426 9 fl fl fl 7 4. Kv. 2. H.aar 4. Kv. 2. H.aar 4. Kv. 2. Haar 4. Kv. 2. haar 4. Kv. 2. Haar 4. Kv. 2. haar 4. Kv H. aar 6 ' Kv. 2. H.aar 4. Kv

23 - 22 A. Nr. 4. Navn. Ulmvet fra 876. Tilkommer for 8., Tilsammen. 8. i Uhævet. For Bortfaldt. l Øre. Kr Transport 4, , , , , Johanne Edvardine Dahl ,, 37,, 4. Kv. li Anna Hagen 48 98, Jörgine Stabell Charlotte Bödtker, fra 4/2 75 ti 3 / IT / Inger Lange 70,) 2 ), 3 y, 2,/ 70 7 Hanna Bruun ,, 28,, 32 /7 Christenee Heltzen.. 320, 320 6,, / n Aaret Bernhardine Qvale. 30 7/» 30,, 4. Kv..^. Christiane Tandberg Caroline Juell , 7, Elisabeth Marstrander , , , ,439 5, Saaledes er Uhævet fra 876 Kr 5, Tilkommer i 8-8, Udbetalt i 8 Kr 8,4.39 Uhævet fra 8 5, Bortfaldt i , ,

24 , lientefondet. 8. Udgift. Transport 09,585,2 v. Pensioner ifölge Lov af 2 Ude August (lovbestemt mindste Pension) - 3, Transport 4,20.05 Anmærkning. Udgiftsbelöbet fordeler sig saaledes Navn. Ubævet fra 876. Tilkommer i 8. Tilsammen. Udbetalt i 8. Ubævet. For Bortfaldt. Ore, re. Ore 28 Nielsen, Anne D Erikke Heltberg Hedvig Andersen Laura Borehgreyineh Frederikke Stenersen Ambor Römeke ,,; Johanne Berg Laura Stören Bolette Wexels Frederikke Sehröter Trine Christie, 33 fra - V 76 til 3 / Christine Berg Henriette Bull Ulrikke Malchin, fra 30/7 til 3/9 44 4,,, il Marie D. Hansen Barbara Stabell ,) ii Dorthea Müller !,i, Mathea Kraft ,) ii Sara Blom , 7, Lateris 2, 33 8,695 6, , , Kv Haar 8. Kv Haar 8 4. Kv. 8 ifra 3/8 til 3/9 4. Kv. 8

25 Antonette Omb erg, fra 26/, til " Eveline Heiberg. Marie Teisner.. Bolette Falkenberg Dorthea Thrane. Elise Björnson Hansine Gedde Pauline Wetlesen. Anne Aas Anna Aal Anne M. Krog Hanna Gjör Tomine Staalsen Mariano Minster. Frederikke Selmer, fra /7 til 3 /L2 Wilhelmine Abel Julie Buch Anne Holtermann Elise Niml, Johanne Haslund Severine Reimers Johanne Grieg Magdalene Thoresen Maren Hjersing Susanne -longe Karen Steph ansen Elise Greve.. Anna Uckerm a nn, fra 29/0 til 3/r2 Elen Hemsen Henriette Willgohs Anna Carlsen Mette Kaurin... Karoline Gabrielsen Wilhelmine Norman Christine Ottesen Marie Thoresen Gun hild a Berg Transport Lai eriq Uhmvet for ITilkommer 87G. 8. 2, 20 ' `?, )ie. 33 8,695 _ re. Kr 6, , ,4 445 } GOO GOO 4 GOO 4 GOO, GOO 20 I 4 I I I,!) I I. I I I GOO GOO 4 4 GOO GOO I GOO 600 GOO Udbetalt i ,,4. Kv. 8 4!,. ', 4., 4,,.,, 4, Haar Kv. fllsi7 4 4, 4 I A, I ISO 600 4, 4i4 4, ' (300,. i ' i ( ; 27 3 Go =, For Do, Do Bortfaldt. l Øre. For

