PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS"

Transkript

1 A. Nr. 4. OVERSIGT OVER PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS INDT.zzEGTER OG IMG-IFTER I AARET8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG ITNDERVISNINGSTIESENET. CHRISTIANIA. TR YK T I H. TONSBERGS BOGTRYKKERI. 878.

2 Register. Pa g. ni.fund et. 9. G eral-exti akt. Indttegt: A. li,j,ibesummer for solgt Gods. 4. B.,0 af Overskuddet af Rentefondets Indtægt i 8 5. (_ gi f t t efanlet. General-Extrakt. 9. Imitc,3gt i.laret 8 0. ljdgi ft: I. Fogdernes lnkassationssalarier. 2. Administrationsudgifter 4 Peksioner ifølge Lov af 26. Sept. 845 `, 6 (Enkesvederenter) IV. Pensioner ifolge Lov af 29. Aug (-(adspensioner) V. Pensioner ifølge samme Lovs 3 (lovbestemt mindste Pension) VI. Prioriterede Udgifter forovrigt: a) de Sogrieprasterne tilkommende 3/ af Kjobesummer for solgte Enkesroder b) Foderaadsgodtgjorelse af Enkesæder og Enkesl-edegaarde og Renter af.erstatningssummer for rjstaaet ;i ord at VII. Den Kapitalfondet tilkommende /20 af Over- Pag. skuddet af Rentefondets Indtægt i VIII. Pensioner ifølge Loy af 26. Sept. 845 : a) reviderede b) midlertidige 34. IX. Gratialer X. Sammendrag af Rentefondets Udgiftskontoer 36. /H. Balance-Konto. General-Extrakt Udgift: A. Rest paa Kjobesummer... B. Rest paa udlaante Summer 42. C. Urefunderede Forskud. 43. D. Restancer ved Afsluttelsen af Fogdernes Regnskaber: ) for Kapitalfondet ) for Rentefondet. 46. E. Kontant Kassebeholdning: ) ved Bankafdelingerne samt i den ved Kontoret beroende Kasse 3. Decbr ) Remisser efter 3. Decbr. 8, krediterede paa dette og foregaaende Aars Indtægter Anhang. Fortegnelse over de Summer, som ere udlaante af Pensionsfondet for Geistliges Enker i Aaret

3 I. KAMAN DET.

4 A. Nr I. Kapitalfondet. General-Extrakt. 8.Indtægt. 8. Udgift. A. Kjöbesummer for solgt Gods 37, Udgift Pr. Ballance Beholdning 38, Kr. B. /20 af Overskuddet af Rentefondets Indtægt i 8, , ,527.65

5 : VIMMOMIIMIEMMUMIVIIMIMINOW 4 A. Hr Ja Kapitalfondet. Indtregt. A. Kjöbesummer for solgt Gods... 37, Transport 37, Anmwrkning. BelObet bestaar af fölgende specielle Summer litenums Gaaråens Navn.....,. i Hälands For hvilket Em!)ede Enkesmde. Sognekald Fogd,ri. gammel. I try. _... ; Dir. Ort Sk. Nedre 2 SliT5 GLITti ,00.00 Bomerigo ': 'lunge. i Den til IndRenten omsat i Byg tfee tagne efter Lov af 26. Septbr. EZ,ff:lbesum 845 'AL Tdr, 5 Skpr. Littni Orkedals Do, Ofkedal i /2 Spand 2 0,005, Grytenstien,, Evindvigs Sogn.ngn.._ i i,-- 6 i, I i Tdr. 2 Skpr, - Fjit

6 A. Nr. 4. I. Kapitalfondet. 8. Indtregt. Transport 37, B. /2o at Overskuddet af Rentefondets Indtægt i 8..,, Summa Indtægt 39, Anmærkning: Se Rentefondets Udgift Nr. 7. I.S Kapitaltolldet Summa Udgift Anmærkning Belöbet fordeler sig paa folgende Udgiftpester Udbetalt Oplysningsvæsnets Fond det Sammes Byggefond tilkommende, i Pcnsionsfondets Regnsk.ab for 875 indtagne Udbytte af Hugst Aremarket Sognekalds Enkesædes Skov den fratrædende Bygselmand paa den til Præstegaard for Eidskogs Sognekald indkjobte Halvdel af Enkeswdegaarden Matrand, Syver Hansen, den af ham i sin Tid erlagt,..; Bygelsum, der ifölge Bygselbrevet ved Fratrædeisen skal tilbagebetales ham Summa Kr,

7

8

9 RENTEFONDET.

10 A. Nr Rentefondet. General-Extrakt. 8. Indtægt.. Renten af Kjöbesummer 29, Renter af Laan og Udskiftningsomkostninger 58, Jorddrotlige Rettigheder og Forpagtnings-. afgifter Foliorenter ,8 3. Af den opsparede Beholdning tages til Indtægt 6, Udgift.. Fogdernes Indkassationssalarier. 3, Administrationsudgifter 4, Pensioner ifölge Lov af 26. Septbr (Enkesaaderenter) 83, Pensioner ifölge Lov af 29. Aug (Kaldspensioner) Pensioner ifölge Lov af 29. Aug (Lovbestemt mindste Pension).. 3, Prioriterede Udgifter forövrigt : a) de Sognepræsterne tilkommende 3/4 af Renterne af Kjöbesummer for solgte Enkesæder 6,53.37 b) Föderaadsgodtgjörelse af Enkesæder og Renter af Erstatningssummer for afstaaet Jord af 6,79. 3,2. 7. Den Kapitalfondet tilkommende V20 af Overskudet af Rentefondets Indtægt i 8 8. Pensioner ifölge Lov af 26. Sept. 845 a) reviderede , b) midertidige 4, Gratialer 0. Sammendrag af Rentefondets Udgiftscontoer, ,

