Trend Report. Lave renter, olieprisfald og stærk dollar sætter fart på konjunkturen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trend Report. Lave renter, olieprisfald og stærk dollar sætter fart på konjunkturen"

Transkript

1 Trend Report Konjunktur Lave renter, olieprisfald og stærk dollar sætter fart på konjunkturen April 2015

2 Sekretariat Adm. direktør og chefredaktør: Johan Wessman Analytikere: Jenny Andersson Thea Wiborg Chefanalytiker: Britt Andresen redaktør News Øresund: Anna Palmehag Ekstern medarbejder Senioranalytiker: Anders Olshov En analyse fra det uafhængige Øresundsinstituttet. Øresundsinstituttet står alene for rapportens analyse og konklusioner. Rapporten er skrevet af Anders Olshov, senioranalytiker. Øresundsinstituttet gennem Öi Service AB april Redigering: Jenny Andersson Øresundsinstituttet er et uafhængigt dansk-svensk videncenter, der gennem analyser, konferencer og medievirksomhed bidrager til et øget kendskab om udviklingen i regionen. Virksomheden drives uden henblik på at skabe et overskud og med finansiering fra godt 100 medlemmer fra stat, regioner, kommuner, universiteter og det private erhvervsliv. Östergatan 9 B Malmö +46 (0)

3 I korthet Lave renter, olieprisfald og stærk dollar sætter fart i konjunkturen Efter flere år med svag vækst lysner Øresundsregionens konjunkturer og får støtte fra resten af Europa. Stimulanserne fra lave renter, lave oliepriser og svagere kroner og euro slår igennem og løfter det private forbrug. Løftet er størst for Øresundsregionens vigtigste eksportmarkeder: Norden, Europa og USA. Regionens BRP øger med 2,9 procent i år Vi forudser, at Øresundsregionens BRP voksede med 1,8 procent i 2014 og vokser med henholdsvis 2,9 og 2,9 procent i 2015 og Stigningen ses især for Sjælland, som steg med 1,8 procent, men fremover forventes at vokse med 2,9 procent i 2015 og 3,0 procent i BRP-væksten i Skåne forudses at blive 1,8 procent i 2014, 2,8 procent i 2015 og 2,7 procent i Stærkere arbejdsmarked i Danmark... Den forbedrede konjunktur ses allerede på arbejdsmarkedet som blev styrket Vi forudser en beskæftigelsesvækst på Sjælland på 1,3 procent om året , hvilket gør, at vi allerede i løbet af efteråret 2015 kan se arbejdsløshedstal mellem 4,0 og 4,5 procent på Sjælland. Mens det går noget langsommere i Skåne Også i Skåne er arbejdsmarkedet ved at blive bedre. Vi forudser en beskæftigelsesvækst på 1,4 procent om året , men arbejdsløsheden falder langsommere end resten af Sverige og er visse steder generende høj. Regionens mobilklynge kraftigt reduceret Sony Mobile har bebudet fyring af ansatte og konsulenter i Lund. Tilbage efter opsigelserne står cirka ansatte og konsulenter efter besparelsesprocessen er gennemført 31. marts Regionens engang så stolte mobiltelefonklynge med Sony Mobile, ST Ericsson og Nokia er dermed blevet betydeligt svagere.

4 udvikling: Lave renter, olieprisfald og stærk dollar sætter fart på konjunkturen Efter flere år med svag vækst lysner Øresundsregionens konjunkturer med støtte fra det øvrige Europa. Den tidligere uro for en grexit er overstået. Konflikten i Ukraine og den vestlige verdens forværrede forhold til Rusland syntes ikke have svækket den spirende optimisme. ECB hævede for nylig sine BNP-prognoser for euroområdets 19 lande fra 1,0 til 1,5 procent i 2015 og fra 1,5 til 1,9 procent i 2016 og forudser 2,1 procent i Indkøbschefindekset i eurozonen, en god indikator for konjunkturudviklingen, steg fra 53,3 til 54,1 i marts, det højeste niveau siden maj Flere faktorer ligger bag, hvilke også stimulerer Øresundsregionen. Centralbanken ECB har sænket indlåns renten til -0,20 procent og indledt støtteopkøb for 60 milliarder euro (svarende til 445 milliarder DKK) hver måned, som er tiltænkt at fortsætte frem til september Som en konsekvens, og for at den danske og svenske rente ikke skal styrkes overfor euroen, sænkede Nationalbanken renten til -0,75 procent og Riksbanken reporenten til -0,25 procent og indledte opkøb af statsobligationer for 30 milliarder kroner. Boliglånene bliver billigere og erhvervslivet har den seneste tid lånt mere udenfor banksystemet i egne virksomhedsobligationer til lav rente. Danfoss lånte for eksempel 500 millioner EUR til en kuponrente på 1,375 over syv år. Også ISS, Carlsberg, TDC og A.P. Møller-Mærsk har hentet penge på euroobligationsmarkedet. Investorer og virksomheder omlægger lån fra USD til EUR i håb om at både låne til lavere renter og få en valutagevinst. Olieprisen er faldet fra cirka 110 til cirka 55 dollar per tønde, og det medfører, selv om det er negativt for omstillingen mod et mere klimavenligt energiforbrug, lavere energipriser for forbrugere og virksomheder i Europa og USA. Den tredje stimulanseffekt kommer af de tre valutaer EUR, DKK og SEK er faldet kraftigt i værdi mod den amerikanske dollar og endda mod den kinesiske valuta yuan, hvilket indebærer lavere lønomkostninger for det europæiske erhvervsliv i forhold til konkurrenterne i USA og Kina og styrket konkurrencekraft. Det øger eksportindustriens indtjening i den indenlandske valuta og øger gevinsterne på kort sigt. For forbrugerne finder en negativ effekt sted i form af 4