26 Navn. tilte-c et for 876. Tilkomme r for 87. '7 Tilsammen. Uetalt db i 8. Tiliawet For Bortfaldt. For, --- Ore, Kv. Ore I Transport 6, ,3 GO ,724 Karen Frost. 2,. 4,, 720, 600 ),, 4. Kv. 8 Christiane Holtermann.....,.) 4,.., GOO 7' 4,, Katrine Grunnerus r r 4,, 4 r 360,, /Una Bernli oft, fra 6b.til /4,, 00 r 00 r 00 r,, Hanna Frost, fra "ii.o til 3/2.f,,, ,,,, [Ienriette Gaarder, 430,, 600,, 4,4 '20,, Ingeborg Glatved,, 4,, 600 4, Bodil Angell,, ,, 5, Do Alma Ottee, ech..,, 4 GOO 5, 4,,,, Ursula Jensen r r, 4 r 4, 4 Hanna Lampe...,.....,.; 4,, 600 r 4,,, laren Wöllner r 4 GOO r 4,, - Juliane Krohn.,, 4,, r r Julie KAN)... 7, r 4,, 4,, 360,, r,t, , 227 GO 39, , ,044 Saaledes er: Uhævet fra ,44,33 Tilkommer i 8 32, , Udbetalt i 8.. Uhævet i , , ,668.93

27 26 A. Nr. 4. IL Rentefondet. 8. Udgift.. Prioriterede Udgifter forövrigt: Transport 4,20.05 a) De Sognepræsterne tilkommende 3/4 af Renterne af Kjöbesummer for solgte Enkesæder 6,53.37 Transport 47,74.42 Anmærkning. Udgiften fordeler sig saaledes: Navn. Uhævet fra 876. Tilkommer for 8. Tilsammen. Udbetalt i 8. Uhævet. For Sognepræst til Stören, Bödtker..... til Gausdal, Fleischer ,,, ), ,, Rente for 4. Kv. 8 og Jordafgift for Aaret 8. til Christianssand, Lassen..,0,0,0 til Sigdal, Stub.,3 73 2, ,52 2 2,347 47, H.aar 8 til Sönclre Undal, Kjerulff..,,,, --- til Bakke, Dale,,7 ', fra /, til 4/0,., til Yaage, Selmer 789,, 789.,, ,, 789,, Aaret 8 til Askevold, Christie.... -, f, til Sund, Greve,, n til Urskoug, Schönheyder...,,,.,., ,624 6, , , ,8 9 Saaledes er: Uhævet fra 876 Tilkommer i 8. 2, , , Udbetalt i 8 'Kr 6,53.37 Uhævet i 8.. 2,8.9 8,649.56

28 A. Nr Rentefondet. 8. Udgift. VI. Prioritere de Udg ifter for övrigt: b. Föderaadsgodtgjörelse af Enkesæder og Enkescedegaarde og Reuter af Erstatningssummer for afstaaet Jord af Do Transport ,79. Transport 54, Anmærkning. Udgiftsbelöbet fordeler sig saaledes : Navn. Uhævet fra 876. Tilkommer for 8. Til s am men. Udbetalt 8. Uhævet For I I Jens Jacobsen Djubvik , 3., 4. Kv. Anne Olsdatter Böen Halvaar 76 Jomfru Weisser, (Renter at Kjöbesummen for Bergs Sognekalds Enkesæde) Lars 0. Polden , , , Kvartal 2. Halvaar - Nicolai 4. )lir. Böstad 33 Christen Pedersen Lille Indset /4 76 til 3 y2 Aaret 8 InLy,eorg PL Stokke Ole FL Lervig 35 i Marthe Ft. Katteland in,ç4%,,org 0, Bukneberg Jan F Haile E. Ranum Jens M. Glasöen " *), Tordine P. Kolstad Samme Danitl M. Hals , Kvartal Elling Thorsen Friestad Halvaar Knud Knudsen Jaasund Kvartal Siri J. Muri , 3., 4. Kv. - Arnt 0. Myklebostad Kvartal Hans 0. Stokke Andreas P. Puntsvig ' /4 75 til 3/2 Eli Erstati Halvaar Christiane Roland , 3., 4. Kv. Morten G. Fuglesvaag Halvaar Berit 0. Vedvig Aaret Elisabeth T. Alsvig Halvaar Karen Hjelrnstati , 3., 4. Kv. Karen L, Kleiven /4 75 til 32 - Anne S. Heide , 3., 4. Kv. - 5 Jacob A. Nitteberg Kvartal Inger 0. Nitteberg Lateris ' 2,7 79 4,8 8 7, ,9 6 2,344 2 [let Halvaar ' Aaret 4. Kvartal - 0 Vedkommer Aarene 875, 876 og Halvaar Aaret *