11 0 A. Nr. 4. II. Rentefondet. 8. Indtægt. Rentefondets Indtægt udgjorde i Aaret ,3 8 Öre. Anmærkning. Indtcegtsbelöbet fremkommer saaledes: Fogderi. Renter af Kjobesummer. Renter af Laan Udskiftningsomkost- /linger. Forpagtningsafgifter g jorddrotlige Rettigheder. Tilsammen. Ide og Marker Moss Rakkestad Christiania By Aker og Follo Nedre Romerige Ovre Vinger og Odalen Hedemarken Nordre Österdalen Hadeland og Land Toten Valders Söndre Gudbrandsdalen Nordre Ringerige Buskerud Hallingdal Nummedal og Sandværn Jarlsberg Laurvig Bamble Nedre Thelemarken Övre Nedenaas Saatersdalen Mandal Lister... Jaederen og Dalerne Ryfylke Söndhordland Hardanger og Voss ,070,65,756 88,94 62, , , ,794, ,38 7,34 86,69 4,623 4,30 8,3 6,698,960 3, ,8 6 2,6 890,0 2 3, ,357 5,898 8,209 86,69 7,693 5,78 9,888 88,y 8,62 0 3,366 4, /I 5, ,362 2,872 y, ,296,y 3,90 yy 578, ,845, Lateris 25, ,4 29 6,008 3

12 A. Nr. 4. Fogderi. Renter af Kjobesummer. Renter af Laan og Forpagtningsafgifter Udskiftningsomkost- og jorddrotlige Rettigfinger.heder. Tiisammen. Nordhordland Sogn Sönd- og Nordfjord Söndmöre Romsdal Nordmöre Orkedal Guldal Strinde og Selbo.. Stör- og Værdal Inderöen Fosen. Namdal Söndre Helgeland Nordre Salten Lofoten og Vesteraalen Senjen og Tromsö Transport 25, Öre 27 r, ,4 5 2,020 2,4G 20; 3 9 Ore 37 n fl 35 fl 9 3 Ore 6 fl fl fl 25 74, , , ' Ore 3 fl , , , Foliorenter: ved Christiania Bankafdeling Christiansands Bergens Throndbjems Bank Summa 90,3 8 2*

13 2 A. Nr. 4. IL Relltefondet 8. Udgift.. F ogdernes In dk assationssalarier Kr 3, Transport 3, Anmærkning. Udgiftsbelöbet fremkommer saaledes Fogderier. Af Kapital. Af Renter. Tilsammen Ide og Marker Moss Rakkestad Christiania By... Aker og Folio Nedre Romerige Övre Vinger og Odalen Hedemarken Nordre Österdalen Hadeland og Land Toten Valders Söndre Gudbrandsdalen Nordre Ringerige Buskerud Hallingdal Numedal og Sandsvær Jarlsberg Laurvig Bamble Nedre Thelemarken Ovre Nederms Sætersdalen Mandal Lister Jaaderen og Dalerne Ryfylke Söndhordland Hardanger og Voss Nordhordland... Sogn Si , io 93 Lateris , , Si ,

14 A. Nr Fogderi. Af Kapital. Af Renter. Tilsammen. Stud- og Nordfjord Söndmöre Transport Romsdal 58 Nordmöre Orkedal fl Guldal Strinde og Selbo Stör- og Værdal Inderöen Fosen Namdal 76 Söndre Helgeland 6 6 Nordre TS ' Salten 26 Si2 Lofoten og Vesteraalen Sejen og Tromsli , , ,95 Öre ,

15 4 A. Nr. 4. Rentefondet. 8. Udgift. Transport 3, II. A dministrationsudgifter... 4,5.3 Transport 7, Anmærkning. Disse Udgifter fordele sig saaledes: Gage til en Bureauchef for Aaret 8 Kr 3,0.00 For Trykning af Pensionsfondets Regnskab for 876, 7 /2 Ark b, 76, i 0 Exemplarer med Omslag og Tillæg af Papir For Trykning af Blanketter til Qvitteringer for Remisser og til Anvisninger. For Indheftning af Pensionsfondets Regnskab for Gebyhr for Thinglæsning eg for Udsigelse 3.73 Summa 4,5.3