5 stigende importpriser, hvilket kan give udslag i noget højere inflation. Det er netop hvad de europæiske centralbanker håber på. Inflationstakten har i længere tid ligget under målet på 2 procent, og centralbankerne er desperate for at få priserne op på trods af, at det er ganske udmærket for reallønsudviklingen, at priserne knapt stiger, og at målet for pengepolitikken ifølge Riksbankloven er at opretholde en fast pengeværdi. Den tidligere uro for husholdningernes gældsbjerg og risiciene med oppustede priser for boliger, aktier og obligationer nedtones. Kombinationen af olieprisfaldet, rentestimulanserne og valutakursfald indebærer sammenlagt en meget kraftig indsprøjtning for øget vækst i Europa, og væksten kan meget vel overraske til den høje side Positiv udvikling i Sverige og danmark Det private forbrug har i længere tid udviklet sig positivt i Sverige, men nu begynder også Danmarks forbrugere at se lysere på fremtiden. Husholdningernes forventninger ifølge den såkaldte forbrugertillidsindikator var med værdien 13,9 i marts højere end nogensinde siden januar 2006, det vil sige er tilbage på højkonjunkturniveauer og har registreret en meget stejl fremgang det seneste år. Rentenedgangen og olieprisfaldet indebærer et par tusinde sparede kroner for boligejere, hvilket øger rådighedsbeløbet til forbrug. Dertil bidrager et stærkt arbejdsmarked til, at flere kommer i beskæftigelse og den lave inflation til øgede reallønninger. Optimismen synes også i et mere ophedet boligmarked, som nu også breder sig udenfor København, og det ser sammenlagt ud til, at den forsigtige afventen, der har præget husholdningerne i op mod syv år, er ovre. Også i Sverige udvikles det private forbrug kraftigt på trods af, at opsparingen er på historisk høje niveauer. Øget beskæftigelse, stigende reallønninger, skattesænkninger og lavere renter har stimuleret forbruget. Detailhandelssalget steg med 4,8 procent i februar sammenlignet med februar 2014, hvor salget af større forbrugsgoder steg med 7,5 procent og dagligvarehandlen med 1,7 procent. Det er store stigninger som har varet ved et stykke tid og som i kombination med et ophedet boligmarked, øget boligbyggeri og et stærkere arbejdsmarked tydeligt viser, at den indenlandske svenske økonomi styrkes. For det eksportafhængige erhvervsliv mærkes også positive signaler omend i mere blandet omfang. OECD forudser, at verdensøkonomien vokser med 4,0 procent 2015 og 4,3 procent i 2016, op fra 3,7 procent 2014, det vil sige stiger med henholdsvis 0,3 og 0,3 procentpoint 2015 og 2016 sammenlignet med året før. I euroområdet stiger BNP-væksten med henholdsvis 0,5 og 0,6 procentpoint 2015 og 2016, blandt andet efter en fremgang i detailhandlen, som har fundet sted siden forrige sommer. Det er klart mere end verdensøkonomien, hvilket også gælder USA, der forventes at øge væksttempoet med 0,7 procentpoint fra 2,4 procent i 2014 til 3,1 procent i 2015 og vokse med 3,0 procent Det er Øresundsregionens vigtigste markeder, som får fart: Norden, USA og Europa. Det går derimod trægere i Rusland og Sydamerika, men også Kinas BNP-vækst mister fart fra et højere niveau og ejendomspriserne falder. I kombination med svage svenske og danske kroner peger det mod en god eksportvækst de kommende år på cirka 5 procent per år. Blandt de konjunkturbarometre, som udfærdiges, viser indkøbschefernes indeks i Danmark og Sverige tal vel over 50 og markerer ekspansion. Det svenske Konjunkturinstituttets tillidsindikator for fremstillingsindustrien er nærmest neutral, mens Danmarks Statistiks konjunkturindikator for industrien er faldet det seneste halvår på en måde, som er svært at forklare ud fra det øvrige konjunkturbillede. Danmarks Statistik skriver, at lagrene er for store og at ordreindgangen meget svag. Vi forudser, at Øresundsregionens BRP voksede med 1,8 procent i 2014 og vokser med henholdsvis 2,9 og 2,9 procent i 2015 og Stigningen ses især for Sjælland, som voksede med 1,8 procent, mens som fremover forventes at vokse med 2,9 procent i 2015 og 3,0 procent i BRP-væksten i Skåne forventes at blive 1,8 procent i 2014, 2,8 procent i 2015 og 2,7 procent i Det ser overordnet lysere ud, men på minussiden ses, at de offentlige finanser er blevet forværret i årene med lavkonjunktur. Finanspolitikken har været ekspansiv siden 2008 og underskuddet på Sveriges offentlige finanser er nu det største siden midten af 1990 erne, minus 74 milliarder kronor ifølge EU s regler for konvergenskriterierne. I forhold til BNP var den finansielle opsparing minus 1,9 procent og det strukturelle underskud forventes bestå frem til 2019, hvis intet gøres. I Danmark betød engangsindbetalinger af skat af pensionsmidler, at et overskud blev opnået 2014, men effekten klinger af og regeringen regner i sit konvergensprogram med et underskud på 1,7 procent i 2015 og 2,6 procent i 2016 svarende til 53 milliarder DKK. 5