29 28 A. Hr. 4. Navn. Uhtevet fra Tilkomm er 876. for 8. Tilsammen. Udbetalt i 8. Uheevet. For Transport 2,7 Hans Svendsen Mangbakken, fra 6/6 62 til 9/5 7 efter 5 57 Öre aarlig Seriane Valslagövnet Sara Hovland 89 Nicoline Hanemo ,8 8 7, fl )!I fl ,43 9 9, ,9 6 2, fl64 Ragnhild Sætre fl , fl 48 Berit Kolstad Niels N. Sætre Brugeren af Oiestads Sognekalds Enkesæder Aase Imsland Karen Kvalö Stine Grannæs John 0. Gjerdsvold fra til /4 Brite And ersdatter Siljefloh, fra /4 til 8/5 76 Kornelius Klausen Aakre, fra /4 76 til 3i/2. Levor Nielsen Sand, fra 66 til , # ") 2H ,953 fl fl Halvaar Aaret 8 Aarene 76 og 4. Kvartal Aaret 4. Kvartal - Aaret 8 Saaledes er: Uhalvet fra Tilkommer i 8. Udbetalt i 8 Uhævet i. 3, , , Kr 6, , ,673,27

30 A. Nr II. Rentefondet 8. Udgift. Transport 54, VII. Den Kapitalfondet tilkommende /2 0 af Overskuddet af Rentefondets Indtægt i 8, Transport 56, Anmærkning. Udgiften fremkommer saaledes : Fra Rentefondets Indtægt i 8. 90,3.8 gaar de prioriterede Udgifter i samme Aar, nemlig : Inkassationssalar 3, Administrationsudgifter 4,5.3 Enkesæderenter 83, Kaldspensioner 8,4.39 Lovbestemt mindste Pension 3, Prioriterede Udgifter forövrigt: De Sognepræsterne tilkommende 3/4 Renter Kr 6,53.37 Föderaadsgodtgjörelser m. m 6,79. 3,2. 54, Hvoraf ' / 20, Igjen 35,652.99

31 ,,,, i, i,, 8. Udgift. IL Rentefondet. (:) VIII. Pensioner ifölge Lov af 2 Gde September 845 : a. Reviderede.. Transport 56, ,264. Transport 20,8.33 Anmerkning, Udgiftsbelöbet fordelor sig saaledes UhLevet fra iikoìn 'i :()etalt, i Navn Tikammen ITigovet. For Bortfaldt. For, 87*i'. 8., I, I, ---, El% l )rt, Oro, ; Ore, Ki,-.. () es Øre. j, Julie Margrethe Olsen 75 30)0 4A 375,,, 300 i Kv. 8 Arup 76...A ' 75 2, 'Liar 8 Gunvor Marie Ea,,.j' 4300, i.,,,.. Dorthea d'seue ,. 4. Kv 8 Marie Sandberg. '''.,- 45, 4,, 4:5 ' : 2 i ; Hermana Krag , 84, 05 62,, 3/ Johanne Marie Prens i 05 0 ) fra /7 til 7/7 3 fra 7/ 7 til /9 Mette Marie Jensen 2.,000,. 2'), 000 2, Karolino Jespersen..,, '(7) -) - :''.5 0%) " 2.,,,, i 4. Kv H.aar 8 i Brynhildnr Stang 30.;...,,,.., 30,, i 4. Kv. 8 Erikka Heltb erg ) I., 84, i. fra 93 til 3/2 Hanna H. Dahl!)0, 360 4, ' 54, ;, ',56 Hedvig Andersen :33 -,25.,., 25-! 32 " (- :' Antonette Klem.., SS - `' 5 439, ,, Laura Borehgrevinoh....,,(,)) t. i)) 7,,,;, 600 i.,, i Do Augusta Hartmann 4 H,aar Inger Radieh.. I (,);:., G00 -, GOO ; _, Do Frederikke Stenersen. : 3,2).. ;'.:)-'(, 5')(-)), Ingor Laurine Flood -)0, S26 00)) 0 i,, Emilie Sehaneke ,, 25 " ir (7-2)..(' ':., Trine Christie, for 2. Halvaar 8, 375., Christine Berg, for 2. Halvaar Christine Sehnitler 30 5 Henriette Lyng 25! - 0, G25 Sophie Heltborg ,, 600 Elise Saxlund 03,_-,, :!. Lateris,3 5 i,3,2g9 6, (''),0 ) f() L '2,27 3, Ore for 3. Kv. og Ore for 4. Kv Kv. 8,39

PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS

PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS A. Nr. 4. OVERSIGT OVER PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER I AARET l87. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIKE- OG IIftDEB4ISNINffSYIESEftET, CHRISTIANIA. lal'rt I H. TØNSBERGS BO QT RYABERI.

Læs mere

SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S

SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S 1872 A. Nr. 4. OVERSIGT OUR. SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S INDTÆGTER OG UDGIFTER ADRET UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR BIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TR YICT 1 H. TØ N ØBERGS BOGTRYgKERI.

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA.

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 876. U D GIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. CH RISTIANIA. YKT I H. IONSBERGS 0GTRYK KER. 877. Reo.ister. Pqg I.

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT I ADRET J879. INDTÆGTER OG UDGIFTER. A. Nr. 7. DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT I ADRET J879. INDTÆGTER OG UDGIFTER. A. Nr. 7. DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET A. Nr. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER I ADRET J879. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET. CHRISTIANIA, T RYttT i H. TONS BERGS 604ï RY:iKER1. 1880.

Læs mere

OPLYSNINGSVIESENETS FONDS

OPLYSNINGSVIESENETS FONDS Nr.. OVER SIGT OVER OPLYSNINGSVIESENETS FONDS INDIVEG-T PIR OG U-DG-IFTER AARET 187. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG 1I1UDERVISNINGSV/ESENET. CHRISTIANIA. TRYKT I H. TONSBERGS BOGTRYKKERI, 1877.

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET A. Nr. INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET A. Nr. INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET A. Nr. OVERSIGT JORDAFGIFTSFONDETS OVER INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln AARET U D G I V E N AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET. CHRISTIANIA, TRYKT I IL IONSI3ERGS BOGTRYKKERI. 1879. Register.

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER I 1 STE HALVAAR 1880. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT I IL TØNSBERGS BOGTRYKKERI,

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGT FUIR OG UDGIFTER AARET 9. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT i H. l'onsbergs BOGTRYKKERI. 1880. Register..

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 1873. UDGIVEN AF BEPAR,TEMENTET FOR KIRKE- OG TINDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT 1 H. T9NSBERGS BOGTRYKKER1. 1874. Register.

Læs mere

SKIFTEVESENET I NORGE

SKIFTEVESENET I NORGE B. No.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVESENET I NORGE I SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF DE JULI. chni:.anta. B. No, Tabel I, 0-NMR, over de i Aaret ved Rigets Fra henstode

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

1 Romsdal Borgen Borgen Aalesund 119 Stødenes 1 fisker Steffen 1 M 2 Romsdal Borgen Borgen Aalesund 119 Stødenes 1 kone Barbro 1 K 3 Romsdal Borgen Borgen Aalesund 116 Vigen 1 fisker Knud 1 M 4 Romsdal

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS

PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS A. Nr. 4. OVERSIGT OVER PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS INDTÆGT FIR OG UDG1FT 1-11R AARET UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET. CHRISTIANIA. TRYKT I H. TØNSBERGS BOGTRYKKERI. 1877.

Læs mere

OVERSIGT OVER INDLEGTER 00 UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1884 til 30te Juni 1885, UDGIVET AF. Kirke- og Tindervisnings-Departementete KRISTIANIA.

OVERSIGT OVER INDLEGTER 00 UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1884 til 30te Juni 1885, UDGIVET AF. Kirke- og Tindervisnings-Departementete KRISTIANIA. OVERSIGT OVER FORDAFGIFTSFONDETS INDLEGTER 00 UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1884 til 30te Juni 1885, UDGIVET AF Kirke- og Tindervisnings-Departementete KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1886.