16 8. III. Pensioner ifölge Lov a II. Rentefondet. Udgift. Transport 7, de September (linkesiederenter) - 83,585,94 Transport 9,3.73 Anmærkning. Udgiftsbelöbet fordeler sig saaledes: Navn. Aarlig nikesmderento. Uhtevet for 876. Tilkommer for 8. Til saïnin (-2. Udbetalt i 8. Ulitevet. For Bortfaldt. For A. I Christiania Stift. (Kapitulstaxt 5 3 Ore pr. Tönde Byg). Julie Olsen A. C. Aschehoug Johanne Marie Klem. Arup Gunvor Marie Faye Bjerch N. J. Eekhoff.. Charlotte Bech Talette Otterbech Marie Louise Berg Kathrine Kiönig Dorthea d'seuö Marie Kjelstrup Thea Rasch Anne Bruun.. Tdr. 8(jr , Mette Mario Reiersen, fra / til 6/2 45 fl 3, Maren Kjelstrup 24 2' 465 3, ,346 4,876 Karen Direks ,073 76,339 6,070 Antonette Maschmann 3 r , Octavia Fayö ,53 32,887 49,9 Marie C. Sandberg , Ilermana Krag Gustava Holmboe ,60 52,447 45,57 Sigwardt 9 3' ,3 64,72 97,376.A.zora Bull ,090 68,360 35,087 Anna D. Nielsen fl Johanne Preus, fra /. til 7/ Si 4 49 Kristine Aschehoug, fra / 6/ ,274 86,443 46,02 6/2 3h/2, Johanne Sinding Lateris 7, , , ,202 Fjdk. 34- c) fl ,54 72, , , ,0, , , ,534 89, , rl , Kv. 8 fra /7 til 26/ Haar 8 4 Kv. 8 Do, Do, fra /7 til 7/7 4, Kv Haar fra 26/8 til ' /2 76.

17 Navn. A arlig Enkesæderente. Uhævet fra 876. Tilkommer for 8. Tilsammen. Udbetalt i 8. Ull TV et For Bortfaldt For Tdr. Slijr. Fjdk. Transport 7, , Mette Marie Jensen Henrikke Dons , Olava Aal! 70 3,;"-} ,06 4 Frederikke Blehr Johanne Marie Lund. Laura Stören , i,66 Anne Nicoline Olsen Inger Laurine Flood : Margrethe Stoltenberg Emilie Schancke Nicoline Sundt , S. Brochmann S Christiane Faye, fra /4 til "/is. 4' Wilhelmine Thönnessen, fra 30/8 til 3/ ! 82 OS Johanne M. Ström, fra 4/0 til 3/ B. I Hamar Stift. (Kapitulstaxt 6 33 Ore pr. Ttinde Byg). Sommerfeldt, Jörgine. Thomine Paludan.. Berthe Östvold... Sophie Aars Marie Heyerdahl. Christine Schnitler. enrikke Lyng Sophie Heltb erg Elise Saxlund Cathrine Seip Wilhelmine Berner. Beate Reinhardt Maren Mageissen, fra 9/7 76 til 3/2. Jacobine Sigholt Lovise Holm, fra /, til 3/.. Lateris `: f.5.6 3;+. 2; 5 ) : , 33 07, , ), , ,55, , ,, 654 ) 3,905 9, ,727 45,95 75,370 27, ,448 26, ,248 54, ,24 2, ,2,439,439, , , 66 28, ,095 6, ,57 97, , , ,008,,, , 572 8, IS Øre. 7, , Kv '6 2 ' , Haar Kv. 8 fra til 3/a 8. 4, Kv Kv fra 23/8 til 3/ ) 76.

18 C. I Christianssands Stift. (Kapitulstaxt 3 63 Ore Uhwvot 876. Tilsftinm(m. 64, 66, pr. Tönde Byg og Ore pr. Slert Tunge.) 576 Kaja Wolf 24 Tdr.:) Sidi). `;', Fjk Joeobine Sebjött 4 ' 2, Ingeborg Wullum.. G Slirt ' 7 Lri) ri ' Anne Jorgensen so 339 $o Susanne Kjelland Tdr.,3 Sk,., Desuden Renter 320 aarlig fra ;til /4, og 352 i , ,aarlig fra /4 til 3/i Thomine Finekelihagen. 25 Tdr. 3 Skjp, Fjk ; 4,628 Marie Gjör , Johanne Daae Elisabeth Nielsen, Lovise H öy....7 i L2 4, Abrahamine Brager , ,628 Mette Smith 83, ,788 Else Munch 38 Shrf 3 Lì ' , Anne Arnelic rg 3 Tdr. 4 Slar,;j Fik Magdalene Thaulow Skrt 3 _, Lina Kaurin z3,285 2,60 55 Karoline Holfoldt 8 Tdr. 6 Slc , Fj Elisabet Hausmann. 6 Sk ii 7 L'if it Birgitte Kjelland Emma Hammond Margrethe Brock 29 Tdr. 3 Sc75 4. Fjk Oline Gunn erus Sk7 9 LZ 9.' FE Christiane Bruun. fra 7,4 til 3/. 23., sfl 'ïilkoifl nei for 8., f.3,905 9, Si L(ii)etoit 8. o Bortfaldt. I For ,08 525,302, , , Haar 0 4. Kv. 8 Do 2. H.aar 4. Kv. 8 Do, Do, Do, 5 2 til Ore 368, 66 D. Bergens Stift. (Kapitulstaxt 3 ()re Tdr. pr. Tön(e Byg.) Dorthea Rennord 8 M. C. Lindemann. 37 Johanne Dietriehson 34 Kaja Unger Skip 'Oki% ti Karen Synnestvedt Samneline Meyer 2G Vally Olsen. 3 i _ tï;2 Laterk 9, , )4 SS G , H.aar Kv Haar , Kv Po, 70 66, , 46,