6 Husholdningernes tillidsindikator Sverige Tillidsindikator fremstillingsindustri Sverige M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M01 Kilde: Konjunkturinstituttet M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M01 Kilde: Konjunkturinstituttet Husholdningernes forventninger Danmark Konjunkturindikator industrien Danmark kommende tre måneder, sæsonkorrigeret M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M Kilde: Danmarks Statistik Kilde: Danmarks Statistik. Fodnote: Konjunkturindikatoren for industrien er faldet det seneste halvår på en måde, som opfører sig sværtforklarligt ud fra det øvrige konjunkturbillede og går imod udviklingen i indkøbschefindekset

7 Beskæftigelsen øger og arbejdsløsheden falder På begge sider af Øresund styrkes arbejdsmarkedet Det lysere arbejdsmarked mærkes allerede, også hos den vigtigste handelspartner Tyskland, hvor antal nye job er det største i 11 år og den sæsonjusterede arbejdsløshed faldt til 6,5 procent i februar, den laveste i mere end 20 år. I Sverige er ansættelsesplaner og antal nyopslåede ledige stillinger på et højt niveau, og vi forventer, at beskæftigelsen stiger med 1,4 procent i år og med 1,3 procent Den kraftige befolkningsstigning gør samtidig, at arbejdskraften øger og arbejdsløsheden falder omend langsomt fra 8,1 procent i februar ned mod cirka 7,5 procent i slutningen af 2016, klart over Danmark og Tyskland trods en bedre konjunktur Nedgangen er alene koncentreret til indenrigsfødte, mens den stiger blandt udenlandsk fødte, hvor flere som ankommer til Sverige registrerer sig som ledige på landets arbejdsformidlinger. Ifølge Mats Wadman, analysechef på Arbejdsformidlingen, er polariseringen mellem indenrigs- og udenrigsfødte blandt de ledige bekymrende. Skåne fortsætter med at underpræstere i forhold til resten af Sverige. I slutningen af februar 2015 var åbent arbejdsløse og arbejdssøgende med aktiveringsstøtte registreret som arbejdsløse, svarende til 10,3 procent af arbejdsstyrken. Kun Gävleborg, Blekinge og Södermanland af Sveriges 21 län havde højere arbejdsløshed end Skåne. Uppsala og Stockholms Län havde den mindste med henholdsvis 5,6 og 6,4 procent. Det seneste år er antallet arbejdsløse faldet med 0,2 procentpoint i Skåne og 0,4 procentpoint på landsplan. Skåne er et af de områder, hvor arbejdsløsheden falder langsomst, hvilket blandt andet skyldes en svag integration blandt ikke-europæisk fødte, ofte med lavt uddannelsesniveau. Malmös arbejdsløshed på 14,9 procent stikker ud som en af de højeste i landet og kan sammenlignes med 6,5 procent i Stockholm og 8,6 procent i Göteborg. For 2015 og 2016 forudser vi en beskæftigelsesfremgang på 1,4 procent årligt i Skåne, hvilket skal ses i lyset af en højere befolkningstilvækst end i resten af Sverige. Beskæftigelsen i Danmark er siden midten af 2013 steget med mere end personer. Mellem tredje og fjerde kvartal 2014 steg beskæftigelsen i Danmark med personer. Den private beskæftigelse steg med personer, mens den faldt med 876 personer i offentlig forvaltning og service ifølge Danmarks Statistik. Mest steg beskæftigelsen i private tjenesteydelser som rekrutteringsvirksomheder, rådgivning og rengøring, med i alt job. Industri og byggebranchen øgede med henholdsvis og ansatte. Fagforbundet Dansk Metal oplever den laveste arbejdsløshed i seks år, under fire procent, hvilket kan sammenlignes med 11 procent i Nye regionale arbejdsmarkedsråd er dannet. Arbejdsmarkedsrådet for Hovedstaden med Leif Elken (Dansk Arbejdsgiverforening) som formand kan glæde sig over et fortsat stærkere arbejdsmarked, hvor arbejdsløsheden i løbet af efteråret faldt med 0,5-0,6 procentpoint på årsbasis til 5,1 procent i Region Hovedstaden. Region Sjælland fik en lignende nedgang, men til 5,4 procent. Vi forudser en beskæftigelsesvækst på Sjælland med 1,3 procent om året , hvilket gør, at vi allerede i løbet af efteråret 2015 kan se arbejdsløshedstal mellem 4,0 og 4,5 procent på Sjælland og noget højere i december, hvor andelen normalt stiger. Arbejdsformidlingen afslutter Coaching-projekt Efter en markant stigning i antallet af klager fra arbejdssøgende og indikationer på forskellige former for useriøse og kriminelle aktiviteter såsom bedrageri, bestikkelse, trusler, afpresning og salg af folkeregisteradresser afsluttede den svenske arbejdsformidling, Arbetsförmedlingen, i februar projektet med etableringscoacher for nyankomne indvandrere. Generaldirektør Mikael Sjöberg forklarede, at Arbetsförmedlingen ikke længere kunne garantere kvaliteten på coachprojektet og føler en stærk uro, når det gælder sikkerheden for såvel arbejdssøgende som arbejdsformidlere. Projektetet blev introduceret i december 2010 og var tænkt at fungere som en forbindelse mellem de nyankomne og det svenske samfund. I slutningen af 2014 havde Arbetsförmedlingen aftale med cirka 350 etableringslodser. Voldsom stigning i BNP og beskæftigelse i Sverige 2014 Sveriges BNP steg med 2,1 procent i 2014, præcis som Øresundsinstituttets prognose fra november forudsagde. Det var mere end dobbelt så meget som i Eurozonen, hvor BNP steg med 0,9 procent og mere end EU28, hvor BNP steg med 1,4 procent. 7