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( )

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( ) Forfædre til Anna Margrethe Hansen (1890-1967) Generation nr. 1 1. Anna Margrethe Hansen, født 16. juni 1890 i Kraghave, Tingsted sogn; død 12. okto Grønsundshjemmet, Stubbekøbing. Hun er datter af 2.

Læs mere

Faglig netværksgruppe Natur/teknik

Faglig netværksgruppe Natur/teknik N/T Skole Faglærere Mailadresse - samlet mail liste sidst i dokumentet Tovholder MBS Bente Mathiesen Tovholder bente@gefibermail.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Ejer Bavnehøj Skolen Gl.Rye Skole Gyvelhøjskolen

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

OVERSIGT OVER. i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni UDGIVEN AF. Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA.

OVERSIGT OVER. i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni UDGIVEN AF. Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA. OVERSIGT OVER JORMAIGIFTSFONDETS INDTIEGTER OG UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni 1884. UDGIVEN AF Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERL 1884.

Læs mere

Folketælling Saunte 1834

Folketælling Saunte 1834 Folketælling Saunte 0 Hans Nicolai Carøe Lovise Dadt Anders Pedersen Hans Larsen Carl Hansen Peder Nielsen Ane Kirstine Johansdatter Ellen Lundqvist 5 0 7 5 mand Gårdejer og skolepatron 0 Cornelius Jensen

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Anden Generation. Tredje Generation

Anden Generation. Tredje Generation Christen Christensen Grau, * 1698 i Rambøgevej 3 Pøl (søn af Christen Hansen Grau og Dorthe Christens), 17 mar 1776 i Ellehave 12. Han blev gift med Tøre Hansdatter, 1 nov 1733 i Nordborg, * Døbt 30. aug.

Læs mere

Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888.

Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888. Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888. Amtmandsboligen i Neksø, hvor Amtmand Christian Jespersen boede 1809-1837. SLÆGTSGRENEN CHRISTIAN JESPERSEN

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-30 Juni 889, S. -7. -

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For inmation on copyright and user

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. blev født den Apr. 30 1832 i houvig og døde den Nov. 5 1912. Han giftede sig med Ane Katrine Hansen Lodberg den Okt. 19 1856. Ane Katrine blev født den Okt. 7 1835 i Søndervig

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård.

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. 1 of 6 2012-09-05 19:29 Slægtsforskning Ole's mormor's aner 1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. Hun blev

Læs mere

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig.

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. Aar 1826 den 1. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. I Vedege 1 Aar 1826 den 28. December blev Skiftet efter afgangne Møller Niels

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For inmation on copyright and user

Læs mere

Thestrup Kirkebog 1814-1839

Thestrup Kirkebog 1814-1839 Thestrup Kirkebog 1814-1839 [1] Nærværende Protocol som bestaar af 672 gennemtrukne Sider, autoriseres hermed til at være Kirkeministerialbog for Thestrup Sogn. Aversie 1 ste Junii 1814 ***** Foreviist

Læs mere

deres Datter Tjenestekarl Tjenestekarl Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Datter Lærer Skrædersyning

deres Datter Tjenestekarl Tjenestekarl Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Datter Lærer Skrædersyning FOLKETÆLLING REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT NAVN. Liselund. Hans Haastrup Hansine Haastrup Johannes Otto Haastrup Caroline Malene Schmidt Hans Frederik Haastrup Rulph Georg Fog Christine

Læs mere

OVERSIGT OVER INDIVEGTER OG UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni UDGIVET AF. Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA.

OVERSIGT OVER INDIVEGTER OG UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni UDGIVET AF. Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA. OVERSIGT OVER JOIlfilagIFTSFONDETS INDIVEGTER OG UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni 1886. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1887.

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797 1777 d. 6 apr. Daniel Andersen fra Lundager. Christen Jensen af Husted. Christen Jepsen fra Hølled. Niels Eskesen Kast fra Kastkjær. Jens Michelsen fra Lunde. Christen Lauridsen fra Lunde. 1778 d. 26 apr.