19 al0, Navn. Aarlig Uhævet fra Enkesæderente, 876, Tilkommer for 8. Tilsammen. Udbetalt 8. Uhævet, For Bortfaldt. For Transport Anne Koldstad Benedicte Thaulow Helene Vinsnes Christopha Dahl.. Wincke Böchmann Karoline Jæger Tdr.Skjr. IFidk. Ore 9, , H, I, , I fk , , , , ,533 Anna Krabbe ,026, Gundelle Smitt 25 2H Hanna Rolland, fra 20/ 3 / Kv. 8 2, Haar 8 4. Kv Haar 875 og Aaret 8 4. Kv. 8 fra 20 / io til 3/ E. Tbrondhje ms Stift. (Kapitulstaxt 5 53 Ore pr. Tönde Byg). Nicoline Olsen 2 GO 9 96 Barbara Buschmann GO 607 Mathea Brodtkorb Dorthea Krogh ,22 32 Lovise Sörensen Sophie Moss Olufa, Daae Elise Flood Karoline Balchen Stine Franzen Johanne E. Dahl Anna Hagen Thomasine Frost Olive Bugge Jörgine Stabell Gerhardine Schavland, fra 2 0/ til "h2 7? 43 6!I Charlotte Bödtker, 2,087 for 876 og Lateris 23,346 82, ,525 ; , ,260 ' , , , , Haar Ky , ,258 8 '22,

20 Navn. Aarlig Enkesæderente. UhEevet fra 876. Tilkommer for 8. Tilsammen. lrdbetalt i 8. Uhævet. For Bortfaldt. For Transport Tdr.,Skjr. Fjdk. 23,346 82, , , , ;e F. I Tromso Stift. (Kapitulstaxt 58 Öre pr. Tönde Byg). Inger Lange Hanna Bruun Christence Heltzen Bernhardine Qvale Christiane Sandberg. Elisabeth Marstrancler Tkii Kv. 8. Aaret Kv , , , , , Saaledes er : Uhævet fra ,894.3 Tilkommer i 8-83,3.58 Udbetalt i... 83, Uhævet i -- 23,53.29 Bortfaldt i , ,667.89

21 , 20 r. 4. II. Renteforidet. 8. Udgift. Transport 9,3 73 Öre. iv. Pensioner ifölge Loy af 29 de August (Kaldspensi on er) 8,4-39 Transport 09,585 2 Anmærkning. Udgiftsbelöbet fordeler sig saaledes : 0.MP. Navn. hævet fra Tilkommer 876. for 875. Tilsamm en. Udi)etalt lifiævet. For Bortfaldt. For 8.! I, I 're. ; Johanne Marie Klem ,28,.,! l' /7 til 26/8 76 Gunvor Marie Faye ,.2. Haar Kv. Nicoline J. Eckhoff ,, Charlotte Bech ' GO Talette Otterbech Marie Louise Bergh , 65., Kathrine Kiönig , 25,, Dorthea d'seue, fra / til 3'/2 32 Marie Kjelstrup Thea Rasch, fra /0 76 til 3/2 Anne Brun Mette Marie Reiersen 22 y, 90 2, 3 Maren Kjelstrup g 60 Karen Dircks Antonette Maschmann G0,Hermana Krag Si gwardt, fra I l it til 3 / A zora Bull 56 Johanne Marie Preus Christine Aschehoug Kv. - Henrikke Dons , Olava Aal Frederikke Blehr Johanne Marie Lund 64 64y. 5, 2. H.aar G/876 Thrine Stenersen.. Margrethe Stoltenberg. 87 Emilie Schancke.. 49 S. Brochmann.. 00 Christiane Faye. 88 Thomine Paludan.64 Berthe Östvold.. 60 Marie M. Heyerdahl. Henrikke Lyng Wilhelmine Berner Lateris, , , , , /2 - /2 4. Kv. 54.H 90, 0 67 /.n - 3/2,,4. Kv. 2 i, 73 /,7 til 7/ / 3/ 7 2 ' 49, 4. Kv. - 00" ,3,4 Kv , Kv /_

22 ,, A. Nr [hævet fra Tilkommer 876. for 876. Tilsammen. Udbetalt 8. UhEevet. For Bortfaldt. For i Er. 47, 6,892 Transport, , Beate Reinhardt..,.7, Maren Magelssen , Ka ja Wolff...,, 2,. 360 Ingeborg Wullum Anne E. Jorgensen , 98 Susanne Kjelland. 48., 92 2 Thomine Finckenhagen Marie B. Gjör , 25 Anne Johanne Da ae Elisabeth Nielsen. 26., 04 7, 30 Lovise flöy 78 32,, 390 Abrahamine Bra , Mette Smith. 48, Anne Arneberg. 6,, i ' Magdalene Thaulow ' 392, 490 Lina Kaurin Karoline Holfeldt, fra / 7 til 32 "i,, 0, 0 Elisabet Hausmann., 44, 55, Birgitte Kjelland.. 20.,,, 00.7 Emma Hammond :7, 2 i Margrethe Brocit.. 56., Oline Gunnerus Susanne Rummelhoff i Gi Marie Scheen.. i 60 i -7 i 200, Dorthea Rennord. GO.. M. C. Lindemann. 30, i i Johanne Dietrichson 92S4-7, 276 Karen B. Synnestvedt. 08., i 44 i.,, 252 Samueline Meyer.. 60,, 60 Vally Olsen i 5,i, Anne Kolstad. 35, 5 Helene Vinsnæs , Caroline Jæger 7 ' 83 ' ' 5 Anna Krab be. 9 i Grind elle Smith i 0, i 00 Nicoline Olsen , 7 Barbara Buschmann i Mathea Brodtkorb. 33 ' 32 i 65 ' -7 Dorthea Krogh. 70., 2 ' 3 ' Lovise Sörensen i,, Olufa Daae i 330 Elise Flood Caroline Balchen ; i 7- Lateris 4,597 b, :), , , , / fl , * GO ,426 9 fl fl fl 7 4. Kv. 2. H.aar 4. Kv. 2. H.aar 4. Kv. 2. Haar 4. Kv. 2. haar 4. Kv. 2. Haar 4. Kv. 2. haar 4. Kv H. aar 6 ' Kv. 2. H.aar 4. Kv

23 - 22 A. Nr. 4. Navn. Ulmvet fra 876. Tilkommer for 8., Tilsammen. 8. i Uhævet. For Bortfaldt. l Øre. Kr Transport 4, , , , , Johanne Edvardine Dahl ,, 37,, 4. Kv. li Anna Hagen 48 98, Jörgine Stabell Charlotte Bödtker, fra 4/2 75 ti 3 / IT / Inger Lange 70,) 2 ), 3 y, 2,/ 70 7 Hanna Bruun ,, 28,, 32 /7 Christenee Heltzen.. 320, 320 6,, / n Aaret Bernhardine Qvale. 30 7/» 30,, 4. Kv..^. Christiane Tandberg Caroline Juell , 7, Elisabeth Marstrander , , , ,439 5, Saaledes er Uhævet fra 876 Kr 5, Tilkommer i 8-8, Udbetalt i 8 Kr 8,4.39 Uhævet fra 8 5, Bortfaldt i , ,

24 , lientefondet. 8. Udgift. Transport 09,585,2 v. Pensioner ifölge Lov af 2 Ude August (lovbestemt mindste Pension) - 3, Transport 4,20.05 Anmærkning. Udgiftsbelöbet fordeler sig saaledes Navn. Ubævet fra 876. Tilkommer i 8. Tilsammen. Udbetalt i 8. Ubævet. For Bortfaldt. Ore, re. Ore 28 Nielsen, Anne D Erikke Heltberg Hedvig Andersen Laura Borehgreyineh Frederikke Stenersen Ambor Römeke ,,; Johanne Berg Laura Stören Bolette Wexels Frederikke Sehröter Trine Christie, 33 fra - V 76 til 3 / Christine Berg Henriette Bull Ulrikke Malchin, fra 30/7 til 3/9 44 4,,, il Marie D. Hansen Barbara Stabell ,) ii Dorthea Müller !,i, Mathea Kraft ,) ii Sara Blom , 7, Lateris 2, 33 8,695 6, , , Kv Haar 8. Kv Haar 8 4. Kv. 8 ifra 3/8 til 3/9 4. Kv. 8

25 Antonette Omb erg, fra 26/, til " Eveline Heiberg. Marie Teisner.. Bolette Falkenberg Dorthea Thrane. Elise Björnson Hansine Gedde Pauline Wetlesen. Anne Aas Anna Aal Anne M. Krog Hanna Gjör Tomine Staalsen Mariano Minster. Frederikke Selmer, fra /7 til 3 /L2 Wilhelmine Abel Julie Buch Anne Holtermann Elise Niml, Johanne Haslund Severine Reimers Johanne Grieg Magdalene Thoresen Maren Hjersing Susanne -longe Karen Steph ansen Elise Greve.. Anna Uckerm a nn, fra 29/0 til 3/r2 Elen Hemsen Henriette Willgohs Anna Carlsen Mette Kaurin... Karoline Gabrielsen Wilhelmine Norman Christine Ottesen Marie Thoresen Gun hild a Berg Transport Lai eriq Uhmvet for ITilkommer 87G. 8. 2, 20 ' `?, )ie. 33 8,695 _ re. Kr 6, , ,4 445 } GOO GOO 4 GOO 4 GOO, GOO 20 I 4 I I I,!) I I. I I I GOO GOO 4 4 GOO GOO I GOO 600 GOO Udbetalt i ,,4. Kv. 8 4!,. ', 4., 4,,.,, 4, Haar Kv. fllsi7 4 4, 4 I A, I ISO 600 4, 4i4 4, ' (300,. i ' i ( ; 27 3 Go =, For Do, Do Bortfaldt. l Øre. For

26 Navn. tilte-c et for 876. Tilkomme r for 87. '7 Tilsammen. Uetalt db i 8. Tiliawet For Bortfaldt. For, --- Ore, Kv. Ore I Transport 6, ,3 GO ,724 Karen Frost. 2,. 4,, 720, 600 ),, 4. Kv. 8 Christiane Holtermann.....,.) 4,.., GOO 7' 4,, Katrine Grunnerus r r 4,, 4 r 360,, /Una Bernli oft, fra 6b.til /4,, 00 r 00 r 00 r,, Hanna Frost, fra "ii.o til 3/2.f,,, ,,,, [Ienriette Gaarder, 430,, 600,, 4,4 '20,, Ingeborg Glatved,, 4,, 600 4, Bodil Angell,, ,, 5, Do Alma Ottee, ech..,, 4 GOO 5, 4,,,, Ursula Jensen r r, 4 r 4, 4 Hanna Lampe...,.....,.; 4,, 600 r 4,,, laren Wöllner r 4 GOO r 4,, - Juliane Krohn.,, 4,, r r Julie KAN)... 7, r 4,, 4,, 360,, r,t, , 227 GO 39, , ,044 Saaledes er: Uhævet fra ,44,33 Tilkommer i 8 32, , Udbetalt i 8.. Uhævet i , , ,668.93

27 26 A. Nr. 4. IL Rentefondet. 8. Udgift.. Prioriterede Udgifter forövrigt: Transport 4,20.05 a) De Sognepræsterne tilkommende 3/4 af Renterne af Kjöbesummer for solgte Enkesæder 6,53.37 Transport 47,74.42 Anmærkning. Udgiften fordeler sig saaledes: Navn. Uhævet fra 876. Tilkommer for 8. Tilsammen. Udbetalt i 8. Uhævet. For Sognepræst til Stören, Bödtker..... til Gausdal, Fleischer ,,, ), ,, Rente for 4. Kv. 8 og Jordafgift for Aaret 8. til Christianssand, Lassen..,0,0,0 til Sigdal, Stub.,3 73 2, ,52 2 2,347 47, H.aar 8 til Sönclre Undal, Kjerulff..,,,, --- til Bakke, Dale,,7 ', fra /, til 4/0,., til Yaage, Selmer 789,, 789.,, ,, 789,, Aaret 8 til Askevold, Christie.... -, f, til Sund, Greve,, n til Urskoug, Schönheyder...,,,.,., ,624 6, , , ,8 9 Saaledes er: Uhævet fra 876 Tilkommer i 8. 2, , , Udbetalt i 8 'Kr 6,53.37 Uhævet i 8.. 2,8.9 8,649.56

28 A. Nr Rentefondet. 8. Udgift. VI. Prioritere de Udg ifter for övrigt: b. Föderaadsgodtgjörelse af Enkesæder og Enkescedegaarde og Reuter af Erstatningssummer for afstaaet Jord af Do Transport ,79. Transport 54, Anmærkning. Udgiftsbelöbet fordeler sig saaledes : Navn. Uhævet fra 876. Tilkommer for 8. Til s am men. Udbetalt 8. Uhævet For I I Jens Jacobsen Djubvik , 3., 4. Kv. Anne Olsdatter Böen Halvaar 76 Jomfru Weisser, (Renter at Kjöbesummen for Bergs Sognekalds Enkesæde) Lars 0. Polden , , , Kvartal 2. Halvaar - Nicolai 4. )lir. Böstad 33 Christen Pedersen Lille Indset /4 76 til 3 y2 Aaret 8 InLy,eorg PL Stokke Ole FL Lervig 35 i Marthe Ft. Katteland in,ç4%,,org 0, Bukneberg Jan F Haile E. Ranum Jens M. Glasöen " *), Tordine P. Kolstad Samme Danitl M. Hals , Kvartal Elling Thorsen Friestad Halvaar Knud Knudsen Jaasund Kvartal Siri J. Muri , 3., 4. Kv. - Arnt 0. Myklebostad Kvartal Hans 0. Stokke Andreas P. Puntsvig ' /4 75 til 3/2 Eli Erstati Halvaar Christiane Roland , 3., 4. Kv. Morten G. Fuglesvaag Halvaar Berit 0. Vedvig Aaret Elisabeth T. Alsvig Halvaar Karen Hjelrnstati , 3., 4. Kv. Karen L, Kleiven /4 75 til 32 - Anne S. Heide , 3., 4. Kv. - 5 Jacob A. Nitteberg Kvartal Inger 0. Nitteberg Lateris ' 2,7 79 4,8 8 7, ,9 6 2,344 2 [let Halvaar ' Aaret 4. Kvartal - 0 Vedkommer Aarene 875, 876 og Halvaar Aaret *

29 28 A. Hr. 4. Navn. Uhtevet fra Tilkomm er 876. for 8. Tilsammen. Udbetalt i 8. Uheevet. For Transport 2,7 Hans Svendsen Mangbakken, fra 6/6 62 til 9/5 7 efter 5 57 Öre aarlig Seriane Valslagövnet Sara Hovland 89 Nicoline Hanemo ,8 8 7, fl )!I fl ,43 9 9, ,9 6 2, fl64 Ragnhild Sætre fl , fl 48 Berit Kolstad Niels N. Sætre Brugeren af Oiestads Sognekalds Enkesæder Aase Imsland Karen Kvalö Stine Grannæs John 0. Gjerdsvold fra til /4 Brite And ersdatter Siljefloh, fra /4 til 8/5 76 Kornelius Klausen Aakre, fra /4 76 til 3i/2. Levor Nielsen Sand, fra 66 til , # ") 2H ,953 fl fl Halvaar Aaret 8 Aarene 76 og 4. Kvartal Aaret 4. Kvartal - Aaret 8 Saaledes er: Uhalvet fra Tilkommer i 8. Udbetalt i 8 Uhævet i. 3, , , Kr 6, , ,673,27

30 A. Nr II. Rentefondet 8. Udgift. Transport 54, VII. Den Kapitalfondet tilkommende /2 0 af Overskuddet af Rentefondets Indtægt i 8, Transport 56, Anmærkning. Udgiften fremkommer saaledes : Fra Rentefondets Indtægt i 8. 90,3.8 gaar de prioriterede Udgifter i samme Aar, nemlig : Inkassationssalar 3, Administrationsudgifter 4,5.3 Enkesæderenter 83, Kaldspensioner 8,4.39 Lovbestemt mindste Pension 3, Prioriterede Udgifter forövrigt: De Sognepræsterne tilkommende 3/4 Renter Kr 6,53.37 Föderaadsgodtgjörelser m. m 6,79. 3,2. 54, Hvoraf ' / 20, Igjen 35,652.99