8 Beskæftigelsen steg med 1,4 procent, hvilket var to tiendedele over vor prognose. Det som især trak væksten op var en stigning med 6,5 procent i de faste bruttoinvesteringer, hvor erhvervslivets investeringer steg med hele 7,7 procent og de offentlige investeringer steg med 1,7 procent. Erhvervslivets produktion steg med 2,3 procent, og arbejdsproduktiviteten i erhvervslivet med 1,0 procent. Husholdningernes forbrug steg med 2,4 procent og fortsatte således sin gunstige udvikling, meget takket være den kraftige stigning i de disponible indkomster med 2,7 procent renset for inflation. Den lave inflation forekommer på ingen måde skadelig, men har derimod medført en meget god reallønsudvikling. Det offentlige forbrug steg med 1,9 procent, noget mere hos landstingene end hos staten og primærkommunerne. Sammenlagt var der god fart i den indenlandske økonomi. BNP kunne være vokset med yderligere 1,1 procent, hvis det ikke havde været fordi nettoeksporten trak væksten ned. Importen steg med 6,5 procent og eksporten med 3,3 procent. Væksten fra tredje til fjerde kvartal blev 1,1 procent, og i det fjerde kvartal voksede BNP med 2,7 procent sammenlignet med fjerde kvartal Det tyder på en accelereret vækst i slutningen af året hvilket peger mod et stærkere Danmarks BNP og beskæftigelse steg som EU s 2014 Danmarks BNP steg med 1,1 procent i 2014, hvilket var en tiendedel lavere end Øresundsinstituttets prognose fra november og umiddelbart over eurozonens vækst på 0,9 procent. Fremgangen var svag og kommer efter to år med negativ BNP-vækst. BNP-væksten var markant lavere end i nogle af de vigtigste nabolande, Sveriges 2,1 procent og Tysklands 1,6 procent. øgning af tjenesteeksporten med 7,1 procent og af tjenesteimporten 6,4 procent, mens vareeksporten faldt med 0,3 procent og vareimporten steg med 2,3 procent. En tilsvarende udvikling mod en mere tjenestebaseret økonomi ses også i Sverige, men ikke nær så markant. Lastbiltrafikken øger over danmarks broer Lastbiltrafikken er en af mange konjunkturindikatorer og i 2014 passerede i gennemsnit 5139 lastbiler hvert døgn Danmarks grænser, hvilket er det højeste niveau siden ITD (brancheorganisationen for dansk vejgodstransport) begyndte at måle for 11 år siden. Det er også over det tidligere niveau på 5007 lastbiler i døgnet i 2007, før finanskrisen. Ved grænsen i Sønderjylland passerede 3250 lastbiler i døgnet og over Øresundsbroen For Øresundsbroen indebar det en stigning med 4,8 procent. Den totale vejtrafik på Øresundsbroen steg med 3,4 procent til i gennemsnit køretøjer i døgnet i Antallet erhvervsrejsende steg med 7,9 procent til i gennemsnit 2758 bilrejser i døgnet, mens fritidstrafikken med bropas steg med 7,6 procent til 5382 bilrejser i døgnet. Arbejdspendlingen faldt derimod med en procent til 5818 bilrejser i døgnet, men ifølge Øresundsbro Konsortiet vendte pendlingen fra minus til plus i fjerde kvartal Beskæftigelsen i Danmark steg med 0,7 procent, hvilket var en tiendedel under vor prognose. Ligesom i Sverige var det de faste bruttoinvesteringer, som steg mest, med 3,7 procent. Særligt boliger trak op med en vækst på 6,5 procent. Det offentlige forbrug steg med 1,4 procent, mens det private forbrug kun steg med 0,6 procent. Husholdningernes forsigtighed var den største forskel sammenlignet med Sverige. Eksporten steg med 2,6 procent, og importen med 3,8 procent. Bemærkelsesværdig er den kraftige 8

9 BRUTTOREGIONPRODUKT (Årlig realvækst, %) BRP 2013 (mia.) 2013P 2014P 2015P 2016P Danmark DKK -0,5 +1,1 +2,3 +2,7 Sverige SEK +1,3 +2,1 +3,0 +2,5 Tyskland EUR +0,1 +1,6 +2,1 +2,4 Øresundsregionen DKK +0,6 +1,8 +2,9 +2,9 Heraf Sjælland 920 DKK +0,5 +1,8 +2,9 +3,0 Heraf Skåne 422 SEK +1,0 +1,8 +2,8 +2,7 Jylland og Fyn 919 DKK -0,2 +0,8 +2,0 +2,4 Stockholms Län SEK +2,4 +3,5 +4,3 +3,5 Hamborg by 97,7 EUR +0,8 Berlin by 109,2 EUR +1,2 2,9 procent forventer vi at BRP vil øge i Øresundsregionen under P=Prognose for de svenske regioner , de danske regioner og for nationerne BESKÆFTIGELSE (ÅRLIG VÆKST, %) Beskæftigede (1.000 personer) P 2014P P2015 P2016 Danmark ,7 +1,1 +1,2 Sverige ,0 +1,4 +1,4 +1,3 Tyskland ,6 +0,6 +1,0 +1,2 Øresundsregionen ,7 +1,0 +1,3 +1,3 Heraf Sjælland ,3 +1,1 +1,3 +1,3 Heraf Skåne ,3 +0,8 +1,4 +1,4 Jylland og Fyn ,2 +0,4 +1,3 +1,1 Stockholms Län ,8 +1,7 +1,8 +1,7 Västra Götalands Län (Göteborg) Hamborg by ,0 Berlin by , ,9 +1,2 +1,7 +1,7 1,3 procent forventer vi at beskæftigelsen vil øge i Øresunds regionen under Kilde: Danmarks Statistik, SCB, Statistische Ämter des Bundes und der Länder. P=Prognose for de svenske og danske regioner og for nationerne De danske tal er inklusive orlov. I Danmark sker en del af BNP udenfor Sjælland, Jylland og Fyn. DKK/SEK=1,20 er anvendt i beregningerne af BRP. Information om rapporten og metodebeskrivelse: Indholdet i denne rapport er baseret på oplysninger fra kilder som Øresundsinstituttet vurderer at være pålidelige og udtrykker instituttets holdning på dagen for dokumentets tilblivelse. Den skal ses som baggrundsinformation og anser ikke være grundlag for investeringsbeslutninger. Konjunkturprognosen baseres på en række forskellige kilder og statistik, såvel i Sverige, Danmark og Tyskland samt global information om verdensøkonomiens udvikling og forskellige finansielle indikatorer. For Sverige og Danmark udgør Statistiska Centralbyrån (SCB) og Danmarks Statistik hovedkilder, mens øvrig makro- og mikroinformation udgør vigtige kilder. For beregninger af landenes og regionernes økonomiske vækst er blandt andet tendensudviklingen i bruttoregionalproduktet, BRP og bruttonationalproduktet, BNP, beskæftigelsen, produktivitet og lønsum samt kapacitetsindikatorer, arbejdskraftundersøgelsen AKU, større investeringsbeslutninger, boligpriser og forskellige mikrodata vejet sammen. De regionale vurderinger baseres på en prognose over landene og den globale økonomiske udvikling, hvor en top-down -metodik og historiske mønstre for beskæftigelsen, lønsum og produktivitet danner grundlag for vurderingerne af væksten i bruttoregionalproduktet og beskæftigelsen. 9

10 Mikro Sony Mobile trækker igen ned i Lund Sony Mobile varsler afskedigelse af 1000 ansatte og konsulenter i Lund og flytter magt og hovedkontorfunktion til Tokyo. Tilbage bliver cirka 1300 ansatte og konsulenter efter at sparerunden er gennemført 31. marts Det kan sammenlignes med de godt 3500 ansatte som virksomheden beskæftigede omkring Japanere er blevet placeret på alle de vigtigste stillinger. Usikkerheden om enheden overhovedet findes om nogle år eller om det forvandles til et nordisk og europæiske kundecenter vil sandsynligvis føre til en kompetenceflugt i Lund. Regionens en gang så stolte mobiltelefonklynge med Sony Mobile, ST Ericsson og Nokia er dermed nærmest udraderet. Malmö får stort underskud Malmö Stads resultat for 2014 blev et minus på 149 millioner kronor og efter justeringer 193 millioner kronor. Det kan sammenlignes med plus 154 millioner kronor I Malmö Stad er udgifterne øget indenfor pleje og omsorg, økonomisk bistand, hjemløshed og hjælp til handicappede. Skadeomkostningerne for oversvømmelserne 31. august bidrog med 88 millioner kronor. Ifølge kommuneloven skal et negativt resultat rettes op gennem en tydelig handlingsplan de følgende tre år. Apple bygger datacenter i Viborg Den amerikanske IT-gigant Apple bygger et datacenter i Viborg for over seks milliarder danske kroner, som skal stå færdigt Opførelsen og driften af datacenteret, der skal håndtere onlinetjenester som itunes og App Store for europæiske 10 kunders regning forventes give 300 job. Apple har tidligere erhvervet Malmövirksomhederne Polar Rose og Algotrim. Bilia og Mekonomen forlader Danmark efter tab Bilias bestyrelse har besluttet at virksomheden i Danmark med 222 ansatte skal sælges eller nedlægges. Virksomheden har i længere tid udvist tab og konkurrencen fra andre aktører i Københavnsområdet, som sælger samme varemærker, er øget. Omkostningerne for at sælge eller lukke virksomheden beregnes til cirka 150 millioner kroner efter skat. Også Mekonomen forlader Danmark efter et tab på cirka 90 millioner kronor de seneste 12 måneder og tab de seneste tre år. Samtlige 28 butikker, det danske regionslager og det danske regionskontor lukker. Omkostningerne for at lukke virksomheden, 280 millioner kronor, belastede fjerde kvartal Nykredit forlader Sverige Finanskoncernen Nykredit lukker sin virksomhed i Sverige med syv ansatte. Virksomheden har siden 2011 været aktiv i Stockholm med handel med svenske boligobligationer, men har ikke opnået tilstrækkelig lønsomhed. Lave renter og stigende regelbyrde ligger bag beslutningen om at forlade Sverige. Malmövirksomheden Telavox går ind i Danmark Telavox i Malmö, specialiseret på cloudbaserede IP-telefonitjenester rettet mod virksomheder, har etableret sig i Danmark. Fra og med januar har sel-

11 skabet seks ansatte sælgere i marken på denne side af Øresund, og planen er at være tyve styk ved årets udgang. Det er for kundernes skyld, at vi etablerer os i Danmark. Mange virksomheder i Sverige har sine moder- eller datterselskaber i Danmark, og vi søger derfor fælles kommunikationsløsninger, siger administrerende direktør Viktor Karlsson til Rapidus. Selskabet har på nuværende tidspunkt 110 ansatte og regner med at vokse til cirka 200 medarbejdere i løbet af Solix Group i Malmö køber dansk Investeringsselskabet Solix Group med sæde i Malmö står i spidsen for en gruppe investorer som køber fibercementvirksomheden Cembrit Holding A/S af FLSmidth for 1,1 milliarder danske kroner. Bag Solix står finansmanden Johan Cervin og Denis Viet-Jacobsen med en baggrund fra det svenske kapitalfond Altor. Cembrit omsatte for cirka 1,5 milliarder kroner i 2014 med en overskudsmargin på 3-5 procent. Danske EG køber igen i Sverige efter Tacitus Efter at have købt Malmöselskabet Tacitus sommeren 2014 foretager den danske milliardkoncern EG et nyt opkøb i Sverige med købet af IT-konsulentvirksomheden Medius Dynamics med 40 ansatte. EG Sverige, med hovedkontor i Malmö, får cirka 190 ansatte og en omsætning på omkring 300 millioner svenske kronor efter overtagelsen. EG-koncernen har samlet 25 kontorer, omkring 1500 medarbejdere og omsatte for 1,6 milliarder danske kroner i Danskere i spidsen for svenske storbanker Danske Frank Vang-Jensen har siden 25. marts været ny administrerende direktør for den svenske storbank Handelsbanken. Han indledte sin bankkarriere som elev i Privatbanken i hjembyen Viborg som 19-årig. Som 30-årig var han kontorchef i Handelsbanken og som 39-årig chef for Handelsbanken Danmark. For cirka et år siden blev han udset til chef for Handelsbankens kontoraktiviteter i Sverige. To af de fire svenske storbanker har dermed dansk administrerende direktør, udover Handelsbanken er det også Nordea, hvor Christian Clausen er administrerende direktør. Også Ikano får dansk direktør Jesper F. Schmidt, 61 år, blev 1. februar administrerende direktør for Ikano AB med ansvar for Ikeafamiliens Ikanoselskaber for bank, forsikring og ejendomme. Han har afsløret, at gruppen har ambitiøse vækstmål og kan tænke sig at opkøbe en konkurrent eller en portefølje af kunder. Han er cand.merc. fra handelshøjskolen i Aarhus og startede 1996 i Ikano Finans og indtil for nyligt landechef for Ikano Bank i Danmark. Hans nye placering bliver på hovedkontoret i Lund. IBM Danmark reducerer med 60 ansatte IBM Danmark har skilt sig af med 60 medarbejdere, hovedsalig i Brøndby. Ifølge dagbladet Børsen flytter IBM nogle opgaver til udlandet, hvor priserne er lavere samtidig som nogle stillinger forsvinder på grund af et nyt datacenter og øget automation. Codan skærer 120 stillinger Danmarks tredjestørste forsikringsselskab, Codan skal spare 500 millioner DKK og skærer derfor 120 stillinger. Mannaz i København overtager PlanB i Malmö Organisationskonsulentvirksomheden Mannaz, med 75 heltidsansatte og over 400 konsulenter på sine kontorer i København, London og Hong Kong, overtager ledelseskonsulenterne i PlanB i Malmö med syv ansatte og 20+ konsulenter. Mannaz omsatte for 130 millioner danske kroner i 2013 og PlanB for 12,8 millioner svenske kronor. Mannaz og Plan B har samarbejdet ved flere lejligheder, blandt andet om en opgave for vindmøllekoncernen Vestas. LRF Media nedlægger Malmökontoret LRF Media sparer 90 stillinger væk, nedlægger Malmökontoret og flytter redaktionerne for medierne ATL, Lantmannen, ATL Magasin og Skogsägaren samt annonceafdelingen fra Malmö til Stockholm. Derved skal virksomheden spare 30 millioner kroner. Redaktionerne for historiemagasiner bliver tilbage i Malmö i andre lokaler. Tetra Pak slanker F&U Emballagevirksomheden Tetra Pak i Lund slanker sin forsknings- og udviklingsvirksomhed med 85 stillinger, hvoraf 70 i Lund. Virksomheden har tidligere meddelt, at en fabrik i Lund nedlægges, og at det påvirker 250 stillinger. Tetra Pak har cirka 3500 ansatte i Lund, heraf 1300 indenfor forskning og udvikling. Anders Olshov 11

12 Øresundsinstituttet er et uafhængigt dansk-svensk videncenter, der gennem analyser, konferencer og medievirksomhed bidrager til et øget kendskab om udviklingen i regionen. Virksomheden drives uden henblik på at skabe et overskud og med finansiering fra godt 100 medlemmer fra stat, regioner, kommuner, universiteter og det private erhvervsliv. Östergatan 9 B Malmö +46 (0)

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Overordnet er der positive forventninger til den internationale økonomi. Mens væksten er tilbage i Europa og USA, er der dog begyndende svaghedstegn i nogle

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015

Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015 Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015 9. april 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk Sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Signalerne har været

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014 Status på udvalgte nøgletal Januar 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Et nyt år er skudt ind, og i statsministerens nytårstale blev der talt om økonomisk stemningsskifte.

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat TID TIL EFTERTANKE OVER DANSK FASTKURSPOLITIK! Det var godt, at spekulanter ikke løb

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt)

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) De 45.000 personer, der pendler til og fra arbejde i de nordiske grænseregioner, indgår ikke i de officielle statistikker. Tallet svarer til 132

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Dansk lavkonjunktur er i gang

Dansk lavkonjunktur er i gang Dansk lavkonjunktur er i gang Opbremsningen i dansk økonomi fortsætter for fuld kraft, og forventningerne til den fremtidige vækst ligger på det laveste niveau i mere end fire år. Landets topchefer forventer

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

Den største krise i nyere tid

Den største krise i nyere tid Danmark står midt i en økonomisk krise, der er så voldsom, at man skal tilbage til 3 ernes krise for at finde noget tilsvarende. Samtidig bliver den nuværende krise både længere og dybere end under en

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Svær balancegang forude USA klik her Euroland klik her Danmark klik her Grafer klik her Udarbejdet af: Cheføkonom Jan Størup Nielsen, tlf. 65 20 44 66, jsn@fioniabank.dk

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal November 2013

Status på udvalgte nøgletal November 2013 Status på udvalgte nøgletal November 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling De danske nøgletal sender tvetydige signaler for tiden. På den ene side er indikatoren, der

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 1 Global økonomisk krise men nu lysner det Langvarig krise med rod i boligmarkedet Krisen har spredt sig fra Wall

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Igen penge at spare ved at flytte fra Sjælland til Skåne

Igen penge at spare ved at flytte fra Sjælland til Skåne ANALYSE Trend Report Igen penge at spare ved at flytte fra Sjælland til Skåne Vinderne har villa, biler og mange børn Øresundsinstituttet er et uafhængigt dansk-svensk videncenter, der gennem analyser,

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

11.500.000 langtidsledige EU-borgere i 2015

11.500.000 langtidsledige EU-borgere i 2015 11.00.000 langtidsledige EU-borgere i 01 Langtidsledigheden i EU er den højeste, der er målt siden midten/slutningen af 1990 erne. En ny prognose, som AE har udarbejdet i fællesskab med OFCE fra Frankrig

Læs mere

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter NR. 6 SEPTEMBER 2011 Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter Under sommerens uro på de finansielle markeder søgte investorerne mod sikre aktiver. Obligationer klarede

Læs mere

DI s efterårsprognose:

DI s efterårsprognose: Den 22. september 2009 DI s efterårsprognose: Først i 2013 vil det tabte være vundet tilbage Af cheføkonom Klaus Rasmussen, økonomisk konsulent Tina Kongsø og økonomisk konsulent Jens Erik Zebis Dansk

Læs mere

International økonomi & Finansiering

International økonomi & Finansiering International økonomi & Finansiering International økonomi Hvorfor international økonomi? Massivt opkøb i statsobligationer Britiske topchefer kræver fortsat EUmedlemsskab Amerikanske investorer afventer

Læs mere

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Der er meget store usikkerheder forbundet med international økonomi i øjeblikket og meget taler for, at væksten i udlandet bliver lavere end først

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri

Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri Næstved Erhverv, Fremtidens Bygge- og Anlægsbranche, Ny Ridehus, 17. februar 2015 Dansk Byggeri

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind 19. juli 2010 Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind Efter en årrække med tab vandt dansk eksport markedsandele i 2009 Med undtagelse af BRIK-landene er der tale om fremgang på stort set alle

Læs mere

Danmark slår Sverige på industrieksport

Danmark slår Sverige på industrieksport Danmark slår Sverige på Hverken eller industriproduktionen tyder på, at dansk industri har klaret sig specielt dårligt gennem krisen. Industrieksporten har klaret sig på linje med udviklingen i Tyskland

Læs mere

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD PULJENYT Nr. Oktober Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. AFKAST FOR.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen?

5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen? 5.1 Redegør for, hvad begrebet pengepolitik omfatter. 5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen? 5.3 Siden finanskrisen begyndelse i 2007 har

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2012

Markedskommentar Orientering Q3 2012 Markedskommentar Kære Læser Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Landerapport for Danmark

Landerapport for Danmark Landerapport for Danmark NBO styrelsen 7. - 8. marts Økonomisk aktivitet Nationalregnskabet for 3. kvartal 2010 viser en god stigning i reelt BNP på 1 pct. i forhold til 2. kvartal 2010. Dermed er BNP

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske gældskrise,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten2015ihovedtræk

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver HP Hedge ultimo februar 2012 I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Tabet skyldes publicering af udtrukne ultimo februar, som ramte stort set hele

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 1. kvartal 1 Økonomi Langsom vækst Der er fremgang i den danske økonomi, men væksten er lav. Danmarks Statistik har endnu ikke opgjort BNP-væksten for hele 1, men den årlige vækst for årets

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser

EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser Ny prognose for langtidsledigheden viser, at langtidsledigheden i EU, som i øjeblikket er den højeste siden slutningen af 9 erne, kan blive vanskelig

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5 Dansk økonomi Danmark taber markedsandele Låneomlægninger giver plads til forbrug Beskæftigelsesfaldet fortsætter ind i 2004 Boligbyggeriet vinder frem Regeringens udmeldinger mangler konsistens 10. december

Læs mere