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Christen Christensen født før kirkebog og begravet uden angivelse af alder KB Stoense 1757-1775, 1762 (opslag 43) Christen Christensen begravet 11/12 D 11 Xber Christen Christensen af Stoense Side 1 af

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

Side 1 af 17. Efterkommere af: Peder Christensen Lodberg. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 17. Efterkommere af: Peder Christensen Lodberg. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 17 1st Generationer 1. blev født i 1769 og døde den Jul. 5 1844. Han giftede sig med Karen Christensdatter Banch. Karen Christensdatter blev født i 1769 og døde den Okt. 25 1853. Børn af og Karen

Læs mere

Aner til Johanne Christine Rasmine Jacobsen

Aner til Johanne Christine Rasmine Jacobsen 1. generation 1. Johanne Christine Rasmine Jacobsen, datter af Husmand og Snedker Peder Christian Jacobsen og Lisbeth Jørgensen, blev født den 30 Nov. 1871 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Villy Lymann Pedersen #1, * 09.01.1948 i Middelfart. Gift 20.05.1978 i Sunds kirke, Anne Mette Lund Pedersen #77, * 04.02.1951 i Torup, Sunds sogn. Forældre 2. Peter Johannes Knud Pedersen #2, * 04.12.1923

Læs mere

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn)

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn) Side 1 af 10 1st Generationer 1. blev født i 1705 og døde i 1760. Han giftede sig med Johannes Nielsen [Christiansdatter]. Johannes blev født i 1710 og døde i 1778. Børn af og Johannes Nielsen [Christiansdatter]

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 877. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGT RYKKERI. 879. Indhold. No..

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

1. Aksel Horn, * 15-09-1927 på Rigshospitalet, København, stilling: Tegner, Restauratør, 10-09-2001 på Rigshospitalet, København.

1. Aksel Horn, * 15-09-1927 på Rigshospitalet, København, stilling: Tegner, Restauratør, 10-09-2001 på Rigshospitalet, København. 1. Aksel Horn, * 15-09-1927 på Rigshospitalet, København, stilling: Tegner, Restauratør, 10-09-2001 på Rigshospitalet, København. Han blev gift med (1) Lisbet Hertz Aagesen, * 02-02-1932 i Saltværksvej

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 nr navn der dag år stand stand erhverv bopæl

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 nr navn der dag år stand stand erhverv bopæl 1 Ernst Jacobsen Lange M 39 22.01 1822 G Sebbelev husfader boelsmand 3. F. 2 Catharina Maria født Jørgensen Lang K 36 01.10 1823 G husmoder hans kone 3. F. 3 Jacob Ernst Lamg M 11 03.12 1849 U Sebbelev

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Side 1 Første Generation 1. Hans Pedersen, boelsmand Tandsletgaard, (søn af Peder Andersen og Eleonora Persen). Han blev gift med Christine. 2. i. Peder Hansen Bonefeld. Har taget navnet Bonefeld, anno1777

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A Nr 3 OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGTER BOG UDGIFTER I AARET 1874 UDGIVEN AF BEPARJTEMEITET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET CHRISTIANIA TRYKT 1 H TONSBERGS BOGTRYKKER1 1875 Register

Læs mere

FOLKETÆLLING 1840 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT STILLING/ ERHVERV

FOLKETÆLLING 1840 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT STILLING/ ERHVERV l FOLKETÆLLING 80 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT NAVN. LISELUND. Hans Haastrup Hansine Haastrup Christine Haastrup Rasmus Nielsen Hans Larsen Hans Hansen Margrethe Sørensen Rasmus Frederiksen

Læs mere

Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2013

Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2013 Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2013 1-34 Bilagtilselvangivelsen 2013 1-10 Side Selvstændige legater under

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

RESULTATLISTE VHS Nytårsstævne riffel 2015

RESULTATLISTE VHS Nytårsstævne riffel 2015 RESULTATLISTE VHS Nytårsstævne riffel 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 109040 Anna Pejs Wernich Thomsen 01-531 Lindholm Sports Skytte Klub 200/12 200/16 400/28 G 2 113369 Dirch Pedersen 01-550 Løgstør

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

1705 4a Døbt Peder Krag i Hatting - Maren a Døbt Søren Madsen Hyrde i Hatting - Søren a Døbt Melchior Jensen i Hatting - Anne a Døbt

1705 4a Døbt Peder Krag i Hatting - Maren a Døbt Søren Madsen Hyrde i Hatting - Søren a Døbt Melchior Jensen i Hatting - Anne a Døbt 1701 1b Døbt Laurids Jensen i Eriknaur - Jens 1701 1b Døbt Søren Andersen i Eriknaur - Kirsten 1701 1b Døbt Jens Melchiorsen i Hatting - Gregers 1701 1b Døbt Knud Sørensen Due i Hatting - Anne 1701 1b

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning

Nørre Højrup sogns befolkning 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt Har

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900 Søndergade 1. 39a Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2000 Peder S. Clausen 1984 Asta Vestergaard 1981 Carl Vestergaard (Tømrer) 1958 Eli Kruchow (Lægepraksis) 1917 Anders Styvelgaard 1916 Jegindø. Hv. Lyngs

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 318/319. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 318/319. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Jørgen Rasmussen og Lisbeth Christoffersdatter 4 Jørgen Rasmussen og Anna Gregersdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Rasmus Jørgensen &? Christoffer

Læs mere

Johan Olsen Berntsen. Lilleaas Hermine Alexia Johansen Christian Christiansen Skovgaard

Johan Olsen Berntsen. Lilleaas Hermine Alexia Johansen Christian Christiansen Skovgaard Johan Olsen Berntsen Lilleaas 1890 1971 Johnny Aleksander Lilleaas 1930 Hermine Alexia Johansen 1894 1968 Johnny Arne Lilleaas 1965 Christian Christiansen Skovgaard 1894 1972 Petra Sinna Skovgaard 1934

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Faglig netværksgruppe - Billedkunst

Faglig netværksgruppe - Billedkunst Billedkunst Skole Faglærere Mailadresse - samlet mailliste nederst i dokumentet Tovholder Højboskolenskolen Mette Weber Formand mette.weber.madsen@skolekom.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Anette Christensen

Læs mere

Mosegårdsvej 4 Pilehøj

Mosegårdsvej 4 Pilehøj Mosegårdsvej 4 Pilehøj Matrikelnummer Matr.nr. 16 Grønholt by, Grønholt sogn, huslod, ved udskiftningen nr 4, 4 skp. Bevokset med underskov, Matr.rn.12 Grønholt by, Grønholt sogn er på 3.9642m2 Matr.nr.

Læs mere

Forfædre til Carl August Hansen

Forfædre til Carl August Hansen Forfædre til Carl August Hansen Generation nr. 1 1. Carl August Hansen, født 12 feb 1892 i Skt. Matthæus, København 1 ; død 01 maj 1959 i Gladsaxe, Kbh.a.. Han er søn af 3. Bodil Hansen. Han giftede sig

Læs mere

Navnestatistik for Grønland 2004

Navnestatistik for Grønland 2004 Befolkning 2004:2 Navnestatistik for Grønland 2004 Navne i Grønland Hans og Ane er de populæreste fornavne Oplysninger pr. 1. januar 2004 De mest populære fornavne i Grønland pr. 1. januar 2004 er henholdsvis

Læs mere

Igienlevende Enke Brithe Siursdatter med Laugværge Klokkeren Ole Lid

Igienlevende Enke Brithe Siursdatter med Laugværge Klokkeren Ole Lid Lid skifte 30.maij 1758 side 92b Etter Ole Olsen Igienlevende Enke Brithe Siursdatter med Laugværge Klokkeren Ole Lid Den afdødes efterladte Arvinger: Ole Samundsen Lid myndig Jørgen Samundsen død og efterladt

Læs mere

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE C. No.. TAB ELLER VEDKOMMENDE FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE I AARET TILLIGEMED NOGLE HOVEDOPGAVER FOR AARENE. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Rigets

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 Generation 1 1. Jens Pedersen #10302 * 1764, Job: gaardbeboer i Lille Grøntved, Mygdal, (~ Karen Frandsdatter #10240 * 1756, ) I Peder Jensen #10303 * 1796,

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere