Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014"

Transkript

1 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne, Grønland og Åland. Fonden arbejder for at fremme det brede nordiske samarbejde inden for kunst og kultur både i og uden for Norden. Indhold - en nordisk dimension Et projekt skal have en tydelig nordisk dimension, for at kunne tildeles støtte af Nordisk Kulturfond. Fonden støtter derfor projekter, som tematiserer og udvikler det nordiske kultursamarbejde, og hvor projektets nordiske indhold er betragteligt. For at opfylde kravet om en nordisk dimension, skal et projekt som minimum involvere tre nordiske lande (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige og Færøerne, Grønland og Åland), og projektet skal have karakter af samarbejde, udveksling og/eller interaktion. Ud over de tre nordiske lande, kan projektet samarbejde med partnere i lande uden for Norden. Hvem kan søge? Alle typer af aktører, både nordiske og ikke nordiske, kan søge om bidrag fra Nordisk Kulturfond. Bemærk, at Fonden ikke giver støtte til enkeltpersoner eller gruppers deltagelse i nordiske eller internationale arrangementer eller sammenkomster. Arrangøren kan dog søge om støtte til deltagelse i internationale arrangementer og sammenkomster. Sådan vurderes din ansøgning I prioriteringen af ansøgninger lægger Nordisk Kulturfond vægt på: Projektets nordiske dimension. Fonden vurderer substansen og bredden i det nordiske samarbejde. Dertil vurderes, om der er et relevant nordisk støttebehov for projektet. Projektets kvalitet. Fonden vurderer projektets kunstneriske og/eller kulturfaglige formål, originalitet og evne til at udvikle initiativer. Fonden vurderer ligeledes, hvorvidt projektet fremmer inklusion og mangfoldighed i det nordiske fællesskab herunder etnisk mangfoldighed. Projektet vurderes også ud fra et ligestillingsperspektiv. Endelig vurderes projektets realiserbarhed og metode. Projektets forankring. Fonden vurderer hvordan projektet er forankret i andre nordiske lande, og om der herudover er eller skabes en relevant lokal, regional eller national forankring af projektet Projektets effekt. Fonden vurderer projektets effekt og langsigtede betydning for feltet eller det nordiske samarbejde. 1

2 Fonden kan desuden lægge vægt på: Projekter der fremmer Fondens fokusområder. Dvs. aktiviteter: der konkret fremmer børn og unges aktive deltagelse i det nordiske samarbejde inden for kunst og kultur der gennem kunst og kultur, æstetiske og kunstneriske processer/metoder bidrager til at øge nabolandssprogforståelsen i Norden. der bidrager til mangfoldig inkludering og deltagelse i det nordiske kultursamarbejde samt aktiviteter, der spejler/reflekterer nutidens mangfoldige nordiske fællesskab. der gennemføres i tyndt befolkede områder, såsom Vestnorden og de nordlige og østlige randområder i Norden. Såfremt projektet handler om nordisk deltagelse i internationale kunst- og kulturprojekter lægger Fonden særligt vægt på projektets nordiske profil og deltagelse. Dertil vurderes om projektets forankring har relevans i en nordisk kontekst, og det vurderes, om der er en relevant kunstnerisk eller kulturfaglig ledelse af projektet. Hvad kan der søges til? Fondens bidrag bevilges først og fremmest til de ekstra omkostninger, det nordiske samarbejde medfører. Fonden kan bevilge bidrag til ansøgers egne administrations- og lønudgifter, forudsat at disse har en direkte tilknytning til projektet, og at de er nødvendige for, at projektet kan gennemføres. Bidrag fra Nordisk Kulturfond kan fx bevilges til rejseudgifter, honorar og administration i forbindelse med workshops, turnéer, forestillinger, koncerter, udstillinger, festivaler, konferencer, undervisning, forskningsprojekter osv. Hvor meget kan der søges om? Nordisk Kulturfond bidrager kun til en del af et projekts finansiering. Søger du DKK / EUR eller derunder kan du søge op til 85% af projektets finansiering fra Nordisk Kulturfond. Søger du over DKK / EUR kan du søge op til 50% af projektets finansiering fra Nordisk Kulturfond. Det er tilladt at søge støtte til samme projekt fra både Nordisk Kulturfond og andre nordiske støtteordninger. Det samlede ansøgte beløb fra de nordiske støtteordninger må dog ikke overstige 85 % af projektets finansiering. Der kan maksimalt søges om kr. til samme projekt. Størstedelen af Fondens bevillinger ligger dog gennemsnitligt på ca DKK., og kun 3-4 % af Fondens bevillinger overstiger DKK. Jo større beløb, der ansøges om, desto større krav stiller Fonden til, at projektet har flere bidragsydere eller at egenfinansieringen udgør en større del af projektets finansiering. I egenfinansiering kan indgå frivillig arbejdstid svarende til en sum, som Fonden anser som rimelig for gennemførelse af projektet. Beregningen af den frivillige arbejdstid skal specificeres i ansøgningens budget. 2

3 Hvad støtter Nordisk Kulturfond ikke? institutioners driftsomkostninger teknisk udstyr, reparationer, byggeri eller lignende studieophold, skolerejser samt enkeltpersoners studier eller forskningsarbejde enkeltpersoners og gruppers deltagelse i arrangementer forskningsprojekter uden for det kulturelle område projekter, hvis primære sigte er kommercielt Inden for specifikke sektorer støtter Fonden ikke: Musik - produktion og udgivelse af musik - kompositionsbestillinger - turnéer, hvor det primære sigte er promotion Film - produktion af computerspil, spillefilm, kortfilm, dokumentarfilm, TVfiktion eller TV-serier Litteratur - oversættelse af skøn- og faglitteratur - tryk og publikationsomkostninger til bogudgivelser Andre sektorer - idrætsarrangementer - projekter, hvis primære formål er madlavning/gastronomi - tværsektorielle projekter, som ikke har en tydelig kobling til kunst og kultur Tekniske krav til dit projekt og din ansøgning Nordisk dimension Der skal som minimum indgå tre nordiske lande i projektet. (Se bilateral undtagelse). Projektets finansiering Projektet skal opfylde kravene om finansiering beskrevet under hvor meget kan der søges om?. Projektperiode Projektet kan maksimalt løbe i det år bevillingen gives samt de to efterfølgende kalenderår. Projektets specifikke aktiviteter, må ikke være påbegyndt, inden Fonden har truffet sin beslutning, og du har modtaget svar. Der kan ikke søges til allerede afholdte udgifter. Projekter af tilbagevendende karakter Tilbagevendende projekter, fx festivaler, udstillinger eller konferencer kan som regel højst opnå bidrag tre gange i træk. 3

4 Din ansøgning Fonden modtager kun web-ansøgninger, som sendes via Fondens hjemmeside. Ansøgninger som indsendes pr. post, fax eller anses som formelt ugyldige og returneres til afsenderen. Alle ansøgninger afgøres af Kulturfondens bestyrelse efter indstilling fra Fondens sagkyndige. Bestyrelsens beslutninger kan ikke omstødes, og der kan ikke indgives klage. Hvis du får afslag på en ansøgning hos Kulturfonden, har du mulighed for at søge én gang mere til samme projekt. Offentlighed Projektbeskrivelser og slutrapporter er offentlige og kan præsenteres af Kulturfonden på Fondens hjemmeside mv. Alle bevillinger offentliggøres på Kulturfondens hjemmeside og i Fondens årsberetning. I henhold til Nordisk Kulturfonds offentlighedsregler er ansøgninger offentlige mens personog bankoplysninger ikke er offentlige. Bilateral undtagelse: Fonden kan bevilge bidrag til bilaterale projekter, dvs. til projekter, der kun omfatter to nordiske lande, når der er tale om projekter, der stimulerer et gensidigt udbytte mellem Vestnorden (Island, Færøerne og Grønland) og det øvrige Norden. Projektet skal have som formål at fremme samarbejdet mellem kunst- og kulturaktører fra Vest- og Østnorden. Fonden bevilger ikke bidrag til bilaterale projekter inden for det danske rigsfællesskab (mellem Danmark og henholdsvis Færøerne eller Grønland). Et bilateralt projekt kan ikke have deltagelse af yderligere ikke-nordiske lande. 4

ABC. Til dig som søger projektstøtte

ABC. Til dig som søger projektstøtte ABC Til dig som søger projektstøtte KOLOFON Nordisk Kulturfond 2010 Teksten må anvendes frit, så længe kilden angives tydeligt, og formålet er til ikke-kommerciel brug. Design og produktion: Mar Mar Co.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.25 Ansøgningsfrist

Læs mere

Sektorplan Uddannelse, kreativitet og entreprenørskab i globaliseringens tid

Sektorplan Uddannelse, kreativitet og entreprenørskab i globaliseringens tid Sektorplan Uddannelse, kreativitet og entreprenørskab i globaliseringens tid Islands formandskabsprogram for Nordisk Ministerråds samarbejde om forskning, kultur og uddannelse Uddannelse, kreativitet og

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

BLÅVANDSHUK IDRÆTSCENTER 17. MARTS 2015 VÆR SKARP

BLÅVANDSHUK IDRÆTSCENTER 17. MARTS 2015 VÆR SKARP VÆR SKARP Når ansøgningen lander hos en fondsmedarbejder skal det fra de første linjer stå klart, hvorfor projektet er støtteværdigt. Hvilket problem bidrager projektet til at løse? Hvorfor er I som organisation

Læs mere

FUNDRAISING FOR BEGYNDERE

FUNDRAISING FOR BEGYNDERE 2 FUNDRAISING FOR BEGYNDERE Denne folder er tænkt som en hjælp til dig, der er i tvivl om, hvad der skal til for at skrive en god og velovervejet fondsansøgning. Konkurrencen om bevillinger fra fonde og

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

KOM IGENNEM NÅLEØJET - WORKSHOP: SKRIV DIN STØTTEANSØGNING

KOM IGENNEM NÅLEØJET - WORKSHOP: SKRIV DIN STØTTEANSØGNING HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET BLÅVANDSHUK IDRÆTSCENTER FORÅRET 2011 TIRSDAG D.17.3.2015 KOM IGENNEM NÅLEØJET - FOREDRAG OM FUNDRAISING KOM IGENNEM NÅLEØJET - WORKSHOP: SKRIV DIN STØTTEANSØGNING PROGRAM

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Vest-Norden i det nordiske samarbejde

Vest-Norden i det nordiske samarbejde Vest-Norden i det nordiske samarbejde REDEGØRELSE ANP 2003:732 Nordisk Ministerråd blev oprettet i 1971 som samarbejdsorgan mellem de nordiske landes regeringer. Ministerrådet fremlægger forslag til Nordisk

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

De danske Produktionsskoler - en introduktion

De danske Produktionsskoler - en introduktion De danske Produktionsskoler Indhold 3 Forord 4 Alle unge i uddannelse eller arbejde 5 De danske produktionsskoler 7 Målgruppen 10 Hvad er en produktionsskole? 12 Samarbejde og samspil med det omgivende

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Helle Bendix Kleif og Leif Olsen Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Publikationen Nye metoder til at finde veje ud af

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Vision Gennem officielt etablerede samarbejder med spejderkorps i andre lande ønsker vi i Det Danske

Læs mere

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 2 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND OG DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND EU s Regionalfond og EU s Socialfond 2014-2020

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side 1

Indholdsfortegnelse. side 1 GUIDEN Indholdsfortegnelse Du mangler et sted 2 Vær opsøgende 2 Du har fundet et sted 3 Projektets omfang 3 Kontakt med ejeren 3 Første møde 3 Rammerne omkring selve mødet 3 Projektbeskrivelse 3 Økonomien

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2015-2018

DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2015-2018 DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2015-2018 Indholdsfortegnelse I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR DRs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for public service-kontrakten 2. Præmis for public service 3. Formål med public service

Læs mere

Emner, som medlemmerne af ISORBO selv forpligter sig til at opstille retningslinier for.

Emner, som medlemmerne af ISORBO selv forpligter sig til at opstille retningslinier for. Indsamlingsetiske Retningslinier del (B) Side 1 af 3 Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Emner, som medlemmerne af ISORBO selv forpligter sig til at opstille retningslinier for. Det vil være

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Liste over prioriterede grænsehindringer fra arbejdsmarkedets parter

Liste over prioriterede grænsehindringer fra arbejdsmarkedets parter Liste over prioriterede grænsehindringer fra arbejdsmarkedets parter Kommissorium Danmarks minister for nordisk samarbejde, Carsten Hansen, tog i oktober 2014 initiativ til nedsættelsen af en uformel rådgivningsgruppe

Læs mere

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland.

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Der har gennem tiderne hersket uenighed blandt forskere om, hvorvidt det var muligt at basere pædagogiske

Læs mere