31 ,,,, i, i,, 8. Udgift. IL Rentefondet. (:) VIII. Pensioner ifölge Lov af 2 Gde September 845 : a. Reviderede.. Transport 56, ,264. Transport 20,8.33 Anmerkning, Udgiftsbelöbet fordelor sig saaledes UhLevet fra iikoìn 'i :()etalt, i Navn Tikammen ITigovet. For Bortfaldt. For, 87*i'. 8., I, I, ---, El% l )rt, Oro, ; Ore, Ki,-.. () es Øre. j, Julie Margrethe Olsen 75 30)0 4A 375,,, 300 i Kv. 8 Arup 76...A ' 75 2, 'Liar 8 Gunvor Marie Ea,,.j' 4300, i.,,,.. Dorthea d'seue ,. 4. Kv 8 Marie Sandberg. '''.,- 45, 4,, 4:5 ' : 2 i ; Hermana Krag , 84, 05 62,, 3/ Johanne Marie Prens i 05 0 ) fra /7 til 7/7 3 fra 7/ 7 til /9 Mette Marie Jensen 2.,000,. 2'), 000 2, Karolino Jespersen..,, '(7) -) - :''.5 0%) " 2.,,,, i 4. Kv H.aar 8 i Brynhildnr Stang 30.;...,,,.., 30,, i 4. Kv. 8 Erikka Heltb erg ) I., 84, i. fra 93 til 3/2 Hanna H. Dahl!)0, 360 4, ' 54, ;, ',56 Hedvig Andersen :33 -,25.,., 25-! 32 " (- :' Antonette Klem.., SS - `' 5 439, ,, Laura Borehgrevinoh....,,(,)) t. i)) 7,,,;, 600 i.,, i Do Augusta Hartmann 4 H,aar Inger Radieh.. I (,);:., G00 -, GOO ; _, Do Frederikke Stenersen. : 3,2).. ;'.:)-'(, 5')(-)), Ingor Laurine Flood -)0, S26 00)) 0 i,, Emilie Sehaneke ,, 25 " ir (7-2)..(' ':., Trine Christie, for 2. Halvaar 8, 375., Christine Berg, for 2. Halvaar Christine Sehnitler 30 5 Henriette Lyng 25! - 0, G25 Sophie Heltborg ,, 600 Elise Saxlund 03,_-,, :!. Lateris,3 5 i,3,2g9 6, (''),0 ) f() L '2,27 3, Ore for 3. Kv. og Ore for 4. Kv Kv. 8,39

Hersleb. En slægtstavle ca. 1500-1850

Hersleb. En slægtstavle ca. 1500-1850 Hersleb En slægtstavle ca. 1500-1850 Indholdsfortegnelse Forord...3 Slægtstavle...5 Første generation...5 Anden Generation...5 Tredie Generation...5 Fjerde Generation...5 Femte Generation...6 Sjette Generation...8

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1 Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884 (Rapports consulaires) 2

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei

Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i 'Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27

Læs mere

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Endnu engang forsøg.doc, s.1 ( 5 ) Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Anno 1787 den 27 Decbr. indfandt sig i Galtmose i Vandborg Sogn på S.T. Hr. Forvalter Lanng til Ryssensteen hans

Læs mere

HVA LENVIKVÆRINGER EIDE.

HVA LENVIKVÆRINGER EIDE. HVA LENVIKVÆRINGER EIDE. BIND V. Skifter fra Lenvik 1805-1806. Transkribert av Dag Arild Larsen og Kåre Rauø. «Naar nogen ved Døden afgaar og efterlader sig enten Umyndige, eller fraværende, eller udlændiske,

Læs mere

C. No. 1. RESULTATERNE I JANUAR 1866. UDGIVNE AF CHRISTIANIA. FRA MAI 1868 TIL MAI 1869.

C. No. 1. RESULTATERNE I JANUAR 1866. UDGIVNE AF CHRISTIANIA. FRA MAI 1868 TIL MAI 1869. FOLKETÆLLING C. No.. RESULTATERNE AF I JANUAR. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI FRA MAI TIL MAI. Tl den kongelge norske Regjerngs Departement for det

Læs mere

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejer: Fæster: Michel Enevoldsen. Gjørup m.fl. Christen Andersen. 1810 Peder Glud. 1810 Lars Christensen Uhre. 1810 Christen Andersen. 1820 Søren Jensen Rydal ~ F.D. 1851

Læs mere

Aner til Poul Ludvig Knudsen 1906-1975

Aner til Poul Ludvig Knudsen 1906-1975 Aner til Poul Ludvig Knudsen 1906-1975 Indholdsfortegnelse. Aner.... til... Poul.... Ludvig....... Knudsen................................................... 1... 1... generation.................................................................

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 102. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1881-1885. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1881-1885.) UDGIVNE

Læs mere

ÅR BEID S MÅR K EDET,

ÅR BEID S MÅR K EDET, ÅR BEID S MÅR K EDET, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRÅLBIJREAIJ. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NOR VÉGE.) FJERDE LIRGgNG. (QUATRIÈME ANNÉE.) 906. KRISTIANIA. I KOMMISSION

Læs mere

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Fra Thyregod gårdhistorier, af Ejner Bjerre Jørgensen I et skøde på Hastrup fra 1419 omtales Ålbæk første gang. Stedet kaldes en bygget gård liggende under Hastrup, der

Læs mere

Søbrækker til fiskerleiet Boderne

Søbrækker til fiskerleiet Boderne Uddrag 1 af Forhandlinger og regnskaber Vedrørende Bygningen af en Søbrækker For Fiskerleiet Boderne i Aaker sogn 1 Dette er en renskrift af en håndskrevet renskrift af de oprindelige notater. Den håndskrevne

Læs mere

Bankforretninger 51. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. altid E. C. Dahls Bryggeries ØL. C. Skoler. utfører alle almindelige _, 50

Bankforretninger 51. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. altid E. C. Dahls Bryggeries ØL. C. Skoler. utfører alle almindelige _, 50 oo _, 50 Tyske forening Topp, Fr. (formand) Hahn, Fr. (viceformand) JSeumann, C. (kasserer) Nebelnng, K. sekretær) Eidsvaag, Edv. Revisorer: E. Erlandsen, A. Ude. altid E. C. Dahls Bryggeries ØL Underofficerernes

Læs mere

Appr.dato: 30.03.1981. Matrikelnummer:

Appr.dato: 30.03.1981. Matrikelnummer: ================================================================================ TINGBOGSATTEST ================================================================================ Udskrevet: 09.11.2011 14:58:45

Læs mere

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle.

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. Forord til Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. I denne udgave af Lars Westh efterslægt og anetavle har jeg medtaget Elna Marie Jensdatter s aner, da Elna s aner jo er lige så

Læs mere

NATURFREDN ING I NORGE. lov. Fredningsmerket CENTRALTRYKKERIET, KRISTIANIA

NATURFREDN ING I NORGE. lov. Fredningsmerket CENTRALTRYKKERIET, KRISTIANIA NATURFREDN ING I NORGE 1921 lov Fredningsmerket CENTRALTRYKKERIET, KRISTIANIA Landsforeningen: IN 1) HOLD side Aarsberetning for 1920 3 Østlandske Kredsforenitig: Aarsheretning for 1920 8 Regnskap for

Læs mere

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt:

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKAT ERIK ASTRUP 6800 VARDE skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) «>o Ejerlav: Hyrup, Bevtoft m.fl. Matr.nr. 70 m fl. Købesum ej offentliggøres Beliggende: Gammelskovvej

Læs mere

Himmerlandske. herredsfogeder. by- og birkefogeder. samt. -skrivere

Himmerlandske. herredsfogeder. by- og birkefogeder. samt. -skrivere Himmerlandske herredsfogeder by- og birkefogeder samt -skrivere Ole Færch 2011 Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder samt skrivere. Ole Færch. Forlag: Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreningers

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER ill. RÆKKE - 14. BIND UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND Eftertryk må kun finde sted med tilladelse og kildeangivelse. Billederne

Læs mere

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn Anetavle for Peder Andreas Sand og Else Jensdatters børn Interessen for nærværende slægtsbog samler sig vel naturligt nok først og fremmest om anetavlen, den del af bogen som omhandler forfædrene tilbage

Læs mere

Slægtsbog for Hanne Klitgaard

Slægtsbog for Hanne Klitgaard Slægtsbog for Hanne Klitgaard mine forældre Søren og Tove Ravn Min morfar Theodor med sin familie Min mormor Sonja med sine søskende min bedstemor og bedstefar Anna Marie og Kristian Ravn Indholdsfortegnelse

Læs mere

Riksarkivet. Katalog 1145/01 bd. 1 Rentekammeret. Fogderegnskap ca. 1661-1810 Hyllenr. 4 a 12733-4. Pakke 787-801

Riksarkivet. Katalog 1145/01 bd. 1 Rentekammeret. Fogderegnskap ca. 1661-1810 Hyllenr. 4 a 12733-4. Pakke 787-801 Trond Øivindsson Lunde, mai 2008. ammerud@getmail.no Riksarkivet. Katalog 1145/01 bd. 1 Rentekammeret. Fogderegnskap ca. 1661-1810 Hyllenr. 4 a 12733-4. Pakke 787-801 Nr. 787. Fogderegnskap Øvre Romerike

Læs mere

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Fæstebrev Fæstebrev Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Peder Pedersen Christen Enke Fæstebrev 26/8 1722 Mathias Johansen Hartvig d. 11/3 1751 Wilhelmine Christiane Neyman f. 27/2 1702 d. 1724 Anna

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

Sagsnummer 2011/005183. Udbudsmateriale For. Middelfartvej 291 5200 Odense

Sagsnummer 2011/005183. Udbudsmateriale For. Middelfartvej 291 5200 Odense Sagsnummer 2011/005183 Udbudsmateriale For Middelfartvej 291 5200 Odense Side 2 af 110 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Middelfartvej 291 5200 Odense V Velbeliggende

Læs mere

Aalborg-præster og deres efterkommmere Af Flemming Aagaard Winther (Uafsluttet Manuskript, november 2013)

Aalborg-præster og deres efterkommmere Af Flemming Aagaard Winther (Uafsluttet Manuskript, november 2013) Aalborg-præster og deres efterkommmere Af Flemming Aagaard Winther (Uafsluttet Manuskript, november 2013) En søn af præsten ved Aalborg Budolfi kirke blev omkring 1673 gift med en datter af præsten ved

Læs mere

1111 uii. Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. Vesterbrogade 97 1620 København V. Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V

1111 uii. Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. Vesterbrogade 97 1620 København V. Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. ( Købers bopæl : Vesterbrogade 97 1620 København V Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V BETINGET SKØDE Underskrevne Enemærke & Petersen A/S

Læs mere

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere